Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita"

Transkriptio

1

2 Kansi Jaatisen esitteestä (2014) Sopiva Design Valokuvat: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita

3 Sisällysluettelo Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n vuosikertomus 2014 Jaatinen pähkinänkuoressa 4 Jaatistoiminta 2014 Yhdistyksen hallinto ja yhteistyö... 6 Tiedonvälitystä ja keskustelua internetissä 7 Vammaisperheiden oma tila Vertaistuen toimijoita JaatisKlubilla ja Majalla.. 10 Ideat, vinkit, apu- ja toimintavälineet. 11 Jaatistapahtumia Jaatiskerhoja ja vertaisryhmiä Vaikuttamistoimintaa JaatisWiki-projekti. 17 Jaatinen kiittää lämpimästi tukijoitaan Yhteystiedot.. 19 Perhetapaamisessa Majalla 3

4 Jaatinen pähkinänkuoressa Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus on vammaisten lasten vanhempien vuonna 1997 perustama yhdistys, joka ei tunne diagnoosi- tai kuntarajoja. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniainen, toimipaikka sijaitsee Helsingissä. Jaatinen on saanut nimensä Arto Paasilinnan romaanista Onnellinen mies siltainsinööri Akseli Jaatiselta, joka osoittaa samanlaista rohkeutta, pitkäjänteisyyttä, voimaa ja uskomatonta luovuutta, jota vammaisten lasten vanhemmista ja läheisistä löytyy. Ensimmäinen Jaatisen jäsenmaksun maksanut jäsen oli kirjailija Arto Paasilinna. Jaatisia voivat olla vammaiset lapset, heidän vanhempansa, sisaruksensa, isovanhempansa ja muut läheisensä sekä vammaisten lasten kanssa työskentelevät henkilöt. Sanalla sanoen kaikki, jotka haluavat edistää vammaisen lapsen asiaa. Toiminnan päämääränä on edistää vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta. Tavoitteena on löytää luovia ratkaisuja vammaisen lapsen asioissa edistämällä mm. tiedonvälitystä avointa keskustelua ideoiden ja ilon jakamista eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä toistensa näkökannoista. 4 Jaatinen kannustaa vammaisperheitä ja kaikkia vammaisten lasten asioista kiinnostuneita tahoja avoimeen keskusteluun, tiedonvälitykseen ja yhteiseen toimintaan. Jaatinen järjestää vertaistukitoimintaa ja tukee niin perheiden omaa toimintaa kuin myös muita vammaisille lapsille toimintaa järjestäviä tahoja. Jaatinen tarjoaa toiminnalle foorumeita sosiaalisessa mediassa ja vammaisperheiden monitoimikeskuksessa. Avoin keskustelu nostaa esiin vammaisperheiden tärkeäksi kokemia aiheita ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen, vaikuttamiseen ja jakamiseen. Vaikutustyö onkin nykyään iso osa Jaatisen toimintaa. Vammaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä ääni on vaarassa jäädä taka-alalle ilman avoimuutta ja aktiivista osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

5 Vertaistukea, avointa keskustelua, tiedonvälitystä, tiloja, toimintaa, vaikuttamista Tiedonvälitystä ja keskustelua netissä Jaatinen ylläpitää avoimia, kaikille vammaisen lapsen asioiden edistämisestä kiinnostuneille tarkoitettuja internetin keskusteluryhmiä ja tiedonvälityssivuja. Lisäksi yhdistys tarjoaa luottamuksellisia vertaistuen foorumeita vammaisten lasten vanhemmille. Vammaisperheiden oma tila Vammaisperheiden oma tila on kohtauspaikka ja yhteinen olohuone, jonne voi piipahtaa tapaamaan ystäviä ja jossa voi järjestää ohjelmaa, jota lapset ja perheet haluavat. Tilat voi myös varata omaan käyttöön. Alkuvuoden 2014 vammaisperheiden oma tila toimi väliaikaistiloissa JaatisKlubilla Helsingin Pitäjänmäellä, elokuussa Jaatinen palasi takaisin remontoidulle Majalle Helsingin Malminkartanoon. Yhdessä tekemistä ja ideointia Jaatinen järjestää yhdessä perheiden ja järjestöjen kanssa tapahtumia ja kerhoja perheiden tarpeen ja ideoiden pohjalta. Usein tapahtumien järjestäminen palvelee myös tiedonhankintaa ja luovien ajatuksien etsimistä. Yhteisessä keskustelussa ja yhdessä tekemällä saadaan iloa ja löydetään ratkaisuja arjen haasteisiin, uusia ideoita ja näkökulmia vammaisen lapsen ja nuoren koko perheen elämään Ideat ja vinkit tietopankiksi Jaatinen kokoaa perheiden ja ammattilaisten kanssa yhdessä monipuolista tietopankkia, joka tarjoaa tietoa ja välineitä kokeiltavaksi ja käytettäväksi. Vammaisperheiden monitoimitilan tietopankkiin on koottu kirjallisuutta, julkaisuja ja perheiden antamia vinkkejä. Erityisleluja, pelejä ja apu- ja kuntoutusvälineitä kootaan lasten kokeiltavaksi ja käytettäväksi. Kenguru-vuokraamo tarjoaa toiminta- ja harrastusvälineitä kotiin vuokrattavaksi, Pelikaani-vuokraamo puolestaan pelejä, kommunikaatiomateriaalia ja kuntoutusvälineitä. Internetin tietopankkia, JaatisWikiä, on kehitetty omana hankkeenaan JaatisWiki kokoaa vinkkejä ja linkkejä huviksi ja hyödyksi vammaisille lapsille, vammaisperheille ja vammaisten lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Wiki-tekniikkaan perustuvaa sivua voidaan kehittää ja päivittää yhdessä Yhdessä vaikuttamista Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä toisiinsa. Jaatisen tarjoamilla avoimen keskustelun foorumeilla epäkohtia voidaan ottaa rakentavasti esille ja yhdessä etsiä niihin ratkaisuja. Jos ratkaisuja ei keskustelun avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan. Jaatinen toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa myös vaikuttamisen alueella. Vuonna 2014 vaikuttamisen painotusalueita olivat ensitiedon laadun parantaminen, yleiseurooppalaisen InclEUsive eli osallisuuskortin (vammaiskortti) toteutuminen Suomessa ja palvelusuunnittelu. 5

6 Yhdistyksen hallinto ja yhteistyö Yhteistyötä Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Jaatisklubilla. Yhdistyksen toiminnasta vastasivat yhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja. Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui 7 kertaa. Lisäksi hallitus kävi keskustelua Jaatishallitus-sähköpostilistalla. Jaatishallitus 2014 o Puheenjohtaja Kristiina Kartano o Varapuheenjohtaja Katri Höök o Sihteeri Marja Kaitaniemi o Rahastonhoitaja Irmeli Virkkula o Jäsen Mira Puronheimo Varajäsenet: o Pia Jättömäki o Outi Kesäniemi o Minna Sulanen o Tarja-Tuulikki Turpeinen o Kaisa Vuorenmaa Henkilökunta Yhdistyksessä työskenteli kevätkaudella 2014 viisi osa-aikaista työntekijää. Syyskuun alusta työntekijöitä oli neljä yhden jäätyä opintovapaalle. Lisäksi yhdistyksellä on tukityöllistetty työntekijä. Espoon Kuninkaantien kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen Menevät-ryhmä työskenteli JaatisKlubilla ja Majalla puoli päivää viikossa. Toimintaan osallistui myös kerho- ja tapahtumaohjaajia, Jaatisen lastenhoitajia eli Erinomaisia ja Tarmokkaita Toiminnallisia Avustajia (Jettoja) sekä kaksi harjoittelijaa Keskuspuiston ammattioppilaitoksesta. Kirjanpitäjä ja tilintarkastajat Kirjanpitäjänä toimivat KLT Katrin Lehmusto ja Anne Vesterinen / Datacleric Oy. Tilintarkastajana toimi KHT Robert Kajander ja varatilintarkastajana KHT Tapani Vuopala. Jaatinen kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan kaikkia yhteiseen toimintaan tavalla tai toisella osallistuneita, erityisesti kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä sekä opiskelijoita ja vapaaehtoistyötä tehneitä. Jaatinen tarjosi keväällä JaatisKlubin ja syksyllä Majan tiloja vammaisperheiden ja - järjestöjen omiin tilaisuuksiin ja antoi tukea tilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi Jaatinen järjesti tilaisuuksia yhteistyössä vammaisperheiden ja -järjestöjen kanssa. Vuonna 2014 Jaatinen jatkoi Emma & Elias - avustusohjelmassa. Raha-automaattiyhdistyksen yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa toteuttama ohjelma kokoaa yhteen järjestöhankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Jaatisen puheenjohtaja Kristiina Kartano toimii yhdistyksen edustajana valtakunnallisessa vammaisneuvostossa (VANE) kolmivuotiskauden Muita verkostoja olivat mm. Vammaisfoorumi, Ensitieto-verkosto, YTRY-verkosto (verkosto pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten asialla), Hyvät tyypit - verkosto, Vammaisasioiden oppimisverkosto ja KVANK:n (Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan) lasten jaos. Jaatisen edustaja toimi ohjausryhmän jäsenenä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin KTO:n (kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen) Kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus (KeLaKuVa) -hankkeessa ja Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava vertaistuki -projektissa sekä hallituksen jäsenenä Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä. Jaatinen osallistui yhteistyökumppanina Kehitysvammaliiton kehittämishankkeeseen Onnistuneita valintoja palveluohjauksen ja sosiaalityön kehittäminen lähiyhteisössä. 6

7 Tiedonvälitystä ja keskustelua internetissä Uusittu kotisivu ja blogi Huhtikuussa tapahtui jotain aivan ennenkuulumattoman hienoa: Jaatisen kauan odotettu kotisivuhanke valmistui. Kotisivujen ulkoasu muuttui täysin, mutta vanha hyvä säilyi toki ennallaan. Jaatisen uutiset ja tapahtumat löytyvät nyt entistä helpommin. Uusien kotisivujen myötä toteutui myös pitkäaikainen haave Jaatisen omasta blogista. Blogi löytyy kotisivujen etusivulta. Kirjoittajia olemme saaneet mukaan kiitettävän paljon, mutta aina on tilaa uusille. Tyylillisesti JaatisBlogissa on vain taivas rajana: voit kirjoittaa tiukkaa vammaispoliittista asiaa tai kuvausta vammaisperheen arjesta eivätkä runotkaan ole kiellettyjä. Voit kirjoittaa nimelläsi tai nimimerkin turvin, mikä vain tuntuu parhaalta vaihtoehdolta. Joomla!-julkaisujärjestelmäpohjaisten kotisivujen teknisestä toteutuksesta vastasi Petri Juutilainen ja grafiikasta Mediatoimisto Crazy Maman Riia Huovinen. Perinteiset foorumit Jaatinen on tarjonnut vammaisen lapsen asioista tiedottavia ja keskustelevia foorumeita vuodesta Vuodesta 1999 toiminut Jaatisposti on sähköpostiryhmä, jossa käydään keskustelua ja välitetään tietoa vammaisen lapsen ja nuoren asioista. Jaatispostin tavoitteena on alusta saakka ollut luovan ajattelun edistäminen vammaisen lapsen asioissa. Jaatispostia voi seurata sähköpostiviestein omasta sähköpostista käsin tai sitä voi käydä lukemassa verkossa. Jäseniä JaatisTietoisku on ryhmä, johon liittymällä saa vammaista lasta koskevaa tietoa omaan sähköpostiosoitteeseen. JaatisTietoiskun tiedotteet ovat myös vapaasti luettavissa sivulla groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku. Jäseniä 208. Jaatinen Facebookissa Jaatinen.info-sivu julkaisee Jaatisen omien tiedotteiden lisäksi monipuolisesti vammaisperheen elämään liittyviä uutisia ja ilmoituksia myös muiden toimijoiden vammaisperheille järjestämistä tilaisuuksista. Tykkääjiä 843. Jaatisen ystävät- vammaisperheiden monitoimitila Facebookissa on Jaatispostin vastine Facebookissa. Suljetussa ryhmässä julkaistaan Jaatisen ja muiden vammaisjärjestöjen tiedotteita. Ryhmä on tarkoitettu myös vammaispoliittiseksi keskustelukanavaksi. Jäseniä 452. Jaatisvanhemmat on vammaisten lasten vanhemmille tarkoitettu suljettu keskusteluryhmä. Se tarjoaa turvallisen ja kodikkaan paikan vertaiskeskustelulle ja toimii myös ilmoituskanavana. Jäseniä 327. Lokakuussa 2014 perustettu Yhteisesti vammaisen ihmisen asialla -ryhmä on avoin ja julkinen ryhmä kaikille vammaisten ihmisten asioista kiinnostuneille. Ryhmän keskusteluja voi lukea, vaikka ei kuuluisi ryhmään. Jäseniä 408. Jaatislukupiiri-ryhmään ovat tervetulleita kaikki Jaatistoiminnasta kiinnostuneet kirjallisuuden ystävät. Lukupiiri kokoontuu Facebookin lisäksi myös Majalla. Facebookin kautta lukupiiriin pääsee osallistumaan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Jäseniä 19. Jaatinen twiittaa Seuraajia oli vuoden 2014 lopussa 498 henkilöä. Twitteristä Jaatisen löytää 7

8 Vammaisperheiden oma tila Jaatinen ylläpitää esteetöntä monitoimitilaa, joka on tarkoitettu vammaisten lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja läheistensä sekä vammaisten lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Jaatisen tilat ovat vammaisperheiden omaa, avointa tilaa, yhteinen olohuone ja kylätalo. Tilan tavoitteena on kannustaa vammaisperheitä yhteiseen voimia lisäävään toimintaan. Tiloja on omin voimin rakennettu ja sisustettu niin väikaistiloissa kuin Majallakin tavoitteena kaunis, multisensorinen, muuttuva ja jännittävä tila, jonne perhe voi tulla vaikeavammaisenkin lapsensa kanssa aivan kuin kotiinsa. Jaatisen henkilökunta tarjoaa mielellään tukea ja apua vammaisperheille, jotka järjestävät Majalla omia tilaisuuksiaan. Jaatinen voi mainostaa tapahtumia tai kerhoja omissa verkostoissaan ja auttaa tila- ja muissa järjestelyissä. Lapsille ja perheille on Majalla tarjolla sekä myytävänä omakustannehintaan pientä naposteltavaa. Jaatinen järjestää myös tilauksesta tarjoamisia perheiden tai muiden yhdistysten järjestämiin tapahtumiin. JaatisKlubin varsin vaatimattoman keittiön vuoksi ruoanlaittomahdollisuudet olivat rajatut. Siksi onkin ollut ilo päästä takaisin Majalle, jossa on suurtalouskeittiö ja astioita riittää suurellekin vierasjoukolle. JaatisKlubi Jaatinen toimi kevätkaudella 2014 JaatisKlubiksi nimetyissä väliaikaistoimitiloissa Pitäjänmäellä osoitteessa Kornetintie 10, Helsinki, 2. kerros. JaatisKlubilla oli tilaa käytettävissä noin kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin oli ollut Majalla (syksyyn 2013 saakka perheiden omaa tilaa oli noin puolet Majan tiloista). JaatisKlubin luentosali, peuhu-, lelu- ja neuvotteluhuoneet mahdollistivat useamman yhtäaikaisestikin toimivan ryhmän. Kahvihuone-keittiö-olohuone oli avara ja sopi hyvin yhteiseen oleskeluun. Haasteellista vammaisperheiden kannalta olivat tilan sijainti 2. kerroksessa ja WC-tilojen ja keittiövarustelun vaatimattomuus. Jaatis- Klubin väliaikaisissa, toisessa kerroksessa sijaitsevissa tiloissa avainkorttijärjestely ei valitettavasti ollut mahdollista, joten avain luovutettiin etukäteen tilaisuuksien järjestäjille. Väliaikaisena tilana JaatisKlubi palveli kuitenkin perheitä kohtuullisen hyvin. Eleganssia Majalla yksityistilaisuudessa

9 Muutto Majalle Heinäkuun ensimmäisellä viikolla 2014 Jaatinen muutti takaisin Majalle Helsingin Malminkartanoon. Niin ihanaa kuin olikin palata takaisin Jaatisen omaan kotipesään Majalle, muutto heijastui lähes koko toimintakauteen. Kevätkaudella moni hankinta jäi odottamaan syksyä ja sijoittamista pysyviin tiloihin, syksyllä puolestaan asettuminen Majalle vei oman aikansa. Kuten usein käy, Majan remontti ei ollut sujunut aivan odotetusti. Muuttohetkellä rakennukseen ei oltu vielä saatu käyttölupaa ilmastoinnin puutteiden vuoksi. Sen vuoksi muuttolaatikoita ei ollut lupa purkaa, eikä tavaroita saanut paikalleen. Tavarat jäivät laatikoihinsa koko kesäloman ajaksi. Oli jännittävää palata lomalta selvittämään, voidaanko toimintaa aloittaa. Lopulta lupa saatiin elokuun alussa ja kaikesta tästä huolimatta Maja oli valmis ensimmäistä tilaisuuttaan varten 11. elokuuta ja syntymäpäiväjuhlia varten jo 17. elokuuta. Tiloissa oli muuttohetkellä vielä paljon korjattavaa ja viimeisteltävää. Remonttimiehet tulivat Majalla liiankin tutuiksi ja avainkorttilaitteen asentaja tuntui jossain vaiheessa suorastaan kuuluvan kalustoon. Toiminnanjohtajamme kulki pitkin taloa mittanauha ja Excel-taulukko kädessä neuvottelemassa rakentajien kanssa rakennusvirheiden korjaamisesta ja suunnittelemassa mm. musiikki- ja toimintavälinevarastojen sisustuksia ja sisäänkäyntien korjaamista esteettömiksi. Syksyn mittaan puutelista on kuitenkin lyhentynyt, Kenguru- ja Pelikaani-välineet ja soittimet saatiin ojennukseen ja avainkorttijärjestelmä toimimaan moitteettomasti. Maja olikin syksyn aikana kovassa käytössä. Lokakuusta lähtien Majan perheillä oli mahdollisuus lunastaa itselleen oma avainkortti, jolla tiloihin on mahdollista tulla silloin kun se lapselle ja perheelle parhaiten sopi. Loppusyksyn aikana lunastettiin 36 avainkorttia. Majan Kahvihuone Ensimmäinen tilaisuus Majalla muuton jälkeen, Villa Huvin ystävät ry:n kokous Samaan aikaan kahvihuoneessa ( ). 9

10 Vertaistuen toimijoita JaatisKlubilla ja Majalla Vuonna 2014 perheet varasivat JaatisKlubin ja Majan tiloja omaan käyttöönsä perhetapaamisia ja lasten syntymäpäivä- ja muita juhlia varten. Jaatisen ja perheiden yksityistilaisuuksien lisäksi päiväkoti- ja kouluryhmät sekä 18 vammaisjärjestöä tai nimen saanutta vanhempainryhmää järjestivät tilaisuuksiaan (kokouksia, perhetapaamisia, juhlia ja leirejä) Lisäksi tiloissa vieraili ja vietti aikaansa vammaisten lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia, järjestöjen työntekijöitä sekä alan opiskelijoita. Palautetta tiloista ja toiminnasta o Molemmat tilat ovat hyviä ja toimivia: tilaa on paljon, ja sekä aikuiset että lapset viihtyvät. o Ruokailut ja tarjoilut on hyvä järjestää kunnollisessa keittiössä. o Avarat tilat, kattava astiasto, riittävästi pöytiä ja tuoleja. Remontti on tuonut Majalle lisää avaruutta ja selkeyttä. o Erinomaiset tilat, lelut, keittiövälineet ja se että tällainen paikka on olemassa erityislapsille. o Turvallinen ja hauska paikka. Aikuiset voivat rentoutua ja lapset leikkiä. o Hienot isot tilat. Koko perhe viihtyy. Kaikille erityislapsille löytyi jotain kiinnostavaa tehtävää. o Hyvä keittiö ja riittävän tilavaa lasten peuhata ja aikuisten jutella. Hyvät leikkimahdollisuudet: lelut, pelit ja majanrakennuspalikat. Sijainti on myös varsin hyvä (junayhteys, Kehä I: läheisyys). o Iso kiitos arvokkaasta työstänne. Tällaista paikkaa tarvitaan, lapsi hyväksytään sellaisena kuin on eikä häntä koeta outona. Kaikki lapset leikkivät yhdessä ja paikka on turvallinen. o Kiitos, teette upeaa ja arvokasta työtä, jonka toivomme jatkuvan! o Jaatinen on ihan parasta! Uutta 2014: Leiki itse illat! Keväällä 2014 aloitimme perheiden toiveesta Leiki itse -illat. JaatisKlubille ei voinut asentaa jäsenperheille avainkorttilaitetta, joten päätimme jatkaa Klubin aukioloaikaa yhtenä päivänä viikossa kello asti. Kevätkaudella leikki-iltoja järjestettiin parittomina viikkoina keskiviikkoisin ja parillisina viikkoina torstaisin. Aluksi iltojen yhteyteen järjestettiin muutakin toimintaa, mutta syksyn alussa illat pyhitettiin perheiden toiveesta leikille. Majalle muuton jälkeen perheiden leikki-iltoja jatkettiin keskiviikkoisin kello 19 asti. Avainkorttijärjestelmän asentamisen jälkeenkin illoille oli kysyntää koko syyskauden. Kaiken kaikkiaan toimintakauden aikana oli 17 Leiki itse -iltaa. 10

11 Ideat, vinkit, apu- ja toimintavälineet Vammaisperheiden monitoimitilan tietopankkiin kootaan kirjoitetun tiedon lisäksi erityisiä välineitä, joista voi olla vammaiselle lapselle iloa ja hyötyä. Tavoitteena on edistää vammaisten lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla tietoa välineistä ja välineitä kokeiltavaksi. Kalliin hinnan tai niiden vaatiman säilytystilan vuoksi kaikkia välineitä ei aina ole mahdollista hankkia kullekin lapselle omaksi, jolloin välineet toimivat yhteisinä. Osa välineistä palvelee perheitä ostopäätöksen tukijana. Monet Jaatisen tiloissa olevista peleistä ja toiminta- ja harrastusvälineistä voi pieneen hintaan vuokrata myös kotiin. Kuten kaikki muukin Jaatisen toiminta, myös vuokraamoiden välineet ja toiminta on suunnattu kaikille tarvitseville lapsille, ilman diagnoosi-, kieli-, kunta-tai järjestörajoja. Kaikki välineet ovat myös järjestöjen ja päiväkotien sekä kuntoutus-, opetus- ja hoitotahojen käytettävissä. Esittelemme myös mielellämme sovellettavia pelejä sekä toiminta- ja harrastusvälineitä vammaisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Kunnolliset säilytys- ja esittelytilat ovat huomattavasti parantaneet vuokraamotoiminnan laatua. Jaatinen vastaa vuokraamon käytännön toiminnasta, mm. toimintavälineiden vuokralle antamisesta, varastoinnista, esittelemisestä perheille ja käyttöopastuksesta ja sen aiheuttamista kuluista. Malike-toiminta opastaa Kenguru-vuokraamon työntekijöitä ja huolehtii välineiden huoltokuluista ja vuokrien maksuliikenteestä. Yhdessä Malike-toiminnan kanssa järjestämme myös Malike Meets Kenguru -kokeilutapahtumia. Syksyn tapahtumaan tuli kurjasta säästä huolimatta mukavasti väkeä. Vuonna 2014 Kenguru-välineet olivat vuokrattuina yhteensä 1523 vrk ja Maliken omassa käytössä 141 vrk. Kenguru toimintavälinevuokraamo Kenguru on toiminta- ja harrastusvälinevuokraamo, jota Jaatinen ylläpitää yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton Maliketoiminnan kanssa. Kenguru-vuokraamo sai elokuussa uudet, hyvät tilat Majalla. Ennen muuttoa väliaikaistiloihin JaatisKlubille välineitä säilytettiin Majan pihalla olevassa kontissa, jossa välineet olivat hyvin ahtaasti. Pelikaani-vuokraamo Pelikaani tarjoaa vuokrattavaksi sovellettuja pelejä, kommunikaatiomateriaalia, pieniä apuja kuntoutusvälineitä, kuten ratsastussimulaattori kuvassa yllä.. 11

12 Jaatistapahtumia 2014 o Kaikkien lasten synttärit o Ystävänpäivän bändikeikka Duo Turi o Tutustumiskäynti Fazerilaan o Jaatisen vuosikokous. Teemana Mindfulness: Anneli Litovaara o Ihanat naiset kylpylässä ja kaupungilla o Esteetön matkailu -ilta: Palmuaseman Sanna Kalmari o Muskarin vappujuhla o 7.5. Kansainvälinen ipad-ilta: Mark Coppin o Katseohjauskoulutus: Marjo Lamminen o Yleisön pyynnöstä uudelleen: Tutustumiskäynti Fazerilaan o Muuttotalkoot! o Muuttopuuhissa o Kesälomalla koko konkkaronkka! o Ensimmäinen perheiden tilaisuus uudella Majalla (kokous) o Ensimmäiset synttärijuhlat o 6.9. Majan tupaantuliaiset o Perhetapaaminen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön Etu-hankkeen kanssa o Näkömonivammaisten lasten perhetapaaminen yhteistyössä Näkövammaiset lapset ry:n kanssa o Malike Meets Kenguru - toimintavälinetapahtuma o LiRa-tanssielämys -tapahtuma o Vammaisoikeuden ajokortti - koulutus: Lakimies Jukka Kumpuvuori o ipad-ilta: toimintaterapeutit Riikka Marttinen ja Riikka Åkerlund o Pikku-Miinojen tonttu-uinnit Joulujuhlat KAIKKIEN LASTEN SYNTTÄRIT Tammikuussa JaatisKlubilla juhlittiin sadan hengen voimin YK:n lastenoikeuksien päivää. Kaikkien lasten synttäreillä jokainen lapsi oli päivänsankari. Juhlien vetonaula oli jonglööraava ja vatsasta puhuva Taika-Petteri, joka myös lauloi yhdessä Jaatisen onnitteluköörin kanssa kullekin 50 lapselle onnittelulaulun. Kuten kaikissa hyvissä juhlissa, sirkushuvien jälkeen syötiin kakkua ja päivänsankarit saivat valita mieluisensa lahjan. Kakut ja kirjalahjat synttärisankareille lahjoitti Emma ja Elias - ohjelma, jonka päällikkö Ulla Lindqvist oli mukana synttärijuhlinnassa. 12

13 TUPAANTULIAISET Mitä syntyy, kun Majalle saapuu kuutisenkymmentä juhlavierasta, Sirkus Magentan klovneja, DJ Riku, Emman & Eliaksen Ulla arpoja myymään, Avainsäätiön Tia Munne Kahvakeskuksesta tuotteita esittelemään ja makkaramestarimme Klasu grillaamaan? Entä kun aurinko paistaa, väkeä vähän sekoitetaan, leikitään ja vatkataan? Siitä syntyy aika mahtavat tupaantuliaiset! VAMMAISOIKEUKSIEN AJOKORTTI En jaksa tehdä valitusta! Mihin pykäliin vetoaisin? Miten lakia kuuluu lukea? Pitäisikö soittaa asian esittelijälle? Mistä saan apua? Kuulostaako tutulta? Hanki VAMMAIS- OIKEUDEN AJOKORTTI! Näin Jaatiselle maksutonta lakineuvontaa tarjoava Jukka Kumpuvuori mainostaa Vammaisoikeuksien ajokortti -koulutustaan järjestöille. Vammaisoikeuksien ajaminen ei ole helppoa: viranomaiset viivyttelevät päätöksiä ja tekevät Kumpuvuoren mukaan runsaasti lainvastaisia päätöksiä. Sirkus Magenta piti sirkustyöpajaa. Muutamalla kepillä, renkaalla, sifonki-huivilla ja pallolla saa paljon aikaan! Marraskuussa Jukka Kumpuvuori tuli Majalle pitämään Vammaisoikeuksien ajokortti - koulutusillan. Illan aikana kävi selväksi, että tarvetta koulutukselle on. Vertaiskeskustelujen perusteella yhä useampi turvautuu ilmaiseen oikeusapuun hakiessaan jopa lakisääteisiä palveluja, koska omat voimat yksinkertaisesti loppuvat kesken. 13

14 Jaatiskerhoja ja vertaisryhmiä Pikku Miinat vertaistukea altaalla Vuodesta 1998 toiminut Pikku- Miinat on uintiryhmä yli 30 vaikeavammaiselle lapselle ja nuorelle sekä heidän perheilleen. Uiminen ja vesi tarjoavat vammaiselle lapselle paljon. Kuitenkin erityisen tärkeää Pikku-Miinojen toiminnalle on se, että koko perhe voi olla mukana. Uinti tarjoaa mahdollisuuden koko vammaisperheen harrastukseen, jossa jokaisella perheenjäsenellä on kivaa. Perheen lapset tapaavat muita lapsia ja vanhemmat toisia vanhempia. Kaveruussuhteita syntyy myös eri perheiden lasten ja aikuisten välille sosiaalinen merkitys on suuri, ja tuo kaikille iloa ja voimia. Lukupiiri kirjoja ja keskustelua Vuonna 2013 toimintansa aloittaneen lukupiirin toiminta vakiintui vuoden 2014 aikana. Kokoontumiskertoja oli 5. Lukupiiriläiset valitsevat yhdessä kirjan, jonka lukemiseen annetaan ensin lukuaikaa ja -rauhaa. Keskustelu alkaa sovitun päivämäärän jälkeen. JaatisLukupiiri kokoontui kasvotusten Jaatis- Klubilla ja Jaatisen Majalla. Kirjavalinnat, tapaamisajat ja muu lukupiirin toimintaan liittyvä keskustelu käytiin Facebookin JaatisLukupiiri-ryhmässä. Kahvikukkaset kahvia ja vertaistukea Kahvikukkaset on vanhempainryhmä niille vammaisen lapsen vanhemmille, joiden on mahdollista tulla viettämään leppoisaa aamupäivää kahvin ja hyvän keskustelun äärellä. Kahvikukkasiin ovat tervetulleita kaikkien vammaisten lasten vanhemmat ja läheiset lapsen diagnoosista tai asuinkunnasta riippumatta. Kahvikukkasiin voi tulla yksin, kaksin tai lapsen kanssa myös sisarukset ovat tervetulleita. Kahvikukkaset kokoontui 7 kertaa vuoden 2014 aikana. Lasten ja nuorten musiikkikerhot Musikantit on tarkoitettu kaikille musiikista pitäville vammaisille lapsille yhdessä vanhemman tai avustajan kanssa. Musikanteissa harjoitellaan laulamista, rytmiikkaa, soittamista ja kuuntelemista sekä tietenkin itsensä ilmaisemista rennossa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, jokaisen taidot ja mahdollisuudet huomioiden. Bändiryhmä on tarkoitettu kaikille lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita bändissä soittamisesta ja laulamisesta, tarvittaessa oman avustajansa kanssa. Aiempaa kokemusta soittamisesta ei tarvitse olla, sillä jokainen pääsee soittamaan oman tasonsa mukaisesti. Musiikkikerhoja ohjaavat laaja-alaiset musiikkiterapeutit Reetta Keränen ja Terhi Mäkelä-Pesonen. Musiikkikerhokertoja oli 25 vuonna Pohjolan Betoni ja Rapa sählykerho Legendaarinen sählyjoukkue Pohjolan Betoni ja Rapa oli pitkään pelitauolla, mutta koki marraskuussa uuden tulemisen. Vuonna 2014 sählykerho ehti pelata 5 kertaa. Innokkaita sählääjiä on löytynyt hyvä porukka, mutta joukkoon mahtuu aina mukaan. Äidit ovat myös tervetulleita, jos uskaltavat muiden sählääjien sekaan, sillä rapatessa kuulemamme mukaan roiskuu ajoittain rajustikin. Kokemusta salibandystä ei kuitenkaan tarvitse olla. 14

15 Vaikuttamistoimintaa Jokaisen vammaisen lapsen ja nuoren perheen on saatava mahdollisuus vaikuttaa! Jaatisen ylläpitämät, kaikille vammaisten lasten ja nuorten asioista kiinnostuneille tarkoitetut foorumit tarjoavat tähän kanavan. Tiedonvälitys ja vaikuttamistoiminta ovat yhteydessä toisiinsa: Kun epäkohdista puhutaan rakentavasti avoimella foorumilla, ratkaisu voi löytyä joko yhdessä pohtimalla tai kun tieto epäkohdasta saavuttaa ne henkilöt, jotka voivat sen korjata. Toisinaan, kun perhe tarvitsee apua omiin asioihinsa vaikuttamisessa, neuvoa saatetaan tarvita lakimieheltä. Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjoaa yhdistyksen jäsenille ilmaista puhelinneuvontaa. Jos ratkaisuja ei julkisen keskustelun tai lakimiehen neuvojen avulla löydy, Jaatisen toiminta-ajatukseen kuuluu selvittää ongelmaa aktiivisesti tai etsiä muita tahoja, jotka voivat puuttua asiaan. Lakimiespalvelu Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjosi jäsenillemme ilmaista lakineuvontaa puhelimitse. Vammaisen lapsen ja nuoren perheelle lakimiehen neuvontapalvelu on hyvin arvokas tuki. LAKIMIEHEN NEUVONTAPUHELIN JAATISEN JÄSENILLE MAANANTAISIN KLO NUMEROSSA Jos sinulla esimerkiksi on hakemus vammaispalveluun tai KELA:aan mielessä, tai olet jo saanut kielteisen päätöksen ja mietit miten eteenpäin, ota rohkeasti yhteys lakimieheemme! Lakiasiaintoimisto Jukka Kumpuvuori tarjoaa maksutta* lakineuvontaa Jaatisen jäsenille. *Neuvonta on ilmaista, puhelusta normaali puhelinmaksu. Vaikuttamisessa yhteistyö on tärkeää Jaatinen tekee vaikuttamistyötä vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä elämänlaadun edistämiseksi ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon ja yleiseen mielipiteeseen yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa mm. Vammaisfoorumissa ja YTRY-verkostossa. Jaatisen edustajia on mukana erilaisissa asioita valmistelevissa työryhmissä. Puheenjohtaja Kristiina Kartano edustaa yhdistystä Valtakunnallisessa vammaisneuvostossa kaudella Osallisuuskortti edistämään liikkumista ja osallistumista Jaatinen on edustanut Suomea Euroopan komission työryhmässä, jonka tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen kortti, joka edistää vammaisten ihmisten matkustamista Euroopassa. Työnimekseen yleiseurooppalainen vammaiskortti on saanut InclEUsive card, suomeksi osallisuuskortti. Suomalaiseen korttityöryhmään kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja, Vammaisfoorumin järjestöjä ja vuonna 2014 mukaan liittyi Kela. Työryhmä esitteli Osallisuuskortti-hanketta eduskunnan Vamyt-ryhmälle, jossa idea sai hyvin positiivisen vastaanoton. Osallisuuskortin käytännön toteuttamiseen tarvitaan toimijataho, joka vastaa korttien painatuksesta, myöntää ne käyttäjille sovittujen kriteerien perusteella ja ylläpitää rekisteriä kortin haltijoista. Kela on suhtautunut myönteisesti ehdotukseen ottaa nämä tehtävät hoitaakseen. Lisäksi tarvitaan toimijataho, joka tiedottaa kortista käyttäjille ja neuvottelee palvelutarjoajien kanssa kortin käyttämisestä nämä tehtävät puolestaan sopivat hyvin vammaisjärjestöjen tehtäväksi. Osallisuuskortti-hankkeen valmistelut ovat edenneet Suomessa mukavasti. Toden teolla hanke pääsee vauhtiin, kun varsinainen EUhanke käynnistyy. 15

16 Ensitiedon laadulla on merkitystä Ensitieto on tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden. Ensitiedon antamistapa ja laatu vaikuttavat olennaisesti perheen koko loppuelämään ja hyvinvointiin. Jaatinen toimii 17 viranomais- ja järjestötahon muodostamassa Ensitietoverkostossa. Ensitiedon käytännöt ja laatu vaihtelevat suuresti ympäri Suomea. Ensitiedon antaminen on hyvin haasteellinen tehtävä, ja sitä pidetäänkin terveydenhuollossa yhtenä vaikeimmista tehtävistä. Tämän vuoksi Ensitietoverkosto esittää, että Suomeen tarvitaan koko maan kattava, yhtenäinen toimintamalli parantamaan ensitiedon antamisen käytäntöjä. Kannattaa laatia palvelusuunnitelma! Hyvän elämän palapeli on vapaasti tulostettavissa verkosta osoitteesta Jaatisen ja Kehitysvammaliiton Onnistuneita valintoja -hankkeen yhteistyönä syntynyt Hyvän elämän palapeli -työkirja tukee perheitä palvelujen suunnittelussa. Kirjan avulla perhe voi koota ajatuksia omasta elämästään, ja avun ja tuen tarpeistaan. Palapeli auttaa perhettä valmistautumaan palvelusuunnitelman laadintaan. verneri.net/yleis/tukea perheidenpalvelusuunnitteluun Painettuna työkirjan voi ostaa Opiken verkkokaupasta 10 hintaan. Vuonna 2014 verkosto selvitti yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa, miten ensitietosuositus saataisiin aikaan Suomessa. Koska lääketieteelliseen hoitoon tarkoitettu Käypä hoito -suositusten menetelmä ei sellaisenaan sovellu ensitiedon ja muiden vuorovaikutukseen painottuvien suositusten laatimiseen, tarvitaan uudenlainen suositusten laatimisen malli. Duodecim-seura suhtautui hyvin positiiviesti uudenlaisen mallin perustamiseen, mutta tähän ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu rahoitusta. Työ siis jatkuu. Omaa suositusta odottaessa Ensitietoverkosto suomensi Irlannissa käytössä olevan ensitietosuosituksen ja toivoo sen kautta edistävän ensitiedon laadun paranemista ja oman suosituksen käyttöönottoa Suomessa. Irlannissa ensitietosuositus Informing Families of their child s disability National Best Practice Guidelines sai virallisen aseman vuonna Suositus on käytössä kaikissa sairaaloissa, joissa hoidetaan lapsia. Se on laadittu laajan tutkimustyön pohjalta ja sisältää selkeitä toimintaohjeita ja käytännön neuvoja. Suomennoksen julkaiseminen tapahtuu 2015 puolella. 16 Muista myös Jaatisen palvelusuunnittelulomake alle 16-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Se toimii suunnitelman laatimisen muistilistana ja löytyy sivulta jaatinen.info/vinkitperheille/palvelusuunnitte lu

17 JaatisWiki projekti jaatiswiki.wikispaces.net Kuvittele maailma, jossa kaikilla tarvitsijoilla on vapaa pääsy kaikkeen inhimilliseen tietämykseen vammaisen lapsen ja nuoren asioissa. Se on tehtävämme. (Mukaellen Jimmy Walesia, Wikipedian perustajaa) monipuolistui uusin otsikoin, sivuin ja tiedoin. Vinkkejä kerättiin myös sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät käytä aktiivisesti nettiä tai halua perehtyä wikikirjoittamisen saloihin. Tätä tiedonkeruun periaatetta edistettiin järjestämällä JaatisWiki-työpajoja syksyllä 2014 Helsingissä Majalla, Turussa Kynnyksen tiloissa ja Tampereella Kehitysvammaisten Tukiliiton tiloissa. JaatisWiki-työpajoissa tutustuimme eri-ikäisiin vammaisten lasten ja myös aikuisten lasten vanhempiin ja saimme heiltä arvokkaita uusia ideoita ja vinkkejä. Kävijämäärät kasvoivat sitä mukaa kun tieto jatkuvasta päivittämisestä saavutti uusia lukijoita. Vuoden 2014 luetuimpia teemoja olivat ipad-vinkit, Kirjavinkit, Pukeutuminen, WC/kylpyhuone/sauna (muutostyöt), Ensitieto, Kun saattajaa tarvitaan, Kommunikaatio ja itseilmaisu, Vatsan toiminta, Ruokailun apuvälineet, Leikkiminen/askartelu/käsien käyttäminen, Auton muutostyöt ja Uiminen. Elävä tietopankki vammaisten lasten ja nuorten asioissa vammaisperheiden oma wiki. JaatisWiki-hankkeen tavoite on toimiva, elävä ja käyttäjien aktiivisesti päivittämä wikisivusto, joka toimii tietopankkina vammaisten lasten ja nuorten asioissa, tukee perheiden, läheisten ja ammattilaisten yhteistyötä, kokoaa ja jakaa erityisesti kokemustietoa, eikä kilpaile vaan tukee ammattilaisten tekemien tietopankkien (kuten Papunet, Vammaispalvelujen käsikirja) käyttämistä. Wiki-ideologian mukaan kaiken ei tarvitse (eikä tule) olla valmiiksi kirjoitettua, vaan käyttäjät voivat kirjoittajaksi rekisteröityään täydentää tietoja omilla kokemuksillaan ja vinkeillään. Vuosi 2014 oli Raha-automaattiyhdistyksen tukeman JaatisWiki-hankkeen toinen toimintavuosi. Vuoden aikana sisältö Aivan vuoden lopussa toteutui suuri rakennemuutos, kun siirryttiin suppeammasta wikispaces.com-alustasta ns. Private Label - portaalipalveluun. Tämän ansiosta koko JaatisWikin rakenne ja hakemistot tulevat selkiytymään. Vaikka uuden rakenteen myötä JaatisWiki koostuu useasta eri wikisivusta, käyttäjälle wiki näyttäytyy kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Rakennemuutoksen myötä JaatisWikin osoite muuttui muotoon jaatiswiki.wikispaces.net. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kevään lopulla sekä pienemmissä kokoonpanoissa loppuvuodesta Yhteistyössä mukana olivat Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen Vaikuttava vertaistoiminta - hanke, Kynnys ry, Erityislasten Omaiset ELO ry, Lasten-neurologiset hoitajat ry, Suomen kehitysvammalääkärit ry ja THL:n Vammaisuus ja yhteiskunta -tiimi. Ulkoasun uusiminen jäi keväälle JaatisWiki-hankkeen rahoitus jatkuu kesään 2015 saakka, jonka jälkeen tavoitteena on, että wiki toimii vapaaehtoisin voimin. 17

18 Jaatinen kiittää lämpimästi tukijoitaan Rahoitus ja tukijat Vammaisperheiden monitoimitilan toimintaa JaatisKlubilla/Majalla ja internetissä ylläpidettiin pääosin Raha-automaattiyhdistyk-sen avustuksella v osana Emma & Eliasavustusohjelmaa. Varainhankinta Omaa varainhankintaa tehtiin jäsen- ja osallistumismaksuilla sekä rahankeräyksellä. Jäsenmaksu oli vuonna ja kannatusjäsenmaksu 25, 50, 100 tai avoin summa. Voit tukea jaatistoimintaa Lahjoitustilille Nordea FI tavaralahjoituksin liittymällä jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Jäsenmaksu 25, kannatusjäsenmaksu 25, 50, 100 tai avoin summa. Maksetaan tilille FI Espoon sosiaali- ja terveystoimi ja Helsingin sosiaalivirasto myönsivät tukea vertaistukitoimintaan. British Women s Association Helsinki antoi tukea yhdistyksen toimintaan ja välinehankintoihin. Lesken tyttäret tukivat vaikeavammaisten lasten koko perheiden uintiryhmää, Helsingin kaupungin liikuntavirasto tuki ryhmän helsinkiläisiä uimareita. Lenovo, Rovio Entertainment Oy, Halva Oy, Ibero Oy ja yksityishenkilöt tukivat toimintaa tavaralahjoituksin. Toimintaa ovat lisäksi taloudellisesti tukeneet yksityishenkilöt. Lakimies Jukka Kumpuvuori tarjosi yhdistyksen jäsenille maksutonta lakimiesneuvontaa puhelimitse. Rahankeräyslupa Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa Jaatinen ry:lle nro 2020/2013/4243 ajalle , koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahankeräyksen käyttötarkoitus on Jaatistoiminta Suomen vammaisten lasten/nuorten ja heidän perheidensä hyväksi (vammaisten lasten ja heidän perheidensä vertaistuki- ja tiedotustoiminta, tapahtumien ja internettoiminnan järjestäminen, erityislelujen, toiminta-, kuntoutus- ja harrastusvälineiden sekä kommunikaatiomateriaalin hankinta) ja Kamerunissa, Akon ja Misajen kylissä, toimivan vammaisten lasten perheiden vertaistukiryhmän toiminnan tukeminen.. 18

19 Yhteystiedot jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry jaatiswiki.wikispaces.net Osoite: Postiosoite: Parivaljakontie 6, Helsinki. Käyntiosoite: Maja, Vellikellonpolku 1, Malminkartano, Helsinki Ole yhteydessä! Puhelin: toimisto (09) , Kahvihuone (09) Sähköpostit muotoa Majan tilavaraukset, Pelikaanivuokraamon varaukset, jäsenasiat Miina Weckroth Toiminnanjohtaja Puh Kaisa Vuorenmaa Majan emäntä, jäsenasiat ja tilavaraukset Puh Kenguru-vuokraamon varaukset Kengurupuhelin Sosiaalinen media ja tiedotus Anu Lönnqvist viestintävastaava JaatisWiki Pia Jättömäki projektisuunnittelija Katja Pulli toiminnansuunnittelija, Kenguru vuokraamon vastaava (opintovapaalla saakka) Liisa Hänninen Majan apuemäntä

20 jaatiswiki.wikispaces.net facebook.com/jaatineninfo Jaatisen ystävät vammaisperheiden monitoimitila Facebookissa ryhmä: facebook.com/groups/jaatisposti/ Jaatisvanhemmat-ryhmä: facebook.com/groups/jaatisvanhemmat/ Yhteisesti vammaisten ihmisten asioista ryhmä: groups.yahoo.com/groups/jaatisposti groups.yahoo.com/groups/jaatistietoisku

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Toimintasuunnitelma 2016 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry. Toiminnan tarkoitus ja päämäärä Jaatisen toiminnan lähtökohtana on ilman diagnoosi- tai kuntarajoja, perheiden esittämän tarpeen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry

Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry Toimintakertomus 2015 Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry Valokuvat ja pohjapiirros: Yhdistyksen jäsenet ja työntekijät, ellei toisin mainita Piirroskuvat: Sopiva Design Sisällys Luovaa ajattelua

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin

MALIKE MALIKE. matkalle - liikkeelle - keskelle elämää. Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, Tampere, Puhelin MALIKE matkalle - liikkeelle - keskelle elämää Malike- Keskus, Sumeliuksenkatu 18, 33100 Tampere, Puhelin 0206 90 282 Malike aloitti toimintansa 1.12.1997, tukemaan vaikeavammaisen lapsen perheen toimintaa

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Hyvän elämän palapeli. Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi

Hyvän elämän palapeli. Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Hyvän elämän palapeli Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Miina Weckroth 4.12.2014 Hyvän elämän palapeli Työkirja perheen palvelusuunnittelun tueksi Mihin Mikä Miten Mistä Palveluviidakko Terveyskeskus

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja 17.8. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Kokous avattiin kello 18.02 ja paikalla olivat Suvi Siltala

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot