No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A Espoo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen toiminnan jatkamista. LUVAN HAKIJA Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A Espoo LAITOS JA SEN SIJAINTI Bodycote Pintakäsittely Oy, Alumiinin pintakäsittelylaitos, Koskelontie 17 A, Espoo Rno: , Puotinen, Espoo Toimialatunnus: Liike ja yhteisötunnus: Ympäristövahinkovakuutus: Sampo 60256/ LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 29 Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 2 h ja 42 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin kohta 2 e ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Uudenmaan ympäristökeskuksessa MAKSU A AT20 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Puh Faksi Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland Tfn Fax

2 2 (27) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Espoon kauppalan terveydenhoitolautakunta on antanut sijoituspaikkaluvan Oy Galvano Ab:n (nykyinen Bodycote Pintakäsittely Oy) eloksointi ja kromiointilaitokselle. Vuonna 1989 siirtyminen samalle tontille uudisrakennukseen ei vaatinut uutta sijoituslupaa. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Oy Galvano Ab:lle (nyk. Bodycote Pintakäsittely Oy) ympäristöluvan 00517/97/720, joka sisältää jätelain (1072/93) 42 :n tarkoittaman jäteluvan. Teknillinen tarkastuskeskus on antanut päätöksen Oy Colt Ab Galvanon (nyk. Bodycote Pintakäsittely Oy) vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista 55/360/ TUKES on siirtänyt asian kunnan kemikaaliviranomaiselle päätöksellä 1006/36/2000. Kunnan kemikaaliviranomainen on tehnyt viimeisimmän tarkastuksen Espoon Veden ja Bodycote Pintakäsittely Oy:n sopimus teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin on tullut voimaan Sopimuksessa on asetettu ehtoja viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien laadulle ja tarkkailulle. Alueella on voimassa oleva asemakaava, joka on vahvistettu Alue on kaavoitettu teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön tila ja laatu Kiinteistö sijaitsee Espoon kaupungin Koskelon teollisuusalueella, Puotisen kaupunginosassa, korttelissa 2, tontilla 3. Alue on teollisuus ja varastorakennusten aluetta. Laitos sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä III:n vieressä. Kiinteistön ja rakennuksen omistaa Gilbert von Rettigin kuolinpesä, jolta Bodycote Pintakäsittely Oy on vuokrannut rakennuksen. Toimistotiloissa toimivat vuokralaisina Jetmasters Oy, Alumeco Finland Oy Ab ja Pizza Factory Oy. Viereisessä rakennuksessa samalla kiinteistöllä toimivat Lainapeite Oy, Tibnor Oy ja Bodycote Pintakäsittely Oy:n alumiinivarasto. Alueen hydrologia, geologia ja ympäristön luonnon tila Kiinteistön alue on asfaltoitu. Maaperässä on pinta asfaltin alla vajaan metrin kivisestä hiekasta ja moreenista koostuva täyttömaakerros, joka korvaa pinnan humuskerroksen (paksuus 0,2 0,4 m) ja sen alla 1,0 2,9 m paksu hiesusavi, jonka alapuolella on tiivis hiekka sora moreeni kerros ja sen alla tiivis moreeni ennen kalliota.

3 3 (27) Matalajärven Natura 2000 alue sijaitsee 1,1 kilometrin päässä lounaaseen ja toinen Natura 2000 alue 1,4 kilometrin päässä luoteeseen (Bånbergetin aarnialue). Matalajärvi on kirkasvetinen runsasravinteinen lähdejärvi. Järvessä kasvaa harvinainen putkilokasvi, hento näkinruoho, joka vaatii kirkasta ravinteikasta vettä ja sen vuoksi järvi on liitetty Natura 2000 verkostoon. Matalajärvi on arvokas lintujärvi ja myös kasvillisuudeltaan arvokas. Sen rantaluhdat ovat perinneniittyaluetta ja erilaiset suoyhdistymät ovat kasvillisuudeltaan monipuolisia. Sen rantatervalepikot kuuluvat suojeltuihin luontotyyppeihin. Maaperän tila Naapuritontilla Koskelontie 17 B on todettu öljyvuoto, jolloin kevyttä polttoöljyä oli vuotanut maaperään ja sitä epäiltiin levinneen salaojakaivantoja pitkin myös tontin ulkopuolelle. Kairausten perusteella polttoöljyvuoto on rajoittunut salaojien välittömään ympäristöön ja naapuritontin talon alle. Mahdollisen pilaantuneen maan kunnostamistarpeen arviointi on vireillä Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Pohjaveden tila Laitos ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue, Torskulla/ , on 3. luokan pohjavesialue ja sijaitsee 850 m pohjoiseen. Muut selvitykset Käytössä ei ole alueen melun, ilman tai vesistöjen laadun selvityksiä. Laitoksen sisällä on tehty meluselvitys työsuojelullisista syistä. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Viereiset kiinteistöt ovat teollisuus ja varastokäytössä. Lähin asutus on noin 300 metrin päässä Kehä III:n toisella puolella. Lähimmät koulut, päiväkoti ja hoitokoti sijaitsevat yli kilometrin päässä, lähinnä Kehä III:n eteläpuolella Järvenperän ja Nepperin kaupunginosissa. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Tuotteita ja raaka aineita kuljetetaan kiinteistölle kuorma autoilla ja pienemmillä autoilla Koskelontieltä rakennuksen koillispuolella olevan asfaltoidun pihan kautta. Kemikaalien säiliökuljetukset hoidetaan rakennuksen länsikulmasta. Kappaletavarakemikaalit kuljetetaan samaa reittiä kuin asiakkaiden tuotteet. Piha alueella on myös trukkiliikennettä. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Bodycote Pintakäsittely Oy:n alumiinin pintakäsittelylaitos Espoossa anodisoi asiakkaiden tuotteita, kuten profiileja ja levyjä. Anodisoinnissa

4 4 (27) alumiinin pinta hapetetaan sähkökemiallisesti säänkestäväksi materiaaliksi. Laitos myy myös valmiiksi anodisoituja vakioprofiileja ja levyjä suoraan varastosta. Lisäksi laitoksella on pintakäsitelty jonkin verran tuotteita kelta ja kirkaskromatoinnilla. Tämä toiminta lopetetaan kesään 2005 mennessä. Laitoksen käsittelyaltaiden kokonaistilavuus on 317 m 3 ja huuhtelualtaiden tilavuus 190 m 3. Laitoksella työskentelee 25 henkilöä viitenä päivänä viikossa ja laitoksen käyntiaika on noin 10 tuntia päivässä automaattisella ja 8 tuntia päivässä manuaalisella anodisointilinjalla. Tavoitteena on toimia kahdessa vuorossa. Vuodenajoissa jaksollisuus noudattaa normaaleja loma aikoja. Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti Prosessit Laitoksen tuotantomäärä vuonna 2002 oli automaattisella ja manuaalisella anodisointilinjoilla yhteensä m 2 anodisoitua alumiinia. Laitoksen maksimikapasiteetti on noin m 2 anodisoitua alumiinia. Anodisointi tapahtuu kastokylpyperiaatteella kastamalla alumiinituotteita erilaisissa pintakäsittelykylvyissä ja niiden huuhteluissa. Pääasiassa anodisointikemikaaleina käytetään peruskemikaaleja, kuten lipeää ja rikkihappoa. Käsiteltävät tuotteet ripustetaan tavaratelineisiin, joita kuljetetaan prosessialtaissa siltanosturilla. Automaattisella anodisointilinjalla kuljetus tapahtuu tietokoneohjattujen käsittelyohjelmien mukaan automaattikuljettimilla ja manuaalisella anodisointilinjalla, jossa on myös kelta ja kirkaskromatointimahdollisuus, käsiohjauksella. Kuormaus ja purkuasemat ovat linjojen päässä olevilla alueilla. Automaattisen anodisointilinjan prosessi sisältää seuraavat vaiheet: esikäsittelyinä rasvanpoisto 50 C:ssa alkalisessa (Na 2 CO 3 ) rasvanpoistokylvyssä peittaus 60 C NaOH kylvyssä oksidinpoisto H 2 SO 4 pohjaisessa Desmut kylvyssä anodisointi tasavirralla % H 2 SO 4 kylvyssä, johon johdetaan noin 1,4 A/dm 2 tasavirtaa, jolloin alumiinin pinta hapettuu mahdollinen sähkövärjäys H 2 SO 4 pohjaisessa SnSO 4 kylvyssä kylmätiivistys NiF 2 pohjaisessa kyvyssä mahdollinen kultavärjäys kuivaus uuneissa. Automaattisen anodisointilinjan tavaratelineet kiertävät kuormien purkamisen jälkeen kylmälipeä ja rikkihappokäsittelyllä tapahtuvan puhdistuksen kautta uudelleenkuormaukseen. Manuaalisen anodisointilinjan prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

5 5 (27) esikäsittelyinä rasvanpoisto 50 C:ssa alkalisessa (Na 2 CO 3 ) rasvanpoistokylvyssä peittaus 60 C NaOH kylvyssä oksidinpoisto H 2 SO 4 pohjaisessa Desmut kylvyssä anodisointi tasavirralla % H 2 SO 4 kylvyssä, johon johdetaan noin 1,4 A/dm 2 tasavirtaa, jolloin alumiinin pinta hapettuu mahdollinen sähkövärjäys H 2 SO 4 pohjaisessa SnSO 4 kylvyssä mahdolliset värjäykset orgaanisilla adsorptioväriaineilla kuumatiivistys 96 C ionivaihdetussa vedessä kuivaus uuneissa. Polttoaineet Lisäksi manuaalisella linjalla on yksi keltakromatointiallas ja yksi kirkaskromatointiallas. Värjäyksiä ei toteuteta kaikille tuotteille eli kummankin linjan anodisointiprosessi voidaan toteuttaa ns. luonnonvärianodisointina, jolloin prosessivaiheina ovat ainoastaan rasvanpoisto, peittaus, oksidinpoisto, anodisointi, tiivistys ja kuivaus. Uudeksi prosessivaiheeksi pintakäsittelyyn harkitaan ottaa käyttöön kiiltoanodisointia, jossa käsiteltävät kappaleet kiillotetaan rikkihapon ja fosforihapon seoksessa. Toistaiseksi kiillotus on ollut manuaalinen prosessivaihe. Kaikkien osavaiheiden välissä suoritetaan usein monivaiheinenkin huuhtelu. Kemikaalialtaiden lisäksi prosessiin kuuluvat myös kemikaalien annostuslaitteistot. Lisäksi itse anodisoinnin muodostaa tasavirtalähde, johon tarvitaan myös oma muuntamo. Kemikaalialtaissa tarvitaan myös lämmitys ja jäähdytysjärjestelmiä. Kemikaalien lämmitys tapahtuu matalapainehöyryllä ja jäähdytys vesijäähdytyksenä. Kevyttä polttoöljyä käytetään prosessin lämmitykseen eli höyryntuottoon kahdessa 1 MW:n matalapainekattilassa, joista vain toinen on käytössä toisen ollessa varakattilana. Polttoöljyä kuluu arviolta noin 185 m 3 vuodessa. Raakaveden otto ja käyttöveden valmistus Vesi otetaan omasta porakaivosta sekä vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkosta. Omasta kaivosta ja vesijohtoverkosta otetun veden määrä oli vuonna 2002 yhteensä m 3. Oman kaivovedenoton määrä on alle 250 m 3 /d, joten se ei ole tarvinnut vedenottolupaa. Osa vedestä puhdistetaan ioninvaihtimella ja kierrätetään. Kierrätettävän veden määrä on noin 7 m 3 /h. Tarvittavan raakaveden määrä on suunnilleen sama kuin syntyvän jäteveden määrä.

6 6 (27) Jäte ja hulevedet Laitoksen jätevedet muodostuvat pääasiassa pintakäsittelykylpyjen vesihuuhteluvaiheiden vesistä, mutta myös lipeä ja happokylpyjen vaihdoista. Viemäröidyt prosessijätevedet pumpataan puskuri ja varastosäiliön kautta jäteveden esikäsittelyyn. Huuhtelukylpyjen vettä vaihdetaan ylijuoksuttamalla siten, että veden saavutettua tietyn pitoisuuden pieni vesimäärä poistuu ja puhdasta vettä tulee tilalle, kunnes altaassa saavutetaan riittävän alhainen epäpuhtauspitoisuus. Lipeä ja happokylpyjä ei vaihdeta koskaan kerralla, vaan aina ainoastaan 1/3 tilavuudesta. Käytännössä lipeäliuoksen uusimista tehdään kerran kuussa ja rikkihappokylvyn uusimista pyritään ajoittamaan samaan aikaan esineutraloitumisen aikaansaamiseksi. Puhdistetut prosessijätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin samoin kuin sosiaalijätevedet. Sadevedet katolta johdetaan omissa viemäreissään vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Pihan sadevesikaivojen vedet ja tontin reunaojan vedet valuvat Matalajärveen johtavaan ojaan. Myös Koskelonportin salaojaviemärit johtavat Matalajärveen johtavaan ojaan. Kemikaalit ja varastointi Pintakäsittelyprosessissa käytettävät kemikaalit, niiden käyttökohde sekä käyttö ja varastointimäärät on esitetty taulukossa 1. Käyttökemikaaleissa on vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) mukaisista prioriteettiaineista nikkeliä ja sen yhdisteitä. Taulukko 1. Pintakäsittelyprosessin kemikaalit Kemikaali Käyttö Käyttö [t/a] Varastointi [t] NaOH 50 % (0,5 %) peittaus (5) H 2 SO 4 93 % anodisointi NiF 2 5 % kylmätiivistys 8 4 Co asetaattitetrahydraatti kylmätiivistys 0,1 0,2 NH 4 F 40 % kylmätiivistys 0,18 0,36 FeSO %, sähkövärjäys 3,3 2,8 arom. karboksyylihapot 5 10 % Na 2 CO 3 20 %, rasvanpoisto 1,9 1,2 polyetoksylaattirasva amiini 5 % persulfaatti % Desmut 1 2 Fe 3+ oksaalihappo kultavärjäys 0,4 0,2 atsoväriaineet (osa sisältää kromia) värjäys 0,1 0,05 HCl 33 % ioninvaihdin 5 1 CrO 3 >30%, Na heksafluorosilik %, keltakromatointi 0,03 0,07 BaNO %, kaliumferrisyanidi % NaF 1 3 %, H 3 PO %, CrO % kirkaskromatointi 0,03 0,07 Mahdollinen kiiltoanodisointi toisi uutena kemikaalina prosessiin valmiina tulevan rikkihapon ja fosforihapon seoksen, joka varastoitaisiin 1 m 3 :n konteissa muiden käyttökemikaalien tapaan.

7 7 (27) Kemikaalit on varastoitu ns. konehuoneeseen, jossa on oma yhteinen betoninen suoja allas 15 t lipeäsäiliölle ja 10 t rikkihapposäiliölle. Rikkihapposäiliö on kaksoisvaippainen. Muut kemikaalit ovat konehuoneessa omissa 1 m 3 :n PE konteissaan. Konehuoneen betonilattia on osittain päällystetty ja se niin kuin muukin tehdashalli on viemäröity kahteen keräyskaivoon, josta vedet pumpataan puskuri ja varastosäiliöön. Lipeän ison varastosäiliön täyttö tapahtuu noin kuusi kertaa vuodessa ja rikkihapon ison varastosäiliön täyttö noin neljä kertaa vuodessa. Kemikaalikonttien toimitukset otetaan vastaan rakennuksen koillispuolella olevalle lastauslaiturille ja kontit siirretään rakennuksen sisällä konehuoneeseen. Kemikaalipumppaukset tapahtuvat rikkihapon ja lipeän osalta omista varastosäiliöistä ja muuten kemikaalien kuution varastokonteista. Tyhjentyneet kemikaalikontit palautetaan kemikaalitoimittajille. Prosessissa olevat väkevät kemikaalimäärät ovat automaattisella linjalla 28 m 3 rikkihappoliuosta ja 28 m 3 lipeäliuosta ja manuaalisella linjalla 18 m 3 rikkihappoliuosta ja 18 m 3 lipeäliuosta. Sekä automaattisen linjan että manuaalisen linjan alla on varoallas vuotoja varten. Varoallas on koko linja pituinen ja levyinen ja syvyydeltään noin 20 cm, joten tilavuutta varoaltaalla on noin 80 m 3 kummankin linjan alla. Käytettävät väriaineet ovat atsoväriainekemikaaleja ja niitä on käytössä kymmenisen erilaista. Eri värisävyjä saadaan tietyistä väriaineista käsittelytehoa vaihtelemalla. Laitoksella on aikaisemmin käytetty etanolia, jolle on ollut sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen lupa, mutta sitä käyttävästä prosessista on luovuttu. Jätevedenkäsittelyssä käytettävät kemikaaliliuokset H 2 SO 4, NaOH ja BaCl 2 ovat omissa kuution konteissaan, joista tapahtuu annostelu jätevedenkäsittelyprosessiin. Kontit ovat omissa suoja altaissaan. Lisäksi koko jätevedenkäsittely yksikkö on sijoitettu suoja altaaseen, joka erottaa sen muusta tehdashallista. Lasikuituinen 20 m 3 öljysäiliö on maan alla ja se on tarkastettu silmämääräisesti vuonna Öljysäiliön täyttö tapahtuu noin 10 kertaa vuodessa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Pintakäsittelyn BAT referenssidokumentti on toistaiseksi vielä luonnosvaiheessa. Huuhtelut ovat anodisointilaitoksen suurin vedenkäyttökohde ja ne on toteutettu monivaihehuuhteluina, joissa vettä kierrätetään puhtaammasta likaisempaan säästöhuuhteluperiaatteella. Ilmasekoitusta käytetään vain tarpeen mukaan turhien haihtumisien ja kemikaalihuurupäästöjen minimoimiseksi. Kuumat tiivistyskylvyt on peitetty kannella myös käytön aikana, ettei niistä syntyisi lämpöhäviötä

8 8 (27) eikä vesihöyryn haihtumista ja korroosioriskiä käsittelylinjan rakenteisiin. Jätevedenkäsittelyssä poistetaan kromi ja nikkeli ensin pienestä vesimäärästä ja vasta sen jälkeen yhdistetään kaikki jätevedet käsittelyä varten. Näin myös varsinaisen jätevedenkäsittelyn alumiinisakka säilyy puhtaampana ja sen hyötykäyttömahdollisuudet paranevat. Silloin myös ongelmajätteeksi päätyvien raskasmetallisakkojen määrä pysyy pienenä. Automaattilinjan kylmätiivistys säästää energiaa, koska sen käyttölämpötila on vain 30 C verrattuna kuumatiivistyksen 96 C:een. Toisaalta kuumatiivistys viimeisenä vaiheena säästää energiaa uunikuivauksessa, joka kuluttaa runsaasti energiaa. Myös automaattilinjalla on kylmätiivistyksen jälkeen lämmin huuhtelu (60 C). Kokonaisuudessaan anodisointiprosessi ja kaikki muu sähköntarve (valaistus ja muut laitteet) vuonna 2002 oli 2,48 GWh. Tasasuuntaajia jäähdytetään ilmajäähdyttämällä tuulettimilla. Niiden luovuttama lämpö hyödynnetään kyseisen huonetilan ilmastoinnin lämmön talteenotolla. Käsittelyaltaiden höyrylämmityksen lauhdevesi käytetään hyödyksi palauttamalla se noin 50 C syöttövesisäiliöön. Rakennuksen lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä, jota vuonna 2002 kului 0,86 GWh. Käyttöaste oli noin 90 %. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Laitoksella on keskitetty jätevedenkäsittely yksikkö, mutta kromi ja nikkelipitoiset vedet käsitellään ensin erikseen. Kromatoinnin jälkeinen huuhteluvesi käsitellään laitteistolla, jossa 6 arvoinen kromi ensin pelkistetään 3 arvoiseksi natriumbisulfiitilla ja saostetaan sen jälkeen. Laitteisto toimii tarpeen mukaan, kun kromatointia ja siihen liittyvää huuhtelua käytetään. Tällä hetkellä käyttö on enää vähäistä, koska kromatoinnista ollaan luopumassa. Kylmätiivistyksen jälkeinen nikkelipitoinen vesi käsitellään laitteistolla, jossa nikkelipitoinen huuhteluvesi puhdistetaan kationinvaihtimella. Vaihtimen eluaatti käsitellään saostamalla ja kuivattamalla liete. Laitteisto puhdistaa vettä noin 3 m 3 /h. Eri vaiheista tulevien jätevesien sekoittuminen ja neutraloituminen alkaa jo linjakohtaisissa keruukaivoissa, joista jätevedet pumpataan 30 m 3 :n puskuri ja varastoaltaaseen. Puskuri ja varastoaltaasta on hätäylivuoto suoraan viemäriin sekä pinnankorkeuden ja ph:n mittaus. Altaasta pumpataan sekoittunut ja mahdollisimman hyvin esineutraloitunut jätevesi varsinaiseen jäteveden käsittelyyn. Puskuri ja varastoaltaaseen alkaa kertyä jo metallihydroksidisakkaa, joka voidaan poistaa pumppaamalla tai imemällä tankkiautoon.

9 9 (27) Automaattisen linjan lipeäkylpyjä ei käytännössä vaihdeta ja anodisointiliuoksesta poistetaan alumiinia kierrätysregeneroinnilla sitä mukaa kun alumiinia sinne kertyy. Manuaalisen linjan lipeäkylvystä vaihdetaan 1/3, kun alumiinipitoisuus nousee tasolle 120 mg/l. Happokylpyjä uusitaan samaan aikaan esineutraloitumisen aikaansaamiseksi. Varsinainen jäteveden käsittely on täysin automaattinen ja siinä on oma allas ph:n säädölle ja sakan flokkaamiselle. ph säädetään rikkihapon ja lipeän avulla alumiinihydroksidin saostumisalueelle ja lisäksi annostellaan bariumkloridia sulfaatin saostamiseksi sekä polymeeriä kaikkien saostumien flokkaamiseksi. Flokkautuneet saostumat selkeytetään kahdessa rinnakkain toimivassa lamelliselkeyttimessä ja kirkas jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Lähtevälle vedelle on jatkuvatoimiset ph ja sameusmittaukset, jotka dokumentoidaan piirturille. Sakka kerätään selkeytysaltaiden pohjalta sakkasäiliöön, jonka pinnalta johdetaan vielä kirkastevettä jätevedenkäsittelyn alkuun. Sakka kuivataan käsiohjatulla kammiosuotopuristimella ja pudotetaan 7,2 tonnin siirtolavalle. Kuivauksen rejektivesi johdetaan jätevedenkäsittelyn alkuun. Jäteveden määrä vuonna 2002 oli suunnilleen sama kuin käyttöveden määrä eli m 3. Uuden voimaan tulleen teollisuusjätevesien johtamissopimuksen mukaiset raja arvot viemäriin johdettavalle vedelle on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Bodycote Pintakäsittely Oy:n jätevesien raja arvot mg/l kg/a Arseeni 0,1 Elohopea 0,01 Hopea 0,2 Kadmium 0,01 Kromi (kok) 1,0 Kromi (VI) 0,1 Kupari 2,0 Lyijy 0,5 Nikkeli 0,3 20 Sinkki 3,0 Tina 2,0 ph 6,0 11,0 Lämpötila 40 C Sulfaatti, sulfiitti, tiosulfaatti 400 Syanidi (kok) 0,5 Kiintoaine Vuonna 2003 otetuissa näytteissä oli voimassa olleen teollisuusjätevesien johtamissopimuksen raja arvojen yksittäinen ylitys nikkelipitoisuuden osalta mutta näytteiden vuosikeskiarvo oli sopimuksen mukainen. Myös ph arvon osalta oli yksittäinen lievä ylitys. Jätevesien raskasmetallikuorma viemäriin vuonna 2003 oli seuraava: sinkkiä noin 13,6 kg/a, kromia noin 10,3 kg/a, nikkeliä noin 46,6 kg/a ja kuparia noin 40,6 kg/a.

10 10 (27) Päästöt ilmaan Ilmapäästöjä laitoksella muodostuu pintakäsittelykylpyjen haihtumisesta sekä kevyttä polttoöljyä polttavasta polttimesta. Öljypolttimesta tulevat päästöt voi arvioida öljykulutuksesta laskemalla. Tästä laskettuna vuonna 2002 hiilidioksidipäästöjä olisi syntynyt noin 528 tonnia, kun höyryn tuotto oli noin 2 GWh. Pintakäsittelykylpyjen päästöt ilmaan tulevat kylvyistä, jotka ovat erilaisten kemikaalien vesiliuoksia ja niistä haihtuu eri määriä riippuen niiden lämpötiloista. Pääasiassa ilmaan haihtuvat höyryt ovat vesihöyryä sekä lipeän ja rikkihappovesiliuosten seoksia. Lipeä ja rikkihappokylvyissä edellytetään ilmastoinnin paikallisia kohdepoistoja, jotka imevät heti kylvyn pinnalta haihtuvat höyryt. Matalapainehöyryllä lämmitetyistä kemikaalikylvyistä haihtuva vesihöyry ja sen seassa olevat kemikaalihuurut johdetaan kohdepoistoilla poistoilmakanavaan, jossa tapahtuu happamien ja emäksisten kemikaalihuurujen neutraloitumista. Poistoilman laadusta ei ole tehty mittauksia, mutta ulkona rakennuksen katolla poistoilmaputken läheisyydessä olevat säänkestotesteissä olevat tuotannon koekappaleet eivät ole vahingoittuneet poistoilman vaikutuksesta. Poistoilmakanavaan on rakennettu kaasunpesuri, mutta se ei ole ollut käytössä. Poistoilmakanaviin kertyy kemikaalien saostumia, joita poistetaan määräajoin. Melu ja tärinä Merkittävin melua aiheuttava kone on tahdashallin konehuoneessa omassa paikalliskotelossaan oleva paineilmakompressori. Paineilmaa tarvitaan tuotannossa kylpyjen paineilmasekoituksiin sekä erilaisiin paineilmatyökaluihin ja lukkosylintereihin. Lisäksi laitoksella on ilmavaihtoon liittyviä puhaltimia. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Toiminnasta aiheutuvat jätteet lajeittain on esitetty taulukossa 3. Taulukko 2. Toiminnasta syntyvät jätteet EWC koodi t/a Sekajäte ,6 Energiajäte ,4 Biojäte ,0 Keräys ja toimistopaperi ,4 Alumiinihydroksidisakka *) Alumiini Ongelmajätteet väriliete ,24 väriliuos ,65 nikkelifluoridisakka ,3 loisteputket ,3 *) arvio

11 11 (27) Toiminnasta muodostuvat tavanomaiset jätteet lajitellaan syntypaikalla ja niille on omassa keräyspisteessä omat jäteastiat. Ongelmajätteet lähetetään käsiteltäviksi kerran vuodessa. Kaikki toimistosta tuleva paperijäte lajitellaan erikseen keräys ja toimistopaperijätteiksi keräysastioihin ja jätehuoltoyhtiö toimittaa ne eteenpäin hyötykäyttöön Pakkausmateriaaleista käytetään uudelleen kaikki käyttökelpoiset ja puhtaat osat, kuten lähes kaikki puuosat, osa pahvista ja lähes kaikki pienet laatikot. Loput kerätään energiajätteeksi jätepuristimeen, jonka jätehuoltoyhtiö tyhjentää hyötykäyttöön energialaitokselle. Pakkauksista puretut metallivanteet kerätään erikseen ja toimitetaan hyötykäyttöön. Tuotannossa anodisoitu alumiini voidaan käsitellä useaan kertaan, jos itse tuote sen sallii, mutta myös vioittuneita tuotteita syntyy jonkin verran. Alumiinijäte tuleekin lähinnä omista kehikoista, jotka kuluvat käytössä ja joita joudutaan uusimaan. Tämä alumiinijäte kerätään lavalle ja lähetetään uudelleen käytettäväksi. Käyttöön otetusta uudesta jätevedenkäsittelystä syntyvän alumiinihydroksidisakan määrä on arvioitu. Alumiinihydroksidisakan kaatopaikkakelpoisuus on testattu ja sen mukaan sakka on kaatopaikkakelpoista. Parhaillaan on käynnissä selvitys sakan soveltuvuudesta hyötykäyttöön alumiinipohjaisten vedenkäsittelykemikaalien raaka aineeksi. Ongelmajätteistä kylmätiivistyksen nikkelifluoridikylpy siirretään liuosta vaihdettaessa kuivausuunin pohjalle haihtumaan, jolloin siitä saadaan vettä pois ja ongelmajätteen käsittelylaitokselle kuljetetaan noin 5 % kuiva ainepitoisuudessa oleva liete. Nikkelifluoridikylpyä uusitaan 3 4 vuoden välein. Muut tuotannosta muodostuva ongelmajäte on kromia sisältävää anodisointivärilietettä ja anodisointiväriliuosta. Värjäyskylpyjen kesto ja uusimisväli vaihtelee vuodesta useaan vuoteen. Tuotannon oheistoiminnoista muodostuu vähäisiä määriä loisteputkia, öljyä, akkuja jne. ongelmajätteiksi. Päästöt maaperään (estäminen) Piha alue on päällystetty. Hakemuksen mukaan laitoksen normaalitoiminnasta ei ole päästöjä maaperään. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Hakemuksessa esitetty toiminta on pysynyt muuttumattomana eikä laitos ole aiemmin aiheuttanut vaikutuksia teollisuusalueelle. Toiminnanharjoittajan mukaan ympäristössä ei ole nähtävissä mitään merkkejä päästöjen vaikutuksista esimerkiksi ympäristön kasvillisuuteen. Jätevesistä ei ole vaikutuksia vesistöön, kun ne johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamolle teollisuusjätevesien johtamissopimuksen raja arvojen puitteissa.

12 12 (27) Melun osalta laitoksella ei ole vaikutusta ympäristöönsä, koska vieressä on vilkkaasti liikennöity Kehä III. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Pintakäsittelykylpyjen kemikaalien laatua valvotaan päivittäin omassa käyttölaboratoriossa manuaalisesti analysoimalla titraamalla, ph ja johtokykymittarein sekä pienellä spektrofotometrillä. Kaikki analyysien tulokset kirjataan ylös laboratoriosta löytyviin käyttöpäiväkirjoihin, joihin kirjataan myös kemikaalilisäykset. Kaikki kemikaalien lisäykset pintakäsittelykylpyihin tehdään annostelupumppujen käsiohjauksella. Ainoastaan jätevedenpuhdistuslaitteistojen ph säätökemikaalien annostelut toimivat automaattisesti. Jätevedenkäsittelyn jatkuvatoimisia ph ja sameusmittauksia kontrolloidaan oman käyttölaboratorion vertailunäytteillä. Mittausten kalibroinnit on tarkoitus tilata laitteistotoimittajalta. Pintakäsittelyaltaita lämmitetään automaattisesti höyrylämmittimin. Altaiden lämpötiloja tarkkaillaan päivittäin. Öljypoltin ja höyrynkehitinsysteemi ovat matalapaineisia, joten niihin ei sovelleta ulkoista huoltoja tarkastusmenettelyä. Oma huoltomies tarkistaa polttimen päivittäin ja säätää tarvittaessa. Laitokselle ollaan valmistelemassa laatujärjestelmää, jonka pitää konsernitason päätöksen mukaan olla valmis vuoteen 2006 mennessä. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Raportointi Jätevedenkäsittelystä lähtevää jätevettä tarkkaillaan useilla jatkuvatoimisilla ph antureilla ja tarvittaessa voidaan ottaa näytteitä viemäriin menevästä jätevedestä. Teollisuusjätevesien johtamissopimuksen mukaan lähtevästä jätevedestä otetaan kaksi kertaa vuodessa tarkkailunäytteitä ulkopuolisen laboratorion toimesta. Näytteet otetaan tarkkailukaivosta, johon tulee kaikki jätevedenkäsittelystä lähtevät jätevedet. Tarkkailumäärityksinä ovat vähintään ph, BOD 7,ATU, COD Cr, kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kadmium, kromi ja nikkeli. Lisäksi Espoon Vesi tarkkailee jätevesien raja arvojen noudattamista ottamalla lähtevästä jätevedestä kokoomanäytteitä. Laitoksen vuositiedot raportoidaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitos toimittaa yhteenvedon ongelmajätteiden sekä maali ja alumiinihydroksidilietteiden kirjanpidosta Espoon kaupungin ympäristökeskukseen.

13 13 (27) POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi Pintakäsittelylaitoksen yhteydessä mahdolliseksi riskeiksi on arvioitu konerikosta aiheutuvaa tulipaloa, kemikaalisäiliörikkoa sekä kemikaaliroiskeisiin ja raaka ainekuljetuksiin liittyviä riskejä. Yleisiksi riskeiksi on arvioitu tulipaloa, vesivahinkoa, viemäritukoksia sekä höyryn paineastian räjähdystä. Tulipalon sammutusvedet ja kemikaalivuodot piha alueella voivat päätyä joko rakennuksen sisäviemäröinnin ja kattovesiviemäröinnin kautta vesihuoltolaitoksen viemäriin tai sadevesi ja salaojaviemäröinnin kautta Matalajärveen johtavaan ojaan. Toimet onnettomuuksien estämiseksi Erilaisiin hätätilanteisiin on varauduttu laatimalla laitokselle turvallisuussuunnitelma ja kouluttamalla henkilöstöä toimimaan hätätilanteissa. Turvallisuussuunnitelma on tarkastettu Länsi Uudenmaan pelastuslaitoksella. Isoista rikkihappo ja lipeäsäiliöistä vuodot viemäriin on estetty siten, että säiliöiden ympärillä on turva allas. Rikkihapposäiliössä on lisäksi kaksinkertainen kuoriosa, joka estää kemikaalivuodon turva altaaseen sisäosan rikkoutuessa. Muut kemikaalikontit säilytetään alueella, jossa ei ole lähistöllä lattiakaivoja ja konttien vuodot on helppo havaita. Automaattisia annostuksia ei ole suoraan isoista kemikaalisäiliöistä syöttöhäiriöiden estämiseksi. Ulkona sijaitsevalla lipeän ja rikkihapon täyttöpaikalla käytetään kuormien purkamisen yhteydessä siirrettävää suoja allasta, joka estää kemikaalin suoraan maahan valumisen letkuja irrotettaessa. Altaiden lämmitys tapahtuu höyryllä, mikä vähentää allaspaloriskiä ja näin kemikaalivuotoja. Rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä, savuluukut ja riittävästi alkusammutuskalustoa, joka käsittää palopostit, käsisammuttimen ja ensiaputarvikkeet. Rakennuksessa on myös murtosuojausjärjestelmä ja ulkoinen vartiointi. Toimet onnettomuus ja häiriötilanteissa Kaikki jätevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Viemäriin menevän veden virtaus voidaan estää sulkemalla jäteveden puhdistuslaitteisto ja tuleva käyttövesi. Näin esimerkiksi altaiden rikkoutuessa voidaan vedet kerätä 30 m 3 :n puskuri ja varastoaltaaseen ja estää haitallisen aineen pääsy viemäriin. Lisäksi pintakäsittelylinjojen alla on noin 80 m 3 :n varoallas vuotoja varten.

14 14 (27) Pintakäsittelylinjoilla tarkkaillaan kemikaalipitoisuuksia ja valvotaan laitteistojen toimintaa. Jos jäteveden puhdistuslaitteiston jokin osa rikkoutuu, pystytään jäteveden käsittelystä huolehtimaan manuaalisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut asian vireille tulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Espoon kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa ja Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Bodycote Pintakäsittely Oy:n alumiinin pintakäsittelylaitoksella on suoritettu tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä Suomen lääninhallitukselta, Espoon kaupunginhallitukselta ja Espoon kaupungin ympäristökeskukselta. Etelä Suomen lääninhallitus on antanut päivätyn lausunnon, jossa esitetään mm. seuraavaa: luvan hakijan on kehitettävä laitoksen jätevesien kierrätystä ja puhdistusta, etteivät mm. nikkelin ja ph:n raja arvot ylity ja että muodostuvat sakat voidaan toimittaa hyötykäyttöön heti, kun se on mahdollista jätevesien käsittelyn toimintaa on seurattava säännöllisesti ja tulokset on raportoitava kaatopaikalle toimitettavan sakan koostumus ja kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä myös Espoon tuotantolaitoksessa toiminnanharjoittajan on oltava selvillä ilmapäästöistään, jotka on selvitettävä laskennallisesti tai mittauksin maanalaisen öljysäiliön kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Espoon kaupungin ympäristölautakunta esittää päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa: ympäristöluvan käsittelyssä on varmistettava, ettei laitoksesta pääse ilmaan haitallisia päästöjä

15 15 (27) toiminnanharjoittaja ei ole selvittänyt oman vedenoton mahdollista vaikutusta pohjaveteen ja Matalajärveen kulkeutuvaan pohjavesivirtaamaan jäteveden käsittelyn puhdistustehoa voitaisiin mitata jatkuvatoimisella sameusmittarilla käsittely yksiköstä viemäriin johdettavasta vedestä jätevedenkäsittelyn toiminta on dokumentoitava ja esitettävä tarvittaessa valvontaviranomaiselle ja Espoon Vedelle lupapäätöksessä on annettava määräykset jäte ja ongelmajätekirjanpidosta ja kirjanpito on toimitettava vuosittain myös Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle jätevedenkäsittelyssä syntyvän alumiinihydroksidilietteen hyötykäyttömahdollisuudet on selvitettävä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastointiastiat tai säiliöt on merkittävä asianmukaisesti kemikaalien ja ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja tai pintavesiin, sadevesiviemäriin ja yleiseen viemäriin on estettävä, koska on mahdollista, että vedet valuvat Matalajärven Natura 2000 alueelle, mikä on huomioitava mm. happo ja emässäiliöiden täyttöpaikan rakenteissa kemikaalit on varastoitava niin, etteivät ne pääse reagoimaan keskenään maanalainen öljysäiliö on tarkastettava riittävän usein toiminnanharjoittajan on tehtävä esitys käyttö, päästö ja vaikutustarkkailuksi, jotta toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan seurata toiminnanharjoittajan on tehtävä selvitys toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa mahdollisista vahinkotapauksista ja onnettomuuksista on ilmoitettava välittömästi myös Espoon ympäristökeskukseen. Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Hakijalle on päivätyllä kirjeellä No YS 305 varattu tilaisuus vastineen jättämiseen. Hakija on vastineessaan esittänyt mm. seuraavaa: laitoksen poistoilmamittauksien tekemisestä on sovittu ja mittaukset toteutetaan mahdollisimman pian jäteveden käsittelyn ph ja sameusmittaukset dokumentoidaan piirturille, kemikaalien annostelu tapahtuu mittausten perusteella ja käsittely yksikön toiminnasta pidetään kirjaa, johon myös häiriöt kirjataan jatkuvatoimisen käyttötarkkailun lisäksi käsitellystä jätevedestä voidaan tarpeen tullen ottaa näyte analysoitavaksi happo ja emässäiliöiden täyttöpaikalla käytetään kuormien purkamisen yhteydessä siirrettävää suoja allasta

16 16 (27) laitoksen vedenotto porakaivosta ei tarvitse vedenottolupaa, joten ei ole todettu tarpeelliseksi selvittää vedenoton vaikutusta pohjavesivirtaamaan jäte ja ongelmajätehuollosta pidetään kirjaa ja kirjanpito on toimitettu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti alueelliseen ympäristökeskukseen ja Espoon kaupungin valvontaviranomaiselle jäteveden käsittelyn sakan kaatopaikkakelpoisuus on sovittu selvitettäväksi Espoon laitoksella mahdollisimman pian. VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Espoon kaupungin Puotisen kaupunginosassa olevalle Bodycote Pintakäsittely Oy:n Espoon tehtaan toiminnalle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan seuraavin lupamääräyksin. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa ja muistutuksessa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon tämän lupapäätöksen määräyksissä ja perusteluissa. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt vesiin ja viemäreihin (YSL 43, 47 ) 1. Jätevesien keruu ja käsittely on järjestettävä siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, viemäriverkostolle tai jätevedenpuhdistamolle. 2. Jätevesien esikäsittelyprosessi on varustettava sellaisilla automaattisilla varmistustoiminnoilla, jotka pysäyttävät jätevesien pumppauksen esikäsittelyprosessiin, mikäli jäteveden esikäsittelyprosessin jatkuvatoimisten seurantaparametrien (ph, sameus) asetusarvoalueelta poiketaan. Pumppausta saa jatkaa, kun asetusarvoalue on jälleen saavutettu. 3. Pintakäsittelylaitoksen toiminnasta syntyvät jätevedet on esikäsiteltävä laitoksen jätevedenpuhdistamolla ennen niiden johtamista jätevesiviemäriin. Esikäsittelyprosesseja on käytettävä ja hoidettava siten, että jätevesiviemäriin johdettavien esikäsiteltyjen jätevesien alla mainittujen aineiden pitoisuudet ja kuormat ovat tarkkailunäytteissä enintään:

17 17 (27) Pitoisuus [mg/l] Kuorma [kg/a] Kadmium 0,01 Kromi, kok. 0,5 Kromi (VI) 0,1 Sinkki 2,0 Lyijy 0,5 Nikkeli 0,3 20 Tina 2,0 Kupari 2,0 Kiintoaine Pitoisuusraja arvot koskevat jätevesien esikäsittelyistä lähtevää prosessijätevettä, johon ei ole sekoittunut saniteetti tai muita laimentavia vesiä. Huuhteluvesivirtaaman lisääminen tai muu toimenpide pitoisuusraja arvojen alittamiseksi on kielletty. 4. Määräyksessä 3. edellytettyjen raja arvojen lisäksi viemäriin johdettavien jätevesien on täytettävä myös muilta ominaisuuksiltaan vesihuoltolaitoksen ja laitoksen välisessä jätevesien johtamissopimuksessa asetetut vaatimukset. Luvan saaja on vastuussa jäteveden johtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä. 5. Raja arvon ylittyessä yksittäisen näytteen osalta on toiminnanharjoittajan viivytyksettä ilmoitettava siitä Uudenmaan ympäristökeskukseen, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Espoon Vedelle sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin viemäriin johdettavan jäteveden laadun saattamiseksi ympäristölupapäätöksen määräysten edellyttämälle tasolle. Se, että viemäriin johdettavan jäteveden laatu on ympäristölupapäätöksen määräysten mukainen, on todennettava uusintanäytteenotolla. Jäteveden johtaminen jätevesiviemäriin on voitava keskeyttää välittömästi valvontaviranomaisen toimesta, jos jäteveden ominaisuudet jättävät toistuvasti täyttämättä viemäriin johdettaville jätevesille ympäristölupapäätöksessä asetetut vaatimukset. 6. Sadevedet ja muut laitosalueen pintavedet on johdettava laitosalueelta niin, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen (YSL 43, 45, JL 4, 6, 15, 19, 49, JA 3a, 5, 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997, YMA 1129/2001) 7. Laitoksen toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina toisistaan erillään siten, että niistä ei aiheudu roskaantumis tai muuta haittaa ympäristölle. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätejakeet on ensisijaisesti toimitettava kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine ja toissi

18 18 (27) jaisesti kohteeseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet saa toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä ongelmajätteiksi luokiteltavia aineita siinä määrin, että kyseessä olevat jätteet on luokiteltava ongelmajätteiksi. Tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavasta kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä on teetettävä kaatopaikkakelpoisuustesti. Säännöllisesti syntyvän samanlaatuisen jätteen kaatopaikkakelpoisuus on varmistettava laadunvalvontatestein kaatopaikan pitäjän edellyttämin väliajoin. Jätteen saa antaa kuljetettavaksi vain alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä jätetiedostoon hyväksytylle toiminnanharjoittajalle. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä jäteveden esikäsittelyssä syntyvän alumiinihydroksidilietteen teknis taloudelliset hyötykäyttömahdollisuudet. Selvitys on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukseen sekä Espoon ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään vuoden 2005 vuosiraportoinnin yhteydessä. 8. Laitoksella syntyvät ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa, hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Ongelmajätteet on pidettävä erillään muista jätteistä. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Hyödyntämiskelpoiset jäteöljyt ja öljyä sisältävät jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen 659/1996 mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirjan on oltava mukana jätteiden siirron aikana ja se luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Varastointi (YSL 43, 45, JL 4, 6, 19, JA 5, 6, 8, NaapL 17, VNp 659/1996, VNp 101/1997) 9.1. Raaka aineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Varastoja, säiliöitä ja putkistoja on tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä korjaustoimenpiteisiin. Maaperään sijoitettu kevyen polttoöljyn säiliö on tarkastettava viiden vuoden välein. Tarkastuksen yhteydessä myös ylitäytön estimen toiminta on tarkastettava Kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa ja asianmukaisesti merkityssä astiassa laitoksella olevassa lukittavassa varastossa. Varastotilan lattia on pinnoitettava varastoitavaa kemikaalia kestävällä pinnoitteella. Nestemäisten kemikaalien astiat

19 19 (27) on lisäksi varastoitava suoja altailla tai reunakorokkeilla varustetussa tilassa siten, että suoja altaiden tilavuudet tai reunakorokkein varustetun tilan tilavuus vastaa suurimman astian tilavuutta. Suojaaltaat on jaettava väliseinillä osastoihin tai muuten järjestettävä niin, etteivät keskenään vaarallisesti reagoivat kemikaalit pääse vuototilanteissa kosketuksiin toistensa kanssa. Vaarallisten aineiden varastointitiloista tai suoja altaasta ei saa olla avointa liittymää jätevesi tai sadevesiviemäriin. Varastointitilojen lattiakaivot on varustettava asianmukaisin suojakansin tai sulkuventtiilein. Kemikaalien käsittely (kuormien purku ja lastaus) pihaalueella on tapahduttava reunoin varustetulla tiiviillä alustalla, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä hallitusti asianmukaiseen käsittelyyn Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuna tai muuten vesitiiviisti. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviissä astioissa tai säiliöissä, reunoin varustetulla tiiviillä alustalla lukittavissa sisätiloissa tai lukittavassa katetussa tilassa ulkona siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja tai pintavesiin, sadevesiviemäriin ja yleiseen viemäriin on estettävä. Öljyjätteisiin ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet (YSL 43, YSA 30, JL 6 ) 10. Ympäristön kannalta merkittävistä poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista päästöistä viemäriin on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Espoon Vedelle. Luvan saajan on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin päästön lopettamiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. 11. Laitoksella on oltava ajan tasalla oleva ympäristöriskiselvitys, suunnitelma toimista ympäristöonnettomuuksien estämiseksi toteutusaikatauluineen sekä kirjalliset toimintaohjeet onnettomuus, häiriö, ja muiden poikkeustilanteiden varalle ympäristöonnettomuuksien rajoittamiseksi. Ympäristöriskiselvitys on ajantasaistettava vuosittain. 12. Laitoksella on oltava riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja tarvikkeita kuten imeytys ja neutralointimateriaaleja aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit, raaka aineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan, että laitoksella on torjuntalaitteiden ja välineiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä. Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä ja kehitettävä torjuntavalmiutta, kou

20 20 (27) lutettava henkilöstöä ja järjestettävä torjuntaharjoituksia siitä, kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa on toimittava. Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset (YSL 43 ) 13. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä Uudenmaan ympäristökeskukselle yksityiskohtainen suunnitelma toimenpiteistä laitosalueen kunnostamiseksi ja niiden toimenpiteiden yhteydessä tehtävistä toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tarkkailu ja raportointimääräykset (YSL 46 ) 14. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. Tarkkailuohjelmia voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailu (YSL 46 ) 15. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitoksen aiheuttamaa jätevesikuormitusta vähintään neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden välein otettavilla kokoomanäytteillä. Näytteet on otettava laitoksen jätevedenkäsittelystä viemäriin johdettavasta vedestä. Kokoomanäyte on yhdistettävä manuaalisesti tai automaattisesti laitoksen vuorokauden toiminta ajalta virtaamapainotteisesti vähintään kerran tunnissa kerätyistä osanäytteistä. Kokoomanäytteistä on ulkopuolisen laboratorion toimesta määritettävä vähintään ph, kadmium, kokonaiskromi, kromi (VI), sinkki, lyijy, nikkeli, tina, kupari ja kiintoaine. Lisäksi laitoksen tulee omana tarkkailuna mitata jatkuvatoimisesti viemäriin johdettavien prosessijätevesien määrää, ph arvoa ja sameutta. Muuten on toimittava Espoon Veden hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukseen sen päivitysten yhteydessä. 16. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava säännöllisesti kiinteistönsä yleiseen viemäriin yhdistettävän jätevesiviemäriverkoston kuntoa liittymiskohtaan saakka. Raportti jätevesiverkoston tarkistamisesta ja verkoston mahdollisesta kunnostustyöstä on toimitettava tiedoksi Uudenmaan ympäristökeskukselle laitoksen vuosiraportoinnin yhteydessä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta.

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 31.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen No YS 599 Dnro UUS-2003-Y-3-111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki, luvan tarve ja lupakäsittely

Ympäristönsuojelulaki, luvan tarve ja lupakäsittely Ympäristönsuojelulaki, luvan tarve ja lupakäsittely Pasi Halme 1 Luennon sisältö Ympäristönsuojelulaki Luvanvaraiset toiminnat Viranomaiset Lupamenettelyn vaiheet Lupaharkinta Lupapäätöksen sisältö ja

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki

PÄÄTÖS. Helsinki PÄÄTÖS Helsinki 18.12.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 253 11 No YS 1954 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tehdas sijaitsee kiinteistöllä 858-401-3-183.

Tehdas sijaitsee kiinteistöllä 858-401-3-183. Etelä-Suomi Päätös Nro 217/2012/1 Dnro ESAVI/163/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Steris Europe Inc. Suomen sivuliikkeen koneiden

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo PÄÄTÖS Helsinki 1.9.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2005-Y-590-119 No YS 1039 ASIA Päätös vesientarkkailuohjelmasta. TOIMINNAN HARJOITTAJA Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku 7 02920

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/REPOSAARI FISH OY Reposaari Fish Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevan silakankäsittelylaitoksen toimintaa Porin Reposaaren kalasatamassa.

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5

Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 264 20.04.2004 1 Ymp 8416-2002 (235) Ympäristölupahakemus / Finnsteve Oy, ahtausliike, Huolintakatu 5 Ympkaalk 264 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot