(10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke"

Transkriptio

1 (10) Väliraportti Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto, Raija Karin varahenkilö Marjokaisa Piironen, kyläpiika Markku Nikola, kylällä toimivan yrityksen edustaja Pirkko Iivari, kylän yhteisön edustaja Katriina Aatsalo, kylän yhteisön edustaja Gustav Åberg, Pomovästin edustaja (TE-keskus ei ole valinnut edustajaa) Sisällysluettelo Miten olemme saavuttaneet tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Yhteisten viheralueiden hoito ja mm. siivoustalkoot ovat lisänneet asukkaiden viihtyvyyttä. Lukuisat tapahtumat ovat lisänneet yhteisöllisyyttä. Asukkaat ovat huomanneet kylätalon merkityksen kylän asioiden kehitttämisessä ja tiedottamisessa. Koulun ja Koti ja koulu -yhdistyksen kanssa on parannettu nuorten liikenneturvallisuutta. Turvallisuudesta on huolehdittu monin tavoin mm. elojuhlien yhteydessä sekä tiedottamalla Veikkolaverkossa, Kylänraitti-lehdessä ja erilaisissa tapahtumissa. Aloitteista mainittakoon ehdotuksemme Lammaskallion uimarannan avannon turvallisuuden parantamisesta. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole: Olemme kutsuneet kunnan virkamiehiä ja päättäjiä järjestämiimme tilaisuuksiin antamaan tietoa kyläläisille ja kuuntelemaan kyläläisten ja yrittäjien huolia. Veikkolaverkkoon on tehty luettelo kaikista kylällä toimivista yrityksistä ja yhdistyksistä. Yrityksiä ja yhdistyksiä on koulutettu perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivuja. c. Kylätalosta on tullut tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Kuva siivouspäivästä: etualalla kerättyjä roskia, taustalla kylätalo, talkoolaiset lähdössä sauvakävelytapahtumaan.

2 (10) Osatavoitteet 1. osatavoite: Kylätalon hankkiminen Kokouspaikkojen puute oli ongelma kaikille yhdistyksille: suuri osa kokouksista pidettiin yksityiskodeissa. Esim. vuonna 2006 pidettiin pelkästään kyläyhdistyksen kokouksia n. 70 kpl yksityiskodeissa. Kylätalo tarjoaa viihtyisän, kylämiljööseen sopivan kokouspaikan. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Kylätalon varaukset näkyvät netissä talon omassa kalenterissa. Kyläpiika hoitaa talon varauksia. Tähän mennessä talossa on pidetty vähintään kerran viikossa, keskimäärin kaksi kokousta viikossa. Kuvassa kyläasiamiehiä eri puolilta Suomea kokoustamassa Veikkolan kylätalon kokoushuoneessa. 1.1 Vuokrattiin keskeltä kylää rintamamiestalo kylätaloksi, osoite Vanhatie 29, Veikkola. Käytössä on alakerrassa keittiö, työhuone ja pieni kokoushuone sekä yläkerrassa pieni kokous- ja varastohuone. Vuokrasopimus laadittiin 5 vuodeksi, lisäksi tehtiin sähkö-, vesi- ja jätesopimukset. 1.2 Hankittiin laitteistot ja kalustot lahjoituksina ja ilmaislainoina sekä ostettiin tietoliikenneyhteydet. 1.3 Kylätalossa on toteutettu seuraavat toiminnot: yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinät ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat ym. kuntatiedotus kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille työtila kyläpiialle työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille Veikkola-tuotteiden esittelypaikka työharjoittelupaikka Liitteenä Kylänraitti-lehti 1/2007, jossa Veikkolan kylätalo esitellään s osatavoite: Uuden työpaikan luominen Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei enää riittänyt. 2.1 Työntekijää haettiin Veikkolaverkossa julkaistulla ilmoituksella. Työntekijäksi valittiin Marjokaisa Piironen ja työsopimus laadittiin alkavaksi alkaen. Kuukausittainen työtuntimäärä on 66 tuntia eli 18 tuntia viikossa. 2. Tilipalvelu Satu Nerola ky. on hoitanut Veikkolan kyläyhdistyksen tilejä useita vuosia. Tämän toimiston kanssa sovittiin kirjanpidon laajentamisesta siten, että hankkeen kirjanpidosta tehdään erillinen kirjanpito. Kuva Veikkolan kylätalon pihalta siivoustalkoiden lopulla, kun osa väestä kerääntyi pihalle paistamaan makkaraa ja juomaan kahvia.

3 (10) 2.3 Uudet työtehtävät kylätalossa on aloitettu, tehtävät koottu tähän alle omiin kohtiinsa Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut. Kyläpiika ja talkoolaiset ovat seuranneet kyläsuunnitelman toteutumista ja tehneet tarkistuskyselyn ja toteuttaneet sen netissä. Kyläpiika on päivittänyt kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittanut päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kunta on jakanut tämän vuoden alusta Veikkolan kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kylätalon palvelut on markkinoitu pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä sekä kylätalon sijainnista ja aukioloajasta kertovin esittein. Talkoolaiset ovat jakaneet tiedotteita postilaatikkojakeluna. Veikkolaverkossa on toiminnallisen kalenterin koti. Veikkola-tuotteita on markkinoitu ja myyty kylätalolla sekä tapahtumissa. Kyläpiika on organisoinut tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ja järjestänyt virkistystapahtumia. Luettelo tilaisuuksista kohdassa osatavoitteessa 4. Kyläpiika on hoitanut yhteisöjen ja yritysten kokoustiloja kylätalossa ja helpottanut kokousrutiineja esim. Toiminnallisen kalenterin kautta Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: Piika on ylläpitänyt Veikkolaverkkoa ja kehittänyt sitä yhdessä talkooväen kanssa ottamalla käyttöön uusia nettiosoitteita, uusia nettikalentereita ja parantamalla verkon rakennetta. Piika on kouluttanut kolme uutta talkoopäivittäjää. Useamman päivittäjän avulla paikalliset uutiset on saatu ajan tasalle. Piika on kouluttanut talkoopäivittäjiä sekä yhdistysten ja yritysten edustajia valokuvien käsittelyyn Irfan View -ohjelmalla. Piika on kouluttanut yritysten ja yhdistysten edustajia perustamaan nettisivuja ja ylläpitämään niitä. Piian tehtäviin on kuulunut myös Kylänraitti-lehden julkaiseminen Veikkolaverkossa Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen Varaston hallintaa ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointia. Arkistojen järjestämistä ja hallintaa. Kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittämistä, mm. Torin lauantaipäivien saaminen kunnalta kyläyhdistyksen hoitoon. E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta järjestämällä julkisia keskustelutilaisuuksia kunnan päättäjien ja asukkaiden kesken. Yhteistyökylien etsiminen on meneillään. Hankkeesta tiedottaminen uuden sähköisen kylätiedotteen(kin) avulla. Kuvassa Raitti kukkii -työryhmän jäseniä talkootöissä Veikkolan liikenneympyröiden välissä.

4 (10) Nuorten mukaan houkutteleminen kutsumalla heitä mukaan järjestämään tilaisuuksia. Työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille: Vihdistä työharjoittelija Maija Hakala oli 3 vk toukokuussa kylätalolla toimien kyläpiian apulaisena Palvelutehtävät Ensimmäistä kertaa alueen kolmen kalastuskunnan lupamaksut voi hankkia yhdestä paikka eli kylätalolta. Piika hoitaa erilaisia talkoolistoja, mm. Hoitokalastustalkoita. Kunnan tiedotusten esille laittaminen kylätalon ilmoitustauluille ja Veikkolaverkkoon. Erilaiset selvitykset kunnan ja viranomaisten kanssa. Esimerkiksi piika esitteli kunnan ympäristönsuojelusihteerille Lamminjärven rantaraittia. Vastaaminen kunnan lausuntopyyntöihin yhdessä Veikkolan kyläyhdistyksen kanssa Yhteistyöneuvotteluja kunnan kanssa on käyty useaan otteeseen. Saimme kunnalta Veikkolan torin lauantai-päivien hoitamisen kokeiluluontoisesti haltuumme. Kyläpiika on markkinoinut toria ja hoitanut varauksia. Torilla on järjestetty Veikkola-päivä ja kolme kertaa Taimien vaihtotori. Torille saatiin myös iso, lukollinen toriroskis. Kylätalolla on joitakin kunnan lomakkeita jaossa. Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Hanke-esitteen laadinta Veikkolaverkkoon, aloitussivu Kylätalosta tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille. Neuvottelut jatkuvat kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta kylätalolle. Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa. Veikkolaverkossa käytetään toiminnallista kalenteria viikottain. Kalenteri on Googlen tarjoama: sitä kautta lähetetään kutsuja tapahtumiin, seurataan ilmoittautumistilannetta ja lähetetään tarvittaessa päivitettyjä kutsuja. Tukitoimintoja yrityksille ja yhdistyksille Hankkeen aikana on annettu yrityksille ja yhdistyksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua: IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua. Kyläpiika on kouluttanut seuraavat yritykset ja yhdistykset perustamaan ja ylläpitämään omia nettisivujaan sivustossa: Hiki ja tuoppi ry Jouni Muukkonen Petteri Aula, Karpalo-mökki Lapissa Eketorps Trädgård, Ulrika Gronström Ompelimo Paula, Paula Pasonen - työn alla, Anna-Kaisa Ant-Wuorinen Pohjois- Kirkkonummen martat, Akseli Tolvi (mukana koulutuksessa oli isoäiti Kaarina Tolvi) Oopperayhdistys, Pirkko-Liisa Iivari Kampaamo A-tyyli, Anne Kontkanen luontomatkailuyritys Honkalintu, Markku Janhonen Aana, Keijo Ruhanen Kartanoteatteri, Päivi Hänninen ja LUK, Pirkko Kaskinen ja Joakim Åsten Viherminttu, Leena Mattila

5 (10) 4. osatavoite: Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. Tietopiste Tietopiste on kehitetty Veikkolaverkkoon, josta löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Kylätalolla pääsee Veikkolaverkkoon vapaasti kylätalon laajakaistan ja tietokoneiden avulla. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta Pro Kalljärvi perustava kokous, Veikkolan koululla, alustajana Anne Saarikko, läsnä n. 50 kyläläistä, aiheena Veikkolan Kalljärven tilan kohentaminen ja keinojen etsiminen. Kyläpiialla merkittävä rooli tiedottamisessa ja ohjelman kokoamisessa Veikkola muutosten myllerryksessä, Veikkolan koululla, läsnä 45 kyläläistä, liite 1. Kuva Veikkola muutosten myllerryksessä -tilaisuudesta Veikkolan koulun auditoriossa Veikkola-päivä, avoin tilaisuus eri puolilla Veikkolaa, liite 2. Kuvat Veikkola-päivästä: vasemmalla veikkolalaiset Ämmässuon paineenkorotusasemalla, oikealla Veikkolan torilla arvaamassa, minkä järven vettä on missäkin astiassa. 4.3 Asukkaat ovat saaneet lisää tietoa Veikkolan tapahtumista ja tulevasta kehityksestä kylän lehdessä Kylänraitissa. Liite Kyläsuunnitelma on saatu osaksi kunnan Tervetuloa kuntaan -pakettia, joka lähetetään uusille kuntalaisille. 4.5 Kylätiedote Kehitettiin sähköpostitse lähetettävä kylätiedote, jossa kerrotaan Pohjois-Kirkkonummen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tiedotteesta on linkkejä Veikkolaverkkoon ja sen kalenteriin. Tiedote on lähetetty keskimäärin kerran kuukaudessa. Kaikissa tapahtumissa on

6 (10) kerätty osallistujien sähköpostiosoitteita kylätiedotteen lähettämiseksi. Tällä hetkellä osoitteita on koossa lähes Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän frisbeegolfradalla ja organisoimalla Lions-klubin kanssa Skate Parkin rakenteiden uusiminen. Kaikille avoimia tapahtumia on järjestetty seuraavasti Kaukomatka kuutamolle, Lamminjärvi, lähtö luistellen kyläsaunalta, järven kierto, kyläsaunaan ja avantoon, läsnä n. 15 osallistujaa Avoimet ovet kylätalolla, kylätalo, osallistujia 51 (nimensä vieraskirjaan kirjoittaneita). Esiteltiin kylätaloa ja sen toimintoja sekä tarjottiin kahvia ja tuoreita pullia Näkki-tapahtuma ja avantouintikisa, Lammaskallion uimaranta, yhteistyössä Kirkkonummen uimaseura KIS:n kanssa, kilpailijoita 15, katsojia arviolta Kylän siivouspäivä, Veikkolan keskeisillä alueilla, aloitus- ja lopetuspaikka kylätalo, jossa jaettiin roskapusseja ja -pihtejä, työhansikkaita sekä tarjottiin talkoojuomia ja -ruokia. Tehtiin nuotiopaikka kylätalon pihalle, paistettiin makkaroita Sauvakävelytapahtuma ja tutustuminen frisbeegolfiin, lähtö ja paluu kylätalon piha, alkujumpan ja sauvakävelyn vetäjänä fysioterapeutti Ritva Hernetkoski, frisbeegolfin esittelijänä kyläpiika Mopokurssi yläasteen oppilaille, yhteistyössä Veikkolan koti ja koulu -yhdistyksen sekä Helsingin liikenneturvan kanssa. Tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen. Kurssi saatiin sisällytettyä Veikkolan koulun opetusohjelmaan, jolloin kaikki 9. lk:n oppilaat osallistuivat siihen. Kuva ohessa Veikkola-päivä, jossa oli useita yleisötapahtumia, retki Ämmässuolle ja mm. taimien vaihtotori. Katso ohjelma liitteeltä tilaisuus haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kanssa, Veikkolan koululla, vetäjänä Pirkko Kaskinen, liite ja Taimien vaihtotori, Veikkolan tori, Raitti kukkii -työryhmän jäsenet järjestivät, taimet kerättiin lahjoituksina. Kuva Veikkola-päivän yleisötilaisuudesta Minne Veikkolan on menossa. Tilaisuuteen osallistui alueen kunnanvaltuutettuja ja mm. Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

7 (10) Yölaulajaretki Haapajärvelle kklo , oppaana Topi Tjäder (Kylänraitti-lehden lintupakinoitsija), läsnä kymmenkunta kyläläistä Pääkaupunkiseudun sahdinvalmistuksen alkukarsinta, yhteistyössä Pääkaupunkiseudun sahtiseura Sahtipäät ry:n kanssa, Lamminpääntie 8:n rannassa, kilpailijoita 4, tuomareita ja kisaturisteja yhteensä Koko kylän perinteinen juhannusjuhla, kyläpiialla merkittävä osuus tiedottamisessa ja talkooväen hankinnassa, paikka: Navalan puisto Haapajärven rannalla, liite 5. Osallistujia n. 400, talkoolaisia n osatavoite: Luonto tunnetuksi Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. Kunta on käynnistänyt venevalkama-alueen lunastamisen ja on ilmoittanut jatkavansa ranta-alueiden lunastamista kyläläisten virkistyskäyttöön. Kyläyhdistyksen edustajat ovat osallistuneet lunastustilaisuuksiin ja tukenut asukkaita korvausten hakemisessa. Kyläläisiä on aktivoitu käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia. Ks. osatavoite 4. Julkisten alueiden istutusten hoito asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi ja kylän ilmeen parantamiseksi: Tiehallinto on antanut kyläyhdistyksen hoitoon kylän keskeisten liikenneväylien väliset viherkaistat. Raitti kukkii -työryhmä on saanut lisää talkoolaisia. Kyläpiika on hoitanut työryhmän sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Taimia ja siemeniä on saatu lahjoituksina kyläläisiltä ja yrityksiltä. Talkoolainen majoitti kotiinsa vierasmaalaisen opiskelijan ja esitteli kylää, Veikkolaa ja Nuuksiota. Veikkolan järviä hoidetaan yhteistyössä Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen tehokalastustyöryhmän kanssa. Kyläpiika tiedottaa hoitosuunnitelmista ja kokoaa talkoolaiset. Kesäisin kylätalon kokoustila laajenee talon puutarhaan. Kuvassa Kylänraitti-lehden toimituksen kokous.

8 (10) Liite 1. Veikkola muutosten myllerryksessä - yleisötilaisuus ke klo Veikkolan koulun auditoriossa kahvi auditorion aulassa ELVI-liikennekäytävä ELVI-liikennekäytävä käsittää E18-moottoritien, rinnakkaistien ja radan Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan alueella eli Kehä kolmoselta Lohjalle. Tilaisuuden alussa on noin 15 minuutin alustus toimenpideselvityksen nykytilanteesta. Esillä on karttakuva suunnitelmasta. Alustajina: Jukka Peura, Tiehallinto Seppo Veijovuori, Ratahallintokeskus Rauno Tuominen, Sito Oy, ELVI-liikenneväylää koskevan konsulttityön projektipäällikkö noin keskustelu ELVI-liikennekäytävästä noin Veikkola muutosten myllerryksessä Valokuvia Veikkolasta Alustajina Koulun paikka - mikä viidestä ja milloin? Kadut ja tiet sekä vesihuolto - mitä ja milloin? Liiketalo ja Seon tontti Ewa Forstén, kunnan tuotantopalvelujohtaja Matti Paavola, kunnaninsinööri Alustusten jälkeen keskustelu aiheesta. Yleisötilaisuuden jälkeen pidetään Veikkolan kyläyhdistyksen vuosikokous. Lisätietoja: Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategialuonnos, lausunnolla asti (pdf, 4,1 Mt) Uudenmaan maakuntaohjelma 2007 (pdf, 2,1 Mt) Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (pdf, 2,9 Mt) Tervetuloa! Veikkolan kyläyhdistyksen puolesta Marjokaisa Piironen Veikkolan kyläpiika

9 (10) Liite 2. Veikkola-päivä la ohjelma Päivän ohjelma lyhyesti: 8-17 torilla lähialueen yrittäjiä korikiipeilyä ja nokipannukahvia koulun etupihalla, järj. partiolaiset Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Ämmässuo, bussiretki, ilmoittaudu to klo 14 mennessä! Nukketeatteri koulun juhlasalissa, järj. Kartanoteatteri iltatori: lähialueen yhdistykset esittäytyvät Klo 8-17 Veikkolan tori on avoinna. Torilla myydään uutta ja vanhaa, tuotteita ja palveluita. Mukaan ilmoittautuneet yritykset: 4Service Oy, Eketorps Trädgård, Hunajaa Huhmarista, Kukkapirjo, Luttanat Lemmikit, lahjatavaraliike Tosca, Öljypoltinhuolto Aulis Liljeström Tmi. klo Mihin Veikkola on menossa? puheita ja paneeli koulun auditoriossa Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna valtion näkemyksen mukaan, aluekehittämisjohtaja Raimo Nenonen, Uudenmaan liitto Kehityskäytävä ja metropolialueen reuna Hista, apulaisliikennesuunnittelupäällikkö Davy Beilinson Huhmari,Vihdin kaavoitusarkkitehti Matti Kanerva Veikkola, Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Paneeli aiheesta Mihin Veikkola on menossa Paneeliin on alustajien lisäksi kutsuttu kylän päättäjät eli Pohjois- Kirkkonummen valtuutetut. Klo korikiipeilyä ja nokipannukahvia Partiolippukunta Veikkolan Eräveikot ja -haltiat järjestää 50-vuotisjuhlansa kunniaksi Veikkola-päivänä la klo korikiipeilyä lapsille ja aikuisille Veikkolan koulun etupihalla. He tarjoavat myös nokipannukahvit kiipeilypaikan lähettyvillä. Korikiipeilyssä pyritään rakentamaan mahdollisimman korkea torni limukoreista, niin että kiipeilijä itse kipuaa koko ajan ylöspäin tornin päällä. Kiipeilijällä on turvavaljaat, joten koritornin kaatuessa kiipeilijä jää turvallisesti roikkumaan varmistusköyden varaan. Köydet viritetään kahden puun väliin n. 6 metrin korkeuteen. Kiipeilypaikalla on ainakin kaksi köysikoulutuksen saanusta opastajaa, joista toinen varmistaa köyden toista päätä ja toinen ojentaa koreja kiipeilijälle. Klo Nukketeatteri Kartanoteatteri järjestää koulun juhlasalissa nukketeatteriesityksen. Pääroolissa Bojan Baric nukkeineen. Tule ajoissa paikalle. Tilaisuuden tarjoaa Veikkolan kyläyhdistys. Kyseinen esitys on varietee ja sirkusmarionettien sanaton esitys, joka sopii kaikenikäisille. Esitys on ainutlaatuinen: lankamarionettien ja varieteenukkien perinne on harvinainen laji maailmanlaajuisestikin. Kyseinen esitys on palkittu parhaaksi esitykseksi festivaaleissa

10 (10) Liite 4. Pohjois-Kirkkonummen jätevesi-ilta ke Haja-asutusalueiden jätehuoltomääräykset tiukkenevat. Vakituisesti asuvien ja kesämökkiläisten on pistettävä jätehuolto kuntoon muutaman vuoden aikana. Vanhat järjestelmät eivät riitä, mutta mitä tilalle? Monella on edessä kallis hankinta. Jätevesi-ilta järjestetään Veikkolan koulun auditoriossa keskiviikkona klo 18. Mitä vaihtoehtoja on? Mitkä ovat kunnan vesihuoltosuunnitelmat? Ovatko vesiosuuskunnat ja yhteishankkeet vaihtoehto? Uuden asetuksen vaatimukset ja niiden täyttäminen. Tervetuloa kuuntelemaan, kyselemään ja keskustelemaan! Alustajina ovat: Erkki Selin, Kirkkonummen kunnan ympäristöpäällikkö Pirkko Kaskinen, Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Sakari Kettunen, Kalljärven vesiosuuskunta Tilaisuuden järjestää: Veikkolan kyläyhdistys ja Länsi-Uudenmaan Kylät

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 26.11.2007 1 (17) Loppuraportti 1.1. - 31.10.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika 3.12.2006 1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta

Sirkka. KYLÄTIEDOTE nro 2/2014. Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n. Puheenjohtajan palsta Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys ry:n KYLÄTIEDOTE nro 2/2014 Puheenjohtajan palsta Jo joutui armas aika ja suvi suloinen... Kevätkauden juhlat on pidetty: lakkiaiset ja ammattiin valmistuneet huomioitu

Lisätiedot

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä

Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 1 Eriksnäsin asukasyhdistyksen toimintakertomus 2009 syksy -2010 kesä 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 3 2. HALLITUS 4 3. JÄSENET 4 4. TALOUS 4 5. TOIMINTA 5 5.1 SYYSJUHLA 5 5.2 LASKIAISRIEHA 5 5.3 KEVÄTKIRPPIS

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1

Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Kirkkonummen kunta Esityslista 6/2015 1 Aika 16.10.2015 klo 14:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnä Piironen Marjokaisa puheenjohtaja Kämpe-Hellenius Jerri

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 30.5.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 30.5.2014 klo 13.00-16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30.

KUTSU. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat jo klo 17.30. KUTSU Tervetuloa Espoon Partiotuki ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00 Partioasemalle. Kokous on Partioasemalla kokoustila Torissa os. Töölönkatu 55, 00250 Helsinki.

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista

TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016. Kokousaika 8.3.2016. Asiat :t 13. Asialista ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 4/2016 Kokousaika 8.3.2016 Paikka Valtuustosali Asiat :t 13 Asialista 13 MAHNALAN YMPÄRISTÖKOULUN RAKENNUSHANKE; URAKOITSIJAN VALINTA... 35 ILMOITUKSET... 37 PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge,

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge, 27.10.2008 Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan ja Leaderryhmien eduntekijä LEADER-PARLAMENTTI 26.-27.11.2008 Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen Leader-jaosto järjestävät Leader-parlamentin ja neuvottelupäivät

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee

Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee Uudenvuodenpäivä Suomalaiset juhlapyhät Loppiainen Suomalaiset juhlapyhät Tuote-esittely kylätuvalla. Leipuri-kondiittori Virva Heikka esittelee leivonta,-kakku -ja keittiötarvikkeita. Tuotevalikoima on

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

Tapahtumanjärjestäjälle

Tapahtumanjärjestäjälle Tapahtumanjärjestäjälle Näin pääset alkuun Näin pääset alkuun Työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin työryhmän kokoamisella oman yhteisösi tai järjestösi edustajista. Tapahtuman toteuttamisessa kannattaa

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 SYYSKOKOUS 15.11.2015 Aika: Paikka: 15.11.2015, klo 11:30 alkaen Hämeenkylän kirkon seurakuntasali 1. Syyskokouksen avaus. Ville Hurmalainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 22 Vanhusneuvosto 25.08.2015 AIKA 25.08.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Mäki-Kevari, Ylihärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Mäki-Kevarin tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Pomoväst ry. Paikallinen toimintaryhmä LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS Uusi hanke Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(6) EUROOPAN YHTEISÖ Lnro

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 33.toimintavuosi Niemisen kyläyhdistys Niemiskyläntie 1096 88900 KUHMO puh. 050-554 5873 SISÄLTÖ Yleistä, jäsenistö, johtokunta Kylätalo Tervakeskus Tietokeskus Kylällä järjestetyt

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 18.2.2015, klo 17.00 17:55. Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7. Asiat 10-12. ASIALISTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS 2/2015 Kokousaika, klo 17.00 17:55 Paikka Teknisen toimiston kokoushuone, Hollitie 7 Asiat 10-12 Asialista EI VERKOSSA... 25 EI VERKOSSA... 26 EI VERKOSSA... 27 ILMOITUKSET...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Lapinkylän vesiosuuskunta

Lapinkylän vesiosuuskunta Lapinkylän vesiosuuskunta Lappbölevattenandelslag Vuosikokous 10.5.2011 1 Ensimmäinen toimintavuosi, 2010 Perustaminen 12.1.2010 Aiesopimus Kirkkonummen kunnan kanssa 5.2010 Toiminta-alueen rakennussuunnitelma

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeen kuulumisia Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeessa tapahtuu Selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Hankkeen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 9/2011. Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00. Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 9/2011 Aika Keskiviikko 23.11.2011 klo 17.30-18.00 Paikka Hyökkälän koulu Kirkkotie 7-9, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 5

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteena

Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteena Taustaa Pohjois-Savon Kylät ry:n pääpainopisteenä vuonna 2012 kylien turvallisuus: Yhteistyö Vapepan kanssa, mm. etsintäkoulutukset kylillä ja Yhteistoimintapäivä Vieremällä Yhteistyö Pohjois-Savon liiton

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2006 Bobäck byaförening rf. 17.1.2006 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 15.1.2006 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Annikki Lindfors, Heikki Niemi, Juha Saranpää, Harri Ala-aho Kari Meriläinen, Sari

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 19.12.2014 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: 19.12.2014 klo 12.10 14.30 Paikka: Ravintola Talli / Tallin vintti kokoustila, Patteristonkatu 2, Mikkeli Paikalla: Hirvensalmi: Lönnqvist Jouko,

Lisätiedot