LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ Taustaa SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Tukipalvelut LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTA > LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA Yleistä kiinteistöistä Rakennustekninen tarkastelu Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähköjärjestelmät Sairaalakiinteistössä tehdyt peruskorjaukset TILATARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tilojen optimaalinen käyttö Tulosyksiköittäinen tarkastelu Medisiininen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Johto TAMMIHARJUN SAIRAALASSA SIJAITSEVIEN YKSIKÖIDEN SIJOITUS ESITYS TILOJEN UUDELLEEN JAOSTA SEKÄ TILOJEN OPTIMAALISESTA KÄYTÖSTÄ JA RAKENNETTAVASTA UUDISRAKENNUKSESTA TULEVAT PERUSKORJAUSTARPEET JA TOIMINNALLISET TILAMUUTOKSET MUUTA 35 Viitteet:..35 Väestöennuste > LUSA:n toimintakertomus 2012 ja toimintasuunnitelma LVIRSA-Tekninen kuntoarvio Länsi-Uudenmaan sairaala Energiakatselmusraportti Länsi-Uudenmaan sairaala Länsi-Uudenmaan sairaalan asemakartta Luettelo huonealoista vastuuyksiköittäin...35 Markku Mäkijärvi Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 1 (37) 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN OPTIMAALINEN KÄYTTÖ 1.1 Taustaa (LUSA) on HUS:n viidestä sairaanhoitoalueesta pienin. Sairaanhoitoalueella on toimintaa kahdella sairaala-alueella: Länsi-Uudenmaan sairaalassa (pääasiassa somaattista toimintaa) ja Tammiharjun sairaalassa (pääasiassa psykiatrista toimintaa). HUS:n toimintakulut (poistot mukaan lukien) olivat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan 1,766 miljardia euroa. en toimintakulut olivat 43,8 miljoonaa euroa eli 2,5 % koko HUS:n toimintakuluista. Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata rahassa. Alla olevassa taulukossa on esitetty en osuus HUS:n tuloista, menoista ja suoritemääristä. Tiedot on saatu HUS:n vuoden 2012 tilinpäätöksestä HUS yht. LUSA LUSA % Toimintatuotot, ,3 % Toimintakulut, ,6 % Tulos, ,0 % Hoitopäivätuotteet, lkm ,0 % Nord-DRG-tuotteet, lkm ,5 % Käyntituotteet, lkm ,6 % Siirtoviivepäivät, lkm ,3 % TK-päivystyskäynnit ,8 % LUSA:n osuus on aiemmin ollut etenkin määrällisesti suurempi. HUS on kuitenkin leikannut sairaanhoitoalueen toimintaa rajusti. Sairaanhoitoalueen synnytysosasto lakkautettiin kesäkuussa Lisäksi sairaanhoitoalueelta suljettiin HUS:n hallituksen lokakuussa 2010 hyväksymän psykiatrian kokonaisratkaisun seurauksena viisi aikuispsykiatrian osastoa eli kaikkiaan 100 paikkaa marraskuun 2010 ja toukokuun 2011 välisenä aikana. Jo aikaisemmin oli käynyt ilmi, ettei sairaanhoitoalueen ole tarkoituksenmukaista harjoittaa toimintaa kahdella sairaala-alueella. Koska sairaanhoitoalueen psykiatria ei mahdu Länsi-Uudenmaan sairaalaan ja koska Raaseporin perusterveydenhuolto kärsii akuutista tilojen puutteesta, ovat Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ja Raaseporin kaupunki laatineet yhdessä Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen kaavailtua uudisrakennusta koskevan tarveselvityksen. Tarveselvityksen lähtökohdat: - Raaseporin kaupunki rakentaa Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen uudisrakennuksen. Rakennus pystytetään HUS:n tontille ja siihen sijoitetaan Raaseporin kaupungin vuodeosastot (50 paikkaa) ja Tammisaaren terveyskeskusvastaanotot. Rakennukseen sijoitetaan myös erikoissairaanhoidon toimintoja, kuten päivystyspoliklinikka (yhteispäivystys) ja aikuisten psykiatrinen osastohoito. Tarveselvityksen mukaan uudisrakennuksen on määrä valmistua vuonna Rakennuksen kustannusarvio on noin 28,3 miljoonaa euroa. HUS vuokraa Raaseporilta erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 2 (37) - Edellä mainitun rakennuksen valmistuttua Raaseporin kaupunki kunnostaa nykyisen terveyskeskusrakennuksen lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon käyttöön. Alustavan aikataulun mukaan työt valmistuisivat vuonna Terveyskeskusrakennuksen kunnostus tulee maksamaan Raaseporille runsaat 4 miljoonaa euroa. HUS vuokraa erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. - Kun Raaseporin kaupungin rakennuttama uudisrakennus on valmis ja saatu käyttöön, tulee HUS:n peruskorjata Länsi-Uudenmaan sairaalan D-osa (nykyinen päivystyspoliklinikka ja yhteispäivystys); kustannusarvio lähes 1,4 miljoonaa euroa. Tarveselvityksen mukaan D-osasta järjestetään tilat aikuispsykiatrian ajanvarauspoliklinikalle ja mobiilille aikuispsykiatrialle. Myös KNF-laboratorio sijoitetaan D-osaan. Tarveselvityksessä esitetyn aikataulun mukaan myös D- osa valmistuisi vuonna Tarveselvityksen mukaan Länsi-Uudenmaan sairaalassa on tarpeen tehdä myös muita pienempiä muutostöitä, joiden kustannusarvio on noin 0,4 miljoonaa euroa. HUS:n valtuusto päätti ( 14) myydä koko Tammiharjun sairaalan Raaseporin kaupungille. Kauppaan liittyy kaupungin ja HUS:n välinen aiesopimus. Aiesopimus muodostuu seuraavista vaiheista: - HUS vuokraa 60 vuoden maanvuokrasopimuksella Raaseporin kaupungille n neliömetrin määräalan uudisrakennuksen rakentamista varten. - Raasepori rakennuttaa määräalalle uudisrakennuksen sekä perusterveydenhuollon että HUS:n organisoiman erikoissairaanhoidon käyttöön. Rakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna HUS vuokraa uudisrakennuksesta erikoissairaanhoidon tarvitsemat tilat 30 vuodeksi. - Raasepori ostaa Tammiharjun sairaalakiinteistön HUS:lta 3,9 miljoonan euron kauppahinnasta. - HUS vuokraa nyt en ja sen tukipalvelujen käytössä olevat Tammiharjun sairaalan tilat Raaseporilta erillisellä vuokrasopimuksella siihen saakka, kunnes nämä toiminnot voidaan siirtää Länsi-Uudenmaan sairaalan yhteyteen valmistuvaan uudisrakennukseen tai muihin tiloihin Länsi-Uudenmaan sairaalan alueelle. - HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa Tammiharjun sairaalan kiinteistönhoito- ja ylläpitopalvelut siirtymäkauden ajan. - Raasepori peruskorjaa nykyisen terveyskeskusrakennuksen lasten- ja nuorisopsykiatrian käyttöön. HUS:n reuna-alueiden sairaalakiinteistöille on tta lukuun ottamatta laadittu viime vuosina yleissuunnitelmat. Viimeisin niistä on Porvoon sairaalan yleissuunnitelma, joka valmistui Täydellisen yleissuunnitelman laatiminen elle ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Länsi-Uudenmaan sairaalan tilojen perusteellinen läpikäynti on erittäin tärkeää. Olemassa olevien tilojen paremmalla käytöllä voidaan mm. kaavailtu uudisrakennus saada pienemmäksi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 3 (37) 2. SAIRAALAN NYKYINEN TOIMINTA JA TILAT on HUS:n viidestä sairaanhoitoalueesta pienin. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hanko, Raasepori ja Inkoo. Seuraavasta taulukosta näkyy, että länsiuusmaalaisten osuus koko HUS:n väestöstä on 2,9 %. Toisin kuin muilla HUS:n sairaanhoitoalueilla arvioidaan väestönkasvun Länsi-Uudellamaalla olevan vuosina negatiivinen nuoremmissa ikäryhmissä, mutta yli 65-vuotiaiden osuuden arvioidaan kasvavan. HUS:n alueen väestöstä keskimäärin 15,8 % on yli 65-vuotiaita. Länsi- Uusimaa poikkeaa ikärakenteeltaan huomattavasti muusta Uudestamaasta, sillä länsiuusmaalaisista 23,4 % on yli 65-vuotiaita. ella hoidettiin vuonna 2012 kaikkiaan eri potilasta. Leikkauksia tehtiin kaikkiaan noin Tarkempi yhteenveto sairaanhoitoalueen toiminnasta vuonna 2012 löytyy liitteenä olevasta toimintakertomuksesta. Sairaanhoitoalue työllistää henkilöä, jotka jakautuvat kiinteistöittäin seuraavasti (HUS- ToTal ): Lukuarvo: Lukumäärä Henkilöstömäärä (Yht) ( Blank ) Muu henkhoitohenklääkärit yerityistyönte Yhteensä 37 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA TAMMIHARJUN SAIRAALA Yhteensä Lisäksi sairaanhoitoalueella työskentelee noin 80 HUS:n muiden yksikköjen palveluksessa olevaa henkilöä, useimmat heistä Länsi-Uudenmaan sairaalassa.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 4 (37) Sairaanhoitoalueen sairaansijamäärät joulukuussa 2012 sekä syksyllä 2013: Tulosyksikkökohtaisissa alla olevissa luvuissa on 2012 tilinpäätös ja 2013 talousarvio. 2.1 Medisiininen tulosyksikkö Tulosyksikkö on jakautunut neljään osa-alueeseen: sisätautien, keuhkosairauksien, ihotautien, ja päivystyksen vastuualueisiin sekä medisiiniseen osastoryhmään. Medisiinisen tulosyksikön käytössä on yhteensä m 2. Medisiiniseen osastoryhmään kuuluvat sisätautien ja keuhkosairauksien osasto, tehostettu valvonta, seuranta- ja päivystysosasto, sisätautien poliklinikka, keuhkosairauksien poliklinikka, ihotautien poliklinikka, erikoislääkepoliklinikka ja kotisairaanhoito sekä keuhkosairauksien kuntoutus, dialyysiyksikkö, päivystyspoliklinikka sekä skopiapoliklinikka. Uusina toimintoina on aloittanut seuranta- ja päivystysosasto vuonna 2013 helmikuussa. Medisiininen osastoryhmä Sisätaudit Vuodeosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,1 Sairaalan 2. kerroksen B-osassa sijaitsee sisätautien ja keuhkosairauksien osasto, jossa hoidetaan aikuispotilaita.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 5 (37) Seuranta- ja päivystysosasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso ,2 Tehostettu valvonta Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,4 Päivystyspoliklinikka Avohoitoyksikkö Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Avohoitoyksikössä hoidetaan eri erikoisalojen lyhytkestoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Potilaiden hoitoajat vaihtelevat puolesta tunnista kuuteen tuntiin. Sisätautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Keuhkosairauksien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Ihotautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 6 (37) Erikoislääkepkl ja kotisairaanhoito (SAH) sekä keuhkosairauksien kuntoutus Sairaansijat Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Dialyysiyksikkö Sairaansijat Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Operatiivinen tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö on jakautunut neljään vastuualueeseen: kirurgian, ortopedian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä leikkaus- ja anestesian vastuualueisiin ja operatiiviseen osastoryhmään. Operatiivisen tulosyksikön käytössä on yhteensä m 2. Operatiivinen osastoryhmä Kirurgia Operatiiviset vuodeosastot Päiväkirurgia, SAH ja naistenpoliklinikka toimivat peruskorjatuissa tiloissa M-osan pohjakerroksessa. Lisätilojen tarvetta ei ole ko. toimintaan. Kirurgian vuodeosasto Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,2 Päiväkirurgia Päiväpaikat Käynnit Operatiiviset poliklinikat Kirurgian poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 7 (37) Ensihoito Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alueensa ensihoitopalvelu mennessä. HUS:n hallitus on päättänyt aiemmin, että HUS:ssa ensihoito järjestetään sairaanhoitoalueittain. eroaa muista HUS:n sairaanhoitoalueista sikäli, että se on tällä hetkellä sopinut ensihoitopalvelun järjestämisestä eri toimijoiden kanssa. Hangon kaupungin ja Inkoon Sairaankuljetus Oy:n välinen sopimus on siirretty lautakunnan ( 61) tekemän päätöksen mukaisesti sairaanhoitoalueelle vuodenvaihteessa. Sopimus on voimassa asti. Raaseporin kaupungin ja Tammisaaren Sairaankuljetus Oy:n välinen sopimus on siirretty lautakunnan ( 6) tekemän päätöksen mukaisesti sairaanhoitoalueelle jo Sopimus on voimassa asti. Sairaanhoitoalue on sopinut lautakunnan ( 39) tekemän päätöksen mukaisesti Tammisaaren Sairaankuljetus Oy:n kanssa Inkoon kunnan ensihoitopalvelun hoitamisesta. Sopimus on kaksi-vuotinen ja on siis voimassa asti. Ensihoidolla ei ole suoritteita. Ambulanssitoiminta Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut Fysiatria Fysiatrian yksikkö tarjoaa fysioterapian, fysiatrian poliklinikan ja toimintaterapian palveluja sekä apuvälinepalvelua. Fysioterapia ja apuvälinekeskus Fysioterapia Poliklinikkakäynnit Apuvälinekeskus vastaa Raaseporin ja Hangon perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista. Apuvälinetoimintaan kuuluu apuvälinetarpeen havaitseminen, tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, hankinta, luovutus ja käyttöönotto sekä käytön opetus. Lisäksi toimintaan kuuluu käytön seuranta, kunnossapitohuolto ja korjaus, apuvälineen palautus sekä varastointi ja kierrätys. Apuvälinekeskus

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 8 (37) Leikkaus- ja anestesia Päätoimenpiteitä Leikkausosastolla on 5 salia. Noin puolet leikkausosaston toiminnasta on päiväkirurgiaa mutta päiväkirurgiaa varten ei ole erillistä salia vaan salit käytetään joustavasti tarpeen mukaan. Päivystyssalit ovat valmiudessa arkisin klo 21 asti sekä viikonloppuisin ja pyhinä klo Päivystysaikainen toiminta Päivystysleikkauksia Kirurgia Ortopedia Kardioversiot Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Tulosyksikkö on jakautunut naistentautien, lastentautien vastuualueisiin ja NaLa:n osastoryhmään. Naisten ja lastentautien tulosyksikön käytössä on yhteensä n m2 (Länsi-Uudenmaan sairaalassa n m 2 ja lastenpsykiatrian yksikössä Tammiharjun sairaalassa 610 m 2.) Naistentautien vastuualue Naistentautien toiminta NaLa osastoryhmä Vuodeosastot Naisten- ja lasten- ja KNK-tautien osasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,5 Lastenpsykiatrian osasto Sairaansijat joista käytössä Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , ,2

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 9 (37) Avohoito Naisten(tautien) poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Äitiyspoliklinikka / Perusterveydenhuolto Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Lastentautien poliklinikka Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Lastenpsykiatrian poliklinikka, ei sisällä jalkautuvan toiminnan suoritelukuja Poliklinikkakäynnit + hoitopuhelut + kirjeet Psykiatrian tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö on jakautunut akuuttipsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja kuntoutus- ja geropsykiatrian vastuualueisiin. Psykiatrian tulosyksikön käytössä on yhteensä n m 2 (Länsi- Uudenmaan sairaalassa on n. 500 m 2 ja Tammiharjun sairaalassa n m 2 ). Nuorisopsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , (6 ss ) ,0

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 10 (37) Kuntoutus- ja geropsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , Vuodeosastot ja avohoito Akuuttipsykiatria Sairaansijat Hoitopäivät Keskimääräinen hoitojakso , (14 ss ) Aikuispsykiatria päiväsairaalatoiminta (tehostettu avohoito) Aikuispsykiatria päiväsairaala Käynnit Aikuispsykiatrian avohoitokäynnit Aikuispsykiatria Käynnit Tukipalvelut HUS:ssa otettiin vuonna 2008 käyttöön sisäinen tilaaja-tuottajamalli, jossa sairaanhoitoalue vastaa varsinaisesta sairaanhoitotoiminnasta ja tukipalvelut ostetaan HUS:n liikelaitoksilta ja sen omistamilta osakeyhtiöiltä. Tilaaja-tuottajamalli on vuosien kuluessa löytänyt muotonsa ja toimii kohtalaisen hyvin. Sairaanhoitoalue ostaa röntgen- ja lääkintätekniset palvelut HUS-Kuvantaminen - liikelaitokselta. Laboratoriopalvelut ostetaan HUSLAB:lta ja apteekkipalvelut HUS-Apteekilta. HUS- Desiko vastaa laitoshuollosta ja välinehuoltokeskuksesta, Ravioli tuottaa ateriapalvelut ja HUS- Logistiikka huolehtii varasto- ja kuljetuspalveluista. Tietohallinto vastaa tietoliikenteestä ja teoriassa puhelinviestinnästä, mutta HUS-Servis vastaa puhelinkeskuksen toiminnasta sekä arkisto-, talousja henkilöstöpalveluista. HUS-Kiinteistöt Oy huolehtii kiinteistöistä ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n aliurakoitsija Tammipesula Oy sairaanhoitoalueen pyykistä.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 11 (37) HUS-Apteekki HUS-Apteekki liikelaitos on jakaantunut Helsingin vastuualueeseen sekä läntiseen ja itäiseen vastuualueeseen. Läntiseen vastuualueeseen kuuluvat Jorvin sairaalan apteekki, Länsi-Uudenmaan sekä Lohjan sairaalan lääkekeskukset. Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskus tuottaa lääkehuollon palvelut Tammiharjun sairaalalle ja kaikille Länsi-Uudenmaan sairaalassa toimiville HUS:n toimintayksiköille. Vuonna 2012 toimitettiin Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskuksesta yhteensä lääkevalmistetta, toimitusriveinä mitattuina, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimintayksiköille ja ulkopuolisille tilaajille, toimitusriveinä mitattuna, lääkevalmistetta. HUS:lle toimitettavien tilausten osuus on noin 48,75 % kokonaistilausmäärästä, joka on Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkekeskuksen käytössä on n. 225 m 2 :n erikoisvarustettua tilaa L- osan pohjakerroksessa. HUS-Apteekki liikelaitoksen mukaan sairaanhoitoalueen sairaala-apteekin toiminta on nykyään niin pienimuotoista, että se yhdistetään Lohjan sairaalan lääkekeskukseen todennäköisesti jo Länsi-Uudenmaan sairaalassa lääkekeskuksen tilat voidaan tällöin ottaa muuhun käyttöön. HUSLAB Tammisaaren sairaalan HUSLAB:n toimipisteen käytössä on n. 600 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan G-osassa 2 kerroksessa. Näytteenottohuoneet on peruskorjattu HUSLAB:n tiloille ei lähitulevaisuudessa ole peruskorjaus- eikä lisätilankorjaustarvetta. HUSLAB:n Tammisaaren sairaalan laboratoriossa tehdään tutkimuksia Länsi-Uudenmaan sairaalassa toimiville HUS:n muille yksiköille, en kaikille peruskunnille. Lähes kaikki Uudenmaan kunnat ostavat HUSLAB:lta laboratoriopalveluja ja niiden asukkaat voivat käydä näytteenotossa missä tahansa HUSLAB:n näytteenottopaikassa. HUS-Kuvantaminen HUS-Kuvantamisen Länsi-Uudenmaan sairaalan röntgenin toimintayksikön tilat sijaitsevat sairaalan D-osan 2 kerroksessa. Röntgenyksikön on käytettävissä n. 600 m 2 tilaa. Tilat ovat erikoisvarustettu. Uusi tietokonetomografi asennettiin kesällä Röntgentoiminnan siirtoa ei myöskään voida ajatella päinvastoin ennemmin tai myöhemmin tulee kiinteän magneettikuvauslaitteiston asennus ajankohtaiseksi (korvaamaan yhä enenevässä määrin TT-tutkimuksia). HUS-Kuvantamisen kliininen neurofysiologian toiminta on avoinna ma-to klo sekä pe klo välisenä aikana. Tutkimuksia tehdään Tammiharjun sairaalassa 5 päivää viikossa. Toimintayksikön tilat sijaitsevat Tammiharjun sairaalan G-talon 2 kerroksessa ja tiloja on käytössä n. 160 m2. Kliininen neurofysiologia muuttaa Länsi-Uudenmaan sairaalan entisiin SAH:n tiloihin , jonka jälkeen osasto on auki 4 päivää viikossa. Tilat sijaitsevat sairaalan D- osassa 2 kerroksessa ja tilojen koko on n. 70 m 2.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 12 (37) HUS-Lääkintätekniikka tuottaa asiakkailleen lääkintälaitehuollon palvelut, tehtyjen sopimusten mukaisesti. Palvelut pidetään laadukkaina ja kilpailukykyisinä. Yksikkö tekee kaikkien lääkintälaitteiden vastaanottotarkastukset, määräaikaishuollot, ennakkohuollot, korjaukset ja muut lakisääteiset toimenpiteet. Huoltotoimenpiteet ja korjaukset tehdään joko yksikön omassa tilassa tai asiakkaan tiloissa. Lääkintälaitehuollolla on käytössään yhteensä n. 30 m 2 tilaa. Liikelaitoksen toiminta-ajatuksen mukaisesti toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä asiakasta, jolloin tilojen tarve ja siinä tapahtuvat muutokset riippuvat asiakkaiden käytössä olevan laitekannan määrästä ja laitetyypeistä. HUS-Desiko HUS-Desiko tarjoaa laitos- ja välinehuollon palvelut kaikille Länsi-Uudenmaan sairaalan kiinteistössä toimiville organisaatioille tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti. Laitoshuollon käytössä on Länsi-Uudenmaan sairaalan 2. (C-osa) kerroksessa ja pohjakerroksessa yhteensä n. 80 m 2 sekä Tammiharjun sairaalan F- talon pohjakerroksessa 105 m 2. Laitoshuolto tuottaa puhtaanapitopalvelut (ylläpito- ja perussiivous) niihin kuuluvine tarvikkeineen ja jätesäkkeineen. Välinehuoltokeskus sijaitsee Länsi-Uudenmaan sairaalan L-osan pohjakerroksessa ja sen käytössä on n. 200 m 2. Välinehuoltokeskuksen toiminta Länsi-Uudenmaan sairaalassa päättyy, kun HUS- Desiko keskittää toiminnan lukien Lohjan sairaalaan. Välinehuollosta vapautuvat tilat voidaan ottaa muuhun käyttöön. HUS-Logistiikka HUS-Logistiikka tuottaa Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja Tammiharjun sairaalassa toimiville yksiköille materiaalipalvelut, laitteiden, kalusteiden, tarvikkeiden ja palveluiden kilpailuttamisen sekä sisäisen kuljetuksen palvelut. Liikelaitos koordinoi ella myös ulkoisia materiaalikuljetuksia sekä potilaskuljetuksia. Varaston (HUS-Logistiikka) käytössä on n. 310 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan pohjakerroksessa (B-, C- ja D-osa). HUS-Logistiikan palveluksessa olevat huoltomiehet vastaavat sairaalakiinteistön sisäisistä kuljetuksista (materiaalikuljetukset, lääkekuljetukset, ruokakuljetukset, pyykkikuljetukset ja jätehuollon kuljetukset) tehtyjen sopimusten mukaisesti.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 13 (37) HUS-Servis HUS-Servis jakaantuu neljään eri palvelualueeseen; talouspalvelut, tekstinkäsittelypalvelut, asiointipalvelut ja henkilöstöpalvelut. HUS-Servisin palveluksessa Länsi-Uudenmaan ja Tammiharjun sairaalassa on yhteensä 28 henkilöä, jotka jakaantuvat seuraavasti: Henkilöstöpalvelut 2 henkilöä, ostoreskontra 1 henkilö, tekstinkäsittely 16 henkilöä, asiointipalvelut 8 henkilöä (puhelinvaihde 4 henkilöä ja arkisto 4 henkilöä). Lisäksi asiointipalvelujen ja tekstinkäsittelyn esimies, joka on yhteinen Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Henkilöstöpalveluja tuotetaan sairaalan C-osassa, 1. kerroksessa (n. 16,8 m 2 ), jossa työskentelevien henkilöiden tehtäviin kuuluu henkilöstön ja esimiesten auttaminen ja tukeminen palvelussuhdeasioissa. Asiakirjapalveluihin ja asiointipalveluihin kuuluvat potilaiden ilmoittautumistoiminto, potilasmaksukassa, sisälähettitoiminto, potilasasiakirja-arkisto, kirjaamo, tekstinkäsittely ja puhelinvaihde. Länsi- Uudellamaalla Servisin toimintaa ovat vain potilasasiakirja-arkisto, tekstinkäsittely ja puhelinvaihde. Kirjaamo ja postitus, potilaiden ilmoittautumistoiminto sekä sisälähettitoiminto ovat sairaanhoitoalueen omaa toimintaa. Sairaanhoitoalueen hallinnoima potilasmaksukassa on lopetettu. Tammiharjun F-talossa tekstinkäsittelyn osuus on 149,5 m 2 ja ostoreskontran hoitajan huone 14,5 m 2. Puhelinvaihteen käytössä on 31 m 2. Potilasasiakirja-arkiston pinta-ala on 124 m 2 ja kansliatilat yhteensä 34 m 2. Tammiharjun A-talon arkistotilat ovat yhteensä 166,5 m 2. Länsi-Uudenmaan sairaalan rtg-arkiston pinta-ala on 45,5 m 2. Arkisto (HUS-Servis) on ahdas. Aktiivisen potilasarkiston pinta-ala on n. 190 m 2 Länsi-Uudenmaan sairaalan D-, G- ja H-osan pohjakerroksessa (kellarissa). HUS:ssa on aiemmin keskusteltu mahdollisen keskusarkiston perustamisesta. Suunnitelmien etenemisestä ei ole tietoa. HUS:n investointisuunnitelmassa ei siihen kuitenkaan ole määrärahaa. HUS-Tietotekniikka HUS-Tietotekniikka on HUS-konsernin sisäisen tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluiden tuottaja. ella on oma asiakaspalvelutiimi. Tiimin toimesta tuotetaan välittömät sovellus- ja lähituki sekä perustietotekniikan palvelut sairaanhoitoalueella. Ne palvelupyynnöt, joihin ei välittömästi pystytä paikanpäällä vastaamaan ohjautuvat asiantuntijatiimeille. Tietohallinnon aluepalvelut sijaitsevat Länsi-Uudenmaan sairaalan Y-talon 1-kerroksessa, joissa tiloja on yhteensä n. 220 m 2. Tiloissa on todettu syksyn 2013 aikana sisäilmaongelmia. Väistötilojen mahdollinen tarve kartoitetaan. Sisäilmaongelmien poistamiseksi tehdään korjaussuunnitelma. Ravioli Ravioli tarjoaa maukasta ja laadukasta ruokaa terveyden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toiminta perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja jatkuvaan kehitykseen. Liikelaitoksessa valmistetaan noin ateriaa päivässä. Liikelaitos vastaa myös sairaalan pääaulassa sijaitsevan kanttiinin toiminnasta. Henkilökuntaa Ravioli Länsi-Uudenmaan sairaalan yksikössä on yhteensä 18.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 14 (37) Länsi-Uudenmaan sairaalan Raviolin käytössä on yhteensä m 2. Keittiötiloja on 894 m 2 ja henkilöstöruokalan tiloja on 675 m 2. Ravintokeskukseen on tehty peruskorjaus Ravintokeskus sijaitsee sairaalan K-osassa. Ravintokeskuksen toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa. Raviolin käytössä on Tammiharjun sairaalassa n. 300 m 2. HUS-Kiinteistöt Oy / Kiinteistöpalvelut HUS-Kiinteistöt Oy vastaa tuottajana koko sairaalakiinteistön huollosta, kunnossapidosta, rakennuttamisesta ja turvapalveluista. HUS-Kiinteistöt Oy:n käytössä on yhteensä n. 740 m 2 teknisiä tiloja sekä toimistotilaa. Kiinteistönhoito käsittää rakennus-, LVIA-, sairaalakaasu-, sähkö- ja teleteknisten järjestelmien ja laitteiden huollon. LVIA -tekniikan erikoisjärjestelmiä Länsi-Uudenmaan sairaalassa ovat; sairaalakaasuverkostot, paineilmaverkostot, dialyysijärjestelmät, höyryjärjestelmät, erikoisputkistot, rakennusautomaatio sekä CO2 sammutusjärjestelmä. Sähkö-, turva- ja teleteknisiäjärjestelmiä ovat mm. keskijännitemuuntajat, pää-, nousu- ja jakokeskukset, varavoimakoneet, lääkintäsuojaeristysmuuntajat, UPSjakelu, TN-S verkonvalvonta, erikoisvaravoima- ja turvasyöttöjärjestelmät, paloilmoituskeskukset, antenni-, ajannäyttö-, vuoronumero-, äänentoisto-, ATK-, hoitajakutsu- ja puhelinjärjestelmät, kulunvalvonta, videovalvonta, rikosilmoitus- ja ryöstöhälytysjärjestelmät, turva- ja merkkivalaistus sekä savunpoistojärjestelmät Kiinteistönhoitoyksikkö vastaa myös kemikaalivalvonnasta ja paloturvallisuuden valvonnasta sekä höyrykattiloiden, painelaitteiden ja maakaasuasetuksen mukaisesta käytönvalvonnasta. Kiinteistönhoitoyksikkö vastaa myös ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotöistä sekä viheralueiden hoitotöistä. Yksikkö tuottaa myös jätehuolto-, turva- sekä vartiointipalvelut. Kiinteistöhoidon vastuuhenkilönä toimii tekninen isännöitsijä, joka vastaa kiinteistönhoidon, -huollon ja -korjausten organisoinnista, energian ja veden kulutusseurannasta, raportoinnista sekä tavoitearvolaskelmista. HUS-Tilakeskus HUS:n kiinteistöjen kokonaishallinta, yksiköiden tilatarpeista sekä omistajan edusta huolehtiminen on vastuutettu vuoden 2009 alusta lukien HUS-Tilakeskukselle, joka toimii sisäisenä tulosalueena osana konsernihallintoa. HUS-Tilakeskus tulosalue jakaantuu seuraaviin tulosyksiköihin: tila- ja taloushallinto, ympäristöhallinto ja kiinteistöhallinto. HUS-Tilakeskuksen tehtäviä ovat mm: - vastuu HUS:n koko kiinteistöomaisuudesta omistajan edustajana ja vahva omistajan edun valvonta omaisuuden käytössä ja järjestelyissä

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 15 (37) - toimitilojen asiakaslähtöinen järjestäminen sairaanhoitoalueille sekä liikelaitoksille asiakastarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti - kiinteistöhallinnan ja tilankäytön suunnittelun asiantuntija-apu konsernille, sairaanhoitoalueille ja liikelaitoksille - rakennushankkeissa käyttäjä- ja omistajalähtöinen hankeprosessin ohjaus ja suunnitteluprosessin kehittäminen - kiinteistöjärjestelyjen hoitaminen konsernin johdon ohjauksessa - toimitilojen vuokraus käyttäjille (sairaanhoitoalueet ja liikelaitokset) ja vuokrajärjestelmästä vastaaminen - kiinteistönhoito, ylläpito- ja rakennuttamispalvelujen koordinointi ja tilaaminen - toimitila- ja muiden kiinteistöomaisuushankkeiden ohjelmointi ja niiden ohjaus hallituksen ja konsernijohdon päätösten mukaisesti - kiinteistöturvallisuudesta vastaaminen ja koordinointi - ympäristö- ja energiatehokkuudesta vastaaminen ja koordinointi 3. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTA > 2022 HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi on laatinut HUS:n toimitusjohtajan Aki Lindénin toimeksiannosta elle ns. ylätason suunnitelman. Suunnitelma on päivätty ja se käsittää vuodet Suunnitelma on tämän raportin liitteenä. Lyhyesti ottaen Markku Mäkijärven suunnitelmassa lähdetään siitä, että Länsi-Uudenmaan sairaala jatkaa päivystävänä yksikkönä 24/7-periaatteella. Nykyistä yhteispäivystystä kehitetään suunnitelman mukaan niin pian kuin se toimitiloja ajatellen on mahdollista. Tarkoitus on, että päivystystoiminta keskitetään uuteen terveyskeskusrakennukseen, joka Raaseporin kaupungin on määrä rakentaa Länsi-Uudenmaan sairaalan tontille tämänhetkisen aikataulun mukaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Markku Mäkijärven suunnitelman mukaan somatiikkaa varten tarvitaan paikkaa. Lastenosasto voi hänen mukaansa jatkaa viikko-osastona ja muutetaan aikanaan päiväosastoksi. Länsi-Uudenmaan väestö on huomattavasti muun Uudenmaan väestöä iäkkäämpää. Markku Mäkijärvi ei ole ottanut kantaa esimerkiksi neurologian tai geriatrian palvelujen mahdollisesti kasvavan tarpeeseen. Sitä vastoin hän olettaa suunnitelmassaan, että sairaanhoitoalue palvelee jatkossa vain oman alueensa asukkaita. Toisin sanoen hän olettaa, ettei ella tulevaisuudessa enää hoideta esim. pääkaupunkiseudun ortopedisia, plastiikkakirurgisia tai urologisia potilaita. Länsi-Uudenmaan sairaalan E- ja F-osan tyhjillään olevat tilat peruskorjattiin vuosina Peruskorjattuihin tiloihin avattiin uusi 11-paikkainen somaattinen päivystys- ja seuranta-osasto vuonna Samassa yhteydessä sisätautien paikkoja vähennettiin 30 paikasta 25 paikkaan ja kirurgian paikkoja 25 paikasta 20 paikkaan (myös hoitopäivät vähenevät). E- ja F-osan pinta-ala on 924 m 2. Peruskorjattuihin tiloihin on sijoitettu päivystys- ja seurantaosasto 315 m 2 ja endoskopiatoiminta ja kirurgian ajanvarauspoliklinikka yhteensä 419 m 2. Peruskorjaus toteutettiin toiminnallisten ja kiinteistön teknisten tarpeiden pohjalta. Aikuispsykiatrian tarve on Markku Mäkijärven mukaan paikkaa (Länsi-Uudellamaalla nyt 14 paikkaa + 4 päiväpaikkaa) ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteensä 10 paikkaa (4+6, kuten nyt).

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 16 (37) Suunnitelmat nuorisopsykiatrian osaston (6 paikkaa) ja lastenpsykiatrian osaston (4 paikkaa) yhdistämisestä 10-paikkaiseksi osastoksi ( kombo-osasto ) olivat kariutumassa, sillä sopivia tiloja ei ole onnistuttu löytämään. Syksyllä 2013 kombo-osasto kuitenkin syntyy lastenpsykiatrian osaston tiloihin Tammiharjun sairaalassa. Kombo-osastolla tulee olemaan yhteensä 9 paikkaa (5 nuorisopsykiatrian paikkaa sekä 4 lastenpsykiatrian paikkaa). Terveydenhuoltolain ja ensihoitopalvelusta annetun asetuksen mukaan sairaanhoitopiirien tulee järjestää alueensa ensihoitopalvelut lukien. vastaa näin ollen lukien Länsi-Uudenmaan (Inkoo, Raasepori ja Hanko) ensihoitopalveluista. Toimintavolyymiin tai tilojen käyttöön tämä organisatorinen muutos ei vaikuttane, lukuun ottamatta kansliatilojen tarvetta. en vuodelle 2013 suunnittelemat suoritemäärät vastaavat pääosin Markku Mäkijärven ylätason suunnitelmaa. Vuoden 2013 suunnitelman voidaan sen vuoksi ajatella pitävän paikkansa myös esimerkiksi vuonna Seuraavassa taulukossa toimintavolyymiä on tarkasteltu tulosyksiköittäin: Kokonaisvolyymi, jäsenkunnat + muut maksajat. Palsu ja sen ulkopuoliset Lkm Hoitopäivätuotteet NordDRGtuotteet Käyntituotteet Siirtoviivepäivät TK-päivystyskäynnit MED TP TA TP TA OPE TP TA TP TA NALA TP TA TP TA PSYK TP TA TP TA LUSA TP TA TP TA

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 17 (37) 4. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA 4.1 Yleistä kiinteistöistä Länsi-Uudenmaan sairaalarakennusten kokonaistilavuus on n m m 2. ja bruttoala on Sairaalan päärakennuksen kokonaistilavuus on m 3 ja bruttoala on 19087, mistä m 2 on en käytössä. Vuonna 2010 päärakennuksessa tehtiin laaja kuntotarkastus (viite). Muissa rakennuksissa ei ole tehty yhtä yksityiskohtaista tarkastusta. T-rakennuksen kokonaistilavuus on m 3 ja bruttoala 377 m 2. Rakennus on yksi Tammisaaren jugendrakennuksista. Se on rakennettu vuonna 1915 ja myöhemmin siihen on tehty useita muutoksia. Tällä hetkellä rakennus on aikuispsykiatrian poliklinikan käytössä. X-rakennuksen kokonaistilavuus on 1 491m 3 ja bruttoala 550 m 2. Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se on aluksi toiminut lääkärintalona ja myöhemmin taloustoimistona. Tällä hetkellä rakennus on lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden käytössä. Y-rakennuksen kokonaistilavuus on 680 m 3 ja bruttoala 325 m 2. Rakennus on valmistunut vuonna 1957 ja se toimi aluksi lääkärintalona. Nykyään rakennus on tietohallinnon käytössä. Sisäilmaongelman takia rakennuksen tuleva käyttö selvitetään myöhemmin. Z-rakennuksen kokonaistilavuus on 138 m 3 ja bruttoala 66 m 2. V-rakennuksen kokonaistilavuus on n. 606 m 3 ja bruttoala 290 m 2. Sairaalakiinteistö koostuu useasta eri rakennusosasta. Alla olevasta aluepiirroksesta selviävät rakennusosien tunnukset, joihin raportissa ja toimenpiteissä voidaan viitata. Länsi-Uudenmaan sairaalan päärakennus on rakennettu eri vaiheissa. Osat A, B, C ja K rakennettiin 1952, osat D, E ja F , osat G ja H , L-osa ja M-osa

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI 18 (37) Sairaalarakennusta on remontoitu useaan otteeseen. Kiinteistötekniikkaa on uusittu ja rakennuksen eri osia on peruskorjattu sitä mukaan kuin sairaalan toiminta on muuttunut. Sairaalakiinteistö on rakenteiltaan tyydyttävässä kunnossa ja tekniset järjestelmät edellyttävät huomattavia uudistuksia ja peruskorjauksia. Tiukentuneet turvallisuusmääräykset tulevat edellyttämään huomattavia investointeja tulevina vuosina mm. sammutusjärjestelmään. Viite; Länsi-Uudenmaan sairaalan kuntotarkastusasiakirja sisältää kiinteistön korjausehdotuksia vuosille Rakennustekninen tarkastelu Rakennustekniikka Kokonaisuudessaan kuntoarvion kohteena olevien rakennusten arvioitiin olevan rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä kunnossa. Kiinteistön rakenteita on ylläpidetty ja kunnostettu säännöllisesti. V 1952 rakennettua alkuperäistä sairaalakokonaisuutta on laajennettu laajennusosina pääsääntöisesti 1960-, ja luvuilla. Lisäksi sisätilojen osalta on suoritettu sairaalarakennuksille tyypillisesti suhteellisen runsaasti tilalaajennusten ja -muutosten yhteydessä kunnostustoimenpiteitä.

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN PERUSKORJAUS Hallitus 15.12.2011, OHEISMATERIAALI 2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 28.4.2011 HUS Tilakeskus Länsi-Uudenmaan sh-alueen johtaja hyväksynyt 02.05.2011, 25 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALA E- JA F-SIIVEN

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala

Tavoitteena turvallinen, toimiva ja tehokas T3-sairaala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Tuloksekasta hukkajahtia VSSHP:ssä LUE LISÄÄ SIVULTA»4 6 Tavoitteena turvallinen, toimiva ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan

Sisätautien vuodeosasto A-sairaalaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Yt-neuvottelut puhuttavat työterveysvastaanotoilla Sisätautien vuodeosasto Raisiosta A-sairaalaan

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 OYS-ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 225 OYS-ERVA-ALUEELLA Selvityksen loppuraportti 3.12.212 Selvityshenkilö Annu Tertsunen SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot