Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus"

Transkriptio

1 VIKING s Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus Maaliskuu 2003 Armi Vilkman-Vartia

2 Operational Principles for Manual Traffic/Incident Monitoring with the Help of Registered Road Users Abstract The manual traffic/incident monitoring means the road users' observations based reporting about traffic jams and incidents to TIC. The reporters could be muchdriving professional drivers, with whose the contract about information producing to Finnra's systems could be made. The objective of the pre-study was to develop operational principles for manual traffic/incident monitoring with the help of registered road users. The study concluded the operational principles according to the following categories: 1) identification of relevant actors, 2) negotiations with actors, 3) preparatory studies and surveys, 4) preparation of contract template, 5) preparation of contract appendices, 6) contracting the registered road reporters, 7) arrangement of phone call management, 8) commencing operations and marketing. The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. 2(27)

3 Sisällysluettelo 1. Tausta TANSKAN MALLI Esimerkki poliisin ohjeistuksesta onnettomuustilanteessa Suomalaiset ammattikuskit potentiaaliset "tiereportterit"? Tilastoja Suomen Kuorma-autoliitto ry KTK yritykset Rahtarit ry Linja-autoliitto Paikallisliikenneliitto Paikallisliikenneliitto MUUTA LIITTYVÄÄ TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Liite: Tiehallinnon LK tiedon fraasit (27)

4 Viking S: Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus 1. TAUSTA Manuaalinen seuranta täydentää liikenteen ajantasaista automaattista seurantaa. Automaattiseuranta tapahtuu erilaisilla kiinteillä tai siirrettävillä mittauslaitteilla (käytetään hyväksi mm. tiesääasemia, kelikameroita ja LAM -pisteitä, tunneleissa on käytössä kuvantulkintalaitteita jne.). Kelikameroista ja LAM -pisteistä saadaan tietoa liikenteen ruuhkista ja muista häiriöistä. Myös kamerakuvista tehtävä havainnointi voidaan luokitella manuaaliseurannaksi. Manuaalinen seuranta tässä muistiossa tarkoittaa kuitenkin ammattikuljettajien ja muiden säännöllisesti tienpäällä liikkujien vapaaehtoista häiriö-, tie- ja tilannetilannetietojen välittämistä tieviranomaiselle. Jo nyt kansalaiset voivat ilmoittaa tieliikenteen ongelmista ympäri vuorokauden Tienkäyttäjien linjalle Puhelu maksaa paikallispuhelumaksun ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun. Puhelu ohjautuu lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Vastaava linja viranomaisille on Viranomaislinja Numerot palvelevat 24 h vuorokaudessa ympäri vuoden. Tiedot häiriöistä saadaan pääasiassa puhelimitse ja faksilla. Suomessa liikennetiedotusyhteistyöstä (eli häiriöiden havaitseminen ja ilmoitus) on sovittu aikaisemmin Poliisin (v. 1995), Autoliitto ry:n (v. 1999) ja Suomen Tiepalvelumiesten STM ry:n (v. 2002) kanssa kirjallisesti. Yleisradion kanssa on sovittu kirjallisesti tiedotusyhteistyöstä v Suullisesti yhteistyöhän ovat liittyneet Yleisradion jälkeen muut valtakunnalliset radiot ja useat paikallisradiot. Tilanteet mistä tietoa on pyydetty toimittamaan aiemmissa yhteistyösopimuksissa ovat liikenteeseen vaikuttavat tapahtumat ja olosuhteet, joista tienkäyttäjille aiheutuu turvallisuusriskejä, viivytystä tai muuta haittaa. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluu arvioida haitan kesto ja vaikutukset liikenteeseen sekä mahdolliset suositukset sekä tehdä myös tilanteen päättymisestä ilmoitus. Tiedotusvelvollisuus siirtyy poliisille heidän saavuttuaan paikalle. Tiedot toimitetaan puhelimitse yhteen valtakunnalliseen numeroon (eli viranomaislinjalle), josta puhelut ohjautuvat lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Liikennekeskus arvioi tiedon merkittävyyden ja jatkotoimet (tiedotus eteenpäin tien kunnossapitäjälle, pelastuspalvelulle ja poliisille). 2. TANSKAN MALLI Tanskassa halukkaat ammattimaiset kuljettajat on rekisteröity "tietiedonvälittäjiksi" ("Vejreporter"), toiminta on alkanut 1999, jolloin rekisteröityjä tiedonvälittäjiä oli 90. Nykyisin heitä on noin 900, joilta vuonna 2000 saatiin n ilmoitusta liikennehäiriöistä. Rekisterissä olevat kuljettajat ovat pääasiassa myyntimiehiä ja kuorma-autonkuljettajia, jotka ajavat vähintään km vuodessa (alaraja ilmoittautumiselle). Halukkaat ilmoittavat yhteystietonsa samaan numeroon kuin mihin ilmoittavat myös häiriötiedot. Rekisteröidyttyään ja allekirjoitettuaan sopimuksen he saavat autoon kiinnitettävän sertifikaatin 4(27)

5 henkilökohtaisen numerotunnuksen, joka ilmoitetaan soitettaessa ja listan tyypillisistä liikennetilanteista, joista toivotaan yhteydenottoa. Puhelinnumero on ilmainen. Siihen voi soittaa myös muut liikkujat ilmaiseksi. Päivisin klo 8-16 numerosta vastaa liikennekeskus (ohjautuu lähimpään aluekonttoriin), virka-ajan ulkopuolella yhteistyökumppanit kuten Falck. Esimerkkejä ilmoitettavista kohteista: pudonneet esineet tiellä eläin tiellä liikennevalot epäkunnossa vahingoittuneet kilvet, opasteet ym. reikiä tiessä hätäpuhelin epäkunnossa puutteet levähdyspaikoilla jonoutuminen (tietyön takia tms.) "Vej-reportereille" järjestetään erilaisia aktivointipäiviä, kuten esim. vuonna 2002 vierailu liikennekeskukseen. "Vej-reportereille" toimitetaan myös julkaisuja tai esitteitä ajankohtaisista aiheista. Ilmoittautuminen tapahtuu joko puhelimitse tai netin kautta. Annettavat tiedot ovat (pakollisia vain yhteystiedot ja kulkuneuvotiedot): nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite maakunta/lääni ("amt"?) millä alueella ajaa yleensä millä teillä ajaa yleensä mitä ajoneuvoa ajaa (henkilöauto, kuorma-auto, bussi) syntymäaika Tanskan liikennekeskusten tietoyhteistyökumppaneita: 1 Falck 2 "Entreprenører" (erilaiset urakoitsijat, liikenteenharjoittajat?) 3 Poliisi 4 Storebelt 5 Øresund 6 maakunnat 7 DMI (Tanskan Ilmatieteen laitos) 8 tieviranomaiskonttorit 9 liikenneseurat 10 kunnat 11 DSB (Tanskan rautatiet) 12 rautatiehallinto 13 lauttaseurat 14 "Vej-reporterit" 15 ERIC2000 (The European Road Information Centre) 16 eurooppalaiset tieviranomaiset 5(27)

6 3. ESIMERKKI POLIISIN OHJEISTUKSESTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Onnettomuustilanteen poliisin ohjeet ( "Onnettomuustilanteessa pysy rauhallisena ja varmista, voitko antaa ensiapua. Tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen, avun hälyttäminen yleisestä hätänumerosta 112 ja lisäonnettomuuksien estäminen. Onnettomuuspaikalla on hyvä kirjata muistiin sellaisia jälkiä, jotka ohiajava liikenne voi hävittää. Kun poliisi on tullut paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja antaa ohjeet mahdollisista jatkotoimista. Jokaisen liikenneonnettomuuteen osallisen tai onnettomuuspaikalle saapuvan velvollisuus on antaa loukkaantuneille ensiapua, varoittaa muuta liikennettä ja tarvittaessa hälyttää apua. Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa ympäri vuorokauden tieliikenteen ongelmista. Toimi onnettomuuspaikalla näin: selvitä, mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan estä lisäonnettomuudet varoita muita tee hätäilmoitus numeroon 112 varmista hengitys ja sydämen toiminta tyrehdytä suuret verenvuodot jatka ensiapua opasta auttajat paikalle." 6(27)

7 4. SUOMALAISET AMMATTIKUSKIT POTENTIAALISET "TIEREPORTTERIT"? 4.1 Tilastoja Maassamme oli rekisteröityjä linja-autoja vuoden 1998 lopussa 9 040, luvanvaraisessa liikenteessä 8300 Vuoden 2000 lopussa rekisterissä noin kuorma-autoa, joista ajoneuvoa (46 %) oli rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen ja ajoneuvoa yksityiseen liikenteeseen. Kuorma-autojen lukumäärän kasvuun ( n autoa) vaikuttaa osaltaan myös se, että aikaisemmin erikoisautoiksi luokiteltuja autoja tilastoidaan nykyisin kuorma-autoiksi. Ammattimaisessa käytössä olevia henkilöautoja on Suomessa ollut koko 1990-luvun hieman yli kymmenen tuhatta autoa. Näistä takseja on taksiliiton mukaan noin Suomen Kuorma-autoliitto ry SKAL-organisaatio muodostuu keskusjärjestönä toimivasta Suomen Kuorma-autoliitosta, sen jäseninä olevista suoritealayhdistyksistä, alueyhdistyksistä ja niiden jäseninä olevista paikallisyhdistyksistä. (ks. kuva alla) ja 9000 paketti- ja kuorma-autoliikenteen kuljetusyrityksestä (kuva 1). SKAL julkaisee Kuljetusyrittäjä-lehteä. Suoritealayhdistykset ovat erikoistuneet edunvalvontaan erikoisaloilla. Suoritealayhdistykset antavat jäsenilleen koulutusta, järjestävät omia tapahtumia ja ovat tietenkin mukana oman erikoisalansa lainsäädäntötyössä lausunnoin ym. keinoin. Alueyhdistykset huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta omilla alueillaan. 12 alueyhdistystä kattavat koko maan ja alueyhdistykset järjestävät myös koulutusta ja tapahtumia oman alueensa jäsenille. Alueyhdistykset hoitavat omien alueidensa jäsenten liikennelupaasioita ja ovat mukana vaikuttamassa omilla alueillaan tapahtuviin viranomaispäätöksiin. SKAL ry, Nuijamiestentie 7, Helsinki Puh Faksi: (27)

8 Kuva 1. SKAL-organisaatio 4.2. KTK yritykset KTK-järjestelmä on koko maan kattava yksityisten kuljetusyrittäjien omistama kuljetuspalveluketju, joka harjoittaa laaja-alaista kuljetustoimintaa. KTK yrityksillä on noin 120 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Niiden yhteinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 3,4 miljardia. KTK - järjestelmässä pyörii runsaat 4500 kuorma-autoa. Kuljetuskeskusten Liitto r.y. (KKL) on Suomessa toimivien KTK-yritysten toimialajärjestö. Jäsenenä on 49 KTK-yritystä. Road Freight Finland Oy on KKL:n ja KTK-yritysten perustama täyden palvelun kuljetusyhtiö, joka markkinoi ja hoitaa keskitetysti KTK-liikennöitsijöiden ulkomaankuljetuksia Kuljetuskeskusten liitto r.y on Suomessa toimivien KTK- yritysten toimialajärjestö. Liiton tehtäviä ovat: Edistää jäsenyritystensä välistä yhteistoimintaa Kehittää jäsenyritystensä taloudellisen toiminnan edellytyksiä Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia Harjoittaa tutkimus- ja tilastointityötä Edustaa jäsenyrityksiään valtakunnallisesti suhteissa muuhun elinkeinoelämään. Valvoa KTK-toiminnan etuja valtiovaltaan ja muuhun yhteiskuntaan 8(27)

9 Antaa ohjeita kirjanpito- ja verotuskysymyksissä sekä tulos- ja rahoitussuunnittelussa. Avustaa kuljetustalouteen, kustannuslaskentaan, logistiikkaan ja laatujärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Kuljetuskeskusten liitto ry Nuijamiestentie 7, 3. krs, HELSINKI puh.(09) , fax (09) Hallituksen puheenjohtaja Turkka Hvitfelt Puh Rahtarit ry Rahtarit ry on perustettu Yhdistyksen toiminta-ajatus on lähtöisin Keski- Euroopasta, missä on toiminut vastaava Les Routiers-järjestö jo 1930-luvulta lähtien. Tämän mallin mukaisesti yhdistys toimii täysin epäpoliittisena ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä elimenä kaikkien alalla toimivien kesken. Vuodesta 1976 Rahtarit ry on kuulunut jäsenjärjestönä Kansainväliseen Kuljettajajärjestöön UICR ( Union Internationale des Chauffeurs Routiers), johon nykyisin kuuluu yli kaksikym-mentä jäsenjärjestöä ja jäsenmäärä on useita miljoonia kautta maailman. UICR toimii kattojärjestönä valtakunnallisille järjestöille. Rahtarit ry on SPR:n ja Liikenneturvan jäsenjärjestö. Jäseniä : kpl. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana suomalaisessa moottoriajoneuvoliikenteessä tai jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Rahtarit ry julkaisee Rahtarit lehteä. Lehden osoitteellinen jakelu 1/02 oli kpl. Rahtarit ry Pitkäniemenkatu TAMPERE Puh: (03) , telefax: (03) Linja-autoliitto Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä lähes 400 bussiyritystä, jotka työllistävät noin henkilöä ja joiden omistuksessa on noin bussia. Ajokilometreistä eli tarjonnasta jäsenyritysten osuus on yli 90 prosenttia, sillä kaukoliikenne on käytännössä kokonaan Linjaautoliittoon kuuluvien yritysten hoidossa. Luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa rekisteröidyistä yli bussista jäsenyritysten omistuksessa on 78 prosenttia (kaikkiaan busseja on n. 9000). LAL Lauttasaarentie 8, HELSINKI Puh. (09) (vaihde) Fax (09) (27)

10 Paikallisliikenneliitto Suomen Paikallisliikenneliitto ry on kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden ja ammattitaidon syventäminen. Varsinaisilla jäsenillä on yli 2600 linja-autoa. Kuljetushenkilökuntaa on n Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet harjoittavat paikallis- ja lähiliikennettä seuraavilla paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Porvoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Varkaus, Pori, Huittinen, Oulu ja Kajaani. Varsinaiset jäsenet: Concordia Bus Finland Oy Ab Connex Finland Oy Helsingin kaupungin liikennelaitos Koiviston Auto -yhtymä Koskilinjat Oy Länsilinjat Oy Porin Linjat Oy Suomen Turistiauto Oy Tampereen kaupungin liikennelaitos Turun liikennelaitos VR Osakeyhtiö/Lähiliikenne Väinö Paunu Oy Westendin Linja Oy Edunvalvontatyötä tukee joukkoliikennetietouden lisääminen. PLL Palvelu Oy julkaisee Paikallisliikenne-lehteä kolme kertaa vuodessa sekä joukkoliikenteen suunnitteluohjeita ja muita julkaisuja. Vuosittain järjestetään syyskuussa järjestetään kaksipäiväinen konferenssi, Paikallisliikennepäivät. Toinen linja 7, 5. krs Helsinki Fax (09) toiminnanjohtaja, tekn. lis. Tero Anttila puh. (09) gsm sähköposti: 4.6. Paikallisliikenneliitto Koulutus on tärkeä osa Taksiliiton toimintaa. Liitto järjestää järjestötoiminnan koulutusta ja kouluttaa tilausvälitysyhtiöiden henkilöstöä. Liitto on myös luonut kuljettajakoulutukselle yhtenäiset puitteet ja hoitaa siihen liittyvää materiaalia. Taksiliitto julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Taksi-lehteä, jonka kaikki jäsenet saavat. Jäsenille painetaan lisäksi joka vuosi oma, erityisesti taksiyrittäjän tarpeisiin suunniteltu Taksikalenteri. Myös kiertokirjeet, joita liiton toimisto lähettää yhdistyksille, pi- 10(27)

11 tävät yrittäjiä ajan tasalla. Lisäksi kaikki jäsenet saavat vuosittain vähintään yhden, tarpeen mukaan useamman jäsenkirjeen. Suomessa on noin taksiyrittäjää eli taksiliikenneluvan haltijaa, ja heillä on noin taksiautoa. Tavallisimmin liikenneluvan haltija on siis yhden auton omistaja. Autoista noin 55 % toimii kaupungeissa ja 45 % maaseudulla. (Taksiliitto 2000) Suomen Taksiliitto ry PL 50, Nuijamiestentie Helsinki Puh. (09) , faksi (09) MUUTA LIITTYVÄÄ Häiriöviestintä tuo yhden lisäelementin ajonaikaiseen viestintään, se saattaa olla jonkinmoinen turvallisuusriski eli miten suhtaudutaan seuraaviin asioihin: matkapuhelimen käyttöä ajaessa halutaan muutenkin rajoittaa (esim. hands free - pakko) kuorma-autojen ja linja-autojen turvallisuusohjeet ja käytännöt ("miten toimitaan onnettomuustilanteissa") eivät ilmeisesti ole kovin hyvällä tolalla nykyisin takseilla on jo nyt paljon varsinaiseen asiakasajoon liittyvää viestintää Em. aiheista: SKAL:in Lausunto "Autopuhelimen käyttö autossa" (Kirje eduskunnan liikennevaliokunnalle /Juha Norppa-Rahkola ) "SKAL hyväksyy hallituksen esityksen, jonka mukaan viestintälaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritsee kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. SKAL korostaa, että auto- ja matkapuhelinta on voitava käyttää edelleen ajon aikana silloin, kun käytettävissä on kiinteä asennettu kädet vapaana -toimintalaitteisto, korvanappikuuloke, erillinen luuri tai vastaava laitteisto. Kuljettajalla tulee myös säilyä harkintavalta käyttää lakiesityksen 1.momentissa mainittuja viestintävälineitä edelleen silloin, kun ne eivät haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai häiritse muuten kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. On myös tärkeää laatia yhtenäiset standardit ajoneuvon informaatiolaitteiden sijoittamisesta ohjaamoon, huomauttaa SKAL. " Ulla Suutari, Antti Permala Ammattiliikenteen turvallisuuden kehittäminen. VTT. Yhdyskuntatekniikka, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 566/2000: Tutkimuksessa oli kartoitettu Ammattiliikenteen ongelma- ja kehityskohteita, joissa mainittiin mm. kuorma-autojen ja linja-autojen onnettomuuksiin varautuminen on kehittymätöntä; tarvitaan menettelyohjeita, resursseja, vastuuhenkilöitä, tiedotussuunnitelma, harjoittelua 11(27)

12 Taksien ongelmaksi mainittiin: liikenteessä tapahtuva (koskee myös raskasta kalustoa) tilausten vastaanotto, osoitteen etsintä ja neuvojen kysely. FITS4 ("Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta") aiheesta: "Poliisi tai palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tulisi sopia menettelyistä, joilla nämä ilmoittaisivat häiriötilanteen etenemisestä liikenteen kannalta. Koska näillä ihmisillä on häiriötilanteessa muuta tärkeämpääkin tekemistä kuin liikennetietojen raportointi, olisi tietojen ilmoittaminen tehtävä mahdollisimman selväksi ja yksinkertaiseksi. On mietittävä, mitä tietoja häiriöstä pitäisi saada ja missä tilanteissa tietoja olisi ajantasaisesti päivitettävä. Tietojen tuottamista voidaan jonkin verran helpottaa tietotekniikalla, esimerkiksi luomalla koodisanomia tietyn tyyppisiin tilanteisiin häiriötilanteiden luokittelun pohjalta. Lisäksi häiriötilanteen paikannuksen automatisointi tekee paikan määrittelystä yksiselitteistä. On kuitenkin muistettava, että automatiikka ei läheskään aina pysty tuottamaan riittäviä tietoja, esimerkiksi häiriötilanteen syistä, seurauksista tai arvioidusta kestosta." Edellisistä voi johtaa, että manuaalisen häiriötiedon tuottamisessa: olisi luotava kevyitä toimintamalleja (so. selkeät, helpot, yksinkertaiset viestit) ammattikuskeille on kehitettävä edelleen poliisin ja pelastuslaitoksen ja tiehallinnon (ja yleisön) viestintää paikannus voi olla ongelma; tienkäyttäjän kertoma tapahtumapaikka tulee tarkistaa ja tarkentaa. 12(27)

13 6. TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Järjestelmällisen manuaaliseurannan toteuttamisen vaiheistusluonnos: 1. Listataan ketkä halutaan mukaan olemassaolevat järjestöt, alueellisuus on tärkeä seikka, eli halutaanko tiettyä aluetta painottaa toisten kustannuksella mitkä ammattiryhmät halutaan mukaan (halutaanko erityisesti tietyt kuljetusryhmät mukaan, kaikki bussiyritykset vai tietyt jne.) kuljettajien ajokilometrivaatimus vuodessa (vrt. Tanska: km) kuljettajien nuhteettomuus (ei rikkeitä ym.) muita ehtoja lisäksi 2. Yhteydenotot ja neuvottelut ko. tahojen edustajien kanssa Keskustelutilaisuuksia voidaan pitää useammalle taholle yhdessä tai jokaiselle erikseen Mukana edustus sekä liikennekeskuksista että keskushallinnosta. Neuvotteluun valmistautumiseen on paneuduttava, kuvataan selkeästi mitä osapuolilta halutaan ja mitä vaikutuksia tiedon keräämisellä on. 3. Taustaselvitykset ajoneuvojen viestintätekniikasta on tehtävä selvitys Tehdään tai kerätään olemassa olevista selvityksistä vaikutuksia ja tarpeita, mahdollisia ongelmia liikennekeskusten päivystäjien näkemykset selkeän sanaston määrittely, käytetäänkö "tiereportteri" -termiä, häiriö, havainnointi jne. 4. Sopimus laaditaan tiereportterisopimusmalli tietosuoja-asiat 5. Sopimuksen liiteaineisto esite, jossa kuvataan mitä tietoa halutaan liikennekeskukseen häiriöluokitus (nykykäytäntö, Datex- luokitus, ks. liite jne.) toimintamallien kuvaus (tiedon keräys, tallennus, tiedotus): lyhyesti mihin asia liittyy Poliiisin onnettomuusohjeet ("näin toimitaan onnettomuudessa") 6. Tiereportterien rekisteröinti jokaiselle oma tunnus tunnusten jakotapa ja tallennus kuka vastaa 7. Puheluiden ohjaaminen "puheluhierarkian määritys" (vrt. tienkäyttäjän linjan vai viranomaislinjan puhelut) 8. Hankeen käynnistys ja markkinointi aikataulu kustannukset kampanja, näyttävyys harkittava 13(27)

14 Kommentti liitteestä Liitteenä on LK-tiedon tällä hetkellä käytetyt fraasit. Taulukossa on esitetty käyttökerrat vuoden ajalta ja ajatukset fraasin käytettävyydestä (Ryhänen, Vilkman-Vartia, maaliskuussa 2003). Fraasien määrä on suuri, lista antaa kuvan siitä, miten erilaisista asioista liikennekeskukselle voidaan ilmoittaa. 14(27)

15 Liite: TIEHALLINNON LK TIEDON FRAASIT KOO DI LUOKKA TEKSTI GSM Käyttötarkoitus: Liikennetiedote/ Liito /sisäinen tieto kommentit käyttökerrat CAL Aiemmat tiedot kumottu Aiemmat tiedot kumottu POISTETAAN 54 ACA Onnettomuus Aiempi onnettomuus Aiempi onnettomuus Liikennetiedote POISTETAAN 66 LIN Ajokaista ajoittain suljettu (ehdotus: Kaista ajoittain suljettu (ehdotus: Liikennetiedote: onnettomuus & tietyö. kaista ajoittain suljettu) kaista ajoittain suljettu) 52 NLS Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Liikennetiedote: tietyö. 62 kaistoja kavennettu) kaistoja kavennettu) VWC Ajoneuvo väärällä ajoradalla Ajoneuvo väärällä ajoradalla Liito/ Liikennetiedote. 1 APO Ajoneuvon poisto tiealueelta Ajon. poisto tiealueelta Liito?. 30 DCN Ajo-olot, liukkaus Ajo-olot parantuneet Ajo-olot parantuneet Liikennetiedote, ajokeli tiedotetaanko tästä / 2 ilmoittaako kukaan tästä meille? TAL Akselipainorajoitus Akselipainorajoitus? käyttötarkoitus? 2 AKV Este tiellä Alikulkukäytävässä vettä Alikulkukäytävässä vettä Liito. 28 AUR Auraustarve Auraustarve Liito. 910 AUV Aurausvallit näkemäesteenä Aurausvallit näkemäesteenä Liito. 55 ANM Este tiellä Eläimiä tiellä Eläimiä tiellä Liikennetiedote kun sekä hevosia /poroja / hirviä? 60 ENV Ennakoiva varoitus Ennakoiva varoitus Liikennetiedote? / Liito? ABL Vaaraa aiheuttavat kuljetukset käyttötarkoitus? Mistä tilanteista varoitetaan? Erikoiskuljetus Erikoiskuljetus Liikennetiedote /Liito?. 187 DCE Ajo-olot, liukkaus Erittäin huono ajokeli Erittäin huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 12 OBR Este tiellä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Liikennetiedote/ Liito tiedotetaanko tästä? 180 HAA Kyselyt Haastattelu Haastattelu sisäinen tieto. 609 HAR Harjaustarve Harjaustarve Liito. 373 HIE Hiekoitustarve Hiekoitustarve Liito korvataanko liukkaudentorjuntatarpeella? Armi Vilkman-Vartia

16 HAV Hirviaita vaurioitunut Hirviaita vaurioitunut Liito /Liikennetiedote. 33 ANL Este tiellä Hirviä tiellä Hirviä tiellä Liikennetiedote. 110 HUO Huoltotyö Huoltotyö Tietyö. 44 DCD Ajo-olot, liukkaus Huono ajokeli Huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 27 TDX Häiriöt ohi Häiriöt ohi Liikennetiedote onko tarpeen? 24 HOY Höyläystarve Höyläystarve Liito. 937 ILT Ilmoitettu tiemestarille Ilmoitettu tiemestarille Liito. 28 KEL Ilmoitettu urakoitsijalle Liito ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? 60 ILP Ilmoitettu urakoitsijan päivystäjälle Ilm. päivystäjälle Liito. 84 uusi Jalankulkukeli erittäin huono Jalankulkukeli erittäin huono Liikennetiedote: jalankulkukeli. uusi Jalankulkukeli huono Jalankulkukeli huono Liikennetiedote: jalankulkukeli JKN Jalankulkukeli normaali Jalankulkukeli normaali Liikennetiedote: jalankulkukeli JAR Järjestelmät Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus / Vaihdathan tähän tarkemman selitteen Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus. tiedotetaanko normaalista? 48 sisäinen tieto. 31 JHU Järjestelmät Järjestelmän huoltotyö Järjestelmän huoltotyö sisäinen tieto. 355 OHJ Järjestelmät Järjestelmän ohjaus Järjestelmän ohjaus sisäinen käyttö JTT Järjestelmä Järjestelmän tilan tarkistaminen Järjestelmän tilan tarkistaminen sisäinen tieto. 415 VKA Järjestelmät Järjestelmän vikatila Järjestelmän vikatila sisäinen tieto. 730 JTA Jäätie avattu Jäätie avattu Liikennetiedote. 3 JTS Jäätie suljettu Jäätie suljettu Liikennetiedote. 6 JAA Kyselyt Jäätiekysely sisäinen tieto/ Liito? ei gsm -vaihtoehtoa (tarvitseeko?) 134 RAF Ajo-olot, liukkaus Jäätävää sadetta Jäätävää sadetta Liikennetiedote sanamuotoa hankala 5 käyttää WBC Tietyö Kaapelityö Kaapelityö Liikennetiedote: tietyö. 251 KDT Tietyö Kaidetyö Kaidetyö Liikennetiedote; tietyö. 129 SNW Järjestelmät Kaistaopasteet eivät toimi Kaistaopasteet eivät toimi sisäinen tieto tiedotetaanko tästä? 1 16(27)

17 KKP Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Liito vaatii päivystäjän editointia LC2 Kaksi kaistaa suljettu liikenteeltä Kaksi kaistaa suljettu Liikennetiedote harvinainen tilanne Suomessa, kolmekaistaisia vähän KEK Kyselut Kelikysely Kelikysely (tarvitseeko gsm:n?) Liito/ sisäinen tieto KRK Kyselyt Kelirikkokysely Kelirikkokysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 119 gsm:n?) KEM poistetaan Kempeleen urakan raportti poistetaan! poistetaan! 49 JLU Kevyen liikenteen väylillä lunta Kevyen liikenteen väylillä lunta Liikennetiedote: jalankulkukeli. 16 JJM Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Liikennetiedote: jalankulkukeli märkiä märkiä JLI Kevyen liikenteen väylät liukkaita Kevyen liikenteen väylät liukkaita Liikennetiedote: jalankulkukeli tarvitaanko? Riittääkö liukaita (=JLI)? JPL Kevyen liikenteen väylät paikoin Kevyen liikenteen väylät paikoin Liikennetiedote: jalankulkukeli. 8 liukkaita liukkaita DO Kiertotie käytössä Kiertotie tie suljettu -tilanteet. 8 RAD käännös? Kiertotieopastus Kiertotieopastus Liikennetiedote käyttötarkoitus? Lisämääre? 9 SAT Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Liikennetiedote: onnettomuus. ohjauksen mukaan 19 KOK Kyselyt Korvauskysely ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? sisäinen tieto. 321 EPR Tapahtumat Kulkue Kulkue Liikennetiedote. 16 WBS Tietyö Kunnallistekninen työ Kunnallistekninen työ Liikennetiedote: tietyö. 50 RMK Kunnossapito- ja hoitotyöt Kunnossapito- ja hoitotyöt Liikennetiedote :tietyöt KKL Kunnossapito- ja korjaustöitä lauttarannassa Korjaustöitä lauttarannassa Liikennetiedote eikö Kunnossapito- ja korjaustyöt ole riittävä? 5 KUO Kuoppa/kuoppia tiessä Kuoppa tiessä Liito vaatii päivystäjän editointia SHL Kuorma levinnyt tielle Kuorma tiellä Liikennetiedote: onnettomuus (27)

18 AOL Onnettomuus Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Liikennetiedote. 70 URK Ilmoitus urakoitsijalle Kysely urakoitsijalle / Vaihdathan Kysely urakoitsijalle gsm ei tarpeen. Liito. 11 tähän tarkemman selitteen KYS Kyselyt Kyselyt / Vaihdathan tähän tarkemman Kyselyt (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 16 selitteen LAK Kyselyt Lauttakysely Lauttakysely (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto FSN Lauttaliikenne Lauttaliikenne keskeytetty Lauttaliik. Keskeytetty Liikennetiedote. 144 DEX Lauttaliikenne Lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti Lauttaliik. toimii normaalisti Liikennetiedote. 20 LLP Levähdysalueeseen liittyvä ilmoitus Levähdysalueeseen liittyvä ilm. Liito. 65 LS3 Liikennetilanne Liikenne hidasta Liikenne hidasta Liikennetiedote. 9 LS4 Liikennetilanne Liikenne jonoutunut Liikenne jonoutunut Liikennetiedote. 27 ETN Liikenne palautunut normaaliksi Liikenne normaalia Liikennetiedote. 54 LS2 Liikennetilanne Liikenne pysähtelee Liikenne pysähtelee Liikennetiedote. 8 LPA Liikenne pysäytetään ajoittain Liikenne pysäytetään ajoittain Liikennetiedote: Tietyö/ Onnettomuus. 87 TBU Liikenne ruuhkautuu Liikenne ruuhkautuu Liikennetiedote. 71 LS1 Liikennetilanne Liikenne seisoo Liikenne seisoo Liikennetiedote. 13 LS5 Liikennetilanne Liikenne sujuvaa Liikenne sujuvaa Liikennetiedote. 7 RCL Liikenne-este poistettu, liikenne sujuu normaalisti (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikenne-este poistettu (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikennetiedote. 26 INS Liikennehäiriö Liikennehäiriö poistetaanko kokonaan? (27)

19 LKL Liikennekeskus kuitannut loppuneeksneeksi Liikennekeskus kuitannut loppu- Liito LII Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus sisäinen tieto/ Liito. 570 KVL Kyselyt Liikennemääräkysely Liikennemääräkysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 142 gsm:n?) RC2 Liikenneongelmat ohi, liikenne sujuu normaalisti Liikenneongelmat ohi Liikennetiedote tarvitaanko? Käyetetäänkö termiä liikenne- 12 ogelmat? TRC Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennetiedote: tietyö. 8 REL NORMAALI Liikennerajoitukset poistettu Liikennerajoitukset poistettu Liikennetiedote: onnettomuus (?) & tietyö mitä rajoituksia tarkoitetaan? 9 TCN Liikennetilanne Liikenneruuhka Liikenneruuhka Liikennetiedote. 4 TCX Liikennetilanne Liikenneruuhka ohi Liikenneruuhka ohi Liikennetiedote. 2 LIK Kyselyt Liikennetilannekysely Liikennetilannekysely sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 1560 OHX Este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennetiedote/ Liito löytyy samasta kohdasta kuin ei vaaraa 196 (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaaraa liikenteelle) raa (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaa- auheuttava este. liikenteelle) LVA Järjestelmät Liikennevalot automaattiohjaukseen Liikennevalot automaattiohjaukseen (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 15 TLO Järjestelmät Liikennevalot eivät toimi Liikennevalot eivät toimi Liikennetiedote / sisäinen tiedote TSR Järjestelmät Liikennevalot korjattu Liikennevalot korjattu Liikennetiedote /sisäinen tieto LVK Järjestelmät Liikennevalot käsiohjaukseen Liikennevalot käsiohjaukseen(tarvitseeko gsm:n?) LOV Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 33 sisäinen tiueto/ Liito. 15 REB käännös Liittymisramppi tukossa Liittymisramppi tukossa Liikennetiedote tarpeellinen? 4 19(27)

20 SAL Ajo-olot, liukkaus Liukkaudentorjunta käynnissä Liukkaudentorjunta käynnissä Liikennetiedote: ajokeli. 3 SUO Ilmoitus urakoitsijalle Liukkaudentorjuntatarve Liukkaudentorjuntatarve Liito LKE Lauttaliikenne Lossiliikenne keskeytetty Lossiliikenne keskeytetty Liikennetiedote. 15 LKT Lauttaliikenne Lossiliikenne keskeytetään Lossiliikenne keskeytetään Liikennetiedote. 112 LON Lauttaliikenne Lossiliikenne toimii jälleen normaalisti Lossiliikenne normaalia Liikennetiedote tarpeellinenm korvaako 15 saman tämä: (= liikenne palautunut normaaliksi, ETN) LKA Lauttaliikenne Lossiliikenteessä katkoksia (ehdotus: liikennöinnissä katkoksia) Lossiliikenteessä katkoksia (ehdotus: liikennöinnissä katkoksia) Liikennetiedote. 6 LOK Lauttaliikenne Lossin kantavuus muuttunut Lossin kantavuus muuttunut Liikennetiedote. 40 SNP Ajo-olot, liukkaus Lumi- tai jääpolanne Lumi- tai jääpolanne Liikennetiedote: ajoolot editointia! tarpeellinen? Vaatii 2 SNR Ajo-olot, liukkaus Lumikinoksia Lumikinoksia Liito korvaako aurausvallit 4 näkemäesteenä saman? SFL Ajo-olot, liukkaus Lumisade Lumisade Liikennetiedote: ajokeli tiedotetaanko normaalista lumisateesta? Hankala käyttää tässä sanamuodossa 4 SLU Ajo-olot, liukkaus Lumisohjoa (ehdotus: Lumisohjo) Lumisohjoa (ehdotus: Lumisohjo) Liikennetiedote: ajoolot SRO Ilmoitus urakoitsijalle Lunta tiellä /Lunta tiellä Liito käyttötarkoitus? 25 LUP Lupa-asioihin liittyvä ilmoitus Lupa-asiat sisäinen tieto. 1 EFA Tapahtumat Messut Messut Liikennetiedote. 2 EVD Tapahtumat Mielenosoitus Mielenosoitus Liikennetiedote. 1 RBI Ajo-olot, liukkaus Mustaa jäätä Mustaa jäätä Liikennetiedote; ajokeli sanamuotoa hankala käyttää 7 ILM Muu ilmoitus Muu ilmoitus (27)

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi

Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi VIKING Jaakko Myllylä ja Anssi Lampinen Liikkuvan kelihavainnoinnin automatisointi Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen Toimintamalli alkaen 1 (5) Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta alkaen Ehdot erikoiskuljetuksille käyttää E18 moottoritietä välillä Heinlahti Sutela

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999 Tielaitos Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja xx/1998 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna

Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Teema 1 Kouluun ja sairaalaan myös s huomenna Taksiliikennelain muutostarpeita selvittävä asiantuntijaryhmä 8.10.2010 Kouluun ja sairaalaan myös huomenna Esitetyt ongelmat: Koulukuljetusten kilpailuttaminen

Lisätiedot

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa?

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI 2014 12.11.2014 2 Liikennetiedote tielle 21 Tie 21 välillä Tornio - Kilpisjärvi. Paikka: Enontekiö. Noin 67 km ennen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö

Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta. Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Sähkö- ja teleyritysten yhteistoiminnasta Veli-Pekka Kuparinen, valmiuspäällikkö Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäset riippuvuudet Raportti laadittu projektiryhmässä, jonka jäsenet olivat sähköyhtiöistä

Lisätiedot

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA

TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA TALVITIENHOIDON TILASTA KESKI-SUOMESSA Jäsenyrittäjiemme tekemien havaintojen mukaan, talvihoidon keskimääräinen taso Keski-Suomessa on laskenut vuodesta toiseen ja tilanne on joillain alueilla lähellä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto Kurt Westenius Yhteis- kunta Muutokset Euroopan kuljetusteollisuudessa Liikennetiheys ja liikenneruuhkat lisääntyvät Toimitustarkkuudessa vielä

Lisätiedot

Punaisen Ristin kotimaan apu

Punaisen Ristin kotimaan apu Punaisen Ristin kotimaan apu Näin autamme äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan avun yhteyshenkilöiden koulutus Apumme ulottuu valmiudesta jälkitukeen USKALLA VÄLITTÄÄ Kotimaan

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN UTAJÄRVEN KUNTA Tekniset palvelut PL 18 91601 UTAJÄRVI 23.09.2013 ASEMAKAAVATEIDEN ja KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS 2013-2016 YKSITYISTEIDEN AURAUS 2013-2016 ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN sekä STADIONIN JA

Lisätiedot

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa V a l o a y ö h ö n Innovoimaa Vain kissalla on yhdeksän elämää Pimeällä tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa suuret rekka- ja kuljetusautot ovat olleet osallisina, ovat jättäneet oman jälkensä vakaviin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos. Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Hätäkeskuslaitos Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa NOPEA APU TURVALLISEMPI HUOMINEN Turvallisuussuunnittelun seminaari Hyvinkää 22.-23.1.2013 Seminaari Hyvinkää 23.1.2013

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenteen mahdollisuudet Älyliikenteen mahdollisuudet 23.10.2014 Eetu Pilli-Sihvola erityisasiantuntija, älyliikenne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Älyliikenne? Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liikenteen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Raskas liikenne onnettomuuksissa

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546)

85,2 % 80,0 % (Vastauksia:2546) Sukupuolesi 100,0 % 85,2 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 14,8 % 0,0 % Nainen (Vastauksia:2546) Mies Ikäsi Alle 18 vuotta 1,7 % 18-24 vuotta 3,4 % 25-35 vuotta 14,8 % 36-50 vuotta 41,4 % 51-65 vuotta 35,8

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin.

Huom. Kansainvälisten ADR/RID-määräysten mukaan toimivaltaisen viranomaisen on poistettava tämä kansilehti ennen raportin lähettämistä eteenpäin. 1 (5) ONNETTOMUUSILMOITUS / VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS Vaarallisten aineiden kuljetuksessa vaaraa aiheuttaneesta tapahtumasta liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt Säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 11.12.2012. SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi. Sellainen viestintälaitteiden

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879. Sky-kansio 7/7 Kaukolämpöennuste vuodelle 2003 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1237-8879 Sky-kansio 7/7 KAUKOLÄMPÖENNUSTE VUODELLE 2003 SISÄLTÖ: 1. TEKSTIOSA 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kaukolämpöjohdot... 1 1.3 Asiakkaat...

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma 1 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/ 2011 3 ) ja pelastuslakiin (379/2011 16 ) Pelastuslaki

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Lisää turvallisuutta ajamiseen. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi 2015

Lisää turvallisuutta ajamiseen. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi 2015 Lisää turvallisuutta ajamiseen Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi 2015 1 Autoilijan palvelut pitää sopia monelle One size fits no one 2 Mitä autoteollisuudesta on hyvä muistaa Autokannan uusiutumisessa

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA JOUKKUEIDEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TAPAHTUMAPAIKKA TUPLAJÄÄT OY, Tietäjäntie 2, 70900 Toivala sekä Kuopion kaupungin jäähallit Niiralassa ja Lippumäessä AIKA JÄÄKIEKKOKAUSI 2013-2014 TAPAHTUMA JÄRJESTÄJÄ

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin Vaaratilanteiden hallintaa ja p Uusi, monip pelastusharj nousee Pori elastusalan erikoisosaamista uolinen oituskeskus in Laajat käyttömahdollisuudet Porin lentokentän välittömään läheisyyteen rakennetaan

Lisätiedot