Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/10 4.5.2011"

Transkriptio

1 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/ SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. SM KILPAILUN ANOMINEN SM kilpailut tulee anoa SPKL:n hallitukselta ennen kilpailua edeltävän vuoden ensimmäistä päivää. Mikäli yhdistykselle on tulossa merkkivuosi, voi yhdistys tehdä jo aiemmin liiton hallitukselle varauksen kilpailun järjestämisvuorosta. Kilpailuanomuksessa tulee mainita kilpailun ajankohta ja paikkakunta, lajit jotka kilpailu käsittää sekä kokeesta vastaava toimitsija, muut tiedot kokeesta voidaan tiedottaa SPKL:lle myöhemmin, viimeistään kilpailun järjestämisvuoden 1 päivään mennessä. 2. TUOMARIT JA SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Suomen Palveluskoiraliitto nimittää SM-kilpailun ylituomarit, tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat. Yhdistys voi liittää anomukseen esityksen tuomareista. Esitys ei sido liiton hallitusta. 3. SM LAJIT JA KILPAILUT SM-kilpailut järjestetään seuraavissa lajeissa: - Palveluskoirakokeet: 3-luokka PAJÄ, PAHA, PAEK, PAVI, PAOP ja PASU (IPO). Kilpailun voi järjestää joko 2 tai 3 -päiväisenä. - IPO-FH SM kilpailu, IPO FH koeohjeen mukaisesti. Kaksipäiväinen kilpailu jossa jokainen osallistuja ajaa molempina päivinä kilpailujäljen. - Valjakkohiihto: Kaikki luokat lyhyet matkat. Viestit miehet ja naiset 3x 5-10 km myös naruluokat. Kilpailu tulee järjestää 2-päiväisenä, jotta samat koirat voivat osallistua sekä yksilölajien että viestijoukkueiden sarjoihin. - Pelastuskoirakokeet: IPOR B-luokka, raunio, haku ja/ tai jälki. PEKO SM:n voi järjestää joko kaikki lajit yhdessä tai vain jossakin määrätyssä lajissa. Kilpailun voi järjestää joko 1- tai 2 -päiväisenä. - Joukkuekilpailu järjestetään jokaisessa erillisessä SM-kilpailussa. Joukkuekilpailuun ilmoittautumisten tulee olla järjestäjillä ennen kilpailun alkamista. Joukkuekilpailuun voivat osallistus Palveluskoiraliiton paikallisten jäsenyhdistysten joukkueet (ei valtakunnalliset yhdistykset). Joukkueeseen tulee nimetä enintään 4 osallistujaa, joista 3:n parhaan tulos lasketaan joukkueen tulokseen. Joukkueessa tulee olla vähintään 2 osallistujaa. 4. OSALLISTUMISOIKEUS SM KILPAILUUN SM-kilpailuun saavat osallistua vain FIN -, ER tai EJ - rekisteriin merkityt koirat. Kilpailijoiden osallistumisoikeuden rajoituksista päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeus voidaan rajoittaa siten, että kilpailuun voi osallistua vain määrätyt koetulokset saavuttaneet koirat. SM kilpailut voi järjestäjä rajoittaa siten, että määrätty määrä (väh. 20) ko. lajissa pääsee tottelevaisuuden perusteella maastoon. Tällöin tottelevaisuuden arvostelee kaksi tuomaria, joiden antamien loppupisteiden keskiarvo on koiran tottelevaisuustulos. FH-SM kilpailun osallistujat voidaan valita aiempien tulosten mukaan jolloin osallistujamäärä voi olla pienempi kuin 20. ( kilpailijaa) SM mitali voidaan jakaa vain lajissa/sarjassa, johon on osallistunut vähintään 3 koiraa. Suomen Kennelliitto myöntää voittaneelle koiralle SM-arvon, vain mikäli lajiin /sarjaan on osallistunut vähintään 6 koiraa. SKL ei myönnä SM arvoa rekisteröimättömälle tai vain ulkomaille rekisteröidylle koiralle. 5. JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA SM-kilpailun järjestävän yhdistyksen tulee nimetä kilpailutoimikunta, jossa on hyvin ko. lajit tunteva kokeesta vastaava toimitsija sekä jokaiseen lajiin ratamestari. Yhdistyksen tulee nimetä myös seuraavat eri vastuualueiden toimihenkilöt: - kilpailun toimiston ja tulospalvelu vastaavat - ruokahuollosta vastaava - tiedotus ja PR vastaava - juhlallisuuksista vastaavat (avajaiset, palkintojenjako ja mahd. illanvietto) 6. KILPAILUPAIKAT Yhdistyksen tulee valita SM-kilpailun paikaksi koemuotoon sopiva kilpailukeskus, tarvittavine kenttineen.

2 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 2/ Jokaiselle koelajille tulee valita SM-kilpailun arvoa vastaava koemuodon vaatimukset täyttävä maasto. Järjestäjän tulee myös huomioida, että SM kilpailuissa on yleisöä seuraamassa koesuorituksia. Katsojien sijoittuminen tulee suunnitella etukäteen. SM-kilpailun ylituomarit sopivat keskenään kuka tarkistaa ja hyväksyy kilpailun suorituspaikat. Ylituomari voi antaa jonkin lajin suorituspaikkojen tarkistuksen myös ko. lajin arvostelevan tuomarin tehtäväksi. Kilpailupaikkojen tarkistus ja hyväksyntä suoritetaan hyvissä ajoin ennen kilpailua. Palveluskoiraliitto maksaa ylituomarin matkan ko. kilpailupaikkakunnalle. Mikäli matkat ovat pitkiä ja tarkistukset aiotaan jakaa useampaan eri kertaan, tulee tästä sopia etukäteen SPKL:n koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa. 7. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehti Suomen Kennelliitto ja Palveluskoiraliitto julkaisevat koekalentereissaan ilmoitukset SM kilpailuista koeanomusten tietojen perusteella. Yhdistys saa julkaista itse laatimansa 1/1 sivun kokoisen mainoksen Palveluskoirat -lehdessä veloituksetta. Ilmoitus ei saa sisältää kaupallisia mainoksia. Lisäksi yhdistys voi halutessaan kirjoittaa Palveluskoirat -lehteen ns. puffijutun SM-kilpailun järjestelyistä. Palveluskoiraliitto mainostaa SM-kilpailuja internet-sivujensa etusivulla, josta on linkki joko yhdistyksen tai liiton ylläpitämille SM-sivuille. SPKL lähettää kilpailuun joko oman toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa kuvien ottamisesta sekä juttujen tekemisestä kilpailusta. SPKL julkaisee jutut ja tulokset kilpailusta saatujen tulosluetteloiden perusteella. Muut lehdet ja tiedotuskanavat SM-kilpailut järjestävä yhdistys voi mainostaa kilpailuja yleisölle ja harrastajille parhaaksi katsomallaan tavalla: paikallislehdessä, radiossa, internetissä ja /tai televis iossa. Yhdistys huolehtii tulosten julkaisemisesta paikallisissa lehdissä. Halutessaan kilpailun järjestäjä voi pyytää kilpailupaikalle median edustajat. Toimittajille pitää tällöin varata vähintään yksi henkilö joka opastaa toimittajia kilpailupaikoilla ja kertoo koejärjestelyistä ja kilpailunkulusta. Toimittajille tarjotaan kahvitus sekä mahdollisesti järjestetään mahdollisuus eri henkilöiden haastattelemiseen.(kilpailija, tuomarit, järjestäjän edustaja jne.) Internet-sivut järjestävä yhdistys voi toimittaa omilla kotisivuillaan SM kilpailun sivustoa, johon voidaan kirjata tapahtuman aikataulu ja järjestelyt sekä ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujaluettelo. Yhdistys voi ylläpitää halutessaan internetsivuillaan, joko reaaliaikaista tulospalvelua tai päivittää tiedot määräajoin kilpailun kuluessa tai kilpailun jälkeen. 8. ILMOITTAUTUMINEN SM KILPAILUUN SM-kilpailun järjestäjä ottaa vastaan kilpailun ilmoittautumiset. Osallistumismaksun määrää järjestävä yhdistys, kuitenkin siten, että Kennelliitto määrää vuosittain SM-kilpailujen osallistumismaksun maksimi summan enintään 70,- yksipäiväinen ja 90,- kaksipäiväinen kilpailu. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautumisten vastaanottaja ei saa julkistaa tietoja kilpailuun ilmoittautuneista. Ilmoittautumisten vastaanottajan on tarkistettava, että kaikki ilmoittautuneet täyttävä kaikilta osin osallistumisoikeuskriteerit. SM kilpailusta on laadittava osallistujaluettelot, joita tulee olla joko myynnissä tai vapaasti jaossa myös yleisölle. Luettelo voi olla joko kopioitu tai painettu. 9. TALOUS SM kilpailun järjestäjä on vastuussa kilpailun taloudesta. Suomen Palveluskoiraliitto maksaa: - Tuomareiden ja kilpailuavustajien matkat ja päivärahat, liiton matkustusohjeen mukaisesti - SM-mitalit ja kunniakirjat

3 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 3/ SM pelastuskoirakokeissa: osallistujien, tuomareiden ja järjestäjien ruokailut, tuomareiden majoituskulut sekä järjestäjien polttoainekulut kilpailun järjestämisestä aiheutuneesta oman auton käytöstä. Muissa kuin PEKO- SM kilpailuissa järjestäjä huolehtii tuomareiden majoituksesta (kohtuuhintainen hotellimajoitus 2 h. huoneissa) ja ruokailuista. SM-kilpailun järjestäjä voi periä yleisöltä sisäänpääsymaksun ja myydä osallistujaluetteloja. Mikäli SM-Ipo-kokeessa kilpailuavustajat käyttävät omia varusteitaan (haalarit, takki ja hiha) on kansainvälinen tapa, että kilpailuavustaja saa pitää kilpailussa käytössä olleen hihanpäällisen, korvauksena omien varusteiden käytöstä 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei SM kilpailuissa saa mainostaa - Liitolla on yhteistyösopimus myös Royal Canin Finlandin kanssa. Kilpailun järjestäjä voi kysyä RC:lta SM kilpailujen ruokapalkintoja tai halutessaan tehdä sopimuksen jonkin toisen ko. toimialan maahantuojan tai valmistajan kanssa. - SM kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 11. ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUS JA ILMOITTAUTUMINEN Ennen SM kilpailun alkua osallistujien tulee jättää kilpailukirja kilpailun toimistoon ja käydä eläinlääkärin tarkistuksessa sekä luokse päästävyyden tarkistuksessa SM kilpailuissa on eläinlääkärin tarkistettava kaikki koirat ennen kilpailun alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä koiranohjaajille tulee antaa kilpailun aikataulu ja selvitys kunkin lajin suoritusjärjestyksestä kirjallisesti TUOMARIPALAVERI SM-kilpailun tuomareille järjestetään enne kilpailun alkua tuomaripalaveri. Tilaisuus tulee järjestää tarvittaessa kilpailua edeltävänä iltana, sisätiloissa mahdollisesti ruokailun /kahvituksen kera. Ylituomari ja ylitoimitsija selvittävät tuomareille kokeen kulun. Tuomareille jaetaan kilpailun aikataulu. Lajeissa, joissa on paljon osallistujia ja aikataulu on tiukka, suorituspaikat tulee tarkistaa ennen kilpailun avajaisia, mahdollisesti edellisenä päivänä. 13. TULOSPALVELU Kilpailujen tulokset tulee julkaista mahdollisimman nopeasti kilpailupaikalla olevalla ilmoitustaululla. Järjestäjä voi julkaista tulokset myös internet-sivuilla reaaliaikaisena tai määräajoin päivitettynä. Kilpailun lopuksi tulokset tulee jakaa paperikopioina kokeen tuomareille sekä VIP henkilöille ja lehdistölle. 14. SEREMONIAT SM-kilpailuissa tulee järjestää seuraavat seremoniat: - Liputus kisakeskuksessa: Suomen lippu ja liiton lippu, osallistuvien seurojen lipuille ja viireille sijoituspaikat - Avajaiset puheet esim: kilpailun suojelija, kunnan/kaupungin edustaja, SPKL, SKL tai Kennelpiiri, kilpailun ylituomari ja järjestäjän edustaja (kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa puheiden pitojärjestys, huomioiden puheen pitäjän asema ja arvo) avajaismarssin järjestäminen on järjestäjän harkittavissa kilpailun tuomareiden ja ratamestareiden esittely kilpailijoille ja yleisölle - Illanvietto Mikäli kilpailu on kaksipäiväinen on toivottavaa, että järjestetään yhteinen illanvietto jonka ohjelmasta ja tarjoilusta sekä illalliskorttienhinnasta päättä järjestävä yhdistys.

4 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 4/ Palkintojenjako Palkintojenjaon muodosta ja järjestyksen päättää kilpailun järjestäjä Puheet: ylituomari, SPKL ja järjestäjän edustaja, (kilpailun suojelija) Palkintokorokkeiden on oltava tarpeeksi leveät, jotta koira mahtuu korokkeelle ohjaajan viereen. Järjestäjän tulee huolehtia, että palkintojenjaossa kaikilla palkituilla on koira mukana. Palkinnot hankkii kilpailun järjestäjä Ennen palkintojenjakoa on sovittava henkilöt jotka ojentavat palkittaville palkinnon, mitalin ja kunniakirjan sekä mahdolliset sponsoripalkinnot, jotta tilaisuus sujuu kitkattomasti Palkintojenjaossa on huolehdittava, että kaikista palkituista on valokuvaajilla mahdollisuus ottaa tarpeeksi kuvia. 15. PR JA VIP Kilpailun järjestäjä lähettää kutsun seuraamaa kilpailua esim. seuraaville tahoille: 1. kunnan / kaupungin johto, urheilupaikoista vastaava tms. yhteistyötaho 2. Kennelpiirin pj/ hallitus, muut paikalliset yhdistykset 3. paikalliset yhteistyötahot: poliisi, puolustusvoimat, tulli, rajavartiolaitos jne. 4. Suomen Kennelliitto ry 5. Suomen Palveluskoiraliiton yhteistyökumppanit ja yhteistyötahot (osoitteet liiton toimistosta) 6. lehdistö, radio ja TV VIP vieraille tulee lähettää kutsu, jossa on aikataulu sekä selkeästi mihin/keneen ottaa yhteytt ä kun saapuu kilpailupaikalle. VIP vieraille tarjotaan käsiohjelma ja mahdollisesti kahvitus sekä mahdollisuus kysymyksiin ja opastuksella tutustua kilpailun kulkuun. VIP vierailta ei peritä sisäänpääsy- eikä paikoitusmaksua. 16. SM-KIERTOPALKINNOT Viesti kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Haku kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Opastuskoe; Veikko Kettusen palkinto Opaskoirakoulun palkinto Jälkikokeen kiertopalkinto, parhaalle jälkituloksen saavuttaneelle Kiertopalkinto parhaan lopputuloksen saavuttaneelle koiralle: JOSEPA Kiertopalkinto parhaalle IPO koiralle 17. SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT: 2011 Lahden Käyttökoira/ Heinolan Palvelus- ja Seurakoirat ry 2010 Turku 2009 Kemin Seura ja Palveluskoirakerho ry 2008 Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry 2007 Oulun Palveluskoirayhdistys ry 2006 Kouvolan Palveluskoirayhdistys ja Anjalankosken Palveluskoiraharrastajat 2005 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2004 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2003 Joensuun Seudun Palveluskoirayhdistys 2002 Lahden Käyttökoira 2001 Lahden Käyttökoira 2000 Oulun Palveluskoirayhdistys 1999 Tampereen alueen PK-yhdistykset 1998 Harjavallan Palveluskoirayhdistys 1997 Harjavallan Palveluskoirayhdistys /Ulvilan Palveluskoirat/ Porin Palvelusk Karjalan Palveluskoiraharrastajat Kotka 1995 Joensuun Seudun. Palveluskoirayhdistys 1994 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 1993 Turun Käyttökoirat 1992 Hyvinkään Käyttökoirat 1991 Lahden Käyttökoira

5 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 5/ KARSINTAKOKEET 1. ANOMINEN Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittavien joukkueiden valitsemiseksi järjestetään karsintakokeita. SPKL:n hallitus päättää kunkin lajin karsintakokeiden määrän ja ajankohdan sekä mahdolliset osallistumisvaatimukset: - FCI-FH-MM karsintakoe: IPO-FH järjestetään edellisen vuoden syyskaudella - IPOR MM kokeen karsintakokeet: IPOR- B jälki-, haku- ja rauniokoe järjestetään 31.5 mennessä. - FCI-IPO-MM karsintakoe (kokeet): järjestetään heinäkuun alkuun mennessä ja lopullinen joukkueen valinta tehdään SM-kilpailun tulosten perusteella. - NOM-kilpailun karsintakoe SM-kilpailun yhteydessä Karsintakokeet anotaan normaalien palveluskoirakokeiden anomisaikojen puitteissa. 2. TUOMARIT ja SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Karsintakokeiden tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat nimeää järjestävä yhdistys tai Palveluskoiraliiton hallitus. Mikäli Palveluskoiraliitto määrää karsintakokeen tuomarin ja kilpailuavustajan, maksaa liitto myös hänen matkakulunsa. 3. LAJIT Karsintakokeet järjestetään lajeissa: - FCI FH-jälki MM: IPO-FH - IPOR-MM. IPOR B-koe jälki- haku- ja/tai rauniokoe - FCI IPO-MM : IPO 3 - NOM: PAJÄ 3, PAHA 3, IPO3, PAVI3 4. OSALLISTUMISOIKEUS JA RAJOITUKSET Karsintakokeisiin saavat osallistua vain FIN -, EJ tai ER rekisteriin merkityt koirat. Karsintakokeisiin osallistumisoikeuden rajoittamisesta päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että osallistuvilta koirilta vaaditaan määrätyt koesuoritukset. Järjestäjän toivomuksesta osallistujamäärää voidaan rajoittaa myös siten, että vain määrätty määrä koiria pääsee tottelevaisuuden perusteella maasto-osuuteen. Kastroitu tai kivesvikaista urosta ei valita edustusjoukkueisiin, lukuun ottamatta NOM koetta. 5. KOKEEN SUORITUSPAIKAT Karsintakokeiden suorituspaikkojen tulee olla vaativat ja erinomaisesti lajiohjeiden vaatimukset täyttävät. Kokeen ylituomarin tulee tarkistaa ja hyväksyä suorituspaikat ennen koetta. 6. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN Järjestävä yhdistys nimeää kokeeseen lajin hyvin tuntevan ylitoimitsijan, joka huolehtii kokeen järjestämisestä hyvän tavan ja kokeen vaatimustason mukaisesti. SPKL ei edellytä karsintakokeiden yhteydessä mitään normaalista koekäytännöstä poikkeavaa juhlallisuutta tai julkisuutta. 7. TIEDOTUS SPKL ja Kennelliitto ilmoittavat lehtien koekalentereissa koeanomuksessa mainitut tiedot karsintakokeista, lisäksi Palveluskoirat-lehti julkaisee yhden järjestäjän laatiman ½-sivun ilmoituksen kokeesta veloituksetta. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. 8. KARSINTAKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN Kokeen järjestäjä ottaa vastaan karsintakokeiden ilmoittautumiset, sekä tarkistaa ilmoittautuneiden osallistumisoikeuden sovittujen kriteereiden mukaisesti. Osallistujaluetteloa ei saa julkaista ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

6 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 6/ TALOUS Karsintakokeet järjestävä yhdistys vastaa kokeen taloudesta ja järjestää kokeet normaalin koekäytännön mukaisesti. Mikäli SPKL on määrännyt karsintakokeen tuomarin (t), maksaa liitto heidän matkakulunsa sekä päivärahat. Järjestävä yhdistys huolehti tällöin tuomarin majoituksesta ja ruokailuista. Mikäli SPKL on määrännyt IPO-MM karsintakokeen kilpailuavustajat, maksaa liitto heidän matkakulunsa, järjestävä yhdistys maksaa maalimiesten majoituksen ja ruokailut. 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v. 2009) Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

7 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 7/ JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa ( PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 1. suunnistustaito 2. ensiaputaito 3. jäljestämis- ja henkilöetsintä 4. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. 6. SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyö kumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

8 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 8/ TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 8. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

9 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 9/ UUSI TTU 3/2011 JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu SPKL:n koulutettu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa (PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. Ilmoittautumiset Joukkue on ilmoitettava 3 kk ennen kilpailua ja nimettävä 1 kk ennen kilpailua??? 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 5. suunnistustaito 6. ensiaputaito 7. jäljestämis- ja henkilöetsintä 8. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. Suorituspaikat tulee suunnitella jo olemassa oleviin puitteisiin. - SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v )

10 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 10/ SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyökumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 6. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 7. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen. Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Päivitetty 28.2.2001 / HH Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Päivitetty 15.1.2011/ JN&JJA Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE

OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE 1 / 10 OHJEITA JOUKKUEVOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE Alkuperäiset ohjeet Eila Uitto Päivitys Sari Mustajärvi 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kilpailujen hakeminen... 3 3. Järjestämismaksu...

Lisätiedot

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä.

Seuran hallitus anoo Suomen Taitoluisteluliitolta kilpailukalenterissa olevia kilpailuja ja SM-kilpailuja sitä seuraavalle kaudelle 1.4. mennessä. elokuu 2012 1/16 Tämä ohjeistus on tehty yksinluistelukilpailunjärjestäjille selvennykseksi mitä kaikkea kilpailutapahtuman järjestäminen vaatii. Kilpailutapahtumien järjestämistä säätelevät Suomen Taitoluisteluliiton

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3

Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 PALVELUSKOIRAKOKEET Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 JÄLJENTEKO KURSSIMATERIAALI Turun Käyttökoirakerho SRY Turun alaosasto Jälkikoe (PAJÄ), koulutustunnus JK1-3 Jälkikoe on koemuodoista suosituin.

Lisätiedot

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Johdanto...4 Toiminnanperusperiaatteet...5 Missio...5 Visio2015...5 Arvot...5 Seuranorganisaatio...6 Johtokunnankokoonpanojavalinta...6

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KILPAILUJÄRJESTELYOPAS

KILPAILUJÄRJESTELYOPAS KILPAILUJÄRJESTELYOPAS SUOMEN KARATELIITTO RY. 3.PAINOS ELOKUU 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...2 KARATEKILPAILUN TOIMENPIDELISTA...3 ILMOITTAUTUMINEN 13 OSANOTTAJALUETTELO...14 ARVONTA...15 OTTELUKAAVIO...16

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) liittohallituksessa 21.2.2009 Hyväksytty Suomen Kennelliitossa (SKL) 25.5.2009 Koeohje

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen.

VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. VALTAKUNNALLISEN HAUKKU-OTTELUN VALINTAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE Hyväksytty Kennelliitossa 22.5.2014, voimassa 1.8.2014 alkaen. 1. KENNELPIIRIN KARSINTAKOE ELI KOIRIEN VALINTA LOHKON VALINTAKOKEESEEN 1.1.

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Tiedotuslehti 3/2014. Haakahuksia

Tiedotuslehti 3/2014. Haakahuksia Tiedotuslehti 3/2014 Haakahuksia Tässä numerossa mm: - Tervastulet syttyvät 13.12.2014 Varpaisjärvellä - lehden teema on Metsästys - petoyhdyshenkilöluetteloita HALLITUS Puheenjohtaja Erkki Savolainen

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Lounais-Suomen ajokoirayhdistys ry Jäsenkirje 2 /2014

Lounais-Suomen ajokoirayhdistys ry Jäsenkirje 2 /2014 Lounais-Suomen ajokoirayhdistys ry Jäsenkirje 2 /2014 KURSSIKALENTERI AJOK ylituomareiden jatkokoulutus 28.7. TURKU. Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry:n tilat, hiihtomajanpolku 20, klo 18.30. järj. L-S Ajokoirayhdistys

Lisätiedot

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS

KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS KONGRESSISUUNNITTELUN OPAS ALKUSANAT Kongressisuunnittelun oppaaseen on koottu yleisiä neuvoja ja ohjeita kansainvälisen kongressin järjestäjälle. Olemme laatineet oppaan tukeaksemme suomalaisia järjestäjiä

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot