Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1

2 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Käyntiosoite Yliopistonkatu 56 Projektipäällikkö Taina Rinne Gsm Projektisihteeri Onerva Sulonen Gsm Hankkeen nimi ja hanketunnus Hevosalan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen (Heli) Hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Hanke toteutettiin alueiden välisenä kohdistuen Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Helissä järjestettiin liiketoimintaosaamista kehittävää koulutusta hevosalan yrityksille. Hankkeen aikana koulutusohjelman kävi läpi kaksi yritysryhmää. Koulutus toteutui kaksipäiväisinä jaksoina Hevosopisto Oy:n tiloissa Ypäjällä. Varsinaisena kohderyhmänä olivat hevosalan yrittäjät ja yritysten henkilöstö toimintamuodosta riippumatta. Hankkeessa toteutettuun myös osioita, joihin saivat osallistua myös hevosyrittäjien liiketoiminta- ja verkostokumppaneita kuten kirjanpitotoimiston edustajia, rehuntuottajia, muita paikallisia yhteistoimintayrittäjiä ja neuvojia. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yritysten liiketoimintaosaamista. Kun yrityksen sisäinen toiminta muuttuu sujuvammaksi ja yrittäjä pystyy entistä paremmin arvioimaan oman toimintansa ja panoksensa merkitystä kokonaisuudessa, myös yrittäjän jaksaminen paranee. Osaamisen lisääminen yhteisissä koulutustilaisuuksissa loi pohjaa yhteistyöverkostojen syntymiselle ja syventämiselle sekä laajentamiselle tulevaisuudessa. 2

3 4. Yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Heli-hanke sisältyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjaan 3, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, ja noudatti sille asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Hanke kuului toimenpiteeseen 331, Koulutus ja tiedotus. Hevosalan kasvu ja siihen liittyvän muun elinkeinotoiminnan lisääntyminen liittyy maaseudun rakennemuutokseen, jossa uudet elinkeinot vähitellen valtaavat alaa vanhoilta. Uusien palveluliiketoimintamallien ja toiminnan kannattavuuden kehittäminen on tulevaisuuden haaste, johon tällä hankkeella haluttiin tarttua. Hanke tuki osaltaan maaseudun yrittäjyystoimintaa kehittämällä palveluliiketoimintaa hevostoimialalla. Tavoitteena oli myös verkottaa ja luoda yhteistoimintaa toimijoiden kesken. Hanke oli Hevosalan hanketoiminnan kehittämisohjelman strategian mukainen. Osaltaan se tuki myös ProAgrian hevosalan neuvontapalveluiden toimintaa Hanketason tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli lisätä hevosalan yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti seuraavilla osa-alueilla: yrittäjyys ja johtajuus, markkinointi, myynti ja viestintä, talousosaaminen ja verotus sekä toimialaa koskevat lainsäädännön vaatimukset. Hankkeen lähtökohtana oli yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittäminen huomioon ottaen toimialasta johtuvat erityispiirteet. Määrällisenä tulostavoitteena oli saada koulutuksiin osallistujiksi yhteensä 50 yritystä hankkeen aikana sekä osallistumisaktiivisuus, jota mittasi yksityisen rahoitusosuuden kertyminen. Laadullisena tavoitteena oli osallistujien tyytyväisyys ja positiivinen palaute. Palaute kerättiin kustakin koulutusjaksosta sen päätyttyä kirjallisesti, sekä numeraalisessa että sanallisessa muodossa. Vaikuttavuuden arviointi koulutusprosessin jälkeen toteutettiin sähköisenä e- lomakkeena. Tavoitteet konkretisoitiin tarkemmiksi oppimistavoitteiksi erikseen kunkin koulutusjakson kouluttajan kanssa osallistujien toiveet ja tarpeet sekä ohjausryhmän näkemys huomioonottaen. 3

4 4.2. Hankkeen toteutus ja toimenpiteet Hankkeen sisältö Koulutusohjelmakokonaisuus Hankkeen sisältönä oli kuuden jakson koulutusohjelma. Se toteutettiin kaksi kertaa peräkkäin kahdelle eri yritysryhmälle. Jaksojen teemat ja sisältösuunnitelma oli seuraava: 1. Hevosalan yrittäjänä, 2 pv Toimialan kehitystrendit, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma, arvot, visiot, strategia, hevosalan yrityksen menestystekijät 2. Talousosaaminen ja verotus, 2 pv Toiminnan reunaehdot, budjetointi, hinnoittelu, kustannustehokkuus, kannattavuus, investoinnit ja rahoitus, yrityksen verotus- ja alv-kohtelu 3. Asiakaslähtöinen markkinointi ja palveluprosessit, 2 pv Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu, asiakkuuksien kehittäminen, palveluprosessien kehittäminen, markkinointi- ja myyntitaitojen kehittäminen 4. Johtaminen, yrittäjän oma jaksaminen, 2 pv Liiketoiminnan johtaminen, miten johdan itseäni, miten johdan muita, arjessa jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja henkinen hyvinvointi, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, tasa-arvoisen vuoropuhelun periaatteet 5. Hevosyrittäjän tukiverkostot, 2 pv Miksi ja missä asioissa yrittäjän on hyvä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten rehuntoimittajien yms. yrittäjien kanssa, yhteistyön kehittäminen työpaikalla, tiimityötaidot, tiimien johtaminen, erilaisia tiimityötekniikoita 6. Päätösseminaari, 1-2 pv Yritys- ja yhteistyötapaaminen, johon hevosalan yrittäjät voivat kutsua omaa yhteistyöverkostoaan; päivään kutsutaan myös muita yhteistyöyrityksiä laajasti. Osallistujayritysten tarpeiden huomioimiseksi kaikille ilmoittautuneille lähetettiin koulutustarvekysely. Sen avulla kerättiin täsmennettyjä tarpeita ja toiveita osallistujilta teemoittain sekä avoimina kysymyksinä. Tarvekartoitusten tuloksia käytettiin tarkennettaessa koulutuksen sisältöjä ja menetelmiä sekä toteuttamistapoja yhdessä kouluttajien kanssa. Hankkeen oikea suunta vahvistui kartoitusvastausten myötä. Koulutusjaksoihin kytkettiin tarpeen mukaan etukäteis- tai jälkikäteistehtäviä, joihin kouluttaja antoi sähköpostitse kommenttinsa. Koulutuksen ensimmäisillä jaksoilla osallistujat saivat kehittämisprosessin pohjan, johon voitiin täyttää pohdinnat ja jatkojaksoilla nousseet kehittämisajatukset oman yrityksen osalta. Kehittämisprosessipohja sisälsi liiketoimintasuunnitelmaan 4

5 sisältyvät osiot. Koulutusohjelman lopussa muodostui tehtävästä päivitetty toimintasuunnitelma yrityksensä kehittämiseksi jatkossa. Lisäkoulutus ja -tapahtumat Heli-hankkeen helmikuussa 2011 pidetyssä ohjausryhmässä päätettiin kevään aikana toteuttaa lisätapahtumia hankkeessa. Osallistujien verkostoitumista tuettiin mahdollistamalla omaehtoinen tutustuminen Hevoset messujen tarjontaan. Messuille rakennettiin reppukampanja: Helin messuosallistujat saivat messuille tullessaan hankkeen repun, johon keräsivät esitteitä ja messumateriaalia. Reppujen jako tapahtui Suomen islanninhevosyhdistyksen osastolta. Tämä mahdollistui Helin osallistujayrityksen avulla. Toukokuussa toteutettiin ylimääräisenä koulutuksena tyhy-päivä ihmisten ja hevosten hyvinvointiin erikoistuneen Mielitie Oy:n tilalla. Päivä rakennettiin hevosavusteisin ryhmätyömenetelmin tavoitteena antaa voimaannuttava kokemus yritysten henkilöstön avuksi jokapäiväisessä arjessa. Päivä toimi myös tuotteistamisen edesauttamiseksi, tehosti verkostoitumista sekä mahdollisti yhteisten tuotteiden ideoimisen ja synnyttämisen muiden yritysten kanssa. Opintomatka Hankkeesta tehtiin keväällä 2011 muutoshakemus, jolla haettiin jatkoaikaa hankkeelle. Myönteinen päätös saatiin kesäkuussa Hankkeen jatkoajan kohderyhmänä olivat kahden yritysryhmän koulutusjaksoihin osallistuneet yritykset. Jatkoajalla toteutettiin opintomatka Viroon Matkaanlähtijöitä ilmoittautui yhteensä 26 henkilöä. Matkan teemat olivat tutustuminen virolaisten hevosalan yritysten liiketoimintaan, kansainvälinen verkostoituminen sekä työssäjaksamisnäkökulma. Vierailukohteina olivat Tihusen eestinhevostila (matkailu, ratsastus, hevoskasvatus), Kurtnassa sijaitseva Ratsastusseura Kurtna Ratsaklubi sekä Dressage-keskus Toominga-tall Osallistujat Ensimmäiseen yritysryhmään ilmoittautuneita yrityksiä oli yhteensä 25, joista 23 ilmoittautui koko ohjelmaan sekä kaksi osaan koulutusjaksoista. Yksi peruutti osallistumisensa jo alkuvaiheessa. Heli I yritykset edustivat eri toimialoja. Valtaosa oli ratsastuspuolen yrityksiä, kaksi edusti ravitoimintaa, muut olivat ratsastusterapia-, koulutus-, hoito- tai lomituspalveluita tarjoavia yrityksiä. Kolme osallistujista oli aloittavia yrittäjiä. Alueellisesti yritykset edustivat hyvin kaikkia neljää hankkeen kohdemaakuntaa. Koska paikkoja jäi, voitiin neljä yritystä ottaa mukaan kohdealueen ulkopuolisina. Heli II ryhmään ilmoittautui yhteensä 27 yritystä, joista kaksi ilmoittautui yhteen jaksoon, muut koko ohjelmaan. Näistäkin aloittajista kaksi perui osallistumisensa. Markkinointiponnistuksia lisättiin tämän ryhmän kohdalla ravipuolelle, mutta yhtään puhdasta ravitoimintaa edustavaa yritystä ei saatu 5

6 mukaan ryhmään. Valtaosa oli ratsastustalleja, mukana oli usea ratsastusterapiaa antava yritys. Osallistuminen koulutuspäiviin vaihteli runsaasti. Jaksottaiset osallistujamäärät vaihtelivat kymmenestä useaan kymmeneen. Yllättävät kiiretilanteet tallilla tai yrityksessä saattoivat keskeyttää välillä koulutukseen osallistumisen. Tavoitteena oli että osallistujat yöpyvät opistolla, jotta keskittyminen koulutusjaksoon myös illan koulutusten osalta mahdollistuu. Tämä ei kaikkien kohdalla toteutunut. Maakunnittain osallistujajakauma oli seuraava: Pirkanmaa 16 Satakunta 7 Häme 6 Varsinais-Suomi 9 Ulkopuolisia 11 Miltei kaikki alueiden ulkopuoliset osallistujat tulivat Uudeltamaalta Tiedottaminen ja markkinointi Ennen myönteisen rahoituspäätöksen saamista Helistä tiedotettiin kevään 2009 aikana useille alan toimijatahoille sähköpostitse, käytiin neuvotteluja mm. valtakunnallisen hevoshankkeen valmistelijoiden suuntaan sekä koottiin ohjausryhmältä ja varahenkilöiltä kirjalliset suostumukset tehtäväänsä. Hankkeen alussa sille laadittiin markkinointi- ja tiedotussuunnitelma, joka noudatteli Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman laatimia viestintälinjauksia ja graafisia ohjeita. Koulutusta markkinoitiin ensisijaisesti kokonaisena koulutusohjelmana, toissijaisesti erillisinä jaksoina. Etenkin päätösseminaarien osalta markkinointitoimet valjastettiin vahvasti myös Helin ulkopuolisille yrityksille ja toimijoille. Kummallekin koulutusohjelmakokonaisuudelle oli omat markkinointimateriaalit, kuitenkin niin, että mahdollisimman pitkälle pystyttiin hyödyntämään I ryhmän materiaaleja toisella kierroksella. Kaikki hankkeen markkinointi- ja tiedotusmateriaalit toteutettiin projektihenkilöstön toimesta, jolloin niitä oli helppo päivittää ja tulostaa tarpeen mukaan. Markkinoinnin pääkeinoja olivat suorakontaktointi (postitus ja puhelinmarkkinointi), esitteet, eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden www-sivut laajasti, lehdistötiedotteet ja tapahtumamarkkinointi. Suorakontaktointi Suorakontaktointia puhelimitse ja sähköpostitse tehtiin kumpaakin yritysryhmää markkinoitaessa vahvasti. Soittaessa potentiaalisille osallistujille tarjottiin aina myös tallikäyntiä, mutta niiden tarve jäi vähäiseksi, sillä 6

7 useimmiten osallistumispäätös tehtiin jo puhelimessa tai soiton jälkeen sen ja sähköpostin avulla. Joitain tallikierroksiakin tehtiin. Tiedotettuja tahoja olivat mm. Helin kohdealueiden Hevostalli.net sivustoille ilmoitetut tallit sähköpostitse kesäkuu 2009 (yht. n. 190); näistä puhelimitse kontaktoitu n. 80; uusi kierros Heli II ryhmää markkinoitaessa Yhteistyökumppaneiden yrityslistat, omat yritysrekisterit, aiemmin kiinnostuksensa osoittaneet yritykset Lounais-Suomen ratsastuskoulut, tallit ja yksityistallit Hämeen ratsastuskoulut ja ratsastusseurojen yhdyshenkilöt Hevosenomistajain keskusliiton yhdistykset: Varsinais-Suomen ja Satakunnan Hevosenomistajain yhdistys VAR-SAT ry, Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys ry Satakunnan hevosalan palveluhakemisto Tallitiimi Suomen Vaellustallien liitto ry:n jäsenyritykset Esite ja ilmoittautumislomake Esitteitä ilmoittautumistietojen kera jaettiin seuraavasti: Yliopiston ja Hevosopiston tiloissa ja ilmoitustauluilla jaossa sähköisenä toteuttajan www-sivuilla hankkeen esittelyn yhteydessä Hevosopiston tilaisuuksissa; esim Finnderby, Suomenratsujen kuninkaalliset 2009, 2010 ja 2011 Hippoliksen tilaisuuksissa jaossa ohjausryhmän välittämille kontakteille jaettavaksi Hevosjalostusliitoille, mm. tallikierroksilla (rekisteriin merkitsemiset) Jaossa raviratojen ilmoittautumisten yhteydessä: Porinravit, Pilvenmäki, Metsämäki, Sataravi, Teivonravit, Oulun kuninkuusravit 2010 Postitettu ratsastusseurojen ilmoitustauluille Jaossa Hevoset 2010 ja 2011 messuilla esillä ratsastustarvikeliikkeiden ilmoitustauluilla Pirkanmaalla Satakunta Hummaa hankkeen markkinointilistoille Koko kohdealueen esitepostitus yhteensä 268 yritykselle toteutettiin syksyllä Rekisterinä käytettiin Fonectan ProFinder yritysrekisteriä. Poimintakriteereinä kohdemaakunnat, kohdetoimialoina ratsastuskoulut ja tallit, ravipalvelut ja ravikeskukset, hevostarvikepalvelut ja kengittäjät. Lehdistötiedotteet, www, uutiset ja artikkelit Lehdistötiedotteet osoittautuivat toimiviksi Helissä. Niitä jaettiin useita hankkeen aikana. Tiedotteet levisivät Tampereen yliopiston tiedotuksen kautta kaikkiin medioihin hankkeen kohdealueella. Niiden pohjalta koulutus esiteltiin 7

8 ainakin seuraavissa verkkomedioissa, osassa useampaan kertaan: TYTin sekä Tampereen yliopiston sivuilla Hevosopiston ajankohtaisissa uutisissa Hippolis ry:n sivuilla Hippos ry:n sivuilla Hevosjalostusliittojen sivuilla Suomen Ratsastajainliiton sivuilla Hevosyrittaja.fi sivustolla Hevoset&Ratsastus sivuilla Farmi-uutisten www-sivuilla Hevostalli.net foorumissa Tiedossa olevat uutiset tai artikkelit Helistä painetussa mediassa Maaseudun Tulevaisuus (kolme uutista, yksi pääkirjoitus) Hevoset ja Ratsastus -09 Alueviesti joulukuu -09 Hevosmaailma 5/09 Turun Sanomat Kauppalehti Farmi-uutiset 2011 Tapahtumamarkkinointi Hanketta markkinoitiin useissa tapahtumissa: Hevoset 2009 (esimarkkinointi) Suomenhevoskiertue, Tampere Suomenratsujen kuninkaalliset, syksy 2009, 2010 ja 2011, Ypäjä Hippoliksen yrittäjätapaamiset Hevoset 2010 ja 2011 messut Hevosalan yhteistyöseminaari Ypäjä FinnDerby 2010 yksittäiset yritys- ja esittelykäynnit Heli osallistui Hevoset 2010 messuille omalla osastolla. Esittelyyn osallistuivat hankehenkilöiden lisäksi Heliin osallistuvien yritysten edustajia. Projektipäällikkö esitteli Helin ohjelmalavalla jokaisena päivänä etukäteen markkinoidun ohjelman mukaisesti. Messujen pressihuoneessa oli jaossa messutiedote hankkeesta. Hankkeen esitteitä jaettiin aktiivisesti muille osastoille ja yleisölle messujen aikana. Muu markkinointi Sosiaalista media hyödynnettiin lisäämällä hankkeesta tieto eri profiilien sivuille, mm. Satakunta Hummaa hankkeen tapahtumatietoihin. Helihankkeelle on perustettu keväällä 2011 oma suljettu facebook-ryhmä, jossa yrittäjät voivat pitää yhteyttä myös jatkossa keskenään. Banneri-mainos 8

9 hankkeesta pyöri Hevosnetti.fi:ssä kesän 2010 ajan klikkaamalla se vei Helin esittelyyn, ja kyseisillä sivuilla oli myös artikkeli Helistä Aikataulu Lopullinen rahoitushakemus hankkeesta jätettiin joulukuussa Kevät 2009 hanketta valmisteltiin ja taustoitettiin aiempien alan hankkeiden, tutkimusten ja raporttien avulla sekä käytiin neuvotteluja rahoittajan sekä eri hevosalan toimijoiden kanssa. Tulevan hankkeen markkinoinnin pohjatyö tehtiin hakemalla hevosalan toimijoiden sekä kohdeyritysten yhteystietoja eri verkostojen ja tietokantojen avulla. Kouluttajien rekrytointi sekä koulutuspäivien ja aikataulujen tarkempi suunnittelu aloitettiin myönteisen rahoituspäätöksen tultua Molempien ryhmien koulutuspaikkojen markkinointi aloitettiin heti markkinointimateriaalien valmistuttua. Sitä jatkettiin koko ohjelman osalta ensimmäiseen koulutusjaksoon saakka. Sen jälkeen markkinointi jatkui yksittäisten jaksojen markkinoinnilla. Koulutusohjelmien toteutuneet ajanjaksot olivat: Heli I ryhmä Heli II ryhmä Muutoshakemus hankkeen kestosta tehtiin huhtikuussa Myönteisen päätöksen tultua jatkoaikaa hankkeelle saatiin Toteutuksen organisaatio Rahoituksen hakijana ja Heli-hankkeen toteuttajana vuoden 2011 alkuun saakka oli Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT. Yliopiston organisaatiomuutoksen jälkeen hanke kuului yliopistossa Johtamiskorkeakoulu tieteenalayksikköön kuuluvaan tutkimus- ja koulutuskeskus Synergokseen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Taina Rinne ja projektin sihteerinä Onerva Sulonen Tampereen yliopistosta. Toteuttajaorganisaation päätöksentekojärjestelmän ja laatukäsikirjan mukaisesti myös koulutuspäällikkö Teemu Rauhala ja koulutusjohtaja Päivi Mäkelä osallistuivat joidenkin hankkeeseen kuuluvien työvaiheiden toteutukseen lähinnä hyväksymismenettelyjen, talousseurannan ja laadunvarmistamisen osalta. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui vahvasti myös Hevosopisto Oy. Hevosopiston kanssa tehtiin sopimus, joka sisälsi myös koulutustilojen vuokrauksen opistolta. Yhteistyö Hevosopiston kanssa sujui erinomaisesti ja oli hankkeen onnistumisen kannalta oleellinen yhteys. Yhteyshenkilönä toimi koko hankkeen ajan Hevosopiston aikuiskoulutusjohtaja Päivi Laine, joka osallistui aikaresurssien puitteissa myös koulutuspäiviin ja toimi joissain koulutuksen osissa myös kouluttajana. Kurssisihteeri Nora Laaksonen 9

10 hankkeen alussa ja kurssisihteeri Katja Mäki hankkeen toisella puoliskolla osallistuivat Hevosopistolla käytännön järjestelyihin Kustannukset ja rahoitus Synergoksen taloushallinto nivoutuu osaksi koko yliopiston taloushallintoa, joka hoidetaan yliopiston talousosastolla. Hankkeella on ollut oma kustannuspaikka ja eriytettävissä oleva kirjanpito. Kustannusseurantaa toteutettiin hankkeessa säännöllisesti. Hanke rahoitettiin Hämeen ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta. Osarahoitus tuli kolmelta muulta hankkeen kohdemaakunnalta. Kustannusten jakautuminen ELY- keskusalueittain oli seuraava: Häme 44%, Pirkanmaa 33%, Varsinais-Suomi 16% ja Satakunta 7%. Hankkeen budjetti oli yhteensä euroa. Yksityisen rahoituksen osuus budjetista oli 10 %, joka kerättiin yritysten osallistumismaksuina. Yksityistä rahoitusta hankkeelle kertyi yhteensä euroa Raportointi ja seuranta, ohjausryhmä Hankkeen aloituspalaveri rahoittajan kanssa pidettiin Hämeenlinnassa syyskuussa Hankkeesta on toimitettu rahoituspäätöksen edellyttämät vuosiraportit Hämeen ELY-keskuksen lisäksi tiedoksi myös Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille sekä koottu rahoituksen edellyttämät seurantatiedot rahoittajalle. Maaseutuvirasto tarkastaa 5 % maaseuturahaston hanke- ja yritystuista. Helissä toimitettiin kyseinen tarkastus Maaseutuviraston toimesta Tampereen yliopistolla Tarkastus kohdistui maksatuskauteen Hanketoimijat ovat pitäneet sisäisiä palavereja hankkeen toteuttamiseksi tarpeen mukaan. Hankkeelle perustettiin omat sisäiset projektisivut toteuttajan projektinhallintaintraan, jonne koottiin hankkeen kaikki dokumentointi, muistiot ja viestintä hankkeen ajalta, ja jonne kaikilla hankkeen toimijoilla yliopistossa on ollut pääsy. Työkokouksia Hevosopisto Oy:n kanssa on pidetty tarpeen mukaan. Niihin ovat osallistuneet Hevosopistolta Päivi Laine ja Nora Laaksonen sekä Jari Ansio, Tampereen yliopistosta Taina Rinne ja Onerva Sulonen. Muu viestintä Hevosopiston kanssa tapahtui pääsääntöisesti koulutuspäivissä, sähköpostilla ja puhelimitse.. Ohjausryhmä Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa: , , , , ja Ohjausryhmän kokoonpano: 10

11 Jäsenet: Taina Rinne, projektipäällikkö, TaY Onerva Sulonen, projektisihteeri, TaY Teemu Rauhala, koulutuspäällikkö, TaY Tiina Mäkelä, yritysneuvoja, ProAgria Häme Petri Meller, toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy Suvi Louhelainen, projektikoordinaattori, HAMK Anne Laitinen, projektikoordinaattori, Hippolis Timo Kukkonen, ryhmäpäällikkö, Hämeen ELY-keskus Varahenkilöt: Tuija Majuri, koulutuspäällikkö, TaY Ulla Kuusonen, yrityssuunnittelija, ProAgria Häme Päivi Laine, aikuiskoulutusjohtaja, Hevosopisto Oy Sanna Mäki-Tuuri, projektisihteeri, Hippolis Terhi Thuneberg, lehtori, HAMK Antti Pitkänen, asiantuntija, Hämeen ELY-keskus Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelmassa esitetyt riskit eivät hankkeessa toteutuneet. Vahva panostus markkinointiin jo lähtökohtaisesti auttoi kokoamaan tarvittavan määrän osallistujia aloitukseen mennessä, ja koulutuspäivät saatiin alkamaan ajallaan. Valtaosa osallistujista tuli hankkeen kohdealueilta. Hyväksyttävät kustannukset käytiin rahoittajan kansa läpi aloituspalaverissa ennen hankkeen toteutusta. Rahoittajan suhtautuminen maksatushakemuksessa esitettäviin kustannuksiin ja niiden kohdentuminen hankkeeseen pyrittiin selvittämään etukäteen rahoittajalta, jos oli nähtävissä kustannusten hyväksyttävyyden suhteen tulkintamahdollisuus Yhteistyökumppanit Tampereen yliopiston pääyhteistyökumppani hankkeessa oli Hevosopisto Oy. Kaikki koulutus järjestettiin Hevosopistolla, jolta vuokrattiin koulutustilat hankkeen käyttöön. Muita yhteistyökumppaneita ovat ohjausryhmässä edustettuina olleet organisaatiot, jotka ovat osallistuneet myös hankkeesta tiedottamiseen. Hankkeen tiedotteita ovat välittäneet aktiivisesti hevosalan kaikki päätoimijat verkkosivuillaan, verkkolehdissä ja muissa omissa tiedotteissaan. Kouluttajat rekrytoitiin Tampereen yliopiston ja Hevosopiston laajoista kouluttajaverkostoista tarpeen mukaisesti. Kouluttajat tulivat yliopistoista, muista korkeakouluista, elinkeinoelämän edustajista tai järjestöistä Tulokset ja vaikutukset 11

12 Heli toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke eteni kokonaisuutena hyvin, ja sille asetetut sisällölliset tavoitteet saavutettiin. Opiskelijatyöpäiviä kertyi koko hankkeen aikana kaikkiaan 992,5 (tavoite 1080). Koulutuksen onnistumista mitattiin jokaisen koulutusjakson lopussa kerätyllä palautteella. Palautteissa oli sekä pisteytysmahdollisuus että paikka sanallisille risuille ja ruusuille. Pisteet näyttävät olleen läpi koulutuksen keskiarvon ylittäviä. Tuntuma yritysryhmien osalta on ollut hyvä ja koulutuspäivissä positiivinen vire. Päätösjaksoilla useampi osallistuja on myös esittänyt toiveen jatkokoulutuksesta. Palautteet koulutusjaksoista eivät vielä kerro siitä miten koulutuksen aikana omaksutut taidot, valmiudet ja osaaminen todella siirtyvät yrityksen arkeen. Yleisesti koulutuksen onnistumisen yhtenä osoituksena voidaan pitää sitä, että osallistujat muuttavat tai kehittävät yrityksen arkikäytänteitä, toimintatapoja tai malleja tai jopa asenteita pitkällä aikavälillä. Jotta muutosta voitaisiin arvioida, pitäisi analysoida tapahtuneita muutoksia vielä pidemmällä aikavälillä kuin se hankkeen puitteissa on mahdollista Tavoitteet koulutuksen alussa Koulutuksen alussa tehdyn koulutustarvekartoituksen kysymykseen, mitkä tavoitteet yrityksissä ajateltiin saavutettavan koulutuksen käytyään, vastattiin näin: - Paremmat vuorovaikutustaidot ja asiakkaiden ymmärtäminen, liikeidean kehittämissuunta tästä eteenpäin ja kustannustehokkuuden lisääminen, verkosto ja yhteistyötahot lisääntyvät. - Ymmärryksen lisääminen alan eritysvaatimuksiin ja uuden osaamisen hyödyntäminen. - Minulla on entistä laajempi verkosto, tunnen kannattavat toimintamallit ja nykyiset kehitystrendit. Saan neuvoja, miten hevosyrittämisestä saa kustannustehokasta ja kannattavaa. - Saan vahvistusta toiminnallemme yrityksissämme mikä on kannattavaa, miten ideoita kannattaa viedä eteenpäin. - Tietotaitoa pienyrittäjänä, muuttaa harrastuksesta alkanut yrittäminen kannattavaksi yritykseksi. - Odotan saavani lisää motivaatiota ja jaksamista liiketalouden hallintaan + mukavia ja kiinnostavia lomapäiviä koulutuksen ja aivotoiminnan parissa. - Uusia väyliä tiedottaa palveluistani, oman yrityksen taloushallinnon hyödyntäminen. - Hyviä kontakteja, paljon uusia ideoita, käytännön ymmärrystä ja tietoa talous- ja verotusosaamiseen - Ks. edellä. Lisäksi: tuotteistus, hinnoittelu, asiakkaiden tavoittaminen ja saaminen ovat paremmin hallinnassa kuin nyt. - Vahvempi tietotaito yrityksen perusasioista, uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen - Oman työkuvan selkeyttäminen yrittäjänä sekä apua käytännön atk-apuohjelmiin. 12

13 - Tietoa yrityksen perustamisesta ja mahdollisia yhteistyökumppaneita hevosalalta. - Selkeyttää omia ajatuksia miten saada hevosyritys kannattamaan, kun jopa tutkimusten mukaan se ei kannata. - Toivon olevani kaikin puolin viisaampi : ), vaikka yritys/toiminimi on ollut pystyssä jo 2 vuotta niin täysihoitotalli vasta 1,5 kk. Joten mielestäni tämä koulutus tulee hyvään väliin - Osaan kehittää ja viedä yritystäni eteenpäin. - Usko yrittäjyyteen ja hevosalan kannattavuuteen. Se on ollut ainoa este, jotta meidän yritys on pysynyt pienimuotoisena ja sivutoimisena - Kokonaiskuvan selkeytyminen, asioiden parempi priorisointi - Saada monipuolisempi, vahvempi ote yrittämiseen, uskaltaa johtaa omaa yritystä. Ja uskallus tarttua / toteuttaa uusia ajan trendejä, mukauttaa ne omaan työympäristöön ja kehittää itseään yrittäjänä / ihmisenä / lisätä ammattitaitoa. Lista osoittaa, että tavoitteet koulutukseen lähtöön olivat monentasoisia. Paljon vaikuttaa varmasti myös se, missä vaiheessa yrittäjyyttä ollaan. Hyvin useassa tavoitteen asetannassa korostuu kannattavuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen Vaikuttavuuskysely lokakuu 2011 Heli-hankkeen tavoitteiden saavuttamista selvitettiin vaikuttavuuskyselyllä, joka lähetettiin e-lomakkeena hankkeen päättyessä kaikille Heli-hankkeeseen osallistuneille yrityksille. Kyselyyn vastasi 12 osallistujaa. Vastausprosentti oli 26,6 %. Kysely noudatteli rakenteeltaan hankkeen alkukartoituskyselyä. Vastauksia saatiin kummastakin Heli-ryhmästä melko tasaisesti. Suurin osa loppukyselyyn vastanneista koki tavoitteidensa toteutuneen. Vastaajista kahdeksan kertoi tavoitteiden toteutuneen täysin, neljä vastaajista oli saavuttanut ne osittain. Muuttunutta tilaa kuvasi seuraava kysymys ja siihen saadut vastaukset: Heli-koulutus on ollut kehittämisprosessi, joka jatkuu varmasti vielä koulutuksen päätyttyä. Mitä sellaista tunnistat, joka jo nyt on siirtynyt käytäntöön Heli-koulutuksesta? Esim. jokin toimintatapa, työkalu, konkreettinen idea tai asia? -En aloittanut yrittäjyyttä, koska hevosalan kustannukset ovat nousseet ja nousevat niin paljon suhteessa ihmisten varallisuuteen. Koulutus vahvisti päätöstäni. Ei kuitenkaan tarkoita etten voisi toimia jonkin palvelun tarjoajana. -Hinnoittelun uudistus -Erilaista tarjontaa asiakkaille. -Tietoisuus eri ihmistyyppien käyttäytymisestä -Oman työn hinnoittelu järkevälle tasolle ja se idea, että tämä on yritys siinä missä mikä tahansa voittoa tavoitteleva yksikkö! Uudet markkinointi-ideat ja yhteistyö muiden lähialueiden yrittäjien kanssa ihan konkreettisesti, esim. tuntien pito ratsastuskoululla opettajaa vaihdellen. 13

14 -Liiketaloudellinen osaaminen ja sen yhdistäminen yrityksen pyörittämisen arkipäivään. -Toimintojen kustannustehokkuus. Hinnoittelu. Oman työn arvostaminen. -Asioiden seuraaminen -Viikottaiset neuvottelupalaverit lounaalla paikallisessa ruokravintolassa. -Täysihoitotallin liikevaihdon kehittämisen asemesta siirtyminen ratsastuskoulun pitoon Kysyttäessä mikä oli koulutuksessa saavuttamasi tärkein oivallus omaan työhön tai yrityksen toimintaan liittyen, vastaukseksi tuli seuraavat: -Alan yrittäjien erilaisuus, tarkoitan yritysmuotoa ja sitä että osalla yritystoiminta on maksimaalisen kallista ja osalla hyvin edukasta jos on maataloustoimintaa. -Meillä on perusasiat aika hyvällä tolalla, mutta koulutus avasi silmät myös laajemmalta, ei saa jäädä tuijottamaan pelkästään omaa yritystä. -Pitäisi olla paljon muiden yrittäjien kanssa puheissa kaikesta. Pitäisi myös pitää joskus jotain loman tapaista. -Omasta jaksamisesta on pidettävä huolta, muut eivät sitä tee. -Edellä mainittu "yritys" eikä mikään pelkkä elämäntapa ja harrastus. Oma jaksaminen myös helpottui kun pystyy jakamaan töitä ja luottaa että muutkin osaavat ja oma tapa toimia ei ole ainut ja oikea... -Koulutuksen suurin hyöty on ollut oman työn arvostaminen. Osallistuessani koulutukseen olen huomannut että oma yritys toimii jo hyvin eri osa-alueilla. Oman osaamisen ja yrityksen tason tunnistaminen antaa valtavasti energiaa omaan työhön. -Markkinoinnin tärkeys -Ajoittainen etäisyyden ottaminen johon liittyy lepo ja latautuminen. Suurin osa osallistuisi vastaavankaltaiseen koulutukseen uudelleen, jos sellaista olisi tarjolla. Suurimman osan mielestä koulutusohjelma oli sopiva pituudeltaan, muutaman mielestä olisi voinut olla vielä pidempikin. Kohdassa muut kommentit koulutuksesta korostui muutamissa vastauksissa koulutuspäivissä vallinnut hyvä ilmapiiri: Mitä muuta haluat koulutuksesta vielä mainita? -olisi mukava kuulla esim. kyläyhteisöjen yhteistoiminnasta, miten saada rehut läheltä ja miten kehittää yhteistyötä viljelijöiden kanssa: laitumien vuokraaminen, heinän ja kauran osto, palvelujen osto. -Kurssit oli hyvin järjestetty ja opintomatka oli mitä parhain. -Hevostaloudessa toimii muitakin kuin talliyrittäjiä, nyt koulutus oli suunnattu voimakkaasti heille. -Supermukavat vetäjät ja toimivat tilat Ypäjällä! Hyvät, asiantuntevat luennoitsijat ja erinomaisesti toimineet järjestelyt ja aikataulut. Oli aina helppo tulla valmiiseen pöytään ja vain imeä uutta tietoa itseensä. -Ilmoittautuessani koulutukseen olin hyvin epäileväinen - onneksi Taina Rinne innosti mukaan - oli hyvä koulutus! Kiitos kaikille. -Hyvä ilmapiiri 14

15 -Koulutus oli hyvä ja tarpeellinen hevosalan yrittäjille ja myös kouluttajille. Oma osallistuminen oli vajaata työkiireiden takia ja on osa syy, ettei siitä saanut niin tarpeeksi irti, mitä olisi ollut mahdollista. -Toivoisin alottaville ja suunnitteleville enemmän jo alalla olleiden kokemuksia arjesta. Kokeneemmille voisi olla oma koulutuksensa syvällisempänä ja kehittävämpänä. -Kiitos vetäjille mukavan ilmapiirin luomisesta! Verkostoitumisen tärkeys Useiden palautteiden mukaan muihin saman alan yrittäjiin tutustuminen ja etenkin kokemusten vaihtaminen yhdessä on koettu tärkeäksi oman toiminnan ja yrityksen kehittämiselle. Monet alan yrittäjät toimivat yksin tai perheyrityksinä. Yksi hankkeen tavoitteista, toisistaan yleensä erillään toimivat ratsu-, ravi ja jalostusyrittäjien saaminen yhteisiin koulutuspäiviin ja sen kautta mahdollisuus ja foorumi vuoropuheluun ja verkostoitumiseen toteutui lopulta pienimuotoisemmin kuin oli ajateltu. Markkinointiponnistuksista huolimatta ravi-ihmisiä näytti olevan vaikea saada liikkeelle. Muutoin verkostoituminen oli hankkeessa vahvaa. Verkostoitumisen tärkeys korostui koulutuksissa ja keskusteluissa, sekä myös temaattisesti koulutuksen sisällössä. Tilaisuuksien luonne rakennettiin tukemaan aktiivisesti ryhmäytymistä, jolloin se soi mahdollisimman hyvät edellytykset verkostoitumiselle. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen lisääminen yhteisissä koulutustilaisuuksissa auttoi verkostojen synnyttämisessä ja mahdollisti yhteistyön aloittamisen ja laajenemisen tulevaisuudessa. Hankkeen lisäkoulutuksissa ja jatkoajalla saatiin verkostoituminen vietyä astetta pidemmälle tuomalla kaksi yritysryhmää yhteisiin tilaisuuksiin. Hankkeen aikana on kohdejoukko tätä useasti toivonut, ja kiinnostus muihin alan yrittäjiin tutustumiseksi ja heidän ajatustensa kuulemiseksi on lisääntynyt selvästi kohderyhmässä. Aitoa yhteistyötä yrittäjien välille syntyi jo hankkeen kuluessa. Hevostenvaihtoa toteutettiin yritysten välillä, ja ideoita yhteisten kurssien järjestämiseen virisi. Myös kouluttajavaihtoa toteutui ja kahden yrityksen yhteisiä palvelutuotteita jo koulutuksen aikana. Ypäjän Hevosopisto koulutuspaikkana oli yrittäjälle optimaalinen: se edustaa hevosalan yrittäjälle luotettavaa ja asiantuntevaa hevosalan osaamista sekä myös mahdollistaa yrittäjän verkottumisen osaamiskeskittymään ja muihin hevosalan yrittäjiin. Lisätietoja: Taina Rinne, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot