Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys"

Transkriptio

1 (16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

2 (16) Sisällysluettelo Johdanto Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Rakennushankeen talouden haasteita Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Kauppahallin saneeraus Kauppakeskus ja paviljonki Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus... 15

3 (16) Johdanto Tämän loppuraportin tarkoitus on kertoa Kuopion torin pysäköintilaitoksen ja kauppakäytävä/paviljonki-hankkeen sekä tori- ja keskusta-alueen pintarakenteiden rakennushankkeen vaiheista ja kustannuksista sekä joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Pysäköintilaitos- ja kauppakäytävä/paviljonki hanke oli kokonaisuudessaan haastava ja kohtasi vastoinkäymisiä, joiden seurauksena hankkeen talous ja aikataulu kärsivät. Erityisesti kalahallin purkamiseen liittyvä oikeusprosessi oli pitkäkestoinen (yli 20 kuukautta) ja tuli kalliiksi. Eri oikeusasteissa maankäyttö- ja rakennuslakia tulkittiin eri tavoin. Oikeusprosessi hankkeen ympärillä kesti lähes puolitoista vuotta ja lopputulos oli kuitenkin Kuopion kaupungin näkemyksen ja linjan mukainen. Kalahallin purkamisen viivästyminen ja hankkeen etenemisen mahdollistamiseksi tehty ylimääräinen tuenta maksoivat noin 7 miljoonaa euroa. Alun perin pysäköintilaitoshankkeena toteutettavaksi sovittu hanke olisi pelkkänä paikoitushallina ollut kaavan vastainen ja vaatinut muutosluvan toteutuakseen. Hankkeen alkuperäiset urakkasopimukset kilpailutettiin ainoastaan pysäköintilaitokselle, eivätkä ne sisältäneet kauppakäytävän rakentamista. Kaupunginhallitus teki hankkeen edetessä, , päätöksen kauppakäytävän toteutuksesta ja kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle enintään 4,5 M :n lainan torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Päätöksen jälkeen hankkeessa toimineen Pöyry CM Oy:n rakennuttamis- ja valvontakonsultointisopimus laajennettiin kauppakäytävän osalta projektinjohtopalvelusopimukseksi, josta päätettiin hankkeenjohdollisin toimenpitein. Tämä mahdollisti sen, että muutoksen suunnittelu ja toteutus voitiin tehdä rinnakkain, eikä lisää aikatauluviivettä syntynyt. Projektinjohtopalvelumallilla pystyttiin kilpailuttamaan kaikki kauppakäytävän toteutuksessa tarvittavat urakat ja hankintakokonaisuudet julkisina hankintoina. Näin hankintakokonaisuuksille saatiin markkinaehtoiset hinnat sen sijaan, että muutokset olisi tilattu alkuperäisiltä pysäköintilaitosurakoitsijoilta lisä- ja muutostöinä, jolloin heille olisi myös annettu vapaa hinnoittelumahdollisuus.

4 (16) Nyt, kun Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen, kauppakäytävän, torin ja niitä ympäröivien katujen muodostama kokonaisuus on lähes valmis, voidaan keskittyä käyttämään virkeää ja vetovoimaista Suomen parasta kävelykeskustaa sekä Itä- Suomen suurinta kauppakeskittymää.

5 (16) 1. Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksen (Alatori-hankkeen) toteuttamiselle. Suunnittelu keskeytettiin kesällä 2008, koska hankkeen toteuttamisen edellytykset muuttuivat matkan varrella. Kaupunginhallitus oikeutti käynnistämään valmistelut Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan käynnistämiseksi ja jatkamaan toripysäköinnin laajennuksen suunnittelua (jonka kustannukset veloitettaisiin aikanaan Kuopion Pysäköinti Oy:ltä) sekä käynnistämään Kauppahallin (Kuopion Tilakeskuksen omistama rakennus) peruskorjauksen suunnittelu. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista omistus- ja rahoitusjärjestelyistä, hyväksyi kustannusjaon periaatteet sekä suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hakkeelle sekä valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi esitetyssä aikataulussa. Tuolloin kustannusarvio oli 28,9 M, josta puuttuivat kauppakäytävä ja pyöreä paviljonki. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle (rekisteröity ) omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta enintään 10 M lainaan enintään 20 vuodeksi pysäköintilaitoksen laajennuksen toteuttamiseksi. Takauspalkkiona peritään vallitsevan konserniohjeistuksen mukainen palkkio. Yhtiön omistajana Kuopion kaupunki sitoutuu sijoittamaan vuosien aikana yhtiöön lisäpääomaa, josta 10 M on oman pääoman ehtoista ja 10 M vieraan pääoman ehtoista. Kaupunginhallitus hyväksyi Alatori-hankkeen käynnistämisen ja siihen liittyvät omistus- ja rahoitusjärjestelyt, kustannusjaon periaatteet autopaikkasopimuksen pohjaksi, suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hankkeelle, valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi sekä esitti lainan takauksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

6 (16) Kuopion kaupunginhallitus päätti, että Kauppatorin alla olemassa ollut pysäköintilaitosrakennus luovutetaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle apporttina 6,5 M :n arvosta ja Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset vuokrataan 25 vuoden pääomavuokrasopimuksella Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Päätös pantiin toimeen heti ja luovutuskirja allekirjoitettiin Päätöksestä huolimatta Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten vuokraus ei toteutunut suunnitellusti, vaan Kuopion Tilakeskus vuokrasi ne Kuopion tekniselle virastolle, nykyiselle kaupunkiympäristön palvelualueelle. Uudisrakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa Kaupunginhallitus hyväksyi autopaikkasopimusten keskeiset periaatteet siten, että sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia kansliatoimenpitein. Kaupunginhallitus myös ilmoitti linjauksenaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle, että hanke voidaan käynnistää heti. Kuopion Pysäköinti Oy kilpailutti (tarjousten jättöaika ) sekä piti alatorin urakoitsijavalintoja (rakennus, ilmanvaihto, putki, sähkö, rakennusautomaatio, sprinkler, jäähdytys) ja valvontaa koskevan kokouksen , jolloin alatorihankkeen urakoitsijat valittiin. Pöyry CM valittiin hoitamaan hankkeen rakennuttaminen ja rakennus- sekä taloteknisten töiden valvontatyöt. Tilahallinnon johtokunta hyväksyi kauppahallin paviljongin pyöreän vaihtoehdon mukaiset suunnitelmat. Tilahallinnon johtokunta jätti Liisa Karjalaisen, Raimo Tuomaisen ja Pekka Liljan jättämän oikaisuvaatimuksen kauppahallin paviljonkirakennuksen suunnitelmien hyväksymisestä tutkimatta. Tilahallinnon johtokunta antoi lausunnon tutkimatta jätetystä oikaisuvaatimuksesta Kuopion hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus pyysi Kuopion hallinto-oikeutta hylkäämään tilahallinnon johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Asialle pyydettiin kiireellistä käsittelyä.

7 (16) Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion Pysäköinti Oy:lle v lopulla myönnettävän 1,5 M :n lainan (yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseen). Laina-aika oli enintään 20 vuotta, eikä lainalle vaadittu vastavakuutta. Tilahallinnon johtokunta ei ottanut johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella käsiteltäväkseen, joten tilahallinnon johtokunnan esittelijä poisti asian esityslistalta. 8 Tilahallinnon johtokunta päätti, että asia (johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella) käsitellään hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimuksena ja oikaisuvaatimus hylätään. (Tilahallinnon johtokunnan kokouksessa johtokunta ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana vaan päätti pitää ylimääräisen kokouksen Ylimääräisessä kokouksessa esittelijä poisti asian esityslistalta.) 9 Tilahallinnon johtokunta päätti jatkaa alatorin suunnittelua ja toteutusta sekä uudisrakentamisen että säilyttävän vaihtoehdon mahdollistavana Kaupunginhallitus antoi selvityksen oikeuskanslerille alatori-hankkeen aloittamisen osalta tehdyn kantelun johdosta Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi tilahallinnon johtokunnan oikaisuvaatimuskäsittelyn ( kauppahalli/kalahalli). Tämän jälkeen asian käsittely siirtyi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Päätös jätettiin rakennustarkastajan päätökseen kohdistuvilta osin tutkimatta, eikä Erkki Björkin hakemuksen tueksi ole esitetty sellaisia syitä, joihin voidaan suostua. Tämän vuoksi hakemus hylättiin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnettävästä enintään 8 M :n lainasta alatorihankkeen lisärahoitukseen ja antoi Kuopion Pysäköinti Oy:lle jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi.

8 (16) Kaupunginvaltuustolle annettiin Kuopion Tilakeskuksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n valmistelema alatorin rakennushankkeen ja yhtiön taloustilanteen tilannekatsaus. Hankkeen alkuperäinen kustannusennuste oli 28,9 M. Kokonaiskustannusennuste sisälsi lisätyövarauksia 1 M. Hankkeen päivitetty loppukustannusennuste (brutto) oli tuolloin 37,5 M. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 8 M alatorihankkeen lisärahoitukseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen Kuopion Pysäköinti Oy:lle antaman jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus antoi Kuopion hallinto-oikeudelle lausunnon Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnetystä lainasta tehdystä valituksesta. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 4,5 M torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Kaupunginhallitus myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi maksuvalmiusluottoa enintään 5 M siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään v loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. Kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 48 M :n määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 M :n takaus. Takausvastuun lisäys on siis 38 M. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta. Pysäköinti Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiön rahoitusrakennetta tulisi parantaa ja palauttaa kaupungin antamat lainat (18 M ) heti kun uudet lainat on nostettu, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 (16) 2. Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Kuopion kaupunginvaltuustolle on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä seuraavasti: - kaupunginvaltuuston info-tilaisuus Alatori-hankkeesta kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti Näissä tilaisuuksissa on selostettu hankkeen etenemistä ja vastattu valtuutettujen etukäteen toimittamiin ja heidän esittämiinsä kysymyksiin mm. kalahallin purkamisesta, hankkeen rakennusluvasta, päätöksenteosta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sopimuksista, rahoituksesta, hankkeen johtamisen aliresursoinnista, kalahallin kohtalosta valittamisesta, kauppakäytävän saamisesta täyteen kauppiaita, kustannusarvioiden muutoksista ja rahan käytöstä: paljonko rahaa on käytetty ja paljonko vielä tarvitaan, hankkeen lopullisesta kustannusarviosta sekä siitä miksi vesi vuotaa alatorille ja kuka korjaukset maksaa. 3. Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Vuonna 2009 velvoitepysäköintipaikkoja oletettiin syntyvän alkuvaiheessa 630, joiden hinta-arvio oli silloin euroa/autopaikka (kaupunginhallitus ). Myöhemmin neuvotteluissa keskeisten sopimusosapuolten kesken päädyttiin siihen, että velvoiteautopaikan hinta on euroa, jonka kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti alatorin autopaikkojen hinnoittelusta, siten että autopaikan hinta on euroa, ja jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan vuoden 2013 aikana, on hinta euroa. Jos autopaikkasopimus on allekirjoitettu ja maksettu vuoden 2012 loppuun mennessä, on Haapaniemen pysäköintilaitoksen autopaikan hinta euroa ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksen euroa lähtien kaupunginhallitus päättää julkisten pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat vuosittain.

10 (16) Autopaikkavelvoitteiden tilannekatsauksessa kaupunginhallitus päätti, että autopaikan kauppahinta on euroa, jos 30 % kauppahinnasta maksetaan loppuun mennessä ja loput mennessä. Autopaikan hinta on jälkeen euroa, jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan kokonaan mennessä. Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat säilyivät ennallaan ( euroa ja euroa) saakka. Myymättömiä autopaikkoja päätettiin tarjota kiinteistöille siinä suhteessa kuin ne ovat laitosten toteuttamiseen aikaisemmin osallistuneet. Tällä hetkellä Haapaniemen pysäköintilaitoksessa ei enää ole vapaita pysäköintipaikkoja. Kaupunginhallitus käsitteli autopaikkavelvoitteiden tilannetta ja hintojen määräytymistä kokouksessaan Tuolloin keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinta saakka määriteltiin euroksi edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan ja vähintään 50 % kauppahinnasta maksetaan mennessä. Loput kauppahinnasta on maksettava viimeistään mennessä. Keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinnaksi alkaen määriteltiin euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Maaherrankadun pysäköintilaitoksen autopaikan hinnaksi määriteltiin saakka euroa edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan mennessä. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen autopaikan hinta on euroa ja kauppahinta on maksettava kokonaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Alun perin keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksessa piti olla 731 autopaikkaa ja kauppakäytävävarauksen kohdalla 101 (ei voida käyttää velvoitepaikkoihin). Laajennuksen jälkeen pysäköintipaikkoja keskustan pysäköintilaitoksessa arvioitiin olevan 1426 (kaupunginhallitus ). Lopullinen pysäköintipaikkojen määrä keskustan pysäköintilaitoksen kauppakäytävän rakentamisen jälkeen on Sopimuksia Toriparkin uudessa osassa on tällä hetkellä 420 ja myymättömiä autopaikkoja 165. Nykyisillä hinnoilla näistä autopaikoista olisi saatavissa noin 5 M. Tällä hetkellä Kuopion keskustan toteuttamattomien autopaikkavelvoitteiden kokonaismäärä on 291 autopaikkaa.

11 (16) Toriparkin autopaikkasopimuksia on mennessä tehty euron verran. Kuopion kaupungin satunnaisiin tuottoihin on kirjattu vuosina seuraavat autopaikkasopimuksista saadut erät: Vuosi M , , , , ,1 Yhteensä 11,0 Tämän lisäksi, vuonna 2009, Kuopion kaupunki siirsi vanhan toripysäköintilaitoksen, jonka apporttiarvo oli 5,9 M, Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Kuopion kaupunki on sijoittanut Kuopion Pysäköinti Oy:n omaan pääomaan 10 M. 4. Rakennushankeen talouden haasteita Kuopion torin pysäköintilaitoksen laajennuksesta päätettiin kaupunginvaltuustossa Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi päivitettiin kevään 2009 aikana 28,9 M, joka sisälsi hankkeen kaikkien, ennalta suunniteltujen rakennettavien tilojen kustannukset. Varsinaisen pysäköintitilan lisäksi hankkeessa aiottiin toteuttaa mm. taksi- ja bussinkuljettajien taukotilat, yleisö-wc:t, sosiaali- ja varastotiloja Kauppahallin tarpeisiin, väestönsuoja- ja käytävätiloja sekä runsaasti teknisiä tiloja. Tuolloin kustannusarviosta puuttuivat pyöreän paviljongin (0,7 M ) ja kauppakäytävän (4,5 M ) sekä pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksen (0,7 M ) kustannukset. Kauppahallin peruskorjaus oli erillinen hanke, eikä se sisälly näihin kustannuksiin. Seuraavien lisäkustannusten arvioinnissa on käytetty Pöyryn CM Oy:n Kauppakeskushankkeen tavoitteiden ja olosuhteiden muutosten kustannusvaikutukset, suurimmat nimikkeet raportin, , tietoja.

12 (16) Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen laajennushankkeen kustannuksia nostivat sen edetessä monet ennalta arvaamattomat ja yllättävät tapahtumat, kuten esimerkiksi - vaihtelevat pohjaolosuhteet, kalliopinnan suuret vaihtelut ja voimakas ruhjeisuus, jotka eivät tulleet esiin pohjatutkimuksissa, mutta lisäsivät huomattavasti injektointien ja vahvistustyön määrää (1,7 M ) - naapurissa sijaitsevan Asunto Oy Puijonkatu 15 kiviladontaperustukset jouduttiin vahvistamaan (0,35 M ) - maaperässä olleet vanhat, mutta osittain käytössä olevat putki-, johto- ja kaapeliasennukset eivät olleet ajantasapiirustusten mukaisia, maaperästä löytyi myös vanhoja perustuksia ja asennuksia sekä kalahallin purkamisen viivästyminen ja raskas tuenta, jotta muu rakennustyö voi edetä aikataulussa (kustannukset sivuvaikutuksineen noin 7,5 M ), jonka vuoksi myös vesieristys- ja täyttötyöt siirtyivät epäedullisempaan työskentelyajankohtaan - pysäköintilaitoksen tila- ja runkomuutokset (0,1 M ), wc-muutokset torikannella (0,1 M ) ja lisätiloina kauppakäytävän sosiaalitilat (0,2 M ) sekä katulämmityksen lämmönjakohuone K1-kerroksessa (0,1 M ) sekä kauppakäytävän työmaapalvelut, kuten työmaan sähköistys, työmaatilat, jätehuolto, logistiikka ym. työmaapalvelut (0,4 M ) - Kuopion Veden tekniikka-asennuksia varten rakennettiin tekniikkakuilu (0,3 M ) sekä kuilun vesi- ja viemäritekniset laitteet (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 10,95 M Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Uuden pysäköintilaitoksen rakentamisen yhteydessä myös pysäköintilaitoksen vanha osa saneerattiin (0,7 M ), jotta se toimii joustavasti uuden pysäköintilaitoksen osan kanssa. Kuopion Pysäköinti Oy päätti kokouksessaan pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksesta ja sen kustannusarviosta. Kesällä 2013 toteutetussa saneerauksessa uudistettiin vanhan osan hissit vastaamaan niiden nykyistä käyttöä ja tarpeita. Aikaisempi suora pysäköinti muutettiin viistopysäköinniksi. Vanhaan pysäköintilaitokseen uudistettiin myös valvontakamerajärjestelmä, valaistus kokonaan ja sprinklaus osittain sekä liikennejärjestelyt, kuten sisään ja ulosajoramppien lämmitys, joihin valettiin uudet lattiapinnat. vanhan osan saneeraus maksoi yhteensä 0,7 M ja hanke pysyi budjetissaan

13 Kauppahallin saneeraus (16) Kuopion perinteikäs kauppahalli on tärkeä osa Suomen parasta kävelykeskustaa ja se on toiminut kauppatorilla jo vuodesta Kuopion kauppahalli korjattiin yhtä aikaa alueen muun rakentamisen kanssa, koska kauppahallin oheistilat (tekniset-, sosiaali- ja säilytystilat) sijoittuivat pysäköintilaitokseen. Perusparannuksessa kauppahallin julkisivut uudistettiin kunnioittaen 1900-luvun alun värimaailmaa ja rakennusmenetelmiä. Kauppahallin sisätilat palautettiin lähes alkuperäiseen asuunsa taloteknisiä järjestelmiä lukuun ottamatta, jotka ovat nykypäivän tasoa. Korjauksen yhteydessä rakennus sai myös uuden kuparikaton. Kuopion kauppahallin saneeraus- ja perusparannushankkeen luonnossuunnitelmat hyväksyttiin tilahallinnon johtokunnassa kauppahallin saneeraus maksoi yhteensä 3,3 M ja hanke pysyi budjetissaan Kauppakeskus ja paviljonki Uusi kauppakeskus ja paviljonki loivat Kuopion keskustaan monia uusia maanalaisia kulkuyhteyksiä. Kävelyreitit pysäköintilaitoksesta ja kauppakeskuksesta torin ympäristön liikekiinteistöihin muuttivat Kuopion keskustan laajaksi sisätilaksi. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi maan alle rakennettiin myös teknisiä tiloja Kuopion kaupungin eri toimijoiden käyttöön. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen Kauppakäytävän L2- luonnossuunnitelmien kustannusarvio oli 4,5 M. Toteutussuunnitelmiin perustuva Pöyry CM Oy:n laatima kauppakeskuksen ja paviljongin kustannusarvio oli 6,3 M. Kauppakeskuksen ja paviljongin Pöyry CM Oy:n arvioimien rakentamiskustannusten ylittymiseen vaikuttivat mm. - suorakaiteen muotoisen paviljonki-rakennuksen muuttaminen pyöreäksi (0,6 M ) - ravintolakeittiöiden määrän kasvaminen kolmella keittiöllä (0,6 M ) - maanalaisen kaasujärjestelmän toteutus (0,15 M ) - porrashuoneet torikannen päälle H3 ja E3 (0,5 M ) - Sektorin ja kauppakäytävän välisen kulkuyhteyden rakentaminen (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 2,05 M

14 (16) Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 2,17 M. Rakennusaikaisilla koroilla tarkoitetaan niitä korkoja, jotka lisätään rakennusaikana taseessa rakennuksen arvoon. Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut sekä suunnittelukustannukset ylittyivät kauppakeskuksessa noin 0,2 M ja toripysäköinti-hankkeessa noin 0,4 M. nämä yhteensä 0,6 M Kaupunginhallituksen kokouksessa pysäköintilaitoksen, paviljongin, kauppakäytävän ja vanhan pysäköintilaitoksen korjauksen sekä korkojen ja toiminnan käynnistyskustannusten arvioitiin olevan noin M. Hankkeen toteutuneet kustannukset Kuopion Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksessä ovat seuraavat: - pysäköintilaitoksen vanha osa pysäköintilaitoksen uusi osa kauppakeskus ja paviljonki hissit liukuportaat iv-koneet Yhteensä Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kaupunkiympäristön palvelualue on laatinut selvityksen vuoden 2013 loppuun mennessä keskustan toripysäköinnin rakentamiseen välittömästi liittyvistä töistä sekä muista kävelykeskustan rakentamiseen ja joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Kustannusselvitykset ovat liitteenä.

15 (16) 6. Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus Kuopion Pysäköinti Oy (kaupungin 100 % omistama yhtiö) perustettiin v Kuopion keskustan pysäköinnin hoitamista sekä torin alla olevan pysäköintilaitoksen saneerausta ja laajentamista varten. Yhtiön omistukseen aiottiin tuolloin siirtää apporttina toripysäköinnin lisäksi myös Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset. Yhtiön oli tarkoitus rahoittaa rakennusinvestoinnit lainoilla, joihin haetaan kaupungin takaus. Pysäköintipaikat olisivat tulleet sitä kautta Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen ja niiden maksajina olisivat toimineet rakennuslupien mukaisia paikkoja lunastaneet kiinteistönomistajat. Tähän mennessä Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksia ei ole siirretty Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen. Pysäköinnin operoinnin suunniteltu siirto Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi on vielä kesken. Kuopion Pysäköinti Oy:n hoito- ja rahoitusmenot sekä lainojen lyhennykset ja poistot vuosina ovat seuraavat: Kuopion Pysäköinti Oy:n taseessa lainan määrä (vieras pääoma) oli 48,6 M. M /Vuosi Menot 3,77 4,27 4,83 4,81 Poistot 1,40 1,35 1,30 1,27 Taloudellisista velvoitteistaan selviytyäkseen Kuopion Pysäköinti Oy tarvitsee vuosittain tuloja noin 5 6 M. Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 1,64 M. Yhtiön arvioidut tulot vuonna 2014 ovat yhteensä noin 2,15 M. Poistojen jälkeen yhtiön tulevien vuosien tappio on noin 3 4 M /vuosi. Yhtiön oma pääoma on 15,4 M, joka tällaisella rahoitusrakenteella menetetään kokonaan noin neljän vuoden kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki joutuu avustamaan yhtiötä vuosittain.

16 (16) Kuopion Pysäköinti Oy:n maksamista hoitomenoista palautuu takaisin kaupungille noin 0,22 M vuodessa tontinvuokrana ja kiinteistöverona. Tämän taloudellisen loppuselvityksen ovat laatineet Ari Pääkkö, Kuopion Pysäköinti Oy:stä, Veli-Matti Paananen, Riitta Karjalainen ja Seija Harinen Kuopion Tilakeskuksesta. Liitteet Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina ja kustannuserittely torialueen ja kävelykeskustan rakentamisesta Tiedoksi konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Ari Pääkkö

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.08.2009 /Suunnitteluasiat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tilahallinnon johtokunta 31.01.2008 27.02.2008 26.02.2008 12.03.2008 11.03.2008 31.03.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 255 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus

Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus 1. Yleistä Luonnos 2.4.2014 Skanska Talonrakennus Oy on hakenut varausta Joensuun toripysäköintilaitoksen kehittämiseksi, suunnittelemiseksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. 9 Asianro 1171/00.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. 9 Asianro 1171/00.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 9 Asianro 1171/00.01.00/2013 Pysäköintilaitosten operointi Yleistä Kuopion pysäköintilaitos on toiminut vuodesta 1991 alkaen ja on vuodesta 1996 lähtien käsittänyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 85 9.12.2013 368 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 23.09.2013 Sivu 1 / 1 3983/02.07.00/2013 89 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Mertsin Auto- ja Kiinteistö Oy:lle, kortteli 85127 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 13.04. 118 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 6206/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, vahingonkorvausvaatimus.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 Kaupunginhallitus 143 6.5.2013 78 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin takauksen tarkistaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 143 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakemerkintä, yhteisväestösuojan rakentaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009

Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Sivu 1/5 Valtuusto 15.02.2010 LISTAN ASIANRO 7 7 Asianro 7297 / 213 / 2009 Liitteet Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Tapiolan Honka ry:n omistamalle Kiinteistö Oy Honkahallille Valmistelija

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esteelliset: Sami Sarvilinna Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2015 1 (5) 890 Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle Päätös Käsittely päätti myöntää Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua ylläpitävälle Suomalaisen Yhteiskoulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä

Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015. VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Omakotirakennuspaikkojen tarjouskilpailu syksy 2015 VESIJÄRVI 2 kaava-alueen kaksi rakennuspaikkaa tarjousmenettelyllä Siilinjärven kunta Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1.10.2015 Sisältö 1. Yleistä...

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan pysäköintiselvityksestä 2006 Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Syyskuu 2006 14 Kuva 2. Maksimikäyttöasteet. Lohjan keskustan pysäköintiselvitys Lohjan keskustan pysäköintiselvitys

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 201 15.06.2015. 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 201 15.06.2015. 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.6.2015 201 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailu 2015 Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta

Lisätiedot

ASUNTO OY NUOTTANIEMEN PORTTI ESPOO ETUNIEMENTIE 3, 02230, ESPOO 1 (6)

ASUNTO OY NUOTTANIEMEN PORTTI ESPOO ETUNIEMENTIE 3, 02230, ESPOO 1 (6) SELOSTE KOHTEESTA PVM 31.1.2014 ASUNTO OY NUOTTANIEMEN PORTTI ESPOO ETUNIEMENTIE 3, 02230, ESPOO 1 (6) YLEISTÄ Asunto Oy Nuottaniemen Portti Espoo niminen asunto-osakeyhtiö on vapaarahoitteinen omistusasuntokohde.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta.

Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta. Ote 29.1.2014 allekirjoitetusta Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksesta. Käytetyt termit: Hankintayksikkö = Helsingin kaupunki ja Suomen valtio/senaatti-kiinteistöt Yritys = YIT Rakennus Oy 4.2.10

Lisätiedot

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT

KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT KAUPALLISESSA KESKIÖSS SSÄ KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 1 KUOPION ALATORI - KAUPPAKÄYT YTÄVÄ 2 KUOPION ALATORI Kauppapaikka Tapaamispaikka Yhteyksien tekijä - TAVATAAN ALATORILLA! 3 KUOPION ALATORI

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100

Espoon kaupunki Pöytäkirja 100 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2408/10.00.02/2015 100 Alueen varaaminen Leppävaarasta Kiinteistöosakeyhtiö Kauppakeskus Sellolle pysäköinnin laajennuksen suunnittelua ja liikenneterminaalin kehittämistä varten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Kustannusten kiinnittyminen

Kustannusten kiinnittyminen Kustannusten kiinnittyminen Työtunneli louhintaurakat solmittiin vuoden 2009 lopun ja 2010 aikana Urakkatarjoukset pyydettiin niin, että niissä on Kiinteäosuus ja yksikköhintaosuus Louhintaurakat saadaan

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 19.03.2012 Sivu 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Kaupunginhallitus 58 5.3.2012 32 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n 16 025 000 euron lainoille Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.06.2015. 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 104 10.06.2015. 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 104 Asianro 4028/10.00.02.00/2015 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailu 2015 Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Pysäköintitalo P-Cityn toteutuspäätös ja takauksen täsmentäminen 635/02.05.06.00/2013 KH 262 Valmistelija/lisätiedot: Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille, oikaisuvaatimus Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kunnanhallitus 285 01.12.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti

Lisätiedot