Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out"

Transkriptio

1 Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out

2 Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second edition, 2008 Kirjoittanut Stephen CliffordToimittaneet Alex J. Teodosio, Bill McIntyre, Chris Cooper Julkaisija Ohio Employee Ownership Center (OEOC), Kent State University, Kent, Ohio. Kirjan alkuosa perustuu Ohio Employee Ownership Centerin julkaisemaan An Owner s Guide to Business Succession Planning -kirjaan. Sen on kirjoittanut Stephen Clifford ja toimittaneet Alex J. Teodosio, Bill McIntyre ja Chris Cooper. Ohio Employee Ownership Center of Kent State University 1996, 1999, 2008 Ohio Employee Ownership Center (OEOC) of Kent State University on voittoatavoittelematon, tiedonvälityksen, teknisen tuen, koulutuksen ja tutkimuksen organisaatio, joka tukee henkilöstöomistuksen kehittämistä Ohion osavaltiossa. OEOC toimii Ohio Department of Development s Office of Labor-Management Cooperationin tuella. Tutustu myös OEOC:n nettisivuihin: Yrittäjäpolvenvaihdoksen toteuttamismenetelmiä koskevan osan on kirjoittanut Erkki K Kangas. Kirjan toimitustyössä korvaamatonta apuaan ovat antaneet Jukka Pötry, Pekka Pättiniemi, Niina Immonen ja Sakari Oikarinen. Erkki K Kangas Pori 2012

3 Esipuhe Tämä yrittäjän opas yrityksen jatkajasuunnitteluun on tehty auttamaan pienten ja keskisuurten yritysten omistajia yrityksen omistuksen ja johtamisen siirtosuunnitelmien laadinnassa. Se sisältää kuusivaiheisen menetelmän, joka auttaa yritysten omistajia suunnittelemaan yrityksensä siirtämistä jatkajalle ja suppeat kuvaukset eräistä vaihtoehdoista yrittäjäpolvenvaihdoksen toteuttamisessa. Tässä oppaassa on neljä päälukua Ensimmäinen luku esittelee ja arvioi joitakin yrittäjäpolvenvaihdokseen liittyviä kysymyksiä. Toinen luku esittelee kuusiportaisen menetelmän, joka auttaa yrittäjiä luomaan kokonaisvaltaisen kuvan jatkajasuunnitelman päämääristä. Monimutkaiset asiat, kuten jatkajasuunnitelmat ovat harvoin yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Siksi on todennäköistä, että tätä mallia ei sovelleta sellaisenaan. Suunnittelumallin käyttö voi auttaa yrittäjää seuraamaan suunnittelun etenemistä ja varmistaa, ettei tärkeitä osatekijöitä jää käsittelemättä. Tämä vaihe jatkajasuunnitelman laadinnassa on päämäärien asettamista. Luopujan tavoitteiden pitää ohjata teknistä yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelua. Kun tärkeimmistä päämääristä on keskusteltu ja niitä on tarkasteltu eri puolilta, ja yrittäjä on työstänyt optimaalisen jatkajasuunnitelman (vaihe 4 suunnittelussa), suosittelemme, että yrityksestä luopuja käy suunnitelman läpi pätevien asiantuntijoiden kanssa. ELY-keskuksista ja yrityspalveluorganisaatioista saa tietoja sopivista asiantuntijoista. Nämä asiantuntijat auttavat parhaan yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelman toteuttamisessa. Oppaan kolmas osa tarkastelee erilaisia strategioita ja teknisiä vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää oman yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelman täytäntöönpanossa. Muita mentelmiä laajemmin esitellään Employee Buy Out-metodiin. Täytäntöönpanossa on syytä käyttää osaavia laki- ja veroasiantuntijoita. Aloita yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu ajoissa ja varaa valmisteluihin useita vuosia. Asiat ottavat aikansa. Kaikkihan tietävät, mitä hätäilemällä syntyy. Tämä opas on alunperin kirjoitettu osana Clevelandin alueen yrittäjäpolvenvaihdossuunnitteluohjelmaa. Kiitos Clevelandin ja George Gundin säätiöille, jotka ovat taloudellisesti tukeneet tätä ohjelmaa, sekä tämän oppaan kehittämistä. Kiitos myös Neil Waxmanille, Capital Advisorsin toimitusjohtajalle hänen panoksestaan tämän oppaan tarkastuksessa. Lisäksi kiitämme Greater Clevelandin Growth Associatonia ja sen Council of Smaller Enterprisesia yrittäjäpolvenvaihdosseminaarien tukemisesta sekä Northeast Ohio Research Consortium of the Ohio Urban University Programia, joka rahoitti tutkimuksen, joka toteutettiin ennen Clevelandin yrittäjäpolvenvaihdosohjelman toteuttamista. Boston, 1999 Stephen Clifford, Kent, 1999 Alex Teodosio Tämän oppaan suomentaminen ja Suomen oloihin soveltaminen on tehty osana Henkilöstöomistus yrityksen jatkamismallina -projektia, joka on Euroopan Sosiaalirahaston Tavoiteohjelma kolmen rahoittama. Oppaan päivittämisen on mahdollistanut Manner-Suomen ESR-Ohjelma, Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE), Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi-hanke. Kiitos siitä. Pori 2012 Erkki K Kangas, Sataosaajat Osuuskunta 3

4 1. Miksi jatkajasuunnitelma on tärkeä 5 1. Verotus Riski Vaihtoehdot Hallinta Arvo... 6 Elämänmuutoksia... 6 Kuolevaisuus... 6 Henkilösuhteet Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnitteluprosessi: hahmotelma 9 1.Tunnistetaan yrittäjän päämäärät Tunnistetaan muiden osallisten tarpeet ja tavoitteet Johtajanvaihdoksen suunnittelu Kehitetään ihannelopputulos Perehdytään kaikkiin toteuttamistapoihin Valitaan toimintatapa ja toteutetaan yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma Yhteenveto Ensimmäinen vaihe: Tavoitteiden asettaminen yrittäjä itse 13 Tulot Tavoitetulot B) Kulujen muutokset Muut tulolähteet Yrityksestä tarvittavat tulot Mukanaolo Sijoitukset Henkilökohtainen muisto, muistomerkki Arvot Yhteenveto Kertaa ja vedä yhteen muiden osallisten tarpeet ja tavoitteet Mieti mitä johdon uusiminen merkitsee Valitse yhtenevät päämäärät jatkajasuunnitelmalle Yhteenveto Viides vaihe: Selvitä vaihtoehdot 25 Pysyminen perheyrityksenä Lunastussopimukset Muita menetelmiä Yhteenveto Kuudes vaihe: 27 Laadi ja toteuta yrittäjäpolvenvaihdos- suunnitelma 2. Laadi yhteenveto siitä, mikä on suunnitelman loppu tulos ja miltä yritys näyttää kun muutosvaihe on ohi Pidä tärkeät asianosaiset tietoisina suunnitelman yksityiskohdista Kertaa suunnitelmaa säännöllisesti Yhteenveto Yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelman toteuttamismenetelmiä 29 Jatkajan löytäminen Arvonmääritys: Oikea hinta Tuottoarvo Nykyarvomenetelmä Substanssiarvo Vertailuhinta Yritys luovutuskuntoon Liiketoiminta- eli substanssikauppa Toinen vaihe: Tavoitteiden asettaminen lähipiiri 17 Perhe Toimiva johto ja muut työntekijät Muut omistajat Kolmas vaihe: Ylimmän johdon sukupolvenvaihdos Arvioi omistajan vastuualueet, osaaminen sekä liikesuhteet Arvioi johtoryhmän taidot ja mahdolliset jatkajat Kysy jatkajilta ja esimiehiltä mitä he haluaisivat jatkossa tehdä Ota selvää, miten johtoryhmä voi kouluttaa jatkajan Yhdistä johtajien tavoitteet ja heidän uudet vastuunsa Yhteenveto Neljäs vaihe: Tavoitetila Kertaa ja vedä yhteen luopujan tarpeet ja tavoitteet Vaihtoehto 1: Pysyä perheyrityksenä Vaihtoehto 2: Lahja Vaihtoehto 3: Lahjanluonteinen kauppa Vaihtoehto 4: Lunastussopimukset Vaihtoehto 5: Henkilöstöosto eli Employee Buy Out 41 Henkilöstökaupan merkittäviä etuja.. 41 Miten henkilöstökauppa toteutetaan.. 41 Liiketoimintakauppa Osakekauppa Vaihtoehto 6: Management Buy Out 44 Vaihtoehto 7: Myynti ulkopuoliselle ostajalle 44 Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihtoehto 8: Likvidointi 46

5 1. Miksi jatkajasuunnitelma on tärkeä Yrittäminen ja yrityksen johtaminen on kovaa työtä. Monet yrittäjät ovat niin kiinni yrityksensä päivittäisessä toiminnassa, että pitkän tähtäyksen suunnittelulle, kuten yrittäjäpolvenvaihdoskysymykselle, ei jää aikaa. Yrityksen menestymiseksi tehtävä työ ei jätä aikaa väistämättä edessä olevien omistuksen ja johtamisen muutosten suunnitteluun. Toinen tekijä, joka hankaloittaa omistajanvaihdoksen suunnittelua on se, että sitä mietittäessä on löydettävä vastaukset moniin hankaliin ja kiusalliseksikin koettuihin kysymyksiin, kuten mitä teen kun jään eläkkeelle ja millä rahalla. Omistajanvaihdoksen suunnittelu on vielä vaikeampaa, jos ei ole etukäteen tiedossa selkeää jatkajaehdokasta, joka ottaa yrityksen vastuulleen. Toisaalta on viisi painavaa syytä omistajan ja johtajanvaihdoksen suunnitteluun 1. Verotus Omistajanvaihdoksen verosuunnittelu on yksi keskeisimpiä osa-alueita. Yritys edustaa usein omistajansa suurinta saavutusta, perhettä lukuun ottamatta. Jos mitään omistajanvaihdossuunnitelmaa ei ole tehtynä yrittäjän kuollessa tai sairastuessa vakavasti, omistuksen siirrossa veroihin voi mennä huomattava osa yrityksen varallisuudesta ja vähemmän jää yrittäjän perheelle. Esimerkiksi euron omaisuudesta on maksettava euroa perintöveroa perinnönsaajasta veroluokasta (ja mahdollisista vähennyksistä) riippuen. Omaisuuden siirrosta jatkajalle maksetaan myyntivoittoveroa, varainsiirtoveroa tai lahjaveroa tilanteen mukaan. Yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma voi alentaa tai jopa välttää verot ja varmistaa että perhe ja tärkeät työntekijät saavat mitä ansaitsevat eikä vain sitä mitä perintöverotus jättää jäljelle. Hyvä verosuunnittelu optimoi verotuksen vaikutukset ja hyödyntään verolainsäädännön huojennusmahdollisuudet. 2. Riski Mitä pidemmälle yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelman teko ja täytäntöönpano venyy, sitä suurempi on riski, että suunnitelma ei toteudu halutulla tavalla. Riskeihin kuuluu myös se, että yritys romahtaa yhdessä omistajansa terveydentilan kanssa. 3. Vaihtoehdot Mitä myöhemmin yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma tehdään, sitä vähemmän on käytettävissä keinoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Useimmat yrittäjät haluavat turvata perheenjäsentensä ja työntekijöidensä toimeentulon ja työpaikat. Yrittäjät haluavat myös jättää henkilökohtaisen muistomerkkinsä yrityksen jatkumisen muodossa tai tukemalla sydäntään lähellä olevaa yleishyödyllistä toimintaa, kuten esim. Punaista Ristiä, Syöpäyhdistystä tai oppilaitosten stipendirahastoja. Mitä pidemmällä aika kuluu, sitä vähemmän on vaihtoehtoja tarjolla tavoitteiden toteuttamiseen. NYT VAIHTOEHDOT KUOLEMA/SAIRAUS 5

6 4. Hallinta Yrittäjäpolvenvaihdoksen huolellinen suunnittelu pitää toteutuksen yrittäjän hallinnassa, mutta jos yrittäjä jättää omistajanvaihdossuunnittelun tekemättä, verottaja tai pesänjakajat ja lakimiehet kontrolloivat tilannetta, kun yrittäjäpolvenvaihdos sitten lopulta tehdään. 5. Arvo Jos yrityksen omistaja ei toteuta yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelmaa ennen työkyvyttömyyttään tai kuolemaansa, yrityksen arvo laskee usein nopeasti. Monesti yrittäjä ja yritys kuolevat yhdessä. Jos näin käy, omistajan perilliset eivät saa yrityksestä sitä täyttä arvoa, jonka olisivat saaneet, jos suunnitelma olisi tehty ja toteutettu. Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu on vaikeaa. Sitä suunniteltaessa on väistämättä pohdittava suuria oman elämäntilanteen muutoksia, kuolevaisuuttakin ja muutoksia tärkeimmissä henkilösuhteissa. Kaikkein tärkeintä on tehdä yrittäjäpolvenvaihdossuunnittelu ajoissa. Elämänmuutoksia Yrittäjäuran aikana on ollut helppoa käyttää yritystä menestyksen mittana. Yrityksen menestyminen on ollut yrittäjälle suuri tyydytyksen ja innoituksen lähde. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen tarvitaan uusia menestyksen mittareita. Nyky-yhteiskunta yhdistää usein sen kuka olet, siltä pohjalta mitä teet. Siksi yrittäjille aseman muutos on tavallista vaikeampi. Luopuja on tottunut olemaan päättäjän asemassa yrityksessään ja sellaisena myös ympäröivän yhteisön arvostama. Oma yritys on menestyksen mitta ja kun yrittäjä luopuu yrityksestään, hänen voi olla vaikea sopeutua muuttuneeseen asemaansa yhteisössä. Yrittäjät ovat tottuneet toimimaan päättäjinä. Yrittäjän vastuu on tuonut hänen mielipiteilleen ja ajatuksilleen painoarvoa. Vaikka yrittäjän neuvot ja ideat voivat pysyä elintärkeinä yritykselle, luopuva yrittäjä kokee asemansa epävarmaksi, kun hän luopuu omistuksen antamasta päätäntävallasta. Yritys on vuosia ollut riippuvainen omistajastaan ja yrittäjä on tuntenut itsensä tärkeäksi. Vaikka luopujan tuki ja asiantuntemus voivat jatkossakin olla tärkeitä, hyvä omistajanvaihdossuunnitelma valmistaa yrityksen tilanteeseen, jossa aiempi omistaja ei enää ole tärkein johtaja. Kuolevaisuus Kukaan meistä ei halua ajatella kuolemaansa, eikä keskustella siitä. Yrityksen jatkumisen suunnittelu on nimenomaan sen suunnittelua, mitä yrityksessä tapahtuu kun olen poissa. Monen asiantuntijan ensimmäinen neuvo yrittäjälle on kehotus valita oma tukihenkilö auttamaan näiden tunneperäisten asioiden hallinnassa. Henkilösuhteet Yrityksen omistajan oma identiteetti on vahvasti kiinni yrityksessä. Identiteetin muutokset saattavat luopuvan yrittäjän henkilö- ja työsuhteet epävarmaan tilaan. Muutos on väistämätön yrittäjän siirtyessä eläkkeelle. Suhteet ovat muutoksen alaisina, vaikka ne olisivatkin rakentuneet henkilökohtaisen ystävyyden tai ammatillisen osaamisen pohjalle. Usein suurin muutos tapahtuu eläkkeelle siirtyvän avioliitossa. Sen sijaan, että yrittäjä viettää lukemattomia tunteja työpaikalla, käyden vain kääntymässä kotona, tilanne kääntyy päinvastaiseksi. Eläkkeellä olo merkitsee sitä, että on enemmän omaa aikaa kuin työaikaa. Tämä voi aiheuttaa suuria muutoksia yrittäjän perhesuhteissa. Muutokset voivat olla stressaavia, varsinkin jos joku perheenjäsenistä on yrityksen uusi yrittäjä. Vanhemman ja lapsen keskinäinen asema muuttuu. Näiden muutosten tunnistamatta jättäminen ja niiden käsittelyn laiminlyöminen voi johtaa perhesuhteiden murtumiseen.

7 Henkilösuhteet ovat haastavia. Mitä monimuotoisemmaksi suhde muotoutuu, sitä vaikeammin hallittavaksi se muuttuu. Kun perheenjäsenestä tulee työntekijä, suhde häneen muuttuu vaikeammaksi. Kun lisätään toinen yhdistävä tekijä (esimies/alainen, yhtiökumppani), tilanne muuttuu vielä vaikeammin hallittavaksi. Kun henkilösuhteet kehittyvät, opimme asteittain hallitsemaan niitä. Kun olemme työskennelleet ja eläneet yhdessä vuosien ajan, emme oikeastaan ole tietoisia niistä hienosyisistä tavoista, joilla pidämme suhteet tasapainossa. Esimerkiksi, isä-poika-suhde, usein jo sellaisenaan vaikea, muuttuu vielä monisyisemmäksi kun poika on työntekijä tai esimies perheen yrityksessä. Isästä on tullut työnantaja, kenties myös esimies, mentori ja yhtiökumppani. Jokainen taso tekee henkilösuhteesta moniulotteisemman ja vaikeamman hallita. VANHEMMAN JA LAPSEN SUHDE TYÖNANTAJA/TYÖNTEKIJÄ ESIMIES/ALAINEN YHTIÖKUMPPANI VANHEMPI LAPSI Kun yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu alkaa, suhteet muuttuvat. Suunnitteluprosessi aiheuttaa paineita henkilösuhteisiin, kun ihmiset miettivät, mitä muutokset heille merkitsevät. Työnjohtajat, työntekijät, tavarantoimittajat ja asiakkaat voivat hermostua pohtiessaan tulevaisuutta. Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu ravistelee sidosryhmien herkkiä ja monisyisiä suhteita. 4) Perheenjäsenet, jotka ovat myös osakkaita yrityksessä 5) Perheenjäsenet, jotka ovat johtajia ja/tai työntekijöitä mutta eivät ole osakkaita 6) Yhtiökumppanit, jotka ovat myös johtajia ja/tai työntekijöitä 7) Perheenjäsenet, jotka sekä ovat osakkaita että johtajia ja/tai työntekijöitä Kolme ihmisryhmää, joita tämä eniten koskee: 1) Perheenjäsenet 2) Omistajat 3) Johtajat/työnjohtajat, työntekijät Pienissä yrityksissä nämä kolme ryhmää menevät usein päällekkäin ja monissa yrityksissä onkin henkilöitä, jotka kuuluvat kaikkiin kolmeen ryhmään. Näin muodostuu neljä sidosryhmää lisää ja samalla yrityksen jatkuvuuden suunnittelusta tulee entistä monimutkaisempaa: PERHE (1) perhe omistajina (4) perhe työntekijänä (5) perhe, omistaja, työntekijä omistaja (7) omistaja työntekijänä (6) johtajat ja työntekijät (3) 7

8 Yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma koskettaa jokaisen ryhmän jokaista jäsentä. Kaikilla on todennäköisesti toiveita ja odotuksia. Jos suunnitelmana on vastata näihin odotuksiin, on odotukset ensin tunnistettava. Suunnitteluprosessi voi aiheuttaa eturistiriitoja mukana olevien henkilöiden välillä. Muodollinen suunnitteluprosessi auttaa vaimentamaan eturistiriitoja, koska mukanaolijat voivat varmistua siitä, että heidän toiveitaan kuullaan. Henkilöiden, joilla on merkittävä osa suunnitelman lopputuloksessa, on oltava mukana suunnitelman laadinnassa vaikka se voikin vaikeuttaa suunnitteluprosessia. Jos heidät jätetään suunnitteluprosessin ulkopuolelle, voivat he asettua vastustamaan mukanaolijoita ja jopa estää suunnitelmaa toteutumasta. Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu auttaa sopeutumaan edessä oleviin, väistämättömiin elämänmuutoksiin. Hyvä suunnitelma antaa myös näkemyksen siitä, miten muutoksiin voi varautua. Kun yrittäjät laativat omistajanvaihdossuunnitelman, myös sen lopputulos pysyy heidän hallinnassaan. Jos yritys pystyy menestymään muutosvaiheessakin, on yrittäjä jälleen osoittanut henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisensa. Aivan kuten lasten kasvatuksessakin, vanhemman suurin ylpeydenaihe on, kun lapsi kasvaa vahvaksi ja omillaan toimeentulevaksi. Yrittäjän suurin ylpeydenaihe on yrityksen menestyksen jatkuminen muutosvaiheen yli. Kun yritys jatkaa tarpeellisen tuotteen tai palvelun tuottamista ja työllistää niin perheenjäsenet kuin muunkin henkilökunnan, on siinä hitunen kuolemattomuutta. Valitettavan moni yrittäjä ei suunnittele yrityksensä omistajanvaihdosta. Näin toimiessaan he menettävät sen ylpeän tunteen, että ovat olleet todella onnistuneita elämässään. Sen, että heidän elämäntyönsä on jättänyt pysyvän jäljen yhteisöönsä ja toimialaansa. Hyvä omistajanvaihdossuunnitelma käsittelee pelotta yllä mainittuja kipeitäkin haasteita. Yhteenvetona, hyvä jatkajasuunnitelma vastaa 1) omistajan tarpeisiin ja tavoitteisiin ja 2) vastaa muiden tärkeiden yrityksen osallisten, kuten muut omistajat ja henkilökunta, tarpeisiin ja tavoitteisiin. Hyvä suunnitteluprosessi ottaa mukaan suunnitteluun kaikki merkittä vät sidosryhmät säilyttää yrityksen jatkuvalle menestykselle ja omistajan tyytyväisyydelle tärkeät, sidosryhmi en väliset siteet.

9 2. Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnitteluprosessi: hahmotelma Jatkajasuunnitteluprosessin tavoitteena on luoda yrittäjän odotukset ja toiveet täyttävä yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma. Usein tärkein tavoite on pitää yritys ja perhe yhdessä. Siksi näiden sidosryhmien mukaan ottaminen suunnitteluun on ehdottoman tärkeää. Jos perhe ja yritys eivät ole mukana suunnittelussa, eivät he myöskään tue lopputulosta. Päätavoite on välttää suuttumista ja turhautumia, oikeusjutuista puhumattakaan. Näiden yleisten ongelmien välttämiseksi on hyvä valita selkeä, tarkoituksenmukainen toimintatapa ja aikataulu suunnitteluprosessille. Yrittäjäpolvenvaihdossuunnitteluprosessissa on yksinkertaisimmillaan kolme vaihetta: 1) Tavoitteiden tunnistaminen 2) Päättäminen miten tavoitteisiin parhaiten päästään 3) Suunnitelman toteuttaminen Yksi yleisesti tehty virhe omistajanvaihdossuunnittelussa on tutustua menetelmiin (kuten verosuunnitteluun) tai peräti toteuttaa omistajanvaihdos ennen omien tavoitteiden tunnistamista ja punnitsemista. Tällöin valitut menetelmät voivat olla tehottomia tai mikä pahempaa, vääriä. Omiin tavoitteisiin perehtyminen ja niiden punnitseminen hyvin usein helpottaa oikeiden toimintamallien valintaa ja tuottaa toivotun tuloksen. Valitettavasti osallisten moninaiset keskinäiset sidokset tekee tavoitteiden asettamisesta vaikeaa. Siksi omien tavoitteiden huolellinen pohdinta kannattaa. Alla oleva jatkajasuunnittelun etenemiskaavio on tehty helpottamaan oikean toimintatavan valintaa. Eniten aikaa kannattaa käyttää ensimmäiseen vaiheeseen, sillä tässä vaiheessa tehty huolellinen pohdinta ehkäisee monien lopputulosta heikentävien virheiden syntymistä. Omistajanvaihdossuunnitteluprosessi voidaan jakaa seuraaviin kuuteen osioon. LÄHIPIIRIN TAVOITTEET OMISTAJAN TAVOITTEET TAVOITETILA VAIHTOEHTOIHIN TUTUSTUMINEN TOTEUTUS JOHTAMISEN TARPEET 9

10 1) Tunnistetaan yrittäjän päämäärät On harkittava millaisen perinnön, Yrittäjän on tunnistettava millaisessa tulotasossa yrityksestä luopumisen jälkeen on pysyttävä. On valittava millä tasolla eläkkeelle siirtyjä haluaa olla tulevaisuudessa entisen yrityksensä toiminnassa mukana. On pohdittava millaisia sijoituksia haluaa jatkossa pitää yrityksessä ja paljonko sijoittaa yrityksen ulkopuolella. elämäntyön jäljen, haluaa jättää tuleville polville. Haluaako yrityksensä sulautuvan ostajan yritykseen vai haluaako sen jatkavan itsenäisenä yksikkönä. Millaiset ovat yrityksen omistajan arvot? Mikä on hänelle tärkeää henkilökohtaisten etujen lisäksi? Miten tärkeitä ovat esimerkiksi yrityksen toiminnan jatkuminen, perheenjäsenten ja kollegojen työllistäminen, oman yhteisön tai hyväntekeväisyyden tukeminen. 2) Tunnistetaan muiden osallisten tarpeet ja tavoitteet Millaiset ovat perheenjäsenten, muiden osakkaiden ja avainhenkilöiden tarpeet, tavoitteet ja odotukset. Heidän odotustensa tiedostaminen ja huomioon ottaminen auttaa varmistamaan, että suunnitelma täyttää asetetut päämäärät. 3) Johtajanvaihdoksen suunnittelu Jos yrityksen toiminnan jatkuminen on tärkeää, yrittäjän on pohdittava kenellä on taitoa ja halua ottaa kantaakseen hänen vastuunsa. Tämä prosessi voi sisältää uusia palkitsemis- ja sitouttamistapoja, joilla kannustetaan avainhenkilöitä tai työntekijöitä ylipäätään ottamaan vastaan uusia tehtäviä. 4) Kehitetään ihannelopputulos Omien arvojensa pohjalta yrittäjän on sovitettava yhteen kaikkien osallisten tarpeet ja tavoitteet. Ihannelopputulos on tilanne, johon yrityksen omistaja jatkajasuunnitelmalla pyrkii.

11 5) Perehdytään kaikkiin toteuttamistapoihin Perehdy kaikkiin vaihtoehtoisiin tapoihin, joilla tavoitteisiin voi päästä. Tässä vaiheessa sovitetaan yhteen suunnitelman abstraktit päämäärät siihen, mikä on lain puitteissa mahdollista ja taloudellisesti toteutettavissa. Yrityksen omistajan täytyy tutkia perusteellisesti kaikki toteuttamisvaihtoehdot. Valitettavasti jotkut yrityksen omistajat laiminlyövät tämän vaiheen, eivätkä perehdy riittävästi eri vaihtoehtoihin. Monesti tämä aiheuttaa sen, että kun suunnitelma on tehty, löydetäänkin uusi ja tehokkaampi toteuttamistapa. Tämä voi johtaa kalliisiin muutoksiin kesken suunnitelman toteuttamisen. Joskus voi käydä niinkin, että oivalletaan vasta jälkikäteen, miten suunnitelma olisi kannattanut toteuttaa. 6) Valitaan toimintatapa ja toteutetaan yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelma Täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe on tarvittavien asiakirjojen laadinta. Yritysneuvojat, jotka laativat suunnitelman, voivat auttaa myös toteuttamismallin luomisessa. Toteuttamisen aikajana on tapa havainnollistaa tavoitteet. Aikataulutus sisältää selkeästi määriteltyjä tavoitteita ja avaintapahtumia. Nämä avainkohdat merkitsevät suunnitelman seuraavan vaiheen käynnistymistä. Jotta aikataulu olisi tehokas, yrittäjän pitää informoida osallisia riittävästi. Avoin tiedottaminen on paras tapa varmistaa toteutus, välttää vihamielisiä huhuja ja estää konflikteja. Yhteenveto Yrityksen yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelu on väistämättä mutkallinen prosessi. Huolellisesti pohdittu toimintatapa ja aikataulutus auttaa kaikkia osallisia ymmärtämään, mitä on tapahtumassa sekä antaa mittarit etenemisen seurantaan. Nyt esitellyt kuusi vaihetta käydään yksityiskohtaisemmin läpi tämän luvun loppuosassa. Niinkuin kaikki mallit, tämäkin on sovitettava kunkin omistajan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Tärkeintä on, että toimitaan loogisesti ja päämäärätietoisesti. 11

12

13 Ensimmäinen vaihe: Tavoitteiden asettaminen yrittäjä itse Yrittäjäpolvenvaihdoksen suunnittelun ensimmäinen askel on yrityksen omistajan tavoitteiden tunnistaminen. Yrittäjän tavoitteet ovat moninaiset ja niihin voi sisältyä varaumia muihin osapuoliin. Tässä tarkastelemme ainoastaan yrityksen omistajan henkilökohtaisia tavoitteita. Vaihe kaksi tarkastelee muiden osapuolien etuja. LÄHIPIIRIN TAVOITTEET ELÄKE MITÄ TEEN JATKOSSA OSALLISTUMINEN OMISTAJAN TAVOITTEET TAVOITETILA VAIHTOEHTOIHIN TUTUSTUMINEN TOTEUTUS SIJOITUKSET ARVOT PERINTÖ JOHTAMISEN TARPEET Jatkajasuunnitelman tavoitteiden asettaminen voi olla vaikeaa. Yksi syy siihen on, että yrityksen omistaja istuu monella tuolilla. Osakas Pääosakkaana olevan yrittäjän pyrkimyksenä on kasvattaa tärkeimmän omaisuutensa yrityksensä osakkeiden likvidiä arvoa. Useimmiten omistaja haluaa tässä vaiheessa muuttaa keskittyneet likvidit varansa hajautetuiksi likvideiksi varoiksi. Tämä perustuu yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen, että varallisuutta luodaan keskittämällä ja sitä ylläpidetään hajauttamalla. Työntekijä Yrityksensä työntekijänä yrittäjä pyrkii työnsä tuottavuuteen ja yrityksen menestyksen edistämiseen. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajana yrittäjä tavoittelee yhtiön jatkuvaa kasvua, parempaa kilpailukykyä ja menestystä. Tästä johtuen huomio on jatkuvasti yhtiön toiminnassa. Ikääntyvä ihminen Vanhetessaan yrittäjä haluaa nauttia työnsä tuloksista. 13

14 Koska eri roolien tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään, on hyödyllistä tarkastella tarkemmin seuraavia viittä kysymystä. Tulot Millaiset ovat yrittäjän tarvittavat tulot ja odotukset jatkossa? Osallisuus Kuinka paljon yrittäjä haluaa osallistua yhtiön toimintaan jatkossa? Haluaako luopuja olla edelleen mukana päivittäisessä toiminnassa, toimia taustatukena, vetäytyä pois muutaman vuoden kuluttua vai poistua heti huomenna? Omistus/sijoitus Millaisia tulevaisuuden sijoitussuunnitelmia luopujalla on? Haluaako hän rahansa heti, säilyttää jonkin kokoisen omistuksen edelleen vai luopua omistuksestaan vaiheittain muutaman vuoden aikana? Muisto/perintö Millaisen muiston omistaja haluaa itsestään jäävän? Miten luopuja haluaa turvata perheenjäsentensä taloudellisen turvallisuuden, vai onko ajatuksissa yleishyödyllisen toiminnan tukeminen? Arvot Millainen on omistajan arvomaailma? Mikä on hänelle tärkeää henkilökohtaisten asioiden lisäksi? Mikä merkitys on yrityksen toiminnan jatkumisella tai työtoverien, perheenjäsenten ja työntekijöiden työpaikkojen säilymisellä? Entä toiminta omassa yhteisössä/ kunnassa? Näistä jokaista täytyy pohtia huolellisesti, jotta päämäärät saadaan selkeiksi. Nämä tavoitteet on syytä kirjoittaa ylös, jotta tavoiteasettelu pysyy mielessä. Toteutumattomat odotukset syntyvät usein tunnistamattomista tarpeista. Nyt on aika ottaa avoimeen tarkasteluun myös tiedostamattomat tavoitteet. Käymme nyt yksityiskohtaisesti läpi nämä tarpeet. Tulot Kaikki hyvät omistajanvaihdossuunnitelmat on aloitettava arvioimalla omistajan taloudelliset tarpeet. Tavoitteena on tehdä tarkka laskelma siitä tulotasosta, jota yrittäjä toivoo saavansa yrityksestään. Vaadittava tulotaso voidaan laskea näin: Tavoitetulot muiden tulolähteiden tulot = yrityksestä saatavat tulot Katsotaanpa kutakin erikseen. On varmasti avuksi tehdä laskelmat myös paperille tai tietokoneen tiedostoon. 1 Tavoitetulot Jotta voitaisiin oikealla tavalla määritellä eläkeaikainen tulotaso, on aloitettava nykyisistä tuloista. Mitkä tekijät muodostavat yrittäjän tämänhetkisen elintason? A) Nykyiset yrityksestä saatavat tulot Kuinka paljon käteistä rahaa yrittäjä saa? Mitä yrittäjän yrityksestään saamat luontais- ja muut edut oikeasti maksavat? Tuloihin lasketaan muutkin kuin verotettavat etuudet. Etujen summa antaa hyvän arvion siitä, mikä on tämänhetkinen yritystulon määrä.

15 B) Kulujen muutokset Mitkä kulut kasvavat, kun yrittäjä jää eläkkeelle? Onko hänen suunnitelmissaan lisääntyvä matkailu, golfin peluu, uusien harrastusten aloittaminen, vakuutusturvan parantaminen, eläkeasunnon remontointi vai uuden vapaa-ajan ajoneuvon osto? Mitkä kuluerät pienevät eläkkeellä ollessa? Esimerkiksi vaatekulut, ravintolakulut, auton huoltokulut, matkakulut ym. voivat pienentyä. Nykyiset yritystulot ja kulujen muutokset yhdessä muodostavat arvion yrittäjän tulevasta tavoitetulosta. 2 Muut tulolähteet Onko olemassa muita tulolähteitä, jotka pienentävät yrityksestä tarvittavaa tuloa? Millainen on yrittäjän eläketurva, YEL, onko lisäksi eläkevakuutus? Onko muita sijoituksia, kuten kiinteistöjä, rahastosijoituksia tai sijoituksia muihin yrityksiin? 3 Yrityksestä tarvittavat tulot Laske yhteen tavoitetulot ja vähennä muiden tulolähteiden tulot niin saat arvion yrityksestä tarvittavista tuloista. Tämä on se tulotaso, jonka yrityksen omistaja haluaa ja odottaa saavansa yrityksestä. Yrittäjäpolvenvaihdossuunnitelman ensisijainen päämäärä on toteuttaa nämä odotukset. Jos yritys tai sen myyminen ei takaa tavoiteltua eläketasoa, suunnitelman on sisällettävä myös tarvittavat toimenpiteet vajauksen täyttämiseksi. Useamman vuoden kattavan inflaatiokorjatun tulo- ja menoarvion laatiminen on välttämätöntä oikean toimintatavan valitsemiseksi. Taloudellisten tarpeiden lisäksi yrittäjillä on usein myös muita tavoitteita. Toisinaan omistajat haluavat enemmän kuin vain tarpeeksi tuloja eläkkeelle siirtymiseen, koska yritys edustaa vuosien kovaa työtä ja sitoutumista. Myös tätä toivetta on pohdittava. Tulevien tulojen laskelma osoittaa myös myynnistä saatavien tulojen edelleen sijoittamisen riskejä ja tuottoja. Laskelman tulos saattaa olla huomattavasti suurempi kuin yrityksen todellinen arvo. Toki se voi olla pienempikin. Taloudelliset seikat ovat usein yrittäjän tulevaisuuden ensisijaisia tekijöitä, mutta ne eivät ole ainoita harkittavia seikkoja. Omistajien on harkittava myös halukkuuttaan yrityksessä mukanaoloon, sijoittamista siihen, henkilökohtaista muistoaan ja muita henkilökohtaisia arvojaan. Mukanaolo Monet yrittäjät eivät halua vain kävellä ulos yrityksestään. Yrittäjän on harkittava miten paljon haluaa edelleen vaikuttaa yrityksessään. Kaikkien osapuolien tulee olla tietoisia siitä, miten paljon eläkeläinen aikoo olla mukana, vaikka onkin luovuttanut muodolliset tehtävänsä. Kysymys on kiinteästi yhteydessä johtajuuden siirtymiseen (katso kolmatta askelta Johtamisen siirtäminen ). 1) Haluaako yrittäjä olla mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa? Haluaako hän olla käytettävissä myyntiedustajana, erityisprojekteissa tai ulkopuolisena konsulttina? 2) Haluaako hän säilyä yrityksen johdon epävirallisena neuvonantajana vai säilyttää myös muodollisen aseman yrityksen hallituksessa? 3) Haluaako hän pitää toimitusjohtajan/hallituksen puheenjohtajan paikan määrittelemättömän ajan vai vähentää osallistumistaan asteittain? Tässä vaiheessa ei ole aika taistella johtamisen siirrosta. Juuri tässä vaiheessa omistajan pitää harkita miten suuren osallisuuden hän haluaa yrityksen tulevaisuudesta. Yrityksen tarpeita tarkastellaan erikseen kolmannessa vaiheessa. 15

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa

Mentorointi. Mentoroinnin kolme kategoriaa Mentorointi Mentori on nuoren tai aloittelevan henkilön ohjaaja ja neuvonantaja. Mentorointi sanana tulee kreikkalaisesta mytologiasta. Tarinan mukaan Odysseus pyysi Mentoria toimimaan poikansa Telemakhoksen

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

Fennian omistajanvaihdospalvelut

Fennian omistajanvaihdospalvelut Fennian omistajanvaihdospalvelut Kaj-Olof Lindgren 17.3.2016 Fennia-konserni Fennia Vahinkovakuutuspalvelut Henki-Fennia Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset, vakuutuksellinen varainhoito Fennia Varainhoito

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto

Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Tiimitaitojen kehittäminen millainen tiimipelaaja olen? Merita Petäjä, psykologi, Aalto-yliopisto Näkökulmia ryhmän vaiheittaiseen kehitykseen Yksilön haaste: kelpaanko minä ryhmälle ja ryhmä minulle?

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Vanhusneuvosto mahdollisuutena Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara mahdollisuus > asenteista on aloitettava! - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja

Lisätiedot

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä:

Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää. Muuttoräppi löytyy netistä: Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia ja elämää Muuttoräppi löytyy netistä: http://www.kvps.fi/perheille/muuttovalmennus/ Elämäntilanteen kuvaus ja tulevaisuuden suunnittelu Missä haluaisin asua? Millaisessa

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Odotusaika. Hyvät vanhemmat

Odotusaika. Hyvät vanhemmat Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhtstoiminta-alue Janakkalan neuvola Odotusaika Hyvät vanhemmat Lapsen odotus ja syntyminen ovat suuria ilonaihta. Ne tuovat kuitenkin myös uusia haastta perheelämään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen. Oppilaitosjohdon foorumi Ritva Järvinen Aija Rinkinen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Oppilaitosjohdon foorumi 14.6.2012 Ritva Järvinen Aija Rinkinen Toimintakulttuurien yhtenäistäminen Ovatko varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 10.2.2016 CRAMO-KONSERNI 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 4 3 Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ

REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ REKRYTOIJA, VÄLTÄ NÄMÄ 5 YLEISTÄ VIRHETTÄ OPAS Pro-Sourcen asiantuntijat Markku Kaijala ja Lasse Pehto kertovat, miten vältät viisi kardinaalivirhettä rekrytoinnissa. VIRHE 1: ET OIKEASTI TIEDÄ, MITÄ ETSIT

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot