PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006"

Transkriptio

1 Erillisliite nro: 5 ( ) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen; ylilääkäri Asta Komulainen; tulosyksikön päällikkö Vesa Lappeteläinen; vs. ylilääkäri Juha Luukinen; ylilääkäri Anika Meriläinen; osastonhoitaja Kalle Rissanen; ylilääkäri Aaro Tolonen; ylilääkäri

2 Mauno Saari; vs. terveysjohtaja, pj. Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna Päivystyksen nykytila Kansanterveystyön päivystys Erikoissairaanhoidon päivystys 9 4 Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Toiminta virka-ajan ulkopuolella Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Päivystyspoliklinikan tilantarpeet Tilojen toiminnalliset vaatimukset 16 2

3 Tarpeellisten tilojen kuvaus Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet 18 5 Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu 19 6 Yhteenveto Johdanto Kainuun maakuntakokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin työryhmä, joka selvitteli akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestelyjä Kainuussa. Hallintokokeilun käynnistyttyä suunnittelutyö jatkui jakautuen Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan toiminnan ja tilojen suunniteluun ja Kainuun keskussairaalaan yhteyteen perustettavan nopean diagnostiikan yksikön toiminta- ja tilasuunnitteluun. Näillä osa-alueilla tehdyn suunnittelutyön pohjalta päädyttiin vuodenvaihteessa esittämään sosiaali- ja terveyslautakunnalle päivystyspoliklinikan tilojen remontointia paremmin päivystystoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi sekä nopean diagnostiikan yksikön perustamista nykyisiin lastentautien poliklinikan tiloihin. Edellä kuvattu suunnitelma edellytti toteutuakseen aiemmin tarkkailuosastona toimineen osasto 2 toiminnan lakkauttamista ja näin vapautuvien tilojen saneerausta sisätautipoliklinikan käyttöön, sisätautipoliklinikan tilojen saneeraamista lastentautien poliklinikan käyttöön soveltuviksi ja vapautuvan lastentautien poliklinikan tilojen muuttamista 15 sairaansijaa käsittävän nopean diagnostiikan yksikön tarpeita vastaaviksi. Edellä kuvattu suunnitelma perustui valtaosin olemassa olevien tilojen muuttamiseen tulevia toiminnallisia tarpeita vastaavaksi. Jo suunnitteluryhmien työn kuluessa kävi selväksi, että päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön toimintaa parhaiten soveltuva tilaratkaisu vaatisi uudisrakentamista. Kustannussyistä päädyttiin ensivaiheessa esittämään muutosten toteuttamista nykyisten tilojen saneerauksen ja noin sadan neliön uudisrakentamisen kautta. Osasto 2:n saneeraus sisätautipoliklinikan tarpeita vastaavaksi ja sisätautien poliklinikan toiminnan siirto toteutettiin kesäkuussa Saneeraussuunnitelman käytännön toteuttamisen lähestyessä nousi esiin tekijöitä, joita ei aiemman suunnittelun yhteydessä oltu riittävästi otettu huomioon. Päivystyksen tulevan toiminnan uudelleen arviointi kevään 2006 aikana nosti esiin lukuisia ongelmia, jotka vaativat uudisrakentamisvaihtoehdon nostamista uudelleen esiin. Näistä tärkeimpinä nousivat esiin keskussairaalan rampin väistämätön uudistaminen lähivuosina sekä päivystyspoliklinikan saneerauksen ja toiminnan jatkamisen mahdottomuus samanaikaisesti. 3

4 Edellisten lisäksi ei päivystystoiminnan maakunnallisia muutostarpeita oltu riittävästi otettu huomioon vuoden 2005 aikana tapahtuneessa suunnittelussa. Näistä syistä päätettiin keväällä 2006 ottaa päivystyksen ja nopeaan diagnostiikan yksikön kokonaisuuden suunnittelu vielä uudelleen tarkasteltavaksi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja antoi tehtävän työryhmälle, jonka muodostivat hallintoylihoitaja Helena Heikkinen, osastonhoitaja Sirpa Huusko, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastuuyksikköpäällikkö Asta Komulainen, vs. ylilääkäri Vesa Lappeteläinen, ylilääkäri Juha Luukinen, osastonhoitaja Anika Meriläinen, ylilääkäri Kalle Rissanen, ylilääkäri Aaro Tolonen ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari. Työryhmän tehtäväksi asetettiin koko maakunnan päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilatarpeiden kokonaisuuden uudelleen arviointi käytettävissä olevien aiempien selvitysten sekä myöhemmin muotoutuneiden uusien näkökulmien pohjalta. Tässä selvityksessä kuvataan päivystystoiminnan nykytila maakunta- kuntayhtymässä ja tuodaan esille työryhmän työskentelyn tuloksena syntynyt esitys päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilojen järjestämisestä. Hoitoketju Oy:ltä tilattua Kainuun maakunnan päivystystoiminnan järjestämistä koskevaa selvitystä hyödynnetään tässä raportissa päivystystoiminnan kustannusvertailun osalta. 2. Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestämistä Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä työstänyt työryhmä asetti päivystystoiminnalle seuraavat tavoitteet: 1. Päivystyspalvelujen hyvä ja tasapuolinen saatavuus ja saavutettavuus maakunnassa 2. Onnistunut terveyspalvelujen ensikontakti 3. Sujuva tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden käynnistyminen 4. Tutkimus ja hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa 5. Jatkohoidon turvaaminen 6. Väestön ohjaus tarkoituksenmukaiseen päivystyspalvelujen käyttöön 7. Väestön luottamus maakunnan akuuttihoito- ja päivystysjärjestelyihin 8. Toimiva yhteistyö ensihoidon ja sairaankuljetuksen, sekä muiden toimijoiden kanssa 9. Akuuttihoidon ja päivystyksen jatkuva taloudellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta 10. Ennaltaehkäisevän työn huomioiminen ja liittäminen päivystysajan toimintaan Työryhmä jakoi päivystystoiminnan kehittämisen kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe tulisi toteuttaa vuoden 2005 kuluessa ja toinen vaihe vuosien 2006 ja 2007 aikana. Akuutti vuodeosastohoito ja 4

5 päivystysjärjestelyt -työryhmän ehdotus oli vaiheen I osalta seuraava: 1 Ympärivuorokautinen päivystyspiste on Kainuun keskussairaalan päivystys-poliklinikalla. Potilaat tulevat päivystyspoliklinikalle lähetteellä ja vaikeissa äkillisissä sairaustilanteissa ambulanssilla ilman lähetettä. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa nykyiseen tapaan. 3 Yhteispäivystyksen polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan klo kansanterveystyön yhteispäivystyksessä. Yhteispäivystyksen muodostivat tuolloin Kajaani, Sotkamo, Paltamo, Vuolijoki ja Ristijärvi. 4 Virka-ajan jälkeinen oma päivystys jää Ylä-Kainuuseen Suomussalmelle, Sotkamoon ja Kuhmoon. Päivystys on Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa arki-iltaisin ma pe klo ja Sotkamossa klo Arkiöisin päivystys keskitetään Kainuun keskussairaalaan ma pe klo väliseksi ajaksi. 6 Viikonlopun päivystys on perjantaista klo 15 maanantaihin klo 08 Kainuun keskussairaalassa olevan yhteispäivystyksen lisäksi Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa jatkuvana. Ylä-Kainuun ja Kuhmon viikonloppupäivystys toteutetaan ostopalveluna. Sotkamossa on päivystysvastaanotto lauantaina neljä tuntia. Työryhmän suunnitelman mukaan toisen vaiheen päivystys toimii keskitetysti Kainuun keskussairaalassa sen jälkeen, kun tarvittavat tilamuutokset on voitu toteuttaa. Lisätilaa ja myös henkilöstön siirtoja tarvitaan riittävän vastaanottotoiminnan ja tarkkailuosaston käynnistämiseksi. Hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä toimineessa työryhmässä ajateltiin toiminnan rakentuvan siten, että: 1 Lähetteellä tulevat ja tarkkailua vaativat päivystyspotilaat tulevat Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle, joka on auki ympärivuorokauden. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa jatkossa erikseen suunnitellulla tavalla. 3 Polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan yhteispäivystyksessä Kajaanin, Ristijärven, Paltamon ja Vuolijoen osalta klo 16 alkaen. Sotkamon potilaat klo 18 alkaen ja koko Kainuun potilaat klo 20 alkaen. Viikonloppuisin päivystystoimintaa on Sotkamossa ja Kuhmossa neljä (4) tuntia päivässä ja Ylä-Kainuussa kuusi (6) tuntia päivässä. Tämä järjestely on mahdollinen, mikäli 5

6 Ylä-Kainuun ja Kuhmon lääkärivirat saadaan täytettyä Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna 2005 Päiväystoiminnan ja nopean diagnostiikanyksikön toiminnan suunnittelua jatkettiin vuoden 2005 kuluessa päivystystoiminnasta pääosin vastuussa olleiden henkilöiden muodostaman työryhmän kokouksissa. Näitä kokouksia järjestettiin yhteensä kuusi. Lisäksi syksyn 2005 kuluessa toteutui kolme osasto kahden toiminnan lakkauttamiseen kytkeytynyttä neuvonpitoa. Työryhmän työn tuloksena muotoutui käsitys Kainuun keskussairaalan yhteyteen perustettavaksi suunniteluun nopean diagnostiikkaan yksikön toiminnan sisällöstä ja toiminnan resurssitarpeista keskeisin osin. Virka-ajan ulkopuolisien kansanterveystyön päivystyksen järjestämisessä aiemmin hallintokokeiluun suunnittelun yhteydessä sovitulla tavalla edettiin tämän työryhmän työn tuloksena siten että Ylä-Kainuun hiljaisen ajan päivystys siirtyi Kainuun keskussairaalaan. 3. Päivystyksen nykytila 6

7 3.1. Kansanterveystyön päivystys Kansanterveystyön päivystyksen jakautuminen eri terveysasemille ja Kainuun keskussairaalan yhteispäivystykseen arkisin, viikonloppuisin ja eri vuorokaudenaikoina on kuvattu taulukossa 1. Virka-ajan päivystystoiminta toteutetaan kokonaisuudessaan omilla terveysasemilla ja hiljaisen ajan (klo ) päivystys arkisin on keksitetty Kainuun keskussairaalaan. Päivystäjä on paikalla Kuhmon ja Suomussalmen terveysasemilla lauantaiaamusta maanantaiaamuun. Tuolla aikavälillä aktiivinen vastaanottotoiminta on pyritty rajaamaan lauantai- ja sunnuntaipäiviin. Sotkamossa päivystäjä on paikalla lauantaisin. Terveysasemien virka-ajan päivystys toteutetaan tällä hetkellä terveyskeskuslääkäreiden virkatyönä, samoin keskussairaalaan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva virka-ajan ulkopuolinen iltapäivystys. Viikonloppupäivystys toteutetaan koko maakunnassa Sotkamon terveysasemaa lukuun ottamatta tällä hetkellä ostopalveluna. Kansaterveystyön virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyntimäärät on kuvattu toimipisteittäin taulukossa 2. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit, niiden ajallinen lukumäärä ja käynneistä eri ajankohtina aiheutuvat kustannukset on kuvattu Suomussalmen terveysasemana osalta taulukossa 3 ja Kuhmon terveysaseman osalta taulukossa 4. Kustannusarvion pohjana on käytetty Hoitoketju Oy:n omassa selvityksessään arvioimaa käsitystä Kuhmon viikonloppupäivystyksen viikkokustannuksista. 7

8 Taulukko 1. Kansanterveystyön päivystys Kainuussa Kansanterveystyön päivystys arkisin Kansanterveystyön päivystys viikonloppuina Oma terveys asema Oma terveys asema Kaks Suomussalmen terveysasema Kaks Oma terveys-asema. Kaks Suomussalmen terveysasema Kajaani X X X X Paltam o Ristijärv i Vuolijok i X X X X X X X X X X X X Hyrynsa lmi Puolank a Suomu ssalmi X X X X X X X X X X X X X Kuhmo X saakka jälkee n X La ja Su Päi vystäjä paikalla; La Ma 8

9 08.00 Sotkam o X saakka jälkee n X La X Taulukko 2. Kansanterveystyön päivystyskäynnit virka-ajan ulkopuolella Päivystyspiste Arkisi n Lauan taisin Sunn untais in Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani, KAKS 2366 perjantai-ilta maanantaiaamu 3469 Taulukko 3. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Suomussalmen terveysasemalla

10 Pe klo 18- La La klo 15- Su Su klo 14- Ma La klo Su klo Yhteens ä Käynnit 727 (44 %) 924 (56 %) 1651 Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %) 1600 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Taulukko 4. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Kuhmon terveysasemalla Pe klo 18- La La klo Yhteensä La klo 15- Su Su klo Su klo 14- Ma Käynnit Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %)

11 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Erikoissairaanhoidon päivystys Kainuun maakunnan erikoissairaanhoidon päivystys hoidetaan Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Poliklinikka on lähtökohtaisesti lähetepoliklinikka, mutta kaikki välitöntä apua tarvitsevat ihmiset hoidetaan. Poliklinikka on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Sairaalan etupäivystys on jakamaton. Takapäivystäjinä toimivat anestesiologian, kirurgian, sisätautien, gynekologian ja lastentautien päivystäjät. Poliklinikan päivystäjä ja anestesiologian päivystäjä ovat talossa koko ajan, muiden erikoisalojen päivystysmuoto on vapaamuotoinen päivystys. Varsinaisia päivystyskäyntejä kertyy noin vuodessa jakautuen siten, että lauantai ja sunnuntai ovat hiljaisimpia vuorokausia. Näinä päivinä keskimääräinen kävijämäärä on noin 25. Öisin (ma - pe 22-08, la - su 22-09) päivystyspoliklinikan päivystävä lääkäri hoitaa myös ilman lähetettä tulevat terveyskeskuspotilaat. Näitä potilaita käy noin 1000 vuodessa. Edellisten tehtävien lisäksi päivystäjä vastaa sairaalan vuodeosastojen akuuttitarpeisiin. Erikoissairaanhoidon päivystyksen käyntilukuja on kuvattu kaavioissa 1-8. Samoihin taulukoihin on koottu erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi myös Kainuun keskussairaalassa toteutuneiden kansanterveystyön päivystyksen ja Kajaanin kaupungin pääterveysaseman päivystyksen käyntilukuja aikavälillä Kaavio1. 11

12 Kaavio 2. 12

13 Kaavio 3. Kaavio 4. 13

14 Kaavio 5. 14

15 Kaavio 6. 15

16 Kaavio 7. Kaavio 8. 16

17 4. Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä 4.1. Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Virka-ajan päivystystoiminta maakunnan terveysasemilla jatkuu pääosin ennallaan. Työryhmän esityksen keskeisin muutos tämän hetken toimintaan kansanterveystyön virka-ajan päivystyksen suhteen liittyy Kajaanin pääterveysaseman virka-ajan päivystykseen. Työryhmä esittää, että tällä hetkellä Kajaanin pääterveysasemalle ohjautuvat sellaiset potilaat, jotka ensihoidossa on katsottu kansanterveystyön päivystykseen kuuluviksi, välitöntä tutkimusta, tarkkailua ja hoitoa vaativiksi, ohjataan tutkittavaksi Kainuun keskussairaalan kansanterveystyön päivystyspisteeseen myös virka-aikana. Suurin osa näistä potilaista on ns. 17

18 ambulanssipotilaita. Sellaiset ambulanssipotilaat, jotka eivät ensihoidon arvion perusteella tarvitse välitöntä tukimusta ja tarkkailua ohjataan edelleen terveysasemille. Edellä kerrottu toiminnan muutos vaatii Keskussairaalan päivystyksen vahvistamista yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksella. Tämä työpanos on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna laajemman hankintaprosessin osana. Menettely vapauttaa osan Kajaanin seudun terveyskeskuslääkärityöpanoksesta varsinaiseen kansanterveystyöhön ja vastaanottotyöhön. Toiminnan järjestäminen ostopalveluna on tällä hetkellä vallitsevasta lääkäripulasta johtuva tilapäisratkaisu ja lääkäritilanteen kohennuttua riittävästi toiminta järjestetään virkatyönä Toiminta virka-ajan ulkopuolella Virka-ajan ulkopuolisen kansaterveystyön päivystyksen suhteen työryhmä esittää kolmea olennaista muutosta tämänhetkiseen toimintaan. 1. Virka-ajan ulkopuolella arkisin ja viikonloppuisin Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva kansanterveystyön päivystys hoidetaan kokonaan ostopalveluna. 2. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien päivystys virka-ajan ulkopuolella päättyy arkisin klo 18.00, jonka jälkeen päivystysvastuu siirtyy Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystykseen. Kello po. terveysasemien päivystyksestä vastaavat terveysasemien omat lääkärit tai laajemman hankintaprosessin yhteydessä asemille virka-ajan työhön sijoittuvat yksityisen palveluntuottajan toimittamat lääkärit. 3. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien viikonlopun päivystystä supistetaan ja päivystystoiminnan volyymi yhdenmukaistetaan. Ostopalveluna toteutuva viikonlopun päivystys järjestetään Kuhmossa sunnuntaisin klo , Sotkamossa lauantaisin klo ja Suomussalmella lauantaisin klo Muina aikoina päivystyksestä vastaa Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystys Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden suunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on Kainuun hallintokokeilun suunnittelusta lähtien ollut kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain mukaisten toimintojen mahdollisimman joustava yhteensovittaminen sekä virka-aikana toteutuvien terveysasemien lääkäri- ja päivystyspalveluiden turvaaminen. Kainuun 18

19 keskussairaalaan päivystyspoliklinikalle sijoittuvat kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnot ovat tässä prosessissa avainasemassa. Hallinnollisesti toiminnot sijoittuvat samalle vastuualueelle ja käytännön toiminta toteutuu fyysisesti yhtenäisissä tiloissa yhteisen henkilökunnan toteuttamana. Tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun palvelu, jossa ensiapuun hakeutuvien potilaiden hoitovastuu määritetään pääsääntöisesti hätätapauksia lukuun ottamatta poliklinikalle saapumisen ja ilmoittautumisen yhteydessä samalta luukulta. Henkilöstön toiminnassa tavoitellaan vastuun ja kuormituksen mahdollisimman tasaista jakautumista ja ristikkäin työskentelyä kussakin työvuorossa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan kytkeytyvät muutokset kytkeytyvät olennaisin osin muutostarpeisiin päivystyksen kokonaisuudessa ja ovat luonteeltaan fyysiseen toimintaympäristöön liittyviä. Tällä hetkellä päivystyksen kokonaisuuden käytössä olevat tilat ovat neliömäärältään riittämättömät eivätkä ne vastaa nykyhetken päivystystoiminnan vaatimuksia. Tämän hetkinen tilajärjestely vaikeuttaa myös joustavaa yhteistoimintaa päivystyskokonaisuudessa. Suunnittelutyöryhmä esittää aiempien työryhmien esityksestä poiketen uudisrakentamista ratkaisuksi sekä päivystyksen että nopean diagnostiikan yksikön tilatarpeisiin. Aiempien esitysten yksityiskohtaisempi tarkastelu on nostanut esiin ongelmia, joita ei voitane ratkaista ilman uudisrakentamista. Aiemmassa suunnitelmassa päivystystoimintojen ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin kaavailtu noin 1400 neliömetrin tila on lähemmässä tarkastelussa osoittautunut riittämättömäksi toimintojen asianmukaista järjestämistä ajatellen. Tarkkailuyksikölle kaavailtuun tilaan ei voida sijoittaa sairaansijoja suunniteluussa määrässä. Nykyisen päivystyspoliklinikan rakenne ei ole muutettavissa modernin päivystysyksikön vaateita vastaavaksi. Lisäksi mm. ambulanssitilat, infektiopotilaiden tutkimiseen ja hoitoon tarvittava tilat, vahtimestarin tila ja omaisten tila on vaikea sovittaa aiemmin suunniteltuun tilaan. Päihtyneiden seurantavastuu siirtynee lainsäädännöllisesti lähivuosina terveystoimelle. Tämä seikka tulee niin ikään huomioida tilatarpeissa. Edellä kerrotun lisäksi päivystyksen toiminta mahdollisen remontoinnin aikana ei ole mahdollista eikä päivystystoiminnan siirto remontin ajaksi vuokratiloihin ole toiminnallisesti tai taloudellisesti järkevää. Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnallisiin prosesseihin ei tätä raporttia valmistellut työryhmä katsonut aiheelliseksi esittää muutoksia. Työryhmä määritteli aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja tämänhetkisen tilannearvion pohjalta em. toimintojen kannalta välttämättömät tilatarpeet ja totesin niiden toteuttamisen ilman uudisrakentamista mahdottomaksi Päivystyspoliklinikan tilantarpeet 19

20 Tilojen toiminnalliset vaatimukset Lähtökohtana on ns. yhden luukun ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat ilmoittautuvat samassa pisteessä. Toiminnallisesti päivystyspoliklinikan tiloista erotetaan kaksi puolta; vastaanottopuoli ja vuodepotilaiden puoli. 1. Vastaanottopuoli kävelevien potilaiden ilmoittautuminen potilaiden ohjaaminen samat tilat sekä kansanterveystyön että erikoissairaanhoidon potilaiden vastaanotoille yhteiset odotustilat Vuodepotilaiden puoli elvytyshuone vuodepotilaiden huoneet valvontahuone Yhteisinä tiloina näiden välissä ovat toimenpidehuoneet ja päivystyksen hermokeskus. Keskeisenä suunnitteluperusteena on pidettävä sitä, että kävelevien potilaiden ja vuodepaikkaa vaativien potilaiden tilat ovat toiminnallisesti riittävän erillään toisistaan. Voidaan ajatella, että tiloista erotetaan toiminnallisesti ns. vasen ja oikea puoli. Vasen puoli käsittää vastaanottopuolen ja oikea puoli valvonta- ja elvytystilat ja varsinaiset vuodepotilaiden huoneet. Näille yhteisiä tiloja ovat toimenpidetilat Tarpeellisten tilojen kuvaus 20 potilaan hoitamiseen välttämättömiä tiloja ovat: yksi valvontahuone jatkuvaa valvontaa tarvitsevien potilaiden hoitoon kuusi paikkaa yksi elvytyshuone kaksi paikkaa kuusi yhden potilaan huonetta kahteen oma WC (eristyspotilaiden hoitoon tarvittavat varusteet) kolme kahden potilaan huonetta kipsaus- ja toimenpidehuone näytteidenottohuone 20

21 pientoimenpide- ja korvatoimenpidehuone kolme lääkärin tutkimushuonetta kaksi vastaanottohuonetta yksi varustettuna gynekologisilla tutkimusvälineillä kaksi putkahuonetta tarve saattaa olla suurempikin (vrt. lakimuutos) huone sairaanhoitajan vastaanottoa varten huone puhelinpäivystyksen käyttöön Muut tarvittavat tilat: riittävät toimistotilat yksi huone kiinteästi valvonta- ja elvytyshuoneen yhteyteen ns. hermokeskus keskeiselle paikalle, jossa sihteerien, hoitajien ja lääkäreiden työtilat lääkehuone yksi huone sanelujen purkutilaksi yksi ylilääkärin huone yksi osastonhoitajan huone ylilääkärin ja osastonhoitajan huoneen yhteyteen neuvotteluhuone kaksi välineiden huoltotilaa (ns. huuhteluhuonetta) yksi toimenpidehuoneiden puolelle yksi potilashuoneiden puolelle paariaula varastotilat yksi huone liinavaatteille yksi huone valmiusvarastoksi yksi huone siivoustarvikkeille riittävät odotustilat itsenäisesti liikkuville potilaille odotustilat aikuispotilaille erikseen lapsipotilaiden odotustilat edellisistä jollakin tavalla erotetut odotustilat päihtyneille potilaille yksi huone omaisten käyttöön riittävät wc- ja pesutilat kaksi wc:a odottaville potilaille erikseen miehille ja naisille yksi wc itse käveleville vuodepotilaille inva- varustuksella yksi wc-pesuhuone varsinaisille vuodepotilaille henkilökunnan wc-tilat riittävät henkilökunnan sosiaaliset tilat kaksi lepohuonetta päivystävien lääkäreiden käyttöön suruhuone omaisille 21

22 4.3. Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Osana päivystysjärjestelyitä tarvitaan oma yksikkö potilaille, joiden tilanteen selvittely edellyttää 1-3 vuorokautta kestäviä lisätutkimuksia tai riittävin seurantavalmiuksin varustettua seurantaa. Nykyään nämä potilaat ohjautuvat joko erikoissairaanhoidon osastoille tai perusterveydenhuollon sairaaloihin. Pieni osa näistä potilaista on hoidettu päivystyksen tarkkailupotilaina. Vaatimus tämäntyyppiselle nopean diagnostiikan yksikölle kasvaa jatkuvasti. On tärkeää, että näiden potilaiden selvittelyt tehdään nopeasti ja potilaat pystytään ohjaamaan nopeasti tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Nopean diagnostiikan yksikkö (tarkkailuosasto, päivystysosasto) toimii kiinteänä osana päivystyspoliklinikkaa yhteistyössä sairaalan eri klinikoiden, terveyskeskusten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Yksikössä hoidettavat potilaat ovat potilaita, joille ei voida päivystyspoliklinikalla asettaa diagnoosia ja joiden katsotaan tarvitsevan lisätutkimuksia tai seurantaa. Yksikössä tehtyjen selvittelyjen jälkeen potilaat ohjataan oikeisiin hoitopaikkoihin oikeilla diagnooseilla ja hoito-ohjeilla. Tämä vähentää kuormitusta jatkohoitopaikassa ja todennäköisesti vältetään myös ns. turhia osastolle ottamisia Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet Toimintaansa nopean diagnostiikan yksikkö tarvitsee tilat 15 potilaan hoitamiseen. Toiminnan kannalta välttämättömiä tiloja ovat: kolme yhden potilaan huonetta yksi riittävillä varusteilla esim. sydämen rytminsiirron suorittamiseen nukutuksessa kaksi huonetta varustettuna epidemiavarusteilla näille huoneille oma tila hoitajille potilaiden seurantaa varten neljä kolmen potilaan huonetta kansliatilat hoitajille ja lääkärille apulaisosastonhoitajan työhuone kaksi huonetta varastotiloiksi hoitotarvikkeille ja liinavaatteille wc- ja pesutilat yksi wc- pesuhuone vuodepotilaille 22

23 yksi wc itsenäisesti liikkuville potilaille henkilökunnan wc-tilat 5. Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu Päivystyksen suunnittelutyöryhmän esittämien toiminnallisten muutosten arvioitu kustannusvaikutus työviikkoa kohti on kuvattu taulukossa 5. Ostopalveluiden osuuden muutoksesta aiheutuva kustannuslisäys tai vähennys on arvioitu palvelusta tällä hetkellä maksettavan korvauksen perusteella. Oman toiminnan kustannuksien arviossa on käytetty yhden viikon aikana toteutuneesta terveyskeskuslääkärin työpanoksesta aiheutuneita välittömiä kustannuksia lisättynä yhden viikonvaihteen aikana kertyneen aktiivivapaakertymän aiheuttaman työpanoksen vähentymisestä syntyvällä kustannuksella. Taulukko 5. Päivystystoiminnan muutoksien kustannusvaikutukset keskimääräistä työviikkoa kohti Tämän hetkinen toiminta Muutos; lisäys Muutos; vähennys Kaks; kansanterveystyön päivystys arkisin klo h 8h (40h) a` /viikko klo h (24 h) omana toimintana 1300 /viikko 23 6h (24h) a` /viikko Kaks; kansanterveystyön päivystys lauantaisin ja sunnuntaisin; II päivystäjä klo h (12 h) omana toimintana 220 /viikko 8h (16h) a` Viikonvaihde; Kuhmo Su 62 h ostopalveluna 9h 53 h

24 /viikko a /viikko a` Viikonvaihde; Sotkamo La h omana toimintana 350 /viikko 9 h a Viikonvaihde; Suomussalmi La h ostopalveluna 2300 /viikko 9h a /viikko 53 h a Yhteensä 6470 /viikko 8908 /viikko 3922 /viikko Muutos = /viikko/ /vuosi Erikoissairaanhoidon päivystyksen toiminnassa ei omana työnä ja ostopalveluna tehtävän päivystystyön suhde muutu. 6. Yhteenveto Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin erikseen akuuttia sairaanhoitoa ja päivystystä suunnitteleva työryhmä. Työryhmä valmisteli esityksensä, jossa määriteltiin päivystystoiminnan keskeiset linjaukset Kainuun maakunta- kuntayhtymässä vuosille Vuoden 2005 kuluessa jatkettiin suunnittelutyötä painopisteen ollessa Kainuun keskussairaalassa toteutuvan päivystyspoliklinikan toiminnan ja hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä perustettaviksi esitetyn nopean diagnostiikan yksikön toiminnan ja tilojen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuotiin tammikuussa 2006 esitys, jossa päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan tarvitsemat tilat oli suunniteltu järjestettäviksi Kainuun keskussairaalan nykyisiin tiloihin erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti lisättynä noin 140 neliömetrin lisärakentamisella. Uudisrakentaminen toimintatilojen järjestämisratkaisuna väistyi talousperustein. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei suunniteltu saneeraus ja vähäinen lisärakentaminen anna riittäviä mahdollisuuksia toiminnallisesti nykyaikaisen päivystysyksikön ja nopean diagnostiikan yksikön sijoittumiselle Kainuun keskussairaalaan. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja asetti keväällä 2006 työryhmän, jonka tehtävän oli koota aiempien selvitystöiden tulokset ja laatia ehdotus päivystystoiminnan ja nopeandiagnostiikan yksikön toiminnasta ja tilantarpeista sekä päivystystoiminnan maakunnallisesta kokonaisuudesta. Päivystyksen suunnittelutyöryhmä työskenteli edellä kuvatun toimeksiannon mukaisesti. Työryhmän esityksen keskeiset muutokset tämän hetken tilanteeseen ja aiempaan sosiaalija terveyslautakunnassa käsiteltyyn esitykseen nähden ovat seuraavat: 24

25 1. Kansanterveystyön päivystys Kajaanin seudun arkisin virka-aikana tapahtuva päivystystoiminta siirtyy raportissa tarkemmin määritellyin osin Kainuun keskussairaalan tiloihin. Toiminnan muutos vaatii yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksen. Työpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Keskussairaalassa arki-iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvan yhteispäivystyksen kokotyöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Seudullisesti toteutuvan kansanterveystyön päivystyksen volyymi yhtenäistetään raportissa erikseen kuvatulla tavalla. Lääkärityöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. 2. Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin tarvittavien tilojen rakentaminen toteutetaan uudisrakentamisena. Tilat suunnitellaan raportissa kuvatun yksityiskohtaisen tilatarvemäärityksen pohjalta. 25

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRITYÖN TULEVAISUUS KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄSSÄ RAPORTTI Päivi Cheney Jukka Juvonen Paula Reponen Mauno Saari Eeva Tolonen Aaro Tolonen Olli Vesala 1 JOHDANTO...4 2 TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012...

järjestämissuunnitelma Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma 2009 2012... LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Terveydenhuollon palvelujen 1 (16) Hallitus 26.10.2009 105 Valtuusto 23.11.2009 32 Terveydenhuollon palvelujen 2009 2012... 2 1. Laillinen perusta... 2 2. Länsi-Pohjan

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen

Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen Kemin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan kehittäminen PaKaste/Lappi/Perusterveydenhuollon kehittäminen Loppuraportti 1.12.2009 31.10.2011 Osastonhoitaja Hilkka Timonen Kehittäjätyöntekijä, th Miia Kauppila

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE

ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE ALUEELLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RAKENTAMINEN TURUN SEUDULLE 1. Taustaa 2. Työryhmän työskentely 3. Alueellisen päivystysyksikön tehtävät ja organisaatio 3.1. Tehtävät 3.2. Toiminta-aika, toimitilat ja

Lisätiedot

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka 1.7.2009 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot