ScanFront 330 Käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ScanFront 330 Käyttöopas"

Transkriptio

1 ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

2 Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR -kumppanina Canon Electronics Inc. on määrittänyt, että tämä tuote vastaa ENERGY STAR -ohjelman energiansäästövaatimuksia. Kansainvälisen toimistolaitteita koskevan ENERGY STAR -ohjelman tavoitteena on edistää tietokoneiden ja muiden toimistolaitteiden energiansäästöä. Ohjelma tukee sellaisten tuotteiden kehittämistä ja markkinointia, joissa on energiaa tehokkaasti säästäviä toimintoja. Se on avoin järjestelmä, johon yritykset voivat liittyä vapaaehtoisesti. Ohjelmaan kuuluu toimistolaitteita, kuten tietokoneita, näyttöjä, tulostimia, fakseja, kopiokoneita ja skannereita. Standardit ja logot ovat samanlaisia kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa. Tässä mallissa ei ole virranhallinta-asetuksia. Tehdasasetuksissa skanneri siirtyy virransäästötilaan, kun sitä ei ole käytetty 12 minuuttiin. Vaikka skannerin odotusaika ennen virransäästötilaan siirtymistä voidaan muuttaa jopa 230 minuutiksi, suosittelemme käyttämään oletusasetusta. FCC:N SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Verkkoskanneri, malli M /M /M Tämä laite on FCC:n säännösten osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat kaksi seuraavaa ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on siedettävä kaikkia ulkoisia häiriöitä myös silloin, kun häiriö voi haitata laitteen toimintaa. Huomautus: Tämä laite on testattu ja se täyttää luokan B digitaalilaitteelle asetetut rajat FCC:n säännösten osan 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on varmistaa riittävä suojaus haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa. Laite voi aiheuttaa häiriöitä radioviestintään, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, että kaikissa asennuksissa vältyttäisiin häiriöiltä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, minkä voi todeta käynnistämällä ja sammuttamalla laitteen, käyttäjä voi yrittää poistaa häiriöitä seuraavilla toimenpiteillä: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. Kytke laite eri virtapiirin pistorasiaan kuin mihin vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/ tv-mekaanikolta. Suojatun kaapelin käyttö on välttämätöntä, jotta laite täyttää luokan B rajat FCC:n säännösten osan 15 alaosan B mukaisesti. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, ellei oppaassa ole toisin ilmoitettu. Jos sellaisia muutoksia tehdään, sinulta voidaan evätä oikeus laitteen käyttöön. Canon U.S.A. Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747, USA Puh RADIOHÄIRIÖITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET (120 V:n malli) Tämä digitaalilaite ei ylitä luokan B radiohäiriöpäästörajoja, jotka on määritelty Kanadan teollisuusministeriön (Industry Canada) häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevassa Digital Apparatus -nimisessä ICES-003-standardissa. RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE (120 V:n mallit) Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB-003 édictée par l Industrie Canada. Vain Kalifornia, USA Laitteen mukana tuleva akku sisältää perkloraattimateriaalia saattaa vaatia erityiskäsittelyä. Katso lisätiedot osoitteesta hazardouswaste/perchlorate/.

3 Vain Euroopan unioni (ja ETA) Tämä symboli tarkoittaa, että WEEE-direktiivin (Direktiivi 2002/96/EY) ja asuinmaasi lakien mukaan tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote on vietävä sitä varten tarkoitettuun jätepisteeseen, vaihdettava uuteen ostaessasi vastaavan tuotteen tai toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tämänkaltaisen jätteen väärä käsittely voi olla vahingoksi luonnolle ja terveydelle, koska sähkö- ja elektroniikkaromu voi sisältää vaarallisia aineita. Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, tuet luonnonvarojen säästäväistä käyttöä. Lisätietoja vanhojen laitteiden kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta, hyväksytystä WEEE-ohjelmasta tai jätehuoltoyhtiöstä. Lisätietoja WEEE-tuotteiden palauttamisesta ja kierrätyksestä on osoitteessa (ETA: Norja, Islanti ja Liechtenstein) Mallien nimet Seuraavat nimet on saatettu ilmoittaa turvallisuusmääräyksiä varten kullakin verkkoskannerin markkina-alueella. ScanFront 330: malli M Tavaramerkit Canon ja Canon-logo ovat Canon Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja ne saattavat lisäksi olla tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä muissa maissa. imageformula on Canon Electronics Inc. -yhtiön tavaramerkki. Microsoft, Windows, Internet Explorer ja Active Directory ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe, Acrobat ja Adobe Reader ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tässä mainitut tuotteet ja yhtiöiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Vastuuvapauslausekkeet Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. CANON ELECTRONICS INC. EI MYÖNNÄ TÄLLE MATERIAALILLE TÄSSÄ MAINITUN LISÄKSI MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI PATENTTIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. CANON ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI VAROJEN MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN MATERIAALIN KÄYTTÄMISESTÄ. CANON ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TÄLLÄ LAITTEELLA SKANNATTUJEN ASIAKIRJOJEN TALLENNUKSESTA TAI KÄSITTELYSTÄ TAI SKANNATUN KUVATIEDON TALLENNUKSESTA TAI KÄSITTELYSTÄ. JOS AIOT HÄVITTÄÄ ALKUPERÄISET SKANNATUT ASIAKIRJAT, SINÄ ASIAKKAANA OLET VASTUUSSA SKANNATTUJEN KUVIEN TARKISTAMISESTA JA TIEDON EHJYYDEN VARMISTAMISESTA. CANON ELECTRONICS INC.:N ENIMMÄISVASTUU TÄMÄN TAKUUN PUITTEISSA RAJOITTUU TAKUUN KATTAMAN TUOTTEEN OSTOHINTAAN.

4 Tekijänoikeudet libtiff Copyright (c) Sam Leffler Copyright (c) Silicon Graphics, Inc. Tämän ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen käyttö, kopioiminen, muokkaaminen, jakelu ja myyminen mihin tahansa tarkoitukseen annetaan veloituksetta edellyttäen, että (i) edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus näkyy kaikissa ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen kopioissa ja (ii) että Sam Lefflerin ja Silicon Graficsin nimiä ei käytetä missään ohjelmistoon liittyvässä mainonnassa tai julkisuudessa ilman erityistä Sam Lefflerin ja Silicon Graphicsin etukäteen antamaa lupaa. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA, EPÄSUORIA TAI MUITA TAKUITA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAM LEFFLER TAI SILICON GRAPHICS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ ONKO VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA ILMOITETTU, TAI MILLÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄLLÄ TAI SIITÄ JOHTUVALLA VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA. libjpeg Jotkin tämän ohjelmiston osat perustuvat osittain Independent JPEG Group -yhtiön työhön. MD5 Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright (c) , Paul Johnston & Contributors Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksien kanssa tai ilman on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: Lähdekoodin uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. Binäärimuotoisen uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke jaon yhteydessä annettavissa asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa. Tekijän nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta pohjautuvien tuotteiden tukemiseen tai mainontaan ilman erityistä kirjallista lupaa. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJA TAI AVUSTAJA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, TYYPILLISISTÄ TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET TAI MILLÄÄN VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS

5 (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY), JOKA JOHTUU MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄSTÄ TAI SIITÄ JOHTUVASTA TAVASTA, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. Copyright (c) , RSA Data Security, Inc. Laadittu Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjelmiston kopiointiin ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että se merkitään RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan tähän ohjelmistoon tai sen toimintaan. Johdannaisten teosten luomiseen ja käyttöön oikeuttava lisenssi myönnetään edellyttäen, että kyseiset johdannaiset teokset merkitään maininnalla Alkuperä RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm kaikessa materiaalissa, jossa mainitaan tai viitataan johdannaisiin teoksiin. RSA Data Security, Inc. ei anna vakuutuksia tämän ohjelmiston soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai tämän ohjelmiston soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Se toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita. Nämä ilmoitukset on säilytettävä tämän dokumentaation ja/ tai ohjelmiston kaikkien osien kaikissa kopioissa. Hg TÄMÄN LAITTEEN SISÄLLÄ OLEVA Hg-LAMPPU (-LAMPUT) SISÄLTÄÄ ELOHOPEAA, JA SE TÄYTYY TOIMITTAA KIERRÄTYKSEEN TAI HÄVITTÄÄ PAIKALLISTEN TAI VALTAKUNNALLISTEN LAKIEN MUKAISESTI. Opera tai Opera Software ovat Opera Software ASA:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Norjassa tai muissa maissa. OPERA SOFTWARE ASA:N JA KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAN TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS JA HUOMAUTUKSET I. Opera Software ASA:n selain/selainmoottori Opera Software ASA:n Opera Browser-selain. Copyright Opera Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan. Opera ja sen toimittajat eivät anna mitään ohjelmistoa koskevia nimenomaisia tai epäsuoria lakisääteisiä tai muita takuita, rajoituksetta mukaan lukien toimivuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen tai patenttien loukkaamattomuutta koskevat takuut. II. OperaRBrowser-selainmoottorin sisältämiä kolmannen osapuolen komponentteja koskevat vaaditut huomautukset: 1. David Gayn binääri-desimaalimuunnoskoodi (dtoa ja strtod) Tämän ohjelmiston on laatinut David M. Gay. Copyright (c) 1991, 2000, 2001 Lucent Technologies. Tämän ohjelmiston käyttö, kopioiminen, muokkaaminen ja jakelu on luvallista veloituksetta edellyttäen, että koko tämä ilmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmistokappaleisiin, jotka ovat tai sisältävät tämän ohjelmiston tai sen muunnoksen, sekä kaikkiin tällaisten ohjelmistojen oheisasiakirjojen kappaleisiin. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. OHJELMISTON LAATIJA JA LUCENT EIVÄT ENNEN KAIKKEA ANNA MITÄÄN TAKUITA TÄMÄN OHJELMISTON MYYTÄVYYDESTÄ TAI SEN SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

6 2. OpenSSL 0.9.8e (aiemmin SSLeay) OpenSSL Toolkit on edelleen kaksoislisenssin alainen, jolloin siihen sovelletaan sekä OpenSSL-lisenssin että alkuperäisen SSLeay-lisenssin ehtoja. Varsinaiset lisenssitekstit ovat luettavissa jäljempänä. Itse asiassa molemmat lisenssit ovat BSD-tyyppisiä vapaita ohjelmistolisenssejä. Jos OpenSSL: ään liittyviä lisenssiongelmia ilmenee, ota yhteys osoitteeseen OpenSSL-lisenssi Copyright (c) OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksien kanssa tai ilman on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuotoisen uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke jaon yhteydessä annettavissa asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa. 3. Kaikissa mainosmateriaaleissa, joissa on maininta tämän ohjelmiston ominaisuuksista tai sen käytöstä, on oltava seuraava ilmoitus: Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käyttöön OpenSSL Toolkitissä. (http://www.openssl.org/) 4. Nimiä OpenSSL Toolkit and OpenSSL Project ei saa käyttää tähän ohjelmistoon pohjautuvien tuotteiden tukemiseen tai mainontaan ilman erityistä kirjallista lupaa. Jos tarvitset kirjallisen luvan, ota yhteys osoitteeseen 5. Tähän ohjelmistoon pohjautuvia tuotteita ei saa kutsua nimellä OpenSSL, eikä OpenSSL saa esiintyä niiden nimissä ilman OpenSSL Projectin kirjallista lupaa. 6. Minkä tahansa muotoisessa uudelleenjaossa on säilytettävä seuraava ilmoitus: Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käyttöön OpenSSL Toolkitissä. (http://www.openssl.org/) OpenSSL PROJECT TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OpenSSL PROJECT TAI SEN AVUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANKAISEVISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET TAI MILLÄÄN VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY), JOKA JOHTUU MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄSTÄ TAI SIITÄ JOHTUVASTA TAVASTA, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. Tuote sisältää Eric Youngin kirjoittaman salausohjelmiston Tuote sisältää Tim Hudsonin kirjoittaman ohjelmiston

7 Alkuperäinen SSLeay-lisenssi Copyright (C) Eric Young Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä pakkauksessa on sovellettu SSL:ää, ja sen on kirjoittanut Eric Young Sovellus on kirjoitettu siten, että se noudattaa Netscapen SSL:ää. Tämä kirjasto on vapaa käytettäväksi kaupallisessa ja epäkaupallisessa tarkoituksessa, kunhan seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat ehdot pätevät kaikkeen tämän jakelun sisältämään koodiin, olipa kyseessä esimerkiksi RC4-, RSA-, lhash- tai DES-koodi, ei pelkästään SSL-koodi. Tähän jakeluun liitettyä SSL-dokumentaatiota koskevat samat tekijänoikeusehdot, paitsi että oikeudet omistaa Tim Hudson Tekijänoikeudet säilyvät Eric Youngilla, ja näin ollen koodissa olevia tekijänoikeusilmoituksia ei saa poistaa. Jos pakkausta käytetään tuotteessa, Eric Youngille on käytettyjen kirjaston osien laatijan ominaisuudessa annettava tunnustus. Tunnustus voi olla tekstimuodossa ohjelmaa käynnistettäessä tai pakkauksen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa (verkko- tai tekstidokumentaatiossa). Uudelleenjakaminen ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksien kanssa tai ilman on sallittu edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjaon täytyy sisältää tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuotoisen uudelleenjaon täytyy sisältää edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus, ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapautuslauseke jaon yhteydessä annettavissa asiakirjoissa ja/tai muissa materiaaleissa. 3. Kaikissa mainosmateriaaleissa, joissa on maininta tämän ohjelmiston ominaisuuksista tai sen käytöstä, on oltava seuraava ilmoitus: Tuote sisältää Eric Youngin kirjoittaman salausohjelmiston Sana salaus voidaan jättää pois käytettävistä kirjaston jämistä, jos ne eivät liity salaukseen :-). 4. Jos sisällytät Windowsille tarkoitettua koodia (tai sen johdannaisia) sovellushakemistosta (sovelluskoodi), mukaan on liitettävä seuraava huomautus: Tuote sisältää Tim Hudsonin kirjoittaman ohjelmiston ERIC YOUNG TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON SELLAISENAAN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN, NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNTIIN TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KIRJOITTAJA TAI AVUSTAJA EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANKAISEVISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ TAI TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, KUINKA NE OVAT AIHEUTUNEET TAI MILLÄÄN VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISELLA PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, EHDOTON VELVOLLISUUS TAI RIKKOMUS ( MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY), JOKA JOHTUU MISTÄÄN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI

8 SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄSTÄ TAI SIITÄ JOHTUVASTA TAVASTA, VAIKKA KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU. Minkään tämän koodin julkisesti saatavilla olevien versioiden tai johdannaisten lisenssi- ja jakeluehtoja ei voi muuttaa. Tämä tarkoittaa, että koodia ei voida kopioida ja sisällyttää toiseen jakelulisenssiin [mukaan lukien GNU:n yleiseen lisenssiin]. Copyright 2013 by CANON ELECTRONICS INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää tai lähettää millään tavalla tai missään muodossa sähköisesti tai mekaanisesti mukaan lukien kopioiminen, tallentaminen ja jollakin muulla tiedontallennusjärjestelmällä tai tietojen noutojärjestelmällä ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa, jonka myöntää CANON ELECTRONICS INC.

9

10 Johdanto Kiitos, kun ostit tämän Canon imageformula ScanFront 330 -verkkoskannerin. Ennen kuin käytät skanneria, tutustu laitteen ominaisuuksiin lukemalla tämä opas huolella. Näin voit hyödyntää laitteen lukuisia toimintoja. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tietoa ScanFront 330 -skannerista ScanFront 330 on verkkoskanneri, jota voidaan käyttää liittämättä laitetta tietokoneeseen. Voit siirtää ScanFront 330 -verkkoskannerilla skannattua kuvatietoa palvelintietokoneella tai verkossa olevalla asiakastietokoneella tai FTP-palvelimella* olevaan jaettuun kansioon, tai se voidaan lähettää tulostimeen tulostusta varten** tai sähköpostilla tai Internet-faksipalvelulla ulkopuoliseen kohteeseen. Jos skanneria käytetään muualla kuin verkkoympäristössä, kuvatiedostot voidaan tallentaa myös USB-muistiin. * Jotta kuvatiedostoja voidaan lähettää jaettuun kansioon eri verkkosegmentissä olevalle tietokoneelle, laitteen mukana toimitetun ScanFront Service -ohjelmiston tulee olla asennettuna verkossa olevalle tietokoneelle. ** Jotta kuvatiedostoja voidaan lähettää tulostimelle, laitteen mukana toimitetun ScanFront Service -ohjelmiston tulee olla asennettuna verkossa olevalle tietokoneelle. Jaettu kansio (palvelintietokone, asiakastietokone) Verkko Tallenna tiedosto Tulostin FTP-palvelin Tallenna tiedosto Lähetä sähköposti Postipalvelin Internet-faksipalveu ScanFront USB-muisti Kaavio ScanFront-skannerista i

11 Skannerin oppaat Canon ScanFront 330 -verkkoskannerin mukana toimitetaan seuraavat oppaat. Muista lukea nämä oppaat huolella ennen skannerin käyttöä. Asetus- ja käyttöopas (tämä opas)* Asetusopas Tässä kuvataan skannerin asetukset skannausta varten. Tee ScanFrontin käyttöönottoasetukset asetusoppaan mukaisesti. Tarkempia tietoja ScanFront-skannerista löytyy Käyttöoppaasta ja ScanFront 300/300P/330 -skannerin KÄYTTÖOHJEISTA (sähköiset oppaat). Käyttöopas Sisältää yleiskatsauksen skannerin toiminnoista ja selostuksen ScanFront-skannerin perustoiminnoista. Tarkempia tietoja ScanFrontin asetuksista löytyy ScanFront 300/300P/330 -skannerin KÄYTTÖOHJEISTA (sähköinen opas). * Asetus- ja käyttöoppaan painettu versio voi vaihdella käyttöalueen mukaan. Asetus- ja käyttöoppaan muun kieliset PDF-versiot löytyvät sovelluslevyltä. KÄYTTÖOHJEET: Sähköinen opas Tässä kerrotaan kuinka skanneria käytetään, ja siinä on skannerin asetusten määrittämistä koskevat ohjeet sekä käsittelyä, huoltoa ja vianmääritystä koskevia tietoja. Tämä opas löytyy PDF-tiedostona sovelluslevyltä, ja sen lukeminen vaatii Adobe Reader -ohjelmiston. (Adobe Reader -ohjelmiston voi ladata Adoben verkkosivuilta.) Tässä oppaassa käytetyt symbolit Seuraavilla symboleilla on merkitty toimenpiteet, rajoitukset, käytön varotoimet ja ohjeet, joita on noudatettava turvallisuuden vuoksi. VAROITUS Varoittaa toimenpiteistä, jotka voivat väärin suoritettuina johtaa käyttäjän kuolemaan tai loukkaantumiseen. Varmista skannerin turvallinen käyttö noudattamalla näitä varoituksia joka tilanteessa. HUOMIO Varoitus toimista, jotka voivat väärin tehtyinä aiheuttaa henkilövammoja tai omaisuusvahinkoja. Varmista skannerin turvallinen käyttö noudattamalla näitä varoituksia joka tilanteessa. Varoittaa käyttövaatimuksista ja -rajoituksista. Muista lukea nämä kohdat huolellisesti. Niitä noudattamalla osaat käyttää skanneria oikein ja estää skannerin vahingoittumisen. Vinkki Selventää laitteen toimintaa tai sisältää lisätietoja toimenpiteestä. Näiden kohtien lukeminen on erittäin suositeltavaa. ii

12 Tämän oppaan rakenne Tämä opas sisältää seuraavat kappaleet. Luku 1 Ennen käyttöä Tämä kappale sisältää yleiskuvauksen ScanFrontskannerista. Luku 2 Käsittely Tässä kappaleessa kerrotaan minkätyyppisiä asiakirjoja voidaan skannata sekä skannerin perustoiminnot. Luku 3 Käyttötoimenpiteet Tässä kappaleessa kuvataan skannerin perustoiminnot. Luku 4 Verkkovalikko (käyttäjätila) Tässä kappaleessa kuvataan verkkovalikko asetusten määrittämistä varten. Luku 5 Vianmääritys Tässä kappaleessa kerrotaan, mitä ongelmatilanteissa tai varoitusviestin näkyessä tulee tehdä. Luku 6 Hakemisto iii

13 Sisällysluettelo Johdanto... i Skannerin oppaat...ii Tässä oppaassa käytetyt symbolit...ii Tämän oppaan rakenne... iii Luku 1 Ennen käyttöä 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Asennuspaikka Virta Skannerin siirtäminen Käsittely Hävittäminen Osien nimet ja toiminnot Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot Sivu ja takapuoli Luku 2 Käsittely 1. Asiakirjat Tavallinen paperi Käyntikortti Kortti Skannerin valmistelu Asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotason valmistelu Syötön valintavipu USB-liitäntä Asiakirjojen asettaminen Asiakirjan asettaminen Taitetun asiakirjan asettaminen Pitkän asiakirjan asettaminen Kortin asettaminen Paperitukoksen tai kahden arkin syöttövirheen selvittäminen Luku 3 Käyttötoimenpiteet 1. Skannerin toimintakaavio Virran kytkeminen päälle ja pois Virran kytkeminen Virran kytkeminen pois Kirjautumisnäyttö Kirjautumisnäyttötyypit Palvelintodennusta käytettäessä Listalta kirjautuminen Näppäilemällä kirjautuminen Kirjautumisen jälkeen näkyvä näyttö Aloitus-näyttö Tehtäväpainike-näyttö Käyttäjäasetukset-näyttö Muuta salasana Skannaustoimenpiteet Skannaaminen Aloitus-näytöstä Skannaaminen Tehtäväpainike-näytöstä Osoitteen valinta -näyttö USB-muisti-näyttö Tulostusasetukset-näyttö Skannaaminen Osoitteiden rekisteröiminen ja muokkaaminen Uuden osoitteen rekisteröiminen Osoitteen muuttaminen Osoitteen kopioiminen Skannaus-/Lähetysvalinnat Skannausasetukset Tiedostomuodot PDF-tiedostojen suojausasetukset Delivery Options (Lähetysvalinnat) iv

14 Luku 4 Verkkovalikko (käyttäjätila) 1. Verkkovalikon yleiskatsaus Verkkovalikkoon kirjautuminen User Settings (Käyttäjäasetukset) User Settings (Käyttäjäasetukset) Osoitekirja-asetukset Uusien osoitteiden rekisteröiminen Osoitteiden kopioiminen Osoitekirjojen vieminen ja tuominen Tehtäväpainikeasetukset Uusien tehtäväpainikkeiden määrittäminen Skannausasetusten yleiskatsaus Tehtäväpainikkeiden kopioiminen Töiden muokkaaminen Tehtäväpainikkeiden vieminen ja tuominen Luku 5 Vianmääritys 1. Vianmääritys Luku 6 Hakemisto 1. Hakemisto v

15 Luku 1 Ennen käyttöä 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Asennuspaikka Virta Skannerin siirtäminen Käsittely Hävittäminen Osien nimet ja toiminnot Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot Sivu ja takapuoli...1-6

16 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita Varmistaaksesi skannerin turvallisen käytön muista lukea alla olevat turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet. Asennuspaikka Asennuspaikan ympäristö vaikuttaa skannerin toimintaan. Varmista, että skannerin asennuspaikka täyttää seuraavat ympäristövaatimukset. Skannerin ympärille täytyy jättää riittävästi tyhjää tilaa toimintaa, huoltoa ja ilmanvaihtoa varten. Vähintään 40 cm Vähintään 60 cm Konetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle. Jos tätä ei voida välttää, pidä skanneri varjossa käyttämällä verhoja. Vältä paljon pölyä kerääviä paikkoja. Vältä lämpimiä tai kosteita paikkoja, kuten vesihanojen, vedenlämmittimen ja ilmankostuttajien läheisyyttä sekä paikkoja, missä saattaa olla ammoniakin, tinnerin tai muiden tulenarkojen kemikaalien höyryjä. Vältä tärinälle altistuvia paikkoja. Vältä altistamasta skanneria nopeille lämpötilanmuutoksille. Jos huone, johon skanneri asennetaan, on kylmä, mutta lämmitetään nopeasti, vesipisaroita (kondensaatiota) saattaa muodostua skannerin sisälle. Tämä voi heikentää skannauslaatua merkittävästi. Seuraavat olosuhteet ovat suositeltavia parhaan skannauslaadun takaamiseksi: Huoneen lämpötila: 10 C - 32,5 C (50 F - 90,5 F) Kosteus: 20 % - 80 % suhteellinen kosteus Vältä asentamasta skanneria lähelle magneettikenttää muodostavia laitteita (esim. kaiuttimet, televisio tai radio). Virta Liitä vain virtalähteeseen, jonka nimellisjännite on 120 V ja taajuus 60 Hz tai jonka nimellisjännite on V ja taajuus 50/60 Hz käyttöalueesta riippuen. Älä liitä muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan skannerin kanssa. Jatkojohtoa käytettäessä täytyy varmistaa, että jatkojohdon määritykset vastaavat skannerin vaatimuksia. Vaihtovirtasovitinta ei saa koskaan yrittää purkaa tai muuttaa millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista. Virtajohto ja vaihtovirtasovitin voivat vioittua, jos niiden päälle astutaan usein tai jos niiden päälle asetetaan painavia esineitä. Vioittuneen virtajohdon ja vaihtovirtasovittimen käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden, kuten tulipalon tai sähköiskun. Virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on kiepillä. Älä vedä virtajohdosta. Irrota virtajohto seinästä vetämällä pistokkeesta. Pidä pistokkeen ympäristö vapaana esineistä, niin että pistoke on helppo irrottaa hätätilanteessa. 1 2

17 Käytä skannerin kanssa vain sen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta. Älä myöskään käytä skannerin mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta muiden sähkölaitteiden kanssa. Malli: MG Jos sinulla on virransyöttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canonjälleenmyyjään tai -huoltoedustajaan. Skannerin siirtäminen Kun siirrät skanneria, pidä siitä aina kiinni kummallakin kädellä, jotta skanneri ei pääse putoamaan. Skanneri painaa noin 3,6 kg. Ennen kuin siirrät skanneria, varmista, että asiakirjataso on kiinni ja liitäntäkaapeli ja vaihtovirtasovitin kytketty irti. Jos skanneria siirretään näiden ollessa kytkettyinä, pistokkeet ja liittimet saattavat vahingoittua niihin kohdistuvan liiallisen voiman takia siirtämisen yhteydessä. Käsittely VAROITUS Huomioi seuraavat asiat skannerin käytössä. Tämän ohjeen laiminlyönnistä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä, aerosolisuihkeita tai muita tulenarkoja aineita skannerin läheisyydessä. Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa tai vaihtovirtasovitinta äläkä tee niihin muutoksia. Älä aseta virtajohdon tai vaihtovirtasovittimen päälle painavia esineitä äläkä vedä tai taivuta virtajohtoa liian voimakkaasti. Älä koskaan kytke virtajohtoa märin käsin. Älä liitä skanneria moniosaiseen jatkopistorasiaan. Älä tee virtajohtoon solmua tai laita sitä kiepille, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kun kytket virtajohdon kiinni, tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla pistorasiaan. Älä käytä muita kuin tämän skannerin mukana toimitettuja virtajohtoja ja vaihtovirtasovittimia. Älä koskaan yritä purkaa skanneria tai muuntaa sitä millään tavalla. Älä koskaan yritä purkaa vaihtovirtasovitinta tai muuntaa sitä millään tavalla, sillä se on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä käytä laitteen lähellä tulenarkoja aerosolisuihkutteita. Kun puhdistat skanneria, sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista skanneri kevyesti kostutetulla liinalla, joka on puristettu lähes kuivaksi. Älä koskaan käytä alkoholia, bentseeniä, tinneriä tai muita tulenarkoja aineita. Jos skannerista kuuluu outoa ääntä, tai siitä tulee savua, lämpöä tai outoja hajuja tai jos se ei toimi tai jotakin muuta poikkeavaa esiintyy sitä käytettäessä, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja kysy lisäohjeita. Älä pudota skanneria tai altista sitä voimakkaille iskuille tai tärähdyksille. Jos skanneri vahingoittuu, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Ennen kuin skanneri siirretään, muista sammuttaa virta ja irrottaa pistoke pistorasiasta. 1 Ennen käyttöä 1 3

18 HUOMIO Älä asenna skanneria epävakaalle tai kaltevalle alustalle tai tärisevään paikkaan, sillä tällöin skanneri voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai skanneri voi vahingoittua. Älä tuki ilmanottoaukkoja. Jos näin tehdään, skanneri saattaa ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalovaaran. Älä koskaan laita pieniä metalliesineitä, esimerkiksi niittejä, paperiliittimiä tai koruja, skannerin päälle. Ne saattavat pudota skannerin sisälle ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskun vaaran. Jos tällaisia esineitä putoaa skannerin sisälle, sammuta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota sitten yhteyttä paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään tai -huoltoliikkeeseen ja sovi huollosta. Älä asenna skanneria kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Älä laita esineitä skannerin päälle, sillä ne saattavat kaatua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä käytä skanneria muulla kuin 120/ voltin vaihtovirtajännitteellä. Jos näin tehdään, siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku. Kun irrotat virtajohtoa seinästä, tartu lujasti pistokkeeseen. Älä vedä suoraan virtajohdosta, sillä johto voi vahingoittua tai sen sisäosat voivat tulla esiin, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jätä pistorasian ympärille riittävästi tyhjää tilaa, jotta virtajohto on helppo irrottaa. Jos pistokkeen ympärillä on tavaraa, sitä ei voi irrottaa hätätilanteessa. Varo, ettei vettä tai syttyviä aineita (alkoholia, tinneriä, bentseeniä jne.) pääse läikkymään skanneriin, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Katkaise virta skannerista, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi yön ajaksi. Sammuta virta, kytke vaihtovirtasovitin irti skannerista ja irrota pistoke pistorasiasta turvallisuussyistä myös silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi loman ajaksi. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua skanneriin sitä käyttäessäsi. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ole erityisen varovainen solmioiden ja pitkien hiusten kanssa. Jos jotakin tarttuu skanneriin, irrota virtajohto välittömästi ja pysäytä skanneri. Ole varovainen asettaessasi paperia skanneriin ja juuttunutta paperia poistaessasi. Paperin terävästä reunasta voi saada viiltohaavan. Hävittäminen Ennen kuin skanneri hävitetään, alusta skanneri varmistaaksesi, että tallennetut tiedot poistetaan. Kun hävität skannerin, muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja lakeja tai ota yhteyttä skannerin myyneeseen liikkeeseen. 1 4

19 2. Osien nimet ja toiminnot Alla on esitetty ScanFront-skannerin osien nimet ja niiden toiminnot. 1 Etupuoli sekä asiakirjojen syöttö- ja vastaanottotasot a Tason jatke Avaa tämä, jotta skannatut asiakirjat eivät luista pois. b Asiakirjan vastaanottotaso Avaa tämä, kun käytät ScanFront-skanneria. Jos skannattavat asiakirjat käpristyvät vastaanottotasolla, poista koko taso. (Katso s. 2-4.) c Paneeli Avaa paperitukoksen sattuessa tai huoltoa varten. (Katso s ) d Hipaisupaneeli Kosketa käyttääksesi ScanFront-skanneria. e Lukitusvipu Lukitsee paneelin. Vedä lukitusvipua itseäsi kohti avataksesi paneelin. (Katso s ) f Asiakirjaohjaimet Säädä nämä asiakirjan leveyden mukaan. (Katso s. 2-6.) g Asiakirjan syöttötaso Aseta asiakirjat tähän. (Katso s. 2-4.) h USB-liitäntä (edessä) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USBmuistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. i Virtakytkin Virta kytketään päälle tätä painamalla. (Katso s. 3-3.) * Virta kytketään pois päältä painamalla hipaisupaneelin virta pois -painiketta. j Syötön valintavipu Käytä tätä vipua, kun haluat vaihtaa asiakirjojen syöttötapaa. (Katso s. 2-5.) k Virran merkkivalo Syttyy, kun virta on päällä. (Katso s. 3-3.) Ennen käyttöä 1 5

20 Sivu ja takapuoli l USB-liitäntä (takana vasemmalla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USBmuistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. m Virtaliitäntä (24 V DC) Laitteen mukana toimitetun vaihtovirtasovittimen pistokeliitäntä. n Kensington-lukkopaikka Tähän aukkoon voidaan liittää avainketju tai lukko varkaudenestoksi. o Huoltokytkin Tämä on huoltokytkin. Tähän aukkoon ei saa laittaa mitään. p Verkkoportti (RJ-45) RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) -yhteensopivan verkkokaapelin liitäntä. q USB-liitännät (takana oikealla) USB1.1/Hi-Speed USB2.0 -yhteensopivan USBmuistilaitteen, USB-näppäimistön tai USB-hiiren liitäntä. r Tuuletusaukot 1 6

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje

DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT / DIGITAALISET MONITOIMIJÄRJESTELMÄT Turvallisuustietojen käyttöohje Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5119-03 FI

Käyttöopas NPD5119-03 FI NPD5119-03 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We

Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We Käyttöopas ADS-2100e/ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We Versio A FIN Käyttöoppaat ja niiden sijainti? Mikä opas? Mitä se sisältää? Missä se on? Pika-asennusopas Tuotteen turvaohjeet Käyttöopas Verkkokäyttäjän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN

KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW. Versio 0 FIN KÄYTTÖOPAS DCP-J925DW Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J925DW Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen

Lisätiedot

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje

LUE TÄMÄ OHJE ENSIN DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT. Pikakäyttöohje DIGITAALISET VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMÄT Pikakäyttöohje LUE TÄMÄ OHJE ENSIN Käyttöoppaiden luettelo Osa käyttöoppaista on painettuja, osa PDF-tiedostoja, jotka on tallennettu Client Utilities/User Documentation

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Ennen käytön aloittamista Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Valmistelut Suora tulostus Tulostaminen PictBridgedigikamerasta Tulostaminen Bluetoothyhteensopivasta laitteesta Tulostaminen PC:n avulla Vikailmoitukset

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ

DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ MALLI: MX-2301N DIGITAALINEN VÄRIMONI TOIMIJÄRJESTELMÄ VAROITUKSET ASENNUSVAATIMUKSET TARVIKKEET TEKNISET TIEDOT HÄVITYSOHJEET Pidä tämä opas lähettyvillä, jotta voit etsiä siitä ratkaisuja tarpeen tullen.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne.

Turvallisuus- ja tukitiedot. Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. FI Turvallisuus- ja tukitiedot Lue konsolin mukana toimitetut ohjekirjat huolella ennen käyttöä ja säilytä ne. 7010640 Varoitukset Sähköiskujen välttämiseksi koteloa ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 4 Tietokoneen peruskäyttö 5 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Tietokoneen sijoituspaikka... 5 Kaapelit... 5 Tietokoneen puhdistaminen... 5 Tietokoneen

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3

Esittely. Arvoisa asiakas, Tietoja käyttöohjeesta. Esittely 3 Käyttöohje Arvoisa asiakas, ostamalla tämän monitoimilaitteen olet valinnut korkealaatuisen PHILIPS-tuotteen. Ostamasi laie täyttää kaikki nyyaikaisen kotitoimiston mitä erilaisimmat tarpeet. Tällä laitteella

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot