Colibri Wi-Fi. Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Colibri Wi-Fi. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Colibri Wi-Fi Käyttöohje Jan. 2010

2 FCC ILMOITUS (Luokka B) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laitteen toimintaa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Yhdysvaltain viestintäkomission vaatimustenmukaisuusvakuutus Tämän laitteen on testeissä todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa mainittujen luokan B digitaalista laitetta koskevien raja-arvojen mukainen. Raja-arvot on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laitteisto tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, siitä voi seurata haitallista häiriötä radioviestinnässä. Takuuta siitä, että häiriötä ei tapahdu jossakin tietyssä asennetussa järjestelmässä, ei voi voida antaa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotossa, joka voidaan todentaa sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjän kannattaa yrittää häiriön korjaamiseksi yhtä tai useampaa seuraavista keinoista: Muuta vastaanottoantennin suuntaa tai paikkaa. Siirrä laitteisto kauemmaksi vastaanottimesta. Liitä laitteisto eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanotin. Kysy kauppiaalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta neuvoa. TÄRKEÄ HUOMAUTUS FCC-määräys, radiotaajuinen säteily Tämän laitteen on todettu noudattavan FCC-määräyksen radiotaajuisen säteilyn rajoja kontrolloimattomassa ympäristössä. Loppukäyttäjän tulee noudattaa erityisiä toimintaohjeita kelvollisen radiotaajuisen säteilyn määrän takaamiseksi. Tätä lähetintä ei saa kytkeä muihin lähettimiin tai antenneihin, eikä asentaa näiden lähelle. FCC-varoitus: Jos laitteeseen tehdään muutoksia tai muunnoksia, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, käyttäjän oikeus käyttää laitetta saattaa mitätöityä. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (luokka B) Tämä tuote on sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin 2004/108/EY liittyvissä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä koskevissa neuvoston direktiiveissä mainittujen vaatimusten mukainen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämän aineiston sisällön, sen laadun, esittämisen, kaupattavuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden osalta ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta tai vakuutusta. Tässä aineistossa esitettyjen tietojen luotettavuus on tarkastettu huolellisesti. Niissä olevat epätäsmällisyydet eivät kuitenkaan perusta vastuuta. Tässä aineistossa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. AVerMedia ei missään tapauksessa vastaa suorista, epäsuorista, erityisistä, liitännäisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän tuotteen tai aineiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta on varoitettu. TAVARAMERKIT "AVerMedia" on AVerMedia Technologies, Inc.-yhtiön tavaramerkki (tai rekisteröity tavaramerkki) ja on AVerMedia Information Inc.-yhtiön käytössä. Kaikki muut tavaramerkit tässä aineistossa on mainittu vain selitystä varten ja kuuluvat muille yhtiöille. TEKIJÄOIKEUDET 2010 by AVerMedia Information, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa eikä millään tavalla ilman AVerMedia Information Inc.-yhtiön myöntämää kirjallista lupaa. AVerMedia Information Inc. pidättää oikeuden muuttaa sen malleja, sisältäen niiden ominaisuudet, spesifikaatiot, lisävarusteet ja kaikki tässä julkaisussa mainitut tiedot, ilman erillistä ilmoitusta. Tämän julkaisun tiedot saattavat poiketa muiden virallisten julkaisujen tiedoista. Ylirastitettu jätesäiliö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Laiteromu on sen sijaan hävitettävä toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromujen kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Jos tarvitset lisätietoja siitä, mihin laiteromu voidaan jättää kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Paristojen turvallisuustietoa - Säilytä paristot viileässä paikassa. - Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen mukana. Hävitä paristot keräyspisteisiin tai palauta ne ostopaikkaan, mikäli mahdollista. - Ota paristot pois, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Ota tyhjät paristot aina pois kaukosäätimestä. Vuotavat ja syöpyneet paristot voivat vahingoittaa kaukosäädintä. Hävitä paristot turvallisesti - Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. - Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin: alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkeli-kadmium). - Älä hävitä paristoja polttamalla. Paristot voivat räjähtää tai vuotaa. - Älä koskaan oikosulje paristojen napoja.

3 VAROITUS VÄLTTÄÄKSESI PALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN, ÄLÄ ALTISTA LAITTEISTOA VEDELLE TAI KOSTEUDELLE. HUOMIO HAVAITESSASI VAURIOITA, PUUTTEITA TAI SOPIMATONTA SISÄLTÖÄ, OTA YHTEYTTÄ JÄLLEENMYYJÄÄSI. TAKUU MITÄTÖITYY JOS TUOTTEESEEN TEHDÄÄN MUUTOKSIA. HUOMIO - OHJETTA VOIDAAN MUUTTAA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. - TIETOJA TULEE PITÄÄ VAIN VIITTEELLISINÄ.

4 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto Pakkauksen sisältö Lisävarusteet Ominaisuudet Tekniset tiedot Etupaneeli Takapaneeli Laitteiston asennus Kovalevyn asennus Laitteiden kytkennät Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Luku 2 Tallentimen käyttö Tallentimen ohjaus Tallentimen käyttöönotto IP-kameroiden yhdistäminen Langattomasti Ethernet-kaapelilla Kovalevyn alustus Katselutila Emap-kartat Emapin asetukset Emapin käyttäminen Tapahtumamuisti Toistotila Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Kirjanmerkin lisääminen tallennettuun videoon Haku tapahtuman mukaan Luku 3 Tallentimen asetukset Perusasetukset-tila Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Langattoman IP-kameran asetukset Kamera-asetukset etätalletimella Tallennusasetukset Verkkoasetukset Aikatauluasetukset Varmuuskopiointi Varmuuskopiointitiedoston toistaminen QPlayer-ohjelmalla Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen... 41

5 3.7.3 Haku tapahtuman mukaan Hälytyssisäänmenon asetukset Releulostulon asetukset Hälytysasetukset Käyttäjäasetukset Luku 4 USB-toistokonsoliohjelma Suositellut laitteistovaatimukset Toistokonsolin asentaminen Toistokonsolin käyttö Videoleikkeen tallentaminen Videotiedoston toistaminen kovalevyltä Varmuuskopiointitiedoston (*.dvr) toistaminen Tallennetun videotiedoston varmuuskopiointi Luku 5 ImageVerification-ohjelma Vesileiman tarkastaminen Luku 6 ienhance-videonmuokkausohjelma istable-värinänpoistotoiminto Luku 7 Etäkäyttö web-selaimella WebViewer Etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Etäkonsoli Asetukset Etätoisto Paikallinen toisto Tallennetun videon leikkaaminen ja tallentaminen Visuaalinen haku Reaalitoisto Ladatun tiedoston toisto Luku 8 Tallentimen käyttö matkapuhelimella PDAViewer-ohjelma Asenna PDAViewer ActiveSync-yhteydellä Asenna PDAViewer Internetistä PDAViewer-ohjelman käyttö Toistaminen PDAViewer-ohjelmalla JAVAViewer-ohjelma Asenna JAVAViewer JAVAViewer-ohjelman käyttö... 89

6 Luku 9 Web-työkalut Dispatch-palvelin Käynnistä Dispatch Remote Setup-ohjelma Lisää tallennin Tallentimen etäasetukset Järjestelmäasetukset Kamera-asetukset Tallennusasetukset Verkkoasetukset Hälytysasetukset Remote Backup-ohjelma Varmuuskopiointi tallentimelta: Liite A Verkkotunnukset rekisteröinti

7 Luku 1 Johdanto Colibri Wi-fi on joka kodin ja joka paikan langaton kameravalvontapaketti. Kamerat tarvitsevat vain sähköä pistorasiasta ja valvontayhteys on valmis. Kamerat voidaan sijoitella halutusti tarpeen mukaan; vaikka joka päivä valvomaan eri kohdetta. Colibri Wi-Fi voidaan kytkeä kodin tai yrityksen lähiverkkoon ja tarkastella valvontakuvaa netin kautta mistä tahansa. Sovelluskaavio 1

8 1.1 Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö kahdessa osassa tallennin ja langaton IP-kamera. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Colibri tallennin (2) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (3) Pika-asennusohje (4) Verkkovirtajohto (5) Verkkomuuntaja (6) Sisäisen kovalevyn pidike (sisältää 8 ruuvia) (7) Antenni x 2 (8) Optinen USB-hiiri (1) (2) (3) (4) (5) (6) i Langattomien IP-kameroiden määrä (1-4) riippuu ostetusta tallenninpaketista. (1) Langaton IP-kamera (2) Verkkomuuntaja (3) Ohjelmisto-CD (sisältää käyttöohjeen) (4) Antenni (5) Kamerajalusta (sisältää ruuvit) (6) RJ-45 Ethernet-kaapeli i Havaitessasi vaurioita, puutteita tai sopimatonta sisältöä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. 2

9 1.1.1 Lisävarusteet Kaukosäädin Kosketusnäyttö 1.2 Ominaisuudet Avainominaisuudet - Esikonfiguroidut WPS-asetukset kameran nopeaan kytkemiseen - Sisältää 1,3M langattoman IP-kameran - Sisältää hiiren kaikkien toimintojen ohjaamiseen - Kompaktin kokoinen ahtaisiinkin paikkoihin - Sisäänrakennettu kovalevy ja esata-portti ulkoisen kovalevyn liittämiseen - Linux-käyttöjärjestelmä Windows-tyylisellä käyttöliittymällä - LAN-portti verkkosovelluksiin - Yhteensopiva kosketusnäytön kanssa - Nykyaikainen Plug & Play tekniikka Älykäs ja nopea konfigurointi - WPS-tuki kameran automaattiseen yhdistämiseen - Ei vaikeita asetuksien muuttamisia järjestelmän käynnistämiseksi IP-video - 4-kanavainen verkko (langaton) videoliitäntöihin - 4-kanavainen verkko (langaton) audioliitäntöihin - Videon pakkaus: MJPEG, MPEG4 Näyttö - VGA-ulostulo 1024x768 resoluutiolla - Valittavissa eri näyttömuotoja - Kanavien vaihto yhdellä painikkeella - Automaattinen reaalikuvien kierto - Optimoidut limitysvalinnat Tallennus - VGA-tallennuksen kuvanopeus: 100 kuvaa sekunnissa - Tallennustilat: jatkuva-, älykäs-, liike-, hälytys-, manuaalitallennus - Kaikki tallennustilat voidaan aikatauluttaa - Nopea kuvankaappaus sekä reaalikuvasta että tallennetusta kuvasta - Esitallennus 10 sekuntiin asti - Haku & toisto & varmuuskopiointi - Toisto 2, 4, 8, 16, 32, 1/2, 1/4, 1/8 nopeuksilla eteenpäin ja taaksepäin - Nopea toisto valitun päivämäärän, ajan, kameran, tapahtuman, näkymän ja lokitiedoston mukaan - Tehokas näkymähaku ja älykäs haku - Kehittynyt tapahtumamuistin selaus hälytyksen, tapahtuman, toiminnon, järjestelmä- ja verkkotapahtuman mukaan 3

10 - CD-R/RW/DVD-R/RW -levyjen nopea polttaminen Videon kehitys - ienhance-ohjelmalla voit parantaa tallennetun videokuvan laatua - istable-toiminnolla voit helposti vähentää videokuvan värinää - Remote Access - Central Management System (CM3000/CM3000 Gold) - Etäasetukset - Etäkonsoli - WebViewer - PDAViewer / JavaViewer - 3GViewer (Dispatch Serverin kautta) E-map - Näyttää kameroiden, ilmaisimien ja releiden paikat - Tallennettavia karttoja 8 kpl Hälytysilmoitus - - SMS - Tallentamisen aloitus - Ohjaa IP-kameran ulostuloa - Lähetä video CMS:ään, ym. - Käynnistää Emapin Muut - Vahtikoiratoiminto estää odottamattomia järjestelmähäiriöitä - USB-portti järjestelmän nopeaan ja helppoon päivittämiseen - Ilmainen DDNS-palvelu 4

11 1.3 Tekniset tiedot Malli COL-WIFI-1 / COL-WIFI-4 Käyttöjärjestelmä Linux Videon pakkaus MPEG4 / MJPEG Video sisään / ulos 4 / 1 Video ulostulo VGA Audio sisään / ulos 4 / 1 Sisäänmeno / relelähtö 4 / 1 IP-kameran resoluutio 1280x1024; 1024x768; 640x480; 512x384; 320x240; 160x120 Tallennusnopeus Salauskeino Pakkauksen sisältö Kovalevyjen määrä 100 kuvaa sekunnissa WPA / WPA2 Tallennin, IP-kamera (CMOS) ja Hiiri 1 sisäinen SATA HDD ja 1 esata-portti ulkoiselle HDD:lle Varmuuskopiointi USB 2.0 portti x 3 LAN Portit Tallennustila Etäkäyttö Dual Gigabit LAN-portti Jatkuva, liike-, ilmaisin-, tapahtuma-, ja aikataulutallennus CM3000, asetukset, konsoli, WebViewer, PDAViewer, JavaViewer Ohjelmistotuki istable(kuvanvakautustoiminto), ienhance (videonmuokkausohjelma), USB-toistokonsoli Lisävarusteet Kosketusnäyttö, ulkoinen DVD RW, HDD-kotelo, SATA-HDD, kaukosäädin Mitat (l x k x s) 235 x 160 x 53 mm Malli COLCAM-W (IP-kamera) Kuvapää ¼ CMOS Kuvapisteitä 1280 x 1024 Vähimmäisvalaistus 0.5 luxia F-numero / aukko F2,8 Pakkaus Yhtäaikainen MPEG4/MJPEG-pakkaus Kuvakoko 1280x1024;1024x768;640x480;512x384;320x240;160x120 Tallennusnopeus Sisäänrakennettu mikrofoni Audioliitäntä Tallennustila Ethernet Verkkokäytäntö WPS-salaus Web-selain Turvallisuus 10 kuvaa/s (1280x1024) / 30 kuvaa/s (640x480) Herkkyys -42dB +/- 3dB (etäisyys väh. 5 m); S/N-suhde: yli 58 db; omni-suuntainen Ulkoiselle kaiuttimelle Jatkuva / tapahtuma / liiketunnistus 10/100 Mb/s, RJ-45 -liitin IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP,DHCP,NTP,DNS,DDNS,SMTP,FTP,HTTP, Samba,PPPoE,UPnP,RTP,RTCP,RTSP Kyllä IE 7.0 / FireFox / Safari tai uudempi Salasanasuojaus: pääkäyttäjän hallinnoima Lämpötila ja kosteus (varastointi), 90% / 0 40 (käyttö), 85% Virrankulutus 6W (DC 5V) Mitat (l x k x s) Paino Sisätila / ulkotila 71 x 44 x 133 mm 158 g (ilman jalustaa) Sisätila 5

12 1.4 Etupaneeli Nimi Toiminto (1) Virta Palaa virran ollessa päällä. (2) HDD Ilmaisee kovalevyn toiminnan. Palaa kun HDD toiminnassa (lukee / kirjoittaa). (3) Infrapuna Kaukosäätimen infrapunavastaanotin. (4) USB 2.0 portti Muistitikun / DVD-ROM-levyn liittämiseen. (5) Verkko 1 Näyttää verkon 1 tilan. (6) Verkko 2 Näyttää verkon 2 tilan. (7) Langaton verkko Näyttää langattoman verkon tilan. Kun langaton verkko toimii normaalisti, vihreä merkkivalo vilkkuu. (8) WPS-tila Merkkivalo syttyy kun WPS kytketään päälle. 6

13 1.5 Takapaneeli Nimi Toiminto (1) WPS-painike WPS-toiminto kytketään päälle. (2) 2 x USB 2.0 portti USB-näppäimistön, -hiiren tai muun USB-laitteen liittämiseen. (3) VGA ulos Videosignaalin ulostulo CRT tai LCD näyttöön. (4) Audio sisään / ulos - Audio sisään: äänisignaalin sisäänmeno audiolaitteesta (mikrofoni) - Audio ulos: äänisignaalin ulostulo audiolaitteeseen (kaiutin) i Liitettävässä audiolaitteessa on oltava oma virtalähde kytkettynä. (5) Ilmaisin sisään 4 ilmaisinta (6) Hälytys ulos 1 releulostulo 125V AC/30V DC) (7) RS-485 Ylimääräinen paikka mahdolliseen myöhempään käyttöön. (8) Gigabit LAN portti LAN portti oletuksena määritelty DHCP-protokollaan. IP-kamera voidaan liittää myös Ethernet-kaapelilla. (9) Gigabit WAN portti Internet-yhteyden muodostamiseen kytkimen tai reitittimen avulla. (10) e-sata portti Ulkoisen RAID-levyn liittämiseen (11) 12V DC Verkkovirtajohdon liittämiseen 7

14 1.6 Laitteiston asennus Kovalevyn asennus i - Katso lisätietoja kovalevyn tiedoista AverDiGi EXR6004 WiFi Laitteistosuositukset - Tallennin saattaa sisältää kovalevyn vakiona riippuen mallista. Jos tallennin sisältää kovalevyn, käyttäjän ei tarvitse asentaa sitä itse. - Ulkoinen USB-kovalevy tukee vain varmuuskopiointia. Älä asenna ulkoista USB-kovalevyä tallennustarkoitukseen. Yhteensopivat kovalevyt on kuvattu ylläkuvatussa suosituslistauksessa joka tarkoittaa ainoastaan sitä, että nämä yleisesti käytettävissä olevat kovalevyt on testattu AVerMedia-tuotteiden kanssa ja niiden toiminta on ollut oikea normaaleissa käyttöolosuhteissa. AVerMedia ei takaa tai anna takuuta seikkaperäisesti, epäsuorasti tai lainmukaisesti kiintolevyn toiminnallisuudesta tai sen yhteensoveltuvuudesta. Missään tapauksissa ei AVerMedia ole vastuussa vaurioista, minkään yrityksen asiakasmenetyksistä, liiketappioista, ohjelmapuutteista tai muista tiedoistasi järjestelmän käsittelyn yhteydessä tai muulla tavalla. Tämä sisältää suoran, epäsuoran, satunnaisen, erityisen tai seuraavan vahingon aiheutuen näiden kovalevyjen käytön yhteensopimattomuudesta, vaikka AVerMedia on selvästi tiedottanut näiden vahinkojen riskeistä. Kaikki ilmaantuneet riskitilanteet mistä tahansa tässä julkaisussa mainitusta käytöstä ovat syntyneet vastaanottajan toimesta. Tallentimeen voidaan asentaa yksi kovalevy. Asenna kovalevy alla kuvattujen ohjeiden mukaan: 1. Irrota kaikki ruuvit 2. Työnnä kansi taakse ja nosta ylös 3. Kiinnitä kovalevyn kannatin 4. Liitä SATA-kaapeli ja virtajohto kovalevyyn 8

15 5. Kiinnitä kovalevy tallentimen sisälle 6. Työnnä kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvit 7. Voit nyt liittää kaikki johdot. Kun virta kytketään, virran ilmaisema LED-valo syttyy. 9

16 1.6.2 Laitteiden kytkennät Tallentimen takapaneeliin voidaan liittää 4 ilmaisinta, yhden hälytyslaitteen, kaiuttimen, mikrofonin ja ulkoisen kovalevyn. IP-kamerat voidaan kytkeä gigabitin LAN-porttiin, joka mahdollistaa myös tallentimen etäkäytön. USB-portteihin voidaan kytkeä hiiri ja näppäimistö helpottamaan tallentimen käyttöä. Alla oleva kuva näyttää kytkennät: i - Alempi LAN1-portti käyttää oletuksena DHCP-protokollaa. - Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. - LAN1-portti on tarkoitettu IP-kameran kytkemiseen Ethernet-kaapelilla. Tallennin tunnistaa ja konfiguroi kameran automaattisesti kun se yhdistetään Ethernet-kaapelilla. - LAN2-portti on konfiguroitavissa PPPOE, DHCP tai kiinteän IP-osoitteen verkkoon. 10

17 1.6.3 Audio- ja hälytyslaitteiden kytkennät Audio- ja hälytysliittimiin voit kytkeä 4 ilmaisinta, 1 hälytyslaitteen ja audiolaitteet (sisään ja ulos). RS-485 porttia voidaan käyttää kassajärjestelmän kytkemiseen. Alla olevasta kuvasta näet laitteille varattujen liittimien paikat. Ilmaisimien (liikeilmaisin, savuilmaisin, magneettikosketin, jne.) signaali lähetetään tallentimeen, joka vastaavasti lähettää signaalin relelaitteeseen (hälytyslaite, puhelin, jne.). Audio sisään-/ulostuloliittimet: Hälytystulot ja -lähdöt: RS-485 liittimet: Liitin # Kuvaus 1 Audio sisäänmeno 2 Audio maadoitus 3 Audio ulostulo 4 Audio maadoitus Liitin # Kuvaus 5 Ilmaisimen 1 signaali 6 Ilmaisimen 1 maadoitus 7 Ilmaisimen 2 signaali 8 Ilmaisimen 2 maadoitus 9 Ilmaisimen 3 signaali 10 Ilmaisimen 3 maadoitus 11 Ilmaisimen 4 signaali 12 Ilmaisimen 4 maadoitus 13 Relelähtö 14 Relelähtö Liitin # Kuvaus 15 RS485 TX+ signaali 16 RS485 TX- signaali 17 RS485 RX+ signaali 18 RS485 RX- signaali 11

18 Luku 2 Tallentimen käyttö 2.1 Tallentimen ohjaus Voit ohjata tallenninta kahdella eri tavalla: 1. Käyttämällä hiirtä ja näppäimistöä Kytkemällä hiiren ja näppäimistön USB-porttiin, voit ohjata tallenninta helposti. Tämä on paras ohjaustapa erityisesti asetuksia muuttaessa, kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. 2. Käyttämällä kauko-säädintä (lisävaruste) Kun tallentimen asetukset on tehty, voit käyttää kauko-ohjainta katsellessasi reaalikuvaa, toistaessasi tallenteita, varmuuskopioidaksesi, nollataksesi hälytykset ja ohjataksesi muita toimintoja. i Käytä hiirtä ja näppäimistöä tehdäksesi asetukset ensimmäisellä käyttökerralla. 2.2 Tallentimen käyttöönotto Kun laitetta otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, yhteysasetukset tallentimen ja IP-kameroiden välillä on tehtävä. Varmista seuraavat seikat ennen kuin yhdistät tallentimen ja IP-kamerat. Varmista, että kovalevy on asennettu tallentimen sisälle. Varmista, että antennit on kiinnitetty tallentimeen. Varmista, että kaikki laitteet on yhdistetty kunnolla tallentimeen ja niiden omiin virtalähteisiinsä. Varmista, että tallennin on yhdistetty verkkoon ja sen virta on päällä. Varmista, että IP-kameroiden virta on päällä. Varmista, että tallennin ja IP-kamerat ovat kantavuusalueella. Varmistaaksesi paremman ja vakaamman langattoman yhteyden älä käytä seuraavia laitteita lähellä tallenninta. - Mikroaaltouuni. - Langattomat lähettimet (matkapuhelin- ja radiolähettimet, ym.) - Langattomat laitteet 2.4 GHz taajuudella (turvalaitteet, Bluetooth, Zigbee, langattomat puhelimet, ym.) Langattomat yhteyden voimakkuuteen ja laatuun vaikuttavat seuraavanlaiset esineet, jos ne sijaitsevat tallentimen ja siihen liitettyjen laitteiden välissä tai lähellä. - Metalliovet - Betoni-, kivi- ja tiiliseinät, jotka sisältävät alumiinia tai lämpöeristettä - Useita seiniä - Palo-ovet ja -lasit - Teräshyllyt ja -telineet Aseta kamerat ja tallennin vähintään kahden metrin etäisyydelle radioista. Älä kytke kameraa tai tallenninta samaan virtalähteeseen radion kanssa. Langattoman yhteyden enimmäisetäisyys on 30 metriä, jos kameran ja tallentimen välissä ei ole esteitä. Ole kärsivällinen odottaessasi tallentimen käynnistymistä. 12

19 2.2.1 IP-kameroiden yhdistäminen IP-kamerat voidaan yhdistää kahdella tavalla: langattomasti tai Ethernet-kaapelilla. Seuraa seuraavia asennusohjeita yhdistääksesi IP-kameran tallentimeen Langattomasti 1. Varmista, että tallennin ja IP-kamera ovat kantavuusalueella. 2. Paina tallentimen WPS-painiketta niin kauan, että kuulet piippauksen. WPS-merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. WPS-painike WPS-merkkivalo 3. Paina IP-kameran WPS-painiketta niin kauan, että virran ilmaisema LED-valo syttyy (noin 5 sekuntia). LED-valo alkaa vilkkua joka toinen sekunti. Odota lopuksi noin 120 sekuntia IP-kameran ja tallentimet yhdistymistä. Virta-LED WPS-painike 4. Jos tallennin ja IP-kamera on yhdistetty onnistuneesti, langattoman verkon merkkivalo tallentimen etupaneelissa alkaa vilkkua. Langattoman verkon merkkivalo 5. Tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. Reaaliaikatila 13

20 Ethernet-kaapelilla IP-kamera on yhdistettävä Ethernet-kaapelilla seuraavissa tapauksissa. IP-kamera ei tue langatonta verkkoa. IP-kamera ei ole langattoman verkon kantavuusalueella. IP-kameran tai tallentimen lähistöllä on liian monta langatonta verkkoa häiritsevää tekijää. 1. Jos IP-kamerassa on antenni, poista se jotta langaton signaali ei häiritse yhteyttä. i Varmistaaksesi moitteettoman yhteyden tallentimeen, aseta IP-kamera DHCP-tilaan tai RESETOI IP-kamera takaisin tehdasarvoihin. Resetointi tapahtuu painamalla IP-kameran takana sijaitsevaa reset-painiketta kolmen sekunin ajan. 2. Kytke RJ-45 Ethernet-kaapeli IP-kameran LAN-porttiin. i Yhdistääksesi useampia IP-kameroita Ethernet-kaapelilla, liitä kytkin (DHCP pois päältä) tai hubi (DHCP pois päältä) tallentimeen ja IP-kamerat kytkimeen tai hubiin. 3. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää tallentimen LAN1-porttiin. LAN1 port 4. Odota, kunnes tallennin tunnistaa IP-kameran. Yhteys on onnistuneesti muodostettu, kun tallentimeen liitettyyn näyttöön ilmestyy IP-kameran reaaliaikakuva. 5. Kanavaan on liitetty Ethernet-kaapeli; kuvan oikeassa alareunassa ei näy langattoman signaalin ikonia. Reaaliaikatila 14

21 2.2.2 Kovalevyn alustus Kovalevy täytyy alustaa ennen videon tallennusta. 1. Paina Asetukset ja näppäile käyttäjätunnus ja salasana (oletuksena käyttäjätunnus on superuser ja salasana ). 2. Paina Järjestelmä. Paina Vaihda lisäasetuksiin jos asetukset ovat Perusasetukset tilassa. 3. Paina Lisää avataksesi Levyjen hallinta ikkunan. Valitse kovalevy ja paina Alusta. 4. Paina Aloita alustaaksesi valitun kovalevyn. 5. Kun alustus on valmis, paina Peruuta poistuaksesi. 6. Tallenna-painike aloittaa tallentamisen. Reaaliaikatila 15

22 2.3 Katselutila Nimi Toiminto (1) Kirjaudu ulos Avaa valintaikkunan, jossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista: Käynnistä uudelleen: Käynnistää tallentimen uudelleen. Sammuta: Sulkee tallentimen. Kirjaudu: Kirjautuu sisään eri käyttäjänä. Peruuta: Sulkee ikkunan. (2) Kuvan jakaja Valitse joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. Voit myös vaihtaa eri kameran kuvan. (3) Tallennus Aloittaa/lopettaa videon tallennuksen. (4) EMap Näyttää kartan kustakin alueesta ja kameran/sensorin/releen paikan ja varoituksen (Katso Luku 2.3.1). (5) Verkko Sallii/estää etäkäytön. Tämä ominaisuus mahdollistaa tallentimen käytön internetin kautta. Oletuksena käyttö on estetty. (6) Asetukset Määrittele järjestelmän asetukset. (Katso Luku 3). (7) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (8) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (Katso Luku 2.4). (9) Tilanäyttö Näyttää päivämäärän, ajan ja vapaan tilan tallentimen kovalevyllä. (10) Kameran numero Näyttää reaaliaikakuvat kameroista. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran reaaliaikakuvaan. (11) Tilannekuva Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. (12) Tapahtumamuisti Näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. (Katso Luku 2.3.2). (13) Kierto Aloittaa/lopettaa videokuvien kierron. (14) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. 16

23 Nimi Toiminto Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (15) Hälytys Näyttää hälytykset ja varoitukset. (16) WiFi-signaali Näyttää langattoman signaalin voimakkuuden. (17) Virtuaali näppäimistö Emap-kartat Avaa virtuaalinäppäimistön näytölle, jos näppäimistöä ei ole käytössä. Emappiin voidaan tallentaa 8 karttaa JPG-muodossa. Voit sijoittaa kamerat, ilmaisimet ja hälytyslaitteen kartalle Emapin asetukset 1. Paina Emap. 2. Kun Emap-näyttö avautuu, paina sitä aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet) jonne haluat lisätä kartan. 3. Paina Lataa kartta lisätäksesi kartan. Kun valintaikkuna aukeaa, hae kartta ja paina OK. 4. Kun lisätty kartta ilmestyy Emap-näytölle, paina Muokkaa. Voit nyt raahata kameran, ilmaisimen ja hälytyskuvakkeen kartalle omalle paikalleen. Kartalla olevia kuvakkeita voidaan siirrellä vapaasti. Jos haluat sijoittaa kuvakkeen toiseen alueeseen, raahaa kuvake mustaan ruutuun Emap näytön alaosassa ja siirry sen jälkeen sille alueelle johon haluat sijoittaa kuvakkeen. Siirtääksesi kaikki kuvakkeet takaisin mustaan ruutuun, paina Tyhjennä kuvake. 5. Kun olet valmis, paina Tallenna-painiketta tallentaaksesi uudet asetukset. Poistuaksesi Emap-näytöltä, paina Sulje. 17

24 Emapin käyttäminen 1. Paina Emap. 2. Emap-näytöllä, paina kamerakuvaketta vaihtaaksesi alueelle johon kamera on sijoitettu ja näyttääksesi kameran kuvan Emap-näytön oikeassa yläkulmassa. Oikeaan alakulmaan ilmestyy kaikki varoitusviestit. 3. Katsoaksesi eri aluetta, paina aluenumeroa (1:stä 8:aan painikkeet). 4. Paina Sulje poistuaksesi Emap-näytöltä. 18

25 2.3.2 Tapahtumamuisti Tapahtumamuisti näyttää järjestelmässä tehdyt toimenpiteet. 1. Paina Tapahtumamuisti-painiketta tallentimen päänäkymässä. Tapahtumamuisti-ikkuna aukeaa. 2. Valitse selattava päivämäärä. 3. Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. 4. Käytä vierityspalkkia siirtyäksesi tapahtumalistan seuraavalle, edelliselle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle. 19

26 2.4 Toistotila Vaihtaaksesi toistotilaan, paina Toisto-painiketta päänäkymän oikeassa alakulmassa. Nimi Toiminto (1) Kuvan jakaja Valittavissa joko nelikkonäyttö tai yhden kameran kuva. (2) Etenemistila Näyttää toistettavan tiedoston etenemisen. Liikuttamalla palkkia voit etsiä oikean kohdan videosta. (3) Tuntipainikkeet Valittavissa tietty vuorokaudenaika tallennetun videon toistamiseen. i Tuntipainikkeet esittävät 24-tunnin kelloa. Sininen viiva tuntipainikkeen päällä osoittaa ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Kun taas punainen viiva osoittaa kyseisen ajankohdan olevan valittuna. (4) Toiston ohjauspainikkeet Alkuun: Siirtyy tallennetun videon alkuun. Edellinen: Siirtyy edelliseen tallenteeseen. Hitaammin: Toistaa videota 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X tai 1/32X nopeudella Taakse: Toistaa videota taaksepäin. Tauko: Pysäyttää videon toistamisen. Toista: Toistaa tallennettua videota. Nopeammin: Toistaa videota 2X, 4X, 8X, 16X tai 32X nopeudella. Seuraava: Siirtyy seuraavaan tallenteeseen. Loppuun: Siirtyy tallennetun videon loppuun. 20

27 (5) Päivämäärä Valitse päivämäärä kalenterista sekä ajankohta 00 ja 23 välillä aloittaaksesi tallennetun videon toistamisen. i Numerot 00:sta 23:een esittävät 24-tunnin kelloa. Numerot 01:stä 04:ään merkitsevät kameroita. Siniset solut osoittavat ajankohdan sisältävän tallennettua videota. Punaiset solut näyttävät valitun ajankohdan, josta tallennettua videota aletaan toistaa. (6) Reaaliaika Vaihtaa reaaliaikatilaan, jossa voit katsella kameran reaaliaikakuvaa. (7) Toisto Vaihtaa toistotilaan, jossa voit katsella tallennettuja videotiedostoja. (8) Tilanäyttö Näyttää tallenteen päivämäärän, ajan ja toistonopeuden. (9) Kameran numero Näyttää kameroiden määrän. Kun olet yhden kuvan tilassa, paina kameran numerosta vaihtaaksesi toisen kameran kuvaan. (10) Vie Vie tilannekuvat, videotiedostot ja varmuuskopiot. Tilannekuva: Kaappaa ja tallentaa tilannekuvan JPG-tiedostona. Videotiedosto: Tallentaa videotiedoston valitulta aikaväliltä DVR-tiedostona ulkoiselle USB-muistille. (Katso Luku 2.4.1). Varmuuskopiointi: Tallentaa varmuuskopioitavat videotiedostot USB-muistiin tai DVD-levylle. (11) Leikkaus Leikkaa kappaleen tallennettua videota. (Katso Luku 2.4.1). (12) Koko näyttö Siirry koko näyttö -tilaan. Palataksesi paina hiiren oikeaa näppäintä, näppäimistön ESC-näppäintä tai nuoli-ikonia. Kun siirryt koko näyttöön nelikkokuva-tilassa, paina hiiren vasenta -painiketta vaihtaaksesi yhteen kuvaan ja takaisin nelikkokuvaan. (13) Tapahtumamuisti Paina valintanäppäimiä näyttääksesi vain tietyt toimenpiteet (tapahtuma-, järjestelmä-, toiminta- tai verkkotoimenpiteet) tai kaikki. (14) Kirjanmerkki Lisää kommentti tallennetun videon kohtaan, johon haluat palata myöhemmin (Katso Luku 2.4.2). (15) Etsi seuraava Etsi seuraava tapahtuma tai muutos liiketunnistustallenteesta. Voit käyttää tätä tapahtumahaku-toiminnossa. 21

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta

Käyttäjän Pikaohje. CCTV Videovalvonta Käyttäjän Pikaohje CCTV Videovalvonta Tallenteiden haku 1.Aikahaku 1. Aloittaaksesi tallenteiden haun, paina näppäintä, jolloin aikahaun valikko tulee näkyviin, kuten alla. 2. Käytä vasen/oikea näppäimiä

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Pakkauksen sisältö: IP-kamera Asennuskiinnike Antenni Verkkolaite CD LAN-kaapeli Asennusohje Ruuvit Huomautus: Joissakin malleissa ei ole ulkoista antennia. Asennusmenettely:

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Päänäkymä 4

Sisällysluettelo. 1. Päänäkymä 4 Sisällysluettelo 1. Päänäkymä 4 2. Arkisto 6 3. Asetukset 8 3.1. Kamera-asetukset 10 3.1.1. Yleistä 11 3.1.2. Tallennus 11 3.1.3. Ääniviestit 13 3.1.4. Wlan 13 3.2. Anturiasetukset 14 3.2.1. Keskusyksikkö

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje

TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri. Pikaohje TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & reititin ja palomuuri Pikaohje Pikaohje Myyntipaketin sisältö 1. TeleWell TW-EA711 ADSL modeemi & palomuuri 2. AC-DC sähköverkkomuuntaja 3. RJ-11 puhelinjohto ja suomalainen

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ARCHOS 604 WIFI http://fi.yourpdfguides.com/dref/1227015

Käyttöoppaasi. ARCHOS 604 WIFI http://fi.yourpdfguides.com/dref/1227015 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Tarkista mukana tulevat oheistarvikkeet

Tarkista mukana tulevat oheistarvikkeet Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton

DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton Tämän tuotteen asennuksen voi suorittaa käyttäen mitä tahansa uudehkoa selainta, esim. Internet Explorer 6:ta tai Netscape Navigator 6.2.3:a. DI-624+ AirPlus G+ 2.4GHz langaton laajakaistareititin Ennen

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet

NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO Bluetooth 4.0 stereokuulokkeet NOOX XCIO tukee seuraavia protokollia HSP Headset Profile HFP Hands-free Profile A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille:

Macintosh (Mac OS X 10.2) Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: 1 (13) Macintosh () Verkkoasetukset Elisa Laajakaista yhteyksille: Valitse Omenavalikosta Järjestelmäasetukset. Järjestelmäasetuksista Verkko 2 (13) Verkkoasetuksista (1.) Kytkentä Ethernet ja (2.) Määrittelytapa

Lisätiedot

Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali

Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali Ladibug Näyttölaitteen kuvaohjelma Manuaali Sisältö 1. Esittely... 2 2. Järjestelmän vaatimukset... 2 3. Asenna Ladibug... 3 4. Liitäntä... 6 5. Aloita Ladibug käyttö... 7 6. Operaatio... 8 6.1 Päävalikko...

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Langaton koti Monitori

Langaton koti Monitori INSMAT Oy Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi nopean ja tehokaaan asennuksen. Lopullinen ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Langaton koti

Lisätiedot

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka.

Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje. Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500. www.kuulotekniikka. Tek mediakaukosäätimen ja lähettimen ohjelmointiohje Kuulotekniikka Oy Kauppalantie 40 00320 Helsinki Puh. 020 7290 500 www.kuulotekniikka.com s VAIHE 1 Aseta ladattava akku Tek Connect kaukosäätimeen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014

BT BBiQ laite / W042 Käyttöohjeet 1.3 FIN Käyttöohjeet BBiQ 4.4.2014 Käyttöohjeet Aloittaminen Pakkauksen sisältö: - BBiQ Bluetooth -laite - Lämpötila-anturi - 2 kappaletta AAA -paristoja - Käyttöohjeet BBiQ on uusi langaton ruoanlaittolämpömittari älypuhelimellesi. Sisäänrakennetun,

Lisätiedot

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi

TEKA-valvontakamerat. koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin. tools not toys. visisystems.fi TEKA-valvontakamerat koti- ja mökkikäyttöön sekä pienyritysten valvontatarpeisiin 4/8/16 kanavaiset, kehittyneet videotallentimet HDMI ulostulolla. 4/8 x 600 TVL korkearesoluutioiset kamerat Helppo nettikäyttö

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

exacqvision videovalvontaohjelmisto Loppukäyttäjän pikaohje

exacqvision videovalvontaohjelmisto Loppukäyttäjän pikaohje exacqvision videovalvontaohjelmisto Loppukäyttäjän pikaohje 7.2.2011 1 Johdanto exacqvision Client -ohjelmassa on kolme toimintatilaa: Live, Haku ja Asetukset. Tässä pikaohjeessa käydään läpi yleisimmät

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Ohje: Tiedostot turvaan ja puhdas Ubuntu alle

Ohje: Tiedostot turvaan ja puhdas Ubuntu alle Sivu 1/5 Ohje: Tänään törmäsin tilanteeseen, jossa eräällä Ubuntu-peruskäyttäjällä oli ongelmana, että tietokone käynnistyi jatkuvasti uudelleen, oletettavasti käyttöjärjestelmän vioittumisen seurauksena.

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1

CCT-1301 KÄYTTÖOPAS. facebook.com/denverelectronics FIN-1 CCT-1301 KÄYTTÖOPAS facebook.com/denverelectronics FIN-1 1.suljin 2.Kaiutin 3.Päälle/Pois päältä 4.USB-portti 5.Micro SD -korttipaikka 6.Objektiivi 7.Latauksen merkkivalo 8.Varatun merkkivalo 9.Kansi 10.Näyttö

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot