Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus"

Transkriptio

1 VIKING s Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus Maaliskuu 2003 Armi Vilkman-Vartia

2 Operational Principles for Manual Traffic/Incident Monitoring with the Help of Registered Road Users Abstract The manual traffic/incident monitoring means the road users' observations based reporting about traffic jams and incidents to TIC. The reporters could be muchdriving professional drivers, with whose the contract about information producing to Finnra's systems could be made. The objective of the pre-study was to develop operational principles for manual traffic/incident monitoring with the help of registered road users. The study concluded the operational principles according to the following categories: 1) identification of relevant actors, 2) negotiations with actors, 3) preparatory studies and surveys, 4) preparation of contract template, 5) preparation of contract appendices, 6) contracting the registered road reporters, 7) arrangement of phone call management, 8) commencing operations and marketing. The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. 2(27)

3 Sisällysluettelo 1. Tausta TANSKAN MALLI Esimerkki poliisin ohjeistuksesta onnettomuustilanteessa Suomalaiset ammattikuskit potentiaaliset "tiereportterit"? Tilastoja Suomen Kuorma-autoliitto ry KTK yritykset Rahtarit ry Linja-autoliitto Paikallisliikenneliitto Paikallisliikenneliitto MUUTA LIITTYVÄÄ TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Liite: Tiehallinnon LK tiedon fraasit (27)

4 Viking S: Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus 1. TAUSTA Manuaalinen seuranta täydentää liikenteen ajantasaista automaattista seurantaa. Automaattiseuranta tapahtuu erilaisilla kiinteillä tai siirrettävillä mittauslaitteilla (käytetään hyväksi mm. tiesääasemia, kelikameroita ja LAM -pisteitä, tunneleissa on käytössä kuvantulkintalaitteita jne.). Kelikameroista ja LAM -pisteistä saadaan tietoa liikenteen ruuhkista ja muista häiriöistä. Myös kamerakuvista tehtävä havainnointi voidaan luokitella manuaaliseurannaksi. Manuaalinen seuranta tässä muistiossa tarkoittaa kuitenkin ammattikuljettajien ja muiden säännöllisesti tienpäällä liikkujien vapaaehtoista häiriö-, tie- ja tilannetilannetietojen välittämistä tieviranomaiselle. Jo nyt kansalaiset voivat ilmoittaa tieliikenteen ongelmista ympäri vuorokauden Tienkäyttäjien linjalle Puhelu maksaa paikallispuhelumaksun ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun. Puhelu ohjautuu lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Vastaava linja viranomaisille on Viranomaislinja Numerot palvelevat 24 h vuorokaudessa ympäri vuoden. Tiedot häiriöistä saadaan pääasiassa puhelimitse ja faksilla. Suomessa liikennetiedotusyhteistyöstä (eli häiriöiden havaitseminen ja ilmoitus) on sovittu aikaisemmin Poliisin (v. 1995), Autoliitto ry:n (v. 1999) ja Suomen Tiepalvelumiesten STM ry:n (v. 2002) kanssa kirjallisesti. Yleisradion kanssa on sovittu kirjallisesti tiedotusyhteistyöstä v Suullisesti yhteistyöhän ovat liittyneet Yleisradion jälkeen muut valtakunnalliset radiot ja useat paikallisradiot. Tilanteet mistä tietoa on pyydetty toimittamaan aiemmissa yhteistyösopimuksissa ovat liikenteeseen vaikuttavat tapahtumat ja olosuhteet, joista tienkäyttäjille aiheutuu turvallisuusriskejä, viivytystä tai muuta haittaa. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluu arvioida haitan kesto ja vaikutukset liikenteeseen sekä mahdolliset suositukset sekä tehdä myös tilanteen päättymisestä ilmoitus. Tiedotusvelvollisuus siirtyy poliisille heidän saavuttuaan paikalle. Tiedot toimitetaan puhelimitse yhteen valtakunnalliseen numeroon (eli viranomaislinjalle), josta puhelut ohjautuvat lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Liikennekeskus arvioi tiedon merkittävyyden ja jatkotoimet (tiedotus eteenpäin tien kunnossapitäjälle, pelastuspalvelulle ja poliisille). 2. TANSKAN MALLI Tanskassa halukkaat ammattimaiset kuljettajat on rekisteröity "tietiedonvälittäjiksi" ("Vejreporter"), toiminta on alkanut 1999, jolloin rekisteröityjä tiedonvälittäjiä oli 90. Nykyisin heitä on noin 900, joilta vuonna 2000 saatiin n ilmoitusta liikennehäiriöistä. Rekisterissä olevat kuljettajat ovat pääasiassa myyntimiehiä ja kuorma-autonkuljettajia, jotka ajavat vähintään km vuodessa (alaraja ilmoittautumiselle). Halukkaat ilmoittavat yhteystietonsa samaan numeroon kuin mihin ilmoittavat myös häiriötiedot. Rekisteröidyttyään ja allekirjoitettuaan sopimuksen he saavat autoon kiinnitettävän sertifikaatin 4(27)

5 henkilökohtaisen numerotunnuksen, joka ilmoitetaan soitettaessa ja listan tyypillisistä liikennetilanteista, joista toivotaan yhteydenottoa. Puhelinnumero on ilmainen. Siihen voi soittaa myös muut liikkujat ilmaiseksi. Päivisin klo 8-16 numerosta vastaa liikennekeskus (ohjautuu lähimpään aluekonttoriin), virka-ajan ulkopuolella yhteistyökumppanit kuten Falck. Esimerkkejä ilmoitettavista kohteista: pudonneet esineet tiellä eläin tiellä liikennevalot epäkunnossa vahingoittuneet kilvet, opasteet ym. reikiä tiessä hätäpuhelin epäkunnossa puutteet levähdyspaikoilla jonoutuminen (tietyön takia tms.) "Vej-reportereille" järjestetään erilaisia aktivointipäiviä, kuten esim. vuonna 2002 vierailu liikennekeskukseen. "Vej-reportereille" toimitetaan myös julkaisuja tai esitteitä ajankohtaisista aiheista. Ilmoittautuminen tapahtuu joko puhelimitse tai netin kautta. Annettavat tiedot ovat (pakollisia vain yhteystiedot ja kulkuneuvotiedot): nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite maakunta/lääni ("amt"?) millä alueella ajaa yleensä millä teillä ajaa yleensä mitä ajoneuvoa ajaa (henkilöauto, kuorma-auto, bussi) syntymäaika Tanskan liikennekeskusten tietoyhteistyökumppaneita: 1 Falck 2 "Entreprenører" (erilaiset urakoitsijat, liikenteenharjoittajat?) 3 Poliisi 4 Storebelt 5 Øresund 6 maakunnat 7 DMI (Tanskan Ilmatieteen laitos) 8 tieviranomaiskonttorit 9 liikenneseurat 10 kunnat 11 DSB (Tanskan rautatiet) 12 rautatiehallinto 13 lauttaseurat 14 "Vej-reporterit" 15 ERIC2000 (The European Road Information Centre) 16 eurooppalaiset tieviranomaiset 5(27)

6 3. ESIMERKKI POLIISIN OHJEISTUKSESTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Onnettomuustilanteen poliisin ohjeet ( "Onnettomuustilanteessa pysy rauhallisena ja varmista, voitko antaa ensiapua. Tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen, avun hälyttäminen yleisestä hätänumerosta 112 ja lisäonnettomuuksien estäminen. Onnettomuuspaikalla on hyvä kirjata muistiin sellaisia jälkiä, jotka ohiajava liikenne voi hävittää. Kun poliisi on tullut paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja antaa ohjeet mahdollisista jatkotoimista. Jokaisen liikenneonnettomuuteen osallisen tai onnettomuuspaikalle saapuvan velvollisuus on antaa loukkaantuneille ensiapua, varoittaa muuta liikennettä ja tarvittaessa hälyttää apua. Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa ympäri vuorokauden tieliikenteen ongelmista. Toimi onnettomuuspaikalla näin: selvitä, mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan estä lisäonnettomuudet varoita muita tee hätäilmoitus numeroon 112 varmista hengitys ja sydämen toiminta tyrehdytä suuret verenvuodot jatka ensiapua opasta auttajat paikalle." 6(27)

7 4. SUOMALAISET AMMATTIKUSKIT POTENTIAALISET "TIEREPORTTERIT"? 4.1 Tilastoja Maassamme oli rekisteröityjä linja-autoja vuoden 1998 lopussa 9 040, luvanvaraisessa liikenteessä 8300 Vuoden 2000 lopussa rekisterissä noin kuorma-autoa, joista ajoneuvoa (46 %) oli rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen ja ajoneuvoa yksityiseen liikenteeseen. Kuorma-autojen lukumäärän kasvuun ( n autoa) vaikuttaa osaltaan myös se, että aikaisemmin erikoisautoiksi luokiteltuja autoja tilastoidaan nykyisin kuorma-autoiksi. Ammattimaisessa käytössä olevia henkilöautoja on Suomessa ollut koko 1990-luvun hieman yli kymmenen tuhatta autoa. Näistä takseja on taksiliiton mukaan noin Suomen Kuorma-autoliitto ry SKAL-organisaatio muodostuu keskusjärjestönä toimivasta Suomen Kuorma-autoliitosta, sen jäseninä olevista suoritealayhdistyksistä, alueyhdistyksistä ja niiden jäseninä olevista paikallisyhdistyksistä. (ks. kuva alla) ja 9000 paketti- ja kuorma-autoliikenteen kuljetusyrityksestä (kuva 1). SKAL julkaisee Kuljetusyrittäjä-lehteä. Suoritealayhdistykset ovat erikoistuneet edunvalvontaan erikoisaloilla. Suoritealayhdistykset antavat jäsenilleen koulutusta, järjestävät omia tapahtumia ja ovat tietenkin mukana oman erikoisalansa lainsäädäntötyössä lausunnoin ym. keinoin. Alueyhdistykset huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta omilla alueillaan. 12 alueyhdistystä kattavat koko maan ja alueyhdistykset järjestävät myös koulutusta ja tapahtumia oman alueensa jäsenille. Alueyhdistykset hoitavat omien alueidensa jäsenten liikennelupaasioita ja ovat mukana vaikuttamassa omilla alueillaan tapahtuviin viranomaispäätöksiin. SKAL ry, Nuijamiestentie 7, Helsinki Puh Faksi: (27)

8 Kuva 1. SKAL-organisaatio 4.2. KTK yritykset KTK-järjestelmä on koko maan kattava yksityisten kuljetusyrittäjien omistama kuljetuspalveluketju, joka harjoittaa laaja-alaista kuljetustoimintaa. KTK yrityksillä on noin 120 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Niiden yhteinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 3,4 miljardia. KTK - järjestelmässä pyörii runsaat 4500 kuorma-autoa. Kuljetuskeskusten Liitto r.y. (KKL) on Suomessa toimivien KTK-yritysten toimialajärjestö. Jäsenenä on 49 KTK-yritystä. Road Freight Finland Oy on KKL:n ja KTK-yritysten perustama täyden palvelun kuljetusyhtiö, joka markkinoi ja hoitaa keskitetysti KTK-liikennöitsijöiden ulkomaankuljetuksia Kuljetuskeskusten liitto r.y on Suomessa toimivien KTK- yritysten toimialajärjestö. Liiton tehtäviä ovat: Edistää jäsenyritystensä välistä yhteistoimintaa Kehittää jäsenyritystensä taloudellisen toiminnan edellytyksiä Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia Harjoittaa tutkimus- ja tilastointityötä Edustaa jäsenyrityksiään valtakunnallisesti suhteissa muuhun elinkeinoelämään. Valvoa KTK-toiminnan etuja valtiovaltaan ja muuhun yhteiskuntaan 8(27)

9 Antaa ohjeita kirjanpito- ja verotuskysymyksissä sekä tulos- ja rahoitussuunnittelussa. Avustaa kuljetustalouteen, kustannuslaskentaan, logistiikkaan ja laatujärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Kuljetuskeskusten liitto ry Nuijamiestentie 7, 3. krs, HELSINKI puh.(09) , fax (09) Hallituksen puheenjohtaja Turkka Hvitfelt Puh Rahtarit ry Rahtarit ry on perustettu Yhdistyksen toiminta-ajatus on lähtöisin Keski- Euroopasta, missä on toiminut vastaava Les Routiers-järjestö jo 1930-luvulta lähtien. Tämän mallin mukaisesti yhdistys toimii täysin epäpoliittisena ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä elimenä kaikkien alalla toimivien kesken. Vuodesta 1976 Rahtarit ry on kuulunut jäsenjärjestönä Kansainväliseen Kuljettajajärjestöön UICR ( Union Internationale des Chauffeurs Routiers), johon nykyisin kuuluu yli kaksikym-mentä jäsenjärjestöä ja jäsenmäärä on useita miljoonia kautta maailman. UICR toimii kattojärjestönä valtakunnallisille järjestöille. Rahtarit ry on SPR:n ja Liikenneturvan jäsenjärjestö. Jäseniä : kpl. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana suomalaisessa moottoriajoneuvoliikenteessä tai jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Rahtarit ry julkaisee Rahtarit lehteä. Lehden osoitteellinen jakelu 1/02 oli kpl. Rahtarit ry Pitkäniemenkatu TAMPERE Puh: (03) , telefax: (03) Linja-autoliitto Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä lähes 400 bussiyritystä, jotka työllistävät noin henkilöä ja joiden omistuksessa on noin bussia. Ajokilometreistä eli tarjonnasta jäsenyritysten osuus on yli 90 prosenttia, sillä kaukoliikenne on käytännössä kokonaan Linjaautoliittoon kuuluvien yritysten hoidossa. Luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa rekisteröidyistä yli bussista jäsenyritysten omistuksessa on 78 prosenttia (kaikkiaan busseja on n. 9000). LAL Lauttasaarentie 8, HELSINKI Puh. (09) (vaihde) Fax (09) (27)

10 Paikallisliikenneliitto Suomen Paikallisliikenneliitto ry on kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden ja ammattitaidon syventäminen. Varsinaisilla jäsenillä on yli 2600 linja-autoa. Kuljetushenkilökuntaa on n Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet harjoittavat paikallis- ja lähiliikennettä seuraavilla paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Porvoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Varkaus, Pori, Huittinen, Oulu ja Kajaani. Varsinaiset jäsenet: Concordia Bus Finland Oy Ab Connex Finland Oy Helsingin kaupungin liikennelaitos Koiviston Auto -yhtymä Koskilinjat Oy Länsilinjat Oy Porin Linjat Oy Suomen Turistiauto Oy Tampereen kaupungin liikennelaitos Turun liikennelaitos VR Osakeyhtiö/Lähiliikenne Väinö Paunu Oy Westendin Linja Oy Edunvalvontatyötä tukee joukkoliikennetietouden lisääminen. PLL Palvelu Oy julkaisee Paikallisliikenne-lehteä kolme kertaa vuodessa sekä joukkoliikenteen suunnitteluohjeita ja muita julkaisuja. Vuosittain järjestetään syyskuussa järjestetään kaksipäiväinen konferenssi, Paikallisliikennepäivät. Toinen linja 7, 5. krs Helsinki Fax (09) toiminnanjohtaja, tekn. lis. Tero Anttila puh. (09) gsm sähköposti: 4.6. Paikallisliikenneliitto Koulutus on tärkeä osa Taksiliiton toimintaa. Liitto järjestää järjestötoiminnan koulutusta ja kouluttaa tilausvälitysyhtiöiden henkilöstöä. Liitto on myös luonut kuljettajakoulutukselle yhtenäiset puitteet ja hoitaa siihen liittyvää materiaalia. Taksiliitto julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Taksi-lehteä, jonka kaikki jäsenet saavat. Jäsenille painetaan lisäksi joka vuosi oma, erityisesti taksiyrittäjän tarpeisiin suunniteltu Taksikalenteri. Myös kiertokirjeet, joita liiton toimisto lähettää yhdistyksille, pi- 10(27)

11 tävät yrittäjiä ajan tasalla. Lisäksi kaikki jäsenet saavat vuosittain vähintään yhden, tarpeen mukaan useamman jäsenkirjeen. Suomessa on noin taksiyrittäjää eli taksiliikenneluvan haltijaa, ja heillä on noin taksiautoa. Tavallisimmin liikenneluvan haltija on siis yhden auton omistaja. Autoista noin 55 % toimii kaupungeissa ja 45 % maaseudulla. (Taksiliitto 2000) Suomen Taksiliitto ry PL 50, Nuijamiestentie Helsinki Puh. (09) , faksi (09) MUUTA LIITTYVÄÄ Häiriöviestintä tuo yhden lisäelementin ajonaikaiseen viestintään, se saattaa olla jonkinmoinen turvallisuusriski eli miten suhtaudutaan seuraaviin asioihin: matkapuhelimen käyttöä ajaessa halutaan muutenkin rajoittaa (esim. hands free - pakko) kuorma-autojen ja linja-autojen turvallisuusohjeet ja käytännöt ("miten toimitaan onnettomuustilanteissa") eivät ilmeisesti ole kovin hyvällä tolalla nykyisin takseilla on jo nyt paljon varsinaiseen asiakasajoon liittyvää viestintää Em. aiheista: SKAL:in Lausunto "Autopuhelimen käyttö autossa" (Kirje eduskunnan liikennevaliokunnalle /Juha Norppa-Rahkola ) "SKAL hyväksyy hallituksen esityksen, jonka mukaan viestintälaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritsee kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. SKAL korostaa, että auto- ja matkapuhelinta on voitava käyttää edelleen ajon aikana silloin, kun käytettävissä on kiinteä asennettu kädet vapaana -toimintalaitteisto, korvanappikuuloke, erillinen luuri tai vastaava laitteisto. Kuljettajalla tulee myös säilyä harkintavalta käyttää lakiesityksen 1.momentissa mainittuja viestintävälineitä edelleen silloin, kun ne eivät haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai häiritse muuten kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. On myös tärkeää laatia yhtenäiset standardit ajoneuvon informaatiolaitteiden sijoittamisesta ohjaamoon, huomauttaa SKAL. " Ulla Suutari, Antti Permala Ammattiliikenteen turvallisuuden kehittäminen. VTT. Yhdyskuntatekniikka, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 566/2000: Tutkimuksessa oli kartoitettu Ammattiliikenteen ongelma- ja kehityskohteita, joissa mainittiin mm. kuorma-autojen ja linja-autojen onnettomuuksiin varautuminen on kehittymätöntä; tarvitaan menettelyohjeita, resursseja, vastuuhenkilöitä, tiedotussuunnitelma, harjoittelua 11(27)

12 Taksien ongelmaksi mainittiin: liikenteessä tapahtuva (koskee myös raskasta kalustoa) tilausten vastaanotto, osoitteen etsintä ja neuvojen kysely. FITS4 ("Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta") aiheesta: "Poliisi tai palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tulisi sopia menettelyistä, joilla nämä ilmoittaisivat häiriötilanteen etenemisestä liikenteen kannalta. Koska näillä ihmisillä on häiriötilanteessa muuta tärkeämpääkin tekemistä kuin liikennetietojen raportointi, olisi tietojen ilmoittaminen tehtävä mahdollisimman selväksi ja yksinkertaiseksi. On mietittävä, mitä tietoja häiriöstä pitäisi saada ja missä tilanteissa tietoja olisi ajantasaisesti päivitettävä. Tietojen tuottamista voidaan jonkin verran helpottaa tietotekniikalla, esimerkiksi luomalla koodisanomia tietyn tyyppisiin tilanteisiin häiriötilanteiden luokittelun pohjalta. Lisäksi häiriötilanteen paikannuksen automatisointi tekee paikan määrittelystä yksiselitteistä. On kuitenkin muistettava, että automatiikka ei läheskään aina pysty tuottamaan riittäviä tietoja, esimerkiksi häiriötilanteen syistä, seurauksista tai arvioidusta kestosta." Edellisistä voi johtaa, että manuaalisen häiriötiedon tuottamisessa: olisi luotava kevyitä toimintamalleja (so. selkeät, helpot, yksinkertaiset viestit) ammattikuskeille on kehitettävä edelleen poliisin ja pelastuslaitoksen ja tiehallinnon (ja yleisön) viestintää paikannus voi olla ongelma; tienkäyttäjän kertoma tapahtumapaikka tulee tarkistaa ja tarkentaa. 12(27)

13 6. TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Järjestelmällisen manuaaliseurannan toteuttamisen vaiheistusluonnos: 1. Listataan ketkä halutaan mukaan olemassaolevat järjestöt, alueellisuus on tärkeä seikka, eli halutaanko tiettyä aluetta painottaa toisten kustannuksella mitkä ammattiryhmät halutaan mukaan (halutaanko erityisesti tietyt kuljetusryhmät mukaan, kaikki bussiyritykset vai tietyt jne.) kuljettajien ajokilometrivaatimus vuodessa (vrt. Tanska: km) kuljettajien nuhteettomuus (ei rikkeitä ym.) muita ehtoja lisäksi 2. Yhteydenotot ja neuvottelut ko. tahojen edustajien kanssa Keskustelutilaisuuksia voidaan pitää useammalle taholle yhdessä tai jokaiselle erikseen Mukana edustus sekä liikennekeskuksista että keskushallinnosta. Neuvotteluun valmistautumiseen on paneuduttava, kuvataan selkeästi mitä osapuolilta halutaan ja mitä vaikutuksia tiedon keräämisellä on. 3. Taustaselvitykset ajoneuvojen viestintätekniikasta on tehtävä selvitys Tehdään tai kerätään olemassa olevista selvityksistä vaikutuksia ja tarpeita, mahdollisia ongelmia liikennekeskusten päivystäjien näkemykset selkeän sanaston määrittely, käytetäänkö "tiereportteri" -termiä, häiriö, havainnointi jne. 4. Sopimus laaditaan tiereportterisopimusmalli tietosuoja-asiat 5. Sopimuksen liiteaineisto esite, jossa kuvataan mitä tietoa halutaan liikennekeskukseen häiriöluokitus (nykykäytäntö, Datex- luokitus, ks. liite jne.) toimintamallien kuvaus (tiedon keräys, tallennus, tiedotus): lyhyesti mihin asia liittyy Poliiisin onnettomuusohjeet ("näin toimitaan onnettomuudessa") 6. Tiereportterien rekisteröinti jokaiselle oma tunnus tunnusten jakotapa ja tallennus kuka vastaa 7. Puheluiden ohjaaminen "puheluhierarkian määritys" (vrt. tienkäyttäjän linjan vai viranomaislinjan puhelut) 8. Hankeen käynnistys ja markkinointi aikataulu kustannukset kampanja, näyttävyys harkittava 13(27)

14 Kommentti liitteestä Liitteenä on LK-tiedon tällä hetkellä käytetyt fraasit. Taulukossa on esitetty käyttökerrat vuoden ajalta ja ajatukset fraasin käytettävyydestä (Ryhänen, Vilkman-Vartia, maaliskuussa 2003). Fraasien määrä on suuri, lista antaa kuvan siitä, miten erilaisista asioista liikennekeskukselle voidaan ilmoittaa. 14(27)

15 Liite: TIEHALLINNON LK TIEDON FRAASIT KOO DI LUOKKA TEKSTI GSM Käyttötarkoitus: Liikennetiedote/ Liito /sisäinen tieto kommentit käyttökerrat CAL Aiemmat tiedot kumottu Aiemmat tiedot kumottu POISTETAAN 54 ACA Onnettomuus Aiempi onnettomuus Aiempi onnettomuus Liikennetiedote POISTETAAN 66 LIN Ajokaista ajoittain suljettu (ehdotus: Kaista ajoittain suljettu (ehdotus: Liikennetiedote: onnettomuus & tietyö. kaista ajoittain suljettu) kaista ajoittain suljettu) 52 NLS Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Liikennetiedote: tietyö. 62 kaistoja kavennettu) kaistoja kavennettu) VWC Ajoneuvo väärällä ajoradalla Ajoneuvo väärällä ajoradalla Liito/ Liikennetiedote. 1 APO Ajoneuvon poisto tiealueelta Ajon. poisto tiealueelta Liito?. 30 DCN Ajo-olot, liukkaus Ajo-olot parantuneet Ajo-olot parantuneet Liikennetiedote, ajokeli tiedotetaanko tästä / 2 ilmoittaako kukaan tästä meille? TAL Akselipainorajoitus Akselipainorajoitus? käyttötarkoitus? 2 AKV Este tiellä Alikulkukäytävässä vettä Alikulkukäytävässä vettä Liito. 28 AUR Auraustarve Auraustarve Liito. 910 AUV Aurausvallit näkemäesteenä Aurausvallit näkemäesteenä Liito. 55 ANM Este tiellä Eläimiä tiellä Eläimiä tiellä Liikennetiedote kun sekä hevosia /poroja / hirviä? 60 ENV Ennakoiva varoitus Ennakoiva varoitus Liikennetiedote? / Liito? ABL Vaaraa aiheuttavat kuljetukset käyttötarkoitus? Mistä tilanteista varoitetaan? Erikoiskuljetus Erikoiskuljetus Liikennetiedote /Liito?. 187 DCE Ajo-olot, liukkaus Erittäin huono ajokeli Erittäin huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 12 OBR Este tiellä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Liikennetiedote/ Liito tiedotetaanko tästä? 180 HAA Kyselyt Haastattelu Haastattelu sisäinen tieto. 609 HAR Harjaustarve Harjaustarve Liito. 373 HIE Hiekoitustarve Hiekoitustarve Liito korvataanko liukkaudentorjuntatarpeella? Armi Vilkman-Vartia

16 HAV Hirviaita vaurioitunut Hirviaita vaurioitunut Liito /Liikennetiedote. 33 ANL Este tiellä Hirviä tiellä Hirviä tiellä Liikennetiedote. 110 HUO Huoltotyö Huoltotyö Tietyö. 44 DCD Ajo-olot, liukkaus Huono ajokeli Huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 27 TDX Häiriöt ohi Häiriöt ohi Liikennetiedote onko tarpeen? 24 HOY Höyläystarve Höyläystarve Liito. 937 ILT Ilmoitettu tiemestarille Ilmoitettu tiemestarille Liito. 28 KEL Ilmoitettu urakoitsijalle Liito ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? 60 ILP Ilmoitettu urakoitsijan päivystäjälle Ilm. päivystäjälle Liito. 84 uusi Jalankulkukeli erittäin huono Jalankulkukeli erittäin huono Liikennetiedote: jalankulkukeli. uusi Jalankulkukeli huono Jalankulkukeli huono Liikennetiedote: jalankulkukeli JKN Jalankulkukeli normaali Jalankulkukeli normaali Liikennetiedote: jalankulkukeli JAR Järjestelmät Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus / Vaihdathan tähän tarkemman selitteen Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus. tiedotetaanko normaalista? 48 sisäinen tieto. 31 JHU Järjestelmät Järjestelmän huoltotyö Järjestelmän huoltotyö sisäinen tieto. 355 OHJ Järjestelmät Järjestelmän ohjaus Järjestelmän ohjaus sisäinen käyttö JTT Järjestelmä Järjestelmän tilan tarkistaminen Järjestelmän tilan tarkistaminen sisäinen tieto. 415 VKA Järjestelmät Järjestelmän vikatila Järjestelmän vikatila sisäinen tieto. 730 JTA Jäätie avattu Jäätie avattu Liikennetiedote. 3 JTS Jäätie suljettu Jäätie suljettu Liikennetiedote. 6 JAA Kyselyt Jäätiekysely sisäinen tieto/ Liito? ei gsm -vaihtoehtoa (tarvitseeko?) 134 RAF Ajo-olot, liukkaus Jäätävää sadetta Jäätävää sadetta Liikennetiedote sanamuotoa hankala 5 käyttää WBC Tietyö Kaapelityö Kaapelityö Liikennetiedote: tietyö. 251 KDT Tietyö Kaidetyö Kaidetyö Liikennetiedote; tietyö. 129 SNW Järjestelmät Kaistaopasteet eivät toimi Kaistaopasteet eivät toimi sisäinen tieto tiedotetaanko tästä? 1 16(27)

17 KKP Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Liito vaatii päivystäjän editointia LC2 Kaksi kaistaa suljettu liikenteeltä Kaksi kaistaa suljettu Liikennetiedote harvinainen tilanne Suomessa, kolmekaistaisia vähän KEK Kyselut Kelikysely Kelikysely (tarvitseeko gsm:n?) Liito/ sisäinen tieto KRK Kyselyt Kelirikkokysely Kelirikkokysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 119 gsm:n?) KEM poistetaan Kempeleen urakan raportti poistetaan! poistetaan! 49 JLU Kevyen liikenteen väylillä lunta Kevyen liikenteen väylillä lunta Liikennetiedote: jalankulkukeli. 16 JJM Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Liikennetiedote: jalankulkukeli märkiä märkiä JLI Kevyen liikenteen väylät liukkaita Kevyen liikenteen väylät liukkaita Liikennetiedote: jalankulkukeli tarvitaanko? Riittääkö liukaita (=JLI)? JPL Kevyen liikenteen väylät paikoin Kevyen liikenteen väylät paikoin Liikennetiedote: jalankulkukeli. 8 liukkaita liukkaita DO Kiertotie käytössä Kiertotie tie suljettu -tilanteet. 8 RAD käännös? Kiertotieopastus Kiertotieopastus Liikennetiedote käyttötarkoitus? Lisämääre? 9 SAT Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Liikennetiedote: onnettomuus. ohjauksen mukaan 19 KOK Kyselyt Korvauskysely ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? sisäinen tieto. 321 EPR Tapahtumat Kulkue Kulkue Liikennetiedote. 16 WBS Tietyö Kunnallistekninen työ Kunnallistekninen työ Liikennetiedote: tietyö. 50 RMK Kunnossapito- ja hoitotyöt Kunnossapito- ja hoitotyöt Liikennetiedote :tietyöt KKL Kunnossapito- ja korjaustöitä lauttarannassa Korjaustöitä lauttarannassa Liikennetiedote eikö Kunnossapito- ja korjaustyöt ole riittävä? 5 KUO Kuoppa/kuoppia tiessä Kuoppa tiessä Liito vaatii päivystäjän editointia SHL Kuorma levinnyt tielle Kuorma tiellä Liikennetiedote: onnettomuus (27)

18 AOL Onnettomuus Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Liikennetiedote. 70 URK Ilmoitus urakoitsijalle Kysely urakoitsijalle / Vaihdathan Kysely urakoitsijalle gsm ei tarpeen. Liito. 11 tähän tarkemman selitteen KYS Kyselyt Kyselyt / Vaihdathan tähän tarkemman Kyselyt (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 16 selitteen LAK Kyselyt Lauttakysely Lauttakysely (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto FSN Lauttaliikenne Lauttaliikenne keskeytetty Lauttaliik. Keskeytetty Liikennetiedote. 144 DEX Lauttaliikenne Lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti Lauttaliik. toimii normaalisti Liikennetiedote. 20 LLP Levähdysalueeseen liittyvä ilmoitus Levähdysalueeseen liittyvä ilm. Liito. 65 LS3 Liikennetilanne Liikenne hidasta Liikenne hidasta Liikennetiedote. 9 LS4 Liikennetilanne Liikenne jonoutunut Liikenne jonoutunut Liikennetiedote. 27 ETN Liikenne palautunut normaaliksi Liikenne normaalia Liikennetiedote. 54 LS2 Liikennetilanne Liikenne pysähtelee Liikenne pysähtelee Liikennetiedote. 8 LPA Liikenne pysäytetään ajoittain Liikenne pysäytetään ajoittain Liikennetiedote: Tietyö/ Onnettomuus. 87 TBU Liikenne ruuhkautuu Liikenne ruuhkautuu Liikennetiedote. 71 LS1 Liikennetilanne Liikenne seisoo Liikenne seisoo Liikennetiedote. 13 LS5 Liikennetilanne Liikenne sujuvaa Liikenne sujuvaa Liikennetiedote. 7 RCL Liikenne-este poistettu, liikenne sujuu normaalisti (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikenne-este poistettu (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikennetiedote. 26 INS Liikennehäiriö Liikennehäiriö poistetaanko kokonaan? (27)

19 LKL Liikennekeskus kuitannut loppuneeksneeksi Liikennekeskus kuitannut loppu- Liito LII Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus sisäinen tieto/ Liito. 570 KVL Kyselyt Liikennemääräkysely Liikennemääräkysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 142 gsm:n?) RC2 Liikenneongelmat ohi, liikenne sujuu normaalisti Liikenneongelmat ohi Liikennetiedote tarvitaanko? Käyetetäänkö termiä liikenne- 12 ogelmat? TRC Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennetiedote: tietyö. 8 REL NORMAALI Liikennerajoitukset poistettu Liikennerajoitukset poistettu Liikennetiedote: onnettomuus (?) & tietyö mitä rajoituksia tarkoitetaan? 9 TCN Liikennetilanne Liikenneruuhka Liikenneruuhka Liikennetiedote. 4 TCX Liikennetilanne Liikenneruuhka ohi Liikenneruuhka ohi Liikennetiedote. 2 LIK Kyselyt Liikennetilannekysely Liikennetilannekysely sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 1560 OHX Este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennetiedote/ Liito löytyy samasta kohdasta kuin ei vaaraa 196 (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaaraa liikenteelle) raa (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaa- auheuttava este. liikenteelle) LVA Järjestelmät Liikennevalot automaattiohjaukseen Liikennevalot automaattiohjaukseen (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 15 TLO Järjestelmät Liikennevalot eivät toimi Liikennevalot eivät toimi Liikennetiedote / sisäinen tiedote TSR Järjestelmät Liikennevalot korjattu Liikennevalot korjattu Liikennetiedote /sisäinen tieto LVK Järjestelmät Liikennevalot käsiohjaukseen Liikennevalot käsiohjaukseen(tarvitseeko gsm:n?) LOV Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 33 sisäinen tiueto/ Liito. 15 REB käännös Liittymisramppi tukossa Liittymisramppi tukossa Liikennetiedote tarpeellinen? 4 19(27)

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

Laukaan Rahtiautot on kemikaalikuljetusten edelläkävijä

Laukaan Rahtiautot on kemikaalikuljetusten edelläkävijä KALLANSILLAT-PROJEKTI MKY 40 VUOTTA JÄRJESTÖPÄIVÄ JYVÄSKYLÄSSÄ 8 11 + Kansanedustajat kyydittiin valtiopäiville Vahinko ei tule kello kaulassa teuraseläinkuljetuksissakaan Työterveyshuolto on välittämistä

Lisätiedot

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE1852/04 Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA Juha Tapio, Harri Peltola ja Riikka Rajamäki VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Ajonopeuksien seurantajärjestelmä NOPSEURA

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje 15 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tienvarsimainonta Poikkeuslupamenettelyohje Liikenneviraston ohjeita 15/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma

Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus. Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 4 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä Esitutkimus Teemu Reiman Anne Silla Jouko Heikkilä Elina Pietikäinen Juha Luoma VTT TECHNOLOGY 4 Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle

kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Hanna Kinnuselle TULEVAISUUDEN TUNNELI MAARAKENNUSSEMINAARI TILAAJAVASTUU 9 11 Hanna Kinnuselle kuljetusyrittäjyys oli oikea valinta + Antti Airaksinen on Kuopion Vuoden Yrittäjä Tarkkalan yrittäjäperheen tukikohta löytyy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14

Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4. Eläintaudit jatkuva uhka s. 6. VIRVE rautateille s. 14 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 2/0 Sosiaali- ja terveystoimen VIRVE-käyttö kasvaa s. 4 Eläintaudit jatkuva uhka s. 6 VIRVE rautateille s. 14 4 11 Sisältö VIRVE-uutiset 2/200 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Helsingin Polkupyöräilijät ry 1/2007

Helsingin Polkupyöräilijät ry 1/2007 Helsingin Polkupyöräilijät ry 1/2007 Pyöräilyvuosi 2007: Pelkkää markkinointia vai todellisia parannuksia pyöräilyn asemaan? Palautteen avulla parempia pyöräilyväyliä Tule mukaan HePon toimintaan! Puheenjohtajalta

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 219/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi. Sellainen viestintälaitteiden

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu

Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu 1.2008 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Uuden palkkausjärjestelmän soveltamisohjeet Sairaankuljetuksen siirtotekniikka palkittu Moneen lähtöön. Uusi Sprinter. Vakiovarustukseen

Lisätiedot

VSS-Etsi! HVSSY 70 v. juhlanumero. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

VSS-Etsi! HVSSY 70 v. juhlanumero. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 1-2011 Kokouskutsu s. 4 Juhlatunnelmia s. 14-17 Pelastuskoirasivut HVSSY 70 v. juhlanumero Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA

TAMPEREEN KAUPUNKI RAPORTTI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA RAPORTTI 16X147849 28.2.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI SELVITYSTYÖ SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN NYKYTILASTA JÄTEHUOLTOJAOSTON TOIMIALUEELLA Sivu 2 (19) Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kuljetus3/13. Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen. Yrittäjä. Erkko Papinaho: Hiljainen tieto ei siirry väkisin

Kuljetus3/13. Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen. Yrittäjä. Erkko Papinaho: Hiljainen tieto ei siirry väkisin Kuljetus3/13 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Erkko Papinaho: Osaamisen pääoma kertyy sukupolvesta toiseen Kaasu on tärkeä elämäneliksiiri Hiljainen tieto ei siirry väkisin Vaadi laadukasta

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot