SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa"

Transkriptio

1 SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN (nid.) ISBN (PDF)

2 Suomesta tulee ensimmäisenä mieleen hyttyset, metsät ja pitkät etäisyydet. Gisela M. Kuva Suomesta on sellainen, ettei siellä ole oikeastaan mitään, mutta juuri sen takia se voisi kiinnostaa. Vähän niin kuin luostari, jossa kaupunki on maallinen osa ja luonto ja tyhjyys uskonnollinen. Kaikupohja omille ajatuksille. Raimund S. 2

3 REPORTAASIN TAUSTAA Tämän Matkailun edistämiskeskus MEK:in tilaama ja Newsbrokers Oy:n tuottama Silent Reportage - raportti antaa tietoa saksalaisten matkailutottumuksista, - odotuksista ja - kokemuksista ja tarkemmin mahdollisesta kiinnostuksesta matkustaa lomamatkalle Suomeen. Omana osa- alueenaan raportissa haluttiin selvittää sitä, miten matkaideat syntyvät eli mitä tapahtuu ennen kuin ollaan siinä pisteessä, jossa potentiaalinen Suomen- matkaaja ryhtyy googlaamaan tietoja jostakin jo ideoidusta matkakohteesta. Aineisto perustuu henkilökohtaisille haastatteluille joita tehtiin huhtikuussa 2011 yhteensä 13 Berliinissä ja Düsseldorfissa. Hiljaisten reportaasien totutun toimitustavan mukaan raportti on tehty riippumattomasti täysin journalististen objektiivisuus- ja lähdekriteerien mukaan. Tilaajalla ei ole muuta osuutta raportin sisältöön kuin aiheen valinta. Raportin ovat toimittaneet Mika Horelli, Samuli Vierikko ja MMT Wim Schwerdtner. Berliini Mika Horelli Newsbrokers Oy 3

4 YHTEENVETO Saksalaiset ovat yksi ahkerimmin matkustelevista kansakunnista Euroopassa ja tätä reportaasia varten haastateltujen parissa tuntui siltä, että he matkustavat koko ajan niin kaukomatkoilla kuin viikonloppuretkillä. Suomen maine maassa käyneiden saksalaisten parissa on suhteellisen hyvä, joskin joissakin kvantitatiivisissa markkinatutkimuksissa Suomen kiinnostavuus jää selvästi Ruotsin, Norjan ja Tanskan taakse. Tämän raportin valossa vaikuttaa siltä, että Suomen keskeinen ongelma suhteessa muihin pohjoismaihin on se, ettei Suomea tunneta yhtä hyvin kuin sen naapureita. Erityisesti Saksan rajanaapurimaa Tanska markkinoi itseään suorastaan aggressiivisesti saksalaisille. Haastatteluista kävi selkeästi ilmi, että jos Suomea tunnettaisiin paremmin, se vetäisi myös paremmin matkailumaana. Muutama haastatelluista otti jopa kantaa siihen, kuinka Suomen pitäisi markkinoida itseään huomattavasti nykyistä näkyvämmin Saksassa. Tätä reportaasia varten tehtyjen haastattelujen perusteella Suomi matkailumaana tunnetaan Saksassa kummallisen huonosti ja Suomeen liittyy on paljon vääriä mutta oiottavissa olevia mielikuvia. Jo haastattelutilanteessa muutama haastataltava koki eräänlaisen ahaa- elämyksen; Suomessa ehkä kannattaisikin käydä. Monille maassa käymättömille saksalaisille Suomi on tuntematon, epärealistisen etäinen ja kallis maa, joskin itse suomalaisiin liitetään pääasiassa myönteisiä mielikuvia. Ne, jotka ovat Suomessa käyneet ovat usein tulleet uudestaan ja kokeneet matkailun maassa palkitsevana. Suomea arvostetaan kohteena, jossa on paljon tilaa, luonnon rauhaa, tilaisuus keskittyä omaan itseensä ja jossa kaikki toimii. Myös Suomen historia ja selviäminen Venäjän naapurissa koetaan kiinnostavaksi ja osalle saksalaisista juuri historia nostaa Suomen kiinnostavammaksi ohi muun muassa Ruotsin. Erityisen sopivana Suomea pidettiin lapsiperheiden mökkilomakohteena, maana jossa ei joudu kokemaan epämiellyttäviä yllätyksiä. Osalle saksalaisista Suomi näyttäytyy maana, jossa voi poikkeuksellisella tavalla rauhoittua muun maailman ja oman arkielämän melskeeltä. Seikkailunhaluisille Suomi on mielikuvaltaan turhan yllätyksetön matkakohde. Hinta- ja etäisyyskäsitysten lisäksi negatiivisia kommentteja tuottivat 4

5 mielikuvat ympärivuotisesta kylmyydestä, verenhimoisista hyttysparvista ja vaikeasta kielestä. Saksalaisten matkailuintoon vaikuttaa yhtä lailla tarve päästä pois tutuista kuvioista ja arkirutiineista kuin kohdata uusia elämyksiä ennenkokemattomissa matkakohteissa. Iso tekijä kohteiden valinnassa on käydä tapaamassa muualla asuvia ystäviä ja tuttuja. Nykyään monet heistä ovat nettituttuja. Markkinoinnin kohderyhmistä erottuu muutama selvä potentiaali. Nuoret samoilijat ja seikkailijat, joille Suomi on luonnonvaraisempi, tyhjempi ja vähemmän organisoitunut eli eksoottisempi matkakohde kuin Tanska tai Ruotsi. Toisen selkeän ryhmän muodostavat lapsiperheet, jotka haluavat nauttia luonnosta, mutta joille on lasten vuoksi tärkeätä että kaikki on suunniteltavissa etukäteen ja kaikki toimii kuten luvataan. Kolmas potentiaalinen ryhmä ovat herkuttelijat, joille Suomi voi tarjota paitsi Euroopan puhtaimmissa olosuhteissa tuotettua ruokaa, myös Michelin- tähtien arvoisia kulinaarisia elämyksiä. Matkaideoiden syntymisessä sukulaisten, tuttujen ja kaverien jutuilla on keskeinen rooli. Niiden leviämisen edistämiseksi kannattaa tehokkaasti hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia, kasvavia mahdollisuuksia. Miten idea matkakohteesta löytyy? Haastatelluista merkittävä osa perusteli matkakohteidensa valintaa kertomalla syyksi ystäviltä ja tutuilta saadut vihjeet ja kuullut matkakertomukset. Toisin sanoen word- of- mouth - markkinointi toimii edelleen erittäin tehokkaasti. Kasvava osa tästä kaverien ja tuttujen välisestä viestinnästä kulkee sosiaalisen median kautta. Netistä myös haetaan vertaiskeskusteluja ja - arvosteluja matkakohteiden valinnan tueksi. Toinen keskeinen kohteiden valinnan peruste oli käydä tapaamassa muualla asuvia ystäviä ja tuttuja. Monessa tapauksessa he olivat nettituttuja eli ihmisiä joihin oli tutustuttu internetin kautta. Kolmas kanava uusien matkakohteiden ideointiin näyttää löytyvän lehtiartikkeleista, mutta ei välttämättä matkailulehtien jutuista vaan pikemminkin harraste- ja erikoislehtien tarjonnasta. Erikseen tässä nousi 5

6 esiin ruokamatkailijoiden tapa hakea virikkeitä alansa mediasta. Neljäs liikkeelle tönäisevä voima on oikeassa kontekstissa eteen osuva mainonta. Tässä nousi erikseen esiin liikennevälinemainonta Berliinin joukkoliikennevälineissä. Osaltaan tätä selittää se, että täyteen ahdetussa S- Bahnissa väsyttävän työpäivän jälkeen työmatkalaiset ovat todennäköisesti erityisen alttiita ärsykkeille joissa annetaan eväitä unelmoida olemisesta jossain aivan muualla kuin arkiympäristössä. Monelle saksalaiselle matkustaminen kun näyttää olevan pikemminkin lähtemistä omista arkiympyröistä pois kuin matkustamista varsinaisesti johonkin tiettyyn paikkaan. Näin pakomatka arjesta voi löytää kohteensa juuri sellaisen paikallisjunanvaunun seinältä, joka sattuu olemaan edessä kun oikein tekisi mieli olla muualla. Yksi selvästi nousussa oleva potentiaalinen matkailijaryhmä ovat ikäryhmään yli 50 kuuluvat gourmet- turistit, jotka matkustavat pitkin Eurooppaa ja maailmaa herkkujen ja Michelin- tähtien perässä. Näille parin tunnin lento viikonlopuksi jonnekin syömään ei taloudellisesti merkitse juuri mitään jos he vastapainoksi kokevat päässeensä maailman parhaiden herkkujen ääreen. Myös tässä Suomea ja suomalaisia huippuravintoloita piinaa tuntemattomuus; vaikka Helsingistä kokoisekseen kaupungiksi löytyy tällä hetkellä todellinen Michelin- tähtikeskittymä, vasta autettuina potentiaaliset saksalaiset gourmet- matkailijat heräsivät huomaamaan, että myös Suomessa on maailmanlistoille nostettuja keittiöitä ja poiketen suuresta osasta muuta Eurooppaa, meillä on myös harvinaisen edulliset olosuhteet tuottaa poikkeuksellisen puhtaita raaka- aineita. Mikä vetää saksalaisturisteja Suomeen? Suomen vetovoimatekijät saksalaisten matkailijoiden näkökulmasta ovat maan hiljaisuus, tyhjyys ja mahdollisuudet viettää lomaa etäällä oman asuinympäristön ihmispaljoudesta ja hälinästä. Suomessa arvostetaan asioiden toimimista ja järjestelmällisyyttä, joka kuitenkin jättää tilaa omatoimisuudelle ja vaeltelulle luonnon helmassa. Sama pätee myös talvimatkailuun jolloin vaeltelun korvaa hiihtely. Haastatteluista kävi hyvin selväksi, etteivät saksalaiset hae Suomesta suurkaupunkien hektistä vilinää ja uusien ihmissuhteiden löytymisen jännitystä, niiden paikka on muualla. Suomi on maa, jonne tullaan perheen tai ystävien kanssa rauhoittumaan ja nauttimaan nk. laatuaikaa. Yksi haastatelluista kuvasi yksityiskohtaisesti unohtumattomia kokemuksiaan 6

7 vuosittaisilla viikon lomilla Pohjois- Suomessa rauhoittumassa ja keskittymässä omaan itseensä. Hiljaisuutta ja rauhaa hakevien saksalaisten osalta Suomen tylsyys kääntyykin näin vahvuudeksi; Suomessa ei tarvitse rehkiä lomalla vaan siellä voi aivan hyvällä omallatunnolla vain olla ja laiskotella vaikkapa hyvien kirjojen parissa. Haastatteluissa kävi selvästi ilmi, että saksalaismatkalijoiden enemmistö kertoo vierastavansa turistirysiä, alueita ja paikkoja joissa tapaa vain muita matkailijoita ja ainoat paikalliset ovat palveluhenkilökuntaa. Tässä mielessä Suomi on mitä ihanteellisin matkailumaa, vaikka turismiteollisuutta on, sekoittuminen paikalliseen väestöön käy helposti. Mikä torjuu saksalaisturisteja Suomesta? Haastatteluista käy hyvin ilmi, että Suomen matkailumarkkinoinnin on vaikea kilpailla niistä turisteista, jotka etsivät suurkaupunkien hektistä yötä tai Alppien laskettelurinteiden after- ski - baarien tungosta. Osalle haastatelluista oman maan pohjoispuolista Eurooppaa ei tunnu olevan eikä se kiinnosta. Suomen on vaikeata markkinoida itseään edes kesällä auringonpalvojien paratiisiksi joten ne saksalaiset, jotka ovat orientoituneet hakemaan lomilta kotia korkeampia lämpötiloja, jättävät Suomen väliin riippumatta minkäänlaisista lomatarjouksista. Sama koskee talvimatkailua niiden osalta, jotka hakevat jyrkimpiä rinteitä. Miksi lähteä Suomeen kun Itävalta ja Sveitsi ovat naapurissa, kyseli yksi haastatelluista. Haastattelujen perusteella osa saksalaisista kuvittelee, että Suomi on paljon kauempana kuin se tosiasiassa on. Sama koskee myös vääriä käsityksiä maan hintatasosta. Samat haastatellut, jotka reissaavat säännöllisesti purjehdus- tai vaelluslomilla toisella puolella maapalloa, kertovat Suomen matka esteeksi Suomen korkean hintamielikuvan. Hinta- laatu- suhde painaa: Kaukomatkoihin ollaan valmiita satsaamaan kunnolla mutta Eurooppaan sijoittuvan matkailun pitäisi olla kohtuuhintaista. 7

8 Toimenpide- ehdotuksia pohdittavaksi - Suomi- brändin kipupisteiden selkeyttäminen saksalaisille: Suomi on lähempänä kuin luuletkaan ja sinne pääsee halvemmalla kuin kuvittelet. - Sosiaalisen median hyödyntäminen word- of- mouth - markkinoinnin tukena. - Tarinamarkkinoinnin hyödyntäminen; lomat valitaan usein yksittäisten mielikuvien perusteella. (Ajankohainen esimerkki on Helsingin cityhuuhkajien herättämä kiinnostus turistien parissa.) - PR- kampanja kohderyhmänä saksalaiset luomu- ja gourmetmediat. - Ulkomainonnan täsmäiskut Berliinin ja muiden isojen kaupunkien joukkoliikenteeseen. - Helposti netistä varattavat matkapaketit. - Rahtilaivamatkustamisen markkinointi. - Luovan laiskottelun ottaminen yhdeksi Suomen matkailuteemaksi. 8

9 HAASTATTELUT Haastattelut tehtiin Berliinissä ja Düsseldorfissa välisenä aikana. Kohderyhmäksi valittiin kaksi ikäryhmää, vuotiaat ja vuotiaat. Haastateltavat osallistuivat reportaasin tekoon vapaaehtoisesti eikä heille maksettu siitä. Haastattelut suorittivat MMT Wim Schwerdtner ja Samuli Vierikko. Haastattelut tehtiin saksaksi. Käytännössä haastatteluissa vastaajien annettiin mahdollisimman vapaamuotoisesti kertoa itsestään ja loma- sekä matkusteluhistoriastaan, hyvistä ja huonoista kokemuksistaan ja siitä, kuinka toiveet ja odotukset olivat eri kohteissa täyttyneet. Haastattelun edetessä siirryttiin täsmentäviin kysymyksiin vastaajien käsityksistä ja kokemuksista Skandinaviasta ja lopuksi Suomesta. Osalla haastateltavia ei ollut lainkaan matkailukokemusta Suomesta, osa oli käynyt Suomessa useita kertoja. Tämä ei ollut haastateltujen valintakriteeri. Haastattelussa käsiteltiin myös sitä, miten vastaajien aikaisempien matkakohteiden valikoituminen oli tapahtunut ja miten matkakohteet tulevaisuudessa valitaan. Lisäksi useampi vastaaja kertoi oma- aloitteisesti, kuinka heidän käsityksensä mukaan Suomen tulisi toteuttaa matkailumarkkinointia. Haastatteluissa pyrittiin ensisijaisesti hakemaan uutta ja käyttökelpoista tietoa Suomen matkailumarkkinoinnin kehittämiseksi sen sijaan, että oltaisiin haettu arvosanaa tähän mennessä toteutetuille markkinointitoimenpiteille. Siksi haastattelut tehtiin keskustelumuotoisina jolloin vastaajat pääsivät itse ilmaisemaan käsityksiään eikä vain kantojaan valmiiksi esitettyihin kysymyksiin. Tämä seurauksena eri vastaajien antama materiaali on sekä laajuudeltaan että sisällöltään suhteellisen kirjavaa. Kun yhdeltä löytyi kerrottavaa vaikka kuinka paljon, toiselta sai ajatuksia kiskoa kuin pihdeillä. Lähtökohtaisesti journalistisin periaattein toteutetussa haastattelutyössä tämä on kuitenkin tavallista eikä tässäkään tapauksessa tee yhdestäkään haastattelusta raportin kannalta turhanaikaista. Saksaksi kerätty materiaali on käännetty ja toimitettu suomeksi, mutta tekstin 9

10 stilisointi jätetty tarkoituksella mahdollisimman vähiin jotta haastatteluista välittyisi haastateltavien ääni mahdollisimman alkuperäisenä. Haastatteluissa esiin nousseita mielipiteitä ja niiden yleistettävyyttä voidaan testata kvantitatiivisilla markkinatutkimuksilla. Stefan C., 35 vuotta, yksityisyrittäjä, Berliini Viime vuosina en juuri ole tehnyt matkoja paitsi itse asiassa viime vuonna vietin lyhyen loman Mallorcalla. Olin siellä ystäväni häissä ja liitin siihen 3-4 päivän loman saarella. Vuotta aikaisemmin reissasin hiukan enemmän. Olin 4-5 päivää Zugissa ja Tessinissä Sveitsissä. Samana vuonna ohjelmaan mahtui Guadeloupe Karibialla, 2,5 viikkoa. Ja vielä viikko Mallorcalla. Minulle matkalla pitää olla jokin tarkoitus tai syy, en siis matkusta pelkästään jonkun kaupungin takia. En ole sitä tyyppiä, joka lentää viikonlopuksi Lontooseen tai Roomaan vain kaupungin itsensä vuoksi. Enää ei ole tärkeää juosta joidenkin upeiden nähtävyyksien tai tapahtumien perässä, jotta voin vain sanoa olleeni jossain Madridissa tai Pariisissa. Tällainen matkailu on lähinnä stressaavaa. Yritän myös välttää lentämistä, jos vain mahdollista. Kaupunkilomat eivät siis ole minulle vain "kaupunkien keräämistä". Tarvitsen jonkin yhteyden kaupunkiin ja yleensä se on jokin ihminen, joka siellä asuu tai jonka kanssa teen sinne yhteisen matkan. Stop- over on hyvä ja helppo mahdollisuus tutusta uusiin paikkoihin. Sillä tavoin myös voin myös hyväksyä lentämisen paremmin. Matkalla jonnekin pysähdyn mahdollisuuksien mukaan moikkaamaan jotain tuttavaa. Esimerkiksi matkalla Guadeloupeen pysähdyin Pariisissa tapaamassa tuttavaa. Noin viisi vuotta sitten vietin Korsikalla kolme viikkoa, se oli todellinen loma. Korsika on kuin Israel, niissä on paljon luontoa, voi vaihtaa kyliä ja kaupunkeja ja harrastaa samoilua, pyöräilyä tai autoilua. Vuorottaista maisemien, luonnon, paikallisten ihmisten ja kaupunkien kokemista. Myös Istanbulissa olin yhden kaverin kanssa kaupunkilomalla 4-5 päivää. Se oli sellainen last minute - matka. Eksoottinen kohde. Yksin en tekisi sellaista matkaa, se olisi tylsää. Israelissa olin myös kahdeksan päivän matkalla yhden netissä tapaamani tutun kanssa. Mutta siinäkin minulla oli siis syy lähteä sinne, eikä pelkästään bilettää yksinäni Tel Avivissa. Teen vuosittain useampia reilun viikonlopun matkoja Saksan kaupunkeihin 10

11 ja Pariisiin. Käyn tapaamassa kavereita ja yhdistän siihen sitten lomailua. Minulle on tärkeää, että matkakohteesta jää jotain syvällisempää muistoksi. Mutta en oikeastaan laske näitä viikonloppureissuja varsinaisiksi lomamatkoiksi. Mutta parinkin päivän matkan pitää olla laatuaikaa. Työmatkat ovat sitten vielä erikseen. Yhdistän usein parin päivän loman työmatkaan. Näin tein muun muassa Tessinissä ja Zugissa. Tällainen työmatkan ja parin päivän lomareissun yhdistäminen on ainakin minulle hyvä tapa matkustella. Matka Guadeloupeen oli hyvä esimerkki onnistuneesta lomasta. Kävin pari kertaa päivässä rannalla uimassa, mutta muuten pääsin siellä asuvan ystäväni kautta kiinni paikalliseen arkipäivään. Kaksi viikkoa pelkkää rantalomailua olisi ollut painajaismaista. Rantaloman, kaupunkikokemuksen ja ystävän tapaamisen yhteensovittaminen samalle reissulle on minulle hyvin rentouttavaa. Asun Berliinissä, joten lomalla en yleensä halua nähdä enempää betonia vaan pyrin pois suurkaupungista kokemaan alkuperäistä luontoa. Mutta kuten matkallani Istanbulissa, seikkailu ja uuden löytäminen on minulle tärkeää. Kaupungin uudet vivahteet, topografia, hajut, miten metro toimii. Guadeloupen ja Pariisin matkakohteeksi valinnan syynä olivat siellä asuvat tuttavat. Israelissa ja Korsikassa puolestaan oli tärkeää kokea uusi eksoottininen kohde ja tuntea harrastavansa omatoimimatkailua. Matkojeni kohokohtia Korsikalla oli kun pääsin samoilemaan luonnossa vuoristossa ja uin aina välillä vieressä virtaavassa joessa. Luojan kiitos siellä ei ollut muita turisteja. Guadeloupessa parasta oli kaverin mopolla huristeleminen ympäri kaupunkia. Yhtäkkiä karibialainen kaatosade kasteli minut täysin ja jatkoin vaan ajamista. Kuuman tuulenhengen takia olin varttitunnin päästä taas kuiva kuin sadetta ei olisi ollutkaan. Matkapäätökseen vaikuttavat monet pikku syyt. En selaa matkaoppaita. Luen yleensä kohteesta jostain lehdestä, ja täydennän kuvaa juttelemalla ja chattailemalla ystävieni kanssa kokemuksista. Näin saan siis jonkinlaisen käsityksen, kannattaako kohdetta edes harkita. Sitten katson paljonko rahaa minulla on matkustamiseen. Tärkeätä on hankkia netistä niin paljon tietoa kuin mahdollista, mielummin muiden matkailijoiden juttuja kuin virallisia matkamainosjuttuja. Esimerkiksi Israelista ja Tel Avivista luin ensin lehdistä ja kun se kuulosti 11

12 eksoottiselta seikkailulta, päätin lähteä katsomaan. En tarkoituksella halua lähteä liian tavalliseen kohteeseen jossa on bussilasteittain turisteja. Tälläkin hetkellä minulla on pari matkaideaa, mutta päätös lopulta syntyy aika lailla spontaanisti. Varmaankin itään, ehkä Puola, Budapest, Beirut tai uudestaan Israel. Matkan synty ensimmäisestä ideasta toteutumiseen kestää aika kauan. Kuuntelen tuttja, juttelen facebookissa ja katson netistä paitsi tarjoukset, myös mitä kohteesta kirjoitetaan ja kuinka pääsen kohteeseen mahdollisimman helposti. En ole ollut koskaan matkatoimistossa ja tuskin menenkään. Kun kohde valittu, panostan aikaa ja vaivaa matkajärjestelyihin netissä. Ostan internetistä yleensä ainakin lennot ja ensimmäisen hotelliyön. Jos autoa tarvitaan, varaan senkin netin kautta. Jätän kuitenkin aika paljon paikan päällä tehtävien spontaanien päätösten varaan. Lomalla pitää päästä pois rutiineista koska töissä olen koko ajan niiden keskellä. Sattumanvaraisuus ja suunnittelemattomuus on tärkeää. Itä- Euroopassa tätä voi vielä kokea, mutta Saksassa tai Ranskassa sitä ei enää ole. Mutta vaikka tykkään seikkailusta, en kuitenkaan tarkoita matkustamista viidakkoon ja matojen syömistä. Huonoja kokemuksia? Istanbulissa ärsytti hotelli, joka esitettiin netissä paljon parempana mitä se itse asiassa oli. Tai täällä Saksassa yksi kallis uusi wellness - hotelli, jossa kuitenkin oli kaikessa säästetty viimeiseen asti. Kylppäri oli ala- arvoinen ja aamiaismarmeladissa oli hedelmäkärpäsiä. Rankka loma ei ole ongelma, mutta jos tilattu ja maksettu ei vastaa odotuksia, niin se huijatuksi tuleminen harmittaa. Lomat ovat harvinaisia ja kun matkan onnistumiseen on investoitu aikaa ja rahaa, sitä ei haluaisi pettyä. Koko Skandinavia on minulle käytännössä tuntematonta aluetta. Nuorempana olen käynyt pari kertaa Bornholmissa ja Tanskan Århusissa. Pohjoismaita en pysty edes oikein erottelemaan toisistaan, kaikki ne ovat jotenkin samanlaisia. Koko alue on ehkä liian turvallinen ja varma paikka eikä tarjoa seikkailua ja uuden löytämistä, eli juuri sitä mitä minä todellisuudessa matkoiltani kaipaan. Skandinaviassa kaikki pysynyt samana rauhallisena jo 1000 vuotta. Sinne voin matkustaa sitten kun olen 60- vuotias. Kaikki liian järjestelmällistä ja turvallista, kuten Singapore, jonne en myöskään halua matkustaa. Matkalla pitää kohdata tuntematonta, harrastaa uuden löytämistä, seikkailua, harrastaa itsensä etsimistä. Mielikuvatasolla tätä kaikkea on vaikea yhdistää pohjoismaihin. "Valkoiset kengät eivät tule likaisiksi", kuten kaikki 12

13 on niin puhdasta ja hyvin organisoitua. Tanskasta muistan siisteyden, designin, hienot talot, mutta ne eivät minua juuri kiinnosta. Kesällä vanhempien kanssa tein risteilyn Norjan vuonoihin, se oli ensimmäinen Skandinavia- kokemus. Norja kuulostaa jännittävämmältä kuin Suomi, en osaa sanoa miksi. Jos kysytään Suomi vai Norja, niin vastaan Norja. Se vaikuttaa alkuperäisemmältä ja karheammalta, siinä on seikkailun makua. Islanti puolestaan on sinänsä maana mielenkiintoinen, mutta korkea elintaso tekee siitä taas tylsän. Sinnekin voin mennä yli 60- vuotiaana. Ystävistäni vain yksi opiskelukaveri on ollut Suomessa säännöllisesti, muita en tunne. Hän kertoi Suomesta ja tiedän, että siellä kesällä lämmintä. Muuten yhdistän Suomen korkeisiin itsemurhalukuihin, kylmyyteen ja hyttysiin... [naurua]...hhmm, ööh, ei ihan minun kohteeni. Vaikka Suomi on lähellä ja siellä on paljon minulle tärkeätä luontoa ja tyhjyyttä, minusta kuitenkin tuntuu ettei siellä ole tarpeeksi lämmintä. Varsinkin kun tapaan matkustaa syksyisin ja talvisin. Kesä Berliinissä on niin kaunis, että silloin en halua matkustaa ja muina vuodeaikoina haluaisin matkustaa sellaisiin paikkoihin, joissa on lämpimämpää kuin kotona. Mutta kesällä ehkä voisi kyllä matkustaa Suomeen, vaikka en tunne sitä juuri ollenkaan. Maa joka on tyhjä, pimeä, kylmä ja täynnä verenhimoisia sääskiä? Kuulostaa lupaavalta mutta siellä on kai myös paljon vettä joten kanoottimatka kuulostaisi ehkä kivalta ja onnistuisi Suomessa hyvin? Suomessa ehkä kuitenkin kiinnostaa yhteys Venäjään. Pietarissa ollessani ajattelin, että Helsinki on nurkan takana, ja se oli mielenkiintoinen ajatus. Venäjä- yhteys ehkä jännittävämpi kuin Suomen luonto. Mutta senkin ehdin tehdä vuoden kuluttua. Painan Nokian kännykkää ja helikopteri tulee hakemaan minut kaukaisimmalta vuonolta tai järveltä. Mikä saisi sinut tulemaan Suomeen?... [hiljaisuus] mikä helpottaisi päätöksen tekoa? Halvat lennot ei nyt ainakaan auta. Mutta jos minulle kerrottaisiin, mitä mahdollisuuksia siellä on ja että minullakin olisi siellä jotain uuden löytämistä. Vaikka se on ruotsalainen firma, Suomella on vähän sellainen Ikea- imago, kaikki on liian hyvin organisoitua, siellä ei voi mitään tapahtua yllättävää. Jos maa esitettäisiin vähän jännittävämpänä, minulle olisi syy ottaa maa harkintaan. En halua loman alussa tietää, mitä loman lopussa tapahtuu. Loman pitää yllättää minut. Suomen tulisi kyetä kertomaan itsestään paremmin. "Katso, 13

14 olen jännittävämpi kuin arvaatkaan, olen tätä ja tätä, ja voit itse valita, mitä haluat löytää! Kaikki ei ole suunniteltu puhki vaan voit täällä Suomessa mennä omia polkujasi ja löytää seikkailuja." Vähän autettuna C. innostuu hiihtovaelluksesta tai husky- safareista. Pitkä hiihtoreitti kuulostaisi kivalta. Vähän niin kuin Pyhän Jaakobin pyhiinvaellusreitti suksilla. Koe itsesi ja Suomen luonto hiihtäen, tämä voisi minua oikeasti kiinnostaakin. Toki - 40C olisi vähän liian kylmä. Valaistut ladut pimeissä metsissä ja tuntureissa, joissa ei ole mitään kymmenien kilometrien säteellä kuulostavat todella mielenkiintoisilta. Tällaisen kuvan pitäisi Suomen minulle avata. Näen jo parhaillaan silmissäni lunta, liikkumista, ehkä ne valaistut ladutkin... jo tämä muuttaa minun kuvaa Suomesta parempaan, C. lämpenee. Kuva Suomesta ja Skandinaviasta, jossa kaikki on varmistettua ja turvallista, on aivan liian tylsä. Jännittävä mahdollisuus siitä, että automatka miinus 30c asteessa voi yhtäkkiä pysähtyä johonkin tekniseen ongelmaan, herättää omituisella tavalla seikkailijan vaistot. Ehkä kaikki ei siinä pakkasessa olekaan enää niin varmaa ja turvallista. Juuri tällaiset kuvat muuttavat käsitystä Suomesta mielenkiintoisempaan suuntaan. Miksei sitä voisi matkustaa talvella hiihtämään Lappiin tai Itä- Suomeen ja sitten Helsingin kautta Pietariin. Yhteys itään on mielenkiintoinen. Luin vastikään, että Venäjä on vaikuttanut paljon Suomen historiaan ja se tekee siitä mielenkiintoisemman. Tämän kautta Suomi vaikuttaa vetävämmältä kuin Tanska tai Ruotsi, jossa ei tapahdu mitään. Bernd P., 26 vuotta, tutkija, Berliini Pidän matkoista, joilla voin kokea paljon luontoa ja harrastaa ulkoilua omaan tahtiini. Harrastan matkoilla hiihtoa, laskettelua, pyöräilyä tai vaellusta. Aktiivilomia vietän siinä mielessä, että todellisuudessa tehdään mahdollisimman vähän, ladataan vain akkuja. Olen vähemmän kiinnostunut kaupunki- tai rantalomista. Pari päivää rannalla on ok, mutta sitten tarvitaan taas jotain aktiivista tekemistä ulkona. Viimeisen viiden vuoden aikana matkustanut paljon. Olen käynyt Norjassa, Ruotsissa, Islannissa, Itävallassa, Ranskassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa, Kanariansaarilla ja Tunisiassa. Lisäksi on tullut harrastettua pyöräilyä Saksassa Pohjanmeren rannalla. 14

15 Lisäksi olen viettänyt Wienissä ja Lontoossa lyhyitä kaupunkilomia. Näihin sisältyy yleensä paljon kulttuuria, hyvää ruokaa ja tärkeimpien nähtävyyksien kiertelyä. Näiden reissujen tarkoitus ei oikeastaan ole muu kuin rentoutuminen. Hyvää ruokaa laaturavintoloissa ja illalla baariin parille oluelle. Lomakohteen valinta tapahtuu yleensä kun joku tuttu kertoo kivasta paikasta, näen kiinnostavan mainoksen tai luen lehtijutun ja sitten se matka sinne alkaa itää päässä. Mainokset S- Bahnissa herättelevät joskus katsomaan netistä tarkemmin jonkun kohteen perään. Tapana on myös yhdistää työmatkaan lomapäiviä. Se tuntuu järkevältä silloin kun joutuu kuitenkin matkustamaan. Netistä katsotaan sitten tarjouksia joissa on toivottavasti mahdollisimman hyvä hinta- laatu- suhde. Matkaoppaita ei juurikaan selailla vaan matkojen kohteet päätetään aika spontaanisti. Kun oltiin Tunisiassa, meillä ei ollut alun perin kohde edes tiedossa, surfattiin vain netissä ja löydettiin sopiva tarjous. Matkat tilataan melkein aina netin kautta. Matka Ruotsiin ja Norjaan oli tosi hieno. Ajeltiin kaverin kanssa kolme viikkoa autolla ympäriinsä ja yövyttiin teltassa, osittain leirintäalueella osittain vaan metsässä ja pari päivää maatalon pihalla. Nähtiin paljon erilaisia paikkoja: vuoria, järviä, vuonoja. Sattuikin olemaan onnea sään kanssa. Reitti kulki ensin junalla Malmöhön ja sieltä vuokrattiin auto. Itärannikkoa pohjoiseen ja vuorten kautta Norjaan ja sitten Lillehammerin kautta jäätikölle. Länsirannikkoa vuonoja pitkin, se oli todella vaikuttavaa. Sieltä Ruotsiin, nähtiin Vänern ja Vättern ja lopulta ajettiin maaseudun läpi takaisin Malmöhön. Todella hieno matka. Hieno oli myös Tonavan pyöräreitti Passausta Wieniin. Olimme todella tyytyväisiä vaikka pari päivää satoikin. Viisi päivää matkalla ja pari päivää Wienissä. Vain Kanariansaaret ja Tunisia ovat olleet pettymys. Suuria hotellikomplekseja jotka eivät ollenkaan sovi ympäristöönsä. Tunisia oli myös samanlainen massamatkailukohde jossa ei näkynyt juuri mitään autenttista. Tehtiin omatoimisesti matka taksilla basaariin ja se oli ihan hyvä ratkaisu, mutta ne valtavat turistihotellikeskittymät olivat karmeita. Tiedän kaikenlaista Suomesta. Se on kylmä maa ja siellä on paljon metsiä ja järviä. Talvella voi hiihtää. Kesällä pääsee järvelle, ilmassa on hyttysiä. Jos 15

16 päivät ovat kesällä pitkät, sitä lyhyemmät ne ovat talvella, kieli on outo mutta sillä ei taida olla väliä koska kaikki puhuvat hyvää ja sujuvaa englantia. Suomessa juodaan paljon alkoholia kylmää vastaan. Ja siellä on hyviä mäkihyppääjiä ja kaikki käyvät hirvimetsällä. Mikä auttaisi tekemään päätöksen matkasta Suomeen? Kaikista helpointa olisi lähteä matkaan jos tuntisi jonkun paikallisen. Myös halvat lennot ja hotellit voisivat houkutella kokeilemaan. Helsinki ja Turku kiinnostavat, ne ovat ainoat kaupungit jotka tiedän. Napapiirille ja pohjoiseen voisi matkustaa varmaan talvella. Ensin saunaan ja sitten lumeen pyörimään. Kesällä taas kaupunkiin ja talvella luontoon, hiihtämään. Mutta ei pimeimpään aikaan. Anke M., 39 vuotta, sairaanhoitaja, Berliini Matkustan mieluiten paikoissa, missä minulla on kotoinen olo ja joiden tavat tunnen. Viimeisen viiden vuoden aikana olen matkustellut Saksassa Itämeren ja Pohjanmeren rannikoilla ja saarilla. Pidän merestä ja matka on lyhyt. Matkustan aina kun mahdollista autolla matkakohteeseeni koska en pidä lentämisestä ja autoon saa paljon matkatavaraa mukaan. Matkaa Saksan ulkopuolelle voisin harkita, mutta minun on vaikea rentoutua vieraassa kulttuurissa ja maassa, jossa kommunikointi on vaikeaa. Saksassa tietää mitä tilaa, kun esimerkiksi Espanjassa ei koskaan tiedä millainen hotelli todellisuudessa on. Kaliforniassa käydessäni kuitenkin viihdyin hyvin. Kohteen valintaan ei ole mitään selkeää syytä, katsotaan kartastoa ja mietitään, mikä saari voisi olla mielenkiintoinen ja missä emme ole vielä olleet tai minne aina haluttiin. Joskus kollegoiden tai ystävien vinkit toimivat liikkeellepanevana voimana. Matkakohde ei saa olla liian rauhallinen, haluan kokea ihmisiä ja vilinää. Yksinäinen lomakohde ei sovi minulle. Haen lomiltani erityisesti kaunista rannikkoluontoa. Meri on niin kaunis. Harrastan jonkin verran vaellusta, enemmän pyöräilyä ja lukemista. Liikunta on minulle tärkeää, enkä missään tapauksessa halua vain lojua rannalla. Minusta on kiva kiertää kahviloita ja ravintoloita. Matkustaisin mieluiten kesällä, mutta silloin en saa lomaa ja talvella en halua matkustaa, joten matkailuni keskittyy syksyyn ja kevääseen. Matkat varataan aina netin kautta, ei koskaan matkatoimiston kautta. Netin kautta on yksinkertaisesti helppo tarkistaa majapaikkojen sijainnit ja googlata 16

17 palvelut. Kun kohde on löytynyt netistä, soitan itse heille varauksen ja samalla saan henkilökohtaisen kontaktin majapaikan pitäjään. Minulla on ollut matkoiltani paljon hyviä kokemuksia. Muistan kuinka juoksin lenkkiä aamulla Los Angelesin Venice Beachilla ja kaikki luulivat minut paikalliseksi. Hieno rauhallinen tunnelma kun kaupunki heräsi vähitellen, kerjäläiset istuivat penkeillä. Amerikassa oli myös kamalin kokemus: todella huono motelli jossa haisi kummalliselle ja muurahaiset juoksentelivat joka paikassa. Mielikuvani Suomesta on sellainen, että maa on talvella kylmä ja kesällä ilma sakeana hyttysiä. Helsingissä oli paljon yksisuuntaisia katuja jotka tekivät autokuskin hulluksi. Vaikea löytää hyvää leipää. Mutta ihmiset olivat mukavia. Kävimme kaksikymmentä vuotta sitten kerran Suomessa ja vietimme siellä puolitoista viikkoa. Lento Helsinkiin, pari päivää yksityisasunnossa Helsingissä, vuokra- autolla ajeltiin ympäriinsä ja käytiin jossain pikkukaupungissa tapaamassa tuttuja. Erilaisia pysähdyksiä ja mökkikin oli vuokrattu. Muistan matkasta hyttyset! Ryhmä jonka kanssa olin liikenteessä ei ollut niin kiva, joten se vaikuttaa tietenkin mielikuvaan matkasta. Mikä auttaisi tekemään päätöksen Suomen- matkasta? En osaa sanoa... Halvat lennot, englannilla pärjää siellä myös hyvin, siellähän on myös euro rahana? Talviloma voisi olla mielenkiintoinen. Kesällä voisi hyvin telttailla tai vuokrata viikoksi järven rannalta puisen mökin? Olisi hyvä jos sellaisista löytäisi yhtä helpolla paketteja netistä kun löytyy nykyään lento- hotelli- paketteja. Dr. Rosemarie S., 51 vuotta, yhteiskuntatieteilijä, Berliini Tohtori S. on lomaillut viime vuosina USA:ssa ja Saksassa. Poika opiskelee Yhdysvalloissa ja hänellä on mökki Itämerellä. Lisäksi hän on viettänyt kaupunkilomia Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Teen mielelläni lyhyitä lomia kaupunkeihin, kulttuuri ja arkkitehtuuri ovat minulle tärkeitä. Museot ovat yksi syy käydä muun muassa Pariisissa, New Yorkissa ja Barcelonassa. Eurooppalaiset kaupungit ovat hyviä kohteita lyhytlomille. Tapaan asua tuttavien luona koska heidän kauttaan voin nähdä kaupungin myös paikallisen silmin. Vaikka kulttuuri on minulle tärkeää, pidemmät lomat yritän pitää myös liikunnallisina. Harrastan matkoillakin mahdollisuuksien mukaan pyöräilyä, 17

18 vaellusta ja uimista. Yhdysvalloissa New Yorkin, Los Angelesin ja Chicagon tapaiset suuret kaupungit vetävät puoleensa. Niissä on mielenkiintoinen kulttuurielämä ja hienot museot. New Yorkissa tärkeätä on myös käydä musiikkiklubeissa, tarjonta on aivan uskomattoman monipuolista. Uudesta kaupungista yritän lukea vaihtoehtoisen matkaoppaan jos sellainen vain löytyy, massaturismi ei jaksa kiinnostaa. Muun muassa New Yorkissa olen ollut vajaat kymmenen kertaa joten siellä ei tarvitse enää katsoa klassisia turistikohteita. Olen kiinnostunut löydöistä eli vaikkapa ravintoloista ja klubeista, joista ei kirjoiteta perinteisissä turistioppaissa. Kysyn usein kavereilta sisäpiirin vinkkejä. Erityisesti suurissa kaupungeissa on hyvä, jos sieltä tuntee jonkun. Mutta kyllä minua myös luonto, maisemat ja luonnonpuistot vetävät puoleensa. Olin vastikään kiertelemässä Utahissa ja Arizonassa. Sitä ennen olin Kaliforniassa ajamassa vuorten ja Tyynen valtameren väliin jäävää valtatie ykköstä. Maisemat olivat aivan unohtumattomat. Pidän kovasti rannikon maisemista, mutta myös Arizonan pitkät välimatkat olivat mielenkiintoinen eroavaisuus Eurooppaan. Et näe muuta kuin horisontin ja se oli hyvin vaikuttava. Myös Saksassa rannikko kiinnostaa, erityisesti Itämeri ja sen saaret. Minulla on mökki Usedomissa (saari Saksassa Itämeren rannikolla). Mutta myös Hiddensee ja Rügen ovat hyvin kauniita. Jos en ole mökillä, Saksassa matkustan pääasiassa kaupungeissa koska vaikuttavimmat maisemalliset elämykset löytyvät Saksan ulkopuolelta. Kotimaassa syy kaupunkilomaan on usein mielenkiintoinen museo, näyttely tai konsertti ja ooppera. En matkusta koskaan ryhmämatkoilla, vaan järjestän aina itse omat matkani. Varaan matkat usein omatoimisesti ja se toimii todella hyvin, esim. USAssa. Euroopassa kysyn joskus matkatoimistojen neuvoa, sillä heillä on usein paremmin tietoa hyvistä hotelleista. Mutta myös spontaanisti matkan aikana hankin hotellin, esimerkiksi Kaliforniassa Highway 1:llä. Yhdysvalloissa on Eurooppaa helpompi hankkia hotellihuone varaamatta, koska ketjut takaavat aina tietyn tason. Majoituksessa on tärkeätä, että odotukset täyttyvät. Kyllä matkustajakoti tai motelli voi olla halpakin, mutta jos maksan enemmän niin on kohtuullista, että hotelli on myös parempi. Valitsen kohteeni aika vapaasti mutta usein mielellään niin, että menen paikkoihin joissa minulla on tuttuja tai olen lukenut, nähnyt telkkarista tai 18

19 kuullut kaverilta. Useat kohteet valitsen kulttuuritarjonnan mukaan. Pariisissa ei ole tuttavia, mutta käyn siellä usein museoissa ja oopperassa. Kesäiset aktiivilomien kohteet (pyöräily, samoilu, luonto) valitsen lukemani tai kuulemani perusteella, mutta yritän välttää turistialueita. Mukavaan paikkaan palaan mielelläni aina uudestaan mutta kokeilen mielelläni myös uusia kohteita. Olimme Baltiassa, Riiasta auto vuokrattu ja sitten viikko Kuurinkynnäksellä. Eurooppa on täynnä mielenkiintoisia kohteita kun ne vain löytää. Pettymyksiä minulla ei ole ollut. Johtuu varmaan siitä, että varaa koko lomaa etukäteen enkä siten voi pettyäkään. Olen ollut useamman kerran Suomessa luulen tuntevani maan aika hyvin. Neljänä tai viitenä vuotena peräkkäin sain viettää reilun viikon ennen joulua Lapissa hiihtelemässä. Helsingissä asuvilla tutuilla on mökki siellä ja juuri tuolloin ennen joulua mökki oli vapaana. Perhesyistä jouduin sitten luopumaan tästä perinteestä. Mutta uskon tekeväni sen taas uudestaan. Suomen matkat olivat aina uskomattoman rentouttavia kokemuksia. Periaatteessa pidän enemmän kesästä ja lämmöstä, mutta reilu viikko talvilomaa pimeässä ja kylmyydessä on hieno elämys. Siellä oli kuiva pakkanen ja lumiset puut. Valaistut ladut olivat todella kauniit. Sen takia matkustan Suomeen mieluummin talvella, se on hyvin kaunis vuodenaika juuri Suomessa. Vaikka olen ollut useaan otteeseen kesällä Helsingissä, käyn mieluummin vaikkapa Pariisissa kulttuuritarjonnan perässä jos haluan kaupunkiin. Matka oli myös helppo, Helsingin kautta lentokoneella Kuusamoon ja sieltä bussilla Sallaan. Yhteydet toimivat hienosti, joten autoa ei tarvinnut. Mökki, jota sain käyttää oli todella hyvin varusteltu. Siellä oli sauna ja takka. Kerran näin myös revontulet, mikä oli hyvin vaikuttavaa. Tärkeintä oli kuitenkin mahdollisuus rentoutua antamalla aikaa itselle. Kauppareissut hoituivat luotettavasti tutulla taksilla. Mukavuus tuli siitä, ettei ollut mitään varsinaista ohjelmaa. Vain saunomista, lukemista, kokkaamista, hiihtelyä ja illan tullen ehkä visiitti paikalliseen baariin Sallassa. Tosi hienoa. Viikko oli niin rentouttava kuin kolmea viikkoa jossain muualla. Jos haluat rentoutua ja rauhoittua, se juuri oikea paikka. Näin intensiivinen ja täydellinen rauhoittuminen ja rentoutuminen onnistuu parhaiten suuri talvella Lapissa. Ja juuri yksin oleminen on hieno, mutta se ei tietenkään sovi kaikille. 19

20 Ensimmäisen kerran jälkeen meille tuli heti tämä ahaa- elämys, että viikon loma tuntui kolmen viikon lomalta. Laitettiin takka heti päälle ja lähdimme hiihtelemään vaikka en ole mikään talviurheilija. Liikkumista helpotti osaltaan se, että pystyimme paikanpäällä lainaamaan sopivat ja kunnolliset hiihtovälineet. Pystyimme myös lainaamaan talvivaatteita ja pystyi kuivaamaan heti kuivauskaapissa (niitä ei ole Saksassa ja ne herättävät aina ihmetystä ja kehua). Kavereistani monet matkustavat kesäisin Suomeen ja myös Ruotsiin ja Norjaan, mutta pidän itse lämmöstä ja silloin menen Välimerelle. Talvi Suomessa on niin kaunis, etten halua edes kokeilla sitä esimerkiksi Ruotsissa. Jos haluaa rentoutua täydellisesti ja aikaa ehkä vain reilu viikko, niin talvinen Lappi on ykkösvalinta. Juuri tämä viikko ennen joulua rauhoittua ja rentoutua työntäyteisen syksyn jälkeen on aina ollut uskomaton. Herra ja rouva L., n. 60 vuotta, eläkeläisiä, Düsseldorf Pariskunta on matkaillut viimeisten viiden vuoden aikana Kuubassa sekä Etelä- ja Pohjois- Intiassa. Lisäksi he ovat tehneet paljon niin kutsuttuja lyhytmatkoja joilla ollaan vain pari päivää. Rouva oli käynyt aikoinaan Intiassa ja ihmiset olivat olleen niin mielenkiintoisia, joten he päättivät mennä kunnolla uudestaan ja tehdä sinne kaksi omaa matkaansa. Lisäksi olemme käyneet Australiassa ja Meksikossa. Nämä pitkät matkamme kestävät yleensä kuudesta seitsemään viikkoa. Kuubassa kävimme, koska siellä alkaa olla viimeiset mahdollisuudet nähdä vielä vanhaa Kuubaa. Intia on maana maantieteellisesti hyvin monimuotoinen. Erityisesti eteläisessä Intiassa ihmiset olivat hyvin sydämellisiä ja siellä oli hyvin olla. Aasia on mielenkiintoinen alue ja ensi vuonna menemme Kamputseaan ja Laosiin. Kävimme myös Iranissa ja siellä myös ihmisten sydämellisyys oli silmiinpistävää. Vastaan tuli kyllä myös vaikeita tilanteita. Kerran kahvilassa poliisit tulivat paikalle ja vaimon piti siirtyä kahvilan toiseen, vain naisille varattuun osaan. Hyvin mielenkiintoinen paikka. Siellä näki mitä tiukka uskonto todellisessa elämässä tarkoittaa. Matkoilla on tärkeätä tutustua vieraisiin kulttuureihin ja siihen, kuinka paikallinen väestö elää. Kuubassa oli mielenkiintoista nähdä, kuinka ihmiset 20

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla.

Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. TYÖSSÄOPPIMASSA SAKSASSA, KÖLNISSÄ 25.3-23.5.2015 Opiskelemme matkailualan perustutkintoa ensimmäistä vuotta MATYS14 luokalla. Lähdimme Leonardo- hankkeen rahoituksella, joka kattoi lennot sekä asunnon.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved.

Hyvän palvelun muotoilutoimisto. Copyright Diagonal Mental Structure Oy. All rights reserved. Hyvän palvelun muotoilutoimisto 1 TEKES LIIKKUMINEN PALVELUINA 27.5.2014 Käyttäjäprofiilit palveluiden luomisen pohjana Case: Helsingin risteilymatkustajien profilointiprojekti Mikko Koivisto, johtava

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2

Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2 NORDIC SCHOOL KOE Составитель Л.И.Чугунова На основе учебника Hyvin menee! 2 Имя и фамилия учащегося/учащейся Выполнение письменной работы за 4-й семестр обучения рассчитано на 45-60 минут. Использование

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla

KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla KABELON PUHE LÄKSIÄISILLASSA Luomaniemen Wanhalla Minulta kysytään usein "Miksi Suomi" ja jos sanon totuuden - Suomi oli minun 3 valitsenut. Mun ensimmäinen oli Holland ja toinen oli Belgia. - Halusin

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Suomi on menestynyt ja menestyy kansainvälisissä tutkimuksissa ja mittauksissa erinomaisesti Newsweek Contry Brand Index

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010

SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG. Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 SAKSA HOCHSCHULE OFFENBURG Heikki Lauronen kevät-kesä 2010 Valmistelut Hochschule Offenburg Offenburg Gengenbach Asuminen Opiskelut Yhteydenpito kotimaahan Vapaa-aika Mietteitä vaihdosta Kuvia reissusta

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?)

MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) MONIKON GENETIIVI (MINKÄ? KEIDEN?) Lintujen täytyy muuttaa talveksi etelään. MONIKON GENETIIVIN KÄYTTÖ 1. OMISTUS (KENEN, KEIDEN?) Nämä sukset ovat noiden koululaisten. Tuossa kaupassa myydään vain lasten

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014

Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Bulgaria, Pazardzhik 4.3.-15.4.2014 Janet Valliovuo ja Ramoona Rahja, Horaca11 Johdanto Lähdimme ulkomaille, koska halusimme kokeilla jotain erilaista ja kokeilla rajojamme. Halusimme lähteä Iso-Britanniaan,

Lisätiedot

KAUPUNKILOMAT SUOSITUIMPIA TÄNÄ VUONNA 5 VINKKIÄ EUROOPPALAISIIN KOHTEISIIN

KAUPUNKILOMAT SUOSITUIMPIA TÄNÄ VUONNA 5 VINKKIÄ EUROOPPALAISIIN KOHTEISIIN Lehdistötiedote 8. maaliskuuta 2016 KAUPUNKILOMAT SUOSITUIMPIA TÄNÄ VUONNA 5 VINKKIÄ EUROOPPALAISIIN KOHTEISIIN Bergenin värikkäät maisemat. Kuva: Andrés Nieto Porras Suomalaisten vuoden 2016 lomasuunnitelmissa

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Odense, syksy 2006. Valmistelut

Odense, syksy 2006. Valmistelut Odense, syksy 2006 Valmistelut Kun valmistumiseni rupesi häämöttämään, tajusin että viimeinen mahdollisuus asua ulkomailla läheni samalla. Perheellisellä miehellä kun ei ole juuri mahdollisuuksia työskennellä

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles

Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Matkailun tulevaisuus keskel vesistöö, suurkaupungin kyles Kalle Michelsen 23.3.2010 25.3.2010 1 Matkailun megatrendit Post-modernissa maailmassa matkailu tapahtuu monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä

IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä IPA Kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä Vastaajan nimi: Päivämäärä: Johdanto Tämän lomakkeen kysymykset koskevat päivittäisiä toimintojasi. Pyrimme saamaan käsityksen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi

-mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi. siisti - siistin - siistimpi MILLAINEN? vertailu -mpi (komparatiivi) tuttu - tutun - tutumpi kevyt - kevyen - kevyempi siisti - siistin - siistimpi iloinen - iloisen hidas hitaan - iloisempi - hitaampi -mpi (komparatiivi) KAKSITAVUISET,

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla.

4.1 Kaikki otti mut tosi hyvin ja ilosella naamalla vastaan, enkä tuntenu oloani mitenkään ulkopuoliseksi, kiitos hyvän yhteishengen työpaikalla. Ranska Chamonix Niin tällänen blogikin pitäis kirjottaa. Meinasin että kirjotan ihan mitä olen Ranskassa tehny ja lisäilen sinne tänne kuvia, en oo mitenkään blogin kirjottaja tyyppiä. 3.1 Lähin Kittilästä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS

KOMPARATIIVIN TAIVUTUS KOMPARATIIVIN TAIVUTUS YKSIKKÖ MONIKKO perusmuoto -mpi -mmat Millainen? isompi isommat Millaiset? -mma- -mpa- -mmi- -mpi- Millaista? isompaa isompia Millaisia? Millaisen? (gen./ obj.) isomman isompien

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2

HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010. Riikka Heikkilä, RAT7SN2 HARJOITTELU PRAHASSA 1.6.-31.8.2010 Riikka Heikkilä, RAT7SN2 Tšekin tasavalta Pinta-ala: 78 866 km² Asukasluku: 10 230 000 Pääkaupunki: Praha (1 172 975 as.) Muut suuremmat kaupungit: Brno (367 396 as.),

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot