Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys"

Transkriptio

1 (16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

2 (16) Sisällysluettelo Johdanto Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Rakennushankeen talouden haasteita Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Kauppahallin saneeraus Kauppakeskus ja paviljonki Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus... 15

3 (16) Johdanto Tämän loppuraportin tarkoitus on kertoa Kuopion torin pysäköintilaitoksen ja kauppakäytävä/paviljonki-hankkeen sekä tori- ja keskusta-alueen pintarakenteiden rakennushankkeen vaiheista ja kustannuksista sekä joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Pysäköintilaitos- ja kauppakäytävä/paviljonki hanke oli kokonaisuudessaan haastava ja kohtasi vastoinkäymisiä, joiden seurauksena hankkeen talous ja aikataulu kärsivät. Erityisesti kalahallin purkamiseen liittyvä oikeusprosessi oli pitkäkestoinen (yli 20 kuukautta) ja tuli kalliiksi. Eri oikeusasteissa maankäyttö- ja rakennuslakia tulkittiin eri tavoin. Oikeusprosessi hankkeen ympärillä kesti lähes puolitoista vuotta ja lopputulos oli kuitenkin Kuopion kaupungin näkemyksen ja linjan mukainen. Kalahallin purkamisen viivästyminen ja hankkeen etenemisen mahdollistamiseksi tehty ylimääräinen tuenta maksoivat noin 7 miljoonaa euroa. Alun perin pysäköintilaitoshankkeena toteutettavaksi sovittu hanke olisi pelkkänä paikoitushallina ollut kaavan vastainen ja vaatinut muutosluvan toteutuakseen. Hankkeen alkuperäiset urakkasopimukset kilpailutettiin ainoastaan pysäköintilaitokselle, eivätkä ne sisältäneet kauppakäytävän rakentamista. Kaupunginhallitus teki hankkeen edetessä, , päätöksen kauppakäytävän toteutuksesta ja kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle enintään 4,5 M :n lainan torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Päätöksen jälkeen hankkeessa toimineen Pöyry CM Oy:n rakennuttamis- ja valvontakonsultointisopimus laajennettiin kauppakäytävän osalta projektinjohtopalvelusopimukseksi, josta päätettiin hankkeenjohdollisin toimenpitein. Tämä mahdollisti sen, että muutoksen suunnittelu ja toteutus voitiin tehdä rinnakkain, eikä lisää aikatauluviivettä syntynyt. Projektinjohtopalvelumallilla pystyttiin kilpailuttamaan kaikki kauppakäytävän toteutuksessa tarvittavat urakat ja hankintakokonaisuudet julkisina hankintoina. Näin hankintakokonaisuuksille saatiin markkinaehtoiset hinnat sen sijaan, että muutokset olisi tilattu alkuperäisiltä pysäköintilaitosurakoitsijoilta lisä- ja muutostöinä, jolloin heille olisi myös annettu vapaa hinnoittelumahdollisuus.

4 (16) Nyt, kun Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen, kauppakäytävän, torin ja niitä ympäröivien katujen muodostama kokonaisuus on lähes valmis, voidaan keskittyä käyttämään virkeää ja vetovoimaista Suomen parasta kävelykeskustaa sekä Itä- Suomen suurinta kauppakeskittymää.

5 (16) 1. Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksen (Alatori-hankkeen) toteuttamiselle. Suunnittelu keskeytettiin kesällä 2008, koska hankkeen toteuttamisen edellytykset muuttuivat matkan varrella. Kaupunginhallitus oikeutti käynnistämään valmistelut Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan käynnistämiseksi ja jatkamaan toripysäköinnin laajennuksen suunnittelua (jonka kustannukset veloitettaisiin aikanaan Kuopion Pysäköinti Oy:ltä) sekä käynnistämään Kauppahallin (Kuopion Tilakeskuksen omistama rakennus) peruskorjauksen suunnittelu. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista omistus- ja rahoitusjärjestelyistä, hyväksyi kustannusjaon periaatteet sekä suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hakkeelle sekä valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi esitetyssä aikataulussa. Tuolloin kustannusarvio oli 28,9 M, josta puuttuivat kauppakäytävä ja pyöreä paviljonki. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle (rekisteröity ) omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta enintään 10 M lainaan enintään 20 vuodeksi pysäköintilaitoksen laajennuksen toteuttamiseksi. Takauspalkkiona peritään vallitsevan konserniohjeistuksen mukainen palkkio. Yhtiön omistajana Kuopion kaupunki sitoutuu sijoittamaan vuosien aikana yhtiöön lisäpääomaa, josta 10 M on oman pääoman ehtoista ja 10 M vieraan pääoman ehtoista. Kaupunginhallitus hyväksyi Alatori-hankkeen käynnistämisen ja siihen liittyvät omistus- ja rahoitusjärjestelyt, kustannusjaon periaatteet autopaikkasopimuksen pohjaksi, suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hankkeelle, valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi sekä esitti lainan takauksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

6 (16) Kuopion kaupunginhallitus päätti, että Kauppatorin alla olemassa ollut pysäköintilaitosrakennus luovutetaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle apporttina 6,5 M :n arvosta ja Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset vuokrataan 25 vuoden pääomavuokrasopimuksella Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Päätös pantiin toimeen heti ja luovutuskirja allekirjoitettiin Päätöksestä huolimatta Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten vuokraus ei toteutunut suunnitellusti, vaan Kuopion Tilakeskus vuokrasi ne Kuopion tekniselle virastolle, nykyiselle kaupunkiympäristön palvelualueelle. Uudisrakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa Kaupunginhallitus hyväksyi autopaikkasopimusten keskeiset periaatteet siten, että sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia kansliatoimenpitein. Kaupunginhallitus myös ilmoitti linjauksenaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle, että hanke voidaan käynnistää heti. Kuopion Pysäköinti Oy kilpailutti (tarjousten jättöaika ) sekä piti alatorin urakoitsijavalintoja (rakennus, ilmanvaihto, putki, sähkö, rakennusautomaatio, sprinkler, jäähdytys) ja valvontaa koskevan kokouksen , jolloin alatorihankkeen urakoitsijat valittiin. Pöyry CM valittiin hoitamaan hankkeen rakennuttaminen ja rakennus- sekä taloteknisten töiden valvontatyöt. Tilahallinnon johtokunta hyväksyi kauppahallin paviljongin pyöreän vaihtoehdon mukaiset suunnitelmat. Tilahallinnon johtokunta jätti Liisa Karjalaisen, Raimo Tuomaisen ja Pekka Liljan jättämän oikaisuvaatimuksen kauppahallin paviljonkirakennuksen suunnitelmien hyväksymisestä tutkimatta. Tilahallinnon johtokunta antoi lausunnon tutkimatta jätetystä oikaisuvaatimuksesta Kuopion hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus pyysi Kuopion hallinto-oikeutta hylkäämään tilahallinnon johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Asialle pyydettiin kiireellistä käsittelyä.

7 (16) Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion Pysäköinti Oy:lle v lopulla myönnettävän 1,5 M :n lainan (yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseen). Laina-aika oli enintään 20 vuotta, eikä lainalle vaadittu vastavakuutta. Tilahallinnon johtokunta ei ottanut johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella käsiteltäväkseen, joten tilahallinnon johtokunnan esittelijä poisti asian esityslistalta. 8 Tilahallinnon johtokunta päätti, että asia (johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella) käsitellään hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimuksena ja oikaisuvaatimus hylätään. (Tilahallinnon johtokunnan kokouksessa johtokunta ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana vaan päätti pitää ylimääräisen kokouksen Ylimääräisessä kokouksessa esittelijä poisti asian esityslistalta.) 9 Tilahallinnon johtokunta päätti jatkaa alatorin suunnittelua ja toteutusta sekä uudisrakentamisen että säilyttävän vaihtoehdon mahdollistavana Kaupunginhallitus antoi selvityksen oikeuskanslerille alatori-hankkeen aloittamisen osalta tehdyn kantelun johdosta Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi tilahallinnon johtokunnan oikaisuvaatimuskäsittelyn ( kauppahalli/kalahalli). Tämän jälkeen asian käsittely siirtyi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Päätös jätettiin rakennustarkastajan päätökseen kohdistuvilta osin tutkimatta, eikä Erkki Björkin hakemuksen tueksi ole esitetty sellaisia syitä, joihin voidaan suostua. Tämän vuoksi hakemus hylättiin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnettävästä enintään 8 M :n lainasta alatorihankkeen lisärahoitukseen ja antoi Kuopion Pysäköinti Oy:lle jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi.

8 (16) Kaupunginvaltuustolle annettiin Kuopion Tilakeskuksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n valmistelema alatorin rakennushankkeen ja yhtiön taloustilanteen tilannekatsaus. Hankkeen alkuperäinen kustannusennuste oli 28,9 M. Kokonaiskustannusennuste sisälsi lisätyövarauksia 1 M. Hankkeen päivitetty loppukustannusennuste (brutto) oli tuolloin 37,5 M. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 8 M alatorihankkeen lisärahoitukseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen Kuopion Pysäköinti Oy:lle antaman jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus antoi Kuopion hallinto-oikeudelle lausunnon Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnetystä lainasta tehdystä valituksesta. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 4,5 M torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Kaupunginhallitus myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi maksuvalmiusluottoa enintään 5 M siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään v loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. Kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 48 M :n määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 M :n takaus. Takausvastuun lisäys on siis 38 M. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta. Pysäköinti Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiön rahoitusrakennetta tulisi parantaa ja palauttaa kaupungin antamat lainat (18 M ) heti kun uudet lainat on nostettu, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 (16) 2. Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Kuopion kaupunginvaltuustolle on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä seuraavasti: - kaupunginvaltuuston info-tilaisuus Alatori-hankkeesta kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti Näissä tilaisuuksissa on selostettu hankkeen etenemistä ja vastattu valtuutettujen etukäteen toimittamiin ja heidän esittämiinsä kysymyksiin mm. kalahallin purkamisesta, hankkeen rakennusluvasta, päätöksenteosta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sopimuksista, rahoituksesta, hankkeen johtamisen aliresursoinnista, kalahallin kohtalosta valittamisesta, kauppakäytävän saamisesta täyteen kauppiaita, kustannusarvioiden muutoksista ja rahan käytöstä: paljonko rahaa on käytetty ja paljonko vielä tarvitaan, hankkeen lopullisesta kustannusarviosta sekä siitä miksi vesi vuotaa alatorille ja kuka korjaukset maksaa. 3. Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Vuonna 2009 velvoitepysäköintipaikkoja oletettiin syntyvän alkuvaiheessa 630, joiden hinta-arvio oli silloin euroa/autopaikka (kaupunginhallitus ). Myöhemmin neuvotteluissa keskeisten sopimusosapuolten kesken päädyttiin siihen, että velvoiteautopaikan hinta on euroa, jonka kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti alatorin autopaikkojen hinnoittelusta, siten että autopaikan hinta on euroa, ja jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan vuoden 2013 aikana, on hinta euroa. Jos autopaikkasopimus on allekirjoitettu ja maksettu vuoden 2012 loppuun mennessä, on Haapaniemen pysäköintilaitoksen autopaikan hinta euroa ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksen euroa lähtien kaupunginhallitus päättää julkisten pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat vuosittain.

10 (16) Autopaikkavelvoitteiden tilannekatsauksessa kaupunginhallitus päätti, että autopaikan kauppahinta on euroa, jos 30 % kauppahinnasta maksetaan loppuun mennessä ja loput mennessä. Autopaikan hinta on jälkeen euroa, jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan kokonaan mennessä. Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat säilyivät ennallaan ( euroa ja euroa) saakka. Myymättömiä autopaikkoja päätettiin tarjota kiinteistöille siinä suhteessa kuin ne ovat laitosten toteuttamiseen aikaisemmin osallistuneet. Tällä hetkellä Haapaniemen pysäköintilaitoksessa ei enää ole vapaita pysäköintipaikkoja. Kaupunginhallitus käsitteli autopaikkavelvoitteiden tilannetta ja hintojen määräytymistä kokouksessaan Tuolloin keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinta saakka määriteltiin euroksi edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan ja vähintään 50 % kauppahinnasta maksetaan mennessä. Loput kauppahinnasta on maksettava viimeistään mennessä. Keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinnaksi alkaen määriteltiin euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Maaherrankadun pysäköintilaitoksen autopaikan hinnaksi määriteltiin saakka euroa edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan mennessä. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen autopaikan hinta on euroa ja kauppahinta on maksettava kokonaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Alun perin keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksessa piti olla 731 autopaikkaa ja kauppakäytävävarauksen kohdalla 101 (ei voida käyttää velvoitepaikkoihin). Laajennuksen jälkeen pysäköintipaikkoja keskustan pysäköintilaitoksessa arvioitiin olevan 1426 (kaupunginhallitus ). Lopullinen pysäköintipaikkojen määrä keskustan pysäköintilaitoksen kauppakäytävän rakentamisen jälkeen on Sopimuksia Toriparkin uudessa osassa on tällä hetkellä 420 ja myymättömiä autopaikkoja 165. Nykyisillä hinnoilla näistä autopaikoista olisi saatavissa noin 5 M. Tällä hetkellä Kuopion keskustan toteuttamattomien autopaikkavelvoitteiden kokonaismäärä on 291 autopaikkaa.

11 (16) Toriparkin autopaikkasopimuksia on mennessä tehty euron verran. Kuopion kaupungin satunnaisiin tuottoihin on kirjattu vuosina seuraavat autopaikkasopimuksista saadut erät: Vuosi M , , , , ,1 Yhteensä 11,0 Tämän lisäksi, vuonna 2009, Kuopion kaupunki siirsi vanhan toripysäköintilaitoksen, jonka apporttiarvo oli 5,9 M, Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Kuopion kaupunki on sijoittanut Kuopion Pysäköinti Oy:n omaan pääomaan 10 M. 4. Rakennushankeen talouden haasteita Kuopion torin pysäköintilaitoksen laajennuksesta päätettiin kaupunginvaltuustossa Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi päivitettiin kevään 2009 aikana 28,9 M, joka sisälsi hankkeen kaikkien, ennalta suunniteltujen rakennettavien tilojen kustannukset. Varsinaisen pysäköintitilan lisäksi hankkeessa aiottiin toteuttaa mm. taksi- ja bussinkuljettajien taukotilat, yleisö-wc:t, sosiaali- ja varastotiloja Kauppahallin tarpeisiin, väestönsuoja- ja käytävätiloja sekä runsaasti teknisiä tiloja. Tuolloin kustannusarviosta puuttuivat pyöreän paviljongin (0,7 M ) ja kauppakäytävän (4,5 M ) sekä pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksen (0,7 M ) kustannukset. Kauppahallin peruskorjaus oli erillinen hanke, eikä se sisälly näihin kustannuksiin. Seuraavien lisäkustannusten arvioinnissa on käytetty Pöyryn CM Oy:n Kauppakeskushankkeen tavoitteiden ja olosuhteiden muutosten kustannusvaikutukset, suurimmat nimikkeet raportin, , tietoja.

12 (16) Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen laajennushankkeen kustannuksia nostivat sen edetessä monet ennalta arvaamattomat ja yllättävät tapahtumat, kuten esimerkiksi - vaihtelevat pohjaolosuhteet, kalliopinnan suuret vaihtelut ja voimakas ruhjeisuus, jotka eivät tulleet esiin pohjatutkimuksissa, mutta lisäsivät huomattavasti injektointien ja vahvistustyön määrää (1,7 M ) - naapurissa sijaitsevan Asunto Oy Puijonkatu 15 kiviladontaperustukset jouduttiin vahvistamaan (0,35 M ) - maaperässä olleet vanhat, mutta osittain käytössä olevat putki-, johto- ja kaapeliasennukset eivät olleet ajantasapiirustusten mukaisia, maaperästä löytyi myös vanhoja perustuksia ja asennuksia sekä kalahallin purkamisen viivästyminen ja raskas tuenta, jotta muu rakennustyö voi edetä aikataulussa (kustannukset sivuvaikutuksineen noin 7,5 M ), jonka vuoksi myös vesieristys- ja täyttötyöt siirtyivät epäedullisempaan työskentelyajankohtaan - pysäköintilaitoksen tila- ja runkomuutokset (0,1 M ), wc-muutokset torikannella (0,1 M ) ja lisätiloina kauppakäytävän sosiaalitilat (0,2 M ) sekä katulämmityksen lämmönjakohuone K1-kerroksessa (0,1 M ) sekä kauppakäytävän työmaapalvelut, kuten työmaan sähköistys, työmaatilat, jätehuolto, logistiikka ym. työmaapalvelut (0,4 M ) - Kuopion Veden tekniikka-asennuksia varten rakennettiin tekniikkakuilu (0,3 M ) sekä kuilun vesi- ja viemäritekniset laitteet (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 10,95 M Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Uuden pysäköintilaitoksen rakentamisen yhteydessä myös pysäköintilaitoksen vanha osa saneerattiin (0,7 M ), jotta se toimii joustavasti uuden pysäköintilaitoksen osan kanssa. Kuopion Pysäköinti Oy päätti kokouksessaan pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksesta ja sen kustannusarviosta. Kesällä 2013 toteutetussa saneerauksessa uudistettiin vanhan osan hissit vastaamaan niiden nykyistä käyttöä ja tarpeita. Aikaisempi suora pysäköinti muutettiin viistopysäköinniksi. Vanhaan pysäköintilaitokseen uudistettiin myös valvontakamerajärjestelmä, valaistus kokonaan ja sprinklaus osittain sekä liikennejärjestelyt, kuten sisään ja ulosajoramppien lämmitys, joihin valettiin uudet lattiapinnat. vanhan osan saneeraus maksoi yhteensä 0,7 M ja hanke pysyi budjetissaan

13 Kauppahallin saneeraus (16) Kuopion perinteikäs kauppahalli on tärkeä osa Suomen parasta kävelykeskustaa ja se on toiminut kauppatorilla jo vuodesta Kuopion kauppahalli korjattiin yhtä aikaa alueen muun rakentamisen kanssa, koska kauppahallin oheistilat (tekniset-, sosiaali- ja säilytystilat) sijoittuivat pysäköintilaitokseen. Perusparannuksessa kauppahallin julkisivut uudistettiin kunnioittaen 1900-luvun alun värimaailmaa ja rakennusmenetelmiä. Kauppahallin sisätilat palautettiin lähes alkuperäiseen asuunsa taloteknisiä järjestelmiä lukuun ottamatta, jotka ovat nykypäivän tasoa. Korjauksen yhteydessä rakennus sai myös uuden kuparikaton. Kuopion kauppahallin saneeraus- ja perusparannushankkeen luonnossuunnitelmat hyväksyttiin tilahallinnon johtokunnassa kauppahallin saneeraus maksoi yhteensä 3,3 M ja hanke pysyi budjetissaan Kauppakeskus ja paviljonki Uusi kauppakeskus ja paviljonki loivat Kuopion keskustaan monia uusia maanalaisia kulkuyhteyksiä. Kävelyreitit pysäköintilaitoksesta ja kauppakeskuksesta torin ympäristön liikekiinteistöihin muuttivat Kuopion keskustan laajaksi sisätilaksi. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi maan alle rakennettiin myös teknisiä tiloja Kuopion kaupungin eri toimijoiden käyttöön. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen Kauppakäytävän L2- luonnossuunnitelmien kustannusarvio oli 4,5 M. Toteutussuunnitelmiin perustuva Pöyry CM Oy:n laatima kauppakeskuksen ja paviljongin kustannusarvio oli 6,3 M. Kauppakeskuksen ja paviljongin Pöyry CM Oy:n arvioimien rakentamiskustannusten ylittymiseen vaikuttivat mm. - suorakaiteen muotoisen paviljonki-rakennuksen muuttaminen pyöreäksi (0,6 M ) - ravintolakeittiöiden määrän kasvaminen kolmella keittiöllä (0,6 M ) - maanalaisen kaasujärjestelmän toteutus (0,15 M ) - porrashuoneet torikannen päälle H3 ja E3 (0,5 M ) - Sektorin ja kauppakäytävän välisen kulkuyhteyden rakentaminen (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 2,05 M

14 (16) Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 2,17 M. Rakennusaikaisilla koroilla tarkoitetaan niitä korkoja, jotka lisätään rakennusaikana taseessa rakennuksen arvoon. Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut sekä suunnittelukustannukset ylittyivät kauppakeskuksessa noin 0,2 M ja toripysäköinti-hankkeessa noin 0,4 M. nämä yhteensä 0,6 M Kaupunginhallituksen kokouksessa pysäköintilaitoksen, paviljongin, kauppakäytävän ja vanhan pysäköintilaitoksen korjauksen sekä korkojen ja toiminnan käynnistyskustannusten arvioitiin olevan noin M. Hankkeen toteutuneet kustannukset Kuopion Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksessä ovat seuraavat: - pysäköintilaitoksen vanha osa pysäköintilaitoksen uusi osa kauppakeskus ja paviljonki hissit liukuportaat iv-koneet Yhteensä Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kaupunkiympäristön palvelualue on laatinut selvityksen vuoden 2013 loppuun mennessä keskustan toripysäköinnin rakentamiseen välittömästi liittyvistä töistä sekä muista kävelykeskustan rakentamiseen ja joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Kustannusselvitykset ovat liitteenä.

15 (16) 6. Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus Kuopion Pysäköinti Oy (kaupungin 100 % omistama yhtiö) perustettiin v Kuopion keskustan pysäköinnin hoitamista sekä torin alla olevan pysäköintilaitoksen saneerausta ja laajentamista varten. Yhtiön omistukseen aiottiin tuolloin siirtää apporttina toripysäköinnin lisäksi myös Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset. Yhtiön oli tarkoitus rahoittaa rakennusinvestoinnit lainoilla, joihin haetaan kaupungin takaus. Pysäköintipaikat olisivat tulleet sitä kautta Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen ja niiden maksajina olisivat toimineet rakennuslupien mukaisia paikkoja lunastaneet kiinteistönomistajat. Tähän mennessä Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksia ei ole siirretty Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen. Pysäköinnin operoinnin suunniteltu siirto Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi on vielä kesken. Kuopion Pysäköinti Oy:n hoito- ja rahoitusmenot sekä lainojen lyhennykset ja poistot vuosina ovat seuraavat: Kuopion Pysäköinti Oy:n taseessa lainan määrä (vieras pääoma) oli 48,6 M. M /Vuosi Menot 3,77 4,27 4,83 4,81 Poistot 1,40 1,35 1,30 1,27 Taloudellisista velvoitteistaan selviytyäkseen Kuopion Pysäköinti Oy tarvitsee vuosittain tuloja noin 5 6 M. Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 1,64 M. Yhtiön arvioidut tulot vuonna 2014 ovat yhteensä noin 2,15 M. Poistojen jälkeen yhtiön tulevien vuosien tappio on noin 3 4 M /vuosi. Yhtiön oma pääoma on 15,4 M, joka tällaisella rahoitusrakenteella menetetään kokonaan noin neljän vuoden kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki joutuu avustamaan yhtiötä vuosittain.

16 (16) Kuopion Pysäköinti Oy:n maksamista hoitomenoista palautuu takaisin kaupungille noin 0,22 M vuodessa tontinvuokrana ja kiinteistöverona. Tämän taloudellisen loppuselvityksen ovat laatineet Ari Pääkkö, Kuopion Pysäköinti Oy:stä, Veli-Matti Paananen, Riitta Karjalainen ja Seija Harinen Kuopion Tilakeskuksesta. Liitteet Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina ja kustannuserittely torialueen ja kävelykeskustan rakentamisesta Tiedoksi konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Ari Pääkkö

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006. Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus

TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006. Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus TARKASTUSKERTOMUS 132 / 2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 132/2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus EDITA PRIMA OY Asiasanat: julkinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot