MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MK tänään. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. 1 / 2 0 0 8. www.muottikolmio.fi"

Transkriptio

1 MK tänään 1 / Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.

2 Valmisbetoni muuntuu nykypäivän työmaalla moneksi, kun betonimassa suhteituksella ja lukuisilla lisäaineilla optimoidaan kulloiseenkin rakenteeseen sopivaksi. Yksi erikoisbetoneista on korkealujuusbetoni, jolla on suuri lujuus ja hyvät säilyvyysominaisuudet. Sitä käytetään mm. hoikissa raskaasti kuormitetuissa rakenteissa. Työmaalla erikoisbetonien käyttö aiheuttaa vaatimuksia sekä betonoinnissa että muotinteossa. Korkealujuusbetonilla valettaessa muotin pitää kestää poikkeavat valupaineet. Leppävaarassa, kauppakeskus Sellon III-vaiheen työmaalta löytyy kaksi kokenutta rakentajaa: Sierak Oy:n työnjohtaja Kuldar Koger ja kirvesmies Jorma Alakoski. Yhteensä laskettuna miehillä on liki puoli vuosisataa työmaakokemusta, sillä Alakoski aloitti rakentajauransa jo 1970-luvulla, Koger puolestaan luvulla. Erikoisbetoni aiheuttaa muotillekin erikoisvaatimuksia He vahvistavat betonissa tänä aikana tapahtuneet rajut muutokset. Työmaan kannalta valmisbetonin monet ominaisuudet tarkoittavat heidän mukaansa sitä, että työmaalla pitää olla entistä paremmin tietoa siitä, mitkä ovat kulloisessakin rakenteessa käytettävän massan ominaisuudet: - Ne vaikuttavat suoraan sekä betonointi- että muottivaatimuksiin. Rakentajille suotuisa talvi Sello III:n työmaa on kaksiosainen. Elokuva- ja vapaa-ajankeskus valmistuu vuoden 2008 lopulla. 21- kerroksinen asuinkerrostalo on puolestaan Skanskalla ennakkomarkkinoinnissa, sen arvioidaan valmistuvan syksyllä Korkean kerrostalon kellarikerrosten rakenteet valetaan paikalla lujuudeltaan K70-1 korkealujuusbetonilla. Kohteen pääurakoitsijana on NCC:n ja Skanskan työyhteenliittymä. Sierak Oy aloitti oman paikallavaluurakkansa lokakuussa Aloitimme maanrakennusurakoitsijan tekemän pohjalaatan päältä ja meidän osuutemme valmistuu huhti-toukokuun vaihteessa, Koger ja Alakoski kertovat. Sierak urakoi rungon paikallavalurakenteet runsaan 30 hengen voimin. Vaativinta kohteessa on miesten mukaan ollut töiden niveltäminen vanhaan rakennukseen: Yllättävän pitkään kestäneet piikkaustyöt ovatkin muuttaneet työjärjestystä. Varsinainen rakennustyö on kuitenkin sujunut hyvin. Suotuisa talvikin on auttanut, kun lumitöihin ei ole juuri jouduttu. Toki betonoinnissa on lauhasta säästä huolimatta tarvittu lämpölangat, he kertovat. K70 betoni yllätti Entä korkealujuusbetonivalut? Periaatteessa ne ovat sujuneet hyvin. Mutta pari yllätystäkin on sattunut, kun normaalilla työtekniikalla tehty muotti ei olekaan kestänyt valupainetta, miehet kertovat. Korkealujuusbetonissa on yleensä paljon notkistinta, jonka takia massa jäykistyy hitaasti. Kuormakokoa pitääkin hitaissa valuissa rajoittaa, varsinkin kuumissa olosuhteissa, jolloin myös massan sitoutuminen on nopeata. Ongelmia tuli siitä huolimatta, että betonointi tehtiin K70-1 betonin vaatimukset huomioon ottaen. 4 metriä korkeaa seinää pystyy periaatteessa nostamaan 1,5 metrin tunnissa. 1-luokan rakenteissa maksimi nousunopeus on 1 metri tunnissa. Otimme kolmen kuution betonikuormia 50 minuutin välein, Koger kertaa. Muotit sidottiin yhteen muottivälikkeillä nor-

3 Kokeneet rakentajat, työnjohtaja Kuldar Koger ja kirvesmies Jorma Alakoski korostavat, että erikoisbetonit tarvitsevat sekä muotinteossa, betonoinnissa että jälkihoidossakin erikoiskohtelun. maalilla 70 sentin jaolla. Kun K70-1 betoni ei yllättäen sitoutunut valun aikana lainkaan, muotti alkoi antaa periksi. Mikä neuvoksi? Nopeasti imuauto ja betonit pois, muotin korjaus ja uusi valu. Valuhommia ei kesken jätetä, Koger vastaa. Alakoski puolestaan kertoo, että muotti korjattiin sitomalla se lisäpulteilla. Seuraavassa yhtä korkean seinän K70-1 valussa puolestaan tihennettiin muotin kolmen alimman rivin sidejakoa puoleen, siis noin 35 senttiin. Pelkkä lujuustieto ei kerro massan ominaisuuksia Miesten kertoma tapaus on hyvä esimerkki siitä, että paikallavalu on aina yksilöllistä. Pelkkä lujuuden tietäminen ei riitä, vaan kaikkien lisäaineiden yhteisvaikutus sitoutumisaikaan pitäisi pystyä ennakoimaan tapauskohtaisesti. Tiedonkulku on miesten mukaan yksi avainasioista: Jo muotinteossa pitää ehdottomasti tietää, jos rakenteeseen käytetään erikoismassaa, Alakoski korostaa. Betonimassan valinta yhteistyössä Lähde: Betonimassan ominaisuudet ja niiden oikea valinta vaikuttaa ratkaisevasti itse betonointityön onnistumiseen. Sopivimman betonin valinnan pitäisikin aina olla rakennesuunnittelijan, työmaan ja valmisbetonin toimittajan yhteistyötä. Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelija määrittelee betonin lujuus- ja rakenneluokan rasitusluokan suojaavan betonipeitteen paksuuden toleranssit ja pintaluokat. Rasitusluokkien kautta betonille asetettavat vaatimukset sen ominaisuuksien suhteen takaavat pitkäikäisen ja toimivan rakenteen.

4 Firan urakkaan kuuluu myös telakka-altaan yli menevä silta. Esko Nyrhilä kertoo, että se rakennetaan neljässä lohkossa. PATO-urakka ja Huoltoterminaali esimerkkeinä Vuosaaren satama-alueella rakenteet varmasti vesitiiviitä Vuosaaren sataman peruskivi muurattiin tammikuussa Sen jälkeen alueella on rakennettu paljon, myös muita kuin varsinaisia satamarakenteita. MK tänään -lehti kävi syyskuun alussa tutustumassa kahteen satama-alueen työmaahan. Fira Oy urakoi PATO-hankkeessa uuden patoseinän ja kunnostaa vanhan telakka-altaan. Quattroproject Oy puolestaan urakoi sataman logistiikka-alueelle T&M kiinteistöjen huoltoterminaalia. Projektit ovat varsin erilaisia. Mutta yhteistäkin löytyy: rakenteiden on oltava varmasti vesitiiviitä. Siitä on varmistuttu mm. käyttämällä paikallavalurakenteissa saumanauhoja ja injektointiletkuja. Osittain entiselle telakka-alueelle rakennettavan Vuosaaren sataman laajuus on 150 hehtaaria, josta 90 hehtaaria on merestä täytettävää uutta aluetta. Vuosaareen on rakennettu ajanmukainen satamakeskus, joka sisältää tavarasataman, sen yhteydessä toimivan logistiikka-alueen sekä sataman viereen rakennettavan Meriportin yritysalueen. Satama on saanut myös uudet liikenneyhteydet: satamatien, satamaradan ja meriväylän. Satama otetaan osittain käyttöön vielä vuonna 2008, lopulliseen laajuuteen se valmistuu vuoden 2009 lopulla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 260 miljoonaa euroa. PATO-HANKE Säätoiveena puolipilvinen Vaativat betonirakenteet ovat pohjalaisen Fira Oy:n erityisosaamista. Sen referenssiluettelosta löytyykin niin teollisuus-, tuotantotila-, logistiikka-, toimisto-, pysäköintilaitos- kuin liiketilarakentamishankkeita. Vuosaaren satama-alueella se on jo ennen PATO-projektia urakoinut ABB:n laivojen sähkömoottoreiden kokoonpanotehtaan. Vappuna käynnistynyt PATO-projekti kestää 7 kuukautta. Iso kohde, ainakin mitoiltaan, on työmaan vastaavan mestarin Esko Nyrhilän mukaan valmiina marraskuun lopussa. Töitä tehdään hengen voimin. Nyrhilä kertoo että aikataulun tiukkuus korostuu kohteen erikoisluonteen takia: Urakkaan kuuluvaa

5 patoaltaan pohjan yhteensä neliön kallistusvalua on tehtävä säätilan mukaan. Toiveena olisi puolipilvinen sää. Kuluvana kesänä sadepäiviä on kuitenkin kertynyt liiankin kanssa, hän toteaa ja lisää, ettei aurinkoinen hellepäiväkään ole betonin kuivumisen kannalta optimaalinen. 12 metriä korkean ja 80 senttiä paksun järeän patoseinän betonisaumojen vesitiiviys on varmistettu saumamahoilla ja injektointiletkuilla. Betoninen 80 senttiä paksu patoseinä Firan työmaa on mitoiltaan kunnioitettava: satamaalueen vanha telakka-allas on 380 metriä pitkä, 56 metriä leveä ja noin 12 metriä syvä. Satamaprojektin aikana altaassa on valettu massiiviset laiturielementit; elementtien valmistuttua kuiva allas täytettiin vedellä, jotta elementit voitiin uivan nosturin avulla kuljettaa paikoilleen. Nyt allas siis kunnostetaan sataman käyttöön kuiva-altaaksi. Fira purkaa altaan päässä olevan vanhan metallirakenteisen kuivaponttoonipatoseinän ja rakentaa altaaseen uuden vesitiiviin, 80 senttiä paksun patoseinän. Altaan pohjalle tehdään loiva kallistusvalu noin 1:100 kaltevuuteen. Urakkaan kuuluu myös uusi, altaan ylittävä silta, joka rakennetaan neljässä lohkossa, sekä altaan kallioseinämien kunnostaminen. Altaan seinät ovat osaksi louhittua, osaksi betoniseiniä, osaksi ruiskubetonoitua. Seinämät on rusnattu, tiivistetty injektoimalla ja tarvittaessa lujitettu pulttaamalla ja vielä verkotettu, Nyrhilä listaa ja laskee verkkoakin käytetyn noin 5000 neliötä. Ruskon Betonin työmaalle toimittamaa betonia PATO-hanke nielaisee noin 3000 kuutiota. Vesitiivistä, lujuudeltaan K40-K45 betonia. Suunnittelu ja työmaa etenevät käsi kädessä Työmaatoimiston seinillä olevista rakennepiirustuksista näkee, että Pontekin tekemiä suunnitelmia on tutkittu tarkasti. Nyrhilä toteaakin, että tällaisessa erikoiskohteessa työmaa ja suunnittelu etenevät käsi kädessä. Yksityiskohdista keskustellaan ja mietitään parhaimmat toteutustavat. Entä tiivistystarvikkeiden käyttö? Nyrhilän mukaan saumojen vesitiiviys on suunnitelmissa varmistettu käyttämällä osin moninkertaistakin varmistusta. Saumanauhojen ja injektointiletkujen lisäksi on käytetty bentoniittimattoa. Varmistukset ovat varsin perusteltuja, sillä rakenteen vesitiiviyden korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa, kallista, jopa mahdotonta. Työmaalla on syyskuun alussa vielä jokunen injektointiletku näkyvilläkin. Saumanauhat sen sijaan ovat jo betonin sisällä. Nyrhilä näyttääkin rakennekuvista, mihin noin 500 metriä Hydrotite CJTA nauhaa, Joco PVC-saumanauhaa ja saman verran Joco injektointiletkua on uponnut: - Esimerkiksi anturan ja patoseinän välissä on selkeä, noin 20-millinen liikuntasauma, johon asennettiin kaksinkertainen saumanauha, hän esittelee. Nyrhilä korostaa, että tiivistystarvikkeiden asennus pitää tehdä huolellisesti ohjeiden mukaan, jotta ne toimivat niin kuin on tarkoitettu. Hydrotiten paisuva CJTA-nauha saa häneltä kiitosta, koska se pintakäsittelynsä ansiosta sietää asennuksen jälkeisiä sade- ja valumavesiä. Nauhan turpoaminen alkaa vasta 10 vuorokauden kuluttua siitä, kun nauha on kastunut. Valettaessa nauhan päälle tulevaa rakennetta, betonin emäksisyys sen sijaan purkaa pintakäsittelyn ja nauhan turpoaminen pääsee kastuessa alkamaan heti. Metallipato romuraudaksi Uuden betonipadon vesitiiviys testataan varsin pian: Vanhan metallisen padon purku aloitetaan näet laskemalla vesi sen ja meidän tekemämme uuden betonipadon väliin. Rautapato nostetaan vähittäin ylös, polttoleikataan ja viedään siivuina pois, Nyrhilä kertoo. Kuiva-altaan pohjan kallistusvaluja on tehty säätilan ehdoilla. Tavallinen aloitusaika on aamuneljä, jotta työ on ehditty tehdä ennen tänä kesänä niin yleisiä iltapäiväsateita. Syyskuun alussa neliön valualueesta oli enää neljännes valamatta.

6 Vuosaaren Huoltoterminaaliin tulee vesitiiviin kellarikerroksen lisäksi kaksi maanpäällistä kerrosta. Ensimmäisen kerroksen lattia on luonnollisesti myös vedeneristävä, koska ykköskerrokseen tulee mm. ajoneuvojen pesutiloja. Vuosaaren huoltoterminaali Tilat raskaiden ajoneuvojen huoltoon Satama-alueen pohjoispäässä, heti uutta satamatietä alueelle ajettaessa sijaitsevat kiinteästi sataman toimintoihin liittyville yrityksille ja toiminnoille tarkoitetut logistiikka- ja autologistiikkaalueet, porttikeskus sekä korjaus- ja huoltotoiminta-alue. Rahtarinkadun varrella on meneillään useampi työmaa, ensimmäisenä Vuosaaren Huoltoterminaali. Sen rakennuttaja on T&M kiinteistöt Oy ja projektinjohtourakoitsija Quattroproject Oy. Vajaan 7000 kerrosneliön rakennukseen tulee kellarikerros ja kaksi maanpäällistä kerrosta. Halliosaan tulee mm. raskaan liikenteen ajoneuvojen huolto- ja pesutilat sekä katsastushalli. Toiseen kerrokseen tulee toimistotilojen lisäksi myös ravintola ja kokoustiloja. Huoltoterminaalin maarakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa. Vastaava mestari Timo Kantola Quattroproject Oy:stä kertoo, että kohde luovutetaan osaluovutuksina siten, että jouluksi valmistuu varsinainen halliosa ja tammi-helmikuussa toimisto-osat.

7 Kellarikerros rakentajille vaativin Hankkeen vaativimman osan, vesitiiviin kellarikerroksen rakentamisessa on kulunut myös aikaa suhteellisesti eniten. Kantola myöntää, että aikataulu on tiukka. Myös viikonloppuina on tehty töitä. Kellarikerroksen valuja on myös aloitettu aamuneljältä ja muutaman kerran ne ovat kestäneet iltayhdeksään. Pinnan hiertämisen jälkeen on oltu jo yli puolenyön. Kantola naurahtaakin, että Design and Build -projekti etenee välillä Build and Design -periaatteella. Alkuperäiset suunnitelmat ovat eläneet varsin paljon. Muutoksia on vieläkin odotettavissa, sillä kaikkien toimistotilojen käyttäjät eivät vielä ole ratkenneet. Syyskuun alun työmaakäynnillä näkyy, että kellarin ja kaarevan ajoluiskan valujen jälkeen on kuitenkin päästy aloittamaan myös betonielementtirungon asennus. Näkyvää valmista syntyy sen myötä nopeasti. Rakennuksen julkisivuihin tulee Ruukin metalli-villametalli-kasetti. Työmaan kokonaisvahvuus lähenteli syyskuun alussa viittäkymmentä. Projektinjohtourakassa alaurakoitsijoita on jo kellariosassa ehtinyt olla useita. Yksi niistä on MSJ-Rakennus Oy, joka tekee kellarikerroksen suurmuottityöt. Betonirakentamisen erikoisosaamista Työpäällikkö Sami Kutila MSJ-Rakennuksesta tuli huoltoterminaalityömaalle heinäkuussa: Forssalaisen rakennusyrityksen erikoisosaamista on juuri betonirakentaminen, jonka osuus on Kutilan arvion mukaan kolme neljännestä yrityksen koko työkannasta. Spesiaalihommaa tämä on sikäli, ettei sitä voi tulla tekemään pystymetsästä. Vuosaaressa teemme töitä 12 oman miehen voimin. Oma vakituinen porukkamme onkin kouliintunut tekemään hommat niin, etteivät juuri ohjeita tarvitse, Kutila kehaisee. MSJ-Rakennuksen urakkaan kuuluu myös kellarin betonirakenteiden saumojen vesitiiviyden varmistaminen. Ne tehdään rakennesuunnittelija WSP Finland Oy:n suunnitelmien mukaisesti: työmaalla on vielä näkyvissä mm. Joco injektointiletkuja sekä seinän pystysaumassa pilkistävää Joco PVC-saumanauhaa. Kutilalla on kyseisistä tuotteista myös aikaisempaa kokemusta. Asentamiseen pitää tietysti varata tekijöitä ja aikaa. Virheitä ei saa tulla, sillä korjaaminen on jälkikäteen vaikeaa, hän toteaa. Huoltoterminaalin vastaava mestari Timo Kantolalla on pitkä rakentajakokemus. Aikataulut on hänen mukaansa nykyrakentamisessa puristettu minimiin. Työpäällikkö Sami Kutila tietää, että paikallavalurakentamisen ammattilaisia ei valtavasti ole tarjolla. Meillä on onneksi osaava, työhön kouliintunut porukka, jota ei juuri tarvitse opastaa. Kellarin paikallavalurakenteissa on käytetty mm. Joco 10 injektointiletkua sekä Joco pvc-saumanauhaa. Varman päälle Välillä varmistellaan jo liikaakin, Timo Kantola arvioi vesitiiviiden rakenteiden suunnittelua. Pitkän uran rakentamisessa, 30 vuotta vientihommissa Venäjällä ja siitä viimeiset 6 vuotta Quattrogeminillä, tehnyt kokenut rakentaja pitää vesitiiviyden varmistuksessa tärkeimpänä perinteistä rakenteen keskelle asennettavaa saumakumia. Meneillään olevassa huoltoterminaaliprojektissa saumojen vesitiiviyttä varmistetaan sekä injektointiletkuilla, PVC-saumanauhoilla että paisuvilla työsaumanauhoilla. Kantola tuo esiin PVC-saumanauhojen asennukseen liittyvän tärkeän detaljin: nauhaa asennettaessa pohjalaatan ja seinän väliseen työsaumaan, on nauhalle tehtävä korotus laattavalun yhteydessä. Näin nauha saadaan asemoitua laatan pintaraudoituksen yläpuolelle. Tämä on huomioitava laatan muotitusta tehdessä.

8 Flamingossa vaativat

9 paikallavalurakenteet Vapaa-ajankeskus Flamingo Vantaalla on isojen lukujen työmaa. Lukujen takaa paljastuu käytännössä monta rakentamisen kannalta varsin erityyppistä työmaata: vesipuisto-kylpylä, hotelli, pysäköintilaitos, elokuvakeskus, ravintola- ja liiketiloja. Yksi Flamingon urakoitsijasta on Sierak Oy, joka on tehnyt vaativat paikallavalutyöt.

10 Flamingossa vaativat paikallavalurakenteet Hyppyaltaan lähes 5 metriä korkeiden seinien yhtäjaksoinen valu kesti 16 tuntia. Kehä III:n kupeessa, lähellä lentokenttää sijaitsevan Flamingon rakennuttaja on työeläkevakuutusyhtiö Varma ja projektinjohtourakoitsija SRV Viitoset Oy. Rakennettava ala on noin bruttoneliömetriä ja hankkeen kokonaiskustannusarvio noin 140 miljoonaa euroa. Vapaa-ajankeskus liittyy yhdyssillalla Suomen toiseksi suurimpaan ostoskeskukseen Jumboon. Flamingon rakennustyöt aloitettiin keväällä 2006 ja kohde valmistuu syksyllä Paras työmaa vuonna 2007 Flamingo valittiin Suomen parhaaksi rakennustyömaaksi vuonna Rakennuslehden järjestämän kilpailun haastattelussa SRV:n työmaapäällikkö Jukka Nikkola piti Flamingon rakennusteknisesti vaativimpina töinä yli hehtaarin kokoisen allasosaston vesitiiviitä betonirakenteita. Näiden kehujen siivittämänä MK tänään -lehti kysyi Tero Wiirilinnalta miten paikallavalu-urakoitsija Sierak Oy haasteeseen vastasi. Wiirilinna on jo siirtynyt Flamingosta uuteen työkohteeseen, mutta tuli helmikuun puolessavälissä vielä katsastamaan, miltä tehty työ näyttää. Kylpyläosan kompensaatioaltaat, maanpaineseinät, jännitettynä rakenteena tehty pysäköintilaitos ja yhdyssillan liukuportaisiin liittyviä töitä Jumbonkin Flamingon työmaan rakentamisessa on koettu ääriolosuhteet: - Toissatalvena oli kurjat kelit, toisaalta kesä oli äärettömän kuuma, molemmat ovat paikallavalutöissä vaativia, Tero Wiirilinna toteaa. 10

11 Kylpyläosastosta voi hyvällä syyllä povata menestystä. Vastaavia vesiliukumäkiä ei Suomesta taida muualta löytyä. puolella. Kymmenen paikallavalettua hissi/porraskuilua, joista korkein oli hotellissa oleva 65-metrinen kuilu. Se nousi hieman yli 80 metriin merenpinnan yläpuolelle. Betonirungon laudoitus, raudoitus, jännetyöt ja itse betonointi, Wiirilinna niputtaa Sierakin urakan sisältöä Flamingossa. Aliurakoitsijoineen Sierakilla oli siellä enimmillään noin 60 työntekijää. Itse tulin työmaalle kesällä 2006, jolloin perustustyöt olivat jo käynnissä. Nyt helmikuussa teemme viimeisiä jälkitöitä. Pysyimme alkuperäisessä aikataulussa hyvin, jopa hieman etuajassa joitakin suunnitelmamuutoksia lukuun ottamatta. Vesitiivistä ilman erillistä vedeneristettä Vesitiiviit paikallavalurakenteet tehtiin Flamingossa ilman erillistä vedeneristettä jälkijännityksen, saumanauhojen, ja injektointiletkujen avulla. Wiirilinna kertoo, että saumojen tiiviydet varmistettiin asentamalla sekä Joco-injektointiletkua että Hydrotite-saumanauhaa molempia noin kilometrin verran. Periaatteessa yli tarvittavan, kuten muillakin työmaillamme, vaikkei suunnittelija olisi niitä merkinnytkään. Tuotteiden hinta on näet pieni verrattuna siihen, jos rakenteita jouduttaisiin jälkikäteen korjaamaan, hän korostaa. Hän korostaa myös betonimassan valinnan tärkeyttä. Yhteistyötä betonitoimittajan kanssa tehdään nykytyömailla erittäin tiiviisti. Näissä Flamingon uima-allasrakenteiden vahvasti raudoitetuissa korkeissa osissa, kuten hyppyaltaassa, käytettiin myös erikoisbetoneita, kuten itsetiivistyvää eli it-betonia. Valumiehen työ helpottuu, kun vibraaminen jää pois, toisaalta muotin pitää olla erittäin kestävä. Opettelemista ja kokemusta sen käyttö vaatii ja tavallista enemmän työtä myös betonitoimittajan laboranteilta, Wiirilinna arvioi. 11

12 Olkiluoto 3 käyttöön Yksi Olkiluoto 3:n yhteistyökumppaneista on Muottikolmio Oy, joka on toimittanut vaativiin betonirakenteisiin mm. JOCO-injektointiletkut, paisuvat HYDROTITE-nauhat ja paisuvat LEAKMASTER-kitit. Kuvassa Olkiluodon työmaa tammikuussa Kuva: TVO Suomen viidennen ydinvoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä Tuotantokäyttöön Teollisuuden Voima Oy:n rakentama uusin ydinvoimayksikkö Eurajoen Olkiluodon saaren länsipäässä tulee vuonna OL3:ksi nimetty yksikkö rakennetaan nykyisten Olkiluoto 1:n ja 2:n viereen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuoden 2003 rahassa on noin 3 miljardia euroa. Se on Suomen tähänastisen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointi. OL3-yksikön rakentamisesta vastaa avaimet käteen -periaatteella Areva NP:n ja Siemensin muodostama ranskalais-saksalainen konsortio. AREVA NP vastaa hankkeessa reaktorilaitoksesta ja Siemens turpiinilaitoksesta. OL3 on muutenkin kuin euroissa isojen lukujen työmaana. Rakennusten vaatima pinta-ala on noin neljä hehtaaria. Ne sijoittuvat noin 19 hehtaarin suuruiselle alueelle. Rakennustilavuus on noin m3. Rakennusten suurin korkeus on runsaat 60 metriä ja ilmastointipiipun korkeus noin 100 metriä. Kaikki rakennukset perustetaan kalliolle. Rakennusten käyttöikä on 60 vuotta. Betonia rakennuksiin tulee kulumaan noin m3. Rakenteiden massiivisuuden takia betonissa käytetään paljon masuunikuonaa. Työstettävyyden parantamiseksi käytetään paljon hidastinta. Turvallisuusvaatimukset kovat Turvallisuusvaatimukset korostuvat paitsi uuden ydinvoimalaitoksen laitteiden valinnan, myös sen rakentei- 12

13 vuonna 2011 den suunnittelussa. Erilaisten turvallisuusjärjestelmien lisäksi rakenteet on mitoitettu mm. lentokoneen törmäyksen tai ns. vakavan reaktorionnettomuuden varalta. Siinä reaktorisydämen oletetaan sulavan kaikkien turvallisuusjärjestelmien epäonnistuessa. Reaktorirakennus on 64 metriä korkea, sen ulkohalkaisija on noin 57 metriä. Rakennuksen katto on puolipallomainen. Ulkoseinän ja sisemmän suojarakennuksen muoto on valittu lujuustekniikan ja aikataulun perusteella. Reaktorirakennuksen ulkoseinä, joka toimii myös lentokonetörmäyssuojana, toteutetaan noin kahden metrin paksuisena vahvasti raudoitettuna betonirakenteena. Sisempi suojarakennus on vajaat kaksi metriä paksu jännitetty teräsbetonirakenne. Se on mitoitettu kestämään sisäpuolelta tulevat rasitukset, kuten mahdolliset putkikatkoista aiheutuvat paine- ja lämpötilakuormat. Suojarakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon myös ns. vakava reaktorionnettomuus, jossa reaktorin sydämen oletetaan sulavan paineastian pohjan läpi. Sula johdetaan passiivisesti siirtokanavan kautta noin 170 neliön suuruiselle leviämisalueelle, jossa sula jäähdytetään vedellä. Suojarakennuksen tiiviys on varmistettu suojarakennuksen sisäpintaan asennetun teräksisen tiiviyslevyn avulla. Myös ison matkustajalentokoneen törmäys on otettu huomioon laitoksen suunnittelussa. Betoniset suojarakenteet on suunniteltu sellaisiksi, ettei lentokone tai sen osa pääse tunkeutumaan suojarakenteen läpi eikä rasitus ylitä rakenteen kantokykyä. 13

14 Malthus Top Building esimerkkinä: Paikallavalu-urakoitsija hyvien referenssien perusteella Paikallavalu-urakoitsijoita ei etsitä keltaisilta sivuilta, toimitusjohtaja Tommi Hannuksela naurahtaa. Pelkkä hyvä porukka ei riitä, tunnettuus lisääntyy vain hyvin tehtyjen kohteiden kautta. Niitä miehen omalle, vuonna 2003 perustetulle Top Building Oy:lle näyttää kertyneen kiitettävästi: paraikaa on meneillään vaativa, vesitiiviitä rakenteita sisältävän As. Oy Espoon Kultalammen runkourakka Leppävaarassa. 14

15 Espoolaisen Top Building Oy:n perustajalla, Tommi Hannukselalla on itsellään vahva työmaatausta, sillä hän on aikaisemmin tehnyt kaikkia rakennusalan töitä. Tuntuma oikeisiin töihinkin pysyy edelleen, sillä työmaatoimistosta yhytetty toimitusjohtaja kertoo kiiretilanteesta hyppäävänsä tarvittaessa remmiin itsekin. Hannuksela kertoo, että alkuperäinen ajatus omaa yritystä perustettaessa oli tehdä ensin kaikkia rakennusalan töitä ja erikoistua jatkossa omakotitalojen rakentamiseen. Kun pärjäsimme erityisesti paikallavalutöissä, niistä kertyi osaamista, jota aloimme määrätietoisesti kehittää edelleen. Kultalampi vaativa kohde Nyt teemme sataprosenttisesti paikallavaluja. Kohteita on kertynyt laidasta laitaan perustuksista vesitiiviisiin porrasrakenteisiin. Kultalampi on urakkasummaltaan tähän mennessä suurin kohteemme. Samalla se on vaativin, sillä palvelutalotyyppistä omistusasumista sisältävässä rakennuksessa on mm. oma kylpylä. Sen vaativat allasrakenteet ja kaarevat seinät tehdään paikallavaluna kappaletavarasta. Haasteellinen paikallavalajille on myös pohjakerroksen holvin pinta, joka on kauttaaltaan porrastettu. Kultalammen projektinjohtourakoitsija on Lemcon. Top Building puolestaan työllistää työmaalla aliurakoitsijoineen 34 henkilöä. Toisena kohteena yritys urakoi parhaillaan Vantaan lentoasemalla liikerakennus AeroCenteriä. Teemme Kultalammen kaikki paikallavalut pohjarungon osalta toiseen kerrokseen saakka, josta 6-kerroksinen rakennus jatkuu elementtirakenteisena. Lisäksi urakkaan kuuluvat mm. ajoramppi ja paikallavalettu pyöreä porrastorni. Betonia kohteeseen tarvitaan noin 3500 kuutiota, laudoitusta runsaat neliötä, Hannuksela laskee. Työmaalla uransa aloittanut toimitusjohtaja Tommi Hannuksela tarttuu tarvittaessa työmaan hommiin myös itse. Kultalammen teknisesti ja aikataulun osalta vaativat paikallavalurakenteet työllistävät hänet tosin työnjohtopuolella kokopäiväisesti. Top Building aloitti Kultalammen työmaalla marraskuun lopulla, paikallavalujen osalta kohteen pitäisi olla valmiina maaliskuun puolessa välissä, jolloin rungon elementtiasennukset käynnistyvät. Osin teemme töitä myös rinnan elementtiasennuksen kanssa, esimerkiksi ajorampin osalta. Koko kohde valmistuu vuoden loppuun mennessä. Malthus Valmius muutoksiin Vaikka Kultalampi on Hannukselan mukaan teknisesti vaativa, hän nostaa kuitenkin työmaan vaativimmaksi asiaksi aikataulun. - Aikataulujen tiukkuus on normaalitilanne nykypäivän rakentajille. Se tarkoittaa samalla sitä että työmaan muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Silloin myös yhteistyökumppaneilta on saatava tavara nopeasti työmaalle, Hannuksela korostaa. Yksi Top Building Oy:n yhteistyökumppani perustamisesta saakka on ollut Muottikolmio Oy, jonka tuotteita Kultalammenkin työmaalla on runsaasti: - Malthusin välikkeet ja muottilukot, vesitiiviisiin rakenteisiin Joco-injektointiletkut ja Hydrotiten paisuvat tiivistenauhat, työsauma- ja liikuntaraudoitteet. Esimerkiksi vesitiiviyden varmistavaa injektointiletkua ja paisuntanauhaa on molempia käytetty noin 250 metriä, Hannuksela listaa. Muottikolmio-yhteistyöhön hänellä on useampia perusteita: - Perusasia on tietysti se, että tuotteet ovat hyviä ja toimivia, paikallavalurakenteiden korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa ja kallista, joten riskejä ei siinä kannata ottaa. Tutuksi tulleiden tuotteiden käyttö ei myöskään aiheuta tekijöille ongelmia, ne tunnetaan ja niitä osataan käyttää. Myös Muottikolmion läheisyys ja heidän oma varastonsa on plussaa: - Kokemuksen perusteella tietää lähes ulkoa, mitä tavaraa pitää tilata aikaisemmin, mitkä ovat hyllytavaraa. Se on tärkeä näkökohta tilanteessa, jolloin työmaalla esimerkiksi järjestelmämuotilla suunniteltu seinä muuttuukin kappaletavaralla tehtäväksi, Hannuksela kertoo esimerkkinä. 15 Helmikuun alun toimittajakäynnin aikana As. Oy Kultalammessa oli menossa kahden lähes viisi metriä korkean ja 24 metriä pitkän seinän valu. Niissä seinäpaksuudet ja suojaetäisyydet on varmistettu käyttämällä kappaletavarasta tehdyissä muoteissa Malthusmuottivälikkeitä.

16 Unohda lumenluonti Lumikassi tekee sen puolestasi Levitä illalla holville, nosta aamulla nosturilla pois Sallittu kuorma 1500 kg. Murtokuorma kg Sisäänommellut köydet Vahvistetut nurkat Koko: 5,8 x 5,8 m Paino n. 30 kg MK Tänään on Muottikolmio Oy:n asiakaslehti. Lehti pyrkii antamaan tietoa alalla kiinnostavista tapahtumista ja vinkkejä parempaan rakentamiseen. Päätoimittaja Mikko Aalto Toimitus Sirkka Saarinen Muottikolmio Oy Finnoonniitty Espoo Puh Fax www. muottikolmio.fi Osoitteenmuutokset faxilla s-posti

MK tänään. www.muottikolmio.fi

MK tänään. www.muottikolmio.fi MK tänään 2009 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla:

Lisätiedot

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla.

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla. 5/2014 Betonijärkäleet Terastirappaus pitää pintansa Hyvä jätehuolto säästää rahaa Kuntotarkastaja yllättyi Pääseekö SRV:n Redi vauhtiin? Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla

Lisätiedot

+Työmaa SILLAN- KORJAAJALLA JANI LARU PITÄÄ KIIRETTÄ. isokristiina. Katto kuntoon ilman vahinkoja. Miljoonien kuutioiden Niilo Takala

+Työmaa SILLAN- KORJAAJALLA JANI LARU PITÄÄ KIIRETTÄ. isokristiina. Katto kuntoon ilman vahinkoja. Miljoonien kuutioiden Niilo Takala 5/2013 Varaudu talveen kunnolla Nostourakka voitti vaikeudet Toimistoja siilon kylkeen Todellisia E-lukuja todistukseen Katto kuntoon ilman vahinkoja Miljoonien kuutioiden Niilo Takala +Työmaa isokristiina

Lisätiedot

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä 6/2013 Metsästys virkistää mestareita Bengtskärin majakasta talviasuttava Näin menestyt työnhaussa Presidentinlinnan suurremontti Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä Malmön teräksinen muutos +Työmaa

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

+Työmaa. Logistiikkakeskus. Risto Seppänen. Sipoon jättityömaa. Kuopion yliopistollinen sairaala. Helsinki- Vantaan lentoasema laajenee

+Työmaa. Logistiikkakeskus. Risto Seppänen. Sipoon jättityömaa. Kuopion yliopistollinen sairaala. Helsinki- Vantaan lentoasema laajenee 6/2014 Kohtuutta kaavoista valittamiseen Koulu sai aurinkojulkisivut Myrskytuhojen vaativa korjaustyö Valoteokset tuikkivat työmaalla Helsinki- Vantaan lentoasema laajenee Savonia tutki työllistymistä

Lisätiedot

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014 Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014 Alfmix Oy:lle uusi halli... 2 Vuoden mestari Jukka Simonen... 3 Sannäsin Kartanossa peruskorjaus... 4 Meriluodon Helmi syntyi 3D-suunnittelun avulla... 8 Korona

Lisätiedot

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU 4 Suomen suurin betonielementtien tuotantohalli Kärsämäelle Lujatalossa työtyytyväisyys Suomen huippua 12 14 Sisällys 4 8 RINTEELÄN TILAN

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja

Smail. Elben esteetön päivä. Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa. Kumppanuuden rakentaja Kumppanuuden rakentaja 2 2012 Smail Yhteistyön tiellä Vastuullinen Adjutantti 14 26 Elben esteetön päivä 8 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Tärkeintä Teksti: Katri Syvärinen Kuva: Juho Paavola Tärkeintä

Lisätiedot

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 1/2011 teema: akustiikka Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Musiikkitalo valitsi Solo-akustiikkalevyt alakattojen materiaaliksi. Palonsuojaus teräsrakenteissa

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 5 13 Keskustan kävelykatualue laajenee Kevään viimeisessä Mestari-illassa FISE-asiaa Tervetuloa! SISÄLTÖ 5 13 Puheenjohtajan palsta 3 Kutsu Toukokuun

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus

Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji. www.kita.fi. Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi. Rempalle rahoitus www.kita.fi Rempalle rahoitus Koulutus kannattaa aina Hinta 9,20 EUR Isännöitsijän työ on mainettaan monipuolisempi Linjasaneeraus on korjausrakentamisen kuningaslaji PAKOON PUTKIREMONTTIA ALKAEN 51 EUROA/VRK?

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100

Uudet toimitilat! Uusi numeromme: 010 836 3000 Huolto: 010 836 3100 2 2008 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti Uudet toimitilat! Mesvac muuttaa Kirkkonummelle Mesvac muuttaa vuodenvaihteessa uusiin toimitiloihin Jorvaksen Myllytie 5:een Kirkkonummelle. Logistisesti

Lisätiedot

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10

Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 Espoo-Vantaa Maaliskuu 1/10 2 YRITYSMAAILMA Gustavelund kutsuu Tuusulanjärven rannalle Onnistuneita kokouksia - unohtumattomia elämyksiä Kokoushotelli Gustavelund sijaitsee upealla paikalla Tuusulanjärven

Lisätiedot

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon

Lukitus ajan tasalle. www.kita.fi. LVIS-remonteissa ei saa aikailla. Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti. Katse kattoon LVIS-remonteissa ei saa aikailla Julkisivuvaurioihin reagoitava nopeasti Katse kattoon Älä hyppää halvimpaan hissiin www.kita.fi Turvaa valvonnalla Lukitus ajan tasalle Mukana Hinta 9,20 EUR tapahtumassa

Lisätiedot

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014

THERMIA. 40 VUOTTA PUMPPUJA. MAALÄMPÖ- www.kotisun.fi. www.kotisun.fi. Tampereen seudun. Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet 1/2014 Tampereen seudun RAKENNUSMAAILMA 1 1/2014 Käyttövesi- ja lämpöverkkoremontit www.kotisun.fi www.kotisun.fi 0207 669 940 0207 669 940 Luonnonmukaiset maalit ja pintakäsittelyaineet Maalauskauden messutarjoukset!

Lisätiedot

Teemana. Alma Median lehtituotannon uudet tuulet POMO TULEE TALOON SEIKKAILIJAN KOTI VLADIMIRIN MATKASSA TAIDETTA BETONISTA

Teemana. Alma Median lehtituotannon uudet tuulet POMO TULEE TALOON SEIKKAILIJAN KOTI VLADIMIRIN MATKASSA TAIDETTA BETONISTA LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2011 Alma Median lehtituotannon uudet tuulet POMO TULEE TALOON 18 24 28 SEIKKAILIJAN KOTI VLADIMIRIN MATKASSA TAIDETTA BETONISTA 6 Teemana Uudistuminen ja innovaatiot Sisällys

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja Hinta 6,50 1 Pientalorakentamisessa on haasteita Pientalorakentaminen on kieltämättä aika haasteellisessa tilanteessa koko rakentamisketjun osalta, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Rakentajan haaveet

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla 2/2013 Enemmän ennakkosuunnittelua +Työmaa Hämeenlinnakeskus Glykolitunnelissa on ahdasta Suojaa puut kunnolla CE-merkintä vaikuttaa työmaalla SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki Veera Kehtola aikataulutti

Lisätiedot

Siisti ja turvallinen työmaa on myös tuottava Sirkka Saarinen, diplomi-insinööri Toimittaja, Juttupakki sirkka.saarinen@pp3.inet.

Siisti ja turvallinen työmaa on myös tuottava Sirkka Saarinen, diplomi-insinööri Toimittaja, Juttupakki sirkka.saarinen@pp3.inet. Siisti ja turvallinen työmaa on myös tuottava Sirkka Saarinen, diplomi-insinööri Toimittaja, Juttupakki sirkka.saarinen@pp3.inet.fi 418 Esimerkkinä viihdekeskus Flamingo Vantaalle, Kehä III:n varteen,

Lisätiedot

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6

Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille syksy 2006 Yhteistyötä jättien kanssa > sivu 4 Työturvallisuutta taidolla > sivu 6 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot