MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 / 2 0 0 8. www.muottikolmio.fi"

Transkriptio

1 MK tänään 1 / Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

2 Valmisbetoni muuntuu nykypäivän työmaalla moneksi, kun betonimassa suhteituksella ja lukuisilla lisäaineilla optimoidaan kulloiseenkin rakenteeseen sopivaksi. Yksi erikoisbetoneista on korkealujuusbetoni, jolla on suuri lujuus ja hyvät säilyvyysominaisuudet. Sitä käytetään mm. hoikissa raskaasti kuormitetuissa rakenteissa. Työmaalla erikoisbetonien käyttö aiheuttaa vaatimuksia sekä betonoinnissa että muotinteossa. Korkealujuusbetonilla valettaessa muotin pitää kestää poikkeavat valupaineet. Leppävaarassa, kauppakeskus Sellon III-vaiheen työmaalta löytyy kaksi kokenutta rakentajaa: Sierak Oy:n työnjohtaja Kuldar Koger ja kirvesmies Jorma Alakoski. Yhteensä laskettuna miehillä on liki puoli vuosisataa työmaakokemusta, sillä Alakoski aloitti rakentajauransa jo 1970-luvulla, Koger puolestaan luvulla. Erikoisbetoni aiheuttaa muotillekin erikoisvaatimuksia He vahvistavat betonissa tänä aikana tapahtuneet rajut muutokset. Työmaan kannalta valmisbetonin monet ominaisuudet tarkoittavat heidän mukaansa sitä, että työmaalla pitää olla entistä paremmin tietoa siitä, mitkä ovat kulloisessakin rakenteessa käytettävän massan ominaisuudet: - Ne vaikuttavat suoraan sekä betonointi- että muottivaatimuksiin. Rakentajille suotuisa talvi Sello III:n työmaa on kaksiosainen. Elokuva- ja vapaa-ajankeskus valmistuu vuoden 2008 lopulla. 21- kerroksinen asuinkerrostalo on puolestaan Skanskalla ennakkomarkkinoinnissa, sen arvioidaan valmistuvan syksyllä Korkean kerrostalon kellarikerrosten rakenteet valetaan paikalla lujuudeltaan K70-1 korkealujuusbetonilla. Kohteen pääurakoitsijana on NCC:n ja Skanskan työyhteenliittymä. Sierak Oy aloitti oman paikallavaluurakkansa lokakuussa Aloitimme maanrakennusurakoitsijan tekemän pohjalaatan päältä ja meidän osuutemme valmistuu huhti-toukokuun vaihteessa, Koger ja Alakoski kertovat. Sierak urakoi rungon paikallavalurakenteet runsaan 30 hengen voimin. Vaativinta kohteessa on miesten mukaan ollut töiden niveltäminen vanhaan rakennukseen: Yllättävän pitkään kestäneet piikkaustyöt ovatkin muuttaneet työjärjestystä. Varsinainen rakennustyö on kuitenkin sujunut hyvin. Suotuisa talvikin on auttanut, kun lumitöihin ei ole juuri jouduttu. Toki betonoinnissa on lauhasta säästä huolimatta tarvittu lämpölangat, he kertovat. K70 betoni yllätti Entä korkealujuusbetonivalut? Periaatteessa ne ovat sujuneet hyvin. Mutta pari yllätystäkin on sattunut, kun normaalilla työtekniikalla tehty muotti ei olekaan kestänyt valupainetta, miehet kertovat. Korkealujuusbetonissa on yleensä paljon notkistinta, jonka takia massa jäykistyy hitaasti. Kuormakokoa pitääkin hitaissa valuissa rajoittaa, varsinkin kuumissa olosuhteissa, jolloin myös massan sitoutuminen on nopeata. Ongelmia tuli siitä huolimatta, että betonointi tehtiin K70-1 betonin vaatimukset huomioon ottaen. 4 metriä korkeaa seinää pystyy periaatteessa nostamaan 1,5 metrin tunnissa. 1-luokan rakenteissa maksimi nousunopeus on 1 metri tunnissa. Otimme kolmen kuution betonikuormia 50 minuutin välein, Koger kertaa. Muotit sidottiin yhteen muottivälikkeillä nor-

3 Kokeneet rakentajat, työnjohtaja Kuldar Koger ja kirvesmies Jorma Alakoski korostavat, että erikoisbetonit tarvitsevat sekä muotinteossa, betonoinnissa että jälkihoidossakin erikoiskohtelun. maalilla 70 sentin jaolla. Kun K70-1 betoni ei yllättäen sitoutunut valun aikana lainkaan, muotti alkoi antaa periksi. Mikä neuvoksi? Nopeasti imuauto ja betonit pois, muotin korjaus ja uusi valu. Valuhommia ei kesken jätetä, Koger vastaa. Alakoski puolestaan kertoo, että muotti korjattiin sitomalla se lisäpulteilla. Seuraavassa yhtä korkean seinän K70-1 valussa puolestaan tihennettiin muotin kolmen alimman rivin sidejakoa puoleen, siis noin 35 senttiin. Pelkkä lujuustieto ei kerro massan ominaisuuksia Miesten kertoma tapaus on hyvä esimerkki siitä, että paikallavalu on aina yksilöllistä. Pelkkä lujuuden tietäminen ei riitä, vaan kaikkien lisäaineiden yhteisvaikutus sitoutumisaikaan pitäisi pystyä ennakoimaan tapauskohtaisesti. Tiedonkulku on miesten mukaan yksi avainasioista: Jo muotinteossa pitää ehdottomasti tietää, jos rakenteeseen käytetään erikoismassaa, Alakoski korostaa. Betonimassan valinta yhteistyössä Lähde: Betonimassan ominaisuudet ja niiden oikea valinta vaikuttaa ratkaisevasti itse betonointityön onnistumiseen. Sopivimman betonin valinnan pitäisikin aina olla rakennesuunnittelijan, työmaan ja valmisbetonin toimittajan yhteistyötä. Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelija määrittelee betonin lujuus- ja rakenneluokan rasitusluokan suojaavan betonipeitteen paksuuden toleranssit ja pintaluokat. Rasitusluokkien kautta betonille asetettavat vaatimukset sen ominaisuuksien suhteen takaavat pitkäikäisen ja toimivan rakenteen.

4 Firan urakkaan kuuluu myös telakka-altaan yli menevä silta. Esko Nyrhilä kertoo, että se rakennetaan neljässä lohkossa. PATO-urakka ja Huoltoterminaali esimerkkeinä Vuosaaren satama-alueella rakenteet varmasti vesitiiviitä Vuosaaren sataman peruskivi muurattiin tammikuussa Sen jälkeen alueella on rakennettu paljon, myös muita kuin varsinaisia satamarakenteita. MK tänään -lehti kävi syyskuun alussa tutustumassa kahteen satama-alueen työmaahan. Fira Oy urakoi PATO-hankkeessa uuden patoseinän ja kunnostaa vanhan telakka-altaan. Quattroproject Oy puolestaan urakoi sataman logistiikka-alueelle T&M kiinteistöjen huoltoterminaalia. Projektit ovat varsin erilaisia. Mutta yhteistäkin löytyy: rakenteiden on oltava varmasti vesitiiviitä. Siitä on varmistuttu mm. käyttämällä paikallavalurakenteissa saumanauhoja ja injektointiletkuja. Osittain entiselle telakka-alueelle rakennettavan Vuosaaren sataman laajuus on 150 hehtaaria, josta 90 hehtaaria on merestä täytettävää uutta aluetta. Vuosaareen on rakennettu ajanmukainen satamakeskus, joka sisältää tavarasataman, sen yhteydessä toimivan logistiikka-alueen sekä sataman viereen rakennettavan Meriportin yritysalueen. Satama on saanut myös uudet liikenneyhteydet: satamatien, satamaradan ja meriväylän. Satama otetaan osittain käyttöön vielä vuonna 2008, lopulliseen laajuuteen se valmistuu vuoden 2009 lopulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 260 miljoonaa euroa. PATO-HANKE Säätoiveena puolipilvinen Vaativat betonirakenteet ovat pohjalaisen Fira Oy:n erityisosaamista. Sen referenssiluettelosta löytyykin niin teollisuus-, tuotantotila-, logistiikka-, toimisto-, pysäköintilaitos- kuin liiketilarakentamishankkeita. Vuosaaren satama-alueella se on jo ennen PATO-projektia urakoinut ABB:n laivojen sähkömoottoreiden kokoonpanotehtaan. Vappuna käynnistynyt PATO-projekti kestää 7 kuukautta. Iso kohde, ainakin mitoiltaan, on työmaan vastaavan mestarin Esko Nyrhilän mukaan valmiina marraskuun lopussa. Töitä tehdään hengen voimin. Nyrhilä kertoo että aikataulun tiukkuus korostuu kohteen erikoisluonteen takia: Urakkaan kuuluvaa

5 patoaltaan pohjan yhteensä neliön kallistusvalua on tehtävä säätilan mukaan. Toiveena olisi puolipilvinen sää. Kuluvana kesänä sadepäiviä on kuitenkin kertynyt liiankin kanssa, hän toteaa ja lisää, ettei aurinkoinen hellepäiväkään ole betonin kuivumisen kannalta optimaalinen. 12 metriä korkean ja 80 senttiä paksun järeän patoseinän betonisaumojen vesitiiviys on varmistettu saumamahoilla ja injektointiletkuilla. Betoninen 80 senttiä paksu patoseinä Firan työmaa on mitoiltaan kunnioitettava: satamaalueen vanha telakka-allas on 380 metriä pitkä, 56 metriä leveä ja noin 12 metriä syvä. Satamaprojektin aikana altaassa on valettu massiiviset laiturielementit; elementtien valmistuttua kuiva allas täytettiin vedellä, jotta elementit voitiin uivan nosturin avulla kuljettaa paikoilleen. Nyt allas siis kunnostetaan sataman käyttöön kuiva-altaaksi. Fira purkaa altaan päässä olevan vanhan metallirakenteisen kuivaponttoonipatoseinän ja rakentaa altaaseen uuden vesitiiviin, 80 senttiä paksun patoseinän. Altaan pohjalle tehdään loiva kallistusvalu noin 1:100 kaltevuuteen. Urakkaan kuuluu myös uusi, altaan ylittävä silta, joka rakennetaan neljässä lohkossa, sekä altaan kallioseinämien kunnostaminen. Altaan seinät ovat osaksi louhittua, osaksi betoniseiniä, osaksi ruiskubetonoitua. Seinämät on rusnattu, tiivistetty injektoimalla ja tarvittaessa lujitettu pulttaamalla ja vielä verkotettu, Nyrhilä listaa ja laskee verkkoakin käytetyn noin 5000 neliötä. Ruskon Betonin työmaalle toimittamaa betonia PATO-hanke nielaisee noin 3000 kuutiota. Vesitiivistä, lujuudeltaan K40-K45 betonia. Suunnittelu ja työmaa etenevät käsi kädessä Työmaatoimiston seinillä olevista rakennepiirustuksista näkee, että Pontekin tekemiä suunnitelmia on tutkittu tarkasti. Nyrhilä toteaakin, että tällaisessa erikoiskohteessa työmaa ja suunnittelu etenevät käsi kädessä. Yksityiskohdista keskustellaan ja mietitään parhaimmat toteutustavat. Entä tiivistystarvikkeiden käyttö? Nyrhilän mukaan saumojen vesitiiviys on suunnitelmissa varmistettu käyttämällä osin moninkertaistakin varmistusta. Saumanauhojen ja injektointiletkujen lisäksi on käytetty bentoniittimattoa. Varmistukset ovat varsin perusteltuja, sillä rakenteen vesitiiviyden korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa, kallista, jopa mahdotonta. Työmaalla on syyskuun alussa vielä jokunen injektointiletku näkyvilläkin. Saumanauhat sen sijaan ovat jo betonin sisällä. Nyrhilä näyttääkin rakennekuvista, mihin noin 500 metriä Hydrotite CJTA nauhaa, Joco PVC-saumanauhaa ja saman verran Joco injektointiletkua on uponnut: - Esimerkiksi anturan ja patoseinän välissä on selkeä, noin 20-millinen liikuntasauma, johon asennettiin kaksinkertainen saumanauha, hän esittelee. Nyrhilä korostaa, että tiivistystarvikkeiden asennus pitää tehdä huolellisesti ohjeiden mukaan, jotta ne toimivat niin kuin on tarkoitettu. Hydrotiten paisuva CJTA-nauha saa häneltä kiitosta, koska se pintakäsittelynsä ansiosta sietää asennuksen jälkeisiä sade- ja valumavesiä. Nauhan turpoaminen alkaa vasta 10 vuorokauden kuluttua siitä, kun nauha on kastunut. Valettaessa nauhan päälle tulevaa rakennetta, betonin emäksisyys sen sijaan purkaa pintakäsittelyn ja nauhan turpoaminen pääsee kastuessa alkamaan heti. Metallipato romuraudaksi Uuden betonipadon vesitiiviys testataan varsin pian: Vanhan metallisen padon purku aloitetaan näet laskemalla vesi sen ja meidän tekemämme uuden betonipadon väliin. Rautapato nostetaan vähittäin ylös, polttoleikataan ja viedään siivuina pois, Nyrhilä kertoo. Kuiva-altaan pohjan kallistusvaluja on tehty säätilan ehdoilla. Tavallinen aloitusaika on aamuneljä, jotta työ on ehditty tehdä ennen tänä kesänä niin yleisiä iltapäiväsateita. Syyskuun alussa neliön valualueesta oli enää neljännes valamatta.

6 Vuosaaren Huoltoterminaaliin tulee vesitiiviin kellarikerroksen lisäksi kaksi maanpäällistä kerrosta. Ensimmäisen kerroksen lattia on luonnollisesti myös vedeneristävä, koska ykköskerrokseen tulee mm. ajoneuvojen pesutiloja. Vuosaaren huoltoterminaali Tilat raskaiden ajoneuvojen huoltoon Satama-alueen pohjoispäässä, heti uutta satamatietä alueelle ajettaessa sijaitsevat kiinteästi sataman toimintoihin liittyville yrityksille ja toiminnoille tarkoitetut logistiikka- ja autologistiikkaalueet, porttikeskus sekä korjaus- ja huoltotoiminta-alue. Rahtarinkadun varrella on meneillään useampi työmaa, ensimmäisenä Vuosaaren Huoltoterminaali. Sen rakennuttaja on T&M kiinteistöt Oy ja projektinjohtourakoitsija Quattroproject Oy. Vajaan 7000 kerrosneliön rakennukseen tulee kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Halliosaan tulee mm. raskaan liikenteen ajoneuvojen huolto- ja pesutilat sekä katsastushalli. Toiseen kerrokseen tulee toimistotilojen lisäksi myös ravintola ja kokoustiloja. Huoltoterminaalin maarakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. Vastaava mestari Timo Kantola Quattroproject Oy:stä kertoo, että kohde luovutetaan osaluovutuksina siten, että jouluksi valmistuu varsinainen halliosa ja tammi-helmikuussa toimisto-osat.

7 Kellarikerros rakentajille vaativin Hankkeen vaativimman osan, vesitiiviin kellarikerroksen rakentamisessa on kulunut myös aikaa suhteellisesti eniten. Kantola myöntää, että aikataulu on tiukka. Myös viikonloppuina on tehty töitä. Kellarikerroksen valuja on myös aloitettu aamuneljältä ja muutaman kerran ne ovat kestäneet iltayhdeksään. Pinnan hiertämisen jälkeen on oltu jo yli puolenyön. Kantola naurahtaakin, että Design and Build -projekti etenee välillä Build and Design -periaatteella. Alkuperäiset suunnitelmat ovat eläneet varsin paljon. Muutoksia on vieläkin odotettavissa, sillä kaikkien toimistotilojen käyttäjät eivät vielä ole ratkenneet. Syyskuun alun työmaakäynnillä näkyy, että kellarin ja kaarevan ajoluiskan valujen jälkeen on kuitenkin päästy aloittamaan myös betonielementtirungon asennus. Näkyvää valmista syntyy sen myötä nopeasti. Rakennuksen julkisivuihin tulee Ruukin metalli-villametalli-kasetti. Työmaan kokonaisvahvuus lähenteli syyskuun alussa viittäkymmentä. Projektinjohtourakassa alaurakoitsijoita on jo kellariosassa ehtinyt olla useita. Yksi niistä on MSJ-Rakennus Oy, joka tekee kellarikerroksen suurmuottityöt. Betonirakentamisen erikoisosaamista Työpäällikkö Sami Kutila MSJ-Rakennuksesta tuli huoltoterminaalityömaalle heinäkuussa: Forssalaisen rakennusyrityksen erikoisosaamista on juuri betonirakentaminen, jonka osuus on Kutilan arvion mukaan kolme neljännestä yrityksen koko työkannasta. Spesiaalihommaa tämä on sikäli, ettei sitä voi tulla tekemään pystymetsästä. Vuosaaressa teemme töitä 12 oman miehen voimin. Oma vakituinen porukkamme onkin kouliintunut tekemään hommat niin, etteivät juuri ohjeita tarvitse, Kutila kehaisee. MSJ-Rakennuksen urakkaan kuuluu myös kellarin betonirakenteiden saumojen vesitiiviyden varmistaminen. Ne tehdään rakennesuunnittelija WSP Finland Oy:n suunnitelmien mukaisesti: työmaalla on vielä näkyvissä mm. Joco injektointiletkuja sekä seinän pystysaumassa pilkistävää Joco PVC-saumanauhaa. Kutilalla on kyseisistä tuotteista myös aikaisempaa kokemusta. Asentamiseen pitää tietysti varata tekijöitä ja aikaa. Virheitä ei saa tulla, sillä korjaaminen on jälkikäteen vaikeaa, hän toteaa. Huoltoterminaalin vastaava mestari Timo Kantolalla on pitkä rakentajakokemus. Aikataulut on hänen mukaansa nykyrakentamisessa puristettu minimiin. Työpäällikkö Sami Kutila tietää, että paikallavalurakentamisen ammattilaisia ei valtavasti ole tarjolla. Meillä on onneksi osaava, työhön kouliintunut porukka, jota ei juuri tarvitse opastaa. Kellarin paikallavalurakenteissa on käytetty mm. Joco 10 injektointiletkua sekä Joco pvc-saumanauhaa. Varman päälle Välillä varmistellaan jo liikaakin, Timo Kantola arvioi vesitiiviiden rakenteiden suunnittelua. Pitkän uran rakentamisessa, 30 vuotta vientihommissa Venäjällä ja siitä viimeiset 6 vuotta Quattrogeminillä, tehnyt kokenut rakentaja pitää vesitiiviyden varmistuksessa tärkeimpänä perinteistä rakenteen keskelle asennettavaa saumakumia. Meneillään olevassa huoltoterminaaliprojektissa saumojen vesitiiviyttä varmistetaan sekä injektointiletkuilla, PVC-saumanauhoilla että paisuvilla työsaumanauhoilla. Kantola tuo esiin PVC-saumanauhojen asennukseen liittyvän tärkeän detaljin: nauhaa asennettaessa pohjalaatan ja seinän väliseen työsaumaan, on nauhalle tehtävä korotus laattavalun yhteydessä. Näin nauha saadaan asemoitua laatan pintaraudoituksen yläpuolelle. Tämä on huomioitava laatan muotitusta tehdessä.

8 Flamingossa vaativat

9 paikallavalurakenteet Vapaa-ajankeskus Flamingo Vantaalla on isojen lukujen työmaa. Lukujen takaa paljastuu käytännössä monta rakentamisen kannalta varsin erityyppistä työmaata: vesipuisto-kylpylä, hotelli, pysäköintilaitos, elokuvakeskus, ravintola- ja liiketiloja. Yksi Flamingon urakoitsijasta on Sierak Oy, joka on tehnyt vaativat paikallavalutyöt.

10 Flamingossa vaativat paikallavalurakenteet Hyppyaltaan lähes 5 metriä korkeiden seinien yhtäjaksoinen valu kesti 16 tuntia. Kehä III:n kupeessa, lähellä lentokenttää sijaitsevan Flamingon rakennuttaja on työeläkevakuutusyhtiö Varma ja projektinjohtourakoitsija SRV Viitoset Oy. Rakennettava ala on noin bruttoneliömetriä ja hankkeen kokonaiskustannusarvio noin 140 miljoonaa euroa. Vapaa-ajankeskus liittyy yhdyssillalla Suomen toiseksi suurimpaan ostoskeskukseen Jumboon. Flamingon rakennustyöt aloitettiin keväällä 2006 ja kohde valmistuu syksyllä Paras työmaa vuonna 2007 Flamingo valittiin Suomen parhaaksi rakennustyömaaksi vuonna Rakennuslehden järjestämän kilpailun haastattelussa SRV:n työmaapäällikkö Jukka Nikkola piti Flamingon rakennusteknisesti vaativimpina töinä yli hehtaarin kokoisen allasosaston vesitiiviitä betonirakenteita. Näiden kehujen siivittämänä MK tänään -lehti kysyi Tero Wiirilinnalta miten paikallavalu-urakoitsija Sierak Oy haasteeseen vastasi. Wiirilinna on jo siirtynyt Flamingosta uuteen työkohteeseen, mutta tuli helmikuun puolessavälissä vielä katsastamaan, miltä tehty työ näyttää. Kylpyläosan kompensaatioaltaat, maanpaineseinät, jännitettynä rakenteena tehty pysäköintilaitos ja yhdyssillan liukuportaisiin liittyviä töitä Jumbonkin Flamingon työmaan rakentamisessa on koettu ääriolosuhteet: - Toissatalvena oli kurjat kelit, toisaalta kesä oli äärettömän kuuma, molemmat ovat paikallavalutöissä vaativia, Tero Wiirilinna toteaa. 10

11 Kylpyläosastosta voi hyvällä syyllä povata menestystä. Vastaavia vesiliukumäkiä ei Suomesta taida muualta löytyä. puolella. Kymmenen paikallavalettua hissi/porraskuilua, joista korkein oli hotellissa oleva 65-metrinen kuilu. Se nousi hieman yli 80 metriin merenpinnan yläpuolelle. Betonirungon laudoitus, raudoitus, jännetyöt ja itse betonointi, Wiirilinna niputtaa Sierakin urakan sisältöä Flamingossa. Aliurakoitsijoineen Sierakilla oli siellä enimmillään noin 60 työntekijää. Itse tulin työmaalle kesällä 2006, jolloin perustustyöt olivat jo käynnissä. Nyt helmikuussa teemme viimeisiä jälkitöitä. Pysyimme alkuperäisessä aikataulussa hyvin, jopa hieman etuajassa joitakin suunnitelmamuutoksia lukuun ottamatta. Vesitiivistä ilman erillistä vedeneristettä Vesitiiviit paikallavalurakenteet tehtiin Flamingossa ilman erillistä vedeneristettä jälkijännityksen, saumanauhojen, ja injektointiletkujen avulla. Wiirilinna kertoo, että saumojen tiiviydet varmistettiin asentamalla sekä Joco-injektointiletkua että Hydrotite-saumanauhaa molempia noin kilometrin verran. Periaatteessa yli tarvittavan, kuten muillakin työmaillamme, vaikkei suunnittelija olisi niitä merkinnytkään. Tuotteiden hinta on näet pieni verrattuna siihen, jos rakenteita jouduttaisiin jälkikäteen korjaamaan, hän korostaa. Hän korostaa myös betonimassan valinnan tärkeyttä. Yhteistyötä betonitoimittajan kanssa tehdään nykytyömailla erittäin tiiviisti. Näissä Flamingon uima-allasrakenteiden vahvasti raudoitetuissa korkeissa osissa, kuten hyppyaltaassa, käytettiin myös erikoisbetoneita, kuten itsetiivistyvää eli it-betonia. Valumiehen työ helpottuu, kun vibraaminen jää pois, toisaalta muotin pitää olla erittäin kestävä. Opettelemista ja kokemusta sen käyttö vaatii ja tavallista enemmän työtä myös betonitoimittajan laboranteilta, Wiirilinna arvioi. 11

12 Olkiluoto 3 käyttöön Yksi Olkiluoto 3:n yhteistyökumppaneista on Muottikolmio Oy, joka on toimittanut vaativiin betonirakenteisiin mm. JOCO-injektointiletkut, paisuvat HYDROTITE-nauhat ja paisuvat LEAKMASTER-kitit. Kuvassa Olkiluodon työmaa tammikuussa Kuva: TVO Suomen viidennen ydinvoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä Tuotantokäyttöön Teollisuuden Voima Oy:n rakentama uusin ydinvoimayksikkö Eurajoen Olkiluodon saaren länsipäässä tulee vuonna OL3:ksi nimetty yksikkö rakennetaan nykyisten Olkiluoto 1:n ja 2:n viereen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuoden 2003 rahassa on noin 3 miljardia euroa. Se on Suomen tähänastisen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointi. OL3-yksikön rakentamisesta vastaa avaimet käteen -periaatteella Areva NP:n ja Siemensin muodostama ranskalais-saksalainen konsortio. AREVA NP vastaa hankkeessa reaktorilaitoksesta ja Siemens turpiinilaitoksesta. OL3 on muutenkin kuin euroissa isojen lukujen työmaana. Rakennusten vaatima pinta-ala on noin neljä hehtaaria. Ne sijoittuvat noin 19 hehtaarin suuruiselle alueelle. Rakennustilavuus on noin m3. Rakennusten suurin korkeus on runsaat 60 metriä ja ilmastointipiipun korkeus noin 100 metriä. Kaikki rakennukset perustetaan kalliolle. Rakennusten käyttöikä on 60 vuotta. Betonia rakennuksiin tulee kulumaan noin m3. Rakenteiden massiivisuuden takia betonissa käytetään paljon masuunikuonaa. Työstettävyyden parantamiseksi käytetään paljon hidastinta. Turvallisuusvaatimukset kovat Turvallisuusvaatimukset korostuvat paitsi uuden ydinvoimalaitoksen laitteiden valinnan, myös sen rakentei- 12

13 vuonna 2011 den suunnittelussa. Erilaisten turvallisuusjärjestelmien lisäksi rakenteet on mitoitettu mm. lentokoneen törmäyksen tai ns. vakavan reaktorionnettomuuden varalta. Siinä reaktorisydämen oletetaan sulavan kaikkien turvallisuusjärjestelmien epäonnistuessa. Reaktorirakennus on 64 metriä korkea, sen ulkohalkaisija on noin 57 metriä. Rakennuksen katto on puolipallomainen. Ulkoseinän ja sisemmän suojarakennuksen muoto on valittu lujuustekniikan ja aikataulun perusteella. Reaktorirakennuksen ulkoseinä, joka toimii myös lentokonetörmäyssuojana, toteutetaan noin kahden metrin paksuisena vahvasti raudoitettuna betonirakenteena. Sisempi suojarakennus on vajaat kaksi metriä paksu jännitetty teräsbetonirakenne. Se on mitoitettu kestämään sisäpuolelta tulevat rasitukset, kuten mahdolliset putkikatkoista aiheutuvat paine- ja lämpötilakuormat. Suojarakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon myös ns. vakava reaktorionnettomuus, jossa reaktorin sydämen oletetaan sulavan paineastian pohjan läpi. Sula johdetaan passiivisesti siirtokanavan kautta noin 170 neliön suuruiselle leviämisalueelle, jossa sula jäähdytetään vedellä. Suojarakennuksen tiiviys on varmistettu suojarakennuksen sisäpintaan asennetun teräksisen tiiviyslevyn avulla. Myös ison matkustajalentokoneen törmäys on otettu huomioon laitoksen suunnittelussa. Betoniset suojarakenteet on suunniteltu sellaisiksi, ettei lentokone tai sen osa pääse tunkeutumaan suojarakenteen läpi eikä rasitus ylitä rakenteen kantokykyä. 13

14 Malthus Top Building esimerkkinä: Paikallavalu-urakoitsija hyvien referenssien perusteella Paikallavalu-urakoitsijoita ei etsitä keltaisilta sivuilta, toimitusjohtaja Tommi Hannuksela naurahtaa. Pelkkä hyvä porukka ei riitä, tunnettuus lisääntyy vain hyvin tehtyjen kohteiden kautta. Niitä miehen omalle, vuonna 2003 perustetulle Top Building Oy:lle näyttää kertyneen kiitettävästi: paraikaa on meneillään vaativa, vesitiiviitä rakenteita sisältävän As. Oy Espoon Kultalammen runkourakka Leppävaarassa. 14

15 Espoolaisen Top Building Oy:n perustajalla, Tommi Hannukselalla on itsellään vahva työmaatausta, sillä hän on aikaisemmin tehnyt kaikkia rakennusalan töitä. Tuntuma oikeisiin töihinkin pysyy edelleen, sillä työmaatoimistosta yhytetty toimitusjohtaja kertoo kiiretilanteesta hyppäävänsä tarvittaessa remmiin itsekin. Hannuksela kertoo, että alkuperäinen ajatus omaa yritystä perustettaessa oli tehdä ensin kaikkia rakennusalan töitä ja erikoistua jatkossa omakotitalojen rakentamiseen. Kun pärjäsimme erityisesti paikallavalutöissä, niistä kertyi osaamista, jota aloimme määrätietoisesti kehittää edelleen. Kultalampi vaativa kohde Nyt teemme sataprosenttisesti paikallavaluja. Kohteita on kertynyt laidasta laitaan perustuksista vesitiiviisiin porrasrakenteisiin. Kultalampi on urakkasummaltaan tähän mennessä suurin kohteemme. Samalla se on vaativin, sillä palvelutalotyyppistä omistusasumista sisältävässä rakennuksessa on mm. oma kylpylä. Sen vaativat allasrakenteet ja kaarevat seinät tehdään paikallavaluna kappaletavarasta. Haasteellinen paikallavalajille on myös pohjakerroksen holvin pinta, joka on kauttaaltaan porrastettu. Kultalammen projektinjohtourakoitsija on Lemcon. Top Building puolestaan työllistää työmaalla aliurakoitsijoineen 34 henkilöä. Toisena kohteena yritys urakoi parhaillaan Vantaan lentoasemalla liikerakennus AeroCenteriä. Teemme Kultalammen kaikki paikallavalut pohjarungon osalta toiseen kerrokseen saakka, josta 6-kerroksinen rakennus jatkuu elementtirakenteisena. Lisäksi urakkaan kuuluvat mm. ajoramppi ja paikallavalettu pyöreä porrastorni. Betonia kohteeseen tarvitaan noin 3500 kuutiota, laudoitusta runsaat neliötä, Hannuksela laskee. Työmaalla uransa aloittanut toimitusjohtaja Tommi Hannuksela tarttuu tarvittaessa työmaan hommiin myös itse. Kultalammen teknisesti ja aikataulun osalta vaativat paikallavalurakenteet työllistävät hänet tosin työnjohtopuolella kokopäiväisesti. Top Building aloitti Kultalammen työmaalla marraskuun lopulla, paikallavalujen osalta kohteen pitäisi olla valmiina maaliskuun puolessa välissä, jolloin rungon elementtiasennukset käynnistyvät. Osin teemme töitä myös rinnan elementtiasennuksen kanssa, esimerkiksi ajorampin osalta. Koko kohde valmistuu vuoden loppuun mennessä. Malthus Valmius muutoksiin Vaikka Kultalampi on Hannukselan mukaan teknisesti vaativa, hän nostaa kuitenkin työmaan vaativimmaksi asiaksi aikataulun. - Aikataulujen tiukkuus on normaalitilanne nykypäivän rakentajille. Se tarkoittaa samalla sitä että työmaan muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Silloin myös yhteistyökumppaneilta on saatava tavara nopeasti työmaalle, Hannuksela korostaa. Yksi Top Building Oy:n yhteistyökumppani perustamisesta saakka on ollut Muottikolmio Oy, jonka tuotteita Kultalammenkin työmaalla on runsaasti: - Malthusin välikkeet ja muottilukot, vesitiiviisiin rakenteisiin Joco-injektointiletkut ja Hydrotiten paisuvat tiivistenauhat, työsauma- ja liikuntaraudoitteet. Esimerkiksi vesitiiviyden varmistavaa injektointiletkua ja paisuntanauhaa on molempia käytetty noin 250 metriä, Hannuksela listaa. Muottikolmio-yhteistyöhön hänellä on useampia perusteita: - Perusasia on tietysti se, että tuotteet ovat hyviä ja toimivia, paikallavalurakenteiden korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa ja kallista, joten riskejä ei siinä kannata ottaa. Tutuksi tulleiden tuotteiden käyttö ei myöskään aiheuta tekijöille ongelmia, ne tunnetaan ja niitä osataan käyttää. Myös Muottikolmion läheisyys ja heidän oma varastonsa on plussaa: - Kokemuksen perusteella tietää lähes ulkoa, mitä tavaraa pitää tilata aikaisemmin, mitkä ovat hyllytavaraa. Se on tärkeä näkökohta tilanteessa, jolloin työmaalla esimerkiksi järjestelmämuotilla suunniteltu seinä muuttuukin kappaletavaralla tehtäväksi, Hannuksela kertoo esimerkkinä. 15 Helmikuun alun toimittajakäynnin aikana As. Oy Kultalammessa oli menossa kahden lähes viisi metriä korkean ja 24 metriä pitkän seinän valu. Niissä seinäpaksuudet ja suojaetäisyydet on varmistettu käyttämällä kappaletavarasta tehdyissä muoteissa Malthusmuottivälikkeitä.

16 Unohda lumenluonti Lumikassi tekee sen puolestasi Levitä illalla holville, nosta aamulla nosturilla pois Sallittu kuorma 1500 kg. Murtokuorma kg Sisäänommellut köydet Vahvistetut nurkat Koko: 5,8 x 5,8 m Paino n. 30 kg MK Tänään on Muottikolmio Oy:n asiakaslehti. Lehti pyrkii antamaan tietoa alalla kiinnostavista tapahtumista ja vinkkejä parempaan rakentamiseen. Päätoimittaja Mikko Aalto Toimitus Sirkka Saarinen Muottikolmio Oy Finnoonniitty Espoo Puh Fax www. muottikolmio.fi Osoitteenmuutokset faxilla s-posti

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co 1 Työmaa 10.8.2016 web-liittymästä Haastavuus näkyy jo tästä 2 Näkymiä Tekla

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Hanhikivi 1 -hanke KIP Ympäristöpäivä 27.5.2016 Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Voimajärjestelmän tila 27.5. klo 10 2 Sähkön lähteet Suomessa 2015 Turve 3,3 % Maakaasu 6,1 % Kivihiili 6,7

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta

Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta Suuret pöytämuotit ja itsekiipeilymenetelmä vähentävät nosturitarvetta Marina Bay Sands TM, Singapore Singapore on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva kaupunkivaltio, joka on yksi suurimpia kansainvälisen kaupan

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S.

MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S. MAALIPINTA ANTAA MAHDOLLISUUKSIA S. 16 Yhä kestävämpiä ja toiminnallisempia. Siihen tähtää maalipinnoitettujen teräslevyjen tuotekehitys. RUUKKI SIDOSRYHMÄLEHTI 01.08 Heathrow T5 kohtaa haasteet lue lisää

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI. Suomen Betoniyhdistys ry Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Rakenteen suunnittelu Betonirakenteen valmistuksen suunnittelu =betonityösuunnitelma Muottityö, raudoitustyö Betonin valmistus Betonointi

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella

Betonin ominaisuudet talvella Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo 1 Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat,

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1

Etusivu Sijainti Toimitilat Ota Yhteyttä VALIMO 1 Pitäjänmäen paraatipaikalla sijaitseva Valimotie 1 tarjoaa muuntojoustavaa ja tehokasta toimistotilaa. Tilat kunnostetaan käyttäjien toiveiden mukaan viihtyisiksi ja tehokkaiksi. Seitsemänkerroksisen rakennuksen

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Betoniseminaari Marina Congress Center Sipoon Inexin betonilattiat ( kutistuma kompensoitu )

Betoniseminaari Marina Congress Center Sipoon Inexin betonilattiat ( kutistuma kompensoitu ) Betoniteollisuus ry Betoniseminaari Marina Congress Center Sipoon Inexin betonilattiat ( kutistuma kompensoitu ) 23.11.2011 Juha Halonen Sipoon Inexin Logistiikkakeskus Rakennusaika:10 / 2009 3 / 2012,

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT

DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT DIAGONAALIANSAIDEN KÄYTTÖOHJE DIAGONAALIANSAAT Liittyy Suomen Betoniyhdistyksen r.y. Betonirakenteiden kuormia siirtävien metalliosien käyttöselosteeseen Käyttöseloste n:o 382 pintos Pintos Oy Pysäkintie

Lisätiedot

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus

SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat.

Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Referenssit Aleksanterinkatu 17, 8krs saneeraus, jossa uudistettiin 650m2 toimistotilat. Hanke toteutettiin projektijohtourakkana. Valmis 04/2015 Hotelli Kämpin 2-vaiheen viemärilinjojen saneeraus. Työt

Lisätiedot

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen

Vanhojen kerrostalojen hissittäminen Vanhojen kerrostalojen hissittäminen KONE Hissit Oy Anna Tiri Jarmo Tikkinen Oulu 27.11.2013 Esimerkkejä jälkiasennushissien ratkaisuista Hissi osana kiinteistöä Sijoitusvaihtoehtoja Hissi portaiden keskelle

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Itsetiivistyvä betoni, ITB

Itsetiivistyvä betoni, ITB Itsetiivistyvä betoni, ITB Ominaisuudet, käyttökohteet ja käytön rajoitukset Itsetiivistyvät betonit ovat erittäin notkeita, hyvin valuvia ja leviäviä betoneita, jotka tiivistyvät erottumatta oman painonsa

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Betonilattiapäivät 2014

Betonilattiapäivät 2014 Betonilattiapäivät 2014 Lattiatyypit ja toteutus BLY ry / Martti Matsinen, Mauri Tanninen 1 Luennon sisältö (luvut viittaavat julkaisuun Betonilattiat 2014, by45/bly-7) 1. Betonilattioiden perustyypit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen

Puu rakennusyhtiön arjessa. Projektipäällikkö Antti Aaltonen Puu rakennusyhtiön arjessa Projektipäällikkö Antti Aaltonen Antti Aaltonen: Kiinan kautta puurakentajaksi Rakennustekniikan DI, TTY 2010 Lemcon 2007-2010: työnjohtaja, projekti-insinööri SRV 2010-2012:

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Rakentaminen YTOT 1/01. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT 1/01 YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia Eläkeläinen jäi puisen seinäelementin ja sokkelin väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Omakotityömaalla

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA

SAVUSILAKKAKULINARISTIN MATKASSA Illalla pääni kun tyynyyn pistin väsyneet kädet rinnalle ristin pyysin Herralta isolta ett suojelisi myrskytuulen vihoilta samalla vielä, aivan kuin salaa pyysin ett saisin sopivasti kalaa ei niin paljon

Lisätiedot