Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus"

Transkriptio

1 VIKING s Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus Maaliskuu 2003 Armi Vilkman-Vartia

2 Operational Principles for Manual Traffic/Incident Monitoring with the Help of Registered Road Users Abstract The manual traffic/incident monitoring means the road users' observations based reporting about traffic jams and incidents to TIC. The reporters could be muchdriving professional drivers, with whose the contract about information producing to Finnra's systems could be made. The objective of the pre-study was to develop operational principles for manual traffic/incident monitoring with the help of registered road users. The study concluded the operational principles according to the following categories: 1) identification of relevant actors, 2) negotiations with actors, 3) preparatory studies and surveys, 4) preparation of contract template, 5) preparation of contract appendices, 6) contracting the registered road reporters, 7) arrangement of phone call management, 8) commencing operations and marketing. The study has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks Transport. 2(27)

3 Sisällysluettelo 1. Tausta TANSKAN MALLI Esimerkki poliisin ohjeistuksesta onnettomuustilanteessa Suomalaiset ammattikuskit potentiaaliset "tiereportterit"? Tilastoja Suomen Kuorma-autoliitto ry KTK yritykset Rahtarit ry Linja-autoliitto Paikallisliikenneliitto Paikallisliikenneliitto MUUTA LIITTYVÄÄ TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Liite: Tiehallinnon LK tiedon fraasit (27)

4 Viking S: Manuaalisen seurannan toimintaperiaatteiden kuvaus 1. TAUSTA Manuaalinen seuranta täydentää liikenteen ajantasaista automaattista seurantaa. Automaattiseuranta tapahtuu erilaisilla kiinteillä tai siirrettävillä mittauslaitteilla (käytetään hyväksi mm. tiesääasemia, kelikameroita ja LAM -pisteitä, tunneleissa on käytössä kuvantulkintalaitteita jne.). Kelikameroista ja LAM -pisteistä saadaan tietoa liikenteen ruuhkista ja muista häiriöistä. Myös kamerakuvista tehtävä havainnointi voidaan luokitella manuaaliseurannaksi. Manuaalinen seuranta tässä muistiossa tarkoittaa kuitenkin ammattikuljettajien ja muiden säännöllisesti tienpäällä liikkujien vapaaehtoista häiriö-, tie- ja tilannetilannetietojen välittämistä tieviranomaiselle. Jo nyt kansalaiset voivat ilmoittaa tieliikenteen ongelmista ympäri vuorokauden Tienkäyttäjien linjalle Puhelu maksaa paikallispuhelumaksun ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun. Puhelu ohjautuu lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Vastaava linja viranomaisille on Viranomaislinja Numerot palvelevat 24 h vuorokaudessa ympäri vuoden. Tiedot häiriöistä saadaan pääasiassa puhelimitse ja faksilla. Suomessa liikennetiedotusyhteistyöstä (eli häiriöiden havaitseminen ja ilmoitus) on sovittu aikaisemmin Poliisin (v. 1995), Autoliitto ry:n (v. 1999) ja Suomen Tiepalvelumiesten STM ry:n (v. 2002) kanssa kirjallisesti. Yleisradion kanssa on sovittu kirjallisesti tiedotusyhteistyöstä v Suullisesti yhteistyöhän ovat liittyneet Yleisradion jälkeen muut valtakunnalliset radiot ja useat paikallisradiot. Tilanteet mistä tietoa on pyydetty toimittamaan aiemmissa yhteistyösopimuksissa ovat liikenteeseen vaikuttavat tapahtumat ja olosuhteet, joista tienkäyttäjille aiheutuu turvallisuusriskejä, viivytystä tai muuta haittaa. Ilmoitusvelvollisuuteen kuuluu arvioida haitan kesto ja vaikutukset liikenteeseen sekä mahdolliset suositukset sekä tehdä myös tilanteen päättymisestä ilmoitus. Tiedotusvelvollisuus siirtyy poliisille heidän saavuttuaan paikalle. Tiedot toimitetaan puhelimitse yhteen valtakunnalliseen numeroon (eli viranomaislinjalle), josta puhelut ohjautuvat lähimpään päivystävään liikennekeskukseen. Liikennekeskus arvioi tiedon merkittävyyden ja jatkotoimet (tiedotus eteenpäin tien kunnossapitäjälle, pelastuspalvelulle ja poliisille). 2. TANSKAN MALLI Tanskassa halukkaat ammattimaiset kuljettajat on rekisteröity "tietiedonvälittäjiksi" ("Vejreporter"), toiminta on alkanut 1999, jolloin rekisteröityjä tiedonvälittäjiä oli 90. Nykyisin heitä on noin 900, joilta vuonna 2000 saatiin n ilmoitusta liikennehäiriöistä. Rekisterissä olevat kuljettajat ovat pääasiassa myyntimiehiä ja kuorma-autonkuljettajia, jotka ajavat vähintään km vuodessa (alaraja ilmoittautumiselle). Halukkaat ilmoittavat yhteystietonsa samaan numeroon kuin mihin ilmoittavat myös häiriötiedot. Rekisteröidyttyään ja allekirjoitettuaan sopimuksen he saavat autoon kiinnitettävän sertifikaatin 4(27)

5 henkilökohtaisen numerotunnuksen, joka ilmoitetaan soitettaessa ja listan tyypillisistä liikennetilanteista, joista toivotaan yhteydenottoa. Puhelinnumero on ilmainen. Siihen voi soittaa myös muut liikkujat ilmaiseksi. Päivisin klo 8-16 numerosta vastaa liikennekeskus (ohjautuu lähimpään aluekonttoriin), virka-ajan ulkopuolella yhteistyökumppanit kuten Falck. Esimerkkejä ilmoitettavista kohteista: pudonneet esineet tiellä eläin tiellä liikennevalot epäkunnossa vahingoittuneet kilvet, opasteet ym. reikiä tiessä hätäpuhelin epäkunnossa puutteet levähdyspaikoilla jonoutuminen (tietyön takia tms.) "Vej-reportereille" järjestetään erilaisia aktivointipäiviä, kuten esim. vuonna 2002 vierailu liikennekeskukseen. "Vej-reportereille" toimitetaan myös julkaisuja tai esitteitä ajankohtaisista aiheista. Ilmoittautuminen tapahtuu joko puhelimitse tai netin kautta. Annettavat tiedot ovat (pakollisia vain yhteystiedot ja kulkuneuvotiedot): nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite maakunta/lääni ("amt"?) millä alueella ajaa yleensä millä teillä ajaa yleensä mitä ajoneuvoa ajaa (henkilöauto, kuorma-auto, bussi) syntymäaika Tanskan liikennekeskusten tietoyhteistyökumppaneita: 1 Falck 2 "Entreprenører" (erilaiset urakoitsijat, liikenteenharjoittajat?) 3 Poliisi 4 Storebelt 5 Øresund 6 maakunnat 7 DMI (Tanskan Ilmatieteen laitos) 8 tieviranomaiskonttorit 9 liikenneseurat 10 kunnat 11 DSB (Tanskan rautatiet) 12 rautatiehallinto 13 lauttaseurat 14 "Vej-reporterit" 15 ERIC2000 (The European Road Information Centre) 16 eurooppalaiset tieviranomaiset 5(27)

6 3. ESIMERKKI POLIISIN OHJEISTUKSESTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Onnettomuustilanteen poliisin ohjeet ( "Onnettomuustilanteessa pysy rauhallisena ja varmista, voitko antaa ensiapua. Tärkeintä on ihmishenkien pelastaminen, avun hälyttäminen yleisestä hätänumerosta 112 ja lisäonnettomuuksien estäminen. Onnettomuuspaikalla on hyvä kirjata muistiin sellaisia jälkiä, jotka ohiajava liikenne voi hävittää. Kun poliisi on tullut paikalle, se ottaa vastuun tilanteesta ja antaa ohjeet mahdollisista jatkotoimista. Jokaisen liikenneonnettomuuteen osallisen tai onnettomuuspaikalle saapuvan velvollisuus on antaa loukkaantuneille ensiapua, varoittaa muuta liikennettä ja tarvittaessa hälyttää apua. Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa ympäri vuorokauden tieliikenteen ongelmista. Toimi onnettomuuspaikalla näin: selvitä, mitä on tapahtunut pelasta hengenvaarassa olevat siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan estä lisäonnettomuudet varoita muita tee hätäilmoitus numeroon 112 varmista hengitys ja sydämen toiminta tyrehdytä suuret verenvuodot jatka ensiapua opasta auttajat paikalle." 6(27)

7 4. SUOMALAISET AMMATTIKUSKIT POTENTIAALISET "TIEREPORTTERIT"? 4.1 Tilastoja Maassamme oli rekisteröityjä linja-autoja vuoden 1998 lopussa 9 040, luvanvaraisessa liikenteessä 8300 Vuoden 2000 lopussa rekisterissä noin kuorma-autoa, joista ajoneuvoa (46 %) oli rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen ja ajoneuvoa yksityiseen liikenteeseen. Kuorma-autojen lukumäärän kasvuun ( n autoa) vaikuttaa osaltaan myös se, että aikaisemmin erikoisautoiksi luokiteltuja autoja tilastoidaan nykyisin kuorma-autoiksi. Ammattimaisessa käytössä olevia henkilöautoja on Suomessa ollut koko 1990-luvun hieman yli kymmenen tuhatta autoa. Näistä takseja on taksiliiton mukaan noin Suomen Kuorma-autoliitto ry SKAL-organisaatio muodostuu keskusjärjestönä toimivasta Suomen Kuorma-autoliitosta, sen jäseninä olevista suoritealayhdistyksistä, alueyhdistyksistä ja niiden jäseninä olevista paikallisyhdistyksistä. (ks. kuva alla) ja 9000 paketti- ja kuorma-autoliikenteen kuljetusyrityksestä (kuva 1). SKAL julkaisee Kuljetusyrittäjä-lehteä. Suoritealayhdistykset ovat erikoistuneet edunvalvontaan erikoisaloilla. Suoritealayhdistykset antavat jäsenilleen koulutusta, järjestävät omia tapahtumia ja ovat tietenkin mukana oman erikoisalansa lainsäädäntötyössä lausunnoin ym. keinoin. Alueyhdistykset huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta omilla alueillaan. 12 alueyhdistystä kattavat koko maan ja alueyhdistykset järjestävät myös koulutusta ja tapahtumia oman alueensa jäsenille. Alueyhdistykset hoitavat omien alueidensa jäsenten liikennelupaasioita ja ovat mukana vaikuttamassa omilla alueillaan tapahtuviin viranomaispäätöksiin. SKAL ry, Nuijamiestentie 7, Helsinki Puh Faksi: (27)

8 Kuva 1. SKAL-organisaatio 4.2. KTK yritykset KTK-järjestelmä on koko maan kattava yksityisten kuljetusyrittäjien omistama kuljetuspalveluketju, joka harjoittaa laaja-alaista kuljetustoimintaa. KTK yrityksillä on noin 120 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Niiden yhteinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 3,4 miljardia. KTK - järjestelmässä pyörii runsaat 4500 kuorma-autoa. Kuljetuskeskusten Liitto r.y. (KKL) on Suomessa toimivien KTK-yritysten toimialajärjestö. Jäsenenä on 49 KTK-yritystä. Road Freight Finland Oy on KKL:n ja KTK-yritysten perustama täyden palvelun kuljetusyhtiö, joka markkinoi ja hoitaa keskitetysti KTK-liikennöitsijöiden ulkomaankuljetuksia Kuljetuskeskusten liitto r.y on Suomessa toimivien KTK- yritysten toimialajärjestö. Liiton tehtäviä ovat: Edistää jäsenyritystensä välistä yhteistoimintaa Kehittää jäsenyritystensä taloudellisen toiminnan edellytyksiä Järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia Harjoittaa tutkimus- ja tilastointityötä Edustaa jäsenyrityksiään valtakunnallisesti suhteissa muuhun elinkeinoelämään. Valvoa KTK-toiminnan etuja valtiovaltaan ja muuhun yhteiskuntaan 8(27)

9 Antaa ohjeita kirjanpito- ja verotuskysymyksissä sekä tulos- ja rahoitussuunnittelussa. Avustaa kuljetustalouteen, kustannuslaskentaan, logistiikkaan ja laatujärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Kuljetuskeskusten liitto ry Nuijamiestentie 7, 3. krs, HELSINKI puh.(09) , fax (09) Hallituksen puheenjohtaja Turkka Hvitfelt Puh Rahtarit ry Rahtarit ry on perustettu Yhdistyksen toiminta-ajatus on lähtöisin Keski- Euroopasta, missä on toiminut vastaava Les Routiers-järjestö jo 1930-luvulta lähtien. Tämän mallin mukaisesti yhdistys toimii täysin epäpoliittisena ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä elimenä kaikkien alalla toimivien kesken. Vuodesta 1976 Rahtarit ry on kuulunut jäsenjärjestönä Kansainväliseen Kuljettajajärjestöön UICR ( Union Internationale des Chauffeurs Routiers), johon nykyisin kuuluu yli kaksikym-mentä jäsenjärjestöä ja jäsenmäärä on useita miljoonia kautta maailman. UICR toimii kattojärjestönä valtakunnallisille järjestöille. Rahtarit ry on SPR:n ja Liikenneturvan jäsenjärjestö. Jäseniä : kpl. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä jokainen 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka toimii autonkuljettajana tai autoilijana suomalaisessa moottoriajoneuvoliikenteessä tai jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Rahtarit ry julkaisee Rahtarit lehteä. Lehden osoitteellinen jakelu 1/02 oli kpl. Rahtarit ry Pitkäniemenkatu TAMPERE Puh: (03) , telefax: (03) Linja-autoliitto Linja-autoliittoon kuuluu varsinaisina jäseninä lähes 400 bussiyritystä, jotka työllistävät noin henkilöä ja joiden omistuksessa on noin bussia. Ajokilometreistä eli tarjonnasta jäsenyritysten osuus on yli 90 prosenttia, sillä kaukoliikenne on käytännössä kokonaan Linjaautoliittoon kuuluvien yritysten hoidossa. Luvanvaraiseen liikenteeseen Suomessa rekisteröidyistä yli bussista jäsenyritysten omistuksessa on 78 prosenttia (kaikkiaan busseja on n. 9000). LAL Lauttasaarentie 8, HELSINKI Puh. (09) (vaihde) Fax (09) (27)

10 Paikallisliikenneliitto Suomen Paikallisliikenneliitto ry on kaupunkien joukkoliikenteen yhteistyö- ja etujärjestö. Liiton tärkeimmät toiminta-alueet ovat vaikuttaminen julkiseen valtaan päin paikallisliikenteen kannalta tärkeissä kysymyksissä sekä joukkoliikennetietouden ja ammattitaidon syventäminen. Varsinaisilla jäsenillä on yli 2600 linja-autoa. Kuljetushenkilökuntaa on n Paikallisliikenneliiton varsinaiset jäsenet harjoittavat paikallis- ja lähiliikennettä seuraavilla paikkakunnalla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Porvoo, Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Varkaus, Pori, Huittinen, Oulu ja Kajaani. Varsinaiset jäsenet: Concordia Bus Finland Oy Ab Connex Finland Oy Helsingin kaupungin liikennelaitos Koiviston Auto -yhtymä Koskilinjat Oy Länsilinjat Oy Porin Linjat Oy Suomen Turistiauto Oy Tampereen kaupungin liikennelaitos Turun liikennelaitos VR Osakeyhtiö/Lähiliikenne Väinö Paunu Oy Westendin Linja Oy Edunvalvontatyötä tukee joukkoliikennetietouden lisääminen. PLL Palvelu Oy julkaisee Paikallisliikenne-lehteä kolme kertaa vuodessa sekä joukkoliikenteen suunnitteluohjeita ja muita julkaisuja. Vuosittain järjestetään syyskuussa järjestetään kaksipäiväinen konferenssi, Paikallisliikennepäivät. Toinen linja 7, 5. krs Helsinki Fax (09) toiminnanjohtaja, tekn. lis. Tero Anttila puh. (09) gsm sähköposti: 4.6. Paikallisliikenneliitto Koulutus on tärkeä osa Taksiliiton toimintaa. Liitto järjestää järjestötoiminnan koulutusta ja kouluttaa tilausvälitysyhtiöiden henkilöstöä. Liitto on myös luonut kuljettajakoulutukselle yhtenäiset puitteet ja hoitaa siihen liittyvää materiaalia. Taksiliitto julkaisee kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Taksi-lehteä, jonka kaikki jäsenet saavat. Jäsenille painetaan lisäksi joka vuosi oma, erityisesti taksiyrittäjän tarpeisiin suunniteltu Taksikalenteri. Myös kiertokirjeet, joita liiton toimisto lähettää yhdistyksille, pi- 10(27)

11 tävät yrittäjiä ajan tasalla. Lisäksi kaikki jäsenet saavat vuosittain vähintään yhden, tarpeen mukaan useamman jäsenkirjeen. Suomessa on noin taksiyrittäjää eli taksiliikenneluvan haltijaa, ja heillä on noin taksiautoa. Tavallisimmin liikenneluvan haltija on siis yhden auton omistaja. Autoista noin 55 % toimii kaupungeissa ja 45 % maaseudulla. (Taksiliitto 2000) Suomen Taksiliitto ry PL 50, Nuijamiestentie Helsinki Puh. (09) , faksi (09) MUUTA LIITTYVÄÄ Häiriöviestintä tuo yhden lisäelementin ajonaikaiseen viestintään, se saattaa olla jonkinmoinen turvallisuusriski eli miten suhtaudutaan seuraaviin asioihin: matkapuhelimen käyttöä ajaessa halutaan muutenkin rajoittaa (esim. hands free - pakko) kuorma-autojen ja linja-autojen turvallisuusohjeet ja käytännöt ("miten toimitaan onnettomuustilanteissa") eivät ilmeisesti ole kovin hyvällä tolalla nykyisin takseilla on jo nyt paljon varsinaiseen asiakasajoon liittyvää viestintää Em. aiheista: SKAL:in Lausunto "Autopuhelimen käyttö autossa" (Kirje eduskunnan liikennevaliokunnalle /Juha Norppa-Rahkola ) "SKAL hyväksyy hallituksen esityksen, jonka mukaan viestintälaitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritsee kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. SKAL korostaa, että auto- ja matkapuhelinta on voitava käyttää edelleen ajon aikana silloin, kun käytettävissä on kiinteä asennettu kädet vapaana -toimintalaitteisto, korvanappikuuloke, erillinen luuri tai vastaava laitteisto. Kuljettajalla tulee myös säilyä harkintavalta käyttää lakiesityksen 1.momentissa mainittuja viestintävälineitä edelleen silloin, kun ne eivät haittaa ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai häiritse muuten kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. On myös tärkeää laatia yhtenäiset standardit ajoneuvon informaatiolaitteiden sijoittamisesta ohjaamoon, huomauttaa SKAL. " Ulla Suutari, Antti Permala Ammattiliikenteen turvallisuuden kehittäminen. VTT. Yhdyskuntatekniikka, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat, Tutkimusraportti 566/2000: Tutkimuksessa oli kartoitettu Ammattiliikenteen ongelma- ja kehityskohteita, joissa mainittiin mm. kuorma-autojen ja linja-autojen onnettomuuksiin varautuminen on kehittymätöntä; tarvitaan menettelyohjeita, resursseja, vastuuhenkilöitä, tiedotussuunnitelma, harjoittelua 11(27)

12 Taksien ongelmaksi mainittiin: liikenteessä tapahtuva (koskee myös raskasta kalustoa) tilausten vastaanotto, osoitteen etsintä ja neuvojen kysely. FITS4 ("Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta") aiheesta: "Poliisi tai palo- ja pelastusviranomaisten kanssa tulisi sopia menettelyistä, joilla nämä ilmoittaisivat häiriötilanteen etenemisestä liikenteen kannalta. Koska näillä ihmisillä on häiriötilanteessa muuta tärkeämpääkin tekemistä kuin liikennetietojen raportointi, olisi tietojen ilmoittaminen tehtävä mahdollisimman selväksi ja yksinkertaiseksi. On mietittävä, mitä tietoja häiriöstä pitäisi saada ja missä tilanteissa tietoja olisi ajantasaisesti päivitettävä. Tietojen tuottamista voidaan jonkin verran helpottaa tietotekniikalla, esimerkiksi luomalla koodisanomia tietyn tyyppisiin tilanteisiin häiriötilanteiden luokittelun pohjalta. Lisäksi häiriötilanteen paikannuksen automatisointi tekee paikan määrittelystä yksiselitteistä. On kuitenkin muistettava, että automatiikka ei läheskään aina pysty tuottamaan riittäviä tietoja, esimerkiksi häiriötilanteen syistä, seurauksista tai arvioidusta kestosta." Edellisistä voi johtaa, että manuaalisen häiriötiedon tuottamisessa: olisi luotava kevyitä toimintamalleja (so. selkeät, helpot, yksinkertaiset viestit) ammattikuskeille on kehitettävä edelleen poliisin ja pelastuslaitoksen ja tiehallinnon (ja yleisön) viestintää paikannus voi olla ongelma; tienkäyttäjän kertoma tapahtumapaikka tulee tarkistaa ja tarkentaa. 12(27)

13 6. TOIMENPITEITÄ MANUAALISEURANNAN MUODOSTAMISEKSI Järjestelmällisen manuaaliseurannan toteuttamisen vaiheistusluonnos: 1. Listataan ketkä halutaan mukaan olemassaolevat järjestöt, alueellisuus on tärkeä seikka, eli halutaanko tiettyä aluetta painottaa toisten kustannuksella mitkä ammattiryhmät halutaan mukaan (halutaanko erityisesti tietyt kuljetusryhmät mukaan, kaikki bussiyritykset vai tietyt jne.) kuljettajien ajokilometrivaatimus vuodessa (vrt. Tanska: km) kuljettajien nuhteettomuus (ei rikkeitä ym.) muita ehtoja lisäksi 2. Yhteydenotot ja neuvottelut ko. tahojen edustajien kanssa Keskustelutilaisuuksia voidaan pitää useammalle taholle yhdessä tai jokaiselle erikseen Mukana edustus sekä liikennekeskuksista että keskushallinnosta. Neuvotteluun valmistautumiseen on paneuduttava, kuvataan selkeästi mitä osapuolilta halutaan ja mitä vaikutuksia tiedon keräämisellä on. 3. Taustaselvitykset ajoneuvojen viestintätekniikasta on tehtävä selvitys Tehdään tai kerätään olemassa olevista selvityksistä vaikutuksia ja tarpeita, mahdollisia ongelmia liikennekeskusten päivystäjien näkemykset selkeän sanaston määrittely, käytetäänkö "tiereportteri" -termiä, häiriö, havainnointi jne. 4. Sopimus laaditaan tiereportterisopimusmalli tietosuoja-asiat 5. Sopimuksen liiteaineisto esite, jossa kuvataan mitä tietoa halutaan liikennekeskukseen häiriöluokitus (nykykäytäntö, Datex- luokitus, ks. liite jne.) toimintamallien kuvaus (tiedon keräys, tallennus, tiedotus): lyhyesti mihin asia liittyy Poliiisin onnettomuusohjeet ("näin toimitaan onnettomuudessa") 6. Tiereportterien rekisteröinti jokaiselle oma tunnus tunnusten jakotapa ja tallennus kuka vastaa 7. Puheluiden ohjaaminen "puheluhierarkian määritys" (vrt. tienkäyttäjän linjan vai viranomaislinjan puhelut) 8. Hankeen käynnistys ja markkinointi aikataulu kustannukset kampanja, näyttävyys harkittava 13(27)

14 Kommentti liitteestä Liitteenä on LK-tiedon tällä hetkellä käytetyt fraasit. Taulukossa on esitetty käyttökerrat vuoden ajalta ja ajatukset fraasin käytettävyydestä (Ryhänen, Vilkman-Vartia, maaliskuussa 2003). Fraasien määrä on suuri, lista antaa kuvan siitä, miten erilaisista asioista liikennekeskukselle voidaan ilmoittaa. 14(27)

15 Liite: TIEHALLINNON LK TIEDON FRAASIT KOO DI LUOKKA TEKSTI GSM Käyttötarkoitus: Liikennetiedote/ Liito /sisäinen tieto kommentit käyttökerrat CAL Aiemmat tiedot kumottu Aiemmat tiedot kumottu POISTETAAN 54 ACA Onnettomuus Aiempi onnettomuus Aiempi onnettomuus Liikennetiedote POISTETAAN 66 LIN Ajokaista ajoittain suljettu (ehdotus: Kaista ajoittain suljettu (ehdotus: Liikennetiedote: onnettomuus & tietyö. kaista ajoittain suljettu) kaista ajoittain suljettu) 52 NLS Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Ajokaistoja kavennettu (ehdotus: Liikennetiedote: tietyö. 62 kaistoja kavennettu) kaistoja kavennettu) VWC Ajoneuvo väärällä ajoradalla Ajoneuvo väärällä ajoradalla Liito/ Liikennetiedote. 1 APO Ajoneuvon poisto tiealueelta Ajon. poisto tiealueelta Liito?. 30 DCN Ajo-olot, liukkaus Ajo-olot parantuneet Ajo-olot parantuneet Liikennetiedote, ajokeli tiedotetaanko tästä / 2 ilmoittaako kukaan tästä meille? TAL Akselipainorajoitus Akselipainorajoitus? käyttötarkoitus? 2 AKV Este tiellä Alikulkukäytävässä vettä Alikulkukäytävässä vettä Liito. 28 AUR Auraustarve Auraustarve Liito. 910 AUV Aurausvallit näkemäesteenä Aurausvallit näkemäesteenä Liito. 55 ANM Este tiellä Eläimiä tiellä Eläimiä tiellä Liikennetiedote kun sekä hevosia /poroja / hirviä? 60 ENV Ennakoiva varoitus Ennakoiva varoitus Liikennetiedote? / Liito? ABL Vaaraa aiheuttavat kuljetukset käyttötarkoitus? Mistä tilanteista varoitetaan? Erikoiskuljetus Erikoiskuljetus Liikennetiedote /Liito?. 187 DCE Ajo-olot, liukkaus Erittäin huono ajokeli Erittäin huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 12 OBR Este tiellä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Este tiellä, ei haitanne liikennettä Liikennetiedote/ Liito tiedotetaanko tästä? 180 HAA Kyselyt Haastattelu Haastattelu sisäinen tieto. 609 HAR Harjaustarve Harjaustarve Liito. 373 HIE Hiekoitustarve Hiekoitustarve Liito korvataanko liukkaudentorjuntatarpeella? Armi Vilkman-Vartia

16 HAV Hirviaita vaurioitunut Hirviaita vaurioitunut Liito /Liikennetiedote. 33 ANL Este tiellä Hirviä tiellä Hirviä tiellä Liikennetiedote. 110 HUO Huoltotyö Huoltotyö Tietyö. 44 DCD Ajo-olot, liukkaus Huono ajokeli Huono ajokeli Liikennetiedote, ajokeli. 27 TDX Häiriöt ohi Häiriöt ohi Liikennetiedote onko tarpeen? 24 HOY Höyläystarve Höyläystarve Liito. 937 ILT Ilmoitettu tiemestarille Ilmoitettu tiemestarille Liito. 28 KEL Ilmoitettu urakoitsijalle Liito ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? 60 ILP Ilmoitettu urakoitsijan päivystäjälle Ilm. päivystäjälle Liito. 84 uusi Jalankulkukeli erittäin huono Jalankulkukeli erittäin huono Liikennetiedote: jalankulkukeli. uusi Jalankulkukeli huono Jalankulkukeli huono Liikennetiedote: jalankulkukeli JKN Jalankulkukeli normaali Jalankulkukeli normaali Liikennetiedote: jalankulkukeli JAR Järjestelmät Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus / Vaihdathan tähän tarkemman selitteen Järjestelmien ohjaus- tai vikailmoitus. tiedotetaanko normaalista? 48 sisäinen tieto. 31 JHU Järjestelmät Järjestelmän huoltotyö Järjestelmän huoltotyö sisäinen tieto. 355 OHJ Järjestelmät Järjestelmän ohjaus Järjestelmän ohjaus sisäinen käyttö JTT Järjestelmä Järjestelmän tilan tarkistaminen Järjestelmän tilan tarkistaminen sisäinen tieto. 415 VKA Järjestelmät Järjestelmän vikatila Järjestelmän vikatila sisäinen tieto. 730 JTA Jäätie avattu Jäätie avattu Liikennetiedote. 3 JTS Jäätie suljettu Jäätie suljettu Liikennetiedote. 6 JAA Kyselyt Jäätiekysely sisäinen tieto/ Liito? ei gsm -vaihtoehtoa (tarvitseeko?) 134 RAF Ajo-olot, liukkaus Jäätävää sadetta Jäätävää sadetta Liikennetiedote sanamuotoa hankala 5 käyttää WBC Tietyö Kaapelityö Kaapelityö Liikennetiedote: tietyö. 251 KDT Tietyö Kaidetyö Kaidetyö Liikennetiedote; tietyö. 129 SNW Järjestelmät Kaistaopasteet eivät toimi Kaistaopasteet eivät toimi sisäinen tieto tiedotetaanko tästä? 1 16(27)

17 KKP Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Kaivon kansi rikki/poissa paikaltaan Liito vaatii päivystäjän editointia LC2 Kaksi kaistaa suljettu liikenteeltä Kaksi kaistaa suljettu Liikennetiedote harvinainen tilanne Suomessa, kolmekaistaisia vähän KEK Kyselut Kelikysely Kelikysely (tarvitseeko gsm:n?) Liito/ sisäinen tieto KRK Kyselyt Kelirikkokysely Kelirikkokysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 119 gsm:n?) KEM poistetaan Kempeleen urakan raportti poistetaan! poistetaan! 49 JLU Kevyen liikenteen väylillä lunta Kevyen liikenteen väylillä lunta Liikennetiedote: jalankulkukeli. 16 JJM Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Kevyen liikenteen väylät jäisiä ja Liikennetiedote: jalankulkukeli märkiä märkiä JLI Kevyen liikenteen väylät liukkaita Kevyen liikenteen väylät liukkaita Liikennetiedote: jalankulkukeli tarvitaanko? Riittääkö liukaita (=JLI)? JPL Kevyen liikenteen väylät paikoin Kevyen liikenteen väylät paikoin Liikennetiedote: jalankulkukeli. 8 liukkaita liukkaita DO Kiertotie käytössä Kiertotie tie suljettu -tilanteet. 8 RAD käännös? Kiertotieopastus Kiertotieopastus Liikennetiedote käyttötarkoitus? Lisämääre? 9 SAT Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Kohtaava liikenne, ajo vuorotellen Liikennetiedote: onnettomuus. ohjauksen mukaan 19 KOK Kyselyt Korvauskysely ei gsm -vaihtoehtoa, tarvitseeko? sisäinen tieto. 321 EPR Tapahtumat Kulkue Kulkue Liikennetiedote. 16 WBS Tietyö Kunnallistekninen työ Kunnallistekninen työ Liikennetiedote: tietyö. 50 RMK Kunnossapito- ja hoitotyöt Kunnossapito- ja hoitotyöt Liikennetiedote :tietyöt KKL Kunnossapito- ja korjaustöitä lauttarannassa Korjaustöitä lauttarannassa Liikennetiedote eikö Kunnossapito- ja korjaustyöt ole riittävä? 5 KUO Kuoppa/kuoppia tiessä Kuoppa tiessä Liito vaatii päivystäjän editointia SHL Kuorma levinnyt tielle Kuorma tiellä Liikennetiedote: onnettomuus (27)

18 AOL Onnettomuus Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Kuorma-auto kaatunut tielle (ehdotus: rekka kaatunut tielle /raskas ajoneuvo kaatunut tielle Liikennetiedote. 70 URK Ilmoitus urakoitsijalle Kysely urakoitsijalle / Vaihdathan Kysely urakoitsijalle gsm ei tarpeen. Liito. 11 tähän tarkemman selitteen KYS Kyselyt Kyselyt / Vaihdathan tähän tarkemman Kyselyt (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 16 selitteen LAK Kyselyt Lauttakysely Lauttakysely (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto FSN Lauttaliikenne Lauttaliikenne keskeytetty Lauttaliik. Keskeytetty Liikennetiedote. 144 DEX Lauttaliikenne Lauttaliikenne toimii jälleen normaalisti Lauttaliik. toimii normaalisti Liikennetiedote. 20 LLP Levähdysalueeseen liittyvä ilmoitus Levähdysalueeseen liittyvä ilm. Liito. 65 LS3 Liikennetilanne Liikenne hidasta Liikenne hidasta Liikennetiedote. 9 LS4 Liikennetilanne Liikenne jonoutunut Liikenne jonoutunut Liikennetiedote. 27 ETN Liikenne palautunut normaaliksi Liikenne normaalia Liikennetiedote. 54 LS2 Liikennetilanne Liikenne pysähtelee Liikenne pysähtelee Liikennetiedote. 8 LPA Liikenne pysäytetään ajoittain Liikenne pysäytetään ajoittain Liikennetiedote: Tietyö/ Onnettomuus. 87 TBU Liikenne ruuhkautuu Liikenne ruuhkautuu Liikennetiedote. 71 LS1 Liikennetilanne Liikenne seisoo Liikenne seisoo Liikennetiedote. 13 LS5 Liikennetilanne Liikenne sujuvaa Liikenne sujuvaa Liikennetiedote. 7 RCL Liikenne-este poistettu, liikenne sujuu normaalisti (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikenne-este poistettu (ehdotus: Este poistettu. Eli poistetaan loppuosa (lisättän omana selitteenä; normaalia/ jonoutunut jne)) Liikennetiedote. 26 INS Liikennehäiriö Liikennehäiriö poistetaanko kokonaan? (27)

19 LKL Liikennekeskus kuitannut loppuneeksneeksi Liikennekeskus kuitannut loppu- Liito LII Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus Liikennemerkkeihin liittyvä ilmoitus sisäinen tieto/ Liito. 570 KVL Kyselyt Liikennemääräkysely Liikennemääräkysely (tarvitseeko sisäinen tieto. 142 gsm:n?) RC2 Liikenneongelmat ohi, liikenne sujuu normaalisti Liikenneongelmat ohi Liikennetiedote tarvitaanko? Käyetetäänkö termiä liikenne- 12 ogelmat? TRC Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennerajoitukset muuttuneet Liikennetiedote: tietyö. 8 REL NORMAALI Liikennerajoitukset poistettu Liikennerajoitukset poistettu Liikennetiedote: onnettomuus (?) & tietyö mitä rajoituksia tarkoitetaan? 9 TCN Liikennetilanne Liikenneruuhka Liikenneruuhka Liikennetiedote. 4 TCX Liikennetilanne Liikenneruuhka ohi Liikenneruuhka ohi Liikennetiedote. 2 LIK Kyselyt Liikennetilannekysely Liikennetilannekysely sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 1560 OHX Este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennettä vaarantava este tiellä Liikennetiedote/ Liito löytyy samasta kohdasta kuin ei vaaraa 196 (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaaraa liikenteelle) raa (ehdotus: Este tiellä, aiheuttaa vaa- auheuttava este. liikenteelle) LVA Järjestelmät Liikennevalot automaattiohjaukseen Liikennevalot automaattiohjaukseen (tarvitseeko gsm:n?) sisäinen tieto. 15 TLO Järjestelmät Liikennevalot eivät toimi Liikennevalot eivät toimi Liikennetiedote / sisäinen tiedote TSR Järjestelmät Liikennevalot korjattu Liikennevalot korjattu Liikennetiedote /sisäinen tieto LVK Järjestelmät Liikennevalot käsiohjaukseen Liikennevalot käsiohjaukseen(tarvitseeko gsm:n?) LOV Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) Liikenteenohjausvaunuun liittyvä ilmoitus (ehdotus: liikenteenohjausvaunutarve) sisäinen tieto (tarvitseeko gsm:n?) 33 sisäinen tiueto/ Liito. 15 REB käännös Liittymisramppi tukossa Liittymisramppi tukossa Liikennetiedote tarpeellinen? 4 19(27)

20 SAL Ajo-olot, liukkaus Liukkaudentorjunta käynnissä Liukkaudentorjunta käynnissä Liikennetiedote: ajokeli. 3 SUO Ilmoitus urakoitsijalle Liukkaudentorjuntatarve Liukkaudentorjuntatarve Liito LKE Lauttaliikenne Lossiliikenne keskeytetty Lossiliikenne keskeytetty Liikennetiedote. 15 LKT Lauttaliikenne Lossiliikenne keskeytetään Lossiliikenne keskeytetään Liikennetiedote. 112 LON Lauttaliikenne Lossiliikenne toimii jälleen normaalisti Lossiliikenne normaalia Liikennetiedote tarpeellinenm korvaako 15 saman tämä: (= liikenne palautunut normaaliksi, ETN) LKA Lauttaliikenne Lossiliikenteessä katkoksia (ehdotus: liikennöinnissä katkoksia) Lossiliikenteessä katkoksia (ehdotus: liikennöinnissä katkoksia) Liikennetiedote. 6 LOK Lauttaliikenne Lossin kantavuus muuttunut Lossin kantavuus muuttunut Liikennetiedote. 40 SNP Ajo-olot, liukkaus Lumi- tai jääpolanne Lumi- tai jääpolanne Liikennetiedote: ajoolot editointia! tarpeellinen? Vaatii 2 SNR Ajo-olot, liukkaus Lumikinoksia Lumikinoksia Liito korvaako aurausvallit 4 näkemäesteenä saman? SFL Ajo-olot, liukkaus Lumisade Lumisade Liikennetiedote: ajokeli tiedotetaanko normaalista lumisateesta? Hankala käyttää tässä sanamuodossa 4 SLU Ajo-olot, liukkaus Lumisohjoa (ehdotus: Lumisohjo) Lumisohjoa (ehdotus: Lumisohjo) Liikennetiedote: ajoolot SRO Ilmoitus urakoitsijalle Lunta tiellä /Lunta tiellä Liito käyttötarkoitus? 25 LUP Lupa-asioihin liittyvä ilmoitus Lupa-asiat sisäinen tieto. 1 EFA Tapahtumat Messut Messut Liikennetiedote. 2 EVD Tapahtumat Mielenosoitus Mielenosoitus Liikennetiedote. 1 RBI Ajo-olot, liukkaus Mustaa jäätä Mustaa jäätä Liikennetiedote; ajokeli sanamuotoa hankala käyttää 7 ILM Muu ilmoitus Muu ilmoitus (27)

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille

Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop - ohjeita pilottiin osallistujille Keskustelevien ajoneuvojen pilottiprojekti NordicWay, Coop NordicWay-hankkeen vuoden kestävä kokeilu, Coop,

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015

Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 Perhananmoinen keli tänään, PERKELI 24.9.2015 2 Mistä kaikki oikein alkoi? Liikenneturvan toimitusjohtaja Valde Mikkonen ehdotti Ilmatieteen laitokselle ja Tielaitokselle kelitiedottamisen kehittämistä

Lisätiedot

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa

Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa Tiesääpalvelutiedon rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa ja talvikunnossapidossa ELY-centre, Yrjö Pilli-Sihvola 6.2.2013 1 Yleistä Suomen tiesääjärjestelmästä Liikenneviraston tiesääjärjestelmän

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen Toimintamalli alkaen 1 (5) Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta alkaen Ehdot erikoiskuljetuksille käyttää E18 moottoritietä välillä Heinlahti Sutela

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT

Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä. Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT Tehot irti liikennejärjestelmästä älyliikenteellä Älyliikenne tulee oletko valmis? VTT:n seminaari 2.11.2010 Tutkimusprofessori Risto Kulmala, VTT 2 Rakentaminen Ylläpito Hoito Operointi Lähde: The Big

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Yhteistyöstrategia 2012

Yhteistyöstrategia 2012 Yhteistyöstrategia 2012 Suunnitelma yhteistyön parantamiselle Länsi- Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien välillä Projekti Tavoitteet: Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda

Lisätiedot

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA

LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Nea Myllylä 8b LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA LIIKENNETURVALLISUUS PROJEKTI INTEGROITUNA TERVEYSTIETOA JA MATEMATIIKKAA Pidin viiden arkipäivän ajan päiväkirjaa siitä, mihin käytin vuorokaudessa aikani. Päivämäärä

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999

Tielaitos. Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne. xx/1998. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja. Helsinki 1999 Tielaitos Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan lähtötilanne Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja xx/1998 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus - Poliisi - AHK Yhteistoiminnan

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Kalajoki 1) Sukupuoli 2) Ikäluokka 3) Kotikaupunkinne tai kuntanne ja vastaus% suhteessa asukasmäärään Kyselyyn vastasi 80 Kalajoen asukkaista. Tämä on

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa?

Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? Miten kansainvälinen liikenne näkyy tienpidon arjessa? LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI 2014 12.11.2014 2 Liikennetiedote tielle 21 Tie 21 välillä Tornio - Kilpisjärvi. Paikka: Enontekiö. Noin 67 km ennen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville?

Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Onko liikenne turvallista ja toimivaa ikääntyville? Tuula Taskinen, Liikenneturva Aineiston koonnut Leena Pöysti, Liikenneturva Taustatietoa kyselystä Kyselyt tehtiin syksyllä 2015 Liikenneturvan tapahtumissa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab

Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto. Kurt Westenius. Volvo Finland Ab Nykyaikaisen kuorma-auton turvalaitteiden ylläpito ja huolto Kurt Westenius Yhteis- kunta Muutokset Euroopan kuljetusteollisuudessa Liikennetiheys ja liikenneruuhkat lisääntyvät Toimitustarkkuudessa vielä

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) VERSIO 2011 toimitettava 14 vrk ennen tapahtumaa YHTEENVETO / LOMAKE YLEISÖTILAISUUKSIA VARTEN PELASTUSSUUNNITELMALOMAKE. 1 (5) 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Keski-Suomen maakuntasuunnistus, Muurame 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (paikan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen

Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Operatiivinen liikenteenhallinta yhteistyötä yli rajojen Liikenneviraston tieliikennekeskuksen rooli viranomaispalvelujen tuottajana 24.9.2015 Liikennevirasto Liikennevirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely

Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Liikennekaari-vaikutusarviointikysely Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenille 18.5.2016 Liikennekaari-vaikutusarviointi Kysely lähetettiin noin 4 350 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa.

Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys edistää vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta Suomessa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatissaan - vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1

OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ. Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 OMAN ELÄMÄN HALLINTA TÄRKEÄÄ ITSENÄINEN LIIKKUMINEN TÄRKEÄÄ Liikenneturvan ikäautoilijakoulutus 1 Ajokorttilainsäädäntö Ennen ajokortin uusimista pitää toimittaa lääkärinlausunto poliisille kevyissä ajokorttiluokissa

Lisätiedot

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n säännöt Säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 11.12.2012. SUOMEN KULJETUS JA LOGISTIIKKA SKAL RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Raskas ajoneuvo jumissa

Raskas ajoneuvo jumissa Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Raskas ajoneuvo jumissa liikennehäiriöt 2012 2014 Juha Valtonen Juha Valtonen Raskas ajoneuvo jumissa - liikennehäiriöt 2012-2014 Liikenneturvan selvityksiä 3/2015 Liikenneturva

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Raskas liikenne onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017)

Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Liikenne tietyömaalla Päällystysja tiemerkintätyöt (LO 6/2017) Keskeiset muutokset 17.2.2017 Tapio Syrjänen PIRELY 17.2.2017 2 17.2.2017 3 Muutokset päällystystöiden liikennejärjestelyihin Suunnitelmat:

Lisätiedot

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä. Petri Jääskeläinen Tarkkaamattomuus tieliikenteessä Petri Jääskeläinen Kun ajat, aja Kuljettajan keskeisin tehtävä on ajoneuvon turvallinen kuljettaminen. Tarkkaamattomuus tarkoittaa huomion kiinnittymistä pois tästä tehtävästä:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja

Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Kangasalan, Pälkäneen ja osin Valkeakosken kuntien alueelle

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013

PELASTUSSUUNNITELMA HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 HALIKKO -VIESTI 2013 19.10.2013 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Halikko -viesti 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Angelniemen Ankkuri ry. Kilpailunjohtaja Jarmo Reiman

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja turvallisuustyö yhtä jalkaa Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot