LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ Taustaa SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Tukipalvelut LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTA > LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA Yleistä kiinteistöistä Rakennustekninen tarkastelu Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähköjärjestelmät Sairaalakiinteistössä tehdyt peruskorjaukset TILATARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tilojen optimaalinen käyttö Tulosyksiköittäinen tarkastelu Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Johto TAMMIHARJUN SAIRAALASSA SIJAITSEVIEN YKSIKÖIDEN SIJOITUS ESITYS TILOJEN UUDELLEEN JAOSTA SEKÄ TILOJEN OPTIMAALISESTA KÄYTÖSTÄ JA RAKENNETTAVASTA UUDISRAKENNUKSESTA TULEVAT PERUSKORJAUSTARPEET JA TOIMINNALLISET TILAMUUTOKSET MUUTA 35 Viitteet:..35 Väestöennuste > LUSA:n toimintakertomus 2012 ja toimintasuunnitelma LVIRSA-Tekninen kuntoarvio Länsi-Uudenmaan sairaala Energiakatselmusraportti Länsi-Uudenmaan sairaala Länsi-Uudenmaan sairaalan asemakartta Luettelo huonealoista vastuuyksiköittäin...35 Markku Mäkijärvi Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 1 (37) 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ 1.1 Taustaa (LUSA) on HUS:n viidestä sairaanhoitoalueesta pienin. Sairaanhoitoalueella on toimintaa kahdella sairaala-alueella: Länsi-Uudenmaan sairaalassa (pääasiassa somaattista toimintaa) ja Tammiharjun sairaalassa (pääasiassa psykiatrista toimintaa). HUS:n toimintakulut (poistot mukaan lukien) olivat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 1,766 miljardia euroa. en toimintakulut olivat 43,8 miljoonaa euroa eli 2,5 % koko HUS:n toimintakuluista. Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata rahassa. Alla olevassa taulukossa on esitetty en osuus HUS:n tuloista, menoista ja suoritemääristä. Tiedot on saatu HUS:n vuoden 2012 tilinpäätöksestä HUS yht. LUSA LUSA % Toimintatuotot, ,3 % Toimintakulut, ,6 % Tulos, ,0 % Hoitopäivätuotteet, lkm ,0 % Nord-DRG-tuotteet, lkm ,5 % Käyntituotteet, lkm ,6 % Siirtoviivepäivät, lkm ,3 % TK-päivystyskäynnit ,8 % LUSA:n osuus on aiemmin ollut etenkin määrällisesti suurempi. HUS on kuitenkin leikannut sairaanhoitoalueen toimintaa rajusti. Sairaanhoitoalueen synnytysosasto lakkautettiin kesäkuussa Lisäksi sairaanhoitoalueelta suljettiin HUS:n hallituksen lokakuussa 2010 hyväksymän psykiatrian kokonaisratkaisun seurauksena viisi aikuispsykiatrian osastoa eli kaikkiaan 100 paikkaa marraskuun 2010 ja toukokuun 2011 välisenä aikana. Jo aikaisemmin oli käynyt ilmi, ettei sairaanhoitoalueen ole tarkoituksenmukaista harjoittaa toimintaa kahdella sairaala-alueella. Koska sairaanhoitoalueen psykiatria ei mahdu Länsi-Uudenmaan sairaalaan ja koska Raaseporin perusterveydenhuolto kärsii akuutista tilojen puutteesta, ovat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ja Raaseporin kaupunki laatineet yhdessä Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen kaavailtua uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen. Tarveselvityksen lähtökohdat: - Raaseporin kaupunki rakentaa Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen uudisrakennuksen. Rakennus pystytetään HUS:n tontille ja siihen sijoitetaan Raaseporin kaupungin vuodeosastot (50 paikkaa) ja Tammisaaren terveyskeskusvastaanotot. Rakennukseen sijoitetaan myös erikoissairaanhoidon toimintoja, kuten päivystyspoliklinikka (yhteispäivystys) ja aikuisten psykiatrinen osastohoito. Tarveselvityksen mukaan uudisrakennuksen on määrä valmistua vuonna Rakennuksen kustannusarvio on noin 28,3 miljoonaa euroa. HUS vuokraa Raaseporilta erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 2 (37) - Edellä mainitun rakennuksen valmistuttua Raaseporin kaupunki kunnostaa nykyisen terveyskeskusrakennuksen lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttöön. Alustavan aikataulun mukaan työt valmistuisivat vuonna Terveyskeskusrakennuksen kunnostus tulee maksamaan Raaseporille runsaat 4 miljoonaa euroa. HUS vuokraa erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. - Kun Raaseporin kaupungin rakennuttama uudisrakennus on valmis ja saatu käyttöön, tulee HUS:n peruskorjata Länsi-Uudenmaan sairaalan D-osa (nykyinen päivystyspoliklinikka ja yhteispäivystys); kustannusarvio lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tarveselvityksen mukaan D-osasta järjestetään tilat aikuispsykiatrian ajanvarauspoliklinikalle ja mobiilille aikuispsykiatrialle. Myös KNF-laboratorio sijoitetaan D-osaan. Tarveselvityksessä esitetyn aikataulun mukaan myös D- osa valmistuisi vuonna Tarveselvityksen mukaan Länsi-Uudenmaan sairaalassa on tarpeen tehdä myös muita pienempiä muutostöitä, joiden kustannusarvio on noin 0,4 miljoonaa euroa. HUS:n valtuusto päätti ( 14) myydä koko Tammiharjun sairaalan Raaseporin kaupungille. Kauppaan liittyy kaupungin ja HUS:n välinen aiesopimus. Aiesopimus muodostuu seuraavista vaiheista: - HUS vuokraa 60 vuoden maanvuokrasopimuksella Raaseporin kaupungille n neliömetrin määräalan uudisrakennuksen rakentamista varten. - Raasepori rakennuttaa määräalalle uudisrakennuksen sekä perusterveydenhuollon että HUS:n organisoiman erikoissairaanhoidon käyttöön. Rakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna HUS vuokraa uudisrakennuksesta erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat 30 vuodeksi. - Raasepori ostaa Tammiharjun sairaalakiinteistön HUS:lta 3,9 miljoonan euron kauppahinnasta. - HUS vuokraa nyt en ja sen tukipalvelujen käytössä olevat Tammiharjun sairaalan tilat Raaseporilta erillisellä vuokrasopimuksella siihen saakka, kunnes nämä toiminnot voidaan siirtää Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen valmistuvaan uudisrakennukseen tai muihin tiloihin Länsi-Uudenmaan sairaalan alueelle. - HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa Tammiharjun sairaalan kiinteistönhoito- ja ylläpitopalvelut siirtymäkauden ajan. - Raasepori peruskorjaa nykyisen terveyskeskusrakennuksen lasten- ja nuorisopsykiatrian käyttöön. HUS:n reuna-alueiden sairaalakiinteistöille on tta lukuun ottamatta laadittu viime vuosina yleissuunnitelmat. Viimeisin niistä on Porvoon sairaalan yleissuunnitelma, joka valmistui Täydellisen yleissuunnitelman laatiminen elle ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Länsi-Uudenmaan sairaalan tilojen perusteellinen läpikäynti on erittäin tärkeää. Olemassa olevien tilojen paremmalla käytöllä voidaan mm. kaavailtu uudisrakennus saada pienemmäksi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 3 (37) 2. SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT on HUS:n viidestä sairaanhoitoalueesta pienin. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hanko, Raasepori ja Inkoo. Seuraavasta taulukosta näkyy, että länsiuusmaalaisten osuus koko HUS:n väestöstä on 2,9 %. Toisin kuin muilla HUS:n sairaanhoitoalueilla arvioidaan väestönkasvun Länsi-Uudellamaalla olevan vuosina negatiivinen nuoremmissa ikäryhmissä, mutta yli 65-vuotiaiden osuuden arvioidaan kasvavan. HUS:n alueen väestöstä keskimäärin 15,8 % on yli 65-vuotiaita. Länsi- Uusimaa poikkeaa ikärakenteeltaan huomattavasti muusta Uudestamaasta, sillä länsiuusmaalaisista 23,4 % on yli 65-vuotiaita. ella hoidettiin vuonna 2012 kaikkiaan eri potilasta. Leikkauksia tehtiin kaikkiaan noin Tarkempi yhteenveto sairaanhoitoalueen toiminnasta vuonna 2012 löytyy liitteenä olevasta toimintakertomuksesta. Sairaanhoitoalue työllistää henkilöä, jotka jakautuvat kiinteistöittäin seuraavasti (HUS- ToTal ): Lukuarvo: Lukumäärä Henkilöstömäärä (Yht) ( Blank ) Muu henkhoitohenklääkärit yerityistyönte Yhteensä 37 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA TAMMIHARJUN SAIRAALA Yhteensä Lisäksi sairaanhoitoalueella työskentelee noin 80 HUS:n muiden yksikköjen palveluksessa olevaa henkilöä, useimmat heistä Länsi-Uudenmaan sairaalassa.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 4 (37) Sairaanhoitoalueen sairaansijamäärät joulukuussa 2012 sekä syksyllä 2013: Tulosyksikkökohtaisissa alla olevissa luvuissa on 2012 tilinpäätös ja 2013 talousarvio. 2.1 Medisiininen tulosyksikkö Tulosyksikkö on jakautunut neljään osa-alueeseen: sisätautien, keuhkosairauksien, ihotautien, ja päivystyksen vastuualueisiin sekä medisiiniseen osastoryhmään. Medisiinisen tulosyksikön käytössä on yhteensä m 2. Medisiiniseen osastoryhmään kuuluvat sisätautien ja keuhkosairauksien osasto, tehostettu valvonta, seuranta- ja päivystysosasto, sisätautien poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, erikoislääkepoliklinikka ja kotisairaanhoito sekä keuhkosairauksien kuntoutus, dialyysiyksikkö, päivystyspoliklinikka sekä skopiapoliklinikka. Uusina toimintoina on aloittanut seuranta- ja päivystysosasto vuonna 2013 helmikuussa. Medisiininen osastoryhmä Sisätaudit Vuodeosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,1 Sairaalan 2. kerroksen B-osassa sijaitsee sisätautien ja keuhkosairauksien osasto, jossa hoidetaan aikuispotilaita.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 5 (37) Seuranta- ja päivystysosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso ,2 Tehostettu valvonta Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,4 Päivystyspoliklinikka Avohoitoyksikkö Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Avohoitoyksikössä hoidetaan eri erikoisalojen lyhytkestoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaiden hoitoajat vaihtelevat puolesta tunnista kuuteen tuntiin. Sisätautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Keuhkosairauksien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Ihotautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 6 (37) Erikoislääkepkl ja kotisairaanhoito (SAH) sekä keuhkosairauksien kuntoutus Sairaansijat Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Dialyysiyksikkö Sairaansijat Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö on jakautunut neljään vastuualueeseen: kirurgian, ortopedian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä leikkaus- ja anestesian vastuualueisiin ja operatiiviseen osastoryhmään. Operatiivisen tulosyksikön käytössä on yhteensä m 2. Operatiivinen osastoryhmä Kirurgia Operatiiviset vuodeosastot Päiväkirurgia, SAH ja naistenpoliklinikka toimivat peruskorjatuissa tiloissa M-osan pohjakerroksessa. Lisätilojen tarvetta ei ole ko. toimintaan. Kirurgian vuodeosasto Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,2 Päiväkirurgia Päiväpaikat Käynnit Operatiiviset poliklinikat Kirurgian poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 7 (37) Ensihoito Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu mennessä. HUS:n hallitus on päättänyt aiemmin, että HUS:ssa ensihoito järjestetään sairaanhoitoalueittain. eroaa muista HUS:n sairaanhoitoalueista sikäli, että se on tällä hetkellä sopinut ensihoitopalvelun järjestämisestä eri toimijoiden kanssa. Hangon kaupungin ja Inkoon Sairaankuljetus Oy:n välinen sopimus on siirretty lautakunnan ( 61) tekemän päätöksen mukaisesti sairaanhoitoalueelle vuodenvaihteessa. Sopimus on voimassa asti. Raaseporin kaupungin ja Tammisaaren Sairaankuljetus Oy:n välinen sopimus on siirretty lautakunnan ( 6) tekemän päätöksen mukaisesti sairaanhoitoalueelle jo Sopimus on voimassa asti. Sairaanhoitoalue on sopinut lautakunnan ( 39) tekemän päätöksen mukaisesti Tammisaaren Sairaankuljetus Oy:n kanssa Inkoon kunnan ensihoitopalvelun hoitamisesta. Sopimus on kaksi-vuotinen ja on siis voimassa asti. Ensihoidolla ei ole suoritteita. Ambulanssitoiminta Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Fysiatria Fysiatrian yksikkö tarjoaa fysioterapian, fysiatrian poliklinikan ja toimintaterapian palveluja sekä apuvälinepalvelua. Fysioterapia ja apuvälinekeskus Fysioterapia Poliklinikkakäynnit Apuvälinekeskus vastaa Raaseporin ja Hangon perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista. Apuvälinetoimintaan kuuluu apuvälinetarpeen havaitseminen, tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, hankinta, luovutus ja käyttöönotto sekä käytön opetus. Lisäksi toimintaan kuuluu käytön seuranta, kunnossapitohuolto ja korjaus, apuvälineen palautus sekä varastointi ja kierrätys. Apuvälinekeskus

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 8 (37) Leikkaus- ja anestesia Päätoimenpiteitä Leikkausosastolla on 5 salia. Noin puolet leikkausosaston toiminnasta on päiväkirurgiaa mutta päiväkirurgiaa varten ei ole erillistä salia vaan salit käytetään joustavasti tarpeen mukaan. Päivystyssalit ovat valmiudessa arkisin klo 21 asti sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo Päivystysaikainen toiminta Päivystysleikkauksia Kirurgia Ortopedia Kardioversiot Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Tulosyksikkö on jakautunut naistentautien, lastentautien vastuualueisiin ja NaLa:n osastoryhmään. Naisten ja lastentautien tulosyksikön käytössä on yhteensä n m2 (Länsi-Uudenmaan sairaalassa n m 2 ja lastenpsykiatrian yksikössä Tammiharjun sairaalassa 610 m 2.) Naistentautien vastuualue Naistentautien toiminta NaLa osastoryhmä Vuodeosastot Naisten- ja lasten- ja KNK-tautien osasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,5 Lastenpsykiatrian osasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,2

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 9 (37) Avohoito Naisten(tautien) poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Äitiyspoliklinikka / Perusterveydenhuolto Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Lastentautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Lastenpsykiatrian poliklinikka, ei sisällä jalkautuvan toiminnan suoritelukuja Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Psykiatrian tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö on jakautunut akuuttipsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja kuntoutus- ja geropsykiatrian vastuualueisiin. Psykiatrian tulosyksikön käytössä on yhteensä n m 2 (Länsi- Uudenmaan sairaalassa on n. 500 m 2 ja Tammiharjun sairaalassa n m 2 ). Nuorisopsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , (6 ss ) ,0

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 10 (37) Kuntoutus- ja geropsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , Vuodeosastot ja avohoito Akuuttipsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , (14 ss ) Aikuispsykiatria päiväsairaalatoiminta (tehostettu avohoito) Aikuispsykiatria päiväsairaala Käynnit Aikuispsykiatrian avohoitokäynnit Aikuispsykiatria Käynnit Tukipalvelut HUS:ssa otettiin vuonna 2008 käyttöön sisäinen tilaaja-tuottajamalli, jossa sairaanhoitoalue vastaa varsinaisesta sairaanhoitotoiminnasta ja tukipalvelut ostetaan HUS:n liikelaitoksilta ja sen omistamilta osakeyhtiöiltä. Tilaaja-tuottajamalli on vuosien kuluessa löytänyt muotonsa ja toimii kohtalaisen hyvin. Sairaanhoitoalue ostaa röntgen- ja lääkintätekniset palvelut HUS-Kuvantaminen - liikelaitokselta. Laboratoriopalvelut ostetaan HUSLAB:lta ja apteekkipalvelut HUS-Apteekilta. HUS- Desiko vastaa laitoshuollosta ja välinehuoltokeskuksesta, Ravioli tuottaa ateriapalvelut ja HUS- Logistiikka huolehtii varasto- ja kuljetuspalveluista. Tietohallinto vastaa tietoliikenteestä ja teoriassa puhelinviestinnästä, mutta HUS-Servis vastaa puhelinkeskuksen toiminnasta sekä arkisto-, talousja henkilöstöpalveluista. HUS-Kiinteistöt Oy huolehtii kiinteistöistä ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n aliurakoitsija Tammipesula Oy sairaanhoitoalueen pyykistä.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 11 (37) HUS-Apteekki HUS-Apteekki liikelaitos on jakaantunut Helsingin vastuualueeseen sekä läntiseen ja itäiseen vastuualueeseen. Läntiseen vastuualueeseen kuuluvat Jorvin sairaalan apteekki, Länsi-Uudenmaan sekä Lohjan sairaalan lääkekeskukset. Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskus tuottaa lääkehuollon palvelut Tammiharjun sairaalalle ja kaikille Länsi-Uudenmaan sairaalassa toimiville HUS:n toimintayksiköille. Vuonna 2012 toimitettiin Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskuksesta yhteensä lääkevalmistetta, toimitusriveinä mitattuina, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimintayksiköille ja ulkopuolisille tilaajille, toimitusriveinä mitattuna, lääkevalmistetta. HUS:lle toimitettavien tilausten osuus on noin 48,75 % kokonaistilausmäärästä, joka on Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskuksen käytössä on n. 225 m 2 :n erikoisvarustettua tilaa L- osan pohjakerroksessa. HUS-Apteekki liikelaitoksen mukaan sairaanhoitoalueen sairaala-apteekin toiminta on nykyään niin pienimuotoista, että se yhdistetään Lohjan sairaalan lääkekeskukseen todennäköisesti jo Länsi-Uudenmaan sairaalassa lääkekeskuksen tilat voidaan tällöin ottaa muuhun käyttöön. HUSLAB Tammisaaren sairaalan HUSLAB:n toimipisteen käytössä on n. 600 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan G-osassa 2 kerroksessa. Näytteenottohuoneet on peruskorjattu HUSLAB:n tiloille ei lähitulevaisuudessa ole peruskorjaus- eikä lisätilankorjaustarvetta. HUSLAB:n Tammisaaren sairaalan laboratoriossa tehdään tutkimuksia Länsi-Uudenmaan sairaalassa toimiville HUS:n muille yksiköille, en kaikille peruskunnille. Lähes kaikki Uudenmaan kunnat ostavat HUSLAB:lta laboratoriopalveluja ja niiden asukkaat voivat käydä näytteenotossa missä tahansa HUSLAB:n näytteenottopaikassa. HUS-Kuvantaminen HUS-Kuvantamisen Länsi-Uudenmaan sairaalan röntgenin toimintayksikön tilat sijaitsevat sairaalan D-osan 2 kerroksessa. Röntgenyksikön on käytettävissä n. 600 m 2 tilaa. Tilat ovat erikoisvarustettu. Uusi tietokonetomografi asennettiin kesällä Röntgentoiminnan siirtoa ei myöskään voida ajatella päinvastoin ennemmin tai myöhemmin tulee kiinteän magneettikuvauslaitteiston asennus ajankohtaiseksi (korvaamaan yhä enenevässä määrin TT-tutkimuksia). HUS-Kuvantamisen kliininen neurofysiologian toiminta on avoinna ma-to klo sekä pe klo välisenä aikana. Tutkimuksia tehdään Tammiharjun sairaalassa 5 päivää viikossa. Toimintayksikön tilat sijaitsevat Tammiharjun sairaalan G-talon 2 kerroksessa ja tiloja on käytössä n. 160 m2. Kliininen neurofysiologia muuttaa Länsi-Uudenmaan sairaalan entisiin SAH:n tiloihin , jonka jälkeen osasto on auki 4 päivää viikossa. Tilat sijaitsevat sairaalan D- osassa 2 kerroksessa ja tilojen koko on n. 70 m 2.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 12 (37) HUS-Lääkintätekniikka tuottaa asiakkailleen lääkintälaitehuollon palvelut, tehtyjen sopimusten mukaisesti. Palvelut pidetään laadukkaina ja kilpailukykyisinä. Yksikkö tekee kaikkien lääkintälaitteiden vastaanottotarkastukset, määräaikaishuollot, ennakkohuollot, korjaukset ja muut lakisääteiset toimenpiteet. Huoltotoimenpiteet ja korjaukset tehdään joko yksikön omassa tilassa tai asiakkaan tiloissa. Lääkintälaitehuollolla on käytössään yhteensä n. 30 m 2 tilaa. Liikelaitoksen toiminta-ajatuksen mukaisesti toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä asiakasta, jolloin tilojen tarve ja siinä tapahtuvat muutokset riippuvat asiakkaiden käytössä olevan laitekannan määrästä ja laitetyypeistä. HUS-Desiko HUS-Desiko tarjoaa laitos- ja välinehuollon palvelut kaikille Länsi-Uudenmaan sairaalan kiinteistössä toimiville organisaatioille tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Laitoshuollon käytössä on Länsi-Uudenmaan sairaalan 2. (C-osa) kerroksessa ja pohjakerroksessa yhteensä n. 80 m 2 sekä Tammiharjun sairaalan F- talon pohjakerroksessa 105 m 2. Laitoshuolto tuottaa puhtaanapitopalvelut (ylläpito- ja perussiivous) niihin kuuluvine tarvikkeineen ja jätesäkkeineen. Välinehuoltokeskus sijaitsee Länsi-Uudenmaan sairaalan L-osan pohjakerroksessa ja sen käytössä on n. 200 m 2. Välinehuoltokeskuksen toiminta Länsi-Uudenmaan sairaalassa päättyy, kun HUS- Desiko keskittää toiminnan lukien Lohjan sairaalaan. Välinehuollosta vapautuvat tilat voidaan ottaa muuhun käyttöön. HUS-Logistiikka HUS-Logistiikka tuottaa Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja Tammiharjun sairaalassa toimiville yksiköille materiaalipalvelut, laitteiden, kalusteiden, tarvikkeiden ja palveluiden kilpailuttamisen sekä sisäisen kuljetuksen palvelut. Liikelaitos koordinoi ella myös ulkoisia materiaalikuljetuksia sekä potilaskuljetuksia. Varaston (HUS-Logistiikka) käytössä on n. 310 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan pohjakerroksessa (B-, C- ja D-osa). HUS-Logistiikan palveluksessa olevat huoltomiehet vastaavat sairaalakiinteistön sisäisistä kuljetuksista (materiaalikuljetukset, lääkekuljetukset, ruokakuljetukset, pyykkikuljetukset ja jätehuollon kuljetukset) tehtyjen sopimusten mukaisesti.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 13 (37) HUS-Servis HUS-Servis jakaantuu neljään eri palvelualueeseen; talouspalvelut, tekstinkäsittelypalvelut, asiointipalvelut ja henkilöstöpalvelut. HUS-Servisin palveluksessa Länsi-Uudenmaan ja Tammiharjun sairaalassa on yhteensä 28 henkilöä, jotka jakaantuvat seuraavasti: Henkilöstöpalvelut 2 henkilöä, ostoreskontra 1 henkilö, tekstinkäsittely 16 henkilöä, asiointipalvelut 8 henkilöä (puhelinvaihde 4 henkilöä ja arkisto 4 henkilöä). Lisäksi asiointipalvelujen ja tekstinkäsittelyn esimies, joka on yhteinen Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Henkilöstöpalveluja tuotetaan sairaalan C-osassa, 1. kerroksessa (n. 16,8 m 2 ), jossa työskentelevien henkilöiden tehtäviin kuuluu henkilöstön ja esimiesten auttaminen ja tukeminen palvelussuhdeasioissa. Asiakirjapalveluihin ja asiointipalveluihin kuuluvat potilaiden ilmoittautumistoiminto, potilasmaksukassa, sisälähettitoiminto, potilasasiakirja-arkisto, kirjaamo, tekstinkäsittely ja puhelinvaihde. Länsi- Uudellamaalla Servisin toimintaa ovat vain potilasasiakirja-arkisto, tekstinkäsittely ja puhelinvaihde. Kirjaamo ja postitus, potilaiden ilmoittautumistoiminto sekä sisälähettitoiminto ovat sairaanhoitoalueen omaa toimintaa. Sairaanhoitoalueen hallinnoima potilasmaksukassa on lopetettu. Tammiharjun F-talossa tekstinkäsittelyn osuus on 149,5 m 2 ja ostoreskontran hoitajan huone 14,5 m 2. Puhelinvaihteen käytössä on 31 m 2. Potilasasiakirja-arkiston pinta-ala on 124 m 2 ja kansliatilat yhteensä 34 m 2. Tammiharjun A-talon arkistotilat ovat yhteensä 166,5 m 2. Länsi-Uudenmaan sairaalan rtg-arkiston pinta-ala on 45,5 m 2. Arkisto (HUS-Servis) on ahdas. Aktiivisen potilasarkiston pinta-ala on n. 190 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan D-, G- ja H-osan pohjakerroksessa (kellarissa). HUS:ssa on aiemmin keskusteltu mahdollisen keskusarkiston perustamisesta. Suunnitelmien etenemisestä ei ole tietoa. HUS:n investointisuunnitelmassa ei siihen kuitenkaan ole määrärahaa. HUS-Tietotekniikka HUS-Tietotekniikka on HUS-konsernin sisäisen tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluiden tuottaja. ella on oma asiakaspalvelutiimi. Tiimin toimesta tuotetaan välittömät sovellus- ja lähituki sekä perustietotekniikan palvelut sairaanhoitoalueella. Ne palvelupyynnöt, joihin ei välittömästi pystytä paikanpäällä vastaamaan ohjautuvat asiantuntijatiimeille. Tietohallinnon aluepalvelut sijaitsevat Länsi-Uudenmaan sairaalan Y-talon 1-kerroksessa, joissa tiloja on yhteensä n. 220 m 2. Tiloissa on todettu syksyn 2013 aikana sisäilmaongelmia. Väistötilojen mahdollinen tarve kartoitetaan. Sisäilmaongelmien poistamiseksi tehdään korjaussuunnitelma. Ravioli Ravioli tarjoaa maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toiminta perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja jatkuvaan kehitykseen. Liikelaitoksessa valmistetaan noin ateriaa päivässä. Liikelaitos vastaa myös sairaalan pääaulassa sijaitsevan kanttiinin toiminnasta. Henkilökuntaa Ravioli Länsi-Uudenmaan sairaalan yksikössä on yhteensä 18.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 14 (37) Länsi-Uudenmaan sairaalan Raviolin käytössä on yhteensä m 2. Keittiötiloja on 894 m 2 ja henkilöstöruokalan tiloja on 675 m 2. Ravintokeskukseen on tehty peruskorjaus Ravintokeskus sijaitsee sairaalan K-osassa. Ravintokeskuksen toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Raviolin käytössä on Tammiharjun sairaalassa n. 300 m 2. HUS-Kiinteistöt Oy / Kiinteistöpalvelut HUS-Kiinteistöt Oy vastaa tuottajana koko sairaalakiinteistön huollosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja turvapalveluista. HUS-Kiinteistöt Oy:n käytössä on yhteensä n. 740 m 2 teknisiä tiloja sekä toimistotilaa. Kiinteistönhoito käsittää rakennus-, LVIA-, sairaalakaasu-, sähkö- ja teleteknisten järjestelmien ja laitteiden huollon. LVIA -tekniikan erikoisjärjestelmiä Länsi-Uudenmaan sairaalassa ovat; sairaalakaasuverkostot, paineilmaverkostot, dialyysijärjestelmät, höyryjärjestelmät, erikoisputkistot, rakennusautomaatio sekä CO2 sammutusjärjestelmä. Sähkö-, turva- ja teleteknisiäjärjestelmiä ovat mm. keskijännitemuuntajat, pää-, nousu- ja jakokeskukset, varavoimakoneet, lääkintäsuojaeristysmuuntajat, UPSjakelu, TN-S verkonvalvonta, erikoisvaravoima- ja turvasyöttöjärjestelmät, paloilmoituskeskukset, antenni-, ajannäyttö-, vuoronumero-, äänentoisto-, ATK-, hoitajakutsu- ja puhelinjärjestelmät, kulunvalvonta, videovalvonta, rikosilmoitus- ja ryöstöhälytysjärjestelmät, turva- ja merkkivalaistus sekä savunpoistojärjestelmät Kiinteistönhoitoyksikkö vastaa myös kemikaalivalvonnasta ja paloturvallisuuden valvonnasta sekä höyrykattiloiden, painelaitteiden ja maakaasuasetuksen mukaisesta käytönvalvonnasta. Kiinteistönhoitoyksikkö vastaa myös ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotöistä sekä viheralueiden hoitotöistä. Yksikkö tuottaa myös jätehuolto-, turva- sekä vartiointipalvelut. Kiinteistöhoidon vastuuhenkilönä toimii tekninen isännöitsijä, joka vastaa kiinteistönhoidon, -huollon ja -korjausten organisoinnista, energian ja veden kulutusseurannasta, raportoinnista sekä tavoitearvolaskelmista. HUS-Tilakeskus HUS:n kiinteistöjen kokonaishallinta, yksiköiden tilatarpeista sekä omistajan edusta huolehtiminen on vastuutettu vuoden 2009 alusta lukien HUS-Tilakeskukselle, joka toimii sisäisenä tulosalueena osana konsernihallintoa. HUS-Tilakeskus tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: tila- ja taloushallinto, ympäristöhallinto ja kiinteistöhallinto. HUS-Tilakeskuksen tehtäviä ovat mm: - vastuu HUS:n koko kiinteistöomaisuudesta omistajan edustajana ja vahva omistajan edun valvonta omaisuuden käytössä ja järjestelyissä

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 15 (37) - toimitilojen asiakaslähtöinen järjestäminen sairaanhoitoalueille sekä liikelaitoksille asiakastarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti - kiinteistöhallinnan ja tilankäytön suunnittelun asiantuntija-apu konsernille, sairaanhoitoalueille ja liikelaitoksille - rakennushankkeissa käyttäjä- ja omistajalähtöinen hankeprosessin ohjaus ja suunnitteluprosessin kehittäminen - kiinteistöjärjestelyjen hoitaminen konsernin johdon ohjauksessa - toimitilojen vuokraus käyttäjille (sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset) ja vuokrajärjestelmästä vastaaminen - kiinteistönhoito, ylläpito- ja rakennuttamispalvelujen koordinointi ja tilaaminen - toimitila- ja muiden kiinteistöomaisuushankkeiden ohjelmointi ja niiden ohjaus hallituksen ja konsernijohdon päätösten mukaisesti - kiinteistöturvallisuudesta vastaaminen ja koordinointi - ympäristö- ja energiatehokkuudesta vastaaminen ja koordinointi 3. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTA > 2022 HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on laatinut HUS:n toimitusjohtajan Aki Lindénin toimeksiannosta elle ns. ylätason suunnitelman. Suunnitelma on päivätty ja se käsittää vuodet Suunnitelma on tämän raportin liitteenä. Lyhyesti ottaen Markku Mäkijärven suunnitelmassa lähdetään siitä, että Länsi-Uudenmaan sairaala jatkaa päivystävänä yksikkönä 24/7-periaatteella. Nykyistä yhteispäivystystä kehitetään suunnitelman mukaan niin pian kuin se toimitiloja ajatellen on mahdollista. Tarkoitus on, että päivystystoiminta keskitetään uuteen terveyskeskusrakennukseen, joka Raaseporin kaupungin on määrä rakentaa Länsi-Uudenmaan sairaalan tontille tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Markku Mäkijärven suunnitelman mukaan somatiikkaa varten tarvitaan paikkaa. Lastenosasto voi hänen mukaansa jatkaa viikko-osastona ja muutetaan aikanaan päiväosastoksi. Länsi-Uudenmaan väestö on huomattavasti muun Uudenmaan väestöä iäkkäämpää. Markku Mäkijärvi ei ole ottanut kantaa esimerkiksi neurologian tai geriatrian palvelujen mahdollisesti kasvavan tarpeeseen. Sitä vastoin hän olettaa suunnitelmassaan, että sairaanhoitoalue palvelee jatkossa vain oman alueensa asukkaita. Toisin sanoen hän olettaa, ettei ella tulevaisuudessa enää hoideta esim. pääkaupunkiseudun ortopedisia, plastiikkakirurgisia tai urologisia potilaita. Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-osan tyhjillään olevat tilat peruskorjattiin vuosina Peruskorjattuihin tiloihin avattiin uusi 11-paikkainen somaattinen päivystys- ja seuranta-osasto vuonna Samassa yhteydessä sisätautien paikkoja vähennettiin 30 paikasta 25 paikkaan ja kirurgian paikkoja 25 paikasta 20 paikkaan (myös hoitopäivät vähenevät). E- ja F-osan pinta-ala on 924 m 2. Peruskorjattuihin tiloihin on sijoitettu päivystys- ja seurantaosasto 315 m 2 ja endoskopiatoiminta ja kirurgian ajanvarauspoliklinikka yhteensä 419 m 2. Peruskorjaus toteutettiin toiminnallisten ja kiinteistön teknisten tarpeiden pohjalta. Aikuispsykiatrian tarve on Markku Mäkijärven mukaan paikkaa (Länsi-Uudellamaalla nyt 14 paikkaa + 4 päiväpaikkaa) ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteensä 10 paikkaa (4+6, kuten nyt).

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 16 (37) Suunnitelmat nuorisopsykiatrian osaston (6 paikkaa) ja lastenpsykiatrian osaston (4 paikkaa) yhdistämisestä 10-paikkaiseksi osastoksi ( kombo-osasto ) olivat kariutumassa, sillä sopivia tiloja ei ole onnistuttu löytämään. Syksyllä 2013 kombo-osasto kuitenkin syntyy lastenpsykiatrian osaston tiloihin Tammiharjun sairaalassa. Kombo-osastolla tulee olemaan yhteensä 9 paikkaa (5 nuorisopsykiatrian paikkaa sekä 4 lastenpsykiatrian paikkaa). Terveydenhuoltolain ja ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaan sairaanhoitopiirien tulee järjestää alueensa ensihoitopalvelut lukien. vastaa näin ollen lukien Länsi-Uudenmaan (Inkoo, Raasepori ja Hanko) ensihoitopalveluista. Toimintavolyymiin tai tilojen käyttöön tämä organisatorinen muutos ei vaikuttane, lukuun ottamatta kansliatilojen tarvetta. en vuodelle 2013 suunnittelemat suoritemäärät vastaavat pääosin Markku Mäkijärven ylätason suunnitelmaa. Vuoden 2013 suunnitelman voidaan sen vuoksi ajatella pitävän paikkansa myös esimerkiksi vuonna Seuraavassa taulukossa toimintavolyymiä on tarkasteltu tulosyksiköittäin: Kokonaisvolyymi, jäsenkunnat + muut maksajat. Palsu ja sen ulkopuoliset Lkm Hoitopäivätuotteet NordDRGtuotteet Käyntituotteet Siirtoviivepäivät TK-päivystyskäynnit MED TP TA TP TA OPE TP TA TP TA NALA TP TA TP TA PSYK TP TA TP TA LUSA TP TA TP TA

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 17 (37) 4. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA 4.1 Yleistä kiinteistöistä Länsi-Uudenmaan sairaalarakennusten kokonaistilavuus on n m m 2. ja bruttoala on Sairaalan päärakennuksen kokonaistilavuus on m 3 ja bruttoala on 19087, mistä m 2 on en käytössä. Vuonna 2010 päärakennuksessa tehtiin laaja kuntotarkastus (viite). Muissa rakennuksissa ei ole tehty yhtä yksityiskohtaista tarkastusta. T-rakennuksen kokonaistilavuus on m 3 ja bruttoala 377 m 2. Rakennus on yksi Tammisaaren jugendrakennuksista. Se on rakennettu vuonna 1915 ja myöhemmin siihen on tehty useita muutoksia. Tällä hetkellä rakennus on aikuispsykiatrian poliklinikan käytössä. X-rakennuksen kokonaistilavuus on 1 491m 3 ja bruttoala 550 m 2. Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se on aluksi toiminut lääkärintalona ja myöhemmin taloustoimistona. Tällä hetkellä rakennus on lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden käytössä. Y-rakennuksen kokonaistilavuus on 680 m 3 ja bruttoala 325 m 2. Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se toimi aluksi lääkärintalona. Nykyään rakennus on tietohallinnon käytössä. Sisäilmaongelman takia rakennuksen tuleva käyttö selvitetään myöhemmin. Z-rakennuksen kokonaistilavuus on 138 m 3 ja bruttoala 66 m 2. V-rakennuksen kokonaistilavuus on n. 606 m 3 ja bruttoala 290 m 2. Sairaalakiinteistö koostuu useasta eri rakennusosasta. Alla olevasta aluepiirroksesta selviävät rakennusosien tunnukset, joihin raportissa ja toimenpiteissä voidaan viitata. Länsi-Uudenmaan sairaalan päärakennus on rakennettu eri vaiheissa. Osat A, B, C ja K rakennettiin 1952, osat D, E ja F , osat G ja H , L-osa ja M-osa

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 18 (37) Sairaalarakennusta on remontoitu useaan otteeseen. Kiinteistötekniikkaa on uusittu ja rakennuksen eri osia on peruskorjattu sitä mukaan kuin sairaalan toiminta on muuttunut. Sairaalakiinteistö on rakenteiltaan tyydyttävässä kunnossa ja tekniset järjestelmät edellyttävät huomattavia uudistuksia ja peruskorjauksia. Tiukentuneet turvallisuusmääräykset tulevat edellyttämään huomattavia investointeja tulevina vuosina mm. sammutusjärjestelmään. Viite; Länsi-Uudenmaan sairaalan kuntotarkastusasiakirja sisältää kiinteistön korjausehdotuksia vuosille Rakennustekninen tarkastelu Rakennustekniikka Kokonaisuudessaan kuntoarvion kohteena olevien rakennusten arvioitiin olevan rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Kiinteistön rakenteita on ylläpidetty ja kunnostettu säännöllisesti. V 1952 rakennettua alkuperäistä sairaalakokonaisuutta on laajennettu laajennusosina pääsääntöisesti 1960-, ja luvuilla. Lisäksi sisätilojen osalta on suoritettu sairaalarakennuksille tyypillisesti suhteellisen runsaasti tilalaajennusten ja -muutosten yhteydessä kunnostustoimenpiteitä.

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F

HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F HYKS-SAIRAANHOITOPIIRI 18.5.2010 HYKS lautakunnan kokous 15.6.2010 OHEISMATERIAALI F Investointiesitykset 2011-2013 ja investointiohjelma vuosille 2010-2012 (huomioitu investointiohjelmaan 2010-2012 hyväksytyttyjen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2 Etelä-Pohjanmaan shp Seinäjoen Apteekin puhdastilat 2011-2013 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle Silmäkeskus 2011-2012 Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta

Lisätiedot

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59

HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HALLITUS 59 01.06.2015 JORVIN SAIRAALAN PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 291/00/01/03/01/2015 HALL 59 HUS:n pitkän aikavälin suunnittelua linjaa tavoite HUS:n kilpailukyvyn ja toiminnan tuottavuuden

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Hallitus 12.10.2015, LIITE 1

Hallitus 12.10.2015, LIITE 1 Hallitus 12.10.2015, LIITE 1 1 (6) Kellokosken sairaalan tulevat peruskorjaustarpeet HUS hallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja Aki Lindén asetti 17.2.2015 22 Kellokoski - työryhmän selvittämään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 Henkilöstötoimikunnan kokous 19.11.2013 Outi Sonkeri ja Terhi Karppinen *Henkilötyövuodet on otettu tulosyksiköiden syksyllä 2013 käydyistä toiminnan ja talouden seurantakokouksien

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

toteutus, Kari Sippola

toteutus, Kari Sippola Radiologisen yksikön rakennusprojektin toteutus, Kari Sippola 1 HUS-Kuvantamisen toimitilat vuokralaisena kaikissa radiologisen yksikön toimitiloissa tilojen omistajina; HUS kuntayhtymä, kaupungit ja kunnat

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy

Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuluettelo 2013-2013 11.2.2016 Tampereen yliopistollinen sairaala + Fimlab Laboratoriot, TAYS Sydänsairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Oy Julkaisuja yhteensä 13 kpl Impact Factor yht. 22.903 IF-julk.

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) HUS:n vuodeosastoaineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS hoitotyö

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa!

PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! PÄIVÄKIRURGIA Päijät-Hämeen keskussairaala Risto Kuosa Tervetuloa! Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 210.000 asukasta SAIRAANSIJAT Ihotaudit ja allergologia - Keuhkosairaudet 24 Kirurgia 136 Korva-, nenä-

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS TIIVISTELMÄ Lohjan sairaalan perusosa on valmistunut 1979.

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä

Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuluettelo 2014-2014 11.2.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tulosyksiköittäin yo-sairaalan/shp:n vsk-järjestys Vain summat yhteensä Julkaisuja yhteensä 4 kpl Impact Factor yht. 8.460 IF-julk. yht.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 LULTK 45/2012 Lautakunnalle selostettiin 31.5.2012 ( 30) sairaanhoitoalueen vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat

Tulevaisuuden sairaala KYS Tilasuunnittelun lähtökohdat Tulevaisuuden sairaala KYS MASTERPLAN Tilasuunnittelun lähtökohdat PSSHP: n hallituksen ja valtuuston Masterplan seminaari 18.8.2014 Juhani Kouri Suunnittelulla LISÄARVOA LISÄARVOA Taloudellisen riskin

Lisätiedot

Tule tekemään parastasi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tule tekemään parastasi. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Tule tekemään parastasi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2 ASTU SISÄÄN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 3 Päivystysosasto Uudessa Y-talossa toimivat erikoissairaanhoidon ja terveyskeskuksen päivystykset.

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1

Oys:n opiskelijoiden vastuualueinfojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Oys:n opiskelijoiden infojen sijainnit ja yhteystiedot 1 Avohoitotalon röntgen Sairaanhoidolliset palvelut / kuvantaminen Keskusröntgen N4 127B (ulko-ovi A3:1) Leila Ukkola puh. 08 3155612 Avohoitoyksikkö

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta?

Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Mitä PHSOTEY odottaa Hoitologistikko toiminnalta? Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Martti Talja, professori n johtaja Sisäisen tilaajan näkökulma, PHSOTEY Pilot-kohteena: Päijät-Hämeen sosiaali- ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.

VeTe. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä. VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9. Tunnuslukujen hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa keskussairaalasairaanhoitopiirissä - loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, projektisuunnittelija, TtM Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS

AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS Kaupunginhallitus 116 05.03.2012 Kaupunginvaltuusto 39 10.04.2012 AIESOPIMUS ETELÄ-KARJALAN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SYYTTÄJÄNVIRASTON (NS. OIKEUSTALON) SIJOITTUMISSELVITYKSESTÄ KAUPUNGINTALON TONTILLE JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Lisätiedot

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa

Aktiivisen kuntoutuksen malli, yhteistyö muiden toimijoitten kanssa MALMIN SAIRAALAN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kuva Arkkitehtitoimisto Olli-Pekka Jokela Oy Taustaa Keskitetty terveyskeskuspäivystys iltaisin ja viikonloppuina Perustason sisätautien päivystys Sairaansijoja

Lisätiedot

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko

HUS 2013 työtapaturmakatsaus. Eija Prosi-Suuperko HUS 2013 työtapaturmakatsaus Eija Prosi-Suuperko 8.5.2014 1 Lukujen tulkinta Vuoden 2013 ja 2012 tapaturmaluvut perustuvat tarkasteluvuotta seuraavan vuoden helmikuussa ajettuun tilastoon Aiempien vuosien

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/6 LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE VÄLIRAPORTTI 1/2010 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TAVOITTEET 3 TYÖTAPOJEN KUVAUS 4 VÄLIRAPORTTI 4.1 Käyntitilastot 4.2 Henkilöstöresurssit 4.3 Puhelinliikenne

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja - Sairaalapäivät 2010 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100

Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 TUOTTAVUUDESTA Keskussairaaloiden tuottavuus 2011; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Hyvinkään sairaala 112 119 Pohjois-Karjalan keskussairaala 114 119 Päijät-Hämeen keskussairaala 109 108

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 9 03.03.2011 PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 PORLTK 9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisohjeella 11/2010 on ohjeistettu

Lisätiedot