Kunnossapitovastuu ja remontit Vakuutukset... 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10"

Transkriptio

1 Kodin käyttöopas

2 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa Kunnossapitovastuu ja remontit Vakuutukset Kodin huolto ja kodissa tehtävät korjaukset Ripustusten tekeminen Kiinteistön yhteistilojen käyttö Pihan käyttö Kodin pintojen, kalusteiden ja teknisten laitteiden hoito. 10 Jätehuolto 11 Poikkeustilanteisiin varautuminen Liitteet... Asunnon pintamateriaalikortti Vastuunjakotaulukko Asunnon huoltokortti

3 3 Lukijalle Kodin käyttöopas kertoo kiinteistön ja asunnon kunnossapidosta. Se käsittelee myös uuteen asuntoon muuttamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa perustietoja asunto-osakeyhtiöstä, uuden asunnon kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja poikkeustilanteissa toimimisesta. Nykyaikainen asunto on runsaasti tekniikkaa sisältävä tuote, joka vaatii määräaikaista hoitoa ja huoltoa. Säännöllinen huolto edesauttaa asumisviihtyvyyden ja -terveellisyyden säilymistä sekä asunnon markkina-arvon pysymistä korkeana. Opas on tarkoitettu säilytettäväksi osana Kodin kansiota, joka on jaettu asunnon luovutuksen yhteydessä. Kansion tietoihin on syytä perehtyä oman asunnon kunnossapitoa suunniteltaessa. Turvallista ja terveellistä asumista toivottaen Tuiran Tili Talot Oy / Markku Niemi isännöitsijä

4 4 1 Asunto-osakeyhtiö Toimielimet Asunto-osakeyhtiö omistaa rakennukset ja niihin kuuluvat asunnot. Osakkaat eivät omista suoraan asuntoa, vaan asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet. Osakeomistus käsittää niin oikeuksia kuin velvollisuuksiakin. Asunnon hallinnan lisäksi tärkein oikeus on mahdollisuus osallistua yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Velvollisuuksista merkittävin on yhtiövastikkeen maksuvelvollisuus yhtiölle sen menojen kattamiseksi. Yhtiökokous Asunto-osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksessa päätetään kaikista yhtiön toiminnan kannalta tärkeimmistä asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle, vastikkeen määrästä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta. Osakas käyttää puhe/äänivaltaa kokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan välityksellä. Osakkaalla on oikeus saada asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, kunhan on vaatinut sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Suurin osa päätöksistä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. Määräenemmistöä tai kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan tietyissä erityistapauksissa. Määräenemmistöä tarvitaan aina muutettaessa yhtiöjärjestystä. Kaikkien osakkaiden suostumusta tarvitaan silloin, jos esimerkiksi hallitus ehdottaa vastikeperusteen muuttamista siten, että kaikkien osakkaiden maksuvelvollisuus muutoksen seurauksena kasvaisi. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan on esitettävä yhtiökokouksen pöytäkirja sitä pyytävälle osakkaalle viimeistään kuukauden kuluttua kokouksesta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi on mainittu yhtiöjärjestyksessä. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokoon kutsumisesta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Tilintarkastajilla on oikeus tutustua kaikkiin yhtiön asiakirjoihin, mutta muutoin hallituksen päätösvaltaan jää, missä laajuudessa sen kokousten pöytäkirjoja halutaan julkistaa. Hallitus valitsee yhtiölle isännöitsijän. Isännöitsijä Isännöitsijä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja tekee ehdotuksia hallitukselle yhtiön asioiden hoitamisesta. Asunto-6sakeyhtiön isännöitsijäksi on nimettävä luonnollinen henkilö, vaikka sopimus isännöinnistä tehtäisiin isännöintipalveluita tarjoavan yrityksen kanssa. Tilintarkastaja Tilintarkastajan tehtävänä on valvoa isännöitsijän ja hallituksen toimintaa ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle yhtiön hallinnon ja tilien hoidosta. Tilintarkastajien lukumäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kiinteistönhoitopalvelut Osittain kiinteistön huoltoa voidaan tehdä talkoilla. Usein kiinteistön huolto- ja puhtaanapitopalveluista vastaavat alalle erikoistuneet yritykset. Isännöinnistä sekä huolto- ja puhtaanapitopalveluista on syytä aina sopia kirjallisesti. Sopimuksessa määritellään tehtävien laajuus ja sovitaan palkkioperusteista. Sopimusmalleja on saatavissa esim. Suomen Kiinteistöliitosta.

5 5 Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksen pakolliset määräykset on lueteltu asunto-osakeyhtiölaissa. Pakollisia ovat mm. yhtiön toiminimi, kotipaikka, osakepääoma, huoneistoselitelmä, yhtiön omistamien rakennusten sijainti ja kiinteistön hallintaperuste. Yhtiöjärjestyksessä on oltava vastikkeen määräytymisperuste ja kuka määrää vastikkeen suuruuden ja maksutavan. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä määrätään varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön tilikausi. Osakkaan velvoitteet Asunto-osakeyhtiön menot rahoitetaan osakkailta kerättävillä vastikkeilla. Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty, mihin tarkoituksiin vastikkeita voidaan periä. Kaikki kustannukset jaetaan osakkaiden maksettavaksi vastikeperustetta noudattaen. Vastikkeet on maksettava ajallaan ja yhtiön edellyttämällä tavalla. Laiminlyöntitapauksessa yhtiöllä on oikeus periä viivästyskorkoa ja ryhtyä perintätoimiin. Rästeihin on syytä puuttua nopeasti, jotta velka yhtiölle ei ala heikentää yhtiön maksuvalmiutta. Asuntokaupan yhteydessä on syytä muistaa, että ostaja on vastuussa myyjän ohella kolmen kuukauden maksamattomista vastikkeista. Kiinteistöjen pitkäjänteinen kunnossapito on tärkeää sekä arvonsäilymisen että turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta. On suositeltavaa, että yhtiössä ryhdytään jo varhaisessa vaiheessa varautumaan tuleviin korjauksiin ja huoltoihin erillisellä korjausvastikkeella.

6 6 2 Uudessa kodissa Muuttomuistio Muuttomuistiossa esitetään asioita, joita muuttajan on syytä muistaa tehdä. Muistio ei ole täydellinen, mutta sisältää tärkeimmät viranomaisten edellyttämät velvoitteet. Mesta Oy on lähettänyt asukkaille valmistumisilmoituksen yhteydessä väestörekisteriin lähetettävän muuttoilmoituksen sekä postinkääntölomakkeen. > muuttoilmoitus väestörekisteriin on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta voi hoitaa myös puhelimitse numeroon (englanniksi ) osoitteenmuutoksen voi tehdä myös internet-osoitteissa tai osoitetieto välittyy automaattisesti KELA:lle, eläketurvakeskukseen, verohallintoon, ajoneuvohallintokeskukseen ja seurakunnalle 0 > osoitteenmuutosilmoitukset tehdään lisäksi erikseen TV-lupaa varten (postipalvelupisteessä) lehtien osoiterekisterit pankit vakuutusyhtiöt luottokorttiyhtiöt kirjastot yhdistykset, seurat yms. ystävät, sukulaiset > Sähkö-ja vesimittarien lukeminen o ilmoitus energialaitokselle sähkönmittauksen lopettamisesta vanhan asunnon osalta o edellisen asunnon vesimittarin lukeminen ja mahdollisen sopimuksen irtisanominen, mikäli vesimaksut on maksettu kulutuksen mukaan > Puhelin o muutosta ilmoitetaan puhelinyhtiöön, samalla sovitaan kiinteän liittymän siirrosta / kytkennästä o matkapuhelimen käyttäjän on ilmoitettava uusi osoite operaattorille liittymäsopimuksessa esitetyllä tavalla > Tuloilmoitus isännöitsijälle o tehtävä myös kaupan yhteydessä kaikista muuttajista mm. vesimaksujen oikean määrän perimiseksi.

7 7 Varainsiirtovero uuden asunnon kaupassa Asunto-osakkeiden kaupassa ostajan on suoritettava varainsiirtovero sekä esitettävä verolaskelma ja maksukuitti verotoimistossa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Omistusoikeus siirtyy kun koko kauppahinta on maksettu. Varainsiirtovero on 1,6 % asunnon kauppahinnasta, ei velattomasta hinnasta. Ensiasunnon ostajan ( vuotias) ei tarvitse maksaa saannostaan varainsiirtoveroa. Myyjä/välittäjä on toimittanut ostajalle viimeistään muuton yhteydessä valmiiksi täytetyn verolaskelman ja maksulomakkeen ohjeineen. Ostaja maksaa veron tilisiirtona suoraan lääninverovirastolle ja käy esittämässä laskelman paikallisessa verotoimistossa, jossa virkailija merkitsee laskelmaan tilisiirtokuitin numeron ja kuittaa lomakkeen vastaanotetuksi. Verotoimistossa käydessä on paras ottaa mukaan kauppakirja ja kuitti viimeisen kauppahintaerän maksamisesta, jotta omistusoikeuden siirtyminen voidaan todeta. Yhtiölainaosuutta Ei PIDÄ maksaa pois ennen omistusoikeuden siirtymistä, muuten verottaja perii veron asunnon velattomasta hinnasta. Ilman suoritettua varainsiirtoa uutta osakkeenomistajaa ei merkitä osakeluetteloon. Rekisteröintipyyntö varustettuna tositteella varainsiirtoveron maksamisesta on sen vuoksi syytä toimittaa isännöitsijälle pikaisesti veron maksamisen jälkeen. Myyjän kappale varainsiirtoverolomakkeesta on toimitettava Tuiran Tili Talot Oy:lle. Uuden asunnon myyjän virhevastuu Asunnon virheellisyyttä arvioidaan asuntokauppalain virhesäännösten mukaan. Asunnon tulee mm. vastata sopimusta, annettuja tietoja, säädöksissä asetettuja vaatimuksia ja asianmukaista terveellisyys- ja turvallisuustasoa. Asuntojen mahdolliset virheet käsitellään kootusti edellä mainitussa vuositarkastuksessa, jonka aikana ostajan on ilmoitettava kaikki havaittavissa olevat virheet. Vuositarkastuksen jälkeen myyjä vastaa mahdollisista piilevistä virheistä, jotka ovat olleet rakennuksessa jo, kun asunnot ovat luovutettu ostajille, mutta jotka ovat ilmenneet myöhemmin. Uuden asunnon myyjän vastuu ei ole rajoittamatonta. Virheenkorjaamisvelvollisuutta tai rahallista hyvitysvelvollisuutta ei ole mm. seuraavissa tapauksissa: > kyseessä on virhe, joka olisi pitänyt havaita vuositarkastuksessa, eikä siitä ole silloin reklamoitu > vuositarkastuksen jälkeen on havaittu myyjän vastuulle kuuluva virhe, mutta siitä ei ole reklamoitu kohtuullisessa ajassa (yleensä kuukauden kuluessa havaitsemisesta) > virhe on aiheutunut osakkaan käyttö- tai huoltovelvoitteen laiminlyönnistä > rakennusosan tai -materiaalin tai kojeen tai laitteen käyttöikä on kulunut umpeen (ellei muuta ole sovittu, käytettyjen materiaalien ja laitteiden on vastattava tavanomaisen hyvää laatua) > virhe on ollut ostajan tiedossa ennen kauppaa. 3 Kunnossapitovastuu ja remontit Yleistä kunnossapitovastuusta Sekä osakkaalla että yhtiöllä on omat vastuualueensa yhtiön rakennusten hoidossa, huollossa ja kunnossapidossa. Yhtiön ja osakkaan välinen kunnossapitovastuun jako on määritelty asuntoosakeyhtiölaissa. Asunto-osakeyhtiölain mukainen jako ilmenee vastuunjakotaulukosta. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakennusten ulkopuolisista osista, rakenteista, eristeistä ja huoneistoihin samantasoisina asennetuista vesi- ja sähköjohdoista, tietoliikenneyhteyksistä, ilmanvaihtokanavista ym. kanavista. Osakas vastaa kustannuksellaan hallitsemansa huoneiston sisäosista, kiinteistä kalusteista, keittiön laitteista, pintamateriaaleista ja muista hallinnassaan olevista tiloista.

8 Isännöitsijän ja hallituksen on huolehdittava kiinteistön jatkuvasta ja riittävästä kunnossapidosta. Jokaisen osakkaan ja huoneiston haltijan tulee toiminnallaan varmistaa rakennuksen pitäminen hyvässä kunnossa. Yhtiössä ja huoneistossa tehtävien korjausten yhteydessä kannattaa selvittää, onko kustannuksista mahdollista saada korvauksia esimerkiksi kiinteistövakuutuksesta tai kotivakuutuksesta. Remontit asunnossa Osakkaalla on oikeus omalla kustannuksellaan tehdä remonttia ja muutoksia hallitsemissaan tiloissa. Osakkaan on huolehdittava siitä, etteivät muutokset aiheuta vahinkoa yhtiölle tai muille osakkaille. Osakas on vastuussa huolimattomasti tehdystä remontista aiheutuvista vahingoista. Osakkaan on hankittava yhtiön hallituksen suostumus, jos muutos tai remontti on sen laajuinen, joka edellyttää taloyhtiön kirjallista lupaa tai voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään tehtävistä muutoksista osakkaan on aina joka tapauksessa ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle. Jos epäilee, onko oma remontti ilmoitusvelvollisuuden piirissä vai ei, ilmoitus kannattaa tehdä. Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että työ suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti, ja päästä tätä varten huoneistoon. Hallitus voi myös kieltää työn jatkamisen, jos sitä ei suoriteta asianmukaisesti. Tarvittavat rakennus- tai toimenpideluvat hankkii taloyhtiö osakkaan kustannuksella tai antaa valtakirjan osakkaalle. 4 Vakuutukset Itse rakennuksen on asunto-osakeyhtiö vakuuttanut kiinteistövakuutuksella. Huoneistossa oleva irtaimisto on suojattava kotivakuutuksella. Vahinkotapaukset Kuten edellä on mainittu, yhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet ja osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Jos kiinteistössä sattuu suurehko vahinko, esimerkiksi putkivuoto tai tulipalo, korvaa taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus taloyhtiön vastuulla olevien rakenteiden vahingot. Kiinteistövakuutus ei sen sijaan korvaa osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevalle omaisuudelle sattuneita vahinkoja, vaan sille sattuneet vahingot jäävät osakkaan itsensä kannettavaksi. Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jossa osakkaalla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa vahingon estämiseen. Jos vahinko on syntynyt jonkun henkilön tuottamuksellisen menettelyn (varomattomuuden tai laiminlyönnin) seurauksena, on vahingon kärsineen mahdollista vaatia tältä vahingonkorvausta. On kuitenkin mahdollista, että vahingon aiheuttajaa ei voida osoittaa tai hän on varaton, jolloin korvausta ei häneltä saada perittyä. Toisaalta jos vahinko on syntynyt ilman kenenkään henkilön moitittavaa menettelyä, ei vahingonkorvausvaatimuksen esittäminen ole mahdollista. Asumisen keskeytyminen Vuoto- tai palovahinko kiinteistössä voi aiheuttaa tilanteen, jossa asunto on sen sisusteille aiheutuneen vahingon seurauksena tilapäisesti asumiskelvoton. Asukkaan on tällöin järjestettävä tilapäinen asunto korjaustöiden ajaksi. Useita viikkoja tai kuukausiakin jatkuvan tilapäisasumisen kustannukset voivat olla merkittävät. Kiinteistön vakuutus ei korvaa näitä asukkaalle syntyneitä tilapäisasumisen kustannuksia. Kotivakuutus sen sijaan korvaa asumisen keskeytymisestä johtuneet vahingot ja vakuutusyhtiö voi lisäksi auttaa tilapäisen majoituksen järjestämisessä.

9 Kotivakuutus kuntoon Vahinkoihin voi varautua irtaimistolle otettavalla kotivakuutuksella, josta korvataan myös kiinteille sisusteille sattuneet vahingot. Kun osakkaalla on irtaimiston kotivakuutus, voi hän suoraan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen vahingon sattuessa. Asukkaalla on siis aina oltava kotivakuutus. 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät korjaukset Säännöllisen huollon merkitys Säännöllinen huolto tarkoittaa sitä, että rakennusosan tai teknisen laitteen toimintakunto varmistetaan säännöllisesti. Huoltoa ovat mm. ovien saranoiden voitelu, lukkojen ja ovipainikkeiden kiristäminen, vesikalusteiden poresuuttimien tai tiivisteiden vaihtaminen, ilmanvaihtokoneen suodattimien pesu tai vaihtaminen, ilmanvaihtoventtiilien puhdistus jne. Huoltoa on myös märkätilojen laatoitusten saumojen kunnon tarkkailu ja korjaaminen ennen kuin sauman halkeamasta pääsee vettä rakenteeseen. Kodissa tapahtuvan huollon merkitys asumisterveydelle on suuri. Ilmanvaihtolaitteiston ja liesituulettimen toiminta estyy käytännössä täysin, ellei suodatinta pestä tai uusita säännöllisesti. Ilmanvaihtoventtiileihin kertyvä lika ja pöly heikentävät ilmanvaihtoa ja saattavat olla myös huoneilmaa pilaavien mikrobien kasvualusta. Siksi säännölliseen huoltoon uhrattu aika tulee moninkertaisena takaisin hyvänä asumismukavuutena. Perushuolto kannattaa tehdä asunnossa keväällä ja syksyllä. Perushuollon sisältö Asunnon perushuolto voi olla sisällöltään esimerkiksi seuraava: > sisäovien lukkojen ja saranoiden voitelu > ovenpainikkeiden toiminnan tarkastus ja tarvittaessa kiristys > ikkunoiden pesu > ikkunoiden käynnin tarkastus (myös lukituslaitteet ja saranat) > ikkunoiden, tuuletusluukkujen ja ulko- ja parvekeovien tiiviyden tarkastus > liesituulettimen suodattimen pesu > poistoilmanvaihtoventtiilin puhdistus imuroimalla ja pesemällä > tuloilmaventtiilien puhdistus > kylmälaitteiden taustan imurointi > hajulukkojen puhdistus > vesikalusteiden liitäntöjen ja viemäröintien tiiviyden tarkastus > vesikalusteiden poresuuttimien puhdistus > laattasaumojen kunnon tarkastus erityisesti pesuhuoneessa > lattiakaivojen puhdistus > saunan ja pesuhuoneen perussiivous > kiuaskivien vaihtaminen, kiukaan toiminnan tarkkailu > ilmanvaihtokoneen suodattimien tarkastus, puhdistus ja vaihto > palovaroittimen toiminnan testaus kuukausittain, tarvittaessa vaihto > kalusteiden saranoiden kiristys Osa toimista tehdään keväällä, osa syksyllä. Huoltokorttiin on merkitty suositus vuosittaisten huoltokertojen määrästä. Osa edellä mainituista huoltotoimista saattaa olla taloyhtiön huoltokirjan mukaisissa huoltotoimissa.

10 Vaurioista ja vioista ilmoittaminen Asumisviihtyisyyden kannalta on tärkeää, että asunnossa tai yhteisissä tiloissa havaituista vaurioista tai vuodoista ilmoitetaan heti kiinteistön hoitajalle tai isännöitsijälle. Vesikalusteen tai -johdon rikkoutuessa ensimmäinen tehtävä on estää lisävahinkojen syntyminen sulkemalla asunnon pääsulkuventtiili. Vesijohdon pääsulkuventtiili sijaitsee lämminvesivaraajan alla olevassa laitetilassa tai välittömästi varaajan vieressä. Sulun sijainti ja sulkeminen on syytä näyttää myös lapsille. Seuraavaksi vahingosta ilmoitetaan isännöitsijälle tai kiinteistön huoltoyhtiölle. Vesikalusteiden tai WC-istuimen vuodoista on ilmoitettava joko isännöitsijälle tai kiinteistön huoltoyhtiölle viipymättä. Vuotava kaluste aiheuttaa turhia ylimääräisiä kustannuksia. Kosteusvaurioiden ennalta ehkäisemisen kannalta on tärkeää tarkkailla jatkuvasti, että > jääkaapin lauhdutusvesikaukalo ei tulvi lattialle ja rakenteisiin > pesukoneen ja astianpesukoneen poistoputki on ehjä eikä vuoda rakenteiden sisälle > keittiön pesualtaan hajulukon liitokset eivät vuoda 6 Ripustusten tekeminen Yleistä ripustamisesta Taulut, kattovalaisimet ja seinäkellot painavat yleensä alle 5 kg. Ryijyt ja paksut seinävaatteet painavat yleensä 5 kg/m 2 ja peilit sekä lasitetut taulut 10 kg/ m 2. Vaatenaulakot vaatteineen painavat noin 20 kg/juoksumetri. Täyden kirjahyllyn paino on noin 40 kg/juoksumetri. Ennen esineiden kiinnittämistä on selvitettävä seinä- ja kattopintojen materiaalit. Materiaalit selviävät tämän oppaan liitteenä olevasta asunnon sisäpintamateriaalikortista. Ripustamisessa huomioon otettavia asioita Seuraavat asiat on otettava huomioon ripustamisessa: > porattaessa, naulattaessa tai ruuvatessa rakenteisiin kiinnikkeitä, on varottava sähköjohtoja tai putkia > mitään rakennetta rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä kylpyhuoneen tai saunan lattiaan tai roiskevedelle alttiille seinille. Vesi pääsee kiinnitysreiästä rakenteeseen aiheuttaen kosteusvaurioita > lattiarakenteita rikkovia kiinnityksiä ei saa tehdä niissä tiloissa, joissa on lattialämmitys Ripustaminen puuseiniin Ripustaminen puuseiniin onnistuu parhaiten erilaisilla nauloilla, ruuveilla ja koukuilla. Niitä voi käyttää myös kiinnitettäessä levyseinien puurunkoihin. Tällöin kiinnikkeen on yletyttävä riittävästi levyn läpi rakenteen puurunkoon. Puurakenteisissa katoissa on käytettävä vain ruuvattavia kiinnikkeitä. Ripustaminen levyrakenteisiin seiniin Onttoihin rakennuslevyistä (esim. Gyproc) tehtyihin seiniin soveltuvat niitä varten kehitetyt kiinnikkeet ja kannakkeet, joita ovat mm. kiprokki, ruuvisokka, kumimutteri ja siipiruuvi. Kiinnitystä varten levyseinään porataan kiinnitystarvikkeen asennusohjeen mukainen reikä tai kiinnitystarvikkeessa oleva kärki tekee reiän. Raskaat esineet on kiinnitettävä levyseinän runkorakenteisiin. Huoneiston ulkoseinät ovat pääosin puurunkoisia, sisäseinissä on metallirunko. Ripustaminen tiili-, betoni-ja kevytbetoniseiniin Otsikossa kuvatuille seinille ripustamista varten on kehitetty erilaisia naulattavia kiinnikkeitä kevyille esineille. Varminta on kuitenkin porata reikä, johon sijoitettavaan "proppuun" kiinnike kierretään. Tämän tyyppisiä seiniä on kellaritiloissa ja väestönsuojassa.

11 7 Kiinteistön yhteistilojen käyttö Talo- ja kiinteistövarastot, tekninen tila Yhteisvarastot on tarkoitettu polkupyörien, talviurheiluvälineiden ja vastaavien varastoimiseen sekä esim. yhtiön ruohonleikkurin yms. kiinteistön hoitoon liittyvien välineiden varastoimiseen. Teknisessä tilassa sijaitsevat sähkö- ja puhelinkeskus sekä vesimittari. Tekninen tila pidetään aina lukittuna. 8 Pihan käyttö Leikkialueet Leikkialueen varusteet on tarkoitettu vain lasten käyttöön. Leikkivälineiden kuntoa on tarkkailtava ja ilmoitettava mahdollisista vioista nopeasti isännöitsijälle. Nurmikot ja istutukset Kiinteistöön kuuluvien yhteisten nurmikoiden ja istutusten hoidosta vastaa asunto-osakeyhtiö. Yhtiökohtaisesti voidaan sopia käytännössä noudatettava tapa toimia. Ohjeistus yhteisten alueiden hoidosta on kerrottu yhtiölle luovutetussa huoltokirjassa. Istutuksia tehtäessä on hyvä muistaa, että kukkapenkkejä ja istutuksia ei pidä perustaa aivan rakennuksen seinän viereen. Seinän vieressä on noin 100 cm leveä routasuojaus, jota ei saa rikkoa. Pihaurakoitsija vastaa kasvuunlähtötarkastukseen asti pihan hoidosta. 9 Kodin pintojen, kalusteiden ja teknisten laitteiden hoito Ikkunat Ikkunoiden lasipinta pestään sienellä, joka on kastettu erittäin mietoon pesuaineliuokseen. Lasi kuivataan kumilastalla tai nihkeällä, puhtaalla pyyhkeellä. Lasipinnan puhdistuksessa on otettava huomioon viereiset rakennusosat ja kalusteet, jotka saattavat vaurioitua veden sekä puhdistusaineiden vaikutuksesta. Ikkunakarmin ja -puitteiden puhdistus suoritetaan pyyhkimällä pölyt kuivalla pyyhkeellä tai imuroimalla. Tämän jälkeen karmi ja puitteet pyyhitään kostealla pyyhkeellä ja kuivataan. Avattavien ikkunoiden ja tuuletusluukkujen sisäpuitteessa on tiivistenauha. Tiivisteiden huononeminen saattaa aiheuttaa epämiellyttävää vetoa ja turhaa energiankulutusta. Mikäli tiiviste myöhemmin vaihdetaan, kiinnitetään uusi nauha vastaavalla tavalla. Tiivisteiden kunto tarkastetaan asunnon syyshuollon yhteydessä. Ovet Ovien puhdistus aloitetaan imuroimalla ja pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä ovilevy, oven karmi ja ovilevyn reunat. Sen jälkeen pinnat pyyhitään kostealla pesupyyhkeellä ja kuivataan. Ovien puhdistus tehdään tarpeen mukaan. Ovien lukot voidellaan lukkoöljyllä tarvittaessa. Terassit Terassi on talon rakennetta, jonka hoidosta vastaa osakas. Kunnossapidon kannalta on tärkeää muistaa seuraavat asiat: > terassin lattian pinnan kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti, vaurioista ilmoitetaan isännöitsijälle > puunlehdet, lumi ja sohjo lakaistaan pois terassin lattialta > painekyllästetyt puuosat tulee pestä keväällä ja tarvittaessa käsitellä puuöljyllä Tullisijat Tulisijan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita on syytä noudattaa erityisesti, kun tulisijaa lämmitetään ensimmäisiä kertoja. Tulisijan käytössä seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat on hyvä muistaa:

12 > tulisijan savupeltiä ei saa sulkea, jos uunissa on tulta tai hiillosta > tulisijan luukkuja ei saa pitää auki, kun tulisijassa on tulta tai hiillosta > tuhka on poistettava uunista vasta kun se on jäähtynyt, kuuma tuhka voi aiheuttaa tulipalon > tulisijan edusta on pidettävä puhtaana ja vapaana > tuhkat on säilytettävä metallisessa, kannellisessa tuhka-astiassa kaukana palo herkistä materiaaleista tulisijan toimintaa ja kuntoa on valvottava säännöllisesti > korvausilmaventtiilin on oltava auki tulisijaa käytettäessä > tulisijaa sytytettäessä 1V-koneen tulee olla pienimmällä teholla. Jos keittiön liesituuletinta käytetään, pitää keittiön tuuletusluukku avata, jotta liesituuletin saa korvausilman sitä kautta Lattiapinnat Jotta huoneiston lattiat säilyisivät mahdollisimman kauan hyvänä, kannattaa seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota: > hiekan ja soran tulo sisään on pyrittävä estämään mahdollisimman tehokkaasti, hyvä kynnysmatto ehkäisee kivien kulkeutumista parketille > huonekalut naarmuttavat lattioita ja aiheuttavat lattiapintoihin painaumia. Petsatut huonekalujen jalat saattavat jättää päällysteeseen lähtemättömät jäljet. Päällysteen vaurioitumisen estämiseksi kannattaa huonekalujen jalkoihin laittaa esimerkiksi huopapalat > irtomattojen värinpitävyys on varmistettava ennen mattojen asentamista lattialle > hankausjauhetta tai teräsvillaa ei pidä käyttää lattiapintojen puhdistamiseen > kosteaa muovikassia ei koskaan saa jättää lattialle, kassin painatus saattaa tarttua lattiaan ja parkettilattiaan saattaa tulla vaurio Huoneistokortissa on esitetty lattioiden pintamateriaalit. Eri lattiamateriaalien yleiset hoitoperiaatteet ovat seuraavat: Parketit ja puulattiat Parketti on puuta eli elävää luonnonmateriaalia. Ilman suhteellisen kosteuden vaihteluista johtuva parketin turpoaminen tai rakoilu ovat normaalia puumateriaalin kosteuskäyttäytymistä. Suhteellisen kosteuden tulee olla huoneilmassa ympäri vuoden % välillä, rakennustöiden yleisten laatumääräysten mukaisesti. Parketin hoidossa on otettava huomioon, että se ei siedä lainkaan vettä. Mikäli vettä joutuu parkettilattialle se on kuivattava heti, muuten parkettiin tulee vaurio. Parketin päivittäiseen puhdistukseen riittää lakaisu tai harjasuulakkeella imurointi. Nuhraantuneen lattian voi pyyhkäistä puhtaaksi nihkeällä lattiapyyhkeellä. Veden pehmentämiseen voi käyttää neutraalia tai heikosti emäksistä (ph 7-10) puhdistusainetta. Kuivien tilojen muovimatot Muovista lattianpäällystettä ei saa puhdistaa vahvoilla liuottimilla, kuten tärpätillä, talousspriillä tai asetonilla. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei saa käyttää muovipintojen puhdistukseen. Päivittäiseen puhdistukseen riittää imurointi tai lakaiseminen. Nuhraantuneen lattian voi pyyhkäistä puhtaaksi nihkeällä lattiapyyhkeellä. Pesuaineena on hyvä käyttää neutraalia puhdistusainetta (ph 6-8). Lattian ollessa pahoin likaantunut, sen voi pestä pehmeällä harjalla emäksistä puhdistusainetta (ph 10-11) käyttäen. Pesun jälkeen matto huuhdellaan huolellisesti. Runsaan veden käyttöön liittyy aina kosteusvaurion riski. On varmistettava, että pesuvesi ei pääse lattiarakenteisiin tai jalkalistan alle. Lopuksi lattia on kuivattava huolellisesti. Kumi ja eräät väriaineet imeytyvät muovisiin päällysteisiin. Esimerkiksi kalusteiden kumiosien, kenkien kumipohjien sekä kumipohjaisten käytävämattojen aiheuttamat tahrat saattavat olla vaikeasti puhdistettavia. Lattialaatoitus Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei pidä käyttää lasitus vaurioituu.

13 laattojen Pesuhuoneen laatoitetut pinnat tulee kuivata suihkussa käynnin jälkeen kumilastalla tai tarkoitukseen varatulla lattiapyyhkeellä. Seinäpinnat Seinälaatat Keraamiset laatat pestään neutraalilla tai heikosti emäksisellä pesuaineliuoksella, huuhdellaan ja kuivataan. Hankausjauheita tai teräsvillaa ei pidä käyttää, lasitus vaurioituu. laattojen Maalatut seinäpinnat Seinäpinnat on käsitelty lateksimaalilla. Lateksipintojen pesemiseen ei saa käyttää yli +60 asteista vettä. Lievästi likaantuneet pinnat puhdistetaan kosteapuhdistuksella pystysuorin vedoin ylhäältä alas. Välineeksi käy luonnonsieni tai siivouspyyhe, josta on enin vesi tai pesuaineliuos ravistettu pois. Pesuaineena voi käyttää tarkoitukseen soveltuvaa neutraalia tuotetta. Pintaa ei välttämättä tarvitse huuhdella, vaan kunnollinen kuivaaminen riittää. Vaikeimmat tahrat kuten noki- ja rasvatahrat poistetaan märkäpuhdistuksella. Työvälineinä sopivia ovat siivouspyyhe tai sienipesin. Pesuveteen sekoitetaan heikosti emäksistä (ph 8-10) pesuainetta, jota käytetään runsaasti, kuitenkin tuoteselosteen antamissa rajoissa. Puhdistus aloitetaan alanurkasta. Noin metrin korkeudelle saakka työskennellään pystysuorin vedoin ja tämän jälkeen vaakasuorin vedoin alhaalta ylöspäin kaistoittain. Pesujärjestyksen tarkoituksena on estää pesuainenorojen valuminen kuivan maalipinnan yli, sillä jäljet voivat jäädä näkyviin. Pesun jälkeen pinta on ehdottomasti huuhdeltava ja kuivattava, koska pintaan jäävä emäs ja kosteus kuluttavat maalia ajan kanssa. Maalattuja pintoja puhdistettaessa on vältettävä hankaamista ja pitkäaikaista veden vaikutusta. Maalatut pinnat saavuttavat kemiallisen- ja kulutuskestävyytensä vasta kahden viikon kuluttua maalaamisesta, joten pintojen puhdistusta on vältettävä tuona aikana. Vettä on käytettävä niin vähän, ettei vettä valu seinän ja jalkalistan väliin tai parkettilattialle. Tapettiseinät Tavalliset tapetit eivät siedä vettä. Niiden puhdistus suoritetaan sen vuoksi pölyimurilla tai harjan ympärille kiedotulla pehmeällä ja kuivalla pesurievulla. Pestävät tapetit eivät myöskään siedä paljoa vettä. Tämän vuoksi niiden puhdistuksessa käytetään niukasti kostutettua pesusientä tai -riepua. Pesuaineeksi sopii neutraali astianpesuaine. Puuverhoukset Imuroidaan ja tarvittaessa pyyhitään kostealla pesurievulla. Kattopinnat Ruiskutasoitetut pinnat eivät kestä vesipesua. Ne puhdistetaan parhaiten pehmeällä harjalla. Maalatut tai lakatut kattopinnat voidaan puhdistaa samoilla välineillä ja aineilla kuin lateksimaalatut seinäpinnat. Seinä- ja kattopintojen herkimmin likaantuva kohta on tuloilma- ja poistoilmaventtiilin ympäristö. Puhdistus on tehtävä välittömästi likaantumisen ilmaannuttua imuroimalla. Pesu voi vahingoittaa maalipintaa. Pesuhuone Pesuhuoneessa on muihin huonetiloihin nähden korkea suhteellinen kosteus. Pesuhuoneen ilmanvaihtoa on tehostettava aina suihkun tai saunomisen aikana (ks. ilmanvaihdon käyttöohje). Pesuhuoneen perusteellinen siivous on syytä tehdä saunan siivouksen yhteydessä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siivouksen aikana on tarkkailtava seuraavia asioita: vesi- ja viemäriputkien läpivientien tiiviyttä sekä seinä- ja lattiapintoja läpimenokohtien läheisyydessä poistoilmaventtiilin asennon säilymistä alkuperäisessä asennossaan

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS

ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS ASUMISOIKEUDEN LUOPUMISILMOITUS Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Oy Vaasan

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 C 1 (5) Perheneuvolan ja aikuissosiaalityötilojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PERHENEUVOLAN JA AIKUISSOSIAALITYÖTILOJEN YLLÄPITOSIIVOUS LEIKKI-

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET

KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET KIINTEISTÖNHOIDON VASTUUNJAKO YHTIÖN JA ASUKKAAN VÄLILLÄ 1. KIINTEISTÖNHOIDON JA KUNNOSSAPIDON PÄÄPERIAATTEET Kiinteistöjen kiinteistönhoito sekä kunnossapito kuuluu pääsääntöisesti sen omistajalle eli

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma.

x.11.2013 Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Mårtenspy skola, Martinkyläntie 485, 04240 Talma. 1 (10) Vuokranantaja: Vuokralainen: Sipoon kunta, Tekniikka- ja ympäristöosasto, Toimitilat. PL 7, 04131 Sipoo Sipoon Kunta, Sivistysosasto, Kansalaisopisto PL 7, 04131 Sipoo Vuokrakohde: Mårtenspy skola,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA

YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA Iisalmen kaupunki Liite 3 Ruoka- ja siivouspalvelut v.2014 1 YLLÄPITOSIIVOUKSEN TYÖOHJEET KOULUISSA LUOKAT opetustaulut ja taulusienet pestään pulpettien päälliset, pöydät, ikkunalaudat ja muut ulottuvuuskorkeudella

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 04.09.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Takalonpisto 6B, 90240 Oulu Oulu Patamäki As Oy-muotoinen paritalo

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu

Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Kerkkoon palveluosuuskunta Siivous- ja kotipalvelu Asiakas Ohjeita työlistan täyttämiseen Seuraavat taulukot ovat apuna, kun mietit, mitä erilaisia työtehtäviä haluaisit siivoojan tekevän kodissasi ja

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY

ILMAJOEN VUOKRATALOT OY KIINTEISTÖNHOITO JA KUNNOSSAPITO Pääsääntöisesti omistaja (Ilmajoen Vuokratalot Oy) huolehtii kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Vuokralaisen vastuulla on hänen hallussaan oleva kiinteistön ulko-

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle

ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle ZEN Hoitavat luonnonöljyt ja -vahat puulle Säilytä puun ainutlaatuinen lämpö ja aito kosketus sisustuksesi puupinnoissa ja kodin käyttöesineissä. Puumateriaalissa yhdistyvät kauniisti luonnonläheinen ajattomuus

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot...

Rivitalohuoneisto 4h+k+kph+s+wc+vh+ak+lasitettu terassi... 88,0 m² Asunto Oy Lahden Jahtikatu 12 -nimisen yhtiön osakkeet nrot... MYYNTIESITE v.164 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Jahtikatu 12 as 4, 15610 Lahti Nikkilä, Ala-Nikkilä Rivitalohuoneisto

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.

,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI -' '!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2. - KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal

Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Kauniita koteja palveluiden äärellä Lehmossa Asunto Oy Lehmon Sammal Rakentaja M. Laukkanen Oy rakentaa Lehmoon yksitoista kotia käsittävän maalämpölämmitteisen rivitalokohteen. Asunto Oy Lehmon Sammal

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS

PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 1 1 (6) Päiväkotien ja asukaspuistojen ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 PÄIVÄKOTIEN JA ASUKASPUISTOJEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET SEKÄ

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 23.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Yrjönkuja 7, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-450-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+khh+kh+s+kh/wc+erill.wc+vh+parv

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen.

Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. 1 Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän lopputuloksen. VALMISTELU Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti. 2 Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä :37:34 Y-tunnus: YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 09.11.2016 15:37:34 Y-tunnus: 0160494-9 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 0160494-9 Nimi: Asunto Oy Kotkan Lemminkäisenkatu 11 Sisältö:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT

PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT Sotkamon kunta / sivistyspalvelut LIITE 2 PL 42 88601 SOTKAMO Palvelun sisältö ja taajuus1.1.2013 PERHEPALVELUJEN ALUEEN KIINTEISTÖT PÄIVÄTOIMINTA LEIVOLA (382,9m²) Käytävä (102, 104, 109) 5 x viikko Likaantuneet

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5 07.01.2015 18:43:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 07.01.2015 Toiminimi: Asunto Oy Rovaniemen Salmenperä 5

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha

ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha ENNAKKOMARKKINOINTI Asunto Oy Posteljoonin Piha Uusia rivitaloasuntoja Lahden Kariston kaupunginosaan. Asunto Oy Lahden Posteljoonin Piha rakennetaan halutulle pientaloalueelle, lähelle Kariston kauppakeskusta,

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.05.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Lahotie 4, 90800 Oulu Oulu Pateniemi Kiinteistötunnus: 564-76-23-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: 131 m² Kokonaisala:

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT

HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO ITKONEN OY PYSYVÄISOHJE 1(4) www.itkonen.fi HUONEISTOISSA SUORITETTAVAT REMONTIT Kunnossapitovastuunjako yhtiön ja osakkaan välillä huoneiston sisäpuolella pysyi uudessa asunto-osakeyhtiölaissa

Lisätiedot

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 1 kpl pölynimuri 2 kpl siivousliina Kassun takkahuoneen siivous AKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYÄVÄ 1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 1 kpl 50 cm levykehysmoppi 1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 1 kpl lakaisulasta

Lisätiedot