Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1

2

3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Ote hallituksen toimintakertomuksesta....6 Sähkökauppa...8 Sähkön siirto...10 Kaukolämpö Verkkourakointi...14 Talous...15 Yrityshallinto...17 Henkilöstö...18 Tilinpäätös...(erillisenä liitteenä)...emoyhtiö... Konserni Liikevaihto... 71, ,5 Henkilöstö keskimäärin Sähkön siirto Sähkön siirron huipputeho Sähkön myynti Sähkön siirtoasiakkaita milj. e henk. GWh MW GWh kpl Sähkön jakelualue km 2 Sähkön siirtojohtoja Kaukolämmön myynti Kaukolämmön huipputeho (vrk.) Kaukolämpöasiakkaita Kaukolämpöjohtoja km GWh MW kpl km Vaasan Sähkö Oy turvaa alueensa energian saatavuuden sekä sähkö- ja kaukolämpöverkon toimivuuden hoitaen tulevan volyymikasvun alenevilla henkilöresursseilla kilpailukykyisesti. Paikallisen hyvinvoinnin edistäminen on yhtiön perusarvo. Vaasan Sähkö Oy:n toiminta hoidetaan Suomen muihin energiayhtiöihin verrattuna tehokkaammin, kannattavammin ja edullisemmin kuin keskimäärin. Lisäksi toimitus on laadultaan parempaa ts. häiriöttömämpää kuin keskimäärin. Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. 3

4 Erilainen sähkövuosi Suurin sähkövuoden 2003 ratkaisu Suomessa oli Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalaitoksen rakentamispäätös. Voimaosuuksien ylimerkintä oli osoitus energiayhtiöiden luottamuksesta ydinvoiman kilpailukykyyn lähivuosikymmenien energiamuotona. Ydinvoimaosuuksien jaon lisäksi toimialalla tapahtui lukuisia muutoksia tuotanto-osuuksien omistuksissa. Sähkökauppa tervehtyi useita vuosia kestäneen kannattavuuskriisin jälkeen. Sähköenergian hinta nousi kaikissa Pohjoismaissa vesivarantojen poikkeuksellisen niukkuuden seurauksena. Loppuasiakashintojen nousua kritisoitiin myös Suomessa, vaikka hintojen muutokset olivat Ruotsiin ja Norjaan verrattuina varsin maltillisia. Sähkö on eräs niistä harvoista hyödykkeistä, joissa Suomen hintataso on kansainvälisesti vertailtaessa varsin edullinen. Verovapaiden osapuolten ts. kaupunkien liikelaitosten näyttävä esiintyminen kilpaillulla toimialalla on sähkökilpailun pahin vääristymä. Vääristymän haittavaikutus korostuu nyt, kun energiayhtiöiden tulosparannukset aiempiin vuosiin verrattuna johtuvat ennen kaikkea juuri sähköenergialiiketoiminnan kannattavuuden parantumisesta. Energiamarkkinavirasto on muuttamassa verkkoliiketoiminnan valvontamallia paremmin toimialan luonteen huomioon ottavaan suuntaan. Syyskuussa astui voimaan takavuosien rajuilmojen jälkiseurauksena ns. vakiokorvausmalli, joka velvoittaa verkkoyhtiöt rahallisiin korvauksiin yli 12 tuntia kestäneiden sähkökatkojen piiriin joutuneille asiakkaille. Vahvuudet esille Vaasan Sähkössä Vaasan Sähkö Oy:n tulos vuonna 2003 oli ennätyksellisen hyvä. Taustalla oli merkittävä volyymikasvu edullisessa markkinatilanteessa voimalaitosten käydessä erinomaisesti. Edellisenä vuonna tehdyt rakenteelliset muutokset ovat tehostaneet toimintaa. Vaasan Sähkön toimittaman energian hintataso kuuluu markkinoiden edullisimpien joukkoon. Strategisesti merkittävintä oli hallintoneuvoston tekemä yksimielinen päätös osallistumisesta ydinvoimahankkeeseen. Päätöksen perusteluissa todettiin, että Vaasan Sähkö Oy:n taloudellinen tila ja kilpailukyky luovat hyvät edellytykset ydinvoimahankkeeseen sitoutumiseen. Vaasan Sähkö -konserni on oikeutettu uudella ydinvoimalaitoksella tuotettuun sähköön Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä olevan omistuksensa mukaisessa suhteessa. Muutoinkin yhtiön tuotanto-osuuskapasiteetti lisääntyi runsaalla 50 megawatilla. Resurssien lisääntyminen oli mahdollista TXU Nordic Energyn asteittain poistuessa pohjoismaisilta energiamarkkinoilta. 4

5 Merkittäviä uudistuksia yhtiössä olivat mm. valvomotoimintojen yhdistäminen, sähkökaupan suojauspolitiikan uusiminen, palkkausjärjestelmien muutokset, tietohallintostrategian valmistuminen ja perintäprosessin normalisoituminen. Parin viime vuoden aikana aikaansaatu myönteinen kehitys ja resurssien lisääntyminen velvoittavat uuteen strategiseen tavoitteiden asetteluun. Eräs keskeinen haaste on päästökaupan huomioon ottaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä. Esitän henkilöstölle lämpimän kiitoksen hyviä tuloksia tuottaneesta uurastuksesta. Kiitän myös Vaasan Sähkö on merkittävällä panoksella mukana Olkiluodon uudessa ydinvoimalahankkeessa. Kuvassa oikealla havainnekuva uudesta ydinvoimalayksiköstä. asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja hallinnon jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä.

6 OTE HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA Vaasan Sähkö -konserni on lämpö- ja sähköenergiaa asiakkailleen toimittava energiayhtiö, jonka tavoitteena on olla alueellisesti vahva, edullinen ja kilpailukykyinen. Energian hankinta katetaan pääasiassa omalla ja voimalaitosyhtiöiden osakkuuksien kautta tuotetulla energialla. Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:n jakeluverkko kattaa Vaasan, Mustasaaren, Maalahden ja Korsnäsin alueet sekä pieniä alueita Närpiössä ja Jurvassa. Tytäryhtiöiden Laihian Sähkö Oy ja Vörå Elektricitetsverk Ab jakeluverkot ovat Laihialla ja Vöyrillä. Kaukolämpöä myydään pääasiassa Vaasan kaupungin alueelle. Konsernin liiketoimintaan sisältyy myös sähkö- ja kaukolämpöverkkojen rakennustoimintaa. Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin emoyhtiö on Vaasan Sähkö Oy. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät tytäryhtiöt Laihian Sähkö Oy, Vörå Elektricitetsverk Ab ja Korsnäs Vindkraftspark Ab sekä osakkuusyhtiöt Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Merenkurkun Tietopalvelu Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Vaasan Sähkö Oy hankki tuulivoimayhtiö Korsnäs Vindkraftspark Ab:n osake-enemmistön ostamalla osakkeita Oy Korsnäs-Westpunkt Ab:ltä ja Fortum Power and Heat Oyj:ltä. Osakekaupan jälkeen emoyhtiön omistus tytäryhtiössä on 60,92 prosenttia osakkeista ja 68,76 prosenttia äänivallasta. Vaasan Sähkö Oy on jo aiemmin vastannut nyt konserniin ostetun yhtiön tuulisähkön markkinoinnista, ja tehty järjestely selkiytti omistusta. Tehdyn osakekaupan taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Vörå Elektricitetsverk Ab on hankkinut vuonna 2003 omia osakkeitaan 31 kpl 201,83 eurolla/ osake. Kokonaishankintahinnaksi varainsiirtoveron kanssa muodostuu 6.321,31 euroa. Hankittujen osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 0,29 prosenttia. Kaikkiaan Vörå Elektricitetsverk Ab omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä 70 kpl Nimellisarvo 326,90 e Osuus osakepääomasta 0,65 % Osuus äänistä 0,65 % Laihian Sähkö Oy omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Nimellisarvo 2.632,14 e Osuus osakepääomasta 1,13 % Osuus äänistä 1,13 % Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto oli 73,5 miljoonaa euroa (63,2 Me vuonna 2002), jossa on kasvua 16,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Emoyhtiön liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (61,1 Me). Konsernin tilikauden voitto oli 10,4 miljoonaa euroa (5,7 Me) ja tilikauden voittoprosentti 14,0 (9,1). Emoyhtiön tilikauden voitto oli 11,8 miljoonaa euroa (6,7 Me) ja tilikauden voittoprosentti 16,5 (10,9). Konsernin voitto ennen veroja oli 15,2 miljoonaa euroa (8,7 Me) ja emoyhtiön 16,0 miljoonaa euroa (9,2 Me) vastaavasti. Tilikauden kulut olivat 57,1 miljoonaa euroa (52,4 Me). Energian hankintakulut 37,1 miljoonaa euroa (32,3 Me) kasvoivat toimitetun energian volyymin kasvaessa, mutta muut kulut yhteenlaskettuina säilyivät edellisen vuoden tasolla ollen 20,0 miljoonaa euroa (20,1 Me). Sijoitetun pääoman tuottoasteeksi muodostui konsernilla 15,9 prosenttia (10,0 %) ja emoyhtiöllä 19,8 prosenttia (12,3 %). Konsernitaseen loppusumma oli 119,2 miljoonaa euroa (116,4 Me) ja emoyhtiöllä vastaavasti 112,9 miljoonaa euroa (110,6 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 69,6 prosenttia (66,4 %). Vaasan Sähkö -konsernin parantuneen tuloksen taustalla on useita syitä, mutta emoyhtiön sähkökaupan volyymin ja kannattavuuden kasvu ovat vaikuttaneet muutokseen kaikkein eniten. Kehitys eri liiketoiminnoissa (emoyhtiö) Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli gigawattituntia (1 109 GWh), sähkön siirto 776 gigawattituntia (766 GWh) ja kaukolämmön myynti 632 gigawattituntia (622 GWh). Sähkönmyynnin liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa (26,1 Me), jossa on kasvua 38,6 prosenttia 6

7 edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkönsiirron liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (16,3 Me) ja kaukolämmön 17,7 miljoonaa euroa (17,1 Me). Muun toiminnan liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2,0 Me). Olennaiset tapahtumat Vaasan Sähkö -konsernin osuus Olkiluotoon vuosina rakennettavasta uudesta noin megawatin ydinvoimalasta perustuu 42,8 prosentin omistusosuuteen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ydinvoimasarjoista. Teho-osuutena tämä merkitsee Vaasan Sähkölle runsaan 58 megawatin tuotanto-osuutta rakennettavasta laitoksesta. Lokakuun alussa konsernin tuotanto-osuuksien omistus Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä lisääntyi yhteensä noin 26 megawatilla. Resurssit ostettiin EPV-omistuksensa myyneeltä Nordic Energy Oy:ltä (aiemmin TXU Nordic Energy Oy). Vuoden 2004 alussa tuotantokapasiteetti kasvoi vielä noin 27 megawatilla, joka koostui Nordic Energyltä Etelä Pohjanmaan Voima Oy:lle ostetuista Pohjolan Voima Oy:n tuotantoresursseista. Yli puolet näiden kauppojen seurauksena hankituista lisäresursseista kohdistui Vaskiluodon Voima Oy:n tuotantoosuuksiin. Tilikauden jälkeen ei ole ollut muita tuotantokapasiteettiin, maksuvalmiuteen tai yhtiön toimintaedellytyksiin oleellisesti vaikuttavia tapahtumia. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 10,3 miljoonaa euroa (5,4 Me), josta sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 4,2 miljoonaa euroa Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 4,3 miljoonaa euroa (10,7 Me). Osinkoa maksettiin 5,0 miljoonaa euroa (4,2 Me). Henkilöstö Henkilöstömäärä oli konserniyrityksissä vuoden aikana keskimäärin 198 (209) ja henkilötyövuosia kertyi yhteensä 183 (199). Henkilöstökulut olivat 8,5 miljoonaa euroa (7,2 Me), johon sisältyy 1,3 miljoonan euron suuruinen päätetystä eläkeratkaisusta aiheutuva kertaerä, joka koskee 26 henkilöä. Arvio tulevasta kehityksestä Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon ennustetaan kasvavan hiukan sekä talousalueen normaalin kasvun että aiempaa suurempien tuotantoresurssien myötä. Kannattavuus säilynee hyvällä tasolla. Esitys voittovarojen käyttämisestä Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on miljoonaa euroa. Emoyhtiö voi jakaa osinkoina korkeintaan konsernin voitonjakokelpoisten varojen määrän miljoonaa euroa. 7

8 SÄHKÖKAUPPA Heikko vesitilanne piti markkinahinnat korkealla Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörsissä saavutti uuden ennätyksen tammikuun 2003 paukkupakkasilla hydrologisen tilanteen ollessa huomattavasti alle normaalin Pohjoismaissa. Heikko vesitilanne kehittyi vuoden 2002 aikana. Vuoden 2003 alussa oli vajausta normaalivuoteen nähden noin 35 terawattituntia. Tilanne parani loppuvuotta kohti, mutta vuoden lopulla vaje oli edelleen 21 terawattituntia. Vuonna 2003 pörssisähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 3,53 senttiä kilowattitunnilta. Nousua vuoden 2002 keskihinnasta oli lähes 30 prosenttia. Korkeimmillaan, tammikuussa loppiaisen tienoilla, pörssisähkö Suomessa maksoi 12,18 senttiä kilowattitunnilta. Merkittävästi lisää voimaosuuksia sähkökaupalle Sähköä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä gigawattituntia. Kasvua edellisestä vuodesta oli 12 prosenttia. Vaasan Sähkön strategian mukaisesti sähkönhankintaresurssit on keskitetty osakkuusyhtiö Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:öön (EPV), jonka osuus sähkön hankinnasta on 99 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana hankittiin kahdella osakekaupalla merkittävästi lisää voimantuotantoa. Vaasan Sähkö osti yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan Voiman osakkaiden kanssa TXU Nordic Energyn omistamat EPV:n osakkeet. Lisäkapasiteettia tuli myös EPV:n ostaessa osan TXU Nordic Energyn omistamista Pohjolan Voiman osakkeista. Kauppojen myötä Vaasan Sähkön teho-osuus lisääntyi ennen kaikkea Vaskiluodon Voiman laitoksista Vaasassa ja Seinäjoella. Vuoden alkupuolella hankittiin lisäksi osake-enemmistö Korsnäsin Tuulivoimapuisto Oy:stä, jonka tuottama tuulisähkö on jo aiemmin myyty Vaasan Sähkön toimesta. Hallintoneuvosto päätti yksimielisesti Vaasan Sähkön osallistumisesta Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Vaasan Sähkön panos vuonna 2009 kaupalliseen käyttöön valmistuvassa Olkiluoto 3 -projektissa tulee olemaan vahva. Päätös oli merkittävä strateginen linjaus sähkökaupan tulevaisuudelle. Sähkökaupan tulos kasvoi Koko vuoden korkeana pysytellyt markkinahinta ja laitosten hyvä käytettävyys loivat pohjan sähkökaupan erinomaiselle tuloskehitykselle. Sähkökaupan liikevaihto vuonna 2003 oli 36,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 38,6 prosenttia. Sähkökaupan riskipolitiikka ja riskikäsikirja uudistettiin vastaamaan paremmin suojaustoiminnan tarpeita korjaamalla aikaisemmassa käsikirjassa havaittuja toiminnallisia heikkouksia. Vuoden aikana kehitettiin sähkökaupan mallinnukseen työkalu, jolla pystytään analysoimaan sähkön hankinnan, myynnin ja suojaustoimenpiteiden vaikutusta yksikön tulokseen. Päästökauppaan valmistauduttiin Päästökauppaan valmistauduttiin teettämällä selvitys sen vaikutuksista Vaasan Sähkön strategisiin valintoihin. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin useisiin sähkökauppaa käsitteleviin seminaareihin. Viranomaisten konkreettiset ehdotukset kansallisesta jakosuunnitelmasta ja toimijoille ilmaiseksi jaettavista päästöoikeuksista siirtyivät kuitenkin kevääseen Päästökaupassa on jaettavissa niukkuutta, joten se tulee osaltaan nostamaan sähkön markkinahintaa. Toimitusvelvolliset hinnat edelleen edulliset Energiamarkkinaviraston tilastojen mukaan vuoden 2003 lopulla sähköenergian toimitusvelvolliset hinnat Suomessa olivat lähes 20 prosenttia korkeampia kuin vuotta aikaisemmin. Monet yhtiöt korottivat hintojaan useampaankin kertaan. Vaasan Sähkön sähköenergian toimitusvelvollisia hintoja nostettiin maltillisesti elokuun alussa keskimäärin 13 prosenttia. Korotuksen jälkeenkin hinnat ovat selvästi maan keskitasoa alhaisemmat, ja pyrkimyksenä on vakaa hinnoittelupolitiikka. 8

9 Kilpaillun sopimusmyynnin hinnoittelu on markkinalähtöistä. Tavoitteet vuodelle 2003 saavutettiin, ja sopimusmyynnin keskihinta nousi. Nousu perustui vanhojen epäedullisten sopimusten päättymiseen ja markkinatilanteen parantumiseen. Aktiivinen pienasiakasmyynti oman alueen ulkopuolelle markkinalähtöisellä hinnoittelumallilla palaute osoitti lehdessä julkaistujen artikkeleiden kiinnostavan asiakkaita. Syksyllä yhtiö ja sen eri yksiköt olivat näyttävästi esillä Botniahallissa järjestetyillä valtakunnallisilla rakennusmessuilla. Messuosastolla järjestetty asiakaskysely antoi arvokasta palautetta toiminnan edelleen kehittämistä varten. käynnistettiin marraskuussa uudelleen vuoden tauon jälkeen, kun sähkökaupan eri osapuolten väliseen tiedonvaihtoon liittyvää toimintaprosessia tehostava kehitystyö valmistui. Vahvuutena paikallinen, kaksikielinen asiakaspalvelu Ellarex-asiakaspalvelujärjestelmän kehitys ja sen mukanaan tuomat uudet ominaisuudet tehostivat Marita Klockars (vas.), Mariela Rasku, Susanna Rönn, Lotta Wägar ja Marika Rintanen palvelevat asiakkaita taustalla näkyvässä Vaasan Sähkön toimipaikassa Kirkkopuistikolla. asiakaspalvelua. Toimivat tietotekniset järjestelmät ovat perusedellytys tehokkaalle toiminnalle. Tärkeintä asiakaspalvelutilanteessa on kuitenkin henkilöstön vahva osaaminen sekä avoin, aktiivinen ja asiakassuuntautunut palveluasenne. Vahvuutena on myös paikallinen kaksikielinen asiakaspalvelu. Nette-asiakaslehti vakiinnutti asemansa Yhtiön omaa asiakaslehteä Netteä on nyt julkaistu kaksi vuotta. Ratkaisu omasta asiakaslehdestä on osoittautunut oikeaksi. Tänä aikana lehti on vakiinnuttanut asemansa ja on tärkeä väline asiakasviestinnässä. Vuoden aikana saatu runsas myönteinen 9

10 SÄHKÖN SIIRTO Vaasan Sähkö tehokas ja kilpailukykyinen siirtopalvelujen tuottaja Sähkönsiirron liiketoimintayksikön tehtävänä on siirtää sähköä kantaverkosta alueverkon kautta asiakkaille Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa, Korsnäsissä ja Närpiön pohjoisosassa edulliseen hintaan ja hyvälaatuisena. Alenevien kustannusten trendi jatkui vuonna Vaasan Sähkön siirtohinnoittelu on kaikissa tariffiryhmissä alle maan keskiarvotason. Uusi yksikön johtaja Sähkönsiirtoyksikön uutena johtajana aloitti kesäkuun alusta Juha Rintamäki. Vakiokorvaukset jakeluhäiriöistä käyttöön Uuden sähkömarkkinalain voimaantulon myötä verkkoyhtiön asiakkaille on tullut mahdollisuus saada korvausta yli 12 tunnin mittaisista sähkökatkoista. Yhtiön strategiaksi otettiin mittaviin korvauksiin varautumisen sijaan panostaminen sähkön jakelun laatuun ja luotettavuuden parantamiseen verkostoinvestointien ja osaavan henkilöstön avulla. Kylmästä alkuvuodesta huolimatta sähkön siirto kasvoi niukasti Vastuualueen sähköverkossa siirretty sähkömäärä asiakkaille oli toimintavuonna 744 gigawattituntia. Alueen kulutuksen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,5 prosenttia. Suurin osa kasvusta ajoittui kylmään alkuvuoteen, ja loppuvuotena sähkön siirto oli jopa edellisvuotta vähäisempää. Sähköverkkoon liitettiin 584 uutta asiakasta. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Tilastoharha korjattu Sähköverkkoa syöttää 10 sähköasemaa ja verkosto sisältää (1 351) kilometriä keskijänniteverkkoa ja (4 353) kilometriä pienjänniteverkkoa. Verkkoon on kytketty (1338) omaa jakelumuuntamoa, joiden lukumäärä kasvoi 29:llä vuodessa. Verrattaessa vuoden 2002 ja 2003 toimintakertomusten verkkotietoja huomataan, että pienjänniteverkon pituus on rakentamisesta huolimatta lyhentynyt noin kilometriä. Suurin poikkeama selittyy sillä, että aikojen alusta lähtien sähköverkon saneeraukset ja laajennukset on merkitty käytettävissä olleisiin verkko- ja johtokarttoihin sekä luetteloihin. Viimeisen 11 vuoden aikana aikaisemmin dokumentoidut ja uudet tiedot on siirretty digitaaliseen muotoon, mutta vanhoja poistettuja verkon osia ei ole vastaavasti tallennettu. Poikkeama havaittiin vuonna 2003, kun sähköverkko oli tallennettu noin 98-prosenttisesti verkkotietojärjestelmään. Verkkotietojärjestelmä on sähköverkon reaaliaikainen sähköinen malli, ja tilastoharhan poistamisen myötä, luotettava työkalu verkko-omaisuuden hallintaan ja tehokkaaseen kehittämiseen. Energiamarkkinaviraston tilastoissa pienjänniteverkon pituus on korjattu vuotta 2002 koskeviin tietoihin. Johtokatuja raivattiin kunnossapitosuunnitelman mukaisesti 20 kilovoltin johtoalueilla 134 kilometriä ja pienjännitejohtoalueilla 125 kilometriä. Jakelun keskeytykset hallinnassa Laajoja ilmastollisia häiriöitä ei vuoden 2003 aikana esiintynyt. Kokonaisuudessaan vuoden aikana kirjattiin 20 kilovoltin verkossa 62 käyttökeskeytystä, joiden keskimääräinen kestoaika oli 69 minuuttia muuntopiiriä kohden. Panostukset kehitystoimintaan Vuoden aikana Vaasan Sähkö oli mukana useassa verkkoyhtiöiden, teollisuuden ja Tekesin rahoittamassa tutkimus- ja tuotekehityshankkeessa. Tästä esimerkkinä olivat kuormitustutkimus, hajautetun energiantuotannon suojaushanke sekä maakaapeliverkon vianhakua helpottavien tekniikoiden kehittäminen. Lisäksi verkkoliiketoiminnan rakennuttamistoiminnassa aloitettiin logistiikan kehitystyö siirtymällä uuden rakentamistietojärjestelmän käyttöön ja uudistamalla materiaalivirtoja työkohteisiin. 10

11 11

12 KAUKOLÄMPÖ öljyllä omassa vastapainelaitoksessa 23 gigawattituntia eli yhteensä 94 prosenttia koko hankinnasta. Lämpökeskuksissa ja reduktiolla tuotetun kaukolämmön määrä oli 38 gigawattituntia eli noin 6 prosenttia hankinnasta. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin Jo kuudestoista peräkkäinen normaalivuotta lämpimämpi vuosi Vuosi 2003 oli Vaasassa noin 6 prosenttia lämpimämpi kuin normaalivuosi. Erittäin kylmä alkuvuosi ennakoi ennätyksellisen suurta myyntiä, mutta loppuvuoden leuto sää pudotti myynnin niin, että siinä päädyttiin vain noin 2 prosentin kasvuun verrattuna edelliseen vuoteen. Kaukolämmön kokonaismyynniksi muodostui 632 gigawattituntia, josta 327 suuntautui asuintaloille, 289 teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 16 gigawattituntia Smedsby Värmeservice AB:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2003 oli 34,2 euroa/megawattitunti (alv. 22 %), kun seedellisenävuonnaoli33,4euroa/megawattitunti. Yhteistuotannon määrä ennätyksellisen korkea Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 683 gigawattituntia eli noin prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 232 megawattia. Kaukolämmön markkina-asema vakaa Kaukolämmön suosio kiinteistöjen lämmityksessä on säilynyt erittäin vakaana ja poikkeuksetta kaikkien suurimpien uudisrakennusten ensisijainen lämmitysvaihtoehto Vaasassa oli viime vuonnakin kaukolämmitys. Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana kaksikymmentä uutta asiakasta ja kolme asiakasta lopetti kaukolämmön käytön kiinteistön purkamisen johdosta. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Uutta verkostoa rakennettiin toimintavuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin lähinnä Vaasan torialueen muutostöiden johdosta 253 metriä. Lisäksi vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 93 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin kahdeksan. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 49 gigawattituntia eli 7,2 prosenttia verkkoon syötetystä energiasta. 2:ssa 588 gigawattituntia, öljyllä Wasa Pilot Power Plant Oy:n diesellaitoksessa 34 gigawattituntia ja 12

13 Energiantuotantolaitteiden sekä sähkö- ja kaukolämpöverkon valvonta hoidetaan yhteisestä energiavalvomosta. Kuvassa Christer Bondas (etualalla) ja Lucas Holm. 13

14 VERKKOURAKOINTI Väylät auki työelämään, opettajat oppimassa -projekti antoi opettaja Pentti Toivoselle mahdollisuuden työskennellä opettamansa alan töissä, mm. rakentamassa sähkölinjaa yhdessä Mikael Nesslerin kanssa. Verkkourakointitoiminnan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Vuosi 2003 oli verkkourakointiyksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Sen aikana toimintaa on muutettu vastaamaan yksikölle laadittua liiketoimintastrategiaa, jonka mukaisesti yksikön päätoimintaa on Vaasan Sähkön omistaman pienja keskijänniteverkon maakaapeli- ja ilmajohtoverkkojen rakentaminen. Verkonrakennus ja katuvalohuolto yksikön päätoimintaa Yksikössä on keskitytty toiminta-ajatuksen mukaisesti kehittämään verkonrakennuksen ja katuvalohuollon osaamista ja kustannustehokkuutta. Näissä töissä yksikön kilpailukyky on valtakunnan keskitasoa. Alueen kilpailutilanne on yksikölle epäedullinen sisäasennustoiminnan osalta, mikä toiminta on käytännössä loppunut. Myös liikennevalohuollosta on päätetty luopua kokonaan vuoden 2004 aikana. Yksikkö on uutena palveluna aloittanut kiinteistöjen sähkölaitteistojen kuntotarkastusten ja ukkossuojausten tekemisen. Verkonrakennuksen ohella urakointiyksikkö suoritti sopimuksiin perustuvaa liikenne- ja katuvalojen huoltoa Vaasan kaupungille ja Tiehallinnolle. Henkilöstön painopiste verkonrakennuksessa Toimintavuoden lopussa yksikössä työskenteli 37 henkilöä, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstö tulee edelleen jonkin verran vähenemään lakkautettavien toimintojen myötä. Jatkossa henkilöstön määrä ja sen ammatillinen osaaminen tullaan painottamaan verkonrakennuksen tarpeiden mukaan. Vuoden 2003 aikana toiminnan kustannustehokkuus parani aiempaan verrattuna. Verkkourakointi aloitti uutena palveluna ukkossuojausten asentamisen esim. huvilan sähkölaitteisiin. Erik Cederholm kytkee sähkö- ja antenniverkot yhdistävää maadoitusjohdinta. 14

15 TALOUS Henkilöstö Henkilöstöä talousyksikössä oli kaikkiaan 17 henkilöä, jotka jakaantuivat palveluittain seuraavasti: Prosessien ja järjestelmien uudistamisen vuosi Uuden sisäisen laskentajärjestelmän käyttöönoton hallintopalvelut henkilöstöpalvelut talouspalvelut toimistopalvelut 2 henkilöä 2 henkilöä 8 henkilöä 5 henkilöä Tulossa olevia haasteita vuodelle 2004 Vuoden 2004 haasteita talousyksikölle tulevat olemaan mm. henkilöstöhallinnon järjestelmävaihto, web-raportoinnin käyttöönotto, käyttöomaisuuskirjanpidon järjestelmän vaihtaminen, verkkolaskun käyttöönotto, eläkeratkaisun käytännön järjestelyt ja siitä seuraavat uusrekrytoinnit sekä tasapainotetun tuloskorttimittariston käyttöönotto. myötä vuosi 2003 oli talousyksikössä kiireinen opeteltaessa käyttämään ja kehittämään uutta järjestelmää. Tilikartan muuttaminen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen uuden järjestelmän avulla toivat muutoksia myös ulkoiseen laskentaan. Tehtävän mukaisten vaativuusluokitusten käyttöönotto työntekijöille, ja toimihenkilöidenkin osalta vastaavan järjestelmän tarkennus syksyllä 2003, merkitsivät vaativuudenarviointijärjestelmän rakentamistyön ohella myös suurta asennemuutosta koko yhtiössä. Syksyllä 2003 järjestettiin lisäksi yhtiön historian ensimmäinen kaikille esimiehille suunnattu sisäinen esimieskoulutus. Lokakuun 2003 alusta lähtien yhtiön tietohallintopalvelut siirrettiin Merenkurkun Tietopalvelu Oy:n toimitusjohtajan Juha Nummisen alaisuuteen. Organisaation sisäisten muutosten lisäksi myös muutokset toimialalla (mm. sähköpörssitoiminta ja tuleva päästökauppa) ovat merkinneet ja tulevat merkitsemään talousyksikölle uusia, suuria haasteita. 15

16 16

17 YRITYSHALLINTO Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2003 KHT Sune Back, KHT, JHTT Nils Hellberg ja HTM Heikki Hurtig sekä varatilintarkastajina KHT Aaro Leppilahti, KHT Birger Wiik ja HTM Harry Häggblom. Yhtiökokouksen valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon vuonna 2003 Matti Kannelmaa (puh.joht.), Bruno Grägg (1. varapuh.joht.) Juha Häkkinen (2. varapuh.joht.), Johanna Backman, Viveca Bäck, Olavi Finnilä, Veijo Hautamäki, Sami Hirvonen, Toini Koskinen, Tarja Launonen, Sirpa Lindroos, Matti Paloneva, Claus Stolpe, Tuula Sumula-Moisio, Veikko Suorsa, Liisa Virtanen ja Tuula Wägar. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina luottamushenkilöt Seppo Aro, Bengt Ståhl, Seppo Kulju ja Ulla Hissa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat hallitukseen vuonna 2003 varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Seppo Sanaksenaho (varapuh. joht.), Helena Boucht-Lindeman, Markku Mäntymaa, Anita Niemi-Iilahti, Eino Sainio ja Rauha Vörlund sekä varajäseninä Robert Grönblom, Martti Koivumäki ja Matti Heikkilä. 17

18 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärässä lievää laskua henkilötyövuosissa jyrkempää Vaasan Sähkö Oy:n palveluksessa oli toimintavuoden lopussa 184 henkilöä, kun luku edellisenä vuonna oli 186. Vakinaisten henkilöiden määrä laski 174:stä 173:een ja määräaikaisten laski 12:sta 11:een. Kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden määrä nousi 96:sta 97:ään ja tuntipalkkaisten työntekijöiden määrä laski 90:stä 87:ään. Tehtyjen henkilötyövuosien (henkilöitä keskimäärin työssä vuoden jokaisena päivänä) määrä aleni 191:stä 175:een. Muutos johtui osittain vuonna 2002 toteutetusta eläkepaketista, mutta osaltaan myös osa-aikaeläkkeiden lisääntymisestä ja kesäharjoittelijoiden määrän supistumisesta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2003 oli 49 vuotta. Miesten keski-ikä oli 50 ja naisten keski-ikä 42 vuotta. Ammatillinen osaaminen ja sisäinen esimieskoulutus koulutuksen painopisteitä Henkilöstön koulutustoimintaan käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 587 työpäivää eli keskimäärin 3,4 päivää henkilöä kohden. Ulkopuolisen koulutuksen osuus oli 294 työpäivää ja sisäisen koulutuksen 293 päivää. Sisäisessä koulutuksessa keskityttiin erityisesti yhtiössä vallitsevien käytäntöjen yhtenäistämiseen esimieskoulutuksen avulla. Työterveyshuolto ja sairastavuus Työterveyspalvelut hankittiin ulkopuoliselta yrittäjältä, jonka edustajat toimivat myös asiantuntijoina ergonomiaa, työsuojelua ja työhyvinvointia käsittelevissä asioissa. Henkilöstön sairauspoissaoloja on mitattu suhteessa tehtyihin henkilötyövuosiin. Viimeisen neljän vuoden aikana on sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden ollut seuraavanlainen: 7,3 päivää vuonna 2000, 9,9 päivää vuonna 2001, 5,7 päivää vuonna 2002 ja 7,7 päivää vuonna Vaihtelusta huolimatta ovat henkilöstön sairauspoissaolot tämän neljän vuoden ajan pysyneet TT:n (Teollisuus ja työnantajat) ilmoittaman teollisuuden työntekijöiden keskimääräisen tason alapuolella. Keinona henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi on järjestetty kuntoprojekteja, jotka tähtäävät liikunnallisten valmiuksien omaehtoiseen kehittämiseen (TYHY ja Voi paremmin). Harrastus- ja virkistystoiminta Henkilöstön vapaa-ajanharrastuksia on pyritty tukemaan entiseen tapaan. Erityisesti on kehitetty Purolan vapaa-ajantiloja monikäyttöisemmiksi. Henkilöstö yksiköittäin Yksiköt Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Talous (sis. tietohallinto) Verkkourakointi Sähkön siirto Kaukolämpö Sähkökauppa Yhteensä Otteita henkilöstötilinpäätöksestä Vakinaisia Määräaikaisia Työntekijöitä Toimihenkilöitä Miehiä, vakinaisia Naisia, vakinaisia Osa-aikaeläkkeellä Osatyökyvyttömyyseläke Henkilötyövuodet Ylityöt, tuntia Sairauspoissaolot, tuntia Henkilöstö osallistui runsaslukuisena perheidensä voimalla (90 henkeä) Alahärmässä ajettuun leikkimieliseen mikroautokisaan syyskuussa. 18

19 19

20

21

22

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu

Sisältö. Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Vuosikertomus 2002 Tietoa sijoittajille... Kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä... Kannen sisäsivu Sisältö Fortum lyhyesti... 4 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2002... 5 Talouden yhteenveto...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993

milj. mk 1997 1996 1995 1994 1993 Vuosikertomus 1997 Vuosi 1997 lyhyesti Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 23 % ja oli 95,2 milj.mk. Osakekohtainen tulos parani 8 % ja oli 0,67 mk. Konsernin liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 3.599,8 milj.mk.

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions

Vuosikertomus 2004. Casting Future Solutions Vuosikertomus 2004 Casting Future Solutions Componenta Oyj Vuosikertomus 2004 Componenta lyhyesti Componenta lyhyesti Componenta on sitoutunut jatkuvaan laadun parantamiseen koko toiminnassaan. Tuotannon

Lisätiedot

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa.

Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Vuosikertomus 2010 Elisa välittää ihmisille elämyksiä ja parantaa organisaatioiden tuottavuutta verkossa. Sisältö Elisa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Henkilöasiakasyksikkö 4 Yritysasiakkaat 6 Elisa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot