Colibri Wi-Fi. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Colibri Wi-Fi. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Colibri Wi-Fi Käyttöohje Jan. 2010

2 FCC ILMOITUS (Luokka B) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laitteen toimintaa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Yhdysvaltain viestintäkomission vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan B digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyssä asennetussa järjestelmässä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Siirrä laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta. Liitä laitteisto eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. Kysy kauppiaalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta neuvoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS FCC-määräys, radiotaajuinen säteily Tämän laitteen on todettu noudattavan FCC-määräyksen radiotaajuisen säteilyn rajoja kontrolloimattomassa ympäristössä. Loppukäyttäjän tulee noudattaa erityisiä toimintaohjeita kelvollisen radiotaajuisen säteilyn määrän takaamiseksi. Tätä lähetintä ei saa kytkeä muihin lähettimiin tai antenneihin, eikä asentaa näiden lähelle. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (luokka B) Tämä tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin 2004/108/EY liittyvissä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskevissa neuvoston direktiiveissä mainittujen vaatimusten mukainen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän aineiston sisällön, sen laadun, esittämisen, kaupattavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden osalta ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta. Tässä aineistossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkastettu huolellisesti. Niissä olevat epätäsmällisyydet eivät kuitenkaan perusta vastuuta. Tässä aineistossa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. AVerMedia ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä, liitännäisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta on varoitettu. TAVARAMERKIT "AVerMedia" on AVerMedia Technologies, Inc.-yhtiön tavaramerkki (tai rekisteröity tavaramerkki) ja on AVerMedia Information Inc.-yhtiön käytössä. Kaikki muut tavaramerkit tässä aineistossa on mainittu vain selitystä varten ja kuuluvat muille yhtiöille. TEKIJÄOIKEUDET 2010 by AVerMedia Information, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa eikä millään tavalla ilman AVerMedia Information Inc.-yhtiön myöntämää kirjallista lupaa. AVerMedia Information Inc. pidättää oikeuden muuttaa sen malleja, sisältäen niiden ominaisuudet, spesifikaatiot, lisävarusteet ja kaikki tässä julkaisussa mainitut tiedot, ilman erillistä ilmoitusta. Tämän julkaisun tiedot saattavat poiketa muiden virallisten julkaisujen tiedoista. Ylirastitettu jätesäiliö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laiteromu on sen sijaan hävitettävä toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos tarvitset lisätietoja siitä, mihin laiteromu voidaan jättää kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Paristojen turvallisuustietoa - Säilytä paristot viileässä paikassa. - Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot keräyspisteisiin tai palauta ne ostopaikkaan, mikäli mahdollista. - Ota paristot pois, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Ota tyhjät paristot aina pois kaukosäätimestä. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä. Hävitä paristot turvallisesti - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. - Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium). - Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. - Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

3 VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI PALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN, ÄLÄ ALTISTA LAITTEISTOA VEDELLE TAI KOSTEUDELLE. HUOMIO HAVAITESSASI VAURIOITA, PUUTTEITA TAI SOPIMATONTA SISÄLTÖÄ, OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI. TAKUU MITÄTÖITYY JOS TUOTTEESEEN TEHDÄÄN MUUTOKSIA. HUOMIO - OHJETTA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. - TIETOJA TULEE PITÄÄ VAIN VIITTEELLISINÄ.

4 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto Pakkauksen sisältö Lisävarusteet Ominaisuudet Tekniset tiedot Etupaneeli Takapaneeli Laitteiston asennus Kovalevyn asennus Laitteiden kytkennät Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Luku 2 Tallentimen käyttö Tallentimen ohjaus Tallentimen käyttöönotto IP-kameroiden yhdistäminen Langattomasti Ethernet-kaapelilla Kovalevyn alustus Katselutila Emap-kartat Emapin asetukset Emapin käyttäminen Tapahtumamuisti Toistotila Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Kirjanmerkin lisääminen tallennettuun videoon Haku tapahtuman mukaan Luku 3 Tallentimen asetukset Perusasetukset-tila Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Langattoman IP-kameran asetukset Kamera-asetukset etätalletimella Tallennusasetukset Verkkoasetukset Aikatauluasetukset Varmuuskopiointi Varmuuskopiointitiedoston toistaminen QPlayer-ohjelmalla Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen... 41

5 3.7.3 Haku tapahtuman mukaan Hälytyssisäänmenon asetukset Releulostulon asetukset Hälytysasetukset Käyttäjäasetukset Luku 4 USB-toistokonsoliohjelma Suositellut laitteistovaatimukset Toistokonsolin asentaminen Toistokonsolin käyttö Videoleikkeen tallentaminen Videotiedoston toistaminen kovalevyltä Varmuuskopiointitiedoston (*.dvr) toistaminen Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi Luku 5 ImageVerification-ohjelma Vesileiman tarkastaminen Luku 6 ienhance-videonmuokkausohjelma istable-värinänpoistotoiminto Luku 7 Etäkäyttö web-selaimella WebViewer Etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Etäkonsoli Asetukset Etätoisto Paikallinen toisto Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Visuaalinen haku Reaalitoisto Ladatun tiedoston toisto Luku 8 Tallentimen käyttö matkapuhelimella PDAViewer-ohjelma Asenna PDAViewer ActiveSync-yhteydellä Asenna PDAViewer Internetistä PDAViewer-ohjelman käyttö Toistaminen PDAViewer-ohjelmalla JAVAViewer-ohjelma Asenna JAVAViewer JAVAViewer-ohjelman käyttö... 89

6 Luku 9 Web-työkalut Dispatch-palvelin Käynnistä Dispatch Remote Setup-ohjelma Lisää tallennin Tallentimen etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Remote Backup-ohjelma Varmuuskopiointi tallentimelta: Liite A Verkkotunnukset rekisteröinti

7 Luku 1 Johdanto Colibri Wi-fi on joka kodin ja joka paikan langaton kameravalvontapaketti. Kamerat tarvitsevat vain sähköä pistorasiasta ja valvontayhteys on valmis. Kamerat voidaan sijoitella halutusti tarpeen mukaan; vaikka joka päivä valvomaan eri kohdetta. Colibri Wi-Fi voidaan kytkeä kodin tai yrityksen lähiverkkoon ja tarkastella valvontakuvaa netin kautta mistä tahansa. Sovelluskaavio 1

8 1.1 Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö kahdessa osassa tallennin ja langaton IP-kamera. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Colibri tallennin (2) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (3) Pika-asennusohje (4) Verkkovirtajohto (5) Verkkomuuntaja (6) Sisäisen kovalevyn pidike (sisältää 8 ruuvia) (7) Antenni x 2 (8) Optinen USB-hiiri (1) (2) (3) (4) (5) (6) i Langattomien IP-kameroiden määrä (1-4) riippuu ostetusta tallenninpaketista. (1) Langaton IP-kamera (2) Verkkomuuntaja (3) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (4) Antenni (5) Kamerajalusta (sisältää ruuvit) (6) RJ-45 Ethernet-kaapeli i Havaitessasi vaurioita, puutteita tai sopimatonta sisältöä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 2

9 1.1.1 Lisävarusteet Kaukosäädin Kosketusnäyttö 1.2 Ominaisuudet Avainominaisuudet - Esikonfiguroidut WPS-asetukset kameran nopeaan kytkemiseen - Sisältää 1,3M langattoman IP-kameran - Sisältää hiiren kaikkien toimintojen ohjaamiseen - Kompaktin kokoinen ahtaisiinkin paikkoihin - Sisäänrakennettu kovalevy ja esata-portti ulkoisen kovalevyn liittämiseen - Linux-käyttöjärjestelmä Windows-tyylisellä käyttöliittymällä - LAN-portti verkkosovelluksiin - Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa - Nykyaikainen Plug & Play tekniikka Älykäs ja nopea konfigurointi - WPS-tuki kameran automaattiseen yhdistämiseen - Ei vaikeita asetuksien muuttamisia järjestelmän käynnistämiseksi IP-video - 4-kanavainen verkko (langaton) videoliitäntöihin - 4-kanavainen verkko (langaton) audioliitäntöihin - Videon pakkaus: MJPEG, MPEG4 Näyttö - VGA-ulostulo 1024x768 resoluutiolla - Valittavissa eri näyttömuotoja - Kanavien vaihto yhdellä painikkeella - Automaattinen reaalikuvien kierto - Optimoidut limitysvalinnat Tallennus - VGA-tallennuksen kuvanopeus: 100 kuvaa sekunnissa - Tallennustilat: jatkuva-, älykäs-, liike-, hälytys-, manuaalitallennus - Kaikki tallennustilat voidaan aikatauluttaa - Nopea kuvankaappaus sekä reaalikuvasta että tallennetusta kuvasta - Esitallennus 10 sekuntiin asti - Haku & toisto & varmuuskopiointi - Toisto 2, 4, 8, 16, 32, 1/2, 1/4, 1/8 nopeuksilla eteenpäin ja taaksepäin - Nopea toisto valitun päivämäärän, ajan, kameran, tapahtuman, näkymän ja lokitiedoston mukaan - Tehokas näkymähaku ja älykäs haku - Kehittynyt tapahtumamuistin selaus hälytyksen, tapahtuman, toiminnon, järjestelmä- ja verkkotapahtuman mukaan 3

10 - CD-R/RW/DVD-R/RW -levyjen nopea polttaminen Videon kehitys - ienhance-ohjelmalla voit parantaa tallennetun videokuvan laatua - istable-toiminnolla voit helposti vähentää videokuvan värinää - Remote Access - Central Management System (CM3000/CM3000 Gold) - Etäasetukset - Etäkonsoli - WebViewer - PDAViewer / JavaViewer - 3GViewer (Dispatch Serverin kautta) E-map - Näyttää kameroiden, ilmaisimien ja releiden paikat - Tallennettavia karttoja 8 kpl Hälytysilmoitus - - SMS - Tallentamisen aloitus - Ohjaa IP-kameran ulostuloa - Lähetä video CMS:ään, ym. - Käynnistää Emapin Muut - Vahtikoiratoiminto estää odottamattomia järjestelmähäiriöitä - USB-portti järjestelmän nopeaan ja helppoon päivittämiseen - Ilmainen DDNS-palvelu 4

11 1.3 Tekniset tiedot Malli COL-WIFI-1 / COL-WIFI-4 Käyttöjärjestelmä Linux Videon pakkaus MPEG4 / MJPEG Video sisään / ulos 4 / 1 Video ulostulo VGA Audio sisään / ulos 4 / 1 Sisäänmeno / relelähtö 4 / 1 IP-kameran resoluutio 1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120 Tallennusnopeus Salauskeino Pakkauksen sisältö Kovalevyjen määrä 100 kuvaa sekunnissa WPA / WPA2 Tallennin, IP-kamera (CMOS) ja Hiiri 1 sisäinen SATA HDD ja 1 esata-portti ulkoiselle HDD:lle Varmuuskopiointi USB 2.0 portti x 3 LAN Portit Tallennustila Etäkäyttö Dual Gigabit LAN-portti Jatkuva, liike-, ilmaisin-, tapahtuma-, ja aikataulutallennus CM3000, asetukset, konsoli, WebViewer, PDAViewer, JavaViewer Ohjelmistotuki istable(kuvanvakautustoiminto), ienhance (videonmuokkausohjelma), USB-toistokonsoli Lisävarusteet Kosketusnäyttö, ulkoinen DVD RW, HDD-kotelo, SATA-HDD, kaukosäädin Mitat (l x k x s) 235 x 160 x 53 mm Malli COLCAM-W (IP-kamera) Kuvapää ¼ CMOS Kuvapisteitä 1280 x 1024 Vähimmäisvalaistus 0.5 luxia F-numero / aukko F2,8 Pakkaus Yhtäaikainen MPEG4/MJPEG-pakkaus Kuvakoko 1280x1024;1024x768;640x480;512x384;320x240;160x120 Tallennusnopeus Sisäänrakennettu mikrofoni Audioliitäntä Tallennustila Ethernet Verkkokäytäntö WPS-salaus Web-selain Turvallisuus 10 kuvaa/s (1280x1024) / 30 kuvaa/s (640x480) Herkkyys -42dB +/- 3dB (etäisyys väh. 5 m); S/N-suhde: yli 58 db; omni-suuntainen Ulkoiselle kaiuttimelle Jatkuva / tapahtuma / liiketunnistus 10/100 Mb/s, RJ-45 -liitin IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP,DHCP,NTP,DNS,DDNS,SMTP,FTP,HTTP, Samba,PPPoE,UPnP,RTP,RTCP,RTSP Kyllä IE 7.0 / FireFox / Safari tai uudempi Salasanasuojaus: pääkäyttäjän hallinnoima Lämpötila ja kosteus (varastointi), 90% / 0 40 (käyttö), 85% Virrankulutus 6W (DC 5V) Mitat (l x k x s) Paino Sisätila / ulkotila 71 x 44 x 133 mm 158 g (ilman jalustaa) Sisätila 5

12 1.4 Etupaneeli Nimi Toiminto (1) Virta Palaa virran ollessa päällä. (2) HDD Ilmaisee kovalevyn toiminnan. Palaa kun HDD toiminnassa (lukee / kirjoittaa). (3) Infrapuna Kaukosäätimen infrapunavastaanotin. (4) USB 2.0 portti Muistitikun / DVD-ROM-levyn liittämiseen. (5) Verkko 1 Näyttää verkon 1 tilan. (6) Verkko 2 Näyttää verkon 2 tilan. (7) Langaton verkko Näyttää langattoman verkon tilan. Kun langaton verkko toimii normaalisti, vihreä merkkivalo vilkkuu. (8) WPS-tila Merkkivalo syttyy kun WPS kytketään päälle. 6

13 1.5 Takapaneeli Nimi Toiminto (1) WPS-painike WPS-toiminto kytketään päälle. (2) 2 x USB 2.0 portti USB-näppäimistön, -hiiren tai muun USB-laitteen liittämiseen. (3) VGA ulos Videosignaalin ulostulo CRT tai LCD näyttöön. (4) Audio sisään / ulos - Audio sisään: äänisignaalin sisäänmeno audiolaitteesta (mikrofoni) - Audio ulos: äänisignaalin ulostulo audiolaitteeseen (kaiutin) i Liitettävässä audiolaitteessa on oltava oma virtalähde kytkettynä. (5) Ilmaisin sisään 4 ilmaisinta (6) Hälytys ulos 1 releulostulo 125V AC/30V DC) (7) RS-485 Ylimääräinen paikka mahdolliseen myöhempään käyttöön. (8) Gigabit LAN portti LAN portti oletuksena määritelty DHCP-protokollaan. IP-kamera voidaan liittää myös Ethernet-kaapelilla. (9) Gigabit WAN portti Internet-yhteyden muodostamiseen kytkimen tai reitittimen avulla. (10) e-sata portti Ulkoisen RAID-levyn liittämiseen (11) 12V DC Verkkovirtajohdon liittämiseen 7

14 1.6 Laitteiston asennus Kovalevyn asennus i - Katso lisätietoja kovalevyn tiedoista AverDiGi EXR6004 WiFi Laitteistosuositukset - Tallennin saattaa sisältää kovalevyn vakiona riippuen mallista. Jos tallennin sisältää kovalevyn, käyttäjän ei tarvitse asentaa sitä itse. - Ulkoinen USB-kovalevy tukee vain varmuuskopiointia. Älä asenna ulkoista USB-kovalevyä tallennustarkoitukseen. Yhteensopivat kovalevyt on kuvattu ylläkuvatussa suosituslistauksessa joka tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä yleisesti käytettävissä olevat kovalevyt on testattu AVerMedia-tuotteiden kanssa ja niiden toiminta on ollut oikea normaaleissa käyttöolosuhteissa. AVerMedia ei takaa tai anna takuuta seikkaperäisesti, epäsuorasti tai lainmukaisesti kiintolevyn toiminnallisuudesta tai sen yhteensoveltuvuudesta. Missään tapauksissa ei AVerMedia ole vastuussa vaurioista, minkään yrityksen asiakasmenetyksistä, liiketappioista, ohjelmapuutteista tai muista tiedoistasi järjestelmän käsittelyn yhteydessä tai muulla tavalla. Tämä sisältää suoran, epäsuoran, satunnaisen, erityisen tai seuraavan vahingon aiheutuen näiden kovalevyjen käytön yhteensopimattomuudesta, vaikka AVerMedia on selvästi tiedottanut näiden vahinkojen riskeistä. Kaikki ilmaantuneet riskitilanteet mistä tahansa tässä julkaisussa mainitusta käytöstä ovat syntyneet vastaanottajan toimesta. Tallentimeen voidaan asentaa yksi kovalevy. Asenna kovalevy alla kuvattujen ohjeiden mukaan: 1. Irrota kaikki ruuvit 2. Työnnä kansi taakse ja nosta ylös 3. Kiinnitä kovalevyn kannatin 4. Liitä SATA-kaapeli ja virtajohto kovalevyyn 8

15 5. Kiinnitä kovalevy tallentimen sisälle 6. Työnnä kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit 7. Voit nyt liittää kaikki johdot. Kun virta kytketään, virran ilmaisema LED-valo syttyy. 9

16 1.6.2 Laitteiden kytkennät Tallentimen takapaneeliin voidaan liittää 4 ilmaisinta, yhden hälytyslaitteen, kaiuttimen, mikrofonin ja ulkoisen kovalevyn. IP-kamerat voidaan kytkeä gigabitin LAN-porttiin, joka mahdollistaa myös tallentimen etäkäytön. USB-portteihin voidaan kytkeä hiiri ja näppäimistö helpottamaan tallentimen käyttöä. Alla oleva kuva näyttää kytkennät: i - Alempi LAN1-portti käyttää oletuksena DHCP-protokollaa. - Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. - LAN1-portti on tarkoitettu IP-kameran kytkemiseen Ethernet-kaapelilla. Tallennin tunnistaa ja konfiguroi kameran automaattisesti kun se yhdistetään Ethernet-kaapelilla. - LAN2-portti on konfiguroitavissa PPPOE, DHCP tai kiinteän IP-osoitteen verkkoon. 10

17 1.6.3 Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Audio- ja hälytysliittimiin voit kytkeä 4 ilmaisinta, 1 hälytyslaitteen ja audiolaitteet (sisään ja ulos). RS-485 porttia voidaan käyttää kassajärjestelmän kytkemiseen. Alla olevasta kuvasta näet laitteille varattujen liittimien paikat. Ilmaisimien (liikeilmaisin, savuilmaisin, magneettikosketin, jne.) signaali lähetetään tallentimeen, joka vastaavasti lähettää signaalin relelaitteeseen (hälytyslaite, puhelin, jne.). Audio sisään-/ulostuloliittimet: Hälytystulot ja -lähdöt: RS-485 liittimet: Liitin # Kuvaus 1 Audio sisäänmeno 2 Audio maadoitus 3 Audio ulostulo 4 Audio maadoitus Liitin # Kuvaus 5 Ilmaisimen 1 signaali 6 Ilmaisimen 1 maadoitus 7 Ilmaisimen 2 signaali 8 Ilmaisimen 2 maadoitus 9 Ilmaisimen 3 signaali 10 Ilmaisimen 3 maadoitus 11 Ilmaisimen 4 signaali 12 Ilmaisimen 4 maadoitus 13 Relelähtö 14 Relelähtö Liitin # Kuvaus 15 RS485 TX+ signaali 16 RS485 TX- signaali 17 RS485 RX+ signaali 18 RS485 RX- signaali 11

18 Luku 2 Tallentimen käyttö 2.1 Tallentimen ohjaus Voit ohjata tallenninta kahdella eri tavalla: 1. Käyttämällä hiirtä ja näppäimistöä Kytkemällä hiiren ja näppäimistön USB-porttiin, voit ohjata tallenninta helposti. Tämä on paras ohjaustapa erityisesti asetuksia muuttaessa, kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 2. Käyttämällä kauko-säädintä (lisävaruste) Kun tallentimen asetukset on tehty, voit käyttää kauko-ohjainta katsellessasi reaalikuvaa, toistaessasi tallenteita, varmuuskopioidaksesi, nollataksesi hälytykset ja ohjataksesi muita toimintoja. i Käytä hiirtä ja näppäimistöä tehdäksesi asetukset ensimmäisellä käyttökerralla. 2.2 Tallentimen käyttöönotto Kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, yhteysasetukset tallentimen ja IP-kameroiden välillä on tehtävä. Varmista seuraavat seikat ennen kuin yhdistät tallentimen ja IP-kamerat. Varmista, että kovalevy on asennettu tallentimen sisälle. Varmista, että antennit on kiinnitetty tallentimeen. Varmista, että kaikki laitteet on yhdistetty kunnolla tallentimeen ja niiden omiin virtalähteisiinsä. Varmista, että tallennin on yhdistetty verkkoon ja sen virta on päällä. Varmista, että IP-kameroiden virta on päällä. Varmista, että tallennin ja IP-kamerat ovat kantavuusalueella. Varmistaaksesi paremman ja vakaamman langattoman yhteyden älä käytä seuraavia laitteita lähellä tallenninta. - Mikroaaltouuni. - Langattomat lähettimet (matkapuhelin- ja radiolähettimet, ym.) - Langattomat laitteet 2.4 GHz taajuudella (turvalaitteet, Bluetooth, Zigbee, langattomat puhelimet, ym.) Langattomat yhteyden voimakkuuteen ja laatuun vaikuttavat seuraavanlaiset esineet, jos ne sijaitsevat tallentimen ja siihen liitettyjen laitteiden välissä tai lähellä. - Metalliovet - Betoni-, kivi- ja tiiliseinät, jotka sisältävät alumiinia tai lämpöeristettä - Useita seiniä - Palo-ovet ja -lasit - Teräshyllyt ja -telineet Aseta kamerat ja tallennin vähintään kahden metrin etäisyydelle radioista. Älä kytke kameraa tai tallenninta samaan virtalähteeseen radion kanssa. Langattoman yhteyden enimmäisetäisyys on 30 metriä, jos kameran ja tallentimen välissä ei ole esteitä. Ole kärsivällinen odottaessasi tallentimen käynnistymistä. 12

19 2.2.1 IP-kameroiden yhdistäminen IP-kamerat voidaan yhdistää kahdella tavalla: langattomasti tai Ethernet-kaapelilla. Seuraa seuraavia asennusohjeita yhdistääksesi IP-kameran tallentimeen Langattomasti 1. Varmista, että tallennin ja IP-kamera ovat kantavuusalueella. 2. Paina tallentimen WPS-painiketta niin kauan, että kuulet piippauksen. WPS-merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. WPS-painike WPS-merkkivalo 3. Paina IP-kameran WPS-painiketta niin kauan, että virran ilmaisema LED-valo syttyy (noin 5 sekuntia). LED-valo alkaa vilkkua joka toinen sekunti. Odota lopuksi noin 120 sekuntia IP-kameran ja tallentimet yhdistymistä. Virta-LED WPS-painike 4. Jos tallennin ja IP-kamera on yhdistetty onnistuneesti, langattoman verkon merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. Langattoman verkon merkkivalo 5. Tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. Reaaliaikatila 13

20 Ethernet-kaapelilla IP-kamera on yhdistettävä Ethernet-kaapelilla seuraavissa tapauksissa. IP-kamera ei tue langatonta verkkoa. IP-kamera ei ole langattoman verkon kantavuusalueella. IP-kameran tai tallentimen lähistöllä on liian monta langatonta verkkoa häiritsevää tekijää. 1. Jos IP-kamerassa on antenni, poista se jotta langaton signaali ei häiritse yhteyttä. i Varmistaaksesi moitteettoman yhteyden tallentimeen, aseta IP-kamera DHCP-tilaan tai RESETOI IP-kamera takaisin tehdasarvoihin. Resetointi tapahtuu painamalla IP-kameran takana sijaitsevaa reset-painiketta kolmen sekunin ajan. 2. Kytke RJ-45 Ethernet-kaapeli IP-kameran LAN-porttiin. i Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. 3. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tallentimen LAN1-porttiin. LAN1 port 4. Odota, kunnes tallennin tunnistaa IP-kameran. Yhteys on onnistuneesti muodostettu, kun tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. 5. Kanavaan on liitetty Ethernet-kaapeli; kuvan oikeassa alareunassa ei näy langattoman signaalin ikonia. Reaaliaikatila 14

21 2.2.2 Kovalevyn alustus Kovalevy täytyy alustaa ennen videon tallennusta. 1. Paina Asetukset ja näppäile käyttäjätunnus ja salasana (oletuksena käyttäjätunnus on superuser ja salasana ). 2. Paina Järjestelmä. Paina Vaihda lisäasetuksiin jos asetukset ovat Perusasetukset tilassa. 3. Paina Lisää avataksesi Levyjen hallinta ikkunan. Valitse kovalevy ja paina Alusta. 4. Paina Aloita alustaaksesi valitun kovalevyn. 5. Kun alustus on valmis, paina Peruuta poistuaksesi. 6. Tallenna-painike aloittaa tallentamisen. Reaaliaikatila 15

22 2.3 Katselutila Nimi Toiminto (1) Kirjaudu ulos Avaa valintaikkunan, jossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista: Käynnistä uudelleen: Käynnistää tallentimen uudelleen. Sammuta: Sulkee tallentimen. Kirjaudu: Kirjautuu sisään eri käyttäjänä. Peruuta: Sulkee ikkunan. (2) Kuvan jakaja Valitse joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. Voit myös vaihtaa eri kameran kuvan. (3) Tallennus Aloittaa/lopettaa videon tallennuksen. (4) EMap Näyttää kartan kustakin alueesta ja kameran/sensorin/releen paikan ja varoituksen (Katso Luku 2.3.1). (5) Verkko Sallii/estää etäkäytön. Tämä ominaisuus mahdollistaa tallentimen käytön internetin kautta. Oletuksena käyttö on estetty. (6) Asetukset Määrittele järjestelmän asetukset. (Katso Luku 3). (7) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (8) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (Katso Luku 2.4). (9) Tilanäyttö Näyttää päivämäärän, ajan ja vapaan tilan tallentimen kovalevyllä. (10) Kameran numero Näyttää reaaliaikakuvat kameroista. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran reaaliaikakuvaan. (11) Tilannekuva Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. (12) Tapahtumamuisti Näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. (Katso Luku 2.3.2). (13) Kierto Aloittaa/lopettaa videokuvien kierron. (14) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. 16

23 Nimi Toiminto Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (15) Hälytys Näyttää hälytykset ja varoitukset. (16) WiFi-signaali Näyttää langattoman signaalin voimakkuuden. (17) Virtuaali näppäimistö Emap-kartat Avaa virtuaalinäppäimistön näytölle, jos näppäimistöä ei ole käytössä. Emappiin voidaan tallentaa 8 karttaa JPG-muodossa. Voit sijoittaa kamerat, ilmaisimet ja hälytyslaitteen kartalle Emapin asetukset 1. Paina Emap. 2. Kun Emap-näyttö avautuu, paina sitä aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet) jonne haluat lisätä kartan. 3. Paina Lataa kartta lisätäksesi kartan. Kun valintaikkuna aukeaa, hae kartta ja paina OK. 4. Kun lisätty kartta ilmestyy Emap-näytölle, paina Muokkaa. Voit nyt raahata kameran, ilmaisimen ja hälytyskuvakkeen kartalle omalle paikalleen. Kartalla olevia kuvakkeita voidaan siirrellä vapaasti. Jos haluat sijoittaa kuvakkeen toiseen alueeseen, raahaa kuvake mustaan ruutuun Emap näytön alaosassa ja siirry sen jälkeen sille alueelle johon haluat sijoittaa kuvakkeen. Siirtääksesi kaikki kuvakkeet takaisin mustaan ruutuun, paina Tyhjennä kuvake. 5. Kun olet valmis, paina Tallenna-painiketta tallentaaksesi uudet asetukset. Poistuaksesi Emap-näytöltä, paina Sulje. 17

24 Emapin käyttäminen 1. Paina Emap. 2. Emap-näytöllä, paina kamerakuvaketta vaihtaaksesi alueelle johon kamera on sijoitettu ja näyttääksesi kameran kuvan Emap-näytön oikeassa yläkulmassa. Oikeaan alakulmaan ilmestyy kaikki varoitusviestit. 3. Katsoaksesi eri aluetta, paina aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet). 4. Paina Sulje poistuaksesi Emap-näytöltä. 18

25 2.3.2 Tapahtumamuisti Tapahtumamuisti näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. 1. Paina Tapahtumamuisti-painiketta tallentimen päänäkymässä. Tapahtumamuisti-ikkuna aukeaa. 2. Valitse selattava päivämäärä. 3. Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. 4. Käytä vierityspalkkia siirtyäksesi tapahtumalistan seuraavalle, edelliselle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle. 19

26 2.4 Toistotila Vaihtaaksesi toistotilaan, paina Toisto-painiketta päänäkymän oikeassa alakulmassa. Nimi Toiminto (1) Kuvan jakaja Valittavissa joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. (2) Etenemistila Näyttää toistettavan tiedoston etenemisen. Liikuttamalla palkkia voit etsiä oikean kohdan videosta. (3) Tuntipainikkeet Valittavissa tietty vuorokaudenaika tallennetun videon toistamiseen. i Tuntipainikkeet esittävät 24-tunnin kelloa. Sininen viiva tuntipainikkeen päällä osoittaa ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Kun taas punainen viiva osoittaa kyseisen ajankohdan olevan valittuna. (4) Toiston ohjauspainikkeet Alkuun: Siirtyy tallennetun videon alkuun. Edellinen: Siirtyy edelliseen tallenteeseen. Hitaammin: Toistaa videota 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X tai 1/32X nopeudella Taakse: Toistaa videota taaksepäin. Tauko: Pysäyttää videon toistamisen. Toista: Toistaa tallennettua videota. Nopeammin: Toistaa videota 2X, 4X, 8X, 16X tai 32X nopeudella. Seuraava: Siirtyy seuraavaan tallenteeseen. Loppuun: Siirtyy tallennetun videon loppuun. 20

27 (5) Päivämäärä Valitse päivämäärä kalenterista sekä ajankohta 00 ja 23 välillä aloittaaksesi tallennetun videon toistamisen. i Numerot 00:sta 23:een esittävät 24-tunnin kelloa. Numerot 01:stä 04:ään merkitsevät kameroita. Siniset solut osoittavat ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Punaiset solut näyttävät valitun ajankohdan, josta tallennettua videota aletaan toistaa. (6) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (7) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (8) Tilanäyttö Näyttää tallenteen päivämäärän, ajan ja toistonopeuden. (9) Kameran numero Näyttää kameroiden määrän. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran kuvaan. (10) Vie Vie tilannekuvat, videotiedostot ja varmuuskopiot. Tilannekuva: Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. Videotiedosto: Tallentaa videotiedoston valitulta aikaväliltä DVR-tiedostona ulkoiselle USB-muistille. (Katso Luku 2.4.1). Varmuuskopiointi: Tallentaa varmuuskopioitavat videotiedostot USB-muistiin tai DVD-levylle. (11) Leikkaus Leikkaa kappaleen tallennettua videota. (Katso Luku 2.4.1). (12) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (13) Tapahtumamuisti Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. (14) Kirjanmerkki Lisää kommentti tallennetun videon kohtaan, johon haluat palata myöhemmin (Katso Luku 2.4.2). (15) Etsi seuraava Etsi seuraava tapahtuma tai muutos liiketunnistustallenteesta. Voit käyttää tätä tapahtumahaku-toiminnossa. 21

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp

Käyttöohje. (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Käyttöohje ECOR 264x1 Digitaalitallennin ECOR 264x1-16 ECOR 264x1-9 ECOR 264x1-4 (c) 2010 EverFocus Electronics Corp Turvallisuusohjeet Teetä kaikki tämän tuotteen asennukseen liittyvä työ valtuutetun

Lisätiedot

ASUS työpöytä-pc K5130

ASUS työpöytä-pc K5130 ASUS työpöytä-pc K5130 Käyttöopas FI7817 Neljäs painos V1 Tammikuu 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet

Lisätiedot

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet OSD-400/OSD-800/OSD-1600 Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Varoitus 1. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun. Käytetyt akut on hävitettävä

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri

Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Divar MR Digitaalinen Videonauhuri Tyyppinumerot DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L fi Käyttöopas_fi Digitaalinen Videonauhuri Sisällysluettelo fi 1 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 3 1.1 Tärkeät turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3020/5020-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 3020/5020-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

Aspire 3000/5000-Sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 3000/5000-Sarja. Käyttöohjekirja Aspire 3000/5000-Sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään Aspire 3000/5000-Sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Maalis 2005 Näihin tietoihin saattaa

Lisätiedot

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi

MediaStation HD DVR. Käyttöopas. Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder. Suomi MediaStation HD DVR Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder Käyttöopas Suomi 1 Sisällys Johdanto 4 MediaStationin ominaisuudet 4 Pakkauksen sisältö 5 Varotoimet 5 Kiintolevyyn

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KÄYTTÖOPAS ENGLANTI / SAKSA SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... 3 ETUPANEELIN PAINIKKEET...4-5 PÄÄKAUKO-OHJAUS...6-7 M-ZONE KAUKO-OHJAUS...8-9

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning

C-8000 CX-CI. Käyttöohje Bruksanvisning C8000 CXCI Digitaalinen vastaanotin kaapeliverkon kanaville Kiintolevytallennus Sisäinen CONAXkortinlukija Digital kabelmottagare Inspelning på hårddisk Inbyggd CONAXkortläsare Käyttöohje Bruksanvisning

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas S ISÄLLYSLUETTELO Tuotteen rekisteröinti 2 Tärkeitä tietoja 2 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen

Lisätiedot

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne.

Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Onneksi olkoon. Sinä ja imac olette kuin luodut toisillenne. Tervetuloa imaciin. www.apple.com/fi/imac Sisäinen FaceTime HD -kamera Soita videopuheluita uusimpaan ipadiin, iphoneen, ipod touchiin tai Maciin.

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

Aspire 1650-sarja. Käyttöohjekirja

Aspire 1650-sarja. Käyttöohjekirja Aspire 1650-sarja Käyttöohjekirja Tekijänoikeudet 2005. Acer Incorporated. Kaikki Oikeudet Pidätetään. Aspire 1650-sarja Käyttöohjekirja Ensimmäinen Julkistus: Syyskuu 2005 Näihin tietoihin saattaa tulla

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja

17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja 17 tuuman PowerBook G4 Käyttöopas Sisältää PowerBook G4 -tietokoneen käyttöönotto-, laajennus- ja vianetsintätietoja K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä käyttöopas

Lisätiedot