Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys"

Transkriptio

1 (16) Kuopion kaupunginhallitus- ja valtuusto Kuopion alatorihankkeen ja siihen liittyvien investointien taloudellinen loppuselvitys

2 (16) Sisällysluettelo Johdanto Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Rakennushankeen talouden haasteita Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Kauppahallin saneeraus Kauppakeskus ja paviljonki Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus... 15

3 (16) Johdanto Tämän loppuraportin tarkoitus on kertoa Kuopion torin pysäköintilaitoksen ja kauppakäytävä/paviljonki-hankkeen sekä tori- ja keskusta-alueen pintarakenteiden rakennushankkeen vaiheista ja kustannuksista sekä joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Pysäköintilaitos- ja kauppakäytävä/paviljonki hanke oli kokonaisuudessaan haastava ja kohtasi vastoinkäymisiä, joiden seurauksena hankkeen talous ja aikataulu kärsivät. Erityisesti kalahallin purkamiseen liittyvä oikeusprosessi oli pitkäkestoinen (yli 20 kuukautta) ja tuli kalliiksi. Eri oikeusasteissa maankäyttö- ja rakennuslakia tulkittiin eri tavoin. Oikeusprosessi hankkeen ympärillä kesti lähes puolitoista vuotta ja lopputulos oli kuitenkin Kuopion kaupungin näkemyksen ja linjan mukainen. Kalahallin purkamisen viivästyminen ja hankkeen etenemisen mahdollistamiseksi tehty ylimääräinen tuenta maksoivat noin 7 miljoonaa euroa. Alun perin pysäköintilaitoshankkeena toteutettavaksi sovittu hanke olisi pelkkänä paikoitushallina ollut kaavan vastainen ja vaatinut muutosluvan toteutuakseen. Hankkeen alkuperäiset urakkasopimukset kilpailutettiin ainoastaan pysäköintilaitokselle, eivätkä ne sisältäneet kauppakäytävän rakentamista. Kaupunginhallitus teki hankkeen edetessä, , päätöksen kauppakäytävän toteutuksesta ja kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle enintään 4,5 M :n lainan torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Päätöksen jälkeen hankkeessa toimineen Pöyry CM Oy:n rakennuttamis- ja valvontakonsultointisopimus laajennettiin kauppakäytävän osalta projektinjohtopalvelusopimukseksi, josta päätettiin hankkeenjohdollisin toimenpitein. Tämä mahdollisti sen, että muutoksen suunnittelu ja toteutus voitiin tehdä rinnakkain, eikä lisää aikatauluviivettä syntynyt. Projektinjohtopalvelumallilla pystyttiin kilpailuttamaan kaikki kauppakäytävän toteutuksessa tarvittavat urakat ja hankintakokonaisuudet julkisina hankintoina. Näin hankintakokonaisuuksille saatiin markkinaehtoiset hinnat sen sijaan, että muutokset olisi tilattu alkuperäisiltä pysäköintilaitosurakoitsijoilta lisä- ja muutostöinä, jolloin heille olisi myös annettu vapaa hinnoittelumahdollisuus.

4 (16) Nyt, kun Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen, kauppakäytävän, torin ja niitä ympäröivien katujen muodostama kokonaisuus on lähes valmis, voidaan keskittyä käyttämään virkeää ja vetovoimaista Suomen parasta kävelykeskustaa sekä Itä- Suomen suurinta kauppakeskittymää.

5 (16) 1. Hankkeen hallinnollinen käsittely Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet Kuopion keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksen (Alatori-hankkeen) toteuttamiselle. Suunnittelu keskeytettiin kesällä 2008, koska hankkeen toteuttamisen edellytykset muuttuivat matkan varrella. Kaupunginhallitus oikeutti käynnistämään valmistelut Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnan käynnistämiseksi ja jatkamaan toripysäköinnin laajennuksen suunnittelua (jonka kustannukset veloitettaisiin aikanaan Kuopion Pysäköinti Oy:ltä) sekä käynnistämään Kauppahallin (Kuopion Tilakeskuksen omistama rakennus) peruskorjauksen suunnittelu. Kuopion kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista omistus- ja rahoitusjärjestelyistä, hyväksyi kustannusjaon periaatteet sekä suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hakkeelle sekä valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi esitetyssä aikataulussa. Tuolloin kustannusarvio oli 28,9 M, josta puuttuivat kauppakäytävä ja pyöreä paviljonki. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myöntää Kuopion Pysäköinti Oy:lle (rekisteröity ) omavelkaisen takauksen ilman vastavakuutta enintään 10 M lainaan enintään 20 vuodeksi pysäköintilaitoksen laajennuksen toteuttamiseksi. Takauspalkkiona peritään vallitsevan konserniohjeistuksen mukainen palkkio. Yhtiön omistajana Kuopion kaupunki sitoutuu sijoittamaan vuosien aikana yhtiöön lisäpääomaa, josta 10 M on oman pääoman ehtoista ja 10 M vieraan pääoman ehtoista. Kaupunginhallitus hyväksyi Alatori-hankkeen käynnistämisen ja siihen liittyvät omistus- ja rahoitusjärjestelyt, kustannusjaon periaatteet autopaikkasopimuksen pohjaksi, suunnitteluratkaisun ja oikeutti Tilakeskuksen hakemaan rakennuslupaa hankkeelle, valtuutti teknisen toimen jatkamaan käytännön järjestelyjä hankkeen käynnistysedellytysten luomiseksi sekä esitti lainan takauksen kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

6 (16) Kuopion kaupunginhallitus päätti, että Kauppatorin alla olemassa ollut pysäköintilaitosrakennus luovutetaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle apporttina 6,5 M :n arvosta ja Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset vuokrataan 25 vuoden pääomavuokrasopimuksella Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Päätös pantiin toimeen heti ja luovutuskirja allekirjoitettiin Päätöksestä huolimatta Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten vuokraus ei toteutunut suunnitellusti, vaan Kuopion Tilakeskus vuokrasi ne Kuopion tekniselle virastolle, nykyiselle kaupunkiympäristön palvelualueelle. Uudisrakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa Kaupunginhallitus hyväksyi autopaikkasopimusten keskeiset periaatteet siten, että sopimuksiin voidaan tarvittaessa tehdä teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia kansliatoimenpitein. Kaupunginhallitus myös ilmoitti linjauksenaan Kuopion Pysäköinti Oy:lle, että hanke voidaan käynnistää heti. Kuopion Pysäköinti Oy kilpailutti (tarjousten jättöaika ) sekä piti alatorin urakoitsijavalintoja (rakennus, ilmanvaihto, putki, sähkö, rakennusautomaatio, sprinkler, jäähdytys) ja valvontaa koskevan kokouksen , jolloin alatorihankkeen urakoitsijat valittiin. Pöyry CM valittiin hoitamaan hankkeen rakennuttaminen ja rakennus- sekä taloteknisten töiden valvontatyöt. Tilahallinnon johtokunta hyväksyi kauppahallin paviljongin pyöreän vaihtoehdon mukaiset suunnitelmat. Tilahallinnon johtokunta jätti Liisa Karjalaisen, Raimo Tuomaisen ja Pekka Liljan jättämän oikaisuvaatimuksen kauppahallin paviljonkirakennuksen suunnitelmien hyväksymisestä tutkimatta. Tilahallinnon johtokunta antoi lausunnon tutkimatta jätetystä oikaisuvaatimuksesta Kuopion hallinto-oikeudelle. Kaupunginhallitus pyysi Kuopion hallinto-oikeutta hylkäämään tilahallinnon johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Asialle pyydettiin kiireellistä käsittelyä.

7 (16) Kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion Pysäköinti Oy:lle v lopulla myönnettävän 1,5 M :n lainan (yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseen). Laina-aika oli enintään 20 vuotta, eikä lainalle vaadittu vastavakuutta. Tilahallinnon johtokunta ei ottanut johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyä Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella käsiteltäväkseen, joten tilahallinnon johtokunnan esittelijä poisti asian esityslistalta. 8 Tilahallinnon johtokunta päätti, että asia (johtokunnan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen perusteella) käsitellään hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti oikaisuvaatimuksena ja oikaisuvaatimus hylätään. (Tilahallinnon johtokunnan kokouksessa johtokunta ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana vaan päätti pitää ylimääräisen kokouksen Ylimääräisessä kokouksessa esittelijä poisti asian esityslistalta.) 9 Tilahallinnon johtokunta päätti jatkaa alatorin suunnittelua ja toteutusta sekä uudisrakentamisen että säilyttävän vaihtoehdon mahdollistavana Kaupunginhallitus antoi selvityksen oikeuskanslerille alatori-hankkeen aloittamisen osalta tehdyn kantelun johdosta Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi tilahallinnon johtokunnan oikaisuvaatimuskäsittelyn ( kauppahalli/kalahalli). Tämän jälkeen asian käsittely siirtyi Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Päätös jätettiin rakennustarkastajan päätökseen kohdistuvilta osin tutkimatta, eikä Erkki Björkin hakemuksen tueksi ole esitetty sellaisia syitä, joihin voidaan suostua. Tämän vuoksi hakemus hylättiin. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnettävästä enintään 8 M :n lainasta alatorihankkeen lisärahoitukseen ja antoi Kuopion Pysäköinti Oy:lle jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi.

8 (16) Kaupunginvaltuustolle annettiin Kuopion Tilakeskuksen ja Kuopion Pysäköinti Oy:n valmistelema alatorin rakennushankkeen ja yhtiön taloustilanteen tilannekatsaus. Hankkeen alkuperäinen kustannusennuste oli 28,9 M. Kokonaiskustannusennuste sisälsi lisätyövarauksia 1 M. Hankkeen päivitetty loppukustannusennuste (brutto) oli tuolloin 37,5 M. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 8 M alatorihankkeen lisärahoitukseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen Kuopion Pysäköinti Oy:lle antaman jatkovalmisteluohjeen torin alle sijoittuvan kauppakäytävän toteuttamiseksi. Kaupunginhallitus antoi Kuopion hallinto-oikeudelle lausunnon Kuopion Pysäköinti Oy:lle myönnetystä lainasta tehdystä valituksesta. Kaupunginvaltuusto myönsi kaupungin omistamalle Kuopion Pysäköinti Oy:lle lainaa v enintään 4,5 M torin alle sijoittuvan kauppakäytävän rakentamiseen. Laina-aika on 20 vuotta, vuotuinen korko 4 % ja lyhennykset tehdään vuosittain tasasuuruisin erin alkaen v Kaupunginhallitus myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle rakentamisen loppuvaiheen maksuvalmiuden varmistamiseksi maksuvalmiusluottoa enintään 5 M siihen saakka, kun kaupunginvaltuuston uusi takauspäätös on lainvoimainen ja sen perusteella nostettavat lainat on nostettu eli enintään v loppuun saakka. Maksuvalmiusluotto voidaan nostaa välittömästi. Kaupunginvaltuusto myönsi Kuopion Pysäköinti Oy:lle omavelkaisen takauksen enintään 48 M :n määrään saakka. Tähän summaan sisältyy aikaisemmin myönnetty 10 M :n takaus. Takausvastuun lisäys on siis 38 M. Takaus on voimassa enintään 25 vuotta. Pysäköinti Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiön rahoitusrakennetta tulisi parantaa ja palauttaa kaupungin antamat lainat (18 M ) heti kun uudet lainat on nostettu, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

9 (16) 2. Kaupunginvaltuuston tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Kuopion kaupunginvaltuustolle on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia hankkeen etenemisestä seuraavasti: - kaupunginvaltuuston info-tilaisuus Alatori-hankkeesta kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti kaupunginvaltuuston iltakoulu kaupunginvaltuuston kyselytunti Näissä tilaisuuksissa on selostettu hankkeen etenemistä ja vastattu valtuutettujen etukäteen toimittamiin ja heidän esittämiinsä kysymyksiin mm. kalahallin purkamisesta, hankkeen rakennusluvasta, päätöksenteosta, suunnittelusta ja toteutuksesta, sopimuksista, rahoituksesta, hankkeen johtamisen aliresursoinnista, kalahallin kohtalosta valittamisesta, kauppakäytävän saamisesta täyteen kauppiaita, kustannusarvioiden muutoksista ja rahan käytöstä: paljonko rahaa on käytetty ja paljonko vielä tarvitaan, hankkeen lopullisesta kustannusarviosta sekä siitä miksi vesi vuotaa alatorille ja kuka korjaukset maksaa. 3. Autopaikkavelvoitteet ja sopimukset Vuonna 2009 velvoitepysäköintipaikkoja oletettiin syntyvän alkuvaiheessa 630, joiden hinta-arvio oli silloin euroa/autopaikka (kaupunginhallitus ). Myöhemmin neuvotteluissa keskeisten sopimusosapuolten kesken päädyttiin siihen, että velvoiteautopaikan hinta on euroa, jonka kaupunginhallitus vahvisti kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti alatorin autopaikkojen hinnoittelusta, siten että autopaikan hinta on euroa, ja jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan vuoden 2013 aikana, on hinta euroa. Jos autopaikkasopimus on allekirjoitettu ja maksettu vuoden 2012 loppuun mennessä, on Haapaniemen pysäköintilaitoksen autopaikan hinta euroa ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksen euroa lähtien kaupunginhallitus päättää julkisten pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat vuosittain.

10 (16) Autopaikkavelvoitteiden tilannekatsauksessa kaupunginhallitus päätti, että autopaikan kauppahinta on euroa, jos 30 % kauppahinnasta maksetaan loppuun mennessä ja loput mennessä. Autopaikan hinta on jälkeen euroa, jos sopimus allekirjoitetaan ja kauppahinta maksetaan kokonaan mennessä. Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitosten autopaikkojen hinnat säilyivät ennallaan ( euroa ja euroa) saakka. Myymättömiä autopaikkoja päätettiin tarjota kiinteistöille siinä suhteessa kuin ne ovat laitosten toteuttamiseen aikaisemmin osallistuneet. Tällä hetkellä Haapaniemen pysäköintilaitoksessa ei enää ole vapaita pysäköintipaikkoja. Kaupunginhallitus käsitteli autopaikkavelvoitteiden tilannetta ja hintojen määräytymistä kokouksessaan Tuolloin keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinta saakka määriteltiin euroksi edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan ja vähintään 50 % kauppahinnasta maksetaan mennessä. Loput kauppahinnasta on maksettava viimeistään mennessä. Keskustan toripysäköinnin uuden osan autopaikan hinnaksi alkaen määriteltiin euroa. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Maaherrankadun pysäköintilaitoksen autopaikan hinnaksi määriteltiin saakka euroa edellyttäen, että sopimus allekirjoitetaan mennessä. Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen autopaikan hinta on euroa ja kauppahinta on maksettava kokonaan kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Alun perin keskustan pysäköintilaitoksen laajennuksessa piti olla 731 autopaikkaa ja kauppakäytävävarauksen kohdalla 101 (ei voida käyttää velvoitepaikkoihin). Laajennuksen jälkeen pysäköintipaikkoja keskustan pysäköintilaitoksessa arvioitiin olevan 1426 (kaupunginhallitus ). Lopullinen pysäköintipaikkojen määrä keskustan pysäköintilaitoksen kauppakäytävän rakentamisen jälkeen on Sopimuksia Toriparkin uudessa osassa on tällä hetkellä 420 ja myymättömiä autopaikkoja 165. Nykyisillä hinnoilla näistä autopaikoista olisi saatavissa noin 5 M. Tällä hetkellä Kuopion keskustan toteuttamattomien autopaikkavelvoitteiden kokonaismäärä on 291 autopaikkaa.

11 (16) Toriparkin autopaikkasopimuksia on mennessä tehty euron verran. Kuopion kaupungin satunnaisiin tuottoihin on kirjattu vuosina seuraavat autopaikkasopimuksista saadut erät: Vuosi M , , , , ,1 Yhteensä 11,0 Tämän lisäksi, vuonna 2009, Kuopion kaupunki siirsi vanhan toripysäköintilaitoksen, jonka apporttiarvo oli 5,9 M, Kuopion Pysäköinti Oy:lle. Kuopion kaupunki on sijoittanut Kuopion Pysäköinti Oy:n omaan pääomaan 10 M. 4. Rakennushankeen talouden haasteita Kuopion torin pysäköintilaitoksen laajennuksesta päätettiin kaupunginvaltuustossa Hankkeen kokonaiskustannusarvioksi päivitettiin kevään 2009 aikana 28,9 M, joka sisälsi hankkeen kaikkien, ennalta suunniteltujen rakennettavien tilojen kustannukset. Varsinaisen pysäköintitilan lisäksi hankkeessa aiottiin toteuttaa mm. taksi- ja bussinkuljettajien taukotilat, yleisö-wc:t, sosiaali- ja varastotiloja Kauppahallin tarpeisiin, väestönsuoja- ja käytävätiloja sekä runsaasti teknisiä tiloja. Tuolloin kustannusarviosta puuttuivat pyöreän paviljongin (0,7 M ) ja kauppakäytävän (4,5 M ) sekä pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksen (0,7 M ) kustannukset. Kauppahallin peruskorjaus oli erillinen hanke, eikä se sisälly näihin kustannuksiin. Seuraavien lisäkustannusten arvioinnissa on käytetty Pöyryn CM Oy:n Kauppakeskushankkeen tavoitteiden ja olosuhteiden muutosten kustannusvaikutukset, suurimmat nimikkeet raportin, , tietoja.

12 (16) Pysäköintilaitoksen laajennus Pysäköintilaitoksen laajennushankkeen kustannuksia nostivat sen edetessä monet ennalta arvaamattomat ja yllättävät tapahtumat, kuten esimerkiksi - vaihtelevat pohjaolosuhteet, kalliopinnan suuret vaihtelut ja voimakas ruhjeisuus, jotka eivät tulleet esiin pohjatutkimuksissa, mutta lisäsivät huomattavasti injektointien ja vahvistustyön määrää (1,7 M ) - naapurissa sijaitsevan Asunto Oy Puijonkatu 15 kiviladontaperustukset jouduttiin vahvistamaan (0,35 M ) - maaperässä olleet vanhat, mutta osittain käytössä olevat putki-, johto- ja kaapeliasennukset eivät olleet ajantasapiirustusten mukaisia, maaperästä löytyi myös vanhoja perustuksia ja asennuksia sekä kalahallin purkamisen viivästyminen ja raskas tuenta, jotta muu rakennustyö voi edetä aikataulussa (kustannukset sivuvaikutuksineen noin 7,5 M ), jonka vuoksi myös vesieristys- ja täyttötyöt siirtyivät epäedullisempaan työskentelyajankohtaan - pysäköintilaitoksen tila- ja runkomuutokset (0,1 M ), wc-muutokset torikannella (0,1 M ) ja lisätiloina kauppakäytävän sosiaalitilat (0,2 M ) sekä katulämmityksen lämmönjakohuone K1-kerroksessa (0,1 M ) sekä kauppakäytävän työmaapalvelut, kuten työmaan sähköistys, työmaatilat, jätehuolto, logistiikka ym. työmaapalvelut (0,4 M ) - Kuopion Veden tekniikka-asennuksia varten rakennettiin tekniikkakuilu (0,3 M ) sekä kuilun vesi- ja viemäritekniset laitteet (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 10,95 M Pysäköintilaitoksen vanhan osan saneeraus Uuden pysäköintilaitoksen rakentamisen yhteydessä myös pysäköintilaitoksen vanha osa saneerattiin (0,7 M ), jotta se toimii joustavasti uuden pysäköintilaitoksen osan kanssa. Kuopion Pysäköinti Oy päätti kokouksessaan pysäköintilaitoksen vanhan osan saneerauksesta ja sen kustannusarviosta. Kesällä 2013 toteutetussa saneerauksessa uudistettiin vanhan osan hissit vastaamaan niiden nykyistä käyttöä ja tarpeita. Aikaisempi suora pysäköinti muutettiin viistopysäköinniksi. Vanhaan pysäköintilaitokseen uudistettiin myös valvontakamerajärjestelmä, valaistus kokonaan ja sprinklaus osittain sekä liikennejärjestelyt, kuten sisään ja ulosajoramppien lämmitys, joihin valettiin uudet lattiapinnat. vanhan osan saneeraus maksoi yhteensä 0,7 M ja hanke pysyi budjetissaan

13 Kauppahallin saneeraus (16) Kuopion perinteikäs kauppahalli on tärkeä osa Suomen parasta kävelykeskustaa ja se on toiminut kauppatorilla jo vuodesta Kuopion kauppahalli korjattiin yhtä aikaa alueen muun rakentamisen kanssa, koska kauppahallin oheistilat (tekniset-, sosiaali- ja säilytystilat) sijoittuivat pysäköintilaitokseen. Perusparannuksessa kauppahallin julkisivut uudistettiin kunnioittaen 1900-luvun alun värimaailmaa ja rakennusmenetelmiä. Kauppahallin sisätilat palautettiin lähes alkuperäiseen asuunsa taloteknisiä järjestelmiä lukuun ottamatta, jotka ovat nykypäivän tasoa. Korjauksen yhteydessä rakennus sai myös uuden kuparikaton. Kuopion kauppahallin saneeraus- ja perusparannushankkeen luonnossuunnitelmat hyväksyttiin tilahallinnon johtokunnassa kauppahallin saneeraus maksoi yhteensä 3,3 M ja hanke pysyi budjetissaan Kauppakeskus ja paviljonki Uusi kauppakeskus ja paviljonki loivat Kuopion keskustaan monia uusia maanalaisia kulkuyhteyksiä. Kävelyreitit pysäköintilaitoksesta ja kauppakeskuksesta torin ympäristön liikekiinteistöihin muuttivat Kuopion keskustan laajaksi sisätilaksi. Alkuperäisen suunnitelman lisäksi maan alle rakennettiin myös teknisiä tiloja Kuopion kaupungin eri toimijoiden käyttöön. Kuopion kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen Kauppakäytävän L2- luonnossuunnitelmien kustannusarvio oli 4,5 M. Toteutussuunnitelmiin perustuva Pöyry CM Oy:n laatima kauppakeskuksen ja paviljongin kustannusarvio oli 6,3 M. Kauppakeskuksen ja paviljongin Pöyry CM Oy:n arvioimien rakentamiskustannusten ylittymiseen vaikuttivat mm. - suorakaiteen muotoisen paviljonki-rakennuksen muuttaminen pyöreäksi (0,6 M ) - ravintolakeittiöiden määrän kasvaminen kolmella keittiöllä (0,6 M ) - maanalaisen kaasujärjestelmän toteutus (0,15 M ) - porrashuoneet torikannen päälle H3 ja E3 (0,5 M ) - Sektorin ja kauppakäytävän välisen kulkuyhteyden rakentaminen (0,2 M ) nämä ylitykset olivat yhteensä 2,05 M

14 (16) Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot Hankkeen rakennusaikaiset aktivoidut korot ovat 2,17 M. Rakennusaikaisilla koroilla tarkoitetaan niitä korkoja, jotka lisätään rakennusaikana taseessa rakennuksen arvoon. Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut Rakennuttaminen, valvonta ja hankkeenjohtopalvelut sekä suunnittelukustannukset ylittyivät kauppakeskuksessa noin 0,2 M ja toripysäköinti-hankkeessa noin 0,4 M. nämä yhteensä 0,6 M Kaupunginhallituksen kokouksessa pysäköintilaitoksen, paviljongin, kauppakäytävän ja vanhan pysäköintilaitoksen korjauksen sekä korkojen ja toiminnan käynnistyskustannusten arvioitiin olevan noin M. Hankkeen toteutuneet kustannukset Kuopion Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksessä ovat seuraavat: - pysäköintilaitoksen vanha osa pysäköintilaitoksen uusi osa kauppakeskus ja paviljonki hissit liukuportaat iv-koneet Yhteensä Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina Kaupunkiympäristön palvelualue on laatinut selvityksen vuoden 2013 loppuun mennessä keskustan toripysäköinnin rakentamiseen välittömästi liittyvistä töistä sekä muista kävelykeskustan rakentamiseen ja joukkoliikenteen järjestelyihin liittyvistä töistä. Kustannusselvitykset ovat liitteenä.

15 (16) 6. Kuopion Pysäköinti Oy:n tulevaisuus Kuopion Pysäköinti Oy (kaupungin 100 % omistama yhtiö) perustettiin v Kuopion keskustan pysäköinnin hoitamista sekä torin alla olevan pysäköintilaitoksen saneerausta ja laajentamista varten. Yhtiön omistukseen aiottiin tuolloin siirtää apporttina toripysäköinnin lisäksi myös Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset. Yhtiön oli tarkoitus rahoittaa rakennusinvestoinnit lainoilla, joihin haetaan kaupungin takaus. Pysäköintipaikat olisivat tulleet sitä kautta Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen ja niiden maksajina olisivat toimineet rakennuslupien mukaisia paikkoja lunastaneet kiinteistönomistajat. Tähän mennessä Haapaniemen ja Maaherrankadun pysäköintilaitoksia ei ole siirretty Kuopion Pysäköinti Oy:n omistukseen. Pysäköinnin operoinnin suunniteltu siirto Kuopion Pysäköinti Oy:n toiminnaksi on vielä kesken. Kuopion Pysäköinti Oy:n hoito- ja rahoitusmenot sekä lainojen lyhennykset ja poistot vuosina ovat seuraavat: Kuopion Pysäköinti Oy:n taseessa lainan määrä (vieras pääoma) oli 48,6 M. M /Vuosi Menot 3,77 4,27 4,83 4,81 Poistot 1,40 1,35 1,30 1,27 Taloudellisista velvoitteistaan selviytyäkseen Kuopion Pysäköinti Oy tarvitsee vuosittain tuloja noin 5 6 M. Kuopion Pysäköinti Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 1,64 M. Yhtiön arvioidut tulot vuonna 2014 ovat yhteensä noin 2,15 M. Poistojen jälkeen yhtiön tulevien vuosien tappio on noin 3 4 M /vuosi. Yhtiön oma pääoma on 15,4 M, joka tällaisella rahoitusrakenteella menetetään kokonaan noin neljän vuoden kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki joutuu avustamaan yhtiötä vuosittain.

16 (16) Kuopion Pysäköinti Oy:n maksamista hoitomenoista palautuu takaisin kaupungille noin 0,22 M vuodessa tontinvuokrana ja kiinteistöverona. Tämän taloudellisen loppuselvityksen ovat laatineet Ari Pääkkö, Kuopion Pysäköinti Oy:stä, Veli-Matti Paananen, Riitta Karjalainen ja Seija Harinen Kuopion Tilakeskuksesta. Liitteet Kustannusselvitys kävelykeskustan katujen ja torin rakentamistöistä vuosina ja kustannuserittely torialueen ja kävelykeskustan rakentamisesta Tiedoksi konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen kaupunkiympäristön palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen kaupunkiympäristön palvelualueen henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kuopion Pysäköinti Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja Ari Pääkkö

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 4.11.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.10.2015 1007 HEL 2015-010488 T 10 01 00 Esitys A Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: päättää

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) Kaupunginvaltuusto Kaj/12 04.11.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (11) 281 Kiinteistönkaupan esisopimus ja lopulliset sopimukset Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevien tonttien ja tontinosien myymiseksi (Espoo, Kaitaa, korttelit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7694/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 366 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen Päätöshistoria Omistajaohjausjaosto 21.11.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 31.08.2015 Sivu 1 / 1 2478/02.07.00/2015 73 Kerrostalotontin määräosan myynti Tapiolasta VVO Kodit Oy:lle, korttelin 12220 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 Kunnanhallitus 279 10.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.

Resurssivaliokunta Resurssivaliokunta LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05. Resurssivaliokunta 7 19.09.2016 Resurssivaliokunta 3 04.10.2016 LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN / KIINTEISTÖ OY KEMPELEENKARTANO 1307/02.05.06/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (puh. 040

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 118 13.04.2015. 118 Asianro 28/00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 13.04. 118 Asianro 28/00.02.01/ Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet: 6206/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevassa valituksessa, vahingonkorvausvaatimus.

Lisätiedot

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22

TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 Kaupunginhallitus 166 30.05.2016 TONTTIEN LUOVUTTAMINEN LÄNSIRANNALLA, ALEKSANTERINKAAREN SISÄKEHÄN KORTTELI 434 TONTIT 18-22 1123/53/2007 KH 30.05.2016 166 Valmistelu ja lisätiedot: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115 04.11.2013 Sivu 1 / 1 467/02.07.00/2012 115 Vuokrauspäätöksen jatkaminen Sähkö-Polar Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun, kortteli 30350 tontti 2 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 90. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1234/02.05.06/2014 90 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Kiekkoilun Tuki ry:lle Vermo Areenan rakentamiseen otettavalle lainalle (Kv-asia) Valmistelijat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1761/00.01/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 133 Asianro 1761/00.01/2013 Ylimääräinen asia / Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n perustaminen Kaupunginhallitus / suunnitteluasiat 9.12.2013 50: Palvelualuejohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,

Lisätiedot

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp

Överby Asuinrakennuksen (rak. v. 1910) purkaminen. Rakennuspaikka: Haapajärvi , Majtorp Rakennus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2016 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.01.2016 4 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS

KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS KUNKUN PARKIN TOTEUTUKSEN JA OPEROINNIN KILPAILUTUKSEN PERIAATTEET/TAVOITTEET JA LAAJUUS Kunkun parkki keskustan kehittämisohjelmassa Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS

KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS KIINTEISTÖNKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS 1. OSAPUOLET Kiinteistön omistajana Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sisältö 1 HALLINTO... 1 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUOTTAMAT PALVELUT... 1 2.1 Talousvesi... 1 2.2 Jätevesi... 1 3 VEDEN KULUTUS JA MYYNTI...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 158. Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.05.2016 Sivu 1 / 1 1950/2016 02.07.00 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 49 9.5.2016 158 Kiinteistöosakeyhtiön myynti LVI-Wabek Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti )

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESISOPIMUS (PT-talon tontti ) LUONNOS 2.1.201 MAANKÄYTTÖSOPMUS JA MAANLUOVUTUKSEN ESSOPMUS (PT-talon tontti 1-2-2-) Sopijapuot: Joensuun kaupunki, Y-tunnus 02424-2 PL 01 Joensuu myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki (kaupunkirakennelautakunnan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot