Mahdollisuuksien maailma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuuksien maailma"

Transkriptio

1 Mahdollisuuksien maailma Asiakaslähtöisyys kirjaston kehittämisessä Mikkelissä Virpi Launonen

2 Kolme juonnetta Asiakaspalvelun arviointi Asiakassegmentointi Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkosto, rahoitus ELY:ltä Kuinka asiakaspalvelun arviointia voisi kehittää perinteisestä lomakekyselystä aidosti asiakaslähtöiseen suuntaan? Uusi organisaatio Nykyisin ollaan organisoiduttu kokoelmien ympärille, miten voisimme lähestyä asiaa asiakkaan näkökulmasta? Mitkä ovat asiat, joihin asiakas tarvitsee meitä? Kaupungin toimet Voimakas tahto asiakaslähtöiseen toimintamalliin, velvoite kehittää toimintatapoja Oppisopimuskoulutus (palveluosaajavalmennus)

3 Asiakassegmentointia Kirjaston henkilökunta on pohtinut, mitä eri asiakasryhmiä kirjastossamme on Lisäksi olemme tehneet itsearvioinnin eri kohderyhmille suunnatuista palveluista ja valinneet paitsiossa olleet ryhmät / ryhmät, jotka haluaisimme tavoittaa paremmin Peilaus kaupungin strategiaan

4 Palvelut ok, kehittämistarpeet pienempiä Lapset Lainaus, palautus, tietopalvelu Lukudiplomit, kirjastonkäytön opetus Tapahtumat Opiskelijat Lainaus, palautus, tietopalvelu Tietokannat, verkkopalvelut Kaukopalvelu Peruskäyttäjät Lainaus, palautus, tietopalvelu

5 Hakeutuvat palvelut turvattava Ikääntyvät Liikuntarajoitteiset Haja-asutusalueiden autottomat

6 Paitsiossa Nuoret vuotiaat Lainaus, palautus, tietopalvelu Lukudiplomit ym. koulupalvelut Tila puuttuu (oleminen, tekeminen), tila toisi kirjastolle positiivisen merkityksen Koulun ja opettajien rooli? Miehet Lainaus, palautus, tietopalvelu Onko nykyiset aineistot kiinnostavia?

7 Strategiset ryhmät = mainittu kaupungin strategiassa Aktiivit seniorit Lainaus, palautus, tietopalvelu Tapahtumat: osallistuminen + tekeminen = yhteisöllisyys Maahanmuuttajat Lainaus, palautus, tietopalvelu Englanninkieliset verkkopalvelut Siirtokokoelmat Kielenoppiminen Sitoutuminen yhteiskuntaan, kotouttaminen (osallistuminen tapahtumien tekemiseen ja sisällöntuottamiseen) Kotiäidit/-isät Lainaus, palautus, tietopalvelu Yhteisöllisyys (syrjäytymisen ehkäisy, tottuminen käyttäjäksi, verkostojen rakentaminen)

8 Mikkelin kirjastojen valinnat asiakassegmenteiksi Nuoret: vuotiaat Tottumus kirjaston käyttöön Tila äänekäs/hiljainen Myös ei-valtavirta-aineistoa Nuorille suunnattu ei-käyttäjätutkimus osana asiakaspalveluprojektia Erillinen nuorten osasto/konseptikirjasto Maahanmuuttajat Selvitys tarpeista opinnäytteenä Miehet vuotiaat Aineisto: dekkarit, sarjikset, miesten lehdet Äijäilta, miehille suunnattua oheisohjelmaa Ikääntyneet Hakeutuva palvelu Siirtokokoelmat Tarveselvitys osana asiakaspalveluprojektia

9 Asiakaspalvelujen arviointi Mikkelin kaupunginkirjaston Etelä-Savon maakuntakirjaston tavoitteena on kokeilla kuluvan vuoden aikana erilaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä kirjaston palvelun arvioinnissa ja testata menetelmien käyttökelpoisuutta asiakaspalautteen keruumuotoina. Monet tyytyväisyystutkimukset tuottavat liian positiivista palautetta, ja ne eivät kovin hyvin kykene erottelemaan ketkä palveluiden käyttäjistä ovat enemmän tai vähemmän tyytyväisiä. Tyytyväisyyskyselyt eivät yleensä kerro, mitä muutoksia palveluihin tulisi tehdä, niin että ne muuttuisivat asiakaslähtöisemmiksi. (Shaw 1999)

10 Asiakaslähtöiset menetelmät Asiakaslähtöiset menetelmät palvelun arvioinnissa Mikkelin kaupunginkirjastossa 1. Kirjasto Mitä häh? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille 2. Hyvinvointia ja elämänlaatua kirjastosta -kirjastofoorumi senioreille 3. Unelmieni kirjasto -taidekilpailu kirjaston asiakkaille ja henkilökunnalle 4. Pikapalautteen kerääminen palautekorteilla 5. Mystery shopping 6. Henkilöstön koulutus (palveluosaajavalmennus)

11 Asiakaslähtöiset menetelmät Asiakaslähtöisten menetelmien avulla Mikkelin kaupunginkirjastossa: Kerätään erilaisten asiakasryhmien mielikuvia, mielipiteitä, ajatuksia ja ideoita kirjastosta, kirjaston palveluista ja niiden kehittämisestä. (kyselyt, haastattelut, keskustelutilaisuudet, pikapalaute, taidekilpailu, mystery shopping) Lisätään asiakasyhteistyötä eli otetaan asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. (haastattelut, keskustelutilaisuudet, taidekilpailu)

12 Asiakaslähtöiset menetelmät Jaetaan tietoa asiakkaille kirjaston palveluista ja samalla rohkaistaan heitä ottamaan kantaa kirjaston palveluihin ja niiden kehittämiseen (keskustelutilaisuudet, haastattelut) Asiakkaat saavat enenevästi asettaa itse omat laatukriteerinsä kirjaston palveluille ja tehdä arvionsa niiden mukaan (taidekilpailu, työpajafoorumit) Kiinnitetään huomiota sekä asiakkaiden että kirjaston henkilökunnan tekemiin havaintoihin ja rohkaistaan heitä keskinäiseen näkökulmien ja kokemusten vaihtoon. (keskustelutilaisuudet, työpajafoorumit)

13 Asiakaslähtöiset menetelmät Asiakaslähtöisillä menetelmillä palvelun arvioinnissa pyritään saamaan vastauksia kysymyksiin: Tulisiko nykyistä käytäntöä jatkaa? Tulisiko nykyistä käytäntöä muuttaa? Pitäisikö jokin uusi käytäntö aloittaa?

14 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Tutkimuksen taustaa Nuorten kävijämäärät ovat olleet jo pitkään laskussa Teknologian kehittyminen ja tiedon nopeus ovat muuttaneet nuorten odotuksia kirjastosta Kirjastopalvelut ovat uuden haasteen edessä Tutkimuksessa halutaan selvittää, miksi nuoret käyttävät kirjastoa niin vähän

15 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Tutkimuksen kohderyhmä Tutkimukseen osallistui kolme oppilaitosta: Urheilupuiston koulu, Yhteiskoulun lukio ja Etelä-Savon ammattiopisto Kustakin oppilaitoksesta tutkimukseen valittiin 3 koululuokkaa. Tutkimus rajattiin koskemaan ikäryhmää vuotiaat.

16 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä ja teemahaastatteluilla koululuokissa. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet nuoret kutsuttiin Mikkelin kaupunginkirjastoon kirjaston palveluita koskevaan työpajafoorumiin.

17 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Tutkimuksessa selvitettiin Kirjaston palvelujen tuntemista Mielipiteitä kirjaston palveluista Mielikuvia kirjastosta Syitä kirjastopalveluiden käyttämättömyyteen Kirjastoon kohdistuvia toiveita ja odotuksia Kokemuksia kirjaston käytöstä Ideoita kirjaston asiakaspalvelun kehittämiseen

18 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Tuloksia: Enemmän toiminnallisuutta: kerhot, työpajat Tapahtumia: yökirjasto, kirjailijatapaamiset, peli-illat Mahdollisuus syödä, tehdä läksyjä Erilaisten harrastusten tukeminen

19

20 KIRJASTO MITÄ HÄH? Ei-käyttäjätutkimus vuotiaille nuorille Mitä seuraavaksi? Saatuja ideoita hyödynnetään Kirjastofestareiden (OPM:n avustus saatu) suunnittelussa (esim. sanoittajavieras, Aku Ankka piirtäjä, mangatyöpaja, cosplayta) Ideoiden työstäminen lasten ja nuorten konseptikirjastoa (sijaitsee ensi syksynä aloittavassa isossa yhtenäiskoulussa) varten (esimerkiksi aineiston järjestäminen ja tilakäsitykset) Yhdistyvien koulujen oppilaat mukaan suunnitteluun opettajajohtoisesti

21 Hyvinvointia ja elämänlaatua kirjastosta Kirjastofoorumi senioreille Tarkoitus oli järjestää senioreille suunnattu kirjastofoorumi Hyvinvointia ja elämänlaatua kirjastosta kirjastossa. Foorumi kuitenkin jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Päätettiin, että järjestetään foorumi uudelleen syksyllä vaihtoehtoisesti esim. Päiväkeskuksessa. Haetaan järjestelyihin kumppaneita kolmannelta sektorilta. Työpajamainen työskentely tapa.

22 Unelmieni kirjasto -taidekilpailu Kilpailun järjestäjänä Mikkelin kaupunginkirjasto. Kilpailuun voivat osallistua sekä kirjaston asiakkaat että henkilökunta Kilpailu on kaikille avoin ja kilpailussa on kaksi sarjaa - lasten ja nuorten sarja (alle 15-vuotiaat) ja yleinen sarja (yli 15-vuotiaat). Kilpailun tarkoituksena on hankkia kirjaston asiakkailta ja henkilökunnalta mielipiteitä, toiveita, odotuksia, ideoita ja visioita tulevaisuuden kirjastopalveluista eri taiteenlajien muodossa.

23 Pikapalautteen kerääminen ilmekorteilla Pikapalautetta kirjaston asiakkailta on kerätty toukokuun alusta 3.5. lähtien ilmekorteilla pääkirjastossa. Pikapalautetta kerätään palautekorttien Hymy ja Mutru avulla. Korttien nurjalle puolelle asiakkaan on halutessaan mahdollista kirjoittaa myös palautetta saamastaan asiakaspalvelusta. Pikapalautteen keräämisestä on tarkoitus tulla pysyvä palautteen keruumuoto Mikkelin kaupunginkirjastossa.

24 Mystery shopping Käytetään yleisesti kaupallisissa palveluissa Asiakas havainnoi palvelutapahtumaa ja kirjaa vapaamuotoisesti tai lomakkeelle kokemuksensa Henkilökunta tietää, että arviointia tehdään, mutta ei tiedä, ketkä ovat arvioivia asiakkaita Toteutetaan Mikkelin kirjastossa syksyllä 2010 yhteistyössä MAMK:in kanssa

25 Organisaation muuttaminen Halutaan: Aitoa asiakaslähtöisyyttä Palveluiden mukaan järjestäytymistä Tukea laajentuneelle kirjastoverkolle (=laajalle sijoittuneelle henkilöstölle) Kuinka osaaminen hyödynnetään? Kenelle hyöty: itselle, työyhteisölle, asiakkaalle?

26 Kirjaston nykyinen organisaatio Kirjastotoimenjohtaja Pääkirjasto Lähikirjastot (6 kpl) Aikuisten osasto Lasten osasto Seutupisteet (4 kpl) Kirjastoauto (1 kpl) Musiikkiosasto Lainaustoimisto Lehtisali

27 Kirjaston uusi organisaatioehdotus Kirjastotoimenjohtaja Lähipalvelut Lähikirjastot Seutukirjastot Kirjastoauto Sisältöpalvelut Kokoelma Järjestelmä Oheistapahtumat Näyttelyt Verkkopalvelut Asiakkaankohtaaminen Tiski Kaukopalvelu Kotipalvelu Kirjaston käytönopetus Kirjavinkkaus Kouluyht.työ Maakuntakirjasto Pp=apulaisjohtaja Henkilöstöasiat Harjoittelijat Projektit Koulutus Savotta-yht.työ Maakunta-asiat Logistiikka, toimisto, vahtimestari, tiedottaminen, markkinointi

28 Mitä tarkoittaa? Järjestäydytään palveluiden mukaan Tiimeillä osaamisen tukeminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, lähien ja seutujen mukaan ottaminen ja sitouttaminen Pyrkimys joustavuuden lisäämiseen, kokeilutoiminnan ja uusien palvelujen käyttöönottamisen tukemiseen

29 Kaupungin vahva linjaus asiakaslähtöisyyden puolesta Monipuolista ja laajaa foorumitoimintaa kehittämistyössä Minun Mikkelini vuorovaikutteinen nettipalvelu Nostettu strategian top 3 tavoitteisiin Panostukset henkilökunnan koulutukseen

30 Palveluosaajavalmennus Kolme henkilöä kirjastolta, puolentoista vuoden oppisopimuskoulutus Kirjaston palveluiden tuotteistaminen Esimerkkejä projekti-ideoista: Läksyparkki Lapsiperheiden oheispalvelut Mutsi & muksut / iskä & ipanat aamut Musiikkimuistelut senioreille

31 Mitä ollaan tähän asti opittu? Monet asiakkaiden näkemykset ovat kovin erilaisia kuin ammattilaisilla Kirjastohenkilökunta pitää useita asioita itsestään selvyytenä, ei osata katsoa asiakkaan vinkkelistä Jalkautuminen ulos kirjastosta madaltaa kynnystä osallistua pitää mennä sinne missä ihmiset ovat

32 Miten tästä eteenpäin? Organisaation viilaaminen ja muutosvastarinnan voittaminen Asiakkaiden totuttaminen osallistumaan aktiivisemmin Henkilökunnan korvien säätäminen herkemmälle kuulemaan asiakkaiden äänet

33 Värit tarvitsevat toisiaan, jotta syntyisi hienoja kokonaisuuksia. (Uppo-Nallen juhlakirja s.30) KIITOS KAIKILLE! Yhteystiedot:

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Sisältö. Liitteet: Menetelmätaulukko. Kyselylomake. Tiedotepohja

Sisältö. Liitteet: Menetelmätaulukko. Kyselylomake. Tiedotepohja Sisältö Lukijalle... 1 Osallisuudesta sosiaalityössä... 2 Osallisuuden lainsäädännöllistä taustaa... 3 Asiakaspalautteen kerääminen... 4 Suunnitteluvaihe... 4 Menetelmien valinta... 5 Palautteen keruusta

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot

Lisätiedot

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA YHTEYS-FOORUMI 22.8.2014 Kansalaisopisto ja kirjasto modernin vapaa-ajan haasteissa. Miten nuoret ja miehet saataisiin mukaan? MIEHIÄ KIINNOSTAVAT AIHEET JA TOIMINTA Substanssi

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä

Lankutusta ja vinkkailua. Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Lankutusta ja vinkkailua Vertaileva tutkimus kirjastojen sosiaalisen median käytöstä Marianne Kotiranta Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kulttuurituotannon

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.-18.11.2008, Seinäjoki

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.-18.11.2008, Seinäjoki Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.-18.11.2008, Seinäjoki Asiakaslähtöisen arvioinnin mahdollisuuksista palvelujen kehittämisessä Kaija Hänninen Helsingin yliopisto Hanninen.Kaija@gmail.com Luennon rakenne

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot