Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje"

Transkriptio

1 Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön rakenne n Moottorit, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa on räjähdysvaarallista pölyä, II 2D, II 3D VEM motors GmbH VEM motors Thurm GmbH Finnisch/suomi Painos Ident-Nr. VEM

2 Yleistä Tutustu asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä kytkentä- ja turvallisuusohjeisiin ennen kuljetusta, asennusta, käyttöönottoa, huoltoa ja korjauksia. Tämä täydentävä asennus-, käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä vakiomoottoreiden käyttö- ja huolto-ohjeiden kanssa. Normimoottoreiden käyttö- ja huolto-ohje sisältää perusteelliset kytkentä-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä varaosaluettelot. Tämä ohje on tarkoitettu ex-moottoreiden erityisominaisuuksien huomioimiseen kuljetuksessa, asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Piirrokset ja kuvat ovat yksinkertaistettuja esityksiä, ja parannusten ja muutosten myötä on mahdollista, että ne eivät ole kaikissa yksityiskohdissaan täydellisen yhtäpitäviä toimitetun laitteen kanssa. Tekniset tiedot ja mitat on ilmoitettu sitoumuksetta, joten niiden perusteella ei voida esittää vaateita. Merkit Tässä käyttöohjeessa käytetään kolmea merkkiä erityisen tärkeissä kohdissa: Turvallisuus- ja takuuohjeita, joiden laiminlyönti saattaa johtaa myös henkilövahinkoihin. Varoitus; hengenvaarallinen sähköjännite. Lisäohje koskien laiteryhmää II luokassa 2 (tilaluokka 1, 21) tai laiteryhmää II luokassa 3 (tilaluokka 2, 22). Turvallisuusohjeet Tämän ohjeen turvallisuutta ja onnettomuuksien ehkäisyä koskevia ohjeita, periaatteita ja yleisesti hyväksyttyjä sääntöjä on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö- ja/tai laitevahinkoihin. Säännöstenmukainen käyttö Nämä käyttöohjeet koskevat räjähdyssuojattuja, pintajäähdytteisiä pienjännitelaitteita. EN 60034, osa 5:n mukainen suojausluokka on tilaluokissa 1 ja 2 käytettävissä moottoreissa vähintään IP 54, tilaluokassa 22 vähintään IP 55 ja IP 65 tilaluokissa 21 ja 22, kun tilassa on mahdollisesti sähköä johtavaa pölyä. Tilaluokkien yhdistelmissä käytetään aina korkeampaa suojausluokitusta. Räjähdysvaarallisiksi luokitelluilla alueilla saa käyttää vain luokitellun laiteryhmän mukaisia sähkölaitteita. Sähkölaitteet laiteryhmässä II, luokka 2 (tilaluokka 1, 21) ja laiteryhmässä II, luokka 3 (tilaluokka 2, 22) Muunlaiset tai poikkeavat käytöt eivät ole sallittuja. Vahingoista ja käyttöhäiriöistä, jotka johtuvat asennusvirheestä, näiden ohjeiden laiminlyönnistä tai ammattitaidottomista korjauksista, ei voida esittää vaateita. Räjähdysvaaralliset ympäristöt Ulkoalueet tai suljetut tilat, jotka voidaan määrittää räjähdysvaarallisiksi asiaankuuluvien säännösten tai määräysten perusteella, on jätettävä yksinomaan käyttäjän tai, jos räjähdysvaarallisten ympäristöjen määräyksistä on epäilystä, vastaavan tarkastusviranomaisen määritettäväksi. Tällaisissa tiloissa vastuullinen taho on liikkeenharjoittaja (EG:n olosuhdedirektiivi 99/92/EG ATEX 137, aiemmin ATEX 118A). Perusta räjähdyssuojattujen tuotteiden valmistukseen on EG:n direktiivi 94/9/EG ATEX 95 (aiemmin ATEX 100a). Tämä direktiivi määrittelee räjähdysvaarallisten tilojen tuotekriteerit. Alla mainitut standardit täydentävät kyseisiä direktiivejä. Räjähdyssuojattuja sähkölaitteita määrittää standardit DIN EN (VDE 0530) ja DIN EN Standardit DIN EN , ja EN tai DIN EN koskevat räjähdysryhmäluokitusta. EX-luokitellut sähkölaitteet on valmistettu näiden normien antamien ohjeiden mukaan ja niitä saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä ainoastaan vastaavan tarkastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Räjähdysvaarallisuuden määritys kuuluu tarkastusviranomaisen tehtäviin. 2

3 Laiteryhmä, lämpötilaluokka ja tunnusarvot on ilmoitettu tyyppikilvessä. - Laiteryhmä II, luokka 2 (tilaluokat 1, 21) Tähän luokkaan kuuluvat sähkölaitteet räjähdyssuojausrakenteessa varmennettu rakenne e ja paineenkestävä kotelointi na. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). - Laiteryhmä II, luokka 3 (tilaluokat 2, 22) Näihin luokkiin kuuluvat sähkölaitteet, joiden räjähdyssuojausrakenne "Kipinöimätön rakenne n. Lisäksi tähän ryhmään kuuluu sähkölaitteet, joiden oma kotelointiryhmä on riittävä kyseiseen tilaluokkaan (pöly). Jos tarkastusnumero on korvattu merkillä X, on noudatettava tyyppihyväksynnän erityisiä määräyksiä. EX-moottoreiden merkintä No. NB RL 94/9/EG Uusi merkintä ff., ff. Vanha merkintä ff., DIN EN / DIN EN / CE 0637 Ex II 2G Ex e II T2, T3 tai T4 EEx e II T2, T3 tai T4 DIN EN / DIN EN DIN EN / 50021, IEC CE 0637 Ex II 3G Ex na II T2, T3 tai T4 Ex na II T2, T3 tai T4 pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 2D Ex td A21 T 125 C IP65 IP65 T 125 C pr EN / DIN EN DIN EN / DIN EN CE 0637 Ex II 3D Ex td A22 T 125 C IP55 IP55 T 125 C CE 0637 Ex II 2D Ex II 2G CE 0637 Ex II 3D Ex II 2G CE 0637 Ex II 2D Ex II 3G CE 0637 Ex II 3D Ex II 3G Kaasun tai pölyn yhdistelmät Ex td A21 T 125 C IP65 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A22 T 125 C IP55 Ex e II T2, T3 tai T4 Ex td A21 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) Ex td A22 T 125 C IP55 (Ex na II T2, T3 tai T4) IP65 T 125 C EEx e II T2, T3 tai T4 IP55 T 125 C EEx e II T2, T3 oder T4 IP65 T 125 C IP55 T 125 C Sertifioitu NB 0637 ibexu Freiberg [ilmoitettu maksimipintalämpötila: tilaluokka 2 (kaasut): koko pinta mukaan lukien roottori ja käämitykset; tilaluokka 21, 22 (pöly): ulkopinta (runko ja akseli)] Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajakäyttö on hyväksytettävä erikseen. Erillisiä valmistajan ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Tyyppihyväksyntätodistus on pakollinen, kun on kyseessä suojausrakenne varmennettu rakenne EEx e ja käyttö tilaluokassa 21. Tyyppihyväksyntätodistuksessa moottori, taajuusmuuttaja ja suojalaite on merkittävä yhteenkuuluviksi ja sallittujen käyttötietojen ja parametrien on oltava selvästi kirjattuna. Räjähdyssuojausrakenteessa kipinöimätön rakenne EEx na taajuusmuuttajasta syöttövirran saavat moottorit tulee testata tietyn taajuusmuuttajan tai spesifikaation mukaisen lähtöjännitteen ja virran antavan taajuusmuuttajan kanssa. Tarvittavat parametrit ja muut tiedot löytyvät moottorin tyyppikilvestä tai moottoridokumentaatiosta. 3

4 Asennettu liitäntäkaapeli taajuusmuuttajan ja sähkölaitteen välillä voi vaikuttaa epäedullisesti taajuusmuuttajan tuottamiin jännitehuippuihin. Taajuusmuuttajan, kaapelin ja sähkölaitteen muodostamassa järjestelmässä koneen liitososien jännitehuippujen enimmäisarvo ei saa ylittää erillisissä valmistajan ohjeissa mainittua arvoa. Asennus ja sähköliitännät Asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava moottorin mukana toimitetun turvallisuusohjeen määräykset. Asennuksen saa suorittaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö, joka ammattikoulutuksen, kokemuksen ja tarvittavan opastuksen avulla omaa riittävät tiedot: Turvallisuusmääräyksistä Määräyksistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi Teknisistä toimintaohjeista ja säännöistä (esim. DIN-normit) Ammattitaitoisen henkilöstön tulee pystyä arvioimaan, tunnistamaan ja välttämään työtehtävistä mahdollisesti aiheutuvia vaaratilanteita. Työtehtäviin on oltava laitoksen turvallisuudesta vastuullisen henkilön valtuutus. Asennettaessa sähkötoimisia laitteistoja räjähdysalttiisiin ympäristöihin on Saksassa noudatettava seuraavia määräyksiä: BetrSichG DIN EN GefStoffV Yrityksien työturvallisuutta koskeva laki Sähkölaitteet räjähdysvaarallisessa ympäristössä Säädös vaarallisista aineista Sallittu ympäristön lämpötila (asennuspaikan lämpötila) saa standardin EN /IEC 34-1 mukaan ilman merkintää olla välillä +40 C - 20 C. Suuri n sallittu asennuskorkeus on metriä merenpinnan yläpuolella (poikkeavat arvot ks. tyyppikilpi). Jäähdytysilman on päästävä virtaamaan vapaasti sisään ilmantuloaukkojen kautta ja ulos ilmanpoistoaukkojen kautta ilman, että ilma on mahdollista imeä heti uudelleen sisään. Tulo- ja poistoaukot on pidettävä puhtaana epäpuhtauksista ja karkeasta pölystä. Tuuletinkotelon eteen on jätettävä vähintään mitta Bl:n osoittama väli, jotta vapaa ilman kierto on mahdollinen. Mitta Bl löytyy teknisestä esitteestä. Rakennemuodoissa, joissa akseli on suoraan ylöspäin, on huolehdittava ettei moottorin sisään joudu vieraita esineitä. Pintajäähdytteisten moottoreiden asennuksessa on huolehdittava siitä, että kondenssiveden poistoreiät sijaitsevat alimmalla kohdalla. Moottorit on ehdottomasti asennettava tasaiselle alustalle, jotta kiinnityksen yhteydessä ei pääse syntymään jännitteitä. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat suljettuina, tulpat on asetettava takaisin paikoilleen tiivisteaineen avulla lauhdeveden poistumisen jälkeen. Kun lauhdeveden poistoaukot ovat auki, on vältettävä roiske- tai tulvaveden suoraa osumista. Kytkettävien koneiden tasauksen on oltava ehdottoman tarkkaa. Joustavia kytkimiä on käytettävä mahdollisuuksien mukaan. Liitännät saa suorittaa riittävän ammattitaidon omaava henkilö voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. 4

5 Tyyppikilven tietoja on ehdottomasti noudatettava! Virtalaji, verkkojännite ja taajuus on tarkistettava. Kytkentä on tarkistettava. Ylikuormitussuojan nimellisvirta on tarkistettava. Suojausluokan EEx e moottoreissa on huomioitava aika t E. Moottori on liitettävä liitinkotelossa toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti. Maadoitusliitin sijaitsee asennuksesta riippuen joko kotelossa tai laippalaakerikilvessä. Kaikissa moottoreissa on liitinkotelon sisällä lisäksi maadoitusjohdinliitin. Liitinkotelon käyttämättömät kaapeliläpiviennit on suljettava pölyn ja kosteuden varalta. Kaikki liitäntäruuvit tai -mutterit on kiristettävä hyvin, jotta ylimenovastus ei pääse nousemaan liian suureksi. Sähköliitännöissä on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja käyttöönotto-ohjeita. Kaapeliläpivientiholkkien tai sulkuruuvien on oltava Ex-alueelle hyväksyttyjä. Kierreliittimien valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia on ehdottomasti noudatettava. Tilan lämpötilan ylittäessä +40 C on käytettävä ka apeleita, joiden sallittu käyttölämpötila on vähintään +90 C! Tämä koskee myös moottoreita, joi den tyyppihyväksyntätodistuksessa on X erityisen kaapelikokoonpanon merkkinä. Liitettäessä moottoreita on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että liitännät kytketään huolellisesti liitinkoteloon. Liitäntäruuvien mutterit on kiristettävä tiukkaan ilman suurta voimankäyttöä. Työnnettäessä tulojohdot liitinkoteloon on tarkistettava, että johdot ovat jännitteettömiä. Liitinkotelo on pidettävä puhtaana. Tiivisteiden on oltava ehjät ja niiden on istuttava kunnolla. Liitinkotelon on oltava käytön aikana aina suljettuna. Huomio! Käytön jäljiltä lämmintä liitinkoteloa ei saa avata pölyvaarallisissa tiloissa. EExe-moottorit ulosjohdetulla kaapelilla (laaka liitinkotelo) Ulosjohdettu kaapeli varustetaan 4:llä tai 7:llä johtimella asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Mikäli liitinkotelo sisältyy täydellisenä toimitukseen ja liitäntä tehdään EExe-suojatussa tilassa, on huomioitava seuraavat ohjeet: 1. Liitinkotelo on kiinnitettävä siten, että noudatetaan vähintään suojaustasoa IP Vaadittujen ilmavälien noudattamiseksi on liittimen kanta kiinnitettävä ilmoitetun poraamiskuvan mukaisesti. 3. Mukaan liitetty, puristusliitoksisella kaapelikengällä varustettu moottorin sisäinen maadoitusjohdin (vihreä/keltainen) on asetettava maattopinteen kiinnityssangan alle. 4. Moottorin johdot (kaapelit) on juotettava pehmeästi kiinni pinneliittimen kannan taivutettuihin kaapelikenkiin. Huomioi oikea liitäntä U1, V1, W1 (U2, V2, W2). 5. Yksikön asennuksessa on kiinnitettävä huomio siihen, että moottorin nimilaatassa ilmoitettu moottorin numero vastaa liitinkotelon kanteen kiinni niitatun kilven numeroa. Suojatoimenpiteet luvattoman lämmityksen varalta Jos tarkastustodistuksessa tai tyyppikilvessä ei ole mitään muita käyttötapaan tai toleransseihin liittyviä tietoja, sähkötoimiset koneet on asetettu jatkuvalle käytölle ja tavalliselle, ei kovin usein toistuvalle käynnistykselle, joissa ei esiinny merkittävää käynnistyslämpöä. Moottoreita saa käyttää ainoastaan tyyppikilvessä mainitulla tavalla. Alueen A jännite- ja taajuusrajoja, jotka ovat standardin DIN EN (DIN VDE 0530, osa 1) mukaisia (jännite ± 5 %, taajuus ± 2 %, käyrän muoto, verkkosymmetria), on noudatettava, jotta lämpeneminen pysyy sallituissa rajoissa. Mittausarvojen suuret poikkeamat voivat nostaa sähkötoimisten koneiden lämpenemistä sallitun arvon yläpuolelle ja ne on mainittava tyyppikilvessä. Moottori tulee suojata liiallista lämpenemistä vastaan esimerkiksi moottorisuojakytkimellä, ts. moottori tulee varustaa ylikuormitussuojalla (DIN VDE 0660 mukaisella) tai vastaavalla suojalaitteella, joka estää liiallisen lämpenemisen kaikissa vaiheissa. Suojalaite säädetään nimellisvirtaan. Kolmiokytkennässä olevat käämit on suojattava niin, että laukaisimet tai releet on kytketty sarjaan vaihekäämien kanssa. Kytkimien valinta ja säätö on tehtävä vaihevirran nimellisarvon mukaan, joka on moottorin mitoitusvirta x 0,58. Mikäli tällainen kytkentä ei ole mahdollinen, on käytettävä sopivia suojakytkimiä vaihejärjestyksen varmistamiseen. Napavaihtomoottoreissa on käytettävä virtaohjattuja hidastettuja laukaisimia tai releitä, jotka lukitaan vastakkain. 5

6 Räjähdyssuojausrakenteessa Varmennettu rakenne EEx e valvotaan myös käynnistystä. Kun roottori jumittuu, suojalaitteen on kytkettävä laite pois päältä kullekin lämpötilaluokalle annetun t E - ajan sisällä. Vaatimus on täyttynyt, kun laukaisun ominaiskäyrässä esitetty (alkulämpötila 20 C) suhteessa I A /I N laukaisuaika ei ole suurempi kuin annettu aika t E. Raskaalla käynnistyksellä varustetut sähkölaitteet (aika nimellisnopeuden saavuttamiseen > 1,7 x t E -aika) on suojattava vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti käynnistyksen valvontalaitteella ja niiden mukana on oltava asianmukainen kirjallinen todistus. Koneen lämpösuoja suoralla käämityksen lämpötilavalvonnalla on sallittu, jos siitä on todistus ja jos se on ilmoitettu tyyppikilvessä. Se koostuu standardin DIN 44081/44082 mukaisista lämpötilaantureista liitettynä räjähdykseltä suojaaviin laukaisulaitteisiin, jotka on varustettu valtuutetun tarkastajan tarkastusmerkillä. Kääntönapaisissa moottoreissa on oltava jokaiselle kierroslukutasolle erilliset, vastakkaisesti lukittavat suojalaitteet. On suositeltavaa käyttää laitteita, joiden mukana toimitetaan valtuutetun tarkastajan tarkastustodistus. Lisävarusteet Ex-moottori voidaan varustaa seuraavin lisävarustein: Terminen laakerisuojaus Moottori voidaan varustaa laakerin lämpötilaa valvovalla lämpötila-anturilla (PTC-kylmäjohdin, KTY tai PT100). Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin varustus kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys Lämmitysteho ja verkkojännite on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. Liitinkotelossa tai lisäliitinkotelossa on vastaavat liittimet apuvirtapiiriä varten, joihin seisontalämmitys kytketään mukana toimitetun kytkentäohjeen mukaisesti. Seisontalämmitys kytketään päälle vasta kun moottorista on virta kytketty pois. Seisontalämmitys ei saa olla päällä moottorin ollessa kytkettynä. Lisätuuletin Lisätuuletin huolehtii käytön aikana moottorin hukkalämmön poistamisesta. Lisätuulettimen tulee olla kytkettynä moottorin käydessä. Kun moottorista kytketään virta pois, lisätuulettimen on pystyttävä jatkamaan toimintaansa, kunnes moottorilämpötila on riittävän alhainen. Moottorin pyörimissuunta on tarkistettava, jos lisätuuletin on riippuvainen oikeasta pyörimissuunnasta. Moottoreissa on tällöin pyörimissuuntaa ilmaiseva nuoli. Vain moottorivalmistajan toimittamien lisätuulettimien käyttö on sallittua. Tilaluokissa 1, 2 ja 21 käytettäviin moottoreihin vaaditaan erillinen todistus lisätuulettimen soveltuvuudesta. Lisätuuletin kytketään moottorin liitinkotelossa toimitetun voimassa olevan kytkentäohjeen mukaisesti. Huolto ja korjaus Räjähdyssuojattujen koneiden huolto-, korjaus- ja muutostyöt on Saksassa suoritettava yrityksien työturvallisuutta koskevaa lakia BetrSichG, räjähdyssuojaussäädöstä ExVO, 11.GSGV, DIN EN , DIN IEC , turvallisuusohjeita ja yleisiä huolto-ohjeiden kuvauksia noudattaen. Lauhteenpoistoreiällä varustetussa mallissa on laskuruuville siveltävä sopivaa tiivistysainetta (esim. Epple 28) ennen uudelleensulkemista! Räjähdyssuojaukseen vaikuttavia töitä saa suorittaa vain valmistaja tai erityisesti ex-sähkölaitteisiin erikoistunut korjaamo. Tällaisia töitä ovat: - staattorikäämityksen ja liittimien korjaustyöt - tuuletusjärjestelmän korjaustyöt - laakereiden ja tiivisteiden korjaustyöt pölyräjähdykseltä suojatuissa moottoreissa (Ex 2D, 3D) Pölyräjähdyssuojatuissa moottoreissa tarvittava suojaus vaihtelee paikallisten olosuhteiden mukaan. Nämä moottorit tulee tarkastaa ja huoltaa erityisellä huolellisuudella. Paksut pölykerrostumat moottorin pinnalla johtavat aiheuttamansa lämpöeristyksen vuoksi moottorin pinta- ja sisälämpötilan nousuun. Pölyn kerääntyminen moottorin pinnalle tulisi estää mahdollisimman hyvin säännöllisellä puhdistuksella ja/tai rakentamalla pölyä keräävä suojaus moottorin päälle. Ilmoitettu moottorin pintalämpötila pätee ainoastaan, kun sen pinnalla oleva pölykerros on 5 mm tai vähemmän. Pölyn laatu, maksimaalinen pölykerroksen paksuus jne. ovat olennaisia lähtötietoja, jotka on varmistettava. Moottoria ei saa avata ennen kuin sen sisälämpötila on varmasti niin alhainen, ettei räjähdys enää ole mahdollinen. Jos moottori on huolto- tai korjaustöiden vuoksi avattava, on hyvä tehdä nämä työt mahdollisuuksien mukaan pölyttömässä tilassa. Jos tämä ei ole mahdollista, pölyn pääsy moottorin sisään tulee estää sopivin suojaustoimenpitein. 6

7 Moottoria avattaessa on käsiteltävä rakenteen tiiviydelle tärkeitä osia, kuten tiivisteitä, tasopintoja jne. asiaan kuuluvalla huolellisuudella, jotta ne pysyvät vahingoittumattomina. Moottorista on kytkettävä virta pois ennen huoltotöiden aloittamista (paitsi laakerivoitelu nippojen kautta). On varmistettava, että kone ei käynnisty vahingossa ja merkittävä huollettava laite ohjekilvellä. Öljyjen, voitelu- ja puhdistusaineiden käyttö- ja työturvallisuus on varmistettava noudattamalla aineen valmistajan ohjeita. Huollettavan kohteen vieressä sijaitsevat jännitteiset laitteet on peitettävä ja varmistettava. Apuvirtapiirien, esim. seisontalämmityksen, tulee olla jännitteettömiä. Työt on merkittävä ylimääräisellä korjauskilvellä, jossa on seuraavat tiedot: - päivämäärä - työn suorittaneen yrityksen nimi - mahdollisen korjauksen laatu - mahdollisen asiantuntijan tunnus. Jos töitä ei suorita valmistaja, ne saa suorittaa vain valtuutettu asiantuntija. Asiantuntijan on kirjoitettava tästä todistus tai varustettava kone omalla tarkastustunnuksellaan. Muissa maissa kuin Saksassa on noudatettava vastaavia maakohtaisia määräyksiä. Varaosat Muiden kuin standardimitoitettujen, kaupasta saatavien ja vastaavien osien (esim. vierintälaakerit) sijasta varaosina saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä osia (ks. varaosaluettelo). Tämä koskee erityisesti tiivisteitä ja liitäntäosia. Varaosia tilattaessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: Varaosatunnus Moottorin tyyppi Moottorin sarjanumero Liitinalustan kytkennät Yleensä pintajäähdytteisiä moottoreita voidaan käyttää molempiin pyörimissuuntiin. Poikkeuksena tästä ovat kaksinapaiset K12R 355 moottorit. Nämä moottorit varustetaan aina tehtaalla lisätuulettimella, jonka pyörimissuunta on määritelty. Jotta lisätuulettimen tai takaisinpyörintäesteen lisäys onnistuu jälkikäteen, on moottorin tuuletinkotelon päälle liimattu pyörimissuuntaa osoittava tarra. Vaiheiden L1, L2 ja L3 (aakkosellisessa tai luonnollisessa järjestyksessä) liitännät U1, V1 ja W1 saavat aina aikaan liikkeen myötäpäivään. Pyörimissuunta on mahdollista vaihtaa suorassa kytkennässä vaihtamalla moottorin liitinalustan kaksi vaihejohtoa ristiin. Koneissa, joissa on vain yksi akselinpää tai kaksi eripaksuista akselinpäätä, pyörimissuuntana pidetään sitä roottorin pyörimissuuntaa, jonka käyttäjä näkee, kun hän katsoo ainoan tai paksumman akselinpään päätysivua. 7

8 Jokaisen moottorin mukana toimitetaan sitova kytkentäohje, jonka mukaisesti liitännät on tehtävä. Apuvirtapiirin liitäntöjä varten lisäliitinkotelossa on myös vastaava kytkentäohje mukana. Räjähdyssuojaukseen hyväksyttyjen kaapeliläpivientiholkkien ohjeet: Kuten kohdassa Asennus ja sähköliitännät mainitaan, on ehdottomasti noudatettava komponentin valmistajan antamia asennuksessa käytettäviä vääntömomentteja, tiivistysalueita ja tukiliitäntöjen kytkentäkohtia. Vain ATEX-läpivientiholkit on sallittu. Räjähdykseltä suojatuissa VEM-moottoreissa käytetään Jacobin kaapeliläpivientiholkkeja, ellei laitteen tilauksen yhteydessä ole muuta sovittu. Näitä koskevat seuraavat arvot: Ex-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EX M 12 x 1, M1/EX 3 6, M 16 x 1, M/EX M 20 x 1, M1/EX ,5 M 20 x 1, M/EX ,5 M 25 x 1, M/EX M 32 x 1, M/EX M 40 x 1, M/EX M 50 x 1, M/EX M 63 x 1, M/EX M 63 x 1, M1/EX M 75 x 1,5 *) HAWKE International 54,5 65, M 80 x 1,5 **) HAWKE International ,4 20 *) BAS 01 ATEX 2070X, **) BAS 01 ATEX 2294X Ex-EMV-messinkiläpivientiholkki, metrinen kierre 016, EU-vaatimustenmukaisuustodistus DMT 99 ATEX E 016 Kierre Tuotenro Kaapelin halkaisija Avainkoko Asennuksessa käytettävä vääntömomentti mm mm Nm M 12 x 1, M/EMV/EX M 12 x 1, M1/EMV/EX 3 6, M 16 x 1, M/EMV/EX M 20 x 1, M1/EMV/EX ,5 M 20 x 1, M/EMVEX ,5 M 25 x 1, M/EMV/EX M 32 x 1, M/EMV/EX M 40 x 1, M/EMV/EX M 50 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M/EMV/EX M 63 x 1, M1/EMV/EX

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

115 vuoden kokemuksella

115 vuoden kokemuksella VEM 3-vaiheoikosulkumoottorit 115 vuoden kokemuksella IEC-mitoitus Vahva valurautarunko Kotelointiluokka IP 55 vakiona, erikoisversiot aina kotelointiluokkaan IP 66 asti Jälkivoiteluvarustus (NS) vakiona

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

TEB-3 / TN-3 Asennusohje

TEB-3 / TN-3 Asennusohje TEB-3 / TN-3 Asennusohje Sivu 2 A B TEB-3 1 6.3 mm 1 1 18 24 1 24 26 24 26 18 C 10 Ø 55 mm 9 D TN-3 18 L1 N 23 19 22 12 23 20 22 11 13 10 21 2 Puhallin TEB-3 / TN-3 Käytetyt symbolit Symboli kiinnittää

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010116, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso

Lisätiedot

Lämpötila-anturien valinta räjähdysvaaralliseen tilaan

Lämpötila-anturien valinta räjähdysvaaralliseen tilaan Lämpötila-anturien valinta 24.11.2015 1(5) Lämpötila-anturien valinta SKS Automaatio Oy:n valikoimista löytyvät ratkaisut erilaisiin räjähdysvaarallisen tilan lämpötilamittaustoteutuksiin: lämpötila-anturit,

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut:

HUIPPUIMURIT ROSENBERG EC-MOOTTORI. EC huippuimurin edut: ROSENBERG EC-MOOTTORI HUIPPUIMURIT EC huippuimurin edut: - energiataloudellisuus - erittäin hyvä hyötysuhde - matala melutaso - pyörimisnopeuden säätäminen helppoa - Fanax Oy:n säädinvalikoimasta sopiva

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Ex-kaapelit ja kaapeliläpiviennit Ex-koteloiden kalustus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 22.4.2013 2 Johtojärjestelmät Alumiinijohtimet vähintään 16 mm 2 Kaapelit on suojattava ympäristövaikutuksilta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa. Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista valmistajan ja käyttäjän vastuut välinehuollossa Kimmo Linnavuori Ylilääkäri Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon

Lisätiedot

Huoltolisäohje G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Lisäys käyttöohjeeseen 610.44436.73.000. Ryhmän II luokan 3/2GD ja 3GD laitteet

Huoltolisäohje G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Lisäys käyttöohjeeseen 610.44436.73.000. Ryhmän II luokan 3/2GD ja 3GD laitteet Painos: 12.2009 610.44482.73.000 Alkuperäinen käyttöohje Suomi Huoltolisäohje G-BH7 Lisäys käyttöohjeeseen 610.44436.73.000 Ryhmän II luokan 3/2GD ja 3GD laitteet 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot