Hyvän verkkosisällön opas Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012"

Transkriptio

1 Hyvän verkkosisällön opas Versio /14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

2 HYVÄN VERKKOSISÄLLÖN OPAS Tässä materiaalissa käsittelemme hyvää verkkosisältöä ja verkkokirjoittamisen tapoja ja tyylejä, sekä annamme vinkkejä siitä, millainen teksti verkossa toimii ja kuinka pidät lukijan kiinnostuneena sisällöistäsi. Alkuun käsittelemme hieman verkkosisällön luonnetta yleisellä tasolla, jonka jälkeen pureudumme ensin hyvän verkkotekstin rakenteellisiin ominaisuuksiin ja sen jälkeen toimivaan ja laadukkaaseen verkkokieleen. Kirjoittamiseen vaikuttaa aina sille valittu julkaisukanava, joten käymme lyhyesti läpi eri kanavatyyppien ominaispiirteitä julkaisualustoina. Lopuksi annamme tiivistettynä käytännön vinkkejä verkkokirjoittajalle. Koonneet: Noora Koski, Ida Hakola ja Ilona Hiila Mrs. Muir & The Ghostwriters 2/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? 4 Verkkosisältö on palvelua 4 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA 5 Millainen sisältö toimii verkossa? 5 Yleisö verkossa 6 3 HYVÄ VERKKOKIRJOITUS 7 1. Tärkein ensin 7 2. Miten otsikoida verkossa? 7 3. Rytmiä tekstiin 8 4. Linkit ja niiden käyttö 8 5. Hakusanat verkkotekstissä 9 6. Millaisia kuvia voi käyttää verkossa? 9 4 VERKON KANAVAT 10 Verkkosivutekstit 10 Facebookin päivittäminen 10 Twitterin käyttö 11 Blogit 11 5 TIETOA OPPAASTA 12 Apua sisällön tuottamiseen 12 3/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

4 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? Vuoteen 2012 mennessä on markkinoinnissa ja viestinnässä siirrytty sisältöaikakaudelle. Tämä on aikaa, jolloin perinteisen mainosajattelun yksisuuntainen outbound-markkinointiajattelu eli ulospäin suuntautuva viestin lähetys unohdetaan ja siirrytään tuottamaan vetovoimaista inbound-markkinointia eli sisältöjä, jotka houkuttelevat asiakasta yrityksen luo. Muutos liittyy olennaisesti siihen miten verkkoa käytetään. Verkossa viestien määrä on loputon ja median kulutus aktiivista etsimistä ja sisältöjen kuluttamista. Luultavasti myös sinä käytät verkkoa tiedon hakemiseen tai kiinnostavien sisältöjen kuluttamiseen. Päätät itse mitä klikkaat ja millaisen sisällön parissa viihdyt. Verkon käyttötavan takia toimiva viesti onkin sellainen, jonka yleisö haluaa ja päättää nähdä. Sisältöaikakaudella yritysten tulee ymmärtää, että saadakseen tavoittelemansa kohderyhmän aikaa ja huomiota, heidän on tarjottava yleisölle jotain, mikä on suorassa suhteessa käytetyn ajan arvoon. Hauska video voi olla kahden minuutin arvoinen, asiantuntija-artikkelit voivat tuoda yleisön sivuille monta kertaa viikossa. Sitoutumisen vahvuus on verkossa suoraan riippuvainen siitä, tuovatko sisällöt lisäarvoa valitulle kohderyhmälle. Jos sisältö on merkityksetöntä ja huonosti tehtyä, voit olla varma, ettei sillä tavoiteta yrityksen liiketoiminnalle tärkeitä asiakkaita. Yritysten on siis käsitettävä, että asiakkaat saavutetaan tehokkaimmin tarjoamalla heille tärkeitä ja kiinnostavia tarttumapintoja. Tämä tehdään tuottamalla verkkosisältöjä, jotka vetoavat kohderyhmään, ovat hakukoneystävällisiä ja pystyvät reagoimaan ajankohtaiseen keskusteluun. (Strateginen ote verkkoon, 2012) VERKKOSISÄLTÖ ON PALVELUA Sisältö verkossa on kommunikointia ja tapa rakentaa suhde viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille. Verkko toimii vuorovaikutteisena kanavana niin yksilöiden välillä kuin yksilön ja yrityksen välillä, oli konteksti sitten virallinen tai epävirallinen. Juuri sisällön avulla yritykset voivat olla verkossa sosiaalisia ja kommunikoida asiakkaidensa kanssa tavalla, jota perinteinen media ei mahdollista. Verkkosisällöt eivät ole vain mitä tahansa tekstiä ja kuvia, jota syötetään verkon julkaisukanaviin silloin kun ehditään tai muistetaan. Hyvät verkkosisällöt ovat ennen kaikkea yrityksen tuotteiden tai pal- 4/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

5 veluiden yhteyteen nivoutuvien teemojen, käyttötapojen tai elämäntapojen käsittelyä. Asiakkaat sitouttavaa sisältöä ei siis ole mainos porakoneesta vaan ohjeet koko talon remontoinnista. Asiakkaat tavoittavaa sisältöä ei ole tomaattitarjous vaan luomuruoanlaittoa koskeva reseptikirjasto. Sisältö on lukijan auttamista, viihdyttämistä ja tukemista tämän arjessa. Sisällöt ovat asiakaspalvelua, sillä ne tekevät asiakkaan elämästä helpompaa ja kertovat, miten yrityksen tuotteita käytetään arjessa. KONKREETTISELLA TASOLLA SISÄLTÖ VOI OLLA MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA: Tekstiä Videoita Kuvia blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa Ennen kaikkea verkkosisällöt pitää käsittää julkaisuina, jotka houkuttelevat asiakkaat yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin tai itse ostotilanteen äärelle. blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa 5/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

6 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA Jos printtimedian parissa viihdytään ja viisastutaan, tehdään tätä verkossa nopeammalla tahdilla. Ihmiset ovat siis verkossa viihtymisessään ja tiedonjanossaan kärsimättömämpiä kuin muiden medioiden kohdalla. Nopeus onkin yksi verkon ominaisimmista piirteistä. Toiseksi, verkko on vuorovaikutteinen media. Verkossa voimme olla yhteydessä toisiin ihmisiin ilman ajallisia, maantieteellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tällainen jatkuvan viestinnän mahdollisuus on muuttanut paitsi yksilöiden kommunikaatiota myös yritysten ja yhteisöjen tekemälle viestinnälle asetettuja vaatimuksia. Yksipuolinen kerronta ei enää vakuuta, yleisö kaipaa keskustelua. MILLAINEN SISÄLTÖ TOIMII VERKOSSA? Hyvää verkkosisältöä on kaikki, mikä koetaan joillain määreillä kiinnostavaksi. Kiinnostavat asiat keräävät ihmisten huomion ja saavat heidän klikkaamaan itsensä yrityksen verkkokanaviin. Lukeminen ja sisällön hakeminen verkossa eroaa merkittävästi samoista toimenpiteistä perinteisen median parissa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta silti useissa yrityksissä tuotetaan verkkosisältöä esimerkiksi printtimedian oppien mukaisesti. Tehdäkseen laadukasta ja tehokasta verkkosisältöä, voi yritysten voi olla kannattavaa miettiä verkkotoimintansa sanomaa, kohderyhmiä ja tavoitteita ennen kuin sisältöjä lähdetään tuottamaan eri kanaviin. Esimerkiksi seuraavien kysymysten pohtiminen auttaa määrittelemään millaiselle sisällölle yrityksellä voisi olla tarvetta: Ketkä ovat kohderyhmiämme verkossa? Millaisista asioista he ovat kiinnostuneita? Millä kanavilla voimme tavoittaa yleisömme? Millaisia mielikuvia haluamme luoda itsestämme? Millaisiin sisältötyyppeihin (teksti, video, kuva...) organisaatiollamme on resursseja? Millaisia tavoitteita asetamme verkkosisällöille? Mitä sisällöntuotannon tulee saada aikaiseksi? Yleisesti ottaen verkossa toimii sisältö, joka reagoi ympäröivään maailmaan ja tarjoaa neutraaleja näkökulmia. Taloustutkimuksen vuonna 2012 toteuttaman Verkon sisällöt -tutkimuksen mukaan sisältöjen tarjonnassa verkon valtteja ovat nopeus, laajuus ja näkökulmien runsaus. 6/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

7 Yritysten tekemien sisältöjen suurimpana haasteena on suomalaisten verkkosurffaajien mukaan liika mainostus. Vaikka viestin kaupalliset tarkoitusperät eivät tutkimuksen mukaan haittaa verkon käyttäjiä, nähdään silti liiallinen tuotteiden tuputtaminen ja geneerisyys sisältönä, joka ei ole houkuttelevaa tai kiinnostavaa. (Taloututkimus 2012). Tämä kannattaa pitää mielessä kun organisaatio lähtee tuottamaan sisältöjä eri verkkokanaville. Hyvän verkkosisällön resepti voidaan tutkimusten mukaan siis tiivistää seuraavasti: 1. Verkossa toimiva sisältö on ajankohtaista ja tarjoaa uusia näkökulmia 2. Sisältö ei ole mainosmaista: se kertoo yrityksille tärkeistä asioista, kuten tuotteista, mutta pyrkii olemaan merkityksellinen sen kohderyhmille 3. Sisältö on kohderyhmälle suunniteltua ja vetoaa kohderyhmän tarpeisiin YLEISÖ VERKOSSA Verkossa käyttäjä on aktiivinen tiedonhakija, kärsimätön tiedon selaamisprosesseissaan ja usein varsin hyötyorientoitunut. Toisin sanoen, surffaajalla on kärsivällisyyttä kuluttaa verkkosisältöjä vain jos ne löytyvät helposti ja vastaavat käyttäjän tarpeisiin. Verkkosisältöjä kohtaan asetetut odotukset liittyvät usein joko sisällön uutis-, neuvotai viihdearvoon. Lukuisten tutkimusten mukaan verkon tekstisisältöjen kulutusta leimaa termi selailu. Ihmiset eivät siis paneudu esitettyyn sisältöön vaan etsivät sieltä termejä, sanoja tai lauseita, jotka paljastavat mistä annetussa materiaalissa on kyse. Verkossa hypitään sisällöstä toiseen ja aivot odottavat jatkuvasti uusia virikkeitä. Virikkeellä käyttäjä palkitaan esimerkiksi silloin, kun hän klikkaa linkkiä ja päätyy toiselle sivulle. Aivot ovat jälleen uuden sisällön myötä vastaanottaneet uuden ärsykkeen, jonka voimalla selailua jaksetaan jatkaa. Selailu ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tietoa omaksuttaisi verkossa. Päinvastoin, tutkimusten mukaan keskittymistä vaativa teksti ei jää verkossa surffaajan mieleen vaan ihmiset omaksuvat parhaiten sisällön, jota on helppo selata. Tiivistettynä yleisöt käyttäytyvät verkossa seuraavasti: 1. Sisältöjä selataan ja usein tekstistä haetaan itseä kiinnostavia avainsanoja, jotka määrittelevät jatketaanko lukemista vai ei 2. Nopea tapa selailla verkkoa ei tarkoita sitä, etteikö kulutettu sisältö jäisi mieleen 3. Yleisöt kaipaavat verkossa jatkuvia virikkeitä 7/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

8 3 HYVÄ VERKKO- KIRJOITTAMINEN Verkkoon kirjoittaessa kannattaa miettiä, mitä ihmiset tiedolta haluavat ja antaa vain se. Suunnittele siis artikkeli, blogaus, twiitti tai muu teksti hyvin, sillä siten sen rakenne hioutuu paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Muista, että laatu korvaa määrän verkkotekstissä(kin). Hyvälle verkkokirjoittamiselle voidaan antaa muutamia yleisohjeita. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi seuraaviiin asioihin: 1. Aihejärjestykseen 2. Otsikointiin 3. Tekstin rytmittämiseen 4. Ristiinlinkittämiseen 5. Avainsanojen käyttöön 6. Kuvallisuuteen 1. TÄRKEIN ENSIN Verkkokirjoittamisessa hyvä ohjenuora on uutismainen pyramidiajattelu: tekstin tärkein ja kiinnostavin sisältö sijoitetaan heti kärkeen. Verkkojutuissa otsikko ja jutun alku ovat useimmiten ne, jotka saavat lukijan jäämään jutun pariin. Tehdessäsi verkkotekstiä mieti siis tarkasti mikä on asia, jonka haluat lukijan muistavan. 2. MITEN OTSIKOIDA VERKOSSA? On sanomattakin selvää, että otsikko on yksi tekstisisällön tärkeimmistä elementeistä, niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Ilman otsikkoa tekstisi jää suurella todennäköisyydellä lukematta. Otsikko kiinnittää lukijan huomion ja ohjaa tämän itse tekstin äärelle. Otsikon tulee siis olla riittävän kiinnostava, ytimekäs ja raflaava, jotta jatkuvassa ärsykesuossa kahlaava verkkokäyttäjä pysähtyy sen kohdalle. Otsikon tarkoituksena on myös selvittää lukijalle, mistä juttu kertoo. Hyvän otsikon keksiminen on yksi kirjoitustyön haastavimmista vaiheista. Otsikointia pähkäilevät kerta toisensa jälkeen kokeneetkin toimittajat. Hyvän ja kiinnostavan otsikon laatimisessa auttaa itsensä sijoittaminen lukijan positioon: Millaista otsikkoa itse klikkaisin? 8/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

9 Seuraavassa yleispäteviä koukkuja, joita otsikoinnissa kannattaa kokeilla. Muista, että tekstin tyyli, muoto, kanava ja kohderyhmä vaikuttavat aina paitsi jutun sisältöön myös otsikkoon. 1. Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistu otsikko toimii usein parhaiten. Ei kikkailua, ei sanaleikkejä, vain tiukkaa asiaa. 2. Anna otsikossa lupaus vastauksesta, jota lukija saattaa etsiä: Näin kirjoitat sujuvasti verkkoon. Muista, että tämäntyyppisen otsikon lupaus tulee myös lunastaa. 3. Useat verkkokäyttäjät etsivät itseään hyödyttävää sisältöä. Kerro otsikossa, millaista hyötyä voit tarjota. 4. Ilmoita jo otsikossa jännittävistä uutisista, ne kiinnostavat meitä jokaista. 5. Provosoi kysymyksillä ja käskyillä. 6. Ole informatiivinen. Useimmat meistä liikkuvat verkossa tiedon perässä. 7. Luota asiaasi. Joskus vilpitön lausunto voi toimia parhaiten. Yksinkertaisesti markkinoiden toimivin ohjelmistoratkaisu. Hyviä yleisohjeita otsikoiden käyttöön ovat: A. Aloita määrittämällä asian koko sisältö otsikoilla. Näin tiivistät huomaamattasi! Tee siis aiheestasi ensin otsikkolistaus: Pääotsikko: Verkkokirjoittamisen opas; alaotsikko 1: Miksi verkkosisällöt ovat tärkeitä?; alaotsikko 2: Sisältö on palvelua B. Otsikoi kantaaottavasti. Ole rohkea, lukijoista löytyy muitakin kuin asiantuntijoita ja kielipoliiseja. C. Älä käytä useampaa kuin kahta otsikkotasoa (pääotsikko, alaotsikot). D. Erota otsikko tekstistä värillä ja koolla! 3. RYTMIÄ TEKSTIIN Kappalejako on verkossa äärimmäisen tärkeää, sillä usein verkkolukija selailee tekstiä lukemalla kappaleiden ensimmäisiä ja viimeisiä sanoja. Tekstikappaleiden väliin kannattaa jättää tyhjää tilaa, joka rytmittää tekstimassaa ja samalla jakamaasi asiasisältöä. Väritä tekstiäsi myös esimerkiksi kuvilla, kaavioilla ja listoilla. Näin lukijan mieli saa muitakin virikkeitä, kuin loputtomalta näyttävän tekstipötkön. Verkossa ei kannata tehdä liian pitkiä tekstikappaleita. Sopivan luettava kappale koostuu useimmiten kahdesta-kolmesta virkkeestä. Verkkokirjoittaminen vaatii kykyä tiivistää ja kirjoittaa selkeää, napakkaa tekstiä. Hyvät verkkovirkkeet ovatkin ytimekkäitä, selkeitä ja suhteellisen lyhyitä. 9/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

10 4. LINKIT JA NIIDEN KÄYTTÖ Verkossa julkaistavan sisällön ehdoton etu muihin medioihin verrattuna on mahdollisuus ohjata lukijaa syvemmälle yrityksen sivuille. Toisin sanoen, verkkotekstiin kannattaa lisätä linkkejä, jotka ohjaavat lukijaa haluttuun paikkaan: verkkokauppaan, yhteystietoihin, lisämateriaaleihin tai vanhempiin sisältöihin. Näin lukija halutessaan tutustuu sisällön julkaisijaan syvällisemmin. 5. HAKUSANAT VERKKOTEKSTISSÄ Koska lukija selailee verkkotekstin ennen kuin perehtyy siihen kokonaan, kannattaa tekstissä tuoda kappaleiden alkuun tai loppuun avainsanoja, jotka kertovat mitä teksti käsittelee. Tämän lisäksi tekstissä kannattaa huomioida hakusanat eli sanat, jotka tuovat kävijöitä hakukoneista sisältösi pariin. Älä kuitenkaan sorru kirjoittamaan tekstiä hakukoneita varten vaan suunnittele sisältö lähtökohtaisesti yleisösi tarpeisiin vastaavaksi. 6. MILLAISIA KUVIA VOI KÄYTTÄÄ VERKOSSA? Kuvat tukevat verkossa sanallista viestiä ja rytmittävät sisältöä. Kun kirjoitat blogiin tai verkkosivuille, liitä juttuun kuva, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen. Mistä hyviä kuvia sitten voi löytää? Esimerkiksi blogijuttuun kuvan voi ottaa älypuhelimella ja käsitellä sen älypuhelimiin ladattavilla sovelluksilla. Jos teksti vaatii kuvaa, jota ei omilla resursseilla voida ottaa, voi sopivan kuvan löytää esimerkiksi Flickr.com-palvelusta. Jos käytät Flickriä kuvien hakuun, muista käyttää Advanced Search -hakutoimintoa ja merkata hakevasi Creative Commons -kuvia ( Only search within Creative Commons -licensed content ), joita voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ( Find content to use commercially ). 10/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

11 VERKKOkirjoittajan checklist x x x x x x x Määritä ensin, mitä haluat jutullasi sanoa. Mikä on kirjoituksesi pääsanoma tai viesti? Mistä asioista haluat ainakin kertoa aiheen ympärillä? Kirjoita asiat paperille. Tiivistä valitsemasi ydinajatukset muutamaan lauseeseen. Mieti otsikoiden (eli aiheiden) järjestys kuntoon. Mikä asia pitää kertoa ennen toista? Käytä apunasi pyramidimallia eli kerro tärkein ja kiinnostavin asia ensin ja taustoita juttu loppua kohden. Keksi aiheelle otsikko, joka houkuttelee lukijan perehtymään tekstiisi. Käy tekstisi läpi ja pohdi, tulisiko sitä lyhentää. Paras teksti on harvoin se ensimmäinen saati pisin versio. Etsi tekstiin sopiva kuva ja julkaise teksti sovittuna ajankohtana! 11/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

12 4 VERKON KANAVAT Verkossa valittu kanava määrittää paljolti sen, millaista tekstiä sisällöntuottajan kannattaa tehdä. Olemme listanneet alle tunnetuimpia verkkokanavia sekä yleisiä ohjeita, joiden avulla niissä voidaan tuottaa kiinnostavaa ja asiakkaita houkuttelevaa sisältöä. VERKKOSIVUTEKSTIT Yrityksen verkkosivuilla tulisi panostaa hyvään kieleen, ymmärrettävään ilmaisuun, kattavaan tiedonantoon sekä monipuolisiin sisältöihin. Verkkosivujen pysyvissä sisällöissä, esimerkiksi yritysesittelyissä, on tärkeää huomioida erityisen hyvin myös hakusanat. Niiden avulla hakukoneet ohjaavat verkkosurffaajia sivuillesi. Jos päätät palvella asiakkaitasi päivittyvillä sisällöillä, kuten artikkeleilla tai haastatteluilla, panosta sisältöjen laatuun ja luotettavuuteen. Unohda mainosmaisuus äläkä aliarvioi lukijoitasi: hyvän sisällön ei tarvitse olla mainos tuodakseen asiakkaita sivuillesi ja ohjatakseen heidät esimerkiksi verkkokauppaasi. FACEBOOKIN PÄIVITTÄMINEN Facebook-sivut mahdollistavat nopean asioista kertomisen yleisölle, joka jo lähtökohtaisesti on kiinnostunut yrityksen toiminnasta. Näin ollen jokainen päivittäinen viesti on mahdollisuus kertoa jotain uutta ja mielenkiintoista. Yrityksen Facebook-sivua seurataan syystä. Tälle syylle tulee antaa tukea jatkuvasti, ettei kiinnostus yrityksen toimintaa kohtaan hiivu. Tämä tarkoittaa sitä, että Facebookissa jaettujen sisältöjen tulee tarjota jatkuvasti uutta tietoa vanhoille tykkääjille sekä houkutella samalla uusia lukijoita sivun tykkääjiksi. Facebookissa, kuten kaikessa verkon sisällöntuotannossa pätee lause Keep it short and simple. Facebookissa toimivia sisältöjä ovat esimerkiksi viihdyttävät kuvat ja videot, informatiiviset ajankohtaiset tiedonannot, hyödylliset linkkivinkit ja yleinen myönteiseen sävyyn viestiminen seuraajillesi. On hyvä myös muistaa, ettei Facebook sisällönjulkaisun helppoudesta huolimatta ole alusta, jolle sisältöjä voi syöttää määrättömästi. Pysyttele siis maltillisessa päivitystahdissa ja tutki pidemmällä aikavälillä mistä asioista juuri omat kohderyhmäsi ovat kiinnostuneita. 12/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

13 TWITTERIN KÄYTTÖ Jos yleisöjen kiinnostuksen vangitseminen on vaikeaa verkossa, on se erityisen haastavaa mikroblogi Twitterissä. Twitter-käyttäjät selaavat sivukaupalla päivityksiä, ja saadaksesi heidät klikkaamaan juuri sinun linkkiäsi, tulee päivityksessä sallitut 140 merkkiä käyttää viisaasti. Twitterissä toimimiseen pätevät osin samat ohjeet kuin otsikointiin. Päivityksiä skannaavan käyttäjän tulee nähdä tekstistäsi heti joko hyöty-, informaatio- tai viihdearvo. Twitterissä merkitsevät myös tekstin omaksumisen nopeus, koska palvelua käytetään useimpia muita sosiaalisen median sivustoja nopeammassa tahdissa. Twitterin uutisvirtaa, eli muiden käyttäjien päivityksiä, kannattaa seurata päivittäin. Voit seurata muita käyttäjiä menemällä heidän profiiliinsa ja klikkaamalla Follow-painiketta. Twitteriä ei käytetä vain omien viestien jakamiseen vaan usein käyttäjät uudelleenjakavat muiden tekemiä päivityksiä. Voit jakaa toisen tekemän twiitin klikkaamalla uutisvirtaan tullutta päivitystä ja painalla re-tweet. Twitterissä käydään myös aktiivista keskustelua. Jos haluat osoittaa twiittisi tietylle henkilölle, ankkuroi käyttäjä twiittiin ja tämän jälkeen haluamasi henkilön Twitter-profiilin nimi. BLOGIT Kun lukija astuu sisään blogiin, on hän todennäköisesti liikkeellä tietynlaisin odotuksin. Blogeista odotetaan muun muassa viihdykettä, vertaisarvioita, tai yksinkertaisesti vain hyviä ja kiinnostavia juttuja. Blogitekstin tulee olla suunniteltua siinä missä minkä tahansa verkossa julkaistavan tekstin. Se eroaa monessa muussa kanavassa julkaistusta sisällöstä henkilökohtaisuudellaan. Ole siis läsnä omassa blogitekstissäsi! Blogikirjoittamisessa hyödyllisiä ohjeita ovat esimerkiksi alla olevat vinkit: A. Aloita tärkeimmällä tai kiinnostavimmalla sisällöllä. Houkuttele lukija lukemaan tekstisi loppuun asti! B. Puhu kävijöillesi blogikirjoituksissa. Voit käyttää tekstissä esimerkiksi te-muotoa. Mitä mieltä olette? Mistä pidätte? C. Muista henkilökohtainen lähestymistapa. Näytä, että olet henkilö ja organisaatiossasi on henkilöitä. Älä piiloudu yrityksen taakse! D. Kirjoita ytimekkäitä, lyhyitä lauseita ellet ole osaava tekstikikkailija. 13/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

14 5 TIETOA OPPAASTA Tämän oppaan on koostanut ja julkaissut verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut toimisto, Mrs. Muir & The Ghostwriters. Opas on ilmainen ja vapaasti käytettävissä, mutta sitä ei saa jakaa, myydä tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. APUA SISÄLLÖN TUOTTAMISEEN Haluaisitko laadukkaita ja vaikuttavia sisältöjä verkkokanaviisi? Etsitkö keinoja, joilla saisit yrityksesi viestit videomuotoon tai tärkeimmät ajatukset artikkeliksi? Verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut Mrs. Muir & The Ghostwriters on vastaus kaikkiin toiveisiisi. Palveluksessamme toimivat Suomen parhaat sisällöntuottajat ja tarjoamme yrityksille sekä organisaatioille kustannustehokkaita ratkaisuja verkkosisältöjen tuotantoon. Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen! Noora Koski Sisällönsuunnittelija p: e: 14/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI

VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI VETÄVÄ FACEBOOK KEVYESTI Allergia- ja astmaliiton ja Iholiiton koulutus yhdistysaktiiveille ti 31.5. klo 17.30-18.15 Mira Airola ja Anu Sauliala TÄNÄÄN OPITAAN! Työkaluja yhdistyksesi Facebook-sivujen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa:

On olemassa jotain yleisiä kirjoitusohjeita, joita voit hyödyntää artikkelin kirjoittamisessa: Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2011 2012 Kehittämistyöstä artikkeliksi 1. Mikä on artikkeli? Artikkeli on jotain asiaa, ilmiötä tai teemaa käsittelevä tutkittuun tai havainnoituun tietoon perustuva

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Matti Hirvonen. Mediashake

Matti Hirvonen. Mediashake Matti Hirvonen Mediashake Oy @mattihirvonen Ohjelma 1) Johdatus web-analytiikkaan 2) Google Analyticsin käyttöliittymän yleiskatsaus 3) Verkkosivuston liikenteen seuranta 4) Sisältöjen analysointi ja

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja

Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja Sometetaan Sitoumuksesta Pariisin ilmastokokouksen alla! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja 22. 29.11.2015 #Sitoumus2050 #Pariisi2015 Tulossa sitoumuksen tehneiden yhteinen some-kampanja

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011

Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan. Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Kuinka teen Heebo-profiilistani myyvän ja työnantajia houkuttelevan Copyright HR Kakspistenolla Oy v.1.0 24.5.2011 Heebo on koulutettujen nuorten ammattilaisten Talent Pool, jossa voit yhdellä hyvin tehdyllä,

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle

Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistamistyölle Niina Turumäki, Valtiokonttori Marjaana Laine, valtiovarainministeriö Valtiokonttori Työnantajakuvateoriaa Matkan varrella opittua Tavoitteet ja todellisuus

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS

Opas TIETÄÄ, MISTÄ SINUN PITÄISI BLOGISSASI? Bloggaajille ILMAINEN OPAS Opas HALUATKO TETÄÄ, MSTÄ SNUN PTÄS OKEAST KRJOTTAA BLOGSSAS? LMANEN OPAS \\\\\\ Bloggaajille ////// Olet ainutlaatuinen ja ahkera bloggaaja, jolla on paljon annettavaa lukijoilleeen. Haluat kirjoittaa

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d

Wikipedian voima. Liikutu tiedosta Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Wikipedian voima Liikutu tiedosta 3.6.2016 Wifi: käyttäjätunnus: ttalo Salasana: ac9z6d Don t like Wikipedia? Change it. Neljä tärkeää kohderyhmää, jotka hakevat tietoa Wikipediasta Päättäjät ja virkamiehet

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu

Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu Asuntopolitiikan tutkimus ja julkinen keskustelu ASU-vuosiseminaari, Lahti 23.-24.10.2014 Asuntopolitiikka muutoksessa konsortio Hanna Kettunen (sekä Tuula Laukkanen ja Christer Bengs) Konsortion hankkeiden

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot