o fob/ 157 HALtN1US , 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "o fob/ 157 HALtN1US 19. 05, 2015 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS 19.5.2015 Raviradantie 11 Tehtävä 10.03.00 70100 Kuopio Asianro 2924/2012"

Transkriptio

1 o fob/ 157 Y/2.2. 1(8) Risto Väänänen VALITUS Raviradantie 11 Tehtävä Kuopio Asianro 2924/2012 Puh Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs HALtN1US , 2015 SAAPUNUT Kuopio VALITUS UHKASAKOLLATEHOSTETUN VELVOIHEEN ASETFAMISESTA MAANPINNAN KORKEUSASEMAN MUUTTAMISEKSI RAVIRADANTIE 11 / / Valittajat Risto Väänänen ja Taina Jalkala Liisa Väänänen ja Tauno Väänänen Raviradantie 11 Kasarmikatu 11 B Kuopio Kuopio puh psta. puh Päätös johon haetaan muutosta Muutosvaatimukset Ympäristö-ja rakennuslautakunta Vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen kokonaisuudessaan ja tekee asiasta oman päätöksen. Alkuperäistä rakennuslupaa on tulkittu korkojen osalta väärin. Tontin korkoasema on oletettu tuleviksi koroiksi (vrt, tyhjät tontit Raviradantie Sja 7). Lisäksi vaadimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus asettaa uhkasakon ja tehostetun velvoitteen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta täytäntöönpanokieltoon, kunnes hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksen. Mahdollisen velvoitteen alkamisaika on laskettava vastaavan aikarajan puitteissa hallinto-oikeuden päätöksestä. Uhkasakolla tehostettu velvoite on Kuopion kaupungin rakennuslautakunnan vahvistaman piirustuksen vastainen. Lisäksi vielä vaadimme, että asian puutteellisesta valmistelusta aiheutuneet ja mahdollisesti aiheutuvat kulut meille korvataan ja naapurin (Raviradantie 9) lasitiili-ikkuna muurataan umpeen asemakaava määräysten vastaisena ja muille tehdyille muutoksille haetaan asianmukaiset luvat (pengerrys, sisäänkäynti). Saimme Kuopion kaupungin alueelliselta rakennusvalvonnalta päivätyn selvityspyynnön koskien tonttimme korkeusasemaa. Olemme tehneet Kuopion kaupungin alueelliselle rakennusvalvonnalle asiasta selvityksen (liite). Rakennusvalvonta on vienyt asian Kuopion kaupungin ympäristö-ja rakennuslautakunnan päätettäväksi

2 - Tonttien - Talot Päätöksessä, minkä saimme, ei ole huomioitu tai perusteltu millään tavalla esittämiämme todisteita, joilla voimme osoittaa tonttimme korkeusaseman olleen nykyisellä, vuodelta 1962 olevien julkisivukuvien mukaisella tasolla talojen valmistumisesta lähtien. Pyytäisimme, että Itä-Suomen hallinto-oikeus tutkisi asian uudelleen ja asiaan löydettäisiin järkiperäinen ratkaisu. Sen lisäksi, että toistamme aikaisemmat perustelut, osoitamme joitakin uusia, asiaa selkeyttäviä näkökohtia. 2 (8) Yleistä Tarkastellaan ensin asuinalueen asemakuvaa; Rakennusluvat - asumme - Meidän - Maanpinnan - Tien -.lulkisivukuvissa mäen päällä, Mölymäellä. Talojen rakentajalla Eino Jokisen perikunnalla on omakotitalo naapurissamme, Raviradantie 13:ssa. Ko. talo sijaitsee mölymäen korkeimmalla kohdalla. Mölymäki laskeutuu aika lyhyellä matkalla sekä Valkeisen lampeen päin että pohjoiseen, kaupunkiin päin. talon (Raviradantie 11, 8-124) ja naapurimme (Raviradantie 9, ) tonttien välinen korkeusero on enimmillään yli viisi (5) metriä. alkuperäisestä korkeusasemasta johtuen talot on rakennettu eri tasoihin. Naapuritontti (8-12-3) sijaitsee etenkin pihanpuolella notkelmassa. kaltevuuden vuoksi porrastusta on tehty vielä rakennuksen sisälläkin. kaartumisen vuoksi talot (jotka on rakennettu päistään toisiinsa kiinni) on rakennettu vielä limittäin. Meidän ja naapurimme lattiatasojen korkoero on noin 87 senttimetriä. on rakennettu louhitun kallion päälle. Meidän tontilla on kallio näkyvissä useissa eri kohdissa, mm. talon eteläpäädyssä. talojen korkeusero on selvästi nähtävissä - Lattiapintojen tasojen korkoero on samanlainen sekä kadun- että pihamaan puolella. - Miten ylärinteen puolella olevan talon maanpinta pitäisi olla alapuolella olevan talon lattiapinnan alapuolella? Talomme pihamaan korkoa ei ole muutettu eikä pihamaata ole korotettu talojen rakentamisen jälkeen. Rakennusvalvonta on aikanaan (yli 50 vuotta sitten) hyväksynyt ja vastaanottanut pihamaan sellaisenaan kuin se nytkin on. Nämä asiat on perusteltu jo rakennusvalvonnalle lähetetyssä selvityksessä. Talon rakennusvaiheen (1962) jälkeen on piha-alueellemme tehty vain seuraavat, rakennuslupaa vaatineet toimenpiteet: 1. Tonttien 3 ja 4 yhteisen raja-aidan rakentaminen vuonna 1964/ (hakemus, liite) 2. Kierreportaan rakentaminen vuonna 1988/ uusi asemakuva, loppukatselmus , rakennuslautakunnan päätös , liite 3. Takaoven rakentaminen ja parvekekatos 2013 (loppukatselmus, liite) Talon piha-alueen käyttö on rakennusvaiheen jälkeen tapahtunut vain takkahuoneesta terassille, tontin keskivaiheilla. Naapurin seinänvarsi ja raja-alue on ollut kaukana ja huonosti käytettävissä, koska sinne ei ole ollut suoraa käyntiä. Talon sisäkulmauksessa on sauna- ja pesuhuone, ei oleskelutiloja. Terassi on alun perin sijainnut takkahuoneen kohdalla. Koska voin esim. raja-aidan perustuksilla kiistattomasti todistaa tonttikorkojen olleen nykyisellä tasolla vuonna 1964, voinen kysyä, miksi tontin takaosaa olisi massiivisesti

3 - pengerrys 3 (8) korotettu heti talojen valmistumisen jälkeen? Olihan koko talo valmistunut pari vuotta aikaisemmin ja nurmi juuri alkanut vihertämään terassin ympärillä? Mikäli maanpintaa rakennusten sisäkulmassa olisi korotettu, miksi korotus olisi tehty aidanrajalle asti, sinne on matkaa viisitoista (15) metriä? Miksi korotus olisi tehty rakennettavan aidan reunaan saakka, vaikka eri korkeuksille rakennettava aita (rakennettu kaksipuolisena) on vaikeampi toteuttaa? Entäpä jos maanpinnan alapuolella onkin kallio? Jos piha-alue olisi ollut alkujaan esitetyllä tasolla, olisi - meidän - valokuvassa - minne - tontin talon julkisivussa pykälä korkeuseron kohdalla tai sokkeliraja olisi alempana. Vrt, naapurin piha-alue, missä on tehty porrastus terassitason päässä olevan lehmuksen olisi pitänyt olla alempana (maanpinnan kallistus seinästä poispäin) talon päädyn pintavedet oli johdettu, kun alarinteenpuolella olevan aidan perustukset ovat naapuritalon lattiapinnan yläpuolella aita alareunassa laskee portaittain naapuriin päin. Jos tontti olisi ollut alempana, ei aidan porrastus olisi ollut nykyisenlainen (valokuva). Talojen rakennusvaiheessa ei ole tarkoin noudatettu asemapiirrosta tai korkoja. On rakennettu käytännöltään helpoimman, edullisimman tai käytöltään paremman toteutuksen mukaisesti. Esimerkkeinä: - naapurin - tonttimme - naapurin sisäänkäynti, se on sijansa väärässä paikassa asemapiirrokseen nähden, talomme eteläpäädyssä sekään ei ole asemapiirustuksen mukainen. vesijohtoliitos; alun perin liitos oli merkitty kadulle tontin keskivaiheille. Toteutus oli tehty yhteisenä naapurin, Raviradantie 9:n kanssa. Myös viemäriliitos oli tehty yhteisenä naapurin kanssa. Näitäkään muutoksia ei oltu kirjattu, eikä rasitustodistuksia tehty. Tästä aiheutui meille oman liittymän teko naapurin vaatimuksesta vuonna 2012 (liittymäkustannus/sopimus). lasitiili-ikkuna talon eteläpäädyssä, tontin rajalla, ikkuna on tonttien rajalla, meidän parvekkeelle asemakaavamääräysten vastaisesti. Kun taloissa tehtiin LVIS-remontteja vuonna 2012, kertoi naapurin LVI suunnittelija Ins. Osmo Karhunen, ettei tonttien korkotiedot pidä paikkaansa ja siitä aiheutuu heille ongelmia. Samoin Osmo Karhunen kertoi, että oli mitannut naapurin takkahuoneen pintakosteusmittarilla, eikä ollut havainnut tavallisuudesta poikkeavia arvoja. Tämä naapurin takkahuone sijaitsee talon eteläpäädyssä, oletetun maanpinnan korotuksen kohdalla, Miksi naapurille (Tarja Mononen) ei riitä talon päädyn salaojitus ja patolevyjen asennus meidän päädyssä (RT epäjatkuva vedeneristys, liite), vaan meidän piha-alue halutaan tuhota kaivannolla? Rakennuksen kulmauksessa kaivusyvyys olisi 67 cm ja kahden metrin päässä 77 cm (kallistus 1:20). Samalla vastakallistuksella luiskan reuna tulisi ulottumaan naapurin seinästä noin seitsemäntoista (17) metrin päähän ja aitaan saakka 15 metriä, jolloin kaivettava alue pihassamme olisi noin 255 m2! Naapurilla on LVIS-remontin yhteydessä vuonna 2012 tehty kadunpuolella salaojitus ja patolevyjen asennus. lco. kohdalla naapurilla on kaksi huonetta, joiden lattiapintojen taso on samalla tavalla maanpinnan tason alapuolella kuin päädyn takkahuoneessa meidän nykyiseen maanpinnan tasoon nähden. Sama tilanne on myös meillä talon kaakkoiskulmalla (kts. valokuva). Asianmukaisesti tehtynä (salaojitus ja patolevyt) tämä ei aiheuta

4 kohta. mahdolliset pinta-ja pohjavedet valuvat taloon päin. Takapihamme kohta, josta maanpintaa haluttaisiin laskea on mielestäni tonttimme kuivin kosteusvaurioita rakennukselle. Mielestäni ongelma on vielä suurempi kadunpuolella, missä 1. Yläpuolella on asuinrakennuksemme, mikä estää tontin yläpuolisten pohjavesien valumisen naapurin talon päätwn 2. Asuinrakennuksen katolta johdetaan kaikki vedet talon toiseen päätyyn 3. Rakennusten kulmauksessa on meidän parveke, mikä on meidän asuinaikana varustettu katoksella. 4. Parvekekatoksen vedet johdetaan piha-alueemme keskialueelle 5. Maanpinta talon päädyssä oli muotoiltu kierreportaiden alapuolella niin, että sade- ja Alkuperäisessä päivätyssä asemapiirroksessa on merkitty sekä nykyinen Laskisiko piha-alue toteutustasosta tasoon naapuritalon päätyyn päin? koko korttelista. Leikkaus Alkuperäiseen leikkauskuvaan (4) piirretyt katkoviivat osoittavat tontin 8 : 12 : 4 olemassa olevat likimääräiset maanpinnan tasot rakennuksen rajalla etelässä ja tonttien 3 ja 4 rajalla Asemakuvan korkeuslukema (120.10) on alemman katkoviivan, perustusten korkeuden mukaisena. Katkoviiva ei myöskään ole rakennusten kulmauksessa naapurin lattiapinnan alavaan yläpuolella (katkoviivakin on ylöspäin nouseva). luiska). Sokkelimaali Talojen alkuperäisen sokkelimaalin väri on ollut sininen. Kaivoin tontin tontin nykyisen maanpinnan tason alapuolella. Paikoitellen punaisen maalipinnan alta pilkottaa sinistä väriä. Maanpinnan alapuolella sokkeli on puhtaalla betonipinnalla (ei edes bitumisivelyä). Maaliraja on nykyisen maanpinnan tason korkeudella. Mikäli maanpinnan eteläpäädyn auki. Sokkelista ilmenee, että maalinraja on ohjeiden mukaisesti hieman muoto ja maanpinnan korkeusasema naapuritonttiin nähden (maanpinnan taso, korkeus ja Alkuperäisessä pihasivujen leikkauskuvas5a ( ja 4) ilmenee selvästi tonttimme tasolla. Ei kadunpuolikaan ole toteutettu ko. katkoviivan mukaisesti, vaan yhtenäisen viivan toteutettu kuvan mukaisesti jyrkkänä vaan loivennettuna koko matkaltaan tasaisesti. rakennusluvan hakuvaiheessa. Yhtenäinen paksumpi viiva osoittaa toteutettavan maanpinnan tason korkeuden ja luiskan rakennuslupahakemuksessa. Luiskaa vain ei ole Naapuritontin osalla maanpinnan taso on alempana ja piirretty laskevaksi pohjoiseen päin. Tonttimme (8: 12:4) kohdalla maanpinta on piirretty tasaiseksi koko talon pituudelta. Mielestämme nämä yksityiskohtaisemmat piirustukset ovat pätevämpiä, kuin asemakuva Pihasivut Alkuperäisessä arkkitehti 5. Ruotsalaisen piirtämässä pihasivukuvassa länteen ilmenee tonttien nrot 3 ja 4 korkeusero sekä tonttien että talojen osalta. maanpinta (rakennuslupaa haettaessa) ja ympyröitynä lukema toteutettavasta pihan tasosta. Toteutus on esitetty tehtäväksi pihantasona, jota on tarkennettu leikkaus- ja julkisivukuvilla. Asemapiirros korotuksesta voitaisiin todeta lopullisesti aiheettomaksi, esitämme asiassa aikaisemmat, Perustelut Jotta naapurimme Tarja Monosen vaatimus luvattomasta rakentamisesta/maanpinnan tarkennetut perustelut aikajärjestyksessä: pintavedet ohjautuivat talon päädystä poispäin. 4(8)

5 taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi sokkeli myös maalattu ko. tasolle (valokuvia). 5 (8) Raja-aita Tonttien välille on rakennettu yhteisesti raja-aita vuonna Raja-aidan ylin tukipilari on valettu naapurin (tontti 3) terassin lattiatason päälle. Ko. perustukset tulevat tonttimme puolelle noin puolen neliön suuruiselle alueelle. Jos maanpinnan taso olisi ollut talojen rakennusvaiheessa väitetyllä korkeudella, olisi epämääräisen muotoinen betonivalu ollut meidän puolella maanpinnan tason yläpuolella (valokuva). Naapurimme on nyt poistattanut, lupaa kysymättä, yhteisen raja-aidan. Aidan yksi maasta nostettu aitatolppa perustuksineen on kuvattu naapurin pihamaalta. Perustusten muodosta voi kiistattomasti päätellä, että perustus on tehty toisiaan poikkeavia maanpintoja varten. Ymmärtäisin niin, että aidan perustustolppa on osa tonttien välistä korkeuserosta johtuvaa tukea. Myös muut näkyvillä olevat aidan perustustolpat on rakennettu samalla tavalla. Maanpinnan taso meidän puolella on juuri noiden aidan perustustolppien tukien yläpuolella. Naapurin puolella aita oli rakennettu maahan asti, jolloin tonttien korkeusero oli hävitetty aidassa (rakennettu kaksipuolisena). Mielestäni myös tämä osoittaa kiistattomasti sen, että tonttien maanpinnat ovat olleet rajalla eri tasoilla (kts. julkisivukuva). Maanpinta talojen sisäkulmalla on taas pitänyt olla aitatolppien korkeimpien kohtien yläpuolella, jotta pintavedet pääsevät valumaan poispäin rakennuksesta tonttien luonnollisen korkeuseron mukaisesti. Tämä raja-aita on rakennettu luonnolliseen sijoituspaikkaansa, naapurin seinälinjan jatkeeksi, tosin naapuritontin puolelle. Rakennusvalvonnan pyynnöstä on tehty viime syksynä rajojen tarkistusmittaus, jossa vielä ilmeni, että tonttien raja on aitojen risteyskohdassa likimain 40cm meidän pihan puolella. Kierreporras Vuonna 1988 on rakennuksen sen aikainen omistaja Anna Liisa Vesikukka-Komppa hakenut tilapäistä käyttötarkoitusmuutosta päiväkodiksi. Kuopion kaupungin rakennuslautakunta on :n 170 kohdalla vahvistanut piirustuksen noudatettavaksi päätöksessä mainituin ehdoin. Loppukatselmus on toimitettu heinäkuun 31 päivänä 1989 rakennustarkastajan allekirjoituksella vahvistettuna. Kyseisessä piirustuksessa on merkitty lisätty porras, minkä sijainti on merkitty mm. asema- ja muihin kuviin. Leikkauskuvaan porrasta ei ole lisätty, mutta siinä ilmenee maanpinnan taso ja se on samalla viimeisin hyväksytty asemakuva. Piha-aluetta on tuolloin voitu tasata päiväkotia varten. Viimeisin hyväksytty asemakuva Tässä asemakuvassa korkeuskäyrä 121 on piirretty tonttimme lounaiskulmasta naapuritalon alimmaiseen kulmaan. Asemakuvaan on lisäksi merkitty kierreporras, hiekkalaatikko ja keinu. Asemapiirustuksessa ilmenee selvästi maanpinnan kaltevuuskäyrät 123, 122, 121 ja 120 kolmen vierekkäisen tontin ja alapuolella olevan puistoalueen osalta. Piirustuksen arkkitehti S. Ruotsalaisen allekirjoittamista piirustuksista piirtänyt ja paikan päällä tarkastanut ja allekirjoituksellaan vahvistanut Kuopiossa rakennusarkkitehti Arja Liukkonen (liitteenä). Piirustuksen on Kuopion kaupungin rakennuslautakunta vahvistanut noudatettavaksi ja muutosten osalta loppukatselmus on toimitettu (leimattu piirustuksiin).

6 Naapurin Tarja Monosen vaatimusta maanpinnan korosta on verrattava tähän viimeiseen vahvistettuun asemakuvaan alkuperäisen asemakuvan sijaan. Oheisista valokuvista ilmenee kierreportaan sijainti ja perustukset. Mikäli maanpinnan taso olisi ollut väitetyllä tasalla, olisi kierreportaiden perustus jäänyt maanpinnan yläpuolelle väitetyn tonttien korkeuseron verran (60 70 cm) ja kierreportaan alin askelma korkeuseron verran liian ylös (valokuvia). Kierreportaat ilmenevät myös piirretyssä parvekekatoksen rakennuslupakuvassa. Em. katoksen lupahakemukseen on saatu myös naapurin (Tarja Mononen) kuuleminen. Katoksen opputarkastus on pidetty ja hyväksytty (lute). 6 (8) Asumisaika Hankimme kiinteistön vuoden 1989 lopussa ja muutimme asumaan Raviradantie 11:een vuoden 1990 alkupuolella, siis lähes 25 vuotta sitten. Naapurimme Tarja Mononen on muuttanut taloonsa jo ennen meitä. Oheistan pihastamme otetun valokuvan päiväyksellä , josta ilmenee maanpinnan taso ja kierreporras siinä vaiheessa (varjo seinässä puun takana). Arvioisin, että kyseinen lehmus on istutettu paikalleen heti rakennusten valmistumisen jälkeen. jos maanpinnan taso olisi tuolloin ollut väitetyllä tasolla, lehmus ei voisi olla valokuvan osoittamassa paikassa (kasvanut niin lähellä seinää, että oli kallistunut talosta poispäin). Samoin aidanvarressa on rakennusvaiheessa istutettu syreeni. Olen halunnut säilyttää syreenin vielä paikallaan todisteena, koska siitä ilmenee selkeästi tonttimme korko rakennuksen valmistumisajankohtana. Syreeni sijaitsee noin viisi (5) metriä naapurin rakennuksen alapuolella. Silti maanpinnan taso on syreenin kohdalla korkeammalla kuin naapurin lattiataso. Kohtuullisuus Em. perusteisiin viitaten, pidämme vaatimusta maanpinnan tason laskemisesta meidän kannaltamme vääränä ja kohtuuttomana. Rakennusvalvonta on useaan otteeseen, kaikilla katselmuksillaan, alkuperäisen rakennusluvan tarkastuksesta alkaen hyväksynyt jo alun perin ja edelleen olevan maanpinnan korkeusaseman. Lisäksi muutospiirustuksilla on esitetty kierreporras ja uusi asemakuva, mihin korkeuskäyrät on piirretty. Piha-alue on tuon viimeisimmän asemakuvan mukainen. Viimeinen rakennusvalvonnan katselmus on pidetty (parvekekatoksen lopputarkastus). toteutetun Parvekekatoksen rakentamiseen liittyvän katselmuksen yhteydessä on valvontaarkkitehti Risto Räty kirjallisesti todennut, etta tontin 4 piha-alueen maanpinta on ylempänä kuin asemapiirroksessa on esitetty. Ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti todeta, onko tilanne ollut näin vuodesta 1962 vai onko sitä muutettu vuosikymmenien kuluessa. Kenelläkään läsnä olleista ei ollut muistikuvaa asiasta. Näin ollen rakennusvalvonta ei voi vaatia tilanteen muuttamista. Olisi kohtuutonta ja alempien päätösten vastaista ryhtyä nyt vaatimaan muutoksia useita kymmeniä vuosia sitten hyväksyttyyn toteutukseen. Kiinteistön haltija on luottanut aiempaan viranomaisentoimintaan. Odotamme, että viranomainen noudattaa aiempia päätöksiään asiassa (luottamus viranomaisiin).

7 Mahdollisesti joistakin muista syistä tulleiden naapurin vaatimusten vuoksi ei viranomaisen tulisi muuttaa aiempia hyväksymisiään. 7 (8) Tasapuolisuus Tontin ostaminen Naapurin salaojitus Alkuperäisessä asemakuvassa on meidän talon pohjoispääty piirretty korkotasoon , eikä siihen ole piirretty pengerryksiä. Samoin naapurin sisäänkäynti asemakuvassa on piirretty sijansa verran eri paikkaan. Onko tontin 8 : 12 :3 haltija hankkinut rakennusluvan nykyisille pengerrykselle ko. tontin luoteiskulmauksessa? Olemme ostaneet tontin Kuopion kaupungilta päivätyllä kauppakirjalla. Lainhuuto kaupalle on saatu Kaupan ehdoissa todetaan, että tontti luovutetaan vapaana kiinnityksistä ja muista vastaavista rasituksista. Ostimme tontin nykyisen maanpinnan mukaisena. Lisäksi valvonta-arkkitehti Risto Räty on katselmuksessaan meille kertonut, että voimme vahvistaa nykyiset tonttikorot naapuria kuulematta (?) Kysyin aikanaan talojen rakentajalta Eino Jokiselta talojen salaojituksesta, jolloin hän kertoi, ettei niitä ole tarvinnut tehdä, koska talot on rakennettu louhitun kallion päälle. Naapurimme on parhaillaan salaojittamassa rakennustaan pihanpuolelta (aloitus vko 40/2014) ja asentamassa sokkeleihin patolevyjä. Olemme sallineet naapurin tehdä haluamansa salaojitus myös talonsa eteläpäädyssä (=meidän piha-alueella), huolimatta tämän päätöksen keskeneräisyydestä. Ko. työ on meidän tontin puolelta vielä kesken. Naapurimme Tarja Monosen tulisi teettää salaojitustyö ainakin meidän pihan osalta loppuun saakka viivyttelemättä ja saattaa piha-alueemme remonttia edeltävälle tasolle. Maanpinnan korkeusasema ei ole este tehdä salaojitusta ja patolevyjen asennustyötä loppuun meidän piha-alueella. Naapuri on mahdollisesti itse aiheuttanut kosteusvaurion kaivaessaan talon päädyn (meidän pihassa) auki syksyllä 2014 ja jättäen kaivannon avoimeksi talven ajaksi ja pinnan muotoilematta, jolloin talven lumet ja sulamisvedet ovat voineet valua kaivantoon ja imeytyä siitä seinärakenteeseen. Koska maanpinnan nykyinen korkotaso ei ole aiheuttanut kosteusvaurioita viimeiseen 50 vuoteen, ei se aiheuta vaurioita tulevaisuudessakaan, varsinkin, kun seinän viereen asennetaan salaojitus ja patolevyt sekä kuivatuskaistale sepelillä ja maanpinta vielä muotoillaan niin, että pintavedet valuvat rakennuksesta poispäin. Rakennuksen pääty kyllä kestää sadeveden aiheuttaman rasituksen. Todellista kosteusvaurioriskiä talon päädyssä ei ole. Ehdotankin, että naapuri salaojituksen yhteydessä asentaa patolevynsä talon päätyyn niin korkealle, että maanpinnan tasoa naapurin seinän rajassa voidaan korottaa, jotta voidaan helposti estää pintavesien valuminen seinään päin. Menettely vähentää luonnollisesti kosteusvaurioriskin syntyä naapurille eikä tuota meillekään kohtuutonta haittaa. Pyytäisin, että hallinto-oikeus tutustuisi paikanpäällä kohteeseen ennen päätöksen tekemistä. Olen mielelläni esittelemässä perustelut sovittuna ajankohtana. Toivomme, että päätös on meidän kannaltamme myönteinen ja että kehotus muuttaa maanpinnan korkeusasemia sekä meitä jo vuosikausia piinannut perätön väittämä hylätään perusteettomana ja rakennusvalvonta peruu meille uhkasakolla asetetun velvoitteen

8 asettamisen maanpinnan korkeusaseman muuttamisesta ja muut päätöksestä aiheutuvat toimenpiteet ja muut esitetyt vaatimukset hyväksytään. Annan mielelläni asiaa koskevia lisätietoja Risto Väänänen puh tai sähköpostilla 8 (8) Risto Väänänen Taina Jalkala P4.dLt Tauno Väänänen Liisa Väänänen Liitteet Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös Saantitodistukset asemapiirros, julkisivu- ja leikkauskuvat rakennuslupahakemus leimattu asemapiirros kierreporras aidan rakennuslupahakemus Pyykönen / Rautakoski asemapiirros lankkuaidasta valokuvat 12 kpl parvekekatoksen ja terassioven lupakuva ja lopputarkastuspöytäkirja kopio asemakaavamääräyksistä RT kopio sivusta epäjatkuva vedeneristys

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 84 14.10.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 1.7.2014 62 kohdistuneen valituksen johdosta 117/10.03.00.15/2014 RAKLA 84 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT

TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä. Korttelin 45085 tontit 12

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4298/10.03.00/2013 162 Kiinteistön pihan ja raja-aidan korkeusasemia ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan päätettäväksi, 49-30-111-14,

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku

Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä. Tapaus Masku Kiviaineksen ottaminen rakentamisen yhteydessä Tapaus Masku Varsinais-Suomen ELY-keskus, johtava lakimies Pauli Rajala 11.11.2016 Säännöstaustaa Maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 9 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 5.11.2013 98 kohdistuneen valituksen johdosta 1133/10.03.00.05/2013 RAKLA 9 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 163. Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 31.10.2013 Sivu 1 / 1 4299/10.03.00/2013 163 Kiinteistön etupihan koron tarkistusmittausta, pihakorkeuden tason alentamista ynnä muuta koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA

OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA OHJEITA RAKENNUSSUUNNITELMISTA RUOVEDEN KUNTA 1/5 YLEISTÄ MRL 117, Rakennusjärjestys 14 16. Rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden,

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

3 Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 42. korttelin tontti nro 5, osoitteessa Pirttiluodontie X, 21110 Naantali.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013

VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA. Sijaintikartta. Maankäyttöosasto 22.4.2013/ESu VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. . NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA VENKA VENKA VÄLSKÄRINKUJA. NAANTALI Luovutettavat tontit 2013 VÄLSKÄRINKUJA JA VENKA Sijaintikartta M:\KARTTA\LIITE\2013\Liitekartat\Luovutettavat_tontit_kiinteistot\Valskarinkuja\Sijaintikartta.pdf

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kaupan kohteen osoite on Puolalankatu 5, Turku. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2177 m2.

Kaupan kohteen osoite on Puolalankatu 5, Turku. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2177 m2. LUONNOS 5.11.2014 1 (7) KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPASTA Myyjä Turun kaupunki Y-tunnus: 0204819-8 Ostaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Kaupan kohde Turun kaupungin 7. kaupunginosan

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, :

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, PedeCon Oy Ab, Pohjanlahdentie 61, PIETARSAARI, : ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty Kaustisen kunnan Kaustin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite:

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. , jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: 1(5) KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski., jäljempänä ostaja. Y-tunnus: Osoite: Oheisen

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3087/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 86 Asianro 3087/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 428-5-21 / luvaton laituri Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 182 Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin.

Kauppaan ei kuulu osuuksia yhteisiin alueisiin eikä erityisiin etuuksiin. 1/6 Asianumero KAUPAN OSAPUOLET KAUPPAKIRJA Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Keuruun kaupunki Multiantie 5 42700 Keuruu Y-tunnus

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016 Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 1 19.2.2016 Sisällysluettelo Rakennustapaohjeet 3 Kaava-alue ja mitoitus 3 Yleisiä ohjeita 4 Korkeusasemat ja rakennuksen sijoitus tontilla 4 Kerroskorkeus ja

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 13.08.2015. 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (1) 81 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Vaasan

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT

KORKEAVUORENRANNAN VILLAT Liite2 teknisen lautakunnan 25.5.20101 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 58 KORKEAVUORENRANNAN 2 KORKEAVUORENRANNAN Yleistä Turengin Hiidenjoen rannassa on vanhastaan ollut 1800-luvulla rakennettuja puuhuviloita.

Lisätiedot

TALOUSVESIEN KÄSITTELY

TALOUSVESIEN KÄSITTELY Antti Lammi 18.3.2010 TALOUSVESIEN KÄSITTELY ASETUS ASTUI VOIMAAN 1.1.2004 VUODEN 2005 LOPPUUN MENNESSÄ JOKAISEN PITI TEHDÄ KIINTEISTÖLLE SELVITYS NYKYISESTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ JA LAATIA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen kohdistuneen valituksen johdosta Rakennuslautakunta 10 04.02.2014 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle rakennuslautakunnan päätökseen 3.12.2013 107 kohdistuneen valituksen johdosta 1389/10.03.00.04.00/2013 RAKLA 10 Liitteet Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa.

Myyjä Kaustisen kunta, PL 10, KAUSTINEN, Kauppahinta 1. Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25.000) euroa. ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA Kaupan kohde Tällä kauppakirjalla myydään ja luovutetaan seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainittuun asuntotarkoitukseen ja hevostalli tarkoitukseen oheiseen karttaan merkitty

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 315/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 17 Asianro 315/10.03.00/2014 Oikaisuvaatimus / valvonta-arkkitehti Risto Rädyn päätös 31.12.2013 1121 (lupatunnus 13-1053-R) / 7-39-14 / Omakotitie 13 / talousrakennus

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta LAUKAAN KUNTA Rakennusvalvontatoimi Sivu 1/2 Muistio Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Lisäksi paikalle olivat läsnä:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Luonnos 16.10.2014 MAANKÄYTTÖSOPIMUS ASEMAKAAVAN LAATIMISES- TA / KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopijapuolet Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala (kaupunki) Sopimuksen kohde Asemakaavan laatiminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti.

Rakennusten sijoittelussa noudatetaan yhtenäistä linjaa. Pääharjan suunta määräytyy pääosin kadun suuntaisesti. Laukaan kunta, Vihtavuori BRITTILÄNRANTA II ASEMAKAAVA-ALUE, korttelit 139-146 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1. Yleistä...1 2. Yleiset rakentamisohjeet...1 3. Julkisivut, värit, kattokaltevuudet ym...3 3.1 Julkisivut...3

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA

MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA Sivu 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄT 1/5 Marja-Leena Airio 1/5 Merja Hannele Meronen 1/5 Jarkko Pekka Nurminen 1/5 Jarmo Tapio Nurminen 1/5 Jorma Tapani Nurminen yhteyshenkilö: Jarkko

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi

Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä / Suunnittelutarveratkaisu POI / Haapajärvi Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-7-OIK viranhaltijapäätöksestä 9.3.2015 85 / Suunnittelutarveratkaisu 15-15-POI / Haapajärvi 425-5-83 Rakennus- ja ympäristölautakunta 75

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1

Lupatunnus R Sivu 1 Lupatunnus 12-0111-R 01.10.2012 64 Sivu 1 Kerimäen kunta Kerimäentie 10 58200 Kerimäki RAKENNUSPAIKKA Jouhenniemi, 246-408-0004-0629 Teollisuustie, 58200 KERIMÄKI Kiinteistön nimi HERTTUALA pinta-ala 4000

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot