PIXEL. Opi italiaa Firenzessä Yksittäisiä yksilöityjä kursseja ulkomaalaisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIXEL. Opi italiaa Firenzessä Yksittäisiä yksilöityjä kursseja ulkomaalaisille"

Transkriptio

1 Sertifioitu UNI EN ISO 9001: standardin mukainen laatujärjestelmä. Sertifikaatti n SQ PIXEL Opi italiaa Firenzessä Yksittäisiä yksilöityjä kursseja ulkomaalaisille

2 OPI ITALIAA FIRENZESSÄ Pixel on Italian Firenzessä sijaitseva koulutus- ja valmennuskeskus. Pixel on palkittu UNI EN ISO 9001:2000 -laatusertifikaatilla (sertifikaatti n SQ.41823).Toscanan maakunnan valtuusto, Italian opetusministeriö ja Italian terveysministeriö ovat myös virallisesti hyväksyneet Pixelin erikoistuneeksi koulutus- ja valmennuskeskukseksi. Pixelillä on laajaa kokemusta ammatillisten kielikurssien järjestämisestä. Kielikurssit on tarkoitettu erityisesti sellaisille henkilöille, jotka haluavat oppia kommunikoimaan italian kielellä. Pixel on erikoistunut ulkomaalaisille suunnattujen yksittäisten italian kielikurssien järjestämiseen. Kurssit suunnitellaan mittatilaustyönä ja joustavasti, jotta ne vastaavat yksittäisen oppilaan tai pienten oppilasryhmien erityistarpeita. Ilmoittautuessaan kurssille oppilaiden on määriteltävä se kielen osaamisen osa-alue, jota he haluavat kehittää, ja mitä osa-aluetta he tarvitsevat ammatissaan. Tämä mahdollistaa sen, että Pixelin opetushenkilökunta voi suunnitella sisällöltään täysin heidän tarpeitaan vastaavan kurssin. Opetusta tuetaan tähän erikoistarkoitukseen kehitetyllä opetusmateriaalilla (luentomonisteiden muodossa). KURSSIT Pixel suunnittelee ja toteuttaa kokonaan mittatilaustyönä tehtyjä yksittäisiä kielikursseja. Pixelin järjestämät yksittäiset kurssit mahdollistavat sen, että kaiken tasoiset oppilaat saavuttavat erinomaisia tuloksia lyhyessä ajassa. Kurssien sisällöt suunnitellaan kokonaan oppilaiden tarpeita vastaaviksi: oppilas määrittelee sen kielen osaamisen osa-alueen, jota hän haluaa parantaa, ja sen osa-alueen, josta hän on kiinnostunut. Oppilas saa mittatilaustyönä tehdyn ohjelman, joka vastaa täysin hänen kielen oppimiseen liittyviä tavoitteitaan. Tarjottujen kurssien avulla on tarkoitus parantaa liike-elämän italian kielen sekä kirjallista että suullista viestintää ja ymmärtämistä. Kurssin aiheista ja tuntimäärästä keskustellaan ja sovitaan suoraan oppilaan kanssa. Jo suunnitellut kurssit ovat sisältäneet seuraavanlaisia aiheita: Turismin italia: kirjallinen ja suullinen viestintä ja ymmärtäminen matkailualalla. Toimistoympäristön italia: yrityksen esittely, työmatkan järjestäminen, vieraan vastaanottaminen, tavarakuljetusten järjestäminen, valitusten hallinta jne. Markkinoinnin italia: oman yrityksen mainostaminen, tuotteen esittely, neuvottelutaidot, myynti, kaupankäynti. Muodin italia: kirjallinen ja suullinen viestintä ja ymmärtäminen muotialalla (sisältää mm. vaatteet, nahkaesineet, korut jne.). Italian kielen opettajien kielitaidon päivityskurssi: italian kielen erilaisten aspektien ja opetusmetodien tarkastelu, Italian sen hetkinen tila, kielenopetukseen liittyviä uusia ehdotuksia ja ratkaisuja, ehdotuksia uusista opetusmateriaaleista. Lääketieteen italia: kirjallinen ja suullinen viestintä ja ymmärtäminen lääketieteen alalla, joka sisältää mm. lääkärin ja potilaan välisen viestinnän, sosiaaliset suhteet, lääketieteen terminologian jne. Töihin Italiaan: ansioluettelo, työhönottohaastattelutekniikat, liike-elämän sosiaalinen kanssakäyminen, Italian työmarkkinoiden tarkastelu.

3 ERITYISIÄ OPPIMISTAPOJA Kielikurssien lisäksi Pixel järjestää Firenzessä myös muita integroivia tapoja oppia italian kieltä: Harjoittelu italialaisessa yrityksessä Pixel tarjoaa mahdollisuuden työkokemuksen kartuttamiseen toscanalaisessa yrityksessä. Tämä palkaton harjoittelu mahdollistaa opiskelijoille osallistumisen arkipäiväisiin liike-elämän toimintoihin italialaisessa yrityksessä. Yritys valitaan opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan. Vaatimuksena tällaiseen harjoitteluohjelmaan osallistumiselle on, että opiskelijalla on jo hyvät tiedot italian kielestä ja perustiedot siitä alasta, jolla hän haluaa työskennellä (koulutodistus tai työkokemusta). Harjoittelujakson pituus on 1-6 kuukautta. Ennen harjoittelun alkamista opiskelijan on suoritettava henkilökohtainen, vähintään 40 tuntia sisältävä italian kielen intensiivikurssi. Italian taidehistorian kurssit Opiskelija voi opiskella Italian taidehistoriaa ammattilaisen opastuksella. Opiskelu tapahtuu italian kielellä. Opiskelija oppii samanaikaisesti sekä taidehistoriaan liittyvää italian kielistä terminologiaa että taidehistorian erikoisuuksia. Piirustus- ja maalauskurssit Opiskelija voi opiskella piirtämistä ja/tai maalausta ammattilaisen opastuksella. Opiskelu tapahtuu italian kielellä. Opiskelija oppii samanaikaisesti sekä alaan liittyvää italian kielistä terminologiaa että piirtämisen ja/tai maalaamisen käytäntöä. Maalauskursseja voidaan järjestää myös erityistarkoituksia varten (esim. tekstiilivärjäys). Valokuvauskurssi Opiskelija voi opiskella samanaikaisesti alaan liittyvää italian kielistä terminologiaa ja valokuvauksen käytäntöä. Kursseja uusien teknologioiden käytöstä italian kielen opetuksessa Italiaa vieraana kielenä opettavat opettajat voivat yhdistää italian kielen päivityskurssin kurssiin, jossa opetellaan uusien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöä. Tällä tavalla he voivat oppia uusia opetustapoja ja parantaa lisäksi omaa italian kielen taitoaan. Italialaisen ruoan kurssit Opiskelija voi opetella italialaisen ruoan valmistusta aidon italialaisen kokin opastuksella. Opiskelu on italiankielistä. Opiskelija oppii samanaikaisesti sekä alaan liittyvää terminologiaa sekä tyypillisen italialaisen ruoan valmistukseen liittyviä käytäntöjä. Lounas ravintolassa opettajan kanssa Opiskelija voi opiskella italiaa opettajan kanssa samanaikaisesti, kun he nauttivat tyypillistä italialaista lounasta firenzeläisessä ravintolassa. Hän oppii sekä ruokaan että itse ruokailuun liittyvää sanastoa. Opastettu kiertoajelu Firenzessä opettajan kanssa Opiskelija voi opiskella italiaa opettajan kanssa samanaikaisesti, kun he vierailevat Firenzen historiallisissa ja kulttuurisissa kohteissa. Opettaja vie heidät katsomaan Firenzen tärkeimpiä rakennuksia, muistomerkkejä ja museoita. Opiskelijalla on mahdollisuus oppia ja harjoittaa käytännön italiaa ja tutustua samanaikaisesti firenzeläiseen taiteeseen ja kulttuuriin. Shoppailua Firenzessä opettajan kanssa Opiskelija voi opiskella italiaa opettajan kanssa samanaikaisesti, kun he tekevät ostoksia Firenzen keskustassa. Opettaja tutustuttaa hänet Firenzen mielenkiintoisempiin ostospaikkoihin. Liike-elämän italian online-kurssi Tavanomaisen luokassa tapahtuvan henkilökohtaisen opetuksen lisäksi opiskelija voi opiskella liike-elämän italiaa internetin välityksellä ja seurata juuri kyseistä tarkoitusta varten kehitettyä kurssia koulun tietokoneelta.

4 KOHDERYHMÄT Pixelin valmennuskurssit on suunnattu seuraaville kohderyhmille: Johtajat ja asiantuntijat, jotka haluavat oppia paljon lyhyessä ajassa ja jotka tarvitsevat tuekseen erityisesti heitä varten tehdyn opetussuunnitelman. Italian kielen ja kulttuurin opettajat, jotka haluavat parantaa italian kielen ja kulttuurin tuntemustaan joltakin tietyltä opettamaltaan aihealueelta. Nuoret henkilöt, jotka haluavat oppia tarvittavat italian kielen taidot voidakseen opiskella tai työskennellä Italiassa tai jotka haluavat suorittaa työharjoittelun Italiassa. Aikuiset, jotka haluavat oppia italiaa joltakin tietyltä alalta ja johonkin tiettyyn tarkoitukseen: esim. turismi, taide jne. OPETUSHENKILÖKUNTA Opetushenkilökunta koostuu italiaa äidinkielenään puhuvista henkilöistä, joilla on korkeakoulututkinto. Jokaisella opetushenkilökuntaan kuuluvalla on laajaa kokemusta italian kielen opettamisesta vieraana kielenä. Jokainen opettaja on erikoistunut eri aihealueeseen (esim. liike-elämän, turismin, taiteen, muodin kieli jne.). Jotkut opettajista ovat myös julkaisseet kirjoja italian opettamisesta vieraana kielenä. Opettaja seuraa oppilaan oppimista koko ajan henkilökohtaisesti. METODOLOGIA Pixelin opetusmetodologia perustuu oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja vaatimusten huomioimiseen. Painopiste on tasosta riippumatta sekä kirjallisen että suullisen viestinnän ja ymmärtämisen taitojen kehittämisessä. Kielioppi on suunniteltu toiminnan pohjalta, ja se yhdistyy siihen kielelliseen sisältöön, jota oppilaat haluavat kehittää. Oppilaat saavat siten tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he pystyvät ilmaisemaan itseään oikein ja ymmärtämään muita millä tahansa kielen tasolla. Omaksuttu opetustapa on erittäin käytännöllinen. Siinä käytetään hyväksi simulaatioita ja oppimispelejä. Tavoitteena on nopea ja tehokas oppiminen ja että opittuja asioita voidaan soveltaa heti todellisiin tilanteisiin. Opetusmateriaali on yksilöllistä. Se on kehitetty vastaamaan jokaisen yksittäisen oppilaan tarpeita ja tavoitteita.

5 TODISTUKSET Pixel myöntää seuraavanlaisia todistuksia: Osallistumistodistus, josta näkyy suoritettu opetusohjelma ja saavuttujen taitojen taso yksityiskohtaisesti. Kielipassi, joka on osa Euroopan neuvoston kehittämää Eurooppalainen kielisalkku -asiakirjaa ja joka noudattaa Euroopan neuvoston vahvistamia kriteereitä. Kielenoppimiskertomus, joka on osa Euroopan neuvoston kehittämää Eurooppalainen kielisalkku -asiakirjaa ja joka noudattaa Euroopan neuvoston vahvistamia kriteereitä. LISÄPALVELUT Ilmainen pääsy Pixelin Internetpäätteeseen, jotta voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia. Majoituspaikan etsimispalvelu. Museoiden varaus. Ohjattujen kiertoajelujen järjestäminen Firenzen turistinähtävyyksiin (museot ja muistomerkit). Apu mahdollisissa ongelmatilanteissa. MAJOITUS Pixel auttaa opiskelijoitaan löytämään majoituspaikan Firenzessä. Mahdollisia majoitusvaihtoehtoja ovat: Yhden hengen huone jaetussa huoneistossa, jossa on keittiö. Keskihinta: 125 / viikko Yhden hengen huone Florentine Family -huoneistohotellissa Mahdollisuus valita puolihoidon (aamupala + päivällinen) ja Bed and breakfast -vaihtoehdon väliltä. o Bed and breakfast -vaihtoehdon keskihinta: 150 / viikko o Huoneen keskihinta puolihoidolla: 220 / viikko Yksityinen huoneisto Keskihinta: 300 / viikko Yhden hengen huone hotellissa Bed and breakfast -vaihtoehdon keskihinta: / päivä Kaikki majoituspalvelut sijaitsevat Firenzessä. Pixel on kävely- tai bussimatkan päässä.

6 SIJAINTI Pixel sijaitsee Firenzessä kauppa-alueella kaupungin keskustan läheisyydessä. Historialliseen kaupungin keskustaan pääsee kätevästi julkisilla kulkuvälineillä n. 15 minuutissa. KURSSIPÄIVÄMÄÄRÄT Kurssin voi aloittaa aina maanantaisin ympäri vuoden. Opiskelija päättää kurssin ajankohdasta yhdessä opettajan kanssa. Ajankohtaa päätettäessä on huomioitava vapaana olevat ajat ja se kielen taso, minkä oppilas haluaa saavuttaa kurssin aikana. Kurssin kesto on 2 8 tuntia/päivässä. Kurssi voidaan järjestää päivittäin tai vaihtoehtoisesti joinakin maanantain ja perjantain välisinä päivinä. HINNAT Yksittäinen intensiivikurssi: 35 / tunti Harjoittelun järjestäminen jossakin yrityksessä: 300 / kuukausi Ilmoittautumismaksu: 30 Alennukset: Kurssit, joiden kesto on yli 80 tuntia: 10% alennus Kaksi osallistujaa samalla kurssilla: 40% alennus kummastakin Hintaan sisältyy: Mittatilaustyönä tehty opetusmateriaali Muistilehtiöt ja kirjoitusvälineet Majoituksen etsimispalvelu Pääsy Internetpäätteeseen Pixelissä Osallistumistodistus Kielipassi Kielenoppimiskertomus LISÄTIETOA Jos haluat tietoa Pixelistä tai ilmoittautumiseen liittyvistä kysymyksistä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen: Dr. Lorenzo Martellini Pixel Via del Berignolo Firenze Italia Puhelin: Puhelin: Faksi: Sähköposti:

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8.

Opetussuunnitelma. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Ammatillinen peruskoulutus. Hyväksytty 1.0/18.8. Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/18.8.2011 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/18.8.2011 2 (12) Sisällys 1... 3 2 Erityisen tuen tarpeen arvioiminen opiskelijavalinnassa... 3 3

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ

VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ VEnÄJÄn KoULUtUS- JÄRJEStELMÄ 1 Johdanto Pohjoismaiset ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista hoitavat NARIC-yksiköt (National Academic Recognition Information Centres) kokosivat helmikuussa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.

Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen integroinnista. Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim. OPPIMATERIAALEJA PUHeenVUORoja RAPORTTEJA 195 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen, Minna Scheinin & Mervi Varhelahti (toim.) Kieli- ja VIestintäosaaMInen osana ammattitaitoa Kokemuksia ammattikorkeakoulujen kieli-

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Etelä-Suomi 1/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot