KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn autatte meitä keräämään tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta sekä vertaamaan sitä muihin Euroopan maihin. Kyselyn tulokset sekä yrityskohtainen analyysi lähetetään vastaajille tuloksien valmistuttua. Kartoituksen tukijoina toimivat: vastauksista

2 VASTAUSOHJE: Täyttäkää lomake yrityksenne nykytilan perusteella. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Vastattuanne kyselyyn palauttakaa tämä lomake postitse teille lähettämällämme palautuskuorella. Mikäli ette halua vastata kyselyyn, toivoisimme että palauttaisitte meille merkiksi tästä tyhjän lomakkeen. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää vastaamisessa www-lomaketta osoitteessa Mikäli vastaatte wwwlomakkeen avulla, käyttäkää vastauskoodia [koodi]. VASTAUKSENNE OVAT LUOTTAMUKSELLISIA. Kyselyn toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja saatte osoitteesta ALOITA VASTAAMINEN: 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten liiketoimintaanne? (Valitkaa yksi.) Tuoteyritys Ohjelmistotuoteyritys Ohjelmistoja sisältäviä laitteita valmistava yritys Palveluyritys Ohjelmistoprojekteja tai niihin liittyviä palveluita tuottava yritys Ohjelmistoalalla toimiva tai alaan muuten läheisesti liittyvä konsulttiyritys Ei ohjelmistoyritys Ohjelmistojen jälleenmyyjä Yritys, joka ei millään tavalla liity ohjelmistoalaan Palauttakaa tyhjä lomake. 2. Arvioikaa seuraavat asiat yrityksenne viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden osalta: Viimeksi päättynyt Kuluva tilikausi tilikausi (ennuste) Liikevaihto... Tutkimus- ja tuotekehitysmenot... Myynti- ja markkinointimenot... Tulos (ennen veroja)... Henkilöstön määrä (tilikauden lopussa)... henkilöä henkilöä 3. Mikä olisi yrityksenne johtoryhmän mielestä yrityksenne ihannekoko viiden vuoden päästä? Henkilöstön määrä... henkilöä Liikevaihto Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kasvua? Kasvu on yrityksemme tärkein tavoite Yrityksemme on tällä hetkellä juuri sopivan kokoinen eikä näe tarvetta voimakkaalle kasvulle Yrityksemme kasvattaminen on monelle johtoryhmämme jäsenelle tärkein henkilökohtainen tavoite Yrityksemme mahdollinen kasvu ei saa tapahtua kannattavuuden kustannuksella Yrityksemme pitää kasvaa, vaikka se edellyttäisi suurempaa riskinottoa Tähtäämme voimakkaaseen kansainväliseen kasvuun Johtoryhmämme uskoo, että yrityksemme on tai siitä tulee merkittävä toimija kansainvälisillä markkinoilla Yrityksemme on tähdännyt kansainvälisille markkinoille aina perustamisesta lähtien

3 LIIKETOIMINTAMALLI 8. Arvioikaa seuraavia uusasiakasmyyntiin Alle 1,000-5,000-20,000 - Yli liittyviä lukuja. 1,000 5,000 20, , ,000 Yhden kaupan tyypillinen kokonaisarvo Alle Yli 1 Myyntiprosessin tyypillinen pituus kuukausi kuukautta kuukautta kuukautta vuosi ensimmäisestä kontaktista kauppoihin Yli 50 Yhden toimittamanne tuotteen/järjestelmän käyttäjä käyttäjää käyttäjää käyttäjää käyttäjää tyypillinen loppukäyttäjien määrä 5. Kuinka yrityksenne liikevaihto jakautuu seuraavien lähteiden kesken (viimeksi päättynyt tilikausi)? Omien ohjelmistolisenssien myynti... % Tuotemyynti Sovelluksen tarjoaminen palveluna Internetissä... % Kolmansien osapuolien ohjelmistolisenssien jälleenmyynti... % Sulautettuja ohjelmistoja sisältävien laitteiden myynti... % Asiakaskohtaiset ohjelmistokehitysprojektit... % Palvelumyynti 100% Yhteensä Ohjelmistotuotteisiin liittyvät ylläpitosopimukset... % Ohjelmistotuotteisiin liittyvät käyttöönottoprojektit... % Liiketoimintaprosessien ulkoistamispalvelut (esim. kirjanpito)... % Muut ohjelmistoon suoraan liittyvät palvelut... % Muu Mainostaminen tai ohjelmistoihin liittyvän sisällön myyminen... % myynti Liikevaihto, joka ei suoraan liity ohjelmistoihin... % 6. Mille asiakassegmenteille myytte tarjoomaanne? (Valitkaa kaikki jotka sopivat.) Yksityissektori (yritykset) Julkinen sektori (esim. virastot, kunnat) Kuluttajat (yksityishenkilöt) 7. Mikä osuus liikevaihdostanne kertyy seuraavista lähteistä (viimeksi päättynyt tilikausi)? Jälleenmyyjien ja muiden yhteistyötahojen kautta saatu liikevaihto... % Liikevaihto kolmelta suurimmalta asiakkaalta... % Liikevaihto asiakkailta, joilta saatiin ensi kertaa tuloja viime tilikautenne aikana (arvio) % Liikevaihto julkisen sektorin asiakkailta (esim. julkishallinto, kuntasektori)... % 9. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat tärkeintä tarjoomaanne? Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tärkeä osa tuotteitamme/palvelujamme Tarjoomamme integroidaan laajasti asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin Tarjoomaamme räätälöidään oleellisesti käyttöönotossa asiakastarpeiden mukaan Asiakkaat ovat tiiviisti mukana tarjoomamme käyttöönotossa Muita yrityksiä osallistuu tarjoomamme käyttöönottoon Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne tarjoamia asiantuntijapalveluja sekä palveluorganisaatiota? (Ohittakaa kysymys, mikäli ei koske teitä.) Palvelumme ovat tyypillisesti erittäin monimutkaisia Palvelumme ovat helppoja standardoida Palvelumme vaihtelevat huomattavasti sisällön ja lopputulosten suhteen Meillä on tarkasti määritellyt palveluprosessit Pystymme ennakoimaan palveluidemme tarvitsemien henkilöresurssien käyttöä Palveludokumentaatiomme ja -koulutuksemme ansiosta uudet työntekijät oppivat nopeasti tarvittavat taidot Palveluidemme lopputulokset riippuvat voimakkaasti toimittavasta työntekijästä Meidän on helppoa kommunikoida asiakkaille palveluistamme Palveluiden hinnoittelu on meille vaikeaa Pystymme ylläpitämään tasaista palvelulaatua Pystymme takaamaan palveluidemme onnistumisen asiakkaille

4 11. Kumpi seuraavista väittämistä kuvaa paremmin asiakaskuntaanne? Tarjoomamme ostajia ovat tekniset Tarjoomamme ostajia ovat ei-tekniset henkilöt tai IT-osastot. henkilöt tai liiketoimintayksiköt. Meillä ei ole tarkasti määriteltyjä Meillä on yksi tarkasti rajattu kapea asiakassegmenttejä. asiakassegmentti. Tarjoomamme tehostaa asiakkaan Tarjoomamme tehostaa asiakkaiden ydinliiketoimintoja. hallinnollisia tukitoimintoja. 12. Käytättekö tai suunnitteletteko käyttävänne seuraavia pilvipalveluita tarjoomanne osana? Käytämme nyt Hosting-palvelut (kuten web-palvelimet tai prosessorikapasiteetti)... Tietokantapalvelut (online-tietokantapalvelut)... Ohjelmistopalvelualustat (kuten Microsoft Azure, Force.com)... Käyttöliittymäalustat (kuten Facebook tai Salesforce.com)... Aiomme käyttää vuonna Hyödynsittekö viime vuonna loppukäyttäjien innovaatioita seuraavista lähteistä? (Valitkaa kaikki sopivat.) Yrityksenne Internet-sivuilta Internet-yhteisöistä (kuten avoimen lähdekoodin yhteisöt) Sosiaalisen median Internetsivustoista (kuten Facebook) KANSAINVÄLINEN MYYNTI 14. Onko yrityksellänne liikevaihtoa Suomen ulkopuolelta? (Valitkaa parhaiten sopiva vaihtoehto.) Kyllä, meillä on merkittävää ja säännöllistä kansainvälistä liikevaihtoa. Kyllä, mutta se on vähäistä tai hyvin satunnaista. Ei, mutta suunnittelemme kansainvälistyvämme. Ei, kansainvälistyminen ei ole meille nyt oleellista. Ei, mutta meillä on ollut kansainvälistä liikevaihtoa. 15. Vastatkaa seuraaviin kysymyksien liittyen kansainväliseen liikevaihtoon. (Ohittakaa jos ei koske teitä.) Minä vuonna saitte ensimmäisen kerran liikevaihtoa ulkomailta?... vuosi Mitä vuotta pidätte kansainvälisen läpimurtonne vuotena (jos sellainen on ollut)? vuosi Monessako maassa teillä on henkilöstöä?... maassa 16. Kuinka liikevaihtonne jakautuu seuraavien maantieteellisten alueiden kesken? Suomi... % Muut Pohjoismaat... % Länsi-Eurooppa (muut kuin edellä)... % Itä-Eurooppa ja Venäjä... % Pohjois-Amerikka... % Etelä- ja Väli-Amerikka... % Itä-Aasia (esim. Japani, Kiina)... % Etelä-Aasia (esim. Intia)... % Lähi-itä... % Eteläisen Tyynenmeren alue (esim. Australia)... % Afrikka... % Yhteensä 100% ULKOPUOLINEN RAHOITUS 17. Onko seuraavilla sijoittajilla koskaan ollut sijoitusta yrityksessänne? Jos on, niin milloin? (Jättäkää irtautumisvuosi tarvittaessa tyhjäksi.) 1. sijoitusvuosi Viimeisen irtautumisvuosi Yksityiset venture capital -sijoitusrahastot... vuosi vuosi Julkisen sektorin pääomasijoittajat (esim. Veraventure)... vuosi vuosi Enkelisijoittajat (ulkopuoliset henkilöt, jotka eivät ole perustajien sukulaisia tai henkilökohtaisia ystäviä)... vuosi vuosi 18. Vastatkaa seuraaviin yrityksenne ulkopuoliseen rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. Ei Suunnitteleeko yrityksenne hakevan ulkopuolista rahoitusta seuraavan kahden vuoden aikana?... Onko yrityksellänne ollut vaikeuksia saada ulkopuolista rahoitusta kuluneen vuoden aikana?... Kyllä

5 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 19. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat taantuman vaikutusta yritykseenne? Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme taantuman takia Yrityksemme osasi varautua taantumaan hyvin Yrityksemme (mahdollinen) liikevaihdon tai tuloksen notkahdus johtuu enemmän taantumasta kuin yrityksemme sisäisistä asioista Ajatellen toimenpiteitä, joihin yrityksemme on ryhtynyt taantuman kielteisten vaikutusten torjumiseksi (esim. leikkaukset tai myyntityön lisääminen), me......ryhdyimme toimenpiteisiin liian aikaisin (reagoimme turhan nopeasti) ryhdyimme toimenpiteisiin liian myöhään (reagoimme turhan hitaasti) ryhdyimme liian lieviin tai passiivisiin toimenpiteisiin ryhdyimme liian voimakkaisiin tai aggressiivisiin toimenpiteisiin kykenimme näkemään hyvin etukäteen mihin toimenpiteisiin piti ryhtyä olimme usein pakotettuja nopeisiin toimiin yllättävien tapahtumien vuoksi Arvioi seuraavia väittämiä päätoimialanne suhteen. Alamme yritysten riski epäonnistua on suuri Alamme on erittäin riskialtis ja yksikin huono päätös voi helposti uhata koko yrityksemme olemassaoloa Kilpailun intensiteetti on kova alallamme Asiakasuskollisuus on matala alallamme Matalat katteet ovat alallemme luonteenomaisia Meidän tarvitsee harvoin muuttaa tapaamme tehdä markkinointia pysyäksemme kilpailijoidemme tasalla Tuotteet ja palvelut vanhentuvat erittäin hitaasti alallamme Kilpailijoidemme toimenpiteet ovat melko helposti ennakoitavissa Asiakkaidemme tarpeet ja kokonaiskysyntä ovat melko helposti ennakoitavissa Tuotteiden ja palveluiden käyttämä teknologia ei juurikaan muutu Kuinka seuraavat yritykseenne liittyvät asiat ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana? Asiakkaiden määrä Myynnin ja markkinoinnin kustannukset Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tuotteiden tuki- ja ylläpitomenot Ohjelmistokehityspalveluja tuottava henkilöstö Asiakkaille annetut alennukset tuotteista ja palveluista Sisäisen kulujenhallinnan tiukkuus Toiminnan siirtäminen matalan kustannustason maihin Myynti- ja markkinointiponnistelut uusille asiakasryhmille Myynti- ja markkinointiponnistelut nykyiselle asiakaskunnalle Tarjooman kattavuus Omaisuuden myynti (esim. liiketoiminnan osien tai kiinteistöjen myynti) Käyttämämme ohjelmointityön alihankinnan määrä Käyttämiemme muiden ulkoisten palvelujen määrä Yrityksemme palveleman kohdemarkkinan koko Vastatkaa alla oleviin tietoturvakysymyksiin viimeisen vuoden tilanteen mukaan. Ei Onko yrityksellänne ollut tietoturvaongelmia (esim. hakkerihyökkäyksiä)?... Ovatko tietoturvaongelmat vaikuttaneet kielteisesti liiketoimintaanne?... Kyllä

6 YRITYKSEN JOHTO 24. Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yritystänne? Yrityksessämme rohkaistaan työntekijöitä olemaan luovia Johtajamme arvostavat kykyämme toimia luovasti Työntekijät saavat kokeilla samaan ongelmaan vaihtoehtoisia ratkaisuja Työntekijöiden odotetaan käsittelevän ongelmia aina samalla tavalla Kannustinjärjestelmämme rohkaisee innovatiiviseen toimintaan Annamme tunnustusta innovatiivisille työntekijöille Yleisesti ottaen, yrityksemme ylin johto......ajattelee mielellään miten asioita voisi tehdä uusin tavoin tunnistaa usein mahdollisuuksia aloittaa uutta liiketoimintaa (vaikkei välttämättä lähde toteuttamaan näitä ajatuksia) tunnistaa usein ideoita, jotka kyettäisiin muuttamaan uusiksi tuotteiksi tai palveluiksi (vaikkei välttämättä lähde toteuttamaan näitä ajatuksia) ei yleensä kehittele ideoita, joista voisi syntyä uusia kannattavia yrityksiä Yleisesti ottaen, yrityksemme ylin johto......korostaa vahvasti hyviksi havaittujen...korostaa vahvasti tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden markkinointia teknologista johtajuutta ja innovaatioita....uskoo, että on parempi toimia varovasti...uskoo, että tarvitaan rohkeita ja laajaja edetä lyhyin askelin liiketoimintaympäristössämmmiseksi liiketoimintaympäristössämme alaisia toimia tavoitteidemme saavutta-...suosii vahvasti matalan riskin projekteja...suosii vahvasti korkean riskin projekteja....on vahvasti taipuvainen seurataan...on vahvasti taipuvainen olla kilpailijoita markkinajohtajaa ajatteluun uusien edellä uusien tuotteiden ja palveluiden tuotteiden ja ideoiden julkistamisessa. julkistamisessa. 27. Kilpailijoiden kanssa toimiessamme, yrityksemme......tyypillisesti reagoi kilpailijoiden tekemiin aloitteisiin....on hyvin harvoin ensimmäisenä julkistamassa uusia tuotteita tai palveluita, johtamistapoja, teknologioita jne....yleensä välttelee ankaria kilpailutilanteita uskoen, että markkinoilla on tilaa muillekin...on erittäin aggressiivinen ja vahvasti kilpailuhenkinen....tyypillisesti tekee aloitteita, joihin kilpailijat reagoivat....on erittäin usein ensimmäisenä julkistamassa uusia tuotteita tai palveluita, johtamistapoja, teknologioita jne....yleensä on erittäin kilpailuhenkinen ja toimii voitetaan kilpailijat asenteella....ei erityisesti pyri viemään liiketoimintaa kilpailijoilta. 28. Yrityksessämme......tuetaan yksilöiden/tiimien pyrkimyksiä toimia itsenäisesti....ylin johto uskoo, että parhaisiin tuloksiin päästään, kun yksilöt/tiimit päättävät itse mitä liiketoimintamahdollisuuksia tavoitellaan.... ne, jotka tavoittelevat liiketoimintamahdollisuuksia, eivät jatkuvasti hyväksytä päätöksiään esimiehillään....ylimmällä johdolla on merkittävä rooli uusien liiketoimintatilaisuuksien tunnistamisessa ja päätöksissä tarttua niihin....yksilöiden/tiimien pitää nojautua ylempään johtoon työnsä ohjauksessa. ylin johto uskoo, että parhaisiin tuloksiin päästään, kun he ovat itse aloitteentekijöitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tavoittelussa.... niiden, jotka tavoittelevat liiketoimintamahdollisuuksia, tulee saada esimiestensä hyväksyntä päätöksilleen.... henkilöstön aloitteet ja palaute ovat merkittäviä uusien liiketoimintatilaisuuksien tunnistamisessa ja päätöksissä tarttua niihin.

7 29. Montako uutta tuote- tai palveluperhettä yrityksenne on lanseerannut viimeisen 3 vuoden aikana? Ei uusia tuote- tai palveluperheitä Monia uusia tuote- tai palveluperheitä. Muutokset tuote- ja palveluperheissämme Muutokset tuote- ja palveluperheissämme ovat olleet pääosin vähäisiä. ovat yleensä olleet melko suuria. 30. Hyödyntäessään resursseja (esim. teknologia, henkilöstö, osaaminen), yrityksemme yleisesti......käyttää uusia resursseja vain, jos niistä ei...ei epäröi ostaa tai kehittää siltä puuttuvia aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. resursseja, jos tilanne niin vaatii.... kierrättä lähes yksinomaan nykyisiä resurssejaan myös uudenlaisissa projekteissa. uudenlaisia projekteja varten.... usein ostaa tai kehittää uusia resursseja...hyödyntää resursseja, joita alamme...hyödyntää usein resursseja, joita muut yritykset tyypillisestikin hyödyntävät. yritykset pitävät vähemmän arvokkaina.... yhdistelee resursseja alamme yrityksille...hyödyntää resursseja samalla lähestymistavalla kuin muutkin alamme epätavanomaisilla tavoilla. yritykset. 31. Päivittäisessä työssään henkilöstömme tyypillisesti......käyttää erittäin laaja-alaisia kokemuksen kautta hankittuja käytännön taitoja....keskittyy lähinnä vain varsinaiseen osaamisalueeseensa liittyviin tehtäviin. 32. Työskennellessämme asiakkaiden kanssa, me......otamme asiakkaat usein läheisesti ja epävirallisesti mukaan päivittäiseen työhön....keskitymme tarkasti valittuihin ja kannattaviin asiakassegmentteihin....käyttää tarkasti rajattua osaamista, joka on saatu koulutuksen ja kokemuksen kautta....tekee monia erilaisia tehtäviä varsinaisen osaamisalueensa ulkopuolella....pyrimme aina mieluimmin pitämään ammattimaisen etäisyyden asiakkaisiin....palvelemme myös asiakkaita, jotka eivät ole kilpailijoidemme mielestä houkuttelevia. 33. Yrityksessämme......hyväksymme, että asiakkailla on monia tarpeita joita meidän ei kannata yrittää täyttää....teemme asiat oppikirjan mukaan, vaikka joskus asiakkaamme pettyvät siihen....valitsemme usein ensimmäisen mieleen tulevan toimivan ratkaisun, vaikka se ei olisikaan täydellinen....käytämme vain henkilöitä, joilla on virallinen sopimus meidän kanssamme. INNOVAATIOT...autamme usein asiakkaita ratkaisemaan monenlaisia ongelmia, joiden kanssa muut yritykset eivät halunneet/haluaisi auttaa....hylkäämme alan tavanomaiset käytännöt jos se johtaa parempaan lopputulokseen....arvioimme huolella kaikki vaihtoehdot ennen kuin toimimme, emmekä koskaan tingi korkeista ammattimaisista tavoista....käytämme usein myös ulkopuolisia henkilöitä vähemmän muodollisin järjestelyin. 34. Kuinka tärkeitä kukin seuraavista tietolähteistä oli yrityksenne innovaatiotoiminnalle viime vuoden aikana? Sisäinen Yrityksen sisäiset lähteet Markkina- Kilpailijat lähteet Konsultit, kaupalliset tutkimusryhmät tai yksityiset T&K-laitokset Yritysasiakkaat Loppukäyttäjät Internetin ulkopuolella Loppukäyttäjät Internetissä (esim. yhteisöt tai sosiaalinen media) Laitokset Yliopistot tai muut korkeamman koulutuksen laitokset Valtiolliset virastot tai julkiset tutkimuslaitokset Muut Konferenssit, messut tai näyttelyt lähteet Ammatilliset tai toimialan järjestöt Tieteelliset, tekniset tai toimialakohtaiset julkaisut

8 YRITYSKOHTAINEN VASTAUSANALYYSI 35. Mikäli haluatte yrityskohtaisen vastausanalyysin, antakaa sähköpostiosoite sen toimittamiseksi: Sähköpostiosoite E-MATCH -PALVELU Teemme yhteistyötä ematch Systemin kanssa, joka on kansainvälisen liiketoiminnan ja innovaatioiden verkostoitumispalvelu ICT- ja mediasektoreilla. ematchin avulla yrityksenne voi löytää projekti- tai muita liiketoimintakumppaneita ja lisätä kansainvälistä näkyvyyttänne. Rekisteröinti on ilmaista. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa 36. Haluatko meidän laativan ematch-profiilin tähän kyselyyn täyttämistänne perustiedoista? Kyllä, lähettäkää minulle sähköpostissa ematch-profiilini luonnos. Luonnoksessa käytetään tässä kyselyssä kysyttyjä ja julkisista rekistereistä saatavilla olevia perustietoja. Profiilia ei julkaista ennen sen hyväksymistä. En tällä hetkellä, mutta lähettäkää minulle lisätietoja yllä ilmoittamaani sähköpostiosoitteeseen. En, ematch ei kiinnosta minua. PALAUTE Palautetta kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia. Kiitos vastauksestanne! Palautusosoite: Ohjelmistoyrityskartoitus 2010 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS Kyselyn toteutuksesta vastaa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja saatte osoitteesta

9 INTERNATIONAL SOFTWARE INDUSTRY SURVEY 2010 This questionnaire is a part of the annual software industry survey. The results are published as statistics and tables that will not reveal individual companies. By responding to this survey, you help us to collect valuable information about the current state of software business in Finland, and how it compares to other European countries. The results of the survey and a firm-specific analysis will be delivered to responding companies when the results are published. The survey is supported by:

10 INSTRUCTIONS: Fill the form according to current state of your firm. If responding to a question requires information that is difficult to obtain, please estimate an answer. After filling in the survey, please return the form to us by using the attached postage-paid return envelope. If you do not wish to participate in the survey, please return an empty form to indicate this. Alternatively you can fill in the survey online by visiting If responding online, please use response code [Koodi]. ALL YOUR RESPONSES ARE CONFIDENTIAL. This survey is conducted by Aalto University School of Science and Technology. Our contact person is research manager Mikko Rönkkö, telephone +358 (0) , More information about the survey is available online at START ANSWERING: 1. Which one of the following options best describes your business? (Please select only one.) Product firms Software product firm Firm that manufactures devices that contain software Service firms Firm that delivers software projects or other related services Consulting firm in the software industry or closely related to it Not software firms Software reseller Firm that is not in any way related to the software industry Please return an empty response. 2. Please estimate the following figures for your firm s last fiscal year and this fiscal year. Last fiscal This fiscal year year (forecasted) Revenue... R&D expenses... Sales & Marketing expenses... Profit (before taxes)... Number of personnel (at end of fiscal year)... persons persons 3. What would be the ideal size for your firm in five years according to the management team? Number of personnel... persons Revenue How well do the following statements describe the growth of your firm? Disagree Strongly disagree Do not agree or disagree Agree Growth is the most important objective of our firm At the moment, the size of our firm is ideal, and we see no need for strong growth Growing our firm is the most important personal objective for many members of our management team The growth of our firm must not take place at the expense of profitability Our firm must grow even if it means that we would need to take more risks We aim at strong growth in international markets Our management team believes that our firm is or will be an important player in international markets Our firm has targeted international markets from its founding Strongly agree

11 BUSINESS MODEL 5. How is the revenue of your firm distributed between the following sources (last fiscal year)? Sales of our own software licenses... % Product Sales of third party software licenses... % sales Providing an application as a service used over the Internet... % Selling devices with embedded software... % Customer specific software development projects... % Service Maintenance contracts related to software products... % sales Deployment projects related to software products... % Business process outsourcing services (e.g. accounting)... % Other services directly related to software... % Other Advertising or selling content related to software... % sales Revenue not directly related to software... % Total 100% 6. To what customer segments do you sell your offering? (Choose all that apply.) Private businesses (i.e. firms) Public sector (e.g. governments) Consumers (private individuals) 7. What percentage of your revenue comes from the following sources (last fiscal year)? Revenue obtained through resellers or other business partners... % The combined revenue from your three largest customers... % Revenue from new customers obtained during your last fiscal year (estimate)... % Revenue from public sector customers (e.g. governments, municipalities)... % 8. Please estimate the following about Under 1,000-5,000-20,000 - Over your new customer sales process. 1,000 5,000 20, , ,000 The typical total value of one sales case Under Over 1 The typical length of your new customer month months months months year sales process from initial contact to deal 1 user Over 50 The typical number of users of one instance users users users users of your product/delivered system 9. How well do the following statements describe your main offering? Strongly disagree We use open source software as a significant part of our product or service Our offering is extensively integrated to existing customer systems Our offering is significantly customized to meet customers requirements Customers are intensively involved in the deployment of our offering Other firms are involved in the deployment of our offering How well do the following statements describe your firm s professional services offering and service organization? (Skip if not applicable to your firm.) The services we provide are typically very complex Our services are easy to standardize Our services vary greatly in terms of content and outcomes We have precisely defined service processes We can forecast the usage of human resources required by our services Our service documentation and training allow new service employees to quickly learn required skills The outcomes of our services depend strongly on the delivering employee It is easy for us to communicate with our customers about our services We find the pricing of services difficult We can maintain a constant level of service quality We can guarantee the success of our services to our customers Disagree Neither Agree Strongly agree

12 11. Which one of the following statements better describes your customers? Technical staff or IT departments are the Nontechnical staff or business functions buyers of our products/services. are the buyers of our products/services. We generally have no clearly defined We have one very specific and narrow customer segment(s). customer segment. Our offering enhances customers core Our offering enhances customers business activities. administrative, supporting activities. 12. Do you use or plan to use any of these cloud computing services as We use a part of your offering? now Hosting services (such as managed web servers or processor capacity)... Database services (online database services)... Software service platforms (such as Microsoft Azure, Force.com)... User interface platforms (such as Facebook or Salesforce.com)... We plan to use in During last year, did your firm utilize end-user innovations originating from (Choose all that apply.) Your firm s website(s) Online communities (such as Social media website(s) open source communities) (such as Facebook) INTERNATIONAL SALES 14. Does your firm have revenue from outside Finland? (Choose one that applies best.) Yes, we have significant and regular international revenue. Yes, but it is minor or very irregular. No, but we are planning to internationalize. No, international business is currently not relevant. No, but we have previously had international irregular revenue. 15. Please answer the following about your international revenue: (Skip if not applicable to your firm.) What year did you first receive international revenue... year Which year do you consider as the year of international breakthrough (if any)... year How many countries do you have personnel in... countries 16. How is your revenue distributed between the following geographic areas? Finland... % Other Scandinavian countries... % Western Europe (other than the previous)... % Eastern Europe and Russia... % North America... % South and Central America... % East Asia (e.g. Japan, China)... % South Asia (e.g. India)... % Middle East... % South Pacific (e.g. Australia)... % Africa... % Total 100% EXTERNAL FINANCING 17. Have the following investors ever had a financial investment in your firm? If so, when? (Leave Exit empty if necessary.) Entry of first investor Exit of last investor Private venture capital fund(s)... year Public venture capital investor(s) (e.g. Veraventure)... year Business angel(s) (outside persons, who are not personal friends or family members of the founders)... year 18. Please answer the following questions related to external financing: No Is your firm planning to seek external financing during the next two years?... During the past year, has your firm had trouble obtaining external financing?... year year year Yes

13 BUSINESS ENVIRONMENT 19. How well do the following statements describe the effect of the recession on your firm? We have been forced to adapt our operations due to the recession Our firm was well-prepared for the recession Our (possible) drop in sales or profits is caused more by the economic recession than matters internal to our firm Considering the actions your firm has taken to limit the negative impacts of the recession (e.g. cutting costs or increasing marketing), we......took actions too early (we reacted too quickly) took actions too late (we reacted too slowly) took too weak or passive measures took too strong or aggressive measures were well able to foresee what actions our firm needed to take were often forced to take quick action to unexpected developments Please rate the following statements about your principal industry: The failure rate of firms in our industry is high Our industry is very risky, such that one bad decision could easily threaten the viability of our business Competitive intensity is high in our industry Customer loyalty is low in our industry Low profit margins are characteristic of our industry We must rarely change our marketing practices to keep up with competitors The rate at which products/services become obsolete is very slow Actions of competitors are quite easy to predict Demand and consumer tastes are fairly easy to forecast The production/service technology is not subject to very much change How have the following items changed during the past year? Strongly disagree Decr. strongly The number of our customers Our sales and marketing expenses Our R&D expenses Our product support and maintenance expenses Our staff that provides software development services Discounts given to our customers from our products and services The strictness of our internal cost control Transferring our operations to low-cost countries Our sales and marketing efforts directed at new customer segments Our sales and marketing efforts directed at existing customer segments The scope of our offering Selling assets, such as parts of our business or real estate Our use of software development outsourcing services Our use of other external services The size of our target market Regarding information security incidents during the past year: No Has your company experienced information security incidents (e.g. hacker attacks)?... Have information security incidents negatively affected your business?... Disagree Decreased Do not agree or disagree Agree No changes Increased Yes Strongly agree Incr. strongly

14 MANAGEMENT 24. How well do the following statements describe your firm? Creativity is encouraged here Our ability to function creatively is respected by the leadership People are allowed to try to solve the same problems in different ways People around here are expected to deal with problems in the same way The reward system here encourages innovation This organization publicly recognizes those who are innovative In general, the top managers of my firm... enjoy thinking about new ways of doing things frequently identify opportunities to start-up new businesses (even though we may not pursue them) frequently identify ideas that can be converted into new products or services (even though we may not pursue them) generally lack ideas that may materialize into profitable enterprises In general, the top managers of my firm... Disagree Strongly disagree Do not agree or disagree Agree Strongly agree... favor a strong emphasis on the marketing proven products or services. technological leadership and innovations.... favor a strong emphasis on R&D,... believe that owing to the nature of the environment, it is best to explore it gradually via cautious, incremental behavior.... believe that owing to the nature of the environment, bold, wide-ranging actions are necessary to achieve the firm s objectives.... strongly favor low risk projects.... strongly favor high risk projects.... have a strong tendency to follow the... have a strong tendency to be ahead of leader in introducing new products or ideas. other competitors in introducing novel ideas or products. 27. In dealing with its competitors, my firm typically responds to actions which competitors initiate.... is very seldom the first to introduce new products or services, administrative techniques, operating technologies, etc.... typically avoids competitive clashes preferring a live-and-let live posture.... is very aggressive and intensely competitive.... typically initiates actions to which competitors then respond.... is very often the first to introduce new products or services, administrative techniques, operating technologies, etc.... typically adopts a very competitive, undo-the-competitors posture.... makes no special effort to take business from the competition. 28. In my firm... efforts of individuals and/or teams that work autonomously are supported.... top managers believe the best results occur when individuals and/or teams decide for themselves what business opportunities to pursue.... those pursuing business opportunities make decisions on their own without constantly referring to their supervisor(s).... top management plays a major role in identifying and selecting the entrepreneurial opportunities my firm pursues.... individuals and/or teams are required to rely on senior managers to guide their work.... top managers believe the best results occur when they themselves provide the primary impetus for pursuing business opportunities.... those pursuing business opportunities are expected to obtain approval from their supervisor(s) before making decisions.... employee initiatives and input play a major role in identifying and selecting the entrepreneurial opportunities we pursue.

15 29. How many new lines of products or services has your firm marketed during the past 3 years? No new lines of products or services. Changes in product or service lines have been mostly of minor nature. Very many new lines of products or services Changes in product or service have usually been quite dramatic. 30. In our general approach to utilizing resources (e.g. technology, staff, knowhow), we use new resources only if it does not involve significant additional costs.... almost completely rely on reuse of our existing resources even in new kinds of projects.... utilize resources that other firms in our industry typically utilize.... combine resources in unorthodox ways for a company in our industry.... do not hesitate to purchase or develop resources we lack, if a situation requires it.... often purchase or develop new resources for new kinds of projects.... often utilize resources that firms in our industry consider of lesser value.... have the same approach to utilizing resources as other companies in our industry. 31. In their daily work, our personnel typically... use a wide range of practical skills obtained through experience.... focus mainly on performing tasks in their main domain of expertise.... use very focused skills gained through formal training and experience.... perform a large number of diverse tasks also outside their main domain of expertise. 32. When dealing with our customers, we... often involve our customers very closely and informally in our daily work.... focus on well-chosen and profitable customer segments.... always prefer to keep a professional distance to our customers.... also serve customers that our competitors consider to be less attractive. 33. In our way of operating, we... acknowledge that our customers have many needs we should not try to serve.... do things by the book, even if it sometimes means disappointing customers... often choose the first workable solution that comes to mind, even it is not perfect.... only involve people that have formal agreements with our firm. INNOVATIONS 34. During the last year, how important to your firm s innovation activities were each of the following information sources?... often help our customers to solve a wide range of problems that other firms did/would not help them with.... abandon conventional industry practices, if it leads to a better outcome.... thoroughly evaluate all possible alternatives before acting and never compromise high professional standards.... often also involve outside people through less formal arrangements. Not used Slightly important Moderately important Imortant Internal Within your firm Market Competitors sources Consultants, commercial labs or private R&D institutes Business clients or customers End-users not online End-users online (e.g. communities or social media) Institutional Universities or other higher education institutions sources Government or public research institutes Other Conferences, trade fairs or exhibitions sources Professional or industry associations Scientific journals or trade/technical publications Very important

16 FIRM-SPECIFIC REPORT 35. In order to receive a firm-specific analysis of responses, please provide an address: address INTERNATIONAL INNOVATION NETWORKING OPTIONS We are collaborating with ematch system - a service for international business and innovation matchmaking in the ICT and new media sectors. With ematch, you can find both project and other commercial partners, and considerably increase your international visibility. Registration is free. See for more information. 36. Do you want us to create an ematch innovation profile from your basic firm information? Yes, please me a draft setup of my ematch profile. The draft will use based on basic information in this questionnaire and public databases. The draft setup will not be published without your approval. Not at this time, but please send me more information to the address I provided above. No, I am not interested in ematch. FEEDBACK Please provide us with feedback to help improve the survey Thank you for your time! Return address: Ohjelmistoyrityskartoitus 2010 Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS This survey is conducted by Aalto University School of Science and Technology. Our contact person is research manager Mikko Rönkkö, telephone +358 (0) , More information about the survey is available online at

17 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2009 Suomen ohjelmistoalan nykytila ja taantuman vaikutukset Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn autatte meitä keräämään tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta. Kyselyn tulokset sekä yrityskohtainen analyysi vastauksista lähetetään vastaajille tuloksien valmistuttua. Tutkimuksen tukijoina toimivat:

18 VASTAUSOHJE: Täyttäkää lomake yrityksenne nykytilan perusteella. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Vastattuanne kyselyyn palauttakaa tämä lomake postitse teille lähettämällämme palautuskuorella. Mikäli ette halua vastata kyselyyn, toivoisimme että palauttaisitte meille tyhjän lomakkeen. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää vastaamisessa www-lomaketta osoitteessa VASTAUKSENNE OVAT LUOTTAMUKSELLISIA Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja saatte osoitteesta ALOITA VASTAAMINEN: 1 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten liiketoimintaanne? (Valitkaa yksi.) Tuoteyritys Ohjelmistotuoteyritys Ohjelmistoja sisältäviä laitteita tuottava yritys Palveluyritys Ohjelmistoprojekteja tai niihin liittyviä palveluita tuottava yritys Ohjelmistoalalla toimiva tai alaan muuten läheisesti liittyvä konsulttiyritys Ei ohjelmistoyritys Ohjelmistojen jälleenmyyjä Yritys, joka ei millään tavalla liity ohjelmistoalaan Siirtykää kysymykseen Arvioikaa seuraavat asiat yrityksenne viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden osalta: Viimeksi päättynyt tilikausi Kuluva tilikausi (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto... Tutkimus- ja tuotekehitysmenot... Myynti- ja markkinointimenot... Tulos (verojen jälkeen)... Kokonaishenkilöstö... henkilöä henkilöä 3 Mikä olisi yrityksenne johtoryhmän mielestä yrityksenne ihannekoko viiden vuoden päästä? Henkilöstömäärä... henkilöä Liikevaihto... 4 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kasvua? Vahv. eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Kasvu on yrityksemme tärkein tavoite Yrityksemme on tällä hetkellä juuri sopivan kokoinen eikä näe tarvetta voimakkaalle kasvulle Yrityksemme kasvattaminen on monelle johtoryhmämme jäsenelle tärkein henkilökohtainen tavoite Yrityksemme mahdollinen kasvu ei saa tapahtua kannattavuuden kustannuksella Yrityksemme pitää kasvaa vaikka se edellyttäisi suurempaa riskinottoa Tähtäämme voimakkaaseen kasvuun kansainvälisellä tasolla Johtoryhmämme uskoo että yrityksemme on tai siitä tulee merkittävä toimija kansainvälisillä markkinoilla Vahv. samaa mieltä

19 LIIKETOIMINTAMALLI 5 Kuinka yrityksenne liikevaihto jakaantuu seuraavien asioiden kesken? Ohjelmistolisenssien myynti... % Sovelluksen tarjoaminen palveluna Internetissä... % Asiakaskohtaiset ohjelmistokehitysprojektit... % Ohjelmistotuotteisiin liittyvät käyttöönottoprojektit... % Ohjelmistotuotteisiin liittyvät ylläpitosopimukset... % Mainostaminen tai ohjelmistoihin liittyvän sisällön myyminen... % Muut ohjelmistoon suoraan liittyvät palvelut... % Sulautettuja ohjelmistoja sisältävien laitteiden myynti... % Liikevaihto, joka ei suoraan liity ohjelmistoihin... % Yhteensä 100 % 6 Kuinka suuri prosenttiosuus yrityksenne liikevaihdosta tulee seuraavista? Muiden yritysten kehittämien ohjelmistotuotteiden myynti... % Jälleenmyyjien ja muiden yhteistyötahojen kautta saatu liikevaihto... % Liikevaihto kolmelta suurimmalta asiakkaalta... % 7 Montako eri ohjelmistotuotetta tai tuoteperhettä yrityksenne tuottaa? Meillä ei ole ohjelmistotuotteita Siirtykää kysymykseen tuote tai tuoteperhe 2-3 tuotetta tai tuoteperhettä 4 tai useampi tuote tai tuoteperhe 8 Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat päätuotettanne? Tuotettamme käytetään www-selaimella Tuotteemme tuotetaan asiakaskohtaisesti Tuotteeseemme liittyy asiakkaalle asennettava ohjelmisto Tuotteemme hinnoittelu perustuu sen todelliseen käyttöön Tuotteemme tarvitsee erityistä integraatio- ja asennustyötä Tuotteeseemme liittyy online-käyttäjäyhteisö Tuotteemme sisältää avointa lähdekoodia Tuotteeseemme kuuluu merkittävänä osana animaatiota, musiikkia tai taiteellista grafiikkaa Käytämme merkittävissä määrin ulkoisia suunnittelijoita tuottamaan animaatioita, musiikkia tai taiteellista grafiikkaa Vertailkaa yritystänne lähimpiin kilpailijoihinne seuraavien tuotekehitykseen liittyvien asioiden osalta: Olemme Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Paljon heikompia Heikompia Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Tasavahvoja Vahvempia Tuotekehityksen kustannustaso Tuotekehitysinvestointien tehokkuus Uuden tuotteen tai tuoteominaisuuden kehittämiseen kuluva aika Kaupallistettavuuden huomioiminen tuotekehityksessä Tuotteen elinkaarikustannus asiakkaalle Tuotteen ominaisuuksien ja laadun kehittäminen Tuotteen tekninen kehitysnopeus Merkittävien teknisten innovaatioiden määrä tuotteessa Merkittävien tuoteinnovaatioiden määrä Uusien tuotekonseptien kehittäminen Vahv. samaa mieltä Paljon vahvempia

20 10 Kuinka suuri osa yrityksenne henkilöstöstä työskentelee seuraavissa tehtävissä? Tuki- ja ylläpitopalveluissa... % Käyttöönotto-, konsultointi- ja koulutuspalveluissa... % Myynnissä ja markkinoinnissa... % 11 Kuinka suuri osa yrityksenne ohjelmistokehityksen kustannuksista syntyy toisilta yrityksiltä ostetuista alihankintapalveluista?... % 12 Kehittääkö yrityksenne sovelluksia sosiaalisen median alustoille? Ei Kyllä (esim. Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn) 13 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat konsultointi- tai muita palvelujanne keskimäärin? (Ohittakaa kysymys, mikäli se ei koske teitä.) Yrityksemme palvelut ovat monimutkaisia ja vaikeita tuotteistaa Palveluidemme vaatimat henkilöstö- ja muut resurssit on määritelty tarkasti Olemme kehittäneet ohjelmistotyökaluja tukemaan palvelutuotantoamme Pystymme ennakoimaan palveluissa tarvittavien henkilöstöresurssien käyttöä Palveluidemme toimitusprosessit on määritelty täsmällisesti Palveluidemme lopputulos riippuu voimakkaasti niitä tuottavista henkilöistä Käytämme palveluiden tuottamisessa yksityiskohtaisia tarkastuslistoja Olemme määritelleet tarkasti mitä asiakas saa tilatessaan palvelumme Voimme antaa asiakkaillemme takuun palveluidemme onnistumisesta KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 14 Oliko yrityksellänne liikevaihtoa Suomen ulkopuolelta viimeksi päättyneen tilikauden aikana? Kyllä Siirtykää kysymykseen 15. Ei, mutta olemme harkinneet kansainvälistymistä Ei, kansainvälinen liiketoiminta ei ole meille ajankohtainen asia Vahvasti eri mieltä 15 Kuinka liikevaihtonne jakautuu seuraavien maantieteellisten alueiden kesken? Eri mieltä Suomi... % Muut Pohjoismaat... % Länsi-Eurooppa (muut kuin edellä)... % Itä-Eurooppa (mukaan lukien Venäjä)... % Pohjois-Amerikka... % Etelä- ja Väli-Amerikka... % Itä-Aasia (esim. Japani, Kiina)... % Etelä-Aasia (esim. Intia)... % Lähi-itä... % Eteläisen Tyynenmeren alue (esim. Australia)... % Afrikka... % Yhteensä 100 % 16 Miten suuri osuus ohjelmistokehitystyöstänne tehdään matalan kustannustason maissa Suomen ulkopuolella? Siirtykää kysymykseen 16. Sisäinen tai alihankittu ohjelmointityö nearshore-maissa (esim. Baltiassa, Venäjällä, muualla Itä-Euroopassa)... % Sisäinen tai alihankittu ohjelmointityö offshore-maissa (esim. Intiassa tai Kiinassa)... % Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Vahv. samaa mieltä

21 YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 17 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne markkinaa ja kilpailutilannetta? Meidän on hankala nimetä kilpailijoita yrityksellemme Kilpailutilanteen kehityksen ennustaminen on vaikeaa markkinallamme Kaikkien markkinallamme toimivien yritysten markkinaosuus on pieni Yritysten välillä on paljon kirjavuutta tuotteen laadun, asiakaspalvelun ja markkinointikäytäntöjen suhteen Eri yritysten tarjoaminen tuotteiden ja palveluiden välillä on vain vähän eroavuuksia Hintakilpailu on merkittävää markkinallamme Emme ole joutuneet muuttamaan tarjoomaamme tai hinnoitteluamme huomattavasti kilpailun vuoksi Toimiala on aikaisessa, nopean kasvun kehitysvaiheessa Tuotteellemme on olemassa huomattava täyttämätön markkinatarve Tuotteidemme ja palveluidemme käyttämä teknologia kehittyy nopeasti Uuden teknologian kehittäminen ei tarjoa suuria kasvumahdollisuuksia Uusien asiakkaiden tarpeet eroavat huomattavasti aiempien asiakkaidemme tarpeista Asiakaskuntamme on pysynyt jo pitkään samankaltaisena Olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme taantuman takia Yrityksemme osasi varautua taantumaan hyvin Ottaen huomioon nykyisen tilanteemme, olemme laajentuneet liian nopeasti viime vuosien aikana Meillä on ollut ongelmia toteuttaa liiketoiminnallisia suunnitelmia, jotka on tehty ennen taantumaa Yrityksemme mahdolliset taloudelliset ongelmat johtuvat enemmän ulkoisesta ympäristöstä kuin omista toimistamme Kuinka seuraavat yrityksenne liittyvät asiat ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana? Eri mieltä Vahvasti eri mieltä Vähentynyt Väh. voimakkaasti Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Ei muutosta Lisääntynyt Asiakkaiden määrä Myynnin ja markkinoinnin kustannukset Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tuotteiden tuki- ja ylläpitomenot Ohjelmistokehityspalveluja tuottava henkilöstö Asiakkaille annetut alennukset tuotteista ja palveluista Sisäinen kulujenhallinnan tiukkuus Toiminnan siirtäminen matalan kustannuksen maihin Myynti- ja markkinointiponnistelut uusille asiakasryhmille Myynti- ja markkinointiponnistelut nykyiselle asiakaskunnalle Tarjooman kattavuus Omaisuuden myynti (esim. liiketoiminnan osien tai kiinteistöjen myynti) Käyttämämme ohjelmointityön alihankinnan määrä Käyttämiemme muiden ulkoisten palvelujen määrä Yrityksemme palveleman markkinan koko Vahv. samaa mieltä Lis. voimakkaasti

22 RAHOITUS 19 Millä seuraavista kotimaisista ja ulkomaalaisista tahoista on parhaillaan rahallinen sijoitus yrityksessänne? (Valitkaa kaikki sopivat vaihtoehdot.) Kotim. Ulkom. Yrityksen perustaja, perustajan perheenjäsen tai yrityksen työntekijä... Yksityinen pääomasijoitusyhtiö... Enkelisijoittaja (varakas yksityishenkilö, joka ei ole perustajien perheenjäsen)... Julkinen pääomasijoitusyhtiö (esim. SITRA)... Muu yritys tai julkinen rahoittaja Vastatkaa seuraaviin ulkopuolista rahoitusta koskeviin kysymyksiin: Ei Aikooko yrityksenne hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavien kahden vuoden aikana?... Onko yrityksenne hakenut ulkopuolista rahoitusta kuluneen vuoden aikana?... Kyllä YRITYKSEN JOHTO 21 Vastatkaa seuraaviin yrityksenne johtoa koskeviin kysymyksiin: Kuinka moni hallituksenne jäsen on samalla myös yrityksen työntekijä tai perheenjäsen?... jäsentä Kuinka moni hallituksenne jäsen edustaa suoraan merkittävää ulkopuolista sijoittajaa, kuten pääomasijoitusyritystä tai enkelisijoittajaa?... jäsentä Kuinka moni hallituksenne jäsen on riippumaton? (eli ei läheisiä suhteita liikkeenjohtoon, määräysvaltaa käyttäviin osakkaisiin tai yhtiöön itseensä).. jäsentä Kuinka monesta henkilöstä yrityksenne johtoryhmä koostuu?... henkilöä 22 Missä seuraavista päätöksistä on yrityksenne hallitus ollut mukana kuluneen vuoden aikana: (Valitse kaikki jotka sopivat) Mitä asiakaskuntaa yrityksemme tulisi palvella Liiketoimintamme osien ostaminen tai myyminen Laki- ja säädösasiat, jotka eivät ole rutiininomaisia Yrityksen henkilöstön lisääminen tai vähentäminen Yrityksemme tarjooman suunnittelu Yritysjohtoon liittyvät asiat Ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvät asiat Kansainväliseen laajentumiseen liittyvät asiat Sisäiseen kulujen valvontaan liittyvät asiat Ei mikään edellisistä 23 Miten arvioisitte niiden päätösten vaikutusta yritykseenne, missä hallituksenne on ollut mukana kuluneen vuoden aikana?... ei lainkaan merkittäviä erittäin merkittäviä lyhyellä aikavälillä lyhyellä aikavälillä... ei lainkaan merkittäviä erittäin merkittäviä pitkällä aikavälillä pitkällä aikavälillä

23 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA INNOVAATIOT 24 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa: Päivitämme ja kehitämme olemassa olevia tuotteitamme ja palveluitamme nopeammin kuin kukaan toinen toimialallamme Asiakkaamme pitävät uusia tuotteitamme ja palveluitamme innovatiivisina Olemme löytäneet uusia tapoja integroida tuotteisiimme ulkopuolisia teknologioita tai resursseja Käytämme kilpailijoitamme enemmän modulaarisuutta tai tuotealustoja Yhdistelemme tuotteita ja palveluita integroiduiksi ratkaisuiksi uusilla tavoin Meillä on selkeä prosessi, jolla suunnittelemme kokonaisratkaisuja asiakkaille Palvelemme asiakassegmenttejä, joita muut eivät tunnista mahdollisuuksiksi Tunnistamme kilpailijoitamme paremmin tyydyttämättömiä asiakastarpeita Tuotteemme tai palvelumme tarjoaa asiakkaalle paremman kokemuksen kuin kilpailevat ratkaisut Olemme kehittäneet uusia tapoja toimia erottuaksemme kilpailijoistamme asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa Olemme kehittäneet kilpailijoitamme innovatiivisemman hinnoittelumallin tuotteillemme ja palveluillemme (esim. tilauspohjaisuus) Innovoimme uusia tapoja hyödyntää immateriaaliomaisuutta liiketoiminnassa Toimialan yleiseen tasoon verrattuna operatiiviset prosessimme ovat hyvin luovia Haemme korkeampaa operatiivista tehokkuutta liiketoimintaprosessien innovatiivisella hallinnalla Pidämme organisaatiorakennettamme yhtenä tärkeänä kilpailuetuna Yrityskulttuuriamme pidetään luovana ja innovatiivisena Olemme luoneet kilpailijoitamme enemmän uusia tapoja hankkia resursseja ja toimittaa tuotteita ja palveluita markkinoillemme Olemme tehneet innovaatioita alihankkijoiden kanssa toimimisessa Toimialan käytäntöihin verrattuna olemme luoneet uudenlaisia kanavia tai toimintatapoja päästäksemme uusille markkinoille Olemme toimialamme johtava yritys uusien jakelukanavien käytössä Käytämme tuotteemme tai palvelumme tuottamisessa ja toimittamisessa kilpailijoitamme enemmän Internetiä Olemme olleet edelläkävijöitä perinteisten tuotteiden tai palvelujen siirtämisessä Internetiin Meitä pidetään innovaattoreina brandinhallinnassa ja rakentamisessa Brandi-innovaatiomme ovat mahdollistaneet uusien markkinoiden ja asiakassegmenttien valtaamisen kilpailijoitamme paremmin VASTAAJAN PERUSTIEDOT 25 Missä roolissa toimitte yrityksessänne? (Valitse kaikki jotka sopivat) Vahvasti eri mieltä Eri mieltä Hallitus Johtoryhmä Muu ylin johto Keskijohto Muu Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä 26 Mikäli haluatte yrityskohtaisen vastausanalyysin, antakaa sähköpostiosoite sen toimittamiseksi: Sähköpostiosoite Vahv. samaa mieltä

24 Palautetta kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpideehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia. Kiitos vastauksestanne! Palautusosoite: Ohjelmistoyrityskartoitus 2009 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja saatte osoitteesta

25 SOFTWARE INDUSTRY SURVEY 2009 Current State and Impact of the Recession on the Finnish Software Industry This questionnaire is a part of the annual national software industry survey. The results are published as statistics and tables that will not reveal individual companies. By responding to this survey, you help us to collect valuable information about the current state of software business in Finland. The results of the survey and a company specific analysis will be delivered to responding companies when the results are published. The survey is supported by:

26 INSTRUCTIONS: Fill the form according to current state of your company. If responding to a question requires information that is difficult to obtain, please estimate an answer. After filling in the survey, please return the form to us by using the attached postage-paid return envelope. If you do not wish to participate in the survey, please return an empty form. Alternatively you can fill in the survey online by visiting ALL YOUR RESPONSES ARE CONFIDENTIAL This survey is conducted by Helsinki University of Technology. Our contact person is research manager Mikko Rönkkö, telephone (09) , More information about the survey is available online at START ANSWERING: 1 Which one of the following options best describes your business? (Please select only one.) Product firms Software product firm Company that manufactures devices that contain software Service firms Firm that delivers software projects or other related services Consulting firm in the software industry or closely related to it Not software firms Software reseller Firm that is not in any way related to the software industry Please proceed to question Please estimate the following figures for your firm's last fiscal year and this fiscal year. Last fiscal year This fiscal year (budgeted) Total revenue... R&D expenses... Sales & Marketing expenses... Net profit (after taxes)... Total number of personnel... persons persons 3 What would be the ideal size for your firm in five years according to the management team? Number of personnel... persons Total revenue... 4 How well do the following statements describe the growth of your firm? Strongly disagree Disagree Do not agree or disagree Agree Growth is the most important objective of our firm At the moment, the size of our firm is ideal, and our firm sees no need for strong growth Growing our firm is the most important personal objective for many members of our management team The growth of our firm must not take place at the expense of profitability Our firm must grow even if it means that we would need to take more risks We aim at strong growth in international markets Our management team believes that our firm is or will be an important player in international markets Strongly agree

27 BUSINESS MODEL 5 How is the revenue of your firm distributed between the following sources? Sales of software licenses... % Providing an application as a service used over the Internet... % Customer specific software development projects... % Deployment projects related to software products... % Maintenance contracts related to software products... % Advertising or selling content related to software... % Other services directly related to software... % Selling devices with embedded software... % Revenue not directly related to software... % Total 100 % 6 What percentage of your revenue comes from the following sources: Sales of third party software products... % Revenue obtained through resellers or other business partners... % The combined revenue from your three largest customers... % 7 How many software products or software product families does your firm produce? We have no software products Please proceed to question product or product family 2-3 products or product families 4 or more products or product families 8 How well do the following statements describe your main product? Our product is used through a web browser Our product is tailor-made for each customer Our product includes software that must be installed at the client's location The pricing of our product is based on its actual usage Our product requires special integration and installation work There is an online user community related to our product Our product incorporates open source software Animation, music or artistic graphics are a significant part of our product We use a significant number of external designers to create the animations, music, and artistic graphics Please compare your product development to your closest competitors in the following areas. We are Disagree Strongly disagree Much weaker Do not agree or disagree Agree Cost of product development Efficiency of product development investments The time taken to develop a new product or product feature Observing the commercialization potential in product development The product life cycle costs to customer Improvement in product functionality and quality The speed of the technical development of the product The amount of significant technological innovations in the product The amount of significant product innovations The development of new product concepts Weaker Equal Stronger Strongly agree Much stronger

28 10 What shares of your firm's personnel are allocated to the following tasks? Personnel in support and maintenance services... % Personnel in deployment, consulting, and training services... % Personnel in sales and marketing... % 11 What share of your software development expenses comes from work outsourced to other firms?... % 12 Does your firm develop application for social media platforms? No Yes (e.g. Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn) 13 How well do the following describe your firm's consulting and other service offering on average? (skip if not applicable to your firm) The services our firm provides are complex and difficult to standardize The human and other resources required by our services are clearly defined We have developed software tools to support our service delivery We can forecast the usage of human resources required by our services We have precisely defined service processes The outcomes of our services are strongly dependent on the personnel that deliver them We use detailed checklists in our service production We have specified in detail what our customers receive from our services We can guarantee the success of our services to our customers INTERNATIONAL BUSINESS 14 Did your firm have sales revenue from abroad during last fiscal year? Yes Please proceed to question 15. No, but we have considered internationalization No, international business is currently not relevant for us 15 How is your revenue distributed between the following geographic areas? Strongly disagree Disagree Please proceed to question 16. Finland... % Other Scandinavian countries... % Western Europe (other than the previous)... % Eastern Europe (including Russia)... % North America... % South and Central America... % East Asia (e.g. Japan, China)... % South Asia (e.g. India)... % Middle East... % South Pacific (e.g. Australia)... % Africa... % Total 100 % 16 What share of your software development work is done in low-cost countries outside Finland? Internal or subcontracted software development in nearshore countries (e.g. Baltic states, Russia, other Eastern European states)... % Internal or subcontracted software development in offshore countries (e.g. India or China)... % Do not agree or disagree Agree Strongly agree

29 EXTERNAL ENVIRONMENT 17 How well do the following statements describe the market and competitive situation of your firm? It is difficult for us to identify competitors for our firm Forecasting the competitive situation of our market is difficult All firms in our market have small market shares There is a lot of diversity between the companies in terms of product quality, customer service and marketing approaches There are few differences between the products and services provided by various firms There is significant price competition in our market We have not had to significantly alter our offering or pricing due to competition The industry is in an early, high growth stage of development There is a substantial untapped market demand for our product The technology used in our products and services is developing rapidly Developing new technology does not provide significant new growth opportunities The needs of our new customers differ significantly from the needs of our long-time customers We serve many of the same customers as in the past We have been forced to adapt our operations due to the recession Our firm was well-prepared for the recession Considering our current situation, we have expanded too rapidly during the past few years We have had difficulties in implementing business-related plans made before the recession The possible financial problems our firm is facing are caused more by our external environment than our own actions How have the following items changed during the past year? Strongly disagree Disagree Decr. strongly Decreased Do not agree or disagree Agree No changes Increased The number of our customers Our sales and marketing expenses Our R&D expenses Our product support and maintenance expenses Our staff that provides software development services Discounts given to our customers from our products and services The strictness of our internal cost control Transferring our operations to low-cost countries Our sales and marketing efforts directed at new customer segments Our sales and marketing efforts directed at existing customer segments The scope of our offering Selling assets, such as parts of our business or real estate Our use of software development outsourcing services Our use of other external services The size of our target market Strongly agree Incr. strongly

30 FINANCING 19 Which of the following Finnish and non-finnish parties currently have a financial investment in your firm? (Choose all that apply.) Finnish Foreign Founder, family member of a founder, or employee... Private venture capital firm... Business angel (a wealthy individual, who is not a family member of the founders)... Public venture capital investor (e.g. SITRA)... Other firm or public financier Please answer the following questions related to external financing. No Is your firm seeking external financing during the next two years?... Has your firm sought external financing during the past year?... MANAGEMENT 21 Please answer the following questions about the management of your firm. How many members of the board of directors are also employees of the firm or their family members?... members How many board members directly represent a significant external investor, such as a venture capital firm or a business angel?... members How many board members are independent? (i.e. have no close ties with management, controlling shareholders or the firm itself)... members How many persons is your management team composed of?... persons 22 In which of the following decisions has the board of directors been involved in during past year? (Please check all that apply.) Decisions on what customer segments our firm should serve Acquiring or divesting parts of our businesses Non-routine legal or regulatory matters Increasing or decreasing our employee count Designing the firm s offering Yes Top management team matters External financing matters Matters related to international expansion Internal cost control matters None of these 23 How would you characterize the impact on your firm of decisions made during the past year in which the board of directors was involved?... not at all significant very significant in the short term in the short term... not at all significant very significant in the long term in the long term

31 DEVELOPMENT OF BUSINESS OPERATIONS AND INNOVATIONS 24 How well do the following statements describe the operations of your firm? We upgrade and improve our existing products and services faster than anyone in our industry Our customers consider our new products and services to be innovative We have found new ways to integrate outside technologies and/or resources into our products and services More so than our competitors, we use modularity and product platforms We combine products and services in new ways to create integrated solutions We have an explicit process for designing end-to-end customer solutions Strongly disagree Disagree Do not agree or disagree Agree We serve customer segments that our competitors don't recognize as opportunities We are better than our competitors in identifying unmet customer needs Our product or service provides the customer with better customer experience than competing solutions We have developed new ways to differentiate ourselves from our competitors at different stages of the buying process More so than our competitors, we have created innovative pricing schemes for our products and services (e.g. subscription pricing) We innovate new ways to take advantage of our immaterial property Compared to industry standards, our operating processes are highly creative We try to reach higher operational efficiency by innovative managing of our internal business processes We consider our organizational design to be one of the cornerstones of our competitive advantage Our firm s culture is regarded as creative and innovative More so than our competitors, we have created new ways for sourcing resources and delivering our products or services to the markets We have been innovative in managing our supply chain Compared to industry standards, we have created non-traditional channels or ways of being of present to enter new markets We lead the industry in terms of using new distribution channels More so than our competitors, we use the internet to produce or deliver our product or service We have been pioneers in creating network-enhanced versions of traditional products and services We are considered to be innovators in managing and building our brands Our brand innovations have allowed us to enter new markets and customer segments better than our competitors Strongly agree PERSONAL INFORMATION 25 In which of the following levels do you serve in your company? (Please check all that apply.) Board of directors Management team Other upper management Middle management Other 26 In order to receive a company-specific analysis of responses, please provide an address: address

32 Please provide us with feedback to help improve our survey Thank you for your time! Return address: Ohjelmistoyrityskartoitus 2009 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS This survey is conducted by Helsinki University of Technology. Our contact person is research manager Mikko Rönkkö, telephone (09) , More information about the survey is available online at

33 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2008 Ohjelmistoliiketoiminnan kasvun ja kansainvälisen menestyksen edellytykset Suomessa Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn autatte meitä keräämään tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta. Kyselyn tulokset sekä yrityskohtainen analyysi vastauksista lähetetään vastaajille syyskuussa. Rahoittajana ja/tai ohjausryhmässä asiantuntijatukensa vuoden 2008 kartoitukselle ovat antaneet:

34 VASTAUSOHJE: Täyttäkää lomake yrityksenne nykytilan perusteella. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Vastattuanne kyselyyn palauttakaa tämä lomake postitse teille lähettämällämme palautuskuorella. Mikäli ette halua vastata kyselyyn, toivoisimme että palauttaisitte meille tyhjän lomakkeen merkiksi tästä. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää vastaamisessa www-lomaketta osoitteessa Käyttäkää vastatessanne vastaajakoodia [Koodi]. VASTAUKSENNE OVAT LUOTTAMUKSELLISIA Kyselyn toteutuksesta vastaavat Teknillinen korkeakoulu, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite tkk.fi. Lisätietoja saatte osoitteesta ALOITA VASTAAMINEN: 1 Onko yrityksellänne ohjelmistotuotteita tai muuta ohjelmistoliiketoimintaa? Kyllä, yrityksellämme on yksi tai useampi oma ohjelmistotuote Kyllä, yrityksemme toimii ohjelmistoalalla, mutta meillä ei ole omia ohjelmistotuotteita Ei, yrityksemme ei millään muotoa toimi ohjelmistoalalla Siirtykää kysymykseen Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yritystänne? Olemme itsenäinen yhtiö Olemme jonkin toisen suomalaisen tai ulkomaalaisen yhtiön tytäryhtiö tai sivuliike. Muu, mikä 3 Arvioikaa seuraavat asiat yrityksenne viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden osalta. Viimeksi päättynyt tilikausi Kuluva tilikausi (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto... Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto... Tutkimus- ja tuotekehitysmenot... Tulos (verojen jälkeen)... Kokonaishenkilöstö... henkilöä henkilöä 4 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kasvua? Täysin eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Kasvu on yrityksemme tärkein tavoite Yrityksemme mahdollinen kasvu ei saa tapahtua kannattavuuden kustannuksella Yrityksemme on tällä hetkellä juuri sopivan kokoinen eikä näe tarvetta voimakkalle kasvulle Yrityksemme kasvattaminen on monelle johtoryhmämme jäsenelle tärkein henkilökohtainen tavoite Tähtäämme voimakkaaseen kasvuun kansainvälisellä tasolla Kotimaan markkinalla on meille tarjolla vielä sopivia kasvumahdollisuuksia Johtoryhmämme uskoo että yrityksestämme on tai siitä tulee merkittävä pelaaja kansainvälisillä markkinoilla Mikä olisi yrityksenne johtoryhmän mielestä yrityksenne ihannekoko viiden vuoden päästä? Henkilöstömäärä... Henkilöä Liikevaihto... 1

35 LIIKETOIMINTAMALLI 6 Miten yrityksenne ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto jakautuu seuraavien asioiden kesken? Ohjelmiston käyttölisenssien myynti asiakkaalle asennettavaan ohjelmistoon... % Ohjelmiston tai sovelluspalvelun tarjoaminen verkon yli käytettävänä palveluna... % Asiakaskohtainen ohjelmointityö, kehitysprojektit ja ohjelmistokehityksen ulkoistus... % Ohjelmiston asennus, integrointi ja asiakaskohtaistaminen... % Ohjelmistoon liittyvä konsultointi ja koulutus... % Ohjelmistojen tai järjestelmien ylläpito sekä käyttäjätuki... % Mainonta tai ohjelmistoon liittyvän sisällön myyminen... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 7 Kuinka monta prosenttia liikevaihdostanne tulee kolmansien osapuolien tuottamien tuotteiden tai palveluiden myynnistä?... % 8 Mistä allaluetelluista osista tarjoomanne koostuu ja miten tärkeitä nämä ovat loppuasiakkaanne kannalta ja kuka tuottaa tarjooman? (Merkitkää tarvittaessa useampi tuottajataho) Ohjelmistotuote Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Ohjelmistoon liittyvä sisältö Asiakaskohtainen ohjelmistokehitys Asiakkaan ohjelmistokehitystä tukeva palvelu Tekninen konsultointi Liiketoimintakonsultointi Järjestelmien ja ohjelmistojen integrointi Ohjelmistoon liittyvä koulutus Ohjelmiston asiakaskohtaistaminen Ohjelmiston käyttäjätuki Ohjelmiston ylläpito ja päivitykset Järjestelmien ja infrastruktuurin ylläpito Ohjelmiston käyttäjäyhteisö Muu, mikä Ei kuulu tarjoomaan Vähäisissä määrin Kuuluu tarjoomaan Keskeinen osa tarjoomaa Tärkein osa tarjoomaa Tuotamme itse Yhteistyötaho Suomessa Yhteistyötaho ulkomailla RAHOITUS 9 Ketkä omistavat yrityksenne? (Merkitkää kaikki sopivat vaihtoehdot.) Yrityksen perustaja tai hänen perheenjäsenensä Työntekijä, joka ei ole perustaja Riskisijoittaja tai sijoitusyhtiö 2 Toinen yritys (ei sijoitusyhtiö) Enkelisijoittaja Henkilö tai yhtiösijoittaja pörssin kautta Ulkomaalainen henkilö tai yhtiö 10 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2008 tai 2009 aikana? Kyllä Ei 11 Miten paljon ja minkä tyyppistä rahoitusta haette? Riskirahoitusta... M Yksityisiä sijoituksia (esim. omistajien sijoitukset tai enkelirahoitus)... M Lainaa... M Julkista rahoitusta tai avustusta... M Muu, mikä... M

36 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA JA KANSAINVÄLISTYMINEN 12 Oliko yrityksellänne myyntituloja Suomen ulkopuolelta viimeksi päättyneen tilikauden aikana? Ei, kansainvälinen liiketoiminta ei ole meille ajankohtainen asia Siirtykää kysymykseen 17 Ei, mutta olemme harkinneet kansainvälistymistä Siirtykää kysymykseen 16 Kyllä 13 Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaan. Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja?... maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella?... % Kuinka monessa maassa Suomen ulkopuolella yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna tai tytär- tai yhteisyrityksen kautta?... maassa 14 Täyttäkää oheiseen taulukkoon tiedot yrityksenne kolmesta tärkeimmästä vientimaasta. Tärkein vientimaa 2. tärkein vientimaa 3. tärkein vientimaa Maan nimi Minä vuonna aloititte liiketoiminnan tässä maassa? Maan osuus kokonaisliikevaihdosta Onko teillä omaa henkilöstöä tässä maassa? Vuonna % Kyllä Ei Vuonna % Kyllä Ei Vuonna % Kyllä Ei 15 Täyttäkää oheiseen taulukkoon tiedot vientimaista, joihin yrityksenne vientitoiminnan käynnistyessä ensimmäisenä suuntasi vientinsä. Ensimmäinen vientimaa Toinen vientimaa Kolmas vientimaa Maan nimi Minä vuonna aloititte liiketoiminnan tässä maassa? Maan osuus kokonaisliikevaihdosta Onko teillä omaa henkilöstöä tässä maassa? Vuonna % Kyllä Ei Vuonna % Kyllä Ei Vuonna % Kyllä Ei 16 Kuinka ongelmallisena olette kokeneet allaolevat asiat kansainvälistymisenne kannalta? 3 Ei ollenkaan Vähän Jokun verran Kohdemaan lainsäädäntö Kotimaan lainsäädäntö Pätevän henkilökunnan löytäminen kohdemaasta Kieleen ja kulttuuriin liittyvät ongelmat Lokalisaatio tai sovitustyö asiakkaalle Asiakaskontaktien löytäminen kohdemaasta Yhteistyökumppanien löytäminen kohdemaasta Immateriaalioikeuksien suojaus kohdemaassa Piratismi kohdemaassa Ulkomailla kelpaavien asiakasreferenssien puute Muu, mikä Paljon Hyvin paljon

37 JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖRESURSSIT 17 Yleisesti ottaen, yrityksemme johto suosii......vahvaa painotusta hyväksi koettuihin tuotteisiin ja palveluihin vahvaa painotusta tuotekehitykseen, teknologiseen johtajuuteen ja innovaatioihin. 18 Kuinka monta uutta tuotetta tai palvelua yrityksenne on lanseerannut viimeisen 3 vuoden aikana? Ei uusia tuotteita tai palveluita Muutokset tuote- ja palvelutarjoomassamme ovat olleet pieniä Hyvin monia uusia tuotteita tai palveluita. Muutokset tuote- ja palvelutarjoomassamme ovat yleensä olleet melko radikaaleja. 19 Kilpailijoiden kanssa toimiessamme, yrityksemme......tyypillisesti reagoi kilpailijoiden toimenpiteisiin....on hyvin harvoin ensimmäisenä esittelemässä uusia tuotteita tai palveluita, johtamistapoja, teknologioita, jne....tyypillisesti pyrkii välttämään suoraa kilpailua ja pyrkii elämään sopusoinnussa muiden yrityksien kanssa tyypillisesti tekee aloitteita, joihin kilpailijat reagoivat....on erittäin usein ensimmäisenä esittelemässä uusia tuotteita tai palveluita, johtamistapoja, teknologioita, jne....tyypillisesti käyttäytyy hyvin kilpailuhakuisesti ja pyrkii lyömään kilpailijat markkinoilla. 20 Yleisesti ottaen, yrityksemme johdolla on......vahva taipumus suosia matalamman riskin projekteja vahva taipumus suosia korkeamman riskin projekteja. 21 Yleisesti ottaen, yrityksemme johto uskoo että......yrityksemme toimintaympäristö huomioonottaen on parempi toimia varovasti ja edetä lyhyin askelin Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne strategiaa?...yrityksemme toimintaympäristö huomioonottaen, rohkeat ja laajaalaisetkin toimet ovat tarpeen tavoitteidemme saavuttamiseksi. Asiakkaillamme on hyvin selkeä kuva siitä, mikä meidän kilpailuetumme on Kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tällä hetkellä tarjoa Jokainen yrityksessämme ymmärtää mistä menestyksemme johtuu Strategiamme linjaa selkeästi sen, miten erotumme kilpailijoista Kilpailijoidemme olisi hyvin hankala kopioida tuotettamme tai muuta menestyksemme lähdettä Meillä on ainutlaatuista osaamista, patentoitua teknologiaa, suuri markkinaosuus tai jokin muu resurssi, jota kilpailijoidemme on lähes mahdotonta hankkia Strategiamme on suunniteltu siten, että suuremmankin yrityksen olisi hyvin hankala pärjätä kilpailussa meitä vastaan Strategiamme kestää hyvin ympäristössä tapahtuvat tai yrityksen sisäiset muutokset Täysin eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä 4

38 23 Miten hyvin allaolevat väittämät kuvaavat henkilöstöänne? Täysin eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Työntekijämme ovat erittäin ammattitaitoisia Työntekijöitämme pidetään yleisesti toimialamme parhaina Työntekijämme ovat erittäin luovia ja älykkäitä Työntekijämme ovat huippuasiantuntijoita oman erityisalueensa tehtävissä Työntekijämme kehittävät uusia ideoita ja tietämystä Työntekijämme ovat taitavia diagnosoimaan ja ratkaisemaan ongelmia yhteistyössä toistensa kanssa Työntekijämme jakavat informaatiota ja oppivat toisiltaan Työntekijämme keskustelevat ja vaihtavat ideoita yrityksemme eri osissa työskentelevien ihmisten kanssa Työntekijämme toimivat yhdessä asiakkaiden, toimittajien, allianssikumppaneiden jne. kanssa kehittääkseen ratkaisuja Työntekijämme soveltavat yrityksemme yksittäisen alueen tietämystä muilla alueilla nouseviin ongelmiin ja mahdollisuuksiin Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin yrityksenne johdon osalta. Kuinka monta jäsentä yrityksenne johtoryhmässä on?... jäsentä Kuinka moni yrityksenne johtoryhmän jäsenistä on myös yrityksen perustaja?... jäsentä Kuinka moni yrityksen perustajista ei ole enää mukana johtoryhmässä?... perustajaa Kuinka moni yrityksenne hallituksen jäsenistä on toiminut aikaisemmin voimakkaasti kasvaneen yrityksen johtotehtävissä... jäsentä 25 Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat yrityksenne johtoryhmää? Suurin osa yrityksemme johtoryhmän jäsenistä on ollut aikaisemmin vastaavissa tehtävissä jossain toisessa yrityksessä Yrityksemme johtoryhmä on erittäin kokenut Johtoryhmässämme on mukana henkilöitä, joita pidetään ohjelmistoalan veteraaneina Moni johtoryhmämme jäsen on työskennellyt ulkomailla Johtoryhmällämme on hyvät valmiudet yrityksemme kansainvälistämiseen Johtoryhmämme jäsenillä ei ole juurikaan kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta Johtoryhmämme toimii usein tiiminä myös yrityksen päivittäisessä johtamisessa Meillä on käytössä selkeät vastuujaot ja delegoimme tehtäviä paljon Toimitusjohtajamme osallistuu laajasti yrityksen päivittäiseen johtamiseen alaistensa apuna Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne markkinaa ja kilpailutilannetta? Täysin eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin eri mieltä Eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Meidän on hankala nimetä kilpailijoita yrityksellemme Yritysten välillä on paljon kirjavuutta tuotteen laadun, asiakaspalvelun ja markkinointikäytäntöjen suhteen Eri yritysten tarjoaminen tuotteiden ja palveluiden välillä on vain vähän eroavuuksia Markkinallamme on muutama merkittävä kilpailija, jolla on suurin pirtein sama kilpailuasema Toimiala on aikaisessa, nopean kasvun kehitysvaiheessa Lukuisia yrityksiä on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla jo vuosia sitten Tuotteellemme on olemassa huomattava täyttämätön markkinatarve

39 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA INNOVAATIOT 27 Miten hyvin seuraavat väittämänne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa Päivitämme ja kehitämme olemassa olevia tuotteitamme ja palvelujamme nopeammin kuin kukaan toinen toimialallamme Asiakkaamme pitävät uusia tuotteitamme ja palveluitamme innovatiivisina Olemme löytäneet uusia tapoja integroida tuotteisiimme ulkopuolisia teknologioita tai resursseja Käytämme kilpailijoitamme enemmän modulaarisuutta tai tuotealustoja Yhdistellemme tuotteita ja palveluita integroiduiksi ratkaisuiksi uusilla tavoin Meillä on selkeä prosessi, jolla suunnittelemme kokonaisratkaisuja asiakkaille Palvelemme asiakassegmenttejä, joita muut eivät tunnista mahdollisuuksiksi Tunnistamme kilpailijoitamme paremmin tyydyttämättömiä asiakastarpeita Tuotteemme tai palvelumme tarjoa asiakkaalle paremman kokemuksen kuin kilpailevat ratkaisut Olemme kehittäneet uusia tapoja toimia erottuaksemme kilpailijoistamme asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa Olemme kehittäneet kilpailijoitamme innovatiivisemman hinnoittelumallin tuotteillemme ja palveluillemme (esim. tilauspohjaisuus) Innovoimme uusia tapoja hyödyntää immateriaaliomaisuutta liiketoiminnassa Toimialan yleiseen tasoon verrattuna operatiiviset prosessimme ovat hyvin luovia Haemme korkeampaa operatiivista tehokkuutta liiketoimintaprosessien innovatiivisella hallinnalla Pidämme organisaatiorakennettamme yhtenä kilpailuetumme kulmakivenä Yrityskulttuuriamme pidetään luovana ja innovatiivisena Olemme luoneet kilpailijoitamme enemmän uusia tapoja hankkia resursseja ja toimittaa tuotteita ja palveluita markkinoillemme Olemme tehneet innovaatioita alihankkijoiden kanssa toimimisessa Toimialan käytäntöihin verrattuna olemme luoneet uudenlaisia kanavia tai toimintatapoja päästäksemme uusille markkinoille Olemme toimialamme johtava yritys uusien jakelukanavien käytössä Käytämme tuotteemme tai palvelumme tuottamisessa ja toimittamisessa kilpailijoitamme enemmän internettiä Olemme olleet edelläkävijöitä perinteisten tuotteiden tai palvelujen siirtämisessä internettiin Meitä pidetään innovaattoreina brandinhallinnan ja rakentamisen suhteen Brandi-innovaatiomme ovat mahdollistaneet uusien markkinoiden ja asiakassegmenttien valtaamisen kilpailijoitamme paremmin Käytämme avoimen lähdekoodin sovelluksia organisaatiossamme Ohjelmistokehityksemme hyödyntää avoimen lähdekoodin työkaluja Toimimme avoimen lähdekoodin kehitysyhteisössä Meillä on oma avoimen lähdekoodin yhteisö, joka tukee liiketoimintaamme Ei ollenkaan Vähän Jokun verran Paljon Hyvin paljon PERUSTIEDOT VASTAAJASTA 28 Täyttäkää seuraavat perustiedot itsestänne ja yrityksestänne: Yrityksenne nimi... Oma nimenne... Oma sähköpostinne... Asemanne yrityksessä... 6

40 Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia. Kiitokset vastauksestanne! Palautusosoite: Ohjelmistoyrityskartoitus 2008 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS Kyselyn toteutuksesta vastaavat Teknillisen korkeakoulu, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteyshenkilönä toimii tutkimuspäällikkö Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja saatte osoitteesta

41 KYSYMYKSIEN SELITYKSET JA TAUSTAT 1 Onko yrityksellänne ohjelmistotuotteita tai muuta ohjelmistoliiketoimintaa? 2 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yritystänne? Nämä kaksi kysymystä korvaavat edellisen vuoden luokittelukysymykset. Muutos johtuu kahdesta asiasta. 1) Tänä vuonna halutaan mukaan myös palveluyrityksiä. 2) Tämä tapa kysyä on lyhyempi ja siten vastaajaystävällisempi. 2:een kohtaan voi vielä lisätä vaihtoehdon jossa henkilö voi sanoa että yrityksellä ei ole toimintaa. Tässä on kuitenkin trade offina se, että aktivisille yrityksille tämä antaa meistä epäprofessionaalin kuvan, jos ajatellaan että tutkijoiden pitäisi pystyä tietokannoistaa seulomaan pois epäaktiiviset yritykset. 3 Arvioikaa seuraavat asiat yrityksenne viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden osalta. Tätä tarvitaan kasvulukujen laskemiseen. Lyhennetty ja yksinkertaistettu edellisestä vuodesta siten, että kerätään se data mitä käytetään, mutta ei kysellä turhaan sellaista, mitä ei analysoida kunnolla. 4 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne kasvua 5 Mikä olisi yrityksenne johtoryhmän mielestä yrityksenne ihannekoko viiden vuoden päästä Kysymykset 4 ja 5 mittaavat yrityksen kasvuhakuisuutta. Perustuvat aikaisempaan tutkimukseen joka on raportoitu näissä viitteissä (Cliff, 1998; Davidsson, 1989; Gundry and Welsch, 2001; Wiklund and Shepherd, 2003). 6 Miten yrityksenne ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto jakautuu seuraavien asioiden kesken? Tämä kysymys korvaa kysymyksen siitä,miten tuotteen toimituksen laskutus jakautuu. Vaihtoehtoja on uudelleenkirjoitettu kattavammiksi ja yksiselitteisemmiksi. 7 Mistä allaluetelluista osista tarjoomanne koostuu ja miten tärkeitä nämä ovat loppuasiakkaanne kannalta ja kuka tuottaa tarjooman? Liiketoimintamallikysymys, jota Aku Valtakoski ja Mikko Rönkkö kehittelevät. Ajatuksena on analysoida tällä patterilla saatavaa dataa faktori ja klusterianalyyseillä. Vastaavalla tavalla on kehitetty sekä alakohtaisia että yleisiä strategiatypologioita. Olennaisia viitteitä tähän liittyen ovat (Dess, Newport and Rasheed, 1993; Galbraith and Schendel, 1983; Ketchen, Thomas and Snow, 1993; Ketchen Jr and Shook, 1996; Meyer, Tsui and Hinings, 1993; Miller, 1986) Tästä kysymyksestä on tarkoitus tuotaa yrityksille luokittelu, jota voidaan käyttää muissa analyyseissä joko jaottelutekijänä tai kontrollina. Lisäksi tästä analyysistä kirjoitetaan yksi tutkimusartikkeli 8 Mitä seuraavista omistajatyypeistä yrityksellänne on? 9 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2008 tai 2009 aikana? 10 Arvioikaa miten paljon eri rahoitustyyppejä olette yhteensä hakemassa? Nämä kysymys ovat sama kuin vuonna Oliko yrityksellänne myyntituloja Suomen ulkopuolelta viimeksi päättyneen tilikauden aikana? Tämä kysymys on sama kuin vuonna 2007 sillä erotuksella että siinä on nyt uusi vastausvaihtoehto. Yritys voi kertoa että heillä ei ole kansainvälistä liiketoimintaa, mutta todeta että tätä on harkittu. Tällä tavalla pääsemme kiinni siihen, miten sellaiset yritykset jotka eivät vielä ole kansainvälistyneet kokevat kansainvälistymisen ongelmat. 12 Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaan. Kysymys on sama kuon vuonna Täyttäkää oheiseen taulukkoon tiedot yrityksenne kolmesta tärkeimmästä vientimaasta. 8

42 Kysymys on yksinkertaistettu versio edellisen vuoden kohdemaat kysymyksestä. Toiminnoista kysyttäessä moni jättää vastaamatta, joten tätä on helpotettu muokkaamalla kysymys muotoon Onko teillä omaa henkilöstöä kohdemaassa. Kanavat on poistettu koska niihin ei saatu järkeviä vastauksia tai kysymystä ei ole oikeasti käytetty mihinkään. 14 Täyttäkää oheiseen taulukkoon tiedot yrityksenne kolmesta ensimmäisestä vientimaasta. Tämä kysymys on vuodelta 2003, ja sen tarkoitus on tutkia kansainvälistymispolkuja. Eli siis sitä, mitä kautta yritykset menevät ulkomaille. Kun tämä tieto saadaan, voidaan tilastollisesti vertailla onko joku polku helpompi tai tehokkaampi kuin toinen. 15 Miten ongelmallisena olette kokeneet allaolevat asiat kansainvälistymisenne kannalta? Uusi kysymys. Kehitetty yhdessä Jyväskylän yliopistossa työskentelevän Arto Ojalan kanssa hänen väitöskirjansa tuloksien ja Jim Bellin tutkimuksien perusteella. Tähän tulee vielä myöhemmin viitteet niihin papereihin, joihin tämä pohjautuu. 16 Yleisesti ottaen, yrityksemme johto suosii Kuinka monta uutta tuotetta tai palvelua yrityksenne on lanseerannut viimeisen 3 vuoden aikana? 18 Kilpailijoiden kanssa toimiessamme, yrityksemme Yleisesti ottaen, yrityksemme johdolla on Yleisesti ottaen, yrityksemme johto uskoo että... Tämä kysymyssarja on yleisesti käytetty Entreperneurial Orientation skaala. Näinä samoka kysymyksiä on käytetty kymmenissä tai sadoissa tutkimuksissa (katso esim (Kreiser, Marino and Weaver, 2002)). Skaala mittaa yrityksen yrittäjämäisyyttä kolmella ulottuvuudella innovatiivisuus, proaktiivisuus ja riskinotto. 21 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne strategiaa? Itse kehitetty skaala. Neljä ensimmäistä kysymystä mittaavat kilpailuedun olemassaoloa ja neljä seuraavaa taas kilpailuedun kestävyyttä. 22 Miten hyvin allaolevat väittämät kuvaavat henkilöstöänne? Human capital ja social capital skaalat. Nämä mittaavat yrityksen henkilöstöresurssien laatua, eli sitä miten hyvää osaamista yrityksestä löytyy. Näitä skaaloja on käytetty paljon, esim. (Subramaniam and Youndt, 2005) 23 Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin yrityksenne johtoryhmän osalta. 24 Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat yrityksenne johtoryhmää? Nämä kaksi kysymystä mittaavat onko yritys muuttunut yrittäjävetoisesta ammattijohdon pyörittämäksi. Likert kysymykset ovat itse kehittettyjä ja ne mittaavat kolmea ulottuvuutta: liiketoimintakokemus, kansainvälinen kokemus ja delegoinnin taso. Numeroina kysyttyä johtoryhmän koostumusta on käytetty laajasti yrityksien johtoryhmiä tarkastelevassa tutkimuksessa. 25 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne markkinaa ja kilpailutilannetta? Tämä kysymys mittaa yrityksen ympäristöä ja on tärkeä kontrollimuuttuja analyyseille. Ensimmäinen kysymys on itse kehitetty, loput tulevat aikaisemmasta tutkimuksesta (Chandler and Hanks, 1994). Nämä aikaisemmasta tutkimuksesta tulevat mittaavat yrityksen liiketoimintamahdollisuuden hyvyyttä ja kilpailun tiukkuutta. 26 Miten hyvin seuraavat väittämänne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa Jyrki Ali Yrkön ja Mikko Rönkön suunnittelema patteri joka pohjautuu artikkeliin (Sawhney, Wolcott and Arroniz, 2006). Tästä on tarkoitus saada materiaalia kasvufoorumin loppuraporttiin (Etlan osuuteen) ja tutkimusraporttiin jossa tutkitaan innovaatioiden vaikuttavuutta. 27 Täyttäkää seuraavat perustiedot itsestänne ja yrityksestänne: Perustiedot. Aikaisemmasta vuodesta muutettu siten, että nyt kysytään sähköpostia, jotta voidaan kommunikoida paremmin takaisinpäin tuloksia. Lisäksi kysytään lupaa julkaista nimi vastaajien listassa. Kokemusta ei enää kysytä koska sitä ei ole käytetty mihinkään. 9

43 PERUSTELUT KYSYMYKSIEN POISJÄTTÄMISELLE Kysymyksiä on jätetty pois kolmella kriteerillä (yksi riittää): Kysymyksestä ei ole saatu nostettua esille mitään tulosta, vaan raportoitu ainoastaan keskiarvot, jotka eivät sinäänsä kerro vielä paljoakaan Vastaukset kysymykseen eivät ole muuttuneet ajan myötä. Meidän ei ole tarpeen kysyä joka vuonna asioita, joiden emme oleta muuttuvan. Esimerkkinä tästä on kanavien käyttö, jossa tulokset ovat ollet (satunnaisvaihtelun poistamisen jälkeen) käytännössä muuttumattomat useamman vuoden ajan Kysymys ei ole luotettavat, eli siis sellaiset kysymykset joissa esiintyy huomattavasti enemmän satunnaisvaihetelua kuin oikeaa vaihtelua. Ohessa perustelut yksittäisille pattereille: Kanavat: tätä ei kysytä tilanpuutteen vuoksi ja koska kanavien käyttö ei ole muuttunut vuosien varella. Tästä ei myöskään ole saatu tehtyä keskiarvojen raportointia syvällisempää analyysiä. Yleisesti tätä kysymystä kannattanee pitää mukana silloin tällöin, mutta sen vuosittainen mittaaminen ei liene perusteltua Tuotteen tyyppi ja asiakassegmentti: Kysymykset ovat hyvin epäluotettavia, sillä luokittelun luokat eivät ole samansuuruisia ja niissä on päällekäisyyksiä. Lisäksi valitse yksi 30:stä on yleisesti ottaen epäluottetava tapa kysyä asioita. Tästäkään ei ole saatu keskiarvojen mittaamist syvällisempää analyysiä. Lisäksi tulos heittelee vuodesta toiseen paljon enemmän kuin mitää markkinalla olisi oikeasti mahdollista muuttua. Kehitysalueet: Tätä ei kysytä lomakkeessa, koska kehitysalueet on parempi selvittää avoimella kysymyksellä. Avoimet vastaukset eivät yleisesti toimi kovin hyvin www lomakkeella ja tästä syystä tämä kysymys tehdään puhelinhaastatteluina pääkyselyn jälkeen ja aineisto analysoidaan laadullisilla menetelmillä. Tällä on mahdollista saada paremmin uutta tietoa kun ei pakoteta vastaajia meidän määrittämiin vaihtoehtoihin. LÄHTEET Chandler, G. N. and Hanks, S. H. (1994) Founder Competence, the Environment, and Venture Performance, Entrepreneurship: Theory and Practice, 18 (3), pp. Cliff, J. E. (1998)Does one size fit all? Exploring the relationship between attitudes towards growth, gender, and business size, Journal of Business Venturing, 13 (6), pp Davidsson, P. (1989)ENTREPRENEURSHIP - AND AFTER - A STUDY OF GROWTH WILLINGNESS IN SMALL FIRMS, Journal of Business Venturing, 4 (3), pp Dess, G. G., Newport, S. and Rasheed, A. M. A. (1993) Configuration Research in Strategic Management: Key Issues and Suggestions, Journal of Management, 19 (4), pp Galbraith, C. and Schendel, D. E. (1983) An empirical analysis of strategy types, Strategic Management Journal, Gundry, L. K. and Welsch, H. P. (2001) The ambitions entrepreneur: High growth strategies of women-owned enterprises, Journal of Business Venturing, 16 (5), pp Ketchen, D. J., Thomas, J. B. and Snow, C. C. (1993) ORGANIZATIONAL CONFIGURATIONS AND PERFORMANCE - A COMPARISON OF THEORETICAL APPROACHES, Academy of Management Journal, 36 (6), pp Ketchen Jr, D. J. and Shook, C. L. (1996) The Application of Cluster Analysis in Strategic Management Research: An Analysis and Critique, Strategic Management Journal, 17 (6), pp Kreiser, P. M., Marino, L. D. and Weaver, K. M. (2002) Assessing the Psychometric Properties of the Entrepreneurial Orientation Scale: A Multi-Country Analysis, Entrepreneurship: Theory and Practice, 26 (4), pp Meyer, A. D., Tsui, A. S. and Hinings, C. R. (1993) Configurational Approaches to Organizational Analysis, The Academy of Management Journal, 36 (6), pp Miller, D. (1986) CONFIGURATIONS OF STRATEGY AND STRUCTURE - TOWARDS A SYNTHESIS, Strategic Management Journal, 7 (3), pp Sawhney, M., Wolcott, R. C. and Arroniz, I. (2006) The 12 different ways for companies to innovate, Mit Sloan Management Review, 47 (3), pp Subramaniam, M. and Youndt, M. A. (2005) The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, Academy of Management Journal, 48 (3), pp Wiklund, J. and Shepherd, D. (2003) Aspiring for, and achieving growth: The moderating role of resources and opportunities, Journal of Management Studies, 40 (8), pp

44 SOFTWARE INDUSTRY SURVEY 2008 Growth and internationalization of Finnish software business This survey is part of the annual National Software Industry Survey. The results will be published as summary statistics and tables, from which the individual responses cannot be identified. By responding to this survey you help us collect important information about the current state of Finnish software business. The results as well as company-specific analysis of the responses will be sent to all responding companies in September. Funding and/or steering group expert support to the 2008 survey have been given:

45 Instructions: Please fill out the survey based on the current state of your company. If answering a question requires information that is difficult to obtain, please give an estimate. After filling the questionnaire return the survey form with the attached return envelope. If you do not want to take the survey, hope that you would return a blank form as sign of this. Alternatively, you can respond using a web-based questionnaire at ALL RESPONSES ARE CONFIDENTIAL The survey is conducted by Helsinki University of Technology, University of Turku and Tampere University of Technology. Contact person: Mikko Rönkkö, (09) , For more information, please go to START HERE: 1 Does your company have software products or other form of software business? Yes, our company has one or several software products of its own Yes, our company operates in software business but we do not have our own software products No, our company doesn't operate in software business at all Proceed to the question Please estimate the following figures for your company's last fiscal year and this fiscal year. Last fiscal year Total revenue... Revenue from SW business... R&D expenses... Net profit (after taxes)... Total number of personnel...ṗersons This fiscal year (as budgeted) persons 3 How well do the following statements describe the growth of your company? Growth is the most important objective of our company... The growth of our company must not take place at the expense of profitability... At the moment, the size of our company is ideal, and our company sees no need for strong growth... Growing our company is the most important personal objective for many members of our management team... We aim at strong growth at the international markets... There are still growth possibilites for us in the domestic markets... Our management team believes that our company is or will be an important player in the international market... 4 According to your management team, what would be the ideal size for your your company in five years? Amount of personnel... persons Total revenue... 2

46 BUSINESS MODEL 5 How is the software business revenue of your company distributed between the following components? Sales of licenses for software that is installed for the customer... % Offering software or application as service used over network... % Client specific programming work, software projects and outsourcing of software development... % Installation, integration and customization of software... % Consulting and training related to software... % Software or system maintenance and user support... % Advertising or selling content related to software... % Other, please specify... % Total 100% 6 How many percent of your revenue comes from selling products or services produced by third parties?... % Of which of the following parts does your offering consist, how important are these for your end customer and who produces the offering? (Please choose several producers, if necessary.) Software product... Open source software... Contents related to our software... Customer specific software development... Service supporting customer's software development Technical consulting... Business consulting... System and software integration... Training related to our software... Customization of our software... User support of our software... Maintenance and updates of software... Maintenance of systems and infrastructure... User community of our software... Other, please specify... FINANCING 7 Who own(s) your company? (Please choose all that apply.) Founder of the company or their family member Employee who is not founder Venture capitalist or investment company 8 Is your company seeking external financing during 2008 or 2009? Another company (not investment company) Business angel Private person or company through stock exchange Foreign person or company Yes No 9 How much and what kind of external financing you are seeking? Risk financing... M Private investments (e.g. the owners' investments or angel funding)... M Loan... M Public funding or subsidies... M Other, please specify... M 3

47 INTERNATIONAL BUSINESS 10 Did your company have sales revenue from abroad during last fiscal year? No, international business is currently not relevant for us... Proceed to the question 15 No, but we have considered internationalization... Proceed to the question 14 Yes 11 Please answer the following questions about the international business of your company. From how many countries, excluding Finland, did your company receive sales revenue?... countries How large a share of your revenue originated abroad?... % In how many foreign countries did your company employ personnel either directly or through a subsidiary or a joint venture??... countries 12 Please fill in the following table with information on the three most important export countries of your company. Country In which year did you start doing business in this country? The share of total revenue from this country Do you have your own personnel in this country? The most important country The 2nd most important country The 3rd most important country year % Yes No year % Yes No year % Yes No 13 Please fill in the following table with information on the export countries, to which your company first started exportation. Country In which year did you start doing business in this country? The share of total revenue from this country Do you have your own personnel in this country? First export country Second export country Third export country year % Yes No year % Yes No year % Yes No 14 Have you experienced problems related to the following issues when attending to expand internationally? Legislation in the target country... Legislation in Finland... Finding competent personnel in the target country... Problems with language and culture... Localization or customization for the customer... Finding customer contacts in the target country... Finding partners in the target country... Protection of immaterial rights in the target country... Piracy in the target country... Lack of customer references that would be relevant abroad... Other, please specify... 4

48 MANAGEMENT AND PERSONNEL 15 In general, the top managers of my company favor a strong emphasis on the marketing of tried and true products or services.... a strong emphasis on R&D, technological leadership and innovations. 16 How many new lines of products or services has your company marketed during the past 3 years? No new lines of products or services. Changes in product or service lines have been mostly of minor nature. Very many new lines of products or services Changes in product or service have usually been quite dramatic. 17 In dealing with its competitors, my company typically responds to actions which competitors initiate.... is very seldom the first business to introduce new products or services, administrative techniques, operating technologies, etc.... typically seeks to avoid competitive clashes preferring a "live-and-let live" posture.... typically initiates actions to which competitors then respond.... is very often the first business to introduce new products or services, administrative techniques, operating technologies, etc.... typically adopts a very competitive, "undo-the-competitors" posture. 18 In general, the top managers of my company have a strong proclivity for low risk projects.... strong proclivity for high risk projects. 19 In general, the top managers of my company believe that owing to the nature of the environment, it is best to explore it gradually via cautious, incremental behavior.... owing to the nature of the environment, bold, wide-ranging acts are necessary to achieve the firm's objectives. 20 How well do the following statements describe the strategy of your company? Our customers have a clear idea of what our competitive advantage is... We are able to provide our customers with something that nobody else is offering at the moment... Everyone in our company understands the reasons for our success... Our strategy clearly defines how we differentiate from our competitors... It would be very hard for our competitors to copy our product or other source of success... We have unique know-how, patented technology, high market share or another resource that is nearly impossible for our competitors to acquire... Our strategy has been planned as to make it hard for even a larger company to stand up to us... Our strategy is resistant to external and internal changes... 5

49 21 How well do the following statements describe your personnel? Our employees are highly skilled... Our employees are widely considered the best in our industry... Our employees are highly creative and intelligent... Our employees are top experts in their particular jobs and functions... Our employees develop new ideas and knowledge... Our employees are skilled at collaborating with each other to diagnose and solve problems.... Our employees share information and learn from one another... Our employees interact and exchange ideas with people from different areas of the company... Our employees partner with customers, suppliers, alliance partners, etc. to develop solutions... Our employees apply knowledge from one area of the company to problems and opportunities that arise in another Please answer the following questions about the management of your company. How many members are there in your management team?... How many of the members of the management team are also founders of the company?... How many of the founders of the company are no longer in the management team?... How many of the members of the board of directors have previously worked in the management of a rapidly growing company... members members founders members 23 How well do the following statements describe the management team of your company? Most members of our management team have previously worked in similar functions in other companies... Our management team is very experienced... Several members of our management team are considered as software business veterans... Many members of our management team have worked abroad... Our management team is well prepared to internationalize our company... The members of our management team have hardly any experience of international business... Our management team acts as a team also in the day-to-day management of our company... We have clear areas of responsibility and we delegate tasks... Our CEO actively participates in the everyday management of our company alongside his subordinates How well do the following statements describe the market and competitive situation of your company? It is difficult for us to name competitors for our company... There is a lot of diversity between the companies in terms of product quality, customer service and marketing approaches... There are few differences between the products and services provided by various firms... There are some major competitors with roughly equal competitive positions... The industry is in an early, high growth stage of development... There are numerous companies that have been well established for years... There is a substantial untapped market demand for our product... 6

50 DEVELOPMENT OF BUSINESS OPERATIONS AND INNOVATIONS 25 How well do the following statements describe the operations of your company? We upgrade and improve our existing products and services faster than anyone in our industry... Our customers consider our new products and services to be innovative... We have found new ways to integrate outside technologies and/or resources into our products and services... More so than our competitors, we use modularity and product platforms... We combine products and services in new ways to create integrated solutions... We have an explicit process for designing end-to-end customer solutions... We serve customer segments that our competitors don't recognize as opportunities... We are better than our competitors in identifying unmet customer needs... Our product or service provides the customer with better customer experience than competing solutions... We have developed new ways to differentiate ourselves from our competitors at different stages of the buying process... More so than our competitors, we have created innovative pricing schemes for our products and services (e.g. subscription pricing)... We innovate new ways to take advantage of our immaterial property... Compared to industry standards, our operating processes are highly creative... We try to reach higher operational efficiency by innovative managing of our internal business processes... We consider our organizational design to be one of the cornerstones of our competitive advantage... Our company culture is regarded as creative and innovative... More so than our competitors, we have created new ways for sourcing resources and delivering our products or services to the markets... We have been innovative in managing our supply chain... Compared to industry standards, we have created non-traditional channels or ways of being of present to enter new markets... We lead the industry in terms of using new distribution channels... More so than our competitors, we use the internet to produce or deliver our product or service... We have been pioneers in creating network-enhanced versions of traditional products and services... We are considered to be innovators in managing and building our brands... Our brand innovations have allowed us to enter new markets and customer segments better than our competitors... We use open source applications in our organization... Our software development uses open source tools... We participate in an open source community... We have our own open source community that supports our business... BASIC INFORMATION OF THE RESPONDENT 26 Please fill in with your personal information: Name of your company... Your name... Your ... Your position in the company... 7

51 Feedback, comments, etc. Thank you for your responses! Return address Ohjelmistoyrityskartoitus 2008 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS) The poll is undertaken by the University of Technology, University of Turku and Tampere University of Technology. Contact person is research Mikko Rönkkö, telephone number (09) , address tkk.fi. For more information visit

52 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2007 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kilpailukyvyn edellytykset Suomessa Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn autatte meitä keräämään tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta. Kyselyn tulokset sekä yrityskohtainen analyysi vastauksista lähetetään vastaajille syyskuussa. Projektin ohjausryhmässä asiantuntijatukensa vuoden 2007 kartoitukselle ovat antaneet:

53 VASTAUSOHJE: Merkitkää kussakin kohdassa vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettanne. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Arvio on aina parempi kuin vastaamatta jättäminen. Vastattuanne kyselyyn palauttakaa tämä lomake postitse teille lähettämällämme palautuskuorella. Mikäli ette halua vastata kyselyyn, toivoisimme että palauttaisitte meille tyhjän lomakkeen merkiksi tästä. Vaihtoehtoisesti voitte käyttää vastaamisessa www-lomaketta osoitteessa Käyttäkää vastatessanne vastaajakoodia [Koodi] VASTAUSTIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillisen korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio, Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja kartoituksesta saatte osoitteesta ALOITA VASTAAMINEN: Ohjelmistoliiketoiminnalla tarkoitetaan tässä kyselyssä liiketoimintaa, joka perustuu ohjelmistojen myymiseen joko tuotteina tai palveluina, tai ohjelmistojen tai ohjelmistopohjaisten järjestelmien toteuttamiseen asiakastilauksesta. 1 Onko yrityksellänne yllä olevan kuvauksen mukaista ohjelmistoliiketoimintaa? Kyllä. Ei. Siirtykää kysymykseen Onko yrityksellänne omaa ohjelmistokehitystä? Kyllä. Ei, mutta teetämme ohjelmistokehitystä alihankintana. Meillä ei ole omaa ohjelmistokehitystä, emmekä teetä sitä alihankintana. Siirtykää kysymykseen Kumpi seuraavista kuvaa parhaiten yritystänne? Olemme itsenäinen yhtiö. Olemme jonkin toisen suomalaisen tai ulkomaalaisen yhtiön tytäryhtiö tai sivuliike. 4 Onko yrityksellänne emoyhtiön tuotteiden tai palveluiden lisäksi omia tuotteita tai palveluita? Ei, yrityksemme rooli on toimia pääasiassa emoyhtiömme myyntitoimistona. Siirtykää kysymykseen 33. Yrityksellämme on emoyhtiön tuotteiden lisäksi omia ohjelmistotuotteita tai palveluita. Vastatkaa kyselyyn ainoastaan yrityksenne omien tuotteiden ja palvelujen osalta Omalla ohjelmistotuoteliiketoiminnalla tarkoitetaan tässä kyselyssä liiketoimintaa, joka perustuu omien ohjelmistotuotteiden myyntiin lisensseinä tai palveluina, sekä kiinteästi näihin ohjelmistoihin liittyviin muihin palveluihin. 5 Arvioikaa seuraavat asiat yrityksenne viimeksi päättyneen tilikauden ja kuluvan tilikauden osalta. Viimeksi päättynyt tilikausi Kuluva tilikausi (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto Suomesta Oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan osuus Suomen liikevaihdosta % % Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto ulkomailta Oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan osuus ulkomaisesta liikevaihdosta % % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tulos (verojen jälkeen) 1

54 6 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne kokonaishenkilöstömäärästä ja ohjelmistoliiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön määrästä. (Tilikauden keskiarvo) Viimeksi päättynyt tilikausi Kuluva tilikausi (budjetoitu) Kokonaishenkilöstö henkilöä henkilöä Henkilöstö ohjelmistoliiketoiminnassa Suomessa Tuotekehitystehtävissä Asiakasprojektitehtävissä Myynti- ja markkinointitehtävissä Muissa tehtävissä Henkilöstö ohjelmistoliiketoiminnassa ulkomailla henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Tuotekehitystehtävissä henkilöä henkilöä Asiakasprojektitehtävissä henkilöä henkilöä Myynti- ja markkinointitehtävissä henkilöä henkilöä Muissa tehtävissä henkilöä henkilöä 7 Mikä on yrityksenne pääasiallinen asiakastoimiala? (Valitkaa yksi vaihtoehdoista.) Päätuotetta ei juurikaan myydä yritysasiakkaille Ei erityistä toimialaa Elektroniikka ja korkea teknologia ICT- informaatio ja kommunikaatioteknologia Teleala Mobiiliala Ilmailu- ja puolustusala Tiede ja tutkimus Nanoteknologia Bioteknologia Kemia Pankit, vakuutus ja rahoitus Lakipalvelut Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut Energia Rakennus Teollinen tuotanto Kaivostoiminta Vähittäis- ja tukkukauppa Kiinteistöt ja kiinteistönhoito Kuljetus ja logistiikka Maa- ja metsätalous Sairaan- ja terveydenhoito Matkustaminen ja turismi Julkinen hallinto Yhteisöt Opetus Koulutus Media ja viihde Pelit ja animaatiot Hyvinvointipalvelut Joku muu, mikä? 8 Minkälainen on päätuotteenne tyypillinen loppuasiakas? (Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto.) Mikroyritykset (alle 5 henkeä) Pienet yritykset (5-50 henkeä) Keskisuuret yritykset ( henkeä) Suuryritykset (yli 250 henkeä) Julkishallinto Kuluttajat (yksityishenkilöt) KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 9 Oliko yrityksellänne myyntituloja Suomen ulkopuolelta viimeksi päättyneen tilikauden aikana? Ei Siirtykää kysymykseen 13 Kyllä 10 Täyttäkää seuraava taulukko liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaan. Kolme vuotta sitten päättyneellä tilikaudella (2003) Viimeksi päättyneellä tilikaudella Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja? maasta maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella? % % Kuinka monessa ulkomaassa yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna tai tytär- tai yhteisyrityksen kautta? maassa maassa 2

55 11 Täyttäkää alla olevaan taulukkoon tiedot kolmesta tärkeimmästä vientimaastanne 1. tärkein maa 2. tärkein maa 3. tärkein maa Maan nimi Maa Maa Maa Osuus kokonaisviennistä % viennistä % viennistä % viennistä 12 Mitä alla olevista toiminnoista teillä oli näissä maissa? Tuotekehitys... Ohjelmistoalihankinta... Lokalisointi tai sovitustyö... Tuotanto tai tuotteen paketointi... Koulutus... Helpdesk, ylläpito tai muu asiakastuki. Muu, mikä? OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINTA JA PÄÄTUOTE 13 Montako eri ohjelmistotuotetta tai tuoteperhettä yrityksenne tuottaa? Meillä ei ole yhtään ohjelmistotuotetta tai tuoteperhettä. Siirtykää kysymykseen 33 1 tuote tai tuoteperhe 2 tuotetta tai tuoteperhettä 3 tai useampaa tuotetta tai tuoteperhettä 14 Milloin yrityksenne on julkaissut ensimmäisen ohjelmistotuotteen?...vuonna Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteella tarkoitetaan tässä kyselyssä sitä ohjelmistotuotetta, johon perustuen yritys sai viimeksi päättyneellä tilikaudella suurimman liikevaihdon, sekä tähän tuotteeseen liittyviä palveluita kuten sovitustyötä sekä asennus- ja koulutuspalveluita. Jos ette pysty identifioimaan yrityksenne päätuotetta, siirtykää kysymykseen Minkä tyyppinen ohjelmisto päätuotteenne on? (Valitkaa yksi vaihtoehdoista.) Käyttöjärjestelmä Tietoliikenne- tai palvelinohjelmisto Tietokantaohjelmisto Ohjelmistokehitystyökalu tai ohjelmointikieli Muu järjestelmäohjelmisto 16 Kuinka usein julkaisette päätuotteesta uuden version? (Valitkaa yksi vaihtoehdoista.) Kuukausittain tai useammin Joka toinen kuukausi 3-4 kertaa vuodessa Yrityskäyttöön suunnattu sovellusohjelmisto Yksityiskäyttöön suunnattu sovellusohjelmisto Yleinen liiketoimintaa tukeva tietojärjestelmä Tietylle toimialalle suunnattu tietojärjestelmä Apuohjelma Muu sovellusohjelmisto 2 versiota vuodessa Vuosittain Harvemmin 17 Mistä osista päätuotteenne tyypillisen asiakastoimituksen laskutus koostuu? Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus... % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit ja sovitustyö... % Asennus asiakkaalle... % Koulutus ohjelman käyttöön... % Ylläpito- ja huoltotoimet sekä käyttötuki... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 18 Arvioikaa mikä oli päätuotteenne toimitusten tai myytyjen yksiköiden määrä ja keskihinta sekä markkinaosuus vuosina Mikäli tuotettanne myydään vuosittaisella lisenssimaksulla arvioikaa yhden asiakkaan tuottama keskimääräinen vuosittainen liikevaihto Toimitusten tai myytyjen yksiköiden määrä Keskihinta Markkinaosuus % % % % 3

56 19 Miten paljon käytätte alla listattuja myyntikanavia päätuotteenne myynnissä Suomessa ja ulkomailla? Suomessa Ulkomailla Omaa suoraa myyntiä Jälleenmyyjää tai agenttia Tukkumyyntiketjua Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuvaa myyntiä Kylkiäiskauppaa toisen tuotteen kanssa Omaa jakelua internetin välityksellä Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat päätuotettanne? Hyvin vähän Emme lainkaan Päätuotteen toimituksiin sisältyy paljon asiakkaalle tuntiveloituksella tehtävää työtä Päätuotteen toimitus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan ASP- tai SaaS-mallin mukaisesti Päätuotteemme koostuu kokonaisuudessaan avoimesta lähdekoodista (open source) Päätuotteemme asennetaan ja otetaan käyttöön ilman erillistä asennusprojektia Päätuotteemme myydään sulautettuna ohjelmistona kiinteänä osana jotain fyysistä tuotetta Päätuotteestamme on markkinoilla samanaikaisesti useampia rinnakkaisia versioita Päätuotteestamme on markkinoilla samanaikaisesti useampia tuotesukupolvia Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne päämarkkinaa? Asiakaskunnassamme tapahtuu usein muutoksia Yleisesti ottaen, meidän ja kilpailijoidemme markkinaosuudet pysyvät vakaina Päätuotteemme kysyntää ja asiakastarpeiden kehitystä on kohtalaisen helppo ennustaa Teknologia muuttuu nopeasti päämarkkinallamme Teknologian kehittyminen on mahdollistanut suuren joukon uusia tuoteideoita päämarkkinallamme Liiketoimintamallit vaihtuvat usein päämarkkinallamme Päämarkkinallamme ei juurikaan tehdä tuotekehitystä Meidän ja kilpailijoidemme toimintamallit kehittyvät nopeilla harppauksilla sen sijaan että kehittyisivät hitaasti än Väh Jossain määrin Paljon Hyvin paljon Emme lainkaan Hyvin vähän Vähän Jossain määrin Paljon Hyvin paljon Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä YRITYKSEN RAHOITUS 22 Mitä seuraavista omistajatyypeistä yrityksellänne on. (Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto.). Yrityksen perustaja tai hänen perheenjäsenensä Työntekijä joka ei ole perustaja Riskisijoittaja tai sijoitusyhtiö 4 Toinen yritys (ei sijoitusyhtiö) Enkelisijoittaja Henkilö tai yhtiösijoittaja pörssin kautta 23 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2007 tai 2008 aikana? Kyllä Arvioikaa miten paljon eri rahoitustyyppejä olette yhteensä hakemassa? Ei Riskirahoitusta... M Yksityisiä sijoituksia (esim. omistajien sijoitukset tai enkelirahoitus)... M Lainaa... M Julkista rahoitusta tai avustusta... M 24 Miten hyvin seuraavat väitteet kuvaavat ohjelmistoalan ja yrityksenne rahoitustilannetta? Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Ulkoinen rahoitus edesauttaisi huomattavasti tuotteistuspyrkimyksiämme Ulkoinen rahoitus edesauttaisi huomattavasti kansainvälistymispyrkimyksiämme Meillä ei ole tarvetta hankkia lisää ulkoista rahoitusta Käyttäisimme ulkoista rahoitusta enemmän, jos sen saatavuus olisi parempaa Ongelmat riskirahoituksen saamisessa ovat yleisesti esteenä uusien ohjelmistoyrityksien syntymiselle Suomessa

57 TUOTEKEHITYS JA STRATEGIA 25 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yleisesti yrityksenne toimintaa? Liiketoimintamme tavoitteita ohjaa pyrkimys luoda lisäarvoa asiakkaille Seuraamme jatkuvasti sitoutumistamme ja suhtautumistamme asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen Strategiamme pohjautuu asiakkaiden tarpeen ymmärtämiseen Strategiaamme ohjaa visio siitä, että voisimme luoda enemmän arvoa asiakkaillemme Mittaamme asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti ja säännöllisesti Myyntihenkilöstömme jakaa yrityksen sisällä säännöllisesti informaatiota koskien kilpailijoidemme strategioita Reagoimme nopeasti kilpailijoidemme toimiin, jotka uhkaavat meitä Ylin johto keskustelee usein kilpailijoiden vahvuuksista ja strategioista Kohdistamme toimintamme asiakkaisiin siellä missä meillä on parhaiten saavutettavissa kilpailuetua Onnistuneista ja epäonnistuneista asiakascaseista keskustellaan vapaasti organisaatiossamme ja tiimien välillä Kaikki yrityksemme toiminnot on integroitu palvelemaan kohdeasiakaskuntamme tarpeita Kaikki johtotehtävissä olevat ymmärtävät, kuinka jokainen yrityksessämme voi edesauttaa lisäarvon luomisessa asiakkaalle Eri organisaatioyksikkömme työskentelevät yhdessä ja perinpohjaisesti ongelmien ratkaisemiseksi Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne tuotekehitystä ja ohjelmistokehitystä? Tuotekehitysprojekteissamme on runsaasti määriteltyjä välietappeja Yrityksemme toimii aina alihankkijana osana suurempia tuotekehitysprojekteja Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä kotimaisia alihankkijoita Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä ulkomaisia alihankkijoita Miten tärkeinä pidätte alla olevia kehitysalueita yrityksenne kannalta seuraavan kolmen vuoden aikana? Kokonaan uuden tuotteen kehittäminen Nykyisten tuotteiden jatkokehitys Tuotteiden lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille Tuotteistusasteen nostamiseen Lisäarvopalveluiden kehittämiseen nykyisen päätuotteen ympärille Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen Muu sisäisen toiminnan kehittäminen Rahoituksen hankkiminen Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen ulkomailla Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen Suomessa Kansainvälinen myynti ja markkinointi Kansainvälinen jakelu Vertailkaa tuotekehitystänne lähimpiin kilpailijoihinne seuraavien tuotekehitykseen liittyvien asioiden osalta. Tuotekehityksen kustannustaso Tuotekehitysinvestointien tehokkuus Uuden tuotteen tai tuoteominaisuuden kehittämiseen kuluva aika Kaupallistettavuuden huomioiminen tuotekehityksessä Tuotteen elinkaarikustannus asiakkaalle Tuotteen ominaisuuksien ja laadun kehittäminen Tuotteen tekninen kehitysnopeus Merkittävien teknisten innovaatioiden määrä tuotteessa Merkittävien tuoteinnovaatioiden määrä Uusien tuotekonseptien kehittäminen Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä E i eri eikä samaa mieltä Hieman samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä Olemme huomattavasti heikompia Olemme heikompia Olemme hieman heikompia Olemme samalla tasolla Olemme hieman parempia Olemme parempia Olemme huomattavasti parempia En osaa sanoa

58 29 Kumpi seuraavista vaikuttaa enemmän kun teette päätöksiä tärkeimmistä tuoteominaisuuksista päätuotteen kohdalla? Avainasiakkaiden toivomukset lähes yksinomaan Molemmat vaikuttavat yhtä paljon Laajempi markkinatutkimus lähes yksinomaan Kumpi seuraavista vaikuttaa enemmän uusia tuotekehityshankkeita käynnistettäessä? Oma teknologinen osaamisemme lähes yksinomaan Molemmat vaikuttavat yhtä paljon Tunnistettu markkinatarve lähes yksinomaan Kumpaa yrityksessänne painotetaan tilanteessa, jossa kaikkea suunniteltua toiminnallisuutta ei kyetä toteuttamaan ohjelmistoon suunnitellussa aikataulussa? Aina aikataulussa pysymistä Painotamme molempia yhtä paljon Aina kaiken toiminnallisuuden toteuttamista PERUSTIEDOT VASTAAJASTA JA LISÄTUTKIMUS Ohjelmistoyrityskartoituksen yhteydessä tullaan toteuttamaan lyhyt lisätutkimus päätuotteen tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyen. Lisätutkimuksessa esitetään lyhyt kysymyssarja päätuotteen tuotekehityksestä ja sen markkinoinnista vastaaville henkilöille. Lisätutkimukseen vastaamiseen kuluu alle 10 minuuttia. Osallistuaksenne lisätutkimukseen vastatkaa seuraavaan kysymykseen. 32 Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin päätuotteenne osalta. (Mikäli vastaatte itse tuotekehityksestä tai markkinoinnista, nimetkää lähin alaisenne kyseiseltä alueelta.) Mitä nimeä päätuotteestanne käytetään yrityksen sisällä? Kuka vastaa päätuotteenne tuotekehityksestä? Nimi: Sähköposti: Kuka vastaa päätuotteenne markkinoinnista? Nimi: Sähköposti: 33 Täyttäkää seuraavat perustiedot itsestänne ja yrityksestänne: Nimi Yrityksen nimi Asemanne yrityksessä Mistä alkaen olette toiminut nykyisessä asemassanne? vuosi Mistä alkaen olette toiminut tässä yrityksessä? vuosi Kuinka monen vuoden työkokemus teillä on yrityksen toimialalta? vuotta 34 Saako yrityksenne nimen julkaista kyselyn vastaajalistassa? Vastauksianne ei julkaista. Kyllä, nimemme saa julkaista. Vastauksiamme ei julkaista. Ei. Palauttakaa lomake lähettämässämme palautuskuoressa osoitteeseen OSKARI 2007 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS 6

59 Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia. Kiitokset vastauksestanne! Palautusosoite: OSKARI 2007 Teknillinen korkeakoulu Tunnus VASTAUSLÄHETYS Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillisen korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio, Mikko Rönkkö, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite Lisätietoja kartoituksesta saatte osoitteesta

60 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2006 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kilpailukyvyn edellytykset Suomessa

61 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2006 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Vastaamalla tähän kyselyyn saamme kerättyä tärkeätä tietoa maamme ohjelmistoalasta ja sen nykytilasta. Tulokset julkaistaan syyskuun lopulla ilmestyvässä raportissa, joka on julkinen. Lisätietoja kartoituksesta saatte osoitteesta VASTAUSOHJE: Merkitkää kussakin kohdassa vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettanne. Toivomme, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Arvio on parempi kuin vastaamatta jättäminen. Kyselyyn vastaaminen vie noin minuuttia. Halutessanne voitte vastaamisen helpottamiseksi tulostaa kyselylomakkeen myös paperille, kerätä vastaukset siihen ja syöttää ne verkkokyselyyn osoitteessa tai vaihtoehtoisesti voitte myös lähettää kyselylomakkeen alla olevaan osoitteeseen: OSKARI 2006 Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio / TKK PL 5500, TKK, Espoo VASTAUSTIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA Yrityskohtaiset tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja julkaista. Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu, Aki Lassila, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite KOHDEYRITYKSET: Ohjelmistoyrityskartoitus kohdistuu yrityksiin, joilla on ohjelmistotuoteliiketoimintaa Suomessa. 1 Mikä seuraavista väittämistä sopii yritykseenne parhaiten? Ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään Suomessa ja ohjelmistokehitys sijaitsevat Suomessa. Vastatkaa kyselyyn koko yrityksen kohdalta. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään Suomessa, mutta ohjelmistokehitystä on ulkomailla. Vastatkaa kyselyyn koko yrityksen kohdalta. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään ulkomailla, mutta Suomessa on ohjelmistokehitystä. Vastatkaa kyselyyn vain Suomessa kehitetyn ohjelmiston osalta. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvät päätökset tehdään ulkomailla ja ohjelmistokehitys tehdään ulkomailla. Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT MÄÄRITELMÄ: Ohjelmistotuote on sellainen ohjelmisto, jossa asiakaskohtaisen muutostyön osuus on vähäinen verrattuna koko ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen vaatimaan työmäärään. Ohjelmistotuoteliiketoiminta on liiketoimintaa, joka perustuu ohjelmistotuotteiden lisenssimyyntiin tai siihen liittyvään palveluliiketoimintaan. 2 Kuinka suuri osuus prosentuaalisesti yrityksenne liikevaihdosta tuli vuonna Mikäli tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, antakaa arvio. Kohtien a, b ja c pitäisi summautua 100:aan. a) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta, joka perustuu yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? b) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta joka perustuu muiden kuin yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? % % c) muusta kuin edellä mainituista liiketoiminnoista (esim. konsultointi- ja projektiliiketoiminta)? % Yhteensä 100 % 3 Mikä seuraavista väittämistä sopii yritykseenne parhaiten? Yrityksellämme on ollut omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa vuonna 2005 Yrityksemme on aloittanut tai aikoo aloittaa oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan vuonna 2006 Siirtykää suoraan kohtaan 6 VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yrityksellämme ei ole omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa, eikä se tule aloittamaan sitä vuoden 2006 aikana Siirtykää suoraan kohtaan 6 VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT

62 4 Minä vuonna yrityksenne on aloittanut ohjelmistotuoteliiketoiminnan? Vuonna 5 Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistoa kiinteänä osana jotain fyysistä tuotetta eli ns. sulautettuna ohjelmistona (esim. sykemittarin käyttöjärjestelmä tai paperikoneen ohjausjärjestelmä)? Ei Kyllä Siirtykää osioon 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Miten loppuasiakas käyttää yrityksenne päätuotetta? Ohjelmisto on ns. sulautettuna ohjelmistona, asiakkaan omaan käyttöön Ohjelmisto on ns. sulautettuna ohjelmistona osana asiakkaan tuotetta, jonka asiakas myy eteenpäin Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistotuotetta myös erillään fyysisestä laitteesta (esim. matkapuhelimeen ostettava lisäsovellus)? Ei Siirtykää kohtaan Ovatko ohjelmistotuotteenne suunnattu jonkin tietyn toimialan tarpeisiin ja sen jälkeen suoraan kohtaan 6 VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Ei, mutta yrityksemme tuottaa sulautettujen ohjelmistojen lisäksi myös muita ohjelmistotuotteita Siirtykää osioon 1 Kyllä Siirtykää osioon 1 Tämän kyselyn avulla parannetaan tietämystä suomalaisen ohjelmistotuoteteollisuuden nykytilasta. Koska ohjelmistotuoteteollisuudella ei ole omaa toimialaluokitusta, tämä kysely toimii ainutlaatuisena tietolähteenä toimialan kehityksen seuraamisessa. Kyselyn avulla annetaan myös julkisille toimijoille toimenpidesuosituksia alan kehittämiseksi. 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Tällä osiolla kartoitetaan ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteeseen liittyviä toimintoja kuten ansaintaperusteita, kohdemarkkinoita ja jakelukanavia. Näin saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi liiketoimintamalleista ja tuotteistusasteesta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteella tarkoitetaan tässä sitä ohjelmistotuotetta, johon perustuen yritys sai vuonna 2005 suurimman liikevaihdon, sekä tähän tuotteeseen liittyviä palveluita kuten sovitustyötä sekä asennus- ja koulutuspalveluita. 1 Montako eri ohjelmistotuotetta yrityksenne tuottaa? Tavoite on tunnistaa päätuote ja muut merkittävät ohjelmistotuotteet. 1 tuote vain päätuote 2 tuotetta päätuote ja toinen merkittävä tuote 3 tuotetta tai enemmän. 2 Minkä tyyppinen ohjelmisto PÄÄTUOTTEENNE on? 1. System software (Systeemiohjelmisto, varusohjelmisto. Ohjaa tietokoneen toimintaa ja tukee sovelluksia, mutta ei ole sovellusriippuvainen): Operating systems Software (Käyttöjärjestelmä) Network software (Verkko-ohjelmisto, esim. serveri ohjelmistot, middleware) Database Management software (Tietokannanhallintaohjelmat) Development tools and programming languages software (Esim. aputyökalut ohjelmiston tekoon, ohjelmistokielten kääntäjät ja tulkit) Other System software (Muut systeemiohjelmistot) 2. Application software (Sovellusohjelmisto. Ohjelmisto, joka suorittaa toiminnon suoraan loppuasiakkaalle): General business productivity application (Yrityksen toimintaa tehostavat sovellukset, kuten tietokannat ja tekstinkäsittely) Home use applications (Ohjelmistot kotikäyttöön. Esim. pelit, tietosanakirjat) Cross-industry application software (Ohjelmisto kaikille toimialoille. Esim. CRM ohjelmistot, internet siten suunnittelu) Vertical market application software (Toimialakohtainen ohjelmisto, toteuttaa tietyn toimialan funktioita) Utilities software (Apuohjelma. Esim. virusten torjunta, fontit, puheen tunnistus) Other Application software (Muut sovellusohjelmistot) 3 Mikä on yrityksenne PÄÄASIALLINEN asiakastoimiala? Valitse yksi vaihtoehdoista. Ei erityistä toimialaa Elektroniikka ja korkea teknologia

63 ICT- informaatio ja kommunikaatioteknologia Teleala Mobiili Ilmailu ja puolustusala Tiede ja tutkimus Nanoteknologia Bioteknologia Kemia Pankit, vakuutus ja rahoitus Lakipalvelut Liiketoiminnan asiantuntijapalvelut Energia Rakennus Teollinen tuotanto Kaivostoiminta Vähittäis- ja tukkukauppa Kiinteistöt ja kiinteistönhoito Kuljetus ja logistiikka Maa- ja metsätalous Sairaan- ja terveydenhoito Matkustaminen ja turismi Julkinen hallinto Yhteisöt Opetus Koulutus Media ja viihde Pelit ja animaatiot Hyvinvointipalvelut Joku muu, mikä? 4 Mistä osista päätuotteenne tyypillinen asiakastoimitus koostuu (osien laskutusosuus (%) kokonaistoimituksesta)? Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus... % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit ja sovitustyö... % Asennus asiakkaalle (sisältää parametriarvojen asettamisen)... % Koulutus ohjelman käyttöön... % Ylläpito- ja huoltotoimet sekä käyttötuki... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 5 Kuinka paljon tyypillisestä päätuotteen asiakashinnasta maksetaan lisenssimaksuina kolmansille osapuolille? % 6 Minä vuonna aloititte nykyisen päätuotteenne kehittämisen?... Vuonna 7 Miten asiakas käyttää yrityksenne päätuotetta? Valmis ohjelmistotuote, asiakkaan omaan käyttöön Ohjelmisto integroidaan asiakkaan ohjelmistoon, asiakkaan omaan käyttöön Ohjelmisto integroidaan asiakkaan ohjelmistoon, jonka asiakas myy eteenpäin Ohjelmisto on osana asiakkaan fyysistä tuotetta, jonka asiakas myy eteenpäin Asiakas myy ohjelmiston eteenpäin (kanavamyynti) 8 Minkälainen on päätuotteenne tyypillinen loppuasiakas? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Mikroyritykset (henkilöstömäärä alle 5 henkeä) Pienet yritykset (5-50 henkeä) Keskisuuret yritykset (henkilöstömäärä henkeä) Suuryritykset (henkilöstömäärä yli 250 henkeä) Julkishallinto Kuluttaja (yksityishenkilö) 9 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne päätuotetta? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Päätuotteen toimituksiin sisältyy asiakkaalle tuntiveloituksella tehtävää työtä Pyrimme tuotteistamaan päätuotteen kokonaisuudessaan

64 Päätuotteen toimitus voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan ASP- tai SaaS-mallin mukaisesti Päätuotteemme koostuu kokonaisuudessaan avoimesta lähdekoodista (open source) Päätuotteen toimitukseen sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity ohjelmistoversio Tunnemme tuotteemme markkinat ja käyttäjät läpikotaisin Monistamme päätuotettamme eri asiakkaille ilman asiakaskohtaista ohjelmointityötä Päätuotteemme asennetaan ja otetaan käyttöön ilman erillistä asennusprojektia Päätuotteen myynnissä käytämme Emme lainkaan Erittäin paljon Omaa suoraa myyntiä Jälleenmyyjää (VAR) tai agenttia Tukkumyyjää Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuvaa myyntiä Kylkiäiskauppaa toisen tuotteen kanssa Fyysistä jakelua (CD-ROM tai levyke) Sähköistä jakelua (Internet) Muu, mikä Miten julkaisette versioita päätuotteestanne? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Jokaisen asiakastoimituksen yhteydessä Ilman ennalta määriteltyä sykliä Asiakaslähtöisen tarpeen perusteella Säännöllisen aikataulun perusteella Samanaikaisesti useampia erihintaisia versioita tuotteestamme (hintadifferointi) 12 Kuinka usein julkaisette päätuotteesta uuden version? kuukausittain tai useammin 2 versiota vuodessa joka toinen kuukausi vuosittain 3-4 kertaa vuodessa harvemmin Huom. Mikäli yrityksellänne ei ole myyntituloja Suomen ulkopuolelta vuonna 2005, siirtykää osioon 3. 2 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA Tässä osiossa selvitetään kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdemaita, toimintatapoja ja kyvykkyyksiä. Tietoa käytetään auttamaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä kehittävien julkisten tahojen toimintaa. 1 Olkaa hyvä, ja täyttäkää seuraava taulukko liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaa. Vuonna 2005 Vuonna 2002 Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja? maasta maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella (arvio riittää)? % % Kuinka monessa ulkomaassa yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna, tytär- tai yhteisyrityksen kautta? maassa maassa Kuinka suuri osuus henkilöstönne kokonaistyömäärästä kohdistui ulkomaantoimintoihin? % % 2 Kuinka monessa maassa, Suomi poisluettuna, yrityksenne käytti seuraavia toimintamuotoja vuonna 2005? Oma suora myynti ulkomaille... maassa Ulkomainen jälleenmyyjä (VAR) tai agentti... maassa Ulkomainen tukkumyyjä... maassa Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuva myynti... maassa Kylkiäiskauppa ulkomaisen tuotteen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) ulkomaisen yrityksen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) kotimaisen yrityksen kanssa... maassa Oma tytäryritys ulkomailla... maassa Muu, mikä... maassa 3 a) Mitkä ovat yrityksenne kolme liikevaihdon kannalta tärkeintä vientimaata vuonna 2005 (vastatkaa alla olevaan taulukkoon)? b) Kuinka monta prosenttia kyseisten maiden osuus on yrityksenne kokonaisviennistä? c) Mitä eri toimintoja yrityksellänne on näissä maissa? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. a) Vientimaat 1. tärkein maa 2. tärkein maa 3. tärkein maa

65 Maa Maa Maa b) Osuus kokonaisviennistä % viennistä % viennistä % viennistä c) Toiminnot Tuotekehitys... Ohjelmistoalihankinta... Lokalisointi tai sovitustyö... Tuotanto tai tuotteen paketointi... Koulutus... Help desk, ylläpito tai muu asiakastuki. Muu, mikä? 3 YRITYKSEN OMISTUS JA RAHOITUS Tässä osiossa selvitetään yrityksen omistus- ja rahoitusrakennetta sekä nykyistä rahoitustilannetta. 1 Miten yrityksenne omistus oli jakautunut seuraavien omistajaryhmien kesken ? Perustajat ja heidän perheenjäsenensä... % Yrityksen johtajat ja työntekijät (muut kuin perustajat ja perheenjäsenet)... % Yrityksen ulkopuoliset yksityiset henkilöt / business-enkelit... % Yksityinen pääomasijoitusyhtiö... % Julkinen pääomasijoittaja, esim. Sitra... % Pankit, vakuutusyhtiöt, muut rahoituslaitokset... % Muut yritykset... % Muut sijoittajat ja osakkeenomistajat... % Yhteensä 100% + 2 Yrityksenne omistuksen jakautuminen kotimaisten- ja ulkomaisten omistajien kesken Yrityksen kokonaisomistuksesta suomalaisessa omistuksessa... % Yrityksen kokonaisomistuksesta ulkomaisessa omistuksessa... % 3 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2006 tai 2007 aikana? Ei / Kyllä Omaa pääomaa, yhteensä arviolta noin:... M Pääomalainaa, yhteensä arviolta noin:... M Vierasta pääomaa/velkarahoitusta, yhteensä arviolta noin:... M 4 Onko yrityksenne joutunut ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen liittyvien ongelmien takia: vähentämään merkittävästi tuotteistamiseen tähtäävää kehitystyötä? vähentämään merkittävästi kansainvälistymispyrkimyksiä? muuttamaan merkittävästi liiketoimintasuunnitelmaa muulla tavoin, miten? 5 Koetteko, että ongelmat riskirahoituksen saatavuudessa ovat keskeinen este uusien ohjelmistoyritysten syntymiselle? Ei / Kyllä 4 YRITYKSEN LIIKEVAIHTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

66 Tämän osion numeerisia tietoja käytetään koko toimialan vuosittaisen kehityksen seuraamiseen. Esimerkiksi toimialan liikevaihdon kehitys on suora alan kehitystä kuvaava mittari. 1 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne liikevaihdosta, tuotekehitysmenoista ja tuloksesta (tai yrityksenne viimeksi) päättyneellä tilikaudella 2006 (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto (milj. ) milj. milj. Kotimaisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Kansainvälisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Tutkimus ja tuotekehitysmenojen osuus kokonaisliikevaihdosta (%) % % Tulos (milj. ) milj. milj. 2 Kuinka paljon suurimman asiakkaanne osuus oli prosentteina kokonaisliikevaihdostanne vuonna 2005?... % 3 Kuinka suuri osuus prosentteina liikevaihdostanne tuli v asiakkailta, joille teillä ei ollut aikaisempaa myyntiä?... % 4 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne kokonaishenkilöstömäärästä ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön määrästä (budjetoitu) Kokonaishenkilöstö (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ohjelmistotuoteliiketoiminnassa (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö myynnissä ja markkinoinnissa (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ulkomailla (henkilöä) henkilöä henkilöä 5 Valitkaa seuraavista toimintojen kehityskohteista 2 tärkeintä (numeroin 1 ja 2) ja 2 vähiten tärkeintä (numeroin 8 ja 9) sillä perusteella, kuinka tärkeiksi yrityksenne näkee nämä kehitysalueet toimintansa kehittämisessä seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilöstön ja osaamisen parantaminen.... tärkein Rahoituksen hankkiminen.... tärkein Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen.... tärkein Tuotteidemme lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille.... tärkein Tuotekehitys.... tärkein Tuotteistus.... tärkein Kansainvälinen myynti ja markkinointi.... tärkein Kansainvälinen jakelu.... tärkein Strateginen suunnittelu.... tärkein 5 YRITYKSEN STRATEGIA, TUOTEKEHITYS JA VERKOTTUMINEN Tämän osion avulla selvitetään esimerkiksi yriyksen liiketoimintastrategiaa sekä tuotekehityksen toimintaan ja fokusointiin liittyviä asioita. Lisäksi kartoitetaan tuotekehityksen alihankinnan käyttöä.

67 1 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa. Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Tuotekehitysprojekteissamme on runsaasti määriteltyjä välietappeja (milestones) Yrityksemme toimii aina alihankkijana osana suurempia tuotekehitysprojekteja Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä kotimaisia alihankkijoita Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä ulkomaisia alihankkijoita Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne tuotekehitystä.... päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista avainasiakkaan toivomusten perusteella... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät pääosin oman teknologisen osaamisemme pohjalta...pidämme kiinni aikataulusta vaikka joutuisimme jättämään suunniteltuja toimintoja toteuttamatta Tuotekehitysprojekteissamme päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista perustuen laajempaan markkinakartoitukseen... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät tunnistetun markkinatarpeen pohjalta...kaikki toiminnallisuus toteutetaan, vaikka aikataulu venyisikin 3 Mihin panostatte tuotekehityksessä tällä hetkellä? Emme lainkaan Erittäin paljon Kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen Uuden markkina-aluekohtaisen version tekemiseen Tuotteistusasteen nostamiseen Lisäarvopalveluiden kehittämiseen nykyisen päätuotteen ympärille Sisäisen toiminnan kehittämiseen Jakakaa 100 pistettä alla oleville tavoitteille sen mukaan, miten yrityksenne painottaa niitä nykyisessä strategiassaan. Liikevaihdon nopea kasvattaminen kotimaassa... Liikevaihdon nopea kasvattaminen kansainvälisesti... Korkea kannattavuus... Pitkäikäisyys, vakaa pitkän aikavälin toiminta... Yhteensä 100 pistettä 5 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne resurssien sopivuutta kotimaiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan Kotimaan Ulkomaan markkinoilla markkinoilla Henkilöstömme tiedot, taidot ja motivaatio kohdistuvat ensisijaisesti liiketoimintaan Nykyiset tuotteemme ja palvelumme ovat parhaiten hyödynnettävissä Yrityksemme maine ja brändit ovat parhaiten hyödynnettävissä Nykyiset asiakas- ja toimittajasuhteemme ovat parhaiten hyödynnettävissä Liiketoimintamme kasvattaminen olisi halvinta Edullisin riski-tuottosuhde yrityksen nykyisille resursseille saavutetaan Osaavan henkilöstön saatavuus on helpompaa VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Tässä osiossa kysytään yrityksen taustatietoja kuten perustamisvuotta ja kotipaikkakuntaa (käytettäväksi esimerkiksi alueellisissa tilastoissa ja vertailuissa) sekä vastaajan taustatietoja kuten asemaa ja kokemusta. Mitään kysyttyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille!

68 1 Asemanne yrityksessä... 2 Mistä alkaen olette toiminut nykyisessä asemassanne?...vuodesta 3 Mistä alkaen olette toiminut tässä yrityksessä?...vuodesta 4 Kuinka pitkä työkokemus teillä on yrityksen toimialalta?... yhteensä noin vuotta 5 Oletteko yrityksen perustaja?... Kyllä En 6 Oletteko yrityksen osakkeenomistaja?... Kyllä En 7 Minä vuonna yrityksen toiminta on käynnistynyt?... Vuonna Yrityksen nimi Yrityksen y-tunnus Postinumero ja -toimipaikka Yhteyshenkilö Katuosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia (käyttäkää tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolta). SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE!

69 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2005 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kilpailukyvyn edellytykset Suomessa

70 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2005 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Kaikki tällä kysymyslomakkeella kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu, Hannu Kuitunen, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite VASTAUSOHJE: Merkitkää kussakin kohdassa vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettanne. Toivomme, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Arvio on parempi kuin vastaamatta jättäminen. VASTAUSTIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA MÄÄRITELMÄ: Ohjelmistoyrityskartoitus kohdistuu yrityksiin, joilla on ohjelmistotuoteliiketoimintaa Suomessa. 1 Mikä seuraavista väittämistä sopii yritykseenne parhaiten? Yrityksemme operatiivinen johto ja ohjelmiston tuotekehitys sijaitsevat pääasiassa Suomessa. Vastatkaa kyselyyn koko yrityksen kohdalta. Yrityksemme operatiivinen johto sijaitsee Suomessa mutta ohjelmiston tuotekehitystä on (myös) ulkomailla. Vastatkaa kyselyyn koko yrityksen kohdalta. Yrityksemme operatiivinen johto sijaitsee ulkomailla mutta Suomessa on ohjelmiston tuotekehitystä. Vastatkaa kyselyyn vain Suomessa kehitetyn ohjelmiston osalta Yrityksemme operatiivinen johto ja ohjelmiston tuotekehitys sijaitsevat ulkomailla. Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT MÄÄRITELMÄ: Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa asiakaskohtaisen sovitustyön osuus on olematon tai vähäinen verrattuna koko ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen vaatimaan työmäärään. 2 Kuinka suuri osuus yrityksenne liikevaihdosta tuli vuonna 2004 a) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta, joka perustuu yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? b) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta joka perustuu muiden kuin yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? % % c) muusta kuin edellä mainituista liiketoiminnoista (esim. konsultointi- ja projektiliiketoiminta)? % Yhteensä 100 % 3 Mikä seuraavista väittämistä sopii yritykseenne parhaiten? Yrityksellämme on ollut omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa vuonna 2004 Yrityksemme on aloittanut tai aikoo aloittaa oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan vuonna 2005 Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yrityksellämme ei ole omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa, eikä se tule aloittamaan sitä vuoden 2005 aikana Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT 4 Minä vuonna yrityksenne on aloittanut ohjelmistotuoteliiketoiminnan? Vuonna 5 Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistoa kiinteänä osana jotain fyysistä tuotetta eli ns. sulautettuna järjestelmänä (esim. sykemittarin käyttöjärjestelmä)? Ei Kyllä Siirtykää osioon 2 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Miten loppuasiakas käyttää yrityksenne päätuotetta? Ohjelmisto on ns. sulautettuna ohjelmistona, asiakkaan omaan käyttöön

71 Ohjelmisto on ns. sulautettuna ohjelmistona osana asiakkaan tuotetta, jonka asiakas myy eteenpäin Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistotuotetta myös erillään fyysisestä laitteesta (esim. matkapuhelimeen ostettava lisäsovellus)? Ei Siirtykää kohtaan Ovatko ohjelmistotuotteenne suunnattu jonkin tietyn toimialan tarpeisiin ja sen jälkeen suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Kyllä Siirtykää seuraavaan kysymykseen Tämän kyselyn avulla parannetaan tietämystä suomalaisen ohjelmistotuoteteollisuuden nykytilasta. Koska ohjelmistotuoteteollisuudella ei ole omaa toimialaluokitusta, tämä kysely toimii ainutlaatuisena tietolähteenä toimialan kehityksen seuraamisessa. Kyselyn avulla annetaan myös julkisille toimijoille toimenpidesuosituksia alan kehittämiseksi. 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Tällä osiolla kartoitetaan ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteeseen liittyviä toimintoja kuten ansaintaperusteita, kohdemarkkinoita ja jakelukanavia. Näin saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi liiketoimintamalleista ja tuotteistusasteesta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteella tarkoitetaan tässä sitä ohjelmistotuotetta, johon perustuen yritys sai vuonna 2004 suurimman liikevaihdon, sekä tähän tuotteeseen liittyviä palveluita kuten sovitustyötä sekä asennus- ja koulutuspalveluita. 1 Mistä osista päätuotteenne tyypillinen asiakastoimitus koostuu (osien laskutusosuus (%) kokonaistoimituksesta)? Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus... % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit ja sovitustyö... % Asennus asiakkaalle (sisältää parametriarvojen asettamisen)... % Koulutus ohjelman käyttöön... % Ylläpito- ja huoltotoimet sekä käyttötuki... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 2 Kuinka paljon tyypillisestä päätuotteen asiakashinnasta maksetaan lisenssimaksuina kolmansille osapuolille? % 3 Minä vuonna aloititte nykyisen päätuotteenne kehittämisen?... Vuonna 4 Miten loppuasiakas käyttää yrityksenne päätuotetta? Valmis ohjelmistotuote, asiakkaan omaan käyttöön Ohjelmisto integroidaan asiakkaan ohjelmistoon, asiakkaan omaan käyttöön Ohjelmisto integroidaan asiakkaan ohjelmistoon, jonka asiakas myy eteenpäin Asiakas myy ohjelmiston eteenpäin (kanavamyynti ) 5 Minkälainen on päätuotteenne tyypillinen loppuasiakas? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Mikroyritykset (henkilöstömäärä alle 5 henkeä) Pienet yritykset ( 5-50 henkeä) Keskisuuret yritykset (henkilöstömäärä henkeä) Suuryritykset (henkilöstömäärä yli 250 henkeä) Julkishallinto Kuluttaja (yksityishenkilö) 6 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne päätuotetta? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Päätuotteen toimituksiin sisältyy asiakkaalle tuntiveloituksella tehtävää työtä Pyrimme tuotteistamaan päätuotteen kokonaisuudessaan Päätuotteen toimitus koostuu kokonaisuudessaan ASP-tyyppisestä sovellusvuokrauksesta Myymme päätuotettamme 'software as a service' konseptilla Päätuotteemme koostuu kokonaisuudessaan avoimesta lähdekoodista (open source) Päätuotteen toimitukseen sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity ohjelmistoversio Tunnemme tuotteemme markkinat ja käyttäjät läpikotaisin Monistamme päätuotettamme eri asiakkaille ilman asiakaskohtaista ohjelmointityötä Päätuotteemme asennetaan ja otetaan käyttöön ilman erillistä asennusprojektia Päätuotteen myynnissä käytämme Emme lainkaan Erittäin paljon Omaa suoraa myyntiä Jälleenmyyjää (VAR) tai agenttia

72 Tukkumyyjää Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuvaa myyntiä Kylkiäiskauppaa toisen tuotteen kanssa Fyysistä jakelua (CD-ROM tai levyke) Sähköistä jakelua (Internet) Muu, mikä Miten julkaisette versioita päätuotteestanne? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Jokaisen asiakastoimituksen yhteydessä Ilman ennalta määriteltyä sykliä Asiakaslähtöisen tarpeen perusteella Säännöllisen aikataulun perusteella 9 Kuinka usein julkaisette päätuotteesta uuden version? viikoittain 3-4 kertaa vuodessa harvemmin kuukausittain 2 versiota vuodessa joka toinen kuukausi vuosittain Mikäli yrityksellänne ei ole myyntituloja Suomen ulkopuolelta vuonna 2004, siirtykää osioon 3. 2 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA Tässä osiossa selvitetään kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdemaita, toimintatapoja ja kyvykkyyksiä. Tietoa käytetään auttamaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä kehittävien julkisten tahojen toimintaa. 1 Olkaa hyvä, ja täyttäkää seuraava taulukko liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaa. Vuonna 2004 Vuonna 2001 Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja? maasta maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella (arvio riittää)? % % Kuinka monessa ulkomaassa yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna, tytär- tai yhteisyrityksen kautta? maassa maassa Kuinka suuri osuus henkilöstöstänne keskittyi päätoimisesti ulkomaantoimintoihin? % % 2 Kuinka monessa maassa Suomi poisluettuna yrityksenne käytti seuraavia toimintamuotoja vuonna 2004? Oma suora myynti ulkomaille... maassa Ulkomainen jälleenmyyjä (VAR) tai agentti... maassa Ulkomainen tukkumyyjä... maassa Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuva myynti... maassa Kylkiäiskauppa ulkomaisen tuotteen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) ulkomaisen yrityksen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) kotimaisen yrityksen kanssa... maassa Oma tytäryritys ulkomailla... maassa Muu, mikä... maassa 3 a) Mitkä ovat yrityksenne kolme liikevaihdon kannalta tärkeintä vientimaata vuonna 2004 (vastatkaa alla olevaan taulukkoon)? b) Kuinka monta prosenttia kyseisten maiden osuus on yrityksenne kokonaisviennistä? c) Mitä eri toimintoja yrityksellänne on näissä maissa? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. a) Vientimaat 1. tärkein maa 2. tärkein maa 3. tärkein maa Maa Maa Maa b) Osuus kokonaisviennistä % viennistä % viennistä % viennistä c) Toiminnot Tuotekehitys... Ohjelmistoalihankinta... Lokalisointi tai sovitustyö... Tuotanto tai tuotteen paketointi... Koulutus... Help desk, ylläpito tai muu asiakastuki. Muu, mikä?

73

74 3 YRITYKSEN OMISTUS JA RAHOITUS Tässä osiossa selvitetään yrityksen omistus- ja rahoitusrakennetta sekä nykyistä rahoitustilannetta. Lisäksi rahoituskyselyllä saatua tietoa voidaan verrata mm. ETLA:n tekemään selvitykseen koko PKT-sektorista. 1 Miten yrityksenne omistus oli jakautunut seuraavien omistajaryhmien kesken ? Perustajat ja heidän perheenjäsenensä... % Yrityksen johtajat ja työntekijät (muut kuin perustajat ja perheenjäsenet)... % Yrityksen ulkopuoliset yksityiset henkilöt / business-enkelit... % Yksityinen pääomasijoitusyhtiö... % Julkinen pääomasijoittaja, esim. Sitra... % Pankit, vakuutusyhtiöt, muut rahoituslaitokset... % Muut yritykset... % Muut sijoittajat ja osakkeenomistajat... % Yhteensä 100% + 2 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2005 tai 2006 aikana? Ei / Kyllä Omaa pääomaa, yhteensä arviolta noin:... M Pääomalainaa, yhteensä arviolta noin:... M Vierasta pääomaa/velkarahoitusta, yhteensä arviolta noin:... M 3 Onko yrityksenne joutunut ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen liittyvien ongelmien takia: vähentämään merkittävästi tuotteistamiseen tähtäävää kehitystyötä? vähentämään merkittävästi kansainvälistymispyrkimyksiä? muuttamaan merkittävästi liiketoimintasuunnitelmaa muulla tavoin, miten? 4 Koetteko, että ongelmat riskirahoituksen saatavuudessa ovat keskeinen este uusien ohjelmistoyritysten syntymiselle? Ei / Kyllä 4 YRITYKSEN LIIKEVAIHTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tämän osion numeerisia tietoja käytetään koko toimialan vuosittaisen kehityksen seuraamiseen. Esimerkiksi toimialan liikevaihdon kehitys on suora alan kehitystä kuvaava mittari. 1 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne liikevaihdosta, tuotekehitysmenoista ja tuloksesta (tai yrityksenne viimeksi) päättyneellä tilikaudella 2005 (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto (milj. ) milj. milj. Kotimaisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Kansainvälisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Tutkimus ja tuotekehitysmenojen osuus kokonaisliikevaihdosta (%) % % Tulos (milj. ) milj. milj. 2 Kuinka paljon suurimman asiakkaanne osuus kokonaisliikevaihdostanne oli vuonna 2004?... % 3 Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne tuli v asiakkailta, joille teillä ei ollut aikaisempaa myyntiä?... %

75 4 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne kokonaishenkilöstömäärästä ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön määrästä (budjetoitu) Kokonaishenkilöstö (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ohjelmistotuoteliiketoiminnassa (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ulkomailla (henkilöä) henkilöä henkilöä 5 Arvioikaa yrityksenne myynnin ja markkinoinnin henkilöstön työpanoksen osuus yrityksenne koko henkilöstön yhteenlasketusta työajasta vuonna % 6 Valitkaa seuraavista toimintojen kehityskohteista 2 tärkeintä (numeroin 1 ja 2) ja 2 vähiten tärkeintä (numeroin 7 ja 8) sillä perusteella, kuinka tärkeiksi yrityksenne näkee nämä kehitysalueet toimintansa kehittämisessä seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilöstön ja osaamisen parantaminen.... tärkein Rahoituksen hankkiminen.... tärkein Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen.... tärkein Tuotteidemme lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille.... tärkein Tuotekehitys ja tuotteistus.... tärkein Kansainvälinen myynti ja markkinointi.... tärkein Kansainvälinen jakelu.... tärkein Strateginen suunnittelu.... tärkein 5 YRITYKSEN STRATEGIA, TUOTEKEHITYS JA VERKOTTUMINEN Tämän osion avulla selvitetään esimerkiksi yriyksen liiketoimintastrategiaa sekä tuotekehityksen toimintaan ja fokusointiin liittyviä asioita. Lisäksi kartoitetaan tuotekehityksen alihankinnan käyttöä. 1 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa. Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Tuotekehitysprojekteissamme on runsaasti määriteltyjä välietappeja (milestones) Yrityksemme toimii aina alihankkijana osana suurempia tuotekehitysprojekteja Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä kotimaisia alihankkijoita Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä ulkomaisia alihankkijoita Yrityksemme osallistuu aktiivisesti jonkin 'open source' -yhteisön toimintaan Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne tuotekehitystä.... päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista avainasiakkaan toivomusten perusteella... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät pääosin oman teknologisen osaamisemme pohjalta...pidämme kiinni aikataulusta vaikka joutuisimme jättämään suunniteltuja toimintoja toteuttamatta Tuotekehitysprojekteissamme päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista perustuen laajempaan markkinakartoitukseen... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät tunnistetun markkinatarpeen pohjalta...kaikki toiminnallisuus toteutetaan, vaikka aikataulu venyisikin 3 Jakakaa 100 pistettä alla oleville tavoitteille sen mukaan, miten yrityksenne painottaa niitä nykyisessä strategiassaan. Liikevaihdon nopea kasvattaminen kotimaassa... Liikevaihdon nopea kasvattaminen kansainvälisesti... Korkea kannattavuus... Pitkäikäisyys, vakaa pitkän aikavälin toiminta... Yhteensä 100 pistettä 4 Mihin panostatte tuotekehityksessä tällä hetkellä? Emme lainkaan Erittäin paljon Kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen Uuden markkina-aluekohtaisen version tekemiseen Tuotteistusasteen nostamiseen

76 Lisäarvopalveluiden kehittämiseen nykyisen päätuotteen ympärille Sisäisen toiminnan kehittämiseen Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne resurssien sopivuutta kotimaiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan Kotimaan Ulkomaan markkinoilla markkinoilla Henkilöstömme tiedot, taidot ja motivaatio kohdistuvat ensisijaisesti liiketoimintaan Nykyiset tuotteemme ja palvelumme ovat parhaiten hyödynnettävissä Yrityksemme maine ja brändit ovat parhaiten hyödynnettävissä Nykyiset asiakas- ja toimittajasuhteemme ovat parhaiten hyödynnettävissä Liiketoimintamme kasvattaminen olisi halvinta Edullisin riski-tuottosuhde yrityksen nykyisille resursseille saavutetaan YRITYKSEN SIJOITTUMINEN MINIKLUSTEREIHIN Tällä osiolla kartoitetaan yrityksen sijoittumista ohjelmistotuoteliiketoiminnan miniklustereihin. Miniklusterit muodostetaan matriisilla, jossa toisella akselilla on ohjelmistokategoria ja toisella akselilla on kohdemarkkinat. Näin saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi yrityksen asemasta markkinoilla ja kasvuklustereista. Tässä osiossa voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. Valitse vaihtoehdot erityisesti päätuotteen osalta ja korkeintaan neljän muun tärkeimmän tuotteen osalta. 1 Montako eri ohjelmistoa yrityksenne tuottaa? Tavoite on tunnistaa päätuote ja muutama merkittävä tuote. 1 tuote - vain päätuote (Valitse päätuotteelle SW tyyppi ja toimiala, seuraava kysymys) 2 tuotetta Päätuote ja toinen merkittävä tuote (Valitse tuotteille erikseen SW tyyppi ja toimiala, ensin päätuote, seuraava kysymys) 3 tuotetta. Päätuote ja kaksi merkittävää tuotetta(valitse tuotteille SW tyyppi ja toimiala, ensin päätuote, seuraava kysymys) 4 tai enemmän. Tavoite on selvittää päätuote ja enintään kolme muuta merkittävää tuotetta (Valitse tuotteille SW tyyppi ja toimiala, ensin päätuote, seuraava kysymys) 2 Minkä tyyppinen ohjelmisto on kyseessä? System software (Systeemiohjelmisto, varusohjelmisto. Ohjaa tietokoneen toimintaa ja tukee sovelluksia, mutta ei ole sovellusriippuvainen): Operating systems Software (Käyttöjärjestelmä) Network software (Verkko-ohjelmisto, esim. serveri ohjelmistot, middleware) Database Management software (Tietokannanhallintaohjelmat) Development tools and programming languages software (Esim. aputyökalut ohjelmiston tekoon, ohjelmistokielten kääntäjät ja tulkit) Other System software (Muut systeemiohjelmistot) Application software (Sovellusohjelmisto. Ohjelmisto, joka suorittaa toiminnon suoraan loppuasiakkaalle): General business productivity application (Yrityksen toimintaa tehostavat sovellukset, kuten tietokannat ja tekstinkäsittely) Home use applications (Ohjelmistot kotikäyttöön. Esim. pelit, tietosanakirjat) Cross-industry application software (Ohjelmisto kaikille toimialoille. Esim. CRM ohjelmistot, internet siten suunnittelu) Vertical market application software (Toimialakohtainen ohjelmisto, toteuttaa tietyn toimialan funktioita) Utilities software (Apuohjelma. Esim. virusten torjunta, fontit, puheen tunnistus) Other Application software (Muut sovellusohjelmistot) 3 Minkä toimialan tarpeisiin ohjelmistotuotteenne on suunnattu? Kerro montako % liikevaihdosta tulee ko. toimialalta.

77 Kaikki toimialat Elektroniikka ja korkea teknologia Tietoliikenne Teleala Mobile Ilmailu ja puolustusala Tiede ja tutkimus Nanoteknologia Bioteknologia Kemia Pankit, vakuutus ja rahoitus Lakipalvelut Energia Rakennus Teollinen tuotanto Kauppa Kuljetus ja logistiikka Metsä- ja maatalous Terveydenhoito Matkustaminen ja turismi Julkinen hallinto Koulutus Media ja viihde Pelit Joku muu

78 7 VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Tässä osiossa kysytään yrityksen taustatietoja kuten perustamisvuotta ja kotipaikkakuntaa (käytettäväksi esimerkiksi alueellisissa tilastoissa ja vertailuissa) sekä vastaajan taustatietoja kuten asemaa ja kokemusta. Mitään kysyttyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille! 1 Asemanne yrityksessä... 2 Mistä alkaen olette toiminut nykyisessä asemassanne?...vuodesta 3 Mistä alkaen olette toiminut tässä yrityksessä?...vuodesta 4 Kuinka pitkä työkokemus teillä on yrityksen toimialalta?... yhteensä noin vuotta 5 Oletteko yrityksen perustaja?... Kyllä En 6 Oletteko yrityksen osakkeenomistaja?... Kyllä En 7 Milloin yrityksen toiminta on käynnistynyt?... Vuonna Yrityksen nimi Katuosoite Puhelinnumero Yhteyshenkilö Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia (käyttäkää tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolta). SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE!

79 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2004 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kilpailukyvyn edellytykset Suomessa

80 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2004 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Kaikki tällä kysymyslomakkeella kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu, Juhana Hietala, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite VASTAUSOHJE: Merkitkää kussakin kohdassa vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettanne. Toivomme, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Arvio on parempi kuin vastaamatta jättäminen. VASTAUSTIEDOT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA MÄÄRITELMÄ: Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa asiakaskohtaisen sovitustyön osuus on olematon tai vähäinen verrattuna koko ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen vaatimaan työmäärään. 1 Kuinka suuri osuus yrityksenne liikevaihdosta tuli vuonna 2003 a) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta, joka perustuu yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? b) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta joka perustuu muiden kuin yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? % % c) muusta kuin edellä mainituista liiketoiminnoista (esim. konsultointi- ja projektiliiketoiminta)? % Yhteensä 100 % 2 Mikä seuraavista väittämistä sopii yritykseenne parhaiten? Yrityksellämme on ollut omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa vuonna 2003 Yrityksemme on aloittanut tai aikoo aloittaa oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan vuonna 2004 Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yrityksellämme ei ole omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa, eikä se tule aloittamaan sitä vuoden 2004 aikana Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT 3 Minä vuonna yrityksenne on aloittanut ohjelmistotuoteliiketoiminnan? Vuonna 4 Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistoa kiinteänä osana jotain fyysistä tuotetta eli ns. sulautettuna järjestelmänä (esim. sykemittarin käyttöjärjestelmä)? Ei Siirtykää osioon 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Kyllä Myydäänkö valmistamaanne ohjelmistotuotetta myös erillään fyysisestä laitteesta (esim. matkapuhelimeen ostettava lisäsovellus)? Ei Siirtykää suoraan kohtaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Kyllä Siirtykää seuraavaan kysymykseen Tämän kyselyn avulla parannetaan tietämystä suomalaisen ohjelmistotuoteteollisuuden nykytilasta. Koska ohjelmistotuoteteollisuudella ei ole omaa toimialaluokitusta, tämä kysely toimii ainutlaatuisena tietolähteenä toimialan kehityksen seuraamisessa. Kyselyn avulla annetaan myös julkisille toimijoille toimenpidesuosituksia alan kehittämiseksi.

81 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Tällä osiolla kartoitetaan ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteeseen liittyviä toimintoja kuten ansaintaperusteita, kohdemarkkinoita ja jakelukanavia. Näin saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi liiketoimintamalleista ja tuotteistusasteesta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteella tarkoitetaan tässä sitä ohjelmistotuotetta, johon perustuen yritys sai vuonna 2003 suurimman liikevaihdon, sekä tähän tuotteeseen liittyviä palveluita kuten sovitustyötä sekä asennus- ja koulutuspalveluita. 1 Mistä osista päätuotteenne tyypillinen asiakastoimitus koostuu (osien laskutusosuus (%) kokonaistoimituksesta)? Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus... % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit ja sovitustyö... % Asennus asiakkaalle (sisältää parametriarvojen asettamisen)... % Koulutus ohjelman käyttöön... % Ylläpito- ja huoltotoimet sekä käyttötuki... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 2 Kuinka paljon tyypillisestä päätuotteen asiakashinnasta maksetaan lisenssimaksuina kolmansille osapuolille? % 3 Minä vuonna aloititte nykyisen päätuotteenne kehittämisen?... Vuonna 4 Onko päätuotteenne suunnattu jonkun tietyn toimialan tarpeisiin (esim. pankit, metsäteollisuus, tms.)? Ei Siirtykää seuraavaan kysymykseen. Kyllä Mille toimialalle? 5 Minkälainen on päätuotteenne tyypillinen loppuasiakas? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Mikroyritykset (henkilöstömäärä alle 5 henkeä) Pienet yritykset ( 5-50 henkeä) Keskisuuret yritykset (henkilöstömäärä henkeä) Suuryritykset (henkilöstömäärä yli 250 henkeä) Julkishallinto Kuluttaja (yksityishenkilö) 6 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne päätuotetta? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Päätuotteen toimituksiin sisältyy asiakkaalle tuntiveloituksella tehtävää työtä Pyrimme tuotteistamaan päätuotteen kokonaisuudessaan Päätuotteen toimitus koostuu kokonaisuudessaan ASP-tyyppisestä sovellusvuokrauksesta Myymme päätuotettamme 'software as a service' konseptilla Päätuotteemme koostuu kokonaisuudessaan avoimesta lähdekoodista (open source) Päätuotteen toimitukseen sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity ohjelmistoversio Tunnemme tuotteemme markkinat ja käyttäjät läpikotaisin Monistamme päätuotettamme eri asiakkaille ilman asiakaskohtaista ohjelmointityötä Päätuotteemme asennetaan ja otetaan käyttöön ilman erillistä asennusprojektia Päätuotteen myynnissä käytämme Emme lainkaan Erittäin paljon Omaa suoraa myyntiä Jälleenmyyjää (VAR) tai agenttia Tukkumyyjää Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuvaa myyntiä Kylkiäiskauppaa toisen tuotteen kanssa Fyysistä jakelua (CD-ROM tai levyke) Sähköistä jakelua (Internet) Muu, mikä Miten julkaisette versioita päätuotteestanne? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Jokaisen asiakastoimituksen yhteydessä Ilman ennalta määriteltyä sykliä Asiakaslähtöisen tarpeen perusteella Säännöllisen aikataulun perusteella 9 Kuinka usein julkaisette päätuotteesta uuden version? viikoittain 3-4 kertaa vuodessa harvemmin kuukausittain 2 versiota vuodessa joka toinen kuukausi vuosittain Mikäli yrityksellänne ei ole myyntituloja Suomen ulkopuolelta vuonna 2003, siirtykää osioon 3.

82 2 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA Tässä osiossa selvitetään kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdemaita, toimintatapoja ja kyvykkyyksiä. Tietoa käytetään auttamaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä kehittävien julkisten tahojen toimintaa. 1 Olkaa hyvä, ja täyttäkää seuraava taulukko liittyen yrityksenne kansainväliseen liiketoimintaa. Vuonna 2003 Vuonna 2000 Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja? maasta maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella (arvio riittää)? % % Kuinka monessa ulkomaassa yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna, tytär- tai yhteisyrityksen kautta? maassa maassa Kuinka suuri osuus henkilöstöstänne keskittyi päätoimisesti ulkomaantoimintoihin? % % 2 Kuinka monessa maassa Suomi poisluettuna yrityksenne käytti seuraavia toimintamuotoja vuonna 2003? Oma suora myynti ulkomaille... maassa Ulkomainen jälleenmyyjä (VAR) tai agentti... maassa Ulkomainen tukkumyyjä... maassa Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuva myynti... maassa Kylkiäiskauppa ulkomaisen tuotteen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) ulkomaisen yrityksen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) kotimaisen yrityksen kanssa... maassa Oma tytäryritys ulkomailla... maassa Muu, mikä... maassa 3 a) Mitkä ovat yrityksenne kolme liikevaihdon kannalta tärkeintä vientimaata vuonna 2003 (vastatkaa alla olevaan taulukkoon)? b) Kuinka monta prosenttia kyseisten maiden osuus on yrityksenne kokonaisviennistä? c) Mitä eri toimintoja yrityksellänne on näissä maissa? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. a) Vientimaat 1. tärkein maa 2. tärkein maa 3. tärkein maa Maa Maa Maa b) Osuus kokonaisviennistä % viennistä % viennistä % viennistä c) Toiminnot Tuotekehitys... Ohjelmistoalihankinta... Lokalisointi tai sovitustyö... Tuotanto tai tuotteen paketointi... Koulutus... Help desk, ylläpito tai muu asiakastuki. Muu, mikä?

83 3 YRITYKSEN OMISTUS JA RAHOITUS Tässä osiossa selvitetään yrityksen omistus- ja rahoitusrakennetta sekä nykyistä rahoitustilannetta. Lisäksi rahoituskyselyllä saatua tietoa voidaan verrata mm. ETLA:n tekemään selvitykseen koko PKT-sektorista. 1 Miten yrityksenne omistus oli jakautunut seuraavien omistajaryhmien kesken ? Perustajat ja heidän perheenjäsenensä... % Yrityksen johtajat ja työntekijät (muut kuin perustajat ja perheenjäsenet)... % Yrityksen ulkopuoliset yksityiset henkilöt / business-enkelit... % Yksityinen pääomasijoitusyhtiö... % Julkinen pääomasijoittaja, esim. Sitra... % Pankit, vakuutusyhtiöt, muut rahoituslaitokset... % Muut yritykset... % Muut sijoittajat ja osakkeenomistajat... % Yhteensä 100% + 2 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2004 tai 2005 aikana? Ei / Kyllä Omaa pääomaa, yhteensä arviolta noin:... M Pääomalainaa, yhteensä arviolta noin:... M Vierasta pääomaa/velkarahoitusta, yhteensä arviolta noin:... M 3 Onko yrityksenne joutunut ulkopuolisen rahoituksen saatavuuteen liittyvien ongelmien takia: vähentämään merkittävästi tuotteistamiseen tähtäävää kehitystyötä? vähentämään merkittävästi kansainvälistymispyrkimyksiä? muuttamaan merkittävästi liiketoimintasuunnitelmaa muulla tavoin, miten? 4 Koetteko, että ongelmat riskirahoituksen saatavuudessa ovat keskeinen este uusien ohjelmistoyritysten syntymiselle? Ei / Kyllä 4 YRITYKSEN LIIKEVAIHTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Tämän osion numeerisia tietoja käytetään koko toimialan vuosittaisen kehityksen seuraamiseen. Esimerkiksi toimialan liikevaihdon kehitys on suora alan kehitystä kuvaava mittari. 1 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne liikevaihdosta, tuotekehitysmenoista ja tuloksesta (tai yrityksenne viimeksi) päättyneellä tilikaudella 2004 (budjetoitu) Kokonaisliikevaihto (milj. ) milj. milj. Kotimaisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Kansainvälisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. Tutkimus ja tuotekehitysmenojen osuus kokonaisliikevaihdosta (%) % % Tulos (milj. ) milj. milj. 2 Kuinka paljon suurimman asiakkaanne osuus kokonaisliikevaihdostanne oli vuonna 2003?... % 3 Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne tuli v asiakkailta, joille teillä ei ollut aikaisempaa myyntiä?... %

84 4 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne kokonaishenkilöstömäärästä ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön määrästä (budjetoitu) Kokonaishenkilöstö (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ohjelmistotuoteliiketoiminnassa (henkilöä) henkilöä henkilöä Henkilöstö ulkomailla (henkilöä) henkilöä henkilöä 5 Arvioikaa yrityksenne henkilöstön työpanoksen jakautumista eri toimintojen kesken vuonna Ilmoittakaa arvio prosentteina yrityksenne koko henkilöstön yhteenlasketusta työajasta. Tuotekehitys... % Myynti ja markkinointi... % Asiakaspalvelu... % Palvelut ja toimitus... % Johto ja hallinto... % Muu, mikä.. % Yhteensä 100% 6 Valitkaa seuraavista toimintojen kehityskohteista 2 tärkeintä (numeroin 1 ja 2) ja 2 vähiten tärkeintä (numeroin 7 ja 8) sillä perusteella, kuinka tärkeiksi yrityksenne näkee nämä kehitysalueet toimintansa kehittämisessä seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilöstön ja osaamisen parantaminen.... tärkein Rahoituksen hankkiminen.... tärkein Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen.... tärkein Tuotteidemme lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille.... tärkein Tuotekehitys ja tuotteistus.... tärkein Kansainvälinen myynti ja markkinointi.... tärkein Kansainvälinen jakelu.... tärkein Strateginen suunnittelu.... tärkein 5 YRITYKSEN STRATEGIA, TUOTEKEHITYS JA VERKOTTUMINEN Tämän osion avulla selvitetään esimerkiksi yriyksen liiketoimintastrategiaa sekä tuotekehityksen toimintaan ja fokusointiin liittyviä asioita. Lisäksi kartoitetaan tuotekehityksen alihankinnan käyttöä. 1 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa. Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Tuotekehitysprojekteissamme on runsaasti määriteltyjä välietappeja (milestones) Yrityksemme toimii aina alihankkijana osana suurempia tuotekehitysprojekteja Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä kotimaisia alihankkijoita Käytämme tuote- tai ohjelmistokehityksessä ulkomaisia alihankkijoita Yrityksemme osallistuu aktiivisesti jonkin 'open source' -yhteisön toimintaan Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne tuotekehitystä.... päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista avainasiakkaan toivomusten perusteella... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät pääosin oman teknologisen osaamisemme pohjalta...pidämme kiinni aikataulusta vaikka joutuisimme jättämään suunniteltuja toimintoja toteuttamatta Tuotekehitysprojekteissamme päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista perustuen laajempaan markkinakartoitukseen... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät tunnistetun markkinatarpeen pohjalta...kaikki toiminnallisuus toteutetaan, vaikka aikataulu venyisikin 3 Jakakaa 100 pistettä alla oleville tavoitteille sen mukaan, miten yrityksenne painottaa niitä nykyisessä strategiassaan. Liikevaihdon nopea kasvattaminen kotimaassa... Liikevaihdon nopea kasvattaminen kansainvälisesti... Korkea kannattavuus... Pitkäikäisyys, vakaa pitkän aikavälin toiminta... Yhteensä 100 pistettä

85 4 Mihin panostatte tuotekehityksessä tällä hetkellä? Emme lainkaan Erittäin paljon Kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen Uuden markkina-aluekohtaisen version tekemiseen Tuotteistusasteen nostamiseen Lisäarvopalveluiden kehittämiseen nykyisen päätuotteen ympärille Sisäisen toiminnan kehittämiseen Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne resurssien sopivuutta kotimaiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan Kotimaan Ulkomaan markkinoilla markkinoilla Henkilöstömme tiedot, taidot ja motivaatio kohdistuvat ensisijaisesti liiketoimintaan Nykyiset tuotteemme ja palvelumme ovat parhaiten hyödynnettävissä Yrityksemme maine ja brändit ovat parhaiten hyödynnettävissä Nykyiset asiakas- ja toimittajasuhteemme ovat parhaiten hyödynnettävissä Liiketoimintamme kasvattaminen olisi halvinta Edullisin riski-tuottosuhde yrityksen nykyisille resursseille saavutetaan VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT Tässä osiossa kysytään yrityksen taustatietoja kuten perustamisvuotta ja kotipaikkakuntaa (käytettäväksi esimerkiksi alueellisissa tilastoissa ja vertailuissa) sekä vastaajan taustatietoja kuten asemaa ja kokemusta. Mitään kysyttyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille! 1 Asemanne yrityksessä... 2 Mistä alkaen olette toiminut nykyisessä asemassanne?...vuodesta 3 Mistä alkaen olette toiminut tässä yrityksessä?...vuodesta 4 Kuinka pitkä työkokemus teillä on yrityksen toimialalta?... yhteensä noin vuotta 5 Oletteko yrityksen perustaja?... Kyllä En 6 Oletteko yrityksen osakkeenomistaja?... Kyllä En 7 Milloin yrityksen toiminta on käynnistynyt?... Vuonna Yrityksen nimi Katuosoite Puhelinnumero Yhteyshenkilö Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia (käyttäkää tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolta). SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE!

86 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2003 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan kilpailukyvyn edellytykset Suomessa ID

87 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2003 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista Suomen ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Kaikki tällä kysymyslomakkeella kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kyselyn toteutuksesta vastaa Teknillinen korkeakoulu, Juhana Hietala, puhelinnumero (09) , sähköpostiosoite VASTAUSOHJE: Merkitkää kussakin kohdassa vastausvaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettanne. Toivomme, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Mikäli johonkin kysymykseen vastaaminen edellyttäisi vaikeasti saatavissa olevia tietoja, myös arvio käy vastaukseksi. Arvio on parempi kuin vastaamatta jättäminen. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa asiakaskohtaisen sovitustyön osuus on olematon tai vähäinen verrattuna koko ohjelmiston suunnittelun ja toteutuksen vaatimaan työmäärään. 1 Kuinka suuri osuus yrityksenne liikevaihdosta tuli vuonna 2002 a) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta, joka perustuu yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? b) edellisen määritelmän mukaisesta ohjelmistotuoteliiketoiminnasta joka perustuu muiden kuin yrityksen itse kehittämiin ja ylläpitämiin ohjelmistoihin? % % c) muusta kuin edellä mainituista liiketoiminnoista (esim. konsultointi- ja projektiliiketoiminta)? % Yhteensä 100 % 2 Jos yrityksellänne on omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa (mikäli ei ole, siirtykää seuraavaan kysymykseen), minä vuonna se on aloittanut ohjelmistotuoteliiketoiminnan? Vuonna Siirtykää seuraavalle sivulle 3 Jos yrityksellänne ei ollut omaa ohjelmistotuoteliiketoimintaa vuonna 2002, aikooko yritys aloittaa oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan vuonna 2003? Kyllä Ei Mikäli yrityksellänne ei ole ohjelmistotuoteliiketoimintaa (omaa tai muuta), olkaa hyvä ja täyttäkää vain osio 6 Vastaajan ja yrityksen perustiedot. Vastaustiedot ovat luottamuksellisia. Selvennys kyselyn eri osioissa kysyttävistä asioista ja kerättävistä tiedoista: 1. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuote -osiolla kartoitetaan ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteeseen liittyviä toimintoja kuten tuloperusteita, kohdemarkkinoita ja jakelukanavia. Näin saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi liiketoimintamalleista ja tuotteistamisasteesta. 2. Kansainvälinen liiketoiminta -osiossa selvitetään kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdemaita, toimintatapoja ja kyvykkyyksiä. Tietoa käytetään esimerkiksi kohdistamaan vientiä tukevien julkisten tahojen toimintaa. 3. Yrityksen omistus ja rahoitus -osiossa selvitetään yrityksen omistus ja rahoitusrakennetta sekä nykyistä rahoitustilannetta. Lisäksi rahoituskyselyllä saatua tietoa voidaan verrata mm. ETLA:n tekemään selvitykseen koko PKT-sektorista. 4. Yrityksen liikevaihto, henkilöstö ja toiminnan kehittäminen -osion numeerisia tietoja käytetään koko toimialan vuosittaisen kehityksen seuraamiseen. Esimerkiksi toimialan liikevaihdon kehitys on suora alan kehitystä kuvaava mittari. 5. Yrityksen strategia, tuotekehitys ja verkottuminen -osion avulla selvitetään esimerkiksi yrityksen liiketoimintastrategiaa sekä tuotekehityksen toimintaan ja fokusointiin liittyviä asioita. Lisäksi kartoitetaan tietämysintensiivisten palveluiden ja tuotekehityksen alihankinnan käyttöä. 6. Vastaajan ja yrityksen perustiedot -osiossa kysytään yrityksen taustatietoja kuten perustamisvuotta ja kotipaikkakuntaa (käytettäväksi esimerkiksi alueellisissa tilastoissa ja vertailuissa) sekä vastaajan taustatietoja kuten asemaa ja kokemusta. Tämän kyselyn avulla parannetaan tietämystä suomalaisen ohjelmistotuoteteollisuuden nykytilasta. Koska ohjelmistotuoteteollisuudella ei ole omaa toimialaluokitusta, tämä kysely toimii ainutlaatuisena tietolähteenä toimialan kehityksen seuraamisessa. Kyselyn avulla annetaan myös julkisille toimijoille toimenpidesuosituksia alan kehittämiseksi.

88 1 OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINNAN PÄÄTUOTE Ohjelmistotuoteliiketoiminnan päätuotteella tarkoitetaan tässä sitä ohjelmistotuotetta, johon perustuen yritys sai vuonna 2002 suurimman liikevaihdon, sekä tähän tuotteeseen liittyviä palveluita kuten sovitustyötä sekä asennus- ja koulutuspalveluita. 1 Mistä osista päätuotteenne tyypillinen asiakastoimitus koostuu (osien laskutusosuus (%) kokonaistoimituksesta)? Ohjelmistojen käyttölisenssien myynti tai vuokraus... % Asiakaskohtaiset ohjelmistoprojektit ja sovitustyö... % Asennus asiakkaalle (sisältää parametriarvojen asettamisen)... % Koulutus ohjelman käyttöön... % Ylläpito- ja huoltotoimet sekä käyttötuki... % Muu, mikä... % Yhteensä 100% 2 Kuinka paljon tyypillisestä päätuotteen asiakashinnasta maksetaan lisenssimaksuina kolmansille osapuolille? % 3 Kuinka suuri on tyypillisen asiakastoimituksenne kokonaishinta?... 4 Minä vuonna aloititte nykyisen päätuotteenne kehittämisen?... Vuonna 5 Onko päätuotteenne suunnattu jonkun tietyn toimialan tarpeisiin (esim. pankit, metsäteollisuus, tms.)? Ei Siirtykää seuraavaan kysymykseen. Kyllä Mille toimialalle? 6 Minkälainen on päätuotteenne tyypillinen loppukäyttäjä? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Pieni tai keskisuuri yritys (henkilöstömäärä alle 250 henkeä) Julkishallinto Suuryritys (henkilöstömäärä yli 250 henkeä) Loppukäyttäjä (yksityishenkilö) 7 Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat yrityksenne päätuotetta? Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Päätuotteen toimituksiin sisältyy asiakkaalle tuntiveloituksella tehtävää työtä Pyrimme tuotteistamaan päätuotteen kokonaisuudessaan Päätuotteen toimituksessa omistusoikeudet (IPR) siirtyvät aina kokonaisuudessaan asiakkaalle Päätuotteen toimitus koostuu kokonaisuudessaan ASP-tyyppisestä sovellusvuokrauksesta Päätuotteemme koostuu kokonaisuudessaan avoimesta lähdekoodista (open source) Päätuotteen toimitukseen sisältyy asiakaskohtaisesti räätälöity ohjelmistoversio Tunnemme tuotteemme markkinat ja käyttäjät läpikotaisin Monistamme päätuotettamme eri asiakkaille ilman asiakaskohtaista ohjelmointityötä Päätuotteemme asennetaan ja otetaan käyttöön ilman erillistä asennusprojektia Päätuote on markkinoilla kustannusjohtajan asemassa Päätuotteemme on selkeästi kilpailijoitaan parempi ominaisuuksiltaan tai toiminnallisuudeltaan Tuotejulkaisuista puhuminen ei ole toimintamme kannalta mielekästä Päätuote koostuu yrityksen itse kehittämistä osista, joita käytetään myös muissa tuotteissa Päätuotteesta on samanaikaisesti myynnissä useampia (>1) ominaisuuksiltaan tai toiminnallisuudeltaan erilaisia tuotemuunnelmia Päätuotteen myynnissä käytämme Emme lainkaan Erittäin paljon Omaa suoraa myyntiä Jälleenmyyjää (VAR) tai agenttia Tukkumyyjää Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuvaa myyntiä Kylkiäiskauppaa toisen tuotteen kanssa Fyysistä jakelua (CD-ROM tai levyke) Sähköistä jakelua (Internet) Muu, mikä Toimiiko tuotekehitysyksikkö yrityksessänne erillään asiakastoimitusprojekteista? Ei Siirtykää seuraavaan kysymykseen. Kyllä Kuinka monta ohjelmoijaa työskentelee tuotekehitysyksikössänne? henkilöä 10 Julkaisetteko versioita päätuotteestanne? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. Jokaisen asiakastoimituksen yhteydessä Ilman ennalta määriteltyä sykliä Asiakaslähtöisen tarpeen perusteella Säännöllisen aikataulun perusteella 11 Kuinka usein julkaisette päätuotteesta uuden version? viikoittain 3-4 kertaa vuodessa harvemmin kuukausittain 2 versiota vuodessa joka toinen kuukausi vuosittain

89 Mikäli yrityksellänne ei ole myyntituloja Suomen ulkopuolelta vuonna 2002 päättyneellä tilikaudella, siirtykää osioon 3. 2 KANSAINVÄLINEN LIIKETOIMINTA 1 Olkaa hyvä, ja täyttäkää seuraava taulukko. vuonna 2002 päättyneellä tilikaudella vuonna 1999 päättyneellä tilikaudella Kuinka monesta maasta, Suomi poisluettuna, yrityksellänne oli myyntituloja? maasta maasta Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne syntyi Suomen ulkopuolella (arvio riittää)? % % Kuinka monessa ulkomaassa yrityksellänne oli henkilöstöä, joko suoraan palkattuna, tytär- tai yhteisyrityksen kautta? maassa maassa Kuinka suuri osuus henkilöstöstänne keskittyi päätoimisesti ulkomaantoimintoihin? % % 2 Jos teillä on työntekijöitä ulkomailla, milloin ensimmäinen näistä aloitti työnsä ulkomailla? Vuonna 3 Kuinka monessa maassa yrityksenne käytti seuraavia toimintamuotoja ? Käytimme Oma suora myynti ulkomaille... maassa Ulkomainen jälleenmyyjä (VAR) tai agentti... maassa Ulkomainen tukkumyyjä... maassa Jälleenmyyjän omalla tuotemerkillä tai nimellä tai oman tuotteen osana (OEM) tapahtuva myynti... maassa Kylkiäiskauppa ulkomaisen tuotteen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) ulkomaisen yrityksen kanssa... maassa Yhteisyritys (joint venture) kotimaisen yrityksen kanssa... maassa Oma tytäryritys ulkomailla... maassa Muu, mikä... maassa 4 a) Mitkä olivat yrityksenne kolme ensimmäistä ulkomaista kohdemarkkinaa (vastatkaa alla olevaan taulukkoon)? b) Koska aloititte valmistelut tälle kohdemarkkinalle laajentumiseksi? (vuosi, kuukausi) c) Koska saitte tällä kohdemarkkinalla ensimmäisen kaupan sellaiselta asiakkaalta, jonka kanssa teillä ei ollut aikaisempaa aktiivista kontaktia ennen yllä mainittujen kansainvälistymisvalmistelujen aloittamista? d) Olitteko saavuttaneet kyseiselle markkinalle asettamanne tavoitteet vuoden 2002 loppuun mennessä? a) Kohdemaan nimi 1. kohdemaa 2. kohdemaa 3. kohdemaa Maa Maa Maa b) Aloitimme valmistelut ko. maahan kuussa, v. kuussa, v. kuussa, v. c) Ensimmäinen uusi myynti tapahtui kuussa, v. kuussa, v. kuussa, v. Ei lainkaan Erittäin hyvin Ei lainkaan Erittäin hyvin Ei lainkaan Erittäin hyvin d) Onko tavoitteet saavutettu? a) Mitkä ovat yrityksenne kolme tärkeintä vientimaata tällä hetkellä (vastatkaa alla olevaan taulukkoon)? b) Kuinka monta prosenttia kyseisten maiden osuus on yrityksenne kokonaisviennistä? c) Mitä eri toimintoja yrityksellänne on näissä maissa? Merkitkää tarvittaessa useampi vaihtoehto. a) Vientimaat 1. tärkein maa 2. tärkein maa 3. tärkein maa Maa Maa Maa b) Osuus kokonaisviennistä % viennistä % viennistä % viennistä c) Toiminnot Tuotekehitys... Ohjelmistoalihankinta... Lokalisointi tai sovitustyö... Tuotanto tai tuotteen paketointi... Koulutus... Help desk, ylläpito tai muu asiakastuki. Muu, mikä? 6 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne resurssien sopivuutta kotimaiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan Kotimaan Ulkomaan markkinoilla markkinoilla Henkilöstömme tiedot, taidot ja motivaatio kohdistuvat ensisijaisesti liiketoimintaan Nykyiset tuotteemme ja palvelumme ovat parhaiten hyödynnettävissä Yrityksemme maine ja brändit ovat parhaiten hyödynnettävissä Nykyiset asiakas- ja toimittajasuhteemme ovat parhaiten hyödynnettävissä Liiketoimintamme kasvattaminen olisi halvinta Edullisin riski-tuottosuhde yrityksen nykyisille resursseille saavutetaan

90 3 YRITYKSEN OMISTUS JA RAHOITUS 1 Miten yrityksenne omistus oli jakautunut seuraavien omistajaryhmien kesken ? Kotimainen Ulkomainen Yhteensä Perustajat ja heidän perheenjäsenensä... % + % = % Yrityksen johtajat ja työntekijät (muut kuin perustajat ja perheenjäsenet)... % + % = % Yrityksen ulkopuoliset yksityiset henkilöt / business-enkelit... % + % = % Yksityinen pääomasijoitusyhtiö... % + % = % Julkinen pääomasijoittaja, esim. Sitra... % + % = % Pankit, vakuutusyhtiöt, muut rahoituslaitokset... % + % = % Muut yritykset... % + % = % Muut sijoittajat ja osakkeenomistajat... % + % = % Yhteensä % + % = 100% 2 Mikä oli yrityksenne rahoitusrakenne ? a) Taseen oma pääoma (ilman pääomalainoja) yhteensä (M )... M b) Pääomalainat ja niiden jakautuminen rahoituslähteittäin (M ) Yksityinen Kotimaiset rahoitusinstituutiot Kotimaiset pääomasijoitusyhtiöt Ulkomaiset rahoitusinstituutiot Julkinen Sitra Finnvera Tekes Muu julkinen org c) Taseen vieras pääoma ja sen jakautuminen rahoituslähteittäin (M ) Yksityiset rahoitusinstituutiot Julkinen sektori Muu vieras pääoma Kotim. Kotim. TEL Kotim. Ulkom. Finnvera Tekes Muut Joukko- Muu talletus rahoitusinlaitus- takai- vakuu- rahoit. julk. velka- kuin pankit insti- org. kirjat rah. Muu (mikä?) Ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt Pääomalainat yht. + = M Vieras pääoma yht. Ostovelatyis- Yksi- Muu velka henki- yhtiöt naus yhtiöt tuutiot ym. yhtiö löt = M 3 Onko yrityksenne yrittänyt hankkia ulkopuolista rahoitusta vuosien aikana? Ei / Kyllä Omaa pääomaa Viimeksi rahoitusta haettiin kuussa 20, ja asia ratkesi kuussa 20 Rahoitusta ei saatu / saatiin M Pääomalainaa Viimeksi rahoitusta haettiin kuussa 20, ja asia ratkesi kuussa 20 Rahoitusta ei saatu / saatiin M Vierasta pääomaa Viimeksi rahoitusta haettiin kuussa 20, ja asia ratkesi kuussa 20 Rahoitusta ei saatu / saatiin M 4 Onko yrityksenne etsimässä ulkopuolista rahoitusta vuosien 2003 tai 2004 aikana? Ei / Kyllä Omaa pääomaa, yhteensä arviolta noin:... M Pääomalainaa, yhteensä arviolta noin:... M Vierasta pääomaa/velkarahoitusta, yhteensä arviolta noin:... M 5 Ovatko ongelmat rahoituksen saatavuudessa pakottaneet muuttamaan merkittävästi liiketoimintasuunnitelmaanne? Ei / Kyllä Onko yrityksenne joutunut rahoitusongelmien takia: vähentämään merkittävästi tuotteistamiseen tähtäävää kehitystyötä? vähentämään merkittävästi kansainvälistymispyrkimyksiä? muuttamaan merkittävästi liiketoimintasuunnitelmaa muulla tavoin, miten? 6 Koetteko, että ongelmat riskirahoituksen saatavuudessa ovat keskeinen este uusien ohjelmistoyritysten syntymiselle? Ei / Kyllä 7 Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin koskien pääomasijoittajia ja heidän kansainvälistymiseen tarjoamaa tukea. a) Onko yrityksessänne pääomasijoittajia? Ei siirtykää seuraavalle sivulle / Kyllä jatkakaa kysymykseen b) b) Listatkaa alla olevaan listaan eri tyyppisten pääomasijoittajien lukumäärät c) Onko yrityksenne pyrkinyt kansainvälistymään? Ei siirtykää seuraavalle sivulle/ Kyllä jatkakaa kysymykseen d) d) Arvioikaa pääomasijoittajien yrityksenne kansainvälistymiseen antamaa tukea Kansainvälistymiseen saatu tuki Yrityksessämme on pääomasijoittajina: Hyödytön Erittäin arvokas En tiedä kpl kotimaisia yrityksen ulkopuolisia yksityishenkilöitä / business enkeleitä ET kpl ulkomaisia yrityksen ulkopuolisia yksityishenkilöitä / business enkeleitä ET kpl kotimaisia yksityisiä pääomasijoitusyhtiöitä ET kpl kotimaisia julkisia pääomasijoitusyhtiöitä ET kpl ulkomaisia pääomasijoitusyhtiöitä ET kpl kotimaisia muita kuin rahoitusalan yrityksiä (corporate venture capital) ET kpl ulkomaisia muita kuin rahoitusalan yrityksiä (corporate venture capital) ET

91 4 YRITYKSEN LIIKEVAIHTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne liikevaihdosta, tuotekehitysmenoista ja tuloksesta päättyneellä tilikaudella 2003 (budjetoitu) 2005 (ennuste) Kokonaisliikevaihto (milj. ) milj. milj. milj. Kotimaisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. milj. Kansainvälisen oman ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto (milj. ) milj. milj. milj. Tuotekehitysmenojen osuus kokonaisliikevaihdosta (%) % % % Tulos (milj. ) milj. milj. milj. 2 Kuinka paljon suurimman asiakkaanne osuus kokonaisliikevaihdostanne oli vuonna 2002?... % 3 Kuinka suuri osuus liikevaihdostanne tuli v asiakkailta, joille teillä ei ollut aikaisempaa myyntiä?... % 4 Merkitkää seuraavaan taulukkoon arvionne yrityksenne kokonaishenkilöstömäärästä ja ohjelmistotuoteliiketoiminnassa työskentelevän henkilöstön määrästä päättyneellä tilikaudella 2003 (budjetoitu) 2005 (ennuste) Kokonaishenkilöstö (henkilöä) henkilöä henkilöä henkilöä Henkilöstö ohjelmistotuoteliiketoiminnassa (henkilöä) henkilöä henkilöä henkilöä 5 Arvioikaa yrityksenne henkilöstön työpanoksen jakautumista eri toimintojen kesken vuoden 2002 lopussa. Ilmoittakaa arvio prosentteina yrityksenne koko henkilöstön yhteenlasketusta työajasta. Tuotekehitys... % Myynti ja markkinointi... % Asiakaspalvelu... % Palvelut ja toimitus... % Johto ja hallinto... % Muu, mikä.. % Yhteensä 100% 6 Vastaako rekrytoimanne työvoiman osaaminen yrityksenne käytännön tarpeita? Kyllä Siirtykää seuraavaan kysymykseen Ei Minkälaisista taidoista puutteita lähinnä esiintyy? 7 Valitkaa seuraavista toimintojen kehityskohteista 2 tärkeintä (numeroin 1 ja 2) ja 2 vähiten tärkeintä (numeroin 7 ja 8) sillä perusteella, kuinka tärkeiksi yrityksenne näkee nämä kehitysalueet toimintansa kehittämisessä seuraavien kolmen vuoden aikana. Henkilöstön ja osaamisen parantaminen.... tärkein Rahoituksen hankkiminen.... tärkein Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen.... tärkein Tuotteidemme lokalisointi tai sovitus kansainvälisille markkinoille.... tärkein Tuotekehitys ja tuotteistus.... tärkein Kansainvälinen myynti ja markkinointi.... tärkein Kansainvälinen jakelu.... tärkein Strateginen suunnittelu.... tärkein

92 5 YRITYKSEN STRATEGIA, TUOTEKEHITYS JA VERKOTTUMINEN 1 Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne liiketoimintaa. Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Tuoteliiketoiminnan merkitys on suuri verrattuna asiakasprojekti- ja konsultointiliiketoimintaan Yrityksemme toimittamia tietojärjestelmiä käytetään osana asiakkaidemme operatiivisia yritysjärjestelmiä (esim. ERP, SCM tai CRM) Meillä on tarkka kuvaus tuotteen toiminnallisista ja ei-toiminnallisista vaatimuksista Tuotekehitysprojekteissamme on runsaasti määriteltyjä välietappeja (milestones) Ennen päätöstä uuden tuotteen tekemisestä meillä on aina sille pilottiasiakas Yrityksemme toimii aina alihankkijana osana suurempia tuotekehitysprojekteja Arvioikaa seuraavia väittämiä sen mukaan, miten hyvin ne kuvaavat yrityksenne strategiaa ja tuotekehitystä. Yrityksemme painottaa strategiassaan yleensä......käytössä ja markkinoilla koeteltuja ja tuotekehitystä, innovaatiotoimintaa, tunnettuja tuotteita ja palveluja teknologista johtoasemaa Suhteessa kilpailijoihin yrityksemme......yleensä reagoi muiden tekemiin aloitteisiin on yleensä aloitteentekijä, jonka aloitteisiin kilpailijat reagoivat Yrityksemme ylin johto valitsee yleensä mieluummin......alhaisen riskin projekteja, vaikka näissä olisikin alhaisempi tuotto-odotus korkean riskin ja korkean tuottoodotuksen projekteja Epävarmoissa päätöksentekotilanteissa yrityksemme yleensä...suosii varovaista odotetaan ja katsotaan - asennetta, jotta kalliilta virheiltä vältyttäisiin suosii rohkeita, aggressiivisia liikkeitä, jotta avautuvat mahdollisuudet eivät jäisi hyödyntämättä... seuraamme tuotekehityksemme edistymistä pääasiassa keskustelemalla kehittäjien kanssa... päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista avainasiakkaan toivomusten perusteella... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät pääosin oman teknologisen osaamisemme pohjalta...pidämme kiinni aikataulusta vaikka joutuisimme jättämään suunniteltuja toimintoja toteuttamatta Tuotekehitysprojekteissamme meillä on priorisoitu lista tuotteen vaatimuksista päätöksenteon tukena olemme määritelleet tuotekehityksessämme selkeitä rooleja ja vastuita... olemme määritelleet tuotteelle sisäisiä laatutavoitteita ja käytämme niitä tuotekehityksen päätöksenteon tukena seuraamme tuotekehityksemme edistymistä pääasiassa asetetuilla mittareilla...päätämme tuotteen tärkeimmistä vaatimuksista perustuen laajempaan markkinakartoitukseen... uudet tuotekehityshankkeet syntyvät tunnistetun markkinatarpeen pohjalta...kaikki toiminnallisuus toteutetaan, vaikka aikataulu venyisikin...kaikki vaatimukset ovat tärkeitä ja teemme mahdolliset trade-off päätökset tapauskohtaisesti... emme ole vielä kokeneet roolien ja vastuiden tarkempia määrittelyjä tarpeellisiksi.. emme ole vielä kokeneet tuotteen sisäisten laatutavoitteiden tarkempaa määrittelyä tarpeelliseksi 3 Jakakaa 100 pistettä alla oleville tavoitteille sen mukaan, miten yrityksenne painottaa niitä nykyisessä strategiassaan. Liikevaihdon nopea kasvattaminen kotimaassa... Liikevaihdon nopea kasvattaminen kansainvälisesti... Korkea kannattavuus... Pitkäikäisyys, vakaa pitkän aikavälin toiminta... Yhteensä 100 pistettä 4 Mihin panostatte tuotekehityksessä tällä hetkellä? Emme lainkaan Erittäin paljon Kokonaan uuden tuotteen kehittämiseen Uuden markkina-aluekohtaisen version tekemiseen Tuotteistusasteen nostamiseen Lisäarvopalveluiden kehittämiseen nykyisen päätuotteen ympärille Sisäisen toiminnan kehittämiseen Muu, mikä

93 5 Ajatelkaa tuotteidenne innovaatioprosessia (tuotteen kulku ideasta tuotteeksi ja markkinoille). Mihin toimintoihin käytitte ulkoisia palveluja vuonna 2002 päättyneellä tilikaudella (tuhatta )? Prosesseittain (poislukien alla olevat tukitoiminnot): Strategia ja liiketoiminnan kehittäminen... k Tuotekehitys ja ohjelmistotuotanto... k Markkinointi ja mainonta... k Myynti ja jakelu... k Jälkimarkkinointi ja myynnin jälkeinen tuki... k Tukitoiminnoittain: Koulutus ja henkilöstön kehittäminen... k IT -konsultointi ja -tuki... k Juridiikka... k Rahoitus... k 6 Kuinka keskeisessä asemassa seuraavat alihankinnan muodot ovat tuotekehitykseen ja ohjelmistotuotantoon liittyen tällä hetkellä? Ei esiinny lainkaan Erittäin keskeinen Testaus Ohjelmointi Ohjelmisto- ja arkkitehtuurisuunnittelu Projektinhallinta Itsenäisten kokonaisuuksien ulkoistaminen alihankkijalle (aliprojektivastuu alihankkijalla) Henkilöstövuokraus Alihankkijan kanssa yhdessä tehtävä ohjelmistokehitystyö (projektivastuu molemmilla) Kuinka paljon seuraavat tekijät rajoittavat alihankinnan käyttöä yrityksessänne? Ei lainkaan Erittäin paljon Tarjolla ei ole sopivia palveluja Yrityksellämme ei ole riittävästi projektihallintaresursseja alihankinnan koordinointiin Yrityksellämme ei ole alihankinnan hoitoon tarvittavaa osaamista ja käytäntöjä Tuotteesta on vaikea irrottaa sopivia kokonaisuuksia alihankittaviksi Tuotteesta on vaikea antaa määrityksiä riittävän tarkalla tasolla alihankkijalle Alihankinnan työn laatu on heikkoa Muu, mikä VASTAAJAN JA YRITYKSEN PERUSTIEDOT 1 Asemanne yrityksessä... 2 Syntymävuotenne Mistä alkaen olette toiminut nykyisessä asemassanne?...vuodesta 4 Mistä alkaen olette toiminut tässä yrityksessä?...vuodesta 5 Kuinka pitkä työkokemus teillä on yrityksen toimialalta?... yhteensä noin vuotta 6 Oletteko yrityksen perustaja?... Kyllä En 7 Oletteko yrityksen osakkeenomistaja?... Kyllä En 8 Milloin yrityksen toiminta on käynnistynyt?... Vuonna Yrityksen nimi Katuosoite Puhelinnumero Yhteyshenkilö Postinumero ja -toimipaikka Sähköpostiosoite Kommentteja kyselystä, parannusehdotuksia, ideoita yritysten yhteisiksi kehitysprojekteiksi, toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi tai muita ajatuksia (käyttäkää tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolta). SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE!

94 OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2002 Ohjelmistotuoteliiketoiminnan tila Suomessa EL

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen.

Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Tervetuloa hakemaan Kasvuvalmennukseen Kysymyksiin voit vastata myös englanniksi tai ruotsiksi. Voit keskeyttää hakemuksen täyttämisen ja palata siihen myöhemmin uudelleen. Liitteiden enimmäiskoko on 950

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI)

Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Kasvustrategia-hanke Strategy and Board Initiative (SBI) Workshop 2 Jyrki Kontio, Ph.D. www.jyrkikontio.fi Agenda 10:00 Hankkeen tilannekatsaus Jyrki Kontio, SBI coordinator, R&D-Ware Oy 10:20 Ulkopuolisen

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin

Ostamisen muutos muutti myynnin Ostamisen muutos muutti myynnin @Mercuri_Finland Technopolis Business Breakfast 21.11.2014 Tampere @VilleLintula Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointija

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi

Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Start- upista kanna-avaksi yritykseksi Reijo Syrjäläinen Gorilla Ventures Oy Lesson # 1 Product to Market Fit!!! Technology Adoption Life-Cycle Tornado Main Street Early Market " THE CHASM Bowling Alley

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND

BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND BUSINESS PLAN FOR A FASHION BRAND LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree programme in International Business Thesis Spring 2012 Mira Valkjärvi Weimu You Lahti University of Applied Sciences Degree

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille

Atostek. KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille Atostek KanTa-konseptin tuotteistaminen ja vienti ulkomaille 10.3.2017 Atostek CONFIDENTIAL Atostek - Company Facts Atostek Ltd. founded in 1999 56 employees mainly at Master level AAA credit rating since

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia

Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa. maassa? & Case Intia Miten saan käytännössä kaupan käyntiin halutussa maassa? & Case Intia 16.4.2014 / Hannu Rossi Miksi haluat mennä uudelle markkina-alueelle? Nykyinen markkinat ovat täysin hyödynnetty/katettu? Tarvitset

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits

Asiakaskannattavuus. Cost Management Center to higher profits Cost Management Center to higher profits Asiakaskannattavuus Tampereen teknillinen yliopisto Teollisuustalous Cost Management Center http://www.tut.fi/cmc/ jari.paranko@tut.fi +358 40 849 0220 Industrial

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar

Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar Smart specialisation for regions and international collaboration Smart Pilots Seminar 23.5.2017 Krista Taipale Head of Internaltional Affairs Helsinki-Uusimaa Regional Council Internationalisation

Lisätiedot