SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-19

2 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan neljäs tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kertomusvuoden aikana aloitettiin osuuskunnan lainojen lyhennyksien maksu sekä investointien poistosuunnitelman noudattaminen pidettiin osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous, jossa päätettiin rahaston perustamisesta ja sen kartuttamisesta. Tilikauden aikana ilmeni, että tilikauden lainanlyhennyksiin käytettävä raha on samana vuonna rahastoitava, jotta siitä ei tulisi arvonlisäveronalaista tuloa. Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanhoitomaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olivat, joten ylijäämä käytettiin markkinakorkoisen lainan lisälyhentämiseen :lla. Kylmän alkuvuoden jäätymisvaurioiden aiheuttamat korjauskustannukset saatiin valtaosin takaisin työvirheitä tehneeltä urakoitsijalta. Sähkönkulutus oli talvikaudella poikkeuksellisen korkea. Espoon ympäristökeskus aloitti tilikauden loppupuolella liittymiskehoitustoimenpiteet vesiosuuskunnan toiminta-alueella. HALLINTO Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittiin hallituksen erovuorossa olevat Rainer Alho, Esko Haasmaa ja Niklas Tevajärvi uudelle kolmivuotiskaudelle. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Pentti Vanhala (pj), Lars Edelmann, Bengt Fager, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Pentti Vanhala ja varapuheenjohtajana Rainer Alho. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 9 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajina jatkoivat Ahti Mannila (HTM) ja Toivo Tuomikorpi (HTM) sekä varatilintarkastajina Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 338 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin valmiiksi Stora Tallholmenin vesihuoltoverkosto, sekä saariliittymät Högkopplaniin ja Isoon Lehtisaareen. Lisäksi yhdistettiin Moisön saaren ja Soukanniemen verkostot veneväylän alittavalla johto-osuudella. Skatan läjitysalueen maamassat tasoitettiin paikan päällä kaupungin hyväksynnällä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 310 kpl (297 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 225 kappaletta (184), joista kesävesiliittymiä 27 kpl (21). TALOUS Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan ( ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta (sis alv 22%). Vesijohtoverkon poistaminen aloitettiin tilikauden aikana. Poisto tapahtuu tasapoistoina ja poistoaika on 30 vuotta. Tuloslaskelma osoittaa tappiota. Ilman poistoja tulos on voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle maksettu palkka oli yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokoustaikka muita palkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2004 TOIMINNASTA

3 Suunnitteilla on Lehtisaarten sisäisen kesäkäyttöisen vesihuoltoverkoston rakentaminen kesän 2004 aikana. Verkoston rakentamismaksut on tarkoitus kattaa kokonaisuudessaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. 2 Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 3 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot ,80 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76- Varastojen muutos 0, ,79- Ulkopuoliset palvelut , ,34- Yhteensä , ,89- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 753, ,28- Muut henkilösivukulut 932,97-732,83- Henkilöstökulut yht , ,38- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,83-0, ,83-0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,54- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,97- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 921, ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 725, ,30- Yhteensä 6 803, ,57- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,54- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,54- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,54-

5 4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet , ,75 Yhteensä , ,75 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 114, ,83 Siirtosaamiset , ,47 Yhteensä , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,76 VASTAAVAA , ,51

6 5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,92 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,17- Tilikauden voitto(tappio) , ,54- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,17 Yhteensä , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,04 Ostovelat , ,99 Muut velat 1 798, ,39 Siirtovelat , ,13 Yhteensä , ,55 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 VASTATTAVAA , ,51

7 6 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 2 1/03-12/03 1/02-12/02 Palkat , ,13 Aktivoitu taseeseen , , , ,27 Henkilösivukulut 2 493, ,60 Aktivoitu taseeseen ,87 0, , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Saadut avustukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , , ,93 Uudenmaan ympäristökeskus , , , ,58 Uudenmaan liitto 0,00 0, ,40 0,00 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 0,00 211,36 0,00 0, , , , ,51 yhteensä: ,73 Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , ,21 0,00 Tiehoito Bergö 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 yhteensä: ,22 Kustannukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 materiaalit 3 669, , , ,60 putkiston huuhteluvesi 0, , ,00 0,00 alihankinta , , , ,14 palkkakustannukset , ,86 0,00 0,00 sivukulut 4 313, ,66 0,00 0,00 kaluston vuokrat 0,00 550,00 0,00 0, , , , ,74 yhteensä: ,07

8 7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset ,73 Saadut korvaukset ,22 Kustannukset ,07 Tilikauden poisto ,83 Yhteensä ,29 Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/03-12/03 1/02-12/02 Osuuspääoma , ,92 Liittymismaksut , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Voitto/tappio ed. tilik , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,79 Lainojen jälkilaskelma 1/03-12/03 1/02-12/02 Lainanhoitotuotot liittymistä ,73 0,00 Lainanlyhennykset ,00 0,00 Korkokulut ,97 0,00 Muut lainanhoitokulut ,19 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Ali-/ylijäämä edell. tilik. 0,00 0,00 Yli-/alijäämä tilik. -305,43 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Vastuut ja vakuudet Lainat Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 à 2 mmk yht. 12 mmk. ( ,85, ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella ,60 viiden vuoden aikana ,84

9 8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Allekirjoitukset Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Pentti Vanhala Heikki Sirelius Esko Haasmaa Rainer Alho Bengt Fager Lars Edelman Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Toivo Tuomikorpi HTM

10 9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpito-ohjelmalla.

11 10 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3001 Ed. tilikauden laskuttamaton myynti , ,16-19,26-% 3002 Maksumuistutukset alv 0 % 156,55 156,55 0,15 % 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 173,25-173,25-0,17-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,08 27,95 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,66 40,43 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % , ,22 23,19 % 3106 Palvelumaksujen hyvitykset alv 22 % 820,12-820,12-0,78-% 3107 J?tevesimaksut alv 22 % , ,48 22,10 % 3108 J?tevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 276,59-276,59-0,26-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 524,98-524,98-0,50-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 55,62-55,62-0,05-% 3111 Muut hyvitykset alv 22 % 27,05-27,05-0,03-% 3112 Vuotovesi alv 22 % 223,05 223,05 0,21 % 3113 Laskutuslis?alv 22 % 10,00 10,00 0,01 % 3114 Lainanhoitomaksu alv 22 % 7 352, ,73 7,02 % * Myyntituotot , ,00 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,00 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,80 19,57 % 3990 Saadut avustukset , ,62 31,21 % 3999 Saatujen avustusten siirto taseeseen , ,62-31,21-% * Liiket. muut tuotot , ,80 19,57 % ****** Tuotot yht , ,80 119,57 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4001 Ostot alv 0 % 674,45-674,45-0,64-% 4100 Ostot alv 22 % 7 098, ,64-6,78-% 4101 Vesi alv 22 % , ,34-14,58-% 4102 S?hk? alv 22 % , ,95-15,86-% 4103 J?tevesimaksut alv 22 % , ,38-18,09-% 4105 Vuotovesihyvitykset alv 22 % 422,82 422,82 0,40 % 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 3 669, ,11 3,50 % * Ostot tilik. aikana , ,83-52,05-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,83-52,05-% 4901 Palveluostot alv 0 % 213,00-213,00-0,20-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,94-297,20-% 4911 Palveluostot alv 22 % 3 247, ,00-3,10-% 4912 Huolto- ja yll?pitopalvelut alv 22 % 9 340, ,71-8,92-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,01 296,00 % * Ulkopuoliset palvelut , ,64-13,43-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,47-65,48-%

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto Henkil? st? kulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-31,52-% 5051 Palkkiot (ei sotua) 450,00-450,00-0,43-% 5060 Lomapalkat 3 929, ,46-3,75-% 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,00 15,76 % * Palkat , ,46-19,94-% Henkil? sivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 2 652, ,14-2,53-% 5155 Ty? ntekij?n El?kemaksuosuus 1 581, ,12 1,51 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 3 824, ,81 3,65 % * El?kekulut 2 753, ,79 2,63 % 5250 Sosiaaliturvamaksut 877,87-877,87-0,84-% 5260 Tapaturmavak. maksut 268,76-268,76-0,26-% 5265 Ty? tt? myysvakuutusmaksut 326,40-326,40-0,31-% 5266 Ty? ntekij?n ty? tt? myysmaksuosuus 82,42 82,42 0,08 % 5270 Ryhm?henkivakuutus 31,42-31,42-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 489,06 489,06 0,47 % * Muut hl? sivukulut 932,97-932,97-0,89-% ** Henkil? sivukulut yht 1 820, ,82 1,74 % **** Henkil? st? kulut yht , ,64-18,20-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hy? dykkeist? 5880 Poistot muista aineellisista hy? dykkeist? , ,83-83,40-% * Suunn.mukaiset poistot , ,83-83,40-% vastaavien hy? dykkeist? ** Yht , ,83-83,40-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,83-83,40-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Ty? terveyshuolto 151,74-151,74-0,14-% 6010 Ty? vaatteet alv 22 % 4,84-4,84-0,00 % * Vapaaeht.henkil? st? kulut 156,58-156,58-0,15-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 1 530, ,00-1,46-% 6160 Huoneiston korj. ja kunnostus 22 % 15,78-15,78-0,02-% * Toimitilakulut 1 545, ,78-1,48-% 6200 Koneiden ja kaluston vuokrat 22 % 38,10-38,10-0,04-% 6220 Koneiden korj. ja huolto alv 22 % 226,60-226,60-0,22-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 33,43-33,43-0,03-% * Irtaimistokulut 298,13-298,13-0,28-% 6360 Kilometrikorvaukset 838,77-838,77-0,80-% * Matkakulut 838,77-838,77-0,80-% 6555 Mainos- ja myynninedist?minen alv 0 % 252,00-252,00-0,24-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,24-% 6610 Postikulut alv 22 % 783,35-783,35-0,75-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 1 636, ,88-1,56-% 11

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 532,14-532,14-0,51-% 6650 Pankkikulut 430,50-430,50-0,41-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 92,39-92,39-0,09-% 6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8 % 14,34-14,34-0,01-% 6730 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 0 % 106,52-106,52-0,10-% 6740 Vakuutukset 2 370, ,12-2,26-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 553,58-553,58-0,53-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 9 154, ,30-8,74-% 6771 Tilintarkastus alv 1 570, ,00-1,50-% 6780 Kokouskulut alv 22 % 564,50-564,50-0,54-% 6785 Kokouskulut alv 17 % 22,22-22,22-0,02-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 2 033, ,00-1,94-% 6800 J?senmaksut 372,00-372,00-0,36-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 149,30-149,30-0,14-% 6995 Euron py? ristystili 1,15 1,15 0,00 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,99-19,47-% *** Liiket.muut kulut yht , ,25-22,42-% ***** KULUT YHT , ,19-189,50-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39-69,93-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7320 Korkotuotot 722,72 722,72 0,69 % 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 199,04 199,04 0,19 % * Korkotuotot 921,76 921,76 0,88 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 921,76 921,76 0,88 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 6 431, ,97-6,14-% 8190 Viiv?styskorot 67,31-67,31-0,06-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-70,82-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymist? , ,00 70,82 % * Korkokulut 6 499, ,28-6,21-% 8220 Muut vieraan p?oman kulut 1 226, ,19-1,17-% * Muut rahoituskulut 1 226, ,19-1,17-% ** Rahoituskulut yht 7 725, ,47-7,38-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 6 803, ,71-6,50-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,10-76,42-% SATUNNAISIA ERI? ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,10-76,42-% 12 ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,10-76,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Muut aineelliset hy? dykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0, ,83- * Muut aineell.hy? d , ,29 ** Muut aineelliset hy? d. yht , ,29 Ennakkomaksut ja keskener?iset hankinnat *** Aineelliset hy? dykkeet yht , ,29 **** PYSYV?T VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitk?aikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon S?hk? Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitk?aik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset , ,13 * Myyntisaamiset , , Siirtosaamiset , ,05 * Siirtosaamiset , ,05 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,18 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,77 * Rahat ja ps yht , ,77 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 ***** VASTAAVAA YHT , ,40

15 14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA P??OMA 2000 Osuusp?oma , ,84- * Osake-, osuus- tai muu vastaava p?oma , ,84- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhti? j?rjestyksen tai s?nt? jen mukaiset rahastot , , Muut rahastot 0, ,00- * Muut rahastot 0, ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,71 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,71 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,10 *** , ,81 **** OMA P??OMA YHT , ,36- VIERAS P??OMA Pitk?aikainen vieras p?oma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , ,37- * Lainat rahoituslaitoksilta , ,85- ** Pitk?aikainen vpo yht , ,85- Lyhytaikainen vieras p?oma 2630 Pitk?aikaisten lainojen lyhennykset , ,60- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,56- * Ostovelat , , Ennakonpid?tysvelka 1 177, , Sosiaaliturvamaksuvelka 121,08-88,92- * Muut velat 1 298, , Siirtovelat , ,11- * Siirtovelat , ,11- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,19- **** VIERAS P??OMA YHT , ,04- ***** VASTATTAVAA YHT , ,40- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 15 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,00 0,00 33, Yhteensä 33,00 0,00 33,00 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,00-0,00 126,00-953, TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FELLMAN KLAUS A ,50 0,00 153, A ,50 0,00 424, Asiakas: FRIISILÄN KELLARIMYYNTI Yhteensä 578,00 0,00 578,00

17 16 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HERTSBERG LEO A ,00 216,33 35, A ,79 0,00 293, Yhteensä 545,79 216,33 329,46 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,00-0,00 66,00- JUNNELIUS CHRISTIAN (LIIKASUORITUS) Yhteensä 66,00-0,00 66,00- Asiakas: LEHTI MARITA A ,05 126,00 5, Yhteensä 131,05 126,00 5,05 Asiakas: MANNER MATTI A ,43 0,00 21, Yhteensä 21,43 0,00 21,43 Asiakas: SANTALA OLLI A ,75-58,54-87,21- SANTALA OLLI HYVITYS LNRO 574 Yhteensä 145,75-58,54-87,21- Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,05 0,00 38, Yhteensä 38,05 0,00 38,05 Yhteensä 1 397,67 283, , Siirtosaamiset Asiakas: LASKUTTAMATON MYYNTI M / ,68 0, ,68 LASKUTTAMATON MYYNTI 10-12/03 Yhteensä ,68 0, ,68 Asiakas: UUDENMAAN VEROVIRASTO M / ,38 0, ,38 ALV 12/03 Yhteensä 9 883,38 0, ,38 Asiakas: UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS M ,03 0, ,03 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, AVUSTUS Yhteensä 9 035,03 0, ,03 Asiakas: VARMA-SAMPO TP ,96 0, ,96 TEL-JAKSOTUS Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Asiakas: SAMPO Yhteensä 1 304,96 0, ,96 Yhteensä ,05 0, ,05

18 17 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite TP ,36-0, , TP ,36-0, , TP , , , TP ,36-0, , Yhteensä , , ,60- Yhteensä , , , Ostovelat Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,68-0, ,68- E.ON FINLAND OYJ Yhteensä 3 028,68-0, ,68- Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,73-0,00 11,73- ESPOON KAUPUNKI A ,74-0,00 109,74- ESPOON KAUPUNKI A ,59-0,00 102,59- ESPOON KAUPUNKI Yhteensä 224,06-0,00 224,06- Asiakas: ESPOON VESI A ,69-0,00 500,69- ESPOON VESI Yhteensä 500,69-0,00 500,69- Asiakas: OY GÖRAN HAGELBERG A ,64-0, ,64- OY GÖRAN HAGELBERG AB 1464 (R) Yhteensä ,64-0, ,64- Asiakas: VESI- JA VIEMÄRIL.YHD A ,49-0,00 15,49- VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHD Yhteensä 15,49-0,00 15,49- Yhteensä ,56-0, , Siirtovelat Asiakas: CARPENTUM OY TP /03 259,00-0,00 259,00- KIRJANPITO 12/03 Yhteensä 259,00-0,00 259,00- Asiakas: DONNER ROBERT PL / ,22-0,00 85,22- KM-KORVAUS DONNER 8/ PL /03 52,92-0,00 52,92- KM-KORVAUS DONNER ROBERT 12/03 Yhteensä 138,14-0,00 138,14- Asiakas: ESPOON VESI M / ,17-0, ,17- LASKUTTAMATTOMAT VESIOSTOT 11-12/03 Yhteensä 5 437,17-0, ,17- Asiakas: LOMAPALKAT TP / ,00-0, ,00- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER TP / ,63-0, ,63- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER Asiakas: OSTOJAKSOTUS Yhteensä 6 133,63-0, ,63-

19 18 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite M / ,45-0, ,45- VESI- JA JÄTEVESIJAKSOTUS 11-12/03 TOT. LASKELMAN MUKAAN Yhteensä 1 344,45-0, ,45- Asiakas: SAMPO A ,33-0,00 131,33- KORKO AJALTA M /03 23,04-0,00 23,04- PANKKIKULUT SAMPO 12/ M /03 452,35-0,00 452,35- KORKOJAKSOTUS 12/03 LAINA SAMPO Yhteensä 606,72-0,00 606,72- Asiakas: SOMMARÖ-SEURA RY TP ,00-0,00 252,00- SOMMARÖ-SEURA RY MAINOS VUOSIKIRJASSA 2003 Yhteensä 252,00-0,00 252,00- Asiakas: TAKUUAJAN VAKUUS M ,00-0, ,00- TAKUUAJAN VAKUUS, VERKOSTON RAKENTAMINEN Yhteensä 1 000,00-0, ,00- Yhteensä ,11-0, ,11- Yhteensä , , ,18-

20 19 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA TASE-ERITTELYT Tilikausi Tase-erittelyt laati Espoo 17. päivänä helmikuuta Carpentum Oy

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 TASEKIRJA Pieksänkosken vesiosuuskunta 09s6232-s TILINPÄÄTÖS2015 01. 01. 2015-31.1,2.2015 1 Pieksänkosken vesiosuuskunta Rannanmäentie 64 73350 Pajulahti TASEKIRJA 3T.12.2015 Sisäl-1ys Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot