Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. VUOSIKERTOMUS 2003"

Transkriptio

1

2

3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Ote hallituksen toimintakertomuksesta....6 Sähkökauppa...8 Sähkön siirto...10 Kaukolämpö Verkkourakointi...14 Talous...15 Yrityshallinto...17 Henkilöstö...18 Tilinpäätös...(erillisenä liitteenä)...emoyhtiö... Konserni Liikevaihto... 71, ,5 Henkilöstö keskimäärin Sähkön siirto Sähkön siirron huipputeho Sähkön myynti Sähkön siirtoasiakkaita milj. e henk. GWh MW GWh kpl Sähkön jakelualue km 2 Sähkön siirtojohtoja Kaukolämmön myynti Kaukolämmön huipputeho (vrk.) Kaukolämpöasiakkaita Kaukolämpöjohtoja km GWh MW kpl km Vaasan Sähkö Oy turvaa alueensa energian saatavuuden sekä sähkö- ja kaukolämpöverkon toimivuuden hoitaen tulevan volyymikasvun alenevilla henkilöresursseilla kilpailukykyisesti. Paikallisen hyvinvoinnin edistäminen on yhtiön perusarvo. Vaasan Sähkö Oy:n toiminta hoidetaan Suomen muihin energiayhtiöihin verrattuna tehokkaammin, kannattavammin ja edullisemmin kuin keskimäärin. Lisäksi toimitus on laadultaan parempaa ts. häiriöttömämpää kuin keskimäärin. Alueen ulkopuolisilla markkinoilla yhtiön poikkeuksellisen kilpailukykyistä konseptia käytetään maksimaalisesti hyväksi. 3

4 Erilainen sähkövuosi Suurin sähkövuoden 2003 ratkaisu Suomessa oli Olkiluotoon rakennettavan ydinvoimalaitoksen rakentamispäätös. Voimaosuuksien ylimerkintä oli osoitus energiayhtiöiden luottamuksesta ydinvoiman kilpailukykyyn lähivuosikymmenien energiamuotona. Ydinvoimaosuuksien jaon lisäksi toimialalla tapahtui lukuisia muutoksia tuotanto-osuuksien omistuksissa. Sähkökauppa tervehtyi useita vuosia kestäneen kannattavuuskriisin jälkeen. Sähköenergian hinta nousi kaikissa Pohjoismaissa vesivarantojen poikkeuksellisen niukkuuden seurauksena. Loppuasiakashintojen nousua kritisoitiin myös Suomessa, vaikka hintojen muutokset olivat Ruotsiin ja Norjaan verrattuina varsin maltillisia. Sähkö on eräs niistä harvoista hyödykkeistä, joissa Suomen hintataso on kansainvälisesti vertailtaessa varsin edullinen. Verovapaiden osapuolten ts. kaupunkien liikelaitosten näyttävä esiintyminen kilpaillulla toimialalla on sähkökilpailun pahin vääristymä. Vääristymän haittavaikutus korostuu nyt, kun energiayhtiöiden tulosparannukset aiempiin vuosiin verrattuna johtuvat ennen kaikkea juuri sähköenergialiiketoiminnan kannattavuuden parantumisesta. Energiamarkkinavirasto on muuttamassa verkkoliiketoiminnan valvontamallia paremmin toimialan luonteen huomioon ottavaan suuntaan. Syyskuussa astui voimaan takavuosien rajuilmojen jälkiseurauksena ns. vakiokorvausmalli, joka velvoittaa verkkoyhtiöt rahallisiin korvauksiin yli 12 tuntia kestäneiden sähkökatkojen piiriin joutuneille asiakkaille. Vahvuudet esille Vaasan Sähkössä Vaasan Sähkö Oy:n tulos vuonna 2003 oli ennätyksellisen hyvä. Taustalla oli merkittävä volyymikasvu edullisessa markkinatilanteessa voimalaitosten käydessä erinomaisesti. Edellisenä vuonna tehdyt rakenteelliset muutokset ovat tehostaneet toimintaa. Vaasan Sähkön toimittaman energian hintataso kuuluu markkinoiden edullisimpien joukkoon. Strategisesti merkittävintä oli hallintoneuvoston tekemä yksimielinen päätös osallistumisesta ydinvoimahankkeeseen. Päätöksen perusteluissa todettiin, että Vaasan Sähkö Oy:n taloudellinen tila ja kilpailukyky luovat hyvät edellytykset ydinvoimahankkeeseen sitoutumiseen. Vaasan Sähkö -konserni on oikeutettu uudella ydinvoimalaitoksella tuotettuun sähköön Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä olevan omistuksensa mukaisessa suhteessa. Muutoinkin yhtiön tuotanto-osuuskapasiteetti lisääntyi runsaalla 50 megawatilla. Resurssien lisääntyminen oli mahdollista TXU Nordic Energyn asteittain poistuessa pohjoismaisilta energiamarkkinoilta. 4

5 Merkittäviä uudistuksia yhtiössä olivat mm. valvomotoimintojen yhdistäminen, sähkökaupan suojauspolitiikan uusiminen, palkkausjärjestelmien muutokset, tietohallintostrategian valmistuminen ja perintäprosessin normalisoituminen. Parin viime vuoden aikana aikaansaatu myönteinen kehitys ja resurssien lisääntyminen velvoittavat uuteen strategiseen tavoitteiden asetteluun. Eräs keskeinen haaste on päästökaupan huomioon ottaminen tulevaisuuden toimintaympäristössä. Esitän henkilöstölle lämpimän kiitoksen hyviä tuloksia tuottaneesta uurastuksesta. Kiitän myös Vaasan Sähkö on merkittävällä panoksella mukana Olkiluodon uudessa ydinvoimalahankkeessa. Kuvassa oikealla havainnekuva uudesta ydinvoimalayksiköstä. asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja hallinnon jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä.

6 OTE HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA Vaasan Sähkö -konserni on lämpö- ja sähköenergiaa asiakkailleen toimittava energiayhtiö, jonka tavoitteena on olla alueellisesti vahva, edullinen ja kilpailukykyinen. Energian hankinta katetaan pääasiassa omalla ja voimalaitosyhtiöiden osakkuuksien kautta tuotetulla energialla. Emoyhtiö Vaasan Sähkö Oy:n jakeluverkko kattaa Vaasan, Mustasaaren, Maalahden ja Korsnäsin alueet sekä pieniä alueita Närpiössä ja Jurvassa. Tytäryhtiöiden Laihian Sähkö Oy ja Vörå Elektricitetsverk Ab jakeluverkot ovat Laihialla ja Vöyrillä. Kaukolämpöä myydään pääasiassa Vaasan kaupungin alueelle. Konsernin liiketoimintaan sisältyy myös sähkö- ja kaukolämpöverkkojen rakennustoimintaa. Konsernirakenne Vaasan Sähkö -konsernin emoyhtiö on Vaasan Sähkö Oy. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät tytäryhtiöt Laihian Sähkö Oy, Vörå Elektricitetsverk Ab ja Korsnäs Vindkraftspark Ab sekä osakkuusyhtiöt Etelä-Pohjanmaan Voima Oy, Merenkurkun Tietopalvelu Oy ja Smedsby Värmeservice Ab. Vaasan Sähkö Oy hankki tuulivoimayhtiö Korsnäs Vindkraftspark Ab:n osake-enemmistön ostamalla osakkeita Oy Korsnäs-Westpunkt Ab:ltä ja Fortum Power and Heat Oyj:ltä. Osakekaupan jälkeen emoyhtiön omistus tytäryhtiössä on 60,92 prosenttia osakkeista ja 68,76 prosenttia äänivallasta. Vaasan Sähkö Oy on jo aiemmin vastannut nyt konserniin ostetun yhtiön tuulisähkön markkinoinnista, ja tehty järjestely selkiytti omistusta. Tehdyn osakekaupan taloudelliset vaikutukset ovat vähäiset. Vörå Elektricitetsverk Ab on hankkinut vuonna 2003 omia osakkeitaan 31 kpl 201,83 eurolla/ osake. Kokonaishankintahinnaksi varainsiirtoveron kanssa muodostuu 6.321,31 euroa. Hankittujen osakkeiden osuus osakepääomasta ja äänimäärästä on 0,29 prosenttia. Kaikkiaan Vörå Elektricitetsverk Ab omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä 70 kpl Nimellisarvo 326,90 e Osuus osakepääomasta 0,65 % Osuus äänistä 0,65 % Laihian Sähkö Oy omistaa omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Nimellisarvo 2.632,14 e Osuus osakepääomasta 1,13 % Osuus äänistä 1,13 % Taloudellinen kehitys Konsernin liikevaihto oli 73,5 miljoonaa euroa (63,2 Me vuonna 2002), jossa on kasvua 16,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Emoyhtiön liikevaihto oli 71,5 miljoonaa euroa (61,1 Me). Konsernin tilikauden voitto oli 10,4 miljoonaa euroa (5,7 Me) ja tilikauden voittoprosentti 14,0 (9,1). Emoyhtiön tilikauden voitto oli 11,8 miljoonaa euroa (6,7 Me) ja tilikauden voittoprosentti 16,5 (10,9). Konsernin voitto ennen veroja oli 15,2 miljoonaa euroa (8,7 Me) ja emoyhtiön 16,0 miljoonaa euroa (9,2 Me) vastaavasti. Tilikauden kulut olivat 57,1 miljoonaa euroa (52,4 Me). Energian hankintakulut 37,1 miljoonaa euroa (32,3 Me) kasvoivat toimitetun energian volyymin kasvaessa, mutta muut kulut yhteenlaskettuina säilyivät edellisen vuoden tasolla ollen 20,0 miljoonaa euroa (20,1 Me). Sijoitetun pääoman tuottoasteeksi muodostui konsernilla 15,9 prosenttia (10,0 %) ja emoyhtiöllä 19,8 prosenttia (12,3 %). Konsernitaseen loppusumma oli 119,2 miljoonaa euroa (116,4 Me) ja emoyhtiöllä vastaavasti 112,9 miljoonaa euroa (110,6 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 69,6 prosenttia (66,4 %). Vaasan Sähkö -konsernin parantuneen tuloksen taustalla on useita syitä, mutta emoyhtiön sähkökaupan volyymin ja kannattavuuden kasvu ovat vaikuttaneet muutokseen kaikkein eniten. Kehitys eri liiketoiminnoissa (emoyhtiö) Emoyhtiön sähkön myynti toimintavuonna oli gigawattituntia (1 109 GWh), sähkön siirto 776 gigawattituntia (766 GWh) ja kaukolämmön myynti 632 gigawattituntia (622 GWh). Sähkönmyynnin liikevaihto oli 36,2 miljoonaa euroa (26,1 Me), jossa on kasvua 38,6 prosenttia 6

7 edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkönsiirron liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa (16,3 Me) ja kaukolämmön 17,7 miljoonaa euroa (17,1 Me). Muun toiminnan liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2,0 Me). Olennaiset tapahtumat Vaasan Sähkö -konsernin osuus Olkiluotoon vuosina rakennettavasta uudesta noin megawatin ydinvoimalasta perustuu 42,8 prosentin omistusosuuteen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ydinvoimasarjoista. Teho-osuutena tämä merkitsee Vaasan Sähkölle runsaan 58 megawatin tuotanto-osuutta rakennettavasta laitoksesta. Lokakuun alussa konsernin tuotanto-osuuksien omistus Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:ssä lisääntyi yhteensä noin 26 megawatilla. Resurssit ostettiin EPV-omistuksensa myyneeltä Nordic Energy Oy:ltä (aiemmin TXU Nordic Energy Oy). Vuoden 2004 alussa tuotantokapasiteetti kasvoi vielä noin 27 megawatilla, joka koostui Nordic Energyltä Etelä Pohjanmaan Voima Oy:lle ostetuista Pohjolan Voima Oy:n tuotantoresursseista. Yli puolet näiden kauppojen seurauksena hankituista lisäresursseista kohdistui Vaskiluodon Voima Oy:n tuotantoosuuksiin. Tilikauden jälkeen ei ole ollut muita tuotantokapasiteettiin, maksuvalmiuteen tai yhtiön toimintaedellytyksiin oleellisesti vaikuttavia tapahtumia. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat toimintavuonna 10,3 miljoonaa euroa (5,4 Me), josta sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 4,2 miljoonaa euroa Rahoitus Liittymismaksuja konsernissa kertyi 1,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 4,3 miljoonaa euroa (10,7 Me). Osinkoa maksettiin 5,0 miljoonaa euroa (4,2 Me). Henkilöstö Henkilöstömäärä oli konserniyrityksissä vuoden aikana keskimäärin 198 (209) ja henkilötyövuosia kertyi yhteensä 183 (199). Henkilöstökulut olivat 8,5 miljoonaa euroa (7,2 Me), johon sisältyy 1,3 miljoonan euron suuruinen päätetystä eläkeratkaisusta aiheutuva kertaerä, joka koskee 26 henkilöä. Arvio tulevasta kehityksestä Vaasan Sähkö -konsernin liikevaihdon ennustetaan kasvavan hiukan sekä talousalueen normaalin kasvun että aiempaa suurempien tuotantoresurssien myötä. Kannattavuus säilynee hyvällä tasolla. Esitys voittovarojen käyttämisestä Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on miljoonaa euroa. Emoyhtiö voi jakaa osinkoina korkeintaan konsernin voitonjakokelpoisten varojen määrän miljoonaa euroa. 7

8 SÄHKÖKAUPPA Heikko vesitilanne piti markkinahinnat korkealla Sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörsissä saavutti uuden ennätyksen tammikuun 2003 paukkupakkasilla hydrologisen tilanteen ollessa huomattavasti alle normaalin Pohjoismaissa. Heikko vesitilanne kehittyi vuoden 2002 aikana. Vuoden 2003 alussa oli vajausta normaalivuoteen nähden noin 35 terawattituntia. Tilanne parani loppuvuotta kohti, mutta vuoden lopulla vaje oli edelleen 21 terawattituntia. Vuonna 2003 pörssisähkön keskihinta Suomen hinta-alueella oli 3,53 senttiä kilowattitunnilta. Nousua vuoden 2002 keskihinnasta oli lähes 30 prosenttia. Korkeimmillaan, tammikuussa loppiaisen tienoilla, pörssisähkö Suomessa maksoi 12,18 senttiä kilowattitunnilta. Merkittävästi lisää voimaosuuksia sähkökaupalle Sähköä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä gigawattituntia. Kasvua edellisestä vuodesta oli 12 prosenttia. Vaasan Sähkön strategian mukaisesti sähkönhankintaresurssit on keskitetty osakkuusyhtiö Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:öön (EPV), jonka osuus sähkön hankinnasta on 99 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana hankittiin kahdella osakekaupalla merkittävästi lisää voimantuotantoa. Vaasan Sähkö osti yhdessä muiden Etelä-Pohjanmaan Voiman osakkaiden kanssa TXU Nordic Energyn omistamat EPV:n osakkeet. Lisäkapasiteettia tuli myös EPV:n ostaessa osan TXU Nordic Energyn omistamista Pohjolan Voiman osakkeista. Kauppojen myötä Vaasan Sähkön teho-osuus lisääntyi ennen kaikkea Vaskiluodon Voiman laitoksista Vaasassa ja Seinäjoella. Vuoden alkupuolella hankittiin lisäksi osake-enemmistö Korsnäsin Tuulivoimapuisto Oy:stä, jonka tuottama tuulisähkö on jo aiemmin myyty Vaasan Sähkön toimesta. Hallintoneuvosto päätti yksimielisesti Vaasan Sähkön osallistumisesta Teollisuuden Voima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Vaasan Sähkön panos vuonna 2009 kaupalliseen käyttöön valmistuvassa Olkiluoto 3 -projektissa tulee olemaan vahva. Päätös oli merkittävä strateginen linjaus sähkökaupan tulevaisuudelle. Sähkökaupan tulos kasvoi Koko vuoden korkeana pysytellyt markkinahinta ja laitosten hyvä käytettävyys loivat pohjan sähkökaupan erinomaiselle tuloskehitykselle. Sähkökaupan liikevaihto vuonna 2003 oli 36,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 38,6 prosenttia. Sähkökaupan riskipolitiikka ja riskikäsikirja uudistettiin vastaamaan paremmin suojaustoiminnan tarpeita korjaamalla aikaisemmassa käsikirjassa havaittuja toiminnallisia heikkouksia. Vuoden aikana kehitettiin sähkökaupan mallinnukseen työkalu, jolla pystytään analysoimaan sähkön hankinnan, myynnin ja suojaustoimenpiteiden vaikutusta yksikön tulokseen. Päästökauppaan valmistauduttiin Päästökauppaan valmistauduttiin teettämällä selvitys sen vaikutuksista Vaasan Sähkön strategisiin valintoihin. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin useisiin sähkökauppaa käsitteleviin seminaareihin. Viranomaisten konkreettiset ehdotukset kansallisesta jakosuunnitelmasta ja toimijoille ilmaiseksi jaettavista päästöoikeuksista siirtyivät kuitenkin kevääseen Päästökaupassa on jaettavissa niukkuutta, joten se tulee osaltaan nostamaan sähkön markkinahintaa. Toimitusvelvolliset hinnat edelleen edulliset Energiamarkkinaviraston tilastojen mukaan vuoden 2003 lopulla sähköenergian toimitusvelvolliset hinnat Suomessa olivat lähes 20 prosenttia korkeampia kuin vuotta aikaisemmin. Monet yhtiöt korottivat hintojaan useampaankin kertaan. Vaasan Sähkön sähköenergian toimitusvelvollisia hintoja nostettiin maltillisesti elokuun alussa keskimäärin 13 prosenttia. Korotuksen jälkeenkin hinnat ovat selvästi maan keskitasoa alhaisemmat, ja pyrkimyksenä on vakaa hinnoittelupolitiikka. 8

9 Kilpaillun sopimusmyynnin hinnoittelu on markkinalähtöistä. Tavoitteet vuodelle 2003 saavutettiin, ja sopimusmyynnin keskihinta nousi. Nousu perustui vanhojen epäedullisten sopimusten päättymiseen ja markkinatilanteen parantumiseen. Aktiivinen pienasiakasmyynti oman alueen ulkopuolelle markkinalähtöisellä hinnoittelumallilla palaute osoitti lehdessä julkaistujen artikkeleiden kiinnostavan asiakkaita. Syksyllä yhtiö ja sen eri yksiköt olivat näyttävästi esillä Botniahallissa järjestetyillä valtakunnallisilla rakennusmessuilla. Messuosastolla järjestetty asiakaskysely antoi arvokasta palautetta toiminnan edelleen kehittämistä varten. käynnistettiin marraskuussa uudelleen vuoden tauon jälkeen, kun sähkökaupan eri osapuolten väliseen tiedonvaihtoon liittyvää toimintaprosessia tehostava kehitystyö valmistui. Vahvuutena paikallinen, kaksikielinen asiakaspalvelu Ellarex-asiakaspalvelujärjestelmän kehitys ja sen mukanaan tuomat uudet ominaisuudet tehostivat Marita Klockars (vas.), Mariela Rasku, Susanna Rönn, Lotta Wägar ja Marika Rintanen palvelevat asiakkaita taustalla näkyvässä Vaasan Sähkön toimipaikassa Kirkkopuistikolla. asiakaspalvelua. Toimivat tietotekniset järjestelmät ovat perusedellytys tehokkaalle toiminnalle. Tärkeintä asiakaspalvelutilanteessa on kuitenkin henkilöstön vahva osaaminen sekä avoin, aktiivinen ja asiakassuuntautunut palveluasenne. Vahvuutena on myös paikallinen kaksikielinen asiakaspalvelu. Nette-asiakaslehti vakiinnutti asemansa Yhtiön omaa asiakaslehteä Netteä on nyt julkaistu kaksi vuotta. Ratkaisu omasta asiakaslehdestä on osoittautunut oikeaksi. Tänä aikana lehti on vakiinnuttanut asemansa ja on tärkeä väline asiakasviestinnässä. Vuoden aikana saatu runsas myönteinen 9

10 SÄHKÖN SIIRTO Vaasan Sähkö tehokas ja kilpailukykyinen siirtopalvelujen tuottaja Sähkönsiirron liiketoimintayksikön tehtävänä on siirtää sähköä kantaverkosta alueverkon kautta asiakkaille Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa, Korsnäsissä ja Närpiön pohjoisosassa edulliseen hintaan ja hyvälaatuisena. Alenevien kustannusten trendi jatkui vuonna Vaasan Sähkön siirtohinnoittelu on kaikissa tariffiryhmissä alle maan keskiarvotason. Uusi yksikön johtaja Sähkönsiirtoyksikön uutena johtajana aloitti kesäkuun alusta Juha Rintamäki. Vakiokorvaukset jakeluhäiriöistä käyttöön Uuden sähkömarkkinalain voimaantulon myötä verkkoyhtiön asiakkaille on tullut mahdollisuus saada korvausta yli 12 tunnin mittaisista sähkökatkoista. Yhtiön strategiaksi otettiin mittaviin korvauksiin varautumisen sijaan panostaminen sähkön jakelun laatuun ja luotettavuuden parantamiseen verkostoinvestointien ja osaavan henkilöstön avulla. Kylmästä alkuvuodesta huolimatta sähkön siirto kasvoi niukasti Vastuualueen sähköverkossa siirretty sähkömäärä asiakkaille oli toimintavuonna 744 gigawattituntia. Alueen kulutuksen lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,5 prosenttia. Suurin osa kasvusta ajoittui kylmään alkuvuoteen, ja loppuvuotena sähkön siirto oli jopa edellisvuotta vähäisempää. Sähköverkkoon liitettiin 584 uutta asiakasta. Asiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Tilastoharha korjattu Sähköverkkoa syöttää 10 sähköasemaa ja verkosto sisältää (1 351) kilometriä keskijänniteverkkoa ja (4 353) kilometriä pienjänniteverkkoa. Verkkoon on kytketty (1338) omaa jakelumuuntamoa, joiden lukumäärä kasvoi 29:llä vuodessa. Verrattaessa vuoden 2002 ja 2003 toimintakertomusten verkkotietoja huomataan, että pienjänniteverkon pituus on rakentamisesta huolimatta lyhentynyt noin kilometriä. Suurin poikkeama selittyy sillä, että aikojen alusta lähtien sähköverkon saneeraukset ja laajennukset on merkitty käytettävissä olleisiin verkko- ja johtokarttoihin sekä luetteloihin. Viimeisen 11 vuoden aikana aikaisemmin dokumentoidut ja uudet tiedot on siirretty digitaaliseen muotoon, mutta vanhoja poistettuja verkon osia ei ole vastaavasti tallennettu. Poikkeama havaittiin vuonna 2003, kun sähköverkko oli tallennettu noin 98-prosenttisesti verkkotietojärjestelmään. Verkkotietojärjestelmä on sähköverkon reaaliaikainen sähköinen malli, ja tilastoharhan poistamisen myötä, luotettava työkalu verkko-omaisuuden hallintaan ja tehokkaaseen kehittämiseen. Energiamarkkinaviraston tilastoissa pienjänniteverkon pituus on korjattu vuotta 2002 koskeviin tietoihin. Johtokatuja raivattiin kunnossapitosuunnitelman mukaisesti 20 kilovoltin johtoalueilla 134 kilometriä ja pienjännitejohtoalueilla 125 kilometriä. Jakelun keskeytykset hallinnassa Laajoja ilmastollisia häiriöitä ei vuoden 2003 aikana esiintynyt. Kokonaisuudessaan vuoden aikana kirjattiin 20 kilovoltin verkossa 62 käyttökeskeytystä, joiden keskimääräinen kestoaika oli 69 minuuttia muuntopiiriä kohden. Panostukset kehitystoimintaan Vuoden aikana Vaasan Sähkö oli mukana useassa verkkoyhtiöiden, teollisuuden ja Tekesin rahoittamassa tutkimus- ja tuotekehityshankkeessa. Tästä esimerkkinä olivat kuormitustutkimus, hajautetun energiantuotannon suojaushanke sekä maakaapeliverkon vianhakua helpottavien tekniikoiden kehittäminen. Lisäksi verkkoliiketoiminnan rakennuttamistoiminnassa aloitettiin logistiikan kehitystyö siirtymällä uuden rakentamistietojärjestelmän käyttöön ja uudistamalla materiaalivirtoja työkohteisiin. 10

11 11

12 KAUKOLÄMPÖ öljyllä omassa vastapainelaitoksessa 23 gigawattituntia eli yhteensä 94 prosenttia koko hankinnasta. Lämpökeskuksissa ja reduktiolla tuotetun kaukolämmön määrä oli 38 gigawattituntia eli noin 6 prosenttia hankinnasta. Suurin hankinnan tuntikeskiteho mitattiin Jo kuudestoista peräkkäinen normaalivuotta lämpimämpi vuosi Vuosi 2003 oli Vaasassa noin 6 prosenttia lämpimämpi kuin normaalivuosi. Erittäin kylmä alkuvuosi ennakoi ennätyksellisen suurta myyntiä, mutta loppuvuoden leuto sää pudotti myynnin niin, että siinä päädyttiin vain noin 2 prosentin kasvuun verrattuna edelliseen vuoteen. Kaukolämmön kokonaismyynniksi muodostui 632 gigawattituntia, josta 327 suuntautui asuintaloille, 289 teollisuudelle ja julkisille rakennuksille sekä 16 gigawattituntia Smedsby Värmeservice AB:lle Mustasaaren puolelle. Kaukolämmön myynnin keskihinta vuonna 2003 oli 34,2 euroa/megawattitunti (alv. 22 %), kun seedellisenävuonnaoli33,4euroa/megawattitunti. Yhteistuotannon määrä ennätyksellisen korkea Kaukolämpöä hankittiin toimintavuoden aikana yhteensä 683 gigawattituntia eli noin prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistuotannolla kaukolämpöä tuotettiin hiilellä Vaskiluoto , jolloin kaukolämpöverkkoon syötetty kokonaisteho oli 232 megawattia. Kaukolämmön markkina-asema vakaa Kaukolämmön suosio kiinteistöjen lämmityksessä on säilynyt erittäin vakaana ja poikkeuksetta kaikkien suurimpien uudisrakennusten ensisijainen lämmitysvaihtoehto Vaasassa oli viime vuonnakin kaukolämmitys. Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana kaksikymmentä uutta asiakasta ja kolme asiakasta lopetti kaukolämmön käytön kiinteistön purkamisen johdosta. Kaukolämpöasiakkaiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli Uutta verkostoa rakennettiin toimintavuoden aikana metriä ja vanhaa verkostoa purettiin lähinnä Vaasan torialueen muutostöiden johdosta 253 metriä. Lisäksi vaurioitunutta verkostoa uusittiin vuoden aikana 93 metriä ja paikallisia vuotoja korjattiin kahdeksan. Verkosto- ja mittaushäviöt olivat toimintavuoden aikana 49 gigawattituntia eli 7,2 prosenttia verkkoon syötetystä energiasta. 2:ssa 588 gigawattituntia, öljyllä Wasa Pilot Power Plant Oy:n diesellaitoksessa 34 gigawattituntia ja 12

13 Energiantuotantolaitteiden sekä sähkö- ja kaukolämpöverkon valvonta hoidetaan yhteisestä energiavalvomosta. Kuvassa Christer Bondas (etualalla) ja Lucas Holm. 13

14 VERKKOURAKOINTI Väylät auki työelämään, opettajat oppimassa -projekti antoi opettaja Pentti Toivoselle mahdollisuuden työskennellä opettamansa alan töissä, mm. rakentamassa sähkölinjaa yhdessä Mikael Nesslerin kanssa. Verkkourakointitoiminnan ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Vuosi 2003 oli verkkourakointiyksikön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Sen aikana toimintaa on muutettu vastaamaan yksikölle laadittua liiketoimintastrategiaa, jonka mukaisesti yksikön päätoimintaa on Vaasan Sähkön omistaman pienja keskijänniteverkon maakaapeli- ja ilmajohtoverkkojen rakentaminen. Verkonrakennus ja katuvalohuolto yksikön päätoimintaa Yksikössä on keskitytty toiminta-ajatuksen mukaisesti kehittämään verkonrakennuksen ja katuvalohuollon osaamista ja kustannustehokkuutta. Näissä töissä yksikön kilpailukyky on valtakunnan keskitasoa. Alueen kilpailutilanne on yksikölle epäedullinen sisäasennustoiminnan osalta, mikä toiminta on käytännössä loppunut. Myös liikennevalohuollosta on päätetty luopua kokonaan vuoden 2004 aikana. Yksikkö on uutena palveluna aloittanut kiinteistöjen sähkölaitteistojen kuntotarkastusten ja ukkossuojausten tekemisen. Verkonrakennuksen ohella urakointiyksikkö suoritti sopimuksiin perustuvaa liikenne- ja katuvalojen huoltoa Vaasan kaupungille ja Tiehallinnolle. Henkilöstön painopiste verkonrakennuksessa Toimintavuoden lopussa yksikössä työskenteli 37 henkilöä, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstö tulee edelleen jonkin verran vähenemään lakkautettavien toimintojen myötä. Jatkossa henkilöstön määrä ja sen ammatillinen osaaminen tullaan painottamaan verkonrakennuksen tarpeiden mukaan. Vuoden 2003 aikana toiminnan kustannustehokkuus parani aiempaan verrattuna. Verkkourakointi aloitti uutena palveluna ukkossuojausten asentamisen esim. huvilan sähkölaitteisiin. Erik Cederholm kytkee sähkö- ja antenniverkot yhdistävää maadoitusjohdinta. 14

15 TALOUS Henkilöstö Henkilöstöä talousyksikössä oli kaikkiaan 17 henkilöä, jotka jakaantuivat palveluittain seuraavasti: Prosessien ja järjestelmien uudistamisen vuosi Uuden sisäisen laskentajärjestelmän käyttöönoton hallintopalvelut henkilöstöpalvelut talouspalvelut toimistopalvelut 2 henkilöä 2 henkilöä 8 henkilöä 5 henkilöä Tulossa olevia haasteita vuodelle 2004 Vuoden 2004 haasteita talousyksikölle tulevat olemaan mm. henkilöstöhallinnon järjestelmävaihto, web-raportoinnin käyttöönotto, käyttöomaisuuskirjanpidon järjestelmän vaihtaminen, verkkolaskun käyttöönotto, eläkeratkaisun käytännön järjestelyt ja siitä seuraavat uusrekrytoinnit sekä tasapainotetun tuloskorttimittariston käyttöönotto. myötä vuosi 2003 oli talousyksikössä kiireinen opeteltaessa käyttämään ja kehittämään uutta järjestelmää. Tilikartan muuttaminen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen uuden järjestelmän avulla toivat muutoksia myös ulkoiseen laskentaan. Tehtävän mukaisten vaativuusluokitusten käyttöönotto työntekijöille, ja toimihenkilöidenkin osalta vastaavan järjestelmän tarkennus syksyllä 2003, merkitsivät vaativuudenarviointijärjestelmän rakentamistyön ohella myös suurta asennemuutosta koko yhtiössä. Syksyllä 2003 järjestettiin lisäksi yhtiön historian ensimmäinen kaikille esimiehille suunnattu sisäinen esimieskoulutus. Lokakuun 2003 alusta lähtien yhtiön tietohallintopalvelut siirrettiin Merenkurkun Tietopalvelu Oy:n toimitusjohtajan Juha Nummisen alaisuuteen. Organisaation sisäisten muutosten lisäksi myös muutokset toimialalla (mm. sähköpörssitoiminta ja tuleva päästökauppa) ovat merkinneet ja tulevat merkitsemään talousyksikölle uusia, suuria haasteita. 15

16 16

17 YRITYSHALLINTO Yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina toimivat vuonna 2003 KHT Sune Back, KHT, JHTT Nils Hellberg ja HTM Heikki Hurtig sekä varatilintarkastajina KHT Aaro Leppilahti, KHT Birger Wiik ja HTM Harry Häggblom. Yhtiökokouksen valitsemina kuuluivat hallintoneuvostoon vuonna 2003 Matti Kannelmaa (puh.joht.), Bruno Grägg (1. varapuh.joht.) Juha Häkkinen (2. varapuh.joht.), Johanna Backman, Viveca Bäck, Olavi Finnilä, Veijo Hautamäki, Sami Hirvonen, Toini Koskinen, Tarja Launonen, Sirpa Lindroos, Matti Paloneva, Claus Stolpe, Tuula Sumula-Moisio, Veikko Suorsa, Liisa Virtanen ja Tuula Wägar. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistuivat henkilöstön edustajina luottamushenkilöt Seppo Aro, Bengt Ståhl, Seppo Kulju ja Ulla Hissa. Hallintoneuvoston valitsemina kuuluivat hallitukseen vuonna 2003 varsinaisina jäseninä Kaj Skåtar (puh.joht.), Seppo Sanaksenaho (varapuh. joht.), Helena Boucht-Lindeman, Markku Mäntymaa, Anita Niemi-Iilahti, Eino Sainio ja Rauha Vörlund sekä varajäseninä Robert Grönblom, Martti Koivumäki ja Matti Heikkilä. 17

18 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärässä lievää laskua henkilötyövuosissa jyrkempää Vaasan Sähkö Oy:n palveluksessa oli toimintavuoden lopussa 184 henkilöä, kun luku edellisenä vuonna oli 186. Vakinaisten henkilöiden määrä laski 174:stä 173:een ja määräaikaisten laski 12:sta 11:een. Kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden määrä nousi 96:sta 97:ään ja tuntipalkkaisten työntekijöiden määrä laski 90:stä 87:ään. Tehtyjen henkilötyövuosien (henkilöitä keskimäärin työssä vuoden jokaisena päivänä) määrä aleni 191:stä 175:een. Muutos johtui osittain vuonna 2002 toteutetusta eläkepaketista, mutta osaltaan myös osa-aikaeläkkeiden lisääntymisestä ja kesäharjoittelijoiden määrän supistumisesta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2003 oli 49 vuotta. Miesten keski-ikä oli 50 ja naisten keski-ikä 42 vuotta. Ammatillinen osaaminen ja sisäinen esimieskoulutus koulutuksen painopisteitä Henkilöstön koulutustoimintaan käytettiin toimintavuoden aikana yhteensä 587 työpäivää eli keskimäärin 3,4 päivää henkilöä kohden. Ulkopuolisen koulutuksen osuus oli 294 työpäivää ja sisäisen koulutuksen 293 päivää. Sisäisessä koulutuksessa keskityttiin erityisesti yhtiössä vallitsevien käytäntöjen yhtenäistämiseen esimieskoulutuksen avulla. Työterveyshuolto ja sairastavuus Työterveyspalvelut hankittiin ulkopuoliselta yrittäjältä, jonka edustajat toimivat myös asiantuntijoina ergonomiaa, työsuojelua ja työhyvinvointia käsittelevissä asioissa. Henkilöstön sairauspoissaoloja on mitattu suhteessa tehtyihin henkilötyövuosiin. Viimeisen neljän vuoden aikana on sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden ollut seuraavanlainen: 7,3 päivää vuonna 2000, 9,9 päivää vuonna 2001, 5,7 päivää vuonna 2002 ja 7,7 päivää vuonna Vaihtelusta huolimatta ovat henkilöstön sairauspoissaolot tämän neljän vuoden ajan pysyneet TT:n (Teollisuus ja työnantajat) ilmoittaman teollisuuden työntekijöiden keskimääräisen tason alapuolella. Keinona henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi on järjestetty kuntoprojekteja, jotka tähtäävät liikunnallisten valmiuksien omaehtoiseen kehittämiseen (TYHY ja Voi paremmin). Harrastus- ja virkistystoiminta Henkilöstön vapaa-ajanharrastuksia on pyritty tukemaan entiseen tapaan. Erityisesti on kehitetty Purolan vapaa-ajantiloja monikäyttöisemmiksi. Henkilöstö yksiköittäin Yksiköt Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Talous (sis. tietohallinto) Verkkourakointi Sähkön siirto Kaukolämpö Sähkökauppa Yhteensä Otteita henkilöstötilinpäätöksestä Vakinaisia Määräaikaisia Työntekijöitä Toimihenkilöitä Miehiä, vakinaisia Naisia, vakinaisia Osa-aikaeläkkeellä Osatyökyvyttömyyseläke Henkilötyövuodet Ylityöt, tuntia Sairauspoissaolot, tuntia Henkilöstö osallistui runsaslukuisena perheidensä voimalla (90 henkeä) Alahärmässä ajettuun leikkimieliseen mikroautokisaan syyskuussa. 18

19 19

20

21

22

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2009 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 Vuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

EPV Alueverkko Oy. Toimitusjohtaja Jukka Rajala EPV Alueverkko Oy

EPV Alueverkko Oy. Toimitusjohtaja Jukka Rajala EPV Alueverkko Oy EPV Alueverkko Oy Toimitusjohtaja Jukka Rajala 15.2.2017 EPV Alueverkko Oy 10.2.2017 1 EPV Energia Oy (aik. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy), eriytti verkkoliiketoiminnan perustamalla tytäryhtiön Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2008 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voimalle talous- ja palkkahallinnon

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj

Suominen Yhtymä Oyj. Tulostiedote Esitys Suominen Yhtymä Oyj Tulostiedote 1.1. 31.12.2010 Esitys 11.2. 1 Suominen yhteensä Takana vaikea vuosi Milj. Q4/2010 Q4/2009 2010 2009 Liikevaihto 45,3 44,9 173,4 179,4 Liikevoitto -8,7 87 06 0,6-10,8 67 6,7 Katsauskauden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Ennätyksellisen vähän sähkökatkoja Taajamat maakaapeloidaan Etäluettavien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2007 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 76.888.019 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu

VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu VTI-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2007 Tammi syyskuu kehittyi tammi syyskuussa odotusten mukaisesti ja oli 56,5 miljoonaa euroa (tammi syyskuu 2006: 52,6 miljoonaa euroa). Edellisvuoden vastaavan

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3. 23.02.2015 Sivu 1 / 1 798/00.04.02/2015 5 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokoukseen 13.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot