Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006"

Transkriptio

1 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

2 2 Idean Enterprises, Inc.

3 Esipuhe Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa vuosina Raportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla Magnusson toukokuussa Raportin taitosta ja graafisesta ilmeestä vastaa Ideanin AD-assistentti Lauri Laaksonen. Raportti on monitilaajatutkimus, jonka tilaajat ovat Elisa Oyj, DNA Finland Oy, liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ry ja TeliaSonera Finland Oyj. Raportin edeltäjä on liikenne- ja viestintäministeriön vuosittain julkaisema Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa raportti, jonka Prisma Research Oy:n (aikaisemmin ebird Scandinavian) analyytikot ovat kirjoittaneet vuosina Tämä raportti eroaa kuitenkin merkittävästi aikaisemmin ilmestyneistä mobiilipalvelumarkkinaraporteista. Se keskittyy sisältöpalveluihin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa eri palvelualueiden markkinoista. Siinä tarkastellaan myös näihin palveluihin vaikuttavia lähivuosien teknologisia, lainsäädännöllisiä ja kaupallisia trendejä sekä esitetään markkinaennusteet vuoteen Raportin tekijät haastattelivat markkinoiden toimijoita keväällä 2007 ja kiittävät kaikkia tutkimusta varten haastateltuja sekä muita tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä. Espoossa 29. toukokuuta 2007, Kalle Snellman ja Camilla Magnusson Idean Enterprises Idean Enterprises, Inc. 3

4 Sisältö Esipuhe Yhteenveto Summary Johdanto Mobiilisisältöpalvelumarkkinaoiden trendejä Suomessa Mobiilisisältömyynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Hyötypalvelut Julkiset palvelut Mobiilimarkkinointi 42 Päätelaitekanta 4 Idean Enterprises, Inc.

5 Idean Enterprises, Inc. 5

6 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Yhteenveto Yhteenveto Mobiilisisältöjen myynti kasvoi noin 77 miljoonaan euroon vuonna 2006, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Puolet markkinoiden arvosta muodostui mobiiliviihdepalveluiden myynnistä, noin 40 prosenttia hyötypalveluista ja loput julkisista palveluista. Kuva 1 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo Suomessa Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Tarkastelujaksona ovat vuodet , josta vuosien tiedot ovat toteutuneita ja ennusteita. Tutkimus on toteutettu monitilaajatutkimuksena, jonka tilaajia ovat DNA Finland, Elisa, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ja TeliaSonera Finland. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla Magnusson toukokuussa Vuosina 2006 markkinoilla oli havaittavissa ainakin seuraavia trendejä: Operaattorit ovat palaamassa aktiiviseen rooliin palveluiden tarjoamisessa Viihdepalveluiden markkinat ovat globalisoituneet Päätelaitekanta uusiutui kytkykaupan ansiosta nopeasti Laitevalmistajat, internetin toimijat ja mediatalot pyrkivät aktiivisiksi toimijoiksi sisältöpalvelumarkkinoilla Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuvassa 1 on esitetty markkinoiden arvon kehitys Suomessa vuosina Markkinoiden arvo on kolminkertaistunut vuosien välillä ja sen ennustetaan nelinkertaistuvan vuosien välillä. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita vuonna 2006 olivat edellisten vuosien tapaan hakupalvelut, soittoäänet 6 Idean Enterprises, Inc.

7 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Yhteenveto sekä chat- ja deittipalvelut. Soittoäänien ja hakupalveluiden liikevaihto kasvoi keskihintojen noustessa. Soittoäänien keskihintoja nosti kysynnän siirtyminen uudempiin ja kalliimpiin soittoääniformaatteihin. Myös chat- ja deittipalveluiden liikevaihto kasvoi, mikä johtui ensisijaisesti palveluiden käytön kasvusta. Suurimpia kasvuodotuksia vuosille kohdistuu musiikkipalveluihin, mobiilinavigointiin, yhteisöllisiin palveluihin, mobiilitelevisioon ja tekstiviestilainoihin. Mobiilimarkkinoinnin markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli 3,6 miljoonaa euroa Mobiilimarkkinoinnin nousua merkittäväksi markkinoinnin muodoksi on pitkään odotettu. Nyt nähdään markkinoiden kasvun edellytysten olevan vihdoin kohdallaan. Markkinoiden kasvua ovat rajoittaneet monet tekijät, mm. SMS-markkinoinnin luvanvaraisuus sekä markkinointiluvan antaneiden henkilöiden yhteystietorekisterien suhteellisen pieni koko. Wap-markkinoinnin kasvua on rajoittanut WAP-markkinoiden yleinen kypsymättömyys. Päätelaitekanta uusiutui voimakkaasti vuonna 2006 Ominaisuuksiltaan monipuolisten ja kehittyneiden matkapuhelinten kanta kasvoi Suomessa vauhdilla vuonna 2006 kytkykaupan ansiosta. 3G-päätelaitteiden määrä yli kymmenkertaistui vuonna 2006 ja niitä oli noin vuoden 2006 lopussa. Samalla useiden uusien sisältöpalveluiden kannalta merkittävien ominaisuuksien levinneisyys kasvoi merkittävästi. Ideanin näkemyksen mukaan vuosi 2006 edusti poikkeusta markkinoiden kasvun vauhdin suhteen ja tulevina vuosina päätelaitekannan uusiutumisvauhti tasoittuu. Kuva 2 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluttain (M EUR) Idean Enterprises, Inc. 7

8 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Summary Summary Mobile content sales were approximately 77 million euros in 2006, representing a 10 percent growth over the previous year. Half of the sales came from the sale of entertainment services, approximately 40 per cent from information services and the rest from public services. This report is a study of mobile content services, mobile marketing and the installed base of mobile devices in Finland for the years Figures for are forecasts. The report is a multi-client study commissioned by DNA Finland, Elisa, The Ministry of Transport and Communications in Finland, Teleforum and TeliaSonera Finland. The report has been written by Idean Enterprise s analysts Camilla Magnusson and Kalle Snellman and was published in May Source: Idean, 2007 Fig. 1 Mobile content service market value in Finland (M EUR) The following trends were identified in the Finnish mobile service market in 2006: Operators are returning to an active role as content service providers Global trends are affecting the Finnish mobile entertainment services market The installed base of mobile phones has evolved quickly as a result of mobile phone and subscription bundling Mobile device manufacturers, internet service companies and media companies try to establish themselves as mobile content market players The size of the Finnish mobile content market was almost 80 million Euro in 2006 Figure one shows the development of the mobile content market by value in Finland in The value has trebled from 2000 to 2006 and is expected to quadruple from 2000 to Figure two shows how market value falls into different mobile service categories. As in previous years, the services with the highest market value in 2006 were mobile search 8 Idean Enterprises, Inc.

9 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Summary services, ringtones and mobile chat and dating services. The revenue generated by ringtones and mobile search services increased because of a growth in average consumer prices. The average price of ringtones grew as newer and more expensive ringtone formats became more popular. The revenue generated by chat and dating services grew because of increased usage of these services. Mobile marketing in Finland was worth 3,6 million Euro in 2006 For some years now, mobile marketing has been expected to grow and to become an established form of marketing. The growth enablers are finally seen to be in place today. Growth in SMS marketing has, however, been limited by the fact that existing databases of people allowing SMS marketing are still quite small. Growth in WAP marketing has been limited by the slow uptake of WAP services in general. Both areas are expected to grow in the near future. Source: Idean, 2007 Installed base of mobile devices evolved rapidly in 2006 The installed base of handsets with rich features was growing rapidly in 2006 as a result of the mobile phone and subscription bundling. The number of 3G-handsets grew to some units in 2006 from approximately in At the same time the penetration of handset features required for the use of many new services grew rapidly. Idean believes that the year 2006 is an anomaly in terms of handset sales. Growth rates for the handset sales will stabilize in the coming years. Fig. 2 Mobile content service market value by services in Finland (M EUR) Idean Enterprises, Inc. 9

10 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto Johdanto Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Tarkastelujaksona ovat vuodet , josta vuosien tiedot ovat toteutuneita ja ennusteita. Mobiilisisältöpalvelut ovat olleet laajan mielenkiinnon kohteena noin vuosikymmenen ajan. Matkapuhelinverkkojen ja matkapuhelinten kehitys on mahdollistanut uusia palveluita ja luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat syntyneet uudet markkinat, joilla toimii operaattoreiden lisäksi satoja yrityksiä ja muita yhteisöjä. Toisaalta teknologisen kehityksen nopeus on ollut jopa hämmentävää niin matkapuhelinkäyttäjien kuin palveluiden toteuttajien kannalta. Kehityksen tuoma mahdollisuuksien kirjo on ollut myös liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin näkökulmasta haaste. Operaattorit ja muut alan toimijat ovat sekä yli- että aliarvioineet mobiilipalveluiden mahdollisuuksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi tekstiviestipohjaisen yksityisviestinnän kasvupotentiaali aliarvioitiin yleisesti 1990-luvun alussa, mutta toisaalta ensimmäisten mustavalkoisten WAP-palveluiden mahdollisuudet yliarvioitiin vuosituhannen vaihteessa. Mobiilisisältöpalveluiden liiketoimintamahdollisuuksien sekä markkinoiden kehityksen suunnan ennakointi on yhä haastavaa. Tämän raportin tavoitteena on antaa lähtökohtia liiketoiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle luomalla yleiskuva sisältöpalvelumarkkinoiden kehityksen suunnasta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Raportin tavoitteet ja sisältö Raportin tavoitteena on luoda kokonaiskuva mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehityksestä vuosina sekä ennakoida markkinoiden kehitystä vuoteen 2009 asti. Raportissa tarkastellaan mobiilisisältöpalvelumarkkinoita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Sisältöpalvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: viihde-, hyöty- ja julkispalveluihin. Nämä kokonaisuudet on edelleen jaoteltu palvelualueisiin, joita on tarkasteltu omina kokonaisuuksinaan. Tutkimuksen tarkastelualueet on kuvattu kuvissa 5, 6 ja 7. Pääpaino sisältöpalveluiden tarkastelussa on maksullisissa palveluissa, jotka on maksettu matkapuhelimella. Käytännössä nämä on laskutettu operaattoreiden laskutusjärjestelmien kautta. Poikkeuksen muodostaa mobiilinavigointipalvelut, joista vain osa laskutetaan operaattoreiden laskutusjärjestelmien kautta. Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu monitilaajatutkimuksena, jonka tilaajia ovat DNA Finland, Elisa, liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ja TeliaSonera Finland. Tilaajien kesken on so- vittu, että jokainen tilaaja saa jakaa tutkimusta rajoituksetta eteenpäin. Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla nusson toukokuussa Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten maalis-, huhti- ja toukokuussa 2007 tehdyt operaattori-, palveluntarjoaja- sekä muut asiantuntijahaastattelut. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 23. Haastattelut olivat keskimäärin noin 1,5 tunnin mittaisia teemahaastatteluja. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty hyväksi mm. operaattoreiden ja televiranomaisten julkaisemia tietoja mobiilipalvelumarkkinoista. Raportissa esitetyt aikasarjat ja näkemykset perustuvat vuodesta 2000 lähtien jatkuneeseen systemaattiseen markkinaseurantaan. Ideanin analyytikot ovat keränneet tietoja markkinoiden kehityksestä haastattelemalla alan toimijoita ja asiantuntijoita vuodesta 2000 lähtien sekä luoneet jatkuvasti ylläpidettävän tietokannan markkinoiden kehityksestä. Muita keskeisiä lähteitä ovat olleet alan toimijoiden julkaisemat tiedot sekä muut julkiset lähteet, kuten internet ja Maglehdistö. Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä GPRS (General Packet Radio Service) on GSM-teknologiaan 10 Idean Enterprises, Inc.

11 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto perustuva langaton pakettikytkentäinen datapalvelu. GPRS:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja multimediapalveluita. Java-teknologia on laitealustariippumaton ohjelmointiympäristö, joka tukee kaikenkokoisia järjestelmiä älykorteista supertietokoneisiin. Java toimii pohjana kehitettäessä älykkäitä verkkopalveluita ja sitä tukeviin matkaviestimiin on helppo kehittää uusia palveluja ja lisäominaisuuksia. M2M (Machine to Machine) tarkoittaa laitteiden välistä kommunikaatiota. M2M-teknologia muodostuu telematiikasta ja telemetriasta, jolloin telematiikka on laitteiden etähallintaa ja telemetria taas laitteista saatavan tiedon keräämistä ja seurantaa. Markkinoiden arvo. Raportissa kuvatut markkinoiden arvot kuvaavat arvonlisäverotonta loppukäyttäjälaskutusta kyseisille tuotealueille. Markkinoiden arvoihin eivät sisälly operaattoreiden veloittamat tiedonsiirtomaksut. Siten esimerkiksi maksuttomien WAP-sivujen selaus ei näy tässä tutkimuksessa esitetyissä markkinoiden arvoissa. Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. MMS-viestillä (tunnetaan myös nimellä multimedia- tai kuvaviesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. Palveluntarjoaja on operaattorin kautta tilattavan palvelun tarjoava yritys tai muu yhteisö. Palveluntarjoaja huolehtii palvelun toteuttamisesta joko kehittämällä sen itse tai kehittämällä sen ulkopuolisella. Palvelun sisältö voi koostua yhden tai useamman sisällöntuottajan aineistosta. Palveluntuottaja on sopimussuhteessa palvelua välittävän operaattorin kanssa. Useimmissa tapauksissa palveluntuottaja toimii palvelun ideoijana, rahoittajana ja toiminnan taloudellisen vastuun kantajana. Palveluntarjoaja vastaa myös sisällön oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tietoverkkoon liittyvällä palvelulla täytyy olla oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja. Lisäksi palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Palveluoperaattori ei omista omaa verkkoa vaan vuokraa kapasiteettia verkko-operaattorilta. Palveluoperaattorilla on asiakassuhde telepalveluiden käyttäjiin. Palveluoperaattorit tarjoavat mm. matkapuhelinliittymiä asiakkaille ja toimivat palveluiden laskuttajina. Sisällöntuottaja eli tiedontuottaja vastaa palveluna tarjottavan tietosisällön luomisesta tai kehittämisestä. Osalle sisällöntuottajista, esimerkiksi media-alan yrityksille, sisällöntuotanto on yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Osa tekstiviestipalveluiden sisällöistä syntyy muun toiminnan ohella. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan yhteydessä syntyvät Mobiilipalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkaviestinverkoissa tarjottavia yksityisviestintä-, sisältö- ja tapalveluita. da- Multimediaviestillä (tunnetaan myös nimellä kuvaviesti tai MMS-viesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. Operaattorit ovat telekommunikaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä. Operaattoreita on kahta tyyppiä: palvelu- ja verkko-operaattoreita. (katso: palveluoperaattori ja verkko-operaattori) Idean Enterprises, Inc. 11

12 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto tiedot. Sisällöntuottaja voi olla myös yksityinen henkilö. Kaikissa palveluissa erillistä sisällöntuottajaa ei tarvita, koska sisältö syntyy palvelua käytettäessä. Sisällöntuottaja omistaa yleensä palvelussa käytetyn aineiston tekijänoikeudet. Sisältöpalvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palveluntarjoajien tuottamia matkapuhelinverkoissa tarjottavia palveluita, jotka voivat perustua eri teknologioihin. Osa sisältöpalveluista on lisämaksullisia ja osa lisämaksuttomia, joiden käytöstä palvelun käyttäjä maksaa vain datapalvelumaksun. Markkinoiden arvo kuvaa sisältöpalveluihin käytettyä verotonta euromäärää ilman datapalvelumaksua. Siten lisämaksuttomien WAP- tai internet-sivujen selaaminen ei näy markkinoiden arvossa. Henkilöiden välinen viestintä, kuten esim. tekstiviestipohjainen yksityisviestintä ei sisälly sisältöpalveluiden määritelmään. Poikkeuksena henkilöiden välisessä viestinnässä ovat palveluntarjoajien tuottamat lisämaksulliset chat- ja deitti-palvelut, joihin käytetyt euromäärät sisältyvät sisältöpalvelumarkkinoiden arvoon. Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa. Yhden tekstiviestin pituus on korkeintaan 160 merkkiä (kirjainta/välilyöntiä/välimerkkiä) ja se voi sisältää myös muuta kuin tekstiä, esim. logon tai soittoäänen. Tekstiviesti kulkee aina operaattorin tekstiviestikeskuksen kautta lähetettäessä tai vastaanotettaessa sitä GSM-puhelimella. Tekstiviestiä käytetään tässä tutkimuksessa yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä yksityisviestit että tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut. Tekstiviestiä kutsutaan myös nimellä lyhytsanomapalvelu. Englanniksi tekstiviesti tunnetaan nimellä Short Message Service (SMS). UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven laajakaistatekniikkaan perustuva matkaviestinstandardi. Tämä standardi kattaa sekä radiotekniset että runkoverkkotekniset määrittelyt ja sen kehityksestä vastaa globaali yhteistyöfoorumi nimeltään 3GPP. Tässä tutkimuksessa UMTS:lla tarkoitetaan myös kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoihin perustuvaa langatonta datapalvelua. WAP (Wireless Application Protocol) on avoin kansainvälinen standardiprotokolla langattomassa verkossa toimiville sovelluksille. WAP on tekninen rajapinta internet-peruspalveluiden tarjoamiselle matkapuhelimien ja muiden langattomien laitteiden kautta. Verkko-operaattori on yritys joka tarjoaa verkkopalveluja rakentamalla tai ylläpitämällä matkapuhelinverkkoja. Verkko-operaattorit omistavat GSM-verkot tukiasemineen ja infrastruktuureineen. Kuvat 5,6 ja 7 Raportin sisältö 12 Idean Enterprises, Inc.

13 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa Mobiilisisältöpalvelumarkkinat syntyivät 1990-luvun lopussa Suomessa. Markkinoiden kehitys on ollut erittäin dynaamista, uusia palveluita ja toimijoita on syntynyt jatkuvasti. Samalla toisia palveluita ja palveluntarjoajia on hävinnyt markkinoilta kysynnän heiketessä tai yritysostojen seurauksena. Siten markkinoiden toimijakenttä on ollut jatkuvassa muutoksessa. Markkinoilla toimii suuri määrä yrityksiä ja yhteisöjä. Kuitenkin vain kourallinen markkinatoimijoita tuottaa suurimman osan alan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Operaattorit ovat keskeisessä asemassa markkinoilla, koska ne hoitavat lähes kaikkien palveluiden laskutuksen omien laskutusjärjestelmiensä kautta. Operaattorin kanssa sopimussuhteessa olevia sisältöpalveluiden tarjoajia on Suomessa Ideanin arvion mukaan satoja. Osa palveluntarjoajista on mobiilisisältöpalveluiden tarjoamiseen erikoistuneita yrityksiä, mutta useimmat palveluntarjoajat tuottavat mobiilipalveluita osana muuta toimintaansa. Noin 20 suurinta palveluntarjoajaa tuottaa valtaosan markkinoiden kokonaisliikevaihdosta. Keskeisiä mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavia trendejä Sisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa monia eri tekijöitä eri painoarvolla. Alla on lueteltu mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja trendejä. Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kasvuodotukset ovat perinteisesti olleet korkeita markkinoilla toteutuneeseen kehitykseen nähden luvun lopussa ennakoitiin rohkeimmissa arvioissa sisältöpalveluiden keskimääräisen liittymäkohtaisen laskutuksen nousevan samoihin summiin puheluiden keskilaskutuksen kanssa vuoteen 2005 mennessä. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut noin 30 euron sisältöpalvelulaskutusta liittymää ja kuukautta kohden. Sisältöpalveluiden laskutus oli vuonna 2006 keskimäärin noin euron per liittymä ja kuukausi. Vuosikymmenen alun jälkeen epärealistiset odotukset ovat lieventyneet. Korkeat odotukset ovat kuitenkin vaikuttaneet markkinoilla vallitsevaan mielentilaan. Sen seurauksena markkinoiden toimijat ja asiantuntijat analysoivat paljon sitä, miksi markkinoiden kehitys ei ole vastannut odotuksia. Toisaalta jää usein analysoimatta, miksi mobiilisisältöpalvelumarkkinat ovat kasvaneet nykyisen kokoisiksi kaikista markkinan rajoituksista ja hidasteista huolimatta. Vuonna 2006 markkinoilla oli havaittavissa ainakin seuraavia trendejä: Operaattorit ovat palanneet aktiiviseen rooliin palveluiden tarjoamisessa Viihdepalveluiden markkinat ovat globalisoituneet Markkinoiden keskeiset toimijat ovat pienentäneet palveluvalikoimaansa Kuukausiveloitusmalli on yleistynyt viihdepalveluissa Päätelaitekanta uusiutui kytkykaupan ansiosta nopeasti Laitevalmistajat, internetin toimijat ja mediatalot pyrkivät aktiivisiksi toimijoiksi sisältöpalvelumarkkinoilla Markkinoiden yhdentymiskehitys jatkui Operaattoreiden paluu aktiivisiksi toimijoiksi Matkapuhelinoperaattorit ovat olleet jatkuvasti keskeisessä roolissa markkinoiden kehityksessä. Niiden aktiivisuuden voi kuitenkin nähdä aaltoilleen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Matkapuhelinoperaattorit olivat keskeisessä asemassa palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja tarjoamisessa markkinoiden syntyvaiheessa 1990-luvun lopussa luvun alussa pääpaino palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja tarjonnassa siirtyi lähes yksinomaan kolmansille osapuolille operaattoreiden luopuessa aktiivisesta palveluntarjoajan ja kehittäjän roolista. Operaattoreiden päärooliksi jäi palveluiden välittäminen ja laskutus. Lisäksi operaattorit ovat kehittäneet ja ylläpitäneet WAP-palveluita, joiden sisällöstä ovat vastanneet pääosin kolmannet osapuolet. Viime vuosina operaattorit ovat palanneet joillain palvelualueilla aktiivisiksi toimijoiksi. Tällaisia palvelualueita ovat mm. musiikki-, navigointi- ja televisiopalvelut. Palveluiden kirjo on pienentynyt Markkinoiden keskeiset toimijat ovat pyrkineet vähentämään Idean Enterprises, Inc. 13

14 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa tarjoamiensa palveluiden määrää ja keskittymään eniten myytyihin sekä kannattaviin palveluihin. Näitä palvelualueita ovat soittoäänet, pelit ja kuvat. Palveluita, joita samat toimijat eivät enää aktiivisesti markkinoi ja kehitä ovat mm. horoskoopit, vitsit ja imitaatiot. Osittain kyse saattaa olla näiden palvelualueiden kysynnän laskusta muoti-ilmiöiden mukaan, mutta toisaalta myös markkinoiden toimijoiden tahdosta keskittyä pieneen helpommin ylläpidettävään palveluvalikoimaan. Tämä kuvastaa markkinoiden toiminnan kypsymistä. Toisaalta kyse on myös viihdepalvelumarkkinoiden globalisoitumisesta. Suurimpien Suomessa toimivien viihdepalvelutarjoajien omistajat ovat globaalisti tai monikansallisesti toimivia suuryrityksiä. Nämä pyrkivät yhtenäistämään eri maissa tarjottavia palvelukokonaisuuksia, jolloin palveluntarjoajakohtaisille eroille jää hyvin vähän tilaa. Globalisaatio on vaikuttanut myös palveluntarjoajien muihin toimintamalleihin ja Suomeen on levinnyt muissa maissa yleinen sisältöpalveluiden kuukausiveloitusmalli. Tässä mallissa asiakkaat tekevät kuukausimaksullisia kestotilauksia, joihin sisältyy ennalta sovittu määrä eri sisältöpalveluita kuukausittain. Markkinoiden hallinnasta kilpailevat yhä suuremmat yksiköt Suuresta koosta on hyötyä mobiilipalvelumarkkinoilla. Esimerkiksi soittoäänien tai muiden sisältöjen ostamisessa ja hallinnoinnissa suurista myyntivolyymeista on hyötyä. Suuri palveluntarjoaja pystyy keskittämään ostoja ja saamaan kustannussäästöjä tällä tavalla. Myös sopimussuhteiden luominen ja teknologian hallinnointi levy-yhtiöiden tai muiden sisällöntuottajien kanssa vaatii resursseja, joissa suuremmasta organisaatiosta on apua. Suomen sisältöpalvelumarkkinoilla on tapahtunut keskittymistä erityisesti vuosien 2004 ja 2006 välillä. Yhdentymisaalto alkoi kun brittiläinen itouch osti suomalaisen viihdesisältö- 14 Idean Enterprises, Inc.

15 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa palveluiden tarjoajan Jippii Entertainmentin kesällä Pian tämän jälkeen TeliaSonera myi Zedin espanjalaiselle Wisdom Entertainmentille. Ruotsalainen mobiilipalvelutarjoaja Aspiro osti kaksi suomalaista mobiilipalveluntarjoajaa: Boomin ja Mobile Avenuen vuosina 2005 ja Markkinoiden kansainvälinen yhdentymiskehitys on jatkunut raportin kirjoittamishetkeen, kevääseen 2007 asti ja monet suomalaisten palveluntarjoajien emoyhtiöt ovat mukana kehityksessä. Näiden lisäksi globaalisti toimiva Jamba! on vakiinnuttanut asemansa Suomessa viimeisten kahden vuoden aikana kasvattamalla markkinaosuuttaan aktiivisella markkinoinnilla ja kuukausiveloitusmallilla. Nämä toimijat olivat Suomen suurimpia sisältöpalveluntarjoajia vuonna 2006 Jippiitä lukuun ottamatta. Samanaikaisesti yhdentymiskehityksen kanssa on markkinoilla tarjottavien palveluiden luonne muutoksessa. Perinteisesti suurimpien palvelukategorioiden, kuten soittoäänien ja pelien markkinat, ovat saturoitumassa. Samalla mm. musiikkitiedostojen markkinat ovat syntymässä myös matkapuhelimille. Näillä markkinoilla on jo kuitenkin ennestään monia suuria toimijoita operaattorit mukaan lukien ja siten kilpailu on edelleen kiristymässä. Päätelaitekanta uusiutui vauhdilla vuonna 2006 Huhtikuusta 2006 lähtien 3G-puhelimia saa tarjota liittymän kylkiäisenä. Lakimuutoksen seurauksena päätelaitekanta uusiutui Suomessa vauhdilla. Suomessa myytiin noin puoli miljoonaa 3G-päätelaitetta vuonna 2006, josta noin oli lakimuutoksen mahdollistamia kytkyliittymiä. 3G-päätelaitekanta kasvoi vaatimattomasta laitteesta vuoden 2005 lopussa yli puoleen miljoonaan vuoden 2006 lopussa. Mobiilisisältöpalveluiden käytön on odotettu kasvavan ominaisuuksiltaan monipuolisten matkapuhelinten levinneisyyden kasvaessa. Aikaisempina vuosina saatujen kokemusten mukaan kehittyneillä päätelaitteilla käytetään mobiilisisältöpalveluita keskimääräistä aktiivisemmin. Uusilla kehittyneillä puhelimilla ei ole käytetty maksullisia sisältöpalveluita odotuksien mukaisesti. Useat 3G-puhelimen hankkineet ovatkin käyttäneet puhelinta ensisijaisesti puheluihin ja tekstiviestien lähettämiseen. Toisaalta päätelaitteita on saatettu ostaa hyvien kuvaus- tai musiikkiominaisuuksien vuoksi ja niillä saatetaan käyttää monia maksuttomia sisältöpalveluita operaattoreiden WAP-portaaleissa. Mobiiliselaaminen kasvussa Matkaviestintäoperaattorit ovat viime aikoina pyrkineet lisäämään WAP-palveluidensa käyttöä markkinoimalla niitä aktiivisesti. Samanaikaisesti mobiilipäätelaitteissa on entistä kehittyneempiä selaimia tavallisten internet-sivujen selaamista varten. Mobiilikäyttöön tarkoitettujen WAPsivujen selaaminen tarjoaa tyypillisesti kuitenkin paremman käyttökokemuksen kuin www-sivujen selaaminen päätelaitteiden pienen näytön sekä muiden rajoitteiden takia. WAP-sivujen selaaminen onkin kasvanut viime aikoina. WAPlaskutuksen osuus mobiilisisältöpalveluiden kokonaislaskutuksesta oli noin 13 prosenttia vuonna Loput laskutuksesta oli lähes yksinomaan tekstiviestilaskutusta, MMS-laskutuksen osuus oli pieni. Ideanin arvion mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa WAP-käyttäjää. WAP:ista selataan ilmaisia palveluita sekä tilataan maksullisia palveluita. Ideanin arvion mukaan valtaosa WAP-sivujen selaamisesta on ilmaispalveluiden käyttöä. Suosituimpia WAP-portaaleja ovat operaattoreiden WAP-portaalit sekä muutamat eri palveluntarjoajien portaalit. Markkinoiden pieni koko rajoittaa kasvua Ideanin näkemyksen mukaan Suomen mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden suhteellisen pieni koko sekä rahavirtojen jakaantuminen pieniin kokonaisuuksiin rajoittaa markkinoiden kasvua. Markkinoiden toimijoille ei ole kerääntynyt suuria voittovaroja toiminnastaan, eikä markkinoilla ole nähtävissä riskinottoa mahdollistavia korkeita tuottoja. Käytännössä nämä tekijät rajoittavat mittavia markkinointitoimenpiteitä, jotka saattaisivat vauhdittaa markkinoiden kasvua. Nämä seikat korostuvat Suomen kokoisilla markkinoilla, jossa potentiaalisten käyttäjien määrä on suhteellisen pieni. Ainoastaan muutamilla palvelualueilla nousee liikevaihto yli miljoonaan euroon. Näillä markkina-alueilla on useita toimijoita, jolloin yksittäisen sisältöpalveluntarjoajan liikevaihto jää usein suhteellisen pieneksi. Joka kuudennessa matkapuhelimessa palveluestoja Matkapuhelimiin tarjotut maksulliset sisältöpalvelut on jaettu eri sisältöluokkiin niiden sisällön mukaan. Luokittelun tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden käytön esto liittymäkohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liittymän haltija voi estää tiettyjen sisältökategorioiden käytön liittymästä. Teleforumin Taloustutkimuksella keväällä 2007 teettämän selvityksen mukaan 84 prosenttia aikuisista matkapuhelimen käyttäjistä ( vuotiaat) oli tietoisia lisämaksullisten telepalveluiden estoluokituksesta. Noin 11 prosentilla aikuisista matkapuhelimen käyttäjistä oli esto esim. soittoäänien ja pelien tilaamiseen. Nuoremmissa ikäluokissa estot olivat yleisempiä. Alaikäisten lapsien osalta oli soittoäänien ja pelien estot otettu käyttöön 42 prosentissa liittymistä. Kaikki liittymät mukaan lukien keskimäärin noin joka kuudennessa on palveluesto. Eniten estoja on asetettu ajanviete- ja aikuisviihdepalveluille. Kaikista Suomen matkapuhelinliittymistä noin 16 prosentissa on esto aikuisviihdepalveluiden käytölle. Noin 13 prosentissa on lisäksi esto ajanvietepalveluille. Vaajaassa kahdessa prosentissa liittymistä on edellisten lisäksi estetty myös asiointi- ja hyötypalveluiden käyttö. Ideanin arvion mukaan palveluiden käytön estot vaikuttavat merkittävästi palveluiden käyttöaktiivisuuteen ja samalla sisältöpalvelumarkkinoiden kokoon. Useat suosituimmista palveluista on suunnattu nuorille ikäluokille, joissa on otettu eniten käyttöön estoja. Idean Enterprises, Inc. 15

16 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Mobiilisisältömyynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuva 9 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo Suomessa Kuva 10 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo palvelualuettain Suomessa (M EUR) Viereisessä kuviossa (kuva 9) on esitetty markkinoiden arvon kehitys Suomessa vuosina Markkinoiden arvo on kolminkertaistunut vuosien välillä ja sen ennustetaan lähes nelinkertaistuvan vuosien välillä. Vuonna 2006 markkinoiden arvo nousi noin 77 miljoonaan euroon, josta 71 miljoonaa euroa oli laskutettu operaattoreiden mobiililaskutusjärjestelmien kautta. Jäljellä jäävä kuusi miljoonaa euroa koostui erikseen myydyistä mobiilinavigointisovelluksista. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvo ei sisällä mobiilimarkkinoinnin liikevaihtoa. Kuvassa 10 on tarkasteltu markkinoiden arvon kehitystä viihde-, hyöty- ja julkispalveluihin jaoteltuna. Kaikkien kategorioiden arvo on kasvanut vuosittain. Viihdepalvelut ovat perinteisesti muodostaneet yli puolet markkinoiden arvosta. Viime vuosina viihdepalveluiden kasvuvauhti on ollut kuitenkin hitaampaa kuin hyöty- ja julkispalveluiden. Vuonna 2006 viihdepalvelut edustivat puolta markkinoiden kokonaisarvosta. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita vuonna 2006 olivat edellisten vuosien tapaan hakupalvelut, soittoäänet sekä chat- ja deittipalvelut. Soittoäänien ja hakupalveluiden liikevaihto kasvoi keskihintojen noustessa. Soittoäänien keskihintoja nosti kysynnän siirtyminen uudempiin ja kalliimpiin soittoääniformaatteihin. Myös chat- ja deittipalveluiden liikevaihto kasvoi, mikä johtui ensisijaisesti palveluiden käytön kasvusta. Kuvassa 11 on havainnollistettu arvoltaan kymmenen suurimman palvelualueen kasvua vuonna Kuvion pallojen koko ja sijoittuminen vertikaaliakselilla kuvaavat palvelualueen kokoa vuonna Pallon sijainti horisontaalisella akselilla kuvaa markkinoiden arvon kasvuvauhtia vuonna Vuoden 2006 kymmenen suurimman palvelun joukossa nopeimmin kasvaneita palvelualueita olivat yritysten viestintäpalvelut, navigointi, pelit ja aikuisviihde. Markkinoiden arvon kasvun odotetaan jatkuvan vuosina Nykyisin merkittävien palveluiden myynnin uskotaan kehittyvän maltillisesti. Markkinoiden kasvun odotetaan perustuvan useiden erilaisten palveluiden yhtäaikaiselle kasvulle. Suurimpia odotuksia kohdistuu muun muassa erilaisiin 16 Idean Enterprises, Inc.

17 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuva 11 Kymmenen suurimman sisältöpalvelun kasvu vuonna 2006 Kuva 12 Kymmenen suurimman sisältöpalvelun kasvu vuosina Kuva 13 videopalveluihin, musiikkipalveluihin ja mobiilinavigointiin. Kuvassa 12 on tarkasteltu markkinoiden kasvuodotuksia vuosien välillä. Nopeimmin kasvavia markkinoita ennustetaan olevan yhteisölliset palvelut, musiikkitiedostot, pikavipit, navigointi ja julkinen liikenne. Sen sijaan useiden perinteisesti merkittävien mobiilipalveluiden markkinoiden arvon odotetaan kääntyvän laskuun tarkastelujaksolla. Mobiilisisältömarkkinoiden arvon odotetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 4 prosenttia vuosien 2006 ja 2009 välillä ja olevan noin 91 miljoonaa euroa vuonna Palveluiden kasvuvauhdit vaihtelevat kuitenkin merkittävästi palveluittain. Idean Enterprises, Inc. 17

18 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Mobiiliviihdemarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2006 oli 38,4 miljoonaa euroa, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkinoiden kasvu on hidastunut vuosituhannen alun jälkeen merkittävästi, kun palveluja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kokonaismarkkinan voikin nähdä saturoituneen. Toisaalta yksikin uusi menestyvä palvelu saattaa muuttaa kehityksen tulevina vuosina. Kuva 17 Viihdepalveluiden kysyntä on keskittynyt muutamaan suosituimpaan palveluun. Viisi suurinta palvelualuetta muodostaa yli 90 prosenttia viihdepalveluiden kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihdoltaan suurimpia palvelualueita vuonna 2006 olivat soittoäänet, chat- ja deittipalvelut, pelit, kuvat sekä yhteisölliset palvelut. Nämä samat palvelut ovat tuottaneet valtaosan markkinoiden kokonaisarvosta myös aikaisempina vuosina. Kuviossa 16 on havainnollistettu markkinoiden kehitysennusteet vuoteen 2009 asti. Kuvion pallojen koko ja sijoittuminen vertikaalisella asteikolla kuvaavat palvelualueen kokoa vuonna Pallon sijainti horisontaalisella akselilla kuvaa markkinoiden arvon kasvuvauhtia vuosien 2006 ja 2009 välillä. Nopeinta kasvua odotetaan mobiilitelevisiolle, yhteisöllisille palveluille ja musiikkitiedostoille. Soittoäänet säilyvät kuitenkin suurimpana yksittäisenä palvelualueena tarkastelujaksolla , vaikka niiden markkinoiden arvon ennustetaan kääntyvän laskuun. Samanaikaisesti myös kuvapalveluiden kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan. Kuvassa 17 on esitetty palvelualueiden arvo vuosina 2006 ja 2009 sekä keskimääräinen vuosikasvu tarkastelujaksolla. Mobiiliviihdemarkkinoiden arvon odotetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 2 prosenttia vuosien 2006 ja 2009 välillä ja olevan noin 42 miljoonaa euroa vuonna Palveluiden kasvuvauhdit vaihtelevat kuitenkin merkittävästi palveluittain. 18 Idean Enterprises, Inc.

19 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Kuva 14 Mobiiliviihdemarkkinoiden arvo Suomessa (M EUR) Kuva 15 Mobiiliviihdepalvelumarkkinoiden arvon jakautuminen palveluihin (M EUR) Kuva 16 Mobiiliviihdepalveluiden kasvu sekä markkinoiden koko vuonna 2009 Idean Enterprises, Inc. 19

20 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinat Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinat Kuva 18 Soittoäänet ovat muodostaneet merkittävän osan mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta markkinoiden syntymisestä lähtien. Soittoäänimarkkinoille ominaista on ollut kysynnän voimakas reagointi päätelaitekannan muutoksiin. Vuonna 1998 alkoi monofonisten soittoäänien tarjonta, joka on jatkunut näihin päiviin asti. Kysynnän painopiste on kuitenkin vaihtunut monofonisista soittoäänistä polyfonisiin ja aitoihin soittoääniin päätelaitekannan uusiutuessa. Musiikkitiedostojen osuus kokonaismyynnistä on kasvussa soittoäänien myynnin arvon laskiessa tulevina vuosina. Kuva 19 Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinoiden arvo Suomessa (M EUR) Tässä luvussa tarkastellaan soittoääni- ja musiikkitiedostomark kinoita Suomessa. Musiikkitiedostoilla tarkoitetaan matkapuhelimilla tilattuja matkapuhelinverkoissa toimitettuja kokonaisia musiikkitiedostoja. Kuvassa 18 on esitetty tässä tutkimuksessa käytetty mobiilimusiikin kategoriointi. Markkinat on jaettu soittoääniin ja musiikkitiedostoihin. Lisäksi soittoäänet on jaettu eri formaatteihin. Uusien musiikkipalveluiden läpilyönti edellyttää monia tekijöitä Erilaisten matkapuhelimille tarkoitettujen musiikkipalveluiden kirjo on laaja. Soittoäänet ovat jo vuosikausia olleet suosituimpien mobiilipalveluiden joukossa. Tämän lisäksi odotetaan muiden musiikkipalveluiden tarjonnan ja käytön yleistyvän. Matkapuhelimilla saatetaan ostaa kokonaisia musiikkikappaleita, kuunnella radiota tai ostaa palveluita, joiden avulla voi tilata eräänlaisen musiikkikirjaston käyttöönsä kuukausihintaan. Useimmat näistä palveluista ovat olleet saatavilla jo vuosia internetissä, jolloin niitä on voinut käyttää kotitieto- 20 Idean Enterprises, Inc.

Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004

Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2003 /V Ensimmäisen aallon harjalla Tekstiviesti-, WAP- ja MMS-palveluiden markkinat 2000 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne-

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 34/2005 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 21.4.2005 Tekijät

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2006 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2006 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 22/2006 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2005 Helsinki, 2006 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.4.2006 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Tekstiviestintä aikuistuu

Tekstiviestintä aikuistuu Tekstiviestintä aikuistuu Tekstiviestimarkkinat 2000-2003 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO...5 2 SUMMARY...8 3 JOHDANTO...11 3.1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...12 3.2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS...12 3.3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ...13

Lisätiedot

Elisa Paketti näin se toimii

Elisa Paketti näin se toimii Elisa Paketti näin se toimii Mistä Elisa Paketti koostuu? Elisa Paketti on kätevä tapa hankkia puhelin ja liittymä yhdessä. Elisa Paketti koostuu yleensä puhelimesta ja puhepaketista. Lisäksi voit valita

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2004 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2003

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2004 Viestintä. Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2003 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 24/2004 Viestintä Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa 2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 20.4.2004 Tekijät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2010 Q4 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011

Lisätiedot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus...

1. Palvelun yleiskuvaus... 2. 2. Edut asiakkaille... 2. 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3. 3.1 Tilaus... 1 (6) DNA MOBIILI TV - PALVELUKUVAUS SISÄLTÖ 1. Palvelun yleiskuvaus... 2 2. Edut asiakkaille... 2 3. Palvelun tilaaminen, käyttö ja soveltuvat päätelaitteet... 3 3.1 Tilaus... 3 3.2 Tilauksen lopetus...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Televiestintäkysely 2008

Televiestintäkysely 2008 Televiestintäkysely 2008 Kerätyt tiedot ovat tilastolain (280/2004) mukaisesti luottamuksellisia. Yritysten rakenteet 00022 TILASTOKESKUS SÄHKÖINEN LOMAKE OSOITTEESSA: http://sol.itella.net/tele Yrityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min

Hinnasto 2012. DNA Pro 1. DNA Pro 500. DNA Pro 1000+ DNA Pro 3500. DNA Pro Puhe -liittymät. 3,90 /kk. 16,90 /kk c) 19,80 /kk c) 37,90 /kk c) 3000 min Hinnasto 2012 DNA Pro Puhe -liittymät Kaikki DNA Pro -liittymät sisältävät nopean nettiyhteyden ja 50 tuntia puheluita DNA Pro- ja DNA-liittymiin. DNA Pro 1 3,90 /kk Liittymän avausmaksu 2,90 Kk-maksuun

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ

KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ KASVAVAN KYBERTURVAMARKKINAN PELINTEKIJÄ Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Lupaavat pörssiyhtiöt tilaisuus 3.3.2015 3.3.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 3.3.2015 Nixu

Lisätiedot

Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista. Loppuraportti, kalvot 26.5.2005

Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista. Loppuraportti, kalvot 26.5.2005 Selvitys aistivammaisten käytettävissä olevista luettelopalveluista Loppuraportti, kalvot Selvityksen tavoitteet Tavoitteena selvittää vammaisten käytettävissä olevia luettelopalveluja Valikoimaa puhelinluettelot,

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012

Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012 Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012 Sisällys Q2 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden

Lisätiedot

Määräys teleliikenteen estoluokista

Määräys teleliikenteen estoluokista Viestintävirasto 35 Q/2014 M 1 (5) Määräys teleliikenteen estoluokista Annettu Helsingissä 8. päivänä joulukuuta 2014. Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008

Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin 3/2008 Työryhmäraportti 3/2008 1 (6) Julkaisija Tekijät Työryhmä Tekstiviestit puhepalvelunumeroihin KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä 30.4.2008 Asiakirjan laji Työryhmäraportti

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Viestinnän tulevaisuus

Viestinnän tulevaisuus Viestinnän tulevaisuus Teknologia, asema ja mahdollisuudet Uhat ja turvallisuus Timo Lehtimäki Johtaja Viestintävirasto Viestintäverkot ja -palvelut nyt ja huomenna Käyttäjä Liityntäverkot xdsl Cable WiMAX

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Ani Korpela, Head of Content Users, Elisa Viihde Mika Lepistö, Business Manager, Elisa Viihde Asiakasymmärrys strateginen valinta 2 Miten haemme asiakasymmärrystä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q2 2010 keskeiset

Lisätiedot

Mobiilipelien sunnannäyttäjä

Mobiilipelien sunnannäyttäjä Mobiilipelien sunnannäyttäjä Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja Pörssin Avoimet Ovet 24.8.2017 Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012

Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 Lehdistötiedote Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2012 JULKAISUVAPAA 27.3.2013 klo 11.00 LISÄTIEDOT: Maajohtaja Sanna Kotakorpi Sähköposti: sanna.kotakorpi@nielsen.com Puhelin: 09-4300 3239, 050

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Q2 2011 keskeiset tapahtumat

Q2 2011 keskeiset tapahtumat Sisällys Q2 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2011 2 Q2 2011 keskeiset

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Toukokuu 2013 Ajankohtaista Toukokuussa mainonnan määrä laski 9,1 % viime vuoden toukokuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 10,8 %. Verkkomainonnassa on edelleen pientä

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28

DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ TALOUDELLINEN KEHITYS HALLINTO TULEVAISUUDENNÄKYMÄT. Sivu 7/28 DNA OY VUONNA 2013 YLEISTÄ Yleinen taloustilanne oli koko katsauskauden haasteellinen, mikä lisäsi epävarmuutta markkinoilla. Suomen tietoliikennemarkkinoiden kilpailutilanne jatkui vuonna 2013 kireänä.

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Heikki Roikonen, talousjohtaja Arvopaperin Rahapäivä, Helsinki, 17.9.2015 17.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 17.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Symbian Tower Battles LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Tässä dokumentissa esitellään Octopus mobiilisovelluskilpailuun osallistuvan The Fighting Mongooses ryhmän liiketoimintasuunnitelma Symbian Tower Battles

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2007 30.6.2007

Osavuosikatsaus 1.4.2007 30.6.2007 Osavuosikatsaus 1.4.2007 30.6.2007 Elisan Q2 2007 Q2 2007 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi Haasteita sisäiset toimintaympäristöstä tulevat globaalit Year(s) Change of Telecommunications Regulation

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014

Sisällys. Q2 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 Sisällys Q2 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 2 Q2 2014 keskeiset tapahtumat Tulos kasvoi Kireästä kilpailusta

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Android jatkaa kasvua

Android jatkaa kasvua Liiketoiminta kehittyy, kehity sinäkin! Android jatkaa kasvua Millä eväin? Anssi Rusanen, asiantuntija Helsinki, Tampere, Turku, Tukholma, Göteborg www.tieturi.fi Copyright Tieturi 14.1.2011 1 17.1.2011

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002. Comptel Oyj. Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA

Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002. Comptel Oyj. Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Oyj, Helsinki 24.7.2002 Comptel Oyj Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2002 HEIKKI TETRI, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 2002 Markkinoiden kehittyminen Q2/2002 Mediaattorimarkkinat edelleen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) 1535/9520/2010 1 (4) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA VARSINAIS-SUOMI HANKEALUE 7 (MASKU) Markkina-analyysi koskee Varsinais-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Masku-hanke.

Lisätiedot

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.

Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12. Valtioneuvoston kirjelmä U 63/2016 vp Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Liikenne- ja viestintävaliokunta 9.12.2016 Toiminnanjohtaja Antti Kotilainen Lainsäädännön lähtötilanne

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

DAISY. Esteetöntä julkaisua

DAISY. Esteetöntä julkaisua DAISY Digital Accessible Information SYstem Esteetöntä julkaisua Markku Leino 27.4.2009 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on DAISY kirja? DAISY-järjestelmän lyhyt historia Miten rakentaa DAISY-kirja ja kirjatyypit

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista 10.-11.11.2010 Teleoperaattori osana vikavalvonnan palvelukokonaisuudessa Seppo Hietala 1 Hälytyksensiirron historiaa Sonerassa Soneralla

Lisätiedot

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q3 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q3 2010 keskeiset

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing 1 Markkina murroksessa Markkina murroksessa Asiakkaamme odottavat lähtökohtaisesti erittäin kilpailukykyisiä laitehintoja

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Christian Fredrikson 3. huhtikuuta 2012 Protecting the irreplaceable f-secure.com Sisältö 1. F-Secure lyhyesti 2. Taloudellinen katsaus 2011 3.

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013

Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Mediamainonnan muutosmittari Syyskuu 2013 Ajankohtaista Syyskuussa mainonnan määrä laski 4,8 % viime vuoteen verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 9,2 %. Sähköisissä mediossa kehitys oli syyskuussa positiivista

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot