o fob/ 157 HALtN1US , 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o fob/ 157 HALtN1US 19. 05, 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS 19.5.2015 Raviradantie 11 Tehtävä 10.03.00 70100 Kuopio Asianro 2924/2012"

Transkriptio

1 o fob/ 157 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012 Puh Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs HALtN1US , 2015 SAAPUNUT Kuopio VALITUS UHKASAKOLLATEHOSTETUN VELVOIHEEN ASETFAMISESTA MAANPINNAN KORKEUSASEMAN MUUTTAMISEKSI RAVIRADANTIE 11 / / Valittajat Risto Väänänen ja Taina Jalkala Liisa Väänänen ja Tauno Väänänen Raviradantie 11 Kasarmikatu 11 B Kuopio Kuopio puh psta. puh Päätös johon haetaan muutosta Muutosvaatimukset Ympäristö-ja rakennuslautakunta Vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen kokonaisuudessaan ja tekee asiasta oman päätöksen. Alkuperäistä rakennuslupaa on tulkittu korkojen osalta väärin. Tontin korkoasema on oletettu tuleviksi koroiksi (vrt, tyhjät tontit Raviradantie Sja 7). Lisäksi vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus asettaa uhkasakon ja tehostetun velvoitteen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta täytäntöönpanokieltoon, kunnes hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen. Mahdollisen velvoitteen alkamisaika on laskettava vastaavan aikarajan puitteissa hallinto-oikeuden päätöksestä. Uhkasakolla tehostettu velvoite on Kuopion kaupungin rakennuslautakunnan vahvistaman piirustuksen vastainen. Lisäksi vielä vaadimme, että asian puutteellisesta valmistelusta aiheutuneet ja mahdollisesti aiheutuvat kulut meille korvataan ja naapurin (Raviradantie 9) lasitiili-ikkuna muurataan umpeen asemakaava määräysten vastaisena ja muille tehdyille muutoksille haetaan asianmukaiset luvat (pengerrys, sisäänkäynti). Saimme Kuopion kaupungin alueelliselta rakennusvalvonnalta päivätyn selvityspyynnön koskien tonttimme korkeusasemaa. Olemme tehneet Kuopion kaupungin alueelliselle rakennusvalvonnalle asiasta selvityksen (liite). Rakennusvalvonta on vienyt asian Kuopion kaupungin ympäristö-ja rakennuslautakunnan päätettäväksi

2 - Tonttien - Talot Päätöksessä, minkä saimme, ei ole huomioitu tai perusteltu millään tavalla esittämiämme todisteita, joilla voimme osoittaa tonttimme korkeusaseman olleen nykyisellä, vuodelta 1962 olevien julkisivukuvien mukaisella tasolla talojen valmistumisesta lähtien. Pyytäisimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus tutkisi asian uudelleen ja asiaan löydettäisiin järkiperäinen ratkaisu. Sen lisäksi, että toistamme aikaisemmat perustelut, osoitamme joitakin uusia, asiaa selkeyttäviä näkökohtia. 2 (8) Yleistä Tarkastellaan ensin asuinalueen asemakuvaa; Rakennusluvat - asumme - Meidän - Maanpinnan - Tien -.lulkisivukuvissa mäen päällä, Mölymäellä. Talojen rakentajalla Eino Jokisen perikunnalla on omakotitalo naapurissamme, Raviradantie 13:ssa. Ko. talo sijaitsee mölymäen korkeimmalla kohdalla. Mölymäki laskeutuu aika lyhyellä matkalla sekä Valkeisen lampeen päin että pohjoiseen, kaupunkiin päin. talon (Raviradantie 11, 8-124) ja naapurimme (Raviradantie 9, ) tonttien välinen korkeusero on enimmillään yli viisi (5) metriä. alkuperäisestä korkeusasemasta johtuen talot on rakennettu eri tasoihin. Naapuritontti (8-12-3) sijaitsee etenkin pihanpuolella notkelmassa. kaltevuuden vuoksi porrastusta on tehty vielä rakennuksen sisälläkin. kaartumisen vuoksi talot (jotka on rakennettu päistään toisiinsa kiinni) on rakennettu vielä limittäin. Meidän ja naapurimme lattiatasojen korkoero on noin 87 senttimetriä. on rakennettu louhitun kallion päälle. Meidän tontilla on kallio näkyvissä useissa eri kohdissa, mm. talon eteläpäädyssä. talojen korkeusero on selvästi nähtävissä - Lattiapintojen tasojen korkoero on samanlainen sekä kadun- että pihamaan puolella. - Miten ylärinteen puolella olevan talon maanpinta pitäisi olla alapuolella olevan talon lattiapinnan alapuolella? Talomme pihamaan korkoa ei ole muutettu eikä pihamaata ole korotettu talojen rakentamisen jälkeen. Rakennusvalvonta on aikanaan (yli 50 vuotta sitten) hyväksynyt ja vastaanottanut pihamaan sellaisenaan kuin se nytkin on. Nämä asiat on perusteltu jo rakennusvalvonnalle lähetetyssä selvityksessä. Talon rakennusvaiheen (1962) jälkeen on piha-alueellemme tehty vain seuraavat, rakennuslupaa vaatineet toimenpiteet: 1. Tonttien 3 ja 4 yhteisen raja-aidan rakentaminen vuonna 1964/ (hakemus, liite) 2. Kierreportaan rakentaminen vuonna 1988/ uusi asemakuva, loppukatselmus , rakennuslautakunnan päätös , liite 3. Takaoven rakentaminen ja parvekekatos 2013 (loppukatselmus, liite) Talon piha-alueen käyttö on rakennusvaiheen jälkeen tapahtunut vain takkahuoneesta terassille, tontin keskivaiheilla. Naapurin seinänvarsi ja raja-alue on ollut kaukana ja huonosti käytettävissä, koska sinne ei ole ollut suoraa käyntiä. Talon sisäkulmauksessa on sauna- ja pesuhuone, ei oleskelutiloja. Terassi on alun perin sijainnut takkahuoneen kohdalla. Koska voin esim. raja-aidan perustuksilla kiistattomasti todistaa tonttikorkojen olleen nykyisellä tasolla vuonna 1964, voinen kysyä, miksi tontin takaosaa olisi massiivisesti

3 - pengerrys 3 (8) korotettu heti talojen valmistumisen jälkeen? Olihan koko talo valmistunut pari vuotta aikaisemmin ja nurmi juuri alkanut vihertämään terassin ympärillä? Mikäli maanpintaa rakennusten sisäkulmassa olisi korotettu, miksi korotus olisi tehty aidanrajalle asti, sinne on matkaa viisitoista (15) metriä? Miksi korotus olisi tehty rakennettavan aidan reunaan saakka, vaikka eri korkeuksille rakennettava aita (rakennettu kaksipuolisena) on vaikeampi toteuttaa? Entäpä jos maanpinnan alapuolella onkin kallio? Jos piha-alue olisi ollut alkujaan esitetyllä tasolla, olisi - meidän - valokuvassa - minne - tontin talon julkisivussa pykälä korkeuseron kohdalla tai sokkeliraja olisi alempana. Vrt, naapurin piha-alue, missä on tehty porrastus terassitason päässä olevan lehmuksen olisi pitänyt olla alempana (maanpinnan kallistus seinästä poispäin) talon päädyn pintavedet oli johdettu, kun alarinteenpuolella olevan aidan perustukset ovat naapuritalon lattiapinnan yläpuolella aita alareunassa laskee portaittain naapuriin päin. Jos tontti olisi ollut alempana, ei aidan porrastus olisi ollut nykyisenlainen (valokuva). Talojen rakennusvaiheessa ei ole tarkoin noudatettu asemapiirrosta tai korkoja. On rakennettu käytännöltään helpoimman, edullisimman tai käytöltään paremman toteutuksen mukaisesti. Esimerkkeinä: - naapurin - tonttimme - naapurin sisäänkäynti, se on sijansa väärässä paikassa asemapiirrokseen nähden, talomme eteläpäädyssä sekään ei ole asemapiirustuksen mukainen. vesijohtoliitos; alun perin liitos oli merkitty kadulle tontin keskivaiheille. Toteutus oli tehty yhteisenä naapurin, Raviradantie 9:n kanssa. Myös viemäriliitos oli tehty yhteisenä naapurin kanssa. Näitäkään muutoksia ei oltu kirjattu, eikä rasitustodistuksia tehty. Tästä aiheutui meille oman liittymän teko naapurin vaatimuksesta vuonna 2012 (liittymäkustannus/sopimus). lasitiili-ikkuna talon eteläpäädyssä, tontin rajalla, ikkuna on tonttien rajalla, meidän parvekkeelle asemakaavamääräysten vastaisesti. Kun taloissa tehtiin LVIS-remontteja vuonna 2012, kertoi naapurin LVI suunnittelija Ins. Osmo Karhunen, ettei tonttien korkotiedot pidä paikkaansa ja siitä aiheutuu heille ongelmia. Samoin Osmo Karhunen kertoi, että oli mitannut naapurin takkahuoneen pintakosteusmittarilla, eikä ollut havainnut tavallisuudesta poikkeavia arvoja. Tämä naapurin takkahuone sijaitsee talon eteläpäädyssä, oletetun maanpinnan korotuksen kohdalla, Miksi naapurille (Tarja Mononen) ei riitä talon päädyn salaojitus ja patolevyjen asennus meidän päädyssä (RT epäjatkuva vedeneristys, liite), vaan meidän piha-alue halutaan tuhota kaivannolla? Rakennuksen kulmauksessa kaivusyvyys olisi 67 cm ja kahden metrin päässä 77 cm (kallistus 1:20). Samalla vastakallistuksella luiskan reuna tulisi ulottumaan naapurin seinästä noin seitsemäntoista (17) metrin päähän ja aitaan saakka 15 metriä, jolloin kaivettava alue pihassamme olisi noin 255 m2! Naapurilla on LVIS-remontin yhteydessä vuonna 2012 tehty kadunpuolella salaojitus ja patolevyjen asennus. lco. kohdalla naapurilla on kaksi huonetta, joiden lattiapintojen taso on samalla tavalla maanpinnan tason alapuolella kuin päädyn takkahuoneessa meidän nykyiseen maanpinnan tasoon nähden. Sama tilanne on myös meillä talon kaakkoiskulmalla (kts. valokuva). Asianmukaisesti tehtynä (salaojitus ja patolevyt) tämä ei aiheuta

4 kohta. mahdolliset pinta-ja pohjavedet valuvat taloon päin. Takapihamme kohta, josta maanpintaa haluttaisiin laskea on mielestäni tonttimme kuivin kosteusvaurioita rakennukselle. Mielestäni ongelma on vielä suurempi kadunpuolella, missä 1. Yläpuolella on asuinrakennuksemme, mikä estää tontin yläpuolisten pohjavesien valumisen naapurin talon päätwn 2. Asuinrakennuksen katolta johdetaan kaikki vedet talon toiseen päätyyn 3. Rakennusten kulmauksessa on meidän parveke, mikä on meidän asuinaikana varustettu katoksella. 4. Parvekekatoksen vedet johdetaan piha-alueemme keskialueelle 5. Maanpinta talon päädyssä oli muotoiltu kierreportaiden alapuolella niin, että sade- ja Alkuperäisessä päivätyssä asemapiirroksessa on merkitty sekä nykyinen Laskisiko piha-alue toteutustasosta tasoon naapuritalon päätyyn päin? koko korttelista. Leikkaus Alkuperäiseen leikkauskuvaan (4) piirretyt katkoviivat osoittavat tontin 8 : 12 : 4 olemassa olevat likimääräiset maanpinnan tasot rakennuksen rajalla etelässä ja tonttien 3 ja 4 rajalla Asemakuvan korkeuslukema (120.10) on alemman katkoviivan, perustusten korkeuden mukaisena. Katkoviiva ei myöskään ole rakennusten kulmauksessa naapurin lattiapinnan alavaan yläpuolella (katkoviivakin on ylöspäin nouseva). luiska). Sokkelimaali Talojen alkuperäisen sokkelimaalin väri on ollut sininen. Kaivoin tontin tontin nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Paikoitellen punaisen maalipinnan alta pilkottaa sinistä väriä. Maanpinnan alapuolella sokkeli on puhtaalla betonipinnalla (ei edes bitumisivelyä). Maaliraja on nykyisen maanpinnan tason korkeudella. Mikäli maanpinnan eteläpäädyn auki. Sokkelista ilmenee, että maalinraja on ohjeiden mukaisesti hieman muoto ja maanpinnan korkeusasema naapuritonttiin nähden (maanpinnan taso, korkeus ja Alkuperäisessä pihasivujen leikkauskuvas5a ( ja 4) ilmenee selvästi tonttimme tasolla. Ei kadunpuolikaan ole toteutettu ko. katkoviivan mukaisesti, vaan yhtenäisen viivan toteutettu kuvan mukaisesti jyrkkänä vaan loivennettuna koko matkaltaan tasaisesti. rakennusluvan hakuvaiheessa. Yhtenäinen paksumpi viiva osoittaa toteutettavan maanpinnan tason korkeuden ja luiskan rakennuslupahakemuksessa. Luiskaa vain ei ole Naapuritontin osalla maanpinnan taso on alempana ja piirretty laskevaksi pohjoiseen päin. Tonttimme (8: 12:4) kohdalla maanpinta on piirretty tasaiseksi koko talon pituudelta. Mielestämme nämä yksityiskohtaisemmat piirustukset ovat pätevämpiä, kuin asemakuva Pihasivut Alkuperäisessä arkkitehti 5. Ruotsalaisen piirtämässä pihasivukuvassa länteen ilmenee tonttien nrot 3 ja 4 korkeusero sekä tonttien että talojen osalta. maanpinta (rakennuslupaa haettaessa) ja ympyröitynä lukema toteutettavasta pihan tasosta. Toteutus on esitetty tehtäväksi pihantasona, jota on tarkennettu leikkaus- ja julkisivukuvilla. Asemapiirros korotuksesta voitaisiin todeta lopullisesti aiheettomaksi, esitämme asiassa aikaisemmat, Perustelut Jotta naapurimme Tarja Monosen vaatimus luvattomasta rakentamisesta/maanpinnan tarkennetut perustelut aikajärjestyksessä: pintavedet ohjautuivat talon päädystä poispäin. 4(8)

5 taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi sokkeli myös maalattu ko. tasolle (valokuvia). 5 (8) Raja-aita Tonttien välille on rakennettu yhteisesti raja-aita vuonna Raja-aidan ylin tukipilari on valettu naapurin (tontti 3) terassin lattiatason päälle. Ko. perustukset tulevat tonttimme puolelle noin puolen neliön suuruiselle alueelle. Jos maanpinnan taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi epämääräisen muotoinen betonivalu ollut meidän puolella maanpinnan tason yläpuolella (valokuva). Naapurimme on nyt poistattanut, lupaa kysymättä, yhteisen raja-aidan. Aidan yksi maasta nostettu aitatolppa perustuksineen on kuvattu naapurin pihamaalta. Perustusten muodosta voi kiistattomasti päätellä, että perustus on tehty toisiaan poikkeavia maanpintoja varten. Ymmärtäisin niin, että aidan perustustolppa on osa tonttien välistä korkeuserosta johtuvaa tukea. Myös muut näkyvillä olevat aidan perustustolpat on rakennettu samalla tavalla. Maanpinnan taso meidän puolella on juuri noiden aidan perustustolppien tukien yläpuolella. Naapurin puolella aita oli rakennettu maahan asti, jolloin tonttien korkeusero oli hävitetty aidassa (rakennettu kaksipuolisena). Mielestäni myös tämä osoittaa kiistattomasti sen, että tonttien maanpinnat ovat olleet rajalla eri tasoilla (kts. julkisivukuva). Maanpinta talojen sisäkulmalla on taas pitänyt olla aitatolppien korkeimpien kohtien yläpuolella, jotta pintavedet pääsevät valumaan poispäin rakennuksesta tonttien luonnollisen korkeuseron mukaisesti. Tämä raja-aita on rakennettu luonnolliseen sijoituspaikkaansa, naapurin seinälinjan jatkeeksi, tosin naapuritontin puolelle. Rakennusvalvonnan pyynnöstä on tehty viime syksynä rajojen tarkistusmittaus, jossa vielä ilmeni, että tonttien raja on aitojen risteyskohdassa likimain 40cm meidän pihan puolella. Kierreporras Vuonna 1988 on rakennuksen sen aikainen omistaja Anna Liisa Vesikukka-Komppa hakenut tilapäistä käyttötarkoitusmuutosta päiväkodiksi. Kuopion kaupungin rakennuslautakunta on :n 170 kohdalla vahvistanut piirustuksen noudatettavaksi päätöksessä mainituin ehdoin. Loppukatselmus on toimitettu heinäkuun 31 päivänä 1989 rakennustarkastajan allekirjoituksella vahvistettuna. Kyseisessä piirustuksessa on merkitty lisätty porras, minkä sijainti on merkitty mm. asema- ja muihin kuviin. Leikkauskuvaan porrasta ei ole lisätty, mutta siinä ilmenee maanpinnan taso ja se on samalla viimeisin hyväksytty asemakuva. Piha-aluetta on tuolloin voitu tasata päiväkotia varten. Viimeisin hyväksytty asemakuva Tässä asemakuvassa korkeuskäyrä 121 on piirretty tonttimme lounaiskulmasta naapuritalon alimmaiseen kulmaan. Asemakuvaan on lisäksi merkitty kierreporras, hiekkalaatikko ja keinu. Asemapiirustuksessa ilmenee selvästi maanpinnan kaltevuuskäyrät 123, 122, 121 ja 120 kolmen vierekkäisen tontin ja alapuolella olevan puistoalueen osalta. Piirustuksen arkkitehti S. Ruotsalaisen allekirjoittamista piirustuksista piirtänyt ja paikan päällä tarkastanut ja allekirjoituksellaan vahvistanut Kuopiossa rakennusarkkitehti Arja Liukkonen (liitteenä). Piirustuksen on Kuopion kaupungin rakennuslautakunta vahvistanut noudatettavaksi ja muutosten osalta loppukatselmus on toimitettu (leimattu piirustuksiin).

6 Naapurin Tarja Monosen vaatimusta maanpinnan korosta on verrattava tähän viimeiseen vahvistettuun asemakuvaan alkuperäisen asemakuvan sijaan. Oheisista valokuvista ilmenee kierreportaan sijainti ja perustukset. Mikäli maanpinnan taso olisi ollut väitetyllä tasalla, olisi kierreportaiden perustus jäänyt maanpinnan yläpuolelle väitetyn tonttien korkeuseron verran (60 70 cm) ja kierreportaan alin askelma korkeuseron verran liian ylös (valokuvia). Kierreportaat ilmenevät myös piirretyssä parvekekatoksen rakennuslupakuvassa. Em. katoksen lupahakemukseen on saatu myös naapurin (Tarja Mononen) kuuleminen. Katoksen opputarkastus on pidetty ja hyväksytty (lute). 6 (8) Asumisaika Hankimme kiinteistön vuoden 1989 lopussa ja muutimme asumaan Raviradantie 11:een vuoden 1990 alkupuolella, siis lähes 25 vuotta sitten. Naapurimme Tarja Mononen on muuttanut taloonsa jo ennen meitä. Oheistan pihastamme otetun valokuvan päiväyksellä , josta ilmenee maanpinnan taso ja kierreporras siinä vaiheessa (varjo seinässä puun takana). Arvioisin, että kyseinen lehmus on istutettu paikalleen heti rakennusten valmistumisen jälkeen. jos maanpinnan taso olisi tuolloin ollut väitetyllä tasolla, lehmus ei voisi olla valokuvan osoittamassa paikassa (kasvanut niin lähellä seinää, että oli kallistunut talosta poispäin). Samoin aidanvarressa on rakennusvaiheessa istutettu syreeni. Olen halunnut säilyttää syreenin vielä paikallaan todisteena, koska siitä ilmenee selkeästi tonttimme korko rakennuksen valmistumisajankohtana. Syreeni sijaitsee noin viisi (5) metriä naapurin rakennuksen alapuolella. Silti maanpinnan taso on syreenin kohdalla korkeammalla kuin naapurin lattiataso. Kohtuullisuus Em. perusteisiin viitaten, pidämme vaatimusta maanpinnan tason laskemisesta meidän kannaltamme vääränä ja kohtuuttomana. Rakennusvalvonta on useaan otteeseen, kaikilla katselmuksillaan, alkuperäisen rakennusluvan tarkastuksesta alkaen hyväksynyt jo alun perin ja edelleen olevan maanpinnan korkeusaseman. Lisäksi muutospiirustuksilla on esitetty kierreporras ja uusi asemakuva, mihin korkeuskäyrät on piirretty. Piha-alue on tuon viimeisimmän asemakuvan mukainen. Viimeinen rakennusvalvonnan katselmus on pidetty (parvekekatoksen lopputarkastus). toteutetun Parvekekatoksen rakentamiseen liittyvän katselmuksen yhteydessä on valvontaarkkitehti Risto Räty kirjallisesti todennut, etta tontin 4 piha-alueen maanpinta on ylempänä kuin asemapiirroksessa on esitetty. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti todeta, onko tilanne ollut näin vuodesta 1962 vai onko sitä muutettu vuosikymmenien kuluessa. Kenelläkään läsnä olleista ei ollut muistikuvaa asiasta. Näin ollen rakennusvalvonta ei voi vaatia tilanteen muuttamista. Olisi kohtuutonta ja alempien päätösten vastaista ryhtyä nyt vaatimaan muutoksia useita kymmeniä vuosia sitten hyväksyttyyn toteutukseen. Kiinteistön haltija on luottanut aiempaan viranomaisentoimintaan. Odotamme, että viranomainen noudattaa aiempia päätöksiään asiassa (luottamus viranomaisiin).

7 Mahdollisesti joistakin muista syistä tulleiden naapurin vaatimusten vuoksi ei viranomaisen tulisi muuttaa aiempia hyväksymisiään. 7 (8) Tasapuolisuus Tontin ostaminen Naapurin salaojitus Alkuperäisessä asemakuvassa on meidän talon pohjoispääty piirretty korkotasoon , eikä siihen ole piirretty pengerryksiä. Samoin naapurin sisäänkäynti asemakuvassa on piirretty sijansa verran eri paikkaan. Onko tontin 8 : 12 :3 haltija hankkinut rakennusluvan nykyisille pengerrykselle ko. tontin luoteiskulmauksessa? Olemme ostaneet tontin Kuopion kaupungilta päivätyllä kauppakirjalla. Lainhuuto kaupalle on saatu Kaupan ehdoissa todetaan, että tontti luovutetaan vapaana kiinnityksistä ja muista vastaavista rasituksista. Ostimme tontin nykyisen maanpinnan mukaisena. Lisäksi valvonta-arkkitehti Risto Räty on katselmuksessaan meille kertonut, että voimme vahvistaa nykyiset tonttikorot naapuria kuulematta (?) Kysyin aikanaan talojen rakentajalta Eino Jokiselta talojen salaojituksesta, jolloin hän kertoi, ettei niitä ole tarvinnut tehdä, koska talot on rakennettu louhitun kallion päälle. Naapurimme on parhaillaan salaojittamassa rakennustaan pihanpuolelta (aloitus vko 40/2014) ja asentamassa sokkeleihin patolevyjä. Olemme sallineet naapurin tehdä haluamansa salaojitus myös talonsa eteläpäädyssä (=meidän piha-alueella), huolimatta tämän päätöksen keskeneräisyydestä. Ko. työ on meidän tontin puolelta vielä kesken. Naapurimme Tarja Monosen tulisi teettää salaojitustyö ainakin meidän pihan osalta loppuun saakka viivyttelemättä ja saattaa piha-alueemme remonttia edeltävälle tasolle. Maanpinnan korkeusasema ei ole este tehdä salaojitusta ja patolevyjen asennustyötä loppuun meidän piha-alueella. Naapuri on mahdollisesti itse aiheuttanut kosteusvaurion kaivaessaan talon päädyn (meidän pihassa) auki syksyllä 2014 ja jättäen kaivannon avoimeksi talven ajaksi ja pinnan muotoilematta, jolloin talven lumet ja sulamisvedet ovat voineet valua kaivantoon ja imeytyä siitä seinärakenteeseen. Koska maanpinnan nykyinen korkotaso ei ole aiheuttanut kosteusvaurioita viimeiseen 50 vuoteen, ei se aiheuta vaurioita tulevaisuudessakaan, varsinkin, kun seinän viereen asennetaan salaojitus ja patolevyt sekä kuivatuskaistale sepelillä ja maanpinta vielä muotoillaan niin, että pintavedet valuvat rakennuksesta poispäin. Rakennuksen pääty kyllä kestää sadeveden aiheuttaman rasituksen. Todellista kosteusvaurioriskiä talon päädyssä ei ole. Ehdotankin, että naapuri salaojituksen yhteydessä asentaa patolevynsä talon päätyyn niin korkealle, että maanpinnan tasoa naapurin seinän rajassa voidaan korottaa, jotta voidaan helposti estää pintavesien valuminen seinään päin. Menettely vähentää luonnollisesti kosteusvaurioriskin syntyä naapurille eikä tuota meillekään kohtuutonta haittaa. Pyytäisin, että hallinto-oikeus tutustuisi paikanpäällä kohteeseen ennen päätöksen tekemistä. Olen mielelläni esittelemässä perustelut sovittuna ajankohtana. Toivomme, että päätös on meidän kannaltamme myönteinen ja että kehotus muuttaa maanpinnan korkeusasemia sekä meitä jo vuosikausia piinannut perätön väittämä hylätään perusteettomana ja rakennusvalvonta peruu meille uhkasakolla asetetun velvoitteen

8 asettamisen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta ja muut päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja muut esitetyt vaatimukset hyväksytään. Annan mielelläni asiaa koskevia lisätietoja Risto Väänänen puh tai sähköpostilla 8 (8) Risto Väänänen Taina Jalkala P4.dLt Tauno Väänänen Liisa Väänänen Liitteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös Saantitodistukset asemapiirros, julkisivu- ja leikkauskuvat rakennuslupahakemus leimattu asemapiirros kierreporras aidan rakennuslupahakemus Pyykönen / Rautakoski asemapiirros lankkuaidasta valokuvat 12 kpl parvekekatoksen ja terassioven lupakuva ja lopputarkastuspöytäkirja kopio asemakaavamääräyksistä RT kopio sivusta epäjatkuva vedeneristys

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.11.2012 Sivu 1 / 1 4532/10.03.00/2012 197 Oikaisuvaatimus katselmuspöytäkirjaan ja määräykseen, 49-50-15-12, Katri Valan tie 12, 02660 Espoo Valmistelijat / lisätiedot: Juvalainen

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4298/10.03.00/2013 162 Kiinteistön pihan ja raja-aidan korkeusasemia ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan päätettäväksi, 49-30-111-14,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

PINTAKALLISTUSSELVITYS

PINTAKALLISTUSSELVITYS 27.7.2011 PINTAKALLISTUSSELVITYS Kimokujan koulu Kimokuja 5 01200 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) PÄÄKONTTORI, Konalankuja 4, 00390 HELSINKI

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä. Korttelin 45085 tontit 12

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 9 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta 1133/10.03.00.05/2013 RAKLA 9 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI

55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4299/10.03.00/2013 163 Kiinteistön etupihan koron tarkistusmittausta, pihakorkeuden tason alentamista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015

HYVÄ ASEMAPIIRROS. Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä. Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n koulutuspäivä Ylivieskan ammattiopistolla 10.2.2015 HYVÄ ASEMAPIIRROS Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari MIKÄ IHMEEN ASEMAPIIRROS? - Palstan keskustelua.

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088.

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088. YHDEN ASUNNON TALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN PULKKASAARENKATU 14, ALA-PISPALA 837-218-1088-0014 POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUKSEN PERUSTELUT ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTELUUN TONTILLA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 50 08.05.2014. 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 50 Asianro 315/10.03.00/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 20.2.2014 17 / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32

Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00->

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT + ASEMAKAAVA + RAKENNUSTAPAOHJEET + KATUKOROT + KUNNALLISTEKNIIKAN LIITTYMÄT + TONTIN MAASTO JA MAAPERÄ (MAAPERÄTUTKIMUS JA VAAITUS)

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p ,

IITTI Kirkonkylä RAKENTAMISTAPAOHJE SORRONNIEMI. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, Helsinki p , IITTI Kirkonkylä SORRONNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJE 12.9.2011. K 35 korjattu 3.11.2011 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Sorronniemen

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016 Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 1 19.2.2016 Sisällysluettelo Rakennustapaohjeet 3 Kaava-alue ja mitoitus 3 Yleisiä ohjeita 4 Korkeusasemat ja rakennuksen sijoitus tontilla 4 Kerroskorkeus ja

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 3. c4 13 OIKAISU VAATIMUS HEINÄVEDEN KUNNAN TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE ASIA: Oikaisuvaatimus koskien tilayhtymä Ari ja Eero Hännisen kiinteistölle Hiekkaranta 1:28 myönnettyä rakennuslupaa HAKIJA: Osmo Pelkonen

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Hämevaaran päiväkoti Vaijeritie 7 01640 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Hämevaaran päiväkoti Vaijeritie 7 01640 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Hämevaaran päiväkoti Vaijeritie 7 01640 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

Muut asiakirjat ovat nähtävillä rakennuslautakunnan kokouksessa. As Oy Mäntykaran rakennuslupa

Muut asiakirjat ovat nähtävillä rakennuslautakunnan kokouksessa. As Oy Mäntykaran rakennuslupa Rakennuslautakunta 43 05.04.2016 Asunto Oy Mäntykaran pyyntö käsitellä asiaansa uudelleen rakennusvalvontaviranomaisessa 34/10.03.00.15/2015 RAKLA 43 Valmistelija/lisätiedot: Konsernihallinnon lakimies

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristöja lupajaosto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (8) 97 Velvoitteen asettaminen roskakorien siirtämiseksi (tontti 10582/13, osoite Antareksenkatu 6) HEL 2017-011345 T 10 04 10 Facta 10-0040-17-HAL Päätös Toimenpidepyyntö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS

HANKESELOSTUS 1 (6) Haso Ratasmylly SUUNNITELMASELOSTUS HANKESELOSTUS 1 (6) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti Haso 45568/12 (uusi tonttijako 45568/14) Mamsellimyllynkatu 26, Ratasmyllynraitti 1-3 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 11197 m 2. Tontti on rakennuspaikkana

Lisätiedot

Lupatunnus 15-0106-R 16.12.2015 104 Sivu 1

Lupatunnus 15-0106-R 16.12.2015 104 Sivu 1 Lupatunnus 15-0106-R 16.12.2015 104 Sivu 1 Jorma Kivistö Immulantie 544 08500 LOHJA ASIA Rakennuslupa (Korvaa luvan 14-40-R) RAKENNUSPAIKKA Pappila, 702-411-0007-0092 Ketokuja 4, 34600 RUOVESI Kiinteistön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot