Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu"

Transkriptio

1 Markku Metsämäki Graafisen käyttöliittymän suunnittelu Teos on tarkoitettu tietolähteeksi suunnittelijoille, tilaajille ja käyttäjille.

2 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ume24662 Alkuperäisteos: 1995 Markku Metsämäki ja Oy Edita Ab (Painatuskeskus Oy) Kustantaja: Oy Edita Ab (Painatuskeskus Oy) Ulkoasu: Markku Metsämäki PDF-taitto: Alda Media Oy ISBN Oy Edita Ab Helsinki 1998 Sisällysluettelo on kirjan lopussa. 2

3 2 Graafisen käyttöliittymän suunnittelu Graafisen käyttöliittymän toiminta perustuu näytön ikkunoista avautuviin näkymiin. Sovellusohjelmien suunnittelussa ikkunointi ja ikkunoiden käyttö ovat keskeisiä tekijöitä. Ikkunoiden sisältönä on kuvallisten vertausten koko oliojoukko: painikkeet, säätimet, tekstisymboliikka, symboliset makrotason oliot kuten dokumentit ja kansiot. Ikkunat avautuvat myös käsiteltävään tietoon. Graafisten käyttöliittymiä tutkiva professori Ben Shneiderman on kuvannut suunnittelutyön rakennetta kreikkalaisen temppelin julkisivulla. Ylimpänä olevaa graafista käyttöliittymää kannattelevat kolme pilaria: testaus, tekemisen hallinta ja ohjeistus. Tutkimustyö, teoriat ja niistä johdetut standardit luovat perustan käyttöliittymän suunnittelulle. Testaus tarkoittaa käyttöliittymän käytettävyyden testaamista ja siitä saatavan palautteen antamista kehittäjille. Teon hallintaa avustavat käyttöliittymän arkkitehtuurin suunnittelu, työmenetelmät, prototyyppien teko ja ohjelmistotuki. Ohjeistus on eräs keino siirtää graafisen käyttöliittymän suunnitteluun tarvittavaa tietoa käyttöliittymien kehittäjille ja dokumentoijille. Suomessa tavallisia graafisen käyttöliittymän suunnittelun ongelmia ovat tiedon puute graafisen suunnittelun peruskäytännöistä, testitiedon puute ja luovan ajattelun kahlitseminen toteutustasolla. Standardit ja ohjeet sallivat liikkumavaraa vaikka noudatetaankin ohjeita. 2.1 Käyttäjä on GUI-tuotteen perustekijä Graafinen käyttöliittymä perustaa toimintansa näkyvälle, visuaaliselle. Tämän teoksen päätarkoitus on kertoa graafisen käyttöliittymän taiteellisesta suunnittelusta unohtamatta muitakaan näkökohtia. Tiedon tulkinnan ymmärtäminen onkin siksi tullut esille useaan otteeseen. Käyttöliittymä ei saa hukuttaa käyttäjää turhaan tietoon. Hyvä käyttöliittymä on kuin hyvä arkistonhoitaja. Molemmat osaavat heittää pois näkyviltä ylimääräisen tiedon. Myös käytön aikana on hakuaskelten tai - kerrosten määrä syytä rajoittaa 3-4 askeleeseen. Käyttäjän elämän helpottamiseksi käyttöliittymän täyttyy olla avulias mutta silti kokonaan käyttäjän ohjattavissa. Kukapa haluaisi ohjata autoa, joka kääntyy mielensä mukaan kaarteissa ohjaajasta riippumatta. Auto vastaa alle sekunnissa kaikkiin ohjausliikkeisiin. Näin täytyy myös tietokoneen käyttöliittymän reagoida. Graafiselta käyttöliittymältä odotetaan jopa enemmän kuin tavalliselta perheautolta. Värejä täyttyy voida vaihtaa mielen mukaan ja muutoinkin ulkonäön muokkaaminen on toivottavaa. 3

4 Syyn ja seurauksen havaitseminen on myös tavoiteltu piirre. Tämän toteuttamiseksi käytetään avuksi metaforaa, vertauskuvallisuutta. Tulostamista tekevä olio näyttää tulostimelta eikä leivänpaahtimelta. Ravintolasovelluksissa näin tietysti voisi olla. Käytetyn kuva- ja tekstikielen pitää olla yhteensopivaa muiden sovellusten, käyttöympäristöjen ja kielen suhteen. Roskakorista voi vielä hakea pois heitetyn dokumentin mutta dokumentin tuhooja ei palauta mitään. Jos käyttäjä sattuisi tekemään erehdyksen, niin silloin täytyy käyttöliittymän antaa erehdys anteeksi peruutusta pyydettäessä. Samoin käyttäjälle pitää vastata tai pyytää odottamaan, jos tekeminen kestää yli muutaman sekunnin. Kukapa jaksaa pitkään asioida sellaisen pankkivirkailijan kanssa, joka ei kysy tai selitä mitään vaan istuu hiljaa kyselemättä tai neuvomatta asiakastaan. Näin kuitenkin vielä valitettavan moni käyttöliittymä tekee, vaikka sen ei tarvitsekaan leikkiä ihmistä ja jutella mukavia. Asiallinen kysely ja neuvonta ovat paikallaan myös tietokonesovelluksissa Käyttöliittymien mitoitus tehdään standardien mukaan Käytön kehittymisessä on joitakin selkeitä suuntauksia. Käyttäjän toimintatapa kehittyy aloittelijan yksinkertaisesta osoituslaitteen käsittelystä tehokäyttäjän lyhennekielen hallintaan. Käyttäjä kohdistaa toimenpiteet olioiden kautta mutta näppäimistöltä voi myös tarvittaessa antaa lyhennemuotoisia pikakomentoja. Käsiteltävä olio valitaan ennen sen käsittelyä. Valinta tapahtuu kohteen ulkonäön avulla tapahtuvan tunnistamisen kautta eikä komentosarjoina kuten merkkipohjaisessa liittymässä. Kohdistimen muoto kertoo mahdollisesta käsittelystä. Valintakohdistin on nuoli, koon muuttamisen kohdistin on kaksoisnuoli, tekstin kirjoituksen kohdistin on I-palkki ja vastaavasti muille tilanteille tulee oma symbolinsa. Järjestelmän pitää kysyä lisätietoja. Kun käyttäjä siirtää dokumentin kopioitavaksi, kysyy järjestelmä haluttua kopiomäärää tai käyttää oletusta käyttäjän valinnan mukaan. Toimenpiteistä täytyy näyttää koko ajan tilannetiedot ja myös valmista tulostetta täytyy voida käsitellä. Kun käyttäjä siirtää taulukkolaskennan tuloksen graafiseen ohjelmaan, syntyy graafinen esitys. Tätä esitystä voi käyttäjä muuttaa palaamatta taulukkolaskentaan. Järjestelmän tulee opastaa käyttäjän sitä halutessa ja sallia toimenpiteen peruutus. Näiden vaatimusten toteuttamiseksi on luotu joukko liitäntöjä ja tekniikoita kuten MDI eli Multiple-Document Interface, OLE eli Object Linking and Embedding ja käyttäjän apuoliot. Candle Corporation, Digital Equipment Corporation ja Microsoft ovat tehneet Microsoftin OLE:n käyttämän COM (Component Object Model) ja OMG-ryhmittymän CORBA 2.0 (Common Object Request Broker Architecture) arkkitehtuurien yhteensovittamiseen tähtäävän ehdotuksen. IBM, HP ja Digital tukevat Corbaa omissa sovelluksissaan. 4

5 Microsoftin perinteisen jaon mukaan ikkunat ovat tyypiltään joko sovellusikkunoita, dokumentti-ikkunoita tai valintaikkunoita. Sovellusikkuna avautuu, kun käyttäjä käynnistää sovellusohjelman. Sovellusohjelma avaa yhden tai useamman dokumentti-ikkunan. Käyttäjä kutsuu valintaikkunan yleensä vetovalikon kautta. Tavallisia ikkunan rakennusosia ovat valikkorivi, vierityspalkki, jakopalkki, sanomarivi, tilarivi ja ohjauspalkit: nauhat, viivaimet, työkalulaatikot ja värivalikoimat. Microsoftin tutkijat huomasivat Windows 95 -testeissä, että aloittelevilla käyttäjillä oli vaikeuksia ymmärtää päällekkäisiä ikkunoita kolmiulotteisessa mielessä. Aloittelijat eivät ymmärtäneet tietorakenteita ja jopa kokeneille tuli vaikeuksia siirtää ja kopioida dokumentteja. Uusissa käyttöliittymissä kannattaakin kiinnittää huomiota selkeyteen. Kuva 48: Ikkuna ja sen osat kaavamaisesti esitettyinä. Perinteisissä ikkunoita käyttävissä sovellusohjelmissa on kaikki toiminta keskittynyt yhteen avoimeen ikkunaan. Uusissa käyttöjärjestelmissä ikkunassa oleva sovellus tai dokumentti tunnistuu vasemmassa yläkulmassa olevan pienen tunnuskuvakkeensa avulla. Tekstiä kielestä toiseen kääntäville on eduksi, jos samanaikaisesti voi käsitellä kahta dokumenttia. 5

6 MDI sallii usean samanaikaisen dokumentin pitämisen auki työtilassa. Hyvän tavan mukaan uusi avattu dokumentti tuodaan aina etualalle näkyviin. Sovellusohjelman on osattava hallita usean avoimen dokumentin aiheuttama muistin kuormitus. Käyttäjän kuormittaminen muistinvarauksen ongelmilla edustaa huonoa suunnittelua. IBM:n OS/2-käyttöjärjestelmässä ja myöhemmin Microsoftin Windows 95 -käyttöliittymässä ikkunan oikeassa reunassa näkyvä vierityspalkin pituus kuvastaa ikkunan näyttämää suhteellista osuutta dokumentista. Yksinkertaisin esimerkki perus-mdi-ikkunasta on yhä joidenkin käyttäjien suosima Windows-käyttöjärjestelmissä mukana oleva Program Manager eli Järjestelmänhallinta. Käyttäjä voi sijoittaa tilasta riippumattoman eli modaalittoman ikkunan päällimmäiseksi. Monen dokumentin pitäminen auki samanaikaisesti helpottaa kielenkäännös- ja kirjoitustyötä. Älykkäät sovellukset ja tulevat työpöydät tallettavat myös tarkkaan käyttäjän asetukset ja palauttavat vaikkapa seuraavana päivänä jonkin työtilanteen takaisin työpöydälle. Ikkunatyypit (Window Types) Microsoftin Windows-ympäristössä ikkunat voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: Sovellusikkunat (Application windows) Tiedostoikkunat (Document windows) Valintaikkunat (Dialog boxes) Sovellusikkuna on sovelluksen teon kannalta perusikkuna, jota voi siirtää ja jonka kokoa voi muuttaa. Tiedostoikkuna voi olla jokin seuraavista tyypeistä: "Group window" (Program Manager) "Directory window" (File Manager) "Worksheet window" "Chart window" "Macro window" Ryhmäikkuna Hakemistoikkuna Taulukkoikkuna Kaavioikkuna Makroikkuna. Valintaikkuna on määriteltävissä tarkemmin seuraavan ominaisuusluettelon kautta: Siirreltävyys: siirreltävä (movable) tai kiinteä (fixed) Koko: yhden koon (single size) tai kahden koon (alternate sizes) 6

7 Tilasta riippuvuus: tilariippuva eli modaalinen (modal) vaatii käyttäjän vastauksen ennen eteenpäin menoa, osittain tilasta riippuva (semimodal) tai tilasta riippumaton (modeless). Jälkimmäistä pidetään tavoiteltavana. Vuorovaikutteisuus: Sanomaikkuna (simple messages), joihin käyttäjä voi vastata vain rajoitetuilla tavoilla, tai vuorovaikutteinen (transactional choices), joissa on useita ohjausmahdollisuuksia. Multiple-document interface (MDI) sallii sovelluksen käsitellä samanaikaisesti useita eri dokumentteja tai saman dokumentin eri näkymiä sovelluksen pääikkunassa, jota kutsutaan myös työtilaksi (workspace). Nämä dokumentit tai näkymät ovat esillä tiedostoikkunoissa. OLE 2 on luomassa de facto standardia Windows-sovellusohjelmien liityntää laajemmassa piirissä. Tärkeitä OLE 2 piirteitä on useita, joista seuraavassa tärkeimmät. Vetopudotus eli drag-and-drop ominaisuus sallii olioiden siirtelyn ikkunoiden välillä ja olioiden pudotukset sovellusohjelmiin. Graafinen muokkaus antaa käyttäjälle mahdollisuuden käsitellä tietoa siirtymättä takaisin esimerkiksi taulukkolaskentaan. Käyttäjän kannalta dokumenttiin luotu kuvallinen elementti on muokattavissa omalla paikallaan julkaisun sivulla. Sovellusohjelmat huolehtivat päivityksestä. Apuoliot ovat esimerkiksi käyttäjän määrittelemiä makroja, jotka esikäsittelevät tiedon ennen esitystä. Hyvä esimerkki on suodin-olio, jonka käyttäjä on määritellyt tietokantahaun kriteerit tuntevaksi. Kun tämä olio tiputetaan tietokantaolion päälle käynnistyy haku. Aiemmin pyrittiin aputoimintoja inhimillistämään agentin hahmoon. Agentti oli ihmisen kuva, joka keskustelee käyttäjän kanssa. Agenttiolentojen kuvia ei kuitenkaan pidä sekoittaa käyttöliittymän agenttitoimintoihin, jotka oikein tehtyinä ovat tehokkaita apulaisia. Visualisoinnissa on oltava hyvin rehellinen. Käyttäjälle ei saa uskotella koneessa olevan inhimillistä älykkyyttä Vuorovaikutteisuus on ihmisen ja koneen keskustelua Vuorovaikutteisuus ja tarinan kerronta ovat toisilleen vastakkaisia. Mitä vuorovaikutteisempi jokin sovellus on sitä vähemmän sen avulla voi kertoa ennalta suunniteltua tarinaa. Vuorovaikutteisessa ympäristössä käyttäjä on kuin satua kuunteleva lapsi, joka koko ajan kyselee tarinan ulkopuolella olevia asioita. Hyvä vuorovaikutteinen käyttöliittymä pystyy mukautumaan eri kysymyksiin ja toimii silti loogisesti. Lomakkeen täyttämisessä 7

8 vuorovaikutteisuus sallii eri kohtien täyttämisen vapaassa järjestyksessä. Avustava vuorovaikutteinen käyttöliittymä osaa myös neuvoa ja varoittaa käyttäjää. Käyttäjän vapaus tuo ongelmaksi paikan havaitsemisen. Isossa syöttöpohjassa tai laajalla työpöydällä liikkuvan ihmisen näkökykyä rajoittaa näytön ikkunan koko. Ihmisen luonnollinen tapa havainnoida ympäristöään perustuu oman olinpaikan muistamiseen ja havainnointiin tästä tunnetusta paikasta käsin. Oudossa kaupungissa liikkuessa huomaa nopeasti kartan tärkeyden. Tottuneet matkailijat piirtävät karttaa päässään koko ajan liikkuessaan uudessa ympäristössä. Käyttöliittymän pitää myös tarjota kulkureitin ilmaisevaa tietoa tai kartaksi sopivan apuvälineen paikantamista varten. Alkeellisin paikan osoitin on x-y - koordinaattiajatteluun perustuva vierityspalkki. Se ei kuitenkaan auta vähääkään silloin, kun on mahdollista liikkua dokumenttipinossa eri syvyydellä. Selattujen dokumenttien luettelo auttaa seuraamaan kuljettua reittiä taaksepäin. Kuva 49: Sivukartta helpottaa löytämään oman sijaintipaikan. Orientaatiokuvakkeiden käyttö esimerkiksi ikkunan vasemmassa yläkulmassa auttaa paikan löytämisessä katukilven tavoin. Kuvana ja tekstinä kerrottu ikkunan tunnus ja nimi ovat samat kuin käynnistyskuvakkeen tai painikkeen tunnustiedot. Kartta voi myös muistuttaa yksi-, kaksi- tai kolmiulotteista karttamallia. Olet tässä - tunnus kertoo silloin yksiselitteisesti sijainnin ja mahdollisesti myös kulkureitin. Vahvasti käyttäjän muokattavissa käyttöliittymissä on mahdollista tehdä ikkunat lukukelvottomiksi tai kutistaa työalue nuppineulan pään kokoiseksi. Suunnitteluvaiheessa on aina hyvä varata käyttäjälle paniikkinappula, joka palauttaa perusoletukset. Aloittelevalle käyttäjälle on paras aloitusnäyttö yhden painikkeen ja tyhjän pinnan muodostama kokonaisuus. Ihminen saa hahmotettua maailman paremmin silloin, kun aloitus tuntuu selkeältä. Ohjelmasta poistuminen on toinen asia, joka pitää osoittaa käyttäjälle. Yksinkertainen ovikuvakkeella varustettu painike on eräs ratkaisu. 8

9 Kuva 50: Ensimmäinen avautuva näkymä on tehtävä selväpiirteiseksi Ikkunan sommittelun säännöt ovat helppoja muistaa Ikkunan sommittelussa on perussääntöinä marginaalin säilyttäminen, läheisyyden ja ryhmittelyn toteuttaminen ja linjaukset. Marginaali ei pelkästään kierrä ikkunan reunassa vaan sen voi kuvitella jatkuvan myös olioiden ja olioryhmien välissä vakiolevyisenä nauhana. Tämä kiertävä tila koetaan jatkuvuutensa takia yhdeksi olioksi. Ilmatila ja hengitystila ovat niitä käsitteitä, jotka yhdistetään kiertävään tyhjään tilaan. Tämä tila on sekä olioita yhdistävää omalla tasaisella jatkuvuudellaan että olioita ryhmittävää. Kuva 51: Kiertävä marginaali ikkunassa. 9

10 Läheisyyden periaatteen mukaan myös syöttökenttien yläpuolella olevat tekstit ja painikkeiden alla oleva tekstitys kuuluvat kenttään ja painikkeeseen. Tämä yhteenkuuluminen viestitään tilan jaolla. Kultaisen leikkauksen säännön muunnoksena kannattaakin käyttää suhdetta 1/3 suhde 2/3. 1/3 on se suhteellinen etäisyys, joka on tekstin ja yhteen kuuluvan kentän tai painikkeen välillä. 2/3 on taas se tila, joka erottaa tekstin toisesta kentästä tai painikkeesta. Taloudellisen tilankäytön takia on mahdollista tehdä melko tiiviitä syöttöpohjia tällä jaolla. Kuva 52: Kultaisen leikkauksen suhteet 1/3 ja 2/3 toimivat myös syöttökentissä. Ryhmittelyssä taas ryhmien väliset erottavat tilat on syytä pitää vakiona oman kiertävän yhdistävän marginaalin säilyttämiseksi. Kuva 53: kiertävä marginaali ryhmissä. 10

11 Linjauksilla saadaan aikaan katsetta ohjaavat jatkumot (scan line). Tällä taas varmistetaan visuaalisesti jatkuva ja tasapainoinen rakenne. Linjaus aloitetaan etsimällä yhteisiä aloituskohtia ja loppupisteitä niin kentille, painikkeille kuin muillekin olioille. Tekstit linjataan vasemman reunan suhteen ja vaakariveittäin suoraan, kentät linjataan alku ja loppupisteiden suhteen suoraan ja painikkeet linjataan pysty- tai vaakariveiksi. Teksti keskitetään painikkeen tai kentän suhteen pystysuunnassa. Painikkeen teksti keskitetään myös vaakasuunnassa reunuksen rajaaman tyhjän pinnan suhteen. Kentässä oleva teksti aloitetaan vasemmalta merkin levyisen tyhjän välin jälkeen. Kuva 54: Linjauksella asetetaan kentät ja painikkeet ojennukseen. Yhdistelmäruutu ja luetteloruutu sisältävät ohjausrakenteita. Ne muodostavat erikoistapauksia esiintyessään pelkkien syöttörivin muotoisten kenttien kanssa. Ratkaisuja on kaksi riippuen kentän pakollisesta pituudesta. Kentät ovat ohjausosineen yhtä leveitä silloin, kun syöttöalueen pituus voi vaihdella. Syöttöalueen pituus määrää kentän kirjoitusosan pituuden silloin, kun kaikkien syöttöalueiden on oltava yhtä pitkiä niin rivikentissä kuin ohjausosan sisältävissä kenttärakenteissakin. Kuva 55: Ruutujen ja kenttien tasaaminen on suositeltavaa eheyden vaikutelman ja luettavuuden säilyttämiseksi. Sääntöjen kertaus: 1) Kiertävät marginaalit 2) Läheisyyden periaate 3) Linjaukset 11

12 Suunnitteluharjoitus Hahmottele ikkuna ja sen marginaalit sekä painikesijoittelu. Arvioi miten helppoa on tehdä töitä ikkunan avulla: piirrä suunnitelman kopioon osoittimen liikerata ja tarkista kulkeeko työ sujuvasti vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Harjoitus opettaa ikkunan eri osien sijoittelun analyysiä. 2.2 Käyttöliittymän säännöt ohjaavat suunnittelua Graafisen käyttöliittymän esityspintana on kuvaruutu, jossa työpöydällä on ikkunoita. Ikkunoita voi työpöydällä olla sekä rinnakkain, päällekkäin että sisäkkäin. Microsoftin jaon mukaan ikkunat ovat tyypiltään joko sovellusikkunoita, dokumentti-ikkunoita tai valintaikkunoita. IBM SAA CUA jakaa ikkunat ensiö (primary window) ja lisäikkunoihin (supplemental window), joita ovat toisioikkunat (secondary window) ja valintaikkunat (dialog box). Suunnittelijat käyttävät yleisesti valintaikkunasta myös englanninkielistä nimeä dialog box. Nimensä mukaisesti sovellusikkuna avautuu silloin, kun käyttäjä käynnistää tai avaa sovellusohjelman. Ohjelma taas avaa työtilaansa yhden tai useamman dokumentti-ikkunan MDI eli Multiple-Document Interface sovelluksessa. Valintaikkuna avautuu tyypillisesti käyttäjän sovellusikkunassa antamasta valikkokomennosta. Tavallisin tapaus on tiedoston avaus tai talletus Fileeli Tiedosto-vetovalinnasta. Vakioikkunan yläreunassa on palkkimainen otsikkorivi. Otsikkorivillä on keskellä ikkunan otsikkoteksti, vasemmassa ja oikeassa reunassa ovat ohjauksen ja ikkunan koon muutoksen painikkeet. Ikkunan ohjausvälineitä ovat myös vieritysnapit oikealla ja alareunassa. Perusikkunaan kuuluu lisäksi kehys, jonka leveyden käyttäjä voi määrätä. Valintaikkunat ovat useimmiten riisuttua tyyppiä, joista puuttuvat ikkunan ohjausnapit. Käyttöliittymän suunnittelun kannalta on tärkeää ikkunan rakenneosien sijoittelu käyttöliittymän sääntöjen mukaan. Tärkeintä on noudattaa johdonmukaisesti ennalta sovittuja marginaaleja ja linjata rakennusosat riveihin ja sarakkeisiin. Graafista silmää kannattaa käyttää myös painikkeiden ja muiden ohjauspintojen teossa. Selkeys auttaa käyttäjää hahmottamisessa. Joskus valitettavasti näkee sovelluksia, joissa painikkeet on sijoiteltu eri mittaisina satunnaisiin paikkoihin. Painikkeiden oikea järjestys tekee käytön turvalliseksi. Käyttäjä oppii suhteelliset paikat nopeasti, jolloin tekstejä ei ole koko ajan pakko lukea. Ihminen tunnistaa asioita usein sijaintipaikan mukaan. Tästä syystä on viisasta sijoittaa OK aina samaan kohtaan ja jättää käyttämätön paikka tyhjäksi. 12

13 Tavallisia ikkunan rakennusosia ovat valikkorivi, vierityspalkki, jakopalkki, sanomarivi, tilarivi ja ohjauspalkit: nauhat, viivaimet, työkalulaatikot ja värivalikoimat eli paletit. Hyvän yleiskuvan näistä saa avaamalla uusimman käyttöjärjestelmään saatavana olevan sovellusohjelman. Piirto-, maalaus- ja CAD -ohjelmissa on perinteisesti enemmän kuvakkeita kuin tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan ohjelmissa. Ikkunan ohjauspalkit (Window Control Bars) Nauha (Ribbon) Viivain (Ruler) Työkalurivi (Toolbar) Työkalulaatikko (Toolbox) Paletti (Palette) Kuva-arviointitehtävä Tee valitsemastasi sovelluksesta orientaatiokuvake. Sovellus voi olla esimerkiksi kirjeen kirjoitus. Pyydä tuttua henkilöä katsomaan kuvaketta. Mitä tehtävän orientaatiokuvake tuo testihenkilön mieleen? Onko kuvake helppo tunnistaa? Harjoitus opettaa kuvakkeiden käytettävyyden tutkimisen perusteita. 2.3 Ohjeistus auttaa ilmeen säilymisessä Tekemisen hallinta liittyy läheisesti ohjeistukseen ja suunnittelijoiden koulutukseen. Lisäksi tekemisen kannalta tärkeitä ovat ohjelmiston 13

14 kehitysvälineet, käyttöliittymän prototyyppien tekoon sopivat järjestelmät ja graafiset suunnittelumenetelmät. Ohjeistuksessa tulee ottaa selkeä kanta käytettäviin ikkunoihin, erilaisiin kuvakkeisiin, bittikarttojen kokoon, grafiikkaan ja ohje- eli helptoimintoon. Ohjeet toimivat osana koulutukseen liittyvää kasvamisprosessia. Suunnittelija kasvaa käyttämään oikeita graafisen käyttöliittymän toteutustapoja. Silti laajoissa sovelluksissa voidaan käyttää rinnakkain useita eri suunnittelustrategioita. Standardien, sovittujen menettelytapojen ja ohjeiden tehtävänä on antaa yhdenmukainen ilme, look-and-feel, sovellusohjelmiin tehtäville käyttöliittymille. Seuraavassa perustana ovat sekä ISOn standardiehdotukset että Microsoftin Windows-ohjeistus. Apple Macintosh Systeemien ja IBM OS/2 Presentation Manager suunnittelukäytännöt ovat hyvin lähellä tässä kuvattua graafisen käyttöliittymän suunnittelua. Maininnan arvoinen kehitysaskeleena on myös Hewlett-Packardin HP VUE liittymä, joka käyttää UNIX-maailman OSF/Motif käytäntöä. Seuraava ohjeen runko havainnollistaa käytännössä mitä ohjeeseen kannattaa sisällyttää. Ennen rungon tekoa on ensin pohdittava ohjeen kohderyhmä ja ohjeistuksen laajuus. Esimerkkiohjeen käyttöympäristö on telemaattinen. Ohje on tehty telemaattisen lehden tekijöille perusohjeeksi. TELEMAATTISEN LEHDEN SUUNNITTELUOHJE 1. JOHDANTO 2. TELEMAATTISEN LEHDEN YLEISILME 2.1 Lay-outin perusrakenteet Sijoittelu Sivun elementit Ohjaukset 2.2 Väri- ja sävysuositukset Julkaisun värien valinta Värien sijoittelu elementteihin 2.3 Suunnitelman testaus 2.4 Teksti 2.5 Sävykuvat 2.7 Grafiikka 2.8 Taulukot 2.9 Kuvakkeet ja painikkeet Selkeys Suosituskoot 14

15 2.9.3 Lehden kuvakeilme Johdonmukaisuus Animaatio Minimointi 3 OHJEITA LEHDEN TAITTAJALLE 3.1 Taittopohjien käyttö Taiton aloitus Visuaalinen ilme toteutusvaiheessa 3.2 Luettavan ja ohjaavan erottelu Lukemisen ergonomia Ohjaavat elementit taiton kannalta 3.3 Sivun tunnistaminen Ohjerungon suunnittelutehtävä Muokkaa esimerkin ohjerunko omaa todellista tai kuviteltua sovellustarvetta vastaavaksi. Testaa tekemäsi runko kokeilemalla ensi itse ohjeita käytännössä. Harjoitus opettaa ohjeen rungon laadintaa. 2.4 Selkeä kuvallinen ilmaisu on perusta Graafiseen käyttöliittymään tehtävät kuvakkeet esitetään sovelluksen tai dokumentin tunnistavina kuvakkeina työpöydällä, toimintokuvakkeina painikkeissa, orientaatiokuvakkeina ikkunan yläkulmassa tai muualla auttamassa tunnistamisessa ja taustakuvina. Kuvakkeille löytyy kuitenkin koko ajan uusia käyttökohteita. Onkin lähinnä makuasia puhutaanko kuvakkeista vai kuvista. Kuvake-sana painottaa ohjaavaa luonnetta. Kuten perinteisissä taideteoksissa myös kuvakkeilla on kehykset. Kuva ei koskaan ole täysin vapaassa tilassa vaan käyttötarkoituksen sanelemissa kehyksissä. Tämä seikka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 15

16 Kuva 56: Eri kehysmalleja. Painikkeiden rakenne on hyvä selvittää mahdollisimman tarkkaan ennen suunnittelutyön alkua. Etenkin kuvalle varatun alueen koko on suunnittelijan kannalta tärkeä tieto. Painikkeen kehys muuttuu painettaessa ja tämäkin on syytä ottaa huomioon. Kuva 57: Painikkeen harmaa reunus erottaa kuvakkeen ja reunarakenteet toisistaan. Kuva-aiheelle on käytettävissä yleensä vain noin 60 prosenttia painikkeen leveydestä ja korkeudesta. Taustakuva tai tunnistekuva voi olla joko passiivinen näyttökuva tai aktiivinen kuva. Passiivinen taustakuva ei osallistu käyttötapahtumaan muutoin kuin taustaa kuvaavana pintana, työpöydän pintakuviona. Vastaavasti ikkunan tunniste (orientaatiokuvake) kertoo missä ikkunassa ollaan. Molemmissa tapauksissa kuvan on oltava häiritsemätön, tiedottava ja viihdyttävä. Taustakuvan sävytyksessä kannattaa suosia harmaan ja 16

17 sinisen väriskaaloja. Tunnisteen sävytys valitaan sovelluksen väriskaalan mukaan siten, että värikylläisyys on muita kuvakkeita pienempi. Aktiivinen kuva on osa käyttöliittymän toiminnallisuutta vaikka se esitettäisiinkin taustakuvana. Esimerkiksi aktiivisia kuvia ovat käyttökaaviot, kytkentäkaaviot, prosessikaaviot ja karttaesitykset. Microsoftin Windowsin kaltaisissa ratkaisuissa taustakuva on joko keskitettynä kuvapinnan keskelle tai kuvaa toistetaan niin monta kertaa kuin kuvapinnalle mahtuu. Kuvakkeiden yleinen värirajoitus on vanhoilla käyttöjärjestelmäversioilla 16 väriä, jotka ovat systeemin väripaletin mukaisia. Ennen kuvien tekoa on hyvä tarkistaa käyttöjärjestelmän värirajoitukset. Lopputulos on arvaamaton silloin, kun järjestelmä muuttaa automaatisesti esimerkiksi 256 värin kuvakkeen värit 16 skaalaan. Kuvankäsittelyn ohjelmilla väripaletin muunnos on hallitumpaa ja lisäsävyjä saa muodostettua pisteyttämällä (dithering). Kuva 58: Passiivisia taustoja: pilvikuvio, rapattu seinä ja yritystunnuskuvio harmaalla. Lyhyt värien merkityskertaus: Punainen: vaara, seis, kuuma väri Keltainen: huomio, varoitus, aktiivinen väri Vihreä: hyväksyntä, turvallinen väri Sininen: käyttäjän huomioon, taustaväri, viileä väri Harmaa: neutraali, taustaväri Valkoinen: hyväksytty kirjoitusalue Musta: merkkien väri Ikkunat ja kuvakkeet on alistettava testiin suunnitteluvaiheen aikana. Perustestaus tehdään suunnitteluryhmän ja arvioijien kanssa. Kuvakkeissa tarkistetaan luettavuus, merkityksen tajuaminen ja kuvakkeiden sekoittumattomuus muiden eri asiaa merkitsevien kuvakkeiden kanssa. Kuvake viimeistellään aina ja sen värit tarkistetaan. 17

18 Kuvaketehtävä Tee kuvake ja testaa se koehenkilöiden avulla. Näytä kuvaketta koehenkilölle ja kysy mitä kuvake esittää. Älä kerro ensin omia ajatuksiasi vaan kuuntele. Tee päätelmiä vasta sitten, kun olet haastatellut neljää tai viittä koehenkilöä. Harjoitus syventää kuvakkeen käytettävyyden testaustietämystä. 2.5 Käytettävyys lisääntyy testaamalla Testaaminen alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Ben Shneiderman suosittaa ensimmäisen käyttöliittymän testin tekoa suunnittelijalla itsellään. Toinen suunnittelija on myös hyvä apulainen pahimpien virheiden paljastajana. Testauksessa Shneiderman suosittaa käytön aikana tehtävää havainnointia. Videotekniikan avulla on helppo dokumentoida testitilanne, jossa testaava henkilö ilmaisee itseään myös suullisesti. Nimensä mukaan toimivassa CISP eli Cooperative Interactive Storyboarding Prototyping -menetelmässä käyttäjä osallistuu käyttöliittymän suunnitteluprosessiin. PD eli Participatory Design ja JAD eli Joint Application Design ovat molemmat käyttäjäsidonnaisia menetelmiä. Graafinen tarkastus (Visual Check) on käyttöliittymän tarkistusmenetelmä, jossa tutkitaan yhdessä tekijöiden kanssa käyttöliittymää ja pyritään löytämään parannettavia kohtia. Graafinen tarkastaja on henkilö, joka on hyvin perehtynyt sekä käyttöliittymän suunnitteluun että tarkastettavan käyttöliittymän perustoimintaan ja tekijöiden ohjeistukseen. Graafinen tarkastus keskittyy visuaalisuuteen kun taas käytettävyystarkastus (Usability Check) käytettävyyteen. Graafisessa tarkastuksessa tutkitaan ikkunoiden rakenne vertaamalla käyttöjärjestelmän suosituksiin ja yrityksen ohjeistuksen tavoitteisiin. Tarkastettavia kohteita ovat marginaalit ja linjaukset. Painikkeiden sijoittelu valintaikkunoissa (dialog box). Ikkunan yleisilme ja ilmatilan käyttö. Ryhmittely ja havaintopsykologian asettamat rajat. Lisäksi tutkitaan kuvakkeiden luettavuus ja sijoittelu. Ikkunoiden kiinnostavuus ja ilmeen sopiminen yrityksen oman ulkonäön (lookin) puitteisiin. Ikkunoiden elementtien värien käyttö ja painikkeiden kuvakkeiden värikäytännöt tarkastetaan ohjeistuksen vastaavuuden perusteella. Ergonomian kannalta tehdään yksinkertainen työn kulun testi (kohdistimen liike) ja yleisen logiikan perustoimivuuden havainnointia. Graafisen suunnittelun tarkistuslista: 18

19 Väriä on käytetty korostamaan eikä ensisijaiseen viestintään Värimäärä on rajoitettu helpon erottuvuuden mukaiseksi Järjestelmän värikäytännöt on otettu huomioon Reunukset ovat vakiotyyppiä Ohjaukset ovat ristiriidattomat käytäntöihin nähden Valo tulee vasemmalta ylhäältä Sijoittelu ja merkkien käyttö on ohjeiden mukainen Otsikointi noudattaa ohjeita Käytettävyys testataan minimissään havainnoimalla yhtä käyttäjää kerrallaan ja tekemällä käyttäjän toiminnan perusteella johtopäätöksiä puutteista ja korjauksista. Laajemmissa käytettävyystesteissä käytetään hyväksi laboratoriota, jossa testit tallennetaan usealla videokameralla käyttäjän kommenttien ja toimilaitteiden äänen kanssa. Testattaessa tietokoneohjelmia laboratorio-olosuhteissa ovat noin 4 tunnin istuntoaika ja 3-4 henkilön testiryhmä sopivia. Jokaiselle testihenkilölle on silloin varattu noin tunnin aika. Väsymisen takia vireys laskee testin lopussa. Testin analysointi vie monin verroin pidemmän ajan kuin itse testi, tallenteiden purun takia. Yhden testi-istunnon tarkkaan analyysiin voi kulua aikaa 2-4 päivää. Analyysissä kannattaa kiinnittää huomiota toistuviin käyttäjien tekemiin virheisiin ja tulkinnassa tapahtuviin virheisiin. Esimerkiksi kuvakkeen tunnistaminen, oikeiden tai väärien johtopäätösten teko ja kohdistimen liikuttelu ovat kiinnostavia kohtia käyttöliittymän suunnittelijan kannalta. Instrumentoidut ohjelmaversiot taas keräävät käyttötiedon automaattisesti lokitiedostoonsa, joka lähetetään testiä tekevälle yritykselle analysoitavaksi. Hyvänä puolena tässä menettelyssä on käyttöympäristön luonnonmukaisuus. Haittana on se, että käyttäjän kommentteja ei saada talteen tuoreeltaan käyttötilanteen aikana. Instrumentoitu testaaminen soveltuukin tilastolliseen lähestymiseen, jossa lasketaan toimintojen käyttötiheyksiä ja tyypillisiä virhetilanteita. 19

20 Käytettävyyden (usability) lisäksi käyttöliittymässä voidaan testata saatavuutta (accessability). 1 Käytä sovellusta viikko pelkästään näppäimistöltä. Löytyvätkö kaikki toiminnot ilman osoitinlaitetta. Tämä testi koskee vain 2Dnäyttöisiä ohjelmia. 2 Kokeile luettavuutta sekä harmaasävy- että musta-valkonäytöllä, jossa ei ole välisävyjä. 3 Muuta merkistön kokoa käyttöjärjestelmässä (system font) ja testaa luettavuus eri vaihtoehdoilla. 4 Tarkista eri kielillä tehtyjen versioiden luettavuus. Tekstin pituus voi muuttua eri kielille käännettäessä. 5 Kokeile lyhytkomentoja eri näpäimistöversioilla kielialueiden mukaan. Aseta samalla myös merkistö ja mittayksikköasetukset kokeiltavan maan käytännön mukaiseksi. Heprean, arabian ja eräiden itämaisten kirjoitustapojen kohdalla myös kirjoitussuunta muuttuu. 20

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet

IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet IHTE-2100 KaSuper 2007-2008 Luento 2: värit, kuvakkeet Aiheet tänään Värit käyttöliittymäsuunnittelussa Kuvakkeiden suunnittelu Värit käyttöliittymässä Of all design elements, color most exemplifies the

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina

Lomakkeiden suunnittelu. Aiheina Lomakkeiden suunnittelu Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Aiheina Lomakesuunnittelun perusteita Lomake-esimerkkejä Peruskontrollit lomakkeissa Asetteluista lomakkeella Oppimistavoite:

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009

Lokalisointitestaus. Matti Vuori, www.mattivuori.net 1(17) 26.3.2009 Lokalisointitestaus Lokalisointitestauksella varmistetaan se, että ohjelmisto toimii halutussa kohdemaassa oikein ja halutulla laatutasolla. Lokalisointitestaus ei ole pelkkää käännösten testausta, vaan

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000

HELIA 1 (17) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 2.11.2000 HELIA 1 (17) Luento 6 Tyyliopas... 2 Käytön tuki... 2 Suunnittelun ja toteutuksen tuki... 3 Ohjeiden hierarkia... 4 Viralliset standardit... 4 Käytännön standardit... 4 Yrityskohtaiset standardit... 4

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS VÄRI, PARANNUS, KUVAKOKO, KEHYKSET Kuvan väri- ja valoisuusarvot ovat sidoksissa kuvanottohetken valaistukseen. Harjoituksen kuva on kuvattu loistevaloissa ja värisävy ei ole kohdallaan.

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot