Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 6

17 7

18 Kaupunginhallitus Liite MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen

19 2 Sisällysluettelo 1. Vesiosuuskuntien nousu ja tuho? Selvitystyön taustaa, tavoitteet ja rajaus Käsittelyosa Määritelmät Osuuskunnan määritelmä Vesihuoltolaitos/ Talousvettä toimittava laitos Osakeyhtiön määritelmä Sidosryhmien määrittely, roolit ja tavoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallinnon tehtävät Lakien perusteella Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Hallinnon tehtävät sääntöjen perusteella Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Hallintoneuvosto Nykyiset hallinnon toimintamallit, edut ja heikkoudet Omana työnä ns. talkoilla Ulkopuolisena ostopalveluna Isännöitsijä/ toimitusjohtaja malli Osuuskunta-osuuskunnassa Osuuskuntien yhdistyminen eli sulautuminen Liikelaitosmalli/ Osakeyhtiömalli (osuuskunnat, kunta) Demokratian toteutuminen vesiosuuskunnissa Käytettävät yhteistyön toimintamallit - kartoitus Toimintamallit Tarkasteltavat toimintamallit Liikelaitosmalli/ Osakeyhtiömalli (osuuskunnat, kunta)... 29

20 Vesiosuuskunta-osuuskunnassa Ulkopuolisena ostopalveluna malli Yhteistyön tiivistäminen yhdistymisen avulla Toiminnan jatkaminen entisellään Osuuskuntien nykytilanne - kartoitus Yleistä Tutkimuksen/ kyselyn lähtötiedot Tutkimuksen/ kyselyn järjestäminen Tutkimuksen/ kyselyn tulokset Osuuskuntien toiveet tulevasta toimintamallista - kartoitus Tutkimuksen/ kyselyn lähtötiedot Tutkimuksen/ kyselyn järjestäminen Tutkimuksen/ kyselyn tulokset Johtopäätökset Talous ja taksat Huolto ja päivystys Toiminta erityistilanteissa Yhteishallinnointi Tulevaisuus Lähteet Liite1: Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnat... Liite2: Osuuskunnan toimintaan liittyviä lakeja ja asetuksia... Liite3: Hallituksen/ Toimitusjohtajan tehtävät... Liite4: Vesiosuuskuntien yhteishallinnointi eri vaihtoehdot ja niiden SVOT analyysit... Liite5: Kyselyaineisto vesiosuuskunnille... Liite6: Mikkeliläisten vesiosuuskuntien taloudellisen tilan raportti... Tausta-aineisto: Muistiot, esitykset...

21 4 1.1 Vesiosuuskuntien nousu ja tuho? Suomi on osuuskuntien luvattu maa. Suomessa on enemmän jäseniä osuuskunnissa (5,4 milj.) kuin Suomessa on asukkaita (5,2 milj.) Vesiosuuskuntia on perustettu viimeisten vuosikymmenien aikana enemmän kuin mitään muita osuuskuntia Suomessa. Vesiosuuskuntia (1012 kpl) on jo n. 33 % koko osuuskuntien määrästä. (Osuuskuntien lukumäärä suomessa, Pellervo-seura. Osuuskuntien lukumäärä aloittain. Tilastot) Vesiosuuskuntien perustamiseen on vaikuttanut ensisijaisesti alueen asukkaiden aktiivisuus saada järjestettyä kiinteistöjen vesihuolto yhteisesti ja järkevällä tavalla. Kunta ja valtio ovat omilla toimenpiteillään tukeneet vesiosuuskuntien tavoitteita vesihuollon kehittämisessä haja-asutusalueilla. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja kunnan oman veden saannin varmistaminen esimerkiksi seudullisia runkolinjoja käyttäen on mahdollistanut vesiosuuskuntien perustamisen haja-asutusalueilla. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kunta määrittelee ne alueet, joille se katsoo vesihuollon rakentamisen olevan tarpeellista, alueen rakentamistiheyden, pohjavedenlaadun tai riittävyyden turvaamisen perusteella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma myös ohjaa vesiosuuskuntien taloudellista avustamista rakentamisvaiheessa. Vuoden 2004 alussa voimaan tullut jätevesiasetus ja sen valmistelu herätti kunnat ja silloiset ympäristökeskukset hyödyntämään vesiosuuskuntia asetuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vesiosuuskunta oli tapa hoitaa kerralla kuntoon useamman kiinteistön vesi- ja jätevesijärjestelmät. Valtion avustuspoliittinen päätös vähentää pelkän vesijohtolinjaston avustamista ja suosia hankkeita joissa on mukana myös jätevesijärjestelmä, synnytti uusia vesiosuuskuntia, joissa ei välttämättä ollut tietotaitoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen rakennushankkeen jälkeen. Vaikka vesiosuuskuntien perustoiminnot ovat kaikissa vesiosuuskunnissa samat, ovat vesiosuuskuntien toimintakulttuurit hyvinkin erilaiset.

22 5 Vesiosuuskuntien lukumäärän kasvuun on kiinnitetty kunnissa enemmän huomiota vasta viime aikoina. Pienien vesiosuuskuntien hallinnon järjestäminen sen jälkeen kun rakentaminen on toteutettu, on aiheuttanut ongelmia. Pahimmassa tapauksessa vesiosuuskunta saattaa kaatua kunnan syliin, kun lakien mukaiset hallinnon tehtävät jätetään hoitamatta. Kun alkuajan aktiivihenkilöt ikääntyvät tai kuolevat, ei uusia toimijoita saada mukaan toimintaan. Vesiosuuskunnassa tehtävä työ on hyvin pitkälle talkoohengellä tehtävää työtä. Kuntien ja valtion tavoitteena on nykyisin rajoittaa vesiosuuskuntien lukumäärää suosimalla jo olevien vesiosuuskuntien toimintaalueiden laajentamista. Tämä on myös taloudellisesti ja hallinnollisesti järkevää kun hallinnon kustannuksia on kattamassa yhä suurempi jäsenistö. Kuntien politiikka aiheuttaa myös suuremmat vaatimukset vesiosuuskunnan hallinnon järjestämiselle. Hallinnon järjestäminen vaatii ammattimaista otetta johtamisessa, toiminnan organisoinnissa, kirjanpidon ja laskutuksen järjestämisessä ja myös hallinnon tarkastuksessa eli tilintarkastuksessa. Uudistuvat osuuskuntalaki ja vesihuoltolaki asettavat yhä suuremmat haasteet ja velvoitteet vesiosuuskuntien hallinnolle. Hallinnon kehittämiseen ja tehostamiseen tarvitaan vesiosuuskunnissa taloudellista panostusta ja koulutusta. Mikkelin kaupungin alueella on 19 vesiosuuskuntaa joista vain seitsemässä on yli sata jäsentä. Pienten vesiosuuskuntien taloudelliset resurssit ovat suoraan yhteydessä jäsenten määrään ja jäsenten haluun maksaa osuuskunnan toiminnasta. Mikäli valtion kaavailemat mahdolliset uudet kuntaliitokset toteutuvat, tulevat ne sekoittamaan Mikkeliläistä vesiosuuskuntakenttää entisestään, lisäämällä kaupungin alueella toimivien vesiosuuskuntien määrää. Vesiosuuskuntien, kuntien ja valtion on aika ryhtyä yhteisiin talkoisiin hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi taloudellisesti ja kestävästi.

23 6 1.1 Selvitystyön taustaa, tavoitteet ja rajaus Mikkelin kaupungin alueella on kaikkiaan 19 vesiosuuskuntaa joista kolme vesiosuuskuntaa on ainoastaan vettä toimittavia vesiosuuskuntia, loput ovat vesi- ja viemäriosuuskuntia. Uusin Mikkeliläinen vesiosuuskunta (mutta kuitenkin iältään vanhin vesiosuuskunta) tuli mukaan Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen kuntaliitoksen myötä. Löytö - Vitsiälän vesiosuuskunta on alkujaan ristiinalainen vesiosuuskunta jolla on oma vedenottamo. Kaikki muut vesiosuuskunnat ovat Mikkelin Vesilaitoksen toimittaman veden varassa. Tästä joukosta poikkeuksen tekevät vesiosuuskunta Majava ja vesiosuuskunta Hauki, joilla on mahdollisuus saada vettä myös Pieksämäen Vedeltä, mutta silloinkin vesi kulkee Mikkelin Vesilaitoksen hallinnoiman runkoputken kautta. Kangasniemen Itäkankaan vesiosuuskunta saa veden Kangasniemen vesilaitokselta. Tarkemmat tiedot Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnista on liitteessä 1. Osuuskunta Y-tunnus Vesiosuuskunta Hauki Mikkeli Hermannin vesiosuuskunta Mikkeli Kallajärven vesiosuuskunta Mikkeli Koivikon vesiosuuskunta Mikkeli Kuivasalmen vesiosuuskunta Mikkeli Vesiosuuskunta Majava Pieksämäki/Mikkeli Olkkolan vesiosuuskunta Mikkeli Otavan Kotalahden vesiosuuskunta Mikkeli Sairilan vesiosuuskunta Mikkeli Salapirkon vesiosuuskunta Mikkeli Salosairilan vesiosuuskunta Mikkeli Siikasalmen vesiosuuskunta Mikkeli Tarsalanjärven vesiosuuskunta Mikkeli Tuukkala Vatila vesiosuuskunta Mikkeli Vesiosuuskunta Vesiheinä Mikkeli Vesiosuuskunta Vesihiisi Mikkeli Viinamäen vesiosuuskunta Mikkeli Löytö-Vitsiälän vesiosuuskunta Mikkeli Itäkankaan vesiosuuskunta Kangasniemi Taulukko: Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnat

24 7 Vuonna 2008 Mikkelin vesihuoltopäivillä oli ensimmäistä kertaa esillä vesiosuuskuntien yhteistyön lisääminen ja mahdollinen vesiosuuskuntien isännöintipalvelu hallinnon apuna. Tuolloin suurin osa vesiosuuskunnista oli valmis luovuttamaan vesiosuuskunnan toiminnot kaupungille. Vesihuoltopäivien keskustelussa kävi selväksi, että vesiosuuskuntien nykypäivän haasteet ovat hyvin pitkälle samanlaisia riippumatta vesiosuuskunnan koosta. Isoimmat haasteet vesiosuuskunnissa ovat resursseissa, niin taloudellisissa kuin henkilöstöresursseissa. Näistä tyypillisin henkilöstöresurssihaaste on uusien toimijoiden löytäminen hallitukseen ja varsinkin hallituksen puheenjohtajan tehtäviin. Mutta huolestuttavampi haaste on oikeanlaisten henkilöiden tai palveluiden löytäminen huollon ja päivystyksen tarpeisiin. Koska kyseessä on henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen ja ympäristön turvallisuuteen liittyvä asia on siihen kiinnitettävä erityistä huomiota ja ryhdyttävä asiassa pikaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Vesiosuuskuntien kyky reagoida erityistilanteisiin vaihtelee suuresti ja siihen vaikuttaa eniten suunnitelmien puute, tiedon puute ja taloudellinen tilanne. Alkuvuonna 2011 käytiin ensimmäinen palaveri kaupungin ja ELY -keskuksen edustajien kesken, jolloin suunniteltiin Mikkeliläisten vesiosuuskuntien tilannekartoitusta ja mahdollista yhteishallinnon selvitystä tehtäväksi opinnäytetyönä. Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja Tielautakunta hyväksyi alustavan projektisuunnitelman keväällä Vuoden 2011 lopulla tehty valtuustoaloite vesiosuuskuntien taloudellisen tilanteen selvittämisestä ei sinänsä tuonut selvitystyön tekemiseen mitään uutta, mutta sen myötä osuuskuntien taloudellisen toimintaedellytyksen selvityksen osuus kasvoi. Loppuvuodesta 2011 Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja Tielautakunta hyväksyi lopullisen projektisuunnitelman koskien Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteishallinnoinnin järjestämisen eri vaihtoehtojen selvitystä opinnäytetyönä. Selvitystyö keskittyi vain Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteishallinnoinnin selvitykseen. Selvitystyö ei luo uutta organisaatiota. Selvitystyön tuloksena on selvitys yhteishallinnon eri toimintamalleista.

25 8 Selvitystyössä selvitettiin Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteiset toiveet ja tavoitteet valittavasta toimintamallista vesiosuuskuntien asioiden järjestämisestä. Selvitystyö antaa Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskunnille listan vesiosuuskunnalle kuuluvista töistä ja toimenpiteistä. Selvitystyö antaa vesiosuuskunnalle vertailutyökalun, millä tasolla oman vesiosuuskunnan asioiden hoitotila on muihin vesiosuuskuntiin nähden. Selvitystyö auttaa vesiosuuskuntia kohdentamaan resurssinsa oikeisiin kohtiin ja toimenpiteisiin, edesauttaen siten vesiosuuskunnan taloudellista toimivuutta. Selvitystyön toisena tavoitteena on selvittää mikkeliläisten vesiosuuskuntien taloudellinen ja toiminnallinen tilanne. Selvitystyö kertoo tuloksillaan Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien tämänhetkisen tilan talouden, hallinnon ja toimivuuden kannalta, sekä kertoo yhteisen tavoitteiden suunnan. 2. Käsittelyosa 2.1 Määritelmät Osuuskunnan määritelmä Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä osuuspääomaa ole ennalta määrätty. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi siten kuin tässä laissa säädetään (OKL /1488).

26 9 Osuuskunta on jäsentensä eduksi taloustoimintaa harjoittava yhteisö, jonka jäsenmäärä ja pääoma ovat ennalta määräämättömät. Jäsenet osallistuvat toimintaan käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluksia. Osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään viisi. Jos sääntöjen mukaan jäsenten enemmistö on osuuskuntia tai yhteisöjä, perustajia tarvitsee olla vain kolme. Osuuskunta merkitään kaupparekisteriin. Osuuspankki on pankkitoimintaa harjoittava osuuskunta. (Tilastokeskus, 2012) Huomattakoon, että molemmat määritelmät ovat vanhan osuuskuntalain mukaisia Vesihuoltolaitos/ Talousvettä toimittava laitos Vesihuoltolaitokseksi kutsutaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta. (VHL 119/2001) Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä talousvetenä käytettäväksi (terveydensuojelulaki /441). Vesihuoltolaitos on myös terveydensuojelulain tarkoittama vettä toimittava laitos. Juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan vesihuoltolaitoksiksi katsotaan kuuluvan laitokset, jotka toimittavat vettä tai vastaanottavat jätevettä yli 10 m 3 päivässä tai palvelevat yli 50 henkilöä. (Uudenmaan Ympäristökeskuksen monisteita, Osuuskuntien ABC Osa1, isännöinti, Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli Tolppa) Lähestulkoon kaikki Mikkeliläiset vesiosuuskunnat ovat siten vesihuoltolaitoksia Osakeyhtiön määritelmä Osakeyhtiön perustajina voi olla yksi tai useampia luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoma on vähintään euroa ja julkisen

27 osakeyhtiön euroa. Osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Osakeyhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin. (Tilastokeskus. 2009) 10 Osakeyhtiö on yritys jonka tavoitteena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. 2.2 Sidosryhmien määrittely, roolit ja tavoitteet ELY -keskus ELY -keskusten tehtävänä on toimia vesihuoltohankkeiden rahoittajana ja eri lakien ja asetusten mukaisena vesiosuuskunnan toiminnan valvontaa suorittavana viranomaisvalvojana. ELY -keskus valvoo ja ohjaa mm. kuntien vesihuollonkehittämissuunnitelmien laadintaa ja ylläpitoa. Etelä Savon ELY keskuksen tavoite työn tuloksista: Vesiosuuskunnille kuuluvat päivittäiset toiminnat ja tehtävien töiden listaus niin, että lista palvelee osuuskuntaa mahdollisimman hyvin. (Rautio 2012.) Mikkelin kaupunki/ Maaseutu- ja tielautakunta/ vesiosuuskunnat: Kaupungin tehtävät vesiosuuskuntien toteuttamassa vesihuollossa on toimia hankkeen rahoittajana ja takuiden antajana. Kaupunki vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä. Kaupunki antaa yleistiedon lisäksi myös teknistä tukea mm. verkostosuunnittelun avulla. (www.mikkeli.fi/palvelut/asuminen_rakentaminen_ja:liikenne/vesiosuuskunnat) Tavoite: Selvitetään yhteistyön eri toimintamallit. Selvitetään Mikkelin kaupungin alueen vesiosuuskuntien yhteiset toiveet ja tavoitteet yhteistyöstä ja yhteishallinnoinnista. Osuuskuntien yhteystiedot päivitetään. (M. Suomela 2012.)

28 11 Mikkelin kaupunki/ taloushallinto: Tavoite: Vesiosuuskuntien taloudellisen tilan arvioiminen tehdään tilinpäätösanalyysien avulla. Mikkelin kaupunki / Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelun tehtävänä on toimia eri lakien ja asetusten mukaisena vesiosuuskunnan toiminnan valvontaa suorittavana viranomaisvalvojana. Ympäristöpalvelun kanssa laaditaan yhteistyössä mm. vesilaitosten valvontaohjelmat jotka tarkastetaan vuosittain. Lisäksi ympäristöpalvelun tehtävänä on antaa lausunnot laitoksen toiminta-alueella olevien kiinteistöjen liittymis- tai liittämistarpeesta vesijohtoverkoston piiriin. Tavoite: Vesiosuuskuntien linjastokartat saadaan kerättyä yhteen paikkaan, josta ne olisivat jokaisen viranomaistahon saatavilla. Toisena tavoitteena on vesiosuuskuntien yhteystietojen ja liittyjätietojen päivittäminen. (H. Tanskanen 2012.) Mikkelin kaupunki / Mikkelin Vesilaitos Mikkelin Vesilaitos tukee vesiosuuskuntia myöntämällä 25 % alennuksen vesilaitoksen voimassa olevista vesi- ja jätevesimaksuista, kun vesiosuuskunta rakentaa omat verkostonsa, vastaa verkoston ylläpidosta ja huolehtii liittyjien laskutuksesta. Vesilaitos antaa myös teknistä tukea verkostohäiriöiden tai vikatilanteen yhteydessä. Tavoite: Vesiosuuskuntien toimintaedellytys verkostohäiriön sattuessa kartoitetaan. (R. Turkki 2012.)

29 Vesiosuuskunnan hallinto Osuuskuntakokous Vesiosuuskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Vesiosuuskunta voi päättää asioista myös ilman osuuskuntakokousta, tuolloin päätös tulee kuitenkin kirjata samoin kuin kokouspöytäkirjatkin, mutta sillä poikkeuksella ettei päätökseen tarvitse liittää ääniluetteloa. Päätöksessä on mainittava päätöksen tekoon osallistuvien jäsenten nimet. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tuolloin käsitellään viimeistään vesiosuuskunnan tilinpäätös ja tarvittavat henkilövalinnat hallinnon eri tehtäviin ellei heitä ei ole sääntöjen mukaan valittava toisessa varsinaisessa kokouksessa tai asetettava muussa järjestyksessä. (OKL /1488.) Hallitus Vesiosuuskunnalla on oltava hallitus. Hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään seitsemän jäsentä, jollei säännöissä toisin määrätä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on lisäksi oltava vähintään yksi varajäsen. (OKL /1488.) Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti osuuskunnan kokous. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet tai että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä asetetaan muussa järjestyksessä. Hallituksen jäseneltä ja varajäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään. (OKL /1488.)

30 13 Hallituksen jäsen valitaan tehtävään toistaiseksi, jollei säännöissä määrätä määräaikaisesta toimikaudesta. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. (OKL /1488.) Puheenjohtajan valitsee hallitus, jollei säännöissä toisin määrätä tai hallitusta valittaessa ole toisin päätetty. Jos äänet menevät puheenjohtajaa valittaessa hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla. (OKL /1488.) Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä, jollei säännöissä vaadita suurempaa määrää. (OKL /1488.) Useimmalla Mikkeliläisellä vesiosuuskunnalla on käytössään osuuskunnan mallisäännöt vuodelta 2002, jolloin tyypillisesti hallituksen kokoonpanona on viisi henkilöä ja jotka valitaan toimeensa kolmeksi vuodeksi kerrallaan Toimitusjohtaja Vesiosuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos säännöissä niin määrätään tai hallitus niin päättää. (OKL /1488.) Toimitusjohtajan nimittää hallitus tai, jos säännöissä niin määrätään, hallintoneuvosto tai osuuskunnan kokous. Toimitusjohtajalta on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään, yleensä toimitusjohtajan tehtävistä laaditaan kirjallinen sopimus. Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohtajasta, koskee myös hänen sijaistaan. (OKL /1488.) Pienissä vesiosuuskunnissa useimmiten hallituksen puheenjohtaja hoitaa myös toimitusjohtajalle kuuluvat tehtävät. Vastaavasti sellaisissa vesiosuuskunnissa jossa toimitusjohtaja on valittu, toimii hallituksen puheenjohtaja hänen sijaisenaan sillä hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies.

31 Hallintoneuvosto Säännöissä voidaan määrätä, että vesiosuuskunnalla on hallintoneuvosto. Hallintoneuvostossa on oltava vähintään kolme jäsentä. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsenenä. Hallintoneuvoston jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi on mainittava säännöissä. Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston. (OKL /1488.) Hallintoneuvoston käyttö vesihuolto-osuuskunnissa on yleisesti aika harvinaista. Kaikilta Mikkelin alueen osuuskunnilta puuttuu säännöistä maininta hallintoneuvostosta. 3 Hallinnon tehtävät 3.1 Lakien perusteella Osuuskuntalaki, joka on tärkein laki vesiosuuskunta toiminnassa, käsittelee hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä varsin suppeasti. Vesiosuuskunnan hallinnon toimintaan vaikuttaa osuuskuntalain lisäksi joukko muita lakeja jotka tuovat mukanaan paljon tehtäviä joihin ei aina osata osuuskunnissa varautua. Näistä muista laista tärkein on vesihuoltolaki. Listaus osuuskunnan toimintaan liittyvistä laista ja asetuksista on liitteenä Osuuskuntakokouksen tehtävät Osuuskuntakokous vahvistaa taseen ja päättää toimenpiteistä ylijäämän tai tappion osalta. Osuuskuntakokous päättää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta tilikaudelta. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen ja valitsee tilintarkastajat mikäli heitä sääntöjen mukaan käytetään. Osuuskuntakokous päättää sääntömuutoksista ja käsittelee muut vesiosuuskunnan sääntöjen

32 15 osuuskuntakokoukselle määräämät asiat. (OKL /1488.) Osuuskuntakokous päättää myös tarvittaessa sulautumisesta ja jakautumisesta, vesiosuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi tai vesiosuuskunnan asettamisesta selvitystilaan tai selvitystilan lopettamisesta. Samalla on päätettävä vesiosuuskunnan poistamisesta rekisteristä Hallitus Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen mukaisesti. (OKL /1488.) Hallitus siis huolehtii ja vastaa osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vanhassa osuuskuntalaissa ei ollut suoraa sanktiota siitä jos hallitus jätti tehtävänsä hoitamatta, asia jäi usein vain osuuskunnan sisäiseksi. Uudessa voimaan tulevassa laissa on myös rangaistussäädöksiä osuuskuntarikoksesta ja osuuskuntarikkomuksesta eikä asia enää ole pelkästään osuuskunnan asia. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. (OKL /1488.) Osuuskuntalain mukaan hallituksella ei näyttäisi olevan kovin montaa tehtävää, mutta todellisuudessa nuo kolme kohtaa sisältävät kaikki mahdolliset eteen tulevat tehtävät. Hallituksen tehtävänä on tehdä esitys tai hyväksyä kunnan tekemä esitys vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta. Toiminta-alueen laajuutta määriteltäessä vesiosuuskunnan tulee tarkasti harkita omat resurssinsa jotta ylisuurilta toimintaalueilta vältyttäisiin. Toiminta-aluetta voidaan helpommin laajentaa kuin supistaa, sillä vesiosuuskunta voi tarjota palveluja myös toiminta-alueensa ulkopuolella, mutta toiminta-alueen sisäpuolella toimintaa ohjaa lait. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai,

33 16 jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. (VHL 119/2001) Hallituksen tehtävänä on toteuttaa vesihuoltoa laitoksen toiminta-alueella, vesiosuuskunnan resurssien puitteissa. Hallitus antaa tarvittavat lausunnot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli toiminta-alueella oleva kiinteistö on hakenut vapautusta vesihuoltolain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta, tai hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään sen. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti 8 :ssä tarkoitetun toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. (VHL 119/2001) Yleisesti ottaen hallituksen tehtäviin kuuluu kaikki toimitusjohtajalle kuuluvat tehtävät mikäli toimitusjohtajaa ei ole valittu. Jokainen hallituksen jäsen on yhtälailla vastuussa vesiosuuskunnan asioiden hoidosta, osallistui hän hallitustyöskentelyyn tai ei. Ja toisaalta, vaikka toimitusjohtaja olisikin valittu, ei se silti poista hallituksen jäsenen vastuuta huolehtia siitä, että asiat tulevat hoidettua. Hallituksen jäsenen vastuu onkin paljon suurempi kuin moni vesiosuuskuntien nykyisistä hallituksen jäsenistä uskookaan Toimitusjohtaja Hallituksen ja toimitusjohtajan on edistettävä vesiosuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita tämän lain ja sääntöjen mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa vesiosuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä toimiin jotka vesiosuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta vesiosuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on annettava toimenpiteestä tieto niin pian kuin mahdollista. (OKL /1488.)

34 17 Toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että vesiosuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. (OKL /1488.) Toimitusjohtaja on hallituksen työrukkanen ja alainen. Yhteishenki ja tuki molemmin puolin ovat ehdottoman tärkeitä vesiosuuskunnan asioiden hoitamisessa. Toimiin, jotka vesiosuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta vesiosuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Tämä on monesti vaikea kohta toteuttaa kun pitäisi tehdä ratkaisuja nopeasti. Paras mittari tuossa asiassa on ollut mihin oman lompakon paksuus riittää. Mahdollinen korvausvastuu on aina olemassa ja jos korvausvastuun pelko kasvaa liian suureksi, niin silloin kannattaa miettiä vastuun jakamista hallituksen kanssa. Mikäli hallitus haluaa jakaa taloudellisen vastuun vesiosuuskunnan kanssa, vie hallitus asian osuuskuntakokouksen päätettäväksi. Listaus toimitusjohtajan tehtävistä on liitteenä Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston on valvottava hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja annettava varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle lausunto tilinpäätöksestä. Hallituksen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle ja sen jäsenelle ne tiedot, joita nämä pitävät tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen on pyydettävä tiedot hallintoneuvoston kokouksessa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. (OKL /1488.)

35 Hallinnon tehtävät sääntöjen perusteella Osuuskuntakokous Yleisin sääntöjen osuuskuntakokoukselle määräämä asia on päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai osuuskuntakokous voi valtuuttaa hallitukselle päättämään niistä. Muita osuuskuntakokoukselle kuuluvia päätettäviä asioita ovat kaikki perustamiskirjaan liittyvät päätökset, kuten toimialamuutokset, jäsenen oikeuksiin tai velvollisuuksiin liittyvät päätökset joista yleisimmät ovat osuusmaksun tai liittymismaksun muutokset. Osuuskuntakokous päättää myös rakentamisesta ja siihen liittyvästä lainan ottamisesta Hallitus Vanhemmassa mallisäännössä, mihin pohjautuu pääsääntöisesti kaikki Mikkelin alueen osuuskunnissa käytössä olevat säännöt, luetellaan hallituksen tehtäviksi selkeästi viisi kohtaa. Viides kohta sisältääkin sitten kaikki mahdolliset lait ja asetukset mitä suomessa on säädetty. Hallitus: 1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista 2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista 3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia 4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

36 5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita. 19 Säännöissä on usein myös mainittu muitakin hallituksen tehtäviä jotka sisältyvät johonkin sääntökohtaan. Tällaisia ovat mm.: Vesiosuuskunnan hallitus myöntää vesiosuuskunnan jäsenyyden kirjallisesta hakemuksesta, mutta hallitus voi myös erottaa jäsenen vesiosuuskunnan jäsenyydestä. Vesiosuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua. Hallitus hyväksyy kiinteistön sopimuksen liittymisestä ja vesiosuuskunnan palvelujen käyttämisestä, tai hallitus voi valtuuttaa jonkun hyväksymään ne hallituksen ohjeiden mukaisesti. Hallitus hyväksyy ja vahvistaa kulloinkin voimassa olevan vesihuollon yleiset toimitusehdot. Hallitus määrää kiinteistön liittämiskohdan vesiosuuskunnan verkostoon. Hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot. Hallitus kutsuu vesiosuuskunnan kokouksen koolle. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden vesiosuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. (Uudenmaan Ympäristökeskuksen monisteita, Osuuskuntien ABC Osa1, isännöinti, Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli Tolppa) Voidaan todeta, että säännöistä löytyykin paljon hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näiden lisäksi hallitukselle kuuluu vesiosuuskunnan jäsenrekisteristä, liittyjäluettelosta ja kulutusseurannasta huolehtiminen, sekä tiedotusvelvollisuus jäsenistölle. Myös vesiosuuskunnan elinkaaren eri vaiheet asettavat vesiosuuskunnan hallitukselle erilaisia tehtäviä. (Osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan oikeuksista, vastuusta ja velvollisuuksista. Coop Finland ry:n juhlaseminaari

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ

MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Martti Kääriäinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Teknologiayksikkö Kuvailulehti Tekijä(t) Kääriäinen Martti

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus.

Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 4 LUKU KASSAN HALLINTO 9 Hallintoelimet Kassan hallintoelimet ovat kassan edustajiston kokous, valtuuskunta, jota jäljempänä kutsutaan valtuustoksi ja hallitus. 10 Kassan edustajiston kokous Kassan ylintä

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon organisointi kunnissa ja vesiosuuskunnat Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Vesihuollon organisoituminen kunnissa Mitä vesiosuuskunnat ovat ja miten

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ Suunnittelija Sanna Sorjonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Entisen Suhmuran, Nivan ja Pykälikkö-Rasivaaran vesiosuuskunnan toimitusjohtajan Antero Stedin näkemys

Lisätiedot

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily

Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan. Suomen Vesi-isännöinti. Puhdasvesi-risteily Vesi-isännöinti ratkaisuna pienehköjen laitosten resurssipulaan Suomen Vesi-isännöinti Puhdasvesi-risteily 2016 22.-23.9.2016 Sisällysluettelo 1. Vesihuoltolaitosten käsitteistä 2. Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki 06.08.2016 14:35:02 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 06.08.2016 Toiminimi: Asunto Oy Porvoon Vesitorninmäki Yritys-

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Nimen epävirallinen lyhenne KVVY. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti.

Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti. 14.3.2012 VARPARANNAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Varparannan vesiosuuskunta ja kotipaikka Kontiolahti. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Suvisaariston vesiosuuskunta Säännöt 1 (9) SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA-SOMMARÖ VATTENANDELSLAG -NIMISEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Suvisaariston Vesiosuuskunta-Sommarö

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa säätelee lakien ja asetusten ohella kaupungin konserniohjeet. 28.3.2006 (päivitetty hallituksessa 26.11.2014) HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N YHTEISHALLINNON TOIMINTAOHJE 1 YLEISTÄ Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö, jonka toimintaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt

Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Vehniän vesiosuuskunnan säännöt 1 Toimiala ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vehniän vesiosuuskunta ja kotipaikka on Laukaan kunta. 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toimiala on rakentaa,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki. Sivu: 1(8) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 14-01-2016. Voimassa 29-09-2015 lähtien 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Uki-Kustavi saaristovesiosuuskunta. ja kotipaikka on Uusikaupunki.

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 30.1.2008 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Villingin vesiosuuskunta ja kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 25.02.2012 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Härkinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Liperi.

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015

Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 Osuuskunnan säännöt 8.9.2015 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kattilalaakson valokuidut. Osuuskunnan kotipaikka on Espoo. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. 1 POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Pohjois-Karjalan kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella

Lisätiedot

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT Säätiön säännöt 1 (5) S. JA A. BOVALLIUKSEN SÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja toissijainen tunnus Säätiön nimi on S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Stiftelsen S. och

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Mäntsälä

Osuuskunnan toiminimi on Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Mäntsälä Liite A MÄNTSÄLÄN SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunta ja kotipaikka on Mäntsälä 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖRJESTYS: Fastighets Ab Commerce Kristinestad - Kiinteistö Oy Commerce 05.03.2014 11:58:45 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.03.2014 Toiminimi: Fastighets

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )

1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 ) 25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot