Hyvän verkkosisällön opas Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvän verkkosisällön opas Versio 1.0 12.11.2012"

Transkriptio

1 Hyvän verkkosisällön opas Versio /14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

2 HYVÄN VERKKOSISÄLLÖN OPAS Tässä materiaalissa käsittelemme hyvää verkkosisältöä ja verkkokirjoittamisen tapoja ja tyylejä, sekä annamme vinkkejä siitä, millainen teksti verkossa toimii ja kuinka pidät lukijan kiinnostuneena sisällöistäsi. Alkuun käsittelemme hieman verkkosisällön luonnetta yleisellä tasolla, jonka jälkeen pureudumme ensin hyvän verkkotekstin rakenteellisiin ominaisuuksiin ja sen jälkeen toimivaan ja laadukkaaseen verkkokieleen. Kirjoittamiseen vaikuttaa aina sille valittu julkaisukanava, joten käymme lyhyesti läpi eri kanavatyyppien ominaispiirteitä julkaisualustoina. Lopuksi annamme tiivistettynä käytännön vinkkejä verkkokirjoittajalle. Koonneet: Noora Koski, Ida Hakola ja Ilona Hiila Mrs. Muir & The Ghostwriters 2/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? 4 Verkkosisältö on palvelua 4 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA 5 Millainen sisältö toimii verkossa? 5 Yleisö verkossa 6 3 HYVÄ VERKKOKIRJOITUS 7 1. Tärkein ensin 7 2. Miten otsikoida verkossa? 7 3. Rytmiä tekstiin 8 4. Linkit ja niiden käyttö 8 5. Hakusanat verkkotekstissä 9 6. Millaisia kuvia voi käyttää verkossa? 9 4 VERKON KANAVAT 10 Verkkosivutekstit 10 Facebookin päivittäminen 10 Twitterin käyttö 11 Blogit 11 5 TIETOA OPPAASTA 12 Apua sisällön tuottamiseen 12 3/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

4 1 MIKSI VERKKOSISÄLLÖT OVAT TÄRKEITÄ? Vuoteen 2012 mennessä on markkinoinnissa ja viestinnässä siirrytty sisältöaikakaudelle. Tämä on aikaa, jolloin perinteisen mainosajattelun yksisuuntainen outbound-markkinointiajattelu eli ulospäin suuntautuva viestin lähetys unohdetaan ja siirrytään tuottamaan vetovoimaista inbound-markkinointia eli sisältöjä, jotka houkuttelevat asiakasta yrityksen luo. Muutos liittyy olennaisesti siihen miten verkkoa käytetään. Verkossa viestien määrä on loputon ja median kulutus aktiivista etsimistä ja sisältöjen kuluttamista. Luultavasti myös sinä käytät verkkoa tiedon hakemiseen tai kiinnostavien sisältöjen kuluttamiseen. Päätät itse mitä klikkaat ja millaisen sisällön parissa viihdyt. Verkon käyttötavan takia toimiva viesti onkin sellainen, jonka yleisö haluaa ja päättää nähdä. Sisältöaikakaudella yritysten tulee ymmärtää, että saadakseen tavoittelemansa kohderyhmän aikaa ja huomiota, heidän on tarjottava yleisölle jotain, mikä on suorassa suhteessa käytetyn ajan arvoon. Hauska video voi olla kahden minuutin arvoinen, asiantuntija-artikkelit voivat tuoda yleisön sivuille monta kertaa viikossa. Sitoutumisen vahvuus on verkossa suoraan riippuvainen siitä, tuovatko sisällöt lisäarvoa valitulle kohderyhmälle. Jos sisältö on merkityksetöntä ja huonosti tehtyä, voit olla varma, ettei sillä tavoiteta yrityksen liiketoiminnalle tärkeitä asiakkaita. Yritysten on siis käsitettävä, että asiakkaat saavutetaan tehokkaimmin tarjoamalla heille tärkeitä ja kiinnostavia tarttumapintoja. Tämä tehdään tuottamalla verkkosisältöjä, jotka vetoavat kohderyhmään, ovat hakukoneystävällisiä ja pystyvät reagoimaan ajankohtaiseen keskusteluun. (Strateginen ote verkkoon, 2012) VERKKOSISÄLTÖ ON PALVELUA Sisältö verkossa on kommunikointia ja tapa rakentaa suhde viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille. Verkko toimii vuorovaikutteisena kanavana niin yksilöiden välillä kuin yksilön ja yrityksen välillä, oli konteksti sitten virallinen tai epävirallinen. Juuri sisällön avulla yritykset voivat olla verkossa sosiaalisia ja kommunikoida asiakkaidensa kanssa tavalla, jota perinteinen media ei mahdollista. Verkkosisällöt eivät ole vain mitä tahansa tekstiä ja kuvia, jota syötetään verkon julkaisukanaviin silloin kun ehditään tai muistetaan. Hyvät verkkosisällöt ovat ennen kaikkea yrityksen tuotteiden tai pal- 4/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

5 veluiden yhteyteen nivoutuvien teemojen, käyttötapojen tai elämäntapojen käsittelyä. Asiakkaat sitouttavaa sisältöä ei siis ole mainos porakoneesta vaan ohjeet koko talon remontoinnista. Asiakkaat tavoittavaa sisältöä ei ole tomaattitarjous vaan luomuruoanlaittoa koskeva reseptikirjasto. Sisältö on lukijan auttamista, viihdyttämistä ja tukemista tämän arjessa. Sisällöt ovat asiakaspalvelua, sillä ne tekevät asiakkaan elämästä helpompaa ja kertovat, miten yrityksen tuotteita käytetään arjessa. KONKREETTISELLA TASOLLA SISÄLTÖ VOI OLLA MITÄ TAHANSA SEURAAVISTA: Tekstiä Videoita Kuvia blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa Ennen kaikkea verkkosisällöt pitää käsittää julkaisuina, jotka houkuttelevat asiakkaat yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin tai itse ostotilanteen äärelle. blogit, artikkelit, Facebook-statukset, twiitit, ohjeet, reseptit, vinkit haastattelut, mainosvideot, uutisjuttuja, käyttöohjeet sosiaalisessa mediassa leviäviä kuvia, piirrettyjä tai esimerkiksi infografiikkaa 5/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

6 2 VERKKO SISÄLLÖN ALUSTANA Jos printtimedian parissa viihdytään ja viisastutaan, tehdään tätä verkossa nopeammalla tahdilla. Ihmiset ovat siis verkossa viihtymisessään ja tiedonjanossaan kärsimättömämpiä kuin muiden medioiden kohdalla. Nopeus onkin yksi verkon ominaisimmista piirteistä. Toiseksi, verkko on vuorovaikutteinen media. Verkossa voimme olla yhteydessä toisiin ihmisiin ilman ajallisia, maantieteellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tällainen jatkuvan viestinnän mahdollisuus on muuttanut paitsi yksilöiden kommunikaatiota myös yritysten ja yhteisöjen tekemälle viestinnälle asetettuja vaatimuksia. Yksipuolinen kerronta ei enää vakuuta, yleisö kaipaa keskustelua. MILLAINEN SISÄLTÖ TOIMII VERKOSSA? Hyvää verkkosisältöä on kaikki, mikä koetaan joillain määreillä kiinnostavaksi. Kiinnostavat asiat keräävät ihmisten huomion ja saavat heidän klikkaamaan itsensä yrityksen verkkokanaviin. Lukeminen ja sisällön hakeminen verkossa eroaa merkittävästi samoista toimenpiteistä perinteisen median parissa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta silti useissa yrityksissä tuotetaan verkkosisältöä esimerkiksi printtimedian oppien mukaisesti. Tehdäkseen laadukasta ja tehokasta verkkosisältöä, voi yritysten voi olla kannattavaa miettiä verkkotoimintansa sanomaa, kohderyhmiä ja tavoitteita ennen kuin sisältöjä lähdetään tuottamaan eri kanaviin. Esimerkiksi seuraavien kysymysten pohtiminen auttaa määrittelemään millaiselle sisällölle yrityksellä voisi olla tarvetta: Ketkä ovat kohderyhmiämme verkossa? Millaisista asioista he ovat kiinnostuneita? Millä kanavilla voimme tavoittaa yleisömme? Millaisia mielikuvia haluamme luoda itsestämme? Millaisiin sisältötyyppeihin (teksti, video, kuva...) organisaatiollamme on resursseja? Millaisia tavoitteita asetamme verkkosisällöille? Mitä sisällöntuotannon tulee saada aikaiseksi? Yleisesti ottaen verkossa toimii sisältö, joka reagoi ympäröivään maailmaan ja tarjoaa neutraaleja näkökulmia. Taloustutkimuksen vuonna 2012 toteuttaman Verkon sisällöt -tutkimuksen mukaan sisältöjen tarjonnassa verkon valtteja ovat nopeus, laajuus ja näkökulmien runsaus. 6/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

7 Yritysten tekemien sisältöjen suurimpana haasteena on suomalaisten verkkosurffaajien mukaan liika mainostus. Vaikka viestin kaupalliset tarkoitusperät eivät tutkimuksen mukaan haittaa verkon käyttäjiä, nähdään silti liiallinen tuotteiden tuputtaminen ja geneerisyys sisältönä, joka ei ole houkuttelevaa tai kiinnostavaa. (Taloututkimus 2012). Tämä kannattaa pitää mielessä kun organisaatio lähtee tuottamaan sisältöjä eri verkkokanaville. Hyvän verkkosisällön resepti voidaan tutkimusten mukaan siis tiivistää seuraavasti: 1. Verkossa toimiva sisältö on ajankohtaista ja tarjoaa uusia näkökulmia 2. Sisältö ei ole mainosmaista: se kertoo yrityksille tärkeistä asioista, kuten tuotteista, mutta pyrkii olemaan merkityksellinen sen kohderyhmille 3. Sisältö on kohderyhmälle suunniteltua ja vetoaa kohderyhmän tarpeisiin YLEISÖ VERKOSSA Verkossa käyttäjä on aktiivinen tiedonhakija, kärsimätön tiedon selaamisprosesseissaan ja usein varsin hyötyorientoitunut. Toisin sanoen, surffaajalla on kärsivällisyyttä kuluttaa verkkosisältöjä vain jos ne löytyvät helposti ja vastaavat käyttäjän tarpeisiin. Verkkosisältöjä kohtaan asetetut odotukset liittyvät usein joko sisällön uutis-, neuvotai viihdearvoon. Lukuisten tutkimusten mukaan verkon tekstisisältöjen kulutusta leimaa termi selailu. Ihmiset eivät siis paneudu esitettyyn sisältöön vaan etsivät sieltä termejä, sanoja tai lauseita, jotka paljastavat mistä annetussa materiaalissa on kyse. Verkossa hypitään sisällöstä toiseen ja aivot odottavat jatkuvasti uusia virikkeitä. Virikkeellä käyttäjä palkitaan esimerkiksi silloin, kun hän klikkaa linkkiä ja päätyy toiselle sivulle. Aivot ovat jälleen uuden sisällön myötä vastaanottaneet uuden ärsykkeen, jonka voimalla selailua jaksetaan jatkaa. Selailu ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tietoa omaksuttaisi verkossa. Päinvastoin, tutkimusten mukaan keskittymistä vaativa teksti ei jää verkossa surffaajan mieleen vaan ihmiset omaksuvat parhaiten sisällön, jota on helppo selata. Tiivistettynä yleisöt käyttäytyvät verkossa seuraavasti: 1. Sisältöjä selataan ja usein tekstistä haetaan itseä kiinnostavia avainsanoja, jotka määrittelevät jatketaanko lukemista vai ei 2. Nopea tapa selailla verkkoa ei tarkoita sitä, etteikö kulutettu sisältö jäisi mieleen 3. Yleisöt kaipaavat verkossa jatkuvia virikkeitä 7/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

8 3 HYVÄ VERKKO- KIRJOITTAMINEN Verkkoon kirjoittaessa kannattaa miettiä, mitä ihmiset tiedolta haluavat ja antaa vain se. Suunnittele siis artikkeli, blogaus, twiitti tai muu teksti hyvin, sillä siten sen rakenne hioutuu paremmin tarkoitustaan vastaavaksi. Muista, että laatu korvaa määrän verkkotekstissä(kin). Hyvälle verkkokirjoittamiselle voidaan antaa muutamia yleisohjeita. Huomiota kannattaa kiinnittää esimerkiksi seuraaviiin asioihin: 1. Aihejärjestykseen 2. Otsikointiin 3. Tekstin rytmittämiseen 4. Ristiinlinkittämiseen 5. Avainsanojen käyttöön 6. Kuvallisuuteen 1. TÄRKEIN ENSIN Verkkokirjoittamisessa hyvä ohjenuora on uutismainen pyramidiajattelu: tekstin tärkein ja kiinnostavin sisältö sijoitetaan heti kärkeen. Verkkojutuissa otsikko ja jutun alku ovat useimmiten ne, jotka saavat lukijan jäämään jutun pariin. Tehdessäsi verkkotekstiä mieti siis tarkasti mikä on asia, jonka haluat lukijan muistavan. 2. MITEN OTSIKOIDA VERKOSSA? On sanomattakin selvää, että otsikko on yksi tekstisisällön tärkeimmistä elementeistä, niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Ilman otsikkoa tekstisi jää suurella todennäköisyydellä lukematta. Otsikko kiinnittää lukijan huomion ja ohjaa tämän itse tekstin äärelle. Otsikon tulee siis olla riittävän kiinnostava, ytimekäs ja raflaava, jotta jatkuvassa ärsykesuossa kahlaava verkkokäyttäjä pysähtyy sen kohdalle. Otsikon tarkoituksena on myös selvittää lukijalle, mistä juttu kertoo. Hyvän otsikon keksiminen on yksi kirjoitustyön haastavimmista vaiheista. Otsikointia pähkäilevät kerta toisensa jälkeen kokeneetkin toimittajat. Hyvän ja kiinnostavan otsikon laatimisessa auttaa itsensä sijoittaminen lukijan positioon: Millaista otsikkoa itse klikkaisin? 8/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

9 Seuraavassa yleispäteviä koukkuja, joita otsikoinnissa kannattaa kokeilla. Muista, että tekstin tyyli, muoto, kanava ja kohderyhmä vaikuttavat aina paitsi jutun sisältöön myös otsikkoon. 1. Lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistu otsikko toimii usein parhaiten. Ei kikkailua, ei sanaleikkejä, vain tiukkaa asiaa. 2. Anna otsikossa lupaus vastauksesta, jota lukija saattaa etsiä: Näin kirjoitat sujuvasti verkkoon. Muista, että tämäntyyppisen otsikon lupaus tulee myös lunastaa. 3. Useat verkkokäyttäjät etsivät itseään hyödyttävää sisältöä. Kerro otsikossa, millaista hyötyä voit tarjota. 4. Ilmoita jo otsikossa jännittävistä uutisista, ne kiinnostavat meitä jokaista. 5. Provosoi kysymyksillä ja käskyillä. 6. Ole informatiivinen. Useimmat meistä liikkuvat verkossa tiedon perässä. 7. Luota asiaasi. Joskus vilpitön lausunto voi toimia parhaiten. Yksinkertaisesti markkinoiden toimivin ohjelmistoratkaisu. Hyviä yleisohjeita otsikoiden käyttöön ovat: A. Aloita määrittämällä asian koko sisältö otsikoilla. Näin tiivistät huomaamattasi! Tee siis aiheestasi ensin otsikkolistaus: Pääotsikko: Verkkokirjoittamisen opas; alaotsikko 1: Miksi verkkosisällöt ovat tärkeitä?; alaotsikko 2: Sisältö on palvelua B. Otsikoi kantaaottavasti. Ole rohkea, lukijoista löytyy muitakin kuin asiantuntijoita ja kielipoliiseja. C. Älä käytä useampaa kuin kahta otsikkotasoa (pääotsikko, alaotsikot). D. Erota otsikko tekstistä värillä ja koolla! 3. RYTMIÄ TEKSTIIN Kappalejako on verkossa äärimmäisen tärkeää, sillä usein verkkolukija selailee tekstiä lukemalla kappaleiden ensimmäisiä ja viimeisiä sanoja. Tekstikappaleiden väliin kannattaa jättää tyhjää tilaa, joka rytmittää tekstimassaa ja samalla jakamaasi asiasisältöä. Väritä tekstiäsi myös esimerkiksi kuvilla, kaavioilla ja listoilla. Näin lukijan mieli saa muitakin virikkeitä, kuin loputtomalta näyttävän tekstipötkön. Verkossa ei kannata tehdä liian pitkiä tekstikappaleita. Sopivan luettava kappale koostuu useimmiten kahdesta-kolmesta virkkeestä. Verkkokirjoittaminen vaatii kykyä tiivistää ja kirjoittaa selkeää, napakkaa tekstiä. Hyvät verkkovirkkeet ovatkin ytimekkäitä, selkeitä ja suhteellisen lyhyitä. 9/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

10 4. LINKIT JA NIIDEN KÄYTTÖ Verkossa julkaistavan sisällön ehdoton etu muihin medioihin verrattuna on mahdollisuus ohjata lukijaa syvemmälle yrityksen sivuille. Toisin sanoen, verkkotekstiin kannattaa lisätä linkkejä, jotka ohjaavat lukijaa haluttuun paikkaan: verkkokauppaan, yhteystietoihin, lisämateriaaleihin tai vanhempiin sisältöihin. Näin lukija halutessaan tutustuu sisällön julkaisijaan syvällisemmin. 5. HAKUSANAT VERKKOTEKSTISSÄ Koska lukija selailee verkkotekstin ennen kuin perehtyy siihen kokonaan, kannattaa tekstissä tuoda kappaleiden alkuun tai loppuun avainsanoja, jotka kertovat mitä teksti käsittelee. Tämän lisäksi tekstissä kannattaa huomioida hakusanat eli sanat, jotka tuovat kävijöitä hakukoneista sisältösi pariin. Älä kuitenkaan sorru kirjoittamaan tekstiä hakukoneita varten vaan suunnittele sisältö lähtökohtaisesti yleisösi tarpeisiin vastaavaksi. 6. MILLAISIA KUVIA VOI KÄYTTÄÄ VERKOSSA? Kuvat tukevat verkossa sanallista viestiä ja rytmittävät sisältöä. Kun kirjoitat blogiin tai verkkosivuille, liitä juttuun kuva, joka liittyy käsiteltävään aiheeseen. Mistä hyviä kuvia sitten voi löytää? Esimerkiksi blogijuttuun kuvan voi ottaa älypuhelimella ja käsitellä sen älypuhelimiin ladattavilla sovelluksilla. Jos teksti vaatii kuvaa, jota ei omilla resursseilla voida ottaa, voi sopivan kuvan löytää esimerkiksi Flickr.com-palvelusta. Jos käytät Flickriä kuvien hakuun, muista käyttää Advanced Search -hakutoimintoa ja merkata hakevasi Creative Commons -kuvia ( Only search within Creative Commons -licensed content ), joita voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ( Find content to use commercially ). 10/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

11 VERKKOkirjoittajan checklist x x x x x x x Määritä ensin, mitä haluat jutullasi sanoa. Mikä on kirjoituksesi pääsanoma tai viesti? Mistä asioista haluat ainakin kertoa aiheen ympärillä? Kirjoita asiat paperille. Tiivistä valitsemasi ydinajatukset muutamaan lauseeseen. Mieti otsikoiden (eli aiheiden) järjestys kuntoon. Mikä asia pitää kertoa ennen toista? Käytä apunasi pyramidimallia eli kerro tärkein ja kiinnostavin asia ensin ja taustoita juttu loppua kohden. Keksi aiheelle otsikko, joka houkuttelee lukijan perehtymään tekstiisi. Käy tekstisi läpi ja pohdi, tulisiko sitä lyhentää. Paras teksti on harvoin se ensimmäinen saati pisin versio. Etsi tekstiin sopiva kuva ja julkaise teksti sovittuna ajankohtana! 11/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

12 4 VERKON KANAVAT Verkossa valittu kanava määrittää paljolti sen, millaista tekstiä sisällöntuottajan kannattaa tehdä. Olemme listanneet alle tunnetuimpia verkkokanavia sekä yleisiä ohjeita, joiden avulla niissä voidaan tuottaa kiinnostavaa ja asiakkaita houkuttelevaa sisältöä. VERKKOSIVUTEKSTIT Yrityksen verkkosivuilla tulisi panostaa hyvään kieleen, ymmärrettävään ilmaisuun, kattavaan tiedonantoon sekä monipuolisiin sisältöihin. Verkkosivujen pysyvissä sisällöissä, esimerkiksi yritysesittelyissä, on tärkeää huomioida erityisen hyvin myös hakusanat. Niiden avulla hakukoneet ohjaavat verkkosurffaajia sivuillesi. Jos päätät palvella asiakkaitasi päivittyvillä sisällöillä, kuten artikkeleilla tai haastatteluilla, panosta sisältöjen laatuun ja luotettavuuteen. Unohda mainosmaisuus äläkä aliarvioi lukijoitasi: hyvän sisällön ei tarvitse olla mainos tuodakseen asiakkaita sivuillesi ja ohjatakseen heidät esimerkiksi verkkokauppaasi. FACEBOOKIN PÄIVITTÄMINEN Facebook-sivut mahdollistavat nopean asioista kertomisen yleisölle, joka jo lähtökohtaisesti on kiinnostunut yrityksen toiminnasta. Näin ollen jokainen päivittäinen viesti on mahdollisuus kertoa jotain uutta ja mielenkiintoista. Yrityksen Facebook-sivua seurataan syystä. Tälle syylle tulee antaa tukea jatkuvasti, ettei kiinnostus yrityksen toimintaa kohtaan hiivu. Tämä tarkoittaa sitä, että Facebookissa jaettujen sisältöjen tulee tarjota jatkuvasti uutta tietoa vanhoille tykkääjille sekä houkutella samalla uusia lukijoita sivun tykkääjiksi. Facebookissa, kuten kaikessa verkon sisällöntuotannossa pätee lause Keep it short and simple. Facebookissa toimivia sisältöjä ovat esimerkiksi viihdyttävät kuvat ja videot, informatiiviset ajankohtaiset tiedonannot, hyödylliset linkkivinkit ja yleinen myönteiseen sävyyn viestiminen seuraajillesi. On hyvä myös muistaa, ettei Facebook sisällönjulkaisun helppoudesta huolimatta ole alusta, jolle sisältöjä voi syöttää määrättömästi. Pysyttele siis maltillisessa päivitystahdissa ja tutki pidemmällä aikavälillä mistä asioista juuri omat kohderyhmäsi ovat kiinnostuneita. 12/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

13 TWITTERIN KÄYTTÖ Jos yleisöjen kiinnostuksen vangitseminen on vaikeaa verkossa, on se erityisen haastavaa mikroblogi Twitterissä. Twitter-käyttäjät selaavat sivukaupalla päivityksiä, ja saadaksesi heidät klikkaamaan juuri sinun linkkiäsi, tulee päivityksessä sallitut 140 merkkiä käyttää viisaasti. Twitterissä toimimiseen pätevät osin samat ohjeet kuin otsikointiin. Päivityksiä skannaavan käyttäjän tulee nähdä tekstistäsi heti joko hyöty-, informaatio- tai viihdearvo. Twitterissä merkitsevät myös tekstin omaksumisen nopeus, koska palvelua käytetään useimpia muita sosiaalisen median sivustoja nopeammassa tahdissa. Twitterin uutisvirtaa, eli muiden käyttäjien päivityksiä, kannattaa seurata päivittäin. Voit seurata muita käyttäjiä menemällä heidän profiiliinsa ja klikkaamalla Follow-painiketta. Twitteriä ei käytetä vain omien viestien jakamiseen vaan usein käyttäjät uudelleenjakavat muiden tekemiä päivityksiä. Voit jakaa toisen tekemän twiitin klikkaamalla uutisvirtaan tullutta päivitystä ja painalla re-tweet. Twitterissä käydään myös aktiivista keskustelua. Jos haluat osoittaa twiittisi tietylle henkilölle, ankkuroi käyttäjä twiittiin ja tämän jälkeen haluamasi henkilön Twitter-profiilin nimi. BLOGIT Kun lukija astuu sisään blogiin, on hän todennäköisesti liikkeellä tietynlaisin odotuksin. Blogeista odotetaan muun muassa viihdykettä, vertaisarvioita, tai yksinkertaisesti vain hyviä ja kiinnostavia juttuja. Blogitekstin tulee olla suunniteltua siinä missä minkä tahansa verkossa julkaistavan tekstin. Se eroaa monessa muussa kanavassa julkaistusta sisällöstä henkilökohtaisuudellaan. Ole siis läsnä omassa blogitekstissäsi! Blogikirjoittamisessa hyödyllisiä ohjeita ovat esimerkiksi alla olevat vinkit: A. Aloita tärkeimmällä tai kiinnostavimmalla sisällöllä. Houkuttele lukija lukemaan tekstisi loppuun asti! B. Puhu kävijöillesi blogikirjoituksissa. Voit käyttää tekstissä esimerkiksi te-muotoa. Mitä mieltä olette? Mistä pidätte? C. Muista henkilökohtainen lähestymistapa. Näytä, että olet henkilö ja organisaatiossasi on henkilöitä. Älä piiloudu yrityksen taakse! D. Kirjoita ytimekkäitä, lyhyitä lauseita ellet ole osaava tekstikikkailija. 13/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

14 5 TIETOA OPPAASTA Tämän oppaan on koostanut ja julkaissut verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut toimisto, Mrs. Muir & The Ghostwriters. Opas on ilmainen ja vapaasti käytettävissä, mutta sitä ei saa jakaa, myydä tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. APUA SISÄLLÖN TUOTTAMISEEN Haluaisitko laadukkaita ja vaikuttavia sisältöjä verkkokanaviisi? Etsitkö keinoja, joilla saisit yrityksesi viestit videomuotoon tai tärkeimmät ajatukset artikkeliksi? Verkkosisältöjen tuotantoon erikoistunut Mrs. Muir & The Ghostwriters on vastaus kaikkiin toiveisiisi. Palveluksessamme toimivat Suomen parhaat sisällöntuottajat ja tarjoamme yrityksille sekä organisaatioille kustannustehokkaita ratkaisuja verkkosisältöjen tuotantoon. Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen! Noora Koski Sisällönsuunnittelija p: e: 14/14 MRS. MUIR & GHOSTWRITERS 2012

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Markkinoinnin automaatio Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Markkinoinnin automaatio on tämän hetken kuumimpia termejä digitaalisessa markkinoinnissa.

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy

TWITTER. itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014. Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TWITTER itsmf aamiaisseminaari 4.9.2014 Marika Siniaalto Grapevine Media Oy TERVETULOA! YHTEYSTIEDOT Marika Siniaalto Grapevine Media Oy p. 045 674 4768 marika.siniaalto@grapevine.fi @MarikaSiniaalto Grapevine

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Rakenna onnistunut sisältökampanja

Rakenna onnistunut sisältökampanja sisältökampanja Kun sisältömarkkinointiin tuodaan kampanjalle ominaisia piirteitä, helpottaa se suunnittelua ja mittaamista. Opas tarjoaa apua ja käytännön työkaluja sisältömarkkinointikampanjan suunnitteluun.

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti.

Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä voi jakaa nopeasti ja tehokkaasti. Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Kiravo 2013 Mikä on verkkosyöte? Verkkosyöte on erityinen tiedostomuoto, jonka avulla sivustojen päivityksiä

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Verkkosivuston laatumalli

Verkkosivuston laatumalli Verkkosivuston laatumalli hanki jäsentynyt kuva verkkopalvelun tilasta Laadun taustat 2 2014 Scriptio Oy Töölönkatu 27 A 10, 00260 Helsinki puh. 040 736 8988 toimisto@scriptio.fi www.scriptio.fi 1 Avuksi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset

Lukkari-loppukäyttäjäkysely. Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Lukkari-loppukäyttäjäkysely Tuloksissa huomioitu muut kuin seurakunnan työntekijät yht. 845 vastaajaa, lisäksi erikseen suodatettuna maltilliset Sivuston eniten herättämä tunne kaikki 83 % / maltilliset

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen

Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen Dosentti Mikko Ketola Kirkkohistorian laitos Workshop tohtorikurssilla toukokuussa 2008 Teologinen tiedekunta Workshopin sisältö Miksi kirjoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle?

SOME-INFO 16.11.2015. Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? SOME-INFO 16.11.2015 Sosiaalinen media tutuksi ja mitä hyötyä siitä on kylätoiminnalle? TOIVEET PÄIVÄN TILAISUUDESTA! Maaseutukuriirin SOME-kyselyyn tuli yhteensä 20 vastausta. Kaikilla vastanneilla organisaatiolla

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

VERKON. Taloustutkimus Oy

VERKON. Taloustutkimus Oy VERKON SISÄLLÖT 2011 Taloustutkimus Oy TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus Oy on tehnyt Verkon sisällöt -tutkimuksen yhteistyössä Vapa Median kanssa. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi

Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Sähköpostimarkkinointi Spämmistä liidikoneeksi Kuinka teet ÄLYKÄSTÄ sähköpostimarkkinointia ja onnistut? Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Tiina Räisänen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014

Sisällöt liikkeelle. Kaisa Mikkola 25.11.2014 Sisällöt liikkeelle Kaisa Mikkola 25.11.2014 Alma 360 Alma 360 on sisältötoimisto, jossa tehdään tavoitteista totta. Videot ovat oleellinen osa monikanavaista sisällöntuotantoa. Kuukaudessa toteutetaan

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS

DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS DIGITAALISEN PALVELUPOLUN ETENEMISOPAS WWW.DIGISURFFARI.FI Kävijöiden eteneminen digitaalista palvelupolkua pitkin 1. Kävijä näkee mainoksen verkossa. 2. Kävijä tulee mainoksesta laskeutumissivulle. 3.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Miten kirjoittaa koulutusten kuvailevat sisällöt Opintopolkuun? Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Koulutuskuvauksen perustehtävä On hyvä aloittaa kuvauksen perustehtävän määrittelystä: - Opintoihin

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SEO = Hakukoneoptimointi = search engine optimization blogin sijoituksen nostaminen hakukoneiden hakutuloksissa blogipostausten

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015

Tuloksellinen somemarkkinointi. Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Tuloksellinen somemarkkinointi Kristiina Pääkkönen 10.11.2015 Valmentajaesittely Yhteiskuntatieteiden maisteri, MBA, Johdon ja esimiesten työnohjaaja MIF, Certified Progress Coach ja tiedottaja MTi Kristiina

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen

Matkailureitit. Kolari 25.8. Ilkka Kauppinen Matkailureitit Kolari 25.8 Ilkka Kauppinen Ohjelma nopeasti 10:00 Aloituskahvit ja tervetuloa 10:15 Pieni esittelykierros 10:30 Mitä odotamme ja mitkä ovat tavoitteemme matkailureitistä? 11:00 Miten rakennamme

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot