o fob/ 157 HALtN1US , 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o fob/ 157 HALtN1US 19. 05, 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS 19.5.2015 Raviradantie 11 Tehtävä 10.03.00 70100 Kuopio Asianro 2924/2012"

Transkriptio

1 o fob/ 157 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012 Puh Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs HALtN1US , 2015 SAAPUNUT Kuopio VALITUS UHKASAKOLLATEHOSTETUN VELVOIHEEN ASETFAMISESTA MAANPINNAN KORKEUSASEMAN MUUTTAMISEKSI RAVIRADANTIE 11 / / Valittajat Risto Väänänen ja Taina Jalkala Liisa Väänänen ja Tauno Väänänen Raviradantie 11 Kasarmikatu 11 B Kuopio Kuopio puh psta. puh Päätös johon haetaan muutosta Muutosvaatimukset Ympäristö-ja rakennuslautakunta Vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen kokonaisuudessaan ja tekee asiasta oman päätöksen. Alkuperäistä rakennuslupaa on tulkittu korkojen osalta väärin. Tontin korkoasema on oletettu tuleviksi koroiksi (vrt, tyhjät tontit Raviradantie Sja 7). Lisäksi vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus asettaa uhkasakon ja tehostetun velvoitteen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta täytäntöönpanokieltoon, kunnes hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen. Mahdollisen velvoitteen alkamisaika on laskettava vastaavan aikarajan puitteissa hallinto-oikeuden päätöksestä. Uhkasakolla tehostettu velvoite on Kuopion kaupungin rakennuslautakunnan vahvistaman piirustuksen vastainen. Lisäksi vielä vaadimme, että asian puutteellisesta valmistelusta aiheutuneet ja mahdollisesti aiheutuvat kulut meille korvataan ja naapurin (Raviradantie 9) lasitiili-ikkuna muurataan umpeen asemakaava määräysten vastaisena ja muille tehdyille muutoksille haetaan asianmukaiset luvat (pengerrys, sisäänkäynti). Saimme Kuopion kaupungin alueelliselta rakennusvalvonnalta päivätyn selvityspyynnön koskien tonttimme korkeusasemaa. Olemme tehneet Kuopion kaupungin alueelliselle rakennusvalvonnalle asiasta selvityksen (liite). Rakennusvalvonta on vienyt asian Kuopion kaupungin ympäristö-ja rakennuslautakunnan päätettäväksi

2 - Tonttien - Talot Päätöksessä, minkä saimme, ei ole huomioitu tai perusteltu millään tavalla esittämiämme todisteita, joilla voimme osoittaa tonttimme korkeusaseman olleen nykyisellä, vuodelta 1962 olevien julkisivukuvien mukaisella tasolla talojen valmistumisesta lähtien. Pyytäisimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus tutkisi asian uudelleen ja asiaan löydettäisiin järkiperäinen ratkaisu. Sen lisäksi, että toistamme aikaisemmat perustelut, osoitamme joitakin uusia, asiaa selkeyttäviä näkökohtia. 2 (8) Yleistä Tarkastellaan ensin asuinalueen asemakuvaa; Rakennusluvat - asumme - Meidän - Maanpinnan - Tien -.lulkisivukuvissa mäen päällä, Mölymäellä. Talojen rakentajalla Eino Jokisen perikunnalla on omakotitalo naapurissamme, Raviradantie 13:ssa. Ko. talo sijaitsee mölymäen korkeimmalla kohdalla. Mölymäki laskeutuu aika lyhyellä matkalla sekä Valkeisen lampeen päin että pohjoiseen, kaupunkiin päin. talon (Raviradantie 11, 8-124) ja naapurimme (Raviradantie 9, ) tonttien välinen korkeusero on enimmillään yli viisi (5) metriä. alkuperäisestä korkeusasemasta johtuen talot on rakennettu eri tasoihin. Naapuritontti (8-12-3) sijaitsee etenkin pihanpuolella notkelmassa. kaltevuuden vuoksi porrastusta on tehty vielä rakennuksen sisälläkin. kaartumisen vuoksi talot (jotka on rakennettu päistään toisiinsa kiinni) on rakennettu vielä limittäin. Meidän ja naapurimme lattiatasojen korkoero on noin 87 senttimetriä. on rakennettu louhitun kallion päälle. Meidän tontilla on kallio näkyvissä useissa eri kohdissa, mm. talon eteläpäädyssä. talojen korkeusero on selvästi nähtävissä - Lattiapintojen tasojen korkoero on samanlainen sekä kadun- että pihamaan puolella. - Miten ylärinteen puolella olevan talon maanpinta pitäisi olla alapuolella olevan talon lattiapinnan alapuolella? Talomme pihamaan korkoa ei ole muutettu eikä pihamaata ole korotettu talojen rakentamisen jälkeen. Rakennusvalvonta on aikanaan (yli 50 vuotta sitten) hyväksynyt ja vastaanottanut pihamaan sellaisenaan kuin se nytkin on. Nämä asiat on perusteltu jo rakennusvalvonnalle lähetetyssä selvityksessä. Talon rakennusvaiheen (1962) jälkeen on piha-alueellemme tehty vain seuraavat, rakennuslupaa vaatineet toimenpiteet: 1. Tonttien 3 ja 4 yhteisen raja-aidan rakentaminen vuonna 1964/ (hakemus, liite) 2. Kierreportaan rakentaminen vuonna 1988/ uusi asemakuva, loppukatselmus , rakennuslautakunnan päätös , liite 3. Takaoven rakentaminen ja parvekekatos 2013 (loppukatselmus, liite) Talon piha-alueen käyttö on rakennusvaiheen jälkeen tapahtunut vain takkahuoneesta terassille, tontin keskivaiheilla. Naapurin seinänvarsi ja raja-alue on ollut kaukana ja huonosti käytettävissä, koska sinne ei ole ollut suoraa käyntiä. Talon sisäkulmauksessa on sauna- ja pesuhuone, ei oleskelutiloja. Terassi on alun perin sijainnut takkahuoneen kohdalla. Koska voin esim. raja-aidan perustuksilla kiistattomasti todistaa tonttikorkojen olleen nykyisellä tasolla vuonna 1964, voinen kysyä, miksi tontin takaosaa olisi massiivisesti

3 - pengerrys 3 (8) korotettu heti talojen valmistumisen jälkeen? Olihan koko talo valmistunut pari vuotta aikaisemmin ja nurmi juuri alkanut vihertämään terassin ympärillä? Mikäli maanpintaa rakennusten sisäkulmassa olisi korotettu, miksi korotus olisi tehty aidanrajalle asti, sinne on matkaa viisitoista (15) metriä? Miksi korotus olisi tehty rakennettavan aidan reunaan saakka, vaikka eri korkeuksille rakennettava aita (rakennettu kaksipuolisena) on vaikeampi toteuttaa? Entäpä jos maanpinnan alapuolella onkin kallio? Jos piha-alue olisi ollut alkujaan esitetyllä tasolla, olisi - meidän - valokuvassa - minne - tontin talon julkisivussa pykälä korkeuseron kohdalla tai sokkeliraja olisi alempana. Vrt, naapurin piha-alue, missä on tehty porrastus terassitason päässä olevan lehmuksen olisi pitänyt olla alempana (maanpinnan kallistus seinästä poispäin) talon päädyn pintavedet oli johdettu, kun alarinteenpuolella olevan aidan perustukset ovat naapuritalon lattiapinnan yläpuolella aita alareunassa laskee portaittain naapuriin päin. Jos tontti olisi ollut alempana, ei aidan porrastus olisi ollut nykyisenlainen (valokuva). Talojen rakennusvaiheessa ei ole tarkoin noudatettu asemapiirrosta tai korkoja. On rakennettu käytännöltään helpoimman, edullisimman tai käytöltään paremman toteutuksen mukaisesti. Esimerkkeinä: - naapurin - tonttimme - naapurin sisäänkäynti, se on sijansa väärässä paikassa asemapiirrokseen nähden, talomme eteläpäädyssä sekään ei ole asemapiirustuksen mukainen. vesijohtoliitos; alun perin liitos oli merkitty kadulle tontin keskivaiheille. Toteutus oli tehty yhteisenä naapurin, Raviradantie 9:n kanssa. Myös viemäriliitos oli tehty yhteisenä naapurin kanssa. Näitäkään muutoksia ei oltu kirjattu, eikä rasitustodistuksia tehty. Tästä aiheutui meille oman liittymän teko naapurin vaatimuksesta vuonna 2012 (liittymäkustannus/sopimus). lasitiili-ikkuna talon eteläpäädyssä, tontin rajalla, ikkuna on tonttien rajalla, meidän parvekkeelle asemakaavamääräysten vastaisesti. Kun taloissa tehtiin LVIS-remontteja vuonna 2012, kertoi naapurin LVI suunnittelija Ins. Osmo Karhunen, ettei tonttien korkotiedot pidä paikkaansa ja siitä aiheutuu heille ongelmia. Samoin Osmo Karhunen kertoi, että oli mitannut naapurin takkahuoneen pintakosteusmittarilla, eikä ollut havainnut tavallisuudesta poikkeavia arvoja. Tämä naapurin takkahuone sijaitsee talon eteläpäädyssä, oletetun maanpinnan korotuksen kohdalla, Miksi naapurille (Tarja Mononen) ei riitä talon päädyn salaojitus ja patolevyjen asennus meidän päädyssä (RT epäjatkuva vedeneristys, liite), vaan meidän piha-alue halutaan tuhota kaivannolla? Rakennuksen kulmauksessa kaivusyvyys olisi 67 cm ja kahden metrin päässä 77 cm (kallistus 1:20). Samalla vastakallistuksella luiskan reuna tulisi ulottumaan naapurin seinästä noin seitsemäntoista (17) metrin päähän ja aitaan saakka 15 metriä, jolloin kaivettava alue pihassamme olisi noin 255 m2! Naapurilla on LVIS-remontin yhteydessä vuonna 2012 tehty kadunpuolella salaojitus ja patolevyjen asennus. lco. kohdalla naapurilla on kaksi huonetta, joiden lattiapintojen taso on samalla tavalla maanpinnan tason alapuolella kuin päädyn takkahuoneessa meidän nykyiseen maanpinnan tasoon nähden. Sama tilanne on myös meillä talon kaakkoiskulmalla (kts. valokuva). Asianmukaisesti tehtynä (salaojitus ja patolevyt) tämä ei aiheuta

4 kohta. mahdolliset pinta-ja pohjavedet valuvat taloon päin. Takapihamme kohta, josta maanpintaa haluttaisiin laskea on mielestäni tonttimme kuivin kosteusvaurioita rakennukselle. Mielestäni ongelma on vielä suurempi kadunpuolella, missä 1. Yläpuolella on asuinrakennuksemme, mikä estää tontin yläpuolisten pohjavesien valumisen naapurin talon päätwn 2. Asuinrakennuksen katolta johdetaan kaikki vedet talon toiseen päätyyn 3. Rakennusten kulmauksessa on meidän parveke, mikä on meidän asuinaikana varustettu katoksella. 4. Parvekekatoksen vedet johdetaan piha-alueemme keskialueelle 5. Maanpinta talon päädyssä oli muotoiltu kierreportaiden alapuolella niin, että sade- ja Alkuperäisessä päivätyssä asemapiirroksessa on merkitty sekä nykyinen Laskisiko piha-alue toteutustasosta tasoon naapuritalon päätyyn päin? koko korttelista. Leikkaus Alkuperäiseen leikkauskuvaan (4) piirretyt katkoviivat osoittavat tontin 8 : 12 : 4 olemassa olevat likimääräiset maanpinnan tasot rakennuksen rajalla etelässä ja tonttien 3 ja 4 rajalla Asemakuvan korkeuslukema (120.10) on alemman katkoviivan, perustusten korkeuden mukaisena. Katkoviiva ei myöskään ole rakennusten kulmauksessa naapurin lattiapinnan alavaan yläpuolella (katkoviivakin on ylöspäin nouseva). luiska). Sokkelimaali Talojen alkuperäisen sokkelimaalin väri on ollut sininen. Kaivoin tontin tontin nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Paikoitellen punaisen maalipinnan alta pilkottaa sinistä väriä. Maanpinnan alapuolella sokkeli on puhtaalla betonipinnalla (ei edes bitumisivelyä). Maaliraja on nykyisen maanpinnan tason korkeudella. Mikäli maanpinnan eteläpäädyn auki. Sokkelista ilmenee, että maalinraja on ohjeiden mukaisesti hieman muoto ja maanpinnan korkeusasema naapuritonttiin nähden (maanpinnan taso, korkeus ja Alkuperäisessä pihasivujen leikkauskuvas5a ( ja 4) ilmenee selvästi tonttimme tasolla. Ei kadunpuolikaan ole toteutettu ko. katkoviivan mukaisesti, vaan yhtenäisen viivan toteutettu kuvan mukaisesti jyrkkänä vaan loivennettuna koko matkaltaan tasaisesti. rakennusluvan hakuvaiheessa. Yhtenäinen paksumpi viiva osoittaa toteutettavan maanpinnan tason korkeuden ja luiskan rakennuslupahakemuksessa. Luiskaa vain ei ole Naapuritontin osalla maanpinnan taso on alempana ja piirretty laskevaksi pohjoiseen päin. Tonttimme (8: 12:4) kohdalla maanpinta on piirretty tasaiseksi koko talon pituudelta. Mielestämme nämä yksityiskohtaisemmat piirustukset ovat pätevämpiä, kuin asemakuva Pihasivut Alkuperäisessä arkkitehti 5. Ruotsalaisen piirtämässä pihasivukuvassa länteen ilmenee tonttien nrot 3 ja 4 korkeusero sekä tonttien että talojen osalta. maanpinta (rakennuslupaa haettaessa) ja ympyröitynä lukema toteutettavasta pihan tasosta. Toteutus on esitetty tehtäväksi pihantasona, jota on tarkennettu leikkaus- ja julkisivukuvilla. Asemapiirros korotuksesta voitaisiin todeta lopullisesti aiheettomaksi, esitämme asiassa aikaisemmat, Perustelut Jotta naapurimme Tarja Monosen vaatimus luvattomasta rakentamisesta/maanpinnan tarkennetut perustelut aikajärjestyksessä: pintavedet ohjautuivat talon päädystä poispäin. 4(8)

5 taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi sokkeli myös maalattu ko. tasolle (valokuvia). 5 (8) Raja-aita Tonttien välille on rakennettu yhteisesti raja-aita vuonna Raja-aidan ylin tukipilari on valettu naapurin (tontti 3) terassin lattiatason päälle. Ko. perustukset tulevat tonttimme puolelle noin puolen neliön suuruiselle alueelle. Jos maanpinnan taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi epämääräisen muotoinen betonivalu ollut meidän puolella maanpinnan tason yläpuolella (valokuva). Naapurimme on nyt poistattanut, lupaa kysymättä, yhteisen raja-aidan. Aidan yksi maasta nostettu aitatolppa perustuksineen on kuvattu naapurin pihamaalta. Perustusten muodosta voi kiistattomasti päätellä, että perustus on tehty toisiaan poikkeavia maanpintoja varten. Ymmärtäisin niin, että aidan perustustolppa on osa tonttien välistä korkeuserosta johtuvaa tukea. Myös muut näkyvillä olevat aidan perustustolpat on rakennettu samalla tavalla. Maanpinnan taso meidän puolella on juuri noiden aidan perustustolppien tukien yläpuolella. Naapurin puolella aita oli rakennettu maahan asti, jolloin tonttien korkeusero oli hävitetty aidassa (rakennettu kaksipuolisena). Mielestäni myös tämä osoittaa kiistattomasti sen, että tonttien maanpinnat ovat olleet rajalla eri tasoilla (kts. julkisivukuva). Maanpinta talojen sisäkulmalla on taas pitänyt olla aitatolppien korkeimpien kohtien yläpuolella, jotta pintavedet pääsevät valumaan poispäin rakennuksesta tonttien luonnollisen korkeuseron mukaisesti. Tämä raja-aita on rakennettu luonnolliseen sijoituspaikkaansa, naapurin seinälinjan jatkeeksi, tosin naapuritontin puolelle. Rakennusvalvonnan pyynnöstä on tehty viime syksynä rajojen tarkistusmittaus, jossa vielä ilmeni, että tonttien raja on aitojen risteyskohdassa likimain 40cm meidän pihan puolella. Kierreporras Vuonna 1988 on rakennuksen sen aikainen omistaja Anna Liisa Vesikukka-Komppa hakenut tilapäistä käyttötarkoitusmuutosta päiväkodiksi. Kuopion kaupungin rakennuslautakunta on :n 170 kohdalla vahvistanut piirustuksen noudatettavaksi päätöksessä mainituin ehdoin. Loppukatselmus on toimitettu heinäkuun 31 päivänä 1989 rakennustarkastajan allekirjoituksella vahvistettuna. Kyseisessä piirustuksessa on merkitty lisätty porras, minkä sijainti on merkitty mm. asema- ja muihin kuviin. Leikkauskuvaan porrasta ei ole lisätty, mutta siinä ilmenee maanpinnan taso ja se on samalla viimeisin hyväksytty asemakuva. Piha-aluetta on tuolloin voitu tasata päiväkotia varten. Viimeisin hyväksytty asemakuva Tässä asemakuvassa korkeuskäyrä 121 on piirretty tonttimme lounaiskulmasta naapuritalon alimmaiseen kulmaan. Asemakuvaan on lisäksi merkitty kierreporras, hiekkalaatikko ja keinu. Asemapiirustuksessa ilmenee selvästi maanpinnan kaltevuuskäyrät 123, 122, 121 ja 120 kolmen vierekkäisen tontin ja alapuolella olevan puistoalueen osalta. Piirustuksen arkkitehti S. Ruotsalaisen allekirjoittamista piirustuksista piirtänyt ja paikan päällä tarkastanut ja allekirjoituksellaan vahvistanut Kuopiossa rakennusarkkitehti Arja Liukkonen (liitteenä). Piirustuksen on Kuopion kaupungin rakennuslautakunta vahvistanut noudatettavaksi ja muutosten osalta loppukatselmus on toimitettu (leimattu piirustuksiin).

6 Naapurin Tarja Monosen vaatimusta maanpinnan korosta on verrattava tähän viimeiseen vahvistettuun asemakuvaan alkuperäisen asemakuvan sijaan. Oheisista valokuvista ilmenee kierreportaan sijainti ja perustukset. Mikäli maanpinnan taso olisi ollut väitetyllä tasalla, olisi kierreportaiden perustus jäänyt maanpinnan yläpuolelle väitetyn tonttien korkeuseron verran (60 70 cm) ja kierreportaan alin askelma korkeuseron verran liian ylös (valokuvia). Kierreportaat ilmenevät myös piirretyssä parvekekatoksen rakennuslupakuvassa. Em. katoksen lupahakemukseen on saatu myös naapurin (Tarja Mononen) kuuleminen. Katoksen opputarkastus on pidetty ja hyväksytty (lute). 6 (8) Asumisaika Hankimme kiinteistön vuoden 1989 lopussa ja muutimme asumaan Raviradantie 11:een vuoden 1990 alkupuolella, siis lähes 25 vuotta sitten. Naapurimme Tarja Mononen on muuttanut taloonsa jo ennen meitä. Oheistan pihastamme otetun valokuvan päiväyksellä , josta ilmenee maanpinnan taso ja kierreporras siinä vaiheessa (varjo seinässä puun takana). Arvioisin, että kyseinen lehmus on istutettu paikalleen heti rakennusten valmistumisen jälkeen. jos maanpinnan taso olisi tuolloin ollut väitetyllä tasolla, lehmus ei voisi olla valokuvan osoittamassa paikassa (kasvanut niin lähellä seinää, että oli kallistunut talosta poispäin). Samoin aidanvarressa on rakennusvaiheessa istutettu syreeni. Olen halunnut säilyttää syreenin vielä paikallaan todisteena, koska siitä ilmenee selkeästi tonttimme korko rakennuksen valmistumisajankohtana. Syreeni sijaitsee noin viisi (5) metriä naapurin rakennuksen alapuolella. Silti maanpinnan taso on syreenin kohdalla korkeammalla kuin naapurin lattiataso. Kohtuullisuus Em. perusteisiin viitaten, pidämme vaatimusta maanpinnan tason laskemisesta meidän kannaltamme vääränä ja kohtuuttomana. Rakennusvalvonta on useaan otteeseen, kaikilla katselmuksillaan, alkuperäisen rakennusluvan tarkastuksesta alkaen hyväksynyt jo alun perin ja edelleen olevan maanpinnan korkeusaseman. Lisäksi muutospiirustuksilla on esitetty kierreporras ja uusi asemakuva, mihin korkeuskäyrät on piirretty. Piha-alue on tuon viimeisimmän asemakuvan mukainen. Viimeinen rakennusvalvonnan katselmus on pidetty (parvekekatoksen lopputarkastus). toteutetun Parvekekatoksen rakentamiseen liittyvän katselmuksen yhteydessä on valvontaarkkitehti Risto Räty kirjallisesti todennut, etta tontin 4 piha-alueen maanpinta on ylempänä kuin asemapiirroksessa on esitetty. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti todeta, onko tilanne ollut näin vuodesta 1962 vai onko sitä muutettu vuosikymmenien kuluessa. Kenelläkään läsnä olleista ei ollut muistikuvaa asiasta. Näin ollen rakennusvalvonta ei voi vaatia tilanteen muuttamista. Olisi kohtuutonta ja alempien päätösten vastaista ryhtyä nyt vaatimaan muutoksia useita kymmeniä vuosia sitten hyväksyttyyn toteutukseen. Kiinteistön haltija on luottanut aiempaan viranomaisentoimintaan. Odotamme, että viranomainen noudattaa aiempia päätöksiään asiassa (luottamus viranomaisiin).

7 Mahdollisesti joistakin muista syistä tulleiden naapurin vaatimusten vuoksi ei viranomaisen tulisi muuttaa aiempia hyväksymisiään. 7 (8) Tasapuolisuus Tontin ostaminen Naapurin salaojitus Alkuperäisessä asemakuvassa on meidän talon pohjoispääty piirretty korkotasoon , eikä siihen ole piirretty pengerryksiä. Samoin naapurin sisäänkäynti asemakuvassa on piirretty sijansa verran eri paikkaan. Onko tontin 8 : 12 :3 haltija hankkinut rakennusluvan nykyisille pengerrykselle ko. tontin luoteiskulmauksessa? Olemme ostaneet tontin Kuopion kaupungilta päivätyllä kauppakirjalla. Lainhuuto kaupalle on saatu Kaupan ehdoissa todetaan, että tontti luovutetaan vapaana kiinnityksistä ja muista vastaavista rasituksista. Ostimme tontin nykyisen maanpinnan mukaisena. Lisäksi valvonta-arkkitehti Risto Räty on katselmuksessaan meille kertonut, että voimme vahvistaa nykyiset tonttikorot naapuria kuulematta (?) Kysyin aikanaan talojen rakentajalta Eino Jokiselta talojen salaojituksesta, jolloin hän kertoi, ettei niitä ole tarvinnut tehdä, koska talot on rakennettu louhitun kallion päälle. Naapurimme on parhaillaan salaojittamassa rakennustaan pihanpuolelta (aloitus vko 40/2014) ja asentamassa sokkeleihin patolevyjä. Olemme sallineet naapurin tehdä haluamansa salaojitus myös talonsa eteläpäädyssä (=meidän piha-alueella), huolimatta tämän päätöksen keskeneräisyydestä. Ko. työ on meidän tontin puolelta vielä kesken. Naapurimme Tarja Monosen tulisi teettää salaojitustyö ainakin meidän pihan osalta loppuun saakka viivyttelemättä ja saattaa piha-alueemme remonttia edeltävälle tasolle. Maanpinnan korkeusasema ei ole este tehdä salaojitusta ja patolevyjen asennustyötä loppuun meidän piha-alueella. Naapuri on mahdollisesti itse aiheuttanut kosteusvaurion kaivaessaan talon päädyn (meidän pihassa) auki syksyllä 2014 ja jättäen kaivannon avoimeksi talven ajaksi ja pinnan muotoilematta, jolloin talven lumet ja sulamisvedet ovat voineet valua kaivantoon ja imeytyä siitä seinärakenteeseen. Koska maanpinnan nykyinen korkotaso ei ole aiheuttanut kosteusvaurioita viimeiseen 50 vuoteen, ei se aiheuta vaurioita tulevaisuudessakaan, varsinkin, kun seinän viereen asennetaan salaojitus ja patolevyt sekä kuivatuskaistale sepelillä ja maanpinta vielä muotoillaan niin, että pintavedet valuvat rakennuksesta poispäin. Rakennuksen pääty kyllä kestää sadeveden aiheuttaman rasituksen. Todellista kosteusvaurioriskiä talon päädyssä ei ole. Ehdotankin, että naapuri salaojituksen yhteydessä asentaa patolevynsä talon päätyyn niin korkealle, että maanpinnan tasoa naapurin seinän rajassa voidaan korottaa, jotta voidaan helposti estää pintavesien valuminen seinään päin. Menettely vähentää luonnollisesti kosteusvaurioriskin syntyä naapurille eikä tuota meillekään kohtuutonta haittaa. Pyytäisin, että hallinto-oikeus tutustuisi paikanpäällä kohteeseen ennen päätöksen tekemistä. Olen mielelläni esittelemässä perustelut sovittuna ajankohtana. Toivomme, että päätös on meidän kannaltamme myönteinen ja että kehotus muuttaa maanpinnan korkeusasemia sekä meitä jo vuosikausia piinannut perätön väittämä hylätään perusteettomana ja rakennusvalvonta peruu meille uhkasakolla asetetun velvoitteen

8 asettamisen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta ja muut päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja muut esitetyt vaatimukset hyväksytään. Annan mielelläni asiaa koskevia lisätietoja Risto Väänänen puh tai sähköpostilla 8 (8) Risto Väänänen Taina Jalkala P4.dLt Tauno Väänänen Liisa Väänänen Liitteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös Saantitodistukset asemapiirros, julkisivu- ja leikkauskuvat rakennuslupahakemus leimattu asemapiirros kierreporras aidan rakennuslupahakemus Pyykönen / Rautakoski asemapiirros lankkuaidasta valokuvat 12 kpl parvekekatoksen ja terassioven lupakuva ja lopputarkastuspöytäkirja kopio asemakaavamääräyksistä RT kopio sivusta epäjatkuva vedeneristys

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12. Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:12 Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen Selvitys esteettömyysvaatimusten vaikutuksista asuinkerrostalorakentamiseen

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi

ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi ROIHUVUOREN ALA-ASTE Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Roihuvuoren ala-aste Rakennushistoriaselvitys ja inventointi Tilaaja: Tekijät: Valmistunut: 3.2.2014 Kuvat: Helsingin kaupungin kiinteistövirasto,

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa

Omataloyhtiö.fi. KOrjaushankkeet tutuiksi. onnistu taloyhtiösi hallituksessa Talvi 2013 Omataloyhtiö.fi KOrjaushankkeet tutuiksi onnistu taloyhtiösi hallituksessa Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Uutuus lattia- asennuksiin Mahdollisuus

Lisätiedot

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006

Vanha maatalousrakennus. käytössä SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI TYÖTEHOSEURA MAATALOUS. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä TYÖTEHOSEURA SOILI MIEKKALA ANNA-MAIJA KIRKKARI Työtehoseuran raportteja ja oppaita 25 HELSINKI 2006 MAATALOUS Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä. Soili Miekkala

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI

SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI SOANLAHDENKADUN YMPÄRISTÖN ALUE- JA RAKENNUSINVENTOINTI Osa B: Inventoidut rakennukset Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 INVENTOIDUT RAKENNUKSET 5 Pielisensuunkatu

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot