LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!"

Transkriptio

1 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN HENRI ELO 8. UUDISTETTU PAINOS (ilmestyy lokakuussa 2011) Kirjan etukansi (kansi ja kuvitus: Jari Johansson) KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

2 Kirjan perustietoja: Ensimmäinen painos ilmestyi helmikuussa 2007, painokset 1-7 ovat myyneet yli kpl vuosina Ensisijainen kohderyhmä on piensijoittajat, oman talouden salkunhoitajat. Kirja soveltuu myös useille eri alojen ammattilaisille, kuten sijoitusneuvojille, rahoituspäälliköille, yritys- ja talousjohtajille, yrittäjille, opettajille ja toimittajille. Kirjassa edetään yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen, koska osaketuoton alkulähde on yritystaloudessa, kannattavassa liiketoiminnassa. Kirjan laajuus on 160 sivua sisältäen yli 140 laatikoitua muistisääntöä ja faktalaatikkoa, 37 case-esimerkkiä sekä lukuisia taulukoita ja kuvaajia (päivitetty 2011 saakka ulottuvin tiedoin) Huomattava osa johtopäätöksistä perustuu empiiriseen havaintoaineistoon Suomen osakemarkkinoilta ja 2000-luvulta. Kirjalla on sekä yksilöä palveleva että yhteiskunnallinen tehtävä: Sijoitustietoa on liian vähän ja se jakautuu liian epätasaisesti. Osakesijoittajan avaintieto on pyritty esittämään selkeästi ja kiinnostavasti. Sisällöllinen ydin rakentuu kysymyksen Miten voisin saada parempaa tuottoa pörssistä? ympärille. Yritystalouden ja osakesijoittamiseen liittyvän tiedon mielekäs oppiminen ja hyödyntäminen vaurastuttaa sekä yksilöitä että yhteiskuntaa, edistää yrittäjyyttä ja ehkäisee eläkepommia. 8. uudistettu painos sisältää seitsemännen painoksen tapaan kokonaan uuden kahdeksannen lukunsa, Finanssikriisin raunioilla, jota sitäkin päivitetty. Lisäksi lukuisia case-esimerkkejä on uusittu. Kirjaprojektin keskeiset yhteistyökumppanit: Kauppalehti Oy, Osakesäästäjien Keskusliitto ry KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

3 Otteita kirjasta, 8. painos: Alkuteksti Sisällysluettelo Johdanto ja esipuhe Sivut 11, 66, 137 Jälkisanat Aluksi oli ihminen ja oravannahka. Oravannahka muuttui vähitellen pieniksi metallin kappaleiksi. Penninki, ropo, kuparitaaleri, plootu ja lopulta hopeamarkka noin 150 vuotta sitten. Raha oli arvon mitta ja vaihdon väline. Ja kun sitä kertyi yli oman tarpeen, ihminen halusi saada sille tuottoa. Tämä on kirja nykyajan tuottoisimmasta sijoituskohteesta: pörssiosakkeesta ja yrityksestä sen takana. Kirja siitä, mihin pörssikurssi perustuu ja miten osaketuotto syntyy. Reitti tuottavan osakesijoittamisen alkulähteille. Arkipäivän opaskyltein. KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

4 SISÄLLYS JOHDANTO JA ESIPUHE PÖRSSI MARKKINAPAIKKA ENITEN TARJOAVALLE SIJOITTAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SÄÄNNÖT AUTTAVAT SIJOITTAJAA PÖRSSI LUO VAURAUTTA OSAKE SIJOITUSKOHDE MUIDEN JOUKOSSA SIJOITTAJAN TYÖKALUT JA -KAVERIT FUNDAMENTIT TILINPÄÄTÖKSEN TIMANTTIKOODIT OMA AJATTELU ON TÄRKEIN TYÖVÄLINE TULOSSATOA NELJÄSTI VUODESSA ENNUSTELIJAT JA SUOSITTELIJAT SIJOITTAJAN APUNA TOIMITUSJOHTAJA OHJAA JA VAROITTAA PÄÄOMASIJOITTAJA RAKASTETTU JA VIHOLLINEN PIENSIJOITTAJAN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHAN SYNTY JA LEVINNEISYYS OSAKEANNISSA RAHA VIRTAA YHTIÖÖN LISTAUTUMINEN OVI ISON RAHAN ÄÄRELLE LAINAA PANKISTA JA PÄÄOMALAINAA SIJOITTAJALTA TÄRKEIN RAHOITUSMUOTO ON TULORAHOITUS RAHAA TARVITAAN KASVUUN JA TAPPION KATTEEKSI TILINPÄÄTÖS YRITYKSEN KEVÄTTODISTUS TASE KAKSI PUOLTA JA HYVÄÄ TAHTOA VAIHTUVAT VASTAAVAT OVAT VAELTAJIA TULOKSEN JA TASEEN VÄLINEN VUOROPUHELU TILINPÄÄTÖSRYTEIKÖSTÄ KOHTI TUNNUSLUKUJA KANNATTAVUUS ON KAIKEN PERUSTA KÄYTTÖPÄÄOMA ON KUIN JÄÄKAAPIN RUUAT KUUMEMITTARIT JA KRIISIN MERKIT TOIMIALA VAIKUTTAA TUNNUSLUKUUN MIHIN KURSSI PERUSTUU, MIKÄ SIIHEN VAIKUTTAA? PIENSIJOITTAJAN OSAKEANALYYSI KAUKANA SALATIETEESTÄ LÄHTÖALUE: KIRJAIMIA JA NUMEROITA VÄLIMAASTON VÄLITIETOA KONSENSUSTIETO VOI VÄÄRISTÄÄ KURSSEJA MATKALLA MAALIIN: OSINKO MATKALLA MAALIIN: YRITYS OSTAA OMIA OSAKKEITA MAALINAUHAN YLITYS: ARVONNOUSU PALKINTOJEN JÄLKEEN: VEROTUS Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 7

5 4.2 ARVOSTUSLUVUT KERTOVAT SIJAINNIN OSAKEKARTALLA P/E-LUKU OSAKKEEN TÄRKEIN HINTALAPPU P/B-LUKU PÖRSSIN JA KIRJANPIDON IKUINEN EPÄSUHTA KAKSI YRITYSTÄ YKSI SIJOITUS ARVOSTUS VAIHTELEE TOIMIALOITTAIN PIENSIJOITTAJAN ARVONMÄÄRITYS YMMÄRRETTÄVÄÄ MATEMATIIKKAA KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS KONKRETISOI VOITTAJAT JA LUUSERIT MITÄ YHTEISTÄ, MITÄ EROA? KANNATTAVIA KASVUVETUREITA TASAISEN TAPPAVAA TULOSTA IKÄVÄT UUTISET KASAANTUVAT KÄÄNNEYHTIÖT TAPPIOIDEN KESKELTÄ PÖRSSIKÄRKEEN STRATEGIAMUUTOS ON SUURI MAHDOLLISUUS SALKUN HUOLTOA JA SUHDANTEITA OSAKKEIDEN RISKISYYS VAIHTELEE KURSSINOUSUT JA -LASKUT VUOROTTELEVAT YKSINKERTAINEN COCKTAIL KAKSINKERTAINEN TUOTTO OPTIOLLA SAA VIPUVAIKUTUSTA SIJOITUKSEEN SUORINTA TIETÄ VAI RAHASTON KAUTTA PIENIÄ JA SUURIA YHTIÖITÄ KOTIMARKKINOITA JA KANSAINVÄLISTÄ LIIKETOIMINTAA TOIMIALAT MENESTYVÄT ERI TAHDISSA SIJOITTAJAN STRATEGIA JA SIJOITUSAVARUUS KURSSINOUSU EI OLE MYYNTIPERUSTE ERI MARKKINATILANTEISSA ERILAINEN SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSAVARUUDEN KIINTOPISTEET FINANSSIKRIISIN RAUNIOILLA MIKSI FINANSSIKRIISI SYNTYI? KRIISIN OPETUKSET SIJOITTAJALLE GURUKAAN EI OLE AINA OIKEASSA KASSAVIRTA EI OLE LAMAA NÄHNYTKÄÄN SIJOITTAJAN ELÄMÄ FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN LIITE 1 LÄHDEKIRJALLISUUS LIITE 2 AVAINLUKUJA SUOMESSA NOTEERATUISTA PÖRSSIYHTIÖISTÄ ASIASANAHAKEMISTO JÄLKISANAT Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

6 Johdanto ja esipuhe Tämä on käytännönläheinen kirja yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen. Kirjassa tutustutaan yritystalouden perusasioihin ja tunnuslukupohjaiseen osakesijoittamiseen juuri siihen aihepiiriin, josta esimerkiksi mestarisijoittaja Warren Buffett tunnetaan. Kirja etenee asteittain pörssin ja tilinpäätöksen perusasioista aina niihin käytännön havaintoihin, joiden avulla osakesijoittajalla on mahdollisuus vaurastua. Kymmenet yritysesimerkit, faktalaatikot ja muistisäännöt helpottavat lukemista ja ymmärtämistä. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käydään läpi sijoittajan toimintaympäristöä eli pörssiä ja pörssin toimintaa. Samalla tutustutaan niihin työvälineisiin, joita sijoittaja tarvitsee pärjätäkseen osakemarkkinoilla. Kolmannessa luvussa tutustutaan osaketuoton alkulähteille yrityksen liiketoimintaan ja sitä mittaavaan tilinpäätökseen. Tunnusluvut auttavat lukijaa tulkitsemaan tilinpäätöstä ja erottamaan metsää puilta. Neljännessä luvussa keskitytään siihen, mikä on tilinpäätöksen ja osakkeen arvon välinen suhde ja yhteys. Tämän tiedon avulla sijoittaja voi ennakoida entistä paremmin tulevaa osakekurssin ja osingon kehittymistä ja saavuttaa siten parempia tuottoja pörssistä. Viidennessä luvussa käydään esimerkein läpi keskeisiä yritystyyppejä sijoittajan kannalta katsottuna. Yksi ja sama yritys voi olla toisena aikana kultakaivos ja toisena aikana pettymysten kaivo. Sijoittajan on tärkeä tunnistaa kukoistuksen ensi merkit ja taudin oireet myös käytännössä. Kuudes ja seitsemäs luku avartavat näkökulmaa yksittäisestä yrityksestä salkunhallintaan ja suhdannevaihteluihin. Kuudennessa luvussa vertaillaan myös suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen hyötyjä ja haittoja. Kahdeksas luku on lisätty kirjan 7. painoksesta alkaen. Siinä käsitellään finanssikriisiä ja sijoittamista finanssikriisin jälkeen. Luku on samalla eräänlainen jälkianalyysi kirjan aiemmasta sisällöstä nykytiedon ja nykynäkemyksen valossa. Kirja sisältää kymmenittäin käytännön yritysesimerkkejä suomalaisilta osakemarkkinoilta viime vuosien ajalta. Esimerkit havainnollistavat, opettavat ja antavat sijoittajalle elintärkeää kokonaisnäkemystä siitä, mitä kaikkea pörssissä voi tapahtua ja mihin missäkin tilanteessa kannattaa varautua. Kirja perustuu nykyaikaiseen laskentatoimeen ja rahoitusteoriaan sekä kirjanpitoa ja osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. Kirjassa ei käsitellä teknistä osakeanalyysia. Erityiskiitos pääanalyytikko Ari Rajalalle, ammattisijoittaja Tomi Salolle ja KTM Kimmo Marjamäelle huomionarvoisista havainnoista ja keskusteluista kirjan sisältöä koskien, graafikko Jari Johanssonille kannen ja kuvituksen suunnittelusta sekä Tomi Ovaskalle avusta kirjan nettisivuston toteutuksessa. Kiitos myös läheisilleni, muille kirjaprojektia edistäneille henkilöille sekä Balance Consultingille (BC) ja Kauppalehti Oy:lle myötävaikutuksesta kirjaprojektin toteuttamiseksi. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 9

7 1 Pörssi markkinapaikka eniten tarjoavalle Pörssi on osa länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan talousjärjestelmää. Pörssin syntyhistoria ulottuu 1600-luvulle ja Hollantiin. Amsterdamiin perustettiin pörssi vuonna 1610, ensimmäisenä maailmassa. Myös tulppaanimania , jota pidetään eräänlaisena pörssihuuman kantamuotona, sijoittuu Hollantiin. Perinteinen tori kaupungin keskustassa tai markkinat kylätaajamassa vastaavat pelisäännöiltään hyvin pitkälti osakemarkkinoita. Tavara vaihtaa omistajaa. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hinta määräytyy markkinoiden ehdoilla. Pörssissä korostuu kaupankäynnin tasapuolisuus. Kuka tahansa voi ostaa keneltä tahansa saamatta koskaan tietää, mistä osakkeet ovat peräisin ja miksi niistä on luovuttu. Osakekauppaa käydään pörssin ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa pörssikauppaa on käyty 1860-luvulta lähtien. Helsingin Arvopaperipörssi perustettiin 1912, jolloin listalla oli 23 yrityksen osakkeet. Nykyään Helsingin pörssi on osa kankansainvälistä Nasdaq OMX -konsernia, jonka pörsseissä käydään kauppaa yli pörssiyhtiön osakkeilla. FAKTAT: Pörssi ja pörssikauppa Kaupat välittää pankki tai pankkiiriliike, jonka asiakas sijoittaja on. Jokaisella sijoittajalla on oma sähköinen arvo-osuustili. Vain raha liikkuu, konkreettisia osakekirjoja ei enää ole. Monissa maissa pörssejä ylläpitävä Nasdaq OMX on myös itse pörssiyhtiö ja sillä menee sitä paremmin, mitä enemmän pörssissä käydään kauppaa. Vuonna 2010 Helsingin pörssin kautta tehtiin noin 15 miljoonaa osakekauppaa 139 miljardilla eurolla eli kauppaa per pörssipäivä. 1.1 Sijoittajan toimintaympäristö Osakemarkkinoiden tärkein pelaaja on sijoittaja ja tärkein pelimerkki osake. Sijoittajasta tulee osakkeenomistaja eli osakas, kun hän ostaa yhtiön osakkeita. Osakeyhtiölaissa on tarkasti säädelty osakkeenomistajan oikeuksia sekä yhtiön hallintoon ja päätöksentekoon liittyviä asioita. FAKTAT: Osake antaa omistusoikeuden osaketta vastaavaan osuuteen yhtiön osakekannasta. antaa puhe- ja äänestysoikeuden sekä oikeuden saattaa haluamansa asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. oikeuttaa saamaan osinkoa, jos sellaista päätetään jakaa. antaa etuoikeuden osakeantiin osallistumiseen, jos sellainen päätetään järjestää. pörssiyhtiön osake on mahdollista ostaa ja myydä päivän hintaan pörssissä milloin tahansa pörssin aukioloaikana. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 11

8 4 Mihin kurssi perustuu, mikä siihen vaikuttaa? Jotta sijoittaja voisi istua rauhallisin mielin salkkunsa päällä, hänen pitää osata määrittää pörssikurssi itse, ilman pörssiä. Ja vieläpä eri tilanteissa. Tämä on ehkä osakesijoittajan vaikein, mutta samalla mielenkiintoisin koetinkivi. Sijoittaja tarvitsee omaa näkemystä yhtiön käyvästä arvosta varsinkin silloin, kun hän tekee pitkäaikaisia osakesijoituksia. Lyhyellä perspektiivillä kurssit voivat tempoilla suuntaan tai toiseen osakemarkkinoiden yleistunnelmasta riippuen, ja fundamenttipohjaisella arvonmäärityksellä ei ole niin suurta merkitystä. MUISTA TÄMÄ! Vaikka pitkällä aikavälillä pörssikurssit keskimäärin nousevat, niin perustuntemus yritystaloudesta ja arvonmäärityksestä tuo tarvittavaa varmuutta sijoittamiseen etenkin silloin, kun osakemarkkinoilla on epävarmuutta ja kurssit heiluvat. Tässä luvussa paneudutaan osakesijoituksen tuottoon, tuoton rakenteeseen, syntyyn ja löytämiseen eli juuri niihin elementteihin, joiden avulla sijoittaja erottuu onnenonkijasta. Näiden elementtien avulla eurot muuttuvat vähitellen kahdeksi, kolmeksi ja niin edelleen. Ne ohjautuvat uusiin kohteisiin, löytävät uusia koteja ja parhaat investoinnit aina rahoittajansa. 4.1 Piensijoittajan osakeanalyysi kaukana salatieteestä Tulos- ja taselukuihin perustuva eli fundamenttipohjainen osakeanalyysi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista. Sijoittajat maksavat tulevaisuuden tuloksista ja kassavirroista. Yrityksen tulevan kehityksen arviointi on analyysin perusta. Toteutunutta kehitystä analysoidaan siksi, että tulevaisuuden arviointi olisi helpompaa. Kohdeyrityksen mennyt kehitys on tavattoman usein viite tulevasta. Yrityksen kasvulla, tuloksella, tuloksen vakaudella sekä osingolla on taipumus kehittyä varsin kaavamaisesti vuodesta toiseen. Ainoastaan osakekurssi saattaa hypähdellä välillä ylös alas. Senkin vaihteluherkkyys on yhteydessä yritystalouteen ja yrityksen toimialaan. MUISTA TÄMÄ! Asiantiloilla on taipumus vallita; vauhdin ja suunnan muutos vaativat ulkopuolista energiaa paitsi fysiikassa myös yritystaloudessa. Toisaalta tämä perusolettamus näyttää aiheuttavan myös sen, että yrityksen suunnan oikeasti muuttuessa kurssi seuraa useimmiten jälkijunassa eli vasta sen jälkeen, kun reitti ylä- tai alaviistoon on varmistunut. Sijoittajien ja analyytikoiden ei ole aina helppo pyörtää aiempia, ehkä pinttyneitäkin näkemyksiään yrityksistä. Muun muassa kannattavuusongelmista kärsineiden Finnairin ja Metson kurssikehitys oli vuonna 2005 päätä huimaava, kun vuosien strategiamuu Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

9 7 Sijoittajan strategia ja sijoitusavaruus Kuten sijoituskirjoihin yleensä, niin myös tähän kirjaan vaikuttaa faktatiedon ohella kirjoittajan omat näkemykset. Ne korostuvat varsinkin kahdessa viimeisessä luvussa, koska sijoittajan verta ei punnita oppikirjojen äärellä. Sijoittajan veri mitataan paikassa, jossa järki ja tunteet ovat ristitulessa mutta jossa vain raha määrää voittajat ja häviäjät. Tässä luvussa nidotaan yhteen jo läpikäytyä asiaa ja sovelletaan sitä käytäntöön hieman uudenlaisista näkövinkkeleistä. Lisäksi pohditaan sijoittajan strategiaa eli toimintasuunnitelmaa: mihin kannattaa uhrata aikaa ja mitkä seikat voi jättää vähemmälle huomiolle. Sijoittaja on loppujen lopuksi päätöstensä kanssa yksin; kaikki antavat vinkkejä, mutta kukaan ei ota vastuuta. Toisaalta kukaan ei tule vaatimaan osuutta onnistuneen vihjeen tuottamista isoistakaan voitoista. 7.1 Kurssinousu ei ole myyntiperuste Pörssi on vähän kuin sumuinen meri. Ilman kompassia ja selkeää suuntaa sijoittaja pyörii ympyrää ostaen ja myyden, ostaen ja myyden. Tai sitten hänen varansa lepäävät vuosikaudet juuri niissä tappiollisissa yhtiöissä, joiden piti kääntyä voitollisiksi ja 10-kertaistaa osakekurssi, mutta joiden huomispäivä oli vielä eilistäkin hämärämpi. MUISTA TÄMÄ! Jos sijoitat varasi pitkäksi aikaa etkä seuraa pörssiä aktiivisesti, suosi voitollisia hyvän markkina-aseman yhtiöitä. Tappiollisen yhtiön kääntäminen voitolliseksi on vaikeampaa kuin voitollisen säilyttäminen voitollisena. Sijoittajalle pitää olla selkeä suunta ja strategia. Mitä enemmän sijoittaja tekee lyhyen aikavälin kauppaa, sitä enemmän hänellä pitää olla taitoa lukea markkinoiden sentimenttiä eli tunnelmaa. Hänen pitää ottaa huomioon sekä tuotot, kustannukset että verot. Harvakseltaan kauppaa käyvä pitkän aikavälin sijoittaja voi kiinnittää päähuomionsa vain tuottoihin. Sijoittajakonkari Seppo Saario (2005) on kirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, osa 2 (s ) listannut sata ikivihreää pörssivihjettä. Niistä 33. vihje kuuluu: Ota voitot hitaasti, tappiot nopeasti. Se liittyy edellä olevaan muistisääntöön, koska kurssinousijat ovat useimmiten voitollisia yhtiöitä ja kurssilaskijat tappiollisia. Jos sijoittaja haluaisi myydä hyvin nousseet osakkeensa, mutta on epävarma päätöksen järkevyydestä, niin silloin kannattaa myydä vain osa. Anders Ekholm (2002) tutki väitöskirjassaan empiirisesti osakemarkkinoiden reaktioita yritysten julkistamiin tulosuutisiin. Tutkimuksen mukaan piensijoittajat ovat taipuvaisia myymään, kun yritys julkistaa odotettua paremman tulosuutisen ja ostamaan kun tulosuutinen - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 137

10 Jälkisanat Innoitus tämän kirjan kirjoittamiseen lähti pohjimmiltaan siitä havaitsemastani informaatioaukosta, joka perinteisen tilinpäätöstiedon ja osakesijoittamiseen liittyvän informaation välimaastossa vallitsee. Minulle syntyi kokemuksen, työn, työpaikan ja opintojen myötä mahdollisuus kirjoittaa käytännönläheinen kirja yritystaloudesta, osaketuotosta ja ennen kaikkea niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Myös liike-elämässä on jatkuvasti erilaisia markkinarakoja ja täyttämättömiä asiakastarpeita. Kaikkia niistä emme löydä koskaan, mutta ne yritykset, jotka havaitsevat osan näistä markkinaraoista, pärjäävät sekä liiketoiminnassa että pörssissä. Menestyvät yritykset haistavat sen, miten heidän asiakkaansa käyttäytyy tänään ja miten hänen tarpeensa voitaisiin tyydyttää vielä paremmin huomenna. Nämä yritykset pystyvät tuottamaan asiakkaalleen tehokkaammin sen hyvän, jota hän tarvitsee tehokkaammin kuin asiakas itse. Nokia tunnisti 1990-luvun alussa yhden nykyajan ihmisen perustarpeista, ajasta ja paikasta riippumattoman kommunikoinnin, ja tämän asiakastarpeen suomat valtavat liiketoimintamahdollisuudet. Nokia huomasi tilaisuutensa koittaneen ja käytti sen hyväkseen. Yhtiö kehittyi uudenlaisen asiakaskäyttäytymisen, uuden maailmanlaajuisen liiketoiminnan etulinjassa useita vuosia. Nokia 70-kertaisti omistajiensa varallisuuden arvon seitsemän vuoden aikana vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Tätä samaa tapahtuu pienemmässä mittakaavassa koko ajan, joka pörssissä. Ylivertaisen sijoittajan täytyy löytää ne yritykset, jotka tunnistavat trendit ja heikot signaalit ennen muita ja jotka ryhtyvät sen jälkeen määrätietoisiin toimenpiteisiin asiakasta kuunnellen. Aivan sekään ei kuitenkaan vielä riitä. Välttääkseen kuplat ja varmistuakseen helmien aitoudesta menestyvän sijoittajan pitää tuntea yritystalouden ja arvonmäärityksen peruslainalaisuudet. Pelkästään tähän kirjaan tutustumalla sinusta ei koskaan pitänytkään tulla ylivertaista sijoittajaa. Mutta sinusta piti tulla sijoittaja, joka saa osakevaroilleen vähintään keskimääräisen noin prosentin* vuosituoton keskipitkällä 5-10 vuoden aikajänteellä. Kiitos kiinnostuksesta kirjaani kohtaan. Henri Elo Lukijapalautetta voi antaa ja kirjatilauksia tehdä kirjan kotisivuilla internetissä osoitteessa *) Osakemarkkinoiden tuotto Suomessa on ollut nimellisesti 13,5 prosenttia ja reaalisesti (inflaation jälkeen) 5,5 prosenttia vuodessa. Vastaavasti reaalinen pitkien korkosijoitusten tuotto on ollut 1 prosentin luokkaa. (Kahra 2009, Nyberg & Vaihekoski 2008). Kirjan pohjatiedot perustuvat luotettavana pidettävään julkiseen informaatioon. Kirjoitustyö on pyritty tekemään erityistä huolellisuutta noudattaen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirja voisi sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Kirjoittaja ei ota vastuuta kirjan sisällön perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä taloudellisista sitoumuksista ja niiden seuraamuksista millään tavoin Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G.

Älä tee näin x 10... Fisher nyt... Helsingin kovimmat kasvajat... Osinkoaristokraatteja New Yorkista... Kasvu ja Gordonin kaava... Burton G. Sisältö Esipuhe... Alkusanat... Benjamin Graham Osta halvalla!... Omaperäisyydellä tuottoihin... Sijoittaminen vastaan spekulaatio... Defensiivinen sijoittaja... Tarmokas sijoittaja... Suhteellisen epäsuositut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Osakesijoittamisen alkeet. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Yleistä rahoitusmarkkinoista Rahoitusmarkkinoilla tarkoitetaan markkinoita, joilla rahoituksen tarvitsijat kohtaavat rahoituksen tarjoajat. Rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen.

Osingot. Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Osingot Tervetuloa webinaariin! Webinaarin tavoitteena on käydä läpi osinkoihin liittyvät perusteet, jotta jokainen on valmis alkavaan osinkokauteen. Kysymyksiä voit esittää webinaarin aikana chatin kautta.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu

Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Joonas Orava, Olli Turunen Osta, vuokraa, vaurastu Alma Talent 2016 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2972-9 ISBN: 978-952-14-2973-6 (sähkökirja)

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2013: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 23.1.2014 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2013 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 9,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo:

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko

Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus. Peter Halonen Analyytikko Työeläkesijoittamisen kulmakivet - tuottavuus ja turvaavuus Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino Sijoituskohteet

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13

Sisällys. Lukijalle... 13 Sisällys Lukijalle... 13 1. Varallisuutta kasvatetaan säästämällä... 15 Arvopaperipörssi ja pörssiosake...18 Omista yhtiöitä, joiden voitonjako kasvaa joka vuosi...21 Markkinavoimat määräävät...23 Tieto,

Lisätiedot

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa

Kirjanpito ja laskentatoimi A-osa 1. Arvon määritys a) Mitkä tekijät vaikuttavat osto- ja myyntioptioiden arvoon ja miten? b) Yrityksen osingon oletetaan olevan ensi vuonna 3 euroa per osake ja osinkojen uskotaan kasvavan 6 % vuosivauhtia.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo (6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2003 klo 10.00 1(6) YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2003 - Kolmas vuosineljännes odotusten mukainen - Liikevaihto 17,0 milj. euroa, laskua

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

SEPPO SAARIO. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin

SEPPO SAARIO. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin SEPPO SAARIO Miten sijoitan pörssiosakkeisiin Talentum Pro Helsinki 2016 12., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Seppo Saario ISBN 978-952-14-2806-7 ISBN 978-952-14-2807-4 (sähkökirja)

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist

Sentimentti. Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist Sentimentti Hämeen osakesäästäjien kevätkokous Jarno Lönnqvist 14.4.2011 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain lausujan omia mielipiteitä. Viittaukset

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012

Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Venäjän osakemarkkinoiden näkymät vuodelle 2012 Petri Pöllänen salkunhoitaja Sijoitus Invest 16.11.2011 UB konserni Perustettu vuonna 1986 Kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton avainhenkilöiden omistama

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot