Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11"

Transkriptio

1 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen toiminta ja markkinointi siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää sopijapuolten liiketoimintaa. Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa molempien osapuolten tärkeät intressit otetaan huomioon. OSAPUOLET Vuokranantaja Holding Metrokeskus Oy Puhelin Osoite Piispansilta 9, ESPOO Y -tunnus Yhteyshenkilö Sanna Yliniemi Puhelin Vuokranmaksutili Faksi Sähköposti Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hetu / Y-t Osoite PL 680, HUS Puhelin Yhteyshenkilö Timo Peltoniemi Sähköposti VUOKRAKOHDE JA KÄYTTÖTARKOITUS Kohteen nimi New Big Apple Top Pinta-ala noin 506,0 m² Osoite Piispansilta 9, ESPOO Vuokratut tilat Huoneistonumero 2a-04 (liiketila). Vuokrattuja tiloja ei ole tarkistusmitattu standardin SFS 5139 mukaan eikä vuokran määrittelyn perusteena ole käytetty pelkästään pinta-alaa. Kohdassa VUOKRA määrättävä vuokra ei siten ole pinta-alasidonnainen. Siinä tapauksessa, että todellinen pinta-ala poikkeaa olennaisesti sopimukseen merkitystä, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan poikkeaman merkityksestä vuokrasopimuksen sisältöön. Vuokrattujen tilojen käyttö HUS kuvantaminen ja laboratorio VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on voimassa Arvioitu Alkamispäivä Arvioitu Päättymispäivä Arvioitu Hallintaoikeus alkaa määräajan Arvioitu Maksuvelvollisuus alkaa Voimassaolon lisätieto Tässä kohdassa vuokra-aika esitetyt päivämäärät ovat arvioita, jotka ovat ehdollisia kohdassa muut ehdot esitetyllä tavalla.

2 Liikehuoneiston vuokrasopimus 2/11 VUOKRA Vuokran määräytymisperuste ja muut maksut Vuokra muodostuu pääomavuokrasta, ylläpitokorvauksesta ja muista vuokran osista. Pääomavuokra (Liiketila) Vuokralainen maksaa vuokratuista tiloista sovittua pääomavuokraa jäljempänä mainitun määrän. Ylläpitokorvaus Vuokralainen maksaa ylläpitokorvausta, jolla katetaan vuokranantajalle kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset sekä pääoman erilliskustannukset. Vuokrattavien tilojen ylläpitokorvauksen määrä määräytyy kiinteistön kunkin vuoden talousarvion mukaisten ylläpito- ja pääomakulujen perusteella tässä sopimuksessa /sen liitteessä mainittujen, vuokrattujen jyvitettyjen neliöiden suhteessa. Ylläpitokustannuksia ovat kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksiin sisältyvät kiinteistön hoidon ja kunnossapidon kustannukset. Kiinteistönhoitokustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi vuokrakohteen hallinnon (mm. isännöinti, kirjanpito, hallinto, tilintarkastus), kiinteistöpalveluiden, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon sekä kiinteistön jätehuollon kustannuksia. Kunnossapitokustannuksilla tarkoitetaan kaikkia korjauskustannuksia sisältäen myös yllättävien ja ennakoitavissa olevien vuosikorjaustyyppisten korjausten kustannuksia. Kunnossapitokustannuksilla ei tarkoiteta peruskorjausten kustannuksia. Peruskorjauksista vastaa kustannuksellaan vuokranantaja. Pääoman erilliskustannuksia ovat kiinteistön omistamisesta aiheutuvat verot ja kiinteistövakuutuksen kustannukset sekä vuokrakustannukset, mikäli rakennus, pysäköintitila tai muu kauppakeskuksen käytössä oleva muu alue sijaitsee vuokramaalla sekä tilavuokrakustannukset, mikäli kauppakeskuksella on käytössään sitä palvelevia vuokrattuja tiloja. Mikäli tämän sopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöön kohdentuvana määrätään valtiovallan tai kunnan taholta uusia veroja tai maksuja esimerkiksi kiinteistön sijainnin, energiankäytön, jätteiden tuottamisen/käsittelyn, ilmaston/ympäristön kuormittamisen, kiinteistön muiden ominaisuuksien tai muun vastaavan seikan perusteella, sisällytetään myös nämä verot ja maksut pääoman erilliskustannuksiin. Ylläpitokorvaus peritään muun vuokranmaksun yhteydessä vuokranmaksukausittain. Ylläpitokorvauksen tarkistuksesta on sovittu kohdassa Vuokrantarkistukset. Kulujen toteutumista seurataan vuokranantajan/kiinteistöyhtiön kirjanpidon kautta. Vuokralaisella on oikeus tulla kuulluksi markkinointiryhmän tai kauppakeskuksessa toimivan muun yhteistyöfoorumin kautta vuokranantajan päättäessä kiinteistön ylläpidon tasosta. Ylläpidon tasoa määritellään huomioiden kauppakeskuksen luonne asiakaspalveluympäristönä. Pääomavuokra ja Ylläpitokorvaus Maksulaji Veroton vuokra/kk Verollinen vuokra/kk Veron määrä/kk Pääomavuokra Liiketilavuokra 9 775, , ,22 Ylläpitokorvaus 4 088, ,72 981,24 Yhteensä , , ,46 Viivästyskorko Vuokranmaksukausi Eräpäivä 16,00 % 1 kk Vuokra maksetaan kunkin maksukuukauden 2. päivänä Huoneistosta on hakeuduttu/voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin sovittuun vuokraan ja muihin tässä sopimuksessa sovittuihin korvauksiin lisätään Arvonlisäverokanta 24 % arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Muut vuokran osat Lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan seuraavat muut vuokran osat. Käyttökorvaukset (Sähkö, Jätehuolto, Vesi, Jäähdytysenergia/ Lämmitysenergia) Käyttökorvausten tarkoituksena on korvata vuokralaisen liiketoiminnasta vuokranantajalle tai kiinteistöosakeyhtiölle aiheutuneet suorat kulut. Mikäli vuokralainen on jälleenvuokrannut tai alivuokrannut vuokratut tilat tämän vuokrasopimuksen kohdassa Vuokraoikeuden siirto ja jälleenvuokraus sovittujen ehtojen mukaisesti toiselle loppukäyttäjälle, käyttökorvaukset voidaan osapuolten niin sopiessa laskuttaa myös tällaiselta vuokrattujen tilojen loppukäyttäjältä. Vuokralainen on tällöin velvollinen sitouttamaan loppukäyttäjän käyttökorvausmaksujen maksamiseen tässä sopimuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti ja toimittamaan tarvittavat laskutustiedot. Vuokralainen vastaa siitä, että loppukäyttäjä maksaa käyttökorvaukset vuokranantajalle tai kiinteistöyhtiölle. Ylläpitokorvauksessa vuokralaiselta perityt kustannuserät eivät voi tulla perittäväksi käyttökorvauksina. Vuokrattujen tilojen sähkön, jätehuollon, veden ja jäähdytysenergian/lämmitysenergian järjestäminen ja niiden laskutus on todettu tämän sopimuksen liitteessä 4 (Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat).

3 Liikehuoneiston vuokrasopimus 3/11 Sähkö Vuokralainen maksaa vuokratuissa tiloissa kulutetun sähkön siirtohintoineen. Korvaus sähköstä siirtohintoineen maksetaan suoraan sähköyhtiölle, mikäli sähkö toimitetaan vuokrattuihin tiloihin vuokralaisen tekemään sähkösopimukseen perustuen tai kulutuksen perusteella kiinteistön omistajalle, mikäli sähkö toimitetaan vuokrattuun tilaan kiinteistöomistajan tekemään sähkösopimukseen perustuen. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistajalle tämän hankkimasta, vuokratuissa tiloissa kulutetusta sähköstä siirtohintoineen sähköyhtiön perimien tariffien mukaisen korvauksen sekä kiinteistönomistajan perimän laskutuskulun. Maksut suoritetaan kiinteistönomistajan toimittamien laskujen eräpäivinä. Jätehuolto Vuokralaisen tavanomaisten jätteiden jätehuoltokustannukset sisältyvät ylläpitokorvaukseen. Mikäli vuokralaisen jätteiden määrä on mitattavissa tai niiden mittaus otetaan myöhemmin käyttöön, vastaa vuokralainen jätehuoltokustannuksista mittausten perusteella. Vuokralainen vastaa ongelmajätteidensä käsittelystä ja siitä syntyvistä kustannuksista. Vesi Vuokralainen maksaa vuokratuissa tiloissa kulutetun veden mittauksen perusteella, mikäli veden kulutus on mitattavissa tai veden mittaus otetaan myöhemmin käyttöön. Korvaus vedestä suoritetaan kiinteistön omistajalle. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistajalle vuokratuissa tiloissa kulutetusta vedestä (puhdas ja jätevesi) vesiyhtiön perimien tariffien mukaisen korvauksen sekä kiinteistönomistajan perimän laskutuskulun. Korvaus vedestä laskutuskuluineen suoritetaan kiinteistönomistajan toimittamien laskujen eräpäivinä. Vuokratuissa tiloissa kulutettu vesi sisältyy ylläpitokorvaukseen, mikäli veden kulutus ei ole mitattavissa. Jäähdytysenergia / Lämmitysenergia Ilmanvaihdon kautta (yleisjäähdytys/yleislämmitys) tuotetun jäähdytyksen /lämmityksen energia- ja huolto- ja kunnossapitokustannukset sisältyvät ylläpitokorvaukseen. Mikäli vuokratuissa tiloissa on yleisjäähdytystä/yleislämmitystä täydentävä tilakohtainen (yhtä tai useampaa tilaa palveleva) jäähdytysjärjestelmä, vuokralainen vastaa sen energia-, huolto- ja kunnossapitokustannuksista toteuman mukaan. Arvonlisävero Huoneiston käyttöoikeuden luovutuksesta on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi. Kaikkiin tässä sopimuksessa mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Arvonlisäverokanta on sopimuksen alkaessa 24 %. Vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokrattuja tiloja arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa ( ) määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli tiloja käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla tai vuokralainen muutoin toiminnallaan aiheuttaa velvoitteen palauttaa tehtyjä vähennyksiä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon, jonka suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan veron ja muiden maksujen mukaan. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki muut sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut. Muut verot ja maksut Jos vuokraustoiminnalle määrätään tämän sopimuksen tekemisen jälkeen valtiovallan tai kunnan taholta uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne sopimuksen mukaiseen vuokraan. VUOKRANTARKISTUKSET Tarkistustyyppi Indeksitarkistus vuosittain Indeksi, johon vuokra sidotaan Elinkustannusindeksi (1951:10 = 100) Indeksillä tarkistettavat maksulajit Nettosumma/kk Pääomavuokra Liiketilavuokra 9 775,92 Perusindeksin julkaisukk ja -vuosi Pisteluku Tarkistusajankohdat ja korotuksesta huomioitava prosentti 8 / 2014 Vuosittain tammikuussa, ensimmäinen tarkistus 2015, 100 % Tarkistusindeksikuukaudet: Marraskuu Mikäli indeksin pisteluku on alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Korotus on aina vähintään 3,00 %. Tarkistuksen lisätieto Pääomavuokraa korotetaan elinkustannusindeksin muutoksia vastaavasti samassa suhteessa kuin tarkistusindeksin pisteluku on perusindeksin pistelukua suurempi. Korotus on kuitenkin aina vähintään yllä sovittu vähimmäismäärä. Tarkistettu pääomavuokra tulee voimaan kohdassa Tarkistusajankohta sovitun vuokranmaksukauden alusta lukien. Tarkistustyyppi Kiinteistökohtaiset vuokrat vuosittain Tarkistusajankohdat Tammikuu alkaen Tarkistettavat maksulajit Nettosumma/kk Ylläpitokorvaus 4 088,48 Ylläpitokorvauksen tarkistaminen Ylläpitokorvaus tarkentuu vuoden 2016 budjetin valmistuttua. Ylläpitokorvauksena veloitettavien kulujen määrä perustuu kiinteistön kuluista kullekin kalenterivuodelle laadittavaan talousarvioon. Talousarvion perusteella tarkistettu ylläpitokorvaus tulee voimaan vuosittain alkaen 1.1. Vuokralaisella on halutessaan oikeus saada sitoumukseton ennakkotieto seuraavan vuoden ylläpitokorvauksen määrästä erikseen sovittavana ajankohtana vuosittain.

4 Liikehuoneiston vuokrasopimus 4/11 VAKUUS Vuokralainen luovuttaa ja omalta osaltaan panttaa ilman eri sitoumusta tämän vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteidensa ja mahdollisten perintäkulujen täyttämisen vakuudeksi alla kohdassa Vakuus vuokrasopimusta allekirjoittaessa sovitun vakuuden. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan vakuuden ja kaikki sovittuun vakuusmuotoon kuuluvat asiakirjat, joita tarvitaan pätevään vakuuden antamiseen ja vakuuden arvon säilymiseen vuokrasuhteen aikana viimeistään alla sovittuun toimituspäivään mennessä. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. pankin antama kuittaamattomuustodistus vakuudeksi annetusta pankkitalletuksesta ja panttaussitoumus muun kuin vuokralaisen nimissä tehdystä pankkitalletuksesta. Vakuuden on arvoltaan vastattava vähintään kulloinkin voimassa olevaa neljän kuukauden vuokraa, ylläpito- ja muita käyttö-, markkinointi-, sähkö- yms. korvauksia sekä arvonlisäveroa. Vuokralainen on velvollinen vuokrasopimuskauden aikana vuokranantajan vaatimuksesta täydentämään vakuuden edellä sovittuun määrään. Vakuuden on oltava voimassa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä vähintään neljän kuukauden päähän vuokrasopimuksen päättymisestä. Toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksesta annetun vakuuden on oltava voimassa vähintään kolme vuotta vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä. Vakuudeksi pantattujen tilivarojen nostoehdon on oltava sellainen, että vuokranantaja voi tilinomistajaa kuulematta ja muuta selvitystä vaatimatta nostaa tilillä olevia varoja panttauksen voimassaoloaikana. Vakuuteen sovellettava laki on oltava Suomen laki. Ellei edellä sovittua pätevää vakuutta toimiteta sovitussa ajassa, vuokranantajalla on oikeus olla luovuttamatta vuokrattujen tilojen hallintaa ja purkaa vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus myös, ellei vuokralainen toimita edellä sovitut ehdot täyttävää vakuuden täydennystä vuokranantajan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa. Vuokralaisen velvoitteidensa täyttämisen vakuudeksi toimittama vakuus on voimassa myös mahdollisen uuden vuokranantajan hyväksi. Vuokranantajan tulee palauttaa vakuus viipymättä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, ellei vuokralaisella ole vuokrasuhteeseen liittyviä täyttämättömiä velvoitteita. Vuokranantajan tulee ilmoittaa kirjallisesti avoinna olevista velvoitteista viimeistään 2 kk vuokrasuhteen päättymisestä tai siitä ajankohdasta, jolloin tilat ovat vapautuneet vuokranantajan käyttöön. Vakuus vuokrasopimuksen alkaessa Vakuuden arvo Vakuuden kuvaus Viimeinen toimituspvm ei vakuutta VUOKRATTUJEN TILOJEN KÄYTTÖ Vuokrattujen tilojen käyttö sopimusaikana Vuokralainen sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana käyttämään vuokrattuja tiloja tämän sopimuksen kohdan Vuokrauskohde ja käyttötarkoitus mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ilman vuokranantajan kirjallista lupaa ei vuokrattavissa tiloissa saa harjoittaa muuta toimintaa kuin mitä tässä sopimuksessa on mainittu. Vuokrattujen tilojen ulkoasu, näyteikkuna, mainoskyltit ja ulkomainokset Vuokratuissa tiloissa tapahtuva liiketoiminta on osa kauppakeskuksen liiketoimintakokonaisuutta. Tästä syystä vuokrattujen tilojen, niiden julkisivun, ulkoasun ja ilmeen tulee soveltua kauppakeskukseen. Vuokrattujen tilojen, niiden ulkoasun ja näyteikkunoiden mainos yms. -teipit, -kyltit, -valot ja niiden rakenteet tulee etukäteen kirjallisesti hyväksyttää vuokranantajalla ja niiden tulee sopia kauppakeskuksen yleisilmeeseen. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia niiden muuttamista. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan sopimuskauden aikana ylläpitää ja vuokrasuhteen päätyttyä poistaa ja kuljettaa pois asentamansa mainos yms. -teipit, -kyltit, -valot ja niiden rakenteet. Mikäli vuokralainen laiminlyö valomainostensa ylläpidon, voi vuokranantaja ensin siitä vuokralaista kirjallisesti huomautettuaan, tehdä välttämättömät työt vuokralaisen kustannuksella. Kauppakeskuksessa mahdollisesti olevaan mainostorniin, rakennuksen julkisivun yleiseen mainostilaan tai muuhun vastaavaan yleiseen mainostilaan laitettavista mainoksista on vuokranantaja / kiinteistön omistava yhtiö oikeutettu perimään erillisen korvauksen. Vuokralaisen on huolehdittava vuokrattujen tilojen näyteikkunoiden, lasiovien ja vitriinilasien sekä näiden karmien ja kehysten puhtaanapidosta. Puhtaanapito on hoidettava siten, että lasien yleisilme pysyy siistinä. Kiinteistön energiatalous Vuokralaisen ja vuokranantajan tavoitteena on tehokas energian käyttö kauppakeskuksessa. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokranantajan ja kiinteistönomistajan antamia ohjeita sähkö- ja lämpöenergian sekä vedenkäytön optimoimiseksi. Mikäli sähkön toimitus vuokrattuihin tiloihin tapahtuu vuokralaisen tekemän sähkösopimuksen perusteella, vuokralainen on vuokranantajan pyytäessä velvollinen raportoimaan vuokranantajalle tai kiinteistönomistajalle sähkönkulutuksensa neljännesvuosittain. Sähkönkulutus on raportoitava tilan käyttötarkoituksen (myymälä-, varastotila) mukaan jaoteltuna, mikäli tilojen sähkönkulutus on mitattu erikseen. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät vuokratuissa tiloissa olevat vuokralaisen koneet, laitteet, valaistus tai muut vastaavat lämpötasapainoa muuttavat lähteet aiheuta muutostarvetta kiinteistön jäähdytyksen/lämmityksen kapasiteettiin. Lämpötasapainoa muuttavien

5 Liikehuoneiston vuokrasopimus 5/11 lähteiden tuominen vuokrattuihin tiloihin edellyttää kohdassa Vuokralaisen muutostyöt sovittua menettelyä. Turvallisuus ja vakuutukset Vuokralainen on velvollinen käyttämään vuokrattuja tiloja huolellisesti ja noudattamaan ympäristöä, työturvallisuutta, yleistä järjestystä, turvallisuutta, siisteyttä yms. koskevia määräyksiä, normeja ja ohjeita. Vuokratuissa tiloissa ei saa säilyttää eikä käsitellä tulenarkoja nesteitä tai kaasuja taikka helposti räjähtäviä aineita. Myös elävän tulen teko, mukaan lukien kynttilöiden polttaminen, on kielletty. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus myydä vuokraamissaan tiloissa sellaisia tuotteita, jotka luokitellaan tulenaroiksi nesteiksi, kaasuiksi tai helposti räjähtäviksi aineiksi, mutta joiden voidaan katsoa kuuluvan vuokrattujen tilojen käyttötarkoituksen mukaisen liiketoiminnan tavanomaiseen tuotevalikoimaan. Vuokralainen on velvollinen valvomaan, että myös sen henkilökunta, asiakkaat sekä vieraat noudattavat em. määräyksiä ja ohjeita. Vuokralainen vastaa vuokratuissa tiloissa olevasta omasta ja hallussaan olevasta kolmannen omaisuudesta ja vuokralainen on velvollinen suojaamaan omaisuuden sitä kohtaavien riskien varalta (esim. varkaudet, vahingoittuminen, tulipalo). Vuokranantaja ei ole liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokralaisen tai tämän hallussa olevaa kolmannen tahon omaisuudelle tai vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus ei vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokralaisella on mahdollisuus vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa mahdollisten vahinkojen seurausten kattamiseksi. Vuokralainen vastaa myös vuokrakohdetta kohtaavasta tavanomaisesta ilkivallasta. Vuokralainen vastaa oman toimintansa ja vuokratuissa tiloissa olevan omaisuutensa vuokranantajalle, rakennuksen omistajalle ja kolmansille aiheuttamista vahingoista. Mikäli vuokranantajalle aiheutuu kustannuksia siitä, että vuokranantaja tai rakennuksen omistaja voimassa olevan oikeuden mukaan joutuisi ensisijaiseen vastuuseen vuokralaisen toiminnan tai omaisuuden kolmannelle aiheuttamasta vahingosta, korvaa vuokralainen nämä kustannukset täysimääräisesti. Vuokraoikeuden siirto ja huoneiston jälleenvuokraus Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta jälleenvuokrata vuokrattuja tiloja, ottaa alivuokralaisia tai luovuttaa muutoin vuokrattujen tilojen hallintaa eikä erikseen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtää vuokraoikeuttaan. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä vuokrasopimus kolmannelle ilmoitettuaan siitä etukäteen kirjallisesti vuokralaiselle. Poikkeus jälleenvuokrauksen ja alivuokrauksen osalta Ei poikkeuksia. Avaimet Vuokralaiselle luovutetaan kiinteistön ja vuokrattujen tilojen avaimet kuittausta vastaan, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, vakuus luovutettu ja huoneiston hallinta-aika alkaa. Vuokralainen vastaa siitä, että avaimia säilytetään hänen ja hänen henkilökuntansa taholta huolellisesti. Mikäli avaimia kuitenkin katoaa tai varastetaan, vastaa vuokralainen katoamisen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien lukkojen sarjoituksen. Yhteisten tilojen käyttö Käytävät Vuokrattuihin tiloihin kuulumattomien käytävätilojen käyttö myynti-, mainos- tai esittelytilana on ilman vuokranantajan erillistä lupaa kielletty. Kuormaus- ja purkualueet sekä huoltokäytävät tulee pitää vapaina eikä niitä saa käyttää tavaransäilytystiloina. Vuokralaisen tulee osaltaan huolehtia yleisten kulkuväylien ja poistumisteiden vapaana pitämisestä, mm. siirtää välittömästi saapuvat tavaransa omiin tiloihinsa. Jos vuokralainen jättää tavaroita yhteisiin tiloihin pitemmäksi aikaa eikä poista niitä kirjallisen kehotuksen jälkeen, on vuokranantajalla oikeus poistaa ja varastoida tavarat vuokralaisen kustannuksella. Autopaikoitus Kauppakeskuksen autopaikoitus on ensisijaisesti tarkoitettu kauppakeskuksen asiakkaille. Vuokralaisen tai hänen henkilökuntaansa kuuluvan tulee ehdottomasti noudattaa niitä ohjeita, jotka vuokranantaja tai kiinteistön omistaja on vuokralaiselle antanut. Jätehuolto Roskien ja jätteiden säilytys vuokralaisen asiakas-/myyntitiloissa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan kiinteistön omistajan antamien erillisten lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaan. Koneet ja laitteet ATK- ja telelaitteet, joita vuokralainen kustannuksellaan liittää kiinteistössä mahdollisesti olevaan taloverkkoon, eivät saa häiritä taloverkon muita käyttäjiä. Muut koneet ja laitteet, joita vuokralainen asentaa tai tuo vuokrattuihin tiloihin, eivät saa häiritä kiinteistön muita käyttäjiä eivätkä aiheuttaa haittaa kiinteistön rakenteille tai järjestelmille. Järjestyssäännöt Vuokralainen ja vuokrattujen tilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kiinteistön ja/tai kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Hätätapaukset

6 Liikehuoneiston vuokrasopimus 6/11 Vuokranantajalla on oikeus lyhyeksi, tarpeen välttämättömästi vaatimaksi ajaksi sulkea kiinteistö ilman korvausvelvollisuutta hätätapauksessa, jolloin vaarassa ovat mittavat omaisuusintressit tai henkilöturvallisuus. VUOKRATTUJEN TILOJEN KUNTO Vuokrattujen tilojen kunto sopimuksen alkaessa Vuokralainen on todennut vuokrattujen tilojen laitteineen ja varusteineen olevan sellaisessa kunnossa kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia ja hyväksyy vuokratut tilat varusteineen ja laitteineen siinä kunnossa, missä ne nyt ovat, jollei tämän sopimuksen liitteissä ole toisin sovittu. Vuokrattujen tilojen laatutaso on kuvattu liitteenä 3 olevassa vuokratilan peruslaatutasokuvauksessa liitteessä 5 mainituin ehdoin. Mahdolliset vuokrattujen tilojen valmiusasteeseen ja laatutasoon liittyvät muut sopimiset ovat tämän sopimuksen lisäliitteinä Vuokrattujen tilojen kunnossapito sopimuksen voimassaoloaikana Vuokralaisen kunnossapitovastuu Vuokraa määrättäessä on sovittu, että vuokralainen pitää vuokratut tilat laitteineen ja varusteineen vuokrasuhteen kestäessä kustannuksellaan edellisessä kappaleessa tarkoitetussa kunnossa lukuun ottamatta vuokrattujen tilojen normaalia kulumista. Lisäksi vuokraa määrättäessä on sovittu, että vuokralainen vastaa oman toimintansa vuokratuille tiloille aiheuttamien vaatimusten täyttämisestä ja toimintansa vuokratuille tiloille aiheuttamasta, normaalista poikkeavasta kulutuksesta, rasituksesta sekä korjaus- ja muutostarpeesta. Vuokralainen vastaa vuokrattujen tilojen sisäosien, kuten seinien, lattioiden ja kattojen pintojen, kaluston, koneiden, laitteiden, valaisimien, lamppujen, lukkojen ja ovien hoidosta, kunnossapidosta ja uusimisesta pl. peruskorjauksiksi luettavat työt. Vuokralainen vastaa myös vuokrattujen tilojen ikkunoiden (ml. ulkoikkunat), lasiovien ja vitriinilasien kunnossapidosta mukaan lukien rikkoontuneiden lasien uusimiset rikkoontumisen syystä riippumatta. Vuokralainen vastaa vuokralaisen omaa toimintaa varten tarvittavien laitteiden ja erityisjärjestelmien, kuten rasvanerotuskaivojen, ilmanvaihdon rasvakanavien, erillisjäähdytys- ja erillisilmastointilaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä niiden mahdollisesti tarvitsemasta energiasta. Ilmanvaihdon rasvakanavat on palomääräysten mukaan puhdistettava kerran vuodessa. Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän velvoitteen, on vuokranantajalla oikeus teettää puhdistus vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantaja huolehtii siitä, että kiinteistö ja vuokratut tilat ovat koko vuokrakauden ajan viranomaismääräysten mukaisessa kunnossa siten, että tiloja voidaan käyttää liiketoimintaan. Vuokralainen kuitenkin vastaa kustannuksellaan omaan toimintaansa liittyvien viranomaismääräysten täyttämisestä samoin kuin oman toimintansa muuttumisen johdosta tarvittavista toimenpiteistä. Vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa vuokrattuja tiloja kohdanneesta vahingosta vuokranantajalle sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty liikehuoneiston vuokraamisesta annetun lain 22 ja 23 :ssä. Vuokralaisen muutostyöt Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä vuokratuissa tiloissa muutostöitä ilman vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Lupaa hakiessaan vuokralaisen on esitettävä selostus tehtävistä muutoksista ja mikäli muutoksissa puututaan huonejakoihin tai talotekniikkaan myös piirustukset tehtävistä muutoksista. Jos muutokset edellyttävät viranomaislupaa, piirustukset on toimitettava sellaisessa tasossa, että niitä voidaan käyttää viranomaisluvan hakemisessa. Vuokralainen vastaa myös siitä, että vuokralaisen suunnittelemat muutokset täyttävät työsuojeluviranomaisen vaatimukset. Muutostyön sisältäessä lämpötasapainoa muuttavien lähteiden tuomisen vuokrattuihin tiloihin on vuokralaisen esitettävä luettelo vuokrattuihin tiloihin tuotavista laitteista ja tiedot niiden virran kulutuksesta. Vuokranantajan toimenpiteet ja kiinteistön ylläpitämiseksi suoritettavat toimenpiteet Vuokranantaja huolehtii siitä, että kiinteistön ylläpito hoidetaan asianmukaisesti siten, että kiinteistön kunto ei olennaisesti heikkene vuokrasuhteen kestäessä. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokratuissa tiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti kohtuullisessa ajassa etukäteen vuokralaiselle. Näissä tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen tai korvaukseen. Ns. hätätyöt voidaan tehdä heti ilman ennakkoilmoitusta vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaustöihin ja välttämättömiin muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta, mutta vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen häiriötä vastaavaan vuokranalennukseen. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttavat työt on lisäksi pyrittävä tekemään, mikäli se on kohtuudella mahdollista, sellaisena ajankohtana, että häiriö liiketoiminnalle on mahdollisimman vähäinen. Tilapäiset häiriöt sekä kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa ja niiden käyttämisessä tai muut näihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle edellä mainituista häiriöistä tai katkoista aiheutuneita vahinkoja, ellei kyseessä ole vuokranantajan tuottamus. Jos vika tai häiriö on aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta, vuokranantajalla on oikeus periä korjaus- yms. kustannukset vuokralaiselta. Muiden tahojen toimenpiteet Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen muiden kuin vuokranantajan kunnossapitovastuulle kuuluvien vikojen ja puutteiden

7 Liikehuoneiston vuokrasopimus 7/11 aikaansaaman huoneiston puutteellisen kunnon vuoksi eikä myöskään kolmansien tahojen toimesta huoneiston ulkopuolella tehtävien toimenpiteiden (esim. lähihuoneistojen, lähikiinteistöjen tai -katujen rakennus- tai kunnostustyöt) tai laiminlyöntien aikaansaamien häiriöiden tai huoneiston vuokrausarvon muutosten vuoksi. Koska kyseessä ei ole vuokranantajan toimenpide, laiminlyönti tai huolimattomuus, vuokralaisella ei ole oikeutta myöskään vahingonkorvaukseen mahdollisesti kärsimistään vahingoista. Vuokrattujen tilojen kunto sopimuksen päättyessä Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksellaan purkamaan tekemänsä muutostyöt, laitteet ja asennukset ja saattamaan vuokratut tilat sekä muut muutostöissä kärsineet rakenteet vastaavaan kuntoon kuin missä ne vuokrattaessa olivat, ellei vuokranantajan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu. Lisäksi vuokralaisen on siivottava vuokratut tilat irtoroskista harjalla lakaistuun tasoon puhdistaen myös maali-, liima- ja vastaavat tahrat. Vuokralaisella on velvollisuus vuokrasuhteen päättyessä kustannuksellaan poistaa myös mahdollisesti kiinteistön muihin tiloihin omalla kustannuksellaan hankkimansa ja asentamansa kalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. ellei niistä ole toisin sovittu vuokranantajan / rakennuksen omistajan kanssa. Ellei erikseen toisin sovita, vuokralainen myös paikkaa ja siistii kustannuksellaan irrottamisesta mahdollisesti aiheutuvat jäljet sekä hyväksyttää työt vuokranantajalla / rakennuksen omistajalla. Vuokratuissa tiloissa ja tarvittaessa kiinteistön muissa tiloissa pidetään hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen päättymistä yhteinen katselmus, jossa todetaan vuokrattujen tilojen kunto ja edellä todetut vuokralaisen vastuulle kuuluvat vuokrattujen tilojen ja kiinteistön muiden tilojen ennalleen saattamistoimenpiteet. Katselmuksesta laaditaan muistio. Vuokralaisen on suoritettava ennalleen saattamistoimenpiteet vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä, jolloin tiloissa pidetään lopputarkastus. Osapuolten on viimeistään lopputarkastuksessa ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia vuokrattujen tilojen tai kiinteistön muiden tilojen kunnon, vuokratuissa tiloissa tai kiinteistön muissa tiloissa tehtyjen muutostöiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei lopputarkastuksessa ole voitu todeta. Vaatimukset tällaisista piilevistä vioista tai vahingoista tulee esittää kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Mikäli vuokralainen laiminlyö vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, joilla vuokratut tilat ja kiinteistön muut tilat saatetaan siihen kuntoon, kuin missä ne vuokrattaessa olivat tai ennalleen saattamistoimenpiteet tai toimenpiteet, joista loppukatselmuksessa on erikseen sovittu taikka vuokrattujen tilojen siivouksen edellä sovittuun tasoon, vuokranantajalla on oikeus suorittaa toimenpiteet vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokralaisen antamaa vuokravakuutta. Laiminlyöntitilanteissa myös vuokralaisen kustannuksellaan huoneistoon hankkimat laitteet, varusteet ja kalusteet jäävät vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta ja vuokranantaja voi menetellä niiden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. TOIMINTA KAUPPAKESKUKSESSA Yleistä kauppakeskuksen toiminnasta Kauppakeskus liikepaikkana muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka sisällä harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa sekä vuokralaisina olevien yrittäjien kesken että kauppakeskuksen johdon kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa kauppakeskuksen toiminnan ja markkinoinnin kokonaisuutena siten, että se parhaalla tavalla edistää kaikkien osapuolten liiketoimintaa. Kauppakeskuksen toiminnan luonteesta johtuu, että vuokranantajan ja vuokralaisen velvoitteet toisiaan ja muita yrittäjiä kohtaan ovat normaalia vuokrasuhdetta huomattavasti laajemmat ja tekevät vuokrasopimuksesta yhteistoimintasopimuksen luonteisen. Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat Kauppakeskuksen tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu, jonka keskeinen osa on keskuksessa toimivien liikkeiden yhtenäiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu harjoittamaan vuokratuissa tiloissa aktiivista liiketoimintaa vähintään kauppakeskuksessa voimassa olevien minimiaukioloaikojen mukaisesti. Sopimusta allekirjoitettaessa kauppakeskuksessa voimassa olevat aukioloajat ilmenevät liitteestä 4 (Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat). Vuokranantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevia aukioloaikoja ilmoittamalla uusista aukioloajoista vähintään 6 kk ennen niiden voimaantuloa ja ottaen huomioon vuokralaista sitova, aukioloaikoja koskeva lainsäädäntö. Poikkeavista aukioloajoista on aina sovittava erikseen etukäteen vuokranantajan kanssa. Poikkeavista aukioloajoista vuokranantajalle tai kiinteistöyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa vuokralainen. Kauppakeskuksen markkinointi Kauppakeskusta markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa vuokranantaja. Markkinoinnin suunnittelussa vuokranantaja tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen hallituksen tai kauppakeskuksen liikkeiden edustajista koostuvan markkinointiryhmän kanssa. Vuokralainen sitoutuu osallistumaan aktiivisesti kauppakeskuksessa toteutettaviin yhteisiin markkinointitapahtumiin ja -kampanjoihin. Mikäli kauppakeskuksen markkinoinnin hoitaa sopimuksen allekirjoitusajankohtana kauppakeskuksen yrittäjäyhdistys, voi vuokranantaja osoittaa kohdassa Markkinointimaksu sovitut maksut suoritettavaksi yrittäjäyhdistykselle. Vuokralainen hyväksyy, että kauppakeskuksen markkinoinnin hoito voidaan milloin tahansa vuokranantajan ilmoituksesta siirtää yrittäjäyhdistykseltä vuokranantajalle, jolloin myös markkinointimaksut siirtyvät suoritettaviksi vuokranantajalle. Myyntien ja asiakasmäärien ilmoittaminen sekä raportointi Kauppakeskuksen markkinoinnin tehon ja kehityksen selvittämiseksi vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan tai sitouttaa vuokrattujen tilojen

8 Liikehuoneiston vuokrasopimus 8/11 muun/muut loppukäyttäjän/t ilmoittamaan vuokranantajalle kuukausittain seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä, tai vuokranantajan erikseen ilmoittamin väliajoin, vuokratuissa tiloissa toteutuneen verollisen myynnin ja kassatapahtumien lukumäärän sekä kävijämäärän, mikäli sitä seurataan. Mikäli vuokratuissa tiloissa on useita loppukäyttäjiä ja vuokralainen huolehtii myyntien ilmoittamisesta, on myynnit ilmoitettava loppukäyttäjittäin eriteltyinä. Yksittäisen vuokralaisen tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Vuokranantaja sitoutuu vastavuoroisesti raportoimaan kuukausittain tietoja kauppakeskuksen myyntien ja asiakasmäärien kehityksestä. Kauppakeskuksen logon ja nimen käyttö Vuokralainen sitoutuu mainonnassaan käyttämään näkyvästi kauppakeskuksen logoa tai nimeä vähintään osoitetiedon kaltaisesti aina silloin kun osoitetietoa mainonnassa käytetään. Kauppakeskuksen nimen ja logon käyttö on kielletty sellaisessa vuokralaisten keskenään mahdollisesti toteuttamassa yhteismarkkinoinnissa, joka on sekoitettavissa vuokranantajan vastuulla toteutettavaan, edellä kohdassa Kauppakeskuksen markkinointi kuvattuun kauppakeskuksen varsinaiseen markkinointiin. Vuokralaisen viralliseen yritysnimeen ei saa liittää kauppakeskuksen nimeä. Kauppakeskuksen nimeä saa käyttää osana kyseisessä kauppakeskuksessa toimivan liikkeen / toimipisteen markkinointinimeä, mutta sen käytöstä on luovuttava, kun vuokrasuhde päättyy. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA POISMUUTTO Poismuutto Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä. Mikäli muuttopäivän jälkeisenä päivänä tämän sopimuksen mukaiset vuokratut tilat eivät ole sovitulla tavalla tyhjennetyt, vuokranantajalla on oikeus ryhtyä vuokrattuihin tiloihin jätetyn omaisuuden osalta vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta säilyttää ko. omaisuutta. Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia koskeva lisäehto: Vuokralainen ja vuokranantaja toteavat vuokrasopimuksessa sovittujen irtisanomisaikojen olevan molempien osapuolten kannalta kohtuulliset, minkä seurauksena vuokralainen luopuu LHVL:n mukaisesta oikeudestaan hakea muuttopäivän siirtämistä, mikäli vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Goodwill-arvo Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (482/1995) tarkoitettua goodwill-arvoa ei kauppakeskuksessa vuokratusta huoneistosta synny, koska kauppakeskusta ja siellä olevia liikehuoneistoja on markkinoitu vuokranantajan ja kauppakeskuksen yrittäjien yhteistoimin. SOPIMUSRIKKOMUKSET Vuokranantajan antamien, tämän sopimuksen ehtoihin perustuvien kirjallisten ohjeiden rikkomisesta vuokranantajalle tai kauppakeskusrakennuksen omistavalle kiinteistöyhtiölle aiheutuneista kustannuksista vastaa vuokralainen. Mikäli vuokralainen muutoin kuin satunnaisesti ja lyhytaikaisesti (esim. sairaustapaukset) rikkoo kohdassa Toiminta kauppakeskuksessa, Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat ja siihen liittyvässä liitteessä sovittuja aukioloaikoja tai kyseisessä kohdassa sovitulla tavalla muutettuja aukioloja, on vuokranantaja oikeutettu perimään vuokran korotusta niiden kuukausien osalta, joiden aikana laiminlyöntiä on tapahtunut. Vuokran korotuksen määrä on 50 % voimassa olevasta vähimmäispääomavuokrasta. Sopimuksen purkaminen Mikäli vuokralainen rikkoo kohdassa Toiminta kauppakeskuksessa, Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat sovittuja aukioloaikoja tai kyseisessä kohdassa sovitulla tavalla muutettuja aukioloaikoja tai selvityksen liikevaihdostaan taikka velvollisuutensa sallia vuokranantajan valitseman tilintarkastajan tilintarkastus tai kohdassa Muut vuokran osat, Arvonlisävero sovittua velvollisuuttaan käyttää vuokrattuja tiloja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai mitä tahansa tässä sopimuksessa sovittua maksuvelvoitettaan tai kiinteistön ja/tai kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjä tai olennaisella tavalla tai toistuvasti tämän sopimuksen ehtoihin perustuvia vuokranantajan antamia kirjallisia ohjeita on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus edellyttäen, että vuokranantaja on ennen vuokrasopimuksen purkamista antanut kirjallisen varoituksen, eikä vuokralainen ole täyttänyt velvollisuuttaan 30 vuorokauden kuluessa varoituksen saatuaan. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokrasopimuksen purkamiseen edellä sovituilla purkamisperusteilla, on vuokranantajalla oikeus saada vuokralaiselta korvaus vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä vuokranantajalle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvauksen vähimmäismäärä on aina kuitenkin vähintään sopimuksen päättymishetkellä voimassa olevaa neljän kuukauden vähimmäispääomavuokraa, ylläpitokorvausta ja markkinointimaksua vastaava määrä arvonlisäveroineen. Edellä sovitut purkamisperusteet ja -ehdot eivät miltään osin kumoa tai rajoita liikehuoneistojen vuokrauksesta annetussa laissa säädettyjä vuokrasopimuksen purkamiseen liittyviä säännöksiä. Lain säännökset ovat edellä sovittujen ehtojen ohella vuokranantajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

9 Liikehuoneiston vuokrasopimus 9/11 Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus on sovittu lisäksi kohdassa Vakuus. MUUT EHDOT Matinkylän metrokeskuksen hankkeen tausta ja tavoite Vuokranantaja on tehnyt laajennusta koskevan investointipäätöksen ja aloituspäätöksen. Matinkylän metrokeskus tulee sijaitsemaan Espoon 23. kaupunginosan korttelin muodostuvilla tonteilla , ja , kauppakeskus Iso Omenan vieressä. Tonteille rakennetaan kauppakeskus, jonka lay-out ja pinta-alat tarkentuvat lopullisissa piirustuksissa. Kauppakeskuksen alimmalle liiketilatasolle sijoittuu myös lähiliikenteen bussiterminaali sekä kulkuyhteys maanalaiseen metroon ja kauppakeskuksen alle rakennetaan autopaikkoja. Metrokeskus tulee toimimaan osana olemassa olevaa Iso Omena kauppakeskusta. Kauppakeskuksen laajentaminen ja uudistaminen Vuokralainen on tietoinen siitä, että kiinteistöosakeyhtiöt suorittavat kauppakeskuksessa laajamittaisen uudistuksen ja laajentamisen. Sopijapuolet ovat liitteenä 5 olevalla rakennusaikaisia järjestelyitä ja vuokrattujen tilojen peruslaatutasoon tehtäviä muutoksia koskevalla sopimuksella sopineet niistä vuokrasuhteen ehdoista, joita sopijapuolet noudattavat vuokrasopimuksen ohella uudistuksen valmistumiseen saakka, ellei jonkin liitteessä 5 esitetyn velvoitteen tai oikeuden osalta ole toisin määrätty. Liitteellä 5 sovitaan myös kaikista sellaisista vuokratuissa tiloissa tehtävistä peruslaatutasosta poikkeavista muutoksista, jotka suoritetaan vuokralaisen vaatimusten mukaisesti. Liite 5 muodostaa vuokrasopimuksen erottamattoman osan. Mikäli liitteen 5 ja vuokrasopimuksen määräykset ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan liitteen 5 määräyksiä. Vuokrattujen tilojen kunto Mikäli vuokrauskohteessa on suoritettu liitteessä 5 tarkoitettuja vuokralaismuutoksia tai vuokralaisen erillishankintoja ja erillisurakoita, on vuokralaisen poistettava tällaiset peruslaatutasosta poikkeavat tai sen ylittävät muutokset vuokrasopimuksen päätyttyä, ellei vuokranantajan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu. Vuokralaisen muutostyöt Hankkeen aikana Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralaisen hankkeen yhteydessä vuokratuissa tiloissa tekemiin tai teettämiin muutostöihin sovelletaan, mitä liitteessä 5 on sovittu. Vuokran määräytymisperuste ja muut maksut Vuokra muodostuu pääomavuokrasta, ylläpitokorvauksesta ja muista vuokran osista siten kuin edellä tässä vuokrasopimuksessa on määritelty. Ylläpitokorvauksen ja vähimmäispääomavuokran keskinäisen jakautumisen tarkistus suoritetaan vuokrakauden alussa. Ylläpitokorvauksen ja vähimmäispääomavuokran keskinäisen jakautumisen tarkistus Kohdassa Vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus todettu vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus tämän sopimuksen mukaisine tarkistuksineen ovat voimassa uudistuksen valmistumiseen saakka. Ylläpitokorvauksen ja Vähimmäispääomavuokran keskinäinen jakautuminen tarkistetaan vuokrasopimuksen alkaessa seuraavasti: i) Vähimmäispääomavuokran ja ylläpitokorvauksen yhteismäärä vuokrasopimuksen alkaessa on sama kuin kohdassa Vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus todettu vähimmäispääomavuokran ja ylläpitokorvauksen yhteismäärä lisättynä tämän sopimuksen mukaisilla vähimmäispääomavuokraa koskevilla indeksi-/vähimmäiskorotuksilla. ii) Ylläpitokorvauksen määrä vuokrasopimuksen alkaessa on vuodelle 2015 laadittavan (vuoden 2015 budjetoituihin kiinteistön kuluihin perustuvan) ylläpitokorvauslaskelman osoittama ylläpitokorvauksen määrä. iii) Vähimmäispääomavuokra vuokrasopimuksen alkaessa on kohdan i) mukainen yhteismäärä vähennettynä kohdan ii) mukaisella ylläpitokorvauksen määrällä. Edellä sovitulla tavalla tarkistettaviin ja vuokrasopimuksen alkaessa voimaan tuleviin vähimmäispääomavuokraan ja ylläpitokorvaukseen tehdään tämän jälkeen tarkistukset tämän sopimuksen kohdassa Vuokrantarkistukset sovittujen ehtojen mukaisesti. Vuokra-aika Kohdassa vuokra-aika esitetyt päivämäärät ovat arvioita, joita tarkistetaan hankkeen aikataulun sitä edellyttäessä. Sitovat päivämäärät ilmoitetaan 6 kk ennen kauppakeskuksen avajaisia. Vuokralaisen vuokrattujen tilojen hallintaoikeus alkaa liitteessä 5 sovittavana ajankohtana. Vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta vuokrattujen tilojen hallinnan luovutuksen viivästymisen vuoksi. Mikäli vuokrattujen tilojen hallinnan luovutus viivästyy sovitusta, vuokralainen on kuitenkin oikeutettu saamaan viivästyssakkoa liitteessä 5 mainittujen ehtojen mukaisesti. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen metron valmistumisaikataulun mahdollisesta lykkääntymisestä johtuen. Liitteessä 5 sovitut vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet vuokralaismuutostöiden suunnittelusta astuvat kuitenkin voimaan tämän sopimuksen allekirjoituksen myötä. Sopimusosapuolten yhteistoiminta, oikeudet ja velvoitteet Vuokranantaja jatkaa tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhdessä vuokralaisen kanssa liiketilojen suunnittelua osana Matinkylän metrokeskuksen liikerakennuskokonaisuuden kehittämistä ja suunnittelua. Tavoitteena on kauppapaikkatilojen osalta Iso Omenan konseptin mukainen, toimiva ja kiinnostava liikepaikka. Hankkeen erityispiirteenä on, että metro kulkee metrokeskuksen alla, ja tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan arkkitehtisuunnittelun teettämisestä kauppakeskuksessa. Suunnitelmien täsmentymistä (jäljempänä "Täsmentyminen") on, kun rakennusosa tai suoritus on esitetty sopimusasiakirjoissa ja suunnittelun edetessä se täsmennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen yleisestä tasosta. Suunnitelmien täydentymistä (jäljempänä "Täydentyminen") ovat vähäiset

10 Liikehuoneiston vuokrasopimus 10/11 lisäykset, jotka eivät suunnitelmien yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun tuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Osapuolet ymmärtävät, että kyseessä olevassa hankkeessa suunnitelmat Täsmentyvät ja Täydentyvät jatkosuunnittelun edetessä. Tarkemmat suunnitelmat laaditaan kehitys- ja suunnittelutyön edetessä ja ne voivat muuttua mm. viranomaisista johtuvista, kaupallisista tai muista toiminnallisista syistä. Mikäli suunnitelmien huomattavaan muuttamiseen ilmenee tarvetta, sovitaan muutoksesta yhteisesti etukäteen kustannusvaikutukset mukaan lukien. Liiketilat, alueen huolto- ja liikennejärjestelyt sekä autopaikoitus tullaan suunnittelemaan viranomaisten vaatimusten mukaisiksi kuitenkin vuokralaisen tarpeet huomioiden. Metrokeskuksen ja Iso Omenan välisistä perustettavista rasitteista / oikeudesta käyttää olemassa olevia huolto-, asiakaspysäköinti-, ym. toimintoja säädetään erillisissä sopimuksissa. Toimintansa edellyttämien muiden lupien sekä vuokralaisen hankinnassa olevien erikoislaitteiden, -kalusteiden, -varusteiden ja -järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta ja sovittamisesta osaksi rakennuskokonaisuutta vastaa vuokralainen kustannuksellaan. Hankintarajat liitteenä no 5. Hankkeen aikana suoritettavat toimenpiteet Vuokralaisella ei vuokrasopimuksessa edellä lausutusta poiketen ole oikeutta vuokranalennukseen hankkeen aiheuttamista haitasta tai häiriöistä, vaan sopijapuolet noudattavat tältä osin liitteen 5 määräyksiä. Salassapito Tämä sopimus, siihen liittyvät neuvottelut ja niiden yhteydessä annetut tiedot, jotka eivät ole yleisesti saatavilla, ovat osapuolten kesken luottamuksellisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille ilman toisen osapuolen antamaa suostumusta taikka lain nojalla annettujen asetusten ja määräysten määräämää velvoitetta. Edellä sanotusta poiketen vuokranantajalla on mahdollisissa vuokrauskohteen myyntitilanteissa oikeus antaa tämän sopimuksen tietoja vuokrauskohteen ostajaehdokkaalle tai tämän neuvonantajille ns. due diligence tarkastuksen tekemiseksi. Vuokranantajan esitteet ja markkinointiaineisto Vuokranantajan edustajien vuokralaiselle vuokrasopimusta koskevien neuvotteluiden yhteydessä tai muuten joko suullisesti tai kirjallisesti antamat kauppakeskusta koskevat esitteet ja muu markkinointiaineisto ja niiden sisältämät tiedot, arviot ja suunnitelmat ovat luonteeltaan informatiivisiä eikä vuokranantaja takaa tällaisten tietojen, arvioiden tai suunnitelmien toteutumista käytännössä. Tämän vuoksi annettavat esitteet ja muu markkinointiaianeisto sekä niiden sisältämät tiedot, arviot ja suunnitelmat eivät millään tavalla sido vuokranantajaa. Vuokranantaja ei myöskään vastaa kaupungin tai muiden osapuolten päätöksistä tai hankkeista tai niiden toteutumisesta käytännössä. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti pääsemään sopimukseen mahdollisissa riitatilanteissa. Ellei sopimukseen päästä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään välimiesoikeudessa. Ulosottoperuste riidattomalle ja erääntyneelle vuokrasaatavalle tai häätömääräykselle voidaan kuitenkin hakea huoneiston sijaintipaikan käräjäoikeudessa. LIITTEET Tähän sopimukseen kuuluvat varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan lisäksi seuraavat liitteet Liite 1 Pohjakuva Liite 2 Ei ole Liite 3 Hankintarajaselostus Liite 4 Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat Liite 5 Sopimus rakennusaikaisista järjestelyistä ja vuokrattujen tilojen peruslaatutasoon tehtävistä muutoksista Varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan lisäksi sopimussuhteessa noudatetaan myös liitteissä sovittuja asioita. Jos liitteiden ja varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijassa vuokrasopimusasiakirjalla sovittua SOPIMUSKAPPALEET, PAIKKA, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Vakuutamme tutustuneemme tähän vuokrasopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin ja sitoudumme niitä noudattamaan. Vuokranantaja on ilmoittanut mihin hänen vuokralleanto-oikeutensa perustuu sekä rajoittavatko sitä jotkut seikat. Tämä vuokrasopimus tulee sitovaksi, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Paikka ja aika ESPOO Paikka ja aika

11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 11/11 Vuokranantaja Holding Metrokeskus Oy Vuokralainen Sanna Yliniemi Mia Halttunen TILAERITTELY Tunniste m² Käyttötarkoitus Tyyppi Pääomavuokra/kk Ylläpitokorvaus/kk 2a ,0 Liikehuoneisto liiketila , ,48

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 2167217-2 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRA- KOHDE 4. VUOKRA- AIKA Osoite Yhteyshenkilö C/O KIINTEISTÖ- OY, PL 3 02010 Toistaiseksi voimassa oleva Alkamispäivä

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1(5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Nimi: Nuorten kuntoutuspalvelut tosimielellä Oy Henkilötunnus / Y-tunnus: 1909446-5 Osoite: Torikatu 24 C 48, 80100 Joensuu Puhelin: Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310 8771 Ly-tunnus 0201256-6 HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (7) HIETARANNAN UIMARANNAN UUDEN KAHVILA/RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN. LLE Vuokranantaja Helsingin kaupunki Liikuntavirasto PL 4800 00099 Helsingin kaupunki puhelin (09) 310

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki

Y-tunnus: 2129215-3 c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki VUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA GNBFIN Vilhonvuori Oy Y-tunnus: 2129215-3 Osoite: c/o Genesta Property Nordic Finland Oy Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki Fax: +358 9 611 281 Puhelin: +358 9 611 280 Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917

VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917 VUOKRASOPIMUS Toimitila LHVL Nro: S002917 A. VUOKRANANTAJA B. VUOKRALAINEN Kuopion kaupunki / Tilakeskus Vapaa tila Suokatu 42 70110 KUOPIO 00000 Kuopio Yhteyshenkilö Jouni Tiihonen Yhteyshenkilö Puhelin/fax

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Osastopäällikkö ,... Kesäravintolan väliaikainen sijoituspaikka HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LYHYTAIKAINEN VUOKRASOPIMUS MFJ RAVINTOLAT OY:N KANSSA MAA-ALUEESTA AURINKOLAHDEN VENESATAMASSA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 005475 Osastopäällikkö...6.2016,...

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa xx.xx.20xx ja päättyy xx.xx.20xx. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen xxxxxxxxxxxxxxx Oy, Y-tunnus xxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 3. Vuokra-alue Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Lappeenrannan kaupunki, teknisen toimen tilakeskus ja kiinteistö- ja mittaustoimi PL 38; Villimiehenkatu 1 53101

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 1.4.2015 ja päättyy 30.3.2025 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y 0189127-1 Kuntatie 1, 86101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Mano Luoto ML Auto ja Laitehuolto, Y-tunnus 2453459-2 Tiirontie 6, 86100 PYHÄJOKI 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki PL 43, Kokkola KH xx.xx.2015 xx Kokkola_Torpparintie MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kokkolan kaupunki 0179377-8 PL 43, 67101 Kokkola Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj 1475607-9 PL 320

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025.

Vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta, joka alkaa 14.8.2015 ja päättyy 13.8.2025. VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Pyhäjoen kunta, Y-tunnus 019127-1 Kuntatie 1, 6101 PYHÄJOKI 2. Vuokralainen Suomen Maastorakentajat Oy Kalajoentie 6, 5100 KALAJOKI Y-tunnus: 0655477-6 3. Vuokra-alue Pyhäjoen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

PROMOOTIOPAIKAN SOPIMUSEHDOT

PROMOOTIOPAIKAN SOPIMUSEHDOT PROMOOTIOPAIKAN SOPIMUSEHDOT 1 PROMOOTIOPAIKAN SOPIMUS Promootiopaikan sopimuksella sovitaan promootiopaikan käyttöoikeuden luovuttamisesta promootiopaikan käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Käyttäjälle

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus:

MAANVUOKRASOPIMUS. 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL Pihtipudas Y tunnus: MAANVUOKRASOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Pihtiputaan kunta PL 36 44801 Pihtipudas Y tunnus: 0243027-4 Vuokralainen: Konehuolto Pasanen Oy Sormulantie 104 44970 Korppinen Y -tunnus: 2690118-1

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT

Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Saimaan Satamat Oy Satamatie 4 80220 Joensuu VENESATAMASÄÄNNÖT Venesatamasäännöt koskevat kaikkia Saimaan Satamat Oy:n ylläpitämiä ja hallinnoimia venepaikkoja, niiden talvisäilytysalueita sekä kalastusvälinevajoja.

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy

2 VUOKRA- AIKA Vuokra-aika alkaa ja päättyy 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raision kaupunki y 0204428-5 Nallinkatu 2, 21200 Raisio Vuokralainen: Raision Kivikiinteistöt Oy y 0958069-7 Tuotekatu 8b, 21200 Raisio 1.2

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS , päivitetty Y-tunnus Yhteyshenkilö Mikko Hietamies, puh.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS , päivitetty Y-tunnus Yhteyshenkilö Mikko Hietamies, puh. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LUONNOS 22.3.2016, päivitetty 15.9.2016 1. Vuokranantaja Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Villimiehenkatu 1 53100 Lappeenranta Y-tunnus 2545535-1 Yhteyshenkilö Mikko Hietamies,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla.

Kiinteistöt 257-476-4-7 ja 257-476-4-8, pinta-alaltaan yhteensä noin 7440 m 2. Vuokraalue on osoitettu liitekartalla. MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Kirkkonummen kunta Postiosoite: PL 20 02401 Kirkkonummi Puhelin: (09) 29 671 VUOKRALAINEN VUOKRA-ALUE KUNNAN PÄÄTÖS 1. VUOKRA Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Kiinteistöt 257-476-4-7

Lisätiedot

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu). 1 VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet Vuokranantaja Kiinteistö Oy Nakkilan Kotiteollisuuskoulu Vuokralainen Nakkilan kunta 2. Vuokrakohde Kohde: Ns. entinen Satakunnan ammattiopiston lisätila Pakkalassa vuoktatlu).

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha.

1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva liitekartan mukainen alue kiinteistöstä Vuokra-alueen pinta-ala on noin 8,1 ha. Maanvuokrasopimus 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Hangon kaupunki Y-tunnus 0103166-9 Vuokramies: Hangon Satama Hangö Hamn Oy Ab Y-tunnus 2586251-2 1.2 Vuokra-alue Hangon kaupungissa sijaitseva

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS )

RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) RAKENNUKSEN MYYNTIÄ KOSKEVA SOPIMUS ( SOPIMUS ) 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA ARKK

Lisätiedot

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku

Aura Mare Oy, y- tunnus tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, Turku 1 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. Vuokralainen Aura Mare Oy, y- tunnus 1612182-7 tai perustettavan yhtiön lukuun Linnankatu 88, 20100 Turku 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot