Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "03 04 05 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014?"

Transkriptio

1 Digimainonta 2014

2 Intro Digimainonta 2014 raportti sisältää sivut sivut 9-12 sivut sivut sivut Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014? Brändin tunnettuuden vaikutus digimainonnan suunnitteluun Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Digimainonnan trendit Onnistuneen digimainonnan checklist 2

3 Intro Mitä tämä raportti tarjoaa? Digimainonta 2014 tarjoaa konkreettisia vinkkejä onnistuneen digimainonnan tekemiseen ja auttaa optimoimaan digikampanjoiden brändivaikutuksia. Tarkastelemme digimainonnan tilaa viimeisen kolmen vuoden ajalta sisältäen verkko-, mobiili- ja tablettikampanjoita. Aineistona raportissa on käytetty noin 1000:tta tutkittua digikampanjaa, jotka koostuvat yli suomalaisen vastauksista SUOMALAISEN VASTAUKSET TUTKITTUA DIGIKAMPANJAA InterQuestilla on 15 vuoden kokemus digimainonnan mittaamisesta brändinäkökulmasta. Alan johtavana yrityksenä ammennamme digimainonnan oppeja monipuolisen kokemuksemme lisäksi laajasta tietopankistamme, joka sisältää 2500 tutkittua digikampanjaa. 3

4 01 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014?

5 01 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014 Digimainonta vuonna 2014 Häiritsevä ja kohdentamaton digimainonta väistyy Digimainonta on uuden murroksen kynnyksellä, kun entistä tarkemmat kohdentamisen mahdollisuudet sekä kohderyhmäkohtainen ohjelmoitu ostaminen yleistyy. Lisäksi mobiilimainonnan kasvu ja vastaanottajan sijaintiin perustuvat mainonnan muodot tuovat uusia mahdollisuuksia mainostajille. Hakuammunnan kaltainen digimainonta vähenee, kun sisällöllisesti relevantti kuluttajan aikeita sekä kiinnostuksen kohteita myötäilevä digimainonta kasvaa. Brändin mittaamisen merkitys kasvaa Kohdennetun mainonnan kasvaessa kampanjan sisällön merkitys korostuu kun haetaan kuluttajaa puhuttelevaa mainontaa. Tämän mittaamiseksi klikkiprosentti ei enää riitä. Rinnalle tarvitaan ymmärrystä siitä, miten kampanja toimii sisällöllisesti ja brändiä tukien. Brändillinen ulottuvuus korostuu entistä enemmän digimainonnassa 5

6 01 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014 Brändivaikutusten mittaaminen Vaikka mahdollisuuksia onnistuneen digimainonnan tekemiseen on päivä päivältä enemmän, on tilanne vielä se, että noin puolet digimainonnasta ei lunasta kaikkea potentiaaliaan. Seuraamalla klikkiprosentin ulkopuolelle jääviä kampanjavaikutuksia saat uudenlaista tehoa digikampanjoihisi. Ensisijaiset syyt tehottomiin digikampanjoihin löytyvät kampanjan kohdentamisesta sekä viestistä. Lopputuloksena on se, että mainosta ei huomata tai se ohitetaan tietoisesti, koska sen sisältöä ei pidetä relevanttina. Mahdollisuudet ovat kuitenkin kehittyneet. Voimme selvittää hyvinkin tarkasti, mikä osa kampanjasta menee hukkaan. Näin voidaan parantaa merkittävästi kampanjan onnistumisen edellytyksiä. 6

7 01 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014 Miksi mittaisin verkkokampanjani brändivaikutuksia? Digimainontaa tulee mitata kokonaisvaltaisemmin ei ainoastaan ottamalla huomioon ns. pinnan päällä oleva data (kuten klikit, interaktio) vaan myös pinnan alla olevat vaikutukset. Näin voit arvioida kampanjan nettovaikuttavuutta. Tärkeää on tunnistaa, että kaikella mainonnalla on brändivaikutuksia, myös taktisilla kampanjoilla. Toisin sanoen, tekemällä ärsyttävän kampanjan mainostaja voi saada korkean klikkiprosentin (esim. 3%) mutta siinä pääjoukossa (97%), jotka eivät klikkaa, vaikutus mielikuviin ja ostokiinnostukseen voi hyvinkin painua negatiiviseksi. Positiivisimmin klikkiprosentin kanssa korreloi mainonnan huomioarvo, kiinnostavuus ja selkeys. Negatiivinen vaikutus klikkiprosenttiin on mainoksen tylsyydellä ja ärsyttävyydellä sekä mainonnan huonolla sopivuudella mainostajalle. 7

8 01 Mitä kuuluu digimainonnalle vuonna 2014 Digimainonnan tila Suomessa on paranemaan päin Kampanjan kohderyhmään kuuluminen* Kampanjan huomioarvo* 40% 43% 46% 47% 43% 43% 46% 49% Oikean kohderyhmän tavoittaminen kuuluu onnistuneen digimainonnan tunnus-merkkeihin. Trendi on selvästi positiivinen kun katsomme viimeisen kolmen vuoden jaksoa sekä kuluvaa vuotta Nyt jo lähes 50% kuluttajista pitää mainontaa relevanttina aikaisemman 40% sijaan. Digimainonnan huomioarvot ovat myös hienoisessa nousussa. Mainostajien kasvava kiinnostus digimainontaan sekä uudet kohdentamisen muodot tekevät kampanjoista entistä laadukkaampia ja kiinnostavampia, jotka kuluttajat huomaavat. 8 *Trendi koskee display-mainontaa

9 02 Brändin tunnettuuden vaikutus digimainonnan suunnitteluun

10 02 Brändin tunnettuuden vaikutus digimainonnan suunnitteluun Ota brändin koko huomioon Ottamalla huomioon tiettyjä seikkoja digimainonnan teossa, sekä isoilla ja tunnetuilla brändeillä että pienemmillä, rajatummalle kohderyhmälle suunnatuilla tuotteilla/palveluilla on yhtäläiset mahdollisuudet onnistuneen digimainonnan tekemiseen. Tunnetun brändin digimainonnan tehot kasvavat, kun mainos on Oikean kohderyhmän parissa Erottuu edukseen muiden digimainosten rinnalla, mutta on myös hieman ärsyttävä, jotta huomataan Tuntemattomamman brändin digimainonnan tehot kasvavat, kun mainos on Selkeä, jotta kuluttaja näkee nopeasti ja helposti kuka mainostaa ja mitä Ulkoasultaan ja sisällöltään mainostavalle yritykselle sopiva Irrottelee sen sijaan, että olisi tylsä 10

11 02 Brändin tunnettuuden vaikutus digimainonnan suunnitteluun Tunnettu brändi saa leikitellä Tunnettu brändi voi ottaa tiettyjä vapauksia digimainonnassa luovassa tuntemattomampiin brändeihin verrattuna. Tunnetut brändit tunnistetaan mainoksista nopeammin, kunhan perusasiat ovat kunnossa (kuten brändiä tukeva väritys ja logo näkyvillä). Tällöin digimainonnan ei tarvitse rajoittua perustekemiseen vaan mainonnan kanssa voi hieman jopa irrotella. Kun brändi on tuttu ja nopeasti tunnistettavissa, antaa tämä mainostajalle mahdollisuuden tuoda mainokseen enemmän sisältöä sekä leikitellä esimerkiksi liikkuvan kuvan ja interaktiivisuuden kanssa. Hyvä on kuitenkin muistaa, että vaikka brändi olisikin tunnettu, uusille potentiaalisille asiakkaille on syytä edelleen kertoa nopeasti ja selkeästi mistä brändistä ja tuotteesta/palvelusta on kyse. 11

12 02 Brändin tunnettuuden vaikutus digimainonnan suunnitteluun Tuntemattomamman brändin A ja O on selkeys Tuntemattomamman brändin on tärkeää kiinnittää digimainonnassaan huomiota ennen kaikkea mainoksen selkeyteen, yksinkertaisuuteen sekä mainostajan esille tuomiseen. Tämä onnistuu parhaiten, kun mainoksessa käytetään liikkuvan kuvan sijasta still-toteutusta ja tekstin sijasta kuvia. Vähemmän on enemmän! Riippuen mediavalinnoista tuntematon mainostaja voi myös hakea mainonnan sisältöön informatiivisuutta ja tarjota uutta tietoa. Tämän tyyppinen lähestymistapa toimii parhaiten mediaympäristöissä, jossa vietetään enemmän aikaa. Näissä medioissa kuluttaja tutustuu sisältöihin muutenkin tarkemmin. 12

13 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun

14 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Vertailimme eri toimialojen onnistumisen indeksejä Onnistumisen indeksi = Huomioarvo + Mainoksen hyvä sopivuus - Mainoksen huono sopivuus + Kiinnostuksen lisääntyminen + Myönteinen mielikuva - Negatiivinen mielikuva 14

15 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Valitsimme tarkempaan tarkasteluun neljä toimialaa Onnistumisen indeksi = Huomioarvo + Mainoksen hyvä sopivuus - Mainoksen huono sopivuus + Kiinnostuksen lisääntyminen + Myönteinen mielikuva - Negatiivinen mielikuva 15

16 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Päivittäistavarakauppa & Elintarvike Toimialan onnistuneissa digimainoksissa korostuu: SD Ruokapaketti / onnistumisen indeksi 235 Liikkuvan kuvan käyttö Tarjoukset sekä selvät kehotteet jatkotoimenpiteisiin, sen sijaan kilpailut toimivat heikommin. Sijoittaminen mediaympäristöön, jossa tavoitetaan oikeaa kohderyhmää. Brändin selkeä esiin tuominen esimerkiksi käyttämällä brändin värejä mainoksessa. Mainokset erottuvat myös edukseen muusta digimainonnan massasta. Paraatipaikka & tapetti mainosmuodot, mutta yleisesti onnistuneiden mainosten mainospaikat vaihtelevat. KodinKuvalehti.fi / onnistumisen indeksi 219 Vauva.fi / onnistumisen indeksi Toimialan top3 mainokset

17 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Kosmetiikka / hygienia Toimialan onnistuneissa digimainoksissa korostuu: Cosmopolitan.fi / onnistumisen indeksi 249 Liikkuvan kuvan käyttö Mainokset vahvistavat kuluttajien mielikuvaa brändistä sekä luovat toimintaa Selkeät kehotteet jatkotoimenpiteisiin, mutta kilpailut toimivat heikommin Onnistuneet mainokset tuovat brändin selkeästi esille ja niissä toistuu kampanjanmukainen väritys. Mainoksen toteutukset sopivat hyvin brändin imagoon. Mainosten toteutuksista on onnistuttu tekemään kiinnostavia ja hauskoja, joka auttaa niitä erottumaan muusta digimainonnan massasta. Cosmopolitan.fi / onnistumisen indeksi 219 Vauva.fi / onnistumisen indeksi Toimialan top3 mainokset

18 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Teleoperaattorit Toimialan onnistuneissa digimainoksissa korostuu: Taloussanomat.fi / onnistumisen indeksi 151 Still kuvan käyttö Onnistuneet teleoperaattorialan mainokset tavoittavat oikean kohderyhmän. Toimialan onnistuneessa digimainonnassa käytetään brändinmukaista väritystä. Iltalehti.fi / onnistumisen indeksi 146 Alan haaste: Kuluttajat kokevat toimialan mainokset yleisesti ärsyttävinä Mainokset erottuvat mm. ärsyttävyyden takia muusta digimainonnasta, mikä näkyy myös korkeampana huomioarvona. Hintaseuranta.fi / onnistumisen indeksi Toimialan top3 mainokset

19 03 Toimialan vaikutus digimainonnan suunnitteluun Pankki & finanssi Toimialan onnistuneissa digimainoksissa korostuu: mtv3.fi / onnistumisen indeksi 167 Still kuvat sekä kampanjanmukainen väritys. Mainokset tuovat brändin hyvin esille ja ne koetaan tietoa antavina ja selkeinä. Onnistuneet mainokset on myös sijoitettu mediaympäristöön, jossa tavoitetaan oikeaa kohderyhmää. Etuovi.com / onnistumisen indeksi 153 Etuovi.com / onnistumisen indeksi Toimialan top3 mainokset

20 04 Digimainonnan trendit

21 04 Digimainonnan trendit Rich media -toteutuksella on puolensa Vaikka näyttävät rich media -toteutukset takaavat mainokselle todennäköisesti keskimääräistä korkeamman huomio-arvon, on mainosten loistokkuudella myös kääntöpuolensa. Perinteisiin mainosmuotoihin verrattuna rich media -toteutukset koetaan ärsyttävämmiksi. Innovatiivisten toteutusten myötä mainosten selkeys ja mainostavan yrityksen näkyvyys kärsii. Rich media -toteutukset peittoavat perinteisen nettimainonnan kuitenkin hauskuudessa ja viihdyttävyydessä. Nämä edut pääsevät oikeuksiinsa oikeassa mediaympäristössä. 21

22 04 Digimainonnan trendit Mobiilimainonta hakee muotoaan Mobiilimainoksilla on keskimäärin 10-15% verkkomainontaa korkeammat huomioarvot vaikkakin mainokset koetaan hieman tylsiksi verkko- ja tabletmainontaan verrattuna. Mobiiilimainonta on ärsyttävämpää kuin tablet-mainonta, mutta verkkomainonnan kanssa samoilla linjoilla. Sitä ei koeta keskimäärin kovin kiinnostavaksi vaan pikemminkin melko mitäänsanomattomaksi, muuhun mainontaan hukkuvaksi. Onnistuneet mobiilimainokset koetaan parhaimmillaan persoonallisiksi ja hyödyllistä tietoa antaviksi häiritsevyyden sijasta. Nämä attribuutit on tärkeää pitää mielessä mobiilimainontaa suunnitellessa. Mobiilikäytön räjähdysmäisestä kasvusta huolimatta mobiilimainonta ei vielä saa brändimittareita värähtelemään täydellä potentiaalillaan. 22

23 04 Digimainonnan trendit Tablet-mainonta toimii oikein toteutettuna Tablet-mainonta toimii verkkoon ja mobiiliin verrattuna huomattavasti paremmin. Tablet-mainonnan huomioarvot ovat poikkeuksetta verkkoa ja mobiilia korkeammat ja suhtautuminen mainontaan myönteisempää. Se saa kuluttajat mobiilia ja verkkoa tehokkaammin kiinnostumaan mainostetusta palvelusta tai tuotteesta ja houkuttelee kuluttajia todennäköisemmin jatkotoimenpiteisiin. 23

24 05 Onnistuneen digimainonnan checklist

25 05 Onnistuneen digimainonnan checklist Näillä vinkeillä tehoa digimainokseen ONKO BRÄNDÄYS YHDENMUKAISTA? ONKO MAINOKSEN VIESTI SELKEÄ? SAAKO MAINOS AIKAAN TOIMINTAA? ONKO MAINOS INTERAKTIIVINEN? Onko mainoksen jokaisessa osassa/sivussa brändi näkyvillä? Onko tuotteen/palvelun nimi selkeästi esillä? Olisiko mainoksen brändäys yhdenmukainen ilman logoa? Mitä tuotetta/palvelua mainostetaan? Mikä on mainoksen teema? Sisältääkö mainos selkeän ensisijaisen tarjouksen/viestin? Sisältääkö mainos toissijaisen tarjouksen/viestin? Onko kehote jatkotoimenpiteisiin selkeästi näkyvillä? Jos mainoksessa on rotaatiota, onko kehote jatkotoimenpiteisiin näkyvillä useammalla kuin yhdellä sivulla? Minkä hakukonehaun mainos saisi aikaan? Jos kyseessä on hiiren liikkeestä/klikkauksesta laajeneva/käynnistyvä mainos, houkutteleeko toteutus kuluttajaa tekemään näin? Mitä lisäarvoa kuluttaja saa ottamalla osaa mainokseen? Viihdyttääkö mainos, antaako se lisätietoa, hauskuttaako mainos? Mitä kiinnostavaa tai minkälaista lisäarvoa mainos tarjoaa kuluttajalle? Jos mainos sisältää rotatoituvia sivuja, onko mainoksen sanoma viestitty max. 3-4 sivussa? Jos tavoitteena on kasvattaa esimerkiksi uuden verkkosivun tunnettuutta, onko mainoksessa näkyvillä nettisivun osoite? 25

26 Ota yhteyttä! Ilona Vapaakallio Insight Planner Puh: Ville Österlund Toimitusjohtaja Puh: HELSINKI InterQuest Oy Tehtaankatu D FIN Tel

27 InterQuest InterQuest on osallistavaan asiakaskuunteluun ja ymmärrykseen sekä digitaaliseen mainontaan erikoistunut asiantuntijayritys. Tarjoamme ratkaisuja markkinoinnin, asiakkuuksien sekä uusien tuotteiden ja palveluiden asiakaslähtöiseen kehitystyöhön. Katso lisää 27

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Kauppakorkeakoulu HAKUKONEMARKKINOINNIN TEHOKKUUS B2B JA B2C ASIAKKAILLE AUTONVUOKRAUSALALLA SUOMESSA Markkinointi Pro gradu tutkielma Syyskuu 2011 Laatija: Sasu Raikamo

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

BB:n Super kaksikko. Hakemiston kautta. hakukoneen. Susanna Laine ja Elina Viitanen. Google kannustaa verkkomarkkinointiin

BB:n Super kaksikko. Hakemiston kautta. hakukoneen. Susanna Laine ja Elina Viitanen. Google kannustaa verkkomarkkinointiin Suomen 118 ASIAKASLEHTI Hakemiston kautta hakukoneen imuun s. 6-8 Google kannustaa verkkomarkkinointiin Iskun uusi trendikäs linja puree s. 13 op-pohjola kilpailee suomalaisin keinoin s. 14-15 laajuutta

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa

Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Datan hyödyntäminen digimainonnan kohdentamisessa Big Data Task Force Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 3 2. Katsaus datan hyödyntämiseen ja haasteisiin 4 2.1 Miksi data on niin tärkeää? 4 2.2

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN

PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN PK-YRITYKSEN TYÖKALUPAKKI ADWORDS-MAINONTAAN Helsinki Amsterdam Basel Riga Tallinn Yhteenveto Sisältö Näkyvyys Googlessa on monien yritysten Internet-toiminnan elinehto. Hakukonelöydettävyyteen voidaan

Lisätiedot

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus

TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015. Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 1 I 2015 Mitä saat aikaan mainonnallasi? Kuluttaja liikekannalla niin myös tutkimus Löydä kasvun avaimet Sisältö 4 Paneeli lisää profiilitietoa internetin mediavaluuttatutkimuksessa

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni

lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni lehti markkinointiviestinnästä innostuneille Nro 1/2013 Viestintätoimisto VCA:n asiakaslehti Maailma muuttuu, Eskoseni pääväittämä Viestijöiden elettävä mukana median kiihtyvässä murroksessa Nimet SPIN,

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa

Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Miten voit itse parantaa sivujesi näkyvyyttä verkossa Mikko Manninen 7.11.2013 Kirsi Mikkola 12.11.2013 12.11.2013 Materiaalit www.liiketoiminta.info/yrityskaari Illan teema Pienillä, mutta oikeilla toimenpiteillä

Lisätiedot