Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen"

Transkriptio

1 Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen

2 2 Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen Sisällysluettelo Johdanto Tästä se alkaa! -yhteistyömallit lapsityössä s. 3 Kerhotyön aloittaminen s. 5 Kings Kid s -toiminnan aloittaminen s. 7 Koulutyön mahdollisuudet s. 10 Lastentapahtumien aloittaminen s. 12 Leiritoiminnan aloittaminen s. 15 Perhetyön aloittaminen s. 18 Pyhäkoulun aloittaminen s. 21 Valtakunnalliset toimijat lapsityössä s. 23 Liitteet s Johdanto Iloinen tosiasia on, että kaikilla paikkakunnilla voidaan tavoittaa lapsia! Pienilläkin resursseilla voidaan tehdä jotakin ja jo yksi lapsi on vaivannäön arvoinen. Tästä se alkaa -opas lapsityön aloittamiseen on työväline, jonka avulla voit kartoittaa käytössä olevia resursseja ja suunnitella toimintaa. Se antaa selkeät raamit erilaisille lapsityömuodoille. Ennen kaikkea haluamme tukea pienempiä seurakuntia lapsityön aloittamisessa. Isommille seurakunnille opas voi toimia apuvälineenä heidän avustaessaan naapuriseurakuntia. Mahdollisuudet lapsityön tekemiseen vaihtelevat paikkakuntien ja seurakuntien mukaan. Suurempia vaikuttavia tekijöitä ovat lapsimäärät, lasten ikärakenne, käytössä olevat resurssit ja paikkakunnan tarpeet. Suosittelemmekin seurakuntia tekemään ensin oppaasta löytyvän kartoituksen ja vasta sen jälkeen rukoillen miettimään, mikä lapsityömuoto olisi ajankohtainen seuraavaksi aloittaa. Jumala antakoon siunauksensa uusille aloituksille, huhtikuussa 2012 Paras on edessä -työryhmä

3 3 Tästä se alkaa! -yhteistyömallit lapsityössä Tulkoon Sinun valtakuntasi! Lapsityön tavoitteena on kertoa lapsille Jumalasta, Raamatusta ja Jeesuksesta. Tähän tavoitteeseen päästään kun lapsityöntekijöillä on yhteinen näky ja sitä toteutetaan yhdessä. Erityisenä haasteena on löytää toimivia malleja pienten seurakuntien yhteistyön tukemiseksi. Jos yhteistyötä halutaan tehdä, se pitää aloittaa rukoillen. Pitää myös miettiä, millainen toimintamalli sopii juuri meidän paikkakunnalle. Yhteistyö avaa mahtavat mahdollisuudet rakentaa Jumalan valtakuntaa. Jos rukouksemme on tulkoon Sinun valtakuntasi, emme lapsityössäkään tavoittele minkään seurakunnan valtaa vaan tahdomme edistää Jumalan valtakunnan laajenemista. Tämä tapahtuu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seuraavassa on esiteltynä muutama yhteistoimintamalli. Yhteistoimintamalli paikkakunnan sisällä Pienten paikkakuntien tai vierekkäisissä kaupunkilähiöissä toimivien seurakuntien suuri mahdollisuus on yhdistää lapsityön voimavarat ja tehdä työtä yhdessä. Lapsityön koordinoimiseen voi perustaa yli seurakuntarajojen toimivan yhteiskristillisen lapsityötiimin. Tiimille voidaan keksiä paikkakuntaan sopiva ja sitä kuvaava nimi, jota on helppo käyttää yhteisissä toiminnoissa (esim. Kalevan Kids tiimi, Jasson lapsityöjengi). Sen kautta voidaan kanavoida koko paikkakunnan tai kaupunkilähiöiden lapsityö. Lapsityötiimi tarvitsee selkeän kokoonkutsujan ja vetovastuunkantajan. Tiimiin voivat eri resurssien puitteissa osallistua eri seurakunnista ne, jotka haluavat tehdä lapsityötä. Tiimillä voi olla oma myös yhteinen tili, jonka kautta toiminnan talous kanavoidaan. Tiedotus tulee olla tasapuolista kaikille osapuolille. Ryhmäviestit sähköpostissa tai tekstiviesteinä mahdollistavat tämän helposti. Yhteistoimintamalli yli paikkakuntarajojen Lähekkäisten paikkakuntien mahdollisuutena on perustaa niin sanottu rengasmalli, jossa esimerkiksi isompi tapahtuma (Kids Action, kesäleirit tms.) järjestetään vuorotellen eri paikkakunnilla. Tällöin kokoonkutsujavastuussa toimii aina se paikkakunta, missä seuraava tapahtuma järjestetään. Tällaisen yhteistoimintamallin avulla voidaan järjestää heikoimmat resurssit omaavalla paikkakunnalla säännöllisesti näyttävä ja tavoittava tapahtuma. Jokainen rengasmallissa mukana oleva seurakunta osallistuu jokaiseen tapahtumaan ja tuo oman osaamisensa tai materiaaliresurssinsa mukanaan. Lisäksi näin eri paikkakuntien lapsille järjestyy tapahtuma, joissa he voivat vierailla säännöllisesti. Yhteistoimintamalli pienen ja suuren seurakunnan yhteistyönä Suuren kaupunkiseurakunnan ongelmana voi olla resurssien ylitarjonta. Innokkaille ja halukkaille lapsityöntoimijoille ei välttämättä löydy tilaa tai aikaa omassa seurakunnassa. Silloin voidaan yhteistoimintaa järjestää siten, että läheinen pienempi seurakunta saa apua oman toimintansa järjestämiseen isommalta seurakunnalta. Tämä satelliittiseurakuntamalli tuo avun suuren kaupunkiseurakunnan lähellä sijaitsevaan maaseutuseurakuntaan. Hyöty on molemminpuolinen. Iso seurakunta saa valtuuttaa ja varustaa uusia aktiivisia toimijoita kentälle ja pieni seurakunta saa tukea varsinaiseen toimintaan.

4 4 Mikä estää? Keskeisin ajatus toimivassa yhteistyössä on riippuvuussuhde toisista. Luonnossa tunnemme sen eliöiden välisenä symbioosina. Eri seurakunnat eivät kilpaile keskenään, vaan ovat riippuvuussuhteessa toinen toisistaan. Riippuvuussuhde tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kukaan ei pärjää ilman toisia. Siinä kunkin yhteistyötoimijan parhaat resurssit hyödynnetään, jokainen kantaa oman kortensa yhteiseen kekoon! Tällaisen yhteistyön syntymiseen tarvitaan määrätietoista näkyä ja Jumalan antamaa yhteistä mieltä. Tärkeä on voittaa vanhat pelot ja raja-aidat sekä nähdä mikä on oikeasti lapsityön tavoite. Reviirien puolustaminen tai yksinäisyyteen jähmettävä ylpeys eivät pelasta ketään mutta yhteistoiminta rakkaudessa saa paljon aikaan!

5 5 Kerhotyön aloittaminen 1. Näky Kerhotyö on oiva työkalu saavuttaa lapsia ja nuoria Kristukselle, pitää heidät Kristuksen yhteydessä ja auttaa heitä tulemaan Kristuksen palvelijoiksi. Kerhotyössä ohjaaja pääsee lähelle lasta/nuorta ja voi toimia hänen mentorinaan pidemmän aikaa kuin yksittäisissä tapahtumissa. 2. Työn periaatteet Kerhoja voi olla lähes millaisia tahansa. Usein kerhot liittyvät johonkin harrastetoimintaan tai siihen rinnastettavaan toimintaan. Esimerkkejä toimivista kerhoista: partio (Royal Rangers), liikuntakerho (sis. kaikkien eri lajien kerhot), kokkikerho, mikroautokerho, lennokkikerho, kuoro, musiikkikerho, iltapäiväkerho (mahdollisesti luvanvarainen), valokuvauskerho, askartelukerho, taidekerho, luontokerho, Kerhon tyypille ja aktiviteeteille vain mielikuvitus asettaa rajat. Usein ohjaaja(t) ovat itse kiinnostuneita / harrastavat kyseistä toimintaa. 3. Toiminnan aloitus Toiminnan aloittamiseen tarvitaan seurakunnan suostumus ja resurssikohdassa mainitut asiat. 4. Tukitiimi Toiminnalle kannattaa rakentaa tukitiimi, joka toimii esirukoilijajoukkona, tarvittaessa kyyditsijöinä, varaohjaajina, yms. 5. Seurakunnan tuki Kaikki kerhotoiminta tulee olla seurakunnan toimintaa ja yhteydessä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön. Seurakunnan tuki toimintaan voi olla hyvinkin vahvaa, ainakin sen tulisi henkistä ja hengellistä. 6. Vastuut Harrastetoiminta Raamatunopetus Aktiviteetit (musiikki, pelit ja leikit, kädentaidot, kisat, yms.) 7. Paikka Kerhon luonteva paikka on seurakunnan tilat. Kerhoa voi pitää myös kotona, kerhotilassa, päiväkodeissa, kouluilla, luonnossa, jne. Paikka määräytyy usein myös kerhon luonteen mukaisesti, esim. liikuntakerho tapahtunee koulun liikuntasalissa tai vastaavassa tilassa. 8. Ajankohta Kerhon on hyvä kokoontua säännöllisesti ja niin usein kuin se resurssien mukaan on mahdollista. Paras vaihtoehto on kokoontua viikoittain samaan aikaan. Mikäli viikoittainen kokoontuminen ei ole mahdollista, voidaan kokoontua joko parillisilla tai parittomilla viikoilla tai kerran kuukaudessa. Kokoontumiskerrat on hyvä ilmoittaa esim. puoleksi vuodeksi (=lukukaudeksi) kerrallaan, jotta lapset vanhempineen tietävät, milloin kerho kokoontuu etenkin silloin, jos kokoontuminen ei ole viikoittaista.

6 6 9. Rakenne (kerhokerran kesto n min.) Aloitus: Tervetuloa ja rukous. Tehdään yhdessä jotain pientä mukavaa. Kesto n. 15 min. Toiminta ja aktiviteetit: Toiminnan ja opetuksen olisi hyvä liittyä jollakin tavalla toisiinsa. Opetukseen ei välttämättä tarvitse erillistä hetkeä, vaan se voi tapahtua (harraste)toiminnan lomassa. Harrastekerhossa toimintaa ohjaa pääsääntöisesti harraste ja taso, millä siinä liikutaan. Muissa aktiviteeteissa (pelit ja leikit, musiikki, yms.) tarvitaan vaihtelua, jotta lasten mielenkiinto pysyy yllä. Harrastejakso voi keskeytyä välillä esim. jonkin pelin/leikin ajaksi, jonka jälkeen jatketaan harrastetta. Harrastetoiminnan kesto voisi olla min, muiden aktiviteettien n. 30 min. Opetus: Opetussuunnitelman mukaan havainnollistaminen huomioiden. Kesto n. 10 min Lopetus: Jokainen kerta loppuu yhteen kokoontumalla ja rukouksella. Lopetuksessa voi mainita jonkun kivan jutun seuraavasta kerrasta. Kesto n. 5 min. 10. Resurssit Kerhon aloittaminen lähtee yleensä lapsia evankelioivasta näkökulmasta sekä lasten tarpeesta saada opetusta, mielekästä tekemistä ja/tai harrastetoimintaa. Ennen kuin kokoontumisten tiheydestä päätetään, on hyvä kartoittaa resurssit: Kuinka monta ihmistä on lupautunut avustajaksi kerhoon? Kuinka moni heistä pystyy opettamaan lapsia? Kuinka usein tilat on käytettävissä? Miten hankinnat tehdään? Onko kerholle varattu rahaa kuluihin? Tarvitaanko tekemiseen jokin erityinen tila (esim. keittiö kokkikerhoon)? Kerhon pitämiseen tarvitaan Kerhotila, joka soveltuu kyseisen kerhon tarpeisiin. Riittävä määrä henkilöitä: vähintään kaksi. Suhteella 1 ohjaaja/6-8 lasta kerho toimii dynaamisesti ja kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. Toiminnasta vastaavan on oltava täysi-ikäinen. Toimintaan ja aktiviteetteihin tarvittavia välineitä (harrastekohtaiset materiaalit, askartelutarvikkeita, soittimia, hernepusseja, palloja, leluja, jne.) Opetussuunnitelma (Ilonpesä 3-5-vuotiaille, Aarresaari 6-8-vuotiaille, Lastenmission ja adventtiseurakunnan materiaalit). Opetuksen voi myös suunnitella erikseen toimintaan liittyväksi. Opetuksen havainnollistamiseen välineitä (flanellot, pöytänuket, kierrekirjat, roolivaatteet jne.) Yllämainittujen rahoitus 11. Tiedotus Kerhon tiedotus voi olla sisäistä ja ulkoista. Ulkoisessa tiedottamisessa lähinnä mainostetaan toimintaa, sisäisessä tiedottamisessa annetaan tietoa kerholaisille ja heidän vanhemmilleen sekä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle. 12. Turvallisuus Turvallisuuteen liittyvissä asioissa noudatetaan Suomen helluntailiikkeen lapsityön turvaohjeistoa. 13. Yleistä Kerhotoiminnan tulisi olla hauskaa ja innostavaa. Samalla sen tulisi tukea lapsen kasvua kaikilla elämän osaalueilla (fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen). Mikäli kyseessä on isohko kerho, kannattaa tehdä jako 6-8 hengen ryhmiin, ja antaa jokaiselle ryhmälle nimikko-ohjaaja. Myös apuohjaajien (nuoria, jotka ovat kerholaisia pari, kolme vuotta vanhempia) käyttöä kannattaa hyödyntää.

7 7 Kings Kids -toiminnan aloittaminen 1. Näky Tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi. Tuottaa elämällä ja toiminnalla iloa Jumalan sydämelle. 2. Työn periaatteet Lapsien ja nuorten opetuslapseuttaminen. Kaikki saavat tulla mukaan, ei taitovaatimuksia tms. Koko perhe voi olla mukana. Kaikki sukupolvet yhdessä. Haluamme tuottaa iloa Isän sydämelle. Kings kids toiminta on osa paikallisseurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä ja Missionuorten (YWAM) työtä. 3. Toiminnan aloitus Aloitusseminaari Mukaan toiminnasta kiinnostuneita perheitä (mielellään ainakin kaksi-kolme perhettä, jotka voisivat tulla mukaan toimintaan), vanhempia, aikuisia, teinejä ja lapsi-/nuorisotyöstä vastaava seurakunnan työntekijä. Ota yhteyttä Kingskids Suomen toimistoon ja pyydä aloitusseminaaria seurakuntaasi. Yhteystiedot ja lisää tietoa löytyy nettisivustolta Aloitusseminaarissa käydään läpi Kings kids toimintaa, periaatteita, mahdollisia toimintamuotoja. Kings kids toiminta on paitsi lapsi- ja nuorisotyötä ennen kaikkea perhetyötä, jossa koko perhe voi olla mukana. Aloitusseminaari kestoltaan noin 4 tuntia. 4. Tukitiimi (esim. rukous ym. tuki) Tiimin keräämiseen kannattaa käyttää aikaa. Lahjoihin ja mielenkiintoon perustuva palveleminen. Lasten perheiden mukaan ottaminen. Monenlaisia tehtäviä, joissa voivat olla apuna kaikenikäiset seurakuntalaiset. Vastuutiimi koostuen vanhemmista/aikuisista ja vanhemmista nuorista, mukana myös seurakunnan työntekijä. Vastuutiimi kokoontuu kerran kuukaudessa: sovitaan käytännön asioista, puhutaan ajankohtaisista asioista. 5. Seurakunnan tuki Vanhimmiston hyväksyntä Seurakunnalle tiedottaminen Rukoustuki 6. Vastuut Opetus

8 8 Esirukous Koreografiat, tekeminen ja opettaminen Ylistys Mainonta ja tiedotus Esiintymisvaatteiden hankinnat / huolto Musiikki-, äänentoisto- ja urheilutarvikkeiden roudaus Esiintymistilaisuuksien organisointi Lasten ja nuorten kannustaminen ja rohkaiseminen Sielunhoito tarvittaessa Keittiövastuu 7. Paikka Koulu: hyvä selvittää mitä vuokraan kuuluu (välineet, siivous, kulkuluvat), onko mahdollista saada omia säilytystiloja, koulun tilojen hakeminen ja huomiointi lapsityön budjetissa. Seurakunta: Tilojen sopivuus, usein viikottaisiin kokoontumisiin vuokrattu koulun urheilusali tilaa gospelliikuntaan ja urheiluun (toki jos rukoushuoneelta löytyy tilaa se sopii hyvin). Leireille hyvä paikka on leirikeskus. 8. Ajankohta Viikottain tai joka toinen viikko kouluvuoden aikana: ylistys, raamattuopetus, rukous ja koreografiaharjoitukset/urheilu ym. Illanvietot voimavarojen mukaan. Koreografiaryhmät esittävät oppimaansa, opetusta, ylistystä, kisailua, leikkejä, tarjoilua. Illanviettoon kutsutaan koko perhe sekä ystäviä. Koreografiaryhmän esiintymisiä silloin tällöin, esim. vanhainkodeilla, kouluilla, lastentapahtumissa. Leirit vaikkapa kaksi viikonloppuleiriä syksyin keväin, näistä toinen perheleiri ja toinen harjoitusleiri. Aktiot voimavarojen mukaan koulujen loma-aikana. Retket ym. miten intoa ja aikaa riittää. 9. Rakenne Viikottainen kokoontuminen Hengellinen osuus: ylistys, opetus ja rukous. Opettajina voivat toimia esim. vanhemmat, teinit, nuoret aikuiset, seurakunnan työntekijät. Toiminnallinen osuus: gospelliikunta koreografiaharjoittelu, urheilu (esim. sähly, jalkapallo jne.) tai muuta toiminnallista. Kesto tuntia tai tarpeen mukaan. Leirit Perheleirit: mukana koko perhe, eri ikäryhmät yhdessä ja erikseen, opetustuokioita, opitun esittämistä, yhteistä kivaa, keskustelua ajankohtaisista/polttavista aiheista yhdessä, leiri päättyy yhteiseen jumalanpalvelukseen. Harjoitusleirit: pääpaino gospelliikunnan koreografiaharjoituksilla, vaihtoehtoisesti urheilulla. Myös ylistystä, hiljentymistä, opetusta, rukousta. Nuorten lisäksi mukana tarvittava määrä aikuisia: vanhempia/nuoria aikuisia.

9 9 Muuta kivaa yhdessä koko perheellä Retket: yhdessä perheiden kanssa hiihtolomalle, iltanuotiot, linturetket, yleensä mikä mukanaolijoista mielenkiintoista. Valtakunnalliset Kings kids tapahtumat: Ilonpäivät vuoden alussa ja koulutuspäivä lokakuussa. 10. Resurssit (talous ja materiaali) Toiminta on osa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä ja kulut (esim. harjoitustilojen vuokrat) huomioidaan seurakunnan taloussuunnitelmassa Aktioiden ja matkojen kustannukset katetaan osallistumismaksuilla ja mahdollisella varainhankinnalla pitämällä kahvituksia, myyjäisiä tms. Esiintymisasut kustantaa vanhemmat tai seurakunta tai ne on tehty talkootöinä. Tanssien taustacd:t ovat gospelmusiikkia, johon on tehty koreografia. 11. Tiedotus ja yhteistyö Lasten vanhemmat Seurakunnan muu lapsi-, nuoriso- ja perhetyö Muut King's Kids ryhmät Missionuoret (YWAM) Eri seurakunnat ja niiden lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat työntekijät Koulut 12. Turvallisuus Viikottaisessa toiminnassa ja leireillä noudatetaan seurakunnan turvallisuussuunnitelmaa. Aktioihin ja matkoihin tehdään erillinen turvallisuussuunnitelma perustuen seurakunnan turvallisuussuunnitelmaan. 13. Muuta / Lisätietoja

10 10 Koulutyön mahdollisuudet Yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen koulujen kanssa on vaativaa mutta erittäin palkitsevaa. Hyvin hoidetut suhteet avaavat ainutlaatuisen vaikutuskanavan lapsiin, nuoriin, opettajiin, rehtoreihin ja kaupungin keskeisiin päättäjiin ja toimielimiin. Näkyvä ja vaikuttava seurakunta on aina koulujen kanssa yhteistyötä tekevä seurakunta. 1. Miten yhteistyö rakennetaan Yhteistyön käynnistäminen tai kehittäminen kannattaa aloittaa tilannekartoituksesta. Mitä on tehty ja miten. Ollaanko pakkasella vai plussalla. Jos kouluista löytyy uskovia opettajia, kannattaa ottaa aikaa heidän tapaamiselle. Kartoituksen jälkeen on helpompi rakentaa paikkakuntakohtainen koulupalvelusuunnitelma. Huomioitavia kouluja ovat ala- ja yläkoulujen sekä lukioiden lisäksi ammatilliset koulut. Avuksi kannattaa pyytää alueellista koulupastoria tai konsultoida valtakunnallista Koulupalvelua. Hyvin rakennettu yhteistyö tulee usein kirjatuksi myös koulujen opetussuunnitelmaan, joka suojaa tehokkaasti yksittäisiltä yhteistyön kaatamisyrityksiltä. 2. Perustiedot kuntoon Koulupalvelusta vastaavalla henkilöllä tulee olla ajanmukainen tieto yhteistyötä tukevista ja rajoittavista ohjeista ja lainsäädännöstä. Sormi ei saa mennä suuhun, jos joku yrittää torpedoida yhteistyön laittomilla tai vanhoilla perusteilla. Muista, että yhteistyö seurakunnan ja koulun välillä on lainsäädännön mukaista, suotavaa ja tarpeellista kunhan sillä on selkeä pedagoginen tavoite. 3. Vieraile itse kouluissa tai kutsu muita Päivänavauksen tai materiaalin lahjoittaminen on usein helpoin tapa luoda kontakti opettajiin ja vierailla ensimmäisen kerran koululla. Voit myös tilata mukaasi kokeneemman koulutyöntekijän. Tarjoa kouluun ainoastaan luotettavia ja asiansa osaavia vieraita. Koulu ei ole evankelistojen tai taiteilijoiden harjoitteluareena. Tarjoukseen suhtaudutaan myönteisemmin, jos se tukee koulun opetussuunnitelmaa. Ota yhteys kouluun ajoissa luokkavierailussa aineopettajaan ja koko koulua koskettavassa vierailussa rehtoriin. Yhteistyön alussa on aina hyvä esittäytyä ensin rehtorille. Vierailuissa on pidettävä kiinni siitä aihesisällöstä, mistä on etukäteen sovittu. Ei ole viisasta ujuttautua kouluun jollakin aiheella, joka sitten kuitataan muutamalla lauseella ja lopputunti käytetään evankelioimiseen. Tällaisessa tilanteessa opettaja tuntee itsensä petetyksi ja suhtautuu varmasti epäilevästi seuraaviin yhteydenottoihin. Muista, että luottamusta ei anneta se on ansaittava! 4. Vierailuaiheita Yhteisyö TULEE rakentaa laajalle pohjalle. Perinteisten uskontotuntivierailujen rinnalle kannattaa ottaa rohkeasti myös muihin opetusaineisiin sopivia vierailuja. Luokkatilanteisiin sopivia (vierailu)aiheita ovat esimerkiksi helluntaiherätyksen ja -seurakunnan esittely, lähetys- ja kehitysyhteistyö, kansainvälisyys, elämänhallinta, karismaattisuus, hengellinen musiikki, päihdevalistus ja kristillinen etiikka ja arvot. Isommille oppilasryhmille voi tarjota konsertteja, draama- ja näytelmäesityksiä, valistusluentoja, videoesityksiä, näyttelyjä ja yhteistoimintatapahtumia. Yhteistyötä voi rakentaa myös päivänavauksilla, seurakuntavierailuilla ja vanhempainilloilla.

11 11 5. Lisätietoa ja tukea Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu on järjestäytynyt käytännössä paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen tasoon. Valtakunnallista Koulupalvelua koordinoi Hyvä Sanoma ry Leevi Ahopellon johdolla. Valtakunnallinen koulutoimikunta tukee alueellisen ja paikallisen koulupalvelun kehittämistä muun muassa koulutuksen, materiaalin ja yhteisten projektien avulla sekä hoitaa valtakunnalliset viranomaisyhteydet. Lisätietoa tai Leevi Ahopelto puh ,

12 12 Lastentapahtumien aloittaminen (Mix tai Kid`s Action Night) 1. Näky Näkynä on tarjota lapsille mukaansa tempaava tapahtuma, jossa he saavat olla toistensa ja uskovien aikuisten kanssa. Illat tavoittavat erityisesti seurakuntaan kuulumattomien kotien lapsia. Näkynä on nähdä jokaisessa Suomen kaupungissa tai kylässä Kids' Action Night-iltoja tai vastaavia lastentapahtumia, joissa lapset saavat kuulla miten pääsee Taivaaseen. 2. Työn periaatteet Lapsilla on hauskaa Evankeliumi on selvästi esillä Aikuiset ja nuoret palvelevat lahjojensa mukaan 3. Toiminnan aloitus Jos haluat aloittaa Mix-illan, vieraile paikkakunnalla, jossa se on jo toiminnassa. Hanki seurakunnan tuki kertomalla työntekijöille, vanhimmistolle ja seurakuntalaisille suunnitelmista. Jaa näkysi. Kerää innostuneita vastuunkantajia ympärillesi. Miettikää paikka. Rukoilkaa. Miettikää, millaiset resurssit teillä on? Monta kertaa kuukaudessa voitte kokoontua? Kuinka ison tapahtuman voitte järjestää? Jakakaa vastuut. Aloittakaa rohkeasti. 4. Tukitiimi (esim. rukous ym. tuki) Tiimin keräämiseen kannattaa käyttää aikaa Lasten perheiden mukaan ottaminen Lahjoihin ja mielenkiintoon perustuva palveleminen Mix- illassa on monenlaisia tehtäviä, joissa voi olla apuna kaikenikäiset seurakuntalaiset Tiimihenki on olennainen osa illan onnistumista Järjestä myös rukoustiimi 5. Seurakunnan tuki Vanhimmiston hyväksyntä ja taloudellinen tuki Seurakunnalle tiedottaminen Rukoustuki 6. Vastuut Järjestysmiehet

13 13 Keittiön henkilökunta Opetus Nuket/näytelmät Juonto Ylistys / musiikki Pajat n pistettä, (jokaisessa pajassa yksi nuori/aikuinen vastuussa) Mainonta ja tiedotus 7. Paikka Haluatteko aloittaa toiminnan seurakunnalla, koululla jne? Mieti mihin tilaan lapset tulevat helpoimmin. Jos paikkakuntasi lapset tulevat rukoushuoneelle, he tutustuvat seurakuntaan myös rakennuksena. Toisaalta esim. koulussa järjestetyt illat antavat luonnollisen kanssakäymisen rehtorin ja opettajien kanssa. Koulu: hyvä selvittää mitä vuokraan kuuluu (välineet, siivous, kulkuluvat), onko mahdollista saada omia säilytystiloja, kouluntilojen hakeminen ja huomiointi lapsityön budjetissa Seurakunta: Tilojen sopivuus ja yhteiskäyttö, tavaroiden roudaus yksinkertaista 8. Ajankohta Isommat tapahtumat 2 krt kaudessa Pienemmät jopa 2 krt / kuukaudessa Säännöllisyydestä hyötyä lasten tavoittamisessa 9. Rakenne Kid s action nighteissa tarkempi formaatti mix illoissa väljempi Hengellinen osuus: ylistys ja opetus Toiminnallinen osuus: nyyttärit ja toimintapisteet Yhteisöllinen osuus: palkinnot, kisat, siunaaminen 10. Resurssit (talous ja materiaali) Taloudelliset resurssit tilavuokra tarjoilukustannukset eri pisteiden materiaalit palkinnot Henkilöresurssit noin henkilöä riippuen pisteiden ja lapsien määrästä Tavarat Soittimet, liikuntavälineet, opetusmateriaalit 11. Tiedotus Lasten vanhemmat ja lapset Koulu: aamunavaukset ja kutsujenjako Seurakunta: Jumalanpalvelukset ja seurakunnan johto Oma tuki- ja vastuutiimi

14 Turvallisuus Turvallisuussuunnitelman täyttäminen Ensiapulaukku Kaikki tärkeät puhelinnumerot koottuna samaan paperiin Tieto ensisammutustoimista, hätäulospääsystä ja ensiavusta pienempiin vammoihin (nyrjähdykset ja naarmut) 13. Muuta / Lisätietoja Pajaideoita netissä

15 15 Leiritoiminnan aloittaminen 1. Näky Lasten ja nuorten saavuttaminen. Saada aikaan merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hengellisessä elämässä. Näky leiritoiminnasta omalla paikkakunnalla antaa työlle oikean motiivin ja kestävyyden. Näyn kautta lasten ajankohtaisiin tarpeisiin kyetään vastaamaan paremmin. 2. Työn periaatteet Lapsen tarpeiden kokonaisvaltainen huomiointi (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen) Leirin toiminta ja luonne vastaa leiriläisten ikätasoa. Leirin käytännöllisinä periaatteina: rakkaus, rajat, turvallisuus, ilo ja monipuolisuus. Jokaisen leirillä työskentelevän tulee tietää ja sisäistää leirien järjestämisen motiivit. Raamatullisten arvojen käytäntöön soveltaminen (esim. ei sallita minkään muotoista väkivaltaa, ei korosta kilpailuja, tasavertaisuus, positiivisuus ) 3. Toiminnan aloitus Leirin etukäteisvalmistelu vaatii aikaa sekä yhteistyötä. Aloituspalaveri noin 6-9 kk ennen leiriä. Leiritoiminnan voi aloittaa pienimuotoisena, esimerkiksi jo seitsemän lapsen kanssa voi pitää parin yön telttaleirin. Vierailu, osallistuminen ja tutustuminen lähiseudun/naapuriseurakunnan leirityöhön. Vinkkien kysyminen kokeneemmilta 4. Tukitiimi (esim. rukous ym. tuki) Leirityö on kokonaisuudessaan tiimityötä, sitä ei voi tehdä yksin. Hyvä tiimi valmistelee, suunnittelee ja valtuuttaa yhdessä. Erilaisia vastuuryhmiä, hajautettu vastuu (ei suju heti automaattisesti, mutta jos eri henkilöillä/tiimeillä on omat selkeät vastuut, niin myöhemmin se on suurena apuna ) Taloudellinen tuki Leivontatiimi Rukousrinki Rakennustiimi (leirillä mahd. tarvittavien välineiden/varusteiden rakentaminen) 5. Seurakunnan tuki Koko seurakunnan yhteinen työmuoto. Vanhimmiston ja lapsityön välinen tiedonkulku Leireistä kerrotaan konkreettisesti etukäteen seurakunnalle ja annetaan palautetta leirin jälkeen, näytetään kuvia yms. 6. Vastuut Erilaisia vastuuhenkilöitä: leirin johtaja, apulaisjohtaja, leirisihteeri/kirjuri, isosten ryhmänjohtaja, isoset, pikkuisoset, leiriemäntä, keittiöväki, yövartijat, kiinteistö/kenttävastaava, musiikki, raamatunopetus, leikitys/urheilutoiminta, askartelu, hankinnat, siivous, pillipomo

16 16 Leirit antavat hyvän mahdollisuuden seurakunnan sisällä varusta ja valtuuta -toiminnan harjoittamiseen, opetuslapseuttamiseen, palveluun. 7. Paikka Hyvä leiripaikka mahdollistaa monipuolisen, turvallisen ja toimivan leirielämän. Leiripaikkaa valittaessa huomioitava: leirin teema ja ajankohta (retkeily, laskettelu, ratsastus, fifteen, kesä, talvi) maasto, joka mahdollistaa monipuolisen ja turvallisen leirielämän, keittiö ja ruokailumahdollisuus, uinti, peseytymistilat, sauna, vessat, leikit, pelit, majoitus, etäisyys, hinta. 8. Ajankohta Leirin profiiliin sopiva Mahdollistaa lasten ja ohjaajien /isosten osallistumisen (loma-ajat, työelämän, koulun rutiinit, ) Leirin kesto on ajankohtaan ja leiriläisten ikätasoon sopiva. 9. Rakenne Leirillä on suunniteltu ja huolella valmistettu päiväohjelma, jonka avulla toimintaa ohjataan ja huolehditaan ohjelman monipuolisuudesta. Tuo selkeyden, turvallisuuden, työrauhan, auttaa leirin johtamisessa. Huolehtii säännöllisestä ruokailusta ja levosta, monipuolisesta toiminnasta. Ylösmerkityt tehtävät ja vastuut niin, että jokainen tietää, mistä on vastuussa ja milloin. Joustava ohjelma, joka on muunneltavissa tilanteen mukaan. Yllätykset, vierailijat/vierailut Esimerkkiohjelma (ks. liite) Vanhemmat leirikirkkoon tai iltanuotioille 10. Resurssit (talous ja materiaali) Budjetti, jossa kartoitetaan menot ja tulot. Suurimmat menot ovat: vuokra, ruoka, kioskin sisään ostot, mahdolliset vierailijan kulukorvaukset, materiaalihankinnat, ilmoitus ja mainostuskulut. Mietitään, miten mahdollinen ali/ylijäämä käytetään tai katetaan. Tulot; leirimaksu (kohtuullinen, mahdollisuus huomioida perheiden taloudellinen tilanne), lahjoitukset, sponsorit. Leirille tarvitaan erilaisia välineitä: äänentoisto, urheilu ja pelivälineet, askartelu, ensiapu, soittimet, opetusmateriaali, leirin perustarvikkeet; teippiä, köyttä, kartonkia, sketsivaatteet, saha, lautaa jne. 11. Tiedotus leiripalaveri (pöytäkirjat, kirjalliset suunnitelmat), sähköpostirinki. Eri vastuuryhmien välinen tiedotus, henkilö nimetty, joka hoitaa tiedotuksen. Mainostus, tulee varata aikaa. Leirille ilmoittautuneille mahdollisesti tarkempi leirikirje, jossa vanhempia informoidaan; mitä leirille pitää tuoda itse ja mitä siellä on järjestäjien puolesta valmiina, opastus leiripaikalle jne. Leiriohjelma näkyviin leiriläisille.

17 Turvallisuus Leiritoiminta asettaa monipuolisia turvallisuusnäkökohtia (fyysinen, sosiaalinen, henkinen, hengellinen) Turvallisuussuunnitelma, ks. turvaohjeistus. Ensiapuvastaavat, ensiaputarvikkeet. Lasten lääkitykseen aina oltava vanhempien lupa. Kaikki leiriä koskeva informaatio samassa kansiossa leirin johtajalla (sis. tiedot lapsista ja henkilökunnasta, ohjelmasta, turvallisuuteen liittyvistä asioista jne. ) 13. Muuta / Lisätietoja Maakunnallista apua, maakunnallinen yhdyshenkilö. Opetuspaketteja Raamattutunnin opetukseen ladattavissa netissä ja Kirjastosta ja netistä runsaasti saatavana leirin ohjausta ja opetusta koskevaa materiaalia, leikkejä, sketsejä jne. Leirin jälkeen: leirimuistelot ja leiriläisten osoitteisiin kutsukirjeet esimerkiksi lastentapahtumaan, kerhoihin.

18 18 Perhetyön aloittaminen 1. Näky Tavoittaa seurakunnan yhteydessä olevat perheet sekä seurakunnan toiminnan ulkopuolella olevia lapsiperheitä vahvistaa avioliittoja sekä vanhemmuutta tukea perheitä hengellisesti, henkisesti sekä käytännön toimin tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen, jonka kautta perheet saavat tukea toisista uskovista perheistä 2. Työn periaatteet perheet tekevät yhdessä avioliittotyö, lapsityö ja perhetyö kulkevat käsi kädessä pyritään löytämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, joita perheillä jo on 3. Toiminnan aloitus kootaan tiimi henkilöistä, jotka haluavat olla tekemässä työtä perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tiimissä on hyvä olla aviopareja ja perheitä, kasvatus- tai avioliittotyön osaajia ja mahdollisuuksien mukaan seurakunnan työntekijä mietitään, mitä tarpeita perheillä seurakunnassa on tai tehdään tarvekysely asetetaan tavoitteet ja tehdään strategia 4. Tukitiimi vastuutiimi kokoontuu säännöllisesti rukoilemaan ja suunnittelemaan toimintaa hankitaan työlle esirukoilijoita tai esirukousryhmä sekä/tai annetaan seurakunnan esirukousryhmälle/ryhmille aiheeksi seurakunnan perhetyö pidetään esirukoilijat ajan tasalla siitä, mitä perhetyössä tapahtuu sekä kerrotaan ajankohtaiset rukousaiheet ja haasteet 5. Seurakunnan tuki seurakunnan johdon hyväksyntä ja siunaus taloudellinen tuki tiedottaminen jumalanpalvelusten yhteydessä 6. Vastuut opetus tilaisuuksien organisointi (luennoitsijat, musiikki, mainonta ym.) leirien järjestäminen tapahtumien järjestäminen

19 19 7. Paikka perhetyötä voi tehdä monissa paikoissa: seurakunnan tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia kuten avioliittokoulutusta ja kasvatusteemapäiviä ja perhejumalanpalveluksia perheiden voimin tehtävää lapsityötä seurakunnassa tai muissa tiloissa perhesoluja kotona yhteisiä retkiä, pulkkamäkipäiviä tai eväsretkiä uimarannalle perheleirejä leirikeskuksessa äiti lapsipiiri seurakunnan tiloissa isä lapsi urheiluharrastus esim. liikuntahallilla 8. Ajankohta erilaiset toiminnat voi jaotella tapahtuvaksi kausittain tai säännöllisesti alkaen syksyn toiminnan alkaessa esim. avioliittokoulutus syksyisin kerran kuukaudessa kasvatusteemapäivät keväällä sovittuina ajankohtina perhesolut viikoittain tai kuukausittain perheleiri kesällä (haluttaessa myös talvella tai syksyllä) äiti lapsipiiri kerran viikossa 9. Rakenne kts. liite perhetyön vuosikello 10. Resurssit perhetyön tiimi johtaa ja suunnittelee toimintaa vanhemmat ja perheet tekevät työtä yhdessä perhetyön tiimiläisten kanssa avioliitto- ja kasvatusseminaareihin on mahdollista saada ulkopuolisia luennoitsijoita, mutta luentoja voi pitää myös omin voimin, koska hyvää materiaalia on saatavilla (esim. parisuhteen palikat, tulossa myös vanhemmuuden palikat) 11. Tiedotus tehokas mainonta seurakunnan tilaisuuksissa, suora tiedottaminen perheille sähköpostilla, ilmoittaminen facebookissa, tiedottaminen pyhäkoulun ja kerhojen kautta avioliitto- ja kasvatusseminaareista mainontaa myös seurakunnan ulkopuolelle esim. lehti- ja radiomainontaa 12. Turvallisuus perustiedot ensiavusta turvallisuussuunnitelma leireille ja tapahtumiin tilaisuuksissa tieto hätäpoistumisteistä, sammutuskalustosta 13. Muuta seurakunnan opetustoimintaan otetaan mukaan aiheita, jotka antavat valmiuksia avioliittoon, perheelämään sekä vanhemmille omien lasten opetuslapseuttamiseen

20 20 PERHETYÖN VUOSIKELLO KESÄ Isä poika-leiri Perheleiri Minileiri Isä poikatoiminta esim. sähly SYKSY Pyhäkoulut Vanhempainilta Avioliittokoulu Lapsikuoro Äiti-lapsipiiri Mammaraamis Lastenillat Perhesolut, -kerhot Äitienpäivän perhekirkko KEVÄT Kasvatusseminaari t Pääsiäisvaellus Perhepäivä Ulkoilutapahtuma esim. laskiaisrieha, Isäinpäivän perhekirkko Lastentapahtumat Jouluvaellus Joulujuhlat TALVI

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan Paras on edessä

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan  Paras on edessä Ohje esittelijälle Tämän ohjaustekstin tarkoitus on auttaa sinua kertomaan lyhyesti ja vapaasti mitä valkokankaalla lukee. Tavoite on, että sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan valkokankaalta

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Tapahtumien ja mainonnan maailmaan!

Tapahtumien ja mainonnan maailmaan! Tervetuloa Tapahtumien ja mainonnan maailmaan! Mainos Sario on Pohjois-Savossa toimiva yritys joka tarjoaa monipuolisia palveluja niin yksityisille, yhdistyksille kuin yrityksillekin. Mainos Sariolta erilaisia

Lisätiedot

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi

Helluntaiseurakunta. Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi Rovaniemen Helluntaiseurakunta Välähtikö? Käytäntöjä uusien työmuotojen aloittamiseksi 2 Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä uuden työmuodon aloittamiseksi Rovaniemen helluntaiseurakunnan käytäntöjä

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Tukikohdan tila ja tulevaisuus. Markku Kellomäki 25.1.2009

Tukikohdan tila ja tulevaisuus. Markku Kellomäki 25.1.2009 Tukikohdan tila ja tulevaisuus Markku Kellomäki 25.1.2009 Mikä Tukikohta on? Tukikohta on kristillinen paikallisseurakunta, joka on osa Kuopion helluntaiseurakuntaa Seurakunnan talousjohto Rukoushuoneyhdistys

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten

Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten Teemapäivän tavoitteena on lisääntynyt tietämys, miten kohdata vammainen ihminen käytännön toimin helpottaa hänen osallisuuttaan seurakunnassa aloittaa vammaistyö seurakunnassa Tiesitkö? Miljardi (1 000

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2014 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2014: Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja kesä tekee reippaasti tuloaan. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan!

Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Diakonisen perhetyön projekti Kokkolassa 2015-2016 Meidän perhe yhdessä matkaan, arkeen ja juhlaan! Miksi lähdettiin projektiin? Haettiin muotoa diakoniselle perhetyölle Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa.

Lisätiedot

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä

Yhdistysten talot seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistysten talot seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kyläpäällikkökoulutus 13.10.2015 Mellilä Yhdistystalojen nykytila Mikä on yhdistystalo? Kylätalo, seurantalo, vanha koulu,

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011

Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet. KVTL Kevät 2011 Teemallinen yhteistyötilaisuus - toteutusperiaatteet KVTL Kevät 2011 Lähtökohta 1/2 Tilaisuus voi olla ennakoiva Halutaan tietää ja keskustella asioista miten kehitysvammaisten / vammaisten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön?

Mitä Jumala voi tehdä. yhden papin kautta. kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Mitä Jumala voi tehdä yhden papin kautta kun seurakuntalaisten ideat ja lahjat vapautetaan Jumalan käyttöön? Tätä kaikkea on Kohtaamispaikka Johtoryhmä Näky-ryhmä Iltamessu Solut Alfa-tiimi Rukoustiimi

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SRK-INFO 3/2016. Arvoisat työtoverit

SRK-INFO 3/2016. Arvoisat työtoverit 28.11.2016 SRK-INFO 3/2016 Arvoisat työtoverit Kiitos yhteistyöstä teille ja koko seurakunnalle Olemme voineet yhdessä tukea seurakuntien ja koko herätysliikkeen evankeliointia ja diakoniaa. Hyvä Sanoma

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa

Lähetysnäkymme 2014-2018. Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa Lähetysnäkymme 2014-2018 Lähetystyö raikkaassa Pyhän Hengen johdatuksessa POHJOIS-KARJALAN HELLUNTAISEURAKUNTIEN LÄHETYSNÄKY 2014-2018 Seurakunnan lähetystyön näky ja tehtävä Näky: Sytyttää ja levittää

Lisätiedot

ARVOISA SEURAKUNNAN JOHTAJA / KIRJEENVAIHTAJA. Ilmoittautuminen hankkeeseen. Vanhimmistotapaamiset. Rukous- ja paastojakso 23.3. 11.5.

ARVOISA SEURAKUNNAN JOHTAJA / KIRJEENVAIHTAJA. Ilmoittautuminen hankkeeseen. Vanhimmistotapaamiset. Rukous- ja paastojakso 23.3. 11.5. ARVOISA SEURAKUNNAN JOHTAJA / KIRJEENVAIHTAJA Ilmoittautuminen hankkeeseen Vanhimmistotapaamiset Talvipäivät päätti tammikuussa ottaa Paras on edessä -hankkeen herätysliikkeemme yhteiseksi projektiksi

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen

AVAINVIESTIT. Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen POP UP -MARTTATAPAHTUMAT AVAINVIESTIT Tekemisen ilo Onnistumisen elämys Yhteisöllisyys ja jakaminen Uuden oppiminen PUHEEN TYYLI Iloinen Konstailematon Ystävällinen JA SÄVY I N H I M I L L I N E N, I H

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2013 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 06 08 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 04 06 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Majakka-ilta. Antti.Ronkainenm@majakka.net, 3.10.2015

Majakka-ilta. Antti.Ronkainenm@majakka.net, 3.10.2015 Majakka-ilta Antti.Ronkainenm@majakka.net, 3.10.2015 Minne menet Majakka? -prosessista Viime vuoden loppupuolella alkaneissa Minne menet Majakka keskusteluilloissa olemme etsineet vastauksia seuraaviin

Lisätiedot

OHJEISTUS SEURAKUNNALLE

OHJEISTUS SEURAKUNNALLE KASVUNKANSIO KASVUNKANSIO Kasvunkansio on kotona säilytettävä kansio, johon kerätään lapsen kasvuun liittyviä asioita, varsinkin kristillisen kasvatuksen kannalta. Kansiosta on tarkoitus tulla lasta ja

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt

Naistenmatkan koulun toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt Naistenmatkan koulun toiminta-ajatus Elinikäistä oppimista, kasvua, hyvinvointia, iloa, arvostamista, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä. Aikaansa seuraava ja tulevaisuuteen tähtäävä Naistenmatkan koulu

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä

Herttoniemen seurakunnan. toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien. läpyskä Herttoniemen seurakunnan toimintaa ja tapahtumia kouluikäisille! tyttöjen ja poikien läpyskä talvi ja kevät 2016 KOULUIKÄISTEN KERHOT Kerhot alkavat loppiaisen jälkeen ja jatkuvat huhtikuun loppuun. Keskiviikkoisin

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12

Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12 Vapaaehtoinen työtoverina - Vety-seminaari 16.10.12, palveluohjaaja, vapaaehtois- ja ryhmätoiminnan koordinointi ja kehittäminen Espoon kaupunki, vanhusten palvelut Mitä työyhteisössä tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset

IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset 16.4.2014 Palokuntanaisten kevätopintopäivät 22.-23.3.2014 IDEAPAJA: Viikkoharjoitukset Ryhmätöiden koonti Palokuntanaistyön viikkoharjoitukset ideapajan taustaa - Palokuntanaistoimijoilta tuli toive,

Lisätiedot

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry

ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu. Lukuvuosi Kuopion Setlementti Puijola ry ILTAPÄIVÄKERHON TOIMINTASUUNNITELMA Haapaniemen koulu Lukuvuosi 2017-2018 Kuopion Setlementti Puijola ry Toiminta-ajatus: Iltapäivätoiminnan tavoitteena on luoda lapsille virikkeellinen ja turvallinen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Koulutyön verkko. Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon Tapani Varuhin

Koulutyön verkko. Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon Tapani Varuhin Koulutyön verkko Iso Kirja NOSTE-päivät Ui verkkoon 23.-25.1.2009 Tapani Varuhin Koulupalvelun verkot Verkostoituminen koululaitoksiin Verkostoituminen opetushallintoon Verkostoituminen seurakuntiin Verkostoituminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Tervetuloa Talviloma-, Seikkailu-, Liikuntarajoitteisten-, tai Syysloma- LEIREILLE Pekonrannan leirikeskukseen 2016

Tervetuloa Talviloma-, Seikkailu-, Liikuntarajoitteisten-, tai Syysloma- LEIREILLE Pekonrannan leirikeskukseen 2016 Tervetuloa Talviloma-, Seikkailu-, Liikuntarajoitteisten-, tai Syysloma- LEIREILLE Pekonrannan leirikeskukseen 2016 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Tämä esite

Lisätiedot