Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1

2 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Käyntiosoite Yliopistonkatu 56 Projektipäällikkö Taina Rinne Gsm Projektisihteeri Onerva Sulonen Gsm Hankkeen nimi ja hanketunnus Hevosalan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen (Heli) Hanketunnus Yhteenveto hankkeesta Hanke toteutettiin alueiden välisenä kohdistuen Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin. Helissä järjestettiin liiketoimintaosaamista kehittävää koulutusta hevosalan yrityksille. Hankkeen aikana koulutusohjelman kävi läpi kaksi yritysryhmää. Koulutus toteutui kaksipäiväisinä jaksoina Hevosopisto Oy:n tiloissa Ypäjällä. Varsinaisena kohderyhmänä olivat hevosalan yrittäjät ja yritysten henkilöstö toimintamuodosta riippumatta. Hankkeessa toteutettuun myös osioita, joihin saivat osallistua myös hevosyrittäjien liiketoiminta- ja verkostokumppaneita kuten kirjanpitotoimiston edustajia, rehuntuottajia, muita paikallisia yhteistoimintayrittäjiä ja neuvojia. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yritysten liiketoimintaosaamista. Kun yrityksen sisäinen toiminta muuttuu sujuvammaksi ja yrittäjä pystyy entistä paremmin arvioimaan oman toimintansa ja panoksensa merkitystä kokonaisuudessa, myös yrittäjän jaksaminen paranee. Osaamisen lisääminen yhteisissä koulutustilaisuuksissa loi pohjaa yhteistyöverkostojen syntymiselle ja syventämiselle sekä laajentamiselle tulevaisuudessa. 2

3 4. Yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta 4.1. Hankkeen tavoitteet Ylemmän tason tavoitteet Heli-hanke sisältyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjaan 3, Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen, ja noudatti sille asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Hanke kuului toimenpiteeseen 331, Koulutus ja tiedotus. Hevosalan kasvu ja siihen liittyvän muun elinkeinotoiminnan lisääntyminen liittyy maaseudun rakennemuutokseen, jossa uudet elinkeinot vähitellen valtaavat alaa vanhoilta. Uusien palveluliiketoimintamallien ja toiminnan kannattavuuden kehittäminen on tulevaisuuden haaste, johon tällä hankkeella haluttiin tarttua. Hanke tuki osaltaan maaseudun yrittäjyystoimintaa kehittämällä palveluliiketoimintaa hevostoimialalla. Tavoitteena oli myös verkottaa ja luoda yhteistoimintaa toimijoiden kesken. Hanke oli Hevosalan hanketoiminnan kehittämisohjelman strategian mukainen. Osaltaan se tuki myös ProAgrian hevosalan neuvontapalveluiden toimintaa Hanketason tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli lisätä hevosalan yrittäjien liiketoimintaosaamista erityisesti seuraavilla osa-alueilla: yrittäjyys ja johtajuus, markkinointi, myynti ja viestintä, talousosaaminen ja verotus sekä toimialaa koskevat lainsäädännön vaatimukset. Hankkeen lähtökohtana oli yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittäminen huomioon ottaen toimialasta johtuvat erityispiirteet. Määrällisenä tulostavoitteena oli saada koulutuksiin osallistujiksi yhteensä 50 yritystä hankkeen aikana sekä osallistumisaktiivisuus, jota mittasi yksityisen rahoitusosuuden kertyminen. Laadullisena tavoitteena oli osallistujien tyytyväisyys ja positiivinen palaute. Palaute kerättiin kustakin koulutusjaksosta sen päätyttyä kirjallisesti, sekä numeraalisessa että sanallisessa muodossa. Vaikuttavuuden arviointi koulutusprosessin jälkeen toteutettiin sähköisenä e- lomakkeena. Tavoitteet konkretisoitiin tarkemmiksi oppimistavoitteiksi erikseen kunkin koulutusjakson kouluttajan kanssa osallistujien toiveet ja tarpeet sekä ohjausryhmän näkemys huomioonottaen. 3

4 4.2. Hankkeen toteutus ja toimenpiteet Hankkeen sisältö Koulutusohjelmakokonaisuus Hankkeen sisältönä oli kuuden jakson koulutusohjelma. Se toteutettiin kaksi kertaa peräkkäin kahdelle eri yritysryhmälle. Jaksojen teemat ja sisältösuunnitelma oli seuraava: 1. Hevosalan yrittäjänä, 2 pv Toimialan kehitystrendit, liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma, arvot, visiot, strategia, hevosalan yrityksen menestystekijät 2. Talousosaaminen ja verotus, 2 pv Toiminnan reunaehdot, budjetointi, hinnoittelu, kustannustehokkuus, kannattavuus, investoinnit ja rahoitus, yrityksen verotus- ja alv-kohtelu 3. Asiakaslähtöinen markkinointi ja palveluprosessit, 2 pv Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu, asiakkuuksien kehittäminen, palveluprosessien kehittäminen, markkinointi- ja myyntitaitojen kehittäminen 4. Johtaminen, yrittäjän oma jaksaminen, 2 pv Liiketoiminnan johtaminen, miten johdan itseäni, miten johdan muita, arjessa jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja henkinen hyvinvointi, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, tasa-arvoisen vuoropuhelun periaatteet 5. Hevosyrittäjän tukiverkostot, 2 pv Miksi ja missä asioissa yrittäjän on hyvä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten rehuntoimittajien yms. yrittäjien kanssa, yhteistyön kehittäminen työpaikalla, tiimityötaidot, tiimien johtaminen, erilaisia tiimityötekniikoita 6. Päätösseminaari, 1-2 pv Yritys- ja yhteistyötapaaminen, johon hevosalan yrittäjät voivat kutsua omaa yhteistyöverkostoaan; päivään kutsutaan myös muita yhteistyöyrityksiä laajasti. Osallistujayritysten tarpeiden huomioimiseksi kaikille ilmoittautuneille lähetettiin koulutustarvekysely. Sen avulla kerättiin täsmennettyjä tarpeita ja toiveita osallistujilta teemoittain sekä avoimina kysymyksinä. Tarvekartoitusten tuloksia käytettiin tarkennettaessa koulutuksen sisältöjä ja menetelmiä sekä toteuttamistapoja yhdessä kouluttajien kanssa. Hankkeen oikea suunta vahvistui kartoitusvastausten myötä. Koulutusjaksoihin kytkettiin tarpeen mukaan etukäteis- tai jälkikäteistehtäviä, joihin kouluttaja antoi sähköpostitse kommenttinsa. Koulutuksen ensimmäisillä jaksoilla osallistujat saivat kehittämisprosessin pohjan, johon voitiin täyttää pohdinnat ja jatkojaksoilla nousseet kehittämisajatukset oman yrityksen osalta. Kehittämisprosessipohja sisälsi liiketoimintasuunnitelmaan 4

5 sisältyvät osiot. Koulutusohjelman lopussa muodostui tehtävästä päivitetty toimintasuunnitelma yrityksensä kehittämiseksi jatkossa. Lisäkoulutus ja -tapahtumat Heli-hankkeen helmikuussa 2011 pidetyssä ohjausryhmässä päätettiin kevään aikana toteuttaa lisätapahtumia hankkeessa. Osallistujien verkostoitumista tuettiin mahdollistamalla omaehtoinen tutustuminen Hevoset messujen tarjontaan. Messuille rakennettiin reppukampanja: Helin messuosallistujat saivat messuille tullessaan hankkeen repun, johon keräsivät esitteitä ja messumateriaalia. Reppujen jako tapahtui Suomen islanninhevosyhdistyksen osastolta. Tämä mahdollistui Helin osallistujayrityksen avulla. Toukokuussa toteutettiin ylimääräisenä koulutuksena tyhy-päivä ihmisten ja hevosten hyvinvointiin erikoistuneen Mielitie Oy:n tilalla. Päivä rakennettiin hevosavusteisin ryhmätyömenetelmin tavoitteena antaa voimaannuttava kokemus yritysten henkilöstön avuksi jokapäiväisessä arjessa. Päivä toimi myös tuotteistamisen edesauttamiseksi, tehosti verkostoitumista sekä mahdollisti yhteisten tuotteiden ideoimisen ja synnyttämisen muiden yritysten kanssa. Opintomatka Hankkeesta tehtiin keväällä 2011 muutoshakemus, jolla haettiin jatkoaikaa hankkeelle. Myönteinen päätös saatiin kesäkuussa Hankkeen jatkoajan kohderyhmänä olivat kahden yritysryhmän koulutusjaksoihin osallistuneet yritykset. Jatkoajalla toteutettiin opintomatka Viroon Matkaanlähtijöitä ilmoittautui yhteensä 26 henkilöä. Matkan teemat olivat tutustuminen virolaisten hevosalan yritysten liiketoimintaan, kansainvälinen verkostoituminen sekä työssäjaksamisnäkökulma. Vierailukohteina olivat Tihusen eestinhevostila (matkailu, ratsastus, hevoskasvatus), Kurtnassa sijaitseva Ratsastusseura Kurtna Ratsaklubi sekä Dressage-keskus Toominga-tall Osallistujat Ensimmäiseen yritysryhmään ilmoittautuneita yrityksiä oli yhteensä 25, joista 23 ilmoittautui koko ohjelmaan sekä kaksi osaan koulutusjaksoista. Yksi peruutti osallistumisensa jo alkuvaiheessa. Heli I yritykset edustivat eri toimialoja. Valtaosa oli ratsastuspuolen yrityksiä, kaksi edusti ravitoimintaa, muut olivat ratsastusterapia-, koulutus-, hoito- tai lomituspalveluita tarjoavia yrityksiä. Kolme osallistujista oli aloittavia yrittäjiä. Alueellisesti yritykset edustivat hyvin kaikkia neljää hankkeen kohdemaakuntaa. Koska paikkoja jäi, voitiin neljä yritystä ottaa mukaan kohdealueen ulkopuolisina. Heli II ryhmään ilmoittautui yhteensä 27 yritystä, joista kaksi ilmoittautui yhteen jaksoon, muut koko ohjelmaan. Näistäkin aloittajista kaksi perui osallistumisensa. Markkinointiponnistuksia lisättiin tämän ryhmän kohdalla ravipuolelle, mutta yhtään puhdasta ravitoimintaa edustavaa yritystä ei saatu 5

6 mukaan ryhmään. Valtaosa oli ratsastustalleja, mukana oli usea ratsastusterapiaa antava yritys. Osallistuminen koulutuspäiviin vaihteli runsaasti. Jaksottaiset osallistujamäärät vaihtelivat kymmenestä useaan kymmeneen. Yllättävät kiiretilanteet tallilla tai yrityksessä saattoivat keskeyttää välillä koulutukseen osallistumisen. Tavoitteena oli että osallistujat yöpyvät opistolla, jotta keskittyminen koulutusjaksoon myös illan koulutusten osalta mahdollistuu. Tämä ei kaikkien kohdalla toteutunut. Maakunnittain osallistujajakauma oli seuraava: Pirkanmaa 16 Satakunta 7 Häme 6 Varsinais-Suomi 9 Ulkopuolisia 11 Miltei kaikki alueiden ulkopuoliset osallistujat tulivat Uudeltamaalta Tiedottaminen ja markkinointi Ennen myönteisen rahoituspäätöksen saamista Helistä tiedotettiin kevään 2009 aikana useille alan toimijatahoille sähköpostitse, käytiin neuvotteluja mm. valtakunnallisen hevoshankkeen valmistelijoiden suuntaan sekä koottiin ohjausryhmältä ja varahenkilöiltä kirjalliset suostumukset tehtäväänsä. Hankkeen alussa sille laadittiin markkinointi- ja tiedotussuunnitelma, joka noudatteli Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman laatimia viestintälinjauksia ja graafisia ohjeita. Koulutusta markkinoitiin ensisijaisesti kokonaisena koulutusohjelmana, toissijaisesti erillisinä jaksoina. Etenkin päätösseminaarien osalta markkinointitoimet valjastettiin vahvasti myös Helin ulkopuolisille yrityksille ja toimijoille. Kummallekin koulutusohjelmakokonaisuudelle oli omat markkinointimateriaalit, kuitenkin niin, että mahdollisimman pitkälle pystyttiin hyödyntämään I ryhmän materiaaleja toisella kierroksella. Kaikki hankkeen markkinointi- ja tiedotusmateriaalit toteutettiin projektihenkilöstön toimesta, jolloin niitä oli helppo päivittää ja tulostaa tarpeen mukaan. Markkinoinnin pääkeinoja olivat suorakontaktointi (postitus ja puhelinmarkkinointi), esitteet, eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden www-sivut laajasti, lehdistötiedotteet ja tapahtumamarkkinointi. Suorakontaktointi Suorakontaktointia puhelimitse ja sähköpostitse tehtiin kumpaakin yritysryhmää markkinoitaessa vahvasti. Soittaessa potentiaalisille osallistujille tarjottiin aina myös tallikäyntiä, mutta niiden tarve jäi vähäiseksi, sillä 6

7 useimmiten osallistumispäätös tehtiin jo puhelimessa tai soiton jälkeen sen ja sähköpostin avulla. Joitain tallikierroksiakin tehtiin. Tiedotettuja tahoja olivat mm. Helin kohdealueiden Hevostalli.net sivustoille ilmoitetut tallit sähköpostitse kesäkuu 2009 (yht. n. 190); näistä puhelimitse kontaktoitu n. 80; uusi kierros Heli II ryhmää markkinoitaessa Yhteistyökumppaneiden yrityslistat, omat yritysrekisterit, aiemmin kiinnostuksensa osoittaneet yritykset Lounais-Suomen ratsastuskoulut, tallit ja yksityistallit Hämeen ratsastuskoulut ja ratsastusseurojen yhdyshenkilöt Hevosenomistajain keskusliiton yhdistykset: Varsinais-Suomen ja Satakunnan Hevosenomistajain yhdistys VAR-SAT ry, Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys ry Satakunnan hevosalan palveluhakemisto Tallitiimi Suomen Vaellustallien liitto ry:n jäsenyritykset Esite ja ilmoittautumislomake Esitteitä ilmoittautumistietojen kera jaettiin seuraavasti: Yliopiston ja Hevosopiston tiloissa ja ilmoitustauluilla jaossa sähköisenä toteuttajan www-sivuilla hankkeen esittelyn yhteydessä Hevosopiston tilaisuuksissa; esim Finnderby, Suomenratsujen kuninkaalliset 2009, 2010 ja 2011 Hippoliksen tilaisuuksissa jaossa ohjausryhmän välittämille kontakteille jaettavaksi Hevosjalostusliitoille, mm. tallikierroksilla (rekisteriin merkitsemiset) Jaossa raviratojen ilmoittautumisten yhteydessä: Porinravit, Pilvenmäki, Metsämäki, Sataravi, Teivonravit, Oulun kuninkuusravit 2010 Postitettu ratsastusseurojen ilmoitustauluille Jaossa Hevoset 2010 ja 2011 messuilla esillä ratsastustarvikeliikkeiden ilmoitustauluilla Pirkanmaalla Satakunta Hummaa hankkeen markkinointilistoille Koko kohdealueen esitepostitus yhteensä 268 yritykselle toteutettiin syksyllä Rekisterinä käytettiin Fonectan ProFinder yritysrekisteriä. Poimintakriteereinä kohdemaakunnat, kohdetoimialoina ratsastuskoulut ja tallit, ravipalvelut ja ravikeskukset, hevostarvikepalvelut ja kengittäjät. Lehdistötiedotteet, www, uutiset ja artikkelit Lehdistötiedotteet osoittautuivat toimiviksi Helissä. Niitä jaettiin useita hankkeen aikana. Tiedotteet levisivät Tampereen yliopiston tiedotuksen kautta kaikkiin medioihin hankkeen kohdealueella. Niiden pohjalta koulutus esiteltiin 7

8 ainakin seuraavissa verkkomedioissa, osassa useampaan kertaan: TYTin sekä Tampereen yliopiston sivuilla Hevosopiston ajankohtaisissa uutisissa Hippolis ry:n sivuilla Hippos ry:n sivuilla Hevosjalostusliittojen sivuilla Suomen Ratsastajainliiton sivuilla Hevosyrittaja.fi sivustolla Hevoset&Ratsastus sivuilla Farmi-uutisten www-sivuilla Hevostalli.net foorumissa Tiedossa olevat uutiset tai artikkelit Helistä painetussa mediassa Maaseudun Tulevaisuus (kolme uutista, yksi pääkirjoitus) Hevoset ja Ratsastus -09 Alueviesti joulukuu -09 Hevosmaailma 5/09 Turun Sanomat Kauppalehti Farmi-uutiset 2011 Tapahtumamarkkinointi Hanketta markkinoitiin useissa tapahtumissa: Hevoset 2009 (esimarkkinointi) Suomenhevoskiertue, Tampere Suomenratsujen kuninkaalliset, syksy 2009, 2010 ja 2011, Ypäjä Hippoliksen yrittäjätapaamiset Hevoset 2010 ja 2011 messut Hevosalan yhteistyöseminaari Ypäjä FinnDerby 2010 yksittäiset yritys- ja esittelykäynnit Heli osallistui Hevoset 2010 messuille omalla osastolla. Esittelyyn osallistuivat hankehenkilöiden lisäksi Heliin osallistuvien yritysten edustajia. Projektipäällikkö esitteli Helin ohjelmalavalla jokaisena päivänä etukäteen markkinoidun ohjelman mukaisesti. Messujen pressihuoneessa oli jaossa messutiedote hankkeesta. Hankkeen esitteitä jaettiin aktiivisesti muille osastoille ja yleisölle messujen aikana. Muu markkinointi Sosiaalista media hyödynnettiin lisäämällä hankkeesta tieto eri profiilien sivuille, mm. Satakunta Hummaa hankkeen tapahtumatietoihin. Helihankkeelle on perustettu keväällä 2011 oma suljettu facebook-ryhmä, jossa yrittäjät voivat pitää yhteyttä myös jatkossa keskenään. Banneri-mainos 8

9 hankkeesta pyöri Hevosnetti.fi:ssä kesän 2010 ajan klikkaamalla se vei Helin esittelyyn, ja kyseisillä sivuilla oli myös artikkeli Helistä Aikataulu Lopullinen rahoitushakemus hankkeesta jätettiin joulukuussa Kevät 2009 hanketta valmisteltiin ja taustoitettiin aiempien alan hankkeiden, tutkimusten ja raporttien avulla sekä käytiin neuvotteluja rahoittajan sekä eri hevosalan toimijoiden kanssa. Tulevan hankkeen markkinoinnin pohjatyö tehtiin hakemalla hevosalan toimijoiden sekä kohdeyritysten yhteystietoja eri verkostojen ja tietokantojen avulla. Kouluttajien rekrytointi sekä koulutuspäivien ja aikataulujen tarkempi suunnittelu aloitettiin myönteisen rahoituspäätöksen tultua Molempien ryhmien koulutuspaikkojen markkinointi aloitettiin heti markkinointimateriaalien valmistuttua. Sitä jatkettiin koko ohjelman osalta ensimmäiseen koulutusjaksoon saakka. Sen jälkeen markkinointi jatkui yksittäisten jaksojen markkinoinnilla. Koulutusohjelmien toteutuneet ajanjaksot olivat: Heli I ryhmä Heli II ryhmä Muutoshakemus hankkeen kestosta tehtiin huhtikuussa Myönteisen päätöksen tultua jatkoaikaa hankkeelle saatiin Toteutuksen organisaatio Rahoituksen hakijana ja Heli-hankkeen toteuttajana vuoden 2011 alkuun saakka oli Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus TYT. Yliopiston organisaatiomuutoksen jälkeen hanke kuului yliopistossa Johtamiskorkeakoulu tieteenalayksikköön kuuluvaan tutkimus- ja koulutuskeskus Synergokseen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Taina Rinne ja projektin sihteerinä Onerva Sulonen Tampereen yliopistosta. Toteuttajaorganisaation päätöksentekojärjestelmän ja laatukäsikirjan mukaisesti myös koulutuspäällikkö Teemu Rauhala ja koulutusjohtaja Päivi Mäkelä osallistuivat joidenkin hankkeeseen kuuluvien työvaiheiden toteutukseen lähinnä hyväksymismenettelyjen, talousseurannan ja laadunvarmistamisen osalta. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui vahvasti myös Hevosopisto Oy. Hevosopiston kanssa tehtiin sopimus, joka sisälsi myös koulutustilojen vuokrauksen opistolta. Yhteistyö Hevosopiston kanssa sujui erinomaisesti ja oli hankkeen onnistumisen kannalta oleellinen yhteys. Yhteyshenkilönä toimi koko hankkeen ajan Hevosopiston aikuiskoulutusjohtaja Päivi Laine, joka osallistui aikaresurssien puitteissa myös koulutuspäiviin ja toimi joissain koulutuksen osissa myös kouluttajana. Kurssisihteeri Nora Laaksonen 9

10 hankkeen alussa ja kurssisihteeri Katja Mäki hankkeen toisella puoliskolla osallistuivat Hevosopistolla käytännön järjestelyihin Kustannukset ja rahoitus Synergoksen taloushallinto nivoutuu osaksi koko yliopiston taloushallintoa, joka hoidetaan yliopiston talousosastolla. Hankkeella on ollut oma kustannuspaikka ja eriytettävissä oleva kirjanpito. Kustannusseurantaa toteutettiin hankkeessa säännöllisesti. Hanke rahoitettiin Hämeen ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta. Osarahoitus tuli kolmelta muulta hankkeen kohdemaakunnalta. Kustannusten jakautuminen ELY- keskusalueittain oli seuraava: Häme 44%, Pirkanmaa 33%, Varsinais-Suomi 16% ja Satakunta 7%. Hankkeen budjetti oli yhteensä euroa. Yksityisen rahoituksen osuus budjetista oli 10 %, joka kerättiin yritysten osallistumismaksuina. Yksityistä rahoitusta hankkeelle kertyi yhteensä euroa Raportointi ja seuranta, ohjausryhmä Hankkeen aloituspalaveri rahoittajan kanssa pidettiin Hämeenlinnassa syyskuussa Hankkeesta on toimitettu rahoituspäätöksen edellyttämät vuosiraportit Hämeen ELY-keskuksen lisäksi tiedoksi myös Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksille sekä koottu rahoituksen edellyttämät seurantatiedot rahoittajalle. Maaseutuvirasto tarkastaa 5 % maaseuturahaston hanke- ja yritystuista. Helissä toimitettiin kyseinen tarkastus Maaseutuviraston toimesta Tampereen yliopistolla Tarkastus kohdistui maksatuskauteen Hanketoimijat ovat pitäneet sisäisiä palavereja hankkeen toteuttamiseksi tarpeen mukaan. Hankkeelle perustettiin omat sisäiset projektisivut toteuttajan projektinhallintaintraan, jonne koottiin hankkeen kaikki dokumentointi, muistiot ja viestintä hankkeen ajalta, ja jonne kaikilla hankkeen toimijoilla yliopistossa on ollut pääsy. Työkokouksia Hevosopisto Oy:n kanssa on pidetty tarpeen mukaan. Niihin ovat osallistuneet Hevosopistolta Päivi Laine ja Nora Laaksonen sekä Jari Ansio, Tampereen yliopistosta Taina Rinne ja Onerva Sulonen. Muu viestintä Hevosopiston kanssa tapahtui pääsääntöisesti koulutuspäivissä, sähköpostilla ja puhelimitse.. Ohjausryhmä Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa: , , , , ja Ohjausryhmän kokoonpano: 10

11 Jäsenet: Taina Rinne, projektipäällikkö, TaY Onerva Sulonen, projektisihteeri, TaY Teemu Rauhala, koulutuspäällikkö, TaY Tiina Mäkelä, yritysneuvoja, ProAgria Häme Petri Meller, toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy Suvi Louhelainen, projektikoordinaattori, HAMK Anne Laitinen, projektikoordinaattori, Hippolis Timo Kukkonen, ryhmäpäällikkö, Hämeen ELY-keskus Varahenkilöt: Tuija Majuri, koulutuspäällikkö, TaY Ulla Kuusonen, yrityssuunnittelija, ProAgria Häme Päivi Laine, aikuiskoulutusjohtaja, Hevosopisto Oy Sanna Mäki-Tuuri, projektisihteeri, Hippolis Terhi Thuneberg, lehtori, HAMK Antti Pitkänen, asiantuntija, Hämeen ELY-keskus Toteutusoletukset ja riskit Hankesuunnitelmassa esitetyt riskit eivät hankkeessa toteutuneet. Vahva panostus markkinointiin jo lähtökohtaisesti auttoi kokoamaan tarvittavan määrän osallistujia aloitukseen mennessä, ja koulutuspäivät saatiin alkamaan ajallaan. Valtaosa osallistujista tuli hankkeen kohdealueilta. Hyväksyttävät kustannukset käytiin rahoittajan kansa läpi aloituspalaverissa ennen hankkeen toteutusta. Rahoittajan suhtautuminen maksatushakemuksessa esitettäviin kustannuksiin ja niiden kohdentuminen hankkeeseen pyrittiin selvittämään etukäteen rahoittajalta, jos oli nähtävissä kustannusten hyväksyttävyyden suhteen tulkintamahdollisuus Yhteistyökumppanit Tampereen yliopiston pääyhteistyökumppani hankkeessa oli Hevosopisto Oy. Kaikki koulutus järjestettiin Hevosopistolla, jolta vuokrattiin koulutustilat hankkeen käyttöön. Muita yhteistyökumppaneita ovat ohjausryhmässä edustettuina olleet organisaatiot, jotka ovat osallistuneet myös hankkeesta tiedottamiseen. Hankkeen tiedotteita ovat välittäneet aktiivisesti hevosalan kaikki päätoimijat verkkosivuillaan, verkkolehdissä ja muissa omissa tiedotteissaan. Kouluttajat rekrytoitiin Tampereen yliopiston ja Hevosopiston laajoista kouluttajaverkostoista tarpeen mukaisesti. Kouluttajat tulivat yliopistoista, muista korkeakouluista, elinkeinoelämän edustajista tai järjestöistä Tulokset ja vaikutukset 11

12 Heli toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hanke eteni kokonaisuutena hyvin, ja sille asetetut sisällölliset tavoitteet saavutettiin. Opiskelijatyöpäiviä kertyi koko hankkeen aikana kaikkiaan 992,5 (tavoite 1080). Koulutuksen onnistumista mitattiin jokaisen koulutusjakson lopussa kerätyllä palautteella. Palautteissa oli sekä pisteytysmahdollisuus että paikka sanallisille risuille ja ruusuille. Pisteet näyttävät olleen läpi koulutuksen keskiarvon ylittäviä. Tuntuma yritysryhmien osalta on ollut hyvä ja koulutuspäivissä positiivinen vire. Päätösjaksoilla useampi osallistuja on myös esittänyt toiveen jatkokoulutuksesta. Palautteet koulutusjaksoista eivät vielä kerro siitä miten koulutuksen aikana omaksutut taidot, valmiudet ja osaaminen todella siirtyvät yrityksen arkeen. Yleisesti koulutuksen onnistumisen yhtenä osoituksena voidaan pitää sitä, että osallistujat muuttavat tai kehittävät yrityksen arkikäytänteitä, toimintatapoja tai malleja tai jopa asenteita pitkällä aikavälillä. Jotta muutosta voitaisiin arvioida, pitäisi analysoida tapahtuneita muutoksia vielä pidemmällä aikavälillä kuin se hankkeen puitteissa on mahdollista Tavoitteet koulutuksen alussa Koulutuksen alussa tehdyn koulutustarvekartoituksen kysymykseen, mitkä tavoitteet yrityksissä ajateltiin saavutettavan koulutuksen käytyään, vastattiin näin: - Paremmat vuorovaikutustaidot ja asiakkaiden ymmärtäminen, liikeidean kehittämissuunta tästä eteenpäin ja kustannustehokkuuden lisääminen, verkosto ja yhteistyötahot lisääntyvät. - Ymmärryksen lisääminen alan eritysvaatimuksiin ja uuden osaamisen hyödyntäminen. - Minulla on entistä laajempi verkosto, tunnen kannattavat toimintamallit ja nykyiset kehitystrendit. Saan neuvoja, miten hevosyrittämisestä saa kustannustehokasta ja kannattavaa. - Saan vahvistusta toiminnallemme yrityksissämme mikä on kannattavaa, miten ideoita kannattaa viedä eteenpäin. - Tietotaitoa pienyrittäjänä, muuttaa harrastuksesta alkanut yrittäminen kannattavaksi yritykseksi. - Odotan saavani lisää motivaatiota ja jaksamista liiketalouden hallintaan + mukavia ja kiinnostavia lomapäiviä koulutuksen ja aivotoiminnan parissa. - Uusia väyliä tiedottaa palveluistani, oman yrityksen taloushallinnon hyödyntäminen. - Hyviä kontakteja, paljon uusia ideoita, käytännön ymmärrystä ja tietoa talous- ja verotusosaamiseen - Ks. edellä. Lisäksi: tuotteistus, hinnoittelu, asiakkaiden tavoittaminen ja saaminen ovat paremmin hallinnassa kuin nyt. - Vahvempi tietotaito yrityksen perusasioista, uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen - Oman työkuvan selkeyttäminen yrittäjänä sekä apua käytännön atk-apuohjelmiin. 12

13 - Tietoa yrityksen perustamisesta ja mahdollisia yhteistyökumppaneita hevosalalta. - Selkeyttää omia ajatuksia miten saada hevosyritys kannattamaan, kun jopa tutkimusten mukaan se ei kannata. - Toivon olevani kaikin puolin viisaampi : ), vaikka yritys/toiminimi on ollut pystyssä jo 2 vuotta niin täysihoitotalli vasta 1,5 kk. Joten mielestäni tämä koulutus tulee hyvään väliin - Osaan kehittää ja viedä yritystäni eteenpäin. - Usko yrittäjyyteen ja hevosalan kannattavuuteen. Se on ollut ainoa este, jotta meidän yritys on pysynyt pienimuotoisena ja sivutoimisena - Kokonaiskuvan selkeytyminen, asioiden parempi priorisointi - Saada monipuolisempi, vahvempi ote yrittämiseen, uskaltaa johtaa omaa yritystä. Ja uskallus tarttua / toteuttaa uusia ajan trendejä, mukauttaa ne omaan työympäristöön ja kehittää itseään yrittäjänä / ihmisenä / lisätä ammattitaitoa. Lista osoittaa, että tavoitteet koulutukseen lähtöön olivat monentasoisia. Paljon vaikuttaa varmasti myös se, missä vaiheessa yrittäjyyttä ollaan. Hyvin useassa tavoitteen asetannassa korostuu kannattavuuden ja kustannustehokkuuden kehittäminen Vaikuttavuuskysely lokakuu 2011 Heli-hankkeen tavoitteiden saavuttamista selvitettiin vaikuttavuuskyselyllä, joka lähetettiin e-lomakkeena hankkeen päättyessä kaikille Heli-hankkeeseen osallistuneille yrityksille. Kyselyyn vastasi 12 osallistujaa. Vastausprosentti oli 26,6 %. Kysely noudatteli rakenteeltaan hankkeen alkukartoituskyselyä. Vastauksia saatiin kummastakin Heli-ryhmästä melko tasaisesti. Suurin osa loppukyselyyn vastanneista koki tavoitteidensa toteutuneen. Vastaajista kahdeksan kertoi tavoitteiden toteutuneen täysin, neljä vastaajista oli saavuttanut ne osittain. Muuttunutta tilaa kuvasi seuraava kysymys ja siihen saadut vastaukset: Heli-koulutus on ollut kehittämisprosessi, joka jatkuu varmasti vielä koulutuksen päätyttyä. Mitä sellaista tunnistat, joka jo nyt on siirtynyt käytäntöön Heli-koulutuksesta? Esim. jokin toimintatapa, työkalu, konkreettinen idea tai asia? -En aloittanut yrittäjyyttä, koska hevosalan kustannukset ovat nousseet ja nousevat niin paljon suhteessa ihmisten varallisuuteen. Koulutus vahvisti päätöstäni. Ei kuitenkaan tarkoita etten voisi toimia jonkin palvelun tarjoajana. -Hinnoittelun uudistus -Erilaista tarjontaa asiakkaille. -Tietoisuus eri ihmistyyppien käyttäytymisestä -Oman työn hinnoittelu järkevälle tasolle ja se idea, että tämä on yritys siinä missä mikä tahansa voittoa tavoitteleva yksikkö! Uudet markkinointi-ideat ja yhteistyö muiden lähialueiden yrittäjien kanssa ihan konkreettisesti, esim. tuntien pito ratsastuskoululla opettajaa vaihdellen. 13

14 -Liiketaloudellinen osaaminen ja sen yhdistäminen yrityksen pyörittämisen arkipäivään. -Toimintojen kustannustehokkuus. Hinnoittelu. Oman työn arvostaminen. -Asioiden seuraaminen -Viikottaiset neuvottelupalaverit lounaalla paikallisessa ruokravintolassa. -Täysihoitotallin liikevaihdon kehittämisen asemesta siirtyminen ratsastuskoulun pitoon Kysyttäessä mikä oli koulutuksessa saavuttamasi tärkein oivallus omaan työhön tai yrityksen toimintaan liittyen, vastaukseksi tuli seuraavat: -Alan yrittäjien erilaisuus, tarkoitan yritysmuotoa ja sitä että osalla yritystoiminta on maksimaalisen kallista ja osalla hyvin edukasta jos on maataloustoimintaa. -Meillä on perusasiat aika hyvällä tolalla, mutta koulutus avasi silmät myös laajemmalta, ei saa jäädä tuijottamaan pelkästään omaa yritystä. -Pitäisi olla paljon muiden yrittäjien kanssa puheissa kaikesta. Pitäisi myös pitää joskus jotain loman tapaista. -Omasta jaksamisesta on pidettävä huolta, muut eivät sitä tee. -Edellä mainittu "yritys" eikä mikään pelkkä elämäntapa ja harrastus. Oma jaksaminen myös helpottui kun pystyy jakamaan töitä ja luottaa että muutkin osaavat ja oma tapa toimia ei ole ainut ja oikea... -Koulutuksen suurin hyöty on ollut oman työn arvostaminen. Osallistuessani koulutukseen olen huomannut että oma yritys toimii jo hyvin eri osa-alueilla. Oman osaamisen ja yrityksen tason tunnistaminen antaa valtavasti energiaa omaan työhön. -Markkinoinnin tärkeys -Ajoittainen etäisyyden ottaminen johon liittyy lepo ja latautuminen. Suurin osa osallistuisi vastaavankaltaiseen koulutukseen uudelleen, jos sellaista olisi tarjolla. Suurimman osan mielestä koulutusohjelma oli sopiva pituudeltaan, muutaman mielestä olisi voinut olla vielä pidempikin. Kohdassa muut kommentit koulutuksesta korostui muutamissa vastauksissa koulutuspäivissä vallinnut hyvä ilmapiiri: Mitä muuta haluat koulutuksesta vielä mainita? -olisi mukava kuulla esim. kyläyhteisöjen yhteistoiminnasta, miten saada rehut läheltä ja miten kehittää yhteistyötä viljelijöiden kanssa: laitumien vuokraaminen, heinän ja kauran osto, palvelujen osto. -Kurssit oli hyvin järjestetty ja opintomatka oli mitä parhain. -Hevostaloudessa toimii muitakin kuin talliyrittäjiä, nyt koulutus oli suunnattu voimakkaasti heille. -Supermukavat vetäjät ja toimivat tilat Ypäjällä! Hyvät, asiantuntevat luennoitsijat ja erinomaisesti toimineet järjestelyt ja aikataulut. Oli aina helppo tulla valmiiseen pöytään ja vain imeä uutta tietoa itseensä. -Ilmoittautuessani koulutukseen olin hyvin epäileväinen - onneksi Taina Rinne innosti mukaan - oli hyvä koulutus! Kiitos kaikille. -Hyvä ilmapiiri 14

15 -Koulutus oli hyvä ja tarpeellinen hevosalan yrittäjille ja myös kouluttajille. Oma osallistuminen oli vajaata työkiireiden takia ja on osa syy, ettei siitä saanut niin tarpeeksi irti, mitä olisi ollut mahdollista. -Toivoisin alottaville ja suunnitteleville enemmän jo alalla olleiden kokemuksia arjesta. Kokeneemmille voisi olla oma koulutuksensa syvällisempänä ja kehittävämpänä. -Kiitos vetäjille mukavan ilmapiirin luomisesta! Verkostoitumisen tärkeys Useiden palautteiden mukaan muihin saman alan yrittäjiin tutustuminen ja etenkin kokemusten vaihtaminen yhdessä on koettu tärkeäksi oman toiminnan ja yrityksen kehittämiselle. Monet alan yrittäjät toimivat yksin tai perheyrityksinä. Yksi hankkeen tavoitteista, toisistaan yleensä erillään toimivat ratsu-, ravi ja jalostusyrittäjien saaminen yhteisiin koulutuspäiviin ja sen kautta mahdollisuus ja foorumi vuoropuheluun ja verkostoitumiseen toteutui lopulta pienimuotoisemmin kuin oli ajateltu. Markkinointiponnistuksista huolimatta ravi-ihmisiä näytti olevan vaikea saada liikkeelle. Muutoin verkostoituminen oli hankkeessa vahvaa. Verkostoitumisen tärkeys korostui koulutuksissa ja keskusteluissa, sekä myös temaattisesti koulutuksen sisällössä. Tilaisuuksien luonne rakennettiin tukemaan aktiivisesti ryhmäytymistä, jolloin se soi mahdollisimman hyvät edellytykset verkostoitumiselle. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen lisääminen yhteisissä koulutustilaisuuksissa auttoi verkostojen synnyttämisessä ja mahdollisti yhteistyön aloittamisen ja laajenemisen tulevaisuudessa. Hankkeen lisäkoulutuksissa ja jatkoajalla saatiin verkostoituminen vietyä astetta pidemmälle tuomalla kaksi yritysryhmää yhteisiin tilaisuuksiin. Hankkeen aikana on kohdejoukko tätä useasti toivonut, ja kiinnostus muihin alan yrittäjiin tutustumiseksi ja heidän ajatustensa kuulemiseksi on lisääntynyt selvästi kohderyhmässä. Aitoa yhteistyötä yrittäjien välille syntyi jo hankkeen kuluessa. Hevostenvaihtoa toteutettiin yritysten välillä, ja ideoita yhteisten kurssien järjestämiseen virisi. Myös kouluttajavaihtoa toteutui ja kahden yrityksen yhteisiä palvelutuotteita jo koulutuksen aikana. Ypäjän Hevosopisto koulutuspaikkana oli yrittäjälle optimaalinen: se edustaa hevosalan yrittäjälle luotettavaa ja asiantuntevaa hevosalan osaamista sekä myös mahdollistaa yrittäjän verkottumisen osaamiskeskittymään ja muihin hevosalan yrittäjiin. Lisätietoja: Taina Rinne, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta

Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Hevoshankkeet osana maaseudun kehittämisohjelman toteutusta Ely:n kokemuksia käynnissä olevista hankkeista Uusien hankkeiden suunnitteluun näkemyksiä Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Ypäjä 24.5.2011 Hevosalan

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012

Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry. Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry Sanna Mäki-Tuuri HAMI/HAMK Mustiala 9.2.2012 Hevosmäärän historia 375 000 31 500 75 000 130 000 Hevosmäärän jakautuminen Hevostalouden tunnuslukuja Suomessa n. 75 000

Lisätiedot

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti

Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta. projektipäällikkö Heini Iinatti Näkymiä hevosten Pohjois-Pohjanmaalta projektipäällikkö Heini Iinatti Hevosten Pohjois-Pohjanmaa - hevostalouden kehittämisohjelma Laadittiin 2008, valmis 2009 Tunnistettiin kehittämistarpeet Määriteltiin

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 HEVOSMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Hannele Aalto, Viikinkilinna / Vaellustalli Toreson Satu Haagmann, Luomajärven Hevoskievari Oy Suvi Louhelainen, Suomen Hippos ry Riku Leppänen,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä VoimaNainen 2020-hankkeen naisyrittäjien työhyvinvointi ja liiketoimintakäytännöt - Tulosyhteenveto hankkeen 1. kyselystä Helena Palmgren, kehittämispäällikkö 2 Naisyrittäjien työhyvinvointi?

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Hyvinvointia hevosista - Hevosavusteinen toiminta

Hyvinvointia hevosista - Hevosavusteinen toiminta Hyvinvointia hevosista - Hevosavusteinen toiminta HEVOSAVUSTEINEN TOIMINNAN ORGANISAATIOT SUOMESSA Suomen Ratsastusterapeutit ry - koulutettuja terapeuttejan n. 160 Ratsastusterapeutti suojattu ammattinimike

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA

TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1 LIITE 1 Työssäoppimisen alueelliseen sopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN. TYÖPAIKKOHJAAJAKOULUTUKSEN (2ov) PERUSMALLI VARSINAIS-SUOMESSA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina

- puheenjohtajien yhteenvedot, osallistujien priorisointi numeroina Learning cafe- TIIVISTELMÄ TYÖPAJOJEN TULOKSISTA HEVOSALA 2020 Neuvonta, koulutus ja kehittäminen Ke 25.5.2011, OSANA HEVOSALAN YHTEISTYÖSEMINAARIA Alustuksena: Hevosalan tulevaisuustyöpajan tulokset,

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Hevostalouden kannatteleva voima

Hevostalouden kannatteleva voima Hevostalouden kannatteleva voima Katariina Suvitaival 17.03.2011 Hevostutkimuksen päivä/ksu 1 Aiheen esittely Hevosala kasvaa - mihin se nojaa Koulutus TUKIPALVELUT Neuvonta Hallinto Tiedotus ERIKOISOSAAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin

Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin Yrittäjyys- ja työelämäpäivä Hyvinkään Laureassa Pitchaus miten esittelen yritysideani hyvin 15.5.2014 Timo Liukko First Round Oy 1 Tarjoamme Viihtyisät tilat Suomen teollisuuden historiaa sykkivässä vanhassa

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen

Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen Yrittäjyys HAAGA-HELIAn liiketalouden opinnoissa (Helsinki) Tarja Jokinen Tarja Römer-Paakkanen Ilkka Malinen Yrittäjyysopintojen kokonaisuus ja ASO 1. Lukukausi Yrittäjyys ja yritystoiminta 6 op - tiimi-

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Hevosalan fiilisbarometri 2015

Hevosalan fiilisbarometri 2015 Hevosalan fiilisbarometri 2015 Yhteenveto tuloksista Sirpa Pussinen ja Terhi Thuneberg Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Kyselyprojektissa mukana HAMKin hevostalouden opiskelijat Riikka Alijoki, Marika

Lisätiedot

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti

JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti JEP Juonneopetuksen edistämisen projekti Pedagoginen muutos - juonneopetuksen implementointi JEP esittely vk 10/2009 Mira Pihlaja, projektipäällikkö JEPin kesto ja toimijat Projekti kestää 36 kk eli 1.10.2008-30.9.2011.

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta

Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta 1 Muistio Korkeakoulujen yrittäjyysfoorumin johtoryhmän kokouksesta Paikka: Tampere, TAMK Läsnä: Pertti Kinnunen, puheenjohtaja, Peer Haataja, Markus Sjölund, Esa Pellikainen, Sinikka Seppänen, Noora Bergroth-Rantanen,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot