Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11"

Transkriptio

1 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen toiminta ja markkinointi siten, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää sopijapuolten liiketoimintaa. Sopijapuolet pyrkivät pitkäjänteiseen yhteistyöhön, jossa molempien osapuolten tärkeät intressit otetaan huomioon. OSAPUOLET Vuokranantaja Holding Metrokeskus Oy Puhelin Osoite Piispansilta 9, ESPOO Y -tunnus Yhteyshenkilö Sanna Yliniemi Puhelin Vuokranmaksutili Faksi Sähköposti Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hetu / Y-t Osoite PL 680, HUS Puhelin Yhteyshenkilö Timo Peltoniemi Sähköposti VUOKRAKOHDE JA KÄYTTÖTARKOITUS Kohteen nimi New Big Apple Top Pinta-ala noin 506,0 m² Osoite Piispansilta 9, ESPOO Vuokratut tilat Huoneistonumero 2a-04 (liiketila). Vuokrattuja tiloja ei ole tarkistusmitattu standardin SFS 5139 mukaan eikä vuokran määrittelyn perusteena ole käytetty pelkästään pinta-alaa. Kohdassa VUOKRA määrättävä vuokra ei siten ole pinta-alasidonnainen. Siinä tapauksessa, että todellinen pinta-ala poikkeaa olennaisesti sopimukseen merkitystä, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan poikkeaman merkityksestä vuokrasopimuksen sisältöön. Vuokrattujen tilojen käyttö HUS kuvantaminen ja laboratorio VUOKRA-AIKA Vuokrasopimus on voimassa Arvioitu Alkamispäivä Arvioitu Päättymispäivä Arvioitu Hallintaoikeus alkaa määräajan Arvioitu Maksuvelvollisuus alkaa Voimassaolon lisätieto Tässä kohdassa vuokra-aika esitetyt päivämäärät ovat arvioita, jotka ovat ehdollisia kohdassa muut ehdot esitetyllä tavalla.

2 Liikehuoneiston vuokrasopimus 2/11 VUOKRA Vuokran määräytymisperuste ja muut maksut Vuokra muodostuu pääomavuokrasta, ylläpitokorvauksesta ja muista vuokran osista. Pääomavuokra (Liiketila) Vuokralainen maksaa vuokratuista tiloista sovittua pääomavuokraa jäljempänä mainitun määrän. Ylläpitokorvaus Vuokralainen maksaa ylläpitokorvausta, jolla katetaan vuokranantajalle kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset sekä pääoman erilliskustannukset. Vuokrattavien tilojen ylläpitokorvauksen määrä määräytyy kiinteistön kunkin vuoden talousarvion mukaisten ylläpito- ja pääomakulujen perusteella tässä sopimuksessa /sen liitteessä mainittujen, vuokrattujen jyvitettyjen neliöiden suhteessa. Ylläpitokustannuksia ovat kaikki kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Ylläpitokustannuksiin sisältyvät kiinteistön hoidon ja kunnossapidon kustannukset. Kiinteistönhoitokustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi vuokrakohteen hallinnon (mm. isännöinti, kirjanpito, hallinto, tilintarkastus), kiinteistöpalveluiden, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon sekä kiinteistön jätehuollon kustannuksia. Kunnossapitokustannuksilla tarkoitetaan kaikkia korjauskustannuksia sisältäen myös yllättävien ja ennakoitavissa olevien vuosikorjaustyyppisten korjausten kustannuksia. Kunnossapitokustannuksilla ei tarkoiteta peruskorjausten kustannuksia. Peruskorjauksista vastaa kustannuksellaan vuokranantaja. Pääoman erilliskustannuksia ovat kiinteistön omistamisesta aiheutuvat verot ja kiinteistövakuutuksen kustannukset sekä vuokrakustannukset, mikäli rakennus, pysäköintitila tai muu kauppakeskuksen käytössä oleva muu alue sijaitsee vuokramaalla sekä tilavuokrakustannukset, mikäli kauppakeskuksella on käytössään sitä palvelevia vuokrattuja tiloja. Mikäli tämän sopimuksen tekemisen jälkeen kiinteistöön kohdentuvana määrätään valtiovallan tai kunnan taholta uusia veroja tai maksuja esimerkiksi kiinteistön sijainnin, energiankäytön, jätteiden tuottamisen/käsittelyn, ilmaston/ympäristön kuormittamisen, kiinteistön muiden ominaisuuksien tai muun vastaavan seikan perusteella, sisällytetään myös nämä verot ja maksut pääoman erilliskustannuksiin. Ylläpitokorvaus peritään muun vuokranmaksun yhteydessä vuokranmaksukausittain. Ylläpitokorvauksen tarkistuksesta on sovittu kohdassa Vuokrantarkistukset. Kulujen toteutumista seurataan vuokranantajan/kiinteistöyhtiön kirjanpidon kautta. Vuokralaisella on oikeus tulla kuulluksi markkinointiryhmän tai kauppakeskuksessa toimivan muun yhteistyöfoorumin kautta vuokranantajan päättäessä kiinteistön ylläpidon tasosta. Ylläpidon tasoa määritellään huomioiden kauppakeskuksen luonne asiakaspalveluympäristönä. Pääomavuokra ja Ylläpitokorvaus Maksulaji Veroton vuokra/kk Verollinen vuokra/kk Veron määrä/kk Pääomavuokra Liiketilavuokra 9 775, , ,22 Ylläpitokorvaus 4 088, ,72 981,24 Yhteensä , , ,46 Viivästyskorko Vuokranmaksukausi Eräpäivä 16,00 % 1 kk Vuokra maksetaan kunkin maksukuukauden 2. päivänä Huoneistosta on hakeuduttu/voidaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin sovittuun vuokraan ja muihin tässä sopimuksessa sovittuihin korvauksiin lisätään Arvonlisäverokanta 24 % arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti. Muut vuokran osat Lisäksi vuokralainen on velvollinen maksamaan seuraavat muut vuokran osat. Käyttökorvaukset (Sähkö, Jätehuolto, Vesi, Jäähdytysenergia/ Lämmitysenergia) Käyttökorvausten tarkoituksena on korvata vuokralaisen liiketoiminnasta vuokranantajalle tai kiinteistöosakeyhtiölle aiheutuneet suorat kulut. Mikäli vuokralainen on jälleenvuokrannut tai alivuokrannut vuokratut tilat tämän vuokrasopimuksen kohdassa Vuokraoikeuden siirto ja jälleenvuokraus sovittujen ehtojen mukaisesti toiselle loppukäyttäjälle, käyttökorvaukset voidaan osapuolten niin sopiessa laskuttaa myös tällaiselta vuokrattujen tilojen loppukäyttäjältä. Vuokralainen on tällöin velvollinen sitouttamaan loppukäyttäjän käyttökorvausmaksujen maksamiseen tässä sopimuksessa mainittujen periaatteiden mukaisesti ja toimittamaan tarvittavat laskutustiedot. Vuokralainen vastaa siitä, että loppukäyttäjä maksaa käyttökorvaukset vuokranantajalle tai kiinteistöyhtiölle. Ylläpitokorvauksessa vuokralaiselta perityt kustannuserät eivät voi tulla perittäväksi käyttökorvauksina. Vuokrattujen tilojen sähkön, jätehuollon, veden ja jäähdytysenergian/lämmitysenergian järjestäminen ja niiden laskutus on todettu tämän sopimuksen liitteessä 4 (Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat).

3 Liikehuoneiston vuokrasopimus 3/11 Sähkö Vuokralainen maksaa vuokratuissa tiloissa kulutetun sähkön siirtohintoineen. Korvaus sähköstä siirtohintoineen maksetaan suoraan sähköyhtiölle, mikäli sähkö toimitetaan vuokrattuihin tiloihin vuokralaisen tekemään sähkösopimukseen perustuen tai kulutuksen perusteella kiinteistön omistajalle, mikäli sähkö toimitetaan vuokrattuun tilaan kiinteistöomistajan tekemään sähkösopimukseen perustuen. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistajalle tämän hankkimasta, vuokratuissa tiloissa kulutetusta sähköstä siirtohintoineen sähköyhtiön perimien tariffien mukaisen korvauksen sekä kiinteistönomistajan perimän laskutuskulun. Maksut suoritetaan kiinteistönomistajan toimittamien laskujen eräpäivinä. Jätehuolto Vuokralaisen tavanomaisten jätteiden jätehuoltokustannukset sisältyvät ylläpitokorvaukseen. Mikäli vuokralaisen jätteiden määrä on mitattavissa tai niiden mittaus otetaan myöhemmin käyttöön, vastaa vuokralainen jätehuoltokustannuksista mittausten perusteella. Vuokralainen vastaa ongelmajätteidensä käsittelystä ja siitä syntyvistä kustannuksista. Vesi Vuokralainen maksaa vuokratuissa tiloissa kulutetun veden mittauksen perusteella, mikäli veden kulutus on mitattavissa tai veden mittaus otetaan myöhemmin käyttöön. Korvaus vedestä suoritetaan kiinteistön omistajalle. Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistajalle vuokratuissa tiloissa kulutetusta vedestä (puhdas ja jätevesi) vesiyhtiön perimien tariffien mukaisen korvauksen sekä kiinteistönomistajan perimän laskutuskulun. Korvaus vedestä laskutuskuluineen suoritetaan kiinteistönomistajan toimittamien laskujen eräpäivinä. Vuokratuissa tiloissa kulutettu vesi sisältyy ylläpitokorvaukseen, mikäli veden kulutus ei ole mitattavissa. Jäähdytysenergia / Lämmitysenergia Ilmanvaihdon kautta (yleisjäähdytys/yleislämmitys) tuotetun jäähdytyksen /lämmityksen energia- ja huolto- ja kunnossapitokustannukset sisältyvät ylläpitokorvaukseen. Mikäli vuokratuissa tiloissa on yleisjäähdytystä/yleislämmitystä täydentävä tilakohtainen (yhtä tai useampaa tilaa palveleva) jäähdytysjärjestelmä, vuokralainen vastaa sen energia-, huolto- ja kunnossapitokustannuksista toteuman mukaan. Arvonlisävero Huoneiston käyttöoikeuden luovutuksesta on hakeuduttu arvonlisäverovelvolliseksi. Kaikkiin tässä sopimuksessa mainittuihin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisena. Arvonlisäverokanta on sopimuksen alkaessa 24 %. Vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokrattuja tiloja arvonlisäverolain 30 :ssä ja 10 luvussa ( ) määritellyllä tavalla jatkuvasti vähennykseen oikeuttavaan toimintaan. Mikäli tiloja käytetään vähennykseen oikeuttamattomalla tavalla tai vuokralainen muutoin toiminnallaan aiheuttaa velvoitteen palauttaa tehtyjä vähennyksiä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle siitä aiheutuvan vahingon, jonka suuruus määräytyy valtiolle palautettavaksi tulevan veron ja muiden maksujen mukaan. Tämän lisäksi vuokralainen on velvollinen korvaamaan kaikki muut sopimusrikkomuksesta aiheutuvat kulut. Muut verot ja maksut Jos vuokraustoiminnalle määrätään tämän sopimuksen tekemisen jälkeen valtiovallan tai kunnan taholta uusia veroja tai muita maksuja, lisätään ne sopimuksen mukaiseen vuokraan. VUOKRANTARKISTUKSET Tarkistustyyppi Indeksitarkistus vuosittain Indeksi, johon vuokra sidotaan Elinkustannusindeksi (1951:10 = 100) Indeksillä tarkistettavat maksulajit Nettosumma/kk Pääomavuokra Liiketilavuokra 9 775,92 Perusindeksin julkaisukk ja -vuosi Pisteluku Tarkistusajankohdat ja korotuksesta huomioitava prosentti 8 / 2014 Vuosittain tammikuussa, ensimmäinen tarkistus 2015, 100 % Tarkistusindeksikuukaudet: Marraskuu Mikäli indeksin pisteluku on alempi, ei vuokraa kuitenkaan alenneta. Korotus on aina vähintään 3,00 %. Tarkistuksen lisätieto Pääomavuokraa korotetaan elinkustannusindeksin muutoksia vastaavasti samassa suhteessa kuin tarkistusindeksin pisteluku on perusindeksin pistelukua suurempi. Korotus on kuitenkin aina vähintään yllä sovittu vähimmäismäärä. Tarkistettu pääomavuokra tulee voimaan kohdassa Tarkistusajankohta sovitun vuokranmaksukauden alusta lukien. Tarkistustyyppi Kiinteistökohtaiset vuokrat vuosittain Tarkistusajankohdat Tammikuu alkaen Tarkistettavat maksulajit Nettosumma/kk Ylläpitokorvaus 4 088,48 Ylläpitokorvauksen tarkistaminen Ylläpitokorvaus tarkentuu vuoden 2016 budjetin valmistuttua. Ylläpitokorvauksena veloitettavien kulujen määrä perustuu kiinteistön kuluista kullekin kalenterivuodelle laadittavaan talousarvioon. Talousarvion perusteella tarkistettu ylläpitokorvaus tulee voimaan vuosittain alkaen 1.1. Vuokralaisella on halutessaan oikeus saada sitoumukseton ennakkotieto seuraavan vuoden ylläpitokorvauksen määrästä erikseen sovittavana ajankohtana vuosittain.

4 Liikehuoneiston vuokrasopimus 4/11 VAKUUS Vuokralainen luovuttaa ja omalta osaltaan panttaa ilman eri sitoumusta tämän vuokrasopimuksen mukaisten velvoitteidensa ja mahdollisten perintäkulujen täyttämisen vakuudeksi alla kohdassa Vakuus vuokrasopimusta allekirjoittaessa sovitun vakuuden. Vuokralainen on velvollinen toimittamaan vakuuden ja kaikki sovittuun vakuusmuotoon kuuluvat asiakirjat, joita tarvitaan pätevään vakuuden antamiseen ja vakuuden arvon säilymiseen vuokrasuhteen aikana viimeistään alla sovittuun toimituspäivään mennessä. Tällaisia asiakirjoja ovat esim. pankin antama kuittaamattomuustodistus vakuudeksi annetusta pankkitalletuksesta ja panttaussitoumus muun kuin vuokralaisen nimissä tehdystä pankkitalletuksesta. Vakuuden on arvoltaan vastattava vähintään kulloinkin voimassa olevaa neljän kuukauden vuokraa, ylläpito- ja muita käyttö-, markkinointi-, sähkö- yms. korvauksia sekä arvonlisäveroa. Vuokralainen on velvollinen vuokrasopimuskauden aikana vuokranantajan vaatimuksesta täydentämään vakuuden edellä sovittuun määrään. Vakuuden on oltava voimassa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä vähintään neljän kuukauden päähän vuokrasopimuksen päättymisestä. Toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasopimuksesta annetun vakuuden on oltava voimassa vähintään kolme vuotta vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä. Vakuudeksi pantattujen tilivarojen nostoehdon on oltava sellainen, että vuokranantaja voi tilinomistajaa kuulematta ja muuta selvitystä vaatimatta nostaa tilillä olevia varoja panttauksen voimassaoloaikana. Vakuuteen sovellettava laki on oltava Suomen laki. Ellei edellä sovittua pätevää vakuutta toimiteta sovitussa ajassa, vuokranantajalla on oikeus olla luovuttamatta vuokrattujen tilojen hallintaa ja purkaa vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus myös, ellei vuokralainen toimita edellä sovitut ehdot täyttävää vakuuden täydennystä vuokranantajan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa. Vuokralaisen velvoitteidensa täyttämisen vakuudeksi toimittama vakuus on voimassa myös mahdollisen uuden vuokranantajan hyväksi. Vuokranantajan tulee palauttaa vakuus viipymättä vuokrasuhteen päättymisen jälkeen, ellei vuokralaisella ole vuokrasuhteeseen liittyviä täyttämättömiä velvoitteita. Vuokranantajan tulee ilmoittaa kirjallisesti avoinna olevista velvoitteista viimeistään 2 kk vuokrasuhteen päättymisestä tai siitä ajankohdasta, jolloin tilat ovat vapautuneet vuokranantajan käyttöön. Vakuus vuokrasopimuksen alkaessa Vakuuden arvo Vakuuden kuvaus Viimeinen toimituspvm ei vakuutta VUOKRATTUJEN TILOJEN KÄYTTÖ Vuokrattujen tilojen käyttö sopimusaikana Vuokralainen sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana käyttämään vuokrattuja tiloja tämän sopimuksen kohdan Vuokrauskohde ja käyttötarkoitus mukaiseen käyttötarkoitukseen. Ilman vuokranantajan kirjallista lupaa ei vuokrattavissa tiloissa saa harjoittaa muuta toimintaa kuin mitä tässä sopimuksessa on mainittu. Vuokrattujen tilojen ulkoasu, näyteikkuna, mainoskyltit ja ulkomainokset Vuokratuissa tiloissa tapahtuva liiketoiminta on osa kauppakeskuksen liiketoimintakokonaisuutta. Tästä syystä vuokrattujen tilojen, niiden julkisivun, ulkoasun ja ilmeen tulee soveltua kauppakeskukseen. Vuokrattujen tilojen, niiden ulkoasun ja näyteikkunoiden mainos yms. -teipit, -kyltit, -valot ja niiden rakenteet tulee etukäteen kirjallisesti hyväksyttää vuokranantajalla ja niiden tulee sopia kauppakeskuksen yleisilmeeseen. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia niiden muuttamista. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan sopimuskauden aikana ylläpitää ja vuokrasuhteen päätyttyä poistaa ja kuljettaa pois asentamansa mainos yms. -teipit, -kyltit, -valot ja niiden rakenteet. Mikäli vuokralainen laiminlyö valomainostensa ylläpidon, voi vuokranantaja ensin siitä vuokralaista kirjallisesti huomautettuaan, tehdä välttämättömät työt vuokralaisen kustannuksella. Kauppakeskuksessa mahdollisesti olevaan mainostorniin, rakennuksen julkisivun yleiseen mainostilaan tai muuhun vastaavaan yleiseen mainostilaan laitettavista mainoksista on vuokranantaja / kiinteistön omistava yhtiö oikeutettu perimään erillisen korvauksen. Vuokralaisen on huolehdittava vuokrattujen tilojen näyteikkunoiden, lasiovien ja vitriinilasien sekä näiden karmien ja kehysten puhtaanapidosta. Puhtaanapito on hoidettava siten, että lasien yleisilme pysyy siistinä. Kiinteistön energiatalous Vuokralaisen ja vuokranantajan tavoitteena on tehokas energian käyttö kauppakeskuksessa. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokranantajan ja kiinteistönomistajan antamia ohjeita sähkö- ja lämpöenergian sekä vedenkäytön optimoimiseksi. Mikäli sähkön toimitus vuokrattuihin tiloihin tapahtuu vuokralaisen tekemän sähkösopimuksen perusteella, vuokralainen on vuokranantajan pyytäessä velvollinen raportoimaan vuokranantajalle tai kiinteistönomistajalle sähkönkulutuksensa neljännesvuosittain. Sähkönkulutus on raportoitava tilan käyttötarkoituksen (myymälä-, varastotila) mukaan jaoteltuna, mikäli tilojen sähkönkulutus on mitattu erikseen. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät vuokratuissa tiloissa olevat vuokralaisen koneet, laitteet, valaistus tai muut vastaavat lämpötasapainoa muuttavat lähteet aiheuta muutostarvetta kiinteistön jäähdytyksen/lämmityksen kapasiteettiin. Lämpötasapainoa muuttavien

5 Liikehuoneiston vuokrasopimus 5/11 lähteiden tuominen vuokrattuihin tiloihin edellyttää kohdassa Vuokralaisen muutostyöt sovittua menettelyä. Turvallisuus ja vakuutukset Vuokralainen on velvollinen käyttämään vuokrattuja tiloja huolellisesti ja noudattamaan ympäristöä, työturvallisuutta, yleistä järjestystä, turvallisuutta, siisteyttä yms. koskevia määräyksiä, normeja ja ohjeita. Vuokratuissa tiloissa ei saa säilyttää eikä käsitellä tulenarkoja nesteitä tai kaasuja taikka helposti räjähtäviä aineita. Myös elävän tulen teko, mukaan lukien kynttilöiden polttaminen, on kielletty. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus myydä vuokraamissaan tiloissa sellaisia tuotteita, jotka luokitellaan tulenaroiksi nesteiksi, kaasuiksi tai helposti räjähtäviksi aineiksi, mutta joiden voidaan katsoa kuuluvan vuokrattujen tilojen käyttötarkoituksen mukaisen liiketoiminnan tavanomaiseen tuotevalikoimaan. Vuokralainen on velvollinen valvomaan, että myös sen henkilökunta, asiakkaat sekä vieraat noudattavat em. määräyksiä ja ohjeita. Vuokralainen vastaa vuokratuissa tiloissa olevasta omasta ja hallussaan olevasta kolmannen omaisuudesta ja vuokralainen on velvollinen suojaamaan omaisuuden sitä kohtaavien riskien varalta (esim. varkaudet, vahingoittuminen, tulipalo). Vuokranantaja ei ole liikehuoneistojen vuokrauksesta annetun lain mukaan velvollinen korvaamaan vuokralaisen tai tämän hallussa olevaa kolmannen tahon omaisuudelle tai vuokralaisen toiminnalle aiheutunutta vahinkoa, ellei vahinko ole aiheutunut vuokranantajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kyseinen omaisuus ei vakuutusehtojen mukaan tule myöskään korvattavaksi kiinteistön vakuutuksesta / kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Vuokralaisella on mahdollisuus vakuuttaa omaisuutensa ja toimintansa mahdollisten vahinkojen seurausten kattamiseksi. Vuokralainen vastaa myös vuokrakohdetta kohtaavasta tavanomaisesta ilkivallasta. Vuokralainen vastaa oman toimintansa ja vuokratuissa tiloissa olevan omaisuutensa vuokranantajalle, rakennuksen omistajalle ja kolmansille aiheuttamista vahingoista. Mikäli vuokranantajalle aiheutuu kustannuksia siitä, että vuokranantaja tai rakennuksen omistaja voimassa olevan oikeuden mukaan joutuisi ensisijaiseen vastuuseen vuokralaisen toiminnan tai omaisuuden kolmannelle aiheuttamasta vahingosta, korvaa vuokralainen nämä kustannukset täysimääräisesti. Vuokraoikeuden siirto ja huoneiston jälleenvuokraus Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta jälleenvuokrata vuokrattuja tiloja, ottaa alivuokralaisia tai luovuttaa muutoin vuokrattujen tilojen hallintaa eikä erikseen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtää vuokraoikeuttaan. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tämä vuokrasopimus kolmannelle ilmoitettuaan siitä etukäteen kirjallisesti vuokralaiselle. Poikkeus jälleenvuokrauksen ja alivuokrauksen osalta Ei poikkeuksia. Avaimet Vuokralaiselle luovutetaan kiinteistön ja vuokrattujen tilojen avaimet kuittausta vastaan, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, vakuus luovutettu ja huoneiston hallinta-aika alkaa. Vuokralainen vastaa siitä, että avaimia säilytetään hänen ja hänen henkilökuntansa taholta huolellisesti. Mikäli avaimia kuitenkin katoaa tai varastetaan, vastaa vuokralainen katoamisen aiheuttamista kustannuksista mukaan lukien lukkojen sarjoituksen. Yhteisten tilojen käyttö Käytävät Vuokrattuihin tiloihin kuulumattomien käytävätilojen käyttö myynti-, mainos- tai esittelytilana on ilman vuokranantajan erillistä lupaa kielletty. Kuormaus- ja purkualueet sekä huoltokäytävät tulee pitää vapaina eikä niitä saa käyttää tavaransäilytystiloina. Vuokralaisen tulee osaltaan huolehtia yleisten kulkuväylien ja poistumisteiden vapaana pitämisestä, mm. siirtää välittömästi saapuvat tavaransa omiin tiloihinsa. Jos vuokralainen jättää tavaroita yhteisiin tiloihin pitemmäksi aikaa eikä poista niitä kirjallisen kehotuksen jälkeen, on vuokranantajalla oikeus poistaa ja varastoida tavarat vuokralaisen kustannuksella. Autopaikoitus Kauppakeskuksen autopaikoitus on ensisijaisesti tarkoitettu kauppakeskuksen asiakkaille. Vuokralaisen tai hänen henkilökuntaansa kuuluvan tulee ehdottomasti noudattaa niitä ohjeita, jotka vuokranantaja tai kiinteistön omistaja on vuokralaiselle antanut. Jätehuolto Roskien ja jätteiden säilytys vuokralaisen asiakas-/myyntitiloissa ei ole sallittua. Vuokralaisen tulee omalla kustannuksellaan viedä roskat ja jätteet niille erityisesti osoitettuun paikkaan kiinteistön omistajan antamien erillisten lajittelu- ja käsittelyohjeiden mukaan. Koneet ja laitteet ATK- ja telelaitteet, joita vuokralainen kustannuksellaan liittää kiinteistössä mahdollisesti olevaan taloverkkoon, eivät saa häiritä taloverkon muita käyttäjiä. Muut koneet ja laitteet, joita vuokralainen asentaa tai tuo vuokrattuihin tiloihin, eivät saa häiritä kiinteistön muita käyttäjiä eivätkä aiheuttaa haittaa kiinteistön rakenteille tai järjestelmille. Järjestyssäännöt Vuokralainen ja vuokrattujen tilojen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan kiinteistön ja/tai kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjä sekä mitä muutoin järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. Hätätapaukset

6 Liikehuoneiston vuokrasopimus 6/11 Vuokranantajalla on oikeus lyhyeksi, tarpeen välttämättömästi vaatimaksi ajaksi sulkea kiinteistö ilman korvausvelvollisuutta hätätapauksessa, jolloin vaarassa ovat mittavat omaisuusintressit tai henkilöturvallisuus. VUOKRATTUJEN TILOJEN KUNTO Vuokrattujen tilojen kunto sopimuksen alkaessa Vuokralainen on todennut vuokrattujen tilojen laitteineen ja varusteineen olevan sellaisessa kunnossa kuin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia ja hyväksyy vuokratut tilat varusteineen ja laitteineen siinä kunnossa, missä ne nyt ovat, jollei tämän sopimuksen liitteissä ole toisin sovittu. Vuokrattujen tilojen laatutaso on kuvattu liitteenä 3 olevassa vuokratilan peruslaatutasokuvauksessa liitteessä 5 mainituin ehdoin. Mahdolliset vuokrattujen tilojen valmiusasteeseen ja laatutasoon liittyvät muut sopimiset ovat tämän sopimuksen lisäliitteinä Vuokrattujen tilojen kunnossapito sopimuksen voimassaoloaikana Vuokralaisen kunnossapitovastuu Vuokraa määrättäessä on sovittu, että vuokralainen pitää vuokratut tilat laitteineen ja varusteineen vuokrasuhteen kestäessä kustannuksellaan edellisessä kappaleessa tarkoitetussa kunnossa lukuun ottamatta vuokrattujen tilojen normaalia kulumista. Lisäksi vuokraa määrättäessä on sovittu, että vuokralainen vastaa oman toimintansa vuokratuille tiloille aiheuttamien vaatimusten täyttämisestä ja toimintansa vuokratuille tiloille aiheuttamasta, normaalista poikkeavasta kulutuksesta, rasituksesta sekä korjaus- ja muutostarpeesta. Vuokralainen vastaa vuokrattujen tilojen sisäosien, kuten seinien, lattioiden ja kattojen pintojen, kaluston, koneiden, laitteiden, valaisimien, lamppujen, lukkojen ja ovien hoidosta, kunnossapidosta ja uusimisesta pl. peruskorjauksiksi luettavat työt. Vuokralainen vastaa myös vuokrattujen tilojen ikkunoiden (ml. ulkoikkunat), lasiovien ja vitriinilasien kunnossapidosta mukaan lukien rikkoontuneiden lasien uusimiset rikkoontumisen syystä riippumatta. Vuokralainen vastaa vuokralaisen omaa toimintaa varten tarvittavien laitteiden ja erityisjärjestelmien, kuten rasvanerotuskaivojen, ilmanvaihdon rasvakanavien, erillisjäähdytys- ja erillisilmastointilaitteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä niiden mahdollisesti tarvitsemasta energiasta. Ilmanvaihdon rasvakanavat on palomääräysten mukaan puhdistettava kerran vuodessa. Mikäli vuokralainen laiminlyö tämän velvoitteen, on vuokranantajalla oikeus teettää puhdistus vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantaja huolehtii siitä, että kiinteistö ja vuokratut tilat ovat koko vuokrakauden ajan viranomaismääräysten mukaisessa kunnossa siten, että tiloja voidaan käyttää liiketoimintaan. Vuokralainen kuitenkin vastaa kustannuksellaan omaan toimintaansa liittyvien viranomaismääräysten täyttämisestä samoin kuin oman toimintansa muuttumisen johdosta tarvittavista toimenpiteistä. Vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa vuokrattuja tiloja kohdanneesta vahingosta vuokranantajalle sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty liikehuoneiston vuokraamisesta annetun lain 22 ja 23 :ssä. Vuokralaisen muutostyöt Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä vuokratuissa tiloissa muutostöitä ilman vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Lupaa hakiessaan vuokralaisen on esitettävä selostus tehtävistä muutoksista ja mikäli muutoksissa puututaan huonejakoihin tai talotekniikkaan myös piirustukset tehtävistä muutoksista. Jos muutokset edellyttävät viranomaislupaa, piirustukset on toimitettava sellaisessa tasossa, että niitä voidaan käyttää viranomaisluvan hakemisessa. Vuokralainen vastaa myös siitä, että vuokralaisen suunnittelemat muutokset täyttävät työsuojeluviranomaisen vaatimukset. Muutostyön sisältäessä lämpötasapainoa muuttavien lähteiden tuomisen vuokrattuihin tiloihin on vuokralaisen esitettävä luettelo vuokrattuihin tiloihin tuotavista laitteista ja tiedot niiden virran kulutuksesta. Vuokranantajan toimenpiteet ja kiinteistön ylläpitämiseksi suoritettavat toimenpiteet Vuokranantaja huolehtii siitä, että kiinteistön ylläpito hoidetaan asianmukaisesti siten, että kiinteistön kunto ei olennaisesti heikkene vuokrasuhteen kestäessä. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokratuissa tiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti kohtuullisessa ajassa etukäteen vuokralaiselle. Näissä tapauksissa vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen tai korvaukseen. Ns. hätätyöt voidaan tehdä heti ilman ennakkoilmoitusta vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaustöihin ja välttämättömiin muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen sanottua ajankohtaa. Tällaisessa tapauksessa vuokralaisella ei ole sopimuksen purkuoikeutta, mutta vuokralaisella on oikeus kohtuulliseen häiriötä vastaavaan vuokranalennukseen. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttavat työt on lisäksi pyrittävä tekemään, mikäli se on kohtuudella mahdollista, sellaisena ajankohtana, että häiriö liiketoiminnalle on mahdollisimman vähäinen. Tilapäiset häiriöt sekä kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja rajoitukset vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa ja niiden käyttämisessä tai muut näihin verrattavat tapaukset eivät oikeuta vuokralaista vaatimaan vuokranalennusta. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle edellä mainituista häiriöistä tai katkoista aiheutuneita vahinkoja, ellei kyseessä ole vuokranantajan tuottamus. Jos vika tai häiriö on aiheutunut vuokralaisen tuottamuksesta, vuokranantajalla on oikeus periä korjaus- yms. kustannukset vuokralaiselta. Muiden tahojen toimenpiteet Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen muiden kuin vuokranantajan kunnossapitovastuulle kuuluvien vikojen ja puutteiden

7 Liikehuoneiston vuokrasopimus 7/11 aikaansaaman huoneiston puutteellisen kunnon vuoksi eikä myöskään kolmansien tahojen toimesta huoneiston ulkopuolella tehtävien toimenpiteiden (esim. lähihuoneistojen, lähikiinteistöjen tai -katujen rakennus- tai kunnostustyöt) tai laiminlyöntien aikaansaamien häiriöiden tai huoneiston vuokrausarvon muutosten vuoksi. Koska kyseessä ei ole vuokranantajan toimenpide, laiminlyönti tai huolimattomuus, vuokralaisella ei ole oikeutta myöskään vahingonkorvaukseen mahdollisesti kärsimistään vahingoista. Vuokrattujen tilojen kunto sopimuksen päättyessä Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksellaan purkamaan tekemänsä muutostyöt, laitteet ja asennukset ja saattamaan vuokratut tilat sekä muut muutostöissä kärsineet rakenteet vastaavaan kuntoon kuin missä ne vuokrattaessa olivat, ellei vuokranantajan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu. Lisäksi vuokralaisen on siivottava vuokratut tilat irtoroskista harjalla lakaistuun tasoon puhdistaen myös maali-, liima- ja vastaavat tahrat. Vuokralaisella on velvollisuus vuokrasuhteen päättyessä kustannuksellaan poistaa myös mahdollisesti kiinteistön muihin tiloihin omalla kustannuksellaan hankkimansa ja asentamansa kalusteet, koneet ja laitteet, mainosvalot, teipit, kyltit yms. ellei niistä ole toisin sovittu vuokranantajan / rakennuksen omistajan kanssa. Ellei erikseen toisin sovita, vuokralainen myös paikkaa ja siistii kustannuksellaan irrottamisesta mahdollisesti aiheutuvat jäljet sekä hyväksyttää työt vuokranantajalla / rakennuksen omistajalla. Vuokratuissa tiloissa ja tarvittaessa kiinteistön muissa tiloissa pidetään hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen päättymistä yhteinen katselmus, jossa todetaan vuokrattujen tilojen kunto ja edellä todetut vuokralaisen vastuulle kuuluvat vuokrattujen tilojen ja kiinteistön muiden tilojen ennalleen saattamistoimenpiteet. Katselmuksesta laaditaan muistio. Vuokralaisen on suoritettava ennalleen saattamistoimenpiteet vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä, jolloin tiloissa pidetään lopputarkastus. Osapuolten on viimeistään lopputarkastuksessa ilmoitettava, jos heillä on toista osapuolta kohtaan vaatimuksia vuokrattujen tilojen tai kiinteistön muiden tilojen kunnon, vuokratuissa tiloissa tai kiinteistön muissa tiloissa tehtyjen muutostöiden tms. johdosta. Tämän jälkeen vaatimuksia ei voida puolin ja toisin enää esittää, ellei ole kyse huoneistossa ilmenneestä piilevästä viasta tai vahingosta, jota ei lopputarkastuksessa ole voitu todeta. Vaatimukset tällaisista piilevistä vioista tai vahingoista tulee esittää kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä. Mikäli vuokralainen laiminlyö vastuulleen kuuluvat toimenpiteet, joilla vuokratut tilat ja kiinteistön muut tilat saatetaan siihen kuntoon, kuin missä ne vuokrattaessa olivat tai ennalleen saattamistoimenpiteet tai toimenpiteet, joista loppukatselmuksessa on erikseen sovittu taikka vuokrattujen tilojen siivouksen edellä sovittuun tasoon, vuokranantajalla on oikeus suorittaa toimenpiteet vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantajalla on oikeus käyttää kustannusten kattamiseen vuokralaisen antamaa vuokravakuutta. Laiminlyöntitilanteissa myös vuokralaisen kustannuksellaan huoneistoon hankkimat laitteet, varusteet ja kalusteet jäävät vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta ja vuokranantaja voi menetellä niiden suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla. TOIMINTA KAUPPAKESKUKSESSA Yleistä kauppakeskuksen toiminnasta Kauppakeskus liikepaikkana muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jonka sisällä harjoitetaan tiivistä yhteistoimintaa sekä vuokralaisina olevien yrittäjien kesken että kauppakeskuksen johdon kanssa. Tämä yhteistyö mahdollistaa kauppakeskuksen toiminnan ja markkinoinnin kokonaisuutena siten, että se parhaalla tavalla edistää kaikkien osapuolten liiketoimintaa. Kauppakeskuksen toiminnan luonteesta johtuu, että vuokranantajan ja vuokralaisen velvoitteet toisiaan ja muita yrittäjiä kohtaan ovat normaalia vuokrasuhdetta huomattavasti laajemmat ja tekevät vuokrasopimuksesta yhteistoimintasopimuksen luonteisen. Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat Kauppakeskuksen tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu, jonka keskeinen osa on keskuksessa toimivien liikkeiden yhtenäiset aukioloajat. Vuokralainen sitoutuu harjoittamaan vuokratuissa tiloissa aktiivista liiketoimintaa vähintään kauppakeskuksessa voimassa olevien minimiaukioloaikojen mukaisesti. Sopimusta allekirjoitettaessa kauppakeskuksessa voimassa olevat aukioloajat ilmenevät liitteestä 4 (Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat). Vuokranantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevia aukioloaikoja ilmoittamalla uusista aukioloajoista vähintään 6 kk ennen niiden voimaantuloa ja ottaen huomioon vuokralaista sitova, aukioloaikoja koskeva lainsäädäntö. Poikkeavista aukioloajoista on aina sovittava erikseen etukäteen vuokranantajan kanssa. Poikkeavista aukioloajoista vuokranantajalle tai kiinteistöyhtiölle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa vuokralainen. Kauppakeskuksen markkinointi Kauppakeskusta markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa vuokranantaja. Markkinoinnin suunnittelussa vuokranantaja tekee yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen hallituksen tai kauppakeskuksen liikkeiden edustajista koostuvan markkinointiryhmän kanssa. Vuokralainen sitoutuu osallistumaan aktiivisesti kauppakeskuksessa toteutettaviin yhteisiin markkinointitapahtumiin ja -kampanjoihin. Mikäli kauppakeskuksen markkinoinnin hoitaa sopimuksen allekirjoitusajankohtana kauppakeskuksen yrittäjäyhdistys, voi vuokranantaja osoittaa kohdassa Markkinointimaksu sovitut maksut suoritettavaksi yrittäjäyhdistykselle. Vuokralainen hyväksyy, että kauppakeskuksen markkinoinnin hoito voidaan milloin tahansa vuokranantajan ilmoituksesta siirtää yrittäjäyhdistykseltä vuokranantajalle, jolloin myös markkinointimaksut siirtyvät suoritettaviksi vuokranantajalle. Myyntien ja asiakasmäärien ilmoittaminen sekä raportointi Kauppakeskuksen markkinoinnin tehon ja kehityksen selvittämiseksi vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan tai sitouttaa vuokrattujen tilojen

8 Liikehuoneiston vuokrasopimus 8/11 muun/muut loppukäyttäjän/t ilmoittamaan vuokranantajalle kuukausittain seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä, tai vuokranantajan erikseen ilmoittamin väliajoin, vuokratuissa tiloissa toteutuneen verollisen myynnin ja kassatapahtumien lukumäärän sekä kävijämäärän, mikäli sitä seurataan. Mikäli vuokratuissa tiloissa on useita loppukäyttäjiä ja vuokralainen huolehtii myyntien ilmoittamisesta, on myynnit ilmoitettava loppukäyttäjittäin eriteltyinä. Yksittäisen vuokralaisen tiedot pidetään ehdottoman luottamuksellisina. Vuokranantaja sitoutuu vastavuoroisesti raportoimaan kuukausittain tietoja kauppakeskuksen myyntien ja asiakasmäärien kehityksestä. Kauppakeskuksen logon ja nimen käyttö Vuokralainen sitoutuu mainonnassaan käyttämään näkyvästi kauppakeskuksen logoa tai nimeä vähintään osoitetiedon kaltaisesti aina silloin kun osoitetietoa mainonnassa käytetään. Kauppakeskuksen nimen ja logon käyttö on kielletty sellaisessa vuokralaisten keskenään mahdollisesti toteuttamassa yhteismarkkinoinnissa, joka on sekoitettavissa vuokranantajan vastuulla toteutettavaan, edellä kohdassa Kauppakeskuksen markkinointi kuvattuun kauppakeskuksen varsinaiseen markkinointiin. Vuokralaisen viralliseen yritysnimeen ei saa liittää kauppakeskuksen nimeä. Kauppakeskuksen nimeä saa käyttää osana kyseisessä kauppakeskuksessa toimivan liikkeen / toimipisteen markkinointinimeä, mutta sen käytöstä on luovuttava, kun vuokrasuhde päättyy. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN JA POISMUUTTO Poismuutto Muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä. Mikäli muuttopäivän jälkeisenä päivänä tämän sopimuksen mukaiset vuokratut tilat eivät ole sovitulla tavalla tyhjennetyt, vuokranantajalla on oikeus ryhtyä vuokrattuihin tiloihin jätetyn omaisuuden osalta vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomiinsa toimenpiteisiin eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta säilyttää ko. omaisuutta. Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia koskeva lisäehto: Vuokralainen ja vuokranantaja toteavat vuokrasopimuksessa sovittujen irtisanomisaikojen olevan molempien osapuolten kannalta kohtuulliset, minkä seurauksena vuokralainen luopuu LHVL:n mukaisesta oikeudestaan hakea muuttopäivän siirtämistä, mikäli vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Goodwill-arvo Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (482/1995) tarkoitettua goodwill-arvoa ei kauppakeskuksessa vuokratusta huoneistosta synny, koska kauppakeskusta ja siellä olevia liikehuoneistoja on markkinoitu vuokranantajan ja kauppakeskuksen yrittäjien yhteistoimin. SOPIMUSRIKKOMUKSET Vuokranantajan antamien, tämän sopimuksen ehtoihin perustuvien kirjallisten ohjeiden rikkomisesta vuokranantajalle tai kauppakeskusrakennuksen omistavalle kiinteistöyhtiölle aiheutuneista kustannuksista vastaa vuokralainen. Mikäli vuokralainen muutoin kuin satunnaisesti ja lyhytaikaisesti (esim. sairaustapaukset) rikkoo kohdassa Toiminta kauppakeskuksessa, Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat ja siihen liittyvässä liitteessä sovittuja aukioloaikoja tai kyseisessä kohdassa sovitulla tavalla muutettuja aukioloja, on vuokranantaja oikeutettu perimään vuokran korotusta niiden kuukausien osalta, joiden aikana laiminlyöntiä on tapahtunut. Vuokran korotuksen määrä on 50 % voimassa olevasta vähimmäispääomavuokrasta. Sopimuksen purkaminen Mikäli vuokralainen rikkoo kohdassa Toiminta kauppakeskuksessa, Aktiivinen liiketoiminta ja aukioloajat sovittuja aukioloaikoja tai kyseisessä kohdassa sovitulla tavalla muutettuja aukioloaikoja tai selvityksen liikevaihdostaan taikka velvollisuutensa sallia vuokranantajan valitseman tilintarkastajan tilintarkastus tai kohdassa Muut vuokran osat, Arvonlisävero sovittua velvollisuuttaan käyttää vuokrattuja tiloja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan toimintaan tai mitä tahansa tässä sopimuksessa sovittua maksuvelvoitettaan tai kiinteistön ja/tai kiinteistöyhtiön järjestyssääntöjä tai olennaisella tavalla tai toistuvasti tämän sopimuksen ehtoihin perustuvia vuokranantajan antamia kirjallisia ohjeita on vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus edellyttäen, että vuokranantaja on ennen vuokrasopimuksen purkamista antanut kirjallisen varoituksen, eikä vuokralainen ole täyttänyt velvollisuuttaan 30 vuorokauden kuluessa varoituksen saatuaan. Vuokrasopimuksen päättyessä vuokrasopimuksen purkamiseen edellä sovituilla purkamisperusteilla, on vuokranantajalla oikeus saada vuokralaiselta korvaus vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä vuokranantajalle aiheutuneista vahingoista. Vahingonkorvauksen vähimmäismäärä on aina kuitenkin vähintään sopimuksen päättymishetkellä voimassa olevaa neljän kuukauden vähimmäispääomavuokraa, ylläpitokorvausta ja markkinointimaksua vastaava määrä arvonlisäveroineen. Edellä sovitut purkamisperusteet ja -ehdot eivät miltään osin kumoa tai rajoita liikehuoneistojen vuokrauksesta annetussa laissa säädettyjä vuokrasopimuksen purkamiseen liittyviä säännöksiä. Lain säännökset ovat edellä sovittujen ehtojen ohella vuokranantajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

9 Liikehuoneiston vuokrasopimus 9/11 Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus on sovittu lisäksi kohdassa Vakuus. MUUT EHDOT Matinkylän metrokeskuksen hankkeen tausta ja tavoite Vuokranantaja on tehnyt laajennusta koskevan investointipäätöksen ja aloituspäätöksen. Matinkylän metrokeskus tulee sijaitsemaan Espoon 23. kaupunginosan korttelin muodostuvilla tonteilla , ja , kauppakeskus Iso Omenan vieressä. Tonteille rakennetaan kauppakeskus, jonka lay-out ja pinta-alat tarkentuvat lopullisissa piirustuksissa. Kauppakeskuksen alimmalle liiketilatasolle sijoittuu myös lähiliikenteen bussiterminaali sekä kulkuyhteys maanalaiseen metroon ja kauppakeskuksen alle rakennetaan autopaikkoja. Metrokeskus tulee toimimaan osana olemassa olevaa Iso Omena kauppakeskusta. Kauppakeskuksen laajentaminen ja uudistaminen Vuokralainen on tietoinen siitä, että kiinteistöosakeyhtiöt suorittavat kauppakeskuksessa laajamittaisen uudistuksen ja laajentamisen. Sopijapuolet ovat liitteenä 5 olevalla rakennusaikaisia järjestelyitä ja vuokrattujen tilojen peruslaatutasoon tehtäviä muutoksia koskevalla sopimuksella sopineet niistä vuokrasuhteen ehdoista, joita sopijapuolet noudattavat vuokrasopimuksen ohella uudistuksen valmistumiseen saakka, ellei jonkin liitteessä 5 esitetyn velvoitteen tai oikeuden osalta ole toisin määrätty. Liitteellä 5 sovitaan myös kaikista sellaisista vuokratuissa tiloissa tehtävistä peruslaatutasosta poikkeavista muutoksista, jotka suoritetaan vuokralaisen vaatimusten mukaisesti. Liite 5 muodostaa vuokrasopimuksen erottamattoman osan. Mikäli liitteen 5 ja vuokrasopimuksen määräykset ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan liitteen 5 määräyksiä. Vuokrattujen tilojen kunto Mikäli vuokrauskohteessa on suoritettu liitteessä 5 tarkoitettuja vuokralaismuutoksia tai vuokralaisen erillishankintoja ja erillisurakoita, on vuokralaisen poistettava tällaiset peruslaatutasosta poikkeavat tai sen ylittävät muutokset vuokrasopimuksen päätyttyä, ellei vuokranantajan kanssa ole kirjallisesti muuta sovittu. Vuokralaisen muutostyöt Hankkeen aikana Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralaisen hankkeen yhteydessä vuokratuissa tiloissa tekemiin tai teettämiin muutostöihin sovelletaan, mitä liitteessä 5 on sovittu. Vuokran määräytymisperuste ja muut maksut Vuokra muodostuu pääomavuokrasta, ylläpitokorvauksesta ja muista vuokran osista siten kuin edellä tässä vuokrasopimuksessa on määritelty. Ylläpitokorvauksen ja vähimmäispääomavuokran keskinäisen jakautumisen tarkistus suoritetaan vuokrakauden alussa. Ylläpitokorvauksen ja vähimmäispääomavuokran keskinäisen jakautumisen tarkistus Kohdassa Vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus todettu vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus tämän sopimuksen mukaisine tarkistuksineen ovat voimassa uudistuksen valmistumiseen saakka. Ylläpitokorvauksen ja Vähimmäispääomavuokran keskinäinen jakautuminen tarkistetaan vuokrasopimuksen alkaessa seuraavasti: i) Vähimmäispääomavuokran ja ylläpitokorvauksen yhteismäärä vuokrasopimuksen alkaessa on sama kuin kohdassa Vähimmäispääomavuokra ja ylläpitokorvaus todettu vähimmäispääomavuokran ja ylläpitokorvauksen yhteismäärä lisättynä tämän sopimuksen mukaisilla vähimmäispääomavuokraa koskevilla indeksi-/vähimmäiskorotuksilla. ii) Ylläpitokorvauksen määrä vuokrasopimuksen alkaessa on vuodelle 2015 laadittavan (vuoden 2015 budjetoituihin kiinteistön kuluihin perustuvan) ylläpitokorvauslaskelman osoittama ylläpitokorvauksen määrä. iii) Vähimmäispääomavuokra vuokrasopimuksen alkaessa on kohdan i) mukainen yhteismäärä vähennettynä kohdan ii) mukaisella ylläpitokorvauksen määrällä. Edellä sovitulla tavalla tarkistettaviin ja vuokrasopimuksen alkaessa voimaan tuleviin vähimmäispääomavuokraan ja ylläpitokorvaukseen tehdään tämän jälkeen tarkistukset tämän sopimuksen kohdassa Vuokrantarkistukset sovittujen ehtojen mukaisesti. Vuokra-aika Kohdassa vuokra-aika esitetyt päivämäärät ovat arvioita, joita tarkistetaan hankkeen aikataulun sitä edellyttäessä. Sitovat päivämäärät ilmoitetaan 6 kk ennen kauppakeskuksen avajaisia. Vuokralaisen vuokrattujen tilojen hallintaoikeus alkaa liitteessä 5 sovittavana ajankohtana. Vuokralaisella ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta vuokrattujen tilojen hallinnan luovutuksen viivästymisen vuoksi. Mikäli vuokrattujen tilojen hallinnan luovutus viivästyy sovitusta, vuokralainen on kuitenkin oikeutettu saamaan viivästyssakkoa liitteessä 5 mainittujen ehtojen mukaisesti. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen metron valmistumisaikataulun mahdollisesta lykkääntymisestä johtuen. Liitteessä 5 sovitut vuokranantajan ja vuokralaisen velvollisuudet vuokralaismuutostöiden suunnittelusta astuvat kuitenkin voimaan tämän sopimuksen allekirjoituksen myötä. Sopimusosapuolten yhteistoiminta, oikeudet ja velvoitteet Vuokranantaja jatkaa tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhdessä vuokralaisen kanssa liiketilojen suunnittelua osana Matinkylän metrokeskuksen liikerakennuskokonaisuuden kehittämistä ja suunnittelua. Tavoitteena on kauppapaikkatilojen osalta Iso Omenan konseptin mukainen, toimiva ja kiinnostava liikepaikka. Hankkeen erityispiirteenä on, että metro kulkee metrokeskuksen alla, ja tämä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan arkkitehtisuunnittelun teettämisestä kauppakeskuksessa. Suunnitelmien täsmentymistä (jäljempänä "Täsmentyminen") on, kun rakennusosa tai suoritus on esitetty sopimusasiakirjoissa ja suunnittelun edetessä se täsmennetään lopulliseksi suunnitteluratkaisuksi, joka ei poikkea sopimuksen yleisestä tasosta. Suunnitelmien täydentymistä (jäljempänä "Täydentyminen") ovat vähäiset

10 Liikehuoneiston vuokrasopimus 10/11 lisäykset, jotka eivät suunnitelmien yleispiirteisyydestä johtuen ilmene ja jotka sovitun tuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi. Osapuolet ymmärtävät, että kyseessä olevassa hankkeessa suunnitelmat Täsmentyvät ja Täydentyvät jatkosuunnittelun edetessä. Tarkemmat suunnitelmat laaditaan kehitys- ja suunnittelutyön edetessä ja ne voivat muuttua mm. viranomaisista johtuvista, kaupallisista tai muista toiminnallisista syistä. Mikäli suunnitelmien huomattavaan muuttamiseen ilmenee tarvetta, sovitaan muutoksesta yhteisesti etukäteen kustannusvaikutukset mukaan lukien. Liiketilat, alueen huolto- ja liikennejärjestelyt sekä autopaikoitus tullaan suunnittelemaan viranomaisten vaatimusten mukaisiksi kuitenkin vuokralaisen tarpeet huomioiden. Metrokeskuksen ja Iso Omenan välisistä perustettavista rasitteista / oikeudesta käyttää olemassa olevia huolto-, asiakaspysäköinti-, ym. toimintoja säädetään erillisissä sopimuksissa. Toimintansa edellyttämien muiden lupien sekä vuokralaisen hankinnassa olevien erikoislaitteiden, -kalusteiden, -varusteiden ja -järjestelmien suunnittelusta, hankinnasta ja sovittamisesta osaksi rakennuskokonaisuutta vastaa vuokralainen kustannuksellaan. Hankintarajat liitteenä no 5. Hankkeen aikana suoritettavat toimenpiteet Vuokralaisella ei vuokrasopimuksessa edellä lausutusta poiketen ole oikeutta vuokranalennukseen hankkeen aiheuttamista haitasta tai häiriöistä, vaan sopijapuolet noudattavat tältä osin liitteen 5 määräyksiä. Salassapito Tämä sopimus, siihen liittyvät neuvottelut ja niiden yhteydessä annetut tiedot, jotka eivät ole yleisesti saatavilla, ovat osapuolten kesken luottamuksellisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille ilman toisen osapuolen antamaa suostumusta taikka lain nojalla annettujen asetusten ja määräysten määräämää velvoitetta. Edellä sanotusta poiketen vuokranantajalla on mahdollisissa vuokrauskohteen myyntitilanteissa oikeus antaa tämän sopimuksen tietoja vuokrauskohteen ostajaehdokkaalle tai tämän neuvonantajille ns. due diligence tarkastuksen tekemiseksi. Vuokranantajan esitteet ja markkinointiaineisto Vuokranantajan edustajien vuokralaiselle vuokrasopimusta koskevien neuvotteluiden yhteydessä tai muuten joko suullisesti tai kirjallisesti antamat kauppakeskusta koskevat esitteet ja muu markkinointiaineisto ja niiden sisältämät tiedot, arviot ja suunnitelmat ovat luonteeltaan informatiivisiä eikä vuokranantaja takaa tällaisten tietojen, arvioiden tai suunnitelmien toteutumista käytännössä. Tämän vuoksi annettavat esitteet ja muu markkinointiaianeisto sekä niiden sisältämät tiedot, arviot ja suunnitelmat eivät millään tavalla sido vuokranantajaa. Vuokranantaja ei myöskään vastaa kaupungin tai muiden osapuolten päätöksistä tai hankkeista tai niiden toteutumisesta käytännössä. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti pääsemään sopimukseen mahdollisissa riitatilanteissa. Ellei sopimukseen päästä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään välimiesoikeudessa. Ulosottoperuste riidattomalle ja erääntyneelle vuokrasaatavalle tai häätömääräykselle voidaan kuitenkin hakea huoneiston sijaintipaikan käräjäoikeudessa. LIITTEET Tähän sopimukseen kuuluvat varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan lisäksi seuraavat liitteet Liite 1 Pohjakuva Liite 2 Ei ole Liite 3 Hankintarajaselostus Liite 4 Kauppakeskuksen yleiset tiedot ja aukioloajat Liite 5 Sopimus rakennusaikaisista järjestelyistä ja vuokrattujen tilojen peruslaatutasoon tehtävistä muutoksista Varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan lisäksi sopimussuhteessa noudatetaan myös liitteissä sovittuja asioita. Jos liitteiden ja varsinaisen vuokrasopimusasiakirjan välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensisijassa vuokrasopimusasiakirjalla sovittua SOPIMUSKAPPALEET, PAIKKA, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Vakuutamme tutustuneemme tähän vuokrasopimukseen sekä sopimuksen liitteisiin ja sitoudumme niitä noudattamaan. Vuokranantaja on ilmoittanut mihin hänen vuokralleanto-oikeutensa perustuu sekä rajoittavatko sitä jotkut seikat. Tämä vuokrasopimus tulee sitovaksi, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Paikka ja aika ESPOO Paikka ja aika

11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 11/11 Vuokranantaja Holding Metrokeskus Oy Vuokralainen Sanna Yliniemi Mia Halttunen TILAERITTELY Tunniste m² Käyttötarkoitus Tyyppi Pääomavuokra/kk Ylläpitokorvaus/kk 2a ,0 Liikehuoneisto liiketila , ,48

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot