Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuli Mattelmäki. Muotoiluluotaimet"

Transkriptio

1 Tuuli Mattelmäki Muotoiluluotaimet

2 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten osittaiseen valokopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana KOPIOSTO ry. Muuhun käyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta. Julkaisija Kustantaja ja myynti Teknologiateollisuus ry Teknologiainfo Teknova Oy Eteläranta 10, 4. krs HELSINKI puh. (09) / julkaisumyynti Graafinen suunnittelu Kalle Järvenpää, Cleo ja Valtteri Baden ulkoasusuunnitelman pohjalta Painopaikka Tammer-Paino Oy, Tampere, 2006 Teknologiateollisuuden julkaisuja 7/2006 Teknologiainfo Teknova Oy ISBN

3 Sisällys Kiitokset 7 1 Käyttöohje: sovella! 9 2 Muutoksia suunnittelukentällä Suunnittelijamaista ajattelua Kohti käyttökokemuksen suunnittelua Mahdollisuuksien tunnistaminen Käyttäjäkeskeisen suunnittelun työtavat Tutkiva suunnittelija elämysten jäljillä 41 3 Luotaimet etsimässä inhimillistä elämää Muotoiluluotaimien ominaisuuksia Kulttuuriluotaimet Luotaimet poikkeavat alkuperäiseltä reitiltä Empatialuotaimet Luotaamisen tarkoitukset Luotaimet ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu 75 4 Askel askeleelta: luotaimien soveltaminen vaiheittain Virittäytyminen Kohderyhmän tavoittaminen Luotainten suunnitteleminen Luotainaineiston syventäminen haastattelussa Tulkintoja ja tuloksia Luotaamisen prosessi Lopuksi: luotaamisen jälkeen 123 Lähteet 129

4 Kiitokset Tämä kirja perustuu Taideteollisen korkeakoulun Muotoilun osastolla tekemääni väitöskirjatyöhön, jota olen tehnyt pääasiassa edesign- ja Luotainprojekteissa vuosina Olen kiitollinen Suomen Akatemialle ja Tekesin Muoto ohjelmalle sekä useille hankkeisiin osallistuneille yrityksille työni tukemisesta. Kiitokset kuuluvat myös EU:lle (European Social Fund Article 6 and Innovative Measures), joka on antanut mahdollisuuden jatkaa tätä työtä Haluan osoittaa erityiset kiitokset väitöskirjatyötäni ohjanneelle Turkka Keinoselle, jonka apu on ollut merkityksellistä tämänkin kirjan loppuun saattamisessa. Elizabeth Sanders ja Pekka Isomursu saavat kiitokset tekstin tarkastamisesta väitösprosessin yhteydessä. Kiitokset kuuluvat myös Ilpo Koskiselle ja Sara Routarinteelle arvokkaista sanoista ja kommenteista matkan varrella. Kirjan aineistoa kerätessä minua on ympäröinyt kokonainen verkosto ihmisiä, joita ilman työ ei olisi onnistunut: valtaisat kiitokset kollegoille, yrityskumppaneille, opiskelijoille ja niille arvokkaille ihmisille, jotka ovat osallistuneet luotaamiseen. Lämpimiä kiitoksia yhteistyöstä ja kuvien antamisesta kirjaa varten saavat Katja Battarbee, Salu Ylirisku, Katja Soini, Renita Niemi, Kirsikka Vaajakallio, Susanna Auno sekä Bill Gaver, Stephan Wensveen, Bosse Westerlund ja Xiaoming Quiang. Kiitos myös Kristiina Kaskelle ja Kalle Järvenpäälle suomenkielisen teoksen saattamisesta tyylikkään kirjan muotoon. Kirjan julkaisemisen aikaan väitöskirjatyö on saatettu päätökseen ja uudet haasteet odottavat. Luotaaminen kuitenkin jatkuu muodossa tai toisessa. Tuuli Mattelmäki

5 Muotoiluluotaimet 1

6 Käyttöohje: sovella! Luotain-sanan herättämä mielikuva saattaa ohjata ajatukset avaruuteen, merten syvyyksiin tai ihmiskehon sisälle, paikkoihin, jonne tutkijan pääsy ei ole mahdollista. Tällaisiin luotaimiin valitaan instrumentit, joiden toivotaan auttavan tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. Tässä kirjassa käsitellään luotaimia, jotka ovat itsedokumentointiin perustuva käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun sovellettava työtapa. Luotaimilla lähestytään tutkittavia ilmiöitä ja yksilöllisiä käyttäjiä sekä kerätään signaaleja suunnittelun avuksi. Luotaimet ovat herättäneet innostusta muotoiluyhteisössä, ja niitä on sovellettu sekä kokeellisissa tutkimuksissa että yritysprojekteissa. Niiden käyttöä on esitelty useissa julkaisuissa, mutta aiheen syvällinen käsittely on puuttunut. Tämän kirjan tavoite on kuvata, mitä luotaimet ovat sekä mihin tarkoitukseen ja miten niitä voi käyttää. Eräs luotainten kehittäjistä, William Gaver (2001) kirjoittaa, että hän on skeptinen työtavan formaalin määrittelemisen suhteen. Hän pelkää sen syvällisyyden, sydämellisyyden Vastapäinen sivu. Lelut houkuttelevat leikkimielisiin kokeiluihin: Kliinistä yhteistyötä tarkastelleessa hankkeessa työpajan osallistujat käyttivät leluja skenaarioiden luomiseen. (Battarbee ym. 2005)

7 10 Muotoiluluotaimet ja aitouden katoavan. Tässä kirjassa luotaimien käyttöä havainnollistetaan esimerkeillä pyrkien säilyttämään niiden alkuperäistä sydämellisyyttä ja aitoutta. Kirja kokoaa yhteen luotaamiskokemuksia hankkeista, joissa luotaimia on sovellettu. Luotaimet ovat lähestymistapa, jota pitää soveltaa kokeilevin mielin. Niinpä tämän kirjan käyttöohjeena onkin: sovella! Taideteollisessa korkeakoulussa luotaaminen alkoi Suomen Akatemian rahoittaman edesign-projektin yhteydessä vuonna Tuossa hankkeessa tarkasteltiin tunteita ja käyttökokemusta vuorovaikutus- ja tuotesuunnittelua kiinnostavista näkökulmista. Eräs projektin tavoitteista oli tutkia, millaisia voisivat olla sellaiset kokonaisvaltaisesti käyttäjän ja tuotteen välistä vuorovaikutusta tarkastelevat menetelmät, jotka ottaisivat huomioon myös suunnittelijan tarpeet. Suunnittelijalla tässä yhteydessä tarkoitettiin nimenomaan luovaa suunnittelua tekevää muotoilijaa. Luotaimien soveltaminen ja tutkiminen on jatkunut pitkäjänteisesti nelivuotisessa Tekesin Muoto ohjelman ja mukana olevien yritysten rahoittamassa Luotain-projektissa. Tässä projektissa tarkastelua ovat edelleen ohjanneet käyttökokemuksen muotoilun sekä käyttäjäkeskeisen konseptisuunnittelun teemat sekä tiivis yritysyhteistyö. Luotaimiin perehtyvällä tutkimuksella on ollut useita kysymysalueita. Ensinnäkin työn taustalla on ollut oletus siitä, että muiden asiantuntijoiden tekemät käyttäjätutkimusraportit eivät välttämättä kohtaa suunnittelijan luovaa ajattelua. Miten empaattisilla työtavoilla voitaisiin tukea vuorovaikutus- ja tuotesuunnittelua? Toiseksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun laajennus käytettävyysajattelusta kohti käyttökokemusta on avannut uusia haasteita. Voidaanko luotaimilla lähestyä ihmisten arkipäivän kokemuksia, tunteita ja motivaatiotekijöitä konseptisuunnittelun tueksi? Kolmanneksi alun perin taiteellinen ja suunnittelukeskeinen luotaintyötapa kehitettiin kokeellisessa tutkimusprojektissa. Mihin tarkoituksiin ja miten luotaimia voidaan soveltaa tuotekehitysympäristössä ja yrityskontekstissa? Neljänneksi työtavan opettamista, kehittämistä ja arvioimista varten on ollut myös tarpeellista selvittää, mitä luotaimet oikein ovat ja miten niitä käytetään.

8 Tämä kirja on tarkoitettu käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat lisää tietoa luotaimista ja niiden soveltamisesta. Kirja pyrkii tarjoamaan sekä tutkittua tietoa aiheesta että kuvauksia ja kuvia lukijan ajatusten virikkeeksi. Kirjan teksti perustuu taiteen tohtorin opinnäytetyöhön tekemääni johdantoon, joka kokoaa yhteen tieteellisissä julkaisuissa käsiteltyjä havaintoja ja jäsennyksiä sekä tutkimuksen aikana saatuja kokemuksia. Toivon, että tekstin, kuvien ja esimerkkien avulla lukijalle avautuu sopivasti selkeä ja samalla kokemuksellinen kartta luotaamisen poluille. Kirja rakentuu siten, että toinen luku antaa kuvan siitä muotoilun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun kentästä, jolla luotaimet ovat kehittyneet. Kolmannessa luvussa kerrotaan, mitä luotaimet ovat, miten ne ovat kehittyneet ja mihin tarkoitukseen niitä voidaan käyttää. Neljännessä luvussa käydään askel askeleelta läpi luotaamisen prosessia. Luvun tavoitteena on ohjeistaa luotaimien soveltamiseen hyväksi koettujen käytäntöjen ja esimerkkien avulla. Viimeinen luku toimii yhteenvetona, jossa pohditaan käsiteltyjä aiheita ja hahmotetaan kehityksen suuntaa. 1. Käyttöohje: sovella! 11

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa Taiteen maisterin opinnäyte Sanna Tuononen Kevät 2013 Muotoilun laitos Aalto-yliopisto Mitä te nyt tuutte

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille

Jussi Mantere. WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Jussi Mantere WWW-palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu ikääntyneille käyttäjille Teknillinen korkeakoulu Tietotekniikan osasto Tietojenkäsittelytekniikan laitos Helsinki University of Technology Faculty

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA

TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Elisa Juholin TYÖYHTEISÖVIESTINNÄN UUSI AGENDA Työyhteisöviestintä TYVI 2010 Raportti II HAAGA-HELIA KEHITTÄMISRAPORTTEJA 1/2007 Elisa Juholin Työyhteisöviestinnän uusi agenda Työyhteisöviestintä TYVI

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN. Tarkastelussa kouluretkien tarinat. Pirjo Näkki TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Informaatioverkostojen koulutusohjelma Pirjo Näkki KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN SUUNNITTELU SEMANTTISEEN MEDIAPALVELUUN Tarkastelussa kouluretkien tarinat Diplomityö,

Lisätiedot

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV. kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2009 KvaliMOTV Kirjoittajat:

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille

Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Pro gradu -tutkielma Teollinen muotoilu Kevät 2014 Laura Lahdenperä Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Työn nimi: Esteetön palvelupiste kuulovammaisille Tekijä:

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Sisältö. Liitteet: Menetelmätaulukko. Kyselylomake. Tiedotepohja

Sisältö. Liitteet: Menetelmätaulukko. Kyselylomake. Tiedotepohja Sisältö Lukijalle... 1 Osallisuudesta sosiaalityössä... 2 Osallisuuden lainsäädännöllistä taustaa... 3 Asiakaspalautteen kerääminen... 4 Suunnitteluvaihe... 4 Menetelmien valinta... 5 Palautteen keruusta

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot