Hyvän verkkosisällön opas Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012"

Transkriptio

1 Hyvän verkkosisällön opas Versio /14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

2 HYVÄN VERKKOSISÄLLÖN OPAS Tässä materiaalissa käsittelemme hyvää verkkosisältöä ja verkkokirjoittamisen tapoja ja tyylejä, sekä annamme vinkkejä siitä, millainen teksti verkossa toimii ja kuinka pidät lukijan kiinnostuneena sisällöistäsi. Alkuun käsittelemme hieman verkkosisällön luonnetta yleisellä tasolla, jonka jälkeen pureudumme ensin hyvän verkkotekstin rakenteellisiin ominaisuuksiin ja sen jälkeen toimivaan ja laadukkaaseen verkkokieleen. Kirjoittamiseen vaikuttaa aina sille valittu julkaisukanava, joten käymme lyhyesti läpi eri kanavatyyppien ominaispiirteitä julkaisualustoina. Lopuksi annamme tiivistettynä käytännön vinkkejä verkkokirjoittajalle. Koonneet: Noora Koski, Ida Hakola ja Ilona Hiila Mrs. Muir & The Ghostwriters 2/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? 4 Verkkosisältö on palvelua 4 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA 5 Millainen sisältö toimii verkossa? 5 Yleisö verkossa 6 3 HYVÄ VERKKOKIRJOITUS 7 1. Tärkein ensin 7 2. Miten otsikoida verkossa? 7 3. Rytmiä tekstiin 8 4. Linkit ja niiden käyttö 8 5. Hakusanat verkkotekstissä 9 6. Millaisia kuvia voi käyttää verkossa? 9 4 VERKON KANAVAT 10 Verkkosivutekstit 10 Facebookin päivittäminen 10 Twitterin käyttö 11 Blogit 11 5 TIETOA OPPAASTA 12 Apua sisällön tuottamiseen 12 3/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

4 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? Vuoteen 2012 mennessä on markkinoinnissa ja viestinnässä siirrytty sisältöaikakaudelle. Tämä on aikaa, jolloin perinteisen mainosajattelun yksisuuntainen outbound-markkinointiajattelu eli ulospäin suuntautuva viestin lähetys unohdetaan ja siirrytään tuottamaan vetovoimaista inbound-markkinointia eli sisältöjä, jotka houkuttelevat asiakasta yrityksen luo. Muutos liittyy olennaisesti siihen miten verkkoa käytetään. Verkossa viestien määrä on loputon ja median kulutus aktiivista etsimistä ja sisältöjen kuluttamista. Luultavasti myös sinä käytät verkkoa tiedon hakemiseen tai kiinnostavien sisältöjen kuluttamiseen. Päätät itse mitä klikkaat ja millaisen sisällön parissa viihdyt. Verkon käyttötavan takia toimiva viesti onkin sellainen, jonka yleisö haluaa ja päättää nähdä. Sisältöaikakaudella yritysten tulee ymmärtää, että saadakseen tavoittelemansa kohderyhmän aikaa ja huomiota, heidän on tarjottava yleisölle jotain, mikä on suorassa suhteessa käytetyn ajan arvoon. Hauska video voi olla kahden minuutin arvoinen, asiantuntija-artikkelit voivat tuoda yleisön sivuille monta kertaa viikossa. Sitoutumisen vahvuus on verkossa suoraan riippuvainen siitä, tuovatko sisällöt lisäarvoa valitulle kohderyhmälle. Jos sisältö on merkityksetöntä ja huonosti tehtyä, voit olla varma, ettei sillä tavoiteta yrityksen liiketoiminnalle tärkeitä asiakkaita. Yritysten on siis käsitettävä, että asiakkaat saavutetaan tehokkaimmin tarjoamalla heille tärkeitä ja kiinnostavia tarttumapintoja. Tämä tehdään tuottamalla verkkosisältöjä, jotka vetoavat kohderyhmään, ovat hakukoneystävällisiä ja pystyvät reagoimaan ajankohtaiseen keskusteluun. (Strateginen ote verkkoon, 2012) VERKKOSISÄLTÖ ON PALVELUA Sisältö verkossa on kommunikointia ja tapa rakentaa suhde viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille. Verkko toimii vuorovaikutteisena kanavana niin yksilöiden välillä kuin yksilön ja yrityksen välillä, oli konteksti sitten virallinen tai epävirallinen. Juuri sisällön avulla yritykset voivat olla verkossa sosiaalisia ja kommunikoida asiakkaidensa kanssa tavalla, jota perinteinen media ei mahdollista. Verkkosisällöt eivät ole vain mitä tahansa tekstiä ja kuvia, jota syötetään verkon julkaisukanaviin silloin kun ehditään tai muistetaan. Hyvät verkkosisällöt ovat ennen kaikkea yrityksen tuotteiden tai pal- 4/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

5 veluiden yhteyteen nivoutuvien teemojen, käyttötapojen tai elämäntapojen käsittelyä. Asiakkaat sitouttavaa sisältöä ei siis ole mainos porakoneesta vaan ohjeet koko talon remontoinnista. Asiakkaat tavoittavaa sisältöä ei ole tomaattitarjous vaan luomuruoanlaittoa koskeva reseptikirjasto. Sisältö on lukijan auttamista, viihdyttämistä ja tukemista tämän arjessa. Sisällöt ovat asiakaspalvelua, sillä ne tekevät asiakkaan elämästä helpompaa ja kertovat, miten yrityksen tuotteita käytetään arjessa. KONKREETTISELLA TASOLLA SISÄLTÖ VOI OLLA MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA: Tekstiä Videoita Kuvia blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa Ennen kaikkea verkkosisällöt pitää käsittää julkaisuina, jotka houkuttelevat asiakkaat yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin tai itse ostotilanteen äärelle. blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa 5/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

6 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA Jos printtimedian parissa viihdytään ja viisastutaan, tehdään tätä verkossa nopeammalla tahdilla. Ihmiset ovat siis verkossa viihtymisessään ja tiedonjanossaan kärsimättömämpiä kuin muiden medioiden kohdalla. Nopeus onkin yksi verkon ominaisimmista piirteistä. Toiseksi, verkko on vuorovaikutteinen media. Verkossa voimme olla yhteydessä toisiin ihmisiin ilman ajallisia, maantieteellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tällainen jatkuvan viestinnän mahdollisuus on muuttanut paitsi yksilöiden kommunikaatiota myös yritysten ja yhteisöjen tekemälle viestinnälle asetettuja vaatimuksia. Yksipuolinen kerronta ei enää vakuuta, yleisö kaipaa keskustelua. MILLAINEN SISÄLTÖ TOIMII VERKOSSA? Hyvää verkkosisältöä on kaikki, mikä koetaan joillain määreillä kiinnostavaksi. Kiinnostavat asiat keräävät ihmisten huomion ja saavat heidän klikkaamaan itsensä yrityksen verkkokanaviin. Lukeminen ja sisällön hakeminen verkossa eroaa merkittävästi samoista toimenpiteistä perinteisen median parissa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta silti useissa yrityksissä tuotetaan verkkosisältöä esimerkiksi printtimedian oppien mukaisesti. Tehdäkseen laadukasta ja tehokasta verkkosisältöä, voi yritysten voi olla kannattavaa miettiä verkkotoimintansa sanomaa, kohderyhmiä ja tavoitteita ennen kuin sisältöjä lähdetään tuottamaan eri kanaviin. Esimerkiksi seuraavien kysymysten pohtiminen auttaa määrittelemään millaiselle sisällölle yrityksellä voisi olla tarvetta: Ketkä ovat kohderyhmiämme verkossa? Millaisista asioista he ovat kiinnostuneita? Millä kanavilla voimme tavoittaa yleisömme? Millaisia mielikuvia haluamme luoda itsestämme? Millaisiin sisältötyyppeihin (teksti, video, kuva...) organisaatiollamme on resursseja? Millaisia tavoitteita asetamme verkkosisällöille? Mitä sisällöntuotannon tulee saada aikaiseksi? Yleisesti ottaen verkossa toimii sisältö, joka reagoi ympäröivään maailmaan ja tarjoaa neutraaleja näkökulmia. Taloustutkimuksen vuonna 2012 toteuttaman Verkon sisällöt -tutkimuksen mukaan sisältöjen tarjonnassa verkon valtteja ovat nopeus, laajuus ja näkökulmien runsaus. 6/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

7 Yritysten tekemien sisältöjen suurimpana haasteena on suomalaisten verkkosurffaajien mukaan liika mainostus. Vaikka viestin kaupalliset tarkoitusperät eivät tutkimuksen mukaan haittaa verkon käyttäjiä, nähdään silti liiallinen tuotteiden tuputtaminen ja geneerisyys sisältönä, joka ei ole houkuttelevaa tai kiinnostavaa. (Taloututkimus 2012). Tämä kannattaa pitää mielessä kun organisaatio lähtee tuottamaan sisältöjä eri verkkokanaville. Hyvän verkkosisällön resepti voidaan tutkimusten mukaan siis tiivistää seuraavasti: 1. Verkossa toimiva sisältö on ajankohtaista ja tarjoaa uusia näkökulmia 2. Sisältö ei ole mainosmaista: se kertoo yrityksille tärkeistä asioista, kuten tuotteista, mutta pyrkii olemaan merkityksellinen sen kohderyhmille 3. Sisältö on kohderyhmälle suunniteltua ja vetoaa kohderyhmän tarpeisiin YLEISÖ VERKOSSA Verkossa käyttäjä on aktiivinen tiedonhakija, kärsimätön tiedon selaamisprosesseissaan ja usein varsin hyötyorientoitunut. Toisin sanoen, surffaajalla on kärsivällisyyttä kuluttaa verkkosisältöjä vain jos ne löytyvät helposti ja vastaavat käyttäjän tarpeisiin. Verkkosisältöjä kohtaan asetetut odotukset liittyvät usein joko sisällön uutis-, neuvotai viihdearvoon. Lukuisten tutkimusten mukaan verkon tekstisisältöjen kulutusta leimaa termi selailu. Ihmiset eivät siis paneudu esitettyyn sisältöön vaan etsivät sieltä termejä, sanoja tai lauseita, jotka paljastavat mistä annetussa materiaalissa on kyse. Verkossa hypitään sisällöstä toiseen ja aivot odottavat jatkuvasti uusia virikkeitä. Virikkeellä käyttäjä palkitaan esimerkiksi silloin, kun hän klikkaa linkkiä ja päätyy toiselle sivulle. Aivot ovat jälleen uuden sisällön myötä vastaanottaneet uuden ärsykkeen, jonka voimalla selailua jaksetaan jatkaa. Selailu ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tietoa omaksuttaisi verkossa. Päinvastoin, tutkimusten mukaan keskittymistä vaativa teksti ei jää verkossa surffaajan mieleen vaan ihmiset omaksuvat parhaiten sisällön, jota on helppo selata. Tiivistettynä yleisöt käyttäytyvät verkossa seuraavasti: 1. Sisältöjä selataan ja usein tekstistä haetaan itseä kiinnostavia avainsanoja, jotka määrittelevät jatketaanko lukemista vai ei 2. Nopea tapa selailla verkkoa ei tarkoita sitä, etteikö kulutettu sisältö jäisi mieleen 3. Yleisöt kaipaavat verkossa jatkuvia virikkeitä 7/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

8 3 HYVÄ VERKKO- KIRJOITTAMINEN Verkkoon kirjoittaessa kannattaa miettiä, mitä ihmiset tiedolta haluavat ja antaa vain se. Suunnittele siis artikkeli, blogaus, twiitti tai muu teksti hyvin, sillä siten sen rakenne hioutuu paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Muista, että laatu korvaa määrän verkkotekstissä(kin). Hyvälle verkkokirjoittamiselle voidaan antaa muutamia yleisohjeita. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi seuraaviiin asioihin: 1. Aihejärjestykseen 2. Otsikointiin 3. Tekstin rytmittämiseen 4. Ristiinlinkittämiseen 5. Avainsanojen käyttöön 6. Kuvallisuuteen 1. TÄRKEIN ENSIN Verkkokirjoittamisessa hyvä ohjenuora on uutismainen pyramidiajattelu: tekstin tärkein ja kiinnostavin sisältö sijoitetaan heti kärkeen. Verkkojutuissa otsikko ja jutun alku ovat useimmiten ne, jotka saavat lukijan jäämään jutun pariin. Tehdessäsi verkkotekstiä mieti siis tarkasti mikä on asia, jonka haluat lukijan muistavan. 2. MITEN OTSIKOIDA VERKOSSA? On sanomattakin selvää, että otsikko on yksi tekstisisällön tärkeimmistä elementeistä, niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Ilman otsikkoa tekstisi jää suurella todennäköisyydellä lukematta. Otsikko kiinnittää lukijan huomion ja ohjaa tämän itse tekstin äärelle. Otsikon tulee siis olla riittävän kiinnostava, ytimekäs ja raflaava, jotta jatkuvassa ärsykesuossa kahlaava verkkokäyttäjä pysähtyy sen kohdalle. Otsikon tarkoituksena on myös selvittää lukijalle, mistä juttu kertoo. Hyvän otsikon keksiminen on yksi kirjoitustyön haastavimmista vaiheista. Otsikointia pähkäilevät kerta toisensa jälkeen kokeneetkin toimittajat. Hyvän ja kiinnostavan otsikon laatimisessa auttaa itsensä sijoittaminen lukijan positioon: Millaista otsikkoa itse klikkaisin? 8/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

9 Seuraavassa yleispäteviä koukkuja, joita otsikoinnissa kannattaa kokeilla. Muista, että tekstin tyyli, muoto, kanava ja kohderyhmä vaikuttavat aina paitsi jutun sisältöön myös otsikkoon. 1. Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistu otsikko toimii usein parhaiten. Ei kikkailua, ei sanaleikkejä, vain tiukkaa asiaa. 2. Anna otsikossa lupaus vastauksesta, jota lukija saattaa etsiä: Näin kirjoitat sujuvasti verkkoon. Muista, että tämäntyyppisen otsikon lupaus tulee myös lunastaa. 3. Useat verkkokäyttäjät etsivät itseään hyödyttävää sisältöä. Kerro otsikossa, millaista hyötyä voit tarjota. 4. Ilmoita jo otsikossa jännittävistä uutisista, ne kiinnostavat meitä jokaista. 5. Provosoi kysymyksillä ja käskyillä. 6. Ole informatiivinen. Useimmat meistä liikkuvat verkossa tiedon perässä. 7. Luota asiaasi. Joskus vilpitön lausunto voi toimia parhaiten. Yksinkertaisesti markkinoiden toimivin ohjelmistoratkaisu. Hyviä yleisohjeita otsikoiden käyttöön ovat: A. Aloita määrittämällä asian koko sisältö otsikoilla. Näin tiivistät huomaamattasi! Tee siis aiheestasi ensin otsikkolistaus: Pääotsikko: Verkkokirjoittamisen opas; alaotsikko 1: Miksi verkkosisällöt ovat tärkeitä?; alaotsikko 2: Sisältö on palvelua B. Otsikoi kantaaottavasti. Ole rohkea, lukijoista löytyy muitakin kuin asiantuntijoita ja kielipoliiseja. C. Älä käytä useampaa kuin kahta otsikkotasoa (pääotsikko, alaotsikot). D. Erota otsikko tekstistä värillä ja koolla! 3. RYTMIÄ TEKSTIIN Kappalejako on verkossa äärimmäisen tärkeää, sillä usein verkkolukija selailee tekstiä lukemalla kappaleiden ensimmäisiä ja viimeisiä sanoja. Tekstikappaleiden väliin kannattaa jättää tyhjää tilaa, joka rytmittää tekstimassaa ja samalla jakamaasi asiasisältöä. Väritä tekstiäsi myös esimerkiksi kuvilla, kaavioilla ja listoilla. Näin lukijan mieli saa muitakin virikkeitä, kuin loputtomalta näyttävän tekstipötkön. Verkossa ei kannata tehdä liian pitkiä tekstikappaleita. Sopivan luettava kappale koostuu useimmiten kahdesta-kolmesta virkkeestä. Verkkokirjoittaminen vaatii kykyä tiivistää ja kirjoittaa selkeää, napakkaa tekstiä. Hyvät verkkovirkkeet ovatkin ytimekkäitä, selkeitä ja suhteellisen lyhyitä. 9/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

10 4. LINKIT JA NIIDEN KÄYTTÖ Verkossa julkaistavan sisällön ehdoton etu muihin medioihin verrattuna on mahdollisuus ohjata lukijaa syvemmälle yrityksen sivuille. Toisin sanoen, verkkotekstiin kannattaa lisätä linkkejä, jotka ohjaavat lukijaa haluttuun paikkaan: verkkokauppaan, yhteystietoihin, lisämateriaaleihin tai vanhempiin sisältöihin. Näin lukija halutessaan tutustuu sisällön julkaisijaan syvällisemmin. 5. HAKUSANAT VERKKOTEKSTISSÄ Koska lukija selailee verkkotekstin ennen kuin perehtyy siihen kokonaan, kannattaa tekstissä tuoda kappaleiden alkuun tai loppuun avainsanoja, jotka kertovat mitä teksti käsittelee. Tämän lisäksi tekstissä kannattaa huomioida hakusanat eli sanat, jotka tuovat kävijöitä hakukoneista sisältösi pariin. Älä kuitenkaan sorru kirjoittamaan tekstiä hakukoneita varten vaan suunnittele sisältö lähtökohtaisesti yleisösi tarpeisiin vastaavaksi. 6. MILLAISIA KUVIA VOI KÄYTTÄÄ VERKOSSA? Kuvat tukevat verkossa sanallista viestiä ja rytmittävät sisältöä. Kun kirjoitat blogiin tai verkkosivuille, liitä juttuun kuva, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen. Mistä hyviä kuvia sitten voi löytää? Esimerkiksi blogijuttuun kuvan voi ottaa älypuhelimella ja käsitellä sen älypuhelimiin ladattavilla sovelluksilla. Jos teksti vaatii kuvaa, jota ei omilla resursseilla voida ottaa, voi sopivan kuvan löytää esimerkiksi Flickr.com-palvelusta. Jos käytät Flickriä kuvien hakuun, muista käyttää Advanced Search -hakutoimintoa ja merkata hakevasi Creative Commons -kuvia ( Only search within Creative Commons -licensed content ), joita voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ( Find content to use commercially ). 10/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

11 VERKKOkirjoittajan checklist x x x x x x x Määritä ensin, mitä haluat jutullasi sanoa. Mikä on kirjoituksesi pääsanoma tai viesti? Mistä asioista haluat ainakin kertoa aiheen ympärillä? Kirjoita asiat paperille. Tiivistä valitsemasi ydinajatukset muutamaan lauseeseen. Mieti otsikoiden (eli aiheiden) järjestys kuntoon. Mikä asia pitää kertoa ennen toista? Käytä apunasi pyramidimallia eli kerro tärkein ja kiinnostavin asia ensin ja taustoita juttu loppua kohden. Keksi aiheelle otsikko, joka houkuttelee lukijan perehtymään tekstiisi. Käy tekstisi läpi ja pohdi, tulisiko sitä lyhentää. Paras teksti on harvoin se ensimmäinen saati pisin versio. Etsi tekstiin sopiva kuva ja julkaise teksti sovittuna ajankohtana! 11/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

12 4 VERKON KANAVAT Verkossa valittu kanava määrittää paljolti sen, millaista tekstiä sisällöntuottajan kannattaa tehdä. Olemme listanneet alle tunnetuimpia verkkokanavia sekä yleisiä ohjeita, joiden avulla niissä voidaan tuottaa kiinnostavaa ja asiakkaita houkuttelevaa sisältöä. VERKKOSIVUTEKSTIT Yrityksen verkkosivuilla tulisi panostaa hyvään kieleen, ymmärrettävään ilmaisuun, kattavaan tiedonantoon sekä monipuolisiin sisältöihin. Verkkosivujen pysyvissä sisällöissä, esimerkiksi yritysesittelyissä, on tärkeää huomioida erityisen hyvin myös hakusanat. Niiden avulla hakukoneet ohjaavat verkkosurffaajia sivuillesi. Jos päätät palvella asiakkaitasi päivittyvillä sisällöillä, kuten artikkeleilla tai haastatteluilla, panosta sisältöjen laatuun ja luotettavuuteen. Unohda mainosmaisuus äläkä aliarvioi lukijoitasi: hyvän sisällön ei tarvitse olla mainos tuodakseen asiakkaita sivuillesi ja ohjatakseen heidät esimerkiksi verkkokauppaasi. FACEBOOKIN PÄIVITTÄMINEN Facebook-sivut mahdollistavat nopean asioista kertomisen yleisölle, joka jo lähtökohtaisesti on kiinnostunut yrityksen toiminnasta. Näin ollen jokainen päivittäinen viesti on mahdollisuus kertoa jotain uutta ja mielenkiintoista. Yrityksen Facebook-sivua seurataan syystä. Tälle syylle tulee antaa tukea jatkuvasti, ettei kiinnostus yrityksen toimintaa kohtaan hiivu. Tämä tarkoittaa sitä, että Facebookissa jaettujen sisältöjen tulee tarjota jatkuvasti uutta tietoa vanhoille tykkääjille sekä houkutella samalla uusia lukijoita sivun tykkääjiksi. Facebookissa, kuten kaikessa verkon sisällöntuotannossa pätee lause Keep it short and simple. Facebookissa toimivia sisältöjä ovat esimerkiksi viihdyttävät kuvat ja videot, informatiiviset ajankohtaiset tiedonannot, hyödylliset linkkivinkit ja yleinen myönteiseen sävyyn viestiminen seuraajillesi. On hyvä myös muistaa, ettei Facebook sisällönjulkaisun helppoudesta huolimatta ole alusta, jolle sisältöjä voi syöttää määrättömästi. Pysyttele siis maltillisessa päivitystahdissa ja tutki pidemmällä aikavälillä mistä asioista juuri omat kohderyhmäsi ovat kiinnostuneita. 12/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

13 TWITTERIN KÄYTTÖ Jos yleisöjen kiinnostuksen vangitseminen on vaikeaa verkossa, on se erityisen haastavaa mikroblogi Twitterissä. Twitter-käyttäjät selaavat sivukaupalla päivityksiä, ja saadaksesi heidät klikkaamaan juuri sinun linkkiäsi, tulee päivityksessä sallitut 140 merkkiä käyttää viisaasti. Twitterissä toimimiseen pätevät osin samat ohjeet kuin otsikointiin. Päivityksiä skannaavan käyttäjän tulee nähdä tekstistäsi heti joko hyöty-, informaatio- tai viihdearvo. Twitterissä merkitsevät myös tekstin omaksumisen nopeus, koska palvelua käytetään useimpia muita sosiaalisen median sivustoja nopeammassa tahdissa. Twitterin uutisvirtaa, eli muiden käyttäjien päivityksiä, kannattaa seurata päivittäin. Voit seurata muita käyttäjiä menemällä heidän profiiliinsa ja klikkaamalla Follow-painiketta. Twitteriä ei käytetä vain omien viestien jakamiseen vaan usein käyttäjät uudelleenjakavat muiden tekemiä päivityksiä. Voit jakaa toisen tekemän twiitin klikkaamalla uutisvirtaan tullutta päivitystä ja painalla re-tweet. Twitterissä käydään myös aktiivista keskustelua. Jos haluat osoittaa twiittisi tietylle henkilölle, ankkuroi käyttäjä twiittiin ja tämän jälkeen haluamasi henkilön Twitter-profiilin nimi. BLOGIT Kun lukija astuu sisään blogiin, on hän todennäköisesti liikkeellä tietynlaisin odotuksin. Blogeista odotetaan muun muassa viihdykettä, vertaisarvioita, tai yksinkertaisesti vain hyviä ja kiinnostavia juttuja. Blogitekstin tulee olla suunniteltua siinä missä minkä tahansa verkossa julkaistavan tekstin. Se eroaa monessa muussa kanavassa julkaistusta sisällöstä henkilökohtaisuudellaan. Ole siis läsnä omassa blogitekstissäsi! Blogikirjoittamisessa hyödyllisiä ohjeita ovat esimerkiksi alla olevat vinkit: A. Aloita tärkeimmällä tai kiinnostavimmalla sisällöllä. Houkuttele lukija lukemaan tekstisi loppuun asti! B. Puhu kävijöillesi blogikirjoituksissa. Voit käyttää tekstissä esimerkiksi te-muotoa. Mitä mieltä olette? Mistä pidätte? C. Muista henkilökohtainen lähestymistapa. Näytä, että olet henkilö ja organisaatiossasi on henkilöitä. Älä piiloudu yrityksen taakse! D. Kirjoita ytimekkäitä, lyhyitä lauseita ellet ole osaava tekstikikkailija. 13/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

14 5 TIETOA OPPAASTA Tämän oppaan on koostanut ja julkaissut verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut toimisto, Mrs. Muir & The Ghostwriters. Opas on ilmainen ja vapaasti käytettävissä, mutta sitä ei saa jakaa, myydä tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. APUA SISÄLLÖN TUOTTAMISEEN Haluaisitko laadukkaita ja vaikuttavia sisältöjä verkkokanaviisi? Etsitkö keinoja, joilla saisit yrityksesi viestit videomuotoon tai tärkeimmät ajatukset artikkeliksi? Verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut Mrs. Muir & The Ghostwriters on vastaus kaikkiin toiveisiisi. Palveluksessamme toimivat Suomen parhaat sisällöntuottajat ja tarjoamme yrityksille sekä organisaatioille kustannustehokkaita ratkaisuja verkkosisältöjen tuotantoon. Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen! Noora Koski Sisällönsuunnittelija p: e: 14/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE

HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE HAKUKONEOPTIMOINTIOPAS VIESTIJÄLLE Hakukoneoptimointiopas viestijälle kertoo viestinnästä ja markkinoinnista päättävälle henkilölle perusasiat hakukoneoptimoinnista. Opas on koottu sarjasta blogipostauksia

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

10 kohdan opas YRITYSBLOGGAAMISEEN

10 kohdan opas YRITYSBLOGGAAMISEEN 10 kohdan opas YRITYSBLOGGAAMISEEN JOHDANTO Kuka tahansa teistä voi kirjoittaa yrityksenne blogia. Minäkö? Juuri sinä. Olit myyjä, markkinoija, assistentti tai tj, voit hyvin aloittaa bloggaamisen. Bloggaamiseen

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen

Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Verkkoyleisön arvontuotanto yritysjohtoisesti eri alustoja ja aktiivisuuden tasoja hyödyntäen Jyri Rasinmäki Elina Koivisto Joulukuu, 2011 Kirjoittajasta Jyri Rasinmäki on mediakulttuurin ja viestinnän

Lisätiedot