HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 135 Tekninen lautakunta 7/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 135 7/2013 KOKOUSAIKA Tiistai , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen X vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski X vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen X vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja X vj Turo Antila j Mikko Mänty vj Jukka Juvonen X j Eija Koivisto X vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä X Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä X Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma liikelaitospäällikkö, esittelijä 59 X Taro Malinen tekninen isännöitsijä, asiantuntija X Hannu Valkama rakennusmestari, asiantuntija X Jennileena Lähteenmäki ruokapalvelupäällikkö, asiantuntija X - H. Valkama ja J. Lähteenmäki poistuivat klo :n 57 käsittelyn jälkeen - T. Malinen poistui klo :n 59 käsittelyn jälkeen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Juvosen ja Marita Niemisen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Jukka Juvonen Marita Nieminen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

2 136 TEKNINEN LAUTAKUNTA; ASIOIDEN ESITTELY , 54 Teknisen lautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnassa asiat päätetään lautakunnan määräämän viranhaltijan esittelystä. Tämän päätöksen lautakunta tekee puheenjohtajan esittelystä. Lautakunta nimeää esittelijän ja esittelijän varahenkilön. Lautakunta päätti , että lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Ari Kulmala ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma. Jari Luoma on toiminut va teknisenä johtajana ja teknisen lautakunnan esittelijänä alkaen Ari Kulmalan irtisanouduttua virastaan. Tekninen johtaja Satu Hyötylä aloitti virassa Puheenjohtajan esitys: Lautakunta päättää, että lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Satu Hyötylä ja hänen varallaan liikelaitospäällikkö Jari Luoma.

3 137 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT , 55 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: on päättänyt laskujensa hyväksyjistä viimeksi Päätös on voimassa kunnes muutostarvetta ilmenee. Muutoksia: - rakennuspäälliköksi valittu Eija Hyvönen ei ottanut tointa vastaan ja paikka on täyttämättä edelleen, - Satu Hyötylä on aloittanut teknisen johtajan virassa Hyötylä on myös kiinteistötoimen palvelupäällikkö, - maarakennusmestari Hannu Hakanen jää eläkkeelle Ostolaskuihin merkitään sähköisessä järjestelmässä tilitiedot sekä laskun tarkastajan ja hyväksyjän merkinnät. Tarkastaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta päättää laskujensa hyväksyjät seuraavasti: Toimistopalvelut: toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen Kiinteistötoimi: tekninen johtaja Satu Hyötylä, rakennusmestari Hannu Valkama, tekninen isännöitsijä Taro Malinen, rakennuspäällikkö Jari Ihainen sekä siivouspäällikkö Tarja Koski siivouspalveluiden osalta Tiestö sekä varasto ja konekeskus: liikelaitospäällikkö Jari Luoma Vesihuoltolaitos: liikelaitospäällikkö Jari Luoma Investointihankkeet: päätökseen perustuva hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja Laskun hyväksyjän estyneenä ollessa hyväksyjänä toimii hänen toimenkuvansa mukainen sijainen. Tekninen johtaja voi hyväksyä kaikki palvelualueen laskut. Päätös on voimassa toistaiseksi kunnes muutostarvetta ilmenee.

4 138

5 139 TALOUSARVIO 2014; KÄYTTÖTALOUSOSA , 56 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Taloussuunnitelman teknisen laadintaohjeen, mukaan, lautakunnat toimittavat taloussuunnitelmaesityksensä talousjohtajalle mennessä. Lautakuntien esityksen sisältävät: - talousarviosuunnitelmaan tulevat käyttötalousosan numerot, tekstit, tavoitteet ja mittarit yksikkökohtaisesti - esitysten perustelut - toiminnalliset ja taloudelliset muutokset - henkilöstömuutokset eriteltynä ja kustannusvaikutus mainittuna - investointiosan Lautakunnalle lähetetään esityslistan mukana sanallinen selvitys talousarvioesityksen sisällöstä, taloussuunnitelma-asiakirjaan tuleva teksti ja budjettiyhteenveto palveluyksikkötasolla kustannuspaikoittain. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan kunnanhallitukselle esitettäväksi: TEKNINEN LAUTAKUNTA, ei sisällä vesihuoltolaitosta: (1000 euroa) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot menot menot tulot tulot tulot netto netto netto Palveluyksikkötaso HALLINTO- JA TOIMISTOPALVELUT Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot 258 menot 260 menot 265 tulot 180 tulot 193 tulot 189 netto 78 netto 67 netto 76

6 140 KIINTEISTÖTOIMI Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot menot menot tulot tulot tulot netto 318 netto 255 netto 99 Muutoksia v talousarvioon: - varhaiskasvatuksen siivous siirtyy kiinteistötoimeen, kustannukset e on lisätty sisäisiin vuokriin, - teknisten palvelujen sisällä kiinteistötoimesta kunnallistekniikan palveluyksikköön siirtyvät puistot, leikkikentät, katujen ja teiden viheralueet, venepaikat ja matonpesupaikat sekä tori. Nettokustannukset e, - Heinijärven varhaiskasvatus- ja esikouluyksikkö on koko vuoden käytössä, menot ja tulot kasvavat e, - Koskilinnan juhlatilat ja keittiö on vuokrattu yritykselle. Nettomenojen vähennys e, - varhemaksujen ja eläkemenoperusteisten maksujen lisäys e. Määrärahavarauksia: talousarvio 2013 esitys sisäiset vuokratulot, kunnan omat tilat e e - sisäiset vuokratulot, ulkoa vuokratut e e - palkat ja palkkiot e e - puhtaanapito- ja pesulapalvelut e e - sisältää ulkopuolelta ostetun siivouksen ja jätemaksut - lämmitys e e - sähkö e e Puun myynnistä on arvioitu saatavan nettotulona e.

7 141 RUOKAPALVELUT Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot menot menot tulot tulot tulot netto 74 netto netto 4 Muutoksia v talousarvioon: - palveluyksikkö siirretään sivistyspalveluista teknisiin palveluihin, - ruokapalveluihin siirretään varhaiskasvatuksen ruokapalvelutyöntekijät, menolisäys e, - ruokapalvelut toimittaa v alusta kotiateriapalvelut sekä ateriat Kotorinteelle ja Jaakonkotiin, ateriaa/vuosi, - palkkauskustannuksissa on huomioitu varhaiskasvatukselta siirtyvien työntekijöiden (4 vakituista ja 2 määräaikaista) lisäksi yhden työntekijän lisäys terveyskeskuksen keittiölle. KUNNALLISTEKNIIKKA (yhdistetty entiset palveluyksiköt Tieverkko sekä Varasto ja konekeskus) Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot 972 menot 881 meno tulot 200 tulot 193 tulot 206 netto 772 netto 688 netto 880 Kiinteistötoimesta siirretään kunnallistekniikkaan puistot, leikkikentät, teiden ja katujen viheralueet, venepaikat ja matonpesupaikat sekä tori, nettomenot yhteensä e. Esityksessä ei ole varauduttu erityisen hankaliin keliolosuhteisiin. Katuvalaistuksen osalta sähkön säästämistä jatketaan. Valaistusaikaa on pidennetty tunnilla/vrk. Kaavakatujen ja hoitosopimusten mukaisten yksityisteiden talvihoito kilpailutetaan v

8 142 VESIHUOLTOLAITOS Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 Esitys 2014 menot menot menot tulot tulot tulot netto netto +552 netto +555 Nettosummissa ei ole huomioitu korvausta peruspääomasta, joka pienentää nettotuloa euroa kaikkina vuosina. Varhaiseläkemaksuja on otettu talousarvioon euroa ( e v. 2013). Veden ostoon on varattu e ( e v. 2013). Lautakunta tietää, että sisäisten erien täsmäytys aiheuttaa jonkin verran muutoksia esitettyihin lukuihin.

9 143 TALOUSSUUNNITELMA 2014; INVESTOINTIOSA , 57 - liite Investointiosan laadinnan pohjana on vuoden 2013 taloussuunnitelman investointiosa Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman vuosille kunnanhallitukselle esitettäväksi.

10 144 TALOUSARVIO 2013 INVESTOINTIOSA; MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS, KURJENMÄKIKODIN PESUHUONEEN JA SAUNAN REMONTTI , 58 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Talousarvion investointiosassa on vuodelle 2013 varattu Koulukadun päiväkodin (Koulukatu 35) ulkopintaremonttiin euroa. Hanke jää toteuttamatta kuluvana vuonna ja hankkeelle varattu määräraha on riittämätön. Ympäristöterveydenhuollon tarkastuspöytäkirjan (uusintatarkastus ) mukaan Kurjenmäkikodilla edellytetään tehtäväksi seuraavat korjaustoimenpiteet: - kaikkien vessojen ja pesuhuoneiden silikonit uusitaan mennessä ja - solujen yhteiskäytössä oleva kylpyhuone ja sauna remontoidaan mennessä. Pesuhuone- ja saunaremontti on mahdollista toteuttaa vuoden 2013 aikana. Teknisen isännöitsijän mukaan hankkeen kustannusarvio on n euroa. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Koulukadun päiväkodin ulkopintaremonttiin varattu euroa siirretään Kurjenmäkikodin pesuhuone- ja saunaremonttiin. Lautakunta esittää, että hallitus antaa luvan käynnistää työt välittömästi.

11 145 HÄRKIKUJA 9, KOTIHOITOKESKUS JA TOIMISTOT; RAKENNUSURAKKA, SÄHKÖ- URAKKA JA LVIA-URAKKA , 59 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Hallitus on hyväksynyt teknisen lautakunnan esittämän hankesuunnitelman, joka koskee osoitteessa Härkikuja 9 sijaitsevan rakennuksen saneerausta. Rakennus saneerataan kotihoitokeskusta ja toimistotiloja varten. Hankkeesta on teetetty kustannusarvio, joka on euroa. Työ on tarkoitus toteuttaa kahdessa erässä niin, että ensin saneerataan kotihoitokeskuksen osa. Tekninen isännöitsijä Taro Malinen on pyytänyt tarjouksia kiinteistön rakennusurakasta, sähköurakasta ja LVIA-urakasta. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa ja korjausilmoitus Tarjousten jättöaika oli kello Tarjousten valintaperusteena on halvin hinta. Tekninen isännöitsijä ja liikelaitospäällikkö avasivat tarjoukset kello Määräaikana toimitetut tarjoukset (alv 0 %): Kokonaisurakka 1. OVL Tekniikka Oy ,00 e Rakennusurakka 1. OVL Tekniikka Oy ,00 e 2. VRP Rakennuspalvelut Oy ,00 e 3. Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy ,00 e 4. Tampereen Insinööriurakoitsijat Oy ,00 e 5. Karhen Rakennus Oy ,00 e 6. KP Kuoppamäki Oy ,00 e 7. Maanrakennus Jokinen Oy ,00 e Sähköurakka 1. Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy ,00 e 2. Tyrvään Sähkötyö Oy ,00 e 3. Sähköliike Matti Rantala Oy ,00 e 4. Etec Automation Oy ,00 e 5. LH Sähkö Oy ,00 e

12 Micora Oy ,70 e LVIA-urakka 1. LVI-Talo Kannosto Oy ,00 e 2. PPE-Service Oy ,00 e 3. LVI T. Kaapu Oy ,00 e 4. Antilan Vesi ja Lämpö Oy ,00 e 5. LVI-Tamminen Oy ,00 e 6. Micora Oy ,00 e 7. Tampereen Ilmastointimiehet Oy ,00 e 8. Lemminkäinen Talotekniikka Oy ,00 e 9. Aftex Oy/KS-Taltek ,00 e Halvimmat tarjoukset antaneiden kanssa käydään urakkaneuvottelut viikolla 39. Esitys (liikelaitospäällikkö Jari Luoma): hyväksyy kotihoitokeskuksen urakoitsijoiksi: Rakennusurakka: OVL Tekniikka Oy Sähköurakka: Hämeenkyrön Sähköpalvelu Oy ,00 e ,00 e LVIA-urakka: LVI-Talo Kannosto Oy ,00 e. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan käymään sopimusneuvottelut ja allekirjoittamaan urakkasopimukset. Tekninen johtaja Satu Hyötylä poistui kokouksesta asiasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi esteelliseksi ilmoittautuneena. (Hallintolaki kohta). Liikelaitospäällikkö Jari Luoma toimi esittelijänä tämän asian osalta.

13 147 LIIKENNETURVALLISUUSASIA; SUOJATIEN MERKITSEMINEN OPINTIEN PÄÄHÄN , 60 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: xxxxxxxxxxx esittää suojatien rakentamista Opintien ja Niittytien risteykseen. xxxxxx perustelee suojatien tarvetta vilkkaalla jalankulku- ja pyöräliikenteellä. Esitys on mahdollista ja järkevä toteuttaa liikenneturvallisuuden parantumisen näkökulmasta. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): päättää, että Opintien kevyen liikenteen väylältä Niittytien yli merkitään suojatie. Suojatiemerkinnät maalataan kesällä 2014 suojateiden kunnostus- ja maalaustöiden yhteydessä. Suojatie merkitään lisäksi ohjemerkein nro 511 Suojatie.

14 148 SÄILIÖAUTOJEN REITTI JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLE , 61 Liikelaitospäällikkö Jari Luoma: xxxxxxxxxxxxxx on lähettänyt Opintien asukasyhdistyksen puolesta sähköpostiviestin koskien säiliöautojen liikennöintiä jätevedenpuhdistamolle. Viestissä kerrotaan, että Opintien omakotiasukkaat ovat jo pitkään kärsineet raskaiden säiliöautojen jyrinästä ja tärinästä. xxxxxxxxx ehdottaa, että säiliöautoliikenne siirretään reitille vt 3 - Ristamäentie Väinämöisentie Niittytie puhdistamo, jolloin vältetään kirkonkylän keskustan ja koulujen ohi ajaminen. Esitys on nähtävillä kokouksessa. Hämeenkyrön kunnalla ei ole omaa säiliöautokalustoa jätevesien ja lietteiden ajoa varten. Liikennöinnin hoitavat yksityiset urakoitsijat ja he laskuttavat suoraan asiakkaitaan. Urakoitsijoiden mukaan kaikki liikenne ei kulje Opintien kautta, vaan osa liikennöinnistä tapahtuu Väinämöisentien kautta riippuen siitä mistä päin kuntaa autot ovat jätevedenpuhdistamolle tulossa. Väinämöisentien varrella on paljon asutusta, Pappilanmetsän päiväkoti, leikkipuisto ja pururata. Väinämöisentie toimii kokoojakatuna Pappilanmetsän asuntoalueella. Sekä Opintiellä että Väinämöisentiellä on nopeutta rajoittavia hidasteita. Liikenteen siirtämisellä ei saavuteta siitä aiheutuvien haittojen vähenemistä kokonaisuutta ajatellen. Liikelaitospäällikön esitys: Lautakunta päättää, että se ei siirrä säiliöautojen liikennöintiä reitille vt 3 Ristamäentie Väinämöisentie Niittytie. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy liikelaitospäällikön esityksen.

15 149 VESIHUOLTOLAITOS; JÄTEVESIMAKSUN KOHTUULLISTAMINEN , 62 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Osoitteessa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, on ollut vesivuoto. Mittari on luettu , jolloin mittarilukema oli Vettä oli kulunut vuodessa 514 m³ kun kiinteistön normaalikulutus on ollut n. 70 m³ vuodessa. Kyröskosken Vesihuolto Oy toimittaa kiinteistölle veden ja kunnan vesihuoltolaitos vastaanottaa jäteveden. Kyröskosken Vesihuollolta saadun tiedon mukaan vuotovesi on valunut maastoon. Vesimittari on kaivossa ja vesi on vuotanut sellaiseen kohtaan, ettei kiinteistönomistaja ole sitä havainnut. Teknisellä lautakunnalla on ollut sellainen linjaus, että mikäli vuotovesi ei ole mennyt viemäriin, jätevesimaksua on kohtuullistettu. Liikelaitospäällikön esitys: Lautakunta päättää, että xxxxxxxxxxxxxxxxx veloitetaan jätevedestä tasauslaskutuksen yhteydessä normaalin 70 m³ vuosikulutuksen mukaisesti. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy liikelaitospäällikön esityksen.

16 150 ILMOITUKSET 1. Q2 puolivuotisraportti Raportissa seurataan kunnan talouden toteutumista. Raportin mukaan teknisen lautakunnan kokonaismenot ovat toteutuneet 50,3 % talousarviomäärärahasta ja tulot 46 %. Tiestön menojen toteutumisprosentti on 65,6 %, muiden palveluyksiköiden alle 50 %. 2. Siivouspalvelusopimus (1+1 optiovuosi mahdollisuus) ISS Palvelut Oy:n kanssa on allekirjoitettu. 3. Pohjolan korvauspäätös Päätös koskee ukkosen Miharin vedenottamolla aiheuttaman vahingon korvaamista. 4. Metsänhoitoyhdistys, ennakkomaksu tilitys e. 5. Yhteenveto suljetun Sopensuon kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailusta vuodelta Yleiset palotarkastuspöytäkirjat : Siljankoti, Kotorinne, terveyskeskus, Kivimäentie 12, veteraanitalo, Kurjenmäkikoti. 7. Veteraanitalon ylimääräisen palotarkastuksen pöytäkirja. Palotarkastusinsinööri edellyttää, että veteraanitaloon asennetaan automaattinen sammutuslaitteisto mennessä. 8. Vt 3 parantaminen välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö, yleissuunnitelma. Muistio hankeryhmän kokouksesta nro 4, Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös ; nopeusrajoituksen alentaminen maantiellä Metsäkulmantiellä 1,7 km matkalla jatketaan 60 km/h nopeusrajoitusta koko tien pituudelle. 10. Terveyskeskuksen vuodeosastojen sekä keittiön saneeraus ja laajennus, työmaakokouspöytäkirjat 17 ja Rakennuspäälliköksi valittu Eija Hyvönen ilmoitti , että hän ei ota tointa vastaan. Valintapäätöksessä varalle valittu Jari Ihainen aloittaa rakennuspäällikön toimessa Hallitus : 107 Talousarvion 2014 laadinnan linjausta. 108 Kirkonkylän monitoimikeskus, hallitus päätti valmistelun etenemisestä.

17 PIRTEVAn käyttöönottotarkastuspöytäkirja; Heinijärven päiväkodin tarkastus Teknisen palvelujen johtoryhmän kokousmuistiot 5.9. ja Teknisen johtajan päätökset: Korvausvaatimus, Mäntykuja Liikelaitospäällikön päätökset: Siirtopäätös, Mercedes Benz. 17. Talousarvio 2013, investointihankkeiden toteutuma

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.4.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 3/2014 Kokousaika 1.4.2014, kello 18.00 20.30 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 13-26 Asialista: 13 KUNTA-ALAN ENERGIAOHJELMAAN

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014. Kokousaika 10.6.2014. Tekninen toimisto. Asiat :t 41-51. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 5/2014 Kokousaika 10.6.2014 Paikka Tekninen toimisto Asiat :t 41-51 Asialista 41 LIIKENNEMERKKIASIA; MYLLYKULMAN YKSITYISTIE... 107 42 TERVEYSKESKUS; VUODEOSASTON

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014. KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 8.10.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 1/2013. tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA tiistai 9.4.2013 klo 18.00-19.50 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot