Colibri Wi-Fi. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Colibri Wi-Fi. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Colibri Wi-Fi Käyttöohje Jan. 2010

2 FCC ILMOITUS (Luokka B) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laitteen toimintaa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Yhdysvaltain viestintäkomission vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan B digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyssä asennetussa järjestelmässä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Siirrä laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta. Liitä laitteisto eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. Kysy kauppiaalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta neuvoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS FCC-määräys, radiotaajuinen säteily Tämän laitteen on todettu noudattavan FCC-määräyksen radiotaajuisen säteilyn rajoja kontrolloimattomassa ympäristössä. Loppukäyttäjän tulee noudattaa erityisiä toimintaohjeita kelvollisen radiotaajuisen säteilyn määrän takaamiseksi. Tätä lähetintä ei saa kytkeä muihin lähettimiin tai antenneihin, eikä asentaa näiden lähelle. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (luokka B) Tämä tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin 2004/108/EY liittyvissä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskevissa neuvoston direktiiveissä mainittujen vaatimusten mukainen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän aineiston sisällön, sen laadun, esittämisen, kaupattavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden osalta ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta. Tässä aineistossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkastettu huolellisesti. Niissä olevat epätäsmällisyydet eivät kuitenkaan perusta vastuuta. Tässä aineistossa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. AVerMedia ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä, liitännäisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta on varoitettu. TAVARAMERKIT "AVerMedia" on AVerMedia Technologies, Inc.-yhtiön tavaramerkki (tai rekisteröity tavaramerkki) ja on AVerMedia Information Inc.-yhtiön käytössä. Kaikki muut tavaramerkit tässä aineistossa on mainittu vain selitystä varten ja kuuluvat muille yhtiöille. TEKIJÄOIKEUDET 2010 by AVerMedia Information, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa eikä millään tavalla ilman AVerMedia Information Inc.-yhtiön myöntämää kirjallista lupaa. AVerMedia Information Inc. pidättää oikeuden muuttaa sen malleja, sisältäen niiden ominaisuudet, spesifikaatiot, lisävarusteet ja kaikki tässä julkaisussa mainitut tiedot, ilman erillistä ilmoitusta. Tämän julkaisun tiedot saattavat poiketa muiden virallisten julkaisujen tiedoista. Ylirastitettu jätesäiliö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laiteromu on sen sijaan hävitettävä toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos tarvitset lisätietoja siitä, mihin laiteromu voidaan jättää kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Paristojen turvallisuustietoa - Säilytä paristot viileässä paikassa. - Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot keräyspisteisiin tai palauta ne ostopaikkaan, mikäli mahdollista. - Ota paristot pois, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Ota tyhjät paristot aina pois kaukosäätimestä. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä. Hävitä paristot turvallisesti - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. - Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium). - Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. - Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

3 VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI PALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN, ÄLÄ ALTISTA LAITTEISTOA VEDELLE TAI KOSTEUDELLE. HUOMIO HAVAITESSASI VAURIOITA, PUUTTEITA TAI SOPIMATONTA SISÄLTÖÄ, OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI. TAKUU MITÄTÖITYY JOS TUOTTEESEEN TEHDÄÄN MUUTOKSIA. HUOMIO - OHJETTA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. - TIETOJA TULEE PITÄÄ VAIN VIITTEELLISINÄ.

4 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto Pakkauksen sisältö Lisävarusteet Ominaisuudet Tekniset tiedot Etupaneeli Takapaneeli Laitteiston asennus Kovalevyn asennus Laitteiden kytkennät Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Luku 2 Tallentimen käyttö Tallentimen ohjaus Tallentimen käyttöönotto IP-kameroiden yhdistäminen Langattomasti Ethernet-kaapelilla Kovalevyn alustus Katselutila Emap-kartat Emapin asetukset Emapin käyttäminen Tapahtumamuisti Toistotila Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Kirjanmerkin lisääminen tallennettuun videoon Haku tapahtuman mukaan Luku 3 Tallentimen asetukset Perusasetukset-tila Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Langattoman IP-kameran asetukset Kamera-asetukset etätalletimella Tallennusasetukset Verkkoasetukset Aikatauluasetukset Varmuuskopiointi Varmuuskopiointitiedoston toistaminen QPlayer-ohjelmalla Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen... 41

5 3.7.3 Haku tapahtuman mukaan Hälytyssisäänmenon asetukset Releulostulon asetukset Hälytysasetukset Käyttäjäasetukset Luku 4 USB-toistokonsoliohjelma Suositellut laitteistovaatimukset Toistokonsolin asentaminen Toistokonsolin käyttö Videoleikkeen tallentaminen Videotiedoston toistaminen kovalevyltä Varmuuskopiointitiedoston (*.dvr) toistaminen Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi Luku 5 ImageVerification-ohjelma Vesileiman tarkastaminen Luku 6 ienhance-videonmuokkausohjelma istable-värinänpoistotoiminto Luku 7 Etäkäyttö web-selaimella WebViewer Etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Etäkonsoli Asetukset Etätoisto Paikallinen toisto Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Visuaalinen haku Reaalitoisto Ladatun tiedoston toisto Luku 8 Tallentimen käyttö matkapuhelimella PDAViewer-ohjelma Asenna PDAViewer ActiveSync-yhteydellä Asenna PDAViewer Internetistä PDAViewer-ohjelman käyttö Toistaminen PDAViewer-ohjelmalla JAVAViewer-ohjelma Asenna JAVAViewer JAVAViewer-ohjelman käyttö... 89

6 Luku 9 Web-työkalut Dispatch-palvelin Käynnistä Dispatch Remote Setup-ohjelma Lisää tallennin Tallentimen etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Remote Backup-ohjelma Varmuuskopiointi tallentimelta: Liite A Verkkotunnukset rekisteröinti

7 Luku 1 Johdanto Colibri Wi-fi on joka kodin ja joka paikan langaton kameravalvontapaketti. Kamerat tarvitsevat vain sähköä pistorasiasta ja valvontayhteys on valmis. Kamerat voidaan sijoitella halutusti tarpeen mukaan; vaikka joka päivä valvomaan eri kohdetta. Colibri Wi-Fi voidaan kytkeä kodin tai yrityksen lähiverkkoon ja tarkastella valvontakuvaa netin kautta mistä tahansa. Sovelluskaavio 1

8 1.1 Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö kahdessa osassa tallennin ja langaton IP-kamera. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Colibri tallennin (2) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (3) Pika-asennusohje (4) Verkkovirtajohto (5) Verkkomuuntaja (6) Sisäisen kovalevyn pidike (sisältää 8 ruuvia) (7) Antenni x 2 (8) Optinen USB-hiiri (1) (2) (3) (4) (5) (6) i Langattomien IP-kameroiden määrä (1-4) riippuu ostetusta tallenninpaketista. (1) Langaton IP-kamera (2) Verkkomuuntaja (3) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (4) Antenni (5) Kamerajalusta (sisältää ruuvit) (6) RJ-45 Ethernet-kaapeli i Havaitessasi vaurioita, puutteita tai sopimatonta sisältöä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 2

9 1.1.1 Lisävarusteet Kaukosäädin Kosketusnäyttö 1.2 Ominaisuudet Avainominaisuudet - Esikonfiguroidut WPS-asetukset kameran nopeaan kytkemiseen - Sisältää 1,3M langattoman IP-kameran - Sisältää hiiren kaikkien toimintojen ohjaamiseen - Kompaktin kokoinen ahtaisiinkin paikkoihin - Sisäänrakennettu kovalevy ja esata-portti ulkoisen kovalevyn liittämiseen - Linux-käyttöjärjestelmä Windows-tyylisellä käyttöliittymällä - LAN-portti verkkosovelluksiin - Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa - Nykyaikainen Plug & Play tekniikka Älykäs ja nopea konfigurointi - WPS-tuki kameran automaattiseen yhdistämiseen - Ei vaikeita asetuksien muuttamisia järjestelmän käynnistämiseksi IP-video - 4-kanavainen verkko (langaton) videoliitäntöihin - 4-kanavainen verkko (langaton) audioliitäntöihin - Videon pakkaus: MJPEG, MPEG4 Näyttö - VGA-ulostulo 1024x768 resoluutiolla - Valittavissa eri näyttömuotoja - Kanavien vaihto yhdellä painikkeella - Automaattinen reaalikuvien kierto - Optimoidut limitysvalinnat Tallennus - VGA-tallennuksen kuvanopeus: 100 kuvaa sekunnissa - Tallennustilat: jatkuva-, älykäs-, liike-, hälytys-, manuaalitallennus - Kaikki tallennustilat voidaan aikatauluttaa - Nopea kuvankaappaus sekä reaalikuvasta että tallennetusta kuvasta - Esitallennus 10 sekuntiin asti - Haku & toisto & varmuuskopiointi - Toisto 2, 4, 8, 16, 32, 1/2, 1/4, 1/8 nopeuksilla eteenpäin ja taaksepäin - Nopea toisto valitun päivämäärän, ajan, kameran, tapahtuman, näkymän ja lokitiedoston mukaan - Tehokas näkymähaku ja älykäs haku - Kehittynyt tapahtumamuistin selaus hälytyksen, tapahtuman, toiminnon, järjestelmä- ja verkkotapahtuman mukaan 3

10 - CD-R/RW/DVD-R/RW -levyjen nopea polttaminen Videon kehitys - ienhance-ohjelmalla voit parantaa tallennetun videokuvan laatua - istable-toiminnolla voit helposti vähentää videokuvan värinää - Remote Access - Central Management System (CM3000/CM3000 Gold) - Etäasetukset - Etäkonsoli - WebViewer - PDAViewer / JavaViewer - 3GViewer (Dispatch Serverin kautta) E-map - Näyttää kameroiden, ilmaisimien ja releiden paikat - Tallennettavia karttoja 8 kpl Hälytysilmoitus - - SMS - Tallentamisen aloitus - Ohjaa IP-kameran ulostuloa - Lähetä video CMS:ään, ym. - Käynnistää Emapin Muut - Vahtikoiratoiminto estää odottamattomia järjestelmähäiriöitä - USB-portti järjestelmän nopeaan ja helppoon päivittämiseen - Ilmainen DDNS-palvelu 4

11 1.3 Tekniset tiedot Malli COL-WIFI-1 / COL-WIFI-4 Käyttöjärjestelmä Linux Videon pakkaus MPEG4 / MJPEG Video sisään / ulos 4 / 1 Video ulostulo VGA Audio sisään / ulos 4 / 1 Sisäänmeno / relelähtö 4 / 1 IP-kameran resoluutio 1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120 Tallennusnopeus Salauskeino Pakkauksen sisältö Kovalevyjen määrä 100 kuvaa sekunnissa WPA / WPA2 Tallennin, IP-kamera (CMOS) ja Hiiri 1 sisäinen SATA HDD ja 1 esata-portti ulkoiselle HDD:lle Varmuuskopiointi USB 2.0 portti x 3 LAN Portit Tallennustila Etäkäyttö Dual Gigabit LAN-portti Jatkuva, liike-, ilmaisin-, tapahtuma-, ja aikataulutallennus CM3000, asetukset, konsoli, WebViewer, PDAViewer, JavaViewer Ohjelmistotuki istable(kuvanvakautustoiminto), ienhance (videonmuokkausohjelma), USB-toistokonsoli Lisävarusteet Kosketusnäyttö, ulkoinen DVD RW, HDD-kotelo, SATA-HDD, kaukosäädin Mitat (l x k x s) 235 x 160 x 53 mm Malli COLCAM-W (IP-kamera) Kuvapää ¼ CMOS Kuvapisteitä 1280 x 1024 Vähimmäisvalaistus 0.5 luxia F-numero / aukko F2,8 Pakkaus Yhtäaikainen MPEG4/MJPEG-pakkaus Kuvakoko 1280x1024;1024x768;640x480;512x384;320x240;160x120 Tallennusnopeus Sisäänrakennettu mikrofoni Audioliitäntä Tallennustila Ethernet Verkkokäytäntö WPS-salaus Web-selain Turvallisuus 10 kuvaa/s (1280x1024) / 30 kuvaa/s (640x480) Herkkyys -42dB +/- 3dB (etäisyys väh. 5 m); S/N-suhde: yli 58 db; omni-suuntainen Ulkoiselle kaiuttimelle Jatkuva / tapahtuma / liiketunnistus 10/100 Mb/s, RJ-45 -liitin IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP,DHCP,NTP,DNS,DDNS,SMTP,FTP,HTTP, Samba,PPPoE,UPnP,RTP,RTCP,RTSP Kyllä IE 7.0 / FireFox / Safari tai uudempi Salasanasuojaus: pääkäyttäjän hallinnoima Lämpötila ja kosteus (varastointi), 90% / 0 40 (käyttö), 85% Virrankulutus 6W (DC 5V) Mitat (l x k x s) Paino Sisätila / ulkotila 71 x 44 x 133 mm 158 g (ilman jalustaa) Sisätila 5

12 1.4 Etupaneeli Nimi Toiminto (1) Virta Palaa virran ollessa päällä. (2) HDD Ilmaisee kovalevyn toiminnan. Palaa kun HDD toiminnassa (lukee / kirjoittaa). (3) Infrapuna Kaukosäätimen infrapunavastaanotin. (4) USB 2.0 portti Muistitikun / DVD-ROM-levyn liittämiseen. (5) Verkko 1 Näyttää verkon 1 tilan. (6) Verkko 2 Näyttää verkon 2 tilan. (7) Langaton verkko Näyttää langattoman verkon tilan. Kun langaton verkko toimii normaalisti, vihreä merkkivalo vilkkuu. (8) WPS-tila Merkkivalo syttyy kun WPS kytketään päälle. 6

13 1.5 Takapaneeli Nimi Toiminto (1) WPS-painike WPS-toiminto kytketään päälle. (2) 2 x USB 2.0 portti USB-näppäimistön, -hiiren tai muun USB-laitteen liittämiseen. (3) VGA ulos Videosignaalin ulostulo CRT tai LCD näyttöön. (4) Audio sisään / ulos - Audio sisään: äänisignaalin sisäänmeno audiolaitteesta (mikrofoni) - Audio ulos: äänisignaalin ulostulo audiolaitteeseen (kaiutin) i Liitettävässä audiolaitteessa on oltava oma virtalähde kytkettynä. (5) Ilmaisin sisään 4 ilmaisinta (6) Hälytys ulos 1 releulostulo 125V AC/30V DC) (7) RS-485 Ylimääräinen paikka mahdolliseen myöhempään käyttöön. (8) Gigabit LAN portti LAN portti oletuksena määritelty DHCP-protokollaan. IP-kamera voidaan liittää myös Ethernet-kaapelilla. (9) Gigabit WAN portti Internet-yhteyden muodostamiseen kytkimen tai reitittimen avulla. (10) e-sata portti Ulkoisen RAID-levyn liittämiseen (11) 12V DC Verkkovirtajohdon liittämiseen 7

14 1.6 Laitteiston asennus Kovalevyn asennus i - Katso lisätietoja kovalevyn tiedoista AverDiGi EXR6004 WiFi Laitteistosuositukset - Tallennin saattaa sisältää kovalevyn vakiona riippuen mallista. Jos tallennin sisältää kovalevyn, käyttäjän ei tarvitse asentaa sitä itse. - Ulkoinen USB-kovalevy tukee vain varmuuskopiointia. Älä asenna ulkoista USB-kovalevyä tallennustarkoitukseen. Yhteensopivat kovalevyt on kuvattu ylläkuvatussa suosituslistauksessa joka tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä yleisesti käytettävissä olevat kovalevyt on testattu AVerMedia-tuotteiden kanssa ja niiden toiminta on ollut oikea normaaleissa käyttöolosuhteissa. AVerMedia ei takaa tai anna takuuta seikkaperäisesti, epäsuorasti tai lainmukaisesti kiintolevyn toiminnallisuudesta tai sen yhteensoveltuvuudesta. Missään tapauksissa ei AVerMedia ole vastuussa vaurioista, minkään yrityksen asiakasmenetyksistä, liiketappioista, ohjelmapuutteista tai muista tiedoistasi järjestelmän käsittelyn yhteydessä tai muulla tavalla. Tämä sisältää suoran, epäsuoran, satunnaisen, erityisen tai seuraavan vahingon aiheutuen näiden kovalevyjen käytön yhteensopimattomuudesta, vaikka AVerMedia on selvästi tiedottanut näiden vahinkojen riskeistä. Kaikki ilmaantuneet riskitilanteet mistä tahansa tässä julkaisussa mainitusta käytöstä ovat syntyneet vastaanottajan toimesta. Tallentimeen voidaan asentaa yksi kovalevy. Asenna kovalevy alla kuvattujen ohjeiden mukaan: 1. Irrota kaikki ruuvit 2. Työnnä kansi taakse ja nosta ylös 3. Kiinnitä kovalevyn kannatin 4. Liitä SATA-kaapeli ja virtajohto kovalevyyn 8

15 5. Kiinnitä kovalevy tallentimen sisälle 6. Työnnä kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit 7. Voit nyt liittää kaikki johdot. Kun virta kytketään, virran ilmaisema LED-valo syttyy. 9

16 1.6.2 Laitteiden kytkennät Tallentimen takapaneeliin voidaan liittää 4 ilmaisinta, yhden hälytyslaitteen, kaiuttimen, mikrofonin ja ulkoisen kovalevyn. IP-kamerat voidaan kytkeä gigabitin LAN-porttiin, joka mahdollistaa myös tallentimen etäkäytön. USB-portteihin voidaan kytkeä hiiri ja näppäimistö helpottamaan tallentimen käyttöä. Alla oleva kuva näyttää kytkennät: i - Alempi LAN1-portti käyttää oletuksena DHCP-protokollaa. - Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. - LAN1-portti on tarkoitettu IP-kameran kytkemiseen Ethernet-kaapelilla. Tallennin tunnistaa ja konfiguroi kameran automaattisesti kun se yhdistetään Ethernet-kaapelilla. - LAN2-portti on konfiguroitavissa PPPOE, DHCP tai kiinteän IP-osoitteen verkkoon. 10

17 1.6.3 Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Audio- ja hälytysliittimiin voit kytkeä 4 ilmaisinta, 1 hälytyslaitteen ja audiolaitteet (sisään ja ulos). RS-485 porttia voidaan käyttää kassajärjestelmän kytkemiseen. Alla olevasta kuvasta näet laitteille varattujen liittimien paikat. Ilmaisimien (liikeilmaisin, savuilmaisin, magneettikosketin, jne.) signaali lähetetään tallentimeen, joka vastaavasti lähettää signaalin relelaitteeseen (hälytyslaite, puhelin, jne.). Audio sisään-/ulostuloliittimet: Hälytystulot ja -lähdöt: RS-485 liittimet: Liitin # Kuvaus 1 Audio sisäänmeno 2 Audio maadoitus 3 Audio ulostulo 4 Audio maadoitus Liitin # Kuvaus 5 Ilmaisimen 1 signaali 6 Ilmaisimen 1 maadoitus 7 Ilmaisimen 2 signaali 8 Ilmaisimen 2 maadoitus 9 Ilmaisimen 3 signaali 10 Ilmaisimen 3 maadoitus 11 Ilmaisimen 4 signaali 12 Ilmaisimen 4 maadoitus 13 Relelähtö 14 Relelähtö Liitin # Kuvaus 15 RS485 TX+ signaali 16 RS485 TX- signaali 17 RS485 RX+ signaali 18 RS485 RX- signaali 11

18 Luku 2 Tallentimen käyttö 2.1 Tallentimen ohjaus Voit ohjata tallenninta kahdella eri tavalla: 1. Käyttämällä hiirtä ja näppäimistöä Kytkemällä hiiren ja näppäimistön USB-porttiin, voit ohjata tallenninta helposti. Tämä on paras ohjaustapa erityisesti asetuksia muuttaessa, kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 2. Käyttämällä kauko-säädintä (lisävaruste) Kun tallentimen asetukset on tehty, voit käyttää kauko-ohjainta katsellessasi reaalikuvaa, toistaessasi tallenteita, varmuuskopioidaksesi, nollataksesi hälytykset ja ohjataksesi muita toimintoja. i Käytä hiirtä ja näppäimistöä tehdäksesi asetukset ensimmäisellä käyttökerralla. 2.2 Tallentimen käyttöönotto Kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, yhteysasetukset tallentimen ja IP-kameroiden välillä on tehtävä. Varmista seuraavat seikat ennen kuin yhdistät tallentimen ja IP-kamerat. Varmista, että kovalevy on asennettu tallentimen sisälle. Varmista, että antennit on kiinnitetty tallentimeen. Varmista, että kaikki laitteet on yhdistetty kunnolla tallentimeen ja niiden omiin virtalähteisiinsä. Varmista, että tallennin on yhdistetty verkkoon ja sen virta on päällä. Varmista, että IP-kameroiden virta on päällä. Varmista, että tallennin ja IP-kamerat ovat kantavuusalueella. Varmistaaksesi paremman ja vakaamman langattoman yhteyden älä käytä seuraavia laitteita lähellä tallenninta. - Mikroaaltouuni. - Langattomat lähettimet (matkapuhelin- ja radiolähettimet, ym.) - Langattomat laitteet 2.4 GHz taajuudella (turvalaitteet, Bluetooth, Zigbee, langattomat puhelimet, ym.) Langattomat yhteyden voimakkuuteen ja laatuun vaikuttavat seuraavanlaiset esineet, jos ne sijaitsevat tallentimen ja siihen liitettyjen laitteiden välissä tai lähellä. - Metalliovet - Betoni-, kivi- ja tiiliseinät, jotka sisältävät alumiinia tai lämpöeristettä - Useita seiniä - Palo-ovet ja -lasit - Teräshyllyt ja -telineet Aseta kamerat ja tallennin vähintään kahden metrin etäisyydelle radioista. Älä kytke kameraa tai tallenninta samaan virtalähteeseen radion kanssa. Langattoman yhteyden enimmäisetäisyys on 30 metriä, jos kameran ja tallentimen välissä ei ole esteitä. Ole kärsivällinen odottaessasi tallentimen käynnistymistä. 12

19 2.2.1 IP-kameroiden yhdistäminen IP-kamerat voidaan yhdistää kahdella tavalla: langattomasti tai Ethernet-kaapelilla. Seuraa seuraavia asennusohjeita yhdistääksesi IP-kameran tallentimeen Langattomasti 1. Varmista, että tallennin ja IP-kamera ovat kantavuusalueella. 2. Paina tallentimen WPS-painiketta niin kauan, että kuulet piippauksen. WPS-merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. WPS-painike WPS-merkkivalo 3. Paina IP-kameran WPS-painiketta niin kauan, että virran ilmaisema LED-valo syttyy (noin 5 sekuntia). LED-valo alkaa vilkkua joka toinen sekunti. Odota lopuksi noin 120 sekuntia IP-kameran ja tallentimet yhdistymistä. Virta-LED WPS-painike 4. Jos tallennin ja IP-kamera on yhdistetty onnistuneesti, langattoman verkon merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. Langattoman verkon merkkivalo 5. Tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. Reaaliaikatila 13

20 Ethernet-kaapelilla IP-kamera on yhdistettävä Ethernet-kaapelilla seuraavissa tapauksissa. IP-kamera ei tue langatonta verkkoa. IP-kamera ei ole langattoman verkon kantavuusalueella. IP-kameran tai tallentimen lähistöllä on liian monta langatonta verkkoa häiritsevää tekijää. 1. Jos IP-kamerassa on antenni, poista se jotta langaton signaali ei häiritse yhteyttä. i Varmistaaksesi moitteettoman yhteyden tallentimeen, aseta IP-kamera DHCP-tilaan tai RESETOI IP-kamera takaisin tehdasarvoihin. Resetointi tapahtuu painamalla IP-kameran takana sijaitsevaa reset-painiketta kolmen sekunin ajan. 2. Kytke RJ-45 Ethernet-kaapeli IP-kameran LAN-porttiin. i Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. 3. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tallentimen LAN1-porttiin. LAN1 port 4. Odota, kunnes tallennin tunnistaa IP-kameran. Yhteys on onnistuneesti muodostettu, kun tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. 5. Kanavaan on liitetty Ethernet-kaapeli; kuvan oikeassa alareunassa ei näy langattoman signaalin ikonia. Reaaliaikatila 14

21 2.2.2 Kovalevyn alustus Kovalevy täytyy alustaa ennen videon tallennusta. 1. Paina Asetukset ja näppäile käyttäjätunnus ja salasana (oletuksena käyttäjätunnus on superuser ja salasana ). 2. Paina Järjestelmä. Paina Vaihda lisäasetuksiin jos asetukset ovat Perusasetukset tilassa. 3. Paina Lisää avataksesi Levyjen hallinta ikkunan. Valitse kovalevy ja paina Alusta. 4. Paina Aloita alustaaksesi valitun kovalevyn. 5. Kun alustus on valmis, paina Peruuta poistuaksesi. 6. Tallenna-painike aloittaa tallentamisen. Reaaliaikatila 15

22 2.3 Katselutila Nimi Toiminto (1) Kirjaudu ulos Avaa valintaikkunan, jossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista: Käynnistä uudelleen: Käynnistää tallentimen uudelleen. Sammuta: Sulkee tallentimen. Kirjaudu: Kirjautuu sisään eri käyttäjänä. Peruuta: Sulkee ikkunan. (2) Kuvan jakaja Valitse joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. Voit myös vaihtaa eri kameran kuvan. (3) Tallennus Aloittaa/lopettaa videon tallennuksen. (4) EMap Näyttää kartan kustakin alueesta ja kameran/sensorin/releen paikan ja varoituksen (Katso Luku 2.3.1). (5) Verkko Sallii/estää etäkäytön. Tämä ominaisuus mahdollistaa tallentimen käytön internetin kautta. Oletuksena käyttö on estetty. (6) Asetukset Määrittele järjestelmän asetukset. (Katso Luku 3). (7) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (8) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (Katso Luku 2.4). (9) Tilanäyttö Näyttää päivämäärän, ajan ja vapaan tilan tallentimen kovalevyllä. (10) Kameran numero Näyttää reaaliaikakuvat kameroista. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran reaaliaikakuvaan. (11) Tilannekuva Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. (12) Tapahtumamuisti Näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. (Katso Luku 2.3.2). (13) Kierto Aloittaa/lopettaa videokuvien kierron. (14) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. 16

23 Nimi Toiminto Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (15) Hälytys Näyttää hälytykset ja varoitukset. (16) WiFi-signaali Näyttää langattoman signaalin voimakkuuden. (17) Virtuaali näppäimistö Emap-kartat Avaa virtuaalinäppäimistön näytölle, jos näppäimistöä ei ole käytössä. Emappiin voidaan tallentaa 8 karttaa JPG-muodossa. Voit sijoittaa kamerat, ilmaisimet ja hälytyslaitteen kartalle Emapin asetukset 1. Paina Emap. 2. Kun Emap-näyttö avautuu, paina sitä aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet) jonne haluat lisätä kartan. 3. Paina Lataa kartta lisätäksesi kartan. Kun valintaikkuna aukeaa, hae kartta ja paina OK. 4. Kun lisätty kartta ilmestyy Emap-näytölle, paina Muokkaa. Voit nyt raahata kameran, ilmaisimen ja hälytyskuvakkeen kartalle omalle paikalleen. Kartalla olevia kuvakkeita voidaan siirrellä vapaasti. Jos haluat sijoittaa kuvakkeen toiseen alueeseen, raahaa kuvake mustaan ruutuun Emap näytön alaosassa ja siirry sen jälkeen sille alueelle johon haluat sijoittaa kuvakkeen. Siirtääksesi kaikki kuvakkeet takaisin mustaan ruutuun, paina Tyhjennä kuvake. 5. Kun olet valmis, paina Tallenna-painiketta tallentaaksesi uudet asetukset. Poistuaksesi Emap-näytöltä, paina Sulje. 17

24 Emapin käyttäminen 1. Paina Emap. 2. Emap-näytöllä, paina kamerakuvaketta vaihtaaksesi alueelle johon kamera on sijoitettu ja näyttääksesi kameran kuvan Emap-näytön oikeassa yläkulmassa. Oikeaan alakulmaan ilmestyy kaikki varoitusviestit. 3. Katsoaksesi eri aluetta, paina aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet). 4. Paina Sulje poistuaksesi Emap-näytöltä. 18

25 2.3.2 Tapahtumamuisti Tapahtumamuisti näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. 1. Paina Tapahtumamuisti-painiketta tallentimen päänäkymässä. Tapahtumamuisti-ikkuna aukeaa. 2. Valitse selattava päivämäärä. 3. Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. 4. Käytä vierityspalkkia siirtyäksesi tapahtumalistan seuraavalle, edelliselle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle. 19

26 2.4 Toistotila Vaihtaaksesi toistotilaan, paina Toisto-painiketta päänäkymän oikeassa alakulmassa. Nimi Toiminto (1) Kuvan jakaja Valittavissa joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. (2) Etenemistila Näyttää toistettavan tiedoston etenemisen. Liikuttamalla palkkia voit etsiä oikean kohdan videosta. (3) Tuntipainikkeet Valittavissa tietty vuorokaudenaika tallennetun videon toistamiseen. i Tuntipainikkeet esittävät 24-tunnin kelloa. Sininen viiva tuntipainikkeen päällä osoittaa ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Kun taas punainen viiva osoittaa kyseisen ajankohdan olevan valittuna. (4) Toiston ohjauspainikkeet Alkuun: Siirtyy tallennetun videon alkuun. Edellinen: Siirtyy edelliseen tallenteeseen. Hitaammin: Toistaa videota 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X tai 1/32X nopeudella Taakse: Toistaa videota taaksepäin. Tauko: Pysäyttää videon toistamisen. Toista: Toistaa tallennettua videota. Nopeammin: Toistaa videota 2X, 4X, 8X, 16X tai 32X nopeudella. Seuraava: Siirtyy seuraavaan tallenteeseen. Loppuun: Siirtyy tallennetun videon loppuun. 20

27 (5) Päivämäärä Valitse päivämäärä kalenterista sekä ajankohta 00 ja 23 välillä aloittaaksesi tallennetun videon toistamisen. i Numerot 00:sta 23:een esittävät 24-tunnin kelloa. Numerot 01:stä 04:ään merkitsevät kameroita. Siniset solut osoittavat ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Punaiset solut näyttävät valitun ajankohdan, josta tallennettua videota aletaan toistaa. (6) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (7) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (8) Tilanäyttö Näyttää tallenteen päivämäärän, ajan ja toistonopeuden. (9) Kameran numero Näyttää kameroiden määrän. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran kuvaan. (10) Vie Vie tilannekuvat, videotiedostot ja varmuuskopiot. Tilannekuva: Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. Videotiedosto: Tallentaa videotiedoston valitulta aikaväliltä DVR-tiedostona ulkoiselle USB-muistille. (Katso Luku 2.4.1). Varmuuskopiointi: Tallentaa varmuuskopioitavat videotiedostot USB-muistiin tai DVD-levylle. (11) Leikkaus Leikkaa kappaleen tallennettua videota. (Katso Luku 2.4.1). (12) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (13) Tapahtumamuisti Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. (14) Kirjanmerkki Lisää kommentti tallennetun videon kohtaan, johon haluat palata myöhemmin (Katso Luku 2.4.2). (15) Etsi seuraava Etsi seuraava tapahtuma tai muutos liiketunnistustallenteesta. Voit käyttää tätä tapahtumahaku-toiminnossa. 21

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Langaton koti Monitori

Langaton koti Monitori INSMAT Oy Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi nopean ja tehokaaan asennuksen. Lopullinen ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Langaton koti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa:

DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön. 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: DTU Lisäohje TotalMedia -ohjelmiston käyttöön 1 Pääsivu Kun olet avannut TotalMedia -ohjelmiston, näet pääsivun kuten alla kuvassa: TV Tässä valikossa voit katsoa TV:tä ja muokata TV:n tallennusasetuksia.

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 TUOTETAKUU 3 Hyväksyntätiedot 3 YLEISKATSAUS 4 OMINAISUUDET 5 PÄÄRAKENNE 6 AMMATTIMAINEN VESITIIVIS RAKENNE 7 ASENNUS 8 KÄYTTÖOHJE 12 TIEDOSTON TALLENTAMINEN JA ESITTÄMINEN

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 HD IP Kamera 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy kameraan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä Tuotetiedot B D E F A C G H I A: Linssi B: Virtavalo (LED) C: Liitännän osoitinvalo D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä G: Kamerajalustan liitäntä (päältä) H: Kamerajalustan liitäntä

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE. IP -kamera

ES-CAM2A KÄYTTÖOHJE.  IP -kamera ES-CAM2A IP -kamera KÄYTTÖOHJE www.etiger.com FI Pakkauksen sisältö - ES-CAM2A x1 - Asennuskannake x1 - Verkkolaite x1 - Käyttöohje x1 ja Ennen kameran ES-CAM2A käyttöä lataa sovellus isecurity+ AppStoresta

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Käyttöopas ABAX RFID READER. The difference is ABAX

Käyttöopas ABAX RFID READER.  The difference is ABAX www.abax.fi Käyttöopas ABAX RFID READER The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX RFiD-LUKIJA ABAX RFiD-lukijan avulla työntekijä voi kirjautua auton kuljettajaksi oman RFiD-kortin tai -tunnisteen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot