LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör."

Transkriptio

1 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push LK Väggdosa UNI Push Avsedd endast för LK PE-X Universalrör. Svenska LK Väggdosa UNI Push 16 Enkel RSK LK Väggdosa UNI Push 20 Enkel RSK LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push RSK LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 och 150 c/c RSK och LK Anslutningskopplingar RSK , Montering LK Väggdosa UNI Push kan på grund av sin unika konstruktion monteras i en vägg med minst 45 mm reglar, både i bak- och framkant av vägg beroende på byggnadsätt. Dosan kan även monteras på sidan av en regel. Som hjälpmedel för att få rätt c/c-avstånd mellan två dosor finns LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push (RSK ). Denna är tillverkad av plast och ger följande c/c-avstånd; 160, 150 och 100 mm. Med LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 och 150 (RSK ) kan två väggdosor fixeras i träregel. LK Väggskena är tillverkad i 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Sträva alltid efter att montera dosan så att halsen blir så kort som möjligt, detta underlättar ett eventuellt utbyte av röret. LK Tappvattensystem är godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS 129. SE.29.C (8)

2 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska 1. Kontrollera att samtliga delar på dosan är hela före montage. Är någon del skadad måste denna bytas ut. 3.1 Skruva fast dosan med de medlevererade skruvarna. Väggdosan ska alltid fästas mot kortling, regel eller Våtrumsvägg 2012 (Säker Vattenväggen). Fortsätt till punkt Börja med att montera LK PE-X Universalröret enligt punkt 4 och följ monteringsanvisningen till punkt 12. Därefter ska dosan skruvas fast med de medlevererade skruvarna. Väggdosan ska alltid fästas mot kortling, regel eller Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen). 2. Borra ett hål med diameter 54 mm. Dosan kan skruvas fast på många olika sätt: OBS! Väggdosan får aldrig fästas i enbart gips. 4. Längdanpassa LK PE-X Universalröret genom att kapa det vinkelrätt med en rörsax. Kapa tomröret ca 30 mm kortare för LK Väggdosan UNI Push 16 än vad PE-X röret är. För LK Väggdosa UNI Push 20 kapas tomröret ca 40 mm kortare än vad PE-X röret är. 5. Markera insticksdjupet på PE-X röret. Insticksdjupet ska vara 23 mm på 16 mm röret samt 27 mm på 20 mm röret. Måttstocken på LK SmartTool (RSK ) underlättar detta. 3. Det finns två olika sätt att montera dosan på, välj 3.1 eller 3.2. SE.29.C (8)

3 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push 6. Lossa stosen från dosan och för PE-X röret med tomrör förbi packningen i stosen så att minst en rilla blir synligt av tomröret. Svenska 7. Montera medföljande stödhylsa i PE-X röret. 8. LK PE-X Universalrör sticks nu in i PushFitkopplingen med en fast roterande rörelse tills det tar emot och att markeringen för insticksdjupet knappt syns. Drag sedan i röret för att säkerställa att det sitter ordentligt fast i kopplingen. Som ett hjälpmedel för att montera LK PE-X Universalrör i kopplingen finns LK Rörtång Push (RSK ). 9. Ett alternativt montagesätt för LK Väggdosa UNI Push 16 är att lossa stosen från dosan och dra ner stosen över tomröret. Punkt 4 och 5 ska vara utförda. 10. Anslut PE-X röret till PushFit kopplingen enligt punkt 7 och 8. OBS! PushFit kopplingen i dosan är endast avsedd för LK PE-X Universal rör. OBS! Beakta att 20 mm kopplingen inte är utbytbar. Detta innebär att en lucka för service är nödvändigt att installera på vägg direkt bakom LK Väggdosa. 11. För upp stosen till huset med LK SmartTool (RSK ) utanpå 25 tomröret. LK Smart- Tool används som på bilden ovan för att det ska kunna öppna låsclipset i stosen. Alternativt kan en bit slitsat 34 tomrör (min 10 cm lång) användas utanpå 25 tomröret. SE.29.C (8)

4 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska 12. Montera stosen på dosans hus med en vridande rörelse tills det tar stopp, så att den låser fast. Avlägsna LK SmartTool eller tomrörsbiten efter utfört montage. Drag sedan i tomröret för att säkerställa att det sitter ordentligt fast i stosens låsclips. Minst en rilla ska vara synligt av tomröret ovanför packningen. 14. Om väggbeklädnaden ska vara av keramiska plattor ska tätningsmanschett monteras bakom plattorna och anslutas tätt mot väggenomföringen. Rörmanschett Väggdosa Push, (RSK ) kan användas. Tätskiktsentreprenören ansvarar för tätskiktets vidhäftningsegenskaper enligt branschregler BBV 10:1. Om väggbeklädnaden ska vara plastmatta som ytskikt ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning mellan dosans hals och plastmattan. 13. Provtryckningsproppen är monterad och får EJ användas till annat än provtryckning under en begränsad tid (120 min). Proppen demonteras med en morakniv eller en 16 mm hylsa eller skruvmejsel. Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt LK Handbok eller Branschregler Säker Vatteninstallation. SE.29.C (8)

5 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Demontering av PushFit koppling Svenska Vid montage av dosorna med c/c 100 så ska LK Distansskena brytas vid knäckanvisningen. I de fall en demontering ska utföras måste LK Demonteringsverktyg (RSK för 16 mm alternativt för 20 mm) eller LK SmartTool (RSK ) användas. Ska samma PE-X rör återmonteras ska röränden kontrolleras så att kopplingens gripring inte skadat PE-X röret. Om så är fallet ska PE-X röret kapas på minst det instickningsdjup som markerats. LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push Då två väggdosor ska monteras, till exempel för duschblandare eller badkarsblandare, kan LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push (RSK ) användas för att få rätt c/c anstånd. Med LK Distansskena kan man få följande c/c-avstånd: 160, 150 och Montera och skruva fast distansskenan på regeln (skruvar ingår ej). 17. Skruva fast dosan med de medlevererade skruvarna enligt punkt Vid c/c 150 ska den lilla biten brytas av vid knäckanvisningen och vid c/c 160 ska distansskenan monteras hel. Se markeringar i bild. SE.29.C (8)

6 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska LK Väggskena Väggdosa UNI Push Då två väggdosor ska monteras i en träregelkonstruktion, kan LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 (RSK ) eller LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 (RSK ) användas. LK Väggskena fixerar dosorna och ger rätt c/c anstånd mellan dem. LK Väggskena UNI Push är anpassad för 300 mm eller 450 mm avstånd mellan reglarna. 19. Montera dosorna i plåten med den medföljande skruven som på bilden ovan. Skruven skruvas genom det stora hålet i plåten genom dosan och fäster i det mindre hålet. 18. Bocka ut fästöronen på plåten. 20. Träregeln måste jackas ur 5 mm för att plåtens förstärkningsprofil ska få plats. 21. Skruva fast plåten i regeln med fyra skruvar, medföljer ej. 22. Fortsätt montaget av dosan enligt punkt 4. SE.29.C (8)

7 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Efter väggbeklädnad Svenska 23. Väggdosan fräses ner till cirka 5 mm utanför färdig vägg med LK Dosfräs UNI (RSK ). LK Anslutningskopplingar För montage av blandare enligt internationell standard ska LK Anslutningskoppling G20/ G15, (RSK ) monteras. Anslutningskopplingen ska längdanpassas så att ca 10 mm av ¾ rörgängan är frilagd då täckbrickan dras åt mot vägg. Gängfogen mot vinkelkopplingen tätas med t.ex. lin och gängpasta. Idragning görs med 14 mm insexnyckel. OBS! Gängtejp ska inte användas på anslutningskopplingen. Fler varianter av anslutningskopplingar finns i LK:s produktsortiment. Utbyte av PE-X rör till LK Väggdosa UNI Push För utbyte av LK PE-X Universalrör, se LK Handbok. För montage av blandare enligt svensk standard ska LK Anslutningskoppling M26, (RSK ) monteras. Anslutningen längdanpassas och gängfogen mot vinkelkopplingen tätas med t.ex. lin och gängpasta. Idragning görs med kombinationsnyckel. OBS! Gängtejp ska inte användas på anslutningskopplingen. SE.29.C (8)

8 Svenska Tillbehör till LK Väggdosa UNI Push Förstärkningshylsa LK Förstärkningshylsa UNI Push (RSK ),se bild nedan, använd då blandaren behöver maximalt stöd. Hylsan har en invändig gänga 1/2 som gängas på anslutningskopplingen. Anslutningskopplingen gängas därefter på väggdosans vinkelkoppling. LK Systems AB Johannesfredsvägen 7 Box Bromma Tel SE.29.C (8)

9 Monteringsanvisningar LK SmartBox LK SmartBox Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox 16 Enkel NRF Norsk LK SmartBox 20 Enkel NRF LK Avstandsskinne for LK SmartBox NRF LK Festeskinne til SmartBox 150 c/c NRF LK Anslutningskupling NRF Montering LK SmartBox kan på grunn av sin unike konstruksjon monteres i en vegg med minst 45 mm stendere, både i bak- og framkant av vegg avhengig av byggemetode. Boksen kan også monteres på siden av en stender. Som hjelpemiddel for å få riktig c/c-avstand mellom to bokser, finnes LK Avstandsskinne for LK SmartBox (NRF ). Denne er tilvirket i plast og gir følgende c/c-avstand: 160, 150 og 100 mm. LK Tappevannsystem er godkjent etter Nordtestmetoden NT VVS 129. Med LK Festeskinne til SmartBox 150 (NRF ) kan to veggbokse festes i trestender, Produsert i 1,25 mm behandlet stålplate. Forsøk alltid å montere boksen slik at halsen blir så kort som mulig, da dette vil forenkle en mulig utskifting av røret. NO.29.C (8)

10 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk 1. Kontroller at alle delene på boksen er hele før montering. Hvis noen av delene er skadet, må de byttes ut. 3.1 Skru fast boksen med de medfølgende skruene. Boksen skal alltid festes mot tverrbjelke, stender eller eller en annen type treplate. Gå videre til punkt Start med å montere LK PE-X Universalrør i henhold til punkt 4 og følg installasjonsanvisningene til punkt 12. Deretter skal boksen skrues fast med de medfølgende skruene. Boksen skal alltid festes mot tverrbjelke, stender eller eller en annen type treplate. 2. Bor et hull med diameter 54 mm. Boksen kan skrues fast på mange ulike måter: OBS! Boksen må aldri festes kun i gips. 4. Tilpass LK PE-X Universalrøret i lengden ved å kappe det vinkelrett med en rørsaks. Kapp tomrøret ca. 30 mm kortere enn PE-X-røret. Kapp varerøret ca 30mm kortere for LK Smartbox 16 enn hva Pex-røret er. For LK Smartbox 20 skal varerøret kappes 40mm kortere enn pex-røret. Det er to ulike måter å montere boksen på, velg 3.1 eller Merk innstikkdybden på PE-X-røret. Innstikkdybden skal være 23 mm på 16 mm-rør samt 27 mm på 20 mm-rør. Målestokk finnes på LK SmartTool. NO.29.C (8)

11 Monteringsanvisningar LK SmartBox 6. Løsne underdel fra boksen og før så PE-X røret med varerør forbi pakningen i underdelen slik at minst en rille blir synlig av varerøret. 7. Monter medfølgende støttehylse i PE-X-røret. Norsk 8. LK PE-X Universalrør stikkes nå inn i PushFitkoblingen med en kraftig, roterende bevegelse til det butter og merket for innstikkdybde knapt vises. Trekk deretter i røret for å sikre at det sitter skikkelig fast i koblingen. Som et hjelpemiddel for å montere LK Pex Universalrør i kupplingen, finnes LK Griptang (NRF ). OBS! PushFit-koblingen i boksen er kun beregnet for LK PE-X Universalrør. 9. Alternativ montering for LK Smartbox 16 er å ta av boksunderdelen og tre denne over varerøret. Punkt 4 og 5 skal være utført. 10. Anslutt PE-X røret til PushFit kuplingen som vist i punkt 7 og 8. OBS! LK Veggboks 20 mm er koppling ikke utskiftbar. Dette innebær at en luke for service er nødvendig å installere på bakvegg av LK Veggboksen. 11. Før opp underdelen til boksen med LK SmartTool (NRF ) utenpå 25 varerøre. LK SmartTool anvendes som på bilde over for at den skal frigjør låseklipset i underdelen. Alternativt kan en bit slisset 34 varerør (min 10 cm lang) anvendes utenpå 25 varerøret. NO.29.C (8)

12 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk 12. Monter underdelen på boksen med en roterende bevegelse til det stopper, slik at den låser fast. Dra ut LK SmartTool eller varerørbiten etter utført montasje. Dra så i varerøret for å forsikret at det sitter ordentlig fast i underdelens låseklips. Minst en rille av varerøret skal være synlig ovenfor pakningen. 14. I våtsoner med påstrykningsmembraner og våtromsplater skal det alltid monteres LK Smart- Box 16 med tilhørende mansjett LK Rørmansjett SmartBox (NRF ) for å sikre vanntett utførelse. Monter mansjetten over veggboksen (veggjennomføringen) og benytt påstrykningsmembraner, som vist på bilde. I våtsoner med baderomspanel skal tetting rundt veggboks følge beskrivelsen som er angitt i teknisk godkjenning tilhørende de respektive tettesjiktene. 13. Trykktestproppen er montert og må IKKE brukes til annet enn trykktesting for en begrenset periode (120 min). Proppen demonteres med en morakniv eller en 16 mm pipe eller skrutrekker. Trykk- og tethetskontroll skal utføres etter LK Handbok eller gjeldende bransjeregler. NO.29.C (8)

13 Monteringsanvisningar LK SmartBox Demontering av PushFit-kobling Norsk Ved montering av boksene med c/c 100, så skal LK Avstandsskinne brytes ved knekkanvisningen. I tilfelle demontering, må det brukes LK Demonteringsverktøy (NRF for 16 mm, alternativt for 20 mm) eller LK SmartTool (NRF ). Hvis samme PE-X-rør skal monteres på nytt, skal rørenden kontrolleres, slik at griperingen ikke har skadet PE-X-røret. Hvis dette har skjedd skal PE-X-røret kappes på minst innstikkdybden som er merket av. 16. Monter og skru fast avstandsskinnen på stenderen (skruer er ikke inkludert). 17. Skru fast boksen med de medfølgende skruene i henhold til punkt 3. LK Avstandsskinne for LK SmartBox Ved montering av to bokser, f.eks. for dusj- eller badekarblandere, kan LK Avstandsskinne for LK SmartBox (NRF ) brukes for å få riktig c/c-avstand. Med LK Avstandsskinne kan man få følgende c/c-avstand: 160, 150 og Ved c/c 150 skal den lille biten brytes av ved knekkanvisningen og ved c/c 160 skal avstandsskinnen monteres hel. Se merker på bildet. NO.29.C (8)

14 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk LK Festeskinne til SmartBox Når to LK SmartBox skal monteres i trestender kan LK Festeskinne SmartBox (NRF ) benyttes. Festeskinnen forankrer boksen og gir c/c avstand på 150 mm. Er anpasset stender med c/c avstand på 300 mm eller 450 mm. To skruer for montering av boksen i platen medfølger. Produsert i 1,25 mm behandlet stålplate. 19. Monter boksen i platen med den medfølgende skruen som på bilden over. Skru skruven gjennom det store hullet i platen gjennom boksen og fester i det mindre hullet. 18. Bøy ut ut festeørene på platen. 20. Det må lages utsparing i stenderen for at platens forsterknigsprofilen skal få plass Skru fast platen i stender med fire skruer, ikke medfølgende. 22. Fortsett monteringen av boksen se punkt 4. NO.29.C (8)

15 Monteringsanvisningar LK SmartBox Etter veggbekledning LK Tilkoblinger Norsk 23. Boksen freses ned til ca. 5 mm utenfor ferdig vegg med LK Veggboksfres UNI (NRF ). For montering av blandere i henhold til internasjonal standard, skal LK Anslutningskupling ¾ /½, (NRF ) monteres. Anslutningskuplingen skal tilpasses i lengden slik at ca. 10 mm av ¾ rørgjengen er frilagt når dekkbrikken trekkes til mot vegg. Fugen mot vinkelkoblingen tettes med f.eks. hamp og gjengepasta. Tiltrekking gjøres med 14 mm unbrakonøkkel. OBS! Gjengeteip skal ikke brukes på anslutningskuplingen. Flere varianter av tilkoblinger finnes i LK:s produktsortiment. Utskifting av PE-X-rør til LK SmartBox For utskifting LK PE-X Universalrør, se LK Håndbok. NO.29.C (8)

16 Norsk Tilbehør til LK Smartbox Forsterkningshylse LK Forsterkningshylse UNI Push (NRF ), se bilde under, benyttes der armaturet trenger ekstra støtte.. Hylsen har en innvendig gjenge ½ som gjenges på anslutningskupplingen. Anslutningskuplingen gjenges deretter på veggboksens vinkelkuppling. LK Systems A/S Haslevangen Oslo Tel NO.29.C (8)

17 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro Suomeksi LK Välikisko LK Hanakulmarasiaan UNI Push Tuote nro LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push k/k 160 ja 150 Tuote nro ja LK Kytkentäliittimet Tuote nro , Asennus LK Hanakulmarasia UNI Push voidaan ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta kiinnittää seinään, jossa on vähintään 45 mm:n koolaus, niin seinän taka- kuin etureunaan rakennustavasta riippuen. Rasia voidaan kiinnittää myös koolauspuun sivuun. Kahden rasian oikean k/k-välin saamiseksi voidaan käyttää LK Välikiskoa LK Hanakulmarasiaan UNI Push (tuote nro ). Muovisella välikiskolla saadaan seuraavat k/kvälit: 160, 150 ja 100 mm. LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push 160 ja 150 on valmistettu 1,25 mm:n pintakäsitellystä teräslevystä (tuote nro ja ) ja sen avulla voidaan kiinnittää kaksi hanakulmarasiaa koolauspuuhun. Asenna rasia niin, että kauluksesta tulee mahdollisimman lyhyt. Tästä on apua mahdollisessa putken vaihdossa. Tämä tuote on valmistettu ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschregler Säker Vatteninstallation) mukaan. Toimittaja takaa tuotteen toiminnan noudatettaessa vesiasennusnormeja ja asennusohjeita. LK Käyttövesijärjestelmä on hyväksytty Nordtestin NT VVS 129 mukaan. FI.29.C (8)

18 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Suomeksi 1. Tarkista, että rasian kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta. Vaurioituneet osat pitää vaihtaa. 2. Poraa reikä, jonka halkaisija on 54 mm. Rasian voi kiinnittää monella eri tavalla. 3.1 Ruuvaa kiinni rasia mukana tulevilla ruuveilla. Hanakulmarasia kiinnitetään aina välipuuhun, koolauspuuhun tai toimialasäännösten mukaiseen märkätilan seinään. Jatka kohtaan Aloita asentamalla LK PE-X Universalputki kohdan 4 mukaan ja seuraa asennusohjeita kohtaan 12 asti. Tämän jälkeen rasia kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla. Hanakulmarasia kiinnitetään aina välipuuhun, koolauspuuhun tai toimialasäännösten mukaiseen märkätilan seinään. Huom! Hanakulmarasiaa ei saa koskaan kiinnittää pelkästään kipsiin. 4. Katkaise LK PE-X Universalputki suorakulmaisesti putkisaksilla sopivan pituiseksi. LK Hanakulmarasiaa UNI Push 16 varten suojaputki katkaistaan n. 30 mm PE-X-putkea lyhyemmäksi. LK Hanakulmarasiaa UNI Push 20 varten suojaputki katkaistaan n. 40 mm PE-X-putkea lyhyemmäksi. 3. On kaksi tapaa asentaa rasia, valitse 3.1 tai Merkitse työntösyvyys PE-X-putkeen. Työntösyvyys 16 mm:n putkessa pitää olla 23 mm sekä 20 mm:n putkessa 27 mm. Käytä LK SmartToolin (tuote nro ) mittaa apuna. FI.29.C (8)

19 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push 6. Irrota yhde rasiasta ja työnnä PE-X-putki suojaputkineen yhteen tiivisteen ohi niin, että vähintään yksi ympyräura jää näkyviin suojaputkesta. 7. Asenna mukana tuleva tukiholkki PE-X-putkeen. Suomeksi 8. LK PE-X Universalputki työnnetään PushFitliittimeen kiertämällä, kunnes tuntuu vastusta ja työntösyvyyden merkintää tuskin näkyy. Vedä putkesta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni liittimessä. LK PE-X Universalputken asennusta liittimeen helpottaa apuväline LK Putkipihdit Push (tuote nro ). 9. Vaihtoehtoinen LK Hanakulmarasian UNI Push 16 asennustapa on irrottaa yhde rasiasta ja vetää se suojaputken päälle. 10. Liitä PE-X-putki PushFit -liittimeen kohtien 7 ja 8 mukaan. Huom! Rasian PushFit -liitin on tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. Huom! Ota huomioon, että 20 mm:n liitin ei ole vaihdettava. Tämän takia LK Hanakulmarasian takana olevaan seinään pitää tehdä luukku huoltoa varten. 11. Siirrä yhde LK SmartToolilla (tuote nro ) varustetun rasian pesään 25 mm:n suojaputken päällä. LK SmartToolia käytetään yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla, jotta se voisi avata yhteen lukituskiinnikkeen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pätkä uritettua 34 mm:n suojaputkea (min 10 cm pitkä) 25 mm:n suojaputken päällä. FI.29.C (8)

20 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Suomeksi 12. Asenna yhde rasian pesään kiertämällä loppuun asti niin, että se lukkiutuu. Poista LK SmartTool tai suojaputken pätkä, kun asennus on valmis. Vedä suojaputkesta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni yhteen lukituskiinnikkeessä. Vähintään yksi ympyräura suojaputkesta jätetään näkyviin tiivisteen yläpuolelle. 14. Jos seinä laatoitetaan, käytetään laatoituksen alla tiivistyskalvoa, joka asennetaan tiiviisti rasian kaulusta ja seinän vesieristystä vasten. Tässä voidaan käyttää LK Tiivistyskalvoa Hanakulmarasia Push (tuote nro ). Vesieristyksen suorittava urakoitsija vastaa hanakulmarasian tiivistyskalvosta. Jos seinä päällystetään muovimatolla, vesieristyksen suorittava urakoitsija vastaa rasian kauluksen ja muovimaton välisestä tiiveydestä. 13. Koeponnistustulppa on asennettu ja sitä EI saa käyttää muuhun kuin koeponnistukseen rajoitettuna aikana (120 min). Tulppa irrotetaan puukolla tai 16 mm:n holkilla tai ruuvimeisselillä. Paineen ja tiheyden tarkastus tehdään LK Käsikirjan tai toimialasäännösten Branschregler Säker Vatteninstallation mukaan. FI.29.C (8)

21 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push PushFit -liittimen irrottaminen Kun rasiat asennetaan k/k-välille 100, LK Välikisko katkaistaan taittokohdasta. Suomeksi Mikäli liitin pitää irrottaa, käytetään LK Irrotustyökalua (16 mm:een tuote nro , 20 mm:een tuote nro ) tailk Smart- Toolia (tuote nro ). Jos asennat saman PE-X-putken uudelleen, tarkista ettei liittimen tartuntarengas ole vaurioittanut putkea. Siinä tapauksessa PE-X-putki katkaistaan vähintään merkityn työntösyvyyden kohdalta. LK Välikisko LK Hanakulmarasiaan UNI Push Kun asennetaan kaksi hanakulmarasiaa, esimerkiksi suihku- ja kylpyammesekoittajaa varten, voidaan käyttää LK Välikiskoa LK Hanakulmarasiaan UNI Push (tuote nro ) oikean k/k-välin saamiseksi. LK Välikiskolla saadaan seuraavat k/k-välit: 160, 150 ja Asenna ja ruuvaa kiinni välikisko koolauspuuhun (ruuvit eivät kuulu toimitukseen). 17. Ruuvaa kiinni rasia mukana tulevilla ruuveilla kohdan 3 mukaan K/k-välin ollessa 150, pienempi pala katkaistaan taittokohdasta, ja k/k-välin ollessa 160, asennetaan kokonainen välikisko. Katso kuvan merkinnät. FI.29.C (8)

22 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push Asennettaessa kaksi hanakulmarasiaa puukoolaukseen, voidaan käyttää LK Seinäkiskoa Hanakulmarasia UNI Push 160 tai 150 (tuote nro tai ). LK Seinäkisko pitää rasiat paikoillaan ja antaa niille oikean k/k-välin. LK Seinäkisko UNI Push sopii koolaukseen, jossa puiden välit ovat 300 tai 450 mm. 19. Asenna rasiat kiskoon mukana tulevalla ruuvilla yllä olevan kuvan mukaisesti. Ruuvi ruuvataan kiskon ison reiän läpi, rasian läpi ja kiinni pieneen reikään. Suomeksi 20. Puurunkoon tehdään 5 mm:n lovet kiskon vahvistusprofiilia varten. 18. Taita kiskon kiinnityskorvat ulospäin. 21. Kiinnitä kisko koolaukseen neljällä ruuvilla (ei mukana pakkauksessa). 22. Jatka rasian asentamista kohdan 4 mukaan. FI.29.C (8)

23 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Seinän päällystämisen jälkeen 23. Hanakulmarasian kaulus katkaistaan noin 5 mm:iin valmiista seinästä LK Rasiajyrsimellä UNI (tuote nro ). LK Kytkentäliittimet Asennettaessa sekoittaja kansainvälisen standardin mukaisesti käytetään LK Kytkentäliitintä ¾ /½ (tuote nro ). Kytkentäliittimen pituus sovitetaan niin, että noin 10 mm ¾ putkikierteestä jää näkyviin, kun peitelaippa on kiristetty seinää vasten. Liitäntä kulmaliittimeen tiivistetään pellavalla ja putkikitillä. Kiristys tehdään 14 mm kuusiokoloavaimella. Suomeksi Huom! Putkiteippiä ei saa käyttää kytkentäliittimessä. LK:n tuotevalikoimasta löytyy myös muita kytkentäliittimiä. Asennettaessa sekoittaja ruotsalaisen standardin mukaisesti käytetään LK Kytkentäliitintä M26 (tuote nro ). Kytkentäliittimen pituus muokataan sopivaksi ja liitäntä kulmaliittimeen tiivistetään pellavalla ja putkikitillä. Kiristys tehdään yhdistelmäavaimella.. PE-X-putken vaihto LK Hanakulmarasiaan UNI Push Lisätietoja PE-X Universalputken vaihdosta LK Käsikirjassa. Huom! Putkiteippiä ei saa käyttää kytkentäliittimessä. FI.29.C (8)

24 Suomeksi Lisävaruste LK Hanakulmarasiaan UNI Push Hanakulmarasian vahvikeholkki LK Hanakulmarasian vahvikeholkkia UNI Push (tuote nro ), katso kuva alla, käytetään sekoittajan tarvitessa mahdollisimman paljon tukea. Holkissa on ½ sisäkierre, joka kierretään kytkentäliittimeen. Kytkentäliitin kierretään tämän jälkeen hanakulmarasian kulmaliittimeen. LK Systems Oy Huoltotie Tuusula Fax (8)

25 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push LK Wallbox UNI Push Only intended for LK PE-X Universal Pipe X. LK Wallbox UNI Push 16 Single Article no LK Wallbox UNI Push 20 Single Article no LK Distance template LK Wallbox UNI Push Article no LK Wall Support Wallbox UNI Push 160 and 150 c/c Article no and English LK Connection couplings Article no , Assembly LK Wallbox UNI Push can, due to its unique design, be assembled on a wall with at least 45 mm studs, both in the back and the front edge of the wall, depending on the method of construction. The wallbox can also be assembled on the side of a stud. As an aid for getting the correct c/c distance between two wallboxes, LK Distance template is available for LK Wallbox UNI Push (Article no ). This is made of plastic and provides the following c/c distances; 160, 150 and 100 mm. With LK Wall Support Wallbox UNI Push 160 and 150 (Article no ), in 1.25 mm surface-treated steel plate, two wall boxes can be mounted on a stud. Always try to assemble the wallbox so that the shank is as short as possible, this facilitates any replacement of the pipe. This product conforms to the Swedish industry rules on Safe Water Installation. LK Systems guarantees the functionality of the product if the industry rules and the assembly instructions are followed. LK Potable Water System is approved according to the Nordtest method NT VVS 129. EN.29.C (8)

26 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push 1. Check that all the parts on the wallbox are whole prior to assembly. If any part is damaged, it must be replaced. 3.1 Fasten the wallbox with the supplied screws. The wallbox should always be attached against the nogging piece, stud or Wet-Room-Wall 2012 (Safe Water-wall). Proceed to step Start by mounting LK PE -X Universal Pipe according to step 4 and follow the installation instructions to step 12. Then the box must be screwed with the supplied screws. The wallbox should always be attached against the nogging piece, stud or Wet-Room-Wall 2012 (Safe Waterwall). English 2. Drill a hole of diameter 54 mm. The wallbox can be fastened in many different ways: Note! The wallbox may never be attached only in plaster. 4. Adjust the length of LK PE-X Universal Pipe by cutting it perpendicular with a pipe cutter. Cut the conduit approximately 30 mm shorter for LK Wallbox UNI Push 16 than the PE-X pipe. For LK Wallbox UNI Push 20, cut the conduit approx. 40 mm shorter than the PE-X pipe. 5. Mark the insertion depth on the PE-X pipe. The insertion depth should be 23 mm on the 16 mm pipe and 27 mm on the 20 mm pipe. The yardstick at LK Smart Tool will facilitate it. 3. There are two different ways to mount the wallbox on, select 3.1 or 3.2. EN.29.C (8)

27 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push 6. Remove the sleeve coupling from the box and insert the PE-X pipe with conduit past the joint in the sleeve coupling so that at least one groove of the conduit is visible. 7. Assemble the accompanying support sleeve in the PE-X pipe. 8. LK PE-X Universal Pipe X is now inserted into the PushFit coupling with a firm rotating movement until it resists and the marking of the insertion depth is barely visible. Then pull the pipe to ensure that it is secured firmly in the coupling. To facilitate installation of LK PE-X Universal Pipe in the fitting, use LK Manual Pipe Grip Plier (Art. no ). 9. An alternative way to mount LK Wallbox UNI Push 16 is to loosen the coupling sleeve from the wallbox and draw down the sleeve over the conduit. Steps 4 and 5 must be completed. 10. Connect the PE-X conduit to the PushFit coupling according to points 7 and 8. English Note! The PushFit coupling in the box is only intended for LK PE-X Universal Pipe. Note! Note that the 20 mm coupling is not replaceable. This means that it is necessary to install a hatch for service immediately behind LK Wallbox. 11. Use tool LK SmartTool (Article no ) to push the sleeve coupling up outside the 25 conduit to the housing. Use the LK SmartTool as in the picture above so that it opens the lock clip in the sleeve coupling. Alternatively, place a piece of slitted 34 conduit (min 10 cm long) outside the 25 conduit. EN.29.C (8)

28 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push English 12. Assemble the sleeve coupling on the wallbox s casing with a rotating movement until it stops, so that it locks firmly. Then pull the conduit to ensure that it is secured firmly in the sleeve coupling s lock clips. Remove the LK SmartTool or piece of conduit when the mounting is completed. Ensure that at least one groove of the conduit is visible. 14. If the wall cladding is of ceramic tiles, the pipe membrane should be assembled behind the tiles and connected tightly against the wall leadthrough. LK Pipe Membrane Wallbox Push, (Article no ) can be used. The sealing layer contractor is responsible for the sealing layer s adhesive properties in accordance with the industry rules. If the wall cladding is of vinyl covering the sealing layer contractor should be responsible for sealing between the wallbox s shank and vinyl covering. 13. The pressure testing plug is fitted and may NOT be used for any other purposes besides pressure testing for a limited duration (120 min). Remove the plug using a Mora knife, a 16 mm socket or screwdriver. The pressure and leakage check must be carried out according to the LK Handbook or Industry regulations Safe Water Installation. EN.29.C (8)

LK Hanakulmarasia UNI Push

LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro 188 06 38 LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro188

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia UNI Push X16 V2

LK Hanakulmarasia UNI Push X16 V2 LK Hanakulmarasia X16 V2 Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universal-putkille. LK Hanakulmarasia X16 V2 Tuotenro 188 21 81 Katso sivu 2 Asennus LK Hanakulmarasia X16 V2 voidaan ainutlaatuisen rakenteensa

Lisätiedot

LK Hanakulmarasia AX16 valettaviin seiniin

LK Hanakulmarasia AX16 valettaviin seiniin LK Hanakulmarasia AX16 valettaviin seiniin LK Hanakulmarasia AX16 valettaviin seiniin, yhdelle putkelle. Rakenne LK Hanakulmarasia AX16 valettaviin seiniin, kahdelle putkelle. Mitat valamiseen LK Hanakulmarasia

Lisätiedot

LK Väggdosa. Utförande. För både PEX och PAL rör i dim 16. Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör

LK Väggdosa. Utförande. För både PEX och PAL rör i dim 16. Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör Monteringsanvisning LK Väggdosa LK Väggdosa Utförande Svenska För både PEX och PAL rör i dim 16 Med klämringskoppling eller PressPex anslutning för 16 mm rör Finns för 20 mm PEX rör med klämringskoppling

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Asennusratkaisuja Nordtest-menetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten toimialasäännösten Säker Vatteninstallation mukaan

Asennusratkaisuja Nordtest-menetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten toimialasäännösten Säker Vatteninstallation mukaan Asennusratkaisuja Nordtest-menetelmän NT VVS 129 ja ruotsalaisten toimialasäännösten Säker Vatteninstallation mukaan Nordtest NT VVS 129 katsotaan olevan LVI-alan vaativin testi. Yhteisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT XW016-3 XW017-3 KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED I-VALO PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet Installationsinstruktioner Installation instructions I-VALO tuotenro: 28018 PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet 1/2015 PRO 550LED PRO 560LED PRO 580LED PRO 570LED

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Wehotek. Putkikannakkeet

Wehotek. Putkikannakkeet Wehotek Putkikannakkeet Rörupphängningar Pipe supports Eristettyjen Wehotek-putkien kannakointi Putkielementti kannakoidaan allamainituilla kannakkeilla kuoriputkesta tai erillisiä liukuholkkeja käyttäen.

Lisätiedot

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18

Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 Wireless Security Home Prosafe Door/Window sensor DS18 GB 1.Transmitter part 2.Control Indicator Lights up when a signal is transmitting.when this light blinks weekly, batteries have to be replaced. 3.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat

PERLAS. Art. No. mirror cabinet / yläkaappi / överskåp basin unit / allaskaappi / underskåp washbasin / pesuallas / handfat People tend to be true to their own traditions and beliefs. PERLAS bathroom furniture line is created in a smart, traditional classic style. Top cabinets have mirror doors, halogen lights, a power socket

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010

N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 N-sarja Ntm 14 / 20.05.2010 Tm/UfS/NtM 31. 10.11.2015 333. N/501/501.1 N/Näsiselkä-Koljonselkä Suomi. Kokemäenjoen vesistö. Näsijärvi. Tampere. Tampere Virrat -väylä (2.4 m). Loisto Siilinkari toiminnassa.

Lisätiedot

LINC 13. sanka.fi A

LINC 13. sanka.fi A LINC 13 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS

LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS LK Jakotukkikaappi UNI VS, Esikasattu LK Jakotukkikaappi UNI VS Rakenne Vuotosuojattu jakotukkikaappi asennetaan upotettuna seinään tai kattoon tai pinta-asennuksena seinään. Seinän rakennesyvyyden pitää

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet. FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions

MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet. FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions MUOTINUKEN KANSALLISPUKU Kaavat ja ohjeet FOLK DRESS FOR A FASHION DOLL Patterns and instructions Kangaspaketti: Fabrics available at: www.susannantyohuone.net/ken/shop.html Copyright www.susannantyohuone.net

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp

Art. No. mirror / peili / spegel bottom cabinet with washbasin / allaskaappi pesualtaalla / underskåp med handfat tall unit / kaappi / hushållsskåp SCANDIC. Sets of this furniture with its light design will give more space even in a small bathroom. The furniture is assembled together with ceramic washbasins, which come in sizes of 40 and 50 cm, and

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual

FLAME Installationsmanual Asennusopas Installasjonsmanual Installation manual FLME 8000 Installationsmanual sennusopas Installasjonsmanual Installation manual TÄNKT PÅ! Flame 8000 måste installeras på rätt sätt både för att få god förbränning och funktion och för att garantin ska

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Asennusohje. Så här monterar. Mounting Instructions

Asennusohje. Så här monterar. Mounting Instructions Asennusohje Så här monterar Mounting Instructions I. A (mm) B (mm) C (mm) 516 840 1446-1450 653 1033 1775-1780 846 840 1775-1780 II. III. 1 2 3 4 5 6 2 Integroitava jääkaappi/pakastin FI Jääkaapin sähköliitännät

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool XK6071 Vannekiristin metallivanteelle Sealless steel strapping tool Käyttöohje Manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com

38-2929. TV Table. TV-bänk TV-benk TV-taso. Ver. 200804. www.clasohlson.com 38-22 TV Table TV-bänk TV-benk TV-taso SUOMI NORSK SVENSKA ENGLISH Ver. 200804 www.clasohlson.com TV Table Art. No: 38-22 Please read the entire instruction manual before using the product and save it

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot