SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-19

2 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan neljäs tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kertomusvuoden aikana aloitettiin osuuskunnan lainojen lyhennyksien maksu sekä investointien poistosuunnitelman noudattaminen pidettiin osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous, jossa päätettiin rahaston perustamisesta ja sen kartuttamisesta. Tilikauden aikana ilmeni, että tilikauden lainanlyhennyksiin käytettävä raha on samana vuonna rahastoitava, jotta siitä ei tulisi arvonlisäveronalaista tuloa. Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanhoitomaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olivat, joten ylijäämä käytettiin markkinakorkoisen lainan lisälyhentämiseen :lla. Kylmän alkuvuoden jäätymisvaurioiden aiheuttamat korjauskustannukset saatiin valtaosin takaisin työvirheitä tehneeltä urakoitsijalta. Sähkönkulutus oli talvikaudella poikkeuksellisen korkea. Espoon ympäristökeskus aloitti tilikauden loppupuolella liittymiskehoitustoimenpiteet vesiosuuskunnan toiminta-alueella. HALLINTO Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittiin hallituksen erovuorossa olevat Rainer Alho, Esko Haasmaa ja Niklas Tevajärvi uudelle kolmivuotiskaudelle. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Pentti Vanhala (pj), Lars Edelmann, Bengt Fager, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Pentti Vanhala ja varapuheenjohtajana Rainer Alho. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 9 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajina jatkoivat Ahti Mannila (HTM) ja Toivo Tuomikorpi (HTM) sekä varatilintarkastajina Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 338 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin valmiiksi Stora Tallholmenin vesihuoltoverkosto, sekä saariliittymät Högkopplaniin ja Isoon Lehtisaareen. Lisäksi yhdistettiin Moisön saaren ja Soukanniemen verkostot veneväylän alittavalla johto-osuudella. Skatan läjitysalueen maamassat tasoitettiin paikan päällä kaupungin hyväksynnällä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 310 kpl (297 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 225 kappaletta (184), joista kesävesiliittymiä 27 kpl (21). TALOUS Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan ( ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta (sis alv 22%). Vesijohtoverkon poistaminen aloitettiin tilikauden aikana. Poisto tapahtuu tasapoistoina ja poistoaika on 30 vuotta. Tuloslaskelma osoittaa tappiota. Ilman poistoja tulos on voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle maksettu palkka oli yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokoustaikka muita palkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2004 TOIMINNASTA

3 Suunnitteilla on Lehtisaarten sisäisen kesäkäyttöisen vesihuoltoverkoston rakentaminen kesän 2004 aikana. Verkoston rakentamismaksut on tarkoitus kattaa kokonaisuudessaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. 2 Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 3 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot ,80 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76- Varastojen muutos 0, ,79- Ulkopuoliset palvelut , ,34- Yhteensä , ,89- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 753, ,28- Muut henkilösivukulut 932,97-732,83- Henkilöstökulut yht , ,38- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,83-0, ,83-0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,54- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,97- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 921, ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 725, ,30- Yhteensä 6 803, ,57- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,54- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,54- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,54-

5 4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet , ,75 Yhteensä , ,75 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 114, ,83 Siirtosaamiset , ,47 Yhteensä , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,76 VASTAAVAA , ,51

6 5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,92 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,17- Tilikauden voitto(tappio) , ,54- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,17 Yhteensä , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,04 Ostovelat , ,99 Muut velat 1 798, ,39 Siirtovelat , ,13 Yhteensä , ,55 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 VASTATTAVAA , ,51

7 6 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 2 1/03-12/03 1/02-12/02 Palkat , ,13 Aktivoitu taseeseen , , , ,27 Henkilösivukulut 2 493, ,60 Aktivoitu taseeseen ,87 0, , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Saadut avustukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , , ,93 Uudenmaan ympäristökeskus , , , ,58 Uudenmaan liitto 0,00 0, ,40 0,00 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 0,00 211,36 0,00 0, , , , ,51 yhteensä: ,73 Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , ,21 0,00 Tiehoito Bergö 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 yhteensä: ,22 Kustannukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 materiaalit 3 669, , , ,60 putkiston huuhteluvesi 0, , ,00 0,00 alihankinta , , , ,14 palkkakustannukset , ,86 0,00 0,00 sivukulut 4 313, ,66 0,00 0,00 kaluston vuokrat 0,00 550,00 0,00 0, , , , ,74 yhteensä: ,07

8 7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset ,73 Saadut korvaukset ,22 Kustannukset ,07 Tilikauden poisto ,83 Yhteensä ,29 Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/03-12/03 1/02-12/02 Osuuspääoma , ,92 Liittymismaksut , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Voitto/tappio ed. tilik , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,79 Lainojen jälkilaskelma 1/03-12/03 1/02-12/02 Lainanhoitotuotot liittymistä ,73 0,00 Lainanlyhennykset ,00 0,00 Korkokulut ,97 0,00 Muut lainanhoitokulut ,19 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Ali-/ylijäämä edell. tilik. 0,00 0,00 Yli-/alijäämä tilik. -305,43 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Vastuut ja vakuudet Lainat Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 à 2 mmk yht. 12 mmk. ( ,85, ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella ,60 viiden vuoden aikana ,84

9 8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Allekirjoitukset Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Pentti Vanhala Heikki Sirelius Esko Haasmaa Rainer Alho Bengt Fager Lars Edelman Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Toivo Tuomikorpi HTM

10 9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpito-ohjelmalla.

11 10 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3001 Ed. tilikauden laskuttamaton myynti , ,16-19,26-% 3002 Maksumuistutukset alv 0 % 156,55 156,55 0,15 % 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 173,25-173,25-0,17-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,08 27,95 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,66 40,43 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % , ,22 23,19 % 3106 Palvelumaksujen hyvitykset alv 22 % 820,12-820,12-0,78-% 3107 J?tevesimaksut alv 22 % , ,48 22,10 % 3108 J?tevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 276,59-276,59-0,26-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 524,98-524,98-0,50-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 55,62-55,62-0,05-% 3111 Muut hyvitykset alv 22 % 27,05-27,05-0,03-% 3112 Vuotovesi alv 22 % 223,05 223,05 0,21 % 3113 Laskutuslis?alv 22 % 10,00 10,00 0,01 % 3114 Lainanhoitomaksu alv 22 % 7 352, ,73 7,02 % * Myyntituotot , ,00 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,00 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,80 19,57 % 3990 Saadut avustukset , ,62 31,21 % 3999 Saatujen avustusten siirto taseeseen , ,62-31,21-% * Liiket. muut tuotot , ,80 19,57 % ****** Tuotot yht , ,80 119,57 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4001 Ostot alv 0 % 674,45-674,45-0,64-% 4100 Ostot alv 22 % 7 098, ,64-6,78-% 4101 Vesi alv 22 % , ,34-14,58-% 4102 S?hk? alv 22 % , ,95-15,86-% 4103 J?tevesimaksut alv 22 % , ,38-18,09-% 4105 Vuotovesihyvitykset alv 22 % 422,82 422,82 0,40 % 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 3 669, ,11 3,50 % * Ostot tilik. aikana , ,83-52,05-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,83-52,05-% 4901 Palveluostot alv 0 % 213,00-213,00-0,20-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,94-297,20-% 4911 Palveluostot alv 22 % 3 247, ,00-3,10-% 4912 Huolto- ja yll?pitopalvelut alv 22 % 9 340, ,71-8,92-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,01 296,00 % * Ulkopuoliset palvelut , ,64-13,43-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,47-65,48-%

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto Henkil? st? kulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-31,52-% 5051 Palkkiot (ei sotua) 450,00-450,00-0,43-% 5060 Lomapalkat 3 929, ,46-3,75-% 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,00 15,76 % * Palkat , ,46-19,94-% Henkil? sivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 2 652, ,14-2,53-% 5155 Ty? ntekij?n El?kemaksuosuus 1 581, ,12 1,51 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 3 824, ,81 3,65 % * El?kekulut 2 753, ,79 2,63 % 5250 Sosiaaliturvamaksut 877,87-877,87-0,84-% 5260 Tapaturmavak. maksut 268,76-268,76-0,26-% 5265 Ty? tt? myysvakuutusmaksut 326,40-326,40-0,31-% 5266 Ty? ntekij?n ty? tt? myysmaksuosuus 82,42 82,42 0,08 % 5270 Ryhm?henkivakuutus 31,42-31,42-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 489,06 489,06 0,47 % * Muut hl? sivukulut 932,97-932,97-0,89-% ** Henkil? sivukulut yht 1 820, ,82 1,74 % **** Henkil? st? kulut yht , ,64-18,20-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hy? dykkeist? 5880 Poistot muista aineellisista hy? dykkeist? , ,83-83,40-% * Suunn.mukaiset poistot , ,83-83,40-% vastaavien hy? dykkeist? ** Yht , ,83-83,40-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,83-83,40-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Ty? terveyshuolto 151,74-151,74-0,14-% 6010 Ty? vaatteet alv 22 % 4,84-4,84-0,00 % * Vapaaeht.henkil? st? kulut 156,58-156,58-0,15-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 1 530, ,00-1,46-% 6160 Huoneiston korj. ja kunnostus 22 % 15,78-15,78-0,02-% * Toimitilakulut 1 545, ,78-1,48-% 6200 Koneiden ja kaluston vuokrat 22 % 38,10-38,10-0,04-% 6220 Koneiden korj. ja huolto alv 22 % 226,60-226,60-0,22-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 33,43-33,43-0,03-% * Irtaimistokulut 298,13-298,13-0,28-% 6360 Kilometrikorvaukset 838,77-838,77-0,80-% * Matkakulut 838,77-838,77-0,80-% 6555 Mainos- ja myynninedist?minen alv 0 % 252,00-252,00-0,24-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,24-% 6610 Postikulut alv 22 % 783,35-783,35-0,75-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 1 636, ,88-1,56-% 11

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 532,14-532,14-0,51-% 6650 Pankkikulut 430,50-430,50-0,41-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 92,39-92,39-0,09-% 6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8 % 14,34-14,34-0,01-% 6730 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 0 % 106,52-106,52-0,10-% 6740 Vakuutukset 2 370, ,12-2,26-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 553,58-553,58-0,53-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 9 154, ,30-8,74-% 6771 Tilintarkastus alv 1 570, ,00-1,50-% 6780 Kokouskulut alv 22 % 564,50-564,50-0,54-% 6785 Kokouskulut alv 17 % 22,22-22,22-0,02-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 2 033, ,00-1,94-% 6800 J?senmaksut 372,00-372,00-0,36-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 149,30-149,30-0,14-% 6995 Euron py? ristystili 1,15 1,15 0,00 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,99-19,47-% *** Liiket.muut kulut yht , ,25-22,42-% ***** KULUT YHT , ,19-189,50-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39-69,93-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7320 Korkotuotot 722,72 722,72 0,69 % 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 199,04 199,04 0,19 % * Korkotuotot 921,76 921,76 0,88 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 921,76 921,76 0,88 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 6 431, ,97-6,14-% 8190 Viiv?styskorot 67,31-67,31-0,06-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-70,82-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymist? , ,00 70,82 % * Korkokulut 6 499, ,28-6,21-% 8220 Muut vieraan p?oman kulut 1 226, ,19-1,17-% * Muut rahoituskulut 1 226, ,19-1,17-% ** Rahoituskulut yht 7 725, ,47-7,38-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 6 803, ,71-6,50-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,10-76,42-% SATUNNAISIA ERI? ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,10-76,42-% 12 ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,10-76,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Muut aineelliset hy? dykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0, ,83- * Muut aineell.hy? d , ,29 ** Muut aineelliset hy? d. yht , ,29 Ennakkomaksut ja keskener?iset hankinnat *** Aineelliset hy? dykkeet yht , ,29 **** PYSYV?T VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitk?aikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon S?hk? Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitk?aik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset , ,13 * Myyntisaamiset , , Siirtosaamiset , ,05 * Siirtosaamiset , ,05 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,18 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,77 * Rahat ja ps yht , ,77 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 ***** VASTAAVAA YHT , ,40

15 14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA P??OMA 2000 Osuusp?oma , ,84- * Osake-, osuus- tai muu vastaava p?oma , ,84- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhti? j?rjestyksen tai s?nt? jen mukaiset rahastot , , Muut rahastot 0, ,00- * Muut rahastot 0, ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,71 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,71 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,10 *** , ,81 **** OMA P??OMA YHT , ,36- VIERAS P??OMA Pitk?aikainen vieras p?oma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , ,37- * Lainat rahoituslaitoksilta , ,85- ** Pitk?aikainen vpo yht , ,85- Lyhytaikainen vieras p?oma 2630 Pitk?aikaisten lainojen lyhennykset , ,60- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,56- * Ostovelat , , Ennakonpid?tysvelka 1 177, , Sosiaaliturvamaksuvelka 121,08-88,92- * Muut velat 1 298, , Siirtovelat , ,11- * Siirtovelat , ,11- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,19- **** VIERAS P??OMA YHT , ,04- ***** VASTATTAVAA YHT , ,40- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 15 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,00 0,00 33, Yhteensä 33,00 0,00 33,00 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,00-0,00 126,00-953, TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FELLMAN KLAUS A ,50 0,00 153, A ,50 0,00 424, Asiakas: FRIISILÄN KELLARIMYYNTI Yhteensä 578,00 0,00 578,00

17 16 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HERTSBERG LEO A ,00 216,33 35, A ,79 0,00 293, Yhteensä 545,79 216,33 329,46 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,00-0,00 66,00- JUNNELIUS CHRISTIAN (LIIKASUORITUS) Yhteensä 66,00-0,00 66,00- Asiakas: LEHTI MARITA A ,05 126,00 5, Yhteensä 131,05 126,00 5,05 Asiakas: MANNER MATTI A ,43 0,00 21, Yhteensä 21,43 0,00 21,43 Asiakas: SANTALA OLLI A ,75-58,54-87,21- SANTALA OLLI HYVITYS LNRO 574 Yhteensä 145,75-58,54-87,21- Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,05 0,00 38, Yhteensä 38,05 0,00 38,05 Yhteensä 1 397,67 283, , Siirtosaamiset Asiakas: LASKUTTAMATON MYYNTI M / ,68 0, ,68 LASKUTTAMATON MYYNTI 10-12/03 Yhteensä ,68 0, ,68 Asiakas: UUDENMAAN VEROVIRASTO M / ,38 0, ,38 ALV 12/03 Yhteensä 9 883,38 0, ,38 Asiakas: UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS M ,03 0, ,03 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, AVUSTUS Yhteensä 9 035,03 0, ,03 Asiakas: VARMA-SAMPO TP ,96 0, ,96 TEL-JAKSOTUS Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Asiakas: SAMPO Yhteensä 1 304,96 0, ,96 Yhteensä ,05 0, ,05

18 17 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite TP ,36-0, , TP ,36-0, , TP , , , TP ,36-0, , Yhteensä , , ,60- Yhteensä , , , Ostovelat Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,68-0, ,68- E.ON FINLAND OYJ Yhteensä 3 028,68-0, ,68- Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,73-0,00 11,73- ESPOON KAUPUNKI A ,74-0,00 109,74- ESPOON KAUPUNKI A ,59-0,00 102,59- ESPOON KAUPUNKI Yhteensä 224,06-0,00 224,06- Asiakas: ESPOON VESI A ,69-0,00 500,69- ESPOON VESI Yhteensä 500,69-0,00 500,69- Asiakas: OY GÖRAN HAGELBERG A ,64-0, ,64- OY GÖRAN HAGELBERG AB 1464 (R) Yhteensä ,64-0, ,64- Asiakas: VESI- JA VIEMÄRIL.YHD A ,49-0,00 15,49- VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHD Yhteensä 15,49-0,00 15,49- Yhteensä ,56-0, , Siirtovelat Asiakas: CARPENTUM OY TP /03 259,00-0,00 259,00- KIRJANPITO 12/03 Yhteensä 259,00-0,00 259,00- Asiakas: DONNER ROBERT PL / ,22-0,00 85,22- KM-KORVAUS DONNER 8/ PL /03 52,92-0,00 52,92- KM-KORVAUS DONNER ROBERT 12/03 Yhteensä 138,14-0,00 138,14- Asiakas: ESPOON VESI M / ,17-0, ,17- LASKUTTAMATTOMAT VESIOSTOT 11-12/03 Yhteensä 5 437,17-0, ,17- Asiakas: LOMAPALKAT TP / ,00-0, ,00- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER TP / ,63-0, ,63- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER Asiakas: OSTOJAKSOTUS Yhteensä 6 133,63-0, ,63-

19 18 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite M / ,45-0, ,45- VESI- JA JÄTEVESIJAKSOTUS 11-12/03 TOT. LASKELMAN MUKAAN Yhteensä 1 344,45-0, ,45- Asiakas: SAMPO A ,33-0,00 131,33- KORKO AJALTA M /03 23,04-0,00 23,04- PANKKIKULUT SAMPO 12/ M /03 452,35-0,00 452,35- KORKOJAKSOTUS 12/03 LAINA SAMPO Yhteensä 606,72-0,00 606,72- Asiakas: SOMMARÖ-SEURA RY TP ,00-0,00 252,00- SOMMARÖ-SEURA RY MAINOS VUOSIKIRJASSA 2003 Yhteensä 252,00-0,00 252,00- Asiakas: TAKUUAJAN VAKUUS M ,00-0, ,00- TAKUUAJAN VAKUUS, VERKOSTON RAKENTAMINEN Yhteensä 1 000,00-0, ,00- Yhteensä ,11-0, ,11- Yhteensä , , ,18-

20 19 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA TASE-ERITTELYT Tilikausi Tase-erittelyt laati Espoo 17. päivänä helmikuuta Carpentum Oy

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Asunto Oy Ainonportti

Asunto Oy Ainonportti TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2012 Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2012 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintakertomus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14

Hallituksen toimintakertomus... 1 3. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5 6. Rahoituslaskelma... 7. Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Jyväskylän Voima Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 3 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 6 Rahoituslaskelma... 7 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 14 Luettelo kirjanpitokirjoista...15

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ASUNTO OY AINONPORTTI

ASUNTO OY AINONPORTTI ASUNTO OY AINONPORTTI TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Labbaksenkuja 4 01630 Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0586305-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU OSAKEYHTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP-OY 2014) K Ä S I T E L T Y : Osakeyhtiön hallitus 23.2.2015 ( 13) H Y V Ä K S Y T T Y

Lisätiedot