PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006"

Transkriptio

1 Erillisliite nro: 5 ( ) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen; ylilääkäri Asta Komulainen; tulosyksikön päällikkö Vesa Lappeteläinen; vs. ylilääkäri Juha Luukinen; ylilääkäri Anika Meriläinen; osastonhoitaja Kalle Rissanen; ylilääkäri Aaro Tolonen; ylilääkäri

2 Mauno Saari; vs. terveysjohtaja, pj. Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna Päivystyksen nykytila Kansanterveystyön päivystys Erikoissairaanhoidon päivystys 9 4 Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Toiminta virka-ajan ulkopuolella Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Päivystyspoliklinikan tilantarpeet Tilojen toiminnalliset vaatimukset 16 2

3 Tarpeellisten tilojen kuvaus Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet 18 5 Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu 19 6 Yhteenveto Johdanto Kainuun maakuntakokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin työryhmä, joka selvitteli akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestelyjä Kainuussa. Hallintokokeilun käynnistyttyä suunnittelutyö jatkui jakautuen Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan toiminnan ja tilojen suunniteluun ja Kainuun keskussairaalaan yhteyteen perustettavan nopean diagnostiikan yksikön toiminta- ja tilasuunnitteluun. Näillä osa-alueilla tehdyn suunnittelutyön pohjalta päädyttiin vuodenvaihteessa esittämään sosiaali- ja terveyslautakunnalle päivystyspoliklinikan tilojen remontointia paremmin päivystystoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi sekä nopean diagnostiikan yksikön perustamista nykyisiin lastentautien poliklinikan tiloihin. Edellä kuvattu suunnitelma edellytti toteutuakseen aiemmin tarkkailuosastona toimineen osasto 2 toiminnan lakkauttamista ja näin vapautuvien tilojen saneerausta sisätautipoliklinikan käyttöön, sisätautipoliklinikan tilojen saneeraamista lastentautien poliklinikan käyttöön soveltuviksi ja vapautuvan lastentautien poliklinikan tilojen muuttamista 15 sairaansijaa käsittävän nopean diagnostiikan yksikön tarpeita vastaaviksi. Edellä kuvattu suunnitelma perustui valtaosin olemassa olevien tilojen muuttamiseen tulevia toiminnallisia tarpeita vastaavaksi. Jo suunnitteluryhmien työn kuluessa kävi selväksi, että päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön toimintaa parhaiten soveltuva tilaratkaisu vaatisi uudisrakentamista. Kustannussyistä päädyttiin ensivaiheessa esittämään muutosten toteuttamista nykyisten tilojen saneerauksen ja noin sadan neliön uudisrakentamisen kautta. Osasto 2:n saneeraus sisätautipoliklinikan tarpeita vastaavaksi ja sisätautien poliklinikan toiminnan siirto toteutettiin kesäkuussa Saneeraussuunnitelman käytännön toteuttamisen lähestyessä nousi esiin tekijöitä, joita ei aiemman suunnittelun yhteydessä oltu riittävästi otettu huomioon. Päivystyksen tulevan toiminnan uudelleen arviointi kevään 2006 aikana nosti esiin lukuisia ongelmia, jotka vaativat uudisrakentamisvaihtoehdon nostamista uudelleen esiin. Näistä tärkeimpinä nousivat esiin keskussairaalan rampin väistämätön uudistaminen lähivuosina sekä päivystyspoliklinikan saneerauksen ja toiminnan jatkamisen mahdottomuus samanaikaisesti. 3

4 Edellisten lisäksi ei päivystystoiminnan maakunnallisia muutostarpeita oltu riittävästi otettu huomioon vuoden 2005 aikana tapahtuneessa suunnittelussa. Näistä syistä päätettiin keväällä 2006 ottaa päivystyksen ja nopeaan diagnostiikan yksikön kokonaisuuden suunnittelu vielä uudelleen tarkasteltavaksi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja antoi tehtävän työryhmälle, jonka muodostivat hallintoylihoitaja Helena Heikkinen, osastonhoitaja Sirpa Huusko, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastuuyksikköpäällikkö Asta Komulainen, vs. ylilääkäri Vesa Lappeteläinen, ylilääkäri Juha Luukinen, osastonhoitaja Anika Meriläinen, ylilääkäri Kalle Rissanen, ylilääkäri Aaro Tolonen ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari. Työryhmän tehtäväksi asetettiin koko maakunnan päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilatarpeiden kokonaisuuden uudelleen arviointi käytettävissä olevien aiempien selvitysten sekä myöhemmin muotoutuneiden uusien näkökulmien pohjalta. Tässä selvityksessä kuvataan päivystystoiminnan nykytila maakunta- kuntayhtymässä ja tuodaan esille työryhmän työskentelyn tuloksena syntynyt esitys päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilojen järjestämisestä. Hoitoketju Oy:ltä tilattua Kainuun maakunnan päivystystoiminnan järjestämistä koskevaa selvitystä hyödynnetään tässä raportissa päivystystoiminnan kustannusvertailun osalta. 2. Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestämistä Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä työstänyt työryhmä asetti päivystystoiminnalle seuraavat tavoitteet: 1. Päivystyspalvelujen hyvä ja tasapuolinen saatavuus ja saavutettavuus maakunnassa 2. Onnistunut terveyspalvelujen ensikontakti 3. Sujuva tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden käynnistyminen 4. Tutkimus ja hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa 5. Jatkohoidon turvaaminen 6. Väestön ohjaus tarkoituksenmukaiseen päivystyspalvelujen käyttöön 7. Väestön luottamus maakunnan akuuttihoito- ja päivystysjärjestelyihin 8. Toimiva yhteistyö ensihoidon ja sairaankuljetuksen, sekä muiden toimijoiden kanssa 9. Akuuttihoidon ja päivystyksen jatkuva taloudellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta 10. Ennaltaehkäisevän työn huomioiminen ja liittäminen päivystysajan toimintaan Työryhmä jakoi päivystystoiminnan kehittämisen kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe tulisi toteuttaa vuoden 2005 kuluessa ja toinen vaihe vuosien 2006 ja 2007 aikana. Akuutti vuodeosastohoito ja 4

5 päivystysjärjestelyt -työryhmän ehdotus oli vaiheen I osalta seuraava: 1 Ympärivuorokautinen päivystyspiste on Kainuun keskussairaalan päivystys-poliklinikalla. Potilaat tulevat päivystyspoliklinikalle lähetteellä ja vaikeissa äkillisissä sairaustilanteissa ambulanssilla ilman lähetettä. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa nykyiseen tapaan. 3 Yhteispäivystyksen polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan klo kansanterveystyön yhteispäivystyksessä. Yhteispäivystyksen muodostivat tuolloin Kajaani, Sotkamo, Paltamo, Vuolijoki ja Ristijärvi. 4 Virka-ajan jälkeinen oma päivystys jää Ylä-Kainuuseen Suomussalmelle, Sotkamoon ja Kuhmoon. Päivystys on Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa arki-iltaisin ma pe klo ja Sotkamossa klo Arkiöisin päivystys keskitetään Kainuun keskussairaalaan ma pe klo väliseksi ajaksi. 6 Viikonlopun päivystys on perjantaista klo 15 maanantaihin klo 08 Kainuun keskussairaalassa olevan yhteispäivystyksen lisäksi Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa jatkuvana. Ylä-Kainuun ja Kuhmon viikonloppupäivystys toteutetaan ostopalveluna. Sotkamossa on päivystysvastaanotto lauantaina neljä tuntia. Työryhmän suunnitelman mukaan toisen vaiheen päivystys toimii keskitetysti Kainuun keskussairaalassa sen jälkeen, kun tarvittavat tilamuutokset on voitu toteuttaa. Lisätilaa ja myös henkilöstön siirtoja tarvitaan riittävän vastaanottotoiminnan ja tarkkailuosaston käynnistämiseksi. Hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä toimineessa työryhmässä ajateltiin toiminnan rakentuvan siten, että: 1 Lähetteellä tulevat ja tarkkailua vaativat päivystyspotilaat tulevat Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle, joka on auki ympärivuorokauden. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa jatkossa erikseen suunnitellulla tavalla. 3 Polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan yhteispäivystyksessä Kajaanin, Ristijärven, Paltamon ja Vuolijoen osalta klo 16 alkaen. Sotkamon potilaat klo 18 alkaen ja koko Kainuun potilaat klo 20 alkaen. Viikonloppuisin päivystystoimintaa on Sotkamossa ja Kuhmossa neljä (4) tuntia päivässä ja Ylä-Kainuussa kuusi (6) tuntia päivässä. Tämä järjestely on mahdollinen, mikäli 5

6 Ylä-Kainuun ja Kuhmon lääkärivirat saadaan täytettyä Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna 2005 Päiväystoiminnan ja nopean diagnostiikanyksikön toiminnan suunnittelua jatkettiin vuoden 2005 kuluessa päivystystoiminnasta pääosin vastuussa olleiden henkilöiden muodostaman työryhmän kokouksissa. Näitä kokouksia järjestettiin yhteensä kuusi. Lisäksi syksyn 2005 kuluessa toteutui kolme osasto kahden toiminnan lakkauttamiseen kytkeytynyttä neuvonpitoa. Työryhmän työn tuloksena muotoutui käsitys Kainuun keskussairaalan yhteyteen perustettavaksi suunniteluun nopean diagnostiikkaan yksikön toiminnan sisällöstä ja toiminnan resurssitarpeista keskeisin osin. Virka-ajan ulkopuolisien kansanterveystyön päivystyksen järjestämisessä aiemmin hallintokokeiluun suunnittelun yhteydessä sovitulla tavalla edettiin tämän työryhmän työn tuloksena siten että Ylä-Kainuun hiljaisen ajan päivystys siirtyi Kainuun keskussairaalaan. 3. Päivystyksen nykytila 6

7 3.1. Kansanterveystyön päivystys Kansanterveystyön päivystyksen jakautuminen eri terveysasemille ja Kainuun keskussairaalan yhteispäivystykseen arkisin, viikonloppuisin ja eri vuorokaudenaikoina on kuvattu taulukossa 1. Virka-ajan päivystystoiminta toteutetaan kokonaisuudessaan omilla terveysasemilla ja hiljaisen ajan (klo ) päivystys arkisin on keksitetty Kainuun keskussairaalaan. Päivystäjä on paikalla Kuhmon ja Suomussalmen terveysasemilla lauantaiaamusta maanantaiaamuun. Tuolla aikavälillä aktiivinen vastaanottotoiminta on pyritty rajaamaan lauantai- ja sunnuntaipäiviin. Sotkamossa päivystäjä on paikalla lauantaisin. Terveysasemien virka-ajan päivystys toteutetaan tällä hetkellä terveyskeskuslääkäreiden virkatyönä, samoin keskussairaalaan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva virka-ajan ulkopuolinen iltapäivystys. Viikonloppupäivystys toteutetaan koko maakunnassa Sotkamon terveysasemaa lukuun ottamatta tällä hetkellä ostopalveluna. Kansaterveystyön virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyntimäärät on kuvattu toimipisteittäin taulukossa 2. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit, niiden ajallinen lukumäärä ja käynneistä eri ajankohtina aiheutuvat kustannukset on kuvattu Suomussalmen terveysasemana osalta taulukossa 3 ja Kuhmon terveysaseman osalta taulukossa 4. Kustannusarvion pohjana on käytetty Hoitoketju Oy:n omassa selvityksessään arvioimaa käsitystä Kuhmon viikonloppupäivystyksen viikkokustannuksista. 7

8 Taulukko 1. Kansanterveystyön päivystys Kainuussa Kansanterveystyön päivystys arkisin Kansanterveystyön päivystys viikonloppuina Oma terveys asema Oma terveys asema Kaks Suomussalmen terveysasema Kaks Oma terveys-asema. Kaks Suomussalmen terveysasema Kajaani X X X X Paltam o Ristijärv i Vuolijok i X X X X X X X X X X X X Hyrynsa lmi Puolank a Suomu ssalmi X X X X X X X X X X X X X Kuhmo X saakka jälkee n X La ja Su Päi vystäjä paikalla; La Ma 8

9 08.00 Sotkam o X saakka jälkee n X La X Taulukko 2. Kansanterveystyön päivystyskäynnit virka-ajan ulkopuolella Päivystyspiste Arkisi n Lauan taisin Sunn untais in Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani, KAKS 2366 perjantai-ilta maanantaiaamu 3469 Taulukko 3. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Suomussalmen terveysasemalla

10 Pe klo 18- La La klo 15- Su Su klo 14- Ma La klo Su klo Yhteens ä Käynnit 727 (44 %) 924 (56 %) 1651 Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %) 1600 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Taulukko 4. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Kuhmon terveysasemalla Pe klo 18- La La klo Yhteensä La klo 15- Su Su klo Su klo 14- Ma Käynnit Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %)

11 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Erikoissairaanhoidon päivystys Kainuun maakunnan erikoissairaanhoidon päivystys hoidetaan Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Poliklinikka on lähtökohtaisesti lähetepoliklinikka, mutta kaikki välitöntä apua tarvitsevat ihmiset hoidetaan. Poliklinikka on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Sairaalan etupäivystys on jakamaton. Takapäivystäjinä toimivat anestesiologian, kirurgian, sisätautien, gynekologian ja lastentautien päivystäjät. Poliklinikan päivystäjä ja anestesiologian päivystäjä ovat talossa koko ajan, muiden erikoisalojen päivystysmuoto on vapaamuotoinen päivystys. Varsinaisia päivystyskäyntejä kertyy noin vuodessa jakautuen siten, että lauantai ja sunnuntai ovat hiljaisimpia vuorokausia. Näinä päivinä keskimääräinen kävijämäärä on noin 25. Öisin (ma - pe 22-08, la - su 22-09) päivystyspoliklinikan päivystävä lääkäri hoitaa myös ilman lähetettä tulevat terveyskeskuspotilaat. Näitä potilaita käy noin 1000 vuodessa. Edellisten tehtävien lisäksi päivystäjä vastaa sairaalan vuodeosastojen akuuttitarpeisiin. Erikoissairaanhoidon päivystyksen käyntilukuja on kuvattu kaavioissa 1-8. Samoihin taulukoihin on koottu erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi myös Kainuun keskussairaalassa toteutuneiden kansanterveystyön päivystyksen ja Kajaanin kaupungin pääterveysaseman päivystyksen käyntilukuja aikavälillä Kaavio1. 11

12 Kaavio 2. 12

13 Kaavio 3. Kaavio 4. 13

14 Kaavio 5. 14

15 Kaavio 6. 15

16 Kaavio 7. Kaavio 8. 16

17 4. Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä 4.1. Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Virka-ajan päivystystoiminta maakunnan terveysasemilla jatkuu pääosin ennallaan. Työryhmän esityksen keskeisin muutos tämän hetken toimintaan kansanterveystyön virka-ajan päivystyksen suhteen liittyy Kajaanin pääterveysaseman virka-ajan päivystykseen. Työryhmä esittää, että tällä hetkellä Kajaanin pääterveysasemalle ohjautuvat sellaiset potilaat, jotka ensihoidossa on katsottu kansanterveystyön päivystykseen kuuluviksi, välitöntä tutkimusta, tarkkailua ja hoitoa vaativiksi, ohjataan tutkittavaksi Kainuun keskussairaalan kansanterveystyön päivystyspisteeseen myös virka-aikana. Suurin osa näistä potilaista on ns. 17

18 ambulanssipotilaita. Sellaiset ambulanssipotilaat, jotka eivät ensihoidon arvion perusteella tarvitse välitöntä tukimusta ja tarkkailua ohjataan edelleen terveysasemille. Edellä kerrottu toiminnan muutos vaatii Keskussairaalan päivystyksen vahvistamista yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksella. Tämä työpanos on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna laajemman hankintaprosessin osana. Menettely vapauttaa osan Kajaanin seudun terveyskeskuslääkärityöpanoksesta varsinaiseen kansanterveystyöhön ja vastaanottotyöhön. Toiminnan järjestäminen ostopalveluna on tällä hetkellä vallitsevasta lääkäripulasta johtuva tilapäisratkaisu ja lääkäritilanteen kohennuttua riittävästi toiminta järjestetään virkatyönä Toiminta virka-ajan ulkopuolella Virka-ajan ulkopuolisen kansaterveystyön päivystyksen suhteen työryhmä esittää kolmea olennaista muutosta tämänhetkiseen toimintaan. 1. Virka-ajan ulkopuolella arkisin ja viikonloppuisin Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva kansanterveystyön päivystys hoidetaan kokonaan ostopalveluna. 2. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien päivystys virka-ajan ulkopuolella päättyy arkisin klo 18.00, jonka jälkeen päivystysvastuu siirtyy Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystykseen. Kello po. terveysasemien päivystyksestä vastaavat terveysasemien omat lääkärit tai laajemman hankintaprosessin yhteydessä asemille virka-ajan työhön sijoittuvat yksityisen palveluntuottajan toimittamat lääkärit. 3. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien viikonlopun päivystystä supistetaan ja päivystystoiminnan volyymi yhdenmukaistetaan. Ostopalveluna toteutuva viikonlopun päivystys järjestetään Kuhmossa sunnuntaisin klo , Sotkamossa lauantaisin klo ja Suomussalmella lauantaisin klo Muina aikoina päivystyksestä vastaa Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystys Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden suunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on Kainuun hallintokokeilun suunnittelusta lähtien ollut kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain mukaisten toimintojen mahdollisimman joustava yhteensovittaminen sekä virka-aikana toteutuvien terveysasemien lääkäri- ja päivystyspalveluiden turvaaminen. Kainuun 18

19 keskussairaalaan päivystyspoliklinikalle sijoittuvat kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnot ovat tässä prosessissa avainasemassa. Hallinnollisesti toiminnot sijoittuvat samalle vastuualueelle ja käytännön toiminta toteutuu fyysisesti yhtenäisissä tiloissa yhteisen henkilökunnan toteuttamana. Tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun palvelu, jossa ensiapuun hakeutuvien potilaiden hoitovastuu määritetään pääsääntöisesti hätätapauksia lukuun ottamatta poliklinikalle saapumisen ja ilmoittautumisen yhteydessä samalta luukulta. Henkilöstön toiminnassa tavoitellaan vastuun ja kuormituksen mahdollisimman tasaista jakautumista ja ristikkäin työskentelyä kussakin työvuorossa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan kytkeytyvät muutokset kytkeytyvät olennaisin osin muutostarpeisiin päivystyksen kokonaisuudessa ja ovat luonteeltaan fyysiseen toimintaympäristöön liittyviä. Tällä hetkellä päivystyksen kokonaisuuden käytössä olevat tilat ovat neliömäärältään riittämättömät eivätkä ne vastaa nykyhetken päivystystoiminnan vaatimuksia. Tämän hetkinen tilajärjestely vaikeuttaa myös joustavaa yhteistoimintaa päivystyskokonaisuudessa. Suunnittelutyöryhmä esittää aiempien työryhmien esityksestä poiketen uudisrakentamista ratkaisuksi sekä päivystyksen että nopean diagnostiikan yksikön tilatarpeisiin. Aiempien esitysten yksityiskohtaisempi tarkastelu on nostanut esiin ongelmia, joita ei voitane ratkaista ilman uudisrakentamista. Aiemmassa suunnitelmassa päivystystoimintojen ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin kaavailtu noin 1400 neliömetrin tila on lähemmässä tarkastelussa osoittautunut riittämättömäksi toimintojen asianmukaista järjestämistä ajatellen. Tarkkailuyksikölle kaavailtuun tilaan ei voida sijoittaa sairaansijoja suunniteluussa määrässä. Nykyisen päivystyspoliklinikan rakenne ei ole muutettavissa modernin päivystysyksikön vaateita vastaavaksi. Lisäksi mm. ambulanssitilat, infektiopotilaiden tutkimiseen ja hoitoon tarvittava tilat, vahtimestarin tila ja omaisten tila on vaikea sovittaa aiemmin suunniteltuun tilaan. Päihtyneiden seurantavastuu siirtynee lainsäädännöllisesti lähivuosina terveystoimelle. Tämä seikka tulee niin ikään huomioida tilatarpeissa. Edellä kerrotun lisäksi päivystyksen toiminta mahdollisen remontoinnin aikana ei ole mahdollista eikä päivystystoiminnan siirto remontin ajaksi vuokratiloihin ole toiminnallisesti tai taloudellisesti järkevää. Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnallisiin prosesseihin ei tätä raporttia valmistellut työryhmä katsonut aiheelliseksi esittää muutoksia. Työryhmä määritteli aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja tämänhetkisen tilannearvion pohjalta em. toimintojen kannalta välttämättömät tilatarpeet ja totesin niiden toteuttamisen ilman uudisrakentamista mahdottomaksi Päivystyspoliklinikan tilantarpeet 19

20 Tilojen toiminnalliset vaatimukset Lähtökohtana on ns. yhden luukun ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat ilmoittautuvat samassa pisteessä. Toiminnallisesti päivystyspoliklinikan tiloista erotetaan kaksi puolta; vastaanottopuoli ja vuodepotilaiden puoli. 1. Vastaanottopuoli kävelevien potilaiden ilmoittautuminen potilaiden ohjaaminen samat tilat sekä kansanterveystyön että erikoissairaanhoidon potilaiden vastaanotoille yhteiset odotustilat Vuodepotilaiden puoli elvytyshuone vuodepotilaiden huoneet valvontahuone Yhteisinä tiloina näiden välissä ovat toimenpidehuoneet ja päivystyksen hermokeskus. Keskeisenä suunnitteluperusteena on pidettävä sitä, että kävelevien potilaiden ja vuodepaikkaa vaativien potilaiden tilat ovat toiminnallisesti riittävän erillään toisistaan. Voidaan ajatella, että tiloista erotetaan toiminnallisesti ns. vasen ja oikea puoli. Vasen puoli käsittää vastaanottopuolen ja oikea puoli valvonta- ja elvytystilat ja varsinaiset vuodepotilaiden huoneet. Näille yhteisiä tiloja ovat toimenpidetilat Tarpeellisten tilojen kuvaus 20 potilaan hoitamiseen välttämättömiä tiloja ovat: yksi valvontahuone jatkuvaa valvontaa tarvitsevien potilaiden hoitoon kuusi paikkaa yksi elvytyshuone kaksi paikkaa kuusi yhden potilaan huonetta kahteen oma WC (eristyspotilaiden hoitoon tarvittavat varusteet) kolme kahden potilaan huonetta kipsaus- ja toimenpidehuone näytteidenottohuone 20

21 pientoimenpide- ja korvatoimenpidehuone kolme lääkärin tutkimushuonetta kaksi vastaanottohuonetta yksi varustettuna gynekologisilla tutkimusvälineillä kaksi putkahuonetta tarve saattaa olla suurempikin (vrt. lakimuutos) huone sairaanhoitajan vastaanottoa varten huone puhelinpäivystyksen käyttöön Muut tarvittavat tilat: riittävät toimistotilat yksi huone kiinteästi valvonta- ja elvytyshuoneen yhteyteen ns. hermokeskus keskeiselle paikalle, jossa sihteerien, hoitajien ja lääkäreiden työtilat lääkehuone yksi huone sanelujen purkutilaksi yksi ylilääkärin huone yksi osastonhoitajan huone ylilääkärin ja osastonhoitajan huoneen yhteyteen neuvotteluhuone kaksi välineiden huoltotilaa (ns. huuhteluhuonetta) yksi toimenpidehuoneiden puolelle yksi potilashuoneiden puolelle paariaula varastotilat yksi huone liinavaatteille yksi huone valmiusvarastoksi yksi huone siivoustarvikkeille riittävät odotustilat itsenäisesti liikkuville potilaille odotustilat aikuispotilaille erikseen lapsipotilaiden odotustilat edellisistä jollakin tavalla erotetut odotustilat päihtyneille potilaille yksi huone omaisten käyttöön riittävät wc- ja pesutilat kaksi wc:a odottaville potilaille erikseen miehille ja naisille yksi wc itse käveleville vuodepotilaille inva- varustuksella yksi wc-pesuhuone varsinaisille vuodepotilaille henkilökunnan wc-tilat riittävät henkilökunnan sosiaaliset tilat kaksi lepohuonetta päivystävien lääkäreiden käyttöön suruhuone omaisille 21

22 4.3. Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Osana päivystysjärjestelyitä tarvitaan oma yksikkö potilaille, joiden tilanteen selvittely edellyttää 1-3 vuorokautta kestäviä lisätutkimuksia tai riittävin seurantavalmiuksin varustettua seurantaa. Nykyään nämä potilaat ohjautuvat joko erikoissairaanhoidon osastoille tai perusterveydenhuollon sairaaloihin. Pieni osa näistä potilaista on hoidettu päivystyksen tarkkailupotilaina. Vaatimus tämäntyyppiselle nopean diagnostiikan yksikölle kasvaa jatkuvasti. On tärkeää, että näiden potilaiden selvittelyt tehdään nopeasti ja potilaat pystytään ohjaamaan nopeasti tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Nopean diagnostiikan yksikkö (tarkkailuosasto, päivystysosasto) toimii kiinteänä osana päivystyspoliklinikkaa yhteistyössä sairaalan eri klinikoiden, terveyskeskusten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Yksikössä hoidettavat potilaat ovat potilaita, joille ei voida päivystyspoliklinikalla asettaa diagnoosia ja joiden katsotaan tarvitsevan lisätutkimuksia tai seurantaa. Yksikössä tehtyjen selvittelyjen jälkeen potilaat ohjataan oikeisiin hoitopaikkoihin oikeilla diagnooseilla ja hoito-ohjeilla. Tämä vähentää kuormitusta jatkohoitopaikassa ja todennäköisesti vältetään myös ns. turhia osastolle ottamisia Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet Toimintaansa nopean diagnostiikan yksikkö tarvitsee tilat 15 potilaan hoitamiseen. Toiminnan kannalta välttämättömiä tiloja ovat: kolme yhden potilaan huonetta yksi riittävillä varusteilla esim. sydämen rytminsiirron suorittamiseen nukutuksessa kaksi huonetta varustettuna epidemiavarusteilla näille huoneille oma tila hoitajille potilaiden seurantaa varten neljä kolmen potilaan huonetta kansliatilat hoitajille ja lääkärille apulaisosastonhoitajan työhuone kaksi huonetta varastotiloiksi hoitotarvikkeille ja liinavaatteille wc- ja pesutilat yksi wc- pesuhuone vuodepotilaille 22

23 yksi wc itsenäisesti liikkuville potilaille henkilökunnan wc-tilat 5. Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu Päivystyksen suunnittelutyöryhmän esittämien toiminnallisten muutosten arvioitu kustannusvaikutus työviikkoa kohti on kuvattu taulukossa 5. Ostopalveluiden osuuden muutoksesta aiheutuva kustannuslisäys tai vähennys on arvioitu palvelusta tällä hetkellä maksettavan korvauksen perusteella. Oman toiminnan kustannuksien arviossa on käytetty yhden viikon aikana toteutuneesta terveyskeskuslääkärin työpanoksesta aiheutuneita välittömiä kustannuksia lisättynä yhden viikonvaihteen aikana kertyneen aktiivivapaakertymän aiheuttaman työpanoksen vähentymisestä syntyvällä kustannuksella. Taulukko 5. Päivystystoiminnan muutoksien kustannusvaikutukset keskimääräistä työviikkoa kohti Tämän hetkinen toiminta Muutos; lisäys Muutos; vähennys Kaks; kansanterveystyön päivystys arkisin klo h 8h (40h) a` /viikko klo h (24 h) omana toimintana 1300 /viikko 23 6h (24h) a` /viikko Kaks; kansanterveystyön päivystys lauantaisin ja sunnuntaisin; II päivystäjä klo h (12 h) omana toimintana 220 /viikko 8h (16h) a` Viikonvaihde; Kuhmo Su 62 h ostopalveluna 9h 53 h

24 /viikko a /viikko a` Viikonvaihde; Sotkamo La h omana toimintana 350 /viikko 9 h a Viikonvaihde; Suomussalmi La h ostopalveluna 2300 /viikko 9h a /viikko 53 h a Yhteensä 6470 /viikko 8908 /viikko 3922 /viikko Muutos = /viikko/ /vuosi Erikoissairaanhoidon päivystyksen toiminnassa ei omana työnä ja ostopalveluna tehtävän päivystystyön suhde muutu. 6. Yhteenveto Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin erikseen akuuttia sairaanhoitoa ja päivystystä suunnitteleva työryhmä. Työryhmä valmisteli esityksensä, jossa määriteltiin päivystystoiminnan keskeiset linjaukset Kainuun maakunta- kuntayhtymässä vuosille Vuoden 2005 kuluessa jatkettiin suunnittelutyötä painopisteen ollessa Kainuun keskussairaalassa toteutuvan päivystyspoliklinikan toiminnan ja hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä perustettaviksi esitetyn nopean diagnostiikan yksikön toiminnan ja tilojen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuotiin tammikuussa 2006 esitys, jossa päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan tarvitsemat tilat oli suunniteltu järjestettäviksi Kainuun keskussairaalan nykyisiin tiloihin erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti lisättynä noin 140 neliömetrin lisärakentamisella. Uudisrakentaminen toimintatilojen järjestämisratkaisuna väistyi talousperustein. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei suunniteltu saneeraus ja vähäinen lisärakentaminen anna riittäviä mahdollisuuksia toiminnallisesti nykyaikaisen päivystysyksikön ja nopean diagnostiikan yksikön sijoittumiselle Kainuun keskussairaalaan. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja asetti keväällä 2006 työryhmän, jonka tehtävän oli koota aiempien selvitystöiden tulokset ja laatia ehdotus päivystystoiminnan ja nopeandiagnostiikan yksikön toiminnasta ja tilantarpeista sekä päivystystoiminnan maakunnallisesta kokonaisuudesta. Päivystyksen suunnittelutyöryhmä työskenteli edellä kuvatun toimeksiannon mukaisesti. Työryhmän esityksen keskeiset muutokset tämän hetken tilanteeseen ja aiempaan sosiaalija terveyslautakunnassa käsiteltyyn esitykseen nähden ovat seuraavat: 24

25 1. Kansanterveystyön päivystys Kajaanin seudun arkisin virka-aikana tapahtuva päivystystoiminta siirtyy raportissa tarkemmin määritellyin osin Kainuun keskussairaalan tiloihin. Toiminnan muutos vaatii yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksen. Työpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Keskussairaalassa arki-iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvan yhteispäivystyksen kokotyöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Seudullisesti toteutuvan kansanterveystyön päivystyksen volyymi yhtenäistetään raportissa erikseen kuvatulla tavalla. Lääkärityöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. 2. Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin tarvittavien tilojen rakentaminen toteutetaan uudisrakentamisena. Tilat suunnitellaan raportissa kuvatun yksityiskohtaisen tilatarvemäärityksen pohjalta. 25

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ELOKUU 2016 Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito Ydinviestit Terveysasemien aukioloajat ja kiireellisen hoidon järjestelyt vaihtelevat Suomessa huomattavasti. Kunnat

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Lapin sairaanhoitopiirin valtuusto 26.11.2014 Tulosaluejohtaja Antti Saari Ylihoitaja Marita Turulin Henkilöstöhallint o Tulosalueen ylihoitaja Marita Turulin Päivystys

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002)

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p. 040 330 6002) LOPEN KUNNAN TERVEYSPALVELUT Kunnanhallitus 25.4.2016 ( 78): Lopen kunnanhallitus keskusteli kokouksessaan 30.3.2016 kohdassa muut asiat Lopen kunnan terveyspalveluista. Keskustelun pohjana oli kuntalaiskeskustelu

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Vesa Vestala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin kannanotto TYKS Vakka-Suomen sairaalan tulevaisuudesta

Uudenkaupungin kaupungin kannanotto TYKS Vakka-Suomen sairaalan tulevaisuudesta Kaupunginhallitus 304 12.09.2016 Uudenkaupungin kaupungin kannanotto TYKS Vakka-Suomen sairaalan tulevaisuudesta 2156/00.01.00/2016 KHALL 12.09.2016 304 Taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu

Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu Oulun seudun terveydenhuollon palvelurakenneselvitys mihin on tultu vuoden 2011 aikana? Simo Kokko Oulu 20.12.2011 14.5.2012 1 Oulun tilanne ja hallitusohjelmassa ennakoitu uusi terveydenhuollon palveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen

Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen Helli-liikelaitoksen johtokunta 42 06.03.2012 Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen 32/1/120/2012 Helli 42 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/33 4.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (5) 33 Kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten hankinta HUSLABliikelaitokselta Pöydälle 14.05.2013 HEL 2013-006323 T 02 08 02 01 Päätösehdotus Esittelijä Taustaa

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Palveluiden alueellinen tuottaminen, toimitusjohtaja Hannu Leskinen, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtyma

Palveluiden alueellinen tuottaminen, toimitusjohtaja Hannu Leskinen, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtyma SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö Palveluiden alueellinen tuottaminen, toimitusjohtaja Hannu Leskinen, Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtyma Hannu Leskinen Terveydenhuollon

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 7 TOUKOKUU 2016 Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2015 Kyselytutkimuksen tuloksia 1 Ydinviestit Terveydenhuollon järjestäjiä oli Suomessa 151 kappaletta vuonna 2015.

Lisätiedot

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen -seminaari 4.6.2015 / Markku Herrala / perheneuvolan päällikkö Lainsäädäntötaustaa Koulupsykologipalvelujen

Lisätiedot

Hakemus Hakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen alkaen

Hakemus Hakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen alkaen Hakemus 1 (4) Sosiaali- ja terveysministeriö Hakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen 1.6.2017 alkaen Inarin kunta hakee lupaa pysyvän perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen

Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset. Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Uudet, innovoidut palvelut ja niiden vaikutukset Päivystykset ja ensihoito asiakasprosessityöryhmä Pj. Paula Reponen Hoidon tarpeen arviointi Yhtenäinen ohje hoidon tarpeen arviointiin terveyskeskuksille

Lisätiedot

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus TERVEYDENHUOLLON 27.

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen

Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) Terveydenhuollon palvelualue 7720/2015 Suun terveydenhuolto Julkinen Kuopion kaupunki Sopimus 1 (4) SOPIMUS VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ POHJOIS-SAVON ALUEELLA Sopijapuolet Kuopion kaupunki ja Lapinlahden kunta Pohjois-Savon

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa 27.10.2016 Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Usein kysytyt kysymykset vastauksineen liittyvät

Lisätiedot

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa

Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa Palliatiivinen ja saattohoito Jyväskylän kotisairaalassa KUOLEMA TULEE, OLETKO VALMIS seminaari KS-KS Auditorio 10.10.2016 Evl Emma Honkanen Kotisairaala Tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS LAPE - lastensuojelun oppimisverkosto 12.9.2016, Kuopio Helena Saari Perhekeskusvastaava Tarja Juppi Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen vs.vastuualuepäällikkö 16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta

30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä ja toteuttamisesta Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2016 1 (6) Perusturvalautakunta, 7, 28.01.2016 Kunnanhallitus, 20, 08.02.2016 Perusturvalautakunta, 30, 20.04.2016 30 Selvitys ikääntyvien palveluasumisen järjestämisestä

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien tulokset 21.6.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITTEET Tavoitteena on nykyisen palvelurakenteen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä.

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä. VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Veera Valtanen, Markku Similä Tammikuu 2012 taustalla Kainuun ammattiopiston ammatillisten täydennyskoulutusten kehittämistyö

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010

Sairaalatyöryhmä on käsitellyt asiaa viimeksi kokouksessaan 2.2.2010. Liite nro 1, sairaalatyöryhmän muistio 2.2.2010 Kuntayhtymähallitus 19 16.02.2010 Kuntayhtymävaltuusto 8 25.05.2010 Sosterin talouden ja toiminnan sopeuttaminen koskien osastoja 4 A, 4 B ja 5 A (hanke 17) sekä kirurgian, synnytys- ja naistentautien

Lisätiedot

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä

Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Psykiatrisen päivystyksen integroituminen yhteispäivystykseen Helsingissä Laura Moring Ayl, Malmin päivystys, Helsinki Sisätautien ja akuuttilääketieteen el 17.11.2016 Päivystys Helsingissä Integraatio

Lisätiedot

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maakunnallinen Kuntoutuksen Toimintaohjelma terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntoutusyhteistyön päivitys 2020 luvulle SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGINEN PROJEKTI 2016-2017 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike lähihoitaja lähihoitaja

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike lähihoitaja lähihoitaja Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Kajaanin seudun joukkoliikenne. Seutuliikenteen kesäaikataulu 6.6.-10.8.2016 (linjat 11-12) 5.6.-10.8.2016 (linjat 20-40)

Kajaanin seudun joukkoliikenne. Seutuliikenteen kesäaikataulu 6.6.-10.8.2016 (linjat 11-12) 5.6.-10.8.2016 (linjat 20-40) seudun joukkoliikenne Seutuliikenteen kesäaikataulu 6.6.-10.8.2016 (linjat 11-12) 5.6.-10.8.2016 (linjat 20-40) 1.6.2016 seudun joukkoliikenteen seutuliikenteen aikataulukirjaan on koottu 5.6.-10.8.2016

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 1 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 19.5.2016/täydennys7.6.2016 ASIA: ESSOTE:n kannanotto hallituksen esitykseen laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 8.8.2014 nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 8.8.2014 kello 13.00 14.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut. Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012

Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut. Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012 Kainuun perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut Perhekeskus tiimivastaavat Terttu Karppinen Helena Saari 13.12.2012 PERHEKESKUSTEN PERUSAJATUKSET Luodaan koko perheen hyvinvointia tukevien seudullisten

Lisätiedot

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro

Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Ikäihmisten vaikuttajaraati 9.3.2016 Ikäihmisten asiakasnäkökulma Kommenttipuheenvuoro Sisältö: Ikääntyvät hämeenlinnalaiset / ikäihmisten vaikuttajaraati SOTE -kokonaisuus SOTE -suunnittelu 2016 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari

Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari Sosiaali ja terveydenhuollon uudet yhteen sovitetut järjestämismallit seminaari 22.10.2007 Kokemuksia Kainuun maakuntamallista Maakuntavaltuutettu Anne Huotari, Kainuun maakunta kuntayhtymä Kokemuksia

Lisätiedot

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä

Asiakasläht. htöisyyden. sektorilla Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Asiakasläht htöisyyden näkökulmia kulmia julkisella sektorilla 7.6.2012 Eija Tolonen vanhuspalvelujohtaja, YTM Kainuun maakunta kuntayhtymä Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2011 Kainuu

Lisätiedot

TAMMIHARJUN SAIRAALAKIINTEISTÖN KAUPPA SEKÄ AIESOPIMUS RAASEPORIN KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ

TAMMIHARJUN SAIRAALAKIINTEISTÖN KAUPPA SEKÄ AIESOPIMUS RAASEPORIN KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ HALLITUS 80 28.05.2012 TAMMIHARJUN SAIRAALAKIINTEISTÖN KAUPPA SEKÄ AIESOPIMUS RAASEPORIN KAUPUNGIN JA HUS-KUNTAYHTYMÄN VÄLILLÄ 336/02/07/2012 HALL 80 Kiinteistökauppa HUS:n hallitus hyväksyi 11.10.2010

Lisätiedot