Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2007

2 2 Sisältö 1 YLEISTÄ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO HENKILÖSTÖ YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KOKONAISTULOT JA MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YLEISTÄ TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN HALLINTOKESKUS HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUJEN TULOSALUE PERUSTURVAKESKUS YLEISTÄ TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT PERHEHUOLTO LASTEN PÄIVÄHOITO SIVISTYSKESKUS KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA/KOULUTUKSEN TULOSALUE KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TULOSALUE TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS TEKNISTEN ASIOIDEN TULOSALUE TEKNISEN TUOTANNON TULOSALUE PELASTUSTOIMEN TULOSALUE YMPÄRISTÖASIAIN TULOSALUE VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA VEROTULOT VALTIONOSUUDET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

3 3 1 YLEISTÄ 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VIHTI MYÖNTEISELLÄ KEHITYSPOLULLA Vihdin kunnan tilinpäätös vuodelta 2007 on kunnan lähihistorian paras. Kunnan vuosikate oli 10,1 miljoonaa euroa joka vastaa 141,8 prosenttia poistoista. Satunnaisiin tuottoihin kirjattiin 5,9 miljoonaa euroa ja maanmyyntivoittoihin 3,9 miljoonaa euroa. Ylijäämää tilikaudelta kertyi 9 miljoonaa euroa. Tilikauden erinomaiseen tulokseen vaikuttivat talouden ja palveluiden tasapainotusohjelmassa käynnistetyt palvelutuotannon tehostamistoimenpiteet sekä poikkeuksellisen hyvä verotulokehitys. Vuonna 2007 toimintakate oli 91,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 5,9 %. Kustannusten kasvu on pitkällä aikajänteellä kunnassa liian suuri, kun otetaan huomioon tulevien vuosien verotuloennusteet. Palvelurakenteen järkevöittäminen ja tehostaminen on näin ollen myös jatkossa välttämätöntä. Kunta on ylläpitänyt erittäin mittavaa investointiohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on ollut kustannusrakenteen korjaaminen ja palveluiden parantaminen. Investointien toteuttaminen on lisännyt kunnan lainanhoitorasitetta. Lainakanta oli vuoden 2007 lopussa 2027 euroa asukasta kohden. Lainarasitteen kasvusta huolimatta kunta on rahoitusasemaltaan selkeästi paremmassa tilanteessa kuin talouden palveluiden tasapainottamissuunnitelman perusteella ennustettiin. Vuonna 2007 tehtiin kunnan tulevan palvelurakenteen tulevaisuuden näkökulmasta merkittäviä päätöksiä. Kunta sopi yhdessä Nummi-Pusulan ja Karkkilan kanssa palveluiden tarjoamisen käynnistävän perustusturvakuntayhtymä Karviaisen perustamisesta. Lisäksi käynnistettiin yhteistyön kehittäminen tukipalveluiden tuotannossa. Kunta kasvaa vauhdikkaasti. Vuonna 2007 väestönkasvu oli noin 2,3 prosenttia ja kunnan palvelurakenteessa on varauduttu vastaavaan kasvuun myös tulevaisuudessa. Vihti on houkutteleva asuinkunta ja tulee jatkossa tarjoamaan myös merkittävästi enemmän työpaikkoja kunnan alueella. Elinkeinoelämän kehittämiseksi kunta jatkoi kaavoitusponnisteluitaan Nummelassa ja Huhmarissa tavoitteenaan laajojen elinkeinoalueiden käyttöönotto. Kaupallisten palveluiden vetovoimasta kuntaan kertoi Citymarketin laajennushankkeen käynnistäminen Nummelassa. Tulevat vuodet ovat rahoitusrakenteen hoitamisen vuosia. Tämä edellyttää jatkossakin tiukkaa menokuria, jotta kunnan suunnittelemat suuret palveluinvestoinnit voidaan toteuttaa tulevan valtuustokauden lopulla.

4 4 Kiitos kunnan menestyksekkäästä vuodesta kuuluu päätöksentekijöille ja ennen kaikkea henkilöstölle, joka on antanut panoksensa kunnan kehittämiseen ja asiakaspalveluun sekä tukensa kuntamme kohtaamiin suuriin muutoksiin. Petri Härkönen kunnanjohtaja

5 5 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007 Kunnanvaltuusto pj Anu Rajajärvi I vpj Pekka Viljanen II vpj Teijo Vuorinen Tarkastuslautakunta pj Eerikki Viljanen vpj Aimo Savinko Kunnanhallitus pj Jarmo Kuosa I vpj Pentti Pulkknen II vpj Markku Eurajoki Perusturvalautakunta pj Kari Viherkanto vpj Erkki Jokela Kasvatus ja koulutuslautakunta pj Jorma Luhtasela vpj Matti Waara Ympäristölautakunta pj Jaana Sohlman vpj Kai Wilén Tekninen lautakunta pj Timo Valo vpj Aulikki Hiltunen Kulttuuri-ja kansalaistoiminnan lautakunta pj Päivi Brace vpj Tapio Majamäki Nuorisolautakunta pj Marjaana Varmavuori vpj Touko Luukkonen Liikuntalautakunta pj Marja Ahtiala vpj Monica Heiskari Keskusvaalilautakunta pj Marjukka Ahokas vpj Hanna Jokela

6 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO Hallintokeskus hallintojohtaja Aira Elolampi Hallintokeskus hallintojohtaja Aira Elolampi Ruoka- ja siivouspalvelut ruokapalvelupäällikkö Tuija Wickström Hallinto perusturvajohtaja Eija-Riitta Pajunen Kunnanjohtaja Petri Härkönen Perusturvakeskus perusturvajohtaja Eija-Riitta Pajunen Terveys- ja vanhuspalvelut johtava ylilääkäri Marja-Liisa Vuoristo Lasten päivähoito päivähoidon esimies Kirsti Lehikoinen Perhehuolto perhehuollon esimies Sari Laaksonen Sivistyskeskus sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi Kasvatus ja koulutus sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut vs. liikuntatoimenjohtaja Raija Ranta-Porkka Tekniset asiat tekninen ja ympäristöjohtaja Jyrki Meronen Tekninen ja ympäristökeskus tekninen ja ympäristöjohtaja Jyrki Meronen Tekninen tuotanto vesilaitoksen johtaja Tapio Lankinen Pelastustoimi tekninen ja ympäristöjohtaja Jyrki Meronen Ympäristöasiat tekninen ja ympäristöjohtaja Jyrki Meronen

7 7 Vuoden 2007 alusta tuli voimaan sivistyskeskuksen organisaatio, jossa liikuntatoimen, nuorisotoimen ja kulttuuri- ja kansalaistoiminnan tulosalueet yhdistettiin yhdeksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tulosalueeksi. Samoin teknisessä ja ympäristökeskuksessa tuli voimaan organisaatiomuutos, jossa teknisten asioiden tulosalueesta erotettiin tuotannollinen osuus (tuotantoryhmän vastuualue) omaksi teknisen tuotannon tulosalueeksi, johon samalla siirrettiin Vihdin Vesihuoltolaitos liikelaitoksen henkilökunta. Lisäksi pelastustoimi erotettiin teknisten asioiden tulosalueesta omaksi tulosalueeksi, koska se poikkeaa täysin edellä mainituista tulosalueista ja on volyymiltaan huomattava. Tilivelvollisiksi toimialoillaan on määritelty seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, keskusvaalilautakunta, perusturvalautakunta ja perusturvajaosto, kasvatusja koulutuslautakunta, nuorisolautakunta, liikuntalautakunta, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta, tekninen lautakunta ja sen jaosto ja ympäristölautakunta ja sen jaosto sekä seuraavat viranhaltijat: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, perusturvajohtaja, johtava ylilääkäri, päivähoidon esimies, perhehuollon esimies, sivistysjohtaja, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen esimies, tekninen ja ympäristöjohtaja ja vesilaitoksen johtaja HENKILÖSTÖ Vuoden 2005 aikana laadittiin talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelma, jossa päätettiin työn uudelleen järjestelyihin liittyen kunnan henkilöstömäärän vähennyksistä vuosina Henkilöstömäärätavoitteiden toteutumista seurataan ns. tehty työaika tunnusluvulla, joka kuvaa todellista kunnassa tehtyä työaikaa (=palvelussuhdeajat, joista on vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut työlomat yms. keskeytykset). Tällä tunnusluvulla henkilötyövuositavoite vuonna 2005 oli htv ja edelleen tavoite vuodelle 2007 oli 1001,84 htv. Vuodelle 2007 htv toteutui kuitenkin 1010,91 henkilötyövuotena, jolloin tavoite ylittyi koko kunnan tasolla 9,07 htv:llä. Tulosaluekohtaisesti on toteutumissa verrattuna tavoitteisiin isoja eroja. Merkittävin poikkeus on Sivistyskeskuksen Kasvatus- ja koulutus tulosalueella, jossa tavoite on ylittynyt pääasiassa koulunkäyntiavustajien määrän lisääntymisen johdosta 20,73 htv:llä. Perusturvan päivähoidon tulosalue on vuonna 2007 päässyt henkilötyövuosissa vielä selvästi alle tavoitteen. Alla on taulukko, josta selviää henkilötyövuositavoitteet ja niiden toteutuminen tulosalueittain vuonna Muuten henkilöstöasioissa on mahdollisuuksien mukaan toteutettu vuonna 2006 hyväksytyn henkilöstöasioiden toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Tasapainotussuunnitelman muutostukikoulutus jatkui vuonna Vuonna 2007 painotettiin keskeisesti työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan varmistamista valmisteltaessa mm. perusturvakuntayhtymä Karviaisen perustamista. Vihdin kunta laatii erillisen henkilöstöraportin, josta ilmenevät tarkemmat tiedot henkilöstöstä.

8 8 1.3 YLEINEN KEHITYS MAASSA JA HELSINGIN SEUDULLA Suomessa bruttokansantuotteen kasvu oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 4,4 % vuonna Vuonna 2006 kasvu oli 5,9 %. Kulutusmenoista lisääntyivät yksityiset kulutusmenot 3,7 prosenttia ja julkiset kulutusmenot 0,8 prosenttia. Yksityiset investoinnit kasvoivat 8,1 prosenttia ja julkiset investoinnit 3,4 prosenttia. Investoinneista eniten kasvoivat toimitilainvestoinnit, 20 prosenttia. Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat 6,2 prosenttia ja asuntoinvestoinnit enää puoli prosenttia. Investointiaste kohosi 20,3 prosenttiin. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 13 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 11 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 24 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 4 prosenttia ja reaalisesti 2,4 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 5,9 prosenttia, omaisuus- ja yrittäjätulot 2,4 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,6 prosenttia. Välittömiä veroja maksettiin 6,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Korkeasuhdanne näyttäisi olevan tasaantumassa ja kokonaistuotannon kasvu hidastumassa. Tuotannon kasvuvauhdin arvioidaan vuonna 2008 olevan 3 3,5 prosenttia. Asuntorakentamisen vaimenemisen korvaa muun rakentamisen vilkkaus, mutta

9 9 metsäteollisuuden vaikeudet hidastavat jo teollisuustuotannon kasvua. Näkymiä varjostavat myös mm. rahoitusmarkkinoiden tila sekä raaka-ainemarkkinat. Inflaatio on pysynyt vuositasolla toistaiseksi melko maltillisena n. 2,5 %:ssa, tosin kiihtyen tammikuussa ,8 prosenttiin. Kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten polttonesteiden ja elintarvikkeiden kallistuminen. Korkojen nousu ja ravintola- ja kahvilapalveluiden, alkoholijuomien vähittäismyyntihintojen sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen kallistuminen vaikuttivat niin ikään inflaatioon. Kansantalouden kysyntää lisäsivät viime vuonna vienti, kulutus sekä investoinnit. Viennin volyymi kasvoi 4,8 prosenttia. Kulutuksen volyymi kasvoi 2,8 prosenttia ja investoinnit 7,6 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi 4,1 prosenttia. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 3,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain 2,2 prosenttia ja maksetut tulonsiirrot 1,8 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,1 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 7,7 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 5,1 prosenttia. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste joulukuun lopussa 2007 oli 8,4 %. Työvoimatoimistoissa oli joulukuun lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä oli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli 11,2 %. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Uudellamaalla työttömyys väheni 16,5 %. Helsingin seudun työttömyysaste oli vuoden 2007 lopussa 5,7 % ja koko Uudenmaan TE-keskuksen alueella 5,4%. Kehyskunnissa työttömyysaste oli vuonna 2007 keskimäärin 4,7 %, kun vastaava luku vuonna 2006 oli 5,7 %. Joulukuun lopussa 2007 oli kehyskuntien keskimääräinen työttömyysaste 4,6 %. Työttömyysasteen kehitys ,0 6,0 5,0 4,0 Vihti 3,0 2,0 1,0 0,0 Uusimaa Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Vuoden 2007 lopussa Vihdin työttömyysaste oli 4,5 %, kun se vuoden 2006 lopussa oli 5,8 %. Avoimia työpaikkoja oli 118 kappaletta. Keskimäärin työttömyysaste vuonna 2007 oli 4,8 %, kun se vuonna 2006 oli keskimäärin 6,1 prosenttia.

10 10 Vihdissä oli vuoden 2007 lopussa asukasta, kun asukasmäärä vuoden 2006 lopussa oli henkilöä. Kasvu oli siten 2,3 %. Vihti on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Kasvun odotetaan jatkuvan yhtä voimakkaana myös lähivuosina. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli miltei tasapainossa, alijäämä oli vain 0,1 miljardia euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 7,7 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 5,1 prosenttia. Kuntien saamat verotilitykset vuonna 2006 kasvoivat 6,4 %. Kasvu johtui hyvästä työllisyys- ja ansiokehityksestä. Myös yhteisöverojen tuotot kasvoivat reippaasti. Ennakkotilinpäätösten mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat viime vuonna 5,3 prosenttia. Menojen kasvu selittyy palkkakustannusten kasvulla ja palvelujen kysynnän lisääntymisellä. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi edellisvuodesta. Yleisestä kehityksestä huolimatta vuosikate laski kuitenkin noin 150 kunnassa ja lisäksi joissakin kunnissa verotulot jopa pienenivät. Vain noin 100 kunnassa vuosikate riitti investointien omahankintamenoihin. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan ja korkomenot nousivat voimakkaasti, peräti 40 prosenttia. Kunnilla on nyt lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Lainakanta on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2000, jolloin lainaa oli 746 euroa asukasta kohden. Kuntaliitto, Kuntatalous 5/2007, taloustiedotteet VM Suhdannekatsaus 4/2007 Tilastokeskus tiedotteet 1.4 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vihdissä nostettiin kunnallisveroprosenttia 19,25 %:iin vuodelle Verotuloja kertyi kokonaisuutena 85,6 milj. euroa kun edellisvuoden kertymä oli 77,2 milj. euroa. Kasvu edellisvuodesta oli kaikkiaan 8,4 milj. euroa eli 10,9 %. Kunnallisverokertymä oli 78,9 milj. euroa, jossa kasvua oli 10,5 %. Yhteisöverokertymä oli 3,0 milj. euroa, jossa kasvua oli 22,5 %. Kiinteistöverokertymä oli 3,7 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 9,3 %. Kunnallisverotulon kasvuun vaikutti edelleen väestömäärän kasvu ja verotettavien ansiotulojen kasvu. Kunnallisveron korotuksesta puhdistettua verotulojen kasvua kertyi 5,5 milj. euroa eli 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöveron voimakas kasvu heijastaa yleisen taloudellisen aktiviteetin vilkkautta ja yritysten toiminnan tuloksellisuutta. Kiinteistöveron tuoton kasvu johtuu kiinteistöjen määrän kasvusta sekä verotusarvojen tarkistuksista. Valtionosuuksissa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 3,8 %, joka on noin 0,6 milj. euroa, kokonaissumman ollessa 17,1 milj. euroa. Kokonaisuutena verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä, kasvoivat 9,6 % vuodesta 2006.

11 11 Kunnan ulkoisissa tuotoissa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 12,2 % eli noin 2,0 milj. euroa. Suurin osatekijä oli maanmyyntivoitot, joita kertyi 3,9 milj. euroa. Kunnan ulkoiset toimintakulut olivat 110,1 milj. euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta noin 7,1 milj. euroa eli 6,9 %. Kasvu ei ole talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisella 3 % tasolla. Henkilöstökulut kokonaisuutena kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 milj. euroa eli 2,7 % ja palkkakulut 0,8 milj. euroa eli 2,5 %. Palvelujen ostot kasvoivat 4,1 milj. euroa eli 10,0 %. Kunnan vuosikate vuoden 2007 alkuperäisessä talousarviossa oli 6,1 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 2,9 milj. euroa. Vuosikate on tilinpäätöksen mukaan 10,1 milj. euroa, joka on asukasta kohden 374 euroa. Poistojen määrä oli 7,1 milj. euroa, jolloin vuosikate on 141,8 % poistoista. Yleisesti tarkastellaan vuosikatteen riittävyyttä poistoihin, jolloin poistojen määrä vastaa keskimääräistä vuotuista korvausinvestointitarvetta. Kuitenkin voimakkaasti kasvavan kunnan kuten Vihdin, tulisi tarkastella myös vuosikatteen riittävyyttä rahoitusosuuksilla vähennettyjen investointien kattamiseen eli investointien tulorahoitusprosenttia, joka Vihdillä oli 41,7 % vuonna Investointien tulisi mahdollisimman hyvin ja varhaisessa vaiheessa skaalautua rahoitusrakenteen kantokykyyn. Tilikauden tulos on 8,8 milj. euroa, jonka muodostumiseen vaikutti kiinteistöyhtiöiden myynnistä kirjattu satunnainen tuotto 5,9 milj. euroa, maanmyyntivoitot 3,9 milj. euroa, asunto-osakkeiden myynti 0,5 milj. euroa sekä vahvasti kasvaneet verotulot 8,4 milj. euroa. Kun putsataan pois satunnaiset erät ja asunto-osakkeiden myyntivoitot muodostuu tilikauden tulos 2,5 milj. euroa positiiviseksi. Verotulojen vahva kasvu ylitti ulkoisten toimintamenojen kasvun 1,3 milj. eurolla. Käyttötalouden netto eli toimintakate oli - 91,1 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 5,9 %. Toimintakate on 88,7 % verorahoituksesta, kun osuus vuonna 2006 oli 91,8 %. Verotulojen kasvu ylitti euromääräisesti toimintakulujen kasvun. Suunta on laskeva ja hyvä, mutta ei vielä riittävä. Vuoden 2007 tilikauden tulos oli positiivinen toista kertaa peräkkäin. Tässä mielessä tilanne on hyvä, koska taseeseen on näin muodostunut ylijäämää toisen kerran peräkkäin usean alijäämäisen vuoden jälkeen. Pitkäaikaisen rahoituksen vähyys vuonna 2006 ja mittavat investoinnit näkyivät vuonna 2007 suurentuneena lainarahoituksen tarpeena. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 18 milj. euroa. Pitkäaikaisen rahoituksen tarve tulee mittavista investoinneista, joita kunta on viime vuosina tehnyt. Nämä investointitarpeet tulevat palveluverkkosuunnitelmasta, jossa kunnan palvelujen tarjontaa ja tarvetta tarkastellaan kokonaisuutena ja pitkällä suunnittelunäkemyksellä. Vuonna 2007 investointeja tehtiin yhteensä 24,4 milj. eurolla. Vuoden aikana lainoja lyhennettiin noin 5,2 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa oli 54,8 milj. euroa. Lainaa asukasta kohden oli vuoden 2007 lopussa euroa kun se vuonna 2006 oli euroa. Omavaraisuusaste oi 49,7 prosenttia. Yleisesti ottaen merkittävän suuresta velkarasituksesta voidaan kuntien osalta puhua, kun omavaraisuusaste on pienempi kuin 50%. Vuonna 2006 käynnistyivät talouden ja palvelujen tasapainottamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi. Suunnitelmassa esite-

12 12 tään ne toimenpiteet, joilla vuonna 2005 kertynyt alijäämä ja aikaisemman taloussuunnitelman mukaan edelleen kertyväksi arvioitu alijäämä käännetään vuoden 2008 loppuun mennessä kuntalain edellyttämällä tavalla ylijäämäksi. Suunnitelma sisältää erilaisia säästötoimia ja toimintatapojen muutoksia, joilla käyttömenojen kasvu pudotetaan noin 3 prosenttiin. Lisäksi omaisuuden myynnillä hankitaan tuloja ja samalla myyntivoittoja, joilla alijäämän kertyminen katkaistaan siihen saakka, kun toiminnallinen tulos saadaan positiiviseksi. Omaisuuden myynnin ja käyttömenojen kasvun hillitsemisen seurauksena tilikauden tulos muodostui positiiviseksi jo vuonna 2006 ja nyt myös vuonna Vuosi 2008 on lähtenyt verotulojen kehityksen kannalta hyvin käyntiin. Verotulojen alkuvuoden kertymä ennakoi hyvää kehitystä koko vuodelle. Tonttimyynti on jatkunut edellisvuoden lopun tapaan hitaana. Tasapainotussuunnitelman mukaisia rakennettujen kiinteistöjen myyntejä on tehty arvioidun mukaisesti.

13 13 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Alkuperäisessä vuoden 2007 talousarviossa vuosikate oli 6,1 milj. euroa ja tulos 2,3 milj. euroa. Vuosikate nousi tilinpäätöksessä kuitenkin 10,1 milj. euroon, ja tulos 8,8 milj. euroon. Ennakoitua parempi tulos johtui erityisesti verotulojen, myyntivoittojen ja muiden toimintatuottojen ennakoitua suuremmasta määrästä. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) Ulkoiset toimintatuotot ja-kulut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -1 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys-/vähennys Varausten lisäys-/vähennys+ Rahastojen lisäys-/vähennys+ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut, % 17,2 16,4 15,7 Toimintakate % verorahoituksesta 88,7 91,8 96,3 Vuosikate % poistoista 141,8 101,0 38,0 Vuosikate, /asukas Asukasluku Tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma

14 14 3 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen ja miten mahdollinen alijäämä rahoitetaan. Tulorahoituksen määrä on 5,6 milj. euroa, joka muodostuu vuosikatteen, satunnaisten erien ja tulorahoituksen korjauseristä. Vuosikatteessa on mukana maanmyynneistä saadut myyntivoitot. Satunnaisissa tuotoissa on 5,9 milj. euron myyntivoitto vuokratalokiinteistöjen myynnistä Alkuperäisen peruskunnan talousarvion mukaiset investointimäärärahat olivat 25,0 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 24,9 milj. euroa. Investointien rahoituslaskelman mukainen toteutuma oli 24,4 milj. euroa. Nettoinvestointien määräksi muodostui 13,0 milj. eroa, kun otetaan huomioon investointien rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myyntitulot. Rahoituksen rahavirrasta nähdään, että antolainasaamisia saatiin vähennetyksi 42 tuhatta euroa. Mittavien investointien vuoksi vuoden 2007 talousarviossa varauduttiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 18,4 milj. euroa ja lyhentämään lainoja 4,60 milj. euroa, jolloin lainakannan kasvu oli 13,8 milj. euroa. Lainamäärän arvioitiin nousevan 65,2 milj. euroon, joka oli euroa/asukas. Vuonna 2007 nostettiin talousarviolainaa yhteensä 18 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä tehtiin 5,2 milj. euroa. Lainakannan lisäys oli 13,2 milj. euroa, jolloin lainakanta oli vuoden lopussa 54,8 milj. euroa eli euroa/asukas. Vuonna 2006 pidättäydyttiin pitkäaikaisen lainan ottamisesta lyhytaikaisen lainan kustannuksella, investointitahdin ollessa kuitenkin mittava. Tämä heijastui vuodelle 2007 pitkäaikaisen lainan suurempana tarpeena. Rahamarkkinoiden voimakas epävarmuustila sekoitti korkomarkkinoita syksystä alkaen siten, että lyhytaikaisen vieraan pääoman käyttö kallistui suhteellisesti eniten korkokäyrän ollessa hyvinkin paljon normaalitilasta poikkeava. Tämä rahoitusmarkkinoilla vallinnut, Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoista lähtenyt, luottamuspula nosti lyhyitä korkoja merkittävästi syksystä alkuvuoden puolelle ja osaltaan ohjasi lyhytaikaisen lainan käyttämisen ensisijaisesti likviditeetin hallintaan. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuustila jatkuu edelleen ja sen kestosta tai vaikutuksen syvyydestä ei ole yhtenäistä näkemystä. Investointien tulorahoitus on kehittynyt viimeisten vuosien aikana hyvin ja oikeaan suuntaan. Lainanhoitokate, jolla kuvataan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, parani 1,66:een. Tyydyttävästä tulorahoituksen riittävyydestä voidaan puhua, kun lainahoitokate on 1-2 välillä. Tulorahoitus vuonna 2007 riittää lainojen hoitoon tyydyttävästi, kun tilanne vuonna 2005 oli heikko.

15 15 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lainojen lisäys Pitkäaikaisen lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 41,7 30,4 27,8 Pääomamenojen tulorahoitus % 36,3 25,2 19,9 Lainanhoitokate 1,66 1,22 0,77 Kassasta maksut/vuosi milj. 141,8 131,7 114,8 Kassan riittävyys päivää 24,8 19,8 9,4 Asukasmäärä

16 16 4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (sis.vihdin Vesihuoltolaitos) Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut saamiset ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet tarvikkeet ja tavarat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 17 Vuosi 2007 Vuosi 2006 Vuosi 2005 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli- / alijäämä Tilikauden yli- / alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Poistoero Investointivaraukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste % 49,7 49,1 48,9 Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus % 58,9 58,1 55,4 Lainat /asukas Lainakanta Lainasaamiset Asukasmäärä

18 18 5 KOKONAISTULOT JA MENOT KOKONAISTULOT JA MENOT 2007 (sis. Vihdin Vesihuoltolaitos) milj. % milj. % TULOT Varsinainen toiminta Toimintatuotot 18,9 12,7 16,8 12,7 Verotulot 85,6 57,4 77,2 58,2 Valtionosuudet 17,1 11,5 16,5 12,4 Korkotuotot 0,2 0,1 0,2 0,2 Muut rahoitustuotot 0,5 0,3 0,5 0,4 Satunnaiset tuotot 5,9 4,0 7,1 5,4 Tulorahoituksen korjauserät -5,9-4,0-2,3-1,7 Pysyvien vastaavien myyntivoitot -4,4-3,0-3,6-2,7 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0,1 0,1 0,0 0,0 Pysyvien vastaavien myyntituotto 11,3 7,6 11,1 8,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 1,7 1,1 0,6 0,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 18,0 12,1 2,8 2,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 5,7 4,3 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 149,0 100,0 132,6 100,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut 110,1 74,2 103,0 78,1 Valmistus omaan käyttöön -0,1-0,1-0,1-0,1 Korkokulut 2,1 1,4 1,6 1,2 Muut rahoituskulut 0,1 0,1 0,1 0,1 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 0,0 0,0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 24,4 16,5 22,0 16,7 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 5,2 3,5 5,2 3,9 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 6,5 4,4 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 0,0 0,0 0,0 Kokonaismenot yhteensä 148,3 100,0 131,8 100,0

19 19 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1 YLEISTÄ Vihdin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöinä Nummelan Teollisuustalo Oy, Veikkoinkorpi I Oy, Palman Tieto-taito-keskus Oy, Vihdin Yrityskeskus Oy (ei toimintaa), Nummelan Aluelämpö Oy, Länsi-Uudenmaan Yrityshautomo, Kiinteistö Oy Ala- Nummela sekä Kiinteistö Oy Härköiläntie 1,2 ja 3. Vuonna 2001 käynnistettiin selvitys kunnan asunto-omistuksen uudelleenjärjestelystä. Kiinteistöosakeyhtiöitä sekä asunto-osakkeita on myyty tämän jälkeen vuosittain suurina kokonaisuuksina. Viimeisimmät laajamittaiset kaupat tehtiin syksyllä Kunnan omistukseen jäi yksittäisiä asunto-osakkeita. Konsernin lainat per asukas olivat euroa, edellisenä vuotena lainat olivat euroa / asukas. Kuntayhtymät on yhdistetty taseeseen omistusosuuden mukaisesti. Taseeseen yhdistettyjä kuntayhtymiä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Nikinharjun kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Uudenmaan Liitto ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä. Kaavio Vihdin kunnan konsernirakenteesta on tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kiinteistöosakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu kunnan suunnitelman mukaisiksi poistoiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää voitto/tappio edellisiltä tilikausilta vastaan. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä löytyy tilinpäätöksen liitteestä 55. Kunnan konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisöjä valvoi kunnanhallitus. Konsernivalvontaa varten eri tytäryhteisöt olivat vastuutettuina myös eri viranhaltijoille. Konsernijaosto lakkautettiin vuoden 2007 alussa.

20 20 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 10 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisältö 1 YLEISTÄ... 4 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO... 5 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2008... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot