HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3"

Transkriptio

1 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio

2 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan kirjataan vain päätösten pohjalta tehdyt muutokset, ei työversioita. Revnro Pvm / Tekijä Kappale / Kappaleet Muutoksen sisältö / Raimo Kaipio / Jarkko Uusitalo / Raimo Kaipio Alustava Tuotekuvaus Tuotekuvaus / päivitetty Tuotekuvaus / päivitetty

3 V / 22 Sisältö 1 Johdanto Yleistä portaaleista Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Monikanavaisuus Kertakirjautuminen Lokalisointi Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Tunnistus Käyttäjien tunnistus Cas Kerberos -tunnistus Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Käyttäjätunnus ja salasanapari Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Järjestelmäintegraatio Sisällön integrointi Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Toiminnallisuus Käyttäjien hallinta Oikeuksien hallinta Sisällön esittäminen Lomakkeet Herätteet / Muistutukset Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys Kyselynäkymät Työpöydän tukemat standardit Kansainväliset...17

4 V / Kansalliset Hankinta ja käyttöönotto Palveluna-hankinta Ohjelmistolisenssi-hankinta Käyttöönotto Tekninen ympäristö Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Varusohjelmistot Tietokantapalvelin Työasema Tietoliikenne...22

5 V / 22 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston perustoiminnallisuus ja mahdollisuuksia työpöydän toiminnallisuuksien laajentamiseen. Työpöytä on sovelluskokonaisuus, johon liittyy portaalin tarjoama käyttöliittymä ja siihen integroidut sovellukset. Työpöytä voi sisältää sekä yleisiä että toimialakohtaisia toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Työpöytäratkaisut ovat erikseen hinnoiteltuja kokonaisuuksia. Niitä on mahdollista hankkia palveluna (ASP / SaaS) tai perinteisesti ohjelmistolisensseinä erillisen hinnaston mukaan. Roolikohtaiset Työpöytä -ohjelmisto on versioituja eli ne kehittyvät normaalien versiosuunnitelmien mukaisesti. 1.1 Yleistä portaaleista Portaalit jaetaan yleensä kohteena olevien integraatioalueen puitteissa monella tavalla, mutta poikkeuksetta portaali määräytyy liiketoiminnan ehdolla. Erityyppiset kategoriat määrittävät mm. millaisia vaateita sovelluskehyksille tai hankittaville komponenteille asetetaan.

6 V / 22 Perusperiaatteena portaali voi sisältää yhden tai useampia roolikohtaisia työpöytiä. Niiden tavoitteena on yhdistää käyttäjäkuntansa tieto- ja palvelusisällöillä, jotka liittyvät erilaisiin (palvelu)prosesseihin ja tehtäviin. Vertikaaliset portaalit yleensä ovat tyypillisesti tietyn toimialan keskittyneitä portaaleja. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita sosiaalitoimi ja tekninen sektori. Horisontaaliset portaalit ovat useiden eri toimialoille ulottuvia portaaleja. Tästä esimerkkinä voidaan mainita henkilöstöhallinto. Organisaatioportaalit ovat yleensä tietyn organisaation sovellusten informaatioita ja liiketoimintaprosesseja sekä niiden taustajärjestelmiä ja henkilöitä integroivia portaaleja. Liiketoimintoja varten tehtyjä sovelluksia julkaistaan ulospäin yleensä omilla ns. organisaatioportaalilla.

7 V / 22 2 Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Portaali kokoaa roolikohtaiset prosessit tai eri portaalit yhdeksi näkymäksi, loppukäyttäjän henkilökohtaiseksi työpöydäksi. Työpöytä koostuu erilaisista portleteista, jotka tarjoavat loppukäyttäjälle niitä toimintoja, joita hän päivittäisessä työssään tarvitsee. Yleensä normaali portaaliohjelmisto sisältää vain vähän valmiita toimintoja. Loppukäyttäjälle näkyvä toiminnallisuus rakennetaan portleteilla ja integraatioilla vasta varsinaisen käyttöönottoprojektin aikana. Esimerkkejä portleteista ja portaalin perustoiminnoista on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa. 2.1 Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Työpöytä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitäjän tai loppukäyttäjän tekemään roolija henkilökohtaiseen personointiin. Personoinnin avulla ylläpitäjät saavat kohdennettua haluamaansa tietoa oikeille kohderyhmille. Loppukäyttäjän näkökulmasta personointi parantaa tiedon löydettävyyttä. Esimerkkejä kohderyhmistä, joille halutaan personoida roolikohtaista sisältöä, ovat muun muassa esimiehet, asiantuntijat ja johto. Edellä mainitut asiat ovat tärkeä osa Roolikohtaista Työpöytä -ohjelmistoa ja erityisesti sen tarjoamia tieto- ja palvelusisältöjä. Kuten alla oleva kuva esittää, voivat ne liittyä eri tietorakenteisiin ja organisaation toiminta-alueisiin.

8 V / Monikanavaisuus 2.3 Kertakirjautuminen 2.4 Lokalisointi Työpöytä pitää sisällään erinomaiset mahdollisuudet sisällön tarjoamiseen eri päätelaitteissa. Työpöytä sisältää tuen wap-puhelimissa käytetyille WMLstandardille, joka mahdollistaa tietosisällön esittämisen matkapuhelimissa. Älykkäämmille päätelaitteille, kuten mm. Nokia Communicator, voidaan käyttöönoton yhteydessä suunnitella oma ulkoasu ja tietosisältö. Monikanavaisuuden aiheuttamat vaatimukset otetaan huomioon palvelun käyttöönoton yhteydessä. Positiivisen käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi, tarjotaan Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston kautta yleisiä standardeja tukevaa kertakirjautumisratkaisua (Single Sing-On / SSO). Sen avulla tarvitaan vain normaali organisaation lähiverkkokirjautuminen ja käyttäjä voi käynnistää työpöydältään esimerkiksi eri sovelluksia ilman perinteistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tästä on kerrottu lisää tässä dokumentissa mm. tunnistus -kohdassa. Työpöytäratkaisu lokalisoidaan toimitusprosessin yhteydessä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. käyttöliittymän ulkoasun väritystä ja logoja sekä esimerkiksi linkitystä asiakkaan lähiverkossa olevaan käyttäjätunnistukseen, jotta voidaan hyödyntää Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston tarjoamaa kertakirjautumisominaisuutta.

9 V / 22 3 Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Kuten on jo aiemmin kerrottu, koostuu portaali erilaisista työpöydistä. Niissä erilaiset roolikohtaiset ja personoidut näkymät koostuvat eri taustajärjestelmistä integroiduista tietosisällöstä. Näin ollen portaalissa itsessään ylläpidetään mahdollisimman vähän tietosisältöä. Tästä syystä portaalin käyttöönotossa pyritään pitkälti hyödyntämään olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietosisältöä. Portaaliprojekteissa toteutetaankin usein monia integraatioita, jolloin on tärkeää että valittu portaaliarkkitehtuuri helpottaa integraatioiden toteutusta ja niiden hallintaa. Erilaiset käyttäjäryhmät hyödyntävät vuorovaikutteisia sähköisiä palveluita Roolikohtaiset Työpöytä -näkymät Paikalliset ja alueelliset arkkitehtuurit sekä järjestelmäratkaisut vaikuttavat verkkopalvelun kokonaisratkaisuun. Lomake Tunnistus Sisällöntuotanto Palvelualusta Integraatiot Muut Verkkopalvelut Tiedonvaihdon palvelurajapinna Vakioidut rajapinnat Ohjelmiston palvelurajapinta Operatiiviset järjestelmät Erilaiset ohjelmistot Integraatiot jaetaan eri luokkiin. Yksi niistä on ns. puhdas linkki-integraatio. Siinä työpöydälle määritellään toisen portaalin web-linkkiominaisuus. Kyseisessä integraatiossa ei ole mahdollisuutta tiedonvälitykseen eikä siten yleensä tapahdu puhdasta kertakirjautumista (SSO). Integraatioita voidaan toteuttaa myös datalähtöisenä integraationa. Ne tehdään yleensä sanomavälityspalveluiden kautta ja/tai WebServic-integraatioina. Tällöin integraatiossa ei ole esimerkiksi eri portaalien integroitujen sovellusten välistä kommunikaatiota. Palvelulähtöinen WebService-integraatiossa taasen liiketoimintalogiikka on eroteltuna portaalissa. Tällöin eri portaaleihin tehdään aina esityskerroksen etäkutsut ja käytössä on WebService-kohtainen sovellustenintegraatio.

10 V / 22 WRSP-integraatiossa (WebServices Remote Portlet) tapahtuu konfiguraatiopohjainen sovellusintegraatio, joka on yhtenäinen ohjelmointirajapinta etäkutsuille. Tällöin on eri portaaleihin integroitujen sovellusten kommunikaatio avointa. WRSP-integraatio on interaktiivisiin palveluihin keskittyvä standardi. Tyypillinen tietojärjestelmäintegraatio koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Käyttäjien tunnistuksesta ja kertakirjautumisesta (SSO) 2. Järjestelmäintegraatiosta, jossa sovellusten välillä siirretään erilaista tietosisältöä. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaistaan edellä mainitut integraatiomallit erillisinä osaaluekohtaisina alaprojekteina. Logican perustavoitteena on hyödyntää erityyppisissä järjestelmäintegraatioissa uudelleenkäytettäviä ohjelmistokomponentteja ja avoimia rajapintoja.

11 V / 22 4 Tunnistus 4.1 Käyttäjien tunnistus Käyttäjien tunnistaminen on perusedellytys portaalin käyttäjäystävälliselle ja tietoturvalliselle personoinnille. Vasta tunnistetuille käyttäjille voidaan tarjota henkilökohtaisia ja roolikohtaisia työpöytiä. Logican Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tarjoaa normaalina toiminnallisuutena edellä mainitut käyttäjätunnistusmekanismit. Lisäksi Logican palvelutarjoamasta löytyy kattavia ratkaisuja käyttäjäidentifiointiin ja -hallintaan, jotka osaltaan parantavat työpöydän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Käyttäjien hallintaprosessi voidaan tarvittaessa myös ulkoistaa Cas Kerberos -tunnistus Alla on esitelty Cas Kerberos -tunnistuksen karkea tietovirta-arkkitehtuuri. Se on normaali osa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistoa.

12 V / Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa on mahdollista hyödyntää Windows-toimialueisiin perustuvaa käyttäjien tunnistusratkaisua. Normaalin lähiverkkoon kirjautumisen jälkeen, käyttäjä voi siirtyä roolikohtaiseen työpöytään, jossa hänet tunnistetaan automaattisesti hyödyntäen lähiverkkotunnuksia. NS. vanhojen Legato sovellusten käyttäjätunnuksen ja AD tunnuksen synkronointi voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ensimmäisellä kertaa kirjautuessa työpöydälle käyttäjä rekisteröityy, jolloin häneltä kysytään omat perustiedot (esim. nimi, sähköposti ja henkilötunnus). Tiedot sidotaan lähiverkon Windows-käyttäjätunnukseen. Niitä säilytetään Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistossa Vetuma tunnistuksen avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua sähköisiin palveluihin joihin palvelu on liitetty. Roolikohtainen työpöytä pitää sisällään mahdollisuuden käyttää loppuasiakkaan tunnistukseen VETUMA-tunnistuspalvelua. VETUMAtunnistuspalvelun käyttöönotto edellyttää erillistä sopimusta ao. palveluntarjoajan kanssa Käyttäjätunnus ja salasanapari Perinteinen käyttäjätunnus- ja salasanapari on myös mahdollinen tunnistustapa. Tällöin käytännössä käyttäjä kirjautuu organisaation lähiverkon lisäksi Roolikohtaiseen Työpöytä -ohjelmistoon. Sieltä käyttäjä voi käynnistää eri ohjelmistoja kertakirjautumisella ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Työpöytä sisältää WebService-pohjaisen rajapinnan käyttäjätietojen provisiointiin eri sovellusten välillä sekä SAML-pohjaisen rajapinnan käyttäjien tunnistustiedon välittämiseksi kutsuttaville järjestelmille. 4.2 Järjestelmäintegraatio Työpöytä tukee organisaation liiketoimintaa erilaisten integroimispalvelujen mahdollistajana. Työpöytä voidaan integroida operatiivisiin sovelluksiin eri tavoin, joista yleisimpiä ovat palvelupohjaiset integraatiot (WebService) joko

13 V / Sisällön integrointi perinteisellä point-to-point mallilla tai suositeltavan ESB- / BPELteknologiaratkaisujen avulla. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa päätetään integrointiin parhaiten soveltuvat välineet ja integraatioiden toteutustavat. Osa integroinneista on jo valmiina. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen. Työpöytä sisältää valmiin tuen sisällön integroinnin keskeisille standardeille. Sisältöä voidaan tuoda erilaisissa XML-muodoissa ja tuotu sisältö voidaan esittää käyttöoikeuksin rajatulle kohderyhmälle. Työpöytä sisältää valmiin tuen RSS/RDF-uutisille ja muut XML-formaatit voidaan muuttaa sisäänrakennetun XSLT-tuen avulla helposti loppukäyttäjälle näkyvään muotoon. Tuettu RSS versio on Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Työpöytä mahdollistaa omien portlettien toteutuksen osaksi työpöytäsovellusta. Kolmansien osapuolten toteuttamien portlettien osalta on kuitenkin hyvä sopia aina etukäteen, jotta tarvittavat testaukset voidaan sopia ennalta. Portletit suositellaan toteutettavaksi sovelluskohtaisesti. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Integrointiohjelmistot laajentavat viestinvälitystä tarjoamalla integrointia helpottavia palveluita, kuten viestien muunnoksia, varastointia, älykästä reititystä ja adaptereita. Integrointi-ohjelmistojen käyttöönotto on erittäin suositeltavaa laajemmissa portaalihankkeissa. Integraatio-ohjemistoina käytetään joko ESB-tyyppisiä ratkaisuja tai viestinvälitykseen perustuvia ohjelmistoja. ESB (Enterprise Service Bus)-ohjelmistot toimivat palvelupohjaisten prosessiintegraatioden perusmoottoreina. ESB:n avulla saadaan integraatioihin usein liittyviä riskejä, kuten hallinnan vaikeutta minimoitua tehokkaasti. Lisäksi ESB-ratkaisut nopeuttavat monimutkaistenkin integraatioiden toteuttamista ja käyttöönottoa. ESB-ratkaisujen kautta on yleensä myös hyödynnettävissä BPEL-standardin mukaiset prosessien orkesterointipalvelut, joiden avulla saadaan uudelleenkäytettyä prosessilogiikka eri palveluntuottajista huolimatta.

14 V / 22 ESB-pohjainen viestinvälitys mahdollistaa tiedon lähettämisen ja vastaanottamisen eri sovellusten välillä. Viestinvälityksessä siirrettävä tieto siirtyy yleensä reaaliaikaisesti tai viiveellä (asynkroninen). Viestinvälitys tuo joustavuutta ja luotettavuutta integraatioihin. Viestinvälitys mahdollistaa vikasietoisen, kaksisuuntaisen integraation.

15 V / 22 5 Toiminnallisuus 5.1 Käyttäjien hallinta 5.2 Oikeuksien hallinta Työpöydän toiminnallisuudet koostuvat pääosin portleteista. Ne ovat pieniä itsenäisiä sovelluksia työpöydän/portaalin sisällä. Kukin portletti integroituu yleensä yhteen tietojärjestelmään ja se tarjoaa loppukäyttäjälle määritetyn tyyppisiä tietosisältöjä yms. -palveluja. Seuraavassa on kuvattu muutamia yleisesti hyödynnettävissä olevia toiminnallisuuden tarjoavia portletteja. Niitä voidaan hyödyntää ja luoda nopeasti uusia erilaisia toiminnallisuuksia tarjoavia portletteja. Ylläpitäjät voivat jakaa käyttäjiä rooleihin ja ryhmiin. Käyttäjät voidaan luoda järjestelmään joko rekisteröinnin avulla tai ylläpitäjien toimesta. Käyttäjien tietosisältöä ylläpidetään esimerkiksi AD/LDAP-hakemistoissa, jotka ovat erikseen integroitavissa työpöytäsovellukseen. Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto mahdollistaa rooli- ja/tai käyttäjäryhmätasoiset käyttöoikeudet. Oikeudet voidaan kohdistaa portlettien näkyvyyteen, personoitavuuteen sekä mahdollisuuteen ylläpitää niiden sisältöä. Työpöydän monipuolinen dynaaminen oikeusmalli mahdollistaa uusien oikeustyyppien käyttöönoton hyvin nopeasti. Käyttäjäoikeuksien jakamiseen suositellaan Logican tarjoamaan kuuluvaa käyttäjien hallintapalvelua. 5.3 Sisällön esittäminen 5.4 Lomakkeet Työpöytä mahdollistaa eri tietojärjestelmillä luodun tietosisällön esittämisen portletin avulla. Tietosisältö voi olla HTML- tai XML-muotoista. Sitä yleensä ylläpidetään erillisellä sisällönhallintajärjestelmällä (Content Management System, CMS), jota käytetään mm. organisaation intranet-julkaisupuolella. Työpöytä sisältää valmiin toiminnallisuuden Logican lomakeratkaisuille. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia välineitä: Logican Asiointialustan Lomakepalvelu ja Logican WebTallennus-ohjelmisto. Niiden avulla voidaan tarjota vuorovaikutteisia sähköisiä lomakkeita erilaisille loppukäyttäjille.

16 V / 22 Koska Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee avoimia standardeja, voidaan sillä hyödyntää myös muita yhteentoimivia lomakeohjelmistoja. Niiden hyödyntämisen osalta tehdään aina tarkemmat määritykset yhdessä asiakkaan kanssa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa. 5.5 Herätteet / Muistutukset Työpöytään liitetyt ohjelmistot voivat lähettää herätteitä ja muistutuksia loppukäyttäjän työpöydälle. Niiden avulla voidaan tuoda muista ohjelmistoista esimerkiksi henkilö- tai roolikohtaisesti hyväksyttäviä asioita käyttäjien tehtäviksi. Niiden kautta voi olla esimerkiksi suora pääsy kertakirjautumisen kautta haluttuun ohjelmistoon. Työpöydältä tarjottavat herätteet helpottavat loppukäyttäjän arkirutiineja vähentämällä muistettavien asioiden taakkaa ja vähentävät sähköpostiviesteinä lähetettävien muistutusten määrää ja tarvetta. 5.6 Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys 5.7 Kyselynäkymät Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistystyökalulla voidaan portaaliin luoda näkymiä perinteisten asiakas-(client-)ohjelmistojen käynnistämiseksi kertakirjautumista hyödyntäen. Tällainen sovelluksien käynnistäminen edellyttää ao. sovellustoimittajalta työpöydän sisäänkirjautumisrajapinnan toteutusta. Kyseinen rajapinta perustuu vakioituun ja uudelleenkäytettävään sekä yleisiin standardeihin perustuvaan määrittelyyn. Kyselynäkymien avulla voidaan luoda sivutettuja näkymiä operatiivisten järjestelmien tietoihin. Näkymien käyttöönotto edellyttää kyselyrajapinnan toteutusta operatiiviseen järjestelmään. Loppukäyttäjälle näkymät esitetään esimerkiksi taulukkoina, joiden sisältöinä ovat kyselyn tuottamat rivit ja sarakkeet. Kyselynäkymät perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen.

17 V / 22 6 Työpöydän tukemat standardit 6.1 Kansainväliset Roolikohtainen työpöytä -ohjelmisto tukee useita keskeisiä standardeja. Logica huomioi jokapäiväisessä toiminnassaan ns. avoimeen arkkitehtuuriin liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suosituksia. Tästä syystä myös Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee seuraavia standardeja: JSR-168 (Java Portlet API) WSRP (Web Services for Remote Portlets) WSDL / SOAP SAML JSR-170 HTML 4.0 XML X-FORMS LDAP 6.2 Kansalliset Logica huomioi toiminnassaan mm. erilaiset lainsäädännön vaatimukset sekä yleisesti tunnetut JHS-suositukset. Logica on aktiivinen toimija kansallisissa mm. KuntaIT:n koordinoimissa kehityshankkeissa. Siksi olemme mukana hyödyntämässä myös KuntaIT:n kehittämiä ja julkistamia kuvauksia, määrittelyitä ja linjauksia. Esimerkiksi KuntaIT:n dokumentit SOA:n hyödyntämiseen liittyen, ovat meille osa normaalia jokapäiväistä toimintaa mm. asiakasprojekteissa.

18 V / 22 7 Hankinta ja käyttöönotto 7.1 Palveluna-hankinta Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston voidaan hankkia ns. Palveluna-mallilla (ASP/SaaS). Silloin sen hinnoittelu perustuu palvelupohjaiseen kuukausi- ja vuosihinnoitteluun. Ao. palvelujen hinnoittelu perustuu esimerkiksi prosessitai käyttäjämääräpohjaiseen laskentaan. Kyseinen palvelumaksu sisältää normaalisti kaikki ohjelmisto- ja laitekustannukset ylläpitoineen. 7.2 Ohjelmistolisenssi-hankinta Työpöytä on mahdollista ottaa käyttöön myös hankkimalla työpöydän ohjelmistolisenssit. Lisenssi sisältää käyttö-oikeuden siinä kuvattuun kokonaisuuteen. Lisensseille on suositeltavaa hankkia tuki, joka pitää sisällään käyttöoikeudet uusiin versioihin. Lisensoitua ohjelmistoa varten on mahdollista hankkia erikseen käyttöpalvelu tai se voidaan toimittaa asiakkaan osoittamaan ja ohjelmistolle soveltuvaan käyttöympäristöön toimitussopimuksen mukaisesti. 7.3 Käyttöönotto Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankintapäätöstä seuraa käyttöönottohanke. Se noudattaa aina Logican normaalia toimitusprojektin perusmallia eli huomioi mm. konkreettiset tavoitteet ja aikataulut sekä projektiorganisoitumiset vastuineen riskienhallintoineen ja toimenpiteineen. Käyttöönottohankkeen tehtävänä on ennen sen päättymistä organisoida myös esimerkiksi ASP-palveluun siirtyminen sekä sopia toimittajan ja asiakkaan vastuut sekä vastuuhenkilöt ja tiedottamismenettelyt palvelun aikana.

19 V / 22 8 Tekninen ympäristö Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston komponentit perustuvat pääsääntöisesti J2EE-arkkitehtuuriin ja mm. joukkoon Logican kehittämiä, käyttöönottoprojektin yhteydessä, hyödynnettäviä komponentteja. 8.1 Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto on järjestelmä, joka vaatii toimiakseen portaali- ja lomakepalvelimelle relaatiotietokannan sekä J2EE-yhteensopivan portaali-, ESB-/BPEL- ja lomakesovelluspalvelimen. Erilliset kertakirjautumisja tunnistuskomponentit määritellään aina käyttöön yhteydessä tapahtuvassa arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa. Alla on karkea esimerkkikuva Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston tietojärjestelmäarkkitehtuurista.

20 V / Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Sovelluspalvelimelle asennetaan Logican tuotteistama portaaliohjelmisto. Erikseen sovittaessa voidaan käyttää muutakin J2EE ja JSR168/WRSP - yhteensopivaa portaaliohjelmistoa. Muiden sovelluspalvelimien ja portaaliohjelmistojen käyttöönotto ja testaaminen vaativat kuitenkin aina erillisen projektin. Palvelimen käyttöjärjestelmänä käytetään tyypillisesti Windows/Linux palvelinta. Prosessori: 2 kpl (n.3 GHz, suositus: dual core) Muisti: 4Gb Varusohjelmistot Levytila: vähintään 70 GB (Raid 5 / San), kolme osiota Verkkokortti: 1 Gb / vähintään 100 Mb yhteys kantapalvelimille Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2003 Sovelluspalvelin: IIS ja J2EE-pohjainen Etäyhteys: Terminal Server, johon vähintään viisi (5) yhtäaikaista käyttäjää Sovelluspalvelimeen tarvitaan seuraavat varusohjelmiston osat: Java SE 1.5 Tomcat 5.5 / JDK Tietokantapalvelin Minimivaatimuksena vähintään JDBC-tuki, suosittelemme vaihtoehtoisesti: MS SQL 2003 Oracle 10g.

21 V / Työasema Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Vista Selain: MS IE 6 tai uudempi Näytön suositusresoluutio: 1024 x 768

22 V / 22 9 Tietoliikenne Kaikki tietoliikenne perustuu oletuksena SSL/VPN-suojattuihin yhteyksiin tai sisäverkon liikenteeseen. Tarvittaessa järjestelmät tunnistavat toisensa palveluarkkitehtuurissa PKI-sertifikaateilla. Lisäksi erikseen sovittaessa voidaan ottaa käyttöön viestiliikenteen salaaminen viestitasolla. Etähuoltoyhteydet palvelimiin on järjestettävä SSH-yhteydellä tai Terminal Serveryhteydellä. Etähuollossa tarvitaan myös selainyhteyksiä sovelluksiin. Niiden testaamiseksi suosittelemme asiakkaan verkossa olevaa testityöasemaa, jota kautta testaaminen tapahtuu. Tarvittavat tietoliikenneportit määritellään käyttöönoton yhteydessä erillisen tietoliikennesuunnittelun perusteella. Alla on esimerkki avattavista porteista: 3389 (Terminal Server), 80,81,8080,8081,443, 8443 (Internet) 1433, 1521 (Kantayhteys) 8001, 21 (HTTP / FTP yhteys) 7777,7778 (Selain TCP yhteys) 25 (smtp)

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (9) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (9) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän

Verkkopalvelut ja portaalitryhmän Verkkopalvelut ja portaalitryhmän kokous Jukka Vänttinen Yleistä Lähtökohtana Teklan asiakkaiden keräämien tietojen julkaisu rajapintojen avulla Kaikilla kunta-asiakkailla on lisenssit ja toiminnallisuus

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU

Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Ari Pätsi Tietohallintopäällikkö Aulikki Hautsalo Johtava tietojärjestelmäsuunnittelija Terveydenhuollon ATK päivät 29. 30.05.2007 TURKU Terveydenhuoltopiiristä lyhyesti Terveydenhuoltopiiri (Sosteri)

Lisätiedot

Sisällönhallintaa Web-työpöydälle

<Insert Picture Here> Sisällönhallintaa Web-työpöydälle Sisällönhallintaa Web-työpöydälle 24.4.2007 Petri Kanerva Sales Consultant Sisällys Johdanto Sisällönhallinnan haasteet Sisällönhallinnan tavoitteet Oraclen sisällönhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (11) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (11) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0

Tekniset vaatimukset Tikon 6.5.0 Toukokuu 2015 1 (23) Tekniset vaatimukset Toukokuu 2015 2 (23) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n alustava ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Atikiin) Versio 1.0 / 21.5.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services

Digitalisaatio oppimisen maailmassa. Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Digitalisaatio oppimisen maailmassa Tommi Lehmusto Digital Advisor Microsoft Services Oppimisen trendit ja ajurit Teknologia on muuttamassa oppimista 50Mrd Arvioitu lukumäärä verkkoon yhdistetyistä laitteista

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite

Tampereen yliopisto TTY-säätiö sr Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) D/968/240.20/2017 Liite Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3-hanke... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1. Hankinnan tausta

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET

TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Maaliskuu 2012 1 (8) TIKONIN TEKNISET SUOSITUKSET Nämä tekniset suositukset ovat Tikon version 6.1.2 ja maaliskuun 2012 tilanteen mukainen. Halutessasi voit tarkistaa teknisten suositusten ajantasaisuuden

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Toiminnallinen kuvaus

Toiminnallinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Kompa-Kapa suunnitteluprojekti Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Kompa lyhyesti...3 1.2 Kompan tasot...3 2 Peruspalvelutasot...5 2.1 Taso 1: Kompa palveluna, valtiotason tietovarannot...5

Lisätiedot

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 MOSS2007 Juha Vermaja juha.vermaja@microsoft.com 050-3457467 Agenda Nykypäivän tietotyöläinen Office SharePoint Server 2007 Tietotyöläisen haasteita Tiedon jakaminen

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Yritys nimeltä Redicom

Yritys nimeltä Redicom Kertakirjautuminen IDM projektin keihäänkärki Yritys nimeltä Redicom Redicom Oy Redicom on riippumaton konsulttitalo, joka on erikoistunut tunnistautumis-, käyttäjähallinta ( IDM ja IAM)- ja kertakirjautumisratkaisujen

Lisätiedot

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas

Microsoft Online Portal. Järjestelmänvalvojan perusopas Järjestelmänvalvojan perusopas Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kohdeyleisö... 3 Dokumentin sijainti... 3 Erityiset tiedot... 3 1. Kirjautuminen... 4 2. Microsoft Office 365-tuotteiden asentaminen... 5 3.

Lisätiedot

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen 1 (11) YTHS Raportointijärjestelmähankkeen tarvemäärittely Periaatetason arkkitehtuurin ja ratkaisun kartoitus 2 (11) Sisällysluettelo 1. ALUSTUS... 3 2. JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI... 3 2.1. ETL PROSESSI...

Lisätiedot

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt

Seuraavat tasot sisältävät alueita ja pisteitä samassa tasossa. o Asemakaavat o Kaavayksiköt o Kiinteistöt 1 (7) 14.3.2017 SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS SeutuCD-rajapinnan käyttöohje WFS HSY:n tuottamia käyttöoikeuden vaatimia aineistoja on mahdollista hyödyntää OGC-standardin mukaisena rajapintana. WFS-rajapinta

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0. Uusi versio julkaistu 4.7.2007. Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa.

UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0. Uusi versio julkaistu 4.7.2007. Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa. UUTTA!!! PROSPEKTI 9.0 Uusi versio julkaistu 4.7.2007 Huom! Uuden version julkaisun myötä tuki 7.5 ja 7.6 versioille päättyy vuoden 2007 lopussa. PROSPEKTI 9.0, uutta tekniikkaa ja toiminnallisuutta Uutta

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

Kokemuksia kertakirjautumisesta kuinka Valvira-kortista tehdään haluttu

Kokemuksia kertakirjautumisesta kuinka Valvira-kortista tehdään haluttu Kokemuksia kertakirjautumisesta kuinka Valvira-kortista tehdään haluttu 26.5.2010 Pertti Eskelinen Head of Consulting and Support Salcom Group Oy, osasto 57 Salcom Groupin tavoite ja missio Yritys, joka

Lisätiedot

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789

Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali. reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 Valtakunnallinen julkisen liikenteen portaali Reijo Kinnunen Kirjava kana Oy reijo.kinnunen@kirjavakana.inet.fi puh 040-531 2789 LVM Joukkoliikenneportaalin tavoitteet Tavoite parantaa joukkoliikenteen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston wikipalvelu. Esityksen sisältö. Mikä on wiki?

Helsingin yliopiston wikipalvelu. Esityksen sisältö. Mikä on wiki? Helsingin yliopiston wikipalvelu Tietos kehittämisiltapäivä 11.6.2008 Antero Aunesluoma Esityksen sisältö 1. Taustaa, eli miksi Hy:llä on wiki? 2. Sovellus, eli miten Hy:n wiki toimii? 3. Sisällöt, eli

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Visma L7.10 laite- ja ohjelmistovaatimukset

Visma L7.10 laite- ja ohjelmistovaatimukset Visma L7.10 laite- ja ohjelmistovaatimukset Toimiala: Kaikki Sovellus: Visma L7.10 ja uudemmat versiot Päivämäärä: 09.04.2013 Sisällysluettelo Visma L7.10 laite- ja ohjelmistovaatimukset 1 1 Yleistä 2

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa aikanaan

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettimarket (Tarkka ominaisuusluettelo, kysy myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen kaupparatkaisu, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot