KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011"

Transkriptio

1 KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI

2 KOHDE TILAAJA - Kaivohaka 3-5 b 66, Hämeenlinna / Matintalot - Kohteen vuokralainen KÄYTTÖTARKOITUS - Tarkoitus selvittää suihkuhuoneen lattiapäällysteen aluskosteus mahdollisimman vähän lattiapinnoitetta rikkomatta. Tilaaja haluaa varmistua että suihkuhuoneen hajuhaitat eivät aiheudu lattiapäällysteen ja betonin välisestä kosteusongelmasta ennen päätöstä remonttiin ryhtymisestä. Kosteusmittaus viiltomittauksena. MITTAAJA - xxx MITTAUSAIKA KLO 14:00 KÄYTETYT MITTALAITTEET VAISALA HM141-MITTALAITE VAISALA HMP42 -MITTAPÄÄ Laserliner Moisture Master (toleranssi +/- 2 yks) CondeseS pot Pro Laser (toleranssi +/- 2 yks) Digital Moisture meter BT 403 (toleranssi +/- 2 yks) Standard data logger HMI41 NÄYTTÖLAITE Näyttölaitteen aiheuttama enimmäisvirhe +20 C:ssa kosteus ±0,1 %RH lämpötila ±0,1 C HMP42 MITTAPÄÄ KOSTEUS Mittausalue %RH kasteeton Tarkkuus (+20 C:ssa) kalibroituna suolaliuoksia vastaan (ASTM E104-85): ±2 %RH ( %RH) ±3 %RH ( %RH) Elektroniikan lämpötilariippuvuus 0,05 %RH/ C Tyypillinen pitkänajan stabiilius parempi kuin 1 %RH /vuosi Vasteaika (90%) +20 C:ssa 30 s Kosteusanturi HUMICAP M

3 KOHTEEN KUVAUS - Kerrostaloasunto jonka tiloissa suihkuhuone ja WC tilat omana huoneenaan. Lattiapäällyste peittää kosteissa tiloissa kokonaisuudessaan lattia-alan joka on 2,24 neliömetriä. Asunto kokonaisuudessaan on ilmastoitu tulo ja poistoilmastoinnilla. Asunto-osake peruskorjattu vuonna Suihkuhuoneessa jatkuvasti päällä oleva ilmastointi ja lattialämmitys. - Suihkuhuonetta on käytetty viimeksi 2 vkr sitten. - Sertifioitu märkätilan muovimatto Upofloor Lami. Rakennusmateriaaliluokka M1. Betonialustan suhteellinen kosteus RH 85 %. - Alueen mitat vaakaan 1400 mm ja pituussuuntaan 1600mm

4 MITTAUSMENETELMÄ Mittausmenetelmänä käytetään viiltomittausta suhteellisen kosteuden määrittämiseksi. Kohteen paikkaa määritettäessä käytetään apuna kahta eri pintakosteusmittarin mittaus matriisia mahdollisimman totuudenmukaisen otoksen saamiseksi. Pintakosteusmittarilla haarukoidaan 9:stä eri mittakohteesta (ks. edellä) kohta joka todennäköisimmin voisi vastata kohteessa olevaa kosteusongelmaa. Vertailuarvoksi valitaan vastaavasti mahdollisimman kuiva kohta. Varsinainen suhteellisen kosteuden mittaus suoritetaan Vaisalan HMP 42 mittapäällä. Tasaantumisaikana käytetään 20 minuuttia jonka jälkeen mittatulos on luettavissa. TULOKSET: MITTALAITE [RH%] / [LT] REFERENSSI [RH%]/[LT] MITTATULOS [index] MITTATULOS [paino %] LT[C] VAISALA [65,7]/[26,6] [65,5]/[26,6] MOISTUREM. Kondense S. Data Logger BT 403 KOHDAT: ULKOILMA [42]/[23,1] SISÄILMA [30,7]/[20,2] KOSTEUSLISÄ 3 g/m3 SISÄILMA,TOT

5 MITTATULOKSET Arvioitaessa pintakosteusmittarilla mittapaikkaa kohta 8 antoi kosteusindekseinä lukeman 720. Vastaavasti kuivalle kohdalle saatiin kohta 9 lukemilla 314. Kohteista tehtiin mittaukset seuraavilla tuloksilla: LÄMPÖTILASSA 26,6 ASTETTA SUHTEELLISEN KOSTEUDEN ARVOKSI OLETETULLA KOSTEUSALUEELLA SAATIIN 65,7 %. VASTAAVASTI LÄMPÖTILASSA 26,6 ASTETTA SUHTEELLISEN KOSTEUDEN ARVOKSI OLETETULLA REFERENSSIKOHDALLA SAATIIN 65,5%. TULOSTEN TULKINTA Haettaessa mittauspaikkaa pintakosteuden mittarilla tulosta voidaan pitää suuntaa antavana. Tulokseen vaikuttavat suihkuhuoneen lattiapinnoitteen kosteus suihkun jäljiltä sekä sähköisen lattialämmityksen kaapeli joka kulkee betonissa. Todennäköisin syy kuivan kohdan löytymiselle reunasta saattaa liittyä lattian kallistukseen sekä siihen että aivan reunoille ei ole viety sähkölämmityskaapelia. Lähtötieto kuitenkin voidaan katsoa riittäväksi varsinaiselle suhteellisen kosteuden mittaukselle. Arvioitaessa pintakosteusmittarilla mittapaikkaa kohdat 5 ja 8 antoivat kosteusindekseinä suurimmat lukemat, vastaavasti kuivalle kohdalle saatiin kohdat 3 ja 9. Viiltomittauksen antamaa tulosta voidaan pitää kohtuullisen luotettavana haettaessa raja-arvoa lattiapäällysteen ja betonin väliselle kosteuspitoisuudelle. Tältä osin suhteellisen kosteuden ero mitattujen kohteiden välillä oli 0,2 % joka voidaan olettaa kuuluvan mittalaitteen tai näyttöpäätteen sisältämään virhetoleranssiin. JOHTOPÄÄTÖKSET Mittauskohtien betonin suhteellista kosteutta voidaan pitää normaalina. Vertailuarvo lattiapäällysteen ja betonin välisestä kosteusongelmasta tässä tapauksessa olisi suhteellisen kosteuden arvolla 85 %. Eroa jää 19,3 % verran joten mittatulosten perusteella hajuhaitat eivät aiheudu lattiapäällysteen alapuolisesta kosteusongelmasta (biofilmit) tai siitä aiheutuvasta sekundaariemissiosta. Lattiapäällyste on sen aikaa ollut paikoillaan että hajuhaitat eivät johdu myöskään päällysteen primaariemissiosta ( uutuuden hajusta) koska peruskorjauksen yhteydessä saneeratun suihkutilan päällyste laitettu vuonna 2000 ja päällyste on säilynyt ehjänä.

6 PERUSTIETOA MIKROBITOIMINNAN VAPAUTTAMISTA TOKSIINEISTA 2-ETYYLIHEKSANOLI Hajuhaitoista aiheutuvat sisäilmaongelmat (mm. homeet) eivät ole ainoa terveyteen vaikuttava indikaattori sillä huomattavan useasti syy selittämättömiin oireisiin näyttäisi liittyvän lattian ja pinnoitteen välissä muodostuvalle 2-etyyliheksanolille. Aine on hajuton ja selvästi hometta yleisempi sisäilman ongelmien aiheuttaja. 2-etyyliheksanolia muodostuu esim. märän betonin ja DEHP:tä sisältävän pinnoitteen välissä mikrobikasvuston välityksellä jossa mikrobit muuttavat DEHP:ta (dietyyli-heksyyli-ftaalihappo) ftaalihapoksi ja 2-etyyliheksanoliksi. Jäämiä voi löytyä myös rakentamisessa käytetyistä pinnoitteista, liimoista ja tasoitteista. Sisäilman ongelmatapauksissa julkisissa rakennuksissa jopa kolme tapausta neljästä näyttäisi aiheutuvan homeen sijasta 2-etyyliheksanolista. Yhdiste on kaasumuotoinen ja rasvaliukoinen joka kerääntyy ajan kuluessa sisäilmasta ihmisen elimistöön. Yhdisteen pitoisuuden noustessa elimistössä lisääntyvät myös oireet. Kiinteitä raja-arvoja tälle pitoisuudelle ei ole toistaiseksi asetettu (ei määriteltyä HTTP arvoa) mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä että pitoisuus ei ylittäisi 15 µ / m3. Keskiarvona sisäilmassa 2-etyyyliheksanolille voidaan pitää 10 µ /m3. Täytyy kuitenkin huomata että 2-etyyliheksanoli ei kuulu normaaliin huoneilmaan; tavoitteena olisi siis poistaa kyseisen yhdisteen pienimmätkin pitoisuudet huoneilmasta. sillä mm. pienille lapsille yhdisteen kokonaisannos voi muodostua ajan mittaan suureksi. Eräs tekijä yhdisteen esiintymiselle liittyy kosteusvauriotilanteisiin joka on kosketuksissa DEHP: ta sisältävien materiaalien kanssa, esim. PVC lattia materiaalien kanssa. Tämä on suhteellisen yleistä vanhemmassa rakennuskannassa jossa on käytetty muovimattojen ja lattia tasoitteiden yhdistelmiä jossa emäksinen kosteus on reagoinut maton pehmikkeen (ftalaattia) kanssa. Nykyisin 2-etyyliheksanolin esiintyminen uudisrakentamisen yhteydessä yhdistetään osaltaan neutraalien tasoitteiden käyttöön jonka nähdään lisäävän mikrobikasvuston esiintymistä. Tästä asiasta ei olla kuitenkaan yhtämielisiä.

7 LIITTEET KUVIA KOHTEESTA (4KPL) / POHJAKUVA KOHTEESTA

8

9

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä

Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Kai Kylliäinen Betonirakenteiden VOC-emissiot ja niiden vähentäminen rakennetta lämmittämällä Aducate Reports and Books 7/2010 Aducate Centre for Training and Development KAI KYLLIÄINEN Betonirakenteiden

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

OPAS KOSTEUSONGELMIIN

OPAS KOSTEUSONGELMIIN TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU JULKAISU 95 TALONRAKENNUSTEKNIIKKA OPAS KOSTEUSONGELMIIN - Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma Toimittanut Virpi Leivo Rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO

RT 14-10675 BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS SISÄLLYSLUETTELO 2 KÄSITTEITÄ 1 JOHDANTO RT 14-10675 ohjetiedosto lokakuu 1998 1(5) BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUS mittausmenetelmä, suhteellinen kosteus, betoni mätning, relativ fuktighet, betong measuring, relative humidity, concrete

Lisätiedot

Pientalojen mikrobivauriot

Pientalojen mikrobivauriot Tampereen teknillinen yliopisto Tampere University of Technology Pientalojen mikrobivauriot Lähtökohtana asukkaiden kokemat terveyshaitat Hengitysliiton julkaisuja 19/2006 Hengitysliitto Heli ry Juhani

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Terveen rakennuksen evoluutio

Terveen rakennuksen evoluutio TUTKIMUSRAPORTTI Terveen rakennuksen evoluutio Anne Aikivuori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2001 1 Keywords rakennusmateriaalit, emissiot, sisäilman laatu,

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 OHJEEN KÄYTTÖ... 1 3 MÄÄRITELMIÄ... 1 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä.

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014. Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on tehty jo lähes kaksi vuosikymmentä. Kaupunki kasvaa rapautuuko infra? Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä sisäilmaongelmat johtuvat? Professori Ralf Lindberg Kosteusongelmiin liittyviä korjauksia on

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta

ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540. Sisäilman laadun hallinta ESPOO 2004 VTT PUBLICATIONS 540 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi

Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01365-09 Päästömittauslaboratorioiden QAL2- ja AST-raporttien laadullinen evaluointi Kirjoittajat: Pellikka, T., Puustinen, H. Luottamuksellisuus: julkinen 2(12) Raportin nimi Päästömittauslaboratorioiden

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot