Näköaloja. korealaiseen tietoyhteiskuntaan TIEKE 16 SANNA ÅMAN TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näköaloja. korealaiseen tietoyhteiskuntaan TIEKE 16 SANNA ÅMAN TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA"

Transkriptio

1 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE 16 Näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan 3 SANNA ÅMAN

2 Tiivistelmä 4 Etelä-Korea on noussut valtion määrätietoisten suunnitelmien ja toimenpiteiden myötä yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä. Korealaisista kotitalouksista yli 70 prosentilla on käytössään kiinteähintainen ja nopea laajakaistayhteys, mikä tekee Koreasta maailman johtavan laajakaistamaan. Korealaiset laajakaistayhteydet ovat Japanin jälkeen edullisimmat ja nopeimmat maailmassa. Matkapuhelimen käyttäjiä Koreassa on puolestaan 70 % väestöstä, suurin osa matkapuhelimen käyttäjistä hyödyntää 2.5G verkkoa (CDMA200 1x), mutta 3G verkon (CDMA-1x EVDO) käyttäjien määrä on kasvussa. Laajakaistayhteyksien yleistyminen on vauhdittanut verkkopalvelutarjonnan kehitystä, mutta myös mobiilimarkkina kasvaa kehittyneemmän mobiiliverkkoinfrastruktuurin sekä uusien matkapuhelimien mahdollistamien uusien palveluiden myötä. Viihteellä on merkittävä rooli verkko- ja mobiilipalveluiden sisältönä niin käyttäjien kannalta ajallisesti kuin palveluntarjoajien tulolähteenä suosituimpia aktiviteetteja ovat elokuvat ja pelit. Maksullisista sisällöistä on kokemusta kolmella neljäsosalla korealaisista internetin käyttäjistä. Tämän päivän korealaiselle internet- ja mobiilikeskustelulle on ominaista keskittyminen kuluttajaja käyttäjälähtöisiin palveluihin ja sisältöihin, varsinaisesti verkkoinfrastruktuurista tai verkon teknisistä ominaisuuksista puhutaan suhteessa vähemmän. Korealaiseen verkkosisältötuotantoon on onnistuttu luomaan positiivinen kehityskierre, verkkopalvelumenestystarinat houkuttelevat verkkoon lisää palveluntarjoajia ja kehittyvä palvelutarjonta puolestaan houkuttelee verkkoon lisää maksavia kuluttajia. Myös sähköinen asiointi ja hyötypalveluiden käyttö niin ikään kasvaa, mutta vielä esimerkiksi useampi korealainen on pelannut verkossa pelejä kuin hoitanut pankkiasioita verkon välityksellä. Korean valtion toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi maan tietoyhteiskuntakehitykseen. Käytännössä valtio on erilaisia toimenpideohjelmia ja linjauksia ohjastamalla ja tukemalla muun muassa tarjonnut investointeja ja tukea kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen, vapauttanut kilpailua, edistänyt yhteentoimivuutta ja standardointia sekä opettanut kansalaisille tietoyhteiskuntataitoja. Tietoyhteiskuntaohjelmilla on pyritty ennen kaikkea vahvistamaan maan ICT toimialan roolia osana kansantaloutta luomaan työpaikkoja sekä kasvattamaan vientiä. Yksityinen sektori on mukana useissa julkisen sektorin kehitysprojekteissa ja uusia tulevaisuuden toimialoja haetaan aktiivisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Yhtenä kiinnostavimmista tulevaisuuden toimialoista mainittakoon älykotiteknologia. TIEKE ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti (KIEC) ovat tehneet yhteistyötä lokakuusta 2001 lähtien muun muassa järjestämällä yhteisiä seminaareja sekä vaihtamalla tietoa, julkaisuja ja kokemuksia. TIEKEn tavoitteena on eritoten saattaa korealaisia ja suomalaisia tahoja yhteen sekä edistää ja koordinoida suomalais-korealaista yhteistyötä. Tämä raportti sai alkunsa syksyllä 2003 toteutetun tietoyhteiskunnan kehittäjien Korean matkan havainnoista. Tavoitteena on tarjota näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan erityisesti kotitalouksien ja toisaalta valtion kehittämistoimenpiteiden näkökulmista.

3 Etelä Korea tunnuslukuina Asukkaita 47 miljoonaa Asukastiheys 477 asukasta/neliökilometri Internetin käyttäjiä 28 miljoonaa, heistä lähes kaikki käyttävät internetiä vähintään kerran viikossa Tietokone kotona 79 % kotitalouksista Internet yhteys 75 % kotitalouksista Laajakaistayhteys 72 % kotitalouksista maailman johtava laaja-kaistamaa Keskimääräinen internetin käyttöaika 13,5 tuntia viikossa Matkapuhelimen käyttäjiä 33 miljoonaa Matkapuhelimen käyttäjistä 60 % käyttää 2.5G verkkoa ja 9 % 3G verkkoa 5

4 Sisältö Tiivistelmä 4 Esipuhe 7 1. Johdanto 8 2. Verkkoinfrastruktuuri Koreassa Internet yhteydet ja verkko Mobiiliyhteydet ja verkko Internetin ja matkapuhelimen käyttö Internet Verkkopelit ja video-on-demand -palvelut Verkko-oppimisen markkina kasvussa Matkapuhelin ja langaton internet Koreassa Suosituimmat mobiilipalvelut Käytännön esimerkkejä korealaisesta mobiilipalvelutarjonnasta Mobiilimaksaminen Katsaus sähköisen kaupankäynnin tilaan Kuluttajaverkkokauppa B2B sähköinen kaupankäynti B2G sähköinen kaupankäynti Tietoyhteiskuntakehitykseen vaikuttaneet tekijät Valtion toimet ja politiikka Laajakaistapolitiikka Broadband Convergence Network -projekti Sähköisen kaupan edistäminen ehyvinvoinnin edistäminen eoppimisen edistäminen PK yritysten sähköisen liiketoiminnan edistäminen Maantieteellisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus Älykoti Yhteenveto ja johtopäätökset 45

5 1. Esipuhe Etelä-Korea on noussut valtion määrätietoisten suunnitelmien ja toimenpiteiden myötä yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä. Korealaisista kotitalouksista yli 70 prosentilla on käytössään kiinteähintainen ja nopea laajakaistayhteys. Merkittävän osan kotitalouksien internetin käytöstä muodostavat erilaiset viihdepalvelut, mutta hyötypalveluiden kuten pankki- ja rahoituspalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttö on myös vankassa kasvussa. Korealainen yritysmaailma ja julkinen sektori kehittävät aktiivisesti sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin ratkaisuja ja esimerkiksi korealaisista PK yrityksistä 97 prosentilla on omat kotisivut. TIEKE ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti KIEC (Korean Institute for Electronic Commerce) solmivat lokakuussa 2001 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää sähköistä kaupankäyntiä luomalla kahdenvälinen toimintamalli tietojen ja teknologian vaihdolle sekä liike-elämän verkottumiselle. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat vaihtamaan hallussaan olevaa tietoa julkaisujen sekä seminaaritoiminnan kautta, mutta pyrkivät myös kehittämään ja toteuttamaan yhteisiä tutkimushankkeita. KIEC-TIEKE yhteistyössä TIEKEn tavoitteena on omalta osaltaan saattaa suomalaisia ja korealaisia tahoja yhteen sekä toimia katalysaattorina ja koordinoijana suomalais-korealaisen yhteistyön kehittämiseksi. Suomalais-korealaisena yhteistyönä on järjestetty kolme yhteistä työseminaaria. Kaksi ensimmäistä pidettiin Suomessa keväällä ja syksyllä 2002, näissä aiheina olivat internet palvelut, älykortit, digitaalikaupungit, egovernment sekä mobiilipelit- ja palvelut. Syksyllä 2003 järjestettiin ensimmäinen suomalaisten tietoyhteiskunnan kehittäjien matka Etelä-Koreaan, matkan yhteydessä pidettiin myös kolmas Suomi-Korea -työseminaari. Tämän aiheita olivat internet- ja mobiilipalvelut sekä älykodit. Matkan ohjelma koostui työseminaarin lisäksi ASEM ecommerce seminaarista sekä yritysvierailuista korealaisiin yrityksiin. 7 Tämä raportti sai alkunsa syksyn 2003 tietoyhteiskunnan kehittäjien Korean matkan havainnoista. Raportin tavoitteena on tarjota näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan erityisesti kotitalouksien ja toisaalta valtion kehittämistoimenpiteiden näkökulmista. Raportti on tehty yhteistyössä kumppanimme KIEC:n kanssa ja sen on kirjoittanut TIEKEn erityisasiantuntija Sanna Åman. TIEKEn puolesta kiitän kaikkia raporttiin oman panoksensa antaneita henkilöitä. Toivon, että tämä raportti antaa omalta osaltaan lukijoilleen uusia ajatuksia ja oivalluksia yhteisen tietoyhteiskunnan kehitystyömme tueksi. Aatto J. Repo Toiminnanjohtaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

6 1. Johdanto Etelä-Korea on noussut viime vuosina yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä valtion toimien siivittämänä. Kotitalouksien laajakaistapenetraatio on onnistuttu nostamaan yli 70 prosenttiin, mikä tekee Koreasta maailman johtavan laajakaistamaan. Laajakaistayhteyksien yleistyminen on vauhdittanut verkkopalvelutarjonnan kehitystä, mutta myös mobiilimarkkina on kasvussa kehittyneemmän mobiiliverkkoinfrastruktuurin sekä uusien matkapuhelimien mahdollistamien palveluiden myötä. rakentaminen ja sisällöt sekä digitaalikaupunkikokonaisuudet älykkäine kotiratkaisuineen. Tämän raportin tavoitteena on pureutua näihin aiheisiin sekä tarjota perustietoa Korean tilanteesta. Korealaista tietoyhteiskuntaa käsitellään eritoten kotitalouksien ja kuluttajien näkökulmasta sekä toisaalta tuodaan esiin kehitykseen voimakkaasti vaikuttaneita valtion linjauksia ja toimenpiteitä. Raportti rakentuu erityisesti syksyn 2003 Korean matkalla kerättyyn aineistoon sekä kumppanimme KIEC:n kautta saatuun materiaaliin. 8 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti KIEC (Korean Institute for Electronic Commerce) solmivat lokakuussa 2001 yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteeksi on nostettu kansainvälisen sähköisen liiketoiminnan edistäminen luomalla kahdenvälinen toimintamalli tietojen ja teknologian vaihdolle sekä liike-elämän verkottumiselle. TIEKE-KIEC yhteistyössä on järjestetty yhteisiä Suomi- Korea työseminaareja sekä vaihdettu tietoa, julkaisuja ja kokemuksia. Yhteistyökumppanina Etelä-Korea tarjoaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittäjille runsain mitoin mielenkiintoisia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoon sekä osaamisen kehittämiseen. KIEC-TIEKE yhteistyössä TIEKEn tavoitteena on saattaa suomalaisia ja korealaisia tahoja yhteen sekä toimia katalysaattorina ja koordinoija suomalais-korealaisen yhteistyön kehittämiseksi. Kasvavaa kiinnostusta ja mielenkiintoa tiedon ja kokemusten vaihdon kehittämiseen on havaittu molemmin puolin. Suomalaisia tahoja on eritoten todettu kiinnostavan Korean valtion strategia tietoyhteiskuntaperusteisten arjen sovellusten kehittämiseksi, internet- ja mobiilipalveluiden

7 2. Verkkoinfrastruktuuri Koreassa 2.1. Internet yhteydet ja verkko Noin kolmella neljästä korealaisesta kotitaloudesta on käytössä internet yhteys. Yleisin liittymätyyppi on laajakaista, tämä on käytössä yli 90 prosentilla internet kotitalouksista. Puhelinmodeemiyhteys on käytössä kolmella prosentilla ja ISDN yhteys prosentilla internet kotitalouksista. Kaikista kotitalouksista laajakaista on käytössä 72 prosentilla. Laajakaistapenetraatio on kasvanut Koreassa nopeaa vauhtia kun vuonna 2000 laajakaistaliittymiä oli noin 4 miljoonalla kotitaloudella, elokuussa 2003 tämä luku oli jo 11,2 miljoonaa. 9 Kuva 1. Laajakaistamarkkinan kasvu Koreassa ( Lähde KT)

8 Laajakaistayhteydet jakautuvat xdsl:ään (ADSL,VDSL), kaapelimodeemiin ja LAN:iin. Näistä ensiksi mainitun osuus on 56,8 %, kaapelimodeemin 34,5 % ja LAN:in 8,7 %. (Kuva 2 ). Laajakaistamarkkinan markkinajohtaja on KT, jolla on hallussaan 49 % markkinasta. Toiseksi suurin toimija on Hanaro, jonka markkinaosuus on reilu neljännes (26,4 %). (Kuva 3). Korean laajakaistayhteydet ovat International Telecommunication Unionin (ITU) mukaan Japanin jälkeen toiseksi nopeimmat maailmassa. Kotitalouksien yhteysno- Broadband types peus vaihtelee laajakaistaoperaattoreiden mukaan 1 Mbps:stä 20 Mbps:ään. ITU:n mukaan maailman edullisimmat laajakaistayhteydet löytyvät niin ikään Japanista ja Koreasta Mbps:n laajakaistayhteys maksaa Koreassa kuukaudessa noin euroa riippuen mm. operaattorin kanssa tehdyn sopimuksen pituudesta useamman vuoden sopimuksella kuukausihinta on edullisempi. (kts Taulukko 2). Yhteysnopeuksien kasvattaminen on jatkuvasti aktiivisesti esillä, Korean hallitus tähtää vuoteen 2010 mennessä perusverkoissa 100 Mbps:n nopeuteen. Kuva 2. Laajakaistaliittymätyypit (Lähde MIC syksy 2003) 10 LAN 8,7 % Cable / Modem 34,5 % xdsl 56,8 % Thrunet 11,4 % Broadband marketshares Etc 13,4 % KT 48,8 % Kuva 3. Laajakaistan markkinaosuudet (Lähde MIC syksy 2003) Hanaro 26,4 %

9 (yksikkö tuhansia) Operaattori xdsl Kaapelimodeemi LAN Satelliitti Yhteensä KT Hanaro Thrunet Etc Yhteensä Taulukko 1. Laajakaistayhteydet (Lähde: MIC syksy 2003) Liittymätyyppi Nopeus Hinnoittelu Puhelinmodeemi Alle 50 Kbps Käytön mukaan Satelliitti 56 Kbps - 3 Mbps Käytön mukaan 11 ISDN 64 ~ 128 Kbps Käytön mukaan ADSL 128 Kbps - 3 Mbps / kuukaudessa VDSL 10 ~50 Mbps / kuukaudessa Kaapelimodeemi 2~3 Mbps / kuukaudessa LAN 3 ~50 Mbps / kuukaudessa Taulukko 2. Liittymätyyppien ominaisuudet ja hinnat (Lähde: Operaattorit ja MIC)

10 2.2. Mobiiliyhteydet ja verkko Matkapuhelinliittymiä Koreassa on 33 miljoonaa ja matkapuhelin on käytössä 70 prosentilla korealaisista. Langattomalla internet yhteydellä varustettuja matkapuhelimia on 31 miljoonaa, 2.5G teknologialla varustettuja puolestaan 17 miljoonaa. Kuva 4. Korean mobiilitunnuslukuja ( Lähde: Operaattorit, MIC) 12 Etelä-Koreassa on käytössä CDMA matkapuhelinverkko, maa on yksi maailman suurimmista CDMA:n käyttöalueista. CDMA verkko lanseerattiin Koreassa ensimmäisenä maailmassa vuonna Suurin osa korealaisista matkapuhelimen käyttäjistä (60 %) hyödyntää cdma2000-1x verkkoa (2.5G, vastaa grps verkkoa). Kuva 5. CDMA kehitys Koreassa (Lähde MIC)

11 CDMA:n kolmannen sukupolven verkko, cdma2000 EV-DO 1, lanseerattiin Koreassa toukokuussa 2002 ja otettiin yleisökäyttöön marraskuussa Tätä verkkoa hyödynsi marraskuussa 2003 arvioilta 3 miljoonaa korealaista matkapuhelimen käyttäjää, mikä vastaa 9 % matkapuhelimen käyttäjistä. Koreaan on tarkoitus rakentaa EV-DO:n lisäksi myös toinen, W- CDMA-tekniikkaan perustuva kilpaileva kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko. Tämä verkko lanseerattiin vuoden 2003 lopussa. Verkko avattiin ensin Soulissa, sen on määrä kattaa koko maan väestö vuoteen 2006 mennessä. Kahden kilpailevan 3G verkon käyttöä perustellaan Etelä-Korean kilpailukyvyn kehittymisellä, Korean hallituksen näkemyksen mukaan molempien 3G teknologioiden käyttöönotto tekee maan matkapuhelinalasta kilpailukykyisemmän globaaleilla markkinoilla. 3G-lisenssin omaavat korealaiset operaattorit ovat sitoutuneet lisenssin saadessaan molempien 3Gverkkojen rakentamiseen. Suhtautuminen W-CDMA verkon käyttöönottoon on ollut Koreassa ristiriitaista. Eräiden näkemysten mukaan W-CDMA:n ei uskota tuovan juuri uusia mahdollisuuksia tai lisäarvoa paikallisille matkapuhelimen käyttäjille, sillä jo laajemmin käytössä oleva cdma2000 1x tekniikka (2.5G) mahdollistaa laajan valikoiman erilaisia multimediapalveluita. W-CDMA -verkon laatu ei ole vielä myöskään täysin tyydyttävällä tasolla. Markkinajohtaja mobiilimarkkinoilla on SK Telecom, tämän markkinaosuus on 59 %. Toiseksi suurin on KT Freetel (29 %) ja kolmas toimija LG Telecom (11,7 %). (Kuva 8) Osa KT Freetelistä on Korean valtion omistuksessa. 13 Kuva 6. CDMA200 1X ja 1xEV-DO verkkojen ominaisuudet (Lähde: SK Telecom) 1 EV-DO = Enhanced Version - Data Only

12 2G (IS-95a/B) 31,0 % Mobile network types 3G (cdma2000 1x-EVDO) 9,0 % Kuva 7. Mobiiliverkkotyppit Koreassa, % matkapuhelimen käyttäjistä (Lähde MIC) 2.5G (cdma2000 1x) 60,0 % 14 Mobile marketshares LGT 11,7 % KTF 29,2 % Kuva 8. Mobiilioperaattoreiden markkinaosuudet, % puhelinliittymistä (Lähde MIC) SKT 59,1 % Langattomasti internetiin pääsee langattomalla päätelaitteella (esim. kannettava tietokone tai PDA) Koreassa myös KT:n helmikuussa 2003 lanseeraman Netspot yhteyden (WLAN) kautta. Netspot langaton internet -palvelu mahdollistaa vähintään yhden Mbps:n siirtonopeuden metrin säteellä hot spot -tukiasemasta. Syksyllä 2003 KT:n Netspot hot spot tukiasemia oli kpl ympäri maata mm. kahviloissa, yliopistoilla, ostoskeskuksissa, lentokentillä ja hotelleissa. Palvelulla oli käyttäjää syksyllä 2003.

13 3. Internetin ja matkapuhelimen käyttö 3.1. Internet Kansainvälisillä tunnusluvuilla tarkasteltuna Etelä-Korea rankataan viiden maailman eniten internetiä hyödyntävän kansakunnan joukkoon. Internetin käyttäjiä on 47 miljoonan asukkaan Koreassa 28 miljoonaa, mikä on noin 68 % yli 6-vuotiaista korealaisista. Lähes 80 prosentilla korealaisista kotitalouksista on käytössään tietokone, 72 prosentilla kotitalouksista on puolestaan käytössä nopea laajakaistayhteys. Verrattuna moniin muihin maihin, korealaiset käyttävät internetiä ajallisesti huomattavan määrän - keskimäärin korealainen internetin käyttäjä viettää internetissä 13,5 tuntia viikossa. Laajakaistakäyttäjien parissa tämä luku on vieläkin korkeampi 19 tuntia. Korealaisten internetin käytössä korostuvat sähköposti (77 % korealaisista internetin käyttäjistä pitää erityisen tärkeänä), tiedonhaku (71 %) ja viihde (45 %). Verkko-ostosten teko on tärkeää 23 prosentille internetin käyttäjistä ja erilaisiin verkkoyhteisöihin osallistuu säännöllisesti 17 % korealaisista internetin käyttäjistä. Korealaisten verkkokäyttöä mittaavat luvut tosin vaihtelevat hieman riippuen tutkimustahosta. Laajakaistan käyttäjien joukossa edellä mainitut aktiviteetit korostuvat entisestään 96 % heistä käyttää internetiä tiedonhakuun, 91 % sähköpostiin sekä 73 % peleihin ja muuhun viihteeseen. Niin sanottuja hyötypalveluita hyödynnetään verkossa suhteessa vähemmän pankkipalveluita verkon kautta käyttää 42 % korealaisista internetin käyttäjistä. Tämä luku on vankassa kasvussa, seuraavan viiden vuoden aikana pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden käytön verkossa uskotaan kolminkertaistuvan. Osakekauppa on jo siirtynyt menestyksekkäästi verkkoon, nykyisellään 70 % osakekaupasta käydään verkon välityksellä. Käytännössä kuitenkin vielä tällä hetkellä suhteessa useampi korealainen on pelannut verkossa kuin hyödyntänyt pankkipalveluita. 15 Korea Suomi Internetin käyttäjiä (% väestöstä) (68 % ) (72 %) 3 Tietokone kotona, % kotitalouksista 80 % 57 % Internet yhteys, % kotitalouksista 75 % 45 % Laajakaistayhteys, % kotitalouksista 72 % 20 % Käyttänyt pankkipalveluita 42 % 55 % Lähde: MIC, Liikenne ja viestintäministeriö, Viestintävirasto, Tilastokeskus Taulukko 3. Internet yhteydet ja käyttö Koreassa ja Suomessa 1 Yli 6 vuotiaista korealaisista 68 % käyttää internetiä vuotiaista suomalaisista 72 % on käyttänyt joskus internetiä, aktiivisesti käyttää 60 %

14 16 Kuva 9. Internetin käyttötarkoitus (Lähde KRNIC) Viihdeaktiviteeteista suosituimpia ovat verkkopelit ja elokuvat, näiden osuus internetin käytöstä on myös ajallisesti suurin suhteessa muihin aktiviteetteihin. Verkkopelit ja elokuvat muodostavat myös menestyksekkäimpien maksullisten palveluiden pääasiallisen sisällön verkkopelien osuus on jopa yli puolet maksullisista verkkopalvelusisällöistä. Internet sisältömarkkinan arvo oli keväällä 2003 noin 340 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 sen ennustetaan nousevan noin 450 miljoonaan euroon. (Kuva 10).

15 17 Kuva 10. Internet sisältömarkkinat (Lähde KT) Korealaisten internet käyttäjien halukkuus maksaa verkkopalveluista on kasvanut viime vuosina. Aikaisemmin maksuttoman palvelun muuttaminen maksulliseksi romahdutti poikkeuksetta kävijämäärät, mutta sittemmin palveluntarjoajat ovat onnistuneet kehittämään sopivasti hinnoitellen kohderyhmää kiinnostavia tuotteita ja palveluita, joista verkon käyttäjät ovat halukkaita maksamaan. Korealaisista internetin käyttäjistä noin 75 prosentilla on kokemusta maksullisista internet palveluista. Korealaiset ovat innokkaimpia maksamaan verkkopelaamisesta, tästä on kokemuksia lähes puolella internetin käyttäjistä. Suosituin tapa maksaa verkkoostokset on matkapuhelimen avulla tapahtuva maksaminen.

16 Kuva 11. Internetin käyttäjien kokemus maksullisista verkkopalveluista (Lähde KRNIC) 18 Kuva 12. Esimerkkejä KT:n tarjoamista lisäpalveluista ja näiden tuomasta lisätulosta operaattorille (Lähde KT)

17 Verkkopelit ja video-on-demand - palvelut Verkkopelit ja pelaaminen ylipäätään ovat suosittua ajanvietettä Koreassa, arvion mukaan jopa 90 % kaikista alle 44 vuotiaista korealaisista on joskus pelannut tai pelaa verkkopelejä. Laajakaistakäyttäjistä yli puolet pelaa verkossa jossain muodossa. Verkkopelaajille järjestetään muun muassa omat olympialaisensa, suosittuja ovat myös internet kahviloissa järjestettävät televisioitavat klaanien väliset strategiaverkkopelit. Peliteollisuus on kaiken kaikkiaan merkittävässä roolissa korealaisessa sisältöteollisuudessa, korealainen verkkopeliteollisuus on yksi maailman johtavista. Markkinajohtaja on korealaisen NCSoft nimisen yrityksen luoma Lineage verkkopeli, tämän myynnin arvo oli vuonna 2002 noin 130 miljoonaa euroa. (www.lineage.co.kr) Verkkopelit hinnoitellaan joko kuukausiperusteisesti, esimerkiksi 25 euroa kuussa tai käytön mukaan, esim. 2 senttiä per minuutti. Verkkopelaamisen ympärille on Koreassa kehitetty aktiivisesti lisätuotteita/ palveluita, näistä esimerkkinä mainittakoon pelien fanisivustot, peleihin liittyvät verkkokaupassa myytävät virtuaaliset lisätuotteet sekä edellä mainitut pelikilpailut ja televisio-ohjelmat. COMPANY SALES AMOUNTS SERVICE GENRE (UNIT: 5 MILLION) NCSOFT 150 LINEAGE 2D MMORPG NEXON 50 BnB ONLINE BOARD GAME CCR 35 FORTRESS ONLINE BOARD GAME NHN 25 HAN GAME ONLINE BOARD GAME WEBZEN 25 MU 3D MMORPG ACTOZ SOFT Y 2D MMORPG NET MARBLE 14 NET MARBLE ONLINE BOARD GAME NACO INTERACTIVE 10 LAGHAIM 2,30 MMORPG GRAVITY 10 RAGNAROK 3D MMORPG JC COMMUNITY ENTERTAINMENT 7 JAY CITY GAME WEMADE 8 THE LEGEND 2D MMORPG OF MIR 19 Taulukko 4. Verkkopeliteollisuus Koreassa (Lähde KT)

18 20 Video-on-demand verkkopalveluiden markkina kasvaa Koreassa vankasti. Kun vuonna 2001 elokuvia ja erilaisia lähetyksiä verkon välityksellä tilasi noin 2 miljoonaa korealaista, tänä vuonna tämän luvun uskotaan nousevan 4 miljoonaan. Verkon kautta elokuvia ja lähetyksiä tarjoavien sivustojen määrän uskotaan myös nousevan vuoden sivustosta 3500 sivustoon tämän vuoden aikana. Korean tärkeimmät elokuvatuottajayhtiöt ovat nostaneet internetissä toimivat virtuaaliset elokuvateatterit ja videovuokraamot yhdeksi viralliseksi jakelukanavakseen, mikä on puolestaan kasvattanut verkossa tarjolla olevan sisällön määrää ja tätä kautta taas houkutellut lisää verkkoasiakkaita. Verkon kautta onkin saatavilla jo yli elokuvaa. Sisällöntuottajia ja jakelijoita ovat myös rohkaisseet paikalliset menestystarinat korealainen elokuvayhtiö tienasi pelkästään elokuvansa Marriage is a grazy thing verkkomyynnillä euroa. Kaupallisesti menestyksekkäitä ovat olleet myös paikallisten draama- ja saippuasarjojen uusinnat verkon kautta, paikallinen draamasarja All in tuotti jopa 380 miljoonaa euroa uusintalähetyksillä. Elokuvat ja lähetykset on hinnoiteltu kuluttajille maltillisesti, elokuvat maksavat yhdestä kolmeen euroa ja saippuasarjan yhden jakson pääsee näkemään noin sentin kertamaksulla. Toinen vaihtoehtoinen hinnoittelutapa on operaattoreiden tarjoama palvelupaketti, joka rakentuu noin 4,30 euron kuukausimaksusta ja lisämaksu per lähetys on vajaat 90 senttiä. Esimerkiksi KT:n tarjoaman VOD palvelun laatu vastaa DVD elokuvaa (siirtonopeus 500 Kbps -1 Mbps). Elokuvaa voi tässä palvelussa katsoa television tai tietokoneen näyttöpäätteen kautta. Sisältökategoria jakautuu viiteen ryhmään: Elokuviin, opetukseen sekä lapsille, naisille ja aikuisille suunnattuun viihteeseen. KT:n VOD palvelu on osa KT Megapass laajakaistapalvelupakettia, jonka käyttäjiä oli syksyllä 2003 Koreassa noin 5 miljoonaa Verkko-oppimisen markkina kasvussa Korelaisista internetin käyttäjistä 11 prosentilla on kokemuksia opiskelusta sähköisten verkkojen välityksellä. Suurin osa verkko-oppimiskokemuksista liittyy oman opiskelupaikan kursseihin, joissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä osana opetusta. Seuraavaksi yleisimpiä ovat kielikurssit (25 % verkko-oppijoista) sekä tietokoneen/internetin käyttöön liittyvät kurssit (11 %). Verkko-oppimisen odotetaan kasvavan jatkossa, alalla toimivat yritykset uskovat markkinan koon kasvavan kolmanneksen seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä nopeimmin suosiota kasvattavat pääsykokeisiin valmentavat verkko-opetusohjelmat. Nämä sisältävät sarjan verkon kautta myytäviä kuuluisien yksityiskoulujen luennoitsijoiden luentoja. Paikallinen markkinajohtaja alalla on Megastudy (www.megastudy.net), joka tarjoaa noin 80 eri oppimisohjelmaa eri aineista. Muita korealaisia sähköistä oppimista tarjoavia tahoja ovat ja Verkko-oppimisen markkinan kasvu ei ole Koreassa kuitenkaan ihan täysin mutkatonta. Markkinan kasvua hidastaa se, että korealaiset ovat olleet hitaita omaksumaan uusia opiskelutapoja ja verkkooppimiskulttuuria eivätkä verkkooppimispalveluiden tarjoajat vielä ole onnistuneet luomaan palvelukonsepteja, jotka täysin vastaisivat käyttäjien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Vaikka markkinoilta löytyy menestystarinoita, alan yritykset kärsivät pääasiallisesti vielä alhaisesta kannattavuudesta. Korealaiset kuluttajat

19 eivät ole halukkaita maksamaan verkkooppimispalveluista, osittain koska laadukkaita sisältöjä markkinoilla on vielä suhteellisen vähän ja laatu vaihtelee. Myös standardoinnin puute kiusaa kehitystä, vaikkakin toimiin yhtenäisten standardien ja yhteentoimivuuden kehittämiseksi on jo ryhdytty Matkapuhelin ja langaton internet Koreassa Koreassa on 33 miljoonaa matkapuhelimen käyttäjää, matkapuhelin on siis käytössä 70 prosentilla korealaisista. Yli 12 vuotiaat korealaiset matkapuhelinkäyttäjät puhuvat puhelimeen keskimäärin 4,1 tuntia viikossa, tekstiviestejä he lähettävät ja saavat yhteensä keskimäärin 46 kpl viikossa. Langatonta internetiä on käyttänyt viimeisen kuuden kuukauden aikana 36 % matkapuhelimen käyttäjistä. Langaton internet yhteys otetaan useimmiten (97 prosenttisesti) matkapuhelimen kautta. Langatonta internetiä käytetään käyttäjien keskuudessa keskimäärin 64 minuuttia viikossa. Useimmiten langaton yhteys otetaan kotona (38 %), liikkuessa paikasta toiseen kulkuneuvolla tai kävellessä (32%) tai työpaikalla/koulussa (25 %). (KRNIC, syksy 2003). Mobiilipalvelumarkkina on Koreassa merkittävässä kasvussa, vuodesta 2001 vuoteen 2002 markkinan arvo kasvoi 579 % 197 miljoonaan euroon. Markkina jatkoi kasvuaan myös vuonna 2003, erityisesti kasvua on syntynyt multimediaviestien ja mobiilien video-on-demand palveluiden lisääntyneen käytön myötä. Tämän taustalla ovat kehittyneemmät verkkoteknologiat sekä matkapuhelinmallit. Mobiilimarkkinaa ovat kasvattaneet erityisesti teiniikäiset korealaiset, mutta myös vanhemmat kuluttajaryhmät ovat kiinnostuneet mobiilipalveluista teinien vanavedessä. Lokakuussa 2003 mahdollisuutta seurata televisiolähetyksiä sekä ladata musiikkivideoita, elokuvia tai saippuasarjoja matkapuhelimeen oli käyttänyt miljoona SK Telecomin asiakasta ja 0,7 miljoonaa KT Freetelin asiakasta. Korealaisten verkkopeli-innostus näkyy myös mobiilipalveluiden puolella, mobiilipelien suosion uskotaan jatkavan nopeaa kasvuaan erityisesti entistä nopeampien yhteyksien myötä. SK Telecomin mukaan sen tulot langattoman internetin mahdollistamista palveluista kasvoivat 81 % vuonna Myös KTF ja LG Telecom raportoivat kasvusta. (Kuva 13). Keskimääräinen kuukausittainen laskutus per matkapuhelimen käyttäjä on Koreassa noin 30 euroa (Dell Oro 2004). Wireless Internet Revenue (Unit: Bil won) LG Telecom 731 1,320 KTF 2, LG Telecom (E) (Source: Telecom companies) Kuva 13. Langattoman internetin palvelutulot ( Lähde operaattorit / Korean Times ) 21

20 Suosituimmat mobiilipalvelut Suosituimpia mobiilipalveluja ovat Koreassa soittoäänet ja logot, mobiilipelit, sähköposti sekä multimediaviestit (Kuva 14). Suosittuja soittoäänipalveluita on kahdenlaisia matkapuhelimen käyttäjä voi suomalaiseen tapaan tilata haluamansa äänen, joka kuuluu kun oma matkapuhelin soi. Tämän lisäksi korealaiset matkapuhelimen käyttäjät voivat myös tilata soittoäänen, joka kuuluu soittajalle toisin sanoen perinteisen hälytysäänen sijaan soittaja pääsee kuulemaan puhelimen omistajan valitsemaan hälytysääntä. 22 SK Telecomin asiakkaista 35 % käyttää jälkimmäisenä mainittua soittoäänipalvelua, erityisen suosittu se on ollut nuorten matkapuhelimen käyttäjien joukossa. Soittoäänen lataaminen maksaa noin 60 senttiä. SK Telecom on tehnyt tällä palvelulla yli 120 miljoonan euron liikevaihdon reilun vuoden aikana, suunnitelmissa on tuoda palvelu Eurooppaan vuoden 2004 puolivälissä. Mobiilipelit ovat suosituimpia maksullisia mobiilisisältöjä, nämä tuovat myös eniten tuottoa operaattoreille. Mobiilipelit jakautuvat matkapuhelimessa itsessään oleviin peleihin, ladattaviin peleihin ja reaaliaikaisesti pelattaviin verkkopeleihin. Mobiilipelaamisen suosion kasvuun Koreassa on vaikuttanut pelaamiselle suopean kulttuuriin lisäksi erityisesti CDMA2001X ja 1XEV-DO verkkojen mahdollisuudet sekä värillisellä näytöllä varustettujen matkapuhelimien yleistyminen.

21 (Uniit: %) character/melody/stock 32,8 30,7 game 18,0 20,5 11,8 14,5 GPS/traffic/travel audio-visual files 6,3 5,2 6,1 news media/entertainment/sports stock/banking/investment Internet shopping/reservations Internet portal sites chatting/internet community others lottery tickets/discount coupons adult/mature learning/e-book 4,9 4,0 4,5 6,3 3,9 4,1 2,8 3,3 2,4 3,2 1,8 2,9 1,5 1,1 1,5 2,1 1,3 1,4 0,4 0,6 23 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Sept June 2003 Kuva 14. Suosituimmat mobiilipalvelut (Lähde: KRNIC)

22 Käytännön esimerkkejä korealaisesta mobiilipalvelutarjonnasta Kuva 15 esittelee kahden suurimman korealaisen mobiilioperaattorin (SK Telecom ja KT Freetel) mobiilipalvelutarjontaa. Erilaisia matkapuhelinliittymään liitettyjä palvelupaketteja on kehitetty eri kohderyhmille esimerkiksi naisille on tarjolla liittymän yhteyteen ostoksiin ja kulttuuriin painottuvia palveluita. Mobiilipalvelut toimivat matkapuhelimen lisäksi myös muilla langattomilla päätelaitteilla, kuten PDA:lla. Useimmiten niitä käytetään kuitenkin matkapuhelimen välityksellä. Esimerkiksi SK Telecomin Nate palvelussa on mahdollista hyödyntää seuraavia sisältöjä: 24 Kuva 15. Operaattoreiden palvelutarjontaa (Lähde Samsung Electronics)

23 My Nate: Personoitu Nate aloitussivu, jossa kunkin käyttäjän mieltymysten mukaan valittu sisältö. Community: Perustoimintoja ovat sähköpostin ja tekstiviestin lähetys, muita mahdollisuuksia ovat mm. video- ja musiikkitiedostojen lähettäminen ja chatti. Viihde: Musiikkia, pelejä, piirrettyjä ja viimeisimmät viihdeuutiset. Lisäksi Teemapuisto palvelusta voi valita haluamaansa sisältöä (elokuvia, esityksiä, konsertteja, TV-ohjelmia ja aikuisviihdettä). Uutiset: Jatkuvasti päivittyviä uutisia ja sääennusteita, koulutus- ja terveystietoa sekä naisille suunnattuja erikoissisältöjä. Talousuutiset: Viimeisimmät talousuutiset ja pörssikurssit, tietoa pankeista, lainoista, sijoituksista, luottokorteista sekä työnhakupalveluita ja apua oman yrityksen perustamiseen. Ostokset: Ostososion kautta käyttäjä löytää tien haluamansa tuotteen luokse. Ostos- ja kauppapaikkasivutietojen lisäksi verkkohuutokauppoja sekä mahdollisuuksia yhteisostoihin. Nate palvelun hinnoitelu vaihtelee riippuen valituista ominaisuuksista. Esimerkiksi yritysasiakkaille suunnattu Nate Biz konsepti tarjoaa 23 eurolla kuukaudessa rajattoman määrän palveluun kuuluvia pörssitietoja, talousuutisia ja erilaisia raportteja. SK Telecomin June palvelu hyödyntää 1X EV-DO verkon mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuden liikkuvaan kuvaan. Sisältöjä ovat esimerkiksi elokuvat, musiikki, videot, reaaliaikaiset uutiset ja TV ohjelmat. (Kuva 16). Musiikkikanava: Uusimmat hitit ja musiikkivideot, mobiilikaraoke. Ääni MP3 tasoa Elokuvakanava: Uusimmat elokuvat matkapuhelimeen 2,4Mbs:n nopeudella. Näyttelijöiden haastatteluita, elokuvien trailereita sekä mahdollisuus varata elokuvalippuja Ohjelmakanava: TV-ohjelmien seuraaminen reaaliajassa, lisäksi premium Video- 25 Kuva 16. SK Telecomin JUNE palvelun sisältöjä (Lähde: SK Telecom)

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot

Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Sähköinen asiointi liikkuvan asiakkaan palveluverkot Risto Carlson, ICT-johtaja, Digita Oy We deliver your content Suomen EDI-Leidit 27.9.2007 1 Agenda 1. Johdanto 2. Internetin historiaa 3. Langattomat

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q2 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q2 2010 keskeiset

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus?

Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Miltä näyttää Watsonin tulevaisuus? Cable Days 18.11.2014 Jaakko Harno, Watson Nordic Oy Watson lyhyesti Watson Nordic on Anvia Oyj:n ja Makuuni Oy:n omistama yhtiö Watson Nordic operoi, myy ja markkinoi

Lisätiedot

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010

Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta 31.5.2010 Welhon liiketoiminta osaksi DNA:ta Perustiedot (1/2) Sanoma myy Suomen suurimman kaapelitelevisio-operaattori Welhon liiketoiminnan tietoliikennekonserni DNA:lle

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa

Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Uutta tekniikkaa uutta liiketoimintaa Tapio Kallioja toimitusjohtaja, CMD, 7.6.2004 Maanpäällinen digitaalinen televisio Lisää myyntiä Kustannussäästöjä Uusia palveluja Digitaalinen lähetysverkko Vaihe

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Uusmedia kuluttajan silmin

Uusmedia kuluttajan silmin Uusmedia kuluttajan silmin Kansallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-hanke SUB Göttingen 7 211790 524 2000 B4519 TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISKESKUS Digitaalisen median raportti 2/98 Helsinki I998 Sisältö

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut

Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut Digitaalisen TV-verkon liikennepalvelujen kokeilut FITS- syystapaaminen Jukka Andersson Digita Oy Jukka Andersson 30.10.2003 # 1 Digitaalisen television tulevaisuuden historia Business 2.0 lehti lokakuussa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu?

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Keski-Suomen Valokuituverkot Oy Miksi valokuitu? Miksi valokuitu? 1 Sisältö Mistä puolueetonta tietoa? Miksi valokuitu? Mihin maailma on menossa? Mitä hyötyä jo tänään? Mitä tarkoittaa pilvipalvelut Operaattori

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola

Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Mitä tutkimukset kertovat audiovisuaalisten sisältöjen katselusta? Cable Days Hämeenlinna 17.4.2012 Joonas Orkola Millaista on AV sisältöjen katselu? Viestintävirasto teetti syksyn 2011 aikana kaksi kuluttajatutkimusta»

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015

Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Asiakasymmärryksestä avaimet tulevaisuuteen 22.4.2015 Ani Korpela, Head of Content Users, Elisa Viihde Mika Lepistö, Business Manager, Elisa Viihde Asiakasymmärrys strateginen valinta 2 Miten haemme asiakasymmärrystä

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus

Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Digitalisaatio ja tuottavuuden uusi ulottuvuus Visio Määrittely Kilpailutus Valvonta Sulava Ray Byman Käyttöönotto Käyttö ray.byman@sulava.com Puhelin: 040 5920960 www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001 / 10.4.2001 / 1 Globaali tietoyhteiskuntakehitys Toiminnan verkottuminen tietoverkoissa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Liikevaihto 378 milj. (363) Käyttökate 135 milj. (127), 36 % liikevaihdosta (35) Liikevoitto 82 milj. (73)

Liikevaihto 378 milj. (363) Käyttökate 135 milj. (127), 36 % liikevaihdosta (35) Liikevoitto 82 milj. (73) Sisällys Q3 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2011 2 Q3 2011 taloudellinen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla

Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla Sähköinen liiketoiminta Päijät- Hämeessä ja muualla kohdennettua kehitystoimintaa alueen pk-yrityksille Ari Saloranta 1 Uutisointia sähköisestä liiketoiminnasta Internet-käyttäjiä kohta miljardi Internet

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi 2010. Haetaan valtuutusta 0,40 euron lisäosinkoon ja 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2010 Q4 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2011

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät

Sisällys. Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät Sisällys Q3 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Loppuvuoden näkymät 2 Q3 2012 keskeiset tapahtumat Vahva, odotustemme mukainen neljännes Kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012

Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012 Osavuosikatsaus Q2 2012 13.7.2012 Sisällys Q2 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan

Lisätiedot

Ukkoverkot. Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille

Ukkoverkot. Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille Ukkoverkot Kiinteä langaton UkkoNet Nopea netti suomalaisille Itsenäinen ja riippumaton - Ukkoverkot Oy Älykkäitä langattomia tietoliikennepalveluita yrityksille, viranomaisille ja muille vaativille käyttäjäryhmille.

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014

Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Viestintäpalveluiden kuluttajatutkimus 4/2014 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähköisten viestintäpalveluiden käyttöä suomalaisten keskuudessa sekä heidän kokemuksia

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014

Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. Mikael Aro 4.12.2014 1 Digitalisaatio muuttaa palveluliiketoimintaa - mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Mikael Aro 4.12.2014 2 VR Matkustajaliikenne tarjoaa kauko- ja lähiliikenteen matkustuspalveluita Kaukoliikenne Noin

Lisätiedot

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena

Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Ikäteknologiakeskus - ikäihmisen hyvän arjen tukena Sanna Kaijanen 1.12.2016 www.valli.fi Vallin Ikäteknologiakeskus Ikäteknologiakeskus on 2015 perustettu asiantuntijakeskus. Vaikutamme siihen, että iäkkäiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON

DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON DNA TV AVAIN UUTEEN TELEVISIOON Mikko Saarentaus Cable Days 23.4.2015 Hanasaari, Espoo Julkinen 1 SISÄLTÖ Uudistunut DNA DNA TV avain uuteen televisioon Ajankohtaista antenniverkosta uusi antennitelevisio

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market

Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Success Factors of the Finnish Mobile Services Market Jukka Leinonen Product management & development Integrated Enterprise Services Suomalaisen mobiilimarkkinan perinteiset vahvuudet Vahva ekosysteemi

Lisätiedot

Mobiilipelien sunnannäyttäjä

Mobiilipelien sunnannäyttäjä Mobiilipelien sunnannäyttäjä Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja Pörssin Avoimet Ovet 24.8.2017 Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma

Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Langattomat ubi-teknologiat sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia Juha Miettinen Ohjelmajohtaja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma Sisältö Jokapaikan tietotekniikan osamisklusteri? UBI-sovellusmarkkina

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin

Sisällys. Q taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Sisällys Q3 2010 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Katsaus liiketoimintoihin Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Strategian toteutus Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2010 2 Q3 2010 keskeiset

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Sisällys. Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013

Sisällys. Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 Sisällys Q2 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2 Q2 2013 keskeiset tapahtumat PPO-yhtiöt konsolidoitiin 1.5. alkaen Kilpailutilanne

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt 1 LEHDISTÖTIEDOTE Mistä kaikki alkoi? https://www.helpfreely.org/fi Helpfreely.org on Help Freely Foundationin ensimmäinen projekti: solidaarinen aloite, joka on syntynyt sen perustajan, Guillaume Renaultin,

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland

Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa. Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Rajattomat tietoverkot ja niiden rooli pilvipalveluissa Jukka Nurmi Teknologiajohtaja Cisco Finland Verkon avulla voidaan kehittää monia toimintoja Kauppa Urheilu / Viihde Käyttäjä Energiankulutus Koulutus

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa

Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa & Oppimateriaalikustantamisen uusi aika alkaa Hannu Laukkanen johtaja, Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä Sanomatalo, 2 Esityksen runko Yleiskatsaus Strategiset mahdollisuudet Integroidut oppimisjärjestelmät

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Vihdin visiopäivä 26.3.2009 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900- luvulla avasivat tien digitaaliseen tietoyhteiskuntaan Transistori

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014

Sisällys. Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 Sisällys Katsaus vuoteen 2013 Q4 2013 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2014 2 Vuosi 2013 Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate

Lisätiedot

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle

Verkkomaksuprosessi keskeytyy. 100 henkilöä etenee kassalle Klarna Perustettu vuonna 2005 verkkokauppaan tuotiin helppo ja turvallinen maksutapa, jonka ansiosta asiakkaasi saa tilaamansa tuotteet ennen niiden maksamista. Globaali markkinajohtaja jälkikäteismaksamisessa

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot