Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti"

Transkriptio

1 Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 1/12

2 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu Kokkola Tarkastuksen tilaaja AA Mika Talviaro Kauppatori Kokkola Kohteen pinta-ala: k-ala 128 m2 ( myyntiesite) Tilavuus: 360 m3 (piirustus) Kerrosluku: Yksikerroksinen Rakennusvuosi: 1978 ( myynti esite) Käyttötarkoitus: asuinkäyttö Kohteen omistaja ja tunnukset Anne Närhi ja Veijo Kapiainen, kuolinpesä Perikunta: Janne ja Laura Närhi sekä Viktor Kapiainen Puh. Janne Närhi Omistushistoria Rakennettu 1978, Ensimmäiset omistajat Ulla ja Rainer Kettunen rakennuttaneet perheelleen kodiksi. Nykyiset omistajat ostaneet kiinteistön vuonna 2005 Tarkistuksen syy Kiinteistö kauppa Tarkistuspäivä(t) Torstai, Klo 10:00 12:00 Tarkistaja(t) Rakennusmestari Tapio Iivari, Asuntokaupan Kuntotarkastaja Läsnä olleet Perikunnan edustaja Janne Närhi sekä pesänselvittäjä AA Mika Talviaro Tarkastushetken sää Lumisateinen Marraskuun päivä, lämpötila -2 C aamupäivällä Sisäilman kosteuspitoisuus RH 28,4 % ja sisäilman lämpötila + 21,1C astetta Käytettävissä olleet asiakirjat Rakennuspiirrosjäljennökset kaupungin arkisto ja opkk. myyntiesite www- sivulta. Loppukatselmus Ei loppukatselmuspöytäkirjaa. Tarkistuksessa käytetyt apuvälineet Pintakosteusmittari Doser Doma + suhteellisen kosteuden anturi 120mm /5,5 mm, infrapunalämpömittari Mini Temp FS. Sekä työkalut ja suojaimet, nauhuri ja kamerat Rajaukset kohteessa Rakennuksenmittoja ei tarkistusmitattu, mitat saatu piirrosjäljennöksistä. Lumipeite esti vesikaton tarkan tarkastamisen. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 2/12

3 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIEOTOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta, käyttäjältä sekä isännöitsijältä tai isännöitsijätodistuksesta saatuihin tietoihin) Rakennustapa Paikalla rakennettu Perustamistapa Maanvarainen betonilaatta ja betonisokkeli (ns. valesokkelilla) Perusmuurit betoni Alapohjarakenne Betonilaatta+ lämmöneriste + pintabetoni, pintamateriaalit Ulkoseinärakenne Kalkkihiekkatiili + lämmöneriste/pystypuurunko +laudoitus/levytys + pintamateriaali Julkisivupinnoite Pää osaltaan kalkkihiekkatiili Väliseinät levytys/puurunko/levytys + pintamateriaali Yläpohja Paikalla tehty palkisto, ruodelaudoitus, aikaisempi varttikate +uusi profiilipeltikate Välipohja ei välipohjaa Kattomuoto Aumakatto Vesikatepeltikate Profiilipeltikate Lämmitysjärjestelmä Lämmönvaihdin ja puhallinyksikkö (ilmalämmitys) Lämmöntuotto Kaukolämpö Lämmönjako Lämmönjako kanavat lattiaritilöin Ilmanvaihtojärjestelmä Painovoimainen Kunnallistekniikka Liittymät Kokkolan vesi- ja jätevesiverkostoon, Kokkolan energian sähköliittymä Suoritetut korjaukset Perikunnan edustajan kertoman mukaan pintaremonttia on tehty viimeksi 2000-luvun alkupuolella, tapetointia, maalausta aikaisemmanomistajan toimesta, vesikaton profiilipeltikate uusittu vuonna 2000 perikunnan edustajan muistelun mukaan.. Omistajan havaitsemat puutteet. Omistaja kertoi olevan pitkän asumisen tuomia jälkiä ovi ja seinäpinnoissa sekä lattiapinnoissa. Pesutiloissa on ollut pieni tulipalonalku edellisten omistajien aikana, kertoi Janne Närhi TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 3/12

4 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA KOHTEESSA Rakennuksessa Ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä ja kosteusvaurioita rakenteiden pinnalla. Rakenteellinen riski kohteessa on perustamistapa ja rakennusajankohdan mukainen rakentamistapa. Rakennuksen salaojan toimivuutta tai sen olemassa oloa ei tarkastuksessa voitu todeta. Rakennuksessa ei havaittu käyttö turvallisuuteen ja rakennuksen käyttöön vaikuttavia riskejä. Tarkastuksessa havaittiin käytön tuomaa kulumista sekä korjaus- ja kunnostustarpeita sekä huoltoa ja uusimista vaativia toimenpiteitä. Rakennuksen yleiskunto on tarkastusajankohtana välttävä, rakennusta voidaan käyttää asumiseen. Kaikkia rakenteiden sisällä mahdollisesti piileviä vaurioita ei tarkastus menettelyllä voida pois sulkea. Tämän vuoksi on muutamin paikoin suositeltu rakenteiden kunnon selvittämistä esimerkiksi avaamalla rakenteita. Kohtaan 4. on koottu tärkeimmät, lisätutkimusta, huoltoa, korjausta tai uusimista vaativat kohdat. Kohteen käytön ja kunnossapidon kannalta vähäisimmät tai epäolennaiset asiat on käsitelty havaintojen yhteydessä, kohta 9. 4 OLENNAISIMMAT EPÄKOHDAT JA RISKIT Kohdassa 9 käytetty tunnus ja lyhyt viiteselite 9.1 Salaojituksen rakentaminen. 9.2 Julkisivun huolto- ja korjaustoimenpiteet. 9.3 Ikkunoiden ja ovien kunnostus ja huoltotoimenpiteet. 9.5 Märkätilojen perusremontti veden eristyksineen. 9.7 Suosittelen varautumaan lämmönvaihtimen ja lämmitys järjestelmän uusintaan lähitulevaisuudessa. Puhelinkeskustelu Rakennuksen rakentaja ja aikaisempi omistaja Rainer Kettunen kertoi pyykinpesukoneen kärähtäneen pesuhuoneessa vuonna 1987 jolloin silloiset pesuhuoneen pintamateriaalit oli uusittu. Hän kertoi rakentaneensa autotallin rakennusvaiheessa autokatoksen sijaan (poikkeama rakennuslupapiirustuksissa) Lämmitysjärjestelmän puhallin on uusittu vuonna 1986 tai -87 sen hajotessa Kettusen muistelun mukaan. Kettunen muisteli puhdistaneensa lokakaivon säännöllisesti estäen sen tukkeutumista. Rakennukselle ei ole tehty salaojitusta Kettusen mukaan. 5 VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA KORJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä j a korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista materiaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan. Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Mikäli vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 4/12

5 6 ASBESTIN ESIINTYMINEN JA MIKROBIVAURIOT Rakennuksessa ei ole käytetty asbestia havaintoihin ja saatuihin tietoihin perustuen. asbestikartoituksen tekeminen on kiinteistön omistajan vastuulla Kosteuden tai kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobikasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. 7 TARKASTUSMENETTELYSTÄ Kuntotarkastusraportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on suoritettu pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin asuntokauppaa varten tehtävän suoritusohjeen mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, muulla tavoin aistittavaa tai rakenteiden pinnalle näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassaoloa, kuntoa toimivuutta tai sokkelin ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastussuoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa(kolmen kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 5/12

6 NIMIKE HAVAINNOT Raporttiin on kirjattu havainnot, johtopäätökset, toimenpide-ehdotukset sekä mahdolliset perusteet suositelluille toimenpiteille. Raportti on toteava ja ohjaa jatkotoimenpiteitä, raportti ei ole työselitys. Johtopäätökset ja toimenpideehdotukset sekä mahdolliset perusteet toimenpiteille kirjoitettu kursivoituna ja lihavoituna. 9.1 Perustukset, alapohja ja rakennuksen vierusta Rakennuksen sokkeli on ns. betoninen valesokkeli. Sokkelissa ei tarkastuksessa havaittu halkeamia betonoidulla sivustalla. Muutamassa paikassa sokkelin terästystä oli pinnassa näkyvissä, suosittelen paikkaamaan kohdat. Alapohja rakenne on betoninen reunavahvistettu betonilaatta valesokkelilla. Rakenne on ns. riskirakenne koska rakennusta ympäröivä maanpinta on miltei lattiapinnan tasalla, sekä väliseinä rakenteet lähtevät peruslaatan päältä varsinaisen lattiapinnan alapuolelta. Rakenne on kosteusteknisesti vaurioherkkä. Salaojituksen olemassa oloa ei voitu tarkastuksessa todeta eikä omistajien edustajalla ollut tietoa sen olemassa olosta. Suosittelen rakentamaan salaojituksen. Rakennusta ympäröivän maan pinnan muotoilu on miltei suositusten mukainen. Suositeltava kaato rakennuksesta poispäin kolmen metrin matkalla on 1:20 Ehdotan siirtämään kukka yms.. istutuksen pois rakennuksen seinustalta, koska niistä kasteluineen ja juuristoineen on haittaa rakennuksen perustus- ja seinärakenteille. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 6/12

7 9.2 Ulkoseinät ja julkisivut Rakennuksen julkisivu on pääosaltaan kalkkihiekkatiili muurattu. Julkisivun tiilipinnassa on paikoittain halkeamia. (kosteuden ja lämpötilan vaihdosten aiheuttamia ns. pakkasrapautumista ) Julkisivun tiilipinnan alaosasta puuttui tuuletusraot. Suosittelen tekemään tuuletus raot esim. kiviporalla Rakennuksen julkisivun puuosat ovat maalipinnaltaan huonokuntoiset sekä uusimisen/ huoltomaalauksen tarpeessa Suosittelen puuosien kunnostamista / huoltomaalausta. 9.3 Ikkunat ja ulkoovet Ikkunat ovat alkuperäiset. Ikkunat ovat kolmilasiset. ikkunoiden maalipinta ja puuosat ovat huoltomaalauksen tarpeessa. Ikkunoiden kunto on välttävä. Ehdotan harkitsemaan ikkunoinen kunnostamista ja tiivistyksen uusintaa. Ovet ovat alkuperäiset rakennusajankohdantyyliset puuovet, kunto välttävä. Suosittelen tarkastamaan ovien käynnin ja tiivisteet ja harkitsemaan niiden uusimista. 9.4 yläpohja ja vesikatto Vesikatteena on uusittu profiilipeltikate. Uusitun peltikatteen alla on aikaisempi minerit varttikate. Syöksytorvet on uusittu vesikattoremontin yhteydessä. Ehdotan sadevesijärjestelmän uusimista kourujen osalta sekä poisto putkiston rakentamista. Yläpohjan tuuletus on toimiva. Räystäslinja sallii yläpohjan esteettömän ilmanvaihdon. Ehdotan asentamaan savupiippuun ns. sadehatun. Vesikatolle on kiinteät talotikkaat ja kulkutikkaat savupiipulle. Profiilipeltikatteen tavoitteellinen käyttöikä on vuotta Sadevesikourut tulisi puhdistaa vähintään keväisin ja syksyisin niihin kertyvästä roskasta. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 7/12

8 9.5 Märkä- tai kosteat tilat Pesuhuone ja löylyhuone Pesuhuone / löylyhuone tilojen lattia on klinkkerilaatoitettu löylyhuoneessa on sähkökiuas, seinät paneloitu /laatoitettu Haljenneita klinkkerilaattoja löytyi pesuhuoneen ja ns. takkahuoneen lattiasta. Pesuhuoneen lattian kaato viemärikaivoon on säännösten mukainen. Pesuhuoneessa on paikka pyykinpesukoneelle. Löyly/pesuhuoneeseen ei ole tehty vallitsevien määräysten mukaista vedeneristystä. Suoritetussa rakennekosteusmittauksessa ei saatu normaali kuiva- arvoista poikkeavia tuloksia. Saniteettitilat WC Pintamateriaalit: lattia on klinkkerilaatoitettu, seinät laatoitettu, sisäkatto paneloitu. Varusteina käsienpesuallas, peilikaappi, wcistuin. Wc- tilan lattiassa havaittiin haljenneita laattoja. Wc-tilassa ei ole tehty vedeneristystä eikä kosteussulkua. Saniteettitilassa suoritetussa rakennekosteusmittauksessa ei saatu normaali kuiva- arvoista poikkeavia tuloksia. Ehdotan seuraan remontin yhteydessä tekemään ns. märkätiloihin määräysten mukaiset vedeneristykset. Ns. Puolimärkätila keittiö Keittiön- kalusto ja kaapistot on ovat alkuperäiset. Astianpesukone on uusittu omistajien toimesta. Keittiössä suoritetussa rakennekosteusmittauksessa ei saatu normaali kuiva- arvoista poikkeavia tuloksia. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 8/12

9 9.6 Muut sisätilat Sisäkaton pintamateriaali tiloissa on pääsääntöisesti puukuvioinen sisäkattopaneeli. Seinät ovat pääosaltaan paneloituja ja tapetoituja seiniä. Lattioiden pintamateriaalina on muovimatto. Lastulevyrakenteiselle sisäseinälle tyypillistä liikkumista todettiin makuuhuoneen seinissä ja tapetoinnissa. Sisäkaton panelointi oli osittain kaarella. Ehdotan sisäpintaremonttia. Tarkastuksessa ei rakennekosteusmittarilla saatu normaalista poikkeavia materiaalikosteusarvoja tarkistus mittaus kohdissa. 9.7 Lämmitys Lämmitysjärjestelmä on ilmalämmitys ja lämmönlähde kaukolämpö. Tekninen tila lämmönvaihdin- / tuuletinkaappi on takkahuoneessa. Takka on lähinnä tunnelmanluoja eikä sitä ole käytetty lämmitystarkoituksiin perikunnan edustajan kertoman mukaan. Ilma-lämmityksen ilman vaihtokanavat tulee puhdistaa säännöllisesti samoin vaihtaa puhallinkojeen suodattimet. Suosittelen varautumaan lämmönvaihtimen ja lämmitys järjestelmän uusintaan lähitulevaisuudessa. 9.8 Vesi- ja viemärilaitteet Rakennus on liitetty Kokkolan vesi- ja jätevesiverkostoon. Vesiputkisto on pääosaltaan kuparia. Vesipisteiden sekoittajat ovat uusittu tarpeen mukaan. Käyttöveden lämmitys tapahtuu lämmönsiirtimessä. Tarkastuksessa ei havaittu viemärin toiminnassa puutteita. Rakennuksen lokakaivo on yhteinen naapurin kanssa. Vesi- ja viemäri putkiston rakennustekninen käyttöikä on materiaaleista ja olosuhteista riippuen 50 vuotta. TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 9/12

10 9.9 Ilmanvaihto Ilmanvaihto järjestelmä on painovoimainen. Ilmanvaihto tapahtuu ovien, ikkunoiden, hormien ja ilmanvaihtoventtiilien kautta. Poisto venttiilit sijaitsevat pesutiloissa, sekä saniteetti tiloissa. Savuhormit tulee nuohota kerran vuodessa sekä ilmanvaihto hormit, suositus 10-vuoden välein Sähköistys Sähköpääkeskus on 70-luvun mallia keraamisin sulakkein. Osa sähköjohdotusta ja pisteistä on uusittu käyttötarpeiden mukaan. Mittari on uusittu ja on ns. etäluettavamalli. Sähkön toimittaja on Kokkolan energia Oy. Sähköjärjestelmän tarkastusta suositellaan tehtäväksi 30 vuoden välein Palovaroittimet Rakennus on varustettu palovaroittimin. Varoittimen toiminta tulee testata kerran kuukaudessa. Varoittimien määrässä ja sijoituksessa tulee noudattaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) suositusohjeita Vähintään yksi per huoneisto tai kerros mieluummin useampia. Asuintiloihin suositellaan hankittavaksi myös esisammutus välineistöä. LIITTEET : valokuvat sivut Kokkola TI-Pinta Oy Tapio Iivari Rakennusmestari, Asuntokaupan Kuntotarkastaja, PETA Puh TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 10/12

11 Näkymä keittiö Ilmalämmitysritilä Ilmalämmityksen ohjainyksikkö halkeilutta lattialaatoitusta takkahuone lievästi kaareva sisäkattopaneeli ja lastulevyseinä savuttanut takka TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 11/12

12 näkyvää raudoitusta ja puuttuva seinän tuuletusrako huoltomaalattavaa puujulkisivua Näkymä yläpohja alkuperäinen varttikate näkymä vesikatolla sadehattua tarvitseva savupiippu TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh Sivu 12/12

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012

NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Suovuoren kartano KIINTEISTÖN 529 22 20 1 MYYNTI 2012 NAANTALIN KAUPUNKI 1 SUOVUOREN KARTANON TALOUSKESKUS Suovuoren kaupunginosassa Myllärinmäessä Rakennukset sijaitsevat 8 389 m²:n

Lisätiedot

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo

tuuletusväli lumieste vesikouru syöksytorvi sadevesisuppilo (rännikaivo) sadevesikouru sadevesikaivo perusvesikaivo TSt,ANP/1/toukokuu 2007/1000/Kyriiri/Rakennustieto Oy KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ Tilaajan ohje kuntotarkastus, asuintalot, asuntokauppa, tilaaminen granskning, bostadsbesiktning, bostadshus,

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT

TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO SAATSI ARKKITEHDIT TUUSULAN PRIJUUTTI KUNTOARVIO Tuusulan Prijuutin kuntoarvio Tilaaja: Tekijä: Valmistunut: 6.4.2015 Kansikuva: Kuvat: Tuusulan kuntakehitys/kaavoitus Maria Suutari-Jääskö ja Jaana Pohjola Hyryläntie 16

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa 1/7 Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kohteen osoite Omistushistoria 1. RAKENTEET,

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot