Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku Hellström Jarno KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri johtava perheneuvoja ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Tuula Karhunen

2 Kirkkoneuvosto _ Kokouksen asialista 90. Kokouksen avaus 91. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 93. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 94. Seurakunnalle palautuneiden hautojen käyttöönotto 95. Seurakunnan perheneuvontatoiminnan esittelyä 96. Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet vuonna Kirkkoherranviraston vuosi- ja äitiyslomasijaisen palkkaaminen 98. Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuutta pohtivissa aluetyöryhmissä 99. Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin valinta 100. Vastaanottosihteerin tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuskriteerien vahvistaminen 101. Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämiseen liittyen 102. Lastenohjaaja Marja Lehtiön irtisanoutuminen 103. HeTa tiedotustilaisuuteen osallistuminen 104. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Määrärahojen siirrot, talousarvio Tilinpäätös vuodelta Veikkarin kerhotilan ehdollinen ostotarjous/salainen 108. Linja-autokuljetusten kilpailuttamisaikataulun tarkistus 109. Työnjohtaja Jukka Haataisen vuorotteluvapaahakemus 110. Talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan määrittely kirkon työ markkinalaitoksen kirje 111. Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakka 112. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 113. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 114. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 115. Anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta Hyvinkään Luther-talossa 116. Pastori Anita Passilahden anomus virkavapauden jatkamisesta 117. Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajan valinta vuodeksi Muita asioita 119. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto _ 90 Kokouksen avaus Alkuvirren 50 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 92 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Taisto Heimonen ja Tuula Karhunen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa tiistaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 93 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asialla: 1. Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2009.

4 Kirkkoneuvosto _ 94 Seurakunnalle palautuneiden hautojen käyttöönotto (Husso) Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla on hautoja, joiden hautaoikeus on palautunut seurakunnalle kahdesta syystä: 1. Haudanhautaoikeus on päättynyt ja omaiset eivät ole ilmoituksesta huolimatta jatkaneet hautaoikeutta ja poistaneet haudalla olevaa muistomerkkiä. 2. Hautaoikeus on luovutettu seurakunnalle. Hautaustoimilaki edellyttää, että hautaoikeuden päättymisen jälkeen omaisille varataan mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki. Mikäli omaiset eivät poista muistomerkkiä ilmoitetun määräajan puitteissa, muistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle ilman vastiketta. Kirkkolain 17:2 mukaan: Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Niiden hautojen osalta, joissa määräaikainen hautaoikeusaika on päättynyt, omaisille on kirjeitse tai haudalle ja lehteen laitetun ilmoituksen avulla varattu mahdollisuus poistaa haudalla oleva muistomerkki tai jatkaa hautaoikeutta. Haudoilta on myös poistettu muistomerkit kesän 2006 aikana tai sitä mukaan, kun hautaoikeudet ovat päättyneet eivätkä omaiset ole jatkaneet hautaoikeusaikaa. Hautojen uudelleen luovutuksessa voitaisiin noudattaa seuraavia periaatteita: 1. Haudat, joiden hautaoikeus on päättynyt eikä sitä ole jatkettu kirjeitse tai lehdessä ja haudalla annetussa ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä: ilmoituksessa annetun päivämäärän jälkeen haudalta poistetaan hautamuistomerkki. hauta luovutetaan uudelle suvulle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun hautamuistomerkki on poistettu. haudan luovutus uudelle suvulle edellyttää, että haudan koskemattomuusaika on päättynyt. hautaoikeus voidaan luovuttaa takaisin suvulle, mikäli suku sitä myöhemmin anoo, eikä hautaa ole vielä luovutettu uudelle suvulle. haudoilta poistettuja muistomerkkejä säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne viedään murskattaviksi. 2. Haudat, joiden hautaoikeus on luovutettu seurakunnalle. KL 17:2 mukaan: Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle. Hautaoikeuden luovuttaja on hautaoikeuden haltija: luovutuksen jälkeen haudalta poistetaan muistomerkki ja hauta voidaan luovuttaa uudelle suvulle edellyttäen, että koskemattomuusaika on päättynyt.

5 Kirkkoneuvosto _ Haudat, joilla ei ole hautaoikeuden haltijaa ja luovuttajana on muu kyseiseen hautaan oikeutettu tai haudan hoidosta vastannut omainen: luovutuksen jälkeen poistetaan haudalta muistomerkki. Hauta luovutetaan uudelle suvulle aikaisintaan kahden vuoden kuluttua muistomerkin poistamisesta. Nykykäytännön mukaisesti hautaoikeuden luovutukset otetaan kirjallisina. Hyväksytään seurakunnalle palautuneiden hautojen uudelleen luovutuksen periaatteet esittelytekstin kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Ylipuutarhurin johtosäännön 6 10 momentin mukaisesti ylipuutarhurilla on oikeus tehdä hautaoikeuteen, hautaoikeuden haltijaan sekä hautapaikan luovuttamiseen liittyvät päätökset lukuun ottamatta KL 17:6:ssa mainittujen erimielisyyksien ratkaisuja. Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 95 Seurakunnan perheneuvontatoiminnan esittelyä Johtava perheneuvoja Jarno Hellström esittelee 10 vuotta v täyttäneen Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa. Kuullaan esittely ja merkitään se tiedoksi sekä käydään tarpeen mukaan keskustelua seurakunnan perheneuvontatyöstä. Jarno Hellström kertoi esittelyssään tiivistetysti kirkon perheneuvontatyön historiasta sekä Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiainneuvottelukeskuksen toiminnasta ja ominaispiirteistä. Kysymysten pohjalta käydyssä keskustelussa Jarno Hellström totesi mm, että asiakasjonot kertonevat jotain työn tuloksista. Hellströmin mukaan keskuksella on hyvin toimivat verkostot kaupungin eri yhteistyötahoihin. Asiakkaista vajaa puolet on tällä hetkellä hyvinkääläisiä. Seurakunnan sanoman esilläpidosta asiakastilanteessa Hellström totesi, että keskustelu ei ole julistustapahtuma. Sanoma otetaan esille, jos asiakas niin toivoo. Visioita ennaltaehkäisevään työhön Jarno Hellström kertoi olevan, mutta toteuttaminen on ollut sekä resurssi- että ammatillinen kysymys. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi ja kiitti johtavaa perheneuvojaa vierailusta.

6 Kirkkoneuvosto _ 96 Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet 2009 Kirkkojärjestyksen 2. luvun 12 mukaan kirkkoherra voi myöntää evankelisluterilaisen kirkon konfirmoidulle, kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen jakamisessa. Kirkkoherran päätös tulee tehdä kirjallisesti ja saattaa kirkkoneuvoston ja seurakunnan papiston tietoon. Kirkkoherran päätösluettelon päätös 8/2009, Kirkkoherran myöntämät ehtoollisenjako-oikeudet 2009, saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle edellisessä kokouksessa / 83 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat. Tuossa pykälässä ei kuitenkaan ollut liitteenä itse päätöstä eikä avustajalistaa, jotka ovat nyt liitteenä 1. Kirkkoherran päätös on jaettu tiedoksi papistolle. Merkitään kirkkoherran päätös ehtoollisavustajista tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 97 Kirkkoherranviraston vuosi- ja äitiyslomasijaisen palkkaaminen Vuoden 2009 talousarviossa kirkkoherranvirastolla on määräraha neljän kuukauden vuosilomasijaisen palkkaamiseksi. Lisäksi virastossa on kesän jälkeen toinen sijaistarve kanslisti Suvi Keinäsen jäädessä äitiyslomalle lukien. Tässä vaiheessa tiedossa olevien päivämäärien mukaan hänen äitiyslomansa päättymispäivä on Edellä mainitut sijaisuudet on tarkoituksenmukaista yhdistää yhdeksi yhdenjaksoiseksi sijaisuudeksi. Vuosilomasijaisuus ja äitiyslomasijaisuus ovat kestoltaan yhteensä noin vuosi ja kaksi kuukautta. Sijainen olisi hyvä saada työhön mahdollisimman pian heti huhtikuun kirkkoneuvoston valintakokouksen jälkeen. Sijaisuus on mahdollisimman pätevän henkilön saamiseksi hyvä laittaa haettavaksi Kotimaa-lehteen ja Aamupostiin sekä oikotielle ja seurakunnan kotisivuille. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 mukaan kirkkoherra ottaa määrärahojen puitteissa tilapäisen/määräaikaisen viranhaltijan enintään vuoden ajaksi.

7 Kirkkoneuvosto Koska säännösten mukaan yhden vuoden kestävään sijaisuuteen henkilön palkkaa kirkkoherra ja nyt kyseessä olevat sijaisuudet yhdessä ylittävät vain vähän tuon aikamäärän, on harkittu, että kirkkoherra ja hallintosihteeri voisivat hoitaa sijaisen palkkaamisen valmistelut haastatteluineen ja tuoda yhteenvedot hakijoista ja haastatelluista sekä oman lausuntonsa valittavasta henkilöstä kirkkoneuvoston valintakokoukseen Julistetaan kirkkoherranviraston kanslistin vuosi- ja äitiyslomasijaisuus haettavaksi Kotimaa-lehdessä ja Aamupostissa sekä oikotiellä ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja hallintosihteeri hoitavat asian valmistelun ja haastattelut sekä tuovat kirkkoneuvostoon hakijoiden ja haastateltujen esittelyn sekä oman haastattelulausuntonsa, jonka pohjalta kirkkoneuvosto suorittaa valinnan huhtikuun kokouksessaan. Ehdotus hyväksyttiin. 98 Seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtivissa aluetyöryhmissä Kirkkoneuvosto päivitti edellisessä kokouksessaan seurakunnan edustajat Hyvinkään turvallisuusasioita pohtiviin aluetyöryhmiin seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Päivi Lammela läntinen aluetyöryhmä: Petra Pohjanraito, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. Kokouksen jälkeen on tullut tietoon, että Päivi Lammela on kuluneen vuoden aikana hoitanut läntisen aluetyöryhmän edustajan tehtäviä ja tehtävä soveltuu hänen toimenkuvaansa siinä mielessä hyvin, että läntiseen alueeseen kuuluu mm. Paavolan alue, jossa Päivi Lammela muutoinkin maahanmuuttajatyön johdosta toimii. Petra Pohjanraito taas toimii Kytäjän ja Kaukasten aluepappina. Päivitetään edellisessä kokouksessa valitut edustajat tarkoituksenmukaisuussyistä seuraavasti: eteläinen aluetyöryhmä: Virpi Koivisto ja varajäsen Maria Kahra itäinen aluetyöryhmä: Kimmo Hujanen, varajäsen Petra Pohjanraito läntinen aluetyöryhmä: Päivi Lammela, varajäsen Anna-Kaisa Kuokkanen ydinkeskustan aluetyöryhmä: Tuija Mattila, varajäsen Juha Koivulahti. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin valinta Vastaanottosihteerin osa-aikaisen (55 %/20 tuntia/vko) viran hakuaika päättyi Virkaan tuli määräaikaan mennessä 22 hakemusta. Haastatteluun hakijoista kutsuttiin neljä: Leni Liimatainen Hyvinkäältä, Eeva Mustajärvi Oitista, Merja Riihelä Nummenkylästä ja Jaana Viitanen Riihimältä. Kirkkoneuvoston nimeämä haastatteluryhmä, kirkkoherra Ilkka Järvinen poissa/vs. kirkkoherra Virpi Koivisto, kirkkoneuvoston jäsen Eeva-Liisa Paananen, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsen Arto Maliniemi ja johtava perheneuvoja Jarno Hellström sekä sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki suorittivat haastattelut Yhteenveto hakijoista liitteenä 2 ja haastattelulausunto liitteenä 3. Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa ja johtosääntönsä mukaisesti tehnyt esityksen valinnasta kirkkoneuvostolle. Johtokunta esittää virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitasta haastatteluryhmän lausunnon mukaisesti. Valitaan Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaiseen vastaanottosihteerin virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitanen. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen osa-aikaiseen vastaanottosihteerin virkaan sairaanhoitaja Jaana Viitanen. 100 Vastaanottosihteerin tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuskriteerien vahvistaminen (Lätti) Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kaikkien virkojen ja tehtävien uuden palkkausjärjestelmän mukaiset vaativuuskriteerit ja maksupalkat. Vastaanottosihteerin viran vaativuusryhmäksi on määritelty talousarviossa 501. Liitteessä 4 on esitys viran tehtävänkuvaukseksi, mikä sisältää myös viran vaativuuskriteerien määrittelyn. Osa-aikaisessa vastaanottosihteerin virassa (20 tuntia/viikko) maksetaan työajan mukainen osuus kokoaikaisen palkasta (55 %). Lisäksi maksetaan mahdollinen vuosisidonnainen osa.

9 Kirkkoneuvosto Hyväksytään vastaanottosihteerin viran tehtävänkuvaus ja vaativuuskriteerit (liite 4). Määrätään vastaanottosihteerin järjestelmä mukaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkka (1.915 euroa/kk, josta 55 % on 1.053,25 euroa/kuukausi). Lisäksi maksetaan henkilökohtaisen työkokemuksen mukaan määräytyvä vuosisidonnainen osa. Ehdotus hyväksyttiin. 101 Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran täyttämiseen liittyen Hyvinkään seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran hakuaika päättyi Virkaan on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille tullut määräaikaan mennessä kolme hakemusta. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan antanut hakemusasiakirjat asessorille valmisteluun. Kapituli antaa lausunnon hakijoista istunnossaan , jonka jälkeen hakemusasiakirjat lähetetään seurakuntaan. Kapitulin lausunnosta on kuukauden valitusaika, mutta seurakunta voi tuona aikana jo valmistella valintaa. Hallintotyöryhmässä on käyty keskustelua vaalin valmisteluaikataulusta ja päädytty siihen, että kaikkia kolmea hakijaa kuullaan torstaina klo 16 alkaen Hyvinkään kirkossa. Kuulemis- ja haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenet. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen valittavasta henkilöstä kokouksessaan Kirkkoneuvostolle esityksen tekee valmistelutyöryhmä, jonka kirkkoneuvosto nimeää. Kaikki kolme hakijaa haastatellaan Hyvinkään kirkossa torstaina klo 16 alkaen. Haastattelutilaisuuteen kutsutaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet. Nimetään kanttorin vaalin valmisteluryhmään puheenjohtajaksi kirkkoherra Ilkka Järvinen ja muiksi jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja- Leena Virtanen, kirkkoneuvoston edustajana julistusjohtokunnassa toimiva Pentti Helttunen, julistusjohtokunnan puheenjohtaja Pekka Kiuttu ja johtava kanttori Erkki Hannonen sekä sihteeriksi hallintosihteeri Ritva Marjamäki. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Lastenohjaaja Marja Lehtiön irtisanoutuminen Lastenohjaaja Marja Lehtiö on irtisanoutunut toimestaan lukien. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellyn mukaisesti kirkkoneuvosto harkitsee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tässä vaiheessa lapsityössä on kyetty paikkaamaan Marja Lehtiön tehtävät olemassa olevan työvoiman turvin. Syksyn kerhoihin ilmoittautumiset ovat päiväkerhojen osalta menossa ja iltapäiväkerhojen osalta käynnistymässä. Ilmoittautumisten jälkeen työmuodossa nähdään, mikä on työvoimatarve ja miten vapautuneen toistaisen toimen kanssa menetellään. Toimen täyttämiseen palataan ilmoittautumisten päätyttyä ja syksyn kerholaisten määrän selvittyä. Toimi voidaan täyttää edellyttäen että kerhoja ja kerholaisia on syksyn toiminnan alkaessa niin paljon, että toistaisen toimen täyttäminen on välttämätöntä. Ehdotus hyväksyttiin. 103 HeTa tiedotustilaisuuteen osallistuminen (Lätti) Kirkkohallituksen yleiskirjeen 2/2009 mukaan kirkkohallituksen suunnitteleman Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus hankkeen (HeTa) tarkoituksena on siirtää kirkkohallituksen palvelukeskuksen hoidettavaksi mm. seurakuntien palkanlaskenta, maksuliikenne, kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. Seurakuntien toiminnan suunnittelu sekä talousarviosta päättäminen jää seurakunnan tehtäväksi. HeTa hankkeen lähtökohtina on parantaa taloushallinnon tehtävien hoidon laatua, saavuttaa kustannustehokkuutta, turvata taloushallinnon ammattitaitoisen työvoiman saanti työntekijöiden eläköityessä ja vapauttaa taloushallinnon työntekijät rutiinitöistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. Kirkkohallituksen kirjeessä todetaan mm., että kirkon palkkausjärjestelmän muutos on tuonut seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnolle uusia ja pysyviä tehtäviä.

11 Kirkkoneuvosto Kaikilta seurakuntatalouksilta, työmarkkinajärjestöiltä ja tuomiokapituleilta pyydetään lausunto palvelukeskusmallista ja kysytään halukkuutta ryhtyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lausunnon tulee antaa alkusyksystä Huhtitoukokuussa järjestetään hiippakunnittaiset infotilaisuudet, jossa esitellään asian valmistelun tämän hetkinen tilanne, käydään läpi sekä kirjanpidon että palkanlaskennan prosessinkuvauksia ja keskustellaan asiasta. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2009 on esitetty toivomus, että tilaisuuksiin voisi seurakunnista osallistua mahdollisimman moni kirkkoneuvoston jäsen. Näin siksi, että edellä kuvattu lausunto pyydetään kirkkoneuvostoilta. Espoon ja Helsingin hiippakuntien infopäivä on Helsingissä ti Tarkempi ohjelma paikkoineen ja aikoineen ilmoitetaan myöhemmin. Nimetään kirkkoneuvostosta infopäivään Helsinkiin osallistujat. Infopäivään osallistuvat virkamiesten lisäksi Sinikka Ala-Paavola, Taisto Heimonen, Tuula Karhunen, Risto Nihtilä, Inga-Lill Rajala ja Marja-Leena Virtanen. Infopäivän kulut maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä. 104 Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2008 (Lätti) Seurakunnassamme on omaksuttu käytäntö, jonka mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden yksityiskohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja vastaavasti toimintakertomukset. Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset ovat liitteenä 5. Kirkkoneuvosto laatii osana tilinpäätöstä seurakunnan toimintakertomuksen, johon tiivistetään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnan arviointi ja seurakunnan kokonaistalouden tarkastelu. Esitys: Hyväksytään toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Kirkkoneuvosto hyväksyi toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta Hyväksyessään kertomukset kirkkoneuvosto korosti, että toimintakertomusten tekstin ja esitystavan tulee olla asiallista ja objektiivista. Toimintakertomusten esitystavan yhtenäistämiseksi järjestetään ennen seuraavaa kertomuskierrosta koulutustilaisuus. Toimintakertomukset päätettiin tällä kertaa lähettää informaation välittämiseksi tiedoksi myös kirkkovaltuuston jäsenille.

12 Kirkkoneuvosto Määrärahojen siirrot, talousarvio 2008 (Lätti) Vuoden 2008 talousarvion perustelujen mukaan määrärahojen riittävyydestä ja käytöstä toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin sekä tuloarvion mukaisten tulojen kertymisestä vastaa tehtäväalueen tai toimintayksikön vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöä sitova tehtäväalueen loppusumma lasketaan seurakuntatyössä ja yleishallinnossa vastuukate 1 tasolla (tuotot ja toimintakulut ilman kuukausipalkkoja). Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion muutoksia seurakuntatyössä siten, että määrärahojen nettolisäys on euroa. Lisäksi kirkkoneuvostolle on annettu oikeus siirtää määrärahoja tarvittaessa päätehtävätasolla (pääluokkatasolla) tehtäväalueiden (työalojen) välillä. Johtokunta voi lisäksi siirtää määrärahoja tarvittaessa johtokuntaan kuuluvien tehtäväalueiden välillä. Raportoinnin selkeyttämiseksi esitetään, että teknisesti jätetään tekemättä seuraavat määrärahojen puolesta mahdolliset siirrot: tehtäväalueelle muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö, 209) euroa, rippikoulutyö (235) euroa ja aluetyön eri kustannuspaikat (291, 292, 293 ja 295) euroa. Siirrot voitaisiin tehdä iltapäivätoiminnan ja perheneuvonnan tehtäväalueilta, joille on kertynyt selvästi budjetoitua enemmän tuloja. Samalla kuitenkin ko. tehtäväalueiden talousarvion toteutumisvertailujen raportointi muuttaisi olennaisesti luonnettaan todelliseen tapahtuneeseen verrattuna. Liitteessä 6 on esitetty muut vastuukate 1 -tasolla yleishallinnossa ja seurakuntatyössä tarvittavat määrärahojen siirrot, jotka voidaan käytännössä kattaa ao. toimintayksiköiden tai johtokunnan sisäisinä siirtoina. Esitys: Tehdään vuoden 2008 talousarvioon liitteessä 6 esitetyt määrärahojen siirrot yleishallinnossa ja seurakuntatyössä eri tehtäväalueiden välillä. Jätetään raportoinnin selkeyttämiseksi teknisesti tekemättä seuraavat määrärahojen puolesta mahdolliset siirrot: tehtäväalueelle muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö, 209) euroa, rippikoulutyö (235) euroa ja aluetyön eri kustannuspaikat (291, 292, 293 ja 295) euroa. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Tilinpäätös vuodelta 2008 (Lätti) Kirkkojärjestyksen mukaan (luku 15 9) tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus (KJ 9:6,1). Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava seurakunnan tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös on laadittava kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja - asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase), tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja merkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tasekirja arkistoidaan sidottuna. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sisältävät tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt ja muut erittelyt. Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuuston tilinpäätösasiakirjoihin. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua. Tilintarkastuskertomus on laadittava huhtikuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä. Erillinen liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2008 (tasekirja) Esitys: 1) Hyväksytään vuoden 2008 toimintakertomus ja tilinpäätös (tasekirja). 2) Allekirjoitetaan vuoden 2008 tilinpäätös. 3) Luovutetaan allekirjoitettu tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi. 4) Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi ,81 euroa - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on ,60 euroa alijäämäinen.

14 Kirkkoneuvosto Keskustelun ja eräiden teknisten korjausten jälkeen kirkkoneuvosto päätti 1) hyväksyä vuoden 2008 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (tasekirja), 2) allekirjoittaa vuoden 2008 tilinpäätöksen, 3) luovuttaa allekirjoitetun tilinpäätöksen ja muut tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille tarkastettavaksi, 4) ehdottaa kirkkovaltuustolle, että - kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen - kirkkovaltuusto vahvistaa tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi ,81 euroa - tilikauden ylijäämä siirretään taseen tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä - kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka on ,60 euroa alijäämäinen. 107 Veikkarin kerhotilan ehdollinen ostotarjous (Lätti)/salainen 108 Linja-autokuljetusten kilpailuttamisaikataulun tarkistus (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan kilpailuttaa linja-autokuljetukset. Kokouksen jälkeen on käynyt ilmi, että tulevan kesän tapahtumien osalta mm. rippikoulutyössä on jo sovittu kuljetuksia. Tarkoituksenmukaista on siirtää kilpailuttamisen ajankohta syyskaudelle siten, että uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Siirretään linja-autokuljetusten kilpailuttaminen syyskaudelle siten, että uusi sopimus astuu voimaan vuoden 2010 alusta. Ehdotus hyväksyttiin.

15 Kirkkoneuvosto Työnjohtaja Jukka Haataisen vuorotteluvapaahakemus (Lätti) Työnjohtaja Jukka Haatainen on anonut vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi (liite 9). Ylipuutarhuri Markku Husso on puoltanut hakemusta edellyttäen, että sijaisuus ja työtehtävien hoito saadaan järjestettyä. Erillinen liite: Kelan esite Vuorotteluvapaa ja korvaus Myönnetään työnjohtaja Jukka Haataiselle vuorotteluvapaa väliseksi ajaksi edellyttäen, että hänelle saadaan palkattua pätevä vuorotteluvapaasijainen. Ehdotus hyväksyttiin. 110 Talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan määrittely kirkon työmarkkinalaitoksen kirje Kirkon työmarkkinalaitos on määritellyt talousjohtajan järjestelmän mukaisen peruspalkan (kirje , liite 10 ja palkkaliite 11, salainen). Vahvistettu peruspalkka vastaa talousjohtajan nykyistä palkkaa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 111 Hyvinkään kirkon sähkö-, valaistus- ja äänentoistourakka (Halme) Hyvinkään kirkon remontti alkaa olla loppusuoralla. Työmaa kokouksia on pidetty kolme. Muiden töiden ohella tiloja on maalausehostettu. Työmaakokouspöytäkirja nro 3 erillisenä liitteenä. Merkitään pöytäkirja tiedoksi. Merkittiin pöytäkirja tiedoksi.

16 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 8/ Kansallinen veteraanipäivä Kirkkohallituksen yleiskirje 9/ Rukousaiheita taantuman keskellä Kirkkohallituksen yleiskirje 10/ Kirkon eläkelaitoksen toiminta vuonna 2008 Kirkkohallituksen yleiskirje 11/ Henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) palvelukeskuksen esiselvityksen arviointi Kirkkohallituksen yleiskirje 12/ HeTa-tiedotustilaisuuksia Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/ Palkkausjärjestelmäerä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Kirkon palkkausmääräysten täytäntöönpanon toinen vaihe Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 113 Johto- ja toimikuntien asialistat Kasvatusjohtokunta Partiolippukuntien edustajien tapaaminen 2. Partiolippukuntien avustusten jakaminen 3. Lapsi- ja perhetyön pyhäkoulut 4. Johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 5. Vs. nuorisosihteerin päätösluettelo Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta Vastaanottosihteerin virka Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi.

17 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 11-13/ Vastuukappalainen Virpi Koiviston vuosilomamuutos 12. Seurakunnan videoesittely 13. Lastenohjaaja Arja Läykin työvapaa Talousjohtajan päätösluettelon asialista 19 - //2009 Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 115 Anomus Herran pyhän ehtoollisen vietosta Hyvinkään Luther-talossa Liitteenä 12 on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen anomus pysyvästä ehtoollisenvietto-oikeudesta Hyvinkään Luther-talossa. Kirkkojärjestyksen 2 luvun 9 mukaan Herran pyhää ehtoollista vietetään jumalanpalveluksessa. Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt. Ehtoollista saadaan tilapäisesti viettää kirkkoherran valvonnassa myös muualla kuin kirkossa tai edellisessä kappaleessa mainituissa paikoissa. Edelleen kirkkojärjestyksen 9 selityksessä todetaan, että ehtoollisen vietto edellyttää yleensä kirkoksi tai kappeliksi vihittyä huonetta. Tuomiokapitulien käytännössä tilapäinenkin lupa edellyttää, että huoneessa on tarkoituksenmukainen alttarirakennelma ja että huone muuten on tarkoitukseen sopiva. Asia voidaan ottaa tuomiokapitulin käsiteltäväksi vain kirkkoneuvoston esityksestä. Kirkkoneuvosto puoltaa Sleyn anomusta siinä mainituin ehdoin niin, ettei jumalanpalveluksia toimiteta samanaikaisesti seurakunnan pääjumalanpalveluksen kanssa. Sleyn asiana on toimittaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille tiedot Luther-talosta. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kirkkoneuvosto Pastori Anita Passilahden anomus virkavapauden jatkamisesta Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt Anita Passilahdelle virkavapautta Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan em. virkavapauspyynnöstä lausunnon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille. Nyt Anita Passilahti anoo virkavapautensa jatkamista , liite 13. Puoltaessaan Anita Passilahden virkavapausanomusta kirkkoneuvosto viittaa omaan lausuntoonsa edellistä virkavapautta haettaessa (kn / 274) sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kirjeeseen 294/2008 (kapitulin istunto ), jossa tuomiokapituli on myöntänyt Anita Passilahdelle virkamääräyksen keskeytyksen hänen anomuksensa mukaisesti ja samalla ohjeistanut Anita Passilahden työhön palaamista. Uusia virkavapausanomuksia Anita Passilahdelle kirkkoneuvosto ei tule enää tällä erää puoltamaan. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. 117 Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodeksi 2009 Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n tilintarkastajaksi vuodeksi 2009 Aila Haapamäen ja varatilintarkastajaksi Aarre T. Ahvenaisen. Isännöitsijä Sanna Mäntynen (Realia Management Oy) on sähköpostitse ilmoittanut seurakuntaan, että Hyvinkään kaupunki on valinnut Aarre T. Ahvenaisen Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen varajäseneksi ja ettei sama henkilö voi toimia näissä molemmissa tehtävissä. Hyvinkään seurakuntaa pyydetään valitsemaan uusi varatilintarkastaja vuodeksi 2009 Aarre T. Ahvenaisen tilalle. Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastaja vuodeksi Tuula Karhunen esitti, että Kaukasten Palvelutalo Oy:n varatilintarkastajaksi vuodeksi 2009 valitaan Eeva-Liisa Paananen. Tuula Karhusen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kirkkoneuvosto Muita asioita Tunti maailmalle tempaus Seuraavat kokoukset Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola muistutti maailmanlaajuisesta Tunti maailmalle tempauksesta ja tiedusteli, voisiko myös Hyvinkään seurakunta osallistua tempaukseen sammuttamalla Vanhan kirkon ulkovalaistuksen klo Esitykseen suhtauduttiin myönteisesti ja päätettiin osallistua tempaukseen esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto 29.4., 13.5., ti 9.6., 19.8., 30.9./Huom! muutos: ei 23.9., , , ja Kirkkovaltuusto 27.5., ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo

20 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 119 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 90 93, 95 97, , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 94, 98 99, 109 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä 94, 98 99, 109 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2017 1 Kirkkoneuvosto Esityslista/Pöytäkirja Aika: 05.04.2017 klo 17.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo

Ihanamäki Johanna. Kujansuu Samuli. Sällilä Raimo KOKOUSAIKA: Keskiviikko 01.11.2017 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA: Vanha pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Marjatta vara Esa Vuorenmaa Ihanamäki Johanna Koivumäki Anu 109-116 poistui klo 20:45 Koivunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA

KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA KYMIN SEURAKUNTA 1 (8) 3/2010 Aika Keskiviikko 21.4.2010 KLO 18.00 Paikka Karhulan seurakuntakeskus Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Raanti Seppo varapuheenjohtaja Marjaana Suurnäkki sihteeri Taavitsainen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 65 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 2.12.2009 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

22 Kokouksen avaus Laulettiin virsi 616 ja vietettiin hiljainen hetki Leena Loukon muistolle. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

22 Kokouksen avaus Laulettiin virsi 616 ja vietettiin hiljainen hetki Leena Loukon muistolle. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. 1(6) Aika Torstai 19.3.2015 klo 17:00 Paikka Seurakuntasali, Puolanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Marttanen Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri Moilanen Erkki varapuheenjohtaja Haapalainen Miia

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 3/ Kirkkovaltuuston kokous 3/2016 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2016 NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 1 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot