Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006"

Transkriptio

1 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006

2 2 Idean Enterprises, Inc.

3 Esipuhe Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa vuosina Raportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla Magnusson toukokuussa Raportin taitosta ja graafisesta ilmeestä vastaa Ideanin AD-assistentti Lauri Laaksonen. Raportti on monitilaajatutkimus, jonka tilaajat ovat Elisa Oyj, DNA Finland Oy, liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ry ja TeliaSonera Finland Oyj. Raportin edeltäjä on liikenne- ja viestintäministeriön vuosittain julkaisema Mobiilipalvelumarkkinat Suomessa raportti, jonka Prisma Research Oy:n (aikaisemmin ebird Scandinavian) analyytikot ovat kirjoittaneet vuosina Tämä raportti eroaa kuitenkin merkittävästi aikaisemmin ilmestyneistä mobiilipalvelumarkkinaraporteista. Se keskittyy sisältöpalveluihin ja sisältää yksityiskohtaista tietoa eri palvelualueiden markkinoista. Siinä tarkastellaan myös näihin palveluihin vaikuttavia lähivuosien teknologisia, lainsäädännöllisiä ja kaupallisia trendejä sekä esitetään markkinaennusteet vuoteen Raportin tekijät haastattelivat markkinoiden toimijoita keväällä 2007 ja kiittävät kaikkia tutkimusta varten haastateltuja sekä muita tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneita henkilöitä. Espoossa 29. toukokuuta 2007, Kalle Snellman ja Camilla Magnusson Idean Enterprises Idean Enterprises, Inc. 3

4 Sisältö Esipuhe Yhteenveto Summary Johdanto Mobiilisisältöpalvelumarkkinaoiden trendejä Suomessa Mobiilisisältömyynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Hyötypalvelut Julkiset palvelut Mobiilimarkkinointi 42 Päätelaitekanta 4 Idean Enterprises, Inc.

5 Idean Enterprises, Inc. 5

6 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Yhteenveto Yhteenveto Mobiilisisältöjen myynti kasvoi noin 77 miljoonaan euroon vuonna 2006, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Puolet markkinoiden arvosta muodostui mobiiliviihdepalveluiden myynnistä, noin 40 prosenttia hyötypalveluista ja loput julkisista palveluista. Kuva 1 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo Suomessa Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Tarkastelujaksona ovat vuodet , josta vuosien tiedot ovat toteutuneita ja ennusteita. Tutkimus on toteutettu monitilaajatutkimuksena, jonka tilaajia ovat DNA Finland, Elisa, Liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ja TeliaSonera Finland. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla Magnusson toukokuussa Vuosina 2006 markkinoilla oli havaittavissa ainakin seuraavia trendejä: Operaattorit ovat palaamassa aktiiviseen rooliin palveluiden tarjoamisessa Viihdepalveluiden markkinat ovat globalisoituneet Päätelaitekanta uusiutui kytkykaupan ansiosta nopeasti Laitevalmistajat, internetin toimijat ja mediatalot pyrkivät aktiivisiksi toimijoiksi sisältöpalvelumarkkinoilla Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuvassa 1 on esitetty markkinoiden arvon kehitys Suomessa vuosina Markkinoiden arvo on kolminkertaistunut vuosien välillä ja sen ennustetaan nelinkertaistuvan vuosien välillä. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita vuonna 2006 olivat edellisten vuosien tapaan hakupalvelut, soittoäänet 6 Idean Enterprises, Inc.

7 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Yhteenveto sekä chat- ja deittipalvelut. Soittoäänien ja hakupalveluiden liikevaihto kasvoi keskihintojen noustessa. Soittoäänien keskihintoja nosti kysynnän siirtyminen uudempiin ja kalliimpiin soittoääniformaatteihin. Myös chat- ja deittipalveluiden liikevaihto kasvoi, mikä johtui ensisijaisesti palveluiden käytön kasvusta. Suurimpia kasvuodotuksia vuosille kohdistuu musiikkipalveluihin, mobiilinavigointiin, yhteisöllisiin palveluihin, mobiilitelevisioon ja tekstiviestilainoihin. Mobiilimarkkinoinnin markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli 3,6 miljoonaa euroa Mobiilimarkkinoinnin nousua merkittäväksi markkinoinnin muodoksi on pitkään odotettu. Nyt nähdään markkinoiden kasvun edellytysten olevan vihdoin kohdallaan. Markkinoiden kasvua ovat rajoittaneet monet tekijät, mm. SMS-markkinoinnin luvanvaraisuus sekä markkinointiluvan antaneiden henkilöiden yhteystietorekisterien suhteellisen pieni koko. Wap-markkinoinnin kasvua on rajoittanut WAP-markkinoiden yleinen kypsymättömyys. Päätelaitekanta uusiutui voimakkaasti vuonna 2006 Ominaisuuksiltaan monipuolisten ja kehittyneiden matkapuhelinten kanta kasvoi Suomessa vauhdilla vuonna 2006 kytkykaupan ansiosta. 3G-päätelaitteiden määrä yli kymmenkertaistui vuonna 2006 ja niitä oli noin vuoden 2006 lopussa. Samalla useiden uusien sisältöpalveluiden kannalta merkittävien ominaisuuksien levinneisyys kasvoi merkittävästi. Ideanin näkemyksen mukaan vuosi 2006 edusti poikkeusta markkinoiden kasvun vauhdin suhteen ja tulevina vuosina päätelaitekannan uusiutumisvauhti tasoittuu. Kuva 2 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluttain (M EUR) Idean Enterprises, Inc. 7

8 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Summary Summary Mobile content sales were approximately 77 million euros in 2006, representing a 10 percent growth over the previous year. Half of the sales came from the sale of entertainment services, approximately 40 per cent from information services and the rest from public services. This report is a study of mobile content services, mobile marketing and the installed base of mobile devices in Finland for the years Figures for are forecasts. The report is a multi-client study commissioned by DNA Finland, Elisa, The Ministry of Transport and Communications in Finland, Teleforum and TeliaSonera Finland. The report has been written by Idean Enterprise s analysts Camilla Magnusson and Kalle Snellman and was published in May Source: Idean, 2007 Fig. 1 Mobile content service market value in Finland (M EUR) The following trends were identified in the Finnish mobile service market in 2006: Operators are returning to an active role as content service providers Global trends are affecting the Finnish mobile entertainment services market The installed base of mobile phones has evolved quickly as a result of mobile phone and subscription bundling Mobile device manufacturers, internet service companies and media companies try to establish themselves as mobile content market players The size of the Finnish mobile content market was almost 80 million Euro in 2006 Figure one shows the development of the mobile content market by value in Finland in The value has trebled from 2000 to 2006 and is expected to quadruple from 2000 to Figure two shows how market value falls into different mobile service categories. As in previous years, the services with the highest market value in 2006 were mobile search 8 Idean Enterprises, Inc.

9 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Summary services, ringtones and mobile chat and dating services. The revenue generated by ringtones and mobile search services increased because of a growth in average consumer prices. The average price of ringtones grew as newer and more expensive ringtone formats became more popular. The revenue generated by chat and dating services grew because of increased usage of these services. Mobile marketing in Finland was worth 3,6 million Euro in 2006 For some years now, mobile marketing has been expected to grow and to become an established form of marketing. The growth enablers are finally seen to be in place today. Growth in SMS marketing has, however, been limited by the fact that existing databases of people allowing SMS marketing are still quite small. Growth in WAP marketing has been limited by the slow uptake of WAP services in general. Both areas are expected to grow in the near future. Source: Idean, 2007 Installed base of mobile devices evolved rapidly in 2006 The installed base of handsets with rich features was growing rapidly in 2006 as a result of the mobile phone and subscription bundling. The number of 3G-handsets grew to some units in 2006 from approximately in At the same time the penetration of handset features required for the use of many new services grew rapidly. Idean believes that the year 2006 is an anomaly in terms of handset sales. Growth rates for the handset sales will stabilize in the coming years. Fig. 2 Mobile content service market value by services in Finland (M EUR) Idean Enterprises, Inc. 9

10 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto Johdanto Raportissa tarkastellaan matkapuhelinverkoissa välitettäviä sisältöpalveluita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Tarkastelujaksona ovat vuodet , josta vuosien tiedot ovat toteutuneita ja ennusteita. Mobiilisisältöpalvelut ovat olleet laajan mielenkiinnon kohteena noin vuosikymmenen ajan. Matkapuhelinverkkojen ja matkapuhelinten kehitys on mahdollistanut uusia palveluita ja luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti. Viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat syntyneet uudet markkinat, joilla toimii operaattoreiden lisäksi satoja yrityksiä ja muita yhteisöjä. Toisaalta teknologisen kehityksen nopeus on ollut jopa hämmentävää niin matkapuhelinkäyttäjien kuin palveluiden toteuttajien kannalta. Kehityksen tuoma mahdollisuuksien kirjo on ollut myös liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin näkökulmasta haaste. Operaattorit ja muut alan toimijat ovat sekä yli- että aliarvioineet mobiilipalveluiden mahdollisuuksia viimeisten kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi tekstiviestipohjaisen yksityisviestinnän kasvupotentiaali aliarvioitiin yleisesti 1990-luvun alussa, mutta toisaalta ensimmäisten mustavalkoisten WAP-palveluiden mahdollisuudet yliarvioitiin vuosituhannen vaihteessa. Mobiilisisältöpalveluiden liiketoimintamahdollisuuksien sekä markkinoiden kehityksen suunnan ennakointi on yhä haastavaa. Tämän raportin tavoitteena on antaa lähtökohtia liiketoiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle luomalla yleiskuva sisältöpalvelumarkkinoiden kehityksen suunnasta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Raportin tavoitteet ja sisältö Raportin tavoitteena on luoda kokonaiskuva mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehityksestä vuosina sekä ennakoida markkinoiden kehitystä vuoteen 2009 asti. Raportissa tarkastellaan mobiilisisältöpalvelumarkkinoita, mobiilimarkkinointia sekä matkapuhelinverkkojen päätelaitekantaa Suomessa. Sisältöpalvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: viihde-, hyöty- ja julkispalveluihin. Nämä kokonaisuudet on edelleen jaoteltu palvelualueisiin, joita on tarkasteltu omina kokonaisuuksinaan. Tutkimuksen tarkastelualueet on kuvattu kuvissa 5, 6 ja 7. Pääpaino sisältöpalveluiden tarkastelussa on maksullisissa palveluissa, jotka on maksettu matkapuhelimella. Käytännössä nämä on laskutettu operaattoreiden laskutusjärjestelmien kautta. Poikkeuksen muodostaa mobiilinavigointipalvelut, joista vain osa laskutetaan operaattoreiden laskutusjärjestelmien kautta. Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu monitilaajatutkimuksena, jonka tilaajia ovat DNA Finland, Elisa, liikenne- ja viestintäministeriö, Teleforum ja TeliaSonera Finland. Tilaajien kesken on so- vittu, että jokainen tilaaja saa jakaa tutkimusta rajoituksetta eteenpäin. Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. Tutkimusraportin ovat kirjoittaneet Idean Enterprises Oy:n analyytikot Kalle Snellman ja Camilla nusson toukokuussa Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten maalis-, huhti- ja toukokuussa 2007 tehdyt operaattori-, palveluntarjoaja- sekä muut asiantuntijahaastattelut. Haastateltuja henkilöitä oli yhteensä 23. Haastattelut olivat keskimäärin noin 1,5 tunnin mittaisia teemahaastatteluja. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty hyväksi mm. operaattoreiden ja televiranomaisten julkaisemia tietoja mobiilipalvelumarkkinoista. Raportissa esitetyt aikasarjat ja näkemykset perustuvat vuodesta 2000 lähtien jatkuneeseen systemaattiseen markkinaseurantaan. Ideanin analyytikot ovat keränneet tietoja markkinoiden kehityksestä haastattelemalla alan toimijoita ja asiantuntijoita vuodesta 2000 lähtien sekä luoneet jatkuvasti ylläpidettävän tietokannan markkinoiden kehityksestä. Muita keskeisiä lähteitä ovat olleet alan toimijoiden julkaisemat tiedot sekä muut julkiset lähteet, kuten internet ja Maglehdistö. Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä GPRS (General Packet Radio Service) on GSM-teknologiaan 10 Idean Enterprises, Inc.

11 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto perustuva langaton pakettikytkentäinen datapalvelu. GPRS:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja multimediapalveluita. Java-teknologia on laitealustariippumaton ohjelmointiympäristö, joka tukee kaikenkokoisia järjestelmiä älykorteista supertietokoneisiin. Java toimii pohjana kehitettäessä älykkäitä verkkopalveluita ja sitä tukeviin matkaviestimiin on helppo kehittää uusia palveluja ja lisäominaisuuksia. M2M (Machine to Machine) tarkoittaa laitteiden välistä kommunikaatiota. M2M-teknologia muodostuu telematiikasta ja telemetriasta, jolloin telematiikka on laitteiden etähallintaa ja telemetria taas laitteista saatavan tiedon keräämistä ja seurantaa. Markkinoiden arvo. Raportissa kuvatut markkinoiden arvot kuvaavat arvonlisäverotonta loppukäyttäjälaskutusta kyseisille tuotealueille. Markkinoiden arvoihin eivät sisälly operaattoreiden veloittamat tiedonsiirtomaksut. Siten esimerkiksi maksuttomien WAP-sivujen selaus ei näy tässä tutkimuksessa esitetyissä markkinoiden arvoissa. Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää. MMS-viestillä (tunnetaan myös nimellä multimedia- tai kuvaviesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. Palveluntarjoaja on operaattorin kautta tilattavan palvelun tarjoava yritys tai muu yhteisö. Palveluntarjoaja huolehtii palvelun toteuttamisesta joko kehittämällä sen itse tai kehittämällä sen ulkopuolisella. Palvelun sisältö voi koostua yhden tai useamman sisällöntuottajan aineistosta. Palveluntuottaja on sopimussuhteessa palvelua välittävän operaattorin kanssa. Useimmissa tapauksissa palveluntuottaja toimii palvelun ideoijana, rahoittajana ja toiminnan taloudellisen vastuun kantajana. Palveluntarjoaja vastaa myös sisällön oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tietoverkkoon liittyvällä palvelulla täytyy olla oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja. Lisäksi palveluntarjoaja vastaa siitä, että palvelu on lakien ja hyvien tapojen mukainen. Palveluoperaattori ei omista omaa verkkoa vaan vuokraa kapasiteettia verkko-operaattorilta. Palveluoperaattorilla on asiakassuhde telepalveluiden käyttäjiin. Palveluoperaattorit tarjoavat mm. matkapuhelinliittymiä asiakkaille ja toimivat palveluiden laskuttajina. Sisällöntuottaja eli tiedontuottaja vastaa palveluna tarjottavan tietosisällön luomisesta tai kehittämisestä. Osalle sisällöntuottajista, esimerkiksi media-alan yrityksille, sisällöntuotanto on yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Osa tekstiviestipalveluiden sisällöistä syntyy muun toiminnan ohella. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaistoiminnan yhteydessä syntyvät Mobiilipalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkaviestinverkoissa tarjottavia yksityisviestintä-, sisältö- ja tapalveluita. da- Multimediaviestillä (tunnetaan myös nimellä kuvaviesti tai MMS-viesti) tarkoitetaan henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja videotiedostoja. Operaattorit ovat telekommunikaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä. Operaattoreita on kahta tyyppiä: palvelu- ja verkko-operaattoreita. (katso: palveluoperaattori ja verkko-operaattori) Idean Enterprises, Inc. 11

12 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Johdanto tiedot. Sisällöntuottaja voi olla myös yksityinen henkilö. Kaikissa palveluissa erillistä sisällöntuottajaa ei tarvita, koska sisältö syntyy palvelua käytettäessä. Sisällöntuottaja omistaa yleensä palvelussa käytetyn aineiston tekijänoikeudet. Sisältöpalvelulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palveluntarjoajien tuottamia matkapuhelinverkoissa tarjottavia palveluita, jotka voivat perustua eri teknologioihin. Osa sisältöpalveluista on lisämaksullisia ja osa lisämaksuttomia, joiden käytöstä palvelun käyttäjä maksaa vain datapalvelumaksun. Markkinoiden arvo kuvaa sisältöpalveluihin käytettyä verotonta euromäärää ilman datapalvelumaksua. Siten lisämaksuttomien WAP- tai internet-sivujen selaaminen ei näy markkinoiden arvossa. Henkilöiden välinen viestintä, kuten esim. tekstiviestipohjainen yksityisviestintä ei sisälly sisältöpalveluiden määritelmään. Poikkeuksena henkilöiden välisessä viestinnässä ovat palveluntarjoajien tuottamat lisämaksulliset chat- ja deitti-palvelut, joihin käytetyt euromäärät sisältyvät sisältöpalvelumarkkinoiden arvoon. Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa. Yhden tekstiviestin pituus on korkeintaan 160 merkkiä (kirjainta/välilyöntiä/välimerkkiä) ja se voi sisältää myös muuta kuin tekstiä, esim. logon tai soittoäänen. Tekstiviesti kulkee aina operaattorin tekstiviestikeskuksen kautta lähetettäessä tai vastaanotettaessa sitä GSM-puhelimella. Tekstiviestiä käytetään tässä tutkimuksessa yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä yksityisviestit että tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut. Tekstiviestiä kutsutaan myös nimellä lyhytsanomapalvelu. Englanniksi tekstiviesti tunnetaan nimellä Short Message Service (SMS). UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven laajakaistatekniikkaan perustuva matkaviestinstandardi. Tämä standardi kattaa sekä radiotekniset että runkoverkkotekniset määrittelyt ja sen kehityksestä vastaa globaali yhteistyöfoorumi nimeltään 3GPP. Tässä tutkimuksessa UMTS:lla tarkoitetaan myös kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoihin perustuvaa langatonta datapalvelua. WAP (Wireless Application Protocol) on avoin kansainvälinen standardiprotokolla langattomassa verkossa toimiville sovelluksille. WAP on tekninen rajapinta internet-peruspalveluiden tarjoamiselle matkapuhelimien ja muiden langattomien laitteiden kautta. Verkko-operaattori on yritys joka tarjoaa verkkopalveluja rakentamalla tai ylläpitämällä matkapuhelinverkkoja. Verkko-operaattorit omistavat GSM-verkot tukiasemineen ja infrastruktuureineen. Kuvat 5,6 ja 7 Raportin sisältö 12 Idean Enterprises, Inc.

13 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa Mobiilisisältöpalvelumarkkinat syntyivät 1990-luvun lopussa Suomessa. Markkinoiden kehitys on ollut erittäin dynaamista, uusia palveluita ja toimijoita on syntynyt jatkuvasti. Samalla toisia palveluita ja palveluntarjoajia on hävinnyt markkinoilta kysynnän heiketessä tai yritysostojen seurauksena. Siten markkinoiden toimijakenttä on ollut jatkuvassa muutoksessa. Markkinoilla toimii suuri määrä yrityksiä ja yhteisöjä. Kuitenkin vain kourallinen markkinatoimijoita tuottaa suurimman osan alan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Operaattorit ovat keskeisessä asemassa markkinoilla, koska ne hoitavat lähes kaikkien palveluiden laskutuksen omien laskutusjärjestelmiensä kautta. Operaattorin kanssa sopimussuhteessa olevia sisältöpalveluiden tarjoajia on Suomessa Ideanin arvion mukaan satoja. Osa palveluntarjoajista on mobiilisisältöpalveluiden tarjoamiseen erikoistuneita yrityksiä, mutta useimmat palveluntarjoajat tuottavat mobiilipalveluita osana muuta toimintaansa. Noin 20 suurinta palveluntarjoajaa tuottaa valtaosan markkinoiden kokonaisliikevaihdosta. Keskeisiä mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavia trendejä Sisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa monia eri tekijöitä eri painoarvolla. Alla on lueteltu mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja trendejä. Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kasvuodotukset ovat perinteisesti olleet korkeita markkinoilla toteutuneeseen kehitykseen nähden luvun lopussa ennakoitiin rohkeimmissa arvioissa sisältöpalveluiden keskimääräisen liittymäkohtaisen laskutuksen nousevan samoihin summiin puheluiden keskilaskutuksen kanssa vuoteen 2005 mennessä. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut noin 30 euron sisältöpalvelulaskutusta liittymää ja kuukautta kohden. Sisältöpalveluiden laskutus oli vuonna 2006 keskimäärin noin euron per liittymä ja kuukausi. Vuosikymmenen alun jälkeen epärealistiset odotukset ovat lieventyneet. Korkeat odotukset ovat kuitenkin vaikuttaneet markkinoilla vallitsevaan mielentilaan. Sen seurauksena markkinoiden toimijat ja asiantuntijat analysoivat paljon sitä, miksi markkinoiden kehitys ei ole vastannut odotuksia. Toisaalta jää usein analysoimatta, miksi mobiilisisältöpalvelumarkkinat ovat kasvaneet nykyisen kokoisiksi kaikista markkinan rajoituksista ja hidasteista huolimatta. Vuonna 2006 markkinoilla oli havaittavissa ainakin seuraavia trendejä: Operaattorit ovat palanneet aktiiviseen rooliin palveluiden tarjoamisessa Viihdepalveluiden markkinat ovat globalisoituneet Markkinoiden keskeiset toimijat ovat pienentäneet palveluvalikoimaansa Kuukausiveloitusmalli on yleistynyt viihdepalveluissa Päätelaitekanta uusiutui kytkykaupan ansiosta nopeasti Laitevalmistajat, internetin toimijat ja mediatalot pyrkivät aktiivisiksi toimijoiksi sisältöpalvelumarkkinoilla Markkinoiden yhdentymiskehitys jatkui Operaattoreiden paluu aktiivisiksi toimijoiksi Matkapuhelinoperaattorit ovat olleet jatkuvasti keskeisessä roolissa markkinoiden kehityksessä. Niiden aktiivisuuden voi kuitenkin nähdä aaltoilleen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Matkapuhelinoperaattorit olivat keskeisessä asemassa palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja tarjoamisessa markkinoiden syntyvaiheessa 1990-luvun lopussa luvun alussa pääpaino palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja tarjonnassa siirtyi lähes yksinomaan kolmansille osapuolille operaattoreiden luopuessa aktiivisesta palveluntarjoajan ja kehittäjän roolista. Operaattoreiden päärooliksi jäi palveluiden välittäminen ja laskutus. Lisäksi operaattorit ovat kehittäneet ja ylläpitäneet WAP-palveluita, joiden sisällöstä ovat vastanneet pääosin kolmannet osapuolet. Viime vuosina operaattorit ovat palanneet joillain palvelualueilla aktiivisiksi toimijoiksi. Tällaisia palvelualueita ovat mm. musiikki-, navigointi- ja televisiopalvelut. Palveluiden kirjo on pienentynyt Markkinoiden keskeiset toimijat ovat pyrkineet vähentämään Idean Enterprises, Inc. 13

14 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa tarjoamiensa palveluiden määrää ja keskittymään eniten myytyihin sekä kannattaviin palveluihin. Näitä palvelualueita ovat soittoäänet, pelit ja kuvat. Palveluita, joita samat toimijat eivät enää aktiivisesti markkinoi ja kehitä ovat mm. horoskoopit, vitsit ja imitaatiot. Osittain kyse saattaa olla näiden palvelualueiden kysynnän laskusta muoti-ilmiöiden mukaan, mutta toisaalta myös markkinoiden toimijoiden tahdosta keskittyä pieneen helpommin ylläpidettävään palveluvalikoimaan. Tämä kuvastaa markkinoiden toiminnan kypsymistä. Toisaalta kyse on myös viihdepalvelumarkkinoiden globalisoitumisesta. Suurimpien Suomessa toimivien viihdepalvelutarjoajien omistajat ovat globaalisti tai monikansallisesti toimivia suuryrityksiä. Nämä pyrkivät yhtenäistämään eri maissa tarjottavia palvelukokonaisuuksia, jolloin palveluntarjoajakohtaisille eroille jää hyvin vähän tilaa. Globalisaatio on vaikuttanut myös palveluntarjoajien muihin toimintamalleihin ja Suomeen on levinnyt muissa maissa yleinen sisältöpalveluiden kuukausiveloitusmalli. Tässä mallissa asiakkaat tekevät kuukausimaksullisia kestotilauksia, joihin sisältyy ennalta sovittu määrä eri sisältöpalveluita kuukausittain. Markkinoiden hallinnasta kilpailevat yhä suuremmat yksiköt Suuresta koosta on hyötyä mobiilipalvelumarkkinoilla. Esimerkiksi soittoäänien tai muiden sisältöjen ostamisessa ja hallinnoinnissa suurista myyntivolyymeista on hyötyä. Suuri palveluntarjoaja pystyy keskittämään ostoja ja saamaan kustannussäästöjä tällä tavalla. Myös sopimussuhteiden luominen ja teknologian hallinnointi levy-yhtiöiden tai muiden sisällöntuottajien kanssa vaatii resursseja, joissa suuremmasta organisaatiosta on apua. Suomen sisältöpalvelumarkkinoilla on tapahtunut keskittymistä erityisesti vuosien 2004 ja 2006 välillä. Yhdentymisaalto alkoi kun brittiläinen itouch osti suomalaisen viihdesisältö- 14 Idean Enterprises, Inc.

15 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalvelumarkkinat Suomessa palveluiden tarjoajan Jippii Entertainmentin kesällä Pian tämän jälkeen TeliaSonera myi Zedin espanjalaiselle Wisdom Entertainmentille. Ruotsalainen mobiilipalvelutarjoaja Aspiro osti kaksi suomalaista mobiilipalveluntarjoajaa: Boomin ja Mobile Avenuen vuosina 2005 ja Markkinoiden kansainvälinen yhdentymiskehitys on jatkunut raportin kirjoittamishetkeen, kevääseen 2007 asti ja monet suomalaisten palveluntarjoajien emoyhtiöt ovat mukana kehityksessä. Näiden lisäksi globaalisti toimiva Jamba! on vakiinnuttanut asemansa Suomessa viimeisten kahden vuoden aikana kasvattamalla markkinaosuuttaan aktiivisella markkinoinnilla ja kuukausiveloitusmallilla. Nämä toimijat olivat Suomen suurimpia sisältöpalveluntarjoajia vuonna 2006 Jippiitä lukuun ottamatta. Samanaikaisesti yhdentymiskehityksen kanssa on markkinoilla tarjottavien palveluiden luonne muutoksessa. Perinteisesti suurimpien palvelukategorioiden, kuten soittoäänien ja pelien markkinat, ovat saturoitumassa. Samalla mm. musiikkitiedostojen markkinat ovat syntymässä myös matkapuhelimille. Näillä markkinoilla on jo kuitenkin ennestään monia suuria toimijoita operaattorit mukaan lukien ja siten kilpailu on edelleen kiristymässä. Päätelaitekanta uusiutui vauhdilla vuonna 2006 Huhtikuusta 2006 lähtien 3G-puhelimia saa tarjota liittymän kylkiäisenä. Lakimuutoksen seurauksena päätelaitekanta uusiutui Suomessa vauhdilla. Suomessa myytiin noin puoli miljoonaa 3G-päätelaitetta vuonna 2006, josta noin oli lakimuutoksen mahdollistamia kytkyliittymiä. 3G-päätelaitekanta kasvoi vaatimattomasta laitteesta vuoden 2005 lopussa yli puoleen miljoonaan vuoden 2006 lopussa. Mobiilisisältöpalveluiden käytön on odotettu kasvavan ominaisuuksiltaan monipuolisten matkapuhelinten levinneisyyden kasvaessa. Aikaisempina vuosina saatujen kokemusten mukaan kehittyneillä päätelaitteilla käytetään mobiilisisältöpalveluita keskimääräistä aktiivisemmin. Uusilla kehittyneillä puhelimilla ei ole käytetty maksullisia sisältöpalveluita odotuksien mukaisesti. Useat 3G-puhelimen hankkineet ovatkin käyttäneet puhelinta ensisijaisesti puheluihin ja tekstiviestien lähettämiseen. Toisaalta päätelaitteita on saatettu ostaa hyvien kuvaus- tai musiikkiominaisuuksien vuoksi ja niillä saatetaan käyttää monia maksuttomia sisältöpalveluita operaattoreiden WAP-portaaleissa. Mobiiliselaaminen kasvussa Matkaviestintäoperaattorit ovat viime aikoina pyrkineet lisäämään WAP-palveluidensa käyttöä markkinoimalla niitä aktiivisesti. Samanaikaisesti mobiilipäätelaitteissa on entistä kehittyneempiä selaimia tavallisten internet-sivujen selaamista varten. Mobiilikäyttöön tarkoitettujen WAPsivujen selaaminen tarjoaa tyypillisesti kuitenkin paremman käyttökokemuksen kuin www-sivujen selaaminen päätelaitteiden pienen näytön sekä muiden rajoitteiden takia. WAP-sivujen selaaminen onkin kasvanut viime aikoina. WAPlaskutuksen osuus mobiilisisältöpalveluiden kokonaislaskutuksesta oli noin 13 prosenttia vuonna Loput laskutuksesta oli lähes yksinomaan tekstiviestilaskutusta, MMS-laskutuksen osuus oli pieni. Ideanin arvion mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa WAP-käyttäjää. WAP:ista selataan ilmaisia palveluita sekä tilataan maksullisia palveluita. Ideanin arvion mukaan valtaosa WAP-sivujen selaamisesta on ilmaispalveluiden käyttöä. Suosituimpia WAP-portaaleja ovat operaattoreiden WAP-portaalit sekä muutamat eri palveluntarjoajien portaalit. Markkinoiden pieni koko rajoittaa kasvua Ideanin näkemyksen mukaan Suomen mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden suhteellisen pieni koko sekä rahavirtojen jakaantuminen pieniin kokonaisuuksiin rajoittaa markkinoiden kasvua. Markkinoiden toimijoille ei ole kerääntynyt suuria voittovaroja toiminnastaan, eikä markkinoilla ole nähtävissä riskinottoa mahdollistavia korkeita tuottoja. Käytännössä nämä tekijät rajoittavat mittavia markkinointitoimenpiteitä, jotka saattaisivat vauhdittaa markkinoiden kasvua. Nämä seikat korostuvat Suomen kokoisilla markkinoilla, jossa potentiaalisten käyttäjien määrä on suhteellisen pieni. Ainoastaan muutamilla palvelualueilla nousee liikevaihto yli miljoonaan euroon. Näillä markkina-alueilla on useita toimijoita, jolloin yksittäisen sisältöpalveluntarjoajan liikevaihto jää usein suhteellisen pieneksi. Joka kuudennessa matkapuhelimessa palveluestoja Matkapuhelimiin tarjotut maksulliset sisältöpalvelut on jaettu eri sisältöluokkiin niiden sisällön mukaan. Luokittelun tarkoituksena on mahdollistaa palveluiden käytön esto liittymäkohtaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liittymän haltija voi estää tiettyjen sisältökategorioiden käytön liittymästä. Teleforumin Taloustutkimuksella keväällä 2007 teettämän selvityksen mukaan 84 prosenttia aikuisista matkapuhelimen käyttäjistä ( vuotiaat) oli tietoisia lisämaksullisten telepalveluiden estoluokituksesta. Noin 11 prosentilla aikuisista matkapuhelimen käyttäjistä oli esto esim. soittoäänien ja pelien tilaamiseen. Nuoremmissa ikäluokissa estot olivat yleisempiä. Alaikäisten lapsien osalta oli soittoäänien ja pelien estot otettu käyttöön 42 prosentissa liittymistä. Kaikki liittymät mukaan lukien keskimäärin noin joka kuudennessa on palveluesto. Eniten estoja on asetettu ajanviete- ja aikuisviihdepalveluille. Kaikista Suomen matkapuhelinliittymistä noin 16 prosentissa on esto aikuisviihdepalveluiden käytölle. Noin 13 prosentissa on lisäksi esto ajanvietepalveluille. Vaajaassa kahdessa prosentissa liittymistä on edellisten lisäksi estetty myös asiointi- ja hyötypalveluiden käyttö. Ideanin arvion mukaan palveluiden käytön estot vaikuttavat merkittävästi palveluiden käyttöaktiivisuuteen ja samalla sisältöpalvelumarkkinoiden kokoon. Useat suosituimmista palveluista on suunnattu nuorille ikäluokille, joissa on otettu eniten käyttöön estoja. Idean Enterprises, Inc. 15

16 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Mobiilisisältömyynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuva 9 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo Suomessa Kuva 10 Mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden arvo palvelualuettain Suomessa (M EUR) Viereisessä kuviossa (kuva 9) on esitetty markkinoiden arvon kehitys Suomessa vuosina Markkinoiden arvo on kolminkertaistunut vuosien välillä ja sen ennustetaan lähes nelinkertaistuvan vuosien välillä. Vuonna 2006 markkinoiden arvo nousi noin 77 miljoonaan euroon, josta 71 miljoonaa euroa oli laskutettu operaattoreiden mobiililaskutusjärjestelmien kautta. Jäljellä jäävä kuusi miljoonaa euroa koostui erikseen myydyistä mobiilinavigointisovelluksista. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvo ei sisällä mobiilimarkkinoinnin liikevaihtoa. Kuvassa 10 on tarkasteltu markkinoiden arvon kehitystä viihde-, hyöty- ja julkispalveluihin jaoteltuna. Kaikkien kategorioiden arvo on kasvanut vuosittain. Viihdepalvelut ovat perinteisesti muodostaneet yli puolet markkinoiden arvosta. Viime vuosina viihdepalveluiden kasvuvauhti on ollut kuitenkin hitaampaa kuin hyöty- ja julkispalveluiden. Vuonna 2006 viihdepalvelut edustivat puolta markkinoiden kokonaisarvosta. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita vuonna 2006 olivat edellisten vuosien tapaan hakupalvelut, soittoäänet sekä chat- ja deittipalvelut. Soittoäänien ja hakupalveluiden liikevaihto kasvoi keskihintojen noustessa. Soittoäänien keskihintoja nosti kysynnän siirtyminen uudempiin ja kalliimpiin soittoääniformaatteihin. Myös chat- ja deittipalveluiden liikevaihto kasvoi, mikä johtui ensisijaisesti palveluiden käytön kasvusta. Kuvassa 11 on havainnollistettu arvoltaan kymmenen suurimman palvelualueen kasvua vuonna Kuvion pallojen koko ja sijoittuminen vertikaaliakselilla kuvaavat palvelualueen kokoa vuonna Pallon sijainti horisontaalisella akselilla kuvaa markkinoiden arvon kasvuvauhtia vuonna Vuoden 2006 kymmenen suurimman palvelun joukossa nopeimmin kasvaneita palvelualueita olivat yritysten viestintäpalvelut, navigointi, pelit ja aikuisviihde. Markkinoiden arvon kasvun odotetaan jatkuvan vuosina Nykyisin merkittävien palveluiden myynnin uskotaan kehittyvän maltillisesti. Markkinoiden kasvun odotetaan perustuvan useiden erilaisten palveluiden yhtäaikaiselle kasvulle. Suurimpia odotuksia kohdistuu muun muassa erilaisiin 16 Idean Enterprises, Inc.

17 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Mobiilisisältöpalveluiden myynti oli lähes 80 miljoonaa euroa vuonna 2006 Kuva 11 Kymmenen suurimman sisältöpalvelun kasvu vuonna 2006 Kuva 12 Kymmenen suurimman sisältöpalvelun kasvu vuosina Kuva 13 videopalveluihin, musiikkipalveluihin ja mobiilinavigointiin. Kuvassa 12 on tarkasteltu markkinoiden kasvuodotuksia vuosien välillä. Nopeimmin kasvavia markkinoita ennustetaan olevan yhteisölliset palvelut, musiikkitiedostot, pikavipit, navigointi ja julkinen liikenne. Sen sijaan useiden perinteisesti merkittävien mobiilipalveluiden markkinoiden arvon odotetaan kääntyvän laskuun tarkastelujaksolla. Mobiilisisältömarkkinoiden arvon odotetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 4 prosenttia vuosien 2006 ja 2009 välillä ja olevan noin 91 miljoonaa euroa vuonna Palveluiden kasvuvauhdit vaihtelevat kuitenkin merkittävästi palveluittain. Idean Enterprises, Inc. 17

18 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Mobiiliviihdemarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2006 oli 38,4 miljoonaa euroa, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Markkinoiden kasvu on hidastunut vuosituhannen alun jälkeen merkittävästi, kun palveluja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kokonaismarkkinan voikin nähdä saturoituneen. Toisaalta yksikin uusi menestyvä palvelu saattaa muuttaa kehityksen tulevina vuosina. Kuva 17 Viihdepalveluiden kysyntä on keskittynyt muutamaan suosituimpaan palveluun. Viisi suurinta palvelualuetta muodostaa yli 90 prosenttia viihdepalveluiden kokonaisliikevaihdosta. Liikevaihdoltaan suurimpia palvelualueita vuonna 2006 olivat soittoäänet, chat- ja deittipalvelut, pelit, kuvat sekä yhteisölliset palvelut. Nämä samat palvelut ovat tuottaneet valtaosan markkinoiden kokonaisarvosta myös aikaisempina vuosina. Kuviossa 16 on havainnollistettu markkinoiden kehitysennusteet vuoteen 2009 asti. Kuvion pallojen koko ja sijoittuminen vertikaalisella asteikolla kuvaavat palvelualueen kokoa vuonna Pallon sijainti horisontaalisella akselilla kuvaa markkinoiden arvon kasvuvauhtia vuosien 2006 ja 2009 välillä. Nopeinta kasvua odotetaan mobiilitelevisiolle, yhteisöllisille palveluille ja musiikkitiedostoille. Soittoäänet säilyvät kuitenkin suurimpana yksittäisenä palvelualueena tarkastelujaksolla , vaikka niiden markkinoiden arvon ennustetaan kääntyvän laskuun. Samanaikaisesti myös kuvapalveluiden kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan. Kuvassa 17 on esitetty palvelualueiden arvo vuosina 2006 ja 2009 sekä keskimääräinen vuosikasvu tarkastelujaksolla. Mobiiliviihdemarkkinoiden arvon odotetaan kasvavan vuosittain keskimäärin noin 2 prosenttia vuosien 2006 ja 2009 välillä ja olevan noin 42 miljoonaa euroa vuonna Palveluiden kasvuvauhdit vaihtelevat kuitenkin merkittävästi palveluittain. 18 Idean Enterprises, Inc.

19 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Kysynnän painopisteen muutos viihdepalveluissa Kuva 14 Mobiiliviihdemarkkinoiden arvo Suomessa (M EUR) Kuva 15 Mobiiliviihdepalvelumarkkinoiden arvon jakautuminen palveluihin (M EUR) Kuva 16 Mobiiliviihdepalveluiden kasvu sekä markkinoiden koko vuonna 2009 Idean Enterprises, Inc. 19

20 Mobiilisisältöpalvelut Suomessa 2006 Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinat Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinat Kuva 18 Soittoäänet ovat muodostaneet merkittävän osan mobiilisisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta markkinoiden syntymisestä lähtien. Soittoäänimarkkinoille ominaista on ollut kysynnän voimakas reagointi päätelaitekannan muutoksiin. Vuonna 1998 alkoi monofonisten soittoäänien tarjonta, joka on jatkunut näihin päiviin asti. Kysynnän painopiste on kuitenkin vaihtunut monofonisista soittoäänistä polyfonisiin ja aitoihin soittoääniin päätelaitekannan uusiutuessa. Musiikkitiedostojen osuus kokonaismyynnistä on kasvussa soittoäänien myynnin arvon laskiessa tulevina vuosina. Kuva 19 Soittoääni- ja musiikkitiedostomarkkinoiden arvo Suomessa (M EUR) Tässä luvussa tarkastellaan soittoääni- ja musiikkitiedostomark kinoita Suomessa. Musiikkitiedostoilla tarkoitetaan matkapuhelimilla tilattuja matkapuhelinverkoissa toimitettuja kokonaisia musiikkitiedostoja. Kuvassa 18 on esitetty tässä tutkimuksessa käytetty mobiilimusiikin kategoriointi. Markkinat on jaettu soittoääniin ja musiikkitiedostoihin. Lisäksi soittoäänet on jaettu eri formaatteihin. Uusien musiikkipalveluiden läpilyönti edellyttää monia tekijöitä Erilaisten matkapuhelimille tarkoitettujen musiikkipalveluiden kirjo on laaja. Soittoäänet ovat jo vuosikausia olleet suosituimpien mobiilipalveluiden joukossa. Tämän lisäksi odotetaan muiden musiikkipalveluiden tarjonnan ja käytön yleistyvän. Matkapuhelimilla saatetaan ostaa kokonaisia musiikkikappaleita, kuunnella radiota tai ostaa palveluita, joiden avulla voi tilata eräänlaisen musiikkikirjaston käyttöönsä kuukausihintaan. Useimmat näistä palveluista ovat olleet saatavilla jo vuosia internetissä, jolloin niitä on voinut käyttää kotitieto- 20 Idean Enterprises, Inc.

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa

Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2: Suomalaisten Some-käyttö monipuolistunut Instagram & Twitter nousussa Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2 Yhteenveto /

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Määräys liittymän estopalveluista

Määräys liittymän estopalveluista Viestintävirasto 35 R/2016 M 1 (5) Määräys liittymän estopalveluista Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7. päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy

Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon. 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy Teräväpiirtosisältöä antenniverkkoon 3.11.2011 Jari Laiho, TDF Entertainment Oy TDF Entertainment on osa kansainvälistä TDF-konsernia Liikevaihto: 1,63 mrd eur (FY 2009) Työntekijöitä: 5050 Omistus: Texas

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi

e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi e-hallinto mistä tulee - mihin menee? hindsight - insight - foresight oppi - näkemys - ennakointi Haasteita sisäiset toimintaympäristöstä tulevat globaalit Year(s) Change of Telecommunications Regulation

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Sisällys. Q3 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q3 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q3 2009 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Palveluiden ja 3G:n eteneminen Strategian toteutus Ylimääräinen voitonjako Näkymät loppuvuodelle

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013. 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 2013 23. huhtikuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Q1 2013: Erittäin vahva alku vuodelle Q1/2013 Q1/2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Ryhmähanke Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Kysely metsäpalveluyritysten toiminnasta Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 59 14.8.1998 Metsäpalveluyrittämisen

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit

Viestintäviraston toimialan kehityksestä. Tilastolliset kehitystrendit Viestintäviraston toimialan kehityksestä Digitaaliset palvelut laajemmin käyttöön Tieto digitalisoituu Langattomuuden merkitys kasvaa Viestintäviraston toimintaympäristön muutostekijät Globalisaatio Kuluttajatottumusten

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Pilvipalvelujen tietoturvasta

Pilvipalvelujen tietoturvasta Pilvipalvelujen tietoturvasta It-palveluiden tilaisuus 20.3.2015 Matti Levänen Mitä pilvipalvelut ovat? Pilvipalvelu on toimintamalli, jolla tarjotaan helposti käyttöön otettavaa ja skaalautuvaa tietotekniikkaresurssia.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003

Tapio Kallioja toimitusjohtaja. Capital Markets Day 14.5.2003. SWelcom 14.5.2003 Tapio Kallioja toimitusjohtaja Capital Markets Day Nykyiset toiminta-alueet Kaupallinen televisio Digitaalinen maanpäällinen televisio Kaapelitelevisio Laajakaista-internet Digitaalinen kaapelitelevisio

Lisätiedot

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.

Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi. Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1. Mobiilin videonkatselun käyttäjäkokemuksen analyysi Risto Hanhinen Valvoja: Kalevi Kilkki Diplomityön seminaariesitelmä 20.1.2016, Espoo Sisällysluettelo Sisällysluettelo..d. 2 Työn tausta ja ongelmanasettelu

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000

FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1319 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015

Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Arjen katsaus Kuluttajakysely syyskuu 2015 Tutkimuksen taustaa Tässä raportissa esitetään päätulokset LähiTapiolan Arjen Katsaukseen 2/2015 liittyvästä kuluttajatutkimuksesta. Aiheina tällä kierroksella

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto.

Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio. Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto. Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä: Innovaatioiden diffuusio Lauri Frank Elektroninen liiketoiminta Jyväskylän yliopisto Ohjelma Mikä on innovaatio? Innovaation omaksuminen Innovaation yleistyminen

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi.

Yksikkökate tarkoittaa katetuottoa yhden tuotteen kohdalla. Tämä voidaan määrittää vain jos myytäviä tuotteita on vain yksi. KATETUOTTOLASKENTA laskennassa selvitetään onko liiketoiminta kannattavaa. Laskelmat tehdään liiketoiminnasta syntyvien kustannuksien ja tuottojen perusteella erilaisissa tilanteissa. laskennassa käytetään

Lisätiedot

Liiketoiminta verkkoympäristössä

Liiketoiminta verkkoympäristössä Liiketoiminta verkkoympäristössä Sakari Luukkainen T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2010 Sisältö Teletoimialan rakenteen kuvaus Suomen tietoliikennemarkkinatilastoja Liiketoimintamallit Caset

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet

Suomalainen televisiotarjonta Tausta, tavoitteet ja toteutus. Seurantaraportointi vuodesta 2000 alkaen. Hankkeen tavoitteet Suomalainen televisiotarjonta 013 Juha Herkman Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Viestinnän tutkimuskeskus CRC Tausta, tavoitteet ja toteutus Seurantaraportointi vuodesta 000 alkaen Hankkeen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila

Osavuosikatsaus 1-3/2012. Mika Ihamuotila Osavuosikatsaus 1-3/2012 Mika Ihamuotila 9.5.2012 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys vastasi pitkälti yhtiön odotuksia. Kaudella avattiin yksi oma myymälä Suomessa. 2) Liikevaihto:

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 211 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2. 212 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Tammi-joulukuu 211 lyhyesti Strategian toteutus etenee Tammi-joulukuu 211 numeroina Osinkoesitys

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 1.1.2006 31.12.2006 Elisan Q4 2006 Q4 2006 ja taloudellinen tilanne Voitonjako vuodelta 2006 Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Elisa 125 vuotta Strategian toteutus

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot