Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan"

Transkriptio

1 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Selvitys FiComin mobiilimarkkinointipilotista joulukuu 2008

2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan... 4 Mobiilibanneria klikataan useammin... 7 HP... 9 MSN Teboil Mobiilimainonnan muotoja ja käytäntöjä Mobiilimainonnan regulaatio

3 Johdanto Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry toteutti syksyllä 2008 kuukauden mittaisen mobiilimarkkinointipilotin. Sen aikana seurattiin 12 mainostajan bannereiden saamia klikkauksia DNA:n, Elisan ja Soneran mobiiliportaaleissa. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin bannerimarkkinointi toimii tällä hetkellä mobiili-internetissä, miten paljon mainoskampanjat saavat huomiota eli klikkauksia ja miten hyödyllisenä mainostajat itse kokevat mobiilimainonnan. Pilottiin osallistuvia mainostajia olivat Helsinki.mobi, HP, MSN, MOT Kielikone, Oriflame, Paulig, Quiksilver, Teboil, Unisef, Valio, Veikkaus ja VR. Pilotin mainokset näytettiin operaattoreiden mobiiliportaaleissa DNA Tasku osoitteessa m.dnaoy.fi, Elisan wap.elisa.net sekä Sonera SurfPort osoitteessa wap.surfport.fi. Tässä raportissa on arvioitu mobiilimarkkinointia pilotin tuloksia laajemmin. Tavoitteena on antaa mainostajalle ajankohtaista tietoa mobiilimarkkinoinnista. Raportin on kirjoittanut Idean Enterprises Oy:n markkina-analyytikko Kalle Snellman. Lisäksi raportin tekemiseen on osallistunut markkina-anlayytikko Santtu Toivonen. Mobiilimarkkinointipilotin tulosten arvioinnin lisäksi raportissa luodaan ajankohtainen kuva mobiilimarkkinoinnin tilasta ja potentiaalista tänä päivänä, sekä annetaan perustietoa sen muodoista ja käytännöistä. Lisäksi on tarkasteltu keskeisiä mobiilimarkkinoinnin regulaatioon liittyviä asioita. Selvitys toteutettiin keräämällä tietoa laajasti eri lähteistä. Pilottiin osallistuneiden mainostajien haastatteluiden lisäksi oli käytössä More Mobile Relations Oy:n tuottama aineisto kampanjan tuloksista. Näiden lisäksi kartoitettiin laajasti eri tutkimustietoja sekä muita signaaleja mobiilimarkkinoinnnista. 3

4 Mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytykset kohdallaan Mobiilimarkkinointi on nousemassa vakavasti otettavaksi vaihtoehdoksi verkkomainonnan rinnalle mainonnan kokonaisvaltaisessa murroksessa. Mobiilimarkkinoinnin leviämisen haasteet ovat yksi toisensa jälkeen poistumassa. Päätelaitekannan kehittymisen ja mobiiliselaamisen yleistymisen jälkeen pallo on siirtymässä mainostajille, mainonnan tekijöille ja medialle. Näissä ryhmissä on nähtävissä muutoksia, jotka vahvistavat mobiilimarkkinnoinin läpilyönnin edellytyksiä. Mobiilimarkkinointi on yhä suhteellisen tuntematon markkinoinnin muoto Suomen suurimmille mainonstajille. Mobiilimarkkinoinnista tulee kuitenkin merkittävä markkinoinnin muoto mikäli sen kehitys seuraa verkkomainonnan kehitystä. Toisaalta mobiilimarkkinointi on huomaamattamme tullut jo osaksi jokapäiväistä elämäämme. Esimerkiksi auton huollosta saapuva tekstiviesti-ilmoitus on ollut arkipäivää jo vuosikausia. Asiakkaat mainostajia edellä teknologian hyödyntämisessä Matkapuhelimesta on kasvanut merkittävä mediakanava viime vuosina. Ideanin arvion mukaan Suomessa on noin 4,5 miljoonaa aktiivista matkapuhelimen käyttäjää, joista yli miljoona selaa tai on selannut internetiä (Web- tai Wapsivuja) matkapuhelimellaan. Pelkästään matkapuhelinoperaattoreiden mobiiliportaaleissa on noin kävijää kuukausittain, mikä on korkea luku jatkuvasti fragmentoituvassa mediakentässä. Mobiili-internetin käyttäjien määrä on jatkuvasti kasvussa ja lähestyy pitkällä aikavälillä kiinteän internetin käyttäjien määrää. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Mobiili-internetin käyttäjiä Suomessa * 1 % 2 % 3 % 7 % 13 % 20 % 26 % ennuste * Suomessa noin 4,5 miljoonaa matkapuhelimen käyttäjää Lähde: Idean, 2008 Mainostajat eivät ole kuitenkaan vastaavassa mittakaavassa omaksuneet mobiilikanavaa. Tähän arvioidaan vaikuttaneen mainostajien sekä erityisesti media- ja mainostoimistojen konservatiivisuus mediavalinnoissa. Tähän asti mobiilikanavan ei ole koettu nousseen niin tärkeäksi, että mainostajat tai mainonnan tekijät olisivat panostaneet sen oppimiseen tai kokemusten keräämiseen. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa, minkä tämä pilottikin osoittaa. Merkkejä asennemuutoksesta Yhtenä merkkinä mainostajien asenteiden muutoksesta voi nähdä mainostajien innostuksen osallistua tässä selvityksessä tarkasteltuun mobiilimarkkinointipilottiin. Samanaikaisesti yhä useammassa media- ja mainostoimistossa mietitään monipuolisesti uusia sähköisiä mainosmuotoja, eikä mobiilimarkkinointi ole enää pelkästään pienten asialle erikoistuneiden toimistojen yksityisomaisuutta. Muutokseen on vaikuttanut mediamarkkinoilla tapahtuva kokonaisvaltainen muutos, jonka seurauksena sähköisten kanavien osuus mainostajien budjeteista kasvaa jatkuvasti. Samalla media- ja mainostoimistot ovat tiedostaneet mobiilikanavan osaamisen olevan kilpailuillisestikin aiempaa tärkeämpää. Vaikka internet onkin omaksuttu osaksi useimpien mainostajien mediavalikoimaa, ei siihen suhtauduta kritiikittä. Esimerkiksi internetin perinteisen bannerimainonnan mahdollisuuksia arvioidaan nykyisin aiempaa kriittisemmin. Mainostajat odottavat yhä enemmän mitattavuutta ja kohdennettavuutta mainosmedioiltaan. Samalla mainostajat ovat tulleet entistä avoimemmiksi uusille mainonnan muodoille. Näiden joukossa ovat myös monet mobiilimarkkinoinnin muodot. 4

5 Mainosbarometri 2009 Värinäyttöisten internet-kykyisten matkapuhelinten levinneisyyden kasvaessa on myös mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksien kirjo kasvanut merkittävästi. Niiden joukossa myös mobiilibannereiden myynti, joiden käyttöä arvioitiin mobiilimarkkinointipilotissa. Voidaankin sanoa, että aikaisemmin päätelaitekanta rajoitti merkittävästi markkinointimuotojen hyödyntämistä, mutta nykyisten päätelaitteiden ominaisuuksista hyödynnetään vain murto-osa. Merkittävimmät mobiilimarkkinoinnin käytön kasvua rajoittavat tekijät eivät koske teknologiaa. Mobiilimarkkinoinnin muotoja esitellään laajemmin myöhemmin tässä raportissa. Erityistä huomiota ja odotuksia saa paikannukseen pohjautuva markkinointi, joka mahdollistaa entistä tarkemman kohdennuksen ja kontekstisidonnaisuuden. Lähde: Mainostajien Liitto, 2008 Mahdollisuuksien kirjo kasvanut Mobiilimarkkinointi nousi puheenaiheeksi Suomessa jo vuosituhannen vaihteessa, jolloin siihen kohdistui suuria kasvuodotuksia. Tämän päivän näkökulmasta voidaan arvioida odotusten olleen ennenaikaisia. Useat vuosituhannen vaihteen mobiilivisiot ovat vasta nyt toteutuskelpoisia kun matkapuhelinten ominaisuudet ovat kehittyneet ja laitekanta on päivittynyt merkittävästi. Vuosituhannen vaihteessa mahdollisuudet rajoittuivat käytännössä tekstiviestimarkkinointiin, vaikka muistakin muodoista puhuttiin laajasti. Tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen oli mahdollista useimmilla matkapuhelimilla jo vuosituhannen vaihteessa. Tekstiviestimarkkinointi onkin tänä päivänä laajimmalle levinnyt mobiilimarkkinoinnin muoto. Siitä on tullut laajasti hyväksytty ja omaksuttu mainonnan muoto. Internet-kykyisiä värinäyttöisiä matkapuhelimia arvioidaan olevan neljällä viidestä matkapuhelimen käyttäjästä Suomessa. Idean arvioi matkapuhelinten käyttäjien kokonaismääräksi Suomessa 4,5 miljoonaa. Luku eroaa tyypillisesi alalla käytetystä mittarista; matkapuhelinliittymien määrästä, joiden lukumäärä on ylittänyt kuusi miljoonaa Suomessa. Idean arvioi liittymämäärän olevan kuitenkin matkapuhelinkäyttäjiä irrelevantimpi mittari mainostajien näkökulmasta. Matkapuhelinkäyttäjien määrä kuvaa kuinka monta erilistä matkapuhelimen käyttäjää, eli asiakasta, on periaatteessa tavoitettavissa matkapuhelinkanavan kautta Suomessa. Osalla näistä matkapuhelimen käyttäjistä on hallussaan useampi liittymä. Käytännössä nyt voidaan ensimmäistä kertaa arvioida mobiilimainonnan mahdollisuuksia, kun laitekanta mahdollistaa monipuolisen mobiilimarkkinnoinnin. Toisaalta matkapuhelinten ominaisuudet kehittyvät yhä kaiken aikaa ja avaavat uusia mahdolllisuuksia medialle ja mainostajille. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Internet-kykyisten puhelinten levinneisyys Suomessa * 2 % 17 % 36 % 49 % 62 % 72 % 81 % ennuste * Suomessa noin 4,5 miljoonaa matkapuhelimen käyttäjää Lähde: Idean,

6 Mobiilin mahdollisuus kasvaa mainonnan murroksessa Mobiilimainonnan oletettava kasvu liittyy laajempaan mediamainonan murrokseen, jonka seurauksena mainonta jakaantuu yhä useamman kanavan kesken. Samalla mainostajien odotukset mainonnan uudenlaiselle mittamiselle ja kohdentamiselle kasvavat. Verkkomainonta on lyönyt itsensä läpi yritysten markkinointibudjetteihin, mistä on merkkinä verkkomainonnan nousu neljänneksi suurimmaksi mediamainontamuodoksi vuonna Verkkomainonta on myös on nopeimmin kasvava mainosmuoto. Keskeistä mediamainonnan murroksessa on yhtäältä mainostajien pyrkimys siirtää liiketoimintansa painopistettä verkkoon ja toisaalta osaamisen kasvu verkon ominaisuuksien hyödyntämisessä. Yhä useammat yritykset pyrkivät siirtämään osia myynti- ja markkinointitoiminnoistaan verkkoon saavuttaakseen kustannussäästöjä sekä laajentaakseen nykyistä liiketoimintaansa. Verkon käytön seuraamisesta ja siihen reagoinnista on tullut yksi keskeinen toiminto. Verkon hyödyntämisen osaamisen kasvaessa ovat samalla odotukset teknologiaan liittyvien kanavien hyödyntämisessä kasvaneet. Teknologian arkipäiväistyessä laskee kynnys kokeilla uusia mahdollisuuksia, näiden joukossa on myös mobiilimarkkinointia. Media panostaa mobiilikanavaan Useat mediatoimijat ovat vuonna 2008 panostaneet mobiilisivustoihin. Mobiilisivustojensa uudistuksista ovat kertoneet mm. Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Taloussanomat ja Digitoday. Näistä Taloussanomat ja Digitoday ovat julkistaneet myös lukuja mobiilikävijöistä uudistuksen jälkeen. Lokakuussa 2008 Taloussanomien mobiilisivuilla oli vierailijaa ja Digitodayn sivuilla Signaaleja Suomen ulkopuolelta Aiemmin Suomi tunnettiin mobiilikäytön edelläkävijämaana. Nykyisin kiinnostavimmat uutiset mobiilimarkkinointiin liittyen tulevat kuitenkin muista maista, kuten USA:sta tai Britanniasta. Alla on lueteltu muutamia esimerkkejä alaa koskevista mielenkiintoisista signaaleista: AppLoop esitteli ensimmäisen paikkasidonnaisen mainontaverkoston, joka toimii tässä vaiheessa iphonella. Mainosten jakelu käyttää hyväkseen 3G-iPhonen GPSvastaanotinta. Mobiilikupongit ovat ehkä tekemässä toista tulemistaan. Esimerkkiyrityksiä ulkomailta: Borders (kirjakauppa) ja Caribou Coffee (kahvila). Mediakonsultit ja mainostoimistot laajentavat osaamistaan ja toimintaansa mobiiliin. Omnicom Group perusti mobiilimarkkinoinnin konsultointiin erikoistuneen yksikön New Yorkiin lokakuussa Telefonica julkisti globaalin allianssin mobiilimainostamiselle. Teknisenä kumppanina mainontaalustassa on Amobee Media Systems. Tavoitteena Telefonicalla on tarjota mainostajille yksi keskitetty paikka, jonka kautta saa jaettua mobiimainoksia asiakkaille. Amerikkalaiset teleoperaattorit kauppaavat asiakkailleen puhelin- ja Internet-liittymiä sekä maksu-tv:tä yhdessä. Mainostajille he myyvät niinikään monikanavaisia kokonaispaketteja, joissa kaikki nämä tulevat katettua. Median toimijoiden keskuudessa on selkeää uskoa mobiilikanavan kasvuun. Ennen vuotta 2008 lehtitalojen mobiilihankkeiden kehitys oli hidasta, mutta nyt voidaan nähdä aktiivisuuden nousseen merkittävästi. Tähän ovat vaikuttaneet sekä kotimaisiin että globaaleihin markkinoihin liittyvät tekijät. Kotimaassa verkkomedian merkitys on noussut nopeassa tahdissa ja samalla myös mobiilikäyttö on kasvanut. Tämän päivän oikeilla valinnoilla parannetaan omia asemia tulevaisuuden kilpailutilanteessa. Ulkomailta kantautuu tietoja Applen ja Googlen kaltaisten suurten toimijoiden panostuksista mobiilikanavaan. Google on verkkomainonnan puolella vahva toimija paikallisesti myös Suomessa. Lehtien aktiivisuus saattaa osittain olla myös omien asemien varmistamista paikallisessa kilpailussa. 6

7 Mobiilibanneria klikataan useammin Mobiilimarkkinoinitipilottiin osallistuneille 12 mainostajille annettiin mainostilaa operaattoreiden mobiiliportaaleissa. Jokainen mainostaja sai kuukauden aikana bannerilleen yli näyttöä operaattoreiden mobiiliportaaleissa. Yhteensä mainosnäytöjä oli 1,6 miljoonaa ja bannereita klikattiin kertaa. Kaikkiaan 1,3 % bannerin nähneistä käyttäjistä klikkasi banneria. Mobiilimarkkinointipilottiin osallistuneista 12 mainostajasta suurin osa on Suomessa erittäin tunnettuja tuotemerkkejä. Tässä selvityksessä haastateltiin kuutta pilottiin osallistunutta mainostajaa. Suurin osa mainostajista toimii ensisijaisesti kuluttajamarkkinoilla, mutta ne tulevat eri toimialoilta ja katsovat mobiilimarkkinointia eri näkökulmista. Kaikki haastatellut mainostajat mainostivat mobiilibannerilla ensimmäistä kertaa. Osa haastateltavista oli kuitenkin aiemminkin toteuttanut yksittäisiä kokeiluja muilla mobiilimarkkinointimuodoilla. Tyypillisesti mobiilimarkkinointia ovat hyödyntäneet eniten yksinomaan mobiilipalveluiden tarjontaan keskittyvät yritykset. Tällaisia toimijoita oli pilotissa mukana vain yksi, Helsinki.mobi. Mainostajille ei tarjottu pilotissa muita mobiilimainosmuotoja kuin bannerit. Siten mainosmuotoa ei optimoitu mainostajien tarjoamien tuotteiden tai palveluiden mukaan. Pilotissa ei myöskään hyödynnetty mobiilimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia markkinoinnin kohdentarmiselle tai kontekstisidonnaisuudelle. Interaktiivisuutta ei myöskään erityisesti hyödynnetty pilotin kampanjoissa. Mainostajat saivat tasapuolisesti tilaa portaaleissa. Pilotin tuloksia tuleekin tarkastella tätä taustaa vasten. Mainostajat kiinnostuneita mobiilimarkkinoinnista Pilottiin osallistuttiin erityisesti kokeilunhalusta. Taustalla vaikutti usko markkinointimuodon merkityksen nousuun pitkällä aikavälillä. Pilotti nähtiin mahdollisuutena tutustua mainosmuotoon ensimmäisten joukossa. Siten lähtökohtien mobiilikanavan myöhemmälle hyödyntämiselle arvioitiin parantuvan. Suurin osa haastatelluista uskoi mobiilimarkkinoinnin kasvuedellytysten parantuneen viime aikoina. Erityisesti uskottiin verkkomainonnan kasvun luovan kasvumahdollisuuksia myös mobiilimarkkinoinnille. Pilottiin osallistuneet mainostajat: Helsinki.mobi HP Microsoft MOT Kielikone Oriflame Paulig Quiksilver Teboil Unicef Valio Veikkaus VR Myös mm. oman mobiilituotteen lanseeraus, mitattavuuden kehitys sekä pilotin mainosmedioiden kohderyhmien sopivuus tuotteilleen mainittiin pilottiin osallistumiseen vaikuttaneiksi tekijöiksi. Media- ja mainostoimistoilla keskeinen rooli Mobiilimarkkinointi koettiin uudeksi mainosmuodoksi, vaikka mobiilimainontaa on tarjottu ja toteutettu jo lähes vuosikymmenen ajan. Tähän on vaikuttanut media- ja mainostoimistojen passiivisuus mobiilimainonnan tarjoamisessa. Haastateltujen mainostajien mukaan mainonnan tekijät ovat usein konservatiivisia valinnoissaan ja tarjoavat ensisijaisesti tunnettuja perinteisiä mainonnan muotoja. Toisaalta mainostajat eivät itsekään olleet pyytäneet mobiilimarkkinointia media- ja mainostoimistoiltaan. Syyksi media- ja mainostoimistojen konservatiivisuuteen nähtiin osaamisen puute sekä markkinointimuodon pieni rahallinen merkitys tässä vaiheessa. 7

8 Mobiilibanneri verkkobanneria tehokkaampi Klikkauksia mainosnäyttöjä kohden oli pilotissa keskimäärin 1,3 prosenttia, eli mainosta klikattiin keskimäärin 1,3 kertaa sataa mainosnäyttöä kohden. Ideanin keräämien tietojen mukaan internetin bannereiden keskimääräinen klikkausprosentti on huomattavasti matalampi. Esimerkiksi kansainvälisen verkkomainontaratkaisuja tarjoavan yrityksen ADTECH:n vuonna 2007 tekemän selvityksen mukaan keskimääräinen klikkausprosentti oli 0,33 % verkkomainonnassa. Toisen tuoreemman selvityksen mukaan klikkausprosentit ovat tätäkin matalampia. Marketing Sherpan USA:ssa syyskuussa 2008 julkaiseman tilaston mukaan bannereita klikataan 0,21 kertaa sataa näyttöä kohden. Näihin lukuihin verrattuna pilotin klikkausprosentti oli moninkertainen ja siten erittäin hyvä. Mainostajien haastattelut vahvistivat käsitystä. Parhaimmillaan mainosbanneria klikkasi noin kolme prosenttia mainoksen nähneistä. Tämän luvun saavutti MSN:n kampanja, jossa mainostettiin MSN:n mobiilipalveluita. Toiseksi parhaan klikkausprosentin saavutti HP, jolla oli kampanjassaan kilpailu houkuttimena. Kolmanneksi eniten klikkauksia saavutti Teboil, jolla oli myös kilpailu houkuttimenaan. Klikkausten määrä mainosnäyttöihin suhteutettuna mainostaja 1 mainostaja 2 mainostaja 3 mainostaja 4 mainostaja 5 mainostaja 6 mainostaja 7 mainostaja 8 mainostaja 9 mainostaja 10 mainostaja 11 mainostaja 12 1,00 % 0,91 % 0,86 % 0,74 % 0,69 % 0,64 % 1,29 % 1,21 % 1,09 % 1,75 % 2,31 % 3,01 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % Keskimääräinen klikkausten määrä mainosnäyttöihin suhteutettuna Mainosbanneri vain yksi vaihtoehto Pilottiin osallistuneet mainostajat uskoivat mobiilimarkkinoinnin keinovalikoimasta löytyvän bannerimainontaa tehokkaampiakin mainonnan muotoja. Näitä ei kuitenkaan osattu nimetä. Ideoita ja aloitteita odotettiin tulevan muilta tahoilta. Digitaalinen markkinointi kasvaa Kaikki haastateltavat mainostajat uskoivat markkinoivansa tulevaisuudessa mobiilikanavassa. Osa mainostajista uskoi panostavansa merkittävästi mobiilimarkkinointiin lyhyelläkin aikavälillä, muut eivät osanneet täsmentää milloin ryhtyvät panostamaan mobiilimarkkinointiin. Kaikki haastatellut mainostajat uskoivat kuitenkin verkkomainonnan osuuden kasvavan oman yrityksensä mainosbudjetissa lähimmän vuoden aikana. 0,00 % 1,00 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % Klikkausten määrä pysyi suhteellisen tasaisena koko pilotin ajan tarkasteltaessa kaikkia mainostajia yhdessä. Pilotin ensimmäisinä päivinä keskimääräinen klikkausprosentti oli lähes kaksi prosenttia. Kuukauden aikana suhdeluku tippui noin prosenttiin. Tällä välin klikkausprosentti pysyi prosentin ja kahden prosentin välillä yhtä päivää lukuun ottamatta. 8

9 Mainostajien kokemuksia HP HP mainosti minikannettavaa HP mainosti mobiilikampanjassaan uutta markkinoille tulevaa minikannettavaa. Kampanjan tavoitteena oli herättää kiinnostusta minikannettavaa kohtaan sekä kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja. Kampanjalle ei oltu määritelty tämän tarkempia tavoitteita, koska päällimmäisenä tavoitteena oli kerätä kokemuksia mobiilikanavasta mainosmediana. Kampanja toteutettiin kilpailuna, jonka palkintona oli minikannettava. Kilpailuun saattoi osallistua täyttämällä rekisteröintilomakkeen mobiilisivustolla, jonne pääsi klikkaamalla kampanjan banneria pilottiin osallistuneiden operaattoreiden mobiiliportaaleissa. Rekisteröintisivulla kerrottiin tietoja kannettavan ominaisuuksista ja hinnasta sekä pyydettiin jättämään yhteystiedot kilpailua varten. Lisäksi kysyttiin, aikooko henkilö ostaa itselleen kannettavaa seuraavan puolen vuoden aikana. Tilastoja kampanjasta Mainosnäyttöjä, kpl Klikkauksia, kpl 3090 Klikkauksia per mainosnäyttöjä 2,3 % Yhteystiedot jättäneitä, kpl 1269 Kohdesivulle tulleista yhteystiedot jätti 41 % 41 % kohdesivulle tulleista täytti yhteystiedot Osallistujamäärä yllätti Kampanjan osallistujamäärä yllitti HP:n markkinoinnin ennakko-odotukset. Mainos näytettiin yhteensä noin kertaa ja yli 3000 klikkasi mobiilibanneria. Näistä 1300 täytti lomakkeen ja osallistui kilpailuun. HP kertoi saaneensa osallistujia yli kymmenkertaisesti odotuksiinsa nähden. Onnistuneen kampanjan seurauksena HP suunnittelee jatkavansa mobiilikanavan käyttöä markkinoinnissa. Ilman pilotin positiiivisia kokemuksia ei jatkotoimenpiteitä olisi mietitty, ainakaa tällä aikataululla. Kampanjassa mainostettu minikannettava sopi erinomaisesti mobiiliportaalien kohderyhmään, vaikka kohderyhmää ei oltukaan tarkemmin rajattu. Periaatteessa mobiilissa pystyisi personoimaan markkinoinnin tietylle kohderyhmälle, mutta sitä ei hyödynnetty tässä kampanjassa. Päätavoitteena oli tällä kertaa mainosmuodon testaaminen. Seuraavalla kerralla HP aikoo hakea suorempaa liiketoiminnallista hyötyä interaktiivisemmalla tavalla. Se voisi olla esimerkiksi tarjousmainontaa, johon vastaamalla voisi saada mobiilikupongin. Lisätieto mahdollistaa HP:n näkökulmasta mobiilimarkkinointi on vielä niin uutta, ettei sitä ole osattu käyttää. Tähän asti mobiilikanavan hyödyntämistä on rajoittanut tiedon puute mainonan myyjistä, vertailukohdista, lainsäädännöstä ja vallitsevista käytännöistä. Nämä seikat ovat kuitenkin korjaantumassa kerättyjen kokemusten ansiosta. 9

10 MSN Tavoitteena lisätä tunnettuutta ja käyttäjiä MSN mainosti kampanjassaan pikaviestinnän ja sähköpostin mobiilikäyttöä. Tavoitteena oli ohjata potentiaalisia asiakkaita MSN:n mobiiliportaaliin ja kasvattaa portaalin käyttöä pitkällä aikavälillä. Tavoitteeksi oli asetettu myös saavuttaa verkkomainontaa parempi CTR (Click Trough Rate), eli suurempi klikkausten määrä suhteessa mainosnäyttöihin. Kampanja toteutettiin bannerimainoksella, jossa kerrottiin MSN:n tarjoavan mm. Mese- ja Meili-palveluita kännykkään veloituksetta. Banneria klikkaamalla päätyi MSN:n mobiiliportaaliin, jossa oli esillä eri mobiilipalveluja. Mainostettavat tuotteet soveltuivat MSN:n mukaan hyvin mainosmediaan. Osallistuminen mobiilipilottiin oli houkuttelevaa monesta syystä. Kokemusten keräämisen lisäksi MSN piti kaikkien kolmen operaattorin asiakkaiden saavuttamista samalla kertaa erityisen houkuttelevana. Tulokset kannustavat jatkamaan mobiilimarkkinointia Tavoitteena ollut verkkomainontaa parempi suhdeluku klikkausten määrässä saavutettiin. MSN:n mielestä tulos oli erittäin hyvä ja kannustaa käyttämään mobiilimarkkinointia jatkossakin. Kampanjan toteutus oli MSN:n näkemyksen mukaan yksinkertaista, vaikka Suomessa MSN ei ollut aiemmin käyttänyt mobiilimarkkinointia vastaavalla tavalla. Kampanjasta saatu kolmannen osapuolen raportointi oli erinomaista. Mittaamiseen liittyykin monia mobiilin erityismahdollisuuksia, joita MSN aikoo jatkossa hyödyntää. Tilastoja kampanjasta Mainosnäyttöjä, kpl Klikkauksia, kpl 4009 Klikkauksia per mainosnäyttöjä 3 % Kampanjan mainosbannerissa tuotiin esille keskeisiä palveluja Kampanjan kohdesivu eli landing page oli MSN:n mobiilisivusto, jonne pääsi banneria klikkaamalla MSN:n näkemyksen mukaan mobiilimainonta soveltuu erityisesti nopeaan viestintään paljon liikkuvalle kohderyhmälle. Mobiilin kautta voidaan aktivoida asiakas välittömään toimintaan paremmin kuin muissa kanavissa. Lisäksi mobiilimarkkinointiin sopii viihteellinen sisältö. 10

11 Teboil Tavoitteena kerätä kokemuksia Teboil markkinoi mainoskampanjassaan huoltamoverkostoaan. Tavoitteena oli samalla kerätä asiakkaiden yhteystietoja. Kampanja toteutettiin kilpailuna, jossa saattoi voittaa polttoainetta 100 eurolla. Samalla tarjottiin vaihtoehtoa paikantaa lähin Teboil-asema matkapuhelimellaan. Mainosbanneria klikkaamalla päätyi mobiilisivustolle, missä saattoi osallistua kilpailuun täyttämällä yhteystietonsa kohdesivulla olevaan kaavakkeeseen. Nimen lisäksi kerättiin tietoja puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta, postinumerosta, ikähaarukasta ja sukupuolesta. Samalla pyydettiin mobiilimarkkinointilupa tulevaa markkinointia varten. Teboil ei pidä itseään edelläkävijänä uusien mainoskanavien käytössä, mutta arvioi mobiilikanavan soveltuvan hyvin tuotteilleen. Teboil-ketjun kauppiaat ovat markkinoinnin mukaan innostuneita mobiilikanavasta ja edellytykset mobiilimarkkinoinnin kasvattamiselle ovat olemassa. Käytännössä markkinointi tarvitsisi konkreettisia toteutusehdotuksia voidakseen arvioida niiden soveltuvuutta markkinointiinsa. Omalla organisaatiolla ei ole tarpeeksi osaamista ja tietoa mobiilikanavasta luodakseen ehdotuksia, joten media- ja mainostoimistoilta odotetaan aloitteita. Radiomainonta on tärkeä osa Teboilin markkinointia ja mobiililla saattaisi jatkaa radiomainonnan teemaa. Erityisen houkuttelevaa mobiilimarkkinoinnissa olisi interaktiivisuuden hyödyntäminen. Tilastoja kampanjasta Mainosnäyttöjä, kpl Klikkauksia, kpl 2324 Klikkauksia per mainosnäyttöjä 1,8 % Yhteystiedot jättäneitä, kpl 492 Kohdesivulle tuleista yhteystiedot jätti 21 % Mobiilimarkkinointiluvan antoi, kpl 310 Kampanjan kohdesivulla tarjottiin mahdollisuutta lähimmän Teboilaseman paikantamiseen. Mediatoimiston asiantuntemus ja innostus vaikuttaa merkittävästi mobiilikanavan hyödyntämiseen. Teboilin kokemusten mukaan median pirstaloituessa on haastavinta löytää vaikuttavimmat mediat. Tässä korostuu mediatoimiston rooli. Parhaat osaajat tuntuvat löytyvän perinteisten mediatoimistojen ulkopuolelta pieniestä ja erikoistuneista toimijoista. Vastaajat vanhempia kuin arvioitiin Yli 2300 klikkasi Teboilin banneria pilotin aikana ja näistä lähes 500 jätti yhteystietonsa kilpailua varten. Teboilin yllätykseksi yhteystiedot jättäneet olivat iäkkäämpiä kuin alun perin odotettiin. Tämä oli positiivinen yllätys ja vastaa paremmin Teboilin kohderyhmiä. 11

12 Mobiilimarkkinoinnin muotoja ja käytäntöjä Mobiilimarkkinoinnin muotoja on paljon ja niiden valikoima laajenee jatkuvasti. Alla on lueteltu tunnetuimpia ja käytetyimpiä mobiilimarkkinoinnin muotoja sekä muutamia esimerkkejä uudemmista ja vähemmän hyödynnetyistä. Tunnetuin ja tähän asti käytetyin muoto on tekstiviestimarkkinointi. Matkapuhelinten paikannusominaisuuksien keihttyessä on noussut esiin yhä uusia mahdollisuuksia mobiilimarkkinoinnille. Mobiilimarkkinointi voidaan jakaa useisiin alalajeihin monin eri jakoperustein. Sivulla 15 on taulukko, jossa on esitetty muutamia alalajeja etuineen ja haittoineen. Taulukossa on esitetty yhteensä 15 esimerkkiä eri mobiilimarkkinoinnin muodoista. Muitakin jakoperusteita on olemassa. Esimerkiksi matkapuhelimessa esitetty TV-mainonta on toisinaan luokiteltu omaksi mobiilimainonnan lajikseen, erotuksena muista sisältötyypeistä. Oheiseen taulukkoon sitä ei kuitenkaan eritelty, koska Ideanin näkemyksen mukaan samaa TV-sisältöä voidaan jakaa niin matkapuhelimiin kuin muihinkin vastaanottimiin ja mobiili-spesifit seikat, kuten paikkatietoisuus, ei liity TV-sisältöön itseensä. Myös mainokset kartalla ovat kiinnostavia ja usein esitetty omaksi mainostyypikseen. Oheiseen taulukkoon karttamainostyyppi ei kuitenkaan päätynyt. Sen sijaan sieltä löytyy Klikkaa paikantaaksesi, joka tyypillisesti avaa kartan, jolla mainostajan sijainti on osoitettuna. Itse mainoksen ei silti tarvitse olla kartalla, mikä pitää kartan helppolukuisempana. Push- vs. pull-mainonta Ehkä keskeisimmät erottelut mobiilimainonnassa ovat, tehdäänkö kohdentamista vai ei sekä onko mainonta luonteeltaan push-vai pull-tyyppistä. Tehokas kohdentaminen on tehokkaan ja kuluttajaystävällisen mainonnan A ja O, mutta kohdentamiseen tarvittavat profiili- ja kontekstitiedot ovat usein joko lainsäädännöllisesti tai teknisesti hankalia saada mainostajille. Push-mainonnan etuna on se, että etukäteen tietetään, montako mainosta menee perille kuluttajille asti. Toisaalta sitä rajoittaa huomattavasti pull-mainontaa tiukempi regulaatio, mistä lisää myöhemmin mobiilimarkkinoinnin regulaatiota käsittelevässä luvussa. Mobiilimainontaan liittyviä valintoja Mobiilimainontaa suunniteltaessa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka yhdessä määräävät sen, millaista mainonnan muotoa päädytään käyttämään. 12

13 Mainostettavan tuotteen tai palvelun luonne saattaa jo ohjata joidenkin mainontamuotojen ääreen. Jos itse mainostettava tuote on digitaalinen ja mobiililaitteella käytettävä, vaikkapa soittoääni, on sen mahdollinen ostaminen viisasta kytkeä jo mainontamuotoon sisälle. Tällöin interaktiiviset mainokset toimivat hyvin. Mainostettava tuote määrittelee usein myös sen, kannattaako mainostaa puhtaasti mobiilissa vai mielummin monikanavaisesti. Jos tuotteen tai palvelun todennäköisin kohderyhmä on mainostajan tiedossa, voidaan tehdä runsaasti valintoja mainontatavan suhteen. Kohderyhmän keskimääräinen päätelaitekanta määrittelee sen, miten rikkaalla mainossisällöllä heitä kannattaa lähestyä. Älypuhelinten omistajille voi tarjota mainontaa kuvien ja videoiden muodossa. Myös kohderyhmällä on vaikutusta kanavavalintaan. Nuorisolle web-mainonta saattaa olla TV:tä tehokkaampi kanava mobiilin rinnalle, toisin kuin varttuneemmalla väellä. Oletetulla laitekannalla on merkitystä myös mainoksen siirtotapaan. Jos on oletettavissa, että kohderyhmän puhelimet tukevat joko bluetoothia, WLAN:ia, RFID:tä (NFC) tai luettavia koodeja, voidaan mainoksia siirtää näitä yhteyksiä käyttäen. Nämä teknologiat ovat kaikki lyhyen kantaman yhteyksiä ja tuovat siksi mukanaan arvokkaan mainonnan kohdentamisen tavan, nimittäin paikkatietoisuuden. Toki paikkatietoa voidaan hyödyntää muutenkin: Yhä useammissa puhelimissa on GPS ja pelkkä solupaikannuskin on monessa tapauksessa riittävä. Lähietäisyyden teknologioilla päästään kuitenkin tarkempaan paikannukseen, etenkin urbaaneissa ympäristöissä. Mainonnan tuloksellisuuden mittaaminen olennaista Mihin mobiilimainonnan tapaan sitten päädytäänkin, on keskeistä pyrkiä mittaamaan sen tehokkuutta. Webmainonta tarjoaa mainostajille verrattomasti perinteisiä mainontamuotoja (TV, radio, sanomalehdet, ym.) tehokkaammat menetelmät arvioida kampanjoiden tuloksellisuutta, ja mobiilimainonta vie tätä vieläkin pidemmälle. 13

14 Arvioita mobiilimarkkinoinnin muodoista Mainontatyyppi Kuvaus Etuja Haittoja Brändätty kohdesivu Web-sivu, joka seuraa mainoksen klikkaamista, voi olla brändille räätälöity kohdesivu, landing page. Mahdollisuus räätälöidä eri puhelinmalleille. Puhelinten eroavaisuus, vaiva räätälöityjen sivujen tekemisessä. Klikkaa videoon Mainoksen klikkaaminen avaa videoleikkeen. Rikkaampaa informaatiota. Laitetuki, resoluutio, yhteys. Klikkaa puheluun Mainoksen klikkaaminen avaa puhelun (mainostajan kanssa). Välitön interaktio, mittaaminen. Mainosta ei näe enää kun on aloittanut puhelun. Klikkaa paikantaaksesi Mainoksen klikkaaminen avaa kartan ja näyttää sillä mainostajan sijainnin. Erittäin olennaista mobiileille käyttäjille. Resoluutio, ruudun koko. Klikkaa SMS Mainoksen klikkaaminen lähettää SMS:n mainostajalle. Voi pitää sisällään tekstin kirjoittamista käyttäjän tomesta. Välitön palaute. Sovellusintegraatio (selain & SMS-sovellus). Klikkaa mailiin Mainoksen klikkaaminen lähettää sähköpostin mainostajalle. Voi pitää sisällään tekstin kirjoittamista käyttäjän tomesta. Välitön palaute. Sovellusintegraatio (selain & SMS-sovellus). Klikkaa ääniviestiin Mainoksen klikkaaminen avaa äänitiedoston. Käyttäjä näkee koko ajan alkup. mainoksen mutta saa jotain lisää. Äänenvoimakkuus ongelmana. Digisisällön lataaminen Mainoksen klikkaaminen lataa käyttäjän puhelimeen digitaalista sisältöä, kuten taustakuvan, musiikkia tai pelin. Varma mahdollisuus saada käyttäjän huomio. Negatiiviset ennakkoasenteet digisisällön lataamiselle. Mainokset pelin sisällä Mainokset mobiilipelien sisällä, joko ennen peliä, pelin tasojen välillä, upotettuna pelin tasoihin/logiikkaan tai pelin loputtua. Varma mahdollisuus saada huomio, eimainoksellisuus. Negatiiviset ennakkoasenteet mainoksille peleissä. SMS-mainonta SMS-mainonta voi olla esimerkiksi ns. mainoshäntiä sisältöviestien lopussa, tekstiviestiäänestyksiä, mobiilikuponkeja tai muunlaista suoramarkkinointia. Huomion saaminen, suora kanava, segmentointi. Rajoittuu 160 merkkiin tai jopa vähämpään, rikkaan sisällön puute. MMS-mainonta MMS-mainontaa voidaan käyttää kuten SMS-mainontaa (ks. yllä) Rikasta sisältöä, suora kanava, segmentointi. Laitetuki. Mobiilihakumainonta Mainoksia voidaan palauttaa mobiilihakutuloksina. Pidetään vähemmän häiritsevänä kuin hauissa PC:llä. Miten määritellä mainosten formaatti? Vain tekstiä? Koodit ja markkerit Mobiililaitteen kameralla tai muulla lukijalla voidaan osoittaa markkeria, mikä voi johtaa mainoksen lataamiseen. Paikkatietoisuus, käyttäjän huomio. Laitetuki, markkerien kunto, valaistus. Bluetooth-mainonta Lähietäisyydellä voidaan jakaa mainoksia bluetoothin avulla (etäisyys yleensä joitain metrejä). Paikkatietoisuus. Bluetooth pois päältä monella käyttäjällä. NFC-mainonta Lähietäisyydellä voidaan jakaa mainoksia NFC:n avulla (etäisyys yleensä joitain senttejä). Paikkatietoisuus. Laitetuki. 14

15 Mobiilimainonnan regulaatiosta Mobiilimarkkinointia ja ylipäätään digitaalista mainontaa säädellään huomattavasti tiukemmin kuin esimerkiksi painettua tai TV-mainontaa. Matkapuhelimet ovat hyvin intiimejä ja henkilökohtaisia laitteita, joihin ihmiset oletusarvoisesti eivät halua mainossisältöä. Mobiilimainonnan sietäminen vaihtelee kuitenkin henkilöittäin, kulttuureittain ja sukupolvittain. Sen vuoksi jokaista palveleva regulaatio on hankalaa. Iso-Britanniassa toimintansa aloittanut suomalaistaustainen Blyk on teleoperaattori, jonka liittymä tarjoaa kuukausittain reilusti ilmaista puheaikaa ja ilmaisia viestejä, kunhan liittymän omistaja suostuu vastaanottamaan mainoksia matkapuhelimeensa. Ei ollut sattumaa, että Blyk valitsi kohderyhmäkseen teini-ikäiset ja nuoret aikuiset. Ensinnäkin sen ikäiset ovat rahan tarpeessa eivätkä halua kuluttaa kaikkia viikkorahojaan tai opintolainojaan kommunikointiin. Toisekseen tällä hetkellä kyseisen ikäiset ihmiset ovat diginatiiveja, tai millenniaaleja, jotka ovat eläneet koko elämänsä webin aikakaudella. Webissähän mainokset ovat kaikkialla muun sisällön joukossa. Sukupolvien välinen kuilu tekee web- ja mobiilimainonnan reguloinnista hankalaa: Jotenkin pitää pystyä saamaan aikaan tilanne, jossa kenenkään yksityisyyttä ei loukata, mutta joka ei vaikuta liian holhoavalta. Sukupolvien välisen eron lisäksi kulttuurierot vaikuttavat mainonnan hyväksymiseen. Myös valtioiden välillä on suuria eroja mainonnan regulaation suhteen. Esimerkiksi Singaporessa mobiilimainonnan ei tarvitse olla opt-in ; ihmiset eivät juurikaan välitä siitä, jos heidän puhelimiinsa tulee mainoksia. Itä-Euroopan maissa tietosuojalaki on tehty vasta 90-luvulla, jolloin web on jo ollut olemassa. Tämä on saanut aikaan sen, että kaikki markkinointi on luvanvaraista, niin sähköinen kuin painettukin, niin suora kuin broadcast. Push- ja pull-mainonnan erot regulaation kannalta Lainsäätäjän näkökulmasta push- ja pull-maailmat eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Pull-mainonta, jossa aloite mainoksen vastaanottamiseen lähtee tietoisesti kuluttajalta, on hyvin väljää ja siihen liittyvä kohdentaminen on täysin hyväksyttävää. Tällaista on vaikkapa hakukonemainonta tai bannerimainonta, joissa mainoksia esitetään kuluttajalle vasta jonkin toiminnon seurauksena. Push-mainonta, sen sijaan, on täysin toinen tarina. Pushmarkkinointi on suoramarkkinointia, vaikkapa mainostekstiviestin lähettämistä kuluttajan numeroon. Tässä lainsäädäntö on tiukkaa, tiukempaa kuin vaikkapa paperille painettujen mainosten kohdalla. Kuluttajan postilaatikkoon saa tiputtaa mainoslehtisiä ja esitteitä mielin määrin, kunhan siihen ei ole liimattu ei mainoksia tarraa. Jos tätä maailmaa säätelisi vastaavat lait ja asetukset kuin mobiilipuolta, niin mainoksia saisi jättää ainoastaan, jos postilaatikossa lukisi kyllä mainoksia. Mobiilimainonta Suomessa on siis opt-in, kun taas printtimanonta opt-out. On lisäksi huomionarvoista, että push-viestinnän regulaatio on yhtä tiukkaa riippumatta siitä, onko viestin sisältö kaupallista vai ei. Konkreettisesti: Jos rengaskauppias lähettää SMS-viestin Terve vaan!, sitä koske sama lainsäädäntö kuin viestiä: Osta meiltä uudet talvirenkaat, vaihto ilmaiseksi. Viraalimainonta silmätikkuna Viraalimainonta ja suositukset ovat aivan erityisen hyvin mobiilimaailmaan sopivia mainonnan alalajeja. Niitä voidaan tehdä helposti matkapuhelimella muutamalla klikkauksella ja levittää suoraan kohteesta toiselle. Viraalimainonta ylipäätään on nousemassa erittäin keskeiseksi mainonnan muodoksi. Jo 70-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että ihmisten kulutuspäätösten taustalla tärkeimmät vaikuttajat ovat perhe, kaverit, kolleegat ja muut kanssaihmiset. Miksi ilmiö on sitten juuri nyt niin olennainen? 15

16 Sosiaalisen median ja Web 2.0:n nousu lienee keskeisin selittäjä myös viraalimainonnan ja suositusten lisääntymiselle. Myös kanavadiversiteetillä on merkitystä: mediakanavien fragmentoituneesta tilanteesta johtuen mainostajan on yhä vaikeampi tavoittaa kuluttaja. Mutta jos hän löytää kuluttajan tuttavan tai ystävän, joka on valmis jakamaan tiedon edelleen, on mainostaja tyytyväinen. Tämän vuoksi ns. alfakäyttäjiä, eli verkottuneita mielipidevaikuttajia, pyritään hyödyntämään mainonnassa entistä enemmän. Viraalimainonnan regulaatio on kuitenkin Suomessa hyvin tiukkaa. Vuonna 2008 sitä kovennettiin entisestään. Nykyään esimerkiksi se on laitonta, että johonkin kilpailuun osallistunut henkilö parantaisi voittomahdollisuuksiaan sen mukaan, miten monta ystäväänsä hän kutsuu mukaan kilpailuun. Tämä siitäkin huolimatta, että tyypillisesti suuretkin viraalimainontakampanjat tuottavat hyvin vähän valituksia mainostajalle. 16

17

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh

MARKKINOINTI MAINOSTOIMISTO. Puh MARKKINOINTI FACEBOOK-MAINONTA 1/5 Facebook-mainonnan hinnanmuodustus Facebook-mainonta hinnoitellaan huutokauppaperiaatteella. Jos mainostaja A tarjoaa 0,5 euroa ja mainostaja B 0,6 euroa, niin Facebook

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Kaupan verkkomarkkinointi

Kaupan verkkomarkkinointi Kaupan verkkomarkkinointi Mikko Lehmuskoski / Sanoma News 11.4.2011 1 Internet on suomalaisille yhä tärkeämpi Mikä media on kaikkein tärkein? Internetin tärkeys kasvaa! Kasvua kaikissa ikäryhmissä yhteensä

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN

S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN S-RYHMÄN DIGIVIESTIJÄN valmennusohjelma 2017 Valmennusohjelma rakentuu kahdeksasta ajankohtaisesta sosiaalisen median teemasta. Ota some haltuun helposti yhdessä muiden s-ryhmäläisten kanssa! S-RYHMÄN

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011

Mediamainonnan muutosmittari. Tiedote 1/2011 18.2.2011 Mediamainonnan muutosmittari Tiedote 1/2011 18.2.2011 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Uusi mainosvuosi 2011 on jo hyvässä vauhdissa ja vuoden ensimmäiset mainospanostustiedot raportoidaan viikolla 8.

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

IAB FINLANDIN OHJEISTUS

IAB FINLANDIN OHJEISTUS Copyright IAB FINLANDIN OHJEISTUS IAB Tietosuojaseminaari 12.5.2011 Pirkko Rajala, MTV Oy Seppo Roponen, TNS Gallup Agenda o Rajaukset ja määritykset: mistä nyt puhutaan o Ohjeistus o Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen

Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen Ohjelmallinen mainonta ja kohdentaminen Mitä on ohjelmallinen mainonta? Erilainen tapa ostaa ja myydä mediatilaa Datan hyödyntämistä kohdentamisessa Järjestelmä- ja teknologialähtöistä Ihmisten hallinnoimaa

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media.

YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab yrityksesi oma media YellowTab on uudenlainen, asiakkaan ehdoilla tuotettu yritysten oma media. YellowTab parantaa asiakasviihtyvyyttä ja asiakaskokemusta mielenkiintoisen, räätälöidyn, sisällön

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO

Mobiilimainonta Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO Mobiilimainonta 2016 Miten tehdä onnistunutta mobiilimainontaa? 1 InterQuest Oy Ville Österlund GlobalCEO 1 Mobiilin käyttö ja tavoitettavuus 2 Älypuhelimen penetraatio hipoo deskaria DESKTOP 88% 89% 89%

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS

VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS VERKKOTALLENNUS 21.1.2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN KESKUSTELUTILAISUUS SISÄLLYS 1. Ratkaisun tavoitteet 2. Oikeudenhaltijan näkökulma 3. Lähettäjäyrityksen näkökulma 4. Verkkotallennuksen tarjoajan

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet

Kristina Ruuskanen. Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Kristina Ruuskanen Digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Mediatekniikan koulutusohjelma Tutkielma 30.1.2012 Sisällys 1 Johdanto

Lisätiedot

Markkinoinnin myyntivaikutus

Markkinoinnin myyntivaikutus Markkinoinnin myyntivaikutus Graafinen Teollisuus ry 2016 prof. Petri Parvinen, Ph.D. Outi Somervuori, Ph.D. TOP5 neuvoa TOP5 neuvoa mainostajalle Tiedätkö, miten markkinointisi vaikuttaa myyntiisi? Tutkimus

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Digimediamyyjien sertifiointiohjelma

Digimediamyyjien sertifiointiohjelma Digimediamyyjien sertifiointiohjelma Johdanto Tervetuloa IAB Finlandin digimediamyyjien sertifiointiohjelmaan! Sertifioidut mediamyyjät osoittavat, että heillä on tarvittavat taidot ja tiedot digitaalisen

Lisätiedot

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012

TeliaSonera Oyj, Yritysesittely. Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 TeliaSonera Oyj, Yritysesittely Hämeen osakesäästäjien sijoituskerho Jarno Lönnqvist 29.11.2012 Kaikki tässä esityksessä sekä myös puheessani olevat viittaukset tulevaisuuteen ovat vain minun omia mielipiteitäni.

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot