Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE. Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/10 4.5.2011"

Transkriptio

1 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 1/ SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. SM KILPAILUN ANOMINEN SM kilpailut tulee anoa SPKL:n hallitukselta ennen kilpailua edeltävän vuoden ensimmäistä päivää. Mikäli yhdistykselle on tulossa merkkivuosi, voi yhdistys tehdä jo aiemmin liiton hallitukselle varauksen kilpailun järjestämisvuorosta. Kilpailuanomuksessa tulee mainita kilpailun ajankohta ja paikkakunta, lajit jotka kilpailu käsittää sekä kokeesta vastaava toimitsija, muut tiedot kokeesta voidaan tiedottaa SPKL:lle myöhemmin, viimeistään kilpailun järjestämisvuoden 1 päivään mennessä. 2. TUOMARIT JA SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Suomen Palveluskoiraliitto nimittää SM-kilpailun ylituomarit, tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat. Yhdistys voi liittää anomukseen esityksen tuomareista. Esitys ei sido liiton hallitusta. 3. SM LAJIT JA KILPAILUT SM-kilpailut järjestetään seuraavissa lajeissa: - Palveluskoirakokeet: 3-luokka PAJÄ, PAHA, PAEK, PAVI, PAOP ja PASU (IPO). Kilpailun voi järjestää joko 2 tai 3 -päiväisenä. - IPO-FH SM kilpailu, IPO FH koeohjeen mukaisesti. Kaksipäiväinen kilpailu jossa jokainen osallistuja ajaa molempina päivinä kilpailujäljen. - Valjakkohiihto: Kaikki luokat lyhyet matkat. Viestit miehet ja naiset 3x 5-10 km myös naruluokat. Kilpailu tulee järjestää 2-päiväisenä, jotta samat koirat voivat osallistua sekä yksilölajien että viestijoukkueiden sarjoihin. - Pelastuskoirakokeet: IPOR B-luokka, raunio, haku ja/ tai jälki. PEKO SM:n voi järjestää joko kaikki lajit yhdessä tai vain jossakin määrätyssä lajissa. Kilpailun voi järjestää joko 1- tai 2 -päiväisenä. - Joukkuekilpailu järjestetään jokaisessa erillisessä SM-kilpailussa. Joukkuekilpailuun ilmoittautumisten tulee olla järjestäjillä ennen kilpailun alkamista. Joukkuekilpailuun voivat osallistus Palveluskoiraliiton paikallisten jäsenyhdistysten joukkueet (ei valtakunnalliset yhdistykset). Joukkueeseen tulee nimetä enintään 4 osallistujaa, joista 3:n parhaan tulos lasketaan joukkueen tulokseen. Joukkueessa tulee olla vähintään 2 osallistujaa. 4. OSALLISTUMISOIKEUS SM KILPAILUUN SM-kilpailuun saavat osallistua vain FIN -, ER tai EJ - rekisteriin merkityt koirat. Kilpailijoiden osallistumisoikeuden rajoituksista päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeus voidaan rajoittaa siten, että kilpailuun voi osallistua vain määrätyt koetulokset saavuttaneet koirat. SM kilpailut voi järjestäjä rajoittaa siten, että määrätty määrä (väh. 20) ko. lajissa pääsee tottelevaisuuden perusteella maastoon. Tällöin tottelevaisuuden arvostelee kaksi tuomaria, joiden antamien loppupisteiden keskiarvo on koiran tottelevaisuustulos. FH-SM kilpailun osallistujat voidaan valita aiempien tulosten mukaan jolloin osallistujamäärä voi olla pienempi kuin 20. ( kilpailijaa) SM mitali voidaan jakaa vain lajissa/sarjassa, johon on osallistunut vähintään 3 koiraa. Suomen Kennelliitto myöntää voittaneelle koiralle SM-arvon, vain mikäli lajiin /sarjaan on osallistunut vähintään 6 koiraa. SKL ei myönnä SM arvoa rekisteröimättömälle tai vain ulkomaille rekisteröidylle koiralle. 5. JÄRJESTÄMISTOIMIKUNTA SM-kilpailun järjestävän yhdistyksen tulee nimetä kilpailutoimikunta, jossa on hyvin ko. lajit tunteva kokeesta vastaava toimitsija sekä jokaiseen lajiin ratamestari. Yhdistyksen tulee nimetä myös seuraavat eri vastuualueiden toimihenkilöt: - kilpailun toimiston ja tulospalvelu vastaavat - ruokahuollosta vastaava - tiedotus ja PR vastaava - juhlallisuuksista vastaavat (avajaiset, palkintojenjako ja mahd. illanvietto) 6. KILPAILUPAIKAT Yhdistyksen tulee valita SM-kilpailun paikaksi koemuotoon sopiva kilpailukeskus, tarvittavine kenttineen.

2 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 2/ Jokaiselle koelajille tulee valita SM-kilpailun arvoa vastaava koemuodon vaatimukset täyttävä maasto. Järjestäjän tulee myös huomioida, että SM kilpailuissa on yleisöä seuraamassa koesuorituksia. Katsojien sijoittuminen tulee suunnitella etukäteen. SM-kilpailun ylituomarit sopivat keskenään kuka tarkistaa ja hyväksyy kilpailun suorituspaikat. Ylituomari voi antaa jonkin lajin suorituspaikkojen tarkistuksen myös ko. lajin arvostelevan tuomarin tehtäväksi. Kilpailupaikkojen tarkistus ja hyväksyntä suoritetaan hyvissä ajoin ennen kilpailua. Palveluskoiraliitto maksaa ylituomarin matkan ko. kilpailupaikkakunnalle. Mikäli matkat ovat pitkiä ja tarkistukset aiotaan jakaa useampaan eri kertaan, tulee tästä sopia etukäteen SPKL:n koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa. 7. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehti Suomen Kennelliitto ja Palveluskoiraliitto julkaisevat koekalentereissaan ilmoitukset SM kilpailuista koeanomusten tietojen perusteella. Yhdistys saa julkaista itse laatimansa 1/1 sivun kokoisen mainoksen Palveluskoirat -lehdessä veloituksetta. Ilmoitus ei saa sisältää kaupallisia mainoksia. Lisäksi yhdistys voi halutessaan kirjoittaa Palveluskoirat -lehteen ns. puffijutun SM-kilpailun järjestelyistä. Palveluskoiraliitto mainostaa SM-kilpailuja internet-sivujensa etusivulla, josta on linkki joko yhdistyksen tai liiton ylläpitämille SM-sivuille. SPKL lähettää kilpailuun joko oman toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa kuvien ottamisesta sekä juttujen tekemisestä kilpailusta. SPKL julkaisee jutut ja tulokset kilpailusta saatujen tulosluetteloiden perusteella. Muut lehdet ja tiedotuskanavat SM-kilpailut järjestävä yhdistys voi mainostaa kilpailuja yleisölle ja harrastajille parhaaksi katsomallaan tavalla: paikallislehdessä, radiossa, internetissä ja /tai televis iossa. Yhdistys huolehtii tulosten julkaisemisesta paikallisissa lehdissä. Halutessaan kilpailun järjestäjä voi pyytää kilpailupaikalle median edustajat. Toimittajille pitää tällöin varata vähintään yksi henkilö joka opastaa toimittajia kilpailupaikoilla ja kertoo koejärjestelyistä ja kilpailunkulusta. Toimittajille tarjotaan kahvitus sekä mahdollisesti järjestetään mahdollisuus eri henkilöiden haastattelemiseen.(kilpailija, tuomarit, järjestäjän edustaja jne.) Internet-sivut järjestävä yhdistys voi toimittaa omilla kotisivuillaan SM kilpailun sivustoa, johon voidaan kirjata tapahtuman aikataulu ja järjestelyt sekä ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujaluettelo. Yhdistys voi ylläpitää halutessaan internetsivuillaan, joko reaaliaikaista tulospalvelua tai päivittää tiedot määräajoin kilpailun kuluessa tai kilpailun jälkeen. 8. ILMOITTAUTUMINEN SM KILPAILUUN SM-kilpailun järjestäjä ottaa vastaan kilpailun ilmoittautumiset. Osallistumismaksun määrää järjestävä yhdistys, kuitenkin siten, että Kennelliitto määrää vuosittain SM-kilpailujen osallistumismaksun maksimi summan enintään 70,- yksipäiväinen ja 90,- kaksipäiväinen kilpailu. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilmoittautumisten vastaanottaja ei saa julkistaa tietoja kilpailuun ilmoittautuneista. Ilmoittautumisten vastaanottajan on tarkistettava, että kaikki ilmoittautuneet täyttävä kaikilta osin osallistumisoikeuskriteerit. SM kilpailusta on laadittava osallistujaluettelot, joita tulee olla joko myynnissä tai vapaasti jaossa myös yleisölle. Luettelo voi olla joko kopioitu tai painettu. 9. TALOUS SM kilpailun järjestäjä on vastuussa kilpailun taloudesta. Suomen Palveluskoiraliitto maksaa: - Tuomareiden ja kilpailuavustajien matkat ja päivärahat, liiton matkustusohjeen mukaisesti - SM-mitalit ja kunniakirjat

3 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 3/ SM pelastuskoirakokeissa: osallistujien, tuomareiden ja järjestäjien ruokailut, tuomareiden majoituskulut sekä järjestäjien polttoainekulut kilpailun järjestämisestä aiheutuneesta oman auton käytöstä. Muissa kuin PEKO- SM kilpailuissa järjestäjä huolehtii tuomareiden majoituksesta (kohtuuhintainen hotellimajoitus 2 h. huoneissa) ja ruokailuista. SM-kilpailun järjestäjä voi periä yleisöltä sisäänpääsymaksun ja myydä osallistujaluetteloja. Mikäli SM-Ipo-kokeessa kilpailuavustajat käyttävät omia varusteitaan (haalarit, takki ja hiha) on kansainvälinen tapa, että kilpailuavustaja saa pitää kilpailussa käytössä olleen hihanpäällisen, korvauksena omien varusteiden käytöstä 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei SM kilpailuissa saa mainostaa - Liitolla on yhteistyösopimus myös Royal Canin Finlandin kanssa. Kilpailun järjestäjä voi kysyä RC:lta SM kilpailujen ruokapalkintoja tai halutessaan tehdä sopimuksen jonkin toisen ko. toimialan maahantuojan tai valmistajan kanssa. - SM kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 11. ELÄINLÄÄKÄRIN TARKASTUS JA ILMOITTAUTUMINEN Ennen SM kilpailun alkua osallistujien tulee jättää kilpailukirja kilpailun toimistoon ja käydä eläinlääkärin tarkistuksessa sekä luokse päästävyyden tarkistuksessa SM kilpailuissa on eläinlääkärin tarkistettava kaikki koirat ennen kilpailun alkua. Ilmoittautumisen yhteydessä koiranohjaajille tulee antaa kilpailun aikataulu ja selvitys kunkin lajin suoritusjärjestyksestä kirjallisesti TUOMARIPALAVERI SM-kilpailun tuomareille järjestetään enne kilpailun alkua tuomaripalaveri. Tilaisuus tulee järjestää tarvittaessa kilpailua edeltävänä iltana, sisätiloissa mahdollisesti ruokailun /kahvituksen kera. Ylituomari ja ylitoimitsija selvittävät tuomareille kokeen kulun. Tuomareille jaetaan kilpailun aikataulu. Lajeissa, joissa on paljon osallistujia ja aikataulu on tiukka, suorituspaikat tulee tarkistaa ennen kilpailun avajaisia, mahdollisesti edellisenä päivänä. 13. TULOSPALVELU Kilpailujen tulokset tulee julkaista mahdollisimman nopeasti kilpailupaikalla olevalla ilmoitustaululla. Järjestäjä voi julkaista tulokset myös internet-sivuilla reaaliaikaisena tai määräajoin päivitettynä. Kilpailun lopuksi tulokset tulee jakaa paperikopioina kokeen tuomareille sekä VIP henkilöille ja lehdistölle. 14. SEREMONIAT SM-kilpailuissa tulee järjestää seuraavat seremoniat: - Liputus kisakeskuksessa: Suomen lippu ja liiton lippu, osallistuvien seurojen lipuille ja viireille sijoituspaikat - Avajaiset puheet esim: kilpailun suojelija, kunnan/kaupungin edustaja, SPKL, SKL tai Kennelpiiri, kilpailun ylituomari ja järjestäjän edustaja (kilpailun järjestäjän tulee tarkistaa puheiden pitojärjestys, huomioiden puheen pitäjän asema ja arvo) avajaismarssin järjestäminen on järjestäjän harkittavissa kilpailun tuomareiden ja ratamestareiden esittely kilpailijoille ja yleisölle - Illanvietto Mikäli kilpailu on kaksipäiväinen on toivottavaa, että järjestetään yhteinen illanvietto jonka ohjelmasta ja tarjoilusta sekä illalliskorttienhinnasta päättä järjestävä yhdistys.

4 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 4/ Palkintojenjako Palkintojenjaon muodosta ja järjestyksen päättää kilpailun järjestäjä Puheet: ylituomari, SPKL ja järjestäjän edustaja, (kilpailun suojelija) Palkintokorokkeiden on oltava tarpeeksi leveät, jotta koira mahtuu korokkeelle ohjaajan viereen. Järjestäjän tulee huolehtia, että palkintojenjaossa kaikilla palkituilla on koira mukana. Palkinnot hankkii kilpailun järjestäjä Ennen palkintojenjakoa on sovittava henkilöt jotka ojentavat palkittaville palkinnon, mitalin ja kunniakirjan sekä mahdolliset sponsoripalkinnot, jotta tilaisuus sujuu kitkattomasti Palkintojenjaossa on huolehdittava, että kaikista palkituista on valokuvaajilla mahdollisuus ottaa tarpeeksi kuvia. 15. PR JA VIP Kilpailun järjestäjä lähettää kutsun seuraamaa kilpailua esim. seuraaville tahoille: 1. kunnan / kaupungin johto, urheilupaikoista vastaava tms. yhteistyötaho 2. Kennelpiirin pj/ hallitus, muut paikalliset yhdistykset 3. paikalliset yhteistyötahot: poliisi, puolustusvoimat, tulli, rajavartiolaitos jne. 4. Suomen Kennelliitto ry 5. Suomen Palveluskoiraliiton yhteistyökumppanit ja yhteistyötahot (osoitteet liiton toimistosta) 6. lehdistö, radio ja TV VIP vieraille tulee lähettää kutsu, jossa on aikataulu sekä selkeästi mihin/keneen ottaa yhteytt ä kun saapuu kilpailupaikalle. VIP vieraille tarjotaan käsiohjelma ja mahdollisesti kahvitus sekä mahdollisuus kysymyksiin ja opastuksella tutustua kilpailun kulkuun. VIP vierailta ei peritä sisäänpääsy- eikä paikoitusmaksua. 16. SM-KIERTOPALKINNOT Viesti kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Haku kiertopalkinto, SM-kokeen parhaalle Opastuskoe; Veikko Kettusen palkinto Opaskoirakoulun palkinto Jälkikokeen kiertopalkinto, parhaalle jälkituloksen saavuttaneelle Kiertopalkinto parhaan lopputuloksen saavuttaneelle koiralle: JOSEPA Kiertopalkinto parhaalle IPO koiralle 17. SM KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄT: 2011 Lahden Käyttökoira/ Heinolan Palvelus- ja Seurakoirat ry 2010 Turku 2009 Kemin Seura ja Palveluskoirakerho ry 2008 Keski-Suomen Palveluskoirayhdistys ry 2007 Oulun Palveluskoirayhdistys ry 2006 Kouvolan Palveluskoirayhdistys ja Anjalankosken Palveluskoiraharrastajat 2005 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2004 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 2003 Joensuun Seudun Palveluskoirayhdistys 2002 Lahden Käyttökoira 2001 Lahden Käyttökoira 2000 Oulun Palveluskoirayhdistys 1999 Tampereen alueen PK-yhdistykset 1998 Harjavallan Palveluskoirayhdistys 1997 Harjavallan Palveluskoirayhdistys /Ulvilan Palveluskoirat/ Porin Palvelusk Karjalan Palveluskoiraharrastajat Kotka 1995 Joensuun Seudun. Palveluskoirayhdistys 1994 Helsingin Palveluskoiraharrastajat 1993 Turun Käyttökoirat 1992 Hyvinkään Käyttökoirat 1991 Lahden Käyttökoira

5 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 5/ KARSINTAKOKEET 1. ANOMINEN Kansainvälisiin arvokilpailuihin valittavien joukkueiden valitsemiseksi järjestetään karsintakokeita. SPKL:n hallitus päättää kunkin lajin karsintakokeiden määrän ja ajankohdan sekä mahdolliset osallistumisvaatimukset: - FCI-FH-MM karsintakoe: IPO-FH järjestetään edellisen vuoden syyskaudella - IPOR MM kokeen karsintakokeet: IPOR- B jälki-, haku- ja rauniokoe järjestetään 31.5 mennessä. - FCI-IPO-MM karsintakoe (kokeet): järjestetään heinäkuun alkuun mennessä ja lopullinen joukkueen valinta tehdään SM-kilpailun tulosten perusteella. - NOM-kilpailun karsintakoe SM-kilpailun yhteydessä Karsintakokeet anotaan normaalien palveluskoirakokeiden anomisaikojen puitteissa. 2. TUOMARIT ja SUOJELUKOKEEN KILPAILUAVUSTAJAT Karsintakokeiden tuomarit ja suojelukokeen kilpailuavustajat nimeää järjestävä yhdistys tai Palveluskoiraliiton hallitus. Mikäli Palveluskoiraliitto määrää karsintakokeen tuomarin ja kilpailuavustajan, maksaa liitto myös hänen matkakulunsa. 3. LAJIT Karsintakokeet järjestetään lajeissa: - FCI FH-jälki MM: IPO-FH - IPOR-MM. IPOR B-koe jälki- haku- ja/tai rauniokoe - FCI IPO-MM : IPO 3 - NOM: PAJÄ 3, PAHA 3, IPO3, PAVI3 4. OSALLISTUMISOIKEUS JA RAJOITUKSET Karsintakokeisiin saavat osallistua vain FIN -, EJ tai ER rekisteriin merkityt koirat. Karsintakokeisiin osallistumisoikeuden rajoittamisesta päättää SPKL:n hallitus. Osallistumisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että osallistuvilta koirilta vaaditaan määrätyt koesuoritukset. Järjestäjän toivomuksesta osallistujamäärää voidaan rajoittaa myös siten, että vain määrätty määrä koiria pääsee tottelevaisuuden perusteella maasto-osuuteen. Kastroitu tai kivesvikaista urosta ei valita edustusjoukkueisiin, lukuun ottamatta NOM koetta. 5. KOKEEN SUORITUSPAIKAT Karsintakokeiden suorituspaikkojen tulee olla vaativat ja erinomaisesti lajiohjeiden vaatimukset täyttävät. Kokeen ylituomarin tulee tarkistaa ja hyväksyä suorituspaikat ennen koetta. 6. KOKEEN JÄRJESTÄMINEN Järjestävä yhdistys nimeää kokeeseen lajin hyvin tuntevan ylitoimitsijan, joka huolehtii kokeen järjestämisestä hyvän tavan ja kokeen vaatimustason mukaisesti. SPKL ei edellytä karsintakokeiden yhteydessä mitään normaalista koekäytännöstä poikkeavaa juhlallisuutta tai julkisuutta. 7. TIEDOTUS SPKL ja Kennelliitto ilmoittavat lehtien koekalentereissa koeanomuksessa mainitut tiedot karsintakokeista, lisäksi Palveluskoirat-lehti julkaisee yhden järjestäjän laatiman ½-sivun ilmoituksen kokeesta veloituksetta. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. 8. KARSINTAKOKEISIIN ILMOITTAUTUMINEN Kokeen järjestäjä ottaa vastaan karsintakokeiden ilmoittautumiset, sekä tarkistaa ilmoittautuneiden osallistumisoikeuden sovittujen kriteereiden mukaisesti. Osallistujaluetteloa ei saa julkaista ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

6 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 6/ TALOUS Karsintakokeet järjestävä yhdistys vastaa kokeen taloudesta ja järjestää kokeet normaalin koekäytännön mukaisesti. Mikäli SPKL on määrännyt karsintakokeen tuomarin (t), maksaa liitto heidän matkakulunsa sekä päivärahat. Järjestävä yhdistys huolehti tällöin tuomarin majoituksesta ja ruokailuista. Mikäli SPKL on määrännyt IPO-MM karsintakokeen kilpailuavustajat, maksaa liitto heidän matkakulunsa, järjestävä yhdistys maksaa maalimiesten majoituksen ja ruokailut. 10. SPONSOROINTI Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v. 2009) Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

7 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 7/ JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa ( PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 1. suunnistustaito 2. ensiaputaito 3. jäljestämis- ja henkilöetsintä 4. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. 6. SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyö kumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle.

8 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 8/ TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 8. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

9 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 9/ UUSI TTU 3/2011 JOUKKUEKATSELMUS PELASTUSKOIRARYHMIEN SM-KILPAILU 1. ANOMINEN Joukkuekatselmus anotaan edellisen vuoden loppuun mennessä tai aiemmin SPKL:n pelastuskoiratoimikunnalta / hallitukselta. 2. TUOMARIT Liiton hallitus nimittää pelastuskoiratoimikunnan esityksestä kilpailun ylituomarin ja tarvittavan määrän tuomareita. 3. OSALLISTUMISOIKEUS SPKL:n jäsenyhdistykset voivat lähettää yhden joukkueen paikkakunnittain. Helsinki ja Tampere saavat lähettää kaksi joukkuetta. Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. Järjestävän paikkakunnan joukkue ei saa osallistua kilpailuun Joukkueeseen kuuluu SPKL:n koulutettu ryhmänjohtaja ja 3 koiraa ohjaajineen. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään kahdessa pelastuskoirakoelajissa (PEJÄ, PEHA ja PERA) tai tulosta vastaava palveluskoirakoetulos. Ilmoittautumiset Joukkue on ilmoitettava 3 kk ennen kilpailua ja nimettävä 1 kk ennen kilpailua??? 4. SUORITUSPAIKAT Järjestäjä suunnittelee pelastuskoiraryhmien todellisia etsintätehtäviä muistuttavan kilpailun, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien kykyä selviytyä vaikeista ja vaativista tehtävistä todellisia tilanteita ja olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Kilpailussa mitataan mm. ryhmien: 5. suunnistustaito 6. ensiaputaito 7. jäljestämis- ja henkilöetsintä 8. koirien tottelevaisuus ja hallittavuus 5. KUSTANNUKSET Järjestävän yhdistyksen tulee laatia kilpailun budjetti, liiton hallituksen hyväksyttäväksi. Budjetti sitoo kilpailun järjestäjää. SPKL maksaa kaikki kilpailun järjestämisestä aiheutuvat kulut. 1. tuomareiden matkat, päivärahat, majoitukset ja ruokailut 2. osallistujien matkat, max. 2 autoa / joukkue, majoitus ja ruokailut 3. järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä 4. järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut 5. palkinnot, kunniakirjat Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kaikki kulut suoraan tavaran toimittajalle tai pienissä summissa kuitteja, johon on tarvittaessa liitettävä erillinen selvitys, vastaan tarvikkeiden hankkijalle. Suorituspaikat tulee suunnitella jo olemassa oleviin puitteisiin. - SPONSORIT Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: - yhteistyökumppanin tulee olla moitteeton ja yleistä luottamusta nauttiva - SPKL:lla on yhteistyösopimus Tapiola-yhtiöitten kanssa, joten muita vakuutusyhtiöitä ei kilpailuissa saa mainostaa (v )

10 Arvokilpailujen järjestämisohje Sivu 10/ SPKL:lla on yhteistyösopimus Royal Canin Finland Oy:n kanssa, jota voidaan hyödyntää ruokapalkinnoissa, tällöin kilpailun järjestäjä ei saa ottaa yhteistyökumppaneiksi muita koiranruokayhtiöitä. Kilpailun järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 6. TIEDOTUS Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun kirjoittamisesta. 7. JÄRJESTELYT Kilpailun järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta.

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ

Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Koekauden kestävä koe AJOK KEAJ Liite 2 Koekauden kestävän ajokokeen järjestämisohje 1. Koe kestää koko koekauden 20.8. - 28. 2.(29.2.) 2. Kokeen järjestäjänä toimii kennelpiiri. Kennelpiiri voi siirtää

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät.

Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Virkku.net Kun käyttäjä kirjautuu Virkkuun hän näkee etusivun kuten kaikki käyttäjät. Etusivun toiminteet: Kokeet ja kilpailut- osiossa voi hakea tulevia kokeita kaikista lajeista. Testit- osiosta löytyy

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

1 /8 KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT A KOIRIEN TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT Säännöt on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa ja Kennelliiton valtuuston kokouksessa 23.11.2014 ja ovat voimassa 1.8.2015 alkaen. Näitä sääntöjä täydentävät

Lisätiedot

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty

PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty PAIMENNUSKOE JA PAIMENNUSTAIPUMUSKOESÄÄNNÖT (paimentaville roduille FCI:n roturyhmistä 1, 2 ja 5, poissulkien bordercolliet ja kelpiet) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 27.11.2011. Voimassa 1.5.2012

Lisätiedot

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat

28.02.2009 Sastamala. F-CUP 2009 toinen osakilpailu. Kiikoisten Autosuunnistajat 28.02.2009 Sastamala F-CUP 2009 toinen osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat KILPAILUN SÄÄNNÖT VOLKSWAGEN RALLI 28.02.2009 F_CUP:n osakilpailu Kiikoisten Autosuunnistajat Sastamala I OHJELMA 22.12.08

Lisätiedot

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan.

Maanantai 19.1.2009 Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. Kilpailuun hyväksyttyjen lista julkaistaan. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: 26. Suopunkiralli Aika: 28.3.2009 Kilpailun arvo: Kansallinen kilpailu, Alue 1 aluemestaruuskilpailu NEAFP Järjestäjä: Rovaniemen Urheiluautoilijat ry Paikkakunta: Rovaniemi

Lisätiedot

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus

Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Hirvenhaukkukoe Kurssin ohjelma ja koulutus Harjoitusarvostelut Kurssin yhteydessä käytännön harjoittelua maastossa tai erillinen maastokortintäyttöharjoitus Kokelasharjoittelut vähintään kahdessa kokeessa

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt

Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt Päivitetty 11/2016 Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliiton Retkeilyajosäännöt SAHK:n Retkeilyajo on vanhojen ajoneuvojen harrastuksen vuosittainen päätapahtuma Suomessa. Se on myös tärkein suhdetoimintatilaisuus,

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry.

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. www.ylitornionua.com Kilpailun nimi: Nuuskakaira JM Aika ja paikka: 7.6.2014 klo 11.00, Pello, Kittisvaara Kilpailun arvo: Kansallinen Lupanumero:

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015

VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 VAUHTIAJOT 25.-26.7.2015 Kilpailun säännöt Kilpailu on RATA-SM sarjan osakilpailu, NEAFP kilpailu ja kansalisen ratasarjan osakilpailu Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry Seinäjoki I OHJELMA 26.6.2015

Lisätiedot

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa

Esittelyt o esittele itsesi o ja anna jokaisen esitellä itsensä ja kertoa mitä he ovat tehneet autourheilussa Kouluttajan ohjeistusta Tässä muutama vinkki mitä kouluttaja voi kertoa näyttämänsä dian kohdalla. Kaikista kohdista voi kertoa hyviä esimerkkejä ja myös niitä huonompiakin käytännön kokemuksien ja tapahtumien

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle

Suomen Agilityliitto. Seuratoimija seminaari 2015. Kisatoimisto ajan tasalle Suomen Agilityliitto Seuratoimija seminaari 2015 Kisatoimisto ajan tasalle Petteri Kerminen Muutoksia ja huomioita Ennen kisoja - Kisa-anomukset - Kisapaikan varmistus - Tuomari(t), varmista ja vahvista:

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -säännöt Yleisiä periaatteita Kilpailukausi on kalenterivuosi Yhden suorituksen pisteet muodostuvat peruspisteistä (taulukoissa ilman +-merkkiä) ja mahdollisista arvokisalisäpisteistä

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

Urheilufoorumi

Urheilufoorumi Urheilufoorumi 22.11.2014 TOTEUTUS Johdonmukainen ja laadukas tasojärjestelmä etenee ratsukon urapolun mukaisesti Kvaalisäännöt ohjaavat kaikissa lajeissa kehitystä Luokkasuositukset 5-tasoa, jotka ovat

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

12.07.2015 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset kilpailijaohjeet julkaistaan, www.autourheilu.fi KITI-Kisapalvelu

12.07.2015 Kilpailuun hyväksyttyjen lista ja mahdolliset kilpailijaohjeet julkaistaan, www.autourheilu.fi KITI-Kisapalvelu KILPAILUKUTSU KILPAILUN SÄÄNNÖT XXXIV IKH-SAMBACROSS 18.7.2015 Rallicrossin SM-sarjan 3. osakilpailu Kilpailun järjestäjä: Kauhajoen Urheiluautoilijat ry Sotkan moottoristadion, Kauhajoki I OHJELMA 25.05.2015

Lisätiedot

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 2. Sisäsoudun kilpailuluokat ja sarjat 2.1. Suomen mestaruus eli SM- kilpailuluokan sarjat 2.2. Finnish Open-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

HOI JEON MOO SOOL SM 2016

HOI JEON MOO SOOL SM 2016 HOI JEON MOO SOOL SM 2016 Kilpailukutsu Hoijeonmoosool SM 16 Tervetuloa Hoijeonmoosoolin suomenmestaruuskilpailuihin Lohjalle 10.12.2016! Toivotamme kaikki tervetulleiksi kisailemaan reippaalla mielellä!

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Kilpailun järjestää Nurmijärven Urheiluautoilijat ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT LÄHITAPIOLA SM-rallisprint 23.5.2015 Kansallinen / SM Nurmijärven

Lisätiedot

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET MÄÄRÄAIKAISILMOITUKSET Hyväksytty Kennelliitossa 9.4.2015. Voimassa 9.4.2015 alkaen. A. KOETOIMINTA 1. KENNELLIITOLTA ANOTTAVAT KOKEET 1.1. KOTIMAISTEN ROTUJEN VALTAKUNNALLISET OTTELUT JA NIIDEN VALINTAKOKEET

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Skoda maantiecupin 5. osakilpailu. Revisio 1.0 8.7.2015

TEKNINEN OPAS. Skoda maantiecupin 5. osakilpailu. Revisio 1.0 8.7.2015 1 TEKNINEN OPAS Skoda maantiecupin 5. osakilpailu Revisio 1.0 8.7.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO: KILPAILUORGANISAATIO... 3 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ... 3 KILPAILUN TOIMIHENKILÖT... 3 TUOMARINEUVOSTO... 3 KILPAILUN

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 3/2012 LAHTI 5.5.2012 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Taekwondo Lahti Ry järjestää liikesarjojen SM- liigan kolmannen

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE

MINI- JA MIDITENNISKIERTUE MINI- JA MIDITENNISKIERTUE Minitennis Osallistumiskelpoisuus, luokkajako, ilmoittautuminen ja osanottajamäärän rajoittaminen Minitenniskilpailuun osallistuvan pelaajan ei tarvitse maksaa kilpailulisenssiä.

Lisätiedot

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET

B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET B TOTTELEVAISUUSKOKEEN KOEOHJEET Tottelevaisuuskokeissa (TOKO) noudatetaan tottelevaisuuskokeiden sääntöjä (A) ja koeohjeita (B). Tottelevaisuuskokeen säännöt on hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT

RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT RALLISPRINT KILPAILUN SÄÄNNÖT Siikajoen moottoriurheilukeskus Siikajoen Moottoriurheilijat Ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT Jaresko Oy SM-Rallisprint SM/ Aluemestaruus alue 1 Siikajoen Moottoriurheilijat

Lisätiedot

Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET

Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET Lopullinen kilpailuohje julkaistaan kilpailupäivänä ilmoitustaululla Avoin AM keskimatka Euran Savikolla 15.5.2010 ALUSTAVAT KIPAILUOHJEET Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä Satakunnan Suunnistus

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry.

JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. JOKAMIESLUOKAN KILPAILUKUTSU Ylitornion Urheiluautoilijat ry. www.ylitornionua.com Kilpailun nimi: Alkkulan Jää XXVI Aika ja paikka: 10.3.2013 klo 11.00, Ylitornio, Nesteen ranta Kilpailun arvo: Kansallinen

Lisätiedot

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT

VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) yleiskokouksessa 24.3.2013 Hyväksytty Suomen Kennelliitto ry:ssä 24.11.2013 Voimassa 1.3.2014 alkaen Suomen Vinttikoiraliitto

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot

Jokamiehenluokan. # ei kiusita. Säännöt. Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry. Yhteistyössä:

Jokamiehenluokan. # ei kiusita. Säännöt. Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry. Yhteistyössä: Jokamiehenluokan # ei kiusita Säännöt Järjestäjä: Joensuun Urheiluautoilijat ry Yhteistyössä: KILPAILUN SÄÄNNÖT JM EVK SM 2016 11.-12.6.2016 Jokamiehenluokan SM - kilpailu Joensuun Urheiluautoilijat Ry

Lisätiedot

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen

KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen KARHUNHAUKKUTAIPUMUSKOKEEN (KARH) SÄÄNNÖT JA OHJEET Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2014 Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 Nämä säännöt korvaavat aikaisemmat KARH säännöt. 1. KOKEIDEN TARKOITUS Karhunhaukkutaipumuskokeiden

Lisätiedot

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU

VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU SÄÄNNÖT 1(7) VEIKON MALJA PALOKUNTANUORTEN SUOMENMESTARUUSKILPAILU Kilpailu VEIKKO NUMMELAN lahjoittamasta VEIKON MALJASTA 1 KILPAILUN TARKOITUS Kilpailun tarkoituksena on kehittää palokuntanuorten henkilökohtaisia

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

Vuoden Tolleri säännöt

Vuoden Tolleri säännöt Vuoden Tolleri säännöt 1 Novascotiannoutajat ry. palkitsee vuosittain eri lajeissa menestyneet novascotiannoutajat jakamalla seuraavat tittelit: Vuoden AGI-tolleri Vuoden MEJÄ-tolleri Vuoden NOME-tolleri

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat.

Kilpailun säännöt julkaistaan, ilmoittautuminen ja ennakkotutustumiskielto alkavat. KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi AK Service ralli Päivämäärä 06.02.2010 Kilpailun arvo Pienoisralli Kilpailun järjestäjä Team-Sonkajärvi ry. Paikkakunta Sonkajärvi AKK:N lupanumero 9/ R/10 I OHJELMA 01.12.2009

Lisätiedot

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY:

PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: PALKINTOJEN MÄÄRITTELY: * Palkinnot jaetaan vuosittain vuosikokouksessa * Kiertopalkinnot jaetaan jokaisessa lajissa vuoden parhaimmille koirille. Mikäli sama koirakko saa peräkkäin kolmena vuonna esim.

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

SPL/koulutus- ja koetoimikunta IPO- JA BH- KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN vph/08/ päivitys 13.2.2012/ EK

SPL/koulutus- ja koetoimikunta IPO- JA BH- KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN vph/08/ päivitys 13.2.2012/ EK 1 JOHDANTO Tämä kokeenjärjestämisohje on tarkoitettu Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) jäsenyhdistysten (alaosastojen) käyttöön järjestettäessä SPL ry:n IPO-, AB-, BC-, BH-, AD-, A- ja Suomen Palveluskoiraliitto

Lisätiedot

Semifinaalijärjestäjien koulutus. Esko Junttila 24.11.2011

Semifinaalijärjestäjien koulutus. Esko Junttila 24.11.2011 Semifinaalijärjestäjien koulutus Esko Junttila 24.11.2011 Ajankohtaista Haku semifinaalijärjestäjäksi päättyi 31.10. Semifinaalit tammikuussa. Joensuussa järjestettävät semifinaalit pääsääntöisesti 25.-26.1.

Lisätiedot

Kilpailuvuorot: Ennakkoilmoittautumisen jälkeen pidätämme oikeuden poistaa ja lisätä kilpailuvuoroja

Kilpailuvuorot: Ennakkoilmoittautumisen jälkeen pidätämme oikeuden poistaa ja lisätä kilpailuvuoroja Miesten SM-kilpailut 2014 Talin keilahalli, Helsinki Alkukilpailu: 11.4. 11.5.2014, viimeinen karsintaerä 11.5.2014 klo 15:30 Henkilökohtainen: 8 sarjaa amerikkalaisittain, 64 parasta loppukilpailuun Parikilpailu:

Lisätiedot

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN

KILPAILUKÄYTÄNTEET LÄHTIEN 1.8.2015 JOENSUUN UIMASEURA RY KILPAILUKÄYTÄNTEET 1.8.2015 LÄHTIEN Uinti ja Uimahypyt Joka kauden alussa valmentajat tekevät kilpailukalenterin uintiin ja uimahyppyihin. Uinnin kilpailuiden alustavan budjetin

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot

KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016

KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016 KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016 KILPAILUTOIMIKUNTA Matti Räsänen pj Metsäorvokki 12, 70900 TOIVALA puh. 044 585 2636, sähköposti: matti.rasanen@luja.fi Harri Hyvönen vpj Pohjois-Sänkimäki

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu

LIMINGANPORTTI JM. Lauantaina klo Liminka, Vehkamaan radalla. Alue 1 aluemestaruusosakilpailu LIMINGANPORTTI JM Lauantaina 24.9.2016 klo 11.00 Liminka, Vehkamaan radalla Alue 1 aluemestaruusosakilpailu KILPAILUN SÄÄNNÖT Liminganportti JM 24.09.2016 Kansallinen JM-kilpailu / alueen 1 aluemestaruusosakilpailu

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa.

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa. Nyt saat tilaisuuden koskettaa maailmaa. Nikonin kansainvälinen valokuvauskilpailu 2008-2009 5.6.2008 Maailman tunnetuimpiin valokuvauskilpailuihin kuuluva Nikon Photo Contest International järjestetään

Lisätiedot

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT >

ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT > Suomen Zoom8-liitto ry ZOOM8-LUOKAN RANKING-KILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2016 -> Nämä säännöt on hyväksytty Suomen Zoom8-liiton vuosikokouksessa 20.9.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Vuosittain päätettävät

Lisätiedot

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu

BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT. Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu BOTNIARING 14.-15.5.2016 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailu on RATA-SM sarjan ja Viron mestaruus sarjan osakilpailu sekä NEAFP kilpailu I OHJELMA 15.4.2016 2.5.2016 klo 23:59 9.5.2016 11.5.2016 klo11:00 12-13.5.2016

Lisätiedot

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT

MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 MH-LUONNEKUVAUKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 25.11.2012 1 YLEISTÄ Näitä Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2017 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2017 POHJANTIEN KOULU, KUOPIO 8.4.2017 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO OPEN 2017 Kuopion Taekwondo ry järjestää

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

1 (7) Hämeen Viesti 2015. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 25.1.2015. Kilpailuohje

1 (7) Hämeen Viesti 2015. Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 25.1.2015. Kilpailuohje 1 (7) Hämeen Viesti 2015 Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 25.1.2015 Kilpailuohje 2 (7) KILPAILU Hämeen Viesti 2015, 8-henkisin joukkuein, hiihtotapa P ja V, kilpailunumero 624. Kilpailussa hiihdetään

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Kokeenjärjestämisohje, kansalliset lajit

Kokeenjärjestämisohje, kansalliset lajit Page 1 of 14 Kokeenjärjestämisohje, kansalliset lajit 1. Yleistä Palveluskoirakokeiden järjestäminen on monivaiheinen tapahtuma.varsinaisina koepäivinä toiminnot tapahtuvat hyvin laajalla alueella, joten

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Valjakkourheilun kansalliset säännöt

Valjakkourheilun kansalliset säännöt Valjakkourheilun kansalliset säännöt Luku 1 :Yleiset säännöt Kilpailuissa noudatetaan aina IFSS:n sääntöjä, joihin nähden nämä Kansalliset säännöt ovat lisäsääntöjä. Kansalliset säännöt ovat voimassa kansallisissa

Lisätiedot

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT

F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP IV-OSAKILPAILU SÄÄNNÖT F-CUP neljäs osakilpailu Järjestäjä:. AKK:n Lupa: 38/R/04 I OHJELMA 1.7.2004 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ennakkotutustumiskielto ja ilmoittautuminen alkaa. 3.08.2004 klo

Lisätiedot

Vattenfall Seuracup 2015

Vattenfall Seuracup 2015 Vattenfall Seuracup 2015 Giga-sarjan finaali Varkaudessa 29.8.2015 Suomen Urheiluliitto on myöntänyt Vattenfall Seuracupin Giga-sarjan finaalin järjestämisoikeuden Varkauden Kenttä-Veikoille. Giga-sarjan

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot