PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI 1.11.2006"

Transkriptio

1 Erillisliite nro: 5 ( ) PÄIVYSTYSTOIMINTA KAINUUN MAAKUNTA- KUNTAYTYMÄSSÄ SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI Helena Heikkinen; hallintoylihoitaja Sirpa Huusko; osastonhoitaja Jukka Juvonen; ylilääkäri Asta Komulainen; tulosyksikön päällikkö Vesa Lappeteläinen; vs. ylilääkäri Juha Luukinen; ylilääkäri Anika Meriläinen; osastonhoitaja Kalle Rissanen; ylilääkäri Aaro Tolonen; ylilääkäri

2 Mauno Saari; vs. terveysjohtaja, pj. Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna Päivystyksen nykytila Kansanterveystyön päivystys Erikoissairaanhoidon päivystys 9 4 Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Toiminta virka-ajan ulkopuolella Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Päivystyspoliklinikan tilantarpeet Tilojen toiminnalliset vaatimukset 16 2

3 Tarpeellisten tilojen kuvaus Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet 18 5 Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu 19 6 Yhteenveto Johdanto Kainuun maakuntakokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin työryhmä, joka selvitteli akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestelyjä Kainuussa. Hallintokokeilun käynnistyttyä suunnittelutyö jatkui jakautuen Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan toiminnan ja tilojen suunniteluun ja Kainuun keskussairaalaan yhteyteen perustettavan nopean diagnostiikan yksikön toiminta- ja tilasuunnitteluun. Näillä osa-alueilla tehdyn suunnittelutyön pohjalta päädyttiin vuodenvaihteessa esittämään sosiaali- ja terveyslautakunnalle päivystyspoliklinikan tilojen remontointia paremmin päivystystoiminnan nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi sekä nopean diagnostiikan yksikön perustamista nykyisiin lastentautien poliklinikan tiloihin. Edellä kuvattu suunnitelma edellytti toteutuakseen aiemmin tarkkailuosastona toimineen osasto 2 toiminnan lakkauttamista ja näin vapautuvien tilojen saneerausta sisätautipoliklinikan käyttöön, sisätautipoliklinikan tilojen saneeraamista lastentautien poliklinikan käyttöön soveltuviksi ja vapautuvan lastentautien poliklinikan tilojen muuttamista 15 sairaansijaa käsittävän nopean diagnostiikan yksikön tarpeita vastaaviksi. Edellä kuvattu suunnitelma perustui valtaosin olemassa olevien tilojen muuttamiseen tulevia toiminnallisia tarpeita vastaavaksi. Jo suunnitteluryhmien työn kuluessa kävi selväksi, että päivystyksen ja nopeandiagnostiikan yksikön toimintaa parhaiten soveltuva tilaratkaisu vaatisi uudisrakentamista. Kustannussyistä päädyttiin ensivaiheessa esittämään muutosten toteuttamista nykyisten tilojen saneerauksen ja noin sadan neliön uudisrakentamisen kautta. Osasto 2:n saneeraus sisätautipoliklinikan tarpeita vastaavaksi ja sisätautien poliklinikan toiminnan siirto toteutettiin kesäkuussa Saneeraussuunnitelman käytännön toteuttamisen lähestyessä nousi esiin tekijöitä, joita ei aiemman suunnittelun yhteydessä oltu riittävästi otettu huomioon. Päivystyksen tulevan toiminnan uudelleen arviointi kevään 2006 aikana nosti esiin lukuisia ongelmia, jotka vaativat uudisrakentamisvaihtoehdon nostamista uudelleen esiin. Näistä tärkeimpinä nousivat esiin keskussairaalan rampin väistämätön uudistaminen lähivuosina sekä päivystyspoliklinikan saneerauksen ja toiminnan jatkamisen mahdottomuus samanaikaisesti. 3

4 Edellisten lisäksi ei päivystystoiminnan maakunnallisia muutostarpeita oltu riittävästi otettu huomioon vuoden 2005 aikana tapahtuneessa suunnittelussa. Näistä syistä päätettiin keväällä 2006 ottaa päivystyksen ja nopeaan diagnostiikan yksikön kokonaisuuden suunnittelu vielä uudelleen tarkasteltavaksi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja antoi tehtävän työryhmälle, jonka muodostivat hallintoylihoitaja Helena Heikkinen, osastonhoitaja Sirpa Huusko, ylilääkäri Jukka Juvonen, vastuuyksikköpäällikkö Asta Komulainen, vs. ylilääkäri Vesa Lappeteläinen, ylilääkäri Juha Luukinen, osastonhoitaja Anika Meriläinen, ylilääkäri Kalle Rissanen, ylilääkäri Aaro Tolonen ja vs. terveysjohtaja Mauno Saari. Työryhmän tehtäväksi asetettiin koko maakunnan päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilatarpeiden kokonaisuuden uudelleen arviointi käytettävissä olevien aiempien selvitysten sekä myöhemmin muotoutuneiden uusien näkökulmien pohjalta. Tässä selvityksessä kuvataan päivystystoiminnan nykytila maakunta- kuntayhtymässä ja tuodaan esille työryhmän työskentelyn tuloksena syntynyt esitys päivystyksen ja nopean diagnostiikan yksikön toimintojen ja tilojen järjestämisestä. Hoitoketju Oy:ltä tilattua Kainuun maakunnan päivystystoiminnan järjestämistä koskevaa selvitystä hyödynnetään tässä raportissa päivystystoiminnan kustannusvertailun osalta. 2. Aiemmat päivystysselvitykset Kainuun hallintokokeilun suunnittelutyön yhteydessä tehty selvitys Akuuttia vuodeosastohoitoa ja päivystyksen järjestämistä Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä työstänyt työryhmä asetti päivystystoiminnalle seuraavat tavoitteet: 1. Päivystyspalvelujen hyvä ja tasapuolinen saatavuus ja saavutettavuus maakunnassa 2. Onnistunut terveyspalvelujen ensikontakti 3. Sujuva tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden käynnistyminen 4. Tutkimus ja hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa 5. Jatkohoidon turvaaminen 6. Väestön ohjaus tarkoituksenmukaiseen päivystyspalvelujen käyttöön 7. Väestön luottamus maakunnan akuuttihoito- ja päivystysjärjestelyihin 8. Toimiva yhteistyö ensihoidon ja sairaankuljetuksen, sekä muiden toimijoiden kanssa 9. Akuuttihoidon ja päivystyksen jatkuva taloudellisuuden ja vaikuttavuuden seuranta 10. Ennaltaehkäisevän työn huomioiminen ja liittäminen päivystysajan toimintaan Työryhmä jakoi päivystystoiminnan kehittämisen kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe tulisi toteuttaa vuoden 2005 kuluessa ja toinen vaihe vuosien 2006 ja 2007 aikana. Akuutti vuodeosastohoito ja 4

5 päivystysjärjestelyt -työryhmän ehdotus oli vaiheen I osalta seuraava: 1 Ympärivuorokautinen päivystyspiste on Kainuun keskussairaalan päivystys-poliklinikalla. Potilaat tulevat päivystyspoliklinikalle lähetteellä ja vaikeissa äkillisissä sairaustilanteissa ambulanssilla ilman lähetettä. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa nykyiseen tapaan. 3 Yhteispäivystyksen polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan klo kansanterveystyön yhteispäivystyksessä. Yhteispäivystyksen muodostivat tuolloin Kajaani, Sotkamo, Paltamo, Vuolijoki ja Ristijärvi. 4 Virka-ajan jälkeinen oma päivystys jää Ylä-Kainuuseen Suomussalmelle, Sotkamoon ja Kuhmoon. Päivystys on Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa arki-iltaisin ma pe klo ja Sotkamossa klo Arkiöisin päivystys keskitetään Kainuun keskussairaalaan ma pe klo väliseksi ajaksi. 6 Viikonlopun päivystys on perjantaista klo 15 maanantaihin klo 08 Kainuun keskussairaalassa olevan yhteispäivystyksen lisäksi Ylä-Kainuussa ja Kuhmossa jatkuvana. Ylä-Kainuun ja Kuhmon viikonloppupäivystys toteutetaan ostopalveluna. Sotkamossa on päivystysvastaanotto lauantaina neljä tuntia. Työryhmän suunnitelman mukaan toisen vaiheen päivystys toimii keskitetysti Kainuun keskussairaalassa sen jälkeen, kun tarvittavat tilamuutokset on voitu toteuttaa. Lisätilaa ja myös henkilöstön siirtoja tarvitaan riittävän vastaanottotoiminnan ja tarkkailuosaston käynnistämiseksi. Hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä toimineessa työryhmässä ajateltiin toiminnan rakentuvan siten, että: 1 Lähetteellä tulevat ja tarkkailua vaativat päivystyspotilaat tulevat Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalle, joka on auki ympärivuorokauden. 2 Arkisin virka-aikaan tulevat päivystyspotilaat hoidetaan kussakin terveyskeskuksessa jatkossa erikseen suunnitellulla tavalla. 3 Polikliinisesti hoidettavat päivystyspotilaat hoidetaan yhteispäivystyksessä Kajaanin, Ristijärven, Paltamon ja Vuolijoen osalta klo 16 alkaen. Sotkamon potilaat klo 18 alkaen ja koko Kainuun potilaat klo 20 alkaen. Viikonloppuisin päivystystoimintaa on Sotkamossa ja Kuhmossa neljä (4) tuntia päivässä ja Ylä-Kainuussa kuusi (6) tuntia päivässä. Tämä järjestely on mahdollinen, mikäli 5

6 Ylä-Kainuun ja Kuhmon lääkärivirat saadaan täytettyä Päivystysjärjestelyjen ja nopean diagnostiikan yksikön jatkosuunnittelu vuonna 2005 Päiväystoiminnan ja nopean diagnostiikanyksikön toiminnan suunnittelua jatkettiin vuoden 2005 kuluessa päivystystoiminnasta pääosin vastuussa olleiden henkilöiden muodostaman työryhmän kokouksissa. Näitä kokouksia järjestettiin yhteensä kuusi. Lisäksi syksyn 2005 kuluessa toteutui kolme osasto kahden toiminnan lakkauttamiseen kytkeytynyttä neuvonpitoa. Työryhmän työn tuloksena muotoutui käsitys Kainuun keskussairaalan yhteyteen perustettavaksi suunniteluun nopean diagnostiikkaan yksikön toiminnan sisällöstä ja toiminnan resurssitarpeista keskeisin osin. Virka-ajan ulkopuolisien kansanterveystyön päivystyksen järjestämisessä aiemmin hallintokokeiluun suunnittelun yhteydessä sovitulla tavalla edettiin tämän työryhmän työn tuloksena siten että Ylä-Kainuun hiljaisen ajan päivystys siirtyi Kainuun keskussairaalaan. 3. Päivystyksen nykytila 6

7 3.1. Kansanterveystyön päivystys Kansanterveystyön päivystyksen jakautuminen eri terveysasemille ja Kainuun keskussairaalan yhteispäivystykseen arkisin, viikonloppuisin ja eri vuorokaudenaikoina on kuvattu taulukossa 1. Virka-ajan päivystystoiminta toteutetaan kokonaisuudessaan omilla terveysasemilla ja hiljaisen ajan (klo ) päivystys arkisin on keksitetty Kainuun keskussairaalaan. Päivystäjä on paikalla Kuhmon ja Suomussalmen terveysasemilla lauantaiaamusta maanantaiaamuun. Tuolla aikavälillä aktiivinen vastaanottotoiminta on pyritty rajaamaan lauantai- ja sunnuntaipäiviin. Sotkamossa päivystäjä on paikalla lauantaisin. Terveysasemien virka-ajan päivystys toteutetaan tällä hetkellä terveyskeskuslääkäreiden virkatyönä, samoin keskussairaalaan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva virka-ajan ulkopuolinen iltapäivystys. Viikonloppupäivystys toteutetaan koko maakunnassa Sotkamon terveysasemaa lukuun ottamatta tällä hetkellä ostopalveluna. Kansaterveystyön virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyntimäärät on kuvattu toimipisteittäin taulukossa 2. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit, niiden ajallinen lukumäärä ja käynneistä eri ajankohtina aiheutuvat kustannukset on kuvattu Suomussalmen terveysasemana osalta taulukossa 3 ja Kuhmon terveysaseman osalta taulukossa 4. Kustannusarvion pohjana on käytetty Hoitoketju Oy:n omassa selvityksessään arvioimaa käsitystä Kuhmon viikonloppupäivystyksen viikkokustannuksista. 7

8 Taulukko 1. Kansanterveystyön päivystys Kainuussa Kansanterveystyön päivystys arkisin Kansanterveystyön päivystys viikonloppuina Oma terveys asema Oma terveys asema Kaks Suomussalmen terveysasema Kaks Oma terveys-asema. Kaks Suomussalmen terveysasema Kajaani X X X X Paltam o Ristijärv i Vuolijok i X X X X X X X X X X X X Hyrynsa lmi Puolank a Suomu ssalmi X X X X X X X X X X X X X Kuhmo X saakka jälkee n X La ja Su Päi vystäjä paikalla; La Ma 8

9 08.00 Sotkam o X saakka jälkee n X La X Taulukko 2. Kansanterveystyön päivystyskäynnit virka-ajan ulkopuolella Päivystyspiste Arkisi n Lauan taisin Sunn untais in Kuhmo Sotkamo Suomussalmi Kajaani, KAKS 2366 perjantai-ilta maanantaiaamu 3469 Taulukko 3. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Suomussalmen terveysasemalla

10 Pe klo 18- La La klo 15- Su Su klo 14- Ma La klo Su klo Yhteens ä Käynnit 727 (44 %) 924 (56 %) 1651 Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %) 1600 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Taulukko 4. Virka-ajan ulkopuoliset päivystyskäynnit ja niiden ajallinen jakautuminen Kuhmon terveysasemalla Pe klo 18- La La klo Yhteensä La klo 15- Su Su klo Su klo 14- Ma Käynnit Kokonaistuntimäärä 1336 (84 %) 264 (16 %)

11 Käyntiä / tunti Kustannukset / työaika Kustannukset/ käynti Erikoissairaanhoidon päivystys Kainuun maakunnan erikoissairaanhoidon päivystys hoidetaan Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikalla. Poliklinikka on lähtökohtaisesti lähetepoliklinikka, mutta kaikki välitöntä apua tarvitsevat ihmiset hoidetaan. Poliklinikka on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Sairaalan etupäivystys on jakamaton. Takapäivystäjinä toimivat anestesiologian, kirurgian, sisätautien, gynekologian ja lastentautien päivystäjät. Poliklinikan päivystäjä ja anestesiologian päivystäjä ovat talossa koko ajan, muiden erikoisalojen päivystysmuoto on vapaamuotoinen päivystys. Varsinaisia päivystyskäyntejä kertyy noin vuodessa jakautuen siten, että lauantai ja sunnuntai ovat hiljaisimpia vuorokausia. Näinä päivinä keskimääräinen kävijämäärä on noin 25. Öisin (ma - pe 22-08, la - su 22-09) päivystyspoliklinikan päivystävä lääkäri hoitaa myös ilman lähetettä tulevat terveyskeskuspotilaat. Näitä potilaita käy noin 1000 vuodessa. Edellisten tehtävien lisäksi päivystäjä vastaa sairaalan vuodeosastojen akuuttitarpeisiin. Erikoissairaanhoidon päivystyksen käyntilukuja on kuvattu kaavioissa 1-8. Samoihin taulukoihin on koottu erikoissairaanhoidon käyntien lisäksi myös Kainuun keskussairaalassa toteutuneiden kansanterveystyön päivystyksen ja Kajaanin kaupungin pääterveysaseman päivystyksen käyntilukuja aikavälillä Kaavio1. 11

12 Kaavio 2. 12

13 Kaavio 3. Kaavio 4. 13

14 Kaavio 5. 14

15 Kaavio 6. 15

16 Kaavio 7. Kaavio 8. 16

17 4. Työryhmän esitys päivystystoiminnan järjestämiseksi Kainuun maakunta-kuntayhtymässä 4.1. Kansanterveystyön päivystys Toiminta virka-aikana Virka-ajan päivystystoiminta maakunnan terveysasemilla jatkuu pääosin ennallaan. Työryhmän esityksen keskeisin muutos tämän hetken toimintaan kansanterveystyön virka-ajan päivystyksen suhteen liittyy Kajaanin pääterveysaseman virka-ajan päivystykseen. Työryhmä esittää, että tällä hetkellä Kajaanin pääterveysasemalle ohjautuvat sellaiset potilaat, jotka ensihoidossa on katsottu kansanterveystyön päivystykseen kuuluviksi, välitöntä tutkimusta, tarkkailua ja hoitoa vaativiksi, ohjataan tutkittavaksi Kainuun keskussairaalan kansanterveystyön päivystyspisteeseen myös virka-aikana. Suurin osa näistä potilaista on ns. 17

18 ambulanssipotilaita. Sellaiset ambulanssipotilaat, jotka eivät ensihoidon arvion perusteella tarvitse välitöntä tukimusta ja tarkkailua ohjataan edelleen terveysasemille. Edellä kerrottu toiminnan muutos vaatii Keskussairaalan päivystyksen vahvistamista yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksella. Tämä työpanos on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta ostopalveluna laajemman hankintaprosessin osana. Menettely vapauttaa osan Kajaanin seudun terveyskeskuslääkärityöpanoksesta varsinaiseen kansanterveystyöhön ja vastaanottotyöhön. Toiminnan järjestäminen ostopalveluna on tällä hetkellä vallitsevasta lääkäripulasta johtuva tilapäisratkaisu ja lääkäritilanteen kohennuttua riittävästi toiminta järjestetään virkatyönä Toiminta virka-ajan ulkopuolella Virka-ajan ulkopuolisen kansaterveystyön päivystyksen suhteen työryhmä esittää kolmea olennaista muutosta tämänhetkiseen toimintaan. 1. Virka-ajan ulkopuolella arkisin ja viikonloppuisin Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyspisteessä tapahtuva kansanterveystyön päivystys hoidetaan kokonaan ostopalveluna. 2. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien päivystys virka-ajan ulkopuolella päättyy arkisin klo 18.00, jonka jälkeen päivystysvastuu siirtyy Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystykseen. Kello po. terveysasemien päivystyksestä vastaavat terveysasemien omat lääkärit tai laajemman hankintaprosessin yhteydessä asemille virka-ajan työhön sijoittuvat yksityisen palveluntuottajan toimittamat lääkärit. 3. Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien viikonlopun päivystystä supistetaan ja päivystystoiminnan volyymi yhdenmukaistetaan. Ostopalveluna toteutuva viikonlopun päivystys järjestetään Kuhmossa sunnuntaisin klo , Sotkamossa lauantaisin klo ja Suomussalmella lauantaisin klo Muina aikoina päivystyksestä vastaa Kainuun keskussairaalaan yhteispäivystys Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminta ja tilojen tarve Toiminnan ja tilatarpeiden kokonaisuus Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuuden suunnittelun yhtenä keskeisenä tavoitteena on Kainuun hallintokokeilun suunnittelusta lähtien ollut kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain mukaisten toimintojen mahdollisimman joustava yhteensovittaminen sekä virka-aikana toteutuvien terveysasemien lääkäri- ja päivystyspalveluiden turvaaminen. Kainuun 18

19 keskussairaalaan päivystyspoliklinikalle sijoittuvat kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon päivystystoiminnot ovat tässä prosessissa avainasemassa. Hallinnollisesti toiminnot sijoittuvat samalle vastuualueelle ja käytännön toiminta toteutuu fyysisesti yhtenäisissä tiloissa yhteisen henkilökunnan toteuttamana. Tavoitteeksi on asetettu ns. yhden luukun palvelu, jossa ensiapuun hakeutuvien potilaiden hoitovastuu määritetään pääsääntöisesti hätätapauksia lukuun ottamatta poliklinikalle saapumisen ja ilmoittautumisen yhteydessä samalta luukulta. Henkilöstön toiminnassa tavoitellaan vastuun ja kuormituksen mahdollisimman tasaista jakautumista ja ristikkäin työskentelyä kussakin työvuorossa vallitsevan tilanteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon päivystystoimintaan kytkeytyvät muutokset kytkeytyvät olennaisin osin muutostarpeisiin päivystyksen kokonaisuudessa ja ovat luonteeltaan fyysiseen toimintaympäristöön liittyviä. Tällä hetkellä päivystyksen kokonaisuuden käytössä olevat tilat ovat neliömäärältään riittämättömät eivätkä ne vastaa nykyhetken päivystystoiminnan vaatimuksia. Tämän hetkinen tilajärjestely vaikeuttaa myös joustavaa yhteistoimintaa päivystyskokonaisuudessa. Suunnittelutyöryhmä esittää aiempien työryhmien esityksestä poiketen uudisrakentamista ratkaisuksi sekä päivystyksen että nopean diagnostiikan yksikön tilatarpeisiin. Aiempien esitysten yksityiskohtaisempi tarkastelu on nostanut esiin ongelmia, joita ei voitane ratkaista ilman uudisrakentamista. Aiemmassa suunnitelmassa päivystystoimintojen ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin kaavailtu noin 1400 neliömetrin tila on lähemmässä tarkastelussa osoittautunut riittämättömäksi toimintojen asianmukaista järjestämistä ajatellen. Tarkkailuyksikölle kaavailtuun tilaan ei voida sijoittaa sairaansijoja suunniteluussa määrässä. Nykyisen päivystyspoliklinikan rakenne ei ole muutettavissa modernin päivystysyksikön vaateita vastaavaksi. Lisäksi mm. ambulanssitilat, infektiopotilaiden tutkimiseen ja hoitoon tarvittava tilat, vahtimestarin tila ja omaisten tila on vaikea sovittaa aiemmin suunniteltuun tilaan. Päihtyneiden seurantavastuu siirtynee lainsäädännöllisesti lähivuosina terveystoimelle. Tämä seikka tulee niin ikään huomioida tilatarpeissa. Edellä kerrotun lisäksi päivystyksen toiminta mahdollisen remontoinnin aikana ei ole mahdollista eikä päivystystoiminnan siirto remontin ajaksi vuokratiloihin ole toiminnallisesti tai taloudellisesti järkevää. Päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnallisiin prosesseihin ei tätä raporttia valmistellut työryhmä katsonut aiheelliseksi esittää muutoksia. Työryhmä määritteli aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja tämänhetkisen tilannearvion pohjalta em. toimintojen kannalta välttämättömät tilatarpeet ja totesin niiden toteuttamisen ilman uudisrakentamista mahdottomaksi Päivystyspoliklinikan tilantarpeet 19

20 Tilojen toiminnalliset vaatimukset Lähtökohtana on ns. yhden luukun ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat ilmoittautuvat samassa pisteessä. Toiminnallisesti päivystyspoliklinikan tiloista erotetaan kaksi puolta; vastaanottopuoli ja vuodepotilaiden puoli. 1. Vastaanottopuoli kävelevien potilaiden ilmoittautuminen potilaiden ohjaaminen samat tilat sekä kansanterveystyön että erikoissairaanhoidon potilaiden vastaanotoille yhteiset odotustilat Vuodepotilaiden puoli elvytyshuone vuodepotilaiden huoneet valvontahuone Yhteisinä tiloina näiden välissä ovat toimenpidehuoneet ja päivystyksen hermokeskus. Keskeisenä suunnitteluperusteena on pidettävä sitä, että kävelevien potilaiden ja vuodepaikkaa vaativien potilaiden tilat ovat toiminnallisesti riittävän erillään toisistaan. Voidaan ajatella, että tiloista erotetaan toiminnallisesti ns. vasen ja oikea puoli. Vasen puoli käsittää vastaanottopuolen ja oikea puoli valvonta- ja elvytystilat ja varsinaiset vuodepotilaiden huoneet. Näille yhteisiä tiloja ovat toimenpidetilat Tarpeellisten tilojen kuvaus 20 potilaan hoitamiseen välttämättömiä tiloja ovat: yksi valvontahuone jatkuvaa valvontaa tarvitsevien potilaiden hoitoon kuusi paikkaa yksi elvytyshuone kaksi paikkaa kuusi yhden potilaan huonetta kahteen oma WC (eristyspotilaiden hoitoon tarvittavat varusteet) kolme kahden potilaan huonetta kipsaus- ja toimenpidehuone näytteidenottohuone 20

21 pientoimenpide- ja korvatoimenpidehuone kolme lääkärin tutkimushuonetta kaksi vastaanottohuonetta yksi varustettuna gynekologisilla tutkimusvälineillä kaksi putkahuonetta tarve saattaa olla suurempikin (vrt. lakimuutos) huone sairaanhoitajan vastaanottoa varten huone puhelinpäivystyksen käyttöön Muut tarvittavat tilat: riittävät toimistotilat yksi huone kiinteästi valvonta- ja elvytyshuoneen yhteyteen ns. hermokeskus keskeiselle paikalle, jossa sihteerien, hoitajien ja lääkäreiden työtilat lääkehuone yksi huone sanelujen purkutilaksi yksi ylilääkärin huone yksi osastonhoitajan huone ylilääkärin ja osastonhoitajan huoneen yhteyteen neuvotteluhuone kaksi välineiden huoltotilaa (ns. huuhteluhuonetta) yksi toimenpidehuoneiden puolelle yksi potilashuoneiden puolelle paariaula varastotilat yksi huone liinavaatteille yksi huone valmiusvarastoksi yksi huone siivoustarvikkeille riittävät odotustilat itsenäisesti liikkuville potilaille odotustilat aikuispotilaille erikseen lapsipotilaiden odotustilat edellisistä jollakin tavalla erotetut odotustilat päihtyneille potilaille yksi huone omaisten käyttöön riittävät wc- ja pesutilat kaksi wc:a odottaville potilaille erikseen miehille ja naisille yksi wc itse käveleville vuodepotilaille inva- varustuksella yksi wc-pesuhuone varsinaisille vuodepotilaille henkilökunnan wc-tilat riittävät henkilökunnan sosiaaliset tilat kaksi lepohuonetta päivystävien lääkäreiden käyttöön suruhuone omaisille 21

22 4.3. Nopean diagnostiikan yksikkö Nopean diagnostiikan yksikön toimintaperiaatteet Osana päivystysjärjestelyitä tarvitaan oma yksikkö potilaille, joiden tilanteen selvittely edellyttää 1-3 vuorokautta kestäviä lisätutkimuksia tai riittävin seurantavalmiuksin varustettua seurantaa. Nykyään nämä potilaat ohjautuvat joko erikoissairaanhoidon osastoille tai perusterveydenhuollon sairaaloihin. Pieni osa näistä potilaista on hoidettu päivystyksen tarkkailupotilaina. Vaatimus tämäntyyppiselle nopean diagnostiikan yksikölle kasvaa jatkuvasti. On tärkeää, että näiden potilaiden selvittelyt tehdään nopeasti ja potilaat pystytään ohjaamaan nopeasti tarkoituksenmukaiseen jatkohoitopaikkaan. Nopean diagnostiikan yksikkö (tarkkailuosasto, päivystysosasto) toimii kiinteänä osana päivystyspoliklinikkaa yhteistyössä sairaalan eri klinikoiden, terveyskeskusten ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Yksikössä hoidettavat potilaat ovat potilaita, joille ei voida päivystyspoliklinikalla asettaa diagnoosia ja joiden katsotaan tarvitsevan lisätutkimuksia tai seurantaa. Yksikössä tehtyjen selvittelyjen jälkeen potilaat ohjataan oikeisiin hoitopaikkoihin oikeilla diagnooseilla ja hoito-ohjeilla. Tämä vähentää kuormitusta jatkohoitopaikassa ja todennäköisesti vältetään myös ns. turhia osastolle ottamisia Nopean diagnostiikan yksikön tilantarpeet Toimintaansa nopean diagnostiikan yksikkö tarvitsee tilat 15 potilaan hoitamiseen. Toiminnan kannalta välttämättömiä tiloja ovat: kolme yhden potilaan huonetta yksi riittävillä varusteilla esim. sydämen rytminsiirron suorittamiseen nukutuksessa kaksi huonetta varustettuna epidemiavarusteilla näille huoneille oma tila hoitajille potilaiden seurantaa varten neljä kolmen potilaan huonetta kansliatilat hoitajille ja lääkärille apulaisosastonhoitajan työhuone kaksi huonetta varastotiloiksi hoitotarvikkeille ja liinavaatteille wc- ja pesutilat yksi wc- pesuhuone vuodepotilaille 22

23 yksi wc itsenäisesti liikkuville potilaille henkilökunnan wc-tilat 5. Ostopalveluna ja omana toimintana toteutettavan päivystystoiminnan kustannusvertailu Päivystyksen suunnittelutyöryhmän esittämien toiminnallisten muutosten arvioitu kustannusvaikutus työviikkoa kohti on kuvattu taulukossa 5. Ostopalveluiden osuuden muutoksesta aiheutuva kustannuslisäys tai vähennys on arvioitu palvelusta tällä hetkellä maksettavan korvauksen perusteella. Oman toiminnan kustannuksien arviossa on käytetty yhden viikon aikana toteutuneesta terveyskeskuslääkärin työpanoksesta aiheutuneita välittömiä kustannuksia lisättynä yhden viikonvaihteen aikana kertyneen aktiivivapaakertymän aiheuttaman työpanoksen vähentymisestä syntyvällä kustannuksella. Taulukko 5. Päivystystoiminnan muutoksien kustannusvaikutukset keskimääräistä työviikkoa kohti Tämän hetkinen toiminta Muutos; lisäys Muutos; vähennys Kaks; kansanterveystyön päivystys arkisin klo h 8h (40h) a` /viikko klo h (24 h) omana toimintana 1300 /viikko 23 6h (24h) a` /viikko Kaks; kansanterveystyön päivystys lauantaisin ja sunnuntaisin; II päivystäjä klo h (12 h) omana toimintana 220 /viikko 8h (16h) a` Viikonvaihde; Kuhmo Su 62 h ostopalveluna 9h 53 h

24 /viikko a /viikko a` Viikonvaihde; Sotkamo La h omana toimintana 350 /viikko 9 h a Viikonvaihde; Suomussalmi La h ostopalveluna 2300 /viikko 9h a /viikko 53 h a Yhteensä 6470 /viikko 8908 /viikko 3922 /viikko Muutos = /viikko/ /vuosi Erikoissairaanhoidon päivystyksen toiminnassa ei omana työnä ja ostopalveluna tehtävän päivystystyön suhde muutu. 6. Yhteenveto Kainuun hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin erikseen akuuttia sairaanhoitoa ja päivystystä suunnitteleva työryhmä. Työryhmä valmisteli esityksensä, jossa määriteltiin päivystystoiminnan keskeiset linjaukset Kainuun maakunta- kuntayhtymässä vuosille Vuoden 2005 kuluessa jatkettiin suunnittelutyötä painopisteen ollessa Kainuun keskussairaalassa toteutuvan päivystyspoliklinikan toiminnan ja hallintokokeilun suunnittelun yhteydessä perustettaviksi esitetyn nopean diagnostiikan yksikön toiminnan ja tilojen suunnittelussa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tuotiin tammikuussa 2006 esitys, jossa päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön toiminnan tarvitsemat tilat oli suunniteltu järjestettäviksi Kainuun keskussairaalan nykyisiin tiloihin erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti lisättynä noin 140 neliömetrin lisärakentamisella. Uudisrakentaminen toimintatilojen järjestämisratkaisuna väistyi talousperustein. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei suunniteltu saneeraus ja vähäinen lisärakentaminen anna riittäviä mahdollisuuksia toiminnallisesti nykyaikaisen päivystysyksikön ja nopean diagnostiikan yksikön sijoittumiselle Kainuun keskussairaalaan. Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja asetti keväällä 2006 työryhmän, jonka tehtävän oli koota aiempien selvitystöiden tulokset ja laatia ehdotus päivystystoiminnan ja nopeandiagnostiikan yksikön toiminnasta ja tilantarpeista sekä päivystystoiminnan maakunnallisesta kokonaisuudesta. Päivystyksen suunnittelutyöryhmä työskenteli edellä kuvatun toimeksiannon mukaisesti. Työryhmän esityksen keskeiset muutokset tämän hetken tilanteeseen ja aiempaan sosiaalija terveyslautakunnassa käsiteltyyn esitykseen nähden ovat seuraavat: 24

25 1. Kansanterveystyön päivystys Kajaanin seudun arkisin virka-aikana tapahtuva päivystystoiminta siirtyy raportissa tarkemmin määritellyin osin Kainuun keskussairaalan tiloihin. Toiminnan muutos vaatii yhden terveyskeskuslääkärin työpanoksen. Työpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Keskussairaalassa arki-iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvan yhteispäivystyksen kokotyöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. Seudullisesti toteutuvan kansanterveystyön päivystyksen volyymi yhtenäistetään raportissa erikseen kuvatulla tavalla. Lääkärityöpanos hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta kilpailutuksen perusteella. 2. Kainuun keskussairaalan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön tarpeisiin tarvittavien tilojen rakentaminen toteutetaan uudisrakentamisena. Tilat suunnitellaan raportissa kuvatun yksityiskohtaisen tilatarvemäärityksen pohjalta. 25

KAINUUN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKAN JA NOPEAN DIAGNOSTIIKAN YKSIKÖN TOIMINTA JA TILOJEN TARVE

KAINUUN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKAN JA NOPEAN DIAGNOSTIIKAN YKSIKÖN TOIMINTA JA TILOJEN TARVE 1 KAINUUN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKAN JA NOPEAN DIAGNOSTIIKAN YKSIKÖN TOIMINTA JA TILOJEN TARVE 1. JOHDANTO Kainuun maakuntakokeilun suunnittelun yhteydessä asetettiin työryhmä, joka selvitteli

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

PÄIVYSTYS Tampereella

PÄIVYSTYS Tampereella Terveydenhuollon PÄIVYSTYS Tampereella Tampereen kaupungin terveys- ja lääkäriasemat Tampereen kaupungin hammaslääkäripäivystys TAYS Ensiapu Acuta TAYS Lastentautien päivystyspoliklinikka TAYS Naistentautien-

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 16 ELOKUU 2016 Kyselytutkimuksen tuloksia 2: Kiireellinen hoito Ydinviestit Terveysasemien aukioloajat ja kiireellisen hoidon järjestelyt vaihtelevat Suomessa huomattavasti. Kunnat

Lisätiedot

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen

Lapin keskussairaala vm ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset. Prof. Raimo Kettunen Lapin keskussairaala vm. 1988 ja nykyaikaisen päivystävän sairaalan vaatimukset Prof. Raimo Kettunen 27.3.2014 Lapin keskussairaala: harvaan asutun alueen keskussairaala, II-taso, THL raportti 30/2012

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 241 OIKAISUVAATIMUS TERVEYSKESKUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1165 Esityslistan asia TJA/23 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskus Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Shp:n talousarvio 2018 Shp:n talousarviossa on Äänekosken osuus 22,425 miljoonaa euroa ( + 2,2 % verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen) Kaupungin raami

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike. 1.1.2009 lähihoitaja 1.1.2009. 1.1.2009 lähihoitaja

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike. 1.1.2009 lähihoitaja 1.1.2009. 1.1.2009 lähihoitaja Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4)

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4) 1 (4) Lausunto 11.7.2014 LAUSUNTO SUUNNITELMASTA SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA 1.1.2015 ALKAEN Viite: Lausuntopyyntö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa

Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Hoidon tarpeen arvioinnin ja päivystystoiminnanp sujuvuus Keski-Suomen keskussairaalassa Ylilää ääkäri Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hoidon tarpeen arviointi ja

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä

Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä Ikääntyneet päivystyspalveluiden käyttäjinä Päijät-Hämeessä III Valvanne Symposium Marko Hiekkanen ja Pirjo Orre Ikääntyneiden päivystyspalvelut Päijät-Hämeessä Alueellinen yhteispäivystys Akuutti24 avattiin

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin?

Miten tästä eteenpäin? Miten tästä eteenpäin? Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL Kainuun muutosagentti puh. 044 7101 669 Kainuu asukasluku 31.3.2016 72 437 (Puolanka ei mukana 2 765) Ivalo 661 km Oulu 182 km väkiluku yli

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista

Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista Yhtymähallitus 15 22.01.2013 Terveyskeskuslääkärien palkkaratkaisu ja suunnitelma vastaanottomallista 574/00.01.02.03/2012 Yhall 15 Valmistelijat: Johtava ylilääkäri Pekka Taipale, pekka.taipale(at)ylasavonsote.fi,

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 107 219/00.04.01/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä

Lisätiedot

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 28.5.2014 SODANKYLÄN LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS Ohjeet päivystyspalveluiden käyttämisestä äkillisissä sairaustapauksissa 1.Yöpäivystys klo 21.00 08.00 kaikkina päivinä toimii Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikalla

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 187 18.05.2011 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2011 STLTK 187 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012

Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Porin perusturvakeskuksen palvelupisteiden sulut 2012 Pääterveysaseman/kaupunginsairaalan opastus on kiinni viikonloppuisin 26.5.2012-2.9.2012. Pääterveysaseman hoitotarvikejakelu on kiinni 12. -14.9.2012

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Mitä kuuluu päivystykseen. Sirpa Rantanen Kuntaneuvottelut

Mitä kuuluu päivystykseen. Sirpa Rantanen Kuntaneuvottelut Mitä kuuluu päivystykseen Sirpa Rantanen Kuntaneuvottelut Toiminta lukuina vuositasolla 142.000 puhelua 140.000 päivystyskäyntiä 66.000 ensihoidon tehtävää 12.000 hoitolaitossiirtoa 100.000 sisäistä kuljetusta

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 111 27.05.2015 Päivitetyt muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 111 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA

SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA SAIRAANHOITAJAN YMPÄRIVUOROKAUTISEN VASTAANOTON TOIMINTAMALLI PELLON TERVEYSKESKUKSESSA Työnjakohankkeen päätösseminaari Levi 16.10.2009 Tuula Ylisaukko oja Taustaa Pellon kunnassa on käynnistetty vuonna

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito

Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys, kiirevastaanotto, Sosiaalipäivystys, kriisityö ja ensihoito Päivystys toimii päivystyksenä -toiminnan pitää olla sujuvaa Mihin osa-alueisiin pitää vaikuttaa? YHTEISPÄIVYSTYKSEN TOIMINTA/EA 1.

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013

SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 SSTY/Toiminnallisen jaoston tutustumismatka Ruotsiin 25 27.8.2013 Lundin yliopistollinen sairaala, lasten ja sädehoidon rakennusosat sekä Malmön akuuttisairaala Lundin yliopistollinen sairaala Lundin yliopistollinen

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue

Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue Lapin sairaanhoitopiirin valtuusto 26.11.2014 Tulosaluejohtaja Antti Saari Ylihoitaja Marita Turulin Henkilöstöhallint o Tulosalueen ylihoitaja Marita Turulin Päivystys

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE

LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE HELSINGIN JA UUDENMAAN 1/6 LÄNSI-UUDENMAAN YHTEISPÄIVYSTYSHANKE VÄLIRAPORTTI 1/2010 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 TAVOITTEET 3 TYÖTAPOJEN KUVAUS 4 VÄLIRAPORTTI 4.1 Käyntitilastot 4.2 Henkilöstöresurssit 4.3 Puhelinliikenne

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 02.05.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2012 STLTK 164 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 21.10.2014 Lähettäjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Meijerikatu 2 (PL 4) 74101 Iisalmi Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund

Uusia tuulia : K sairaala Tarja Nylund Uusia tuulia : K sairaala 7.9.2017 Tarja Nylund PALVELUIDEN KÄYTÖN JAKAUTUMINEN 2016 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Avokäynnit 718 000 Lääkärillä (32%) Avokäynnit 240 000 Lääkärillä (57 %) MTP

Lisätiedot

Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen

Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen Helli-liikelaitoksen johtokunta 42 06.03.2012 Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystyksen siirtäminen Joensuun yhteispäivystykseen 32/1/120/2012 Helli 42 Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

HALLITUS 40 14.02.2005

HALLITUS 40 14.02.2005 HALLITUS 40 14.02.2005 KIRURGIAN POTILAIDEN JONONPURUN EDELLYTTÄMÄ LEIKKAUSSALI- JA VUODEOSASTOPALVELUJEN HANKINTA 95/P61/2005 HALL 40 Erikoissairaanhoitolain muutos astuu voimaan 01.03.05. Se edellyttää,

Lisätiedot

Valtuutettu Kiira Lasarov-Pernajan ym. valtuustoaloite koskien selvityksen tekemistä yhteispäivystyksen kustannuksista

Valtuutettu Kiira Lasarov-Pernajan ym. valtuustoaloite koskien selvityksen tekemistä yhteispäivystyksen kustannuksista Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 218 16.6.2014 Asianro 478/00.04.01/2014 67 Valtuutettu Kiira Lasarov-Pernajan ym. valtuustoaloite koskien selvityksen tekemistä yhteispäivystyksen kustannuksista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA

JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA HALLITUS 184 29.11.2010 JORVIN YHTEISPÄIVYSTYKSEN YLEISLÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA 231/00/01/03/2010 HALL 184 HUS käynnisti 29.9.2010 julkaistussa hankintailmoituksessa EU-kynnysarvon ylittävän hankintalain

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivät 8.9.2017 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot