KÄYTTÖOPAS FIN. Code: fin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: fin

2 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, Ivrea (ITALY) Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen kiinnitetty merkki todistaa, ettätuote täyttää keskeiset laatuvaatimukset. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä ohjekirjassa kuvattuun tuotteeseen milloin tahansa jailmoittamatta tästä millään tavalla. ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki. ENERGY STAR -ohjelma on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston käynnistämä energiansäästösuunnitelma, jollapyritään vähentämään ympäristöhaittoja ja edistämään energiatehokkaampien toimistolaitteiden kehittelyä ja käyttöä. Kiinnitä huomiota seuraaviin tekijöihin, jotka voivat vaarantaa yllä annetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksenpätevyyden sekä tuotteen ominaisuudet: vääränlaisen sähkövirran syöttäminen laitteeseen; väärin suoritettu asennus, väärä tai epäasianmukainen käyttö tai käyttö, jossa ei oteta huomioon tuotteenmukana toimitetussa käyttöoppaassa olevia varoituksia; alkuperäisten osien tai lisävarusteiden korvaaminen toisilla, joiden tyyppi ei ole laitteen valmistajan hyväksymä,tai tällaisen korvaamisen antaminen muun kuin valtuutetun henkilön tehtäväksi. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa ilman julkaisijankirjallista lupaa jäljentää tai edelleen välittää missään muodossa eikä milläänsähköisellä tai mekaanisella välineellä mukaan lukien valokopiointi, nauhoittaminentai mikä tahansa tiedon varastointi- ja noutojärjestelmä.

3 Johdanto Kiitos d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja suorittamaan tarvittaessa yksinkertaisia vianetsintätoimenpiteitä, jotta kone olisi aina hyvässä käyttökunnossa. Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä ja pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä. Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä koneessa. Tässä käyttöoppaassa d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF viittaavat vastaavasti 35,45 ja 55 sivua/min -malleihin. Mukana toimitettavat oppaat Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Voit tutustua niihin tarvittaessa. Quick Guide Usein käytettyjä toimintoja koskevat ohjeet Safety Guide Koneen asennuksen ja käytön turvallisuutta ja varotoimia koskevia tietoja. Lue tämä opas ennen koneen käyttöä. Safety Guide (d-copia 3500MF/d-Copia 4500MF/d-Copia 5500MF) Koneen asennustilaa ja varoitustarroja koskevat ohjeet ja muita tietoja. Lue tämä opas ennen koneen käyttöä. DVD (Product Library) Käyttöopas (tämä opas) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Embedded Web Server RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide Network Tool for Direct Printing Operation Guide Network Print Monitor User Guide File Management Utility User Guide

4

5 Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään seuraavassa. Symbolit VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin. Symboli osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän varoituksen kohteesta.... [Yleinen varoitus]... [Varoitus korkeasta lämpötilasta] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän kielletystä toimesta.... [Varoitus kielletystä toimesta]... [Purkaminen kielletty] Symboli on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän pakollisesta toimesta.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan] Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on hävinnyt (maksullinen). HUOMAUTUS: Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla. i

6 Sisällys Sisällys Ympäristö iv Laserturvallisuus (Eurooppa) vi Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset vii EN ISO vii EK1-ITB vii Oikeus- ja turvallisuusasiaa viii 1 Osien nimet Ohjauspaneeli Kone Valmistelut ennen käyttöä Tarkista varusteet Kaapelien liittäminen Virta päälle/pois päältä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) Paperin asetus Originaalien asetus Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kosketusnäyttö Originaalin esikatselu Kopiointi Lähetys Kohteiden vahvistusnäyttö Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Töiden peruutus Pika-asetusnäyttö Ohjelma Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö Viikkoajastimen käyttö Laskurin tarkistus Ohjenäyttö Huolto Määräaikaishuolto Puhdistus Vianetsintä ii

7 Sisällys Toimintahäiriöiden selvitys Virheviestien edellyttämät toimet Paperitukosten selvitys Liite Lisävarusteet Liite-2 Paperi Liite-4 Tekniset tiedot Liite-12 Hakemisto Hakemisto-1 iii

8 Ympäristö Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat: Lämpötila: 10-32,5 C (Kosteus saa olla maks. 70 %, jos lämpötila on 32,5 C.) Kosteus: % (Lämpötila saa olla maks. 30 C, jos kosteus on 80 %.) Käytä päällystettyä paperia maks. 27 C lämpötilassa ja maks. 60 % kosteudessa. Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Konetta on suositeltavaa käyttää seuraavassa lämpötilassa: maks C, kosteus: noin %. Ota lisäksi huomioon seuraavat seikat koneen sijoituspaikkaa valitessasi. Kone tunnistaa automaattisesti liian korkean tai liian alhaisen lämpötilan ja näyttää seuraavan viestin. Viesti: Korkean lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa. tai Matalan lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa.. Jotta koneen käyttöolosuhteet ovat optimaaliset, säädä huoneen lämpötilaa ja kosteutta, jos viesti tulee näkyviin. Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon. Vältä tärinälle alttiita paikkoja. Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi. Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle. Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto. Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen. Kopioinnin aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista. Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta työympäristö säilyy asianmukaisena. iv

9 Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset VAROITUS Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja. Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta. Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin. Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1 tai 2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys lääkäriin. Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä. Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä. Muut varotoimet Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan. Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa. Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40 C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja kosteusvaihteluja. Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja virta on katkaistu päävirtakytkimestä, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi. Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, vaan aseta kone lepotilaan painamalla ohjauspaneelin Power-näppäintä. v

10 Laserturvallisuus (Eurooppa) Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä. Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC-EN :2007 -standardin mukaan. Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle. Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä. Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun. vi

11 Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi/skannaus ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla kiellettyä. Seuraavan aineiston kopiointi/skannaus on kiellettyä. Seurauksena saattaa olla lakisääteisiä sanktioita. Aineistoluettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. Älä kopioi/skannaa aineistoa, jonka kopioinnin/skannauksen tiedät olevan kiellettyä. Sekit Setelit Arvopaperit Leimamerkit Passi Sertifikaatit Paikalliset lait ja säännökset voivat kieltää tai rajoittaa muiden edellä mainitsemattomien tekstien ja asiakirjojen kopiointia/skannausta. EN ISO 7779 Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db (A) oder weniger gemäß EN ISO EK1-ITB 2000 Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. vii

12 Oikeus- ja turvallisuusasiaa Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: Oikeusasiaa... ix Kauppanimet... ix Energiansäästön ohjaustoiminto... xvi Automaattinen kaksipuolinen kopiointi... xvi Kierrätetyn paperin käyttö... xvi Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma... xvi Tietoja tästä käyttöoppaasta...xvii viii

13 Oikeusasiaa Tämän oppaan tai sen osien kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Olivetti:n kirjallista lupaa on kielletty. Kauppanimet PRESCRIBE ja KPDL ovat Kyocera Corporationin tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn tavaramerkki. Adobe Acrobat, Adobe Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Novell ja NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. IBM ja IBM PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä. AppleTalk, Bonjour, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. TypeBankG-B, TypeBankM-M ja Typebank-OCR ovat TypeBank -tavaramerkkejä. Kaikkia tähän koneeseen asennettujen eurooppalaisten kielten fontteja käytetään Monotype Imaging Inc:n kanssa tehdyn lisensointisopimuksen alaisena. Helvetica, Palatino ja Times ovat Linotype GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ja ITC ZapfDingbats ovat International Typeface Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tähän koneeseen on asennettu Monotype Imaging Inc:n UFST MicroType -fontit. Koneessa oleva ohjelmisto sisältää Independent JPEG Groupin kehittämiä moduuleja. Tämä kone sisältää ACCESS CO., Ltd:n kehittämän NFmoduulin. Tuote sisältää ACCESS CO., LTD:n NetFront-selaimen. ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO., LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa maissa ACCESS CO., LTD. Kaikki oikeudet pidätetään. Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ja ei käytetä tässä käyttöoppaassa. ix

14 GPL/LGPL Tuote sisältää GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ja/tai LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) - ohjelman osana laiteohjelmistoaan. Voit saada lähdekoodin ja voit kopioida, levittää ja muuttaa sitä GPL/LGPLehtojen mukaisesti. Open SSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/ /www.openssl.org/) 4 The names OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called OpenSSL nor may OpenSSL appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. x

15 Original SSLeay License Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: This product includes cryptographic software written by Eric Young The word cryptographic can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgment: This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] xi

16 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. xii

17 Knopflerfish License This product includes software developed by the Knopflerfish Project. Copyright The Knopflerfish Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Apache License (Version 2.0) Apache License Version 2.0, January TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1 Definitions. License shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. Licensor shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. Legal Entity shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, control means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. You (or Your ) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. Source form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. Object form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. xiii

18 Work shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). Derivative Works shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. Contribution shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, submitted means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as Not a Contribution. Contributor shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2 Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3 Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 4 Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions: (a)you must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and (b)you must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and (c)you must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and (d)if the Work includes a NOTICE text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. xiv

19 You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5 Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6 Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7 Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8 Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9 Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. END OF TERMS AND CONDITIONS APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets [] replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same printed page as the copyright notice for easier identification within third-party archives. Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License ); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. xv

20 Energiansäästön ohjaustoiminto Koneessa on käytössä virransäästötila, jossa energiankulutus laskee tietyn ajan kuluttua siitä, kun konetta on viimeksi käytetty. Samoin siinä on lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot pysyvät odotustilassa, mutta energiankulutus laskee minimitasolle. Lepotila kytkeytyy päälle, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan. Virransäästötila Kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia. Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila sivulla 2-7. Lepotila Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 45 minuuttia (35 sivua/min -malli) tai 60 minuuttia (45 tai 55 sivua/min -malli). Tätä aikaa voidaan pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-8. Automaattinen kaksipuolinen kopiointi Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen kopiointi sivulla Kierrätetyn paperin käyttö Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä. Energy Star (ENERGY STAR ) -ohjelma International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Olivetti ilmoittaa, että tämä tuote vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa. xvi

21 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut: Luku 1 - Osien nimet Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset Luku 2 - Valmistelut ennen käyttöä Paperin lisäystä, originaalien asetusta, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä koskevat ohjeet Luku 3 - Peruskäyttö Kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimet Luku 4 - Huolto Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet Luku 5 - Vianetsintä Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet Liite Koneen tekniset tiedot Koneen käyttömukavuutta parantavien lisävarusteiden esittely Tulostusmateriaaleja ja paperikokoja koskevia tietoja xvii

22 Oppaassa käytetyt esitystavat Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan. Esitystapa Kuvaus Esimerkki Lihavoitu [Normaali] Kursiivi Huomautus Tärkeää Varoitus Viittaa ohjauspaneelin näppäimiin tai tietokoneen näyttöön. Viittaa kosketusnäytön näppäimiin. Viittaa kosketusnäytössä näkyvään viestiin. Käytetään korostamaan avainsanaa, ilmausta tai viittauksia lisätietoihin. Viittaa lisätietoihin tai muihin aiheeseen liittyviin toimintoihin. Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin toimenpiteisiin. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Viittaa ohjeisiin, joita tulee noudattaa loukkaantumisen ja konevaurioiden välttämiseksi. Paina Start-näppäintä. Paina [OK]. Näyttöön tulee viesti Valmis kopioimaan. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-9. HUOMAUTUS: TÄRKEÄÄ: VAROITUS: Toimintatavan kuvaus Kosketusnäytön näppäinten käyttöä kuvataan käyttöoppaassa seuraavalla tavalla: Varsinainen toimenpide Paina [Kopioi]. Paina Pika-asetus-kohdassa [Seuraava]. Paina [ ] kaksi kertaa. Paina Originaalin kuva -kohdassa [Muuta]. Kuvaus käyttöoppaassa Paina [Kopioi], Pika-asetuskohdassa [Seuraava], [ ] kahdesti ja Originaalin kuva - kohdassa [Muuta]. xviii

23 Originaalit ja paperikoot Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai paperikokoihin. Sellaisten paperikokojen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pysty- tai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4, B5 ja Letter), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla. Sijoitussuunta Kokomerkintä * Pystysuunta A4, B5, A5, B6, A6, 16K, Letter, Statement Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on pidempi kuin B. Vaakasuunta A4-R, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, 16K-R, Letter-R, Statement-R Originaali Paperi Originaalien tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B. * Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla. Kosketusnäytön kuvakkeet Seuraavien kosketusnäytön kuvakkeiden avulla ilmaistaan originaalien ja papereiden sijoitussuunnat. Sijoitussuunta Originaalit Paperi Pystysuunta Vaakasuunta xix

24 xx

25 1 Osien nimet Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet. Ohjauspaneeli Kone

26 Osien nimet Ohjauspaneeli Näyttää Tila/työn peruutus -näytön. Näyttää kopiointinäytön. Suurentaa kosketusnäytön kopiointi- tai lähetysnäytöllä. Näyttää ohjeen. Palauttaa asetukset oletustiloihin. Näyttää järjestelmävalikon. Näyttää tulostettujen arkkien ja skannattujen sivujen määrän. Näyttää lähetysnäytön. Voit myös muuttaa sen näyttääksesi osoitteistonäytön. Näyttää dokumenttilokeron näytön. Näyttää sovellusnäytön. Näyttää ohjelmanäytön. Vilkkuu tulostuksen, faksin lähetyksen ja vastaanoton, skannauslähetyksen ja tulostustietojen vastaanoton aikana. Näyttää Faksi-näytön. Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty. Vilkkuu, kun kone käyttää kovalevyä, faksin muistia tai USB-muistia (yleiskäyttöinen tarvike). 1-2

27 Osien nimet Poistaa syötetyt numerot ja merkit. Keskeyttää käynnissä olevan tulostuksen. 1 Siirtää koneen virransäästötilaan. Siirtää koneen lepotilaan. Palauttaa lepotilasta. Numeronäppäimet Numeroiden ja symbolien syöttö Merkkivalo palaa, kun koneen virta on päällä. Suorittaa käyttäjän todennuksen ja uloskirjautumisen. Näyttää keskeytyskopiointinäytön. Käynnistää kopioinnin, skannauksen ja asetustoimenpiteiden käsittelyn. Vahvistaa numeronäppäimen syötön ja näytön toimintojen asetuksen aikana. Toimii yhdessä näytön [OK]-näppäimen kanssa. Palauttaa jo rekisteröidyt lähetyskohteet ja -ohjelmat. 1-3

28 Osien nimet Kone e b 5-c 5-d 5-a 5-g 5-f 1 Valotuskansi (lisävaruste) 2 Postilaatikko (lisävaruste) 3 Etukansi 4 Viimeistelijä (lisävaruste) 5 Kasetti 1-5 (Kasetit 3-5 ovat lisävarusteita) 5-a: Kasetti 1 5-b: Kasetti 2 5-c: Kasetti 3 5-d: Kasetti 4 5-e: Kasetti 5 5-f: Kasetti 3 5-g: Kasetti 4 1-4

29 Osien nimet Verkkoliitäntä 7 USB-portti (A2) 21 Jäteväriainesäiliön lokero 22 Väriainesäiliön vapautinvipu 8 USB-liitäntä (B1) 9 Lisävarusteen liitäntä 10 Originaalin kohdistusohjaimet 11 Lasi 12 Väriainesäiliö (Black) 13 Originaalien syöttölaite (lisävaruste) 14 Valotuslasi 15 Liitinastia 16 Ohjauspaneeli 17 Kahvat 18 Vapautinpainike 19 Jäteväriainesäiliö 20 Puhdistusharja 1-5

30 Osien nimet Paperin pituusohjain 24 (Paperin leveysohjain) Lukko 25 Sisätaso 26 USB-portti (A1) 27 Oikean kannen 1 vipu 28 Oikea kansi 1 29 Päävirtakytkin 30 Paperin leveyssäädin 31 Kahva 32 Oikean kannen 2 vipu 33 Oikea kansi 2 34 Paperin leveysohjain 35 Monikäyttölokeron jatke 36 Monikäyttölokero 37 Oikean kannen 3 vipu 38 Oikea kansi 3 1-6

31 2 Valmistelut ennen käyttöä Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista sekä paperien ja originaalien asetuksesta koneeseen. Tarkista varusteet Kaapelien liittäminen Virta päälle/pois päältä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Lepotila ja automaattinen lepotila Ohjauspaneelin kulman säätö Näytön kielen vaihto [Kieli] Päivämäärän ja kellonajan asetus Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) Paperin asetus Originaalien asetus

32 Valmistelut ennen käyttöä Tarkista varusteet Tarkista, että toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet. Safety Guide Quick Guide DVD (Product Library) CD-ROM (TWAIN-yhteensopiva sovellus)* * Tämä varuste ei kuulu toimitukseen joissakin maissa tai alueilla. Koneen mukana tulevan DVD-levyn sisältämät dokumentit Seuraavat dokumentit sisältyvät koneen mukana tulevaan DVD-levyyn (Product Library). Voit tutustua niihin tarvittaessa. Dokumentit Käyttöopas (tämä opas) FAX Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Data Security Kit (E) Operation Guide Embedded Web Server RX Operation Guide Printer Driver User Guide Network FAX Driver Operation Guide Network Tool for Direct Printing Operation Guide Network Print Monitor User Guide File Management Utility User Guide 2-2

33 Valmistelut ennen käyttöä Tarvittavien kaapelien valmistelu Seuraavat liitännät ovat käytettävissä koneen liittämiseksi tietokoneeseen. Valmistele tarvittavat kaapelit käytettävän liitännän mukaan. Vakioliitännät 2 Toiminto Liitäntä Tarvittava kaapeli Tulostin/skanneri /verkkofaksi* Verkkoliitäntä LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX tai 1000 BASE-T, suojattu) Tulostin USB-liitäntä USB 2.0 -yhteensopiva kaapeli (Hi-Speed USB - yhteensopiva, maks. 5,0 m, suojattu) * Toiminto käytettävissä, kun käytetään lisävarusteena saatavaa faksia. Lisätietoja verkkofaksista on Fax System (V) Operation Guide -oppaassa. 2-3

34 Valmistelut ennen käyttöä Kaapelien liittäminen LAN-kaapelin liittäminen (lisävaruste) Liitä LAN-kaapeli koneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Kun koneeseen on kytketty virta, paina ensin ohjauspaneelin Power-näppäintä. Tarkista, että Power-, Processing- ja Memory-merkkivalo eivät pala. Katkaise sen jälkeen virta päävirtakytkimestä. Varmista, että merkkivalot eivät pala tätä merkkivaloa lukuunottamatta. 2 Liitä LAN-kaapeli koneen vasemmalla sivulla olevaan verkkoliitäntään. Virtajohdon liittäminen 3 Liitä kaapelin toinen pää keskittimeen. 4 Kytke koneeseen virta ja määritä verkkoasetukset. Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetus (LANkaapeliliitäntä) sivulla Liitä koneen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää koneeseen ja toinen pää pistorasiaan. TÄRKEÄÄ: Käytä vain koneen mukana toimitettua virtajohtoa. 2-4

35 Valmistelut ennen käyttöä Virta päälle/pois päältä Virta päälle Kun päävirtakytkimen merkkivalo palaa... (Palautuminen lepotilasta) Paina Power-näppäintä. 2 Kun päävirtakytkimen merkkivalo ei pala... Avaa päävirtakytkimen suojus ja kytke virta päälle päävirtakytkimestä. HUOMAUTUS: Jos lisävarusteena saatava Data Security Kit on asennettu, näkyviin saattaa tulla viesti, joka osoittaa turvatoiminnon tulevan käyttöön ja käynnistyksen kestävän jonkin aikaa, kun virta kytketään. TÄRKEÄÄ: Jos katkaiset virran päävirtakytkimellä, älä kytke virtaa päälle välittömästi uudelleen päävirtakytkimellä. Odota yli 5 sekuntia ja kytke päävirtakytkin päälle uudelleen. 2-5

36 Valmistelut ennen käyttöä Virta pois päältä Ennen kuin virta katkaistaan päävirtakytkimestä, paina ohjauspaneelin Power-näppäintä (pois päältä). Tarkista, että Power-, Processing- ja Memory-merkkivalo eivät pala. Ellet katkaise virtaa päävirtakytkimellä, lisätietoja on luvussa Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila sivulla 2-7, ja Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-8. VAROITUS: Kovalevy saattaa olla käytössä, kun Power-, Processing- tai Memory-merkkivalo on syttynyt tai vilkkuu. Jos virta katkaistaan päävirtakytkimestä kovalevyn ollessa käytössä, kovalevy saattaa vaurioitua. Varmista, että merkkivalot eivät pala tätä merkkivaloa lukuunottamatta. Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan VAROITUS: Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi loma), irrota pistotulppa pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä. VAROITUS: Poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 2-6

37 Valmistelut ennen käyttöä Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila Virransäästötila Automaattinen virransäästötila Kytke virransäästötila päälle painamalla Energy Saver -näppäintä. Energy Saver-, Power- ja päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö sammuvat energian säästämiseksi. Tätä tilaa kutsutaan virransäästötilaksi. Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan virransäästötilan aikana, se keskeyttää virransäästötilan automaattisesti ja käynnistää tulostuksen. Sama koskee faksitietoja, jotka kone ottaa vastaan virransäästötilan aikana. Kone keskeyttää virransäästötilan ja käynnistää tulostuksen. Voit palauttaa normaalitilan seuraavilla toimenpiteillä. Kone on valmis 10 sekunnin kuluttua. Paina mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä. Avaa valotuskansi tai lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite. Aseta originaalit lisävarusteena saatavaan originaalien syöttölaitteeseen. Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esimerkiksi tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman reagoinnin. 2 Automaattisessa virransäästötilassa kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan. Oletusasetus on 2 minuuttia. 2-7

38 Valmistelut ennen käyttöä Lepotila ja automaattinen lepotila Lepotila Voit ottaa lepotilan käyttöön painamalla Powernäppäintä. Päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö sammuvat energiankulutuksen laskemiseksi minimitasolle. Tätä tilaa kutsutaan lepotilaksi. Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan sen ollessa lepotilassa, tulostustyö suoritetaan kosketusnäytön valojen pysyessä sammutettuina. Samoin ohjauspaneelin valot pysyvät sammutettuina, kun lisävarusteena saatavalla faksilla otetaan vastaan faksitietoja. Voit palauttaa normaalitilan painamalla Powernäppäintä. Kone on valmis 23 sekunnin kuluttua. Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esimerkiksi tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman reagoinnin. Automaattinen lepotila Automaattisessa lepotilassa kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan virransäästötilassa. Oletusasetus on 45 minuuttia (35 sivua/min -malli) tai 60 minuuttia (45 tai 55 sivua/min - malli). Ohjauspaneelin kulman säätö Säädä ohjauspaneelin kulmaa kahdessa vaiheessa vapauttamalla ohjauspaneelin lukkovipu esitetyllä tavalla. 2-8

39 Valmistelut ennen käyttöä Näytön kielen vaihto [Kieli] Voit valita kosketusnäytön kielen. Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaan. Yleiset asetukset - kieli Aseta haluamasi kieli kosketusnäyttöä varten. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Kielikohdassa [Muuta]. 3 Paina haluamasi kielen näppäintä. 2 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Português Peruuta OK Tila 10/10/ :10 4 Paina [OK]. Kosketusnäytön kieli on muuttunut. 2-9

40 Valmistelut ennen käyttöä Päivämäärän ja kellonajan asetus Aseta asennuspaikan paikallinen päivämäärä ja kellonaika seuraavien ohjeiden mukaan. Sähköpostiviestin lähetyksen yhteydessä tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tulostetaan sähköpostiviestin otsikkoon. Aseta päivämäärä, kellonaika ja aikaero GMT-aikaan nähden sen perusteella, millä aikavyöhykkeellä konetta käytetään. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. Muista asettaa aikaero ennen päivämäärän ja kellonajan asetusta. Jos muutat päivämäärän/kellonajan asetusta, koetoiminnot ovat pois käytöstä. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [ ], [Pvm./ajastin] ja sen jälkeen Aikavyöhyke-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - aikavyöhyke Aseta aikavyöhyke. Valitse lähimpänä oleva paikka. Aikavyöhyke -12:00 Läntinen kansainvälinen päivämääräraja 3 Valitse aikavyöhyke. HUOMAUTUS: Seuraava aikavyöhyke tulee näkyviin painamalla [ ] tai [ ]. -11:00 Samoa -11:00 UTC-aika :00 Hawaii -09:00 Alaska -08:00 Baja California 1/13 4 Paina Kesäaika-kohdassa [Ei käytössä] tai [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. Tila Peruuta OK 10/10/ :10 HUOMAUTUS: Jos valitset aikavyöhykkeen, jolla ei käytetä kesäaikaa, kesäajan asetusnäyttö ei tule näkyviin. 5 Paina Pvm./aika-kohdassa [Muuta]. Pvm./ajastin - pvm./aika Aseta päivämäärä ja aika. 6 Aseta päivämäärä ja kellonaika. Paina jokaisessa asetuksessa [+] tai [-]. 7 Paina [OK] V KK P T M S Off Peruuta OK Tila 10/10/ :

41 Valmistelut ennen käyttöä Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) Kone on varustettu verkkoliitännällä, joka on yhteensopiva TCP/IP (IPv4)-, TCP/IP (IPv6)-, IPX/SPX-, NetBEUI-, IPSec- ja AppleTalk-verkkoprotokollien kanssa. Se mahdollistaa verkkotulostuksen Windows-, Macintosh-, UNIX-, NetWare- ja muissa ympäristöissä. Tässä luvussa selitetään TCP/IP (IPv4) -asetus ja AppleTalk -asetus. Lisätietoja muista verkkoasetuksista on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2 TCP/IP (IPv4) -asetus AppleTalk-asetus HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. TCP/IP (IPv4) -asetus (kirjoittamalla IP-osoitteet) Aseta TCP/IP (IPv4) suorittaaksesi liitännän Windows-verkkoon. Aseta IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja yhdyskäytävän osoitteet. Oletusasetuksena on TCP/IP-protokolla: Käytössä, DHCP: Käytössä, Bonjour: Ei käytössä, Auto-IP: Käytössä". HUOMAUTUS: Hanki lupa verkon valvojalta ennen kuin syötät IP-osoitteet. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa [Seuraava]. 3 Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta]. 4 Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 5 Paina IPv4-kohdassa [Muuta]. Järjestelmä - IPv4 Aseta TCP/IP (IPv4). * Asetusta muutetaan laitteen tai verkon käynnistyttyä uudelleen. IP-osoite Paina [DHCP]. 7 Paina DHCP-kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. Tila Ei käytössä DHCP Aliverkon On peite Oletusreititin Ei käytössä Bonjour Peruuta Käytössä Auto-IP OK 10/10/ :10 8 Paina [Bonjour]. 9 Paina Bonjour -kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 10 Paina [IP-osoite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 11 Paina [Aliverkon peite] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 2-11

42 Valmistelut ennen käyttöä 12 Paina [Oletusreititin] ja kirjoita osoite numeronäppäimillä. 13 Tarkista, että kaikki osoitteet on kirjoitettu oikein, ja paina [OK]. 14 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle ja pois. Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. DHCP-asetukset Valitse, haluatko käyttää DHCP-palvelinta. Oletusasetus on Käytössä. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Bonjour-asetukset 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa [Seuraava]. 3 Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta]. 4 Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 5 Paina IPv4-kohdassa [Muuta]. 6 Paina [DHCP]. Valitse, haluatko käyttää Bonjour-protokollaa. Oletusasetus on Ei käytössä. Lisätietoja toimenpiteistä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 7 Paina DHCP-kohdassa [Käytössä] tai [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 8 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle ja pois. Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2-12

43 Valmistelut ennen käyttöä Auto-IP-asetukset Valitse, haluatko käyttää Auto-IP-protokollaa. Oletusasetus on Käytössä. Toimi seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa [Seuraava]. 3 Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta]. 4 Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 5 Paina IPv4-kohdassa [Muuta]. 6 Paina [Auto-IP]. 7 Paina Auto-IP-kohdassa [Käytössä] tai [Ei käytössä] ja sen jälkeen [OK]. 8 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle ja pois. Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2 AppleTalk-asetus Valitse Apple Talk-verkkoliitäntä. Oletusasetus on Käytössä. Lisätietoja toimenpiteistä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2-13

44 Valmistelut ennen käyttöä Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) Embedded Web Server RX on työkalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa koneen käyttötila ja muuttaa turva-, verkkotulostus-, sähköpostin lähetys- ja edistyneen verkkotoiminnan asetuksia. HUOMAUTUS: Faksiasetusten tiedot on jätetty tässä kohtaa pois. Lisätietoja faksin käyttämisestä on Fax System (V) Operation Guide -oppaassa. Lisävarusteena saatava faksi tulee asentaa faksitoimintojen käyttämiseksi. Jos haluat muuttaa Embedded Web Server RX -asetuksia, sinun tulee kirjautua sisään koneen pääkäyttäjänä. Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. Embedded Web Server RX:iä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Käynnistä WWW-selain. 2 Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin. esimerkiksi WWW-sivulla näkyy koneen ja Embedded Web Server RX:in perustiedot sekä niiden senhetkinen tila. EmbeddedW ebserverrx 3 Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista. Kunkin luokan arvot täytyy määrittää erikseen. Jos Embedded Web Server RX:ille on määritetty rajoituksia, kirjoita oikea käyttäjänimi ja salasana, jos haluat siirtyä muille sivuille kuin aloitussivulle. Lisätietoja on Embedded Web Server RX Operation Guide -oppaassa. 2-14

45 Valmistelut ennen käyttöä Sähköpostiasetus Kun määrität SMTP-asetukset, voit lähettää koneella skannattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä. Sitä varten koneen täytyy olla yhteydessä sähköpostipalvelimeen SMTP-protokollan avulla. Ennen kuin lähetät koneella skannattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä, tarkista seuraavat kohdat: 2 Verkkoympäristö, joka yhdistää koneen sähköpostipalvelimeen On suositeltavaa käyttää jatkuvaa yhteyttä LAN:in kautta. SMTP-asetukset Rekisteröi Embedded Web Server RX:in avulla STMP-palvelimen IP-osoite tai pääkoneen nimi. Jos sähköpostiviestien kokoa on rajoitettu, erittäin suuria sähköpostiviestejä ei ehkä voida lähettää. STMP-asetukset määritetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Napsauta Settings -> Advanced -> SMTP -> General. EmbeddedW ebserverrx EmbeddedW ebserverrx EmbeddedW ebserverrx 2-15

46 Valmistelut ennen käyttöä 2 Määritä oikeat asetukset kuhunkin kenttään. SMTP-asetusnäytössä määritetään asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti. Kohde SMTP Protocol Kuvaus Ottaa SMTP-protokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sähköpostia voidaan käyttää vain, jos protokolla on käytössä. SMTP Port Number Määritä SMTP-portin numero tai käytä SMTP-oletusporttia 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password SMTP Security POP before SMTP Timeout Test Kirjoita STMP-palvelimen IP-osoite tai nimi. SMTP-palvelimen nimi ja IP-osoite saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Jos kirjoitat nimen, myös DNS-palvelimen osoite täytyy konfiguroida. DNS-palvelimen osoite voidaan kirjoittaa TCP/IP General - välilehteen. Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina. Ottaa SMTP-todennusprotokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai asettaa POP-protokollan etusijalle SMTP:n edelle. SMTP-todennus tukee Microsoft Exchange ohjelmistoa. Voit määrittää todennuksen kolmesta POP3-tilistä tai valita eri tilin. Kun Authenticate-kohdassa on valittu Other, tässä määritettyä sisäänkirjautumisen käyttäjänimeä käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Kun Authenticate-kohdassa on valittu Other, tässä määritettyä salasanaa käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen salasana saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Kytkee päälle tai pois päältä SMTP-suojauksen. Kun tämä protokolla on käytössä, tulee valita joko SSL/TLS tai STARTTLS. SMTP-suojauksen päällekytkemiseksi SMTP-portti saatetaan joutua muuttamaan palvelinasetusten mukaan. Tyypillisesti 465 on tunnettu SMTP-portti SSL/TLS-suojaukselle ja 25 tai 587 STARTTLS-suojaukselle. Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina, jos olet valinnut POPtodennusprotokollan etusijalle SMTP:n sijaan. Testin avulla selvitetään, onnistuuko STMP-yhteyden luominen. Size Limit Kirjoita lähetettävän sähköpostiviestin maksimikoko kilotavuina. Kun arvo on 0, sähköpostiviestin kokorajoitus ei ole käytössä. Sender Address Signature Domain Restriction Kirjoita koneen vastuuhenkilön (esimerkiksi koneen pääkäyttäjän) sähköpostiosoite, jotta vastaus tai toimituksen epäonnistumisilmoitus menee henkilölle eikä koneelle. Lähettäjän osoitteen täytyy olla kirjoitettu oikein SMTPtodennusta varten. Lähettäjän osoite saa olla maks. 128 merkkiä pitkä. Kirjoita allekirjoitus. Allekirjoitus on vapaamuotoinen teksti, joka tulee sähköpostiviestin loppuun. Sitä käytetään usein koneen lisätunnisteena. Allekirjoitus saa olla maks. 512 merkkiä pitkä. Kirjoita ne toimialueiden nimet, jotka sallitaan tai hylätään. Toimialueen nimi saa olla maks. 32 merkkiä pitkä. Voit määrittää myös sähköpostiosoitteet. 3 Napsauta Submit. 2-16

47 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus Vakiomallisessa koneessa paperia voidaan asettaa kahteen vakiokasettiin ja monikäyttölokeroon. Lisävarusteena on saatavilla myös paperinsyöttölaitteet. Lisätietoja on kohdassa Lisävarusteet kohdassa Liite- 2. Lisätietoja jokaisen kasetin paperin syöttömenetelmistä on seuraavalla sivulla. 2 Vakio Kasetti 1, kasetti 2 Lisävaruste Kasetti 3, kasetti 4 Kasetti Nimi Sivu Vakiokasetit 2-18 Monikäyttölokero Monikäyttölokero 2-25 Paperinsyöttölaite (500 arkkia x 2)* 2-18 Suuren kapasiteetin syöttölaite ( arkkia x 2) Kasetti 5 Sivusyöttölaite (3 000 arkkia) 2-24 * Paperin syöttömenetelmä on sama kuin vakiokasetilla 1 ja 2. TÄRKEÄÄ: Säilytettävä arkkimäärä riippuu ympäristöstä. Älä käytä mustesuihkutulostimeen tarkoitettua paperia tai erikoispintakäsiteltyä paperia (se saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai muita häiriöitä). Ennen paperin asetusta Kun avaat uuden paperipakkauksen, leyhyttele arkkeja hieman, jotta ne irtoavat toisistaan, ennen kuin asetat ne koneeseen. 1 Taivuta arkkinippua siten, että se pullistuu keskeltä. 2 Pidä nipun päistä kiinni ja jännitä sitä siten, että nippu pullistuu koko pituudeltaan. 3 Nosta oikeaa ja vasenta kättä vuorotellen siten, että papereiden väliin syntyy aukko ja ilmaa menee papereiden väliin. 4 Suorista nipun reunat tasaisella alustalla. Jos paperi on käpristynyt tai taittunut, suorista se, ennen kuin asetat nipun koneeseen. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa tukoksen. VAROITUS: Jos kopioit käytetylle paperille (paperille, jolle on jo kopioitu), varmista, ettei paperia ole nidottu tai liitetty yhteen paperiliittimellä. Kone voi vaurioitua tai kuvanlaatu heiketä. Avattua paperipakkausta ei tule säilyttää korkeissa lämpötiloissa tai kosteassa ympäristössä, sillä kosteus voi aiheuttaa ongelmia. Sulje ylimääräiset paperit monikäyttölokeron tai kasettien täyttämisen jälkeen paperinsäilytyspussiin. Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. HUOMAUTUS: Huomaa, että jotkin paperityypit pyrkivät käpristymään ja juuttumaan paperin ulostuloyksikköön. Jos ulostuleva paperi luistaa tai on nidottu huonosti, käännä kasetissa oleva paperi ympäri ja yritä uudelleen. Erikoispaperin, kuten kirjelomakkeiden, rei'itettyjen paperien tai esimerkiksi logolla tai yrityksen nimellä varustettujen esipainettujen papereiden käytöstä on lisätietoja kohdassa Paperi kohdassa Liite

48 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus kasetteihin Vakiokasetit Kahteen vakiokasettiin voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia. Kasettiin 1 ja 2 voidaan asettaa maks. 500 arkkia tavallista paperia (80 g/m 2 ) (tai maks. 550 arkkia 64 g/m 2 tavallista paperia). Tuetut paperikoot: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R ja mm. TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. (Lisätietoja on Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-29 englanninkielisessä käyttöoppaassa.) Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 220g/m 2. Jos paperin paino on g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Älä lisää kasetteihin paksua paperia, jonka paino on yli 256 g/m 2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka paino on yli 256 g/m 2. Jos haluat käyttää 330 x x 220 mm paperia, ota yhteys huoltoteknikkoon. 1 Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy. HUOMAUTUS: Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos. 2 Purista paperin pituusohjaimen alareunaa ja siirrä ohjainta paperikoon mukaan. HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasettiin. 2-18

49 Valmistelut ennen käyttöä 3 Paina (paperin leveysohjain) lukkoa avataksesi sen. Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä paperin leveysohjaimia paperikoon mukaiseksi. 2 4 Tasaa paperinippu kasetin oikeaa laitaa vasten. Varmista, että paperin pituus- ja leveysohjaimet ovat tukevasti paperinipun reunaa vasten. Säädä ohjaimia tarvittaessa uudelleen. TÄRKEÄÄ: Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut, ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso vasemmalla oleva kuva). Kun asetat paperia, pidä pakkauksen sulkukohtaa lähinnä ollut puoli ylöspäin. Paperin pituus- ja leveysohjaimet pitää säätää paperikoon mukaan. Jos asetat paperia säätämättä ohjaimia, paperit saattavat mennä syöttövaiheessa vinoon ja aiheuttaa paperitukoksia. 2-19

50 Valmistelut ennen käyttöä 5 Paina (paperin leveysohjain) lukkoa lukitaksesi sen. 6 Aseta arkin merkintä, niin että se vastaa asetettavan paperin kokoa ja tyyppiä. Merkintä tulostetaan arkin kummallekin puolelle. HUOMAUTUS: Taita arkki kahtia ja käytä puolta, jonka haluat pitää etupuolena. 7 Työnnä kasetti varovasti paikalleen. HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 8 Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali (tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla

51 Valmistelut ennen käyttöä Suuren kapasiteetin syöttölaite (1 500 arkkia x 2) (lisävaruste) Lisävarusteena saataviin kasetteihin voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia. Suuren kapasiteetin syöttölaitteeseen (1 500 arkkia x 2) mahtuu arkkia (1 500 arkkia x 2) tavallista paperia (80 g/m 2 ) (tai arkkia (1 750 arkkia x 2) 64 g/m 2 tavallista paperia). Tuetut paperikoot: A4, B5, Letter 2 TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. (Lisätietoja on Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-29 englanninkielisessä käyttöoppaassa.) Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 256 g/m 2. Jos paperin paino on g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Älä lisää kasetteihin paksua paperia, jonka paino on yli 256 g/m 2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka paino on yli 256 g/m 2. 1 Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy. Kiinnitin 2 Käännä paperikoon ohjaimen (A) kiinnitintä ja poista se. Vedä paperikoon ohjain (A) ylös ja ulos. Paperikoon ohjain (A) 3 Aseta paperikoon ohjain (A) käytettävän paperikoon aukkoon (kasetin alaosa). Varmista, että paperikoon ohjaimen yläosa (A) vastaa käytettävää paperikokoa. Aseta kiinnitin paikalleen ja käännä sitä lukitaksesi sen. Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (A) varoen tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty. 2-21

52 Valmistelut ennen käyttöä 4 Kun kasetin alaosa on painettu kokonaan alas, paina paperikoon ohjaimen (B) sivussa olevaa koukkua vapauttaaksesi sen ja vedä paperikoon ohjain (B) ulos. Paperikoon ohjain (B) 5 Säädä paperikoon ohjain (B) paperikoon mukaan. A4 Aseta paperikoon ohjain (B) aukkoon, jossa on merkintä A4 (kasetin alaosassa) ja lukitse koukku (siitä kuuluu napsahdus). Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (B) varoen tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty. B5 Avaa paperikoon ohjain (B) kuvan osoittamalla tavalla ja aseta se aukkoon, jossa on merkintä B5 (kasetin alaosassa). Lukitse koukku yläosaan (siitä kuuluu napsahdus). Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (B) varoen tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty. Letter Paperikoon ohjainta (B) ei ole kiinnitetty. 2-22

53 Valmistelut ennen käyttöä 6 Aseta paperi kasettiin. 2 TÄRKEÄÄ: Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut, ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso alla oleva kuva). Aseta paperi, niin että tulostuspuoli on ylöspäin. 7 Aseta arkin merkintä, niin että se vastaa asetettavan paperin kokoa ja tyyppiä. Merkintä tulostetaan arkin kummallekin puolelle. HUOMAUTUS: Taita arkki kahtia ja käytä puolta, jonka haluat pitää etupuolena. 8 Työnnä kasetti varovasti paikalleen. HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta suojattuina. 9 Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali (tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla

54 Valmistelut ennen käyttöä Sivusyöttölaite (3 000 arkkia) (lisävaruste) Lisävarusteena saatavaan sivusyöttölaitteeseen mahtuu arkkia tavallista paperia (80 g/m 2 ). Tuetut paperikoot: A4, B5, Letter Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy ja aseta paperitkasettiin. Kun olet asettanut paperit, työnnä kasetti varovasti paikalleen. HUOMAUTUS: Paperikoon oletusasetus on A4. Jos haluat vaihtaa paperikooksi B5 tai Letter, ota yhteys huoltoteknikkoon. TÄRKEÄÄ: Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut, ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen. Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso alla oleva kuva). Aseta paperi, niin että tulostuspuoli on ylöspäin. 2-24

55 Valmistelut ennen käyttöä Paperin asetus monikäyttölokeroon Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 150 arkkia A4-kokoista tai pienempää tavallista paperia (80 g/m 2 ) (tai maks. 165 arkkia 64 g/m 2 tavallista paperia) tai maks. 50 arkkia A4-kokoista suurempaa tavallista paperia (80 g/m 2 ) (tai maks. 55 arkkia 64 g/m 2 tavallista paperia). Monikäyttölokeroon voidaan asettaa paperia, jonka paperikoko on 12 18" tai vaihtelee A3-koosta A6-R- ja Hagaki-kokoon ja Ledgeristä Statement-R-, 8K-, 16K- ja 16K-R-kokoon. Muista käyttää monikäyttölokeroa, kun tulostat erikoispaperille. 2 TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia), määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Jos paperin paino on 106 g/m 2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu. Alla on ilmoitettu monikäyttölokeron kapasiteetti. A4-kokoinen tai pienempi tavallinen paperi (80 g/m 2 ), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 150 arkkia (64 g/m 2 tavallista paperia: 165 arkkia) B4-kokoinen tai suurempi tavallinen paperi (80 g/m 2 ), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 50 arkkia (64 g/m 2 tavallista paperia: 55 arkkia) Hagaki: 30 arkkia Kalvo: 10 arkkia Kirjekuori DL, kirjekuori C4, kirjekuori C5, kirjekuori #10 (Commercial #10), kirjekuori #9 (Commercial #9), kirjekuori #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 arkkia Pitkät dokumentit: 470, ,0 mm: 1 arkki HUOMAUTUS: Kun käytät mukautetun koon paperia, anna paperikoko kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-31 mukaan. Kun käytät erikoispaperia, kuten kalvoja tai paksua paperia, valitse tulostusmateriaali kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-31 mukaan. 1 Avaa monikäyttölokeroa, kunnes se pysähtyy. 2-25

56 Valmistelut ennen käyttöä 2 Kun asetat 12 18" ja A3-koosta B4-kokoon ja Ledger-koosta Legal-kokoon vaihtelevaa paperia, vedä monikäyttölokeron jatketta ulos, kunnes merkki " " tulee kokonaan näkyviin. 3 Säädä paperin leveysohjaimet paperin leveyden mukaan. 4 Työnnä paperi paikoilleen paperin leveysohjaimia pitkin, kunnes se pysähtyy. TÄRKEÄÄ: Pidä tulostuspuoli ylöspäin. Suorista käpristynyt paperi ennen käyttöä. Suorista yläreuna, jos se on käpristynyt. Kun asetat paperia monikäyttölokeroon, tarkista ettei lokeroon ole jäänyt paperia edellisestä työstä. Jos monikäyttölokeroon on jäänyt pieni määrä paperia ja haluat lisätä sitä, poista lokeroon jääneet paperit ja aseta ne sitten takaisin uuden paperin kanssa. Jos paperin ja paperin leveysohjainten väliin jää rako, säädä ohjaimia tarvittaessa uudelleen estääksesi, että paperit menevät syöttövaiheessa vinoon ja aiheuttavat paperitukoksia. TÄRKEÄÄ: Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä täyttörajaa (katso kuva). 2-26

57 Valmistelut ennen käyttöä Kirjekuorien asetus Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 10 kirjekuorta. Alla on ilmoitettu kirjekuorien sopivat koot. Sopiva kirjekuori Koko 2 Monarch 3 7/8" 7 1/2" Kirjekuori 10 (Commercial #10) 4 1/8" 9 1/2" Kirjekuori 9 (Commercial #9) 3 7/8" 8 7/8" Kirjekuori 6 (Commercial #6) 3 5/8" 6 1/2" Kirjekuori DL Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Youkei 2 Youkei mm mm mm mm mm 1 Avaa monikäyttölokero. 2 Säädä paperin leveysohjaimet kirjekuoren leveyden mukaan. 2-27

58 Valmistelut ennen käyttöä 3 Työnnä se kokonaan paikoilleen paperin leveysohjaimien suuntaisesti kuten kuvassa. Kirjekuorien ja korttipaperin asetus monikäyttölokeroon Aseta kirjekuoret, niin että tulostuspuoli on alaspäin. esimerkiksi) osoitteen tulostus Sulje läppä. Palautuskortti (Oufuku Hagaki) Korttipaperi (Hagaki) Avaa läppä. Pystysuuntaisesuuntaiset Vaaka- kirjekuoret kirjekuoret TÄRKEÄÄ: Käytä taittamatonta palautuskorttia (Oufuku Hagaki). TÄRKEÄÄ: Kirjekuoren asetus (suunta ja asento) vaihtelee kirjekuoren tyypin mukaan. Varmista, että asetat sen oikein, sillä muuten tulostus saattaa mennä väärään suuntaan tai väärälle puolelle. HUOMAUTUS: Kun asetat kirjekuoren monikäyttölokeroon, valitse kirjekuoren tyyppi kohdan Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-31 mukaan. 2-28

59 Valmistelut ennen käyttöä Paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Paperikoon oletusasetus kasetille 1 ja 2, monikäyttölokerolle ja lisävarusteena saatavalle paperinsyöttölaitteelle (kasetti 3-7) on [Automaattinen]. Tulostusmateriaalin oletusasetus on [Tavallinen]. Määrittele paperikoko ja tulostusmateriaali asettaaksesi kaseteissa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi kasetissa 1 tai 2 tai lisävarusteena saatavissa paperinsyöttölaitteissa (kasetti 3-5) käytettävän paperityypin. Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Valintakohde Valittavissa oleva koko/tyyppi Paperikoko Autom. Vakiokoot 1* Vakiokoot 2* Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä. Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Amerikkalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II Eurooppalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, mm Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Amerikkalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Eurooppalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R Tulostusmateriaali Tavallinen (maks. 105 g/m 2 ), karkea, Vellum** (maks g/m 2 ), kierrätetty, esipainettu***, kovapaperi**, väri**, esirei itetty***, kirjelomake***, paksu (min. 106 g/m 2 )**, korkea laatu ja mukautettu 1-8**. * Ainoastaan A4, Letter ja B5 voidaan määrittää, kun käytössä on lisävarusteena saatava suuren kapasiteetin syöttölaite (1 500 arkkia x 2). ** Jos haluat vaihtaa toiseen materiaalityyppiin kuin Tavallinen, katso ohjeet englanninkielisestä käyttöoppaasta. Jos valitset alla näytetyt paperipainoasetukset, asetuksille ilmoitettua tulostusmateriaalia ei voida valita. Karkea: paksu 4 tai paksu 5 Esipainettu: paksu 4 tai paksu 5 Kirjelomake: paksu 4 tai paksu 5 Paksu: paksu 4 tai paksu 5 Kovapaperi: paksu 4 Mukautettu 1-8: paksu 4, paksu 5 tai erittäin paksu *** Katso lisätietoja esipainetulle ja esirei itetylle paperille tai kirjelomakkeelle tulostuksesta englanninkielisestä käyttöoppaasta. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, vastaanotettujen faksien tulostukseen käytettävät tulostusmateriaalit annetaan alla. Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, Vellum, väri, paksu, korkea laatu, karkea ja mukautettu

60 Valmistelut ennen käyttöä 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava] ja Kasetin asetus -kohdassa [Seuraava]. 3 Kasetin asetus, valitse kasetti väliltä [Kasetti 1] - [Kasetti 5] ja paina [Seuraava]. Paina sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. HUOMAUTUS: [Kasetti 3] - [Kasetti 5] näytetään, kun lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite on asennettu. 4 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Yleiset asetukset - paperikoko Aseta kasetin paperikoko. Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1] tai [Vakiokoot 2] ja valitsemalla paperikoon. Automaattinen A3 A4 A4 A5 5 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Vakiokoot 1 B4 B5 B5 216x340mm Vakiokoot 2 Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse kasetin 1 paperin tyyppi. 6 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Karkea Vellum Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Paksu Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 10/10/ :

61 Valmistelut ennen käyttöä Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Jos käytät muuta kuin tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali. Kohde Kuvaus 2 Paperikoko Autom. Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 Muut Kokotieto Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä. Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Amerikkalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive Eurooppalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, mm Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Amerikkalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R Eurooppalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 18", Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R Valitse joku erikoisvakiokoko tai mukautettu koko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. ISO B5, kirjekuori #10 (Commercial #10), kirjekuori #9 (Commercial #9), kirjekuori #6 (Commercial #6 3/4), kirjekuori Monarch, kirjekuori DL, kirjekuori C5, kirjekuori C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 Kirjoita paperikoko, joka ei ole vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot. Tuumakoko X (vaaka): " (0.01 tuuman välein), Y (pysty): " (0.01 tuuman välein). Metrikoko X (vaaka): mm (1 mm välein), Y (pysty): mm (1 mm välein) Tulostusmateriaali Alla on ilmoitettu valittavissa olevat tulostusmateriaalit. Tavallinen (maks. 105 g /m 2 ), karkea, kalvo, Vellum (maks g/m 2 ), tarrat, kierrätetty, esipainettu**, kovapaperi, korttipaperi, väri, esirei'itetty**, kirjelomake**, kirjekuori, paksu (min. 106 g/ m 2 ), päällystetty, korkea laatu ja mukautettu 1-8 * Jos haluat vaihtaa toiseen materiaalityyppiin kuin Tavallinen, katso ohjeet englanninkielisestä käyttöoppaasta. ** Katso lisätietoja esipainetulle ja esirei itetylle paperille tai kirjelomakkeelle tulostuksesta englanninkielisestä käyttöoppaasta. HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja käytät monikäyttölokeroa vastaanotettujen faksien tulostukseen, käytettävissä olevat materiaalityypit annetaan alla. Tavallinen, tarrat, kierrätetty, kovapaperi, Vellum, väri, päällystetty, korttipaperi, kirjekuori, paksu, korkea laatu, karkea ja mukautettu

62 Valmistelut ennen käyttöä 1 Paina System Menu -näppäintä. 2 Paina [Yleiset asetukset], Originaali/ paperiasetukset-kohdassa [Seuraava], MK-lokeron asetus -kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta]. Yleiset asetukset - paperikoko Aseta monikäyttölokeron paperikoko. 3 Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi [Metrijärj.] tai [Tuuma]. Automaattinen Vakiokoot 1 Vakiokoot 2 A3 A4 A4 A5 A6 B4 B5 B5 B6 216x340mm Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1], [Vakiokoot 2], [Muut] tai [Kokotieto] ja valitsemalla paperikoon. Muut Kokotieto Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Yleiset asetukset - paperikoko Aseta monikäyttölokeron paperikoko. Automaattinen Jos valitset [Kokotieto], paina [+] tai [ ] määrittääksesi koot X (vaaka) ja Y (pysty). Voit määrittää koon suoraan numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.]. Vakiokoot 1 X( ) 297 mm Vakiokoot 2 Y(98-297) 210 mm 4 Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen näkyviin. Muut Kokotieto #-näpp. #-näpp. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali Valitse monikäyttölokerossa olevan paperin tyyppi. 5 Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja valitse tulostusmateriaali. Paina [OK]. Tavallinen Kalvo Karkea Vellum Tarrat Kierrätetty Esipainettu Kovapaperi Korttipaperi Väri Esirei'it. Kirjelomake Kirjekuori Paksu Päällyst. Korkea laatu Mukautettu 1 Mukautettu 2 Mukautettu 3 Mukautettu 4 Mukautettu 5 Mukautettu 6 Mukautettu 7 Mukautettu 8 Peruuta OK Tila 10/10/ :

63 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus Aseta originaalit seuraavien ohjeiden mukaan kopiointia, lähetystä tai tallennusta varten. Originaalien asetus valotuslasille Tavallisten arkkioriginaalien lisäksi valotuslasille voidaan asettaa myös kirjoja tai lehtiä. 2 1 Avaa valotuskansi tai lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite. HUOMAUTUS: Varmista, että originaalien syöttö- tai ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin avaat syöttölaitteen. Syöttö- tai ulostulotasolle jääneet originaalit voivat pudota, kun syöttölaite avataan. Jos asetat kirjan tai lehden koneeseen, tee se valotuskansi tai lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite avattuna. Kun kopioit avattuja sidottuja originaaleja, kopioiden reunoissa ja keskellä voi näkyä tummia varjoja. 2 Aseta originaali. Aseta skannattava puoli alaspäin ja tiiviisti originaalin kohdistusohjaimia vasten käyttämällä lasin vasenta takanurkkaa kohdistuspisteenä. HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalin suunnasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 2-33

64 Valmistelut ennen käyttöä Originaalin kohdistusohjaimet (amerikkalaiset mallit) (eurooppalaiset mallit) 3 Sulje valotuskansi tai lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite. TÄRKEÄÄ: Sulje valotuskansi varovasti. Liian voimakas painaminen voi murtaa valotuslasin. VAROITUS: Älä jätä valotuskantta ja lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta auki, sillä se aiheuttaa loukkaantumisvaaran. 2-34

65 Valmistelut ennen käyttöä Originaalien asetus syöttölaitteeseen Lisävarusteena saatava syöttölaite skannaa automaattisesti kaikki moniarkkisten originaalien arkit. Kaksipuolisten originaalien kummatkin puolet voidaan skannata. Originaalien syöttölaitteen osien nimet (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Originaalin sijainnin merkkivalo (2) Yläkansi (3) Originaalin leveysohjaimet (4) Syöttötaso (5) Ulostulotaso (6) Originaalin pysäytin (7) Avauskahva 2 (7) Syöttölaitteen tukemat originaalit Syöttölaitteessa voidaan käyttää seuraavassa taulukossa esitettyjä originaalityyppejä. Originaalien syöttölaite Originaalien syöttölaite (kaksoisskannaava originaalien syöttölaite) Paino g/m 2 (kaksipuolinen: g/m 2 ) g/m 2 (kaksipuolinen: g/m 2 ) Koko Kapasiteetti Maksimikoko A3, minimikoko A5 Maksimikoko Ledger, minimikoko Statement-R Tavallinen paperi (80 g/m 2 ), värillinen paperi, kierrätetty paperi, korkea laatu: 100 arkkia (sekakokoiset originaalit: 30 arkkia) Paksu paperi (157 g/m 2 ): 50 arkkia Paksu paperi (120 g/m 2 ): 66 arkkia Taidepaperi: 1 arkki Maksimikoko A3, minimikoko A5 Maksimikoko Ledger, minimikoko Statement-R Tavallinen paperi (80 g/m 2 ), värillinen paperi, kierrätetty paperi, korkea laatu: 175 arkkia (sekakokoiset originaalit: 30 arkkia) Paksu paperi (157 g/m 2 ): 89 arkkia Paksu paperi (120 g/m 2 ): 116 arkkia Taidepaperi: 1 arkki Originaalit, joita ei voida käyttää syöttölaitteessa Älä käytä originaalien syöttölaitteessa seuraavanlaisia originaaleja: pehmeät originaalit, kuten vinyylipaperit kalvot, kuten piirtoheitinkalvot hiilipaperi erittäin liukaspintaiset originaalit originaalit, joissa on teippiä tai liimaa märät originaalit originaalit, joissa käytetty korjausneste ei ole kuivunut epäsäännöllisen muotoiset (muut kuin suorakaiteen muotoiset) originaalit originaalit, joista on leikattu osia ryppyinen paperi 2-35

66 Valmistelut ennen käyttöä taittuneet originaalit (suorista ne ennen koneeseen asetusta, etteivät ne aiheuta tukosta). liittimin tai niitein kiinnitetyt originaalit (poista liittimet ja niitit ja suorista mahdolliset taitokset ja rypyt ennen originaalin asetusta koneeseen, etteivät ne aiheuta tukosta). Originaalien asetus koneeseen TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalien ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin asetat originaalit koneeseen. Tasolle jääneet originaalit voivat aiheuttaa uusien originaalien tukoksen. 1 Säädä originaalin leveysohjaimet. 2 Aseta originaalit. Aseta skannattava puoli (tai kaksipuolisen originaalin ensimmäinen puoli) ylöspäin. Työnnä originaalien etureuna niin pitkälle kuin se menee syöttölaitteeseen. Originaalien sijainnin merkkivalo syttyy. HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalin suunnasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalin leveysohjaimet on säädetty tarkasti originaalien mukaan. Säädä originaalin leveysohjaimet tarvittaessa uudelleen. Jos ohjainten ja originaalien väliin jää väli, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen. Varmista, että originaalinippu ei ylitä ohjaimeen merkittyä täyttörajaa. Jos täyttöraja ylittyy, originaalit voivat aiheuttaa tukoksen (katso kuva). Rei'itetyt tai lävistysviivakkeilla varustetut originaalit pitää asettaa siten, että reikien tai lävistysviivakkeiden kohdat skannataan viimeiseksi (ei ensimmäiseksi). 2-36

67 Valmistelut ennen käyttöä Originaalin sijainnin merkkivalo Originaalien sijainnin merkkivalo palaa tai ei pala sen mukaan, miten originaalit on asetettu. Alla on ilmoitettu merkkivalot ja niiden tilat. Vihreä syttynyt: originaali on asetettu oikein. Vihreä vilkkuu: originaali ei ole asetettu oikein. Poista ja aseta uudelleen

68 2-38 Valmistelut ennen käyttöä

69 3 Peruskäyttö Tässä luvussa selitetään seuraavat toiminnot. Sisään-/uloskirjautuminen Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Kosketusnäyttö Originaalin esikatselu Kopiointi Lähetys Kohteiden vahvistusnäyttö Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen Kohteen määritys Dokumenttilokeron käyttö Töiden peruutus Pika-asetusnäyttö Ohjelma Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) Internet-selaimen käyttö Viikkoajastimen käyttö Laskurin tarkistus Ohjenäyttö

70 Peruskäyttö Sisään-/uloskirjautuminen Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana täytyy kirjoittaa, jotta konetta voidaan käyttää. HUOMAUTUS: Et voi kirjautua sisään, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan. Kirjaudu tällöin sisään järjestelmänvalvojana ja vaihda sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana. Jos käytössä on vierastodennusasetus, paina Authentication/Logout-näppäintä kirjautuessasi sisään. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. Sisäänkirjautuminen Kirjoita sis.kirj. käyttäjänimi ja salasana. 1 Jos kyseinen näyttö tulee näkyviin, paina [Sis.kirj. käyttäjänimi]. Kirjaudu: Sis.kirj. käyttäjänimi Paikallinen abcdef Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. #-näpp. Sis.kirj. salasana ******** #-näpp. ID-kortti Kirjautuminen Laskurin tarkistus Peruuta Sis.kirj. Tila 10/10/ :10 2 Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja paina [OK]. 3 Paina [Sis.kirj. salasana]. Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä. 4 Kirjoita salasana ja paina [OK]. 5 Tarkista, että sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ovat oikein, ja paina [Sis.kirj.]. HUOMAUTUS: Jos käyttäjän todennusmenetelmäksi on valittu Verkkovahvistus, todennustyypiksi voidaan valita Paikallinen tai Verkko. 3-2

71 Peruskäyttö Helppo sisäänkirjautuminen Valitse sisäänkirjautuva käyttäjä Nro A B C 1/2 Jos tämä näyttö tulee näkyviin toimenpiteiden aikana, valitse käyttäjä ja kirjaudu sisään. HUOMAUTUS: Jos käyttäjältä edellytetään salasanaa, näkyviin tulee syöttökenttä. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 3 Näppäimistö Kirjautuminen Tila 10/10/ :10 Uloskirjautuminen Voit kirjautua ulos koneesta painamalla Authentication/Logout-näppäintä, jolloin palaat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan syöttönäyttöön. Käyttäjät kirjataan automaattisesti ulos seuraavissa tapauksissa: kun kone on asetettu lepotilaan painamalla Power-näppäintä kun käytössä on automaattinen lepotoiminto kun käytössä on paneelin automaattinen nollaustoiminto kun käytössä on automaattinen virransäästötila kun kone on asetettu virransäästötilaan painamalla Energy Saver -näppäintä. 3-3

72 Peruskäyttö Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin Tässä luvussa selitetään ohjauspaneelin Enter-näppäimen ja Quick No. Search -näppäimen käyttö. Enter-näppäimen ( ) käyttö Enter-näppäin toimii samalla tavoin kuin kosketusnäytön näppäimet ([OK] ja [Sulje]). Enter-symboli ( ) näytetään niiden näppäinten vieressä, joiden toiminnot suoritetaan Enter-näppäimellä (esimerkiksi [ OK], [ Sulje]). Enter-näppäimen toiminta on selostettu alla esimerkkinä kopiopaperin valinta. Lisätietoja toimenpiteestä on englanninkielisessä käyttöoppaassa. Paperin valinta Orig. Zoom Paperi Valmis kopioimaan. : A4 : 100% : A4 Esikatselu Automaattinen Kasetti A4 Tavallinen A3 Tavallinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen A4 Tavallinen Kopiot MK lokero MK lokero Paperiaset. 1 Paina paperin valintanäytöllä sen kasetin näppäintä, joka sisältää tarvittavan paperikoon. Enter-symboli ( ) näytetään kosketusnäytön [OK]-näppäimen vieressä osoittamassa, että Enter-näppäin suorittaa saman toiminnon kuin [OK]. 2 Kopioi valitsemallesi paperille painamalla Enternäppäintä (tai [OK]). Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Quick No. Search -näppäimen ( ) käyttö Käytä Quick No. Search -näppäintä suorittaaksesi toimenpiteen kirjoittamalla numeron suoraan numeronäppäimillä. Voit esimerkiksi määrittää pikavalinnan lähetyskohteeseen tai palauttaa tallennetun ohjelman sen ohjelmanumerolla. Quick No. Search -näppäin suorittaa saman toiminnon kuin kosketusnäytön [Nro]. Quick No. Search -näppäintä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Esimerkissä määritetään pikavalintanumero kohteen valitsemiseksi. Lisätietoja pikavalinnasta on kohdassa Kohteen määritys sivulla Paina Quick No. Search -näppäintä (tai [Nro]) lähetyksen perusnäytössä. Valmis lähettämään. Aseta originaali. Kohde Kohde Lisäiedot Osoitteisto A OFFICE Sähköposti B OFFICE osoite 1/1 Kirjoita pikavalinnan numero C OFFICE #-näppäimillä. ( ) Kirjoita kansiopolku Linja Suora 0011 Kirjoita faksin nro 0001 AAA BBB Internetfaksiosoite Peruuta OK WSDskannaus 1/100 FFF GGG HHH III JJJ Kohde Pika-asetus Orig./lähet. Värin / Lisäasetukset. Ohjelma tiedostomuoto Kuvan laatu Tila 10/10/ :10 2 Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi pikavalintanumeron numeron syöttönäytössä. 3 Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 1-3 numeroa, paina Enter-näppäintä (tai [OK]). Määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon. HUOMAUTUS: Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 4 numeroa, voit ohittaa vaiheen 3 toimenpiteen. Näkyviin tulee lähetyksen perusnäyttö ja määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon. 3-4

73 Peruskäyttö Kosketusnäyttö Originaalien ja paperin näyttö Kosketusnäytössä näkyy valittu paperilähde ja luovutuslokero. Aloita tulostaminen painamalla Start-näppäintä. Voit vaihtaa asetuksia painamalla [Peruuta]. Kopioi kuva Luovutuslokero Originaalin sijainti Kopiot Pikaval. 1 Pikaval. 2 3 Paperilähde Pikaval. 3 Originaalin ja paperin koko/ suunta Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Peruuta Autom. Paperin valinta 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen 100% Zoomaus Ei käytössä Yhdistää Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Pika-asetus Orig./Paperi/ Viimeistely Kuvan laatu Asettelu /Muokkaus Lisäasetukset. Ohjelma Tila 10/10/ :10 Jäljellä oleva väriaine 3-5

74 Peruskäyttö Originaalin esikatselu Skannatun dokumentin esikatselukuva voidaan näyttää näytössä. HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettuun lokeroon tallennetun kuvan esikatselusta on kohdassa Dokumenttien esikatselu/dokumenttien lisätietojen tarkistus sivulla Selostettu menettely koskee yksisivuisen originaalin kopioimista. Skannattujen originaalien esikatselua käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä ja aseta originaali valotuslasille. Valmis kopioimaan. Kopiot 2 Paina [Esikatselu]. Kopioi kuva Pikaval. 1 Pikaval. 2 Orig. Zoom Paperi Pika-asetus Tila Orig. Zoom Paperi Pika-asetus Tila : A4 : 100% : A4 Esikatselu Kopioi kuva Autom. Paperin valinta 100% Zoomaus Ei käytössä Aloita tulostaminen painamalla Start-näppäintä. Voit vaihtaa asetuksia painamalla [Peruuta]. : A4 : 100% : A4 Peruuta Autom. Paperin valinta 100% Yhdistää Asettelu /Muokkaus Zoomaus Ei käytössä Yhdistää Asettelu /Muokkaus Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Lisäasetukset. Normaali 0 Tummuus Ei käytössä 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Kuvan laatu Viimeistely 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Kuvan laatu Viimeistely Niitti/ rei'itys Lisäasetukset. Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Ohjelma 10/10/ :10 Kopiot Pikaval. 1 Pikaval. 2 Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Ohjelma 10/10/ :10 3 Kone käynnistää originaalin skannaamisen. Kun skannaus on valmis, esikatselukuva ilmestyy näyttöön. 4 Voit muuttaa laatua tai asettelua painamalla [Peruuta] tai Stop-näppäintä. Muuta asetuksia ja paina [Esikatselu] uudelleen, jolloin esikatselukuva näytetään uusien asetuksien kanssa. HUOMAUTUS: Jos skannaat monisivuisen originaalin, vain ensimmäinen sivu näytetään esikatselussa. 5 Ellei esikatselukuvassa ole ongelmia, paina Startnäppäintä. Kopiointi alkaa. 3-6

75 Peruskäyttö Kopiointi Suorita kopioinnin perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. HUOMAUTUS: Jos kosketusnäyttö on sammutettu, paina Energy Saver- tai Power-näppäintä ja odota, että kone lämpenee. 3 2 Aseta originaalit valotuslasille tai lisävarusteena saatavaan originaalien syöttölaitteeseen. HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalien asettamisesta on kohdassa Originaalien asetus sivulla Orig. Zoom Paperi Pika-asetus Tila Valmis kopioimaan. Kopioi kuva : A4 : 100% : A4 Esikatselu Autom. Paperin valinta 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Kuvan laatu Viimeistely 100% Zoomaus Ei käytössä Yhdistää Asettelu /Muokkaus Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Lisäasetukset. Kopiot Pikaval. 1 Pikaval. 2 Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Ohjelma 10/10/ :10 3 Tarkista, että [Autom.] on valittu kosketusnäytön Paperin valinta -kohdassa. Kone valitsee automaattisesti paperin originaalien koon mukaan. Jos haluat muuttaa paperikokoa, paina [Orig./ Paperi/Viimeistely], [Paperin valinta] ja valitse haluamasi paperilähde. 4 Anna kopioiden määrä numeronäppäimistöllä. Määritä haluamasi määrä, kuitenkin maks Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä. 3-7

76 Peruskäyttö Tummuuden säätö Tämän menettelyn avulla voidaan säätää tummuutta kopioinnissa. Voit säätää tummuutta 7 tai 13 tason asteikolla. Kopioiden tummuuden säätö tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Aseta originaali valotuslasille ja paina [Kuvan laatu] -> [Tummuus]. Tummuus Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Säädä tummuutta säätövälillä [-3] (vaalea) - [+3] (tumma) painamalla. Voit muuttaa tummuusastetta säätövälillä [-3] (vaalea) - [+3] (tumma) puoli askelta kerrallaan. Vaalea Normaali Tumma 5 Paina [OK]. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-8

77 Peruskäyttö Kuvan laadun valinta Valitse originaalin tyypille sopiva kuvan laatu. Alla olevassa taulukossa näytetään laatuasetukset. Teksti+valokuva Kuvan laatuasetus Tulostimen luovutuslokero Kirja/Lehti Kuvaus Tekstiä ja valokuvia sisältäville originaaleille ja alunperin tästä koneesta tulostetuille valokuville. Lehteen painetulle tekstille ja valokuville jne. 3 Valokuva Teksti Kaavio/kartta Tulostimen luovutuslokero Kirja/Lehti Valokuvapaperi Ei käytössä Käytössä Tulostimen luovutuslokero Kirja/Lehti Alunperin tästä koneesta tulostetuille valokuville Lehtien valokuville jne. Sopii kameralla otetuille kuville. Enimmäkseen tekstiä sisältäville ja alunperin tästä koneesta tulostetuille dokumenteille Tekee lyijykynätekstistä ja ohuista viivoista teräviä. Alunperin tästä koneesta tulostetuille kartoille ja kaavioille Lehteen painetuille kartoille ja kaavioille Kopioiden laadun valinta tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Aseta originaali valotuslasille ja paina [Kuvan laatu] -> [Originaalin kuva]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Valitse kuvan laatu. Originaalin kuva Teksti +valokuva Valokuva Teksti Originaalin tyyppi Tulostimen luovutuslokero Kirja /Lehti 5 Paina [OK]. 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Kuva /Kartta Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 3-9

78 Peruskäyttö Kopiointi zoomauksen kanssa Kokosuhdetta säätämällä voit pienentää tai suurentaa originaalikuvaa. Käytettävissä ovat seuraavat zoomausasetukset. Automaattinen zoomaus Letter-R Ledger: 129 % Kone pienentää tai suurentaa originaalin kuvaa automaattisesti, niin että se sopii valitulle paperille. A4 A3: 141 % Statement-R: 64 % A5: 70 % Manuaalinen zoomaus 25 % Pienentää tai suurentaa originaalin kuvaa manuaalisesti 1 % välein välillä %. 400 % Esiasetettu zoomaus Pienentää tai suurentaa esiasetettujen kokosuhteiden mukaisesti. Käytettävissä ovat seuraavat suurennokset. Malli Amerikkalaiset mallit Eurooppalaiset mallit Aasian ja Tyynenmeren alueen mallit Zoomaustaso (originaali-kopio) 100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 % (STMT >> Ledger), 154 % (STMT >> Legal), 129 % (Letter >> Ledger), 121 % (Legal >> Ledger), 78 % (Legal >> Letter), 77 % (Ledger >> Legal), 64 % (Ledger >> Letter), 50 % (Ledger >> STMT), 25 % (minimi) 100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, A5 >> A4), 127 % (Folio >> A3), 106 % (11 15" >> A3), 90 % (Folio >> A4), 75 % (11 15" >> A4), 70 % (A3 >> A4, A4 >> A5), 50 %, 25 % (minimi) 100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 % (A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, B5 >> B4), 122 % (A4 >> B4, A5 >> B5), 115 % (B4 >> A3, B5 >> A4), 86 % (A3 >> B4, A4 >> B5), 81 % (B4 >> A4, B5 >> A5), 70 % (A3 >> A4, B4 >> B5), 50 %, 25 % (minimi) 3-10

79 Peruskäyttö XY-zoomaus Valitse pysty- ja vaakasuuntainen kokosuhde. Pienennä tai suurenna originaalikuvia 1 % välein välillä %. X Y 3 Kopiointi zoomauksen kanssa tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Aseta originaali valotuskannelle ja paina [Asettelu/ Muokkaus] -> [Zoomaus]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Ota automaattinen zoomaus käyttöön valitsemalla [Vakiozoomaus]. Zoomaus Vakio zoomaus XY-zoomaus Maksimi 400% A5>>A3 200% (25-400) 400 % #-näpp. A3>>B4 86% A4>>B5 81% 81% Voit muuttaa näytettyä suurennosta painamalla [+] tai [-]. Voit määrittää suurennoksen suoraan numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.]. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Esikatselu A4>>A3 141% A5>>A4 A4>>B4 122% A5>>B5 B4>>A3 115% B5>>A4 100% Aut. 70% A3>>A4 A4>>A5 50% 25% Min. Valitse esiasetettua zoomausta käytettäessä halutun suurennoksen näppäin. Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Valmis kopioimaan. Kopiot Paina XY-zoomausta käytettäessä [XY-zoomaus]. Zoomaus Vakio zoomaus XY-zoomaus X (25-400) #-näpp. 100 % X-suunnan (vaaka) ja Y-suunnan (pysty) näytettyä suurennosta voidaan muuttaa painamalla [+] tai [-]. Voit määrittää suurennoksen suoraan numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.]. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Esikatselu Y (25-400) #-näpp. 100 % Yläreu. ylös Originaalin suunta Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 5 Paina [OK]. 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-11

80 Peruskäyttö Kaksipuolinen kopiointi Kaksipuolisten kopioiden tekemiseen. Käytettävissä ovat seuraavat kaksipuolisten kopioiden asetukset. Voit tehdä myös yksipuolisia kopioita kaksipuolisista originaaleista tai aukeaman vierekkäisistä sivuista (esimerkiksi kirjat). Käytettävissä ovat seuraavat tilat: Yksipuolisista kaksipuolisia Tekee kaksipuolisia kopioita yksipuolisista originaaleista. Viimeisen kopion kääntöpuoli on tyhjä, jos originaalissa on pariton määrä sivuja Originaali Kopio ghi def abc Originaali A ghi abc def Kopio B ghi abc def Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. A B Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - ylä: Kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kopiot voidaan sitoa yläreunasta, jolloin ne ovat samansuuntaiset sivuja käännettäessä. Kaksipuolisista yksipuolisia Kopioi kaksipuolisen originaalin molemmat puolet kahdelle erilliselle arkille. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta. Originaali Kopio Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei käännetä. Sidonta - ylä: kääntöpuolien kuvia käännetään 180. Kaksipuolisista kaksipuolisia Kaksipuolisia kopioita tehdään kaksipuolisista originaaleista. Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa originaalien syöttölaitetta ja lisämuistia. Originaali Kopio HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista kaksipuolisia kopioita: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R, Oficio II, mm, A3, B4, A4, A4- R, B5, B5-R, A5-R ja Folio. 3-12

81 Peruskäyttö Kirja yksipuoliseksi Tekee yksipuolisen kopion kaksipuolisesta tai avoimesta kirjaoriginaalista. Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset. Originaali Kopio Sidonta - vasen: aukeaman sivut kopioidaan vasemmalta oikealle. Sidonta - oikea: aukeaman sivut kopioidaan oikealta vasemmalle. 3 HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja paperin kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista ja kirjasta yksipuolisia kopioita. Originaali: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R ja 8K. Paperi: Letter, A4, B5 ja 16K. Voit muuttaa paperikokoa ja pienentää tai suurentaa kopion vastaamaan sitä. Kirjasta kaksipuolisia Aukeama -> Kaksipuolinen Aukeama -> Aukeama Kaksipuolisia kopioita tehdään kirjaoriginaalin aukeamasta. HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja paperin kokoja, kun teet kirjasta kaksipuolisia kopioita. Originaali: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R ja 8K. Paperi: Letter, A4 ja B5. Originaali Kopio Kaksipuolinen kopiointi tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Asettelu/Muokkaus] ja sen jälkeen [Kaksipuolinen]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Valitse haluamasi kaksipuolinen asetus. Kaksipuolinen 1-puolinen >>1-puolinen 1-puolinen >>2-puolinen 5 Jos valitset [1-puolinen>>2-puolinen] tai [2-puolinen>>2-puolinen], valitse Viimeistelykohdan valmiiden kopioiden sidontakohta. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Esikatselu 2-puolinen >>1-puolinen 2-puolinen >>2-puolinen Kirja >>1-puolinen Kirja >>2-puolinen Viimeistely Sidonta - vasen/oikea Sidonta - ylä Yläreu. ylös Originaalin suunta Jos valitset [Kirja>>2-puolinen], paina Viimeistelykohdan [Kirja>>2-puolinen] tai [Kirja>> Kirja] valitaksesi kaksipuolisen asetuksen. Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :

82 Peruskäyttö Kaksipuolinen Valmis kopioimaan. 1-puolinen >>1-puolinen Originaali Kopiot 6 Jos valitset [2-puolinen>>1-puolinen], [2-puolinen>>2-puolinen], [Kirja>>1-puolinen] tai [Kirja>>2-puolinen], valitse Originaali-kohdan originaalien sidontakohta. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Esikatselu 1-puolinen >>2-puolinen 2-puolinen >>1-puolinen 2-puolinen >>2-puolinen Kirja >>1-puolinen Kirja >>2-puolinen Sidonta - vasen/oikea Sidonta - ylä Yläreu. ylös Originaalin suunta 7 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. 8 Paina [OK]. Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 9 Paina Start-näppäintä. Kun valotuslasille asetettu originaali on skannattu, vaihda seuraava sen tilalle. Paina Start-näppäintä. Paina originaalien skannaamisen jälkeen [Skann viim] käynnistääksesi kopioinnin. Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla Kone voi lajitella ja siirtää kopioinnin aikana. Kopiointia voidaan käyttää lajittelun/siirtymän avulla esimerkiksi seuraaviin tehtäviin. Lajittelu Tämän toiminnon avulla voidaan skannata useita originaaleja, joista tehdään kopiosarjoja sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä. Originaali Kopio Siirtymä Ilman viimeistelijää Ellei lisävarusteena saatavaa viimeistelijää ole asennettu, kun käytät siirtymää, kopiot tehdään kääntämällä kutakin sarjaa (tai sivua) 90º HUOMAUTUS: Lajittelua varten valittua paperilokeroa vastaavan kokoista paperia tulee asettaa eri suuntaan eri paperilokeroon. Voit käyttää siirtymätoiminnolla paperikokoja A4, B5, Letter ja 16K. Originaali Kopio (jokainen sarja) 3-14

83 Peruskäyttö Viimeistelijällä Kun käytät siirtymää, tulosteet erotetaan jokaisen kopiosarjan jälkeen (tai jokaisen sivun jälkeen). HUOMAUTUS: Tähän tarvitaan lisävarusteena saatavaa viimeistelijää. Voit käyttää siirtymätoiminnolla paperikokoja A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8K, 16K, mm ja Folio. 3 Originaali Kopio (jokainen sarja) Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Lajittelu/Siirtymä]. Valmis kopioimaan. Kopiot 4 Käytä kopioinnissa lajittelutoimintoa painamalla Lajittelu-kohdassa [Käytössä]. Lajittelu/siirtymä Lajittelu Ei käytössä Käytössä Käytä kopioinnissa siirtymätoimintoa painamalla Siirtymä-kohdassa [Jok. sarja]. Paina [OK]. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Siirtymä Ei käytössä Jok. sarja Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 Lajittelu/siirtymä Valmis kopioimaan. Kopiot Jos [Ei käytössä] on valittu Lajittelu-kohdassa, paina Siirtymä-kohdassa [Ei käytössä] tai [Jokainen sivu]. Lajittelu Ei käytössä Käytössä 5 Paina [OK]. Orig. Zoom Paperi : A4 : 100% : A4 Siirtymä Ei käytössä Jokainen sivu Esikatselu Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 6 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. 3-15

84 Peruskäyttö Varaa seuraava Tämän toiminnon avulla voit varata seuraavan kopiointityön tulostuksen aikana. Kun käytät tätä toimintoa, originaali skannataan koneen tulostaessa. Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu kopiointityö tulostetaan. Toimenpide vaihtelee Varaa seuraava prioriteetti -asetuksen mukaan (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa). Jos Varaa seur. prioriteetti on [Käytössä]. Kopioinnin oletusnäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön tulostuksen aikana. Valmis kopioimaan. Kopioi kuva Kopiot Pikaval. 1 1 Aseta originaalit koneeseen varattua kopiointia varten ja määritä kopiointiasetukset. Pikaval. 2 Orig. Zoom Paperi Pika-asetus Tila : A4 : 100% : A4 Esikatselu Autom. Paperin valinta 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Kuvan laatu Viimeistely 100% Zoomaus Ei käytössä Yhdistää Asettelu /Muokkaus Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Lisäasetukset. Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Ohjelma 10/10/ :10 2 Paina Start-näppäintä. Kone käynnistää originaalien skannaamisen. Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu kopiointityö tulostetaan. Jos Varaa seur. prioriteetti on [Ei käytössä]. Kopiointinäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön tulostuksen aikana. Kopioidaan... Kopiot Työnumero: Työn nimi: doc Käyttäjän nimi: Skannerin asetus Tulostimen asetus Skannaussivut Kopiot 1 Paina [Varaa seur.]. Kopioinnin oletusnäyttö tulee näkyviin. 2 2/ 24 A4 100% 2-puolinen Yläreuna ylös A4 2-puolinen Lajittele Lokero A Tavallinen Peruuta Varaa seur. Tila 10/10/ :10 2 Aseta originaalit koneeseen varattua kopiointia varten ja määritä kopiointiasetukset. 3 Paina Start-näppäintä. Kone käynnistää originaalien skannaamisen. Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu kopiointityö tulostetaan. 3-16

85 Peruskäyttö Keskeytyskopiointi Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää käynnissä olevat työt, jos tarvitset kopiot välittömästi. Kun keskeytyskopiointi päättyy, kone jatkaa keskeytettyjä tulostustöitä. HUOMAUTUS: Jos et tee koneella mitään 60 sekuntiin, keskeytyskopiointi peruutetaan automaattisesti ja tulostus jatkuu. Voit muuttaa viivettä, kunnes keskeytyskopiointi on peruutettu. Muuta viive vaatimusten mukaan. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 3 Valmis keskeyttämään kopioinnin. Kopioi kuva Kopiot Pikaval. 1 1 Paina Interrupt-näppäintä. Nykyinen tulostustyö keskeytetään väliaikaisesti. Pikaval. 2 Orig. Zoom Paperi Pika-asetus Tila : A4 : 100% : A4 Esikatselu Autom. Paperin valinta 1-puolinen >>1-puolinen Kaksipuolinen Orig./Paperi/ Kuvan laatu Viimeistely 100% Zoomaus Ei käytössä Yhdistää Asettelu /Muokkaus Normaali 0 Tummuus Ei käytössä Niitti/ rei'itys Lisäasetukset. Pikaval. 3 Pikaval. 4 Pikaval. 5 Pikaval. 6 Ohjelma 10/10/ :10 2 Aseta originaalit koneeseen keskeytyskopiointia varten ja määritä kopiointiasetukset. 3 Käynnistä keskeytyskopiointi painamalla Startnäppäintä. 4 Kun keskeytyskopiointi päättyy, paina Interruptnäppäintä. Kone jatkaa keskeytettyjä tulostustöitä. 3-17

86 Peruskäyttö Niitti Käytä toimintoa nitoaksesi valmiit kopiot. HUOMAUTUS: Nidontaa varten tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä. Huomaa myös, että satulanidontaa (keskinidonta) varten tarvitaan taittoyksikkö. Käytettävissä on seuraavat nidonta-asetukset ja suunnat. Originaalin suunta: yläreuna (takareuna) Originaalin suunta: yläreuna (takareuna) Originaalin suunta: vasen yläreuna (vasen yläkulma) Originaalin suunta: vasen yläreuna (vasen yläkulma) Paperin kasettiin asetussuunta Paperin kasettiin asetussuunta HUOMAUTUS: Käytettäessä yhtä niittiä B5-R- ja 16K-R-koossa sitä ei aseteta vinoon. 3-18

87 Peruskäyttö Nido kopiot seuraavien ohjeiden mukaan. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. HUOMAUTUS: Lisätietoja Sekakokoisten nidonta - toiminnosta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 3 Valmis kopioimaan. Kopiot 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Niitti/rei itys]. 4 Valitse niitin paikka. Niitti/rei'itys Orig. : A4 Zoom : 100% Paperi : A4 Esikatselu Tila Lisää pikaval. Niitti Ei käytössä Rei'itys Ei käytössä Vasen ylä Oikea ylä 2 niittiä Vasen 2 reikää Vasen 2 reikää Ylä 2 reikää Oikea 2 niittiä Ylä 2 niittiä Oikea Satulanidonta 3 reikää Vasen 3 reikää Ylä 3 reikää Oikea Peruuta Yläreu. ylös Originaalin suunta OK 10/10/ :10 HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää satulanidontaa, paina [Satulanidonta]. Muista asettaa originaalien kansilehti alimmaiseksi. Lisätietoja satulanidonnasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa. 5 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. 6 Paina [OK]. 7 Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. Sekakokoisten nidonta Myös käytettäessä sekakokoista paperia, joka on samanlevyistä tai -pituista kuin alla olevissa yhdistelmissä, tuloste voidaan nitoa. Enimmäismäärä nidottavia arkkeja on 30. A4 B5 Letter A4 B5 Letter A3 B4 Ledger A3 B4 Ledger A3 ja A4 B4 ja B5 Ledger ja Letter Ledger ja Letter-R 8K ja 16K Letter-R Legal Letter-R Legal 3-19

88 Peruskäyttö Rei itys Valmiiden kopioiden rei itys sidontaa varten. HUOMAUTUS: Rei itystä varten tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä ja rei itysyksikkö. Alla näytetään originaalin suunnat ja vastaavat rei ityskohdat. Originaali Kopio Originaalin suunta Valotuslasi Originaalien syöttölaite HUOMAUTUS: Amerikkalaisessa mallissa on kahden ja kolmen reiän rei itystoiminto. Eurooppalaisessa mallissa on kahden ja neljän reiän rei itystoiminto. 3-20

89 Peruskäyttö Suorita rei itys seuraavien ohjeiden mukaisesti. 1 Paina Copy-näppäintä. 2 Aseta originaalit valotuslasille. Valmis kopioimaan. Kopiot 3 Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen [Niitti/rei itys]. 4 Valitse rei itystyyppi. 3 Niitti/rei'itys Niitti Ei käytössä Vasen ylä Oikea ylä 2 niittiä Ylä 2 niittiä Oikea 5 Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna vasemmalle]. Paina [OK]. Orig. : A4 Zoom : 100% Paperi : A4 Esikatselu Rei'itys Ei käytössä 2 niittiä Vasen 2 reikää Vasen 2 reikää Ylä 2 reikää Oikea Satulanidonta 3 reikää Vasen 3 reikää Ylä 3 reikää Oikea Yläreu. ylös Originaalin suunta 6 Paina [OK]. Lisää pikaval. Peruuta OK Tila 10/10/ :10 7 Paina Start-näppäintä. Jos originaali on asetettu valotuslasille. Aseta seuraava originaali ja paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa. Jos kaikki sivut on skannattu, paina [Skann viim]. Kopiointi alkaa. 3-21

90 Peruskäyttö Lähetys Voit lähettää skannatun kuvan sähköpostiviestin liitteenä tai verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Tätä varten lähettäjän ja kohteen (vastaanottajan) osoite verkossa tulee rekisteröidä. Siihen tarvitaan verkkoympäristö, jossa koneesta voidaan muodostaa yhteys sähköpostipalvelimeen. On suositeltavaa käyttää LAN-verkkoa, sillä sen avulla siirtonopeus ja tietoturvaominaisuudet paranevat. Skannatun kuvan lähetyksen yhteydessä voit myös tulostaa kuvan tai lähettää sen dokumenttilokeroon. Jos haluat käyttää skannaustoimintoa, suorita seuraavat vaiheet: Määritä asetukset mukaan lukien koneen sähköpostiasetukset. Rekisteröi Embedded Web Server RX:in (sisäinen HTML-WWW-sivu) avulla STMP-palvelimen pääkoneen nimi ja IP-osoite sekä vastaanottaja ja sähköpostiasetukset. Rekisteröi kohde osoitteistoon tai pikanäppäimiin. Kun tietokoneen kansio (SMB/FTP) on valittu, täytyy kohdekansio jakaa. Jos haluat määrittää tietokoneen kansion asetukset, ota yhteys järjestelmänvalvojaan. Dokumenttilokeron luonti/rekisteröinti (kun dokumenttilokero on valittu kohteeksi) Valitse yksityiskohtaiset siirtoasetukset (dokumenttilokeron valinta kohteeksi tai kuvan samanaikainen tulostus ja lähetys). Suorita lähetyksen perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti. Käytettävissä on viisi vaihtoehtoa. Lähetys sähköpostina: lähettää skannatun originaalin kuvan sähköpostiviestin liitteenä. Ks. sivu Lähetys kansioon (SMB): tallentaa skannatun originaalin kuvan minkä tahansa tietokoneen jaettuun kansioon. Ks. sivu Lähetys kansioon (FTP): tallentaa skannatun originaalin kuvan FTP-palvelimen kansioon. Ks. sivu Lähetys dokumenttilokeroon: lähettää koneen dokumenttilokeroon tallennetun dokumentin. Ks. englanninkielistä käyttöopasta. Kuvatietojen skannaus TWAIN:in / WIA:n avulla: skannaa dokumentin TWAIN- tai WIA-yhteensopivalla sovellusohjelmistolla. Ks. TWAIN/WIA Driver Operation Guide -opasta. HUOMAUTUS: Erilaisia lähetysasetuksia voidaan määrittää yhdistelmänä. Lisätietoja on kohdassa Lähetys erityyppisiin kohteisiin (monilähetys) sivulla Faksitoimintoa voidaan käyttää, kun lisävarusteena saatava faksi on asennettu. Lisätietoja tästä toiminnosta on FAX Operation Guide -oppaassa. 3-22

91 Peruskäyttö Lähetys sähköpostina Lähettää skannatun originaalin kuvan sähköpostiviestin liitteenä. HUOMAUTUS: Avaa Embedded Web Server RX etukäteen ja määritä sähköpostiviestien lähetyksessä tarvittavat asetukset. Lisätietoja on kohdassa Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) sivulla Paina Send-näppäintä. Näyttää lähetysnäytön. 3 HUOMAUTUS: Asetuksista riippuen osoitteistonäyttö saattaa ilmestyä näkyviin. Paina tässä tapauksessa [Peruuta] asettaaksesi näkyviin lähetysnäytön. Sähköpostiosoite Valmis lähettämään. Kirjoita kohde. Lisää uusi sähköpostikohde. Valitse [Sähköpostiosoite] ja anna osoite kosketusnäytön avulla. Kohde 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Sähköpostiosoite] ja sen jälkeen [Sähköpostiosoite]. HUOMAUTUS: Voit määrittää kohteet osoitteiston tai pikanäppäinten avulla. Lisätietoja on kohdassa Kohteen määritys sivulla Lisää osoitteistoon Seur. kohde Peruuta OK Tila 10/10/ :10 4 Kirjoita kohteen sähköpostiosoite ja paina [OK]. 5 Määritä kohde painamalla [Seur. kohde] ja toistamalla vaihe 3. Sähköpostiosoitteita voidaan määrittää maks HUOMAUTUS: Kun näkyviin tulee [Lisää osoitteistoon], kohteet on rekisteröity osoitteistoon. Linja ABCD Valmis lähettämään. Kohde Lisäiedot TUVW Group1 Suora Ketju Group1 Lisät./muok. Poista Peruuta AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ 1/1 Nro 1/100 Kohde Osoitteisto Sähköposti osoite Kirjoita kansiopolku Kirjoita faksin nro 6 Paina [OK]. Kohteet on rekisteröity kohdeluetteloon. 7 Tarkista kohdeluettelo. Voit tarkistaa kohteen ja muokata sitä valitsemalla kohteen ja painamalla [Lisät./muok.]. Voit poistaa kohteen luettelosta valitsemalla kohteen ja painamalla [Poista]. Kohde Pika-asetus Orig./lähet. Värin / tiedostomuoto Kuvan laatu Tila Sähköpostiosoite Internetfaksiosoite WSDskannaus Lisäasetukset. Ohjelma 10/10/ :

92 Peruskäyttö HUOMAUTUS: Kun valitset [Käytössä] Uuden kohteen syötteen tarkastus -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa), näkyviin tulee vahvistusnäyttö. Kirjoita sama kohde uudelleen ja paina [OK]. Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa), vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun painat Start-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Kohteiden vahvistusnäyttö sivulla Paina Start-näppäintä. Lähetys alkaa. Lähetys kansioon (SMB)/Lähetys kansioon (FTP) Tallentaa skannatun originaalikuvatiedoston mihin tahansa tietokoneen määritettyyn jaettuun kansioon. Tallentaa skannatun originaalin kuvan FTP-palvelimen kansioon. HUOMAUTUS: Lisätietoja kansion jakamisesta on kohdassa Jaetun kansion luonti sivulla Varmista, että Embedded Web Server RX:in SMB-protokolla tai FTP on Käytössä. Lisätietoja on Embedded Web Server RX Operation Guide -oppaassa. 1 Paina Send-näppäintä. Näyttää lähetysnäytön. HUOMAUTUS: Asetuksista riippuen osoitteistonäyttö saattaa ilmestyä näkyviin. Paina tässä tapauksessa [Peruuta] asettaaksesi näkyviin lähetysnäytön. 2 Aseta originaalit valotuslasille. 3 Paina [Kirjoita kansiopolku] ja sen jälkeen [SMB] tai [FTP]. HUOMAUTUS: Voit määrittää kohteet osoitteiston tai pikanäppäinten avulla. Lisätietoja on kohdassa Kohteen määritys sivulla

93 Peruskäyttö Kansion polku SMB Valmis lähettämään. Kirjoita kohde. Koneen nimi Kohde 4 Kirjoita pääkoneen nimi, polku, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja sisäänkirjautumisen salasana. Paina kunkin kohteen näppäintä ja näkyviin tulee syöttönäyttö. FTP Lisää osoitteistoon Polku Sis.kirj. käyttäjänimi Sis.kirj. salasana Haku SMB-isäntä Seur. kohde Windows Verkko Peruuta Yhteys Testi OK Paina [Haku SMB-isäntä] tai [Windows Verkko] etsiäksesi kansiota verkkotietokoneesta. Jos painoit [Haku SMB-isäntä], voit syöttää Toimialueen/Työryhmän ja Koneen nimen hakeaksesi verkossa olevia tietokoneita kohteiksi. 3 Tila 10/10/ :10 Jos painoit [Windows Verkko], voit hakea kaikki verkossa olevat tietokoneet kohteeksi. Jos painoit [Windows Verkko], kaikki verkossa olevat tietokoneet haetaan. Enintään 500 osoitetta voidaan näyttää. Valitse koneen nimi (tietokoneen nimi), jonka haluat määrittää näkyviin tulevassa näytössä. Paina [Seuraava]. Näkyviin tulee sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan syöttönäyttö. Kun olet syöttänyt kohdetietokoneen sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan, jaetut kansiot tulevat näkyviin. Valitse määritettävä kansio ja paina [Seuraava]. Valitun jaetun kansion osoite on asetettu. HUOMAUTUS: Paina [Yhteystesti] tarkistaaksesi yhteyden valitsemaasi tietokoneeseen. Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tekemäsi syötteet. Valitse kansio Hakutulokset-luettelosta ja siirry vaiheeseen 6. 5 Määritä kohteen tiedot ja paina [OK]. Kirjoita näppäimistöllä. Raja: 128 merkkiä Syöte: 0 merkkiä # $ % ^ & * ( ) _ + Q W E R T Y U I O P { } A S D F G H J K L : " Z X C V B N M < >? Isot kirj. Lower-case Pikkukirj. No/Symb. Välimerkki Peruuta OK Tila 10/10/ :

94 Peruskäyttö Alla on ilmoitettu määritettävät tiedot. HUOMAUTUS: Et voi lähettää tietoja, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja tarkista sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana. Lähetys kansioon (SMB) Kohde Koneen nimi* Polku Sis.kirj. käyttäjänimi Määritettävät tiedot Tiedot vastaanottavan pääkoneen nimi tai IP-osoite. Kohdekansion polku seuraavassa muodossa: Esimerkiksi Käyttäjä\Skannaustiedot. Käyttäjänimi tietokoneeseen pääsyä varten Esimerkiksi abcdnet\james.smith Merkkien maksimimäärä Maks. 64 merkkiä Maks. 128 merkkiä Maks. 64 merkkiä Sis.kirj. salasana Salasana tietokoneeseen pääsyä varten Maks. 64 merkkiä * Määritä portin numeroksi muu kuin oletusarvo (139) käyttämällä muotoa "pääkoneen nimi: portin numero" (esimerkiksi SMBhostname:140). Kirjoita IPv6-osoite hakasulkeisiin [ ] (esimerkiksi [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140). Lähetys kansioon (FTP) Kohde Koneen nimi* Polku Sis.kirj. käyttäjänimi Määritettävät tiedot FTP-palvelimen pääkoneen nimi tai IP-osoite Kohdekansion polku. Esimerkiksi Käyttäjä\Skannaustiedot. Muussa tapauksessa tiedot tallennetaan kotihakemistoon. FTP-palvelimeen sisäänkirjautumisen käyttäjänimi Merkkien maksimimäärä Maks. 64 merkkiä Maks. 128 merkkiä Maks. 64 merkkiä Sis.kirj. salasana FTP-palvelimeen sisäänkirjautumisen salasana Maks. 64 merkkiä * Määritä portin numeroksi muu kuin oletusarvo (21) käyttämällä muotoa "pääkoneen nimi: portin numero" (esimerkiksi FTPhostname:140). Kirjoita IPv6-osoite hakasulkeisiin [ ] (esimerkiksi [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140). 3-26

95 Peruskäyttö Kansion polku Valmis lähettämään. Kirjoita kohde. Kohde 6 Kun kaikki tiedot on määritetty, tarkista yhteys painamalla [Yhteys Testi]. SMB FTP Tila Lisää osoitteistoon Koneen nimi Polku Sis.kirj. käyttäjänimi Sis.kirj. salasana Haku SMB-isäntä Seur. kohde Windows Verkko Peruuta Yhteys Testi OK 10/10/ :10 HUOMAUTUS: Näkyviin tulee Yhdistetty, kun yhteys kohteeseen on luotu oikein. Jos näkyviin tulee Ei voi yhdistää, tarkista tiedot. Jos haluat määrittää toisen kohteen, siirry vaiheeseen 7. Jos haluat määrittää vain yhden kohteen, siirry vaiheeseen Määritä kohde painamalla [Seur. kohde] ja toistamalla vaiheet 4-6. Voit määrittää yhteensä 10 SMB- ja FTP-kohdekansiota. HUOMAUTUS: Kun näkyviin tulee [Lisää osoitteistoon], tieto on rekisteröity osoitteistoon. 8 Rekisteröi tieto kohdeluetteloon painamalla [OK]. Linja ABCD Valmis lähettämään. Kohde Lisäiedot TUVW Group1 Suora Ketju Group1 Lisät./muok. Poista Peruuta AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III JJJ Kohde Pika-asetus Orig./lähet. Värin / tiedostomuoto Kuvan laatu Tila 1/1 Nro 1/100 WSDskannaus Lisäasetukset. Kohde Osoitteisto Sähköposti osoite Kirjoita kansiopolku Kirjoita faksin nro Internetfaksiosoite Ohjelma 10/10/ :10 9 Tarkista kohdeluettelo. Voit tarkistaa kohteen ja muokata sitä valitsemalla kohteen ja painamalla [Lisät./muok.]. Muokkaa sitä tarvittaessa vaiheiden 4-6 mukaan. Voit poistaa kohteen luettelosta valitsemalla kohteen ja painamalla [Poista]. HUOMAUTUS: Kun valitset [Käytössä] Uuden kohteen syötteen tarkastus -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa), näkyviin tulee vahvistusnäyttö. Kirjoita sama koneen nimi ja polku uudelleen ja paina [OK]. Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa), vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun painat Start-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Kohteiden vahvistusnäyttö sivulla Paina Start-näppäintä. Lähetys alkaa. 3-27

96 Peruskäyttö Kohteiden vahvistusnäyttö Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa), kohteiden vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun painat Start-näppäintä. Vahvista kohteet seuraavien ohjeiden mukaisesti. Valmis lähettämään. Kohde 1 Paina [ ] tai [ ] vahvistaaksesi jokaisen kohteen. Kohde Lisäiedot Paina [Lisätiedot] asettaaksesi näkyviin valitun kohteen yksityiskohtaiset tiedot. A OFFICE Peruuta Tarkista Lisätiedot Poista Poista kohde valitsemalla se ja painamalla [Poista]. Paina [Kyllä] vahvistusnäytössä. Kohde poistetaan. Lisää kohde painamalla [Peruuta] ja palaa vahvistusnäyttöön. Tila 10/10/ :10 2 Paina [Tarkista]. HUOMAUTUS: Vahvista jokainen kohde asettamalla ne näkyviin kosketusnäyttöön. Et voi painaa [Tarkista] ennen kuin olet vahvistanut jokaisen kohteen. 3 Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä. 3-28

97 Peruskäyttö Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen Tarkista koneeseen asetettavat tiedot ja luo kansio vastaanottaaksesi dokumentin tietokoneeseen. Seuraavassa selostuksessa käytetään Windows 7 -näyttöjä. Näyttöjen yksityiskohdat vaihtelevat muissa Windows-versioissa. HUOMAUTUS: Kirjaudu Windowsiin järjestelmänvalvojana. 3 [Koneen nimi]-kohtaan syötettävän tiedon tarkistus Tarkista kohdetietokoneen nimi. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Tietokone ja Järjestelmän ominaisuudet. Tarkista tietokoneen nimi näytölle ilmaantuvasta ikkunasta. Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä oikealla painikkeella Oma tietokone ja valitse Ominaisuudet. Ominaisuudet: järjestelmä - valintaikkuna tulee näkyviin. Napsauta Tietokoneen nimi näkyviin tulevassa ikkunassa ja tarkista tietokoneen nimi. Jos kohdassa on työryhmä Kaikki Tietokoneen koko nimi -kohdassa olevat merkit tulee syöttää Koneen nimi -kohtaan. (Esimerkki: PC4050) Jos kohdassa on toimialue Ensimmäisen pisteen (.) vasemmalla puolella olevat merkit Tietokoneen koko nimi -kohdassa tulee syöttää Koneen nimi -kohtaan. (Esimerkki: pc4050) 2 Kun olet tarkistanut tietokoneen nimen, napsauta [ X ] (Sulje) sulkeaksesi Ominaisuudet: järjestelmä - näytön. Kun olet tarkistanut tietokoneen nimen Windows XP -käyttöjärjestelmässä, napsauta Peruuta sulkeaksesi Ominaisuudet: järjestelmä -näytön. 3-29

98 Peruskäyttö [Sis.kirj. käyttäjänimi]-kohtaan syötettävän tiedon tarkistus Tarkista Windowsiin sisäänkirjautumiseen tarvittava toimialueen nimi ja käyttäjänimi. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat (tai Ohjelmat), Apuohjelmat ja Komentokehote. Näkyviin tulee Komentokehote-ikkuna. 2 Syötä komentokehotteeseen net config workstation ja napsauta Enter. Näytön esimerkki: käyttäjänimi "james.smith" ja toimialueen nimi "ABCDNET" 3-30

99 Peruskäyttö Jaetun kansion luonti Luo jaettu kansio ottaaksesi dokumentin vastaan kohdetietokoneeseen. HUOMAUTUS: Jos järjestelmän ominaisuuksissa on työryhmä, määritä alla olevat asetukset rajoittaaksesi kansion käytön määrätylle käyttäjälle tai ryhmälle. 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli, Ulkoasu ja mukauttaminen ja Kansion asetukset. 3 Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Oma tietokone ja valitse Työkalut-kohdassa Kansion asetukset. 2 Napsauta Näytä-välilehteä ja poista Lisäasetukset-kohdassa Käytä ohjattua jakamistoimintoa (suositus) -valintaruudun merkki. Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Näytä-välilehteä ja poista Lisäasetukset-kohdassa Käytä yksinkertaista tiedostonjakoa (suositus) -valintaruudun merkki. 3 Napsauta OK sulkeaksesi Kansion asetukset -näytön. 1 Luo kansio paikalliseen levyyn (C). HUOMAUTUS: Luo paikalliseen levyyn (C) esimerkiksi kansio, jonka nimi on scannerdata. 2 Napsauta oikealla painikkeella scannerdatakansiota ja sitten Jaa ja Jakamisen lisäasetukset. Napsauta Jakamisen lisäasetukset. Ominaisuudet: skannerdata -valintaikkuna tulee näkyviin. 3-31

100 Peruskäyttö Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä oikealla painikkeella scannerdata-kansiota ja valitse Jakaminen ja suojaus... (tai Jakaminen). 3 Valitse Tämä kansio jaetaan -valintaruutu ja napsauta Oikeudet. Näkyviin tulee Oikeudet: scannerdata - valintaikkuna. Valitse Windows XP -käyttöjärjestelmässä Tämä kansio jaetaan ja napsauta Oikeudet. 4 Napsauta Lisää. 5 Kirjoita käyttäjänimi tekstiruutuun ja napsauta OK. Napsauta Sijainnit ja valitse sijainti. Valitse sijainti valitaksesi haettavan alueen. Jos olet toimialueella, toimialue valitaan haettavan alueen oletusasetukseksi. 3-32

101 Peruskäyttö 6 Valitse syötetty käyttäjä, Muuta ja Luku-oikeudet ja napsauta OK. Siirry Windows XP -käyttöjärjestelmässä vaiheeseen 8. 3 HUOMAUTUS: Kaikki antaa jako-oikeudet kaikille verkossa. Vahvista suojausta valitsemalla Kaikki ja poistamalla Luku-oikeuden valintaruudun merkki. 7 Napsauta OK Jakamisen lisäasetukset -näytössä sulkeaksesi näytön. 8 Napsauta Suojaus-välilehteä ja sitten Muokkaa. Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Suojaus-välilehteä ja sitten Lisää. 9 Valitse syötetty käyttäjä, varmista että Muokkaa ja Lue ja suorita-kohtiin on valittu Salli ja napsauta Sulje. 3-33

102 Peruskäyttö [Polku]-tarkistus Tarkista dokumentin jaetun kohdekansion jaettu nimi. 1 Syötä Käynnistä-valikossa \\pc4050 Ohjelman ja tiedoston etsintä -kohtaan. Hakutulokset-näyttö avautuu. Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Etsi Käynnistä-valikossa, valitse Kaikki tiedostot ja kansiot, ja etsi kohdetietokone, johon tiedosto lähetetään. Napsauta Avustaja-kohdassa Tietokoneet tai henkilöt ja Tietokone verkossa. Syötä Tietokoneen nimi: -tekstiruutuun tietokoneen tarkistettu nimi (pc4050) ja napsauta Etsi. 2 Napsauta hakutuloksiin ilmaantuvaa \\pc4050\scannerdata-tekstiä. Kaksoisnapsauta Windows XP - käyttöjärjestelmässä tietokonetta (pc4050), joka ilmaantuu hakutuloksiin. 3 Napsauta hakutuloksiin ilmaantuvaa \\pc4050\scannerdata-tekstiä. Tarkista osoitepalkki. Kolmas ja sitä seuraavat merkkijonot ( f ) tulee syöttää polkuun. Kaksoisnapsauta Windows XP - käyttöjärjestelmässä scannerdata-kansiota ja tarkista osoitepalkki. Syötä kolmannen kenoviivan (\) oikealla puolella oleva merkkijono Polkukohtaan. (Esimerkki: scannerdata) HUOMAUTUS: Voit myös määrittää jaetun kansion alakansion kohteeksi, johon tiedot lähetetään. Tässä tapauksessa Polku-kohtaan tulee syöttää jaettu nimi\jaetun kansion kansionimi. Yllä olevassa esimerkkiikkunassa Polku on scannerdata\projecta. 3-34

103 Peruskäyttö Windowsin palomuurin (Windows 7) määritys Sallii tiedostojen ja tulostimien jaon ja asettaa SMB-lähetykseen käytetyn portin. HUOMAUTUS: Kirjaudu Windowsiin järjestelmänvalvojana. Tiedoston ja tulostimen jakamisen tarkistus 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja Salli ohjelman tietoliikenne Windowsin palomuurin läpi. 3 HUOMAUTUS: Jos näkyviin tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, napsauta Jatka. 2 Napsauta Muuta asetuksia, valitse Tiedostojen ja tulostimien jakaminen -valintaruutu ja napsauta OK. 3-35

104 Peruskäyttö Portin lisäys 1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja Tarkista palomuurin tila. 2 Napsauta Lisäasetukset. 3 Napsauta Saapuvan liikenteen säännöt. 4 Napsauta Uusi sääntö. 5 Valitse Portti ja napsauta Seuraava. 3-36

105 Peruskäyttö 6 Valitse TCP, Tietyt paikalliset portit, syötä 139 ja napsauta Seuraava. 3 7 Valitse Salli yhteys ja napsauta Seuraava. 8 Varmista, että kaikki valintaruudut on valittu ja napsauta Seuraava. 3-37

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-C2026MFP/FS-C2126MFP FS-1300D Johdanto Kiitos FS-C2026MFP/FS-C2126MFP-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

SAP Business One 6.5

SAP Business One 6.5 Versio 6.5 Syyskuu 2003 Suomi SAP Business One 6.5 Versiotiedotteet SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Saksa Tekijänoikeudet Copyright 2003 SAP AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun

Lisätiedot

Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005

Solutions from SAP SAP Business One 2005 A. Julkaisutiedot. Toukokuu 2005 Solutions from SAP SAP Business One 2005 A Toukokuu 2005 Sisältö Yhteenveto... 3 SAP Business One 2005 A - Keskeiset ominaisuudet... 3 Tositteita useilla kielillä... 3 Varastoraportti... 4 Pankkitäsmäytysprosessi...

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK

Bedienungsanleitung DE Instruction manual GB Mode d emploi FR Gebruiksaanwijzing NL Instrucciones ES Manuale operativo IT Betjeningsvejledningen DK One Touch Bedienungsanleitung Instruction manual Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones Manuale operativo Betjeningsvejledningen Bruksanvisning Käyttöohjeesta Instrukcja obsługi Oδηγίες χρήσης

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

AirPort Extreme Käyttöönottoopas

AirPort Extreme Käyttöönottoopas AirPort Extreme Käyttöönottoopas Sisältö 3 Luku 1: Alkutoimet 10 Luku 2: AirPort Extreme -verkot 11 AirPort Extremen käyttö laajakaistaisen internet-yhteyden kanssa 13 AirPort Extremen käyttö USB-kirjoittimen

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

SurfTab. breeze 7.0 plus KÄYTTÖOPAS

SurfTab. breeze 7.0 plus KÄYTTÖOPAS FI SurfTab breeze 7.0 plus KÄYTTÖOPAS Sisällysluettelo 1) Tietoja SurfTab breeze 7.0 plus-laitteesta 4 2) Turvaohjeet 5 Käyttöturvallisuus 5 Korjaus 6 Tarkoitettu käyttöympäristö 7 Virransyöttö 7 Puhdistus

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI Pikaopas Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. 7011586 Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Siten voit vähentää tulipalon

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 -

Pikaopas. Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Pikaopas 2013. 8 A6WD-9561-00A - 1 - Sisällysluettelo 1 - Tietoa tulostimesta... 5 Tulostimen ohjauspaneelin käyttö... 5 Alkunäytön sisältö... 6 Kosketusnäytön painikkeiden käyttö... 7 2 - Alkunäytön asettaminen

Lisätiedot

Cisco Supervisor Desktop User Guide

Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Supervisor Desktop User Guide Cisco Unified Contact Center Enterprise and Hosted Release 8.5 November 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Ongelmanratkaisun käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Ongelmanratkaisun käyttöohje Tässä asiakirjassa esitetyt laitteen kuvat saattavat erota todellisesta laitteestasi. Sisällysluettelo Vianetsintä... Kun paperi jumittuu...

Lisätiedot

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje

bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje bizhub C20 -tulostimen/ kopiokoneen/ skannerin käyttöohje A0FD-9569-01T Kiitos Kiitos bizhub C20 -laitteen ostamisesta. Olet tehnyt erinomaisen valinnan. bizhub C20 on suunniteltu toimimaan parhaalla tavalla

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot