HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3"

Transkriptio

1 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio

2 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan kirjataan vain päätösten pohjalta tehdyt muutokset, ei työversioita. Revnro Pvm / Tekijä Kappale / Kappaleet Muutoksen sisältö / Raimo Kaipio / Jarkko Uusitalo / Raimo Kaipio Alustava Tuotekuvaus Tuotekuvaus / päivitetty Tuotekuvaus / päivitetty

3 V / 22 Sisältö 1 Johdanto Yleistä portaaleista Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Monikanavaisuus Kertakirjautuminen Lokalisointi Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Tunnistus Käyttäjien tunnistus Cas Kerberos -tunnistus Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Käyttäjätunnus ja salasanapari Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Järjestelmäintegraatio Sisällön integrointi Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Toiminnallisuus Käyttäjien hallinta Oikeuksien hallinta Sisällön esittäminen Lomakkeet Herätteet / Muistutukset Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys Kyselynäkymät Työpöydän tukemat standardit Kansainväliset...17

4 V / Kansalliset Hankinta ja käyttöönotto Palveluna-hankinta Ohjelmistolisenssi-hankinta Käyttöönotto Tekninen ympäristö Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Varusohjelmistot Tietokantapalvelin Työasema Tietoliikenne...22

5 V / 22 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston perustoiminnallisuus ja mahdollisuuksia työpöydän toiminnallisuuksien laajentamiseen. Työpöytä on sovelluskokonaisuus, johon liittyy portaalin tarjoama käyttöliittymä ja siihen integroidut sovellukset. Työpöytä voi sisältää sekä yleisiä että toimialakohtaisia toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Työpöytäratkaisut ovat erikseen hinnoiteltuja kokonaisuuksia. Niitä on mahdollista hankkia palveluna (ASP / SaaS) tai perinteisesti ohjelmistolisensseinä erillisen hinnaston mukaan. Roolikohtaiset Työpöytä -ohjelmisto on versioituja eli ne kehittyvät normaalien versiosuunnitelmien mukaisesti. 1.1 Yleistä portaaleista Portaalit jaetaan yleensä kohteena olevien integraatioalueen puitteissa monella tavalla, mutta poikkeuksetta portaali määräytyy liiketoiminnan ehdolla. Erityyppiset kategoriat määrittävät mm. millaisia vaateita sovelluskehyksille tai hankittaville komponenteille asetetaan.

6 V / 22 Perusperiaatteena portaali voi sisältää yhden tai useampia roolikohtaisia työpöytiä. Niiden tavoitteena on yhdistää käyttäjäkuntansa tieto- ja palvelusisällöillä, jotka liittyvät erilaisiin (palvelu)prosesseihin ja tehtäviin. Vertikaaliset portaalit yleensä ovat tyypillisesti tietyn toimialan keskittyneitä portaaleja. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita sosiaalitoimi ja tekninen sektori. Horisontaaliset portaalit ovat useiden eri toimialoille ulottuvia portaaleja. Tästä esimerkkinä voidaan mainita henkilöstöhallinto. Organisaatioportaalit ovat yleensä tietyn organisaation sovellusten informaatioita ja liiketoimintaprosesseja sekä niiden taustajärjestelmiä ja henkilöitä integroivia portaaleja. Liiketoimintoja varten tehtyjä sovelluksia julkaistaan ulospäin yleensä omilla ns. organisaatioportaalilla.

7 V / 22 2 Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Portaali kokoaa roolikohtaiset prosessit tai eri portaalit yhdeksi näkymäksi, loppukäyttäjän henkilökohtaiseksi työpöydäksi. Työpöytä koostuu erilaisista portleteista, jotka tarjoavat loppukäyttäjälle niitä toimintoja, joita hän päivittäisessä työssään tarvitsee. Yleensä normaali portaaliohjelmisto sisältää vain vähän valmiita toimintoja. Loppukäyttäjälle näkyvä toiminnallisuus rakennetaan portleteilla ja integraatioilla vasta varsinaisen käyttöönottoprojektin aikana. Esimerkkejä portleteista ja portaalin perustoiminnoista on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa. 2.1 Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Työpöytä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitäjän tai loppukäyttäjän tekemään roolija henkilökohtaiseen personointiin. Personoinnin avulla ylläpitäjät saavat kohdennettua haluamaansa tietoa oikeille kohderyhmille. Loppukäyttäjän näkökulmasta personointi parantaa tiedon löydettävyyttä. Esimerkkejä kohderyhmistä, joille halutaan personoida roolikohtaista sisältöä, ovat muun muassa esimiehet, asiantuntijat ja johto. Edellä mainitut asiat ovat tärkeä osa Roolikohtaista Työpöytä -ohjelmistoa ja erityisesti sen tarjoamia tieto- ja palvelusisältöjä. Kuten alla oleva kuva esittää, voivat ne liittyä eri tietorakenteisiin ja organisaation toiminta-alueisiin.

8 V / Monikanavaisuus 2.3 Kertakirjautuminen 2.4 Lokalisointi Työpöytä pitää sisällään erinomaiset mahdollisuudet sisällön tarjoamiseen eri päätelaitteissa. Työpöytä sisältää tuen wap-puhelimissa käytetyille WMLstandardille, joka mahdollistaa tietosisällön esittämisen matkapuhelimissa. Älykkäämmille päätelaitteille, kuten mm. Nokia Communicator, voidaan käyttöönoton yhteydessä suunnitella oma ulkoasu ja tietosisältö. Monikanavaisuuden aiheuttamat vaatimukset otetaan huomioon palvelun käyttöönoton yhteydessä. Positiivisen käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi, tarjotaan Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston kautta yleisiä standardeja tukevaa kertakirjautumisratkaisua (Single Sing-On / SSO). Sen avulla tarvitaan vain normaali organisaation lähiverkkokirjautuminen ja käyttäjä voi käynnistää työpöydältään esimerkiksi eri sovelluksia ilman perinteistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tästä on kerrottu lisää tässä dokumentissa mm. tunnistus -kohdassa. Työpöytäratkaisu lokalisoidaan toimitusprosessin yhteydessä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. käyttöliittymän ulkoasun väritystä ja logoja sekä esimerkiksi linkitystä asiakkaan lähiverkossa olevaan käyttäjätunnistukseen, jotta voidaan hyödyntää Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston tarjoamaa kertakirjautumisominaisuutta.

9 V / 22 3 Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Kuten on jo aiemmin kerrottu, koostuu portaali erilaisista työpöydistä. Niissä erilaiset roolikohtaiset ja personoidut näkymät koostuvat eri taustajärjestelmistä integroiduista tietosisällöstä. Näin ollen portaalissa itsessään ylläpidetään mahdollisimman vähän tietosisältöä. Tästä syystä portaalin käyttöönotossa pyritään pitkälti hyödyntämään olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietosisältöä. Portaaliprojekteissa toteutetaankin usein monia integraatioita, jolloin on tärkeää että valittu portaaliarkkitehtuuri helpottaa integraatioiden toteutusta ja niiden hallintaa. Erilaiset käyttäjäryhmät hyödyntävät vuorovaikutteisia sähköisiä palveluita Roolikohtaiset Työpöytä -näkymät Paikalliset ja alueelliset arkkitehtuurit sekä järjestelmäratkaisut vaikuttavat verkkopalvelun kokonaisratkaisuun. Lomake Tunnistus Sisällöntuotanto Palvelualusta Integraatiot Muut Verkkopalvelut Tiedonvaihdon palvelurajapinna Vakioidut rajapinnat Ohjelmiston palvelurajapinta Operatiiviset järjestelmät Erilaiset ohjelmistot Integraatiot jaetaan eri luokkiin. Yksi niistä on ns. puhdas linkki-integraatio. Siinä työpöydälle määritellään toisen portaalin web-linkkiominaisuus. Kyseisessä integraatiossa ei ole mahdollisuutta tiedonvälitykseen eikä siten yleensä tapahdu puhdasta kertakirjautumista (SSO). Integraatioita voidaan toteuttaa myös datalähtöisenä integraationa. Ne tehdään yleensä sanomavälityspalveluiden kautta ja/tai WebServic-integraatioina. Tällöin integraatiossa ei ole esimerkiksi eri portaalien integroitujen sovellusten välistä kommunikaatiota. Palvelulähtöinen WebService-integraatiossa taasen liiketoimintalogiikka on eroteltuna portaalissa. Tällöin eri portaaleihin tehdään aina esityskerroksen etäkutsut ja käytössä on WebService-kohtainen sovellustenintegraatio.

10 V / 22 WRSP-integraatiossa (WebServices Remote Portlet) tapahtuu konfiguraatiopohjainen sovellusintegraatio, joka on yhtenäinen ohjelmointirajapinta etäkutsuille. Tällöin on eri portaaleihin integroitujen sovellusten kommunikaatio avointa. WRSP-integraatio on interaktiivisiin palveluihin keskittyvä standardi. Tyypillinen tietojärjestelmäintegraatio koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Käyttäjien tunnistuksesta ja kertakirjautumisesta (SSO) 2. Järjestelmäintegraatiosta, jossa sovellusten välillä siirretään erilaista tietosisältöä. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaistaan edellä mainitut integraatiomallit erillisinä osaaluekohtaisina alaprojekteina. Logican perustavoitteena on hyödyntää erityyppisissä järjestelmäintegraatioissa uudelleenkäytettäviä ohjelmistokomponentteja ja avoimia rajapintoja.

11 V / 22 4 Tunnistus 4.1 Käyttäjien tunnistus Käyttäjien tunnistaminen on perusedellytys portaalin käyttäjäystävälliselle ja tietoturvalliselle personoinnille. Vasta tunnistetuille käyttäjille voidaan tarjota henkilökohtaisia ja roolikohtaisia työpöytiä. Logican Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tarjoaa normaalina toiminnallisuutena edellä mainitut käyttäjätunnistusmekanismit. Lisäksi Logican palvelutarjoamasta löytyy kattavia ratkaisuja käyttäjäidentifiointiin ja -hallintaan, jotka osaltaan parantavat työpöydän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Käyttäjien hallintaprosessi voidaan tarvittaessa myös ulkoistaa Cas Kerberos -tunnistus Alla on esitelty Cas Kerberos -tunnistuksen karkea tietovirta-arkkitehtuuri. Se on normaali osa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistoa.

12 V / Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa on mahdollista hyödyntää Windows-toimialueisiin perustuvaa käyttäjien tunnistusratkaisua. Normaalin lähiverkkoon kirjautumisen jälkeen, käyttäjä voi siirtyä roolikohtaiseen työpöytään, jossa hänet tunnistetaan automaattisesti hyödyntäen lähiverkkotunnuksia. NS. vanhojen Legato sovellusten käyttäjätunnuksen ja AD tunnuksen synkronointi voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ensimmäisellä kertaa kirjautuessa työpöydälle käyttäjä rekisteröityy, jolloin häneltä kysytään omat perustiedot (esim. nimi, sähköposti ja henkilötunnus). Tiedot sidotaan lähiverkon Windows-käyttäjätunnukseen. Niitä säilytetään Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistossa Vetuma tunnistuksen avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua sähköisiin palveluihin joihin palvelu on liitetty. Roolikohtainen työpöytä pitää sisällään mahdollisuuden käyttää loppuasiakkaan tunnistukseen VETUMA-tunnistuspalvelua. VETUMAtunnistuspalvelun käyttöönotto edellyttää erillistä sopimusta ao. palveluntarjoajan kanssa Käyttäjätunnus ja salasanapari Perinteinen käyttäjätunnus- ja salasanapari on myös mahdollinen tunnistustapa. Tällöin käytännössä käyttäjä kirjautuu organisaation lähiverkon lisäksi Roolikohtaiseen Työpöytä -ohjelmistoon. Sieltä käyttäjä voi käynnistää eri ohjelmistoja kertakirjautumisella ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Työpöytä sisältää WebService-pohjaisen rajapinnan käyttäjätietojen provisiointiin eri sovellusten välillä sekä SAML-pohjaisen rajapinnan käyttäjien tunnistustiedon välittämiseksi kutsuttaville järjestelmille. 4.2 Järjestelmäintegraatio Työpöytä tukee organisaation liiketoimintaa erilaisten integroimispalvelujen mahdollistajana. Työpöytä voidaan integroida operatiivisiin sovelluksiin eri tavoin, joista yleisimpiä ovat palvelupohjaiset integraatiot (WebService) joko

13 V / Sisällön integrointi perinteisellä point-to-point mallilla tai suositeltavan ESB- / BPELteknologiaratkaisujen avulla. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa päätetään integrointiin parhaiten soveltuvat välineet ja integraatioiden toteutustavat. Osa integroinneista on jo valmiina. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen. Työpöytä sisältää valmiin tuen sisällön integroinnin keskeisille standardeille. Sisältöä voidaan tuoda erilaisissa XML-muodoissa ja tuotu sisältö voidaan esittää käyttöoikeuksin rajatulle kohderyhmälle. Työpöytä sisältää valmiin tuen RSS/RDF-uutisille ja muut XML-formaatit voidaan muuttaa sisäänrakennetun XSLT-tuen avulla helposti loppukäyttäjälle näkyvään muotoon. Tuettu RSS versio on Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Työpöytä mahdollistaa omien portlettien toteutuksen osaksi työpöytäsovellusta. Kolmansien osapuolten toteuttamien portlettien osalta on kuitenkin hyvä sopia aina etukäteen, jotta tarvittavat testaukset voidaan sopia ennalta. Portletit suositellaan toteutettavaksi sovelluskohtaisesti. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Integrointiohjelmistot laajentavat viestinvälitystä tarjoamalla integrointia helpottavia palveluita, kuten viestien muunnoksia, varastointia, älykästä reititystä ja adaptereita. Integrointi-ohjelmistojen käyttöönotto on erittäin suositeltavaa laajemmissa portaalihankkeissa. Integraatio-ohjemistoina käytetään joko ESB-tyyppisiä ratkaisuja tai viestinvälitykseen perustuvia ohjelmistoja. ESB (Enterprise Service Bus)-ohjelmistot toimivat palvelupohjaisten prosessiintegraatioden perusmoottoreina. ESB:n avulla saadaan integraatioihin usein liittyviä riskejä, kuten hallinnan vaikeutta minimoitua tehokkaasti. Lisäksi ESB-ratkaisut nopeuttavat monimutkaistenkin integraatioiden toteuttamista ja käyttöönottoa. ESB-ratkaisujen kautta on yleensä myös hyödynnettävissä BPEL-standardin mukaiset prosessien orkesterointipalvelut, joiden avulla saadaan uudelleenkäytettyä prosessilogiikka eri palveluntuottajista huolimatta.

14 V / 22 ESB-pohjainen viestinvälitys mahdollistaa tiedon lähettämisen ja vastaanottamisen eri sovellusten välillä. Viestinvälityksessä siirrettävä tieto siirtyy yleensä reaaliaikaisesti tai viiveellä (asynkroninen). Viestinvälitys tuo joustavuutta ja luotettavuutta integraatioihin. Viestinvälitys mahdollistaa vikasietoisen, kaksisuuntaisen integraation.

15 V / 22 5 Toiminnallisuus 5.1 Käyttäjien hallinta 5.2 Oikeuksien hallinta Työpöydän toiminnallisuudet koostuvat pääosin portleteista. Ne ovat pieniä itsenäisiä sovelluksia työpöydän/portaalin sisällä. Kukin portletti integroituu yleensä yhteen tietojärjestelmään ja se tarjoaa loppukäyttäjälle määritetyn tyyppisiä tietosisältöjä yms. -palveluja. Seuraavassa on kuvattu muutamia yleisesti hyödynnettävissä olevia toiminnallisuuden tarjoavia portletteja. Niitä voidaan hyödyntää ja luoda nopeasti uusia erilaisia toiminnallisuuksia tarjoavia portletteja. Ylläpitäjät voivat jakaa käyttäjiä rooleihin ja ryhmiin. Käyttäjät voidaan luoda järjestelmään joko rekisteröinnin avulla tai ylläpitäjien toimesta. Käyttäjien tietosisältöä ylläpidetään esimerkiksi AD/LDAP-hakemistoissa, jotka ovat erikseen integroitavissa työpöytäsovellukseen. Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto mahdollistaa rooli- ja/tai käyttäjäryhmätasoiset käyttöoikeudet. Oikeudet voidaan kohdistaa portlettien näkyvyyteen, personoitavuuteen sekä mahdollisuuteen ylläpitää niiden sisältöä. Työpöydän monipuolinen dynaaminen oikeusmalli mahdollistaa uusien oikeustyyppien käyttöönoton hyvin nopeasti. Käyttäjäoikeuksien jakamiseen suositellaan Logican tarjoamaan kuuluvaa käyttäjien hallintapalvelua. 5.3 Sisällön esittäminen 5.4 Lomakkeet Työpöytä mahdollistaa eri tietojärjestelmillä luodun tietosisällön esittämisen portletin avulla. Tietosisältö voi olla HTML- tai XML-muotoista. Sitä yleensä ylläpidetään erillisellä sisällönhallintajärjestelmällä (Content Management System, CMS), jota käytetään mm. organisaation intranet-julkaisupuolella. Työpöytä sisältää valmiin toiminnallisuuden Logican lomakeratkaisuille. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia välineitä: Logican Asiointialustan Lomakepalvelu ja Logican WebTallennus-ohjelmisto. Niiden avulla voidaan tarjota vuorovaikutteisia sähköisiä lomakkeita erilaisille loppukäyttäjille.

16 V / 22 Koska Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee avoimia standardeja, voidaan sillä hyödyntää myös muita yhteentoimivia lomakeohjelmistoja. Niiden hyödyntämisen osalta tehdään aina tarkemmat määritykset yhdessä asiakkaan kanssa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa. 5.5 Herätteet / Muistutukset Työpöytään liitetyt ohjelmistot voivat lähettää herätteitä ja muistutuksia loppukäyttäjän työpöydälle. Niiden avulla voidaan tuoda muista ohjelmistoista esimerkiksi henkilö- tai roolikohtaisesti hyväksyttäviä asioita käyttäjien tehtäviksi. Niiden kautta voi olla esimerkiksi suora pääsy kertakirjautumisen kautta haluttuun ohjelmistoon. Työpöydältä tarjottavat herätteet helpottavat loppukäyttäjän arkirutiineja vähentämällä muistettavien asioiden taakkaa ja vähentävät sähköpostiviesteinä lähetettävien muistutusten määrää ja tarvetta. 5.6 Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys 5.7 Kyselynäkymät Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistystyökalulla voidaan portaaliin luoda näkymiä perinteisten asiakas-(client-)ohjelmistojen käynnistämiseksi kertakirjautumista hyödyntäen. Tällainen sovelluksien käynnistäminen edellyttää ao. sovellustoimittajalta työpöydän sisäänkirjautumisrajapinnan toteutusta. Kyseinen rajapinta perustuu vakioituun ja uudelleenkäytettävään sekä yleisiin standardeihin perustuvaan määrittelyyn. Kyselynäkymien avulla voidaan luoda sivutettuja näkymiä operatiivisten järjestelmien tietoihin. Näkymien käyttöönotto edellyttää kyselyrajapinnan toteutusta operatiiviseen järjestelmään. Loppukäyttäjälle näkymät esitetään esimerkiksi taulukkoina, joiden sisältöinä ovat kyselyn tuottamat rivit ja sarakkeet. Kyselynäkymät perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen.

17 V / 22 6 Työpöydän tukemat standardit 6.1 Kansainväliset Roolikohtainen työpöytä -ohjelmisto tukee useita keskeisiä standardeja. Logica huomioi jokapäiväisessä toiminnassaan ns. avoimeen arkkitehtuuriin liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suosituksia. Tästä syystä myös Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee seuraavia standardeja: JSR-168 (Java Portlet API) WSRP (Web Services for Remote Portlets) WSDL / SOAP SAML JSR-170 HTML 4.0 XML X-FORMS LDAP 6.2 Kansalliset Logica huomioi toiminnassaan mm. erilaiset lainsäädännön vaatimukset sekä yleisesti tunnetut JHS-suositukset. Logica on aktiivinen toimija kansallisissa mm. KuntaIT:n koordinoimissa kehityshankkeissa. Siksi olemme mukana hyödyntämässä myös KuntaIT:n kehittämiä ja julkistamia kuvauksia, määrittelyitä ja linjauksia. Esimerkiksi KuntaIT:n dokumentit SOA:n hyödyntämiseen liittyen, ovat meille osa normaalia jokapäiväistä toimintaa mm. asiakasprojekteissa.

18 V / 22 7 Hankinta ja käyttöönotto 7.1 Palveluna-hankinta Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston voidaan hankkia ns. Palveluna-mallilla (ASP/SaaS). Silloin sen hinnoittelu perustuu palvelupohjaiseen kuukausi- ja vuosihinnoitteluun. Ao. palvelujen hinnoittelu perustuu esimerkiksi prosessitai käyttäjämääräpohjaiseen laskentaan. Kyseinen palvelumaksu sisältää normaalisti kaikki ohjelmisto- ja laitekustannukset ylläpitoineen. 7.2 Ohjelmistolisenssi-hankinta Työpöytä on mahdollista ottaa käyttöön myös hankkimalla työpöydän ohjelmistolisenssit. Lisenssi sisältää käyttö-oikeuden siinä kuvattuun kokonaisuuteen. Lisensseille on suositeltavaa hankkia tuki, joka pitää sisällään käyttöoikeudet uusiin versioihin. Lisensoitua ohjelmistoa varten on mahdollista hankkia erikseen käyttöpalvelu tai se voidaan toimittaa asiakkaan osoittamaan ja ohjelmistolle soveltuvaan käyttöympäristöön toimitussopimuksen mukaisesti. 7.3 Käyttöönotto Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankintapäätöstä seuraa käyttöönottohanke. Se noudattaa aina Logican normaalia toimitusprojektin perusmallia eli huomioi mm. konkreettiset tavoitteet ja aikataulut sekä projektiorganisoitumiset vastuineen riskienhallintoineen ja toimenpiteineen. Käyttöönottohankkeen tehtävänä on ennen sen päättymistä organisoida myös esimerkiksi ASP-palveluun siirtyminen sekä sopia toimittajan ja asiakkaan vastuut sekä vastuuhenkilöt ja tiedottamismenettelyt palvelun aikana.

19 V / 22 8 Tekninen ympäristö Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston komponentit perustuvat pääsääntöisesti J2EE-arkkitehtuuriin ja mm. joukkoon Logican kehittämiä, käyttöönottoprojektin yhteydessä, hyödynnettäviä komponentteja. 8.1 Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto on järjestelmä, joka vaatii toimiakseen portaali- ja lomakepalvelimelle relaatiotietokannan sekä J2EE-yhteensopivan portaali-, ESB-/BPEL- ja lomakesovelluspalvelimen. Erilliset kertakirjautumisja tunnistuskomponentit määritellään aina käyttöön yhteydessä tapahtuvassa arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa. Alla on karkea esimerkkikuva Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston tietojärjestelmäarkkitehtuurista.

20 V / Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Sovelluspalvelimelle asennetaan Logican tuotteistama portaaliohjelmisto. Erikseen sovittaessa voidaan käyttää muutakin J2EE ja JSR168/WRSP - yhteensopivaa portaaliohjelmistoa. Muiden sovelluspalvelimien ja portaaliohjelmistojen käyttöönotto ja testaaminen vaativat kuitenkin aina erillisen projektin. Palvelimen käyttöjärjestelmänä käytetään tyypillisesti Windows/Linux palvelinta. Prosessori: 2 kpl (n.3 GHz, suositus: dual core) Muisti: 4Gb Varusohjelmistot Levytila: vähintään 70 GB (Raid 5 / San), kolme osiota Verkkokortti: 1 Gb / vähintään 100 Mb yhteys kantapalvelimille Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2003 Sovelluspalvelin: IIS ja J2EE-pohjainen Etäyhteys: Terminal Server, johon vähintään viisi (5) yhtäaikaista käyttäjää Sovelluspalvelimeen tarvitaan seuraavat varusohjelmiston osat: Java SE 1.5 Tomcat 5.5 / JDK Tietokantapalvelin Minimivaatimuksena vähintään JDBC-tuki, suosittelemme vaihtoehtoisesti: MS SQL 2003 Oracle 10g.

21 V / Työasema Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Vista Selain: MS IE 6 tai uudempi Näytön suositusresoluutio: 1024 x 768

22 V / 22 9 Tietoliikenne Kaikki tietoliikenne perustuu oletuksena SSL/VPN-suojattuihin yhteyksiin tai sisäverkon liikenteeseen. Tarvittaessa järjestelmät tunnistavat toisensa palveluarkkitehtuurissa PKI-sertifikaateilla. Lisäksi erikseen sovittaessa voidaan ottaa käyttöön viestiliikenteen salaaminen viestitasolla. Etähuoltoyhteydet palvelimiin on järjestettävä SSH-yhteydellä tai Terminal Serveryhteydellä. Etähuollossa tarvitaan myös selainyhteyksiä sovelluksiin. Niiden testaamiseksi suosittelemme asiakkaan verkossa olevaa testityöasemaa, jota kautta testaaminen tapahtuu. Tarvittavat tietoliikenneportit määritellään käyttöönoton yhteydessä erillisen tietoliikennesuunnittelun perusteella. Alla on esimerkki avattavista porteista: 3389 (Terminal Server), 80,81,8080,8081,443, 8443 (Internet) 1433, 1521 (Kantayhteys) 8001, 21 (HTTP / FTP yhteys) 7777,7778 (Selain TCP yhteys) 25 (smtp)

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Sisällönhallintaa Web-työpöydälle

<Insert Picture Here> Sisällönhallintaa Web-työpöydälle Sisällönhallintaa Web-työpöydälle 24.4.2007 Petri Kanerva Sales Consultant Sisällys Johdanto Sisällönhallinnan haasteet Sisällönhallinnan tavoitteet Oraclen sisällönhallintajärjestelmä

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (11) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (11) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta

Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta Määräaikaan 13.6.2012 klo 12 mennessä tulleet kysymykset, sanelujen purkamispalvelun hankinta 1. Kysymys Tarjouspyynnössä pyydetään ilmoittamaan ylivuodon purkamisen hinta (päivähinta) ja päivystysajan

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Toiminnallinen kuvaus

Toiminnallinen kuvaus Toiminnallinen kuvaus Kompa-Kapa suunnitteluprojekti Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 1.1 Kompa lyhyesti...3 1.2 Kompan tasot...3 2 Peruspalvelutasot...5 2.1 Taso 1: Kompa palveluna, valtiotason tietovarannot...5

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA,

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA, Service-oriented architecture SOA, Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA SOA-arkkitehtuuri perustuu xml:ään ja Web Services teknologioihin Mahdollistaa joustavan mukautumisen tuleviin muutoksiin Kustannustehokas Toteutukset perustuvat

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys

XML johdanto, uusimmat standardit ja kehitys johdanto, uusimmat standardit ja kehitys Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: on W3C:n suosittama

Lisätiedot

Parametronnin perusteet

Parametronnin perusteet Parametronnin perusteet ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Matti Immonen, ValueFrame Oy Parametroinnin perusteet 1 2 3 4 Yleisesti parametroinnista VF ja parametrointi Esimerkkejä VF:n parametroinnista

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa aikanaan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus

W3C-teknologiat ja yhteensopivuus W3C-teknologiat ja yhteensopivuus Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C asettaa

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri JUHTA 31.10.2013 Hankejohtaja Pauli Kartano Valtiovarainministeriö Viitearkkitehtuuri Toimii ylätason suunnitteluna ja runkona ratkaisu- ja toteutussuunnittelulle

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon

Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon Rajapintapalvelut ja verkkojulkaisu MapInfon tuotteilla Vesa Raulos Senior Systems Engineer Pitney Bowes Software Taustaa ja yritys MapInfo Corporation perustettiin USA:ssa vuonna 1986 Pioneeri helppokäyttöisten

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.3.1 Marraskuu 2013 1 (17) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2013 2 (17) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä

Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Aurinkoenergiajärjestelmien etäseurantajärjestelmä Janne Raitaniemi (Bitec Oy) Saku Rantamäki (SAMK) Aurinkoenergiajärjestelmien luonne järjestelmien odotettu elinkaari on pitkä investoinnin kannattavuus

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

W3C ja alueellinen standardointi

W3C ja alueellinen standardointi W3C ja alueellinen standardointi Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: W3C on kansainvälinen konsortio

Lisätiedot

Liite A Määritelmät 1 (6)

Liite A Määritelmät 1 (6) 1 (6) Liite A Määritelmät 2.3 Uusi versio 2.4 Versio joulukuun neuvotteluja varten 2.6 Tarjoajille 29.1.2015 lähetetty versio 2.7 Helmikuun 2015 neuvotteluissa käsitelty versio 2.81 Tarjoajille 18.2.2015

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010

IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 2009 Tieto Corporation 2/5/2010 IdP SaaS Palveluna Miksi sitä tarvitaan? Mikä se on? Kenelle se on tarkoitettu? 1 Tunnistuslähde (IdP) palveluna - Miksi? Trendi Sovellukset eivät todenna (autentikoi) käyttäjiä itse. Todentamisen tulisi

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

eperusteet esi- ja perusopetuksessa

eperusteet esi- ja perusopetuksessa eperusteet esi- ja perusopetuksessa Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 8.-9.12.2014 Ulla Angervo, OPH Oppijan verkkopalvelut -hanke Opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuus Oppijan

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Ratkaisukuvaus. Sisällysluettelo

Ratkaisukuvaus. Sisällysluettelo Ratkaisukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Käyttöliittymät 4 3 Asiointialusta 4 3.1 Sovelluskohtaiset palvelut 4 3.2 Yleiskäyttöisen palvelut 5 3.3 Esimerkki asiointialustan soveltamisesta 5 4 Taustajärjestelmät

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot