Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 6

17 7

18 Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen

19 2 Sisällysluettelo 1. Vesiosuuskuntien nousu ja tuho? Selvitystyön taustaa, tavoitteet ja rajaus Käsittelyosa Määritelmät Osuuskunnan määritelmä Vesihuoltolaitos/ Talousvettä toimittava laitos Osakeyhtiön määritelmä Sidosryhmien määrittely, roolit ja tavoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallinnon tehtävät Lakien perusteella Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallinnon tehtävät sääntöjen perusteella Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Nykyiset hallinnon toimintamallit, edut ja heikkoudet Omana työnä ns. talkoilla Ulkopuolisena ostopalveluna Isännöitsijä/ toimitusjohtaja malli Osuuskunta-osuuskunnassa Osuuskuntien yhdistyminen eli sulautuminen Liikelaitosmalli/ Osakeyhtiömalli (osuuskunnat, kunta) Demokratian toteutuminen vesiosuuskunnissa Käytettävät yhteistyön toimintamallit - kartoitus Toimintamallit Tarkasteltavat toimintamallit Liikelaitosmalli/ Osakeyhtiömalli (osuuskunnat, kunta)... 29

20 Vesiosuuskunta-osuuskunnassa Ulkopuolisena ostopalveluna malli Yhteistyön tiivistäminen yhdistymisen avulla Toiminnan jatkaminen entisellään Osuuskuntien nykytilanne - kartoitus Yleistä Tutkimuksen/ kyselyn lähtötiedot Tutkimuksen/ kyselyn järjestäminen Tutkimuksen/ kyselyn tulokset Osuuskuntien toiveet tulevasta toimintamallista - kartoitus Tutkimuksen/ kyselyn lähtötiedot Tutkimuksen/ kyselyn järjestäminen Tutkimuksen/ kyselyn tulokset Johtopäätökset Talous ja taksat Huolto ja päivystys Toiminta erityistilanteissa Yhteishallinnointi Tulevaisuus Lähteet Liite1: Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnat... Liite2: Osuuskunnan toimintaan liittyviä lakeja ja asetuksia... Liite3: Hallituksen/ Toimitusjohtajan tehtävät... Liite4: Vesiosuuskuntien yhteishallinnointi eri vaihtoehdot ja niiden SVOT analyysit... Liite5: Kyselyaineisto vesiosuuskunnille... Liite6: Mikkeliläisten vesiosuuskuntien taloudellisen tilan raportti... Tausta-aineisto: Muistiot, esitykset...

21 4 1.1 Vesiosuuskuntien nousu ja tuho? Suomi on osuuskuntien luvattu maa. Suomessa on enemmän jäseniä osuuskunnissa (5,4 milj.) kuin Suomessa on asukkaita (5,2 milj.) Vesiosuuskuntia on perustettu viimeisten vuosikymmenien aikana enemmän kuin mitään muita osuuskuntia Suomessa. Vesiosuuskuntia (1012 kpl) on jo n. 33 % koko osuuskuntien määrästä. (Osuuskuntien lukumäärä suomessa, Pellervo-seura. Osuuskuntien lukumäärä aloittain. Tilastot) Vesiosuuskuntien perustamiseen on vaikuttanut ensisijaisesti alueen asukkaiden aktiivisuus saada järjestettyä kiinteistöjen vesihuolto yhteisesti ja järkevällä tavalla. Kunta ja valtio ovat omilla toimenpiteillään tukeneet vesiosuuskuntien tavoitteita vesihuollon kehittämisessä haja-asutusalueilla. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja kunnan oman veden saannin varmistaminen esimerkiksi seudullisia runkolinjoja käyttäen on mahdollistanut vesiosuuskuntien perustamisen haja-asutusalueilla. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kunta määrittelee ne alueet, joille se katsoo vesihuollon rakentamisen olevan tarpeellista, alueen rakentamistiheyden, pohjavedenlaadun tai riittävyyden turvaamisen perusteella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma myös ohjaa vesiosuuskuntien taloudellista avustamista rakentamisvaiheessa. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut jätevesiasetus ja sen valmistelu herätti kunnat ja silloiset ympäristökeskukset hyödyntämään vesiosuuskuntia asetuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vesiosuuskunta oli tapa hoitaa kerralla kuntoon useamman kiinteistön vesi- ja jätevesijärjestelmät. Valtion avustuspoliittinen päätös vähentää pelkän vesijohtolinjaston avustamista ja suosia hankkeita joissa on mukana myös jätevesijärjestelmä, synnytti uusia vesiosuuskuntia, joissa ei välttämättä ollut tietotaitoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen rakennushankkeen jälkeen. Vaikka vesiosuuskuntien perustoiminnot ovat kaikissa vesiosuuskunnissa samat, ovat vesiosuuskuntien toimintakulttuurit hyvinkin erilaiset.

22 5 Vesiosuuskuntien lukumäärän kasvuun on kiinnitetty kunnissa enemmän huomiota vasta viime aikoina. Pienien vesiosuuskuntien hallinnon järjestäminen sen jälkeen kun rakentaminen on toteutettu, on aiheuttanut ongelmia. Pahimmassa tapauksessa vesiosuuskunta saattaa kaatua kunnan syliin, kun lakien mukaiset hallinnon tehtävät jätetään hoitamatta. Kun alkuajan aktiivihenkilöt ikääntyvät tai kuolevat, ei uusia toimijoita saada mukaan toimintaan. Vesiosuuskunnassa tehtävä työ on hyvin pitkälle talkoohengellä tehtävää työtä. Kuntien ja valtion tavoitteena on nykyisin rajoittaa vesiosuuskuntien lukumäärää suosimalla jo olevien vesiosuuskuntien toimintaalueiden laajentamista. Tämä on myös taloudellisesti ja hallinnollisesti järkevää kun hallinnon kustannuksia on kattamassa yhä suurempi jäsenistö. Kuntien politiikka aiheuttaa myös suuremmat vaatimukset vesiosuuskunnan hallinnon järjestämiselle. Hallinnon järjestäminen vaatii ammattimaista otetta johtamisessa, toiminnan organisoinnissa, kirjanpidon ja laskutuksen järjestämisessä ja myös hallinnon tarkastuksessa eli tilintarkastuksessa. Uudistuvat osuuskuntalaki ja vesihuoltolaki asettavat yhä suuremmat haasteet ja velvoitteet vesiosuuskuntien hallinnolle. Hallinnon kehittämiseen ja tehostamiseen tarvitaan vesiosuuskunnissa taloudellista panostusta ja koulutusta. Mikkelin kaupungin alueella on 19 vesiosuuskuntaa joista vain seitsemässä on yli sata jäsentä. Pienten vesiosuuskuntien taloudelliset resurssit ovat suoraan yhteydessä jäsenten määrään ja jäsenten haluun maksaa osuuskunnan toiminnasta. Mikäli valtion kaavailemat mahdolliset uudet kuntaliitokset toteutuvat, tulevat ne sekoittamaan Mikkeliläistä vesiosuuskuntakenttää entisestään, lisäämällä kaupungin alueella toimivien vesiosuuskuntien määrää. Vesiosuuskuntien, kuntien ja valtion on aika ryhtyä yhteisiin talkoisiin hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi taloudellisesti ja kestävästi.

23 6 1.1 Selvitystyön taustaa, tavoitteet ja rajaus Mikkelin kaupungin alueella on kaikkiaan 19 vesiosuuskuntaa joista kolme vesiosuuskuntaa on ainoastaan vettä toimittavia vesiosuuskuntia, loput ovat vesi- ja viemäriosuuskuntia. Uusin Mikkeliläinen vesiosuuskunta (mutta kuitenkin iältään vanhin vesiosuuskunta) tuli mukaan Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen kuntaliitoksen myötä. Löytö - Vitsiälän vesiosuuskunta on alkujaan ristiinalainen vesiosuuskunta jolla on oma vedenottamo. Kaikki muut vesiosuuskunnat ovat Mikkelin Vesilaitoksen toimittaman veden varassa. Tästä joukosta poikkeuksen tekevät vesiosuuskunta Majava ja vesiosuuskunta Hauki, joilla on mahdollisuus saada vettä myös Pieksämäen Vedeltä, mutta silloinkin vesi kulkee Mikkelin Vesilaitoksen hallinnoiman runkoputken kautta. Kangasniemen Itäkankaan vesiosuuskunta saa veden Kangasniemen vesilaitokselta. Tarkemmat tiedot Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnista on liitteessä 1. Osuuskunta Y-tunnus Vesiosuuskunta Hauki Mikkeli Hermannin vesiosuuskunta Mikkeli Kallajärven vesiosuuskunta Mikkeli Koivikon vesiosuuskunta Mikkeli Kuivasalmen vesiosuuskunta Mikkeli Vesiosuuskunta Majava Pieksämäki/Mikkeli Olkkolan vesiosuuskunta Mikkeli Otavan Kotalahden vesiosuuskunta Mikkeli Sairilan vesiosuuskunta Mikkeli Salapirkon vesiosuuskunta Mikkeli Salosairilan vesiosuuskunta Mikkeli Siikasalmen vesiosuuskunta Mikkeli Tarsalanjärven vesiosuuskunta Mikkeli Tuukkala Vatila vesiosuuskunta Mikkeli Vesiosuuskunta Vesiheinä Mikkeli Vesiosuuskunta Vesihiisi Mikkeli Viinamäen vesiosuuskunta Mikkeli Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta Mikkeli Itäkankaan vesiosuuskunta Kangasniemi Taulukko: Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnat

24 7 Vuonna 2008 Mikkelin vesihuoltopäivillä oli ensimmäistä kertaa esillä vesiosuuskuntien yhteistyön lisääminen ja mahdollinen vesiosuuskuntien isännöintipalvelu hallinnon apuna. Tuolloin suurin osa vesiosuuskunnista oli valmis luovuttamaan vesiosuuskunnan toiminnot kaupungille. Vesihuoltopäivien keskustelussa kävi selväksi, että vesiosuuskuntien nykypäivän haasteet ovat hyvin pitkälle samanlaisia riippumatta vesiosuuskunnan koosta. Isoimmat haasteet vesiosuuskunnissa ovat resursseissa, niin taloudellisissa kuin henkilöstöresursseissa. Näistä tyypillisin henkilöstöresurssihaaste on uusien toimijoiden löytäminen hallitukseen ja varsinkin hallituksen puheenjohtajan tehtäviin. Mutta huolestuttavampi haaste on oikeanlaisten henkilöiden tai palveluiden löytäminen huollon ja päivystyksen tarpeisiin. Koska kyseessä on henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen ja ympäristön turvallisuuteen liittyvä asia on siihen kiinnitettävä erityistä huomiota ja ryhdyttävä asiassa pikaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Vesiosuuskuntien kyky reagoida erityistilanteisiin vaihtelee suuresti ja siihen vaikuttaa eniten suunnitelmien puute, tiedon puute ja taloudellinen tilanne. Alkuvuonna 2011 käytiin ensimmäinen palaveri kaupungin ja ELY -keskuksen edustajien kesken, jolloin suunniteltiin Mikkeliläisten vesiosuuskuntien tilannekartoitusta ja mahdollista yhteishallinnon selvitystä tehtäväksi opinnäytetyönä. Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja Tielautakunta hyväksyi alustavan projektisuunnitelman keväällä Vuoden 2011 lopulla tehty valtuustoaloite vesiosuuskuntien taloudellisen tilanteen selvittämisestä ei sinänsä tuonut selvitystyön tekemiseen mitään uutta, mutta sen myötä osuuskuntien taloudellisen toimintaedellytyksen selvityksen osuus kasvoi. Loppuvuodesta 2011 Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja Tielautakunta hyväksyi lopullisen projektisuunnitelman koskien Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteishallinnoinnin järjestämisen eri vaihtoehtojen selvitystä opinnäytetyönä. Selvitystyö keskittyi vain Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteishallinnoinnin selvitykseen. Selvitystyö ei luo uutta organisaatiota. Selvitystyön tuloksena on selvitys yhteishallinnon eri toimintamalleista.

25 8 Selvitystyössä selvitettiin Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteiset toiveet ja tavoitteet valittavasta toimintamallista vesiosuuskuntien asioiden järjestämisestä. Selvitystyö antaa Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnille listan vesiosuuskunnalle kuuluvista töistä ja toimenpiteistä. Selvitystyö antaa vesiosuuskunnalle vertailutyökalun, millä tasolla oman vesiosuuskunnan asioiden hoitotila on muihin vesiosuuskuntiin nähden. Selvitystyö auttaa vesiosuuskuntia kohdentamaan resurssinsa oikeisiin kohtiin ja toimenpiteisiin, edesauttaen siten vesiosuuskunnan taloudellista toimivuutta. Selvitystyön toisena tavoitteena on selvittää mikkeliläisten vesiosuuskuntien taloudellinen ja toiminnallinen tilanne. Selvitystyö kertoo tuloksillaan Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien tämänhetkisen tilan talouden, hallinnon ja toimivuuden kannalta, sekä kertoo yhteisen tavoitteiden suunnan. 2. Käsittelyosa 2.1 Määritelmät Osuuskunnan määritelmä Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi siten kuin tässä laissa säädetään (OKL /1488).

26 9 Osuuskunta on jäsentensä eduksi taloustoimintaa harjoittava yhteisö, jonka jäsenmäärä ja pääoma ovat ennalta määräämättömät. Jäsenet osallistuvat toimintaan käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluksia. Osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään viisi. Jos sääntöjen mukaan jäsenten enemmistö on osuuskuntia tai yhteisöjä, perustajia tarvitsee olla vain kolme. Osuuskunta merkitään kaupparekisteriin. Osuuspankki on pankkitoimintaa harjoittava osuuskunta. (Tilastokeskus, 2012) Huomattakoon, että molemmat määritelmät ovat vanhan osuuskuntalain mukaisia Vesihuoltolaitos/ Talousvettä toimittava laitos Vesihuoltolaitokseksi kutsutaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. (VHL 119/2001) Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä talousvetenä käytettäväksi (terveydensuojelulaki /441). Vesihuoltolaitos on myös terveydensuojelulain tarkoittama vettä toimittava laitos. Juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan vesihuoltolaitoksiksi katsotaan kuuluvan laitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 päivässä tai palvelevat yli 50 henkilöä. (Uudenmaan Ympäristökeskuksen monisteita, Osuuskuntien ABC Osa1, isännöinti, Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli Tolppa) Lähestulkoon kaikki Mikkeliläiset vesiosuuskunnat ovat siten vesihuoltolaitoksia Osakeyhtiön määritelmä Osakeyhtiön perustajina voi olla yksi tai useampia luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoma on vähintään euroa ja julkisen

27 osakeyhtiön euroa. Osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Osakeyhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin. (Tilastokeskus. 2009) 10 Osakeyhtiö on yritys jonka tavoitteena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 2.2 Sidosryhmien määrittely, roolit ja tavoitteet ELY -keskus ELY -keskusten tehtävänä on toimia vesihuoltohankkeiden rahoittajana ja eri lakien ja asetusten mukaisena vesiosuuskunnan toiminnan valvontaa suorittavana viranomaisvalvojana. ELY -keskus valvoo ja ohjaa mm. kuntien vesihuollonkehittämissuunnitelmien laadintaa ja ylläpitoa. Etelä Savon ELY keskuksen tavoite työn tuloksista: Vesiosuuskunnille kuuluvat päivittäiset toiminnat ja tehtävien töiden listaus niin, että lista palvelee osuuskuntaa mahdollisimman hyvin. (Rautio 2012.) Mikkelin kaupunki/ Maaseutu- ja tielautakunta/ vesiosuuskunnat: Kaupungin tehtävät vesiosuuskuntien toteuttamassa vesihuollossa on toimia hankkeen rahoittajana ja takuiden antajana. Kaupunki vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä. Kaupunki antaa yleistiedon lisäksi myös teknistä tukea mm. verkostosuunnittelun avulla. ( Tavoite: Selvitetään yhteistyön eri toimintamallit. Selvitetään Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteiset toiveet ja tavoitteet yhteistyöstä ja yhteishallinnoinnista. Osuuskuntien yhteystiedot päivitetään. (M. Suomela 2012.)

28 11 Mikkelin kaupunki/ taloushallinto: Tavoite: Vesiosuuskuntien taloudellisen tilan arvioiminen tehdään tilinpäätösanalyysien avulla. Mikkelin kaupunki / Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelun tehtävänä on toimia eri lakien ja asetusten mukaisena vesiosuuskunnan toiminnan valvontaa suorittavana viranomaisvalvojana. Ympäristöpalvelun kanssa laaditaan yhteistyössä mm. vesilaitosten valvontaohjelmat jotka tarkastetaan vuosittain. Lisäksi ympäristöpalvelun tehtävänä on antaa lausunnot laitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymis- tai liittämistarpeesta vesijohtoverkoston piiriin. Tavoite: Vesiosuuskuntien linjastokartat saadaan kerättyä yhteen paikkaan, josta ne olisivat jokaisen viranomaistahon saatavilla. Toisena tavoitteena on vesiosuuskuntien yhteystietojen ja liittyjätietojen päivittäminen. (H. Tanskanen 2012.) Mikkelin kaupunki / Mikkelin Vesilaitos Mikkelin Vesilaitos tukee vesiosuuskuntia myöntämällä 25 % alennuksen vesilaitoksen voimassa olevista vesi- ja jätevesimaksuista, kun vesiosuuskunta rakentaa omat verkostonsa, vastaa verkoston ylläpidosta ja huolehtii liittyjien laskutuksesta. Vesilaitos antaa myös teknistä tukea verkostohäiriöiden tai vikatilanteen yhteydessä. Tavoite: Vesiosuuskuntien toimintaedellytys verkostohäiriön sattuessa kartoitetaan. (R. Turkki 2012.)

29 Vesiosuuskunnan hallinto Osuuskuntakokous Vesiosuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Vesiosuuskunta voi päättää asioista myös ilman osuuskuntakokousta, tuolloin päätös tulee kuitenkin kirjata samoin kuin kokouspöytäkirjatkin, mutta sillä poikkeuksella ettei päätökseen tarvitse liittää ääniluetteloa. Päätöksessä on mainittava päätöksen tekoon osallistuvien jäsenten nimet. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tuolloin käsitellään viimeistään vesiosuuskunnan tilinpäätös ja tarvittavat henkilövalinnat hallinnon eri tehtäviin ellei heitä ei ole sääntöjen mukaan valittava toisessa varsinaisessa kokouksessa tai asetettava muussa järjestyksessä. (OKL /1488.) Hallitus Vesiosuuskunnalla on oltava hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään seitsemän jäsentä, jollei säännöissä toisin määrätä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on lisäksi oltava vähintään yksi varajäsen. (OKL /1488.) Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti osuuskunnan kokous. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet tai että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä asetetaan muussa järjestyksessä. Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. (OKL /1488.)

30 13 Hallituksen jäsen valitaan tehtävään toistaiseksi, jollei säännöissä määrätä määräaikaisesta toimikaudesta. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. (OKL /1488.) Puheenjohtajan valitsee hallitus, jollei säännöissä toisin määrätä tai hallitusta valittaessa ole toisin päätetty. Jos äänet menevät puheenjohtajaa valittaessa hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla. (OKL /1488.) Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, jollei säännöissä vaadita suurempaa määrää. (OKL /1488.) Useimmalla Mikkeliläisellä vesiosuuskunnalla on käytössään osuuskunnan mallisäännöt vuodelta 2002, jolloin tyypillisesti hallituksen kokoonpanona on viisi henkilöä ja jotka valitaan toimeensa kolmeksi vuodeksi kerrallaan Toimitusjohtaja Vesiosuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos säännöissä niin määrätään tai hallitus niin päättää. (OKL /1488.) Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos säännöissä niin määrätään, hallintoneuvosto tai osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään, yleensä toimitusjohtajan tehtävistä laaditaan kirjallinen sopimus. Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohtajasta, koskee myös hänen sijaistaan. (OKL /1488.) Pienissä vesiosuuskunnissa useimmiten hallituksen puheenjohtaja hoitaa myös toimitusjohtajalle kuuluvat tehtävät. Vastaavasti sellaisissa vesiosuuskunnissa jossa toimitusjohtaja on valittu, toimii hallituksen puheenjohtaja hänen sijaisenaan sillä hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies.

31 Hallintoneuvosto Säännöissä voidaan määrätä, että vesiosuuskunnalla on hallintoneuvosto. Hallintoneuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsenenä. Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi on mainittava säännöissä. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston. (OKL /1488.) Hallintoneuvoston käyttö vesihuolto-osuuskunnissa on yleisesti aika harvinaista. Kaikilta Mikkelin alueen osuuskunnilta puuttuu säännöistä maininta hallintoneuvostosta. 3 Hallinnon tehtävät 3.1 Lakien perusteella Osuuskuntalaki, joka on tärkein laki vesiosuuskunta toiminnassa, käsittelee hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä varsin suppeasti. Vesiosuuskunnan hallinnon toimintaan vaikuttaa osuuskuntalain lisäksi joukko muita lakeja jotka tuovat mukanaan paljon tehtäviä joihin ei aina osata osuuskunnissa varautua. Näistä muista laista tärkein on vesihuoltolaki. Listaus osuuskunnan toimintaan liittyvistä laista ja asetuksista on liitteenä Osuuskuntakokouksen tehtävät Osuuskuntakokous vahvistaa taseen ja päättää toimenpiteistä ylijäämän tai tappion osalta. Osuuskuntakokous päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta tilikaudelta. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen ja valitsee tilintarkastajat mikäli heitä sääntöjen mukaan käytetään. Osuuskuntakokous päättää sääntömuutoksista ja käsittelee muut vesiosuuskunnan sääntöjen

32 15 osuuskuntakokoukselle määräämät asiat. (OKL /1488.) Osuuskuntakokous päättää myös tarvittaessa sulautumisesta ja jakautumisesta, vesiosuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi tai vesiosuuskunnan asettamisesta selvitystilaan tai selvitystilan lopettamisesta. Samalla on päätettävä vesiosuuskunnan poistamisesta rekisteristä Hallitus Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen mukaisesti. (OKL /1488.) Hallitus siis huolehtii ja vastaa osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vanhassa osuuskuntalaissa ei ollut suoraa sanktiota siitä jos hallitus jätti tehtävänsä hoitamatta, asia jäi usein vain osuuskunnan sisäiseksi. Uudessa voimaan tulevassa laissa on myös rangaistussäädöksiä osuuskuntarikoksesta ja osuuskuntarikkomuksesta eikä asia enää ole pelkästään osuuskunnan asia. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. (OKL /1488.) Osuuskuntalain mukaan hallituksella ei näyttäisi olevan kovin montaa tehtävää, mutta todellisuudessa nuo kolme kohtaa sisältävät kaikki mahdolliset eteen tulevat tehtävät. Hallituksen tehtävänä on tehdä esitys tai hyväksyä kunnan tekemä esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta. Toiminta-alueen laajuutta määriteltäessä vesiosuuskunnan tulee tarkasti harkita omat resurssinsa jotta ylisuurilta toimintaalueilta vältyttäisiin. Toiminta-aluetta voidaan helpommin laajentaa kuin supistaa, sillä vesiosuuskunta voi tarjota palveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolella, mutta toiminta-alueen sisäpuolella toimintaa ohjaa lait. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai,

33 16 jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. (VHL 119/2001) Hallituksen tehtävänä on toteuttaa vesihuoltoa laitoksen toiminta-alueella, vesiosuuskunnan resurssien puitteissa. Hallitus antaa tarvittavat lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli toiminta-alueella oleva kiinteistö on hakenut vapautusta vesihuoltolain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta, tai hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sen. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 :ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. (VHL 119/2001) Yleisesti ottaen hallituksen tehtäviin kuuluu kaikki toimitusjohtajalle kuuluvat tehtävät mikäli toimitusjohtajaa ei ole valittu. Jokainen hallituksen jäsen on yhtälailla vastuussa vesiosuuskunnan asioiden hoidosta, osallistui hän hallitustyöskentelyyn tai ei. Ja toisaalta, vaikka toimitusjohtaja olisikin valittu, ei se silti poista hallituksen jäsenen vastuuta huolehtia siitä, että asiat tulevat hoidettua. Hallituksen jäsenen vastuu onkin paljon suurempi kuin moni vesiosuuskuntien nykyisistä hallituksen jäsenistä uskookaan Toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä vesiosuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa vesiosuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä toimiin jotka vesiosuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta vesiosuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on annettava toimenpiteestä tieto niin pian kuin mahdollista. (OKL /1488.)

34 17 Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että vesiosuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. (OKL /1488.) Toimitusjohtaja on hallituksen työrukkanen ja alainen. Yhteishenki ja tuki molemmin puolin ovat ehdottoman tärkeitä vesiosuuskunnan asioiden hoitamisessa. Toimiin, jotka vesiosuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta vesiosuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Tämä on monesti vaikea kohta toteuttaa kun pitäisi tehdä ratkaisuja nopeasti. Paras mittari tuossa asiassa on ollut mihin oman lompakon paksuus riittää. Mahdollinen korvausvastuu on aina olemassa ja jos korvausvastuun pelko kasvaa liian suureksi, niin silloin kannattaa miettiä vastuun jakamista hallituksen kanssa. Mikäli hallitus haluaa jakaa taloudellisen vastuun vesiosuuskunnan kanssa, vie hallitus asian osuuskuntakokouksen päätettäväksi. Listaus toimitusjohtajan tehtävistä on liitteenä Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja annettava varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä. Hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle ne tiedot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on pyydettävä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. (OKL /1488.)

35 Hallinnon tehtävät sääntöjen perusteella Osuuskuntakokous Yleisin sääntöjen osuuskuntakokoukselle määräämä asia on päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai osuuskuntakokous voi valtuuttaa hallitukselle päättämään niistä. Muita osuuskuntakokoukselle kuuluvia päätettäviä asioita ovat kaikki perustamiskirjaan liittyvät päätökset, kuten toimialamuutokset, jäsenen oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvät päätökset joista yleisimmät ovat osuusmaksun tai liittymismaksun muutokset. Osuuskuntakokous päättää myös rakentamisesta ja siihen liittyvästä lainan ottamisesta Hallitus Vanhemmassa mallisäännössä, mihin pohjautuu pääsääntöisesti kaikki Mikkelin alueen osuuskunnissa käytössä olevat säännöt, luetellaan hallituksen tehtäviksi selkeästi viisi kohtaa. Viides kohta sisältääkin sitten kaikki mahdolliset lait ja asetukset mitä suomessa on säädetty. Hallitus: 1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista 2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista 3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia 4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

36 5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 19 Säännöissä on usein myös mainittu muitakin hallituksen tehtäviä jotka sisältyvät johonkin sääntökohtaan. Tällaisia ovat mm.: Vesiosuuskunnan hallitus myöntää vesiosuuskunnan jäsenyyden kirjallisesta hakemuksesta, mutta hallitus voi myös erottaa jäsenen vesiosuuskunnan jäsenyydestä. Vesiosuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua. Hallitus hyväksyy kiinteistön sopimuksen liittymisestä ja vesiosuuskunnan palvelujen käyttämisestä, tai hallitus voi valtuuttaa jonkun hyväksymään ne hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevan vesihuollon yleiset toimitusehdot. Hallitus määrää kiinteistön liittämiskohdan vesiosuuskunnan verkostoon. Hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot. Hallitus kutsuu vesiosuuskunnan kokouksen koolle. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden vesiosuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. (Uudenmaan Ympäristökeskuksen monisteita, Osuuskuntien ABC Osa1, isännöinti, Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli Tolppa) Voidaan todeta, että säännöistä löytyykin paljon hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näiden lisäksi hallitukselle kuuluu vesiosuuskunnan jäsenrekisteristä, liittyjäluettelosta ja kulutusseurannasta huolehtiminen, sekä tiedotusvelvollisuus jäsenistölle. Myös vesiosuuskunnan elinkaaren eri vaiheet asettavat vesiosuuskunnan hallitukselle erilaisia tehtäviä. (Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari

Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ

MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Martti Kääriäinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Teknologiayksikkö Kuvailulehti Tekijä(t) Kääriäinen Martti

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.

Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10. Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista Coop Finland ry:n juhlaseminaari 30.10.2009 Jukka Pötry 1 Osuuskunnan hallinto - normatiivinen - päämäärät OSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja.

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 120 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 120 euroa. luonnos 17.11.2015 KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kallaveden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kuopio. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa

Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut. Asianajaja VT Erkki Pusa Taloyhtiön puheenjohtajan ja hallituksen tehtävät sekä vastuut Asianajaja VT Erkki Pusa Hallituksen tehtävät Yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukainen järjestäminen kirjanpidon ja varainhoidon valvonta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Osuustoiminnan perusarvoja:

Osuustoiminnan perusarvoja: Osuustoiminnan perusarvoja: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot, kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä

Lisätiedot

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ Suunnittelija Sanna Sorjonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Entisen Suhmuran, Nivan ja Pykälikkö-Rasivaaran vesiosuuskunnan toimitusjohtajan Antero Stedin näkemys

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Hallitus osakeyhtiössä

Hallitus osakeyhtiössä Hallitus osakeyhtiössä Jokaisella osakeyhtiöllä on Osakeyhtiölain (OYL) mukaan oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiön omassa yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 (10) 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Pyhtään Vesiosuuskunta ja sen kotipaikka on Pyhtää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ

SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN LIITON LUOPUMISESTA SAIMAAN LENTOASEMA SÄÄTIÖ SR:N HALLINTOELIMISTÄ 1. Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto ovat yhteisesti sopien päättyneet ratkaisuun, jossa Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Osuuskunnan tarkoituksena on tietoliikenneverkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä. HOLLOLAN VALOKUITU OSK SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Hollolan Valokuitu Osk ja kotipaikka Hollola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on edistää jäsentensä

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen

HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ. Asianajaja Timo A. Järvinen HYVÄ HALLINTOTAPA ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Asianajaja Timo A. Järvinen YRJÖNKATU 27 A, 00100 HELSINKI, PUH. (09) 608 822 e-mail: timo.jarvinen@palsalalex.fi Asunto-osakeyhtiön johdon tehtävistä AOYL 54.1

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä.

Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä. 1 VESANKAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT, rekisteröity 3.3.2015 1 Toiminimi ja toimipaikka Osuuskunnan nimi on Vesankajärven vesiosuuskunta ja kotipaikka Jyväskylä. 2 Toimia Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus-

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu 34 13.08.2015 12:52:14 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Mannerheiminkatu

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

eportti - Yhtiöjärjestys

eportti - Yhtiöjärjestys Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika:

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 1 (6) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö

Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö Hyvä hallintotapa - isännöitsijän ja puheenjohtajan yhteistyö toimitusjohtaja Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huolto Oy hallituksen puheenjohtaja, Suomen Isännöintiliitto ry Taloyhtiön toimielinten roolijako

Lisätiedot

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Yhteistyötahot ja palveluiden tuottaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Yhteistyön etuja Talousveden hankinta ja jäteveden puhdistuspalvelun hankinta Ylläpito-

Lisätiedot