Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön rakenne n Moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on räjähdysvaarallista pölyä, II 2D, II 3D VEM motors GmbH VEM motors Thurm GmbH Finnisch/suomi Painos Ident-Nr. VEM

2 Yleistä Tutustu asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä kytkentä- ja turvallisuusohjeisiin ennen kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja korjauksia. Tämä täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä vakiomoottoreiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kanssa. Normimoottoreiden käyttö- ja huolto-ohje sisältää perusteelliset kytkentä-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä varaosaluettelot. Tämä ohje on tarkoitettu ex-moottoreiden erityisominaisuuksien huomioimiseen kuljetuksessa, asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Piirrokset ja kuvat ovat yksinkertaistettuja esityksiä, ja parannusten ja muutosten myötä on mahdollista, että ne eivät ole kaikissa yksityiskohdissaan täydellisen yhtäpitäviä toimitetun laitteen kanssa. Tekniset tiedot ja mitat on ilmoitettu sitoumuksetta, joten niiden perusteella ei voida esittää vaateita. Merkit Tässä käyttöohjeessa käytetään kolmea merkkiä erityisen tärkeissä kohdissa: Turvallisuus- ja takuuohjeita, joiden laiminlyönti saattaa johtaa myös henkilövahinkoihin. Varoitus; hengenvaarallinen sähköjännite. Lisäohje koskien laiteryhmää II luokassa 2 (tilaluokka 1, 21) tai laiteryhmää II luokassa 3 (tilaluokka 2, 22). Turvallisuusohjeet Tämän ohjeen turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevia ohjeita, periaatteita ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai laitevahinkoihin. Säännöstenmukainen käyttö Nämä käyttöohjeet koskevat räjähdyssuojattuja, pintajäähdytteisiä pienjännitelaitteita. EN 60034, osa 5:n mukainen suojausluokka on tilaluokissa 1 ja 2 käytettävissä moottoreissa vähintään IP 54, tilaluokassa 22 vähintään IP 55 ja IP 65 tilaluokissa 21 ja 22, kun tilassa on mahdollisesti sähköä johtavaa pölyä. Tilaluokkien yhdistelmissä käytetään aina korkeampaa suojausluokitusta. Räjähdysvaarallisiksi luokitelluilla alueilla saa käyttää vain luokitellun laiteryhmän mukaisia sähkölaitteita. Sähkölaitteet laiteryhmässä II, luokka 2 (tilaluokka 1, 21) ja laiteryhmässä II, luokka 3 (tilaluokka 2, 22) Muunlaiset tai poikkeavat käytöt eivät ole sallittuja. Vahingoista ja käyttöhäiriöistä, jotka johtuvat asennusvirheestä, näiden ohjeiden laiminlyönnistä tai ammattitaidottomista korjauksista, ei voida esittää vaateita. Räjähdysvaaralliset ympäristöt Ulkoalueet tai suljetut tilat, jotka voidaan määrittää räjähdysvaarallisiksi asiaankuuluvien säännösten tai määräysten perusteella, on jätettävä yksinomaan käyttäjän tai, jos räjähdysvaarallisten ympäristöjen määräyksistä on epäilystä, vastaavan tarkastusviranomaisen määritettäväksi. Tällaisissa tiloissa vastuullinen taho on liikkeenharjoittaja (EG:n olosuhdedirektiivi 99/92/EG ATEX 137, aiemmin ATEX 118A). Perusta räjähdyssuojattujen tuotteiden valmistukseen on EG:n direktiivi 94/9/EG ATEX 95 (aiemmin ATEX 100a). Tämä direktiivi määrittelee räjähdysvaarallisten tilojen tuotekriteerit. Alla mainitut standardit täydentävät kyseisiä direktiivejä. Räjähdyssuojattuja sähkölaitteita määrittää standardit DIN EN (VDE 0530) ja DIN EN Standardit DIN EN , ja EN tai DIN EN koskevat räjähdysryhmäluokitusta. EX-luokitellut sähkölaitteet on valmistettu näiden normien antamien ohjeiden mukaan ja niitä saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä ainoastaan vastaavan tarkastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Räjähdysvaarallisuuden määritys kuuluu tarkastusviranomaisen tehtäviin. 2

3 Laiteryhmä, lämpötilaluokka ja tunnusarvot on ilmoitettu tyyppikilvessä. - Laiteryhmä II, luokka 2 (tilaluokat 1, 21) Tähän luokkaan kuuluvat sähkölaitteet räjähdyssuojausrakenteessa varmennettu rakenne e ja paineenkestävä kotelointi na. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). - Laiteryhmä II, luokka 3 (tilaluokat 2, 22) Näihin luokkiin kuuluvat sähkölaitteet, joiden räjähdyssuojausrakenne "Kipinöimätön rakenne n. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). Jos tarkastusnumero on korvattu merkillä X, on noudatettava tyyppihyväksynnän erityisiä määräyksiä. EX-moottoreiden merkintä No. NB RL 94/9/EG Uusi merkintä ff., ff. Vanha merkintä ff., DIN EN / DIN EN / CE 0637 Ex II 2G Ex e II T2, T3 tai T4 EEx e II T2, T3 tai T4 DIN EN / DIN EN DIN EN / 50021, IEC CE 0637 Ex II 3G Ex na II T2, T3 tai T4 Ex na II T2, T3 tai T4 pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 2D Ex td A21 T 125 C IP65 IP65 T 125 C pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 3D Ex td A22 T 125 C IP55 IP55 T 125 C CE 0637 Ex II 2D Ex II 2G CE 0637 Ex II 3D Ex II 2G CE 0637 Ex II 2D Ex II 3G CE 0637 Ex II 3D Ex II 3G Kaasun tai pölyn yhdistelmät Ex td A21 T 125 C IP65 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A22 T 125 C IP55 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A21 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) Ex td A22 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) IP65 T 125 C EEx e II T2, T3 tai T4 IP55 T 125 C EEx e II T2, T3 oder T4 IP65 T 125 C IP55 T 125 C Sertifioitu NB 0637 ibexu Freiberg [ilmoitettu maksimipintalämpötila: tilaluokka 2 (kaasut): koko pinta mukaan lukien roottori ja käämitykset; tilaluokka 21, 22 (pöly): ulkopinta (runko ja akseli)] Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajakäyttö on hyväksytettävä erikseen. Erillisiä valmistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tyyppihyväksyntätodistus on pakollinen, kun on kyseessä suojausrakenne varmennettu rakenne EEx e ja käyttö tilaluokassa 21. Tyyppihyväksyntätodistuksessa moottori, taajuusmuuttaja ja suojalaite on merkittävä yhteenkuuluviksi ja sallittujen käyttötietojen ja parametrien on oltava selvästi kirjattuna. Räjähdyssuojausrakenteessa kipinöimätön rakenne EEx na taajuusmuuttajasta syöttövirran saavat moottorit tulee testata tietyn taajuusmuuttajan tai spesifikaation mukaisen lähtöjännitteen ja virran antavan taajuusmuuttajan kanssa. Tarvittavat parametrit ja muut tiedot löytyvät moottorin tyyppikilvestä tai moottoridokumentaatiosta. 3

4 Asennettu liitäntäkaapeli taajuusmuuttajan ja sähkölaitteen välillä voi vaikuttaa epäedullisesti taajuusmuuttajan tuottamiin jännitehuippuihin. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkölaitteen muodostamassa järjestelmässä koneen liitososien jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää erillisissä valmistajan ohjeissa mainittua arvoa. Asennus ja sähköliitännät Asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava moottorin mukana toimitetun turvallisuusohjeen määräykset. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö, joka ammattikoulutuksen, kokemuksen ja tarvittavan opastuksen avulla omaa riittävät tiedot: Turvallisuusmääräyksistä Määräyksistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi Teknisistä toimintaohjeista ja säännöistä (esim. DIN-normit) Ammattitaitoisen henkilöstön tulee pystyä arvioimaan, tunnistamaan ja välttämään työtehtävistä mahdollisesti aiheutuvia vaaratilanteita. Työtehtäviin on oltava laitoksen turvallisuudesta vastuullisen henkilön valtuutus. Asennettaessa sähkötoimisia laitteistoja räjähdysalttiisiin ympäristöihin on Saksassa noudatettava seuraavia määräyksiä: BetrSichG DIN EN GefStoffV Yrityksien työturvallisuutta koskeva laki Sähkölaitteet räjähdysvaarallisessa ympäristössä Säädös vaarallisista aineista Sallittu ympäristön lämpötila (asennuspaikan lämpötila) saa standardin EN /IEC 34-1 mukaan ilman merkintää olla välillä +40 C - 20 C. Suuri n sallittu asennuskorkeus on metriä merenpinnan yläpuolella (poikkeavat arvot ks. tyyppikilpi). Jäähdytysilman on päästävä virtaamaan vapaasti sisään ilmantuloaukkojen kautta ja ulos ilmanpoistoaukkojen kautta ilman, että ilma on mahdollista imeä heti uudelleen sisään. Tulo- ja poistoaukot on pidettävä puhtaana epäpuhtauksista ja karkeasta pölystä. Tuuletinkotelon eteen on jätettävä vähintään mitta Bl:n osoittama väli, jotta vapaa ilman kierto on mahdollinen. Mitta Bl löytyy teknisestä esitteestä. Rakennemuodoissa, joissa akseli on suoraan ylöspäin, on huolehdittava ettei moottorin sisään joudu vieraita esineitä. Pintajäähdytteisten moottoreiden asennuksessa on huolehdittava siitä, että kondenssiveden poistoreiät sijaitsevat alimmalla kohdalla. Moottorit on ehdottomasti asennettava tasaiselle alustalle, jotta kiinnityksen yhteydessä ei pääse syntymään jännitteitä. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat suljettuina, tulpat on asetettava takaisin paikoilleen tiivisteaineen avulla lauhdeveden poistumisen jälkeen. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat auki, on vältettävä roiske- tai tulvaveden suoraa osumista. Kytkettävien koneiden tasauksen on oltava ehdottoman tarkkaa. Joustavia kytkimiä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan. Liitännät saa suorittaa riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. 4

5 Tyyppikilven tietoja on ehdottomasti noudatettava! Virtalaji, verkkojännite ja taajuus on tarkistettava. Kytkentä on tarkistettava. Ylikuormitussuojan nimellisvirta on tarkistettava. Suojausluokan EEx e moottoreissa on huomioitava aika t E. Moottori on liitettävä liitinkotelossa toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti. Maadoitusliitin sijaitsee asennuksesta riippuen joko kotelossa tai laippalaakerikilvessä. Kaikissa moottoreissa on liitinkotelon sisällä lisäksi maadoitusjohdinliitin. Liitinkotelon käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava pölyn ja kosteuden varalta. Kaikki liitäntäruuvit tai -mutterit on kiristettävä hyvin, jotta ylimenovastus ei pääse nousemaan liian suureksi. Sähköliitännöissä on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeita. Kaapeliläpivientiholkkien tai sulkuruuvien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Kierreliittimien valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia on ehdottomasti noudatettava. Tilan lämpötilan ylittäessä +40 C on käytettävä ka apeleita, joiden sallittu käyttölämpötila on vähintään +90 C! Tämä koskee myös moottoreita, joi den tyyppihyväksyntätodistuksessa on X erityisen kaapelikokoonpanon merkkinä. Liitettäessä moottoreita on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että liitännät kytketään huolellisesti liitinkoteloon. Liitäntäruuvien mutterit on kiristettävä tiukkaan ilman suurta voimankäyttöä. Työnnettäessä tulojohdot liitinkoteloon on tarkistettava, että johdot ovat jännitteettömiä. Liitinkotelo on pidettävä puhtaana. Tiivisteiden on oltava ehjät ja niiden on istuttava kunnolla. Liitinkotelon on oltava käytön aikana aina suljettuna. Huomio! Käytön jäljiltä lämmintä liitinkoteloa ei saa avata pölyvaarallisissa tiloissa. EExe-moottorit ulosjohdetulla kaapelilla (laaka liitinkotelo) Ulosjohdettu kaapeli varustetaan 4:llä tai 7:llä johtimella asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Mikäli liitinkotelo sisältyy täydellisenä toimitukseen ja liitäntä tehdään EExe-suojatussa tilassa, on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Liitinkotelo on kiinnitettävä siten, että noudatetaan vähintään suojaustasoa IP Vaadittujen ilmavälien noudattamiseksi on liittimen kanta kiinnitettävä ilmoitetun poraamiskuvan mukaisesti. 3. Mukaan liitetty, puristusliitoksisella kaapelikengällä varustettu moottorin sisäinen maadoitusjohdin (vihreä/keltainen) on asetettava maattopinteen kiinnityssangan alle. 4. Moottorin johdot (kaapelit) on juotettava pehmeästi kiinni pinneliittimen kannan taivutettuihin kaapelikenkiin. Huomioi oikea liitäntä U1, V1, W1 (U2, V2, W2). 5. Yksikön asennuksessa on kiinnitettävä huomio siihen, että moottorin nimilaatassa ilmoitettu moottorin numero vastaa liitinkotelon kanteen kiinni niitatun kilven numeroa. Suojatoimenpiteet luvattoman lämmityksen varalta Jos tarkastustodistuksessa tai tyyppikilvessä ei ole mitään muita käyttötapaan tai toleransseihin liittyviä tietoja, sähkötoimiset koneet on asetettu jatkuvalle käytölle ja tavalliselle, ei kovin usein toistuvalle käynnistykselle, joissa ei esiinny merkittävää käynnistyslämpöä. Moottoreita saa käyttää ainoastaan tyyppikilvessä mainitulla tavalla. Alueen A jännite- ja taajuusrajoja, jotka ovat standardin DIN EN (DIN VDE 0530, osa 1) mukaisia (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria), on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Mittausarvojen suuret poikkeamat voivat nostaa sähkötoimisten koneiden lämpenemistä sallitun arvon yläpuolelle ja ne on mainittava tyyppikilvessä. Moottori tulee suojata liiallista lämpenemistä vastaan esimerkiksi moottorisuojakytkimellä, ts. moottori tulee varustaa ylikuormitussuojalla (DIN VDE 0660 mukaisella) tai vastaavalla suojalaitteella, joka estää liiallisen lämpenemisen kaikissa vaiheissa. Suojalaite säädetään nimellisvirtaan. Kolmiokytkennässä olevat käämit on suojattava niin, että laukaisimet tai releet on kytketty sarjaan vaihekäämien kanssa. Kytkimien valinta ja säätö on tehtävä vaihevirran nimellisarvon mukaan, joka on moottorin mitoitusvirta x 0,58. Mikäli tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, on käytettävä sopivia suojakytkimiä vaihejärjestyksen varmistamiseen. Napavaihtomoottoreissa on käytettävä virtaohjattuja hidastettuja laukaisimia tai releitä, jotka lukitaan vastakkain. 5

6 Räjähdyssuojausrakenteessa Varmennettu rakenne EEx e valvotaan myös käynnistystä. Kun roottori jumittuu, suojalaitteen on kytkettävä laite pois päältä kullekin lämpötilaluokalle annetun t E - ajan sisällä. Vaatimus on täyttynyt, kun laukaisun ominaiskäyrässä esitetty (alkulämpötila 20 C) suhteessa I A /I N laukaisuaika ei ole suurempi kuin annettu aika t E. Raskaalla käynnistyksellä varustetut sähkölaitteet (aika nimellisnopeuden saavuttamiseen > 1,7 x t E -aika) on suojattava vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti käynnistyksen valvontalaitteella ja niiden mukana on oltava asianmukainen kirjallinen todistus. Koneen lämpösuoja suoralla käämityksen lämpötilavalvonnalla on sallittu, jos siitä on todistus ja jos se on ilmoitettu tyyppikilvessä. Se koostuu standardin DIN 44081/44082 mukaisista lämpötilaantureista liitettynä räjähdykseltä suojaaviin laukaisulaitteisiin, jotka on varustettu valtuutetun tarkastajan tarkastusmerkillä. Kääntönapaisissa moottoreissa on oltava jokaiselle kierroslukutasolle erilliset, vastakkaisesti lukittavat suojalaitteet. On suositeltavaa käyttää laitteita, joiden mukana toimitetaan valtuutetun tarkastajan tarkastustodistus. Lisävarusteet Ex-moottori voidaan varustaa seuraavin lisävarustein: Terminen laakerisuojaus Moottori voidaan varustaa laakerin lämpötilaa valvovalla lämpötila-anturilla (PTC-kylmäjohdin, KTY tai PT100). Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin varustus kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys Lämmitysteho ja verkkojännite on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin seisontalämmitys kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys kytketään päälle vasta kun moottorista on virta kytketty pois. Seisontalämmitys ei saa olla päällä moottorin ollessa kytkettynä. Lisätuuletin Lisätuuletin huolehtii käytön aikana moottorin hukkalämmön poistamisesta. Lisätuulettimen tulee olla kytkettynä moottorin käydessä. Kun moottorista kytketään virta pois, lisätuulettimen on pystyttävä jatkamaan toimintaansa, kunnes moottorilämpötila on riittävän alhainen. Moottorin pyörimissuunta on tarkistettava, jos lisätuuletin on riippuvainen oikeasta pyörimissuunnasta. Moottoreissa on tällöin pyörimissuuntaa ilmaiseva nuoli. Vain moottorivalmistajan toimittamien lisätuulettimien käyttö on sallittua. Tilaluokissa 1, 2 ja 21 käytettäviin moottoreihin vaaditaan erillinen todistus lisätuulettimen soveltuvuudesta. Lisätuuletin kytketään moottorin liitinkotelossa toimitetun voimassa olevan kytkentäohjeen mukaisesti. Huolto ja korjaus Räjähdyssuojattujen koneiden huolto-, korjaus- ja muutostyöt on Saksassa suoritettava yrityksien työturvallisuutta koskevaa lakia BetrSichG, räjähdyssuojaussäädöstä ExVO, 11.GSGV, DIN EN , DIN IEC , turvallisuusohjeita ja yleisiä huolto-ohjeiden kuvauksia noudattaen. Lauhteenpoistoreiällä varustetussa mallissa on laskuruuville siveltävä sopivaa tiivistysainetta (esim. Epple 28) ennen uudelleensulkemista! Räjähdyssuojaukseen vaikuttavia töitä saa suorittaa vain valmistaja tai erityisesti ex-sähkölaitteisiin erikoistunut korjaamo. Tällaisia töitä ovat: - staattorikäämityksen ja liittimien korjaustyöt - tuuletusjärjestelmän korjaustyöt - laakereiden ja tiivisteiden korjaustyöt pölyräjähdykseltä suojatuissa moottoreissa (Ex 2D, 3D) Pölyräjähdyssuojatuissa moottoreissa tarvittava suojaus vaihtelee paikallisten olosuhteiden mukaan. Nämä moottorit tulee tarkastaa ja huoltaa erityisellä huolellisuudella. Paksut pölykerrostumat moottorin pinnalla johtavat aiheuttamansa lämpöeristyksen vuoksi moottorin pinta- ja sisälämpötilan nousuun. Pölyn kerääntyminen moottorin pinnalle tulisi estää mahdollisimman hyvin säännöllisellä puhdistuksella ja/tai rakentamalla pölyä keräävä suojaus moottorin päälle. Ilmoitettu moottorin pintalämpötila pätee ainoastaan, kun sen pinnalla oleva pölykerros on 5 mm tai vähemmän. Pölyn laatu, maksimaalinen pölykerroksen paksuus jne. ovat olennaisia lähtötietoja, jotka on varmistettava. Moottoria ei saa avata ennen kuin sen sisälämpötila on varmasti niin alhainen, ettei räjähdys enää ole mahdollinen. Jos moottori on huolto- tai korjaustöiden vuoksi avattava, on hyvä tehdä nämä työt mahdollisuuksien mukaan pölyttömässä tilassa. Jos tämä ei ole mahdollista, pölyn pääsy moottorin sisään tulee estää sopivin suojaustoimenpitein. 6

7 Moottoria avattaessa on käsiteltävä rakenteen tiiviydelle tärkeitä osia, kuten tiivisteitä, tasopintoja jne. asiaan kuuluvalla huolellisuudella, jotta ne pysyvät vahingoittumattomina. Moottorista on kytkettävä virta pois ennen huoltotöiden aloittamista (paitsi laakerivoitelu nippojen kautta). On varmistettava, että kone ei käynnisty vahingossa ja merkittävä huollettava laite ohjekilvellä. Öljyjen, voitelu- ja puhdistusaineiden käyttö- ja työturvallisuus on varmistettava noudattamalla aineen valmistajan ohjeita. Huollettavan kohteen vieressä sijaitsevat jännitteiset laitteet on peitettävä ja varmistettava. Apuvirtapiirien, esim. seisontalämmityksen, tulee olla jännitteettömiä. Työt on merkittävä ylimääräisellä korjauskilvellä, jossa on seuraavat tiedot: - päivämäärä - työn suorittaneen yrityksen nimi - mahdollisen korjauksen laatu - mahdollisen asiantuntijan tunnus. Jos töitä ei suorita valmistaja, ne saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija. Asiantuntijan on kirjoitettava tästä todistus tai varustettava kone omalla tarkastustunnuksellaan. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. Varaosat Muiden kuin standardimitoitettujen, kaupasta saatavien ja vastaavien osien (esim. vierintälaakerit) sijasta varaosina saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia (ks. varaosaluettelo). Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: Varaosatunnus Moottorin tyyppi Moottorin sarjanumero Liitinalustan kytkennät Yleensä pintajäähdytteisiä moottoreita voidaan käyttää molempiin pyörimissuuntiin. Poikkeuksena tästä ovat kaksinapaiset K12R 355 moottorit. Nämä moottorit varustetaan aina tehtaalla lisätuulettimella, jonka pyörimissuunta on määritelty. Jotta lisätuulettimen tai takaisinpyörintäesteen lisäys onnistuu jälkikäteen, on moottorin tuuletinkotelon päälle liimattu pyörimissuuntaa osoittava tarra. Vaiheiden L1, L2 ja L3 (aakkosellisessa tai luonnollisessa järjestyksessä) liitännät U1, V1 ja W1 saavat aina aikaan liikkeen myötäpäivään. Pyörimissuunta on mahdollista vaihtaa suorassa kytkennässä vaihtamalla moottorin liitinalustan kaksi vaihejohtoa ristiin. Koneissa, joissa on vain yksi akselinpää tai kaksi eripaksuista akselinpäätä, pyörimissuuntana pidetään sitä roottorin pyörimissuuntaa, jonka käyttäjä näkee, kun hän katsoo ainoan tai paksumman akselinpään päätysivua. 7

8 Jokaisen moottorin mukana toimitetaan sitova kytkentäohje, jonka mukaisesti liitännät on tehtävä. Apuvirtapiirin liitäntöjä varten lisäliitinkotelossa on myös vastaava kytkentäohje mukana. Räjähdyssuojaukseen hyväksyttyjen kaapeliläpivientiholkkien ohjeet: Kuten kohdassa Asennus ja sähköliitännät mainitaan, on ehdottomasti noudatettava komponentin valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia. Vain ATEX-läpivientiholkit on sallittu. Räjähdykseltä suojatuissa VEM-moottoreissa käytetään Jacobin kaapeliläpivientiholkkeja, ellei laitteen tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu. Näitä koskevat seuraavat arvot: Ex-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EX M 12 x 1, M1/EX 3 6, M 16 x 1, M/EX M 20 x 1, M1/EX ,5 M 20 x 1, M/EX ,5 M 25 x 1, M/EX M 32 x 1, M/EX M 40 x 1, M/EX M 50 x 1, M/EX M 63 x 1, M/EX M 63 x 1, M1/EX M 75 x 1,5 *) HAWKE International 54,5 65, M 80 x 1,5 **) HAWKE International ,4 20 *) BAS 01 ATEX 2070X, **) BAS 01 ATEX 2294X Ex-EMV-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre 016, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EMV/EX M 12 x 1, M1/EMV/EX 3 6, M 16 x 1, M/EMV/EX M 20 x 1, M1/EMV/EX ,5 M 20 x 1, M/EMVEX ,5 M 25 x 1, M/EMV/EX M 32 x 1, M/EMV/EX M 40 x 1, M/EMV/EX M 50 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M1/EMV/EX

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet

THR9 Ex. Turvallisuusohjeet THR9 Ex Turvallisuusohjeet 01.04/FI PS11203AFIAD01 1 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 2 SUOJATOIMENPITEET... 3 3 VIAT JA VAURIOT... 3 4 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET... 4 5 LISÄMÄÄRÄYKSIÄ PÖLYN AIHEUTTAMILLE

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Räjähdysturvalliset kolmivaiheasynkronimoottorit, joissa on pienjännitteen oikosulku

Täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Räjähdysturvalliset kolmivaiheasynkronimoottorit, joissa on pienjännitteen oikosulku Täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdysturvalliset kolmivaiheasynkronimoottorit, joissa on pienjännitteen oikosulku Korkeamman tason turvallisuuden "e" sytytyksen suojausluokka Sytytyksen

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

115 vuoden kokemuksella

115 vuoden kokemuksella VEM 3-vaiheoikosulkumoottorit 115 vuoden kokemuksella IEC-mitoitus Vahva valurautarunko Kotelointiluokka IP 55 vakiona, erikoisversiot aina kotelointiluokkaan IP 66 asti Jälkivoiteluvarustus (NS) vakiona

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165

Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto...

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01

Asennusohje. Kuivausrumpu PT 5186 EL. fi - FI / 01 Asennusohje Kuivausrumpu PT 5186 EL fi - FI 08.11 09 235 070 / 01 Lue ehdottomasti koneen käyttö- ja asennusohje ennen koneen asennusta sijoitusta käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201601 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 1.3. Ympäristö 6 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ATEX-määräysten mukainen LH-kiertoilmakoje EX-alueille Täydentäviä ohjeita käyttäjille Wolf Danmark DK-8700 Horsens Tel. +45 70272204 Fax +45 70272205 www.wolf-dk.dk Art.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas!

KÄYTTÖOHJE JOHDANTO. Hyvä asiakas! - 1 - KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olet valinnut yrityksemme tuotteen. Tämä käyttöohje on laadittu yksinomaan asiakkaitamme varten. Tästä käsikirjasta löydät tiedot, joita tarvitset käyttääksesi

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet 15975180FI (11/2015) Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.om 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Kuiva-asenteinen Jätevesipumppu ABS AFC 0831 0841 1032 1041 1541 2046 80/80

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 1. Yleistä osaa TBBD on saatavana GOLD SD:n kaikkiin kokoihin. osaa voidaan käyttää, kun tyhjä tila halutaan lämmittää kokonaan tai osittain kiertoilmalla.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 26.09.2086 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi SA/FEP/3W KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE SA/FEP/3W on mataliin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Kuva: Sandvik Mining. Suomen kattavin varasto-ohjelma. Osaava myyntipalvelu. Moottorivalikoima

Kuva: Sandvik Mining. Suomen kattavin varasto-ohjelma. Osaava myyntipalvelu. Moottorivalikoima Kuva: Sandvik Mining Suomen kattavin varasto-ohjelma Osaava myyntipalvelu Päivystys 24/7 Moottorivalikoima VEM motors Koko elinkaari tasaista tuottoa VEM motors on saksalainen pienjännitemoottoreiden ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0)

KÄYTTÖOHJE. Vaijerivinssi TANGO _e_fi_hseilw_s haacon hebetechnik gmbh Telefon +49 (0) Fax +49 (0) KÄYTTÖOHJE Vaijerivinssi TANGO Tyypp WV300/500 WE300/500 Sisällysluettelo 1. Turvaohjeet 6. Vaijerin kiinnitys 2. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto 4. Rakenne 9. Varaosat 5. Kiinnitys KV300/500

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio KÄYTTÖOHJE (ATEX) Versio 1.3 2.12.2013 Teollisuusloiste EX9551 1. Esittely - Sisäpuolinen kytkentätila -o- 5 x 2,5 mm2 - Elektroninen liitäntälaite AC/DC - Suljettu kaksoissuodattimella varustettu valaisin

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Labkotec Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 28.06.2008 1 / 5 Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi KAR/SA/3W ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE KAR/SA/3W on paineellisiin

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Johdota ja kytke virta Vaihe 3: Tarkista lähettimen konfigurointi Tuotehyväksynnät Valmis MegszüntTermék

Lisätiedot

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA

NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA NAMUR-suuntaventtiilit, sarja NA Pneumaattinen tai sähköpneumaattinen ohjaus 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie Liitännät G1/4 Tekniset tiedot venttiilimallit 3/2-, 5/2- ja 5/3-tie/asento rakenne servo-ohjattu luistiventtiili

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot