Alatyöryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alatyöryhmän raportti"

Transkriptio

1 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti

2 Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005

3 Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori Tietoverkkopooli 4/2005

4 PTS Tietoverkkopooli 4/ Next Generation Networks (NGN) -standardointi Alatyöryhmän raportti 1. Johdanto Lyhenteet NGN-konsepti standardoinnissa Standardointiorganisaatiot ITU-T ja NGN Focus Group ETSI ja TISPAN NGN Projekti IETF GPP Muut foorumit NGN-standardointikohteet ITU-T NGN FG ETSI NGN Projekti IETF GPP Tilanne NGN-standardoinnissa ITU-T NGN FG ETSI NGN Projekti IETF GPP NGN-standardoinnin ratkaisua vaativat asiat Varautumisen kannalta erityisen tärkeät standardointikohteet Siirron varmistaminen Etuoikeutetut yhteydet Tietoturva SLA/QoS Numerointi ja osoitteistus Sanomanvälityspalvelut...26

5 PTS Tietoverkkopooli 4/ Johdanto Tässä raportissa käsitellään NGN (Next Generation Network) -standardointia aluksi yleisesti ja sen jälkeen esitellään muutamien varautumisen kannalta tärkeiksi arvioitujen alueiden standardointitilannetta tarkemmin. NGN-standardointi on maailmanlaajuista, ja sen vuoksi raportissa käsitellään eurooppalaisen standardoinnin lisäksi globaaleja standardointiorganisaatioita ja foorumeita. Lähtökohtana on se, että kansallisessa ja EU-tasoisessa varautumisessa joudutaan monilta osin viittaamaan globaalien organisaatioiden laatimiin standardeihin tai spesifikaatioihin. Standardien merkitystä korostaa myös EU:ssa käytössä oleva new approach-menettely, jonka mukaan direktiivien tulee sisältää vain olennaiset vaatimukset, ja teknisten yksityiskohtien osalta viitataan standardeihin. Raportin on laatinut NGN-projektin standardointialatyöryhmä, johon ovat kuuluneet: Timo Leppinen pj. Viestintävirasto Ari-Pekka Kanerva VTT Arvo Kukko TeliaSonera Finland Oyj Pekka Perätalo Eunet Finland

6 PTS Tietoverkkopooli 4/ Lyhenteet 3GPP API ARIB ATIS ATM CCSA DNS DSL EDGE EMC emlpp EN ENUM EPTS ES ETS ETSI FDD GPRS GSM ICT IEPREP IEPS IETF IMS IP IPR IPSEC ISDN ISUP ITU ITU-T ITU-R ITU-D MBMS MCC MMS MPLS NGN OCG QoS PKI PSTN RFC Third Generation Partnership Project Application Programming Interface Association of Radio Industries and Businesses (Japani) Alliance for Telecommunications Industry Solutions (USA) Asynchronous Transfer Mode China Communications Standards Association Domain Name Service Digital Subscriber Line Enhanced Data rates for GSM Evolution Electromagnetic Compatibility enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption European Norm E.164 Number Mapping Emergency Priority Telecommunications Service ETSI Standard Emergency Telecommunications European Telecommunications Standards Institute Frequency Division Duplex General Packet Radio Service Global System for Mobile Communications Information and Communications Technologies Internet Emergency Preparedness International Emergency Preference Scheme Internet Engineering Task Force IP Multimedia Subsystem Internet Protocol Intellectual Property Rights IP Security Integrated Services Digital Network ISDN User Part International Telecommunication Union ITU Standardisation Sector ITU - Radiocommunication Sector ITU - Development Sector Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) Mobile Competence Centre (ETSI) Multimedia Messaging Service Multi Protocol Label Switching Next Generation Network Operational Coordination Group (ETSI) Quality of Service Public Key Infrastructure Public Services Telephone Network Request for Comments (IETF)

7 PTS Tietoverkkopooli 4/ RSVP SDH SG SIP SLA SMS TDD TDR TISPAN TOS TS TTA TTC UMTS UTRA WLAN VOD WG Resource Reservation Protocol Synchronous Digital Hierarchy Study Group (ITU) Session Initiation Protocol Service Level Agreement Short Message Service Time Division Duplex Telecommunications Disaster Relief Telecommunications and Internet Converged Services and Protocols for Advanced Networking (ETSI) Type of Service Technical Specification (ETSI) Telecommunications Technology Association (Korea) The Telecommunication Technology Committee (Japani) Universal Mobile Telecommunications System UMTS Terrestrial Radio Access Wireless Local Area Network Video On Demand Working Group (ITU, ETSI, IETF)

8 PTS Tietoverkkopooli 4/ NGN-konsepti standardoinnissa NGN määritellään ITU-T:ssa pakettipohjaiseksi verkoksi, joka hyödyntää useita laajakaistaisia palvelun laadun takaavia siirtoteknologioita ja jossa palveluihin liittyvät toiminnot ovat riippumattomia siirtoon liittyvistä toiminnoista. Muita NGN:n ominaispiirteitä ovat: erilliset ohjaustoiminnot siirtoyhteystasolla, puhelu/istuntotasolla sekä sovellus/- palvelutasolla laaja palvelu-, sovellus- ja toimintojoukon tuki yleiskäyttöisten palveluiden rakenneosien avulla yhteistoiminta perinteisten televerkkojen kanssa avointen liitäntöjen kautta rajoittamaton pääsy eri palveluntarjoajien palveluihin useita osoitteitusmenettelyjä, joista IP-väylöityksessä tarvittavat IP-osoitteet voidaan johtaa käyttäjälle samat ja yhdenmukaiset palvelut (kiinteän ja mobiilin konvergenssi) tuki kaikille regulatiivisille vaatimuksille, mm. hätäpuhelu ja tietoturva/tietosuoja.

9 PTS Tietoverkkopooli 4/ Standardointiorganisaatiot NGN:aa ja sen rakenneosia standardoidaan perinteisissä standardointiorganisaatioissa ITU-T:ssa ja ETSIssä sekä lukuisissa foorumeissa. ITU-T:ssa ja ETSIssä on perustettu NGN-standardointiin erityiset projektit. Näiden ITU- T:n ja ETSIn NGN-hankkeiden voi katsoa olevan eräänlaista systeemi-integrointia eli carrier-grade -tasoisen verkon standardoimista foorumeiden ja kyseisten organisaatioiden muiden työryhmien standardoimien rakenneosien pohjalta. Vastaavalla tavalla systeemi-integraattorina voidaan katsoa toimivan myös 3GPP:n, joka standardoi kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoja hyödyntäen mm. IETF:n laatimia standardeja. Foorumit on yleensä perustettu edistämään tiettyä teknologiaa eli niiden voi katsoa standardoivan NGN-rakenneosia (IETF - IP-tekniikka, DSL Forum - nopea tiedonsiirto tilaajajohdolla, TMF-verkonhallinta jne). Vaikka IETF:n työ onkin eräänlaista rakenneosien standardointia, sen tuottamat dokumentit muodostavat merkittävän pohjan kaikille NGN-standardointihankkeille. Jatkossa esitellään tarkemmin edellä NGN-standardoinnin kannalta tärkeimmiksi arvioidut ITU-T, ETSI, 3GPP ja IETF. Muut NGN-standardoinnin kannalta olennaiset foorumit luetellaan ja lisäksi kunkin kohdalla todetaan, onko sen toiminta erityisesti varautumisen kannalta olennaista. Pääosa NGN-projektien standardoinnista kohdistuu verkkotasolle, sen päällä toimiviin palvelu- ja sovellusalustoihin ja itse palveluihin ja sovelluksiin. Perinteisissä standardointiorganisaatioissa ja eräissä foorumeissa jatkuu tietysti edelleen ns. perinteisten asioiden standardointi (kaapelit, siirtojärjestelmät, EMC-asiat, sähkönsyöttö jne.). Vaikka ne eivät pääsääntöisesti olekaan mukana NGN-projektien työkohteina on selvää, että kehitys myös niillä aloilla tulee ottaa huomioon. Kyseiset teknologiat muodostavat perustan sekä nykyisille että tuleville verkoille. 4.1 ITU-T ja NGN Focus Group ITU-T International Telecommunication Union (ITU) on YK:n erityisjärjestö, jonka toiminnassa ovat hallintojen lisäksi mukana myös yksityisen sektorin yritykset ja organisaatiot merkittävällä panostuksella. Sveitsissä (Geneve) toimiva ITU jakaantuu kolmeen sektoriin: Radiocommunication (ITU-R), Telecommunication Standardization (ITU-T) ja Telecommunication Development (ITU-D).

10 PTS Tietoverkkopooli 4/ Tekninen työ tehdään tutkimusryhmissä ja työn tulokset dokumentoidaan pääasiassa suosituksina (Recommendation). NGN-standardoinnin kannalta olennaisin sektori on standardointisektori ITU-T, joskin myös radiotaajuuksista päättävällä radiosektorilla (ITU-R) ja kehitysmaiden teleasioihin keskittyvällä kehityssektorilla (ITU-D) on oma vaikutuksensa NGN-kehitykseen NGN Focus Group ITU-T perusti keväällä 2004 erityisryhmän (NGN Focus Group) edistämään NGN-standardointia. Ryhmä toimii erillään tutkimusryhmistä tavoitteenaan saada tuloksia nopeasti. Ryhmään on siirretty osa tutkimusryhmissä (mm. SG13 ja SG11) tehdystä NGN-standardoinnista. Syksyn 2004 WTSA-kokous teki päätöksen ITU-T:n uudesta organisaatiosta. Tutkimusryhmä SG13 nimettiin NGN-tutkimusryhmäksi, joka koordinoi koko NGN-standardointia ITU-T:ssa. Yhteistyö erityisesti tutkimusryhmien SG11 (merkinanto) ja SG19 (matkaviestinjärjestelmät) välillä todettiin NGN-alueella tärkeäksi. NGN Focus Group toimii tutkimusryhmän SG13 alaisuudessa, ja SG13 päättää, miten Focus Groupin ja tutkimusryhmien työnjako jatkossa hoidetaan. 4.2 ETSI ja TISPAN NGN Projekti ETSI European Telecommunications Standards Institute (ETSI) on riippumaton voittoa tuottamaton organisaatio, jonka missiona on tuottaa televiestinnän standardeja sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin. Ranskassa (Sophia Antipolis) toimiva ETSI on virallisesti vastuussa ICT (Information and Communication Technologies) -alueen standardoinnista Euroopassa. ETSIssä on yli 600 jäsenorganisaatiota 56 maasta sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. ETSIn tekninen työ tehdään teknisissä komiteoissa ja projekteissa. Tulokset dokumentoidaan mm. spesifikaatioina (TS), ETSIn standardeina (ES) tai EN-standardeina TISPAN NGN Projekti TISPAN on ETSIn tekninen komitea, jonka vastuualueeseen kuuluvat kiinteät verkot ja erityisesti siirtyminen piirikytkentäisestä verkosta pakettikytkentäiseen verkkoon. TISPAN käsittelee NGN-aihealueita laajasti, mm. palveluita, arkkitehtuuria, merkinantoa, palvelun laatua, tietoturvaa ja mobiliteettia kiinteissä verkoissa. TISPANin sisällä NGN-asiat on organisoitu projektin muotoon. NGN projektilla on liitäntöjä useiden TISPANin työryhmien työhön, ja sen toiminnasta vastaa nimetty projektipäällikkö.

11 PTS Tietoverkkopooli 4/ IETF Internet Engineering Task Force (IETF) on kaikille henkilöille avoin foorumi, joka edistää internetin kehitystä. Liittyminen tapahtuu yksinkertaisesti ilmoittautumalla jollekin IETF:n lukuisista postituslistoista. Tekninen työ tehdään työryhmissä, jotka on organisoitu aiheen mukaan alueisiin. Pääosa työstä tehdään sähköpostien välityksellä, mutta IETF pitää myös kokouksen kolme kertaa vuodessa. Työ dokumentoidaan pääasiassa RFC (Request for Comments)-spesifikaatioina. IETF:n työ liittyy IP-protokollaan ja sen päällä toimiviin sovellusprotokolliin. Erityistä NGN-työtä IETF:ssa ei ole, mutta toisaalta lähes kaikkien valmiiden ja tekeillä olevien RFCdokumenttien voi katsoa liittyvän olennaisiin NGN-toteutusten rakenneosiin GPP Third Generation Partnership Project (3GPP) on joulukuussa 1998 useiden telekommunikaatioalan standardointiorganisaatioiden välillä allekirjoitettu yhteistyösopimus. 3GPP:n yhteisölliset jäsenet ovat ARIB, CCSA, ETSI, ATIS, TTA, ja TTC. Näiden lisäksi 3GPP:llä on yritysjäseniä (Market Representation Partners) ja tarkkailijajäseniä. Lisäksi projektin toimintaa tehostamaan on perustettu Mobile Competence Centre (MCC), joka toimii ETSI:n päämajassa Ranskan Sophia Antipoliksessa. MCC:n tehtävä on seurata kehitystä ja pitää 3GPP:n työ "ajan hermolla". 3GPP pyrkii tuottamaan maailmanlaajuisesti hyödynnettäviä teknisiä spesifikaatioita ja raportteja kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmälle, joka perustuu GSM-runkoverkkojen evoluutioon ja niiden hyödyntämiin radiotekniikoihin (eli UTRA sekä FDD että TDD-moodissa). Lisäksi (ja tästä johtuen) 3GPP:n tehtäviin kuuluu GSM-verkon spesifikaatioiden ylläpito ja kehittäminen, mm. GPRS ja EDGE. 4.5 Muut foorumit Tietotekniikan ja sähköisen viestinnän alueen (ICT) foorumeita arvioidaan lähteestä riippuen olevan Suuri osa foorumeista keskittyy edustamiensa teknologioiden edistämiseen jakamalla tietoa, järjestämällä seminaareja jne. Vain osa foorumeista laatii spesifikaatioita. Liitteen 1 luetteloon on koottu foorumeita, jotka ainakin jossain määrin laativat spesifikaatioita ja joilla on merkitystä NGN:n teknisen standardoinnin alueella. Foorumin kohdalle on erikseen merkitty sen päätoiminta-alue niissä tapauksissa, kun kyseisellä alueella nähdään olevan erityinen merkitys varautumisen kannalta.

12 PTS Tietoverkkopooli 4/ NGN-standardointikohteet 5.1 ITU-T NGN FG ITU-T:n NGN Focus Groupilla on seuraavat työkohteet: General framework models for the NGN Functional architecture models for the NGN End-to-end Quality of Service (QoS) Service platforms (APIs) Network management Security Generalized mobility Network control architecture(s) and protocols Service capabilities and Service Architecture Interoperability of Services and Network in NGN Numbering, naming and addressing Routing Protocols 5.2 ETSI NGN Projekti ETSIn NGN-projektilla on tavoitteena tuottaa vuoden 2005 puoliväliin mennessä Release 1-spesifikaatiot, jotka mahdollistavat seuraavat palvelut: Real time conversational services (Voice, Videotelephony) Messaging (Instant Messaging, MMS) Content delivery (VOD, Video Streaming, TV-Channel distribution) Scenarios enabling legacy PSTN/ISDN migration towards NGN Reaaliaikaisten puhepalveluiden (istuntojen ohjaus SIPilla) osalta verkkoarkkitehtuurin pohjana on 3G/UMTS IMS-alijärjestelmä. Release 1 osalta painopiste on ADSL-liitännän tuki. 5.3 IETF IETF:n kaikkien standardointikohteiden voidaan katsoa liittyvän NGN:ään, koska IPprotokolla ja siihen liittyvät muut protokollat muodostavat NGN:n perustan. IETF:n standardointitoiminta kattaa IP-tekniikan hyvin laajasti, mutta ehkä tärkeimpinä edelleen käynnissä olevista työkohteista voidaan luetella seuraavat: presence- ja pikaviestipalvelu IPv6 mobiliteetti (IPv4 ja IPv6)

13 PTS Tietoverkkopooli 4/ MPLS tietoturva (mm. IPSEC, PKI infrastruktuuri) SIP 5.4 3GPP 3GPP:n työ on jaettu viiteen päätyöryhmään, joilla kullakin on omat alatyöryhmänsä. Nämä päätyöryhmät on muodostettu mobiiliverkon eri osakokonaisuuksien mukaan; runkoverkko, GSM-radioverkot, 3G-radioverkot, palvelut & järjestelmät sekä päätelaitteet. Koska nämä alatyöryhmät edustavat kukin mobiiliverkon toiminnan kannalta tärkeää osaaluetta voi jokaisen niistä katsoa myös liittyvän jollain tavoin NGN:ään. Erityisesti kuitenkin voitaneen tuoda esille Palvelut ja järjestelmät -työryhmän alatyöryhmä WG3 (Security), jonka harteilla on järjestelmän ja sen palveluiden turvaaminen.

14 PTS Tietoverkkopooli 4/ Tilanne NGN-standardoinnissa 6.1 ITU-T NGN FG ITU-T NGN Focus Groupin ensimmäinen kokous pidettiin Kokouksessa sovittiin seuraava työryhmäjaosta: WG WG 1 WG 2 WG 3 WG 4 WG 5 WG 6 WG7 Area SR (Service Requirements) Group FAM (Functional Architecture and Mobility) Group QoS Group CSC (Control and Signalling Capability) Group SeC (Security Capability) Group Evol (Evolution) Group FPBN (Future Packet-based Bearer Network) Group Toinen kokous oli Pääpaino kokouksessa oli määritellä NGN Release 1 sisältö. Lopputuloksena päädyttiin seuraavaan alustavaan luetteloon sisällön määrittelemiseksi: NGN Core Network NGN Interfaces Customer Premises Access Core Networks Other MM N/W (IMS) IP Data N/W TE Customer Network BB Access Network NGN Core Other G/W NGN SCT Access Network PSTN / ISDN Either one (not both) of links may be provided Session Control Interface (Signalling) Kuva 1 - NGN Interfaces

15 PTS Tietoverkkopooli 4/ NGN and 3GPP IMS Mobility PSTN/ISDN Emulation PSTN/ISDN Simulation Multi-media Services Data Services Interconnection Access Networks Customer networks NGN end user equipment Application Support Security Kolmas kokous pidettiin syyskuussa Kokouksessa oli muun muassa tarkoitus laatia luettelo spesifikaatioista, jotka määrittelevät NGN Release ETSI NGN Projekti TISPANin NGN-projekti on alkuvaiheissaan. Tärkeimpinä tuloksina tähän mennessä voidaan pitää TISPANin ja 3GPP:n yhteistä näkemystä niiden suhteesta NGN-standardoinnissa. 3GPP - ETSI TISPAN workshop pidettiin Workshopissa oli tarkoitus määritellä yhteistyösuhteet ja keskustella yhteisistä aktiviteeteista IP Multimedia CN Subsystem aiheesta (IMS) kolmannen sukupolven matkaviestinstandardoinnin ja seuraavan sukupolven kiinteiden verkkojen standardien tekijöiden välillä. Workshopin yhtenä päämääränä oli tarkastella korkean tason vaatimuksia xdsl -liitännän sovittamiseksi IMS-palvelumahdollisuuksiin. Workshopin tuloksia: tarvitaan IETF:n suorittamaa lisätyötä, jotta IMS vastaa NGN vaatimuksia TISPAN ottaa 3GPP rel 6:n pohjaksi työlleen määritelläkseen tarvittavat laajennukset. Suurin osa IMS:ään tarvittavista muutoksista odotetaan sisällytettävän osaksi 3GPP rel 7:ää, vaikkakin pieniä muutoksia on jo tehty rel 6:ssa. 3GPP ei määrittele NGN:ää, mutta se työskentelee TISPANin kanssa saavuttaakseen yhteisen näkemyksen mahdollistaakseen IMS:n NGN-alustana kiinteän verkon ja 3G mobiiliverkkojen palvelun laatuluokat ovat erilaiset ja yhteensopimattomat/ristiriitaiset 3GPP kehittää ja ylläpitää IMS-ydinspesifikaatioita TISPAN kehittää itsenäisen spesifikaatiosetin, jota ei lasketa IMS spesifikaation ytimeen.

16 PTS Tietoverkkopooli 4/ IETF Kohdassa 3.3 lueteltujen työkohteiden osalta tämän hetken tilannetta voidaan arvioida seuraavasti: presence- ja pikaviestipalvelu - työ tehty (spesifikaatiot vähintään I-D-tasolla) IPv6 - pääosa työstä tehty mobiliteetti (IPv4 ja IPv6) - IPv4 - työ tehty, - IPv6 - pääosa työstä tehty MPLS - pääosa työstä tehty tietoturva (mm. IPSEC, PKI infrastruktuuri) - IPSEC - työ tehty - PKI - pääosa työstä tehty SIP - pääosa työstä tehty, mutta lisää ominaisuuksia sisältäviä I-D:tä tulee jatkuvasti 6.4 3GPP 3GPP:n standardoima IMS muodostaa perustan NGN-standardoinnille. Tästä syystä ETSIn TISPANin ja 3GPP:n yhteistyö on tärkeää NGN-standardoinnissa. Yksi olennainen tapahtuma yhteistyön kannalta oli yhteinen workshop, jonka tuloksia esiteltiin tarkemmin kohdassa 6.2.

17 PTS Tietoverkkopooli 4/ NGN-standardoinnin ratkaisua vaativat asiat NGN-standardointi kattaa hyvin suuren joukon asioita, joille kaikille tulee löytää ratkaisu jossain vaiheessa. Eri organisaatioiden standardointitilanteen tarkastelu osoittaa, että on kuitenkin muutamia erityisen kriittisiä asioita, joihin standardoinnissa tulee löytää ratkaisu ennen kuin teleyritykset ovat valmiita lähtemään laajamittaisiin NGN-toteutuksiin. Tällaisia kriittisiä asioita ovat: arkkitehtuuri - mitä erilaisia solmupisteitä verkossa tulee olemaan, mitkä eri operaattoreiden/palveluntarjoajien solmut liittyvät toisiinsa, mitä rajapintaa ja mitä protokollia käytetään, keskitetäänkö yhteenliittäminen yhteen/pariin paikkaan vai hajautetaanko se useisiin pisteisiin palvelut - nykyisten PSTN/ISDN-palveluiden toteutus NGN-verkoissa siten, että käyttäjä kokee palvelut entisenlaisina - uusien NGN-palveluiden toteutus käyttäjäystävällisesti siten, että niiden käyttö sekä kiinteiltä että mobiileilta päätelaitteilta on yksinkertaista ja mahdollisimman yhdenmukaista QoS - ITU-T:n ja 3GPP:n määrittelemien toisistaan poikkeavien laatuluokkien yhteistoiminta/sovittaminen - päästä-päähän QoS laatuluokkien signalointi verkon solmujen välillä ja haluttujen QoS -luokkien toteutus eri siirtokerroksilla tietoturva - sekä operaattoreiden sisäisissä verkoissa että operaattoreiden yhteenliittämisessä riittävä tietoturvataso (eli miten autentikoinnilla, salauksella ym. keinoilla varmistetaan vähintään vastaava luottamustaso kuin nykyisissä PSTN/ISDNverkoissa sekä tietoturvan että tietosuojan osalta) viranomaisvaatimukset - etuoikeusluokkien, hätäpuheluiden ohjauksen ja paikannuksen, telekuuntelun, televalvonnan ja muiden vastaavien viranomaistarpeiden toteuttaminen vaatimuksia vastaavalla tavalla IPR/patentit - kaikkien NGN-alueen standardien osalta tulee olla voimassa mm. ITUn ja ET- SIn patenttipolitiikan mukaiset periaatteet, eli kaikilla toimijoilla tulee olla saatavissa oikeudet standardien mukaisiin toteutuksiin liittyviin IPR:iin/patentteihin kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin.

18 PTS Tietoverkkopooli 4/ Varautumisen kannalta erityisen tärkeät standardointikohteet 8.1 Siirron varmistaminen ITU-T:n laatimista suosituksista löytyy vaatimuksia transportverkkojen teknologioiden varmistamiselle. Suosituksissa määritellään mm. mahdolliset varmistus-/kahdennusmenetelmät (esim. 1+1, n+1, n+m). Teknologiakohtaisia siirron varmistamiseen liittyviä vaatimuksia löytyy seuraavista valmiina tai tekeillä olevista suosituksista: SDH - G.784 Synchronous digital hierarchy (SDH) management ATM - I.630 ATM protection switching MPLS - Y.1720 Protection switching for MPLS networks Ethernet - Y.17ethps Ethernet Protections Switching 8.2 Etuoikeutetut yhteydet Kansallinen verkko Kansallisesti etuoikeustoiminto on määritelty standardissa SFS5774 Yleisen puhelinverkon keskukset. Toiminteet. Etuoikeutettu liittymä ja suunta. Viestintämarkkinalain 91 mukaan etuoikeustoiminto koskee ainoastaan kiinteän puhelinverkon liittymää Kansainvälinen verkko ITU-T ITU-T:ssa on määritelty kansainväliseen puhelinverkkoon (PSTN/ISDN) etuoikeustoiminto suosituksessa E.106 International Emergency Preference Scheme (IEPS) for disaster relief operations. Suositus on palvelumäärittely, jonka pohjalta kansainvälisen liitännän merkinantostandardit (mm. ISUP) on päivitetty palvelun tukemiseksi. Palvelun käyttöönotto maiden välillä edellyttää kahdenvälisiä sopimuksia. Käyttöönotto edellyttää mm. sen selvittämistä, miten kansainvälisen yhteyden etuoikeus liittyy kansalliseen etuoikeusluokitukseen, ja edellyttääkö käyttöönotto kansallisten merkinantostandardien muuttamista. Vastaava palvelumäärittely multimediaverkoissa (=IP-verkoissa) oli pitkään tekeillä suosituksena F.706, mutta työ sen osalta on lopetettu. Sen sijaan tutkimusryhmässä SG16 ollaan laatimassa kahta muuta suositusta, jotka tulevat sisältämään myös osia tekeillä olleen suosituksen F.706 sisällöstä. Suositukset ovat: TDR Requirements - TDR (Telecommunications Disaster Relief) aspects of multimedia applications and services, i.e., the use of multimedia capabilities of the interna-

19 PTS Tietoverkkopooli 4/ tional public telecommunication services and evolving networks by authorities for disaster relief operations. TDR System Framework - how network, service, and operational capabilities can be used to allow TDR communications originating from authorized users to have preferential access to network resources ETSI ETSI on päivittänyt omat ISUP-standardinsa tukemaan PSTN/ISDN-verkon IEPSpalvelua. ETSIssä on laadittu dokumentti EG Services Protocols and Advanced Networks (TISPAN); Definition of requirements on the functional architecture for supporting Emergency and Priority user services, jossa käsitellään vaatimustasolla hätäpuhelun ja etuoikeustoiminnon toteutusta. Dokumentti kattaa sekä piirikytkentäiset että pakettikytkentäiset verkot. Dokumentti käsittelee sekä hätäpuhelua (112), ETS (emergency telecommunications) - asioita (lähinnä viranomaisten etuoikeutetut yhteydet) että TDR (telecommunications disaster relief) -asioita (joita on mm. uusien tietoliikenneyhteyksien nopea rakentaminen hävinneiden tilalle). ETSIssä on laadittu kaksi dokumenttia, jotka koskevat etuoikeustoiminnon (EPTS = Emergency Priority Telecommunications Service) toteutusta NGN-verkoissa. Dokumentit ovat: TR Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 4; Emergency Priority Telecommunications Service (EPTS); Part 1: Requirements analysis, ja TS Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 5; Emergency Priority Telecommunications Service (EPTS); Part 2: System description for EPTS in TIPHON networks TR sisältää vaatimukset EPTS-toteutukselle ja TS sisältää vaatimusten pohjalta laaditun yleistason järjestelmäkuvauksen IETF IETF:ssä työryhmä IEPREP (Internet Emergency Preparedness) tutkii mm. sitä, miten VoIP-ympäristöstä lähtevien puheluiden tapauksessa voidaan siirtää tieto etuoikeusluokituksesta PSTN-yhdyskäytäviin. Toistaiseksi ryhmä on saanut valmiiksi neljä RFC-dokumenttia: RFC 3847 Requirements for Resource Priority Mechanisms for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3523 Internet Emergency Preparedness (IEPREP)Telephony Topology Terminology

20 PTS Tietoverkkopooli 4/ RFC 3690 IP Telephony Requirements for Emergency Telecommunication Service RFC 3689 General Requirements for Emergency Telecommunication Service GPP 3GPP:ssa on laadittu mm. spesifikaatio TS rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (emlpp) - Stage 1, jossa määritellään monitasoinen etuoikeuspalvelu 3G-verkkoihin. 8.3 Tietoturva ITU-T SG17 ITU-T:ssa tutkimusryhmä SG 17 on määritelty tietoturva-alueen johtavaksi tutkimusryhmäksi (lead study group), mikä tarkoittaa sitä, että se koordinoi kaikkien tutkimusryhmien tietoturva-alueen työtä. Koordinointi alueella on tarpeellista, koska tietoturvan standardointi on hajaantunut eri tutkimusryhmiin ja tapahtuu yleensä osana kunkin teknologian muuta standardointia. ITU-T on julkaissut joulukuussa 2003 tietoturvakäsikirjan "Security in telecommunications and information technology - An overview of issues and the deployment of existing ITU-T Recommendations for secure telecommunications." Se sisältää mm. luettelon ITU-T:n tietoturvaan liittyvistä suosituksista ETSI OCG Security ja TISPAN ETSIn tietoturva-alueen koordinointiryhmä OCG SEC perustettiin keväällä Ryhmän työ on pelkästään koordinointia, ja varsinaiset tietoturvastandardit laaditaan teknisissä komiteoissa ja projekteissa osana kunkin teknologian muuta standardointia. Yleisiä tietoturvaasioita sisältävät spesifikaatiot ja standardit hyväksytetään teknisessä komiteassa TISPAN. TISPANin tietoturvaryhmä WG7 on laatimassa spesifikaatiota NGN Security Requirements and Architecture. Siinä määritellään eri toimijoiden tarpeet tietoturvalle seuraavasti: Security is a critical factor for the success of NGN and therefore must be addressed in the business plan for NGN. The different stakeholders have different security needs: Customers/Subscribers need confidence in services relying on TISPAN specifications, e.g. correct billing. In addition Customers/Subscribers demand availability of services, fair competition and privacy protection.

21 PTS Tietoverkkopooli 4/ Network Operators/Service Providers/Access Providers themselves need security to safeguard their operation and business interests, to meet their obligations to the customers and the public. The Authorities demand security by Directives and Legislation in order to ensure availability of services. Muita WG7:ssa työn alla olevia tietoturvaspesifikaatioita ovat: DEG/TISPAN tech Security analysis of IPv6 application in telecommunications standards DTR/TISPAN TIPHON_R5 OSP Security DEG/TISPAN tech Guide to the application of countermeasures in service capabilities DEG/TISPAN tech Method and application of common criteria. RTS/TISPAN tech Methods and Protocols for Security Part 1: Threat Analysis RTS/TISPAN tech Methods and Protocols for Security Part 2: Counter Measures DTS/TISPAN tech Provision of Protection Profiles for TIPHON (TS ) DES/TISPAN tech Method and proforma for defining Protection Profiles; DES/TISPAN tech Method and proforma for defining Security Targets IETF Security Area IETF:n tietoturva-alueella on toiminnassa seuraavat 21 työryhmää: enroll idwg inch ipsec ipseckey ipsp kink krbwg ltans mobike msec openpgp pki4ipsec pkix Credential and Provisioning Intrusion Detection Exchange Format Extended Incident Handling IP Security Protocol IPSEC KEYing information resource record IP Security Policy Kerberized Internet Negotiation of Keys Kerberos WG Long-Term Archive and Notary Services IKEv2 Mobility and Multihoming Multicast Security An Open Specification for Pretty Good Privacy Profiling Use of PKI in IPSEC Public-Key Infrastructure (X.509)

22 PTS Tietoverkkopooli 4/ sacred sasl secsh smime stime syslog tls Securely Available Credentials Simple Authentication and Security Layer Secure Shell S/MIME Mail Security Secure Network Time Protocol Security Issues in Network Event Logging Transport Layer Security Kunkin työryhmän laatimat I-D:t ja RFC:t on lueteltu kyseisen ryhmän www-sivulla (linkki edeltävässä luettelossa) GPP Suuri osa 3GPP:n alatyöryhmän "SA WG3 security" tuottamista spesifikaatioista liittyy GSM ja UMTS -verkkojen käyttämiin salausalgoritmeihin ja televalvontaan (lawful interception). Muista mielenkiintoisista spesifikaatioista voitaneen mainita ainakin seuraavat: 3G security; Security threats and requirements Security Aspects 3G security; Security architecture Security Objectives and Principles 3G security; Wireless Local Area Network (WLAN) interwork- 3G Security; Security of Multimedia Broadcast/Multicast Service Guide to 3G security TS TS TS TS TS ing security TS (MBMS) TR SLA/QoS IP-verkkojen palvelulaadunhallinnan kaksi keskeisintä käsitteistöä ovat SLA, Service Level Agreement ja QoS, Quality of Service. Näistä SLA on pohjimmiltaan juridinen sopimus palvelun laadusta kahden osapuolen, palvelutarjoajan ja asiakkaan välillä, ja QoS käsittää säännöstöjä ja määrittelyitä, joilla verkon teknistä palvelutason hallintaa toteutetaan. Näennäisestä selkeydestä huolimatta termistöä ja käsitteitä saatetaan soveltaa huomattavasti erilaisistakin ympäristöistä lähtien, joten sovelluskohde tai sen viiteryhmä on syytä tuntea ja ymmärtää tarkoin.

23 PTS Tietoverkkopooli 4/ SLA SLA-määrittelytyötä tekee Tele Management Forum, joka on julkaissut käsikirjan SLA Handbook GB917. Forum määrittelee SLA:n seuraavasti: A service level agreement is contractual manifestation of a company s service commitment to its customers. It documents the common understanding of all aspects of the service, the roles and responsibilities of both parties from service ordering through service termination, and the consequences for a failure to perform. Käsikirja sisältää seuraavat konseptuaaliset tarkastelukulmat: liiketoiminnalliset end-to-end palvelutasot vastuualueet suorituskykyvaatimukset (liikenteenläpäisykyky) elinkaarilupaukset palvelun implementoinnin raportoinnin ja mittaamismenetelmät. Koska SLA on rakenteeltaan palvelutarjoajakohtainen, joskus jopa asiakaskohtainen sopimusjärjestelmä, ei sille ole olemassa yksikäsitteistä mallia. Sopimuksen luonne voi vaihdella teknologiakeskeisestä asiakas- ja liiketoimintakeskeiseen Ulkoistuksen yleistyessä kaikilla tasoilla on nähtävissä, että ainakin seuraavilla horisontaalisilla toimijoilla tulisi olla keskinäiset SLA-sitoumukset: loppuasiakas - palveluoperaattori palveluoperaattori - verkko-operaattori verkko-operaattori asennus/viankorjausurakoitsija. Sopimusten yleinen rakenne käsittää kuusi tarkastelukulmaa: osapuolten roolien ja maksuvelvoitteiden määrittely odotusarvojen määrittely ja hallinta toimitusten ja ylläpidon hallinta mittausarvojen tuottamien keskinäisen vuoropuhelun (laatuyhteistyön) mahdollistaminen tuottavuuden parantaminen QoS ITU-T:n NGN-työryhmä työskentelee NGN:n end-to-end QoS:n määrittelemiseksi. ITU- T:n suositus Y.1541 Network performance objectives for IP-based services määrittelee muun muassa

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi Markkinat, teknologia ja sovellukset Koulutus Kielitaito Asema Elämäntapa Työ kuljettaja myyntimies kiinteistövälittäjä

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Esipuhe Sisällysluettelo... 4 Lyhenteet... 5. 1.1 Tausta... 8 1.2 Tavoitteet... 8 1.3 Tutkimusmenetelmät... 8 1.4 Määritelmiä... 8

Esipuhe Sisällysluettelo... 4 Lyhenteet... 5. 1.1 Tausta... 8 1.2 Tavoitteet... 8 1.3 Tutkimusmenetelmät... 8 1.4 Määritelmiä... 8 4,QWHUQHWRSHUDDWWRULWVLVlOO QYlOLWWlMLQlPDWNDSXKHOLQYHUNRLVVD 6LVlOO\V Esipuhe Sisällysluettelo... 4 Lyhenteet... 5 -RKGDQWR 1.1 Tausta... 8 1.2 Tavoitteet... 8 1.3 Tutkimusmenetelmät... 8 1.4 Määritelmiä...

Lisätiedot

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus

Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus 1 (34) Laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuus TIIVISTELMÄ Vuonna 2012 julkaistua muistiota laajakaistaisten viestintäverkkojen energiatehokkuudesta on täydennetty ja tarkennettu. ICT:llä

Lisätiedot

Mobiililaajakaistan käyttökokemus

Mobiililaajakaistan käyttökokemus Kim Setälä Mobiililaajakaistan käyttökokemus Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.9.2013. Työn valvoja:

Lisätiedot

Next Generation Network

Next Generation Network Next Generation Network Tiedonsiirtotoimikunnan työryhmä TIVA-seminaari 10.11.2005 Kari Wirman NGN raportointityö Työryhmän kokouksia 8 Valmistelu alatyötyhmissä Palvelut (TR) Verkkotekniikka (TH) Standardointi

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA. Kai Kanninen T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ ATM-TEKNIIKAN KORVAAMINEN ETHERNET- TEKNIIKALLA TELEOPERAATTORIN ALUEDATAVERKOSSA Kai Kanninen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2008 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö

ALKUSANAT. Helsingissä 14. kesäkuuta 2002, Tatu Tuominen Erikoistutkija Liikenne- ja viestintäministeriö ALKUSANAT Suomalainen matkaviestinkulttuuri edustaa maailman huippua. Samoin Suomen kehittyneet sähköiset pankkijärjestelmät ovat monin tavoin pioneereja globaalissa rahoitusmaailmassa. Suomi on osoittautunut

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010

Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 Viestintä Laajakaistatekniikoiden kehitys 1995 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 3.9.2004 Tekijät

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004

LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT 7/2004 Julkaisija Viestintävirasto Tekijät Laajakaistayhteyksien operattorirajapinnat -työryhmä Asiakirjan nimi LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN OPERAATTORIRAJAPINNAT KUVAILULEHTI

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 2 0 2 3 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma vuosille 2000 2002 Globaali Lokaali Avoin kilpailu ja sektorien välinen yhteistyö Paikannetut palvelut

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta välttämättömien tieto- ja viestintäjärjestelmien käytettävyyden kehittäminen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2009 1 2 3 4 5 6 Tietoyhteiskunta Information Society (IS) Tieto- ja viestintäteknologia Information and Communication Technology (ICT) Lisäarvopalvelut

Lisätiedot

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK

TSK 37. Internetpuhelusanasto. Internettelefoniordlista. Internet telephony vocabulary SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK TSK 37 Internetpuhelusanasto Internettelefoniordlista Internet telephony vocabulary Helsinki 2007 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry Albertinkatu 23 A 12 00120

Lisätiedot