Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan vuoden 2013 aikana tehtyjä valtuustoaloitteita. Tällöin kunnanvaltuusto päätti silloisten valtuustoaloitteiden 2-5 osalta, että valtuusto toteaa, etteivät kyseiset valtuustoaloitteet ole loppuunkäsiteltyjä. Näin ollen vuoden 2014 aikana toimitettujen valtuustoaloitteiden lisäksi käsiteltävänä ovat myös nämä vuoden 2013 aikana toimitetut 4 valtuustoaloitetta (tässä aloitteet 1-4). Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: 1) Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite Valtuustoaloite vanhusten hoivapaikkojen rakentamiseksi "Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palveluiden osalta on vanhusten hoivapaikkojen tarpeessa puutetta. Kaikkein pahin tilanne on Sotkamon osalta ollut jo pitkään, mikä pahenee entisestään. Hoidettavia joudutaan sijoittamaan sairaalan vuodepaikoille mikä tuo ylimääräistä painetta muun normaalihoidon osalle. Akuutti lisäpaikkojen tarve on kymmenen hoitopaikkaa. Uusien hoitopaikkojen rakentaminen toisi myös kustannussäästöjä. Yhden hoivapaikan lisääminen tuo säästöä sairaalapaikkaan verrattuna euroa jokaiselta vuorokaudelta. Kun vuodessa on normaalisti 365 vuorokautta niin yhden hoivapaikan osalta on säästö 55 euron mukaan laskettuna euroa. Kymmenen paikan osalta kustannus on euroa vuodessa. Kunnan sote -kuntayhtymälle vuokraamien tilojen osalta kuntayhtymä maksaa kunnalle vuokran. Järjestelystä hyötyvät kaikki osapuolet ja käyttäjät saavat asialliset tilat.

2 Edellä olevaan viitaten esitämme, että kunnanvaltuusto varaa tarvittavan määrärahan tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen vuoden 2014 talousarvioon." Aloitteen sisältämä asia on sisällytetty Sotkamon kunnan ja Kainuun sote-kuntayhtymän tilatyöryhmän toiminnan piiriin. Tätä perustellaan sillä, että esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoitoketjun integraatioon, omaishoidon ja vuodeosaston toiminnan sekä omaishoidon, vuodeosaston ja Himmelin toimintojen yhteensovittaminen ja kehittäminen edellyttää selkeitä tilaratkaisuja. Tilatyöryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2013 ja on tekemässä peruskartoitusta kaikista sote-palvelujen tilatarpeista mukaan luettuna vanhusten omaehtoisen ja kodinomaisen asumisen kehittäminen. Suunnitteilla on ollut suunnittelumäärärahan varaaminen uusien tilaratkaisujen osalta jo vuodelle 2014, mutta taloudellisen tilanteen huomioiden muiden toiminnan kannalta keskeisten investointien (keskuskeittiö ja siihen liittyvät terveyskeskuksen tilaratkaisut) lisäksi erillistä investointihanketta ei ole ollut tarkoituksenmukaista käynnistää ennen tilatyöryhmän linjauksia nykyisten tilojen käytöstä ja nykyisten toimintojen siirroista. Laajennetun tilatyöryhmän uusimmassa muistiossa (kokous ) todetaan vanhuspalveluista seuraavaa: "Vanhuspalvelut - Suunnittelussa tulee huomioida myös lyhytaikaispaikkatarpeet, joita voisi järjestyä myös muualta esim. vanhaintukisäätiön tiloista. - Himmelissä on tällä hetkellä käytössä 10 lyhytaikaispaikkaa omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämistä varten. - Vuoteen 2017 yli 75 vuotiaiden määrä pysyy lähes ennallaan." Lisäksi muistiossa todetaan, että "Vanhuspalveluiden pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua varten tarvittavien tilojen riittävyyttä tarkastellaan edelleen ottaen huomioon Himmelin keittiöltä vapautuvat tilat syksyllä 2015 ja Sotkamon Vanhaintukisäätiön omistamat tarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat. Toiminnan sijoittamiseen vaikuttaa yöhoitojärjestelymahdollisuudet." Uusien tilojen rakentamisen edellytyksenä on kuntayhtymän sitoumus uusien tilojen käyttöön. Tilatyöryhmä toimii sekä kuntaan että kuntayhtymään päin ja pyrkii sovittamaan yhteen pitempiaikaisiakin tarpeita

3 myös vanhuspalvelujen osalta. Aloite on ajankohtainen ja siihen liittyvien kysymysten ratkaisu edellyttää lähes kaikkien sote-palvelujen rinnakkaista tarkastelua myös tilatarpeiden osalta. Sotkamon omien tarpeiden ja oman terveyskeskuksen toiminnan kehittäminen vastaamaan entistä paremmin kuntalaisten tarpeita on aloitteen kannalta keskeisellä sijalla. Aloitteen sisältämiin asioihin palataan kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksillä sitä mukaan kuin investointihankkeet ja niihin liittyvät suunnittelu ym. toimenpiteet etenevät päätöksentekovaiheeseen. Parhaillaan rakennusvaiheessa oleva keskuskeittiöratkaisu mahdollistaa Himmelin tilajärjestelyt. Sotkamossa on yrityslähtöisiä kehityshankkeita. Kunnalla ei ole muita suunnitelmia valtuustoaloitetta koskevassa asiassa. 2) Valtuutettu Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Kunnankamreerin palkkaaminen "Sotkamon kunnan tulee välittömästi aloittaa toimenpiteet kunnankamreerin tahi muun kunnan talousasioista vastaavan henkilön palkkaamiseksi." Ex-kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen ei ollut taloudellisesti mahdollista rekrytoida uutta henkilöä kunnankamreerin virkaan tai muuhun vastaavaan tehtävään loppuvuoden 2013 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 on varattu puolen vuoden määräraha talouspäällikön palkkaamista varten. Kunnanhallitus on antanut kunnanjohtajan ja hallintojohtajan tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ehdotus on esitelty kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanhallitus päätti velvoittaa viranhaltijat valmistelemaan talouspäällikön rekrytoinnin ottaen huomioon käynnissä olevat yt-neuvottelut. Asiaa päätettiin käsitellä seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan odottaa yt-neuvottelujen loppuunsaattamista ennen kuin talousasioiden hoitamiseen liittyvää asiaa viedään eteenpäin. Yt-neuvottelut Sotkamon kunnassa ovat vielä kesken. Aloitteen sisältämän asian käsitteleminen jatkuu kunnanhallituksen päätösten mukaisesti. Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä

4 Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. 3) Valtuutettu Viljo Tuhkasen aloite Valtuustoaloite Sotkamon terveyskeskuksen ja muun sosiaalitoimen yhtiöittämiseksi "Sen jälkeen kun Sotkamo liittyi terveydenhoidon osalta Kainuun maakuntayhtymään ja nyt sote -yhtymään, ovat Sotkamon kunnan terveysmenot kasvaneet hallitsemattomalle tasolle. Vaikka Sotkamo tekisi omassa toiminnassaan tasapainottamisohjelmia, niin ne eivät tule riittämään, koska terveydenhoitomenot nykyisellä järjestelmällä kasvavat jatkuvasti. Sotkamon kunta maksaa sote yhtymälle noin 400 henkilön palkat, siinä on vähintäänkin 100 liikaa. Lisäksi Kajaaniin suunnitellaan uutta keskussairaalarakennusta, jonka kustannusarvio piti olla 105 milj., mutta jo nyt summa on kasvanut 160 milj. euroon. Jos hanke toteutuu, niin tuokaan tuskin riittää. Sotkamon kunnalle koituisi ilmeisesti milj. euron lisämenot valtion apujen jälkeen. Vanha sairaalarakennus on suojelukohde, joten sitä ei saa purkaa, siitäkin koituisi ylläpitokustannuksia. On myös muistettava, että Kainuun väkiluku vähenee jatkuvasti, josta johtuen veronmaksajatkin vähenevät. Järkevämpää olisi nykyisessä tilanteessa korjata vanha rakennus ja vähentää potilaiden määrää kunnostamalla ja ajanmukaistamalla muutamien Kainuun kuntien terveyskeskuksia. Se olisi myös tasapuolisempaa ja huomattavasti halvempaa vaikeuksissa kamppaileville ympäristökunnille. Uuden keskussairaalarakennuksen suunnittelu on myös ajastaan jäljessä, sillä uudet sairaalat, joita rakennetaan erikoistuvat, esimerkkinä Vakuutusyhtiö Pohjolan kirurginen sairaala. Hoito niissä on tehokkaampaa ja myös halvempaa. Sotkamo on ollut aina ensimmäisten joukossa uudistuksia tehtäessä. Olen sitä mieltä, että nytkin ohjat täytyy ottaa omiin käsiin. Mitä hyötyä Sotkamolle olisi yhtiöittää terveyskeskus, jossa olisi viimeisen päälle uusi tekniikka käytössä? - Kunnan kassaa ei investointi rasittaisi, koska lainat ottaisi yhtiö. - Säästöjä tulisi turhien hallintomenojen vähetessä. - Potilaat saataisiin nopeasti erikoissairaanhoitoon, näin kalliit hoidot vähenisivät.

5 - Sotkamo varmaan kiinnostaisi myös erikoistuneita lääkäreitä. - Palveluita voitaisiin myydä myös ympäristökuntiin. - Kunnan väkiluku lisääntyisi ja työpaikat olisivat Sotkamossa. Se toisi työtä myös asuntojen rakentajille. Erikoinen hyöty koituisi varmasti matkailuyrityksille, koska terveyskeskus avaisi mahdollisuuden terveysmatkailujen järjestämiselle. Vuokatissa on jo hyvät palvelut huippu-urheilulle, mutta tavalliselle kansalle ne ovat riittämättömät, sillä mahdollisuus kattaviin terveystarkastuksiin puuttuvat. Esitän, että valtuusto käsittelisi asiaa ja asettaisi toimikunnan tutkimaan miten lakiasiat ja muut sopimukset pitäisi ottaa huomioon ja missä aikataulussa asia olisi mahdollista edetä." Aloite on sinänsä ajankohtainen. Aloitetta on tarkasteltu ja käsitelty suhteessa uuden Kainuun sote-kuntayhtymän toiminnan kehittämiseen sen ensimmäisenä toimintavuonna. Lisäksi aloitetta on tarkasteltu suhteessa ajankohtaiseen kunta- ja palvelurakennetta ja erityisesti sote-palveluja koskevaan lainsäädäntötyöhön. Aloitteeseen laaditaan vastaus, joka on lähetettävissä Viljo Tuhkaselle sen mahdollisesti vaatiman käsittelyn jälkeen. Ottaen huomioon Kainuun sote-kuntayhtymälle annetut kehitystehtävät ja sen toimintaan liittyvät nykyiset haasteet sekä menossa olevat lainsäädännölliset prosessit, ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää erillistä suunnitteluprosessia tai nimittää erillistä suunnittelutoimikuntaa asian eteenpäin saattamiseksi. Aloitteessa esitetyt asiat kuuluvat kunnanhallituksen alaiseen toimintaan ja niihin palataan tarpeen niin vaatiessa. 4) Valtuutettu Ari Korhosen ym. valtuutettujen aloite Tilapäisen valiokunnan asettaminen luottamuspulan vuoksi "Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen siitä, että kunnanhallitus (KuntaL21 ) erotetaan ja/tai kunnanjohtaja (KuntaL25 ) irtisanotaan, koska kunnanvaltuusto on mahdollisesti menettänyt luottamuksensa kunnanhallitukseen ja kunnanjohtajaan. Kyseisiä tehtäviä varten valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan erottamista ja/tai irtisanomista." Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista

6 koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat ovat kokoontuneet mennessä kaksi kertaa. Molemmat tilapäiset valiokunnat kokoontuvat viikolla 11 ja laativat esityksensä valmistelemassaan asiassa kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto on asettanut molemmille tilapäisille valiokunnille määräajaksi maanantain , johon mennessä esitykset tulee toimittaa kunnanvaltuustolle. Molempien tilapäisten valiokuntien esitykset käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa , jolloin kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen mahdollisesta erottamisesta ja kunnanjohtajan mahdollisesta irtisanomisesta. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan tilapäisen valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei kunnanjohtajaa irtisanota, koska kunnanjohtajan irtisanomiselle ei löydy laillista perustetta. Lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan yksimielisesti erottaa kunnanhallituksen tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti. Samassa pykälässä kunnanvaltuusto valitsi uuden kunnanhallituksen. 5) Osmo Polvisen aloite Valtuustoaloite Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyt "Ristijärventien suunnalta on tullut lukuisia yhteydenottoja Akkoniementien, Tuottajantien ja Makkosenmäen risteyksien liikennejärjestelyjen vaarallisuudesta. Risteyksissä on tapahtunut kahden henkilön kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus ja lukuisia muita liikennevahinkoja. Nivun alueen rakentaminen lisää entisestään käyttöä, kun uusia asukkaita muuttaa. Lasten määrä on samalla lisääntymässä. Edellä olevaan viitaten esitän, että kunnanhallitus laatii selvityksen yhdessä Tielaitoksen kanssa, mihin toimenpiteisiin risteyksien turvallisuuden parantamiseksi täytyy pikaisesti ryhtyä". Sotkamon liikenneturvallisuusryhmä on käsitellyt aloitteen kokouksessaan Liikenneturvallisuusryhmä on päättänyt, että aloite ja aloitteen tekijän yhteystiedot toimitetaan ELY-keskukselle Asko Pöyhöselle, koska aloitteet koskevat ELY-keskuksen maanteitä. 6) Pinja Toivasen ym. muiden valtuutettujen aloite

7 Valtuustoaloite kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouspalkkioita luopumiseksi kahden kokouksen osalta "Sotkamon kuntaan on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, johon liittyen kunnan työntekijät joutuvat yt-neuvottelujen tuloksena sitoutumaan erilaisiin säästötoimenpiteisiin. Katsomme, että on oikeudenmukaista, että me kunnan luottamushenkilöinä osallistumme osaltamme säästötalkoisiin. Esitämmekin siksi, että sekä kunnanhallitus että kunnanvaltuusto luopuvat molemmat kokouspalkkioita 2 kokouksen osalta. Lisäksi haastamme myös kunnanjohtajan omalta osaltaan osallistumaan säästötalkoisiin". Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti luopua toukokuun alusta lähtien kahden kokouksen kokouspalkkioista ja kunnanhallitus suosittaa kunnanvaltuustoa ja lautakuntia tekemään samansuuntaiset päätökset. Kunnanvaltuuston on kokouksessaan päättänyt yksimielisesti, että valtuusto suosittaa jäseniään luopumaan halutessaan kahden valtuuston kokouksen kokouspalkkioista toukokuun alusta lähtien. Osa luottamushenkilöistä on osallistunut säästötalkoisiin ja luopunut kokouspalkkioista kunnanhallituksen ja -valtuuston päätösten mukaisesti. 7) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite valtuutettujen aloitteiden jätöstä "Nykyisellä käytännöllä valtuutettu jättää valtuuston kokoukseessa aloitteensa kokouksen lopussa, kohdassa muut kiireellisenä käsiteltävät asiat. Ts. esityslistalla ei ole omaa paikkaansa mielestäni tärkeälle asialle. Esitän, että Sotkamon kunnanvaltuuston esityslistoille tulisi jatkossa oma pykälänsä mahdollisille valtuutettujen aloitteille ja että ko. pykälä saisi paikkansa esityslistan alkupuolelta, jottei varsinkaan uusien valtuutettujen tarvitsisi koko (pitkänkin) kokouksen ajan jännittää aloitteensa esille tuomista. Tällä menettelyllä a) valtuutettujen on helpompi muistaa, että aloitteitakin voi jättää ja b) aloitteet saisivat oman arvoisensa paikan listalta". Valtuustoaloitetta koskeva asia päivitetään seuraavan kunnanvaltuuston työjärjestyksen päivittämisen yhteydessä.

8 8) Pirjo Ritakallio-Knuutisen aloite Valtuustoaloite kunnallisen perhepäivähoidon kehittämiseksi Sotkamon kunnassa "Perhepäivähoitajien keski-ikä Sotkamossa on 56,7 vuotta ja heitä on enää 18. Uusia hoitajia ei ole tungokseen asti aloittanut. Vaarana on, että pienille lapsille sopivin hoitomuoto on loppumassa kunnastamme lähivuosina kokonaan. Mm. seuraavilla toimenpiteillä nuoret äidit (ja miksei joku isäkin) voisivat innostua tästä vaativasta, mutta mukavasta ammatista Nyt kunta maksaa jokaista hoidettavaa lasta kohden hoitajalle kulukorvauksen, joka summana ei oikeasti riitä todellisiin kuluihin. Korvaus on 4,30 /lapsi/päivä, jolla hoitajan tulee kattaa lapselle tarjottavat 3 ateriaa päivittäin, askartelumateriaalit, sähkö, vesi, kodin "kuluminen". Ehdotan, että Sotkamon kunta maksaisi kuntakohtaista kulukorvauslisää hoitajalle 25 /kk/lapsi, jolloin lasten hoidosta aiheutuvat kulut tulisivat paremmin katettua. Verottajalta sain vastauksen, jottei ko. lisä aiheuttaisi hoitajalle veroseuraamuksia. 2. Mikäli pph:ksi ryhtyvällä on oma/omia alle kouluikäisiä lapsia, kunnan kannattaisi tukea hoitajaa maksamalla myös omien lasten hoidosta. Kulukorvausta ei omien lasten hoidosta maksettaisi. Perusteluna on se, että nyt kynnys alkaa hoitajaksi on korkea, jos voit ottaa vain 1-3 hoidettavaa oman/omien lisäksi; työ ei käy leiville, vaikka vastuu toisen lapsista on suuri. Hoitajalta ei kuitenkaan tulisi periä maksua omien lasten hoidosta - tällöinhän tulos olisi plusmiinusnolla. Korvauksen määrä voisi olla puolet siitä mitä hoitaja saa vieraan lapsen hoidosta. Alkuperäinen idea tähän kakkoskohtaan on Anni-Inkeri Törmäsen. 3. Valtuutettu Tuula Rossi- Määttä on 2013 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa pph:t Sotkamossa tulisi palkata kuukausipalkkaisiksi. Nyt hoitajat saavat palkkansa lasten lukumäärän mukaan ja jos jostakin syystä lapsi jääkin hoidosta pois ja uutta lasta ei ole hänelle heti osoittaa, niin pienestä palkasta tämä osuus on suuri. Eihän päiväkodin työntekijänkään palkka alene, jos aina ei yhtä paljon ole lapsia hoidossa. Sotkamon kunta on toki ollut varsin reilu, mikäli hoitajan lapsiluku tilapäisesti on alentunut; tällöin hoitaja on toiminut varahoitopaikkana palkkauksen putoamatta. Aloite ajaakin asiansa, kun uusia pph:a haetaan - on helpompi saada työntekijä, kun palkkatakuu on paperilla, eikä "reilun pelin" käytäntönä. Toivon, että aloitteeni yhteydessä tutkitaan valtuutettu Rossi-Määtän aloite uudessa valossa. Näiden kolmen toimenpiteen avulla uskon löytyvän uuden innokkaan, perhepäivähoitajien sukupolven. Heille todella olisi tarvetta." Ensimmäisessä ehdotuksessa esitetään kuntakohtaisen 25 eur/lapsi/kk

9 kulukorvauslisän maksamista hoitajalle todellisten kulujen kattamiseksi. Sotkamon kunta maksaa perhepäivähoitajilleen Suomen Kuntaliiton suositusten mukaista kulukorvausta, joka on 5,05 eur/lapsi/päivä, kattaen aterian ja muut aloitteessakin esitetyt kulut. Suomen Kuntaliiton suositusten mukaisesti kunta myös hankkii rattaita, syöttötuoleja ym. kalustoa, sekä tarvikkeita perhepäivähoitajien käyttöön. Lisäksi kunnanvirastolla on lainaamo, josta voi lainata materiaalia lapsia varten. Tammikuussa 2015 Kuntaliiton suositusten mukaisesti maksetut korvaukset perhepäivähoitajille ovat olleet keskimäärin 53,16 eur/lapsi/kk. Esityksen mukainen 25 euron lapsikohtainen lisä nostaisi perhepäivähoidon kuluja vastaavana aikana 1475,00 euroa. Vuoden 2014 perhepäivähoitolasten määrällä vuosikustannus olisi ollut n euroa. Esityksen mukaisella korotuksella ei ole nähtävissä vaikutusta uusien perhepäivähoitajien rekrytointiin, vaan korotus näkyisi nykyisten perhepäivähoitajien palkanlisänä ja nostaisi perhepäivähoidon kuluja suhteessa muihin hoitomuotoihin. Toisessa ehdotuksessa esitetään hoitajan oman lapsen hoidosta maksettavaa korvausta, joka voisi olla puolet vieraan lapsen hoidosta maksettavasta korvauksesta. Erilaiset omasta lapsesta maksettavat hoitokorvaukset ovat olleet tarkastelun kohteena ja näitä mahdollisuuksia mietitään edelleen osana perhepäivähoidon järjestämisen kokonaisuutta. Ehdotuksen toteuttaminen vaatii laajaa valmistelua säännöistä ja menettelytavoista. Malleja erityisesti yksityisen perhepäivähoidon osalta on Suomessa olemassa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää. Kunnallisessa perhepäivähoidossa tukeudutaan kuitenkin tällä erää KVTES:n mukaisiin ratkaisuihin. Kolmannessa ehdotuksessa esitetään perhepäivähoitajien palkkauksen muuttamista kuukausipalkaksi. Sotkamon kunnassa käytetään KVTES:n mukaista palkkausta, jossa hoitajien palkkaus perustuu hoidettavien lasten määrään. Sotkamossa ei kuitenkaan toimita tiukimman mahdollisen sopimustulkinnan mukaan, eikä palkkaus vaihtele jyrkästi. Toimikauden alussa elo-syyskuussa varattujen paikkojen määrän mukaisesti kesken toimikauden vapautuvat paikat on pidetty varahoitopaikkoina, kunnes hoitopaikkaan sijoitetaan uusi lapsi. Tämä käytäntö on mahdollistanut päivähoidon joustavaa toteuttamista. Suomen Kuntaliitto suosittelee pysymistä KVTES:n mukaisessa palkkauksessa. Aloitteen mukaan uusia perhepäivähoitajia on helpompi saada, jos kuukausipalkka on tiedossa työsuhteen alkaessa. Kiinteät kustannukset riippumatta hoitolasten määrästä voivat nostaa perhepäivähoidon kustannuksia suhteessa muihin hoitomuotoihin. Nykyisillä ehdoilla perhepäivähoito on pysynyt kustannuksiltaan kilpailukykyisenä hoitomuotona kunnan järjestettäväksi.

10 Perhepäivähoito on murroksessa ja hoitomuodon väheneminen on valtakunnallinen ilmiö. Varhaiskasvatuksen päällikkö ja perhepäivähoidon ohjaaja ovat tutustuneet erilaisiin Suomessa käytettyihin malleihin hoitomuodon elinvoimaisuuden takaamiseksi. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus järjesti tammikuussa 2015 kaksi rekrytointitilaisuutta kunnallisesta tai yksityisestä perhepäivähoidosta kiinnostuneille. Tilaisuuksiin ei tullut yhtään osallistujaa, mutta lehti-ilmoitus tuotti muutamia yhteydenottoja. Palkkaustakin suurempi vaikutus perhepäivähoitajuuden tulevaisuudessa on sillä, että nykyisin vierastetaan oman kodin antamista työkäyttöön. Lisäksi vaaditaan koko perheen sitoutumista, sillä hoitolapset hoidetaan perheen kotona. Perhepäivähoidon kysyntää rajaavat hoitoajat ja hoitoryhmien muodostaminen. Perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain piiriin on työajan tasausvapaiden käyttö lisääntynyt. Varahoidon järjestäminen lisää kustannuksia, mutta myös vähentää perheiden kiinnostusta hoitomuotoa kohtaan, sillä varahoito tarkoittaa lapselle uutta ympäristöä varahoidon ajaksi. Hoitoaikojen puitteissa eivät myöskään perhepäivähoidon kysyntä ja tarjonta aina kohtaa, vaan sijoituksia täytyy tehdä laajempien aukioloaikojen vuoksi päiväkodin puolelle. Perhepäivähoito mielletään myös sopivimmaksi hoitomuodoksi pienimmille lapsille. Toimivan lapsiryhmän aikaansaamiseksi ja hoitajan jaksamisen varmistamiseksi täytyy lapsiryhmässä olla sopivasti myös vauvaiän ohittaneita lapsia. Näin pienimmät lapset eivät automaattisesti ohjaudu perhepäivähoitoon. Sotkamon kunnan varhaiskasvatus jatkaa työtä perhepäivähoidon pitämiseksi vaihtoehtona lasten hoidon järjestämisessä. Kustannusten pitäminen kurissa koskee kaikkia verovaroin ylläpidettäviä palveluja ja perhepäivähoidon kehittämisessäkin tavoitellaan ensisijaisesti kustannuksiltaan neutraaleja toimenpiteitä. 9) Pertti Sirviön aloite Valtuustoaloite terveyskeskuksen pysäköintitilan ongelma "Sotkamon terveyskeskuksen parkkialue on aina tukossa koska, sitä käyttää myös herkkuseppien asiakkaat. Sama ongelma koskee myös kunnan virastotalon parkkialuetta. Terveyskeskuksen edessä on vain yksi invapaikka ja mielestäni se ei riitä koska kyseessä on terveyskeskus ja moni terveyskeskuksen palveluiden käyttäjistä ovat liikuntarajoitteisia. Moni joutuu autolle etsimään parkkipaikan nuorisotilojen parkkialueelta ja nämäkin paikat ovat usein täynnä. Tieliikenteen turvallisuuden kannalta ei ole hyväksi, että autoja pysäköidään molemmin puolin katua ja osaksi jalkakäytävälle. Moni kuntalainen on ollut minuun yhteydessä kyseisen asian vuoksi ja olen pannut myös itse kyseisen asian merkille asioidessani terveyskeskuksessa. Mielestäni tälle ongelmalle pitäisi löytyä ratkaisu"

11 Keskuskadulle on laadittu parantamissuunnitelma, jossa kadunvarsipysäköinti on osoitettu pysäköintitaskuihin. Kadun perusparannuksen toteuttaminen selkeyttäisi pysäköintiä kadun varressa. Sotkamon Vanhaintukisäätiön hallitus on päättänyt että Keskuskadun peruskorjauksen yhteydessä voidaan rakentaa 12 autopaikkaa Vanhaintukisäätiön kiinteistölle lähinnä Herkkuseppien asiakkaille. Keskuskeittiön/sote-tilojen valmistuttua alueelle tulee lisää 50 autopaikkaa. 10) Hannu Korhosen ja muiden perussuomalaisten valtuutettujen aloite Avoimen kunnankamreerin viran täyttäminen "Esitämme, että Sotkamon kunnan tulee laittaa avoin kunnankamreerin virka heti haettavaksi ja täyttää kyseinen virka. Koska kunnankamreerin viran muuttamista koskeva päätös on muutoksenhaun kohteena, ei virkanimikkeen muuttamista koskeva asia ole lainvoimainen. Näin ollen taloussuunittelijan viranhakuprosessi saattaa kestää vuosia, jonka aikana kunta tarvitsee talousosaamista. Nopein ja varmin tapa saada talousosaaja Sotkamon kuntaan, on täyttää olemassa oleva virka". Kunnankamreerin virka on muutettu taloussuunnittelijan viraksi kunnanhallituksen päätöksellä Taloussuunnittelijan virka on esitetty lakkautettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan esittää valtuustolle, että se perustaa talousjohtajan toistaiseksi voimassa olevan viran. Talousjohtajan kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus päätti ottaa asian käsiteltäväksi hallintosäännön 29 :n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

12 Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanvaltuusto KVALT 26 Kunnnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko valtuustoaloitteet käsitellä kohta kohdalta. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Aloitteet käytiin läpi kohta kohdalta. Aloitteen nro 3 kohdalla Viljo Tuhkanen esitteli aloitetta. Käydyn keskustelun kuluessa kunkin aloitteen kohdalla todettiin aloite loppuunkäsitellyksi. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen kunnanvaltuusto päätti, että esitellyt vuoden 2013 ja 2014 lopussa kesken olleet aloitteet on asianmukaisesti käsitelty ja on annettu riittävä selonteko tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi kaikki esitellyt aloitteet loppuunkäsitellyiksi.

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 61 11.03.2014 Valtuutettujen aloitteet KHALL 61 Av. hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

Lisätiedot

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa Kunnanvaltuusto 22 24.03.2014 Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanhallituksen erottamista koskevassa asiassa KVALT 22 KHALL 14.01.2014 20 Av. hallintojohtaja Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Lisätiedot

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa

Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa Kunnanvaltuusto 21 24.03.2014 Tilapäisen valiokunnan esitys kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan irtisanomista koskevassa asiassa KVALT 21 KHALL 14.01.2014 21 Av. hallintojohtaja Tilapäisen valiokunnan asettaminen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE. Khall Kunnanhallitus 311 13.11.2017 Kunnanvaltuusto 97 15.11.2017 PÄIVÄKODIN ETÄYKSIKÖN PERUSTAMINEN PYHÄTUNTURILLE Khall 13.11.2017 311 Kunnanvaltuusto on 9.10.2017 84 päättänyt selvittää mahdollisuutta kunnan

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sotkamon kunnan hallintosääntö alkaen Kunnanhallitus 91 18.04.2017 Kunnanvaltuusto 25 24.04.2017 Sotkamon kunnan hallintosääntö 1.6.2017 alkaen KHALL 91 6.6.2016 154 Hallintojohtaja Sotkamon kunnan hallintosääntö on päivitetty viimeksi vuoden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015. 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 24 22.4.2015 Kaupunginhallitus 160 18.5.2015 55 Asianro 1974/01.02.00/2015 Lausunto perhepäivähoitajien palkkausta koskevaan valtuustoaloitteeseen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt

KIVIJÄRVEN KUNNAN. PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA. Hyväksytty: Kvalt Muutos: Kvalt 1 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT ja KORVAUKSET LUOTTAMUSTOIMEN HOITAMISESTA 1.6.2017 Hyväksytty: Kvalt 22.05.2017 8 Muutos: Kvalt 18.12.2017 63 2 KIVIJÄRVEN KUNNAN PALKKIOT JA KORVAUKSET LUOTTAMUSTOI- MEN

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti

Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti Kuntayhtymähallitus 27 22.02.2011 Ympäristöterveydenhuoltojaosto 10 30.03.2011 Kuntayhtymähallitus 59 26.04.2011 Eläinlääkäripalvelujen saavutettavuus ja turvaaminen, työryhmän loppuraportti 9/11/02/07/2011

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2017 1 Kokousaika 27.2.2017 kello 18.00 18.35 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi varavaltuutettu Päivi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.

Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013. Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01. Kunnanhallitus 119 22.04.2013 Kunnanhallitus 324 16.12.2013 Valtuustoaloite, Perhepäivähoitajien työehtojen parantaminen 127/01.01.03/2013 Kunnanhallitus 22.04.2013 119 Merja Lonka ja Esa Lehtinen esittävät

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34

PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus / 204 Kunnanvaltuusto / 34 PARIKKALAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 6.11.2012 / 204 Kunnanvaltuusto 15.11.2012 / 34 2 Sisällys 1... 3 Soveltamisala... 3 2... 3 Kokouspalkkiot... 3 3... 3 Samana päivänä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus. Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.10.2015 klo 17.00 17.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 1. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.1.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY Kunnanhallitus 311 11.11.2014 Kunnanhallitus 314 17.11.2014 Kunnanhallitus 329 01.12.2014 Kunnanvaltuusto 64 15.12.2014 Kunnanhallitus 41 26.01.2015 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kunnanvaltuusto 28.2.2006 5. Muutettu 9.12.2008 12 ja 9.11.2010 :t 7 ja 12 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala..2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana

Lisätiedot

Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen

Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 228 12.12.2012 4 7.1.2013 Asianro 718/05.12.00/2012 33 Valtuustoaloite: omaishoitajien tuen nostaminen Tiivistelmä Anne Sinilaakso

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 14.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 2 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 UTAJÄRVEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 1.12.2008 279 Valtuusto 16.12.2008 73 2 UTAJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulopäivä

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284. Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 286 151 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 287 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 284 Kunnanhallitus 15.06.2015 AIKA 15.6.2015 klo 18:30 19.08 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Perusturvalautakunta 38 28.04.2016 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan määräaikaisen viran muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi Ptltk 38 Ptltk 25.09.2014 70 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan virka

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset lukien. Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset 1.1.2018 lukien. 1 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus kunnanhallituksen

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hollolan kunta Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty valtuusto 11.4.2011 Voimaantulo 1.5.2011 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PYHÄRANNAN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLA 2017-2021 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Kaupunginvaltuusto 26 27.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 MARTTILAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 29.5.2017 Voimaantulopäivämäärä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö Dnro: 891/00.01.01/2012 Voimaantulo: 1.6.2017 Henkilöstöjaosto 17.5.2017 Sisällysluettelo... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Jatkokokous ja samana päivänä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 04.09.2017, klo 17:50-18:06 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ MERIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 1.3.2017 4 Voimaantulopäivämäärä 1.6.2017 (8 29.3.2017) 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot