Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/10 4.5.2011"

Transkriptio

1 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/ SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. SM KILPAILUN ANOMINEN SM kilpailut tulee anoa SPKL:n hallitukselta ennen kilpailua edeltävän vuoden ensimmäistä päivää. Mikäli yhdistykselle on tulossa merkkivuosi, voi yhdistys tehdä jo aiemmin liiton hallitukselle varauksen kilpailun järjestämisvuorosta. Kilpailuanomuksessa tulee mainita kilpailun ajankohta ja paikkakunta, lajit jotka kilpailu käsittää sekä kokeesta vastaava toimitsija, muut tiedot kokeesta voidaan tiedottaa SPKL:lle myöhemmin, viimeistään kilpailun järjestämisvuoden 1 päivään mennessä. 2. TUOMARIT JA SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Suomen Palveluskoiraliitto nimittää SM-kilpailun ylituomarit, tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat. Yhdistys voi liittää anomukseen esityksen tuomareista. Esitys ei sido liiton hallitusta. 3. SM LAJIT JA KILPAILUT SM-kilpailut järjestetään seuraavissa lajeissa: - Palveluskoirakokeet: 3-luokka PAJÄ, PAHA, PAEK, PAVI, PAOP ja PASU (IPO). Kilpailun voi järjestää joko 2 tai 3 -päiväisenä. - IPO-FH SM kilpailu, IPO FH koeohjeen mukaisesti. Kaksipäiväinen kilpailu jossa jokainen osallistuja ajaa molempina päivinä kilpailujäljen. - Valjakkohiihto: Kaikki luokat lyhyet matkat. Viestit miehet ja naiset 3x 5-10 km myös naruluokat. Kilpailu tulee järjestää 2-päiväisenä, jotta samat koirat voivat osallistua sekä yksilölajien että viestijoukkueiden sarjoihin. - Pelastuskoirakokeet: IPOR B-luokka, raunio, haku ja/ tai jälki. PEKO SM:n voi järjestää joko kaikki lajit yhdessä tai vain jossakin määrätyssä lajissa. Kilpailun voi järjestää joko 1- tai 2 -päiväisenä. - Joukkuekilpailu järjestetään jokaisessa erillisessä SM-kilpailussa. Joukkuekilpailuun ilmoittautumisten tulee olla järjestäjillä ennen kilpailun alkamista. Joukkuekilpailuun voivat osallistus Palveluskoiraliiton paikallisten jäsenyhdistysten joukkueet (ei valtakunnalliset yhdistykset). Joukkueeseen tulee nimetä enintään 4 osallistujaa, joista 3:n parhaan tulos lasketaan joukkueen tulokseen. Joukkueessa tulee olla vähintään 2 osallistujaa. 4. OSALLISTUMISOIKEUS SM KILPAILUUN SM-kilpailuun saavat osallistua vain FIN -, ER tai EJ - rekisteriin merkityt koirat. Kilpailijoiden osallistumisoikeuden rajoituksista päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeus voidaan rajoittaa siten, että kilpailuun voi osallistua vain määrätyt koetulokset saavuttaneet koirat. SM kilpailut voi järjestäjä rajoittaa siten, että määrätty määrä (väh. 20) ko. lajissa pääsee tottelevaisuuden perusteella maastoon. Tällöin tottelevaisuuden arvostelee kaksi tuomaria, joiden antamien loppupisteiden keskiarvo on koiran tottelevaisuustulos. FH-SM kilpailun osallistujat voidaan valita aiempien tulosten mukaan jolloin osallistujamäärä voi olla pienempi kuin 20. ( kilpailijaa) SM mitali voidaan jakaa vain lajissa/sarjassa, johon on osallistunut vähintään 3 koiraa. Suomen Kennelliitto myöntää voittaneelle koiralle SM-arvon, vain mikäli lajiin /sarjaan on osallistunut vähintään 6 koiraa. SKL ei myönnä SM arvoa rekisteröimättömälle tai vain ulkomaille rekisteröidylle koiralle. 5. JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA SM-kilpailun järjestävän yhdistyksen tulee nimetä kilpailutoimikunta, jossa on hyvin ko. lajit tunteva kokeesta vastaava toimitsija sekä jokaiseen lajiin ratamestari. Yhdistyksen tulee nimetä myös seuraavat eri vastuualueiden toimihenkilöt: - kilpailun toimiston ja tulospalvelu vastaavat - ruokahuollosta vastaava - tiedotus ja PR vastaava - juhlallisuuksista vastaavat (avajaiset, palkintojenjako ja mahd. illanvietto) 6. KILPAILUPAIKAT Yhdistyksen tulee valita SM-kilpailun paikaksi koemuotoon sopiva kilpailukeskus, tarvittavine kenttineen.

2 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 2/ Jokaiselle koelajille tulee valita SM-kilpailun arvoa vastaava koemuodon vaatimukset täyttävä maasto. Järjestäjän tulee myös huomioida, että SM kilpailuissa on yleisöä seuraamassa koesuorituksia. Katsojien sijoittuminen tulee suunnitella etukäteen. SM-kilpailun ylituomarit sopivat keskenään kuka tarkistaa ja hyväksyy kilpailun suorituspaikat. Ylituomari voi antaa jonkin lajin suorituspaikkojen tarkistuksen myös ko. lajin arvostelevan tuomarin tehtäväksi. Kilpailupaikkojen tarkistus ja hyväksyntä suoritetaan hyvissä ajoin ennen kilpailua. Palveluskoiraliitto maksaa ylituomarin matkan ko. kilpailupaikkakunnalle. Mikäli matkat ovat pitkiä ja tarkistukset aiotaan jakaa useampaan eri kertaan, tulee tästä sopia etukäteen SPKL:n koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa. 7. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehti Suomen Kennelliitto ja Palveluskoiraliitto julkaisevat koekalentereissaan ilmoitukset SM kilpailuista koeanomusten tietojen perusteella. Yhdistys saa julkaista itse laatimansa 1/1 sivun kokoisen mainoksen Palveluskoirat -lehdessä veloituksetta. Ilmoitus ei saa sisältää kaupallisia mainoksia. Lisäksi yhdistys voi halutessaan kirjoittaa Palveluskoirat -lehteen ns. puffijutun SM-kilpailun järjestelyistä. Palveluskoiraliitto mainostaa SM-kilpailuja internet-sivujensa etusivulla, josta on linkki joko yhdistyksen tai liiton ylläpitämille SM-sivuille. SPKL lähettää kilpailuun joko oman toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa kuvien ottamisesta sekä juttujen tekemisestä kilpailusta. SPKL julkaisee jutut ja tulokset kilpailusta saatujen tulosluetteloiden perusteella. Muut lehdet ja tiedotuskanavat SM-kilpailut järjestävä yhdistys voi mainostaa kilpailuja yleisölle ja harrastajille parhaaksi katsomallaan tavalla: paikallislehdessä, radiossa, internetissä ja /tai televis iossa. Yhdistys huolehtii tulosten julkaisemisesta paikallisissa lehdissä. Halutessaan kilpailun järjestäjä voi pyytää kilpailupaikalle median edustajat. Toimittajille pitää tällöin varata vähintään yksi henkilö joka opastaa toimittajia kilpailupaikoilla ja kertoo koejärjestelyistä ja kilpailunkulusta. Toimittajille tarjotaan kahvitus sekä mahdollisesti järjestetään mahdollisuus eri henkilöiden haastattelemiseen.(kilpailija, tuomarit, järjestäjän edustaja jne.) Internet-sivut järjestävä yhdistys voi toimittaa omilla kotisivuillaan SM kilpailun sivustoa, johon voidaan kirjata tapahtuman aikataulu ja järjestelyt sekä ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujaluettelo. Yhdistys voi ylläpitää halutessaan internetsivuillaan, joko reaaliaikaista tulospalvelua tai päivittää tiedot määräajoin kilpailun kuluessa tai kilpailun jälkeen. 8. ILMOITTAUTUMINEN SM KILPAILUUN SM-kilpailun järjestäjä ottaa vastaan kilpailun ilmoittautumiset. Osallistumismaksun määrää järjestävä yhdistys, kuitenkin siten, että Kennelliitto määrää vuosittain SM-kilpailujen osallistumismaksun maksimi summan enintään 70,- yksipäiväinen ja 90,- kaksipäiväinen kilpailu. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautumisten vastaanottaja ei saa julkistaa tietoja kilpailuun ilmoittautuneista. Ilmoittautumisten vastaanottajan on tarkistettava, että kaikki ilmoittautuneet täyttävä kaikilta osin osallistumisoikeuskriteerit. SM kilpailusta on laadittava osallistujaluettelot, joita tulee olla joko myynnissä tai vapaasti jaossa myös yleisölle. Luettelo voi olla joko kopioitu tai painettu. 9. TALOUS SM kilpailun järjestäjä on vastuussa kilpailun taloudesta. Suomen Palveluskoiraliitto maksaa: - Tuomareiden ja kilpailuavustajien matkat ja päivärahat, liiton matkustusohjeen mukaisesti - SM-mitalit ja kunniakirjat

3 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 3/ SM pelastuskoirakokeissa: osallistujien, tuomareiden ja järjestäjien ruokailut, tuomareiden majoituskulut sekä järjestäjien polttoainekulut kilpailun järjestämisestä aiheutuneesta oman auton käytöstä. Muissa kuin PEKO- SM kilpailuissa järjestäjä huolehtii tuomareiden majoituksesta (kohtuuhintainen hotellimajoitus 2 h. huoneissa) ja ruokailuista. SM-kilpailun järjestäjä voi periä yleisöltä sisäänpääsymaksun ja myydä osallistujaluetteloja. Mikäli SM-Ipo-kokeessa kilpailuavustajat käyttävät omia varusteitaan (haalarit, takki ja hiha) on kansainvälinen tapa, että kilpailuavustaja saa pitää kilpailussa käytössä olleen hihanpäällisen, korvauksena omien varusteiden käytöstä 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei SM kilpailuissa saa mainostaa - Liitolla on yhteistyösopimus myös Royal Canin Finlandin kanssa. Kilpailun järjestäjä voi kysyä RC:lta SM kilpailujen ruokapalkintoja tai halutessaan tehdä sopimuksen jonkin toisen ko. toimialan maahantuojan tai valmistajan kanssa. - SM kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 11. ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUS JA ILMOITTAUTUMINEN Ennen SM kilpailun alkua osallistujien tulee jättää kilpailukirja kilpailun toimistoon ja käydä eläinlääkärin tarkistuksessa sekä luokse päästävyyden tarkistuksessa SM kilpailuissa on eläinlääkärin tarkistettava kaikki koirat ennen kilpailun alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä koiranohjaajille tulee antaa kilpailun aikataulu ja selvitys kunkin lajin suoritusjärjestyksestä kirjallisesti TUOMARIPALAVERI SM-kilpailun tuomareille järjestetään enne kilpailun alkua tuomaripalaveri. Tilaisuus tulee järjestää tarvittaessa kilpailua edeltävänä iltana, sisätiloissa mahdollisesti ruokailun /kahvituksen kera. Ylituomari ja ylitoimitsija selvittävät tuomareille kokeen kulun. Tuomareille jaetaan kilpailun aikataulu. Lajeissa, joissa on paljon osallistujia ja aikataulu on tiukka, suorituspaikat tulee tarkistaa ennen kilpailun avajaisia, mahdollisesti edellisenä päivänä. 13. TULOSPALVELU Kilpailujen tulokset tulee julkaista mahdollisimman nopeasti kilpailupaikalla olevalla ilmoitustaululla. Järjestäjä voi julkaista tulokset myös internet-sivuilla reaaliaikaisena tai määräajoin päivitettynä. Kilpailun lopuksi tulokset tulee jakaa paperikopioina kokeen tuomareille sekä VIP henkilöille ja lehdistölle. 14. SEREMONIAT SM-kilpailuissa tulee järjestää seuraavat seremoniat: - Liputus kisakeskuksessa: Suomen lippu ja liiton lippu, osallistuvien seurojen lipuille ja viireille sijoituspaikat - Avajaiset puheet esim: kilpailun suojelija, kunnan/kaupungin edustaja, SPKL, SKL tai Kennelpiiri, kilpailun ylituomari ja järjestäjän edustaja (kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa puheiden pitojärjestys, huomioiden puheen pitäjän asema ja arvo) avajaismarssin järjestäminen on järjestäjän harkittavissa kilpailun tuomareiden ja ratamestareiden esittely kilpailijoille ja yleisölle - Illanvietto Mikäli kilpailu on kaksipäiväinen on toivottavaa, että järjestetään yhteinen illanvietto jonka ohjelmasta ja tarjoilusta sekä illalliskorttienhinnasta päättä järjestävä yhdistys.

4 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 4/ Palkintojenjako Palkintojenjaon muodosta ja järjestyksen päättää kilpailun järjestäjä Puheet: ylituomari, SPKL ja järjestäjän edustaja, (kilpailun suojelija) Palkintokorokkeiden on oltava tarpeeksi leveät, jotta koira mahtuu korokkeelle ohjaajan viereen. Järjestäjän tulee huolehtia, että palkintojenjaossa kaikilla palkituilla on koira mukana. Palkinnot hankkii kilpailun järjestäjä Ennen palkintojenjakoa on sovittava henkilöt jotka ojentavat palkittaville palkinnon, mitalin ja kunniakirjan sekä mahdolliset sponsoripalkinnot, jotta tilaisuus sujuu kitkattomasti Palkintojenjaossa on huolehdittava, että kaikista palkituista on valokuvaajilla mahdollisuus ottaa tarpeeksi kuvia. 15. PR JA VIP Kilpailun järjestäjä lähettää kutsun seuraamaa kilpailua esim. seuraaville tahoille: 1. kunnan / kaupungin johto, urheilupaikoista vastaava tms. yhteistyötaho 2. Kennelpiirin pj/ hallitus, muut paikalliset yhdistykset 3. paikalliset yhteistyötahot: poliisi, puolustusvoimat, tulli, rajavartiolaitos jne. 4. Suomen Kennelliitto ry 5. Suomen Palveluskoiraliiton yhteistyökumppanit ja yhteistyötahot (osoitteet liiton toimistosta) 6. lehdistö, radio ja TV VIP vieraille tulee lähettää kutsu, jossa on aikataulu sekä selkeästi mihin/keneen ottaa yhteytt ä kun saapuu kilpailupaikalle. VIP vieraille tarjotaan käsiohjelma ja mahdollisesti kahvitus sekä mahdollisuus kysymyksiin ja opastuksella tutustua kilpailun kulkuun. VIP vierailta ei peritä sisäänpääsy- eikä paikoitusmaksua. 16. SM-KIERTOPALKINNOT Viesti kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Haku kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Opastuskoe; Veikko Kettusen palkinto Opaskoirakoulun palkinto Jälkikokeen kiertopalkinto, parhaalle jälkituloksen saavuttaneelle Kiertopalkinto parhaan lopputuloksen saavuttaneelle koiralle: JOSEPA Kiertopalkinto parhaalle IPO koiralle 17. SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT: 2011 Lahden Käyttökoira/ Heinolan Palvelus- ja Seurakoirat ry 2010 Turku 2009 Kemin Seura ja Palveluskoirakerho ry 2008 Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry 2007 Oulun Palveluskoirayhdistys ry 2006 Kouvolan Palveluskoirayhdistys ja Anjalankosken Palveluskoiraharrastajat 2005 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2004 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2003 Joensuun Seudun Palveluskoirayhdistys 2002 Lahden Käyttökoira 2001 Lahden Käyttökoira 2000 Oulun Palveluskoirayhdistys 1999 Tampereen alueen PK-yhdistykset 1998 Harjavallan Palveluskoirayhdistys 1997 Harjavallan Palveluskoirayhdistys /Ulvilan Palveluskoirat/ Porin Palvelusk Karjalan Palveluskoiraharrastajat Kotka 1995 Joensuun Seudun. Palveluskoirayhdistys 1994 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 1993 Turun Käyttökoirat 1992 Hyvinkään Käyttökoirat 1991 Lahden Käyttökoira

5 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 5/ KARSINTAKOKEET 1. ANOMINEN Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittavien joukkueiden valitsemiseksi järjestetään karsintakokeita. SPKL:n hallitus päättää kunkin lajin karsintakokeiden määrän ja ajankohdan sekä mahdolliset osallistumisvaatimukset: - FCI-FH-MM karsintakoe: IPO-FH järjestetään edellisen vuoden syyskaudella - IPOR MM kokeen karsintakokeet: IPOR- B jälki-, haku- ja rauniokoe järjestetään 31.5 mennessä. - FCI-IPO-MM karsintakoe (kokeet): järjestetään heinäkuun alkuun mennessä ja lopullinen joukkueen valinta tehdään SM-kilpailun tulosten perusteella. - NOM-kilpailun karsintakoe SM-kilpailun yhteydessä Karsintakokeet anotaan normaalien palveluskoirakokeiden anomisaikojen puitteissa. 2. TUOMARIT ja SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Karsintakokeiden tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat nimeää järjestävä yhdistys tai Palveluskoiraliiton hallitus. Mikäli Palveluskoiraliitto määrää karsintakokeen tuomarin ja kilpailuavustajan, maksaa liitto myös hänen matkakulunsa. 3. LAJIT Karsintakokeet järjestetään lajeissa: - FCI FH-jälki MM: IPO-FH - IPOR-MM. IPOR B-koe jälki- haku- ja/tai rauniokoe - FCI IPO-MM : IPO 3 - NOM: PAJÄ 3, PAHA 3, IPO3, PAVI3 4. OSALLISTUMISOIKEUS JA RAJOITUKSET Karsintakokeisiin saavat osallistua vain FIN -, EJ tai ER rekisteriin merkityt koirat. Karsintakokeisiin osallistumisoikeuden rajoittamisesta päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että osallistuvilta koirilta vaaditaan määrätyt koesuoritukset. Järjestäjän toivomuksesta osallistujamäärää voidaan rajoittaa myös siten, että vain määrätty määrä koiria pääsee tottelevaisuuden perusteella maasto-osuuteen. Kastroitu tai kivesvikaista urosta ei valita edustusjoukkueisiin, lukuun ottamatta NOM koetta. 5. KOKEEN SUORITUSPAIKAT Karsintakokeiden suorituspaikkojen tulee olla vaativat ja erinomaisesti lajiohjeiden vaatimukset täyttävät. Kokeen ylituomarin tulee tarkistaa ja hyväksyä suorituspaikat ennen koetta. 6. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN Järjestävä yhdistys nimeää kokeeseen lajin hyvin tuntevan ylitoimitsijan, joka huolehtii kokeen järjestämisestä hyvän tavan ja kokeen vaatimustason mukaisesti. SPKL ei edellytä karsintakokeiden yhteydessä mitään normaalista koekäytännöstä poikkeavaa juhlallisuutta tai julkisuutta. 7. TIEDOTUS SPKL ja Kennelliitto ilmoittavat lehtien koekalentereissa koeanomuksessa mainitut tiedot karsintakokeista, lisäksi Palveluskoirat-lehti julkaisee yhden järjestäjän laatiman ½-sivun ilmoituksen kokeesta veloituksetta. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. 8. KARSINTAKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN Kokeen järjestäjä ottaa vastaan karsintakokeiden ilmoittautumiset, sekä tarkistaa ilmoittautuneiden osallistumisoikeuden sovittujen kriteereiden mukaisesti. Osallistujaluetteloa ei saa julkaista ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

6 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 6/ TALOUS Karsintakokeet järjestävä yhdistys vastaa kokeen taloudesta ja järjestää kokeet normaalin koekäytännön mukaisesti. Mikäli SPKL on määrännyt karsintakokeen tuomarin (t), maksaa liitto heidän matkakulunsa sekä päivärahat. Järjestävä yhdistys huolehti tällöin tuomarin majoituksesta ja ruokailuista. Mikäli SPKL on määrännyt IPO-MM karsintakokeen kilpailuavustajat, maksaa liitto heidän matkakulunsa, järjestävä yhdistys maksaa maalimiesten majoituksen ja ruokailut. 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v. 2009) Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

7 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 7/ JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa ( PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 1. suunnistustaito 2. ensiaputaito 3. jäljestämis- ja henkilöetsintä 4. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. 6. SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyö kumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

8 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 8/ TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 8. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

9 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 9/ UUSI TTU 3/2011 JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu SPKL:n koulutettu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa (PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. Ilmoittautumiset Joukkue on ilmoitettava 3 kk ennen kilpailua ja nimettävä 1 kk ennen kilpailua??? 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 5. suunnistustaito 6. ensiaputaito 7. jäljestämis- ja henkilöetsintä 8. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. Suorituspaikat tulee suunnitella jo olemassa oleviin puitteisiin. - SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v )

10 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 10/ SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyökumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 6. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 7. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

SPKL tuomarikoulutusohje

SPKL tuomarikoulutusohje Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry TUOMARIKOULUTUS Koulutusohjelma: - peruskurssi - lajikurssi - ylituomarikurssi - koearvostelut - loppuarvostelu tuomarikollegiolle Jäsenyhdistykset anovat tuomarikurssin

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON!

TOKO SM 2012 Ennakkotiedote TERVETULOA KUOPIOON! TERVETULOA KUOPIOON! Hyvät kilpailijat ja joukkueenjohtajat, tervetuloa Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry:n järjestämään TOKO SM 2012 tapahtumaan 9.10.6.2012. Kokeeseen on ennakkoilmoittautunut

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät.

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Virkku.net Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Etusivun toiminteet: Kokeet ja kilpailut- osiossa voi hakea tulevia kokeita kaikista lajeista. Testit- osiosta löytyy

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 1/2012 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 1/2012 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 1/2012 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2012 Pelastuskoiratoimikunnan kokoonpano ja vastuualueet vuonna 2012:

Lisätiedot

PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAKOKEET KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAKOKEET KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE PALVELUS- JA PELASTUSKOIRAKOKEET KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Koetoimitsijakurssi Suomen Palveluskoiraliitto ry Julkaisija: Layout: Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry Piia Heinilä KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

Lisätiedot

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA TIEDOTE 5/2011 Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat VUODEN 2012 SM-KILPAILUT, MM-KARSINTAKOKEET JA JOUKKUEKATSELMUS Kaipaamme edelleen ensi vuoden SM-kilpailuille,

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

Kilpailut päätetään sunnuntaina heti kun tulokset on saatu laskettua, noin klo 17:00-18:00. Palkintojen jako tapahtuu kentällä 1.

Kilpailut päätetään sunnuntaina heti kun tulokset on saatu laskettua, noin klo 17:00-18:00. Palkintojen jako tapahtuu kentällä 1. TERVETULOA PAIMIOON! Olet ilmoittautunut Paimiossa 03.-06.08.2016 pidettäviin Palveluskoirien SM-kisoihin. Kokeesta vastaava tuomari on Harri Laajajärvi ja toisena ylituomarina toimii Mika Laaksonen. Kilpailukeskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5.

MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5. MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 8.5.1997, Voimassa alkaen 1.1.1998. Muutettu ohjeeksi valtuustossa 21.5.2009 B. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN

Lisätiedot

KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE KOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsijakurssi 1. EDELLYTYKSET PALVELUS- TAI PELASTUSKOIRAKOKEEN JÄRJESTÄMISELLE 2. KOKEEN ANOMINEN 3. KOKEEN PERUMINEN TAI SIIRTÄMINEN

Lisätiedot

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa ja Kennelliiton valtuuston kokouksessa 23.11.2014 ja ovat voimassa 1.8.2015 alkaen. Näitä sääntöjä täydentävät

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen.

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. 1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN 1.1.

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa.

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet

Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(1) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011 Yleistä LPKY valitsee ja palkitsee vuosittain kevätkokouksessa

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa

Aika 18 19.4.2015. Paikka. Kilpailun aikataulu: Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu. Lauantai 18.4.2015. Halli ja info aukeaa Aika 18 19.4.2015. Paikka Linnanmaan liikuntahalli, Virkakatu 1, 90540 Oulu Kilpailun aikataulu: Lauantai 18.4.2015 klo 8.30 klo 10.30 klo 9.00 klo 10.30-12.30 klo 13.00 klo 19.10 Sunnuntai 19.4.2015 klo

Lisätiedot

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT

VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT VUODEN HOLSKU -SÄÄNNÖT Vuoden holskut palkitaan yhdistyksen kevätkokouksessa. Kilpailuun saavat osallistua Suomen Hollanninpaimenkoirat ry:n jäsenet hollanninpaimenkoira-rotuisella koiralla. Vuoden käyttö-,

Lisätiedot

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Sinunkin ajavan Beaglesi perinnölliset metsästysominaisuudet ovat jalostustoiminnan ansiota. Tuomalla Beaglesi ajokokeeseen annat oman arvokkaan panoksesi tämän

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt 2018

Vuoden Beauceron -säännöt 2018 2018 Yleisiä periaatteita Kilpailukausi on kalenterivuosi. Mukaan hyväksytään vain KoiraNetistä löytyvät tulokset pl. erikseen pisteytetyt arvokilpailut. Näyttelybeauceron-kategoriassa erikoisnäyttelyksi

Lisätiedot

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä)

4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä) KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen (viimeistään kilpailua

Lisätiedot

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE

HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE HAKUOHJEET RINGETEN NAISTEN MM2015 JA NUORTEN U19 MM2015 JÄRJESTÄJILLE AJANKOHTA 28.12.2015 3.1.2016 1. Naisten finaalipeli perjantaina 2. Naisten finaalipeli lauantaina 3. Naisten finaalipeli (tarvittaessa)

Lisätiedot

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa.

Arvostelun aikataulusta ja arvosteltavista koiramääristä tulee sopia tuomarin kanssa. B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa.

Koetoimikunnan ja ylituomarin on tarkistettava osallistumisoikeus. Koe voidaan järjestää vain, jos siihen osallistuu vähintään kolme ( 3 ) koiraa. KETUNAJOKOKEEN KEAJ SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa xx.xx.xxxx Voimassa xx.xx.xxx alkaen 1. Ketunajokokeiden tarkoitus Ketunajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien ketun ajo-ominaisuuksien

Lisätiedot

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat 28.02.2009 Sastamala F-CUP 2009 toinen osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat KILPAILUN SÄÄNNÖT VOLKSWAGEN RALLI 28.02.2009 F_CUP:n osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat Sastamala I OHJELMA 22.12.08

Lisätiedot

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan.

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: 26. Suopunkiralli Aika: 28.3.2009 Kilpailun arvo: Kansallinen kilpailu, Alue 1 aluemestaruuskilpailu NEAFP Järjestäjä: Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Paikkakunta: Rovaniemi

Lisätiedot

Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä

Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivä 18.3.2017 Yhteistyötoimikunta Koesihteereiden jatkokoulutus Lotta Vuorinen Koesihteereiden jatkokoulutus Sisältö: Koesihteeriohjeistus Kokeen

Lisätiedot

ajettavan JM-Kemora kilpailun järjestäjä on Kokkolan Urheiluautoilijat Ry.

ajettavan JM-Kemora kilpailun järjestäjä on Kokkolan Urheiluautoilijat Ry. KILPAILUN SÄÄNNÖT JM Kemora 19.08.2017 Kansallinen Kokkolan Urheiluautoilijat Ry Kemora, Veteli I OHJELMA 01.07.17 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. 12.08.17 Klo:23.59 Ilmoittautumisaika

Lisätiedot

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5 PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 2 / 5 Kilpailupäivä Lauantai 11.05.2013 Alustava aikataulu 09.00 09.30 Tuomaripalaveri 09.30

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt

Suomen Snautserikerho ry Vuoden Snautseri-kilpailujen säännöt 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8)

Lappeenrannan 9.11.2014 Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Palveluskoirayhdistys ry sivu 1(8) Vuoden Parhaiden Koirien valintaperusteet Hyväksytty Lappeenrannan Palveluskoirayhdistyksen syyskokouksessa 9.11.2011, päivittetty 30.11.2014 ja lisätty parhaan rallytoko-koiran

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 7.3.2015 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa vapaa (V), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO Kilpailukeskus

Lisätiedot

Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle

Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle Kurssit Virkussa - ohje yhdistyskäyttäjälle Kursseja voi anoa yhdistyksessä yhdistyskäyttäjä, jolla on yhdistyksen sääntöjen mukainen oikeus anoa kursseja (esim nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö).

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Kilpailukausi on kalenterivuosi Yhden suorituksen pisteet muodostuvat peruspisteistä (taulukoissa ilman +-merkkiä) ja mahdollisista arvokisalisäpisteistä

Lisätiedot

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt Päivitetty 11/2016 Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt SAHK:n Retkeilyajo on vanhojen ajoneuvojen harrastuksen vuosittainen päätapahtuma Suomessa. Se on myös tärkein suhdetoimintatilaisuus,

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. A. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

Lisätiedot

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015

Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 SPNL kahvakuulavaliokunta 12.1.2015 Kisanostajan opas, Versio 1.1 1/5 Kisanostajan opas Sisällysluettelo 1. Oppaan tarkoitus... 2 2. Kisatarjonta, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen... 2 2.1 Salikisat... 2 2.2 Kansalliset kisat... 3

Lisätiedot

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 2. Sisäsoudun kilpailuluokat ja sarjat 2.1. Suomen mestaruus eli SM- kilpailuluokan sarjat 2.2. Finnish Open-

Lisätiedot

Suomen Snautserikerho ry

Suomen Snautserikerho ry 1 VUODEN SNAUTSERI Vuoden Snautseri kilpailuun saa pisteitä seuraavien kilpailusijoitusten perusteella Vuoden Näyttely-Snautseri tai Vuoden Näyttely-Snautseri, Veteraani (koira voi saada pisteet ainoastaan

Lisätiedot

Kutsu unkarinvizslojen mestaruuskokeeseen ja vizslamaiseen viikonloppuun 12. 14.10.2012. sekä. spinone-vizslat haasteotteluun 14.10.

Kutsu unkarinvizslojen mestaruuskokeeseen ja vizslamaiseen viikonloppuun 12. 14.10.2012. sekä. spinone-vizslat haasteotteluun 14.10. Kutsu unkarinvizslojen mestaruuskokeeseen ja vizslamaiseen viikonloppuun 12. 14.10.2012 sekä spinone-vizslat haasteotteluun 14.10.2012 Vizslamestaruuskoe 13.10.2012 Viime vuonna aloitetun perinteen mukaisesti

Lisätiedot

Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat

Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat Tampereen vetokoiraseura ry:n vuoden parhaat koirat IPO-, JÄLKI-, VIESTI-, HAKU-, JA ETSINTÄKOKEESSA KIERTOPALKINTO Taves palkitsee joka vuosi kyseisen vuoden parhaat koirat lajeittain. Lisäksi jaetaan

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

I OHJELMA 15.7.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi Neste Jari-Pekka Ralli Päivämäärä 12.09.2009 Kilpailun arvo / sarjalogo F-Cup Kilpailun järjestäjä Heinolan Urheiluautoilijat ry Paikkakunta Heinola I

Lisätiedot

Vuonna 1931 perustetun Kouvolan Palveluskoirayhdistyksen

Vuonna 1931 perustetun Kouvolan Palveluskoirayhdistyksen Vuonna 1931 perustetun Kouvolan Palveluskoirayhdistyksen harrastajat aloittivat pelastuskoiratoiminnan yhdistyksessään vuonna 1983. Palveluskoirakilpailuissa menestyneiden koirien osaaminen haluttiin antaa

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

SATAMOTO.FI RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT 21.1.2006 MERIKARVIA

SATAMOTO.FI RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT 21.1.2006 MERIKARVIA SATAMOTO.FI RALLI KILPAILUN SÄÄNNÖT 21.1.2006 MERIKARVIA Alueralli Länsi-Suomen Aluemestaruusosakilpailu (Alue 7) Luokat: Yleinen, Naiset, A- ja B-juniorit Lisäksi mukana 1400-Trophy luokka sekä Vakio

Lisätiedot

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry.

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. www.ylitornionua.com Kilpailun nimi: Nuuskakaira JM Aika ja paikka: 7.6.2014 klo 11.00, Pello, Kittisvaara Kilpailun arvo: Kansallinen Lupanumero:

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 24.11.2013 Voimassa 1.3.2014 alkaen Suomen Vinttikoiraliitto

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Skoda maantiecupin 5. osakilpailu. Revisio 1.0 8.7.2015

TEKNINEN OPAS. Skoda maantiecupin 5. osakilpailu. Revisio 1.0 8.7.2015 1 TEKNINEN OPAS Skoda maantiecupin 5. osakilpailu Revisio 1.0 8.7.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO: KILPAILUORGANISAATIO... 3 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ... 3 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT... 3 TUOMARINEUVOSTO... 3 KILPAILUN

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella 1 (5) KILPAILUKUTSU AIKA: 1.-2.11.2014 Lämpimästi tervetuloa Aerobic Cup 4 kilpailuihin Nokialle! PAIKKA: Nokian palloiluhalli, Kankaantaankatu 4, 37100 Nokia SARJAT ja alustava aikataulu: Lauantai 1.11.

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014

Vuoden 2014 parhaat haussa! Vuoden kasvattaja 2014 Vuoden 2014 parhaat haussa! Tietoja Paras PON 2014 -pisteistä kerätään vuoden 2015 alussa ja tulokset julkaistaan saman vuoden kevätkokouksessa. Paraskin PON on tässä suhteessa vaatimaton ja sen vuoksi

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

12.07.2015 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset kilpailijaohjeet julkaistaan, www.autourheilu.fi KITI-Kisapalvelu

12.07.2015 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset kilpailijaohjeet julkaistaan, www.autourheilu.fi KITI-Kisapalvelu KILPAILUKUTSU KILPAILUN SÄÄNNÖT XXXIV IKH-SAMBACROSS 18.7.2015 Rallicrossin SM-sarjan 3. osakilpailu Kilpailun järjestäjä: Kauhajoen Urheiluautoilijat ry Sotkan moottoristadion, Kauhajoki I OHJELMA 25.05.2015

Lisätiedot

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT KOIRATANSSIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.5.2014. Voimassa 1.1.2015 alkaen. 1. YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (myöhemmin Kennelliiton) Koiratanssikilpailujen

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen

Tuomariasiat N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2. Eija Kemiläinen Tuomariasiat 1 N Ä Y T T E L Y T O I M I K U N T I E N K O U L U T U S 1 5. 1 1. 2 0 1 2 Tuomareiden kutsuminen Odota Kennelliitosta päätös näyttelypäivästä Kutsu vain tuomareita, joilla on oman maansa

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

HOI JEON MOO SOOL SM 2016

HOI JEON MOO SOOL SM 2016 HOI JEON MOO SOOL SM 2016 Kilpailukutsu Hoijeonmoosool SM 16 Tervetuloa Hoijeonmoosoolin suomenmestaruuskilpailuihin Lohjalle 10.12.2016! Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 Kilpailun säännöt Kilpailu on RATA-SM sarjan osakilpailu, NEAFP kilpailu ja kansalisen ratasarjan osakilpailu Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry Seinäjoki I OHJELMA 26.6.2015

Lisätiedot