LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LK Väggdosa UNI Push. Montering. Avsedd endast för LK PE-X Universalrör."

Transkriptio

1 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push LK Väggdosa UNI Push Avsedd endast för LK PE-X Universalrör. Svenska LK Väggdosa UNI Push 16 Enkel RSK LK Väggdosa UNI Push 20 Enkel RSK LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push RSK LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 och 150 c/c RSK och LK Anslutningskopplingar RSK , Montering LK Väggdosa UNI Push kan på grund av sin unika konstruktion monteras i en vägg med minst 45 mm reglar, både i bak- och framkant av vägg beroende på byggnadsätt. Dosan kan även monteras på sidan av en regel. Som hjälpmedel för att få rätt c/c-avstånd mellan två dosor finns LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push (RSK ). Denna är tillverkad av plast och ger följande c/c-avstånd; 160, 150 och 100 mm. Med LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 och 150 (RSK ) kan två väggdosor fixeras i träregel. LK Väggskena är tillverkad i 1,25 mm ytbehandlad stålplåt. Sträva alltid efter att montera dosan så att halsen blir så kort som möjligt, detta underlättar ett eventuellt utbyte av röret. LK Tappvattensystem är godkänt enligt Nordtestmetoden NT VVS 129. SE.29.C (8)

2 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska 1. Kontrollera att samtliga delar på dosan är hela före montage. Är någon del skadad måste denna bytas ut. 3.1 Skruva fast dosan med de medlevererade skruvarna. Väggdosan ska alltid fästas mot kortling, regel eller Våtrumsvägg 2012 (Säker Vattenväggen). Fortsätt till punkt Börja med att montera LK PE-X Universalröret enligt punkt 4 och följ monteringsanvisningen till punkt 12. Därefter ska dosan skruvas fast med de medlevererade skruvarna. Väggdosan ska alltid fästas mot kortling, regel eller Våtrumsvägg 2012 (Säker Vatten-väggen). 2. Borra ett hål med diameter 54 mm. Dosan kan skruvas fast på många olika sätt: OBS! Väggdosan får aldrig fästas i enbart gips. 4. Längdanpassa LK PE-X Universalröret genom att kapa det vinkelrätt med en rörsax. Kapa tomröret ca 30 mm kortare för LK Väggdosan UNI Push 16 än vad PE-X röret är. För LK Väggdosa UNI Push 20 kapas tomröret ca 40 mm kortare än vad PE-X röret är. 5. Markera insticksdjupet på PE-X röret. Insticksdjupet ska vara 23 mm på 16 mm röret samt 27 mm på 20 mm röret. Måttstocken på LK SmartTool (RSK ) underlättar detta. 3. Det finns två olika sätt att montera dosan på, välj 3.1 eller 3.2. SE.29.C (8)

3 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push 6. Lossa stosen från dosan och för PE-X röret med tomrör förbi packningen i stosen så att minst en rilla blir synligt av tomröret. Svenska 7. Montera medföljande stödhylsa i PE-X röret. 8. LK PE-X Universalrör sticks nu in i PushFitkopplingen med en fast roterande rörelse tills det tar emot och att markeringen för insticksdjupet knappt syns. Drag sedan i röret för att säkerställa att det sitter ordentligt fast i kopplingen. Som ett hjälpmedel för att montera LK PE-X Universalrör i kopplingen finns LK Rörtång Push (RSK ). 9. Ett alternativt montagesätt för LK Väggdosa UNI Push 16 är att lossa stosen från dosan och dra ner stosen över tomröret. Punkt 4 och 5 ska vara utförda. 10. Anslut PE-X röret till PushFit kopplingen enligt punkt 7 och 8. OBS! PushFit kopplingen i dosan är endast avsedd för LK PE-X Universal rör. OBS! Beakta att 20 mm kopplingen inte är utbytbar. Detta innebär att en lucka för service är nödvändigt att installera på vägg direkt bakom LK Väggdosa. 11. För upp stosen till huset med LK SmartTool (RSK ) utanpå 25 tomröret. LK Smart- Tool används som på bilden ovan för att det ska kunna öppna låsclipset i stosen. Alternativt kan en bit slitsat 34 tomrör (min 10 cm lång) användas utanpå 25 tomröret. SE.29.C (8)

4 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska 12. Montera stosen på dosans hus med en vridande rörelse tills det tar stopp, så att den låser fast. Avlägsna LK SmartTool eller tomrörsbiten efter utfört montage. Drag sedan i tomröret för att säkerställa att det sitter ordentligt fast i stosens låsclips. Minst en rilla ska vara synligt av tomröret ovanför packningen. 14. Om väggbeklädnaden ska vara av keramiska plattor ska tätningsmanschett monteras bakom plattorna och anslutas tätt mot väggenomföringen. Rörmanschett Väggdosa Push, (RSK ) kan användas. Tätskiktsentreprenören ansvarar för tätskiktets vidhäftningsegenskaper enligt branschregler BBV 10:1. Om väggbeklädnaden ska vara plastmatta som ytskikt ska tätskiktsentreprenören ansvara för tätning mellan dosans hals och plastmattan. 13. Provtryckningsproppen är monterad och får EJ användas till annat än provtryckning under en begränsad tid (120 min). Proppen demonteras med en morakniv eller en 16 mm hylsa eller skruvmejsel. Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt LK Handbok eller Branschregler Säker Vatteninstallation. SE.29.C (8)

5 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Demontering av PushFit koppling Svenska Vid montage av dosorna med c/c 100 så ska LK Distansskena brytas vid knäckanvisningen. I de fall en demontering ska utföras måste LK Demonteringsverktyg (RSK för 16 mm alternativt för 20 mm) eller LK SmartTool (RSK ) användas. Ska samma PE-X rör återmonteras ska röränden kontrolleras så att kopplingens gripring inte skadat PE-X röret. Om så är fallet ska PE-X röret kapas på minst det instickningsdjup som markerats. LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push Då två väggdosor ska monteras, till exempel för duschblandare eller badkarsblandare, kan LK Distansskena för LK Väggdosa UNI Push (RSK ) användas för att få rätt c/c anstånd. Med LK Distansskena kan man få följande c/c-avstånd: 160, 150 och Montera och skruva fast distansskenan på regeln (skruvar ingår ej). 17. Skruva fast dosan med de medlevererade skruvarna enligt punkt Vid c/c 150 ska den lilla biten brytas av vid knäckanvisningen och vid c/c 160 ska distansskenan monteras hel. Se markeringar i bild. SE.29.C (8)

6 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Svenska LK Väggskena Väggdosa UNI Push Då två väggdosor ska monteras i en träregelkonstruktion, kan LK Väggskena Väggdosa UNI Push 160 (RSK ) eller LK Väggskena Väggdosa UNI Push 150 (RSK ) användas. LK Väggskena fixerar dosorna och ger rätt c/c anstånd mellan dem. LK Väggskena UNI Push är anpassad för 300 mm eller 450 mm avstånd mellan reglarna. 19. Montera dosorna i plåten med den medföljande skruven som på bilden ovan. Skruven skruvas genom det stora hålet i plåten genom dosan och fäster i det mindre hålet. 18. Bocka ut fästöronen på plåten. 20. Träregeln måste jackas ur 5 mm för att plåtens förstärkningsprofil ska få plats. 21. Skruva fast plåten i regeln med fyra skruvar, medföljer ej. 22. Fortsätt montaget av dosan enligt punkt 4. SE.29.C (8)

7 Monteringsanvisningar LK Väggdosa UNI Push Efter väggbeklädnad Svenska 23. Väggdosan fräses ner till cirka 5 mm utanför färdig vägg med LK Dosfräs UNI (RSK ). LK Anslutningskopplingar För montage av blandare enligt internationell standard ska LK Anslutningskoppling G20/ G15, (RSK ) monteras. Anslutningskopplingen ska längdanpassas så att ca 10 mm av ¾ rörgängan är frilagd då täckbrickan dras åt mot vägg. Gängfogen mot vinkelkopplingen tätas med t.ex. lin och gängpasta. Idragning görs med 14 mm insexnyckel. OBS! Gängtejp ska inte användas på anslutningskopplingen. Fler varianter av anslutningskopplingar finns i LK:s produktsortiment. Utbyte av PE-X rör till LK Väggdosa UNI Push För utbyte av LK PE-X Universalrör, se LK Handbok. För montage av blandare enligt svensk standard ska LK Anslutningskoppling M26, (RSK ) monteras. Anslutningen längdanpassas och gängfogen mot vinkelkopplingen tätas med t.ex. lin och gängpasta. Idragning görs med kombinationsnyckel. OBS! Gängtejp ska inte användas på anslutningskopplingen. SE.29.C (8)

8 Svenska Tillbehör till LK Väggdosa UNI Push Förstärkningshylsa LK Förstärkningshylsa UNI Push (RSK ),se bild nedan, använd då blandaren behöver maximalt stöd. Hylsan har en invändig gänga 1/2 som gängas på anslutningskopplingen. Anslutningskopplingen gängas därefter på väggdosans vinkelkoppling. LK Systems AB Johannesfredsvägen 7 Box Bromma Tel SE.29.C (8)

9 Monteringsanvisningar LK SmartBox LK SmartBox Kun beregnet for LK PE-X Universalrør. LK SmartBox 16 Enkel NRF Norsk LK SmartBox 20 Enkel NRF LK Avstandsskinne for LK SmartBox NRF LK Festeskinne til SmartBox 150 c/c NRF LK Anslutningskupling NRF Montering LK SmartBox kan på grunn av sin unike konstruksjon monteres i en vegg med minst 45 mm stendere, både i bak- og framkant av vegg avhengig av byggemetode. Boksen kan også monteres på siden av en stender. Som hjelpemiddel for å få riktig c/c-avstand mellom to bokser, finnes LK Avstandsskinne for LK SmartBox (NRF ). Denne er tilvirket i plast og gir følgende c/c-avstand: 160, 150 og 100 mm. LK Tappevannsystem er godkjent etter Nordtestmetoden NT VVS 129. Med LK Festeskinne til SmartBox 150 (NRF ) kan to veggbokse festes i trestender, Produsert i 1,25 mm behandlet stålplate. Forsøk alltid å montere boksen slik at halsen blir så kort som mulig, da dette vil forenkle en mulig utskifting av røret. NO.29.C (8)

10 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk 1. Kontroller at alle delene på boksen er hele før montering. Hvis noen av delene er skadet, må de byttes ut. 3.1 Skru fast boksen med de medfølgende skruene. Boksen skal alltid festes mot tverrbjelke, stender eller eller en annen type treplate. Gå videre til punkt Start med å montere LK PE-X Universalrør i henhold til punkt 4 og følg installasjonsanvisningene til punkt 12. Deretter skal boksen skrues fast med de medfølgende skruene. Boksen skal alltid festes mot tverrbjelke, stender eller eller en annen type treplate. 2. Bor et hull med diameter 54 mm. Boksen kan skrues fast på mange ulike måter: OBS! Boksen må aldri festes kun i gips. 4. Tilpass LK PE-X Universalrøret i lengden ved å kappe det vinkelrett med en rørsaks. Kapp tomrøret ca. 30 mm kortere enn PE-X-røret. Kapp varerøret ca 30mm kortere for LK Smartbox 16 enn hva Pex-røret er. For LK Smartbox 20 skal varerøret kappes 40mm kortere enn pex-røret. Det er to ulike måter å montere boksen på, velg 3.1 eller Merk innstikkdybden på PE-X-røret. Innstikkdybden skal være 23 mm på 16 mm-rør samt 27 mm på 20 mm-rør. Målestokk finnes på LK SmartTool. NO.29.C (8)

11 Monteringsanvisningar LK SmartBox 6. Løsne underdel fra boksen og før så PE-X røret med varerør forbi pakningen i underdelen slik at minst en rille blir synlig av varerøret. 7. Monter medfølgende støttehylse i PE-X-røret. Norsk 8. LK PE-X Universalrør stikkes nå inn i PushFitkoblingen med en kraftig, roterende bevegelse til det butter og merket for innstikkdybde knapt vises. Trekk deretter i røret for å sikre at det sitter skikkelig fast i koblingen. Som et hjelpemiddel for å montere LK Pex Universalrør i kupplingen, finnes LK Griptang (NRF ). OBS! PushFit-koblingen i boksen er kun beregnet for LK PE-X Universalrør. 9. Alternativ montering for LK Smartbox 16 er å ta av boksunderdelen og tre denne over varerøret. Punkt 4 og 5 skal være utført. 10. Anslutt PE-X røret til PushFit kuplingen som vist i punkt 7 og 8. OBS! LK Veggboks 20 mm er koppling ikke utskiftbar. Dette innebær at en luke for service er nødvendig å installere på bakvegg av LK Veggboksen. 11. Før opp underdelen til boksen med LK SmartTool (NRF ) utenpå 25 varerøre. LK SmartTool anvendes som på bilde over for at den skal frigjør låseklipset i underdelen. Alternativt kan en bit slisset 34 varerør (min 10 cm lang) anvendes utenpå 25 varerøret. NO.29.C (8)

12 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk 12. Monter underdelen på boksen med en roterende bevegelse til det stopper, slik at den låser fast. Dra ut LK SmartTool eller varerørbiten etter utført montasje. Dra så i varerøret for å forsikret at det sitter ordentlig fast i underdelens låseklips. Minst en rille av varerøret skal være synlig ovenfor pakningen. 14. I våtsoner med påstrykningsmembraner og våtromsplater skal det alltid monteres LK Smart- Box 16 med tilhørende mansjett LK Rørmansjett SmartBox (NRF ) for å sikre vanntett utførelse. Monter mansjetten over veggboksen (veggjennomføringen) og benytt påstrykningsmembraner, som vist på bilde. I våtsoner med baderomspanel skal tetting rundt veggboks følge beskrivelsen som er angitt i teknisk godkjenning tilhørende de respektive tettesjiktene. 13. Trykktestproppen er montert og må IKKE brukes til annet enn trykktesting for en begrenset periode (120 min). Proppen demonteres med en morakniv eller en 16 mm pipe eller skrutrekker. Trykk- og tethetskontroll skal utføres etter LK Handbok eller gjeldende bransjeregler. NO.29.C (8)

13 Monteringsanvisningar LK SmartBox Demontering av PushFit-kobling Norsk Ved montering av boksene med c/c 100, så skal LK Avstandsskinne brytes ved knekkanvisningen. I tilfelle demontering, må det brukes LK Demonteringsverktøy (NRF for 16 mm, alternativt for 20 mm) eller LK SmartTool (NRF ). Hvis samme PE-X-rør skal monteres på nytt, skal rørenden kontrolleres, slik at griperingen ikke har skadet PE-X-røret. Hvis dette har skjedd skal PE-X-røret kappes på minst innstikkdybden som er merket av. 16. Monter og skru fast avstandsskinnen på stenderen (skruer er ikke inkludert). 17. Skru fast boksen med de medfølgende skruene i henhold til punkt 3. LK Avstandsskinne for LK SmartBox Ved montering av to bokser, f.eks. for dusj- eller badekarblandere, kan LK Avstandsskinne for LK SmartBox (NRF ) brukes for å få riktig c/c-avstand. Med LK Avstandsskinne kan man få følgende c/c-avstand: 160, 150 og Ved c/c 150 skal den lille biten brytes av ved knekkanvisningen og ved c/c 160 skal avstandsskinnen monteres hel. Se merker på bildet. NO.29.C (8)

14 Monteringsanvisningar LK SmartBox Norsk LK Festeskinne til SmartBox Når to LK SmartBox skal monteres i trestender kan LK Festeskinne SmartBox (NRF ) benyttes. Festeskinnen forankrer boksen og gir c/c avstand på 150 mm. Er anpasset stender med c/c avstand på 300 mm eller 450 mm. To skruer for montering av boksen i platen medfølger. Produsert i 1,25 mm behandlet stålplate. 19. Monter boksen i platen med den medfølgende skruen som på bilden over. Skru skruven gjennom det store hullet i platen gjennom boksen og fester i det mindre hullet. 18. Bøy ut ut festeørene på platen. 20. Det må lages utsparing i stenderen for at platens forsterknigsprofilen skal få plass Skru fast platen i stender med fire skruer, ikke medfølgende. 22. Fortsett monteringen av boksen se punkt 4. NO.29.C (8)

15 Monteringsanvisningar LK SmartBox Etter veggbekledning LK Tilkoblinger Norsk 23. Boksen freses ned til ca. 5 mm utenfor ferdig vegg med LK Veggboksfres UNI (NRF ). For montering av blandere i henhold til internasjonal standard, skal LK Anslutningskupling ¾ /½, (NRF ) monteres. Anslutningskuplingen skal tilpasses i lengden slik at ca. 10 mm av ¾ rørgjengen er frilagt når dekkbrikken trekkes til mot vegg. Fugen mot vinkelkoblingen tettes med f.eks. hamp og gjengepasta. Tiltrekking gjøres med 14 mm unbrakonøkkel. OBS! Gjengeteip skal ikke brukes på anslutningskuplingen. Flere varianter av tilkoblinger finnes i LK:s produktsortiment. Utskifting av PE-X-rør til LK SmartBox For utskifting LK PE-X Universalrør, se LK Håndbok. NO.29.C (8)

16 Norsk Tilbehør til LK Smartbox Forsterkningshylse LK Forsterkningshylse UNI Push (NRF ), se bilde under, benyttes der armaturet trenger ekstra støtte.. Hylsen har en innvendig gjenge ½ som gjenges på anslutningskupplingen. Anslutningskuplingen gjenges deretter på veggboksens vinkelkuppling. LK Systems A/S Haslevangen Oslo Tel NO.29.C (8)

17 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push LK Hanakulmarasia UNI Push Tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. LK Hanakulmarasia UNI Push 16 yhdelle putkelle Tuote nro LK Hanakulmarasia UNI Push 20 yhdelle putkellel Tuote nro Suomeksi LK Välikisko LK Hanakulmarasiaan UNI Push Tuote nro LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push k/k 160 ja 150 Tuote nro ja LK Kytkentäliittimet Tuote nro , Asennus LK Hanakulmarasia UNI Push voidaan ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta kiinnittää seinään, jossa on vähintään 45 mm:n koolaus, niin seinän taka- kuin etureunaan rakennustavasta riippuen. Rasia voidaan kiinnittää myös koolauspuun sivuun. Kahden rasian oikean k/k-välin saamiseksi voidaan käyttää LK Välikiskoa LK Hanakulmarasiaan UNI Push (tuote nro ). Muovisella välikiskolla saadaan seuraavat k/kvälit: 160, 150 ja 100 mm. LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push 160 ja 150 on valmistettu 1,25 mm:n pintakäsitellystä teräslevystä (tuote nro ja ) ja sen avulla voidaan kiinnittää kaksi hanakulmarasiaa koolauspuuhun. Asenna rasia niin, että kauluksesta tulee mahdollisimman lyhyt. Tästä on apua mahdollisessa putken vaihdossa. Tämä tuote on valmistettu ruotsalaisten vesiasennusnormien (Branschregler Säker Vatteninstallation) mukaan. Toimittaja takaa tuotteen toiminnan noudatettaessa vesiasennusnormeja ja asennusohjeita. LK Käyttövesijärjestelmä on hyväksytty Nordtestin NT VVS 129 mukaan. FI.29.C (8)

18 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Suomeksi 1. Tarkista, että rasian kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta. Vaurioituneet osat pitää vaihtaa. 2. Poraa reikä, jonka halkaisija on 54 mm. Rasian voi kiinnittää monella eri tavalla. 3.1 Ruuvaa kiinni rasia mukana tulevilla ruuveilla. Hanakulmarasia kiinnitetään aina välipuuhun, koolauspuuhun tai toimialasäännösten mukaiseen märkätilan seinään. Jatka kohtaan Aloita asentamalla LK PE-X Universalputki kohdan 4 mukaan ja seuraa asennusohjeita kohtaan 12 asti. Tämän jälkeen rasia kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla. Hanakulmarasia kiinnitetään aina välipuuhun, koolauspuuhun tai toimialasäännösten mukaiseen märkätilan seinään. Huom! Hanakulmarasiaa ei saa koskaan kiinnittää pelkästään kipsiin. 4. Katkaise LK PE-X Universalputki suorakulmaisesti putkisaksilla sopivan pituiseksi. LK Hanakulmarasiaa UNI Push 16 varten suojaputki katkaistaan n. 30 mm PE-X-putkea lyhyemmäksi. LK Hanakulmarasiaa UNI Push 20 varten suojaputki katkaistaan n. 40 mm PE-X-putkea lyhyemmäksi. 3. On kaksi tapaa asentaa rasia, valitse 3.1 tai Merkitse työntösyvyys PE-X-putkeen. Työntösyvyys 16 mm:n putkessa pitää olla 23 mm sekä 20 mm:n putkessa 27 mm. Käytä LK SmartToolin (tuote nro ) mittaa apuna. FI.29.C (8)

19 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push 6. Irrota yhde rasiasta ja työnnä PE-X-putki suojaputkineen yhteen tiivisteen ohi niin, että vähintään yksi ympyräura jää näkyviin suojaputkesta. 7. Asenna mukana tuleva tukiholkki PE-X-putkeen. Suomeksi 8. LK PE-X Universalputki työnnetään PushFitliittimeen kiertämällä, kunnes tuntuu vastusta ja työntösyvyyden merkintää tuskin näkyy. Vedä putkesta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni liittimessä. LK PE-X Universalputken asennusta liittimeen helpottaa apuväline LK Putkipihdit Push (tuote nro ). 9. Vaihtoehtoinen LK Hanakulmarasian UNI Push 16 asennustapa on irrottaa yhde rasiasta ja vetää se suojaputken päälle. 10. Liitä PE-X-putki PushFit -liittimeen kohtien 7 ja 8 mukaan. Huom! Rasian PushFit -liitin on tarkoitettu ainoastaan LK PE-X Universalputkelle. Huom! Ota huomioon, että 20 mm:n liitin ei ole vaihdettava. Tämän takia LK Hanakulmarasian takana olevaan seinään pitää tehdä luukku huoltoa varten. 11. Siirrä yhde LK SmartToolilla (tuote nro ) varustetun rasian pesään 25 mm:n suojaputken päällä. LK SmartToolia käytetään yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla, jotta se voisi avata yhteen lukituskiinnikkeen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pätkä uritettua 34 mm:n suojaputkea (min 10 cm pitkä) 25 mm:n suojaputken päällä. FI.29.C (8)

20 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Suomeksi 12. Asenna yhde rasian pesään kiertämällä loppuun asti niin, että se lukkiutuu. Poista LK SmartTool tai suojaputken pätkä, kun asennus on valmis. Vedä suojaputkesta varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni yhteen lukituskiinnikkeessä. Vähintään yksi ympyräura suojaputkesta jätetään näkyviin tiivisteen yläpuolelle. 14. Jos seinä laatoitetaan, käytetään laatoituksen alla tiivistyskalvoa, joka asennetaan tiiviisti rasian kaulusta ja seinän vesieristystä vasten. Tässä voidaan käyttää LK Tiivistyskalvoa Hanakulmarasia Push (tuote nro ). Vesieristyksen suorittava urakoitsija vastaa hanakulmarasian tiivistyskalvosta. Jos seinä päällystetään muovimatolla, vesieristyksen suorittava urakoitsija vastaa rasian kauluksen ja muovimaton välisestä tiiveydestä. 13. Koeponnistustulppa on asennettu ja sitä EI saa käyttää muuhun kuin koeponnistukseen rajoitettuna aikana (120 min). Tulppa irrotetaan puukolla tai 16 mm:n holkilla tai ruuvimeisselillä. Paineen ja tiheyden tarkastus tehdään LK Käsikirjan tai toimialasäännösten Branschregler Säker Vatteninstallation mukaan. FI.29.C (8)

21 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push PushFit -liittimen irrottaminen Kun rasiat asennetaan k/k-välille 100, LK Välikisko katkaistaan taittokohdasta. Suomeksi Mikäli liitin pitää irrottaa, käytetään LK Irrotustyökalua (16 mm:een tuote nro , 20 mm:een tuote nro ) tailk Smart- Toolia (tuote nro ). Jos asennat saman PE-X-putken uudelleen, tarkista ettei liittimen tartuntarengas ole vaurioittanut putkea. Siinä tapauksessa PE-X-putki katkaistaan vähintään merkityn työntösyvyyden kohdalta. LK Välikisko LK Hanakulmarasiaan UNI Push Kun asennetaan kaksi hanakulmarasiaa, esimerkiksi suihku- ja kylpyammesekoittajaa varten, voidaan käyttää LK Välikiskoa LK Hanakulmarasiaan UNI Push (tuote nro ) oikean k/k-välin saamiseksi. LK Välikiskolla saadaan seuraavat k/k-välit: 160, 150 ja Asenna ja ruuvaa kiinni välikisko koolauspuuhun (ruuvit eivät kuulu toimitukseen). 17. Ruuvaa kiinni rasia mukana tulevilla ruuveilla kohdan 3 mukaan K/k-välin ollessa 150, pienempi pala katkaistaan taittokohdasta, ja k/k-välin ollessa 160, asennetaan kokonainen välikisko. Katso kuvan merkinnät. FI.29.C (8)

22 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push LK Seinäkisko Hanakulmarasia UNI Push Asennettaessa kaksi hanakulmarasiaa puukoolaukseen, voidaan käyttää LK Seinäkiskoa Hanakulmarasia UNI Push 160 tai 150 (tuote nro tai ). LK Seinäkisko pitää rasiat paikoillaan ja antaa niille oikean k/k-välin. LK Seinäkisko UNI Push sopii koolaukseen, jossa puiden välit ovat 300 tai 450 mm. 19. Asenna rasiat kiskoon mukana tulevalla ruuvilla yllä olevan kuvan mukaisesti. Ruuvi ruuvataan kiskon ison reiän läpi, rasian läpi ja kiinni pieneen reikään. Suomeksi 20. Puurunkoon tehdään 5 mm:n lovet kiskon vahvistusprofiilia varten. 18. Taita kiskon kiinnityskorvat ulospäin. 21. Kiinnitä kisko koolaukseen neljällä ruuvilla (ei mukana pakkauksessa). 22. Jatka rasian asentamista kohdan 4 mukaan. FI.29.C (8)

23 Asennusohjeet LK Hanakulmarasia UNI Push Seinän päällystämisen jälkeen 23. Hanakulmarasian kaulus katkaistaan noin 5 mm:iin valmiista seinästä LK Rasiajyrsimellä UNI (tuote nro ). LK Kytkentäliittimet Asennettaessa sekoittaja kansainvälisen standardin mukaisesti käytetään LK Kytkentäliitintä ¾ /½ (tuote nro ). Kytkentäliittimen pituus sovitetaan niin, että noin 10 mm ¾ putkikierteestä jää näkyviin, kun peitelaippa on kiristetty seinää vasten. Liitäntä kulmaliittimeen tiivistetään pellavalla ja putkikitillä. Kiristys tehdään 14 mm kuusiokoloavaimella. Suomeksi Huom! Putkiteippiä ei saa käyttää kytkentäliittimessä. LK:n tuotevalikoimasta löytyy myös muita kytkentäliittimiä. Asennettaessa sekoittaja ruotsalaisen standardin mukaisesti käytetään LK Kytkentäliitintä M26 (tuote nro ). Kytkentäliittimen pituus muokataan sopivaksi ja liitäntä kulmaliittimeen tiivistetään pellavalla ja putkikitillä. Kiristys tehdään yhdistelmäavaimella.. PE-X-putken vaihto LK Hanakulmarasiaan UNI Push Lisätietoja PE-X Universalputken vaihdosta LK Käsikirjassa. Huom! Putkiteippiä ei saa käyttää kytkentäliittimessä. FI.29.C (8)

24 Suomeksi Lisävaruste LK Hanakulmarasiaan UNI Push Hanakulmarasian vahvikeholkki LK Hanakulmarasian vahvikeholkkia UNI Push (tuote nro ), katso kuva alla, käytetään sekoittajan tarvitessa mahdollisimman paljon tukea. Holkissa on ½ sisäkierre, joka kierretään kytkentäliittimeen. Kytkentäliitin kierretään tämän jälkeen hanakulmarasian kulmaliittimeen. LK Systems Oy Huoltotie Tuusula Fax (8)

25 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push LK Wallbox UNI Push Only intended for LK PE-X Universal Pipe X. LK Wallbox UNI Push 16 Single Article no LK Wallbox UNI Push 20 Single Article no LK Distance template LK Wallbox UNI Push Article no LK Wall Support Wallbox UNI Push 160 and 150 c/c Article no and English LK Connection couplings Article no , Assembly LK Wallbox UNI Push can, due to its unique design, be assembled on a wall with at least 45 mm studs, both in the back and the front edge of the wall, depending on the method of construction. The wallbox can also be assembled on the side of a stud. As an aid for getting the correct c/c distance between two wallboxes, LK Distance template is available for LK Wallbox UNI Push (Article no ). This is made of plastic and provides the following c/c distances; 160, 150 and 100 mm. With LK Wall Support Wallbox UNI Push 160 and 150 (Article no ), in 1.25 mm surface-treated steel plate, two wall boxes can be mounted on a stud. Always try to assemble the wallbox so that the shank is as short as possible, this facilitates any replacement of the pipe. This product conforms to the Swedish industry rules on Safe Water Installation. LK Systems guarantees the functionality of the product if the industry rules and the assembly instructions are followed. LK Potable Water System is approved according to the Nordtest method NT VVS 129. EN.29.C (8)

26 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push 1. Check that all the parts on the wallbox are whole prior to assembly. If any part is damaged, it must be replaced. 3.1 Fasten the wallbox with the supplied screws. The wallbox should always be attached against the nogging piece, stud or Wet-Room-Wall 2012 (Safe Water-wall). Proceed to step Start by mounting LK PE -X Universal Pipe according to step 4 and follow the installation instructions to step 12. Then the box must be screwed with the supplied screws. The wallbox should always be attached against the nogging piece, stud or Wet-Room-Wall 2012 (Safe Waterwall). English 2. Drill a hole of diameter 54 mm. The wallbox can be fastened in many different ways: Note! The wallbox may never be attached only in plaster. 4. Adjust the length of LK PE-X Universal Pipe by cutting it perpendicular with a pipe cutter. Cut the conduit approximately 30 mm shorter for LK Wallbox UNI Push 16 than the PE-X pipe. For LK Wallbox UNI Push 20, cut the conduit approx. 40 mm shorter than the PE-X pipe. 5. Mark the insertion depth on the PE-X pipe. The insertion depth should be 23 mm on the 16 mm pipe and 27 mm on the 20 mm pipe. The yardstick at LK Smart Tool will facilitate it. 3. There are two different ways to mount the wallbox on, select 3.1 or 3.2. EN.29.C (8)

27 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push 6. Remove the sleeve coupling from the box and insert the PE-X pipe with conduit past the joint in the sleeve coupling so that at least one groove of the conduit is visible. 7. Assemble the accompanying support sleeve in the PE-X pipe. 8. LK PE-X Universal Pipe X is now inserted into the PushFit coupling with a firm rotating movement until it resists and the marking of the insertion depth is barely visible. Then pull the pipe to ensure that it is secured firmly in the coupling. To facilitate installation of LK PE-X Universal Pipe in the fitting, use LK Manual Pipe Grip Plier (Art. no ). 9. An alternative way to mount LK Wallbox UNI Push 16 is to loosen the coupling sleeve from the wallbox and draw down the sleeve over the conduit. Steps 4 and 5 must be completed. 10. Connect the PE-X conduit to the PushFit coupling according to points 7 and 8. English Note! The PushFit coupling in the box is only intended for LK PE-X Universal Pipe. Note! Note that the 20 mm coupling is not replaceable. This means that it is necessary to install a hatch for service immediately behind LK Wallbox. 11. Use tool LK SmartTool (Article no ) to push the sleeve coupling up outside the 25 conduit to the housing. Use the LK SmartTool as in the picture above so that it opens the lock clip in the sleeve coupling. Alternatively, place a piece of slitted 34 conduit (min 10 cm long) outside the 25 conduit. EN.29.C (8)

28 Assembly Instructions LK Wallbox UNI Push English 12. Assemble the sleeve coupling on the wallbox s casing with a rotating movement until it stops, so that it locks firmly. Then pull the conduit to ensure that it is secured firmly in the sleeve coupling s lock clips. Remove the LK SmartTool or piece of conduit when the mounting is completed. Ensure that at least one groove of the conduit is visible. 14. If the wall cladding is of ceramic tiles, the pipe membrane should be assembled behind the tiles and connected tightly against the wall leadthrough. LK Pipe Membrane Wallbox Push, (Article no ) can be used. The sealing layer contractor is responsible for the sealing layer s adhesive properties in accordance with the industry rules. If the wall cladding is of vinyl covering the sealing layer contractor should be responsible for sealing between the wallbox s shank and vinyl covering. 13. The pressure testing plug is fitted and may NOT be used for any other purposes besides pressure testing for a limited duration (120 min). Remove the plug using a Mora knife, a 16 mm socket or screwdriver. The pressure and leakage check must be carried out according to the LK Handbook or Industry regulations Safe Water Installation. EN.29.C (8)

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 30 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se

passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin www.pax.se passad 60 fläkt - fan - vifte - puhallin MADE IN SWEDEN Bruks- och monteringsanvisning User and Installation guide Bruks- og monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohje MA D E I N S W E D E N www.pax.se

Lisätiedot

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton

SVERO Trolleys -20, -21, -24. 0,5 5 ton SVERO Trolleys -20, -21, -24 0,5 5 ton Manual SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, S-556 52 Jönköping Telephone: +46 36-31 65 70, telefax: +46 36-31 65 79 www.svero.com, E-post: info@svero.com SVERO Trolleys

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EMINENT-E 100 INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS EMINENT-E 100 R MOS 1213-1 EVH-15: 100 231130 SE FI GB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ASENNUS- JA HOITO-OHJEET INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Kontrollera att vatten finns i beredaren innan den inkopplas.

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Installation and Maintenance Guide 583120/583125

Installation and Maintenance Guide 583120/583125 Installation and Maintenance Guide 583120/583125 583120/583125 Sähkötoiminen pyyhekuivain/ Electrical towel dryer/elvärmd handdukstork 1. 2. 3. min. 1,2 m 4 x 90 min. 0,6 m 4. 5. 6. 90 6 mm 5. 6. 4 x 4

Lisätiedot

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 50. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 50 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning

IDL 70. Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk. Diskmaskin Instruktioner för installation och användning IDL 70 Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation

Lisätiedot

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board

Monteringsanvisning Ebeco Quick Board SE Monteringsanvisning Ebeco Quick Board Tack för att du valde Ebeco. Lycka till med användandet av din snösmältningsanläggning. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av den i lång tid framöver. För att

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI)

General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) P o o L e n c l o s u r e s Nova & Classic General information (EN) Allmän information (SV) Generel information (DA) Yleistä tietoa (FI) Preface - English Preface Congratulations on your purchase of a

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Externt kabinett Eksternt kabinett Ulkoinen kotelo Ver. 001-200702 Modell/Malli: HD-343-U2S Nr/Nro: 38-2360 2 Externt kabinett Artikelnummer 38-2360, modell HD-343-U2S SVENSKA

Lisätiedot

Coffee Maker. Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine. 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903. English. Svenska. Norsk. Suomi.

Coffee Maker. Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine. 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903. English. Svenska. Norsk. Suomi. Coffee Maker Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffeemaschine Deutsch English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 44-1322-1, -2, -3 CM2073H Ver. 20140903 2 Coffee Maker Art.no 44-1322-1, -2, -3 Model

Lisätiedot

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli

Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Panelsektion Siding panels/panelseksjon/paneeli Rev.nr 150116 Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Tänk

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 3 WLAN 1 2 DG201 INTERNET ECO ECO DSL GbE

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME

GET STARTED WITH YOUR SMART HOME GET STARTED WITH YOUR SMART HOME Hi! Hej! Hei! Hi! Welcome to our world of easy home automation. By using this Smart Home start-up kit from Proove you will be able to control lamps and other appliances

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot