Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön rakenne n Moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on räjähdysvaarallista pölyä, II 2D, II 3D VEM motors GmbH VEM motors Thurm GmbH Finnisch/suomi Painos Ident-Nr. VEM

2 Yleistä Tutustu asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä kytkentä- ja turvallisuusohjeisiin ennen kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja korjauksia. Tämä täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä vakiomoottoreiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kanssa. Normimoottoreiden käyttö- ja huolto-ohje sisältää perusteelliset kytkentä-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä varaosaluettelot. Tämä ohje on tarkoitettu ex-moottoreiden erityisominaisuuksien huomioimiseen kuljetuksessa, asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Piirrokset ja kuvat ovat yksinkertaistettuja esityksiä, ja parannusten ja muutosten myötä on mahdollista, että ne eivät ole kaikissa yksityiskohdissaan täydellisen yhtäpitäviä toimitetun laitteen kanssa. Tekniset tiedot ja mitat on ilmoitettu sitoumuksetta, joten niiden perusteella ei voida esittää vaateita. Merkit Tässä käyttöohjeessa käytetään kolmea merkkiä erityisen tärkeissä kohdissa: Turvallisuus- ja takuuohjeita, joiden laiminlyönti saattaa johtaa myös henkilövahinkoihin. Varoitus; hengenvaarallinen sähköjännite. Lisäohje koskien laiteryhmää II luokassa 2 (tilaluokka 1, 21) tai laiteryhmää II luokassa 3 (tilaluokka 2, 22). Turvallisuusohjeet Tämän ohjeen turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevia ohjeita, periaatteita ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai laitevahinkoihin. Säännöstenmukainen käyttö Nämä käyttöohjeet koskevat räjähdyssuojattuja, pintajäähdytteisiä pienjännitelaitteita. EN 60034, osa 5:n mukainen suojausluokka on tilaluokissa 1 ja 2 käytettävissä moottoreissa vähintään IP 54, tilaluokassa 22 vähintään IP 55 ja IP 65 tilaluokissa 21 ja 22, kun tilassa on mahdollisesti sähköä johtavaa pölyä. Tilaluokkien yhdistelmissä käytetään aina korkeampaa suojausluokitusta. Räjähdysvaarallisiksi luokitelluilla alueilla saa käyttää vain luokitellun laiteryhmän mukaisia sähkölaitteita. Sähkölaitteet laiteryhmässä II, luokka 2 (tilaluokka 1, 21) ja laiteryhmässä II, luokka 3 (tilaluokka 2, 22) Muunlaiset tai poikkeavat käytöt eivät ole sallittuja. Vahingoista ja käyttöhäiriöistä, jotka johtuvat asennusvirheestä, näiden ohjeiden laiminlyönnistä tai ammattitaidottomista korjauksista, ei voida esittää vaateita. Räjähdysvaaralliset ympäristöt Ulkoalueet tai suljetut tilat, jotka voidaan määrittää räjähdysvaarallisiksi asiaankuuluvien säännösten tai määräysten perusteella, on jätettävä yksinomaan käyttäjän tai, jos räjähdysvaarallisten ympäristöjen määräyksistä on epäilystä, vastaavan tarkastusviranomaisen määritettäväksi. Tällaisissa tiloissa vastuullinen taho on liikkeenharjoittaja (EG:n olosuhdedirektiivi 99/92/EG ATEX 137, aiemmin ATEX 118A). Perusta räjähdyssuojattujen tuotteiden valmistukseen on EG:n direktiivi 94/9/EG ATEX 95 (aiemmin ATEX 100a). Tämä direktiivi määrittelee räjähdysvaarallisten tilojen tuotekriteerit. Alla mainitut standardit täydentävät kyseisiä direktiivejä. Räjähdyssuojattuja sähkölaitteita määrittää standardit DIN EN (VDE 0530) ja DIN EN Standardit DIN EN , ja EN tai DIN EN koskevat räjähdysryhmäluokitusta. EX-luokitellut sähkölaitteet on valmistettu näiden normien antamien ohjeiden mukaan ja niitä saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä ainoastaan vastaavan tarkastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Räjähdysvaarallisuuden määritys kuuluu tarkastusviranomaisen tehtäviin. 2

3 Laiteryhmä, lämpötilaluokka ja tunnusarvot on ilmoitettu tyyppikilvessä. - Laiteryhmä II, luokka 2 (tilaluokat 1, 21) Tähän luokkaan kuuluvat sähkölaitteet räjähdyssuojausrakenteessa varmennettu rakenne e ja paineenkestävä kotelointi na. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). - Laiteryhmä II, luokka 3 (tilaluokat 2, 22) Näihin luokkiin kuuluvat sähkölaitteet, joiden räjähdyssuojausrakenne "Kipinöimätön rakenne n. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). Jos tarkastusnumero on korvattu merkillä X, on noudatettava tyyppihyväksynnän erityisiä määräyksiä. EX-moottoreiden merkintä No. NB RL 94/9/EG Uusi merkintä ff., ff. Vanha merkintä ff., DIN EN / DIN EN / CE 0637 Ex II 2G Ex e II T2, T3 tai T4 EEx e II T2, T3 tai T4 DIN EN / DIN EN DIN EN / 50021, IEC CE 0637 Ex II 3G Ex na II T2, T3 tai T4 Ex na II T2, T3 tai T4 pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 2D Ex td A21 T 125 C IP65 IP65 T 125 C pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 3D Ex td A22 T 125 C IP55 IP55 T 125 C CE 0637 Ex II 2D Ex II 2G CE 0637 Ex II 3D Ex II 2G CE 0637 Ex II 2D Ex II 3G CE 0637 Ex II 3D Ex II 3G Kaasun tai pölyn yhdistelmät Ex td A21 T 125 C IP65 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A22 T 125 C IP55 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A21 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) Ex td A22 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) IP65 T 125 C EEx e II T2, T3 tai T4 IP55 T 125 C EEx e II T2, T3 oder T4 IP65 T 125 C IP55 T 125 C Sertifioitu NB 0637 ibexu Freiberg [ilmoitettu maksimipintalämpötila: tilaluokka 2 (kaasut): koko pinta mukaan lukien roottori ja käämitykset; tilaluokka 21, 22 (pöly): ulkopinta (runko ja akseli)] Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajakäyttö on hyväksytettävä erikseen. Erillisiä valmistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tyyppihyväksyntätodistus on pakollinen, kun on kyseessä suojausrakenne varmennettu rakenne EEx e ja käyttö tilaluokassa 21. Tyyppihyväksyntätodistuksessa moottori, taajuusmuuttaja ja suojalaite on merkittävä yhteenkuuluviksi ja sallittujen käyttötietojen ja parametrien on oltava selvästi kirjattuna. Räjähdyssuojausrakenteessa kipinöimätön rakenne EEx na taajuusmuuttajasta syöttövirran saavat moottorit tulee testata tietyn taajuusmuuttajan tai spesifikaation mukaisen lähtöjännitteen ja virran antavan taajuusmuuttajan kanssa. Tarvittavat parametrit ja muut tiedot löytyvät moottorin tyyppikilvestä tai moottoridokumentaatiosta. 3

4 Asennettu liitäntäkaapeli taajuusmuuttajan ja sähkölaitteen välillä voi vaikuttaa epäedullisesti taajuusmuuttajan tuottamiin jännitehuippuihin. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkölaitteen muodostamassa järjestelmässä koneen liitososien jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää erillisissä valmistajan ohjeissa mainittua arvoa. Asennus ja sähköliitännät Asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava moottorin mukana toimitetun turvallisuusohjeen määräykset. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö, joka ammattikoulutuksen, kokemuksen ja tarvittavan opastuksen avulla omaa riittävät tiedot: Turvallisuusmääräyksistä Määräyksistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi Teknisistä toimintaohjeista ja säännöistä (esim. DIN-normit) Ammattitaitoisen henkilöstön tulee pystyä arvioimaan, tunnistamaan ja välttämään työtehtävistä mahdollisesti aiheutuvia vaaratilanteita. Työtehtäviin on oltava laitoksen turvallisuudesta vastuullisen henkilön valtuutus. Asennettaessa sähkötoimisia laitteistoja räjähdysalttiisiin ympäristöihin on Saksassa noudatettava seuraavia määräyksiä: BetrSichG DIN EN GefStoffV Yrityksien työturvallisuutta koskeva laki Sähkölaitteet räjähdysvaarallisessa ympäristössä Säädös vaarallisista aineista Sallittu ympäristön lämpötila (asennuspaikan lämpötila) saa standardin EN /IEC 34-1 mukaan ilman merkintää olla välillä +40 C - 20 C. Suuri n sallittu asennuskorkeus on metriä merenpinnan yläpuolella (poikkeavat arvot ks. tyyppikilpi). Jäähdytysilman on päästävä virtaamaan vapaasti sisään ilmantuloaukkojen kautta ja ulos ilmanpoistoaukkojen kautta ilman, että ilma on mahdollista imeä heti uudelleen sisään. Tulo- ja poistoaukot on pidettävä puhtaana epäpuhtauksista ja karkeasta pölystä. Tuuletinkotelon eteen on jätettävä vähintään mitta Bl:n osoittama väli, jotta vapaa ilman kierto on mahdollinen. Mitta Bl löytyy teknisestä esitteestä. Rakennemuodoissa, joissa akseli on suoraan ylöspäin, on huolehdittava ettei moottorin sisään joudu vieraita esineitä. Pintajäähdytteisten moottoreiden asennuksessa on huolehdittava siitä, että kondenssiveden poistoreiät sijaitsevat alimmalla kohdalla. Moottorit on ehdottomasti asennettava tasaiselle alustalle, jotta kiinnityksen yhteydessä ei pääse syntymään jännitteitä. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat suljettuina, tulpat on asetettava takaisin paikoilleen tiivisteaineen avulla lauhdeveden poistumisen jälkeen. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat auki, on vältettävä roiske- tai tulvaveden suoraa osumista. Kytkettävien koneiden tasauksen on oltava ehdottoman tarkkaa. Joustavia kytkimiä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan. Liitännät saa suorittaa riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. 4

5 Tyyppikilven tietoja on ehdottomasti noudatettava! Virtalaji, verkkojännite ja taajuus on tarkistettava. Kytkentä on tarkistettava. Ylikuormitussuojan nimellisvirta on tarkistettava. Suojausluokan EEx e moottoreissa on huomioitava aika t E. Moottori on liitettävä liitinkotelossa toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti. Maadoitusliitin sijaitsee asennuksesta riippuen joko kotelossa tai laippalaakerikilvessä. Kaikissa moottoreissa on liitinkotelon sisällä lisäksi maadoitusjohdinliitin. Liitinkotelon käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava pölyn ja kosteuden varalta. Kaikki liitäntäruuvit tai -mutterit on kiristettävä hyvin, jotta ylimenovastus ei pääse nousemaan liian suureksi. Sähköliitännöissä on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeita. Kaapeliläpivientiholkkien tai sulkuruuvien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Kierreliittimien valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia on ehdottomasti noudatettava. Tilan lämpötilan ylittäessä +40 C on käytettävä ka apeleita, joiden sallittu käyttölämpötila on vähintään +90 C! Tämä koskee myös moottoreita, joi den tyyppihyväksyntätodistuksessa on X erityisen kaapelikokoonpanon merkkinä. Liitettäessä moottoreita on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että liitännät kytketään huolellisesti liitinkoteloon. Liitäntäruuvien mutterit on kiristettävä tiukkaan ilman suurta voimankäyttöä. Työnnettäessä tulojohdot liitinkoteloon on tarkistettava, että johdot ovat jännitteettömiä. Liitinkotelo on pidettävä puhtaana. Tiivisteiden on oltava ehjät ja niiden on istuttava kunnolla. Liitinkotelon on oltava käytön aikana aina suljettuna. Huomio! Käytön jäljiltä lämmintä liitinkoteloa ei saa avata pölyvaarallisissa tiloissa. EExe-moottorit ulosjohdetulla kaapelilla (laaka liitinkotelo) Ulosjohdettu kaapeli varustetaan 4:llä tai 7:llä johtimella asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Mikäli liitinkotelo sisältyy täydellisenä toimitukseen ja liitäntä tehdään EExe-suojatussa tilassa, on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Liitinkotelo on kiinnitettävä siten, että noudatetaan vähintään suojaustasoa IP Vaadittujen ilmavälien noudattamiseksi on liittimen kanta kiinnitettävä ilmoitetun poraamiskuvan mukaisesti. 3. Mukaan liitetty, puristusliitoksisella kaapelikengällä varustettu moottorin sisäinen maadoitusjohdin (vihreä/keltainen) on asetettava maattopinteen kiinnityssangan alle. 4. Moottorin johdot (kaapelit) on juotettava pehmeästi kiinni pinneliittimen kannan taivutettuihin kaapelikenkiin. Huomioi oikea liitäntä U1, V1, W1 (U2, V2, W2). 5. Yksikön asennuksessa on kiinnitettävä huomio siihen, että moottorin nimilaatassa ilmoitettu moottorin numero vastaa liitinkotelon kanteen kiinni niitatun kilven numeroa. Suojatoimenpiteet luvattoman lämmityksen varalta Jos tarkastustodistuksessa tai tyyppikilvessä ei ole mitään muita käyttötapaan tai toleransseihin liittyviä tietoja, sähkötoimiset koneet on asetettu jatkuvalle käytölle ja tavalliselle, ei kovin usein toistuvalle käynnistykselle, joissa ei esiinny merkittävää käynnistyslämpöä. Moottoreita saa käyttää ainoastaan tyyppikilvessä mainitulla tavalla. Alueen A jännite- ja taajuusrajoja, jotka ovat standardin DIN EN (DIN VDE 0530, osa 1) mukaisia (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria), on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Mittausarvojen suuret poikkeamat voivat nostaa sähkötoimisten koneiden lämpenemistä sallitun arvon yläpuolelle ja ne on mainittava tyyppikilvessä. Moottori tulee suojata liiallista lämpenemistä vastaan esimerkiksi moottorisuojakytkimellä, ts. moottori tulee varustaa ylikuormitussuojalla (DIN VDE 0660 mukaisella) tai vastaavalla suojalaitteella, joka estää liiallisen lämpenemisen kaikissa vaiheissa. Suojalaite säädetään nimellisvirtaan. Kolmiokytkennässä olevat käämit on suojattava niin, että laukaisimet tai releet on kytketty sarjaan vaihekäämien kanssa. Kytkimien valinta ja säätö on tehtävä vaihevirran nimellisarvon mukaan, joka on moottorin mitoitusvirta x 0,58. Mikäli tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, on käytettävä sopivia suojakytkimiä vaihejärjestyksen varmistamiseen. Napavaihtomoottoreissa on käytettävä virtaohjattuja hidastettuja laukaisimia tai releitä, jotka lukitaan vastakkain. 5

6 Räjähdyssuojausrakenteessa Varmennettu rakenne EEx e valvotaan myös käynnistystä. Kun roottori jumittuu, suojalaitteen on kytkettävä laite pois päältä kullekin lämpötilaluokalle annetun t E - ajan sisällä. Vaatimus on täyttynyt, kun laukaisun ominaiskäyrässä esitetty (alkulämpötila 20 C) suhteessa I A /I N laukaisuaika ei ole suurempi kuin annettu aika t E. Raskaalla käynnistyksellä varustetut sähkölaitteet (aika nimellisnopeuden saavuttamiseen > 1,7 x t E -aika) on suojattava vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti käynnistyksen valvontalaitteella ja niiden mukana on oltava asianmukainen kirjallinen todistus. Koneen lämpösuoja suoralla käämityksen lämpötilavalvonnalla on sallittu, jos siitä on todistus ja jos se on ilmoitettu tyyppikilvessä. Se koostuu standardin DIN 44081/44082 mukaisista lämpötilaantureista liitettynä räjähdykseltä suojaaviin laukaisulaitteisiin, jotka on varustettu valtuutetun tarkastajan tarkastusmerkillä. Kääntönapaisissa moottoreissa on oltava jokaiselle kierroslukutasolle erilliset, vastakkaisesti lukittavat suojalaitteet. On suositeltavaa käyttää laitteita, joiden mukana toimitetaan valtuutetun tarkastajan tarkastustodistus. Lisävarusteet Ex-moottori voidaan varustaa seuraavin lisävarustein: Terminen laakerisuojaus Moottori voidaan varustaa laakerin lämpötilaa valvovalla lämpötila-anturilla (PTC-kylmäjohdin, KTY tai PT100). Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin varustus kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys Lämmitysteho ja verkkojännite on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin seisontalämmitys kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys kytketään päälle vasta kun moottorista on virta kytketty pois. Seisontalämmitys ei saa olla päällä moottorin ollessa kytkettynä. Lisätuuletin Lisätuuletin huolehtii käytön aikana moottorin hukkalämmön poistamisesta. Lisätuulettimen tulee olla kytkettynä moottorin käydessä. Kun moottorista kytketään virta pois, lisätuulettimen on pystyttävä jatkamaan toimintaansa, kunnes moottorilämpötila on riittävän alhainen. Moottorin pyörimissuunta on tarkistettava, jos lisätuuletin on riippuvainen oikeasta pyörimissuunnasta. Moottoreissa on tällöin pyörimissuuntaa ilmaiseva nuoli. Vain moottorivalmistajan toimittamien lisätuulettimien käyttö on sallittua. Tilaluokissa 1, 2 ja 21 käytettäviin moottoreihin vaaditaan erillinen todistus lisätuulettimen soveltuvuudesta. Lisätuuletin kytketään moottorin liitinkotelossa toimitetun voimassa olevan kytkentäohjeen mukaisesti. Huolto ja korjaus Räjähdyssuojattujen koneiden huolto-, korjaus- ja muutostyöt on Saksassa suoritettava yrityksien työturvallisuutta koskevaa lakia BetrSichG, räjähdyssuojaussäädöstä ExVO, 11.GSGV, DIN EN , DIN IEC , turvallisuusohjeita ja yleisiä huolto-ohjeiden kuvauksia noudattaen. Lauhteenpoistoreiällä varustetussa mallissa on laskuruuville siveltävä sopivaa tiivistysainetta (esim. Epple 28) ennen uudelleensulkemista! Räjähdyssuojaukseen vaikuttavia töitä saa suorittaa vain valmistaja tai erityisesti ex-sähkölaitteisiin erikoistunut korjaamo. Tällaisia töitä ovat: - staattorikäämityksen ja liittimien korjaustyöt - tuuletusjärjestelmän korjaustyöt - laakereiden ja tiivisteiden korjaustyöt pölyräjähdykseltä suojatuissa moottoreissa (Ex 2D, 3D) Pölyräjähdyssuojatuissa moottoreissa tarvittava suojaus vaihtelee paikallisten olosuhteiden mukaan. Nämä moottorit tulee tarkastaa ja huoltaa erityisellä huolellisuudella. Paksut pölykerrostumat moottorin pinnalla johtavat aiheuttamansa lämpöeristyksen vuoksi moottorin pinta- ja sisälämpötilan nousuun. Pölyn kerääntyminen moottorin pinnalle tulisi estää mahdollisimman hyvin säännöllisellä puhdistuksella ja/tai rakentamalla pölyä keräävä suojaus moottorin päälle. Ilmoitettu moottorin pintalämpötila pätee ainoastaan, kun sen pinnalla oleva pölykerros on 5 mm tai vähemmän. Pölyn laatu, maksimaalinen pölykerroksen paksuus jne. ovat olennaisia lähtötietoja, jotka on varmistettava. Moottoria ei saa avata ennen kuin sen sisälämpötila on varmasti niin alhainen, ettei räjähdys enää ole mahdollinen. Jos moottori on huolto- tai korjaustöiden vuoksi avattava, on hyvä tehdä nämä työt mahdollisuuksien mukaan pölyttömässä tilassa. Jos tämä ei ole mahdollista, pölyn pääsy moottorin sisään tulee estää sopivin suojaustoimenpitein. 6

7 Moottoria avattaessa on käsiteltävä rakenteen tiiviydelle tärkeitä osia, kuten tiivisteitä, tasopintoja jne. asiaan kuuluvalla huolellisuudella, jotta ne pysyvät vahingoittumattomina. Moottorista on kytkettävä virta pois ennen huoltotöiden aloittamista (paitsi laakerivoitelu nippojen kautta). On varmistettava, että kone ei käynnisty vahingossa ja merkittävä huollettava laite ohjekilvellä. Öljyjen, voitelu- ja puhdistusaineiden käyttö- ja työturvallisuus on varmistettava noudattamalla aineen valmistajan ohjeita. Huollettavan kohteen vieressä sijaitsevat jännitteiset laitteet on peitettävä ja varmistettava. Apuvirtapiirien, esim. seisontalämmityksen, tulee olla jännitteettömiä. Työt on merkittävä ylimääräisellä korjauskilvellä, jossa on seuraavat tiedot: - päivämäärä - työn suorittaneen yrityksen nimi - mahdollisen korjauksen laatu - mahdollisen asiantuntijan tunnus. Jos töitä ei suorita valmistaja, ne saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija. Asiantuntijan on kirjoitettava tästä todistus tai varustettava kone omalla tarkastustunnuksellaan. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. Varaosat Muiden kuin standardimitoitettujen, kaupasta saatavien ja vastaavien osien (esim. vierintälaakerit) sijasta varaosina saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia (ks. varaosaluettelo). Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: Varaosatunnus Moottorin tyyppi Moottorin sarjanumero Liitinalustan kytkennät Yleensä pintajäähdytteisiä moottoreita voidaan käyttää molempiin pyörimissuuntiin. Poikkeuksena tästä ovat kaksinapaiset K12R 355 moottorit. Nämä moottorit varustetaan aina tehtaalla lisätuulettimella, jonka pyörimissuunta on määritelty. Jotta lisätuulettimen tai takaisinpyörintäesteen lisäys onnistuu jälkikäteen, on moottorin tuuletinkotelon päälle liimattu pyörimissuuntaa osoittava tarra. Vaiheiden L1, L2 ja L3 (aakkosellisessa tai luonnollisessa järjestyksessä) liitännät U1, V1 ja W1 saavat aina aikaan liikkeen myötäpäivään. Pyörimissuunta on mahdollista vaihtaa suorassa kytkennässä vaihtamalla moottorin liitinalustan kaksi vaihejohtoa ristiin. Koneissa, joissa on vain yksi akselinpää tai kaksi eripaksuista akselinpäätä, pyörimissuuntana pidetään sitä roottorin pyörimissuuntaa, jonka käyttäjä näkee, kun hän katsoo ainoan tai paksumman akselinpään päätysivua. 7

8 Jokaisen moottorin mukana toimitetaan sitova kytkentäohje, jonka mukaisesti liitännät on tehtävä. Apuvirtapiirin liitäntöjä varten lisäliitinkotelossa on myös vastaava kytkentäohje mukana. Räjähdyssuojaukseen hyväksyttyjen kaapeliläpivientiholkkien ohjeet: Kuten kohdassa Asennus ja sähköliitännät mainitaan, on ehdottomasti noudatettava komponentin valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia. Vain ATEX-läpivientiholkit on sallittu. Räjähdykseltä suojatuissa VEM-moottoreissa käytetään Jacobin kaapeliläpivientiholkkeja, ellei laitteen tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu. Näitä koskevat seuraavat arvot: Ex-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EX M 12 x 1, M1/EX 3 6, M 16 x 1, M/EX M 20 x 1, M1/EX ,5 M 20 x 1, M/EX ,5 M 25 x 1, M/EX M 32 x 1, M/EX M 40 x 1, M/EX M 50 x 1, M/EX M 63 x 1, M/EX M 63 x 1, M1/EX M 75 x 1,5 *) HAWKE International 54,5 65, M 80 x 1,5 **) HAWKE International ,4 20 *) BAS 01 ATEX 2070X, **) BAS 01 ATEX 2294X Ex-EMV-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre 016, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EMV/EX M 12 x 1, M1/EMV/EX 3 6, M 16 x 1, M/EMV/EX M 20 x 1, M1/EMV/EX ,5 M 20 x 1, M/EMVEX ,5 M 25 x 1, M/EMV/EX M 32 x 1, M/EMV/EX M 40 x 1, M/EMV/EX M 50 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M1/EMV/EX

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007

Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 KLTK 1 2007 Kattilalaitosten turvallisuusohjeet Heinäkuu 2007 Suomessa tapahtuneiden vakavien kattilaräjähdysten seurauksena perustettiin vuonna 1963 Kattilalaitosten Räjähdyksiä Tutkiva Komitea (KRTK).

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot