KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS ÖLJYNTORJUNTASUUNNITELMA Versio

2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ Öljyntorjuntasuunnitelman tavoite Yhteenveto suunnitelmasta Suunnitelman perusteet ALUEEN KUVAUS RISKINARVIO JA PALVELUTASO Palvelutaso Riskienarviointi Pelastustoimen riskialuejako Riskikohteet Laivaväylät ja satamat Teollisuuslaitokset ja öljyvarastot Palavien nesteiden kuljetukset Alusliikenne Luonnonsuojelualueet Öljyntorjuntatehtävät vuosina Yhteenveto riskinarviosta ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAORGANISAATIO Öljyvahingon torjunnan eri viranomaiset ja tehtävät Öljyvahinkojen torjuntatöiden johtaminen Pelastuslaitoksen öljyntorjuntaorganisaatio Isot vahingot (lähinnä merialueella) Kuntien tiedot ja selvitys jälkitorjunnasta Johtovastuun siirto ja torjuntatöiden lopettaminen Selvitys jälkitorjunnan järjestämisestä alueen kunnissa Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa PELASTUSLAITOKSEN KALUSTO JA TORJUNTAVALMIUS Tarvittava öljyntorjuntakalusto Maaöljyvahinkojen torjunta... 18

3 Meri- ja vesialuevarautuminen Muu kalusto Suunnitelma kalustotasoista Suunnitelma hankinnoista Torjuntahenkilöstön koulutus Öljyntorjuntavarastot Öljyisen jätteen käsittely sekä öljyvahinkojen jälkitorjunta ja maaston puhdistus LIITTEET... 25

4 Suunnitelman ylläpito Suunnitelman hyväksynnät Päiväys Nimi Virka-asema Jaakko Pukkinen Pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Liisa - Maria Rautio Vesistöyksikön päällikkö, Etelä Pohjanmaan ELY-keskus Tommi Mäki Säännöstely - ja patoturvallisuusryhmän päällikkö. Etelä Pohjanmaan ELYkeskus Suunnitelman päivitykset Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

5 1. YLEISTÄ 1.1. Öljyntorjuntasuunnitelman tavoite Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen (myöhemmin Pelastuslaitos) öljyntorjuntasuunnitelman tavoitteena ja tarkoituksena on maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjuntatoimiin varautuminen. Tavoitteena on kehittää öljyntorjunnan operatiivista valmiutta siten, että kalusto on ajanmukaista, monipuolista ja nopeasti käyttöönotettavaa. Henkilöstö on koulutettu käyttämään öljyntorjuntakalustoa kaikissa olosuhteissa viivytyksettä ja tehokkaasti. Pelastuslaitoksen öljynvahinkojen torjunnan toiminta-ajatuksena on, että nopea ja tehokas öljyntorjunta voidaan aloittaa itsenäisesti maalla ja merellä. Pelastuslaitoksen on myös pystyttävä antamaan kalusto- ja henkilöstöapua tarvittaessa pelastustoimialueen ulkopuolelle Yhteenveto suunnitelmasta Öljyntorjuntasuunnitelmassa kuvataan kuinka öljyntorjuntaa suoritetaan ja tullaan suorittamaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella. Suunnitelma on päivitetty vastaamaan voimaan tullutta asetusta öljyvahinkojen torjunnasta. Suunnitelman pohjana on käytetty voimassa vuosille hyväksyttyä öljyntorjuntasuunnitelmaa. Samassa suunnitelman päivityksen yhteydessä suunnitelman rakennetta on muutettu. Päivitetyn suunnitelma tekstiosa on pysyväluonteinen, mutta sitä päivitetään tarvittaessa virkatyönä. Suunnitelmaan lisätään versionumero. Ensimmäinen hyväksytty versio on Öljyntorjunnan talousarvio on suunnitelman liitteenä ja se on laadittu viisivuotiskaudeksi vuosille Vuosi 2015 on talousarviossa pääosin edellisen vahvistetun suunnitelman mukainen. Lisätiedot suunnitelmasta: Jussi Noponen, tai puh Suunnitelman perusteet Alueen pelastustoimella on oltava maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma sekä alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Suunnitelmat voidaan laatia yhtenäiseksi öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaksi (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 12 ). Pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma vuosille sisältää sekä maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman että alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelman. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman yleiset perusteet määräytyvät seuraavien lakien, asetusten ja viranomaisten ohjeiden mukaan: Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) ja asetus öljyvahinkojen torjunnasta (249/2014) Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)

6 Pelastuslaki (379/2011) ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) Jätelaki (1073/1993) ja jäteasetus (1390/1993) Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005) Merensuojelulaki (1415/1994) Laki öljysuojarahastosta (1406/2004) Vesilaki (264/1962) Luonnonsuojelulaki (1069/1996) Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETTS), valtioneuvoston periaatepäätös Turvallinen elämä jokaiselle, Sisäisen turvallisuuden ohjelma, sisäasianministeriö Pelastuslaitos palvelutasopäätös Pohjanlahden alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma Öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen ovat ympäristöministeriön vastuualuetta ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ohjaa ja valvoo öljyvahinkojen torjunnan järjestämistä alueellaan ja vahvistaa pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman (Öljyvahinkojen torjuntalaki, 1673/2009, 4 ja 6 ). Pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

7 2. ALUEEN KUVAUS Pelastustoimialue muodostuu 11 kunnasta. Keski-Pohjanmaan pelastustoimialueeseen kuuluu seuraavat kaupungit ja kunnat: Kannuksen, Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Luodon, Perhon, Toholammin, ja Vetelin kunnat. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen toimialueella asuu noin asukasta. Alueen maapinta-ala on noin 6000 km 2, josta asukastiheydeksi muodostuu keskimäärin 16 henkilöä neliökilometriä kohden. Asukastiheys vaihtelee kunnittain 2:sta (Lestijärvi) 220:een (Pietarsaari) henkilöön neliökilometrillä. Alueen asukkaista vajaa neljännes on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Pelastusalueen pinta-alasta on noin 83 % metsiä, joista soiden osuus on 52 %. Sisävesiä alueesta on runsas 4 %. Suurimmat järvet ovat Luodonjärvi ja Lestijärvi. Merkittävimmät joet ovat Perhojoki ja Lestijoki. Merialueen rantaviivan pituudeksi tulee noin 70 km linnuntietä mitaten. Taulukko 1. Pelastusalueen pinta-alojen jakautuminen Kunta / Asukasluku Maapinta-ala Sisävesiä Merialueet Vesistöjä yht. Kok. pinta-ala kaupunki km 2 % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 Halsua % 16 4 % 16 4 % 428 Kannus % 2 1 % 2 1 % 471 Kaustinen % 7 2 % 7 2 % 361 Kokkola % 42 2 % % % 2731 Kruunupyy % 39 5 % % 753 Lestijärvi % % % 559 Luoto % 34 4 % % % 854 Perho % 27 4 % 27 4 % 775 Pietarsaari % 3 1 % % % 396 Toholampi % 8 1 % 8 1 % 617 Veteli % 19 4 % 19 4 % 521 Yhteensä % % % % 8 466

8 3. RISKINARVIO JA PALVELUTASO 3.1. Palvelutaso Alueen pelastustoimella on oltava maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Sillä on oltava myös alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, jos se paikalliset olosuhteet huomioon ottaen on tarpeellinen. Suunnitelmat on laadittava yhdeksi yhtenäiseksi torjuntasuunnitelmaksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa alueen pelastustoimen hyväksymän öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti: Päätös: Pelastuslaitos ylläpitää öljyvahinkojen torjuntalain mukaista öljyntorjuntasuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan sekä maa- ja merialueelle yhdeksi yhtenäiseksi alueen torjuntasuunnitelmaksi. Suunnitelma päivitetään neljän vuoden välein tai jos toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Suunnitelmien sisältöä ja toimivuutta arvioidaan koulutuksen, harjoitusten ja hälytystehtävien yhteydessä yhdessä ympäristöviranomaisen kanssa Riskienarviointi Alueen öljyvahinkoriskejä on tarkasteltu monista eri näkökulmista. Riskikartoituksen tekemisessä on hyödynnetty: pelastustoimen riskialuejakoa tarkastelemalla sattuneita vahinkoja Pronto tietokannasta useamman vuoden ajalta arvioimalla laivaväylien liikennemääriä tarkastelemalla alueen riskikohteita arvioimalla suojeltavia kohteita Pelastustoimen riskialuejako Pelastuslaitoksen alue on jaettu riskiruutuihin: 1 riskialue punaiset, 2 riskialue keltaiset, 3 riskialue vihreät, 4 riskialue muu alue. Riskiruudut kuvaavat onnettomuus todennäköisyyksiä ja ovat osin verrannollisia myös öljyvahinkojen esiintymisiin. Riskialueet määräävät toimintavalmiusajan. LIITE 2 pelastustoimen riskialuejako ja pohjavesialueet

9 Riskikohteet Riskikartoitusta tehdessä on kartoitettu tai arvioitu erityistä öljyvahingon vaaraa aiheuttavat kohteet, kuten väylät, öljysatamat, öljyvarastot, teollisuuslaitokset, voimalaitokset ja vastaavat muut laitokset, joissa käsitellään ja varastoidaan runsaasti öljyä Laivaväylät ja satamat Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella on kaksi merkittävää satama-aluetta. Samoin merkittäviä alueelle tulevia väyliä on näihin satamiin tulevat väylät. Väylien varrelle on riskipaikkoja ja väylien riskit on arvioitava. Satamia ja väyliä koskevat riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti PÖK-hankkeen riskinarviotyöryhmän loppuraportissa. Kokkola satamassa erityisesti esille nousee enenevässä määrin satamaan tulevat suuret, lähes 300 metriä pitkät ja 45 metriä leveät alukset. Suurten alusten liikkuessa väylällä mahdolliset riskit liittyvät alusten pohjakosketuksiin. Pietarsaaren sataman väylä on yleispiirteiltään suora ja helppo navigoida. Riskeistä esille nousee mahdollisuus törmätä satamaan tullessa laiturissa olevaan alukseen Teollisuuslaitokset ja öljyvarastot Merkittävät palavan nesteen varasto-alueet ja runsaasti öljy-yhdisteitä käyttävät teollisuus- ja voimalaitokset, joilla on öljyä vähintään 100m3, sekä öljysatamat ja korjaustelakat Teollisuuslaitos tai varasto Varastotilavuus Lisätieto Kokkolan lämpökeskus 950 m 3 Raskas polttoöljy K-PKS:n lämpökeskus 110 m 3 UPM / Pietarsaaren tehtaat 2060 t Raskas ja Kevyt polttoöljy KWH Plast 100 m 3 OSTP Pietarsaari 31 t Kevyt polttoöljy Kaukolämpöosasto/, Pietarsaari 25 m 3 Kevyt polttoöljy Pietarsaaren sairaala Neste Oil Oyj, Kokkola m 3 Kokkola, suurteollisuusalue Boliden Oy, Kokkola 25 t Kokkola, suurteollisuusalue Yara Suomi Oy 200 m 3 Kokkola, suurteollisuusalue Oy Teboil Ab m 3 Pietarsaaren terminaali

10 Palavien nesteiden kuljetukset Vakavan palavien nesteiden (lähinnä öljy) kuljetuksissa tapahtuvien onnettomuuksien taajuudeksi on arvioitu koko maan tasolla 1 / 5 v. Tämä taajuusarvio on jaettu eri rataosuuksille palavien nesteiden määrän ja kyseisen rataosan pituuden suhteessa (VAK luokka 3). Tarkastelussa ei ole huomioitu muita rataosuuksia. Kokkola Ylivieska Pännäinen Kokkola Harvemmin kuin kerran vuodessa Useammin kuin kerran vuodessa Vakavan palavien nesteiden (lähinnä öljy) kuljetuksessa tapahtuvien onnettomuuksien taajuudeksi maantiellä on arvioitu koko maan tasolla 1 / 1 v (VAK luokka 3). Tämä taajuusarvio on jaettu eri tieosuuksille niillä kuljetettavan palavien nesteiden määrän ja kyseisen tien pituuden suhteessa. Tarkastelussa ei ole huomioitu muita tieosuuksia. Pietarsaari - Kokkola (8) Useammin kuin kerran 200 vuodessa Kokkola - Kalajoki (8) Useammin kuin kerran 1000 vuodessa Kokkola - Veteli (13) Useammin kuin kerran 1000 vuodessa Kokkola - Kannus (28) Useammin kuin kerran 200 vuodessa Kauhava - Ylivieska (63) Useammin kuin kerran 1000 vuodessa Erittäin todennäköinen Mahdollinen Mahdollinen Erittäin todennäköinen Mahdollinen Keski-Pohjanmaa tieosuudet yhteensä Useammin kuin kerran 50 vuodessa Toistuva Alusliikenne Karilleajon taajuuden lähtöarvona on käytetty arvoa 0,58 karilleajoa / 1000 alusta. Tieto on muutettu satamakohtaiseksi huomioimalla satamassa käyvien alusten määrä. Kaikkien karilleajojen on oletettu näin tapahtuvan satamassa tai satamaväylällä. Kokkola Useammin kuin kerran 500 vuodessa Pietarsaari Useammin kuin kerran 1000 vuodessa Todennäköinen Mahdollinen

11 Laivojen törmäyksen taajuuden lähtöarvona on käytetty arvoa 0,11 yhteentörmäystä / 1000 alusta. Tieto on muutettu satamakohtaiseksi huomioimalla satamassa käyvien alusten määrä. Kaikkien yhteentörmäysten on oletettu näin tapahtuvan satamassa tai satamaväylällä. Kokkola Useammin kuin kerran 500 vuodessa Pietarsaari Useammin kuin kerran 1000 vuodessa Todennäköinen Mahdollinen Todennäköisyys kemikaalivuodolle Kerran 3000 vuodessa Epätodennäköinen Luonnonsuojelualueet Suojelualueet jaotellaan yleensä niiden merkittävyyden mukaisesti kolmeen ryhmään: valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita edustavat valtioneuvoston hyväksymiin suojeluohjelmiin kuuluvat, Natura 2000 verkostoon kuuluvat ja luonnonsuojeluselvityksissä valtakunnallisesti arvokkaiksi todetut kohteet. Myös luonnonsuojelulaissa luetellut suojellut luontotyypit (Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Lohtajalla erityisesti rantojen luontotyypit: hiekkarannat, dyynimuodostumat ja matalat rantaniityt), vesilailla suojellut fladat ja kluuvijärvet sekä eräät metsälain suojelemat elinympäristöt voidaan katsoa valtakunnan tasoisiksi suojelukohteiksi. Pelastustoimialueella öljyntorjunnan kannalta katsottuna arvokkaita laajempia kohteita ovat seuraavat suojeluohjelmiin ja Natura 2000 verkostoon sisältyvät alueet: Saaristo- ja rantaluontoa sekä laajoja vedenalaisen luonnon kohteita edustavat Kokkolan, Luodon ja Rahjan saaristot sekä Vattajanniemi. Lintuvesiä Hällörsfjärden (Kruunupyy), Sandsundsfjärden (Pietarsaari), Rummelö - Harrinniemen (Kokkola) ja Laajalahden lintuvesialue (Kokkola, Kruunupyy). Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto (Lohtaja) sekä maankohoamisrannikon merestä kuroutuvia fladoja ja kluuvijärviä sekä suoluontoa Kåtölandetin (Kokkola) soiden- ja rantojensuojelualue. Merialueella on lisäksi merkittäviä lintujen pesimäluotoja ja lintujen kerääntymisalueita. Virtavesistä kalantuotannon ja luonnonsuojelun kannalta tärkeimmät ovat Lestinjoki ja Ähtäväjoki. Luonnonsuojelualueet ja muut herkät kohteet löytyvät BORIS-ohjelman tietokannasta Öljyntorjuntatehtävät vuosina Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen alueella on sattunut vuositasolla noin 30 öljyvahinkoa. Alla taulukko ja kartta öljyvahingoista vuosilta Tiedot on poimittu PRONTO rekisteristä Taulukko 1 Öljyntorjuntatehtävät vuosina

12 Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Vuosi Yhteensä Lestijärvi Perho Pietarsaari Toholampi Veteli Yhteensä LIITE 3 Öljyntorjuntatehtävät kartalla Yhteenveto riskinarviosta Riskinarvioinnissa tukeudutaan laajempien hankkeiden ja suunnitelmien yhteydessä tehtyihin riskinarviointeihin. Näitä ovat muun muassa PÖK-hanke ja Pohjanlahden alusöljyvahinkojen yhteistoimintasuunnitelma. Riskialueet ja tietoja riskikohteista löytyvät BORIS-tietokannasta. Riskinarvion ja toteutuneiden onnettomuuksien perusteella öljyvahinko on mahdollinen koko pelastustoimialueella ja öljyvahinkojen torjuntaan on varauduttava koko alueella. Suurimmat öljyvahinkoriskit keskittyvät Kokkolan ja Pietarsaaren alueelle. Koko maakunnan alueella on mahdollista sattua öljyvahinko, jolla on ympäristön kannalta vaikutusta. Öljyntorjunnan varautumistasojen suunnittelussa on huomioitu riskinarvio. Öljyntorjuntaan varautuminen perustuu koko aluetta koskevaan öljyntorjuntatasoon.

13 4. ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAORGANISAATIO 4.1. Öljyvahingon torjunnan eri viranomaiset ja tehtävät Öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) 10 :n mukaisia torjuntaviranomaisia ovat Suomen ympäristökeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), rajavartiolaitos, puolustusvoimat, ELYkeskus, alueen pelastustoimi ja kunnat. Taulukko eri viranomaisten ja tahojen tehtävistä Organisaatio Tehtävät lain ja asetusten mukaan Toimet ÖT -tilanteessa Ympäristöministeriö Ohjaus, valvonta, kehittäminen; L 1673/ Syke ÖT torjunta ja johto aavalla selällä merialueella, asiantuntija; L 1673/ Isossa tilanteessa tausta-apu Isot tilanteet: Asiantuntija-apu, lisäkalusto ja henkilöstö, johtoryhmä, johto ELY-keskus Asiantuntija, valvonta, torjunta; L 1673/ Asiantuntija-apu, johtoryhmä, henkilöstö kalusto, Vaasan hätäkeskus Hälyttäminen Viestikeskus, johtoryhmä, hälytykset Keski-Pohjanmaan Pietarsaaren pelastuslaitos ja alueen ÖT -johto; torjunta; L 1673/ Johto, torjunta, johtoryhmä Kunta Vahingon jälkitorjunta, torjunta; L 1673/ Jälkitorjunta, torjunta, johtoryhmä, kalusto Meripelastuskeskus Hälyttäminen, meripelastuksen johto; L 1673/ Hälytykset, meripelastustoiminnan johto, johtoryhmä Rajavartiolaitos Meripelastustoiminta, torjunta; L 1673/ Meripelastustoiminta, torjunta merellä, kuljetus ja alusapu Liikenteen turvallisuusvirasto Torjunta; L 1673/ Merenkulun asiat, Tieliikenteen asiat Poliisi Virka-apu, L 1673/ Tutkinta, alueen eristys, onnettomuuden selvitys Aluehallintovirasto Virka-apu, L 1673/ Tukitoiminnot Luotsausliikelaitos Virka-apu, L 1673/ Kuljetus, tiedustelu Puolustusvoimat Torjunta; L 1673/ Torjunta, isot tilanteet, henkilöstö, kalusto Metsähallitus Virka-apu; L 1673/ Asiantuntija luontoasiat, kalustoapu Satamalaitokset (alueellaan) ÖT -kalusto, henkilöstö, torjunta; L 1673/ Öljyn varastoijat (alueellaan) ÖT -kalusto, henkilöstö, torjunta; L 1673/ Välittömät torjuntatoimet, torjuntaan osallistuminen alueellaan Välittömät torjuntatoimet, torjuntaan osallistuminen alueellaan, alueen asiantuntija

14 Yksityiset yritykset ym. Kalusto, henkilöstö ÖT -johtajan päätöksellä; L 1673/ Jätelaitokset ja yritykset Jätteenkäsittely, imuautokalusto ÖT - johtajan päätöksellä; L 1673/ Kalusto tarpeen mukaan (korvattavaa) Jätteen vastaanotto, jätteenkuljetus, imuautot (korvattavaa) Valtion viranomaiset Virka-apu, L 1673/ Kunkin viranomaisen toimialaan kuuluva virka-apu 4.2. Öljyvahinkojen torjuntatöiden johtaminen Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) 5, 21 ja 22 ja pelastuslaki (379/2011) määrittävät viranomaisten johtovastuut öljyvahingon torjuntatoimissa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta ja asettaa torjuntatöiden johtajan, jos alusöljy- tai aluskemikaalivahinko on tapahtunut tai alusöljy- tai aluskemikaalivahinko uhkaa tapahtua Suomen vesialueella aavalla selällä tai talousvyöhykkeellä. Suomen ympäristökeskus voi ottaa torjuntatöiden vastuun itselleen ja asettaa torjuntatöiden johtajan, jos alusöljy- tai aluskemikaalivahinko on aiheutunut useamman pelastustoimen alueella tai vahinko on laajuudeltaan niin suuri, että pelastustoimen resurssit eivät kohtuudella riitä torjuntatöiden suorittamiseen. SYKE voi myös pitkäkestoisissa alusöljy- tai aluskemikaalivahinkotehtävissä ottaa johtovastuun itselleen ja määrätä torjuntatoimien johtajan. Maa- ja alusöljyöljyvahingon torjuntatöitä johtaa sen pelastustoimen alueen pelastusviranomainen, jossa vahinko tai vaaratilanne on saanut alkunsa. Alueen pelastusviranomainen johtaa alusöljyntorjuntaa, kunnes SYKE:en nimeämä torjuntatoimien johtaja (TNJ) ottaa johtovastuun. Öljyntorjunnan johtaja päättää kuultuaan tarvittaessa ELY-keskusta, milloin vastuu öljyvahingon jälkitorjunnasta siirtyy kunnan asianomaiselle viranomaiselle (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 24 ). Öljyntorjunnasta vastuussa oleva päällystöviranhaltija täyttää vastuunsiirtolomakkeen, jolla vastuu öljyvahingon jälkitorjunnasta siirtyy kunnalle. ELY-keskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu useamman kunnan alueelle. Jos alusöljy- tai aluskemikaalivahingon torjuntatoimiin osallistuu useamman toimialan viranomaisia, torjuntatöiden johtaja toimii yleisjohtajana ja eri alojen yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa. (Öljyvahinkojen torjuntalaki 1673/2009, 22.) Pelastuslaitoksen öljyntorjuntaorganisaatio Pelastuslaitoksen alueella öljyvahinkojen torjunta hoidetaan samalla organisaatiolla ja samoin organisoituna, kuin muukin pelastustoiminta. Operatiivisen organisaation pelastustoiminnan johtajat ovat myös öljyntorjunnan johtajia. Öljyntorjuntatehtävissä johtovastuu on aina viranomaisella.

15 Johtamisorganisaatio on kolmetasoinen. Pienissä tehtävissä johtovastuu on paloesimiehellä tai päivystävällä palomestarilla(p30) riippuen siitä missä tehtävä on. Keski-suurissa ja suurissa tehtävissä johtovastuu on päivystävällä palomestarilla ja tarvittaessa päivystävällä päälliköllä(p20). Kuva X Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen operatiivinen johtamisorganisaatio. Pienet ja keskisuuret vahingot Tavanomaisissa pienissä ja keskisuurissa tilanteissa pelastuslaitoksen yksiköt toimivat öljyntorjuntayksiköinä ja niitä ei tarvitse erikseen perustaa. Hätäkeskus hälyttää tehtävälle ennalta suunnitellun vasteen mukaiset yksiköt. Kaikissa tehtävin hälytetään aina pelastuslaitoksen alueen päivystävä palomestari P30. Päivystävällä palomestarilla on johtovastuu. Tehtävät vaativat yleensä myös jonkin muun toimijan (viranomainen tai yritys) toimia. Muut toimijat hälytetään pelastustoiminnan johtajan käskyllä. Kunta huolehtii tarvittaessa öljyvahingon jälkitorjunnasta. Öljyntorjuntaorganisaatio tavanomaisissa tilanteissa ja tilanteet maa-alueilla Öljyntorjunnan johtaja =Pelastustoiminnan johtaja Vahingon aiheuttaja Ympäristöviranomaiset Vakuutusyhtiö Pelastuslaitos Muut tahot (tarvittaessa) Kunta Muut viranomaiset Yritykset ym.

16 Isot vahingot (lähinnä merialueella) Isojen vahinkojen hoito aloitetaan pelastuslaitoksen normaaleilla vasteilla. Isossa tilanteessa hälytetään yleensä myös muut öljyntorjuntaan liittyvät viranomaiset samaan aikaan. Maa-alueen tehtävissä johtovastuu on pelastusviranomaisella. Alusöljyvahingon torjuntatöitä johtaa Suomen ympäristökeskuksen asettama torjuntatöiden johtaja. Öljyntorjunnan johtajan päätöksellä aloitetaan erillisten öljyntorjuntajoukkojen perustaminen. Joukot perustetaan erillisten suunnitelmien mukaisesti. Öljyntorjuntajoukot jaetaan tehtävien mukaisiin komppanioihin ja joukkueisiin. Joukkojen muodostamiseen tarvitaan viranomaisia, yrityksiä ja vapaaehtoisista. Viranomaiset käyttävät omia varusteitaan ja yritykset pääsääntöisesti omaa kalustoaan. Tehtäviin määrätyille ja vapaaehtoisille varusteet on (tai täydennetään) kärkijoukoille, mutta isommalle massalle varusteet hankitaan tilanteen aikana. Joukkojen huoltamisessa tukeudutaan valmiussuunnitelmiin. Öljyntorjuntajoukot hälytetään johtokeskuksen käskyllä, osin hätäkeskusten kautta ja osin suorilla yhteydenotoilla tarvittaviin tahoihin. Viestivälineinä toimivat VIRVE- radiot viranomaisten kesken sekä osalla muodostettavassa organisaatiossa. Lisäksi käytetään GSM puhelimia ja VHF radiopuhelimia. Kuva X Esimerkki suuren alusöljyvahingon torjuntaorganisaatiosta. Kaaviossa on käytetty seuraavia lyhenteitä: YM (ympäristöministeriö), RVL (Rajavartiolaitos), MERIV (merivoimat),

17 Livi (Liikennevirasto), TraFi (Liikenteen turvallisuusvirasto), PTA (Pelastustoimen alue), ELY (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus), SYKE (Suomen ympäristökeskus). Lähde: Ympäristöministeriön raportteja , Toiminta isoissa alusöljyvahingoissa 4.3. Kuntien tiedot ja selvitys jälkitorjunnasta Johtovastuun siirto ja torjuntatöiden lopettaminen Öljyvahinkojen torjuntalain mukaisesti kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee tarvittaessa osallistua jälkivahinkojen torjuntaan. Tavanomainen öljyvahinko hoidetaan pelastuslaitoksen torjuntatoimilla ja jälkitorjuntaa ei tarvitse suorittaa. Torjuntatöiden johtaja päättää, milloin johtovastuu siirretään jälkitorjunnasta vastaavalle kunnan asianomaiselle viranomaiselle. Torjuntatöiden johtajan tulee varmistua ennen torjuntavastuun siirtoa, että kunta kykenee hoitamaan jälkitorjuntatyöt. Torjuntatöiden johtaja päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tarvittaessa kuultuaan, milloin öljyvahingon tai aluskemikaalivahingon torjunta ei enää vaadi torjuntaviranomaisen toimenpiteitä Selvitys jälkitorjunnan järjestämisestä alueen kunnissa Tiedot alueen kuntien viranomaisista tai laitoksista ja öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaavista viranomaisista on kerätty yhteen taulukkoon suunnitelman liitteeksi. LIITE 1 Kuntien viranomaisten ja jälkitorjuntaviranomaisten yhteystiedot Alueen kunnat ovat pääosin pieniä kuntia ja yleisesti kunnan tekninen toimi on nimetty öljyntorjunnasta ja jälkitorjunnasta vastaavaksi viranomaiseksi. Erityistä suunnitelmaa ja kalustoa öljyntorjuntaan ei ole erikseen kunnissa varattu. Tilanteen mukaisesti kunnan kalusto on käytettävissä öljyntorjuntaan. Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungeilla on merkittävää kalusto- ja henkilöstöresurssia jota on mahdollista hyödyntää öljyntorjuntatehtävässä. Torjunnan resurssoinnista vastaa tekninen palvelukeskus. Jälkitorjuntavastuun siirto on sovittava kunnan jälkitorjunnasta vastaavan viranomaisen kanssa Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa Pelastuslaitos tekee öljyvahinkojen torjunnassa yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Rajavartiolaitos, meripelastusseura, alueen satamat ja öljyvarastot. Yhteistyö tarkoittaa mm. kouluttamista ja yhteistoiminta harjoituksia. Satamien ja öljyvarastojen osalta yhteistyö tarkoittaa lisäksi varautumisen ohjaamista ja kalustollisen valmiuden yhteensovittamista. Torjuntatoissä voidaan käyttää lisäksi vapaaehtoisjärjestöjäsuunn torjuntatöiden johtajan päätöksellä.

18 5. PELASTUSLAITOKSEN KALUSTO JA TORJUNTAVALMIUS Pelastuslaitoksen kaluston ja toimintavalmiuden ylläpidon ja kehittämisen kustannusselvitys vuosille on kuvattu liitteenä. LIITE 4/1 Kustannusselvitys vuosille Tarvittava öljyntorjuntakalusto Pelastuslaitos tarvitsee kalustoa öljyvahinkojen torjuntatehtävien hoitamiseen. Kalustokokoonpanojen tarvetta pelastuslaitoksen alueella on tarkasteltu valtakunnallisten selvitysten ja Öljyvahinkojen torjunnan kalusto-ohjeen luonnoksen mukaisesti. Tarkastelussa on huomioitu öljyvahinkojen riskinarvio Selvitys tarvittavasta öljyntorjuntakalustosta ja tarvikkeista Maaöljyvahinkojen torjunta Maa-alueilla varaudutaan sattuneiden onnettomuuksien hoitamiseen kolmella kalustotasolla. Kalustotasot on suunniteltu Suomen Ympäristökeskuksen Kalusto-ohjeen luonnoksen periaatteita soveltaen. Suunnitellut kalustotasot ovat MÖ1, maaöljyvahinkojen kalustotaso 1, ensilähdön kalusto Maaöljyvahinkojen kalustotaso 1:n mukainen kalusto on jokaisella paloasemalla ja sillä pystytään hoitamaan pienet öljyvahingot. Kalusto on sijoitettuna pelastusyksikköön ja öt-peräkärryyn. Lisäksi asemalla on varastoituna yhden tehtävän vaatima täydennysvara. MÖ2, maaöljyvahinkojen kalustotaso 2, peruskalusto maaöljyvahinkojen torjuntaan Maaöljyvahinkojen kalustotaso 2:n mukainen kalusto sijoitetaan alueella oleviin paikallisvarastoihin ja ÖT- kärryyn. Kalustotaso 2 sijoittelussa huomioidaan alueen riskit, olemassa olevat valmiit soveltuvat varastotilat ja maantieteellisesti tehokas sijainti. Kalustotaso 2:n mukainen paikallisvaraston ja ÖT- kärryn kalusto täydentää paloasemien 1 kalustotasoa. yhden paloaseman kalustotaso 1:n ja paikallisvaraston kalustotaso 2:n mukainen kalusto riittää keskisuuriin tehtäviin. Kalustotaso 2 sijoitetaan, Pietarsaareen, Kokkolaan ja kaksi varastoa Perhon ja Lestijokilaaksojen alueen paloasemien yhteyteen. MÖ3, maaöljyvahinkojen kalustotaso 3, keskusvarastotasoinen kalusto

19 Maaöljyvahinkojen kalustotaso 3 on keskusvarastotasoinen, jolla varaudutaan suuriin öljyvahinkoihin. Suurissa öljyvahingoissa Kalustotaso 3:lla täydennetään asemien ja paikallisvarastojen kalustoa. Kalusto sijoitetaan Kokkolassa olevaan keskusvarastoon ja tulevaisuudessa osin kontteihin. Kalusto sijoitetaan huomioiden öljyntorjunnan riskialueet ja öljyvahinkojen hoitamiskyky maantieteellisesti tehokkaasti. Kalustoa sijoitetaan mahdollisimman paljon pyörien päälle Meri- ja vesialuevarautuminen Meri ja vesialueelle(sisämaan vesistöt) varautuminen noudattaa samaa linjaa maaaluevarautumisen kanssa. Tason lyhenne tulee sanoista alusöljyvahinko(aö), mutta varautuminen kattaa myös muuta mahdolliset öljyvahingot erityyppisissä vesistöissä. Suunnitellut kalustotasot ovat 1-3 AÖ1, vesialueen varautuminen taso 1 AÖ1 muodostuu MÖ 1 kalustosta jota täydennetään AÖ1e kalustolla. Kalusto käsittää asemavarastot, peräkärryt, traileriveneet A-B luokat, imeytyspuomit ja kevyet mekaaniset puomit. AÖ1 tason mukaisella kalustolla on tavoitteen kyetä hoitamaan pienet vesistöissä tapahtuneet öljyvahingot. Pienet vahingot hoidetaan pääasiassa lähimmällä tai lähimmillä tarkoituksenmukaisilla yksiköillä. Lähtöä täydennetään tarvittaessa lisähälytyksillä. Kalustollinen valmius pieniin vahinkoihin on jokaisella vesialuetta lähellä olevalla asemalla. Torjuntakalusto sijoitetaan autoihin, asemavarastoihin ja peräkärryihin. Veneet trailereilla. AÖ2, vesialueen varautuminen taso 2 AÖ2 muodostuu MÖ2 tason mukaisesta kalusto täydennettynä AÖ2e kalustolla. AÖ2e kalustotaso tarkoittaa AÖ1e kaluston täydennettynä mekaanisella aitapuomilla tai paremmalla venekalustolla AÖ2 tason kalustolla on tavoitteena kyetä hoitamaan sisämaan vesistöissä tapahtuneet keski-suuret öljyvahingot. AÖ3, vesialueen varautuminen taso 3 AÖ 3 kalustotasolla varaudutaan merialueen suuriin alusöljyvahinkoihin. Kalustotaso muodostuu MÖ 2/MÖ3 maaöljyvahinkokalustosta ja AÖ3e kalustosta. AÖ3e kalusto muodostuu aluksista mm. D, F, G, keräyskalustosta ja eri tyyppisistä puomikalustosta. AÖ3 mukaisella kalustolla tavoitteena on kyetä aloittamaan tehokas torjunta kaikissa merialueen vahingoissa. Suurissa vahingoissa tarvitaan poikkeuksetta naapuripelastuslaitosten apua ja valtion kalustoa.

20 Kalustoa ja sen käyttämiseen tarvittavaa henkilöstöä tarvitaan vesi- ja merialueella enemmän kuin maa-alueella. Tämä vaikuttaa hälytettävien asemien ja yksiköiden määrään. Pieniinkin lähtöihin voidaan tarvita useamman aseman voimavarat Muu kalusto Tarvittava kuljetuskalusto Kuljetuskalustoa tarvitaan kaikkeen öljyntorjuntaan sekä kaluston että henkilöstön kuljettamiseen jälkitoimiin. Tarvittavan henkilöstön kuljetukseen käytetään olemassa olevia pelastusajoneuvoja ja miehistöajoneuvoja. Tarvittava kalusto kuljetetaan pääosin pelastusajoneuvoilla, miehistöautoilla ja öljyntorjuntaperäkärryillä. Venekaluston kuljetukseen tarvitaan trailereita. Suurissa vahinkotilanteissa tarvitaan raskasta kuljetuskalustoa siirtämään ja kuljettamaan torjuntakalustoa varastoista vahinkopaikalle. Merialueen tehtävissä torjuntakalusto, kuljetaan alusten kannella ja tarvittaessa lisäkalusto kuljetetaan maitse mahdollisimman lähelle onnettomuuskohdetta. Kuljetuskalustoa on hyvin pienien ja keskisuurien tilanteiden hoitamista varten. Suurten öljyvahinkojen varalle, Pelastuslaitoksen on kehitettävä omaa kalustonkuljetuskykyä, jotta tehokas öljyntorjuntatoiminta kyetään aloittamaan mahdollisimman nopeasti vuorokauden- ja vuodenajasta riippumatta. Suunnitelman mukaan pelastuslaitos on hankkimassa vaihtolavasiirtoauton, jonka yhtenä merkittävänä käyttötarkoituksena on öljyntorjuntakaluston kuljettaminen. Samassa yhteydessä suunnitellaan hankittavaksi öljyntorjuntakontteja. Tarvittavat viestilaitteet Viestijärjestelmät koostuvat lähinnä VIRVE, GSM ja VHF verkoista. Öljyntorjuntaan hälytettävillä pelastuslaitoksen yksiköillä on kaikilla mahdollisuus käyttää kyseisiä verkkoja. Tämä edellyttää, että jokaisessa yksikössä on kyseisten verkkojen käyttölaitteet (VHF laitteet merialueella toimivissa yksiköissä).

21 Suunnitelma kalustotasoista Taulukko öljyntorjunnan varautumisen kalustotasoista pelastuslaitoksen alueella Asema Kalustotasot Veneet MÖ1 MÖ2 MÖ3 AÖ1e AÖ2e AÖ3e A B D F G 10 Keskusvarasto/POTTI MÖ3 AÖ3e Kokkola MÖ2 AÖ1e 1 12 Kaarlelan VPK MÖ1 15 Kälviä MÖ1 AÖ1e 1 16 Lohtaja MÖ1 AÖ2e Ullava MÖ1 21 Pietarsaari MÖ3 AÖ3e UPM Kymmene TPK 23 Jakobstad FBK MÖ1 24 Larsmo MÖ1 AÖ1e 1 25 Bosund FBK MÖ1 AÖ1e 1 31 Kruunupyy MÖ1 AÖ1e 1 32 Alaveteli MÖ1 AÖ1e 1 33 Teerijärvi MÖ1 AÖ1e 1 41 Kaustinen MÖ1/ MÖ2 AÖ1e/ AÖ2e 1 42 Veteli MÖ1/ MÖ2 AÖ1e/ AÖ2e 1 43 Halsua MÖ1 AÖ1e 1 44 Perho MÖ1 AÖ1e 1 51 Kannus MÖ2 AÖ2e 1 52 Eskola MÖ1 53 Toholampi MÖ1 AÖ1e 1 54 Lestijärvi MÖ1 AÖ1e 1 YHTEENSÄ Suunnitelma hankinnoista Pelastuslaitos täydentää kalustoa tasoajattelun mukaisesti. Kalustotasot yhtenäistetään ja saatetaan valmiiksi suunnitelmakauden aikana. Kalustotasojen MÖ1 ja MÖ2 mukainen kalusto on pääosin olemassa ja tarvittava yhtenäistäminen tapahtuu käyttötaloushankinnoilla. AÖ1 ja AÖ2 tasojen mukainen kalusto on myös pääosin kunnossa ja tältä osin suunnitelmakaudella on joiltakin osin kaluston uusintaa edessä. Merkittävimmät hankinnat kohdistuvat MÖ3 jaaö3 tasojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Merialuevarautuminen ja vesialuevarautuminen

22 Merialuevarautumisessa on suunnitelmissa aluskaluston uusintaa ja samalla kehittämistä. Puomikalustoa kehitetään hankkimalla nopeantoiminnan puomia. Suunnitelmakaudella on tarkoitus korvata nykyiset expandi meripuomit. Öljynkeräyskapasiteettia parannetaan hankkimalla harjakeräimiä ja kelluvia öljyntorjuntasäiliöitä. Logistiikan kehittäminen Ympärivuorokautisen tehokkaan öljyntorjuntatoiminnan mahdollistamiseksi logistiikka kehitetään suunnitelmakauden aikana. Tämä tarkoittaa monitoimiauton hankintaa, joka on varustettu vaihtolavavarustuksella ja nosturilla. Samassa yhteydessä hankitaan öljyntorjuntakontteja. Liite 4/2, Hankintasuunnitelma vuosille lisävuodet Torjuntahenkilöstön koulutus Pelastuslaitoksen öljyntorjunnan koulutusta on lisättävä suunnitelmakaudella. Nykyinen ja hankittavaksi suunniteltu kalusto edellyttää henkilöstön kouluttamiseen lisää koulutusresursseja. Alusöljyntorjunnan osalta on erityisesti panostettava öljyntorjunta-alusten kuljettajakoulutuksen tehostamiseen ja nopeasti käynnistettävän öljyntorjunnan tehostamiseen. Öljyntorjuntakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö tasolle, jossa öljyntorjunnan tehokas ja oikeaoppinen käynnistäminen, suorittaminen ja loppuun saattaminen on mahdollista. Öljyntorjuntakoulutuksen tavoitteena on myös varmistaa eri viranomaisten toimiva yhteistyö öljyntorjuntatehtävissä. Torjuntahenkilöstön osaaminen perustuu asianomaisten henkilöiden saamaan torjuntakoulutukseen sekä kokemukseen pelastustoimen tehtävissä. Torjuntahenkilöä kohden koulutuksen vähimmäistavoitteena on yksi koulutuskerta vuodessa. Päällystön koulutustavoitteena on lisätä operatiivista ja taktista osaamista joukkue ja komppaniatason öljyntorjuntatehtävässä. Suunnitelmakaudella on tavoitteena järjestää joka toinen vuosi öljyntorjunnan johtamisharjoitus. Alipäällystön ja miehistön koulutustavoitteena on lisätä joukkue ja yksikkötasoisissa tehtävissä tarvittavaa teknistä osaamista. Torjuntahenkilöstön koulutuksesta on laadittu suunnitelma vuosille Suunnitelmassa on kuvattu aihealueet ja kohderyhmä. Koulutuksista on tarpeen laatia yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma eri öljyntorjunnan osa-alueille, joka noudattelee yleissuunnitelmaa. LIITE 5 Öljyntorjuntakoulutussuunnitelma vuosille Öljyntorjuntavarastot Kalusto-ohjeen mukaiset kalustot on säilytettävä eli kalustolle on oltava varastot. Tarve varastolle on jokaisen aseman yhteydessä. Taulukon asemilla on öljyntorjuntavarasto, muilla asemilla on tarve varastolle.

23 Kunta Rakennus Osoite p-a m 2 varastotilan lisätarve Halsua Öt-varasto Kauppisentie 5 60 ei Kannus Öt-varasto Asematie 7 50 ei Kaustinen Öt-varasto Ullavantie ei Kokkola Öt-varasto Ykspihlaja Potti 510 ei Kruunupyy Paloasema Alaveteli Murickvägen 8 ei Kruunupyy Paloasema Teerijärvi Norra Terjärvvägen ei Kruunupyy Öt-varasto Kurkipuronraitti ei Kälviä Öt-varasto Kruutikellarinkatu 5 54 ei Lestijärvi Paloasema Rantatie 1 60 ei Lohtaja Öt-varasto Karhintie ei Luoto Paloasema Holm Norra Larsmovägen 30 ei Luoto Paloasema Bosund Storåkersgränd 6 ei Perho Paloasema Teollisuustie ei Pietarsaari Öt-varasto Ahlströminkatu 60 kyllä Toholampi Paloasema Ullavantie ei Ullava Paloasema Ullavantie 8 ei Veteli Paloasema Koulutie ei 5.5. Öljyisen jätteen käsittely sekä öljyvahinkojen jälkitorjunta ja maaston puhdistus Kun pelastuslaitos suorittaa öljyvahingon torjuntatöitä ja toiminnan tuloksena syntyy jätettä tai ongelmajätettä, on pelastustoimen toimittava jätelain (1072/1993) edellyttämällä tavalla. Jätteet/ongelmajätteet on merkittävä, pakattava ja kuljetettava asianmukaisesti (jäteasetus 1390/1993, luku 2, 5, 6 ja 7 ). Vahinkojätteiden ja muiden öljyjätteiden vastaanotto ja varastointi tapahtuu öljyisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikalla (Jätelaki 1072/1993, 9 ). Öljyisten jätteiden vastaanotto- ja välivarastointipaikkana on Ekorosk Kokkolassa Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätelain (1072/1993) 3 :n kohta kahden mukaan jätettä, joka kemiallisen tai muun syyn vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteiksi luokitellaan muun muassa:

24 Öljyn ja veden sekä hiilivetyjen ja veden seokset ja emulsiot Aineet, seokset tai liuokset, jotka sisältävät kivennäisöljyä. Aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä vaaraa ympäristölle (Jäteasetus 1390/1993, liitteet.) Jätteen ja ongelmajätteen tuottajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä tai organisaatiota, jonka toiminnan tuloksena syntyy jätettä tai ongelmajätettä (Jätelaki 1072/1993, 3 ). Jätteen tai ongelmajätteen haltija on henkilö tai organisaatio, jonka hallinnassa jäte tai ongelmajäte on (Jätelaki 1072/1993, 3 ). Pienet öljyntorjunnassa syntyneet öljyntorjuntajätemäärät pakataan öljynkestäviin säkkeihin ja merkitään SISÄLTÄÄ TORJUNTAJÄTETTÄ -tarralla. Torjuntajätteet kuljetetaan paloasemilla oleviin öljyntorjuntajäteasioihin, joista öljyntorjuntajäte toimitetaan joko Kokkolan ongelmajätteen keruupisteeseen. Suuret määrät öljyntorjuntajätettä toimitetaan suoraan Ekorosk Kokkolan jäteöljynkeräyspisteisiin joko pelastuslaitoksen öljynkeräysastioihin pakattuna tai esimerkiksi ongelmajätteen kuljetukseen tarkoitetulla jäteautolla. Öljyntorjunnan johtaja vastaa vahinkoilmoitusten tekemisessä ELY-keskukselle ja tarvittaessa Suomen ympäristökeskukselle (päivystäjälle). Vahingosta ilmoitetaan lisäksi poliisille, rajavartiostolle ja sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on sekä muille viranomaisille, organisaatioille (esim. vesi- ja viemärilaitokselle) ja asianosaisille, joita vahinko koskee. Kunta vastaa alueellaan öljyn pilaaman maaperän puhdistamisesta. (Öljyvahinkojen torjuntalaki, 1673/2009, 3 ). Vastuunsiirto esitetty kohdassa ELY-keskus on myös toimivaltainen viranomainen pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteissä.

25 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 Kuntien viranomaisten ja jälkitorjuntaviranomaisten yhteystiedot Pelastustoimen riskialuejako ja pohjavesialueet LIITE 3 Öljyntorjuntatehtävät kartalla vuosina LIITE 4/1 Kustannusselvitys vuosille LIITE 4/2 Hankittava öljyntorjuntakalusto alustava suunnitelma vuosille LIITE 5 Öljyntorjuntakoulutussuunnitelma vuosille LIITE 6 Öljyntorjunnan kalustotasot

26 LIITE 1 Kuntien viranomaisten ja jälkitorjuntaviranomaisten yhteystiedot Kunta Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Pietarsaari Toholampi Tiedot kuntien viranomaisista, jotka osallistuvat öljyntorjuntaan Tekninen toimi: Jari Kauppinen Rakennustarkastaja: Timo Himanka Ympäristösihteeri Tekninen toimi: Kari Juntti Kari Salminen Tekninen palvelukeskus: Pauli Piiparinen Heikki Penttilä Visa Wennström Tero Jelekäinen Tekninen toimi: Bernt Storbacka, tekinen johtaja Kimmo Bodbacka Tekninen lautakunta: Tero Jussinmäki Arto Hautala Tekninen lautakunta: Jyri Harju Pasi Rannila Tekninen palvelukeskus: Nicklas Gustafsson, tiemestari Päivystävä työnjohtaja Maaseutu- ja ympäristölautakunta Jukka Nurmela Tekninen toimisto: Juha Hopeavuori Kimmo Kentala Tiedot kuntien jälkitorjunnasta vastaavista viranomaisista Tekninen toimi: Jari Kauppinen Rakennustarkastaja: Timo Himanka Ympäristösihteeri Tekninen toimi: Kari Juntti Kari Salminen Kokkolan ympäristöpalvelut: Michael Hagström Taija Lahtinen Juhani Hannila Risto Koljonen Ympäristöpalvelut: Patrik Kultalahti Karin Björkgård, ympäristösihteeri Tekninen lautakunta Tero Jussinmäki Arto Hautala Tekninen lautakunta: Jyri Harju Pasi Rannila Elinor Slotte, ympäristönsuojelupäällikkö Harri Kotimäki, kaupungininsinööri Maaseutu- ja ympäristölautakunta: Jukka Nurmela Tekninen toimisto: Juha Hopeavuori Kimmo Kentala

27 Veteli Rakennus- ja ympäristöjohtaja Anne-Maarit Mansikka-aho Teknisen toimen päivystys Rakennus- ja ympäristöjohtaja Anne-Maarit Mansikka-aho Teknisen toimen päivystys

28 LIITE 2 pelastustoimen riskialuejako ja pohjavesialueet

29 LIITE 3 Öljyntorjuntatehtävät kartalla vuosina

30 LIITE 4/1 KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE suunnitelmakausi alustava Hankintakustannukset: 1. Torjuntakaluston hankinta Varastotilojen hankinta Vahinkojätteiden käsit telypaikan rakentaminen Käyttökustannukset: 3.1 Valmiuden ylläpito (kaluston kunnossapito ja uusiminen sekä* tarvikehankinnat) 3.2 Varastointikustannukset Torjuntahenkilöstön koulutus 4.2 Muut käyttökustannukset (muu valmiuden ylläpito) Torjuntakustannukset: 5. Arvio torjuntakustannuksista Yhteensä

31 LIITE 4/2 Hankittava öljyntorjuntakalusto alustava suunnitelma vuosille Keski - Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Hankittava öljyntorjuntakalusto: vuodet alustava suunnitelma vuosille Kalusto/tarvike: Määrä/ yksikkö: alv 0 % alv 24 % Hankittavan kaluston selvitys ja huomautukset: Öljyvahinkojen torjunnan käyttöaste (%) kalustosta ja muut huomautukset (kalusto on ainoastaan öljyvahinkojen torjuntaa varten ellei toisin ole alla mainittu) Öljyntorjuntapuomien uusiminen 600 m Kokkola Nopean toiminnan puomia 2015 Öljyntorjuntapuomien uusiminen 600 m Pietarsaari Nopean toiminnan puomia 2015 Harjakeräimet 2 kpl Pietarsaari 2015 Öljyntorjuntakontit 2 kpl Kokkola 2016 Vaihtolava-auto Kokkola 30 % 2016 Nosturi Kokkola 50 % 2016 Koukkulavalaite Kokkola 50 % 2016 G - luokan työlautta Kokkola Vuosi yli 10 m:n työlautta alv 0%. Korvaa G - luokan työlautan 2017 B - luokan öt-vene Kokkola 70 %korvaa B-luokan veneen 2018 Öljyntorjuntapuomien uusinta 1000 m Kokkola Expandipuomin korvaus 2018 Öljynkeräyssäiliöt 2 x m Kokkola 2018 Öljyntorjuntapuomien uusinta 1000 m Pietarsaari Expandipuomin korvaus 2019 Hankinnat yhteensä F - luokan öt vene Kokkola Korvaa F-luokan työveneen 2020 G - luokan työlautta Pietarsaari Hankinnat yhteensä: yli 10 m:n työlautta alv 0%. Korvaa D - luokan työveneen 2021

32 LIITE 5 Öljyntorjuntakoulutussuunnitelma vuosille Perusharjoitukset: Perusharjoitukset: Perusharjoitukset: Perusharjoitukset: Perusharjoitukset: Puomituskalusto Puomituskalusto Puomituskalusto Puomituskalusto Puomituskalusto Keräyskalusto Keräyskalusto Keräyskalusto Keräyskalusto Keräyskalusto Muu kalusto Muu kalusto Muu kalusto Muu kalusto Muu kalusto Torjuntahenkilöstö/työvuorot Torjuntahenkilöstö/työvuorot Torjuntahenkilöstö/työvuor ot Torjuntahenkilöstö/työvuoro t Torjuntahenkilöstö/työvuoro t Veneilyharjoitukset Veneilyharjoitukset Veneilyharjoitukset Veneilyharjoitukset Veneilyharjoitukset naviogointi naviogointi naviogointi naviogointi naviogointi alusten käsittely alusten käsittely alusten käsittely alusten käsittely alusten käsittely työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat Keski-Suuri öt-harjoitus Keski-Suuri öt-harjoitus Keski-Suuri öt-harjoitus Pelastuslaitoksen torjuntaorganisaatio Pelastuslaitoksen torjuntaorganisaatio Pelastuslaitoksen torjuntaorganisaatio Yhteistoimintaharjoitus Yhteistoimintaharjoitus Koko torjuntaorganisaatio ja yhteistyötahot Koko torjuntaorganisaatio ja yhteistyötahot Öljyntorjuntakurssit Öljyntorjuntakurssit Kuljettajakoulutus Kuljettajakoulutus Kuljettajakoulutus työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat Koneenhoitajakoulutus Koneenhoitajakoulutus työvuorot/veneenkuljettajat työvuorot/veneenkuljettajat Kansimieskoulutus Kansimieskoulutus Kansimieskoulutus Torjuntahenkilöstö/työvuor Torjuntahenkilöstö/työvuoro Torjuntahenkilöstö/työvuorot ot t Vapaaehtoisten koulutus Vapaaehtoisten koulutus Vapaaehtoisten koulutus Vapaaehtoisten koulutus Vapaaehtoisten koulutus

33 LIITE 6 Öljyntorjunnan kalustotasot Öljyntorjunnan kalustotasot Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Maaöljyvahinkojen varautumisen kalustotasot Kalustokokoonpanot Maaöljyvahinko, jonka torjuntaan varaudutaan Kalustokokoonpanon kuvaus Kaluston sijoituspaikka MÖ1 Pieni ensilähdön kalusto pieniin tilanteisiin Pelastusajoneuvo, peräkärry MÖ2 Keskisuuri peruskalusto maaöljyvahinkojen torjuntaan Paikallisvarastot, ÖTperäkärryt MÖ3 Suuri Keskusvarastotasoin en kalusto Keskusvarasto Meri- ja vesialuevarautumisen kalustotasot Kalustokokoonpanot Alusöljyvahinko, jonka torjuntaan varaudutaan Kalustokokoonpanon kuvaus Kaluston sijoituspaikka AÖ1 = MÖ1 + AÖ1erikoiskalusto pieni alusöljyvahinko MÖ1 + trailerivene paloasemat AÖ2 = MÖ2 + AÖ1erikoiskalusto AÖ3 = MÖ3 + AÖ2erikoiskalusto Pieni/Keskisuuri alusöljyvahinko Keskisuuri/suuri alusöljyvahinko Peruskalusto alusöljyvahinkojen torjuntaan Keskusvarastotasoin en kalusto Paikallinen varasto Keskusvarasto

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN ALUEEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMAN KUSTANNUSSELVITYS VUOSILLE - 2019 Suunnitelman tarkistus koskee vahvistettua öljyntorjuntasuunnitelmaa: Pelastustoimen alue Vahvistaja

Lisätiedot

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöviranomaisen rooli öljyntorjunnassa WWF:n seminaari 20.9.2011, Turku Energia, Turku Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELY-keskus ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTAA SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTALAKI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 249/2014 Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen torjunnasta Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA

ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Ympäristönsuojelun ajankohtaispäivä, Turku 11.11.2016 Kimmo Pakarinen Varsinais-Suomen ELYkeskus ÖLJYNTORJUNTAAN LIITTYVÄT VASTUUT KUNNASSA Lainsäädäntö Viranomaiset

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAUSUNTO 14.12.2017 KEHA/2927/2017 Sisäministeriö PL26 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@intermin.fi Viite 2.11.2017 päivätty Sisäministeriön lausuntopyyntö (SM17190871,

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Vastuutahot/laki Pelastuslaitos omalla alueellaan maalla ja merellä Syke tai heidän määräämänsä taho aavalla selällä tapahtuvissa onnettomuuksissa Elykeskus avustaa ja ohjaa Kunnat osallistuvat tarvittaessa

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toimintatilastoja 2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toimintatilastoja 2016 1 Riskienhallintaosasto Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä 2 RISKIENHALLINTAOSASTON TOIMINTA VUONNA 2016 Rakennuslupa- ja kaavalausuntoja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Toiminta Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminta 2015 Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen 1 PELASTUSTOIMEN ALUE 2 HALLINTO JA TALOUS Pelastusalue muodostuu 11 peruskunnasta Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK

www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK www.iupl.fi WWF ÖLJYNTORJUNNAN PERUSKURSSI 20.9.2013 NESTE OIL, SKÖLDVIK www.iupl.fi ÖLJYNTORJUNTA INFO Palomestari Leif Ekholm 16.2.2009 18.9.2013 ÖLJYNTORJUNTA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet Versio 19.11.2012 1 (5) Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 1. Yleistä Meripelastustoimessa pyritään valtakunnallisiin toimintamalleihin, jotka on huomioitava alueellisissa yhteistoimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat

17 Alusöljyvahingon. torjuntaan liittyvät. lait ja luvat 17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Pohjanlahdelle on vuosina 2010-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia ensiksi

Lisätiedot

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä

Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä Projektien tuottamat aineistot BORISjärjestelmässä BORIS2 koulutukset Kati Tahvonen, Meri Hietala, Heli Haapasaari Ympäristövahinkojen torjuntaryhmä Samuli Neuvonen Tietokeskus SÖKÖ-toimintamalliin perustuvat

Lisätiedot

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel

Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä. MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Kotimaaliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä MRCC Turku Ltn Jani Salokannel Meripelastus Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka vastaa meripelastustoimen järjestämisestä

Lisätiedot

Kittilän Buster vm jettivetolaitteilla myydään, tilalle A-lk muoviponttoonivene trailerilla. ÖT -käyttöaste on sama kuin vanhan veneen 70 %

Kittilän Buster vm jettivetolaitteilla myydään, tilalle A-lk muoviponttoonivene trailerilla. ÖT -käyttöaste on sama kuin vanhan veneen 70 % Kalustohankinnan perustelut 2017 A-lk vene Kittilä Kittilän Buster vm. 1989 jettivetolaitteilla myydään, tilalle A-lk muoviponttoonivene trailerilla Suunniteltu kevyt ja kestävä matalla syväyksellä oleva

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos - liikelaitos Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma vuosille 2015 2019 LAATINUT Jani Nevalainen, palomestari Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos HYVÄKSYTTY Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

yhteistoimintasuunnitelma

yhteistoimintasuunnitelma RAPORTTEJA 39 2015 Saimaan syväväylän alueen alusöljyja aluekemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma VESA TOIVOLA Saimaan syväväylän alueen alusöljy- ja aluekemikaalivahinkojen torjunnan

Lisätiedot

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta.

Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. Visio: Varsinais-Suomen pelastuslaitos on valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja positiivinen esimerkki laadukkaasta ja tehokkaasta pelastuslaitoksesta. V-S aluepelastuslaitos lyhyesti Toimintavalmiudessa

Lisätiedot

LAUSUNTO Meritaito Oy lausuu hallituksen esitykseen eduskunnalle seuraavaa. Otsikot viittaavat alkuperäiseen HE luonnokseen.

LAUSUNTO Meritaito Oy lausuu hallituksen esitykseen eduskunnalle seuraavaa. Otsikot viittaavat alkuperäiseen HE luonnokseen. MeriTaito LAUSUNTO 13.12.2017 1 Sisäasiainministeriö Viite: SMDno- 2016-1495 Meritaito Oy:n lausunto 2017 _11_1 HE luonnokseen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA

MERIPELASTUSOPAS SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA MERIPELASTUSOPAS 2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ RAJAVARTIOLAITOKSEN ESIKUNTA Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien

Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja tavoiteorganisaatio lukien ( X ) tiedoksi ( ) toimenpiteitä varten Toimituskirjan oikeaksi todistaa : Kokkolassa keskusvirastossa 11.9.2015 Hallintosihteeri Leena Heinua-Nieminen JAKELU Pelastuslaitoksen henkilöstösuunnittelu ja

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen. öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma Hyväksytty Päivämäärä Laatijat Tulee voimaan xx.xx.2015 SS/TT/B-ÅW/SG 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman tarkoitus... 4 3.

Lisätiedot

Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla. Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007

Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla. Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007 Rannikkoalueen öljyntorjunta myös valtiovallan vastuulla Kotkan Höyrypanimo 6. maaliskuuta 2007 SÖKÖSSÄ täysi käsi Kymenlaakson AMK merenkulku, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Kaakkois- Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

,...,, SYKE SYKE-2017-J-221

,...,, SYKE SYKE-2017-J-221 ,...,, Suomen ympäristökeskus SYKE PL 140 00251 HELSINKI LAUSUNTO SYKE 13.12.2017 SYKE-2017-J-221 1 (1) Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi tiedoksi sari.mustila@intermin.fi Viitteenne: Hanketunnus SMDno-2016-1495

Lisätiedot

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013

ENSIHOITOKESKUS Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 Satakunnan ensihoitopalvelut vuoteen 2013 JYRI LILJA ensihoitopäällikkö Eduskunta on hyväksynyt uuden terveydenhuoltolain, joka tulee voimaan 1.5.2011. Lain mukaan ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

BORIS-tabletop - harjoitukset

BORIS-tabletop - harjoitukset BORIS-tabletop - harjoitukset Sisältö: Luonnos ohjeeksi Järjestäjän muistilista Harjoituksen kulku Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilannekuvatiedon kokoaminen BORIS-järjestelmään BORIS tilannekuvaraportit: Millaisia

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN VÄLIRAPORTTI PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN www.ekarjala.fi 1 PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELY / Osallistujat: Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmä täydennettynä Eksoten ensihoidon palvelupäälliköllä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Toiminnan kuvaus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa siitä, että pelastuslaitokselle säädetyt tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi

SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN. SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT Erityisasiantuntija Jouni Pousi SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN SPPL PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 6. 8.4.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki

Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag. Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pohjanmaan pelastuslaitos tänään Österbottens räddningsverk i dag Pelastusjohtaja Räddningsdirektör Tero Mäki Pelastuslaitokset (kunnat) Hätäkeskukset (Valtio) Valtion hallinnoimia Hätäkeskusalueita

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa

PÄÄTÖS. Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa 1(8) PÄÄTÖS 25.11.2010 EPOELY/991/060602/2010 ASIA Kuntien taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa LAUSUNNONANTAJAT Lausunnot on pyydetty

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka

BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Muistio 1 (8) 13.10.2013 Vesikeskus Ympäristövahinkojen torjunta Koonnut Meri Hietala BORIS -käyttöoikeuspolitiikka Sisältö 1 BORIS ja sen käyttötarkoitus... 1 2 BORIS -käyttäjähallinnan tavoitteet ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS VARAUTUMISEN VALTAKUNNALLISET OPINTOPÄIVÄT 19.-20.10.2011 PIRKANMAAN KUNTIEN VALMIUSTOIMINTA JA PELASTUSTOIMI PELASTUSLAKIUUDISTUS 2011 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle

ASIA. Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskuksen) alueelle RATKAISU, SEN VALMISTELU JA PERUSTELUT Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro

Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro Öljyntorjunnan iltapäivätilaisuus ympäristöministeriön puheenvuoro Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, Ympäristönsuojeluosasto 20.8.2015 Uunisaari Ajatuksia toimintaympäristön kehittymisestä torjuntavalmiudesta,

Lisätiedot

IMEYTYSPUOMIT MERIOLOSUHTEISIIN

IMEYTYSPUOMIT MERIOLOSUHTEISIIN IMEYTYSPUOMIT MERIOLOSUHTEISIIN IMEYTYSPUOMIT Expandi on valmistanut ja käyttänyt imeytyspuomeja jo vuosien ajan Expandi on osallistunut suurimpien öljykatastrofien torjuntaan euroopassa viime vuosina

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

ÖLJYVAHINGON JA ALUSKEMIKAALIVAHINGON TORJUNTATÖIDEN JÄRJESTÄMINEN JA JOHTAMINEN

ÖLJYVAHINGON JA ALUSKEMIKAALIVAHINGON TORJUNTATÖIDEN JÄRJESTÄMINEN JA JOHTAMINEN ÖLJYVAHINGON JA ALUSKEMIKAALIVAHINGON TORJUNTATÖIDEN JÄRJESTÄMINEN JA JOHTAMINEN LUONNOS 13.8.2015 Suomen ympäristökeskus 2 Sisällysluettelo ÖLJYVAHINGON JA ALUSKEMIKAALIVAHINGON TORJUNTATÖIDEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VARAUTUMINEN JA VIRANOMAISYHTEISTOIMINTA Ari-Pekka Meuronen Turvallisuuspäällikkö Lappeenrannan kaupunki On todennäköistä, että jotain epätodennäköistä tulee tapahtumaan. -Aristoteles

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena. Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena. Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteena Jari Pekka Pääkkönen Johtava ympäristötutkija Helsingin kaupungin ympäristökeskus Helsingin pienvedet noin 30 40 puroa riippuen laskentatavasta

Lisätiedot

1994 vp - HE 334 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 334 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 334 Hallituksen esitys Eduskunnalle öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että öljyvahinkojen torjuntatoimen

Lisätiedot

Suomen öljyntorjuntavalmius

Suomen öljyntorjuntavalmius Suomen öljyntorjuntavalmius 1. Suomen ympäristökeskuksen esittely 2. Öljyvahingon uhka 3. Varautuminen Öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajakoulutuksen teoriaosuus WWF 31.10.2011 Meri Hietala SYKE/MK/YVT

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LUONNOS SUUREN, VÄHINTÄÄN 100 M 3 :N ÖLJYVARASTON, SATAMAN JA LAITOKSEN ÖLJYNTORJUNTAVALMIUS

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LUONNOS SUUREN, VÄHINTÄÄN 100 M 3 :N ÖLJYVARASTON, SATAMAN JA LAITOKSEN ÖLJYNTORJUNTAVALMIUS SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS LUONNOS 13.11.2015 SUUREN, VÄHINTÄÄN 100 M 3 :N ÖLJYVARASTON, SATAMAN JA LAITOKSEN ÖLJYNTORJUNTAVALMIUS 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. ÖLJYVAHINKOJEN ENNALTATORJUNTA...

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMA

LAPIN PELASTUSLAITOS ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMA LAPIN PELASTUSLAITOS ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMA 2017 2021 LAPIN PELASTUSLAITOKSEN ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTASUUNNITELMA 2017 2021 Torjuntasuunnitelman vahvistaminen Lapin ELY-keskus pvm. nro Esittelijä:

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Pelastuslaitosten strateginen pohja

Pelastuslaitosten strateginen pohja Strategia 2020 Pelastuslaitosten strateginen pohja Pelastuslaitoksen kehittymisvaatimus Johtamisen haaste Tuottavuushyöty Yhteiskunnan/ Kunnan tavoitetaso Miten osaaminen saadaan yhteiskunnan käyttöön?

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk SS, SG PELASTUSTOIMINNAN MENETELMÄOHJE ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNNASTA LUP 2013-18 Hyväksytty Päivämäärä Laatija Tulee voimaan Olli Pietikäinen, pelastuspäällikkö

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere

ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU. Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät , Tampere ETELÄ-SAVON VALMIUSSUNNITTELU Tuomo Halmeslahti Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät 20.10.2011, Tampere Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi,

Lisätiedot

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Soiten sulkusuunnitelma 2017 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Vastaanottopalvelut Vastaanottotoiminta Kokkola Pääterveysaseman kaksi (2) tiimiä 27.02. 03.03.17 suljettu Koivuhaan vastaanotto 10.04.

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

1

1 raimo.aarnio@turku.fi 1 VARAUTUMINEN 40 Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat

Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Osaamisvaateet ja osaamisen johtaminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnat Mika Mäkelä Palomestari Insinööri (YAMK), NTM, AmO 1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (LUP) Asukkaita alueella 443

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Valtakunnallinen patoturvallisuusharjoitus VALPAS 2014 Porissa

Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK. Valtakunnallinen patoturvallisuusharjoitus VALPAS 2014 Porissa Pekka Vuola Porin kaupunki / TPK Valtakunnallinen patoturvallisuusharjoitus VALPAS 2014 Porissa 1 Miksi harjoittelimme? 2 Erilaisia tulvatilanteita 3 Vahingonvaara 5.000 asuntoa, joihin vesi tulisi sisälle

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013

TALOUSARVIOESITYS 2011 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 2012-2013 PELASTUSLAUTAKUNTA LIITE A 27 BILAGA A 27 KESKIPOHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIOESITYS 211 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 212-213 KÄYTTÖTALOUSOSA Pelastuslautakunta 1.6.21 Kriittinen

Lisätiedot

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo Öljyntorjuntakoulutus Porvoo 20.9.2013 WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF Esimerkkejä onnettomuuksista Exxon Valdez 1989 Alaska ~37 000 t Braer 1993 UK ~85 000 t Sea Empress 1996

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot