(10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke"

Transkriptio

1 (10) Väliraportti Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto, Raija Karin varahenkilö Marjokaisa Piironen, kyläpiika Markku Nikola, kylällä toimivan yrityksen edustaja Pirkko Iivari, kylän yhteisön edustaja Katriina Aatsalo, kylän yhteisön edustaja Gustav Åberg, Pomovästin edustaja (TE-keskus ei ole valinnut edustajaa) Sisällysluettelo Miten olemme saavuttaneet tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Yhteisten viheralueiden hoito ja mm. siivoustalkoot ovat lisänneet asukkaiden viihtyvyyttä. Lukuisat tapahtumat ovat lisänneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat ovat huomanneet kylätalon merkityksen kylän asioiden kehitttämisessä ja tiedottamisessa. Koulun ja Koti ja koulu -yhdistyksen kanssa on parannettu nuorten liikenneturvallisuutta. Turvallisuudesta on huolehdittu monin tavoin mm. elojuhlien yhteydessä sekä tiedottamalla Veikkolaverkossa, Kylänraitti-lehdessä ja erilaisissa tapahtumissa. Aloitteista mainittakoon ehdotuksemme Lammaskallion uimarannan avannon turvallisuuden parantamisesta. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole: Olemme kutsuneet kunnan virkamiehiä ja päättäjiä järjestämiimme tilaisuuksiin antamaan tietoa kyläläisille ja kuuntelemaan kyläläisten ja yrittäjien huolia. Veikkolaverkkoon on tehty luettelo kaikista kylällä toimivista yrityksistä ja yhdistyksistä. Yrityksiä ja yhdistyksiä on koulutettu perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivuja. c. Kylätalosta on tullut tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Kuva siivouspäivästä: etualalla kerättyjä roskia, taustalla kylätalo, talkoolaiset lähdössä sauvakävelytapahtumaan.

2 (10) Osatavoitteet 1. osatavoite: Kylätalon hankkiminen Kokouspaikkojen puute oli ongelma kaikille yhdistyksille: suuri osa kokouksista pidettiin yksityiskodeissa. Esim. vuonna 2006 pidettiin pelkästään kyläyhdistyksen kokouksia n. 70 kpl yksityiskodeissa. Kylätalo tarjoaa viihtyisän, kylämiljööseen sopivan kokouspaikan. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Kylätalon varaukset näkyvät netissä talon omassa kalenterissa. Kyläpiika hoitaa talon varauksia. Tähän mennessä talossa on pidetty vähintään kerran viikossa, keskimäärin kaksi kokousta viikossa. Kuvassa kyläasiamiehiä eri puolilta Suomea kokoustamassa Veikkolan kylätalon kokoushuoneessa. 1.1 Vuokrattiin keskeltä kylää rintamamiestalo kylätaloksi, osoite Vanhatie 29, Veikkola. Käytössä on alakerrassa keittiö, työhuone ja pieni kokoushuone sekä yläkerrassa pieni kokous- ja varastohuone. Vuokrasopimus laadittiin 5 vuodeksi, lisäksi tehtiin sähkö-, vesi- ja jätesopimukset. 1.2 Hankittiin laitteistot ja kalustot lahjoituksina ja ilmaislainoina sekä ostettiin tietoliikenneyhteydet. 1.3 Kylätalossa on toteutettu seuraavat toiminnot: yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinät ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat ym. kuntatiedotus kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille työtila kyläpiialle työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille Veikkola-tuotteiden esittelypaikka työharjoittelupaikka Liitteenä Kylänraitti-lehti 1/2007, jossa Veikkolan kylätalo esitellään s osatavoite: Uuden työpaikan luominen Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei enää riittänyt. 2.1 Työntekijää haettiin Veikkolaverkossa julkaistulla ilmoituksella. Työntekijäksi valittiin Marjokaisa Piironen ja työsopimus laadittiin alkavaksi alkaen. Kuukausittainen työtuntimäärä on 66 tuntia eli 18 tuntia viikossa. 2. Tilipalvelu Satu Nerola ky. on hoitanut Veikkolan kyläyhdistyksen tilejä useita vuosia. Tämän toimiston kanssa sovittiin kirjanpidon laajentamisesta siten, että hankkeen kirjanpidosta tehdään erillinen kirjanpito. Kuva Veikkolan kylätalon pihalta siivoustalkoiden lopulla, kun osa väestä kerääntyi pihalle paistamaan makkaraa ja juomaan kahvia.

3 (10) 2.3 Uudet työtehtävät kylätalossa on aloitettu, tehtävät koottu tähän alle omiin kohtiinsa Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut. Kyläpiika ja talkoolaiset ovat seuranneet kyläsuunnitelman toteutumista ja tehneet tarkistuskyselyn ja toteuttaneet sen netissä. Kyläpiika on päivittänyt kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittanut päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kunta on jakanut tämän vuoden alusta Veikkolan kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kylätalon palvelut on markkinoitu pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä sekä kylätalon sijainnista ja aukioloajasta kertovin esittein. Talkoolaiset ovat jakaneet tiedotteita postilaatikkojakeluna. Veikkolaverkossa on toiminnallisen kalenterin koti. Veikkola-tuotteita on markkinoitu ja myyty kylätalolla sekä tapahtumissa. Kyläpiika on organisoinut tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja järjestänyt virkistystapahtumia. Luettelo tilaisuuksista kohdassa osatavoitteessa 4. Kyläpiika on hoitanut yhteisöjen ja yritysten kokoustiloja kylätalossa ja helpottanut kokousrutiineja esim. Toiminnallisen kalenterin kautta Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: Piika on ylläpitänyt Veikkolaverkkoa ja kehittänyt sitä yhdessä talkooväen kanssa ottamalla käyttöön uusia nettiosoitteita, uusia nettikalentereita ja parantamalla verkon rakennetta. Piika on kouluttanut kolme uutta talkoopäivittäjää. Useamman päivittäjän avulla paikalliset uutiset on saatu ajan tasalle. Piika on kouluttanut talkoopäivittäjiä sekä yhdistysten ja yritysten edustajia valokuvien käsittelyyn Irfan View -ohjelmalla. Piika on kouluttanut yritysten ja yhdistysten edustajia perustamaan nettisivuja ja ylläpitämään niitä. Piian tehtäviin on kuulunut myös Kylänraitti-lehden julkaiseminen Veikkolaverkossa Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen Varaston hallintaa ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointia. Arkistojen järjestämistä ja hallintaa. Kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittämistä, mm. Torin lauantaipäivien saaminen kunnalta kyläyhdistyksen hoitoon. E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta järjestämällä julkisia keskustelutilaisuuksia kunnan päättäjien ja asukkaiden kesken. Yhteistyökylien etsiminen on meneillään. Hankkeesta tiedottaminen uuden sähköisen kylätiedotteen(kin) avulla. Kuvassa Raitti kukkii -työryhmän jäseniä talkootöissä Veikkolan liikenneympyröiden välissä.

4 (10) Nuorten mukaan houkutteleminen kutsumalla heitä mukaan järjestämään tilaisuuksia. Työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille: Vihdistä työharjoittelija Maija Hakala oli 3 vk toukokuussa kylätalolla toimien kyläpiian apulaisena Palvelutehtävät Ensimmäistä kertaa alueen kolmen kalastuskunnan lupamaksut voi hankkia yhdestä paikka eli kylätalolta. Piika hoitaa erilaisia talkoolistoja, mm. Hoitokalastustalkoita. Kunnan tiedotusten esille laittaminen kylätalon ilmoitustauluille ja Veikkolaverkkoon. Erilaiset selvitykset kunnan ja viranomaisten kanssa. Esimerkiksi piika esitteli kunnan ympäristönsuojelusihteerille Lamminjärven rantaraittia. Vastaaminen kunnan lausuntopyyntöihin yhdessä Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa Yhteistyöneuvotteluja kunnan kanssa on käyty useaan otteeseen. Saimme kunnalta Veikkolan torin lauantai-päivien hoitamisen kokeiluluontoisesti haltuumme. Kyläpiika on markkinoinut toria ja hoitanut varauksia. Torilla on järjestetty Veikkola-päivä ja kolme kertaa Taimien vaihtotori. Torille saatiin myös iso, lukollinen toriroskis. Kylätalolla on joitakin kunnan lomakkeita jaossa. Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Hanke-esitteen laadinta Veikkolaverkkoon, aloitussivu Kylätalosta tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille. Neuvottelut jatkuvat kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta kylätalolle. Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Veikkolaverkossa käytetään toiminnallista kalenteria viikottain. Kalenteri on Googlen tarjoama: sitä kautta lähetetään kutsuja tapahtumiin, seurataan ilmoittautumistilannetta ja lähetetään tarvittaessa päivitettyjä kutsuja. Tukitoimintoja yrityksille ja yhdistyksille Hankkeen aikana on annettu yrityksille ja yhdistyksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua: IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua. Kyläpiika on kouluttanut seuraavat yritykset ja yhdistykset perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivujaan sivustossa: Hiki ja tuoppi ry Jouni Muukkonen Petteri Aula, Karpalo-mökki Lapissa Eketorps Trädgård, Ulrika Gronström Ompelimo Paula, Paula Pasonen - työn alla, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen Pohjois- Kirkkonummen martat, Akseli Tolvi (mukana koulutuksessa oli isoäiti Kaarina Tolvi) Oopperayhdistys, Pirkko-Liisa Iivari Kampaamo A-tyyli, Anne Kontkanen luontomatkailuyritys Honkalintu, Markku Janhonen Aana, Keijo Ruhanen Kartanoteatteri, Päivi Hänninen ja LUK, Pirkko Kaskinen ja Joakim Åsten Viherminttu, Leena Mattila

5 (10) 4. osatavoite: Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. Tietopiste Tietopiste on kehitetty Veikkolaverkkoon, josta löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Kylätalolla pääsee Veikkolaverkkoon vapaasti kylätalon laajakaistan ja tietokoneiden avulla. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta Pro Kalljärvi perustava kokous, Veikkolan koululla, alustajana Anne Saarikko, läsnä n. 50 kyläläistä, aiheena Veikkolan Kalljärven tilan kohentaminen ja keinojen etsiminen. Kyläpiialla merkittävä rooli tiedottamisessa ja ohjelman kokoamisessa Veikkola muutosten myllerryksessä, Veikkolan koululla, läsnä 45 kyläläistä, liite 1. Kuva Veikkola muutosten myllerryksessä -tilaisuudesta Veikkolan koulun auditoriossa Veikkola-päivä, avoin tilaisuus eri puolilla Veikkolaa, liite 2. Kuvat Veikkola-päivästä: vasemmalla veikkolalaiset Ämmässuon paineenkorotusasemalla, oikealla Veikkolan torilla arvaamassa, minkä järven vettä on missäkin astiassa. 4.3 Asukkaat ovat saaneet lisää tietoa Veikkolan tapahtumista ja tulevasta kehityksestä kylän lehdessä Kylänraitissa. Liite Kyläsuunnitelma on saatu osaksi kunnan Tervetuloa kuntaan -pakettia, joka lähetetään uusille kuntalaisille. 4.5 Kylätiedote Kehitettiin sähköpostitse lähetettävä kylätiedote, jossa kerrotaan Pohjois-Kirkkonummen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tiedotteesta on linkkejä Veikkolaverkkoon ja sen kalenteriin. Tiedote on lähetetty keskimäärin kerran kuukaudessa. Kaikissa tapahtumissa on

6 (10) kerätty osallistujien sähköpostiosoitteita kylätiedotteen lähettämiseksi. Tällä hetkellä osoitteita on koossa lähes Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän frisbeegolfradalla ja organisoimalla Lions-klubin kanssa Skate Parkin rakenteiden uusiminen. Kaikille avoimia tapahtumia on järjestetty seuraavasti Kaukomatka kuutamolle, Lamminjärvi, lähtö luistellen kyläsaunalta, järven kierto, kyläsaunaan ja avantoon, läsnä n. 15 osallistujaa Avoimet ovet kylätalolla, kylätalo, osallistujia 51 (nimensä vieraskirjaan kirjoittaneita). Esiteltiin kylätaloa ja sen toimintoja sekä tarjottiin kahvia ja tuoreita pullia Näkki-tapahtuma ja avantouintikisa, Lammaskallion uimaranta, yhteistyössä Kirkkonummen uimaseura KIS:n kanssa, kilpailijoita 15, katsojia arviolta Kylän siivouspäivä, Veikkolan keskeisillä alueilla, aloitus- ja lopetuspaikka kylätalo, jossa jaettiin roskapusseja ja -pihtejä, työhansikkaita sekä tarjottiin talkoojuomia ja -ruokia. Tehtiin nuotiopaikka kylätalon pihalle, paistettiin makkaroita Sauvakävelytapahtuma ja tutustuminen frisbeegolfiin, lähtö ja paluu kylätalon piha, alkujumpan ja sauvakävelyn vetäjänä fysioterapeutti Ritva Hernetkoski, frisbeegolfin esittelijänä kyläpiika Mopokurssi yläasteen oppilaille, yhteistyössä Veikkolan koti ja koulu -yhdistyksen sekä Helsingin liikenneturvan kanssa. Tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. Kurssi saatiin sisällytettyä Veikkolan koulun opetusohjelmaan, jolloin kaikki 9. lk:n oppilaat osallistuivat siihen. Kuva ohessa Veikkola-päivä, jossa oli useita yleisötapahtumia, retki Ämmässuolle ja mm. taimien vaihtotori. Katso ohjelma liitteeltä tilaisuus haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kanssa, Veikkolan koululla, vetäjänä Pirkko Kaskinen, liite ja Taimien vaihtotori, Veikkolan tori, Raitti kukkii -työryhmän jäsenet järjestivät, taimet kerättiin lahjoituksina. Kuva Veikkola-päivän yleisötilaisuudesta Minne Veikkolan on menossa. Tilaisuuteen osallistui alueen kunnanvaltuutettuja ja mm. Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

7 (10) Yölaulajaretki Haapajärvelle kklo , oppaana Topi Tjäder (Kylänraitti-lehden lintupakinoitsija), läsnä kymmenkunta kyläläistä Pääkaupunkiseudun sahdinvalmistuksen alkukarsinta, yhteistyössä Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry:n kanssa, Lamminpääntie 8:n rannassa, kilpailijoita 4, tuomareita ja kisaturisteja yhteensä Koko kylän perinteinen juhannusjuhla, kyläpiialla merkittävä osuus tiedottamisessa ja talkooväen hankinnassa, paikka: Navalan puisto Haapajärven rannalla, liite 5. Osallistujia n. 400, talkoolaisia n osatavoite: Luonto tunnetuksi Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. Kunta on käynnistänyt venevalkama-alueen lunastamisen ja on ilmoittanut jatkavansa ranta-alueiden lunastamista kyläläisten virkistyskäyttöön. Kyläyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet lunastustilaisuuksiin ja tukenut asukkaita korvausten hakemisessa. Kyläläisiä on aktivoitu käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia. Ks. osatavoite 4. Julkisten alueiden istutusten hoito asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja kylän ilmeen parantamiseksi: Tiehallinto on antanut kyläyhdistyksen hoitoon kylän keskeisten liikenneväylien väliset viherkaistat. Raitti kukkii -työryhmä on saanut lisää talkoolaisia. Kyläpiika on hoitanut työryhmän sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Taimia ja siemeniä on saatu lahjoituksina kyläläisiltä ja yrityksiltä. Talkoolainen majoitti kotiinsa vierasmaalaisen opiskelijan ja esitteli kylää, Veikkolaa ja Nuuksiota. Veikkolan järviä hoidetaan yhteistyössä Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehokalastustyöryhmän kanssa. Kyläpiika tiedottaa hoitosuunnitelmista ja kokoaa talkoolaiset. Kesäisin kylätalon kokoustila laajenee talon puutarhaan. Kuvassa Kylänraitti-lehden toimituksen kokous.

8 (10) Liite 1. Veikkola muutosten myllerryksessä - yleisötilaisuus ke klo Veikkolan koulun auditoriossa kahvi auditorion aulassa ELVI-liikennekäytävä ELVI-liikennekäytävä käsittää E18-moottoritien, rinnakkaistien ja radan Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueella eli Kehä kolmoselta Lohjalle. Tilaisuuden alussa on noin 15 minuutin alustus toimenpideselvityksen nykytilanteesta. Esillä on karttakuva suunnitelmasta. Alustajina: Jukka Peura, Tiehallinto Seppo Veijovuori, Ratahallintokeskus Rauno Tuominen, Sito Oy, ELVI-liikenneväylää koskevan konsulttityön projektipäällikkö noin keskustelu ELVI-liikennekäytävästä noin Veikkola muutosten myllerryksessä Valokuvia Veikkolasta Alustajina Koulun paikka - mikä viidestä ja milloin? Kadut ja tiet sekä vesihuolto - mitä ja milloin? Liiketalo ja Seon tontti Ewa Forstén, kunnan tuotantopalvelujohtaja Matti Paavola, kunnaninsinööri Alustusten jälkeen keskustelu aiheesta. Yleisötilaisuuden jälkeen pidetään Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous. Lisätietoja: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategialuonnos, lausunnolla asti (pdf, 4,1 Mt) Uudenmaan maakuntaohjelma 2007 (pdf, 2,1 Mt) Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (pdf, 2,9 Mt) Tervetuloa! Veikkolan kyläyhdistyksen puolesta Marjokaisa Piironen Veikkolan kyläpiika

9 (10) Liite 2. Veikkola-päivä la ohjelma Päivän ohjelma lyhyesti: 8-17 torilla lähialueen yrittäjiä korikiipeilyä ja nokipannukahvia koulun etupihalla, järj. partiolaiset Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Ämmässuo, bussiretki, ilmoittaudu to klo 14 mennessä! Nukketeatteri koulun juhlasalissa, järj. Kartanoteatteri iltatori: lähialueen yhdistykset esittäytyvät Klo 8-17 Veikkolan tori on avoinna. Torilla myydään uutta ja vanhaa, tuotteita ja palveluita. Mukaan ilmoittautuneet yritykset: 4Service Oy, Eketorps Trädgård, Hunajaa Huhmarista, Kukkapirjo, Luttanat Lemmikit, lahjatavaraliike Tosca, Öljypoltinhuolto Aulis Liljeström Tmi. klo Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna valtion näkemyksen mukaan, aluekehittämisjohtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan liitto Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna Hista, apulaisliikennesuunnittelupäällikkö Davy Beilinson Huhmari,Vihdin kaavoitusarkkitehti Matti Kanerva Veikkola, Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Paneeli aiheesta Mihin Veikkola on menossa Paneeliin on alustajien lisäksi kutsuttu kylän päättäjät eli Pohjois- Kirkkonummen valtuutetut. Klo korikiipeilyä ja nokipannukahvia Partiolippukunta Veikkolan Eräveikot ja -haltiat järjestää 50-vuotisjuhlansa kunniaksi Veikkola-päivänä la klo korikiipeilyä lapsille ja aikuisille Veikkolan koulun etupihalla. He tarjoavat myös nokipannukahvit kiipeilypaikan lähettyvillä. Korikiipeilyssä pyritään rakentamaan mahdollisimman korkea torni limukoreista, niin että kiipeilijä itse kipuaa koko ajan ylöspäin tornin päällä. Kiipeilijällä on turvavaljaat, joten koritornin kaatuessa kiipeilijä jää turvallisesti roikkumaan varmistusköyden varaan. Köydet viritetään kahden puun väliin n. 6 metrin korkeuteen. Kiipeilypaikalla on ainakin kaksi köysikoulutuksen saanusta opastajaa, joista toinen varmistaa köyden toista päätä ja toinen ojentaa koreja kiipeilijälle. Klo Nukketeatteri Kartanoteatteri järjestää koulun juhlasalissa nukketeatteriesityksen. Pääroolissa Bojan Baric nukkeineen. Tule ajoissa paikalle. Tilaisuuden tarjoaa Veikkolan kyläyhdistys. Kyseinen esitys on varietee ja sirkusmarionettien sanaton esitys, joka sopii kaikenikäisille. Esitys on ainutlaatuinen: lankamarionettien ja varieteenukkien perinne on harvinainen laji maailmanlaajuisestikin. Kyseinen esitys on palkittu parhaaksi esitykseksi festivaaleissa

10 (10) Liite 4. Pohjois-Kirkkonummen jätevesi-ilta ke Haja-asutusalueiden jätehuoltomääräykset tiukkenevat. Vakituisesti asuvien ja kesämökkiläisten on pistettävä jätehuolto kuntoon muutaman vuoden aikana. Vanhat järjestelmät eivät riitä, mutta mitä tilalle? Monella on edessä kallis hankinta. Jätevesi-ilta järjestetään Veikkolan koulun auditoriossa keskiviikkona klo 18. Mitä vaihtoehtoja on? Mitkä ovat kunnan vesihuoltosuunnitelmat? Ovatko vesiosuuskunnat ja yhteishankkeet vaihtoehto? Uuden asetuksen vaatimukset ja niiden täyttäminen. Tervetuloa kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan! Alustajina ovat: Erkki Selin, Kirkkonummen kunnan ympäristöpäällikkö Pirkko Kaskinen, Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Sakari Kettunen, Kalljärven vesiosuuskunta Tilaisuuden järjestää: Veikkolan kyläyhdistys ja Länsi-Uudenmaan Kylät

KYLÄNRAITILLA. Kylänraitti 1/2007

KYLÄNRAITILLA. Kylänraitti 1/2007 14 KYLÄNRAITILLA Kylänraitti 1/2007 EU-hanke Veikkola sai kylätalon ja sinne piian Vuodenvaihteessa kyläyhdistyksen hallitus sai ilosanoman: yhdistyksen hanke-ehdotusta puoltavat Pomoväst ry ja Uudenmaan

Lisätiedot

1 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

1 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 1 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Eero Aarnion valloittavaa muotoilua s. 10 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 1/2009 Joukolla pohjoisen parhaaksi Pohjoiskirkkonummelaisille kirkonkylä, rantarata

Lisätiedot

4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 4 / 2012 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 pääkirjoitus Kylänraitti 4/2012 Valtuutetut hommiin Päätoimittaja Matti Saartamo 050 300 7720 mattisaartamo@gmail.com Toimitussihteerit Anu Halme ja Marjokaisa

Lisätiedot

3 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

3 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 3 / 2009 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Oikorata kiinnostaa 2 PÄÄKRJOUS Kylänraitti 3/2009 Hyvää, jos ei jotain huonoakin Päätoimittaja Matti Saartamo 050 300 7720 matti.saartamo@manari.fi oimitussihteerit

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

2 / 2011 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

2 / 2011 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 / 2011 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 2/2011 Menneen talven lumia Kuluneen vuoden keskustelunaiheita on ollut tasan kolme: lihavat lumikinokset, Persujen vaalivoitto

Lisätiedot

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti

2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 / 2006 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 2/2006 Kesäkulttuuria Veikkolaan Kesä on aikaa, jolloin ladataan akkuja tulevan talven varalle. Otetaan rennosti, matkustellaan,

Lisätiedot

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma

Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma 1/36 Kerimäen Anttolan seudun kyläsuunnitelma HANKETYÖRYHMÄ Työryhmään kuuluivat Esko Mielonen, historian harrastaja (erit. kylähistoria), (eturivi vas.) Eila Niiranen, lähetyssihteeri, Kerimäen seurakunta

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

1/2011 KIIMINKI MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1

1/2011 KIIMINKI MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1 MONI-ILMEINEN, IDYLLINEN, LUONNOLLINEN, VIREÄ JA TOIMIVA MAALAISKUNTA1 KUNNAN SIVUT 12,13 ja 15 BUSINESS OULU SIVUT 14,15 1/2011 Kiimingin Yrittäjät ry K I I M I N G I N Y R I T T Ä J Ä T R Y : N T I E

Lisätiedot

VAALIT. Kylänraitti 3/2008

VAALIT. Kylänraitti 3/2008 16 VAALIT Kolme kysymystä ehdokkaille Kylänraitti kysyi pohjoiskirkkonummelaisilta kunnallisvaaliehdokkailta: 1. Miksi olet ehdokkaana? 2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tavoitettasi ensi vaalikaudella? 3.

Lisätiedot

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta

1. Toteuttajan nimi. 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus. 3. Yhteenveto hankkeesta. Tiivistelmä hankkeen keskeisestä toiminnasta Pirkanmaan kylätoimintahanke 2011-2013 Loppuraportti 1.1.2011 30.9.2014 1. Toteuttajan nimi Pirkan Kylät ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pirkanmaan Kylätoimintahanke 2011-2013, hankenumero 10541 3.

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11.

Sen jälkeen, kun isyys iski. Rajojen ja rakkauden tasapainossa. Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Viikki-Seuran tiedotuslehti 1/2013 Viikin Laskiaisrieha sunnuntaina 10.2.2013 alkaen kello 11. Perinteinen viikkiläinen talvitapahtuma Latokartanon torilla kirkon kupeessa toteutuu sunnuntaina 10. helmikuuta

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA

Kotikylä HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA Kotikylä 1/2012 HATTULA - HÄMEENLINNA - JANAKKALA Linnaseutu ry:n Pitäjäpiiri-hankkeen julkaisu 1/2012 KESÄTAPAHTUMAVINKKEJÄ JA KÄYNTIKOHTEITA PARHAITA PALOJA PAIKALLISTOIMINNASTA 2 Kevät on aina uuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Eerikinkartanon esiselvityshanke

Eerikinkartanon esiselvityshanke Eerikinkartanon esiselvityshanke Eerikinkartanon esiselvityshanke, loppuraportti 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Johdanto... 4 2.1. Taustaa... 4 2.2. Kohdekuvaus... 4 2.3. Eerikinkartanon hallinto

Lisätiedot