Kunnossapitovastuu ja remontit Vakuutukset... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10"

Transkriptio

1 Kodin käyttöopas

2 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa Kunnossapitovastuu ja remontit Vakuutukset Kodin huolto ja kodissa tehtävät korjaukset Ripustusten tekeminen Kiinteistön yhteistilojen käyttö Pihan käyttö Kodin pintojen, kalusteiden ja teknisten laitteiden hoito. 10 Jätehuolto 11 Poikkeustilanteisiin varautuminen Liitteet... Asunnon pintamateriaalikortti Vastuunjakotaulukko Asunnon huoltokortti

3 3 Lukijalle Kodin käyttöopas kertoo kiinteistön ja asunnon kunnossapidosta. Se käsittelee myös uuteen asuntoon muuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa perustietoja asunto-osakeyhtiöstä, uuden asunnon kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja poikkeustilanteissa toimimisesta. Nykyaikainen asunto on runsaasti tekniikkaa sisältävä tuote, joka vaatii määräaikaista hoitoa ja huoltoa. Säännöllinen huolto edesauttaa asumisviihtyvyyden ja -terveellisyyden säilymistä sekä asunnon markkina-arvon pysymistä korkeana. Opas on tarkoitettu säilytettäväksi osana Kodin kansiota, joka on jaettu asunnon luovutuksen yhteydessä. Kansion tietoihin on syytä perehtyä oman asunnon kunnossapitoa suunniteltaessa. Turvallista ja terveellistä asumista toivottaen Tuiran Tili Talot Oy / Markku Niemi isännöitsijä

4 4 1 Asunto-osakeyhtiö Toimielimet Asunto-osakeyhtiö omistaa rakennukset ja niihin kuuluvat asunnot. Osakkaat eivät omista suoraan asuntoa, vaan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Osakeomistus käsittää niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin. Asunnon hallinnan lisäksi tärkein oikeus on mahdollisuus osallistua yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Velvollisuuksista merkittävin on yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus yhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiökokous Asunto-osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa päätetään kaikista yhtiön toiminnan kannalta tärkeimmistä asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle, vastikkeen määrästä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta. Osakas käyttää puhe/äänivaltaa kokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan välityksellä. Osakkaalla on oikeus saada asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, kunhan on vaatinut sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Suurin osa päätöksistä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. Määräenemmistöä tai kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan tietyissä erityistapauksissa. Määräenemmistöä tarvitaan aina muutettaessa yhtiöjärjestystä. Kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan silloin, jos esimerkiksi hallitus ehdottaa vastikeperusteen muuttamista siten, että kaikkien osakkaiden maksuvelvollisuus muutoksen seurauksena kasvaisi. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan on esitettävä yhtiökokouksen pöytäkirja sitä pyytävälle osakkaalle viimeistään kuukauden kuluttua kokouksesta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi on mainittu yhtiöjärjestyksessä. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokoon kutsumisesta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Tilintarkastajilla on oikeus tutustua kaikkiin yhtiön asiakirjoihin, mutta muutoin hallituksen päätösvaltaan jää, missä laajuudessa sen kokousten pöytäkirjoja halutaan julkistaa. Hallitus valitsee yhtiölle isännöitsijän. Isännöitsijä Isännöitsijä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja tekee ehdotuksia hallitukselle yhtiön asioiden hoitamisesta. Asunto-6sakeyhtiön isännöitsijäksi on nimettävä luonnollinen henkilö, vaikka sopimus isännöinnistä tehtäisiin isännöintipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Tilintarkastaja Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa isännöitsijän ja hallituksen toimintaa ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle yhtiön hallinnon ja tilien hoidosta. Tilintarkastajien lukumäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kiinteistönhoitopalvelut Osittain kiinteistön huoltoa voidaan tehdä talkoilla. Usein kiinteistön huolto- ja puhtaanapitopalveluista vastaavat alalle erikoistuneet yritykset. Isännöinnistä sekä huolto- ja puhtaanapitopalveluista on syytä aina sopia kirjallisesti. Sopimuksessa määritellään tehtävien laajuus ja sovitaan palkkioperusteista. Sopimusmalleja on saatavissa esim. Suomen Kiinteistöliitosta.

5 5 Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen pakolliset määräykset on lueteltu asunto-osakeyhtiölaissa. Pakollisia ovat mm. yhtiön toiminimi, kotipaikka, osakepääoma, huoneistoselitelmä, yhtiön omistamien rakennusten sijainti ja kiinteistön hallintaperuste. Yhtiöjärjestyksessä on oltava vastikkeen määräytymisperuste ja kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrätään varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön tilikausi. Osakkaan velvoitteet Asunto-osakeyhtiön menot rahoitetaan osakkailta kerättävillä vastikkeilla. Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty, mihin tarkoituksiin vastikkeita voidaan periä. Kaikki kustannukset jaetaan osakkaiden maksettavaksi vastikeperustetta noudattaen. Vastikkeet on maksettava ajallaan ja yhtiön edellyttämällä tavalla. Laiminlyöntitapauksessa yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkoa ja ryhtyä perintätoimiin. Rästeihin on syytä puuttua nopeasti, jotta velka yhtiölle ei ala heikentää yhtiön maksuvalmiutta. Asuntokaupan yhteydessä on syytä muistaa, että ostaja on vastuussa myyjän ohella kolmen kuukauden maksamattomista vastikkeista. Kiinteistöjen pitkäjänteinen kunnossapito on tärkeää sekä arvonsäilymisen että turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta. On suositeltavaa, että yhtiössä ryhdytään jo varhaisessa vaiheessa varautumaan tuleviin korjauksiin ja huoltoihin erillisellä korjausvastikkeella.

6 6 2 Uudessa kodissa Muuttomuistio Muuttomuistiossa esitetään asioita, joita muuttajan on syytä muistaa tehdä. Muistio ei ole täydellinen, mutta sisältää tärkeimmät viranomaisten edellyttämät velvoitteet. Mesta Oy on lähettänyt asukkaille valmistumisilmoituksen yhteydessä väestörekisteriin lähetettävän muuttoilmoituksen sekä postinkääntölomakkeen. > muuttoilmoitus väestörekisteriin on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta voi hoitaa myös puhelimitse numeroon (englanniksi ) osoitteenmuutoksen voi tehdä myös internet-osoitteissa tai osoitetieto välittyy automaattisesti KELA:lle, eläketurvakeskukseen, verohallintoon, ajoneuvohallintokeskukseen ja seurakunnalle 0 > osoitteenmuutosilmoitukset tehdään lisäksi erikseen TV-lupaa varten (postipalvelupisteessä) lehtien osoiterekisterit pankit vakuutusyhtiöt luottokorttiyhtiöt kirjastot yhdistykset, seurat yms. ystävät, sukulaiset > Sähkö-ja vesimittarien lukeminen o ilmoitus energialaitokselle sähkönmittauksen lopettamisesta vanhan asunnon osalta o edellisen asunnon vesimittarin lukeminen ja mahdollisen sopimuksen irtisanominen, mikäli vesimaksut on maksettu kulutuksen mukaan > Puhelin o muutosta ilmoitetaan puhelinyhtiöön, samalla sovitaan kiinteän liittymän siirrosta / kytkennästä o matkapuhelimen käyttäjän on ilmoitettava uusi osoite operaattorille liittymäsopimuksessa esitetyllä tavalla > Tuloilmoitus isännöitsijälle o tehtävä myös kaupan yhteydessä kaikista muuttajista mm. vesimaksujen oikean määrän perimiseksi.

7 7 Varainsiirtovero uuden asunnon kaupassa Asunto-osakkeiden kaupassa ostajan on suoritettava varainsiirtovero sekä esitettävä verolaskelma ja maksukuitti verotoimistossa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy kun koko kauppahinta on maksettu. Varainsiirtovero on 1,6 % asunnon kauppahinnasta, ei velattomasta hinnasta. Ensiasunnon ostajan ( vuotias) ei tarvitse maksaa saannostaan varainsiirtoveroa. Myyjä/välittäjä on toimittanut ostajalle viimeistään muuton yhteydessä valmiiksi täytetyn verolaskelman ja maksulomakkeen ohjeineen. Ostaja maksaa veron tilisiirtona suoraan lääninverovirastolle ja käy esittämässä laskelman paikallisessa verotoimistossa, jossa virkailija merkitsee laskelmaan tilisiirtokuitin numeron ja kuittaa lomakkeen vastaanotetuksi. Verotoimistossa käydessä on paras ottaa mukaan kauppakirja ja kuitti viimeisen kauppahintaerän maksamisesta, jotta omistusoikeuden siirtyminen voidaan todeta. Yhtiölainaosuutta Ei PIDÄ maksaa pois ennen omistusoikeuden siirtymistä, muuten verottaja perii veron asunnon velattomasta hinnasta. Ilman suoritettua varainsiirtoa uutta osakkeenomistajaa ei merkitä osakeluetteloon. Rekisteröintipyyntö varustettuna tositteella varainsiirtoveron maksamisesta on sen vuoksi syytä toimittaa isännöitsijälle pikaisesti veron maksamisen jälkeen. Myyjän kappale varainsiirtoverolomakkeesta on toimitettava Tuiran Tili Talot Oy:lle. Uuden asunnon myyjän virhevastuu Asunnon virheellisyyttä arvioidaan asuntokauppalain virhesäännösten mukaan. Asunnon tulee mm. vastata sopimusta, annettuja tietoja, säädöksissä asetettuja vaatimuksia ja asianmukaista terveellisyys- ja turvallisuustasoa. Asuntojen mahdolliset virheet käsitellään kootusti edellä mainitussa vuositarkastuksessa, jonka aikana ostajan on ilmoitettava kaikki havaittavissa olevat virheet. Vuositarkastuksen jälkeen myyjä vastaa mahdollisista piilevistä virheistä, jotka ovat olleet rakennuksessa jo, kun asunnot ovat luovutettu ostajille, mutta jotka ovat ilmenneet myöhemmin. Uuden asunnon myyjän vastuu ei ole rajoittamatonta. Virheenkorjaamisvelvollisuutta tai rahallista hyvitysvelvollisuutta ei ole mm. seuraavissa tapauksissa: > kyseessä on virhe, joka olisi pitänyt havaita vuositarkastuksessa, eikä siitä ole silloin reklamoitu > vuositarkastuksen jälkeen on havaittu myyjän vastuulle kuuluva virhe, mutta siitä ei ole reklamoitu kohtuullisessa ajassa (yleensä kuukauden kuluessa havaitsemisesta) > virhe on aiheutunut osakkaan käyttö- tai huoltovelvoitteen laiminlyönnistä > rakennusosan tai -materiaalin tai kojeen tai laitteen käyttöikä on kulunut umpeen (ellei muuta ole sovittu, käytettyjen materiaalien ja laitteiden on vastattava tavanomaisen hyvää laatua) > virhe on ollut ostajan tiedossa ennen kauppaa. 3 Kunnossapitovastuu ja remontit Yleistä kunnossapitovastuusta Sekä osakkaalla että yhtiöllä on omat vastuualueensa yhtiön rakennusten hoidossa, huollossa ja kunnossapidossa. Yhtiön ja osakkaan välinen kunnossapitovastuun jako on määritelty asuntoosakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiölain mukainen jako ilmenee vastuunjakotaulukosta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakennusten ulkopuolisista osista, rakenteista, eristeistä ja huoneistoihin samantasoisina asennetuista vesi- ja sähköjohdoista, tietoliikenneyhteyksistä, ilmanvaihtokanavista ym. kanavista. Osakas vastaa kustannuksellaan hallitsemansa huoneiston sisäosista, kiinteistä kalusteista, keittiön laitteista, pintamateriaaleista ja muista hallinnassaan olevista tiloista.

8 Isännöitsijän ja hallituksen on huolehdittava kiinteistön jatkuvasta ja riittävästä kunnossapidosta. Jokaisen osakkaan ja huoneiston haltijan tulee toiminnallaan varmistaa rakennuksen pitäminen hyvässä kunnossa. Yhtiössä ja huoneistossa tehtävien korjausten yhteydessä kannattaa selvittää, onko kustannuksista mahdollista saada korvauksia esimerkiksi kiinteistövakuutuksesta tai kotivakuutuksesta. Remontit asunnossa Osakkaalla on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä remonttia ja muutoksia hallitsemissaan tiloissa. Osakkaan on huolehdittava siitä, etteivät muutokset aiheuta vahinkoa yhtiölle tai muille osakkaille. Osakas on vastuussa huolimattomasti tehdystä remontista aiheutuvista vahingoista. Osakkaan on hankittava yhtiön hallituksen suostumus, jos muutos tai remontti on sen laajuinen, joka edellyttää taloyhtiön kirjallista lupaa tai voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään tehtävistä muutoksista osakkaan on aina joka tapauksessa ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos epäilee, onko oma remontti ilmoitusvelvollisuuden piirissä vai ei, ilmoitus kannattaa tehdä. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että työ suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti, ja päästä tätä varten huoneistoon. Hallitus voi myös kieltää työn jatkamisen, jos sitä ei suoriteta asianmukaisesti. Tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat hankkii taloyhtiö osakkaan kustannuksella tai antaa valtakirjan osakkaalle. 4 Vakuutukset Itse rakennuksen on asunto-osakeyhtiö vakuuttanut kiinteistövakuutuksella. Huoneistossa oleva irtaimisto on suojattava kotivakuutuksella. Vahinkotapaukset Kuten edellä on mainittu, yhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet ja osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Jos kiinteistössä sattuu suurehko vahinko, esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo, korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Kiinteistövakuutus ei sen sijaan korvaa osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, vaan sille sattuneet vahingot jäävät osakkaan itsensä kannettavaksi. Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jossa osakkaalla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon estämiseen. Jos vahinko on syntynyt jonkun henkilön tuottamuksellisen menettelyn (varomattomuuden tai laiminlyönnin) seurauksena, on vahingon kärsineen mahdollista vaatia tältä vahingonkorvausta. On kuitenkin mahdollista, että vahingon aiheuttajaa ei voida osoittaa tai hän on varaton, jolloin korvausta ei häneltä saada perittyä. Toisaalta jos vahinko on syntynyt ilman kenenkään henkilön moitittavaa menettelyä, ei vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ole mahdollista. Asumisen keskeytyminen Vuoto- tai palovahinko kiinteistössä voi aiheuttaa tilanteen, jossa asunto on sen sisusteille aiheutuneen vahingon seurauksena tilapäisesti asumiskelvoton. Asukkaan on tällöin järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Useita viikkoja tai kuukausiakin jatkuvan tilapäisasumisen kustannukset voivat olla merkittävät. Kiinteistön vakuutus ei korvaa näitä asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot ja vakuutusyhtiö voi lisäksi auttaa tilapäisen majoituksen järjestämisessä.

9 Kotivakuutus kuntoon Vahinkoihin voi varautua irtaimistolle otettavalla kotivakuutuksella, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot. Kun osakkaalla on irtaimiston kotivakuutus, voi hän suoraan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen vahingon sattuessa. Asukkaalla on siis aina oltava kotivakuutus. 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät korjaukset Säännöllisen huollon merkitys Säännöllinen huolto tarkoittaa sitä, että rakennusosan tai teknisen laitteen toimintakunto varmistetaan säännöllisesti. Huoltoa ovat mm. ovien saranoiden voitelu, lukkojen ja ovipainikkeiden kiristäminen, vesikalusteiden poresuuttimien tai tiivisteiden vaihtaminen, ilmanvaihtokoneen suodattimien pesu tai vaihtaminen, ilmanvaihtoventtiilien puhdistus jne. Huoltoa on myös märkätilojen laatoitusten saumojen kunnon tarkkailu ja korjaaminen ennen kuin sauman halkeamasta pääsee vettä rakenteeseen. Kodissa tapahtuvan huollon merkitys asumisterveydelle on suuri. Ilmanvaihtolaitteiston ja liesituulettimen toiminta estyy käytännössä täysin, ellei suodatinta pestä tai uusita säännöllisesti. Ilmanvaihtoventtiileihin kertyvä lika ja pöly heikentävät ilmanvaihtoa ja saattavat olla myös huoneilmaa pilaavien mikrobien kasvualusta. Siksi säännölliseen huoltoon uhrattu aika tulee moninkertaisena takaisin hyvänä asumismukavuutena. Perushuolto kannattaa tehdä asunnossa keväällä ja syksyllä. Perushuollon sisältö Asunnon perushuolto voi olla sisällöltään esimerkiksi seuraava: > sisäovien lukkojen ja saranoiden voitelu > ovenpainikkeiden toiminnan tarkastus ja tarvittaessa kiristys > ikkunoiden pesu > ikkunoiden käynnin tarkastus (myös lukituslaitteet ja saranat) > ikkunoiden, tuuletusluukkujen ja ulko- ja parvekeovien tiiviyden tarkastus > liesituulettimen suodattimen pesu > poistoilmanvaihtoventtiilin puhdistus imuroimalla ja pesemällä > tuloilmaventtiilien puhdistus > kylmälaitteiden taustan imurointi > hajulukkojen puhdistus > vesikalusteiden liitäntöjen ja viemäröintien tiiviyden tarkastus > vesikalusteiden poresuuttimien puhdistus > laattasaumojen kunnon tarkastus erityisesti pesuhuoneessa > lattiakaivojen puhdistus > saunan ja pesuhuoneen perussiivous > kiuaskivien vaihtaminen, kiukaan toiminnan tarkkailu > ilmanvaihtokoneen suodattimien tarkastus, puhdistus ja vaihto > palovaroittimen toiminnan testaus kuukausittain, tarvittaessa vaihto > kalusteiden saranoiden kiristys Osa toimista tehdään keväällä, osa syksyllä. Huoltokorttiin on merkitty suositus vuosittaisten huoltokertojen määrästä. Osa edellä mainituista huoltotoimista saattaa olla taloyhtiön huoltokirjan mukaisissa huoltotoimissa.

10 Vaurioista ja vioista ilmoittaminen Asumisviihtyisyyden kannalta on tärkeää, että asunnossa tai yhteisissä tiloissa havaituista vaurioista tai vuodoista ilmoitetaan heti kiinteistön hoitajalle tai isännöitsijälle. Vesikalusteen tai -johdon rikkoutuessa ensimmäinen tehtävä on estää lisävahinkojen syntyminen sulkemalla asunnon pääsulkuventtiili. Vesijohdon pääsulkuventtiili sijaitsee lämminvesivaraajan alla olevassa laitetilassa tai välittömästi varaajan vieressä. Sulun sijainti ja sulkeminen on syytä näyttää myös lapsille. Seuraavaksi vahingosta ilmoitetaan isännöitsijälle tai kiinteistön huoltoyhtiölle. Vesikalusteiden tai WC-istuimen vuodoista on ilmoitettava joko isännöitsijälle tai kiinteistön huoltoyhtiölle viipymättä. Vuotava kaluste aiheuttaa turhia ylimääräisiä kustannuksia. Kosteusvaurioiden ennalta ehkäisemisen kannalta on tärkeää tarkkailla jatkuvasti, että > jääkaapin lauhdutusvesikaukalo ei tulvi lattialle ja rakenteisiin > pesukoneen ja astianpesukoneen poistoputki on ehjä eikä vuoda rakenteiden sisälle > keittiön pesualtaan hajulukon liitokset eivät vuoda 6 Ripustusten tekeminen Yleistä ripustamisesta Taulut, kattovalaisimet ja seinäkellot painavat yleensä alle 5 kg. Ryijyt ja paksut seinävaatteet painavat yleensä 5 kg/m 2 ja peilit sekä lasitetut taulut 10 kg/ m 2. Vaatenaulakot vaatteineen painavat noin 20 kg/juoksumetri. Täyden kirjahyllyn paino on noin 40 kg/juoksumetri. Ennen esineiden kiinnittämistä on selvitettävä seinä- ja kattopintojen materiaalit. Materiaalit selviävät tämän oppaan liitteenä olevasta asunnon sisäpintamateriaalikortista. Ripustamisessa huomioon otettavia asioita Seuraavat asiat on otettava huomioon ripustamisessa: > porattaessa, naulattaessa tai ruuvatessa rakenteisiin kiinnikkeitä, on varottava sähköjohtoja tai putkia > mitään rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä kylpyhuoneen tai saunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysreiästä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita > lattiarakenteita rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä niissä tiloissa, joissa on lattialämmitys Ripustaminen puuseiniin Ripustaminen puuseiniin onnistuu parhaiten erilaisilla nauloilla, ruuveilla ja koukuilla. Niitä voi käyttää myös kiinnitettäessä levyseinien puurunkoihin. Tällöin kiinnikkeen on yletyttävä riittävästi levyn läpi rakenteen puurunkoon. Puurakenteisissa katoissa on käytettävä vain ruuvattavia kiinnikkeitä. Ripustaminen levyrakenteisiin seiniin Onttoihin rakennuslevyistä (esim. Gyproc) tehtyihin seiniin soveltuvat niitä varten kehitetyt kiinnikkeet ja kannakkeet, joita ovat mm. kiprokki, ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi. Kiinnitystä varten levyseinään porataan kiinnitystarvikkeen asennusohjeen mukainen reikä tai kiinnitystarvikkeessa oleva kärki tekee reiän. Raskaat esineet on kiinnitettävä levyseinän runkorakenteisiin. Huoneiston ulkoseinät ovat pääosin puurunkoisia, sisäseinissä on metallirunko. Ripustaminen tiili-, betoni-ja kevytbetoniseiniin Otsikossa kuvatuille seinille ripustamista varten on kehitetty erilaisia naulattavia kiinnikkeitä kevyille esineille. Varminta on kuitenkin porata reikä, johon sijoitettavaan "proppuun" kiinnike kierretään. Tämän tyyppisiä seiniä on kellaritiloissa ja väestönsuojassa.

11 7 Kiinteistön yhteistilojen käyttö Talo- ja kiinteistövarastot, tekninen tila Yhteisvarastot on tarkoitettu polkupyörien, talviurheiluvälineiden ja vastaavien varastoimiseen sekä esim. yhtiön ruohonleikkurin yms. kiinteistön hoitoon liittyvien välineiden varastoimiseen. Teknisessä tilassa sijaitsevat sähkö- ja puhelinkeskus sekä vesimittari. Tekninen tila pidetään aina lukittuna. 8 Pihan käyttö Leikkialueet Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Leikkivälineiden kuntoa on tarkkailtava ja ilmoitettava mahdollisista vioista nopeasti isännöitsijälle. Nurmikot ja istutukset Kiinteistöön kuuluvien yhteisten nurmikoiden ja istutusten hoidosta vastaa asunto-osakeyhtiö. Yhtiökohtaisesti voidaan sopia käytännössä noudatettava tapa toimia. Ohjeistus yhteisten alueiden hoidosta on kerrottu yhtiölle luovutetussa huoltokirjassa. Istutuksia tehtäessä on hyvä muistaa, että kukkapenkkejä ja istutuksia ei pidä perustaa aivan rakennuksen seinän viereen. Seinän vieressä on noin 100 cm leveä routasuojaus, jota ei saa rikkoa. Pihaurakoitsija vastaa kasvuunlähtötarkastukseen asti pihan hoidosta. 9 Kodin pintojen, kalusteiden ja teknisten laitteiden hoito Ikkunat Ikkunoiden lasipinta pestään sienellä, joka on kastettu erittäin mietoon pesuaineliuokseen. Lasi kuivataan kumilastalla tai nihkeällä, puhtaalla pyyhkeellä. Lasipinnan puhdistuksessa on otettava huomioon viereiset rakennusosat ja kalusteet, jotka saattavat vaurioitua veden sekä puhdistusaineiden vaikutuksesta. Ikkunakarmin ja -puitteiden puhdistus suoritetaan pyyhkimällä pölyt kuivalla pyyhkeellä tai imuroimalla. Tämän jälkeen karmi ja puitteet pyyhitään kostealla pyyhkeellä ja kuivataan. Avattavien ikkunoiden ja tuuletusluukkujen sisäpuitteessa on tiivistenauha. Tiivisteiden huononeminen saattaa aiheuttaa epämiellyttävää vetoa ja turhaa energiankulutusta. Mikäli tiiviste myöhemmin vaihdetaan, kiinnitetään uusi nauha vastaavalla tavalla. Tiivisteiden kunto tarkastetaan asunnon syyshuollon yhteydessä. Ovet Ovien puhdistus aloitetaan imuroimalla ja pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä ovilevy, oven karmi ja ovilevyn reunat. Sen jälkeen pinnat pyyhitään kostealla pesupyyhkeellä ja kuivataan. Ovien puhdistus tehdään tarpeen mukaan. Ovien lukot voidellaan lukkoöljyllä tarvittaessa. Terassit Terassi on talon rakennetta, jonka hoidosta vastaa osakas. Kunnossapidon kannalta on tärkeää muistaa seuraavat asiat: > terassin lattian pinnan kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti, vaurioista ilmoitetaan isännöitsijälle > puunlehdet, lumi ja sohjo lakaistaan pois terassin lattialta > painekyllästetyt puuosat tulee pestä keväällä ja tarvittaessa käsitellä puuöljyllä Tullisijat Tulisijan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita on syytä noudattaa erityisesti, kun tulisijaa lämmitetään ensimmäisiä kertoja. Tulisijan käytössä seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat on hyvä muistaa:

12 > tulisijan savupeltiä ei saa sulkea, jos uunissa on tulta tai hiillosta > tulisijan luukkuja ei saa pitää auki, kun tulisijassa on tulta tai hiillosta > tuhka on poistettava uunista vasta kun se on jäähtynyt, kuuma tuhka voi aiheuttaa tulipalon > tulisijan edusta on pidettävä puhtaana ja vapaana > tuhkat on säilytettävä metallisessa, kannellisessa tuhka-astiassa kaukana palo herkistä materiaaleista tulisijan toimintaa ja kuntoa on valvottava säännöllisesti > korvausilmaventtiilin on oltava auki tulisijaa käytettäessä > tulisijaa sytytettäessä 1V-koneen tulee olla pienimmällä teholla. Jos keittiön liesituuletinta käytetään, pitää keittiön tuuletusluukku avata, jotta liesituuletin saa korvausilman sitä kautta Lattiapinnat Jotta huoneiston lattiat säilyisivät mahdollisimman kauan hyvänä, kannattaa seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota: > hiekan ja soran tulo sisään on pyrittävä estämään mahdollisimman tehokkaasti, hyvä kynnysmatto ehkäisee kivien kulkeutumista parketille > huonekalut naarmuttavat lattioita ja aiheuttavat lattiapintoihin painaumia. Petsatut huonekalujen jalat saattavat jättää päällysteeseen lähtemättömät jäljet. Päällysteen vaurioitumisen estämiseksi kannattaa huonekalujen jalkoihin laittaa esimerkiksi huopapalat > irtomattojen värinpitävyys on varmistettava ennen mattojen asentamista lattialle > hankausjauhetta tai teräsvillaa ei pidä käyttää lattiapintojen puhdistamiseen > kosteaa muovikassia ei koskaan saa jättää lattialle, kassin painatus saattaa tarttua lattiaan ja parkettilattiaan saattaa tulla vaurio Huoneistokortissa on esitetty lattioiden pintamateriaalit. Eri lattiamateriaalien yleiset hoitoperiaatteet ovat seuraavat: Parketit ja puulattiat Parketti on puuta eli elävää luonnonmateriaalia. Ilman suhteellisen kosteuden vaihteluista johtuva parketin turpoaminen tai rakoilu ovat normaalia puumateriaalin kosteuskäyttäytymistä. Suhteellisen kosteuden tulee olla huoneilmassa ympäri vuoden % välillä, rakennustöiden yleisten laatumääräysten mukaisesti. Parketin hoidossa on otettava huomioon, että se ei siedä lainkaan vettä. Mikäli vettä joutuu parkettilattialle se on kuivattava heti, muuten parkettiin tulee vaurio. Parketin päivittäiseen puhdistukseen riittää lakaisu tai harjasuulakkeella imurointi. Nuhraantuneen lattian voi pyyhkäistä puhtaaksi nihkeällä lattiapyyhkeellä. Veden pehmentämiseen voi käyttää neutraalia tai heikosti emäksistä (ph 7-10) puhdistusainetta. Kuivien tilojen muovimatot Muovista lattianpäällystettä ei saa puhdistaa vahvoilla liuottimilla, kuten tärpätillä, talousspriillä tai asetonilla. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei saa käyttää muovipintojen puhdistukseen. Päivittäiseen puhdistukseen riittää imurointi tai lakaiseminen. Nuhraantuneen lattian voi pyyhkäistä puhtaaksi nihkeällä lattiapyyhkeellä. Pesuaineena on hyvä käyttää neutraalia puhdistusainetta (ph 6-8). Lattian ollessa pahoin likaantunut, sen voi pestä pehmeällä harjalla emäksistä puhdistusainetta (ph 10-11) käyttäen. Pesun jälkeen matto huuhdellaan huolellisesti. Runsaan veden käyttöön liittyy aina kosteusvaurion riski. On varmistettava, että pesuvesi ei pääse lattiarakenteisiin tai jalkalistan alle. Lopuksi lattia on kuivattava huolellisesti. Kumi ja eräät väriaineet imeytyvät muovisiin päällysteisiin. Esimerkiksi kalusteiden kumiosien, kenkien kumipohjien sekä kumipohjaisten käytävämattojen aiheuttamat tahrat saattavat olla vaikeasti puhdistettavia. Lattialaatoitus Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei pidä käyttää lasitus vaurioituu.

13 laattojen Pesuhuoneen laatoitetut pinnat tulee kuivata suihkussa käynnin jälkeen kumilastalla tai tarkoitukseen varatulla lattiapyyhkeellä. Seinäpinnat Seinälaatat Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei pidä käyttää, lasitus vaurioituu. laattojen Maalatut seinäpinnat Seinäpinnat on käsitelty lateksimaalilla. Lateksipintojen pesemiseen ei saa käyttää yli +60 asteista vettä. Lievästi likaantuneet pinnat puhdistetaan kosteapuhdistuksella pystysuorin vedoin ylhäältä alas. Välineeksi käy luonnonsieni tai siivouspyyhe, josta on enin vesi tai pesuaineliuos ravistettu pois. Pesuaineena voi käyttää tarkoitukseen soveltuvaa neutraalia tuotetta. Pintaa ei välttämättä tarvitse huuhdella, vaan kunnollinen kuivaaminen riittää. Vaikeimmat tahrat kuten noki- ja rasvatahrat poistetaan märkäpuhdistuksella. Työvälineinä sopivia ovat siivouspyyhe tai sienipesin. Pesuveteen sekoitetaan heikosti emäksistä (ph 8-10) pesuainetta, jota käytetään runsaasti, kuitenkin tuoteselosteen antamissa rajoissa. Puhdistus aloitetaan alanurkasta. Noin metrin korkeudelle saakka työskennellään pystysuorin vedoin ja tämän jälkeen vaakasuorin vedoin alhaalta ylöspäin kaistoittain. Pesujärjestyksen tarkoituksena on estää pesuainenorojen valuminen kuivan maalipinnan yli, sillä jäljet voivat jäädä näkyviin. Pesun jälkeen pinta on ehdottomasti huuhdeltava ja kuivattava, koska pintaan jäävä emäs ja kosteus kuluttavat maalia ajan kanssa. Maalattuja pintoja puhdistettaessa on vältettävä hankaamista ja pitkäaikaista veden vaikutusta. Maalatut pinnat saavuttavat kemiallisen- ja kulutuskestävyytensä vasta kahden viikon kuluttua maalaamisesta, joten pintojen puhdistusta on vältettävä tuona aikana. Vettä on käytettävä niin vähän, ettei vettä valu seinän ja jalkalistan väliin tai parkettilattialle. Tapettiseinät Tavalliset tapetit eivät siedä vettä. Niiden puhdistus suoritetaan sen vuoksi pölyimurilla tai harjan ympärille kiedotulla pehmeällä ja kuivalla pesurievulla. Pestävät tapetit eivät myöskään siedä paljoa vettä. Tämän vuoksi niiden puhdistuksessa käytetään niukasti kostutettua pesusientä tai -riepua. Pesuaineeksi sopii neutraali astianpesuaine. Puuverhoukset Imuroidaan ja tarvittaessa pyyhitään kostealla pesurievulla. Kattopinnat Ruiskutasoitetut pinnat eivät kestä vesipesua. Ne puhdistetaan parhaiten pehmeällä harjalla. Maalatut tai lakatut kattopinnat voidaan puhdistaa samoilla välineillä ja aineilla kuin lateksimaalatut seinäpinnat. Seinä- ja kattopintojen herkimmin likaantuva kohta on tuloilma- ja poistoilmaventtiilin ympäristö. Puhdistus on tehtävä välittömästi likaantumisen ilmaannuttua imuroimalla. Pesu voi vahingoittaa maalipintaa. Pesuhuone Pesuhuoneessa on muihin huonetiloihin nähden korkea suhteellinen kosteus. Pesuhuoneen ilmanvaihtoa on tehostettava aina suihkun tai saunomisen aikana (ks. ilmanvaihdon käyttöohje). Pesuhuoneen perusteellinen siivous on syytä tehdä saunan siivouksen yhteydessä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siivouksen aikana on tarkkailtava seuraavia asioita: vesi- ja viemäriputkien läpivientien tiiviyttä sekä seinä- ja lattiapintoja läpimenokohtien läheisyydessä poistoilmaventtiilin asennon säilymistä alkuperäisessä asennossaan

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto

Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto Asukkaiden kosteudenhallinta Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöliittoyhteisö 2015 Yksityiset vuokranantajat Taloyhtiöt, KOY:t Vuokrataloyhteisöt Suomen Vuokranantajat

Lisätiedot

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto

Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen. vastuunjakotaulukko 2.12.2015. Lämmitys. Ilmanvaihto Kiinteistönomistajan ja asukkaan välinen 2.12.2015 vastuunjakotaulukko Tämä taulukko määrittelee asukkaan ja kiinteistön omistajan väliset vastuut asunnon hoidossa. Epäselvissä tilanteissä ota yhteyttä

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN

MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN MUISTILISTA MUUTTOSIIVOUKSEEN www.moveria.fi. Katso myös www.moveria.se/blogg Valmistelu Tyhjennä koko asunnon huonekalut, muuttolaatikot ja kaikki tavarat, jotka vielä ovat kaapeissa ja laatikoissa. Muista

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

KALUSTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA

KALUSTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA KALUSTEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEITA Topi-kalusteisiin on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuotteiden käyttöä.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

AS. Oy Moision Rypsipelto

AS. Oy Moision Rypsipelto AS. Oy Moision Rypsipelto Huolto- ja Korjaussuunnitelma 26.5.2011 Sivu 1 Yleistä Asunto-osakeyhtiöllä tulee olla 1.7.2011 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti suunnitelma taloyhtiössä

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

Joka kodin huoltovihko

Joka kodin huoltovihko vu t si N äy te 6 Joka kodin huoltovihko 1 WC ja kylpyhuone Tiloissa, joissa käytetään vettä, on aina kosteusvahingon mahdollisuus. Siksi on tärkeää, että kylpyhuoneiden ja WC-tilojen seinä- ja lattiapinnat

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Taloyhtiö 2013 Korjaus- ja kunnossapitovastuut Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa KORJAUS- JA KUNNOSSAPITOVASTUU Asunto-osakeyhtiölaki määrittää yhtiön ja osakkeenomistajan

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS

SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS 1(5) Sotainvalidien siivous - ja asiointipalvelu SOTAINVALIDIEN (15 %) SIIVOUS- JA ASIOINTIPALVELUJEN HANKINTASOPIMUS Sopimuksen osapuolet TORNION KAUPUNKI (tilaaja / ostaja ) ja SOVEA Oy (palvelutuottaja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Osakkaan ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain II osan 4. luvussa on säädetty osakkaan kunnossapitotöistä ja 5. luvussa osakkaan muutostöistä. Osakas on velvollinen ilmoittamaan

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako

Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kunnossapito- ja vahingonkorvausvastuun jako Kirsi Ruutu Lakimies Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri Kuka vastaa kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Tekninen näkökulma kunnossapitoon Erilaiset

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

2 Keittiö. Näytesivut. Tilaa otsikkotekstille. Keittiö. Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com

2 Keittiö. Näytesivut. Tilaa otsikkotekstille. Keittiö. Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com 2 Keittiö 15 2 Tilaa otsikkotekstille Keittiö Vuokra-asukkaan opas Luku 2 KEITTIÖ 8/2015 harri.pakarinen@gmail.com 16 Vuokrakodin huolto-opas 2.1 Astianpesuallas, hana, vesilukko ja allaskaappi Vuokranantaja

Lisätiedot

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa.

Kunnossapitotyötä suorittavan yhtiön tai osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että työssä noudatetaan hyvää rakennustapaa. Sivu 1 / 5 OHJEET HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTÖILLE (Huom. taulukko ilmoitus- ja muutostyölupavelvollisuudesta sivulla 5) Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 4. luku kunnossapito 1 kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN

Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Uusi Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 IRTAIMISTON JA HUONEISTON OSIEN VAKUUTTAMINEN VASTUUNJAOSTA AS.OY:N JA HUONEISTON HALTIJANN KESKEN Yhtiön kunnossapitovastuu (4:2) Rakenteet, eristeet, perusjärjestelmät

Lisätiedot

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA

VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA ASUNTO OY LAURINSATAMA 1(10) 17. marraskuuta 2004 VASTUUNJAKOTAULUKKO ASUNTO OY LAURINSATAMA 1. JOHDANTO... 2 2. RAKENTEET... 2 3. OVET... 3 4. IKKUNAT... 4 5. KIINTEÄT KALUSTEET JA LAITTEET... 5 6. VESI-,

Lisätiedot

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja

Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Huoneistoremontit kohti toimivia käytäntöjä ja menettelytapoja Taloyhtiöiden hallitusforum 24.9.2011 Mikko Peltokorpi Matinkylän Huolto Oy toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Tarvitaan lisää tietoa Taloyhtiöllä

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6

ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä

Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus -

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Nuohoojan Tulikivi-uuniopas Tässä nuohoojan oppaassa ovat tärkeimmät Tulikiviuunien paloturvallisuuteen liittyvät seikat sekä ohjeita nuohoojalle Tulikivi-uunien puhdistamiseen

Lisätiedot

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako

ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako ASUMISPAKKI- koulutus Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet sekä tehtävien vastuunjako Vuokralaisen oikeudet Vuokratessaan asunnon vuokralaisella on sekä oikeuksia että velvollisuuksia asunnon suhteen.

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet

Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Zen Petsivahalla käsiteltyjen pintojen hoito-ohjeet Käsittele pintoja varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua.

Lisätiedot

RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI

RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI RAKENTEET VASTUU HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOVÄLI Vesikatto Yhtiö Kuntokartoitus 60 Sadevesijärjestelmä Yhtiö Kuntokartoitus 60 Lumiesteet Yhtiö Kuntokartoitus 60 Paloportaat Yhtiö Kuntokartoitus 60 Nuohoussillat

Lisätiedot

Sisällys. Sisällys. Lukijalle...4

Sisällys. Sisällys. Lukijalle...4 Lukijalle...4 1 Kylpyhuoneet eri aikakausina... 12 1.1 Antiikkikylpyhuone (1880 1920-luvut; irtoamme ja kylmä vesi)...14 Rakenteet...16 Pinnoitteet...16 Vesi ja viemäri...16 Lämmitys... 17 Ilmanvaihto...

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS

Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS Siivousalan PEREHDYTTÄMISOPAS SIIVOUSVÄLINEET 1. siivousvaunu 2. sanko (siivoussanko) 3. jätesäkki 4. kuivain - Voit kuivata ikkunat, peilit ja lattiat. 5. lattiamoppi ja pyyhe 6. ikkunanpesin - Voit pestä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna

Rauhaniemen saunan talkoo-ohje. 18.7.2011 Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Rauhaniemen saunan talkoo-ohje Tuija Poutanen, Anne Vasko, Matti Ojala ja Petri Linna Sisältö Yleistä Saunan aamusiivous Saunan iltasiivous Saunanhoitajan tehtävät Yleistä Avain haetaan Rauhaniemestä saunanhoitajalta

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Untonmäki Kohdenumero h,k,s ja at, 57,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Untonmäki Kohdenumero 605625 2h,k,s ja at, 57,0 m² Kov. 1990 Energialuokka e-tod. Mh. 85 000,00 Vh. 85 000,00 Untonmäentie 4 A. Toimivapohjainen, kauttaaltaan kauniilla sävyillä ja

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja kotipaikka on Porvoo.

Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja kotipaikka on Porvoo. YHTIÖJÄRJESTYS: As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 12.12.2017 Sivu: 09:15:47 1(6) 2(7) Yhtiöjärjestys 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on As. Oy Porvoon Ulrikankulma - Kaivokatu 14 ja

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero h,k,s, 58,0 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Huittinen, Hein-Erkkilä Kohdenumero 607234 2h,k,s, 58,0 m² Kov. 1987 Energialuokka e-tod. Mh. 65 250,00 Vh. 79 500,00 Kyntäjänkatu 3. Rivitalokaksio päättyvän kadun varrella lähellä keskustaa.

Lisätiedot

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki.

ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU. Yhtiöjärjestys. 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 1 ASUNTO-OY KRAAKUNVARPU Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Kraakunvarpu ja kotipaikka Turun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Varissuon kaupunginosan 37. korttelin tontin n:o

Lisätiedot

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen

Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen Yksinkertaisia ohjeita moninkertaiseen paloturvallisuuteen nopeammin hoitoon ja takaisin töihin www.if.fi Opas palovahinkojen ehkäisyyn ja mitä tehdä, jos sellainen kaikesta huolimatta sattuu. Tärkein

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12

Paritalo Kontiolahti. Vierevänniementie 12 Paritalo Kontiolahti Vierevänniementie 12 91,5m 2 TERASSI S 4h + K + KHH + S + var Tämä paritalo on rakenteilla Höytiäisen upeisiin rantamaisemiin aivan palveluiden äärelle. K PSH Tule tutustumaan paritaloon,

Lisätiedot

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00

Kajaani, Keskusta Kohdenumero h+k+s, 70,0 m² Kov Energialuokka D Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Kajaani, Keskusta Kohdenumero 607673 3h+k+s, 70,0 m² Kov. 1998 Energialuokka D Mh. 140 000,00 Vh. 140 000,00 Niskantie 13. Uuden kodin etsijöille olisi nyt tarjolla heti vapaana oleva kerrostalokolmio!

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1

Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A. Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Jätelajit E N E M M Ä N O S A A M I S T A Virpi Lyytimäki 14.12.2011 1 Metalli KYLLÄ metalliset purkit ja tölkit, kuivat maalipurkit tölkkien kannet, korkit einesten alumiinivuoat lämpö- ja ulkokynttilöiden

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

Nostalgia puuöljyillä käsiteltyjen huonekalujen hoito-ohjeet

Nostalgia puuöljyillä käsiteltyjen huonekalujen hoito-ohjeet Nostalgia puuöljyillä käsiteltyjen huonekalujen hoito-ohjeet Nostalgia Puuöljyillä käsitellyn puisen huonekalun peruspuhdistukseen riittää kuivapuhdistus pölypyyhkeellä tai neutraaliin astianpesuaineliuokseen

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2

Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon

Lisätiedot

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry

Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä. Suomen Kiinteistöliitto ry Vastuun jakautuminen osakkeenomistajan ja yhtiön välillä Kuka pitää kunnossa? Huoneiston ja muiden tilojen kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä voi olla määräyksiä yhtiöjärjestyksessä Kunnossapitovastuun

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma

Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen näkökulma Eero Nippala lehtori ja tutkimusalueen päällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2015 Sisältö Rakennuskannan

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KIINTEISTÖALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Tartto 23.11.2006 VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä vastaavaa virolaista lainsäädäntöä hallinnon

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa

KYLPPÄRIT KUNTOON. Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa KYLPPÄRIT KUNTOON Koulutusilta 20.5.2015 Tervetuloa ILLAN OHJELMA 18.00 Yhdistyksen kuulumisia 18.15 Kunnossapitovastuu ja 19.00 Kahvitauko 19.20 Viestintä remonteissa 19.40 Kylppärirempan tekniikka 20.30

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Laitila Kohdenumero h+k+lasitettu parveke, 101,5 m² Kov Energialuokka G Mh ,00 Vh ,00

Laitila Kohdenumero h+k+lasitettu parveke, 101,5 m² Kov Energialuokka G Mh ,00 Vh ,00 Kerrostalo Laitila Kohdenumero 582866 4h+k+lasitettu parveke, 101,5 m² Kov. 1971 Energialuokka G Mh. 118 000,00 Vh. 118 000,00 Urheilutie 1 A. Tilava hissitalon ensimmäisen kerroksen asunto aivan keskustassa.

Lisätiedot

Kalusteidenasennusohjeet

Kalusteidenasennusohjeet Kalusteidenasennusohjeet Kiinnityskorkeus Kuvassa on esitetty kalusteiden kiinnityskorkeudet. Mikäli sokkelikorkeus on 110 mm, vähennä esitetyistä mitoista 50 mm. Tarkasta, että seinärakenne on riittävän

Lisätiedot

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS

ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY LINNANKATU 8 nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Linnankatu 8 ja sen toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 5

Lisätiedot

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA

REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA REMONTTI- JA KUNTOARVIOILTA 12.10. 2011 Pekka Luoto, Kiinteistöliitto Oulu Ohjelma Mitä laki sanoo viiden vuoden korjaustarveselvityksestä? Kuntoarvio työkalu suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon Hyvä

Lisätiedot

Raasepori, Tammisaari Kohdenumero h, k, khh, s, 87,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,10 Vh ,00

Raasepori, Tammisaari Kohdenumero h, k, khh, s, 87,0 m² Kov Energialuokka C Mh ,10 Vh ,00 Rivitalo Raasepori, Tammisaari Kohdenumero 574125 3 h, k, khh, s, 87,0 m² Kov. 1992 Energialuokka C Mh. 150 775,10 Vh. 154 000,00 Tiaisenkuja 3. Viihtyisä päätyhuoneisto rivitalossa rv. 1992 suositulla

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Nurmijärvi, Klaukkala Kohdenumero h,k,khh,s, 104,0 m² Kov Energialuokka G 2007 Mh ,00 Vh ,00

Nurmijärvi, Klaukkala Kohdenumero h,k,khh,s, 104,0 m² Kov Energialuokka G 2007 Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Nurmijärvi, Klaukkala Kohdenumero 607189 4h,k,khh,s, 104,0 m² Kov. 1998 Energialuokka G 2007 Mh. 238 000,00 Vh. 238 000,00 Elopolku 1. Tervetuloa Elopolulle! Tässä on kodikas ja valoisa päätyasunto

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

Kokemäki, Keskusta Kohdenumero h,k,s, 76,5 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00

Kokemäki, Keskusta Kohdenumero h,k,s, 76,5 m² Kov Energialuokka Ei e-tod. Mh ,00 Vh ,00 Rivitalo Kokemäki, Keskusta Kohdenumero 604963 3h,k,s, 76,5 m² Kov. 1990 Energialuokka Ei e-tod. Mh. 109 000,00 Vh. 109 000,00 Puhdistamontie 5 as 1. Siisti, kodikas, hyvän pohjaratkaisun omaava päätyhuoneisto

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Sovellettava laki: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä a) Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei tietoja voi yksipuolisesti muuttaa ja ne

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pekantie 12, 90900 Kiiminki Oulu Kiiminki, Keskusta Omakotitalo Pinta-ala: 148,9 m² Kokonaisala: 167,3

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot