(10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke"

Transkriptio

1 (10) Väliraportti Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto, Raija Karin varahenkilö Marjokaisa Piironen, kyläpiika Markku Nikola, kylällä toimivan yrityksen edustaja Pirkko Iivari, kylän yhteisön edustaja Katriina Aatsalo, kylän yhteisön edustaja Gustav Åberg, Pomovästin edustaja (TE-keskus ei ole valinnut edustajaa) Sisällysluettelo Miten olemme saavuttaneet tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Yhteisten viheralueiden hoito ja mm. siivoustalkoot ovat lisänneet asukkaiden viihtyvyyttä. Lukuisat tapahtumat ovat lisänneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat ovat huomanneet kylätalon merkityksen kylän asioiden kehitttämisessä ja tiedottamisessa. Koulun ja Koti ja koulu -yhdistyksen kanssa on parannettu nuorten liikenneturvallisuutta. Turvallisuudesta on huolehdittu monin tavoin mm. elojuhlien yhteydessä sekä tiedottamalla Veikkolaverkossa, Kylänraitti-lehdessä ja erilaisissa tapahtumissa. Aloitteista mainittakoon ehdotuksemme Lammaskallion uimarannan avannon turvallisuuden parantamisesta. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole: Olemme kutsuneet kunnan virkamiehiä ja päättäjiä järjestämiimme tilaisuuksiin antamaan tietoa kyläläisille ja kuuntelemaan kyläläisten ja yrittäjien huolia. Veikkolaverkkoon on tehty luettelo kaikista kylällä toimivista yrityksistä ja yhdistyksistä. Yrityksiä ja yhdistyksiä on koulutettu perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivuja. c. Kylätalosta on tullut tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Kuva siivouspäivästä: etualalla kerättyjä roskia, taustalla kylätalo, talkoolaiset lähdössä sauvakävelytapahtumaan.

2 (10) Osatavoitteet 1. osatavoite: Kylätalon hankkiminen Kokouspaikkojen puute oli ongelma kaikille yhdistyksille: suuri osa kokouksista pidettiin yksityiskodeissa. Esim. vuonna 2006 pidettiin pelkästään kyläyhdistyksen kokouksia n. 70 kpl yksityiskodeissa. Kylätalo tarjoaa viihtyisän, kylämiljööseen sopivan kokouspaikan. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Kylätalon varaukset näkyvät netissä talon omassa kalenterissa. Kyläpiika hoitaa talon varauksia. Tähän mennessä talossa on pidetty vähintään kerran viikossa, keskimäärin kaksi kokousta viikossa. Kuvassa kyläasiamiehiä eri puolilta Suomea kokoustamassa Veikkolan kylätalon kokoushuoneessa. 1.1 Vuokrattiin keskeltä kylää rintamamiestalo kylätaloksi, osoite Vanhatie 29, Veikkola. Käytössä on alakerrassa keittiö, työhuone ja pieni kokoushuone sekä yläkerrassa pieni kokous- ja varastohuone. Vuokrasopimus laadittiin 5 vuodeksi, lisäksi tehtiin sähkö-, vesi- ja jätesopimukset. 1.2 Hankittiin laitteistot ja kalustot lahjoituksina ja ilmaislainoina sekä ostettiin tietoliikenneyhteydet. 1.3 Kylätalossa on toteutettu seuraavat toiminnot: yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinät ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat ym. kuntatiedotus kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille työtila kyläpiialle työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille Veikkola-tuotteiden esittelypaikka työharjoittelupaikka Liitteenä Kylänraitti-lehti 1/2007, jossa Veikkolan kylätalo esitellään s osatavoite: Uuden työpaikan luominen Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei enää riittänyt. 2.1 Työntekijää haettiin Veikkolaverkossa julkaistulla ilmoituksella. Työntekijäksi valittiin Marjokaisa Piironen ja työsopimus laadittiin alkavaksi alkaen. Kuukausittainen työtuntimäärä on 66 tuntia eli 18 tuntia viikossa. 2. Tilipalvelu Satu Nerola ky. on hoitanut Veikkolan kyläyhdistyksen tilejä useita vuosia. Tämän toimiston kanssa sovittiin kirjanpidon laajentamisesta siten, että hankkeen kirjanpidosta tehdään erillinen kirjanpito. Kuva Veikkolan kylätalon pihalta siivoustalkoiden lopulla, kun osa väestä kerääntyi pihalle paistamaan makkaraa ja juomaan kahvia.

3 (10) 2.3 Uudet työtehtävät kylätalossa on aloitettu, tehtävät koottu tähän alle omiin kohtiinsa Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut. Kyläpiika ja talkoolaiset ovat seuranneet kyläsuunnitelman toteutumista ja tehneet tarkistuskyselyn ja toteuttaneet sen netissä. Kyläpiika on päivittänyt kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittanut päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kunta on jakanut tämän vuoden alusta Veikkolan kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kylätalon palvelut on markkinoitu pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä sekä kylätalon sijainnista ja aukioloajasta kertovin esittein. Talkoolaiset ovat jakaneet tiedotteita postilaatikkojakeluna. Veikkolaverkossa on toiminnallisen kalenterin koti. Veikkola-tuotteita on markkinoitu ja myyty kylätalolla sekä tapahtumissa. Kyläpiika on organisoinut tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja järjestänyt virkistystapahtumia. Luettelo tilaisuuksista kohdassa osatavoitteessa 4. Kyläpiika on hoitanut yhteisöjen ja yritysten kokoustiloja kylätalossa ja helpottanut kokousrutiineja esim. Toiminnallisen kalenterin kautta Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: Piika on ylläpitänyt Veikkolaverkkoa ja kehittänyt sitä yhdessä talkooväen kanssa ottamalla käyttöön uusia nettiosoitteita, uusia nettikalentereita ja parantamalla verkon rakennetta. Piika on kouluttanut kolme uutta talkoopäivittäjää. Useamman päivittäjän avulla paikalliset uutiset on saatu ajan tasalle. Piika on kouluttanut talkoopäivittäjiä sekä yhdistysten ja yritysten edustajia valokuvien käsittelyyn Irfan View -ohjelmalla. Piika on kouluttanut yritysten ja yhdistysten edustajia perustamaan nettisivuja ja ylläpitämään niitä. Piian tehtäviin on kuulunut myös Kylänraitti-lehden julkaiseminen Veikkolaverkossa Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen Varaston hallintaa ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointia. Arkistojen järjestämistä ja hallintaa. Kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittämistä, mm. Torin lauantaipäivien saaminen kunnalta kyläyhdistyksen hoitoon. E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta järjestämällä julkisia keskustelutilaisuuksia kunnan päättäjien ja asukkaiden kesken. Yhteistyökylien etsiminen on meneillään. Hankkeesta tiedottaminen uuden sähköisen kylätiedotteen(kin) avulla. Kuvassa Raitti kukkii -työryhmän jäseniä talkootöissä Veikkolan liikenneympyröiden välissä.

4 (10) Nuorten mukaan houkutteleminen kutsumalla heitä mukaan järjestämään tilaisuuksia. Työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille: Vihdistä työharjoittelija Maija Hakala oli 3 vk toukokuussa kylätalolla toimien kyläpiian apulaisena Palvelutehtävät Ensimmäistä kertaa alueen kolmen kalastuskunnan lupamaksut voi hankkia yhdestä paikka eli kylätalolta. Piika hoitaa erilaisia talkoolistoja, mm. Hoitokalastustalkoita. Kunnan tiedotusten esille laittaminen kylätalon ilmoitustauluille ja Veikkolaverkkoon. Erilaiset selvitykset kunnan ja viranomaisten kanssa. Esimerkiksi piika esitteli kunnan ympäristönsuojelusihteerille Lamminjärven rantaraittia. Vastaaminen kunnan lausuntopyyntöihin yhdessä Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa Yhteistyöneuvotteluja kunnan kanssa on käyty useaan otteeseen. Saimme kunnalta Veikkolan torin lauantai-päivien hoitamisen kokeiluluontoisesti haltuumme. Kyläpiika on markkinoinut toria ja hoitanut varauksia. Torilla on järjestetty Veikkola-päivä ja kolme kertaa Taimien vaihtotori. Torille saatiin myös iso, lukollinen toriroskis. Kylätalolla on joitakin kunnan lomakkeita jaossa. Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Hanke-esitteen laadinta Veikkolaverkkoon, aloitussivu Kylätalosta tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille. Neuvottelut jatkuvat kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta kylätalolle. Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Veikkolaverkossa käytetään toiminnallista kalenteria viikottain. Kalenteri on Googlen tarjoama: sitä kautta lähetetään kutsuja tapahtumiin, seurataan ilmoittautumistilannetta ja lähetetään tarvittaessa päivitettyjä kutsuja. Tukitoimintoja yrityksille ja yhdistyksille Hankkeen aikana on annettu yrityksille ja yhdistyksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua: IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua. Kyläpiika on kouluttanut seuraavat yritykset ja yhdistykset perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivujaan sivustossa: Hiki ja tuoppi ry Jouni Muukkonen Petteri Aula, Karpalo-mökki Lapissa Eketorps Trädgård, Ulrika Gronström Ompelimo Paula, Paula Pasonen - työn alla, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen Pohjois- Kirkkonummen martat, Akseli Tolvi (mukana koulutuksessa oli isoäiti Kaarina Tolvi) Oopperayhdistys, Pirkko-Liisa Iivari Kampaamo A-tyyli, Anne Kontkanen luontomatkailuyritys Honkalintu, Markku Janhonen Aana, Keijo Ruhanen Kartanoteatteri, Päivi Hänninen ja LUK, Pirkko Kaskinen ja Joakim Åsten Viherminttu, Leena Mattila

5 (10) 4. osatavoite: Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. Tietopiste Tietopiste on kehitetty Veikkolaverkkoon, josta löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Kylätalolla pääsee Veikkolaverkkoon vapaasti kylätalon laajakaistan ja tietokoneiden avulla. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta Pro Kalljärvi perustava kokous, Veikkolan koululla, alustajana Anne Saarikko, läsnä n. 50 kyläläistä, aiheena Veikkolan Kalljärven tilan kohentaminen ja keinojen etsiminen. Kyläpiialla merkittävä rooli tiedottamisessa ja ohjelman kokoamisessa Veikkola muutosten myllerryksessä, Veikkolan koululla, läsnä 45 kyläläistä, liite 1. Kuva Veikkola muutosten myllerryksessä -tilaisuudesta Veikkolan koulun auditoriossa Veikkola-päivä, avoin tilaisuus eri puolilla Veikkolaa, liite 2. Kuvat Veikkola-päivästä: vasemmalla veikkolalaiset Ämmässuon paineenkorotusasemalla, oikealla Veikkolan torilla arvaamassa, minkä järven vettä on missäkin astiassa. 4.3 Asukkaat ovat saaneet lisää tietoa Veikkolan tapahtumista ja tulevasta kehityksestä kylän lehdessä Kylänraitissa. Liite Kyläsuunnitelma on saatu osaksi kunnan Tervetuloa kuntaan -pakettia, joka lähetetään uusille kuntalaisille. 4.5 Kylätiedote Kehitettiin sähköpostitse lähetettävä kylätiedote, jossa kerrotaan Pohjois-Kirkkonummen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tiedotteesta on linkkejä Veikkolaverkkoon ja sen kalenteriin. Tiedote on lähetetty keskimäärin kerran kuukaudessa. Kaikissa tapahtumissa on

6 (10) kerätty osallistujien sähköpostiosoitteita kylätiedotteen lähettämiseksi. Tällä hetkellä osoitteita on koossa lähes Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän frisbeegolfradalla ja organisoimalla Lions-klubin kanssa Skate Parkin rakenteiden uusiminen. Kaikille avoimia tapahtumia on järjestetty seuraavasti Kaukomatka kuutamolle, Lamminjärvi, lähtö luistellen kyläsaunalta, järven kierto, kyläsaunaan ja avantoon, läsnä n. 15 osallistujaa Avoimet ovet kylätalolla, kylätalo, osallistujia 51 (nimensä vieraskirjaan kirjoittaneita). Esiteltiin kylätaloa ja sen toimintoja sekä tarjottiin kahvia ja tuoreita pullia Näkki-tapahtuma ja avantouintikisa, Lammaskallion uimaranta, yhteistyössä Kirkkonummen uimaseura KIS:n kanssa, kilpailijoita 15, katsojia arviolta Kylän siivouspäivä, Veikkolan keskeisillä alueilla, aloitus- ja lopetuspaikka kylätalo, jossa jaettiin roskapusseja ja -pihtejä, työhansikkaita sekä tarjottiin talkoojuomia ja -ruokia. Tehtiin nuotiopaikka kylätalon pihalle, paistettiin makkaroita Sauvakävelytapahtuma ja tutustuminen frisbeegolfiin, lähtö ja paluu kylätalon piha, alkujumpan ja sauvakävelyn vetäjänä fysioterapeutti Ritva Hernetkoski, frisbeegolfin esittelijänä kyläpiika Mopokurssi yläasteen oppilaille, yhteistyössä Veikkolan koti ja koulu -yhdistyksen sekä Helsingin liikenneturvan kanssa. Tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. Kurssi saatiin sisällytettyä Veikkolan koulun opetusohjelmaan, jolloin kaikki 9. lk:n oppilaat osallistuivat siihen. Kuva ohessa Veikkola-päivä, jossa oli useita yleisötapahtumia, retki Ämmässuolle ja mm. taimien vaihtotori. Katso ohjelma liitteeltä tilaisuus haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kanssa, Veikkolan koululla, vetäjänä Pirkko Kaskinen, liite ja Taimien vaihtotori, Veikkolan tori, Raitti kukkii -työryhmän jäsenet järjestivät, taimet kerättiin lahjoituksina. Kuva Veikkola-päivän yleisötilaisuudesta Minne Veikkolan on menossa. Tilaisuuteen osallistui alueen kunnanvaltuutettuja ja mm. Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

7 (10) Yölaulajaretki Haapajärvelle kklo , oppaana Topi Tjäder (Kylänraitti-lehden lintupakinoitsija), läsnä kymmenkunta kyläläistä Pääkaupunkiseudun sahdinvalmistuksen alkukarsinta, yhteistyössä Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry:n kanssa, Lamminpääntie 8:n rannassa, kilpailijoita 4, tuomareita ja kisaturisteja yhteensä Koko kylän perinteinen juhannusjuhla, kyläpiialla merkittävä osuus tiedottamisessa ja talkooväen hankinnassa, paikka: Navalan puisto Haapajärven rannalla, liite 5. Osallistujia n. 400, talkoolaisia n osatavoite: Luonto tunnetuksi Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. Kunta on käynnistänyt venevalkama-alueen lunastamisen ja on ilmoittanut jatkavansa ranta-alueiden lunastamista kyläläisten virkistyskäyttöön. Kyläyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet lunastustilaisuuksiin ja tukenut asukkaita korvausten hakemisessa. Kyläläisiä on aktivoitu käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia. Ks. osatavoite 4. Julkisten alueiden istutusten hoito asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja kylän ilmeen parantamiseksi: Tiehallinto on antanut kyläyhdistyksen hoitoon kylän keskeisten liikenneväylien väliset viherkaistat. Raitti kukkii -työryhmä on saanut lisää talkoolaisia. Kyläpiika on hoitanut työryhmän sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Taimia ja siemeniä on saatu lahjoituksina kyläläisiltä ja yrityksiltä. Talkoolainen majoitti kotiinsa vierasmaalaisen opiskelijan ja esitteli kylää, Veikkolaa ja Nuuksiota. Veikkolan järviä hoidetaan yhteistyössä Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehokalastustyöryhmän kanssa. Kyläpiika tiedottaa hoitosuunnitelmista ja kokoaa talkoolaiset. Kesäisin kylätalon kokoustila laajenee talon puutarhaan. Kuvassa Kylänraitti-lehden toimituksen kokous.

8 (10) Liite 1. Veikkola muutosten myllerryksessä - yleisötilaisuus ke klo Veikkolan koulun auditoriossa kahvi auditorion aulassa ELVI-liikennekäytävä ELVI-liikennekäytävä käsittää E18-moottoritien, rinnakkaistien ja radan Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueella eli Kehä kolmoselta Lohjalle. Tilaisuuden alussa on noin 15 minuutin alustus toimenpideselvityksen nykytilanteesta. Esillä on karttakuva suunnitelmasta. Alustajina: Jukka Peura, Tiehallinto Seppo Veijovuori, Ratahallintokeskus Rauno Tuominen, Sito Oy, ELVI-liikenneväylää koskevan konsulttityön projektipäällikkö noin keskustelu ELVI-liikennekäytävästä noin Veikkola muutosten myllerryksessä Valokuvia Veikkolasta Alustajina Koulun paikka - mikä viidestä ja milloin? Kadut ja tiet sekä vesihuolto - mitä ja milloin? Liiketalo ja Seon tontti Ewa Forstén, kunnan tuotantopalvelujohtaja Matti Paavola, kunnaninsinööri Alustusten jälkeen keskustelu aiheesta. Yleisötilaisuuden jälkeen pidetään Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous. Lisätietoja: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategialuonnos, lausunnolla asti (pdf, 4,1 Mt) Uudenmaan maakuntaohjelma 2007 (pdf, 2,1 Mt) Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (pdf, 2,9 Mt) Tervetuloa! Veikkolan kyläyhdistyksen puolesta Marjokaisa Piironen Veikkolan kyläpiika

9 (10) Liite 2. Veikkola-päivä la ohjelma Päivän ohjelma lyhyesti: 8-17 torilla lähialueen yrittäjiä korikiipeilyä ja nokipannukahvia koulun etupihalla, järj. partiolaiset Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Ämmässuo, bussiretki, ilmoittaudu to klo 14 mennessä! Nukketeatteri koulun juhlasalissa, järj. Kartanoteatteri iltatori: lähialueen yhdistykset esittäytyvät Klo 8-17 Veikkolan tori on avoinna. Torilla myydään uutta ja vanhaa, tuotteita ja palveluita. Mukaan ilmoittautuneet yritykset: 4Service Oy, Eketorps Trädgård, Hunajaa Huhmarista, Kukkapirjo, Luttanat Lemmikit, lahjatavaraliike Tosca, Öljypoltinhuolto Aulis Liljeström Tmi. klo Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna valtion näkemyksen mukaan, aluekehittämisjohtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan liitto Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna Hista, apulaisliikennesuunnittelupäällikkö Davy Beilinson Huhmari,Vihdin kaavoitusarkkitehti Matti Kanerva Veikkola, Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Paneeli aiheesta Mihin Veikkola on menossa Paneeliin on alustajien lisäksi kutsuttu kylän päättäjät eli Pohjois- Kirkkonummen valtuutetut. Klo korikiipeilyä ja nokipannukahvia Partiolippukunta Veikkolan Eräveikot ja -haltiat järjestää 50-vuotisjuhlansa kunniaksi Veikkola-päivänä la klo korikiipeilyä lapsille ja aikuisille Veikkolan koulun etupihalla. He tarjoavat myös nokipannukahvit kiipeilypaikan lähettyvillä. Korikiipeilyssä pyritään rakentamaan mahdollisimman korkea torni limukoreista, niin että kiipeilijä itse kipuaa koko ajan ylöspäin tornin päällä. Kiipeilijällä on turvavaljaat, joten koritornin kaatuessa kiipeilijä jää turvallisesti roikkumaan varmistusköyden varaan. Köydet viritetään kahden puun väliin n. 6 metrin korkeuteen. Kiipeilypaikalla on ainakin kaksi köysikoulutuksen saanusta opastajaa, joista toinen varmistaa köyden toista päätä ja toinen ojentaa koreja kiipeilijälle. Klo Nukketeatteri Kartanoteatteri järjestää koulun juhlasalissa nukketeatteriesityksen. Pääroolissa Bojan Baric nukkeineen. Tule ajoissa paikalle. Tilaisuuden tarjoaa Veikkolan kyläyhdistys. Kyseinen esitys on varietee ja sirkusmarionettien sanaton esitys, joka sopii kaikenikäisille. Esitys on ainutlaatuinen: lankamarionettien ja varieteenukkien perinne on harvinainen laji maailmanlaajuisestikin. Kyseinen esitys on palkittu parhaaksi esitykseksi festivaaleissa

10 (10) Liite 4. Pohjois-Kirkkonummen jätevesi-ilta ke Haja-asutusalueiden jätehuoltomääräykset tiukkenevat. Vakituisesti asuvien ja kesämökkiläisten on pistettävä jätehuolto kuntoon muutaman vuoden aikana. Vanhat järjestelmät eivät riitä, mutta mitä tilalle? Monella on edessä kallis hankinta. Jätevesi-ilta järjestetään Veikkolan koulun auditoriossa keskiviikkona klo 18. Mitä vaihtoehtoja on? Mitkä ovat kunnan vesihuoltosuunnitelmat? Ovatko vesiosuuskunnat ja yhteishankkeet vaihtoehto? Uuden asetuksen vaatimukset ja niiden täyttäminen. Tervetuloa kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan! Alustajina ovat: Erkki Selin, Kirkkonummen kunnan ympäristöpäällikkö Pirkko Kaskinen, Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Sakari Kettunen, Kalljärven vesiosuuskunta Tilaisuuden järjestää: Veikkolan kyläyhdistys ja Länsi-Uudenmaan Kylät

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 SYYSKOKOUS 15.11.2015 Aika: Paikka: 15.11.2015, klo 11:30 alkaen Hämeenkylän kirkon seurakuntasali 1. Syyskokouksen avaus. Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2.

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 33.toimintavuosi Niemisen kyläyhdistys Niemiskyläntie 1096 88900 KUHMO puh. 050-554 5873 SISÄLTÖ Yleistä, jäsenistö, johtokunta Kylätalo Tervakeskus Tietokeskus Kylällä järjestetyt

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä

Laatikainen Sinikka Murtomäki. Niininen Kristian Kyntölä Piipponen Reijo Hatulanmäki Romppainen Juha Koivukylä Romppainen Raija Koivukylä ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 28.2.2016 Aika Sunnuntai 28.2.2016 klo 15:01 16:59 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145 A Osallistujat Fordell Pertti Murtomäki Heikkinen Maire

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2011 Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00 Paikka Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere

50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere 50-vuotisjuhla 22. 23.5.2012 Hakametsän jäähalli, Tampere Ohjelmaryhmien vetäjät tutustumassa esiintymisareenaan! Tapahtumatiedote 2/2012 20.3.2012 Sisältö: 1. Tapahtumarannekkeiden ja ruokailujen tilaamisella

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Pöytäkirja 2/2010 Aika Keskiviikko 24.11.2010, klo 18.00 Paikka Hyria koulutus Oy, Auditorio Torikatu 18, Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2010 Aika Keskiviikko 24.11.2010, klo 18.00 Paikka Hyria koulutus Oy, Auditorio Torikatu 18, Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika Kokouspaikka 2.3.2017 kello 13:00-16:00 (12:15-13:00 lounas) Sali&Keittiö, Lähemäenkatu 11, 50170 Mikkeli Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja

Jori Louhisuo. Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Kaija Kangas kunnanhallituksen edustaja Kokousaika Torstai 14.02.2013 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Mari Ervelä Sari Vaholuoto Pentti Malmila Marko

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot