Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin"

Transkriptio

1 Leena Aalto Irma Verhe Ira Verma Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin Sotera Arkkitehtuurin laitos Teknillinen korkeakoulu PL TKK

2 Leena Aalto Irma Verhe Ira Verma Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon tiloihin Arkkitehtuurin julkaisuja 2009/102 Copyright Sotera, TKK, Espoo 2009 TOImittanut Ira Verma VALOKUVAT SOTERA TAITTO, GRAFIIKKA Otso Helenius ISBN ISSN

3 kijalle Tutustumismatka Hollannin vanhustenhuollon Lukijalle tiloihin liittyi Teknillisen korkeakoulun (TKK) Arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin koordinoimaan Ikääntyvät kaupunkilaiset hankkeeseen. Hankkeeseen kuului neljä TKK:n tutkimus ja kehitysprojektia korkeakoulun eri en hyväksi Delftin Yliopiston arkkitehtuurin laitoksen vanhemman tutkijan T.J.M. Van der Voordtin asiantuntemusta. Hän on tutkinut vanhustenhuollon tiloja 1990-luvulla ja ehdotti hyviä tutustumiskohteita, joista valittiin sopivimmat. Matkaan kuului myös vierailu Delftin osastoilta: AAPINEN (Automaatio- ja systeemitekniikan laitos), IKU (Sotera-instituutti, Voordtin kanssa. teknillisellä yliopistolla ja tapaaminen Van der Arkkitehtuurin laitos), KUTRI (Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos) ja LITE (Elektroniikan laitos). Hankeen rahoittajana toimi TKK:n ja Helsingin kaupungin Innovatiivinen kaupunki -ohjelma 1. Jokaisella projekteilla oli lisäksi omat erilliset rahoitustahonsa. Matkalle osallistuivat tutkimuspäällikkö Irma Verhe ja tutkija Ira Verma Sotera-instituutista sekä tutkija Leena Aalto Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitokselta. Matka toteutettiin ajalla Tutustumiskohteet sijaitsivat Almeren ja Rotterdamin kaupungeissa. Kahden päivän aikana tutustuttiin neljään, mittakaavaltaan vaihtelevankokoiseen kohteeseen. Soteran järjestämän tutustumismatkan kohteet valittiin alan kirjallisuuteen tutustumalla sekä käyttä- 1 3

4 uettel 3 Lukijalle Sisallysluettelo 5 Hollannin vanhustenhuollon kehitys Tutustumiskohteet De Toonladder 8 De Ronde Hof 10 Lange Poten Het Menuet 11 De Naber 12 De Hofstee ja De Schutse Tapaaminen Van Der Voordtin kanssa 15 Humanitas - Bergweg 17 Liite 1 - Matkasuunnitelma 4

5 Hollannin vanhustenhuollon kehitys Toisen maailmansodan jälkeen Hollannissa oli asuntopula ja ikääntyneille rakennettiin hoivakoteja, jotta nuoret perheet saisivat mahdollisuuden omaan asuntoon. Ikääntyneille tarjottiin asunnoksi laitosmaisia rakennuksia, joissa oli heille tarjolla pienet huoneet mutta kattavat palvelut. Asunnot oli suunniteltu omatoimisille ja varsin hyväkuntoisille ikääntyneille. Useimmat yhden hengen huoneista olivat vain 14 m² kokoisia ja kahden hengen huoneet 25 m². Huoneet jakautuivat keskikäytävän varrelle ja jokaisessa kerroksessa oli yhteinen oleskelutila ja pesutila. Samankaltaisia hoivalaitoksia löytyy paljon myös Suomesta. Vanhainkoteja rakennettiin alun pitäen myös lyhytaikaishoitoa varten kalliiden sairaalapaikkojen rinnalle. Asukkaat toipuivat joitakin viikkoja tai kuukausia vanhainkodissa, jonka jälkeen he muuttivat takaisin omaan kotiinsa. Jo 1970 luvulta lähtien, asuntopulan hellittäessä, alettiin Hollannissa hoivakotien huoneistojen kokoa kasvattaa jopa 50 m² asunnoiksi. Tutustumismatkamme kohteena olleessa Humanitas Bergeweg palvelutalossa asunnot olivat n. 68 m² suuruisia. Vanhainkoteihin muuttavat asukkaat ovat nykyään huonokuntoisempia ja tarvitsivat enemmän hoivaa kuin aikaisemmat hoivakotien asukkaat. Tällä hetkellä 85 % asukkaista asuu vakituisesti näissä hoivalaitoksissa eivätkä vanhat sairaalamaiset rakennukset tarjoa sellaista kodikkuutta ja yksityisyyttä mitä asunnoilta vaaditaan. Asumisvaatimusten kasvaessa vuotuinen kustannustaso ei saisi kasvaa. Ikääntyneiden asuinympäristöjä ja palveluita tulisi kehittää siten, että omassa asunnossa asuminen on mahdollista myös toimintakyvyn laskiessa. Hollannissa on runsaasti henkilökuntaa asukkaita hoitamassa. Vanhushoitoalalle on paljon hakijoita ja henkilökuntaa on myös runsaasti reservissä. Vapaaehtoistyötä käytetään tehokkaasti hyväksi hoivatyössä, tosin viimeaikoina vapaaehtoisten määrä on alkanut laskea myös Hollannissa. Hoivatyön periaatteena on, että asukasta autetaan mahdollisimman vähän, jotta hänen toimintakykynsä säilyisi hyvänä mahdollisimman pitkään. Hoivafilosofian mukaan liian vähän hoivaa on parempi kuin liikaa hoivaa. Hoivayksiköiden yhteisöllisyyttä korostetaan ja asukkaita kannustetaan osallistumaan ja antamaan apua. Asukkaat voivat näin tuntea olevansa hyödyllisiä. Hollannissa on arvioitu, että n. 22% hoitolaitoksissa asuvista voitaisiin siirtää vanhainkoteihin ja n. 60% vanhainkotien asukkaista pystyisi asumaan palvelutaloissa tai kotonaan, mikäli kotihoitoa kehitettäisiin. Yksi vaihtoehto olisi käyttää vanhainkotien rakentamiseen varatut rahat lyhytaikaishoitopaikkojen rakentamiseen. On laskettu, että yhden lyhytaikaispaikan hinnalla hoidetaan kolme vanhainkodissa asuvaa vanhusta, jotka muuten jouduttaisiin sijoittamaan hoitolaitoksiin 1. 1 Van der Voordt, T. J.M Spatial Implications of Policy Trends and Changing Concepts of Housing and Care for the Elderly, Current Trends in the Netherlands. Proceedings of the 15th International Association for People-Environment Studies Conference, (ISBN: ), pp

6 Asuminen ja palvelut ovat nykyään Hollannissa erotettu toisistaan. Asukkaat vuokraavat asuntonsa ja maksavat erikseen tarvitsemastaan hoivasta. Ikääntyneiden toiveena on ollut asunto, jossa he voivat ikääntyä kumppaninsa tai muun omaisensa kanssa yhdessä. Palveluasumista kehitetään ikääntyneen itsenäistä asumista tukevaksi palvelukokonaisuudeksi Apartment for life nimikkeellä. Tällaiset palvelutalot tarjoavat kaikenasteista hoivaa ja hoitoa, jolloin toimintakyvyn laskiessa henkilön ei tarvitse muuttaa asuinpaikkaansa, vaan palvelut tuodaan hänelle kotiin. Ikääntyneet ovat joutuneet tähän asti muuttamaan useaan kertaan: ensin omasta kodista palvelutaloon ja sen kautta vielä hoitolaitokseen. Jokainen siirtymä tarkoittaa suurempia hoitokuluja, vähemmän itsenäisyyttä ja rajoittuneempaa asumista. Hoidon järjestämisessä ollaan siirtymässä palvelun tarjontaan perustuvasta järjestelmästä palvelun kysyntään perustuvaan malliin. Tätä varten tarvitaan lisää tutkimusta iäkkäiden omista mieltymyksistä ja valinnoista sekä joustavia ratkaisumalleja, jotka sallivat yksilöllisen muunneltavuuden. Uuden palvelumallin avulla ikääntyneet pystyvät myös säilyttämään sosiaalisen verkostonsa ja itsellisyytensä mahdollisimman pitkään. 6

7 Tutustumiskohteet De Toonladder Almere Kathleen Ferrierstraat 191 Palvelukeskus de Toonladder sijaitsee Almeren kaupungissa pienimittakaavaisella asuinalueella, jossa on laajoja viheralueita ja kävelyreittejä. Palvelukeskus sijaitsee kävelymatkan päässä juna-asemasta, pienen ostoskeskuksen lähistöllä. Alueella sijaitsee myös muita palvelutaloja. Palvelukeskukseen kuuluu palveluasuntoja eritasoista hoivaa tarvitseville asukkaille sekä kaksi erillistä pientaloa, jotka on varattu dementiaoireisille. Osa asunnoista sijaitsee palvelukeskuksen välittömässä yhteydessä ja niihin annetaan hoivaa 24h vuorokaudessa. Tätä osaa nimitetään de Ronde Hof iksi. Hieman kauempana sijaitsevissa palveluasunnoissa annetaan kevyempää hoivaa asukkaan tarpeen mukaan. Palveluasunnot sijaitsevat suojatun piha-alueen molemmin puolin matalissa kerrostaloissa. Sisäänkäynti ylemmän kerroksen asuntoihin kulkee pihaa reunustavan luhtikäytävän kautta. Rakennusryhmän tätä osaa kutsutaan Lange Poteniksi. Lisäksi alueella on dementiaoireisille tarkoitettu Het Menuet dementiaryhmäkoti. Rakennukset muodostavat vaihtelevan kylämäisen kokonaisuuden, jossa on erilaisia ja erikokoisia rakennuksia. Palvelukeskus on rakennettu laajan sisäpihan ympärille. Pihalla on omenapuita ja istuinryhmiä. Kesäisin palvelukeskuksen yhteiset tilat avautuvat piha-alueelle. Piha-alueella on myös pieniä viljelypalstoja sekä kotieläinaitaus, joista huolehtiminen on palvelutalon lähistöllä asuvien vapaaehtoisten vastuulla. Kuva 1. De Toonladder palvelukeskus, dementiaryhmäkotien sijainti merkitty katkoviivalla 7

8 Kuvat 2 ja 3. de Toonladder: Palvelukeskuksen pihalla on omenapuita ja kotieläinaitaus, jossa on muun muassa kanoja, sorsia, lampaita ja kilejä. De Ronde Hof Palvelutalon 24 tunnin hoivan asunnot sijaitsivat puoliympyränmuotoisen rakennuksen ulkokaarella. Asunnoista löytyi mielenkiintoisia asukkaan yksityisyyden kunnioittamiseen liittyviä yksityiskohtia. Kaksiosainen huoneisto-ovi mahdollisti sen, että asukas voi halutessaan olla omassa kodissaan rajatussa tilassa ja samalla olla yhteydessä muihin palvelutalon asukkaisiin sekä henkilökuntaan oven avonaisen yläosan kautta. Huoneisto-ovet avautuivat palvelutalon yhteisiin tiloihin. Ensimmäisen kerroksen asunnoissa oli oma sisäänkäynti myös pihan puolelta, mikä lisäsi asumiseen yksityisyyden ja oman elämän tuntua. Asuntoihin kuului avara oleskeluhuone, makuuhuone ja tilava WC- ja peseytymistila. Asuintila oli jaettu saarekekeittiön avulla oleskelutilaan ja keittiöön. Asunnot avautuivat palvelutalon yhteistiloihin. Monipuolisten oleskelutilojen lisäksi rakennuksista löytyi paljon muita palvelutiloja sekä keittiö- ja pyykinpesutiloja. Henkilökunnalle oli varattu omia tiloja. Kuvat 4, 5 ja 6. De Ronde Hof: Oma ovi pihalle, huoneisto-ovi normaalia leveämpänä sekä kaksiosainen huoneisto-ovi. 8

9 Kuva 7. De Ronde Hof: Saarekekeittiön vesipiste oli sijoitettu siten, että siihen oli helppo ulottua myös pyörätuolista. Kuva 8. De Ronde Hof: Henkilökunnan uusi kokoustila Kuvat 9, 10 ja 11. De Ronde Hof: Kampaamotilat, kirjasto ja pesulatilat 9

10 Kuvat 12 ja 13. Lange Poten: Palvelutalon ulko-ovien väritys oli suunniteltu tukemaan muistihäiriöisten itsenäistä asumista. Lange Poten Het Menuet Kaksikerroksisissa rakennuksissa sijaitsevissa palveluasunnoissa oli 3 4 huonetta, keittiö sekä WC- ja pesutila. Kevyempää hoivaa tarvitseville senioreille oli tarjolla myös kaksikerroksisia pientaloasuntoja. Yksi pientalo muodostui neljästä asunnosta. Asunnot olivat normaaleja, hyvin varustettuja asuntoja, joiden alin kerros oli esteetön. Portaat asunnon toiseen kerrokseen olivat kuitenkin suomalaisen normin mukaan hyvin jyrkät. Kaikkiin asuntoihin kuului laajat säilytystilat Dementiaoireisille suunnatut kaksi pienrakennusta sijaitsivat vierekkäin ja asukkaat saivat liikkua vapaasti rakennuksesta toiseen niiden väliin jäävä aidatun pihan kautta. Ryhmäkodin tilat vastasivat suuren perheasunnon tiloja. Vierailemassamme rakennuksessa oli kuusi asukasta. Asukkailla oli omat yksityishuoneet, yhdessä huoneista asui dementiaa saiirastava pariskunta. WC- ja pesutilat sekä oleskelutilat ja keittiö olivat yhteiset. Oleskelutilat olivat avarat ja valoisat ja ne oli sisustettu kodikkaasti. Avokeittiö sijaitsi oleskelutilan yhteydessä ja siihen liittyi ruuanlaittoon tarvittavat kalusteet ja laitteet. Kuvat 14, 15 ja 16. Het Menuet: Oleskelutila, ruokailutila ja asuinhuone 10

11 Kuvat 17 ja 18. Sisäänkäynti kadulta asuinyksiköihin, sisäpiha. De Naber Rotterdam President Rooseveltweg 100 De Naber on voittoa tavoittelemattoman Laurens järjestön ylläpitämä vanhainkoti dementiaoireisille ikääntyneille. Dementiayksikön vieressä sijaitsi saman järjestön hallinnoima palvelutalo de Hofstee, jossa asukkaita on n Järjestön toiminnassa on vahvasti mukana vapaaehtoisjärjestöjen työntekijöitä. Palvelutalossa heitä käy säännöllisesti yhteensä noin 140. Vapaaehtoisjärjestöt pitävät myös yllä palvelutalon alakerrassa sijaitsevia pieniä kauppatiloja, jotka muuten eivät olisi kannattavia. Dementiayksikkö sijaitsi kerrostalovaltaisella asuinalueella. Se oli rakennettu yhteen kerrokseen sisäpihan ympärille. Sisäpihaa kiersi valoisa käytävä. Vierailumme aikana asukkaat istuskelivat lämmittelemässä käytävällä auringon valossa. Dementiayksikkö oli jaettu 6 8 asukkaan itsenäisiin asuinryhmiin, joilla jokaisella oli oma keittiö, oleskelutila ja oma sisäänkäynti kadulta. Sisäpihaa kiertävä käytävä yhdisti ryhmäasunnot toisiinsa. Jokaisesta ryhmästä vastaa yksi hoitaja, joka on vastuussa koko ryhmän toiminnasta ja asukkaista. Hoitaja saa oman budjetin, jonka käytöstä hän vastaa. Hoitajan työ sisältää hoivan lisäksi ruokatarvikkeiden oston, ruuanlaiton ja vaatehuollon sekä muut kodinaskareet, joissa asukkaat auttavat kukin kykynsä ja Kuva 19. De Naber: ryhmäasunnon pohjapiirros 11

12 Kuvat 20 ja 21. Teknisiä apuvälineitä ja nostolaitteita käytetään hoivahenkilökunnan apuna. halunsa mukaan. Tavoitteena on ollut luoda kodikas, moniaistinen ja aktivoiva ryhmäkoti, jossa asukkaat osallistuvat kodin askareisiin kykyjensä mukaan. Järjestön edustaja vertasi hoitajia kotirouviin, jotka hoitavat talouttaan ja lapsiaan. Näin tiiviissä yksiköissä asukkaiden ja henkilökunnan väliset suhteet muodostuvat vahvoiksi. Myös asukkaiden keskinäiset suhteet ja keskinäinen apu nousevat tärkeiksi. Dementiayksikössä jokaisella asukkaalla oli oma huoneensa. Oleskelutilat ja WC-tilat olivat yhteiset. Asukkaat tuovat mukanaan omat huonekalunsa. Myös oleskelutiloihin pyritään sijoittamaan asukkaiden omia huonekaluja kodikkaan tunnelman aikaansaamiseksi. Oleskeluhuone oli avara ja yksi asukkaista seurasi yksikön toimintaa omasta sängystään, joka oli siirretty päivän ajaksi oleskelutilaan. Apuvälineitä käytetään aina asukkaan tarpeiden mukaan. Kattoon kiinnitetyn kiskon varassa liikkuva nostolaite asennetaan asuinhuoneeseen tarvittaessa ja muita liikuteltavia nostolaitteita asun-noissa käytetään päivittäin. De Hofstee ja De Schutse Palvelutalon de Hofstee puolelta löytyi runsaasti erilaisia aktiviteetteja mm. kirjasto, parturi ja kuntosali fysioterapialaitteineen, jotka olivat myös dementiayksikön käytössä. Kirjastossa on kirjojen lisäksi paljon muisteluun tarkoitettuja tavaroita. Tutustuimme myös Laurens järjestön toiseen palvelutalokohteeseen, nimeltään De Schutse (Cordell Hullplaats 22). Rakennuksen alimmassa kerroksessa toimi muun muassa pub sekä useita pieniä liikkeitä, joita myös ulkopuoliset saattoivat käyttää vapaasti. Liikkeiden toiminta oli vapaaehtoistyöntekijöiden varassa. Asukkailla oli omassa käytössään paljon viihtyisiä, huolella sisustettuja yhteistiloja sekä oma tietokonehuone, jossa pidettiin myös internetkursseja. Lisäksi asukkailla ja henkilökunnalla oli käytössään taulutelevisiolla varustettu kuntosali. 12

13 Kuvat 22, 23 ja 24. De Schutse: Parturipalvelu, pub ja pankkipalvelut Kuvat 25, 26 ja 27. De Schutse: Palvelutalo tarjosi ravintolapalveluita, kuntoutusta ja internetkoulutusta asukkaille. 13

14 n De Tapaaminen Van Der Voordtin kanssa Toisen vierailupäivän ohjelma alkoi Delftin tekniseltä yliopistolta. Siellä tapasimme Theo van der Voordtin, joka toimii arkkitehtiosastolla vanhempana tutkijana ja opettajana. Hän on tutkinut mm. ikääntyneiden asumista ja esteettömyyttä 1990-luvun lopulla. Hollannissa tutkittiin ja kehitettiin 1990-luvulla paljon ikääntyneiden asumista, mutta tällä hetkellä tutkimuksen painopiste on siirtynyt muihin aiheisiin. Nykyään Van der Voordt on mukana Center for People and Buildings -organisaation toiminnassa sekä POE (Post-Occupancy Evaluation)-tutkimuksissa, joissa arvioidaan käyttökokemuksen perusteella rakennusten ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. kuitenkin todeta, että pienissä yksiköissä on suuremman alkuinvestoinnin jälkeen säästetty henkilöstökustannuksissa ja toimintamenoissa. Hollantilaisessa mallissa, jossa hoitaja suorittaa kaikki askareet, on pystytty säästämään sekä henkilöstökuluissa että materiaalihankinnoissa. Tällaisen mallin edellytyksenä on toimiva sijaishoitajajärjestelmä ja hoitokulttuurin muutos. Malli ei sellaisenaan ole siirrettävissä suomalaiseen hoivaympäristöön, jossa hoivatyöntekijät ovat vahvasti erikoistuneita. Hyväksi koettuja käytäntöjä on mahdollista kokeilla myös meillä. Keskustelumme van der Voordtin kanssa käsitti arvioita hollantilaisista ikääntyneille suunnatuista hyvistä asuinkohteista. Keskustelun aikana nousi esille muun muassa kysymys vanhainkotiyksiköiden koosta. Asukkaan kannalta viihtyisin on pienimittakaavainen asuinyksikkö, jossa asuu vain 5 8 asukasta.. Suurempaan yksikköön saadaan taas sisällytettyä enemmän palveluita ja toimintamahdollisuuksia. Hyvänä vaihtoehtona koettiin laajempi kokonaisuus, joka on hajautettu pienempiin 6-8 hengen asuinyksiköihin. Kustannusten kannalta tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja kompleksisia, koska palvelu- ja vanhainkotiasumiseen liittyy niin monia eri muuttujia. Saatujen kokemuksen perusteella voidaan Van der Voordtin mukaan Kuva 28. Vierailumme aikana yliopiston arkkitehtiosaston ala-aulassa oli näyttely TKK:n arkkitehtiosaston töistä. 14

15 Humanitas - Bergweg Bergwegplantsoen 10 Humanitas -järjestö ylläpitää kolmeakymmentä palvelu- ja vanhainkotia Rotterdamin alueella ja muualla Hollannissa. Työntekijöitä järjestöllä on n ja asukkaita eri palvelukeskuksissa on n Bergweg -kompleksissa on asuntoja eritasoista hoivaa tarvitseville asukkaille. Tavoitteena on tarjota elinkaariasumista ikääntyneille yli 65-vuotiaille. Asuntoja markkinoidaan senioreille nimikkeellä Appartment for life. Asunnot vastaavat normaaleja vuokra-asuntoja, joissa asumis- ja hoivapalvelut on eritelty toisistaan. Asunnot ovat kooltaan 68 m² - 75 m². Ne ovat tilavan ja kodikkaan tuntuisia. Asuntoihin kuuluu olo- ja makuuhuone sekä keittiö ja WC-tilat. WC-tila on läpikuljettavissa eteisen ja makuuhuoneen välissä. Hollantilaiseen tyyliin asuntoihin kuuluu tilava vaatehuone, jossa voi säilyttää myös liikkumisen apuvälineitä. Pariskunnat voivat asua yhdessä palvelutalossa elämänsä loppuun asti, mikäli he tai heidän omaisensa niin haluavat. Asukkaat saavat tuoda myös lemmikkinsä mukaan palvelutaloon. Asunnot sijaitsivat atriumpihan ympärillä kahdessa kerroksessa sekä korkeassa asuntosiivessä, johon pääsee siirtymään käytävää pitkin sisäkautta. Asuntojen ovet erottuivat käytävällä väritykseltään selkeästi. Atriumpihalle oli tuotu akvaario ja lintuja sekä suuri vesiallas kaloineen. Rakennuksen sisäänkäyn- Kuvat 29 ja 30. Humanitas - Bergweg -palvelukeskus. 15

16 Kuvat 31 ja 32. Humanitas Bergeweg: Asukkaat sisustavat palveluasuntonsa omilla huonekaluillaan. nissä oli sähköinen turvajärjestelmä, joka sulki oven kun turvaranneketta käyttävä dementiaoireinen henkilö lähestyi ovea. Palvelukeskuksen pohjakerroksessa on varattu tiloja ruokapalveluille, kauneudenhoito- ja terveyspalveluille. Tilat on vuokrattu yksityisille palveluntuottajille. Palvelukeskuksen alakerrassa sijaitsee myös yhteiset pesulatilat. Asukkaat voivat käydä itse pesemässä pyykkinsä tai saada pyykkinsä pesetettyä niin halutessaan, mikäli asukkaalla ei ole pesukonetta omassa asunnossaan. Asukkaat saivat hoidettua myös pankkipalvelut alakerrassa sijaitsevan palvelutiskin kautta. Koska Hollannissa on paljon myös ikääntyneitä maahanmuuttajia erityisesti turkkilaisia, on palvelukeskuksessa heille aivan omia muun muassa uskonnollisiin kokoontumisiin tarkoitettuja yhteistiloja. Kuvat 33 ja 34. Humanitas Bergeweg: Asukkaiden omat postilaatikot, katettu atriumpiha. 16

17 Liite 1 Matkasuunnitelma Tutustumistmatka Amsterdam - Rotterdam :15 Lento KLM 1164 Amsterdamiin 07:55 Saapuminen Amsterdamiin 09:50 10:15 Juna Amsterdam keskusta Almere Muziekwjik 11:00 12:30 Tutustuminen de Toonladder Kathleen. Ferrierstraat 191, 1311 KW Almere 13:22 14:47 Juna Almere Muziekwjik Rotterdam Alexander 15:00 17:00 Tutustuminen Laurens Wonen järjestön de Naber dementiakotiin ja de Hofstee palvelutaloon. President Rooseveltweg 100, 3068 TS Rotterdam. de Schutse palvelutalo, Cordell Hullplaats 22, 3068 VH Rotterdam 12:00 Lounas Delftin yliopistolla. Dr. Van der Voordt Faculty Building, Berlageweg 1, Room 12.15, Berlageweg 1, Delft 14:00 16:00 Humanitas-järjestö Bergweg Rotterdam, Bergwegplantsoen SK Rotterdam. Jan van der Ploeghuis, Hooglandstraat PD Rotterdam 16:58 17:47 Juna Rotterdam Amsterdamin lentokenttä 20:15 23:45 Lento KLM 1171 E Amsterdam Helsinki 23:45 Saapuminen Helsinkiin 17

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt

Sotera-instituutti. Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt 1 Sotera-instituutti Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia

Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pirkanmaa Mitä asioita huomioida, kun valitsee hoitokotia Pienet asiat merkitsevät paljon Aila Suoanttila 2015 2 1 JOHDANTO Tämän vertailulistan tarkoitus on auttaa vanhusta ja hänen omaisia valitsemaan

Lisätiedot

Kilpailuehdotus Kohtaaminen

Kilpailuehdotus Kohtaaminen Kilpailuehdotus Kohtaaminen Alueen toimintakonseptin kuvaus Kohtaaminen -yhteenliittymän tavoitteena on päästä toteuttamaan Tesoman alueelle sen asuntotarjontaa monipuolistava laadukas ja toteutuskelpoinen

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU

ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ASUKASLÄHTÖINEN SUUNNITTELU ROADSHOW 2013 Sampo Vallius, arkkitehti SAFA kehittämisarkkitehti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ARA - erityiskohteen tulee sijaita tavallisen asumisen joukossa,

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran)

Tilakeskuksen perusturvaosastolta perimä sisäinen vuokra vuonna 2016 kokonaisvuokra 13,78 /m2/kk (sisältää ylläpito-, pääoma ja maapohjavuokran) Pertlk 26.1.2016 4 PALVELUASUMISEN VUOKRAT 1.5.2016 ALKAEN Liite nro 1 RYHMÄKODIT: Pehtoori ryhmäkodin kokonaisneliöt 304 m2, josta Asukkaiden käytössä 287 m2 Henkilökunnan tiloja 12 m2 (vähennetty) Tilakeskuksen

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu

Palvelualuemalli kehittämisen tukena. Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Palvelualuemalli kehittämisen tukena Tuula Mikkola VTT, lehtori Metropolia Ammattikorkeakoulu Keskustelua ikäihmisten asumisen kehittämisestä Asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä ratkaisu ikäihmisten

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016

SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 SAS-TYÖRYHMÄN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PAIKAT 2016 LEPOLAKOTI Kerinkallionkatu 13 15520 Lahti Puh.044 716 1022 (palveluesimies) Puh. 050 398 7841 (sairaanhoitaja) Asunnot (43) 1h+k 31,0

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Vanhojen ihmisten asuminen yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä Teppo Kröger Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet -seminaari Helsinki 17.8.2015 Ikäasumisen suuret kysymykset Yksin vai yhdessä? Eläkejärjestelmän

Lisätiedot

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen

Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen Nieuw Terbregge, Rotterdam Mecanoo 2001 ARK-C4500 referenssianalyysi Jaana Miettinen https://funwithresearch.files.wordpress.com P https://funwithresearch.files.wordpress.com Kolmikerroksiset talot on

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE

ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE ARJEN KESKIÖSSÄ HANKE - uudenlaista asuntosuunnittelua ja asumisratkaisuja PAAVO suppea ohjausryhmä 11.11.2013 Saara Nyyssölä, ARA ARA Jarmo Lindén 15.2.2011 ARAn rahoittama kehittämishanke Arjen keskiössä

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-ASUMISOIKEUS LÄNSI OY TAMPEREEN LINNAINKUJA Asemapiirros A-rappu B-rappu Monipuolisten palvelujen tuntumassa Linnainmaalla

Lisätiedot

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL

Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Tilaa moderniin asumiseen: Jubilee XXL Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Energiatehokasta tilaa kaupunkilaisella otteella: Jubilee XXL tuo tyyliä moderniin asumiseen Suorakulmainen

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Lakeankulma yhteisöllistä asumista senioreille. Lähellä ihmistä, lähellä sinua

Lakeankulma yhteisöllistä asumista senioreille. Lähellä ihmistä, lähellä sinua Lakeankulma yhteisöllistä asumista senioreille Lähellä ihmistä, lähellä sinua Koti on tärkeä paikka meille kaikille, iästä huolimatta. Kun koti on paras paikka Lakeankulma, Lakeankulman Portti ja Lakeankulman

Lisätiedot

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia. Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan. Saga Helapuisto Saga Care on osa Esperi Care -konsernia Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Saga Helapuisto Yksilöllistä palvelua tarpeidesi mukaan Sagan asukkaana kuukausikulusi koostuvat asumiskuluista (vuokra,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. AURINKOKIVENKUJA 4, VANTAA MYYNTIESITE VANTAA, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.parveke, 75 m, 299 000 Vastaava välittäjä Mia Lehtonen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner, kaupanvahvistaja 0400 369666 mia@bolkv.fi

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma

Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Tampereen Härmälä kampus & Oma Tesoma Ikäystävällinen asuinalue -seminaari Ympäristöministeriö 12.5.2014 projektijohtaja Tanja Koivumäki 5/28/ 2014 2 Tällä hetkellä Härmälän alueella asuu noin 1 500 yli

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2

ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KPL ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 ENNKOMARKKINOINTIESITE 19.6.2015 ASUNTO OY VANTAAN PITKÄSIIMA 35 A 5 KP ET 97 m2 ja 2 kpl ET 109 m2 Taiteilijan näkemys www.ptmhouse.fi Kohteen tiedot Pitkäsiima 35 A, 01490 Vantaa Pitkäsiiman erillistalot

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko

VUORIKATU 20. Kaisaniemen klassikko SUOJAISAT TILAT SOPIVASSA PAIKASSA Monien yritysten sekä yliopiston ja poliisihallinnon tiloina toiminut Vuorikatu 20:n kiinteistö lukeutuu Helsingin keskustan klassikko-osoitteisiin. Kaisaniemessä Vuorikadun

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Townhouse - tutkimuksen kertomaa

Townhouse - tutkimuksen kertomaa Townhouse - tutkimuksen kertomaa toteutettu: asumispreferenssikysely alkuvuosi 2014 workshops alkuvuosi 2015 menossa: energia- ja ympäristöasennekysely Eija Hasu, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot