Eristämisen taskutieto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eristämisen taskutieto"

Transkriptio

1 ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto

2 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia. Terveellinen ja turvallinen asuinympäristö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n valmistamilla ISOVER-rakennuseristeillä on paras mahdollinen rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Yhdessä hallitun ilmanvaihdon sekä vähäpäästöisten pinta- ja sisustusmateriaalien kanssa tämä tarkoittaa terveellistä ja miellyttävää sisäilmaa ja siten parempaa asumisviihtyisyyttä. Kierrätyslasia luontoystävällisesti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Tuotteiden raaka-aineesta jopa 80 % on kierrätyslasia. Kierrätyslasin käyttö alkoi jo vuonna 1983 heti Hyvinkään tehtaan valmistumisen jälkeen ja on kasvanut siitä lähtien tasaisesti. Kierrätyslasia käytetään vuodessa keskimäärin tonnia, joka vastaa yli tuhatta täyttä rekallista jätelasia. 2

3 Sisällysluettelo Minkä kohteen eristämistä suunnittelet? 4 Asiaa lämmöneristämisestä 6 Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti 8 Passiivitalo ja nollaenergiatalo 10 Ratkaisut Ulkoseinät, uudisrakentaminen 12 Ulkoseinät, korjausrakentaminen 14 Yläpohja, uudisrakentaminen 18 Yläpohja, korjausrakentaminen 20 Ilmanvaihtokanavien eristäminen 22 Ääneneristäminen 24 Väliseinät 26 Kosteat tilat 27 Välipohjat 28 Alapohjat 29 Maanvastaiset rakenteet 30 Tuotteet Kevyet eristeet 32 Tuulensuojaeristeet 34 Puhallusvilla 38 Höyrynsulku- ja tiivistystuotteet 40 Paloeristeet 42 IV-eristeet 44 Rappauseristeet 46 Sauna- ja saneerauseristeet 48 Ohjeita varastointiin ja asentamiseen 50 3

4 Ulkoseinä, s Yläpohja, s IV-kanavat ja savuhormit, s Ääneneristäminen, väliseinät ja -pohjat, s.26 4

5 Minkä kohteen eristämiseen tarvitset ohjeita? Katso oikea sivunumero sivun alareunasta Pesutilat ja sauna s Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet, s Tiivistystuotteet, s. 40 5

6 Lämmöneristämisestä Lämmöneristäminen kannattaa Rakentamismääräykset ovat muuttuneet U-arvovaatimusten osalta vuonna 2010 ja energiamääräysten osalta kesällä 2012, jolloin astui voimaan uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Jatkossa määräykset tulevat muuttumaan taas lähemmäs nollaenergiarakentamista. Rakennusta suunniteltaessa kannattaakin harkita tämänhetkisiä määräyksiä energiatehokkaampia rakenteita. Rakenteiden lisäeristäminen myöhemmässä vaiheessa tulee kalliiksi ja vaatii usein esimerkiksi julkisivun purkamista. Rakennuksen kokonaisenergiatehokkuutta suunniteltaessa kannattaa U-arvojen lisäksi ottaa huomioon muut energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät: esimerkiksi ilmatiiviys, lämmöntalteenotto, lämmitystapa ja oman energian tuotanto. Näiden suunnitelmien kautta varmistutaan parhaasta lopputuloksesta sekä mahdollistetaan tulevaisuudessa rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi lisäämällä rakennukseen aurinkopaneelit. Lämmöneristysvaatimukset RakMK C3 mukaan, U-arvoina (W/m 2 K) Lämpimän tilan ja ulkoilman välillä +20 C -20 C Vaatimus Seinä 0,17 0,10 Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 0,06 Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 0,08 Maata vasten oleva rakennusosa 0,16 0,10* Ikkuna, ovi 1,0 0,8 Lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä +20 C C Vaatimus Seinä 0,6 0,15 Välipohja 0,6 0,15 Ikkuna, ovi 2,8 1,0 Puolilämpimän tilan ja ulkoilman välillä C -20 C Vaatimus Passiivitalo** Passiivitalo** Passiivitalo** Seinä 0,26 0,15 Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 0,12 Maata vasten oleva rakennusosa 0,24 0,15* Ikkuna, ovi 1,4 1,0 * Kiinnitä erityistä huomiota routaeristämiseen. ** Ohjearvo passiivitalon suunnitteluun. Lue lisää passiivitalosta sivulta 10. 6

7 Eristämisen perussääntöjä Sisäpuolisen vesihöyryntiiviyden tulee olla vähintään 5-kertainen ulkopintaan verrattuna (rakenteen tulee harveta ulospäin). Mikäli höyrynsulku sijoitetaan rakenteen keskelle tulee höyrynsulun ulkopuolisen rakenteen olla vähintään 3 kertaa eristävämpi, kuin sisäpuolisen. Puurunkoisen ulkoseinärakenteen rakennekerrokset 1. Ulkoverhouksen on estettävä tuulen ja sadeveden pääsy rakenteeseen. Ulkover houksen takana on oltava tuuletus rako, jotta sinne mahdollisesti päässyt kosteus tuulettuu pois. 2. Lämmöneristeen ulkopuolella tulee olla haitallisia ilmavirtauksia estävä tuulensuoja, joka on kuitenkin riittävästi vesihöyryä läpäisevä, esim. ISOVER RKL-31 Facade. 3. Paras lämmöneristysarvo saadaan, kun runkoväli eristetään riittävän hyvällä eristeellä esim. ISOVER KL Lämmöneristeiden lämpimälle puolelle asennetaan tiivis ilmanja/tai höyrynsulkukerros. Tärkeää on, että ilman-/höyrynsulku on kauttaaltaan täysin tiivis. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti saumojen ja läpivientien tiivistykseen. 7

8 Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti Pidetään rakenteet kuivina Liiallinen kosteus altistaa rakenteet ennenaikaiselle vaurioitumiselle ja tästä voi olla myös rakennuksen käyttäjälle terveydellistä haittaa. Toimiakseen lämpö- ja kosteusteknisesti oikein, tulee rakenteiden pysyä kuivina. Kosteuden pääsyä rakenteisiin rajoitetaan ja niiden kuivuminen mahdollistetaan rakenteellisilla toimenpiteillä. Kosteus voi joutua rakenteisiin ja aiheuttaa siellä ongelmia kaikissa kolmessa esiintymismuodossaan eli kiinteänä (lumi, jää), nesteenä (sade, roiskevesi, kapillaarinen maakosteus) tai kaasuna (vesihöyry sisäilmassa). Veden ja lumen muodossa tulevan kosteuden pääsemistä rakenteisiin hallitaan rakennuksen vaipalla, johon kuuluu niin vesikatto, kuin seinät kaikkine ikkuna- ja oviliitoksineen. Maakosteus pidetään kurissa mm. salaojilla, patolevyillä ja kapillaarisorakerroksilla. Vaikeimmin jokamiehen ymmärrettävissä on ilmassa vesihöyryn muodossa oleva kosteus, jota ei yleensä näe. Suomen ilmastossa sisäilma on lähes poikkeuksetta ulkoilmaa kosteampaa johtuen asumisesta ja elämisestä syntyvistä kosteuskuormista (ruuanlaitto, pyykin pesu ja -kuivaus, peseytyminen). Ilman sisältämä kosteus voi siirtyä rakenteisiin kahdella tavalla, ilmavuotojen mukana rakenteen raoista (konvektio) tai rakenteiden lävitse suotumalla (diffuusio). Konvektio voidaan estää laittamalla rakenteeseen ilmatiivis kerros, joka yleensä Suomessa sijaitsee rakenteen sisäpinnassa tai lähellä sitä. Tätä kerrosta kutsutaan puurakenteiden yhteydessä usein ilmansulkukerrokseksi. Tiili- tai harkkorakenteissa ilmansulkukerroksena toimii rappaus tai tasoitekerros. Riippuen ilmansulkukerroksen materiaalista, se voi toimia myös diffuusiota rajoittavana tai estävänä kerroksena ja tällöin voidaan puhua höyrynsulusta. Edellisellä aukeamalla esitetyissä eristämien perussäännöissä onkin tähän liittyvä nyrkkisääntö; jotta rakenteeseen ei kertyisi kosteutta, täytyy sen sisäpinnan olla vesihöyrynvastukseltaan vähintään viisi kertaa tiiviimpi kuin ulkopinnan. Näin rakenteeseen päässyt kosteus haihtuu nopeammin pois, kuin uutta tulee tilalle. Rakennuksen ilma pitää vaihtaa sen käyttötarkoituksen mukaan niin, että elämisen mukana sisäilmaan joutuvat epäpuhtaudet, hajut ja kosteus kulkeutuvat ulos ja tilalle saadaan raitista ilmaa. Oli ilmanvaihto järjestetty koneellisesti tai painovoimaisesti, tulisi ilman kulkea sitä varten varattuja reittejä pitkin eikä hallitsemattomasti satunnaisista epätiiviyskohdista rakenteiden läpi. Näin korvausilma säilyy puhtaana. 8

9 Hallittu ilmanvaihto takaa miellyttävän sisäilman 1. Painovoimainen ilmanvaihto toimi ennen, kun taloja lämmitettiin uuneilla ja ilma liikkui uunin aikaansaaman alipaineen ansiosta hatarien seinärakenteiden läpi aiheuttaen vedon tunnetta. 2. Painovoimainen ilmanvaihto nykyaikaiseen lämpimään ja vedottomaan taloon edellyttää aina huolellista suunnittelua. 3. Hallittu koneellinen ilmanvaihto ja oikeat rakenteet takaavat puhtaan sisäilman. 9

10 Passiivitalo ja nollaenergiatalo Passiivitalo Passiivitalo kuulostaa ihmeelliseltä asumismuodolta, mutta kyse voi olla aivan tavallisen näköisestä ja oloisesta talosta, jonka energiankulutus vain on hyvin pieni ja asumismukavuus suuri. Suomessa (etelärannikolla) passiivitaloksi luokitellaan talo, jonka tilojen lämmittämiseen tarvitaan korkeintaan 20 kwh/m 2 energiaa vuodessa. Normaalissa nykyisten määräysten mukaisessa talossa lämmitysenergiaa kuluu noin 4 5 kertaa enemmän. Passiivitalon tärkein ominaisuus on sen runko, jonka lämmöneristävyys on erittäin hyvä. Eristekerros on normaalia paksumpi ja vaippa todella tiivis, mikä takaa sen, että ilmavuodot jäävät hyvin vähäisiksi. Taatun ilmatiiviyden takia passiivitalon ilmanvaihto voidaan toteuttaa energiatehokkaasti ja hallitusti. Passiivitalo pähkinänkuoressa: Hyvä lämmöneristäminen Ilmatiivis vaippa Tehokas ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Hyvin lämpöä eristävät ikkunat ja ovet Esimerkki passiivitalosta Passiivitalo Kaukovaara on 1 ½-kerroksinen, puurunkoinen talopakettiratkaisu, joka toteutettiin precut-menetelmällä paikalla rakentaen. Kohteen talopakettiratkaisun toimittaja oli Herrala Talot. Rakennuksen ulkoseinä poikkeaa normaalista talopakettitoimituksesta siten, että runko on 50 mm paksumpi ja sen ulkopuolella on 80 mm yhtenäinen lämmöneriste ja tuulensuoja. Näillä muutoksilla rakenteen U-arvoksi saadaan 0,10 W/m 2 K. 10

11 Nollaenergiatalo Nettonollaenergiatalo on rakennus, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa käytettäväksi talon ulkopuolella yhtä paljon kuin se käyttää taloon tuotua energiaa. Nettonollaenergiatalo voi perustua joko käytettävään energiaan tai käytettävään primäärienergiaan. Talon ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan energian syöttämistä esimerkiksi sähköverkkoon, sähköauton lataamista tai aurinkolämmön käyttöä viereisissä rakennuksissa samassa taloyhtiössä. Lähes nollaenergiatalo (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD) on rakennus, jonka energiantarpeesta katetaan merkittävä osa rakennuksessa tai sen läheisyydessä tuotettuna uusiutuvana energiana. Uusiutuviin polttoaineisiin perustuva kaukolämpö lasketaan rakennuksen läheisyydessä tuotetuksi uusiutuvaksi lämpöenergiaksi, mutta sähkön ja lämmön yhteistuotannon sähköä ei lasketa uusiutuvaksi sähköenergiaksi. Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. aurinkolämpö, aurinkosähkö, talossa tai sen läheisyydessä talon tarpeisiin tuotettu tuulivoima ja maalämpöjärjestelmällä maasta tuotettava maalämpö. Esimerkki nollaenergiatalosta Villa ISOVER rakennettiin Hyvinkään asuntomessuille vuonna Se on laskennallinen nollaenergiatalo. Laskennallinen tarkoittaa sitä, että vuoden aikana ostetun ja itse tuotetun energian määrän tulisi olla yhtä suuri. Villa ISOVERin energiatarvetta on vähennetty passiivisin keinoin mm. rakennuksen suuntaamisen ja rakenteiden tiiveyden ja energiatehokkuuden avulla. Villa ISOVERin rakenteet ovat erittäin tiiviit: sen yläpohjan U-arvo on 0,06 W/m 2 K ja ulkoseinärakenteen 0,09 W/m 2 K. Ville ISOVERin energiantuotannosta huolehtii hybridienergiajärjestelmä. Lämpöä otetaan ja siirretään kaksoisvaippavaraajaan sekä maasta että suoraan auringosta. Aurinkokeräimiä katolla on 6 m 2. Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on tehokas. 11

12 Ulkoseinät, uudisrakentaminen Ulkoseinän eristäminen Uudisrakentaminen Pien- ja rivitalojen ulkoseiniin suosittelemme erityisesti tuulettuvia rakenneratkaisuja, varsinkin puurunkoisiin seinärakenteisiin. Tuulettuvilla seinärakenteilla varmistutaan rakenteen kosteusteknisestä toiminnasta, sillä tuuletusraosta rakenteesta tuleva kosteus pääsee poistumaan ja samalla vältytään ulkoisten kosteusrasitusten haitallisilta vaikutuksilta. Myös hyvä ilmatiiviys on tärkeää energiatehokkuuden ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi. Puurunkoisissa rakenteissa rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä estetään kosteuden tiivistyminen rankarakenteeseen, mutta ilmatiiveydestä on silti huolehdittava höyrynsululla, jotta ilmavirran mukanaan tuomaa kosteutta ei rakenteeseen pääsisi. Puurunkoisten ulkoseinien ilmatiiviyteen ja kylmäsillattomuuteen pystytään helposti vaikuttamaan sisäpuolisella ristikoolauksella tai asennuskerroksella, jonka alla höyrynsulkukalvo pysyy ehjänä, ja rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä, jolla puolestaan katkastaan tehokkaasti kylmäsillat ja saadaan ulkovaipasta tuulenpitävä sekä tiivis. Kivirunkoisissa seinissä ei tarvita erillistä höyrynsulkukalvoa, mutta eristeen ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta rakenteen ilmatiiviys on tärkeää, jotta seinä on suojattu haitallisilta ilmavirroilta ja kosteuskuormilta. Tuotetiedot löydät sivulta 34 alkaen. Puurunkoinen seinärakenne, U-arvo 0,17 Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22 x 100 k mm ISOVER RKL-31 Facade*, saumat teipataan 125 mm ISOVER KL-33 ja kantava runko 50 x 125 k600 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50 mm ISOVER KL-33 ja vaakakoolaus 50 x 50 k600 Kipsilevy GYPROC GN 13 tai GEK 13 Paloluokka REI60 *matalaenergiaratkaisu helposti: ISOVER RKL-31 Facade 75 mm. U-arvo 0,14 12

13 Puurunkoinen passiiviseinärakenne, U-arvo 0,09 Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k mm ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan Kipsilevy GYPROC GTS mm ISOVER KL-33 ja kantava runko 50 x 300 k600 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50mm ISOVER KL-33 ja vaakakoolaus 50 x 50 k600 Kipsilevy GYPROC GN 13 tai GEK 13 Kivirunkoinen seinärakenne, U-arvo 0,17 Poltettu tiili, Kahi-tiili tai rapattu Kahi Facade-harkko tiilisitein runkoon 40 mm tuuletusrako 25 mm ISOVER RKL-31 Facade*, saumat teipataan 150 mm ISOVER KL-32 Tiilirunko, Kahi runkoponttiharkko *matalaenergiaratkaisu helposti: ISOVER RKL-31 Facade 75 mm, U-arvo 0,14 Kivirunkoinen passiiviseinärakenne, U-arvo 0,08 Poltettu tiili, Kahi-tiili tai rapattu Kahi Facade-harkko tiilisitein runkoon 40 mm tuuletusrako 100 mm ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan 300 mm ISOVER KL-32 Tiilirunko, Kahi runkoponttiharkko 13

14 Ulkoseinät, korjausrakentaminen Ulkoseinän lisäeristäminen Korjausrakentaminen Ulkopuolinen lisäeristäminen on turvallisempi vaihtoehto kuin sisäpuolinen lisäeristäminen, ja siksi ISOVER tarjoaa tähän tarkoitukseen markkinoiden tehokkaimman mineraalivillaratkaisun. Ratkaisussa vanha rakenne jää lämpimämpään tilaan, jolloin sen suhteellinen kosteus pienenee, eriste kuivuu ja vanhan rakenteen eristyskyky paranee. Ulkopuolisessa lisäeristämisessä on tärkeää käyttää hyvin vesihöyryä läpäiseviä eristeitä, jotta vältytään mahdollisilta rakennevaurioilta. Ulkopuolisen lisäeristämisen etuna on myös se, ettei se haittaa asumista. Remontin aikana sisätilat pysyvät ennallaan. ISOVERilta löydät ratkaisun myös sisäpuoliseen lisäeristämiseen. Kun seinärakenteen sisäpuolista lisäeristämistä aletaan suunnittelemaan, tulee olemassa oleva seinärakenne kartoittaa tarkasti, jotta rakenteessa käytetyt rakennusmateriaalit tunnetaan hyvin. Sisäpuolisessa lisäeristämisessä on erinomaisen tärkeää, ettei rakenteeseen tule useita tiiviitä rakennekerroksia. Ratkaisuissa tulee kiinnittää huomiota vanhan rakenteen kuntoon, eristeisiin ja etenkin ilman-/höyrynsulkuun, jottei eristeitä lisätä ilman-/höyrynsulkukerrosten sisäpuolelle. Katso eristämisen perussäännöt sivulta 6 ja rakennusfysiikasta sivulta 8. Purueristetyn seinän ulkopuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Sisäverhous Vinolaudoitus Ilmansulkupaperi, höyrynsulku tai vastaava Runko k600 purueristetty Ilmansulkupaperi, tuulensuoja tai vastaava Vinolaudoitus Uusi rakenne: ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous 14

15 Uusi eriste purujen tilalle ja lisäeristys tuulensuojaeristeellä Vanha rakenne: Sisäverhous Vinolaudoitus Ilmansulkupaperi, höyrynsulku tai vastaava Runko k600 Uusi rakenne: ISOVER KL-33 (vanhaan k600 runkoon) Tuulensuojalevy tai muu vanha rungon jäykistys ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous Villaeristetyn seinän ulkopuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Sisäverhouslevy Höyrynsulku Runko k600 eristyksineen (Tuulensuojalevy) Uusi rakenne: ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous 15

16 Ulkoseinät, korjausrakentaminen Kivirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Tuulettuva lisäeristys: Uusi rakenne: Tuulettuva julkisivujärjestelmä (esim. Weber tuulettuvat rappausratkaisut) Tuuletusrako ISOVER RKL-31 Facade (ISOVER KL-33 ja puukoolaus k600) Vanha rakenne: Teräsbetoni, kevytbetoniharkko tai kevytsoraharkko Sisärappaus Lämpörapattu lisäeristys: Uusi rakenne: Paksu-/ohutrappaus valmistajan ohjeiden mukaan (esim. Weber eristerappausratkaisut) ISOVER FS5+ (paksurappaus) tai ISOVER FL (ohutrappaus) Oikaisulaasti Vanha rakenne: Teräsbetoni, kevytbetoniharkko tai kevytsoraharkko Sisärappaus Hirsirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys lisäkoolauksella ja tuulensuojaeristeellä Uusi rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k600 ISOVER RKL-31 Facade ISOVER KL-33 ja koolaus k600 ISOVER KH 15mm Vanha rakenne: Kantava hirsirunko Uusi rakenne: Höyrynsulku ISOVER VARIO Sisäverhouslevy 16

17 Hirsirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys tuulensuojaeristeellä Uusi rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k600 ISOVER RKL-31 Facade ISOVER KH mm Vanha rakenne: Kantava hirsirunko Uusi rakenne: Höyrynsulku ISOVER VARIO Sisäverhouslevy Ulkoseinän sisäpuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus Tuulensuojalevy/vinolaudoitus Puurunko ja vanha eriste Uusi rakenne, vaihtoehto 1: 50 mm ISOVER KL-33 ja 50x50 k600 koolaus 25 mm ISOVER REK-31 Ilmarako ja koolaus k600 Sisäverhouslevy (esim. kipsilevy Gyproc GN/GEK13) Uusi rakenne, vaihtoehto 2: mm ISOVER REK-31 Ilmarako ja koolaus k600 Sisäverhouslevy (esim. kipsilevy Gyproc GN/GEK13) 17

18 Yläpohjat, uudisrakentaminen Yläpohjan eristäminen Uudisrakentaminen Pien- ja rivitalojen yläpohjien rakenneratkaisuissa tyypillisimpiä ovat ristikkorakenteiset (sisältä tasakattoiset) ja palkkirakenteiset (sisäverhous vesikatteen suuntaisesti) yläpohjat. Kuten muissakin rakennusosissa, myös ylöäohjissa korostuu ilmatiiviys ulko- ja sisäpuolelta. Tuulensuojaus ja tuulenohjaimien oikeaoppinen asennus (ristikkorakenteiset yläpohjat) ovat erittäin tärkeitä rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta. Kaikista rakennusosista juuri yläpohjasta lämpöä pyrkii poistumaan rakenteen läpi eniten. Myös sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, mikä tarkoittaa, että eristävyyden lisäksi myös ilmatiiviys on suuressa roolissa energiatehokkuuden kannalta. Hyvin eristetty ja ilmatiivis yläpohja toimii myös kosteusteknisesti oikein. Ilmatiiviyden merkitystä rakenteen lämpö- ja kosteustekniselle toiminnalle ei voi korostaa liikaa, sillä huolimaton tuulensuojaus/-ohjaus heikentää eristeiden toimintaa ja höyrynsulun ilmavuodot altistavat rakenteen tarpeettomille kosteuskuormille. On suositeltavaa eristää ristikkorakenteisen yläpohjan alapaarteiden väli levy- tai rullavillalla (KL- tai KT-eristeet), vaikka yläpohja muuten eristettäisiinkin puhallusvillalla. Näin lämmintä pintaa vasten tuleva tärkein eristekerros tulee hyvin ja tiiviisti käsin asennettua ja se saadaan myös esim. yläpohjaontelossa kulkevien ilmanvaihtokanavien ja tuulijäykisteiden alle, jonne puhallusvilla ei täydellisesti aina pääse tunkeutumaan. Tämä asennustapa antaa myös työmaalle joustavuutta puhallusvillan asennusajankohtaan, koska rakennukseen voidaan laittaa lämmöt päälle ja rakenteet alkavat kuivumaan vaikka sesonkiluonteinen puhallusvillan asennus ruuhkaisimpina aikoina viipyisikin. ISOVER KL mm + ISOVER Puhallusvilla U-arvo W/m 2 K ISOVER KL-33 mm ISOVER Puhallusvilla mm Paksuus yhteensä mm 0, , , Huom! Laskelmissa ei ole huomioitu kantavien rakennusosien lämmöneristyskykyä mahdollisesti heikentävää vaikutusta. 18

19 Ristikkorakenteinen yläpohja, U-arvo 0,09 Palkkirakenteinen yläpohja, U-arvo 0,09 Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä tuulenohjain, noin 1,2 m ulkoseinältä harjan suuntaan Tuuletettu ilmatila 350 mm ISOVER InsulSafe* 100 mm ISOVER KL-33 Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan, tässä k900 Höyrynsulku ISOVER VARIO Harvalaudoitus 22 x 100 k300 Kipsilevy Gyproc GN 13 *passiiviratkaisu helposti: ISOVER InsulSafe 450 mm, U-arvo 0,07 Ruoteet ja vesikate aluskatteineen 100 mm tuuletusrako 50 mm ISOVER RKL-31, kattokannattajien välissä 350 mm ISOVER KL-33* Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan, tässä k900 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50 mm ISOVER KL-33 + koolaus 50 x 50 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13 *passiiviratkaisu helposti: ISOVER KL mm, U-arvo 0,07 Tee se itse... Vuokraa ISOVER Puhallusvillakone ja osta ISOVER InsulSafe -puhallusvillaa lähimmästä rautakaupasta. Yhteen peräkärryyn mahtuu puhalluskoneen lisäksi 10 pakettia puhallusvillaa....tai teetä ammattilaisella Puhallus suoritetaan aina ISOVERin valtuuttaman ja VTT:n sertifioiman sopimusurakoitsijan toimesta, millä taataan luotettava ja laadukas lopputulos. yhteystiedot/ puhallusvillaurakoitsijat 19

20 Yläpohjat, korjausrakentaminen Yläpohjan lisäeristäminen Korjausrakentaminen Ristikkorakenteisissa yläpohjissa lämmöneristeenä on yleisimmin jonkinlainen mineraalivilloilla toteutettu puhallusvillaeristys tai puukuitueristeellä vastaavasti toteutettu lämmöneristys lukujen välisenä aikana yläpohjissa on yleisesti käytetty purueristystä, useimmiten sahan- ja kutterinpurun yhdistelmä. Kuten purueristeisissä ulkoseinissä, myös yläpohjissa käytettiin ilmansulkuna tervapaperia ja/tai oksapahvia. Myöhemmässä vaiheessa rakennettujen mineraalivilloilla eristettyjen talojen ilman- ja höyrynsulkuna käytettiin tervapaperin (ilmansulku, ei varsinainen höyrynsulku) tilalla muovia, jota myös nykyisin käytetään mineraalivillallaeristettyjen rakenteiden höyrynsulkuna. Ristikkorakenteinen yläpohja Lisäeristys jo olemassa olevan eristeen päälle Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä ISOVER Tuulenohjain Tuuletettu ilmatila mm ISOVER InsulSafe puhallusvilla (tai levyvilla ISOVER KL-33) ~ 200 mm vanha eristys ja kattokannattajat/ristikkorakenne Olemassa oleva höyrynsulku tai rakennuspahvi Olemassa oleva koolaus Olemassa oleva sisäverhous Vanhan eristeen poisto, uusi eristys tilalle: Vanha rakenne: Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä ISOVER Tuulenohjain Tuuletettu ilmatila Kattokannattajat/ristikkorakenne Uusi rakenne: mm ISOVER Insulsafe puhallusvilla ja/tai KL-33 levyvilla kattokannattajien/ ristikkorakenteen välissä 25 mm ISOVER REK-31 (yhdistetty höyrynsulku ja lämmöneriste) tai ISOVER VARIO höyrynsulkukalvo Koolaus 22 x 100 mm k mm kipsilevy Gyproc GN 20

21 Varmista nämä kuusi kohtaa ennen puhallusvillan asentamista: 1. Yläpohjassa on riittävästi tilaa lisäeristeen asentamiselle. Reunaalueella tulee olla vapaata tilaa korkeussuunnassa vähintään lisäeristyksen asennuspaksuuden verran. Jos reuna-alue on liian matala puhaltamalla asennattavalle lisäeristeelle, voi reunalle levittää kaistan esimerkiksi ISOVER KT-37 tai KL-33 eristettä. 2. Reuna-alueille on asennettu ISOVER Tuulenohjaimet, jotka estävät tuulen vaikutuksen eristekerrokseen. Tuulenohjaimia ei välttämättä tarvita, mikäli reuna on yli 300 mm lisäeristeen pinnan yläpuolelle. Katvealueet ja alueet, joihin puhaltaja ei pääse, tulee olla etukäteen eristettyjä. Jos reuna-alueet eristetty valmiiksi, esim. levyvillalla, ei tuulenohjaimien asennus enää välttämätöntä. 3. Yläpohja on puhdistettu kaikenlaisesta jätteestä sekä muusta säilytettävästä tavarasta. 4. Höyrynsulun tiiviys on tarkistettava erityisesti seinien ja katon liittymäkohdissa sekä läpivientien juurikohdissa. Korjaa höyrysulun vuotokohdat tarvittaessa teippaamalla. 5. Tarkista savupiipun sekä ilmastointikanavien eristykset. Hormien juureen asennetaan 100 mm kerros paloeristettä (2 x 50 mm, UPWM 4.0 Alu 1 verkkomattoa, UPS 2.0 N tai FireProtect 150 levyä), eristeen ulotuttava vähintään 100 mm tulevan lisäeristeen yläpuolelle. Myös tulevan eristeen sisään jäävät kanavat on hyvä eristää vähintään 50 mm mineraalivillaeristeellä. 6. Kulkusillat asennusta ja myöhempää liikkumista varten ovat kunnossa. Tarvittaessa korota aikaisempia kulkusiltoja niin, että ne jäävät vähintään tulevan lisäeristeen pinnan tasalle. Jos kulkusiltoja ei asenneta, lisäeristetyllä alueella ei voi liikkua enää asennuksen jälkeen. Lisäeristäessä ISOVER Puhallusvilla sopii minkä tahansa vanhan eristeen päälle.! 21

22 IV-kanavien ja savuhormien eristäminen Ilmanvaihtokanavien ja savuhormien eristäminen Keittiön poistoilmahormin eristämisessä on huomioitava sekä paloettä kondenssieristys. UPWM 4.0 Alu1 -tuote on testattu EN-standardien mukaan ilmanvaihdon paloeristeeksi. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Eristys tehdään kahdessa kerroksessa, jolloin uloimmaksi kerrokseksi tulee CLIMCOVER ROLL CR2 Alu1 -matto saumat teipattuna. Tiilipiipun eristämiseen suosittelemme ISOVER ULTIMATE Protect Palonsuojalevyä, joka on taipuisa uuden sukupolven mineraalivillalevy lämpöeristyksiin ja rakenteellisiin paloeristyksiin. Erittäin joustavan kuiturakenteen ansiosta tuote kestää taivutuksen eristettävän kohteen kulman yli kuitujen rikkoontumatta. Levyllä on korkea lämpötilankesto, sulamislämpötila yli 1000 C. Rakennusmateriaalin päästöluokka on M1. Vaihtoehtoisesti suosittelemme FireProtect 150 levyä. Teräspiipun eristämiseen suosittelemme U PROTECT WM 4.0 Alu1, joka on uuden sukupolven mineraalivillaverkkomatto ilmanvaihdon lämpö-, palo-, ääni- ja kondenssieristykseen. Tuote on testattu EN-standardien mukaan ilmanvaihdon paloeristeeksi. Tuote soveltuu myös savuhormien eristämiseen. U PROTECT 4.0 Alu1 Verkkomatto on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinifoliolla ja teräsverkolla. Tuotteen sulamislämpötila on yli 1000 C. Rakennusmateriaalin päästöluokka on M1. 22

23 Keittiön erillisen poistoilmahormin paloeristäminen, paloluokkavaatimus EI 30 ULTIMATE verkkomatto UPWM 4.0 Alu1 50 mm kylmässä tilassa 100 mm eristys, esim. UPWM 4.0 Alu1 50 mm + CLIMCOVER CR2 Alu1 50 mm Tiilipiipun eristäminen suojaetäisyys palavista rakenteista 100 mm eristys 2 x 50 mm, saumojen limitys 50 mm paloeristys ulottuu vähintään 100 mm muun yläpohjaeristeen ylä puolelle tuote: ULTIMATE palonsuojalevy UPS 2.0 N 50 mm (tai FireProtect 50 mm) Teräspiipun eristäminen (tulisijan teho alle 120 kw) suojaeristys liiallista pintalämpötilaa vastaan (t < 80 C) eristys sisäkuoren ympärillä vähintään 2 x 50 mm, saumojen limitys 50 mm. Hormin eristys päällystetään min. 0,5 mm paksuisella metallilevyllä. eristys palavista rakenneosista 2 x 50 mm läpimenokohdalla tuote: verkkomatto UPWM 4.0 Alu1 23

24 Ääneneristys Väliseinän eristäminen ja ääneneristyksen parantaminen Paksu kivinen seinärakenne on tunnetusti hyvin ääntä eristävä, mutta samalla se on raskas ja huonetilojen muunneltavuus on vaikeaa. ISOVER-eristeet ovat huokoisia ja hyvin ääntä vaimentavia. Väliseinärakenteissa kevyet ISOVER-eristeet toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla molemmilta puolilta levytetyissä seinärakenteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ISOVER-eristeiden tiheys ja kuiturakenne ovat optimaalisia äänenvaimennusominaisuuksiltaan. Ääneneristyksen perusasiat: Rakenteen on oltava tiivis, koska ääni siirtyy pienistäkin raoista Rakenteet tulee suunnitella niin, että kaikki äänen siirtymäreitit on katkaistu Täyttämällä rankaväli villalla, seinän ääneneristävyyteen saadaan merkittävä parannus. Ääneneristyksen kannalta metalliranka on hieman puurankaa parempi. Ääneneristämisellä tarkoitetaan kahden eri tilan välistä ääneneristämistä (ilma- tai askelääni). Äänenvaimennuksella voidaan vaikuttaa tilan jälkikaiunta-aikaan eli kuinka kaikuisa tila on. Mineraalivillojen tiheydellä ei ole vaikutusta rakenteen ääneneristävyyteen. Huom! Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristäminen. Kipsilevyseinän ääneneristysarvoja Huom! Tulokset ovat R w eli käytännön arvoja. Selitykset: Välitila on täytetty kokonaan villalla (KL-AKU), runko/rankajako k600. Taulukon R w -arvot Gyproc Käsikirjan 2012 ja Gyproc Äänikirjan mukaan. Levytys Gyproc GN 13 Yksinkertainen runko R w (db) Vaatimus Rungon paksuus Yksinkertainen levytys Puurunko Kaksinkertainen levytys Yksinkertainen levytys Teräsranka Kaksinkertainen levytys 70 mm mm

25 Ääneneristyksen parantaminen väliseinässä Vanha rakenne Uusirakenne: Runko ja mineraalivilla Gyproc AP 25 Jousiranka 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy Parannus n. 7 db R w = 52 db Ääneneristyksen parantaminen välipohjassa R w = 60 db L n,w = 58 db (laskennallinen) REI 60 laatta tai parketti 160 mm betoni 50 mm ilmaväli 70 mm ISOVER KL-37 ja runko kipsilevyt, 2 x Gyproc GN 13 (tai alempi levy Gyproc GPL Platinum) 25

26 Väliseinät ja ääneneristys Puurunkoinen väliseinä sisäverhouslevy, Gyproc GN13 tai GEK 13 puurunko + ääneneristys ISOVER KL-AKU tai KL-37 sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 Teräsrankainen väliseinä sisäverhouslevy, Gyproc GN 13 tai GEK 13 Teräsranka + ääneneristys ISOVER KL-AKU tai KL-37 sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 26

27 Kosteat tilat Kosteat tilat Kuivan ja kostean tilan välinen seinä sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 teräsranka + lämmöneriste ISOVER KL-AKU tai KL-37 märkätiloihin soveltuva levy vedeneristys laasti/liima keraaminen laatoitus Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä keraaminen laatta laasti/liima vedeneristys märkätiloihin soveltuva levy ilmarako teräsranka + ääneneriste ISOVER KL-AKU tai KL-37 lämmöneriste ISOVER Sauna (saumat teipataan alumiiniteipillä) pystyrimat + tuuletusrako panelointi ja saunasuoja 27

28 Välipohjat Välipohjat Kivitalon välipohja Puutalon välipohja mm pumpattava tasoite Vetonit tai 30 mm levylattia (2 x Gyproc GL 15 mm) Valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo, valitaan kosteuden siirtymissuunnan mukaan) 30 mm askelääneneriste ISOVER FLO mm kantava rakenne, ontelolaatta P27 tai P32 (saumattuna > 380 kg/m 2 ) Pintakäsittely/-materiaali 2 x Gyproc GL 15 Lapikas, levysaumat limitetään Harvalauta 22 x 100, k300 Lattiakannattajat, korkeus > 175 mm 150 mm ISOVER KL-AKU Harvalaudoitus 22 x 100 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13, paloluokkaan REI30 Gyproc GF 15 Pintakäsittely Pintakäsittely/-materiaali 2 x Gyproc GL 15 Lapikas, levysaumat limitetään Askeläänieriste ISOVER FLO 18 mm vaneri tai 22 mm lastulevy Lattiakannattajat, korkeus > 175 mm 150 mm Ääneneriste ISOVER KL-AKU Koolaus 45 x 45 k600 Akustinen jousiranka Gyproc AP25 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13 tai GEK13 Kipsilevy Gyproc GF 15, levysaumat limitetään. Pintakäsittely 28

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto. Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti

ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto. Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti 5.2.2016 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita.

Työ nro. Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. PINTAMATERIAALIEN VAIKUTUS VP 00 LIITE : VÄLIPOHJARAKENTEET SAATE Tässä esitetään ääneneristysvaatimukset täyttäviä välipohjarakenteita. Perinteisesti O7 päällä parhaana pinnoitusmateriaalina on pidetty

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B

Poikkileikkaus, A. Poikkileikkaus, C. Poikkileikkaus, D. Pituusleikkaus, B 0000 40 9720 40 6000 352 352 5289 5654 90 4802 90 4653 20x490 koriste tuuletettu tila >50 mm 40x30 20x250 oloh yläosa 4.0 m² 9x2 2388 20 6788 ula 36.0 m² Vaatehuone 7.0 m² 9x2 3200 (+83.75) 9x2 W.5 m²

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016

IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA!

HIRSIRIVITALO. muovitontalo.fi. Kurkiniementie 1, Taivalkoski VARAA OMASI AJOISSA! VARAA OMASI AJOISSA! ENNAKKOMARKKINOINNISSA HIRSIRIVITALO Kurkiniementie 1, Taivalkoski muovitontalo.fi Hirsi on ollut aikojen alusta asti ihmisten asuntojen perusmateriaali. Hirsi on ekologinen ja hengittävä.

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu

Energiatehokas koti. Rakentajailta Joensuu Energiatehokas koti Rakentajailta 28.11.2013 Joensuu SAMITALO taustaa Valmistajana Karelment Oy, tuotantolaitos Nurmeksessa. Työllistämme noin 40 pohjoiskarjalaista ammattilaista. Samitaloja on valmistettu

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö Salpa-Sello, rapattu weber MonoRoc -järjestelmällä. ISOVER-rappauseristeet Näyttävä, energiatehokas rappausjulkisivu kolmella tapaa

Asunto-osakeyhtiö Salpa-Sello, rapattu weber MonoRoc -järjestelmällä. ISOVER-rappauseristeet Näyttävä, energiatehokas rappausjulkisivu kolmella tapaa Asunto-osakeyhtiö Salpa-Sello, rapattu weber MonoRoc -järjestelmällä. ISOVER-rappauseristeet Näyttävä, energiatehokas rappausjulkisivu kolmella tapaa 16.4.2015 Paksurappaus-eristejärjestelmä Markkinoiden

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - PALOMÄÄRÄYKSET - - Suojaverhoukset, pintaluokat, palokatkot Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys

Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Energiatehokkuusvaatimukset ja rakennusterveys Tuomo Ojanen, erikoistutkija Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sairaat talot, sairaat

Lisätiedot

IKI T600 piippupaketti

IKI T600 piippupaketti IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.)

RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.) RUNKOVAIHEEN TYÖT (Runkovaiheen mittaustyöt, runko- ja eristystyöt 1 ja 2 sekä vesikattorunkotyöt yht. 35 ov.) Runkovaiheen työt on suurin opintokokonaisuus talonrakentajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot