Näköaloja. korealaiseen tietoyhteiskuntaan TIEKE 16 SANNA ÅMAN TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näköaloja. korealaiseen tietoyhteiskuntaan TIEKE 16 SANNA ÅMAN TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA"

Transkriptio

1 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE 16 Näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan 3 SANNA ÅMAN

2 Tiivistelmä 4 Etelä-Korea on noussut valtion määrätietoisten suunnitelmien ja toimenpiteiden myötä yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä. Korealaisista kotitalouksista yli 70 prosentilla on käytössään kiinteähintainen ja nopea laajakaistayhteys, mikä tekee Koreasta maailman johtavan laajakaistamaan. Korealaiset laajakaistayhteydet ovat Japanin jälkeen edullisimmat ja nopeimmat maailmassa. Matkapuhelimen käyttäjiä Koreassa on puolestaan 70 % väestöstä, suurin osa matkapuhelimen käyttäjistä hyödyntää 2.5G verkkoa (CDMA200 1x), mutta 3G verkon (CDMA-1x EVDO) käyttäjien määrä on kasvussa. Laajakaistayhteyksien yleistyminen on vauhdittanut verkkopalvelutarjonnan kehitystä, mutta myös mobiilimarkkina kasvaa kehittyneemmän mobiiliverkkoinfrastruktuurin sekä uusien matkapuhelimien mahdollistamien uusien palveluiden myötä. Viihteellä on merkittävä rooli verkko- ja mobiilipalveluiden sisältönä niin käyttäjien kannalta ajallisesti kuin palveluntarjoajien tulolähteenä suosituimpia aktiviteetteja ovat elokuvat ja pelit. Maksullisista sisällöistä on kokemusta kolmella neljäsosalla korealaisista internetin käyttäjistä. Tämän päivän korealaiselle internet- ja mobiilikeskustelulle on ominaista keskittyminen kuluttajaja käyttäjälähtöisiin palveluihin ja sisältöihin, varsinaisesti verkkoinfrastruktuurista tai verkon teknisistä ominaisuuksista puhutaan suhteessa vähemmän. Korealaiseen verkkosisältötuotantoon on onnistuttu luomaan positiivinen kehityskierre, verkkopalvelumenestystarinat houkuttelevat verkkoon lisää palveluntarjoajia ja kehittyvä palvelutarjonta puolestaan houkuttelee verkkoon lisää maksavia kuluttajia. Myös sähköinen asiointi ja hyötypalveluiden käyttö niin ikään kasvaa, mutta vielä esimerkiksi useampi korealainen on pelannut verkossa pelejä kuin hoitanut pankkiasioita verkon välityksellä. Korean valtion toimet ovat vaikuttaneet merkittävästi maan tietoyhteiskuntakehitykseen. Käytännössä valtio on erilaisia toimenpideohjelmia ja linjauksia ohjastamalla ja tukemalla muun muassa tarjonnut investointeja ja tukea kansallisen laajakaistaverkon rakentamiseen, vapauttanut kilpailua, edistänyt yhteentoimivuutta ja standardointia sekä opettanut kansalaisille tietoyhteiskuntataitoja. Tietoyhteiskuntaohjelmilla on pyritty ennen kaikkea vahvistamaan maan ICT toimialan roolia osana kansantaloutta luomaan työpaikkoja sekä kasvattamaan vientiä. Yksityinen sektori on mukana useissa julkisen sektorin kehitysprojekteissa ja uusia tulevaisuuden toimialoja haetaan aktiivisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä. Yhtenä kiinnostavimmista tulevaisuuden toimialoista mainittakoon älykotiteknologia. TIEKE ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti (KIEC) ovat tehneet yhteistyötä lokakuusta 2001 lähtien muun muassa järjestämällä yhteisiä seminaareja sekä vaihtamalla tietoa, julkaisuja ja kokemuksia. TIEKEn tavoitteena on eritoten saattaa korealaisia ja suomalaisia tahoja yhteen sekä edistää ja koordinoida suomalais-korealaista yhteistyötä. Tämä raportti sai alkunsa syksyllä 2003 toteutetun tietoyhteiskunnan kehittäjien Korean matkan havainnoista. Tavoitteena on tarjota näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan erityisesti kotitalouksien ja toisaalta valtion kehittämistoimenpiteiden näkökulmista.

3 Etelä Korea tunnuslukuina Asukkaita 47 miljoonaa Asukastiheys 477 asukasta/neliökilometri Internetin käyttäjiä 28 miljoonaa, heistä lähes kaikki käyttävät internetiä vähintään kerran viikossa Tietokone kotona 79 % kotitalouksista Internet yhteys 75 % kotitalouksista Laajakaistayhteys 72 % kotitalouksista maailman johtava laaja-kaistamaa Keskimääräinen internetin käyttöaika 13,5 tuntia viikossa Matkapuhelimen käyttäjiä 33 miljoonaa Matkapuhelimen käyttäjistä 60 % käyttää 2.5G verkkoa ja 9 % 3G verkkoa 5

4 Sisältö Tiivistelmä 4 Esipuhe 7 1. Johdanto 8 2. Verkkoinfrastruktuuri Koreassa Internet yhteydet ja verkko Mobiiliyhteydet ja verkko Internetin ja matkapuhelimen käyttö Internet Verkkopelit ja video-on-demand -palvelut Verkko-oppimisen markkina kasvussa Matkapuhelin ja langaton internet Koreassa Suosituimmat mobiilipalvelut Käytännön esimerkkejä korealaisesta mobiilipalvelutarjonnasta Mobiilimaksaminen Katsaus sähköisen kaupankäynnin tilaan Kuluttajaverkkokauppa B2B sähköinen kaupankäynti B2G sähköinen kaupankäynti Tietoyhteiskuntakehitykseen vaikuttaneet tekijät Valtion toimet ja politiikka Laajakaistapolitiikka Broadband Convergence Network -projekti Sähköisen kaupan edistäminen ehyvinvoinnin edistäminen eoppimisen edistäminen PK yritysten sähköisen liiketoiminnan edistäminen Maantieteellisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus Älykoti Yhteenveto ja johtopäätökset 45

5 1. Esipuhe Etelä-Korea on noussut valtion määrätietoisten suunnitelmien ja toimenpiteiden myötä yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä. Korealaisista kotitalouksista yli 70 prosentilla on käytössään kiinteähintainen ja nopea laajakaistayhteys. Merkittävän osan kotitalouksien internetin käytöstä muodostavat erilaiset viihdepalvelut, mutta hyötypalveluiden kuten pankki- ja rahoituspalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttö on myös vankassa kasvussa. Korealainen yritysmaailma ja julkinen sektori kehittävät aktiivisesti sähköisen liiketoiminnan ja asioinnin ratkaisuja ja esimerkiksi korealaisista PK yrityksistä 97 prosentilla on omat kotisivut. TIEKE ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti KIEC (Korean Institute for Electronic Commerce) solmivat lokakuussa 2001 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on edistää sähköistä kaupankäyntiä luomalla kahdenvälinen toimintamalli tietojen ja teknologian vaihdolle sekä liike-elämän verkottumiselle. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat vaihtamaan hallussaan olevaa tietoa julkaisujen sekä seminaaritoiminnan kautta, mutta pyrkivät myös kehittämään ja toteuttamaan yhteisiä tutkimushankkeita. KIEC-TIEKE yhteistyössä TIEKEn tavoitteena on omalta osaltaan saattaa suomalaisia ja korealaisia tahoja yhteen sekä toimia katalysaattorina ja koordinoijana suomalais-korealaisen yhteistyön kehittämiseksi. Suomalais-korealaisena yhteistyönä on järjestetty kolme yhteistä työseminaaria. Kaksi ensimmäistä pidettiin Suomessa keväällä ja syksyllä 2002, näissä aiheina olivat internet palvelut, älykortit, digitaalikaupungit, egovernment sekä mobiilipelit- ja palvelut. Syksyllä 2003 järjestettiin ensimmäinen suomalaisten tietoyhteiskunnan kehittäjien matka Etelä-Koreaan, matkan yhteydessä pidettiin myös kolmas Suomi-Korea -työseminaari. Tämän aiheita olivat internet- ja mobiilipalvelut sekä älykodit. Matkan ohjelma koostui työseminaarin lisäksi ASEM ecommerce seminaarista sekä yritysvierailuista korealaisiin yrityksiin. 7 Tämä raportti sai alkunsa syksyn 2003 tietoyhteiskunnan kehittäjien Korean matkan havainnoista. Raportin tavoitteena on tarjota näköaloja korealaiseen tietoyhteiskuntaan erityisesti kotitalouksien ja toisaalta valtion kehittämistoimenpiteiden näkökulmista. Raportti on tehty yhteistyössä kumppanimme KIEC:n kanssa ja sen on kirjoittanut TIEKEn erityisasiantuntija Sanna Åman. TIEKEn puolesta kiitän kaikkia raporttiin oman panoksensa antaneita henkilöitä. Toivon, että tämä raportti antaa omalta osaltaan lukijoilleen uusia ajatuksia ja oivalluksia yhteisen tietoyhteiskunnan kehitystyömme tueksi. Aatto J. Repo Toiminnanjohtaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

6 1. Johdanto Etelä-Korea on noussut viime vuosina yhdeksi maailman johtavista internetin ja sähköisen liiketoiminnan hyödyntäjistä valtion toimien siivittämänä. Kotitalouksien laajakaistapenetraatio on onnistuttu nostamaan yli 70 prosenttiin, mikä tekee Koreasta maailman johtavan laajakaistamaan. Laajakaistayhteyksien yleistyminen on vauhdittanut verkkopalvelutarjonnan kehitystä, mutta myös mobiilimarkkina on kasvussa kehittyneemmän mobiiliverkkoinfrastruktuurin sekä uusien matkapuhelimien mahdollistamien palveluiden myötä. rakentaminen ja sisällöt sekä digitaalikaupunkikokonaisuudet älykkäine kotiratkaisuineen. Tämän raportin tavoitteena on pureutua näihin aiheisiin sekä tarjota perustietoa Korean tilanteesta. Korealaista tietoyhteiskuntaa käsitellään eritoten kotitalouksien ja kuluttajien näkökulmasta sekä toisaalta tuodaan esiin kehitykseen voimakkaasti vaikuttaneita valtion linjauksia ja toimenpiteitä. Raportti rakentuu erityisesti syksyn 2003 Korean matkalla kerättyyn aineistoon sekä kumppanimme KIEC:n kautta saatuun materiaaliin. 8 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Korean tasavallan sähköisen kaupan instituutti KIEC (Korean Institute for Electronic Commerce) solmivat lokakuussa 2001 yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tavoitteeksi on nostettu kansainvälisen sähköisen liiketoiminnan edistäminen luomalla kahdenvälinen toimintamalli tietojen ja teknologian vaihdolle sekä liike-elämän verkottumiselle. TIEKE-KIEC yhteistyössä on järjestetty yhteisiä Suomi- Korea työseminaareja sekä vaihdettu tietoa, julkaisuja ja kokemuksia. Yhteistyökumppanina Etelä-Korea tarjoaa suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittäjille runsain mitoin mielenkiintoisia mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoon sekä osaamisen kehittämiseen. KIEC-TIEKE yhteistyössä TIEKEn tavoitteena on saattaa suomalaisia ja korealaisia tahoja yhteen sekä toimia katalysaattorina ja koordinoija suomalais-korealaisen yhteistyön kehittämiseksi. Kasvavaa kiinnostusta ja mielenkiintoa tiedon ja kokemusten vaihdon kehittämiseen on havaittu molemmin puolin. Suomalaisia tahoja on eritoten todettu kiinnostavan Korean valtion strategia tietoyhteiskuntaperusteisten arjen sovellusten kehittämiseksi, internet- ja mobiilipalveluiden

7 2. Verkkoinfrastruktuuri Koreassa 2.1. Internet yhteydet ja verkko Noin kolmella neljästä korealaisesta kotitaloudesta on käytössä internet yhteys. Yleisin liittymätyyppi on laajakaista, tämä on käytössä yli 90 prosentilla internet kotitalouksista. Puhelinmodeemiyhteys on käytössä kolmella prosentilla ja ISDN yhteys prosentilla internet kotitalouksista. Kaikista kotitalouksista laajakaista on käytössä 72 prosentilla. Laajakaistapenetraatio on kasvanut Koreassa nopeaa vauhtia kun vuonna 2000 laajakaistaliittymiä oli noin 4 miljoonalla kotitaloudella, elokuussa 2003 tämä luku oli jo 11,2 miljoonaa. 9 Kuva 1. Laajakaistamarkkinan kasvu Koreassa ( Lähde KT)

8 Laajakaistayhteydet jakautuvat xdsl:ään (ADSL,VDSL), kaapelimodeemiin ja LAN:iin. Näistä ensiksi mainitun osuus on 56,8 %, kaapelimodeemin 34,5 % ja LAN:in 8,7 %. (Kuva 2 ). Laajakaistamarkkinan markkinajohtaja on KT, jolla on hallussaan 49 % markkinasta. Toiseksi suurin toimija on Hanaro, jonka markkinaosuus on reilu neljännes (26,4 %). (Kuva 3). Korean laajakaistayhteydet ovat International Telecommunication Unionin (ITU) mukaan Japanin jälkeen toiseksi nopeimmat maailmassa. Kotitalouksien yhteysno- Broadband types peus vaihtelee laajakaistaoperaattoreiden mukaan 1 Mbps:stä 20 Mbps:ään. ITU:n mukaan maailman edullisimmat laajakaistayhteydet löytyvät niin ikään Japanista ja Koreasta Mbps:n laajakaistayhteys maksaa Koreassa kuukaudessa noin euroa riippuen mm. operaattorin kanssa tehdyn sopimuksen pituudesta useamman vuoden sopimuksella kuukausihinta on edullisempi. (kts Taulukko 2). Yhteysnopeuksien kasvattaminen on jatkuvasti aktiivisesti esillä, Korean hallitus tähtää vuoteen 2010 mennessä perusverkoissa 100 Mbps:n nopeuteen. Kuva 2. Laajakaistaliittymätyypit (Lähde MIC syksy 2003) 10 LAN 8,7 % Cable / Modem 34,5 % xdsl 56,8 % Thrunet 11,4 % Broadband marketshares Etc 13,4 % KT 48,8 % Kuva 3. Laajakaistan markkinaosuudet (Lähde MIC syksy 2003) Hanaro 26,4 %

9 (yksikkö tuhansia) Operaattori xdsl Kaapelimodeemi LAN Satelliitti Yhteensä KT Hanaro Thrunet Etc Yhteensä Taulukko 1. Laajakaistayhteydet (Lähde: MIC syksy 2003) Liittymätyyppi Nopeus Hinnoittelu Puhelinmodeemi Alle 50 Kbps Käytön mukaan Satelliitti 56 Kbps - 3 Mbps Käytön mukaan 11 ISDN 64 ~ 128 Kbps Käytön mukaan ADSL 128 Kbps - 3 Mbps / kuukaudessa VDSL 10 ~50 Mbps / kuukaudessa Kaapelimodeemi 2~3 Mbps / kuukaudessa LAN 3 ~50 Mbps / kuukaudessa Taulukko 2. Liittymätyyppien ominaisuudet ja hinnat (Lähde: Operaattorit ja MIC)

10 2.2. Mobiiliyhteydet ja verkko Matkapuhelinliittymiä Koreassa on 33 miljoonaa ja matkapuhelin on käytössä 70 prosentilla korealaisista. Langattomalla internet yhteydellä varustettuja matkapuhelimia on 31 miljoonaa, 2.5G teknologialla varustettuja puolestaan 17 miljoonaa. Kuva 4. Korean mobiilitunnuslukuja ( Lähde: Operaattorit, MIC) 12 Etelä-Koreassa on käytössä CDMA matkapuhelinverkko, maa on yksi maailman suurimmista CDMA:n käyttöalueista. CDMA verkko lanseerattiin Koreassa ensimmäisenä maailmassa vuonna Suurin osa korealaisista matkapuhelimen käyttäjistä (60 %) hyödyntää cdma2000-1x verkkoa (2.5G, vastaa grps verkkoa). Kuva 5. CDMA kehitys Koreassa (Lähde MIC)

11 CDMA:n kolmannen sukupolven verkko, cdma2000 EV-DO 1, lanseerattiin Koreassa toukokuussa 2002 ja otettiin yleisökäyttöön marraskuussa Tätä verkkoa hyödynsi marraskuussa 2003 arvioilta 3 miljoonaa korealaista matkapuhelimen käyttäjää, mikä vastaa 9 % matkapuhelimen käyttäjistä. Koreaan on tarkoitus rakentaa EV-DO:n lisäksi myös toinen, W- CDMA-tekniikkaan perustuva kilpaileva kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko. Tämä verkko lanseerattiin vuoden 2003 lopussa. Verkko avattiin ensin Soulissa, sen on määrä kattaa koko maan väestö vuoteen 2006 mennessä. Kahden kilpailevan 3G verkon käyttöä perustellaan Etelä-Korean kilpailukyvyn kehittymisellä, Korean hallituksen näkemyksen mukaan molempien 3G teknologioiden käyttöönotto tekee maan matkapuhelinalasta kilpailukykyisemmän globaaleilla markkinoilla. 3G-lisenssin omaavat korealaiset operaattorit ovat sitoutuneet lisenssin saadessaan molempien 3Gverkkojen rakentamiseen. Suhtautuminen W-CDMA verkon käyttöönottoon on ollut Koreassa ristiriitaista. Eräiden näkemysten mukaan W-CDMA:n ei uskota tuovan juuri uusia mahdollisuuksia tai lisäarvoa paikallisille matkapuhelimen käyttäjille, sillä jo laajemmin käytössä oleva cdma2000 1x tekniikka (2.5G) mahdollistaa laajan valikoiman erilaisia multimediapalveluita. W-CDMA -verkon laatu ei ole vielä myöskään täysin tyydyttävällä tasolla. Markkinajohtaja mobiilimarkkinoilla on SK Telecom, tämän markkinaosuus on 59 %. Toiseksi suurin on KT Freetel (29 %) ja kolmas toimija LG Telecom (11,7 %). (Kuva 8) Osa KT Freetelistä on Korean valtion omistuksessa. 13 Kuva 6. CDMA200 1X ja 1xEV-DO verkkojen ominaisuudet (Lähde: SK Telecom) 1 EV-DO = Enhanced Version - Data Only

12 2G (IS-95a/B) 31,0 % Mobile network types 3G (cdma2000 1x-EVDO) 9,0 % Kuva 7. Mobiiliverkkotyppit Koreassa, % matkapuhelimen käyttäjistä (Lähde MIC) 2.5G (cdma2000 1x) 60,0 % 14 Mobile marketshares LGT 11,7 % KTF 29,2 % Kuva 8. Mobiilioperaattoreiden markkinaosuudet, % puhelinliittymistä (Lähde MIC) SKT 59,1 % Langattomasti internetiin pääsee langattomalla päätelaitteella (esim. kannettava tietokone tai PDA) Koreassa myös KT:n helmikuussa 2003 lanseeraman Netspot yhteyden (WLAN) kautta. Netspot langaton internet -palvelu mahdollistaa vähintään yhden Mbps:n siirtonopeuden metrin säteellä hot spot -tukiasemasta. Syksyllä 2003 KT:n Netspot hot spot tukiasemia oli kpl ympäri maata mm. kahviloissa, yliopistoilla, ostoskeskuksissa, lentokentillä ja hotelleissa. Palvelulla oli käyttäjää syksyllä 2003.

13 3. Internetin ja matkapuhelimen käyttö 3.1. Internet Kansainvälisillä tunnusluvuilla tarkasteltuna Etelä-Korea rankataan viiden maailman eniten internetiä hyödyntävän kansakunnan joukkoon. Internetin käyttäjiä on 47 miljoonan asukkaan Koreassa 28 miljoonaa, mikä on noin 68 % yli 6-vuotiaista korealaisista. Lähes 80 prosentilla korealaisista kotitalouksista on käytössään tietokone, 72 prosentilla kotitalouksista on puolestaan käytössä nopea laajakaistayhteys. Verrattuna moniin muihin maihin, korealaiset käyttävät internetiä ajallisesti huomattavan määrän - keskimäärin korealainen internetin käyttäjä viettää internetissä 13,5 tuntia viikossa. Laajakaistakäyttäjien parissa tämä luku on vieläkin korkeampi 19 tuntia. Korealaisten internetin käytössä korostuvat sähköposti (77 % korealaisista internetin käyttäjistä pitää erityisen tärkeänä), tiedonhaku (71 %) ja viihde (45 %). Verkko-ostosten teko on tärkeää 23 prosentille internetin käyttäjistä ja erilaisiin verkkoyhteisöihin osallistuu säännöllisesti 17 % korealaisista internetin käyttäjistä. Korealaisten verkkokäyttöä mittaavat luvut tosin vaihtelevat hieman riippuen tutkimustahosta. Laajakaistan käyttäjien joukossa edellä mainitut aktiviteetit korostuvat entisestään 96 % heistä käyttää internetiä tiedonhakuun, 91 % sähköpostiin sekä 73 % peleihin ja muuhun viihteeseen. Niin sanottuja hyötypalveluita hyödynnetään verkossa suhteessa vähemmän pankkipalveluita verkon kautta käyttää 42 % korealaisista internetin käyttäjistä. Tämä luku on vankassa kasvussa, seuraavan viiden vuoden aikana pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden käytön verkossa uskotaan kolminkertaistuvan. Osakekauppa on jo siirtynyt menestyksekkäästi verkkoon, nykyisellään 70 % osakekaupasta käydään verkon välityksellä. Käytännössä kuitenkin vielä tällä hetkellä suhteessa useampi korealainen on pelannut verkossa kuin hyödyntänyt pankkipalveluita. 15 Korea Suomi Internetin käyttäjiä (% väestöstä) (68 % ) (72 %) 3 Tietokone kotona, % kotitalouksista 80 % 57 % Internet yhteys, % kotitalouksista 75 % 45 % Laajakaistayhteys, % kotitalouksista 72 % 20 % Käyttänyt pankkipalveluita 42 % 55 % Lähde: MIC, Liikenne ja viestintäministeriö, Viestintävirasto, Tilastokeskus Taulukko 3. Internet yhteydet ja käyttö Koreassa ja Suomessa 1 Yli 6 vuotiaista korealaisista 68 % käyttää internetiä vuotiaista suomalaisista 72 % on käyttänyt joskus internetiä, aktiivisesti käyttää 60 %

14 16 Kuva 9. Internetin käyttötarkoitus (Lähde KRNIC) Viihdeaktiviteeteista suosituimpia ovat verkkopelit ja elokuvat, näiden osuus internetin käytöstä on myös ajallisesti suurin suhteessa muihin aktiviteetteihin. Verkkopelit ja elokuvat muodostavat myös menestyksekkäimpien maksullisten palveluiden pääasiallisen sisällön verkkopelien osuus on jopa yli puolet maksullisista verkkopalvelusisällöistä. Internet sisältömarkkinan arvo oli keväällä 2003 noin 340 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 sen ennustetaan nousevan noin 450 miljoonaan euroon. (Kuva 10).

15 17 Kuva 10. Internet sisältömarkkinat (Lähde KT) Korealaisten internet käyttäjien halukkuus maksaa verkkopalveluista on kasvanut viime vuosina. Aikaisemmin maksuttoman palvelun muuttaminen maksulliseksi romahdutti poikkeuksetta kävijämäärät, mutta sittemmin palveluntarjoajat ovat onnistuneet kehittämään sopivasti hinnoitellen kohderyhmää kiinnostavia tuotteita ja palveluita, joista verkon käyttäjät ovat halukkaita maksamaan. Korealaisista internetin käyttäjistä noin 75 prosentilla on kokemusta maksullisista internet palveluista. Korealaiset ovat innokkaimpia maksamaan verkkopelaamisesta, tästä on kokemuksia lähes puolella internetin käyttäjistä. Suosituin tapa maksaa verkkoostokset on matkapuhelimen avulla tapahtuva maksaminen.

16 Kuva 11. Internetin käyttäjien kokemus maksullisista verkkopalveluista (Lähde KRNIC) 18 Kuva 12. Esimerkkejä KT:n tarjoamista lisäpalveluista ja näiden tuomasta lisätulosta operaattorille (Lähde KT)

17 Verkkopelit ja video-on-demand - palvelut Verkkopelit ja pelaaminen ylipäätään ovat suosittua ajanvietettä Koreassa, arvion mukaan jopa 90 % kaikista alle 44 vuotiaista korealaisista on joskus pelannut tai pelaa verkkopelejä. Laajakaistakäyttäjistä yli puolet pelaa verkossa jossain muodossa. Verkkopelaajille järjestetään muun muassa omat olympialaisensa, suosittuja ovat myös internet kahviloissa järjestettävät televisioitavat klaanien väliset strategiaverkkopelit. Peliteollisuus on kaiken kaikkiaan merkittävässä roolissa korealaisessa sisältöteollisuudessa, korealainen verkkopeliteollisuus on yksi maailman johtavista. Markkinajohtaja on korealaisen NCSoft nimisen yrityksen luoma Lineage verkkopeli, tämän myynnin arvo oli vuonna 2002 noin 130 miljoonaa euroa. (www.lineage.co.kr) Verkkopelit hinnoitellaan joko kuukausiperusteisesti, esimerkiksi 25 euroa kuussa tai käytön mukaan, esim. 2 senttiä per minuutti. Verkkopelaamisen ympärille on Koreassa kehitetty aktiivisesti lisätuotteita/ palveluita, näistä esimerkkinä mainittakoon pelien fanisivustot, peleihin liittyvät verkkokaupassa myytävät virtuaaliset lisätuotteet sekä edellä mainitut pelikilpailut ja televisio-ohjelmat. COMPANY SALES AMOUNTS SERVICE GENRE (UNIT: 5 MILLION) NCSOFT 150 LINEAGE 2D MMORPG NEXON 50 BnB ONLINE BOARD GAME CCR 35 FORTRESS ONLINE BOARD GAME NHN 25 HAN GAME ONLINE BOARD GAME WEBZEN 25 MU 3D MMORPG ACTOZ SOFT Y 2D MMORPG NET MARBLE 14 NET MARBLE ONLINE BOARD GAME NACO INTERACTIVE 10 LAGHAIM 2,30 MMORPG GRAVITY 10 RAGNAROK 3D MMORPG JC COMMUNITY ENTERTAINMENT 7 JAY CITY GAME WEMADE 8 THE LEGEND 2D MMORPG OF MIR 19 Taulukko 4. Verkkopeliteollisuus Koreassa (Lähde KT)

18 20 Video-on-demand verkkopalveluiden markkina kasvaa Koreassa vankasti. Kun vuonna 2001 elokuvia ja erilaisia lähetyksiä verkon välityksellä tilasi noin 2 miljoonaa korealaista, tänä vuonna tämän luvun uskotaan nousevan 4 miljoonaan. Verkon kautta elokuvia ja lähetyksiä tarjoavien sivustojen määrän uskotaan myös nousevan vuoden sivustosta 3500 sivustoon tämän vuoden aikana. Korean tärkeimmät elokuvatuottajayhtiöt ovat nostaneet internetissä toimivat virtuaaliset elokuvateatterit ja videovuokraamot yhdeksi viralliseksi jakelukanavakseen, mikä on puolestaan kasvattanut verkossa tarjolla olevan sisällön määrää ja tätä kautta taas houkutellut lisää verkkoasiakkaita. Verkon kautta onkin saatavilla jo yli elokuvaa. Sisällöntuottajia ja jakelijoita ovat myös rohkaisseet paikalliset menestystarinat korealainen elokuvayhtiö tienasi pelkästään elokuvansa Marriage is a grazy thing verkkomyynnillä euroa. Kaupallisesti menestyksekkäitä ovat olleet myös paikallisten draama- ja saippuasarjojen uusinnat verkon kautta, paikallinen draamasarja All in tuotti jopa 380 miljoonaa euroa uusintalähetyksillä. Elokuvat ja lähetykset on hinnoiteltu kuluttajille maltillisesti, elokuvat maksavat yhdestä kolmeen euroa ja saippuasarjan yhden jakson pääsee näkemään noin sentin kertamaksulla. Toinen vaihtoehtoinen hinnoittelutapa on operaattoreiden tarjoama palvelupaketti, joka rakentuu noin 4,30 euron kuukausimaksusta ja lisämaksu per lähetys on vajaat 90 senttiä. Esimerkiksi KT:n tarjoaman VOD palvelun laatu vastaa DVD elokuvaa (siirtonopeus 500 Kbps -1 Mbps). Elokuvaa voi tässä palvelussa katsoa television tai tietokoneen näyttöpäätteen kautta. Sisältökategoria jakautuu viiteen ryhmään: Elokuviin, opetukseen sekä lapsille, naisille ja aikuisille suunnattuun viihteeseen. KT:n VOD palvelu on osa KT Megapass laajakaistapalvelupakettia, jonka käyttäjiä oli syksyllä 2003 Koreassa noin 5 miljoonaa Verkko-oppimisen markkina kasvussa Korelaisista internetin käyttäjistä 11 prosentilla on kokemuksia opiskelusta sähköisten verkkojen välityksellä. Suurin osa verkko-oppimiskokemuksista liittyy oman opiskelupaikan kursseihin, joissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä osana opetusta. Seuraavaksi yleisimpiä ovat kielikurssit (25 % verkko-oppijoista) sekä tietokoneen/internetin käyttöön liittyvät kurssit (11 %). Verkko-oppimisen odotetaan kasvavan jatkossa, alalla toimivat yritykset uskovat markkinan koon kasvavan kolmanneksen seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä nopeimmin suosiota kasvattavat pääsykokeisiin valmentavat verkko-opetusohjelmat. Nämä sisältävät sarjan verkon kautta myytäviä kuuluisien yksityiskoulujen luennoitsijoiden luentoja. Paikallinen markkinajohtaja alalla on Megastudy (www.megastudy.net), joka tarjoaa noin 80 eri oppimisohjelmaa eri aineista. Muita korealaisia sähköistä oppimista tarjoavia tahoja ovat ja Verkko-oppimisen markkinan kasvu ei ole Koreassa kuitenkaan ihan täysin mutkatonta. Markkinan kasvua hidastaa se, että korealaiset ovat olleet hitaita omaksumaan uusia opiskelutapoja ja verkkooppimiskulttuuria eivätkä verkkooppimispalveluiden tarjoajat vielä ole onnistuneet luomaan palvelukonsepteja, jotka täysin vastaisivat käyttäjien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Vaikka markkinoilta löytyy menestystarinoita, alan yritykset kärsivät pääasiallisesti vielä alhaisesta kannattavuudesta. Korealaiset kuluttajat

19 eivät ole halukkaita maksamaan verkkooppimispalveluista, osittain koska laadukkaita sisältöjä markkinoilla on vielä suhteellisen vähän ja laatu vaihtelee. Myös standardoinnin puute kiusaa kehitystä, vaikkakin toimiin yhtenäisten standardien ja yhteentoimivuuden kehittämiseksi on jo ryhdytty Matkapuhelin ja langaton internet Koreassa Koreassa on 33 miljoonaa matkapuhelimen käyttäjää, matkapuhelin on siis käytössä 70 prosentilla korealaisista. Yli 12 vuotiaat korealaiset matkapuhelinkäyttäjät puhuvat puhelimeen keskimäärin 4,1 tuntia viikossa, tekstiviestejä he lähettävät ja saavat yhteensä keskimäärin 46 kpl viikossa. Langatonta internetiä on käyttänyt viimeisen kuuden kuukauden aikana 36 % matkapuhelimen käyttäjistä. Langaton internet yhteys otetaan useimmiten (97 prosenttisesti) matkapuhelimen kautta. Langatonta internetiä käytetään käyttäjien keskuudessa keskimäärin 64 minuuttia viikossa. Useimmiten langaton yhteys otetaan kotona (38 %), liikkuessa paikasta toiseen kulkuneuvolla tai kävellessä (32%) tai työpaikalla/koulussa (25 %). (KRNIC, syksy 2003). Mobiilipalvelumarkkina on Koreassa merkittävässä kasvussa, vuodesta 2001 vuoteen 2002 markkinan arvo kasvoi 579 % 197 miljoonaan euroon. Markkina jatkoi kasvuaan myös vuonna 2003, erityisesti kasvua on syntynyt multimediaviestien ja mobiilien video-on-demand palveluiden lisääntyneen käytön myötä. Tämän taustalla ovat kehittyneemmät verkkoteknologiat sekä matkapuhelinmallit. Mobiilimarkkinaa ovat kasvattaneet erityisesti teiniikäiset korealaiset, mutta myös vanhemmat kuluttajaryhmät ovat kiinnostuneet mobiilipalveluista teinien vanavedessä. Lokakuussa 2003 mahdollisuutta seurata televisiolähetyksiä sekä ladata musiikkivideoita, elokuvia tai saippuasarjoja matkapuhelimeen oli käyttänyt miljoona SK Telecomin asiakasta ja 0,7 miljoonaa KT Freetelin asiakasta. Korealaisten verkkopeli-innostus näkyy myös mobiilipalveluiden puolella, mobiilipelien suosion uskotaan jatkavan nopeaa kasvuaan erityisesti entistä nopeampien yhteyksien myötä. SK Telecomin mukaan sen tulot langattoman internetin mahdollistamista palveluista kasvoivat 81 % vuonna Myös KTF ja LG Telecom raportoivat kasvusta. (Kuva 13). Keskimääräinen kuukausittainen laskutus per matkapuhelimen käyttäjä on Koreassa noin 30 euroa (Dell Oro 2004). Wireless Internet Revenue (Unit: Bil won) LG Telecom 731 1,320 KTF 2, LG Telecom (E) (Source: Telecom companies) Kuva 13. Langattoman internetin palvelutulot ( Lähde operaattorit / Korean Times ) 21

20 Suosituimmat mobiilipalvelut Suosituimpia mobiilipalveluja ovat Koreassa soittoäänet ja logot, mobiilipelit, sähköposti sekä multimediaviestit (Kuva 14). Suosittuja soittoäänipalveluita on kahdenlaisia matkapuhelimen käyttäjä voi suomalaiseen tapaan tilata haluamansa äänen, joka kuuluu kun oma matkapuhelin soi. Tämän lisäksi korealaiset matkapuhelimen käyttäjät voivat myös tilata soittoäänen, joka kuuluu soittajalle toisin sanoen perinteisen hälytysäänen sijaan soittaja pääsee kuulemaan puhelimen omistajan valitsemaan hälytysääntä. 22 SK Telecomin asiakkaista 35 % käyttää jälkimmäisenä mainittua soittoäänipalvelua, erityisen suosittu se on ollut nuorten matkapuhelimen käyttäjien joukossa. Soittoäänen lataaminen maksaa noin 60 senttiä. SK Telecom on tehnyt tällä palvelulla yli 120 miljoonan euron liikevaihdon reilun vuoden aikana, suunnitelmissa on tuoda palvelu Eurooppaan vuoden 2004 puolivälissä. Mobiilipelit ovat suosituimpia maksullisia mobiilisisältöjä, nämä tuovat myös eniten tuottoa operaattoreille. Mobiilipelit jakautuvat matkapuhelimessa itsessään oleviin peleihin, ladattaviin peleihin ja reaaliaikaisesti pelattaviin verkkopeleihin. Mobiilipelaamisen suosion kasvuun Koreassa on vaikuttanut pelaamiselle suopean kulttuuriin lisäksi erityisesti CDMA2001X ja 1XEV-DO verkkojen mahdollisuudet sekä värillisellä näytöllä varustettujen matkapuhelimien yleistyminen.

21 (Uniit: %) character/melody/stock 32,8 30,7 game 18,0 20,5 11,8 14,5 GPS/traffic/travel audio-visual files 6,3 5,2 6,1 news media/entertainment/sports stock/banking/investment Internet shopping/reservations Internet portal sites chatting/internet community others lottery tickets/discount coupons adult/mature learning/e-book 4,9 4,0 4,5 6,3 3,9 4,1 2,8 3,3 2,4 3,2 1,8 2,9 1,5 1,1 1,5 2,1 1,3 1,4 0,4 0,6 23 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Sept June 2003 Kuva 14. Suosituimmat mobiilipalvelut (Lähde: KRNIC)

22 Käytännön esimerkkejä korealaisesta mobiilipalvelutarjonnasta Kuva 15 esittelee kahden suurimman korealaisen mobiilioperaattorin (SK Telecom ja KT Freetel) mobiilipalvelutarjontaa. Erilaisia matkapuhelinliittymään liitettyjä palvelupaketteja on kehitetty eri kohderyhmille esimerkiksi naisille on tarjolla liittymän yhteyteen ostoksiin ja kulttuuriin painottuvia palveluita. Mobiilipalvelut toimivat matkapuhelimen lisäksi myös muilla langattomilla päätelaitteilla, kuten PDA:lla. Useimmiten niitä käytetään kuitenkin matkapuhelimen välityksellä. Esimerkiksi SK Telecomin Nate palvelussa on mahdollista hyödyntää seuraavia sisältöjä: 24 Kuva 15. Operaattoreiden palvelutarjontaa (Lähde Samsung Electronics)

23 My Nate: Personoitu Nate aloitussivu, jossa kunkin käyttäjän mieltymysten mukaan valittu sisältö. Community: Perustoimintoja ovat sähköpostin ja tekstiviestin lähetys, muita mahdollisuuksia ovat mm. video- ja musiikkitiedostojen lähettäminen ja chatti. Viihde: Musiikkia, pelejä, piirrettyjä ja viimeisimmät viihdeuutiset. Lisäksi Teemapuisto palvelusta voi valita haluamaansa sisältöä (elokuvia, esityksiä, konsertteja, TV-ohjelmia ja aikuisviihdettä). Uutiset: Jatkuvasti päivittyviä uutisia ja sääennusteita, koulutus- ja terveystietoa sekä naisille suunnattuja erikoissisältöjä. Talousuutiset: Viimeisimmät talousuutiset ja pörssikurssit, tietoa pankeista, lainoista, sijoituksista, luottokorteista sekä työnhakupalveluita ja apua oman yrityksen perustamiseen. Ostokset: Ostososion kautta käyttäjä löytää tien haluamansa tuotteen luokse. Ostos- ja kauppapaikkasivutietojen lisäksi verkkohuutokauppoja sekä mahdollisuuksia yhteisostoihin. Nate palvelun hinnoitelu vaihtelee riippuen valituista ominaisuuksista. Esimerkiksi yritysasiakkaille suunnattu Nate Biz konsepti tarjoaa 23 eurolla kuukaudessa rajattoman määrän palveluun kuuluvia pörssitietoja, talousuutisia ja erilaisia raportteja. SK Telecomin June palvelu hyödyntää 1X EV-DO verkon mahdollisuuksia ja tarjoaa mahdollisuuden liikkuvaan kuvaan. Sisältöjä ovat esimerkiksi elokuvat, musiikki, videot, reaaliaikaiset uutiset ja TV ohjelmat. (Kuva 16). Musiikkikanava: Uusimmat hitit ja musiikkivideot, mobiilikaraoke. Ääni MP3 tasoa Elokuvakanava: Uusimmat elokuvat matkapuhelimeen 2,4Mbs:n nopeudella. Näyttelijöiden haastatteluita, elokuvien trailereita sekä mahdollisuus varata elokuvalippuja Ohjelmakanava: TV-ohjelmien seuraaminen reaaliajassa, lisäksi premium Video- 25 Kuva 16. SK Telecomin JUNE palvelun sisältöjä (Lähde: SK Telecom)

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus

HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA. -tavoitteet - sisältö - toteutus HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTA- OHJELMA -tavoitteet - sisältö - toteutus Avausseminaari 25.11.2003 Katrina Harjuhahto-Madetoja ohjelmajohtaja SUOMI TIETOYHTEISKUNTANA MILLAINEN ON TIETOYHTEISKUNTA? tieto

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY Jorma Kaimio toimitusjohtaja CMD, 2003 2 Liikevaihto, milj. euroa EBITA, milj. euroa 80 70 60 2,6 1,1 1,1 16,1 1,3 1,4 5,0 12,7 50 40 30 20 10 0-10 1,6 1,0 13,4 11,8 17,0 15,1 14,7 31,3 44,2 29,2 37,9-6,6-6,7-5,9-7,9

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016

Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025. Diplomityö seminaari 12.4.2016 Kotitalouksien internet-yhteyksien teknistaloudellinen mallinnus 2015-2025 Diplomityö seminaari 12.4.2016 Jimi Viitanen Johdanto Tutkimuskysymys Miten koti muodostavat yhteyden Internettiin? Minkälainen

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.2006 31.3.2006 1 Elisan Q1 2006 Q1 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen Näkymät vuodelle 2006 2 Q1 2006

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN

DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN DNA YHDISTÄÄ IHMISET, ASIAT JA TEKNOLOGIAN Elämä on. Tässä ja nyt. Siitä pitää ottaa kaikki irti. Tämän mahdollistaa DNA. Tarjoamme yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Q keskeiset tapahtumat

Q keskeiset tapahtumat Sisällys Q1 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Mobiilidatan ja älypuhelinmarkkinan kehitys Uusien palveluiden eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle

DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen. Yhteenveto medialle DNA Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus 2015: TV tuli puhelimeen Yhteenveto medialle Viihde- ja digitaalisten sisältöjen tutkimus, helmikuu 2015 2 Yhteenveto Tabletit, tietokoneet ja älypuhelimet

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk

Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät. Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk Kajak Games uuden sukupolven yrittäjät Pressure Cooker Kimmo Nikkanen, Kajak Games Osk kimmo.nikkanen@kajak.fi Kajak Games, Pressure Cooker Ympäristö Pisnes Osuuskunta EU-laajuisia tutkimustuloksia 25,4%

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Arvo Kukko JHS seminaari

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus. Arvo Kukko JHS seminaari Tietojärjestelmien yhteentoimivuus Arvo Kukko JHS seminaari 5.4.2005 Tieke /Hankevalmistelu 2004 Aloitteita ja aktiivisuutta usealla taholla Tieken haastattelutoimeksianto 2004/11 Haastattelut: 20 yritystä/hallintoyksikköä

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan

Vuosi Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan Sisällys Katsaus vuoteen 2011 Q4 2011 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Uusien palveluiden ja älypuhelinmarkkinan eteneminen Näkymät vuodelle 2012

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Vuosi 2015. Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan. * Raportoidut: 2 % ja 8 %

Vuosi 2015. Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan. * Raportoidut: 2 % ja 8 % 1 Sisällys Katsaus vuoteen 2015 Q4 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2 Vuosi 2015 Kaikkien aikojen paras tulos

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2014

Osavuosikatsaus Q3 2014 Osavuosikatsaus Q3 2014 Sisällys Q3 2014 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014 2 Q3 2014 keskeiset tapahtumat Kaikkien

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved.

Puolivuosikatsaus Q Teleste Proprietary. All rights reserved. Puolivuosikatsaus 11.8.2016 Q2 2016 1 Rakennamme tulevaisuutta, joka on älykkäämpi, turvallisempi ja sujuvampi 2 Liiketoiminta-alueet Video and Broadband Solutions Laajakaista- ja videovalvonta- ja informaatioratkaisut

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle.

PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE. Loppuraportti V1.0 3.6.2008. Liikenne- ja viestintäministeriölle. LAAJAKAISTASELVITYS PALVELUIDEN ASETTAMAT VAATIMUKSET LAAJAKAISTANOPEUKSILLE Loppuraportti V1.0 3.6.2008 Liikenne- ja viestintäministeriölle Oy Omnitele Ab Teemu Huttunen Jyri Puumalainen Ari Ojaniemi

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot

VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot VALO ja tietoyhteiskunnan kehitysvaihtoehdot Jussi Silvonen Joensuun VALO -päivä, 8. 5. 2009 (http://jinux.pokat.org/jussi/) Esityksen rakenne Torikatu 10, Joensuu, SONY Bravia, Lieksan koulut = mitä yhteistä?

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot