Eristämisen taskutieto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eristämisen taskutieto"

Transkriptio

1 ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto

2 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden kannalta. Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että lämmöneriste pysyy kuivana eikä sen läpi kulje hallitsemattomia ilmavirtauksia. Terveellinen ja turvallinen asuinympäristö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n valmistamilla ISOVER-rakennuseristeillä on paras mahdollinen rakennusmateriaalien päästöluokitus M1. Yhdessä hallitun ilmanvaihdon sekä vähäpäästöisten pinta- ja sisustusmateriaalien kanssa tämä tarkoittaa terveellistä ja miellyttävää sisäilmaa ja siten parempaa asumisviihtyisyyttä. Kierrätyslasia luontoystävällisesti Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Tuotteiden raaka-aineesta jopa 80 % on kierrätyslasia. Kierrätyslasin käyttö alkoi jo vuonna 1983 heti Hyvinkään tehtaan valmistumisen jälkeen ja on kasvanut siitä lähtien tasaisesti. Kierrätyslasia käytetään vuodessa keskimäärin tonnia, joka vastaa yli tuhatta täyttä rekallista jätelasia. 2

3 Sisällysluettelo Minkä kohteen eristämistä suunnittelet? 4 Asiaa lämmöneristämisestä 6 Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti 8 Passiivitalo ja nollaenergiatalo 10 Ratkaisut Ulkoseinät, uudisrakentaminen 12 Ulkoseinät, korjausrakentaminen 14 Yläpohja, uudisrakentaminen 18 Yläpohja, korjausrakentaminen 20 Ilmanvaihtokanavien eristäminen 22 Ääneneristäminen 24 Väliseinät 26 Kosteat tilat 27 Välipohjat 28 Alapohjat 29 Maanvastaiset rakenteet 30 Tuotteet Kevyet eristeet 32 Tuulensuojaeristeet 34 Puhallusvilla 38 Höyrynsulku- ja tiivistystuotteet 40 Paloeristeet 42 IV-eristeet 44 Rappauseristeet 46 Sauna- ja saneerauseristeet 48 Ohjeita varastointiin ja asentamiseen 50 3

4 Ulkoseinä, s Yläpohja, s IV-kanavat ja savuhormit, s Ääneneristäminen, väliseinät ja -pohjat, s.26 4

5 Minkä kohteen eristämiseen tarvitset ohjeita? Katso oikea sivunumero sivun alareunasta Pesutilat ja sauna s Alapohjat ja maanvastaiset rakenteet, s Tiivistystuotteet, s. 40 5

6 Lämmöneristämisestä Lämmöneristäminen kannattaa Rakentamismääräykset ovat muuttuneet U-arvovaatimusten osalta vuonna 2010 ja energiamääräysten osalta kesällä 2012, jolloin astui voimaan uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Jatkossa määräykset tulevat muuttumaan taas lähemmäs nollaenergiarakentamista. Rakennusta suunniteltaessa kannattaakin harkita tämänhetkisiä määräyksiä energiatehokkaampia rakenteita. Rakenteiden lisäeristäminen myöhemmässä vaiheessa tulee kalliiksi ja vaatii usein esimerkiksi julkisivun purkamista. Rakennuksen kokonaisenergiatehokkuutta suunniteltaessa kannattaa U-arvojen lisäksi ottaa huomioon muut energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät: esimerkiksi ilmatiiviys, lämmöntalteenotto, lämmitystapa ja oman energian tuotanto. Näiden suunnitelmien kautta varmistutaan parhaasta lopputuloksesta sekä mahdollistetaan tulevaisuudessa rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen esimerkiksi lisäämällä rakennukseen aurinkopaneelit. Lämmöneristysvaatimukset RakMK C3 mukaan, U-arvoina (W/m 2 K) Lämpimän tilan ja ulkoilman välillä +20 C -20 C Vaatimus Seinä 0,17 0,10 Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 0,06 Ryömintätilaan rajoittuva alapohja 0,17 0,08 Maata vasten oleva rakennusosa 0,16 0,10* Ikkuna, ovi 1,0 0,8 Lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä +20 C C Vaatimus Seinä 0,6 0,15 Välipohja 0,6 0,15 Ikkuna, ovi 2,8 1,0 Puolilämpimän tilan ja ulkoilman välillä C -20 C Vaatimus Passiivitalo** Passiivitalo** Passiivitalo** Seinä 0,26 0,15 Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,14 0,12 Maata vasten oleva rakennusosa 0,24 0,15* Ikkuna, ovi 1,4 1,0 * Kiinnitä erityistä huomiota routaeristämiseen. ** Ohjearvo passiivitalon suunnitteluun. Lue lisää passiivitalosta sivulta 10. 6

7 Eristämisen perussääntöjä Sisäpuolisen vesihöyryntiiviyden tulee olla vähintään 5-kertainen ulkopintaan verrattuna (rakenteen tulee harveta ulospäin). Mikäli höyrynsulku sijoitetaan rakenteen keskelle tulee höyrynsulun ulkopuolisen rakenteen olla vähintään 3 kertaa eristävämpi, kuin sisäpuolisen. Puurunkoisen ulkoseinärakenteen rakennekerrokset 1. Ulkoverhouksen on estettävä tuulen ja sadeveden pääsy rakenteeseen. Ulkover houksen takana on oltava tuuletus rako, jotta sinne mahdollisesti päässyt kosteus tuulettuu pois. 2. Lämmöneristeen ulkopuolella tulee olla haitallisia ilmavirtauksia estävä tuulensuoja, joka on kuitenkin riittävästi vesihöyryä läpäisevä, esim. ISOVER RKL-31 Facade. 3. Paras lämmöneristysarvo saadaan, kun runkoväli eristetään riittävän hyvällä eristeellä esim. ISOVER KL Lämmöneristeiden lämpimälle puolelle asennetaan tiivis ilmanja/tai höyrynsulkukerros. Tärkeää on, että ilman-/höyrynsulku on kauttaaltaan täysin tiivis. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti saumojen ja läpivientien tiivistykseen. 7

8 Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti Rakennusfysiikkaa yksinkertaisesti Pidetään rakenteet kuivina Liiallinen kosteus altistaa rakenteet ennenaikaiselle vaurioitumiselle ja tästä voi olla myös rakennuksen käyttäjälle terveydellistä haittaa. Toimiakseen lämpö- ja kosteusteknisesti oikein, tulee rakenteiden pysyä kuivina. Kosteuden pääsyä rakenteisiin rajoitetaan ja niiden kuivuminen mahdollistetaan rakenteellisilla toimenpiteillä. Kosteus voi joutua rakenteisiin ja aiheuttaa siellä ongelmia kaikissa kolmessa esiintymismuodossaan eli kiinteänä (lumi, jää), nesteenä (sade, roiskevesi, kapillaarinen maakosteus) tai kaasuna (vesihöyry sisäilmassa). Veden ja lumen muodossa tulevan kosteuden pääsemistä rakenteisiin hallitaan rakennuksen vaipalla, johon kuuluu niin vesikatto, kuin seinät kaikkine ikkuna- ja oviliitoksineen. Maakosteus pidetään kurissa mm. salaojilla, patolevyillä ja kapillaarisorakerroksilla. Vaikeimmin jokamiehen ymmärrettävissä on ilmassa vesihöyryn muodossa oleva kosteus, jota ei yleensä näe. Suomen ilmastossa sisäilma on lähes poikkeuksetta ulkoilmaa kosteampaa johtuen asumisesta ja elämisestä syntyvistä kosteuskuormista (ruuanlaitto, pyykin pesu ja -kuivaus, peseytyminen). Ilman sisältämä kosteus voi siirtyä rakenteisiin kahdella tavalla, ilmavuotojen mukana rakenteen raoista (konvektio) tai rakenteiden lävitse suotumalla (diffuusio). Konvektio voidaan estää laittamalla rakenteeseen ilmatiivis kerros, joka yleensä Suomessa sijaitsee rakenteen sisäpinnassa tai lähellä sitä. Tätä kerrosta kutsutaan puurakenteiden yhteydessä usein ilmansulkukerrokseksi. Tiili- tai harkkorakenteissa ilmansulkukerroksena toimii rappaus tai tasoitekerros. Riippuen ilmansulkukerroksen materiaalista, se voi toimia myös diffuusiota rajoittavana tai estävänä kerroksena ja tällöin voidaan puhua höyrynsulusta. Edellisellä aukeamalla esitetyissä eristämien perussäännöissä onkin tähän liittyvä nyrkkisääntö; jotta rakenteeseen ei kertyisi kosteutta, täytyy sen sisäpinnan olla vesihöyrynvastukseltaan vähintään viisi kertaa tiiviimpi kuin ulkopinnan. Näin rakenteeseen päässyt kosteus haihtuu nopeammin pois, kuin uutta tulee tilalle. Rakennuksen ilma pitää vaihtaa sen käyttötarkoituksen mukaan niin, että elämisen mukana sisäilmaan joutuvat epäpuhtaudet, hajut ja kosteus kulkeutuvat ulos ja tilalle saadaan raitista ilmaa. Oli ilmanvaihto järjestetty koneellisesti tai painovoimaisesti, tulisi ilman kulkea sitä varten varattuja reittejä pitkin eikä hallitsemattomasti satunnaisista epätiiviyskohdista rakenteiden läpi. Näin korvausilma säilyy puhtaana. 8

9 Hallittu ilmanvaihto takaa miellyttävän sisäilman 1. Painovoimainen ilmanvaihto toimi ennen, kun taloja lämmitettiin uuneilla ja ilma liikkui uunin aikaansaaman alipaineen ansiosta hatarien seinärakenteiden läpi aiheuttaen vedon tunnetta. 2. Painovoimainen ilmanvaihto nykyaikaiseen lämpimään ja vedottomaan taloon edellyttää aina huolellista suunnittelua. 3. Hallittu koneellinen ilmanvaihto ja oikeat rakenteet takaavat puhtaan sisäilman. 9

10 Passiivitalo ja nollaenergiatalo Passiivitalo Passiivitalo kuulostaa ihmeelliseltä asumismuodolta, mutta kyse voi olla aivan tavallisen näköisestä ja oloisesta talosta, jonka energiankulutus vain on hyvin pieni ja asumismukavuus suuri. Suomessa (etelärannikolla) passiivitaloksi luokitellaan talo, jonka tilojen lämmittämiseen tarvitaan korkeintaan 20 kwh/m 2 energiaa vuodessa. Normaalissa nykyisten määräysten mukaisessa talossa lämmitysenergiaa kuluu noin 4 5 kertaa enemmän. Passiivitalon tärkein ominaisuus on sen runko, jonka lämmöneristävyys on erittäin hyvä. Eristekerros on normaalia paksumpi ja vaippa todella tiivis, mikä takaa sen, että ilmavuodot jäävät hyvin vähäisiksi. Taatun ilmatiiviyden takia passiivitalon ilmanvaihto voidaan toteuttaa energiatehokkaasti ja hallitusti. Passiivitalo pähkinänkuoressa: Hyvä lämmöneristäminen Ilmatiivis vaippa Tehokas ilmanvaihdon lämmöntalteenotto Hyvin lämpöä eristävät ikkunat ja ovet Esimerkki passiivitalosta Passiivitalo Kaukovaara on 1 ½-kerroksinen, puurunkoinen talopakettiratkaisu, joka toteutettiin precut-menetelmällä paikalla rakentaen. Kohteen talopakettiratkaisun toimittaja oli Herrala Talot. Rakennuksen ulkoseinä poikkeaa normaalista talopakettitoimituksesta siten, että runko on 50 mm paksumpi ja sen ulkopuolella on 80 mm yhtenäinen lämmöneriste ja tuulensuoja. Näillä muutoksilla rakenteen U-arvoksi saadaan 0,10 W/m 2 K. 10

11 Nollaenergiatalo Nettonollaenergiatalo on rakennus, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa käytettäväksi talon ulkopuolella yhtä paljon kuin se käyttää taloon tuotua energiaa. Nettonollaenergiatalo voi perustua joko käytettävään energiaan tai käytettävään primäärienergiaan. Talon ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan energian syöttämistä esimerkiksi sähköverkkoon, sähköauton lataamista tai aurinkolämmön käyttöä viereisissä rakennuksissa samassa taloyhtiössä. Lähes nollaenergiatalo (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD) on rakennus, jonka energiantarpeesta katetaan merkittävä osa rakennuksessa tai sen läheisyydessä tuotettuna uusiutuvana energiana. Uusiutuviin polttoaineisiin perustuva kaukolämpö lasketaan rakennuksen läheisyydessä tuotetuksi uusiutuvaksi lämpöenergiaksi, mutta sähkön ja lämmön yhteistuotannon sähköä ei lasketa uusiutuvaksi sähköenergiaksi. Uusiutuvia energialähteitä ovat mm. aurinkolämpö, aurinkosähkö, talossa tai sen läheisyydessä talon tarpeisiin tuotettu tuulivoima ja maalämpöjärjestelmällä maasta tuotettava maalämpö. Esimerkki nollaenergiatalosta Villa ISOVER rakennettiin Hyvinkään asuntomessuille vuonna Se on laskennallinen nollaenergiatalo. Laskennallinen tarkoittaa sitä, että vuoden aikana ostetun ja itse tuotetun energian määrän tulisi olla yhtä suuri. Villa ISOVERin energiatarvetta on vähennetty passiivisin keinoin mm. rakennuksen suuntaamisen ja rakenteiden tiiveyden ja energiatehokkuuden avulla. Villa ISOVERin rakenteet ovat erittäin tiiviit: sen yläpohjan U-arvo on 0,06 W/m 2 K ja ulkoseinärakenteen 0,09 W/m 2 K. Ville ISOVERin energiantuotannosta huolehtii hybridienergiajärjestelmä. Lämpöä otetaan ja siirretään kaksoisvaippavaraajaan sekä maasta että suoraan auringosta. Aurinkokeräimiä katolla on 6 m 2. Koneellisen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on tehokas. 11

12 Ulkoseinät, uudisrakentaminen Ulkoseinän eristäminen Uudisrakentaminen Pien- ja rivitalojen ulkoseiniin suosittelemme erityisesti tuulettuvia rakenneratkaisuja, varsinkin puurunkoisiin seinärakenteisiin. Tuulettuvilla seinärakenteilla varmistutaan rakenteen kosteusteknisestä toiminnasta, sillä tuuletusraosta rakenteesta tuleva kosteus pääsee poistumaan ja samalla vältytään ulkoisten kosteusrasitusten haitallisilta vaikutuksilta. Myös hyvä ilmatiiviys on tärkeää energiatehokkuuden ja rakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi. Puurunkoisissa rakenteissa rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä estetään kosteuden tiivistyminen rankarakenteeseen, mutta ilmatiiveydestä on silti huolehdittava höyrynsululla, jotta ilmavirran mukanaan tuomaa kosteutta ei rakenteeseen pääsisi. Puurunkoisten ulkoseinien ilmatiiviyteen ja kylmäsillattomuuteen pystytään helposti vaikuttamaan sisäpuolisella ristikoolauksella tai asennuskerroksella, jonka alla höyrynsulkukalvo pysyy ehjänä, ja rungon ulkopuolisella tuulensuojaeristeellä, jolla puolestaan katkastaan tehokkaasti kylmäsillat ja saadaan ulkovaipasta tuulenpitävä sekä tiivis. Kivirunkoisissa seinissä ei tarvita erillistä höyrynsulkukalvoa, mutta eristeen ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta rakenteen ilmatiiviys on tärkeää, jotta seinä on suojattu haitallisilta ilmavirroilta ja kosteuskuormilta. Tuotetiedot löydät sivulta 34 alkaen. Puurunkoinen seinärakenne, U-arvo 0,17 Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22 x 100 k mm ISOVER RKL-31 Facade*, saumat teipataan 125 mm ISOVER KL-33 ja kantava runko 50 x 125 k600 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50 mm ISOVER KL-33 ja vaakakoolaus 50 x 50 k600 Kipsilevy GYPROC GN 13 tai GEK 13 Paloluokka REI60 *matalaenergiaratkaisu helposti: ISOVER RKL-31 Facade 75 mm. U-arvo 0,14 12

13 Puurunkoinen passiiviseinärakenne, U-arvo 0,09 Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k mm ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan Kipsilevy GYPROC GTS mm ISOVER KL-33 ja kantava runko 50 x 300 k600 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50mm ISOVER KL-33 ja vaakakoolaus 50 x 50 k600 Kipsilevy GYPROC GN 13 tai GEK 13 Kivirunkoinen seinärakenne, U-arvo 0,17 Poltettu tiili, Kahi-tiili tai rapattu Kahi Facade-harkko tiilisitein runkoon 40 mm tuuletusrako 25 mm ISOVER RKL-31 Facade*, saumat teipataan 150 mm ISOVER KL-32 Tiilirunko, Kahi runkoponttiharkko *matalaenergiaratkaisu helposti: ISOVER RKL-31 Facade 75 mm, U-arvo 0,14 Kivirunkoinen passiiviseinärakenne, U-arvo 0,08 Poltettu tiili, Kahi-tiili tai rapattu Kahi Facade-harkko tiilisitein runkoon 40 mm tuuletusrako 100 mm ISOVER RKL-31 Facade, saumat teipataan 300 mm ISOVER KL-32 Tiilirunko, Kahi runkoponttiharkko 13

14 Ulkoseinät, korjausrakentaminen Ulkoseinän lisäeristäminen Korjausrakentaminen Ulkopuolinen lisäeristäminen on turvallisempi vaihtoehto kuin sisäpuolinen lisäeristäminen, ja siksi ISOVER tarjoaa tähän tarkoitukseen markkinoiden tehokkaimman mineraalivillaratkaisun. Ratkaisussa vanha rakenne jää lämpimämpään tilaan, jolloin sen suhteellinen kosteus pienenee, eriste kuivuu ja vanhan rakenteen eristyskyky paranee. Ulkopuolisessa lisäeristämisessä on tärkeää käyttää hyvin vesihöyryä läpäiseviä eristeitä, jotta vältytään mahdollisilta rakennevaurioilta. Ulkopuolisen lisäeristämisen etuna on myös se, ettei se haittaa asumista. Remontin aikana sisätilat pysyvät ennallaan. ISOVERilta löydät ratkaisun myös sisäpuoliseen lisäeristämiseen. Kun seinärakenteen sisäpuolista lisäeristämistä aletaan suunnittelemaan, tulee olemassa oleva seinärakenne kartoittaa tarkasti, jotta rakenteessa käytetyt rakennusmateriaalit tunnetaan hyvin. Sisäpuolisessa lisäeristämisessä on erinomaisen tärkeää, ettei rakenteeseen tule useita tiiviitä rakennekerroksia. Ratkaisuissa tulee kiinnittää huomiota vanhan rakenteen kuntoon, eristeisiin ja etenkin ilman-/höyrynsulkuun, jottei eristeitä lisätä ilman-/höyrynsulkukerrosten sisäpuolelle. Katso eristämisen perussäännöt sivulta 6 ja rakennusfysiikasta sivulta 8. Purueristetyn seinän ulkopuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Sisäverhous Vinolaudoitus Ilmansulkupaperi, höyrynsulku tai vastaava Runko k600 purueristetty Ilmansulkupaperi, tuulensuoja tai vastaava Vinolaudoitus Uusi rakenne: ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous 14

15 Uusi eriste purujen tilalle ja lisäeristys tuulensuojaeristeellä Vanha rakenne: Sisäverhous Vinolaudoitus Ilmansulkupaperi, höyrynsulku tai vastaava Runko k600 Uusi rakenne: ISOVER KL-33 (vanhaan k600 runkoon) Tuulensuojalevy tai muu vanha rungon jäykistys ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous Villaeristetyn seinän ulkopuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Sisäverhouslevy Höyrynsulku Runko k600 eristyksineen (Tuulensuojalevy) Uusi rakenne: ISOVER RKL-31 FACADE (30, 50, 75 tai 100 mm välikkeineen) Koolaus k600 (tuuletusrimotus) Julkisivuverhous 15

16 Ulkoseinät, korjausrakentaminen Kivirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Tuulettuva lisäeristys: Uusi rakenne: Tuulettuva julkisivujärjestelmä (esim. Weber tuulettuvat rappausratkaisut) Tuuletusrako ISOVER RKL-31 Facade (ISOVER KL-33 ja puukoolaus k600) Vanha rakenne: Teräsbetoni, kevytbetoniharkko tai kevytsoraharkko Sisärappaus Lämpörapattu lisäeristys: Uusi rakenne: Paksu-/ohutrappaus valmistajan ohjeiden mukaan (esim. Weber eristerappausratkaisut) ISOVER FS5+ (paksurappaus) tai ISOVER FL (ohutrappaus) Oikaisulaasti Vanha rakenne: Teräsbetoni, kevytbetoniharkko tai kevytsoraharkko Sisärappaus Hirsirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys lisäkoolauksella ja tuulensuojaeristeellä Uusi rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k600 ISOVER RKL-31 Facade ISOVER KL-33 ja koolaus k600 ISOVER KH 15mm Vanha rakenne: Kantava hirsirunko Uusi rakenne: Höyrynsulku ISOVER VARIO Sisäverhouslevy 16

17 Hirsirunkoisen seinän ulkopuolinen lisäeristys tuulensuojaeristeellä Uusi rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus 22x100 k600 ISOVER RKL-31 Facade ISOVER KH mm Vanha rakenne: Kantava hirsirunko Uusi rakenne: Höyrynsulku ISOVER VARIO Sisäverhouslevy Ulkoseinän sisäpuolinen lisäeristys Vanha rakenne: Ulkoverhous Tuuletusrako ja koolaus Tuulensuojalevy/vinolaudoitus Puurunko ja vanha eriste Uusi rakenne, vaihtoehto 1: 50 mm ISOVER KL-33 ja 50x50 k600 koolaus 25 mm ISOVER REK-31 Ilmarako ja koolaus k600 Sisäverhouslevy (esim. kipsilevy Gyproc GN/GEK13) Uusi rakenne, vaihtoehto 2: mm ISOVER REK-31 Ilmarako ja koolaus k600 Sisäverhouslevy (esim. kipsilevy Gyproc GN/GEK13) 17

18 Yläpohjat, uudisrakentaminen Yläpohjan eristäminen Uudisrakentaminen Pien- ja rivitalojen yläpohjien rakenneratkaisuissa tyypillisimpiä ovat ristikkorakenteiset (sisältä tasakattoiset) ja palkkirakenteiset (sisäverhous vesikatteen suuntaisesti) yläpohjat. Kuten muissakin rakennusosissa, myös ylöäohjissa korostuu ilmatiiviys ulko- ja sisäpuolelta. Tuulensuojaus ja tuulenohjaimien oikeaoppinen asennus (ristikkorakenteiset yläpohjat) ovat erittäin tärkeitä rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden kannalta. Kaikista rakennusosista juuri yläpohjasta lämpöä pyrkii poistumaan rakenteen läpi eniten. Myös sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero pyrkii tasoittumaan, mikä tarkoittaa, että eristävyyden lisäksi myös ilmatiiviys on suuressa roolissa energiatehokkuuden kannalta. Hyvin eristetty ja ilmatiivis yläpohja toimii myös kosteusteknisesti oikein. Ilmatiiviyden merkitystä rakenteen lämpö- ja kosteustekniselle toiminnalle ei voi korostaa liikaa, sillä huolimaton tuulensuojaus/-ohjaus heikentää eristeiden toimintaa ja höyrynsulun ilmavuodot altistavat rakenteen tarpeettomille kosteuskuormille. On suositeltavaa eristää ristikkorakenteisen yläpohjan alapaarteiden väli levy- tai rullavillalla (KL- tai KT-eristeet), vaikka yläpohja muuten eristettäisiinkin puhallusvillalla. Näin lämmintä pintaa vasten tuleva tärkein eristekerros tulee hyvin ja tiiviisti käsin asennettua ja se saadaan myös esim. yläpohjaontelossa kulkevien ilmanvaihtokanavien ja tuulijäykisteiden alle, jonne puhallusvilla ei täydellisesti aina pääse tunkeutumaan. Tämä asennustapa antaa myös työmaalle joustavuutta puhallusvillan asennusajankohtaan, koska rakennukseen voidaan laittaa lämmöt päälle ja rakenteet alkavat kuivumaan vaikka sesonkiluonteinen puhallusvillan asennus ruuhkaisimpina aikoina viipyisikin. ISOVER KL mm + ISOVER Puhallusvilla U-arvo W/m 2 K ISOVER KL-33 mm ISOVER Puhallusvilla mm Paksuus yhteensä mm 0, , , Huom! Laskelmissa ei ole huomioitu kantavien rakennusosien lämmöneristyskykyä mahdollisesti heikentävää vaikutusta. 18

19 Ristikkorakenteinen yläpohja, U-arvo 0,09 Palkkirakenteinen yläpohja, U-arvo 0,09 Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä tuulenohjain, noin 1,2 m ulkoseinältä harjan suuntaan Tuuletettu ilmatila 350 mm ISOVER InsulSafe* 100 mm ISOVER KL-33 Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan, tässä k900 Höyrynsulku ISOVER VARIO Harvalaudoitus 22 x 100 k300 Kipsilevy Gyproc GN 13 *passiiviratkaisu helposti: ISOVER InsulSafe 450 mm, U-arvo 0,07 Ruoteet ja vesikate aluskatteineen 100 mm tuuletusrako 50 mm ISOVER RKL-31, kattokannattajien välissä 350 mm ISOVER KL-33* Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan, tässä k900 Höyrynsulku ISOVER VARIO 50 mm ISOVER KL-33 + koolaus 50 x 50 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13 *passiiviratkaisu helposti: ISOVER KL mm, U-arvo 0,07 Tee se itse... Vuokraa ISOVER Puhallusvillakone ja osta ISOVER InsulSafe -puhallusvillaa lähimmästä rautakaupasta. Yhteen peräkärryyn mahtuu puhalluskoneen lisäksi 10 pakettia puhallusvillaa....tai teetä ammattilaisella Puhallus suoritetaan aina ISOVERin valtuuttaman ja VTT:n sertifioiman sopimusurakoitsijan toimesta, millä taataan luotettava ja laadukas lopputulos. yhteystiedot/ puhallusvillaurakoitsijat 19

20 Yläpohjat, korjausrakentaminen Yläpohjan lisäeristäminen Korjausrakentaminen Ristikkorakenteisissa yläpohjissa lämmöneristeenä on yleisimmin jonkinlainen mineraalivilloilla toteutettu puhallusvillaeristys tai puukuitueristeellä vastaavasti toteutettu lämmöneristys lukujen välisenä aikana yläpohjissa on yleisesti käytetty purueristystä, useimmiten sahan- ja kutterinpurun yhdistelmä. Kuten purueristeisissä ulkoseinissä, myös yläpohjissa käytettiin ilmansulkuna tervapaperia ja/tai oksapahvia. Myöhemmässä vaiheessa rakennettujen mineraalivilloilla eristettyjen talojen ilman- ja höyrynsulkuna käytettiin tervapaperin (ilmansulku, ei varsinainen höyrynsulku) tilalla muovia, jota myös nykyisin käytetään mineraalivillallaeristettyjen rakenteiden höyrynsulkuna. Ristikkorakenteinen yläpohja Lisäeristys jo olemassa olevan eristeen päälle Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä ISOVER Tuulenohjain Tuuletettu ilmatila mm ISOVER InsulSafe puhallusvilla (tai levyvilla ISOVER KL-33) ~ 200 mm vanha eristys ja kattokannattajat/ristikkorakenne Olemassa oleva höyrynsulku tai rakennuspahvi Olemassa oleva koolaus Olemassa oleva sisäverhous Vanhan eristeen poisto, uusi eristys tilalle: Vanha rakenne: Ruoteet ja vesikate aluskatteineen Reuna-alueilla kattokannattajien välissä ISOVER Tuulenohjain Tuuletettu ilmatila Kattokannattajat/ristikkorakenne Uusi rakenne: mm ISOVER Insulsafe puhallusvilla ja/tai KL-33 levyvilla kattokannattajien/ ristikkorakenteen välissä 25 mm ISOVER REK-31 (yhdistetty höyrynsulku ja lämmöneriste) tai ISOVER VARIO höyrynsulkukalvo Koolaus 22 x 100 mm k mm kipsilevy Gyproc GN 20

21 Varmista nämä kuusi kohtaa ennen puhallusvillan asentamista: 1. Yläpohjassa on riittävästi tilaa lisäeristeen asentamiselle. Reunaalueella tulee olla vapaata tilaa korkeussuunnassa vähintään lisäeristyksen asennuspaksuuden verran. Jos reuna-alue on liian matala puhaltamalla asennattavalle lisäeristeelle, voi reunalle levittää kaistan esimerkiksi ISOVER KT-37 tai KL-33 eristettä. 2. Reuna-alueille on asennettu ISOVER Tuulenohjaimet, jotka estävät tuulen vaikutuksen eristekerrokseen. Tuulenohjaimia ei välttämättä tarvita, mikäli reuna on yli 300 mm lisäeristeen pinnan yläpuolelle. Katvealueet ja alueet, joihin puhaltaja ei pääse, tulee olla etukäteen eristettyjä. Jos reuna-alueet eristetty valmiiksi, esim. levyvillalla, ei tuulenohjaimien asennus enää välttämätöntä. 3. Yläpohja on puhdistettu kaikenlaisesta jätteestä sekä muusta säilytettävästä tavarasta. 4. Höyrynsulun tiiviys on tarkistettava erityisesti seinien ja katon liittymäkohdissa sekä läpivientien juurikohdissa. Korjaa höyrysulun vuotokohdat tarvittaessa teippaamalla. 5. Tarkista savupiipun sekä ilmastointikanavien eristykset. Hormien juureen asennetaan 100 mm kerros paloeristettä (2 x 50 mm, UPWM 4.0 Alu 1 verkkomattoa, UPS 2.0 N tai FireProtect 150 levyä), eristeen ulotuttava vähintään 100 mm tulevan lisäeristeen yläpuolelle. Myös tulevan eristeen sisään jäävät kanavat on hyvä eristää vähintään 50 mm mineraalivillaeristeellä. 6. Kulkusillat asennusta ja myöhempää liikkumista varten ovat kunnossa. Tarvittaessa korota aikaisempia kulkusiltoja niin, että ne jäävät vähintään tulevan lisäeristeen pinnan tasalle. Jos kulkusiltoja ei asenneta, lisäeristetyllä alueella ei voi liikkua enää asennuksen jälkeen. Lisäeristäessä ISOVER Puhallusvilla sopii minkä tahansa vanhan eristeen päälle.! 21

22 IV-kanavien ja savuhormien eristäminen Ilmanvaihtokanavien ja savuhormien eristäminen Keittiön poistoilmahormin eristämisessä on huomioitava sekä paloettä kondenssieristys. UPWM 4.0 Alu1 -tuote on testattu EN-standardien mukaan ilmanvaihdon paloeristeeksi. Rakennusmateriaalin päästöluokka M1. Eristys tehdään kahdessa kerroksessa, jolloin uloimmaksi kerrokseksi tulee CLIMCOVER ROLL CR2 Alu1 -matto saumat teipattuna. Tiilipiipun eristämiseen suosittelemme ISOVER ULTIMATE Protect Palonsuojalevyä, joka on taipuisa uuden sukupolven mineraalivillalevy lämpöeristyksiin ja rakenteellisiin paloeristyksiin. Erittäin joustavan kuiturakenteen ansiosta tuote kestää taivutuksen eristettävän kohteen kulman yli kuitujen rikkoontumatta. Levyllä on korkea lämpötilankesto, sulamislämpötila yli 1000 C. Rakennusmateriaalin päästöluokka on M1. Vaihtoehtoisesti suosittelemme FireProtect 150 levyä. Teräspiipun eristämiseen suosittelemme U PROTECT WM 4.0 Alu1, joka on uuden sukupolven mineraalivillaverkkomatto ilmanvaihdon lämpö-, palo-, ääni- ja kondenssieristykseen. Tuote on testattu EN-standardien mukaan ilmanvaihdon paloeristeeksi. Tuote soveltuu myös savuhormien eristämiseen. U PROTECT 4.0 Alu1 Verkkomatto on päällystetty verkkovahvistetulla alumiinifoliolla ja teräsverkolla. Tuotteen sulamislämpötila on yli 1000 C. Rakennusmateriaalin päästöluokka on M1. 22

23 Keittiön erillisen poistoilmahormin paloeristäminen, paloluokkavaatimus EI 30 ULTIMATE verkkomatto UPWM 4.0 Alu1 50 mm kylmässä tilassa 100 mm eristys, esim. UPWM 4.0 Alu1 50 mm + CLIMCOVER CR2 Alu1 50 mm Tiilipiipun eristäminen suojaetäisyys palavista rakenteista 100 mm eristys 2 x 50 mm, saumojen limitys 50 mm paloeristys ulottuu vähintään 100 mm muun yläpohjaeristeen ylä puolelle tuote: ULTIMATE palonsuojalevy UPS 2.0 N 50 mm (tai FireProtect 50 mm) Teräspiipun eristäminen (tulisijan teho alle 120 kw) suojaeristys liiallista pintalämpötilaa vastaan (t < 80 C) eristys sisäkuoren ympärillä vähintään 2 x 50 mm, saumojen limitys 50 mm. Hormin eristys päällystetään min. 0,5 mm paksuisella metallilevyllä. eristys palavista rakenneosista 2 x 50 mm läpimenokohdalla tuote: verkkomatto UPWM 4.0 Alu1 23

24 Ääneneristys Väliseinän eristäminen ja ääneneristyksen parantaminen Paksu kivinen seinärakenne on tunnetusti hyvin ääntä eristävä, mutta samalla se on raskas ja huonetilojen muunneltavuus on vaikeaa. ISOVER-eristeet ovat huokoisia ja hyvin ääntä vaimentavia. Väliseinärakenteissa kevyet ISOVER-eristeet toimivat parhaimmalla mahdollisella tavalla molemmilta puolilta levytetyissä seinärakenteissa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että ISOVER-eristeiden tiheys ja kuiturakenne ovat optimaalisia äänenvaimennusominaisuuksiltaan. Ääneneristyksen perusasiat: Rakenteen on oltava tiivis, koska ääni siirtyy pienistäkin raoista Rakenteet tulee suunnitella niin, että kaikki äänen siirtymäreitit on katkaistu Täyttämällä rankaväli villalla, seinän ääneneristävyyteen saadaan merkittävä parannus. Ääneneristyksen kannalta metalliranka on hieman puurankaa parempi. Ääneneristämisellä tarkoitetaan kahden eri tilan välistä ääneneristämistä (ilma- tai askelääni). Äänenvaimennuksella voidaan vaikuttaa tilan jälkikaiunta-aikaan eli kuinka kaikuisa tila on. Mineraalivillojen tiheydellä ei ole vaikutusta rakenteen ääneneristävyyteen. Huom! Hyvä huoneakustiikka ei ole sama, kuin hyvä ääneneristäminen. Kipsilevyseinän ääneneristysarvoja Huom! Tulokset ovat R w eli käytännön arvoja. Selitykset: Välitila on täytetty kokonaan villalla (KL-AKU), runko/rankajako k600. Taulukon R w -arvot Gyproc Käsikirjan 2012 ja Gyproc Äänikirjan mukaan. Levytys Gyproc GN 13 Yksinkertainen runko R w (db) Vaatimus Rungon paksuus Yksinkertainen levytys Puurunko Kaksinkertainen levytys Yksinkertainen levytys Teräsranka Kaksinkertainen levytys 70 mm mm

25 Ääneneristyksen parantaminen väliseinässä Vanha rakenne Uusirakenne: Runko ja mineraalivilla Gyproc AP 25 Jousiranka 2 x 12,5 mm Gyproc-kipsilevy Parannus n. 7 db R w = 52 db Ääneneristyksen parantaminen välipohjassa R w = 60 db L n,w = 58 db (laskennallinen) REI 60 laatta tai parketti 160 mm betoni 50 mm ilmaväli 70 mm ISOVER KL-37 ja runko kipsilevyt, 2 x Gyproc GN 13 (tai alempi levy Gyproc GPL Platinum) 25

26 Väliseinät ja ääneneristys Puurunkoinen väliseinä sisäverhouslevy, Gyproc GN13 tai GEK 13 puurunko + ääneneristys ISOVER KL-AKU tai KL-37 sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 Teräsrankainen väliseinä sisäverhouslevy, Gyproc GN 13 tai GEK 13 Teräsranka + ääneneristys ISOVER KL-AKU tai KL-37 sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 26

27 Kosteat tilat Kosteat tilat Kuivan ja kostean tilan välinen seinä sisäverhouslevy Gyproc GN 13 tai GEK 13 teräsranka + lämmöneriste ISOVER KL-AKU tai KL-37 märkätiloihin soveltuva levy vedeneristys laasti/liima keraaminen laatoitus Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä keraaminen laatta laasti/liima vedeneristys märkätiloihin soveltuva levy ilmarako teräsranka + ääneneriste ISOVER KL-AKU tai KL-37 lämmöneriste ISOVER Sauna (saumat teipataan alumiiniteipillä) pystyrimat + tuuletusrako panelointi ja saunasuoja 27

28 Välipohjat Välipohjat Kivitalon välipohja Puutalon välipohja mm pumpattava tasoite Vetonit tai 30 mm levylattia (2 x Gyproc GL 15 mm) Valusuoja (suodatinkangas tai muovikalvo, valitaan kosteuden siirtymissuunnan mukaan) 30 mm askelääneneriste ISOVER FLO mm kantava rakenne, ontelolaatta P27 tai P32 (saumattuna > 380 kg/m 2 ) Pintakäsittely/-materiaali 2 x Gyproc GL 15 Lapikas, levysaumat limitetään Harvalauta 22 x 100, k300 Lattiakannattajat, korkeus > 175 mm 150 mm ISOVER KL-AKU Harvalaudoitus 22 x 100 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13, paloluokkaan REI30 Gyproc GF 15 Pintakäsittely Pintakäsittely/-materiaali 2 x Gyproc GL 15 Lapikas, levysaumat limitetään Askeläänieriste ISOVER FLO 18 mm vaneri tai 22 mm lastulevy Lattiakannattajat, korkeus > 175 mm 150 mm Ääneneriste ISOVER KL-AKU Koolaus 45 x 45 k600 Akustinen jousiranka Gyproc AP25 k400 Kipsilevy Gyproc GN 13 tai GEK13 Kipsilevy Gyproc GF 15, levysaumat limitetään. Pintakäsittely 28

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014

Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Ilmansulku + Höyrynsulku Puurakenteen ulkopuolinen eristäminen. Puurakentamisen seminaarikiertue, syksy 2014 Esityksen sisältö Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Höyrynsulku, Ilmansulku vai molemmat? ISOVER

Lisätiedot

EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe. Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla

EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe. Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla EKOLOGINEN ERISTE! ISOVER InsulSafe Ekologinen ja turvallinen puhallusvilla 1.10.2014 Ekologinen Kotimainen Pölyämätön ISOVER InsulSafe Kotimaiset ISOVER InsulSafe puhallusvillan raaka-aineesta yli 85%

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen

Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013. Antti Viitanen Korjausrakentamisen seminaari, 19.4.2013 Antti Viitanen Tehokas Markkinoiden paras lämmöneristävyys: Lambda design 0,023 W/mK Tehokkuus mahdollistaa ohuet rakenteet Erinomainen ilmanpitävyys Alumiinilaminaatti

Lisätiedot

ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto. Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti

ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto. Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto Näin toteutat kotisi lämmöneristysratkaisut turvallisesti 5.2.2016 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! ISOVER tuotteilla läöneristeluokitus Me ISOVERilla päätie helpottaa elämääsi. Teie luokituksen, jotta voit varmein valita itsellesi parhaat eristeet. Vertaa eristeen tärkeintä ominaisuutta,

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI

UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI UKOREX ULTRA ERISTÄMISEN UUSI AIKAKAUSI GRAFIITTIERISTEEN YLIVOIMAA Uudet huippulaatuiset grafiittieristeet UKOREX GRAFIT ja UKOREX ULTRA luovat uusia mahdollisuuksia rakennusten eristämiseen. Rakentajalle

Lisätiedot

Asumismukavuutta ja energiansäästöä lisälämmöneristämisellä. Vanhan pientalon energiaremontti on kannattava ekoteko

Asumismukavuutta ja energiansäästöä lisälämmöneristämisellä. Vanhan pientalon energiaremontti on kannattava ekoteko Asumismukavuutta ja energiansäästöä lisälämmöneristämisellä Vanhan pientalon energiaremontti on kannattava ekoteko 1.3.2012 Lisää lämmöneristystä vanhaan taloon Vanhan pientalon lämmitysenergian kulutusta

Lisätiedot

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät

RT 38193. ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy. ISOVER-lasivillan ominaisuuksia. Standardit ja hyväksynnät TARVIKETIETO maaliskuu 2012 voimassa 30.4.2014 asti 1 (6) RT 38193 271.1 Talo 2000 371.1 Talo 90 K SfB ISOVER-rakennuseristeet Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy kuuluu maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät

SPU U-ARVOTAULUKOT. Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät SPU U-ARVOTAULUKOT Yläpohjat Yläpohjat Ulkoseinät Ulkoseinät uudisrakentaminen korjausrakentaminen uudisrakentaminen korjausrakentaminen Alapohjat uudis- ja korjausrakentaminen SPU U-arvotaulukoista löydät

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2

MR101. Tuoterakennekuvaus. 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 MR101 1123 Täytöt MR101 Sisäpuolinen täyttö Salaojituskerros 230 30 TASAUSKERROS Tasaushiekka Suodatinkangas 120 g/m2 200 SALAOJITUSKERROS Pesty sepeli 200, ø 6...32 Suodatinkangas 120 g/m2, kun pohjamaa

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

ISOVER 2.1. 7.10.2008. Pientalon lämmöneristysopas

ISOVER 2.1. 7.10.2008. Pientalon lämmöneristysopas ISOVER 2.1. 7.10.2008 Pientalon lämmöneristysopas 2 ISOVER-tuotteilla lämmöneristeluokitus Me Isoverilla päätimme helpottaa elämääsi. Teimme luokituksen, jotta voit varmemmin valita itsellesi parhaat eristeet.

Lisätiedot

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta

Ryömintätilaisten alapohjien toiminta 1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen

Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen Massiivirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen FRAME YLEISÖSEMINAARI 8.. Sakari Nurmi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 8.. Haasteita Massiivirakenteiset seinät (hirsi-, kevytbetoni-

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot

RAKENTEET. Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot Yksityiskohdat Höyrynsulun läpimenot Höyrynsulun liitokset kivitalot Höyrynsulun liitokset - puutalot 3 4 1 YKSITYISKOHDAT Yksityiskohdissa käydään läpi höyrynsulun läpimenoja ja liitoksia. HÖYRYNSULUN

Lisätiedot

ISOVER KL-33 Päivitetty 08.02.2012 Tulostettu 01.04.2012

ISOVER KL-33 Päivitetty 08.02.2012 Tulostettu 01.04.2012 ISOVER KL-33 Päivitetty 08.02.2012 Tulostettu 01.04.2012 ISOVER KL-33 on pinnoittamaton eristevillalevy. ISOVER KL-33 on valmistettu epäorgaanisesta ja kemiallisesti neutraalista materiaalista, eikä se

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS. Peltosaaren asuinalue Riihimäellä

UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS. Peltosaaren asuinalue Riihimäellä UUSI ILME & PAREMPI ENERGIATEHOKKUUS Peltosaaren asuinalue Riihimäellä Energiatehokkuus Peltosaaren asuinalue Riihimäellä on malliesimerkki korjausrakentamisesta, jossa yhdistetään uusi edustava ilme ja

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

4 ERISTYS. Kortit. Kuvat 89 a, b ja c Eristäminen. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s

4 ERISTYS. Kortit. Kuvat 89 a, b ja c Eristäminen. P L A T F O R M p i e n t a l o - o p a s 4 ERISTYS Kortit 4.1 Levymäisten eristeiden asennus alapohjaan 4.2 Levymäisten eristeiden asennus seiniin 4.3 Levymäisten eristeiden asennus välipohjaan 4.4 Levymäisten eristeiden asennus yläpohjaan 4.5

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Nurmijärvi 01.12.2010 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Mäntsälä 23.2.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia

Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia Kreivitalon rakenne- ja eristeratkaisut säästävät energiaa ja rakentamiskustannuksia Kreivitalon kaunis ulkomuoto kätkee sisäänsä toimivan, turvallisen ja energiatehokkaan kodin SUOMEN TODETUSTI TIIVEIN

Lisätiedot

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT Kosteusturvalliset matalaenergia- ja passiivitaloratkaisut VTT Rakentamisprosessin kosteuden hallinta - asenteet ja ajattelemattomuus Lämmöneristeiden varastointi? Kosteusongelmien syyt rakennusvirheissä,

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN

URAKKALASKENTAA VARTEN URAKKALASKENTAA VARTEN - - - - A-Insinöörit Suunnittelu Oy Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Puh 0207 911 777 Fax 0207 911 779 etunimi.sukunimi@ains.fi ALAPOHJA PAIKALLAVALULAATTA AP1 50...100 mm PINTAVALU

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

KEVYT YLÄPOHJA/ VAAKASUORA

KEVYT YLÄPOHJA/ VAAKASUORA SISÄLLYSLUETTELO Kevyt yläpohja/ vaakasuora... Kevyt yläpohja/ saksiristikko... Ristikkorakenteinen yläkerta... - Onteloyläpohja... - Pystyrunkoseinä... 6 Ristirunkoseinä... 7 Hirsiseinän lisäeristys...

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 3.2.2015 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET SEINÄRAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN ULKOPUOLELTA

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

ISOVER - esitys HTT -SEMINAARI Helsinki Reijo Siekkinen

ISOVER - esitys HTT -SEMINAARI Helsinki Reijo Siekkinen ISOVER - esitys HTT -SEMINAARI 7.11.2013 Helsinki Reijo Siekkinen YRITYS 2.3 Saint-Gobain: Globaali markkinajohtaja muuttaa raaka-aineet pitkälle kehitetyiksi tuotteiksi monipuoliseen käyttöön ja kehittää

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7. TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA Tutkimusselostus 2 (20) Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteustekninen tarkastelu

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan ULKOILMAAN RAJOITTUVA ALAPOHJA wwwsupereristefi AP 102 Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan! 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA

LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA LISÄERISTÄMISEN VAIKUTUKSET PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISESSÄ TOIMINNASSA 10.3.2009 TkT Juha Vinha Puista bisnestä Rakentamisen uudet määräykset ja ohjeet 2010, 10.3.2009 Ylivieska YLEISTÄ Lämmöneristyksen

Lisätiedot

YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS

YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti YLÄPOHJAN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti 7 pientalot TAUSTAA Vanhoissa, hirsitalojen aikaisissa rakennuksissa on yläpohjaeristeenä käytetty sammalta, heinää, olkia, sahanpurua,

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

TEE ITSE! LISÄERISTÄJÄN OPAS

TEE ITSE! LISÄERISTÄJÄN OPAS TEE ITSE! LISÄERISTÄJÄN OPAS APU ON LÄHELLÄ. ERISTYSPÄIVYSTYS VASTAA NUMEROSSA 0207 3545! TEE ITSE SELLUVILLAN ASENNUS PolarVillan Tee Itse -puhallusvilla on helppo asentaa asunnon ylä- tai alapohjaan.

Lisätiedot

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla

tasakattoihin ja maanalaisiin autotalleihin. Multipor liimataan alustaan Multipor-liimalla YTONG-KEVYTBETONI Ytong tarjoaa markkinoiden laajian ja laadukkaian valikoiman kevytbetonituotteita. Tahdoe edistää tervettä asumista sekä toimivia ja korkealuokkaisia rakentamisen ratkaisuja. Xella Internationalin

Lisätiedot

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen.

Asennusohjeet. Ylä- ja alakiskojen (myös puurankaisten) tiivistys alustaansa tehdään mineraalivillakaistan avulla, silloin kun alusta on epätasainen. Asennusohjeet Tässä esitetyt ratkaisut koskevat seinien sekä väli- ja yläpohjien paloteknistä tyyppihyväksyntää. Ääniteknisessä suunnittelussa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA. W/mK

Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA. W/mK TIETOA HELPOSTA JA TEHOKKAASTA LÄMMÖNERISTÄMISESTÄ ERISTEILLÄ Ilmanpitävät ja kosteutta kestävät rakenteet Valmistettu käyttämällä tuulisähköä Kotimainen TOIMII SAMALLA TUULENSUOJANA JA HÖYRYNSULKUNA Producerat

Lisätiedot

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna

Lisätiedot

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla

Tekniset eristeet.. Ilmakanavat. Aito ja alkuperäinen kivivilla Tekniset eristeet ku va Aito ja alkuperäinen kivivilla Rockwool Universal Pipe Section Nopea asennus Rockwoolin varma, yksinkertainen ja kustannustehokas tapa putkien eristämiseen. Universal-kourut on

Lisätiedot

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab Hankekoulu Sanomatalo 18. 19.9. Tuula Nordberg Paroc Oy Ab 1 Julkisivun lisäeristys 2 Sisältö Korjausrakentaminen Case Poppelipolku Julkisivukorjausten vaihtoehdot Lisäeristyksen vaikutukset 3 Korjausrakentaminen

Lisätiedot

45 mm. 6 mm A-A I-P ALKKI. leikkaus A A. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT -Lami 70 x45 mm / 6 mm. www.xbon.fi ASENNUSOHJE. ver. 13.1. www.termex.

45 mm. 6 mm A-A I-P ALKKI. leikkaus A A. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT -Lami 70 x45 mm / 6 mm. www.xbon.fi ASENNUSOHJE. ver. 13.1. www.termex. 45 mm A-A I-P ALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.xbon.fi ASENNUSOHJE ver. 3. www.termex.fi sisällysluettelo Yläpohja normaaliristikko 3 Yläkerta onteloasennus 4 Yläpohja lisäeristys 5 Yläpohja

Lisätiedot

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu

Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010. ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu Tekniset eristeet ISOVER 3.3 1.10.2010 ULTIMATE - U Protect iv-paloeristysratkaisu ULTIMATE U Protect - ilmanvaihtokanavien palosuojausjärjestelmä. U Protect on EN-standardien mukainen iv-palosuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ

MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Betonisandwich- elementit

Betonisandwich- elementit Betonisandwich- elementit -lämmöneristeet -ansastus -mallipiirustukset -tiiveys -detaljit -kuljetus -nostot -kosteustekninen toiminta -ääneneristys -palonkestävyys -kustannukset Seinätyypit Sandwich Uritetulla

Lisätiedot

PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ

PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ sivu 1 / 6 PUUTALOLLE LISÄERISTYSTÄ Teksti ja valokuvat : Keijo Kolu Piirustus : Pasi Kolu Case : Syrjälänkatu 36, Jyväskylä Talo Syrjälänkatu 36 on purueristeinen 1,5- kerroksinen, jyrkkäkattoinen omakotitalo

Lisätiedot

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012

LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET 2012 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden haasteet, VASEK, Vaasa 14.10.2014 LÄMMÖNERISTYS-

Lisätiedot

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokkaan talon rakentaminen Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokkaan talon rakentaminen M Rauma 23.3.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia edustava

Lisätiedot

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013

Pientalon ilmanvaihto ja eristys. Pientalon ilmanvaihto ja eristys Antti Laine Paroc Oy 2013 Pientalon ilmanvaihto ja eristys 1 Aiheet Eristyksen tavoite ja tarkoitus CE merkatut tekniset eristeet PAROC -kivivillatuotteet Sertifioidut ratkaisut Pientalon ilmanvaihdon eristys PAROC Hvac Fire ratkaisu

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 04.05.2011 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Systems Oy Sillanpäänkatu 20, PL 98 FI-38701 Kankaanpää TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008

Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori. TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Teknologiapolut 2050 - Rakennussektori TkT Pekka Tuomaala 12.2.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET [PJ/a]

Lisätiedot

TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT

TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT TUOTE-ESITE POHJOISMAIDEN SUOSITUIMMAT TUULENSUOJALEVYT Hunton Tuulensuojalevy Hunton Tuulensuojalevy on Norjan suosituin ulkoverhouksen alla käytettävä rakennuslevy. Se on ollut pohjoismaisten asuin-

Lisätiedot

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1 KERROSALALASKELMA +292 3 2bi e 280 30 +308 nin 4 280 an He Lautat 32 +357 33 280-20-M60 +373 arhank280-20-m60 35 34 atu +36 +356 M nyk py M öräpaik +395 at,6% 38 +37 +395 9530 I 2a K0 8000 2:3 rm Metroas 42 LRM 36 +28 248

Lisätiedot

Vuosi takana nettonollaenergitalossa. Rakennusten energiaseminaari 5.11.2014 Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Vuosi takana nettonollaenergitalossa. Rakennusten energiaseminaari 5.11.2014 Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Vuosi takana nettonollaenergitalossa Rakennusten energiaseminaari 5.11.2014 Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 2 Lähtökohdat projektille Villa ISOVER, lähtökohdat ISOVER halusi osoittaa, että

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Saunan rakentaminen ja remontointi

Saunan rakentaminen ja remontointi Saunan rakentaminen ja remontointi Suomessa saunan rakentamisen tapoja on todennäköisesti yhtä monta kuin on tekijöitäkin. Seuraavat saunan rakennusohjeet perustuvat 20 vuoden kokemukseemme saunojen rakentamisesta

Lisätiedot

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet

CLT-rakentamisen yleisperiaatteet 2.1 Ulkoseinä - Mineraalivillaeristys Koolaus (välirakenne eristystasossa) CLT-välipohjalevy Saumanauhat - eriste (mineraalivilla) - CLT-seinälevy - vaakalaudoitus - rimoitus - tuulensuojalevy CLT-seinälevy

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Tilaisuuden järjestävät:

Tilaisuuden järjestävät: KIMMO LYLYKANGAS ARCHITECTS Tilaisuuden järjestävät: 1 18/11/2014 Agenda renzero-projekti ja konsepti /Janne Heikkilä, projektipäällikkö Pääsuunnittelijan näkökulma /Jari Kiuru Yhteistyökumppaneiden edustajien

Lisätiedot

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1

Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017 Energiatehokas pientalo, Motiva Oy 1 Energiatehokkaassa pientalossa on hyvä sisäympäristö Sami Seuna, Motiva Oy 9.4.2017

Lisätiedot

Paikalla rakentaminen. Pien- ja rivitalot

Paikalla rakentaminen. Pien- ja rivitalot Paikalla rakentaminen Pien- ja rivitalot Paikalla rakentaminen Pien- ja rivitalot 1. Rakennetyypit 1. Rakennetyypit 1.1 Ulkoseinä Tekniset tiedot U-arvo Palotekninen soveltuvuus 0,16 W/m 2 K max 2 krs.

Lisätiedot

Wienerberger passiivienergiatiilitalo Talo Laine

Wienerberger passiivienergiatiilitalo Talo Laine Wienerberger passiivienergiatiilitalo Talo Laine Havainnekuva talosta RI Juha Karilainen, Wienerberger Oy Ab Miksi passiivienergiatalo tiilestä? Pitkällä aikavälillä täystiilinen rakenneratkaisu on elinkaariedullisin

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot