Pajuviita ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pajuviita 12 02940 ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO"

Transkriptio

1 KARI LOIMU ARKISTONHOITO Pajuviita ESPOO 1 (4) ARKISTONHOITO Arkistonhoidon tavoitteena on säilyttää yhdistyksessä syntynyt tieto siten, että se on niin nykyisten kuin tulevienkin päättäjien ja yhdistyksen hallinnosta vastaavien käytettävissä. Arkistonhoitoon kiinnitetään usein liian vähän huomiota. Ongelmia syntyy, kun pitäisi tarkistaa, miten jossakin tapauksessa on aikaisemmin toimittu tai vuosittain toimintakertomusta laadittaessa. Viimeistään yhdistyksen historiikin kirjoittaja aikanaan harmittelee, kun tarvittavaa materiaalia ei löydy. Kunnollisen arkiston tarvetta ei poista se, että yhdistyksen asiakirjat ovat tietokoneen muistissa, muistitikuilla tai cd-levyillä. Ne eivät ole ikuisia tallennusmenetelmät muuttuvat. Muutaman kymmenen vuotta sitten reikäkortti oli käytössä oleva väline. Sitten tulivat levykkeet (ensin lerput ja sitten korput). Enää ei juurikaan ole käytössä koneita, jotka pystyvät lukemaan näitä tallennusvälineitä. Samoin ohjelmat muuttuvat. Jos tiedostot on tallennettu käytöstä poistuneella tekstinkäsittely-ohjelmalla, niiden avaaminen nykykoneilla on mahdotonta. Käyttöarkiston voi mainiosti tallentaa tietokoneen muistille, muistitikulle tai vastaavalle. Siitä on helppo tarkistaa esimerkiksi pari vuotta sitten pidetyn kokouksen päätökset. Näiden lisäksi asiapaperit tulee tallentaa turvallisella tavalla. Paperilla olevat asiakirjat eivät häviä, vaikka tallennustekniikka tietokoneen keskusmuisti tai ulkoinen kovalevy särkyisi tai lapset vahingossa painaisivat koneen delete-nappulaa. Asianmukaisesti paperilla säilytetty tieto säilyy ja on käytettävissä myös siinä tapauksessa, että yhdistyksen tietokone ja sen ohjelmistot uusitaan. Huonoon kuntoon ajautuneen arkiston laittaminen takaisin järjestykseen voi vaatia paljon työtä. Kun arkisto on kerran saatu järjestykseen ja ylläpitojärjestelmä luotu, sen ylläpitäminen on yleensä suhteellisen yksinkertaista. Yhtenä yleisenä ongelmana on, että arkistoon kertyy liikaa materiaalia: turhia asiapapereita ja kaksoiskappaleita. Hyvin tyypillistä on, että arkistoa järjestettäessä valtaosa materiaalista osoittautuu arkistoon kuulumattomaksi.

2 ARKISTONHOITO 2 (4) Kun arkisto on kunnossa tarvittava tieto löytyy vaivattomasti jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa varten jäsenten oikeuksien tai jäsenasioiden hoidon kannalta tarvittavien asiakirjojen säilyvyys on turvattu historiallisesti merkittävä aineisto on käytettävissä erilaisiin julkaisuihin ja selvityksiin valokuvien yhteyteen on tallennettu muun muassa: kuvan ottaja, mistä tilaisuudesta kuva on ja keitä henkiöitä siinä on sekä tieto siitä, oliko kuva alun perin hankittu kertajulkaisuoikeudella vai onko yhdistyksellä oikeus käyttää kuvaa myöhemminkin tarpeeton ja toisarvoinen aineisto (ylimääräiset kaksoiskappaleet, muiden organisaatioiden tiedoksi tulleet pöytäkirjat, monet muistiot, tilauksiin johtamattomat tarjoukset, sanoma- ja aikakauslehdet, puhumattakaan mainosmateriaalista) voidaan hävittää turhaa tilaa viemästä. Siksi yhdistyksen hallituksen vastuulla on antaa arkistointiohje, jossa määrätään esimerkiksi arkistokaava (siis arkiston sisällysluettelo ) asiakirjojen säilytysajat (yhdistyslaissa ei ole näitä koskevia määräyksiä, kirjanpitolaissa on määräykset kirjanpitoaineiston säilyttämisestä) käytettävät paperit ja kirjoitustarvikkeet (ajan tasalla olevat tiedot saa esimerkiksi Kansallisarkistosta) käytettävät arkistokotelot (joissa materiaali on pölyltä, valolta ja kulumiselta suojassa) arkiston sijainti (mielellään lukittava kaappi, johon avain on vain arkistonhoidosta vastaavalla henkilöllä) arkistomateriaalin lainaaminen (arkistosta vastaava lainaa kuittausta vastaan ennalta sovituksi määräajaksi) tarpeettomien asiakirjojen hävittäminen (osa voidaan laittaa mihin tahansa paperikeräykseen, osa taas ehdottomasti silputaan, poltetaan tai toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi paperinkeräysliikkeelle ei siis laiteta yleisiin paperinkeräyskontteihin) minkä asiakirjojen arkistointi on sihteerin vastuulla ja mistä vastaaa taloudenhoitaja ja kenelle he luovuttavat asiakirjat luottamustehtävän päättysessä Mikäli yhdistys saa valtionapua, sen tulee omassa arkistotoiminnassaan noudattaa myös Kansallisarkiston antamia yleisohjeita.

3 ARKISTONHOITO 3 (4) Isojen ja vuosikymmeniä toimineiden järjestöjen arkistot ovat suuria, jopa satoja hyllymetrejä sisältäviä arkistohuoneita ja niitä kannattaa aina silloin tällöin tarkastella asiantuntijan avustuksella. Pienissä yhdistyksissä selvitään huomattavasti vähemmällä. Yhdistyksessä arkistoidaan ensi sijassa yhdistyksen oman työn tuloksena syntyneitä asiakirjoja. Järjen käyttö on toki luvallista myös arkistoinnissa. Jos esimerkiksi yhdistys on vastannut liitolle sen lähettämän kiertokirjeen johdosta, myös tämä liiton kiertokirje kuuluu yhdistyksen arkistoon. Muita kiertokirjeitä yhdistyksen ei tarvitse arkistoida liiton tehtävänä on pitää oma arkistonsa kunnossa. Kun tämän periaatteen mukaan toimitaan, pienen yhdistyksen arkistokaavan runko ja asiakirjojen säilytysajat voivat olla esimerkiksi seuraavat: Asiakirja Säilytysaika 1. Luettelot 1.1 Jäsenluettelot Vaihtelee 1.2 Luottamushenkilöluettelot Pysyvästi 1.3 Muut luettelot ja hakemistot 10 vuotta 2. Pöytäkirjat liitteineen 2.1 Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset Pysyvästi 2.2 Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset Pysyvästi 2.3 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Pysyvästi 2.4 Muut kokoukset Pysyvästi 3. Kirjeistö 3.1 Yhdistykselle saapuneet, toimenpiteisiin Pysyvästi johtaneet kirjeet ja niihin annetut vastaukset 3.2 Muut kirjeet Vaihtelee 4. Tiliasiakirjat 4.1 Talousarviot Pysyvästi 4.2 Tilinpäätösasiakirjat (tase, tase-erittely Pysyvästi tuloslaskelma ja tilin- ja/ tai toiminnantarkastuskertomus) 4.3 Kirjanpidon tositteet 6 vuotta (tilitositteet, pankkitositteet) 4.4 Palkkakortit 50 vuotta 5. Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat 5.1 Säännöt Pysyvästi 5.2 Yhdistysrekisteriasiakirjat Pysyvästi 5.3 Toimintasuunnitelmat Pysyvästi 5.4 Toimintakertomukset Pysyvästi 5.5 Omat muistiot, suunnitelmat ja tutkimukset Pysyvästi 5.6 Alustukset ja puheet Pysyvästi 5.7 Tilaisuudet ja tapahtumat Pysyvästi (ohjelma, läsnäolijat yms.) 5.8 Oman koulutusohjelmat ja osanottajaluettelot Pysyvästi 5.9 Painotuotteet Pysyvästi (omat tiedotteet, lehdet, julkaisut) 5.10 Yhdistystä koskevat lehtileikkeet Pysyvästi 5.11 Lehdistötiedotteet ja julkilausumat Pysyvästi 5.12 Valokuvat (päivämäärä, tilaisuuden ja Pysyvästi ihmisten nimet taakse) diat, videot, ääninauhat

4 ARKISTONHOITO 4 (4) Jäsenluettelon säilytysajan tarve riippuu täysin tilanteesta. Jos yhdistyksen jäsenrekisteri on liiton pitämä, voi olla että omassa arkistossa säilytysajaksi riittää kaksi vuotta. Joskus taas esimerkiksi vapaajäsenyyteen oikeuttavia vuosia voi kerätä myös toisen samaan keskusjärjestöön kuuluvan järjestön jäsenenä oltaessa. Silloin ehkä 30 vuottakaan ei ole riittävä jäsenluettelotietojen säilyttämisaika. Pienen, vähän aikaa toimineen yhdistyksen arkisto mahtuu hyvin ainakin aluksi muutamaan arkistokoteloon. Jos toimintaa on jatkunut pitkään ja se on laajaa, arkistoitavaa materiaalia alkaa kertyä enemmän ja suuri osa materiaalista on niin vanhaa, ettei sitä enää tarvita yhdistyksen jokapäiväisen toiminnan hoitamisessa. Kun arkistoa ei enää tarvita jokapäiväisessä järjestötyössä, sitä voidaan tarjota maakunta-arkistolle tai jollekin yksityiselle arkistolle. Näin sen säilyvyys tulee myös turvattua parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi ammattijärjestöt, poliittisten puolueiden jäsenjärjestöt ja niitä lähellä olevat järjestöt ja urheiluseurat yleensä kuuluvat omien keskusjärjestöjensä kautta jäsenenä johonkin yksityiseen keskusarkistoon. Usein myös toimintansa lopettavat yhdistyksen tarjoavat ja saavat arkistonsa tällaisen arkiston säilytettäväksi. (Ote kirjasta Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikija, 4. uudistettu painos, Helsinki 2010)

5 KARI LOIMU YHDISTYSLAKI Pajuviita ESPOO (3) YHDISTYSLAKI MUUTTUI Yhdistyslain muutokset astuivat voimaan Lakimuutokset eivät välttämättä aiheuta yhdistyksen toiminnassa muutoksia eivätkä myöskään välitöntä tarvetta muuttaa yhdistyksen sääntöjä. Muutokset liittyvät asiallisesti viiteen kohtaan. Pykäliä laissa on muuttunut huomattavasti enemmän, koska eräät muutokset heijastuvat laissa eri kohtiin. 1 ETÄOSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN ON MAHDOLLISTA ( 17) Aikaisemmin yhdistyksissä voitiin tehdä päätöksiä yhdistyksen kokouksessa, valtuutettujen kokouksissa tai erillisen- tai postiäänestyksen välityksellä jälkeen jäsen on voinut osallistua päätöksentekoon myös ennen kokousta tai sen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos säännöissä niin määrätään. Säännöissä voidaan myös määrätä, että etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen tulee mainita kokouskutsussa (YhdL 24). Edellytyksenä myös on, että ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan varmistaa perinteiseen kokoukseen verrattavalla tavalla (YhdL 17).

6 YHDISTYSLAKI 2 (3) 2 LIITTO- JA JÄSENÄÄNESTYKSESSÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ TEKNISTÄ APUVÄLINETTÄ ( 17 ja 19) Nykyisin yhdistyslaissa on erikseen määrätty, että liitto- ja jäsenäänestys voidaan toteuttaa paitsi erillisenä- tai postiäänestyksenä, myös teknistä apuvälinettä käyttäen. 3 YHDISTYKSEN JÄSENET VOIVAT TEHDÄ YKSIMIELISIÄ PÄÄTÖKSIÄ ILMAN KOKOUSTA ( 17) Yhdistys voi tehdä kaikkien jäsenten suostumuksella yksimielisen päätöksen ilman kokousta. 4 YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUU SELKIINTYVÄT ( 35 ja 39) Yhdistyksen hallituksen tehtäviin on lisätty määräys siitä, että hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidon järjestäminen. Vahingonkorvausvelvollisuutta koskevan määräyksen sanamuotoa on niin ikään selkeytetty uudessa yhdistyslaissa. Nyt hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallaan tai huolimattomuudesta (aikaisempi teksti kuului: toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta ) aiheuttanut yhdistykselle. 5 PIENEN YHDISTYKSEN TALOUTTA JA HALLINTOA VOI TILINTARKASTAJAN ASEMESTA TARKASTAA TOIMINNAN TARKASTAJA jälkeen suurissa yhdistyksissä tarvitaan auktorisoitu tilintarkastaja, siis KHT tai HTM.

7 YHDISTYSLAKI 3 (3) Suuri yhdistys on yhdistys, joka täyttää vähintään kaksi seuraavista rajaarvoista: - taseen loppusumma on yli euroa - liikevaihto tai vastaava tuotto on yli euroa - yhdistyksellä on palveluksessaan keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. Pienissä yhdistyksissä voidaan käyttää maallikkoa, jota laissa kutsutaan toiminnantarkastajaksi. Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa yhdistyksen talous ja hallinto siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen yhdistyksen koko ja toiminnan luonne huomioon ottaen. Hänellä tulee olla tehtävään vaadittava riittävä asiantuntemus ja huonosti hoidettu tehtävä voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.. Toiminnantarkastajan asema, jääviysmääräykset ja tehtävät ovat hyvin yhteneväiset tilintarkastajaa koskevien määräysten kanssa. Vaikka ennen lakiuudistuksen voimaan tuloa rekisteriin merkityissä yhdistyksen säännöissä puhutaankin tilintarkastajista, tilintarkastajaa ei ole valittava ellei yhdistys ylitä vähintään kahta yllä esitetyistä rajaarvoista. Siinä tilejä ja hallintoa tarkastamaan voidaan edelleen valita maallikko. 6 MUITA KESKEISIÄ MUUTOKSIA Lakiuudistus käsittää myös kaksi määräystä, jotka koskevat vain valtiollisiin asioihin vaikuttamaan pyrkiviä yhdistyksiä (siis käytännössä rekisteröityjen puolueita ja niiden jäsenjärjestöjä): - kokouksiin voi etäosallistua vain kokouksen aikana, ei sitä ennen (YhdL 17) - laista poistetaan määräys, jonka mukaan valtiollisen yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikan täytyy olla Suomessa (YhdL 35). Puolueen puheenjohtajan kotipaikan tulee kuitenkin olla Suomessa (Puoluelaki 7a).

8 KARI LOIMU HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET Pajuviita ESPOO 1(5) HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET Kaikki ryhmät, myös yhdistysten hallitukset, noudattavat kehittymisessään samaa kaavaa. Jo klassiseksi muodostuneen Bruce Tuckmanin luoman jaottelun mukaan vaiheita on neljä. 1. Muotoutuminen. 2. Kuohunta 3. Harmonia. 4. Kypsä toiminta Ryhmän, siis myös yhdistyksen hallituksen, toiminnassa on kaksi tärkeätä ulottuvuutta. Toinen on ryhmän varsinaisen tehtävän suorittaminen ja toinen on ryhmän rakenne ja sen jäsenten väliset suhteet. Yhdistyksen hallituksen toiminnassa tämä tarkoittaa, että sen on kyettävä johtamaan yhdistyksen operatiivista toimintaa ja hallituksen jäsenten välisen työnjaon ja henkilöiden välisten suhteiden on oltava sellaiset, että hallitus kykenee tekemään yhdessä töitä. Käytännössä useimmat ryhmät liikkuvat asteikolla edestakaisin. Jos vaikkapa harmoniavaiheeseen päässeessä ryhmässä joku jäsen jää pois ja hänen tilalleen tulee uusi, ryhmä palaa muotoutumisvaiheeseen. Mahdollista on aika ripeään tahtiin edetä siitä uudelleen harmoniaa. Yhdistysten hallitukset ovat yleensä jokseenkin lyhytikäisiä ryhmiä. Siksi lopulta aika harvoin pääsee kohtaamaan hallitusta, joka on edes harmoniavaiheessa, saati kypsän toiminnan vaiheessa. Omalla toiminnallaan hallituksen puheenjohtaja voi jossakin määrin pyrkiä jouduttamaan kehitystä kohti kypsän toiminnan yhteisöä.

9 10.1 Muotoutumisvaihe HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 2(5) Muototutumisvaiheessa tärkeintä on ryhmän jäsenten perusturvallisuuden aikaansaaminen. Ryhmän rakenteen kannalta siinä on olennaista tilanteen saaminen hallintaan ja suuri riippuvuus johtajasta. Tehtävän suorittamisen kannalta tähän vaiheeseen kuuluu muun muassa perustehtävän (miksi yhdistyksellä on hallitus?), pelisääntöjen (voiko täällä sanoa suoraan, mitä ajattelee?) ja työskentelytapojen selvittäminen. Nämä asiat ovat jatkuvasti keskustelun kohteena. Vaihe on herkkä, ongelmallisia keskustelunaiheita pyritään välttämään ja, jos hankalista asioista puhutaan, ollaan kohteliaita, jopa ylivarovaisia.. Hallituksen puheenjohtajan tulee siis tässä vaiheessa vastata kysyntään ja ottaa itselleen johtajuus. Hyvä puheenjohtaja kannustaa ihmisiä tässä vaiheessa puhumaan perustehtävästä, pelisäännöistä ja työskentelytavoista. Jos ryhmä kuten yleensä yhdistysten hallitukset, kokoontuvat suhteellisen harvoin, vaarana on, että jokaisessa kokouksessa aletaan alusta. Kokous kokouksen jälkeen aina palataan näihin perusasioihin. Jossakin vaiheessa kannattaa todeta, että tästä asiasta puhuttiin jo viime kokouksessa ja sitä edellisessä, joten eiköhän mennä varsinaisiin päätettäviin asioihin. Kokemus osoittaa, että osa yhdistysten hallituksista ei koskaan pääse tätä vaihetta pitemmälle, ennen kuin ne hajoavat, ja uusi hallitus aloittaa muotoutumisen alusta Kuohunta Kuohuntavaiheessa haetaan omaa roolia. Kun sitä ei löydy, turvaa haetaan pienistä ryhmistä tai parista, hallitukseen syntyy erilaisia kuppikuntia. Alaryhmien välille syntyy helposti konflikteja ja mielipiteet

10 HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 3(5) kärjistyvät. Yleensä tähän liittyy myös johtajuuden vastustaminen (puheenjohtaja on huono, kun yhdistyksessä on edelleen ongelmia). Yhdistyksissä kuohuntavaihetta siedetään huonosti, koska yhteisö ei ole koko ajan koolla. Työyhteisössä, jossa toisia tavataan päivittäin, ei ole samalla tavalla aikaa juroa koettuja vääryyksiä kuin järjestössä, missä hallituksen kokousten välinen aika voi olla kuukauden mittainen. Edelleen tarvitaan vahvaa johtajuutta. Jyrääminen synnyttää kuitenkin vastareaktion ja ehkä entistä suuremman johtajuuskriisin. Hyvä puheenjohtaja johtaa taitavasti, kuin narulla työntäen, kuten eräs ystäväni, pitkäaikainen ammattiliiton toiminnan-johtaja on osuvasti todennut. Hallituksen ollessa tässä kehitysvaiheessa puheenjohtaja voi keskusteluttaa hallitusta ja laittaa sen pohtimaan muun muassa sitä, mikä hallitustyöskentelyssä ja yhdistyksen toiminnassa on olennaista, minkälaiset ovat tulevaisuuden näkymät ja kenellä on vastuu siitä mitä on tapahtumassa. Samoin missä tahansa muodossa tapahtuva vuorovaikutuksen tehostaminen todennäköisesti auttaa yli tämän vaiheen. Paradoksaalista tässä vaiheessa on, että puheenjohtajan pitäisi kyetä tukemaan muuta hallitusta, mutta hallituksen muut jäsenet eivät ehkä ole valmiita eivätkä halukkaita antamaan hänelle työrauhaa. Tukemisen sijasta hänen aikansa kuluu helposti erilaisten konfliktien käsittelyssä ja kokonaisuuden kannalta toisarvoisten muotoseikkojen parissa tuskaillessa. Bionin ryhmädynamiikan klassiseksi muotoutunutta ajatusta siteeraten voisi todeta: En kestä johtajuuttasi, jota ilman en voi olla. Parhaiten muut hallituksen jäsenet voivat auttaa puheenjohtajaa tässä vaiheessa antamalla hänelle avointa ja näkyvää tukea. Jos roolit ja johtajuus eivät tämän vaiheen aikana vahvistu, ryhmä hajoaa. Kun hallitus ei yleensä hajoa kesken toimikauttaan, koko loppuvuosi kuluu riidellessä ja sitä odotellessa, että pääsisi pois tästä piinasta.

11 10.3 Harmonia HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 4(5) Harmoniavaiheessa tärkeintä ovat normit, arvot ja turvallisuus. Nyt ryhmässä alkaa syntyä me-henkeä. Sitä vahvistetaan muun muassa kääntymällä sisäänpäin. Jos joku ulkopuolinen tulee neuvomaan, miten ehkä kannattaisi toimia, vastaus on, että älä viitti, ei meihin voida soveltaa muiden järjestöjen tai yleisiä oppeja. Ryhmässä voi syntyä myös kaikkivoipaisuuden tunnetta ja tässä vaiheessa ryhmä voi olla yliarvioida omat kykynsä ja olla valmis ottamaan huimia riskejä. Tällaisessa tilanteessa puheenjohtajan tehtäväksi nousee realismin korostaminen. Vastuuta ei oikein uskalleta ottaa, ryhmä ei työskentele tehokkaasti. Tärkeintä tuntuu olevan, että viihdytään hyvin yhdessä.. Harmoniavaihekin on aika herkkä. Kovin paljoa ei tarvita illuusion särkymiseen. Jos näin käy, syntyy konflikti ja ryhmä ottaa askelen taaksepäin ja se palaa kuohunta-vaiheeseen. Vaihe on tarkoituksenmukainen siinä mielessä, että se auttaa ottamaan etäisyyttä yhdistyksen ongelmiin ja sitoutumaan yhdistyksen arvoihin ja siinä vallitseviin arvoihin. Jos tästä päästään yli, ollaan vihdoin suorittamisen, kypsän toiminnan, vaiheessa Kypsä toiminta Kypsän toiminnan vaiheessa olennaista on työskennellä perustehtävän parissa. Henkilöiden väliset ristiriidat on saatu ratkaistua ja hallituksen jäsenten väliset yhteistyösuhteet ovat tarkoituksenmukaiset perustehtävän kannalta. Roolit ovat joustavat ja tukevat perustehtävän suorittamista.

12 HALLITUKSEN KEHITYSVAIHEET 5(5) Kun energiaa ei kulu oman paikan varmistamiseen eikä keskinäiseen välien selvittelyyn, voidaan keskittyä itse perustehtävän suorittamiseen. Yhteistyö on rakentavaa ja ryhmässä kyetään käymään avointa keskustelua. Myös eri mieltä voidaan olla pelkäämättä, että ryhmä hajoaa. Nyt puheenjohtaja voi keskittyä johtamaan asioita. Hänen asemansa on turvallinen ja vakaa. Häntä kuunnellaan, mutta häneen ei tukeuduta.

13 KARI LOIMU LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pajuviita ESPOO 1(2) LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Liittokokous on CP-liitto ry:n päättävä elin. Se käyttää päätäntävaltaa ja hallitus käyttää toimeenpanovaltaa. Hallitusta sitovat lait, säännöt ja liittokokouksen tekemät päätökset. Sen keskeisenä tehtävänä on liittokokouksen kaikkien päätösten toimeenpano. CP-liitossa liittokokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Keväällä tarkastellaan edellistä vuotta: vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuutapaus vastuuvelvollisille. Syksyllä katse on tulevassa: siinä päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, päätetään jäsenmaksuista ja talousarviosta ja valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Samoin siinä valitaan tilintarkastsajat tarkastamaan liiton taloutta ja hallintoa. Liittokokouksella on sellainen asema, jonka se ottaa. Se voi olla kumileimasin, joka vahvistaa hallituksen tekemät esitykset. Se voi myös olla CP-liiton todellista päätäntävaltaa käyttävä toimielin. Jos se sille kuuluvaa valtaa ota, sitä käyttää todennäköisesti hallitus. Jos hallituskaan ei tähän pysty, valta siirtyy toiminnanjohtajalle, aluesihteereille tai jonnekin muualle. Jotta liittokokous kykenisi ottamaan sille laissa ja CP-liiton säännöissä määräty paikan: - yhdistysten tulee valita parhaat jäsenensä edustamaan itseään - edustajien tietojen tulee täydentää toisiaan (joku voi olla perehtynt talousasioihin, joku toinen edunvalvontaan ja kolmas aluetoiminnan kehittämiseen)

14 LIITTOKOKOUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 2(2) - edustajien tulee tietää yhdistyksen kanta tärkeimpiin asioihin, vaikka heille ei oikeudellisessa mielessä sitovia ohjeita voikaan antaa - edustajien tulee valmistautua kokoukseen hyvin (tutustua asioihin, sopia keskinäisestä työnjaostaan, valmistella puheenvuoroja, ottaa yhteyttä naapuriyhdistyksen edustajiin, sopia puheenvuorojen käyttämisestä ja kannatuspuheenvuoroista keskenään jne.) - tehdään aloitteet ajoissa ja valmistellan ne hyvin Itse kokouksen aikana:. - seurataan keskustelua tarkasti - seurata puheenjohtajan työskentelyä ja puuttua siihen tarvittaessa - neuvotella tauoilla muiden osanottajien kanssa ja sopia kannatuksista yms. - jättää pöytäkirjaan eriävä mielipide tai vastalause, mikäli on tarve moittia myöhemmin kokouksen tekemää päätöstä - jäävätä itsentä, mikäli omat edut ja CP-liiton edut ovat keskenään ristiriidassa Kokouksen jälkeen: - markkinoidaan kokouksen tekemiä päätöksiä jäsenille - pidetään huolta, että liiton painopistealueet näkkyvät myös oman yhdistyksen toimintasuunitelmassa

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 73/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY

Yhdistystoiminnan perusteet. Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Yhdistystoiminnan perusteet Lasse Heikkilä & Mari Kröger JYY Lasse Heikkilä JYYn hallituksen puheenjohtaja 2016 JYYn hallituksen vpj ja jäsen 2015 Fokus ry:n pj 2014 Fokus ry:n tapahtumavastaava 2013 SYY

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE

Invalidiliitto ry. Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma. Järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE ry SOSTE Invalidiliitto ry Hyvä hallintotapa jäsenten näkökulma Järjestölakimies Anneli Pahta, ry 1 Sisällys 1. Järjestön hyvä hallinto Hyvän hallinnon käsitteestä Hyvän hallinnon periaatteet Miksi hyvä hallinto

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry.

1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri ry. THHL ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliiton Hämeen piiri

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon

Yhdistysoikeus. 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry. Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Yhdistysoikeus 17.11.2010 Jyväskylä Maaseudun Sivistysliitto ry Yhdistysoikeus Perustana yhdistyslaki (26.5.1989/503) Lisäksi huomioon Tuomioistuinratkaisut Yhdistyskäytäntö Perustuslaki yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry.

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Oulun seudun ammatilliset opettajat ry 1 (7) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Oulun seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki ja sen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Yhdistystoiminnan peruskurssi: Yhdistyksen kokouskäytännöt 2.2.2015 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen Illan aiheet Yhdistyksen eri kokoukset ja kokousten

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT

HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT HELSINGIN KEHITYSVAMMATUKI 57 RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.11.2009 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja kotipaikka

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 1 Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen poliisihallinnon henkilöstö SPH ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT 1 (5) Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry Hakasuluilla [ ] on pykälään 1 merkitty sääntökohta, jonka voi tarvittaessa jättää pois. JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot