LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!"

Transkriptio

1 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN HENRI ELO 8. UUDISTETTU PAINOS (ilmestyy lokakuussa 2011) Kirjan etukansi (kansi ja kuvitus: Jari Johansson) KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

2 Kirjan perustietoja: Ensimmäinen painos ilmestyi helmikuussa 2007, painokset 1-7 ovat myyneet yli kpl vuosina Ensisijainen kohderyhmä on piensijoittajat, oman talouden salkunhoitajat. Kirja soveltuu myös useille eri alojen ammattilaisille, kuten sijoitusneuvojille, rahoituspäälliköille, yritys- ja talousjohtajille, yrittäjille, opettajille ja toimittajille. Kirjassa edetään yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen, koska osaketuoton alkulähde on yritystaloudessa, kannattavassa liiketoiminnassa. Kirjan laajuus on 160 sivua sisältäen yli 140 laatikoitua muistisääntöä ja faktalaatikkoa, 37 case-esimerkkiä sekä lukuisia taulukoita ja kuvaajia (päivitetty 2011 saakka ulottuvin tiedoin) Huomattava osa johtopäätöksistä perustuu empiiriseen havaintoaineistoon Suomen osakemarkkinoilta ja 2000-luvulta. Kirjalla on sekä yksilöä palveleva että yhteiskunnallinen tehtävä: Sijoitustietoa on liian vähän ja se jakautuu liian epätasaisesti. Osakesijoittajan avaintieto on pyritty esittämään selkeästi ja kiinnostavasti. Sisällöllinen ydin rakentuu kysymyksen Miten voisin saada parempaa tuottoa pörssistä? ympärille. Yritystalouden ja osakesijoittamiseen liittyvän tiedon mielekäs oppiminen ja hyödyntäminen vaurastuttaa sekä yksilöitä että yhteiskuntaa, edistää yrittäjyyttä ja ehkäisee eläkepommia. 8. uudistettu painos sisältää seitsemännen painoksen tapaan kokonaan uuden kahdeksannen lukunsa, Finanssikriisin raunioilla, jota sitäkin päivitetty. Lisäksi lukuisia case-esimerkkejä on uusittu. Kirjaprojektin keskeiset yhteistyökumppanit: Kauppalehti Oy, Osakesäästäjien Keskusliitto ry KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

3 Otteita kirjasta, 8. painos: Alkuteksti Sisällysluettelo Johdanto ja esipuhe Sivut 11, 66, 137 Jälkisanat Aluksi oli ihminen ja oravannahka. Oravannahka muuttui vähitellen pieniksi metallin kappaleiksi. Penninki, ropo, kuparitaaleri, plootu ja lopulta hopeamarkka noin 150 vuotta sitten. Raha oli arvon mitta ja vaihdon väline. Ja kun sitä kertyi yli oman tarpeen, ihminen halusi saada sille tuottoa. Tämä on kirja nykyajan tuottoisimmasta sijoituskohteesta: pörssiosakkeesta ja yrityksestä sen takana. Kirja siitä, mihin pörssikurssi perustuu ja miten osaketuotto syntyy. Reitti tuottavan osakesijoittamisen alkulähteille. Arkipäivän opaskyltein. KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

4 SISÄLLYS JOHDANTO JA ESIPUHE PÖRSSI MARKKINAPAIKKA ENITEN TARJOAVALLE SIJOITTAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SÄÄNNÖT AUTTAVAT SIJOITTAJAA PÖRSSI LUO VAURAUTTA OSAKE SIJOITUSKOHDE MUIDEN JOUKOSSA SIJOITTAJAN TYÖKALUT JA -KAVERIT FUNDAMENTIT TILINPÄÄTÖKSEN TIMANTTIKOODIT OMA AJATTELU ON TÄRKEIN TYÖVÄLINE TULOSSATOA NELJÄSTI VUODESSA ENNUSTELIJAT JA SUOSITTELIJAT SIJOITTAJAN APUNA TOIMITUSJOHTAJA OHJAA JA VAROITTAA PÄÄOMASIJOITTAJA RAKASTETTU JA VIHOLLINEN PIENSIJOITTAJAN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHAN SYNTY JA LEVINNEISYYS OSAKEANNISSA RAHA VIRTAA YHTIÖÖN LISTAUTUMINEN OVI ISON RAHAN ÄÄRELLE LAINAA PANKISTA JA PÄÄOMALAINAA SIJOITTAJALTA TÄRKEIN RAHOITUSMUOTO ON TULORAHOITUS RAHAA TARVITAAN KASVUUN JA TAPPION KATTEEKSI TILINPÄÄTÖS YRITYKSEN KEVÄTTODISTUS TASE KAKSI PUOLTA JA HYVÄÄ TAHTOA VAIHTUVAT VASTAAVAT OVAT VAELTAJIA TULOKSEN JA TASEEN VÄLINEN VUOROPUHELU TILINPÄÄTÖSRYTEIKÖSTÄ KOHTI TUNNUSLUKUJA KANNATTAVUUS ON KAIKEN PERUSTA KÄYTTÖPÄÄOMA ON KUIN JÄÄKAAPIN RUUAT KUUMEMITTARIT JA KRIISIN MERKIT TOIMIALA VAIKUTTAA TUNNUSLUKUUN MIHIN KURSSI PERUSTUU, MIKÄ SIIHEN VAIKUTTAA? PIENSIJOITTAJAN OSAKEANALYYSI KAUKANA SALATIETEESTÄ LÄHTÖALUE: KIRJAIMIA JA NUMEROITA VÄLIMAASTON VÄLITIETOA KONSENSUSTIETO VOI VÄÄRISTÄÄ KURSSEJA MATKALLA MAALIIN: OSINKO MATKALLA MAALIIN: YRITYS OSTAA OMIA OSAKKEITA MAALINAUHAN YLITYS: ARVONNOUSU PALKINTOJEN JÄLKEEN: VEROTUS Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 7

5 4.2 ARVOSTUSLUVUT KERTOVAT SIJAINNIN OSAKEKARTALLA P/E-LUKU OSAKKEEN TÄRKEIN HINTALAPPU P/B-LUKU PÖRSSIN JA KIRJANPIDON IKUINEN EPÄSUHTA KAKSI YRITYSTÄ YKSI SIJOITUS ARVOSTUS VAIHTELEE TOIMIALOITTAIN PIENSIJOITTAJAN ARVONMÄÄRITYS YMMÄRRETTÄVÄÄ MATEMATIIKKAA KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS KONKRETISOI VOITTAJAT JA LUUSERIT MITÄ YHTEISTÄ, MITÄ EROA? KANNATTAVIA KASVUVETUREITA TASAISEN TAPPAVAA TULOSTA IKÄVÄT UUTISET KASAANTUVAT KÄÄNNEYHTIÖT TAPPIOIDEN KESKELTÄ PÖRSSIKÄRKEEN STRATEGIAMUUTOS ON SUURI MAHDOLLISUUS SALKUN HUOLTOA JA SUHDANTEITA OSAKKEIDEN RISKISYYS VAIHTELEE KURSSINOUSUT JA -LASKUT VUOROTTELEVAT YKSINKERTAINEN COCKTAIL KAKSINKERTAINEN TUOTTO OPTIOLLA SAA VIPUVAIKUTUSTA SIJOITUKSEEN SUORINTA TIETÄ VAI RAHASTON KAUTTA PIENIÄ JA SUURIA YHTIÖITÄ KOTIMARKKINOITA JA KANSAINVÄLISTÄ LIIKETOIMINTAA TOIMIALAT MENESTYVÄT ERI TAHDISSA SIJOITTAJAN STRATEGIA JA SIJOITUSAVARUUS KURSSINOUSU EI OLE MYYNTIPERUSTE ERI MARKKINATILANTEISSA ERILAINEN SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSAVARUUDEN KIINTOPISTEET FINANSSIKRIISIN RAUNIOILLA MIKSI FINANSSIKRIISI SYNTYI? KRIISIN OPETUKSET SIJOITTAJALLE GURUKAAN EI OLE AINA OIKEASSA KASSAVIRTA EI OLE LAMAA NÄHNYTKÄÄN SIJOITTAJAN ELÄMÄ FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN LIITE 1 LÄHDEKIRJALLISUUS LIITE 2 AVAINLUKUJA SUOMESSA NOTEERATUISTA PÖRSSIYHTIÖISTÄ ASIASANAHAKEMISTO JÄLKISANAT Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

6 Johdanto ja esipuhe Tämä on käytännönläheinen kirja yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen. Kirjassa tutustutaan yritystalouden perusasioihin ja tunnuslukupohjaiseen osakesijoittamiseen juuri siihen aihepiiriin, josta esimerkiksi mestarisijoittaja Warren Buffett tunnetaan. Kirja etenee asteittain pörssin ja tilinpäätöksen perusasioista aina niihin käytännön havaintoihin, joiden avulla osakesijoittajalla on mahdollisuus vaurastua. Kymmenet yritysesimerkit, faktalaatikot ja muistisäännöt helpottavat lukemista ja ymmärtämistä. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käydään läpi sijoittajan toimintaympäristöä eli pörssiä ja pörssin toimintaa. Samalla tutustutaan niihin työvälineisiin, joita sijoittaja tarvitsee pärjätäkseen osakemarkkinoilla. Kolmannessa luvussa tutustutaan osaketuoton alkulähteille yrityksen liiketoimintaan ja sitä mittaavaan tilinpäätökseen. Tunnusluvut auttavat lukijaa tulkitsemaan tilinpäätöstä ja erottamaan metsää puilta. Neljännessä luvussa keskitytään siihen, mikä on tilinpäätöksen ja osakkeen arvon välinen suhde ja yhteys. Tämän tiedon avulla sijoittaja voi ennakoida entistä paremmin tulevaa osakekurssin ja osingon kehittymistä ja saavuttaa siten parempia tuottoja pörssistä. Viidennessä luvussa käydään esimerkein läpi keskeisiä yritystyyppejä sijoittajan kannalta katsottuna. Yksi ja sama yritys voi olla toisena aikana kultakaivos ja toisena aikana pettymysten kaivo. Sijoittajan on tärkeä tunnistaa kukoistuksen ensi merkit ja taudin oireet myös käytännössä. Kuudes ja seitsemäs luku avartavat näkökulmaa yksittäisestä yrityksestä salkunhallintaan ja suhdannevaihteluihin. Kuudennessa luvussa vertaillaan myös suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen hyötyjä ja haittoja. Kahdeksas luku on lisätty kirjan 7. painoksesta alkaen. Siinä käsitellään finanssikriisiä ja sijoittamista finanssikriisin jälkeen. Luku on samalla eräänlainen jälkianalyysi kirjan aiemmasta sisällöstä nykytiedon ja nykynäkemyksen valossa. Kirja sisältää kymmenittäin käytännön yritysesimerkkejä suomalaisilta osakemarkkinoilta viime vuosien ajalta. Esimerkit havainnollistavat, opettavat ja antavat sijoittajalle elintärkeää kokonaisnäkemystä siitä, mitä kaikkea pörssissä voi tapahtua ja mihin missäkin tilanteessa kannattaa varautua. Kirja perustuu nykyaikaiseen laskentatoimeen ja rahoitusteoriaan sekä kirjanpitoa ja osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. Kirjassa ei käsitellä teknistä osakeanalyysia. Erityiskiitos pääanalyytikko Ari Rajalalle, ammattisijoittaja Tomi Salolle ja KTM Kimmo Marjamäelle huomionarvoisista havainnoista ja keskusteluista kirjan sisältöä koskien, graafikko Jari Johanssonille kannen ja kuvituksen suunnittelusta sekä Tomi Ovaskalle avusta kirjan nettisivuston toteutuksessa. Kiitos myös läheisilleni, muille kirjaprojektia edistäneille henkilöille sekä Balance Consultingille (BC) ja Kauppalehti Oy:lle myötävaikutuksesta kirjaprojektin toteuttamiseksi. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 9

7 1 Pörssi markkinapaikka eniten tarjoavalle Pörssi on osa länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan talousjärjestelmää. Pörssin syntyhistoria ulottuu 1600-luvulle ja Hollantiin. Amsterdamiin perustettiin pörssi vuonna 1610, ensimmäisenä maailmassa. Myös tulppaanimania , jota pidetään eräänlaisena pörssihuuman kantamuotona, sijoittuu Hollantiin. Perinteinen tori kaupungin keskustassa tai markkinat kylätaajamassa vastaavat pelisäännöiltään hyvin pitkälti osakemarkkinoita. Tavara vaihtaa omistajaa. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hinta määräytyy markkinoiden ehdoilla. Pörssissä korostuu kaupankäynnin tasapuolisuus. Kuka tahansa voi ostaa keneltä tahansa saamatta koskaan tietää, mistä osakkeet ovat peräisin ja miksi niistä on luovuttu. Osakekauppaa käydään pörssin ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa pörssikauppaa on käyty 1860-luvulta lähtien. Helsingin Arvopaperipörssi perustettiin 1912, jolloin listalla oli 23 yrityksen osakkeet. Nykyään Helsingin pörssi on osa kankansainvälistä Nasdaq OMX -konsernia, jonka pörsseissä käydään kauppaa yli pörssiyhtiön osakkeilla. FAKTAT: Pörssi ja pörssikauppa Kaupat välittää pankki tai pankkiiriliike, jonka asiakas sijoittaja on. Jokaisella sijoittajalla on oma sähköinen arvo-osuustili. Vain raha liikkuu, konkreettisia osakekirjoja ei enää ole. Monissa maissa pörssejä ylläpitävä Nasdaq OMX on myös itse pörssiyhtiö ja sillä menee sitä paremmin, mitä enemmän pörssissä käydään kauppaa. Vuonna 2010 Helsingin pörssin kautta tehtiin noin 15 miljoonaa osakekauppaa 139 miljardilla eurolla eli kauppaa per pörssipäivä. 1.1 Sijoittajan toimintaympäristö Osakemarkkinoiden tärkein pelaaja on sijoittaja ja tärkein pelimerkki osake. Sijoittajasta tulee osakkeenomistaja eli osakas, kun hän ostaa yhtiön osakkeita. Osakeyhtiölaissa on tarkasti säädelty osakkeenomistajan oikeuksia sekä yhtiön hallintoon ja päätöksentekoon liittyviä asioita. FAKTAT: Osake antaa omistusoikeuden osaketta vastaavaan osuuteen yhtiön osakekannasta. antaa puhe- ja äänestysoikeuden sekä oikeuden saattaa haluamansa asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. oikeuttaa saamaan osinkoa, jos sellaista päätetään jakaa. antaa etuoikeuden osakeantiin osallistumiseen, jos sellainen päätetään järjestää. pörssiyhtiön osake on mahdollista ostaa ja myydä päivän hintaan pörssissä milloin tahansa pörssin aukioloaikana. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 11

8 4 Mihin kurssi perustuu, mikä siihen vaikuttaa? Jotta sijoittaja voisi istua rauhallisin mielin salkkunsa päällä, hänen pitää osata määrittää pörssikurssi itse, ilman pörssiä. Ja vieläpä eri tilanteissa. Tämä on ehkä osakesijoittajan vaikein, mutta samalla mielenkiintoisin koetinkivi. Sijoittaja tarvitsee omaa näkemystä yhtiön käyvästä arvosta varsinkin silloin, kun hän tekee pitkäaikaisia osakesijoituksia. Lyhyellä perspektiivillä kurssit voivat tempoilla suuntaan tai toiseen osakemarkkinoiden yleistunnelmasta riippuen, ja fundamenttipohjaisella arvonmäärityksellä ei ole niin suurta merkitystä. MUISTA TÄMÄ! Vaikka pitkällä aikavälillä pörssikurssit keskimäärin nousevat, niin perustuntemus yritystaloudesta ja arvonmäärityksestä tuo tarvittavaa varmuutta sijoittamiseen etenkin silloin, kun osakemarkkinoilla on epävarmuutta ja kurssit heiluvat. Tässä luvussa paneudutaan osakesijoituksen tuottoon, tuoton rakenteeseen, syntyyn ja löytämiseen eli juuri niihin elementteihin, joiden avulla sijoittaja erottuu onnenonkijasta. Näiden elementtien avulla eurot muuttuvat vähitellen kahdeksi, kolmeksi ja niin edelleen. Ne ohjautuvat uusiin kohteisiin, löytävät uusia koteja ja parhaat investoinnit aina rahoittajansa. 4.1 Piensijoittajan osakeanalyysi kaukana salatieteestä Tulos- ja taselukuihin perustuva eli fundamenttipohjainen osakeanalyysi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista. Sijoittajat maksavat tulevaisuuden tuloksista ja kassavirroista. Yrityksen tulevan kehityksen arviointi on analyysin perusta. Toteutunutta kehitystä analysoidaan siksi, että tulevaisuuden arviointi olisi helpompaa. Kohdeyrityksen mennyt kehitys on tavattoman usein viite tulevasta. Yrityksen kasvulla, tuloksella, tuloksen vakaudella sekä osingolla on taipumus kehittyä varsin kaavamaisesti vuodesta toiseen. Ainoastaan osakekurssi saattaa hypähdellä välillä ylös alas. Senkin vaihteluherkkyys on yhteydessä yritystalouteen ja yrityksen toimialaan. MUISTA TÄMÄ! Asiantiloilla on taipumus vallita; vauhdin ja suunnan muutos vaativat ulkopuolista energiaa paitsi fysiikassa myös yritystaloudessa. Toisaalta tämä perusolettamus näyttää aiheuttavan myös sen, että yrityksen suunnan oikeasti muuttuessa kurssi seuraa useimmiten jälkijunassa eli vasta sen jälkeen, kun reitti ylä- tai alaviistoon on varmistunut. Sijoittajien ja analyytikoiden ei ole aina helppo pyörtää aiempia, ehkä pinttyneitäkin näkemyksiään yrityksistä. Muun muassa kannattavuusongelmista kärsineiden Finnairin ja Metson kurssikehitys oli vuonna 2005 päätä huimaava, kun vuosien strategiamuu Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

9 7 Sijoittajan strategia ja sijoitusavaruus Kuten sijoituskirjoihin yleensä, niin myös tähän kirjaan vaikuttaa faktatiedon ohella kirjoittajan omat näkemykset. Ne korostuvat varsinkin kahdessa viimeisessä luvussa, koska sijoittajan verta ei punnita oppikirjojen äärellä. Sijoittajan veri mitataan paikassa, jossa järki ja tunteet ovat ristitulessa mutta jossa vain raha määrää voittajat ja häviäjät. Tässä luvussa nidotaan yhteen jo läpikäytyä asiaa ja sovelletaan sitä käytäntöön hieman uudenlaisista näkövinkkeleistä. Lisäksi pohditaan sijoittajan strategiaa eli toimintasuunnitelmaa: mihin kannattaa uhrata aikaa ja mitkä seikat voi jättää vähemmälle huomiolle. Sijoittaja on loppujen lopuksi päätöstensä kanssa yksin; kaikki antavat vinkkejä, mutta kukaan ei ota vastuuta. Toisaalta kukaan ei tule vaatimaan osuutta onnistuneen vihjeen tuottamista isoistakaan voitoista. 7.1 Kurssinousu ei ole myyntiperuste Pörssi on vähän kuin sumuinen meri. Ilman kompassia ja selkeää suuntaa sijoittaja pyörii ympyrää ostaen ja myyden, ostaen ja myyden. Tai sitten hänen varansa lepäävät vuosikaudet juuri niissä tappiollisissa yhtiöissä, joiden piti kääntyä voitollisiksi ja 10-kertaistaa osakekurssi, mutta joiden huomispäivä oli vielä eilistäkin hämärämpi. MUISTA TÄMÄ! Jos sijoitat varasi pitkäksi aikaa etkä seuraa pörssiä aktiivisesti, suosi voitollisia hyvän markkina-aseman yhtiöitä. Tappiollisen yhtiön kääntäminen voitolliseksi on vaikeampaa kuin voitollisen säilyttäminen voitollisena. Sijoittajalle pitää olla selkeä suunta ja strategia. Mitä enemmän sijoittaja tekee lyhyen aikavälin kauppaa, sitä enemmän hänellä pitää olla taitoa lukea markkinoiden sentimenttiä eli tunnelmaa. Hänen pitää ottaa huomioon sekä tuotot, kustannukset että verot. Harvakseltaan kauppaa käyvä pitkän aikavälin sijoittaja voi kiinnittää päähuomionsa vain tuottoihin. Sijoittajakonkari Seppo Saario (2005) on kirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, osa 2 (s ) listannut sata ikivihreää pörssivihjettä. Niistä 33. vihje kuuluu: Ota voitot hitaasti, tappiot nopeasti. Se liittyy edellä olevaan muistisääntöön, koska kurssinousijat ovat useimmiten voitollisia yhtiöitä ja kurssilaskijat tappiollisia. Jos sijoittaja haluaisi myydä hyvin nousseet osakkeensa, mutta on epävarma päätöksen järkevyydestä, niin silloin kannattaa myydä vain osa. Anders Ekholm (2002) tutki väitöskirjassaan empiirisesti osakemarkkinoiden reaktioita yritysten julkistamiin tulosuutisiin. Tutkimuksen mukaan piensijoittajat ovat taipuvaisia myymään, kun yritys julkistaa odotettua paremman tulosuutisen ja ostamaan kun tulosuutinen - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 137

10 Jälkisanat Innoitus tämän kirjan kirjoittamiseen lähti pohjimmiltaan siitä havaitsemastani informaatioaukosta, joka perinteisen tilinpäätöstiedon ja osakesijoittamiseen liittyvän informaation välimaastossa vallitsee. Minulle syntyi kokemuksen, työn, työpaikan ja opintojen myötä mahdollisuus kirjoittaa käytännönläheinen kirja yritystaloudesta, osaketuotosta ja ennen kaikkea niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Myös liike-elämässä on jatkuvasti erilaisia markkinarakoja ja täyttämättömiä asiakastarpeita. Kaikkia niistä emme löydä koskaan, mutta ne yritykset, jotka havaitsevat osan näistä markkinaraoista, pärjäävät sekä liiketoiminnassa että pörssissä. Menestyvät yritykset haistavat sen, miten heidän asiakkaansa käyttäytyy tänään ja miten hänen tarpeensa voitaisiin tyydyttää vielä paremmin huomenna. Nämä yritykset pystyvät tuottamaan asiakkaalleen tehokkaammin sen hyvän, jota hän tarvitsee tehokkaammin kuin asiakas itse. Nokia tunnisti 1990-luvun alussa yhden nykyajan ihmisen perustarpeista, ajasta ja paikasta riippumattoman kommunikoinnin, ja tämän asiakastarpeen suomat valtavat liiketoimintamahdollisuudet. Nokia huomasi tilaisuutensa koittaneen ja käytti sen hyväkseen. Yhtiö kehittyi uudenlaisen asiakaskäyttäytymisen, uuden maailmanlaajuisen liiketoiminnan etulinjassa useita vuosia. Nokia 70-kertaisti omistajiensa varallisuuden arvon seitsemän vuoden aikana vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Tätä samaa tapahtuu pienemmässä mittakaavassa koko ajan, joka pörssissä. Ylivertaisen sijoittajan täytyy löytää ne yritykset, jotka tunnistavat trendit ja heikot signaalit ennen muita ja jotka ryhtyvät sen jälkeen määrätietoisiin toimenpiteisiin asiakasta kuunnellen. Aivan sekään ei kuitenkaan vielä riitä. Välttääkseen kuplat ja varmistuakseen helmien aitoudesta menestyvän sijoittajan pitää tuntea yritystalouden ja arvonmäärityksen peruslainalaisuudet. Pelkästään tähän kirjaan tutustumalla sinusta ei koskaan pitänytkään tulla ylivertaista sijoittajaa. Mutta sinusta piti tulla sijoittaja, joka saa osakevaroilleen vähintään keskimääräisen noin prosentin* vuosituoton keskipitkällä 5-10 vuoden aikajänteellä. Kiitos kiinnostuksesta kirjaani kohtaan. Henri Elo Lukijapalautetta voi antaa ja kirjatilauksia tehdä kirjan kotisivuilla internetissä osoitteessa *) Osakemarkkinoiden tuotto Suomessa on ollut nimellisesti 13,5 prosenttia ja reaalisesti (inflaation jälkeen) 5,5 prosenttia vuodessa. Vastaavasti reaalinen pitkien korkosijoitusten tuotto on ollut 1 prosentin luokkaa. (Kahra 2009, Nyberg & Vaihekoski 2008). Kirjan pohjatiedot perustuvat luotettavana pidettävään julkiseen informaatioon. Kirjoitustyö on pyritty tekemään erityistä huolellisuutta noudattaen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirja voisi sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Kirjoittaja ei ota vastuuta kirjan sisällön perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä taloudellisista sitoumuksista ja niiden seuraamuksista millään tavoin Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin,

ennustaminen Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ja Managerial Economics Sata ikivihreää pörssivihjettä Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sijoitusstrategiat ja suhdanteiden ennustaminen Kirjat: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, Sata ikivihreää pörssivihjettä ja Managerial Economics Sisällys 1 Yleistä sijoittamisesta 2 Kaupankäynnin ajoitus

Lisätiedot

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö

Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Vaurastu osakesäästäjänä 24.4.2010 Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Pörssisäätiö Suomen Pörssisäätiö Riippumaton aatteellinen säätiö Tehtävänä arvopaperisäästämisen ja arvopaperimarkkinoiden edistäminen

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting

Osakehelmien tuntomerkit. Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011. Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting Osakehelmien tuntomerkit Balancen Lista sijoittajan itt j apuvälineenä ä Tampereen sijoitusmessut 29.3.2011 2011 Henri Elo, pörssianalyytikko Kauppalehti Oy / Balance Consulting 1 Sisältö 2 Kauppalehden

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos

KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos SUOMEN KANSANTALOUS Suomen talous sijoittajan näkökulmasta KTT Petri Kuosmanen Kansantaloustieteen laitos Suomen BKT Valtion budjetti Eläkeläiset ja työikäiset Työn tuottavuuden kasvutrendi Suomessa ja

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja

- Kuinka erotan jyvät akanoista. Petri Kärkkäinen salkunhoitaja - Kuinka erotan jyvät akanoista Petri Kärkkäinen salkunhoitaja eq Suomiliiga eq Suomiliiga on Suomeen sijoittava osakerahasto Rahasto sijoittaa varansa suomalaisiin ja Suomessa noteerattujen yhtiöiden

Lisätiedot

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014

Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Taloussanasto tutuksi nuorille Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014 Lähestymistapoja Päivän lehti + googlataan sanoja puhelimilla Tv-uutiset + keskustelu luokassa Yrittäjätarinat (esim. Taivas+Helvetti)

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiöesittely 11/20/2013 2 Tärkeitä tietoja lukijalle Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) on laatinut tämän luottamuksellisen esityksen Yhtiöstä vain

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN KURSSIN RAKENNE 1. Osakkeet omaisuusluokkana 2. Osakeanalyysin perusteet I 3. Osakeanalyysin perusteet II 4. Osakesalkun muodostaminen ja seuranta 5. Korkosijoitukset

Lisätiedot

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija

Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Tuottavan osinkosijoittamisen asiantuntija Osinkosijoittaminen epävarmassa Presentaation sisältö: markkinatilanteessa Dividend House lyhesti Osingon merkitys sijoittamisessa Laadukkaiden osingonmaksajien

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Osakesäästämisen abc. Talous tutuksi syksy 2011 Antti Jylhä

Osakesäästämisen abc. Talous tutuksi syksy 2011 Antti Jylhä Osakesäästämisen abc Talous tutuksi syksy 2011 Antti Jylhä Mihin säästää? Taloudellinen epävarmuus, moni miettii mitä tehdä Pitäisi säästää eläkepäivien varalle, mutta mihin sijoittaa Korkotaso (12 kk

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!! 1. Minkä osuuden varallisuudestani olen valmis sijoittamaan osakkeisiin?

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen. Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttaminen Leena Linnainmaa Varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari Direktiivihanke osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamiseksi Direktiiviehdotus

Lisätiedot

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Hedgehog Oy:n Rapidfire-pääomalaina Sisältö Lyhyt lainaesite Hedgehog Oy Rapidfire lainaehdot Rapidfire testaus Miten Rapidfireen voi sijoittaa Yhteystiedot ã 2004 Hedgehog Oy E Koskinen / 2 Rapidfire-pääomalaina

Lisätiedot

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa

Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa Indeksiosuuksien (ETF) edut ja haitat hajautuksessa 20.9.2007 Taru Rantala, maajohtaja Nordnet Pankki Indeksiosuus (ETF) Indeksiosuusrahastot (Exchange Traded Fund, ETF) ovat kuin sijoitusrahastoja Osuuksilla

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Sijoitusristeily 1.-2.10.2008 Tomi Salo Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets

Osakemarkkinoille indeksien kautta. 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Osakemarkkinoille indeksien kautta 2.9.2014 Lassi Järvinen, Nordea Markets Mrd. dollaria Pörssinoteerattujen tuotteiden määrä kasvanut merkittävästi 2000-luvulla 6 000 3 000 5 000 2 500 4 000 2 000 3 000

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät

Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Miten valitsen osakkeita? Hannu Huuskonen Oulunseudun osakesäästäjät Tausta-ajatuksia Maailma on yhä tiiviimmin integroitunut, kilpailu yritysten kesken on yhä useammin kansainvälistä eivätkä kotimarkkinayrityksetkään

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Kirjoita paperille kaksi kysymystä neljän ensimmäisen kerran asioista, joista haluaisit kysyä. Osakesalkun muodostamisen lähtökohdat Tee sijoitussuunnitelma!!!

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä

3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä 3.4.2014 Tehokas sijoittaminen TERVETULOA! Hannu Huuskonen, perustajayrittäjä Sijoittamisen rakenteellinen murros rantautumassa myös Suomeen Sijoitustoimialan kehitystä Suomessa helppo ennustaa: innovaatiot

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

LÖYDÄ HELMET- VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN

LÖYDÄ HELMET- VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN LÖYDÄ HELMET- VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN HENRI ELO LÖYDÄ HELMET- VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN Tämä kirja on omakustanne. Tuusula 2010 7. uudistettu painos, täyspäivitys

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Alma Talent 2016 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2972-9 ISBN: 978-952-14-2973-6 (sähkökirja)

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013

Rahastosijoittaminen. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013 Rahastosijoittaminen Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 21.2.2013 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

SEPPO SAARIO. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin

SEPPO SAARIO. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin SEPPO SAARIO Miten sijoitan pörssiosakkeisiin Talentum Pro Helsinki 2016 12., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Seppo Saario ISBN 978-952-14-2806-7 ISBN 978-952-14-2807-4 (sähkökirja)

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015

Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Piippo Oyj Osavuosikatsaus 01.01.-30.06.2015 Kannattavuuden parannus ja liikevaihdon kasvu kahdessa kolmesta segmentistä. Piippo Oyj valmistaa, jakelee ja markkinoi köysiä, lankoja ja verkkoja. Yhtiön

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten?

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Laila Hietalahti 0 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13

Sisällys. Lukijalle... 13 Sisällys Lukijalle... 13 1. Varallisuutta kasvatetaan säästämällä... 15 Arvopaperipörssi ja pörssiosake...18 Omista yhtiöitä, joiden voitonjako kasvaa joka vuosi...21 Markkinavoimat määräävät...23 Tieto,

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät

Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 1 Orava Asuntorahasto ja asuntomarkkinoiden näkymät 5/26/2014 2 Sisältö Johdanto Lisäarvo ja erottautuminen Sijoitusstrategia Avainluvut Q1 2014 lyhyesti Asuntomarkkinat Riskit 5/26/2014 3 Johdanto

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja

CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta. Tiedotustilaisuus Helsingissä 12.5.2015 Heikki Westerlund, toimitusjohtaja CapMan ostaa 28,7 prosenttia Norvestiasta Tiedotustilaisuus Helsingissä Heikki Westerlund, toimitusjohtaja Tavoitteenamme on tarjota paras kokemus pääomasijoittamisesta kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tulkinnasta

Tilinpäätöksen tulkinnasta Tilinpäätöksen tulkinnasta * Tilinpäätöstietojen rooli * Vinkkejä tilinpäätöksen lukemiseen * Tunnusluvut Tilinpäätöstietojen rooli Taloudellisen tiedon hyödyntäminen yritystutkimuksessa ja luottoluokittamisessa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot