Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu"

Transkriptio

1 Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu Teos on tarkoitettu tietolähteeksi suunnittelijoille, tilaajille ja käyttäjille.

2 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ume24662 Alkuperäisteos: 1995 Markku Metsämäki ja Oy Edita Ab (Painatuskeskus Oy) Kustantaja: Oy Edita Ab (Painatuskeskus Oy) Ulkoasu: Markku Metsämäki PDF-taitto: Alda Media Oy ISBN Oy Edita Ab Helsinki 1998 Sisällysluettelo on kirjan lopussa. 2

3 2 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu Graafisen käyttöliittymän toiminta perustuu näytön ikkunoista avautuviin näkymiin. Sovellusohjelmien suunnittelussa ikkunointi ja ikkunoiden käyttö ovat keskeisiä tekijöitä. Ikkunoiden sisältönä on kuvallisten vertausten koko oliojoukko: painikkeet, säätimet, tekstisymboliikka, symboliset makrotason oliot kuten dokumentit ja kansiot. Ikkunat avautuvat myös käsiteltävään tietoon. Graafisten käyttöliittymiä tutkiva professori Ben Shneiderman on kuvannut suunnittelutyön rakennetta kreikkalaisen temppelin julkisivulla. Ylimpänä olevaa graafista käyttöliittymää kannattelevat kolme pilaria: testaus, tekemisen hallinta ja ohjeistus. Tutkimustyö, teoriat ja niistä johdetut standardit luovat perustan käyttöliittymän suunnittelulle. Testaus tarkoittaa käyttöliittymän käytettävyyden testaamista ja siitä saatavan palautteen antamista kehittäjille. Teon hallintaa avustavat käyttöliittymän arkkitehtuurin suunnittelu, työmenetelmät, prototyyppien teko ja ohjelmistotuki. Ohjeistus on eräs keino siirtää graafisen käyttöliittymän suunnitteluun tarvittavaa tietoa käyttöliittymien kehittäjille ja dokumentoijille. Suomessa tavallisia graafisen käyttöliittymän suunnittelun ongelmia ovat tiedon puute graafisen suunnittelun peruskäytännöistä, testitiedon puute ja luovan ajattelun kahlitseminen toteutustasolla. Standardit ja ohjeet sallivat liikkumavaraa vaikka noudatetaankin ohjeita. 2.1 Käyttäjä on GUI-tuotteen perustekijä Graafinen käyttöliittymä perustaa toimintansa näkyvälle, visuaaliselle. Tämän teoksen päätarkoitus on kertoa graafisen käyttöliittymän taiteellisesta suunnittelusta unohtamatta muitakaan näkökohtia. Tiedon tulkinnan ymmärtäminen onkin siksi tullut esille useaan otteeseen. Käyttöliittymä ei saa hukuttaa käyttäjää turhaan tietoon. Hyvä käyttöliittymä on kuin hyvä arkistonhoitaja. Molemmat osaavat heittää pois näkyviltä ylimääräisen tiedon. Myös käytön aikana on hakuaskelten tai - kerrosten määrä syytä rajoittaa 3-4 askeleeseen. Käyttäjän elämän helpottamiseksi käyttöliittymän täyttyy olla avulias mutta silti kokonaan käyttäjän ohjattavissa. Kukapa haluaisi ohjata autoa, joka kääntyy mielensä mukaan kaarteissa ohjaajasta riippumatta. Auto vastaa alle sekunnissa kaikkiin ohjausliikkeisiin. Näin täytyy myös tietokoneen käyttöliittymän reagoida. Graafiselta käyttöliittymältä odotetaan jopa enemmän kuin tavalliselta perheautolta. Värejä täyttyy voida vaihtaa mielen mukaan ja muutoinkin ulkonäön muokkaaminen on toivottavaa. 3

4 Syyn ja seurauksen havaitseminen on myös tavoiteltu piirre. Tämän toteuttamiseksi käytetään avuksi metaforaa, vertauskuvallisuutta. Tulostamista tekevä olio näyttää tulostimelta eikä leivänpaahtimelta. Ravintolasovelluksissa näin tietysti voisi olla. Käytetyn kuva- ja tekstikielen pitää olla yhteensopivaa muiden sovellusten, käyttöympäristöjen ja kielen suhteen. Roskakorista voi vielä hakea pois heitetyn dokumentin mutta dokumentin tuhooja ei palauta mitään. Jos käyttäjä sattuisi tekemään erehdyksen, niin silloin täytyy käyttöliittymän antaa erehdys anteeksi peruutusta pyydettäessä. Samoin käyttäjälle pitää vastata tai pyytää odottamaan, jos tekeminen kestää yli muutaman sekunnin. Kukapa jaksaa pitkään asioida sellaisen pankkivirkailijan kanssa, joka ei kysy tai selitä mitään vaan istuu hiljaa kyselemättä tai neuvomatta asiakastaan. Näin kuitenkin vielä valitettavan moni käyttöliittymä tekee, vaikka sen ei tarvitsekaan leikkiä ihmistä ja jutella mukavia. Asiallinen kysely ja neuvonta ovat paikallaan myös tietokonesovelluksissa Käyttöliittymien mitoitus tehdään standardien mukaan Käytön kehittymisessä on joitakin selkeitä suuntauksia. Käyttäjän toimintatapa kehittyy aloittelijan yksinkertaisesta osoituslaitteen käsittelystä tehokäyttäjän lyhennekielen hallintaan. Käyttäjä kohdistaa toimenpiteet olioiden kautta mutta näppäimistöltä voi myös tarvittaessa antaa lyhennemuotoisia pikakomentoja. Käsiteltävä olio valitaan ennen sen käsittelyä. Valinta tapahtuu kohteen ulkonäön avulla tapahtuvan tunnistamisen kautta eikä komentosarjoina kuten merkkipohjaisessa liittymässä. Kohdistimen muoto kertoo mahdollisesta käsittelystä. Valintakohdistin on nuoli, koon muuttamisen kohdistin on kaksoisnuoli, tekstin kirjoituksen kohdistin on I-palkki ja vastaavasti muille tilanteille tulee oma symbolinsa. Järjestelmän pitää kysyä lisätietoja. Kun käyttäjä siirtää dokumentin kopioitavaksi, kysyy järjestelmä haluttua kopiomäärää tai käyttää oletusta käyttäjän valinnan mukaan. Toimenpiteistä täytyy näyttää koko ajan tilannetiedot ja myös valmista tulostetta täytyy voida käsitellä. Kun käyttäjä siirtää taulukkolaskennan tuloksen graafiseen ohjelmaan, syntyy graafinen esitys. Tätä esitystä voi käyttäjä muuttaa palaamatta taulukkolaskentaan. Järjestelmän tulee opastaa käyttäjän sitä halutessa ja sallia toimenpiteen peruutus. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi on luotu joukko liitäntöjä ja tekniikoita kuten MDI eli Multiple-Document Interface, OLE eli Object Linking and Embedding ja käyttäjän apuoliot. Candle Corporation, Digital Equipment Corporation ja Microsoft ovat tehneet Microsoftin OLE:n käyttämän COM (Component Object Model) ja OMG-ryhmittymän CORBA 2.0 (Common Object Request Broker Architecture) arkkitehtuurien yhteensovittamiseen tähtäävän ehdotuksen. IBM, HP ja Digital tukevat Corbaa omissa sovelluksissaan. 4

5 Microsoftin perinteisen jaon mukaan ikkunat ovat tyypiltään joko sovellusikkunoita, dokumentti-ikkunoita tai valintaikkunoita. Sovellusikkuna avautuu, kun käyttäjä käynnistää sovellusohjelman. Sovellusohjelma avaa yhden tai useamman dokumentti-ikkunan. Käyttäjä kutsuu valintaikkunan yleensä vetovalikon kautta. Tavallisia ikkunan rakennusosia ovat valikkorivi, vierityspalkki, jakopalkki, sanomarivi, tilarivi ja ohjauspalkit: nauhat, viivaimet, työkalulaatikot ja värivalikoimat. Microsoftin tutkijat huomasivat Windows 95 -testeissä, että aloittelevilla käyttäjillä oli vaikeuksia ymmärtää päällekkäisiä ikkunoita kolmiulotteisessa mielessä. Aloittelijat eivät ymmärtäneet tietorakenteita ja jopa kokeneille tuli vaikeuksia siirtää ja kopioida dokumentteja. Uusissa käyttöliittymissä kannattaakin kiinnittää huomiota selkeyteen. Kuva 48: Ikkuna ja sen osat kaavamaisesti esitettyinä. Perinteisissä ikkunoita käyttävissä sovellusohjelmissa on kaikki toiminta keskittynyt yhteen avoimeen ikkunaan. Uusissa käyttöjärjestelmissä ikkunassa oleva sovellus tai dokumentti tunnistuu vasemmassa yläkulmassa olevan pienen tunnuskuvakkeensa avulla. Tekstiä kielestä toiseen kääntäville on eduksi, jos samanaikaisesti voi käsitellä kahta dokumenttia. 5

6 MDI sallii usean samanaikaisen dokumentin pitämisen auki työtilassa. Hyvän tavan mukaan uusi avattu dokumentti tuodaan aina etualalle näkyviin. Sovellusohjelman on osattava hallita usean avoimen dokumentin aiheuttama muistin kuormitus. Käyttäjän kuormittaminen muistinvarauksen ongelmilla edustaa huonoa suunnittelua. IBM:n OS/2-käyttöjärjestelmässä ja myöhemmin Microsoftin Windows 95 -käyttöliittymässä ikkunan oikeassa reunassa näkyvä vierityspalkin pituus kuvastaa ikkunan näyttämää suhteellista osuutta dokumentista. Yksinkertaisin esimerkki perus-mdi-ikkunasta on yhä joidenkin käyttäjien suosima Windows-käyttöjärjestelmissä mukana oleva Program Manager eli Järjestelmänhallinta. Käyttäjä voi sijoittaa tilasta riippumattoman eli modaalittoman ikkunan päällimmäiseksi. Monen dokumentin pitäminen auki samanaikaisesti helpottaa kielenkäännös- ja kirjoitustyötä. Älykkäät sovellukset ja tulevat työpöydät tallettavat myös tarkkaan käyttäjän asetukset ja palauttavat vaikkapa seuraavana päivänä jonkin työtilanteen takaisin työpöydälle. Ikkunatyypit (Window Types) Microsoftin Windows-ympäristössä ikkunat voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: Sovellusikkunat (Application windows) Tiedostoikkunat (Document windows) Valintaikkunat (Dialog boxes) Sovellusikkuna on sovelluksen teon kannalta perusikkuna, jota voi siirtää ja jonka kokoa voi muuttaa. Tiedostoikkuna voi olla jokin seuraavista tyypeistä: "Group window" (Program Manager) "Directory window" (File Manager) "Worksheet window" "Chart window" "Macro window" Ryhmäikkuna Hakemistoikkuna Taulukkoikkuna Kaavioikkuna Makroikkuna. Valintaikkuna on määriteltävissä tarkemmin seuraavan ominaisuusluettelon kautta: Siirreltävyys: siirreltävä (movable) tai kiinteä (fixed) Koko: yhden koon (single size) tai kahden koon (alternate sizes) 6

7 Tilasta riippuvuus: tilariippuva eli modaalinen (modal) vaatii käyttäjän vastauksen ennen eteenpäin menoa, osittain tilasta riippuva (semimodal) tai tilasta riippumaton (modeless). Jälkimmäistä pidetään tavoiteltavana. Vuorovaikutteisuus: Sanomaikkuna (simple messages), joihin käyttäjä voi vastata vain rajoitetuilla tavoilla, tai vuorovaikutteinen (transactional choices), joissa on useita ohjausmahdollisuuksia. Multiple-document interface (MDI) sallii sovelluksen käsitellä samanaikaisesti useita eri dokumentteja tai saman dokumentin eri näkymiä sovelluksen pääikkunassa, jota kutsutaan myös työtilaksi (workspace). Nämä dokumentit tai näkymät ovat esillä tiedostoikkunoissa. OLE 2 on luomassa de facto standardia Windows-sovellusohjelmien liityntää laajemmassa piirissä. Tärkeitä OLE 2 piirteitä on useita, joista seuraavassa tärkeimmät. Vetopudotus eli drag-and-drop ominaisuus sallii olioiden siirtelyn ikkunoiden välillä ja olioiden pudotukset sovellusohjelmiin. Graafinen muokkaus antaa käyttäjälle mahdollisuuden käsitellä tietoa siirtymättä takaisin esimerkiksi taulukkolaskentaan. Käyttäjän kannalta dokumenttiin luotu kuvallinen elementti on muokattavissa omalla paikallaan julkaisun sivulla. Sovellusohjelmat huolehtivat päivityksestä. Apuoliot ovat esimerkiksi käyttäjän määrittelemiä makroja, jotka esikäsittelevät tiedon ennen esitystä. Hyvä esimerkki on suodin-olio, jonka käyttäjä on määritellyt tietokantahaun kriteerit tuntevaksi. Kun tämä olio tiputetaan tietokantaolion päälle käynnistyy haku. Aiemmin pyrittiin aputoimintoja inhimillistämään agentin hahmoon. Agentti oli ihmisen kuva, joka keskustelee käyttäjän kanssa. Agenttiolentojen kuvia ei kuitenkaan pidä sekoittaa käyttöliittymän agenttitoimintoihin, jotka oikein tehtyinä ovat tehokkaita apulaisia. Visualisoinnissa on oltava hyvin rehellinen. Käyttäjälle ei saa uskotella koneessa olevan inhimillistä älykkyyttä Vuorovaikutteisuus on ihmisen ja koneen keskustelua Vuorovaikutteisuus ja tarinan kerronta ovat toisilleen vastakkaisia. Mitä vuorovaikutteisempi jokin sovellus on sitä vähemmän sen avulla voi kertoa ennalta suunniteltua tarinaa. Vuorovaikutteisessa ympäristössä käyttäjä on kuin satua kuunteleva lapsi, joka koko ajan kyselee tarinan ulkopuolella olevia asioita. Hyvä vuorovaikutteinen käyttöliittymä pystyy mukautumaan eri kysymyksiin ja toimii silti loogisesti. Lomakkeen täyttämisessä 7

8 vuorovaikutteisuus sallii eri kohtien täyttämisen vapaassa järjestyksessä. Avustava vuorovaikutteinen käyttöliittymä osaa myös neuvoa ja varoittaa käyttäjää. Käyttäjän vapaus tuo ongelmaksi paikan havaitsemisen. Isossa syöttöpohjassa tai laajalla työpöydällä liikkuvan ihmisen näkökykyä rajoittaa näytön ikkunan koko. Ihmisen luonnollinen tapa havainnoida ympäristöään perustuu oman olinpaikan muistamiseen ja havainnointiin tästä tunnetusta paikasta käsin. Oudossa kaupungissa liikkuessa huomaa nopeasti kartan tärkeyden. Tottuneet matkailijat piirtävät karttaa päässään koko ajan liikkuessaan uudessa ympäristössä. Käyttöliittymän pitää myös tarjota kulkureitin ilmaisevaa tietoa tai kartaksi sopivan apuvälineen paikantamista varten. Alkeellisin paikan osoitin on x-y - koordinaattiajatteluun perustuva vierityspalkki. Se ei kuitenkaan auta vähääkään silloin, kun on mahdollista liikkua dokumenttipinossa eri syvyydellä. Selattujen dokumenttien luettelo auttaa seuraamaan kuljettua reittiä taaksepäin. Kuva 49: Sivukartta helpottaa löytämään oman sijaintipaikan. Orientaatiokuvakkeiden käyttö esimerkiksi ikkunan vasemmassa yläkulmassa auttaa paikan löytämisessä katukilven tavoin. Kuvana ja tekstinä kerrottu ikkunan tunnus ja nimi ovat samat kuin käynnistyskuvakkeen tai painikkeen tunnustiedot. Kartta voi myös muistuttaa yksi-, kaksi- tai kolmiulotteista karttamallia. Olet tässä - tunnus kertoo silloin yksiselitteisesti sijainnin ja mahdollisesti myös kulkureitin. Vahvasti käyttäjän muokattavissa käyttöliittymissä on mahdollista tehdä ikkunat lukukelvottomiksi tai kutistaa työalue nuppineulan pään kokoiseksi. Suunnitteluvaiheessa on aina hyvä varata käyttäjälle paniikkinappula, joka palauttaa perusoletukset. Aloittelevalle käyttäjälle on paras aloitusnäyttö yhden painikkeen ja tyhjän pinnan muodostama kokonaisuus. Ihminen saa hahmotettua maailman paremmin silloin, kun aloitus tuntuu selkeältä. Ohjelmasta poistuminen on toinen asia, joka pitää osoittaa käyttäjälle. Yksinkertainen ovikuvakkeella varustettu painike on eräs ratkaisu. 8

9 Kuva 50: Ensimmäinen avautuva näkymä on tehtävä selväpiirteiseksi Ikkunan sommittelun säännöt ovat helppoja muistaa Ikkunan sommittelussa on perussääntöinä marginaalin säilyttäminen, läheisyyden ja ryhmittelyn toteuttaminen ja linjaukset. Marginaali ei pelkästään kierrä ikkunan reunassa vaan sen voi kuvitella jatkuvan myös olioiden ja olioryhmien välissä vakiolevyisenä nauhana. Tämä kiertävä tila koetaan jatkuvuutensa takia yhdeksi olioksi. Ilmatila ja hengitystila ovat niitä käsitteitä, jotka yhdistetään kiertävään tyhjään tilaan. Tämä tila on sekä olioita yhdistävää omalla tasaisella jatkuvuudellaan että olioita ryhmittävää. Kuva 51: Kiertävä marginaali ikkunassa. 9

10 Läheisyyden periaatteen mukaan myös syöttökenttien yläpuolella olevat tekstit ja painikkeiden alla oleva tekstitys kuuluvat kenttään ja painikkeeseen. Tämä yhteenkuuluminen viestitään tilan jaolla. Kultaisen leikkauksen säännön muunnoksena kannattaakin käyttää suhdetta 1/3 suhde 2/3. 1/3 on se suhteellinen etäisyys, joka on tekstin ja yhteen kuuluvan kentän tai painikkeen välillä. 2/3 on taas se tila, joka erottaa tekstin toisesta kentästä tai painikkeesta. Taloudellisen tilankäytön takia on mahdollista tehdä melko tiiviitä syöttöpohjia tällä jaolla. Kuva 52: Kultaisen leikkauksen suhteet 1/3 ja 2/3 toimivat myös syöttökentissä. Ryhmittelyssä taas ryhmien väliset erottavat tilat on syytä pitää vakiona oman kiertävän yhdistävän marginaalin säilyttämiseksi. Kuva 53: kiertävä marginaali ryhmissä. 10

11 Linjauksilla saadaan aikaan katsetta ohjaavat jatkumot (scan line). Tällä taas varmistetaan visuaalisesti jatkuva ja tasapainoinen rakenne. Linjaus aloitetaan etsimällä yhteisiä aloituskohtia ja loppupisteitä niin kentille, painikkeille kuin muillekin olioille. Tekstit linjataan vasemman reunan suhteen ja vaakariveittäin suoraan, kentät linjataan alku ja loppupisteiden suhteen suoraan ja painikkeet linjataan pysty- tai vaakariveiksi. Teksti keskitetään painikkeen tai kentän suhteen pystysuunnassa. Painikkeen teksti keskitetään myös vaakasuunnassa reunuksen rajaaman tyhjän pinnan suhteen. Kentässä oleva teksti aloitetaan vasemmalta merkin levyisen tyhjän välin jälkeen. Kuva 54: Linjauksella asetetaan kentät ja painikkeet ojennukseen. Yhdistelmäruutu ja luetteloruutu sisältävät ohjausrakenteita. Ne muodostavat erikoistapauksia esiintyessään pelkkien syöttörivin muotoisten kenttien kanssa. Ratkaisuja on kaksi riippuen kentän pakollisesta pituudesta. Kentät ovat ohjausosineen yhtä leveitä silloin, kun syöttöalueen pituus voi vaihdella. Syöttöalueen pituus määrää kentän kirjoitusosan pituuden silloin, kun kaikkien syöttöalueiden on oltava yhtä pitkiä niin rivikentissä kuin ohjausosan sisältävissä kenttärakenteissakin. Kuva 55: Ruutujen ja kenttien tasaaminen on suositeltavaa eheyden vaikutelman ja luettavuuden säilyttämiseksi. Sääntöjen kertaus: 1) Kiertävät marginaalit 2) Läheisyyden periaate 3) Linjaukset 11

12 Suunnitteluharjoitus Hahmottele ikkuna ja sen marginaalit sekä painikesijoittelu. Arvioi miten helppoa on tehdä töitä ikkunan avulla: piirrä suunnitelman kopioon osoittimen liikerata ja tarkista kulkeeko työ sujuvasti vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Harjoitus opettaa ikkunan eri osien sijoittelun analyysiä. 2.2 Käyttöliittymän säännöt ohjaavat suunnittelua Graafisen käyttöliittymän esityspintana on kuvaruutu, jossa työpöydällä on ikkunoita. Ikkunoita voi työpöydällä olla sekä rinnakkain, päällekkäin että sisäkkäin. Microsoftin jaon mukaan ikkunat ovat tyypiltään joko sovellusikkunoita, dokumentti-ikkunoita tai valintaikkunoita. IBM SAA CUA jakaa ikkunat ensiö (primary window) ja lisäikkunoihin (supplemental window), joita ovat toisioikkunat (secondary window) ja valintaikkunat (dialog box). Suunnittelijat käyttävät yleisesti valintaikkunasta myös englanninkielistä nimeä dialog box. Nimensä mukaisesti sovellusikkuna avautuu silloin, kun käyttäjä käynnistää tai avaa sovellusohjelman. Ohjelma taas avaa työtilaansa yhden tai useamman dokumentti-ikkunan MDI eli Multiple-Document Interface sovelluksessa. Valintaikkuna avautuu tyypillisesti käyttäjän sovellusikkunassa antamasta valikkokomennosta. Tavallisin tapaus on tiedoston avaus tai talletus Fileeli Tiedosto-vetovalinnasta. Vakioikkunan yläreunassa on palkkimainen otsikkorivi. Otsikkorivillä on keskellä ikkunan otsikkoteksti, vasemmassa ja oikeassa reunassa ovat ohjauksen ja ikkunan koon muutoksen painikkeet. Ikkunan ohjausvälineitä ovat myös vieritysnapit oikealla ja alareunassa. Perusikkunaan kuuluu lisäksi kehys, jonka leveyden käyttäjä voi määrätä. Valintaikkunat ovat useimmiten riisuttua tyyppiä, joista puuttuvat ikkunan ohjausnapit. Käyttöliittymän suunnittelun kannalta on tärkeää ikkunan rakenneosien sijoittelu käyttöliittymän sääntöjen mukaan. Tärkeintä on noudattaa johdonmukaisesti ennalta sovittuja marginaaleja ja linjata rakennusosat riveihin ja sarakkeisiin. Graafista silmää kannattaa käyttää myös painikkeiden ja muiden ohjauspintojen teossa. Selkeys auttaa käyttäjää hahmottamisessa. Joskus valitettavasti näkee sovelluksia, joissa painikkeet on sijoiteltu eri mittaisina satunnaisiin paikkoihin. Painikkeiden oikea järjestys tekee käytön turvalliseksi. Käyttäjä oppii suhteelliset paikat nopeasti, jolloin tekstejä ei ole koko ajan pakko lukea. Ihminen tunnistaa asioita usein sijaintipaikan mukaan. Tästä syystä on viisasta sijoittaa OK aina samaan kohtaan ja jättää käyttämätön paikka tyhjäksi. 12

13 Tavallisia ikkunan rakennusosia ovat valikkorivi, vierityspalkki, jakopalkki, sanomarivi, tilarivi ja ohjauspalkit: nauhat, viivaimet, työkalulaatikot ja värivalikoimat eli paletit. Hyvän yleiskuvan näistä saa avaamalla uusimman käyttöjärjestelmään saatavana olevan sovellusohjelman. Piirto-, maalaus- ja CAD -ohjelmissa on perinteisesti enemmän kuvakkeita kuin tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan ohjelmissa. Ikkunan ohjauspalkit (Window Control Bars) Nauha (Ribbon) Viivain (Ruler) Työkalurivi (Toolbar) Työkalulaatikko (Toolbox) Paletti (Palette) Kuva-arviointitehtävä Tee valitsemastasi sovelluksesta orientaatiokuvake. Sovellus voi olla esimerkiksi kirjeen kirjoitus. Pyydä tuttua henkilöä katsomaan kuvaketta. Mitä tehtävän orientaatiokuvake tuo testihenkilön mieleen? Onko kuvake helppo tunnistaa? Harjoitus opettaa kuvakkeiden käytettävyyden tutkimisen perusteita. 2.3 Ohjeistus auttaa ilmeen säilymisessä Tekemisen hallinta liittyy läheisesti ohjeistukseen ja suunnittelijoiden koulutukseen. Lisäksi tekemisen kannalta tärkeitä ovat ohjelmiston 13

14 kehitysvälineet, käyttöliittymän prototyyppien tekoon sopivat järjestelmät ja graafiset suunnittelumenetelmät. Ohjeistuksessa tulee ottaa selkeä kanta käytettäviin ikkunoihin, erilaisiin kuvakkeisiin, bittikarttojen kokoon, grafiikkaan ja ohje- eli helptoimintoon. Ohjeet toimivat osana koulutukseen liittyvää kasvamisprosessia. Suunnittelija kasvaa käyttämään oikeita graafisen käyttöliittymän toteutustapoja. Silti laajoissa sovelluksissa voidaan käyttää rinnakkain useita eri suunnittelustrategioita. Standardien, sovittujen menettelytapojen ja ohjeiden tehtävänä on antaa yhdenmukainen ilme, look-and-feel, sovellusohjelmiin tehtäville käyttöliittymille. Seuraavassa perustana ovat sekä ISOn standardiehdotukset että Microsoftin Windows-ohjeistus. Apple Macintosh Systeemien ja IBM OS/2 Presentation Manager suunnittelukäytännöt ovat hyvin lähellä tässä kuvattua graafisen käyttöliittymän suunnittelua. Maininnan arvoinen kehitysaskeleena on myös Hewlett-Packardin HP VUE liittymä, joka käyttää UNIX-maailman OSF/Motif käytäntöä. Seuraava ohjeen runko havainnollistaa käytännössä mitä ohjeeseen kannattaa sisällyttää. Ennen rungon tekoa on ensin pohdittava ohjeen kohderyhmä ja ohjeistuksen laajuus. Esimerkkiohjeen käyttöympäristö on telemaattinen. Ohje on tehty telemaattisen lehden tekijöille perusohjeeksi. TELEMAATTISEN LEHDEN SUUNNITTELUOHJE 1. JOHDANTO 2. TELEMAATTISEN LEHDEN YLEISILME 2.1 Lay-outin perusrakenteet Sijoittelu Sivun elementit Ohjaukset 2.2 Väri- ja sävysuositukset Julkaisun värien valinta Värien sijoittelu elementteihin 2.3 Suunnitelman testaus 2.4 Teksti 2.5 Sävykuvat 2.7 Grafiikka 2.8 Taulukot 2.9 Kuvakkeet ja painikkeet Selkeys Suosituskoot 14

15 2.9.3 Lehden kuvakeilme Johdonmukaisuus Animaatio Minimointi 3 OHJEITA LEHDEN TAITTAJALLE 3.1 Taittopohjien käyttö Taiton aloitus Visuaalinen ilme toteutusvaiheessa 3.2 Luettavan ja ohjaavan erottelu Lukemisen ergonomia Ohjaavat elementit taiton kannalta 3.3 Sivun tunnistaminen Ohjerungon suunnittelutehtävä Muokkaa esimerkin ohjerunko omaa todellista tai kuviteltua sovellustarvetta vastaavaksi. Testaa tekemäsi runko kokeilemalla ensi itse ohjeita käytännössä. Harjoitus opettaa ohjeen rungon laadintaa. 2.4 Selkeä kuvallinen ilmaisu on perusta Graafiseen käyttöliittymään tehtävät kuvakkeet esitetään sovelluksen tai dokumentin tunnistavina kuvakkeina työpöydällä, toimintokuvakkeina painikkeissa, orientaatiokuvakkeina ikkunan yläkulmassa tai muualla auttamassa tunnistamisessa ja taustakuvina. Kuvakkeille löytyy kuitenkin koko ajan uusia käyttökohteita. Onkin lähinnä makuasia puhutaanko kuvakkeista vai kuvista. Kuvake-sana painottaa ohjaavaa luonnetta. Kuten perinteisissä taideteoksissa myös kuvakkeilla on kehykset. Kuva ei koskaan ole täysin vapaassa tilassa vaan käyttötarkoituksen sanelemissa kehyksissä. Tämä seikka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 15

16 Kuva 56: Eri kehysmalleja. Painikkeiden rakenne on hyvä selvittää mahdollisimman tarkkaan ennen suunnittelutyön alkua. Etenkin kuvalle varatun alueen koko on suunnittelijan kannalta tärkeä tieto. Painikkeen kehys muuttuu painettaessa ja tämäkin on syytä ottaa huomioon. Kuva 57: Painikkeen harmaa reunus erottaa kuvakkeen ja reunarakenteet toisistaan. Kuva-aiheelle on käytettävissä yleensä vain noin 60 prosenttia painikkeen leveydestä ja korkeudesta. Taustakuva tai tunnistekuva voi olla joko passiivinen näyttökuva tai aktiivinen kuva. Passiivinen taustakuva ei osallistu käyttötapahtumaan muutoin kuin taustaa kuvaavana pintana, työpöydän pintakuviona. Vastaavasti ikkunan tunniste (orientaatiokuvake) kertoo missä ikkunassa ollaan. Molemmissa tapauksissa kuvan on oltava häiritsemätön, tiedottava ja viihdyttävä. Taustakuvan sävytyksessä kannattaa suosia harmaan ja 16

17 sinisen väriskaaloja. Tunnisteen sävytys valitaan sovelluksen väriskaalan mukaan siten, että värikylläisyys on muita kuvakkeita pienempi. Aktiivinen kuva on osa käyttöliittymän toiminnallisuutta vaikka se esitettäisiinkin taustakuvana. Esimerkiksi aktiivisia kuvia ovat käyttökaaviot, kytkentäkaaviot, prosessikaaviot ja karttaesitykset. Microsoftin Windowsin kaltaisissa ratkaisuissa taustakuva on joko keskitettynä kuvapinnan keskelle tai kuvaa toistetaan niin monta kertaa kuin kuvapinnalle mahtuu. Kuvakkeiden yleinen värirajoitus on vanhoilla käyttöjärjestelmäversioilla 16 väriä, jotka ovat systeemin väripaletin mukaisia. Ennen kuvien tekoa on hyvä tarkistaa käyttöjärjestelmän värirajoitukset. Lopputulos on arvaamaton silloin, kun järjestelmä muuttaa automaatisesti esimerkiksi 256 värin kuvakkeen värit 16 skaalaan. Kuvankäsittelyn ohjelmilla väripaletin muunnos on hallitumpaa ja lisäsävyjä saa muodostettua pisteyttämällä (dithering). Kuva 58: Passiivisia taustoja: pilvikuvio, rapattu seinä ja yritystunnuskuvio harmaalla. Lyhyt värien merkityskertaus: Punainen: vaara, seis, kuuma väri Keltainen: huomio, varoitus, aktiivinen väri Vihreä: hyväksyntä, turvallinen väri Sininen: käyttäjän huomioon, taustaväri, viileä väri Harmaa: neutraali, taustaväri Valkoinen: hyväksytty kirjoitusalue Musta: merkkien väri Ikkunat ja kuvakkeet on alistettava testiin suunnitteluvaiheen aikana. Perustestaus tehdään suunnitteluryhmän ja arvioijien kanssa. Kuvakkeissa tarkistetaan luettavuus, merkityksen tajuaminen ja kuvakkeiden sekoittumattomuus muiden eri asiaa merkitsevien kuvakkeiden kanssa. Kuvake viimeistellään aina ja sen värit tarkistetaan. 17

18 Kuvaketehtävä Tee kuvake ja testaa se koehenkilöiden avulla. Näytä kuvaketta koehenkilölle ja kysy mitä kuvake esittää. Älä kerro ensin omia ajatuksiasi vaan kuuntele. Tee päätelmiä vasta sitten, kun olet haastatellut neljää tai viittä koehenkilöä. Harjoitus syventää kuvakkeen käytettävyyden testaustietämystä. 2.5 Käytettävyys lisääntyy testaamalla Testaaminen alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Ben Shneiderman suosittaa ensimmäisen käyttöliittymän testin tekoa suunnittelijalla itsellään. Toinen suunnittelija on myös hyvä apulainen pahimpien virheiden paljastajana. Testauksessa Shneiderman suosittaa käytön aikana tehtävää havainnointia. Videotekniikan avulla on helppo dokumentoida testitilanne, jossa testaava henkilö ilmaisee itseään myös suullisesti. Nimensä mukaan toimivassa CISP eli Cooperative Interactive Storyboarding Prototyping -menetelmässä käyttäjä osallistuu käyttöliittymän suunnitteluprosessiin. PD eli Participatory Design ja JAD eli Joint Application Design ovat molemmat käyttäjäsidonnaisia menetelmiä. Graafinen tarkastus (Visual Check) on käyttöliittymän tarkistusmenetelmä, jossa tutkitaan yhdessä tekijöiden kanssa käyttöliittymää ja pyritään löytämään parannettavia kohtia. Graafinen tarkastaja on henkilö, joka on hyvin perehtynyt sekä käyttöliittymän suunnitteluun että tarkastettavan käyttöliittymän perustoimintaan ja tekijöiden ohjeistukseen. Graafinen tarkastus keskittyy visuaalisuuteen kun taas käytettävyystarkastus (Usability Check) käytettävyyteen. Graafisessa tarkastuksessa tutkitaan ikkunoiden rakenne vertaamalla käyttöjärjestelmän suosituksiin ja yrityksen ohjeistuksen tavoitteisiin. Tarkastettavia kohteita ovat marginaalit ja linjaukset. Painikkeiden sijoittelu valintaikkunoissa (dialog box). Ikkunan yleisilme ja ilmatilan käyttö. Ryhmittely ja havaintopsykologian asettamat rajat. Lisäksi tutkitaan kuvakkeiden luettavuus ja sijoittelu. Ikkunoiden kiinnostavuus ja ilmeen sopiminen yrityksen oman ulkonäön (lookin) puitteisiin. Ikkunoiden elementtien värien käyttö ja painikkeiden kuvakkeiden värikäytännöt tarkastetaan ohjeistuksen vastaavuuden perusteella. Ergonomian kannalta tehdään yksinkertainen työn kulun testi (kohdistimen liike) ja yleisen logiikan perustoimivuuden havainnointia. Graafisen suunnittelun tarkistuslista: 18

19 Väriä on käytetty korostamaan eikä ensisijaiseen viestintään Värimäärä on rajoitettu helpon erottuvuuden mukaiseksi Järjestelmän värikäytännöt on otettu huomioon Reunukset ovat vakiotyyppiä Ohjaukset ovat ristiriidattomat käytäntöihin nähden Valo tulee vasemmalta ylhäältä Sijoittelu ja merkkien käyttö on ohjeiden mukainen Otsikointi noudattaa ohjeita Käytettävyys testataan minimissään havainnoimalla yhtä käyttäjää kerrallaan ja tekemällä käyttäjän toiminnan perusteella johtopäätöksiä puutteista ja korjauksista. Laajemmissa käytettävyystesteissä käytetään hyväksi laboratoriota, jossa testit tallennetaan usealla videokameralla käyttäjän kommenttien ja toimilaitteiden äänen kanssa. Testattaessa tietokoneohjelmia laboratorio-olosuhteissa ovat noin 4 tunnin istuntoaika ja 3-4 henkilön testiryhmä sopivia. Jokaiselle testihenkilölle on silloin varattu noin tunnin aika. Väsymisen takia vireys laskee testin lopussa. Testin analysointi vie monin verroin pidemmän ajan kuin itse testi, tallenteiden purun takia. Yhden testi-istunnon tarkkaan analyysiin voi kulua aikaa 2-4 päivää. Analyysissä kannattaa kiinnittää huomiota toistuviin käyttäjien tekemiin virheisiin ja tulkinnassa tapahtuviin virheisiin. Esimerkiksi kuvakkeen tunnistaminen, oikeiden tai väärien johtopäätösten teko ja kohdistimen liikuttelu ovat kiinnostavia kohtia käyttöliittymän suunnittelijan kannalta. Instrumentoidut ohjelmaversiot taas keräävät käyttötiedon automaattisesti lokitiedostoonsa, joka lähetetään testiä tekevälle yritykselle analysoitavaksi. Hyvänä puolena tässä menettelyssä on käyttöympäristön luonnonmukaisuus. Haittana on se, että käyttäjän kommentteja ei saada talteen tuoreeltaan käyttötilanteen aikana. Instrumentoitu testaaminen soveltuukin tilastolliseen lähestymiseen, jossa lasketaan toimintojen käyttötiheyksiä ja tyypillisiä virhetilanteita. 19

20 Käytettävyyden (usability) lisäksi käyttöliittymässä voidaan testata saatavuutta (accessability). 1 Käytä sovellusta viikko pelkästään näppäimistöltä. Löytyvätkö kaikki toiminnot ilman osoitinlaitetta. Tämä testi koskee vain 2Dnäyttöisiä ohjelmia. 2 Kokeile luettavuutta sekä harmaasävy- että musta-valkonäytöllä, jossa ei ole välisävyjä. 3 Muuta merkistön kokoa käyttöjärjestelmässä (system font) ja testaa luettavuus eri vaihtoehdoilla. 4 Tarkista eri kielillä tehtyjen versioiden luettavuus. Tekstin pituus voi muuttua eri kielille käännettäessä. 5 Kokeile lyhytkomentoja eri näpäimistöversioilla kielialueiden mukaan. Aseta samalla myös merkistö ja mittayksikköasetukset kokeiltavan maan käytännön mukaiseksi. Heprean, arabian ja eräiden itämaisten kirjoitustapojen kohdalla myös kirjoitussuunta muuttuu. 20

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04

HELIA 1 (1) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu :04 HELIA 1 (1) Luento 7 Graafisen käyttöliittymän peruselementit... 2 Ikkunat... 2 Sovellusikkunat (Application Windows)... 2 Asiakirjaikkunat (Document Windows)... 3 Toissijaiset sovellusikkunat (Secondary

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet Aiheet tänään Värit käyttöliittymäsuunnittelussa Kuvakkeiden suunnittelu Värit käyttöliittymässä Of all design elements, color most exemplifies the

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset

Ohjelman Suositukset. Luku 5 Suositukset Luku 5 Suositukset Suositukset ovat asetuksia jotka määräävät kuinka ZoomText käynnistyy, lopettaa ja esiintyy Windows työpöydällä käytön aikana. Aktivoimalla Automaattiset Päivitykset, aina ZoomTextin

Lisätiedot

AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN)

AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN) OHJE 1(10) AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN) Tavastiassa on muutama yleinen resurssi, joiden varauksen voi tehdä GroupWisen kalenteriin. Merkinnän tekeminen ei edellytä oman kalenterin käyttämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu KÄYTTÖLIITTYMÄT Visuaalinen suunnittelu MUISTETTAVA Yksinkertaisuus Selkeys Johdonmukaisuus Sommittelutyyli on säilytettävä samankaltaisen koko sivustossa Sivustolle yhtenäinen ulkoasu Miellyttävä ulkonäkö

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset

Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windows 10 käyttöjärjestelmän helppokäyttötoiminnot ja asetukset Windowsin asetukset on keskus, jossa voit mm. muuttaa tietokoneen näkemistä, kuulemista ja käyttämistä helpottavia helppokäyttötoimintoja.

Lisätiedot

Windows 8 -kurssi. Kurssista

Windows 8 -kurssi. Kurssista Windows 8 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Kurssista Maanantaisin ja keskiviikkoisin 9. 16.9.2013 Kolme kertaa 3 x 4 h = 12 h Klo 12:15 15:30 Puolessa välissä pidetään vartin kahvitauko Kännykät

Lisätiedot

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET...

WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 2010 SISÄLLYS WINDOWS 7... 1 MICROSOFT OUTLOOK 2010:N UUDET OMINAISUUDET... 3 MS OUTLOOK OHJE HTTP://OFFICE.MICROSOFT.COM/FI-FI/OUTLOOK-HELP/... 3 LAAJENNETTU VALINTANAUHA... 3 ASETUKSET... 4 LISÄÄ TILAA

Lisätiedot

Openoffice Impress-pikakurssi

Openoffice Impress-pikakurssi Openoffice Impress-pikakurssi Openofficen saat kotikoneellesi ilmaiseksi osoitteesta www.openoffice.org Writer on MS Wordin vastine, eli tekstinkäsittelyohjelma Calc on MS Exelin vastine, eli taulukkolaskenta-

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043)

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) Opiskelun ja työelämän tietotekniikka (DTEK1043) pääaine- ja sivuaineopiskelijat Taulukkolaskennan perusteet Yleistä Tämä harjoitus käsittelee taulukkolaskentaohjelman perustoimintoja. Harjoituksissa opetellaan

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Windows-koneilla Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 3 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytössä Mozzilla Firefox tai

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

HP Photo Printing -pikaviiteopas

HP Photo Printing -pikaviiteopas Kuvien tuonti valokuvagalleriaan Seuraavassa kuvataan tapoja, joilla valokuvagalleriaan voidaan lisätä kuvia. Valokuvagalleria on HP Photo Printing -ohjelman vasemmanpuoleinen ruutu. Tulosteiden ja valokuva-albumin

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö

Matopeli C#:lla. Aram Abdulla Hassan. Ammattiopisto Tavastia. Opinnäytetyö Matopeli C#:lla Aram Abdulla Hassan Ammattiopisto Tavastia Opinnäytetyö Syksy 2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin aihe: Matopeli C#:lla... 3 3. Projektissa käytetyt menetelmät ja työkalut

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä.

Uudessa Excel-2007 on muutettuja / uusia ominaisuuksia jotka tulee huomioida kun Excel-2003 tehtyjä sovelluksia otetaan käyttöön Excel-2007:ssä. Ohjelmien käyttö Excel-2007 (Päivitetty 17.11.2010) Sisältö: 1. Johdanto 2. Ohjelmien käyttö ilman konvertointia Excel-2007:ssä. 3. Excel-2003 tiedoston konvertointi Excel-2007 tiedostoksi. 1. Johdanto

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi

WINDOWS 8.1. SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi WINDOWS 8.1 2(14) Sisällys Windows 8.1... 3 Microsoft-tili... 5 Aloitusnäyttö... 6 Navigointi

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen

Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen s. 1/5 Tiedostojen lataaminen netistä ja asentaminen Yleistä Internetissä on paljon hyödyllisiä ilmaisohjelmia, jotka voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Osa ohjelmista löytyy suomenkielisiltä sivuilta,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Index. ääniopas 163 Äänioppaan painike 139

Index. ääniopas 163 Äänioppaan painike 139 Index Ä ääniopas 163 Äänioppaan painike 139 A AHOI pikanäppäimet 225 aina ylimmäisenä 213 Aktovoidaksesi ZoomText 9.1 21 alueen sisäpuolella 127 alueen ulkopuolella 127 Alueet painike 139 AppRdr painike

Lisätiedot

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla

Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Lena Wahlroos-Hänninen, Helsingin Tikoteekki 2009 1 Helppokäyttöisyyttä Windows Vista käyttöjärjestelmän asetuksilla Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi

Lisätiedot

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä

PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä 1/6 PowerPoint 2003:n käyttötoimintojen muutokset PowerPoint 2010:ssä PowerPoint 2003 toiminnot Toiminnot PowerPoint 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 13.04.2008 Sivu 1(6) Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 Tiivistelmä ProCountor-taloushallinto-ohjelmistosta on julkistettu uusi versio 3.0. Uusi ohjelmistoversio sisältää monia parannuksia

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Tukipyyntö-toiminnon ohje

Tukipyyntö-toiminnon ohje Tukipyyntö-toiminnon ohje Diagnoosilaitteen teknisen tukipyyntötoiminnon avulla avataan teknistä tukea koskeva asiakirja, joka sisältää tietoja ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Sen kautta saadaan käyttöön

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje

X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje X-Change-tekstinkäsittely ja kopiointiohje Avaa PDF_X-Change Editor Avaa kopioitava asiakirja X-Change-ohjelmaan Jos olet saanut asiakirjan sähköpostissa tallenna asiakirja ensin omaan henkilökohtaiseen

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje

Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon. Ohje Kieliversiointityökalu Java-ohjelmistoon Ohje 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ OHJELMASTA... 3 2 PÄÄ-IKKUNA...4 3 YLÄVALIKKO... 4 3.1 TIEDOSTO... 4 3.2 TOIMINTO... 4 3.3 ASETUKSET... 5 3.4 OHJE... 5 4 VÄLILEHDET...5

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä:

Ubuntu - peruskäyttö. Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Ubuntu - peruskäyttö Seuraavassa läpikäydään Ubuntun peruskäyttöä: Perustoiminnot Sisäänkirjautuminen Työpöytä Uloskirjautuminen Lähteinä on käytettu Ubuntu tutuksi Wikikirjaa http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi.

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000 HELIA 1 (17) Luento 6 Tyyliopas... 2 Käytön tuki... 2 Suunnittelun ja toteutuksen tuki... 3 Ohjeiden hierarkia... 4 Viralliset standardit... 4 Käytännön standardit... 4 Yrityskohtaiset standardit... 4

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

Webinaari -koulutukset

Webinaari -koulutukset 2013-03-05 1 (22) Webinaari -koulutukset Webinaariin kirjautumisohje 2013-03-05 2 (22) Sisällysluettelo 1 Liittyminen Webinaariin... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen... 3 1.2 Internet Explorer... 5 1.3 Firefox

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

Tekstinkäsittely 1. Peruskäyttö. Tietotekniikan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen Tekstinkäsittely 1 Peruskäyttö Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman esittely Tekstinkäsittelyprosessi Tekstin

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun.

Pikaopas. Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikaopas Microsoft Word 2013 näyttää erilaiselta aiempiin versioihin verrattuna, joten laadimme tämän oppaan avuksi uusien ominaisuuksien opetteluun. Pikatyökalurivi Nämä komennot ovat aina näkyvissä.

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot