Merkitys ja tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkitys ja tavoitteet"

Transkriptio

1 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Merkitys ja tavoitteet Asiakkaat: Alhaiset hinnat noin 50 % sähköenergian verottomasta loppuhinnasta tulee jakeluprosessista Hyvä käyttövarmuus ja jännitteen laatu yli 80 % asiakkaiden kokemista keskeytyksistä peräisin kj-verkon vioista jännitteen laatu määräytyy kj- ja pj-verkon ominaisuuksien mukaan Asiakaspalvelu asiakaspalvelu (ei kuluttajapohjainen ajattelu) 1

2 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Tavoitteet tehokkuus - kustannusminimointi laatu - jännite, käyttövarmuus turvallisuus asiakaspalvelu TALOUDEL- LISUUS min F KÄYTTÖ- VARMUUS TURVAL- LISUUS reunaehtojen puitteissa. 2

3 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Käyttötoiminnan apuvälineet Muut sähköyhtiön tietojärjestelmät Verkkotietojärjestelmä Asiakastietojärjestelmä Käytöntukijärjestelmä 110/20 kv Sähköasema -automaatio SCADA Suojareleet RTU Tietoliikenneyksiköt Asiakasautomaatio Verkostoautomaatio RTU TIEDONSIIRTO 20 / 0.4 kv 3

4 Sähkönjakelutekniikka Scada-käytönvalvontajärjestelmä Sähkönjakelun reaaliaikainen valvonta (prosessiautomaatio) Toiminnot: tapahtumatiedot kytkinlaitteiden kytkentätilat vianilmaisimien toiminta suojareleiden toiminta käämikytkimen toiminta kauko-ohjaukset sähköasemien kytkinlaitteet kauko-ohjattavat verkon erotinasemat asiakkaiden sähkölaitteet asiakaspalvelu (esim. lämmitykset, kiuas) asiakkaiden sähkökuormat - kuormitusohjaus 4

5 Sähkönjakelutekniikka Scada-käytönvalvontajärjestelmä kaukomittaukset sähköaseman kiskojännite ja lähtöjen virrat suojareleiden mittaamat vikavirrat, asetteluarvot verkossa olevien vianilmaisimen läpimennyt virta (harvoin) asiakkaiden vuosienergiat (harvoin) kaukoasettelut suojareleiden asetteluparametrit raportointi; käyttäjän määrittelemät raportoinnit verkon kytkentätilan hallinta - topologian hallinta 5

6 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluautomaatio Tiedonsiirto: valvomo sähköasema linkki valokuitu kiinteä yhteys valvomo verkko radiopuhelinverkko pakettiradioverkko valvomo asiakas DLC (distribution line carrier) puhelin 6

7 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluautomaatio Pakettiradioverkon toimintaperiaate Tiedonsiirto askel kerrallaan yleensä ennalta määrätyt reitit useita vaihtoehtoisia reittejä Viestin kuluaika riippuu askelien määrästä erotinohjauksen tyypillinen vasteaika muutamia sekunteja 7

8 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluautomaatio Tiedonsiirto jakeluverkon kautta DLC-tiedonsiirtoyhteys viesti moduloidaan 50 Hz siniaaltoon (4825 Hz, 3025 Hz) vaatimaton kapasiteetti, 50 baudia Toimintoja: mittareiden kaukoluku, tariffiohjaukset, kuormien ohjaus kuormitustutkimus, asiakaspalvelu, lämmityksen päällepano ymv. 8

9 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluautomaatio MELKO - järjestelmäkaavio MELKO KESKUS- ASEMA VALVOMOTASO MELKO ALA-ASEMA SÄHKÖASEMATASO PÄÄTE- YKSIKÖT SÄHKÖNKÄYTTÄJÄTASO 9

10 Sähkönjakelutekniikka Automaatiojärjestelmä Sähköasema-automaatio Tiedonsiirto Relesuojaus ja hälytykset keskinäinen kommunikointi - lukitukset Kytkentäsekvenssit päämuuntajan kytkennät usean muuntajan sähköasemilla Käämikytkimen ohjaus jännitteen vakiointi - kuormituksen kompoundointi Paikallis-SCADA reletoimintojen tarkistus releasettelujen muuttaminen 10

11 Sähkönjakelutekniikka Automaatiojärjestelmä Verkostoautomaatio Kauko-ohjatut erotinasemat Vianilmaisimet vikavirran havainnointi, osoitus ja tiedonsiirto vikavirran mittaus Viallisen haaran automaattinen erottaminen 11

12 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Verkon käyttötoiminnan älykäs apuväline hakee tietoja useasta tietolähteestä, myös kokemus yhdistelee analysoi laskee, päättelee, optimoi Kertoo verkon käyttäjälle selkokielisiä toimintaohjeita. Ohjaa tarvittaessa verkon kytkinlaitteita automaattisesti SCADAn kautta. 12

13 Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Toiminnan ja käytön taustavaatimukset yhteydet sähköyhtiön muihin tietojärjestelmiin VTJ, ATJ, SCADA, GIS, puhelinvastaaja, GPS, salamanpaikannus, kuormitusmallit mittaustiedot kuormitukset jännitteet vikavirrat laskenta-algoritmit 13

14 Sähkönjakelutekniikka Käytöntukijärjestelmä Tietojen integrointi ja älykkäitä sovelluksia TYÖASEMAT KÄYTÖNTUKI- JÄRJESTELMÄ KÄYTÖNVALVONTA Paikallisverkko Tietoliikenne KULUTTAJA T TIETOKANNAT - verkkotiedot - asiakastiedot - kuormitusmallit - taustakartat MUUT TIETO- KONEVERKOT ETÄKÄYTTÖ SÄHKÖASEMAT JAKELUVERKKO TYÖRYHMÄT SATELLIITTI -PAIKANNUS 14

15 Sähkönjakelutekniikka Käytöntukijärjestelmä KÄYTTÖLIITTYMÄ Graagiset näytöt ja ohjaukset Ikkunointi VERKON TILASEURANTA Kytkentätilan hallinta Sähkötekninen tila Miehistön sijainti SOVELLUKSET VIKATILANTEET Vian paikannus Varasyöttöjen käyttö Raportointi Asiakaspalvelu KÄYTÖN SUUNNITTELU Työkeskeytysten suunnittelu Jänniteoptimointi Kytkentätilan optimointi MALLINNUS- JA LASKENTAMENETELMÄT Verkkomalli Sähkötekninen laskenta Topologianalalyysi Kuormitusten mallinnus, estimointi and ennustaminen Keskeytyskustannusten mallinnus ja luotettavuuslaskenta TIETOJÄRJESTELMÄLIITYNNÄT Liityntäohjelmat Välitystiedostot ODBC TCP/IP TIETOLÄHTEET JA MUUT JÄRJESTELMÄT VTJ Kartat SCADA Puhelinvastaaja ATJ GPS Kuormitusmallit Tiestön mallinnus and reittioptimointi Sääasemat Salaman paikannus 15

16 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä HYÖDYT - yhdessä muun automaation kanssa Varma jännitetason laatu normaalitilassa hälytykset ennen ongelmia kytkentämuutosten tarkistus ennen toteutusta Parempi käyttövarmuus vikojen nopeampi erottaminen vikojen ennaltaehkäisy varasyöttöjen nopea ja tehokas käyttö Käyttökustannusten vähentäminen lyhemmät vika-ajat - pienemmät palkkakulut miehistön tehokas käyttö häviöiden minimointi Sähköasema- ja verkkoinvestointien vähentäminen verkon kapasiteetin täysmääräinen hyödyntäminen 16

17 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Jakeluverkon normaalitilan seuranta ja simulointi Verkon tila juuri tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa Kytkentätilan seuranta ja ylläpito nuppineulataulun korvaaminen näytöllä Verkon sähköteknisen tilan seuranta/valvonta tehot, virrat, häviöt, jännitteet vikavirrat, suojauksen toimivuus Miehistön käyttö miehistön sijainti ajo-ohjeet 17

18 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan hallinta (topologia) - kj- ja pj-verkko OPERAATTORI tilatiedot kytkentätilanteen esitys Käsin ohjatut kytkinlaitteet DMS MIEHISTÖ toiminta ohjeet kauko ohjaus SCADA remote status data tilatiedot kytkentä operaatiot JAKELUVERKKO Huomautukset silmukoista ja jännitteettömistä verkon osista 18

19 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Verkon sähköteknisen tilan seuranta ja simulointi Reaaliaikainen tehonjaon ja vikavirtojen laskenta Edellytykset: täydellinen verkkomalli ja kytkentätila asiakastiedot ja niihin liitetyt kuormitusmallit sähköasematason kuormitusmittaukset säätiedot - lämpötila lyhyen aikavälin kuormitusennusteet - kuormitusestimointi 19

20 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Kuormitusten estimointi ja ennustaminen KUORMITUS MALLI SÄÄTILA ENSIMMÄINEN ESTIMOINTI VERKKO TIEDOT TEHON- JAKO VIRTA- MITTAUKSET TOINEN ESTIMOINTI HISTORIA- TIEDOT TEHOJAKO TULOKSET KUORMITUS ENNUSTEET KÄYTÖN SUUNNITTELU 20

21 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Kuormitusten estimointi ja ennustaminen Kuormitusmallien lämpötilakorjaukset Kuormitusmallien jänniteriippuvuudet Sähköasemamittaukset epäkelvollisten mittausten suodatus ottaen huomioon mittauksiin liittyvä epätarkkuus (hajonta) erikoispäivien suodatus (vertaus edellisten viikkojen kuormiin) kytkentätilan oikeellisuuden tarkistus Kuormitusmallien ja jakelumuuntamoiden kuorman korjaus mittausten perusteella korjaukset hajontojen suhteessa 21

22 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä Tehonjaon laskenta Säteittäisen verkon tehonjaon laskentamenetelmät Lyhyen aikavälin laskelmat lasketaan kaikki tunnit läpi häviöt, suurimmat virrat ja jännitteenalenemat Pitkän aikavälin laskelmat syöttöpisteelle lasketaan kaikki tunnit solmuväleille lasketaan oletetut huipputunnit (asiakasryhmien huiput) häviöt estimoidaan em. tietojen perusteella (yleensä virhe hyvin pieni) 22

23 Sähkönjakelutekniikka Sähköjakeluverkon käytöntukijärjestelmä 23

24 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi reunaehdot KYTKENTÄTILAN OPTIMOINTI min häviöt keskeytyks et x( t) X k j t T k K j J C C C u% < u j % max j J Ik < Ik max k K I f < I f < I f max k K asettelu where x(t) =verkon kytkentätila (aikavälillä t) x X X = verkon kaikki kytkentätilavaihtoehdot t = aikajakso T = kaikkien aikajaksojen joukko C = johdon k häviöt lossesk K = kaikki johdot C outagej = keskeytyskustannusten odotusarvo kuormitussolmulle j J = kaikki kuormitussolmut C = työkustannukset work u = jännitteenalenema solmussa j %j u = suurin sallittu jännitteenalenema %max I = johdon k kuormitusvirta k I = johdon k kuormitettavuus kmax I = suojareleen havahtumisvirta fset I = vikavirta johdolla k fk k työ VERKKO MALLI TEHONJAKO VIKAVIRRAT KYTKENTÄTILAN OPTIMOINTI KUORMITUS MALLIT LUOTETTAVUUS LASKENTA 24

25 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Kytkentätilan optimointi Mahdollisia kytkentätilanteita on matemaattisesti lähes ääretön määrä. Normaalisti jakorajat kauko-ohjatuilla erotinasemilla vaihtoehtojen määrä vähenee - silti paljon. Matemaattiset optimointialgoritmit hitaita ja kaikkia reunaehtoja vaikea ottaa huomioon. Heuristiset (epämatemaattiset) ratkaisumenetelmät ovat osoittautuneet hyviä tuloksia antaviksi. 25

26 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Heuristinen ratkaisumalli Etsitään yksi kerrallaan erotinpari, joka aikaansaa suurimman häviösäästön LÄHTÖ 1 LÄHTÖ 2 VYÖHYKE STO STC 1) Lasketaan kaikille avoimille erottimille (STC, swicth to close) jännitteet kummallekin puolelle ja valitaan puoli, jossa jännite on matalampi. 2) Tästä suunnasta otetaan ensimmäinen erotin mahdolliseksi avattavaksi (STO) erottimeksi 3) Lasketaan mahdollinen häviösäästö, joka olisi saavutettavissa muuttamalla jakoraja erottimelta STC erottimelle STO 4) Valitaan erotin, jolla saadaan suurin häviösäästö 5) Mennään kohtaan 1 kunnes ei löydy kohteita, joissa kytkentätilan muutoksella voidaan aikaansaada häviösäästöjä 26

27 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Kytkentätilan optimointi Esimerkki - häviöiden minimointi kaukoohjatuilla erottimilla, häviöt alussa 217 kw 8_2 PRIMARY SUBSTATION CLOSED BREAKER CIRCUIT BREAKER OPEN REMOTE CONROLLED DISCONNECTOR CLOSED REMOTE CONROLLED DISCONNECTOR 5174E2 Suljetaan Avataan Tulos Häviöt /kw 5174E2 8_2 kelvollinen E1 3177E2 kelvollinen E4 5178E1 kelvollinen E2 2140E1 kelvollinen E2 8143E1 epäkelpo E3 6037E4 epäkelpo E4 5178E1 3177E2 3177E1 2140E1 2140E2 27

28 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Kytkentätilan optimointi kokeiluja optimoinnissa onnistuneita kokeiluja laskenta-aika häviöiden minimointi kaikilla erottimilla häviöiden minimointi kaukoerottimilla luotettavuuden maksimointi, kaukoerottimet häviöt / kwh keskeytyskustannukset / FIM/h alkutila häviöminimointi, kaikki erottimet häviöminimointi, kaukoohjatut erottimet luotettavuuden maksimointi, kauko-ohjatut

29 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Kytkentätilan optimointi Kokemuksia: Normaali kytkentätila kannattaa optimoida muutaman kerran vuodessa. Jatkuva (päivittäinen) optimointi ei ole yleensä kannattavaa. Normaalissa poikkeavissa kytkentätilanteissa (työkeskeytykset ymv.) kytkentätila kannattaa optimoida aina etukäteen. 29

30 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Kytkentätilan optimointi Optimointimenetelmien vertailu: Kytkentätilanteen optimointiin kehitettiin myös geneettistä algoritmia soveltava menetelmä. DMS GENEETTINEN ALGORITMI VERKKO- MALLI KOODAUS DEKOODAUS VERKON KYTKENTÄ- TILAN ESITYS BINÄÄRIVEKTORINA TEHONJAKO- LASKELMAT HYVYYSFUNKTIO 30

31 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Kytkentätilan optimointi Heuristisen menetelmän ja geneettisen algoritmin vertailu Alkutilan häviöt / kw Optimointi tulos /kw Laskentaaika Heuristic algorithm < 5 sekuntia GA + tavanomainen minuuttia mutaatio GA +satunnaismutaatio ,5 päivää GA + sekoitettu mutaatio hr. 20 min Geneettistä algoritmia voisi käyttää pitkän aikavälin suunnittelussa, mutta ei käyttötoiminnan sovelluksissa (liian hidas) 31

32 Sähkönjakelutekniikka Käytöntukijärjestelmä - vikatilanteiden hallinta Vikatilanteiden hallinnan kehittäminen Kj-verkko on merkittävä sähkön laatuun vaikuttava tekijä 80% asiakkaiden keskeytysajasta aiheutuu kj-verkosta Keskeytysaikoihin ja -määriin voidaan vaikuttaa verkon oikealla suunnittelulla Sähköjakeluautomaation vaikutus keskeytysaikoihin kauko-ohjattavat erottimet mikroprosessorireleet vianilmaisimet Tietotekniikan mahdollistamilla uusilla menetelmillä voidaan keskeytysaikoja edelleen lyhentää tietojärjestelmien integrointi älykkäät sovellukset häiriötallentimen tuottaman informaation hyödyntäminen 32

33 Sähkönjakelutekniikka Käytöntukijärjestelmä - vikatilanteiden hallinta Vikatilanteen hallintaan liittyviä tietojärjestelmätoimintoja ovat: tapahtuma-analyysi laskennallinen vikapaikan määritys kytkentöjen suunnittelu automaattinen puhelinvastaaja työryhmien hallinta vikaraportointi Käytöntukijärjestelmän toiminta perustuu sähköteknisten mittaustietojen, verkkotietojen, laskentamallien ja kokemusperäisen tietämyksen yhdistämiseen 33

34 Sähkönjakelutekniikka, vikatilanteiden hallinta Käytöntukijärjestelmä - vikatilanteiden hallinta RELETOIMINNOT SCADA KÄYTÖNTUKIJÄRJESTELMÄ automaattinen vikapaikan määritys automaattinen vikapaikan erotus ja jakelun palautus automaattinen puhelinvastaaja 34

35 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, tapahtuma-analyysi Tapahtuma-analyysi Päätehtävänä selvittää onko suojaus toiminut oikein vian sijainti (sähköasema / viallinen lähtö) vikatyyppi Vianilmaisimien toiminnan analysointi Useamman samanaikaisen vian huomioiminen Ohimenevät / pysyvät viat jälleenkytkentöjen tilastointi Määrittää käytettävissä olevan informaation laatu virheellisyys, ristiriitaisuus, puutteellisuus esim. päivitetyn kytkentätilan oikeellisuus 35

36 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, oikosulkuvikojen paikannus Maastotiedot Verkkomalli Vian etäisyys Vikaherkät alueet Vikaherkät komponentit Ylikuormitus Laskennallinen vikapaikan määritys Vianilmaisintiedot Säätiedot Mittaustiedot (esim. U 0 ) Mahdolliset oikosulkujen vikapaikat perustuen käytettävissä olevaan informaatioon 36

37 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, oikosulkuvikojen paikannus Oikosulkuvian etäisyyden laskenta Releen rekisteröimän oikosulkuvirran vertaaminen vikavirtalaskennan tuloksiin johtolähtökohtainen mittaus mittaus syöttökennosta Viallisen lähdön jokaisessa solmuvälissä lasketaan oikosulkuvirta Theveninin menetelmällä (R f = 0) useita mahdollisia vikapaikkoja eri johtohaaroissa Laskentamenetelmän tarkkuus käytännössä muutama sata metriä 37

38 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, oikosulkuvikojen paikannus Oikosulkuvian etäisyyden laskenta Laskennan tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä mittalaitteiden ominaisuudet esim. vikatyypin määrittäminen verkon komponenttien impedanssien vaihtelu syöttävän verkon oikosulkuimpedanssi lämpötilan vaikutus johdon resistanssiin vikaresistanssi todellisuudessa vika lähempänä sähköasemaa mitattuun vikavirtaan kerrostunut kuormitusvirta todellisuudessa vika laskettua kauempana kuormitus muuttuu vian aikana johtuen jännitteen putoamisesta kuormitusvirran kompensointi erityisen tärkeätä, jos käytössä vain yksi mittaava rele sähköaseman syöttökennossa 38

39 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, maasulkuvikojen paikannus Maasulkuvikojen laskennallinen paikantaminen ei vielä onnistu maasulkuvirta ei riipu vikapaikasta Maasulkuvikojen paikantamiseen on kokeiltu ja on kehitteillä monia erilaisia menetelmiä transienttiin perustuva etäisyyden laskenta, toimii hyvin vain, kun vikaresistanssi on hyvin pieni (alle 50 ohm) viallisen lähdön kytkentä renkaaseen I 0 ja U 0 -muutoksiin perustuva etäisyyden laskenta toimii teoriassa mutta käytännön toteutus ongelmallista 39

40 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä,vikatilanteiden hallinta Maasulkuvikojen paikannus rengaskytkennän avulla 40

41 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, kytkentöjen suunnittelu Kytkentöjen suunnittelu Tehtävät: vian paikantaminen ja erottaminen sähkönjakelun palauttaminen Tavoitteena keskeytyskustannusten minimointi Vaiheittain etenevä prosessi vian erotus / jakelun palautus kauko-ohjattavat / käsinohjattavat erottimet Lähtötietoina ovat mm: mahdolliset vikapaikat todellista kuormitustilannetta vastaavat asiakkaiden keskeytyskustannukset työryhmän siirtymisiin kuluva aika Interaktiivinen / automaattinen toiminta 41

42 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, kytkentöjen suunnittelu Kytkentöjen suunnittelu, kauko-ohjattavat kytkennät Vian paikantaminen ja erottaminen: mahdollisten vikapaikkojen hyödyntäminen vian etäisyys ja vianilmaisintiedot yksinkertaista erotinvyöhykkeittäin tapahtuva vyörytys esim. maasulut (vian etäisyyttä ei ole tiedossa) katkojen minimointi terveen verkonosan palautus kokeilukytkentöjen yhteydessä, mikäli mahdollista 42

43 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, kytkentöjen suunnittelu Kytkentöjen suunnittelu, kauko-ohjattavat kytkennät Sähkönjakelun palauttaminen palautettavan alueen ja varayhteyksien analysointi palautus suurimman kapasiteetin omaavalla varayhteydellä alueen jakaminen osiin ja useamman varayhteyden käyttö viereisten lähtöjen kevennys (kuormitusten vyöryttäminen) vähiten tärkeiden asiakkaiden palauttamatta jättäminen teknisten reunaehtojen tarkastaminen jännitteenalenema kuormitettavuus suojauksen toimivuus KTJ tekee kytkentämuutokset verkkomalliin ja suorittaa tehonjako- ja vikavirtalaskennan ja reunaehtojen tarkastamisen ennen kytkentäsekvenssin esittämistä tuloksena 43

44 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, kytkentöjen suunnittelu Kytkentöjen suunnittelu, käsin ohjattavat kytkennät Vian paikantaminen ja erottaminen: puolittamiseen perustuva malli asiakkaille aiheutuvien keskeytyskustannusten minimointi vaihtoehtoisten kytkentäsekvenssien kustannukset päätöspuun soveltaminen Sähkönjakelun palauttaminen palautettavan alueen ja varayhteyksien analysointi työryhmän siirtymiseen kuluvan ajan huomioiminen palautus nopeimmalla riittävällä varayhteydellä nopeimman varayhteyden kevennys kauko-ohjauksella teknisten reunaehtojen tarkastaminen jännitteenalenema, kuormitettavuus, suojauksen toimivuus 44

45 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, jakelun palautus Jakelun palautus min x X reunaehdot j J C keskeytys j I f < I < I asettelu f k f max k < k Ik I max k % j < % u u max j missä x = kytkentäsekvenssi x X X = kaikkien mahdollisten kytkentäsekvenssien joukko C keskeytysj = kuormituspisteen j keskeytyskustannukset u %j = jännitteenalenema solmussa j u %max = suurin sallittu jännitteenalenema I k = johdon k kuormitusvirta I kmax = johdon k kuormitettavuus I fset = suojareleen havahtumisvirta I fk = johdon k vikavirta = johdon k suurin sallittu vikavirta I fmax 45

46 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, jakelun palautus VERKKO- MALLI MIEHISTÖN HALLINTA KUORMI- TUS MALLIT KYTKENTÄ- SUUNNITTELU VIAN PAIKANNUS SÄHKÖTEKNI- NEN LASKENTA LUOTETTAVUUS LASKENTA 46

47 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, jakelun palautus Eri vaiheet vika-analyysi kauko-ohjattujen varasyöttöjen käyttö korjausmiehistön hankkiminen vian erottaminen ja varasyöttöjen kytkeminen käsin ohjatuilla erottimilla vian korjaaminen paluu normaalitilaan 47

48 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Heuristinen kytkentäsuunnittelumalli Kauko-ohjattujen vyöhykkeiden analyysi PALAUTETTAVIA VYÖHYKKEITÄ EI KAUKO- OHJAUKSEN SEKVENSSI TULOSTUS YES TÄRKEIMMÄN VYÖHYKKEEN PALAUTUS VARASYÖTÖLLÄ, JOSSA SUURIN KAPASITEETTI Keskeytysalueiden analyysi NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ PALAUTETTAVIA ALUEITA YES NO KÄSIN- OHJAUKSEN SEKVENSSI YES PALAUTUS USEAA VARASYÖTTÖÄ KÄYTTÄEN JA KUORMITUSSIIRROILLA TÄRKEIMMÄN VYÖHYKKEEN PALAUTUS KÄYTTÄEN NOPEINTA VARASYÖTTÖÄ, JOLLA ON RIITTÄVÄ KAPASITEETTI TULOSTUS NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ YES YES OSITTAINEN PALAUTUS KUORMIEN SIIRTO KAUKO-OHJAUKSELLA NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ YES OSITTAINEN PALAUTUS 48

49 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Esimerkki Heuristinen varasyöttöjen käyttö 2_9 1_11 2_7 AVOIN KATKAISIJA 4710E1 SULJETTU KATKAISIJA AVOIN KAUKO-OHJATTU EROTIN 4702E1 SULJETTU EROTIN 4009E1 4009E2 4009E4 Toiminto Kytkinlaite 4115E2 4115E1 AVAA 4009E1 (kauko-ohjaus) SULJE 4115E2 (kauko-ohjaus) AVAA 4710E1 SULJE 2_7 (kauko-ohjaus) AVAA 4702E1 SULJE 4009E1 (kauko-ohjaus) 49

50 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Heuristinen varasyöttöjen käyttö, esimerkkejä 5175E2 8_2 AVOIN KATKAISIJA 5175E4 5175E3 5174E2 5174E1 SULJETTU KATKAISIJA AVOIN KAUKO-OHAJTTU EROTIN 5183E2 6_6 6_4 6_5 6_3 6_7 SULJETTU KAUKO-OHAJATTU EROTIN 5178E2 5_1 2_11 2_13 Jatkuu 50

51 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu 8_2 Toiminto Kytkinlaite 5175E4 5174E2 AVAA 5175E4 5183E2 6_6 6_4 6_5 6_3 6_7 5174E1 AVAA 6_4 AVAA 6_7 AVAA 5174E2 SULJE 8_2 5178E2 5_1 SULJE 5174E1 SULJE 5178E2 AVOIN KATKAISIJA Muuta releasettelu SUÖJETTU KATKAISIJA I> asettelu kennossa 2_11 2_11 2_13 AVOIN KAUKO-OHJATTU EROTIN SULJETTU KAUKO-OHJATTU EROTIN SULJE 5183E2 51

52 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Automaattiset kytkennät Erotinasemien automaattinen ohjaus (käytöntukijärjestelmä ohjaa) 1_11 AVOIN KATKAISIJA SULJETTU KATKAISIJA 3748E1 3748E4 AVOIN KAUKO-OHJATTU EROTIN SULJETTU KAUKO-OHJATTU EROTIN 4115E2 4115E1 Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuuskysymyksiin odottamattomiin tapahtumiin (toinen vika, tiedonsiirron hitaus, ymv.) Jatkuu 52

53 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Automaattiset kytkennät TOIMINTO KYTKIN OHJAAJA Huomautus AVAA 3748E1 KTJ SULJE 1_11 KTJ Ensimmäinen yritys ODOTA => Ei laukaisua AVAA 4115E1 KTJ SULJE 3748E1 KTJ Toinen yritys ODOTA => Laukaisu AVAA 1_11 Rele Laukaisu viasta AVAA 3748E1 KTJ SULJE 1_11 KTJ Vian yläpuolen palautus SULJE 4115E2 KTJ Vian alapuolen palautus 53

54 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Työkeskeytysten suunnittelu KESKEYTYSALUEIDEN ANALYYSI HUOMIOIDEN VAIN KUORMAN KYTKENTÄÄN SOVELTUVAT EROTTIMET KYTKETTÄVIÄ VYÖHYKKEITÄ NO TULOSTA KAUKO-OHJAUS KYTKENNÄT TÄRKEIMMÄN ALUEEN KYTKENTÄ KAUKO-OHJATULLA VARASYÖTÖLLÄ, JOLLA ON SUURIN KAPASITEETTI NO YES REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ KYTKETTÄVIEN ALUEIDEN ANALYYSI KYTKETTÄVIÄ VYÖHYKKEITÄ YES NO TULOSTA KÄSINOHJAUK- SEN KYTKENNÄT YES KAPASITEETIN LISÄYS KUORMIEN SIIRROLLA TÄRKEIMMÄN ALUEEN KYTKENTÄ NOPEILLA VARASYÖTÖLLÄ, JOLLA ON RIITTÄVÄ KAPASITEETTI NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ YES YES ALUEELLE EI OLE VARASYÖTTÖÄ KUORMIEN SIIRTO KAUKO-OHJAUKSELLA NO REUNAEHTOJEN YLITYKSIÄ YES ALUEELLE EI OLE VARASYÖTTÖÄ 54

55 Sähkönjakelutekniikka, kytkentäsuunnittelu Esimerkki Työkeskeytysten suunnittelu Pylvään vaihto tietyllä johtovälillä 1_11 Tulokset 3748E1 3748E4 3737E1 4701E1 4115E2 4115E1 AVOIN KATKAISIJA SULJETTU KATKAISIJA AVOIN KUORMANEROTIN SULJETTU KUORMANEROTIN AVOIN EROTIN SULJETTU EROTIN 55

56 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta Reaaliaikainen salamanpaikannus Käytetään ukkosrintamien indikointiin Työturvallisuus Varautuminen häiriöihin Ilmatieteenlaitoksen järjestelmän tarkkuus muutama kilometri Paikallinen salamanpaikannus Storm Tracker ukkostutka ukkosrintaman etenemisen seuranta (3 viimeisintä tuntia) 56

57 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta Automaattinen puhelinvastaaja Asiakkaiden häiriöilmoitusten käsittely tyypillisesti häiriöilmoitukset eivät sisällä lisäinformaatiota vian tarkasta sijainnista merkitsee ylimääräistä työtä päivystäjälle ensimmäiset 5 minuuttia ovat rauhallisia asiakkaat tarvitsevat informaatiota vastaaminen tärkeää asiakaspalvelun kannalta Puhelinvastaajana toimii äänikortilla varustettu PC Vastaa rinnakkain useaan samanaikaiseen puheluun 57

58 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta Automaattinen puhelinvastaaja Vastaajan viesti muodostetaan vikatilanteesta riippuen yhdistämällä useita lyhyitä etukäteen nauhoitettuja puheenpätkiä KTJ ohjaa puhelinvastaajan toimintaa lähiverkon (LAN) kautta perusinformaatio muodostetaan automaattisesti päivystäjä tarkentaa vastaajan viestiä vianselvityksen edetessä KTJ:n käyttöliittymän kautta 58

59 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta Automaattinen puhelinvastaaja Asiakas kuulee todellisen äänen vastaavan: mitä osaa verkosta vika koskee sähköaseman ja viallisen lähdön maantieteellisen nimen loppuvaiheessa sähköttä olevat jakelumuuntajat miten vian selvitys etenee mitä päivystäjä ja työryhmät ovat tekemässä odotettavissa oleva korjausaika 59

60 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta Hyvää päivää. Tämä on Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n automaattinen puhelinvastaaja. Meillä on tiedossa suurjänniteverkon vika Inhan sähköaseman Pihlajaveden lähdöllä, joka syöttää Ähtärin kaupungin eteläpuolella olevia Salmenkylän ja Peränteen kyliä. Päivystäjä on keräämässä työryhmää. Oletettu korjausaika on 3 tuntia. Mikäli tiedätte vian tarkan sijainnin, soittakaa seuraavaan numeroon Kiitos soitostanne 60

61 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, pj-verkot PJ-verkon vikatilanteiden hallinta Asiakashaku Vian paikannus PJ-verkossa asiakkaiden häiriöilmoitusten yhdistäminen vikaa edeltävän sulakkeen määritys Häiriöilmoitusten käsittely Keskeytysraportointi 61

62 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, työryhmien hallinta Työryhmien hallinta Operatiivisen toiminnan ohjaaminen reaaliajassa valvomosta käsin työryhmien hallinta kokoonpano sijainti reitin optimointi GPS:n hyödyntäminen työryhmän sijainnin määrittämisessä Tiedonsiirto valvomoon automaattisesti esim. riittävän siirtymän jälkeen Yksittäisen työryhmän paikannus paikallisesti paikallistuntemuksen väheneminen 62

63 Sähkönjakelutekniikka, käytöntukijärjestelmä Vikatilanteiden hallinta, keskeytysraportit Keskeytysraportoinnin kehittäminen Energiamarkkinaviraston vaatimukset Asiakaskohtaiset sähkön laadun tunnusluvut KTJ määrittää muuntamokohtaisesti (kj-verkon keskeytykset) keskeytysten lukumäärä (vika ja työkesk. erikseen) myös PJK:t ja AJK:t keskeytysajat (vika ja työkesk. erikseen) asiakashaun yhteydessä yksittäisen asiakkaan osalta esitetään em. tunnusluvut PJ-verkon keskeytysraportointi Vaikutukset verkostosuunniteluun 63

64 Sähkönjakelutekniikka, vikatilanteiden hallinta Käytöntukijärjestelmä - Esimerkkitoteutuksia 1,4 1,2 Keskimääräinen häiriönkestoaika / vika Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:ssä 1 0,8 0,6 0,4 0,

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Jakeluverkkojen tekninen laskenta Sähköjohdot - sähkönjakelujohtojen ominaisarvoja Johto r [ohm/km] x [ohm/km] Jännite [kv] Oikosulkukestoisuus Kuormitettavuus [A] Jäähtymisaikavakio

Lisätiedot

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus

BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen, yleissuunnitelman laatiminen, esimerkkejä Syksy 2010 Jarmo Partanen

Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen, yleissuunnitelman laatiminen, esimerkkejä Syksy 2010 Jarmo Partanen Sähkönjakeluverkkojen kehittäminen, yleissuunnitelman laatiminen, esimerkkejä Syksy 2010 Jarmo Partanen 1 Yleissuunnitelman laatiminen Verkon yleissuunnitteluprosessi lähtötietojen määritys tarkka analyysi

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus,

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta

Lisätiedot

5 SÄHKÖVERKON AUTOMAATIO JA SUOJAUS

5 SÄHKÖVERKON AUTOMAATIO JA SUOJAUS 5 SÄHKÖVERKON AUTOMAATIO JA SUOJAUS Automaation käyttö on lisääntynyt voimakkaasti myös sähkö- ja voimayhtiöissä. Niiden henkilökuntien avuksi on kehitetty useita automaatiojärjestelmiä. Yksi merkittävimmistä

Lisätiedot

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille

EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Johdanto Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Johdanto Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Johdanto Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka, 8.0 op Luennot: Prof. Jarmo Partanen, vko 44-49 ja 9-8, ma 10-12 ja ti 16-18, sali 6323 Harjoitukset: TkT Jukka

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Alue- ja keskijänniteverkkojen pitkän aikavälin kehittäminen Kehittämisen tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk(

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Sähkövoimatuotteet ja -järjestelmät. Älykkäät sähkönjakeluratkaisut Vyöhykekonsepti

Sähkövoimatuotteet ja -järjestelmät. Älykkäät sähkönjakeluratkaisut Vyöhykekonsepti Sähkövoimatuotteet ja -järjestelmät Älykkäät sähkönjakeluratkaisut Vyöhykekonsepti Toimitusvarmuutta sähkönjakeluun ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät

Lisätiedot

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista

Sähkönjakelujärjestelmistä. Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Sähkönjakelujärjestelmistä Kojeistoista, asemista ja muuntamoista Verkostorakenteet Säteittäisverkko Rengasverkko Silmukkaverkko Säteittäisverkko Etuja selkeä rakenne suojaaminen helppoa yksinkertainen

Lisätiedot

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere

Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Verkosto2011, 2.2.2011, Tampere Sähköverkkoliiketoiminnan tavoitetila 2030 Jarmo Partanen, 040-5066564 Jarmo.partanen@lut.fi Perususkomuksia, vuosi 2030 sähkön käyttö kokonaisuutena on lisääntynyt energiatehokkuus

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden

Lisätiedot

Älykäs kaukolämpö. Risto Lahdelma. Yhdyskuntien energiatekniikan professori. Energiatekniikan laitos. Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto

Älykäs kaukolämpö. Risto Lahdelma. Yhdyskuntien energiatekniikan professori. Energiatekniikan laitos. Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Älykäs kaukolämpö Risto Lahdelma Yhdyskuntien energiatekniikan professori Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto risto.lahdelma@aalto.fi 1 Älykäs kaukolämpö Lähtökohtana älykkyyden lisäämiseen

Lisätiedot

4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA

4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA 4 SÄHKÖVERKKOJEN LASKENTAA Sähköverkkoja suunniteltaessa joudutaan tekemään erilaisia verkon tilaa kuvaavia laskelmia. Vaikka laskelmat tehdäänkin nykyaikana pääsääntöisesti tietokoneilla, suunnittelijoiden

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta

Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Relion Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Verkosto-automaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Savon Voima Verkko Oy ottaa

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo,

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA

KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Timo Antero Erkkilä KAUKO-OHJATTAVIEN EROTTIMIEN JA VERKKOKATKAISIJOIDEN HYÖ- DYNTÄMINEN HIIRIKOSKEN ENER- GIA OY:N VERKOSSA Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT 2 Tämä opinnäytetyö on tehty Hiirikosken

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Kandidaatintyö 15.12.2011 Jari Miettinen 0280751 Säte N Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto PL 20, 53851 LAPPEENRANTA,

Lisätiedot

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin

Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin TEKNILLINEN KORKEAKOULU / VAASAN YLIOPISTO Diplomityöesitelmä Web sovelluksen kehittäminen sähkönjakeluverkon suojareleisiin Timo Ahola 2006 Web sovellus Web palvelut joiden avulla laite voidaan liittää

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin

Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa

Lisätiedot

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS

SÄHKÖN TOIMITUSVARMUUS SUOMEN ATOMITEKNILLISEN SEURAN VUOSIKOKOUS 21.2.2007 Eero Kokkonen Johtava asiantuntija Fingrid Oyj 1 14.2.2007/EKN Tavallisen kuluttajan kannalta: sähkön toimitusvarmuus = sähköä saa pistorasiasta aina

Lisätiedot

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä

Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä Ohje 1 (6) Voimalaitoksen erottaminen sähköverkosta ja eroonkytkennän viestiyhteys voimajohtoliitynnässä 1 Voimalaitoksen / generaattorin erottaminen sähköverkosta Muuntaja, jonka kautta liittyy tuotantoa

Lisätiedot

SÄHKÖNJAKELUVERKON SUUNNITTELUPERUSTEET. Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoston kokouksessa 15.8.2006

SÄHKÖNJAKELUVERKON SUUNNITTELUPERUSTEET. Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoston kokouksessa 15.8.2006 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan osasto Sähkömarkkinoiden opintosuunta http://www.ee.lut.fi/fi/lab/sahkomarkkina DIPLOMITYÖ SÄHKÖNJAKELUVERKON SUUNNITTELUPERUSTEET Diplomityön aihe on

Lisätiedot

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja: yliopistonlehtori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

EVE-seminaari 6.11.2012

EVE-seminaari 6.11.2012 EVE-seminaari 6.11.2012 esini: Sähkötekniikan laitoksen tutkimusryhmä Matti Lehtonen Eero Saarijärvi Antti Alahäivälä Latausinfrastruktuuri ja sen vaatimukset Sähköautoilu aiheuttaa vaikutuksia sähköverkkoon

Lisätiedot

Jakeluverkko myrskyn silmässä

Jakeluverkko myrskyn silmässä Jakeluverkko myrskyn silmässä Käyttövarmuuspäivä 2.12.2010 Finlandia-talo, Helsinki Jorma Myllymäki Käyttöpalvelujohtaja Vattenfall Verkko Oy 1 J. Myllymäki 2.12.2010 Asiakas avainroolissa Asiakas Verkkoyhtiöt

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen

Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden parantaminen verkkosimuloinnilla 14.12.2011 Jari Väänänen Kaukolämmön jakelun energiatehokkuuden

Lisätiedot

KESKEYTYSTILASTO 2012

KESKEYTYSTILASTO 2012 KESKEYTYSTILASTO 2012 (i) ALKUSANAT Vuoden 2012 keskeytystilasto perustuu 71 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 96,7 % Suomen jakeluverkkotoiminnan volyymistä. Tiedot tähän tilastoon

Lisätiedot

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä

Sijainnin merkitys Itellassa GIS. Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Jakelun kehittämisen ajankohtaispäivä Karttajärjestelmällä havainnollisuutta, tehokkuutta ja parempaa asiakaspalvelua Käytännön kokemuksia pilotoinneista ja käytössä olevista karttajärjestelmistä Juha

Lisätiedot

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa

VERSA. monipuolinen hälytinkeskus. Versa VERSA monipuolinen hälytinkeskus VERSA on nykyaikainen hälytinkeskus. Edullinen VERSA soveltuu suurenkin kohteen järjestelmäksi. Keskukseen sopii laaja valikoiman langattomia ilmaisimia. Hälytyksensiirto

Lisätiedot

ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA

ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Marko Haaranen ROVAKAIRA OY:N KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOIMITUSVARMUUSKRITEERISTÖN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Niko Seppänen. Käyttökeskuksen järjestelmien käyttö verkon vianselvityksessä ja keskeytyksissä

Niko Seppänen. Käyttökeskuksen järjestelmien käyttö verkon vianselvityksessä ja keskeytyksissä Niko Seppänen Käyttökeskuksen järjestelmien käyttö verkon vianselvityksessä ja keskeytyksissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 19.3.2012 Alkulause

Lisätiedot

Asiakkaan energiatalouden optimointi

Asiakkaan energiatalouden optimointi Asiakkaan energiatalouden optimointi Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen - teemapäivä 4.6.2009 YIT Kiinteistötekniikka Oy, Kimmo Liukkonen 1 Rakennusautomaatiolla energiatehokkuuteen Sisältö 1. YIT

Lisätiedot

Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia

Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia Tuntimittalaitteiden sähkön laadun mittausominaisuuksia 2009 9.6.2009 1 AMR-mittarit ja laatumittausvaatimukset Valtioneuvoston asetus sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta (mittausasetus) Yli

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012

KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS. Ville Tiesmäki 9.10.2012 KESKIJÄNNITEVERKON SUOJAUS JA OHJAUS Ville Tiesmäki 9.10.2012 Siemensin suojauksen tuoteportfolio Generation Transmission Distribution Industry 7UM6, 7VE6 7UT6, 7SA6, 7SD5, 7SS52, 7VK6, 6MD6 7SJ6, 6MD6,

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Talouslaskelmat Jarmo Partanen Taloudellisuuslaskelmat Jakeluverkon kustannuksista osa on luonteeltaan kiinteitä ja kertaluonteisia ja osa puolestaan jaksollisia ja mahdollisesti

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Janne Mäki HÄIRIÖTIEDOTEJÄRJESTELMÄ SATAPIRKAN SÄHKÖ OY. Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013

Janne Mäki HÄIRIÖTIEDOTEJÄRJESTELMÄ SATAPIRKAN SÄHKÖ OY. Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013 Janne Mäki HÄIRIÖTIEDOTEJÄRJESTELMÄ SATAPIRKAN SÄHKÖ OY Sähkötekniikan koulutusohjelma 2013 HÄIRIÖTIEDOTEJÄRJESTELMÄ Mäki, Janne Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2013

Lisätiedot

Ylivuotojen raportointi

Ylivuotojen raportointi Ylivuotojen raportointi Ylivuotojen raportointi fcgsmart.fi Turun seudun puhdistamo Oy Turun seudun puhdistamo Oy on kymmenen kunnan omistama jätevedenpuhdistuspalvelua tuottava yhtiö Yhtiö käsittelee

Lisätiedot

Smart Generation Solutions

Smart Generation Solutions Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset)

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sanna Hakala KAUKOKÄYTETTÄVIEN KOHTEIDEN VALINTA HELSINGIN KESKIJÄNNITEVERKOSSA Diplomityö, joka on jätetty

Lisätiedot

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu

Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Keskijännitekojeis ton esisuunnittelu Seminaari keskijänniteverkon suunnittelijoille Riku Uusitalo slide 1 Sähköverkon rakenne 400 kv 380 kv 110 kv SUURJÄNNITE 10 kv 110 kv 110 kv RENGASVERKKO KESKIJÄNNITE

Lisätiedot

INCA - INteractive Customer gateway - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen

INCA - INteractive Customer gateway - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen INCA - INteractive Customer gateway - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa INCA tutkimusprojekti - yleistä

Lisätiedot

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET

MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET 590 Liite 2 MUUTA SÄHKÖVERKKOTOIMINTAA KUIN JAKELUVERKKOTOIMINTAA KOSKEVAT TUNNUSLUVUT, NIIDEN LASKENTAKAAVAT JA -OHJEET Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Siirrettynä luovutettu sähköenergia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN JA KONNEVEDEN ALUEEN SÄHKÖNJAKELUN KÄYTTÖVARMUUDEN KEHITTÄMINEN

RAUTALAMMIN JA KONNEVEDEN ALUEEN SÄHKÖNJAKELUN KÄYTTÖVARMUUDEN KEHITTÄMINEN 1 (57) OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA RAUTALAMMIN JA KONNEVEDEN ALUEEN SÄHKÖNJAKELUN KÄYTTÖVARMUUDEN KEHITTÄMINEN TEKIJÄ: Tanja Nousiainen 2 (57) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Avain palveluiden toimintavarmuuteen

Avain palveluiden toimintavarmuuteen Avain palveluiden toimintavarmuuteen - loogisten verkkotietojen hallinta Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Verkkotiedot? Tiedot Verkon Teletiloista Laitteista Kaapeleista

Lisätiedot

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj

Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL0A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Verkostosuunnittelu Sähkönjakelu Verkostosuunnittelu, tämän päivän haasteita ja mahdollisuuksia Suurhäiriöt Ikääntyvät verkot Verkkoliiketoiminnan valvonta Galthagen

Lisätiedot

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta

Lisätiedot

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy

Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana Mauri Patrikainen Landis+Gyr Oy Jun-09 1 - Landis+Gyr - Mittausteknologia uusien palveluiden mahdollistajana - Mauri Patrikainen Uusia palvelumahdollisuuksia

Lisätiedot

Siirtokapasiteetin määrittäminen

Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 (5) Siirtokapasiteetin määrittäminen 1 Suomen sähköjärjestelmän siirtokapasiteetit Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollinen sähköjärjestelmän käyttövarmuuden

Lisätiedot

15. SÄHKÖNJAKELUVERKON AUTOMAATIO

15. SÄHKÖNJAKELUVERKON AUTOMAATIO 15. SÄHKÖNJAKELUVERKON AUTOMAATIO 15.1. Yleistä Luku 15: Sähkönjakeluverkon automaatio Sähkönjakeluverkon automaatiolla eli jakeluautomaatiolla ( DA, Distribution Automation ) tarkoitetaan yleisesti erilaisten

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Sähkövoimajärjestelmä

Sähkövoimajärjestelmä Erkki Antila 28.1.2008 1 INFORMAATIOTEKNIIKKA SÄHKÖVOIMAJÄRJESTELMISSÄ Virkaanastujaisesitelmä 28.1.2008 Herra rehtori, arvoisat professorit, hyvät naiset ja herrat! Sähkö on nykyajan ihmisille itsestäänselvyys,

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Kai Aleksi Kinnunen LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N PARKA- NO-KIHNIÖ JAKELUALUEEN TAVOI- TEVERKKOSUUNNITELMA

Kai Aleksi Kinnunen LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N PARKA- NO-KIHNIÖ JAKELUALUEEN TAVOI- TEVERKKOSUUNNITELMA Kai Aleksi Kinnunen LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY:N PARKA- NO-KIHNIÖ JAKELUALUEEN TAVOI- TEVERKKOSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä insinöörityö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun sähkötekniikan

Lisätiedot

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992. Liisa Haarla Jännitestabiiliushäiriö Suomessa 1992 Liisa Haarla Pohjoismainen voimajärjestelmä 1992 Siirtoverkko: Siirtoyhteydet pitkiä, kulutus enimmäkseen etelässä, vesivoimaa pohjoisessa (Suomessa ja Ruotsissa),

Lisätiedot

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka Esimerkkejä sähköajoneuvoista Tesla Roadster Sähköauto Toimintasäde: 350 km Teho: 185 kw (248 hp)

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen valvonta Copyright, 2011 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog sovelluksia Korroosionestojärjestelmien kaukokäyttö Katuvalo-ohjaukset Pumppaamot Jätevedenpuhdistamot

Lisätiedot

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: MENETELMÄT SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET... 2 2.1. Liittymismaksuperiaatteet pienjänniteverkossa (0,4 kv)... 2

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010

Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen. Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkentöjen suunnittelun kehittäminen Käyttötoimikunnan kokous Kimmo Kuusinen 18.3.2010 Kytkennät kpl/vuosi 2 Kytkennät vuosina 2004-2008 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 160

Lisätiedot

TTY Sähkövoimatekniikka

TTY Sähkövoimatekniikka Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan 29.9.2006 Versio 3.0.0 Kimmo Kivikko Sisällys Sisällys...2 1 Yleistä...3 2 Sovelluksen asennus...3 3 Sovelluksen käyttöönotto...4 4 Sovelluksen käyttö...8 4.1 Uuden

Lisätiedot

Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014. 1.9.2014 Timo Kaukonen

Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014. 1.9.2014 Timo Kaukonen Merkittävimmät häiriöt - kesä 2014 1.9.2014 Timo Kaukonen 2 Tihisenniemi - Palokangas 110 kv katkaisija laukesi työvirheen vuoksi 12.6.2014 - Paikalliskytkijä oli suorittamassa Tihisenniemen sähköasemalla

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2

Lisätiedot

CLEEN ja SGEM-tutkimusohjelma yleisesti Älykäs sähköverkko ja toimintavarmuuden parantaminen

CLEEN ja SGEM-tutkimusohjelma yleisesti Älykäs sähköverkko ja toimintavarmuuden parantaminen Sisältö CLEEN ja SGEM-tutkimusohjelma yleisesti CLEEN Cluster for Energy and Environment Älykäs sähköverkko yleisesti SGEM lyhyesti, konsortion jäsenet Älykäs sähköverkko ja toimintavarmuuden parantaminen

Lisätiedot

Automaation edut ja vaikeudet keskijänniteverkon muuntamoissa

Automaation edut ja vaikeudet keskijänniteverkon muuntamoissa Automaation edut ja vaikeudet keskijänniteverkon muuntamoissa Arto Vitkala Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Sähkötekniikan koulutusohjelma Automaatiotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010

Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon. Verkkotoimikunta 5.5.2010 Tuulivoimalaitosten liittäminen sähköverkkoon Verkkotoimikunta 5.5.2010 2 Liittyminen kantaverkkoon Kantaverkkoon liittymisen vaatimukset sekä ohjeet löytyvät Fingridin internet-sivuilta (www.fingrid.fi):

Lisätiedot

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014

Määräys. sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta. Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013)

Lisätiedot

Kätevä ratkaisu sähkönjakelun keskeytysten lyhentämiseen. Ensto Smartcloser Erottaa vikapaikat

Kätevä ratkaisu sähkönjakelun keskeytysten lyhentämiseen. Ensto Smartcloser Erottaa vikapaikat Kätevä ratkaisu sähkönjakelun keskeytysten lyhentämiseen Ensto Smartcloser Erottaa vikapaikat Ensto Smartcloser Kannattava ja nopeasti tuottava sijoitus Sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja Ensto laajentaa

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

ARI-PEKKA KYYKKÄ TOIMITUSVARMUUDEN KEHITTÄMINEN SEIVERKOT OY:SSÄ Diplomityö

ARI-PEKKA KYYKKÄ TOIMITUSVARMUUDEN KEHITTÄMINEN SEIVERKOT OY:SSÄ Diplomityö ARI-PEKKA KYYKKÄ TOIMITUSVARMUUDEN KEHITTÄMINEN SEIVERKOT OY:SSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Kombinatorinen optimointi

Kombinatorinen optimointi Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

KESKIJÄNNITEVERKON AUTOMAATION KEHITTÄMINEN

KESKIJÄNNITEVERKON AUTOMAATION KEHITTÄMINEN 1 Juho Polso KESKIJÄNNITEVERKON AUTOMAATION KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma Kesäkuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 1 1.1 Yhtiöstä

Lisätiedot

Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen

Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen Kyber turvallisuus vesilaitoksilla Uhkakuvat ja varautuminen 20.5.2015, Vesihuolto 2015 Insta Automation Oy, Jyri Stenberg Yhteiskunnan turvallisuusstrategia Suomalaisen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja

Lisätiedot