Pajuviita ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pajuviita 12 02940 ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO"

Transkriptio

1 KARI LOIMU ARKISTONHOITO Pajuviita ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO Arkistonhoidon tavoitteena on säilyttää yhdistyksessä syntynyt tieto siten, että se on niin nykyisten kuin tulevienkin päättäjien ja yhdistyksen hallinnosta vastaavien käytettävissä. Arkistonhoitoon kiinnitetään usein liian vähän huomiota. Ongelmia syntyy, kun pitäisi tarkistaa, miten jossakin tapauksessa on aikaisemmin toimittu tai vuosittain toimintakertomusta laadittaessa. Viimeistään yhdistyksen historiikin kirjoittaja aikanaan harmittelee, kun tarvittavaa materiaalia ei löydy. Kunnollisen arkiston tarvetta ei poista se, että yhdistyksen asiakirjat ovat tietokoneen muistissa, muistitikuilla tai cd-levyillä. Ne eivät ole ikuisia tallennusmenetelmät muuttuvat. Muutaman kymmenen vuotta sitten reikäkortti oli käytössä oleva väline. Sitten tulivat levykkeet (ensin lerput ja sitten korput). Enää ei juurikaan ole käytössä koneita, jotka pystyvät lukemaan näitä tallennusvälineitä. Samoin ohjelmat muuttuvat. Jos tiedostot on tallennettu käytöstä poistuneella tekstinkäsittely-ohjelmalla, niiden avaaminen nykykoneilla on mahdotonta. Käyttöarkiston voi mainiosti tallentaa tietokoneen muistille, muistitikulle tai vastaavalle. Siitä on helppo tarkistaa esimerkiksi pari vuotta sitten pidetyn kokouksen päätökset. Näiden lisäksi asiapaperit tulee tallentaa turvallisella tavalla. Paperilla olevat asiakirjat eivät häviä, vaikka tallennustekniikka tietokoneen keskusmuisti tai ulkoinen kovalevy särkyisi tai lapset vahingossa painaisivat koneen delete-nappulaa. Asianmukaisesti paperilla säilytetty tieto säilyy ja on käytettävissä myös siinä tapauksessa, että yhdistyksen tietokone ja sen ohjelmistot uusitaan. Huonoon kuntoon ajautuneen arkiston laittaminen takaisin järjestykseen voi vaatia paljon työtä. Kun arkisto on kerran saatu järjestykseen ja ylläpitojärjestelmä luotu, sen ylläpitäminen on yleensä suhteellisen yksinkertaista. Yhtenä yleisenä ongelmana on, että arkistoon kertyy liikaa materiaalia: turhia asiapapereita ja kaksoiskappaleita. Hyvin tyypillistä on, että arkistoa järjestettäessä valtaosa materiaalista osoittautuu arkistoon kuulumattomaksi.

2 ARKISTONHOITO 2 (4) Kun arkisto on kunnossa tarvittava tieto löytyy vaivattomasti jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa varten jäsenten oikeuksien tai jäsenasioiden hoidon kannalta tarvittavien asiakirjojen säilyvyys on turvattu historiallisesti merkittävä aineisto on käytettävissä erilaisiin julkaisuihin ja selvityksiin valokuvien yhteyteen on tallennettu muun muassa: kuvan ottaja, mistä tilaisuudesta kuva on ja keitä henkiöitä siinä on sekä tieto siitä, oliko kuva alun perin hankittu kertajulkaisuoikeudella vai onko yhdistyksellä oikeus käyttää kuvaa myöhemminkin tarpeeton ja toisarvoinen aineisto (ylimääräiset kaksoiskappaleet, muiden organisaatioiden tiedoksi tulleet pöytäkirjat, monet muistiot, tilauksiin johtamattomat tarjoukset, sanoma- ja aikakauslehdet, puhumattakaan mainosmateriaalista) voidaan hävittää turhaa tilaa viemästä. Siksi yhdistyksen hallituksen vastuulla on antaa arkistointiohje, jossa määrätään esimerkiksi arkistokaava (siis arkiston sisällysluettelo ) asiakirjojen säilytysajat (yhdistyslaissa ei ole näitä koskevia määräyksiä, kirjanpitolaissa on määräykset kirjanpitoaineiston säilyttämisestä) käytettävät paperit ja kirjoitustarvikkeet (ajan tasalla olevat tiedot saa esimerkiksi Kansallisarkistosta) käytettävät arkistokotelot (joissa materiaali on pölyltä, valolta ja kulumiselta suojassa) arkiston sijainti (mielellään lukittava kaappi, johon avain on vain arkistonhoidosta vastaavalla henkilöllä) arkistomateriaalin lainaaminen (arkistosta vastaava lainaa kuittausta vastaan ennalta sovituksi määräajaksi) tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen (osa voidaan laittaa mihin tahansa paperikeräykseen, osa taas ehdottomasti silputaan, poltetaan tai toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi paperinkeräysliikkeelle ei siis laiteta yleisiin paperinkeräyskontteihin) minkä asiakirjojen arkistointi on sihteerin vastuulla ja mistä vastaaa taloudenhoitaja ja kenelle he luovuttavat asiakirjat luottamustehtävän päättysessä Mikäli yhdistys saa valtionapua, sen tulee omassa arkistotoiminnassaan noudattaa myös Kansallisarkiston antamia yleisohjeita.

3 ARKISTONHOITO 3 (4) Isojen ja vuosikymmeniä toimineiden järjestöjen arkistot ovat suuria, jopa satoja hyllymetrejä sisältäviä arkistohuoneita ja niitä kannattaa aina silloin tällöin tarkastella asiantuntijan avustuksella. Pienissä yhdistyksissä selvitään huomattavasti vähemmällä. Yhdistyksessä arkistoidaan ensi sijassa yhdistyksen oman työn tuloksena syntyneitä asiakirjoja. Järjen käyttö on toki luvallista myös arkistoinnissa. Jos esimerkiksi yhdistys on vastannut liitolle sen lähettämän kiertokirjeen johdosta, myös tämä liiton kiertokirje kuuluu yhdistyksen arkistoon. Muita kiertokirjeitä yhdistyksen ei tarvitse arkistoida liiton tehtävänä on pitää oma arkistonsa kunnossa. Kun tämän periaatteen mukaan toimitaan, pienen yhdistyksen arkistokaavan runko ja asiakirjojen säilytysajat voivat olla esimerkiksi seuraavat: Asiakirja Säilytysaika 1. Luettelot 1.1 Jäsenluettelot Vaihtelee 1.2 Luottamushenkilöluettelot Pysyvästi 1.3 Muut luettelot ja hakemistot 10 vuotta 2. Pöytäkirjat liitteineen 2.1 Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset Pysyvästi 2.2 Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset Pysyvästi 2.3 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Pysyvästi 2.4 Muut kokoukset Pysyvästi 3. Kirjeistö 3.1 Yhdistykselle saapuneet, toimenpiteisiin Pysyvästi johtaneet kirjeet ja niihin annetut vastaukset 3.2 Muut kirjeet Vaihtelee 4. Tiliasiakirjat 4.1 Talousarviot Pysyvästi 4.2 Tilinpäätösasiakirjat (tase, tase-erittely Pysyvästi tuloslaskelma ja tilin- ja/ tai toiminnantarkastuskertomus) 4.3 Kirjanpidon tositteet 6 vuotta (tilitositteet, pankkitositteet) 4.4 Palkkakortit 50 vuotta 5. Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 5.1 Säännöt Pysyvästi 5.2 Yhdistysrekisteriasiakirjat Pysyvästi 5.3 Toimintasuunnitelmat Pysyvästi 5.4 Toimintakertomukset Pysyvästi 5.5 Omat muistiot, suunnitelmat ja tutkimukset Pysyvästi 5.6 Alustukset ja puheet Pysyvästi 5.7 Tilaisuudet ja tapahtumat Pysyvästi (ohjelma, läsnäolijat yms.) 5.8 Oman koulutusohjelmat ja osanottajaluettelot Pysyvästi 5.9 Painotuotteet Pysyvästi (omat tiedotteet, lehdet, julkaisut) 5.10 Yhdistystä koskevat lehtileikkeet Pysyvästi 5.11 Lehdistötiedotteet ja julkilausumat Pysyvästi 5.12 Valokuvat (päivämäärä, tilaisuuden ja Pysyvästi ihmisten nimet taakse) diat, videot, ääninauhat

4 ARKISTONHOITO 4 (4) Jäsenluettelon säilytysajan tarve riippuu täysin tilanteesta. Jos yhdistyksen jäsenrekisteri on liiton pitämä, voi olla että omassa arkistossa säilytysajaksi riittää kaksi vuotta. Joskus taas esimerkiksi vapaajäsenyyteen oikeuttavia vuosia voi kerätä myös toisen samaan keskusjärjestöön kuuluvan järjestön jäsenenä oltaessa. Silloin ehkä 30 vuottakaan ei ole riittävä jäsenluettelotietojen säilyttämisaika. Pienen, vähän aikaa toimineen yhdistyksen arkisto mahtuu hyvin ainakin aluksi muutamaan arkistokoteloon. Jos toimintaa on jatkunut pitkään ja se on laajaa, arkistoitavaa materiaalia alkaa kertyä enemmän ja suuri osa materiaalista on niin vanhaa, ettei sitä enää tarvita yhdistyksen jokapäiväisen toiminnan hoitamisessa. Kun arkistoa ei enää tarvita jokapäiväisessä järjestötyössä, sitä voidaan tarjota maakunta-arkistolle tai jollekin yksityiselle arkistolle. Näin sen säilyvyys tulee myös turvattua parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi ammattijärjestöt, poliittisten puolueiden jäsenjärjestöt ja niitä lähellä olevat järjestöt ja urheiluseurat yleensä kuuluvat omien keskusjärjestöjensä kautta jäsenenä johonkin yksityiseen keskusarkistoon. Usein myös toimintansa lopettavat yhdistyksen tarjoavat ja saavat arkistonsa tällaisen arkiston säilytettäväksi. (Ote kirjasta Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikija, 4. uudistettu painos, Helsinki 2010)

5 KARI LOIMU YHDISTYSLAKI Pajuviita ESPOO (3) YHDISTYSLAKI MUUTTUI Yhdistyslain muutokset astuivat voimaan Lakimuutokset eivät välttämättä aiheuta yhdistyksen toiminnassa muutoksia eivätkä myöskään välitöntä tarvetta muuttaa yhdistyksen sääntöjä. Muutokset liittyvät asiallisesti viiteen kohtaan. Pykäliä laissa on muuttunut huomattavasti enemmän, koska eräät muutokset heijastuvat laissa eri kohtiin. 1 ETÄOSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN ON MAHDOLLISTA ( 17) Aikaisemmin yhdistyksissä voitiin tehdä päätöksiä yhdistyksen kokouksessa, valtuutettujen kokouksissa tai erillisen- tai postiäänestyksen välityksellä jälkeen jäsen on voinut osallistua päätöksentekoon myös ennen kokousta tai sen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos säännöissä niin määrätään. Säännöissä voidaan myös määrätä, että etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen tulee mainita kokouskutsussa (YhdL 24). Edellytyksenä myös on, että ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan varmistaa perinteiseen kokoukseen verrattavalla tavalla (YhdL 17).

6 YHDISTYSLAKI 2 (3) 2 LIITTO- JA JÄSENÄÄNESTYKSESSÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ TEKNISTÄ APUVÄLINETTÄ ( 17 ja 19) Nykyisin yhdistyslaissa on erikseen määrätty, että liitto- ja jäsenäänestys voidaan toteuttaa paitsi erillisenä- tai postiäänestyksenä, myös teknistä apuvälinettä käyttäen. 3 YHDISTYKSEN JÄSENET VOIVAT TEHDÄ YKSIMIELISIÄ PÄÄTÖKSIÄ ILMAN KOKOUSTA ( 17) Yhdistys voi tehdä kaikkien jäsenten suostumuksella yksimielisen päätöksen ilman kokousta. 4 YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUU SELKIINTYVÄT ( 35 ja 39) Yhdistyksen hallituksen tehtäviin on lisätty määräys siitä, että hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidon järjestäminen. Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan määräyksen sanamuotoa on niin ikään selkeytetty uudessa yhdistyslaissa. Nyt hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallaan tai huolimattomuudesta (aikaisempi teksti kuului: toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta ) aiheuttanut yhdistykselle. 5 PIENEN YHDISTYKSEN TALOUTTA JA HALLINTOA VOI TILINTARKASTAJAN ASEMESTA TARKASTAA TOIMINNAN TARKASTAJA jälkeen suurissa yhdistyksissä tarvitaan auktorisoitu tilintarkastaja, siis KHT tai HTM.

7 YHDISTYSLAKI 3 (3) Suuri yhdistys on yhdistys, joka täyttää vähintään kaksi seuraavista rajaarvoista: - taseen loppusumma on yli euroa - liikevaihto tai vastaava tuotto on yli euroa - yhdistyksellä on palveluksessaan keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Pienissä yhdistyksissä voidaan käyttää maallikkoa, jota laissa kutsutaan toiminnantarkastajaksi. Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toiminnan luonne huomioon ottaen. Hänellä tulee olla tehtävään vaadittava riittävä asiantuntemus ja huonosti hoidettu tehtävä voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.. Toiminnantarkastajan asema, jääviysmääräykset ja tehtävät ovat hyvin yhteneväiset tilintarkastajaa koskevien määräysten kanssa. Vaikka ennen lakiuudistuksen voimaan tuloa rekisteriin merkityissä yhdistyksen säännöissä puhutaankin tilintarkastajista, tilintarkastajaa ei ole valittava ellei yhdistys ylitä vähintään kahta yllä esitetyistä rajaarvoista. Siinä tilejä ja hallintoa tarkastamaan voidaan edelleen valita maallikko. 6 MUITA KESKEISIÄ MUUTOKSIA Lakiuudistus käsittää myös kaksi määräystä, jotka koskevat vain valtiollisiin asioihin vaikuttamaan pyrkiviä yhdistyksiä (siis käytännössä rekisteröityjen puolueita ja niiden jäsenjärjestöjä): - kokouksiin voi etäosallistua vain kokouksen aikana, ei sitä ennen (YhdL 17) - laista poistetaan määräys, jonka mukaan valtiollisen yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikan täytyy olla Suomessa (YhdL 35). Puolueen puheenjohtajan kotipaikan tulee kuitenkin olla Suomessa (Puoluelaki 7a).

8 KARI LOIMU HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET Pajuviita ESPOO 1(5) HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET Kaikki ryhmät, myös yhdistysten hallitukset, noudattavat kehittymisessään samaa kaavaa. Jo klassiseksi muodostuneen Bruce Tuckmanin luoman jaottelun mukaan vaiheita on neljä. 1. Muotoutuminen. 2. Kuohunta 3. Harmonia. 4. Kypsä toiminta Ryhmän, siis myös yhdistyksen hallituksen, toiminnassa on kaksi tärkeätä ulottuvuutta. Toinen on ryhmän varsinaisen tehtävän suorittaminen ja toinen on ryhmän rakenne ja sen jäsenten väliset suhteet. Yhdistyksen hallituksen toiminnassa tämä tarkoittaa, että sen on kyettävä johtamaan yhdistyksen operatiivista toimintaa ja hallituksen jäsenten välisen työnjaon ja henkilöiden välisten suhteiden on oltava sellaiset, että hallitus kykenee tekemään yhdessä töitä. Käytännössä useimmat ryhmät liikkuvat asteikolla edestakaisin. Jos vaikkapa harmoniavaiheeseen päässeessä ryhmässä joku jäsen jää pois ja hänen tilalleen tulee uusi, ryhmä palaa muotoutumisvaiheeseen. Mahdollista on aika ripeään tahtiin edetä siitä uudelleen harmoniaa. Yhdistysten hallitukset ovat yleensä jokseenkin lyhytikäisiä ryhmiä. Siksi lopulta aika harvoin pääsee kohtaamaan hallitusta, joka on edes harmoniavaiheessa, saati kypsän toiminnan vaiheessa. Omalla toiminnallaan hallituksen puheenjohtaja voi jossakin määrin pyrkiä jouduttamaan kehitystä kohti kypsän toiminnan yhteisöä.

9 10.1 Muotoutumisvaihe HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 2(5) Muototutumisvaiheessa tärkeintä on ryhmän jäsenten perusturvallisuuden aikaansaaminen. Ryhmän rakenteen kannalta siinä on olennaista tilanteen saaminen hallintaan ja suuri riippuvuus johtajasta. Tehtävän suorittamisen kannalta tähän vaiheeseen kuuluu muun muassa perustehtävän (miksi yhdistyksellä on hallitus?), pelisääntöjen (voiko täällä sanoa suoraan, mitä ajattelee?) ja työskentelytapojen selvittäminen. Nämä asiat ovat jatkuvasti keskustelun kohteena. Vaihe on herkkä, ongelmallisia keskustelunaiheita pyritään välttämään ja, jos hankalista asioista puhutaan, ollaan kohteliaita, jopa ylivarovaisia.. Hallituksen puheenjohtajan tulee siis tässä vaiheessa vastata kysyntään ja ottaa itselleen johtajuus. Hyvä puheenjohtaja kannustaa ihmisiä tässä vaiheessa puhumaan perustehtävästä, pelisäännöistä ja työskentelytavoista. Jos ryhmä kuten yleensä yhdistysten hallitukset, kokoontuvat suhteellisen harvoin, vaarana on, että jokaisessa kokouksessa aletaan alusta. Kokous kokouksen jälkeen aina palataan näihin perusasioihin. Jossakin vaiheessa kannattaa todeta, että tästä asiasta puhuttiin jo viime kokouksessa ja sitä edellisessä, joten eiköhän mennä varsinaisiin päätettäviin asioihin. Kokemus osoittaa, että osa yhdistysten hallituksista ei koskaan pääse tätä vaihetta pitemmälle, ennen kuin ne hajoavat, ja uusi hallitus aloittaa muotoutumisen alusta Kuohunta Kuohuntavaiheessa haetaan omaa roolia. Kun sitä ei löydy, turvaa haetaan pienistä ryhmistä tai parista, hallitukseen syntyy erilaisia kuppikuntia. Alaryhmien välille syntyy helposti konflikteja ja mielipiteet

10 HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 3(5) kärjistyvät. Yleensä tähän liittyy myös johtajuuden vastustaminen (puheenjohtaja on huono, kun yhdistyksessä on edelleen ongelmia). Yhdistyksissä kuohuntavaihetta siedetään huonosti, koska yhteisö ei ole koko ajan koolla. Työyhteisössä, jossa toisia tavataan päivittäin, ei ole samalla tavalla aikaa juroa koettuja vääryyksiä kuin järjestössä, missä hallituksen kokousten välinen aika voi olla kuukauden mittainen. Edelleen tarvitaan vahvaa johtajuutta. Jyrääminen synnyttää kuitenkin vastareaktion ja ehkä entistä suuremman johtajuuskriisin. Hyvä puheenjohtaja johtaa taitavasti, kuin narulla työntäen, kuten eräs ystäväni, pitkäaikainen ammattiliiton toiminnan-johtaja on osuvasti todennut. Hallituksen ollessa tässä kehitysvaiheessa puheenjohtaja voi keskusteluttaa hallitusta ja laittaa sen pohtimaan muun muassa sitä, mikä hallitustyöskentelyssä ja yhdistyksen toiminnassa on olennaista, minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja kenellä on vastuu siitä mitä on tapahtumassa. Samoin missä tahansa muodossa tapahtuva vuorovaikutuksen tehostaminen todennäköisesti auttaa yli tämän vaiheen. Paradoksaalista tässä vaiheessa on, että puheenjohtajan pitäisi kyetä tukemaan muuta hallitusta, mutta hallituksen muut jäsenet eivät ehkä ole valmiita eivätkä halukkaita antamaan hänelle työrauhaa. Tukemisen sijasta hänen aikansa kuluu helposti erilaisten konfliktien käsittelyssä ja kokonaisuuden kannalta toisarvoisten muotoseikkojen parissa tuskaillessa. Bionin ryhmädynamiikan klassiseksi muotoutunutta ajatusta siteeraten voisi todeta: En kestä johtajuuttasi, jota ilman en voi olla. Parhaiten muut hallituksen jäsenet voivat auttaa puheenjohtajaa tässä vaiheessa antamalla hänelle avointa ja näkyvää tukea. Jos roolit ja johtajuus eivät tämän vaiheen aikana vahvistu, ryhmä hajoaa. Kun hallitus ei yleensä hajoa kesken toimikauttaan, koko loppuvuosi kuluu riidellessä ja sitä odotellessa, että pääsisi pois tästä piinasta.

11 10.3 Harmonia HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 4(5) Harmoniavaiheessa tärkeintä ovat normit, arvot ja turvallisuus. Nyt ryhmässä alkaa syntyä me-henkeä. Sitä vahvistetaan muun muassa kääntymällä sisäänpäin. Jos joku ulkopuolinen tulee neuvomaan, miten ehkä kannattaisi toimia, vastaus on, että älä viitti, ei meihin voida soveltaa muiden järjestöjen tai yleisiä oppeja. Ryhmässä voi syntyä myös kaikkivoipaisuuden tunnetta ja tässä vaiheessa ryhmä voi olla yliarvioida omat kykynsä ja olla valmis ottamaan huimia riskejä. Tällaisessa tilanteessa puheenjohtajan tehtäväksi nousee realismin korostaminen. Vastuuta ei oikein uskalleta ottaa, ryhmä ei työskentele tehokkaasti. Tärkeintä tuntuu olevan, että viihdytään hyvin yhdessä.. Harmoniavaihekin on aika herkkä. Kovin paljoa ei tarvita illuusion särkymiseen. Jos näin käy, syntyy konflikti ja ryhmä ottaa askelen taaksepäin ja se palaa kuohunta-vaiheeseen. Vaihe on tarkoituksenmukainen siinä mielessä, että se auttaa ottamaan etäisyyttä yhdistyksen ongelmiin ja sitoutumaan yhdistyksen arvoihin ja siinä vallitseviin arvoihin. Jos tästä päästään yli, ollaan vihdoin suorittamisen, kypsän toiminnan, vaiheessa Kypsä toiminta Kypsän toiminnan vaiheessa olennaista on työskennellä perustehtävän parissa. Henkilöiden väliset ristiriidat on saatu ratkaistua ja hallituksen jäsenten väliset yhteistyösuhteet ovat tarkoituksenmukaiset perustehtävän kannalta. Roolit ovat joustavat ja tukevat perustehtävän suorittamista.

12 HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 5(5) Kun energiaa ei kulu oman paikan varmistamiseen eikä keskinäiseen välien selvittelyyn, voidaan keskittyä itse perustehtävän suorittamiseen. Yhteistyö on rakentavaa ja ryhmässä kyetään käymään avointa keskustelua. Myös eri mieltä voidaan olla pelkäämättä, että ryhmä hajoaa. Nyt puheenjohtaja voi keskittyä johtamaan asioita. Hänen asemansa on turvallinen ja vakaa. Häntä kuunnellaan, mutta häneen ei tukeuduta.

13 KARI LOIMU LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pajuviita ESPOO 1(2) LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Liittokokous on CP-liitto ry:n päättävä elin. Se käyttää päätäntävaltaa ja hallitus käyttää toimeenpanovaltaa. Hallitusta sitovat lait, säännöt ja liittokokouksen tekemät päätökset. Sen keskeisenä tehtävänä on liittokokouksen kaikkien päätösten toimeenpano. CP-liitossa liittokokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Keväällä tarkastellaan edellistä vuotta: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuutapaus vastuuvelvollisille. Syksyllä katse on tulevassa: siinä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, päätetään jäsenmaksuista ja talousarviosta ja valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Samoin siinä valitaan tilintarkastsajat tarkastamaan liiton taloutta ja hallintoa. Liittokokouksella on sellainen asema, jonka se ottaa. Se voi olla kumileimasin, joka vahvistaa hallituksen tekemät esitykset. Se voi myös olla CP-liiton todellista päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Jos se sille kuuluvaa valtaa ota, sitä käyttää todennäköisesti hallitus. Jos hallituskaan ei tähän pysty, valta siirtyy toiminnanjohtajalle, aluesihteereille tai jonnekin muualle. Jotta liittokokous kykenisi ottamaan sille laissa ja CP-liiton säännöissä määräty paikan: - yhdistysten tulee valita parhaat jäsenensä edustamaan itseään - edustajien tietojen tulee täydentää toisiaan (joku voi olla perehtynt talousasioihin, joku toinen edunvalvontaan ja kolmas aluetoiminnan kehittämiseen)

14 LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 2(2) - edustajien tulee tietää yhdistyksen kanta tärkeimpiin asioihin, vaikka heille ei oikeudellisessa mielessä sitovia ohjeita voikaan antaa - edustajien tulee valmistautua kokoukseen hyvin (tutustua asioihin, sopia keskinäisestä työnjaostaan, valmistella puheenvuoroja, ottaa yhteyttä naapuriyhdistyksen edustajiin, sopia puheenvuorojen käyttämisestä ja kannatuspuheenvuoroista keskenään jne.) - tehdään aloitteet ajoissa ja valmistellan ne hyvin Itse kokouksen aikana:. - seurataan keskustelua tarkasti - seurata puheenjohtajan työskentelyä ja puuttua siihen tarvittaessa - neuvotella tauoilla muiden osanottajien kanssa ja sopia kannatuksista yms. - jättää pöytäkirjaan eriävä mielipide tai vastalause, mikäli on tarve moittia myöhemmin kokouksen tekemää päätöstä - jäävätä itsentä, mikäli omat edut ja CP-liiton edut ovat keskenään ristiriidassa Kokouksen jälkeen: - markkinoidaan kokouksen tekemiä päätöksiä jäsenille - pidetään huolta, että liiton painopistealueet näkkyvät myös oman yhdistyksen toimintasuunitelmassa

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011

Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset 19.4.2011 Yhdistyslain muutokset 1.9.2010 1. Etäosallistuminen 2. Yksimielinen päätös 3. Hallituksen tehtävien selventäminen 4. Hallituksen jäsenen asuinpaikka 5. Velvollisuus

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Yhdistystoiminnan peruskurssi: Yhdistystoiminnan perusteet 27.1.2015 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Illan aiheet Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen

olla konkurssissa Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen HALLITUS (1/4) Yhdistyksellä on oltava hallitus Hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja Puheenjohtajan tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen, jonka kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto

VYY:n järjestökoulukset. Kirjanpito ja taloushallinto VYY:n järjestökoulukset Kirjanpito ja taloushallinto SISÄLTÖ Lainsäädännön asettamat velvoitteet Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Toiminnantarkastus Materiaalin säilytys Vahingonkorvausvelvollisuus

Lisätiedot

Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus Treffi 2 Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Luottamushenkilöiden tehtäviä Tulosta, leikkaa, sekoita ja jaa tasaisesti ryhmien kesken Puheenjohtaja (älä paljasta opiskelijalle) Nimenkirjoitusoikeus

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen

Hallituksen tehtävät ja vastuut. AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen tehtävät ja vastuut AYY:n yhdistyskoulutus 3.12.2014 @ Design Factory Otto Palonen Agenda Hallituksen asema Hallituksen tehtävät Mitä hallitus ei saa tehdä Vastuu Pelisäännöt Toimintaohjeita

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

LAMK Seniorit ry säännöt

LAMK Seniorit ry säännöt LAMK Seniorit ry säännöt 14.3. 2017 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on LAMK Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 TARKOITUS Yhdistyksen tarkoituksena on: - edistää jäsentensä hyvinvointia

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita

Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita Seuran hallinto - hyvän hallinnon periaatteita -SEURAN SÄÄNNÖT - YHDISTYSLAKI Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein http://www.slu.fi/urheiluseuroille/julkaisut_ja_ tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Yhdistystoiminnan perusteet Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Lasse Heikkilä JYYn hallituksen puheenjohtaja 2016 JYYn hallituksen vpj ja jäsen 2015 Fokus ry:n pj 2014 Fokus ry:n tapahtumavastaava 2013 SYY

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri

Yhdistystoimijan ABC. Rekisteröity yhdistys. Rekisteröimätön yhdistys. Yhdistysrekisteri Yhdistystoimijan ABC Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö (juridinen henkilö) voi tehdä sitoumuksia jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa on merkitty yhdistysrekisteriin paras ratkaisu pitkäaikaiseksi

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti Seuraseminaari 28.11.2010 Lahti Hyvä hallintomalli seurassa Kari Lahti Hyvä hallintomalli SLU:n syyskokous hyväksyi Hyvä hallintomalli lajiliitossa 20.11.2010 Hyvä hallinto on seuran tarkoituksen toteuttamista

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE Invalidiliitto ry Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma Järjestölakimies Anneli Pahta, ry 1 Sisällys 1. Järjestön hyvä hallinto Hyvän hallinnon käsitteestä Hyvän hallinnon periaatteet Miksi hyvä hallinto

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se kuuluu jäsenenä Martat ry:hyn.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se kuuluu jäsenenä Martat ry:hyn. MARTTALIITTO ry MARTTAYHDISTYKSEN 1 (7) MARTTAYHDISTYS ry:n MALLISÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi.

UAZ FINLANDin säännöt. UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. UAZ FINLANDin säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli UAZ FINLAND on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Oulun kaupunki ja jonka kielenä on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus

TOIMINNANTARKASTUS. Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus TOIMINNANTARKASTUS Toiminnantarkastus vs. tilintarkastus Toiminnantarkastus Asunto-osakeyhtiöissä ja yhdistyksissä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastajaa.

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

Fuskaajat ry:n säännöt

Fuskaajat ry:n säännöt Fuskaajat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Fuskaajat ry ja sen kotipaikka on Seinäjoki ja toimialueena Etelä-Pohjanmaa. 2 Yhdistyksen tavoitteena on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia jäseniensä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt

Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Eurooppanuoret ry Jyväskylän Eurooppanuoret ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Eurooppanuoret ry ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisesti JEF Jyväskylä. Jäljempänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt

Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1 / 5 Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg

Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut. Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Yhdistystoimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut Aluevastaava Sirpa-Sari Borg Erilaiset samanlaiset omaishoitoyhdistykset Perusyhdistys hankeyhdistys Moni yhdistys toimii täysin vapaaehtoistyön pohjalta

Lisätiedot

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA TURUN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 27.11.2013, voimaan 1.1.2014 NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN FREELANCENÄYTTELIJÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1 Yhdistyksen nimi on Helsingin freelancenäyttelijäyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

Piirin uudet mallisäännöt

Piirin uudet mallisäännöt Piirin uudet mallisäännöt Piirin mallisäännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri ja jonka kotipaikka on kaupunki/kunta. Piiri kuuluu jäsenenä Eläkkeensaajien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA

Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet. Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät, vastuut ja velvoitteet Arto Bäckström Asiantuntija, yhdistyshallinto FinFami ry OMAHA Hallituksen tehtävät (1/3) Toiminnan suunnittelu ja organisointi Toimintakertomuksen laatiminen

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt

Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Helsingin Jyryn johtokunnan ja jaostojen tehtävät ja niihin liittyvät hyvät käytännöt Hyväksytty Helsingin Jyryn johtokunnan kokouksessa 22.10.2014 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kuvaa Helsingin Jyryn

Lisätiedot