Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys"

Transkriptio

1 (16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

2 (16) Sisällysluettelo Johdanto Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Rakennushankeen talouden haasteita Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Kauppahallin saneeraus Kauppakeskus ja paviljonki Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus... 15

3 (16) Johdanto Tämän loppuraportin tarkoitus on kertoa Kuopion torin pysäköintilaitoksen ja kauppakäytävä/paviljonki-hankkeen sekä tori- ja keskusta-alueen pintarakenteiden rakennushankkeen vaiheista ja kustannuksista sekä joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Pysäköintilaitos- ja kauppakäytävä/paviljonki hanke oli kokonaisuudessaan haastava ja kohtasi vastoinkäymisiä, joiden seurauksena hankkeen talous ja aikataulu kärsivät. Erityisesti kalahallin purkamiseen liittyvä oikeusprosessi oli pitkäkestoinen (yli 20 kuukautta) ja tuli kalliiksi. Eri oikeusasteissa maankäyttö- ja rakennuslakia tulkittiin eri tavoin. Oikeusprosessi hankkeen ympärillä kesti lähes puolitoista vuotta ja lopputulos oli kuitenkin Kuopion kaupungin näkemyksen ja linjan mukainen. Kalahallin purkamisen viivästyminen ja hankkeen etenemisen mahdollistamiseksi tehty ylimääräinen tuenta maksoivat noin 7 miljoonaa euroa. Alun perin pysäköintilaitoshankkeena toteutettavaksi sovittu hanke olisi pelkkänä paikoitushallina ollut kaavan vastainen ja vaatinut muutosluvan toteutuakseen. Hankkeen alkuperäiset urakkasopimukset kilpailutettiin ainoastaan pysäköintilaitokselle, eivätkä ne sisältäneet kauppakäytävän rakentamista. Kaupunginhallitus teki hankkeen edetessä, , päätöksen kauppakäytävän toteutuksesta ja kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle enintään 4,5 M :n lainan torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Päätöksen jälkeen hankkeessa toimineen Pöyry CM Oy:n rakennuttamis- ja valvontakonsultointisopimus laajennettiin kauppakäytävän osalta projektinjohtopalvelusopimukseksi, josta päätettiin hankkeenjohdollisin toimenpitein. Tämä mahdollisti sen, että muutoksen suunnittelu ja toteutus voitiin tehdä rinnakkain, eikä lisää aikatauluviivettä syntynyt. Projektinjohtopalvelumallilla pystyttiin kilpailuttamaan kaikki kauppakäytävän toteutuksessa tarvittavat urakat ja hankintakokonaisuudet julkisina hankintoina. Näin hankintakokonaisuuksille saatiin markkinaehtoiset hinnat sen sijaan, että muutokset olisi tilattu alkuperäisiltä pysäköintilaitosurakoitsijoilta lisä- ja muutostöinä, jolloin heille olisi myös annettu vapaa hinnoittelumahdollisuus.

4 (16) Nyt, kun Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen, kauppakäytävän, torin ja niitä ympäröivien katujen muodostama kokonaisuus on lähes valmis, voidaan keskittyä käyttämään virkeää ja vetovoimaista Suomen parasta kävelykeskustaa sekä Itä- Suomen suurinta kauppakeskittymää.

5 (16) 1. Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksen (Alatori-hankkeen) toteuttamiselle. Suunnittelu keskeytettiin kesällä 2008, koska hankkeen toteuttamisen edellytykset muuttuivat matkan varrella. Kaupunginhallitus oikeutti käynnistämään valmistelut Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan käynnistämiseksi ja jatkamaan toripysäköinnin laajennuksen suunnittelua (jonka kustannukset veloitettaisiin aikanaan Kuopion Pysäköinti Oy:ltä) sekä käynnistämään Kauppahallin (Kuopion Tilakeskuksen omistama rakennus) peruskorjauksen suunnittelu. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista omistus- ja rahoitusjärjestelyistä, hyväksyi kustannusjaon periaatteet sekä suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hakkeelle sekä valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi esitetyssä aikataulussa. Tuolloin kustannusarvio oli 28,9 M, josta puuttuivat kauppakäytävä ja pyöreä paviljonki. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle (rekisteröity ) omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta enintään 10 M lainaan enintään 20 vuodeksi pysäköintilaitoksen laajennuksen toteuttamiseksi. Takauspalkkiona peritään vallitsevan konserniohjeistuksen mukainen palkkio. Yhtiön omistajana Kuopion kaupunki sitoutuu sijoittamaan vuosien aikana yhtiöön lisäpääomaa, josta 10 M on oman pääoman ehtoista ja 10 M vieraan pääoman ehtoista. Kaupunginhallitus hyväksyi Alatori-hankkeen käynnistämisen ja siihen liittyvät omistus- ja rahoitusjärjestelyt, kustannusjaon periaatteet autopaikkasopimuksen pohjaksi, suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hankkeelle, valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi sekä esitti lainan takauksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

6 (16) Kuopion kaupunginhallitus päätti, että Kauppatorin alla olemassa ollut pysäköintilaitosrakennus luovutetaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle apporttina 6,5 M :n arvosta ja Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset vuokrataan 25 vuoden pääomavuokrasopimuksella Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Päätös pantiin toimeen heti ja luovutuskirja allekirjoitettiin Päätöksestä huolimatta Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten vuokraus ei toteutunut suunnitellusti, vaan Kuopion Tilakeskus vuokrasi ne Kuopion tekniselle virastolle, nykyiselle kaupunkiympäristön palvelualueelle. Uudisrakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa Kaupunginhallitus hyväksyi autopaikkasopimusten keskeiset periaatteet siten, että sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia kansliatoimenpitein. Kaupunginhallitus myös ilmoitti linjauksenaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle, että hanke voidaan käynnistää heti. Kuopion Pysäköinti Oy kilpailutti (tarjousten jättöaika ) sekä piti alatorin urakoitsijavalintoja (rakennus, ilmanvaihto, putki, sähkö, rakennusautomaatio, sprinkler, jäähdytys) ja valvontaa koskevan kokouksen , jolloin alatorihankkeen urakoitsijat valittiin. Pöyry CM valittiin hoitamaan hankkeen rakennuttaminen ja rakennus- sekä taloteknisten töiden valvontatyöt. Tilahallinnon johtokunta hyväksyi kauppahallin paviljongin pyöreän vaihtoehdon mukaiset suunnitelmat. Tilahallinnon johtokunta jätti Liisa Karjalaisen, Raimo Tuomaisen ja Pekka Liljan jättämän oikaisuvaatimuksen kauppahallin paviljonkirakennuksen suunnitelmien hyväksymisestä tutkimatta. Tilahallinnon johtokunta antoi lausunnon tutkimatta jätetystä oikaisuvaatimuksesta Kuopion hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus pyysi Kuopion hallinto-oikeutta hylkäämään tilahallinnon johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Asialle pyydettiin kiireellistä käsittelyä.

7 (16) Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion Pysäköinti Oy:lle v lopulla myönnettävän 1,5 M :n lainan (yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseen). Laina-aika oli enintään 20 vuotta, eikä lainalle vaadittu vastavakuutta. Tilahallinnon johtokunta ei ottanut johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella käsiteltäväkseen, joten tilahallinnon johtokunnan esittelijä poisti asian esityslistalta. 8 Tilahallinnon johtokunta päätti, että asia (johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella) käsitellään hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimuksena ja oikaisuvaatimus hylätään. (Tilahallinnon johtokunnan kokouksessa johtokunta ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana vaan päätti pitää ylimääräisen kokouksen Ylimääräisessä kokouksessa esittelijä poisti asian esityslistalta.) 9 Tilahallinnon johtokunta päätti jatkaa alatorin suunnittelua ja toteutusta sekä uudisrakentamisen että säilyttävän vaihtoehdon mahdollistavana Kaupunginhallitus antoi selvityksen oikeuskanslerille alatori-hankkeen aloittamisen osalta tehdyn kantelun johdosta Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi tilahallinnon johtokunnan oikaisuvaatimuskäsittelyn ( kauppahalli/kalahalli). Tämän jälkeen asian käsittely siirtyi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Päätös jätettiin rakennustarkastajan päätökseen kohdistuvilta osin tutkimatta, eikä Erkki Björkin hakemuksen tueksi ole esitetty sellaisia syitä, joihin voidaan suostua. Tämän vuoksi hakemus hylättiin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnettävästä enintään 8 M :n lainasta alatorihankkeen lisärahoitukseen ja antoi Kuopion Pysäköinti Oy:lle jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi.

8 (16) Kaupunginvaltuustolle annettiin Kuopion Tilakeskuksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n valmistelema alatorin rakennushankkeen ja yhtiön taloustilanteen tilannekatsaus. Hankkeen alkuperäinen kustannusennuste oli 28,9 M. Kokonaiskustannusennuste sisälsi lisätyövarauksia 1 M. Hankkeen päivitetty loppukustannusennuste (brutto) oli tuolloin 37,5 M. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 8 M alatorihankkeen lisärahoitukseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen Kuopion Pysäköinti Oy:lle antaman jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus antoi Kuopion hallinto-oikeudelle lausunnon Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnetystä lainasta tehdystä valituksesta. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 4,5 M torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Kaupunginhallitus myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi maksuvalmiusluottoa enintään 5 M siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään v loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. Kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 48 M :n määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 M :n takaus. Takausvastuun lisäys on siis 38 M. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta. Pysäköinti Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiön rahoitusrakennetta tulisi parantaa ja palauttaa kaupungin antamat lainat (18 M ) heti kun uudet lainat on nostettu, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 (16) 2. Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Kuopion kaupunginvaltuustolle on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä seuraavasti: - kaupunginvaltuuston info-tilaisuus Alatori-hankkeesta kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti Näissä tilaisuuksissa on selostettu hankkeen etenemistä ja vastattu valtuutettujen etukäteen toimittamiin ja heidän esittämiinsä kysymyksiin mm. kalahallin purkamisesta, hankkeen rakennusluvasta, päätöksenteosta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sopimuksista, rahoituksesta, hankkeen johtamisen aliresursoinnista, kalahallin kohtalosta valittamisesta, kauppakäytävän saamisesta täyteen kauppiaita, kustannusarvioiden muutoksista ja rahan käytöstä: paljonko rahaa on käytetty ja paljonko vielä tarvitaan, hankkeen lopullisesta kustannusarviosta sekä siitä miksi vesi vuotaa alatorille ja kuka korjaukset maksaa. 3. Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Vuonna 2009 velvoitepysäköintipaikkoja oletettiin syntyvän alkuvaiheessa 630, joiden hinta-arvio oli silloin euroa/autopaikka (kaupunginhallitus ). Myöhemmin neuvotteluissa keskeisten sopimusosapuolten kesken päädyttiin siihen, että velvoiteautopaikan hinta on euroa, jonka kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti alatorin autopaikkojen hinnoittelusta, siten että autopaikan hinta on euroa, ja jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan vuoden 2013 aikana, on hinta euroa. Jos autopaikkasopimus on allekirjoitettu ja maksettu vuoden 2012 loppuun mennessä, on Haapaniemen pysäköintilaitoksen autopaikan hinta euroa ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksen euroa lähtien kaupunginhallitus päättää julkisten pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat vuosittain.

10 (16) Autopaikkavelvoitteiden tilannekatsauksessa kaupunginhallitus päätti, että autopaikan kauppahinta on euroa, jos 30 % kauppahinnasta maksetaan loppuun mennessä ja loput mennessä. Autopaikan hinta on jälkeen euroa, jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan kokonaan mennessä. Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat säilyivät ennallaan ( euroa ja euroa) saakka. Myymättömiä autopaikkoja päätettiin tarjota kiinteistöille siinä suhteessa kuin ne ovat laitosten toteuttamiseen aikaisemmin osallistuneet. Tällä hetkellä Haapaniemen pysäköintilaitoksessa ei enää ole vapaita pysäköintipaikkoja. Kaupunginhallitus käsitteli autopaikkavelvoitteiden tilannetta ja hintojen määräytymistä kokouksessaan Tuolloin keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinta saakka määriteltiin euroksi edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan ja vähintään 50 % kauppahinnasta maksetaan mennessä. Loput kauppahinnasta on maksettava viimeistään mennessä. Keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinnaksi alkaen määriteltiin euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Maaherrankadun pysäköintilaitoksen autopaikan hinnaksi määriteltiin saakka euroa edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan mennessä. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen autopaikan hinta on euroa ja kauppahinta on maksettava kokonaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Alun perin keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksessa piti olla 731 autopaikkaa ja kauppakäytävävarauksen kohdalla 101 (ei voida käyttää velvoitepaikkoihin). Laajennuksen jälkeen pysäköintipaikkoja keskustan pysäköintilaitoksessa arvioitiin olevan 1426 (kaupunginhallitus ). Lopullinen pysäköintipaikkojen määrä keskustan pysäköintilaitoksen kauppakäytävän rakentamisen jälkeen on Sopimuksia Toriparkin uudessa osassa on tällä hetkellä 420 ja myymättömiä autopaikkoja 165. Nykyisillä hinnoilla näistä autopaikoista olisi saatavissa noin 5 M. Tällä hetkellä Kuopion keskustan toteuttamattomien autopaikkavelvoitteiden kokonaismäärä on 291 autopaikkaa.

11 (16) Toriparkin autopaikkasopimuksia on mennessä tehty euron verran. Kuopion kaupungin satunnaisiin tuottoihin on kirjattu vuosina seuraavat autopaikkasopimuksista saadut erät: Vuosi M , , , , ,1 Yhteensä 11,0 Tämän lisäksi, vuonna 2009, Kuopion kaupunki siirsi vanhan toripysäköintilaitoksen, jonka apporttiarvo oli 5,9 M, Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Kuopion kaupunki on sijoittanut Kuopion Pysäköinti Oy:n omaan pääomaan 10 M. 4. Rakennushankeen talouden haasteita Kuopion torin pysäköintilaitoksen laajennuksesta päätettiin kaupunginvaltuustossa Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi päivitettiin kevään 2009 aikana 28,9 M, joka sisälsi hankkeen kaikkien, ennalta suunniteltujen rakennettavien tilojen kustannukset. Varsinaisen pysäköintitilan lisäksi hankkeessa aiottiin toteuttaa mm. taksi- ja bussinkuljettajien taukotilat, yleisö-wc:t, sosiaali- ja varastotiloja Kauppahallin tarpeisiin, väestönsuoja- ja käytävätiloja sekä runsaasti teknisiä tiloja. Tuolloin kustannusarviosta puuttuivat pyöreän paviljongin (0,7 M ) ja kauppakäytävän (4,5 M ) sekä pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksen (0,7 M ) kustannukset. Kauppahallin peruskorjaus oli erillinen hanke, eikä se sisälly näihin kustannuksiin. Seuraavien lisäkustannusten arvioinnissa on käytetty Pöyryn CM Oy:n Kauppakeskushankkeen tavoitteiden ja olosuhteiden muutosten kustannusvaikutukset, suurimmat nimikkeet raportin, , tietoja.

12 (16) Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen laajennushankkeen kustannuksia nostivat sen edetessä monet ennalta arvaamattomat ja yllättävät tapahtumat, kuten esimerkiksi - vaihtelevat pohjaolosuhteet, kalliopinnan suuret vaihtelut ja voimakas ruhjeisuus, jotka eivät tulleet esiin pohjatutkimuksissa, mutta lisäsivät huomattavasti injektointien ja vahvistustyön määrää (1,7 M ) - naapurissa sijaitsevan Asunto Oy Puijonkatu 15 kiviladontaperustukset jouduttiin vahvistamaan (0,35 M ) - maaperässä olleet vanhat, mutta osittain käytössä olevat putki-, johto- ja kaapeliasennukset eivät olleet ajantasapiirustusten mukaisia, maaperästä löytyi myös vanhoja perustuksia ja asennuksia sekä kalahallin purkamisen viivästyminen ja raskas tuenta, jotta muu rakennustyö voi edetä aikataulussa (kustannukset sivuvaikutuksineen noin 7,5 M ), jonka vuoksi myös vesieristys- ja täyttötyöt siirtyivät epäedullisempaan työskentelyajankohtaan - pysäköintilaitoksen tila- ja runkomuutokset (0,1 M ), wc-muutokset torikannella (0,1 M ) ja lisätiloina kauppakäytävän sosiaalitilat (0,2 M ) sekä katulämmityksen lämmönjakohuone K1-kerroksessa (0,1 M ) sekä kauppakäytävän työmaapalvelut, kuten työmaan sähköistys, työmaatilat, jätehuolto, logistiikka ym. työmaapalvelut (0,4 M ) - Kuopion Veden tekniikka-asennuksia varten rakennettiin tekniikkakuilu (0,3 M ) sekä kuilun vesi- ja viemäritekniset laitteet (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 10,95 M Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Uuden pysäköintilaitoksen rakentamisen yhteydessä myös pysäköintilaitoksen vanha osa saneerattiin (0,7 M ), jotta se toimii joustavasti uuden pysäköintilaitoksen osan kanssa. Kuopion Pysäköinti Oy päätti kokouksessaan pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksesta ja sen kustannusarviosta. Kesällä 2013 toteutetussa saneerauksessa uudistettiin vanhan osan hissit vastaamaan niiden nykyistä käyttöä ja tarpeita. Aikaisempi suora pysäköinti muutettiin viistopysäköinniksi. Vanhaan pysäköintilaitokseen uudistettiin myös valvontakamerajärjestelmä, valaistus kokonaan ja sprinklaus osittain sekä liikennejärjestelyt, kuten sisään ja ulosajoramppien lämmitys, joihin valettiin uudet lattiapinnat. vanhan osan saneeraus maksoi yhteensä 0,7 M ja hanke pysyi budjetissaan

13 Kauppahallin saneeraus (16) Kuopion perinteikäs kauppahalli on tärkeä osa Suomen parasta kävelykeskustaa ja se on toiminut kauppatorilla jo vuodesta Kuopion kauppahalli korjattiin yhtä aikaa alueen muun rakentamisen kanssa, koska kauppahallin oheistilat (tekniset-, sosiaali- ja säilytystilat) sijoittuivat pysäköintilaitokseen. Perusparannuksessa kauppahallin julkisivut uudistettiin kunnioittaen 1900-luvun alun värimaailmaa ja rakennusmenetelmiä. Kauppahallin sisätilat palautettiin lähes alkuperäiseen asuunsa taloteknisiä järjestelmiä lukuun ottamatta, jotka ovat nykypäivän tasoa. Korjauksen yhteydessä rakennus sai myös uuden kuparikaton. Kuopion kauppahallin saneeraus- ja perusparannushankkeen luonnossuunnitelmat hyväksyttiin tilahallinnon johtokunnassa kauppahallin saneeraus maksoi yhteensä 3,3 M ja hanke pysyi budjetissaan Kauppakeskus ja paviljonki Uusi kauppakeskus ja paviljonki loivat Kuopion keskustaan monia uusia maanalaisia kulkuyhteyksiä. Kävelyreitit pysäköintilaitoksesta ja kauppakeskuksesta torin ympäristön liikekiinteistöihin muuttivat Kuopion keskustan laajaksi sisätilaksi. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi maan alle rakennettiin myös teknisiä tiloja Kuopion kaupungin eri toimijoiden käyttöön. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen Kauppakäytävän L2- luonnossuunnitelmien kustannusarvio oli 4,5 M. Toteutussuunnitelmiin perustuva Pöyry CM Oy:n laatima kauppakeskuksen ja paviljongin kustannusarvio oli 6,3 M. Kauppakeskuksen ja paviljongin Pöyry CM Oy:n arvioimien rakentamiskustannusten ylittymiseen vaikuttivat mm. - suorakaiteen muotoisen paviljonki-rakennuksen muuttaminen pyöreäksi (0,6 M ) - ravintolakeittiöiden määrän kasvaminen kolmella keittiöllä (0,6 M ) - maanalaisen kaasujärjestelmän toteutus (0,15 M ) - porrashuoneet torikannen päälle H3 ja E3 (0,5 M ) - Sektorin ja kauppakäytävän välisen kulkuyhteyden rakentaminen (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 2,05 M

14 (16) Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 2,17 M. Rakennusaikaisilla koroilla tarkoitetaan niitä korkoja, jotka lisätään rakennusaikana taseessa rakennuksen arvoon. Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut sekä suunnittelukustannukset ylittyivät kauppakeskuksessa noin 0,2 M ja toripysäköinti-hankkeessa noin 0,4 M. nämä yhteensä 0,6 M Kaupunginhallituksen kokouksessa pysäköintilaitoksen, paviljongin, kauppakäytävän ja vanhan pysäköintilaitoksen korjauksen sekä korkojen ja toiminnan käynnistyskustannusten arvioitiin olevan noin M. Hankkeen toteutuneet kustannukset Kuopion Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksessä ovat seuraavat: - pysäköintilaitoksen vanha osa pysäköintilaitoksen uusi osa kauppakeskus ja paviljonki hissit liukuportaat iv-koneet Yhteensä Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kaupunkiympäristön palvelualue on laatinut selvityksen vuoden 2013 loppuun mennessä keskustan toripysäköinnin rakentamiseen välittömästi liittyvistä töistä sekä muista kävelykeskustan rakentamiseen ja joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Kustannusselvitykset ovat liitteenä.

15 (16) 6. Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus Kuopion Pysäköinti Oy (kaupungin 100 % omistama yhtiö) perustettiin v Kuopion keskustan pysäköinnin hoitamista sekä torin alla olevan pysäköintilaitoksen saneerausta ja laajentamista varten. Yhtiön omistukseen aiottiin tuolloin siirtää apporttina toripysäköinnin lisäksi myös Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset. Yhtiön oli tarkoitus rahoittaa rakennusinvestoinnit lainoilla, joihin haetaan kaupungin takaus. Pysäköintipaikat olisivat tulleet sitä kautta Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen ja niiden maksajina olisivat toimineet rakennuslupien mukaisia paikkoja lunastaneet kiinteistönomistajat. Tähän mennessä Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksia ei ole siirretty Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen. Pysäköinnin operoinnin suunniteltu siirto Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi on vielä kesken. Kuopion Pysäköinti Oy:n hoito- ja rahoitusmenot sekä lainojen lyhennykset ja poistot vuosina ovat seuraavat: Kuopion Pysäköinti Oy:n taseessa lainan määrä (vieras pääoma) oli 48,6 M. M /Vuosi Menot 3,77 4,27 4,83 4,81 Poistot 1,40 1,35 1,30 1,27 Taloudellisista velvoitteistaan selviytyäkseen Kuopion Pysäköinti Oy tarvitsee vuosittain tuloja noin 5 6 M. Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 1,64 M. Yhtiön arvioidut tulot vuonna 2014 ovat yhteensä noin 2,15 M. Poistojen jälkeen yhtiön tulevien vuosien tappio on noin 3 4 M /vuosi. Yhtiön oma pääoma on 15,4 M, joka tällaisella rahoitusrakenteella menetetään kokonaan noin neljän vuoden kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki joutuu avustamaan yhtiötä vuosittain.

16 (16) Kuopion Pysäköinti Oy:n maksamista hoitomenoista palautuu takaisin kaupungille noin 0,22 M vuodessa tontinvuokrana ja kiinteistöverona. Tämän taloudellisen loppuselvityksen ovat laatineet Ari Pääkkö, Kuopion Pysäköinti Oy:stä, Veli-Matti Paananen, Riitta Karjalainen ja Seija Harinen Kuopion Tilakeskuksesta. Liitteet Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina ja kustannuserittely torialueen ja kävelykeskustan rakentamisesta Tiedoksi konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Ari Pääkkö

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 11 ALATORIHANKKEEN KÄYNNISTÄMISPÄÄTÖS JA SIIHEN LIITTYVÄT OMISTUS- JA RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.08.2009 /Suunnitteluasiat Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tilahallinnon johtokunta 31.01.2008 27.02.2008 26.02.2008 12.03.2008 11.03.2008 31.03.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 255. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 255 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) Kaupunginhallitus Kj/2 02.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (7) 349 V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus

Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus Joensuun toripysäköintilaitosta ja kauppahallin tonttia koskeva aiesopimus 1. Yleistä Luonnos 2.4.2014 Skanska Talonrakennus Oy on hakenut varausta Joensuun toripysäköintilaitoksen kehittämiseksi, suunnittelemiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (5) 285 Haartmanin sairaalan rakennusluvan mukaisten väestönsuoja/autopaikkojen vuokraaminen HEL 2015-008633 T 10 01 03 Esitys päätti oikeuttaa kiinteistöviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. 9 Asianro 1171/00.01.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. 9 Asianro 1171/00.01.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 9 Asianro 1171/00.01.00/2013 Pysäköintilaitosten operointi Yleistä Kuopion pysäköintilaitos on toiminut vuodesta 1991 alkaen ja on vuodesta 1996 lähtien käsittänyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 210 02.12.2015. 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (1) 210 Asianro 8005/02.05.00.00/2015 Pysäköinnin taksatarkistukset 2016 alkaen Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Pysäköintitaksojen

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 29.09.2014 Sivu 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 248 15.9.2014 116 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Länsimetro Oy:n tai perustettavan yhtiön lainoille sekä lainojen suojaamisessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon Elä ja Asu Oy

Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy Rekisteröity 25.6.2013 Yhtiöjärjestykseltään keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Espoon Kaupunki omistaa 100% yhtiön osakekannasta Hallitus: Olli Isotalo pj. Juha

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18 20.03.2017 Sivu 1 / 1 1153/2017 00.04.01.00 18 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) 15.02.2016 Sivu 1 / 1 485/2016 02.05.05 14 Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.02.2017 Sivu 1 / 1 732/2017 02.05.05 54 Suurpellon jätehuolto Oy:n osakkeiden merkintä Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 11.01.2016 Sivu 1 / 1 5571/2015 02.07.00 5 Teollisuustontin vuokraaminen Scanoffice Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Juvanmalmilta, kortteli 85129 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 13.04. 118 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 6206/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, vahingonkorvausvaatimus.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 04.04.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 Liiketontin vuokraaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, kortteli 47540 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli tontti 6 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1949/2016 02.07.00 52 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta yksityishenkilöille perustettavan yhtiön lukuun, kortteli 85127 tontti 6 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 Valtuusto 77 07.11.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli tontti 12 03.06.2013 Sivu 1 / 1 2513/02.07.00/2013 64 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy Andersson Ab:lle, kortteli 85128 tontti 12 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09) 816 25911 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin tontti 5 19.12.2016 Sivu 1 / 1 874/2016 02.07.00 35 4.4.2016 122 Liiketontin vuokrauspäätöksen jatkaminen Muuralasta Restel Fast Food Oy:lle, korttelin 47540 tontti 5 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 205. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 01.06.2015 Sivu 1 / 1 3535/02.07.00/2014 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 85 8.9.2014 kilpailukykyjaosto Kaupunginhallitus 256 15.9.2014 205 Kiinteistöosakeyhtiön myyntipäätöksen jatkaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1195/02.07.00/2013 20 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Risorius Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastohallirakennuksen rakentamista varten, kortteli 85128 Valmistelijat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 368. Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.12.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 85 9.12.2013 368 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47 05.05.2014 Sivu 1 / 1 2916/10.00.02/2013 76 2.9.2013 47 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Sinikallion Hoitokodille, kortteli 60060 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23 12.03.2012 Sivu 1 / 1 1134/02.07.00/2012 23 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Esteelliset: Sami Sarvilinna

Esteelliset: Sami Sarvilinna Helsingin kaupunki Pöytäkirja 32/2015 1 (5) 890 Lainan myöntäminen Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiölle Päätös Käsittely päätti myöntää Helsingin Suomalaista Yhteiskoulua ylläpitävälle Suomalaisen Yhteiskoulun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Taiteilijan näkemys REDI.FI. Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka. Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4

Taiteilijan näkemys REDI.FI. Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka. Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4 REDI.FI Taiteilijan näkemys Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka Hallinnanjakosopimus Yhteisjärjestelyn kuvaus LIITE 4 Taiteilijan näkemys Kuvaus Tontti 91-10-622-6 hallinnanjakosopimuksesta Tontin yhteisomistajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 14.03.2016 Sivu 1 / 1 821/2016 00.04.01.00 20 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 08.05.2017 Sivu 1 / 1 1528/2017 02.07.00 39 10.4.2017 52 Teollisuustontin myyntipäätöksen muuttaminen Niipperissä Nostokonepalvelu Oy:lle, kortteli 81007 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010

Valtuusto 13.12.2010 LISTAN ASIANRO 11 11 Asianro 5825 / 213 / 2010 Sivu /8 Valtuusto..00 LISTAN ASIANRO Asianro 585 / / 00 Harjoitushallin toteuttaminen Tapiolan urheilupuistoon, hallin toteuttamiseksi tarvittavan lainan takaus sekä Matinkylän jäähallin peruskorjauksesta

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78. Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 Kaupunginhallitus 143 6.5.2013 78 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:lle annetun kaupungin takauksen tarkistaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos

PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos PYSÄKÖINTI- JA YHTEISPIHASOPIMUS Luonnos 5.11.2016 1. Sopijapuolet 1.1.Kiinteistö Oy Vantaan Pumppupuiston Parkki, jäljempänä Parkkiyhtiö Kiinteistöt xxx-xx-xx-xx, xxx-xx-xx-xx ja xxx-xx-xx-xx, jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 143. Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 06.05.2013 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 33 29.4.2013 143 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakemerkintä, yhteisväestösuojan rakentaminen ja kaupungin

Lisätiedot