Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita"

Transkriptio

1

2 Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

3 Sisällysluettelo Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n vuosikertomus 2014 Jaatinen pähkinänkuoressa 4 Jaatistoiminta 2014 Yhdistyksen hallinto ja yhteistyö... 6 Tiedonvälitystä ja keskustelua internetissä 7 Vammaisperheiden oma tila Vertaistuen toimijoita JaatisKlubilla ja Majalla.. 10 Ideat, vinkit, apu- ja toimintavälineet. 11 Jaatistapahtumia Jaatiskerhoja ja vertaisryhmiä Vaikuttamistoimintaa JaatisWiki-projekti. 17 Jaatinen kiittää lämpimästi tukijoitaan Yhteystiedot.. 19 Perhetapaamisessa Majalla 3

4 Jaatinen pähkinänkuoressa Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus on vammaisten lasten vanhempien vuonna 1997 perustama yhdistys, joka ei tunne diagnoosi- tai kuntarajoja. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniainen, toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Jaatinen on saanut nimensä Arto Paasilinnan romaanista Onnellinen mies siltainsinööri Akseli Jaatiselta, joka osoittaa samanlaista rohkeutta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja uskomatonta luovuutta, jota vammaisten lasten vanhemmista ja läheisistä löytyy. Ensimmäinen Jaatisen jäsenmaksun maksanut jäsen oli kirjailija Arto Paasilinna. Jaatisia voivat olla vammaiset lapset, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä sekä vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt. Sanalla sanoen kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa. Toiminnan päämääränä on edistää vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta. Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm. tiedonvälitystä avointa keskustelua ideoiden ja ilon jakamista eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä toistensa näkökannoista. 4 Jaatinen kannustaa vammaisperheitä ja kaikkia vammaisten lasten asioista kiinnostuneita tahoja avoimeen keskusteluun, tiedonvälitykseen ja yhteiseen toimintaan. Jaatinen järjestää vertaistukitoimintaa ja tukee niin perheiden omaa toimintaa kuin myös muita vammaisille lapsille toimintaa järjestäviä tahoja. Jaatinen tarjoaa toiminnalle foorumeita sosiaalisessa mediassa ja vammaisperheiden monitoimikeskuksessa. Avoin keskustelu nostaa esiin vammaisperheiden tärkeäksi kokemia aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. Vaikutustyö onkin nykyään iso osa Jaatisen toimintaa. Vammaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä ääni on vaarassa jäädä taka-alalle ilman avoimuutta ja aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

5 Vertaistukea, avointa keskustelua, tiedonvälitystä, tiloja, toimintaa, vaikuttamista Tiedonvälitystä ja keskustelua netissä Jaatinen ylläpitää avoimia, kaikille vammaisen lapsen asioiden edistämisestä kiinnostuneille tarkoitettuja internetin keskusteluryhmiä ja tiedonvälityssivuja. Lisäksi yhdistys tarjoaa luottamuksellisia vertaistuen foorumeita vammaisten lasten vanhemmille. Vammaisperheiden oma tila Vammaisperheiden oma tila on kohtauspaikka ja yhteinen olohuone, jonne voi piipahtaa tapaamaan ystäviä ja jossa voi järjestää ohjelmaa, jota lapset ja perheet haluavat. Tilat voi myös varata omaan käyttöön. Alkuvuoden 2014 vammaisperheiden oma tila toimi väliaikaistiloissa JaatisKlubilla Helsingin Pitäjänmäellä, elokuussa Jaatinen palasi takaisin remontoidulle Majalle Helsingin Malminkartanoon. Yhdessä tekemistä ja ideointia Jaatinen järjestää yhdessä perheiden ja järjestöjen kanssa tapahtumia ja kerhoja perheiden tarpeen ja ideoiden pohjalta. Usein tapahtumien järjestäminen palvelee myös tiedonhankintaa ja luovien ajatuksien etsimistä. Yhteisessä keskustelussa ja yhdessä tekemällä saadaan iloa ja löydetään ratkaisuja arjen haasteisiin, uusia ideoita ja näkökulmia vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen elämään Ideat ja vinkit tietopankiksi Jaatinen kokoaa perheiden ja ammattilaisten kanssa yhdessä monipuolista tietopankkia, joka tarjoaa tietoa ja välineitä kokeiltavaksi ja käytettäväksi. Vammaisperheiden monitoimitilan tietopankkiin on koottu kirjallisuutta, julkaisuja ja perheiden antamia vinkkejä. Erityisleluja, pelejä ja apu- ja kuntoutusvälineitä kootaan lasten kokeiltavaksi ja käytettäväksi. Kenguru-vuokraamo tarjoaa toiminta- ja harrastusvälineitä kotiin vuokrattavaksi, Pelikaani-vuokraamo puolestaan pelejä, kommunikaatiomateriaalia ja kuntoutusvälineitä. Internetin tietopankkia, JaatisWikiä, on kehitetty omana hankkeenaan JaatisWiki kokoaa vinkkejä ja linkkejä huviksi ja hyödyksi vammaisille lapsille, vammaisperheille ja vammaisten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Wiki-tekniikkaan perustuvaa sivua voidaan kehittää ja päivittää yhdessä Yhdessä vaikuttamista Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Jaatisen tarjoamilla avoimen keskustelun foorumeilla epäkohtia voidaan ottaa rakentavasti esille ja yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Jos ratkaisuja ei keskustelun avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan. Jaatinen toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa myös vaikuttamisen alueella. Vuonna 2014 vaikuttamisen painotusalueita olivat ensitiedon laadun parantaminen, yleiseurooppalaisen InclEUsive eli osallisuuskortin (vammaiskortti) toteutuminen Suomessa ja palvelusuunnittelu. 5

6 Yhdistyksen hallinto ja yhteistyö Yhteistyötä Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jaatisklubilla. Yhdistyksen toiminnasta vastasivat yhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja. Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 7 kertaa. Lisäksi hallitus kävi keskustelua Jaatishallitus-sähköpostilistalla. Jaatishallitus 2014 o Puheenjohtaja Kristiina Kartano o Varapuheenjohtaja Katri Höök o Sihteeri Marja Kaitaniemi o Rahastonhoitaja Irmeli Virkkula o Jäsen Mira Puronheimo Varajäsenet: o Pia Jättömäki o Outi Kesäniemi o Minna Sulanen o Tarja-Tuulikki Turpeinen o Kaisa Vuorenmaa Henkilökunta Yhdistyksessä työskenteli kevätkaudella 2014 viisi osa-aikaista työntekijää. Syyskuun alusta työntekijöitä oli neljä yhden jäätyä opintovapaalle. Lisäksi yhdistyksellä on tukityöllistetty työntekijä. Espoon Kuninkaantien kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen Menevät-ryhmä työskenteli JaatisKlubilla ja Majalla puoli päivää viikossa. Toimintaan osallistui myös kerho- ja tapahtumaohjaajia, Jaatisen lastenhoitajia eli Erinomaisia ja Tarmokkaita Toiminnallisia Avustajia (Jettoja) sekä kaksi harjoittelijaa Keskuspuiston ammattioppilaitoksesta. Kirjanpitäjä ja tilintarkastajat Kirjanpitäjänä toimivat KLT Katrin Lehmusto ja Anne Vesterinen / Datacleric Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Robert Kajander ja varatilintarkastajana KHT Tapani Vuopala. Jaatinen kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan kaikkia yhteiseen toimintaan tavalla tai toisella osallistuneita, erityisesti kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä sekä opiskelijoita ja vapaaehtoistyötä tehneitä. Jaatinen tarjosi keväällä JaatisKlubin ja syksyllä Majan tiloja vammaisperheiden ja - järjestöjen omiin tilaisuuksiin ja antoi tukea tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi Jaatinen järjesti tilaisuuksia yhteistyössä vammaisperheiden ja -järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 Jaatinen jatkoi Emma & Elias - avustusohjelmassa. Raha-automaattiyhdistyksen yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa toteuttama ohjelma kokoaa yhteen järjestöhankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Jaatisen puheenjohtaja Kristiina Kartano toimii yhdistyksen edustajana valtakunnallisessa vammaisneuvostossa (VANE) kolmivuotiskauden Muita verkostoja olivat mm. Vammaisfoorumi, Ensitieto-verkosto, YTRY-verkosto (verkosto pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten asialla), Hyvät tyypit - verkosto, Vammaisasioiden oppimisverkosto ja KVANK:n (Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan) lasten jaos. Jaatisen edustaja toimi ohjausryhmän jäsenenä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin KTO:n (kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen) Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa) -hankkeessa ja Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava vertaistuki -projektissa sekä hallituksen jäsenenä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Jaatinen osallistui yhteistyökumppanina Kehitysvammaliiton kehittämishankkeeseen Onnistuneita valintoja palveluohjauksen ja sosiaalityön kehittäminen lähiyhteisössä. 6

7 Tiedonvälitystä ja keskustelua internetissä Uusittu kotisivu ja blogi Huhtikuussa tapahtui jotain aivan ennenkuulumattoman hienoa: Jaatisen kauan odotettu kotisivuhanke valmistui. Kotisivujen ulkoasu muuttui täysin, mutta vanha hyvä säilyi toki ennallaan. Jaatisen uutiset ja tapahtumat löytyvät nyt entistä helpommin. Uusien kotisivujen myötä toteutui myös pitkäaikainen haave Jaatisen omasta blogista. Blogi löytyy kotisivujen etusivulta. Kirjoittajia olemme saaneet mukaan kiitettävän paljon, mutta aina on tilaa uusille. Tyylillisesti JaatisBlogissa on vain taivas rajana: voit kirjoittaa tiukkaa vammaispoliittista asiaa tai kuvausta vammaisperheen arjesta eivätkä runotkaan ole kiellettyjä. Voit kirjoittaa nimelläsi tai nimimerkin turvin, mikä vain tuntuu parhaalta vaihtoehdolta. Joomla!-julkaisujärjestelmäpohjaisten kotisivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Petri Juutilainen ja grafiikasta Mediatoimisto Crazy Maman Riia Huovinen. Perinteiset foorumit Jaatinen on tarjonnut vammaisen lapsen asioista tiedottavia ja keskustelevia foorumeita vuodesta Vuodesta 1999 toiminut Jaatisposti on sähköpostiryhmä, jossa käydään keskustelua ja välitetään tietoa vammaisen lapsen ja nuoren asioista. Jaatispostin tavoitteena on alusta saakka ollut luovan ajattelun edistäminen vammaisen lapsen asioissa. Jaatispostia voi seurata sähköpostiviestein omasta sähköpostista käsin tai sitä voi käydä lukemassa verkossa. Jäseniä JaatisTietoisku on ryhmä, johon liittymällä saa vammaista lasta koskevaa tietoa omaan sähköpostiosoitteeseen. JaatisTietoiskun tiedotteet ovat myös vapaasti luettavissa sivulla groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku. Jäseniä 208. Jaatinen Facebookissa Jaatinen.info-sivu julkaisee Jaatisen omien tiedotteiden lisäksi monipuolisesti vammaisperheen elämään liittyviä uutisia ja ilmoituksia myös muiden toimijoiden vammaisperheille järjestämistä tilaisuuksista. Tykkääjiä 843. Jaatisen ystävät- vammaisperheiden monitoimitila Facebookissa on Jaatispostin vastine Facebookissa. Suljetussa ryhmässä julkaistaan Jaatisen ja muiden vammaisjärjestöjen tiedotteita. Ryhmä on tarkoitettu myös vammaispoliittiseksi keskustelukanavaksi. Jäseniä 452. Jaatisvanhemmat on vammaisten lasten vanhemmille tarkoitettu suljettu keskusteluryhmä. Se tarjoaa turvallisen ja kodikkaan paikan vertaiskeskustelulle ja toimii myös ilmoituskanavana. Jäseniä 327. Lokakuussa 2014 perustettu Yhteisesti vammaisen ihmisen asialla -ryhmä on avoin ja julkinen ryhmä kaikille vammaisten ihmisten asioista kiinnostuneille. Ryhmän keskusteluja voi lukea, vaikka ei kuuluisi ryhmään. Jäseniä 408. Jaatislukupiiri-ryhmään ovat tervetulleita kaikki Jaatistoiminnasta kiinnostuneet kirjallisuuden ystävät. Lukupiiri kokoontuu Facebookin lisäksi myös Majalla. Facebookin kautta lukupiiriin pääsee osallistumaan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Jäseniä 19. Jaatinen twiittaa Seuraajia oli vuoden 2014 lopussa 498 henkilöä. Twitteristä Jaatisen löytää 7

8 Vammaisperheiden oma tila Jaatinen ylläpitää esteetöntä monitoimitilaa, joka on tarkoitettu vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja läheistensä sekä vammaisten lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Jaatisen tilat ovat vammaisperheiden omaa, avointa tilaa, yhteinen olohuone ja kylätalo. Tilan tavoitteena on kannustaa vammaisperheitä yhteiseen voimia lisäävään toimintaan. Tiloja on omin voimin rakennettu ja sisustettu niin väikaistiloissa kuin Majallakin tavoitteena kaunis, multisensorinen, muuttuva ja jännittävä tila, jonne perhe voi tulla vaikeavammaisenkin lapsensa kanssa aivan kuin kotiinsa. Jaatisen henkilökunta tarjoaa mielellään tukea ja apua vammaisperheille, jotka järjestävät Majalla omia tilaisuuksiaan. Jaatinen voi mainostaa tapahtumia tai kerhoja omissa verkostoissaan ja auttaa tila- ja muissa järjestelyissä. Lapsille ja perheille on Majalla tarjolla sekä myytävänä omakustannehintaan pientä naposteltavaa. Jaatinen järjestää myös tilauksesta tarjoamisia perheiden tai muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. JaatisKlubin varsin vaatimattoman keittiön vuoksi ruoanlaittomahdollisuudet olivat rajatut. Siksi onkin ollut ilo päästä takaisin Majalle, jossa on suurtalouskeittiö ja astioita riittää suurellekin vierasjoukolle. JaatisKlubi Jaatinen toimi kevätkaudella 2014 JaatisKlubiksi nimetyissä väliaikaistoimitiloissa Pitäjänmäellä osoitteessa Kornetintie 10, Helsinki, 2. kerros. JaatisKlubilla oli tilaa käytettävissä noin kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin oli ollut Majalla (syksyyn 2013 saakka perheiden omaa tilaa oli noin puolet Majan tiloista). JaatisKlubin luentosali, peuhu-, lelu- ja neuvotteluhuoneet mahdollistivat useamman yhtäaikaisestikin toimivan ryhmän. Kahvihuone-keittiö-olohuone oli avara ja sopi hyvin yhteiseen oleskeluun. Haasteellista vammaisperheiden kannalta olivat tilan sijainti 2. kerroksessa ja WC-tilojen ja keittiövarustelun vaatimattomuus. Jaatis- Klubin väliaikaisissa, toisessa kerroksessa sijaitsevissa tiloissa avainkorttijärjestely ei valitettavasti ollut mahdollista, joten avain luovutettiin etukäteen tilaisuuksien järjestäjille. Väliaikaisena tilana JaatisKlubi palveli kuitenkin perheitä kohtuullisen hyvin. Eleganssia Majalla yksityistilaisuudessa

9 Muutto Majalle Heinäkuun ensimmäisellä viikolla 2014 Jaatinen muutti takaisin Majalle Helsingin Malminkartanoon. Niin ihanaa kuin olikin palata takaisin Jaatisen omaan kotipesään Majalle, muutto heijastui lähes koko toimintakauteen. Kevätkaudella moni hankinta jäi odottamaan syksyä ja sijoittamista pysyviin tiloihin, syksyllä puolestaan asettuminen Majalle vei oman aikansa. Kuten usein käy, Majan remontti ei ollut sujunut aivan odotetusti. Muuttohetkellä rakennukseen ei oltu vielä saatu käyttölupaa ilmastoinnin puutteiden vuoksi. Sen vuoksi muuttolaatikoita ei ollut lupa purkaa, eikä tavaroita saanut paikalleen. Tavarat jäivät laatikoihinsa koko kesäloman ajaksi. Oli jännittävää palata lomalta selvittämään, voidaanko toimintaa aloittaa. Lopulta lupa saatiin elokuun alussa ja kaikesta tästä huolimatta Maja oli valmis ensimmäistä tilaisuuttaan varten 11. elokuuta ja syntymäpäiväjuhlia varten jo 17. elokuuta. Tiloissa oli muuttohetkellä vielä paljon korjattavaa ja viimeisteltävää. Remonttimiehet tulivat Majalla liiankin tutuiksi ja avainkorttilaitteen asentaja tuntui jossain vaiheessa suorastaan kuuluvan kalustoon. Toiminnanjohtajamme kulki pitkin taloa mittanauha ja Excel-taulukko kädessä neuvottelemassa rakentajien kanssa rakennusvirheiden korjaamisesta ja suunnittelemassa mm. musiikki- ja toimintavälinevarastojen sisustuksia ja sisäänkäyntien korjaamista esteettömiksi. Syksyn mittaan puutelista on kuitenkin lyhentynyt, Kenguru- ja Pelikaani-välineet ja soittimet saatiin ojennukseen ja avainkorttijärjestelmä toimimaan moitteettomasti. Maja olikin syksyn aikana kovassa käytössä. Lokakuusta lähtien Majan perheillä oli mahdollisuus lunastaa itselleen oma avainkortti, jolla tiloihin on mahdollista tulla silloin kun se lapselle ja perheelle parhaiten sopi. Loppusyksyn aikana lunastettiin 36 avainkorttia. Majan Kahvihuone Ensimmäinen tilaisuus Majalla muuton jälkeen, Villa Huvin ystävät ry:n kokous Samaan aikaan kahvihuoneessa ( ). 9

10 Vertaistuen toimijoita JaatisKlubilla ja Majalla Vuonna 2014 perheet varasivat JaatisKlubin ja Majan tiloja omaan käyttöönsä perhetapaamisia ja lasten syntymäpäivä- ja muita juhlia varten. Jaatisen ja perheiden yksityistilaisuuksien lisäksi päiväkoti- ja kouluryhmät sekä 18 vammaisjärjestöä tai nimen saanutta vanhempainryhmää järjestivät tilaisuuksiaan (kokouksia, perhetapaamisia, juhlia ja leirejä) Lisäksi tiloissa vieraili ja vietti aikaansa vammaisten lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia, järjestöjen työntekijöitä sekä alan opiskelijoita. Palautetta tiloista ja toiminnasta o Molemmat tilat ovat hyviä ja toimivia: tilaa on paljon, ja sekä aikuiset että lapset viihtyvät. o Ruokailut ja tarjoilut on hyvä järjestää kunnollisessa keittiössä. o Avarat tilat, kattava astiasto, riittävästi pöytiä ja tuoleja. Remontti on tuonut Majalle lisää avaruutta ja selkeyttä. o Erinomaiset tilat, lelut, keittiövälineet ja se että tällainen paikka on olemassa erityislapsille. o Turvallinen ja hauska paikka. Aikuiset voivat rentoutua ja lapset leikkiä. o Hienot isot tilat. Koko perhe viihtyy. Kaikille erityislapsille löytyi jotain kiinnostavaa tehtävää. o Hyvä keittiö ja riittävän tilavaa lasten peuhata ja aikuisten jutella. Hyvät leikkimahdollisuudet: lelut, pelit ja majanrakennuspalikat. Sijainti on myös varsin hyvä (junayhteys, Kehä I: läheisyys). o Iso kiitos arvokkaasta työstänne. Tällaista paikkaa tarvitaan, lapsi hyväksytään sellaisena kuin on eikä häntä koeta outona. Kaikki lapset leikkivät yhdessä ja paikka on turvallinen. o Kiitos, teette upeaa ja arvokasta työtä, jonka toivomme jatkuvan! o Jaatinen on ihan parasta! Uutta 2014: Leiki itse illat! Keväällä 2014 aloitimme perheiden toiveesta Leiki itse -illat. JaatisKlubille ei voinut asentaa jäsenperheille avainkorttilaitetta, joten päätimme jatkaa Klubin aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello asti. Kevätkaudella leikki-iltoja järjestettiin parittomina viikkoina keskiviikkoisin ja parillisina viikkoina torstaisin. Aluksi iltojen yhteyteen järjestettiin muutakin toimintaa, mutta syksyn alussa illat pyhitettiin perheiden toiveesta leikille. Majalle muuton jälkeen perheiden leikki-iltoja jatkettiin keskiviikkoisin kello 19 asti. Avainkorttijärjestelmän asentamisen jälkeenkin illoille oli kysyntää koko syyskauden. Kaiken kaikkiaan toimintakauden aikana oli 17 Leiki itse -iltaa. 10

11 Ideat, vinkit, apu- ja toimintavälineet Vammaisperheiden monitoimitilan tietopankkiin kootaan kirjoitetun tiedon lisäksi erityisiä välineitä, joista voi olla vammaiselle lapselle iloa ja hyötyä. Tavoitteena on edistää vammaisten lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla tietoa välineistä ja välineitä kokeiltavaksi. Kalliin hinnan tai niiden vaatiman säilytystilan vuoksi kaikkia välineitä ei aina ole mahdollista hankkia kullekin lapselle omaksi, jolloin välineet toimivat yhteisinä. Osa välineistä palvelee perheitä ostopäätöksen tukijana. Monet Jaatisen tiloissa olevista peleistä ja toiminta- ja harrastusvälineistä voi pieneen hintaan vuokrata myös kotiin. Kuten kaikki muukin Jaatisen toiminta, myös vuokraamoiden välineet ja toiminta on suunnattu kaikille tarvitseville lapsille, ilman diagnoosi-, kieli-, kunta-tai järjestörajoja. Kaikki välineet ovat myös järjestöjen ja päiväkotien sekä kuntoutus-, opetus- ja hoitotahojen käytettävissä. Esittelemme myös mielellämme sovellettavia pelejä sekä toiminta- ja harrastusvälineitä vammaisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Kunnolliset säilytys- ja esittelytilat ovat huomattavasti parantaneet vuokraamotoiminnan laatua. Jaatinen vastaa vuokraamon käytännön toiminnasta, mm. toimintavälineiden vuokralle antamisesta, varastoinnista, esittelemisestä perheille ja käyttöopastuksesta ja sen aiheuttamista kuluista. Malike-toiminta opastaa Kenguru-vuokraamon työntekijöitä ja huolehtii välineiden huoltokuluista ja vuokrien maksuliikenteestä. Yhdessä Malike-toiminnan kanssa järjestämme myös Malike Meets Kenguru -kokeilutapahtumia. Syksyn tapahtumaan tuli kurjasta säästä huolimatta mukavasti väkeä. Vuonna 2014 Kenguru-välineet olivat vuokrattuina yhteensä 1523 vrk ja Maliken omassa käytössä 141 vrk. Kenguru toimintavälinevuokraamo Kenguru on toiminta- ja harrastusvälinevuokraamo, jota Jaatinen ylläpitää yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton Maliketoiminnan kanssa. Kenguru-vuokraamo sai elokuussa uudet, hyvät tilat Majalla. Ennen muuttoa väliaikaistiloihin JaatisKlubille välineitä säilytettiin Majan pihalla olevassa kontissa, jossa välineet olivat hyvin ahtaasti. Pelikaani-vuokraamo Pelikaani tarjoaa vuokrattavaksi sovellettuja pelejä, kommunikaatiomateriaalia, pieniä apuja kuntoutusvälineitä, kuten ratsastussimulaattori kuvassa yllä.. 11

12 Jaatistapahtumia 2014 o Kaikkien lasten synttärit o Ystävänpäivän bändikeikka Duo Turi o Tutustumiskäynti Fazerilaan o Jaatisen vuosikokous. Teemana Mindfulness: Anneli Litovaara o Ihanat naiset kylpylässä ja kaupungilla o Esteetön matkailu -ilta: Palmuaseman Sanna Kalmari o Muskarin vappujuhla o 7.5. Kansainvälinen ipad-ilta: Mark Coppin o Katseohjauskoulutus: Marjo Lamminen o Yleisön pyynnöstä uudelleen: Tutustumiskäynti Fazerilaan o Muuttotalkoot! o Muuttopuuhissa o Kesälomalla koko konkkaronkka! o Ensimmäinen perheiden tilaisuus uudella Majalla (kokous) o Ensimmäiset synttärijuhlat o 6.9. Majan tupaantuliaiset o Perhetapaaminen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Etu-hankkeen kanssa o Näkömonivammaisten lasten perhetapaaminen yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa o Malike Meets Kenguru - toimintavälinetapahtuma o LiRa-tanssielämys -tapahtuma o Vammaisoikeuden ajokortti - koulutus: Lakimies Jukka Kumpuvuori o ipad-ilta: toimintaterapeutit Riikka Marttinen ja Riikka Åkerlund o Pikku-Miinojen tonttu-uinnit Joulujuhlat KAIKKIEN LASTEN SYNTTÄRIT Tammikuussa JaatisKlubilla juhlittiin sadan hengen voimin YK:n lastenoikeuksien päivää. Kaikkien lasten synttäreillä jokainen lapsi oli päivänsankari. Juhlien vetonaula oli jonglööraava ja vatsasta puhuva Taika-Petteri, joka myös lauloi yhdessä Jaatisen onnitteluköörin kanssa kullekin 50 lapselle onnittelulaulun. Kuten kaikissa hyvissä juhlissa, sirkushuvien jälkeen syötiin kakkua ja päivänsankarit saivat valita mieluisensa lahjan. Kakut ja kirjalahjat synttärisankareille lahjoitti Emma ja Elias - ohjelma, jonka päällikkö Ulla Lindqvist oli mukana synttärijuhlinnassa. 12

13 TUPAANTULIAISET Mitä syntyy, kun Majalle saapuu kuutisenkymmentä juhlavierasta, Sirkus Magentan klovneja, DJ Riku, Emman & Eliaksen Ulla arpoja myymään, Avainsäätiön Tia Munne Kahvakeskuksesta tuotteita esittelemään ja makkaramestarimme Klasu grillaamaan? Entä kun aurinko paistaa, väkeä vähän sekoitetaan, leikitään ja vatkataan? Siitä syntyy aika mahtavat tupaantuliaiset! VAMMAISOIKEUKSIEN AJOKORTTI En jaksa tehdä valitusta! Mihin pykäliin vetoaisin? Miten lakia kuuluu lukea? Pitäisikö soittaa asian esittelijälle? Mistä saan apua? Kuulostaako tutulta? Hanki VAMMAIS- OIKEUDEN AJOKORTTI! Näin Jaatiselle maksutonta lakineuvontaa tarjoava Jukka Kumpuvuori mainostaa Vammaisoikeuksien ajokortti -koulutustaan järjestöille. Vammaisoikeuksien ajaminen ei ole helppoa: viranomaiset viivyttelevät päätöksiä ja tekevät Kumpuvuoren mukaan runsaasti lainvastaisia päätöksiä. Sirkus Magenta piti sirkustyöpajaa. Muutamalla kepillä, renkaalla, sifonki-huivilla ja pallolla saa paljon aikaan! Marraskuussa Jukka Kumpuvuori tuli Majalle pitämään Vammaisoikeuksien ajokortti - koulutusillan. Illan aikana kävi selväksi, että tarvetta koulutukselle on. Vertaiskeskustelujen perusteella yhä useampi turvautuu ilmaiseen oikeusapuun hakiessaan jopa lakisääteisiä palveluja, koska omat voimat yksinkertaisesti loppuvat kesken. 13

14 Jaatiskerhoja ja vertaisryhmiä Pikku Miinat vertaistukea altaalla Vuodesta 1998 toiminut Pikku- Miinat on uintiryhmä yli 30 vaikeavammaiselle lapselle ja nuorelle sekä heidän perheilleen. Uiminen ja vesi tarjoavat vammaiselle lapselle paljon. Kuitenkin erityisen tärkeää Pikku-Miinojen toiminnalle on se, että koko perhe voi olla mukana. Uinti tarjoaa mahdollisuuden koko vammaisperheen harrastukseen, jossa jokaisella perheenjäsenellä on kivaa. Perheen lapset tapaavat muita lapsia ja vanhemmat toisia vanhempia. Kaveruussuhteita syntyy myös eri perheiden lasten ja aikuisten välille sosiaalinen merkitys on suuri, ja tuo kaikille iloa ja voimia. Lukupiiri kirjoja ja keskustelua Vuonna 2013 toimintansa aloittaneen lukupiirin toiminta vakiintui vuoden 2014 aikana. Kokoontumiskertoja oli 5. Lukupiiriläiset valitsevat yhdessä kirjan, jonka lukemiseen annetaan ensin lukuaikaa ja -rauhaa. Keskustelu alkaa sovitun päivämäärän jälkeen. JaatisLukupiiri kokoontui kasvotusten Jaatis- Klubilla ja Jaatisen Majalla. Kirjavalinnat, tapaamisajat ja muu lukupiirin toimintaan liittyvä keskustelu käytiin Facebookin JaatisLukupiiri-ryhmässä. Kahvikukkaset kahvia ja vertaistukea Kahvikukkaset on vanhempainryhmä niille vammaisen lapsen vanhemmille, joiden on mahdollista tulla viettämään leppoisaa aamupäivää kahvin ja hyvän keskustelun äärellä. Kahvikukkasiin ovat tervetulleita kaikkien vammaisten lasten vanhemmat ja läheiset lapsen diagnoosista tai asuinkunnasta riippumatta. Kahvikukkasiin voi tulla yksin, kaksin tai lapsen kanssa myös sisarukset ovat tervetulleita. Kahvikukkaset kokoontui 7 kertaa vuoden 2014 aikana. Lasten ja nuorten musiikkikerhot Musikantit on tarkoitettu kaikille musiikista pitäville vammaisille lapsille yhdessä vanhemman tai avustajan kanssa. Musikanteissa harjoitellaan laulamista, rytmiikkaa, soittamista ja kuuntelemista sekä tietenkin itsensä ilmaisemista rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, jokaisen taidot ja mahdollisuudet huomioiden. Bändiryhmä on tarkoitettu kaikille lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändissä soittamisesta ja laulamisesta, tarvittaessa oman avustajansa kanssa. Aiempaa kokemusta soittamisesta ei tarvitse olla, sillä jokainen pääsee soittamaan oman tasonsa mukaisesti. Musiikkikerhoja ohjaavat laaja-alaiset musiikkiterapeutit Reetta Keränen ja Terhi Mäkelä-Pesonen. Musiikkikerhokertoja oli 25 vuonna Pohjolan Betoni ja Rapa sählykerho Legendaarinen sählyjoukkue Pohjolan Betoni ja Rapa oli pitkään pelitauolla, mutta koki marraskuussa uuden tulemisen. Vuonna 2014 sählykerho ehti pelata 5 kertaa. Innokkaita sählääjiä on löytynyt hyvä porukka, mutta joukkoon mahtuu aina mukaan. Äidit ovat myös tervetulleita, jos uskaltavat muiden sählääjien sekaan, sillä rapatessa kuulemamme mukaan roiskuu ajoittain rajustikin. Kokemusta salibandystä ei kuitenkaan tarvitse olla. 14

15 Vaikuttamistoimintaa Jokaisen vammaisen lapsen ja nuoren perheen on saatava mahdollisuus vaikuttaa! Jaatisen ylläpitämät, kaikille vammaisten lasten ja nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitetut foorumit tarjoavat tähän kanavan. Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä toisiinsa: Kun epäkohdista puhutaan rakentavasti avoimella foorumilla, ratkaisu voi löytyä joko yhdessä pohtimalla tai kun tieto epäkohdasta saavuttaa ne henkilöt, jotka voivat sen korjata. Toisinaan, kun perhe tarvitsee apua omiin asioihinsa vaikuttamisessa, neuvoa saatetaan tarvita lakimieheltä. Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjoaa yhdistyksen jäsenille ilmaista puhelinneuvontaa. Jos ratkaisuja ei julkisen keskustelun tai lakimiehen neuvojen avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan. Lakimiespalvelu Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjosi jäsenillemme ilmaista lakineuvontaa puhelimitse. Vammaisen lapsen ja nuoren perheelle lakimiehen neuvontapalvelu on hyvin arvokas tuki. LAKIMIEHEN NEUVONTAPUHELIN JAATISEN JÄSENILLE MAANANTAISIN KLO NUMEROSSA Jos sinulla esimerkiksi on hakemus vammaispalveluun tai KELA:aan mielessä, tai olet jo saanut kielteisen päätöksen ja mietit miten eteenpäin, ota rohkeasti yhteys lakimieheemme! Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori tarjoaa maksutta* lakineuvontaa Jaatisen jäsenille. *Neuvonta on ilmaista, puhelusta normaali puhelinmaksu. Vaikuttamisessa yhteistyö on tärkeää Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun edistämiseksi ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vammaisfoorumissa ja YTRY-verkostossa. Jaatisen edustajia on mukana erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä. Puheenjohtaja Kristiina Kartano edustaa yhdistystä Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa kaudella Osallisuuskortti edistämään liikkumista ja osallistumista Jaatinen on edustanut Suomea Euroopan komission työryhmässä, jonka tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kortti, joka edistää vammaisten ihmisten matkustamista Euroopassa. Työnimekseen yleiseurooppalainen vammaiskortti on saanut InclEUsive card, suomeksi osallisuuskortti. Suomalaiseen korttityöryhmään kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, Vammaisfoorumin järjestöjä ja vuonna 2014 mukaan liittyi Kela. Työryhmä esitteli Osallisuuskortti-hanketta eduskunnan Vamyt-ryhmälle, jossa idea sai hyvin positiivisen vastaanoton. Osallisuuskortin käytännön toteuttamiseen tarvitaan toimijataho, joka vastaa korttien painatuksesta, myöntää ne käyttäjille sovittujen kriteerien perusteella ja ylläpitää rekisteriä kortin haltijoista. Kela on suhtautunut myönteisesti ehdotukseen ottaa nämä tehtävät hoitaakseen. Lisäksi tarvitaan toimijataho, joka tiedottaa kortista käyttäjille ja neuvottelee palvelutarjoajien kanssa kortin käyttämisestä nämä tehtävät puolestaan sopivat hyvin vammaisjärjestöjen tehtäväksi. Osallisuuskortti-hankkeen valmistelut ovat edenneet Suomessa mukavasti. Toden teolla hanke pääsee vauhtiin, kun varsinainen EUhanke käynnistyy. 15

16 Ensitiedon laadulla on merkitystä Ensitieto on tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Ensitiedon antamistapa ja laatu vaikuttavat olennaisesti perheen koko loppuelämään ja hyvinvointiin. Jaatinen toimii 17 viranomais- ja järjestötahon muodostamassa Ensitietoverkostossa. Ensitiedon käytännöt ja laatu vaihtelevat suuresti ympäri Suomea. Ensitiedon antaminen on hyvin haasteellinen tehtävä, ja sitä pidetäänkin terveydenhuollossa yhtenä vaikeimmista tehtävistä. Tämän vuoksi Ensitietoverkosto esittää, että Suomeen tarvitaan koko maan kattava, yhtenäinen toimintamalli parantamaan ensitiedon antamisen käytäntöjä. Kannattaa laatia palvelusuunnitelma! Hyvän elämän palapeli on vapaasti tulostettavissa verkosta osoitteesta Jaatisen ja Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyönä syntynyt Hyvän elämän palapeli -työkirja tukee perheitä palvelujen suunnittelussa. Kirjan avulla perhe voi koota ajatuksia omasta elämästään, ja avun ja tuen tarpeistaan. Palapeli auttaa perhettä valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan. verneri.net/yleis/tukea perheidenpalvelusuunnitteluun Painettuna työkirjan voi ostaa Opiken verkkokaupasta 10 hintaan. Vuonna 2014 verkosto selvitti yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa, miten ensitietosuositus saataisiin aikaan Suomessa. Koska lääketieteelliseen hoitoon tarkoitettu Käypä hoito -suositusten menetelmä ei sellaisenaan sovellu ensitiedon ja muiden vuorovaikutukseen painottuvien suositusten laatimiseen, tarvitaan uudenlainen suositusten laatimisen malli. Duodecim-seura suhtautui hyvin positiiviesti uudenlaisen mallin perustamiseen, mutta tähän ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu rahoitusta. Työ siis jatkuu. Omaa suositusta odottaessa Ensitietoverkosto suomensi Irlannissa käytössä olevan ensitietosuosituksen ja toivoo sen kautta edistävän ensitiedon laadun paranemista ja oman suosituksen käyttöönottoa Suomessa. Irlannissa ensitietosuositus Informing Families of their child s disability National Best Practice Guidelines sai virallisen aseman vuonna Suositus on käytössä kaikissa sairaaloissa, joissa hoidetaan lapsia. Se on laadittu laajan tutkimustyön pohjalta ja sisältää selkeitä toimintaohjeita ja käytännön neuvoja. Suomennoksen julkaiseminen tapahtuu 2015 puolella. 16 Muista myös Jaatisen palvelusuunnittelulomake alle 16-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Se toimii suunnitelman laatimisen muistilistana ja löytyy sivulta jaatinen.info/vinkitperheille/palvelusuunnitte lu

17 JaatisWiki projekti jaatiswiki.wikispaces.net Kuvittele maailma, jossa kaikilla tarvitsijoilla on vapaa pääsy kaikkeen inhimilliseen tietämykseen vammaisen lapsen ja nuoren asioissa. Se on tehtävämme. (Mukaellen Jimmy Walesia, Wikipedian perustajaa) monipuolistui uusin otsikoin, sivuin ja tiedoin. Vinkkejä kerättiin myös sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät käytä aktiivisesti nettiä tai halua perehtyä wikikirjoittamisen saloihin. Tätä tiedonkeruun periaatetta edistettiin järjestämällä JaatisWiki-työpajoja syksyllä 2014 Helsingissä Majalla, Turussa Kynnyksen tiloissa ja Tampereella Kehitysvammaisten Tukiliiton tiloissa. JaatisWiki-työpajoissa tutustuimme eri-ikäisiin vammaisten lasten ja myös aikuisten lasten vanhempiin ja saimme heiltä arvokkaita uusia ideoita ja vinkkejä. Kävijämäärät kasvoivat sitä mukaa kun tieto jatkuvasta päivittämisestä saavutti uusia lukijoita. Vuoden 2014 luetuimpia teemoja olivat ipad-vinkit, Kirjavinkit, Pukeutuminen, WC/kylpyhuone/sauna (muutostyöt), Ensitieto, Kun saattajaa tarvitaan, Kommunikaatio ja itseilmaisu, Vatsan toiminta, Ruokailun apuvälineet, Leikkiminen/askartelu/käsien käyttäminen, Auton muutostyöt ja Uiminen. Elävä tietopankki vammaisten lasten ja nuorten asioissa vammaisperheiden oma wiki. JaatisWiki-hankkeen tavoite on toimiva, elävä ja käyttäjien aktiivisesti päivittämä wikisivusto, joka toimii tietopankkina vammaisten lasten ja nuorten asioissa, tukee perheiden, läheisten ja ammattilaisten yhteistyötä, kokoaa ja jakaa erityisesti kokemustietoa, eikä kilpaile vaan tukee ammattilaisten tekemien tietopankkien (kuten Papunet, Vammaispalvelujen käsikirja) käyttämistä. Wiki-ideologian mukaan kaiken ei tarvitse (eikä tule) olla valmiiksi kirjoitettua, vaan käyttäjät voivat kirjoittajaksi rekisteröityään täydentää tietoja omilla kokemuksillaan ja vinkeillään. Vuosi 2014 oli Raha-automaattiyhdistyksen tukeman JaatisWiki-hankkeen toinen toimintavuosi. Vuoden aikana sisältö Aivan vuoden lopussa toteutui suuri rakennemuutos, kun siirryttiin suppeammasta wikispaces.com-alustasta ns. Private Label - portaalipalveluun. Tämän ansiosta koko JaatisWikin rakenne ja hakemistot tulevat selkiytymään. Vaikka uuden rakenteen myötä JaatisWiki koostuu useasta eri wikisivusta, käyttäjälle wiki näyttäytyy kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Rakennemuutoksen myötä JaatisWikin osoite muuttui muotoon jaatiswiki.wikispaces.net. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kevään lopulla sekä pienemmissä kokoonpanoissa loppuvuodesta Yhteistyössä mukana olivat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen Vaikuttava vertaistoiminta - hanke, Kynnys ry, Erityislasten Omaiset ELO ry, Lasten-neurologiset hoitajat ry, Suomen kehitysvammalääkärit ry ja THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi. Ulkoasun uusiminen jäi keväälle JaatisWiki-hankkeen rahoitus jatkuu kesään 2015 saakka, jonka jälkeen tavoitteena on, että wiki toimii vapaaehtoisin voimin. 17

18 Jaatinen kiittää lämpimästi tukijoitaan Rahoitus ja tukijat Vammaisperheiden monitoimitilan toimintaa JaatisKlubilla/Majalla ja internetissä ylläpidettiin pääosin Raha-automaattiyhdistyk-sen avustuksella v osana Emma & Eliasavustusohjelmaa. Varainhankinta Omaa varainhankintaa tehtiin jäsen- ja osallistumismaksuilla sekä rahankeräyksellä. Jäsenmaksu oli vuonna ja kannatusjäsenmaksu 25, 50, 100 tai avoin summa. Voit tukea jaatistoimintaa Lahjoitustilille Nordea FI tavaralahjoituksin liittymällä jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Jäsenmaksu 25, kannatusjäsenmaksu 25, 50, 100 tai avoin summa. Maksetaan tilille FI Espoon sosiaali- ja terveystoimi ja Helsingin sosiaalivirasto myönsivät tukea vertaistukitoimintaan. British Women s Association Helsinki antoi tukea yhdistyksen toimintaan ja välinehankintoihin. Lesken tyttäret tukivat vaikeavammaisten lasten koko perheiden uintiryhmää, Helsingin kaupungin liikuntavirasto tuki ryhmän helsinkiläisiä uimareita. Lenovo, Rovio Entertainment Oy, Halva Oy, Ibero Oy ja yksityishenkilöt tukivat toimintaa tavaralahjoituksin. Toimintaa ovat lisäksi taloudellisesti tukeneet yksityishenkilöt. Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjosi yhdistyksen jäsenille maksutonta lakimiesneuvontaa puhelimitse. Rahankeräyslupa Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa Jaatinen ry:lle nro 2020/2013/4243 ajalle , koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräyksen käyttötarkoitus on Jaatistoiminta Suomen vammaisten lasten/nuorten ja heidän perheidensä hyväksi (vammaisten lasten ja heidän perheidensä vertaistuki- ja tiedotustoiminta, tapahtumien ja internettoiminnan järjestäminen, erityislelujen, toiminta-, kuntoutus- ja harrastusvälineiden sekä kommunikaatiomateriaalin hankinta) ja Kamerunissa, Akon ja Misajen kylissä, toimivan vammaisten lasten perheiden vertaistukiryhmän toiminnan tukeminen.. 18

19 Yhteystiedot jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry jaatiswiki.wikispaces.net Osoite: Postiosoite: Parivaljakontie 6, Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Ole yhteydessä! Puhelin: toimisto (09) , Kahvihuone (09) Sähköpostit muotoa Majan tilavaraukset, Pelikaanivuokraamon varaukset, jäsenasiat Miina Weckroth Toiminnanjohtaja Puh Kaisa Vuorenmaa Majan emäntä, jäsenasiat ja tilavaraukset Puh Kenguru-vuokraamon varaukset Kengurupuhelin Sosiaalinen media ja tiedotus Anu Lönnqvist viestintävastaava JaatisWiki Pia Jättömäki projektisuunnittelija Katja Pulli toiminnansuunnittelija, Kenguru vuokraamon vastaava (opintovapaalla saakka) Liisa Hänninen Majan apuemäntä

20 jaatiswiki.wikispaces.net facebook.com/jaatineninfo Jaatisen ystävät vammaisperheiden monitoimitila Facebookissa ryhmä: facebook.com/groups/jaatisposti/ Jaatisvanhemmat-ryhmä: facebook.com/groups/jaatisvanhemmat/ Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista ryhmä: groups.yahoo.com/groups/jaatisposti groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Toimintasuunnitelma 2016 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Toiminnan tarkoitus ja päämäärä Jaatisen toiminnan lähtökohtana on ilman diagnoosi- tai kuntarajoja, perheiden esittämän tarpeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Toiminnan tarkoitus ja päämäärä Jaatisen toiminnan lähtökohtana on ilman diagnoosi- tai kuntarajoja, perheiden esittämän tarpeen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry

Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry Valokuvat ja pohjapiirros: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Piirroskuvat: Sopiva Design Sisällys Luovaa ajattelua

Lisätiedot

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Sisällysluettelo Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n vuosikertomus 2013 Helmiä. 4 Sanojen merkityksestä.. 5 Filosofia 6 Toiminnan

Lisätiedot

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.

Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS. ja sen suomennos. Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2. Ensitiedon antaminen IRLANTILAINEN SUOSITUS ja sen suomennos Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 12.2.2015 ALKU IRLANTILAISELLE SUOSITUKSELLE Vanhempien järjestöille* antaman

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

ALOITE SUOMEN LASTENLÄÄKÄRIYHDISTYKSELLE ENSITIETOA KOSKEVAN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN LAATIMISEKSI

ALOITE SUOMEN LASTENLÄÄKÄRIYHDISTYKSELLE ENSITIETOA KOSKEVAN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEN LAATIMISEKSI ALOITE ENSITIETOA KOSKEVAN KÄYPÄ HOITO SUOSITUKSEN LAATIMISEKSI Seppo Ristilehto Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön vt. johtaja ALOITE SUOMEN LASTENLÄÄKÄRIYHDISTYKSELLE ENSITIETOA KOSKEVAN KÄYPÄ HOITO

Lisätiedot

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin MALIKE matkalle - liikkeelle - keskelle elämää Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, 33100 Tampere, Puhelin 0206 90 282 Malike aloitti toimintansa 1.12.1997, tukemaan vaikeavammaisen lapsen perheen toimintaa

Lisätiedot

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus Myös ne hyvät asiat Toimintatutkimus siitä, miten Hyvän elämän palapeli työkirja voi tukea lapsiperheitä palveluiden suunnittelussa vammaispalveluissa Ilona Fagerström Käytäntötutkimuksen teema ja toteutus

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko Kello 12.15 Päivän ohjelma Tervetuloa! 13.30-14.00 Kahvitauko Tilaisuuden avaus Hanna Laakso, Autismi- ja Aspergerliitto ry Arjessa alkuun ensitiedosta järjestölähtöiseen tukeen Elina Vienonen, Autismi-

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Hyvän elämän palapeli. Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Hyvän elämän palapeli. Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Hyvän elämän palapeli Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Miina Weckroth 4.12.2014 Hyvän elämän palapeli Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Mihin Mikä Miten Mistä Palveluviidakko Terveyskeskus

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi.

Miten menee? lomake on työkalu vammaisen lapsen/nuoren ja hänen perheensä palvelusuunnittelun avuksi. ANNA PALAUTETTA! Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Postios: Parivaljakontie 6, 00410 Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Puhelin: (09) 477 1002, email:

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Individuell serviceplanering

Individuell serviceplanering Palvelusuunnittelu perheen näkökulmasta Pia Jättömäki Miina Weckroth Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry 6.6.2013 Individuell serviceplanering ur familjens perspektiv Pia Jättömäki Miina Weckroth

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Laadukas ensitieto perheille tukevampi ote arkeen

Laadukas ensitieto perheille tukevampi ote arkeen Laadukas ensitieto perheille tukevampi ote arkeen Koulutussuunnittelija Kehitysvammaisten Tukiliitto ry taina.koivunen-kutila@kvtl.fi 0207 718 328 Ensitieto Tietoa, joka annetaan perheelle, kun sikiön

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta

KVANK LASTEN JA NUORTEN JAOS ESITYSLISTA 16.5.2013. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK ESITYSLISTA 16.5.2013 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta LASTEN JA NUORTEN JAOS Aika 16.5.2013 klo 12.30 15.00 Paikka Kehitysvammaliitto, Helsinki Läsnä Alinen, Terhi Heinonen Hanna Hintsala,

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvä maailma!

Tehdään yhdessä hyvä maailma! Tehdään yhdessä hyvä maailma! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry www.tukiliitto.fi kohtaa Tehdään yhdessä Jäsenenä saat tietoa ja vertaist Tavoitteemme ovat. kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ

TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ TIEDON- JA TUEN SAANNIN MERKITYS HARVINAISSAIRAAN LAPSEN VANHEMPIEN ELÄMÄSSÄ Opinnäytetyön tutkimustuloksia Terveydenhoitaja Tiina Ahonpää 2017 Opinnäyte työ valmistui toukokuussa 2016 Yhteistyössä Invalidiliiton

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

"On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää.

On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. "On lähes pelottavaa, miten paljon omaa lastaan rakastaa. Se on tunne, jota ei voi verrata mihinkään. Sitä ei voi toiselle selittää. Sitä ei voi sanoin kuvata. Kesti hetken, että uskalsin rakastua lapseeni.

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yleistä kyselystä. Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tässä ovat RyhmäRengin Resurssikyselyn tulokset huviksi ja hyödyksi, olkaa hyvä. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! RyhmäRengin emäntä Verkkosivut: https://kirsialastalo.wordpress.com/ FB-sivut:

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa?

Innokylä tutuksi. - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Innokylä tutuksi - Miten Innokylää voi hyödyntää tällä hetkellä ja tulevaisuudessa? Miksi Innokylää tarvitaan? Tietoa käytäntöjen arvioinnista ja vaikuttavuudesta ei ole saatavilla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujärjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J. Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu

Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J. Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu Mukavaa tavata! ja vielä näin runsain määrin J Harvinaisinfo 28.1.2014 Oulu Kansallinen ohjelma harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma v. 2013 loppuun mennessä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari , Tampere Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus -seminaari 23.9.2017, Tampere Vammaispalvelut ja vammaisten ihmisten oikeudet Vasemmiston vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri Vasemmiston

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta

Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Haluan itse päättää asioista niin pitkälle kuin se on mahdollista - Vammaisten lasten kokemuksia ja ideoita osallisuudesta Projektisuunnittelija Heli Ronimus, Espoon kaupunki Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke

Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke Perheet keskiöön! Järjestöjen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinoimishanke ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Hyvän elämän edellytyksiä. Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016

Hyvän elämän edellytyksiä. Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016 Onnistuimme! Saavutuksemme vuonna 2016 Valokuvat: Elina Leinonen 1. Vaikutimme lainsäädäntöön Vaikutimme aktiivisesti lainsäädäntöön sekä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asemaan yhteiskunnassa.

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtainen apu Etelä-Karjalassa Lappeenranta 21.10.2015 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry

Kehitysvammaliitto ry Kehitysvammaliitto ry Edunvalvontatilaisuus 10.3.2015 Marianna Ohtonen Toiminnanjohtaja Esityksen sisältö Yleistä Kehitysvammaliitosta Ajankohtaisia asioita vammaislainsäädännöstä Kehitysvammaliiton palvelut

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta. Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry - jäsentensä kanssa kulkijana 50 vuotta Jyrki Pinomaa Tukiliiton puheenjohtaja Helsinki 12.12.2011 KVPS Tukena Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Kehitysvammaisten Tukiliitto

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot