SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-19

2 TOIMINTAKERTOMUS 1 YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan neljäs tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kertomusvuoden aikana aloitettiin osuuskunnan lainojen lyhennyksien maksu sekä investointien poistosuunnitelman noudattaminen pidettiin osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous, jossa päätettiin rahaston perustamisesta ja sen kartuttamisesta. Tilikauden aikana ilmeni, että tilikauden lainanlyhennyksiin käytettävä raha on samana vuonna rahastoitava, jotta siitä ei tulisi arvonlisäveronalaista tuloa. Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanhoitomaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olivat, joten ylijäämä käytettiin markkinakorkoisen lainan lisälyhentämiseen :lla. Kylmän alkuvuoden jäätymisvaurioiden aiheuttamat korjauskustannukset saatiin valtaosin takaisin työvirheitä tehneeltä urakoitsijalta. Sähkönkulutus oli talvikaudella poikkeuksellisen korkea. Espoon ympäristökeskus aloitti tilikauden loppupuolella liittymiskehoitustoimenpiteet vesiosuuskunnan toiminta-alueella. HALLINTO Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa valittiin hallituksen erovuorossa olevat Rainer Alho, Esko Haasmaa ja Niklas Tevajärvi uudelle kolmivuotiskaudelle. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Pentti Vanhala (pj), Lars Edelmann, Bengt Fager, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Pentti Vanhala ja varapuheenjohtajana Rainer Alho. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 9 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajina jatkoivat Ahti Mannila (HTM) ja Toivo Tuomikorpi (HTM) sekä varatilintarkastajina Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 338 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin valmiiksi Stora Tallholmenin vesihuoltoverkosto, sekä saariliittymät Högkopplaniin ja Isoon Lehtisaareen. Lisäksi yhdistettiin Moisön saaren ja Soukanniemen verkostot veneväylän alittavalla johto-osuudella. Skatan läjitysalueen maamassat tasoitettiin paikan päällä kaupungin hyväksynnällä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 310 kpl (297 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 225 kappaletta (184), joista kesävesiliittymiä 27 kpl (21). TALOUS Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan ( ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta (sis alv 22%). Vesijohtoverkon poistaminen aloitettiin tilikauden aikana. Poisto tapahtuu tasapoistoina ja poistoaika on 30 vuotta. Tuloslaskelma osoittaa tappiota. Ilman poistoja tulos on voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle maksettu palkka oli yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokoustaikka muita palkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2004 TOIMINNASTA

3 Suunnitteilla on Lehtisaarten sisäisen kesäkäyttöisen vesihuoltoverkoston rakentaminen kesän 2004 aikana. Verkoston rakentamismaksut on tarkoitus kattaa kokonaisuudessaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. 2 Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 3 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,84 Liiketoiminnan muut tuotot ,80 0,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76- Varastojen muutos 0, ,79- Ulkopuoliset palvelut , ,34- Yhteensä , ,89- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,27- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 753, ,28- Muut henkilösivukulut 932,97-732,83- Henkilöstökulut yht , ,38- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,83-0, ,83-0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,54- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,97- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 921, ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7 725, ,30- Yhteensä 6 803, ,57- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,54- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,54- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,54-

5 4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet , ,75 Yhteensä , ,75 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,75 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 114, ,83 Siirtosaamiset , ,47 Yhteensä , ,30 Rahat ja pankkisaamiset , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,76 VASTAAVAA , ,51

6 5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,92 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,17- Tilikauden voitto(tappio) , ,54- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,17 Yhteensä , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,04 Ostovelat , ,99 Muut velat 1 798, ,39 Siirtovelat , ,13 Yhteensä , ,55 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,72 VASTATTAVAA , ,51

7 6 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 2 1/03-12/03 1/02-12/02 Palkat , ,13 Aktivoitu taseeseen , , , ,27 Henkilösivukulut 2 493, ,60 Aktivoitu taseeseen ,87 0, , ,60 Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Saadut avustukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , , ,93 Uudenmaan ympäristökeskus , , , ,58 Uudenmaan liitto 0,00 0, ,40 0,00 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 0,00 211,36 0,00 0, , , , ,51 yhteensä: ,73 Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 Espoon kaupunki 0, , ,21 0,00 Tiehoito Bergö 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 yhteensä: ,22 Kustannukset: 1/03-12/03 1/02-12/02 1/01-12/01 10/99-12/00 materiaalit 3 669, , , ,60 putkiston huuhteluvesi 0, , ,00 0,00 alihankinta , , , ,14 palkkakustannukset , ,86 0,00 0,00 sivukulut 4 313, ,66 0,00 0,00 kaluston vuokrat 0,00 550,00 0,00 0, , , , ,74 yhteensä: ,07

8 7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset ,73 Saadut korvaukset ,22 Kustannukset ,07 Tilikauden poisto ,83 Yhteensä ,29 Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/03-12/03 1/02-12/02 Osuuspääoma , ,92 Liittymismaksut , ,58 Muut rahastot ,00 0,00 Voitto/tappio ed. tilik , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,79 Lainojen jälkilaskelma 1/03-12/03 1/02-12/02 Lainanhoitotuotot liittymistä ,73 0,00 Lainanlyhennykset ,00 0,00 Korkokulut ,97 0,00 Muut lainanhoitokulut ,19 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Ali-/ylijäämä edell. tilik. 0,00 0,00 Yli-/alijäämä tilik. -305,43 0,00 Yli-/alijäämä -305,43 0,00 Vastuut ja vakuudet Lainat Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 à 2 mmk yht. 12 mmk. ( ,85, ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella ,60 viiden vuoden aikana ,84

9 8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Allekirjoitukset Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Pentti Vanhala Heikki Sirelius Esko Haasmaa Rainer Alho Bengt Fager Lars Edelman Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Toivo Tuomikorpi HTM

10 9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpito-ohjelmalla.

11 10 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3001 Ed. tilikauden laskuttamaton myynti , ,16-19,26-% 3002 Maksumuistutukset alv 0 % 156,55 156,55 0,15 % 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 173,25-173,25-0,17-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,08 27,95 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,66 40,43 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % , ,22 23,19 % 3106 Palvelumaksujen hyvitykset alv 22 % 820,12-820,12-0,78-% 3107 J?tevesimaksut alv 22 % , ,48 22,10 % 3108 J?tevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 276,59-276,59-0,26-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 524,98-524,98-0,50-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 55,62-55,62-0,05-% 3111 Muut hyvitykset alv 22 % 27,05-27,05-0,03-% 3112 Vuotovesi alv 22 % 223,05 223,05 0,21 % 3113 Laskutuslis?alv 22 % 10,00 10,00 0,01 % 3114 Lainanhoitomaksu alv 22 % 7 352, ,73 7,02 % * Myyntituotot , ,00 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,00 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,80 19,57 % 3990 Saadut avustukset , ,62 31,21 % 3999 Saatujen avustusten siirto taseeseen , ,62-31,21-% * Liiket. muut tuotot , ,80 19,57 % ****** Tuotot yht , ,80 119,57 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4001 Ostot alv 0 % 674,45-674,45-0,64-% 4100 Ostot alv 22 % 7 098, ,64-6,78-% 4101 Vesi alv 22 % , ,34-14,58-% 4102 S?hk? alv 22 % , ,95-15,86-% 4103 J?tevesimaksut alv 22 % , ,38-18,09-% 4105 Vuotovesihyvitykset alv 22 % 422,82 422,82 0,40 % 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 3 669, ,11 3,50 % * Ostot tilik. aikana , ,83-52,05-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,83-52,05-% 4901 Palveluostot alv 0 % 213,00-213,00-0,20-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,94-297,20-% 4911 Palveluostot alv 22 % 3 247, ,00-3,10-% 4912 Huolto- ja yll?pitopalvelut alv 22 % 9 340, ,71-8,92-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,01 296,00 % * Ulkopuoliset palvelut , ,64-13,43-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,47-65,48-%

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto Henkil? st? kulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-31,52-% 5051 Palkkiot (ei sotua) 450,00-450,00-0,43-% 5060 Lomapalkat 3 929, ,46-3,75-% 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,00 15,76 % * Palkat , ,46-19,94-% Henkil? sivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 2 652, ,14-2,53-% 5155 Ty? ntekij?n El?kemaksuosuus 1 581, ,12 1,51 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 3 824, ,81 3,65 % * El?kekulut 2 753, ,79 2,63 % 5250 Sosiaaliturvamaksut 877,87-877,87-0,84-% 5260 Tapaturmavak. maksut 268,76-268,76-0,26-% 5265 Ty? tt? myysvakuutusmaksut 326,40-326,40-0,31-% 5266 Ty? ntekij?n ty? tt? myysmaksuosuus 82,42 82,42 0,08 % 5270 Ryhm?henkivakuutus 31,42-31,42-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 489,06 489,06 0,47 % * Muut hl? sivukulut 932,97-932,97-0,89-% ** Henkil? sivukulut yht 1 820, ,82 1,74 % **** Henkil? st? kulut yht , ,64-18,20-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hy? dykkeist? 5880 Poistot muista aineellisista hy? dykkeist? , ,83-83,40-% * Suunn.mukaiset poistot , ,83-83,40-% vastaavien hy? dykkeist? ** Yht , ,83-83,40-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,83-83,40-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Ty? terveyshuolto 151,74-151,74-0,14-% 6010 Ty? vaatteet alv 22 % 4,84-4,84-0,00 % * Vapaaeht.henkil? st? kulut 156,58-156,58-0,15-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 1 530, ,00-1,46-% 6160 Huoneiston korj. ja kunnostus 22 % 15,78-15,78-0,02-% * Toimitilakulut 1 545, ,78-1,48-% 6200 Koneiden ja kaluston vuokrat 22 % 38,10-38,10-0,04-% 6220 Koneiden korj. ja huolto alv 22 % 226,60-226,60-0,22-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 33,43-33,43-0,03-% * Irtaimistokulut 298,13-298,13-0,28-% 6360 Kilometrikorvaukset 838,77-838,77-0,80-% * Matkakulut 838,77-838,77-0,80-% 6555 Mainos- ja myynninedist?minen alv 0 % 252,00-252,00-0,24-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,24-% 6610 Postikulut alv 22 % 783,35-783,35-0,75-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 1 636, ,88-1,56-% 11

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 532,14-532,14-0,51-% 6650 Pankkikulut 430,50-430,50-0,41-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 92,39-92,39-0,09-% 6725 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 8 % 14,34-14,34-0,01-% 6730 Ammattikirjallisuus ja lehdet alv 0 % 106,52-106,52-0,10-% 6740 Vakuutukset 2 370, ,12-2,26-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 553,58-553,58-0,53-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 9 154, ,30-8,74-% 6771 Tilintarkastus alv 1 570, ,00-1,50-% 6780 Kokouskulut alv 22 % 564,50-564,50-0,54-% 6785 Kokouskulut alv 17 % 22,22-22,22-0,02-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 2 033, ,00-1,94-% 6800 J?senmaksut 372,00-372,00-0,36-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 149,30-149,30-0,14-% 6995 Euron py? ristystili 1,15 1,15 0,00 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,99-19,47-% *** Liiket.muut kulut yht , ,25-22,42-% ***** KULUT YHT , ,19-189,50-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39-69,93-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7320 Korkotuotot 722,72 722,72 0,69 % 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 199,04 199,04 0,19 % * Korkotuotot 921,76 921,76 0,88 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 921,76 921,76 0,88 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 6 431, ,97-6,14-% 8190 Viiv?styskorot 67,31-67,31-0,06-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-70,82-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymist? , ,00 70,82 % * Korkokulut 6 499, ,28-6,21-% 8220 Muut vieraan p?oman kulut 1 226, ,19-1,17-% * Muut rahoituskulut 1 226, ,19-1,17-% ** Rahoituskulut yht 7 725, ,47-7,38-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 6 803, ,71-6,50-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,10-76,42-% SATUNNAISIA ERI? ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,10-76,42-% 12 ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,10-76,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Muut aineelliset hy? dykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0, ,83- * Muut aineell.hy? d , ,29 ** Muut aineelliset hy? d. yht , ,29 Ennakkomaksut ja keskener?iset hankinnat *** Aineelliset hy? dykkeet yht , ,29 **** PYSYV?T VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitk?aikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon S?hk? Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitk?aik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset , ,13 * Myyntisaamiset , , Siirtosaamiset , ,05 * Siirtosaamiset , ,05 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,18 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,77 * Rahat ja ps yht , ,77 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 ***** VASTAAVAA YHT , ,40

15 14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER B Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA P??OMA 2000 Osuusp?oma , ,84- * Osake-, osuus- tai muu vastaava p?oma , ,84- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhti? j?rjestyksen tai s?nt? jen mukaiset rahastot , , Muut rahastot 0, ,00- * Muut rahastot 0, ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,71 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,71 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,10 *** , ,81 **** OMA P??OMA YHT , ,36- VIERAS P??OMA Pitk?aikainen vieras p?oma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , ,37- * Lainat rahoituslaitoksilta , ,85- ** Pitk?aikainen vpo yht , ,85- Lyhytaikainen vieras p?oma 2630 Pitk?aikaisten lainojen lyhennykset , ,60- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,56- * Ostovelat , , Ennakonpid?tysvelka 1 177, , Sosiaaliturvamaksuvelka 121,08-88,92- * Muut velat 1 298, , Siirtovelat , ,11- * Siirtovelat , ,11- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,19- **** VIERAS P??OMA YHT , ,04- ***** VASTATTAVAA YHT , ,40- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 15 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,00 0,00 33, Yhteensä 33,00 0,00 33,00 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,00-0,00 126,00-953, TUPLASUORITUS Yhteensä 126,00-0,00 126,00- Asiakas: FELLMAN KLAUS A ,50 0,00 153, A ,50 0,00 424, Asiakas: FRIISILÄN KELLARIMYYNTI Yhteensä 578,00 0,00 578,00

17 16 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, A ,05 0,00 131, Yhteensä 257,05 0,00 257,05 Asiakas: HERTSBERG LEO A ,00 216,33 35, A ,79 0,00 293, Yhteensä 545,79 216,33 329,46 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,00-0,00 66,00- JUNNELIUS CHRISTIAN (LIIKASUORITUS) Yhteensä 66,00-0,00 66,00- Asiakas: LEHTI MARITA A ,05 126,00 5, Yhteensä 131,05 126,00 5,05 Asiakas: MANNER MATTI A ,43 0,00 21, Yhteensä 21,43 0,00 21,43 Asiakas: SANTALA OLLI A ,75-58,54-87,21- SANTALA OLLI HYVITYS LNRO 574 Yhteensä 145,75-58,54-87,21- Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,05 0,00 38, Yhteensä 38,05 0,00 38,05 Yhteensä 1 397,67 283, , Siirtosaamiset Asiakas: LASKUTTAMATON MYYNTI M / ,68 0, ,68 LASKUTTAMATON MYYNTI 10-12/03 Yhteensä ,68 0, ,68 Asiakas: UUDENMAAN VEROVIRASTO M / ,38 0, ,38 ALV 12/03 Yhteensä 9 883,38 0, ,38 Asiakas: UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS M ,03 0, ,03 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, AVUSTUS Yhteensä 9 035,03 0, ,03 Asiakas: VARMA-SAMPO TP ,96 0, ,96 TEL-JAKSOTUS Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Asiakas: SAMPO Yhteensä 1 304,96 0, ,96 Yhteensä ,05 0, ,05

18 17 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite TP ,36-0, , TP ,36-0, , TP , , , TP ,36-0, , Yhteensä , , ,60- Yhteensä , , , Ostovelat Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,68-0, ,68- E.ON FINLAND OYJ Yhteensä 3 028,68-0, ,68- Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,73-0,00 11,73- ESPOON KAUPUNKI A ,74-0,00 109,74- ESPOON KAUPUNKI A ,59-0,00 102,59- ESPOON KAUPUNKI Yhteensä 224,06-0,00 224,06- Asiakas: ESPOON VESI A ,69-0,00 500,69- ESPOON VESI Yhteensä 500,69-0,00 500,69- Asiakas: OY GÖRAN HAGELBERG A ,64-0, ,64- OY GÖRAN HAGELBERG AB 1464 (R) Yhteensä ,64-0, ,64- Asiakas: VESI- JA VIEMÄRIL.YHD A ,49-0,00 15,49- VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHD Yhteensä 15,49-0,00 15,49- Yhteensä ,56-0, , Siirtovelat Asiakas: CARPENTUM OY TP /03 259,00-0,00 259,00- KIRJANPITO 12/03 Yhteensä 259,00-0,00 259,00- Asiakas: DONNER ROBERT PL / ,22-0,00 85,22- KM-KORVAUS DONNER 8/ PL /03 52,92-0,00 52,92- KM-KORVAUS DONNER ROBERT 12/03 Yhteensä 138,14-0,00 138,14- Asiakas: ESPOON VESI M / ,17-0, ,17- LASKUTTAMATTOMAT VESIOSTOT 11-12/03 Yhteensä 5 437,17-0, ,17- Asiakas: LOMAPALKAT TP / ,00-0, ,00- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER TP / ,63-0, ,63- LOMAPALKKAJAKSOTUS DONNER Asiakas: OSTOJAKSOTUS Yhteensä 6 133,63-0, ,63-

19 18 Econet 2000 Ver B Tulostettu Reskontralista Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4(4) Päiväys Numero Laskunro Päiväys Numero Summa Maksettu Avoinna Selite M / ,45-0, ,45- VESI- JA JÄTEVESIJAKSOTUS 11-12/03 TOT. LASKELMAN MUKAAN Yhteensä 1 344,45-0, ,45- Asiakas: SAMPO A ,33-0,00 131,33- KORKO AJALTA M /03 23,04-0,00 23,04- PANKKIKULUT SAMPO 12/ M /03 452,35-0,00 452,35- KORKOJAKSOTUS 12/03 LAINA SAMPO Yhteensä 606,72-0,00 606,72- Asiakas: SOMMARÖ-SEURA RY TP ,00-0,00 252,00- SOMMARÖ-SEURA RY MAINOS VUOSIKIRJASSA 2003 Yhteensä 252,00-0,00 252,00- Asiakas: TAKUUAJAN VAKUUS M ,00-0, ,00- TAKUUAJAN VAKUUS, VERKOSTON RAKENTAMINEN Yhteensä 1 000,00-0, ,00- Yhteensä ,11-0, ,11- Yhteensä , , ,18-

20 19 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA TASE-ERITTELYT Tilikausi Tase-erittelyt laati Espoo 17. päivänä helmikuuta Carpentum Oy

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2016 31.12.2016 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot