HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3"

Transkriptio

1 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio

2 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan kirjataan vain päätösten pohjalta tehdyt muutokset, ei työversioita. Revnro Pvm / Tekijä Kappale / Kappaleet Muutoksen sisältö / Raimo Kaipio / Jarkko Uusitalo / Raimo Kaipio Alustava Tuotekuvaus Tuotekuvaus / päivitetty Tuotekuvaus / päivitetty

3 V / 22 Sisältö 1 Johdanto Yleistä portaaleista Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Monikanavaisuus Kertakirjautuminen Lokalisointi Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Tunnistus Käyttäjien tunnistus Cas Kerberos -tunnistus Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Käyttäjätunnus ja salasanapari Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Järjestelmäintegraatio Sisällön integrointi Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Toiminnallisuus Käyttäjien hallinta Oikeuksien hallinta Sisällön esittäminen Lomakkeet Herätteet / Muistutukset Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys Kyselynäkymät Työpöydän tukemat standardit Kansainväliset...17

4 V / Kansalliset Hankinta ja käyttöönotto Palveluna-hankinta Ohjelmistolisenssi-hankinta Käyttöönotto Tekninen ympäristö Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Varusohjelmistot Tietokantapalvelin Työasema Tietoliikenne...22

5 V / 22 1 Johdanto Tässä dokumentissa on kuvattu Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston perustoiminnallisuus ja mahdollisuuksia työpöydän toiminnallisuuksien laajentamiseen. Työpöytä on sovelluskokonaisuus, johon liittyy portaalin tarjoama käyttöliittymä ja siihen integroidut sovellukset. Työpöytä voi sisältää sekä yleisiä että toimialakohtaisia toiminnallisuuksia ja sisältöjä. Työpöytäratkaisut ovat erikseen hinnoiteltuja kokonaisuuksia. Niitä on mahdollista hankkia palveluna (ASP / SaaS) tai perinteisesti ohjelmistolisensseinä erillisen hinnaston mukaan. Roolikohtaiset Työpöytä -ohjelmisto on versioituja eli ne kehittyvät normaalien versiosuunnitelmien mukaisesti. 1.1 Yleistä portaaleista Portaalit jaetaan yleensä kohteena olevien integraatioalueen puitteissa monella tavalla, mutta poikkeuksetta portaali määräytyy liiketoiminnan ehdolla. Erityyppiset kategoriat määrittävät mm. millaisia vaateita sovelluskehyksille tai hankittaville komponenteille asetetaan.

6 V / 22 Perusperiaatteena portaali voi sisältää yhden tai useampia roolikohtaisia työpöytiä. Niiden tavoitteena on yhdistää käyttäjäkuntansa tieto- ja palvelusisällöillä, jotka liittyvät erilaisiin (palvelu)prosesseihin ja tehtäviin. Vertikaaliset portaalit yleensä ovat tyypillisesti tietyn toimialan keskittyneitä portaaleja. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita sosiaalitoimi ja tekninen sektori. Horisontaaliset portaalit ovat useiden eri toimialoille ulottuvia portaaleja. Tästä esimerkkinä voidaan mainita henkilöstöhallinto. Organisaatioportaalit ovat yleensä tietyn organisaation sovellusten informaatioita ja liiketoimintaprosesseja sekä niiden taustajärjestelmiä ja henkilöitä integroivia portaaleja. Liiketoimintoja varten tehtyjä sovelluksia julkaistaan ulospäin yleensä omilla ns. organisaatioportaalilla.

7 V / 22 2 Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto Portaali kokoaa roolikohtaiset prosessit tai eri portaalit yhdeksi näkymäksi, loppukäyttäjän henkilökohtaiseksi työpöydäksi. Työpöytä koostuu erilaisista portleteista, jotka tarjoavat loppukäyttäjälle niitä toimintoja, joita hän päivittäisessä työssään tarvitsee. Yleensä normaali portaaliohjelmisto sisältää vain vähän valmiita toimintoja. Loppukäyttäjälle näkyvä toiminnallisuus rakennetaan portleteilla ja integraatioilla vasta varsinaisen käyttöönottoprojektin aikana. Esimerkkejä portleteista ja portaalin perustoiminnoista on kuvattu myöhemmin tässä dokumentissa. 2.1 Personointi ja roolikohtaiset palvelusisällöt Työpöytä tarjoaa mahdollisuuden ylläpitäjän tai loppukäyttäjän tekemään roolija henkilökohtaiseen personointiin. Personoinnin avulla ylläpitäjät saavat kohdennettua haluamaansa tietoa oikeille kohderyhmille. Loppukäyttäjän näkökulmasta personointi parantaa tiedon löydettävyyttä. Esimerkkejä kohderyhmistä, joille halutaan personoida roolikohtaista sisältöä, ovat muun muassa esimiehet, asiantuntijat ja johto. Edellä mainitut asiat ovat tärkeä osa Roolikohtaista Työpöytä -ohjelmistoa ja erityisesti sen tarjoamia tieto- ja palvelusisältöjä. Kuten alla oleva kuva esittää, voivat ne liittyä eri tietorakenteisiin ja organisaation toiminta-alueisiin.

8 V / Monikanavaisuus 2.3 Kertakirjautuminen 2.4 Lokalisointi Työpöytä pitää sisällään erinomaiset mahdollisuudet sisällön tarjoamiseen eri päätelaitteissa. Työpöytä sisältää tuen wap-puhelimissa käytetyille WMLstandardille, joka mahdollistaa tietosisällön esittämisen matkapuhelimissa. Älykkäämmille päätelaitteille, kuten mm. Nokia Communicator, voidaan käyttöönoton yhteydessä suunnitella oma ulkoasu ja tietosisältö. Monikanavaisuuden aiheuttamat vaatimukset otetaan huomioon palvelun käyttöönoton yhteydessä. Positiivisen käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi, tarjotaan Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston kautta yleisiä standardeja tukevaa kertakirjautumisratkaisua (Single Sing-On / SSO). Sen avulla tarvitaan vain normaali organisaation lähiverkkokirjautuminen ja käyttäjä voi käynnistää työpöydältään esimerkiksi eri sovelluksia ilman perinteistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tästä on kerrottu lisää tässä dokumentissa mm. tunnistus -kohdassa. Työpöytäratkaisu lokalisoidaan toimitusprosessin yhteydessä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa mm. käyttöliittymän ulkoasun väritystä ja logoja sekä esimerkiksi linkitystä asiakkaan lähiverkossa olevaan käyttäjätunnistukseen, jotta voidaan hyödyntää Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston tarjoamaa kertakirjautumisominaisuutta.

9 V / 22 3 Roolikohtainen Työpöytä ja yhteentoimivuus Kuten on jo aiemmin kerrottu, koostuu portaali erilaisista työpöydistä. Niissä erilaiset roolikohtaiset ja personoidut näkymät koostuvat eri taustajärjestelmistä integroiduista tietosisällöstä. Näin ollen portaalissa itsessään ylläpidetään mahdollisimman vähän tietosisältöä. Tästä syystä portaalin käyttöönotossa pyritään pitkälti hyödyntämään olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietosisältöä. Portaaliprojekteissa toteutetaankin usein monia integraatioita, jolloin on tärkeää että valittu portaaliarkkitehtuuri helpottaa integraatioiden toteutusta ja niiden hallintaa. Erilaiset käyttäjäryhmät hyödyntävät vuorovaikutteisia sähköisiä palveluita Roolikohtaiset Työpöytä -näkymät Paikalliset ja alueelliset arkkitehtuurit sekä järjestelmäratkaisut vaikuttavat verkkopalvelun kokonaisratkaisuun. Lomake Tunnistus Sisällöntuotanto Palvelualusta Integraatiot Muut Verkkopalvelut Tiedonvaihdon palvelurajapinna Vakioidut rajapinnat Ohjelmiston palvelurajapinta Operatiiviset järjestelmät Erilaiset ohjelmistot Integraatiot jaetaan eri luokkiin. Yksi niistä on ns. puhdas linkki-integraatio. Siinä työpöydälle määritellään toisen portaalin web-linkkiominaisuus. Kyseisessä integraatiossa ei ole mahdollisuutta tiedonvälitykseen eikä siten yleensä tapahdu puhdasta kertakirjautumista (SSO). Integraatioita voidaan toteuttaa myös datalähtöisenä integraationa. Ne tehdään yleensä sanomavälityspalveluiden kautta ja/tai WebServic-integraatioina. Tällöin integraatiossa ei ole esimerkiksi eri portaalien integroitujen sovellusten välistä kommunikaatiota. Palvelulähtöinen WebService-integraatiossa taasen liiketoimintalogiikka on eroteltuna portaalissa. Tällöin eri portaaleihin tehdään aina esityskerroksen etäkutsut ja käytössä on WebService-kohtainen sovellustenintegraatio.

10 V / 22 WRSP-integraatiossa (WebServices Remote Portlet) tapahtuu konfiguraatiopohjainen sovellusintegraatio, joka on yhtenäinen ohjelmointirajapinta etäkutsuille. Tällöin on eri portaaleihin integroitujen sovellusten kommunikaatio avointa. WRSP-integraatio on interaktiivisiin palveluihin keskittyvä standardi. Tyypillinen tietojärjestelmäintegraatio koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Käyttäjien tunnistuksesta ja kertakirjautumisesta (SSO) 2. Järjestelmäintegraatiosta, jossa sovellusten välillä siirretään erilaista tietosisältöä. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ratkaistaan edellä mainitut integraatiomallit erillisinä osaaluekohtaisina alaprojekteina. Logican perustavoitteena on hyödyntää erityyppisissä järjestelmäintegraatioissa uudelleenkäytettäviä ohjelmistokomponentteja ja avoimia rajapintoja.

11 V / 22 4 Tunnistus 4.1 Käyttäjien tunnistus Käyttäjien tunnistaminen on perusedellytys portaalin käyttäjäystävälliselle ja tietoturvalliselle personoinnille. Vasta tunnistetuille käyttäjille voidaan tarjota henkilökohtaisia ja roolikohtaisia työpöytiä. Logican Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tarjoaa normaalina toiminnallisuutena edellä mainitut käyttäjätunnistusmekanismit. Lisäksi Logican palvelutarjoamasta löytyy kattavia ratkaisuja käyttäjäidentifiointiin ja -hallintaan, jotka osaltaan parantavat työpöydän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Käyttäjien hallintaprosessi voidaan tarvittaessa myös ulkoistaa Cas Kerberos -tunnistus Alla on esitelty Cas Kerberos -tunnistuksen karkea tietovirta-arkkitehtuuri. Se on normaali osa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistoa.

12 V / Active Directory / NT-domain -tunnistus VETUMA-tunnistus Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa on mahdollista hyödyntää Windows-toimialueisiin perustuvaa käyttäjien tunnistusratkaisua. Normaalin lähiverkkoon kirjautumisen jälkeen, käyttäjä voi siirtyä roolikohtaiseen työpöytään, jossa hänet tunnistetaan automaattisesti hyödyntäen lähiverkkotunnuksia. NS. vanhojen Legato sovellusten käyttäjätunnuksen ja AD tunnuksen synkronointi voi tapahtua esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ensimmäisellä kertaa kirjautuessa työpöydälle käyttäjä rekisteröityy, jolloin häneltä kysytään omat perustiedot (esim. nimi, sähköposti ja henkilötunnus). Tiedot sidotaan lähiverkon Windows-käyttäjätunnukseen. Niitä säilytetään Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmistossa Vetuma tunnistuksen avulla kansalaisen on mahdollista tunnistautua sähköisiin palveluihin joihin palvelu on liitetty. Roolikohtainen työpöytä pitää sisällään mahdollisuuden käyttää loppuasiakkaan tunnistukseen VETUMA-tunnistuspalvelua. VETUMAtunnistuspalvelun käyttöönotto edellyttää erillistä sopimusta ao. palveluntarjoajan kanssa Käyttäjätunnus ja salasanapari Perinteinen käyttäjätunnus- ja salasanapari on myös mahdollinen tunnistustapa. Tällöin käytännössä käyttäjä kirjautuu organisaation lähiverkon lisäksi Roolikohtaiseen Työpöytä -ohjelmistoon. Sieltä käyttäjä voi käynnistää eri ohjelmistoja kertakirjautumisella ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa Käyttäjien provisiointi ja kirjautumisrajapinta Työpöytä sisältää WebService-pohjaisen rajapinnan käyttäjätietojen provisiointiin eri sovellusten välillä sekä SAML-pohjaisen rajapinnan käyttäjien tunnistustiedon välittämiseksi kutsuttaville järjestelmille. 4.2 Järjestelmäintegraatio Työpöytä tukee organisaation liiketoimintaa erilaisten integroimispalvelujen mahdollistajana. Työpöytä voidaan integroida operatiivisiin sovelluksiin eri tavoin, joista yleisimpiä ovat palvelupohjaiset integraatiot (WebService) joko

13 V / Sisällön integrointi perinteisellä point-to-point mallilla tai suositeltavan ESB- / BPELteknologiaratkaisujen avulla. Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa päätetään integrointiin parhaiten soveltuvat välineet ja integraatioiden toteutustavat. Osa integroinneista on jo valmiina. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen. Työpöytä sisältää valmiin tuen sisällön integroinnin keskeisille standardeille. Sisältöä voidaan tuoda erilaisissa XML-muodoissa ja tuotu sisältö voidaan esittää käyttöoikeuksin rajatulle kohderyhmälle. Työpöytä sisältää valmiin tuen RSS/RDF-uutisille ja muut XML-formaatit voidaan muuttaa sisäänrakennetun XSLT-tuen avulla helposti loppukäyttäjälle näkyvään muotoon. Tuettu RSS versio on Avoin portlettirajapinta (JSR-168 / WRSP) Työpöytä mahdollistaa omien portlettien toteutuksen osaksi työpöytäsovellusta. Kolmansien osapuolten toteuttamien portlettien osalta on kuitenkin hyvä sopia aina etukäteen, jotta tarvittavat testaukset voidaan sopia ennalta. Portletit suositellaan toteutettavaksi sovelluskohtaisesti. Ne perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen Palveluarkkitehtuurin mukainen integraatio Integrointiohjelmistot laajentavat viestinvälitystä tarjoamalla integrointia helpottavia palveluita, kuten viestien muunnoksia, varastointia, älykästä reititystä ja adaptereita. Integrointi-ohjelmistojen käyttöönotto on erittäin suositeltavaa laajemmissa portaalihankkeissa. Integraatio-ohjemistoina käytetään joko ESB-tyyppisiä ratkaisuja tai viestinvälitykseen perustuvia ohjelmistoja. ESB (Enterprise Service Bus)-ohjelmistot toimivat palvelupohjaisten prosessiintegraatioden perusmoottoreina. ESB:n avulla saadaan integraatioihin usein liittyviä riskejä, kuten hallinnan vaikeutta minimoitua tehokkaasti. Lisäksi ESB-ratkaisut nopeuttavat monimutkaistenkin integraatioiden toteuttamista ja käyttöönottoa. ESB-ratkaisujen kautta on yleensä myös hyödynnettävissä BPEL-standardin mukaiset prosessien orkesterointipalvelut, joiden avulla saadaan uudelleenkäytettyä prosessilogiikka eri palveluntuottajista huolimatta.

14 V / 22 ESB-pohjainen viestinvälitys mahdollistaa tiedon lähettämisen ja vastaanottamisen eri sovellusten välillä. Viestinvälityksessä siirrettävä tieto siirtyy yleensä reaaliaikaisesti tai viiveellä (asynkroninen). Viestinvälitys tuo joustavuutta ja luotettavuutta integraatioihin. Viestinvälitys mahdollistaa vikasietoisen, kaksisuuntaisen integraation.

15 V / 22 5 Toiminnallisuus 5.1 Käyttäjien hallinta 5.2 Oikeuksien hallinta Työpöydän toiminnallisuudet koostuvat pääosin portleteista. Ne ovat pieniä itsenäisiä sovelluksia työpöydän/portaalin sisällä. Kukin portletti integroituu yleensä yhteen tietojärjestelmään ja se tarjoaa loppukäyttäjälle määritetyn tyyppisiä tietosisältöjä yms. -palveluja. Seuraavassa on kuvattu muutamia yleisesti hyödynnettävissä olevia toiminnallisuuden tarjoavia portletteja. Niitä voidaan hyödyntää ja luoda nopeasti uusia erilaisia toiminnallisuuksia tarjoavia portletteja. Ylläpitäjät voivat jakaa käyttäjiä rooleihin ja ryhmiin. Käyttäjät voidaan luoda järjestelmään joko rekisteröinnin avulla tai ylläpitäjien toimesta. Käyttäjien tietosisältöä ylläpidetään esimerkiksi AD/LDAP-hakemistoissa, jotka ovat erikseen integroitavissa työpöytäsovellukseen. Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto mahdollistaa rooli- ja/tai käyttäjäryhmätasoiset käyttöoikeudet. Oikeudet voidaan kohdistaa portlettien näkyvyyteen, personoitavuuteen sekä mahdollisuuteen ylläpitää niiden sisältöä. Työpöydän monipuolinen dynaaminen oikeusmalli mahdollistaa uusien oikeustyyppien käyttöönoton hyvin nopeasti. Käyttäjäoikeuksien jakamiseen suositellaan Logican tarjoamaan kuuluvaa käyttäjien hallintapalvelua. 5.3 Sisällön esittäminen 5.4 Lomakkeet Työpöytä mahdollistaa eri tietojärjestelmillä luodun tietosisällön esittämisen portletin avulla. Tietosisältö voi olla HTML- tai XML-muotoista. Sitä yleensä ylläpidetään erillisellä sisällönhallintajärjestelmällä (Content Management System, CMS), jota käytetään mm. organisaation intranet-julkaisupuolella. Työpöytä sisältää valmiin toiminnallisuuden Logican lomakeratkaisuille. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia välineitä: Logican Asiointialustan Lomakepalvelu ja Logican WebTallennus-ohjelmisto. Niiden avulla voidaan tarjota vuorovaikutteisia sähköisiä lomakkeita erilaisille loppukäyttäjille.

16 V / 22 Koska Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee avoimia standardeja, voidaan sillä hyödyntää myös muita yhteentoimivia lomakeohjelmistoja. Niiden hyödyntämisen osalta tehdään aina tarkemmat määritykset yhdessä asiakkaan kanssa Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston käyttöönottoprojektissa. 5.5 Herätteet / Muistutukset Työpöytään liitetyt ohjelmistot voivat lähettää herätteitä ja muistutuksia loppukäyttäjän työpöydälle. Niiden avulla voidaan tuoda muista ohjelmistoista esimerkiksi henkilö- tai roolikohtaisesti hyväksyttäviä asioita käyttäjien tehtäviksi. Niiden kautta voi olla esimerkiksi suora pääsy kertakirjautumisen kautta haluttuun ohjelmistoon. Työpöydältä tarjottavat herätteet helpottavat loppukäyttäjän arkirutiineja vähentämällä muistettavien asioiden taakkaa ja vähentävät sähköpostiviesteinä lähetettävien muistutusten määrää ja tarvetta. 5.6 Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistys 5.7 Kyselynäkymät Sovellusten / Toimisto-ohjelmistojen käynnistystyökalulla voidaan portaaliin luoda näkymiä perinteisten asiakas-(client-)ohjelmistojen käynnistämiseksi kertakirjautumista hyödyntäen. Tällainen sovelluksien käynnistäminen edellyttää ao. sovellustoimittajalta työpöydän sisäänkirjautumisrajapinnan toteutusta. Kyseinen rajapinta perustuu vakioituun ja uudelleenkäytettävään sekä yleisiin standardeihin perustuvaan määrittelyyn. Kyselynäkymien avulla voidaan luoda sivutettuja näkymiä operatiivisten järjestelmien tietoihin. Näkymien käyttöönotto edellyttää kyselyrajapinnan toteutusta operatiiviseen järjestelmään. Loppukäyttäjälle näkymät esitetään esimerkiksi taulukkoina, joiden sisältöinä ovat kyselyn tuottamat rivit ja sarakkeet. Kyselynäkymät perustuvat osin uudelleenkäytettäviin roolikohtaisiin tieto- ja palvelusisältöihin, jotka määritetään ja toteutetaan tuotepohjaisesti erilaisia standardeja hyödyntäen.

17 V / 22 6 Työpöydän tukemat standardit 6.1 Kansainväliset Roolikohtainen työpöytä -ohjelmisto tukee useita keskeisiä standardeja. Logica huomioi jokapäiväisessä toiminnassaan ns. avoimeen arkkitehtuuriin liittyviä kansainvälisiä standardeja ja suosituksia. Tästä syystä myös Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto tukee seuraavia standardeja: JSR-168 (Java Portlet API) WSRP (Web Services for Remote Portlets) WSDL / SOAP SAML JSR-170 HTML 4.0 XML X-FORMS LDAP 6.2 Kansalliset Logica huomioi toiminnassaan mm. erilaiset lainsäädännön vaatimukset sekä yleisesti tunnetut JHS-suositukset. Logica on aktiivinen toimija kansallisissa mm. KuntaIT:n koordinoimissa kehityshankkeissa. Siksi olemme mukana hyödyntämässä myös KuntaIT:n kehittämiä ja julkistamia kuvauksia, määrittelyitä ja linjauksia. Esimerkiksi KuntaIT:n dokumentit SOA:n hyödyntämiseen liittyen, ovat meille osa normaalia jokapäiväistä toimintaa mm. asiakasprojekteissa.

18 V / 22 7 Hankinta ja käyttöönotto 7.1 Palveluna-hankinta Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston voidaan hankkia ns. Palveluna-mallilla (ASP/SaaS). Silloin sen hinnoittelu perustuu palvelupohjaiseen kuukausi- ja vuosihinnoitteluun. Ao. palvelujen hinnoittelu perustuu esimerkiksi prosessitai käyttäjämääräpohjaiseen laskentaan. Kyseinen palvelumaksu sisältää normaalisti kaikki ohjelmisto- ja laitekustannukset ylläpitoineen. 7.2 Ohjelmistolisenssi-hankinta Työpöytä on mahdollista ottaa käyttöön myös hankkimalla työpöydän ohjelmistolisenssit. Lisenssi sisältää käyttö-oikeuden siinä kuvattuun kokonaisuuteen. Lisensseille on suositeltavaa hankkia tuki, joka pitää sisällään käyttöoikeudet uusiin versioihin. Lisensoitua ohjelmistoa varten on mahdollista hankkia erikseen käyttöpalvelu tai se voidaan toimittaa asiakkaan osoittamaan ja ohjelmistolle soveltuvaan käyttöympäristöön toimitussopimuksen mukaisesti. 7.3 Käyttöönotto Roolikohtaisen Työpöytä -ohjelmiston hankintapäätöstä seuraa käyttöönottohanke. Se noudattaa aina Logican normaalia toimitusprojektin perusmallia eli huomioi mm. konkreettiset tavoitteet ja aikataulut sekä projektiorganisoitumiset vastuineen riskienhallintoineen ja toimenpiteineen. Käyttöönottohankkeen tehtävänä on ennen sen päättymistä organisoida myös esimerkiksi ASP-palveluun siirtyminen sekä sopia toimittajan ja asiakkaan vastuut sekä vastuuhenkilöt ja tiedottamismenettelyt palvelun aikana.

19 V / 22 8 Tekninen ympäristö Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston komponentit perustuvat pääsääntöisesti J2EE-arkkitehtuuriin ja mm. joukkoon Logican kehittämiä, käyttöönottoprojektin yhteydessä, hyödynnettäviä komponentteja. 8.1 Järjestelmässä käytettävät teknologiat Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmisto on järjestelmä, joka vaatii toimiakseen portaali- ja lomakepalvelimelle relaatiotietokannan sekä J2EE-yhteensopivan portaali-, ESB-/BPEL- ja lomakesovelluspalvelimen. Erilliset kertakirjautumisja tunnistuskomponentit määritellään aina käyttöön yhteydessä tapahtuvassa arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa. Alla on karkea esimerkkikuva Roolikohtainen Työpöytä -ohjelmiston tietojärjestelmäarkkitehtuurista.

20 V / Roolikohtainen Työpöytä -sovellus Sovelluspalvelin Sovelluspalvelimelle asennetaan Logican tuotteistama portaaliohjelmisto. Erikseen sovittaessa voidaan käyttää muutakin J2EE ja JSR168/WRSP - yhteensopivaa portaaliohjelmistoa. Muiden sovelluspalvelimien ja portaaliohjelmistojen käyttöönotto ja testaaminen vaativat kuitenkin aina erillisen projektin. Palvelimen käyttöjärjestelmänä käytetään tyypillisesti Windows/Linux palvelinta. Prosessori: 2 kpl (n.3 GHz, suositus: dual core) Muisti: 4Gb Varusohjelmistot Levytila: vähintään 70 GB (Raid 5 / San), kolme osiota Verkkokortti: 1 Gb / vähintään 100 Mb yhteys kantapalvelimille Käyttöjärjestelmä: Windows Server 2003 Sovelluspalvelin: IIS ja J2EE-pohjainen Etäyhteys: Terminal Server, johon vähintään viisi (5) yhtäaikaista käyttäjää Sovelluspalvelimeen tarvitaan seuraavat varusohjelmiston osat: Java SE 1.5 Tomcat 5.5 / JDK Tietokantapalvelin Minimivaatimuksena vähintään JDBC-tuki, suosittelemme vaihtoehtoisesti: MS SQL 2003 Oracle 10g.

21 V / Työasema Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Vista Selain: MS IE 6 tai uudempi Näytön suositusresoluutio: 1024 x 768

22 V / 22 9 Tietoliikenne Kaikki tietoliikenne perustuu oletuksena SSL/VPN-suojattuihin yhteyksiin tai sisäverkon liikenteeseen. Tarvittaessa järjestelmät tunnistavat toisensa palveluarkkitehtuurissa PKI-sertifikaateilla. Lisäksi erikseen sovittaessa voidaan ottaa käyttöön viestiliikenteen salaaminen viestitasolla. Etähuoltoyhteydet palvelimiin on järjestettävä SSH-yhteydellä tai Terminal Serveryhteydellä. Etähuollossa tarvitaan myös selainyhteyksiä sovelluksiin. Niiden testaamiseksi suosittelemme asiakkaan verkossa olevaa testityöasemaa, jota kautta testaaminen tapahtuu. Tarvittavat tietoliikenneportit määritellään käyttöönoton yhteydessä erillisen tietoliikennesuunnittelun perusteella. Alla on esimerkki avattavista porteista: 3389 (Terminal Server), 80,81,8080,8081,443, 8443 (Internet) 1433, 1521 (Kantayhteys) 8001, 21 (HTTP / FTP yhteys) 7777,7778 (Selain TCP yhteys) 25 (smtp)

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonais Julkisen hallinnon yhteisten ICT-palveluiden Määrittely v. 0.95 4.4.2011 Julkisen hallinnon kokonais Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkko-oppimisympäristöt S. Räsänen Report B / 2002 / 1 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa

Tietoturvan huomioon ottaminen tietojärjestelmähankinnassa Tässä Relator Oy:n tuottamassa White Paper -julkaisussa käsitellään sovellusten hankkimista sekä sovelluskehitystä tietoturvan näkökulmasta. White Paperin ovat kirjoittanut Relator Oy:n konsultit Kimmo

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot