LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen Seutulipun valtionavustuspäätös Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävät kuntakohtaiset määrärahat, Lemin avustuspäätökset Asuntotontin takaisinosto, Kuukanniemen Riihipellon asemakaava-alue Etuostolain mukainen ennakkopäätös; Eero ja Maiju Klemi Tonttihakemus/Gelasimov, Arseniy Kuukanniemen ja Tuomelankankaan asemakaavatonttien markkinointi ja luovutusmenettely Rivitalohanke Kleminpellolle, osakkeiden lunastaminen Poikkeamislupahakemus Tarmo Pitkäniemi: valitus kunnanhallituksen päätöksestä , Pentti Uski ja Riitta Malmivuo Valtatie 13 parantaminen; lausuntopyyntö Palvelusopimusneuvottelu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa Toukkalantien kevyen liikenteen väylä/kuntalaisaloite Eksoten strategia vuosille Kunnan investointihankkeiden toteutuminen Saapuneet kirjeet Koulutustarjous kunnan johdolle, osallistuva tutkimusmenetelmä, arviointikertomus Kuntamarkkinoille osallistuminen...167

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 10/2010 LEMIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Sinkko Eija puheenjohtaja Rummukainen Kari varapuheenjohtaja Koivisto Juha jäsen Laitinen Sonja jäsen Rings Mervi jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Okko Antti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Hyrkkänen Jari kunnaninsinööri klo Hirvikallio Antti aluearkkitehti 18.25, 140 ja 136 LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Rummukainen ja Jarmo Tölski. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Kari Rummukainen Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja Markku Peutere Jarmo Tölski

3 Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010 Kunnanhallitus 126 Valtiovarainministeriö on tekemällään päätöksellä tarkistanut elatusavun palautuksen perusteena olevaa asukaskohtaista euromäärää vuodelta 2009 elatusvelvollisilta perityn määrän vahvistuttua. Alkuperäistä määrää 6,02 /asukas on vähennetty 4,83 :oon. Valtionosuuden määrä vähenee tämän muutoksen vuoksi eurolla. Samalla päätöksellä valtiovarainministeriö on vähentänyt aloittavan perusopetuksen rahoituksen vahvistuttua sen rahoitusta 0,11 euroa asukasta kohti vuonna Valtionosuuden määrä vähenee tämän muutoksen vuoksi 336 euroa. Valtionosuuden vähennykset ovat kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuret. Kunnalla on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 64 :n nojalla oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus valtiovarainministeriölle. Perusteita oikaisuvaatimukselle ei kuitenkaan ole löytynyt. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen Kunnanhallitus 127 Opetushallitus on myöntänyt Lemin kunnalle kunnan hakemuksesta euroa valtionavustusta koulutuksen kansainvälistymiseen. Avustus myönnettiin hankkeelle Pienestä suureen - Lemistä Eurooppaan. on saapunut kuntaan Avustuksen saa käyttää hankkeen toteuttamiseen ja kehittämiseen hakemuksessa eritellyllä tavalla niin, että pääpaino on ns. kotikansainvälisyydessä. Hankkeesta on annettava väliraportti mennessä ja loppuraportti kahden kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä tai viimeistään Opetushallitus on myöntänyt Lemin kunnalle kunnan hakemuksesta euroa valtionavustusta tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen. on saapunut kuntaan Tarkennettu suunnitelma tehostetun je erityisen tuen kehittämisestä tulee lähettää opetushallitukselle mennessä ja loppuraportti mennessä. Avustuksen käyttöaika on Molempien hankkeiden kirjanpito on järjestettävä niin, että avustettavasta toiminnasta aiheutuvia menoja ja tuloja seurataan erillisillä laskentatunnisteilla. Päätöksiin tyytymätön saa hakea niihin muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. Sivistysosaston tulee huolehtia avustusten käytöstä ja raportoinnista päätösten edellyttämällä tavalla. Talousosaston tulee perustaa hankkeiden kirjanpidon edellyttämät laskentatunnisteet. hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Seutulipun valtionavustuspäätös Kunnanhallitus 128 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt valtionavustusta seutulipun hinnanalennukseen euroa (44 %). Kunta haki avustusta euroa (48 %). Avustusta myönnettiin haettua vähemmän määrärahan riittämättömyydestä johtuen. Avustusehtojen mukaan kunnan ja valtion subventio ei saa ylittää asiakastulojen määrää. Asiakastulot kertyvät kuntalaisten maksamista seutulipuista. Seutulipun hinta määritellään kunnassa kuntakohtaisesti. Etelä-Karjalan kunnista halvin seutulippu on Lemillä, Taipalsaarella ja Ruokolahdella (60 ). Lappeenrannassa ja Imatralla hinta on 70, Luumäellä 65 ja muissa kunnissa 85. Seutulipun hinnan korottaminen on myös Lemillä otettava harkittavaksi valtionapuehtojen vuoksi ja kunnan osuuden nousun hillitsemiseksi, kun valtionapu näyttää pysyvästi jäävän alkuperäistä 50 %:a pienemmäksi. Hinnan tarkistaminen on kuitenkin syytä jättää tehtäväksi sitten, kun seutulippujärjestelmän jatkosta on nykyistä selkeämpiä suunnitelmia. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valtionapupäätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävät kuntakohtaiset määrärahat, Lemin avustuspäätökset Kunnanhallitus 129 Valtion asuntorahasto (ARA) ilmoittaa tekemällään päätöksellä 16531/711/2010 vahvistaneensa korjausavustusten määrärahaksi 700 euroa (haettu euroa) ja energia-avustusten määrärahaksi euroa (haettu euroa). Summat perustuvat kunnan ilmoittamiin hakemusmääriin. Kunnan käytettävissä olevasta korjausmäärärahasta kunta voi käyttää veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan. Määrärahan riittämättömyyden vuoksin ei kevään jaossa pääsääntöisesti voida osoittaa kunnille täysimääräisesti rahaa vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen eikä suunnitelmalliseen korjaustoimintaan. Sen sijaa jätevesijärjestelmien parantamiseen sekä energiataloudellisiin korjauksiin rahat riittivät kaikille hakijoille. Erillistä veteraaniavustusten kiintiötä ei ole. Korjausavustuksiin osoitettua määrärahaa ei voi käyttää energiaavustuksiin eikä päinvastoin. Teknisen osaston selvitys vuoden 2010 avustushakemuksista ja esitys kunnan kiintiön käytöstä liitteenä. (valm Markku Peutere) Kunnanhallitus päättää teknisen osaston esityksen mukaisesti 1. myöntää oheisesta päätöslomakkeesta tarkemmin ilmenevin ehdoin 700 euroa korjausavustusta hakijoille 1. Koska hakijat ovat ostaneet kiinteistön elokuussa 2009, hylätään hakemus terveyshaitta-avustuksen osalta. Myyjän vastuu tulee ensin selvittää, koska maakaaren mukainen kaupan vastuu on voimassa viisi vuotta kaupanteosta. 2. hylätä hakijoille 2 hakemuksen sen vuoksi, että hakijaruokakunnan tulot ylittävät ARA:n hyväksymät rajat hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Asuntotontin takaisinosto, Kuukanniemen Riihipellon asemakaava-alue Kunnanhallitus 130 Kunnan ja Marita Pesola-Karhun ja Esa Karhun kesken on sovittu ja allekirjoitettu asuntontin kauppakirja, jolla kunta ostaa takaisin myymänsä asuntotontin osoitteessa Varstakuja 4 rakennushankkeen tällä erää rauettua. Kyse on Merenlahden kylän kiinteistö, tunnus Kauppahinnaksi sovittiin alkuperäinen myyntihinta vähennettynä 168 eurolla eli 891 euroa. Vesi- ja viemäriliittymämaksut on myös palautettu asiakkaalle. Tontti on palautettu myyntilistalle. (valm Markku Peutere). Merkitään hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Etuostolain mukainen ennakkopäätös; Eero ja Maiju Klemi Kunnanhallitus 131 Eero ja Maiju Klemi tiedustelevat kunnalta kirjeellään , tulisiko kunta käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli he myisivät tilan Männistö RN:o 4:139 Seppo Klemille. (valm. SL). Karttaliite. Kunnanhallitus ei tämän kaupan osalta käytä etuosto-oikeuttaan. hyväksyttiin Tonttihakemus/Gelasimov, Arseniy Kunnanhallitus 132 Toimitusjohtaja Arseniy Gelasimov hakee tonttia Niemelänpolku 6. Kirjallisessa saapuneessa hakemuksessaan hän ilmoittaa tontin käyttötarkoitukseksi vapaa-ajanvieton ja lomanvieton. Kunnan myytävänä olevat tontit asemakaava-alueilla ovat tarkoitettu vakituiseen asumiseen. Vapaa-ajan rakennuksia varten ei aiemmin ole tontteja kaava-alueilta myyty. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää, että haettua tonttia ei myydä hakijan esittämään käyttötarkoitukseen. hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus Kuukanniemen ja Tuomelankankaan asemakaavatonttien markkinointi ja luovutusmenettely Kunnanhallitus 133 Kuukanniemen asemakaavaan valtuustossa hyväksytyt muutokset ovat lainvoimaiset. Kaavamuutosalueiden tontit pitää vielä lohkoa itsenäisiksi kiinteistöiksi ja tarvittava kunnallistekniikka rakentaa. Nämä toimet on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana. Kunnanvaltuusto on hinnoitellut tontit päätöksellään Tuomelankankaan asemakaava-alueella meneillään olevat kunnallistekniset työt valmistuvat kuluvan vuoden heinäkuun aikana. Kunnanvaltuusto on hinnoitellut tontit päätöksellään Tontit on jo lohkottu itsenäisiksi kiinteistöiksi. Uusilla alueilla on ollut tapana avata tonttien markkinointi siten, että ensimmäinen hakukierros käynnistetään avoimesti, jotta halukkailla on mahdollisuus hakea tontteja. Päällekkäisyyksiä on tarvittaessa ratkottu arpomalla. (valm Markku Peutere) Liitteenä luonnos hakulomakkeeksi. Kunnanhallitus päättää käynnistää tonttien markkinoinnin siten, että: 1. Tuomelankankaan tontit ilmoitetaan julkisesti haettavaksi Etelä-Saimaassa ja Länsi-Saimaan Sanomissa sekä kunnan kotisivuilla julkaistavalla ilmoituksella. Tekninen osasto merkitsee tontit maastoon. Hakuaikaa annetaan kolme viikkoa, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 2. Kuukanniemen tonttien kanssa menetellään edellä sanotun mukaisesti, mutta vasta sitten kun on tiedossa, milloin kunnallistekninen valmius on kunnossa. 3. Mikäli hakukierroksen jälkeen jää vapaita tontteja, niitä myydään valtuuston hyväksymin myyntivaltuuksin entiseen tapaan siinä järjestyksessä kun kysyntää ilmaantuu. 4. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan tonttihakemuslomakkeen. hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rivitalohanke Kleminpellolle, osakkeiden lunastaminen Kunnanhallitus 42 Rakennustoimisto V.E Juntunen on käynnistämässä 4 asunnon rivitalohanketta Lemin Osuuspankilta ostamalleen tontille Kleminpellon asemakaava-alueelle osoite, Klemintie 10. Kunnanjohtaja on neuvotellut Lemin Osuuspankin ja Rakennustoimisto Juntusen kanssa siitä, että pankki ja kunta varaisivat hankkeesta kukin yhden asunnon. Samalla menetelmällä toteutettiin samojen yhteistyökumppanien kesken Kleminpellolla 2001 valmistunut rivitalo. Asunnot menivät niin hyvin kaupaksi, että kunnan ei tarvinnut asuntoa lunastaa. Alustava rakennushankeselvitys liitteenä nro 3. Todetaan, että ensisijaisesti asunnot markkinoidaan yksityisille ostajille. Kunta varautuu lunastamaan ja rahoittamaan rakennuksen valmistuttua mahdollisesti myymättä olevista asunnoista toiseksi viimeisen vapaana olevan asunnon (kolmion). hyväksyttiin. Kunnanhallitus 63 Edellä selostetun hankkeen toteutti lopulta savitaipalelainen rakennusliike Markku Pöysti Ky siten, että se valmistui käyttöön otettavaksi Myyntiyrityksistä huolimatta kaikki asunnot eivät ole käyneet kaupaksi. Kaksi samankokoista huoneistoa on vielä myymättä. Pöysti pyytää, että kunta lunastaisi lupauksensa ja ostaa toiseksi viimeisen vapaana olevan olevan asunnon kuluvan maaliskuun aikana. Viimeisen asunnon hän jättää itselleen. Myymättä 2 kpl 3h+k 89 mp 2 :n asuntoja (2 mh, oh, takkahuone, sauna, varasto). Kunnan lunastushinnaksi muodostuu alkuperäisen päätöksen perusteella euroa. Kunnanhallitus päättää lunastaa edellä selostetun huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet aikaisemman päätöksensä ( 42/ ) perusteella. Huoneisto pyritään ensisijaisesti myymään edelleen mahdollisimman nopeasti. hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 134 Asunto-osakkeet lunastettiin toukokuun alussa ja myyntitoimeksianto tehtiin kesäkuun alussa Karjalan Kiinteistövälitys Oy:n kanssa. Heinäkuun lopussa asunnosta saatiin ostotarjous euron hinnalla. Sähköposti-/puhelinneuvottelun tuloksena tehtiin euron vastatarjous. Vastatarjouksen tekemistä kannattivat yksimielisesti kaikki kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat. Muutaman päivän harkittuaan ostajat hyväksyivät vastatarjouksen. Osakekauppa tehtiin käteiskauppana. Ostajat ovat jo pari vuotta Lemillä asuneet Riikka ja Hannes Vartiainen. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus merkitsee osakekaupan hyväksyen tiedoksi. hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Poikkeamislupahakemus Tarmo Pitkäniemi: valitus kunnanhallituksen päätöksestä , Pentti Uski ja Riitta Malmivuo Kunnanhallitus 135 Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Lemin kunnan lausuntoa Pentti Uskin ja Ritva Malvivuon valituksen johdosta, joka koskee Tarmo Pitkäniemelle myönnettyä poikkeamislupaa. Kunnanhallitus myönsi Pitkäniemelle poikkeamisluvan, joka koski lomarakennuksen rakentamista lähemmäs rantaviivaa kuin yleiskaavan määräykset edellyttivät. Lisäksi pyydetään aluearkkitehti Antti Hirvikalliolta selvitystä esteellisyysväitteen johdosta. (valm. Simo Luukkanen) Kunnanhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Kouvolan hallintooikeudelle. Aluearkkitehti on antanut myös oman liitteen mukaisen selvityksen esteellisyydestä. Lausunnon ja esteellisyysselvityksen perusteella kunnanhallitus esittää Pentti Uskin ja Ritva Malmivuon valituksen hylkäämistä perusteettomana ja kunnanhallituksen päätöksen (khall ) pidättämistä ennallaan. hyväksyttiin. Merkittiin, että aluearkkitehti Antti Hirvikallio ei ollut läsnä tämän asian käsittelyssä.

13 Kunnanhallitus Valtatie 13 parantaminen; lausuntopyyntö Kunnanhallitus 136 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Lemin kunnalta lausuntoa valtatie 13 parantamiseen liittyvästä toimenpidesuunnitelmasta. Suunnitelman nähtävilläoloaikana Lemin kunnanhallitukselle osoitettiin 4 kirjallista mielipidettä. Mielipiteet ovat esityslistan liitteenä. Suunnitelma-asiakirjoihin voi tutustua joko kunnan internetsivuilla kohdassa ajankohtaista tai kunnan hallintotoimistossa. Hankkeen sisältämät toimenpiteet eivät tällä hetkellä sisälly Kaakkois- Suomen tai Pohjois-Savon ELY-keskusten vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnistää hankeryhmän päätöksen pohjalta tiesuunnitelman laatimisen Myttiönmäen kohdalla. ELY-keskukset päättävät muiden parannuskohteiden tai hankepaketin tiesuunnitelmien laatimisesta niiden toteutuksen mukaisessa aikataulussa. (valm. Antti Hirvikallio). Lemin kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Toteuttamissuunnitelma on laadittu hyvin ammattitaitoisesti ja monipuolisen interaktiivisen vuorovaikuttamisen keinoja käyttäen. Liikenneturvallisuuden paraneminen Kuukanniemen kohdalla uusien yksityistiejärjestelyjen ja kevyen liikenteen väylän myötä ovat kunnan kannalta tärkeimpiä huomioitavia seikkoja samaten liikenneturvallisyuussyistä ns Uskin mutkien oikaisu. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saadut mielipiteet ja esittää edelleen niitä lausunnon pyytäjälle mahdollisesti huomioitaviksi tulevien tiesuunnitelmien laadinnassa. hyväksyttiin. Juha Koivisto esitti kokouksessa mielipiteensä melusuojauksesta Huttulan liittymän alueella sijaitsevien asuinkiinteistöjen suojaksi. Mielipide liitetään kirjallisena pöytäkirjaan ja esitetään muiden ohessa huomioon otettavaksi. Merkittiin, että Jarmo Tölski ja Juha Koivisto ilmoittivat esteellisyydestään päätöksentekoon, koska esiintyvät asianosaisina yksityisten mielipiteiden esittäjinä. Merkittiin, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän kohdalla valittiin Sonja Laitinen.

14 Kunnanhallitus Palvelusopimusneuvottelu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa Kunnanhallitus 137 Esityslistan liitteenä on muistio käydystä palvelusopimusneuvottelusta. (valm. SL). Kunnanhallitus merkitsee neuvottelun tietoon saatetuksi. hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus Toukkalantien kevyen liikenteen väylä/kuntalaisaloite Kunnanhallitus 138 Mia ja Jussi Sopanen sekä Johanna ja Simo Sinkko esittävät kirjeellään kevyen liikenteen väylän rakentamista Toukkalantien varteen. He ovat huolissaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta ja perustelevat esitystään lisäksi mm. tien kapeudella, piennaralueiden puuttumisella ja raskaan liikenteen määrällä. Kevyen liikenteen väylän lisäksi aloitteen tekijät esittävät 60 km:n nopeusrajoituksen alkamista jo Sairalan risteyksen kohdalta. Aloitteen tekijöiden esittämät tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta kirjeestä. Yleisen tien varteen rakennettava kevyen liikenteen väylä on ensisijaisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen tehtävä. Liikenneturvallisuuden edistämiseksi myös kunta on toteuttanut kevyen liikenteen väylän Iitiässä Mikonharjun liittymän ja Tuomelankankaan alueella. (valm. Pentti Pitkänen). Kunnanhallitus esittää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kevyen liikenteen väylän rakentamista Toukkalantien varteen Mikonlahdesta Kaihtulan tien tai Sairalan tien risteykseen. Asia otetaan esille kunnan ja Ely-keskuksen vuotuisissa neuvotteluissa. hyväksyttiin. Lisäksi esittelijän täydentäessä ehdotustaan kunnanhallitus päätti lisäksi puoltaa 60 km/h nopeusrajoitusmerkin sijoittamista aloitteen tekijöiden esittämällä tavalla.

16 Kunnanhallitus Eksoten strategia vuosille Kunnanhallitus 139 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri valmistelee ensimmäistä strategiaansa. Strategialla on tärkeä merkitys Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen pitkäjänteisessä ja johdonmukaisessa kehittämisessä. Strategiaa on valmisteltu yhteistyössä luottamushenkilöiden, johtoryhmän ja henkilöstön kanssa. Strategia kertoo kuntayhtymän valtuuston ja operatiivisen johdon tahdon sekä toiminnan kannalta keskeiset linjaukset. Suurimpana tulevaisuuden haasteena strategiassa korostuu uusien toimintamallien kehittäminen ja sen myötä toiminnan tuottavuuden parantaminen. Sosiaali- ja terveyspiirin tulee löytää sellaiset ratkaisut ja toimintatavat, joilla palveluiden laatu ja saatavuus voidaan säilyttää ja samalla tuottavuutta voidaan parantaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallitus on päättänyt pyytää jäsenkuntien lausunnon strategialuonnoksesta. Strategialuonnoksesta halutaan palautetta myös Etelä-Karjalan asukkailta ja se on kommentoitavana sosiaali- ja terveyspiirin kotisivulla, osoitteessa Strategialuonnos lähetetään liitteenä niille kunnanhallituksen jäsenille, joilla ei ole käytettävissä nettiyhteyttä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus antaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategialuonnoksesta seuraavan lausunnon: Strategia on selkeä, helppolukuinen ja hyvin laadittu. Se antaa hyvän lähtökohdan ja puitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen Etelä- Karjalan maakunnassa. Strategia osoittaa keskeiset kehittämiskohteet ja -alueet hyvin laaditun vision toteuttamiseksi. Kunnanhallitus esittää, että jäsenkuntien kannalta keskeisiksi noussut palvelusopimuksissa määritelty jako lähi-, alueellisiin ja keskitettyihin palveluihin ja sen noudattaminen tulisi näkyviin myös strategian asiakas- ja palvelunäkökulman strategisissa tavoitteissa. Asiakaslähtöisyys tavoitteena ja toimintatapana pitää tämän kyllä sisällään, mutta toiminnan alkuvaiheen ongelmat mm. lääkäripalvelujen saatavuudessa vaativat palvelusopimusten noudattamisen kirjaamista selkeämmin myös strategiaan. Sähköisen asioinnin lisääminen tehostaa piirin prosesseja ja on siksi hyvä tavoite. Samalla on kuitenkin muistettava, että osalla palvelujen käyttäjistä ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin ja heidän asemansa ja palvelunsa tulee samalla turvata. Kunnanhallitus pitää myös tärkeänä, että lähitason yhteistyö jäsenkuntien muiden peruspalvelujen ja kolmannen sektorin kanssa nostetaan strategiseksi tavoitteeksi. hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus Kunnan investointihankkeiden toteutuminen Kunnanhallitus 140 Kunnaninsinööri Jari Hyrkkänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan asioista. (Valm. SL). Kuullaan kunnaninsinööriä. Merkittiin tiedoksi kunnaninsinööri Jari Hyrkkäsen selostus meneillään olevista investointitöiden edistymisestä ja muista teknisen toimen asioista. Useiden hankkeiden samanaikainen eteneminen näkyy kunnankamreerin mukaan myös määrärahojen kulumisessa ja lisää lainarahoitustarvetta Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 141 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm. ph). Merkittiin tiedoksi.

18 Kunnanhallitus Koulutustarjous kunnan johdolle, osallistuva tutkimusmenetelmä, arviointikertomus 2009 Kunnanhallitus 142 Kunnanhallituksen kokouksessa keskusteltiin valtuuston päätöksestä koskien tarkastuslautakunnan vuoden 2009 arviointikertomusta. Rings esitti Rummukaisen kannattaessa, että havaitut epäkohdat tulisivat seuraavan hallituksen käsittelyyn. Keskustelussa ulkopuolista asiantuntijaa pidettiin tarpeellisena. Mervi Rings ja Kari Rummukainen toivoivat, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Asiasta raportoidaan valtuustolle. Tässä kokouksessa otettiin ylimääräisenä asiana käsittelyyn kunnanjohtajan kokouspäivänä saama osallistuvaan tutkimusmenetelmään perustuva koulutustarjous (Metamuutos Oy, kouluttaja FM Lauri Heikkilä, Helsinki). Kohderyhmänä on kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto sekä johtoryhmän viranhaltijat. Tavoitteena on tehdä näkyväksi sitä, miten osallistujat ajattelevat omasta kunnastaan, miten sitä pitäisi kehittää ja mikä saattaa estää tätä kehitystä. Hinta on alv 23 %. sisältäen haastattelut, arvioinnit, yhteisen arviointipäivän ja kaikki kulut. Risto Pietiläinen asiantuntijana selosti menetelmää tarkemmin. Organisaation kehittämiseen tähtäävä hankinta kuuluu lähtökohtaisesti julkisia hankintoja säätelevän hankintalain soveltamisalan ts. kilpailutuksen piiriin. Tässä tapauksessa lakia ei kuitenkaan sovelleta, koska hankinnan arvonlisäveroton arvo jää alle euron (HankintaL 15 ). (valm Markku Peutere). Kunnanhallitus hyväksyy tarjouksen. hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus Kuntamarkkinoille osallistuminen Kunnanhallitus 143 Päätettiin yhteisesti, että osallistutaan mahdollisuuksien mukaan perinteisille järjestettäville Kuntamarkkinoille. Tarjolla on mm monipuolista ja ilmaista koulutusta/esitelmiä ajankohtaisista teemoista. Ohjelma löytyy netistä Kuntamarkkinat 2010 sivustolta. Pyritään yhteiskyytiin savitaipalelaisten kanssa torstaina

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot