6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa"

Transkriptio

1 6 Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa STT käyttää uutisissa ihmisten ja yritysten nimiä journalistisen harkinnan mukaan. Ensisijaisesti punnitaan aina asian uutisarvoa sekä lukijan, katsojan tai kuulijan oikeutta saada tietoa. Tässä ohjeessa: Yleistä Nimenkäyttö rikosuutisissa Nimen uutisarvoon vaikuttavat tekijät Teko Asema ja tehtävät Nimen käyttö asian käsittelyn eri vaiheissa Nimen käyttö ennen tuomiota Nimen käyttö tuomion jälkeen Vähintään kahden vuoden vankeustuomiot Alle kahden vuoden vankeusrangaistukset Nimen käyttäminen ylemmän tuomioistuimen kumotessa päätöksen tai lieventäessä sitä Uhrin ja sivullisten suojaaminen Uhrin nimen julkaiseminen Tekijän nimen kertomatta jättäminen sivullisten suojelemiseksi Etsittävät henkilöt Nimen käyttö muissa kuin rikosuutisissa Laillisuusvalvonta Yritysten nimet 6.1 Yleistä Seuraavat ohjeet käsittelevät eräitä sellaisia tilanteita, joissa nimen julkaiseminen voi olla henkilöille tai yrityksille erityisen haitallista. Ohjeita sovelletaan sekä kotimaan että ulkomaan uutisiin ja elävien lisäksi myös vainajiin. Henkilön nimellä on uutisarvoa ja sitä siis käytetään sitä herkemmin, mitä enemmän hänellä on yhteiskunnallista tai taloudellista valtaa tai mitä tunnetumpi hän on esimerkiksi viihteen, urheilun, taiteen, tieteen tai journalismin alalla. ÄLÄ KÄYTÄ NIMIÄ TAI MUITA HENKILÖN TUNNISTAMISEEN JOHTAVIA TIETOJA NIIN, ETTÄ SE LOUKKAA HÄNEN YKSITYISELÄMÄÄNSÄ RIKOSLAIN TARKOITTAMALLA TAVALLA. Yksityiselämän suojaamista koskevat säädökset löytyvät luvusta 8.3. Ota arkaluonteisista asioista kirjoittaessasi huomioon, että henkilön tunnistamiseen voi joissakin tapauksissa riittää esimerkiksi paikkakunta, ikä, sukupuoli ja ammatti. Tarvittaessa voit välttää tämän jättämällä pois

2 lukijan, katsojan tai kuulijan kannalta vähemmän merkittävät tiedot. Voit esimerkiksi korvata paikkakunnan maakunnalla, jolloin voit kertoa enemmän itse tapauksesta. OTA NIMIEN KÄYTTÖÄ KOSKEVISSA KYSYMYKSISSÄ YHTEYTTÄ VUOROSSA OLEVAAN UUTISPÄÄLLIKKÖÖN. HÄN OHJAA KAIKKI EPÄSELVÄT TAPAUKSET UUTISTOIMISTOSTA VASTAAVAN TOIMITUSPÄÄLLIKÖN TAI PÄÄTOIMITTAJAN RATKAISTAVIKSI. UUTISPÄÄLLIKÖN POISSAOLLESSA OTA SUORAAN YHTEYTTÄ TOIMITUSPÄÄLLIKKÖÖN TAI PÄÄTOIMITTAJAAN. Britannian armeijan julkaisemattomassa tutkimuksessa todetaan, että sotilaille annetut rokotteet saattavat olla syy ns. Persianlahden syndroomaan. Asiasta kertoi brittiläinen Timeslehti maanantaina. Tutkimus liittyi brittiläisen korpraalin sairastumiseen. Korpraalilla havaittiin syndrooman oireita, vaikka hän ei edes palvellut Persianlahdella. Englanninkielisessä uutisessa oli sotilaan nimi. Suomessa nimellä ei uutisarvoa, koska kyse oli täällä tuntemattomasta yksityishenkilöstä. Vastaavia terveystietoja ei kotimaankaan uutisissa liitettäisi sairastuneen nimeen, jollei kyse olisi julkisuuden henkilöstä. Nilsiän käräjäoikeus hylkäsi torstaina kahta poliisimiestä vastaan seksuaalirikoksesta ajetut syytteet. Tuomioistuimen mukaan miesten syyllisyys jäi näyttämättä. Syytetyt ovat vanhempia konstaapeleja Lahden seudulta. Kyse oli rivipoliiseista, joiden nimillä ei ollut lukijalle merkitystä. Syyttömiksi osoittautuneiden miesten kotipaikkakuntia ei kerrottu, jottei heidän henkilöllisyytensä paljastuisi eikä uutinen leimaisi paikkakunnan muita poliiseja. 6.2 Nimenkäyttö rikosuutisissa Nimeä käytetään rikosuutisissa uutisarvon vuoksi, eikä sen käyttö ole tarkoitettu rangaistukseksi. Pohjana ovat Journalistin ohjeet sekä Julkisen sanan neuvoston 1981 antaman nimiensuojalausuma. Ratkaisussa otetaan huomioon erityisesti henkilön asema ja tehtävät sekä teon vakavuus. Lisäksi nimen julkaisemisessa ollaan sitä varovaisempia, mitä aikaisemmassa vaiheessa asian tutkinta tai oikeuskäsittely on Nimen uutisarvoon vaikuttavat tekijät Teko Mitä törkeämpi tai vaikutuksiltaan vakavampi rikos on, sitä herkemmin tekijän nimi kerrotaan. Alhaisin nimensuoja on kansalaisiin tai koko yhteiskuntaan kohdistuvissa teoissa, joilla on vakavia taloudellisia, terveydellisiä tai muita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yksityisiin kohdistuneissa, virallisen syytteen alaisissa teoissa on alhaisempi

3 Asema ja tehtävät nimensuoja kuin asianomistajarikoksissa. Korkein suoja on rikkomuksissa ja muissa merkitykseltään vähäisissä teoissa. Yhteiskunnallisen vaikuttajan nimeä käytetään sitä herkemmin, mitä suurempaa valtaa hän käyttää. Esimerkiksi kansanedustajan nimi voidaan julkaista helpommin kuin kunnallispoliitikon ja pörssiyhtiön johtajan nimi helpommin kuin pienen yrityksen johtajan. Nimen julkaisuun vaikuttaa se, missä asemassa henkilö on omassa organisaatiossaan. Merkitystä on myös sillä, miten läheisesti uutisoitava rikos tai rikosepäily liittyy henkilön asemana tai tehtäviin. Soneran teleurkintajutussa toimitusjohtajan, yritysturvallisuusjohtajan, integraatiojohtajin ja viestintä- ja sijoittajasuhteista vastanneen johtajan nimet julkaistiin jo epäilyvaiheessa. Yritysturvallisuusjohtajan alaisten nimet julkaistiin vasta, kun he saivat syytteet. Julkaisukynnykseen vaikuttaa myös se, kuinka paljon henkilö on ollut julkisuudessa omasta tahdostaan tai tehtäviensä vuoksi. Yksityisyyden suoja vahvistuu ajan mittaan, jos henkilö on poissa julkisuudesta. STT:n tietojen mukaan urheilupiireistä tunnettu lääkäri ja entinen huippupainija N.N.saa syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuolemantuottamuksesta. Nimen julkaisua syytevaiheessa puolsi toisaalta se, että hänet muistettiin huippu-urheilijana, ja toisaalta se, että hän oli edelleen vastuullisessa tehtävässä edustusurheilijoiden lääkärinä. Matti Nykäsen nimeä on käytetty häneen kohdistuneiden rikosepäilyjen uutisoinnissa, koska kyseessä on jopa kansainvälisesti poikkeuksellisen tunnettu urheilija. Lisäksi hän on pysynyt aktiivisesti julkisuudessa viihdetaiteilijana. Vähemmän tunnetun urheilijan nimen käyttöön alettaisiin vuosien mittaan suhtautua pidättyväisemmin etenkin, jos hän ei enää myöhemmässä elämässään olisi julkisessa tai vastuullisessa asemassa. Julkisuuden henkilöitä on monentasoisia. Niin sanotut salarakkaat ja muut kevyen luokan viihdejulkkikset eivät useinkaan henkilöinä ylitä STT:n uutiskynnystä, joten heidän nimensä julkaisua harkitaan yleensä samoin perustein kuin tavallisten ihmisten. Nimen käytöstä päätettäessä otetaan kuitenkin huomioon, miten tunnettuja he ovat ja mistä syystä. Paloittelusurmasta syytetyn naisen nimi julkaistiin vasta, kun hänet oli tuomittu Tampereen käräjäoikeudessa murhasta elinkautiseen vankeuteen. Nimi tuli joissain medioissa esille jo aiemmin, koska hän oli entinen viihdejulkkis Gladiaattoritohjelmasta.

4 Tunnettu jalkapalloilija tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa pieniin sakkoihin ajoneuvon luovuttamisesta juopuneelle. Nimi julkaistiin, koska kyseessä oli tunnettu suomalaisurheilija, jonka uraa myös STT seuraa. 6.3 Nimen käyttö asian käsittelyn eri vaiheissa Nimen käyttö ennen tuomiota ÄLÄ KÄYTÄ RIKOKSESTA EPÄILLYN TAI SYYTETYN NIMEÄ, JOLLEI TEKIJÄN HENKILÖLLISYYDELLÄ OLE ERITYISTÄ UUTISARVOA TAI JULKAISEMISEEN EI OLE MUUTA ERITYISEN PAINAVAA SYYTÄ. Julkaisemista puoltavat seuraavat seikat: - teon vaikutus vallankäyttäjän toiminnan arviointiin, - yleinen turvallisuus, - muu merkittävä intressi tietää, ketä teosta epäillään. Valtioneuvoston kanslian virkamiestä epäillään talousrikoksesta, kertoi MTV3:n tv-uutiset torstai-iltana. MTV3:n mukaan Helsingin rikospoliisi tutkii Suomen EUpuheenjohtajuussihteeristön päällikköä N.N.:ää epäiltynä velallisen epärehellisyydestä. Tutkintapyynnön on jättänyt Uudenmaan verovirasto. Epäilty rikos liittyy ekonomi N.N:n johtaman ja omistaman kongressitoimiston konkurssiin vuonna Rikosoikeuden professori N.N. on eronnut rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajuudesta syyllistyttyään rattijuoppouteen. N.N. ajeli vahvasti humalassa moottoritiellä Espoossa viime syyskuussa. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen törkeästä juopumuksesta. Se käsitellään aikanaan Espoon käräjäoikeudessa. N.N. katsoo, että rattijuoppous tekee hänestä väärän henkilön toimimaan rikoksentorjuntaneuvostossa.

5 6.3.2 Nimen käyttö tuomion jälkeen Vähintään kahden vuoden vankeustuomiot JOS HENKILÖ ON TUOMITTU VÄHINTÄÄN KAHDEN VUODEN VANKEUSRANGAISTUKSEEN, KERRO JUTUSSA HÄNEN NIMENSÄ. POIKKEA SÄÄNNÖSTÄ VAIN ERITYISEN PAINAVISTA SYISTÄ KUTEN UHRIN, ALAIKÄISEN TAI SYYNTAKEETTOMAN SUOJELEMISEKSI, KS. ALLA. JOS ARVIOIT, ETTEI TUOMITUN NIMEÄ MUISTA SYISTÄ PIDÄ JULKAISTA, OTA YHTEYTTÄ UUTISPÄÄLLIKKÖÖN. HÄN OHJAA ASIAN TARVITTAESSA TOIMITUSPÄÄLLIKÖN TAI PÄÄTOIMITTAJAN RATKAISTAVAKSI. UUTISPÄÄLLIKÖN POISSA OLLESSA OTA YHTEYTTÄ SUORAAN TOIMITUSPÄÄLLIKKÖÖN TAI PÄÄTOIMITTAJAAN. ÄLÄ KÄYTÄ NIMEÄ, JOS SE PALJASTAA UHRIN HENKILÖLLISYYDEN JA VOI OLLA TÄLLE ERITYISEN HAITALLISTA, KUTEN ALAIKÄISIIN KOHDISTUVISSA SEKSUAALIRIKOKSISSA. Jätä siis tekijän nimi pois esimerkiksi silloin, kun lapsi on joutunut vanhempansa seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Epäselvässä tapauksessa ota yhteyttä jutun syyttäjään. Hän osaa kertoa, paljastaako tekijän nimi uhrin tai uhrien henkilöllisyyden. Joensuun käräjäoikeus tuomitsi torstaina kahdeksi vuodeksi vankeuteen 26-vuotiaan pohjoiskarjalaisen miehen, joka syyllistyi kahden lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja yhteen raiskaukseen. Rikokset tapahtuivat vuosina Tuomittu velvoitettiin korvaamaan toiselle uhrille euroa ja toiselle euroa kivusta ja särystä sekä henkisestä kärsimyksestä. Oikeutta käytiin suljetuin ovin. Jutun asiakirjat ovat tuomiolauselmaa lukuun ottamatta salaisia 30 vuoden ajan. Tuomitun nimen lisäksi hänen kotipaikkakuntansa jätettiin kertomatta tekijän lähipiiriin kuuluvien uhrien suojaamiseksi. Jos uhreilla ja tuomitulla ei olisi läheistä yhteyttä, tuomitun nimi kerrottaisiin. ÄLÄ KÄYTÄ ALAIKÄISENÄ TAI SYYNTAKEETTOMANA TEHDYSTÄ RIKOKSESTA TUOMITUN NIMEÄ ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ. JOS EPÄILLYN HENKILÖLLISYYDELLÄ ON KUITENKIN JO ENNEN SYYNTAKEETTOMAKSI TOTEAMISTA OLLUT UUTISARVOA ESIMERKIKSI HÄNEN ASEMANSA VUOKSI, KÄYTÄ NIMEÄ MYÖS TUOMION YHTEYDESSÄ. Tampereen käräjäoikeus jätti tuomitsematta rangaistukseen kaksi naista, joita syytettiin lapsen törkeästä vapaudenriistosta. Toinen naisista oli lapsen äiti ja toinen

6 jyväskyläläinen lastenlääkäri, rekisteröidyn yhdistyksen puheenjohtaja N.N. Molempien todettiin olleen rikosta tehdessään syyntakeeton. N.N. avusti lapsen piilottelussa. Nimi kerrottiin tuomion yhteydessä, koska sitä oli käytetty jo epäilyvaiheessa. Henkilöllisyydellä oli uutisarvoa virka-aseman ja yhdistyksen johtotehtävän vuoksi. HARKITSE ALENTUNEESTI SYYNTAKEISTEN NIMEN JULKAISUA TAPAUSKOHTAISESTI. KYSY TARVITTAESSA UUTISPÄÄLLIKÖN TAI TOIMITUKSEN JOHDON KANTAA. Jos syytetty todetaan alentuneesti syyntakaiseksi mutta tuomitaan vähintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen, hänen nimensä julkaisemiseen saattaa olla perusteet. Alentunut syyntakeisuus voi kuitenkin kertoa esimerkiksi psyykkisestä sairaudesta, joka kuuluu yksityiselämän suojan piiriin. Usein tällainen sairaus voi olla rikosuutisen lukijalle merkittävämpi tieto kuin nimi, joka on silloin syytä jättää pois. JOS TUOMITTU ON TÄYSIN TAVALLINEN HENKILÖ, ÄLÄ KIRJOITA HÄNEN NIMEÄÄN JUTUN KÄRKEEN VAAN JÄTÄ SE MYÖHEMMÄKSI. Uutinen ei ole se, kuka teosta on tuomittu, vaan pikemminkin tapaus itsessään tai tuomion perustelu. Avovaimonsa keskellä toria puukottanut mies on tuomittu 13 vuodeksi vankeuteen Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomio tuli alentuneesti syyntakeisena tehdystä murhasta. 40-vuotias N.N. puukotti 34-vuotiasta avovaimoaan 28 kertaa Haagan torilla Helsingissä viime vuoden elokuussa. Nainen oli puukotuksen aikaan liikkeellä pariskunnan vajaan vuoden ikäisen vauvan kanssa. Avovaimo oleskeli tuolloin turvakodissa miehen väkivaltaisuuden vuoksi. Alle kahden vuoden vankeusrangaistukset JOS TUOMIO ON SAKKOA TAI ALLE KAKSI VUOTTA VANKEUTTA, ÄLÄ KÄYTÄ TUOMITUN NIMEÄ ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ. KIINNITÄ HARKINNASSA HUOMIOTA ETENKIN TUOMITUN ASEMAAN YHTEISKUNNASSA TAI TALOUSELÄMÄSSÄ JA LISÄKSI HÄNEN TEKEMÄÄNSÄ RIKOKSEEN. Nimen julkaisemista puoltavat esimerkiksi seuraavat näkökohdat: - Virkarikoksesta tai muusta julkiseen tehtävään, kuten kunnalliseen luottamustoimeen, liittyvästä rikoksesta tuomitun nimi yleensä julkaistaan. Ota kuitenkin huomioon henkilön asema ja teon merkitys. - Yhteiskunnallista tai taloudellista valtaa käyttävän henkilön nimi voidaan julkaista, vaikka rikos olisi tehty yksityiselämässä, jos tapaus voi vaikuttaa heidän toimintansa arviointiin tässä tehtävässä.

7 Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, että Helsingin kaupungin palvelukeskuksen toimitusjohtaja N.N. on sopiva virkaansa huolimatta hänelle vuonna 1999 langetetusta rikostuomiosta. Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi N.N. palvelukeskuksen toimitusjohtajaksi vuonna Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valittajan mielestä N.N:n soveltuvuutta arvioitaessa ei huomioitu hänen samaansa ehdollista vankeusrangaistusta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. N.N. hoiti aiemmin opetustoimen johtajan virkaa. Hänet pidätettiin virasta rikostuomion vuoksi. - Nimi voidaan julkaista myös, jos rikos on koskettanut laajaa ihmisjoukkoa, se on jatkunut pitkään tai uusimisvaara on ilmeinen. Helsingin käräjäoikeus on määrännyt vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen useita autohuijauksia ja muita petoksia tehneen N.N.:n. 31-vuotiaalle miehelle on kertynyt 1990-luvun alkupuolelta lähtien useita tuomioita muun muassa ammattimaisista autohuijauksista. Tällä kertaa N.N. tuomittiin yhdeksästä törkeästä petoksesta, petoksesta tai petoksen yrityksestä. Yli puolessa rikoksista hän oli huijannut autoaan myynyttä yksityishenkilöä tekeytymällä ostajaksi ilman aikomustakaan maksaa ajopeliä. Nimen käyttäminen ylemmän tuomioistuimen kumotessa päätöksen tai lieventäessä sitä KERRO VAPAUTTAVAN TUOMION SAANEEN HENKILÖN NIMI, JOS YLEMPI OIKEUSASTE KUMOAA AIEMMAN TUOMION, JONKA YHTEYDESSÄ NIMI ON AIKANAAN KERROTTU. Tämä on perusteltua hänen maineensa puhdistamiseksi. JOS TUOMIO LIEVENEE NIIN, ETTEI TUOMITUN NIMEÄ ENÄÄ SEN PERUSTEELLA KERROTTAISI, ÄLÄ ENÄÄ KÄYTÄ TÄSSÄ UUTISESSA NIMEÄ ILMAN ERITYISTÄ SYYTÄ. Erityinen syy nimen käyttöön voi olla esimerkiksi paljon kielteistä julkisuutta saaneen henkilön maineen osittainen puhdistaminen tai se, ettei lukijalle muuten pysty kertomaan, mistä oikeusjutusta on kysymys. Helsingin hovioikeus lievensi tiistaina ehdolliseksi vankeustuomion, jonka venäläisnainen oli saanut matkailtuaan Suomessa väärennettyjen passien turvin. Hovioikeus tuomitsi vuoden ja neljä kuukautta ehdollista vankeutta väärennyksistä, valtionrajarikoksesta ja ulkomaalaisrikkomuksesta. Helsingin käräjäoikeus oli langettanut naiselle kahden ja puolen vuoden ehdottoman vankeustuomion.

8 6.4 Uhrin ja sivullisten suojaaminen Uhrin nimen julkaiseminen ÄLÄ KÄYTÄ JUTUSSA UHRIN NIMEÄ KUIN AIVAN POIKKEUKSELLISISSA TAPAUKSISSA. Nimen käyttö saattaa olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun sillä on merkittävää uutisarvoa tai kun nimen kertominen auttaa poliisia muuten vaikeasti tutkittavan rikoksen selvittämisessä. Imatralla surmatun 14-vuotiaan koulutytön Eveliina Lappalaisen surmatutkimusten tiivistyessä halutaan yleisöltä lisähavaintoja. Poliisi kaipaa tietoja erityisesti tiistain 14. marraskuuta illan tapahtumista Imatrankoskentien, Vuoksentien ja Vuoksen rajaamasta kolmiosta aina surmatun löytöhetkeen seuraavaan aamuun saakka. Tutkinnanjohtajan mukaan parhaillaan tarkennetaan aikataulutusta illan ja surmatun löytämisen välisen ajankohdan tapahtumista. Uhrin nimeä ei käytetty vielä ensimmäisinä surmaa seuranneina päivinä. Nimi julkaistiin, kun ensimmäinen pidätetty muutamien päivien kuluttua vapautettiin ja poliisi odotti lisää vihjeitä tapauksesta. Lapuan poliisi on kuullut kymmeniä ihmisiä Evijärvellä sunnuntain vastaisena yönä tapahtuneesta nuoren tytön surmasta. Jutussa on pidätettynä alle 20-vuotias pohjalaismies. Tutkintaa johtava rikoskomisario ei halua vielä tässä vaiheessa kertoa, onko todistajien kuulemisessa tai teknisessä tutkinnassa tullut esiin seikkoja, jotka todentavat pidätetyn yhteyden 16-vuotiaan jepualaistytön surmaan. Poliisin mukaan uhrin ja pidätetyn välillä on ollut jonkinlainen yhteys, mutta hän ei vahvista julkisuudessa esiintyneitä tietoja, joiden mukaan surmattu olisi ollut pidätetyn koulutoveri. Laajasta julkisuudesta huolimatta uhrin nimen julkaisemiseen ei missään vaiheessa ilmennyt erityistä syytä. HARKITSE LUOPUMISTA AIEMMIN JULKAISTUN NIMEN KÄYTÖSTÄ ESIMERKIKSI SILLOIN, KUN RIKOS ON ALKANUT SELVITÄ EIKÄ NIMI ENÄÄ OLE TARPEEN. KÄYTÄ HARKINTAA MYÖS UHRIN ITSENSÄ TARJOUTUESSA JULKISUUTEEN.

9 6.5 Etsittävät henkilöt Myös etsittävän henkilön, kuten kadonneen, etsintäkuulutetun tai vankilasta karanneen, nimi julkaistaan vain journalistisen harkinnan perusteella. Esimerkiksi viranomaisen toivomus saada etsityn nimi tai kuva julkisuuteen ei yksin riitä. Nimi kuitenkin julkaistaan, jos etsityn epäillään olevan vaaraksi muille tai nimen kertominen voi auttaa hänen löytymistään. Esimerkiksi sairasta tai vammaista kadonnutta etsittäessä voi olla enemmän hyötyä tuntomerkkien kuin nimen kertomisesta. Etsityn löytyessä nimenkäyttöä harkitaan uudelleen. Nimeä käytetään edelleen esimerkiksi silloin, kun kyse on julkisuuden henkilöstä tai kun ilman nimeä jää epäselväksi, mihin tapaukseen löytyminen liittyy. Poliisi kaipaa tietoja Vaasassa yli viikko sitten kadonneesta N. N:stä. Hänestä ei ole saatu mitään tietoja katoamispäivän jälkeen. Kadonnut poistui autolla kotoaan Vaasan keskustasta lauantaina 17. syyskuuta Nimeä käytettiin, jotta miehen mahdollisesti tavanneet tuttavat tietäisivät kertoa havainnoista. Vaasasta toissa viikonloppuna kadonnut 53-vuotias mies löydettiin torstaina hukkuneena. Miehen ruumis löytyi illansuussa merestä keskustan tuntumasta. Poliisin alustavien selvitysten mukaan miehen katoamiseen ja hukkumiseen ei liity rikosta. Katoamissyyn selvittyä nimen kertominen ei enää ollut tarpeen. 6.6 Nimen käyttö muissa kuin rikosuutisissa Laillisuusvalvonta KÄYTÄ MOITTEIDEN SAANEIDEN VIRKAMIESTEN NIMIÄ KIRJOITTAESSASI ESIMERKIKSI EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN, VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERIN, VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN TAI TERVEYDENHUOLLON OIKEUSTURVAKESKUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ, JOS NIMILLÄ ON UUTISARVOA. Nimi julkaistaan sitä herkemmin, mitä merkittävämmässä asemassa moitteiden saaja on. Myös aiempi esiintyminen julkisuudessa voi lisätä nimen merkitystä lukijan kannalta.

10 6.7 Yritysten nimet Moitteet saaneen virkamiehen nimellä on esimerkiksi enemmän uutisarvoa silloin, kun hän on toistuvasti syyllistynyt virheisiin. Vastaavasti nimellä on vähemmän merkitystä, jos kyse on yksittäisestä tapauksesta, joka uutisoidaan laillisuusvalvojan ottaman kannan eikä tietyn virkamiehen moitittavan toiminnan takia. Vähäiset inhimilliset virheet eivät välttämättä ylitä uutiskynnystä lainkaan. Jyväskylän kihlakunnansyyttäjä Olli Santanen on saanut moitteet julkisuudessa esittämistään sanankäänteistä. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä Santanen ei toiminut hyvän syyttäjätavan mukaan, kun hän arvosteli kovin sanankääntein viranomaisten toimintaa Bodom-jutussa. JOS LAILLISUUSVALVOJA NOSTAA SYYTTEEN, KÄYTÄ SYYTETYN NIMEÄ SAMOJEN SÄÄNTÖJEN MUKAAN KUIN MUULLOINKIN. Liiketoiminta on luonteeltaan julkista toimintaa. Yrityksen nimi julkaistaan jutussa yleensä aina, kun sillä on uutisarvoa. Tämä tarkoittaa, että STT julkaisee yrityksen nimen haitallisessakin asiassa, jos sillä on lukijalle merkitystä. Näin on esimerkiksi silloin, kun yritystä (eli yleensä sen vastuuhenkilöitä) epäillään rikoksesta: nimen julkaisu puoltaa paikkaansa, koska rikosepäilyllä voi olla vaikutuksia niin kuluttajiin kuin yrityksen liikekumppaneihinkin. Kansainväliseen nuorisovaihtoon erikoistunut yritys mainittiin jutussa nimellä, kun poliisi alkoi tutkia ulkomaalaisten opiskelijoiden huonoa kohtelua. Yritys järjesti Suomeen satoja opiskelijoita vuosittain. Nimi kerrotaan rikosepäilyssä sitä herkemmin, mitä merkittävämpi yritys on. PÖRSSIYHTIÖISTÄ KIRJOITTAESSASI KÄYTÄ AINA YRITYKSEN NIMEÄ. Hissiyhtiö Kone mainittiin jo siinä vaiheessa, kun sen pääjohtajaa epäiltiin pörssirikoksesta. Epäily ei johtanut syytteeseen. Rikosepäilystä uutisoiminen niin, että yrityksen nimi kerrotaan tai yritys on helposti yksilöitävissä, voi vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Yritys ei voi olla kunnianloukkausrikoksen kohteena, mutta yritykselle huolimattomuudella aiheutettu taloudellinen vahinko voidaan tuomita korvattavaksi teon rangaistavuudesta riippumatta, jos korvaamiseen on erittäin painavat syyt. Korvaussummat voivat olla huomattavia. Joskus yritykseen kohdistuvat väitteet voivat myös loukata sen toiminnasta vastaavan henkilön kunniaa.

11 Uutisoinnissa tulee siksi noudattaa erityistä tarkkuutta. VARMISTA AINA, ETTÄ MYÖS YRITYKSIIN KOHDISTUVIEN KIELTEISTEN UUTISTEN TUEKSI ON NÄYTTÖÄ TAI ETTÄ TIEDONLÄHTEET OVAT YKSILÖITÄVISSÄ. Tuntemattomien yritysten nimiä ei välttämättä epäilyvaiheessa laiteta juttuun. Jollei suuri yleisö tunne yritystä, nimellä ei välttämättä ole merkitystä uutisen vastaanottajalle. Useilla musiikkia ja elokuvia internetissä kauppaavilla yrityksillä on käytössään ohjelma, jota poliisi epäilee laittomaksi kopioksi. Ohjelman avulla voi ostaa verkosta musiikkikappaleita tai elokuvia ja ladata niitä omalle tietokoneelle. Espoon poliisi epäilee, että ohjelman firmoille myynyt espoolainen ohjelmistoyritys on kopioinut tuotteen sen varsinaiselta kehittäjältä. Joskus nimi on jo epäilyvaiheessa kerrottava siksi, etteivät muut saman alan yritykset leimautuisi. Turkulaisravintolan epäiltiin käyttäneen ruuanvalmistukseen jäteastiasta otettuja elintarvikkeita. Ravintolan nimi päätettiin kertoa, koska kohu oli vaikuttanut useiden samalla alueella sijaitsevien ravintoloiden asiakasmääriin. Nimen julkaisun kynnys madaltuu, jos yritys (vastuuhenkilöt) saa syytteen. Alhaisimmillaan se on langettavan tuomion jälkeen. Monesti yrityksen nimi kerrotaan jutussa yksinkertaisesti siksi, että juttua ei tehtäisi, jos se ei koskettaisi tiettyä yritystä. Takaisin tämän asiakirjan alkuun Pörssiyhtiö Stockmann on tuomittu suuriin korvauksiin laittomasta irtisanomisesta. Yhtiö joutuu maksamaan pari vuotta sitten erottamalleen naiselle noin euroa.

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen

Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan. 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen Lapsen pahoinpitely ja seksuaalinen hyväksikäyttö - epäilystä tutkintaan 8.9.2015 Rikosylikonstaapeli Kari Korhonen TUTKINTAPYYNTÖ LAATU! Tutkintapyynnön sisällöstä käytävä ilmi, mitä on tapahtunut tai

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta

Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tietokilpailu 2 Mitä on seurusteluväkivalta Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta

Eduskunnalle. LAKIALOITE 37/2012 vp. Laki rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta LAKIALOITE 37/2012 vp rikoslain 23 luvun 3 :n, ajokorttilain ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 3 :n muuttamisesta Eduskunnalle Rattijuopumustapauksissa kuolleita on 2000-luvulla ollut keskimäärin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 4.6.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1007/00.00.00/2012 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkasopimus Virkavapaus Karenssiaika Säännökset joihin

Lisätiedot

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET

HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET HÄTÄKESKUSLAITOKSEN OIKEUSTAPAUKSET www.112.fi Esitys 1. Yleistä 2. Oikeustapaukset 3. Virkamiehen velvollisuuksista 4. Virkarikokset Suomessa 5. Johtopäätökset www.112.fi 1. Yleistä Hätäkeskuslaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 62/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2010 21.5.2010 Asia Virkasuhteen irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori

RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN. Jussi Tapani rikosoikeuden professori RIKOSOIKEUDEN SEURAAMUSJÄRJESTELMÄ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN Jussi Tapani rikosoikeuden professori KESKEISET KÄSITTEET Rikos Laissa rangaistavaksi säädetty teko (muodollinen määritelmä) Rikos toiminta-,

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa

Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa Lastensuojelun keskusliiton puheenvuoro Lakivaliokunnan kuulemisessa 11.2.2016 KAA 3/2015 vp Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta ja kansalaisaloitteeseen

Lisätiedot

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY AIEMPI NÄKEMYS Rikosoikeudellisesti ankara lähestymistapa

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA

POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA POHJOISMAAT IHMISKAUPAN MARKKINA-ALUEENA HYVÄKSIKÄYTÖN PSYYKKISET SEURAUKSET JA RIKOSPROSESSI MAIJA KOSKENOJA 26.10.2016 Maija Koskenoja Case - Mallitoimisto Epäiltynä 48-vuotias itäsuomalainen mies Antoi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta

332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Tuhopoltot, epäselvät palot ja vakuutuspetokset vakuutustoiminnan näkökulmasta Palonsyyntutkinnan kehittämistarve Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto M Palo-,

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T

Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T Rikokset 2011 Tammi-joulukuu, Rikos ja Tiedot Kanta-Hämeen maakunta - Egentliga Tavastlands landskap Kaikki rikokset 1 K A I K K I R I K O K S E T 12285 A OMAISUUSRIKOKSET 6688 Varkaus 28:1 1779 Törkeä

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä Paviljonki

Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä Paviljonki Lastensuojelun alueellinen koulutuspäivä 13.10.16 Paviljonki Lastensuojelulaki 25 (12.2.2010/88) WWW.FINLEX.FI } 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon; } 2) opetustoimen; } 3) nuorisotoimen;

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Kantelija arvosteli päivätyssä kirjeessään rikostarkastajan menettelyä esitutkinnasta tiedottamisessa.

Kantelija arvosteli päivätyssä kirjeessään rikostarkastajan menettelyä esitutkinnasta tiedottamisessa. 20.2.2008 Dnro 2886/4/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää ESITUTKINNASTA TIEDOTTAMINEN 1 KANTELU Kantelija arvosteli 9.8.2006 päivätyssä

Lisätiedot

KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014

KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014 Päivi Pylvänen HTM Oikeustieteen päivät 2015 rikosoikeuden väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopisto Joensuu 25. - 26.8.2015 ARVOSTELUA VAI HALVENTAMISTA? KUNNIANLOUKKAUS INTERNETISSÄ VUOSINA 2013 JA 2014

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.

Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015. Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi. Kiusaaminen koulun arjessa 10.11.2015 Merja Rasinkangas Oulun poliisilaitos ylikonstaapeli, koulupoliisi merja.rasinkangas@poliisi.fi Oulun poliisilaitos 750 työntekijää 16 poliisiasemaa pääpoliisiasema

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen

Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu. Kuopio Matti Tolvanen Vajaavaltaisen rikos- ja korvausvastuu Kuopio 3.4.2013 Matti Tolvanen Vajaavaltainen vastaaja rikosasiassa Alle 15-vuotias ei rikosvastuussa Rikollinen teko voidaan tutkia Pakkokeinot rajoitetusti Ei estä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008

TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 TASA-ARVOLAIN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2005 2008 SEKÄ TYÖSYRJINTÄRIKOSPYKÄLÄN SOVELTAMINEN OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄ VUOSINA 2000 2008 Selvityksen laatija: Liisa Välimäki Ihmisoikeusliitto ry Helmikuu

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO

ASIA. Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO PÄÄTÖS 22.01.2009 Dnro OKV/15/31/2008 1/10 ASIA Käräjätuomarin tekemiksi epäillyt virkarikokset ASIAN VIREILLETULO Perustuslain 110 :n 1 momentin mukaan syytteen nostamisesta tuomaria vastaan lainvastaisesta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä PÄÄTÖS Lappi LAAVI/510/04.06.01/2014 14.4.2013 Asia Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista Hakijat Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi PL 1199 70211 Kuopio Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström

1.2.2010. Dnro 3741/4/08. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström 1.2.2010 Dnro 3741/4/08 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Henrik Åström KIRKKOHERRAN TOIMINTA TURVAPAIKKA-ASIOISSA 1 KIRJOITUS Kantelija osoitti

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 23/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 57/2011 9.9.2011 Asia Virkasuhteen irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä

Lisätiedot

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia

VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA. Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia VANHUKSEN KUOLEMANSYYN SELVITTÄMINEN TERVEYSKESKUKSESSA Hanasaari 4.2.2014 Pekka Harve, yleislääketieteen el. Inari Ei sidonnaisuuksia Näkökulmani aiheeseen 38 vuotta terveyskeskuslääkärinä 24 vuotta Lääkintöhallituksen,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot