LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!"

Transkriptio

1 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT! TIE TUOTTAVAAN OSAKESIJOITTAMISEEN HENRI ELO 8. UUDISTETTU PAINOS (ilmestyy lokakuussa 2011) Kirjan etukansi (kansi ja kuvitus: Jari Johansson) KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

2 Kirjan perustietoja: Ensimmäinen painos ilmestyi helmikuussa 2007, painokset 1-7 ovat myyneet yli kpl vuosina Ensisijainen kohderyhmä on piensijoittajat, oman talouden salkunhoitajat. Kirja soveltuu myös useille eri alojen ammattilaisille, kuten sijoitusneuvojille, rahoituspäälliköille, yritys- ja talousjohtajille, yrittäjille, opettajille ja toimittajille. Kirjassa edetään yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen, koska osaketuoton alkulähde on yritystaloudessa, kannattavassa liiketoiminnassa. Kirjan laajuus on 160 sivua sisältäen yli 140 laatikoitua muistisääntöä ja faktalaatikkoa, 37 case-esimerkkiä sekä lukuisia taulukoita ja kuvaajia (päivitetty 2011 saakka ulottuvin tiedoin) Huomattava osa johtopäätöksistä perustuu empiiriseen havaintoaineistoon Suomen osakemarkkinoilta ja 2000-luvulta. Kirjalla on sekä yksilöä palveleva että yhteiskunnallinen tehtävä: Sijoitustietoa on liian vähän ja se jakautuu liian epätasaisesti. Osakesijoittajan avaintieto on pyritty esittämään selkeästi ja kiinnostavasti. Sisällöllinen ydin rakentuu kysymyksen Miten voisin saada parempaa tuottoa pörssistä? ympärille. Yritystalouden ja osakesijoittamiseen liittyvän tiedon mielekäs oppiminen ja hyödyntäminen vaurastuttaa sekä yksilöitä että yhteiskuntaa, edistää yrittäjyyttä ja ehkäisee eläkepommia. 8. uudistettu painos sisältää seitsemännen painoksen tapaan kokonaan uuden kahdeksannen lukunsa, Finanssikriisin raunioilla, jota sitäkin päivitetty. Lisäksi lukuisia case-esimerkkejä on uusittu. Kirjaprojektin keskeiset yhteistyökumppanit: Kauppalehti Oy, Osakesäästäjien Keskusliitto ry KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

3 Otteita kirjasta, 8. painos: Alkuteksti Sisällysluettelo Johdanto ja esipuhe Sivut 11, 66, 137 Jälkisanat Aluksi oli ihminen ja oravannahka. Oravannahka muuttui vähitellen pieniksi metallin kappaleiksi. Penninki, ropo, kuparitaaleri, plootu ja lopulta hopeamarkka noin 150 vuotta sitten. Raha oli arvon mitta ja vaihdon väline. Ja kun sitä kertyi yli oman tarpeen, ihminen halusi saada sille tuottoa. Tämä on kirja nykyajan tuottoisimmasta sijoituskohteesta: pörssiosakkeesta ja yrityksestä sen takana. Kirja siitä, mihin pörssikurssi perustuu ja miten osaketuotto syntyy. Reitti tuottavan osakesijoittamisen alkulähteille. Arkipäivän opaskyltein. KIRJAKORTTI 2011 LÖYDÄ HELMET VÄLTÄ KUPLAT!

4 SISÄLLYS JOHDANTO JA ESIPUHE PÖRSSI MARKKINAPAIKKA ENITEN TARJOAVALLE SIJOITTAJAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SÄÄNNÖT AUTTAVAT SIJOITTAJAA PÖRSSI LUO VAURAUTTA OSAKE SIJOITUSKOHDE MUIDEN JOUKOSSA SIJOITTAJAN TYÖKALUT JA -KAVERIT FUNDAMENTIT TILINPÄÄTÖKSEN TIMANTTIKOODIT OMA AJATTELU ON TÄRKEIN TYÖVÄLINE TULOSSATOA NELJÄSTI VUODESSA ENNUSTELIJAT JA SUOSITTELIJAT SIJOITTAJAN APUNA TOIMITUSJOHTAJA OHJAA JA VAROITTAA PÄÄOMASIJOITTAJA RAKASTETTU JA VIHOLLINEN PIENSIJOITTAJAN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHAN SYNTY JA LEVINNEISYYS OSAKEANNISSA RAHA VIRTAA YHTIÖÖN LISTAUTUMINEN OVI ISON RAHAN ÄÄRELLE LAINAA PANKISTA JA PÄÄOMALAINAA SIJOITTAJALTA TÄRKEIN RAHOITUSMUOTO ON TULORAHOITUS RAHAA TARVITAAN KASVUUN JA TAPPION KATTEEKSI TILINPÄÄTÖS YRITYKSEN KEVÄTTODISTUS TASE KAKSI PUOLTA JA HYVÄÄ TAHTOA VAIHTUVAT VASTAAVAT OVAT VAELTAJIA TULOKSEN JA TASEEN VÄLINEN VUOROPUHELU TILINPÄÄTÖSRYTEIKÖSTÄ KOHTI TUNNUSLUKUJA KANNATTAVUUS ON KAIKEN PERUSTA KÄYTTÖPÄÄOMA ON KUIN JÄÄKAAPIN RUUAT KUUMEMITTARIT JA KRIISIN MERKIT TOIMIALA VAIKUTTAA TUNNUSLUKUUN MIHIN KURSSI PERUSTUU, MIKÄ SIIHEN VAIKUTTAA? PIENSIJOITTAJAN OSAKEANALYYSI KAUKANA SALATIETEESTÄ LÄHTÖALUE: KIRJAIMIA JA NUMEROITA VÄLIMAASTON VÄLITIETOA KONSENSUSTIETO VOI VÄÄRISTÄÄ KURSSEJA MATKALLA MAALIIN: OSINKO MATKALLA MAALIIN: YRITYS OSTAA OMIA OSAKKEITA MAALINAUHAN YLITYS: ARVONNOUSU PALKINTOJEN JÄLKEEN: VEROTUS Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 7

5 4.2 ARVOSTUSLUVUT KERTOVAT SIJAINNIN OSAKEKARTALLA P/E-LUKU OSAKKEEN TÄRKEIN HINTALAPPU P/B-LUKU PÖRSSIN JA KIRJANPIDON IKUINEN EPÄSUHTA KAKSI YRITYSTÄ YKSI SIJOITUS ARVOSTUS VAIHTELEE TOIMIALOITTAIN PIENSIJOITTAJAN ARVONMÄÄRITYS YMMÄRRETTÄVÄÄ MATEMATIIKKAA KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS KONKRETISOI VOITTAJAT JA LUUSERIT MITÄ YHTEISTÄ, MITÄ EROA? KANNATTAVIA KASVUVETUREITA TASAISEN TAPPAVAA TULOSTA IKÄVÄT UUTISET KASAANTUVAT KÄÄNNEYHTIÖT TAPPIOIDEN KESKELTÄ PÖRSSIKÄRKEEN STRATEGIAMUUTOS ON SUURI MAHDOLLISUUS SALKUN HUOLTOA JA SUHDANTEITA OSAKKEIDEN RISKISYYS VAIHTELEE KURSSINOUSUT JA -LASKUT VUOROTTELEVAT YKSINKERTAINEN COCKTAIL KAKSINKERTAINEN TUOTTO OPTIOLLA SAA VIPUVAIKUTUSTA SIJOITUKSEEN SUORINTA TIETÄ VAI RAHASTON KAUTTA PIENIÄ JA SUURIA YHTIÖITÄ KOTIMARKKINOITA JA KANSAINVÄLISTÄ LIIKETOIMINTAA TOIMIALAT MENESTYVÄT ERI TAHDISSA SIJOITTAJAN STRATEGIA JA SIJOITUSAVARUUS KURSSINOUSU EI OLE MYYNTIPERUSTE ERI MARKKINATILANTEISSA ERILAINEN SIJOITUSSTRATEGIA SIJOITUSAVARUUDEN KIINTOPISTEET FINANSSIKRIISIN RAUNIOILLA MIKSI FINANSSIKRIISI SYNTYI? KRIISIN OPETUKSET SIJOITTAJALLE GURUKAAN EI OLE AINA OIKEASSA KASSAVIRTA EI OLE LAMAA NÄHNYTKÄÄN SIJOITTAJAN ELÄMÄ FINANSSIKRIISIN JÄLKEEN LIITE 1 LÄHDEKIRJALLISUUS LIITE 2 AVAINLUKUJA SUOMESSA NOTEERATUISTA PÖRSSIYHTIÖISTÄ ASIASANAHAKEMISTO JÄLKISANAT Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

6 Johdanto ja esipuhe Tämä on käytännönläheinen kirja yritystalouden ymmärtämisestä osaketuoton oivaltamiseen. Kirjassa tutustutaan yritystalouden perusasioihin ja tunnuslukupohjaiseen osakesijoittamiseen juuri siihen aihepiiriin, josta esimerkiksi mestarisijoittaja Warren Buffett tunnetaan. Kirja etenee asteittain pörssin ja tilinpäätöksen perusasioista aina niihin käytännön havaintoihin, joiden avulla osakesijoittajalla on mahdollisuus vaurastua. Kymmenet yritysesimerkit, faktalaatikot ja muistisäännöt helpottavat lukemista ja ymmärtämistä. Kahdessa ensimmäisessä luvussa käydään läpi sijoittajan toimintaympäristöä eli pörssiä ja pörssin toimintaa. Samalla tutustutaan niihin työvälineisiin, joita sijoittaja tarvitsee pärjätäkseen osakemarkkinoilla. Kolmannessa luvussa tutustutaan osaketuoton alkulähteille yrityksen liiketoimintaan ja sitä mittaavaan tilinpäätökseen. Tunnusluvut auttavat lukijaa tulkitsemaan tilinpäätöstä ja erottamaan metsää puilta. Neljännessä luvussa keskitytään siihen, mikä on tilinpäätöksen ja osakkeen arvon välinen suhde ja yhteys. Tämän tiedon avulla sijoittaja voi ennakoida entistä paremmin tulevaa osakekurssin ja osingon kehittymistä ja saavuttaa siten parempia tuottoja pörssistä. Viidennessä luvussa käydään esimerkein läpi keskeisiä yritystyyppejä sijoittajan kannalta katsottuna. Yksi ja sama yritys voi olla toisena aikana kultakaivos ja toisena aikana pettymysten kaivo. Sijoittajan on tärkeä tunnistaa kukoistuksen ensi merkit ja taudin oireet myös käytännössä. Kuudes ja seitsemäs luku avartavat näkökulmaa yksittäisestä yrityksestä salkunhallintaan ja suhdannevaihteluihin. Kuudennessa luvussa vertaillaan myös suoran osakesijoittamisen ja rahastosijoittamisen hyötyjä ja haittoja. Kahdeksas luku on lisätty kirjan 7. painoksesta alkaen. Siinä käsitellään finanssikriisiä ja sijoittamista finanssikriisin jälkeen. Luku on samalla eräänlainen jälkianalyysi kirjan aiemmasta sisällöstä nykytiedon ja nykynäkemyksen valossa. Kirja sisältää kymmenittäin käytännön yritysesimerkkejä suomalaisilta osakemarkkinoilta viime vuosien ajalta. Esimerkit havainnollistavat, opettavat ja antavat sijoittajalle elintärkeää kokonaisnäkemystä siitä, mitä kaikkea pörssissä voi tapahtua ja mihin missäkin tilanteessa kannattaa varautua. Kirja perustuu nykyaikaiseen laskentatoimeen ja rahoitusteoriaan sekä kirjanpitoa ja osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön. Kirjassa ei käsitellä teknistä osakeanalyysia. Erityiskiitos pääanalyytikko Ari Rajalalle, ammattisijoittaja Tomi Salolle ja KTM Kimmo Marjamäelle huomionarvoisista havainnoista ja keskusteluista kirjan sisältöä koskien, graafikko Jari Johanssonille kannen ja kuvituksen suunnittelusta sekä Tomi Ovaskalle avusta kirjan nettisivuston toteutuksessa. Kiitos myös läheisilleni, muille kirjaprojektia edistäneille henkilöille sekä Balance Consultingille (BC) ja Kauppalehti Oy:lle myötävaikutuksesta kirjaprojektin toteuttamiseksi. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 9

7 1 Pörssi markkinapaikka eniten tarjoavalle Pörssi on osa länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan talousjärjestelmää. Pörssin syntyhistoria ulottuu 1600-luvulle ja Hollantiin. Amsterdamiin perustettiin pörssi vuonna 1610, ensimmäisenä maailmassa. Myös tulppaanimania , jota pidetään eräänlaisena pörssihuuman kantamuotona, sijoittuu Hollantiin. Perinteinen tori kaupungin keskustassa tai markkinat kylätaajamassa vastaavat pelisäännöiltään hyvin pitkälti osakemarkkinoita. Tavara vaihtaa omistajaa. Kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hinta määräytyy markkinoiden ehdoilla. Pörssissä korostuu kaupankäynnin tasapuolisuus. Kuka tahansa voi ostaa keneltä tahansa saamatta koskaan tietää, mistä osakkeet ovat peräisin ja miksi niistä on luovuttu. Osakekauppaa käydään pörssin ylläpitämässä sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa pörssikauppaa on käyty 1860-luvulta lähtien. Helsingin Arvopaperipörssi perustettiin 1912, jolloin listalla oli 23 yrityksen osakkeet. Nykyään Helsingin pörssi on osa kankansainvälistä Nasdaq OMX -konsernia, jonka pörsseissä käydään kauppaa yli pörssiyhtiön osakkeilla. FAKTAT: Pörssi ja pörssikauppa Kaupat välittää pankki tai pankkiiriliike, jonka asiakas sijoittaja on. Jokaisella sijoittajalla on oma sähköinen arvo-osuustili. Vain raha liikkuu, konkreettisia osakekirjoja ei enää ole. Monissa maissa pörssejä ylläpitävä Nasdaq OMX on myös itse pörssiyhtiö ja sillä menee sitä paremmin, mitä enemmän pörssissä käydään kauppaa. Vuonna 2010 Helsingin pörssin kautta tehtiin noin 15 miljoonaa osakekauppaa 139 miljardilla eurolla eli kauppaa per pörssipäivä. 1.1 Sijoittajan toimintaympäristö Osakemarkkinoiden tärkein pelaaja on sijoittaja ja tärkein pelimerkki osake. Sijoittajasta tulee osakkeenomistaja eli osakas, kun hän ostaa yhtiön osakkeita. Osakeyhtiölaissa on tarkasti säädelty osakkeenomistajan oikeuksia sekä yhtiön hallintoon ja päätöksentekoon liittyviä asioita. FAKTAT: Osake antaa omistusoikeuden osaketta vastaavaan osuuteen yhtiön osakekannasta. antaa puhe- ja äänestysoikeuden sekä oikeuden saattaa haluamansa asia käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, joka on osakeyhtiön ylin päättävä elin. oikeuttaa saamaan osinkoa, jos sellaista päätetään jakaa. antaa etuoikeuden osakeantiin osallistumiseen, jos sellainen päätetään järjestää. pörssiyhtiön osake on mahdollista ostaa ja myydä päivän hintaan pörssissä milloin tahansa pörssin aukioloaikana. - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 11

8 4 Mihin kurssi perustuu, mikä siihen vaikuttaa? Jotta sijoittaja voisi istua rauhallisin mielin salkkunsa päällä, hänen pitää osata määrittää pörssikurssi itse, ilman pörssiä. Ja vieläpä eri tilanteissa. Tämä on ehkä osakesijoittajan vaikein, mutta samalla mielenkiintoisin koetinkivi. Sijoittaja tarvitsee omaa näkemystä yhtiön käyvästä arvosta varsinkin silloin, kun hän tekee pitkäaikaisia osakesijoituksia. Lyhyellä perspektiivillä kurssit voivat tempoilla suuntaan tai toiseen osakemarkkinoiden yleistunnelmasta riippuen, ja fundamenttipohjaisella arvonmäärityksellä ei ole niin suurta merkitystä. MUISTA TÄMÄ! Vaikka pitkällä aikavälillä pörssikurssit keskimäärin nousevat, niin perustuntemus yritystaloudesta ja arvonmäärityksestä tuo tarvittavaa varmuutta sijoittamiseen etenkin silloin, kun osakemarkkinoilla on epävarmuutta ja kurssit heiluvat. Tässä luvussa paneudutaan osakesijoituksen tuottoon, tuoton rakenteeseen, syntyyn ja löytämiseen eli juuri niihin elementteihin, joiden avulla sijoittaja erottuu onnenonkijasta. Näiden elementtien avulla eurot muuttuvat vähitellen kahdeksi, kolmeksi ja niin edelleen. Ne ohjautuvat uusiin kohteisiin, löytävät uusia koteja ja parhaat investoinnit aina rahoittajansa. 4.1 Piensijoittajan osakeanalyysi kaukana salatieteestä Tulos- ja taselukuihin perustuva eli fundamenttipohjainen osakeanalyysi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista. Sijoittajat maksavat tulevaisuuden tuloksista ja kassavirroista. Yrityksen tulevan kehityksen arviointi on analyysin perusta. Toteutunutta kehitystä analysoidaan siksi, että tulevaisuuden arviointi olisi helpompaa. Kohdeyrityksen mennyt kehitys on tavattoman usein viite tulevasta. Yrityksen kasvulla, tuloksella, tuloksen vakaudella sekä osingolla on taipumus kehittyä varsin kaavamaisesti vuodesta toiseen. Ainoastaan osakekurssi saattaa hypähdellä välillä ylös alas. Senkin vaihteluherkkyys on yhteydessä yritystalouteen ja yrityksen toimialaan. MUISTA TÄMÄ! Asiantiloilla on taipumus vallita; vauhdin ja suunnan muutos vaativat ulkopuolista energiaa paitsi fysiikassa myös yritystaloudessa. Toisaalta tämä perusolettamus näyttää aiheuttavan myös sen, että yrityksen suunnan oikeasti muuttuessa kurssi seuraa useimmiten jälkijunassa eli vasta sen jälkeen, kun reitti ylä- tai alaviistoon on varmistunut. Sijoittajien ja analyytikoiden ei ole aina helppo pyörtää aiempia, ehkä pinttyneitäkin näkemyksiään yrityksistä. Muun muassa kannattavuusongelmista kärsineiden Finnairin ja Metson kurssikehitys oli vuonna 2005 päätä huimaava, kun vuosien strategiamuu Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

9 7 Sijoittajan strategia ja sijoitusavaruus Kuten sijoituskirjoihin yleensä, niin myös tähän kirjaan vaikuttaa faktatiedon ohella kirjoittajan omat näkemykset. Ne korostuvat varsinkin kahdessa viimeisessä luvussa, koska sijoittajan verta ei punnita oppikirjojen äärellä. Sijoittajan veri mitataan paikassa, jossa järki ja tunteet ovat ristitulessa mutta jossa vain raha määrää voittajat ja häviäjät. Tässä luvussa nidotaan yhteen jo läpikäytyä asiaa ja sovelletaan sitä käytäntöön hieman uudenlaisista näkövinkkeleistä. Lisäksi pohditaan sijoittajan strategiaa eli toimintasuunnitelmaa: mihin kannattaa uhrata aikaa ja mitkä seikat voi jättää vähemmälle huomiolle. Sijoittaja on loppujen lopuksi päätöstensä kanssa yksin; kaikki antavat vinkkejä, mutta kukaan ei ota vastuuta. Toisaalta kukaan ei tule vaatimaan osuutta onnistuneen vihjeen tuottamista isoistakaan voitoista. 7.1 Kurssinousu ei ole myyntiperuste Pörssi on vähän kuin sumuinen meri. Ilman kompassia ja selkeää suuntaa sijoittaja pyörii ympyrää ostaen ja myyden, ostaen ja myyden. Tai sitten hänen varansa lepäävät vuosikaudet juuri niissä tappiollisissa yhtiöissä, joiden piti kääntyä voitollisiksi ja 10-kertaistaa osakekurssi, mutta joiden huomispäivä oli vielä eilistäkin hämärämpi. MUISTA TÄMÄ! Jos sijoitat varasi pitkäksi aikaa etkä seuraa pörssiä aktiivisesti, suosi voitollisia hyvän markkina-aseman yhtiöitä. Tappiollisen yhtiön kääntäminen voitolliseksi on vaikeampaa kuin voitollisen säilyttäminen voitollisena. Sijoittajalle pitää olla selkeä suunta ja strategia. Mitä enemmän sijoittaja tekee lyhyen aikavälin kauppaa, sitä enemmän hänellä pitää olla taitoa lukea markkinoiden sentimenttiä eli tunnelmaa. Hänen pitää ottaa huomioon sekä tuotot, kustannukset että verot. Harvakseltaan kauppaa käyvä pitkän aikavälin sijoittaja voi kiinnittää päähuomionsa vain tuottoihin. Sijoittajakonkari Seppo Saario (2005) on kirjassaan Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, osa 2 (s ) listannut sata ikivihreää pörssivihjettä. Niistä 33. vihje kuuluu: Ota voitot hitaasti, tappiot nopeasti. Se liittyy edellä olevaan muistisääntöön, koska kurssinousijat ovat useimmiten voitollisia yhtiöitä ja kurssilaskijat tappiollisia. Jos sijoittaja haluaisi myydä hyvin nousseet osakkeensa, mutta on epävarma päätöksen järkevyydestä, niin silloin kannattaa myydä vain osa. Anders Ekholm (2002) tutki väitöskirjassaan empiirisesti osakemarkkinoiden reaktioita yritysten julkistamiin tulosuutisiin. Tutkimuksen mukaan piensijoittajat ovat taipuvaisia myymään, kun yritys julkistaa odotettua paremman tulosuutisen ja ostamaan kun tulosuutinen - Tie tuottavaan osakesijoittamiseen - 137

10 Jälkisanat Innoitus tämän kirjan kirjoittamiseen lähti pohjimmiltaan siitä havaitsemastani informaatioaukosta, joka perinteisen tilinpäätöstiedon ja osakesijoittamiseen liittyvän informaation välimaastossa vallitsee. Minulle syntyi kokemuksen, työn, työpaikan ja opintojen myötä mahdollisuus kirjoittaa käytännönläheinen kirja yritystaloudesta, osaketuotosta ja ennen kaikkea niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Myös liike-elämässä on jatkuvasti erilaisia markkinarakoja ja täyttämättömiä asiakastarpeita. Kaikkia niistä emme löydä koskaan, mutta ne yritykset, jotka havaitsevat osan näistä markkinaraoista, pärjäävät sekä liiketoiminnassa että pörssissä. Menestyvät yritykset haistavat sen, miten heidän asiakkaansa käyttäytyy tänään ja miten hänen tarpeensa voitaisiin tyydyttää vielä paremmin huomenna. Nämä yritykset pystyvät tuottamaan asiakkaalleen tehokkaammin sen hyvän, jota hän tarvitsee tehokkaammin kuin asiakas itse. Nokia tunnisti 1990-luvun alussa yhden nykyajan ihmisen perustarpeista, ajasta ja paikasta riippumattoman kommunikoinnin, ja tämän asiakastarpeen suomat valtavat liiketoimintamahdollisuudet. Nokia huomasi tilaisuutensa koittaneen ja käytti sen hyväkseen. Yhtiö kehittyi uudenlaisen asiakaskäyttäytymisen, uuden maailmanlaajuisen liiketoiminnan etulinjassa useita vuosia. Nokia 70-kertaisti omistajiensa varallisuuden arvon seitsemän vuoden aikana vuosituhannen vaihteeseen tultaessa. Tätä samaa tapahtuu pienemmässä mittakaavassa koko ajan, joka pörssissä. Ylivertaisen sijoittajan täytyy löytää ne yritykset, jotka tunnistavat trendit ja heikot signaalit ennen muita ja jotka ryhtyvät sen jälkeen määrätietoisiin toimenpiteisiin asiakasta kuunnellen. Aivan sekään ei kuitenkaan vielä riitä. Välttääkseen kuplat ja varmistuakseen helmien aitoudesta menestyvän sijoittajan pitää tuntea yritystalouden ja arvonmäärityksen peruslainalaisuudet. Pelkästään tähän kirjaan tutustumalla sinusta ei koskaan pitänytkään tulla ylivertaista sijoittajaa. Mutta sinusta piti tulla sijoittaja, joka saa osakevaroilleen vähintään keskimääräisen noin prosentin* vuosituoton keskipitkällä 5-10 vuoden aikajänteellä. Kiitos kiinnostuksesta kirjaani kohtaan. Henri Elo Lukijapalautetta voi antaa ja kirjatilauksia tehdä kirjan kotisivuilla internetissä osoitteessa *) Osakemarkkinoiden tuotto Suomessa on ollut nimellisesti 13,5 prosenttia ja reaalisesti (inflaation jälkeen) 5,5 prosenttia vuodessa. Vastaavasti reaalinen pitkien korkosijoitusten tuotto on ollut 1 prosentin luokkaa. (Kahra 2009, Nyberg & Vaihekoski 2008). Kirjan pohjatiedot perustuvat luotettavana pidettävään julkiseen informaatioon. Kirjoitustyö on pyritty tekemään erityistä huolellisuutta noudattaen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirja voisi sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Kirjoittaja ei ota vastuuta kirjan sisällön perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä taloudellisista sitoumuksista ja niiden seuraamuksista millään tavoin Tie tuottavaan osakesijoittamiseen -

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja

Pieni varainhoitaja tuo tuottoja - suurelta talolta saat palveluja VIISAS RAHA 8 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.36 39 YIT:n näkymät: Kauniskangas haluaa katsoa kauas eteenpäin Finanssivalvonnalla

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Nuoren osakesijoittaminen

Nuoren osakesijoittaminen Nuoren osakesijoittaminen 2009 Jussi Aamuvuori Sisällys Lukijalle... 3 NUORTEN RAHANKÄYTTÖ... 4 Mistä saa rahat säästämiseen?... 4 Esimerkkejä tuhlaamisesta... 5 Miten säästää arjessa... 6 MATKA OSAKESÄÄSTÄJÄKSI...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön

UPM uudistuu, mutta Jussi Pesonen muistuttaa mistä raha yhä virtaa yhtiöön VIISAS RAHA 10 Lehti suomalaiselle sijoittajalle 2014 Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 Talvivaara: Putoavan puukon nappaaminen tekee kipeää Väitöskirja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ VALTION MYYDÄ PÖRSSIOMISTUKSIAAN? Viisas Raha 9 2010 9,50 PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ 6 KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 15 TARJOLLA TUKEVAA VELKAA JA HUTERAA KASVUA

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma

Tuottajaosuuskuntien rahoitus. Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Tuottajaosuuskuntien rahoitus Pellervo-Seuran rahoitustyo ryhma Hyväksytty Pellervo-Seuran hallituksessa 7.11.2014 Hyväksytty Pellervo-Seuran valtuuskunnassa 4.12.2014 Osuustoimintayritysten rahoitus

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi

Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Yritysrahoituksen vaihtoehtoiset lähteet ja niiden taloudellisten vaikutusten arviointi Pro Gradu -tutkielma Taloustiede Tampereen yliopisto Elina Manninen 12. kesäkuuta 2015 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE SIJOITTAMINEN Syyskuu 2007 KOHTI EUROOPPALAISTA SIJOITUSMALLIA Rahoitusvaateiden markkinatdirektiivi tulee mahdollistamaan

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot